Braun | CruZer5 | User manual | Braun CruZer5, face User Manual

Braun CruZer5,  face User Manual
cruZer
Type 5734
www.braun.com
99940247_cruZer5_Face_RO.indd 9
cruZer 5
face
28.06.11 13:36
Leporello, 105x148mm, 8 pages, 2/2c = black+cyan
1
7
2
3
9
4a
7
8
4
6
c ru
Zer 5fa
ce
4b
5
a
1
1
2
2
1
2
99940247_cruZer5_Face_RO.indd 2
28.06.11 13:36
b
90°
90°
c
2
1
d
180°
e
1
2
3
99940247_cruZer5_Face_RO.indd 3
28.06.11 13:36
f
2
1
g
h
oil
i
4
99940247_cruZer5_Face_RO.indd 4
28.06.11 13:36
Produsele noastre sunt concepute pentru a satisface cele mai înalte standarde
de calitate, funcţionalitate şi design.
Sperăm să vă bucuraţi pe deplin de noul dumneavoastră Aparat de Ras de la
Braun.
Avertizare
Sistemul de bărbierit este dotat cu un cablu special prevăzut cu un sistem
integrat de securitate pentru alimentarea de foarte joasă tensiune. Nu schimbaţi
sau nu acţionaţi nicio componentă a aparatului. În caz contrar, există risc de
electrocutare.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepţia cazului în care sunt sub
supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranţa lor. În general,
vă recomandăm să nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie
supravegheaţi pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
Pentru utilizarea aparatului în alte zone ale corpului, asiguraţi-vă că pielea este
întinsă. Din motive de igienă, nu folosiţi aparatul în comun, cu alte persoane.
Sticla de ulei
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se înghiţi. A se arunca în mod
corespunzător după golire.
Descriere
1
2
3
4
4a
4b
5
6
7
8
9
pieptenele pentru barba de 3 zile şi capacul protector
Sita pentru bărbierit
Blocul de tăiere
Dispozitivul de tuns (trimmer) torsionabil
Dispozitivul de tuns (trimmer) lat (28 mm)
Dispozitivul de tuns (trimmer) îngust (14 mm)
Indicatorul de încărcare
Întrerupător on/off
Pieptenele reglabil
Selectorul de lungime pentru barbă
Cablul special
Încărcarea
Temperatura ideală a mediului ambiant pentru încărcare este situată în intervalul
15 °C – 3 5°C. Nu expuneţi aparatul de ras la temperaturi mai mari de 50 °C pentru
perioade lungi de timp.
• Cu ajutorul cablului special, conectaţi aparatul de ras la o priză electrică având
motorul oprit.
• Când încărcaţi aparatul pentru prima dată, sau când aparatul nu a fost folosit
de câteva luni, lăsaţi-l la încărcat continuu, timp de 4 ore.
5
99940247_cruZer5_Face_RO.indd 5
28.06.11 13:36
• Indicatorul de încărcare (5) arată faptul că aparatul se încarcă. Când bateria
este complet încărcată, indicatorul de încărcare se stinge. Clipitul intermitent
ce apare după o vreme, indică faptul că bateria se menţine la capacitate
maxima. Aceasta se poate întâmpla şi pe timpul încărcării, pentru puţină
vreme, după ce bateria se descărcase complet.
• O încărcare completă asigură până la 30 de minute de bărbierit fără fir, în
funcţie de ritmul de creştere a bărbii dumneavoastră.
• După ce aparatul de ras este complet încărcat, descărcarea acestuia se va
face prin utilizarea lui normală. Apoi reîncărcaţi aparatul de ras la capacitate
maximă. Încărcările ulterioare vor dura aproximativ 1 oră.
• Capacitatea maximă a bateriei poate fi atinsă numai după câteva cicluri de
încărcare/descărcare.
• O încărcare rapidă de 5 minute este suficientă pentru un bărbierit.
Bărbieritul
Mai întâi, înlăturaţi pieptenele reglabil (7): Utilizând degetele mari, apăsaţi
clemele laterale ale pieptenelui reglabil, astfel încât acestea să se balanseze în
direcţia săgeţilor (a). Acţionaţi întrerupătorul on/off (6). Cadrul mobil al sitei se
adaptează automat la suprafaţa pielii, pentru a conferi un bărbierit precis şi
neted.
Pentru rezultate optime:
• Bărbieriţi-vă întotdeauna înainte să vă spălaţi pe faţă.
• Pe tot parcursul bărbieritului ţineţi aparatul de ras în unghi drept (90°) faţă de
piele (b).
• Întindeţi pielea şi folosiţi aparatul de ras în sensul opus direcţiei de creştere a
bărbii dumneavoastră.
• Pentru un bărbierit preliminar după câteva zile în care nu v-aţi bărbierit, folosiţi
dispozitivul de tuns (trimmer) lat (4a) pentru a pre-tăia firele lungi de păr.
Pentru un ras precis, neted, încheiaţi operaţiunea folosind sita pentru
bărbierit.
• Pentru a menţine performanţa bărbieritului la nivelul de 100%, înlocuiţi sita de
bărbierit şi blocul de tăiere la cel puţin 18 luni sau atunci când se uzează.
Styling
Folosirea dispozitivului de tuns torsionabil
Dispozitvul de tuns lat (4a) taie uniform şi modelează părul pe suprafeţe mari (c).
Este ideal pentru a da formă perciunilor, mustăţii şi bărbii de dimensiuni medii.
Dispozitivul de tuns (trimmer) lat este prevăzut cu canale de siguranţă şi o bandă
de alunecare pentru o iritare redusă şi o alunecare uşoară. Apăsaţi benzile
albastre pentru a împinge dispozitivul de tuns (trimmer) torsionabil (4). În timp ce
ce întindeţi pielea, îndreptaţi dispozitivul de tuns (trimmer) lat în sensul contrar
direcţiei de creştere a părului.
6
99940247_cruZer5_Face_RO.indd 6
28.06.11 13:36
Dispozitivul de tuns (trimmer) îngust (4b) defineşte cu acurateţe linii şi margini
(d) fiind ideal pentru obţinerea unui contur perfect.
Pentru a folosi dispozitivul de tuns (trimmer) îngust, împingeţi în sus dispozitivul
de tuns (trimmer) torsionabil şi răsuciţi-l la 180°. Utilizarea frecventă a
dispozitivului de tuns torsionabil poate diminua capacitatea bateriei.
Tunsul
Folosirea accesoriilor pentru tuns (1) şi (7)
Fixaţi respectivul accesoriu pentru tuns pe sita de bărbierit (2), alternativ pe
dispozitivul de tuns (trimmer) torsionabil (4) şi apăsaţi-l pe carcasa aparatului
de ras până ce se fixează cu un click (e).
Pieptenele pentru barba de 3 zile şi capacul protector (1): Acest accesoriu este
perfect potrivit pentru a crea şi menţine un aspect ţepos al bărbii.
• Fixaţi accesoriul pentru tuns pe sita de bărbierit (2) şi împingeţi în sus
dispozitivul de tuns (trimmer) torsionabil (4). Porniţi aparatul de ras şi folosiţi
dispozitivul aşa cum se arată în figura (e). Accesoriul asigură un unghi optim
de folosire.
Pieptenele reglabil (7): Acest accesoriu este ideal pentru aranjarea bărbii şi
menţinerea ei la o lungime constantă.
• Fixaţi accesoriul pentru tuns pe sita de bărbierit (2) şi setaţi lungimea dorită
pentru barbă. Apăsaţi selectorul de lungime a bărbii (8) şi glisaţi-l în sus (f)
(posibile setări ale lungimii, de sus în jos: 1,2 mm/2,8 mm/4,4 mm/6 mm).
Împingeţi în sus dispozitivul de tuns (trimmer) torsionabil (4).
• Apăsaţi întrerupătorul on/off şi manevraţi partea transparentă a pieptenului pe
piele, în sensul contrar creşterii părului (f).
Curăţarea
Capul aparatului de ras este adaptat pentru o curăţare sub jet de apă de
la robinet.
Avertizare: Decuplaţi aparatul de ras de la sursa de alimentare înainte de
a curăţa capul acestuia folosind apă.
Curăţarea regulată asigură o mai bună eficienţă a bărbieritului. Clătirea capului
aparatului de ras sub jet de apă după fiecare bărbierit reprezintă o modalitate
facilă şi rapidă de a-l păstra curat:
• Porniţi aparatul de ras (fără fir) şi clătiţi capul acestuia sub jet de apă fierbinte
(g). Puteţi folosi săpun lichid, fără substanţe abrazive. Clătiţi toată spuma şi
lăsaţi aparatul pornit pentru alte câteva secunde.
• Apoi opriţi aparatul de ras, îndepărtaţi sita de bărbierit şi blocul de tăiere. După
aceea, lăsaţi componentele dezasamblate la uscat.
7
99940247_cruZer5_Face_RO.indd 7
28.06.11 13:36
• Dacă dumneavoastră curăţaţi în mod regulat aparatul de ras sub apă, atunci
aplicaţi, o dată pe săptămână, câte o picătură de ulei uşor de maşină pe
elementele de modelare (4a, 4b) şi pe sita de bărbierit (h).
Alternativ, puteţi curăţa aparatul de ras folosind peria cu care este prevăzut
acesta (i):
• Opriţi aparatul de ras. Îndepărtaţi sita de bărbierit.
• Folosind peria, curăţaţi blocul de tăiere şi suprafaţa interioară a capului
aparatului de ras. Cu toate acestea, nu curăţaţi sita de bărbierit cu peria,
deoarece deteriorează sita.
Cum să vă păstraţi aparatul de ras în perfectă stare
Înlocuirea pieselor de bărbierit
Pentru a menţine performanţa bărbieritului la nivelul de 100%, înlocuiţi sita de
bărbierit şi blocul de tăiere la cel puţin 18 luni sau atunci când se uzează.
Schimbaţi ambele componente în acelaşi timp, pentru un bărbierit mai precis
şi mai puţine iritaţii ale pielii. (Sita de bărbierit şi blocul de tăiere: 10B)
Conservarea bateriilor
Pentru a se menţine capacitatea optimă a bateriilor reîncărcabile, aparatul de
ras trebuie să fie în întregime descărcat (prin folosirea la bărbierit) la fiecare
aproximativ 6 luni. Apoi reîncărcaţi aparatul de ras la capacitate maximă.
Conform Hotãrârii nr. 672 din 19 iulie 2001 privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piatã a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului
transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 63 dB(A).
Avertisment referitor la mediu
Acest produs conţine baterii reîncărcabile. În scopul protejării mediului, vă
rugăm să nu aruncaţi produsul în gunoiul menajer la sfârşitul duratei sale
de viaţă utilă. Debarasarea poate avea loc într-un Centru de Service Braun
sau în locaţii adecvate de colectare, existente în ţara dumneavoastră.
Specificaţiile pot fi modificate fără avertizare prealabilă.
Pentru specificaţii electrice, a se vedea imprimarea de pe cablul special.
99940247/VI-11/RO
8
99940247_cruZer5_Face_RO.indd 8
28.06.11 13:36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising