Samsung | PM32F | User guide | Samsung PM32F Kasutusjuhend

Samsung PM32F Kasutusjuhend
KÄYTTÖOPAS
PM32F PM43F PM49F PM55F
PH43F PH49F PH55F
PH43F-P PH49F-P PH55F-P
Laitemallit voivat olla ulkoasultaan tai väreiltään erilaisia, ja laitteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa
ilman erillistä ilmoitusta laitteen suorituskyvyn parantamiseksi.
Suositellut päivittäiset käyttötunnit PM32F-mallille: alle 16 tuntia. Jos laitetta käytetään yli 16 tuntia
päivässä, sen takuu saatetaan mitätöidä.
2
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
01. Turvallisuus
Lähteen valitseminen
36
Turvallisuusohjeet
5
Sähkö ja turvallisuus
5
Asentaminen
6
03. Tietokoneohjelmisto (Multiple
Display Control)
Käyttäminen
7
Asentaminen / asennuksen poistaminen
37
Säilytys
8
Asentaminen
37
Puhdistaminen
9
Asennuksen poistaminen
37
Varotoimenpiteet paneelia käsiteltäessä
9
Yhteydet
38
RS232C-kaapelin käyttäminen
38
Ethernet-kaapelin käyttäminen
38
02. Laitteen asetukset
Asentaminen
10
Pakkauksen sisältö
10
04. Koti-näyttö
Laitteen osat
11
Soitin
40
Takaosa
12
Sisällön katseleminen
40
Varkaudenestolukko
13
Sisällön toiston aikana
41
Plug In Module (myydään erikseen)
14
Soittimen kanssa yhteensopivat tiedostomuodot
41
Kaukosäädin
15
Ajastus
46
Ohjattu asentaminen
17
URL-käynnistysohjelma
46
Ulkoiset liitännät
20
URL-käynnistimen asetukset
46
Tarkistettavat kohdat
20
Kloonaa tuote
46
Kaapelien yhdistäminen
20
Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta ei löydy tiedoston kopiota
Hallintakoodit
22
46
Tietokoneen yhdistäminen
31
Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta löytyy tiedoston kopio 47
AV-yhteys
34
Tunnusasetukset
47
Lähiverkkoyhteys
36
Laitetunnus
47
Laitetunn. aut. määritys
47
PC-yhteyskaapeli
47
Videoseinä
48
Videoseinä
48
Verkon tila
48
Kuvatila
49
Käynnistys-/sammutusaj.
49
Käynnistysajastin
49
Sammutusajastin
50
Laskuri
50
Palvelimen kautta yhdistetyn laitteen hyväksyminen 51
05. Valikko
Näytön säädöt
53
Kuvaruutunäytön säätäminen
57
Äänen säätäminen
58
Verkko
59
Verkkoasetukset (kiinteä)
61
Verkkoasetukset (langaton)
63
WPS(PBC)
64
Järjestelmä
65
Anynet+ (HDMI-CEC)
70
3
Sisällysluettelo
Tuki
72
06. Vianmääritys
Ennen kuin otat meihin yhteyttä
73
Diagnoosi
73
Näytön resoluutio
73
Tarkistettavat kohdat
74
Usein kysyttyä
78
07. Liite
Tekniset tiedot
80
Yleiset
80
Standardisignaalitilojen taulukko
82
Vastuu maksullisista palveluista (kustannukset
asiakkaille)
84
Laite ei ole viallinen
84
Asiakkaan aiheuttamat laitevauriot
84
Muuta
84
Jälkikuvien estäminen
85
Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?
85
Suositeltavat estokäytännöt
85
Lisenssi
86
4
Tietoja tästä oppaasta
Tietoja tästä oppaasta
Tekijänoikeudet
Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa laadunparannussyistä ilman ennakkoilmoitusta.
© 2015 Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen kokonaisuudessaan tai osittain ilman Samsung
Electronicsin lupaa on kielletty.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden laillisille omistajille.
• Palvelumaksu voidaan periä, jos
a kutsut paikalle asentajan, vaikka laitteessa ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta)
b tuot laitteen huoltoon, vaikka laitteessa ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta).
• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töiden aloittamista tai asentajan
vierailua kotonasi.
Merkit
VAROITUS
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
HUOMIO
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
Huom.
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava.
5
Luku 1. Turvallisuus
Turvallisuus
Turvallisuusohjeet
HUOMIO
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa minkään raskaan esineen alle.
• Vaurioitunut virtajohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
SÄHKÖISKUN VAARA! ÄLÄ AVAA LAITETTA.
• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. (SAMA KOSKEE
TAKAPANEELIA.)
Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly pois kuivalla liinalla.
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
TEETÄ KAIKKI HUOLTOTYÖT PÄTEVÄLLÄ TEKNIKOLLA.
Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen sisällä on suurjännitettä.
On vaarallista koskea millään tavoin tämän laitteen sisäosiin.
Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen mukana on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
Sähkö ja turvallisuus
VAROITUS
• Seurauksena voi olla tulipalo.
HUOMIO
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
• Laite voi vaurioitua sähköiskun vuoksi.
Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.
• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
• Ongelmatilanteissa laitteen virransyöttö on katkaistava irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
• Huomaathan, että laite ei sammu täysin, jos käytät vain kaukosäätimen virtapainiketta.
Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitämällä kiinni pistokkeesta.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke monta laitetta samaan pistorasiaan.
• Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.
Älä kosketa pistoketta märin käsin. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.
Työnnä pistoke tiiviisti pistorasiaan.
• Löysä liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
Kiinnitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
• Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
6
Luku 1. Turvallisuus
Asentaminen
VAROITUS
Älä laita kynttilöitä, hyttysmyrkkyjä tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta
lämmönlähteiden lähelle.
• Seurauksena voi olla tulipalo.
Pyydä asentajaa asentamaan seinäteline.
• Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
Ruokaöljy, esimerkiksi soijaöljy, voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa rakennevaurioita. Älä
asenna laitetta keittiöön tai keittiötason lähelle.
HUOMIO
Älä pudota laitetta sen siirtämisen aikana.
• Laite voi vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Epäpätevän henkilön tekemä asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Käytä vain hyväksytyntyyppisiä asennuskalusteita.
Älä aseta laitetta näyttö alaspäin.
Älä asenna laitetta huonosti ilmastoituihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
Kun asennat laitteen kaapistoon tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna ei työnny esiin
asennuskalusteesta.
• Sisälämpötilan kohoaminen voi aiheuttaa tulipalon.
Asenna laite ilmanvaihdon varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.
• Sisälämpötilan kohoaminen voi aiheuttaa tulipalon.
Pidä muoviset pakkaustarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
• Lapset voivat tukehtua niihin.
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai
kaltevalle pinnalle).
• Laite saattaa pudota ja vaurioitua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Laitteen käyttäminen paikassa, jossa esiintyy voimakasta tärinää, saattaa vaurioittaa laitetta
tai aiheuttaa tulipalon.
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se altistuu pölylle, kosteudelle (esimerkiksi
vesipisaroille), öljylle tai savulle.
• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle äläkä asenna sitä kuumien
esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
• Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai aiheuttaa tulipalon.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa pikkulapset pääsevät siihen käsiksi.
• Laite saattaa pudota ja aiheuttaa vammoja lapsille.
• Näyttö voi vaurioitua.
• Laite saattaa pudota ja vaurioitua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Asenna laite vain oikeankokoiseen kaappiin tai oikeankokoiselle hyllylle.
Laske laite alas varovasti.
• Laite voi vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon
hienojakoista pölyä, kemikaaleja, äärilämpötiloja tai kosteutta, tai paikkaan, jossa laite on
jatkuvasti käynnissä pitkän aikaa) voi heikentää laitteen suorituskykyä merkittävästi.
• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.
7
Luku 1. Turvallisuus
Käyttäminen
VAROITUS
• Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
Laitteen sisällä on suurjännitettä. Älä milloinkaan pura, korjaa tai muuntele laitetta itse.
• Viallinen johto voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun, jos laite täytyy korjata.
Älä käytä äläkä säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä kaikki muut laitteeseen kiinnitetyt
kaapelit ennen laitteen siirtämistä.
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki ilmanvaihtoaukkoja.
• Vaurioitunut virtajohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneenkäryä tai savua, irrota virtajohto välittömästi
ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
• Lapset voivat saada vakavia vammoja.
Jos laite putoaa tai sen kotelo vaurioituu, sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota
sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
• Laitteen jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä jätä raskaita tai lapsille mieluisia esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.
• Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä pudota esineitä laitteen päälle äläkä kohdista siihen iskuja.
• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
• Viallinen johto voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä koske laitetta tai virtapistoketta, jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto. Tuuleta tilat
välittömästi.
• Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
• Sisälämpötilan kohoaminen voi aiheuttaa tulipalon.
Älä aseta metalliesineitä (syömäpuikkoja, kolikoita, hiussolkia tms.) tai herkästi syttyvää
materiaalia (paperia, tulitikkuja tms.) laitteeseen (esimerkiksi sen ilmanvaihtoaukkoihin tai
tulo- ja lähtöportteihin).
• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita sinne
kuulumattomia aineita.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
• Seurauksena voi olla laitevaurio, sähköisku tai tulipalo.
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitä laitteen päälle.
• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita sinne
kuulumattomia aineita.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
• Seurauksena voi olla laitevaurio, sähköisku tai tulipalo.
HUOMIO
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai
viallisia pikseleitä.
• Aktivoi virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman
vuoksi).
• Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoja.
Käytä laitetta suositellulla resoluutiolla ja taajuudella.
8
Luku 1. Turvallisuus
• Muutoin näkösi saattaa heiketä.
Älä pitele laitetta ylösalaisin äläkä siirrä sitä pitämällä kiinni jalustasta.
• Laite voi pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnin välein yli 5 minuuttia.
• Tämä vähentää silmien rasittumista.
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.
Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai jalustan korkeutta.
• Kätesi tai sormesi voi juuttua kiinni ja saatat saada vammoja.
• Laitteen liiallinen kallistaminen voi aiheuttaa laitteen putoamisen ja henkilövahinkoja.
Älä aseta laitteen päälle mitään raskaita esineitä.
• Laite voi vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.
• Liian suuri äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kuuloa.
Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa, kun vaihdat pariston. Laita
paristo paikkaan, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.
• Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussaan.
Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat oikein päin (+, -).
• Muutoin paristo saattaa vaurioitua, aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkoja, tai paristosta voi
vuotaa laitetta vaurioittavaa nestettä.
Käytä ainoastaan teknisten tietojen mukaisia vakioparistoja. Älä käytä uutta ja käytettyä
paristoa samanaikaisesti.
• Muutoin paristot saattavat vaurioitua, aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkoja, tai paristoista
voi vuotaa laitetta vaurioittavaa nestettä.
Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi. Niitä ei saa hävittää
tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan käytetyt paristot
kierrätettäviksi.
• Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa
myydään samantyyppisiä paristoja.
Säilytys
Kiiltäväpintaisten laitteiden ominaisuuksien vuoksi UV-ilmankostuttimen käyttäminen laitteen
lähellä voi aiheuttaa valkoisia tahroja laitteen pinnalle.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos laite on puhdistettava sisältä (palvelusta peritään
maksu).
Luku 1. Turvallisuus
Puhdistaminen
Puhdista laite varovasti, sillä sen paneeli ja ulkopinnat naarmuuntuvat helposti.
Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
1 Sammuta laite ja tietokone.
2 Irrota virtajohto laitteesta.
3
4
5
6
‒‒ Pitele virtajohtoa pistokkeesta, äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muutoin seurauksena voi
olla sähköisku.
Pyyhi laite puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
‒‒ Älä käytä alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia aineita sisältäviä pesuaineita.
‒‒ Älä suihkuta vettä tai pesuainetta suoraan laitteen päälle.
Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen laitteen
ulkopinnan puhdistamista.
Kiinnitä virtajohto laitteeseen puhdistamisen jälkeen.
Käynnistä laite ja tietokone.
Varotoimenpiteet paneelia käsiteltäessä
Älä aseta laitetta pystyasentoon lattialle. Paneeli vaurioituu helposti.
Aseta laite alas vaaka-asennossa, kun aloitat sen käsittelyn (voit käyttää suojana
pakkausmateriaalia).
Käytä takaosan kahvoja, kun siirrät laitetta.
Älä kannattele tai ota kiinni mistään osasta, joka on alle 15 mm laitteen etuosasta.
9
10
Luku 2. Laitteen asetukset
Laitteen asetukset
Asentaminen
Pakkauksen sisältö
Komponentit voivat olla erilaisia eri alueilla.
Jos pakkauksesta puuttuu jokin komponentti, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Komponentit voivat olla erilaisia kuin kuvissa.
Laitteen mukana ei toimiteta jalustaa. Jos haluat asentaa jalustan, voit ostaa sen erikseen.
RS232C-sovitinta voidaan käyttää laitteen yhdistämiseen toiseen näyttöön D-liitintyypin (9-nastainen) RS232C-kaapelilla.
-
+
-
•
•
•
•
•
+
Pika-asennusopas
Takuukortti
(ei saatavilla kaikilla alueilla)
Säädösopas
Virtajohto
Kaukosäädin
RS232C(IN)-sovitin
Ruuvi ((M3 x L8) x 1)
USB-suojus
Paristot
(ei saatavilla kaikilla alueilla)
11
Luku 2. Laitteen asetukset
Laitteen osat
Kaukosäätimen tunnistin ja välikappaleen logo (valinnainen)
Osien väri ja muoto voivat poiketa kuvista.
Välikappaleen logo
Power
Paneelipainike
Kaukosäätimen tunnistin
Kaukosäätimen tunnistin
Kaiutin
Paneelipainike
Käynnistä
Pidä painettuna kolme sekuntia.
Sammuta
Paina paneelipainiketta. Pikavalikko avautuu.
Varmista, että Katkaise virta on valittu, ja pidä sen jälkeen
paneelipainiketta painettuna, kunnes näyttö sammuu.
Valitse lähde
Paina paneelipainiketta. Pikavalikko avautuu.
Paina paneelipainiketta uudelleen ja valitse Lähde. Voit sen
jälkeen selata lähteitä pitämällä paneelipainiketta painettuna.
Paina haluamaasi kaukosäätimen painiketta samalla, kun osoitat säätimellä tunnistinta kohti.
Laite suorittaa painikkeen toiminnon.
• Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä
saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta tunnistimesta ja pidä säädin
30°:n kulmassa oikealta ja vasemmalta.
Myös laitteen näyttö toimii kaukosäätimen tunnistimena.
Kun osoitat näyttöä kaukosäätimellä, varmista, että
• säädin osoittaa kohti näytön keskiosaa
• käytät säädintä 40–70 cm:n etäisyydellä näytöstä.
VAROITUS
• Varmista ennen paneelipainikkeen käyttöä, että paneelin liukupainike ei työnny esiin
laitteen pohjasta.
• Varmista ennen kaukosäätimen tunnistimen / ekotunnistimen käyttöä, että paneelin
liukupainike työntyy esiin laitteen pohjasta.
Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
• Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
• Poista paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
12
Luku 2. Laitteen asetukset
Välikappaleen logo (valinnainen)
Älä vedä välikappaleen logoa väkisin. Logo voi irrota tai rikkoutua.
Takaosa
Osien väri ja muoto voivat poiketa kuvista.
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C
IN
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
HDMI1
HDMI2
DVI / PC /
MAGICINFO IN
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
13
Luku 2. Laitteen asetukset
Portti
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C IN
Kuvaus
Varkaudenestolukko
USB-tallennuslaitteen yhdistäminen.
Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voidaan käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
Yhdistäminen MDC:hen RS232C-sovittimella.
Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat
lisätietoja varkaudenestolukon mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa kuvissa
näytetyistä.
RS232C OUT
AUDIO IN
Vastaanottaa ääntä lähdelaitteesta äänikaapelin kautta.
AUDIO OUT
Yhdistäminen lähdelaitteen äänentoistoon.
HDMI1
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla
Varkaudenestolukon lukitseminen:
HDMI2
DVI / PC / MAGICINFO IN
DVI IN: Yhdistäminen lähdelaitteeseen DVI- tai HDMI–DVIkaapelilla.
PC IN: Käytä tietokoneen yhdistämiseen (erillistä) D-liitin–DVIkaapelia (tai D-liitin-kaapelia D-liitin–DVI-sovittimen kanssa).
MAGICINFO IN: Käytä verkkosovittimen yhdistämiseen
(erillistä) DP–DVI-kaapelia (myydään erikseen).
DP IN
Yhdistäminen lähdelaitteeseen DP-kaapelin avulla
DAISY CHAIN
Yhdistäminen toiseen laitteeseen ketjutusportin (DP-portin)
kaapelilla.
RJ45
Yhdistäminen MDC:hen lähiverkkokaapelilla.
1
2
3
4
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
Lukitse lukituslaite.
• Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
• Saat lisätietoja varkaudenestolukon mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
14
Luku 2. Laitteen asetukset
Plug In Module (myydään erikseen)
• Osien väri ja muoto voivat poiketa kuvista. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
• Vain PH43F-P-/PH49F-P-/PH55F-P-malleja tuetaan.
PIM-paikka
Jos haluat käyttää PIM-moduuli-ratkaisua, kytke laitteeseen Samsungin PIM-moduuli
(myydään erikseen).
Jos haluat yhdistää jonkin muun valmistajan laitteen, varmista, että laite on yhteensopiva Open
Pluggable Specification (OPS) -standardien kanssa.
• Lisätietoja laitteen yhdistämisestä saat ostohetkellä PIM-moduulin mukana toimitetusta
käyttöoppaasta.
• Voit varmistaa optimaalisen äänenlaadun määrittämällä HDMI-ääniasetukset OPS-laitteen
Windowsin Ohjauspaneelissa. Muiden valmistajien tuotteiden tapauksessa tämä koskee vain
HDMI-toimintoa tukevia laitteita.
• Jos haluat ottaa laitteen äänilähdön käyttöön OPS-laitteella, joka ei tue HDMI-toimintoa,
tee analogiset ääniasetukset Windowsin Ohjauspaneelissa, valitse PIM-moduuli > Nimen
muokkaus ja aseta tulolähteeksi PC, DVI PC tai DVI.
15
Luku 2. Laitteen asetukset
Kaukosäädin
• Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
• Laite ei tue sellaisia alla olevassa kuvassa näytettyjä painikkeita, joilla ei ole kuvausta.
Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot saattavat olla erilaisia eri laitteissa.
POWER
OFF
Käynnistä laite.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Säädä äänenvoimakkuutta.
Vaihda kuvalähdettä.
2
5
8
0
3
6
SOURCE
Numeropainikkeet
Anna salasana valikossa.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Katkaise laitteen virta.
CH
Mykistä ääni.
Äänen palauttaminen: Paina MUTE -painiketta uudelleen tai paina
äänenvoimakkuus ( + VOL - ) -painiketta.
Tällä pikapainikkeella pääset suoraan MagicInfo-toimintoon.
Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa edelliseen valikkoon.
MENU
HOME
MagicInfo
Player I
Pikapainike von käytettävissä, kun laitteeseen on yhdistetty
verkkosovitin tai PIM-moduuli (laajennusmoduuli).
Koti-käynnistyspainike.
16
Luku 2. Laitteen asetukset
Valitse usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.
TOOLS
INFO
Näytä nykyisen kuvalähteen tiedot.
Siirry ylä- tai alavalikkoon tai vasemman- tai oikeanpuoleiseen
valikkoon tai säädä kohdan asetuksia.
Palaa edelliseen valikkoon.
Tämä ottaa turvalukitustoiminnon käyttöön.
Jos useita laitteita on yhdistetty Videoseinä-toiminnon kautta,
paina SET -painiketta ja anna tuotetunnus numeropainikkeilla.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Vahvista valikon valinta.
Poistu nykyisestä valikosta.
Valitse laitteeseen yhdistetyksi kuvalähteeksi manuaalisesti PC,
DVI, HDMI tai DisplayPort.
Hallinnoi laitetta kaukosäätimellä.
Peru asetettu arvo SET -painikkeella ja hallinnoi kaikkia
yhdistettyjä laitteita kaukosäätimellä.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Käytetään Anynet+- ja multimediatilassa.
17
Luku 2. Laitteen asetukset
Ohjattu asentaminen
VAROITUS
Ilmanvaihto
Asentaminen kohtisuoraan seinään
Henkilövahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai
seinään asennusohjeiden mukaisesti.
• Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.
Muutoin se saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Muista asentaa laite sille määriteltyyn seinätelineeseen.
• Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
A
HUOMIO
Älä käytä tätä mallia asennettuna kattoon, lattialle tai pöydälle.
B
A Vähintään 40 mm
B Ympäristön lämpötila: alle 35 °C
Kun asennat laitteen kohtisuoraan seinään, jätä vähintään 40 mm vapaata tilaa laitteen ja
seinän väliin laitteen ilmanvaihdon varmistamiseksi ja lämpötilan pitämiseksi alle 35 °C:ssa.
Laitetta voi kallistaa pystysuoralla seinällä enintään 15° astetta.
Jos haluat käyttää laitetta pystyasennossa, käännä sitä myötäpäivään niin, että merkkivalo
osoittaa alaspäin.
15°
18
Luku 2. Laitteen asetukset
Seinätelineen asentaminen
Asentaminen seinäsyvennykseen
Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
B
Seinätelineen asentamisen valmistelu
B
1
A
D
D
Jos haluat asentaa jonkin toisen valmistajan seinätelineen, käytä holkkia ( 1 ).
Seinätelineen asentaminen
C
A
B
C
D
E
E
C
Vähintään 40 mm
Vähintään 70 mm
Vähintään 50 mm
Vähintään 50 mm
Ympäristön lämpötila: alle 35 °C
Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran vapaata tilaa
laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihdon varmistamiseksi ja lämpötilan pitämiseksi alle
35 °C:ssa.
• Seinätelineellä (myydään erikseen) laitteen voi kiinnittää seinään.
• Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.
• Suosittelemme, että pyydät asentajaa asentamaan seinätelineen.
VAROITUS
• Samsung Electronics ei vastaa laitevaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa
seinätelineen itse.
19
Luku 2. Laitteen asetukset
Seinätelineen asennuspakkauksen tiedot (VESA)
Asenna seinäteline vankalle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden. Pyydä jälleenmyyjältä
lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä muuhun kuin kipsilevyseinään.
VAROITUS
Jos laite asennetaan vinoon seinään, laite saattaa pudota ja aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja.
A
B
• Samsungin seinätelineiden mukana toimitetaan tarkka asennusopas sekä kaikki tarvittavat
osat.
• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella
seinätelineen ominaisuuksien mukaisesti.
• Seinätelineiden vakiomitat on mainittu alla olevassa taulukossa.
Mallinimi
VESA-ruuvinreikien koko (A * B)
millimetreinä
Vakioruuvi
Määrä
PM32F
200,0 mm * 200,0 mm
M8
4
PM43F / PH43F /
PH43F-P
PM49F / PH49F /
PH49F-P
400,0 mm * 400,0 mm
PM55F / PH55F /
PH55F-P
VAROITUS
• Älä kiristä ruuveja liikaa. Laite saattaa vaurioitua tai pudota ja aiheuttaa
henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa tämänkaltaisista vahingoista.
• Samsung ei vastaa laitevaurioista tai henkilövahingoista, jos käytetään muita kuin
VESA-standardin seinätelinettä tai määrittelemätöntä telinettä tai jos asiakas ei noudata
laitteen asennusohjeita.
HUOMIO
• Laitteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.
• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian
pitkät ruuvit voivat vaurioittaa laitteen sisäosia.
• Älä asenna seinätelinettä, kun laitteeseen tulee virtaa. Seurauksena saattaa olla
sähköisku ja henkilövahinkoja.
20
Luku 2. Laitteen asetukset
Ulkoiset liitännät
Nastojen järjestys
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Tarkistettavat kohdat
• Ennen kuin yhdistät lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä portteja ja ne voivat olla eri paikoissa.
• Yhdistä ääniportit oikein seuraavasti: vasen = valkoinen, oikea = punainen.
• Tarkista yhdistettävän laitteen takaosasta, millaisia portteja laitteessa on.
Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
<Mies>
VAROITUS
Nasta
Signaali
1
Kantoaallon tunnistus
2
Vastaanotetut tiedot
Kaapelien yhdistäminen
3
Lähetetyt tiedot
RS232C-kaapeli
4
Päätelaitteen käyttöönotto
5
Signaalimaa
6
Tietojoukon käyttöönotto
7
Lähetä pyyntö
8
Valmis lähetykseen
9
Soiton ilmaisu
Älä kiinnitä virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kiinnittäminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
Liitäntä
RS232C (9-nastainen)
Nasta
TxD (nro 2), RxD (nro 3), GND (nro 5)
Bittinopeus
9600 bps
Databitit
8 bittiä
Pariteetti
Ei mitään
Loppubitti
1 bitti
Vuonohjaus
Ei mitään
Maksimipituus
15 m (vain suojattu tyyppi)
<Nainen>
21
Luku 2. Laitteen asetukset
RS232C-kaapeli
• Liitin: 9-nastainen D-liitin-stereokaapeli
6
3
2
1
1
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
-P1-
Uros
-P2-
-P2-
Rx
3
—
1
Tx
STEREO
Tx
2
—
2
Rx
LIITIN
Gnd
5
—
3
GND
(3,5 ø)
Nastan
nro
Vakioväri
Signaali
3
Valkoinen ja vihreä
RX+
4
Sininen
NC
5
Valkoinen ja sininen
NC
6
Vihreä
RX-
7
Valkoinen ja ruskea
NC
8
Ruskea
NC
Suoraan kytketty lähiverkkokaapeli (PC–HUB)
• Liitin: RJ45
HUB
Lähiverkkokaapeli
Nastojen järjestys
P2
1 2 3 4 5 6 7 8
RJ45
Nastan
nro
Vakioväri
Signaali
1
Valkoinen ja oranssi
TX+
2
Oranssi
TX-
P1
P1
P2
Signaali
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signaali

1
TX+
2

2
TX-
RX+
3

3
RX+
RX-
6

6
RX-
22
Luku 2. Laitteen asetukset
Ristiinkytketty lähiverkkokaapeli (PC–PC)
Yhteys 2
Tietokone
RJ45
P1
P2
Signaali
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signaali

3
RX+
2

6
RX-
RX+
3

1
TX+
RX-
6

2
TX-
Näyttö 1
Näyttö 2
RJ45
RJ45
RJ45
Yhteys 3
Yhteydet
Tietokone
Näyttö 1
• Varmista, että yhdistät sovittimet oikeisiin RS232C IN- tai OUT-portteihin laitteessa.
Näyttö 2
Näyttö 3
Näyttö 4
Yhteys 1
Tietokone
Näyttö 1
RS232C IN
RS232C OUT
Näyttö 2
RS232C IN
RS232C OUT
Näyttö 3
RS232C IN
RS232C OUT
Näyttö 4
RS232C IN
RJ45
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C OUT
Hallintakoodit
Hallintatilan näyttäminen (Nouda-hallintakomento)
Etuliite
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Tietojen pituus
0
Tarkistussumma
23
Luku 2. Laitteen asetukset
Hallinta (Aseta-hallintakomento)
Etuliite
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Esim. käynnissä ja ID=0
Tietojen
pituus
Tiedot
1
Arvo
Tarkistussumma
Komento
Nro
Komentotyyppi
Komento
Arvoalue
1
Virranhallinta
0x11
0–1
2
Äänenvoimakkuuden hallinta
0x12
0–100
3
Kuvalähteen hallinta
0x14
–
4
Näyttötilan hallinta
0x18
–
5
Näytön koon hallinta
0x19
0–255
6
PIP käytössä/pois
0x3C
0–1
7
Automaattisten säätöjen hallinta
(vain PC ja BNC)
0x3D
0
8
Videoseinätilan hallinta
0x5C
0–1
9
Turvalukitus
0x5D
0–1
10
Videoseinä käytössä
0x84
0–1
11
Videoseinän käyttäjien hallinta
0x89
–
• Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan laskemalla
kaikki muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos jäljempänä näytetyissä tarkistussummissa on
enemmän kuin kaksi numeroa (11+FF+01+01=112), ensimmäinen numero poistetaan.
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen
pituus
Tieto 1
1
”Power”
ID
Tietojen
pituus
Tieto 1
1
1
Tarkistussumma
12
• Jos haluat hallita kaikkia sarjakaapelilla yhdistettyjä laitteita samanaikaisesti niiden
tunnuksista riippumatta, aseta tunnukseksi ”0xFE” ja lähetä komennot. Kaikki laitteet
suorittavat komennot, mutta ACK ei vastaa.
Virranhallinta
Toiminto
• Laitteen voi käynnistää ja sammuttaa tietokoneella.
Virtatilan näyttäminen (nouda virransyötön käynnistys-/sammutustila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
Käynnistäminen/sammuttaminen (käynnistä/sammuta laite)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
”Power”: Laitteeseen asetettava virtakoodi.
• 1: Käynnistä
• 0: Sammuta
Tietojen
pituus
Tiedot
1
”Power”
Tarkistussumma
24
Luku 2. Laitteen asetukset
Ack
Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x11
”Power”
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x12
”Volume”
Tarkistussumma
”Power”: Laitteeseen asetettava virtakoodi.
”Volume”: Televisioon tai laitteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0–100)
Nak
Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x11
”ERR”
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x12
”ERR”
”ERR”: Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
”ERR”: Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Äänenvoimakkuuden hallinta
Kuvalähteen hallinta
Toiminto
Toiminto
• Laitteen äänenvoimakkuutta voi säätää tietokoneella.
• Laitteen kuvalähde voidaan vaihtaa tietokoneella.
Äänenvoimakkuuden tilan näyttäminen (nouda äänenvoimakkuuden tila)
Kuvalähteen tilan näyttäminen (nouda kuvalähteen tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x12
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
Äänenvoimakkuuden asettaminen (aseta äänenvoimakkuus)
Etuliite
Komento
0xAA
0x12
ID
Tietojen
pituus
Tiedot
1
”Volume”
Tarkistussumma
”Volume”: Televisioon tai laitteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0–100)
Etuliite
Komento
0xAA
0x14
ID
Tietojen pituus
0
Tarkistussumma
Tarkistussumma
25
Luku 2. Laitteen asetukset
Kuvalähteen asettaminen (aseta kuvalähde)
Etuliite
Komento
0xAA
0x14
ID
Ack
Tietojen
pituus
Tiedot
1
”Input Source”
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x14
”Input
Source”
”Input Source”: Televisioon tai laitteeseen asetettava kuvalähdekoodi.
”Input Source”: Televisioon tai laitteeseen asetettava kuvalähdekoodi.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Kuvalähde
0x08
Komponentti
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
Näyttötilan hallinta
0x40
DTV
Toiminto
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC eivät ole käytettävissä ”Aseta”-komennolla. Ne reagoivat
vain ”Nouda”-komentoihin.
• MagicInfo on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on MagicInfo-toiminto.
• RF(TV) ja DTV ovat käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on televisio.
Tarkistussumma
Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x14
”ERR”
Tarkistussumma
”ERR”: Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
• Laitteen näyttötila voidaan vaihtaa tietokoneella.
• Näyttötilaa ei voida hallita, kun Videoseinä-toiminto on käytössä.
• Tätä komentoa voidaan käyttää vain niissä malleissa, joissa on televisio.
Näyttötilan näyttäminen (nouda näyttötilan tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x18
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
Kuvan koon asettaminen (aseta kuvakoko)
Etuliite
Komento
0xAA
0x18
ID
Tietojen
pituus
Tiedot
1
”Screen Mode”
”Screen Mode”: Koodi, joka asettaa laitteen tilan
Tarkistussumma
26
Luku 2. Laitteen asetukset
Ack
0x01
16: 9
0x04
Zoomaus
0x31
Leveä zoomaus
0x0B
4: 3
Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x19
”Screen
Size”
Tarkistussumma
”Screen Size”: laitteen näytön koko (alue: 0–255; yksikkö: tuuma)
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x18
”Screen
Mode”
Tarkistussumma
”Screen Mode”: Koodi, joka asettaa laitteen tilan
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x18
”ERR”
Tarkistussumma
Näytön koon hallinta
• Näytön koko voidaan vaihtaa tietokoneella.
Näytön koon näyttäminen (nouda näytön koon tila)
0xAA
0x19
ID
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x19
”ERR”
Tarkistussumma
Toiminto
Laitteen PIP-tila voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä tietokoneella.
Käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on PIP-toiminto.
Tilaa ei voida hallita, jos Videoseinä on tilassa Käytössä.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä MagicInfo-tilassa.
PIP-toiminnon käytössä/pois-tilan näyttäminen (nouda PIP-toiminnon käynnistys-/
sammutustila)
Toiminto
Komento
Komento
PIP käytössä/pois
•
•
•
•
”ERR”: Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Etuliite
Etuliite
”ERR”: Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Nak
Etuliite
Nak
Tietojen pituus
0
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0x3C
ID
Tietojen pituus
0
Tarkistussumma
27
Luku 2. Laitteen asetukset
PIP-toiminnon ottaminen käyttöön / pois käytöstä (PIP käytössä/pois)
Etuliite
Komento
0xAA
0x3C
ID
Tietojen
pituus
Tiedot
1
”PIP”
Automaattisten säätöjen asetus (aseta automaattiset säädöt)
Tarkistussumma
”PIP”: Koodi, jolla laitteen PIP-tila otetaan käyttöön tai pois käytöstä
• 1: PIP käytössä
• 0: PIP ei käytössä
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x3C
”PIP”
Tarkistussumma
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x3C
”ERR”
0x3D
Tietojen
pituus
Tiedot
1
”Auto
Adjustment”
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tarkistussumma
”ERR”: Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Automaattisten säätöjen hallinta (vain PC ja BNC)
Toiminto
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x3D
”Auto
Adjustment”
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x3D
”ERR”
Tarkistussumma
Tarkistussumma
”ERR”: Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Videoseinätilan hallinta
Toiminto
• Tee tietokoneen näytön säädöt automaattisesti tietokoneella.
• Laitteen Videoseinä-tila voidaan aktivoida tietokoneella.
• Tämä komento on käytettävissä vain, jos laitteen Videoseinä on käytössä.
Automaattisten säätöjen tilan näyttäminen (nouda automaattisten säätöjen tila)
Videoseinätilan näyttäminen (nouda videoseinätila)
• Ei mitään
Tarkistussumma
Nak
Nak
Komento
0xAA
ID
Ack
”PIP”: Koodi, jolla laitteen PIP-tila otetaan käyttöön tai pois käytöstä
Etuliite
Komento
”Auto Adjustment”: 0x00 (aina)
Ack
Etuliite
Etuliite
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
Tietojen pituus
0
Tarkistussumma
28
Luku 2. Laitteen asetukset
Turvalukitus
Videoseinän asettaminen (aseta videoseinätila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
Tietojen
pituus
Tiedot
1
”Video Wall
Mode”
Tarkistussumma
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x5C
”Video Wall
Mode”
Tarkistussumma
Nak
0xAA
Komento
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
3
N
0x5C
”ERR”: Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
Val1
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen
pituus
Tiedot
1
”Safety Lock”
Tarkistussumma
”Safety Lock”: Laitteeseen asetettava turvalukituskoodi
• 1: Käytössä
• 0: Ei käytössä
”Video Wall Mode”: Koodi, jolla laitteen videoseinätila aktivoidaan
Etuliite
Etuliite
Turvalukituksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukitus käyttöön /
pois käytöstä)
Ack
Komento
• Laitteen Turvalukitus-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä tietokoneella.
• Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko laite käynnissä vai ei.
Turvalukitustilan näyttäminen (nouda turvalukitustila)
”Video Wall Mode”: Koodi, jolla laitteen videoseinätila aktivoidaan
• 1: Koko
• 0: Luonnollinen
Etuliite
Toiminto
Tarkistussumma
Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
”ERR”
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x5D
”Safety Lock”
Tarkistussumma
”Safety Lock”: Laitteeseen asetettava turvalukituskoodi
Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x5D
”ERR”
”ERR”: Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Tarkistussumma
29
Luku 2. Laitteen asetukset
Videoseinä käytössä
Videoseinän käyttäjien hallinta
Toiminto
Toiminto
• Ota laitteen Videoseinä käyttöön tai pois käytöstä tietokoneella.
• Ota laitteen videoseinätoiminto käyttöön tai pois käytöstä tietokoneella.
Nouda videoseinän käytössä/pois-tila
Nouda videoseinän tila
Etuliite
Komento
0xAA
0x84
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
Aseta videoseinä käyttöön / pois käytöstä
Etuliite
Komento
0xAA
0x84
ID
Tietojen
pituus
Tiedot
1
V.Wall_On
Tarkistussumma
0xAA
ID
0xFF
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
3
A
0x84
Val1
Tarkistussumma
V.Wall_On
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x84
”ERR”
”ERR”: Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Etuliite
Komento
0xAA
0x89
1
Nak
Komento
0x89
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
ID
Tietojen
pituus
Val1
Val2
Tarkistussumma
2
Wall_Div
Wall_SNo
Videoseinämalli 10x10
V.Wall_On: Sama kuin edellä
Etuliite
0xAA
ID
Wall_Div: Laitteelle määritelty videoseinän jakajan koodi
Ack
Komento
Komento
Aseta videoseinä
V.Wall_On: Laitteelle määriteltävä videoseinän koodi
• 1: Videoseinä käytössä
• 0: Videoseinä ei käytössä
Etuliite
Etuliite
Tarkistussumma
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pois
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
päältä
1
0x11
0x12
0x13
2
0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
3
0x31
0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41
0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51
0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61
0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71
0x72
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
–
–
–
9
0x91
–
–
–
–
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA
–
–
–
–
0x73
0x14
0x74
0x15
0x75
0x16
0x76
0x17
0x18
0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E
0x1F
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
0x77
0x78
0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E
0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B
–
–
30
Luku 2. Laitteen asetukset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9
–
–
–
–
–
–
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8
–
–
–
–
–
–
–
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
–
–
–
–
–
–
–
–
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7
–
–
–
–
–
–
–
–
15
0xF1
–
–
–
–
–
–
–
–
0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6
–
• Wall_SNo: Laitteelle määritelty tuotenumerokoodi
Videoseinämalli 10x10: (1–100)
Aseta numero
Tiedot
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Val2
3
A
0x89
Wall_
Div
Wall_
SNo
Tarkistussumma
Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x89
”ERR”
”ERR”: Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Tarkistussumma
31
Luku 2. Laitteen asetukset
Tietokoneen yhdistäminen
Voit käyttää laitteen DVI-porttia HDMI-porttina DVI–HDMI-sovittimen avulla.
• Älä kiinnitä virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että yhdistät lähdelaitteen ennen virtajohdon kiinnittämistä.
• Tietokoneen voi yhdistää laitteeseen monella eri tavalla.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva yhdistämistapa.
• Yhdistämiseen käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Yhdistäminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
Yhdistäminen D-liitinkaapelilla (analoginen)
Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
32
Luku 2. Laitteen asetukset
Voit käyttää laitteen DVI-porttia D-liitinporttina D-liitin–DVI-sovittimen avulla.
Yhdistäminen HDMI–DVI-kaapelilla
Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
Kun olet yhdistänyt laitteeseen tietokoneen HDMI–DVI-kaapelilla, ota tietokoneesta tuleva
DVI / PC / MAGICINFO IN
kuva ja ääni käyttöön tekemällä asetukset alla kuvatulla tavalla.
• Ääni → aseta HDMI-ääni tilaan PC(DVI)
• Kuva → aseta näyttötilat tilaan Teksti kohdassa Kuvatila
• Järjestelmä → Yleiset → aseta HDMI Hot Plug tilaan Ei käytössä
HDMI1, HDMI2
AUDIO IN
33
Luku 2. Laitteen asetukset
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
HDMI1, HDMI2
Yhdistäminen DP-kaapelilla
Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
DP IN
DP:n käyttöä koskevia varoituksia
• Laite keskeyttää valmiustilan tehon lisäämiseksi DP-tiedonsiirron, kun laite sammutetaan tai
siirretään virransäästötilaan.
Jos kahden näytön tilassa oleva laite sammutetaan tai siirretään virransäästötilaan, näytön
asetusten muutoksia ei saateta päivittää. Tällöin näytön kuva ei ehkä näy oikein.
Jos näin käy, aseta Enimmäisvirransäästö tilaan Ei käytössä ennen laitteen käyttöä.
• Jotkin DP-standardin kanssa yhteensopimattomat näytönohjaimet saattavat estää
Windowsin käynnistys- tai BIOS-näytön näyttämisen, kun laite on virransäästötilassa. Jos
näin tapahtuu, käynnistä laite ennen tietokoneen käynnistämistä.
• Laitteen DisplayPort-liitäntä (DP IN) ja sen mukana toimitettu DP-kaapeli on suunniteltu
VESA-standardien mukaisesti. Muun kuin VESA-standardin mukaisen DP-kaapelin
käyttäminen voi aiheuttaa laitteessa toimintahäiriöitä. Samsung Electronics ei vastaa mistään
VESA-standardin vastaisten kaapeleiden käytön aiheuttamista ongelmista.
Varmista, että käytät VESA-standardien mukaista DP-kaapelia.
34
Luku 2. Laitteen asetukset
AV-yhteys
• Älä kiinnitä virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että yhdistät lähdelaitteen ennen virtajohdon kiinnittämistä.
• Voit yhdistää laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla kaapelilla.
‒‒ Yhdistämiseen käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
‒‒ Vaihda lähdettä painamalla kaukosäätimen SOURCE -painiketta.
• Tuetut resoluutiot: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
HDMI1, HDMI2
Yhdistäminen HDMI–DVI-kaapelilla
Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
• Ääni ei ole käytettävissä, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI–DVI-kaapelilla. Voit
ratkaista ongelman kiinnittämällä lisäksi äänikaapelin molempien laitteiden ääniportteihin.
• Kun olet yhdistänyt laitteeseen videolaitteen HDMI–DVI-kaapelilla, ota videolaitteesta tuleva
kuva ja ääni käyttöön tekemällä asetukset alla kuvatulla tavalla.
‒‒ Ääni → aseta HDMI-ääni tilaan AV(HDMI)
‒‒ Kuva → aseta näyttötilat tilaan Video/kuva kohdassa Kuvatila
‒‒ Järjestelmä → Yleiset → aseta HDMI Hot Plug tilaan Käytössä
35
Luku 2. Laitteen asetukset
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla (enintään 1080p)
Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
• Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun laite yhdistetään digitaaliseen laitteeseen HDMIkaapelilla.
• HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.
‒‒ Jos laite yhdistetään digitaaliseen laitteeseen, joka ei tue HDMI-lähtöä, käytä HDMI–DVIja äänikaapeleita.
• Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos laitteeseen on yhdistetty
ulkoinen laite, joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Jos näin käy, pyydä HDMI-version
tiedot ulkoisen laitteen valmistajalta, ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.
• Muista käyttää HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintään 14 mm.
• Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirheitä voi
esiintyä.
• Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia suositellaan.
Tämä laite ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.
HDMI1, HDMI2
Äänentoistolaitteiden yhdistäminen
• Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
• Yhdistämiseen käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
AUDIO OUT
36
Luku 2. Laitteen asetukset
Lähiverkkoyhteys
• Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
• Yhdistämiseen käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Käytä yhdistämiseen Cat7-kaapelia (*STP-tyyppi).
• *Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli).
Muokkaa
SOURCE
→ Lähde →

→ Muokkaa →
Muokkaa laitteeseen yhdistetyn ulkoisen laitteen nimeä ja tyyppiä.
• Luettelossa voi olla alla lueteltuja lähdelaitteita. Luettelossa näytetyt lähdelaitteet riippuvat
valitusta lähteestä.
HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / DVI / Kaapelivastaanotin / Pelikonsoli / PC / Blu-ray-soitin
• Seuraavia lähteitä ei voi muokata:
MagicInfo S / URL-käynnistysohjelma / Web Browser / Screen Mirroring / MagicInfo / PC
Tiedot
INFO
RJ45
Valitun ulkoisen laitteen tarkkojen tietojen näyttäminen.
Lähteen valitseminen
Lähde
SOURCE
→ Lähde
Lähde-valikosta voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä.
Voit näyttää laitteeseen yhdistetyn lähdelaitteen näytön. Tuo valitsemasi lähteen näyttö
näkyviin valitsemalla lähdeluettelosta jokin lähde.
• Kuvalähde voidaan vaihtaa myös kaukosäätimen SOURCE -painikkeella.
• Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat
siirtyä.
37
Luku 3. Tietokoneohjelmisto (Multiple Display Control)
Tietokoneohjelmisto (Multiple Display Control)
Multiple Display Control (MDC) on sovellus, jonka avulla voit hallita useita näyttöjä
samanaikaisesti tietokoneella.
Saat lisätietoja MDC-ohjelmiston käytöstä sen Ohje-valikosta, kun olet asentanut
ohjelman. MDC-ohjelma on saatavilla sivustoltamme.
Asentaminen / asennuksen poistaminen
Asentaminen
• MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa esimerkiksi käytettävä näytönohjain, emolevy tai verkon
tila.
1 Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.
2 Valitse asennuksen kieli. Napsauta OK-painiketta.
3 Kun Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified -näyttö avautuu, napsauta Nextpainiketta.
4 Valitse License Agreement -ikkunasta I accept the terms in the license agreement ja
napsauta Next-painiketta.
5 Täytä kaikki kentät esiin ilmestyvässä Customer Information -ikkunassa ja napsauta Nextpainiketta.
6 Valitse esiin ilmestyvästä Destination Folder -ikkunasta hakemistopolku, johon haluat
asentaa ohjelman, ja napsauta Next-painiketta.
‒‒ Jos tiedostopolkua ei aseteta, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.
7 Tarkista ohjelman asennukseen käytettävä hakemistopolku Ready to Install the Program
-ikkunasta ja napsauta Install-painiketta.
8 Asennuksen edistyminen näkyy näytöllä.
9 Napsauta Finish-painiketta esiin ilmestyvässä InstallShield Wizard Complete -ikkunassa.
‒‒ Valitse Launch MDC Unified ja napsauta Finish-painiketta, jolloin MDC-ohjelmisto
käynnistetään välittömästi.
10 MDC Unified -pikakuvake ilmestyy työpöydälle asennuksen jälkeen.
‒‒ MDC:n käynnistyskuvaketta ei saateta näyttää joissakin tietokonejärjestelmissä tai
laitteissa.
‒‒ Jos käynnistyskuvaketta ei näy, paina F5-painiketta.
Asennuksen poistaminen
1
2
3
4
Siirry Ohjauspaneeli-valikkoon.
Valitse Ohjelmat-valikosta Poista asennettu ohjelma.
Valitse luettelosta MDC Unified.
Napsauta kohtaa Poista tai muuta.
Valikon paikka ja nimi voivat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
38
Luku 3. Tietokoneohjelmisto (Multiple Display Control)
Yhteydet
Ethernet-kaapelin käyttäminen
Anna ensisijaisen näyttölaitteen IP-osoite ja yhdistä laite tietokoneeseen. Näyttölaitteet
voidaan yhdistää toisiinsa lähiverkkokaapelilla.
RS232C-kaapelin käyttäminen
Yhdistäminen suoraan kytketyllä lähiverkkokaapelilla
Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
RS232C-sarjakaapeli on kiinnitettävä sekä tietokoneen että näytön sarjaporttiin.
Useita laitteita voidaan yhdistää käyttäen laitteen RJ45-porttia ja HUBin lähiverkkoportteja.
RS232C IN
Näyttö 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
Tietokone
RS232C IN
RJ45
Näyttö 2
HUB
Näyttö 1
Tietokone
Näyttö 2
39
Luku 3. Tietokoneohjelmisto (Multiple Display Control)
Yhdistäminen ristiinkytketyllä lähiverkkokaapelilla
Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
Useita laitteita voidaan yhdistää käyttäen laitteen RS232C IN / OUT -porttia.
RS232C IN
Näyttö 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Näyttö 2
Tietokone
40
Luku 4. Koti-näyttö
Koti-näyttö
Nro
Kuvaus
2
Toista palvelimella määriteltyjä sisältöjä, malleja ja ajastuksia.
• Voit tarkistaa Soitin-näytöstä, onko palvelin yhdistetty (hyväksyntä). Jos
haluat tarkistaa, onko palvelin yhdistetty, kun verkkokanava on käytössä,
paina kaukosäätimen INFO -painiketta.
Soitin
HOME
1 Valitse Verkkokanava Soitin-näytöstä. Ei kanavaa -viesti näytetään, jos
Verkkokanava-valikkoon ei ole rekisteröity yhtään kanavaa.
2 Verkkokanava käynnistyy.
→ Soitin →
Toista monenlaista sisältöä, esimerkiksi ajastettuja kanavia tai malleja ja tiedostoja.
• Käytä Soitin-toimintoa asettamalla Toistotapa tilaan MagicInfo kohdassa Järjestelmä.
• Näytetty kuva saattaa vaihdella malleittain.
Soitin
Sisäinen muisti
Käytetty
199,33 Mt
1
Ei kanavaa.
2
Verkkokanava
3
Verkkotiedosto
4
Omat mallit
Nro
Kuvaus
1
Valitse sisäinen tai ulkoinen muisti.
Suodatusper.: Kaikki
5
6
Käytettävissä
4,26 Gt (95 %)
Valinnat
3
Toista palvelimelle tallennettua sisältöä.
4
Toista sisäiseen muistiin tallennettu malli.
5
Valitse haluamasi sisältöluettelon hakuehdoksi sisältötyyppi.
6
Tee Soitin-toiminnon asetukset.
Sisällön katseleminen
1 Valitse joko sisäinen tai ulkoinen muisti. Valittuun muistiin tallennetut tiedostot näytetään.
2 Valitse haluamasi tiedosto. Sisältö näytetään näytöllä.
(Saat lisätietoja yhteensopivista tiedostomuodoista osiosta ”Soittimen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot”.)
41
Luku 4. Koti-näyttö
Sisällön toiston aikana
Valikko
Kuvaus
Kaukosäätimen hallintapainikkeet
Edellinen
Toista luettelossa edellisenä oleva taustamusiikki.
Voit toistaa, keskeyttää tai ohittaa soittoluettelossa olevaa sisältöä kaukosäätimen painikkeilla.
Seuraava
Toista luettelossa seuraavana oleva taustamusiikki.
Painike
Toiminto
TOOLS
Avaa valikkorivin.
INFO
Näyttää sisällön tiedot.
Soittimen kanssa yhteensopivat tiedostomuodot

Siirtyy seuraavaan tiedostoon tai sivulle.

Siirtyy edelliseen tiedostoon tai sivulle.
• Tuetut tiedostojärjestelmät ovat FAT32 ja NTFS.
• Sellaisia tiedostoja ei voida toistaa, joiden pysty- ja vaakaresoluutio on maksimiresoluutiota
suurempi.
• Tarkista tiedoston pysty- ja vaakaresoluutio.
• Tarkista tuettujen video- ja äänikoodekkien tyypit ja versiot.
• Tarkista tuetut tiedostoversiot.
‒‒ PowerPoint-tiedostoja tuetaan versioihin 97–2007 asti.
• Vain viimeksi yhdistetty USB-laite tunnistetaan.
/
/
Toistaa diashow'n tai videotiedoston tai keskeyttää toiston.
Lopettaa sisällön näyttämisen ja siirtyy Soitin-näyttöön.
Kelaa videotiedostoa taaksepäin.
Kelaa videotiedostoa eteenpäin.
Käytettävissä oleva valikko
Paina kaukosäätimen
TOOLS -painiketta sisällön toiston aikana ja säädä asetukset.
Valikko
Kuvaus
Soittol.
Näytä parhaillaan toistettavien kohteiden luettelo.
Kuvatila
Mukauttaa näytön asetukset parhaillaan toistettavaan
sisältöön.
Äänitila
Mukauttaa ääniasetukset parhaillaan toistettavaan sisältöön.
Toisto
Aseta toistotila.
Taustamusiikki
Aseta sisällön toiston aikana soitettava taustamusiikki.
Palauta
Palauta taustamusiikin asetukset.
Tauko
Keskeytä taustamusiikin toisto.
Palauta, Tauko, Edellinen ja Seuraava näytetään vain, kun taustamusiikki on asetettu.
Usean kuvan verkkoajastus
Toistorajoitukset
• Enintään kahta videotiedostoa (Video) voidaan toistaa samanaikaisesti.
• Pystysuuntaisessa toistotilassa voidaan toistaa vain yksi videotiedosto kerrallaan.
• Toimisto-tiedostojen (PPT- ja Word-tiedostot) ja PDF-tiedostojen tapauksessa tuetaan vain
yhtä tiedostotyyppiä kerrallaan.
• LFD (.lfd) -tiedostoja ei tueta.
Äänilähtörajoitukset
• Useampaa kuin yhtä äänilähtöä ei voida käyttää.
• Toistojärjestys: verkko-TM > paikallinen TM > käyttäjän keskustietokoneelta valitsema
videotiedosto
‒‒ Verkko-TM: Asetukset voidaan tehdä vaiheessa 1 palvelimen ajastusta luotaessa.
‒‒ Paikallinen TM: Taustamusiikkiasetukset voidaan tehdä käyttäen työkaluja, jotka
näytetään, kun TOOLS -painiketta painetaan Soitin-toiston aikana.
Luku 4. Koti-näyttö
‒‒ Käyttäjän valitsema keskustietokone: Keskustietokoneen asetukset voidaan tehdä
vaiheessa 2 palvelimen aikataulua luotaessa.
Mallitiedostot ja LFD (.lfd) -tiedostot
Rajoitukset
• Varmista, että Sisäinen / USB-muisti sisältää jaetun kansion (sisältö/ajastukset).
Toistorajoitukset
• Enintään kahta videotiedostoa (Video) voidaan toistaa.
• Toimisto-tiedostojen (PPT- ja Word-tiedostot) ja PDF-tiedostojen tapauksessa tuetaan vain
yhtä tiedostotyyppiä kerrallaan.
• Useita videoita (Video) ei voida toistaa samanaikaisesti yhdessä videoseinän näytössä.
Äänilähtörajoitukset
• Useampaa kuin yhtä äänilähtöä ei voida käyttää.
• Toistojärjestys: verkko-TM > paikallinen TM > käyttäjän keskustietokoneelta valitsema
videotiedosto
42
43
Luku 4. Koti-näyttö
Sisältö
Tiedostotyyppi
Tallennusmuoto
Videokoodekki
Resoluutio
Kehysnopeus (fps)
Bittinopeus (Mbps)
Äänikoodekki
*.avi
AVI
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
4096 x 2160: 24
40
AC3
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
MKV
ASF
3840 x 2160: 30
LPCM
60
MP4
HEVC (H.265 - Main,
Main10, Main4:2:2 10)
3GP
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MVC
80
ADPCM (IMA, MS)
AAC
1920 x 1080
DivX 3.11 / DivX 4 / DivX 5
/ DivX 6
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG (MP3)
DTS (Core, LBR)
MPEG4 SP/ASP
G.711 (A-Law, μ-Law)
Windows Media Video v9
(VC1)
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
30
20
Windows Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920 x 1080
90
20
VP9
4096 x 2160
4096 x 2160: 24
20
Vorbis
3840 x 2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
RealAudio 6
44
Luku 4. Koti-näyttö
Video
Ääni
• 3D-videota ei tueta.
• Yllä olevassa taulukossa mainittua suurempaa resoluutiota käyttävää sisältöä ei tueta.
• Jos videon siirtonopeus tai kuvataajuus on yllä olevassa taulukossa mainittuja arvoja
suurempi, kuva saattaa pätkiä toiston aikana.
• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai säilössä on virhe.
• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
• Tuetaan enintään: H.264, taso 4.1
• Ei tueta: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
• Kaikki muut videokoodekit paitsi MVC, VP8 ja VP6:
‒‒ Alle 1280 x 720: enintään 60 kehystä
‒‒ Yli 1280 x 720: enintään 30 kehystä
• GMC 2:ta ja sitä suurempia ei tueta.
• Tukee vain BD MVC:tä.
• Vain yhtä videotiedostoa voidaan toistaa kerrallaan näytössä, jos videotiedostot käyttävät
yhteensopimattomia koodekkeja tai resoluutio on 1080 x 1920.
• Saumatonta tilaa ei tueta yhden videotiedoston toiston aikana seuraavissa tapauksissa:
‒‒ Yhteensopimaton koodekki (MVC, VP3, MJPEG)  yhteensopimaton koodekki
‒‒ Yhteensopimaton koodekki  yhteensopiva koodekki
‒‒ Resoluutio poikkeaa näytön resoluutiosta
‒‒ Taajuus poikkeaa näytön taajuudesta
• Jos äänen siirtonopeus tai kuvataajuus on yllä olevassa taulukossa mainittuja arvoja
suurempi, ääni saattaa pätkiä toiston aikana.
• Äänisisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virhe.
• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
• Tuetaan enintään: WMA 10 Pro 5.1 -kanava. Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
• QCELP:tä ja AMR NB/WB:tä ei tueta.
Kuva
• Yhteensopiva kuvatiedostomuoto: JPEG, PNG, BMP
‒‒ 32-bittisiä, 24-bittisiä ja 8-bittisiä BMP-tiedostoja tuetaan.
• Tuettu maksimiresoluutio: 4096 x 4096
• Tuettu maksimitiedostokoko: 20 Mt
• Tuetut kuvatehosteet: 9 tehostetta (Häivytys1, Häivytys2, Kaihdin, Spiraali, Shakki, Lineaari,
Portaat, Pyyhkäisy, Satunnain.)
Power Point
• Yhteensopivat asiakirjatiedostomuodot
‒‒ Tiedostotyyppi: ppt, pptx
‒‒ Versio: Office 97 – Office 2007
45
Luku 4. Koti-näyttö
• Toiminnot, joita ei tueta
‒‒ Animaatiotehoste
‒‒ 3D-muodot (jotka näytetään 2D-tilassa)
‒‒ Ylä- ja alatunniste (joitakin alakohteita ei tueta)
‒‒ Word Art
‒‒ Tasaus
∙∙ Ryhmitettyjen kohteiden tasausvirheitä saattaa esiintyä.
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt-grafiikkaa ei tueta täysin. 97/115 alakohdetta tuetaan.
‒‒ Objektin lisäys
‒‒ Puolileveät merkit
‒‒ Merkkien välistys
‒‒ Kaaviot
‒‒ Pystyteksti
∙∙ Joitakin alikohteita ei tueta
‒‒ Diojen muistiinpanot ja tiivistelmät
PDF
• Yhteensopivat asiakirjatiedostomuodot
‒‒ Tiedostotyyppi: pdf
• Toiminnot, joita ei tueta
‒‒ Alle yhden pikselin kokoista sisältöä ei tueta suorituskyvyn heikkenemisen takia.
‒‒ Maskeja sisältäviä ja monistettuja kuvia ei tueta.
‒‒ Sisältöä, jossa on kierrettyä tekstiä, ei tueta.
‒‒ 3D-varjotehosteita ei tueta.
‒‒ Joitakin merkkejä ei tueta (erikoismerkit saattavat näkyä virheellisinä).
WORD
• Yhteensopivat asiakirjatiedostomuodot
‒‒ Tiedostotyyppi: .doc, .docx
‒‒ Versio: Office 97 – Office 2007
• Toiminnot, joita ei tueta
‒‒ Sivun taustatehoste
‒‒ Jotkin kappaletyylit
‒‒ Word Art
‒‒ Tasaus
∙∙ Ryhmitettyjen kohteiden tasausvirheitä saattaa esiintyä.
‒‒ 3D-muodot (jotka näytetään 2D-tilassa)
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt-grafiikkaa ei tueta täysin. 97/115 alakohdetta tuetaan.
‒‒ Kaaviot
‒‒ Puolileveät merkit
‒‒ Merkkien välistys
‒‒ Pystyteksti
∙∙ Joitakin alikohteita ei tueta
‒‒ Diojen muistiinpanot ja tiivistelmät
Mallitiedostot
• Luonti/muokkaus/toisto käytettävissä vain Malli-toiminnossa.
LFD
• Tuetaan Verkkokanava- ja Paikallinen kanava -toiminnoissa.
• Yhteensopivat asiakirjatiedostomuodot
‒‒ Tiedostotyyppi: .lfd
46
Luku 4. Koti-näyttö
Ajastus
HOME
URL-käynnistysohjelma
→ Ajastus →
HOME
Voit tarkistaa sisällön toiston ajastuksen palvelimelta tai mobiililaitteesta tai tuoda tiedot
ulkoisesta tallennuslaitteesta.
Ajastus
Yhdistetty
1
Verkko
Su
Ma
Ti
Ke
To
Pe
→ URL-käynnistysohjelma →
Näytetty kuva saattaa vaihdella malleittain.
Saat lisätietoja URL-käynnistysohjelma-toiminnon käytöstä ottamalla yhteyttä laitteen
myyneeseen jälleenmyyjään.
• Käytä URL-käynnistysohjelma-toimintoa asettamalla Toistotapa tilaan URLkäynnistysohjelma kohdassa Järjestelmä.
La
a.m.
URL-käynnistimen asetukset
2
Tiedot
3
Koko p.
p.m.
Koko p.
Koko p.
Koko p.
Koko p.
Sijainti:
Sisäinen muisti
Pvm:
06-07-2016 –
12-31-2999
Toisto:
Päivittäin
Aika:
Koko p.
a.m.
Nro
Kuvaus
1
Valitse palvelin tai ulkoinen muisti.
2
Näytä sisällön toiston viikkoaikataulu.
Valitse tämä, jos haluat näyttää tapahtumien tarkat tiedot.
3
Näytä sisällön pikkukuva ja lyhyet tiedot.
HOME
→ URL-käynnistimen asetukset →
URL-käynnistimen asetukset -toiminnon avulla voit asentaa verkkosovelluksia ja poistaa niitä,
tehdä Aikakatkaisuasetus ja ottaa Kehittäjätila-toiminnon käyttöön.
•
•
•
•
•
Asenna verkkosovellus: Asenna verkkosovellus antamalla sen osoite.
Asenna USB-laitteesta: Asenna verkkosovellus USB-tallennuslaitteesta.
Poista as.: Poista asennettu verkkosovellus.
Aikakatkaisuasetus: Aseta aikakatkaisuaika yhteyden muodostamiseksi URL-osoitteeseen.
Kehittäjätila: Ota kehittäjätila käyttöön valitsemalla tämä.
Kloonaa tuote
HOME
→ Kloonaa tuote →
Vie laitteen asetukset ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Voit myös tuoda asetuksia ulkoisesta
tallennuslaitteesta.
Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa laitteissa.
Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta ei löydy tiedoston kopiota
1 Yhdistä ulkoinen tallennuslaite ja käynnistä sen jälkeen Kloonaa tuote -toiminto.
47
Luku 4. Koti-näyttö
2 Ulkoisesta tallennuslaitteesta ei löydy kloonaustiedostoa. Viedäänkö tämän laitteen
asetukset ulkoiseen tallennuslaitteeseen? -viesti näytetään.
3 Vie asetukset valitsemalla Vie.
Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta löytyy tiedoston kopio
1 Yhdistä ulkoinen tallennuslaite ja käynnistä sen jälkeen Kloonaa tuote -toiminto.
2 Kloonaustiedosto löytyi. Valitse vaihtoehto. -viesti näytetään.
3 Valitse Kloonaa ulkoisesta tallennuslaitteesta tai Kloonaa ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
‒‒ Kloonaa ulkoisesta tallennuslaitteesta: Kopioi ulkoiseen tallennuslaitteeseen tallennetut
asetukset laitteeseen.
‒‒ Kloonaa ulkoiseen tallennuslaitteeseen: Kopioi laitteen asetukset ulkoiseen
tallennuslaitteeseen.
Laite käynnistetään asetuksen jälkeen automaattisesti uudelleen.
Tunnusasetukset
HOME
→ Tunnusasetukset →
Aseta vastaanottimelle tunnus.
Laitetunnus
Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten yhdistetylle
laitteelle. (Alue: 0–224.)
-painiketta.
• Valitse numero ▲/▼-painikkeilla ja paina
• Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.
Laitetunn. aut. määritys
Tämä toiminto antaa RS232C-kaapelilla yhdistetylle laitteelle automaattisesti
tunnistenumeron.
Kun useita laitteita on yhdistetty, ota toiminto käyttöön joko ensimmäisessä tai viimeisessä
laitteessa.
PC-yhteyskaapeli
Valitse tapa, jolla yhteys muodostetaan MDC:hen MDC-signaalin vastaanottamiseksi.
• RS232C-kaapeli
Muodosta yhteys MDC:hen RS232C-stereokaapelilla.
• RJ-45 (LAN)- / Wi-Fi-verkko
Muodosta yhteys MDC:hen RJ45-kaapelilla tai Wi-Fi-verkon kautta.
48
Luku 4. Koti-näyttö
Videoseinä
HOME
→ Videoseinä →
Aseta vastaanottimelle tunnus.
Muokkaa videoseinän muodostamista varten yhdistettyjen näyttöjen asettelua.
Voit myös näyttää osan kuvasta tai koko kuvan kaikissa yhdistetyissä näytöissä.
Saat lisätietoja useiden kuvien näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon käyttöoppaasta.
Jotkin laitteet eivät saata tukea MagicInfo-toimintoa.
Videoseinä
Voit ottaa Videoseinä-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
Luo videoseinä valitsemalla Käytössä.
Vaaka x Pysty
Tämä toiminto jakaa videoseinänäytön automaattisesti sen matriisiasetusten mukaisesti.
Siirry videoseinän matriisiin.
Videoseinänäyttö jaetaan matriisiasetusten mukaisesti. Pysty- tai vaakasuuntaisten
näyttölaitteiden määrä voidaan valita väliltä 1–15.
Videoseinänäyttö voidaan jakaa enintään 16 näyttöön.
Vaaka x Pysty -asetus on käytettävissä vain, kun Videoseinä on tilassa Käytössä.
Näytön paikka
Voit järjestää jaetut näytöt uudelleen asettamalla laitteiden numerot matriisissa Näytön paikka
-toiminnolla.
Kun valitset Näytön paikka -toiminnon, videoseinän matriisi ja sen muodostavien näyttöjen
numerot näytetään.
Jos haluat järjestää laitteet uudelleen, voit siirtää laitteen toiseen numeroon kaukosäätimen
-painiketta.
suuntapainikkeilla. Paina
• Kaikki näytöt: Aseta kaikkien näyttöjen paikat. Tällöin videoseinää ei tarvitse asettaa erikseen
yksittäisille näytöille.
• Nykyiset näytöt: Aseta vain ensimmäisen näytön paikka.
Näytön paikka -toiminnon avulla näyttö voidaan jakaa enintään 16 näkymään (15 x 15).
Jaettujen näkymien suurin mahdollinen määrä on 16 myös silloin, kun laitteet on yhdistetty DP
Loopoutin kautta.
• Näytön paikka on käytettävissä vain, kun Videoseinä on tilassa Käytössä.
• Jotta voisit käyttää toimintoa, varmista, että Vaaka x Pysty on asetettu.
Muoto
Valitse, miten kuvat näytetään videoseinänäytöllä.
• Koko: Näytä kuvat koko näytön tilassa ilman reunusta.
• Luonnollinen: Näytä kuvat alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti niitä suurentamatta tai
pienentämättä.
Muoto on käytettävissä vain, kun Videoseinä on tilassa Käytössä.
Verkon tila
HOME
→ Verkon tila →
Tarkista verkon ja Internetin nykyinen tila.
49
Luku 4. Koti-näyttö
Kuvatila
HOME
→ Kuvatila →
Valitse laitteen käyttöympäristöön sopiva kuvatila (Kuvatila).
Video/kuva-tila parantaa videolaitteen kuvanlaatua. Teksti-tila parantaa tietokoneen
kuvanlaatua.
• Kauppa ja ostoskeskus
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
‒‒ Valitse kuvatilan mukaisesti joko Video/kuva tai Teksti.
• Toimisto ja koulu
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
‒‒ Valitse kuvatilan mukaisesti joko Video/kuva tai Teksti.
• Terminaali ja asema
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
‒‒ Valitse kuvatilan mukaisesti joko Video/kuva tai Teksti.
• Videoseinä
Sopii käyttöympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
‒‒ Valitse kuvatilan mukaisesti joko Video/kuva tai Teksti.
• Kalibroitu
Tässä tilassa käytetään Color Expert -värienkalibrointiohjelmalla muokattuja kirkkaus-, värija gamma-asetuksia.
‒‒ Jotta Kalibroitu-tila toimisi oikein, muista säätää kuvanlaadun asetukset eli kirkkaus, väri
ja gamma Color Expert -värienkalibrointiohjelmalla.
‒‒ Voit ladata Color Expert -ohjelman osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
Käynnistys-/sammutusaj.
HOME
→ Käynnistys-/sammutusaj. →
Kello-asetukset on tehtävä ennen tämän toiminnon käyttöä.
Käynnistysajastin
Voit asettaa laitteen käynnistymään automaattisesti haluamanasi päivänä ja kellonaikana
säätämällä Käynnistysajastin-asetuksia.
Virta kytketään käyttämällä asetettua äänenvoimakkuutta tai kuvalähdettä.
Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta ensin kellonaika.
(Käynnistysajastin 1 – Käynnistysajastin 7)
• Asetukset: Valitse Ei käytössä, Kerran, Joka päivä, Ma–pe, Ma–la, La–su tai Manuaal..
Jos valitset kohdan Manuaal., voit valita ne päivät, joina Käynnistysajastin käynnistää
laitteen.
‒‒ Valintamerkki viittaa valittuihin päiviin.
• Aika: Aseta tunnit ja minuutit. Voit syöttää numeroita numero- tai ▲-/▼-painikkeilla. Voit
vaihtaa syöttökenttää ◀-/▶-painikkeilla.
• Äänenv.: Määritä haluttu äänenvoimakkuustaso. Muuta äänenvoimakkuutta ylös- ja alaspäin
osoittavilla nuolipainikkeilla.
• Lähde: Valitse haluamasi kuvalähde.
• Sisältö: Valitse haluamasi sisältö sisäisestä tai ulkoisesta muistista.
Sisältö on käytettävissä vain, kun lähteenä on Sisäinen/USB.
50
Luku 4. Koti-näyttö
• Jos USB-laitteessa ei ole musiikkitiedostoja tai et valitse musiikkitiedostoja sisältävää
kansiota, ajastintoiminto ei toimi oikein.
• Jos USB-laitteessa on vain yksi valokuvatiedosto, Diashow ei toimi.
• Jos kansion nimi on liian pitkä, kansiota ei voida valita. Laite tunnistaa enintään 255
merkkiä.
• Suosittelemme käyttämään Käynnistysajastin-toiminnon kanssa USB-muistitikkua ja
monikorttilukijaa.
• Käynnistysajastin ei saata toimia sisäistä akkua käyttävien USB-laitteiden tai joidenkin
valmistajien MP3-soittimien tai kannettavien mediasoittimien kanssa, sillä näiden
laitteiden tunnistaminen kestää liian kauan.
Sammutusajastin
Aseta sammutusajastin (Sammutusajastin) valitsemalla jokin seitsemästä asetuksesta.
(Sammutusajastin 1 – Sammutusajastin 7)
• Asetukset: Valitse Ei käytössä, Kerran, Joka päivä, Ma–pe, Ma–la, La–su tai Manuaal..
Jos valitset kohdan Manuaal., voit valita ne päivät, joina Sammutusajastin sammuttaa
laitteen.
‒‒ Valintamerkki viittaa valittuihin päiviin.
• Aika: Aseta tunnit ja minuutit. Voit syöttää numeroita numero- tai ▲-/▼-painikkeilla. Voit
vaihtaa syöttökenttää ◀-/▶-painikkeilla.
Laskuri
HOME
→ Laskuri →
Kirjoita tekstiä videon tai kuvan ollessa näkyvissä, ja näytä teksti näytöllä.
•
•
•
•
•
•
•
Ei käytössä / Käytössä
Viesti: Kirjoita näytössä näytettävä viesti.
Aika: Aseta Viesti-toiminnon Aloitusaika ja Päättymisaika.
Fonttiasetus: Säädä viestin fonttiasetuksia.
Sijainti: Valitse Viesti-toiminnon käyttämä suunta.
Vieritä: Aseta viestin vierityksen Suunta ja Nopeus.
Esikatselu: Esikatsele tekemiäsi tekstitysasetuksia.
51
Luku 4. Koti-näyttö
Palvelimen kautta yhdistetyn laitteen hyväksyminen
Tee kohdan Palvelimen verkkoaset. asetukset ennen laitteiden hyväksymistä.
4 Valitse alivalikoista Unapproved.
5 Valitse laite luettelosta ja napsauta Approve-painiketta.
1 Siirry laitteelle asettamallesi palvelimelle.
2 Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana.
3 Valitse sivupalkista Device.
6 Anna laitteen hyväksymisen edellyttämät tiedot.
‒‒ Device Name: Anna laitteen nimi.
‒‒ Device Group: Aseta ryhmä valitsemalla .
‒‒ Location: Anna laitteen nykyinen sijaintipaikka.
‒‒ Expired: Aseta laitteen hyväksynnän päättymispäivä. Jos et halua asettaa
päättymispäivää, valitse Never expired.
‒‒ Jos painat kaukosäätimen INFO -painiketta, kun verkkoajastus on käynnissä, näet
ajastustiedot. Varmista, että valittuna on oikea laite, tarkistamalla laitetiedoista
laitetunnus.
52
Luku 4. Koti-näyttö
Kellonajan asettaminen
Ajastus ei saata käynnistyä, jos laitteen aikatiedot poikkeavat palvelimen kellonajasta.
7 Tarkista All-valikosta, että laite on rekisteröity.
8 Kun palvelin on hyväksynyt laitteen, valitun ryhmän rekisteröity ajastus ladataan
laitteeseen. Ajastus käynnistetään lataamisen jälkeen.
• Saat lisätietoja ajastinasetuksista MagicInfo-palvelimen käyttöoppaasta.
• Jos laite poistetaan palvelimen hyväksymien laitteiden luettelosta, laite käynnistetään
uudelleen oletusasetuksilla.
1
2
3
4
Valitse sivupalkista Device.
Valitse laite.
Valitse Edit  Setup.
Valitse Time Zone.
‒‒ Kun muodostat yhteyden palvelimeen ensimmäisen kerran, laitteen aika asetetaan
palvelimen asennusalueen GMT-ajan perusteella.
‒‒ Laitteen aikaa voidaan muuttaa palvelimelta.
‒‒ Laitteen sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen palauttaa aika-asetukset
viimeisimpään palvelimelta asetettuun aikaan.
• Saat lisätietoja aika-asetuksista (ajastus, lomien hallinta jne.) MagicInfo-palvelimen
käyttöoppaasta.
53
Luku 5. Valikko
Valikko
Näytön säädöt
Kuva ▼
2.
3.
Kuvaus
Kuvatila
Kauppa ja ostoskeskus /
Toimisto ja koulu /
Terminaali ja asema / Videoseinä /
Kalibroitu
Valitse laitteen käyttöympäristöön sopiva kuvatila (Kuvatila).
Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus /
Terävyys / Väri / Sävy (V/P)
Värilämpötila
Video/kuva-tila parantaa videolaitteen kuvanlaatua. Teksti-tila parantaa tietokoneen kuvanlaatua.
• Kalibroitu
Tässä tilassa käytetään Color Expert -värienkalibrointiohjelmalla muokattuja kirkkaus-, väri- ja gamma-asetuksia.
‒‒ Jotta Kalibroitu-tila toimisi oikein, muista säätää kuvanlaadun asetukset eli kirkkaus, väri ja gamma Color Expert
-värienkalibrointiohjelmalla.
‒‒ Voit ladata Color Expert -ohjelman osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
Laitteessa on useita asetuksia, joilla voidaan säätää kuvanlaatua.
• Kun muutat Taustavalo-, Kontrasti-, Kirkkaus-, Terävyys-, Väri- tai Sävy (V/P) -asetuksia. kuvaruutuvalikkoa säädetään
asetusten mukaisesti.
• Asetuksia voidaan säätää ja tallentaa erikseen kullekin laitteen tuloliitäntään yhdistetylle ulkoiselle laitteelle.
• Kuvan kirkkauden pienentäminen vähentää virrankulutusta.
Säädä värilämpötilaa (punainen/vihreä/sininen). (Alue: 2800 K – 16000 K)
• Käytettävissä, kun Värisävy on tilassa Ei käytössä.
• Värilämpötila on poissa käytöstä, jos Kuvatila on tilassa Kalibroitu.
Valkotasapaino
2 pistettä
Säätää valkotasapainoa 2 pisteen välein muuttamalla punaisen, vihreän ja sinisen kirkkautta.
10 pistettä
Säätää valkotasapainoa 10 pisteen välein muuttamalla punaisen, vihreän ja sinisen kirkkautta.
• Jotkin ulkoiset laitteet eivät tue tätä toimintoa.
• Käytettävissä, kun Kuvatila on tilassa Toimisto ja koulu (Video/kuva).
54
Luku 5. Valikko
Kuva ▼
2.
3.
Kuvaus
Gamma
Säädä ensisijaisen värin voimakkuutta.
• Jos Kuvatila asetetaan tilaan Kalibroitu, Gamma otetaan pois käytöstä.
Kalibroitu arvo
Valitse, käytetäänkö Tiedot- ja Mainos-tiloissa Color Expert -värienkalibrointiohjelmalla mukautettuja kirkkaus-, väri- ja
gamma-asetuksia.
• Voit ladata Color Expert -ohjelman osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
• Jos Kuvatila asetetaan tilaan Kalibroitu, Kalibroitu arvo otetaan pois käytöstä.
Lisäasetukset
Dynaaminen kontrasti
Säädä näytön kontrastia.
Mustan sävy
Säädä kuvan syvyyttä valitsemalla mustan taso.
Ihonsävy
Ihonsävy korostaa vaaleanpunaista ihonväriä.
Vain RGB -tila
Näyttää värit Punainen, Vihreä ja Sininen, ja voit hienosäätää värisävyjä ja värien kylläisyyttä.
Väriavaruus
Voit säätää kuvan luomiseen käytettävää värivalikoimaa ja värien vaihtelua (väriavaruutta).
• Säädä Väri, Punainen, Vihreä, Sininen ja Palauta asettamalla Väriavaruus tilaan Muunneltu.
HDMI UHD Color
Voit optimoida HDMI UHD -yhteyksien kuvanlaadun. Käytettävissä HDMI1-, HDMI2- ja DisplayPort-liitännöissä.
• Kun tämä asetus on käytössä, vain UHD-laitteita tuetaan.
• Kun tämä asetus on käytössä, samat asetukset on otettava käyttöön kaikissa silmukkaliitäntää käyttävissä laitteissa.
Liikevalaisu
Vähentää virrankulutusta pienentämällä näytön kirkkautta liikkuvaa kuvaa näytettäessä.
• Käytettävissä, kun Kuvatila on tilassa Terminaali ja asema (Video/kuva).
Kuvavalinnat
Värisävy
Valitse katseluvaatimuksiasi parhaiten vastaava värisävy.
• Jos Kuvatila asetetaan tilaan Kalibroitu, Värisävy otetaan pois käytöstä.
• Asetuksia voidaan säätää ja tallentaa kullekin laitteen tuloliitäntään yhdistetylle ulkoiselle laitteelle.
Digitaalinen selkeä kuva
Jos laitteen vastaanottama lähetyssignaali on heikko, voit aktivoida Digitaalinen selkeä kuva -toiminnon, joka vähentää näytöllä
mahdollisesti esiintyvää staattista kohinaa ja haamukuvia.
• Vastaanotetun signaalin voimakkuus on suurin, kun palkki on vihreä.
• Kun signaali on heikko, kokeile kaikkia asetuksia, kunnes kuva on riittävän hyvä.
55
Luku 5. Valikko
Kuva ▼
2.
3.
Kuvaus
HDMI musta
Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustan tason.
Elokuvatila
Tämä tila soveltuu elokuvien katseluun.
Asettaa laitteen tunnistamaan ja käsittelemään videosignaalit automaattisesti kaikista lähteistä ja säätämään kuvan
optimaaliseksi.
• Käytettävissä HDMI-tilassa (1080i).
Kuvakoko
Dynaaminen taustavalo
Säädä taustavaloa automaattisesti, jotta näytön kontrasti on mahdollisimman hyvä nykyisissä olosuhteissa.
Kuvakoko
Näytön säätöasetukset ovat erilaiset eri kuvalähteille.
HUOMIO
Älä käytä laitetta 4:3-kuvatilassa pitkään.
Vasemmalla ja oikealla tai näytön ylä- ja alaosissa näkyvät reunukset voivat aiheuttaa jäännöskuvia (kuvan palaminen
näyttöön). Takuu ei kata tällaisia vaurioita.
Sovita näyttöön
Kun tämä valitaan, katseltava ohjelma näytetään koko näytössä. Kuvan osia ei leikata pois näkyvistä.
Zoomaus/asento
Säätää kuvan zoomausta ja paikkaa. Kuvakoko on asetettava tilaan Muunneltu, jotta tämä asetus olisi käytettävissä.
• Kohdan Kuvakoko asetus Muunneltu on käytettävissä vain, kun Kuvatila on tilassa Video/kuva DVI-tilaa käytettäessä.
• Jos haluat palauttaa kuvan alkuperäiselle paikalleen, valitse Zoomaus/asento-näytöstä Palauta.
Kuva palautuu alkuperäiseen paikkaan.
Automaattinen säätö
Tietokoneen näytön
säädöt
Säädä taajuusarvoja/paikkoja ja hienosäädä asetuksia automaattisesti.
Karkea / Hieno
Poistaa kuvan kohinan tai vähentää sitä.
Jos kohina ei poistu pelkillä hienosäädöillä, säädä taajuus mahdollisimman hyvin Karkea-toiminnolla (Karkea) ja tee
hienosäädöt uudelleen. Kun kohinan määrää on vähennetty, kohdista kuva uudelleen näytön keskelle.
Sijainti
Tietokoneen kuvan paikan säätämiseen, jos kuva ei ole näytön keskellä tai ei mahdu näytölle.
Säädä kuvaa pystysuunnassa - tai -painikkeella. Säädä kuvaa vaakasuunnassa - tai -painikkeella.
Kuvan palautus
Palauttaa kuvan oletusasetukset.
56
Luku 5. Valikko
Kuva ▼
2.
Kuva pois
3.
Kuvaus
Kuva pois sammuttaa näytön. Äänenvoimakkuutta ei poisteta käytöstä.
Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa muuta kuin äänenvoimakkuuspainiketta.
Palauta kuva
Palauttaa nykyisen kuvatilan oletusasetuksiinsa.
57
Luku 5. Valikko
Kuvaruutunäytön säätäminen
Kuvaruutunäyttö ▼
2.
3.
Kuvaus
Näytön suunta
Kuvaruutuvalikon suunta
Aseta valikkonäytön suunta.
Lähdesisällön suunta
Aseta laitteeseen yhdistettyjen ulkoisten laitteiden sisällön suunta.
Kuvasuhde
Määritä kierretty näyttö käyttämään koko näytön tilaa tai alkuperäistä tilaa.
• Käytettävissä vain, kun Lähdesisällön suunta on tilassa Pysty.
Näytön suojaus
Automaattinen suojausaika
Jos pysäytettyä kuvaa näytetään asettamasi ajan, laite aktivoi näytönsäästäjän, jotta näyttöön ei jäisi jälkikuvia.
Palamisesto
Laitteessa käytetään kuvan palamiselta suojaavaa Palamisesto -tekniikkaa.
Palamisesto siirtää näytön kuvaa hieman.
• Pikselinsiirto
‒‒ Minimoi jäännöskuvien mahdollisuus siirtämällä pikseleitä hieman vaaka- tai pystysuunnassa.
‒‒ Jäännöskuvia voi muodostua, jos pysäytettyä kuvaa tai 4:3-kuvasuhdetta käytetään liian kauan. Kyseessä ei ole laitevika.
• Ajastin
‒‒ Voit asettaa Palamisesto-toiminnon ajastimen.
‒‒ Palamisesto lopetetaan automaattisesti ennalta asetetun ajan kuluttua.
• Välitön näyttö
‒‒ Valitse välittömästi näytettävä näytönsäästäjä.
Viestin näyttö
Kieli
Lähdetiedot
Valitse, näytetäänkö lähde-OSD kuvalähteen muuttuessa.
Signaaliviestiä ei ole
Valitse, näytetäänkö ”OSD ei saa signaalia”, kun signaalia ei havaita.
MDC-viesti
Valitse, näytetäänkö MDC OSD, kun laitetta hallitaan MDC:llä.
Latauksen tilaviesti
Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää tilan, kun lataat sisältöä palvelimelta tai muusta laitteesta.
Asettaa valikkokielen.
• Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
Palauta kuvaruutunäyttö
Tämä toiminto palauttaa Kuvaruutunäyttö-asetukset oletusarvoihin.
58
Luku 5. Valikko
Äänen säätäminen
Ääni ▼
2.
Äänitila
3.
Kuvaus
Voit valita äänitilan mieltymystesi mukaisesti.
• Jos Äänilähtö asetetaan tilaan Ulkoinen, Äänitila otetaan pois käytöstä.
Balanssi
Optimoi äänen balanssi säätämällä kaiutinten äänenvoimakkuutta.
• Jos Äänilähtö asetetaan tilaan Ulkoinen, Balanssi otetaan pois käytöstä.
Taajuuskorjain
Paranna äänentoistoa säätämällä taajuuskorjaimella äänenvoimakkuutta ja sävelkorkeutta.
• Jos Äänilähtö asetetaan tilaan Ulkoinen, Taajuuskorjain otetaan pois käytöstä.
HDMI-ääni
Valitse äänen lähteeksi AV(HDMI) tai PC(DVI).
Videopuhelun ääni päällä
Valitse videopuhelun äänentoisto.
Äänilähtö
Jos lähetyksen tai elokuvan ääniraitaa kuunnellaan ulkoisen vastaanottimen kautta, ääni saattaa kaikua. Tämä johtuu
koodauksen purkunopeuden eroista laitteen kaiuttimien ja äänivastaanottimeen yhdistettyjen kaiuttimien välillä. Jos näin käy,
aseta laite Ulkoinen-tilaan.
• Kun Äänilähtö asetetaan Ulkoinen-tilaan, laitteen kaiuttimet otetaan pois käytöstä.
Ääni kuuluu vain ulkoisista kaiuttimista. Kun Äänilähtö asetetaan Sisäinen-tilaan, sekä laitteen omat että ulkoiset kaiuttimet
ovat käytössä. Ääni kuuluu molemmista.
• Jos videosignaalia ei ole, laitteen kaiuttimet ja ulkoiset kaiuttimet mykistetään.
Aut. voimak.
Äänenvoimakkuus voi vaihdella eri kanavilla.
Tasaa äänenvoimakkuus automaattisesti kanavaa vaihdettaessa.
• Käytä yhdistetyn ulkoisen lähdelaitteen äänenvoimakkuudenhallintaa asettamalla Aut. voimak. tilaan Ei käytössä. Yhdistetyn
ulkoisen lähdelaitteen äänenvoimakkuuden muutoksia ei saateta ottaa käyttöön, jos Aut. voimak. on tilassa Normaali tai Yö.
• Jos Äänilähtö asetetaan tilaan Ulkoinen, Aut. voimak. otetaan pois käytöstä.
Palauta ääni
Palauta kaikki ääniasetukset oletusasetuksiin.
59
Luku 5. Valikko
Verkko
Verkko ▼
2.
3.
Kuvaus
Verkon tila
Voit tarkistaa verkon ja Internet-yhteyden tilan.
Avaa verkkoasetukset
Tee verkkoasetukset, jotta voisit käyttää Smart Hubin eri toimintoja, kuten verkkohakua, sisällön jakamista kotiverkon kautta ja
toimintopäivityksiä.
Palvelimen verkkoaset.
Yhdistä palvelimeen
Käynnistä Soitin muodostamalla verkkoyhteys.
• Jos SSL on käytössä, palvelin asetetaan käyttämään https:ää ja tiedonsiirto salataan.
• Anna palvelimen IP-osoite ja portin numero. Aseta portin numeroksi 7001. (Jos yhteyttä palvelimeen ei saada portin numerolla
7001, tarkista palvelimen ylläpitäjältä oikea portin numero ja käytä sitä.)
MagicInfo-tila
Valitse laitteen käyttöympäristön mukainen MagicInfo-tila.
Palv. käyttö
Salli tai estä MagicInfo-palvelimen käyttö.
FTP-tila
Aseta FTP:n käyttötila.
Välityspalvelin
Ota välityspalvelin käyttöön tai pois käytöstä tai säädä sen asetukset.
Wi-Fi Direct
Tällä asetuksella laite muodostaa yhteyden langattomiin mobiililaitteisiin. Tämän toiminnon avulla langattomat mobiililaitteet
voidaan yhdistää laitteeseen ilman reititintä.
• Toiminnon käyttäminen edellyttää, että mobiililaite tukee Wi-Fi Direct -toimintoa.
Voit yhdistää mobiililaitteen tähän laitteeseen Wi-Fi Direct -toiminolla noudattamalla seuraavia ohjeita:
1 Siirry Wi-Fi Direct-näyttöön. Laite aloittaa muiden laitteiden etsinnän.
2 Ota laitteen Wi-Fi Direct-toiminto käyttöön. Valitse haluamasi Wi-Fi-laite.
‒‒ PBC (Push Button Configuration): Paina Wi-Fi-laitteen WPS(PBC)-painiketta 2 minuutin sisällä. Laite noutaa kaikki
tarvittavat verkkoasetukset automaattisesti ja muodostaa yhteyden verkkoon.
‒‒ PIN: Kirjoita näytetty PIN laitteeseen.
• Jos haluat katkaista yhteyden laitteeseen, valitse ensin yhdistetty Wi-Fi-laite ja sen jälkeen Yhteys katkaistu.
Mobiililaitteiden hallinta
Käyttöilmoitus
Muuta laitteen yhdistämisen yhteydessä näytettävien ilmoitusten näyttöasetuksia.
Mobiililaitelista
Näytä yhdistetyt laitteet ja hallinnoi niitä.
60
Luku 5. Valikko
Verkko ▼
2.
Laitteen nimi
3.
Kuvaus
Valitse tai kirjoita laitteen nimi.
Nimi näytetään verkon etähallinnassa verkon kautta.
61
Luku 5. Valikko
Verkkoasetukset (kiinteä)
• Verkkoasetuksista riippuen laitteen voi ehkä yhdistää lähiverkkoon myös kytkemällä
lähiverkkokaapelin suoraan laitteen takana olevaan lähiverkkoporttiin ja verkkopistorasiaan.
Katso alla olevaa kaaviota. Huomaathan, että pistorasia on yhdistetty muualla asunnossa
olevaan modeemiin tai reitittimeen.
Kiinteän verkkoyhteyden muodostaminen
Laite voidaan yhdistää lähiverkkoon kaapelilla kolmella eri tavalla.
• Laite voidaan yhdistää lähiverkkoon kiinnittämällä lähiverkkokaapeli laitteen takana olevaan
lähiverkkoporttiin ja ulkoiseen modeemiin.
Katso alla olevaa kaaviota.
RJ45
Lähiverkko
Modeemiportti
seinässä
Ulkoinen modeemi (ADSL/
VDSL)
RJ45
Lähiverkkokaapeli
Modeemikaapeli
• Laite voidaan yhdistää lähiverkkoon kytkemällä laitteen takana oleva lähiverkkoportti
ulkoiseen modeemiin kytkettyyn IP-jakajaan. Käytä yhdistämiseen lähiverkkokaapelia.
Katso alla olevaa kaaviota.
Modeemiportti
seinässä
Lähiverkko
Lähiverkkoportti
seinässä
Lähiverkko
Ulkoinen modeemi
(ADSL/VDSL)
IP-jakaja (DHCPpalvelimen kanssa)
RJ45
Lähiverkkokaapeli
Jos käytössä on dynaaminen verkko, käytä DHCP-protokollaa (Dynamic Host Configuration
Protocol) tukevaa ADSL-modeemia tai -reititintä. DHCP:tä tukevat modeemit ja reitittimet
asettavat automaattisesti IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvot,
jotka laite tarvitsee Internet-yhteyden muodostamiseen. Tietoja ei siis tarvitse syöttää
manuaalisesti. Useimmat kotiverkot ovat dynaamisia verkkoja.
Joissakin verkoissa on käytettävä kiinteää IP-osoitetta. Jos verkko edellyttää kiinteää IPosoitetta, IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-arvot on annettava manuaalisesti
laitteen kaapeliasetusnäytössä verkkoyhteyttä muodostettaessa. Pyydä Internetpalveluntarjoajalta IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvojen tiedot.
Jos käytössä on Windows-tietokone, arvot voi tarkistaa myös tietokoneelta.
• Voit käyttää DHCP:tä tukevia ADSL-modeemeja, jos verkko edellyttää kiinteää IP-osoitetta.
• DHCP:tä tukevissa ADSL-modeemeissa voidaan käyttää myös kiinteitä IP-osoitteita.
Modeemikaapeli
Lähiverkkokaapeli
Lähiverkkokaapeli
62
Luku 5. Valikko
Automaattiset verkkoasetukset (kiinteä)
Muodosta verkkoyhteys lähiverkkokaapelilla.
Varmista ensin, että lähiverkkokaapeli on kytketty.
Automaattinen asettaminen
1 Paina kaukosäätimen MENU -painiketta.
2 Valitse Verkko – Avaa verkkoasetukset.
3 Valitse Kiinteä.
‒‒ Verkkotestinäyttö avataan ja vahvistus alkaa.
4 Kun yhteys on vahvistettu, valitse OK.
• Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista lähiverkkoportin liitäntä.
• Jos automaattinen toiminto ei löydä verkkoyhteyden asetuksia, tai jos haluat asettaa
yhteyden manuaalisesti, siirry verkkoasetusten seuraavaan osioon.
Manuaaliset verkkoasetukset (kiinteä)
Yrityksissä saatetaan käyttää kiinteitä IP-osoitteita.
Jos näin on, pyydä IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja nimipalvelimen osoite verkon
ylläpitäjältä. Anna arvot manuaalisesti.
Verkkoyhteyden asetusten etsiminen
Voit näyttää verkkoyhteyden asetukset useimmissa Windows-tietokoneissa noudattamalla
seuraavia ohjeita.
1 Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa verkkokuvaketta hiiren kakkospainikkeella.
2 Valitse esiin ilmestyvästä pikavalikosta Tila.
3 Valitse esiin ilmestyvästä ikkunasta Tuki-välilehti.
4 Napsauta Tuki-välilehdellä Lisätietoa-painiketta. Verkkoyhteyden asetukset näytetään.
Manuaalinen asettaminen
1 Paina kaukosäätimen MENU -painiketta.
2 Valitse Verkko – Avaa verkkoasetukset.
3 Valitse Kiinteä.
‒‒ Verkkotestinäyttö avataan ja vahvistus alkaa.
4 Valitse Pysäytä. Vahvistus päättyy.
5 Valitse IP-asetukset. IP-asetukset-ikkuna avautuu.
6 Valitse IP-asetus ja aseta se tilaan Anna manuaalisesti.
‒‒ Kun IP-asetus asetetaan tilaan Anna manuaalisesti, DNS-asetukseksi muutetaan
automaattisesti Anna manuaalisesti.
7 Anna verkkoyhteyden asetukset.
‒‒ IP-osoite, Aliverkon peite, Yhdyskäytävä, Nimipalvelin.
8 Kun olet valmis, valitse sivun alaosasta OK ja paina
-painiketta. Verkkotestinäyttö
avataan ja vahvistus alkaa.
9 Kun yhteys on vahvistettu, valitse OK.
63
Luku 5. Valikko
Verkkoasetukset (langaton)
Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen
Lähiverkkoportti
seinässä
Langaton IP-jakaja
(reitittimessä on DHCPpalvelin)
Lähiverkkokaapeli
Samsung suosittelee käyttämään asetusta IEEE 802.11n. Kun videota toistetaan
verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä nykimistä.
• Valitse langattomalle IP-jakajalle kanava, joka ei ole käytössä. Jos langattomalle IP-jakajalle
asetettu kanava on jonkin muun lähistöllä olevan laitteen käytössä, yhteydessä esiintyy
häiriöitä ja se epäonnistuu.
• Laite tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia.
Jos valitset suuren siirtonopeuden (Greenfield) 802.11n-tilan ja liityntäpisteen tai
langattoman reitittimen salaustyyppinä on WEP, TKIP tai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsungin
laitteet eivät tue uusien Wi-Fi-sertifiointimääritelmien mukaisia yhteyksiä.
• Jos langaton reititin tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa, voit muodostaa yhteyden
verkkoon PBC (Push Button Configuration)- tai PIN (Personal Identification Number)
-toiminnolla. WPS asettaa SSID:n ja WPA-avaimen automaattisesti kummassakin tilassa.
• Yhteystavat: Langattoman verkkoyhteyden voi asettaa kolmella eri tavalla.
Automaattiset asetukset (automaattisen verkonhakutoiminnon käyttäminen), manuaaliset
asetukset, WPS(PBC)
Automaattiset verkkoasetukset (langaton)
Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen suojausjärjestelmä, joka edellyttää,
että verkkoa käyttävät laitteet lähettävät salatun turvakoodin, josta käytetään nimitystä
käyttöavain tai Suojausavain. Suojausavain perustuu tunnuslauseeseen, joka on tavallisesti
tietyn mittainen sana tai kirjain- ja numerosarja. Sinua pyydettiin asettamaan suojausavain,
kun otit langattoman verkon suojauksen käyttöön. Jos asetat verkkoyhteyden tällä tavalla
ja sinulla on langattoman verkon Suojausavain, sinun on annettava tunnuslause sekä
automaattisen että manuaalisen asetusprosessin yhteydessä.
Automaattinen asettaminen
1 Paina kaukosäätimen MENU -painiketta.
2 Valitse Verkko – Avaa verkkoasetukset.
3 Valitse Langaton.
‒‒ Verkkotoiminto etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Kun tämä on tehty,
toiminto näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.
4 Valitse verkkoluettelosta haluamasi verkko painamalla - tai -painiketta ja paina sen
jälkeen
-painiketta.
‒‒ Jos haluamaasi langatonta reititintä ei näy, tee haku uudelleen valitsemalla Päivitä.
‒‒ Jos reititintä ei löydy vielä toisenkaan hakukerran jälkeen, paina Pysäytä-painiketta.
Lisää verkko -painike ilmestyy näkyviin ja voit tehdä verkkoasetukset manuaalisesti.
5 Jos Anna salasana -näyttö ilmestyy näkyviin, siirry vaiheeseen 6. Jos valitset
suojaamattoman langattoman reitittimen, siirry vaiheeseen 8.
6 Jos reititin on suojattu, anna salasana (suojausavain tai PIN-koodi).
7 Kun olet valmis, siirrä kohdistin kohtaan Valmis -painikkeella ja paina
-painiketta.
Verkkotestinäyttö avataan ja vahvistus alkaa.
8 Kun yhteys on vahvistettu, valitse OK.
64
Luku 5. Valikko
Manuaaliset verkkoasetukset (langaton)
1 Paina kaukosäätimen
Yrityksissä saatetaan käyttää kiinteitä IP-osoitteita.
2 Valitse Verkko – Avaa verkkoasetukset.
3 Valitse Langaton.
‒‒ Verkkotoiminto etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Kun tämä on tehty,
toiminto näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.
4 Valitse Pysäytä. Vahvistus päättyy.
5 Valitse Käytä WPS:ää ja paina
.
6 Paina reitittimen WPS(PBC)-painiketta 2 minuutin sisällä. Laite noutaa kaikki tarvittavat
verkkoasetukset automaattisesti ja muodostaa yhteyden verkkoon.
7 Verkkoyhteysikkuna avautuu ja verkkoasetukset on tehty.
Jos näin on, pyydä IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja nimipalvelimen osoite verkon
ylläpitäjältä. Anna arvot manuaalisesti.
Verkkoyhteyden asetusten etsiminen
Voit näyttää verkkoyhteyden asetukset useimmissa Windows-tietokoneissa noudattamalla
seuraavia ohjeita.
1 Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa verkkokuvaketta hiiren kakkospainikkeella.
2 Valitse esiin ilmestyvästä pikavalikosta Tila.
3 Valitse esiin ilmestyvästä ikkunasta Tuki-välilehti.
4 Napsauta Tuki-välilehdellä Lisätietoa-painiketta. Verkkoyhteyden asetukset näytetään.
Manuaalinen asettaminen
1 Paina kaukosäätimen MENU -painiketta.
2 Valitse Verkko – Avaa verkkoasetukset.
3 Valitse Langaton.
‒‒ Verkkotoiminto etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Kun tämä on tehty,
toiminto näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.
4 Valitse Pysäytä. Vahvistus päättyy.
5 Valitse Lisää verkko.
6 Anna verkon SSID ja valitse Valmis.
7 Valitse ensin Suojaustyyppi ja sen jälkeen OK. Jos valitsit asetuksen Avaa, siirry vaiheeseen
10.
8 Jos reititin on suojattu, anna salasana (suojausavain tai PIN-koodi).
-painiketta.
9 Kun olet valmis, siirrä kohdistin kohtaan Valmis -painikkeella ja paina
Verkkotestinäyttö avataan ja vahvistus alkaa.
10 Kun yhteys on vahvistettu, valitse OK.
WPS(PBC)
Asettaminen WPS(PBC)-toiminnolla
Jos reitittimessä on WPS(PBC)-painike, noudata seuraavia ohjeita.
MENU -painiketta.
65
Luku 5. Valikko
Järjestelmä
Järjestelmä ▼
2.
3.
Kuvaus
Helppokäyttöisyys
Puheopastus
Ota Puheopastus käyttöön tai pois käytöstä ja aseta äänenvoimakkuus sekä äänen nopeus ja korkeus. Puheopastuksessa
käytetään Kieli-valikossa asetettua kieltä.
Valikon läpinäk.
Säädä valikkoruudun läpinäkyvyyttä.
Suuri kontrasti
Aseta valikon taustan ja fontin värien kontrasti suureksi. Valikot muuttuvat läpinäkymättömiksi, kun tämä asetus valitaan.
Suurenna
Suurenna valikkoa.
Aloita asetukset
Palauta television alkuperäiset asetukset ja tee alkuasetukset, Asetukset, uudelleen.
• Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on ”0-0-0-0”.
Voit muuttaa PIN-koodia Vaihda PIN -toiminnolla.
Aika
Määritä aikaan liittyviä asetuksia.
• Voit näyttää nykyisen kellonajan painamalla
Kellon asetus
INFO -painiketta.
Valitse Kellon asetus. Valitse Pvm tai Aika ja paina
-painiketta.
Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolipainikkeita. Siirry syöttökentästä toiseen -painiketta, kun olet valmis.
ja -painikkeilla. Paina
NTP:n asetukset
Määritä palvelimen URL-osoite ja aikavyöhyke verkon ajan käyttöä varten.
Kesäaika
DST (kesäaika) -toiminnon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
Uniajastin
Sammuttaa laitteen automaattisesti, kun ennalta asetettu aika on kulunut umpeen.
• Valitse ajanjakso ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolilla ja paina sen jälkeen
-painiketta. Peru Uniajastin valitsemalla
Ei käytössä.
Käynnistysviive
Autom. lähteen vaihto
Jos yhdistät useita laitteita, säädä kullekin laitteelle oma käynnistysaikansa ylikuormituksen estämiseksi (välillä 0–50 sekuntia).
Kun näyttö käynnistetään Autom. lähteen vaihto käytössä -toiminnon ollessa käytössä ja kun edellinen kuvalähde ei ole
aktiivisena, näyttö etsii automaattisesti kuvan tulolähteitä aktiiviselle videolle.
66
Luku 5. Valikko
Järjestelmä ▼
2.
3.
Kuvaus
Autom. lähteen vaihto
Kun Autom. lähteen vaihto on tilassa Käytössä, näytön kuvalähde etsitään automaattisesti aktiiviselle videolle.
Ensisijainen lähde aktivoidaan, jos nykyistä kuvalähdettä ei tunnisteta.
Toissijainen lähde -asetus aktivoidaan, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.
Jos ensi- ja toissijaista kuvalähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja kummankin haun aikana etsitään
ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista lähdettä. Jos kumpikin haku epäonnistuu, näyttö palaa käyttämään ensimmäistä
kuvalähdettä ja näyttää viestin signaalin puuttumisesta.
Kun Ensisijainen lähde asetetaan tilaan Kaikki, näyttö etsii aktiivista kuvalähdettä kaikkien kuvan tulolähteiden joukosta kaksi
kertaa peräkkäin, ja palaa järjestyksessä ensimmäiseen kuvalähteeseen, jos videota ei löydy.
Ensisij. lähteen pal.
Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen kuvalähde, kun ensisijainen kuvalähde yhdistetään.
• Ensisij. lähteen pal. -toiminto otetaan pois käytöstä, jos Ensisijainen lähde asetetaan tilaan Kaikki.
Ensisijainen lähde
Määrittele automaattisen kuvalähteen Ensisijainen lähde.
Toissijainen lähde
Määrittele automaattisen kuvalähteen Toissijainen lähde.
DVI-yhteys
Valitse DVI-tuloliitäntään yhdistetty lähdelaite.
• Jos kuvaa ei näytetä, käynnistä lähdelaite uudelleen.
Virranhallinta
Automaattinen käynnistys
Tämä toiminto käynnistää laitteen automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan. Virtapainiketta ei tarvitse painaa.
PC-moduulin virta
PC-moduuli voidaan käynnistää/sammuttaa LFD:stä riippumatta.
Enimmäisvirransäästö
Tämä toiminto sammuttaa laitteen virrankulutuksen vähentämiseksi, kun tietokone on ollut käyttämättömänä tietyn aikaa.
• Käytettävissä vain DVI-, HDMI- ja DisplayPort-tiloissa.
Valmiustilan hallinta
Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.
• Käytettävissä vain DVI-, HDMI- ja DisplayPort-tiloissa.
• Varmista, että lähdelaite on yhdistetty oikein, jos Signaali on heikko tai signaalia ei ole -viesti ilmestyy näkyviin.
• Jos Signaaliviestiä ei ole asetetaan tilaan Ei käytössä, Signaali on heikko tai signaalia ei ole -viestiä ei näytetä.
Aseta Signaaliviestiä ei ole tilaan Käytössä.
Verkon valmiustila
Tämä toiminto pitää verkon virran käytössä, kun laite sammutetaan.
67
Luku 5. Valikko
Järjestelmä ▼
2.
Ekoratkaisu
3.
Kuvaus
Virtapainike
Virtapainike (kaukosäätimen vasemmassa yläkulmassa) voidaan asettaa joko käynnistämään tai sekä käynnistämään että
sammuttamaan laite.
Energiansäästötila
Vähennä virrankulutusta säätämällä näytön kirkkautta.
Ekotunnistin
Virransäästön tehostamiseksi kuva-asetukset mukautuvat automaattisesti huoneen valaistukseen.
• Kun Kuva-valikon Taustavalo-asetusta säädetään, Ekotunnistin otetaan pois käytöstä.
• Jos Ekotunnistin on Käytössä, näytön kirkkaus saattaa vaihdella (tummentua tai kirkastua hieman) ympäristövalaistuksen
kirkkaudesta riippuen.
Näytön lampun aikataulu
Säädä paneelin kirkkautta. Paneeli on sitä kirkkaampi, mitä lähempänä sataa arvo on.
Ei sign., v.tila
Säästää virtaa sammuttamalla laitteen, kun signaalia ei tule mistään lähteestä.
• Ei käytössä, kun kytketty tietokone on virransäästötilassa.
• Laite sammutetaan automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan.
Aut. sammutus
Lämpötilan hallinta
Laite sammutetaan sen ylikuumenemisen estämiseksi automaattisesti, jos et paina mitään kaukosäätimen painiketta tai kosketa
mitään laitteen etupaneelin painiketta valitun ajan sisällä.
Tämä toiminto tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan. Voit asettaa lämpötilavälin itse.
Oletuslämpötila on 77 °C.
Tämän laitteen suositeltu käyttölämpötila on 75–80 °C (ympäristön lämpötilan ollessa 40 °C).
• Näyttö tummenee, jos laitteen nykyinen lämpötila ylittää suositellun ylärajan. Jos lämpötila kohoaa edelleen, laite
sammutetaan automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.
Toistolaitteiden hallinta
Toistotapa
Määritä laitteen kanssa käytettävät syöttölaitteet. Voit tarkistaa laiteluettelon ja säätää asetuksia tässä valikossa.
Näppäimistön kieli
Määritä näppäimistön kieli.
Näppäimistön tyyppi
Näppäimistön tyyppi.
Syöttökielen pikanäppäin
Valitse syöttökielten välillä vaihtamiseen käytettävät pikanäppäimet.
Valitse laitteen käyttöympäristön mukainen Toistotapa-tila.
Koti-näyttö voi vaihdella asetuksen mukaisesti.
68
Luku 5. Valikko
Järjestelmä ▼
2.
3.
Vaihda PIN
Kuvaus
Vaihda PIN -näyttö avautuu.
Aseta PIN-koodiksi haluamasi 4 numeroa ja anna koodi kohtaan Anna uusi PIN-koodi. Anna samat 4 numeroa uudelleen kohtaan
Vahvista uusi PIN-koodi.
• Oletussalasana: 0 - 0 - 0 - 0
Suojaus
Turvalukitus
-painiketta. Oletus-PIN-koodi on ”0-0-0-0”.
• Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina
Voit muuttaa PIN-koodia Vaihda PIN -toiminnolla.
Turvalukitus-toiminto lukitsee kaikki muut kaukosäätimen ja laitteen painikkeet ja valikot paitsi kaukosäätimen
-painikkeen.
LOCK
Voit vapauttaa valikkojen ja painikkeiden lukituksen painamalla mitä tahansa painiketta ja antamalla salasanan (oletussalasana:
0 - 0 - 0 - 0).
Ota Käynnistyspainike käyttöön, jotta laitteen voisi käynnistää kaukosäätimen virtapainikkeella, kun Turvalukitus on käytössä.
Painikkeiden lukitus
Laitteen painikkeet voidaan lukita tästä valikosta.
Jos Painikkeiden lukitus asetetaan tilaan Käytössä, laitetta voidaan hallita vain kaukosäätimellä.
USB:n aut. toiston luk.
Valitse, toistetaanko yhdistettyyn USB-laitteeseen tallennettu MagicInfo-sisältö automaattisesti.
• Kun laitteeseen yhdistetään USB-laite, jossa on MagicInfo-sisältöä, ”USB:n aut. toiston luk.: Käytössä.” näytetään 5 sekunnin
ajan.
Matkapuhelinverkkoyhteyden
lukitus
Estä muita verkossa olevia laitteita, kuten älypuhelimia ja taulutietokoneita, jakamasta sisältöä signagen kanssa.
Kosketusohjauksen lukitus
Estä laitteen hallinta kosketuseleillä.
Etähallinta
Voit valita Salli tai Estä laitteen käyttämiseksi etäkomennoilla verkon kautta.
• Muutettu asetus pysyy voimassa myös sen jälkeen, kun laite sammutetaan ja käynnistetään uudelleen käyttäen ohjauspaneelin
näppäintä tai virtakytkintä.
Yleiset
Älykäs suojaus
Tämä toiminto suojaa kaikkia televisioon yhdistettyjä ulkoisia laitteita hakkereilta, vakoiluohjelmilta ja viruksilta.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ks. Anynet+ (HDMI-CEC) sivulla 70.
HDMI Hot Plug
Tätä toimintoa käytetään DVI-/HDMI-lähdelaitteen käynnistyksen viiveen aktivointiin.
69
Luku 5. Valikko
Järjestelmä ▼
2.
3.
Kuvaus
Mukautettu logo
Voit ladata ja valita laitteen käynnistymisen yhteydessä näytettävän mukautetun logon ja asettaa sen näyttöajan.
• Mukautettu logo
‒‒ Voit valita mukautetun logon (kuva tai video) tai ottaa sen pois käytöstä.
‒‒ Jos haluat asettaa mukautetun logon, se on ladattava ulkoisesta USB-laitteesta.
• Logon näyttöaika
‒‒ Jos mukautettu logo on Kuva, voit säätää Logon näyttöaika -asetusta.
• Lataa logotiedosto
‒‒ Voit ladata laitteeseen mukautetun logon ulkoisesta USB-laitteesta.
‒‒ Ladattavan mukautetun logon tiedostonimen on oltava ”samsung” (pienillä kirjaimilla).
‒‒ Jos ulkoisia USB-yhteyksiä on enemmän kuin yksi, laite yrittää ladata mukautetun logon viimeksi kytketystä USB-laitteesta.
Mukautetun logotiedoston rajoituksia
• Jos mukautettu logo on kuva, vain bittikarttatiedostoja (aRGB 32bpp -muoto) tuetaan.
• Kuvamuotoisen mukautetun logon tarkkuuden on oltava vähintään 128 x 64 ja enintään kuvaruudun enimmäistarkkuus.
(Tarkkuuden vaaka- ja pystyarvojen on oltava jaollisia 4:llä.)
• Jos mukautettu logo on video, vain TS Stream -tyyppejä tuetaan.
• Suurin tuettu videotiedostokoko on 150 Mt. Videotiedoston suositeltu pituus on enintään 20 sekuntia.
Pelitila
Kun yhdistät laitteeseen pelikonsolin, esimerkiksi PlayStationin™ tai Xboxin™, pelikokemuksesta tulee realistisempi, jos valitset
pelitilan.
• Pelitilaa koskevia huomautuksia ja rajoituksia
Ennen kuin irrotat pelikonsolin laitteesta ja yhdistät toisen laitteen, ota pelitila asetusvalikon kautta pois käytöstä.
Palauta järjestelmä
Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.
70
Luku 5. Valikko
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit hallita kaikkia laitteeseen yhdistettyjä Anynet+toimintoa tukevia Samsungin laitteita Samsungin kaukosäätimellä. Anynet+-järjestelmää
voidaan käyttää vain sellaisten Samsungin laitteiden kanssa, joissa on Anynet+-toiminto. Jos
Samsungin laitteessa on Anynet+-logo, se käyttää tätä toimintoa.
• Voit hallita Anynet+-laitteita vain näyttölaitteen kaukosäätimellä, et näytön painikkeilla.
• Näytön kaukosäädin ei saata toimia kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, valitse Anynet+-laite
uudelleen.
• Anynet+ toimii, kun Anynet+-toimintoa tukeva AV-laite on valmiustilassa tai käynnissä.
• PIP-tilassa Anynet+ toimii vain, kun AV-laite on yhdistetty ensisijaisena näyttönä. Se ei toimi,
jos AV-laite on yhdistetty toissijaisena näyttönä.
• Anynet+ tukee yhteensä kahtatoista AV-laitetta. Huomaa, että samantyyppisiä laitteita voi
kytkeä enintään kolme.
Anynet+-toiminnon vianmääritys
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Anynet+ ei toimi.
• Varmista, että laite on Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä
•
•
•
•
•
•
•
tukee ainoastaan Anynet+-laitteita.
Varmista, että Anynet+-laitteen virtajohto on kiinnitetty
kunnolla.
Tarkista Anynet+-laitteen video-, ääni- ja HDMI-kaapelien
liitännät.
Tarkista Järjestelmä-valikosta, onko Anynet+ (HDMI-CEC)
asetettu Käytössä-tilaan.
Tarkista, onko kaukosäädin Anynet+-yhteensopiva.
Anynet+ ei toimi tietyissä tilanteissa (käyttöönotto).
Jos olet irrottanut HDMI-kaapelin ja kiinnittänyt sen
uudelleen paikalleen, tee laitehaku uudelleen tai sammuta ja
käynnistä laite uudelleen.
Varmista, että Anynet+-laitteen Anynet+-toiminto on
käytössä.
Haluan käynnistää
Anynet+-toiminnon.
• Varmista, että Anynet+-laite on yhdistetty näyttölaitteeseen
oikein, ja tarkista Järjestelmä-valikosta, että Anynet+ (HDMICEC) on Käytössä-tilassa.
Haluan sulkea Anynet+toiminnon.
• Paina näyttölaitteen kaukosäätimen
Näytölle ilmestyy viesti
”Katkaistaan yhteyttä
Anynet+-laitteeseen...”.
• Kaukosäädin ei ole käytettävissä Anynet+-toimintoa
asetettaessa tai katselutilaan siirryttäessä.
• Käytä kaukosäädintä vasta, kun Anynet+-asetukset on tehty
tai laite on siirtynyt Anynet+-tilaan.
Anynet+-laite ei toista
sisältöä.
• Toistotoimintoa ei voida käyttää käyttöönoton aikana.
SOURCE -painiketta ja
valitse jokin muu kuin Anynet+-laite.
71
Luku 5. Valikko
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Yhdistettyä laitetta ei
• Tarkista, tukeeko laite Anynet+-toimintoja.
• Tarkista, onko HDMI-kaapeli kiinnitetty kunnolla.
• Tarkista Järjestelmä-valikosta, onko Anynet+ (HDMI-CEC)
asetettu Käytössä-tilaan.
• Tee Anynet+-laitehaku uudelleen.
• Anynet+ edellyttää HDMI-yhteyttä. Varmista, että laite on
yhdistetty HDMI-kaapelilla.
• Jotkin HDMI-kaapelit eivät saata tukea Anynet+-toimintoja.
• Jos yhteys on katkaistu sähkökatkon tai HDMI-kaapelin
irrottamisen vuoksi, tee laitehaku uudelleen.
näytetä.
72
Luku 5. Valikko
Tuki
Tuki ▼
2.
3.
Ohjelmistopäivitys
Kuvaus
Ohjelmistopäivitys-valikon kautta voit päivittää laitteen ohjelmiston uusimpaan versioon.
• Älä sammuta laitetta, kun päivitys on kesken. Laite sammutetaan ja käynnistetään uudelleen automaattisesti, kun
ohjelmistopäivitys on valmis.
• Kun päivität ohjelmiston, kaikki tekemäsi kuva- ja ääniasetukset palautetaan oletusarvoihin. Kirjoita asetukset muistiin, jotta
voisit ottaa ne helposti uudelleen käyttöön päivityksen jälkeen.
Samsung-yhteystiedot
Päivitä nyt
Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon.
Autom. päivitys
Tämä toiminto päivittää laitteen automaattisesti silloin, kun laitetta ei käytetä.
Tarkista nämä tiedot, jos laite ei toimi oikein tai jos haluat päivittää ohjelmiston.
Tässä valikossa näytetään teknisen tuen tiedot ja tietoja tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.
• Ota yhteyttä Samsungiin tai tarkista laitteen Mallikoodi ja Ohjelmistoversio.
Palauta kaikki
Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön asetukset oletusarvoihin.
Luku 6. Vianmääritys
Vianmääritys
Ennen kuin otat meihin yhteyttä
Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
Diagnoosi
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on yhdistetty tietokoneeseen oikein.
1 Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2 Irrota laitteen kaikki kaapelit.
3 Käynnistä laite.
4 Jos Kaapelia ei ole kytketty näytetään, laite toimii normaalisti.
Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, videosovitin ja kaapeli.
Näytön resoluutio
Ei optimaalinen tila näytetään hetken aikaa, jos tuetun resoluution ylittävä tila valitaan (ks. Tuetut resoluutiot).
73
74
Luku 6. Vianmääritys
Tarkistettavat kohdat
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö käynnistyy ja sammuu itsestään.
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen kaapelin kytkentä, ja varmista, että kaapeli on kiinnitetty tiiviisti paikoilleen.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai
HDMI–DVI-kaapeli kytketään laitteeseen ja tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu laitteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneesta tai näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön kokoa
näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjain sen uusimpaan versioon.
(Jos haluat lisätietoja näytön asetusten säätämisestä, ota yhteyttä näytönohjaimen tai tietokoneen valmistajaan.)
PC näytetään kohdassa Lähde, vaikka tietokonetta ei ole
yhdistetty.
Lähde-kohdassa näytetään aina PC, vaikkei tietokonetta olisikaan yhdistetty.
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttö ei käynnisty.
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen kaapelin kytkentä, ja varmista, että kaapeli on kiinnitetty tiiviisti paikoilleen.
Kaapelia ei ole kytketty näytetään näytöllä.
Tarkista, että laitteen kaapeli on kiinnitetty oikein.
Tarkista, että laitteeseen yhdistetty toinen laite on käynnissä.
Ei optimaalinen tila näytetään.
Tämä viesti näytetään, kun näytönohjaimen signaali ylittää laitteen maksimiresoluution ja -taajuuden.
Ks. kohta Standardisignaalitilojen taulukko ja aseta maksimiresoluutio ja -taajuus laitteen teknisten tietojen mukaisesti.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen kaapelin kiinnitys.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Säädä Karkea ja Hieno.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Aseta resoluutio ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva näyttää epävakaalta ja värisee.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen resoluutio ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta näytön asetuksia
tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja standardisignaalitilojen taulukon tietojen mukaisesti.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Kirkkaus ja Kontrasti.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Siirry Kuva-valikkoon ja säädä Värialue-asetukset.
75
Luku 6. Vianmääritys
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Siirry Kuva-valikkoon ja säädä Valkotasapaino-asetukset.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Laite sammuu automaattisesti.
Siirry Järjestelmä-valikkoon ja varmista, että Uniajastin on tilassa Ei käytössä.
Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.
Varmista, että virtajohto on kiinnitetty oikein laitteeseen ja pistorasiaan.
Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10–15 minuutin kuluttua.
Kuvanlaatu on erilainen kuin liikkeessä, josta laite on ostettu.
Voit käyttää teräväpiirtokuvaa (HD) HDMI-kaapelin avulla.
Näyttö ei näytä normaalilta.
Koodattu videosisältö saattaa vääristää kuvaa nopeasti liikkuvia kohteita sisältäviä kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai
toimintavideoita, katsottaessa.
Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu saattavat vääristää kuvaa. Tämä ei tarkoita sitä, että laitteessa olisi vikaa.
Metrin säteellä muista laitteista oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa laitteissa.
Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.
Siirry Kuva-valikkoon ja säädä näyttöasetukset Kuvatila, Väri, Kirkkaus ja Terävyys.
Siirry Järjestelmä-valikkoon ja säädä Energiansäästötila-asetukset.
Palauta näytön oletusasetukset.
Näytön reunoilla näkyy katkonaisia viivoja.
Jos Kuvakoko on tilassa Sovita näyttöön, muuta asetukseksi 16:9-vakio.
Näytössä näkyy viivoja (punaisia, vihreitä tai sinisiä).
Nämä viivat näkyvät, kun näytön DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut.
Ota yhteyttä Samsungin huoltoon ongelman ratkaisemiseksi.
Näyttö näyttää epävakaalta ja jähmettyy.
Näyttö voi jähmettyä muuta kuin suositeltua resoluutiota käytettäessä tai kun signaali on epävakaa. Voit ratkaista ongelman
vaihtamalla tietokoneen resoluution suositeltuun arvoon.
Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.
Skaalattu SD-sisältötiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja näytön sivuilla.
Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja näytön ylä- ja alareunassa.
Vaihda laitteessa tai lähdelaitteessa näytön kokoasetukseksi koko näytön tila.
76
Luku 6. Vianmääritys
Ääniongelma
Ääni ei kuulu.
Tarkista äänikaapelin kiinnitys tai säädä äänenvoimakkuutta.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden maksimitasolle, säädä
tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuutta.
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Jos HDMI-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen äänilähtöasetukset.
Siirry Ääni-valikkoon ja vaihda Äänilähtö-asetukseksi Sisäinen.
Lähdelaitetta käytettäessä
• Varmista, että äänikaapeli on kiinnitetty kunnolla laitteen äänituloliitäntään.
• Tarkista lähdelaitteen äänilähtöasetukset.
(Jos näyttöön on esimerkiksi kytketty HDMI-kaapeli, kaapelivastaanottimen ääniasetukseksi on ehkä vaihdettava HDMI.)
DVI–HDMI-kaapelia käytettäessä tarvitaan erillinen äänikaapeli.
Jos laitteessa on kuulokeliitäntä, varmista, ettei siihen ole kytketty mitään.
Kiinnitä virtajohto laitteeseen uudelleen ja käynnistä laite uudelleen.
Kaiuttimista kuuluu kohinaa.
Tarkista kaapelien kiinnitys. Varmista, ettei äänituloliitäntään ole kytketty videokaapelia.
Tarkista signaalin voimakkuus kaapelin kytkemisen jälkeen.
Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon äänenlaatuun.
Ääni kuuluu, vaikka äänenvoimakkuus on mykistetty.
Kun Äänilähtö-asetuksena on Ulkoinen, äänenvoimakkuuspainike ja mykistystoiminto otetaan pois käytöstä.
Säädä ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.
Laitteen äänenvoimakkuuden muuttaminen tai äänen mykistäminen ei vaikuta ulkoiseen vahvistimeen (dekooderiin).
Näytön ääni ei muutu, vaikka Äänitila on vaihdettu.
Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.
Lähdelaitteen ääniasetukset eivät vaikuta laitteen sisäisten kaiuttimien asetuksiin.
Kaiuttimista kuuluu kaikua.
Laitteen kaiuttimien ja ulkoisten kaiuttimien dekoodausnopeuksien ero voi aiheuttaa kaikua.
Jos näin tapahtuu, aseta Äänilähtö tilaan Ulkoinen.
77
Luku 6. Vianmääritys
Kaukosäädinongelma
Kaukosäädin ei toimi.
Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).
Tarkista, ovatko paristot tyhjät.
Tarkista, toimiiko virransyöttö.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
Muut ongelmat
Laite haisee muovilta.
Muovin haju on normaalia ja katoaa ajan myötä.
Näyttöruutu näyttää olevan kallellaan.
Irrota jalusta ja kiinnitä se uudelleen laitteeseen.
Ääni tai kuva katkeilee.
Tarkista kaapelien kiinnitys ja kiinnitä kaapeli tarvittaessa uudelleen.
Erittäin kovien tai paksujen kaapelien käyttö voi vaurioittaa ääni- ja kuvatiedostoja.
Varmista niiden säilyvyys käyttämällä riittävän joustavia kaapeleita. Kun asennat laitteen seinään, suosittelemme
kulmaliittimellä varustettujen kaapelien käyttöä.
Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.
Hiukkaset ovat osa laitteen muotoilua. Laitteessa ei ole vikaa.
PIP-valikko ei ole käytettävissä.
Valikko on Lähde-tilasta riippuen joko käytössä tai poissa käytöstä.
Kun yritän vaihtaa tietokoneen resoluutiota, esiin ilmestyy
viesti ”Määriteltyä resoluutiota ei tueta.”.
Viesti ”Määriteltyä resoluutiota ei tueta.” näytetään, jos kuvalähteen resoluutio ylittää näytön maksimiresoluution.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä HDMI-tilassa, kun DVI–HDMIkaapeli on kytkettynä.
DVI-kaapelit eivät siirrä ääntä.
HDMI musta ei toimi oikein YCbCr:ää käyttävässä HDMIlaitteessa.
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun lähdelaite, esimerkiksi DVD-soitin tai digisovitin, on kytketty
Voit ratkaista ongelman vaihtamalla tietokoneen resoluution näytön tukemaan arvoon.
Ota ääni käyttöön kiinnittämällä äänikaapeli sille tarkoitettuun tuloliitäntään.
laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaali).
78
Luku 6. Vianmääritys
HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.
Kuvan värit eivät saata näkyä normaalisti. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi ilmetä, jos laitteeseen yhdistetään
lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa versiota.
Jos tällaisia ongelmia ilmenee, käytä äänikaapelia HDMI-kaapelin rinnalla.
Jotkin tietokoneiden näytönohjaimet eivät tunnista automaattisesti HDMI-signaaleja, joissa ei ole ääntä.
Jos näin tapahtuu, valitse äänentoisto manuaalisesti.
Äänentoisto
Näyttötila
PC
Automaattinen
Tietokoneen asetukset
DVI PC
Äänitulo (stereoportit)
Tietokoneen asetukset
Kun kuvalähteenä on virransäästötilassa DisplayPort,
tietokoneen näytön asetuksia ei voida tallentaa.
Siirry kohtaan Järjestelmä → Virranhallinta ja aseta Enimmäisvirransäästö tilaan Ei käytössä. Voit myös tehdä tietokoneen
näytön lähtöasetukset uudelleen. Varmista, että laite on käynnissä.
Kun tietokone käynnistetään ja kuvalähteenä on DisplayPort,
BIOS- ja käynnistysnäytöt eivät näy.
Käynnistä tietokone, kun laite on käynnissä, tai kun kuvalähteenä on jokin muu kuin DisplayPort.
Usein kysyttyä
Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
Kysymys
Vastaus
Miten taajuutta muutetaan?
Aseta taajuus näytönohjaimen asetuksista.
• Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä näytön tarkkuutta → Lisäasetukset
→ Näyttölaite ja säädä taajuus kohdassa Näytön asetukset.
• Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä näytön tarkkuutta →
Lisäasetukset → Näyttölaite ja säädä taajuus kohdassa Näytön asetukset.
• Windows 10: Siirry kohtaan Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset → Näytä sovittimen ominaisuudet →
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus kohdassa Näytön asetukset.
79
Luku 6. Vianmääritys
Kysymys
Vastaus
Miten resoluutiota muutetaan?
• Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä näytön tarkkuutta ja säädä
resoluutio.
• Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä näytön tarkkuutta ja
säädä resoluutio.
• Windows 10: Siirry kohtaan Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset ja säädä resoluutio.
Miten virransäästötila otetaan käyttöön?
• Windows 7: Tee virransäästötilan asetukset kohdassa Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauttaminen →
Näytönsäästäjä → Muuta virranhallinta-asetuksia tai tietokoneen BIOS-asetusvalikossa.
• Windows 8: Tee virransäästötilan asetukset kohdassa Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näytönsäästäjä tai tietokoneen BIOS-asetusvalikossa.
• Windows 10: Tee virransäästötilan asetukset kohdassa Asetukset → Mukauttaminen → Lukitusnäyttö → Näytön aikakatkaisun
asetukset → Virta ja lepotila tai tietokoneen BIOS-asetusvalikossa.
80
Luku 7. Liite
Liite
Tekniset tiedot
Yleiset
Mallinimi
PM32F
PM43F / PH43F / PH43F-P
PM49F / PH49F / PH49F-P
PM55F / PH55F / PH55F-P
Koko
32-LUOKKA (80,1 cm /
31,5 tuumaa)
43-LUOKKA (107,9 cm /
42,5 tuumaa)
49-LUOKKA (123,2 cm /
48,5 tuumaa)
55-LUOKKA (138,7 cm /
54,6 tuumaa)
Näyttöalue
698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
(27,5 tuumaa (H) x 15,5 tuumaa (V))
940,89 mm (H) x 529,25 mm (V)
(37,0 tuumaa (H) x
20,8 tuumaa (V))
1 073,78 mm (H) x 604,00 mm (V)
(42,2 tuumaa (H) x
23,7 tuumaa (V))
1 209,6 mm (H) x 680,4 mm
(V) (47,7 tuumaa (H) x
26,8 tuumaa (V))
Äänilähtö
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Virtalähde
AC100-240V~ 50/60Hz
Paneeli
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Käyttö- ja
säilytysympäristö
Käyttö
Lämpötila: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F); PIM:n kanssa: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
HUOMIO
Pidä sisälämpötila enintään 40 °C:ssä kotelo asennettaessa.
Säilytys
Lämpötila: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
Luku 7. Liite
• Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän välillä optimoi näytön asetukset.
Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asennusasetuksia.
• Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näyttöpaneelin pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
• Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
• Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
81
82
Luku 7. Liite
Standardisignaalitilojen taulukko
Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen resoluutioon kullekin näytön koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun resoluution käyttö
voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset laitteelle suositellun ihanneresoluution.
Mallinimi
Synkronointi
Resoluutio
PM32F / PM43F / PM49F / PM55F
PH43F / PH49F / PH55F / PH43F-P / PH49F-P / PH55F-P
Vaakataajuus
30–80 kHz
Pystytaajuus
60–75 Hz
Ihanteellinen resoluutio
1920 x 1080 / 60 Hz
Maksimiresoluutio
1920 x 1080 / 60 Hz
• Vaakataajuus
Yhden, näytön vasemmasta reunasta oikeaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään
vaakataajuus. Vaakataajuuden mittayksikkö on kHz.
• Pystytaajuus
Kuva näytetään katsojalle näyttämällä samaa kuvaa useita kertoja sekunnissa (samalla tavoin kuin loisteputkivalossa). Saman kuvan näyttönopeus sekunnissa tunnetaan nimillä pystytaajuus ja
virkistystaajuus. Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.
Näyttö säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo
palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Resoluutio
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus
V
P
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
−
+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
−
−
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
−
−
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
−
−
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
−
−
83
Luku 7. Liite
Resoluutio
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus
V
P
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
−
−
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
−
−
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+
+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+
+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+
+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+
+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
−
−
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
−
−
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+
+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+
+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+
+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
−
+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+
+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+
+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+
+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
−
+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+
+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
−
+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+
+
84
Luku 7. Liite
Vastuu maksullisista palveluista (kustannukset
asiakkaille)
Asiakkaan aiheuttamat laitevauriot
Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
asentajan käynnistä.
• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden
käytöstä
• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
tekemästä korjauksesta
• asiakkaan tekemästä muutoksesta tai korjauksesta
• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Laite ei ole viallinen
Laitteen puhdistaminen, säätäminen, käyttöopastus, uudelleenasennus jne.
• Asentaja antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
• Laite asennetaan uudelleen tai uusia laitteita yhdistetään sen jälkeen, kun juuri ostettu laite
on asennettu ensimmäisen kerran.
• Laite asennetaan uudelleen, sillä se siirretään toiseen paikkaan tai toisiin tiloihin.
• Asiakas pyytää jonkin toisen yrityksen tuotteen käyttöohjeita.
• Asiakas pyytää verkon tai jonkin toisen yrityksen ohjelmiston käyttöohjeita.
• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja laitteen asetusten tekemistä.
• Asentaja poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai muut sinne kuulumattomat aineet.
• Asiakas pyytää asennuksen erikseen ostettuaan laitteen kotiostopalveluiden kautta tai
verkkokaupasta.
Vääränlaisesta käsittelystä tai korjauksesta johtuvat, asiakkaan aiheuttamat laitevauriot
Jos laitevaurio johtuu
Muuta
• Jos laite vaurioituu luonnonkatastrofin vuoksi (salama, tulipalo, maanjäristys, tulva tms.).
• Jos lisätarvikkeet on käytetty loppuun (akku, paristot, väriaine, loisteputki, kärki, tärytin,
lamppu, suodatin, nauha tms.).
Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laitteessa ei ole
vikaa. Lue siis käyttöopas ensin.
85
Luku 7. Liite
Jälkikuvien estäminen
Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?
Jälkikuvia ei pitäisi esiintyä, kun näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä tarkoitetaan
jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos näytössä näytetään liikkumatonta kuvaa pitkään,
kuvapisteiden nestekiteitä ohjaavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua.
Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva
saattaa pysyä näytöllä kuvan vaihtuessa.
HUOMIO
Nämä tiedot sisältävät ohjeen jälkikuvien estämiseen. Liikkumattoman kuvan näyttäminen
pitkään voi aiheuttaa jälkikuvan. Takuu ei kata tällaista ongelmaa.
Suositeltavat estokäytännöt
Liikkumattoman kuvan näyttäminen pitkään voi aiheuttaa jälkikuvia tai haamukuvia.
Sammuta tuote, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, ota virransäästötila käyttöön tai ota siirtyvä
näytönsäästökuva käyttöön.
• Vaihda värejä säännöllisesti.
Tyyppi 1
Tyyppi 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
• Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.
HUOMIO
Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
86
Luku 7. Liite
Lisenssi
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including
.avi, .divx).
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767,
8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976,
7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and
7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Download free software at www.divx.com to create, play and stream
digital videos.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi,
.divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 8,731,369;
RE45,052.
Avoimen lähdekoodin lisenssitiedote
Jos käytät avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näytetään avoimen
lähdekoodin lisenssit. Avoimen lähdekoodin lisenssitiedote on ainoastaan englanniksi.
Saat lisätietoja avoimen lähdekoodin lisenssitiedotteesta ottamalla yhteyttä Samsungin
asiakaspalveluun tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen oss.request@samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising