Samsung | AR09NXCXAWKN | User guide | Samsung AR09NXCXAWKN Kasutusjuhend

Samsung AR09NXCXAWKN Kasutusjuhend
KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA?
MAA
UK
IRELAND (EIRE)
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
SOITA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support
(French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
815 56480
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
http://www.samsung.com/pl/support/
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
www.samsung.com/at/support
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/ch/support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
800 - SAMSUNG
www.samsung.com/cz/support
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
www.samsung.com/sk/support
(0800-726 786)
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
055 233 999
www.samsung.com/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
045 620 202
www.samsung.com/al/support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/support
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Tämä laite on täytetty R-32:lla.
Ilmastointilaite
Käyttöopas
AR**NXCX***
•• Kiitos, että hankit Samsung-ilmastointilaitteen.
•• Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.
Sisältö
Turvallisuustiedot
4
Turvallisuustiedot
4
Lyhyesti
13
Sisäyksikön yleiskatsaus
Näyttö
13
Kaukosäätimen yleiskatsaus
Paristojen asettaminen
14
Kaukosäätimen käyttäminen
Toimintatilat • Lämpötilan säätäminen • Tuulettimen nopeuden asettaminen •
Ilmavirran suunnan ohjaaminen
15
Älykkäät virtaominaisuudet
17
Viilennystoiminto
Cool (Viilennys) -tila • 2-Step (2-vaiheinen) viilennystoiminto • Wind-Free Cooling -toiminto
17
Kosteudenpoistotoiminto
Dry (Kuiva) -tila
19
Ilmanpuhdistustoiminto
Ionizer-toiminto
19
Lämmitystoiminto
Heat (Lämmitys) -tila
20
Älykkäät pikaominaisuudet
Auto (Automaattinen) -tila • Fan (Tuuletin) -tila • Fast (Nopea) -toiminto •
Comfort (Mukavuus) -toiminto • Beep (Äänimerkki) -toiminto • Quiet (Hiljainen) -toiminto •
Display (Näyttö) -valotoiminto • Wi-Fi-toiminto (SmartThings-sovelluksen)
21
Energiansäästöominaisuudet
25
Energiansäästöominaisuudet
Sähkönkulutuksen tarkastaminen • Käyntiajan tarkistus • Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto •
Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto • good’sleep -toiminto
25
Puhdistaminen ja huolto
29
Puhdistaminen lyhyesti
29
Vianmääritys
33
Tietoa kylmäaineesta
35
SmartThings-sovelluksen
36
2 Suomi
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina
toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja
ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai
Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim.
REACH), löydät osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Suomi 3
Turvallisuustiedot
Turvallisuustiedot
Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät uutta
ilmastointilaitettasi, jotta osaisit käyttää uuden laitteesi ominaisuuksia
ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.
Seuraavat käyttöohjeet kattavat useita malleja, joten oman
ilmastointilaitteesi ominaisuudet voivat erota hieman tässä oppaassa
kuvatuista ominaisuuksista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä
lähimpään asiakastukeen tai etsi tietoja sivustolta www.samsung.com.
VAROITUS
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
HUOMIO
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lieviin
henkilövahinkoihin tai omaisuuvahinkoihin.
Noudata ohjeita.
ÄLÄ toimi näin.
Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen estämiseksi.
Katkaise virransyöttö.
ÄLÄ pura.
ASENNUS
VAROITUS
Käytä virtajohtoa, jonka virtamääritykset vastaavat laitteen
määrityksiä tai ylittävät ne, ja käytä virtajohtoa vain tähän
laitteeseen. Älä käytä jatkojohtoa.
• Virtajohdon pidentäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
• Älä käytä sähkömuuntajaa. Seurauksena voi olla sähköisku tai
tulipalo.
• Jos jännite/taajuus/nimellisvirta on erilainen, se saattaa
aiheuttaa tulipalon.
4 Suomi
Asenna eristyskytkin ilmastointilaitteen viereen (ei
ilmastointilaitteen paneeleihin) ja ilmastointilaitteeseen
tarkoitettu suojakatkaisin.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Asenna ulkoyksikkö siten, etteivät yksikön sähköiset osat ole
paljaana.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys,
laiteongelmat tai vamma.
Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien
materiaalien lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen
tai pölyiseen paikkaan tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle
auringonvalolle tai vedelle (tai sateelle). Älä asenna tätä laitetta
paikkaan, jossa saattaa esiintyä kaasuvuotoja.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä koskaan asenna ulkoyksikköä paikkaan, josta se voi pudota,
esimerkiksi korkealle ulkoseinään.
• Jos ulkoyksikkö putoaa, seurauksena voi olla henkilövahinko,
kuolema tai omaisuusvahinko.
Laitteen täytyy olla kunnolla maadoitettu. Älä maadoita laitetta
kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo tai räjähdys.
• Varmista, että käytät maadoitettua pistorasiaa.
HUOMIO
Peitä ilmastointilaite asennuksen jälkeen PE-pussilla ja poista
pussi, kun alat käyttää ilmastointilaitetta.
Suomi 5
Turvallisuustiedot
Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai
huoltoliike.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys,
laiteongelmat tai vamma, ja se voi myös mitätöidä asennetun
tuotteen takuun.
Turvallisuustiedot
Asenna laite tasaiselle ja kovalle pinnalle, joka kantaa sen painon.
• Muutoin seurauksena voi olla epänormaalia tärinää, melua tai
laiteongelmia.
Asenna poistoletku oikein, jotta vesi valuu pois oikealla tavalla.
• Muutoin seurauksena voi olla veden ylivuotaminen ja
omaisuusvahingot. Vältä poiston lisäämistä viemäriputkiin, sillä
se saattaa aiheuttaa hajuja.
Tuote on säilytettävä tilassa, jossa ei ole sytytyslähteitä (esim.
avotuli, kaasulaite, sähkölämmitin jne.).
• Huomioi, että kylmäaine on hajutonta.
Kun asennat ulkoyksikköä, liitä poistoletku siten, että vesi
poistuu oikein.
• Ulkoyksikön lämmitystoiminnon aikana tuottama vesi saattaa
vuotaa yli ja johtaa omaisuusvahinkoihin.
Erityisesti talvella putoavat jääkimpaleet saattavat aiheuttaa
henkilövahinkoja, kuolemia tai omaisuusvahinkoja.
VIRTALÄHDE
VAROITUS
Jos suojakatkaisin on vahingoittunut, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liiallisesti. Älä väännä tai sido
virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli, älä aseta
painavia esineitä johdon päälle, älä työnnä johtoa esineiden väliin,
äläkä työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
HUOMIO
Katkaise virta suojakatkaisijalla, jos et käytä ilmastointilaitetta
pitkään aikaan sekä myös ukkosen tai salamoinnin aikana.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
6 Suomi
KÄYTTÖ
Jos laitteesta vuotaa vettä, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua
tai savua, katkaise virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Jos ilmenee toimintahäiriö, lopeta ilmastointilaitteen käyttö
välittömästi ja irrota koko sähköjärjestelmä. Ota sen jälkeen
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kaasuvuodon sattuessa (propaanikaasu, nestemäinen petroli
jne.) tuuleta tila välittömästi koskematta virtajohtoon. Älä koske
laitteeseen tai virtajohtoon.
• Älä käytä tuuletinta.
• Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen, jos ilmastointilaite
vaatii uudelleen asennuksen.
• Muutoin seurauksena voi olla laiteongelmat, vesivuoto,
sähköisku tai tulipalo.
• Laitteelle ei tarjota toimituspalvelua. Laitteen sijoittamisesta
toiseen paikkaan veloitetaan lisämaksu ja asennusmaksu.
• Jos haluat asentaa laitteen epätavalliseen paikkaan,
kuten teollisuusalueelle tai lähelle meren rantaa, jossa
se joutuu alttiiksi ilman suolalle, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
• Jos huoltoa vaativia ongelmia ilmenee, saat lisätietoa teknisten
käyttöoppaiden vianmääritysosioista. On suositeltavaa
ottaa yhteys ammattitaitoiseen huoltoasentajaan huoltoon
liittyvissä asioissa. Jos ilmenee pikaisen tuen tarvetta, ota
Suomi 7
Turvallisuustiedot
VAROITUS
Turvallisuustiedot
yhteys paikalliseen Samsungin toimipisteeseen sähköpostilla
tai puhelimitse. Apua voidaan järjestää valtuutettujen
huoltoliikkeiden kautta 24 tunnin sisällä.
Älä koske suojakatkaisimeen märin käsin.
• Seurauksena voi olla sähköisku.
Älä sammuta ilmastointilaitetta suojakatkaisimesta laitteen
ollessa käynnissä.
• Ilmastointilaitteen sammuttaminen ja käynnistäminen
suojakatkaisimesta saattaa aiheuttaa kipinöintiä ja johtaa
sähköiskuun tai tulipaloon.
Pidä kaikki pakkausmateriaali laitteen purkamisen jälkeen poissa
lasten ulottuvilta, sillä pakkausmateriaali saattaa olla vaarallista
lapsille.
• Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän voi tukehtua.
Älä koske laitteen lapoihin käsilläsi tai sormillasi
lämmitystoiminnon aikana.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai palovamma.
Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilmastointilaitteen tulotai poistoilmakanaviin.
• Huolehdi, etteivät lapset työnnä sormiaan laitteeseen
vammojen välttämiseksi.
Älä kolhi tai vedä ilmastointilaitetta kovalla voimalla.
• Seurauksena voi olla tulipalo, henkilövahinko tai laiteongelmat.
Älä aseta ulkoyksikön lähelle sellaisia esineitä, jotka
mahdollistavat lasten kiipeämisen laitteen päälle.
• Tämä voi johtaa lasten vakavaan loukkaantumiseen.
Älä käytä tätä ilmastointilaitetta pitkiä ajanjaksoja huonosti
ilmastoiduissa tiloissa tai sairaalloisten ihmisten lähellä.
8 Suomi
Älä pura tai polta.
Ota huomioon, että kylmäaineet eivät välttämättä tuoksu
miltään.
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita, kuten vettä, katkaise
virransyöttö ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.
• Älä käytä muita sulakkeita (esimerkiksi kupari, teräslanka, jne)
kuin vakiosulakkeita.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo,
laiteongelmat tai henkilövahinko.
HUOMIO
Älä aseta sisäyksikön alle minkäänlaisia esineitä tai laitteita.
• Sisäyksiköstä tippuva vesi saattaa aiheuttaa tulipalon tai
omaisuusvahinkoja.
Tarkista ainakin kerran vuodessa, ettei ulkoyksikön asennuskehys
ole rikkoutunut.
• Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai
omaisuusvahingot.
• Varmista henkilövahinkojen välttämiseksi, että muutat
vaakasuorien ilmankiertolapojen suuntaa vasta sen jälkeen, kun
olet ensin pysäyttänyt pystysuoran ilmankiertolavan liikkeet.
Suurin mahdollinen virta mitataan IEC-turvallisuusstandardin
mukaisesti ja energiatehokkuus mitataan ISO-standardin
mukaisesti.
Suomi 9
Turvallisuustiedot
• Tämä saattaa olla vaarallista hapen puutteen vuoksi, joten avaa
ikkuna ainakin kerran tunnissa.
Älä yritä nopeutta sulatustoimintoa tai puhdistaa laitetta muilla
kuin Samsungin suosittelemilla tavoilla.
Turvallisuustiedot
Jos ilmastointilaite ei jäähdytä tai lämmitä kunnolla, voi kyseessä
mahdollisesti olla kylmäaineen vuotaminen. Jos vuotoa ilmenee,
pysäytä toiminta, tuuleta tila ja ota välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään kylmäaineen lisäämiseksi.
Kylmäaine ei ole haitallista. Jos se kuitenkin pääsee kosketuksiin
tulen kanssa, siitä voi muodostua haitallisia kaasuja ja syntyy
tulipalovaara.
Sisäyksikön kuljetuksen ajaksi putkilinjat on peitettävä
suojauksen takia. Älä siirrä tuotetta putkilinjoista kiinni
pitämällä.
• Se voi aiheuttaa kaasuvuotoa.
Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle minkäänlaisia
esineitä (kuten pyykkiä, palavia kynttilöitä, sytytettyjä tupakoita,
astioita, kemikaaleja, metalliesineitä, jne.).
• Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitteen käyttöhäiriöt
tai henkilövahingot.
Älä käytä laitetta märin käsin.
• Seurauksena voi olla sähköisku.
Älä suihkuta laitteen pinnalle herkästi syttyviä aineita, kuten
hyönteismyrkkyä.
• Se voi olla haitallista ihmisille, ja siitä voi seurata sähköisku,
tulipalo tai laitteen toimintahäiriö.
Älä juo ilmastointilaitteesta tulevaa vettä.
• Vesi voi olla haitallista ihmisille.
Älä kohdista kaukosäätimeen voimakkaita iskuja, äläkä pura
kaukosäädintä osiin.
Älä koske laitteeseen liitettyihin putkiin.
• Seurauksena voi olla palovammoja tai henkilövahinko.
Älä leikkaa tai polta kylmäainesäiliötä tai putkistoa.
10 Suomi
Älä kohdista ilmavirtaa takkaan tai lämmittimeen.
Älä altista ihmisiä, kasveja tai eläimiä ilmastointilaitteen suoralle
ilmavirralle pitkiksi ajanjaksoiksi.
• Tämä saattaa vahingoittaa ihmisiä, eläimiä tai kasveja.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset
mukaan lukien) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai
tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja
ohjeista heitä laitteen käyttöön. Lapsia on valvottava, jotta he
eivät pääse leikkimään laitteella.
Käyttö Euroopassa: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai
tietoa, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisessa
käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä
huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
PUHDISTAMINEN
VAROITUS
Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä. Älä käytä
bentseeniä, liuotinaineita tai alkoholia laitteen puhdistamisessa.
• Seurauksena voi olla värien haalistuminen, osien vääntyminen,
vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.
Katkaise ilmastointilaitteen virransyöttö ja odota, että tuuletin
pysähtyy, ennen kuin puhdistat tai huollat laitetta.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Suomi 11
Turvallisuustiedot
Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuusmittarien,
ruokatarvikkeiden, eläinten tai kosmetiikan viilentämiseen, tai
muihin epätavallisiin tarkoituksiin.
• Seurauksena voivat olla omaisuusvahingot.
HUOMIO
Turvallisuustiedot
Turvallisuustiedot
Ole varovainen, kun puhdistat ulkoyksikön lämmönvaihtimen
pintoja, sillä sen reunat ovat teräviä.
• Tämän saa tehdä vain pätevä asentaja. Ota yhteys asennus- tai
huoltoliikkeeseen.
Älä puhdista laitteen sisäosia itse.
• Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen laitteen sisäosien
puhdistamiseksi.
• Lue osio 'Puhdistaminen lyhyesti' ennen kuin puhdistat
suodattimen.
• Muutoin seurauksena voi olla vamma, sähköisku tai tulipalo.
• Varo, etteivät pintojen terävät reunat vaurioita lämmönvaihdinta
käsittelyn aikana.
12 Suomi
Sisäyksikön yleiskatsaus
Todellinen tuote voi poiketa hieman alla näkyvästä kuvasta.
06
01
Lyhyesti
07
02
03
08
09
Lyhyesti
10
04
05
11
01 Ilmanotto
07 Wi-Fi-moduuli
02 Ilmansuodatin
08 Wind-Free paneeli
03 Ilmansuodatin PM 2.5
09 Näyttö
04 Ilmankiertolapa (ylös ja alas)
10 Virtapainike/
Kaukosäätimen vastaanotin
05 Ilmankiertolapa (vasen ja oikea)
06 Huoneen lämpötilan sensori
11 (Sisällä) Ionizer
Näyttö
01 Lämpötilan ilmaisin
Suodattimen nollauksen ilmaisin (
)
Sähkönkulutuksen ilmaisin
Automaattisen puhdistuksen ilmaisin (
Sulatuksen ilmaisin (
)
01
)
02 WiFi-ilmaisin
03 PM 2.5 -suodattimen ilmaisin
02
03
04
04 Timer (Ajastin) ilmaisin
good'sleep -ilmaisin
Automaattisen puhdistuksen ilmaisin
Suomi 13
Kaukosäätimen yleiskatsaus
01 Aseta lämpötilan ilmaisin
05
02 Ajastimen valinnan ilmaisin
03 Toimintatilan ilmaisin
01
06
02
07
08
03
09
04
10
11
04 Valintojen ilmaisin
05 Alhaisen paristovirran ilmaisin
06 Lähetyksen ilmaisin
07 Tuulettimen nopeuden ilmaisin
08 Ionizer ilmaisin
09 Wind-Free ilmaisin
Lyhyesti
12
17
10 Pystysuora ilman suunta ilmaisin
18
11 Vaakasuoran ilman suunta ilmaisin
12 Virtapainike
13
19
13 Lämpötila-painike.
14 Ajastin-painike
15 Tuulettimen nopeuspainikeFan speed button
14
15
20
16 Suuntapainike/valintapainike
21
17 Pystysuoran ilmansuunnan painike
18 Tila-painike
19 Ionizer / Wind-Free-painike
22
16
20 Vaakasuoran ilmansuunnan painike
21 Options (Valinnat)/ puhdas -painike
22 SET (ASETA)-painike/ Lämpötilan tyyppi
-painike(℃↔℉)
Paristojen asettaminen
kaksi 1,5 V AAA-tyyppistä paristoa
14 Suomi
HUOMAUTUS
• Käyttöoppaan kuvaukset perustuvat pääasiassa
kaukosäätimen painikkeisiin.
• Vaikka d’light Cool näkyvät kaukosäätimen
näytössä, ne eivät ole käytössä tässä mallissa.
• Monijärjestelmään d'light Cool ja Single user
näkyvät kaukosäätimen näytössä, ne eivät ole
käytössä tässä mallissa.
Kaukosäätimen käyttäminen
Voit käyttää ilmastointilaitetta helposti valitsemalla ensin tilan ja ohjaamalla sitten lämpötilaa, tuulettimen
nopeutta ja ilmavirtauksen suuntaa.
Toimintatilat
Voit vaihtaa nykyisen tilan johonkin seuraavista Auto (Automaattinen), Cool
(Viilennys), Dry (Kuiva), Fan (Tuuletin) tai Heat (Lämmitys) painamalla
-painiketta.
Lämpötilan säätäminen
Voit säätää lämpötilaa jokaisessa toimintatilassa seuraavasti:
Tila
Lämpötilan säätö
Säädä 1 °C kerrallaan välillä 16–30 °C.
Dry (Kuiva)
Säädä 1 °C kerrallaan välillä 18–30 °C.
Heat (Lämmitys)
Säädä 1 °C kerrallaan välillä 8–30 °C.
Fan (Tuuletin)
Lyhyesti
Auto
(Automaattinen)/
Cool (Viilennys)
Et voi säätää lämpötilaa.
Voit vaihtaa kaukosäätimen Celsius- ja Fahrenheit-merkkivalojen välillä.
ja pidä painettuna vähintään 3
▶ Paina
sekuntia
HUOMAUTUS
• Sisäyksikön lämpötila-ohjeita ei ole kytketty.
• Tämä toiminto peruutetaan, kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan.
Tässä tapauksessa suorita tämä toiminto uudelleen.
Voit käyttää Cool (Viilennys), Dry (Kuiva) ja Heat (Lämmitys) tiloja
seuraavilla ehdoilla:
Tila
Cool (Viilennys)
Dry (Kuiva)
Heat
(Lämmitys)
Sisälämpötila
16–32 °C
18–32 °C
enintään 27 °C
Ulkolämpötila
-10 °C – 46 °C
-10 °C – 46 °C
-15 °C – 24 °C
Sisäilman
kosteus
Suhteellinen
kosteus enintään
80 %
_
_
• Jos ilmastointilaitetta käytetään Cool (Viilennys) -tilassa
pitkäaikaisesti ilman kosteuspitoisuuden ollessa korkea, voi esiintyä
kondensaatiota.
• Jos ulkolämpötila laskee -15°C:een, lämmityskapasiteetti voi alentua
jopa 60–70 % ilmoitetusta kapasiteetista.
• Tämä toiminto peruutetaan, kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan.
Tässä tapauksessa suorita tämä toiminto uudelleen.
Suomi 15
Tuulettimen nopeuden asettaminen
Voit valita seuraavat tuulettimen nopeudet kussakin tilassa:
Tila
Käytettävissä tuulettimen nopeudet
Älykkäät virtaominaisuudet
Auto
(Automaattinen)/
Dry (Kuiva)
(Automaattinen)
Cool (Viilennys)/
Heat (lämmitys)
(Automaattinen), (Matala),
(Korkea),
(Turbo)
(Matala),
(Turbo)
Fan (Tuuletin)
(Keskitaso),
(Keskitaso),
(Korkea),
Ilmavirran suunnan ohjaaminen
Pidä pystysuora ilmavirta jatkuvasti samassa suunnassa pysäyttämällä
pystysuoran ilmankiertolavan liikkeet.
Käytössä
▶
tai
HUOMAUTUS
• Jos säädät pystysuoraa ilmankiertolapaa manuaalisesti, se ei ehkä
sulkeudu kokonaan, kun sammutat ilmastointilaitteen.
• Jos säädät vaakasuoraa ilmankiertolapaa manuaalisesti, se ei ehkä
toimi normaalisti.
• Voit ohjata ilmavirran suuntaa, kun toiminto good’sleep on päällä
Heat (Lämmitys) -tilassa, mutta et Cool (Viilennys) -tilassa.
16 Suomi
Viilennystoiminto
Samsungin ilmastointilaitteen älykkäät ja tehokkaat viilennystoiminnot pitävät suljetun tilan viileänä ja
miellyttävänä.
Cool (Viilennys) -tila
Käytä Cool (Viilennys) -tilaa viileyden säilyttämiseen kuumalla säällä.
►
►
Valitse Cool
(Viilennys).
2-Step (2-vaiheinen) viilennystoiminto
Voimakas jäähdytystoiminto käynnistyy ensimmäisessä vaiheessa halutun
lämpötilan saavuttamiseksi. Kun huoneen lämpötila on lähes halutulla
tasolla, puhaltimen tehoa ja ilmavirran suuntaa aletaan ohjata tarkasti.
Kun haluttu lämpötila on saavutettu, Wind-Free Cooling -toiminto alkaa
puhaltaa kevyesti.
In the Cool mode
Select 2-Step.
▶
▶
▶
▶
HUOMAUTUS
• Jos sisälämpötila nousee esimerkiksi auringonpaisteen, ovien
avaamisen ja sulkemisen tai ilmanvaihdon vuoksi, Wind-Free Cooling
-toiminto peruutetaan ja laite aloittaa automaattisesti voimakkaan
jäähdytyksen.
• Ilmavirran suuntaa ohjaavan säleen asentoa muutetaan
automaattisesti ilmavirran säätelemiseksi sisälämpötilan mukaan.
Ilmavirran ohjaussäleen asennon muutokset lämpötilan mukaan
: Avoin (puhallus ilmavirran ohjaussäleen kautta)
: Suljettu (puhallus Wind-Free-paneelin kautta)
• Jos valitset 2-vaiheisen jäähdytystoiminnon, kun esim. Wind-Free
Cooling,2-Step cooling function while such functions as Wind-Free
Cooling, Fast, Comfort, Quiet, Single user, good'sleep-toiminto on
käytössä, nämä toiminnot peruutetaan.
Suomi 17
Älykkäät virtaominaisuudet
Älykkäät virtaominaisuudet
HUOMAUTUS
• Pidä miellyttävyyden vuoksi lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä 5
°C:n sisällä Cool (Viilennys) -tilassa.
• Kun olet valinnut Cool (Viilennys) -tilan, valitse haluamasi toiminto,
lämpötila ja tuulettimen nopeus.
–– Jos haluat viilentää tilan nopeasti, valitse alhainen lämpötila ja
nopea tuulettimen nopeus.
–– Säästät virtaa valitsemalla korkean lämpötilan ja hitaan
tuulettimen nopeuden.
–– Kun sisäyksikön lämpötila lähestyy asetettua lämpötilaarvoa, kompressori alkaa käydä alhaisella nopeudella virran
säästämiseksi.
Wind-Free Cooling -toiminto
Wind-Free Cooling -toimintoa käytettäessä ilmavirran ohjaussäle on
suljettuna ja Wind-Free-paneelin pienistä aukoista virtaa miellyttävän viileää
ilmaa voimakkaan ja kylmän puhalluksen sijaan. Lämpötilan ja puhaltimen
tehon automaattinen ohjaus sisälämpötilan mukaan pitää huoneen viileänä
ja mukavana.
Cool/Dry/Fan-tilassa ▶
HUOMAUTUS
Älykkäät virtaominaisuudet
• Voit peruuttaa toiminnon painamalla
painiketta uudelleen.
• Jos Wind-Free Cooling -toiminto peruutetaan, ilmastointilaitteen
puhaltimen nopeus palaa ennalleen.
• Voit säätää asetettua lämpötilaa Wind-Free Cooling -toiminnon
aikana. Suosituslämpötila on 24–26 °C. Et kuitenkaan voi muuttaa
asetettua lämpötilaa Fan-tilassa.
• Voit käyttää Wind-Free Cooling -toimintoa, kun Cool-, Dry- tai Fantila on käytössä.
• Jos huoneen lämpötila kohoaa esimerkiksi ulkolämpötilan
nousemisen, ruoanlaiton tai muun syyn vuoksi, ota Wind-Free
Cooling -toiminto käyttöön sen jälkeen, kun olet ensin käynnistänyt
Cool-tilan.
• Jos valitset Wind-Free Cooling -toiminnon Fan-tilassa, kompressori
pysähtyy eikä laite puhalla viileätä ilmaa. Laite puhaltaa kuitenkin
kevyesti ja alkaa puhdistaa huoneen ilmaa.
• Jos sisäilman suhteellinen kosteus nousee Wind-Free Cooling
-toiminnon ollessa käytössä, ilmavirran ohjaussäle avautuu ja ohjaa
ilmavirtaa tasaisesti huoneeseen. Kun sisälämpötila ja kosteus
muuttuvat, ilmavirran ohjaussäle sulkeutuu ja Wind-Free Cooling
-toiminto käynnistyy.
Ilmavirran ohjaussäleen asennon muutokset lämpötilan ja
kosteuden mukaan
: Avoin (puhallus ilmavirran ohjaussäleen kautta)
: Suljettu (puhallus Wind-Free-paneelin kautta)
• Jos ilmastointilaite asennetaan sängyn yläpuolelle, säädä
asetuslämpötilaksi 25–27 ℃, jotta voit käyttää Wind-Free Cooling
-toimintoa nukkuessasi tai good'sleep-toiminnon kanssa.
• Jos valitset Wind-Free Cooling -toiminnon, kun esim. 2-vaiheinen
jäähdytys-, Fast-, Comfort-, Single user-, Quiet- tai ilmavirran
ohjaustoiminto (
,
) on käytössä, nämä toiminnot
peruutetaan.
18 Suomi
Kosteudenpoistotoiminto
Samsungin ilmastointilaitteen kosteudenpoistotoiminto pitää suljetun tilan kuivana ja miellyttävänä.
Dry (Kuiva) -tila
Käytä Dry (Kuiva) -tilaa sateella tai kostealla ilmalla.
►
►
Valitse Dry
(Kuiva).
HUOMAUTUS
• Mitä alhaisempi asetettu lämpötila on, sitä tehokkaampi on
sulatuskapasiteetti. Kun kosteutta on paljon, säädä asetettu
lämpötila alhaiseksi.
• Et voi käyttää Dry (Kuiva) -tilaa lämmittämiseen. Dry (Kuiva) -tila
on suunniteltu tuottamaan sivuvaikutus viilennykseen.
Samsungin ilmastointilaitteen ilmanpuhdistustoiminto pitää suljetun tilan ilman puhtaana.
PM 2.5 Filter function ( )
Käytä Ionizer-toimintoa tilan puhdistamiseen negatiivinen ioneilla, joita
ilmastointilaite tuottaa. Tämä toiminto on käytettävissä tiloissa Auto
(Automaattinen), Cool (Viilennys), Dry (Kuiva), Fan (Tuuletin) ja Heat
(Lämmitys).
Auto (Automaattinen), Cool (Viilennys), Dry
►
(Kuiva), Fan (Tuuletin) ja Heat (Lämmitys). -tiloissa
VAROITUS
• Älä koske sisäyksikön päällä olevaa PM 2,5 -suodatinta
ilmanpuhdistuksen aikana. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
HUOMAUTUS
• Kun PM 2.5 -suodatintoiminto ( ) käynnistyy, PM 2.5 -suodatintoiminto
( ) -ilmaisin näkyy sisäyksikön näytössä.
• Tämä ominaisuus on käytettävissä automaatti-, jäähdytys-, kuiva- ja
puhallustiloissa.
• Voit säätää asetettua lämpötilaa paitsi Fan-tilassa.
• Kun PM 2.5 -suodatintoiminto ( ) valitaan lisäksi tietyn tilan ollessa
käynnissä, sähkönkulutuksessa ja toimintameluissa on vähän eroja.
Suomi 19
Älykkäät virtaominaisuudet
Ilmanpuhdistustoiminto
Lämmitystoiminto
Samsungin ilmastointilaitteen lämmitystoiminnot pitävät suljetun tilan lämpimänä ja miellyttävänä.
Heat (Lämmitys) -tila
Käytä Heat (Lämmitys) -tilaa lämmön säilymiseen.
►
►
Valitse Heat
(Lämmitys).
HUOMAUTUS
• Lämmitystilassa ilmastointilaite lämmittää huoneesi. Voit säätää
lämpötilan korkeammaksi kylminä vuodenaikoina.
• Tuuletin ei ehkä aluksi toimi n. 3–5 minuuttiin, tämä estää kylmät
ilmapuhallukset ilmastointilaitteen lämmetessä.
• Käytä lisälämmityslaitetta ilmastointilaitteen kanssa, jos
ilmastointilaite ei mielestäsi tuota riittävästi lämpöä.
Älykkäät virtaominaisuudet
• Kun ulkolämpötila on alhainen ja kosteus on korkea Heat
(Lämmitys) -tilassa, ulkoyksikön lämmönvaihtimeen
saattaa muodostua huurretta. Tämä voi myös huonontaa
lämmitystehoa. Jos näin tapahtuu, ilmastointilaite toimii
sulatustilassa 5–12 minuuttia huurteen poistamiseksi ulkoyksikön
lämmönvaihtimesta.
• Kun sulatustoiminto on päällä, ulkoyksiköstä tulee höyryä.
Ilmastointilaite siirtää pystysuoran ilmankiertolavan ala-asentoon,
kuten vasemmalla olevassa kuvassa. Tällä estetään kylmän ilman
pääsy sisäyksikköön.
B
A
A. Pystysuoran ilmankiertolavan sijainti sulatustoiminnon aikana
(lapa näyttää melkein suljetulta).
B. Pystysuoran ilmankiertolavan sijaintialue Heat (Lämmitys)
-tilan aikana.
• Kun sulatustoiminto on käynnissä, ilma ei virtaa sisäyksiköstä.
Tällä estetään kylmän ilman pääsy sisätilaan. Lämmin ilmavirtaus
alkaa hetken päästä siitä, kun sulatustoiminto on päättynyt.
• Sulatustoimintojakso voi olla lyhyempi riippuen ulkoyksikössä
olevasta huurteen määrästä.
• Sulatustoimintojakso voi olla myös lyhyempi sateen tai lumen
aiheuttaman kosteuden takia.
• Et voi valita kaukosäätimellä muita toimintoja sulatustoiminnon
aikana. Valitse niitä vasta sulatustoiminnon päättymisen jälkeen.
20 Suomi
Älykkäät pikaominaisuudet
Samsungin ilmastointilaitteessa on joukko lisätoimintoja.
Auto (Automaattinen) -tila
Valitse Auto (Automaattinen) -tila, kun haluat ilmastointilaitteen
ohjaavan toimintoja automaattisesti. Ilmastointilaite tuottaa
mahdollisimman miellyttävän ympäristön.
►
►
Valitse Auto
(Automaattinen).
HUOMAUTUS
• Kun sisälämpötila vaikuttaa korkeammalta tai alhaisemmalta
kuin asetettu arvo, ilmastointilaite tuottaa automaattisesti joko
sisätilan viilentävää kylmää ilmaa tai sisälämpötilan lämmittävää
ilmaa.
Käytä Fan (Tuuletin) -tilaa, kun haluat käyttää ilmastointilaitetta
tavallisena tuulettimena. Ilmastointilaite tuottaa luonnollisen
tuulenpuhalluksen.
►
►
Valitse Fan
(Tuuletin).
HUOMAUTUS
• Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, kuivaa
ilmastointilaite käyttämällä sitä Fan (Tuuletin) -tilassa 3 tai 4
tuntia.
• Ulkoyksikköä ei ole suunniteltu käytettäväksi Fan (Tuuletin)
-tilassa, jotta estetään kylmän ilman pääseminen yksikön läpi.
Tämä on normaalia toimintaa, eikä se ole ilmastointilaitteen
vikatoiminto.
Suomi 21
Älykkäät virtaominaisuudet
Fan (Tuuletin) -tila
Fast (Nopea) -toiminto
Käytä Fast (Nopea) -toimintoa tilan nopeaan viilentämiseen tai
lämmittämiseen. Tämä toiminto on ilmastointilaitteen tehokkain
viilennys- ja lämmitystoiminto. Voit valita tämän toiminnon sekä Cool
(Viilennys) että Heat (Lämmitys) -tiloissa.
Cool (Viilennys) tai Heat
►
(Lämmitys) -tiloissa
►

►
Valitse Fast
►
(Nopea).
Älykkäät virtaominaisuudet
HUOMAUTUS
• Voit muuttaa ilmavirtauksen suunnan.
• Et voi muuttaa asetettua lämpötilaa tai tuulettimen nopeutta.
• Kun valitset Fast (Nopea) -toiminnon Heat (Lämmitys) -tilassa, et
ehkä voi nostaa tuulettimen nopeutta viileän ilman puhaltamisen
estämiseksi.
• Jos valitset Fast (Nopea) -toiminnon samanaikaisesti, kun
toiminnot 2-Step (2-vaiheinen) -viilennys, Wind-Free Cooling,
Comfort (Mukavuus), Single user (Yksi käyttäjä), Quiet (Hiljainen)
tai good’sleep on käynnissä, nämä toiminnot peruuntuvat.
Comfort (Mukavuus) -toiminto
Käytä Comfort (Mukavuus) -toimintoa, jos nykyinen viilennys- tai
lämmitysteho on mielestäsi liian voimakas. Ilmastointilaite tarjoaa
pehmeämmän viilennyksen tai lämmityksen. Voit valita tämän toiminnon
sekä Cool (Viilennys) että Heat (Lämmitys) -tiloissa.
Cool (Viilennys) tai Heat
(Lämmitys) -tiloissa
►
►

►
Valitse Comfort
►
(Mukava).
HUOMAUTUS
• Voit muuttaa asetettua lämpötilaa tai ja ilmavirran suuntaa.
• Et voi muuttaa tuulettimen nopeutta.
• Jos viilennys- tai lämmitysteho on mielestäsi liian heikko Comfort
(Mukavuus) -toiminnossa, peruuta Comfort (Mukavuus) -toiminto.
• Jos valitset Comfort (Mukavuus) -toiminnon samanaikaisesti, kun
toiminnot 2-Step (2-vaiheinen) -viilennys, Wind-Free Cooling, Fast
(Nopea), Single user (Yksi käyttäjä), Quiet (Hiljainen) tai good’sleep
on käynnissä, nämä toiminnot peruuntuvat.
22 Suomi
Beep (Äänimerkki) -toiminto
Käytä Beep (Äänimerkki) -toimintoa kytkemään päälle tai pois päältä
äänen, joka kuuluu, kun painat kaukosäätimen painiketta.
►

►
Valitse Beep
►
(Äänimerkki).
Quiet (Hiljainen) -toiminto
Cool (Viilennys) tai Heat
(Lämmitys) -tiloissa
►
►

►
Valitse Quiet
►
(Hiljainen).
HUOMAUTUS
• Voit muuttaa asetettua lämpötilaa tai ja ilmavirran suuntaa.
• Et voi muuttaa tuulettimen nopeutta.
• Jos valitset Quiet (Hiljainen) -toiminnon samanaikaisesti, kun
toiminnot 2-Step (2-vaiheinen) -viilennys, Wind-Free Cooling,
Fast (Nopea), Comfort (Mukavuus), Single user (Yksi käyttäjä) tai
good’sleep on käynnissä, nämä toiminnot peruuntuvat.
Suomi 23
Älykkäät virtaominaisuudet
Käytä Quiet (Hiljainen) -toiminto käyttöäänen hiljentämiseen. Voit
valita tämän toiminnon sekä Cool (Viilennys) että Heat (Lämmitys)
-tiloissa.
Display (Näyttö) -valotoiminto
Käytä Display (Näyttö) -valotoimintoa sisäyksikön näytön valon
kytkemiseen tai sammuttamiseen.
►

►
Valitse Display
►
(Näyttö).
HUOMAUTUS
• Display (Näyttö) -valotoiminto ei toimi, jos sisäyksikkö on kytketty
pois päältä.
• Timer (Ajastin) ( )-ilmaisin ei häviä, vaikka kytket Display (Näyttö)
-valotoiminnon pois päältä.
• Jos vaihdat nykyistä tilaa tai toimintoa, kun Display (Näyttö)
-valotoiminto on päällä, Display (Näyttö) -valotoiminto kytkeytyy
pois päältä.
Älykkäät virtaominaisuudet
Wi-Fi-toiminto (SmartThings-sovelluksen)
Kun kytket Wi-Fi-toiminnon päälle Lähetyksen ( ) ilmaisin vilkkuu
ja
ilmestyy kaukosäätimen näyttöön muutaman sekunnin ajaksi.
Molemmat niistä katoavat.
Käytössä ►
► Pidä painettuna 4 sekuntia.
HUOMAUTUS
• Katso lisätiedot tämän käyttöoppaan SmartThings-sovellusta
käsittelevästä kappaleesta.
• SmartThings-sovellusta ei voi käyttää joidenkin mallien kanssa.
24 Suomi
Energiansäästöominaisuudet
Samsungin ilmastointilaitteen älykkäät energiansäästötoiminnot vähentävät sähkönkulutusta.
Sähkönkulutuksen tarkastaminen
Monijärjestelmissä tätä toimintoa ei tueta
Käytä Usage (Käyttö) -toimintoa ilmastointilaitteen sähkönkulutuksen
tarkastamiseen. Sähkönkulutus näkyy sisäyksikön näytöllä muutaman
sekunnin ajan, ja sen jälkeen ilmestyy asetettu sisälämpötila.
Käytössä ▶
▶
▶
Valitse Usage ▶
(Käyttö).
Näytettävä arvoalue on 0,1–99 kWh. Sähkönkulutuksen laskenta alkaa
siitä hetkestä, kun ilmastointilaite käynnistetään. Arvo nollautuu, kun
ilmastointilaite sammutetaan.
HUOMAUTUS
• Sisäyksikön näytössä näkyvä käyttö saattaa erota hieman
todellisesti kulutetusta sähkön määrästä.
• Voit katsoa sähkönkulutuksen vain silloin, kun ilmastointilaite on
toiminnassa.
Sähkönkulutuksen tarkastaminen
Yhden laitteen järjestelmissä tätä toimintoa ei tueta
Käytössä ▶
▶
▶
Valitse Usage ▶
(Käyttö).
Käyntiaika näytetään tunteina desimaalimuodossa. Esimerkiksi 0,1 on 6
minuuttia; 2,5 on 2 tuntia ja 30 minuuttia; 3,7 on 3 tuntia ja 42 minuuttia.
Näytettävien arvojen alue on 0,0–99. Arvo nollataan, kun ilmastointilaite
sammuu.
HUOMAUTUS
• Sisäyksikön näytössä näytettävä käyntiaika saattaa erota hiukan
ilmastointilaitteen todellisesta käyntiajasta.
• Käyntiaikaa voi tarkastella vain, kun ilmastointilaite on käynnissä.
Suomi 25
Energiansäästöominaisuudet
Käytä Käyntiaika-toimintoa toiminta-ajan tarkistamiseen
ilmastointilaitteen käynnistyshetkestä siihen hetkeen, jolloin Käyntiaikatoiminto valitaan.Käyntiaika näytetään sisäyksikön näytössä muutaman
sekunnin ajan ja sen jälkeen näytetään asetettu sisälämpötila.
Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto
Monijärjestelmissä tätä toimintoa ei tueta.
Käytä Single user (Yksi käyttäjä) -toimintoa sähkönkulutuksen
vähentämisessä viilennyksen tai lämmityksen aikana. Voit valita tämän
toiminnon Cool (Viilennys) ja Heat (Lämmitys) -tiloissa.
Cool (Viilennys) tai Heat ▶
(Lämmitys) -tiloissa
Valitse Single user
(Yksi käyttäjä).
▶
▶
▶
HUOMAUTUS
• Kun Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto käynnistyy,
-kuvio ilmestyy kaukosäätimeen muutamaksi sekunniksi ja
pystysuora ilmanvirtaus alkaa automaattisesti.
• Kun olet valinnut Single user (Yksi käyttäjä) -toiminnon, voit
muuttaa asetettua lämpötilaa (24–30 °C Cool (Viilennys) -tilassa,
16–30 °C Heat (Lämmitys) -tilassa), tuulettimen nopeutta ja
ilmanvirtauksen suuntaa.
• Kun Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto on kytketty päälle Cool
(Viilennys) -tilassa ja asetettu lämpötila on alhaisempi kuin 24
°C, asetettu lämpötila nostetaan automaattisesti 24 °C:een. Jos
asetettu lämpötila on 25–30 °C, sitä ei muuteta.
Energiansäästöominaisuudet
• Vaikka olet kytkenyt Single user (Yksi käyttäjä) -toiminnon
pois päältä, ilmavirtaus jatkuu, kunnes painat sen pois päältä
ilmansuunnan painikkeesta.
• Jos valitset Single user (Yksi käyttäjä) -toiminnon samanaikaisesti,
kun toiminnot 2-Step (2-vaiheinen) -viilennys, Wind-Free Cooling,
Fast (Nopea), Comfort (Mukavuus), Quiet (Hiljainen) tai good’sleep
on käynnissä, nämä tilat peruuntuvat.
26 Suomi
Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto
Käytä ajastettua käynnistys-/sammutustoimintoa, kun haluat kytkeä
ilmastointilaitteen päälle tai sammuttaa sen haluamanasi aikana.
(Valitse vaihtoehdoista päälle, pois ja
(Aseta päälle/poisaika).
.)
▶
▶
• Paina
(Ajastin)-painiketta ja vaihda toimintoa On (Päälle), Off
(Pois) ja
(good’sleep) välillä.
(good’sleep) näkyy vain tiloissa
Cool (Viilennys) ja Heat (Lämmitys).
HUOMAUTUS
• Kun olet käynnistänyt ajastetun päälle-/pois-toiminnon, Timer
(Ajastin) ( )-ilmaisin näkyy sisäyksikön näytössä.
• Voit asettaa ajaksi 0,5–24 tuntia. Aseta aikaväliksi 0.0, jos haluat
peruuttaa ajastetun käynnistys-/sammutustoiminnon.
• Kun olet valinnut ajastetun päälle-toiminnon, voit vaihtaa tilaa ja
asettaa lämpötilan. Et voi muuttaa asetettua lämpötilaa, jos Fan
(Tuuletin) -tila on päällä.
• Et voi asettaa samaa aikaa ajastettuun päälle- ja pois-toimintoon.
Ilmastointilaitteen
ollessa sammutettuna
Esimerkki) ajastettu päälle: 3 tuntia, ajastettu
pois: 5 tuntia.
Ilmastointilaite käynnistyy 3 tunnin kuluttua
ajastimen asettamisesta ja on päällä 2 tuntia
ja sammuu sitten automaattisesti.
Ilmastointilaitteen
ollessa käynnissä
Esimerkki) ajastettu päälle: 3 tuntia, ajastettu
pois: 1 tunti.
Ilmastointilaite sammuu 1 tunnin kuluttua
ajastimen asettamisesta ja käynnistyy
uudelleen 2 tunnin päästä sammumisesta.
Suomi 27
Energiansäästöominaisuudet
Ajastetun päälle- ja ajastetun pois-toiminnon
good’sleep -toiminto
Käytä good’sleep -toimintoa hyvän unen saamiseksi ja energian
säästämiseksi. Voit valita tämän toiminnon sekä Cool (Viilennys) että
Heat (Lämmitys) -tiloissa.
Cool (Viilennys) tai Heat
(Lämmitys) -tiloissa
▶
(Valitse
vaihtoehdoista ▶
päälle, pois ja
.)
(Aseta toiminta-aika) ▶
• Paina
(Pois) ja
(Ajastin)-painiketta ja vaihda toimintoa On (Päälle), Off
(good’sleep) välillä.
HUOMAUTUS
• Kun olet käynnistänyt good’sleep -toiminnon, Timer (Ajastin) ( )
-ilmaisin ilmestyy sisäyksikön näyttöön.
• Voit säätää asetettua lämpötilaa 1 °C kerrallaan välillä 16–30 °C.
• Suositellut ja optimaaliset lämpötilan asetukset good’sleep
-toiminnossa ovat seuraavat:
Tila
Suositeltu lämpötila-asetus
Cool
Heat
25–27 °C
21–23 °C
Optimaalinen lämpötilaasetus
26 °C
22 °C
Energiansäästöominaisuudet
• Good’sleep-toimintoa voi käyttää yhdessä Wind-Free Cooling
-toiminnon kanssa. Saat kevyen ilmavirran valitsemalla Wind-Free
Cooling -toiminnon. Valitse tai peruuta Wind-Free Cooling -toiminto
painamalla
painiketta.
• Voit asettaa toiminta-ajan 0,5 ja 12 tunnin välillä. Aseta toimintaaika 0,0 arvoon, jotta voit peruuttaa hyvän nukkumistoiminnon.
• Oletustoiminta-aika good’sleep -toiminnolle on 8 tuntia.
Jos toiminta-aika on yli 5 tuntia, Herää-toiminto alkaa, kun
uniajan kestosta on jäljellä 1 tunti. Ilmastointilaite pysähtyy
automaattisesti, kun toiminta-aika jäähdytystilassa tulee
täyteen. Ilmastointilaite suorittaa toiminnon, jonka olet viimeksi
käynnistänyt lämmitystilassa.
• Jos Ajastettu päälle, Ajastettu pois ja good’sleep -toiminnot
menevät päällekkäin, ilmastointilaite käyttää ajastusta vain
toiminnossa, jonka olet käynnistänyt viimeksi.
• Jos valitset good'sleep-toiminnon, kun esim. 2-step cooling, Fast,
Comfort, Quiet, Single user-toiminto on käytössä, nämä toiminnot
peruutetaan.
28 Suomi
Puhdistaminen lyhyesti
Automaattisen puhdistustoiminnon käyttäminen
1. Menetelmä 1 : Paina
-painiketta vähintään
3 sekuntia.
Valitse
[Clean]
Menetelmä 2 :
• Sisäyksikön näytössä näkyy:
2. Automaattinen puhdistustoiminto
on aktivoitu.
3. Kun toiminta on pois päältä,
automaattinen puhdistus käynnistyy
10 minuutiksi.
• Sisäyksikön näytössä näkyy
puhdistuksen edistyminen (1–99 %).
4. Ilmastointilaite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
Automaattisen puhdistustoiminnon poistaminen
käytöstä
-painiketta vähintään
Menetelmä 1: Paina
3 sekuntia.
Valitse
Menetelmä 2 :
[Clean]
Peruuta automaattinen
puhdistustoiminto
Paina
-painiketta kaksi kertaa 20
sekunnin sisällä.
HUOMAUTUS • Kun ilmastointilaite on pois päältä, automaattinen puhdistustoiminto käynnistyy
välittömästi. Kun ilmastointilaite on päällä, automaattinen puhdistustoiminto
käynnistyy, kun ilmastointilaite pysähtyy.
• Jos käynnistät toiminnon automaattisen puhdistustoiminnon ollessa käynnissä,
automaattinen puhdistustoiminto peruuntuu ja käynnistyy uudelleen, kun
toiminto pysäytetään tai on tehty loppuun.
Sisäyksikön ulkopinnan ja ulkoyksikön lämmönvaihtimen ulkopinnan puhdistaminen
Puhdistaminen ja huolto
Haalea, kostea liina
Pehmeä harja
Muista ennen puhdistamista kytkeä laite pois päältä ja
irrottaa verkkovirrasta.
Suihkuta vettä pölyn poistamiseksi.
Suomi 29
HUOMIO
• Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita näytön puhdistamiseen.
• Älä käytä rikkihappoa, suolahappoa tai orgaanisia liuotinaineita (kuten ohenteita, kerosiinia, asetonia jne.)
pintojen puhdistamiseen. Älä liimaa tarroja pintoihin, sillä ne voivat vaurioittaa ilmastointilaitteen pintaa.
• Kun puhdistat ja tarkastat ulkoyksikön lämmönvaihdinta, pyydä apua paikallisesta huoltoliikkeestä.
Suodattimen puhdistaminen
Pölynimuri
HUOMAUTUS
• Kun kansi avataan, tulppa saa sen pysymään auki.
• Puhdista ilmansuodatin 2 viikon välein. Puhdistusaika voi olla erilainen riippuen ympäristöstä tai
käyttötunneista.
• Älä hankaa ilmansuodatinta harjalla tai muulla puhdistustarvikkeella. Tämä voi vaurioittaa suodatinta.
• Dry the Air filter completely by leaning vertically against the wall avoiding the direct sunlight in the shade
for 12 hours.
PM2.5-suodattimen puhdistus
Puhdistaminen ja huolto
30 Suomi
HUOMIO
• Irrota virtajohto turvallisuudesta puhdistaessasi PM 2.5 -suodatinta.
HUOMAUTUS
• Puhdista PM 2,5 -suodatin 3 kuukauden välein. Puhdistusaika voi olla erilainen riippuen ympäristöstä tai
käyttötunneista.
• Jos suodatin on erittäin likainen, upota suodatin veteen, johon neutraali pesuaine on liuennut 30 minuutin
ajan, huuhtele suodatinta, kunnes se ei ole likainen.
• Kuivaa PM 2.5 -suodatin kokonaan nojaamalla pystysuoraan seinää vasten välttäen suoraa auringonvaloa
varjossa 12 tunnin ajan.
• Sulje kansi vetämällä pysäytyslaitteita eteenpäin.
Suodattimen puhdistamismuistutuksen nollaaminen
Sisäyksikön näyttö
Puhdistaminen ja huolto
Suomi 31
Vinkki Wind-Free-paneelin puhdistukseen
Työnnä sormellasi ilmavirran
ohjaussäle varovasti auki.
Ota kiinni Wind-free-paneelista
molemmin puolin ja vedä se irti
ilmastointilaitteesta.
Poista pöly pehmeällä harjalla
tai pölynimurilla.
b
a
Paina kädelläsi kiinnikkeet paikoilleen: 5 yläreunassa, 3 keskellä ja 4
-alareunassa.
Työnnä sormella ilmavirran
ohjaussäle varovasti auki (a) ja
kohdista ja kiinnitä Wind-freepaneelin ulkonemat (ylävasen,
yläoikea, alavasen, alaoikea)
etupaneelin uriin(b).
HUOMIO
• Jos asetat ilmavirran ohjaussäleen paikalleen painamatta sitä käsin kiinni, Wind-Free-paneeli saattaa
estää sen liikkumisen eikä se avaudu, kun ilmastointilaite käynnistetään.
Puhdistaminen ja huolto
32 Suomi
Vianmääritys
Jos ilmastointilaite toimii epänormaalisti, lue ensin seuraava taulukko ajan ja tarpeettomien kulujen
välttämiseksi.
Ongelma
Ratkaisu
En saa lämpötilaa
muutettua.
• Tarkista onko Fan (Tuuletin) tai Fast (Nopea) -tila päällä. Näissä tiloissa
ilmastointilaite säätää lämpötilan automaattisesti, etkä voi muuttaa asetettua
lämpötilaa.
Ilmastointilaitteesta ei tule
viileää/lämmintä ilmaa tai
suoritusteho on heikentynyt.
• Tarkista, onko asetettu lämpötila korkeampi Cool (Viilennys) -toiminnossa
tai alhaisempi Heat (Lämmitys) -toiminnossa kuin nykyinen lämpötila. Paina
kaukosäätimen Lämpötila-painiketta ja muuta lämpötila-asetusta.
• Tarkasta onko lika tukkinut ilmansuodattimen. Jos ilmansuodatin on tukossa,
jäähdytys- ja lämmitysteho huononee. Poista lika säännöllisesti.
• Tarkista, onko ulkoyksikkö peitetty tai asennettu esteen lähelle. Poista peite
ja esteet. Kun poistat tukkeita (esim. lunta tai jäätä), käytä asianmukaisia
työkaluja, ja ole varovainen, jotta et vaurioita laitetta tai itseäsi toimenpiteen
aikana.
• Tarkista, onko ilmastointilaite sulatustilassa. Jään muodostuessa talvella
tai ulkoyksikön lämpötilan ollessa liian alhainen, ilmastointilaite siirtyy
automaattisesti sulatustilaan. Sisätuuletin pysähtyy sulatustilassa, eikä
lämmintä ilmaa tule ulos.
• Tarkista onko ovia tai ikkunoita avoinna. Se saattaa aiheuttaa viilennys- tai
lämmitystehon huonontumisen. Sulje ovet ja ikkunat.
• Tarkista, onko ilmastointilaite käynnistetty välittömästi viilennys- tai
lämmitystoiminnon pysäyttämisen jälkeen. Tällöin vain tuuletin toimii
ulkoyksikön kompressorin suojaamiseksi.
• Tarkista, onko putki liian pitkä. Jos putken pituus ylittää suurimman sallitun
putken pituuden, viilennys-/lämmitysteho saattaa huonontua.
En saa muutettua
ilmavirtauksen suuntaa.
• Tarkista onko good'sleep -toiminto päällä. Jos tämä toiminto on käytössä,
et voi säätää ilmavirtauksen suuntaa. (Voit kuitenkin säätää ilmavirtauksen
suuntaa, jos tämä toiminto on päällä Heat (Lämmitys) -tilassa.)
En saa tuulettimen nopeutta
muutettua.
• Kun Auto (Automaattinen), Dry (Kuiva) tai Fast (Nopea) -tila on käytössä
tai good'sleep -toiminto on päällä Cool (Viilennys) -tilassa, ilmastointilaite
säätää tuulettimen nopeuden automaattisesti, etkä voi muuttaa sitä.
Kaukosäädin ei toimi.
• Vaihda kaukosäätimen paristot uusiin.
• Varmista, ettei mikään estä kaukosäätimen tunnistinta.
• Tarkista, onko ilmastointilaitteen lähellä voimakas valonlähde. Loisteputkien
tai neonvalojen voimakas valo saattaa estää sähköaaltoja.
Suomi 33
Puhdistaminen ja huolto
Ilmastointilaite ei toimi
lainkaan.
• Tarkista virran tila ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen.
• Kytke virta suojakatkaisijasta päälle, yhdistä virtajohto ja käynnistä
ilmastointilaite uudelleen.
• Varmista, että eristin on kytketty päälle.
• Tarkista onko ajastettu sammutustoiminto päällä. Käynnistä ilmastointilaite
uudelleen painamalla Virta-painiketta.
Ongelma
Ratkaisu
Ajastettu päälle-/poistoiminto ei toimi.
• Tarkista painoitko kaukosäätimen SET-painiketta ajan asettamisen jälkeen.
Ilmaisin vilkkuu jatkuvasti.
• Kytke ilmastointilaite pois päältä painamalla virtapainiketta tai irrota
virtapistoke. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Huoneeseen tulee hajuja
käytön aikana.
• Tarkista käytetäänkö ilmastointilaitetta savuisessa tilassa. Tuuleta
huone tai käytä ilmastointilaitetta Fan (Tuuletin) -tilassa 3–4 tunnin ajan.
(Ilmastointilaitteessa ei ole mitään osia, joista voisi tulla voimakkaita hajuja.)
• Tarkista ovatko viemärit puhtaat. Puhdista ne säännöllisesti.
Ilmoitus virheestä.
• Jos sisäyksikön ilmaisin vilkkuu, ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.
Muista kertoa vikakoodi huoltoliikkeeseen.
Äänien kuuluminen.
• Ilmastointilaitteen tilasta riippuen voit kuulla ääntä, kun kylmäaineen virtaus
vaihtelee. Tämä on normaalia toimintaa.
Ulkoyksiköstä tulee savua.
• Tämä ei välttämättä johdu tulipalosta, vaan se voi olla ulkoyksikön
lämmönvaihtimen tuottamaa höyryä, kun sulatustoiminto on käynnissä Heat
(Lämmitys) -tilassa talvella.
Vettä tippuu ulkoyksikön
putkiliitoksista.
• Kondensaatiota voi syntyä, jos ympäristön lämpötila vaihtelee voimakkaasti.
Tämä on normaalia toimintaa.
Jotta tämä tuote suorittaisi antimikrobisen toimintansa, se on on käsitelty biosidiaineella
hopea-sinkki-zeoliittia.
Puhdistaminen ja huolto
34 Suomi
Tietoa kylmäaineesta
Tärkeää tietoa kylmäaineen käyttöön liittyvistä säädöksistä
Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Älä päästä kaasuja ilmakehään.
HUOMIO
Jos järjestelmä sisältää 5 tCO2e tai enemmän fluorattuja kasvihuonekaasuja, se on tarkastettava
vuotojen varalta vähintään 12 kuukauden välein asetuksen N:o 517/2014 mukaisesti. Tämän
tarkastuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö. Edellä mainitussa tilanteessa asentajan
(tai valtuutetun henkilön, joka vastaa lopputarkastuksesta) on annettava huoltokirja, jossa on
kaikki tiedot tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) N:o 517/2014, annettu 16. huhtikuuta 2014, mukaisesti
Tämä sisäyksikkö voidaan yhdistää R-32-ulkoyksikköön.
Kylmäaineen tyyppi
GWP-arvo
R-32
675
R-410A
2088
• GWP: Potentiaali ilmaston lämmittämiseen
• Calculating tCO2e : kg x GWP/1000
Puhdistaminen ja huolto
Suomi 35
SmartThings-sovelluksen
Kun haluat käyttää SmartThings-sovellusta, yhdistä tuote verkkoon alla kuvatussa järjestyksessä.
Esitetyt kuvat voivat poiketa laitteesi näkymistä älypuhelimen mallin, käyttöjärjestelmäversion ja valmistajan mukaan.
Wi-Fi-tukiasema on määritettävä vain yhdistettäessä tuote Wi-Fi-verkkoon. Kun yhteys on muodostettu
tuotteessa, voit käyttää SmartThings-sovellusta esimerkiksi langattoman Wi-Fi-, 3G- tai LTE-verkon kautta.
1 Virtaliitäntöjen tarkistaminen
HUOMAUTUS
• Asetukset voivat poiketa laitteesi näkymistä
älypuhelimen mallin, käyttöjärjestelmäversion ja
valmistajan mukaan.
Tarkista, onko tuotteeseen ja tukiasemaan
kytketty virta.
3 Internet-yhteyden tarkistaminen
2 Wi-Fi-tukiaseman määrittäminen
ja yhteyden muodostaminen
älypuhelimella
HUOMAUTUS
1 Yhdistä tuote Wi-Fi-verkkoon ottamalla Wi-Fi
käyttöön kohdassa Asetukset > Wi-Fi.Valitse
sitten tukiasema, johon yhteys muodostetaan
• Langattoman tukiaseman nimessä (SSID) tuetaan
vain aakkosnumeerisia merkkejä.
Jos SSID:ssä on erikoismerkki, nimeä se
uudelleen ennen yhteyden muodostamista.
• Tämä tuote tukee vain Wi-Fi 2,4 GHz:n tekniikkaa.
Select
3 SmartThings-sovelluksen
lataaminen ja Samsung-tilin
rekisteröiminen
1 SmartThings-sovelluksen lataaminen
• Jos SmartThings-sovellus on jo asennettuna
älypuhelimessa, päivitä se uusimpaan versioon.
SAMSUNG_2G
SmartThings (Samsung Connect)
SAMSUNG_5G
Samsung Electronics Co., Ltd.
Puhdistaminen ja huolto
2 ÄLYKÄS VERKON VAIHTO -toiminnon
poistaminen käytöstä älypuhelimen
kohdassa Asetukset > Wi-Fi
HUOMAUTUS
• Jos ÄLYKÄS VERKON VAIHTOtai Adaptive Wi-Fi
on käytössä, verkkoyhteyttä ei voida muodostaa.
Muista poistaa nämä toiminnot käytöstä ennen
verkkoyhteyden muodostamista.
36 Suomi
• Palomuuri saattaa estää älypuhelimen
Internet-yhteyden. Kysy tässä tapauksessa
vianmääritysohjeita Internet-palveluntarjoajalta.
• Etsi SmartThings Play Kaupasta tai App Storesta
ja lataa SmartThings-sovellus älypuhelimeen.
On
Off
• Tarkista Wi-Fi-yhteyden muodostamisen jälkeen,
että älypuhelin on yhdistetty Internetiin.
Off
• SmartThings-sovellusta ei ehkä löydy
tableteille, joita SmartThings-sovellus ei tue,
tai älypuhelimille, joiden käyttöjärjestelmä on
suositeltua versiota vanhempi.
–– Suosituksena on Android OS 6.0 tai uudempi
(ja vähintään 2 Gt RAM-muistia).
–– Tuetut näyttötarkkuudet: 1 280 x 720 (HD),
1 920 x 1 080 (FHD), 2 560 x 1 440 (WQHD)
• SmartThings-sovellus ei ole yhteensopiva
tiettyjen Apple-laitteiden kanssa.Tämä koskee
iPadia ja tiettyjä älypuhelinmalleja.
–– Tuettuja laitteita ovat iPhone 6 ja uudemmat,
joissa on vähintään iOS 10.0.
–– Tuetut näyttötarkkuudet: 1334 x 750, 1920 x
1080
• SmartThings-sovellusta voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta tuotteen käytettävyyden ja
suorituskyvyn parantamiseksi.
2 Samsung-tilin rekisteröiminen
• SmartThings-sovelluksen käyttämiseen tarvitaan
Samsung-tili. Luo Samsung-tili ja kirjaudu tilillesi
SmartThings-näytettävien ohjeiden mukaisesti.
Muita sovelluksia ei tarvitse asentaa.
HUOMAUTUS
My Home
My home
Add devices
Living room >
Select
yhdistäminen tuotteeseesi
• Valitse manuaalisesti: Samsung > Air
conditioner > Room air conditioner
• Auto detect: [room a/c] Samsung
Samsung
Select
Auto detect
Select
2 SmartThings-sovelluksen yhdistäminen
tuotteeseesi
• Saat ohjeita SmartThings-sovelluksen käyttöön
sovelluksen ohjevalikosta.
1 Yhdistettävän tuotteen valitseminen
1) Käynnistä SmartThings-sovellus noin minuutin
kuluttua siitä, kun olet käynnistänyt yhdistettävän
tuotteen.
A new device has been found.
Add this device to
SmartThings?
HUOMAUTUS
• Jos ponnahdusikkunassa todetaan, että Internetyhteys on epävakaa, kun muodostat yhteyttä
tuotteeseesi, älä valitse sitä äläkä jatka käyttäen
kyseistä yhteyttä.
• Jos ponnahdusikkunassa todetaan, että laite
on jo rekisteröity, kun muodostat yhteyttä
tuotteeseen, hanki lupa tuotteen jo yhdistäneeltä
käyttäjältä valitsemalla PYYDÄ LUPAA tai
luo uusi tili ja muodosta itsenäinen yhteys
tuotteeseen valitsemalla REKISTERÖI TILINI.
선택
Select
Suomi 37
Puhdistaminen ja huolto
2) Kun SmartThings-sovellus on käynnistynyt,
valitse LISÄÄ NYT, kun näkyviin tulee
ponnahdusikkuna, jossa ilmoitetaan löytyneestä
yhdistettävästä tuotteesta.
Add now
Select
• Yhdistä SmartThings-sovellus tuotteeseesi
noudattamalla sovelluksessa näkyviä ohjeita.
4 SmartThings-sovelluksen
Later
Living room >
4) Voit lisätä tuotteen, johon haluat yhdistää,
valitsemalla sen manuaalisesti tai valitsemalla ”Auto
detect”.
Air conditioner
• Jos sinulla on jo Samsung-tili, kirjaudu tilillesi.
Jos älypuhelimesi on Samsung-laite ja sinulla
on Samsung-tili, älypuhelin kirjautuu tilillesi
automaattisesti.
Never
3) Jos ponnahdusikkuna ei avaudu, valitse ”+” ja sitten
”Add Devices”.
• Jos tuoteyhteyden muodostamisessa ilmenee
Samsung-tiliin liittyvä maavirhe, kirjaudu ulos
nykyiseltä Samsung-tililtäsi, kirjaudu sisään
edelliselle Samsung-tilille ja poista kaikki
aiemmin liitetyt laitteet. Kirjaudu sitten uudelleen
nykyiselle Samsung-tilillesi ja määritä asetukset.
• Jos saat virheilmoituksen laitetta lisätessäsi,
katso sivulta 36 kohta ”Wi-Fi-tukiaseman
määrittäminen ja yhteyden muodostaminen
älypuhelimella”. Yhteyden muodostaminen
saattaa epäonnistua tilapäisesti tukiaseman
asennuspaikan ongelmien tai muiden ongelmien
takia.
• Jos SmartThings-sovellukseen ilmestyy viesti,
noudata sen ohjeita.
HUOMAUTUS
• Langattomissa ja langallisissa tukiasemissa
suositellaan todennus-/salausprotokollia WPA/
TKIP ja WPA2/AES. Uusia Wi-Fi-todennustietoja ja
standardista poikkeavia Wi-Fi-todennusprotokollia
ei tueta.
• Tuote tukee tiedonsiirtoprotokollaa IEEE802.11
b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (Samsung suosittelee
IEEE802.11n-protokollaa.)
• Jos Internet-palveluntarjoaja on rekisteröinyt
käyttäjän tietokoneesi tai modeemisi MACosoitteen pysyvästi, et ehkä voi yhdistää
tuotetta Internetiin. Kysy tällöin Internetpalveluntarjoajalta, kuinka muut laitteet
(esimerkiksi ilmastointilaite tai ilmanpuhdistin)
yhdistetään Internetiin.
VAROITUS
Puhdistaminen ja huolto
• Varoitus RF-altistumisesta – pidä 20 cm
etäisyys, kun asennat moduulia.
• Varoitus siitä, että tätä moduulia ei saa
asentaa tai käyttää samanaikaisesti muiden
radiolaitteiden kanssa ilman lisäarviointia tai
FCC-arkistointia.
• ohje isäntäjärjestelmän merkinnöistä,
isäntäjärjestelmä pitää varustaa "Contains FCC
ID: A3LSWL-B70F"-merkinnällä, joka sisältää
tunnuksen
38 Suomi
• Laite käyttää yhdenmukaistamatonta taajuutta
ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan
maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EU:ssa
sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa
ulkotiloissa Ranskassa.
Tekniset tiedot
Wi-Fi
Taajuusalue
Lähettimen teho (maks.)
2412- 2472 MHz
20 dBm
Ilmastointilaitteen ohjaus SmartThings-sovelluksella
Voit ohjata ilmastointilaitetta taitavasti.
Luokka
Seuranta
Toiminto
Kuvaus
Asetettu lämpötila
Näyttää asetetun lämpötilan.
Nykyinen lämpötila
Näyttää nykyisen lämpötilan.
Virta
Käynnistää tai sammuttaa ilmastointilaitteen.
Tila
Halutun toiminnon valinta.
Lämpötila
Sisälämpötilan asetuksen säätäminen.
Tuulettimen nopeus
Asettaa toimintatilan tuulettimen nopeuden.
Puhalluksen suunta
Asettaa toimintatilan tuulettimen suunnat.
Purity
Kytkee Purity-toiminnon päälle tai pois päältä.
Kytkentä- tai sammutusajastimen asettaminen jokaiselle
toiminnolle.
Ajastus
• Ajastettujen käynnistys-/sammutustoimintojen enimmäismäärä
on 10.
• Asetettujen käynnistys- ja sammutusajastimen aikojen täytyy
olla erilaiset.
• Kun käynnistys-/sammutusajastin on asetettu, asetus jää päälle,
vaikka ilmastointilaite kytketään pois päältä ja uudelleen päälle.
Valitsee toimintatilan toiminnon.
Ohjaus
Valinnat
• Käytettävissä olevat valinnat voivat olla erilaisia
ilmastointilaitteen mallista riippuen.
• Tuulettimen nopeus ja tuulettimen suunta säädetään
automaattisesti valintojen mukaisesti.
• Lisätietoa tuotteen valinnoista saat käyttöoppaasta.
Lisätoimintojen asettaminen.
Asetukset
• Toiminnot Clean (Puhdistus), Filter (Suodatin), Beep
(Äänimerkki), My Wind (Tuuletin) ja Energy Monitor
(Energianäyttö) voidaan asettaa.
–– Kun Beep-toiminto on kytkettynä pois päältä, laitteen
äänimerkki on mykistetty.
Palvelutoiminnon valinta.
Tietoa laitteesta
• About Device (Tietoa laitteesta) näytössä voit käyttää valikoita
Version Info (Versiotiedot), Help Desk (Ohje), Tutorial (Opetus) ja
Self Check (Itsetarkastus).
Suomi 39
Puhdistaminen ja huolto
• Painamalla Settings (Asetukset) -painiketta ohjausnäytössä voit
tarkistaa ilmastointilaitteen tiedot tai asettaa ne.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising