Samsung | SM-R500 | User guide | Samsung Galaxy Watch Active Brugervejledning

Samsung Galaxy Watch Active Brugervejledning
BRUKERHÅNDBOK
SM-R500
Norwegian. 09/2019. Rev.1.1
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
5
Om Galaxy Watch Active
5
Les dette først
27 Bruke Galaxy Watch Active uten en
mobilenhet
28 Kontrollere skjermen
28
31
32
33
35
11 Enhetsoppsett
11
12
14
Innhold i produktesken
Galaxy Watch Active
Trådløs lader
35 Klokke
15 Batteri
15
16
17
19
35
36
37
37
Lade batteriet
Tips og forholdsregler for
batterilading
Trådløs lading
Strømsparingsmodus
38
39
40
Ta på Galaxy Watch Active
Tips og forholdsregler for båndet
Bytte ut båndet
47 Angi tekst
24 Koble Galaxy Watch Active til en
mobilenhet
26
Varselspanel
Vise innkommende varsler
Velge apper for å motta varsler
40 Hurtigpanel
23 Slå Galaxy Watch Active på og av
24
24
Klokkeskjermbilde
Endre klokkefront
Aktivere klokke alltid på-funksjonen
Bare klokke-modus
38 Varsler
20 Bruke Galaxy Watch Active
20
21
21
Berøringsskjerm
Skjermkomposisjon
Slå skjermen på og av
Bytte skjermbildet
Låseskjerm
47
47
48
49
Installere Galaxy Wearable-appen
Koble Galaxy Watch Active til en
mobilenhet via Bluetooth
Ekstern tilkobling
2
Innledning
Bruke taleinndata
Bruke uttrykksikoner
Bruke inndatamodus for håndskrift
eller tastaturet
Innholdsfortegnelse
Apper og funksjoner
87 Musikk
87
87
87
88
51 Meldinger
53 Telefon
53
53
55
Innledning
Motta anrop
Ringe
88
89
55 Kontakter
Innledning
Spille av musikk
Importere musikk
Spille musikk med Galaxy Watch
Active
Spille musikk fra mobilenheten
Spille musikk uten å koble til en
mobilenhet
57 Samsung Pay
89 Reminder
58 Samsung Health
90 Kalender
58
61
62
64
65
66
73
75
77
79
81
82
83
84
85
85
Innledning
Daglig aktivitet
Skritt
Etasjer
Kalorier
Trene
Søvn
Puls
Stress
Mat
Vekthåndtering
Vann
Koffein
Sammen
Innstillinger
Tilleggsinformasjon
91 Bixby
91
91
92
Innledning
Starte Bixby
Angi språk
92 Vær
93 Alarm
94 Verdensklokke
94 Galleri
94
95
96
Importere og eksportere bilder
Vise bilder
Slette bilder
96 Finn telefonen
97 Finn klokken min
98 SOS-meldinger
86 GPS
99 E-post
99 Galaxy Store
3
Innholdsfortegnelse
100 Innstillinger
100
100
101
101
102
103
107
108
108
109
109
111
111
112
112
122
123
124
125
125
126
Innledning
Urskiver
Vibrasjon
Skjerm
Avansert
Tilkoblinger
Apper
Sikkerhet
Konto
Tilgjengelighet
Generelt
Batteri
Om klokken
Koble til ny telefon
Koble til telefon
127 Urskiver
127 Oppdag
Bruke Galaxy Watch Active
128 Innledning
128 Bruke en personlig trener for helsen
din
128 Oppnå ditt daglige aktivitetsmål
129 Kontrollere stress og søvnkvalitet
129 Oppleve forbedrede treningsøvelser
Galaxy Wearable-app
130 Bruke som en intelligent planlegger
113 Innledning
130 Sjekke dagens informasjon
131 Administrere min hverdag
133 Bruke dobbel klokke når du er
utenlands
133 Bruke en praktisk påminnelse
115 Start
115
115
115
115
116
116
116
117
118
119
119
120
121
122
Finn klokken min
Konto og sikkerhetskopi
Synkroniser telefoninnst.
Tilgjengelighet
Om klokken
Om Galaxy Wearable
Om klokken
Betaling
Galaxy Store
Samsung Health
Samsung Pay
SmartThings
Varsler
Apper
Widgeter
Vibrasjon
Skjerm
Avansert
Legg til innhold på klokken
Send SOS-forespørsler
Tillegg
134 Feilsøking
138 Ta ut batteriet
4
Komme i gang
Om Galaxy Watch Active
Galaxy Watch Active er en smartklokke som kan analysere treningsmønsteret ditt, administrere
helsen din og lar deg bruke en rekke praktiske apper for å foreta telefonsamtaler og spille musikk.
Du kan enkelt starte de forskjellige funksjonene ved hjelp av et enkelt trykk og du kan også
endre klokkefront etter din egen smak.
Koble Galaxy Watch Active til en mobilenhet for å utvide din opplevelse med mobilenheten din,
eller bruk Galaxy Watch Active alene, uten å koble den til en mobilenhet.
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, modellspesifikasjoner og
enhetens programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre
leverandører enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at Galaxy Watch Active eller apper ikke fungerer som de skal.
5
Komme i gang
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med Galaxy
Watch Active, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene
for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Standardapper som følger med Galaxy Watch Active kan bli oppdatert og ikke lenger
støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med Galaxy Watch
Active, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du
tjenesteleverandørene.
• Endring av Galaxy Watch Active operativsystem eller installering av programvare fra
uoffisielle kilder kan føre til feil på Galaxy Watch Active og ødeleggelse eller tap av data.
Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
• Enkelte funksjoner vil kanskje ikke fungere som beskrevet i denne håndboken, avhengig av
produsent og modell på den mobile enheten som du kobler til Galaxy Watch Active.
• Du kan se berøringsskjermen tydelig selv i sterkt utendørs sollys ved å automatisk justere
kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av måten Galaxy Watch Active er laget
på, kan det oppstå etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer hvis du viser
statiske bilder i lengre perioder.
– – Det anbefales å ikke bruke statiske bilder på en del av eller hele berøringsskjermen over
lengre perioder og å slå av berøringsskjermen når du ikke bruker Galaxy Watch Active.
– – Du kan konfigurere berøringsskjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker
den. Trykk på
(Innstillinger) i appskjermbildet på Galaxy Watch Active, trykk så på
Skjerm → Tidsavbrudd, og velg deretter hvor lenge du vil at enheten skal vente før
berøringsskjermen slås av.
– – For å stille inn berøringsskjermen slik at lysstyrken justeres automatisk etter omgivelsene,
trykk på
(Innstillinger) i appskjermbildet på Galaxy Watch Active, trykk så på Skjerm
→ Automatisk lav lysstyrke, og trykk deretter på bryteren for å aktivere.
6
Komme i gang
• Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal
Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se FCC-IDen til Galaxy Watch Active. For å vise FCC ID-en trykker du på
(Innstillinger) på skjermen
til Galaxy Watch Active og trykker på Om klokken → Enhet og kontrollerer deretter FCC
ID-en under FCC-sertifisering.
Opprettholde vann- og støvbestandigheten
Enheten er vann- og støvbestandig. Følg disse tipsene nøye for å sørge for at enheten forblir
vann- og støvbestandig. Hvis du ikke følger disse tipsene, kan enheten bli skadet.
• Ikke eksponer enheten for kraftige vannbevegelser.
• Ikke bruk enheten hvis du dykker, snorkler eller utfører vannaktiviteter i hurtigflytende vann.
• Hvis enheten er våt eller hendene dine er våte, må du tørke enheten og/eller hendene
grundig før du håndterer enheten.
• Hvis enheten utsettes for rent vann, må du tørke grundig av den med en ren og myk klut.
Hvis enheten utsettes for andre væsker, som saltvann, vann i svømmebasseng, såpevann,
olje, parfyme, solkrem, håndrengjøringsmiddel eller kjemiske produkter som kosmetikk, skal
du skylle den med rent vann og tørke grundig av den med en ren og myk klut. Hvis du ikke
følger disse instruksjonene, kan enhetens ytelse og utseende bli påvirket.
• Hvis enheten faller i bakken eller utsettes for slag, kan vann- og støvbeskyttelsen bli
forringet.
• Ikke demonter enheten. Vann- og støtbeskyttelsen til enheten kan bli skadet.
• Ikke utsett enheten for store endringer i lufttemperatur eller vanntemperatur.
• Ikke tørk enheten med en varmemaskin, slik som en hårføner.
• Vannbeskyttelsen til enheten kan bli skadet i en badstue.
7
Komme i gang
• Det kan hende at berøringsskjermen og andre funksjoner ikke virker som de skal hvis
enheten brukes i vann.
• Enheten har blitt testet i et kontrollert miljø og er sertifisert for å være vann- og
støvtett under spesifikke situasjoner og forhold. (Møter kravene til vanntetthet ved en
vanndybde på 50 meter som beskrevet i den internasjonale standarden ISO 22810:2010
og enheten kan brukes på grunt vann. Møter kravene til støvtetthet som beskrevet av
klassifiseringen IEC 60529 IP6X.)
Forholdsregler for overoppvarming
Hvis du føler ubehag på grunn av overoppvarming, må du slutte å bruke den og ta den av
håndleddet.
For å unngå problemer, slik som funksjonsfeil på enheten, ubehag eller skader i huden
og tapping av batteriet, vises en advarsel på enheten hvis den kommer opp i en bestemt
temperatur. Når den første advarselen vises, blir alle enhetsfunksjoner deaktivert til enheten
kjøles ned til en spesifikk temperatur.
Hvis temperaturen i enheten fortsetter å stige, vises en ny advarsel. Ved dette tidspunkt slås
enheten av. Ikke bruk enheten igjen før den er nedkjølt til en spesifikk temperatur.
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
8
Komme i gang
Rengjøring og vedlikehold av Galaxy Watch Active
Følg punktene nedenfor for å sikre at Galaxy Watch Active fungerer som den skal og beholder
utseendet sitt. Hvis du ikke gjør dette, kan Galaxy Watch Active føre til hudirritasjon.
• Unngå at enheten utsettes for støv, svette, blekk, olje og kjemiske produkter, som for
eksempel kosmetikk, antibakteriemiddel, håndrensemiddel, rengjøringsmiddel og
insektmiddel. De eksterne og interne delene til Galaxy Watch Active kan bli skadet eller det
kan føre til redusert ytelse. Hvis Galaxy Watch Active utsettes for noe av dette, bruker du en
lofri myk klut til å rengjøre den.
• Ikke bruk såpe, rengjøringsmidler, slipemidler og trykkluft når du rengjør Galaxy Watch
Active og ikke rengjør den med ultrasoniske bølger eller eksterne varmekilder. Dette kan
føre til skader på Galaxy Watch Active. Hudirritasjon kan forårsakes av såpe, vaskemidler og
hånddesinfiseringsmidler, eller rengjøringsmidler som blir værende på Galaxy Watch Active.
• Rengjør håndleddet og båndet etter trening eller svetting. Rengjør Galaxy Watch Active med
rent vann, tørk den av med litt antiseptisk middel og tørk Galaxy Watch Active nøye.
• Når du tar av solkrem, fuktighetskrem eller olje bruker du et såpefritt vaskemiddel før du
skyller og tørker Galaxy Watch Active nøye.
• Hvis båndet til Galaxy Watch Active får flekker eller annet materiale på seg, tørker du det av
med en fuktig, myk tannbørste.
9
Komme i gang
Vær varsom hvis du er allergisk mot noen av materialene på Galaxy Watch
Active
• Samsung har testet for skadelige materialer på Galaxy Watch Active gjennom interne og
eksterne sertifikatmyndigheter, inkludert testen for alle materialer som er i kontakt med hud,
hudgiftighetstesten og testen ved bruk av Galaxy Watch Active.
• Galaxy Watch Active inneholder nikkel. Vær forsiktig hvis huden din er overfølsom eller du
har en allergi mot noen av materialene på Galaxy Watch Active.
– – Nikkel: Galaxy Watch Active inneholder en liten mengde nikkel, som er under
referansepunktet i de europeiske REACH-bestemmelsene. Du blir ikke utsatt for nikkel
på innsiden Galaxy Watch Active, og Galaxy Watch Active har bestått den internasjonale
sertifiseringstesten. Men hvis du er overfølsom for nikkel, må du være forsiktig når du har
på Galaxy Watch Active.
• Bare materialer som overholder standardene til U.S Consumer Product Safety Commission
(CPSC), EU-landene og andre internasjonale standarder, brukes til å lage en Galaxy Watch
Active.
• Du finner mer informasjon om hvordan Samsung håndterer kjemikalier på Samsungs
nettsted (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
10
Komme i gang
Enhetsoppsett
Innhold i produktesken
Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.
• Utstyret som leveres med Galaxy Watch Active, tilhørende bilder, samt annet
tilgjengelig tilbehør kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for Galaxy Watch Active, og det er ikke
sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at
dette er kompatibelt med Galaxy Watch Active før kjøp.
• Det kan hende at Galaxy Watch Active og enkelt tilbehør ikke har den samme
beskyttelsen mot vann og støv.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
11
Komme i gang
Galaxy Watch Active
Atmosfærisk
trykksensor
Mikrofon
GPS-antenne
NFC-antenne
Berøringsskjerm
Tilbake-tast
Lyssensor
Hjem-tast
(strømtast)
Trykkventil
Pulssensor
Bånd
12
Komme i gang
Enheten og enkelt tilbehør (solgt separat) inneholder magneter. American Heart
Association (USA) og Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
(Storbritannia) advarer begge om at magneter kan påvirke funksjonen i innopererte
pacemakere, kardiovertere (ICD-enheter), defibrillatorer, insulinpumper eller andre
elektronisk-medisinske enheter (samlet kalt ”medisinsk enhet”) innenfor en avstand på
15 cm. Hvis du bruker slike medisinske enheter av noe slag, MÅ DU IKKE BRUKE DENNE
ENHETEN OG ENKEL TILBEHØR (SOLGT SEPARAT) UTEN FØRST Å HA KLARERT DETTE
MED LEGEN DIN.
• Ikke oppbevar enheten og enkelt tilleggsutstyr (solgt separat) nær magnetiske felt.
Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan
bli skadet av magnetiske felt.
• Sørg for at båndet holdes rent. Kontakt med urenheter, som for eksempel støv og
fargestoffer, kan føre til flekker på båndet som ikke kan fjernes helt.
• Ikke dytt skarpe gjenstander inn i den atmosfæriske trykksensoren, trykkventilen
eller mikrofonen. Indre komponenter i Galaxy Watch Active eller funksjonen for
vannbestandighet kan bli skadet.
• Hvis du bruker enheten når glasset eller akryldekslet er ødelagt, kan det oppstå risiko
for personskade. Bruk bare enheten etter at den har blitt reparert ved et Samsungservicesenter.
• Kontroller at det ikke er noen hindringer i veien for mikrofonen til Galaxy Watch Active
når du snakker i den.
• Trykkventilen sikrer at de indre delene til Galaxy Watch Active og sensorene fungerer
riktig når du bruker Galaxy Watch Active i et miljø hvor atmosfærisk trykk endres.
13
Komme i gang
Taster
Tast
Funksjon
• Trykk på og hold inne for å slå Galaxy Watch Active på eller
av.
• Trykk på for å slå på skjermen.
Hjem/strøm
• Trykk på og hold inne i mer enn 7 sekunder for å starte
Galaxy Watch Active på nytt.
• Trykk for å åpne appskjermbildet når du er inne i
klokkeskjermbildet.
• Trykk for å åpne klokkeskjermbildet når du er inne i et annet
skjermbilde.
Tilbake
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Trådløs lader
Overflate for
trådløs lading
Ikke utsett den trådløse laderen for vann, da den trådløse laderen ikke har samme
beskyttelse mot vann som Galaxy Watch Active.
14
Komme i gang
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet før du bruker den for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt
den.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Bruk av ladere eller kabler
som ikke er godkjente kan føre til at batteriet eksploderer eller ødelegger Galaxy Watch
Active.
• Bruk kun den trådløse laderen som følger med enheten. Galaxy Watch Active kan ikke
lades riktig med en trådløs lader produsert av en tredjepart.
• Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader
som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke
utstyrt med en strømbryter så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå
unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig
under lading.
1
2
Koble den trådløse laderen til laderen og plugg laderen til en stikkontakt.
Plasser Galaxy Watch Active inn i den trådløse laderen og juster midten på baksiden av
Galaxy Watch Active med midten på den trådløse laderen.
Trådløs lader
15
Komme i gang
3
Etter fullstendig oppladning, kobler du Galaxy Watch Active fra den trådløse laderen.
Først frakobler du den trådløse laderen fra laderen og deretter frakobler du laderen fra
stikkontakten.
Kontrollere ladestatusen
Trykk på en av knappene til Galaxy Watch Active for å slå på skjermen mens den er på den
trådløse laderen.
Hvis du lader batteriet når Galaxy Watch Active er slått av, kan du trykke på hvilken som helst tast
for å kontrollere ladestatusen på skjermen.
Hvis du lader batteriet når Galaxy Watch Active er slått på, kan du trykke på skjermen for å
kontrollere ladestatusen.
Tips og forholdsregler for batterilading
• Hvis det er hindringer mellom Galaxy Watch Active og den trådløse ladedokken, kan det
hende at Galaxy Watch Active ikke blir riktig oppladet. Unngå at Galaxy Watch Active og den
trådløse laderen kommer i kontakt med svette, væsker eller støv.
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er helt utladet, vil ikke Galaxy Watch Active kunne slås på umiddelbart når den
trådløse laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du slår på Galaxy
Watch Active.
• Hvis du bruker flere apper samtidig, tømmes batteriet raskt. For å unngå at strømmen blir
borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse
appene.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre
til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
• Hvis Galaxy Watch Active lades sammen med andre enheter i en multilader, kan ladningen ta
lengre tid.
• Galaxy Watch Active kan brukes mens den lades, men det kan ta lengre tid å lade batteriet
helt opp.
16
Komme i gang
• Hvis Galaxy Watch Active mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende
at berøringsskjermen ikke fungerer. Hvis dette skjer, kobler du Galaxy Watch Active fra den
trådløse laderen.
• Mens Galaxy Watch Active lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke
levetiden eller ytelsen til Galaxy Watch Active. Hvis batteriet blir varmere enn normalt, kan
det hende at laderen vil stoppe oppladingen for din sikkerhet. Hvis dette oppstår, kan du
fortsette ladningen av Galaxy Watch Active etter at du har latt den kjøle seg ned ved å ta den
ut av den trådløse laderen.
• Hvis Galaxy Watch Active ikke lades på riktig måte, må du ta Galaxy Watch Active til et
Samsung-servicesenter.
• Ikke bruk en bøyd eller skadd USB-kabel. Hvis USB-kabelen er skadet, slutter du å bruke den.
Trådløs lading
Galaxy Watch Active har en innebygd spole for trådløs ladning. Du kan lade opp batteriet ved
hjelp av en plate for trådløs lading eller en annen enhet som fungerer som en plate for trådløs
lading. Platen for trådløs lading og andre enheter som fungerer som plate for trådløs lading
selges separat.
Lade batteriet med en plate for trådløs lading
1
Plasser midten av baksiden til Galaxy Watch Active på midten av platen for trådløs lading.
17
Komme i gang
2
Etter fullstendig oppladning tar du Galaxy Watch Active av platen for trådløs lading.
Forholdsregler for trådløs ladning
Ikke plasser Galaxy Watch Active på platen for trådløs lading hvis ledende materialer,
slik som metallobjekter eller magneter, ligger mellom Galaxy Watch Active og platen for
trådløs lading.
Dette kan føre til at Galaxy Watch Active ikke lades riktig eller at den overoppvarmes og
Galaxy Watch Active kan bli ødelagt.
• Bruk Samsung-godkjent plate for trådløs lading. Hvis du bruker andre plater for
trådløs lading, kan det hende at batteriet ikke lades riktig.
• Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelige plater for trådløs
lading.
Lade batteriet med PowerShare
1
Plasser midten av baksiden til Galaxy Watch Active på enheten som fungerer som en plate
for trådløs lading.
Plasseringen av den trådløse ladespolen varierer avhengig av enheten. Juster enheten
og Galaxy Watch Active slik at du får en god tilkobling.
Enheten som fungerer som
en plate for trådløs lading
18
Komme i gang
2
Etter fullstendig oppladning, kobler du Galaxy Watch Active fra enheten.
• For å oppnå riktig ladning må du ikke flytte eller bruke enheten eller Galaxy Watch
Active mens den lades.
• Hvis du lader Galaxy Watch Active mens du lader enheten som fungerer som en plate
for trådløs lading, kan det hende at ladehastigheten reduseres eller at Galaxy Watch
Active ikke lades riktig, avhengig av ladertypen.
• Ladehastigheten eller -effektiviteten kan variere avhengig av enhetens tilstand eller
omgivelsene.
• Hvis gjenstående batteristrøm til enheten som fungerer som en plate for trådløs
lading faller under et visst nivå, vil strømdelingen stoppe.
• Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelige enheter som
fungerer som plater for trådløs lading.
Strømsparingsmodus
Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
• Viser fargene på skjermen som gråtoner.
• Deaktiverer Wi-Fi-nettverket.
• Begrenser alle funksjoner bortsett fra funksjonene for anrop, melding og varsler.
• Varsler for apper som krever en nettverkstilkobling blir ikke mottatt når Galaxy Watch Active
ikke er tilkoblet mobilenheten.
• Begrenser ytelsen til CPU-en til Galaxy Watch Active.
På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Batteri → Strømsparing → .
→
Eller trykk på
på hurtigkontrollpanelet for å aktivere strømsparingsmodusen. Se
Hurtigpanel for mer informasjon om hvordan du åpner hurtigpanelet.
For å deaktivere denne modusen, trykker du på Slå av på bunnen av skjermbildet for
strømsparingsmodus og trykker på . Eller trykk på
på hurtigkontrollpanelet for å
deaktivere strømsparingsmodusen.
19
Komme i gang
Bruke Galaxy Watch Active
Ta på Galaxy Watch Active
Åpne spennen og plasser båndet rundt håndleddet. Juster båndet slik at det sitter godt rundt
håndleddet, sett tappen inn i et justeringshull, og fest spennen for å lukke det.
Ikke bøy båndet for mye. Dette kan føre til skader på Galaxy Watch Active.
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch Active må Galaxy Watch Active
sitte godt på underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch Active riktig
for mer informasjon.
• Når visse materialer kommer i kontakt med baksiden til Galaxy Watch Active, kan det
hende at Galaxy Watch Active registrerer at du har den på håndleddet.
• Hvis Galaxy Watch Active ikke registrerer at en bevegelse har forekommet i løpet av
10 minutter, kan det hende at Galaxy Watch Active registrerer at du ikke har den på
håndleddet.
20
Komme i gang
Tips og forholdsregler for båndet
• Når du har på Galaxy Watch Active over lengre tid eller foretar høyintensiv trening mens du
har den på, kan det oppstå hudirritasjon på grunn av friksjon og trykk. Hvis du har på Galaxy
Watch Active over lengre tid, bør du ta av Galaxy Watch Active og ikke ha den på i flere timer.
• Hudirritasjoner kan oppstå som følge av allergi, miljøfaktorer, andre faktorer eller når huden
din blir utsatt for såpe eller svette over lengre perioder. I dette tilfellet slutter du å bruke
Galaxy Watch Active og venter i 2 eller 3 dager til symptomene avtar. Hvis symptomene
vedvarer eller blir verre, må du kontakte legen øyeblikkelig.
• Pass på at huden din er tørr før du tar på Galaxy Watch Active. Hvis du har på Galaxy Watch
Active i lengre tid, kan huden din bli påvirket.
• Hvis du har på Galaxy Watch Active i vann, må du fjerne fremmedelementer fra huden din og
Galaxy Watch Active og tørke dem skikkelig for å hindre hudirritasjon.
• Ikke bruk tilbehør unntatt Galaxy Watch Active i vann.
Bytte ut båndet
Løsne båndet fra Galaxy Watch Active for å bytte det ut med et nytt.
1
Skyv båndets fjær innover.
21
Komme i gang
2
Dra båndet vekk fra hoveddelen av Galaxy Watch Active.
3
Sett en ende av fjæren inn utspringet til båndet på Galaxy Watch Active.
22
Komme i gang
4
Skyv fjæren innover og koble til det nye båndet.
1
2
Slå Galaxy Watch Active på og av
Trykk på og hold inne Hjem-tasten (strømtasten) i noen sekunder for å slå på Galaxy Watch
Active.
Når du slår på Galaxy Watch Active for første gang eller tilbakestiller den, vises instruksjoner på
skjermen som ber deg laste ned og installere Galaxy Wearable-appen på mobilenheten din. Se
Koble Galaxy Watch Active til en mobilenhet for mer informasjon.
Slå av Galaxy Watch Active ved å trykke på og holde inne Hjem-tasten (strømtasten) og deretter
trykke på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
23
Komme i gang
Starte Galaxy Watch Active på nytt
Hvis Galaxy Watch Active stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne
Hjem-tasten (strømtasten) i minst 7 sekunder for å starte den på nytt.
Koble Galaxy Watch Active til en mobilenhet
Installere Galaxy Wearable-appen
Du kan bruke forskjellige funksjoner etter at du kobler Galaxy Watch Active til en mobilenhet. Du
må installere Galaxy Wearable-appen på den mobile enheten for å kunne koble Galaxy Watch
Active til den.
Avhengig av mobilenheten din kan du laste ned Galaxy Wearable-appen fra følgende steder:
• Samsung Android-enheter: Galaxy Store, Play Butikk
• Andre Android-enheter: Play Butikk
Du kan ikke installere Galaxy Wearable-appen på mobile enheter som ikke støtter
synkronisering med Galaxy Watch Active. Kontroller at mobilenheten er kompatibel med
Galaxy Watch Active.
Koble Galaxy Watch Active til en mobilenhet via Bluetooth
Galaxy Watch Active
1
Slå på Galaxy Watch Active og stryk oppover fra bunnen av skjermen.
2
Trykk på
Et skjermbilde vises for nedlasting og installasjon av Galaxy Wearable-appen.
for å velge et språk du vil bruke og følg instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil, kan du bruke Galaxy Watch Active uten å koble den til en mobilenhet kan du
se Bruke Galaxy Watch Active uten en mobilenhet.
24
Komme i gang
Mobil enhet
3
4
5
6
7
Start Galaxy Wearable-appen.
Om nødvendig oppdaterer du Galaxy Wearable-appen til den nyeste versjonen.
Trykk på Start reisen.
Velg enheten din på skjermen.
Hvis du ikke finner enheten din, trykker du på Min er ikke her.
Trykk på AKTIVER når Bluetooth-aktiveringsforespørselsvinduet vises.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Når du har fullført tilkoblingen, vises en veiledning på skjermen både på skjermen til Galaxy
Watch Active og mobilenheten. Følg instruksjonene på skjermen for å lære grunnleggende
kontroller for Galaxy Watch Active.
• Tilkoblingsmetodene og skjermbildene kan variere, avhengig av mobilenheten og
programvareversjonen.
• Når du kobler Galaxy Watch Active til en mobilenhet for første gang etter at du har
tilbakestilt den, kan det hende at batteriet til Galaxy Watch Active reduseres raskere
når du synkroniserer data, som f.eks. kontakter.
• Støttede mobile enheter og funksjoner kan variere, avhengig av område,
tjenesteleverandør og produsent.
25
Komme i gang
Koble Galaxy Watch Active til en ny mobilenhet
Når du kobler Galaxy Watch Active til en ny mobilenhet, blir Galaxy Watch Active tilbakestilt.
Når meldingen vises før du kobler til Galaxy Watch Active til en ny mobilenhet trykker du
på Sik.h.kop. data > for å sikkerhetskopiere de lagrede dataene på en sikker måte. For mer
informasjon om sikkerhetskopiering av Galaxy Watch Active, kan du se Administrere data på
Galaxy Watch Active.
1
2
På Apper-skjermen trykker du på
(Innstillinger) → Koble til ny telefon →
.
Forbindelsen mellom Galaxy Watch Active og mobilenheten avsluttes. Etter en lett
tilbakestilling går den automatisk inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
Start Galaxy Wearable-appen på den nye mobilenhet for å koble til Galaxy Watch Active.
Hvis mobilenheten du vil koble til allerede er tilkoblet en annen enhet, starter du Galaxy
→ Legg til ny enhet for å koble til
Wearable-appen på mobilenheten og trykker på
en ny enhet.
Ekstern tilkobling
Galaxy Watch Active og mobilenheten er koblet sammen via Bluetooth. Når en Bluetoothtilkobling ikke er tilgjengelig, kan du koble Galaxy Watch Active eksternt til den mobile enheten
din ved å bruke Samsung-kontoen din via Wi-Fi-nettverket. På denne måten kan du fremdeles
motta varsler fra den mobile enheten.
Hvis denne funksjonen slås på, åpner du Galaxy Wearable-appen på mobilenheten, trykker på
Start → Konto og sikkerhetskopi, deretter trykker du på Ekstern tilkobling-bryteren.
26
Komme i gang
Bruke Galaxy Watch Active uten en mobilenhet
Du kan bruke Galaxy Watch Active uten å koble den til en mobilenhet. Bruk Galaxy Watch Active
praktisk uten å koble den til en mobilenhet mens du foretar utendørsaktiviteter som fjellklatring
eller trening. Du kan angi at du skal bruke Galaxy Watch Active uten en mobilenhet når du slår på
Galaxy Watch Active for første gang eller tilbakestiller den.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker Galaxy Watch Active uten å
koble den til en mobilenhet.
• Gå til www.samsung.com for å se juridiske merknader som vises når du stiller inn
modusen Uten telefontilkobling for første gang.
1
2
3
4
5
6
7
8
Slå på Galaxy Watch Active og stryk oppover fra bunnen av skjermen.
Trykk på
og velg et språk du vil bruke.
Trykk på
, bla ned på skjermen og trykk her.
Kontroller meldingen og trykk på Fortsett >.
Les gjennom de betingede vilkårene og trykk på Godta >.
Les de ekstra vilkårene og velg de som du godtar og trykk deretter på Neste >.
Logg inn med Samsung-kontoen din.
Hvis du må gjenopprette data, gjenoppretter du dataene fra en annen Galaxy Watch Active
som er lagret på Samsung-kontoen din.
9 Angi en tidssone, dato og et klokkeslett.
10 Angi en PIN-kode for å gjenopprette eller sikkerhetskopiere data.
Åpne appskjermbildet og trykk på
(Innstillinger) → Koble til telefon →
og angi
PIN-koden for å koble Galaxy Watch Active til en mobilenhet mens du bruker Galaxy
Watch Active uten en mobilenhet.
27
Komme i gang
Kontrollere skjermen
Berøringsskjerm
• Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter.
Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge mye trykk på den med fingrene.
• Det anbefales å ikke bruke statiske bilder på en del av eller hele berøringsskjermen
over lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning i skjermen) eller
dobbeltkonturer.
• Galaxy Watch Active gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av
skjermen, da disse ligger utenfor berøringsområdet.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.
• Berøringsskjermen kan være utilgjengelig når vannlåsmodus er aktivert.
Trykke
For å åpne en app, velge et menyelement eller trykke på en knapp på skjermen, trykker du med
fingeren.
28
Komme i gang
Trykke på og holde
Trykk på og hold skjermen i to sekunder eller mer for å få tilgang til redigeringsmodus eller se
tilgjengelige alternativer.
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det dit du vil ha det, for å flytte det.
29
Komme i gang
Dobbelttrykke
Trykk raskt to ganger på et bilde for å zoome inn eller ut.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på et bilde for å zoome inn eller ut.
30
Komme i gang
Stryke
Stryk til venstre eller høyre for å vise andre paneler.
Skjermkomposisjon
Klokkeskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle skjermene på Galaxy Watch Active.
Du kan se på andre skjermbilder ved å trykke på knappen eller stryke fingeren på skjermen.
Klokke
Widgeter
Varsler
Legg til
widgeter.
Hvilke widgeter og varsler som er tilgjengelige, og hvordan disse er ordnet, kan variere,
avhengig av programvareversjonen.
31
Komme i gang
Legge til widgeter
Du kan legge til flere widgeter på startskjermbildet.
Bla til venstre på skjermen, trykk på
panel.
, og velg en widget. Den valgte widgeten vises i et nytt
Flytte widgeter
Trykk på og hold en widget, og dra den til ønsket sted.
Fjerne widgeter
Trykk på og hold en widget, og trykk deretter på
.
Slå skjermen på og av
Du slår på skjermen ved å trykke på Hjem-tasten eller Tilbake-tasten.
Hvis skjermen ikke slår seg på etter at du har trykket på skjermen, kan du trykke på
(Innstillinger) på appskjermbildet og så trykke på Avansert → Berøringsaktivering og deretter
trykke på bryteren for å aktivere den.
Dekk skjermen med håndflaten for å slå den av. Skjermen slås også automatisk av hvis Galaxy
Watch Active ikke brukes i løpet av et angitt tidsrom.
Du kan også slå på skjermen med oppvekkingsfunksjonen. På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Avansert → Aktiveringsbevegelse og trykker på bryteren for å aktivere den.
32
Komme i gang
Bytte skjermbildet
Veksle mellom klokke- og appskjermbildet
Trykk på Hjem-tasten på klokkeskjermbildet for å åpne appskjermbildet.
Hvis du vil gå tilbake til klokkeskjermbildet, trykker du på Hjem-tasten.
Vis nylige apper.
En app
Klokkeskjermbilde
Appskjermbildet
Appskjermbildet
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper som er installert på Galaxy Watch Active.
For å gå til neste eller forrige Appskjermbilde stryker du til venstre eller høyre på skjermen eller
trykker på
eller .
Hvilke apper som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av programvareversjonen.
33
Komme i gang
Åpne apper
På appskjermbildet trykker du på et app-ikon for å starte appen.
Hvis du vil starte en app fra listen over nylig brukte apper, trykker du på
på appskjermbildet.
(Nylig brukte apper)
Eller du kan stryke til venstre på skjermen og velg den nylig brukte appen eller ofte brukte appen
fra Appsnarveier-widgeten for å starte appen.
For å legge til en app du vil ha på Appsnarveier-widgeten, trykker du på
og legger til
appen. Hvis du ikke har plass til å legge til en ofte brukt app, trykker du og holder inne på
skjermen, trykk på REDIGER og trykk så på
på den tidligere tillagte appen for å legge
til en annen app.
Lukke apper
1
2
3
På appskjermbildet trykker du på
(Nylig brukte apper).
Stryk til venstre eller høyre på skjermen for å gå til appen som skal lukkes.
Trykk på
.
Du kan lukke alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på Lukk alle.
Gå tilbake til det forrige skjermbildet
Hvis du vil gå tilbake til det forrige skjermbildet, trykker du på Tilbake-tasten.
34
Komme i gang
Låseskjerm
Bruk skjermlåsfunksjonen for å beskytte personopplysninger ved å forhindre at andre får tilgang
til Galaxy Watch Active. Etter at du har aktivert skjermlåsfunksjonen, krever Galaxy Watch Active
en kode hver gang den skal låses opp.
Stille inn skjermlås
På appskjermbildet, trykker du på
låsemetoden.
(Innstillinger) → Sikkerhet → Lås → Type og velger
• Mønster: Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode med tall for å låse opp skjermen.
Klokke
Klokkeskjermbilde
Du kan kontrollere nåværende klokkeslett eller vise annen informasjon. Hvis klokkeskjermbildet
ikke vises, trykker du på Hjem-tasten for å returnere til klokkeskjermbildet.
35
Komme i gang
Endre klokkefront
Trykk og hold klokkeskjermbildet og stryk skjermen mot venstre eller høyre og velg en
klokkefront.
Du kan også tilpasse klokken ved å trykke på Tilpass.
For å laste ned flere klokkefronter fra Galaxy Store-appen trykker du på Galaxy Store.
Du kan også endre klokkefronten. På appskjermbildet trykker du på
→ Urskiver → Urskiver.
(Innstillinger)
Du kan også endre klokkefronten til Galaxy Watch Active på mobilenheten. Start Galaxy
Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Urskiver eller Oppdag. For å laste ned flere
klokkefronter fra Galaxy Store trykker du på VIS MER på Utvalgte urskiver.
Tilpasse et klokkeutseende med et bilde
Bruk et bilde som klokkeutseende etter at du har importert et bilde fra mobilenheten din. Se
Importere bilder fra den mobile enheten for mer informasjon om importering av bilder fra en
mobilenhet.
1
2
Trykk og hold klokkeskjermbildet og stryk skjermen mot venstre eller høyre og trykk deretter
på Tilpass i klokkeutseendet Mitt bilde+.
Trykk på skjermen, og trykk på Legg til bilde.
36
Komme i gang
3
Velg et bilde du vil bruke som klokkefront og trykk på OK → OK.
Du kan zoome inn eller ut av bildet ved å trykke raskt to ganger på bildet, eller du kan spre
to fingre fra hverandre eller klype dem sammen på et bilde. Når bildet zoomes inn, stryker du
på skjermen for å vise den delen av bildet på skjermen.
Du legger til ekstra bilder ved å stryke skjermen til venstre og velge Legg til bilde. Opptil
20 bilder kan legges til som klokkefronter. Bildene du legger til, roterer i rekkefølge.
4
Stryk på skjermen for å endre fargen eller skrifttypen og trykk på OK.
Aktivere klokke alltid på-funksjonen
Du kan angi at skjermen skal vise klokkeslettet når skjermen er slått av mens du har på deg
Galaxy Watch Active.
På hurtigpanelet trykker du på . Eller du kan trykke på
(Innstillinger) → Urskiver →
Klokke alltid på på appskjermbildet og deretter trykke på bryteren for å aktivere den.
Bare klokke-modus
Du kan bruke Galaxy Watch Active i bare klokke-modus. I bare klokke-modus vises bare
klokkeslettet og ingen andre funksjoner kan brukes.
På hurtigpanelet trykker du på . Eller du kant trykke på
(Innstillinger) og trykke på Batteri
på appskjermbildet for å åpne batteriadministrasjonsmenyen. Velg deretter Bare klokke og trykk
på .
For å deaktivere bare klokke-modus trykker du på og holder inne Hjem-tasten i mer enn tre
sekunder.
37
Komme i gang
Varsler
Varselspanel
Sjekk et varsel, som en ny melding eller et tapt anrop, på varselspanelet. På klokkeskjermbildet
stryker du til høyre for å åpne varselspanelet. Når det er varsler som du ikke har sjekket, er en
oransje prikk synlig på klokkeskjermen.
Varselsindikator
38
Komme i gang
Vise innkommende varsler
Når du mottar et varsel, vises informasjon om varselet, som f.eks. type eller når det ble mottatt,
på skjermen. Hvis mer enn to meldinger mottas stryker du til høyre eller venstre for å vise flere
meldinger.
Trykk på varselet for å vise detaljene.
Få tilgang til flere
alternativer.
Slette varsler
Slett et varsel ved å stryke oppover på skjermen mens du viser et varsel.
39
Komme i gang
Velge apper for å motta varsler
Velg en app fra mobilenheten din for å motta varsler på Galaxy Watch Active.
1
2
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Varsler og trykk på
bryteren.
Trykk på Administrer varsler og trykk på bryteren ved siden av appene for å motta varsler
fra dem på Galaxy Watch Active.
Hurtigpanel
På dette panelet kan du se gjeldende status til Galaxy Watch Active og konfigurere innstillinger.
Stryk nedover fra øverste kant på skjermen.
Når det finnes mer enn ni hurtiginnstillingsikoner, stryker du skjermen til venstre eller høyre for å
gå til neste eller forrige hurtigpanel.
Batterinivå-ikon
Statusikoner
Hurtiginnstillingsikoner
Tilkoblingsstatusen
til Galaxy Watch
Active
40
Komme i gang
Kontrollere indikatorikonene
Statusikonene vises øverst på hurtigpanelet og gir deg gjeldende status for Galaxy Watch Active.
Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.
Hvilke statusikoner som vises, kan variere fra område til område.
Ikon
Betydning
Bluetooth tilkoblet
Bluetooth frakoblet
Bluetooth-hodesett tilkoblet
Wi-Fi tilkoblet
Batterinivå
Kontrollere hurtiginnstillingsikoner
Hurtiginnstillingsikoner vises på hurtigpanelet. Trykk på ikonet for å endre grunnleggende
innstillinger eller enkelt starte funksjonen.
Se Redigere hurtiginnstillingsikonene for mer informasjon om hvordan du legger til nye ikoner
på hurtigpanelet.
Ikon
Betydning
Aktiver god natt-modus
Koble til Bluetooth-hodesett
/
Aktiver vibrering eller stillemodus
Aktiver ikke forstyrr-modus
Aktiver klokke alltid på-funksjonen
Juster lysstyrken
Aktiver kinomodus
Start Innstillinger-appen
41
Komme i gang
Ikon
Betydning
Aktiver strømsparingsmodus
Aktiver flymodus
Aktiver vannlåsmodus
/
Koble til et Wi-Fi-nettverk manuelt eller koble til Wi-Fi-nettverket automatisk
Aktiver stedsinformasjonsfunksjonen
Åpne batteriadministrasjonsmenyen
Start Finn telefonen-appen
Aktiver NFC-funksjonen
/
Spill av eller sett musikk på pause
Aktiver berøringsfølsomhetsfunksjonen
Redigere hurtiginnstillingsikonene
Du kan redigere ikonene på hurtigpanelet.
Legge til et hurtiginnstillingsikon
Trykk og hold et hurtiginnstillingsikon på hurtigpanelet og trykk på
funksjon du vil legge til på hurtigpanelet.
, velg deretter en
Ikonet for funksjonen du velger, blir lagt til på hurtigpanelet.
Fjerne et hurtiginnstillingsikon
Trykk og hold inne et hurtiginnstillingsikon du vil slette på hurtigpanelet, og trykk på
.
Hurtiginnstillingsikonet fjernes.
Du kan også redigere hurtigpanelet. På appskjermbildet trykker du på
→ Avansert → Rediger hurtigvalg.
42
(Innstillinger)
Komme i gang
Aktivere god natt-modus
Aktiver god natt-modus når du skal sove.
På hurtigpanelet trykker du på
.
-ikonet vises øverst på klokkeskjermbildet. Alle varslene bortsett fra alarmer blir dempet og
skjermen slås ikke på når varslene mottas mens du sover. Aktiveringsbevegelsen og klokke alltid
på-funksjonen deaktiveres også automatisk.
Koble til Bluetooth-hodesett
Koble til Bluetooth-hodesett slik at du kan lytte til musikk gjennom det.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Bluetooth-funksjonen er aktivert og listen over de tilgjengelige Bluetooth-hodesett søkes. Hvis
Bluetooth-hodesettet som ble brukt tidligere er tilgjengelig, blir det tilkoblet automatisk.
Aktivere vibrering eller stillemodus
Aktiver vibrering eller stillemodus.
På hurtigpanelet trykker du på
eller
.
Aktivere ikke forstyrr-modus
Angi at Galaxy Watch Active demper alle varsler bortsett fra alarmer og at skjermen ikke skal slås
på når varsler mottas.
På hurtigpanelet trykker du på
og velger ikke forstyrr-modusen du vil ha.
-ikonet vises øverst på klokkeskjermbildet.
Aktivere klokke alltid på-funksjonen
Angi at skjermen skal vise klokkeslettet når skjermen er slått av mens du har på deg Galaxy
Watch Active.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Hvis du aktiverer denne funksjonen, tømmes batteriet raskere enn normalt.
43
Komme i gang
Justere lysstyrken
Du kan tilpasse lysstyrken til Galaxy Watch Active som vil ha den.
På hurtigpanelet trykker du på
og justerer lysstyrken ved å trykke på
eller
.
Aktivere kinomodus
Aktiver kinomodus når du skal se film.
På hurtigpanelet trykker du på
.
-ikonet vises øverst på klokkeskjermbildet. Alle alarmer og varsler dempes og skjermen
slås ikke på når et varsel mottas eller ved en alarm. Aktiveringsbevegelsen og klokke alltid påfunksjonen deaktiveres også automatisk.
Starte Innstillinger-appen
Start Innstillinger-appen for å konfigurere de forskjellige funksjonene til Galaxy Watch Active.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Innstillinger-appen starter.
Aktivere strømsparingsmodus
Aktiver strømsparingsmodus for å begrense enkelte funksjoner på Galaxy Watch Active og
redusere batteriforbruket.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Viser fargene på skjermen som gråtoner.
Se Strømsparingsmodus for mer informasjon.
Aktivere flymodus
Aktiver flymodus når du går ombord i et fly. Når du aktiverer denne funksjonen, begrenses apper
som krever en nettverkstilkobling, men lar deg bruke andre funksjoner som normalt.
På hurtigpanelet trykker du på
.
-ikonet vises øverst på klokkeskjermbildet.
44
Komme i gang
Aktivere vannlåsmodus
Aktiver vannlåsmodus når du trener i vann.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Berøringsskjermen, aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres
automatisk.
Trykk og hold inne Hjem-tasten til sirkelen forsvinner for å deaktivere vannlåsmodus.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
Koble til et Wi-Fi-nettverk manuelt eller angi Wi-Fi-nettverket for å koble til automatisk.
På hurtigpanelet trykker du på
eller
.
Wi-Fi-nettverket blir koblet til eller fra. Wi-Fi-nettverket blir koblet til automatisk når
vises.
viser ikke og Wi-Fi-kobles ikke til automatisk når du bruker Galaxy Watch Active uten
å koble til en mobilenhet.
Aktivere stedsinformasjonsfunksjonen
Aktiver stedsinformasjonsfunksjonen for å bruke GPS-data og stedsdata med bestemte apper.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Åpne batteriadministrasjonsmenyen
Åpne batteriadministrasjonsmenyen for å administrere batteriforbruket enkelt.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Batteriadministrasjonsmenyen vises.
45
Komme i gang
Starte Finn telefonen-appen
Start Finn telefonen-appen og finn mobilenheten din når du har mistet den.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Den mobilenheten avgir lyder og slår på skjermen. Se Finn telefonen for mer informasjon.
Denne funksjonen vises ikke når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble til en
mobilenhet.
Aktivere NFC-funksjonen
Aktiver NFC-funksjonen.
På hurtigpanelet trykker du på
.
NFC-funksjonen kan brukes enkelt med NFC-antennen. Se NFC for mer informasjon.
Spille av eller sette musikk på pause
Spill av eller sett musikk på pause.
På hurtigpanelet trykker du på
eller
.
Musikk spilles av eller settes på pause på Galaxy Watch Active eller den tilkoblede mobilenheten.
Du kan også lytte til musikk når du har koblet til Bluetooth-hodesettet.
Aktivere berøringsfølsomhetsfunksjonen
Aktiver berøringsfølsomhetsfunksjonen for å bruke berøringsskjermen med hansker på.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Avhengig av typen hansker kan det hende at berøringsskjermen ikke gjenkjenner
berøringen din, og at funksjonen ikke aktiveres.
46
Komme i gang
Angi tekst
Innledning
Et tekstinndataskjermbilde vises når du kan skrive inn tekst, som når du sender en melding.
• Skjermbildet for tekstangivelse kan variere, avhengig av appen du starter.
• Når Galaxy Watch Active er koblet til en mobilenhet via Bluetooth, brukes
språkinnstillingene på den mobile enheten også på Galaxy Watch Active.
Sett inn humørikoner.
Åpne inndatamodus for
håndskrift eller tastaturet.
Bruk taleinndata.
Sett inn en tekstmal.
Bruke taleinndata
Trykk på
og snakk for å angi meldingen din.
For å endre det gjenkjente språket kan du trykke på → Inndataspråk.
Få tilgang til flere alternativer.
Gjenkjenn taleinndata.
47
Komme i gang
• Denne funksjonen støttes ikke på enkelte språk.
• Tips for bedre talegjenkjenning
– – Snakk tydelig.
– – Snakk på stille steder.
– – Ikke bruk støtende ord eller slang.
– – Unngå å snakke med dialekt.
Galaxy Watch Active gjenkjenner kanskje ikke den talte meldingen din, avhengig av
omgivelsene eller måten du snakker på.
Bruke uttrykksikoner
Trykk på
og velg en kategori. Humørikonlisten til den valgte kategorien vises.
Du tegner et bilde ved å trykke på Krusedull øverst på skjermen, og tegner meldingen din.
Trykk på
for å slette inndataene strøk for strøk. For å gjenopprette et strøk, trykker du på
48
.
Komme i gang
Bruke inndatamodus for håndskrift eller tastaturet
Trykk på
for å åpne håndskriftmodus og skriv på skjermen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område.
Endre inndatamodus
Stryk til høyre på skjermen fra den venstre kanten på skjermbildet for tekstangivelse og
velg inndatamodusen du vil ha. Du kan veksle mellom tekstmodus, humørikonmodus,
nummermodus, taleinndatamodus, håndskriftmodus og tegnsettingsmodus.
Håndskriftmodus kan være utilgjengelig, avhengig av område.
Endre inndataspråk
Dra mellomromstasten til venstre eller høyre mens du trykker og holder den inne for å endre
inndataspråk i tekstmodus.
For å legge til flere språk, bytter du til nummermodus, tegnsettingsmodus eller
uttrykksikonmodus. Deretter trykker du på → Velg inndataspråk og velger et språk du vil
legge til. Du kan bruke opptil to språk.
49
Komme i gang
Bruke tastaturet
Stryk til høyre på skjermen fra den venstre kanten på skjermbildet for tekstangivelse og velg
Tastaturet vises i tekstmodus.
• Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
• Tastaturoppsettet kan variere, avhengig av område.
Slett det foregående tegnet.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Sett inn et mellomrom.
50
.
Apper og funksjoner
Meldinger
Vis meldinger og svar på dem ved hjelp av Galaxy Watch Active.
Vise meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger mens du roamer.
1
Trykk på
2
Bla gjennom meldingslisten og velg en kontakt for å se samtalene med vedkommende.
(Meldinger) på appskjermbildet.
Eller stryk til høyre på skjermen til klokken for å åpne varselspanelet og vise en ny melding.
Hvis du vil vise en melding på mobilenheten, trykker du på , stryker oppover eller nedover og
trykker deretter på Vis på telefon.
Hvis du vil svare på en melding, velger du en inngangsmåte og angir meldingen.
51
Apper og funksjoner
Sende meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for å sende meldinger mens du roamer.
1
Trykk på
(Meldinger) på appskjermbildet.
Opprett en ny melding.
Kontakter
Meldingsliste
2
3
4
Trykk på
.
Eller du kan velge en meldingsmottaker ved å trykke på
på kontaktlisten.
Legg til en mottaker og trykk på Neste.
Velg en inngangsmåte og angi meldingen din, trykk deretter på Send.
Når du velger en tekstmal trykker du på
.
Når du velger et uttrykksikon, sendes meldingen automatisk til mottakerne.
Når du angir tekst med tale, kan du velge mellom tekst og lyd som meldingsformat. Hvis
skjermbildet for meldingsformat ikke vises, trykker du på
(Innstillinger) → Apper →
Meldinger på appskjermbildet og trykker deretter på Send som lyd-bryteren for å aktivere
det.
52
Apper og funksjoner
Slette meldinger
1
2
3
Trykk på
(Meldinger) på appskjermbildet.
Bla gjennom meldingslisten og velg en kontakt for å se samtalene med vedkommende.
Trykk på , stryk oppover eller nedover på skjermen og trykk deretter på Slett.
Meldingen blir slettet både fra Galaxy Watch Active og den tilkoblede mobilenheten.
Telefon
Innledning
Du kan foreta eller kontrollere innkommende anrop og svare på dem. Men du kan bare ha
telefonsamtaler gjennom den tilkoblede mobilenheten.
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Du kan ha en telefonsamtale gjennom den tilkoblede mobilenheten med Galaxy Watch Active.
53
Apper og funksjoner
Avvise et anrop
Du kan avvise et innkommende anrop og sende en avvisningsmelding til anroperen.
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
For å sende en melding når du avviser et innkommende anrop, stryker du oppover fra nederste
kant av skjermen.
Ubesvarte anrop
Hvis et anrop er tapt, vises en melding for tapt anrop på varselspanelet. Stryk til høyre på
skjermen til klokken for å åpne varselspanelet og vise meldinger om tapte anrop. Alternativt
trykker du på
(Telefon) på appskjermbildet for å se ubesvarte anrop.
54
Apper og funksjoner
Ringe
Trykk på
(Telefon) på appskjermbildet.
Tastatur
Kontakter
Loggliste
Bruk én av følgende metoder:
• Trykk på
, angi et nummer med tastaturet og trykk deretter på
• Trykk på
, bla gjennom kontaktlisten, velg en kontakt og trykk deretter på
• Bla gjennom logglisten, velg en loggoppføring og trykk deretter på
.
.
.
Kontakter
Kontaktene som lagres på mobilenheten blir også lagret til Galaxy Watch Active etter at du
kobler dem sammen. Du kan ringe eller sende en melding til en kontakt.
Trykk på
(Kontakter) på appskjermbildet.
Favorittlisten med kontakter på den mobile enheten, vises øverst i kontaktlisten.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Trykk på
og skriv inn søkekriterier øverst på kontaktlisten.
• Bla gjennom kontaktlisten. Når du stryker oppover eller nedover på skjermen raskt, blar
listen alfabetisk etter forbokstaven.
Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:
•
: Foreta et taleanrop.
•
: Skriv en melding.
55
Apper og funksjoner
Legge til kontakter
1
2
3
Trykk på
(Kontakter) på appskjermbildet.
Trykk på
øverst på kontaktlisten og angi kontaktinformasjonen.
Trykk på LAGRE.
Velge kontakter som brukes ofte, på widgeten
Stryk skjermen til venstre på klokken og legg til kontaktene som brukes ofte fra Kontakterwidgeten for å ta direkte kontakt med dem via en tekstmelding eller telefonsamtale. Trykk på
Legg til, velg kontakt og trykk deretter på Utført.
• For å bruke Kontakter-widgeten må du først legge den til. Se Legge til widgeter for
mer informasjon.
• Du kan legge til opptil fire kontakter i widgeten.
Legge til medisinsk informasjon på profilen min
Legg til medisinsk informasjon på profilen min slik at redningspersonen raskt kan se den i et
nødstilfelle.
På mobilenheten starter du Kontakter-appen, velger profilen din og angir deretter den
medisinske informasjonen din. For å se den medisinske informasjonen din på Galaxy Watch
Active åpner du appskjermbildet, trykker på
(Kontakter) og velger profilen din og stryker
deretter oppover fra nederste kant av skjermen.
I en nødsituasjon trykker du på og holder inne Hjem-tasten til Galaxy Watch Active (strømtast) og
trykker på Medisinsk nødinfo.
Det kan hende at du ikke kan bruke denne funksjonen avhengig av mobilenheten som
du kobler til Galaxy Watch Active.
56
Apper og funksjoner
Samsung Pay
Du kan registrere ofte brukte kort i Samsung Pay, en mobil betalingstjeneste, for å utføre
betalinger raskt og sikkert. Samsung Pay støtter nærfeltskommunikasjon (NFC), noe som tillater
betaling via standard kredittkortlesere.
Du kan vise mer informasjon, for eksempel kort som støtter denne funksjonen, på
www.samsung.com/samsung-pay.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Prosedyrene for innledende oppsett og kortregistrering kan variere, avhengig av
område og tjenesteleverandør.
Konfigurere Samsung Pay
1
2
På mobilenheten starter du Galaxy Wearable-appen.
Trykk på ÅPNE SAMSUNG PAY og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
kortregistreringen din.
Foreta betalinger
1
2
3
Du gjennomfører en betaling på Galaxy Watch Active ved å trykke og holde inne Tilbaketasten.
Angi PIN-koden.
Bla gjennom kortlisten, velg et kort og trykk på BETAL.
57
Apper og funksjoner
4
Plasser Galaxy Watch Active i nærheten av kortleseren.
Betalingen utføres når kortleseren gjenkjenner kortinformasjonen.
• Det kan hende at betalinger ikke kan behandles, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• Bekreftelsesmetoden for betalinger kan variere avhengig av kortleserne.
Samsung Health
Innledning
Samsung Health registrerer dine aktiviteter og ditt sovemønster i 24 timer og oppmuntrer deg til
å utvikle sunne vaner. Når du kobler Galaxy Watch Active til mobilenhetene dine, kan du lagre og
administrere de helserelaterte dataene på Samsung Health-appen.
Når funksjonen for automatisk treningsgjenkjenning er aktivert etter at du trener i mer enn
10 minutter mens du har på deg Galaxy Watch Active, vil den vise en oppmuntrende melding.
Når Galaxy Watch Active gjenkjenner inaktivitet i mer enn en time, varsler den deg og viser deg
noen tøyebevegelser du kan følge. Når Galaxy Watch Active gjenkjenner at du kjører, viser den
kanskje ikke oppmuntrende meldinger eller tøyinger.
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
• Samsung Health-funksjoner er kun ment til fritids-, velvære- og treningsformål.
De er ikke ment for medisinsk bruk. Før du bruker disse funksjonene må du lese
instruksjonene nøye.
• Informasjon som innhentes ved bruk av Galaxy Watch Active eller Fit-programvaren,
eller apper som er forhåndslastet, er kanskje ikke passende, nøyaktig, fullstendig eller
pålitelig.
58
Apper og funksjoner
Bruke Galaxy Watch Active riktig
• Når du aktiverer den automatiske pulsmålingsfunksjonen eller når Galaxy Watch Active
gjenkjenner treningen din, måler Galaxy Watch Active automatisk pulsen din. Når du
måler pulsen har du Galaxy Watch Active tett på armen rett over håndleddet, som vist på
tegningen nedenfor.
• Hvis du fester Galaxy Watch Active for stramt, kan det oppstå hudirritasjoner, og hvis du
fester den for løst, kan det oppstå friksjon.
<Bak>
Pulssensor
• Nøyaktigheten til pulssensoren kan bli svekket, avhengig av målingsforhold og
omgivelser.
• Bruk bare pulsfunksjonen til å måle pulsen din.
• Ikke se direkte på pulssensorens lys. Dette kan skade synet ditt. Pass på at ikke barn
ser direkte på lysene.
• Kalde omgivelsestemperaturer kan påvirke målingen din. Om vinteren og i kaldt vær
må du holde deg varm når du måler pulsen din.
59
Apper og funksjoner
• Røyking eller inntak av alkohol før måling kan føre til at pulsen er forskjellig fra din
normalpuls.
• Ikke snakk, gjesp eller pust dypt inn mens du måler pulsen. Dette kan føre til
unøyaktige pulsmålinger.
• Fordi pulssensoren bruker lys til pulsmålingen kan nøyaktigheten variere, avhengig av
fysiske faktorer som påvirker lysabsorpsjonen og -refleksjonen, som blodsirkulasjon/
blodtrykk, hudens tilstand samt plassering og konsentrasjon av blodårer. I tillegg, hvis
pulsen din er ekstremt høy eller lav, kan målingene være unøyaktige.
• Brukere med tynne håndledd kan få unøyaktige pulsmålinger når enheten er løs,
noe som fører til at lyset reflekteres ujevnt. Hvis pulsmålingen ikke fungerer som den
skal, justerer du plasseringen av enhetens pulssensor til høyre, venstre, oppover eller
nedover på håndleddet eller har enheten på deg på innerarmen slik at sensoren er i
kontakt med huden din.
• Hvis pulssensoren er skitten, må du tørke av den og prøve på nytt. Hindringer mellom
enhetens bånd og håndleddet ditt, som kroppshår, smuss eller andre gjenstander, kan
hindre lyset i å reflekteres jevnt. Sørg for å fjerne slike hindringer før bruk.
• Hvis enheten blir varm å ta på, tar du den av til den blir kaldere. Huden kan få
forbrenninger hvis den utsettes for enhetens varme overflate over lengre tid.
60
Apper og funksjoner
Daglig aktivitet
Kontroller ditt daglige aktivitetsmål basert må målet ditt for kaloriforbruk, treningstid eller
aktivitetstid med et øyekast.
Kontrollere daglig aktivitet
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet, stryk oppover eller nedover på skjermen og
åpne deretter skjermbildet for sporing av daglig aktivitet. Eller stryk til venstre på skjermen og
velg Daglig aktivitet-widgeten for å åpne den.
• Aktivitet: Kontroller det daglige kaloriforbruket fra aktivitetene du utførte i løpet av dagen.
Når du nærmer deg kalorimålet ditt økes grafen.
• Trening: Kontroller de totale treningstidene for aktivitetene du utførte i løpet av dagen.
Tidene for forskjellige øvelser gjenkjennes automatisk og tidene for manuelt påbegynte
øvelser blir inkludert. Når du nærmer deg treningsmålet ditt økes grafen.
• Beveg deg hver time: Kontroller hvor lenge du var aktiv per time i løpet av dagen. Når du
nærmer deg tidsmålet ditt ved å foreta lette treningsaktiviteter, slik som utstrekking og
spasering, økes grafen.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
61
Apper og funksjoner
Angi ditt daglige aktivitetsmål
1
2
3
4
Stryk oppover eller nedover på den skjermbildet for daglig aktivitet og trykk på Innst.
Trykk på Angi mål og velg et alternativ.
Trykk på feltet for målangivelse og stryk oppover eller nedover på skjermen for å angi målet.
Trykk på FERDIG.
Konfigurere varsler
For å motta et varsel når du har nådd det angitte målet, stryker du oppover eller nedover på
skjermen, trykker på Innst. og deretter på Varsler-bryteren for å aktivere den.
Skritt
Galaxy Watch Active teller antall skritt du har gått, og måler hvor langt du har forflyttet deg.
Telle antall skritt og hvor langt du har gått
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet, stryk oppover eller nedover på skjermen og
åpne deretter skrittellerpanelet.
Totalt antall skritt
Mål
62
Apper og funksjoner
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
• Når du begynner å telle skritt, følger skrittelleren med på antall skritt du tar og
viser deg antall skritt etter en kort forsinkelse fordi Galaxy Watch Active nøyaktig
gjenkjenner bevegelsen din når du har gått en stund. For en nøyaktig skrittelling kan
det også hende at du opplever en kort forsinkelse før sprettoppvinduet indikerer at et
bestemt mål er nådd.
• Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke
skrittantallet ditt.
Stille inn skrittmålet
1
2
3
4
Stryk oppover eller nedover på skrittmålerpanelet og trykk på Innst.
Trykk på Skrittmål.
Trykk på feltet for målangivelse og stryk oppover eller nedover på skjermen for å angi målet.
Trykk på FERDIG.
Konfigurere varsler
For å motta et varsel når du har nådd det angitte målet, stryker du oppover eller nedover på
skjermen, trykker på Innst. og deretter på Varsler-bryteren for å aktivere den.
63
Apper og funksjoner
Etasjer
Registrer og spor hvor mange etasjer du går opp.
Måle hvor mange etasjer du går opp
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet, stryk oppover eller nedover på skjermen og
åpne deretter etasjetellerpanelet.
Totalt antall etasjer
Mål
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
• En etasje beregnes som omtrent 3 meter. Etasjene som måles samsvarer ikke
nødvendigvis med antall etasjer du går.
• Etasjene som måles er kanskje ikke nøyaktige, avhengig av omgivelsene, brukerens
bevegelser og bygningenes tilstand.
• Etasjene som måles er ikke alltid nøyaktige hvis det kommer inn vann (dusj og
vannaktivitet) eller fremmedelementer i den atmosfæriske trykksensoren. Hvis det er
rengjøringsmidler, svette eller regndråper på Galaxy Watch Active, må du vaske dette
bort med rent vann og tørke den atmosfæriske trykksensoren nøye før bruk.
Stille inn målet for etasjer
1
2
Stryk oppover eller nedover på etasjemålerpanelet og trykk på Innst.
Trykk på Etasjemål.
64
Apper og funksjoner
3
4
Trykk på feltet for målangivelse og stryk oppover eller nedover på skjermen for å angi målet.
Trykk på FERDIG.
Konfigurere varsler
For å motta et varsel når du har nådd det angitte målet, stryker du oppover eller nedover på
skjermen, trykker på Innst. og deretter på Varsler-bryteren for å aktivere den.
Kalorier
Du kan kontrollere hvor mange kalorier du har forbrent per dag eller uke.
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet, stryk oppover eller nedover på skjermen og
åpne deretter skjermbildet for kalorier.
• De totale kaloriene du forbrenner inkluderer din beregnede basale metabolisme
basert på profilen du har registrert. Når du åpner Samsung Health-appen første
gang, vises den basale metabolismen din frem til du åpner appen, som kalorier du
forbrenner.
• Kaloriene du forbrenner i løpet av aktiviteten er resultatet av treningen eller andre
aktiviteter du foretar.
65
Apper og funksjoner
Trene
Registrer treningsinformasjonen din og kontroller resultatene, som for eksempel kaloriforbruk,
med treningsfunksjonen.
• Det anbefales at gravide, eldre, små barn og brukere som lider av tilstander som
kronisk hjertesykdom eller høyt blodtrykk, oppsøker en lege før de bruker denne
funksjonen.
• Hvis du blir svimmel, får smerter eller pusteproblemer under trening, slutter du å
bruke denne funksjonen og oppsøker en lege.
• Hvis du nettopp har kjøpt eller hvis du har tilbakestilt Galaxy Watch Active, oppretter
du en profil.
Vær oppmerksom på følgende før du trener i kaldt vær:
• Unngå å bruke enheten i kaldt vær. Bruk om mulig enheten innendørs.
• Hvis du bruker enheten utendørs i kaldt vær, må du dekke til Galaxy Watch Active med
ermene før du bruker den.
Begynne treningen
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk oppover eller nedover på skjermen, åpne skjermbildet for treningsmåling og trykk
deretter på Trening.
Stryk til venstre på skjermen og start treningen direkte fra Flere treninger-widgeten.
Trykk på Legg til for å legge til opptil fire forskjellige treningstyper.
66
Apper og funksjoner
3
Trykk på
på treningstypen du vil ha fra listen over treningstyper.
Skjermbildet hvor du kan angi detaljene for treningen, som for eksempel mål, vises.
Når du vil begynne treningen, trykker du på treningstypen.
Når du ikke finner treningstypen du vil ha, trykker du på Flere treningsøkter og velger en
treningstype du vil ha.
4
Trykk på Mål, velg en måltype og angi detaljene for målet.
Hvis du velger Enkel trening som målet, kan du trene så mye du vil uten en grense på tid
eller distanse.
5
Trykk på Treningsskjerm for å tilpasse treningsskjermbildet.
• Se Tilpasse skjermbildet for trening for mer informasjon.
• Skjermbildet for trening kan ikke endres i løpet av treningen.
6
Angi de forskjellige alternativene for hver treningstype.
• Posisjon: Angi at GPS-antennen til Galaxy Watch Active skal spore din nåværende
lokasjon når du trener utendørs.
• Autopause: Angi at treningsfunksjonen til Galaxy Watch Active pauser automatisk når du
stopper å trene.
• Veiledningsfrekvens: Angi for å motta veiledning når du når distansen eller tiden du har
angitt.
• Bassenglengde: Angi bassenglengden.
67
Apper og funksjoner
7
Trykk på
for å starte treningen.
• Angi om du vil bruke stedsinformasjonen din når du bruker Galaxy Watch Active for
første gang etter at du har kjøpt eller nullstilt den. Aktivering av stedsinformasjonen er
angitt som standard.
• Pulsen måles i sekunder når du begynner å trene. For å måle pulsen mer nøyaktig
med Galaxy Watch Active må Galaxy Watch Active sitte godt på underarmen, like over
håndleddet.
• Ikke beveg deg før pulsen vises på skjermen så den kan måles mer nøyaktig.
• Det kan hende at pulsen din midlertidig ikke er synlig på grunn av forskjellige
tilstander som omgivelser, din fysiske tilstand eller hvordan du har på deg Galaxy
Watch Active.
• Når du velger Svømming (basseng) eller Svømming (ute), aktiveres vannlåsmodus
automatisk.
68
Apper og funksjoner
8
Stryk til venstre eller høyre på skjermen for å vise øvelsesinformasjon, som for eksempel puls,
distanse eller tid, på skjermbildet for trening.
Når du svømmer kan du sjekke videre øvelsesinformasjon.
For å lytte til musikk stryker du til høyre på skjermen.
• Når du velger Svømming (basseng) eller Svømming (ute), aktiveres vannlåsmodus
automatisk og berøringsskjermen blir deaktivert. Skjermen endres automatisk og du
kan sjekke treningsinformasjonen.
• Når du velger Svømming (basseng) eller Svømming (ute), kan det hende at den
registrerte verdien ikke er nøyaktig i følgende tilfeller:
– – Hvis du slutter å svømme før du når fullføringspunktet
– – Hvis du endrer svømmeart midtveis
– – Hvis du slutter å bevege armene før du når fullføringspunktet
– – Hvis du sparker med beina på et sparkebrett eller svømmer uten å flytte på
armene
– – Hvis du ikke tar pauser eller starter treningen på nytt ved å trykke på Tilbaketasten, men avslutter treningen ved å trykke på Tilbake-tasten og trykker på
Fullfør
69
Apper og funksjoner
9
Trykk på Tilbake-knappen for å pause øvelsen.
For å starte øvelsen på nytt trykker du på Tilbake-tasten igjen etter at du har satt øvelsen på
pause.
Du avslutter treningen ved å trykke på Fullfør →
etter at du har satt treningen på pause.
For å fullføre svømmingen trykker du på og holder Hjem-tasten inne for å deaktivere
vannlåsmodusen først, rist på Galaxy Watch Active for å fjerne vannet fra den fullstendig for å
sikre at den atmosfæriske trykksensoren fungerer riktig og trykk deretter på OK → Fullfør →
.
Musikken vil fortsette å spille selv om du er ferdig med treningen. Du slutter å spille
musikken ved å stoppe musikken før du avslutter treningen eller åpner
(Musikk) for å
slutte å spille musikk.
10 Stryk oppover eller nedover på skjermen etter at du er ferdig med øvelsen og vis
øvelsesinformasjonen.
Foreta flere øvelser
Du kan logge flere øvelser og gå rett gjennom en hel rutine ved å begynne en ny øvelse rett etter
at du er ferdig med den pågående øvelsen.
1
2
3
Trykk på Tilbake-knappen for å pause den pågående øvelsen.
Trykk på Fullfør → Ny trening >.
Velg øvelsestypen og begynn den neste øvelsen.
Begynne repetitive øvelser
Du kan utføre repetitive øvelser som knebøy eller bakkeløft. Galaxy Watch Active teller hvor
mange ganger du repeterer bevegelsen med vibreringer og pipelyder. Men du kan bare lytte til
pipelyden gjennom det tilkoblede Bluetooth-hodesettet.
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk oppover eller nedover på skjermen, åpne skjermbildet for treningsmåling og trykk
deretter på Trening.
70
Apper og funksjoner
3
Trykk på
på øvelsestypen du vil ha fra listen over øvelsestyper.
Skjermbildet hvor du kan angi detaljene for treningen, som for eksempel mål, vises.
Når du vil begynne treningen, trykker du på treningstypen.
Når du ikke finner den repetitive treningstypen du vil ha, trykker du på Flere treningsøkter
og velger en treningstype du vil ha.
4
Trykk på Mål, velg en måltype og angi detaljene for målet.
Hvis du velger Enkel trening som målet, kan du trene så mye du vil uten en grense på tid
eller repetisjoner.
5
6
Trykk på Treningsskjerm for å tilpasse treningsskjermbildet.
Angi de forskjellige alternativene for hver treningstype.
• Rep.teller: Tell antallet repetisjoner med pipelyder. Men du kan bare lytte til pipelyden
gjennom det tilkoblede Bluetooth-hodesettet.
• Håndledd brukt: Angi håndleddet som du har Galaxy Watch Active på for å forbedre
tellenøyaktigheten.
7
Trykk på
for å starte treningen.
Trykk på OK etter at du har kommet i riktig stilling for å starte den ved å følge posisjonen på
skjermen.
For enkelte repetitive øvelser begynner øvelsen like etter at du har kommet i riktig
stilling ved å følge posisjonen på skjermen.
71
Apper og funksjoner
8
Tellingen vil begynne med vibreringer og pipelyder.
9
Trykk på Tilbake-knappen for å pause øvelsen.
Ta en hvilepause etter at du har fullført et sett. Eller trykk på Hopp over hvis du vil hoppe
over til neste sett. Øvelsen begynner etter at du har kommet i riktig stilling for å starte den
ved å følge posisjonen på skjermen.
Du avslutter treningen ved å trykke på Fullfør →
etter at du har satt treningen på pause.
10 Stryk oppover eller nedover på skjermen etter at du er ferdig med øvelsen og vis
øvelsesinformasjonen.
Tilpasse skjermbildet for trening
Tilpass skjermbildet for trening som vises mens du trener med informasjonen som du vil
forhåndsvise.
Skjermbildet for trening kan ikke endres i løpet av treningen.
1
2
3
4
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk oppover eller nedover på skjermen, åpne skjermbildet for treningsmåling og trykk
deretter på Trening.
Trykk på
på treningstypen du vil ha fra listen over treningstyper.
Skjermbildet hvor du kan angi detaljene for treningen, som for eksempel mål, vises.
Trykk på Treningsskjerm, velg treningsskjermbildetypen for treningsinformasjon du vil ha,
angi om det skal brukes og velg informasjonen som skal vises på skjermen.
72
Apper og funksjoner
Automatisk treningsgjenkjenning
Når du har drevet med en aktivitet i mer enn ti minutter mens du har på Galaxy Watch Active,
gjenkjenner den automatisk at du trener og registrerer treningsinformasjon som treningstype,
varighet og kalorier forbrent.
Når du slutter enkelte øvelser i mer enn ett minutt, vil Galaxy Watch Active automatisk
gjenkjenne at du har stoppet treningen og deaktivere denne funksjonen.
• Du kan sjekke listen over øvelser som støttes av den automatiske funksjonen for
treningsinformasjon. Trykk på
(Samsung Health) og trykk på Innstillinger →
Treningsregistr. → Aktivit. å oppdage på appskjermbildet.
• Funksjonen for automatisk treningsgjenkjenning måler avstanden som blir dekket og
antallet forbrente kalorier ved bruk av akselerasjonssensoren. Målingene er kanskje
ikke nøyaktige, avhengig av hvordan du går, treningsrutinene dine og livsstilen din.
Søvn
Analyser sovemønstrene dine og registrer dem ved å måle pulsen din mens du sover.
• Sovemønsteret har fire tilstander (våken, REM, lett, dyp) analysert ved å bruke
bevegelsene dine og endringer i pulsen din. En graf viser de anbefalte områdene for
hver målte sovetilstand.
• Hvis pulsen din er ujevn, hvis Galaxy Watch Active ikke kan gjenkjenne pulsen din
riktig eller hvis du slår av funksjonen for registrering av REM-søvn, blir sovemønsteret
analysert i tre stadier, (urolig, rolig, lett).
• Sovemønstre analyseres og registreres med pulsen din. For å måle sovemønsteret
med kroppsbevegelsene dine stryker du oppover eller nedover på skjermbildet for
søvnregistrering og trykker på Innst. og deretter Registrer REM-søvn-bryteren for å
deaktivere den.
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch Active må Galaxy Watch Active
sitte godt på underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch Active riktig
for mer informasjon.
73
Apper og funksjoner
Måle sovemønsteret ditt
1
2
3
4
Sov med Galaxy Watch Active på deg.
Galaxy Watch Active begynner å måle sovemønsteret ditt.
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet etter at du våkner.
Stryk oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for søvnregistrering.
Vis sovemønsteret og informasjonen.
74
Apper og funksjoner
Puls
Mål og registrer pulsen din.
• Pulsmåleren til Galaxy Watch Active er kun ment til trenings- og informasjonsformål,
og er ikke ment til diagnostisering av sykdommer eller andre tilstander, eller til
kurering, lindring, behandling eller forhindring av sykdommer.
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch Active må Galaxy Watch Active
sitte godt på underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch Active riktig
for mer informasjon.
Vær oppmerksom på følgende før du måler pulsen:
• Hvil i 5 minutter før du tar målinger.
• Hvis målingen er veldig forskjellig fra forventet puls, hviler du i 30 minutter før du måler på
nytt.
• Om vinteren eller i kaldt vær må du holde deg varm mens du måler pulsen.
• Røyking eller inntak av alkohol før måling kan føre til at pulsen er forskjellig fra din
normalpuls.
• Ikke snakk, gjesp eller pust dypt inn mens du måler pulsen. Dette kan føre til unøyaktige
pulsmålinger.
• Pulsmålinger kan variere, avhengig av målingsmetoden og omgivelsene de foretas i.
• Hvis pulssensoren ikke fungerer, kan du kontrollere om Galaxy Watch Active sitter riktig
på håndleddet og at ingenting er i veien for sensoren. Hvis pulssensoren fremdeles ikke
fungerer, må du ta kontakt med et Samsung-servicesenter.
75
Apper og funksjoner
Måle pulsen din
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for pulsmåler.
Kontroller pulsen din på skjermen. Du kan også kontrollere tidsinformasjonen for hver
aktivitetsøkt.
Stryk til venstre på Klokkeskjermbildet og kontroller pulsmålingen direkte fra Pulswidgeten.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
76
Apper og funksjoner
Måle pulsen din manuelt
Du kan måle pulsen din manuelt når du vil.
1
2
Stryk oppover eller nedover på skjermbildet for pulsmåleren, trykk på Autopulsinnst. og
velg deretter Aldri.
Trykk på Mål på skjermbildet for pulsmåleren for å starte registreringen av pulsen din.
Etter et lite øyeblikk vises den nåværende pulsen din på skjermen.
Pulsen din måles uavhengig av Automatiske pulsinnstillinger mens du trener.
Stress
Beregn og mål stressnivået ditt ved å måle endringer i pulsen din, og reduser stress ved å følge
pusteinstruksjonene som Galaxy Watch Active gir deg.
• Du kan få mer nøyaktige resultater for stressnivå når stressnivådataene akkumuleres
ved å måle stressnivåene automatisk.
• Det målte stressnivået er ikke nødvendigvis relatert til din følelsesmessige tilstand.
• Stressnivået ditt kan ikke bli målt når du sover, trener, beveger deg mye eller like ette
at du har fullført en trening.
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch Active må Galaxy Watch Active
sitte godt på underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch Active riktig
for mer informasjon.
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område.
77
Apper og funksjoner
Måle stressnivået ditt
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for stressregistrering.
Kontroller det nåværende stressnivået på skjermbildet.
Stryk til venstre på Klokkeskjermbildet og kontroller det målte stressnivået direkte fra
Stress-widgeten.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
Redusere stress
Du kan redusere stress med dype og sakte pusteøvelser ved å følge Galaxy Watch Active.
1
2
Trykk på PUST > på skjermbildet for stressregistrering. Eller du kan stryke til venstre på
klokken og trykke på PUST > i Stress-widgeten.
Trykk på Start, og begynn å puste.
For å stoppe pustingen trykker du på
.
78
Apper og funksjoner
Måle stressnivået ditt manuelt
Du kan måle stressnivået ditt manuelt når du vil.
1
2
Stryk oppover eller nedover på skjermbildet for stressregistering, trykk på Auto.
stressinnstill. og trykk deretter på Alltid-bryteren for å deaktivere funksjonen for automatisk
stressmåling.
Trykk på Mål på skjermbildet for stressregistering for å starte målingen av stressnivået ditt.
Etter et lite øyeblikk vises det gjeldende stressnivået ditt på skjermen.
Mat
Registrer kaloriene du spiser i løpet av en dag og sammenlign med målet ditt eller de daglige
anbefalte kaloriene for å få hjelp med å kontrollere vekten din.
Hvis du nettopp har kjøpt eller hvis du har tilbakestilt Galaxy Watch Active, oppretter du
en profil. Galaxy Watch Active forteller deg det daglige anbefalte kaloriinntaket basert på
alder, kjønn og de fysiske opplysningene du oppga i profilen din.
Registrere kaloriene
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk oppover eller nedover på skjermen, åpne skjermbildet for matmåling og trykk deretter
på Legg til.
79
Apper og funksjoner
3
Trykk på feltet for angivelse, stryk oppover eller nedover på skjermen for å angi kaloriene du
har inntatt og trykk deretter på FERDIG.
For å endre måltidstype, trykker du på måltidstypen på toppen av skjermen og velger et
alternativ.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
Slette logger
1
2
Trykk på på skjermbildet for matregistrering, stryk oppover eller nedover på skjermen og
trykk deretter på Slett dagens logg.
Velg data som du vil slette og trykk på SLETT.
Angi mål for kalorier
1
2
Stryk oppover eller nedover på skjermbildet for matregistrering og trykk på Angi mål.
Trykk på feltet for angivelse, stryk oppover eller nedover på skjermen for å angi det daglige
kalorimålet og trykk deretter på FERDIG.
80
Apper og funksjoner
Vekthåndtering
Kontrollerer kaloriinntaket ditt og kaloriene du forbrenner ved trening eller andre aktiviteter
som du gjør i løpet av dagen og hjelper deg med å nå vektmålet du setter deg. Du kan også
kontrollere vekten du har angitt i Samsung Health-appen på den tilkoblede mobilenheten.
• Angi vektmålet ditt i Samsung Health-appen på mobilenheten for å sjekke
informasjon på Galaxy Watch Active.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble
til en mobilenhet.
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for sporing av vektstyring.
Vis informasjonen på skjermen og juster henholdsvis treningsprogrammet og matinntaket
ditt.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
81
Apper og funksjoner
Vann
Registrer og følg med på hvor mange glass vann du drikker.
Registrere vanninntak
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for vannregistrering.
Trykk på
når du drikker et glass vann.
Hvis du legger til en feil verdi ved et uhell, kan du korrigere det ved å trykke på
.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
Stille inn mål for inntak
1
2
3
4
Stryk oppover eller nedover på skjermbildet for vannregistrering og trykk på Angi mål.
Trykk på Daglig mål-bryteren for å aktivere den.
Trykk på Daglig mål.
Trykk på feltet for angivelse, stryk oppover eller nedover på skjermen for å angi det daglige
målet og trykk deretter på FERDIG.
82
Apper og funksjoner
Koffein
Registrer og følg med på hvor mange kopper kaffe du drikker.
Registrere kaffeinntaket
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for koffeinregistrering.
Trykk på
når du drikker en kopp kaffe.
Hvis du legger til en feil verdi ved et uhell, kan du korrigere det ved å trykke på
.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
Stille inn grensen for koffeininntak
1
2
3
4
Stryk oppover eller nedover på skjermbildet for koffeinregistrering og trykk på Angi mål.
Trykk på Daglig mål-bryteren for å aktivere den.
Trykk på Daglig mål.
Trykk på feltet for angivelse, stryk oppover eller nedover på skjermen for å angi det daglige
målet og trykk deretter på FERDIG.
83
Apper og funksjoner
Sammen
Sammenlign antall registrerte skritt med andre Samsung Health-brukere. Du kan sette deg et
mål, konkurrere med vennene dine og se utfordringsstatusen på Galaxy Watch Active.
• Aktiver funksjonen Sammen i Samsung Health-appen på mobilenheten for å sjekke
informasjon på Galaxy Watch Active.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble
til en mobilenhet.
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet Sammen.
Trykk på skjermen for å vise detaljert informasjon som venners utfordringsstatuser eller din eller
venners ukentlige skrittellingsplassering.
84
Apper og funksjoner
Innstillinger
Du kan angi forskjellige innstillingsalternativer som er forbundet med treningen.
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet, stryk oppover eller nedover på skjermen og
trykk deretter på Innstillinger.
• Profil: Skriv inn profilinformasjonen, som kjønn, høyde og vekt.
• Enheter: Angi enheten som skal brukes i Samsung Health-appen på Galaxy Watch Active.
• Treningsregistr.: Angi at Galaxy Watch Active skal gjenkjenne treningen automatisk.
• Tid uten aktivitet-varsler: Varsler deg om inaktiv tid når du ikke har vært i bevegelse i en viss
periode mens du har på Galaxy Watch Active.
• Datatillatelser: Angi appenes tillatelsene for tilgang til dataene som er lagret på Samsung
Health-appen til Galaxy Watch Active.
• Hjelp: Vis informasjon om Samsung Health-appen.
Tilleggsinformasjon
• Formålet med denne typen datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten
som du har bedt om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand,
sikkerhetskopiere/synkronisere data, dataanalyse og statistikk, eller til utvikling og
levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra Samsung
Health, kan det hende at dataene dine lagres på serveren for sikkerhetskopieringsformål.)
Personopplysninger kan lagres til formålene med lagringen ikke lenger er aktuelle. Hvis du
vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du
slette dem separat.
• Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk
eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med
andre.
• Hvis Galaxy Watch Active er koblet til en mobilenhet, må du verifisere
kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs forbindelse,
for eksempel Bluetooth, kan Galaxy Watch Active bli påvirket av elektroniske forstyrrelser
fra andre enheter. Ikke bruk Galaxy Watch Active i nærheten av andre enheter som sender
radiobølger.
85
Apper og funksjoner
• Innholdet som brukes i Samsung Health-appen, kan variere, avhengig av
programvareversjonen til appen. Tjenestene som tilbys med appen, kan endres, eller støtten
kan opphøre uten forhåndsvarsel.
• Hvilke Samsung Health-funksjoner som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av lokale lover
og forskrifter i ditt område.
• Enkelte funksjoner i Samsung Health vil kanskje ikke være tilgjengelige, avhengig av ditt
område.
• Samsung Health-funksjonene er bare beregnet på å brukes til trenings- og
informasjonsformål, og er ikke beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller
andre tilstander eller til å kurere, lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
• Målt avstand kan variere fra faktisk avstand på grunn av ujevn skrittlengde, gange på
stedet og trasking frem og tilbake.
• Bare registreringer fra de siste 28 dagene blir lagret. Du kan se tidligere data på
mobilenheten hvor Samsung Health-appen er installert.
GPS
Galaxy Watch Active har en GPS-antenne slik at du kan sjekke plasseringsinformasjonen din i
sanntid uten å koble til en mobilenhet. Når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble til en
mobilenhet, brukes GPS-antennen i Galaxy Watch Active.
På appskjermbildet trykker du på
bryteren for å aktivere den.
(Innstillinger) → Tilkoblinger → Posisjon, og trykker på
Du velger en metode som skal brukes til lokalisering ved å stryke oppover eller nedover skjermen
og velge et alternativ.
Når Galaxy Watch Active og mobilenheten er koblet sammen, bruker denne funksjonen
mobilenhetens GPS. Aktiver plasseringsfunksjonen til den mobile enheten for å bruke GPSsensoren.
GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel
mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
86
Apper og funksjoner
Musikk
Innledning
Hør på musikk som er lagret på Galaxy Watch Active og på mobilenheten.
Spille av musikk
Trykk på
(Musikk) på appskjermbildet.
Mens du lytter til musikk som er lagret på Galaxy Watch Active, stryker du opp fra nedre kant
av skjermen for å åpne bilbliotekskjermbildet. På bibliotekskjermbildet kan du vise sangen som
spilles av for øyeblikket, og ordne musikken etter spor, album og artister.
Sett avspillingen på pause og
gjenoppta avspillingen igjen.
Juster volumet.
Endre enheten som brukes til å
spille musikk.
Start filen som spilles av på nytt,
eller hopp til forrige fil. Trykk på
og hold for å spole bakover.
Hopp til neste fil. Trykk på og hold
for å spole forover.
Importere musikk
Importer musikk som er lagret på mobilenheten til Galaxy Watch Active.
1
2
3
4
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Trykk på Start → Legg til innhold på klokken.
Trykk på Legg til spor.
Velg filer og trykk på OK.
87
Apper og funksjoner
For å synkronisere musikk på mobilenheten med Galaxy Watch Active trykker du på
Autosynkroniser-bryteren under Musikk. Musikken på mobilenheten blir automatisk
synkronisert med Galaxy Watch Active når den har mer enn 15 % gjenværende batteristrøm.
Spille musikk med Galaxy Watch Active
Spill musikk som er lagret på Galaxy Watch Active gjennom et tilkoblet Bluetooth-hodesett.
1
2
3
Trykk på
Trykk på
Ikonet
Trykk på
(Musikk).
for å spille musikk som er lagret på Galaxy Watch Active.
vises.
.
Spille musikk fra mobilenheten
Spill musikk som er lagret på mobilenheten og kontroller den med Galaxy Watch Active.
Mobil enhet
1
Start musikkspillerappen.
Galaxy Watch Active
2
3
4
Trykk på
(Musikk).
Trykk på
Ikonet
Trykk på
for å spille av musikk som er lagret på den mobile enheten din.
vises.
.
For å bytte musikkspillerappen som brukes fra Galaxy Watch Active, trykker du på →
Musikkspiller og velger appen blant musikkspillerappene som er installert på mobilenheten.
88
Apper og funksjoner
Spille musikk uten å koble til en mobilenhet
Lytte til musikk eller radio gjennom bare Galaxy Watch Active. Du må laste ned en musikk- eller
en radiostrømmingsapp på Galaxy Watch Active.
På appskjermbildet trykker du på
(Galaxy Store). Bla gjennom og last ned musikk eller en
radiostrømmingsapp i Galaxy Store og åpne appen.
Reminder
Legg til påminnelser for hendelser som å kjøpe billetter, ta ut klesvasken eller ta medisin, uten
å bruke kalenderappen din. Du kan konfigurere varsler for å motta påminnelser til bestemte
tidspunkter.
Opprette en påminnelse
1
2
På appskjermbildet trykker du på
(Reminder) → Legg til.
Hvis du har en lagret påminnelse, trykker du på Opprett øverst på listen over påminnelser.
Hvis Galaxy Watch Active støtter taleinndata, snakker du inn en tidsplan for å opprette en
påminnelse. Trykk på OK når du er ferdig.
Eller trykk på Skriv notat > for å skrive inn tekst og trykk på OK.
3
4
5
6
Trykk på Angi tid > for angi et varsel.
Trykk på feltet for angivelse, stryk oppover eller nedover på skjermen for å angi tiden og
trykk på Nes.
Angi andre varselalternativer, som valg av datoen når alarmen skal gjentas og trykk på OK.
Trykk på Lagre.
Den lagrede alarmen legges til i listen over påminnelser.
89
Apper og funksjoner
Vise påminnelsesalarmen
Når det vises en alarm, sjekker du påminnelsesdetaljene. Eller stryk til høyre på skjermen til
klokken for å åpne varselspanelet og vise en påminnelse.
• Alle påminnelser på Galaxy Watch Active synkroniseres automatisk med
den tilkoblede mobilenheten slik at du kan motta alarmer og sjekke dem fra
mobilenheten.
• Velg en påminnelse og trykk på Rediger tid > for å angi en påminnelse på nytt.
Fullføre eller slette påminnelsen.
Når du har fullført oppgaven din, kan du angi påminnelsen som fullført, eller slette den.
For å for å fullføre påminnelsen trykker du på Fullført etter at du har gått gjennom detaljene for
påminnelsen.
For å slette påminnelsen trykker du på , stryker oppover eller nedover på skjermen og trykker
deretter på Slett.
Kalender
Du kan sjekke tidsplaner for hendelser som du lagret på mobilenheten eller Galaxy Watch Active
på Galaxy Watch Active.
Alle hendelser som er planlagt på Galaxy Watch Active, synkroniseres automatisk med
den tilkoblede mobilenheten for å sjekke dem og mottar alarmer fra mobilenheten.
1
Trykk på
(Kalender) på appskjermbildet. Eller stryk til venstre på skjermen og velg
Kalender-widgeten for å åpne den.
2
Trykk hvor som helst på månedskalenderen.
3
Trykk på Legg til for å legge til tidsplanen.
4
Dagens hendelsesliste vises.
Hvis du har en lagret tidsplan, trykker du på Opprett øverst på listen.
Velg en inngangsmåte, angi tidsplanen og trykk deretter på Lagre.
90
Apper og funksjoner
Bixby
Innledning
Bixby er en taletjeneste som hjelper deg med å bruke Galaxy Watch Active på en mer praktisk
måte. Du kan snakke med Bixby for åpne en funksjon eller gi deg informasjon.
• Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område.
• Kontroller at det ikke er noen hindringer i veien for mikrofonen til Galaxy Watch Active
når du snakker i den.
• For å bruke Bixby kobler du et Wi-Fi-nettverk eller mobilnettverk til mobilenheten eller
kobler et Wi-Fi-nettverk til Galaxy Watch Active.
Starte Bixby
Når du trykker raskt to ganger på Hjem-tasten, startes Bixby.
Trykk på
(Bixby) på appskjermbildet.
91
Apper og funksjoner
Angi språk
1
2
3
Trykk på
(Bixby) på appskjermbildet.
Trykk på og stryk oppover eller nedover på skjermen, trykk deretter Language.
Velg språket du vil ha.
• Bixby-talekommandoer støttes ikke på enkelte språk.
• Det valgte språket gjelder bare for Bixby, ikke for visningsspråket på Galaxy Watch
Active.
Vær
Du kan vise værinformasjon på Galaxy Watch Active for steder som er angitt på den tilkoblede
mobilenheten.
Trykk på
(Vær) på appskjermbildet. Eller stryk til venstre på skjermen og velg Vær-widgeten
for å åpne den.
Du viser dagens værinformasjon ved å trykke på skjermen og stryk oppover eller nedover på
skjermen.
For å legge til værinformasjonen for en annen by, stryker du til venstre på skjermen og trykker på
Legg til og legg til byen fra den tilkoblede mobilenheten.
Du kan ikke legge til en by når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble til en
mobilenhet.
92
Apper og funksjoner
Alarm
Angi alarmer og administrer dem.
Angi alarmer
1
2
3
4
Trykk på
(Alarm) på appskjermbildet.
Trykk på Legg til.
Hvis du har en lagret alarm, trykker du på Legg til øverst på listen over alarmer.
Trykk på feltet for angivelse, stryk oppover eller nedover på skjermen for å angi alarmtiden
og trykk på Neste.
Velg dagene som alarmen skal gjentas og trykk på Lagre.
Den lagrede alarmen legges til i alarmlisten.
For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.
Stoppe alarmer
Dra
utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm.
Hvis du vil bruke slumrefunksjonen, drar du
utenfor den store sirkelen.
Slette alarmer
Trykk på og hold en alarm i alarmlisten, og trykk deretter på Slett.
93
Apper og funksjoner
Verdensklokke
Opprette verdensklokker
1
2
Trykk på
(Verdensklokke) på appskjermbildet.
Trykk på Legg til.
Hvis du har en lagret verdensklokke, trykker du på Legg til på listen over klokker.
3
Stryk til venstre eller høyre på skjermen og velg en tidssone på kartet.
4
Trykk på bynavnet som representerer den valgte tidssonen.
Du kan også trykke på Alle byer > og søke etter en by eller velge en by fra listen.
Slette verdensklokker
Trykk på og hold en verdensklokke på verdensklokkelisten og trykk deretter på Slett.
Galleri
Importere og eksportere bilder
Importere bilder fra den mobile enheten
1
2
3
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Trykk på Start → Legg til innhold på klokken.
Trykk på Kopier bilder.
94
Apper og funksjoner
4
Velg filer og trykk på Utført.
For å synkronisere bilder på mobilenheten med Galaxy Watch Active trykker du på
Autosynkroniser-bryteren under Bilder, trykker på Album å synkronisere, velger album
som skal importeres til Galaxy Watch Active og trykker deretter på OK. De valgte albumene
synkroniseres automatisk med Galaxy Watch Active når den lades og når den har mer enn 15 %
gjenværende batteristrøm.
Eksportere bilder til den mobile enheten
1
2
3
4
Trykk på
(Galleri) på appskjermbildet.
Trykk på et bilde og trykk og hold deretter på bildet igjen for å eksportere det.
Stryk til venstre eller høyre på skjermen og velg bilder for å eksportere flere.
For å velge alle bildene, trykker du på
→ Velg alle.
Trykk på → Send til telefonen.
Du kan vise eksporterte bilder i apper som Galleri på mobilenheten.
Vise bilder
Vis og administrer bildene som er lagret på Galaxy Watch Active.
1
2
Trykk på
(Galleri) på appskjermbildet.
Stryk til venstre eller høyre på skjermen for å bla gjennom bildelisten og velg et bilde.
Zoome inn eller ut
Når du har åpnet et bilde, kan du trykke raskt to ganger, spre to fingre fra hverandre eller klype
dem sammen for å zoome inn eller ut på bildet.
Når et bilde forstørres, kan du vise resten av bildet ved å bla rundt på skjermen.
95
Apper og funksjoner
Slette bilder
1
2
3
4
Trykk på
(Galleri) på appskjermbildet.
Trykk på et bilde og trykk og hold deretter på bildet igjen for å slette det.
Stryk til venstre eller høyre på skjermen og velg bilder for å slette flere.
For å velge alle bildene, trykker du på
Trykk på Slett →
→ Velg alle.
.
Finn telefonen
Hvis du glemmer hvor du har lagt mobilenheten, kan Galaxy Watch Active hjelpe deg med å
finne den.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble til
en mobilenhet.
1
2
(Finn telefonen) på appskjermbildet.
Trykk på
Trykk på
.
Den mobile enheten avgir lyder og slår på skjermen. Trykk på Avvis og trekk den på
mobilenheten eller trykk på
på Galaxy Watch Active.
Vise posisjonen til den mobile enheten
Trykk på → Finn telefon.
Galaxy Watch Active viser lokasjonen til mobilenheten.
96
Apper og funksjoner
Finn klokken min
Hvis du glemmer hvor du har lagt Galaxy Watch Active, bruker du Galaxy Wearable-appen på
mobilenheten til å finne den.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble til
en mobilenhet.
1
2
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Finn klokken min.
Trykk på
.
Galaxy Watch Active vibrerer og skjermen slår seg på.
For å stoppe vibreringen drar du
trykker på
på mobilenheten.
utenfor den store sirkelen på Galaxy Watch Active eller
Kontrollere Galaxy Watch Active eksternt
Hvis du ikke kan finne Galaxy Watch Active, starter du Galaxy Wearable-appen på
mobiltelefonen og trykker på Start → Finn klokken min → Hent posisjon for å kontrollere den
nåværende lokasjonen til Galaxy Watch Active.
Når Galaxy Watch Active blir mistet eller stjålet, kan du kontrollere den eksternt. Start Galaxy
Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Finn klokken min → Angi sikkerhet og
velg deretter en funksjon.
Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du har registrert Samsung-kontoen på både
Galaxy Watch Active og mobilenheten.
97
Apper og funksjoner
SOS-meldinger
Ved et nødstilfelle kan du sende en SOS-melding til en forhåndsregistrert nødkontakt ved å
trykke raskt på Hjem-tasten til Galaxy Watch Active tre ganger.
Konfigurere SOS-meldinger
1
2
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Send SOS-forespørsler
og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.
Følg instruksjonene på skjermen for å legge til nødkontakter hvis du ikke allerede har gjort
det.
Legge til nødkontakter
1
2
Åpne Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Send SOSforespørsler → Send SOS-meldinger til → .
Trykk på Opprett kontakt og angi kontaktinformasjon, eller trykk på Velg fra kontakter for å
legge til en eksisterende kontakt som nødkontakt.
Angi SOS-meldingsforsinkelsen
Angi at Galaxy Watch Active skal sende en SOS-melding etter en stund for å kansellere
forespørselen etter at du trykker raskt på Hjem-tasten til Galaxy Watch Active tre ganger.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten, trykk på Start → Send SOS-forespørsler og
trykk deretter på Tell ned før sending-bryteren for å aktivere den.
Sende SOS-meldinger
Ved et nødstilfelle trykker du raskt tre ganger på Hjem-tasten til Galaxy Watch Active.
Når du sender en SOS-melding, viser
SOS-forespørselen på varselspanelet.
-ikonet på varselspanelet og du kan vise resultatet av
Hvis GPS-funksjonen ikke er aktivert på Galaxy Watch Active eller mobilenheten
når du sender en SOS-melding, blir GPS-funksjonen aktivert automatisk for å sende
posisjonsinformasjonen.
98
Apper og funksjoner
E-post
Du kan vise e-poster som er mottatt på mobilenheten, og svare på dem.
Lese e-post
1
2
Trykk på
(E-post) på appskjermbildet.
Velg en e-post for å åpne e-postskjermbildet.
Hvis du vil vise en e-post på mobilenheten, trykker du på , stryker oppover eller nedover og
velger deretter Vis på telefon.
For å svare på en e-post, velger du en inngangsmåte og angir e-posten.
Det kan hende at du ikke kan svare på e-poster, avhengig av hvilken mobilenhet du
kobler til Galaxy Watch Active.
Galaxy Store
Last ned spesialiserte apper og klokkefronter på Galaxy Watch Active, ikke gjennom den
tilkoblede mobilenheten.
På appskjermbildet trykker du på
(Galaxy Store). Stryk oppover eller nedover på skjermen for
å bla gjennom listen og velg en app du vil laste ned, eller et klokkeutseende eller trykk på
for
å søke etter apper med nøkkelord.
Trykk på , stryk oppover eller nedover på skjermen og velg deretter Vis på telefonen. Galaxy
Store-appen starter på mobilenheten. Deretter blar du gjennom og velger en app eller et
klokkeutseende som skal lastes ned.
Registrer Samsung-kontoen på den tilkoblede mobilenheten først for å bruke denne
appen.
99
Apper og funksjoner
Innstillinger
Innledning
Tilpass innstillinger for funksjoner og apper. Still inn Galaxy Watch Active etter bruksmønstrene
dine ved å konfigurere de forskjellige innstillingene.
Trykk på
(Innstillinger) på appskjermbildet.
Urskiver
Tilpass klokkefront.
Trykk på Urskiver på Innstillinger-skjermbildet.
• Urskiver: Velg en klokketype. Du kan også velge elementer som skal vises på
klokkeutseendet og laste ned flere klokkeutseender fra Galaxy Store.
• Klokke alltid på: Angi at Galaxy Watch Active skal vise en klokke når skjermen er slått av.
Klokke alltid på-funksjonen fungerer bare mens du har på deg Galaxy Watch Active.
• Ordne urskiver: Velg hvordan du vil ordne rekkefølgen på klokkeutseendene.
– – Nyeste først: Angi at klokkeutseendet som ble brukt sist, vises først.
– – Tilpasset: Ordne rekkefølgen på klokkeutseendene etter eget valg.
• Varselsindikator: Angi at Galaxy Watch Active skal vise en oransje prikk på
klokkeskjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på varsler som du ikke har sjekket.
• Statusindikator: Angi at statusindikatorene skal vise klokkeskjermbildet.
100
Apper og funksjoner
Vibrasjon
Endre innstillingene til Galaxy Watch Active for vibrering.
Trykk på Vibrasjon på Innstillinger-skjermbildet.
• Vibreringsintensitet: Juster intensiteten på vibrasjonsvarslingen.
• Lang vibrering: Angi at Galaxy Watch Active skal vibrere lenger ved innkommende anrop og
varsler.
• Ringetonevibrering: Velg et vibreringsmønster for innkommende anrop.
Dette alternativet vises ikke når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble til en
mobilenhet.
• Vibreringsvarsel: Velg et vibreringsmønster for varsler.
Skjerm
Endre skjerminnstillingene og appskjermbildet til Galaxy Watch Active.
Trykk på Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Automatisk lav lysstyrke: Angi at Galaxy Watch Active automatisk justerer lysstyrken
avhengig av lysforholdene.
• Tidsavbrudd: Angi hvor lenge Galaxy Watch Active skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Vis siste app: Velg hvor lenge en nylig brukt app skal vises når skjermen er på igjen etter at
den ble slått av.
• Bakgrunnsstil: Endre bakgrunnsbildet.
• Skrift: Endre skrifttypen og -størrelsen.
101
Apper og funksjoner
Avansert
Aktiver avanserte funksjoner til Galaxy Watch Active og endre kontrollinnstillingene.
Trykk på Avansert på Innstillinger-skjermbildet.
• Trykk raskt 2 x på Hjem-tast: Velg en app eller funksjon som skal utføres når du trykker på
Hjem-tasten til Galaxy Watch Active to ganger.
• Aktiveringsbevegelse: Angi at Galaxy Watch Active skal slå på skjermen når du hever det
håndleddet som har på Galaxy Watch Active.
• Berøringsaktivering: Angi at Galaxy Watch Active skal slå på skjermen når du roterer
rammen.
• Vannlåsmodus: Aktiver vannlåsmodus før du går i vannet. Berøringsskjermen,
aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres.
• Berøringsfølsomh.: Still inn Galaxy Watch Active til å muliggjøre bruk av berøringsskjermen
med hansker på.
• Ikke forstyrr: Angi at Galaxy Watch Active demper alle varsler bortsett fra alarmer og at
skjermen ikke skal slås på når varsler mottas.
• Kinomodus: Aktiver kinomodus når du skal se film. Alle alarmer og varsler dempes og
skjermen slås ikke på når et varsel mottas eller ved en alarm. Aktiveringsbevegelsen og
klokke alltid på-funksjonen deaktiveres også automatisk.
102
Apper og funksjoner
• God natt-modus: Aktiver god natt-modus når du skal sove. Alle varslene bortsett
fra alarmer blir dempet og skjermen slås ikke på når varslene mottas mens du sover.
Aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres også automatisk.
• Daglig orient.: Angi at Galaxy Watch Active skal sende daglig informasjon etter at du våkner
og før du legger deg, eller to ganger om dagen når du vil.
• Rediger hurtigvalg: Rediger hurtigpanelet til Galaxy Watch Active.
• Ta et skjermbilde: Stryk til høyre på skjermen mens du trykker på Hjem-tasten for å ta et
skjermbilde.
Tilkoblinger
Bluetooth
Koble til en mobil enhet via Bluetooth. Du kan også koble et Bluetooth-hodesett til Galaxy Watch
Active og lytte til musikk.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testede og godkjente av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetoothfunksjonen.
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet.
• Bluetooth: Slå Bluetooth-funksjonen på eller av.
• BT-hodesett: Søk etter Bluetooth-hodesett og koble det til Galaxy Watch Active.
103
Apper og funksjoner
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk.
Denne funksjonen er tilgjengelig når Galaxy Watch Active ikke er koblet til den mobile enheten
via Bluetooth.
1
2
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Wi-Fi.
Trykk på Wi-Fi og velg Automatisk eller Alltid på for å koble til et Wi-Fi-nettverk.
Hvis du velger Automatisk, blir Wi-Fi-nettverket automatisk koblet fra når Galaxy Watch
Active kobles til mobilenheten via Bluetooth. Hvis du velger Alltid av, kan du bruke Galaxy
Watch Active etter at du har koblet den til mobilenheten via Bluetooth i stedet for å bruke et
Wi-Fi-nettverk.
• Når du velger alternativet Alltid på, tømmes batteriet raskere enn normalt.
• Alternativet Automatisk vises ikke og du kan ikke koble til et Wi-Fi-nettverk
automatisk når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble til en mobilenhet.
3
Trykk på Wi-Fi-nettverk og velg et nettverk fra Wi-Fi-nettverkslisten.
4
Trykk på Koble til.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.
• Når Galaxy Watch Active først har blitt koblet til et Wi-Fi-nettverk én gang, vil den
kobles til dette nettverket igjen hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om
passord først. For å hindre at Galaxy Watch Active kobler seg til nettverket automatisk,
kan du velge det i listen over nettverk og trykke på Glem.
• Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte
enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruteren på nytt.
104
Apper og funksjoner
NFC
Du kan bruke følgende NFC-funksjon.
Trykk på Tilkoblinger → NFC på Innstillinger-skjermbildet.
Galaxy Watch Active har en innebygd NFC-antenne. Håndter Galaxy Watch Active
forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.
• NFC: Aktiver eller deaktiver NFC-funksjonen.
• Trykk og betal: Angi standard app for NFC-funksjonen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Bruke NFC-funksjonen
Før du bruker NFC-funksjonen med Galaxy Watch Active, må du først registrere deg for den
tilhørende tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer
informasjon om tjenesten.
1
2
På Innstillinger-skjermbildet, trykker du på Tilkoblinger → NFC og trykker på NFC-bryteren
for å aktivere den.
La NFC-antenneområdet øverst på berøringsskjermen til Galaxy Watch Active berøre NFCkortleseren.
105
Apper og funksjoner
Hvis du vil angi standard app, åpner du Innstillinger-skjermbildet og trykker på Tilkoblinger →
NFC → Trykk og betal og velger en app.
Listen over tjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige apper.
NFC-antenne
Varsler
Angi at Galaxy Watch Active skal vibrere når den kobles fra mobilenheten.
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på Varsler-bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Varsler-alternativet vises ikke når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble til en
mobilenhet.
Flymodus
Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er
avhengige av en nettverkstilkobling.
Trykk på Tilkoblinger → Flymodus på Innstillinger-skjermbildet og trykk deretter på bryteren
for å aktivere den.
Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet og instruksjonene til flypersonellet. I
tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
106
Apper og funksjoner
Posisjon
Still inn Galaxy Watch Active til å la apper bruke posisjonsinformasjonen din.
Trykk på Tilkoblinger → Posisjon på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren for å aktivere den og velg en metode for å innhente plasseringsdataene.
Apper
Apprekkefølge
Velg hvordan du vil ordne rekkefølgen på appene på appskjermbildet.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Apper → Apprekkefølge.
• Nyeste først: Angi at nylig brukte apper vises først.
• Tilpasset: Ordne rekkefølgen på appene etter eget valg.
Autoåpne apper
Angi at en app skal startes automatisk ved å sette den i fokus uten å trykke på appen.
Trykk på Apper → Autoåpne apper på Innstillinger-skjermbildet og trykk deretter på bryteren
for å aktivere den.
Tillatelser
Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på Galaxy
Watch Active, for at de skal fungere riktig. Vis innstillingene for apptillatelser for hver app og
endre innstillingene.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Apper → Tillatelser.
Meldinger
Endre meldingsfunksjonsinnstillingene.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Apper → Meldinger.
For å sende en talemelding som en lydfil trykker du på Send som lyd-bryteren for å aktivere den.
107
Apper og funksjoner
Sikkerhet
Lås
Endre innstillingene for å sikre Galaxy Watch Active. Når du bruker denne funksjonen kan Galaxy
Watch Active bli låst automatisk når den ikke er i bevegelse på en stund.
Trykk på Sikkerhet → Lås på Innstillinger-skjermbildet.
• Type: Velg låsemetode for Galaxy Watch Active.
• Bruk for: Velg når du skal bruke låsefunksjonen.
Det kan hende at dette alternativet ikke vises, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Hjelp: Vis informasjon om å låse Galaxy Watch Active.
Konto
Du kan bruke forskjellige funksjoner av Galaxy Watch Active etter at du har registrert Samsungkontoen din på den tilkoblede mobilenheten. Kontroller hvilken Samsung-konto som er
registrert på den tilkoblede mobilenheten og angi funksjonen for tilpasningstjeneste.
Trykk på Konto på Innstillinger-skjermbildet.
• Samsung account: Kontroller hvilken Samsung-konto som er registrert på den tilkoblede
mobilenheten. Hvis du allerede er logget på oppgir du Samsung-kontoen på den tilkoblede
mobilenheten.
• Tilpasningstjeneste: Angi at Galaxy Watch Active skal levere en passende funksjon avhengig
av lokasjon og situasjon etter analyse av livsstilmønsteret ditt.
Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du kobler Galaxy Watch Active til en
mobilenhet som støtter plattformen for tilpasningstjeneste versjon 2.2 eller nyere.
Etter at du godtar bruken av tilpasningstjenesten, starter du Innstillinger-appen på
mobilenheten, trykker du på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Samsung
account → Personvern → Tilpasningstjeneste, og trykker deretter på bryteren for
å aktivere den.
108
Apper og funksjoner
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til Galaxy Watch Active.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
• Synlighetsforbedringer: Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for
synshemmede brukere.
• Avanserte innstillinger: Angi at Galaxy Watch Active varsler deg ved regelmessige
intervaller hvis det finnes meldinger som ikke er åpnet og velg intervalltiden. Du kan også
still den inn til å åpne tilgjengelighetsmenyer raskt.
Generelt
Inndata
Endre innstillingene for inntasting av tekst.
Trykk på Generelt → Inndata på Innstillinger-skjermbildet.
• Standardtastatur: Kontroller standardtastaturet for å skrive inn tegnene.
• Tastaturinnstillinger: Konfigurer innstillingene for Samsung-tastaturet.
Tekst-til-tale
Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene, som for eksempel språk, hastighet og
mer.
Trykk på Generelt → Tekst-til-tale på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk: Velg et språk du vil bruke.
• Talehastighet: Angi lesehastigheten.
• Les varsler høyt: Angi at Galaxy Watch Active skal lese varselet du mottok. Men du kan bare
lytte til lyden gjennom det tilkoblede Bluetooth-hodesettet.
• Se etter oppdateringer: Oppdater de støttede lydspråkene.
109
Apper og funksjoner
Dato og tid
Du kan angi dato og klokkeslett manuelt.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Generelt → Dato og tid.
Alternativene for Dato og tid er bare tilgjengelige når du bruker Galaxy Watch Active
uten å koble den til en mobilenhet.
• Angi dato: Angi datoen manuelt.
• Angi tid: Angi klokkeslettet manuelt.
• Velg tidssone: Velg tidssonen manuelt.
• Bruk 24-timersformat: Vis tid i 24-timersformat.
Språk
Velg språket du vil bruke på Galaxy Watch Active.
Trykk på Generelt → Språk på Innstillinger-skjermbildet.
Alternativet Språk vises bare når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble den til en
mobilenhet.
Tilbakestill
Slett alle data på Galaxy Watch Active.
Trykk på Generelt → Tilbakestill på Innstillinger-skjermbildet.
Oppdater klokkeprogramvaren
Oppdater Galaxy Watch Active til den nyeste programvaren.
Trykk på Generelt → Oppdater klokkeprogramvaren på Innstillinger-skjermbildet.
Alternativet Oppdater klokkeprogramvaren vises bare når du bruker Galaxy Watch
Active uten å koble den til en mobilenhet.
110
Apper og funksjoner
Batteri
Velg batterimodus for Galaxy Watch Active. Du kan redusere batteriforbruket med noen
batterimoduser.
Trykk på Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Standard: Velg når du bruker Galaxy Watch Active som normalt. Du kan bruke alle
funksjonene på Galaxy Watch Active.
• Strømsparing: Velg når du aktiverer strømsparingsmodus. Viser farger på skjermen
som gråtoner, og enkelte funksjoner er begrenset for å redusere batteriforbruket. Se
Strømsparingsmodus for mer informasjon.
• Bare klokke: Bare klokken vises på skjermen, og alle andre funksjoner deaktiveres for å
redusere batteriforbruket. Trykk på Hjem-knappen for å vise klokken. Trykk og hold inne
Hjem-tasten i tre sekunder for å deaktivere Bare klokke-modus.
Optimal. batteri
Lukk apper som kjører i bakgrunnen og endre innstillinger som har en stor innvirkning på
batteriforbruket for å utvide batteritiden.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Batteri → Optimal. batteri.
Om klokken
Vis videre informasjon om Galaxy Watch Active.
Trykk på Om klokken på Innstillinger-skjermbildet.
• Modellnummer: Vis modellnummeret til Galaxy Watch Active.
• Serienummer: Vis serienummeret til Galaxy Watch Active.
• Lagring: Kontroller total og brukt lagringsplass.
• Enhet: Vis informasjon om Galaxy Watch Active, som Wi-Fi MAC-adresse, Bluetooth-adresse
og serienummer.
• Programvare: Vis programvareversjonen og sikkerhetsstatusen til Galaxy Watch Active.
• Batteri: Vis batterispenningen og -kapasiteten til Galaxy Watch Active.
111
Apper og funksjoner
• Reguleringsinfo: Kontroller informasjonen til Galaxy Watch Active, som for eksempel
modellnavn, produsent og serienummer.
Det kan hende at dette alternativet ikke vises, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Åpne kildelisenser: Vis veiledningen for å kontrollere den åpne kildelisensen til Galaxy
Watch Active.
• Rapporter diagnostikk og bruksinfo.: Angi at Galaxy Watch Active automatisk skal sende
enhetens diagnostikk- og bruksinformasjon til Samsung.
• Feilsøking: Aktiver eller deaktiver feilsøkingsmodus når du utvikler apper til Galaxy Watch
Active.
Koble til ny telefon
Koble Galaxy Watch Active til en ny mobilenhet. Galaxy Watch Active kan koble til en annen
mobilenhet etter å ha gjennomført en lett nullstilling for å slette data unntatt mediefiler og
personlige data.
Trykk på Koble til ny telefon på Innstillinger-skjermbildet.
Koble til ny telefon-alternativet er bare tilgjengelig når Galaxy Watch Active er koblet til
en mobilenhet.
Koble til telefon
Koble til en mobilenhet mens du bruker Galaxy Watch Active alene. Du kan velge om du vil
gjenopprette data fra Galaxy Watch Active som er lagret på mobilenheten.
Trykk på Koble til telefon på Innstillinger-skjermbildet.
•
: Koble Galaxy Watch Active til en mobilenhet og synkroniser helseinformasjonen din,
innstillingsverdier og kontaktinformasjonen som er lagret på Galaxy Watch Active.
•
: Koble Galaxy Watch Active til en mobilenhet når du har nullstilt alle data som er lagret
på Galaxy Watch Active.
Alternativet Koble til telefon vises bare når du bruker Galaxy Watch Active uten å koble
den til en mobilenhet.
112
Galaxy Wearable-app
Innledning
Du må installere Galaxy Wearable-appen på mobilenheten for å kunne koble Galaxy
Watch Active til den. Du kan sjekke statusen til Galaxy Watch Active og laste ned anbefalte
klokkeutseender og apper. Du kan også tilpasse de forskjellige innstillingene til Galaxy Watch
Active, slik om varselinnstillingene.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av typen tilkoblet mobil enhet.
Tilpass
klokkefront.
Anbefalte klokkeutseender og apper
Få tilgang til
flere
alternativer.
Statusen Galaxy
Watch Active
Start apper som
kan brukes ved
å koble til
Galaxy Watch
Active
Tilpass
innstillingene
for Galaxy
Watch Active.
Start
Urskiver
113
Oppdag
Galaxy Wearable-app
Trykk på
for å bruke følgende alternativer:
• Legg til ny enhet: Koble fra den tilkoblede mobilenheten og koble til en ny enhet. Velg
enheten din på skjermen eller trykk på Min er ikke her hvis du ikke kan finne enheten din og
følg deretter instruksjonene på skjermen for å koble til den nye enheten.
• Koble fra: Koble Galaxy Watch Active fra den tilkoblede mobilenheten.
• Appvarsler: Endre de forskjellige innstillingene for Galaxy Wearable-appen på
mobilenheten.
• Automatisk bytte: Galaxy Watch Active kobler seg fremdeles automatisk til mobilenheten
hvis du har den på håndleddet.
Dette alternativet vises bare når flere enn to enheter som støtter funksjonen for
automatisk bytte er sammenkoblet mobilenheten.
• Brukerhåndbok: Vis brukerhåndboken for å lære hvordan du skal bruke Galaxy Watch
Active.
• Kontakt oss: Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av
enhetsproblemer, og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele
informasjon med andre i Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og
-tipsene. Samsung Members kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du
bruker enheten din.
Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, hvis regionen, tjenesteleverandøren
eller modellen ikke støtter Samsung Members-appen.
114
Galaxy Wearable-app
Start
Vis statusen til Galaxy Watch Active og tilpass innstillingene for den. Du kan også starte brukbare
apper ved å koble til Galaxy Watch Active.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start.
Om klokken
Gi en statusoversikt over batteri, lagringsplass og RAM på Galaxy Watch Active.
Velg et element for å vise detaljene.
Betaling
Du kan betale praktisk med Samsung Pay-appen ved å bruke en mobilbetalingstjeneste.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → ÅPNE SAMSUNG PAY.
Det kan hende at dette alternativet er utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Galaxy Store
Kjøp og last ned apper eller klokkeutseender som er laget spesielt for Galaxy Watch Active fra
Galaxy Store-appen.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Galaxy Store.
Se på etter kategori, og velg en app og et klokkeutseende som skal lastes ned.
Samsung Health
Vis de lagerede dataene i Samsung Health-appen.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Samsung Health.
115
Galaxy Wearable-app
Samsung Pay
Betal praktisk og sikkert ved å bruke en mobilbetalingstjeneste.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Samsung Pay.
Det kan hende at dette alternativet er utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
SmartThings
Start SmartThings-appen på mobilenheten for å praktisk kontrollere og administrere
husholdningsapparater og tingenes Internett-produkter (IoT).
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → SmartThings.
Varsler
Du kan endre innstillinger for varselsfunksjonen. Hold deg oppdatert på en rekke hendelser, slik
som nye meldinger som er mottatt på den mobile enheten.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten, trykk Start → Varsler, trykk bryteren for å
aktivere den og aktiver elementene.
• Administrer varsler: Velg apper på mobilenheten som skal sende varsler til Galaxy Watch
Active.
• Vis bare når du bruker klokken: Angi at Galaxy Watch Active bare skal vise varsler når du har
den på deg.
• Slå av lyd på tilkoblet telefon: Varsel på mobilenheten dempes når den tilkoblede Galaxy
Watch Active mottar et varsel.
• Vis detaljer automatisk: Angi at Galaxy Watch Active skal vise detaljer for varsler når de
mottas.
116
Galaxy Wearable-app
• Varselsindikator: Angi at Galaxy Watch Active skal vise en oransje prikk på
klokkeskjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på varsler som du ikke har sjekket.
• Slå på skjerm: Angi at Galaxy Watch Active skal slå på skjermen når varslene mottas.
• Vis mens du bruker telefonen: Angi at Galaxy Watch Active skal vise varsler når du bruker
mobilenheten.
• Smart relay: Angi at mobilenheten automatisk skal starte appen som mottar varslet fra
Galaxy Watch Active når du tar opp mobilenheten.
• Enkelte mobilenheter støtter ikke Smart relay-funksjonen.
• Den mobile enheten må låses opp først for å se detaljer når skjermen er låst.
Apper
Tilpass appskjermbildet til Galaxy Watch Active. Du kan også omarrangere apper.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Apper.
Avinstallere apper
Trykk på → Avinstaller og trykk på
Active.
ved siden av appene du vil fjerne fra Galaxy Watch
Omordne apper
1
2
3
Trykk på → Omordne, og trykk på Tilpasset.
Trykk på
ved siden av en app og dra den opp eller ned til en annen plassering.
Trykk på FULLFØRT.
Hvis du velger Nyeste først, blir appskjermbildet på Galaxy Watch Active organisert slik at sist
brukte apper vises først.
117
Galaxy Wearable-app
Skjule apper
Skjul en app for å ikke vise den på Appskjermbildet til Galaxy Watch Active.
1
2
Trykk på → Skjul.
Velg en app, og trykk på Bruk.
Appen vises i listen Skjulte apper og vises ikke på Appskjermbildet til Galaxy Watch Active.
Ta bort skjuling av apper
1
2
Trykk på → Skjul.
Fjern markeringen for den skjulte appen og trykk på Bruk.
Appen vises i listen Skjulte apper og vises ikke på Appskjermbildet for de siste appene på
Galaxy Watch Active.
Tilpasse apper
Trykk på
til appen for å tilpasse de grunnleggende innstillingene relatert til appen.
Widgeter
Tilpass widgeter på Galaxy Watch Active. Du kan også omarrangere widgeter.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Widgeter.
Legg til eller fjerne widgeter
Trykk på
på widgeten for å fjerne den eller trykk på
trykk på Lagre.
til widgeten for å legge den til og
Widgeten blir lagt til eller fjernet fra Galaxy Watch Active.
Omarrangere widgeter
Trykk på
ved siden av en widget, dra den til en annen posisjon og trykk deretter på Lagre.
Rekkefølgen til widgeten blir endret på Galaxy Watch Active.
118
Galaxy Wearable-app
Vibrasjon
Endre innstillingene til Galaxy Watch Active for vibrering.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Vibrasjon.
• Vibreringsintensitet: Juster intensiteten på vibrasjonsvarslingen.
• Lang vibrering: Angi at Galaxy Watch Active skal vibrere lenger ved innkommende anrop og
varsler.
• Ringetonevibrering: Velg et vibreringsmønster for innkommende anrop.
• Vibreringsvarsel: Velg et vibreringsmønster for varsler.
Skjerm
Endre skjerminnstillingene og appskjermbildet til Galaxy Watch Active.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Skjerm.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Automatisk lav lysstyrke: Angi at Galaxy Watch Active automatisk justerer lysstyrken
avhengig av lysforholdene.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge Galaxy Watch Active skal vente før den slår av
skjermens bakgrunnslys.
• Vis siste app: Velg hvor lenge en nylig brukt app skal vises når skjermen er på igjen etter at
den ble slått av.
• Bakgrunnsstil: Endre bakgrunnsbildet.
119
Galaxy Wearable-app
Avansert
Aktiver avanserte funksjoner til Galaxy Watch Active og endre kontrollinnstillingene.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Avansert.
• Trykk raskt 2 x på Hjem-tast: Velg en app eller funksjon som skal utføres når du trykker på
Hjem-tasten til Galaxy Watch Active to ganger.
• Aktiveringsbevegelse: Angi at Galaxy Watch Active skal slå på skjermen når du hever det
håndleddet som har på Galaxy Watch Active.
• Berøringsaktivering: Angi at Galaxy Watch Active skal slå på skjermen når du roterer
rammen.
• Vannlåsmodus: Aktiver vannlåsmodus før du går i vannet. Berøringsskjermen,
aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres.
• Berøringsfølsomh.: Still inn Galaxy Watch Active til å muliggjøre bruk av berøringsskjermen
med hansker på.
• Ikke forstyrr: Angi at Galaxy Watch Active demper alle varsler bortsett fra alarmer og at
skjermen ikke skal slås på når varsler mottas.
• Kinomodus: Aktiver kinomodus når du skal se film. Alle alarmer og varsler dempes og
skjermen slås ikke på når et varsel mottas eller ved en alarm. Aktiveringsbevegelsen og
klokke alltid på-funksjonen deaktiveres også automatisk.
• God natt-modus: Aktiver god natt-modus når du skal sove. Alle varslene bortsett
fra alarmer blir dempet og skjermen slås ikke på når varslene mottas mens du sover.
Aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres også automatisk.
• Rediger hurtigvalg: Rediger hurtigpanelet til Galaxy Watch Active.
• Ta et skjermbilde: Stryk til høyre på skjermen mens du trykker på Hjem-tasten for å ta et
skjermbilde.
120
Galaxy Wearable-app
Legg til innhold på klokken
Overfør lagrede lyd- eller bildefiler fra mobilenheten til Galaxy Watch Active manuelt eller
automatisk.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Legg til innhold på
klokken.
• Musikk
– – Legg til spor: Velg lydfiler og send dem manuelt fra mobilenheten til Galaxy Watch
Active.
– – Autosynkroniser: Angi at enheten skal synkronisere nylig tilføyde lydfiler med Galaxy
Watch Active når den har mer enn 15 % gjenværende batteri.
Hvis musikkfilene som er lagret på Galaxy Watch Active tar opp mer enn 1 GB, sletter
den filer som du ikke har angitt som favoritter i rekkefølgen som musikkfilene ble
lagt til i.
– – Spillelister å synkr.: Velg en spilleliste som skal synkroniseres med Galaxy Watch Active.
Spillelister å synkr. er bare tilgjengelig når Samsung Music-appen er installert på
mobilenheten din og når den aktiveres når du slår på Autosynkroniser-funksjonen.
• Bilder
– – Kopier bilder: Velg bilder og send dem manuelt fra den mobile enheten til Galaxy Watch
Active.
– – Autosynkroniser: Angi at enheten skal synkronisere bilder med Galaxy Watch Active når
den har mer enn 15 % gjenværende batteri.
– – Bildegrense: Angi antallet bilder som skal sendes til Galaxy Watch Active fra en
mobilenhet.
– – Album å synkronisere: Velg et bildealbum som skal synkroniseres med Galaxy Watch
Active.
121
Galaxy Wearable-app
Send SOS-forespørsler
Angi at Galaxy Watch Active skal sende en SOS-melding til den tidligere registrerte nødkontakten
ved å trykke raskt på Hjem-tasten til Galaxy Watch Active tre ganger.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten, trykk på Start → Send SOS-forespørsler og
trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Se SOS-meldinger for mer informasjon.
Finn klokken min
Kontroller Galaxy Watch Active eksternt hvis den blir mistet eller stjålet.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Finn klokken min.
Registrer Samsung-kontoen på den tilkoblede mobilenheten først for å bruke denne
funksjonen.
• Hent posisjon: Kontroller hvor Galaxy Watch Active befinner seg.
• Angi sikkerhet:
– – Ekstern lås: Lås Galaxy Watch Active på avstand for å forhindre uautorisert tilgang. Denne
funksjonen kan brukes når mobilenheten er tilkoblet Galaxy Watch Active via Bluetooth
eller en ekstern tilkobling. Når Galaxy Watch Active er låst, kobler du mobilenheten til
Galaxy Watch Active via Bluetooth. Låsen blir automatisk deaktivert.
– – Tilbakestill klokke: Slett all personlig informasjon som er lagret på Galaxy Watch
Active, eksternt. Når Galaxy Watch Active er blitt nullstilt, kan du ikke gjenopprette
informasjonen eller bruke funksjonen Finn klokken.
– – Reaktiveringslås: Angi at Galaxy Watch Active skal be om din Samsungkontoinformasjon når enheten har blitt tilbakestilt. Dette hindrer andre i å reaktivere
enheten hvis den er mistet eller stjålet.
122
Galaxy Wearable-app
Konto og sikkerhetskopi
Registrer Samsung-kontoen din og logg deg på for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette
dataene til Galaxy Watch Active med Samsung Cloud. Du kan også koble til eksternt til Galaxy
Watch Active med Samsung-kontoen din.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Konto og sikkerhetskopi.
• Samsung account: Legg til Samsung-kontoen din for å bruke den med Galaxy Watch Active.
• Sikkerhetskopier: Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på
Galaxy Watch Active. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem
senere. Du må logge på Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette
data. Se Administrere data på Galaxy Watch Active for mer informasjon.
• Ekstern tilkobling: Angi at Galaxy Watch Active skal kobles eksternt til mobilenheten via
Wi-Fi-nettverket når en Bluetooth-tilkobling mellom enhetene ikke er tilgjengelig. Du må
logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en
datamaskin, ved jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir
skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
Administrere data på Galaxy Watch Active
Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på Galaxy Watch Active.
Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere, og du kan
sikkerhetskopiere dataene på Galaxy Watch Active automatisk.
• Musikk og bilder som er lagret på Galaxy Watch Active, sikkerhetskopieres ikke.
• I Samsung Health-appen blir bare oppføringer fra de siste 28 dagene lagret i Galaxy
Watch Active. Hvis du vil se oppføringer som er eldre enn 28 dager, må du installere
Samsung Health-appen på den tilkoblede mobilenheten og sikkerhetskopiere data
automatisk.
123
Galaxy Wearable-app
Sikkerhetskopiere data
For å sikkerhetskopiere data som er lagret i Galaxy Watch Active, starter du Galaxy Wearableappen på mobilenheten og trykker på Start → Konto og sikkerhetskopi → Sikkerhetskopier
→ Sikkerhetskopiinnstillinger, velg elementet som skal sikkerhetskopieres og trykk på
Sikkerhetskopier nå. Dataene lagres i Samsung Cloud.
Gjenopprette data
For å gjenopprette data som er lagret i Galaxy Watch Active, starter du Galaxy Wearable-appen
på mobilenheten og trykker på Start → Konto og sikkerhetskopi → Sikkerhetskopier →
Gjenopprett, velg elementet som skal sikkerhetskopieres og trykk på Gjenopprett nå. Den siste
sikkerhetskopien gjenopprettes.
Sikkerhetskopiere data automatisk
Hvis du vil sikkerhetskopiere data som er lagret på Galaxy Watch Active, med Samsung Cloud
og få tilgang til dem fra andre enheter når som helst, starter du Galaxy Wearable-appen
på mobilenheten og trykker på Start → Konto og sikkerhetskopi → Sikkerhetskopier →
Sikkerhetskopiinnstillinger og trykker deretter på Automatisk sikkerhetskopiering-bryteren
for å aktivere den.
Synkroniser telefoninnst.
Tilpass synkroniseringsinnstillingene for Wi-Fi-nettverk for Galaxy Watch Active.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten, trykk på Start → Synkroniser telefoninnst. og
trykk deretter på bryteren Synk. Wi-Fi-profiler for å aktivere den.
Mobilenheten er da konfigurert til å synkronisere listen over lagrede Wi-Fi-nettverk med Galaxy
Watch Active.
124
Galaxy Wearable-app
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til Galaxy Watch Active.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Tilgjengelighet.
• Synlighetsforbedringer: Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for
synshemmede brukere.
• Avanserte innstillinger: Angi at Galaxy Watch Active varsler deg ved regelmessige
intervaller hvis det finnes meldinger som ikke er åpnet og velg intervalltiden. Du kan også
still den inn til å åpne tilgjengelighetsmenyer raskt.
Om klokken
Vis statusen til Galaxy Watch Active og få tilgang til annen informasjon. Du kan også oppdatere
programvaren til Galaxy Watch Active.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Om klokken.
• Batteri: Kontroller gjenværende batteri og brukstid og aktiver også strømsparingsmodusen.
Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
• Lagring: Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne. Du sletter unødvendige filer ved å
trykke på FJERN NÅ.
Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den
angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler
av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
• RAM: Sjekk status på brukt og tilgjengelig RAM. For å gjøre Galaxy Watch Active raskere ved
å redusere mengden RAM du bruker, merker du av for apper på listen over apper, og trykker
på FJERN NÅ.
• Oppdater klokkeprogramvaren: Oppdater Galaxy Watch Active til den nyeste
programvaren.
125
Galaxy Wearable-app
• Juridisk informasjon: Vis juridisk informasjon om Galaxy Watch Active.
• Installer ukjente apper: Angi at Galaxy Watch Active skal tillate installasjon av apper fra
ukjente kilder.
• Enhetsnavn: Endre navn på Galaxy Watch Active.
• Enhetsinformasjon: Vis informasjon om Galaxy Watch Active, som Wi-Fi MAC-adresse,
Bluetooth-adresse og serienummer.
Oppdatere programvare via Galaxy Wearable-appen
Galaxy Watch Active kan oppdateres direkte til den nyeste programvaren gjennom FOTAtjenesten (firmware over-the-air).
1
2
3
4
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Trykk på Start → Om klokken → Oppdater klokkeprogramvaren → Oppdater nå.
Trykk på LAST NED og installer den nyeste programvareversjonen på mobilenheten.
Les informasjonen på skjermen, og trykk på INSTALLER NÅ.
Galaxy Watch Active kopierer den oppdaterte programvaren fra den mobile enheten din og
starter på nytt.
Hvis du vil se etter tilgjengelige oppdateringer automatisk og laste dem ned, trykker du
på Oppdater automatisk-bryteren for å aktivere det. Oppdateringer blir bare lastet ned
når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
Om Galaxy Wearable
Vis versjonsinformasjonen for Galaxy Wearable-appen.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Om Galaxy Wearable.
126
Galaxy Wearable-app
Urskiver
Du kan endre klokketypen som skal vises på klokkeskjermbildet.
Åpne Galaxy Wearable-appen på mobilenheten, trykk på Urskiver og velg ønsket klokketype.
Klokkefronten du velger, brukes på klokkeskjermbildet.
Trykk på Tilpass for å endre bakgrunnen og angi elementer som skal vises på klokkefronten.
Oppdag
Du kan laste ned anbefalte klokkefronter og apper fra Galaxy Store-appen.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Oppdag.
Last ned klokkefrontene og appene du vil ha. Trykk på VIS MER for å vise flere klokkefronter og
apper.
127
Bruke Galaxy Watch Active
Innledning
Bruk de nyttige funksjonene til Galaxy Watch Active til å gjøre hverdagen enklere og kontrollere
helsen din. Tilpasningstjenesten til Galaxy Watch Active analyserer også bruksmønstrene dine og
statusen din for å tilbyr deg tjenester og informasjon i henhold til hvor du befinner deg.
Nyt alle funksjonene til Galaxy Watch Active.
Bruke en personlig trener for helsen din
Ta vare på helsen din med Galaxy Watch Active. Pulssensor måler pulsen din og analyserer
stressnivået og sovemønsteret ditt. Du kan også opprette en personlig rutine som er basert på
profildataene du anga.
Du kan bruke forskjellige andre øvelser og helsekontrollfunksjoner når du bruker Galaxy
Watch Active tilkoblet en mobilenhet.
Oppnå ditt daglige aktivitetsmål
Kontroller ditt daglige aktivitetsmål basert må målet ditt for kaloriforbruk, treningstid eller
aktivitetstid og også med den angitte profilen din med et øyekast.
Du kan også kontrollere det daglige målet ditt ved et øyekast med den daglige aktivitetsgrafen
fra Daglig aktivitet-widgeten eller Samsung Health-appen. Du kan bruke denne informasjonen
til å spore helsen din og foreta flere aktiviteter for å opprette en velbalansert daglig rutine og bli
sunnere.
Se Daglig aktivitet for mer informasjon.
128
Bruke Galaxy Watch Active
Kontrollere stress og søvnkvalitet
En mer nøyaktig pulssensor måler kontinuerlig stressnivået og sovemønsteret ditt.
Kontrollere stress
Når målingen av stressnivået er fullført kan du slappe av ved å følge pusteveiledningen som
Galaxy Watch Active gir deg. Etter at du har målt stressnivået trykke du på PUST > for å puste og
bli kvitt stress.
Kontrollere sovemønsteret ditt
Sovemønsteret ditt blir målt og delt inn i fire stadier. Etter at du våkner om morgenen kan du
kontrollere sovemønsteret ditt på skjermbildet for sovemåling eller gjennom Søvn-widgeten.
Finn ut sovemønsteret ditt gjennom konstant observasjon.
Se Søvn for mer informasjon.
Sovemønsteret har fire tilstander (våken, REM, lett, dyp) analysert ved å bruke
bevegelsene dine og endringer i pulsen din. En graf vises med anbefalte verdier for hver
målte sovetilstand som er basert på resultatene for personer i samme aldersgruppe som
deg.
Oppleve forbedrede treningsøvelser
Bruke de forskjellige treningsfunksjonene
Galaxy Watch Active støtter 40 innendørs og utendørs øvelser og aktiviteter. Tren effektivt med
Galaxy Watch Active hjemme, utendørs eller på et treningsstudio. Galaxy Watch Active hjelper
deg med å oppnå målene dine ved å nøye kontrollere treningstiden, avstanden, hastigheten,
pulsen og kaloriforbruket i løpet av trengingen.
Se Trene for mer informasjon om hvordan du begynner forskjellige øvelser.
Foreta flere øvelser i én økt
Du kan effektivt fortsette gjennom flere øvelser i én økt. Etter at du fullfører én øvelse, kan du
begynne den neste umiddelbart.
Se Foreta flere øvelser for mer informasjon.
129
Bruke Galaxy Watch Active
Bruke som en intelligent planlegger
Sjekke dagens informasjon
Bruk Galaxy Watch Active på en viktig dag. Du kan vise informasjon slik som avtaler, påminnelser
og alarmtid på klokkeskjermen, selv om du ikke kjører noen programmer.
Trykk og hold klokkeskjermbildet og stryk skjermen til venstre eller høyre og velg klokkefronten
Min dag. Du kan vise dine daglige planer og administrere dagen på klokkefronten Min dag.
Du kan vise følgende informasjon på klokkefronten:
• Dagens planer som du har angitt i kalenderen
• Elementer du har lagret som påminnelser
• Alarmtider
For mer informasjon om å registrere en plan eller påminnelse, eller konfigurere en alarm, kan du
se Kalender, Reminder eller Alarm.
• Du kan bare sjekke plan- og alarminformasjon som har blitt angitt i løpet av de siste
10 timene.
• Alarminformasjonen som er lagt til på mobilenheten vises ikke på klokkeskjermbildet.
130
Bruke Galaxy Watch Active
Administrere min hverdag
Galaxy Watch Active hjelper deg med å nyte et behagelig liv. Tilpasningstjenesten til Galaxy
Watch Active indentifiserer livsstilen din og hva du foretrekker og gir deg egnede funksjoner i
henhold til lokasjonen og situasjonen din. Begynn og avslutt dagen med Galaxy Watch Active.
Galaxy Watch Active gir deg det du trenger nesten når som helst, hvor som helst.
• Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du kobler Galaxy Watch Active til en
mobilenhet som støtter plattformen for tilpasningstjeneste versjon 2.2 eller nyere.
Etter at du godtar bruken av tilpasningstjenesten, starter du Innstillinger-appen
på mobilenheten, trykker på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Samsung
account → Personvern → Tilpasningstjeneste, og trykker deretter på bryteren for å
aktivere den.
• Hvis det tidligere registrerte livsstilmønsteret endres, vil Galaxy Watch Active levere
tjenesten og funksjonen som er basert på det endrede mønsteret.
Bli informert to ganger om dagen
Du kan bli informert etter at du våkner og før du legger deg om nyttig informasjon som du
trenger for dagen.
Trykk på
(Innstillinger) → Avansert → Daglig orient. → Få orienteringer automatisk på
appskjermbildet og trykke deretter på bryteren for å aktivere den.
Etter at du våkner, forteller Galaxy Watch Active deg om dagens viktige arrangementer eller
været. Før du legger deg, informerer Galaxy Watch Active deg om treningsstatusen din,
morgendagens være og minner deg på påminnelser som ikke er fullført.
For mer informasjon om å registrere en plan eller påminnelse for en informasjon, kan du se
Kalender eller Reminder.
Du kan også få en brifing to ganger om dagen når du vil. Trykk på
(Innstillinger) →
Avansert → Daglig orient. → Angi orienteringstider, på appskjermbildet og trykk på
bryteren for å aktivere den, trykk deretter på Orienteringstider for å sette tidspunktet for
brifingen. Men denne funksjonen er bare tilgjengelig når du deaktiverer funksjonene Få
orienteringer automatisk først.
131
Bruke Galaxy Watch Active
Starte anbefalte apper etter lokasjon og klokkeslett
Start favorittappene dine praktisk med widgeter. Galaxy Watch Active analyserer bruksmønstrene
dine etter klokkeslett og sted for å automatisk legge til favorittappene dine som du har brukt ved
spesifikke klokkeslett eller steder til widgeten Appsnarveier.
Når du for eksempel kommer til busstoppen i rushtiden, blir de ofte brukte kart og
transportrelaterte appene og musikkappen automatisk lagt til widgeten.
Stryk skjermen til venstre på Watch-skjermen og start automatisk apper som er lagt til fra
Appsnarveier-widgeten.
Aktivere god natt-modus for å sove mer behagelig
Før du legger deg, informerer Galaxy Watch Active deg om å sove. Aktiver god natt-modus for å
sove.
På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Avansert → God natt-modus og trykker
på bryteren for å aktivere den. Når du mottar meldingen for god natt-modus, følger du skjermen
for å aktivere den.
For å aktivere god natt-modus automatisk, trykker du på Bruk når du sover-bryteren for å
aktivere den. Du mottar en melding 30 minutter før god natt-modus aktiveres automatisk.
Følgende funksjoner deaktiveres:
• Alle vibrerende varsler bortsett fra alarmer
• Skjermen slås på når et varsel mottas
• Klokke alltid på-funksjonen
• Aktiveringsbevegelsen
God natt-modus deaktiveres automatisk når du våkner.
132
Bruke Galaxy Watch Active
Bruke dobbel klokke når du er utenlands
Hvis du reiser utenlands eller reiser på en forretningsreise, oppdager Galaxy Watch Active
automatisk tidssonen og foreslår at du går over til dobbel klokke-skjerm for å se både lokal tid og
tiden i ditt land. Bruk dobbel klokke-funksjonen ved å endre klokkefronten til meldinger.
Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du kobler Galaxy Watch Active til en
mobilenhet som støtter plattformen for tilpasningstjeneste versjon 2.2 eller nyere.
Etter at du godtar bruken av tilpasningstjenesten, starter du Innstillinger-appen på
mobilenheten, trykker på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Samsung account
→ Personvern → Tilpasningstjeneste, og trykker deretter på bryteren for å aktivere
den.
Bruke en praktisk påminnelse
Registrer en påminnelse raskt med stemmen din og få en oppdatering om dagens påminnelser.
Registrere påminnelser med stemmen din
Du kan enkelt registrere det du må huske med stemmen din.
Si for eksempel ”Ring til mor klokken 15:00” og lag en påminnelse. Klokken 15:00 får du en
påminnelse om å ringe til mor.
Se Opprette en påminnelse for mer informasjon om hvordan du registerer påminnelser.
133
Tillegg
Feilsøking
Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at
enkelte situasjoner ikke gjelder for Galaxy Watch Active.
Galaxy Watch Active slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke Galaxy Watch Active på. Lad batteriet helt opp før du
slår på Galaxy Watch Active.
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Start Galaxy Watch Active på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at programvaren til Galaxy Watch Active er oppdatert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
134
Tillegg
Galaxy Watch Active stopper helt eller har feil
Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Starte Galaxy Watch Active på nytt
Hvis Galaxy Watch Active stopper helt eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper
eller slå Galaxy Watch Active av og på igjen.
Tvungen omstart
Hvis Galaxy Watch Active stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne
Hjem-tasten (strømtasten) i minst 7 sekunder for å starte den på nytt.
Tilbakestille Galaxy Watch Active
Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.
På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Generelt → Tilbakestill. Før du utfører en
tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som
er lagret på Galaxy Watch Active.
En annen Bluetooth-enhet finner ikke Galaxy Watch Active
• Påse at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Galaxy Watch Active.
• Tilbakestill Galaxy Watch Active og prøv på nytt.
• Påse at Galaxy Watch Active og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetoothrekkevidde for tilkobling (10 m). Avstanden kan variere avhengig av omgivelsene som
enheten brukes i.
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
135
Tillegg
En Bluetooth-forbindelse blir ikke opprettet eller Galaxy Watch Active
og mobilenheten frakobles
• Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på begge enhetene.
• Kontroller at det ikke er noen hindringer, som f.eks. vegger eller elektrisk utstyr, mellom
enhetene.
• Påse at den nyeste versjonen av Galaxy Wearable-appen er installert på mobilenheten. Om
nødvendig oppdaterer du Galaxy Wearable-appen til den nyeste versjonen.
• Påse at Galaxy Watch Active og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetoothrekkevidde for tilkobling (10 m). Avstanden kan variere avhengig av omgivelsene som
enheten brukes i.
• Start begge enhetene på nytt, og start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten på nytt.
Anrop kobles ikke til
• Påse at Galaxy Watch Active er koblet til en mobilenhet via Bluetooth. Hvis Galaxy Watch
Active er koblet til mobilenheten din eksternt, kan du ikke motta innkommende samtaler.
• Sørg for at du ikke har angitt anropssperring for det innkommende telefonnummeret på
mobilenheten.
• Kontroller om ikke forstyrr-modus og god natt-modus eller kinomodus er aktivert. Hvis
disse modusene er aktivert, slås ikke berøringsskjermen på under innkommende samtaler.
Trykk på Hjem-tasten eller Tilbake-tasten for å slå på skjermen og sjekke det innkommende
anropet.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.
136
Tillegg
Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Påse at du kobler Galaxy Watch Active korrekt til den trådløse laderen.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da den ble kjøpt
• Når du utsetter Galaxy Watch Active eller batteriet for svært lave eller svært høye
temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker enkelte apper.
• Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.
Galaxy Watch Active er varm ved berøring
Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på Galaxy Watch Active over
lengre tid, kan Galaxy Watch Active føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke
levetiden eller ytelsen til Galaxy Watch Active.
Hvis Galaxy Watch Active overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke
den på en stund. Hvis Galaxy Watch Active fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Galaxy Watch Active finner ikke din gjeldende posisjon
Galaxy Watch Active bruker posisjonsinformasjonen til den mobile enheten. GPS-signaler kan
være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn mobilenheten slik at den bruker
Wi-Fi-nettverket for å finne din gjeldende posisjon.
Data som er lagret på Galaxy Watch Active er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på Galaxy Watch Active. Hvis ikke, vil
du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke
ansvar for tap av data som er lagret på Galaxy Watch Active.
137
Tillegg
Det er en liten åpning rundt utsiden av Galaxy Watch Active-dekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Det er ikke nok plass i lagringsplassen til Galaxy Watch Active
Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med Galaxy Wearable-appen eller slett ubrukte
mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.
Ta ut batteriet
• Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om
hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
138
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
www.samsung.no.
Klikk inn på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller
søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport
på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising