Samsung | VM46R-U | User manual | Samsung VM46R-U Brugermanual

Samsung VM46R-U Brugermanual
Smart Signage Brugervejledning (efter
model)
Denne vejledning rummer information om dit Smart Signage-produkt, inklusiv understøttede typer og produktspecifikationer for hver model.
VMR-U (VM46R-U)
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i
brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:
(a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).
(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved
produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).
Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på
besøg.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual. Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt. Andre varemærker end Samsung Electronics egne, tilhører de
respektive ejere.
Indholdsfortegnelse
Forberedelser
Specifikationer
Kontrol med komponenterne
3
Generelt
11
Dele
Tyverisikringslås
4
5
Forudindstillede timertilstande
12
Porte
6
Forholdsregler ved håndtering af panelet
7
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
Hældningsvinkel og rotation
Ventilation
8
8
8
Installation af vægmonteringen
Klargøring før installation af vægmontering
Installation af vægmonteringen
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
9
9
9
10
Appendiks
Licens
14
2
Kapitel 01
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
"" Kontakt forhandleren, hvor du
købte produktet, hvis der mangler
nogle komponenter.
"" Udseendet af komponenterne kan
være anderledes end på de viste
billeder.
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
(ikke til rådighed visse steder)
Lovgivningsmæssig vejledning
Strømkabel
RS232C-adapter
HDMI-kabel
"" Der medfølger ikke en sokkel til
produktet. Hvis du vil montere et
stativ, kan du købe et separat.
"" Ved hjælp af RS232C-adapteren kan
du tilslutte en anden skærm via et
RS232C-kabel af typen D-SUB (9
ben).
Batterier (AAA x 2)
(ikke til rådighed visse steder)
Holderring x 4
Fjernbetjening
Skrue (M8 x L30) x 4
3
Dele
"" Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
Knapper
Fjernbetjeningssensor
Beskrivelse
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, som peger mod sensoren på produktet, for at
udføre den respektive funktion.
"" Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette
produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30° til højre eller venstre.
"" Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
"" Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
"" Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
"" for at styrke IR-modtagerens ydeevne kan du sætte et eksternt IR-kabel (sælges separat) i IR IN-porten.
Fjernbetjeningssensor
4
Tyverisikringslås
"" Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
"" Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
"" Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
"" Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
Sådan låses en tyverisikring:
1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4 Lås låseenheden.
–– En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
–– Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
–– Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
5
Porte
"" Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
Port
Beskrivelse
IR OUT
Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og sender signalet
via LOOP OUT.
IR IN
Tilsluttes et eksternt IR-kabel, der modtager signaler fra fjernbetjeningen.
AUDIO OUT
Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.
RS232C OUT
RS232C IN
Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
Tilslut til en USB-nøgle.
USB ¨(1.0A)
"" USB-portene på produktet accepterer en konstant spænding på maks. 1,0
A. Hvis maksimumværdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis
ikke.
Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel. (10/100 Mbps)
RJ45
"" Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Shielded Twist Pair.
HDMI IN 1 (ARC)
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
•• Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
•• Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.
6
Forholdsregler ved håndtering af panelet
"" Farven og udseendet kan afvige fra model til model.
Stil ikke produktet som vist på billedet. Panelet er skrøbeligt og
kan tage skade.
Læg produktet ned for at håndtere det som vist på billedet.
(emballagen kan bruges).
Sørg for at bruge håndtagene på bagsiden, når du flytter produktet.
Tag ikke fat i noget område af produkt, der befinder sig inden for 15
mm af fronten.
15 mm
7
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
Ventilation
"" Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
Installation på en lodret væg
For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i
henhold til installationsvejledningen.
A Mindst 40 mm
•• Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
B Omgivende temperatur: Under 35 °C
•• Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
"" Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40
mm luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at
den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.
•• Sørg for at installere det angivne vægbeslag.
A
Hældningsvinkel og rotation
"" Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
•• Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15° i forhold til en lodret væg.
•• Roter produktet med uret for at anvende det lodret (portrættilstand).
15°
B
Installation på en skrå væg
A Mindst 40 mm
B Mindst 70 mm
B
B
C Mindst 50 mm
D Mindst 50 mm
E Omgivende temperatur: Under 35 °C
"" Denne model må ikke installeres på et loft, på et gulv eller på et bord.
"" Ved installation af produktet på en skrå væg:
Sørg for mindst den specificerede luft mellem
produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at
den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.
D
A
D
C
E
C
8
Installation af vægmonteringen
Klargøring før installation af vægmontering
Brug holderringen, hvis du vil installere en vægmontering fra en anden fabrikant.
Installation af vægmonteringen
•• Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
•• Den angivne billede er kun til referencebrug. Du kan finde udførlige oplysninger om installation af
vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.
•• Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.
•• Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis
du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.
9
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
•• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til
samlingen, medfølger.
"" Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til
gulvet. Hvis du vil installere produktet på det andet vægområde, skal
du kontakte den nærmeste forhandler.
Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og
medføre alvorlige kvæstelser.
•• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESAspecifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
•• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan
længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
•• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan
medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en
vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder
installationsanvisningerne til produktet.
•• Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15 grader.
•• Sørg altid for, at mindst to personer monterer produktet på væggen.
•• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.
Modelnavn
VM46R-U
VESA-skruehulspecifikationer (A × B)
Standardskrue
i mm
600 × 400
M8
Antal
4
"" Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge
af elektrisk stød.
10
Kapitel 02
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
Panel
VM46R-U
Størrelse
Visningsområde
Klasse 46 (45,9″/116,8 cm)
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
AC100-240V~ 50/60Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da
standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Strømforsyning
I drift
Temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Ved installation af kabinettet skal den interne temperatur
være 40 ℃ eller derunder.
Fugtighed: 10% – 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Fugtighed: 5% – 95%, ikke-kondenserende
* Gældende før produktpakken pakkes ud.
Miljømæssige
overvejelser
"" Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system.
Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne.
Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse
installationsindstillingerne.
"" Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller
mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
"" Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage
radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne
forholdsregler.
"" Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
11
Forudindstillede timertilstande
"" Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en
anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning,
der er angivet for produktet.
"" Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en
enkelt linje fra venstre til højre side
af skærmen, kaldes en horisontal
cyklus. Den inverse værdi af den
horisontale cyklus kaldes for den
horisontale frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
Modelnavn
Synkronisering
Opløsning
VM46R-U
Horisontal frekvens
Vertikal frekvens
Optimal opløsning
Maksimal opløsning
30 - 90 kHz (HDMI), 30 - 134 kHz (DisplayPort)
24 - 75 Hz (HDMI), 56 - 75 Hz (DisplayPort)
3840 × 2160 ved 60 Hz (HDMI, DisplayPort)
"" Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede
flere gange pr. sekund (som et
fluorescerende lys) for at vise
det, brugeren ser. Den hastighed,
hvormed et enkelt billede
gentages pr. sekund, kaldes
for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
12
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende
standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke
hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strømindikatoren tændt.
Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i
brugervejledningen til grafikkortet.
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
MAC, 832 x 624
49,726
MAC, 1152 x 870
Opløsning
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
Port
DP IN
HDMI IN
-/+
O
O
30,240
-/-
O
O
74,551
57,284
-/-
O
O
68,681
75,062
100,000
-/-
O
O
VESA CVT, 3840 x 2160RB
110,500
49,977
442,000
+/-
O
-
VESA CVT, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
O
-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
O
O
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
O
O
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
O
O
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
O
O
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
O
O
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
O
O
Opløsning
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA DMT, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
VESA DMT, 2560 x 1440RB
CTA-861, 720(1440) x 576i
Port
DP IN
HDMI IN
+/+
O
O
146,250
-/+
O
O
60,000
148,500
+/+
O
O
88,787
59,951
241,500
+/-
O
O
15,625
50,000
27,000
-/-
-
O
CTA-861, 720(1440) x 480i
15,734
59,940
27,000
-/-
-
O
CTA-861, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
+/+
-
O
CTA-861, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
+/+
-
O
CTA-861, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
+/+
-
O
CTA-861, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
+/+
-
O
CTA-861, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
+/+
-
O
CTA-861, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
-
O
CTA-861, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
-
O
CTA-861, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
-
O
13
Kapitel 03
Appendiks
Licens
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemærkningerne ved at kontakte Samsung
Support eller sende os en e-mail på oss.request@samsung.com.
DETTE PRODUKT SÆLGES MED EN BEGRÆNSET LICENS OG ER KUN GODKENDT TIL
BRUG I FORBINDELSE MED HEVC-INDHOLD, DER OPFYLDER HVER AF DE FØLGENDE
TRE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INDHOLD KUN TIL PERSONLIGT BRUG; (2) HEVCINDHOLD, DER IKKE TILBYDES TIL SALG OG (3) HEVC-INDHOLD, DER ER OPRETTET AF
EJEREN AF PRODUKTET.
DETTE PRODUKT MÅ IKKE BRUGES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD, DER
ER OPRETTET AF EN TREDJEPART, SOM BRUGEREN HAR BESTILT ELLER KØBT FRA EN
TREDJEPART, MEDMINDRE BRUGEREN SÆRSKILT HAR FÅET TILDELT RETTIGHEDER TIL
AT BRUGE PRODUKTET MED SÅDAN INDHOLD AF EN LICENSERET FORHANDLER AF
PRODUKTET.
DIN BRUG AF DETTE PRODUKT I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD ER
ENSBETYDENDE MED, AT DU ACCEPTERER DEN BEGRÆNSEDE GODKENDELSE TIL
BRUG SOM ANGIVET HEROVER.
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising