Samsung | QE65Q65RAT | User manual | Samsung QE65Q65RAT מדריך למשתמש

Samsung QE65Q65RAT מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫תודה שרכשת מוצר זה של ‪.Samsung‬‬
‫לקבלת שירות מלא יותר‪ ,‬רשום את המוצר שלך בכתובת ‪www.samsung.com‬‬
‫דגם‬
‫מספר סידורי‬
‫עברית‬
‫לפני שתקרא את המדריך למשתמש‬
‫לטלוויזיה זו מצורך מדריך למשתמש ו‪ e-Manual-‬מוטבע‪.‬‬
‫לפני שתקרא את המדריך למשתמש‪ ,‬עיין בנושאים הבאים‪:‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫קרא את המדריך למשתמש המצורף כדי לקרוא מידע על‬
‫בטיחות המוצר‪ ,‬ההתקנה‪ ,‬אביזרים‪ ,‬תצורה ראשונית ומפרטי‬
‫מוצר‪.‬‬
‫‪e-Manual‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על הטלוויזיה‪ ,‬קרא את ה‪e-Manual-‬‬
‫המוטבע במוצר‪.‬‬
‫• •כדי לפתוח את ה‪,e-Manual-‬‬
‫> הגדרות > תמיכה > פתח ‪e-Manual‬‬
‫באתר האינטרנט (‪ ,)www.samsung.com‬ניתן להוריד את המדריכים ולראות את התוכן שלהם במחשב או בהתקן נייד‪.‬‬
‫הכרת פונקציות העזרה של ‪e-Manual‬‬
‫• •לא ניתן לגשת למסכי תפריטים מסוימים דרך ‪.e-Manual‬‬
‫חיפוש‬
‫תוכן‬
‫נצפה לאחרונה‬
‫בחר פריט מתוצאות החיפוש כדי לטעון את הדף המתאים‪.‬‬
‫בחר מילת מפתח כדי לנווט אל הדף הרלוונטי‪.‬‬
‫– –ייתכן שתפריטים לא יופיעו בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בחר נושא מתוך רשימת הנושאים שבהם צפית לאחרונה‪.‬‬
‫הכרת הפונקציות של הלחצנים המופיעים בדפי הנושאים של ה‪e-Manual-‬‬
‫עברית ‪2 -‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫גישה לתפריט המתאים והתנסות מיידית באפשרויות שמציעה התכונה‪.‬‬
‫קישור‬
‫גש מיידית לנושא המסומן בקו שיש אליו הפניה בדף ‪.e-Manual‬‬
‫אזהרה! הוראות בטיחות חשובות‬
‫יש לקרוא את הנחיות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה‪.‬‬
‫עיין בטבלה להלן להסבר על הסמלים שיכולים להיות על מוצר ‪.Samsung‬‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות‪ .‬אין לפתוח‪.‬‬
‫מוצר ‪ :Class II‬סמל זה מציין שהמוצר אינו דורש חיבור‬
‫בטוח להארקה‪ .‬אם הסמל לא נמצא על המוצר עם כבל‬
‫מתח‪ ,‬על המוצר להיות בעל חיבור מהימן להארקה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את המכסה‬
‫(או את החלק האחורי)‪ .‬בתוך ההתקן אין רכיבים שנועדו להפעלה‬
‫על‪-‬ידי המשתמש‪ .‬פנה לאיש מקצוע מוסמך לצורך תיקון‪.‬‬
‫מתח ‪ :AC‬המתח המדורג שמסומן בסמל זה הוא מתח‬
‫‪.AC‬‬
‫סמל זה מציין מתח גבוה שקיים בתוך ההתקן‪ .‬מסוכן‬
‫לבוא במגע כלשהו עם כל רכיב פנימי של המוצר‪.‬‬
‫מתח ‪ :DC‬המתח המדורג שמסומן בסמל זה הוא מתח‬
‫‪.DC‬‬
‫סמל זה מציין תיעוד חשוב בנושא תפעול ותחזוקה‬
‫שצורף למוצר זה‪.‬‬
‫זהירות‪ .‬עיין בהוראות לשימוש‪ :‬סמל זה מפנה את‬
‫המשתמש לעיין במדריך המשתמש לקבלת מידע‬
‫בטיחות קשור‪.‬‬
‫• •החריצים והפתחים בארונית ובגב או בתחתית קיימים לצורך אוורור הכרחי‪ .‬כדי להבטיח פעולה מהימנה של התקן זה וכדי להגן‬
‫עליו מפני התחממות יתר‪ ,‬אין לחסום או לכסות חריצים ופתחים אלה‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–אין למקם את ההתקן בחלל סגור‪ ,‬כגון ארונית ספרים או ארון מובנה‪ ,‬אלא אם הם מספקים אוורור נאות‪.‬‬
‫–אין למקם את ההתקן בקרבת רדיאטורים ומפזרי חום או מעליהם‪ ,‬או במקום שבו ההתקן חשוף לאור שמש ישיר‪.‬‬
‫–אין להניח על ההתקן כלים עם מים (אגרטלים וכולי)‪ ,‬כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את ההתקן לגשם או למקם אותו בקרבת מים (ליד אמבטיה‪ ,‬כיור רחצה‪ ,‬כיור מטבח או כיור לכביסה‪ ,‬במרתף לח או ליד‬
‫בריכה‪ ,‬וכולי)‪ .‬אם ההתקן נרטב בטעות‪ ,‬נתק אותו מהחשמל ופנה מיד למשווק מורשה‪.‬‬
‫• •התקן זה מופעל על‪-‬ידי סוללות‪ .‬ייתכן שבמקום שבו אתה גר קיימות תקנות סביבתיות שלפיהן אתה נדרש להשליך את הסוללות‬
‫בצורה נאותה‪ .‬פנה לרשויות המקומיות באיזורך לקבלת מידע נוסף על השלכה או מיחזור‪.‬‬
‫• •אין להעמיס על שקעים‪ ,‬כבלים מאריכים או מתאמים מעבר לקיבולת שלהם‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •יש להניח כבלי מתח במיקום מתאים‪ ,‬מתוך כוונה לצמצם את הסיכויים לכך שידרכו עליהם ואת הסיכויים שיפגעו מחפצים‬
‫שמונחים או מושענים עליהם‪ .‬יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכבלים בקצה שבו נמצא התקע‪ ,‬בנקודת החיבור לשקע ובנקודה‬
‫שבה הכבלים יוצאים מן ההתקן‪.‬‬
‫עברית ‪3 -‬‬
‫• •כדי להגן על התקן זה במקרה של סופת ברקים‪ ,‬או כאשר משאירים אותו ללא השגחה או ללא שימוש למשך פרקי זמן ארוכים‪,‬‬
‫נתק אותו מהשקע בקיר ונתק ממנו את האנטנה או מערכת הכבלים‪ .‬פעולות אלה ימנעו נזק שעלול להיגרם להתקן כתוצאה‬
‫מברקים ומקפיצות מתח בכבלי חשמל‪.‬‬
‫• •לפני חיבור כבל מתח ‪ AC‬לשקע של מתאם ‪ ,DC‬ודא שהקצאת המתח החשמלי של מתאם ‪ DC‬תואמת לאספקת החשמל‬
‫המקומית‪.‬‬
‫• •אין להכניס חפצי מתכת לחלקיו הפתוחים של ההתקן‪ .‬פעולה כזו עלולה להוביל להתחשמלות‪.‬‬
‫• •כדי להימנע מהתחשמלות‪ ,‬אין לגעת ברכיביו הפנימיים של ההתקן‪ .‬רק טכנאי מוסמך מורשה לפתוח את ההתקן‪.‬‬
‫• •בעת חיבור כבל המתח לשקע יש לוודא שהתקע מקובע היטב במקומו‪ .‬בעת ניתוק כבל המתח מהשקע יש לאחוז בתקע בלבד‪ .‬אין‬
‫לנתק את כבל המתח על‪-‬ידי משיכה בגוף הכבל עצמו‪ .‬אין לגעת בכבל המתח בידיים רטובות‪.‬‬
‫• •אם ההתקן אינו פועל כרגיל – ובפרט‪ ,‬אם הוא משמיע צלילים או מדיף ריחות יוצאי דופן – נתק אותו מיד מהחשמל ופנה לסוכן‬
‫מורשה או למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫• •הקפד להוציא את התקע מהשקע אם לא נעשה שימוש בטלוויזיה או אם אתה מתכוון לצאת מהבית לפרק זמן ממושך (בייחוד אם‬
‫נשארים בבית ילדים‪ ,‬קשישים או אנשים עם מגבלות ללא השגחה)‪.‬‬
‫–‬
‫–אבק שמצטבר עלול לגרום לכבל המתח ליצור ניצוצות ולהתחמם‪ ,‬או לגרום לנזק לבידוד‪ ,‬ובכך להוביל להתחשמלות‪ ,‬לדליפת‬
‫חשמל או לשריפה‪.‬‬
‫• •עליך לפנות למרכז שירות מורשה אם בכוונתך להתקין את הטלוויזיה במיקום שבו אבק מצטבר במהירות‪ ,‬במיקום עם טמפרטורות‬
‫גבוהות או נמוכות‪ ,‬במיקום עם לחות גבוהה‪ ,‬במיקום שמכיל רכיבים כימיים ובאתרים שבהם הטלוויזיה תפעל ‪ 24‬שעות ביממה‪,‬‬
‫כגון שדות תעופה‪ ,‬תחנות רכבת וכולי‪ .‬אם לא תעשה זאת הטלוויזיה עלולה להיפגע ולספוג נזק חמור‪.‬‬
‫• •השתמש רק בשקע ובתקע עם הארקה הולמת‪.‬‬
‫–‬
‫–הארקה לא מתאימה עלולה לגרום להתחשמלות או לנזק לציוד‪( .‬ציוד מסוג ‪ Class l‬בלבד)‪.‬‬
‫• •כדי לכבות את ההתקן לחלוטין‪ ,‬נתק אותו מהשקע‪ .‬כדי שתוכל לנתק את ההתקן במהירות בעת הצורך‪ ,‬ודא כי השקע והתקע‬
‫נמצאים במקום נגיש‪.‬‬
‫• •אחסן את האביזרים (סוללות וכולי) במיקום שנמצא מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫• •אין להפיל את המוצר או לחבוט בו‪ .‬אם המוצר נפגם‪ ,‬נתק את כבל המתח ופנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫• •כדי לנקות את ההתקן‪ ,‬נתק את כבל המתח מהשקע ונגב את המוצר בעזרת מטלית רכה ויבשה‪ .‬אין להשתמש בכימיקלים כגון‬
‫שעווה‪ ,‬בנזן‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬מדללים‪ ,‬קוטלי חרקים‪ ,‬מטהרי אוויר‪ ,‬חומרי סיכה או חומרי ניקוי‪ .‬כימיקלים אלו עלולים לפגוע במראה‬
‫החיצוני של הטלוויזיה או למחוק את הכיתוב שמודפס על המוצר‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את המוצר לטפטוף או להתזה של נוזל‪.‬‬
‫• •אין להשליך את הסוללות לאש‪.‬‬
‫• •אין לגרום לקצר בסוללות‪ ,‬לפרק אותן או לחמם אותן יתר על המידה‪.‬‬
‫• •קיימת סכנה לפיצוץ במקרה של החלפת הסוללות בסוללות מהסוג הלא נכון‪ .‬החלף את הסוללה באותו סוג או בסוג שווה ערך‬
‫בלבד‪.‬‬
‫* הערכים והאיורים במדריך למשתמש זה מסופקים לצורך המחשה בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל‪ .‬עיצוב המוצר‬
‫והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫עברית ‪4 -‬‬
‫תוכן‬
‫לפני שתקרא את המדריך למשתמש‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪2‬‬
‫אזהרה! הוראות בטיחות חשובות‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪3‬‬
‫‪01‬‬
‫מה כלול באריזה?‬
‫‪02‬‬
‫התקנת הטלוויזיה‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪7‬‬
‫שמירה על אוורור נאות של הטלוויזיה‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪8‬‬
‫הוראות בטיחות‪ :‬קיבוע הטלוויזיה לקיר למניעת נפילה‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪9‬‬
‫לא ניתן לגשת לתפריט שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫מידע על לחצני שלט רחוק חכם של ‪.Samsung‬‬
‫‪10 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫התאמת הטלוויזיה ל‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫‪11 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫התקנת סוללות ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫‪11 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫מריץ התקנה התחלתית‬
‫שימוש ב‪-‬בקר הטלוויזיה‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪12 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫התחברות לרשת‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬אלחוטי‬
‫‪13 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬כבלים‬
‫‪13 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫פתרון בעיות ותחזוקה‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪14 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫מהי תמיכה מרחוק?‬
‫‪16 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫חיישן ‪ Eco‬ובהירות המסך‬
‫‪16 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫תחזוקת הטלוויזיה‬
‫‪17 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫מפרטים ומידע נוסף‬
‫מפרטים‬
‫‪18 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫תנאים סביבתיים‬
‫‪19 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫צמצום צריכת החשמל‬
‫‪19 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫רישיונות‬
‫‪19 -----------------------------------------------------------------------‬‬
‫עברית ‪5 -‬‬
‫‪0 01‬מה כלול באריזה?‬
‫ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלוויזיה‪ .‬אם חסרים פריטים כלשהם‪ ,‬פנה לספק‪.‬‬
‫‪x A‬‏‪)2‬‬
‫• •שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬וסוללות (‪ A‬‏‬
‫• •מדריך למשתמש‬
‫• •כרטיס אחריות‪/‬מדריך תקינה (אינם זמינים באזורים מסוימים)‬
‫• •כבל מתח של הטלוויזיה‬
‫‪x4‬‬
‫מתאם ערכת מתלה (בהתאם‬
‫לדגם)‬
‫מתאם כרטיס ‪CI‬‬
‫• •הצורות והצבעים של הפריטים עשויים להשתנות בהתאם לדגמים‪.‬‬
‫• •ניתן לרכוש בנפרד כבלים שאינם כלולים‪.‬‬
‫• •בעת פתיחת האריזה‪ ,‬בדוק אם קיימים אביזרים המוסתרים בין חומרי האריזה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬הפעלת לחץ ישיר שלא כהלכה עלולה לגרום נזק למסכים‪.‬‬
‫מומלץ להרים את הטלוויזיה תוך כדי החזקתה בקצוות‪ ,‬כפי שמוצג‬
‫באיור‪.‬‬
‫עברית ‪6 -‬‬
‫אין לגעת במסך‬
‫זה!‬
‫‪0 02‬התקנת הטלוויזיה‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫אם אתה מרכיב טלוויזיה זו על קיר‪ ,‬עליך למלא במדויק את ההוראות שקבע היצרן‪ .‬אם הטלוויזיה אינה תלויה כהלכה‪,‬‬
‫היא עלולה להחליק או ליפול ולגרום לפציעה חמורה של ילדים או מבוגרים ולנזק חמור לטלוויזיה עצמה‪.‬‬
‫עבור דגמים הכוללים מתאמים לתליה‪ ,‬התקן אותם כפי שמוצג באיור להלן לפני התקנת ערכת המתלה‪.‬‬
‫• •עיין במדריך ההתקנה הכלול בערכת המתלה של ‪.Samsung‬‬
‫מתאם למתלה‬
‫תושבת למתלה‬
‫טלוויזיה‬
‫‪C‬‬
‫מתאם למתלה‬
‫תושבת למתלה‬
‫טלוויזיה‬
‫‪C‬‬
‫–‬
‫–עבור הדגם בגודל ‪ 82‬אינץ'‪ ,‬אין שימוש במתאמים של ערכות מתלה‪.‬‬
‫• •‪ Samsung Electronics‬אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפציעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין בעצמך את המתלה‬
‫על הקיר‪.‬‬
‫• •התקן את המתלה על‪-‬גבי קיר יציב שמאונך לרצפה‪ .‬לפני חיבור המתלה למשטחים מלבד לוח גבס‪ ,‬צור קשר עם המשווק הקרוב‬
‫אליך לקבלת מידע נוסף‪ .‬אם המתלה מותקן על תקרה או על קיר משופע‪ ,‬הוא עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה‪.‬‬
‫• •הממדים הסטנדרטיים לערכות מתלה מוצגים בטבלה בדף הבא‪.‬‬
‫• •אם אתה מתקין מתלה של צד שלישי‪ ,‬שים לב שאורך הברגים שבהם ניתן להשתמש כדי להצמיד את הטלוויזיה למתלה מוצג‬
‫בעמודה ‪ C‬בטבלה בדף הבא‪.‬‬
‫• •בעת התקנת ערכת מתלה מומלץ להדק את כל ארבעת הברגים של ‪.VESA‬‬
‫• •אם ברצונך להתקין ערכת מתלה המתחברת לקיר באמצעות שני ברגים עליונים בלבד‪ ,‬הקפד להשתמש בערכת מתלה של‬
‫‪ Samsung‬התומכת בהתקנה מסוג זה‪( .‬ייתכן כי לא תוכל לרכוש ערכת מתלה מסוג זה בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪).‬‬
‫עברית ‪7 -‬‬
‫גודל טלוויזיה‬
‫באינץ'‬
‫‪V‬‬
‫מפרט חור בורג תואם ‪ ESA‬‏‬
‫(‪ ,)A*B‬במילימטרים‬
‫‪43-55‬‬
‫‪x 200‬‏‪200‬‬
‫‪65-75‬‬
‫‪x 400‬‏‪400‬‬
‫‪82‬‬
‫‪‎600 x 400‬‬
‫‪( C‬מ"מ)‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫‪43-45‬‬
‫כמות‬
‫‪4‬‬
‫‪M8‬‬
‫‪41-43‬‬
‫אין להתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת‪ .‬פעולה זו עלולה להוביל לפציעה כתוצאה מהתחשמלות‪.‬‬
‫• •אל תשתמש בברגים ארוכים מהגודל הסטנדרטי או בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של ‪ .VESA‬ברגים‬
‫ארוכים מדי עלולים לגרום נזק לחלקים פנימיים בטלוויזיה‪.‬‬
‫• •עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות תקן ‪ VESA‬למפרטי הברגים‪ ,‬אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם למפרטי המתלים‪.‬‬
‫• •אין להדק את הברגים בעוצמה רבה מדי‪ .‬הדבר עלול להזיק למוצר או לגרום לו ליפול ובכך לגרום לפציעה חמורה‪ Samsung .‬אינה‬
‫נושאת באחריות לתאונות מסוג זה‪.‬‬
‫• •‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפגיעה בגוף בעת שימוש במתלה שאינו תואם ל‪ ,VESA-‬או שלא‬
‫צוין במסמך זה או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר‪.‬‬
‫• •אין להרכיב את הטלוויזיה בשיפוע של למעלה מ‪-‬‏‪ 15‬מעלות‪.‬‬
‫• •תהליך הרכבת הטלוויזיה על הקיר צריך תמיד להתבצע על‪-‬ידי שני אנשים‪.‬‬
‫–‬
‫–בדגמי ‪ 82‬אינץ' ומעלה תהליך הרכבת הטלוויזיה על הקיר צריך להתבצע על‪-‬ידי ארבעה אנשים‪.‬‬
‫שמירה על אוורור נאות של הטלוויזיה‬
‫בעת התקנת הטלוויזיה‪ ,‬שמור על מרחק של לפחות ‪ 10‬ס"מ בין הטלוויזיה לחפצים אחרים (קירות‪ ,‬דפנות הארון וכולי) כדי להבטיח‬
‫אוורור הולם‪ .‬אי שמירה על אוורור הולם עלולה להוביל לשריפה או לבעיה במוצר עקב עליה בטמפרטורה הפנימית שלו‪.‬‬
‫• •בין אם התקנת את הטלוויזיה באמצעות מעמד ובין אם התקנת אותה באמצעות מתלה‪ ,‬מומלץ בחום להשתמש בחלקים המסופקים‬
‫על‪-‬ידי ‪ Samsung Electronics‬בלבד‪ .‬שימוש בחלקים המסופקים על‪-‬ידי יצרן אחר עלול לגרום לבעיות במוצר‪ ,‬או להוביל‬
‫לפציעה כתוצאה מנפילת המוצר‪.‬‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫התקנה עם מעמד‬
‫התקנה עם מתלה‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫עברית ‪8 -‬‬
‫הוראות בטיחות‪ :‬קיבוע הטלוויזיה לקיר למניעת נפילה‬
‫זהירות‪ :‬משיכה‪ ,‬דחיפה או טיפוס על הטלוויזיה עלולים לגרום לנפילת הטלוויזיה‪ .‬הקפד במיוחד שלא‬
‫לאפשר לילדיך להיתלות על הטלוויזיה או לפגוע ביציבותה‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול ולהוביל‬
‫לפציעה קשה או למוות‪ .‬פעל בהתאם לכל הוראות הבטיחות הכלולות בעלון הבטיחות שמצורף לטלוויזיה‪ .‬כדי‬
‫לשפר את היציבות והבטיחות‪ ,‬באפשרותך לרכוש ולהתקין את המתקן למניעת נפילות כמתואר להלן‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תניח את הטלוויזיה על משטח לא יציב‪ .‬הטלוויזיה עלולה ליפול ולהוביל לפציעה קשה או למוות‪ .‬ניתן למנוע‬
‫פציעות רבות‪ ,‬במיוחד בקרב ילדים‪ ,‬על‪-‬ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון‬
‫• •שימוש בארונות או במעמדים שיצרן הטלוויזיה המליץ עליהם‪.‬‬
‫• •שימוש רק בריהוט שיכול לתמוך בטלוויזיה היטב‪.‬‬
‫• •הקפדה על כך שהטלוויזיה אינה תלויה על קצה הריהוט שתומך בה‪.‬‬
‫• •הקפדה שלא למקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה‪ ,‬ארונות או ארוניות ספרים) מבלי לעגן את הריהוט ואת‬
‫הטלוויזיה לתמיכה מתאימה‪.‬‬
‫• •הקפדה שלא להעמיד את הטלוויזיה על בד או על חומרים אחרים שמפרידים בינה לבין הריהוט התומך‪.‬‬
‫• •מתן הסבר לילדים על הסכנה בטיפוס על רהיטים כדי להגיע אל הטלוויזיה או אל הבקרים שלה‪.‬‬
‫אם בכוונתך להמשיך להשתמש בטלוויזיה הישנה שבמקומה תבוא החדשה ולהעביר אותה למיקום אחר‪ ,‬עליך לנקוט‬
‫אמצעי זהירות זהים גם בעת הטיפול בטלוויזיה הישנה‪.‬‬
‫• •כאשר עליך להעביר או להרים את הטלוויזיה לצורך החלפה או ניקוי‪ ,‬הקפד לא למשוך את המעמד‪.‬‬
‫מניעת נפילה של הטלוויזיה‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬השתמש בברגים המתאימים כדי לקבע לקיר סדרת תושבות והדק אותן היטב‪ .‬ודא‬
‫שהברגים מחוברים היטב לקיר‪.‬‬
‫–‬
‫–ייתכן שיהיה עליך להשתמש ברכיבים נוספים כמו עוגנים לקיר‪ ,‬בהתאם לסוג‬
‫הקיר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬השתמש בברגים בגודל מתאים כדי לקבע לטלוויזיה סדרת תושבות והדק אותן‬
‫היטב‪.‬‬
‫–‬
‫–למפרטי הברגים‪ ,‬עיין בנושא "ברגים סטנדרטיים" בטבלה תחת "התקנת‬
‫הטלוויזיה על הקיר"‪.‬‬
‫‪3 .3‬חבר את התושבות המחוברות לטלוויזיה ואת התושבות המקובעות לקיר באמצעות‬
‫חוט תלייה חזק ועמיד‪ ,‬ולאחר מכן קשור את חוט התלייה באופן הדוק‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–התקן את הטלוויזיה בסמוך לקיר‪ ,‬כדי למנוע את הנטייה שלה לאחור‪.‬‬
‫–חבר את חוט התלייה כך שהתושבות המקובעות לקיר יהיו בגובה זהה או נמוך‬
‫יותר מאשר התושבות המקובעות לטלוויזיה‪.‬‬
‫• •הצבע והצורה של המוצר עשויים‬
‫להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫עברית ‪9 -‬‬
‫‪0 03‬לא ניתן לגשת לתפריט שלט רחוק חכם של‬
‫‪Samsung‬‬
‫מידע על לחצני שלט רחוק חכם של ‪.Samsung‬‬
‫• •התמונות‪ ,‬הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫• •הפונקציה הגדרת שלט רחוק אוניברסלי פועלת בצורה רגילה רק כשאתה משתמש בשלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬שהגיע עם‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫(‪)Bixby‬‬
‫להפעלת ‪ .Bixby‬לחץ לחיצה ממושכת על‬
‫הלחצן‪ ,‬אמור את הפקודה ולאחר מכן שחרר‬
‫את הלחצן כדי להפעיל את ‪.Bixby‬‬
‫כשתלחץ על הלחצן‪,‬יופיע התפריט ‪Explore‬‬
‫‪ Now‬בחלקו התחתון של המסך‪.‬‬
‫• •השפות והתכונות הנתמכות של ‪Bixby‬‬
‫עשויות להשתנות מאזור לאזור‪.‬‬
‫(‪)Ambient Mode‬‬
‫במצב טלוויזיה‪ ,‬לחץ על לחצן זה כדי לעבור אל‬
‫‪.Ambient Mode‬‬
‫אם לוחצים על הלחצן כאשר הטלוויזיה כבויה‪,‬‬
‫הטלוויזיה נדלקת ועוברת באופן אוטומטי אל‬
‫‪.Ambient Mode‬‬
‫לוח כיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬ימינה‪/‬שמאלה)‬
‫להעברת האזור המסומן ולשינוי הערכים‬
‫שמוצגים בתפריט הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪( VOL‬עוצמת קול)‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי לכוונן את‬
‫עוצמת הקול‪ .‬כדי להשתיק את הצליל‪ ,‬לחץ על‬
‫הלחצן‪ .‬לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת‬
‫או יותר‪ ,‬מופיע התפריט קיצורי נגישות‪.‬‬
‫‪( CH‬ערוץ)‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף‬
‫ערוץ‪ .‬כדי להציג את המסך מדריך‪ ,‬לחץ על‬
‫הלחצן‪.‬‬
‫• •לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או‬
‫יותר‪ ,‬המסך רשימת ערוצים מופיע‪.‬‬
‫(הפעלה)‬
‫לחץ כדי להפעיל או לכבות את הטלוויזיה‪.‬‬
‫(הלחצן צבע ‪ /‬מספר)‬
‫בכל פעם שתלחץ על לחצן זה‪ ,‬חלון הלחצנים‬
‫הצבעוניים והלוח המספרי הווירטואלי מוצגים‬
‫לסירוגין‪.‬‬
‫• •השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי‬
‫לגשת לאפשרויות נוספות בהתאם לתכונה‬
‫בה אתה משתמש‪.‬‬
‫• •לחץ על כדי להעלות את הלוח המספרי‬
‫הווירטואלי על המסך‪ .‬השתמש בלוח‬
‫המספרי להזנת ערכים מספריים‪ .‬בחר‬
‫מספרים ולאחר מכן בחר סיום כדי להזין‬
‫את הערך המספרי‪ .‬השתמש כדי לשנות‬
‫את הערוץ‪ ,‬להזין ‪ ,PIN‬להזין מיקוד‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫• •לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או‬
‫יותר‪ ,‬מופיע התפריט ‪.TTX‬‬
‫בחר‬
‫לבחירה או להפעלה של פריט מסומן‪ .‬לחיצה‬
‫במהלך הצפייה בתוכנית משודרת‪ ,‬מובילה‬
‫להופעת מידע מפורט אודות התוכנית‪.‬‬
‫(חזרה)‬
‫לחזרה לתפריט הקודם‪ .‬לאחר לחיצה רציפה‬
‫במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬הפונקציה הפעילה‬
‫מושבתת‪ .‬לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית‬
‫מובילה להופעת הערוץ הקודם‪.‬‬
‫(הפעל‪/‬השהה)‬
‫לחיצה מובילה להופעה של בקרות ההפעלה‪.‬‬
‫באמצעות פקדים אלה‪ ,‬באפשרותך לשלוט‬
‫בתוכן המדיה המופעלת‪.‬‬
‫(‪)Smart Hub‬‬
‫לחזרה אל מסך ראשון‪.‬‬
‫לחץ על כל לחצן כדי להפעיל את הפונקציה‬
‫שלו‪.‬‬
‫עברית ‪10 -‬‬
‫התאמת הטלוויזיה ל‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ .‬אם לא מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬כוון אותו אל חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן לחץ על הלחצנים‬
‫המסומנים ב‪-‬‬
‫וב‪-‬‬
‫כמתואר בתרשים המוצג משמאל בו‪-‬זמנית למשך ‪ 3‬שניות או יותר‪.‬‬
‫התקנת סוללות ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫כדי להתקין את הסוללות‪ ,‬פתח את הכיסוי האחורי בכיוון החץ בתחתית האיור‪ ,‬והכנס את הסוללות כמתואר באיור‪ .‬ודא שהקצוות‬
‫החיוביים והשליליים פונים לכיוונים הנכונים‪ .‬סגור את הכיסוי האחורי כמתואר‪.‬‬
‫• •מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין לקבלת חיי סוללה ארוכים יותר‪.‬‬
‫עברית ‪11 -‬‬
‫‪0 04‬מריץ התקנה התחלתית‬
‫כאשר אתה מפעיל לראשונה את הטלוויזיה שלך‪ ,‬היא מתחילה מיד את ההגדרה הראשונית‪ .‬ההתקנה ההתחלתית מאפשרת לבצע‬
‫הגדרות בסיסיות להפעלת הטלוויזיה‪ ,‬כמו קליטת שידורים‪ ,‬חיפוש ערוצים וחיבור רשת‪ ,‬בבת אחת‪.‬‬
‫• •לפני התחלת ההתקנה הראשונית‪ ,‬הקפד לחבר תחילה מכשירים חיצוניים‪.‬‬
‫• •על מנת להשתמש במאפיינים החכמים של הטלוויזיה‪ ,‬הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫• •כדי לבצע הגדרה ראשונית באמצעות היישום ‪ ,SmartThings‬עליך לחבר את ההתקן הנייד שלך באמצעות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫• •אם ההודעה המוקפצת לא מופיעה באופן אוטומטי ביישום ‪ SmartThings‬בהתקן הנייד‪ ,‬המשך בהתקנה באופן ידני לאחר הוספת‬
‫הטלוויזיה באמצעות הוסף התקן בלוח המחוונים של היישום ‪.SmartThings‬‬
‫• •היישום ‪ SmartThings‬זמין להתקנים ניידים שפועלים ב‪ Android 6.0-‬ומעלה או ‪ iOS 10‬ומעלה‪.‬‬
‫• •עשוי להישמע רעש באופן זמני בזמן שהטלוויזיה מתקשרת עם התקנים ניידים‪.‬‬
‫ניתן להתחיל את ההתקנה הראשונית גם דרך תפריט הטלוויזיה (‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > איפוס)‪.‬‬
‫עקוב אחר ההוראות המופיעות במסך ההתקנה ההראשונית וקבע את ההגדרות הבסיסיות של הטלוויזיה כך שיתאימו לסביבת הצפייה‬
‫שלך‪.‬‬
‫שימוש ב‪-‬בקר הטלוויזיה‬
‫באפשרותך להפעיל את הטלוויזיה בעזרת הכפתור בקר הטלוויזיה בחלק התחתון של הטלוויזיה ולאחר מכן להשתמש בתפריט היגוי‪.‬‬
‫תפריט היגוי מופיע בעת לחיצה על הלחצן בקר הטלוויזיה כאשר הטלוויזיה פועלת‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בו‪ ,‬עיין באיור‬
‫להלן‪.‬‬
‫• •ייתכן עמעום במסך אם לא מסירים את הסרט המגן מהלוגו של ‪ SAMSUNG‬או מהחלק התחתון של הטלוויזיה‪ .‬יש להסיר את‬
‫שכבת המגן‪.‬‬
‫תפריט היגוי‬
‫‪ :‬כיבוי‬
‫‪ :‬הגבר עצמה‬
‫‪ :‬הערוץ הבא‬
‫‪ :‬החלש עצמה‬
‫‪ :‬הערוץ הקודם‬
‫‪ :‬מקור‬
‫בקר הטלוויזיה לחצן ‪ /‬חיישן שלט רחוק‬
‫לחץ‪ :‬הזז‬
‫לחץ ממושכות‪ :‬בחר‬
‫הלחצן בקר הטלוויזיה נמצא בחלק התחתון של הטלוויזיה‪.‬‬
‫עברית ‪12 -‬‬
‫‪0 05‬התחברות לרשת‬
‫חיבור הטלוויזיה לרשת מעניק לך גישה לעדכוני תוכנה ולשירותים מקוונים‪ ,‬כגון ‪.Smart Hub‬‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬אלחוטי‬
‫חבר את הטלוויזיה לאינטרנט באמצעות מודם או נקודת גישה רגילים‪.‬‬
‫נקודת גישה אלחוטית מבוססת‬
‫‪ IP‬או מודם ‪ IP‬אלחוטי בעלי שרת‬
‫‪DHCP‬‬
‫יציאת ה‪ LAN-‬בקיר‬
‫כבל ‪( LAN‬לא מצורף)‬
‫חיבור לרשת ‪ -‬כבלים‬
‫חבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫• •הטלוויזיה לא תוכל להתחבר לאינטרנט אם מהירות הרשת נמוכה מ‪.‎10 Mbps-‬‬
‫‪( C‬מסוג ‪ )*STP‬לצורך החיבור‪.‬‬
‫• •השתמש בכבל‪ AT7‎‬‏‬
‫* ‪Shielded Twisted Pair‬‬
‫עברית ‪13 -‬‬
‫‪0 06‬פתרון בעיות ותחזוקה‬
‫פתרון בעיות‬
‫אם נראה שקיימת בעיה בטלוויזיה‪ ,‬נסה תחילה להיעזר ברשימה זו של בעיות ופתרונות אפשריים‪ .‬לחלופין‪ ,‬עיין בסעיף פתרון הבעיות‬
‫ב‪ .e-Manual-‬אם אף אחת מהעצות לפתרון הבעיות לא הועילה‪ ,‬בקר באתר ‪ www.samsung.com‬ולאחר מכן לחץ על ‪ Support‬או‬
‫פנה למרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬שמופיע בחלק האחורי של כריכת המדריך‪.‬‬
‫• •לוח ‪ TFT LED‬זה מורכב מתת‪-‬פיקסלים‪ ,‬שדורשים טכנולוגיה מתוחכמת כדי לפעול‪ .‬עם זאת‪ ,‬ייתכן שיופיעו כמה פיקסלים בהירים‬
‫או כהים על‪-‬גבי המסך‪ .‬פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫• •כדי לשמור את הטלוויזיה במצב ממוטב‪ ,‬שדרג לתוכנה העדכנית ביותר‪ .‬השתמש בפונקציה עדכן עכשיו או בפונקציה עדכון‬
‫אוטומטי בתפריט הטלוויזיה (‬
‫הגדרות > תמיכה > עדכון תוכנה > עדכן עכשיו או עדכון אוטומטי)‪.‬‬
‫>‬
‫הטלוויזיה לא נדלקת‪.‬‬
‫• •ודא שכבל מתח ה‪ AC-‬מחובר היטב לשקע ולטלוויזיה‪.‬‬
‫• •ודא שהשקע בקיר פועל באופן תקין ושמחוון ההפעלה בתחתית הטלוויזיה מואר באור אדום רציף‪.‬‬
‫• •נסה ללחוץ על לחצן בקר הטלוויזיה בחלק הימני התחתון של הטלוויזיה כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט הרחוק‪ .‬אם הטלוויזיה‬
‫נדלקת‪ ,‬עיין בנושא "השלט רחוק אינו פועל"‪.‬‬
‫אין תמונה‪/‬וידאו‪/‬קול או שיש תמונה‪/‬וידאו‪/‬קול מעוותים מהתקן חיצוני‪ ,‬או שההודעה “חלש או אין‬
‫אות” מוצגת בטלוויזיה או שלא ניתן למצוא ערוץ כלשהו‪.‬‬
‫• •ודא שההתקן מחובר כהלכה ושכל הכבלים הוכנסו במלואם‪.‬‬
‫• •הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים‪ .‬נסה כבלים חדשים אם אפשר‪.‬‬
‫• •אשר שנבחר מקור הקלט הנכון (‬
‫>‬
‫מקור)‪.‬‬
‫• •בצע אבחון עצמי בטלוויזיה כדי לקבוע אם הבעיה נגרמה על‪-‬ידי הטלוויזיה או ההתקן (‬
‫>‬
‫הגדרות > תמיכה > אבחון עצמי‬
‫> התחל בבדיקת תמונה או התחל בבדיקת קול)‪.‬‬
‫• •אם תוצאות הבדיקה רגילות‪ ,‬אתחל את ההתקנים המחוברים על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל של כל התקן וחיבורו מחדש‪ .‬אם הבעיה‬
‫נמשכת‪ ,‬עיין במדריך החיבור במדריך למשתמש של ההתקן המחובר‪.‬‬
‫• •אם אינך משתמש בממיר כבלים או לוויין‪ ,‬והטלוויזיה שלך מקבלת אותות טלוויזיה מחיבור לאנטנה או ממחבר לכבל בקיר‪ ,‬יש‬
‫להריץ כוונון אוטומטי לחיפוש ערוצים (‬
‫–‬
‫–‬
‫>‬
‫הגדרות > ערוץ > (הגדרות כוונון אוטומטי) > כוונון אוטומטי)‪.‬‬
‫–ייתכן שהגדרות כוונון אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫–אם אתה משתמש בממיר כבלים או לוויין‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של ממיר הכבלים או הלוויין‪.‬‬
‫עברית ‪14 -‬‬
‫הפונקציה ‪ +CI‬לא פועלת‪.‬‬
‫• •טלוויזיית ‪ Samsung‬שברשותך מצייתת לתקנים ‪.CI+ 1.4‬‬
‫• •אם מודול‪ CI+‎‬של ממשק משותף אינו תואם להתקן זה‪ ,‬הסר את המודול ופנה למפעיל ה‪ CI+‎-‬לקבלת עזרה‪.‬‬
‫השלט הרחוק אינו פועל‪.‬‬
‫• •בדוק אם מחוון ההפעלה שבתחתית הטלוויזיה מהבהב כשאתה לוחץ על לחצן ההפעלה בשלט‪ .‬אם לא‪ ,‬החלף את הסוללות בשלט‬
‫הרחוק‪.‬‬
‫• •ודא כי הכנסת את הסוללות כשהקטבים שלהן (‪ )–/+‬פונים לכיוון הנכון‪.‬‬
‫• •נסה לכוון את השלט‪-‬רחוק ישירות לטלוויזיה ממרחק של ‪ 1.5-1.8‬מטר‪.‬‬
‫• •אם לטלוויזיה צורף שלט רחוק חכם של ‪( Samsung‬שלט ‪ ,)Bluetooth‬הקפד לשייך את השלט לטלוויזיה‪.‬‬
‫השלט‪-‬רחוק של ממיר הכבלים או הלוויין אינו מפעיל או מכבה את הטלוויזיה ואינו מכוונן את עוצמת‬
‫הקול‪.‬‬
‫• •תכנת את השלט רחוק של ממיר הכבלים או הלוויין כך שיפעיל את הטלוויזיה‪ .‬עיין במדריך למשתמש של ממיר הכבלים או הלוויין‬
‫כדי לברר מהו קוד הטלוויזיה של ‪.SAMSUNG‬‬
‫הגדרות הטלוויזיה אובדות לאחר ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫• •הטלוויזיה נמצאת במצב קמעונאי‪ .‬שנה את מצב שימוש בתפריט כללי למצב מצב בית (‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > מנהל‬
‫מערכת > מצב שימוש > מצב בית)‪.‬‬
‫‪ Wi-Fi‬לסירוגין‬
‫• •ודא שהטלוויזיה מחוברת לרשת (‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > רשת > מצב רשת)‪.‬‬
‫• •ודא שסיסמת ה‪ Wi-Fi-‬הוזנה כראוי‪.‬‬
‫• •בדוק מה המרחק בין הטלוויזיה למודם או לנקודת הגישה‪ .‬אין לחרוג ממרחק מרבי של ‪ 15.2‬מ'‪.‬‬
‫• •הפחת הפרעות על‪-‬ידי הימנעות משימוש או כיבוי של התקנים אלחוטיים‪ .‬יש גם לוודא שאין מכשולים בין הטלוויזיה לבין המודם‬
‫או נקודת הגישה‪( .‬עוצמת אות ה‪ Wi-Fi-‬עשויה לרדת בגלל מכשירי חשמל‪ ,‬טלפונים אלחוטיים‪ ,‬קירות אבן‪/‬תנורי אח וכולי‪).‬‬
‫קומה אחת‬
‫רב‪-‬קומות‬
‫נקודת גישה אלחוטית‬
‫משחזר אלחוטי‬
‫• •פנה לספק שירותי האינטרנט שלך (‪ )ISP‬ובקש ממנו לאפס את מעגל הרשת שלך כדי לרשום מחדש את כתובות ה‪ MAC-‬של‬
‫המודם החדש או נקודת הגישה החדשה ושל הטלוויזיה‪.‬‬
‫עברית ‪15 -‬‬
‫בעיות ביישומי הווידאו (‪ Youtube‬וכולי)‬
‫• •שנה את ה‪ DNS-‬ל‪ .8.8.8.8-‬בחר‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > רשת > מצב רשת > הגדרות ‪ > IP‬הגדרת ‪ > DNS‬הזן ידנית > שרת‬
‫‪ > ‎8‬אישור‪.‬‬
‫‪ > DNS‬הזן‪ .8.8.8‎‬‏‬
‫• •אפס על‪-‬ידי בחירת‬
‫>‬
‫הגדרות > תמיכה > אבחון עצמי > איפוס ‪.Smart Hub‬‬
‫מהי תמיכה מרחוק?‬
‫שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬מציע תמיכה אישית מטעם הטכנאים של ‪ ,Samsung‬המסייעים בביצוע הפעולות הבאות‬
‫מרחוק‪:‬‬
‫• •אבחון הטלוויזיה‬
‫• •כוונון הגדרות הטלוויזיה‬
‫• •איפוס הטלוויזיה להגדרות יצרן‬
‫• •התקנת עדכוני קושחה מומלצים‬
‫כיצד מתבצעת התמיכה מרחוק?‬
‫תוכל להגיע בקלות לשירות התמיכה מרחוק ‪ Samsung Remote Support‬עבור הטלוויזיה שלך‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬פנה אל מרכז השירות של ‪ Samsung‬ובקש תמיכה מרחוק‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬פתח את התפריט בטלוויזיה ועבור אל המקטע תמיכה‪( .‬‬
‫>‬
‫הגדרות > תמיכה)‬
‫‪3 .3‬בחר ניהול מרחוק ולאחר מכן קרא ואשר את הסכמי השירות‪ .‬כאשר מופיע מסך ה‪ ,PIN-‬ספק את מספר ה‪ PIN-‬לטכנאי‪.‬‬
‫‪4 .4‬לאחר מכן הטכנאי יקבל גישה לטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫חיישן ‪ Eco‬ובהירות המסך‬
‫חיישן ‪ ECO‬מכוונן באופן אוטומטי את הבהירות של הטלוויזיה‪ .‬תכונה זו מודדת את עוצמת האור בחדר‪ ,‬וממטבת את בהירות הטלוויזיה‬
‫באופן אוטומטי כדי להפחית את צריכת החשמל‪ .‬אם ברצונך להשבית פונקציה זו‪ ,‬עבור אל‬
‫>‬
‫הגדרות > כללי > פתרון ‪> ECO‬‬
‫זיהוי אור הסביבה‪.‬‬
‫• •אם המסך כהה מדי בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שהדבר נגרם על‪-‬ידי זיהוי אור הסביבה‪.‬‬
‫• •חיישן ‪ Eco‬נמצא בחלק התחתון של הטלוויזיה‪ .‬אל תחסום את החיישן באמצעות חפץ כלשהו‪ .‬הדבר עלול להפחית את בהירות‬
‫התמונה‪.‬‬
‫עברית ‪16 -‬‬
‫תחזוקת הטלוויזיה‬
‫• •אם הודבקה מדבקה על מסך הטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שיישאר עליו לכלוך לאחר‬
‫הסרתה‪ .‬הסר את הלכלוך לפני הצפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫• •החלק החיצוני והמסך של הטלוויזיה עלולים להישרט במהלך הניקוי‪ .‬כדי‬
‫למנוע שריטות‪ ,‬הקפד לנקות את החלק החיצוני ואת המסך בזהירות באמצעות‬
‫מטלית רכה‪.‬‬
‫• •אין להתיז מים או נוזל כלשהו ישירות על הטלוויזיה‪ .‬חדירה של נוזל כלשהו‬
‫לתוך המוצר עלולה לגרום לכשל‪ ,‬לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫• •כדי לנקות את המסך‪ ,‬כבה את הטלוויזיה‪ ,‬ולאחר מכן נקה בעדינות כתמים‬
‫וטביעות אצבע מהלוח באמצעות מטלית מיקרופייבר‪ .‬נקה את הגוף או הלוח‬
‫של הטלוויזיה בעזרת מטלית מיקרופייבר הטבולה במעט מים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬נגב‬
‫באמצעות מטלית יבשה‪ .‬במהלך הניקוי‪ ,‬אל תפעיל כוח על המשטח משום‬
‫שאתה עלול להסב נזק ללוח‪ .‬לעולם אין להשתמש בנוזלים דליקים (כגון בנזן‬
‫או חומר מדלל) או בחומרי ניקוי‪ .‬להסרת כתמים עיקשים‪ ,‬התז כמות קטנה‬
‫של חומר לניקוי מסכים על‪-‬גבי מטלית מיקרופייבר ונגב את הכתמים בעזרת‬
‫המטלית‪.‬‬
‫עברית ‪17 -‬‬
‫‪0 07‬מפרטים ומידע נוסף‬
‫מפרטים‬
‫שם הדגם‬
‫‪QE43Q60R‬‬
‫‪QE49Q60R / QE49Q65R‬‬
‫רזולוציית תצוגה‬
‫‪‎3840 x 2160‬‬
‫‪‎3840 x 2160‬‬
‫גודל המסך‬
‫נמדד באלכסון‬
‫קול (פלט)‬
‫מידות (ר ‪ x‬ג ‪ x‬ע)‬
‫גוף‬
‫עם מעמד‬
‫משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫עם מעמד‬
‫שם הדגם‬
‫רזולוציית תצוגה‬
‫גודל המסך‬
‫נמדד באלכסון‬
‫קול (פלט)‬
‫מידות (ר ‪ x‬ג ‪ x‬ע)‬
‫גוף‬
‫עם מעמד‬
‫‪ 43‬אינץ‬
‫‪ 49‬אינץ‬
‫‪ 108‬ס"מ‬
‫‪ 123‬ס"מ‬
‫‪‎20 W‬‏‏‬
‫‪‎20 W‬‏‏‬
‫‪x 562.9 x 969.6‬‏‪ 58.4‬מ"מ‬
‫‪x 637.1 x 1101.4‬‏‪ 59.2‬מ"מ‬
‫‪x 635.3 x 969.6‬‏‪ 214.1‬מ"מ‬
‫‪x 715.7 x 1101.4‬‏‪ 263.9‬מ"מ‬
‫‪ 10.2‬ק"ג‬
‫‪ 14.0‬ק"ג‬
‫‪ 10.4‬ק"ג‬
‫‪ 14.3‬ק"ג‬
‫‪QE55Q60R / QE55Q65R‬‬
‫‪QE65Q60R / QE65Q65R‬‬
‫‪‎3840 x 2160‬‬
‫‪‎3840 x 2160‬‬
‫‪ 55‬אינץ‬
‫‪ 65‬אינץ‬
‫‪ 138‬ס"מ‬
‫‪ 163‬ס"מ‬
‫‪‎20 W‬‏‏‬
‫‪‎20 W‬‏‏‬
‫‪x 713.5 x 1237.2‬‏‪ 58.7‬מ"מ‬
‫‪x 836.6 x 1456.1‬‏‪ 59.2‬מ"מ‬
‫‪x 790.9 x 1237.2‬‏‪ 263.9‬מ"מ‬
‫‪x 917.0 x 1456.1‬‏‪ 322.8‬מ"מ‬
‫משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫עם מעמד‬
‫‪ 18.6‬ק"ג‬
‫‪ 26.0‬ק"ג‬
‫‪ 18.9‬ק"ג‬
‫‪ 26.4‬ק"ג‬
‫שם הדגם‬
‫‪QE75Q60R / QE75Q65R‬‬
‫‪QE82Q60R‬‬
‫‪‎3840 x 2160‬‬
‫‪‎3840 x 2160‬‬
‫רזולוציית תצוגה‬
‫גודל המסך‬
‫נמדד באלכסון‬
‫קול (פלט)‬
‫מידות (ר ‪ x‬ג ‪ x‬ע)‬
‫גוף‬
‫עם מעמד‬
‫משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫עם מעמד‬
‫עברית ‪18 -‬‬
‫‪ 75‬אינץ‬
‫‪ 82‬אינץ‬
‫‪ 189‬ס"מ‬
‫‪ 207‬ס"מ‬
‫‪‎20 W‬‏‏‬
‫‪‎20 W‬‏‏‬
‫‪x 965.0 x 1683.2‬‏‪ 60.4‬מ"מ‬
‫‪x 1052.4 x 1838.0‬‏‪ 61.2‬מ"מ‬
‫‪x 1053.4 x 1683.2‬‏‪ 346.6‬מ"מ‬
‫‪x 1147.7 x 1838.0‬‏‪ 387.3‬מ"מ‬
‫‪ 38.9‬ק"ג‬
‫‪ 46.8‬ק"ג‬
‫‪ 39.4‬ק"ג‬
‫‪ 48.0‬ק"ג‬
‫תנאים סביבתיים‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫לחות הפעלה‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫לחות אחסון‬
‫‪)104‎°F‬‬
‫‪‎5‬עד ‪‎‬‬
‫‪40‎°C‬‏(‪ 0°‎F‬‏‬
‫‪ ‎10‎°‎C‬עד‪‎ ‎‬‬
‫‪ 10%‬עד ‪ ,80%‬ללא עיבוי‬
‫‪)113‎°F‬‬
‫‪ 4‎°F‬‏‪‎-‬עד ‪‎‬‬
‫‪ -20°‎C‬עד‪45°‎C‎‬‏( ‪‎‬‬
‫‪ 5%‬עד ‪ ,95%‬ללא עיבוי‬
‫• •העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא מתן הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫• •לקבלת מידע אודות ספק המתח ומידע נוסף אודות צריכת החשמל‪ ,‬עיין בתווית הדירוג המוצמדת למוצר‪.‬‬
‫• •תווית הדירוג מחוברת לחלק האחורי של הטלוויזיה‪( .‬בדגמים מסוימים תווית הדירוג נמצאת בחלק הפנימי של מכסה נקודת‬
‫החיבור‪).‬‬
‫צמצום צריכת החשמל‬
‫לאחר כיבוי הטלוויזיה היא עוברת למצב המתנה‪ .‬במצב המתנה הטלוויזיה ממשיכה לצרוך מעט חשמל‪ .‬כדי להפחית את צריכת‬
‫החשמל‪ ,‬נתק את כבל המתח כשאין בכוונתך להשתמש בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך‪.‬‬
‫רישיונות‬
‫‪The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or‬‬
‫‪registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.‬‬
‫אזהרה – כדי למנוע התפשטות אש‪ ,‬יש להקפיד ולהרחיק מההתקן נרות או עצמים אחרים עם להבות חשופות‪.‬‬
‫עברית ‪19 -‬‬
-00
‫ ברחבי העולם‬SAMSUNG ‫צור קשר עם‬
.Samsung ‫ פנה למרכז השירות של‬,Samsung ‫אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי‬
‫אתר אינטרנט‬
Samsung ‫מרכז השירות של‬
‫מדינה‬
www.samsung.com/sg/support
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
SINGAPORE
www.samsung.com/au/support
1300 362 603
AUSTRALIA
www.samsung.com/nz/support
0800 726 786
NEW ZEALAND
www.samsung.com/vn/support
1800 588 889
VIETNAM
www.samsung.com/th/support
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
THAILAND
www.samsung.com/mm/support
+95-1-2399-888
MYANMAR
www.samsung.com/th/support
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
CAMBODIA
+856-214-17333
LAOS
www.samsung.com/my/support
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
MALAYSIA
www.samsung.com/id/support
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
INDONESIA
www.samsung.com/ph/support
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
PHILIPPINES
www.galaxymobile.jp/jp/support
0120-363-905
JAPAN
www.samsung.com/in/support
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
INDIA
www.samsung.com/in/support
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
NEPAL
www.samsung.com/in/support
09612300300
08000300300 (Toll free)
BANGLADESH
www.samsung.com/in/support
+9411SAMSUNG (+94117267864)
SRI LANKA
www.samsung.com/eg/support
08000-7267864
16580
EGYPT
www.samsung.com/n_africa/support
3004
ALGERIA
www.samsung.com/iran/support
021-8255 [CE]
IRAN
www.samsung.com/il/support
*6963
ISRAEL
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/sa/support (Arabic)
(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
SAUDI ARABIA
www.samsung.com/pk/support
0800-Samsung (72678)
PAKISTAN
www.samsung.com/n_africa/support
80 100 012
TUNISIA
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/n_africa/support
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
U.A.E
800-SAM CS (800-72627)
OMAN
183-CALL (183-2255)
KUWAIT
8000-GSAM (8000-4726)
BAHRAIN
800-CALL (800-2255)
QATAR
444 77 11
TURKEY
0800-22273
06 5777444
JORDAN
1299
LEBANON
80010080
IRAQ
080 100 22 55
MOROCCO
.‫ כל הזכויות שמורות‬.‎© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd.‎
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising