Braun | Z50 | User manual | Braun Z50, CruZer3 User Manual

Braun Z50,  CruZer3 User Manual
Booklet, 85x165 mm, 20 pages, 2/2c = black + PMS541u
cruZer3
cr
uZe
r3
2878
Z50
Type 5734
www.braun.com
99494469/II-11
LV/LT/EE
Latviski
Braun cruZer3 / cruZer Black Z50 skuveklis.
Tips 5734.
Mūsu produkti ir izgatavoti tā, lai atbilstu augstākajiem
kvalitātes, funkcionalitātes un dizaina standartiem.
Ceram, ka Jums patiks jaunais Braun skuveklis.
Brīdinājumi!
Jūsu skuveklim ir īpašs vads, kurā ir iestrādāts ļoti
zema sprieguma strāvas bloks drošībai. Nenomainiet
un nepārveidojiet nevienu no tā daļām, jo pastāv
elektriskā šoka risks.
Izmantojot skuvekli citām ķermeņa daļām, ādai ir jābūt
nostieptai.
Nedodiet skuvekli lietošanai citām personām higiēnisku
apsvērumu dēļ.
Ierīces apraksts
1
2
3
4
4a
4b
5
6
7
8
9
10
Skuvekļa sietiņa aizsargvāciņš
Skuvekļa sietiņš
Griezējbloks
Rotējošs trimmeris/staileris
Platais asmens (28 mm)
Šaurais asmens (14 mm)
Uzlādes indikators
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Trimmera uzgalis
Pārslēgs bārdas garumam
Strāvas vads
Uzgalis-trimmeris īsu bārdas rugāju skūšanai
Uzlāde
Vispiemērotākā vides temperatūra uzlādēšanai ir no
+15 °C līdz +35 °C. Neuzglabājiet skuvekli ilgāku laiku
temperatūrā, kas pārsniedz +50 °C.
• Izmantojot strāvas vadu, pievienojiet skuvekli
elektrotīklam – motoram ir jābūt izslēgtam
• Lādējot skuvekli pirmo reizi, ļaujiet tam uzlādēties
četras stundas. Zaļais uzlādes indikators (5) rāda,
ka skuveklis lādējas. Kad skuvekļa akumulators būs
pilnībā uzlādēts, uzlādes indikators sāks mirgot. Tas
nozīmē, ka akumulators darbojas ar pilnu jaudu.
• Kad skuveklis ir pilnībā uzlādēts, tas darbosies
apmēram 30 minūtes bez pieslēguma elektrotīklam.
Šis darbības laiks ir arī atkarīgs no bārdas biezuma.
• Kad skuveklis ir pilnībā uzlādēts, izlādējiet to
normālas lietošanas laikā. Tad atkārtoti uzlādējiet
to pilnībā. Nākamās uzlādes ilgs apmēram vienu
stundu.
• Maksimālā akumulatora jauda būs sasniegta tikai
pēc dažiem uzlādes/izlādes cikliem.
• Gadījumā, ja akumulators ir izlādējies, Jūs varat arī
skūties, pievienojot skuvekli elektrotīklam ar strāvas
vada palīdzību.
Skūšanās
Vispirms, noņemiet trimmera uzgali (7): Ar īkšķiem
uzspiediet uzgaļa sānos, un tad to varēs noņemt
bultiņu norādītajā virzienā (a). Nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu (6). Kustīgais sietiņš automātiski
pielāgosies Jūsu sejas formai, lai skuvums būtu gluds.
Ieteikumi perfektam skuvumam:
• vienmēr skujieties pirms sejas mazgāšanas;
• vienmēr turiet skuvekli pareizā leņķī (90°) pret seju (b);
• nostiepiet ādu un skujiet pretēji rugāju augšanas
virzienam;
• ja neesat skuvies dažas dienas, tad pirms skūšanās
izmantojiet plato asmeni (4a), lai noskūtu garākos
rugājus. Tad, lai iegūtu pilnīgi gludu skuvumu,
pabeidziet skūšanos, izmantojot sietiņu;
• lai skuvums būtu 100% perfekts, mainiet skuvekļa
sietiņu un griezējbloku vismaz reizi 18 mēnešos vai
kad tas ir nolietojies.
Skūšanās, izmantojot rotējošo trimmeri/
staileri (4)
Platais asmens (4a) ir paredzēts vienmērīgai rugāju
apgriešanai un lielāku sejas laukumu noskūšanai (c).
Tas ir ideāls vaigu bārdas, ūsu un daļēji īsās bārdas
skūšanai. Platajam asmenim ir josliņas, kuras palīdz
samazināt iespējamo iekaisumu un nodrošina labāku
slīdēšanu. Spiediet uz zilajām svītriņām, lai izbīdītu
rotējošo trimmeri/staileri (4). Skujoties nostiepiet
ādu un virziet plato asmeni pretēji bārdas augšanas
virzienam.
Šaurais asmens (4b) precīzi veido līnijas un malas (d),
un ir ideāls, lai veidotu precīzas kontūras.
Lai lietotu šauro asmeni, izbīdiet rotējošo trimmeri un
pagrieziet to par 180°.
Bieža trimmera/stailera (4) lietošana samazinās
akumulatora jaudu.
Trimmera uzgaļu (7) un (10) lietošana
• Trimmera uzgalis (7) ir ideāls bārdas apgriešanai un
tās uzturēšanai vēlamajā garumā.
• Uzlieciet trimmera uzgali uz skuvekļa sietiņa (2) un
uzspiediet uz tā līdz tas ar klikšķi nostiprinās vietā.
• Nospiediet pārslēgu bārdas garumam (8) (e) un,
virzot to uz augšu, noregulējiet vēlamo bārdas
skūšanas garumu (garuma iestatījumi no augšas uz
apakšu ir 1,2 mm, 2,8 mm, 4,4 mm, 6 mm). Izbīdiet
uz augšu bārdas trimmeri/staileri (4).
• Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un
apgrieziet bārdu, vadot skuvekli pretēji bārdas
augšanas virzienam.
• Uzgalis īsas bārdas skūšanai (10) ir perfekti
piemērots, lai izveidotu nedaudz ataugušu rugāju
iespaidu un uzturētu to. Uzgali īsas bārdas skūšanai
pievienojiet skuveklim tāpat kā trimmera uzgali (7).
Izbīdiet uz augšu bārdas trimmeri/staileri un lietojiet
ierīci, kā redzams attēlā (f). Uzgalis īsas bārdas
skūšanai nodrošina vislabāko lietošanas leņķi.
Tīrīšana
Skuvekli var tīrīt arī zem tekoša ūdens.
Brīdinājums! Vienmēr atvienojiet skuvekli no
elektrotīkla, pirms tīrāt to ar ūdeni.
Regulāra skuvekļa tīrīšana nodrošina labāku skūšanās
rezultātu. Skuvekļa galviņas skalošana zem ūdens ir
ātrākais un vienkāršākais veids kā to iztīrīt:
• ieslēdziet skuvekli (bez strāvas vada) un skalojiet
skuvekļa uzgali zem karsta tekoša ūdens (g).
Tīrīšanai Jūs varat izmantot arī ziepes, kurām nav
pievienotas abrazīvas vielas vai daļiņas. Izskalojiet
skuvekli pamatīgi, lai nepaliek putas, un atstājiet to
ieslēgtu vēl uz dažām sekundēm;
• tad izslēdziet skuvekli, noņemiet skuvekļa sietiņu un
griezējbloku. Ļaujiet noņemtajām skuvekļa daļām
izžūt;
• ja Jūs regulāri tīrāt skuvekli zem tekoša ūdens, tad
vienreiz nedēļā uzpiliniet pilīti eļļas (kas paredzēta
ierīcēm) uz trimmera garo rugāju griešanai un
skuvekļa sietiņa (i).
Jūs arī varat tīrīt skuvekli ar tam paredzēto birstīti (h):
• izslēdziet skuvekli un noņemiet skuvekļa sietiņu;
• lietojot birstīti, iztīriet griezējbloku un skuvekļa
galviņas iekšpusi. Tomēr netīriet ar birstīti skuvekļa
sietiņu, jo pastāv risks to sabojāt.
Skuvekļa optimālas darbības nodrošināšana
Skuvekļa daļu nomaiņa
Lai skuvums būtu 100% perfekts, mainiet skuvekļa
sietiņu un griezējbloku vismaz reizi 18 mēnešos vai
kad tas ir nolietojies. Mainiet abas skuvekļa detaļas
vienlaicīgi, lai skuvums būtu gludāks un āda tiktu
mazāk kairināta.
(Skuvekļa sietiņš un griezējbloks: 20S).
Akumulatora saudzēšana
Lai saglabātu akumulatora optimālo jaudu, skuveklis
ir pilnībā jāizlādē (skujoties) apmēram reizi sešos
mēnešos. Pēc tam tas atkal jāuzlādē līdz maksimālai
jaudai.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš
nebrīdinot.
Elektrisko specifikāciju skatieties uz strāvas vada.
Apkārtējās vides aizsardzība
Produktā ir akumulators. Lai aizsargātu
apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies un Jūs to
vairs nelietosiet, lūdzu, neizmetiet to sadzīves
atkritumos. Par iespējām bez maksas nodot
lietotās elektropreces, lūdzu, interesējieties
veikalā, kurā Jūs nopirkāt produktu.
Produkts atbilst Eiropas direktīvai
EMC 2004/108/EC un Zema sprieguma
direktīvai 2006/95/EC.
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas
servisu no produkta iegādes dienas. Servisa
nodrošināšanas laikā, veicot remontu vai nomainot
bojātās produkta detaļas, mēs bez maksas novērsīsim
visus defektus, kas radušies ražošanas procesā. Ja
produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt pret
jaunu vai analoģisku produktu. Šī servisa nodrošināšana
ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun
vai tā pilnvaroti izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas
radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu
ierīces nolietojumu (piem. sietiņš vai griezējbloks);
3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību
vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja
remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt,
kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun
detaļas.
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa
nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā
servisa centrā, līdzi ņemot ierīci un pirkuma čeku.
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē
patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.
Braun servisa centrus skatieties
www.service.braun.com vai zvaniet
pa tālruni 67425232 vai 26304860.
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145,
Kronberg, Vācija.
Pārstāvniecība: Procter&Gamble, Kr. Valdemāra 21,
Rīga, LV-1010.
Ražots Ķīnā.
Vairāk informācijas par Braun produktiem –
– www.braun.com
Lietuvių
Skustuvas „BRAUN cruZer3 / cruzer Black“
Z50. Tipas 5734
Mes gaminame produktus, atitinkančius aukščiausius
kokybės, funkcionalumo ir dizaino standartus.
Tikimės, kad Jums patiks naudotis šiuo nauju „Braun“
skustuvu.
Dėmesio
Skustuvas turi specialų saugios labai žemos įtampos
(SELV) laidą. Nekeiskite jo dalių jokiomis kitomis ir
netaisykite, nes rizikuojate patirti elektros šoką.
Naudodami skustuvą kitose kūno vietose, įtempkite
odą.
Higienos sumetimais nesidalinkite šiuo prietaisu su
kitais.
Aprašymas
1. Apsauginis tinklelio dangtelis
2. Skutamasis tinklelis
3. Kerpamasis blokas
4. Besisukanti kerpamoji mašinėlė
4a Platus formuojamasis peiliukas (28 mm)
4b Siauras formuojamasis peiliukas (14 mm)
5. Įkrovos signalinė lemputė
6. Įjungimo/išjungimo mygtukas
7. Plaukelių patrumpinimo antgalis
8. Barzdos ilgio nustatymo jungiklis
9. Specialus maitinimo laidas
10. Antgalis trumpai barzdai
Įkrovimas
Labiausiai tinkanti aplinkos temperatūra skustuvo
įkrovimui yra tarp 15 ° ir 35 °C. Nelaikykite skustuvo
ilgesnį laiką vietose, kur temperatūra viršija 50 °C.
• Naudodami specialų maitinimo laidą, įjunkite
skustuvą su išjungtu varikliuku į elektros lizdą.
• Kraudami skustuvą pirmą kartą, palikite jį krautis
be pertraukų 4 valandas. Žalia įkrovos signalinė
lemputė (5) rodo, kad skustuvas kraunamas. Kai
akumuliatorius visiškai įsikrauna, signalinė lemputė
pradeda mirksėti. Tai reiškia, kad skustuvas visiškai
įkrautas.
• Su pilnai įkrautu skustuvu galėsite skusti iki 30
minučių neįjungus į elektros tinklą. Šis laikas gali
skirtis priklausomai nuo barzdos plaukelių savybių.
• Kai skustuvas yra visiškai įkrautas, naudokite jį kol
išsikraus. Vėliau vėl pilnai įkraukite. Kiti įkrovimo
ciklai užims maždaug po 1 valandą.
• Didžiausias akumuliatriaus pajėgumas bus pasiektas
tik po kelių įkrovimo / iškrovimo ciklų.
• Jei įkraunamas akumuliatorius išsikrovė, galite
skustis įjungę skustuvą į elektros tinklą. Įjunkite
naudodami specialų maitinimo laidą.
Skutimasis
Pirmiausia nuimkite plaukelių patrumpinimo antgalį
(7): nykščiais paspauskite jį į plaukelių patrumpinimo
antgalio šoninių laikiklių pusę, taip, kad jie išslystų
kaip paveikslėlyje (a) nurodyta rodyklėmis. Įjunkite
skustuvą, paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką
(6). Paslankus tinklelis automatiškai prisitaiko prie
Jūsų odos paviršiaus ir nuskuta švariai ir lygiai.
Naudingi patarimai:
•
•
•
•
Visuomet skuskitės prieš nusiplaudami veidą.
Visuomet laikykite skustuvą 90° kampu (b).
Įtempkite odą ir skuskite prieš plaukelių augimo kryptį.
Jei nesiskutote kelias dienas, pirmiausia pakirpkite
ilgus plaukelius plačiu formuojamuoju peiliuku (4a).
Norėdami nusiskusti kruopščiai ir glotniai, užbaikite
skutamuoju tinkleliu.
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, keiskite
skutamąjį tinklelį ir kerpamąjį bloką mažiausiai kas
18 mėnesių arba tuomet, kai šios dalys nusidėvi.
Kaip naudotis besisukančia kerpamąja
mašinėle (4)
Platus formuojamasis peiliukas (4a) lygiai nukerpa
ir patrumpina didelius plotus (c). Jis idealiai tinka
žandenoms, ūsams ir trumpai barzdai formuoti. Platus
peiliukas turi apsauginius plyšelius ir slankiojančią
juostelę, kad oda būtų mažiau dirginama ir skustuvas
lengviau slystų oda. Paspauskite mėlynas juosteles,
kad išstumtumėte besisukančią kerpamąją mašinėlę
(4).
Įtempdami odą, braukite plačiu formuojamuoju peiliuku
prieš plaukelių augimo kryptį.
Siauras formuojamasis peiliukas (4b) gali tiksliai
suformuoti linijas ir kraštus (d) ir idealiai tinka norint
preciziškai suformuoti kontūrus.
Norėdami naudoti siaurą formuojamąjį peiliuką,
pakelkite besisukančią kerpamąją mašinėlę ir pasukite
180° kampu.
Dažnas besisukančios kerpamosios mašinėlės (4)
naudojimas sutrumpins akumuliatoriaus veikimo laiką.
Kaip naudotis plaukelių patrumpinimo
antgaliais (7) ir (10)
• Plaukelių patrumpinimo antgalis (7) puikiai tinka
barzdos plaukeliams trumpinti ir vienodam jos ilgiui
palaikyti.
• Uždėkite patrumpinimo antgalį ant skutamojo tinklelio
(2) ir paspauskite ant skustuvo korpuso, kol antgalis
įsistatys į vietą ir išgirsite spragtelėjimą.
• Paspauskite barzdos ilgio nustatymo jungiklį (8) (e)
ir keldami jį į viršų nustatykite norimą barzdos ilgį
(galima nustatyti 1,2 mm, 2,8 mm, 4,4 mm, 6 mm).
Pastumkite besisukančią kerpamąją mašinėlę (4) į
viršų.
• Įjunkite skustuvą ir trumpinkite plaukelius stumdami
permatomas šukas prieš plaukelių augimo kryptį.
• Antgalis trumpai barzdai (10) puikiai tinka norint
palaikyti trumpus šerelius. Įstatykite trumpos barzdos
antgalį taip pat kaip ir patrumpinimo antgalį (7).
Pastumkite besisukančią kerpamąją mašinėlę į viršų
ir naudokitės skustuvu kaip parodyta paveikslėlyje
(f). Trumpos barzdos antgalis užtikrina optimalų
naudojimo kampą.
Valymas
Šį prietaisą galima plauti po tekančio vandens srove.
Dėmesio: prieš plaudami skustuvą vandeniu, išjunkite
jį iš elektros maitinimo šaltinio.
Reguliarus skustuvo valymas užtikrins geresnį jo
darbą. Skutamosios galvutės skalavimas vandeniu
po kiekvieno skutimosi yra paprastas ir greitas būdas
palaikyti ją švarią:
• Įjunkite skustuvą (be laido) ir praskalaukite skutamąją
galvutę karštu vandeniu (g). Galite naudoti skystą
muilą, neturintį abrazyvinių medžiagų. Išskalaukite
visas putas ir kelioms sekundėms palikite skustuvą
įjungtą.
• Tuomet išjunkite skustuvą, nuimkite skutamąjį tinklelį
ir kerpamąjį bloką ir leiskite šioms dalims išdžiūti.
• Jei reguliariai plausite skutamąją galvutę vandeniu,
kartą per savaitę patepkite plaukelių patrumpinimo
antgalį ir skutamąjį tinklelį netiršta mašinine alyva
(i).
Taip pat galite išvalyti skustuvą šepetėliu (h):
• Išjunkite skustuvą. Nuimkite skutamąjį tinklelį.
• Naudodami šepetėlį išvalykite kerpamąjį bloką ir
skutamosios galvutės vidinę pusę. Tačiau nevalykite
šepetėliu skutamojo tinklelio, nes tai gali jį pažeisti.
Geriausios skutimo kokybės palaikymas
Skustuvo dalių keitimas
Tam, kad 100% palaikytumėte skutimo kokybę,
skutamąjį tinklelį ir kerpamąjį bloką keiskite mažiausiai
kas 18 mėnesių arba tuomet, kai šios dalys nusidėvi.
Kad skutimasis būtų kruopštesnis ir mažiau būtų
dirginama oda, šias dalis keiskite kartu. (Skutamasis
tinklelis ir kerpamasis blokas: serija 20S)
Akumuliatoriaus pajėgumo palaikymas
Norėdami
palaikyti
didžiausią
akumuliatoriaus
pajėgumą, leiskite skustuvui visiškai išsikrauti savaime
apytikriai kas 6 mėnesius. Tuomet pilnai įkraukite
skustuvą.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.
Elektros specifikacijas
maitinimo laido.
žiūrėkite
ant
specialaus
Garantija
Šiam produktui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant
nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes
nemokamai pašalinsime bet kokius prietaiso defektus,
atsiradusius dėl gamybos ar medžiagų broko.
Priklausomai nuo gedimo mes nusprendžiame, ar
prietaisas turi būti taisomas arba keičiamos jo dalys,
ar visas prietaisas turi būti pakeistas nauju. Garantija
galioja kiekvienoje šalyje, kur šis prietaisas tiekiamas
„Braun“ ar jo paskirto platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl
netinkamo prietaiso naudojimo, sulaužymo, įprastinio
nusidėvėjimo (pvz., skutamojo tinklelio ir kerpamojo
bloko) taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso
funkcionalumui. Garantija nustoja galioti, jei prietaiso
remontas vykdytas tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei
naudotos neoriginalios „Braun“ dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą
prietaisą arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“
įgaliotąjį klientų aptarnavimo centrą. Garantija galioja
tik tuo atveju, jei pirkimo data patvirtinta pardavėjo
spaudu ir parašu garantinėje ir registracijos kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų
teisių.
Importuotojas: Procter & Gamble
International Operations SA
LT100001716312
Šiame produkte yra įkraunamas akumuliatorius.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas
reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis
komunalinėmis atliekomis. Jas galite priduoti
į „Braun“ aptarnavimo centrą arba specialų
surinkimo punktą.
Šis gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo 2004/108/EB ir Žemųjų įtampų
2006/95/EB direktyvų reikalavimus.
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23,
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Kinijoje.
Eesti
Pardel BRAUN cruZer3 / cruZer Black Z50.
Tüüp 5734.
Meie tooted on disainitud nii, et need vastaksid
kõrgeimatele kvaliteedi, funktsionaalsuse ja disaini
standarditele. Loodame, et tunnete oma uuest Brauni
pardlist rõõmu.
Hoiatus
Teie pardel on varustatud spetsiaalse laadimisjuhtmega
koos sisseehitatud turvalise nõrkvoolu (Safety Extra
Low Voltage) vooluallikaga. Ärge vahetage ega
muutke ühtki selle osa. Vastasel juhul võib kaasneda
elektrišoki oht.
Kasutades seda teistes kehapiirkondades, veenduge
eelnevalt, et nahk on pingul.
Hügieenilistel põhjustel pole soovitav jagada seadet
teiste isikutega.
Seadme osad
1
2
3
4
4a
4b
5
6
7
8
9
10
Lõiketera kate
Lõiketera
Nugade komplekt
Pöörlev lõikur
Lai piirel (28 mm)
Kitsas piirel (14 mm)
Laadimistuli
Toitelüliti
Lõikuri lisaseade
Habeme pikkuse valija
Spetsiaalne laadimisjuhe
Lisaseade lühikese habeme jaoks
Laadimine
Parim keskkonnatemperatuur laadimiseks on vahemikus
15 °C kuni 35 °C. Ärge hoidke pardlit pikema perioodi
vältelkõrgema temperatuuri juures kui 50 °C.
• Enne pardli ühendamist pistikupesasse lülitage see
välja. Kasutage spetsiaalset laadimisjuhet.
• Esimesel laadimiskorral jätke pardel laadima vähemalt
neljaks tunniks. Kui roheline laadimistuli põleb (5),
näitab see, et pardel on ühendatud elektrivõrku. Kui
aku on täielikult laetud, lülitub laadimistuli perioodiliselt
•
•
•
•
sisse ja välja. See näitab, et aku on valmis töötama
täisvõimsusel.
Täielikult laetud aku võimaldab juhtmevabalt habet
ajada kuni 30 minutit, sõltuvalt teie habeme kasvust.
Kui pardel on täielikult laetud, kasutage seda nagu
tavaliselt, ja aku laeb end jälle tühjaks. Seejärel
laadige see taas täisvõimsusele. Järgnevad laadimised
kestavad ligikaudu tund aega.
Aku maksimaalne võimsus saavutatakse pärast
mitmekordset laadimise ja tühjenemise tsüklit.
Kui akud on tühjad, võite raseerida nii: ühendate
pardli pistikupesasse, kasutades selleks spetsiaalset
laadimisjuhet.
Raseerimine
Esmalt eemaldage lõikuri lisaseade (7): vajutage
pöialdega vastu lõikuri lisaseadme küljel olevaid
klemme, nii et lisaseade tuleb nooltega näidatud suunas
ära (a). Aktiveerige toitelüliti (6). Vabalt liikuv lõiketera
kohaneb automaatselt teie naha pealispinnaga,
tagades nahalähedase ja sujuva raseerimise.
Parima tulemuse saavutamiseks:
• Ajage habet alati enne näopesu.
• Hoidke pardlit kogu aeg naha suhtes täisnurkselt (90°) (b).
• Tõmmake nahk pingule ja raseerige habeme kasvule
vastupidises suunas.
• Kui te pole juba paar päeva habet ajanud, kasutage
eelraseerimiseks laiemat lõikurit (4a), et eemaldada pikemad
karvad. Nahalähedasemaks ja sujuvamaks raseerimiseks
viimistlege lõiketeradega.
• Selleks, et hoida pardel 100% töökorras, vahetage
lõiketerasid ja nugade komplekti vähemalt iga 18 kuu järel
või siis, kui need on kulunud.
Pöörleva lõikuri kasutamine (4)
Lai piirel (4a) lõikab ühtlaselt ja raamistab suuremaid
piirkondi (c).
See on ideaalne vahend põskhabeme, vuntside ja
osaliselt lühikese habeme jaoks. Lai piirel on varustatud
ohutute ja libisevate ribadega, et põhjustada vähem
ärritusi ja tagada kergem libisemine. Pöörleva lõikuri
(4) välja lükkamiseks vajutage sinistele ribadele.
Tõmmake nahk pingule ja juhtige lõikurit karvakasvule
vastupidises suunas.
Kitsas piirel (4b) võimaldab joonistada täpsemaid
jooni ja nurki (d), olles ideaalne täpsete kontuuride
tegemisel. Kitsa piirli kasutamiseks lükake lõikur üles
ja keerake seda 180°.
Lõikuri (4) sage kasutamine vähendab aku võimsust.
Lõikuri lisaseadmete (7) ja (10) kasutamine
• Lõikuri lisaseadmed (7) sobivad ideaalselt habeme
kärpimiseks ja selle hoidmiseks püsival pikkusel.
• Asetage lõikuri lisaseade lõiketerale (2) ja vajutage seda
vastu pardli korpust, kuni kuulete klõpsatust.
• Vajutage habeme pikkuse valijale (8) (e) ja libistage seda
ülespoole, et panna paika soovitud habeme pikkus (pikkust
on võimalik seadistada ülalt alla vastavalt 1,2 mm, 2,8 mm,
4,4 mm ja 6 mm). Lükake lõikur (4) üles.
• Aktiveerige toitelüliti ja kärpige habet karvakasvule
vastupidises suunas, juhtides läbipaistvat kammi üle naha.
• Lühikese habeme jaoks mõeldud lisaseade (10) on ideaalne
vahend tüügashabeme lõikamiseks ja hooldamiseks.
Paigaldage lühikese habeme lisaseade samamoodi kui
lõikuri lisaseade (7). Lükake lõikur üles ja kasutage seadist
nii nagu näidatud joonisel (f). Lühikese habeme lisaseade
on optimaalse kasutusnurgaga.
Puhastamine
Seadet võib puhastada ka jooksva vee all.
Hoiatus! Enne lõikepea veega puhastamist
tuleb pardel elektrivõrgust lahti ühendada.
Regulaarnepuhastaminetagabparemaraseerimistulemuse.
Kiireim viis seadme korrashoidmiseks on loputada
lõikepead pärast igakordset kasutamist jooksva vee all:
• Lülitage (juhtmevaba) pardel sisse ja loputage
lõikepead kuuma jooksva vee all (g). Võite kasutada
ka looduslikku seepi, mis ei sisalda abrasiivseid
osakesi. Loputage kõik vahujäägid ära ning laske
pardlil veel mõne sekundi vältel töötada.
• Järgmiseks lülitage pardel välja, eemaldage lõiketera
ja nugadekomplekt. Seejärel jätke lahti võetud pardli
osad kuivama.
• Kui puhastate pardlit regulaarselt veega, tilgutage
kord nädalas pika habeme lõikurile ja lõiketeradele
(i) tilk kerget masinaõli.
Võite pardlit puhastada ka kaasasoleva harjaga (h):
• Lülitage pardel välja. Eemaldage lõiketera.
• Puhastage harjaga nugade komplekt ja lõikepea
sisemus. Ärge kasutage harja lõiketerade
puhastamiseks – see võib terasid vigastada.
Pardli parimas töökorras hoidmine
Lõikeosade vahetamine
Selleks, et hoida pardel 100% töökorras, vahetage
lõiketerasid ja nugade komplekti vähemalt iga 18 kuu
järel või siis, kui need on kulunud. Vahetage mõlemad
osad korraga, et raseerimine toimuks nahalähedasemalt
ning ärritaks vähem nahka.
(Lõiketera ja nugade komplekt: 20S.
Aku hoidmine
Selleks, et tagada taaslaetava aku optimaalne võimsus,
tuleb pardel keskmiselt iga kuue kuu tagant korralikult
tühjaks laadida (habet ajades). Seejärel laadige pardel
taas täisvõimsusele.
Elektrispetsifikatsioon on märgitud spetsiaalsele
laadimisjuhtmele.
Toodud andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ,
Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.
See toode vastab Euroopa Ühenduse
direktiividele 2004/108/EC (elektromagnetiline
ühilduvus) ja 2006/95/EC (madalpinge
elektriseadmed).
Sisaldab akut. Antud toodet ei tohi visata
segaolmejäätmete hulka. Kõik kasutuselt
kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed
ning patareid ja akud tuleb koguda
lahus ja viia selleks ettenähtud lähimasse tasuta
vastuvõtu punkti. Kasutuselt kõrvaldatud elektrija elektroonikaseadmete ning patareide ja akude
lahuskogumine ning materjalide ringlussevõtt aitavad
vähendada keskkonnale ja tervisele kohalduvaid riske.
Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud seadmete
lahuskogumise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
jäätmekäitlusettevõtetelt või seadmeid müüvatelt
kauplustelt.
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima
seadme müügipäevast (müügitempel talongil).
Garantiiaja jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel
ilmnenud vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest
materjalist või valmistamisest ja koostamisest,
vahetatakse välja vigased detailid või kogu seade, kui
praak on tekkinud tootja süü tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud
seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine),
ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti
ei kehti garantii seadme normaalse kulumise ning
vigade korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega
kasutust. Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud
Brauni ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega
Brauni varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite
võrgukasseti ja lõiketera kohta ning elektriliste
hambaharjade harjapeade kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja
müüja allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele
isikutele õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate
materiaalsete ja isiklike kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse
kas Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja
kaudu ja kus ei ole kehtestatud impordipiiranguid
ega muid seadusi, mis takistavad seadmele lubatud
garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema
komplektne. Klient toimetab seadme parandustöökotta
omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud
aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade
või kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu
seadme garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn. Tel: 627 8730.
Faks: 627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu. Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu. Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising