Samsung | QP82R-8K | User manual | Samsung QP82R-8K Brugermanual

Samsung QP82R-8K Brugermanual
Brukerveiledning for Smart Signage (etter
modell)
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om Smart Signage-modellen din, inkludert typene som støttes og produktspesifikasjoner per modell.
QP82R-8K
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli
endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 16 timer per dag.
Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan det gjøre garantien ugyldig.
Du kan bli belastet for et administrasjonsgebyr i følgende tilfeller:
(a) En tekniker blir kalt ut på din forespørsel, men det blir ikke funnet noen feil med
produktet (dvs. der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
(b) Du leverer enheten til reparasjon, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs.
der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før du får en tekniker på besøk.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken. Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt. Andre varemerker enn Samsung Electronics
tilhører sine respektive eiere.
Innholdsfortegnelse
Forberedelser
Spesifikasjoner
Kontrollere komponentene
3
Generelt
11
Deler
4
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
12
Porter
One Connect
5
5
Koble produktet til One Connect
6
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)
Vippevinkel og rotering
Ventilasjon
7
7
7
Montere veggfeste
Klargjøring før montering av veggfeste
Montere veggfeste
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
8
8
8
9
Feste stativet
10
Tillegg
Lisens
13
2
Kapittel 01
Forberedelser
Kontrollere komponentene
"" Kontakt leverandøren du kjøpte
produktet av hvis det mangler noen
komponenter.
"" Utseendet på komponentene kan
variere fra bildene som vises.
Garantikort
Hurtigoppsettveiledning
"" RS232C-adapteren kan brukes for å
koble til en annen skjerm ved hjelp
av RS232C-kabelen av D-SUB-typen
(9-polet).
(Ikke tilgjengelig enkelte
steder)
Veiledning om lover og
forskrifter
RS232C-adapter
Holderring (for
veggmontering) x 4
Stativ/skrue (M4 x L14) x 4
One Invisible Connection
/ Skrue (M4 x L12)
KABELHOLDER
Bøyedeksel
Batterier (AAA x 2)
(Ikke tilgjengelig enkelte
steder)
Fjernkontroll
One Connect
One Connect-strømkabel
3
Deler
"" Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
Deler
Fjernkontrollsensor
Beskrivelse
Trykk på en knapp på fjernkontrollen, og rett fjernkontrollen mot den nederste delen
på fremsiden av produktet for å utføre funksjonen. Sensoren på fjernkontrollen sitter
nederst på produktet.
"" Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette
produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
••
Kontrollknapp
knapp: Slår på produktet.
–– Trykk på -knappen: Vis Kontrollmeny. / Velg eller kjør et uthevet element på
menyen.
–– Trykk og hold på -knappen: Den kjørende funksjonen blir avsluttet.
•• Opp/ned/venstre/høyre: Flytter menyen.
•• Venstre/høyre: Endrer volumet.
Strømindikator
Kontrollmeny
Fjernkontrollsensor & Kontrollknapp
Kontrollmeny
••
Home: Gå inn i MagicInfo - eller URL Launcher - modus.
••
Settings: Vis skjermmenyen.
••
Return: Gå ut av kontrollmenyen.
••
Source: Velg den tilkoblede inndatakilden.
••
Power off: Slå av produktet.
Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på mellom 2,5 og 4 meter fra sensoren på produktet i en vinkel på 30° fra
venstre og høyre.
"" Oppbevar brukte batterier utenfor rekkevidde av barn og resirkuler dem.
"" Ikke bruk nye og gamle batterier om hverandre. Skift ut begge batteriene samtidig.
Høyttaler
"" Fjern batterier når fjernkontrollen ikke brukes over en lengre periode.
4
Porter
One Connect
"" Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Port
Beskrivelse
USB 2.0 ¨
Kobler til en USB-minneenhet.
POWER
Koble til strømkabelen.
RS232C IN
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Port
Beskrivelse
LAN
•• Koble til et nettverk via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
•• Koble til MDC ved hjelp av LAN-kabelen.
Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.
HDMI IN
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMIDVI-kabel.
Kobler seg til en lydenhet ved hjelp av den optiske(digitale) kabelen.
ONE CONNECT
Bruk den medfølgende One Invisible Connection til å koble sammen
produktet og One Connect.
5
Koble produktet til One Connect
Koble sammen produktet og One Connect slik illustrasjonen viser.
1 Følg trinn 1–4 i illustrasjonen, og bruk One Invisible Connection til å koble sammen
produktet og One Connect.
2 Bruk strømkabelen til å koble One Connect til en stikkontakt som vist i trinn 5.
QP82R-8K
•• One Connect må ikke installeres opp ned eller stående på en av sidene.
•• Når du kobler til One Invisible Connection, må du bruke et bøyedeksel til å bøye
kabelen. Bøyedekselet hindrer at kabelen på One Invisible Connection bøyes i en
vinkel på 90 grader. Når en kabel bøyes til 90 grader, kan den bli skadet.
One Connect
•• Når du kobler til One Invisible Connection, skal du passe på at formene og
størrelsen til kontaktene stemmer slik at de tilkobles riktig. Mangel på å gjøre
dette kan føre til produktfeil.
•• Når du kobler til One Invisible Connection, skal du være forsiktig slik at du ikke
vrir kabelen til One Invisible Connection. Hvis dette ikke gjøres, kan det redusere
ytelsen i produktet eller føre til skader på kabelen.
10 cm
•• Se illustrasjonen
Bøyedeksel
QP82R-8K
for riktig plassering av resten av kabelen.
•• Pass på at kabelen ikke blir utsatt for noen av handlingene nevnt nedenfor. One
Invisible Connection har en strømførende krets. Du kan skade kabelen og bli
utsatt for elektrisk støt.
x1
(M4 x L12)
Bøye
Vri
Trekking
Trykke på
Elektrisk støt
LASERPRODUKT KLASSE 1 (One Invisible Connection)
•• Forsiktig - Usynlig laserstråling når den åpnes. Ikke se inn i strålen.
–– Ikke bøy One Invisible Connection-kabelen for mye. Ikke kutt kabelen.
–– Ikke plasser tunge objekter på kabelen.
–– Ikke demonter noen av kabelkontaktene.
One Connect
One Connect
One Connect
•• Forsiktig - Hvis kontroller eller justeringer eller ytelse brukes i andre prosedyrer
enn de som er angitt her, kan det føre til farlig strålingseksponering.
6
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)
Ventilasjon
"" Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
For å unngå skader må dette apparatet være sikkert festet til gulvet/veggen i henhold til
installasjonsinstruksjonene.
•• Sørg for at et autorisert installasjonsfirma installerer veggfestet.
•• Hvis ikke kan produktet falle ned og forårsake personskade.
"" Ikke installer One Connect i et innelukket rom. Sørg for sikker avstand til andre produkter
som avgir varme. Høye innvendige temperature kan forårsake brann eller funksjonsfeil i
produktet.
Installasjon på en vinkelrett vegg
A Minimum 40 mm
•• Sørg for at angitt veggfeste installeres.
B Romtemperatur: Under 35 °C
"" Når du installerer produktet på en vinkelrett vegg, må det være minst
40 mm mellom produktet og veggen for å sikre ventilasjon og du må
passe på at romtemperaturen holdes under 35 °C.
Vippevinkel og rotering
"" Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
A
•• Produktet kan vippes i en maksimal vinkel på 15° fra en vinkelrett veggoverflate.
•• Hvis du vil bruke produktet i stående modus, dreier du det med klokken til
i samme stilling som på illustrasjonen nedenfor.
-knappen står
15°
B
Installasjon på en innrykket vegg
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
"" Ikke monter denne modellen på tak, gulv eller bord.
B
B
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Romtemperatur: Under 35 °C
"" Når du installerer produktet på en innrykket
vegg, må du la det være minst så mye plass
mellom produktet og veggen som spesifisert for
å sikre ventilasjon og at temperaturen holdes
under 35 °C.
D
A
D
C
E
C
7
Montere veggfeste
Klargjøring før montering av veggfeste
Hvis du vil montere et veggfeste fra en annen produsent, bruker du holderringen.
Montere veggfeste
•• Veggfestesettet (selges separat) hjelper deg å montere produktet på veggen.
•• Illustrasjonen er bare ment som referanse. Du finner mer informasjon om montering av veggfestet i
bruksanvisningen som følger med veggfestet.
•• Vi anbefaler at du kontakter en fagmann som kan hjelpe med montering av veggfestebeslaget.
•• Samsung Electronics står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader om du velger å montere
veggfestet på egen hånd.
8
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
•• Veggfestesett fra Samsung inneholder en detaljert bruksanvisning og alle deler som er nødvendige, følger med.
"" Monter veggfestet på en bæredyktig vegg som står vinkelrett på gulvet.
Kontakt nærmeste forhandler dersom produktet skal installeres på den
andre veggen.
Hvis du monterer produktet på en skråvegg, kan det falle ned og
forårsake alvorlige personskader.
•• Til veggfester som ikke samsvarer med skruespesifikasjonene i VESA-standarden, kan lengden på skruene
variere avhengig av veggfestets spesifikasjoner.
•• Ikke bruk skruer som er lengre enn standard lengde, eller som ikke samsvarer med VESA-standarden. For lange
skruer kan forårsake skader på innsiden av produktet.
•• Ikke stram skruene for hardt. Dette kan skade produktet eller føre til at produktet faller ned, noe som igjen kan
føre til personskader. Samsung står ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
•• Samsung står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader når det brukes et veggfeste som
ikke er i samsvar med VESA-standarden eller spesifikasjonene, eller hvis brukeren ikke følger produktets
monteringsanvisning.
•• Ikke monter produktet i mer enn 15 graders vinkel.
•• Vær alltid minst to personer når produktet monteres på veggen. (Fire eller flere personer til modeller på 82
tommer eller mer.)
•• Standardmål for veggfestesett er vist i tabellen nedenfor.
Modellnavn
QP82R-8K
VESA-spesifikasjoner for skruehull
Skruedybde
(A × B) i millimeter
600 x 400
19-21
Standardskrue
Antall
M8
4
"" Ikke monter veggfestesettet mens produktet er skrudd på. Dette kan medføre at du får elektrisk støt.
9
Feste stativet
•• Du kan bruke det medfølgende stativet til å montere produktet stående.
•• Følg trinnene nedenfor for å feste stativet til produktet.
x2
(M4 x L14)
x2
(M4 x L14)
10
Kapittel 02
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
Skjerm
Oppløsning
QP82R-8K
Størrelse
Visningsområde
Klasse 82 (81,5 tommer / 207,1 cm)
1805,4 mm (H) x 1015,5 mm (V)
Optimal
oppløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz
Maksimal
oppløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3), 7680 x 4320
ved 60 Hz (HDMI 4)
AC100-240V~ 50/60Hz
* Se på etiketten på baksiden av produktet siden
standardspenning kan variere i forskjellige land.
* På One Connect-modellene er etiketten festet på undersiden
av One Connect.
Strømforsyning
Drift
Temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Når dekselet installeres, bør innetemperaturen være 40 °C
eller lavere.
Luftfuktighet: 10% – 80%, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet: 5% – 95%, ikke-kondenserende
* Gjelder før produktpakningen er åpnet.
Miljøhensyn
"" Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer.
Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene.
Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om
ønskelig.
"" På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se
lysere eller mørkere ut på skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
"" Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå
optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert hvis du
angir en annen oppløsning enn den spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefaler
vi at du velger den optimale oppløsningen som er spesifisert for produktet.
"" Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
11
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
Oppløsning
Skjermen vil automatisk justeres hvis et signal som tilhører følgende standardsignalmoduser
overføres fra PC-en. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører
standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle
bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets
brukerhåndbok.
Oppløsning
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
Port
HDMI IN
(1-3)
HDMI IN
(4)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
O
O
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
O
O
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
O
O
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
O
O
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
O
O
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
O
O
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
O
O
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
O
O
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
O
O
VESA DMT, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
O
O
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
O
VESA DMT, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
O
O
CTA-861, 720(1440) x 576i
15,625
50,000
27,000
-/-
O
O
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
Port
HDMI IN
(1-3)
HDMI IN
(4)
CTA-861, 720(1440) x 480i
15,734
59,940
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
135,000
120,003
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
225,000
100,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 3840 x 2160
270,000
120,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
225,000
100,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
270,000
120,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 7680 x 4320
132,000
30,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 7680 x 4320
220,000
50,000
2376,000
+/+
-
O
CTA-861, 7680 x 4320
264,000
60,000
2376,000
+/+
-
O
12
Kapittel 03
Tillegg
Lisens
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Lisensmerknad for åpen kilde
Dersom du bruker programvare med åpen kilde, er åpen kilde-lisenser tilgjengelige på
produktmenyen. Open Source-lisensmerknad er skrevet kun på engelsk.
Hvis du ønsker informasjon om lisensmerknaden for åpen kilde, kan du kontakte Samsungs
kundesenter eller sende e-post til oss.request@samsung.com.
DETTE PRODUKTET SELGES MED EN BEGRENSET LISENS OG ER BARE AUTORISERT TIL
Å BRUKES SAMMEN MED HEVC-INNHOLD SOM OPPFYLLER ALLE DE TRE FØLGENDE
KVALIFIKASJONENE: (1) HEVC-INNHOLD SOM BARE ER TIL PERSONLIG BRUK; (2) HEVCINNHOLD SOM IKKE TILBYS FOR SALG; OG (3) HEVC-INNHOLD SOM ER OPPRETTET AV
EIEREN AV PRODUKTET.
DETTE PRODUKTET KAN IKKE BRUKES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD
SOM ER OPPRETTET AV EN TREDJEPART, SOM BRUKEREN HAR BESTILT ELLER KJØPT
AV EN TREDJEPART, MED MINDRE BRUKEREN BLIR GITT RETTIGHETER SEPARAT TIL Å
BRUKE PRODUKTET MED SLIKT INNHOLD AV EN LISENSIERT SELGER AV INNHOLDET.
DIN BRUK AV DETTE PRODUKTET I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD BLIR
SETT PÅ SOM GODKJENNELSE AV DEN BEGRENSEDE AUTORITETEN TIL BRUK, SOM
ANGITT OVER.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising