Samsung | VM46R-U | User manual | Samsung VM46R-U Brugermanual

Samsung VM46R-U Brugermanual
Brukerveiledning for Smart Signage (etter
modell)
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om Smart Signage-modellen din, inkludert typene som støttes og produktspesifikasjoner per modell.
VMR-U (VM46R-U)
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli
endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Du kan bli belastet for et administrasjonsgebyr i følgende tilfeller:
(a) En tekniker blir kalt ut på din forespørsel, men det blir ikke funnet noen feil med
produktet (dvs. der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
(b) Du leverer enheten til reparasjon, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs.
der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før du får en tekniker på besøk.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken. Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt. Andre varemerker enn Samsung Electronics
tilhører sine respektive eiere.
Innholdsfortegnelse
Forberedelser
Spesifikasjoner
Kontrollere komponentene
3
Generelt
11
Deler
Antityverilås
4
5
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
12
Porter
6
Forholdsregler ved håndtering av panelet
7
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)
Vippevinkel og rotering
Ventilasjon
8
8
8
Montere veggfeste
Klargjøring før montering av veggfeste
Montere veggfeste
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
9
9
9
10
Tillegg
Lisens
14
2
Kapittel 01
Forberedelser
Kontrollere komponentene
"" Kontakt leverandøren du kjøpte
produktet av hvis det mangler noen
komponenter.
"" Utseendet på komponentene kan
variere fra bildene som vises.
Hurtigoppsettveiledning
Garantikort
(Ikke tilgjengelig enkelte steder)
Veiledning om lover og
forskrifter
Strømledning
Fjernkontroll
RS232C-adapter
HDMI-kabel
"" Det følger ikke med stativ til dette
produktet. Hvis du vil bruke stativ,
kan du kjøpe det separat.
"" RS232C-adapteren kan brukes for å
koble til en annen skjerm ved hjelp
av RS232C-kabelen av D-SUB-typen
(9-polet).
Batterier (AAA x 2)
(Ikke tilgjengelig enkelte steder)
Holderring x 4
Skrue (M8 x L30) x 4
3
Deler
"" Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
Knapper
Fjernkontrollsensor
Beskrivelse
Trykk på en knapp på fjernkontrollen, og pek samtidig på sensoren på produktet for å
utføre den tilhørende funksjonen.
"" Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette
produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på mellom 7 og 10 meter fra sensoren på produktet i en vinkel på 30° fra
venstre og høyre.
"" Oppbevar brukte batterier utenfor rekkevidde av barn og resirkuler dem.
"" Ikke bruk nye og gamle batterier om hverandre. Skift ut begge batteriene samtidig.
"" Fjern batterier når fjernkontrollen ikke brukes over en lengre periode.
"" For forbedre ytelsen i IR-mottakeren kan du koble en ekstern IR-kabel (selges separat) til IR IN-porten.
Fjernkontrollsensor
4
Antityverilås
"" En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder.
"" Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
"" Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
Slik låser du en antityverilåseenhet:
1 Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
2 Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3 Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4 Lås låseenheten.
–– En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
–– Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
–– Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
5
Porter
"" Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Port
Beskrivelse
IR OUT
Mottar fjernkontrollsignalet via fjernsensorkortet og sender ut signalet via LOOP
OUT.
IR IN
Kobles til en ekstern IR-kabel som mottar signaler fra fjernkontrollen.
AUDIO OUT
Avgir lyd til en lydenhet via en lydkabel.
RS232C OUT
RS232C IN
Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.
Kobler til en USB-minneenhet.
USB ¨(1.0A)
"" USB-portene på produktet kan håndtere en maksimal konstant strøm
på 1,0 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USBportene.
Kobler til MDC ved hjelp av en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
RJ45
"" Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
*Shielded Twist Pair.
HDMI IN 1 (ARC)
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
•• Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVIkabel.
•• Kobler til et annet produkt med en HDMI-kabel.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Kobler til et annet produkt med en HDMI-kabel.
6
Forholdsregler ved håndtering av panelet
"" Farge og utseende kan variere avhengig av modell.
Ikke plasser produktet som vist på bildet. Panelet er skjørt og kan
bli skadet.
Legg produktet ned, og håndter det slik du ser på bildet.
(Emballasjen kan brukes).
Bruk håndtakene på baksiden når du flytter produktet.
Ikke hold eller grip fast i deler av produktet som er under 15 mm fra
forsiden.
15 mm
7
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)
Ventilasjon
"" Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
Installasjon på en vinkelrett vegg
For å unngå skader må dette apparatet være sikkert festet til gulvet/veggen i henhold til
installasjonsinstruksjonene.
A Minimum 40 mm
•• Sørg for at et autorisert installasjonsfirma installerer veggfestet.
B Romtemperatur: Under 35 °C
•• Hvis ikke kan produktet falle ned og forårsake personskade.
"" Når du installerer produktet på en vinkelrett vegg, må det være minst
40 mm mellom produktet og veggen for å sikre ventilasjon og du må
passe på at romtemperaturen holdes under 35 °C.
•• Sørg for at angitt veggfeste installeres.
A
Vippevinkel og rotering
"" Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
•• Produktet kan vippes i en maksimal vinkel på 15° fra en vinkelrett veggoverflate.
•• Drei produktet med klokken hvis du vil bruke det i stående retning.
15°
B
Installasjon på en innrykket vegg
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
B
B
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Romtemperatur: Under 35 °C
"" Ikke monter denne modellen på tak, gulv eller bord.
"" Når du installerer produktet på en innrykket
vegg, må du la det være minst så mye plass
mellom produktet og veggen som spesifisert for
å sikre ventilasjon og at temperaturen holdes
under 35 °C.
D
A
D
C
E
C
8
Montere veggfeste
Klargjøring før montering av veggfeste
Hvis du vil montere et veggfeste fra en annen produsent, bruker du holderringen.
Montere veggfeste
•• Veggfestesettet (selges separat) hjelper deg å montere produktet på veggen.
•• Illustrasjonen er bare ment som referanse. Du finner mer informasjon om montering av veggfestet i
bruksanvisningen som følger med veggfestet.
•• Vi anbefaler at du kontakter en fagmann som kan hjelpe med montering av veggfestebeslaget.
•• Samsung Electronics står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader om du velger å montere
veggfestet på egen hånd.
9
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
•• Veggfestesett fra Samsung inneholder en detaljert bruksanvisning og alle deler som er nødvendige, følger med.
"" Monter veggfestet på en bæredyktig vegg som står vinkelrett på gulvet.
Kontakt nærmeste forhandler dersom produktet skal installeres på den
andre veggen.
Hvis du monterer produktet på en skråvegg, kan det falle ned og
forårsake alvorlige personskader.
•• Til veggfester som ikke samsvarer med skruespesifikasjonene i VESA-standarden, kan lengden på skruene
variere avhengig av veggfestets spesifikasjoner.
•• Ikke bruk skruer som er lengre enn standard lengde, eller som ikke samsvarer med VESA-standarden. For lange
skruer kan forårsake skader på innsiden av produktet.
•• Ikke stram skruene for hardt. Dette kan skade produktet eller føre til at produktet faller ned, noe som igjen kan
føre til personskader. Samsung står ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
•• Samsung står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader når det brukes et veggfeste som
ikke er i samsvar med VESA-standarden eller spesifikasjonene, eller hvis brukeren ikke følger produktets
monteringsanvisning.
•• Ikke monter produktet i mer enn 15 graders vinkel.
•• Vær alltid minst to personer når produktet monteres på veggen.
•• Standardmål for veggfestesett er vist i tabellen nedenfor.
Modellnavn
VM46R-U
VESA-spesifikasjoner for skruehull
Standardskrue
(A × B) i millimeter
600 × 400
Antall
M8
4
"" Ikke monter veggfestesettet mens produktet er skrudd på. Dette kan medføre at du får elektrisk støt.
10
Kapittel 02
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
Skjerm
VM46R-U
Størrelse
Visningsområde
Klasse 46 (45,9 tommer / 116,8 cm)
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
AC100-240V~ 50/60Hz
Se på etiketten på baksiden av produktet siden
standardspenning kan variere i forskjellige land.
Strømforsyning
Drift
Temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Når dekselet installeres, bør innetemperaturen være 40 °C
eller lavere.
Luftfuktighet: 10% – 80%, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet: 5% – 95%, ikke-kondenserende
* Gjelder før produktpakningen er åpnet.
Miljøhensyn
"" Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer.
Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene.
Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om
ønskelig.
"" På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se
lysere eller mørkere ut på skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
"" Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette produktet forårsake
radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv ta nødvendige forholdsregler.
"" Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
11
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
"" Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten
kan bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale
oppløsningen som er spesifisert for produktet.
"" Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en
enkelt linje fra venstre til høyre side
av skjermen kalles en horisontal
syklus. Det omvendte nummeret av
en horisontal syklus kalles horisontal
frekvens. Horisontal frekvens måles i
kHz.
Modellnavn
Synkronisering
Oppløsning
VM46R-U
Horisontal frekvens
Vertikal frekvens
Optimal oppløsning
Maksimal oppløsning
30 - 90 kHz (HDMI), 30 - 134 kHz (DisplayPort)
24 - 75 Hz (HDMI), 56 - 75 Hz (DisplayPort)
3840 × 2160 ved 60 Hz (HDMI, DisplayPort)
"" Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt bilde
flere ganger per sekund (som en
fluorescerende lampe) for å vise hva
seeren ser. Hastigheten på et enkelt
bilde som vises gjentatte ganger
per sekund kalles vertikal frekvens
eller oppdateringshastighet. Vertikal
frekvens måles i Hz.
12
Skjermen vil automatisk justeres hvis et signal som tilhører følgende standardsignalmoduser
overføres fra PC-en. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører
standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle
bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets
brukerhåndbok.
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
MAC, 832 x 624
49,726
MAC, 1152 x 870
Oppløsning
Synk.polaritet
(H/V)
Port
DP IN
HDMI IN
-/+
O
O
30,240
-/-
O
O
74,551
57,284
-/-
O
O
68,681
75,062
100,000
-/-
O
O
VESA CVT, 3840 x 2160RB
110,500
49,977
442,000
+/-
O
-
VESA CVT, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
O
-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
O
O
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
O
O
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
O
O
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
O
O
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
O
O
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
O
O
Oppløsning
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
VESA DMT, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
VESA DMT, 2560 x 1440RB
CTA-861, 720(1440) x 576i
Port
DP IN
HDMI IN
+/+
O
O
146,250
-/+
O
O
60,000
148,500
+/+
O
O
88,787
59,951
241,500
+/-
O
O
15,625
50,000
27,000
-/-
-
O
CTA-861, 720(1440) x 480i
15,734
59,940
27,000
-/-
-
O
CTA-861, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
+/+
-
O
CTA-861, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
+/+
-
O
CTA-861, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
+/+
-
O
CTA-861, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
+/+
-
O
CTA-861, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
+/+
-
O
CTA-861, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
-
O
CTA-861, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
-
O
CTA-861, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
-
O
13
Kapittel 03
Tillegg
Lisens
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Lisensmerknad for åpen kilde
Dersom du bruker programvare med åpen kilde, er åpen kilde-lisenser tilgjengelige på
produktmenyen. Open Source-lisensmerknad er skrevet kun på engelsk.
Hvis du ønsker informasjon om lisensmerknaden for åpen kilde, kan du kontakte Samsungs
kundesenter eller sende e-post til oss.request@samsung.com.
DETTE PRODUKTET SELGES MED EN BEGRENSET LISENS OG ER BARE AUTORISERT TIL
Å BRUKES SAMMEN MED HEVC-INNHOLD SOM OPPFYLLER ALLE DE TRE FØLGENDE
KVALIFIKASJONENE: (1) HEVC-INNHOLD SOM BARE ER TIL PERSONLIG BRUK; (2) HEVCINNHOLD SOM IKKE TILBYS FOR SALG; OG (3) HEVC-INNHOLD SOM ER OPPRETTET AV
EIEREN AV PRODUKTET.
DETTE PRODUKTET KAN IKKE BRUKES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD
SOM ER OPPRETTET AV EN TREDJEPART, SOM BRUKEREN HAR BESTILT ELLER KJØPT
AV EN TREDJEPART, MED MINDRE BRUKEREN BLIR GITT RETTIGHETER SEPARAT TIL Å
BRUKE PRODUKTET MED SLIKT INNHOLD AV EN LISENSIERT SELGER AV INNHOLDET.
DIN BRUK AV DETTE PRODUKTET I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD BLIR
SETT PÅ SOM GODKJENNELSE AV DEN BEGRENSEDE AUTORITETEN TIL BRUK, SOM
ANGITT OVER.
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising