Samsung | QP82R-8K | User manual | Samsung QP82R-8K Användarmanual

Samsung QP82R-8K Användarmanual
Bruksanvisning till Smart Signage (efter
modell)
Denna bruksanvisning innehåller information om din Smart Signage-produkt, inklusive vilka typer som som stöds och produktspecifikationer per modell.
QP82R-8K
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Innehållet i bruksanvisningen kan
ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.
Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här produkten är 16 timmar.
Om produkten används mer än 16 timmar per dag, kan garantin bli ogiltig.
En administrationsavgift kan tillkomma i följande fall:
(a) En tekniker tillkallas men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst
den här bruksanvisningen).
(b) Du tar enheten till ett reparationscenter men det finns inte något fel på produkten (om
du t.ex. inte har läst den här bruksanvisningen).
Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besöker dig.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken. Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet. Andra varumärken än Samsung
Electronics tillhör respektive ägare.
Innehållsförteckning
Förberedelser
Specifikationer
Kontrollera delarna
3
Allmänt
11
Delar
4
Förinställda tidslägen
12
Portar
One Connect
5
5
Ansluter produkten till One Connect
6
Före produktinstallation (installationsguide) 7
Lutningsvinkel och rotation
7
Ventilation
7
Appendix
Licens
13
Montera väggstativet
8
Förberedelser inför montering av väggstativet 8
Montera väggstativet
8
Specifikationer för väggstativet (VESA)
9
Montera stativet
10
2
Kapitel 01
Förberedelser
Kontrollera delarna
"" Kontrakta leverantören där du
köpte produkten om några delar
saknas.
"" Komponenterna kan se något
annorlunda ut än på bilderna.
Garantikort
Snabbstartguide
Batterier (AAA x 2)
(Ej tillgänglig på alla
platser)
Föreskrifter
(Ej tillgänglig på alla
platser)
Fjärrkontroll
RS232C-adapter
Hållarring (för väggstativ) x 4
Stativ/skruv (M4 x L14) x 4
One Connect
One Connect-strömkabel
One Invisible Connection
/ Skruv (M4 x L12)
KABELHÅLLARE
Böjningsskydd
"" RS232C-adaptern kan användas för
att ansluta en annan skärm med en
RS232C-kabel av D-SUB-typ (9-stift).
3
Delar
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
Delar
Fjärrsensor
Beskrivning
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den mot nederkanten på produktens
framsida när du vill utföra funktionen. Sensorn på fjärrkontrollen sitter längst ned på
produkten.
"" Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här
produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
••
Kontrollknapp
knapp: Slår på produkten.
–– Tryck på knappen : Visar Kontrollmeny. /Välj eller kör ett fokuserat objekt på
menyn.
–– Håll ned -knappen: Körfunktionen har avslutats.
•• Upp/Ned/Vänster/Högerknapp: Flytta menyn.
•• Vänster/Högerknapp: Ändrar volymen.
Strömindikator
Kontrollmeny
Fjärrsensor & Kontrollknapp
Kontrollmeny
••
Startsida: Ange läget MagicInfo eller URL-startare.
••
Inställn.: Visa skärmmenyn.
••
Tillbaka: Avsluta kontrollmenyn.
••
Källa: Markera den anslutna ingångskällan.
••
Ström av: Slå av produkten.
Använd fjärrkontrollen inom 2,5–4 m från produktsensorn i en vinkel på 30° från vänster till höger.
"" Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
"" Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
"" Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
Högtalare
4
Portar
One Connect
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Port
Beskrivning
USB 2.0 ¨
För anslutning av ett USB-minne.
POWER
Anslut strömsladden.
RS232C IN
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Ansluter till en ljudenhet med hjälp av den optiska (digital-)kabeln.
Port
Beskrivning
LAN
•• Anslut till ett nätverk med LAN-kabeln. (10/100 Mbps)
•• Anslut till MDC via LAN-kabeln.
HDMI IN
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
ONE CONNECT
Använd den medföljande One Invisible Connection för att ansluta
produkten och One Connect.
5
Ansluter produkten till One Connect
Anslut produkten och One Connect med hjälp av bilden.
1 Följ stegen 1-4 i bilden, använd One Invisible Connection för att ansluta produkten och One
Connect.
2 Använd strömkabeln för att ansluta One Connect till ett vägguttag enligt anvisningarna i
QP82R-8K
steg 5.
•• Installera inte One Connect upp och ned eller stående på någon av sidorna.
•• Använd ett böjningsskydd för att böja kabeln vid anslutning till One Invisible
Connection. Böjningsskyddet förhindrar att kabeln i One Invisible Connection
böjs i 90 graders vinkel. Om kabeln böjs i 90 graders vinkel kan den skadas.
One Connect
•• När du ansluter One Invisible Connection ska du uppmärksamma formerna och
storlekarna på dess kontakter så att de är korrekt anslutna. Om du inte gör detta
kan det leda till fel på produkten.
•• När du ansluter One Invisible Connection ska du vara noga med att inte vrida på
kabeln till One Invisible Connection. Om du inte gör detta kan det leda till att
kabeln får försämrad prestanda eller skador.
10 cm
Böjningsskydd
QP82R-8K
•• När kablarna ordnas för korrekt metod, se bilden
.
•• Se till att du inte utför någon av åtgärderna nedan på kabeln. One Invisible
Connection innehåller en strömkrets. Du kan skada kabeln och utsätta dig själv
för en elstöt.
x1
(M4 x L12)
Böja
Vrida
Dra
Trycka på
ELSTÖT
LASERPRODUKT KLASS 1 (One Invisible Connection)
One Connect
One Connect
One Connect
•• Akta! - Osynlig laserstrålning när produkten är öppen. Titta inte in i strålen.
–– Böj inte One Invisible Connection-kabeln överdrivet mycket. Skär inte i
kabeln.
–– Placera inga tunga föremål på sladden.
–– Ta inte isär någon av kabelkontakterna.
•• Akta! - Om andra kontroller, justeringar eller procedurer än de som anges häri
används kan det leda till farlig strålningsexponering.
6
Före produktinstallation
(installationsguide)
För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med
installationsanvisningarna.
•• Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.
•• Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.
•• Se till att montera det angivna väggstativet.
Lutningsvinkel och rotation
"" Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
Ventilation
"" Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
"" Installera inte One Connect i slutna utrymmen. Se till att hålla ett säkerhetsavstånd till
andra värmealstrande produkter. För höga innertemperaturer kan leda till brand eller fel på
produkten.
Installation på en lodrät vägg
A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 °C
"" När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett
mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta för
ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under
35 °C.
A
•• Produkten kan lutas maximalt i en vinkel på 15° från en lodrät väggyta.
•• Om du vill använda produkten i stående orientering, roterar du den medsols tills
-knappen är placerad enligt bilden nedan.
15°
B
Installation på en lutande vägg
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
"" Använd inte denna modell installerad i ett tak eller på ett golv eller bord.
B
B
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Omgivande temperatur: Under 35 °C
"" När du installerar produkten på en lutande
vägg ska du minst lämna det mellanrum som
specificeras ovan mellan produkten och väggens
yta för ventilation och se till att den omgivande
temperaturen ligger under 35 °C.
D
A
D
C
E
C
7
Montera väggstativet
Förberedelser inför montering av väggstativet
Om du monterar ett väggstativ från en annan tillverkare ska du använda fästringen.
Montera väggstativet
•• Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.
•• Bilden som visas här är endast avsedd som referens. Detaljerad information om hur du monterar väggstativet
finns i instruktionerna som medföljde stativet.
•• Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.
•• Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du
väljer att montera väggstativet själv.
8
Specifikationer för väggstativet (VESA)
•• Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
"" Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Om du
vill montera produkten på en annan typ av vägg kontaktar du närmaste
återförsäljare.
Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och
orsaka allvarliga personskador.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende
på väggstativets specifikationer.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna.
Skruvar som är för långa kan skada insidan av produkten.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan
inte hållas ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett
ospecificerat väggstativ eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer
monteringsanvisningarna för produkten.
•• Montera inte produkten med mer än 15 graders lutning.
•• Se alltid till att vara minst två när produkten monteras på en vägg. (Fyra eller fler personer för 82-tumsstorleken
och större modeller.)
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Modellnamn
VESA-skruvhålspecifikationer
(A × B) i millimeter
Skruvdjup
Standardskruv
Antal
QP82R-8K
600 x 400
19-21
M8
4
"" Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
9
Montera stativet
•• Du kan använda det medföljande stativet för att installera produkten lodrätt.
•• Följ stegen nedan för att montera stativet på produkten.
x2
(M4 x L14)
x2
(M4 x L14)
10
Kapitel 02
Specifikationer
Allmänt
1805,4 mm (H) x 1015,5 mm (V)
"" Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs
datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna.
Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna
efter önskemål.
Optimal
upplösning
3840 x 2160 @ 60 Hz
"" Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner
bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta påverkar inte produktprestandan.
Maximal
upplösning
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3), 7680 x 4320
@ 60 Hz (HDMI 4)
Modellnamn
Skärm
Upplösning
QP82R-8K
Storlek
Visningområde
82-klass (81,5 tum / 207,1 cm)
AC100-240V~ 50/60Hz
* Se etiketten på produktens baksida, eftersom
standardspänningen kan variera i olika länder.
* På One Connect-modeller sitter etiketten nedtill på One
Connect-produkten.
Nätanslutning
Drift
Temperatur: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F)
* När kåpan installeras bör innertemperaturen hållas vid
40°C eller lägre.
Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande
* Gäller innan produktförpackningen öppnas.
Miljöaspekter
"" Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att
uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras
om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta
rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
"" Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
11
Förinställda tidslägen
Upplösning
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från
din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan
skärmen bli blank med strömindikatorn på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande
tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
Port
HDMI IN
(1-3)
HDMI IN
(4)
-/+
O
O
25,175
-/-
O
O
30,240
-/-
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
O
O
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
O
O
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
O
O
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
O
O
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
O
O
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
O
O
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
O
O
VESA DMT, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
O
O
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
O
VESA DMT, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
O
O
CTA-861, 720(1440) x 576i
15,625
50,000
27,000
-/-
O
O
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
Port
HDMI IN
(1-3)
HDMI IN
(4)
CTA-861, 720(1440) x 480i
15,734
59,940
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
135,000
120,003
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
225,000
100,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 3840 x 2160
270,000
120,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
225,000
100,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
270,000
120,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 7680 x 4320
132,000
30,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 7680 x 4320
220,000
50,000
2376,000
+/+
-
O
CTA-861, 7680 x 4320
264,000
60,000
2376,000
+/+
-
O
12
Kapitel 03
Appendix
Licens
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga
på produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till oss.request@samsung.com om du vill
veta mer om licensmeddelandet om öppen källkod.
DEN HÄR PRODUKTEN SÄLJS MED EN BEGRÄNSAD GARANTI OCH ÄR GODKÄND FÖR
ANVÄNDNING ENDAST TILLSAMMANS MED HEVC-INNEHÅLL SOM UPPFYLLER ALLA
FÖLJANDE TRE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INNEHÅLL ENDAST FÖR PERSONLIG
ANVÄNDNING, (2) HEVC-INNEHÅLL SOM INTE ERBJUDS TILL FÖRSÄLJNING OCH (3)
HEVC-INNEHÅLL SOM HAR SKAPATS AV PRODUKTENS ÄGARE.
PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHÅLL
SKAPAT AV EN TREDJE PART, SOM ANVÄNDAREN HAR BESTÄLLT ELLER SOM HAR
KÖPTS FRÅN EN TREDJE PART, FÖRUTOM OM ANVÄNDAREN HAR FÅTT ETT SEPARAT
TILLSTÅND ATT ANVÄNDA PRODUKTEN TILLSAMMANS MED SÅDANT INNEHÅLL AV EN
LICENSIERAD ÅTERFÖRSÄLJARE AV INNEHÅLLET.
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHÅLL ANSES
SOM GODKÄNNANDE AV DEN BEGRÄNSADE BEFOGENHETEN FÖR ANVÄNDNING SÅ
SOM ANGES OVAN.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising