Samsung | SM-R375 | User guide | Samsung Galaxy Fit-e Användarguide

Samsung Galaxy Fit-e Användarguide
BRUKSANVISNING
SM-R375
Swedish. 05/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Komma igång
3
8
10
14
Läs detta först
Enhetslayout
Batteri
Bära Galaxy Fitⓔ
16
Slå på Galaxy Fitⓔ
17
Ansluta din Galaxy Fitⓔ till en mobil
enhet
Styra skärmen
Skärmkomposition
19
21
Widgetar och funktioner
23
32
33
Samsung Health-widgeten
Väder
Kalender
Appen Galaxy Wearable
34
35
41
Inledning
Hem
Urtavlor
Bilaga
42
45
Felsökning
Ta bort batteriet
2
Komma igång
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder den här enheten så att du använder den på ett
säkert och riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, modellspecifikationer
och enhetens programvara.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av
att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du
försöker anpassa operativsystemet kan det göra att din Galaxy Fitⓔ inte fungerar som den
ska eller att apparna inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i din Galaxy Fitⓔ
är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Standardappar som medföljer din Galaxy Fitⓔ uppdateras och kan utan förvarning sluta
stödjas. Om du har frågor om en app som medföljer din Galaxy Fitⓔ ska du kontakta
ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta
tjänsteleverantören.
• Modifieringar av operativsystemet på din Galaxy Fitⓔ eller installation av programvaror från
inofficiella källor kan leda till att din Galaxy Fitⓔ inte fungerar på rätt sätt och att data blir
korrupta eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och
gör garantin ogiltig.
• Vissa funktioner fungerar eventuellt inte enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen
beroende på tillverkare och modell på den mobila enhet som du ansluter till din Galaxy Fitⓔ.
• Den här produkten inkluderar viss gratis programvara/programvara med öppen källkod.
Anvisningar om hur du visar licensen för öppen källkod hittar du på Samsungs webbplats
(opensource.samsung.com).
• Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
3
Komma igång
• Beroende på region eller tjänsteleverantör monteras ett skärmskydd under produktion och
distribution. Skador på det fastsatta skärmskyddet omfattas inte av garantin.
• På grund av produktens natur kan visning av fast grafik under längre tider leda till efterbilder
(tillfälliga inbränningar) eller ghosting.
– – Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar eller hela skärmen under
längre tid och att du stänger av skärmen när du inte använder enheten.
• Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska
radio- och telestyrelsen (FCC). Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCCidentifieringsnummer på den anslutna mobila enheten. Om du vill visa FCC-id:t starta du
appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och trycker lätt på Hem → Om bandet →
Enhetsinformation och letar sedan upp FCC-id:t under FCC-certifiering.
Bevara vatten- och dammskydd
Enheten har ett vatten- och dammskydd. Följ de här tipsen noga för att behålla enhetens vattenoch dammskydd. Om du inte gör det kan det leda till att enheten skadas.
• Enheten får inte utsättas för vatten som rör sig med stor kraft.
• Använd inte enheten när du dyker ned i vattnet, snorklar eller provar på vattensporter i
snabbt rinnande vatten.
• Om enheten eller dina händer är våta ska du torka enheten eller händerna noggrant innan
du hanterar enheten.
• Om enheten utsätts för sötvatten ska du torka den noggrant med en ren, torr trasa. Om
enheten utsätts för andra vätskor, t.ex. saltvatten, vatten från simbassäng, tvålvatten,
olja, parfym, solskyddskräm, handsprit eller kemiska produkter som kosmetika, ska du
omedelbart skölja av den med vanligt vatten och torka den noggrant med en ren, torr trasa.
Om du inte följer de här anvisningarna kan enhetens prestanda och utseende påverkas.
4
Komma igång
• Om enheten tappas eller utsätts för slag kan motståndskraften mot vatten och damm
försämras.
• Montera inte isär enheten. Motståndskraften mot vatten och damm kan försämras.
• Utsätt inte enheten för dramatiska förändringar av luft- eller vattentemperatur.
• Torka inte enheten med en hårtork eller liknande.
• Enhetens motståndskraft mot vatten kan försämras i en bastu.
• Det är inte säkert att vissa funktioner som skärmen fungerar som de ska om enheten
används i vatten.
• Enheten har testats i en kontrollerad miljö och har certifierats vara vatten- och
dammresistent i specifika situationer och förhållanden. (Uppfyller kraven för
vattenresistens i 50 m djupt vatten så som beskrivs i den internationella standarden
ISO 22810:2010 och enheten kan användas i grunt vatten. Uppfyller kraven för
dammresistens så som beskrivs i klassificeringen IEC 60529 IP6X.)
Försiktighetsåtgärder gällande överhettning
Om du känner obehag på grund av överhettning när du använder enheten ska du sluta använda
den omedelbart och ta bort den från handleden.
För att undvika problem som hudirritation eller hudskada, att batteriet tar slut eller att enheten
inte fungerar som den ska visas en varning på enheten om den når en viss temperatur. När den
första varningen visas inaktiveras alla samtal tills enheten svalnar och når en specifik temperatur.
Om enhetens temperatur fortsätter att stiga visas en andra varning. När detta sker stängs
enheten av. Använd inte enheten förrän den svalnar och når en specifik temperatur.
5
Komma igång
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
Rengöra och hantera din Galaxy Fitⓔ
Följ punkterna nedan för att säkerställa att din Galaxy Fitⓔ fungerar som den ska och bibehåller
sitt utseende. Om du inte gör det kan det leda till hudirritation och att din Galaxy Fitⓔ skadas.
• Förhindra att enheten utsätts för damm, svett, bläck, olja och kemiska produkter som
kosmetika, antibakteriell sprej, handrengöringsmedel, rengöringsmedel och insektsmedel.
De utvändiga och invändiga delarna på din Galaxy Fitⓔ kan skadas eller så kan det leda
till dålig prestanda. Om din Galaxy Fitⓔ utsätts för något av ovannämnda ämnen ska du
använda en luddfri, mjuk trasa för att rengöra den.
• Använd inte tvål, rengöringsmedel, slipmedel eller tryckluft när du rengör din Galaxy Fitⓔ
och rengör den inte med ultraljudsvågor eller externa värmekällor. Om du gör det kan
din Galaxy Fitⓔ skadas. Hudirritation kan orsakas av tvål, tvättmedel, handsprit eller
rengöringsmedel som finns kvar på din Galaxy Fitⓔ.
• Rengör handleden och klockarmbandet när du har tränat eller svettats. Rengör din
Galaxy Fitⓔ med vanligt vatten, torka av den med lite rengöringssprit och torka din
Galaxy Fitⓔ ordentligt.
• När du tar bort solskyddsmedel, lotion eller olja ska du använda ett tvålfritt medel och sedan
skölja och torka av din Galaxy Fitⓔ ordentligt.
• Om klockarmbandet på din Galaxy Fitⓔ får fläckar eller täcks av något material ska du
rengöra den med en fuktig, mjuk tandborste.
6
Komma igång
Var försiktig om du är allergisk mot några material på din Galaxy Fitⓔ
• Samsung har testat skadliga material som har hittats på Galaxy Fitⓔ via interna och
externa certifikatutfärdare, inklusive test för alla material som kommer i kontakt med hud,
hudtoxicitetstest och test för bärande av Galaxy Fitⓔ.
• Galaxy Fitⓔ innehåller nickel. Vidta nödvändiga åtgärder om din hud är överkänslig eller om
du är allergisk mot något material i din Galaxy Fitⓔ.
– – Nickel: Din Galaxy Fitⓔ innehåller en liten mängd nickel, som ligger under referensvärdet
som har fastställts som gräns i den europeiska REACH-förordningen. Du kommer inte att
utsättas för den nickel som finns inuti din Galaxy Fitⓔ och din Galaxy Fitⓔ har klarat det
internationella certifierade testet. Men om du är känslig mot nickel ska du vara försiktig
när du använder din Galaxy Fitⓔ.
• Endast material som uppfyller standarderna i U.S Consumer Product Safety Commission
(CPSC), EU-förordningar och andra internationella standarder används för att tillverka en
Galaxy Fitⓔ.
• Mer information om hur Samsung hanterar kemikalier hittar du på Samsungs webbplats
(https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
7
Komma igång
Enhetslayout
Förpackningens innehåll
Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller.
• Vilka produkter som medföljer din Galaxy Fitⓔ, deras bilder och tillgängliga tillbehör
kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för denna Galaxy Fitⓔ och är
kanske inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med din Galaxy Fitⓔ före köpet.
• Vissa tillbehör, exempelvis dockningsenheter, har eventuellt inte samma vatten- och
dammskyddscertifiering som din Galaxy Fitⓔ.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke
godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av
garantin.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
8
Komma igång
Galaxy Fitⓔ
Skärm
Pulsmätare
Tryckventil
Klockarmband.
Laddningskontakter
• Se till att klockarmbandet alltid är rent. Kontakt med ämnen såsom damm och ludd
kan orsaka fläckar på klockarmbandet som kanske inte går att få bort helt och hållet.
• För inte in vassa föremål i tryckventilen. Inre komponenter i din Galaxy Fitⓔ samt
vattenresistenskraften kan skadas.
• Om du använder enheten och dess glas-eller akrylstomme har gått sönder finns det
risk för skador. Använd endast enheten efter att den har reparerats på ett Samsungservicecenter.
Tryckventilen säkerställer att de inre delarna och sensorerna på din Galaxy Fitⓔ fungerar
som de ska när du använder din Galaxy Fitⓔ i miljöer där lufttrycket ändras.
9
Komma igång
Laddare.
Laddningskontakter
Utsätt inte laddaren för vatten då den inte har samma vattenskyddscertifiering som din
Galaxy Fitⓔ.
Batteri
Ladda batteriet
Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en
längre tid.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batteriet explodera eller så kan
din Galaxy Fitⓔ skadas.
• Använd den medföljande laddaren. Din Galaxy Fitⓔ kan inte laddas korrekt med en
laddare från tredje part.
• Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador
som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för
att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt
under laddningen.
10
Komma igång
1
2
Anslut laddningskabeln till USB-strömadaptern.
Rikta in mitten på laddaren med din Galaxy Fitⓔ och rikta in spännet på laddaren med skåran
bredvid laddningskontakterna på din Galaxy Fitⓔ.
Skåra
Spänne
3
Håll nedtryckt på din Galaxy Fitⓔ och laddaren tills ett klickljud hörs.
11
Komma igång
4
När du har laddat din Galaxy Fitⓔ helt drar du i laddarens handtag för att koppla bort den.
Koppla bort laddaren från eluttaget.
Minska batteriförbrukningen
Din Galaxy Fitⓔ har olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.
• Anpassa aviseringsinställningarna i appen Galaxy Wearable på den mobila enheten.
• Inaktivera vibreringsfunktionen i appen Galaxy Wearable på den mobila enheten.
12
Komma igång
Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet
• När du har köpt din Galaxy Fitⓔ ska du ansluta laddaren för att slå på strömmen. Du måste
först ladda batteriet tillräckligt.
• Om det finns hinder mellan din Galaxy Fitⓔ och laddaren kan det hända att din Galaxy Fitⓔ
inte laddas som den ska. Se till att din Galaxy Fitⓔ och laddaren inte kommer i kontakt med
svett, vätskor eller damm.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på din Galaxy Fitⓔ direkt när laddaren ansluts.
Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker slå på din Galaxy Fitⓔ.
• Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till
långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
• Om din Galaxy Fitⓔ laddas med andra enheter via en multiladdare kan det ta längre tid att
ladda den.
• Du kan använda din Galaxy Fitⓔ medan den laddas, men då kan det dröja längre innan
batteriet blir fulladdat.
• Om strömtillförseln till din Galaxy Fitⓔ är instabil under laddning är det inte säkert att
skärmen fungerar. Om det inträffar kopplar du bort din Galaxy Fitⓔ från laddaren.
• Din Galaxy Fitⓔ kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka
livslängden eller prestandan på din Galaxy Fitⓔ. Om batteriet blir varmare än vanligt kan
laddaren sluta ladda av säkerhetsskäl. Om detta sker ska du låta din Galaxy Fitⓔ svalna
genom att ta bort den från laddaren och därefter fortsätta ladda den.
• Ta med din Galaxy Fitⓔ till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.
• Undvik att använda en böjd eller skadad laddningskabel.
13
Komma igång
Bära Galaxy Fitⓔ
Ta på din Galaxy Fitⓔ
Öppna spännet och placera klockarmbandet runt handleden. För in stiftet i hålet. Se till att
du fäster din Galaxy Fitⓔ ett hål längre ut än du normalt skulle göra för att inte känna obehag
eftersom klockarmbandet av misstag kan dras åt om änden av klockarmbandet dras inåt.
Böj inte armbandet för mycket. Om du gör det kan din Galaxy Fitⓔ skadas.
Du kan mäta pulsen mer precist med din Galaxy Fitⓔ genom att bära den tätt mot
underarmen precis ovanför handleden. Se Bära Galaxy Fitⓔ rätt för mer information.
Klockarmbandstips och försiktighetsåtgärder
• Var försiktig när du bär din Galaxy Fitⓔ. Om du har känslig hud eller fäster din Galaxy Fitⓔ för
hårt kan du känna obehag.
• En del personer kan känna obehag när de bär sin Galaxy Fitⓔ under längre perioder.
• Hudirritation kan uppstå på grund av en allergi, miljöfaktorer, andra faktorer eller när din hud
utsätts för tvål eller svett under längre perioder.
• Spänn inte fast din Galaxy Fitⓔ för hårt. Se till att hålla enheten ren och torr. Trots att den
här enheten uppfyller internationella säkerhetsstandarder kan vissa personer uppleva
hudirritation om de är allergiska mot vissa ämnen.
14
Komma igång
Ta av din Galaxy Fitⓔ
När du tar av din Galaxy Fitⓔ drar du ned spännet och drar ut det så som visas på bilden nedan.
Byta ut klockarmbandet
Ta bort klockarmbandet från din Galaxy Fitⓔ om du vill byta ut det mot ett nytt.
1
Håll i din Galaxy Fitⓔ och dra försiktigt i en av klockarmbandssidorna för att lyfta upp
klockarmbandet.
• Se till att du drar i klockarmbandet nära skärmen. Om du drar i klockarmbandets ände
kan klockarmbandet skadas.
• Håll stadigt i Galaxy Fitⓔ och ta bort klockarmbandet. Annars kan din Galaxy Fitⓔ
skadas under klockarmbandsbytet.
15
Komma igång
2
Sätt fast ena änden av klockarmbandet på ena sidan av din Galaxy Fitⓔ och dra försiktigt
i den andra sidan av klockarmbandet och passa sedan in det på den andra sidan av din
Galaxy Fitⓔ.
1
2
Slå på Galaxy Fitⓔ
Anslut din Galaxy Fitⓔ till laddaren för att slå på strömmen.
När du slår på din Galaxy Fitⓔ för första gången eller återställer den visas anvisningar på skärmen
om att installera appen Galaxy Wearable på din mobila enhet. Se Ansluta din Galaxy Fitⓔ till en
mobil enhet för mer information.
Galaxy Fitⓔ har ingen separat strömknapp utan aktiveras när batteriet laddas.
Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
Starta om Galaxy Fitⓔ
Om din Galaxy Fitⓔ hänger sig och inte svarar ska du ansluta laddaren längre än 3 sekunder för
att starta om enheten. Om din Galaxy Fitⓔ och den mobila enheten är anslutna startar du appen
Galaxy Wearable på den mobila enheten och trycker lätt på Hem → Om bandet → Starta om
bandet för att starta om det.
16
Komma igång
Ansluta din Galaxy Fitⓔ till en mobil enhet
Installera appen Galaxy Wearable
Anslut din Galaxy Fitⓔ till en mobil enhet genom att installera appen Galaxy Wearable på den
mobila enheten.
Beroende på din mobila enhet kan du hämta appen Galaxy Wearable från följande platser:
• Android-enheter från Samsung: Galaxy Store, Play Butik
• Övriga Android-enheter: Play Butik
Du kan inte installera appen Galaxy Wearable på mobila enheter som inte stöder
Galaxy Fitⓔ-synkronisering. Se till att din mobila enhet är kompatibel med en
Galaxy Fitⓔ.
Ansluta din Galaxy Fitⓔ till en mobil enhet via Bluetooth
Galaxy Fitⓔ
1
Anslut din Galaxy Fitⓔ till laddaren.
Mobil enhet
2
3
4
5
Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
Starta appen Galaxy Wearable.
Vid behov uppdaterar du appen Galaxy Wearable till den senaste versionen.
Tryck lätt på Starta resan.
Välj din enhet på skärmen.
Om du inte hittar din enhet trycker du lätt på Min är inte här.
17
Komma igång
6
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen.
När anslutningen upprättas visas en urtavla på skärmen på din Galaxy Fitⓔ.
• Anslutningsmetoder och skärm kan variera beroende på din mobila enhet och
programvaruversionen.
• Vilka mobila enheter och funktioner som stöds kan variera beroende på din region,
tjänsteleverantör och enhetstillverkare. På www.samsung.com hittar du kompatibla
enheter.
• Om du vill kunna använda alla funktioner på din Galaxy Fitⓔ ska du uppdatera appen
Samsung Health till den senaste versionen.
Ansluta din Galaxy Fitⓔ till en ny mobil enhet
Anslut din Galaxy Fitⓔ till andra mobila enheter. Du kan ansluta till andra mobila enheter som
inte är anslutna till din Galaxy Fitⓔ. När du ansluter Galaxy Fitⓔ till en ny mobil enhet återställs
Galaxy Fitⓔ.
1
2
3
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten.
Tryck lätt på
→ Koppla ifrån.
Starta appen Galaxy Wearable på den nya mobila enheten för att ansluta till din Galaxy Fitⓔ.
Om den mobila enhet du vill ansluta till redan är ansluten till en annan Galaxy Fitⓔ kan
din Galaxy Fitⓔ inte upprätta en anslutning. Koppla bort din mobila enhet från din gamla
Galaxy Fitⓔ för att ansluta till din nya Galaxy Fitⓔ.
18
Komma igång
Styra skärmen
Aktivera skärmen
Aktivera skärmen när du lyfter din Galaxy Fitⓔ på handleden.
Skärmen stängs av automatiskt om din Galaxy Fitⓔ inte används under en angiven tid.
Du kan även ställa in så att din Galaxy Fitⓔ aktiverar skärmen när du trycker lätt på den
två gånger. Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten, tryck lätt på Hem →
Avancerat → Skärmväckning → Dubbeltryck.
19
Komma igång
Skärm
• Låt inte skärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att skärmen inte fungerar.
• Tryck inte lätt på skärmen med vassa verktyg eftersom skärmen kan skadas.
• Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela skärmen
under en längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller
ghosting.
• Skärmen fungerar bra när du trycker lätt på skärmen. Eftersom skärmen inte är en
pekskärm kan du inte svepa.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder skärmen.
Du kan flytta till en annan sida genom att trycka lätt på skärmen med fingret. Din
Galaxy Fitⓔ identifierar när du trycker lätt på samma plats så som visas på bilden nedan.
20
Komma igång
Skärmkomposition
Klockskärmen är startpunkten för att få tillgång till de många skärmarna på din Galaxy Fitⓔ. Du
kan visa andra skärmar genom att trycka lätt på skärmen med fingret.
Klocka
Steg
Kalorier
Sömn
Väder
Tillgängliga widgetar, aviseringar och hur de är ordnade kan variera beroende på
programvaruversionen.
Klockskärm
Du kan visa aktuell tid. Du kan även kolla din hälsoinformation, t.ex. stegräkning och puls.
Om du vill byta urtavla startar du appen Galaxy Wearable på den mobila enheten, trycker lätt på
Urtavlor och väljer sedan den urtavla du vill ha.
21
Komma igång
Widgetskärmar
Du kan omedelbart kolla din hälso- och aktivitetsinformation samt visa appinformation, t.ex.
väder och scheman, för vissa anslutna mobila enheter.
Steg
Kalorier
Sömn
Väder
Kalender
Puls
Aviseringar
Läsa aviseringar
När ett alarm låter, eller när du får ett samtal, ett meddelande eller en avisering från din
mobila enhet, vibrerar din Galaxy Fitⓔ. På Galaxy Fitⓔ-skärmen kan du visa aviseringstyp, visa
aviseringarna på din anslutna mobila enhet eller svara på samtal.
Blockera röstaviseringar
1
2
3
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten.
Tryck lätt på Hem → Aviseringar.
Tryck lätt på reglaget för att inaktivera funktionen.
Blockera aviseringar genom att trycka lätt på Hantera aviseringar och trycka lätt på reglaget
bredvid en app.
22
Widgetar och funktioner
Samsung Health-widgeten
Inledning
När du ansluter din Galaxy Fitⓔ till dina mobila enheter kan du spara och hantera dina
hälsorelaterade data i appen Samsung Health. Samsung Health registrerar och hanterar din
aktivitet och ditt sömnmönster under 24 timmar och uppmuntrar dig att skapa hälsosamma
vanor.
Du kan visa hälsorelaterade data i realtid på widgetskärmen på din Galaxy Fitⓔ och visa
ytterligare information i Samsung Health-appen på din mobila enhet.
• Samsung Health-funktionerna är endast avsedda att användas i fritids-, välmåendeoch fitnessyfte. De är inte avsedda för medicinsk användning. Innan du använder de
här funktionerna ska du läsa anvisningarna noga.
• All information som hämtas från användning av Galaxy Fitⓔ eller Fit-programvaran
eller från appar som finns förinstallerade är eventuellt inte lämplig, korrekt, fullständig
eller pålitlig.
23
Widgetar och funktioner
Bära Galaxy Fitⓔ rätt
• När du startar appen Galaxy Wearable på den mobila enheten ska du trycka lätt på Hem →
Widgetar för att lägga till pulswidgeten eller trycka lätt på Urtavlor och välja en urtavla som
inkluderar pulsinformation. Då spårar Galaxy Fitⓔ automatiskt din puls. När du mäter din
puls ska du bära din Galaxy Fitⓔ tätt mot armen ovanför handleden så som visas på bilden
nedan.
• Om du drar åt din Galaxy Fitⓔ för hårt kan hudirritation uppstå och om du drar åt den för löst
kan friktion uppstå.
<Baksida>
Pulsmätare
24
Widgetar och funktioner
• Pulsmätarens exakthet kan minska beroende på mätförhållandena och omgivningen.
• Använd endast HR-funktionen för att mäta din puls.
• Titta inte direkt på pulsmätarens ljus. Att göra det kan skada din syn. Se till att barn
inte tittar direkt på ljuset.
• En kall omgivningstemperatur kan påverka mätningen. På vintern eller vid kall
väderlek ska du se till att du är varm när du mäter pulsen.
• Mät pulsen sittandes och medan du är avslappnad. Rör dig inte när pulsen mäts. Om
du gör detta kan mätningen bli felaktig.
• Om du får ett värde som skiljer sig avsevärt från det förväntade värdet bör du vila
innan du mäter igen.
• Om du röker eller dricker alkohol innan du mäter pulsen kan detta påverka dina
värden så att de avviker från det normala.
• Du bör inte prata, gäspa eller andas djupt medan du mäter pulsen. Om du gör detta
kan mätningen bli felaktig.
• Eftersom pulsmätaren använder ljus för att beräkna pulsen kan exaktheten variera
på grund av fysiska faktorer som påverkar ljusabsorberingen och -reflekteringen,
exempelvis, blodcirkulation/blodtryck, huden samt plats på och koncentration
av blodkärl. Om din puls dessutom är extremt hög eller låg kan mätningarna vara
felaktiga.
• Användare med tunna handleder kan få en felaktig pulsmätning om enheten sitter
löst eftersom ljuset då reflekteras ojämnt. Om pulsmätningen inte fungerar som den
ska så justerar du positionen för enhetens pulsmätare åt höger, vänster, uppåt eller
nedåt på handleden, eller så vrider du enheten så att pulsmätaren sitter tätt mot
insidan på handleden.
• Om pulsmätaren är smutsig, torkar du av sensorn och försöker igen. Hinder mellan
enhetens klockarmband och din handled, exempelvis kroppshår, smuts eller andra
objekt kan förhindra att ljuset reflekteras jämnt. Se till att du tar bort sådana hinder
före användningen.
• Om enheten är mycket varm när du rör den ska du ta bort den tills den kyls ned. Om
huden vidrör en mycket varm yta på enheten under en längre tid kan det leda till
brännskador på huden.
25
Widgetar och funktioner
Automatisk motionsigenkänning
När du har utfört en aktivitet i mer än tio minuter med Galaxy Fitⓔ känner den automatiskt av att
du tränar och registrerar träningsinformation som träningstyp, varaktighet och antal förbrända
kalorier.
När du slutar träna i mer än en minut känner Galaxy Fitⓔ av att du inte längre tränar och
funktionen inaktiveras. Visa träningsinformationen i Samsung Health-appen på den mobila enhet
som är ansluten till din Galaxy Fitⓔ.
• Du kan se en lista över övningar som stöds av den automatiska
träningsidentifieringsfunktionen. Starta appen Galaxy Wearable på den mobila
enheten, tryck lätt på Hem → Hälsoinställningar → Träningsdetekt.
• Den automatiska igenkänningsfunktionen mäter hur långt du har förflyttat dig och
antalet förbrända kalorier med hjälp av accelerometern. Mätningarna är eventuellt
inte helt korrekta beroende på dina promenad- och träningsvanor samt din livsstil.
Ytterligare information
• Syftet med sådan informationsinsamling begränsas till att tillhandahålla den tjänst du har
begärt, inklusive att tillhandahålla ytterligare information för att förbättra ditt välbefinnande,
säkerhetskopiera/synkronisera data, dataanalys och statistik eller för att utveckla och
tillhandahålla bättre tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung account från Samsung
Health kan data sparas som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras
tills sådana syften har uppfyllts. Vill du radera data som du delat med sociala nätverk eller
överfört till lagringsenheter, måste du göra det separat.
• Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk eller
överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
• Om din Galaxy Fitⓔ är ansluten till en mobil enhet ska du kontrollera
kommunikationsprotokollet för att säkerställa att det fungerar på rätt sätt. Om du använder
en trådlös anslutning, t.ex. Bluetooth, kan din Galaxy Fitⓔ påverkas av elektroniska
störningar från andra enheter. Undvik att använda din Galaxy Fitⓔ nära andra enheter som
sänder ut radiovågor.
• Innehållet som används i Samsung Health-appen kan variera beroende på
programvaruversion. Tjänsterna som tillhandahålls med appen kan ändras eller upphöra
utan föregående meddelande.
26
Widgetar och funktioner
• Tillgängliga funktioner och tjänster i Samsung Health kan variera beroende på lokala lagar
och förordningar i din region.
• Vissa funktioner i Samsung Health kanske inte erbjuds beroende på din region.
• Samsung Health-funktionerna är endast till för konditions- och informationssyften och är
varken till för att användas för ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att
bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.
Steg
Din Galaxy Fitⓔ räknar antalet steg du har tagit och mäter sträckan du har gått.
Tryck lätt på skärmen för att växla till stegwidgetskärmen.
Aktuellt antal steg
Visa hur långt du har gått i Samsung Health-appen på den mobila enhet som är ansluten till din
Galaxy Fitⓔ.
• När du börjar räkna steg övervakar stegräknare dina steg och visar antal steg efter en
kort fördröjning eftersom din Galaxy Fitⓔ börjar identifiera dina rörelser korrekt när du
har gått en stund. Och för att få en korrekt stegräkning kan du även uppleva en kort
fördröjning innan popup-fönstret visar att du har uppnått ett visst mål.
• Om du använder stegräknaren när du åker bil eller tåg kan vibrationerna påverka
stegräkningen.
27
Widgetar och funktioner
Ställa in stegmål
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten, tryck lätt på Hem → Hälsoinställningar
→ Stegmål för att ange ett dagligt stegmål.
Sömn
Utvärdera ditt sömnmönster och registrera det genom att analysera dina rörelser när du sover.
Du kan mäta pulsen mer precist med din Galaxy Fitⓔ genom att bära den tätt mot
underarmen precis ovanför handleden. Se Bära Galaxy Fitⓔ rätt för mer information.
Mäta ditt sömnmönster
1
2
3
Bär din Galaxy Fitⓔ när du sover.
Galaxy Fitⓔ börjar då mäta hur länge du sover.
Tryck lätt på skärmen för att växla till sömnskärmen när du har vaknat.
Visa hur länge du har sovit på sömnwidgetskärmen.
Du kan visa dina sömnmönster och din sömninformation i Samsung Health-appen på den
mobila enhet som är ansluten till Galaxy Fitⓔ.
28
Widgetar och funktioner
Puls
Mät och spara din puls.
• Pulsspåraren på din Galaxy Fitⓔ är endast till för fitness och information och är varken
till för att användas för ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att
bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.
• Du kan mäta pulsen mer precist med din Galaxy Fitⓔ genom att bära den tätt mot
underarmen precis ovanför handleden. Se Bära Galaxy Fitⓔ rätt för mer information.
• Galaxy Fitⓔ kan användas som en pulsmätare. Anslut Galaxy Fitⓔ till den mobila
enheten, tryck lätt på träningsspåraren i Samsung Health-appen på den mobila
enheten för att börja träna. Du kan se dina pulsmätningar via träningsskärmen,
träningsspårarresultaten och pulsspåraren.
Tänk på följande innan du mäter pulsen:
• Om det uppmätta värdet skiljer sig väsentligt från det förväntade bör du vila innan du mäter
igen.
• På vintern och i annan kall väderlek ska du se till att hålla dig varm när du mäter pulsen.
• Om du röker eller dricker alkohol innan du mäter pulsen kan detta påverka dina värden så
att de avviker från det normala.
• Du bör inte prata, gäspa eller andas djupt medan du mäter pulsen. Om du gör detta kan
mätningen bli felaktig.
• Pulsmätningen kan variera beroende på mätningsmetoden och miljön där mätningen sker.
• Om pulsmätaren inte fungerar bör du kontrollera hur din Galaxy Fitⓔ sitter på handleden
och se till att ingenting sitter i vägen för sensorn. Om pulsmätaren fortfarande inte fungerar
som den ska bör du gå till ett av Samsungs servicecenter.
29
Widgetar och funktioner
Spåra pulsen
Din Galaxy Fitⓔ mäter och registrerar automatiskt din puls med jämna intervaller under dagen.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem → Widgetar
för att lägga till pulswidgeten eller tryck lätt på Urtavlor och välj en urtavla som inkluderar
pulsinformation för att automatiskt mäta din puls.
1
2
Tryck lätt på skärmen för att växla till pulswidgetskärmen.
Visa din puls på pulswidgetskärmen.
30
Widgetar och funktioner
Kalorier
Du kan se hur många kalorier du har förbränt per dag.
Tryck lätt på skärmen för att växla till kaloriwidgetskärmen.
De kalorier du förbränner inkluderar din basalomsättning uträknat utifrån den profil
du har registrerat. När du startar den här funktionen för första gången kommer den
basalomsättning du förbrukade till den tid du startade den här funktionen att visas som
de kalorier du har förbränt.
31
Widgetar och funktioner
Väder
Visa väderinformation på Galaxy Fitⓔ för platser som angetts på den anslutna mobila enheten.
Tryck lätt på skärmen för att växla till väderwidgetskärmen.
32
Widgetar och funktioner
Kalender
Du kan se scheman för händelser som du har sparat på din mobila enhet på din Galaxy Fitⓔ.
Tryck lätt på skärmen för att växla till kalenderwidgetskärmen.
Alla händelser som är schemalagda på den mobila enheten kommer att synkroniseras
med den anslutna Galaxy Fitⓔ automatiskt för att kontrollera dem och du får alarm från
Galaxy Fitⓔ.
33
Appen Galaxy Wearable
Inledning
Om du vill ansluta din Galaxy Fitⓔ till en mobil enhet måste du installera appen Galaxy Wearable
på den mobila enheten. I appen Galaxy Wearable kan du visa informationen för din Galaxy Fitⓔ
och anpassa dess olika inställningar, till exempel aviseringsinställningarna.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten.
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på den anslutna mobila enhetens
typ.
Öppna
ytterligare
alternativ.
Galaxy Fitⓔs
batteristatus
Starta appar och
funktioner som
kan användas
genom att du
ansluter
Galaxy Fitⓔ
Anpassa
klockans
urtavla.
Anpassa
inställningarna
på din
Galaxy Fitⓔ.
Hem
Urtavlor
34
Appen Galaxy Wearable
Tryck lätt på
om du vill använda följande alternativ:
• Anslut en ny enhet: Koppla från enheten från den för närvarande anslutna mobila enheten
och anslut en ny enhet. Välj din enhet på skärmen eller tryck lätt på Min är inte här om du
inte hittar din enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ansluta till den nya
enheten.
• Koppla ifrån: Koppla från din Galaxy Fitⓔ från den mobila enhet som för närvarande är
ansluten.
• Appaviseringar: Ändra de olika inställningarna för appaviseringar för Galaxy Wearable på
den mobila enheten.
• Bruksanvisning: Visa och läs bruksanvisningen för att ta reda på hur du använder din
Galaxy Fitⓔ.
• Kontakta oss: Samsung Members erbjuder kunder supporttjänster, som diagnos av
enhetsproblem, och användare kan skicka in frågor och felrapporter. Du kan även dela
information med andra i Galaxy-användarnas community eller visa de senaste Galaxynyheterna och Galaxy-tipsen. Samsung Members kan hjälpa dig att lösa de problem du kan
tänkas stöta på när du använder enheten.
Det här alternativet är eventuellt inte tillgängligt beroende på region,
tjänsteleverantör eller modell som inte stöder appen Samsung Members.
Hem
Inledning
Visa status för din Galaxy Fitⓔ och anpassa dina Galaxy Fitⓔ-inställningar. Du kan även starta
användbara appar genom att ansluta Galaxy Fitⓔ.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem.
Batteri
Visa återstående batteriladdning på din Galaxy Fitⓔ.
Samsung Health
Visa Galaxy Fitⓔ-data som finns sparade i Samsung Health-appen.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem → Samsung
Health.
35
Appen Galaxy Wearable
Hälsoinställningar
Visa och ändra hälsoinställningarna för Galaxy Fitⓔ.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem →
Hälsoinställningar.
• Aviseringar: Aktivera eller inaktivera aviseringar för träningstid, inaktiv tid och stegmål
uppnått.
• Stegmål: Visa eller ändra det stegmål du sparade i appen Samsung Health.
• Träningsdetekt.: Ställ in din Galaxy Fitⓔ så att den identifierar din träning automatiskt.
Alarm
Ställ in alarm och hantera dem.
Ställa in alarm
1
2
3
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten.
Tryck lätt på Hem → Alarm → Lägg till alarm.
Om du har ett sparat alarm trycker du lätt på
längst upp i alarmlistan.
Ange alarmtid och välj dagar då alarmet ska upprepas och tryck lätt på SPARA.
Det sparade alarmet läggs till i alarmlistan och din Galaxy Fitⓔ vibrerar vid den inställda
tiden.
Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på reglaget bredvid alarmet i alarmlistan.
Stoppa alarm
När alarmet hörs trycker du lätt på skärmen på din Galaxy Fitⓔ två gånger.
Radera alarm
I alarmlistan trycker du lätt på ett alarm, håller det nedtryckt och trycker sedan lätt på Radera.
Eller trycker du lätt på längst upp på skärmen, väljer det alarm du vill ta bort och trycker sedan
lätt på Radera.
36
Appen Galaxy Wearable
Väder
Visa väderinformation på väderwidgetskärmen på din Galaxy Fitⓔ eller ändra inställningar
relaterade till väderinformation.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten, tryck lätt på Hem → Väder →
Inställningar för att ändra inställningar som temperaturenhet, väderuppdateringsintervall eller
för att använda aktuell plats.
Hitta mitt band
Om du tappar bort din Galaxy Fitⓔ kan du använda appen Galaxy Wearable på din mobila enhet
för att hitta den.
Den här funktionen är inte tillgänglig när du använder din Galaxy Fitⓔ utan att den är
ansluten till en mobil enhet.
1
2
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem → Hitta mitt
band.
Tryck lätt på
.
Din Galaxy Fitⓔ vibrerar och skärmen slås på. Få den att sluta vibrera genom att trycka lätt på
skärmen på din Galaxy Fitⓔ två gånger eller trycka lätt på
på den mobila enheten.
Aviseringar
Ändra inställningarna för aviseringsfunktionen. Håll dig uppdaterad om flera olika händelser, t.ex.
nya meddelanden som tagits emot på den mobila enheten.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten, tryck lätt på Hem → Aviseringar, tryck
lätt på reglaget för att aktivera funktionen och aktivera sedan objekt.
• Hantera aviseringar: Välj appar på den mobila enheten för att skicka aviseringar till din
Galaxy Fitⓔ.
• Visa medan telefonen används: Ange att din Galaxy Fitⓔ ska visa aviseringar när du
använder den mobila enheten.
• Slå på skärm: Ange att din Galaxy Fitⓔ ska slå på skärmen när aviseringen tas emot.
37
Appen Galaxy Wearable
Widgetar
Anpassa widgetarna på din Galaxy Fitⓔ. Du kan även ordna om widgetar.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem → Widgetar.
Lägga till eller ta bort widgetar
Tryck lätt på
i widgeten för att ta bort den eller tryck lätt på
den och tryck lätt på SPARA.
på widgeten för att lägga till
Widgeten läggs till på eller tas bort från din Galaxy Fitⓔ.
Ordna om widgetar
Tryck lätt på
bredvid en widget, dra den till en annan plats och tryck lätt på SPARA.
Widgetens ordning ändras på din Galaxy Fitⓔ.
Vibration
Aktiverar eller inaktiverar vibrationen på din Galaxy Fitⓔ. Vissa aviseringar kan leda till vibrationer
även när vibrationsfunktionen är inaktiverad.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem → Vibration.
Avancerat
Aktivera avancerade funktioner på din Galaxy Fitⓔ och ändra kontrollinställningarna.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem → Avancerat.
• Skärmväckning: Ange metod för att slå på skärmen på din Galaxy Fitⓔ.
• Stör ej: Ställ in Galaxy Fitⓔ på att tysta alla aviseringar förutom alarm och skärmen aktiveras
inte när du får aviseringar.
38
Appen Galaxy Wearable
Konton och säkerhetskopiering
Registrera ditt Samsung account och logga in för att synkronisera, säkerhetskopiera eller
återställa data på din Galaxy Fitⓔ med hjälp av Samsung Cloud. Du kan även se det Samsung
account som registrerats på din anslutna mobila enhet.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem → Konton och
säkerhetskopiering.
• Samsung account: Lägg till ditt Samsung account för att använda det med Galaxy Fitⓔ.
• Säkerhetskopiera och återställ: Förvara alltid personlig information, appdata och
inställningar på ett säkert sätt på Galaxy Fitⓔ. Du kan säkerhetskopiera känslig
information och komma åt den senare. Du måste logga in på ditt Samsung account för att
säkerhetskopiera eller återställa data. Se Hantera data i Galaxy Fitⓔ för mer information.
Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator,
så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig
fabriksdataåterställning.
Hantera data i Galaxy Fitⓔ
Förvara alltid personlig information, widgetdata och inställningar på ett säkert sätt på din
Galaxy Fitⓔ. Du kan säkerhetskopiera känslig information och komma åt den senare, samt
säkerhetskopiera data på din Galaxy Fitⓔ automatiskt.
Data på Galaxy Fitⓔ sparas automatiskt i den ansluta mobila enhetens Samsung Healthapp. Endast registreringar från de senaste 7 dagarna sparas på din Galaxy Fitⓔ.
Återställa data
Om du vill återställa data som sparats i din Galaxy Fitⓔ startar du appen Galaxy Wearable på den
mobila enheten, trycker lätt på Hem → Konton och säkerhetskopiering → Säkerhetskopiera
och återställ → Återställ data, väljer det objekt som ska säkerhetskopieras och trycker sedan lätt
på Återställ. Då återställs dina senast säkerhetskopierade data.
39
Appen Galaxy Wearable
Säkerhetskopiera data
Om du vill säkerhetskopiera data som sparats i din Galaxy Fitⓔ startar du appen Galaxy
Wearable på den mobila enheten, trycker lätt på Hem → Konton och säkerhetskopiering
→ Säkerhetskopiera och återställ → Säkerhetskopiera data väljer det objekt som ska
säkerhetskopieras och trycker sedan lätt på Säkerhetskopiera nu. Dina data sparas då i Samsung
Cloud.
Säkerhetskopiera data automatiskt
För att automatiskt säkerhetskopiera data som sparats i Galaxy Fitⓔ med Samsung Cloud
och nå det från andra enheter när du vill startar du appen Galaxy Wearable på den mobila
enheten, trycker du lätt på Hem → Konton och säkerhetskopiering → Säkerhetskopiera
och återställ → Säkerhetskopiera data och trycker sedan lätt på reglaget för Automatisk
säkerhetskopiering för att aktivera funktionen.
Om bandet
Visa status och annan information för din Galaxy Fitⓔ. Du kan även uppdatera Galaxy Fitⓔprogramvaran.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem → Om bandet.
• Uppdatera bandets programvara: Uppdatera din Galaxy Fitⓔ till den senaste
programvaran.
• Juridisk information: Visa den juridiska informationen för din Galaxy Fitⓔ.
• Rapportera diagnosinfo: Ställ in Galaxy Fitⓔ på att skicka in enhetens diagnostiska
information och användningsinformation till Samsung.
• Enhetsnamn: Ändra namn på din Galaxy Fitⓔ.
• Enhetsinformation: Kontrollera information för din Galaxy Fitⓔ, till exempel Bluetoothadress och serienummer.
• Återställ band: Radera alla data på din Galaxy Fitⓔ.
• Starta om bandet: Starta om din Galaxy Fitⓔ.
• Hjälp: Kolla hur du använder din Galaxy Fitⓔ och ställer in de funktioner som stöds för din
Galaxy Fitⓔ.
40
Appen Galaxy Wearable
Uppdatera programvara via appen Galaxy Wearable
Din Galaxy Fitⓔ kan uppdateras direkt till den senaste programvaran via tjänsten FOTA (firmware
over-the-air).
1
2
3
4
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten.
Tryck lätt på Hem → Om bandet → Uppdatera bandets programvara → Hämta och
installera.
Tryck lätt på HÄMTA och installera den senaste programvaruversionen på din mobila enhet.
Läs informationen på skärmen och tryck lätt på INSTALLERA NU.
Din Galaxy Fitⓔ kopierar den uppdaterade programvaran från din mobila enhet och startar
om.
Om du vill leta efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och ladda ner dem ska du
trycka lätt på reglaget för Hämta automatiskt via Wi-Fi för att aktivera funktionen.
Uppdateringar hämtas endast när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
Om Galaxy Wearable
Visa versionsinformation för appen Galaxy Wearable.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem → Om Galaxy
Wearable.
Urtavlor
Du kan ändra vilken typ av klocka som ska visas på klockskärmen.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten, tryck lätt på Urtavlor och välj sedan
önskad klocktyp. Den urtavla du väljer tillämpas på klockskärmen.
41
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din Galaxy Fitⓔ.
Skärmen på din Galaxy Fitⓔ slås inte på
Om batteriet är helt urladdat slås inte din Galaxy Fitⓔ på. Ladda batteriet helt innan du slår på din
Galaxy Fitⓔ.
Skärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Skärmen fungerar med en accelerationssensor. Om du vill öka identifieringshastigheten på
accelerometern ska du bära din Galaxy Fitⓔ löst så att den inte sitter för hårt på handleden
och sedan trycka på skärmen.
• Starta om din Galaxy Fitⓔ för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att programvaran på din Galaxy Fitⓔ är uppdaterad till senaste versionen.
• Om skärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Skärmen slås inte på trots att jag trycker på den
• Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten, tryck lätt på Hem → Avancerat →
Skärmväckning → Dubbeltryck.
• Skärmen slås på när du trycker lätt på skärmen två gånger.
42
Bilaga
Din Galaxy Fitⓔ hänger sig eller får fel
Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsungservicecenter.
Framtvinga omstart
Om enheten hänger sig och inte svarar ska du ansluta laddaren längre än 3 sekunder för att
starta om enheten.
Återställa din Galaxy Fitⓔ
Om metoden ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. Starta appen
Galaxy Wearable på den mobila enheten och tryck lätt på Hem → Om bandet → Återställ
band. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på din Galaxy Fitⓔ innan du gör en återställning
till fabriksdata. Säkerhetskopiera data från din Galaxy Fitⓔ via appen Galaxy Wearable eller
Samsung cloud.
En annan Bluetooth-enhet kan inte hitta din Galaxy Fitⓔ
• Återställ din Galaxy Fitⓔ och försök igen.
• Se till att din Galaxy Fitⓔ och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetoothanslutningens område (10 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna
används i.
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
Ingen Bluetooth-anslutning upprättas eller så kopplas din Galaxy Fitⓔ
och den mobila enheten från varandra
• Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på båda enheterna.
• Kontrollera att det inte finns några hinder, t.ex. väggar eller elektrisk utrustning mellan
enheterna.
• Kontrollera att den senaste appversionen av appen Galaxy Wearable är installerad på den
mobila enheten.
• Se till att din Galaxy Fitⓔ och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetoothanslutningens område (10 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna
används i.
• Starta om båda enheterna och starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten igen.
43
Bilaga
Din Galaxy Fitⓔ spårar inte din puls
• Bär din Galaxy Fitⓔ tätt runt underarmen precis ovanför handleden.
• Se till att pulswidgeten har lagts till. Din Galaxy fitⓔ spårar automatiskt din puls när widgeten
har lagts till.
• Välj en urtavla som inkluderar pulsinformation.
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av
Samsung)
• Se till att du ansluter din Galaxy Fitⓔ till laddaren och ansluter dockan till laddaren på rätt
sätt.
• Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter din Galaxy Fitⓔ eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan
den användbara laddningen minskas.
• När du använder pulsspårningsfunktionen och skärmtrycksfunktionen för att slå på skärmen
ökar batteriförbrukningen, vilket kan minska användningstiden.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
Din Galaxy Fitⓔ är varm vid beröring
Om din Galaxy Fitⓔ blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte använda
den på ett tag. Om din Galaxy Fitⓔ fortsätter att överhettas ska du kontakta ett Samsungservicecenter.
44
Bilaga
Data som lagrats på din Galaxy Fitⓔ har förlorats
Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som finns lagrade på din Galaxy Fitⓔ.
Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Säkerhetskopiera
data från din Galaxy Fitⓔ via appen Galaxy Wearable eller Samsung cloud. Samsung ansvarar inte
för förlust av data som finns lagrade på din Galaxy Fitⓔ.
Ett litet glapp visas runt utsidan av höljet på din Galaxy Fitⓔ
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
Ta bort batteriet
• Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat
servicecenter. Instruktioner om hur batteriet tas bort finns på
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort
korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador
och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
• Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt,
inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte
har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs
försumlighet.
45
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786
Upphovsrätt
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i
någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning
och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt
samtycke från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising