Samsung | SM-R835F | User guide | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm Bluetooth 4G Kasutusjuhend

Samsung Galaxy Watch Active2 40mm Bluetooth   4G Kasutusjuhend
KÄYTTÖOPAS
SM-R820
SM-R825F
SM-R830
SM-R835F
Finnish. 09/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisältö
Aloittaminen
5
5
27 Galaxy Watch Active2 -laitteen
käyttäminen ilman mobiililaitetta
Tietoja Galaxy Watch Active2
-laitteesta
28 Näytön hallinta
28
30
33
34
Lue tämä ensin
10 Laitteen osat
10
11
13
Pakkauksen sisältö
Galaxy Watch Active2
Langaton laturi
34
36
14 Akku
14
16
17
19
36 Kello
Akun lataaminen
Langaton lataus
Akun lataaminen Wireless
PowerShare -toiminnolla
Virransäästötila
36
37
38
38
19 Galaxy Watch Active2 -laitteen
pukeminen päälle
19
20
21
39
40
41
Galaxy Watch Active2 -laitteen
asettaminen ranteeseen
Hihnaa koskevia vihjeitä ja varotoimia
Hihnan kiinnittäminen tai
vaihtaminen
26
Ilmoituspaneeli
Saapuvien ilmoitusten näyttäminen
Sovellusten valitseminen ilmoitusten
vastaanottamista varten
41 Pikapaneeli
48 Tekstin kirjoittaminen
48
49
50
50
24 Galaxy Watch Active2 -laitteen
yhdistäminen mobiililaitteeseen
24
Kello-näyttö
Kellotaulun vaihtaminen
Kello aina käytössä -toiminnon
ottaminen käyttöön
Vain kello -tila
39 Ilmoitukset
23 Galaxy Watch Active2 -laitteen
käynnistäminen ja sammuttaminen
24
Reuna
Kosketusnäyttö
Näytön kokoonpano
Näytön virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Näytön vaihtaminen
Lukitusnäyttö
Galaxy Wearable -sovelluksen
asentaminen
Galaxy Watch Active2 -laitteen
yhdistäminen mobiililaitteeseen
Bluetooth-yhteydellä
Etäyhteys
51
2
Esittely
Puhesyötön käyttäminen
Hymiöiden käyttäminen
Käsinkirjoituksen syöttötilan tai
näppäimistön käyttäminen
Syöttötavan vaihtaminen
Sisältö
Sovellukset ja ominaisuudet
88
Musiikin toistaminen ilman
mobiililaitteeseen yhdistämistä
52 Viestit
89 Reminder
54 Puhelin
90 Kalenteri
54
54
56
56
Esittely
91 Bixby
Puhelujen vastaanottaminen
Puhelujen soittaminen
Toiminnot puhelujen aikana
91
91
92 Hälytys
59 Samsung Pay
93 Maailmankello
60 Samsung Health
94 Ajastin
Esittely
Päivittäinen aktiviteetti
Askeleet
Kerrokset
Liikunta
Kalorit
Uni
Syke
Stressi
Ruoka
Painonhallinta
Vesi
Kofeiini
Yhdessä
Asetukset
Lisätietoja
94 Sekuntikello
95 Galleria
95
96
96
97 Etsi kelloni
98 Hätäviestit
100 Sähköposti
100 Galaxy Store
101 Asetukset
101
101
102
103
103
105
110
111
112
87 Musiikki
88
Kuvien tuominen ja vieminen
Kuvien katseleminen
Kuvien poistaminen
97 Etsi puhelimeni
86 GPS
87
87
87
88
Bixbyn käynnistäminen
92 Sää
57 Yhteystiedot
60
63
64
66
67
74
74
76
78
80
81
82
83
84
85
85
Esittely
Esittely
Musiikin toistaminen
Musiikin tuominen
Musiikin toistaminen Galaxy Watch
Active2 -laitteellasi
Musiikin toistaminen mobiililaitteella
3
Esittely
Kellotaulut
Ääni ja värinä
Näyttö
Lisäasetukset
Yhteydet
Sovellukset
Suojaus
Tili (Tili ja varmuuskopiointi)
Sisältö
113
113
115
115
116
116
Galaxy Watch Active2
-laitteen käyttäminen
Helppokäytt.
Yleiset
Akku
Kellon tiedot
Yhdistä uuteen puhelimeen
Yhdistä puhelimeen
133 Esittely
133 Henkilökohtaisen
terveysvalmentajan käyttäminen
133 Päivittäisen aktiivisuustavoitteen
saavuttaminen
134 Stressin ja unen laadun hallinta
134 Tehostettu liikunta
Galaxy Wearable -sovellus
117 Esittely
135 Käyttäminen älykkäänä kalenterina
119 Koti
119
119
119
120
121
121
122
123
124
124
125
125
126
126
126
127
129
129
129
130
135 Kuluvan päivän tietojen
tarkistaminen
135 Päivittäisten toimien hallinta
137 Kahden kellon käyttäminen
ulkomailla
137 Kätevän muistutuksen käyttäminen
Esittely
Maksu
Ilmoitukset
Sovellukset
Pienoisohjelmat
Ääni ja värinä
Näyttö
Lisäasetukset
Lisää sisältöä kelloon
Lähetä hätäpyyntöjä
Etsi kelloni
Liite
138 Vianmääritys
142 Akun irrottaminen
Matkapuhelinverkot
Yleiset
Helppokäytt.
Samsung Pay
Tili ja varmuuskopiointi
Synkronoi puhelimen asetukset
Kellon ohjelmiston päivitys
Vihjeitä ja käyttöopas
Kellon tiedot
131 Kellotaulut
132 Tietoja
4
Aloittaminen
Tietoja Galaxy Watch Active2 -laitteesta
Galaxy Watch Active2 -laite on älykello, jonka avulla voit analysoida liikuntasuoritteitasi ja hallita
terveystietojasi ja joka mahdollistaa puhelujen soittamisen sekä musiikin toistamisen. Voit selailla
eri toimintoja helposti pyyhkäisemällä reunaa tai käynnistää toiminnon napauttamalla näyttöä ja
myös vaihtaa kellotaulun haluamaksesi.
Voit laajentaa mobiililaitteesi käyttökokemusta yhdistämällä Galaxy Watch Active2 -laitteen
mobiililaitteeseen tai käyttää Galaxy Watch Active2 -laitetta erillisenä liittämättä sitä
mobiililaitteeseen.
Lue tämä ensin
Lue tämä opas huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti
ja oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla,
että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat
aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa Galaxy Watch Active2 -laitteen tai
sovellusten virheelliseen toimintaan.
• Galaxy Watch Active2 -laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat,
muut kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien
käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median
lainvastaisesta käytöstä on kokonaan käyttäjillä.
5
Aloittaminen
• Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja
vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai
muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on
suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa.
• Galaxy Watch Active2 -laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman
ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on
kysyttävää jostakin Galaxy Watch Active2 -laitteen mukana toimitetusta sovelluksesta,
ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys koskee jotakin käyttäjän asentamaa
sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
• Galaxy Watch Active2 -laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä
peräisin olevien sovellusten asentaminen voi aiheuttaa Galaxy Watch Active2 -laitteeseen
toimintahäiriöitä ja tietojen vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin
käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
• Galaxy Watch Active2 -laitteeseen yhdistettävän mobiililaitteen valmistajan ja mallin mukaan
voi olla, etteivät jotkin toiminnot toimi tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
• Kosketusnäyttö erottuu selvästi myös kirkkaassa auringonvalossa, sillä kontrasti säätyy
automaattisesti ympäristön mukaan. Galaxy Watch Active2 -laitteen luonteen takia
liikkumattomien kuvien näyttäminen pitkiä aikoja kerrallaan voi aiheuttaa jälkikuvia (kuvan
"palamisen" näyttöön) tai haamukuvia.
– – Liikkumattomien kuvien käyttämistä kosketusnäytön osissa tai koko kosketusnäytössä
pitkiä aikoja kerrallaan ei suositella. Kosketusnäyttö kannattaa sammuttaa, kun Galaxy
Watch Active2 -laitetta ei käytetä.
– – Voit asettaa kosketusnäytön sammumaan automaattisesti, kun et käytä sitä. Napauta
(Asetukset) Galaxy Watch Active2 -laitteen Sovellukset-näytössä, napauta Näyttö
→ Näytön aikakatk. ja valitse sitten aika, jonka haluat laitteen odottavan ennen
kosketusnäytön sammuttamista.
– – Jos haluat asettaa kosketusnäytön säätämään näytön kirkkautta automaattisesti
ympäristön mukaan, napauta
(Asetukset) Galaxy Watch Active2 -laitteen
Sovellukset-näytössä, napauta Näyttö → Autom. pieni kirkkaus ja aktivoi sitten kytkin
napauttamalla sitä.
• Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal
Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä.
Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit tarkistaa Galaxy Watch Active2 -laitteen FCC-tunnuksen.
Kun haluat nähdä FCC-tunnuksen, napauta
(Asetukset) Galaxy Watch Active2 -laitteen
Sovellukset-näytössä, napauta Kellon tiedot → Laite. Jos laitteellasi ei ole FCC-tunnusta, se
tarkoittaa, että laitetta ei ole hyväksytty myytäväksi Yhdysvalloissa tai sen alueilla ja että se
voidaan tuoda Yhdysvaltoihin vain omistajan henkilökohtaiseen käyttöön.
6
Aloittaminen
Veden- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen
Laitteesi on veden- ja pölynpitävä. Noudattamalla näitä vinkkejä voit ylläpitää laitteen veden- ja
pölynpitävyyttä. Muutoin seurauksena voi olla laitteen vahingoittuminen.
• Älä altista laitetta voimakkaasti virtaavalle vedelle. Älä kohdista laitteeseen vedenpainetta
äkillisesti esimerkiksi sukeltamalla.
• Älä käytä laitetta, kun sukellat veteen, harrastat vesiurheilua tai liikut nopeasti virtaavassa
vedessä. Se on tarkoitettu tavalliseen käyttöön normaaleissa uintiolosuhteissa, kuten uimaaltaissa tai uimarannoilla.
• Jos laite tai kätesi ovat märät, kuivaa ne huolellisesti ennen laitteen käsittelemistä.
• Jos makea vesi kastelee laitteen, kuivaa se huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla. Jos
jokin muu neste, kuten suolavesi, uima-allasvesi, saippuavesi, öljy, hajuvesi, aurinkosuoja,
käsienpesuaine, kosmeettinen aine tai muu kemiallinen tuote kastelee laitteen, huuhtele
laite makealla vedellä ja kuivaa se huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla. Jos et noudata
näitä ohjeita, laitteen suorituskyky tai ulkoasu voi heikentyä.
• Älä pura laitetta. Laitteen veden- ja pölynkestävyys voi huonontua.
• Älä altista laitetta suurelle ilman tai veden lämpötilan vaihtelulle.
• Älä kuivaa laitetta lämmityslaitteen, kuten hiustenkuivaajan, avulla.
• Laitteen vedenkestävyys voi huonontua saunassa.
• Jos laite on uponnut veteen tai mikrofoni tai kaiutin on kastunut, ääni ei ehkä kuulu
selkeästi puhelun aikana.
• Jotkin ominaisuudet, kuten kosketusnäyttö, eivät ehkä toimi oikein, jos laitetta käytetään
vedessä.
• Laitteesi on testattu kontrolloidussa ympäristössä, ja se on sertifioitu veden- ja
pölynkestäväksi tietyissä tilanteissa ja olosuhteissa. (Vastaa kansainvälisessä
standardissa ISO 22810:2010 kuvattuja vaatimuksia, jotka koskevat vedenpitävyyttä
50 m:n syvyisessä vedessä, ja laitetta voidaan käyttää matalassa vedessä. Vastaa
luokituksessa IEC 60529 IP6X kuvattuja vaatimuksia, jotka koskevat pölynpitävyyttä.)
7
Aloittaminen
Ylikuumenemista koskevia varotoimia
Jos tunnet ylikuumenemisen takia epämukavaa tunnetta laitteen käytön aikana, lopeta sen
käyttö heti ja irrota se ranteestasi.
Jotta ongelmat, kuten laitteen toimintahäiriö, epämukava tunne iholla tai ihon vahingoittuminen
ja akun tyhjeneminen, vältettäisiin, laitteen näyttöön tulee varoitus, jos se lämpenee tiettyyn
lämpötilaan. Kun ensimmäinen varoitus tulee näkyviin, laitteen toiminnot poistetaan käytöstä,
kunnes laite on viilentynyt tiettyyn lämpötilaan. Hätäpuhelutoiminto on kuitenkin käytettävissä
LTE-mallissa.
Jos laitteen lämpötila nousee lisää, näkyviin tulee toinen varoitus. Tällöin laite sammuu. Älä käytä
laitetta, ennen kuin se on viilentynyt tiettyyn lämpötilaan. LTE-mallia käytettäessä aiemmin
yhdistetty hätäpuhelutoiminto pysyy kuitenkin aktiivisena, kunnes lopetat, vaikka toinen
varoitus tulisi näyttöön.
Galaxy Watch Active2 -laitteen puhdistaminen ja hoito
Noudattamalla seuraavia ohjeita voit varmistaa, että Galaxy Watch Active2 -laite toimii oikein
ja sen ulkoasu säilyy hyvänä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa Galaxy Watch
Active2 -laitteen vahingoittumisen ja ihoärsytystä.
Toimitukseen sisältyvä hihna voi vaihdella alue- tai mallikohtaisesti. Puhdista ja hoida
hihnaasi vastaavasti.
• Sammuta Galaxy Watch Active2 -laite ja irrota hihna ennen puhdistusta.
• Älä altista laitetta pölylle, hielle, musteelle, öljylle tai kemikaaleille, kuten kosmetiikalle,
antibakteeriselle suihkeelle, käsienpuhdistusaineelle, pesuaineelle tai hyönteismyrkyille.
Galaxy Watch Active2 -laitteen ulko- ja sisäosat voivat vahingoittua tai suorituskyky voi
huonontua. Jos Galaxy Watch Active2 -laite altistuu jollekin edellä mainituista aineista,
puhdista se nukkaamattomalla, pehmeällä liinalla.
• Älä käytä Galaxy Watch Active2 -laitteen puhdistuksessa saippuaa, puhdistusaineita,
hankaavia materiaaleja, paineilmaa, ultraääntä äläkä ulkoisia lämmönlähteitä. Muutoin
Galaxy Watch Active2 -laite voi vahingoittua. Galaxy Watch Active2 -laitteen pintaan jäävä
saippua, pesuaineet, käsien desinfiointiaineet tai puhdistusaineet voivat ärsyttää ihoa.
• Kun poistat aurinkosuojavoidetta, kosteusvoidetta tai öljyä, käytä saippuatonta
puhdistusainetta ja huuhtele ja kuivaa Galaxy Watch Active2 -laite perusteellisesti.
8
Aloittaminen
• Puhdista ranteesi ja hihna liikunnan tai hikoilun jälkeen. Puhdista kumihihna makealla
vedellä, pyyhi sitä pienellä määrällä puhdistusalkoholia ja kuivaa se perusteellisesti.
• Jos kumihihna tahriintuu tai siihen tarttuu vieraita aineita, pyyhi se kostutetulla pehmeällä
hammasharjalla.
• Nahkahihna ei ole vedenkestävä. Älä mene uimaan tai suihkuun nahkahihnaa käyttäessäsi.
• Öljy ja kosmeettiset aineet voivat tahrata nahkahihnaa nahan luonnollisten ominaisuuksien
vuoksi. Älä altista nahkahihnaa kyseisille aineille.
• Älä altista Galaxy Watch Active2 -laitteen nahkahihnaa suoralle auringonvalolle, kuumalle tai
kostealle ympäristölle tai vedelle. Muutoin nahkahihnan väri ja muoto voivat muuttua. Jos
nahkahihna kastuu, pyyhi se heti pehmeällä nukkaamattomalla liinalla ja anna sen kuivua
hyvin tuuletetussa ja varjoisassa paikassa.
• Jos nahkahihna tahriintuu, pyyhi se pehmeällä nukkaamattomalla liinalla. Kostuta liinaa
tarvittaessa hieman makealla vedellä.
Ole varovainen, jos olet allerginen Galaxy Watch Active2 -laitteessa oleville
aineille
• Samsung on testannut Galaxy Watch Active2 -laitteen sisältämät myrkylliset aineet sisäisten
ja ulkopuolisten sertifiointiviranomaisten kautta, mukaan lukien kaikkien ihoa koskettavien
materiaalien testaus, ihotoksisuustestaus ja Galaxy Watch Active2 -laitteen päälle puettuna
pitämisen testaus.
• Galaxy Watch Active2 -laite sisältää nikkeliä. Noudata asianmukaisia varotoimia, jos ihosi on
erityisen herkkä tai olet allerginen jollekin Galaxy Watch Active2 -laitteessa olevalle aineelle.
– – Nikkeli: Galaxy Watch Active2 -laite sisältää nikkeliä pienen määrän, joka on Europe
REACH -säädöksessä määriteltyä raja-arvoa pienempi. Käyttäjä ei altistu Galaxy Watch
Active2 -laitteen sisällä olevalle nikkelille, ja Galaxy Watch Active2 -laite on läpäissyt
kansainvälisesti sertifioidun testin. Jos olet herkkä nikkelille, ole kuitenkin varovainen
Galaxy Watch Active2 -laitetta käyttäessäsi.
• Galaxy Watch Active2 -laitteen valmistuksessa käytetään vain materiaaleja, jotka ovat CPSC:n
(U.S Consumer Product Safety Commission) standardien, Euroopan maiden säädösten ja
muiden kansainvälisten standardien mukaisia.
• Lisätietoja siitä, miten Samsung käsittelee kemikaaleja, on Samsungin sivustossa
(https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
9
Aloittaminen
Ohjekuvakkeet
Vaara: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Varoitus: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
Laitteen osat
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö on lueteltu pikaoppaassa.
• Galaxy Watch Active2 -laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat
lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän Galaxy Watch Active2
-laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia Galaxy Watch Active2 -laitteen kanssa.
• Galaxy Watch Active2 -laitteesta poiketen joissakin lisävarusteissa ei ehkä ole samaa
veden- ja pölynkestävyyden sertifiointia.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden
käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
10
Aloittaminen
Galaxy Watch Active2
Ilmanpaineanturi
NFC-antenni
SM-R820,
SM-R830:
GPS-antenni
SM-R825F,
SM-R835F:
LTE-/GPSantenni
Paluunäppäin
Mikrofoni
Valontunnistin
Kotinäppäin
(virtanäppäin)
Kosketusnäyttö
Paineaukko
Kaiutin
Sykemittarin anturi
Hihna
11
Aloittaminen
• Tässä laitteessa on magneetteja, jotka voivat vaikuttaa lääkinnällisiin laitteisiin, kuten
sydämentahdistimiin tai implantoitaviin rytmihäiriötahdistimiin. Jos käytät jotakin
näistä lääkinnällisistä laitteista, pidä tämä laite turvallisella etäisyydellä niistä ja ota
yhteyttä lääkäriin ennen tämän laitteen käyttöä.
• Pidä laite ja magneettien vaikutukselle alttiit esineet turvallisen etäisyyden päässä
toisistaan. Tässä laitteessa olevat magneetit voivat vahingoittaa tai poistaa käytöstä
esineitä, kuten luottokortteja, pankkikirjoja, kulkukortteja, tarkastuskortteja tai
pysäköintikortteja.
• Käyttäessäsi kaiuttimia esimerkiksi mediatiedostojen toiston tai puhelujen aikana älä
sijoita Galaxy Watch Active2 -laitetta korviesi lähelle.
• Varmista, että hihna pysyy puhtaana. Epäpuhtaudet, kuten pöly ja väriaineet, voivat
jättää hihnaan tahroja, joita ei ehkä voi poistaa kokonaan.
• Älä työnnä teräviä esineitä ilmanpaineanturiin, paineaukkoon, kaiuttimeen äläkä
mikrofoniin. Galaxy Watch Active2 -laitteen sisäiset osat ja sen vedenkestävyys voivat
vahingoittua.
• Jos käytät laitetta sen lasin tai akryylirungon ollessa rikkoutunut, on olemassa
vamman vaara. Käytä laitetta vasta, kun se on korjattu Samsung-huoltokeskuksessa.
• Yhteysongelmia tai akkuvirran nopeaa kulumista voi ilmetä:
– – jos kiinnität metallisen tarran Galaxy Watch Active2 -laitteen antennin alueelle
– – jos peität Galaxy Watch Active2 -laitteen antennialueen käsillä tai
joillakin esineillä käyttäessäsi tiettyjä toimintoja, kuten puheluja tai
matkapuhelinverkkoyhteyttä.
• Älä peitä valotunnistimen aluetta näytön lisävarusteilla, kuten näytönsuojakalvolla tai
tarroilla. Muutoin tunnistimeen voi tulla toimintahäiriö.
• Varmista, ettei Galaxy Watch Active2 -laitteen mikrofoni ole peitettynä, kun puhut
siihen.
• Paineaukko varmistaa, että Galaxy Watch Active2 -laitteen sisäiset osat ja tunnistimet
toimivat oikein, kun Galaxy Watch Active2 -laitetta käytetään ympäristössä, jossa
ilmanpaine vaihtelee.
12
Aloittaminen
Näppäimet
Näppäin
Toiminto
• Kytke tai katkaise Galaxy Watch Active2 -laitteen virta
painamalla jonkin aikaa.
• Painamalla voit käynnistää näytön.
Koti/virta
• Käynnistä Galaxy Watch Active2 -laite uudelleen pitämällä
painettuna yli seitsemän sekuntia.
• Avaa Sovellukset-näyttö painamalla, kun Kello-näyttö on
näkyvissä.
• Avaa Kello-näyttö painamalla, kun jokin muu näyttö on
näkyvissä.
Paluu
• Painamalla voit palata edelliseen näyttöön.
Langaton laturi
Langaton
latauspinta
Älä jätä langatonta laturia alttiiksi vedelle, sillä langattomassa laturissa ei ole samaa
vedenpitävyyttä kuin Galaxy Watch Active2 -laitteessa.
13
Aloittaminen
Akku
Akun lataaminen
Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään
käyttämättömänä.
Käytä vain Samsungin hyväksymää akkua, laturia ja kaapelia. Yhteensopimaton akku,
laturi ja kaapeli voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa Galaxy Watch
Active2 -laitettasi.
• Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
• Käytä vain laitteen mukana toimitettua langatonta laturia. Galaxy Watch Active2
-laitetta ei voi ladata oikein kolmannen osapuolen langattomalla laturilla.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
1
2
Liitä langaton laturi laturiin ja kytke laturi pistorasiaan.
Aseta Galaxy Watch Active2 -laite langattomaan laturiin kohdistamalla Galaxy Watch Active2
-laitteen takaosan keskikohta langattoman laturin keskikohtaan.
Langaton laturi
14
Aloittaminen
3
Kun akku on ladattu täyteen, irrota Galaxy Watch Active2 -laite langattomasta laturista. Irrota
langaton laturi ensin laturista ja irrota sitten laturi pistorasiasta.
Lataustilan tarkistaminen
Kun Galaxy Watch Active2 -laite on langattomassa laturissa, käynnistä näyttö painamalla jotakin
laitteen näppäintä.
Kun akkua ladataan Galaxy Watch Active2 -laitteen ollessa sammutettuna, saat lataustilan
näkyviin painamalla mitä tahansa näppäintä.
Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia
• Jos Galaxy Watch Active2 -laitteen ja langattoman laturin välissä on esteitä, Galaxy Watch
Active2 -laite ei ehkä lataudu oikein. Estä hien, nesteiden ja pölyn pääsy kosketuksiin Galaxy
Watch Active2 -laitteen ja langattoman laturin kanssa.
• Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
• Jos akku on täysin tyhjä, Galaxy Watch Active2 -laitetta ei voi käynnistää heti, kun langaton
laturi liitetään siihen. Anna tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen Galaxy Watch
Active2 -laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku täyteen
aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät virran loppumisen datasiirron
aikana.
• Jos käytät laturin sijaan muuta virtalähdettä, kuten tietokonetta, latausnopeus voi olla
tavallista hitaampi pienemmän sähkövirran takia.
• Jos Galaxy Watch Active2 -laitetta ladataan muiden laitteiden kanssa monilaturin kautta,
lataaminen voi kestää tavallista kauemmin.
• Galaxy Watch Active2 -laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi olla
hidasta.
15
Aloittaminen
• Jos Galaxy Watch Active2 -laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana,
kosketusnäyttö ei ehkä toimi. Jos näin käy, irrota Galaxy Watch Active2 -laite langattomasta
laturista.
• Galaxy Watch Active2 -laite voi kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen
pitäisi vaikuttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku
kuumenee tavallista enemmän, laturi voi lopettaa lataamisen turvallisuuden takia. Jos näin
käy, poista Galaxy Watch Active2 -laite langattomasta laturista, ja kun se on viilentynyt, jatka
sen lataamista.
• Jos lataat Galaxy Watch Active2 -laitetta, kun monitoimiliitäntä on märkä, Galaxy Watch
Active2 -laite voi vahingoittua. Kuivaa monitoimiliitäntä huolellisesti ennen Galaxy Watch
Active2 -laitteen lataamista.
• Jos Galaxy Watch Active2 -laite ei lataudu oikein, vie Galaxy Watch Active2 -laite Samsunghuoltoon.
• Älä käytä taittunutta tai vahingoittunutta USB-kaapelia. Jos USB-kaapeli on vahingoittunut,
lopeta sen käyttäminen.
Langaton lataus
Galaxy Watch Active2 -laitteessa on sisäinen langattoman latauksen kela. Voit ladata akkua
käyttämällä langatonta latausalustaa tai toista laitetta, joka toimii langattomana latausalustana.
Langaton latausalusta ja muut laitteet, jotka toimivat langattomina latausalustoina, myydään
erikseen.
Akun lataaminen langattomalla latausalustalla
1
Aseta Galaxy Watch Active2 -laitteen takaosan keskikohta langattoman latausalustan
keskikohtaan.
16
Aloittaminen
2
Kun akku on ladattu täyteen, irrota Galaxy Watch Active2 -laite langattomasta
latausalustasta.
Langatonta lataamista koskevia varotoimenpiteitä
Älä aseta Galaxy Watch Active2 -laitetta langattoman latausalustan päälle, jos Galaxy
Watch Active2 -laitteen ja langattoman latausalustan väliin jää metallisia esineitä,
magneetteja tai muita johtavia materiaaleja.
Galaxy Watch Active2 -laite ei ehkä lataudu oikein tai se voi ylikuumentua tai Galaxy
Watch Active2 -laite voi vahingoittua.
• Jos käytät langatonta latausalustaa alueilla, joilla verkkosignaali on heikko,
verkkoyhteys voi katketa.
• Käytä Samsungin hyväksymää langatonta latausalustaa. Jos käytät muita langattomia
latausalustoja, akku ei ehkä lataudu oikein.
• Lisätietoja saatavilla olevista langattomista latausalustoista on Samsungin sivustossa.
Akun lataaminen Wireless PowerShare -toiminnolla
Voit ladata Galaxy Watch Active2 -laitteen langattomana latausalustana toimivan laitteen akun
avulla. Voit ladata Galaxy Watch Active2 -laitetta silloinkin, kun langattomana latausalustana
toimivaa laitetta ladataan. Käytettävä suojus voi aiheuttaa sen, että Wireless PowerShare
-toiminto ei toimi oikein. On suositeltavaa irrottaa mahdollinen suojus langattomana
latausalustana toimivasta laitteesta ennen tämän toiminnon käyttämistä.
Älä käytä Bluetooth-kuulokemikrofonia virranjaon aikana. Se voi vaikuttaa lähellä oleviin
laitteisiin.
17
Aloittaminen
1
Aseta Galaxy Watch Active2 -laitteen takaosan keskikohta langattomana latausalustana
toimivan laitteen päälle.
• Latauskelan sijainti voi vaihdella laitemalleittain. Aseta toinen laite ja Galaxy Watch
Active2 -laite muodostamaan oikein yhteys toisiinsa.
• Jotkin ominaisuudet, jotka toimivat Galaxy Watch Active2 -laitteen ollessa päälle
puettuna, eivät ole käytettävissä virranjaon aikana.
Laite, joka toimii
langattomana
latausalustana
2
Kun akku on ladattu täyteen, irrota Galaxy Watch Active2 -laite toisesta laitteesta.
• Älä liikuta tai käytä laitetta tai Galaxy Watch Active2 -laitetta lataamisen aikana, jotta
lataaminen onnistuu oikein.
• Galaxy Watch Active2 -laitteeseen ladattava virta voi olla pienempi kuin virta, joka sille
jaetaan langattomana latausalustana toimivasta laitteesta.
• Jos lataat Galaxy Watch Active2 -laitetta samaan aikaan kuin langattomana
latausalustana toimivaa laitetta, laturin tyypin mukaan voi olla, että lataaminen
hidastuu tai Galaxy Watch Active2 -laite ei lataudu oikein.
• Latausnopeus tai -tehokkuus voi vaihdella langattomana latausalustana toimivan
laitteen tilan tai ympäristön mukaan.
• Jos langattomana latausalustana toimivan laitteen jäljellä oleva akkuvirta laskee tietyn
tason alapuolelle, virranjako päättyy.
• Lisätietoja saatavilla olevista langattomina latausalustoina toimivista laitteista on
Samsungin sivustossa.
18
Aloittaminen
Virransäästötila
Voit pidentää akun käyttöaikaa ottamalla virransäästötilan käyttöön.
• Näyttää värit näytössä harmaan sävyinä.
• Poistaa matkapuhelinverkon ja Wi-Fi-ominaisuuden käytöstä.
• Rajoittaa kaikkia toimintoja puhelu-, viesti- ja ilmoitustoimintoja lukuun ottamatta.
• Rajoittaa Galaxy Watch Active2 -laitteen suorittimen suorituskykyä.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Asetukset) → Akku → Virransäästö → . Voit ottaa
→
virransäästötilan käyttöön myös napauttamalla
pikapaneelissa. Lisätietoja
pikapaneelin avaamisesta on kohdassa Pikapaneeli.
Voit poistaa tämän tilan käytöstä napauttamalla Poista käytöstä virransäästötilan näytön
alareunassa ja napauttamalla . Voit poistaa virransäästötilan käytöstä myös napauttamalla
pikapaneelissa.
Galaxy Watch Active2 -laitteen pukeminen päälle
Galaxy Watch Active2 -laitteen asettaminen ranteeseen
Avaa solki ja aseta hihna ranteesi ympärille. Sovita hihna ranteeseesi, työnnä tappi säätöreikään
ja kiinnitä se sitten sulkemalla solki. Jos hihna on liian tiukalla ranteessasi, käytä seuraavaa
ulompana olevaa reikää.
19
Aloittaminen
Älä taivuta hihnaa voimakkaasti. Muutoin Galaxy Watch Active2 -laite voi vahingoittua.
• Voit tarkentaa Galaxy Watch Active2 -laitteen sykemittauksen tulosta pukemalla
Galaxy Watch Active2 -laitteen tiukasti käsivarren ympärille välittömästi ranteen
yläpuolelle. Lisätietoja on kohdassa Galaxy Watch Active2 -laitteen pukeminen päälle
oikein.
• Kun tietyt materiaalit koskettavat Galaxy Watch Active2 -laitteen takaosaa, Galaxy
Watch Active2 -laite voi olettaa, että olet pukenut sen ranteeseesi.
• Jos Galaxy Watch Active2 -laite ei havaitse liikettä kymmenen minuutin kuluessa,
Galaxy Watch Active2 -laite voi olettaa, että et ole pukenut sitä ranteeseesi.
Hihnaa koskevia vihjeitä ja varotoimia
• Kun pidät Galaxy Watch Active2 -laitetta päällesi puettuna pitkään tai rasittavan liikunnan
aikana, kitka ja paine voivat aiheuttaa ihoärsytystä. Jos olet pitänyt Galaxy Watch Active2
-laitetta päällesi puettuna pitkään, irrota Galaxy Watch Active2 -laite ranteestasi äläkä pidä
Galaxy Watch Active2 -laitetta päällesi puettuna useaan tuntiin.
• Allergia, ympäristötekijät, muut tekijät tai ihon pitkäaikainen altistuminen saippualle
tai hielle voivat aiheuttaa ihoärsytystä. Lopeta tällöin Galaxy Watch Active2 -laitteen
käyttäminen ja odota oireiden helpottamista kahdesta kolmeen päivään. Jos oireet jatkuvat
tai pahenevat, hakeudu heti lääkärin vastaanotolle.
• Varmista, että ihosi on kuiva, ennen kuin puet Galaxy Watch Active2 -laitteen päällesi. Jos
pidät märkää Galaxy Watch Active2 -laitetta päällesi puettuna kauan, se voi vaikuttaa ihoosi.
• Jos pidät Galaxy Watch Active2 -laitetta päällesi puettuna vedessä, poista vieraat materiaalit
iholtasi ja Galaxy Watch Active2 -laitteesta ja kuivaa ne huolellisesti, jotta välttäisit
ihoärsytyksen.
• Älä käytä vedessä Galaxy Watch Active2 -laitteen lisäksi mitään lisävarusteita.
20
Aloittaminen
Hihnan kiinnittäminen tai vaihtaminen
Kiinnitä hihna ennen Galaxy Watch Active2 -laitteen käyttämistä. Voit irrottaa hihnan Galaxy
Watch Active2 -laitteesta ja vaihtaa sen uuteen.
• Toimitukseen sisältyvä hihna voi vaihdella alue- tai mallikohtaisesti.
• Toimitukseen sisältyvän hihnan koko voi vaihdella mallin mukaan. Käytä
asianmukaista hihnaa, joka sopii laitteesi kokoon.
Hihnan kiinnittäminen
1
Aseta hihnan jousitapin toinen pää Galaxy Watch Active2 -laitteen korvakkeeseen.
2
Liu’uta jousitappia sisäänpäin ja yhdistä hihna.
1
2
21
Aloittaminen
Hihnan vaihtaminen
1
Liu’uta hihnan jousitappia sisäänpäin.
2
Vedä hihnaa poispäin Galaxy Watch Active2 -laitteen rungosta.
3
Kiinnitä uusi hihna Galaxy Watch Active2 -laitteeseen.
22
Aloittaminen
Galaxy Watch Active2 -laitteen käynnistäminen ja
sammuttaminen
Käynnistä Galaxy Watch Active2 -laite pitämällä kotinäppäintä (virtanäppäintä) painettuna
muutama sekunti.
Kun käynnistät Galaxy Watch Active2 -laitteen ensimmäisen kerran tai palautat sen
tehdasasetukset, näyttöön tulevat ohjeet opastavat Galaxy Wearable -sovelluksen lataamisessa
ja asentamisessa mobiililaitteeseen. Lisätietoja on kohdassa Galaxy Watch Active2 -laitteen
yhdistäminen mobiililaitteeseen.
Sammuta Galaxy Watch Active2 -laite painamalla kotinäppäintä (virtanäppäintä) jonkin aikaa ja
napauttamalla sitten Sammuta.
Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
Galaxy Watch Active2 -laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos Galaxy Watch Active2 -laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä
kotinäppäintä (virtanäppäintä) painettuna yli seitsemän sekuntia.
23
Aloittaminen
Galaxy Watch Active2 -laitteen yhdistäminen
mobiililaitteeseen
Galaxy Wearable -sovelluksen asentaminen
Voit käyttää monia lisätoimintoja, kun olet yhdistänyt Galaxy Watch Active2 -laitteen
mobiililaitteeseen. Kun haluat yhdistää Galaxy Watch Active2 -laitteen mobiililaitteeseen, asenna
Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteeseen.
Mobiililaitteen mukaan voit ladata Galaxy Wearable -sovelluksen seuraavista paikoista:
• Samsungin Android-laitteet: Galaxy Store, Play Kauppa
• Muut Android-laitteet: Play Kauppa
Galaxy Wearable -sovellusta ei voi asentaa mobiililaitteisiin, jotka eivät tue synkronointia
Galaxy Watch Active2 -laitteen kanssa. Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva
Galaxy Watch Active2 -laitteen kanssa.
Galaxy Watch Active2 -laitteen yhdistäminen mobiililaitteeseen
Bluetooth-yhteydellä
Galaxy Watch Active2
1
Käynnistä Galaxy Watch Active2 -laite ja pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta.
2
Valitse käytettävä kieli napauttamalla
Näkyviin tulee Galaxy Wearable -sovelluksen lataamiseen ja asentamiseen liittyvä näyttö.
ja noudata näytön ohjeita.
Jos haluat käyttää Galaxy Watch Active2 -laitetta yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen,
katso kohtaa Galaxy Watch Active2 -laitteen käyttäminen ilman mobiililaitetta.
Mobiililaite
3
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus.
Päivitä Galaxy Wearable -sovellus tarvittaessa uusimpaan versioon.
24
Aloittaminen
4
5
6
Napauta Aloita.
Valitse laitteesi näytöstä.
Jos et löydä laitettasi, napauta Minun ei ole täällä.
Muodosta yhteys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Kun muodostat yhteyden, sekä Galaxy Watch Active2 -laitteen että mobiililaitteen näyttöön
tulee opetusohjelma. Tutustu Galaxy Watch Active2 -laitteen perussäätimiin noudattamalla
näytön ohjeita.
• Mobiililaitteen ja ohjelmistoversion mukaan voi olla, että yhdistämistavat ja näyttö
poikkeavat tässä esitetyistä.
• Galaxy Watch Active2 -laite on tavallisia mobiililaitteita pienempi, joten
verkkoyhteyden laatu voi olla huonompi kuin tavallisissa mobiililaitteissa etenkin
alueilla, joilla signaali on heikko tai vastaanotto-olosuhteet ovat huonot. Kun käytät
Galaxy Watch Active2 -laitetta yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen tai kun Bluetoothyhteyttä ole käytettävissä, matkapuhelinverkko- tai Internet-yhteys voi olla huono tai
se voi katketa.
• Kun yhdistät Galaxy Watch Active2 -laitteen uuteen mobiililaitteeseen ensimmäisen
kerran sen tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, Galaxy Watch Active2 -laitteen
akku voi kulua tavallista nopeammin yhteystietojen ja muiden tietojen synkronoinnin
aikana.
• Tuetut mobiililaitteet ja ominaisuudet voivat vaihdella alueen, palveluntarjoajan tai
laitteen valmistajan mukaan.
25
Aloittaminen
Galaxy Watch Active2 -laitteen yhdistäminen uuteen mobiililaitteeseen
Kun yhdistät Galaxy Watch Active2 -laitteen uuteen mobiililaitteeseen, Galaxy Watch Active2
-laitteen tehdasasetukset palautetaan. Kun näyttöön tulee kehote ennen Galaxy Watch Active2
-laitteen yhdistämistä uuteen mobiililaitteeseen, varmuuskopioi tallennetut tiedot turvallisesti
napauttamalla Varmuusk. tiedot. Lisätietoja Galaxy Watch Active2 -laitteen varmuuskopioinnista
on kohdassa Galaxy Watch Active2 -laitteessa olevien tietojen hallinta.
1
2
Napauta Sovellukset-näytössä
(Asetukset) → Yhdistä uuteen puhelimeen →
.
Galaxy Watch Active2 -laitteen ja mobiililaitteen välinen yhteys katkaistaan. Kevyen
asetusten palautuksen jälkeen se siirtyy automaattisesti Bluetooth-laiteparin
muodostustilaan.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus uudessa mobiililaitteessa, jolloin yhteys Galaxy Watch
Active2 -laitteeseen muodostetaan.
Jos mobiililaite, johon haluat muodostaa yhteyden, on jo yhdistetty toiseen
laitteeseen, käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja yhdistä uusi laite
→ Lisää uusi laite.
napauttamalla
Etäyhteys
Galaxy Watch Active2 -laite ja mobiililaite yhdistetään Bluetooth-yhteydellä. Kun Bluetoothyhteyttä ei ole käytettävissä, voit etäyhdistää Galaxy Watch Active2 -laitteen matkapuhelimeesi
käyttämällä Samsung-tiliäsi matkapuhelinverkon tai Wi-Fi-verkon kautta. Siten voit jatkaa
ilmoitusten vastaanottamista mobiililaitteestasi.
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessa, napauta
Koti → Tili ja varmuuskopiointi ja aktivoi sitten Etäyhteys-kytkin napauttamalla sitä.
26
Aloittaminen
Galaxy Watch Active2 -laitteen käyttäminen
ilman mobiililaitetta
Voit käyttää Galaxy Watch Active2 -laitetta yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen. Käytä Galaxy
Watch Active2 -laitetta kätevästi ilman yhteyttä mobiililaitteeseen esimerkiksi ulkona liikunnan
aikana. Voit asettaa Galaxy Watch Active2 -laitteen käytettäväksi ilman mobiililaitetta, kun
käynnistät Galaxy Watch Active2 -laitteen ensimmäisen kerran tai palautat sen tehdasasetukset.
• Jotkin ominaisuudet eivät ole käytettävissä, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta
yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
• Tutustu osoitteessa www.samsung.com oleviin oikeudellisiin huomautuksiin, jotka
koskevat Ilman puhelinta -yhteystilan määrittämistä ensimmäisen kerran.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Käynnistä Galaxy Watch Active2 -laite ja pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta.
Napauta
ja valitse käytettävä kieli.
Napauta
, selaa näytössä alaspäin ja napauta tätä.
Lue ilmoitus ja napauta Jatka.
Lue hyväksymistä edellyttävät käyttöehdot ja napauta Hyväksy.
Lue lisäkäyttöehdot, valitse ehdot, jotka hyväksyt, ja napauta sitten Seuraava.
Kirjaudu sisään Samsung-tiliisi.
Jos haluat palauttaa tietoja, palauta Samsung-tiliisi tallennetut toisen Galaxy Watch Active2
-laitteen tiedot.
Muodosta yhteys matkapuhelinverkkoon.
Tämä vaihe ei tule näkyviin Bluetooth-yhteydellä varustettua mallia käytettäessä.
27
Aloittaminen
10 Aseta aikavyöhyke, päivämäärä ja kellonaika.
Tämä vaihe ei tule näkyviin LTE-mallia käytettäessä.
11 Määritä PIN-koodi tietojen varmuuskopiointia tai palautusta varten.
Kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta ilman mobiililaitetta, voit yhdistää Galaxy
Watch Active2 -laitteen mobiililaitteeseen napauttamalla Sovellukset-näytössä
(Asetukset) → Yhdistä puhelimeen →
ja antamalla PIN-koodin.
Näytön hallinta
Reuna
Galaxy Watch Active2 -laitteesi näytössä on reuna, joka sijaitsee näytön reunassa. Voit helposti
ohjata Galaxy Watch Active2 -laitteen eri toimintoja pyyhkäisemällä reunaa myötä- tai
vastapäivään.
Napauta Sovellukset-näytössä
kytkin napauttamalla sitä.
(Asetukset) → Lisäasetukset → Kosketuslevy ja aktivoi
Älä käytä reunaa magneettikenttien lähellä, sillä ne voivat häiritä reunan sisäisiä
magneetteja ja aiheuttaa siihen toimintahäiriön.
Jos reuna ei toimi, vie se Samsung-huoltoon purkamatta Galaxy Watch Active2 -laitetta.
28
Aloittaminen
Näyttöjen selaaminen
Voit tuoda muut näytöt näkyviin pyyhkäisemällä reunaa. Voit tuoda ilmoitukset näkyviin Kellonäytössä pyyhkäisemällä reunaa vastapäivään.
Kohteen valitseminen
Voit siirtyä kohteesta toiseen pyyhkäisemällä reunaa. Kun pyyhkäiset reunaa, korostusosoitin
siirtyy samaan suuntaan ja kohde korostetaan.
Syöttöarvon säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta tai kirkkautta pyyhkäisemällä reunaa. Kun säädät kirkkautta, voit
lisätä kirkkautta pyyhkäisemällä reunaa myötäpäivään.
29
Aloittaminen
Kosketusnäyttö
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Liikkumattomien kuvien käyttämistä kosketusnäytön osissa pitkiä aikoja kerrallaan
ei suositella. Muutoin kuvaan voi tulla jälkikuvia (kuvan "palamista" näyttöön) tai
haamukuvia.
• Galaxy Watch Active2 -laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja,
jotka ovat kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• On suositeltavaa käyttää kosketusnäyttöä sormilla.
• Kosketusnäyttö ei ehkä ole käytettävissä, kun vesilukkotila on käytössä.
Napauttaminen
Voit avata sovelluksen, valita valikkokohteen tai painaa näyttönäppäintä sormella napauttamalla.
30
Aloittaminen
Koskettaminen jonkin aikaa
Koskettamalla näyttöä vähintään kaksi sekuntia voit siirtyä muokkaustilaan tai näyttää
käytettävissä olevat toiminnot.
Vetäminen
Voit siirtää kohdetta koskettamalla sitä jonkin aikaa ja vetämällä sen kohdepaikkaan.
31
Aloittaminen
Kaksoisnapauttaminen
Lähennä tai loitonna kuvaa kaksoisnapauttamalla sitä.
Levittäminen ja nipistäminen
Lähennä tai loitonna kuvaa levittämällä kahta sormea erilleen tai nipistämällä niitä yhteen kuvan
kohdalla.
Pyyhkäiseminen
Saat muut paneelit näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
32
Aloittaminen
Näytön kokoonpano
Kello-näyttö on Galaxy Watch Active2 -laitteen monien näyttöjen käytön aloituspaikka.
Voit tarkastella pienoisohjelmia tai avata ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä näyttöä tai reunaa.
Kello
Pienoisohjelmat
Ilmoitukset
Lisää
pienoisohjelmia.
Käytettävissä olevat pienoisohjelmat, ilmoitukset ja niiden järjestys voivat vaihdella
ohjelmistoversion mukaan.
Pienoisohjelmien lisääminen
Voit lisätä uusia pienoisohjelmia alkunäyttöön.
Selaa näytössä vasemmalle, napauta
uudessa paneelissa.
ja valitse pienoisohjelma. Valittu pienoisohjelma näkyy
Pienoisohjelmien siirtäminen
Kosketa pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan.
Pienoisohjelmien poistaminen
Kosketa pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja napauta sitten
33
.
Aloittaminen
Näytön virran kytkeminen ja katkaiseminen
Voit käynnistää näytön painamalla kotinäppäintä tai paluunäppäintä.
Voit käynnistää näytön myös napauttamalla sitä. Jos näyttö ei käynnisty, kun olet napauttanut
näyttöä, napauta Sovellukset-näytössä
(Asetukset), napauta Lisäasetukset →
Kosketusaktivointi ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Voit katkaista näytön virran peittämällä näytön kämmenellä. Näytön virta katkeaa
automaattisesti myös, jos Galaxy Watch Active2 -laitetta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa.
Voit käynnistää näytön myös aktivointieleen avulla. Napauta Sovellukset-näytössä
(Asetukset) → Lisäasetukset → Aktivointiele ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Näytön vaihtaminen
Siirtyminen Kello-näytöstä Sovellukset-näyttöön ja päinvastoin
Voit avata Sovellukset-näytön painamalla kotinäppäintä Kello-näytössä.
Voit palata Kello-näyttöön painamalla kotinäppäintä.
Näytä viimeksi käytetyt
sovellukset.
Sovellus
Kello-näyttö
Sovellukset-näyttö
Sovellukset-näyttö
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien niiden sovellusten kuvakkeet, jotka on asennettu Galaxy
Watch Active2 -laitteeseen.
Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen sovellukseen pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä
näytössä vasemmalle tai oikealle.
Käytettävissä olevat sovellukset voivat vaihdella ohjelmistoversion mukaan.
34
Aloittaminen
Sovellusten avaaminen
Käynnistä sovellus napauttamalla sovelluksen kuvaketta Sovellukset-näytössä.
Voit käynnistää sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta napauttamalla
Sovellukset-näytössä
(Viim. k. sovell.).
Voit myös pyyhkäistä reunaa myötäpäivään tai pyyhkäistä Kello-näytössä vasemmalle ja
käynnistää hiljattain käynnistetyn sovelluksen tai usein käytetyn sovelluksen Sov. pikan.
-pienoisohjelmasta.
Voit lisätä haluamasi sovelluksen Sov. pikan. -pienoisohjelmasta napauttamalla
ja lisäämällä sovelluksen. Jos tila ei riitä usein tarvittavan sovelluksen lisäämiseen,
kosketa näyttöä jonkin aikaa, napauta Muokkaa ja napauta sitten
aiemmin lisätyn
sovelluksen kohdalla, niin voit lisätä toisen sovelluksen.
Sovellusten sulkeminen
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
(Viim. k. sovell.).
Siirry suljettavan sovelluksen kohdalle pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä näytössä
vasemmalle tai oikealle.
Napauta
.
Voit sulkea kaikki käynnissä olevat sovellukset napauttamalla Sulje kaikki.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Voit palata edelliseen näyttöön painamalla paluunäppäintä.
35
Aloittaminen
Lukitusnäyttö
Näytön lukitustoiminnon avulla voit estää muita käyttämästä Galaxy Watch Active2 -laitettasi
ja siten suojata henkilökohtaisia tietojasi. Kun olet ottanut käyttöön näytönlukitustoiminnon,
Galaxy Watch Active2 -laite vaatii avauskoodia aina, kun sen lukitus avataan.
Näytön lukituksen määrittäminen
Napauta Sovellukset-näytössä
lukitustapa.
(Asetukset) → Suojaus → Lukitse → Tyyppi ja valitse näytön
• Kuvio: Avaa näytön lukitus piirtämällä vähintään neljä pistettä sisältävä kuvio.
• PIN-koodi: Avaa näytön lukitus antamalla numeroita sisältävä PIN-koodi.
Kello
Kello-näyttö
Voit tarkistaa nykyisen kellonajan tai tarkastella muita tietoja. Kun Kello-näyttö ei ole näkyvissä,
voit palata Kello-näyttöön painamalla kotinäppäintä.
36
Aloittaminen
Kellotaulun vaihtaminen
Kosketa Kello-näyttöä jonkin aikaa, pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä vasemmalle tai
oikealle ja valitse sitten kellotaulu.
Jos haluat mukauttaa kellotaulua, napauta Mukauta, siirry haluamaasi asetukseen
pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle ja mukauta sitten
kellotaulua.
Jos haluat tarkastella ja valita käytettävissä olevia kellotauluja, kosketa Kello-näyttöä jonkin aikaa
ja pyyhkäise nopeasti reunaa. Mukauta-toiminto ei kuitenkaan ole käytettävissä.
Voit ladata lisää kellotauluja Galaxy Store -kaupasta napauttamalla Galaxy Store.
Voit myös vaihtaa kellotaulua. Napauta Sovellukset-näytössä
Kellotaulut → Valitse kellotaulu.
(Asetukset) →
Voit vaihtaa Galaxy Watch Active2 -laitteen kellotaulua myös mobiililaitteestasi. Käynnistä Galaxy
Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Kellotaulut tai Tietoja.
Voit ladata lisää kellotauluja Galaxy Store -kaupasta napauttamalla Tietoja → Näytä lisää
kohdassa Suosituimmat kellotaulut.
37
Aloittaminen
Kellotaulun mukauttaminen valokuvan avulla
Voit käyttää valokuvaa kellotauluna, kun olet tuonut valokuvan mobiililaitteesta. Lisätietoja
valokuvien tuomisesta mobiililaitteesta on kohdassa Kuvien tuominen mobiililaitteesta.
1
2
3
Kosketa Kello-näyttöä jonkin aikaa, pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä vasemmalle tai
oikealle ja napauta sitten Mukauta kohdassa Oma valokuva+-kellotaulu.
Napauta näyttöä ja napauta Lisää valokuva.
Valitse kellotauluna käytettävä valokuva ja napauta OK → OK.
Voit lähentää tai loitontaa valokuvaa pyyhkäisemällä reunaa. Voit myös kaksoisnapauttaa
kuvaa, levittää kahta sormea erilleen tai nipistää kuvaa. Kun valokuva on lähennettynä, voit
tuoda valokuvasta haluamasi osan näkyviin pyyhkäisemällä näyttöä.
Voit lisätä uusia valokuvia pyyhkäisemällä reunaa myötäpäivään tai pyyhkäisemällä
näytössä vasemmalle ja valitsemalla Lisää valokuva. Enintään 20 valokuvaa voi lisätä
kellotauluksi. Lisäämäsi valokuvat kiertävät järjestyksessä.
4
Vaihda väriä tai fonttia pyyhkäisemällä näyttöä ja napauta sitten OK.
Kello aina käytössä -toiminnon ottaminen käyttöön
Voit asettaa näytön näyttämään kellon aina, kun näyttö on sammutettuna Galaxy Watch Active2
-laitteen käytön aikana.
Napauta pikapaneelissa . Napauta Sovellukset-näytössä
(Asetukset) → Kellotaulut →
Kello aina käytössä ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Vain kello -tila
Voit käyttää Galaxy Watch Active2 laitetta Vain kello -tilassa. Vain kello -tilassa näkyvissä on vain
aika, eikä mitään muita toimintoja voi käyttää.
Napauta pikapaneelissa . Voit myös napauttaa Sovellukset-näytössä
(Asetukset) ja avata
akunhallintavalikon napauttamalla Akku. Valitse sitten Vain kello ja napauta .
Kun haluat poistaa Vain kello -tilan käytöstä, pidä kotinäppäintä painettuna yli kolme sekuntia.
38
Aloittaminen
Ilmoitukset
Ilmoituspaneeli
Voit nähdä ilmoituspaneelissa ilmoitukset tapahtumista, kuten uusista viesteistä tai
vastaamattomista puheluista. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä reunaa vastapäivään tai
pyyhkäisemällä oikealle näytössä. Jos tarkistamattomia ilmoituksia on olemassa, Kello-näytössä
näkyy oranssi piste.
Ilmoituksen ilmaisin
39
Aloittaminen
Saapuvien ilmoitusten näyttäminen
Kun saat ilmoituksen, ilmoituksen tiedot, kuten sen tyyppi ja sen vastaanottoaika, tulevat
näyttöön. Jos saat vähintään kolme ilmoitusta, voit tuoda lisää ilmoituksia näkyviin
pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.
Voit tuoda ilmoituksen tiedot näkyviin napauttamalla sitä.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Ilmoitusten poistaminen
Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä, kun ilmoitus on näkyvissä.
40
Aloittaminen
Sovellusten valitseminen ilmoitusten vastaanottamista varten
Valitse mobiililaitteessa sovellus, josta haluat vastaanottaa ilmoitukset Galaxy Watch Active2
-laitteeseen.
1
2
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessa ja napauta Koti → Ilmoitukset ja
napauta sitten kytkintä.
Napauta Sovellukset, joista ilmoituksia ja napauta niiden sovellusten vieressä olevaa
kytkintä, joiden ilmoitukset haluat vastaanottaa Galaxy Watch Active2 -laitteeseen.
Pikapaneeli
Tämän paneelin avulla näet Galaxy Watch Active2 -laitteen nykyisen tilan ja voit määrittää
asetukset.
Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin.
Siirry seuraavaan tai edelliseen pikapaneeliin pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä näytössä
vasemmalle tai oikealle.
Akun varaustason
kuvake
Ilmoituskuvakkeet
Pikaasetuskuvakkeet
Galaxy Watch
Active2 -laitteen
yhteystila
41
Aloittaminen
Ilmoituskuvakkeiden tarkistaminen
Pikapaneelin yläreunassa näkyvät ilmoituskuvakkeet ilmaisevat Galaxy Watch Active2 -laitteen
nykyisen tilan. Taulukossa on lueteltu yleisimmät kuvakkeet.
Ilmoituskuvakkeiden ulkoasu voi vaihdella alueen, palveluntarjoajan tai mallin mukaan.
Kuvake
Merkitys
Bluetooth-yhteys muodostettu
Bluetooth-yhteys katkaistu
Signaalin voimakkuus
Bluetooth-kuulokemikrofoni yhdistetty
3G-verkkoyhteys muodostettu
LTE-verkkoyhteys muodostettu
Wi-Fi-yhteys muodostettu
Akun varaustaso
Pika-asetuskuvakkeiden tarkistaminen
Pika-asetuskuvakkeet näkyvät pikapaneelissa. Voit muuttaa perusasetuksia tai käynnistää
toiminnon kätevästi napauttamalla kuvaketta.
Lisätietoja uusien kuvakkeiden lisäämisestä pikapaneeliin on kohdassa Pika-asetuskuvakkeiden
muokkaaminen.
Kuvake
Merkitys
Hyvää yötä -tilan ottaminen käyttöön
Kirkkauden säätäminen
Äänenvoimakkuusvalikon avaaminen
Älä häiritse -tilan ottaminen käyttöön
Kello aina käytössä -toiminnon ottaminen käyttöön
Käynnistä Asetukset-sovellus
Teatteritilan ottaminen käyttöön
42
Aloittaminen
Kuvake
Merkitys
Salamatoiminnon ottaminen käyttöön
Virransäästötilan ottaminen käyttöön
Lentotilan ottaminen käyttöön
Vesilukkotilan ottaminen käyttöön
Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon tai yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon
automaattisesti
/
Bluetooth-kuulokemikrofonin yhdistäminen
Sijaintitietotoiminnon ottaminen käyttöön
Akun hallintavalikon avaaminen
Käynnistä Etsi puhelimeni -sovellus
/
/
Ääni- tai värinätilan tai äänettömän tilan ottaminen käyttöön
Yhdistä matkapuhelinverkkoon (vain LTE-mallit)
NFC-toiminnon ottaminen käyttöön
/
Musiikin toiston aloittaminen tai keskeyttäminen
Kosketusherkkyystoiminnon ottaminen käyttöön
Pika-asetuskuvakkeiden muokkaaminen
Voit muokata pikapaneelin kuvakkeita.
Pika-asetuskuvakkeen lisääminen
Kosketa pikapaneelin pika-asetuskuvaketta jonkin aikaa, napauta
pikapaneeliin lisättävä toiminto.
ja valitse sitten
Valitsemasi toiminnon pikakuvake lisätään pikapaneeliin.
Pika-asetuskuvakkeen poistaminen
Kosketa poistettavaa pika-asetuskuvaketta jonkin aikaa pikapaneelissa ja napauta
.
Pika-asetuskuvake poistetaan.
Voit myös muokata pikapaneelia. Napauta Sovellukset-näytössä
Lisäasetukset → Muokkaa pika-asetuksia.
43
(Asetukset) →
Aloittaminen
Hyvää yötä -tilan ottaminen käyttöön
Voit ottaa hyvää yötä -tilan käyttöön nukkumista varten.
Napauta pikapaneelissa
.
Saapuvat puhelut mykistetään eikä näyttö käynnisty, kun vastaanotetaan saapuvia puheluita.
Lisäksi kaikki ilmoitukset mykistetään hälytyksiä lukuun ottamatta, eikä näyttö käynnisty, kun
ilmoituksia vastaanotetaan. Aktivointieletoiminto ja Kello aina käytössä -toiminto poistetaan
myös käytöstä.
Kirkkauden säätäminen
Voit säätää Galaxy Watch Active2 -laitteen kirkkauden haluamaksesi.
Napauta pikapaneelissa
.
ja säädä kirkkautta pyyhkäisemällä reunaa tai napauttamalla
tai
Äänenvoimakkuusvalikon avaaminen
Säädä Galaxy Watch Active2 -laitteen äänenvoimakkuutta.
Napauta pikapaneelissa , siirry haluamaasi äänenvoimakkuusasetukseen pyyhkäisemällä
reunaa tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle ja säädä sitten äänenvoimakkuutta
pyyhkäisemällä reunaa tai napauttamalla tai .
Kun Voice Assistant -toiminto on käytössä, voit säätää myös helppokäyttöisyystoiminnon
äänenvoimakkuutta.
Älä häiritse -tilan ottaminen käyttöön
Saapuvat puhelut mykistetään eikä näyttö käynnisty, kun vastaanotetaan saapuvia puheluita.
Lisäksi kaikki ilmoitukset mykistetään hälytyksiä lukuun ottamatta, eikä näyttö käynnisty, kun
ilmoituksia vastaanotetaan.
Napauta pikapaneelissa
ja valitse haluamasi Älä häiritse -asetus.
-kuvake näkyy Kello-näytön yläreunassa.
44
Aloittaminen
Kello aina käytössä -toiminnon ottaminen käyttöön
Voit asettaa näytön näyttämään kellon aina, kun näyttö on sammutettuna Galaxy Watch Active2
-laitteen käytön aikana.
Napauta pikapaneelissa
.
Jos otat tämän toiminnon käyttöön, akun varaus kuluu tavallista nopeammin.
Asetukset-sovelluksen käynnistäminen
Käynnistämällä Asetukset-sovelluksen voit määrittää Galaxy Watch Active2 -laitteen eri
toimintojen asetukset.
Napauta pikapaneelissa
.
Asetukset-sovellus käynnistyy.
Teatteritilan ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön teatteritilan elokuvien katsomista varten.
Napauta pikapaneelissa
ja valitse haluamasi teatteritilan asetus.
-kuvake näkyy Kello-näytön yläreunassa. Saapuvat puhelut mykistetään eikä näyttö käynnisty,
kun vastaanotetaan saapuvia puheluita. Lisäksi kaikki ilmoitukset mykistetään hälytykset mukaan
lukien, eikä näyttö käynnisty, kun ilmoituksia vastaanotetaan. Aktivointieletoiminto ja Kello aina
käytössä -toiminto poistetaan myös käytöstä.
Salamatoiminnon ottaminen käyttöön
Voit käyttää Galaxy Watch Active2 -laitteen näyttöä salamalaitteena.
Napauta pikapaneelissa
.
Säädä salaman kirkkautta napauttamalla näyttöä.
Virransäästötilan ottaminen käyttöön
Ottamalla virransäästötilan käyttöön voit rajoittaa Galaxy Watch Active2 -laitteen toimintoja ja
vähentää akkuvirran kulutusta.
Napauta pikapaneelissa
.
Näyttää värit näytössä harmaan sävyinä. Lisätietoja on kohdassa Virransäästötila.
45
Aloittaminen
Lentotilan ottaminen käyttöön
Voit ottaa lentotilan käyttöön, kun nouset lentokoneeseen. Tämän toiminnon käyttöönotto
rajoittaa verkkoyhteyttä vaativien sovellusten käyttöä, mutta sallii muiden toimintojen normaalin
käytön.
Napauta pikapaneelissa
.
-kuvake näkyy Kello-näytön yläreunassa.
Vesilukkotilan ottaminen käyttöön
Voit ottaa vesilukkotilan käyttöön, kun harrastat liikuntaa vedessä.
Napauta pikapaneelissa
.
Kosketusnäyttö, aktivointieletoiminto ja kello aina käytössä -toiminto poistetaan käytöstä
automaattisesti.
Voit poistaa vesilukkotoiminnon käytöstä koskettamalla kotinäppäintä jonkin aikaa, kunnes
ympyrä katoaa.
Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
Voit muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon tai asettaa Wi-Fi-verkkoyhteyden muodostettavaksi
automaattisesti.
Napauta pikapaneelissa
tai
.
Wi-Fi-verkkoyhteys muodostetaan tai katkaistaan. Wi-Fi-verkkoyhteys muodostetaan
automaattisesti, kun
tulee näkyviin.
ei tule näkyviin eikä Wi-Fi-verkkoyhteyttä muodosteta automaattisesti, kun Galaxy
Watch Active2 -laitetta käytetään yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
Bluetooth-kuulokemikrofonin yhdistäminen
Yhdistämällä Bluetooth-kuulokemikrofonin voit kuunnella musiikkia ja käydä
puhelinkeskusteluja sen kautta.
Napauta pikapaneelissa
.
Bluetooth-toiminto aktivoituu, ja käytettävissä olevat Bluetooth-kuulokemikrofonit haetaan. Jos
aiemmin käytetty Bluetooth-kuulokemikrofoni on käytettävissä, se yhdistetään automaattisesti.
Sijaintitietotoiminnon ottaminen käyttöön
Ottamalla sijaintitiedot käyttöön voit käyttää GPS-tietoja ja sijaintitietoja tiettyjen sovellusten
kanssa.
Napauta pikapaneelissa
.
46
Aloittaminen
Akun hallintavalikon avaaminen
Avaamalla akun hallintavalikon voit hallita akkuvirran kulutusta helposti.
Napauta pikapaneelissa
.
Akun hallintavalikko tulee näyttöön.
Etsi puhelimeni -sovelluksen käynnistäminen
Jos kadotat mobiililaitteesi, voit etsiä laitteen käynnistämällä Etsi puhelimeni -sovelluksen.
Napauta pikapaneelissa
.
Mobiililaite toistaa äänen ja käynnistää näytön. Lisätietoja on kohdassa Etsi puhelimeni.
Tämä toiminto ei ole näkyvissä, kun käytät Galaxy Watch Active2-laitetta yhdistämättä
sitä mobiililaitteeseen.
Ääni- tai värinätilan tai äänettömän tilan ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön ääni- tai värinätilan tai äänettömän tilan.
Napauta pikapaneelissa
,
tai
.
Yhdistäminen matkapuhelinverkkoon
Voit muodostaa yhteyden matkapuhelinverkkoon.
Napauta pikapaneelissa
.
Galaxy Watch Active2 -laitteesi yhdistetään matkapuhelinverkkoon.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä Bluetooth-yhteydellä varustetussa mallissa.
NFC-toiminnon ottaminen käyttöön
Ota NFC-ominaisuus käyttöön.
Napauta pikapaneelissa
.
NFC-toimintoa voi käyttää kätevästi NFC-antennin avulla. Lisätietoja on kohdassa NFC.
47
Aloittaminen
Musiikin toiston aloittaminen tai keskeyttäminen
Voit aloittaa musiikin toiston tai keskeyttää sen.
Napauta pikapaneelissa
tai
.
Musiikin toisto Galaxy Watch Active2 -laitteesta tai yhdistetystä mobiililaitteesta alkaa tai
keskeytyy. Voit kuunnella musiikkia myös, kun Bluetooth-kuulokemikrofoni on liitetty.
Kosketusherkkyystoiminnon ottaminen käyttöön
Ottamalla kosketusherkkyystoiminnon käyttöön voit käyttää kosketusnäyttöä käsineet kädessä.
Napauta pikapaneelissa
.
Käsineiden tyyppi voi aiheuttaa sen, ettei kosketusnäyttö tunnista kosketusta eikä
toimintoa oteta käyttöön.
Tekstin kirjoittaminen
Esittely
Tekstinsyöttönäyttö tulee näkyviin, kun tekstiä voidaan kirjoittaa, kuten viestiä lähetettäessä.
• Tekstinsyöttönäytön ulkoasu voi vaihdella käynnistettävän sovelluksen mukaan.
• Kun Galaxy Watch Active2 -laite on yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä,
mobiililaitteessa käytössä olevia kieliasetuksia käytetään Galaxy Watch Active2
-laitteessa.
Lisää hymiöitä.
Avaa käsinkirjoituksen syöttötila
tai näppäimistö.
Käytä puhesyöttöä.
Lisää tekstimalli.
48
Aloittaminen
Puhesyötön käyttäminen
Napauta
ja syötä viestisi puhumalla.
Voit vaihtaa tunnistettavaa kieltä napauttamalla → Syöttökielet.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Puhesyötön tunnistaminen.
• Tämä toiminto ei ole tuettu joillakin kielillä.
• Vihjeitä onnistuneeseen puheentunnistukseen
– – Puhu selkeästi.
– – Puhu hiljaisessa ympäristössä.
– – Älä käytä loukkaavia sanoja tai slangisanoja.
– – Vältä puhumasta murteellisesti.
Ympäristö tai puhetapasi voi aiheuttaa sen, ettei Galaxy Watch Active2 -laite tunnista
saneltua viestiä.
49
Aloittaminen
Hymiöiden käyttäminen
Napauta
ja valitse luokka. Valitun luokan hymiöluettelo tulee näkyviin.
Voit piirtää kuvan napauttamalla Piirros näytön yläreunassa ja piirtämällä viestisi.
Pyyhkäise reunaa vastapäivään tai napauta , kun kosketusreunatoiminto on poistettu
käytöstä, jotta voit poistaa syötteen viiva kerrallaan. Voit palauttaa viivan pyyhkäisemällä reunaa
myötäpäivään tai napauttamalla , kun kosketusnäyttötoiminto on poistettu käytöstä.
Käsinkirjoituksen syöttötilan tai näppäimistön käyttäminen
Käsinkirjoitussyöttötilan käyttäminen
Voit avata käsinkirjoitustilan ja kirjoittaa näyttöön napauttamalla
.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
50
Aloittaminen
Näppäimistön käyttäminen
Avaa näppäimistö napauttamalla . Jos käsinkirjoitussyöttötila tulee näkyviin, pyyhkäise
tekstinsyöttönäytössä näytön vasemmasta reunasta oikealle ja valitse .
Näppäimistö tulee näkyviin.
• Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
• Näppäimistöasettelu voi vaihdella alueen mukaan.
Poista edellinen merkki.
Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat
kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia,
napauta kahdesti.
Syötä välilyönti.
Syöttökielen vaihtaminen
Voit vaihtaa tekstitilan syöttökieltä koskettamalla välilyöntinäppäintä jonkin aikaa ja vetämällä
sitä vasemmalle tai oikealle.
Jos haluat lisätä kieliä, pyyhkäise tekstinsyöttönäytössä näytön vasemmasta reunasta oikealle.
Napauta sitten → Syöttökielet → → Kielet ja valitse lisättävä kieli. Voit käyttää enintään
kahta kieltä.
Syöttötavan vaihtaminen
Pyyhkäise tekstinsyöttönäytössä näytön vasemmasta reunasta oikealle ja valitse haluamasi
syöttötila. Voit siirtyä tekstitilaan, hymiötilaan, numerotilaan, äänisyöttötilaan, käsinkirjoitustilaan
tai välimerkkitilaan.
Käsinkirjoituksen syöttötilan käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
51
Sovellukset ja ominaisuudet
Viestit
Voit lukea viestejä ja vastata niihin Galaxy Watch Active2 -laitteessa.
Viestien näyttäminen
Viestien vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1
2
Napauta Sovellukset-näytössä
(Viestit).
Voit myös avata ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä reunaa vastapäivään tai pyyhkäisemällä
Kello-näytössä oikealle ja tarkastella uutta viestiä.
Selaa viestiluetteloa ja valitse sitten yhteyshenkilö, jonka kanssa käymäsi keskustelut haluat
nähdä.
Voit näyttää viestin mobiililaitteessasi napauttamalla , pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä
ylös- tai alaspäin näytössä ja napauttamalla sitten Näytä puhelim.
Voit vastata viestiin valitsemalla syöttötavan ja kirjoittamalla viestin.
Viestien lähettäminen
Viestien lähettämisestä voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
52
Sovellukset ja ominaisuudet
1
Napauta Sovellukset-näytössä
(Viestit).
Luo uusi viesti.
Yhteystiedot
Viestiluettelo
2
3
4
Napauta
.
Voit myös valita viestin vastaanottajan napauttamalla
yhteystietoluettelossa.
Lisää vastaanottaja ja napauta Seuraava.
Valitse syöttötila, kirjoita viestisi ja napauta sitten Lähetä.
Kun valitset tekstimallin, napauta
.
Kun valitset hymiön, viesti lähetetään vastaanottajille automaattisesti.
Kun syötät tekstiä puhumalla, voit valita viestin muodoksi tekstin tai äänen. Jos viestin
muodon valintanäyttö ei tule näkyviin, napauta Sovellukset-näytössä
(Asetukset) →
Sovellukset → Viestit ja aktivoi sitten Lähetä äänenä -kytkin napauttamalla sitä.
Viestien poistaminen
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
(Viestit).
Selaa viestiluetteloa ja valitse sitten yhteyshenkilö, jonka kanssa käymäsi keskustelut haluat
nähdä.
Napauta , pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä ylös- tai alaspäin ja napauta sitten
Poista.
Viesti poistetaan sekä Galaxy Watch Active2 -laitteesta että yhdistetystä mobiililaitteesta.
53
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelin
Esittely
Voit soittaa puheluja tai tarkistaa saapuvat puhelut ja vastaanottaa ne. Voit käydä
puhelinkeskusteluja sisäisen mikrofonin, kaiuttimen tai yhdistetyn Bluetooth-kuulokemikrofonin
avulla.
Ääni ei ehkä kuulu selvästi puhelun aikana, ja vain lyhyet puhelut ovat käytettävissä
alueilla, joilla on heikko signaali.
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Voit käydä puhelinkeskusteluja sisäisen mikrofonin, kaiuttimen tai yhdistetyn Bluetoothkuulokemikrofonin avulla.
54
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelun hylkääminen
Voit hylätä saapuvan puhelun ja lähettää soittajalle hylkäysviestin.
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Kun haluat hylätä saapuvan puhelun ja lähettää viestin, pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta ja
valitse haluamasi viesti.
Vastaamattomat puhelut
Jos puhelu jää vastaamatta, ilmoituspaneelissa näkyy vastaamattoman puhelun ilmoitus. Avaa
ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä reunaa vastapäivään tai pyyhkäisemällä Kello-näytössä oikealle
ja tarkastella vastaamattomien puhelujen ilmoituksia. Voit tuoda vastaamattomien puhelujen
ilmoitukset näkyviin myös napauttamalla Sovellukset-näytössä
(Puhelin).
55
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelujen soittaminen
Napauta Sovellukset-näytössä
(Puhelin).
Näppäimistö
Yhteystiedot
Lokiluettelo
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Napauta
, anna numero numeronäppäimillä ja napauta sitten
• Napauta
.
, pyyhkäise reunaa tai selaa yhteystietoluetteloa, valitse yhteystieto ja napauta
.
• Pyyhkäise reunaa tai selaa lokiluetteloa, valitse lokimerkintä ja napauta sitten
.
Toiminnot puhelujen aikana
Puhelunäytön käyttäminen
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
Säädä äänenvoimakkuutta.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Siirrä puhelut mobiililaitteeseen
Poista mikrofoni käytöstä, minkä
jälkeen toinen osapuoli ei kuule
sinua.
Lopeta nykyinen puhelu.
56
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelun soittaminen Bluetooth-kuulokemikrofonilla
Kun Bluetooth-kuulokemikrofoni on yhdistetty Galaxy Watch Active2 -laitteeseen, voit soittaa
puheluja Bluetooth-kuulokemikrofonin avulla.
Jos Bluetooth-kuulokemikrofonia ei ole yhdistetty Galaxy Watch Active2 -laitteeseen, napauta
Sovellukset-näytössä
(Asetukset) → Yhteydet → Bluetooth → Bluetooth-ääni. Kun
käytettävissä olevien Bluetooth-kuulokemikrofonien luettelo tulee näkyviin, valitse Bluetoothkuulokemikrofoni, jota haluat käyttää.
Jos haluat käydä puhelinkeskusteluja sisäisen mikrofonin tai kaiuttimen kautta, napauta
puhelunäytössä.
Tämä toiminto on käytettävissä, kun käytät LTE-mallia yhdistämättä sitä
mobiililaitteeseen.
Numeronäppäimistön avaaminen
Napauta → Näppäim.
Yhteystiedot
Voit soittaa puhelun tai lähettää viestin yhteyshenkilölle. Mobiililaitteeseen tallennetut
yhteystiedot tallennetaan myös Galaxy Watch Active2 -laitteeseen, kun olet yhdistänyt laitteet.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Yhteystiedot).
Mobiililaitteen suosikkiluettelon yhteystiedot näkyvät yhteystietoluettelon alussa.
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Napauta
ja anna hakuehdot yhteystietoluettelon yläreunassa.
• Selaa yhteystietoluetteloa.
• Pyyhkäise oikeaa vierityspalkkia, kun kosketusreunatoiminto on poissa käytöstä. Luettelo
vierittyy nopeasti.
• Pyyhkäise reunaa. Kun pyyhkäiset reunaa nopeasti, luetteloa selataan aakkosjärjestyksessä
ensimmäisen kirjaimen mukaan.
Kun yhteystieto on valittuna, toimi jollakin seuraavista tavoista:
•
: Soita äänipuhelu.
•
: Luo viesti.
57
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystietojen lisääminen
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
Napauta
(Yhteystiedot).
yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna yhteystiedot.
Napauta Tallenna.
Usein käytettyjen yhteystietojen valitseminen pienoisohjelmassa
Pyyhkäise reunaa myötäpäivään tai pyyhkäise Kello-näytössä vasemmalle ja lisää usein
tarvittavat yhteystiedot Yhteystiedot-pienoisohjelmasta, niin voit ottaa yhteyden kyseisiin
henkilöihin suoraan tekstiviestin tai puhelun avulla. Napauta Lisää, valitse yhteystieto ja napauta
sitten Valmis.
• Jos haluat käyttää Yhteystiedot-pienoisohjelmaa, sinun on ensin lisättävä se.
Lisätietoja on kohdassa Pienoisohjelmien lisääminen.
• Pienoisohjelmaan voi lisätä enintään neljä yhteystietoa.
Lääkinnällisten tietojen lisääminen omaan profiiliin
Voit lisätä lääkinnälliset tiedot omaan profiilisi, jolloin pelastaja voi nopeasti nähdä tiedot
hätätilanteessa.
Käynnistä mobiililaitteessa Yhteystiedot-sovellus, valitse profiilisi ja anna sitten lääkinnälliset
tietosi. Voit tarkastella lääkinnällisiä tietojasi Galaxy Watch Active2 -laitteessa napauttamalla
Sovellukset-näytössä
(Yhteystiedot), valitsemalla oman profiilisi ja pyyhkäisemällä ylöspäin
näytön alareunasta.
Hätätilanteessa paina Galaxy Watch Active2 -laitteen kotinäppäintä (virtanäppäintä) jonkin aikaa
ja napauta Terveystiedot hätätilanteessa.
Galaxy Watch Active2 -laitteeseen yhdistetty mobiililaite voi aiheuttaa sen, että tätä
toimintoa ei voi käyttää.
58
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Pay
Voit suorittaa maksut nopeasti ja turvallisesti rekisteröimällä usein käyttämäsi kortit Samsung Pay
-mobiilimaksupalveluun. Samsung Pay tukee lähiviestintää (NFC) ja mahdollistaa maksamisen
tavallisten luottokortinlukulaitteiden kautta.
Lisätietoja esimerkiksi tätä toimintoa tukevista luottokorteista on osoitteessa
www.samsung.com/samsung-pay.
• Sovelluksen käyttömahdollisuus ja tuetut toiminnot voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Alkuasetusten määrityksen ja kortin rekisteröinnin vaiheet voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Samsung Pay -asetusten määrittäminen
1
2
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessa.
Napauta Samsung Pay ja rekisteröi kortti noudattamalla näytön ohjeita.
Maksujen suorittaminen
1
2
3
Suorita maksu Galaxy Watch Active2 -laitteessa painamalla jonkin aikaa paluunäppäintä.
Anna PIN-koodi.
Selaa korttiluetteloa, valitse kortti ja napauta MAKSA.
59
Sovellukset ja ominaisuudet
4
Aseta Galaxy Watch Active2 -laite kortinlukijan lähelle.
Kun kortinlukija on tunnistanut kortin tiedot, maksu käsitellään.
• Verkkoyhteys voi aiheuttaa sen, ettei maksuja käsitellä.
• Maksujen varmistusmenetelmä voi vaihdella kortinlukijoiden mukaan.
Samsung Health
Esittely
Samsung Health tallentaa ja hallitsee aktiivisuuttasi ja unirytmiäsi 24-tuntisesti ja ohjaa
sinua noudattamaan terveellistä elämäntapaa. Kun yhdistät Galaxy Watch Active2 -laitteen
mobiililaitteeseen, voit tallentaa ja hallita terveyteesi liittyviä tietoja Samsung Health
-sovelluksessa.
Kun automaattinen harjoitusten tunnistustoiminto on aktivoitu ja harjoittelet yli
kymmenen minuuttia Galaxy Watch Active2 -laite puettuna päällesi, se ilmoittaa sinulle
asiasta ja näyttää sinulle joitakin suoritettavia venyttelyliikkeitä tai näytön, jossa sinua
kehotetaan kävelemään hieman, kun Galaxy Watch Active2 -laite havaitsee yli tunnin pituisen
toimettomuusajan. Kun Galaxy Watch Active2 -laite havaitsee sinun ajavan autoa, se ei ehkä
näytä kannustusviestiä tai venytyksiä.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health).
• Samsung Health -sovelluksen toiminnot on tarkoitettu vain vapaa-aikaan,
hyvinvointiin ja fyysisen kunnon parantamiseen liittyviin tarkoituksiin. Niitä ei
ole tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen näiden
toimintojen käyttämistä.
• Galaxy Watch Active2 -laitteen, Fit-ohjelmiston tai minkä tahansa esiladatun
sovelluksen käytöstä saadut tiedot eivät välttämättä ole sopivia, tarkkoja, täydellisiä
tai luotettavia.
60
Sovellukset ja ominaisuudet
Galaxy Watch Active2 -laitteen pukeminen päälle oikein
• Kun aktivoit automaattisen sykkeenseurantatoiminnon tai alat käyttää harjoitustoimintoja,
Galaxy Watch Active2 -laite alkaa automaattisesti seurata sykettäsi. Kun mittaat sykettäsi,
pidä Galaxy Watch Active2 -laite tiukasti käsivarressasi ranteen yläpuolella alla olevan kuvan
mukaisesti.
• Jos kiinnität Galaxy Watch Active2 -laitteen liian tiukalle, voi ilmetä ihoärsytystä, ja jos
kiinnität sen liian löysälle, voi ilmetä kitkaa.
<Takana>
Sykemittarin anturi
• Älä katso suoraan sykemittarin anturin valoihin. Muutoin näkösi voi vahingoittua.
Varmista, että lapset eivät katso suoraan valoihin.
• Jos Galaxy Watch Active2 -laite tuntuu kuumalta, irrota se ja odota, että se on
viilentynyt. Jos Galaxy Watch Active2 -laitteen kuuma pinta koskettaa ihoa pitkään,
ihoon voi tulla palovamma.
61
Sovellukset ja ominaisuudet
• Mittausolosuhteet tai -ympäristö voivat aiheuttaa sen, että sykemittarin anturin
tarkkuus on tavallista huonompi.
• Käytä sykemittaritoimintoa vain sykkeesi mittaamiseen.
• Ympäristön matala lämpötila voi vaikuttaa mittaustulokseen; pidä itsesi lämpimänä
sykkeenmittauksen aikana talvella tai muutoin kylmällä säällä.
• Tupakointi tai alkoholin nauttiminen ennen mittaamista voi aiheuttaa sen, että syke
poikkeaa normaalista sykkeestäsi.
• Älä puhu, haukottele tai hengitä syvään sykettä mitatessasi. Muutoin sykkeen mittaus
voi olla epätarkkaa.
• Koska sykemittarin anturi määrittää sykkeen valon avulla, sen tarkkuus voi vaihdella
verenkierron, verenpaineen, ihon kunnon ja verisuonten sijainnin ja lähekkäisyyden
sekä muiden valon absorboitumiseen ja heijastumiseen vaikuttavien fyysisten
olosuhteiden mukaan. Jos lisäksi sykkeesi on hyvin nopea tai hidas, mittaustulokset
voivat olla epätarkkoja.
• Jos käyttäjällä on ohut ranne ja laite on löysällä, valo voi heijastua epätasaisesti ja
aiheuttaa epätarkkoja mittaustuloksia. Jos sykkeenmittaus ei toimi oikein, siirrä
laitteen sykemittarin anturia oikealle, vasemmalle, ylös tai alas ranteessasi tai käytä
laitetta käsivartesi sisäpinnalla niin, että anturi koskettaa ihoasi.
• Jos sykemittarin anturi on likaantunut, pyyhi anturi puhtaaksi ja yritä uudelleen.
Laitteen hihnan ja ranteesi välissä olevat esteet, kuten ihokarvat, lika tai muut esineet,
voivat estää valon tasaisen heijastumisen. Poista nämä esteet ennen käyttöä.
62
Sovellukset ja ominaisuudet
Päivittäinen aktiviteetti
Voit tarkistaa yhdellä silmäyksellä päivittäisen aktiivisuustavoitteen, joka perustuu kulutettujen
kalorien, liikunta-ajan tai aktiivisuusajan tavoitteisiisi.
Päivittäisen aktiivisuuden tarkasteleminen
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health), pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä
ylös- tai alaspäin ja avaa sitten päivittäisen aktiivisuuden seurantaohjelman näyttö. Voit myös
pyyhkäistä reunaa myötäpäivään tai pyyhkäistä Kello-näytössä vasemmalle ja käynnistää
Päivittäinen aktiviteetti -pienoisohjelman valitsemalla sen.
• Aktiviteetti: Tarkista kalorimäärä, joka on kulunut päivän aikana tekemiisi toimiin. Kun
kaloritavoitteesi lähestyy, kaavio kasvaa.
• Harjoittele: Tarkista liikunta-aika, joka on kulunut päivän aikana tekemiisi toimiin. Eri
harjoitusten ajat tunnistetaan automaattisesti, ja manuaalisesti aloitettujen harjoitusten ajat
otetaan mukaan. Kun päivittäinen liikuntatavoitteesi lähestyy, kaavio kasvaa.
• Liiku tunneittain: Tarkista, miten pitkään olet ollut aktiivinen päivän aikana. Kun lähestyt
aikatavoitettasi tekemällä kevyitä harjoituksia, kuten venytyksiä ja kävelyä, kaavio kasvaa.
Saat viikoittaiset tiedot ja kaavion näkyviin pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä ylös- tai
alaspäin näytössä.
63
Sovellukset ja ominaisuudet
Päivittäisen aktiivisuustavoitteen asettaminen
1
2
3
4
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise päivittäisen aktiivisuuden seurantaohjelman näytössä ylöstai alaspäin ja napauta Aset.
Napauta Päivätavoite ja valitse aktiivisuusvaihtoehto.
Napauta tavoitteen syöttökenttää ja aseta tavoite pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä
ylös- tai alaspäin näytössä.
Napauta VALMIS.
Ilmoitusten määrittäminen
Jos haluat saada ilmoituksen, kun asettamasi tavoite on saavutettu, pyyhkäise reunaa tai
pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä, napauta Aset. ja aktivoi sitten Ilmoitukset-kytkin
napauttamalla sitä.
Askeleet
Galaxy Watch Active2 -laite laskee ottamiesi askelten määrän ja mittaa kulkemasi matkan.
Askelmäärän ja kävellyn matkan mittaaminen
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health), pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä
ylös- tai alaspäin ja avaa sitten askelten seurantaohjelman näyttö.
Nykyinen askelten kokonaismäärä
Tavoite
64
Sovellukset ja ominaisuudet
Saat viikoittaiset tiedot ja kaavion näkyviin pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä ylös- tai
alaspäin näytössä.
• Kun aloitat askelten määrän mittaamisen, askelten seurantaohjelma seuraa askeleitasi
ja näyttää askelmäärän lyhyen viiveen kuluttua, koska Galaxy Watch Active2
-laite tunnistaa tarkasti liikkeesi, kun olet kävellyt jonkin aikaa. Tietyn tavoitteen
saavuttamisesta ilmoittavan ponnahdusikkunan tulossa näkyviin voi myös olla lyhyt
viive tarkan askelmäärän saamisen takia.
• Jos käytät askelten seurantaohjelmaa matkustaessasi autossa tai junassa, tärinä voi
vaikuttaa askelmäärään.
Askeltavoitteen asettaminen
1
2
3
4
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise askelten seurantaohjelman näytössä ylös- tai alaspäin ja
napauta Aset.
Napauta Askeltavoite.
Napauta tavoitteen syöttökenttää ja aseta tavoite pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä
ylös- tai alaspäin näytössä.
Napauta Valmis.
Ilmoitusten määrittäminen
Jos haluat saada ilmoituksen, kun asettamasi tavoite on saavutettu, pyyhkäise reunaa tai
pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä, napauta Aset. ja aktivoi sitten Ilmoitukset-kytkin
napauttamalla sitä.
65
Sovellukset ja ominaisuudet
Kerrokset
Voit tallentaa tiedot siitä, miten monta kerrosta olet kiivennyt, ja seurata tietoja.
Noustavien kerrosten mittaaminen
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health), pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä
ylös- tai alaspäin ja avaa sitten kerrosten seurantaohjelman näyttö.
Nykyinen kerroksien
kokonaismäärä
Tavoite
Saat viikoittaiset tiedot ja kaavion näkyviin pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä ylös- tai
alaspäin näytössä.
• Yksi kerros on noin 3 metriä. Mitatut kerrokset eivät ehkä vastaa todellisuudessa
kiipeämiäsi kerroksia.
• Mitatut kerrokset eivät ehkä ole tarkkoja ympäristön, käyttäjän liikkeiden ja
rakennuksien olosuhteiden vuoksi.
• Mitatut kerrokset eivät ehkä ole tarkkoja, jos vettä (suihku ja vesiliikunta) tai vieraita
aineita pääsee ilmanpaineanturiin. Jos Galaxy Watch Active2 -laitteen päälle pääsee
puhdistusnestettä, hikeä tai sadepisaroita, huuhtele se puhtaalla vedellä ja kuivaa
ilmanpaineanturi huolellisesti ennen käyttöä.
Noustavien kerrosten tavoitteen määrittäminen
1
2
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise kerrosten seurantaohjelman näytössä ylös- tai alaspäin ja
napauta Aset.
Napauta Kerrostavoite.
66
Sovellukset ja ominaisuudet
3
4
Napauta tavoitteen syöttökenttää ja aseta tavoite pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä
ylös- tai alaspäin näytössä.
Napauta VALMIS.
Ilmoitusten määrittäminen
Jos haluat saada ilmoituksen, kun asettamasi tavoite on saavutettu, pyyhkäise reunaa tai
pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä, napauta Aset. ja aktivoi sitten Ilmoitukset-kytkin
napauttamalla sitä.
Liikunta
Tallenna liikuntatietosi ja tarkista liikuntatoiminnon avulla tulokset, kuten kulutettujen kalorien
määrä.
• Ennen kuin raskaana olevat, ikäihmiset, pikkulapset tai kroonisesta sydänsairaudesta,
korkeasta verenpaineesta tai muusta sairaudesta kärsivät henkilöt käyttävät tätä
toimintoa, heidän on suositeltavaa pyytää lääkärin neuvoa.
• Jos tunnet huimausta, kipua tai hengitysvaikeuksia kuntoilun aikana, lopeta tämän
toiminnon käyttäminen ja pyydä lääkärin neuvoa.
• Jos olet juuri ostanut Galaxy Watch Active2 -laitteen tai palauttanut sen
tehdasasetukset, luo profiilisi.
Ota huomioon seuraavat asiat, ennen kuin harrastat liikuntaa kylmissä olosuhteissa:
• Vältä laitteen käyttämistä kylmällä säällä. Käytä laitetta sisällä mahdollisuuksien mukaan.
• Jos käytät laitetta ulkona kylmällä säällä, peitä Galaxy Watch Active2 -laite hihalla ennen sen
käyttämistä.
Liikunnan aloittaminen
1
2
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health).
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä, avaa kuntoilun seurantaohjelman
näyttö ja napauta sitten Harjoittele.
Pyyhkäise reunaa myötäpäivään tai pyyhkäise Kello-näytössä vasemmalle ja aloita
liikunta suoraan Moniharjoitukset-pienoisohjelmasta. Napauta Lisää ja lisää enintään
neljä erilaista harjoitustyyppiä.
67
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Napauta
haluamasi harjoituksen tyypin kohdalla harjoitustyyppiluettelossa.
Näkyviin tulee näyttö, jossa voit määrittää harjoituksen tavoitteen ja muut tiedot.
Kun haluat aloittaa harjoittelun heti, napauta harjoitustyyppiä.
Jos haluamaasi harjoitustyyppiä ei ole, napauta Lisää harjoituksia ja valitse haluamasi
harjoitustyyppi.
4
Napauta Tavoite, valitse tavoitteen tyyppi ja määritä sitten tavoitteen tiedot.
Jos valitset tavoitteeksi Perusharj.-vaihtoehdon, voit liikkua niin paljon kuin haluat ilman
aika- tai matkarajaa.
5
Napauta Harjoitusnäyttö ja mukauta liikuntanäyttöä.
• Lisätietoja on kohdassa Liikuntanäytön mukauttaminen.
• Et voi vaihtaa liikuntanäyttöä harjoituksen aikana.
6
Määritä eri liikuntatyyppien asetukset.
• Sijainti: Aseta Galaxy Watch Active2 -laitteen GPS-antenni seuraamaan kulloistakin
sijaintiasi, kun liikut ulkona.
• Suuri sijainnin tarkkuus: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite laskemaan sijaintisi tavallista
tarkemmin eri prosessien avulla.
• Autom. tauko: Aseta Galaxy Watch Active2 -laitteen liikuntatoiminto siirtymään
taukotilaan automaattisesti, kun lopetat liikunnan.
• Kierros: Voit tallentaa kierrosajan manuaalisesti painamalla paluunäppäintä kahdesti tai
automaattisesti säännöllisin etäisyyksin tai säännöllisin aikavälein liikunnan aikana.
• Opastustiheys: Aseta ohje tulemaan näkyviin aina, kun saavutat määrittämäsi matkan tai
ajan.
• Valm.viestit: Aseta laite vastaanottamaan valmennusviestejä oikean rytmityksen
varmistamiseksi liikunnan aikana.
• Näyttö aina päällä: Aseta Galaxy Watch Active2 -laitteen näyttö pysymään päällä
liikunnan aikana, jotta voit tarkastella liikuntanäyttöä.
• Altaan pituus: Määritä altaan pituus.
68
Sovellukset ja ominaisuudet
7
Napauta
ja aloita liikunta.
• Voit määrittää, käytetäänkö sijaintitietojasi, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta
ensimmäisen kerran sen ostamisen tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.
Oletusasetus on, että sijaintitiedot ovat käytössä.
• Syke mitataan sekuntien kuluessa liikunnan aloittamisesta. Voit tarkentaa Galaxy
Watch Active2 -laitteen sykemittauksen tulosta pukemalla Galaxy Watch Active2
-laitteen tiukasti käsivarren ympärille välittömästi ranteesi yläpuolelle.
• Ole liikkumatta, kunnes sykkeesi näkyy näytössä, jotta mittaustulos on
mahdollisimman tarkka.
• Esimerkiksi ympäristö, fyysinen tilasi tai Galaxy Watch Active2 -laitteen
päällepukemistapa voi aiheuttaa tilapäisesti sen, ettei sykkeesi ole näkyvissä.
• Kun valitset Uinti (allas)- tai Uinti (ulkona) -vaihtoehdon, vesilukkotila otetaan
käyttöön automaattisesti.
8
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä vasemmalle tai oikealle, jolloin liikuntatietosi, kuten
syke, matka tai aika, tulevat liikuntanäyttöön.
Uidessasi voit tarkistaa liikunnan lisätiedot, kuten pituustiedot.
Jos haluat kuunnella musiikkia, pyyhkäise reunaa vastapäivään tai pyyhkäise oikealle
näytössä.
69
Sovellukset ja ominaisuudet
• Kun valitset Uinti (allas)- tai Uinti (ulkona) -vaihtoehdon, vesilukkotila otetaan
käyttöön automaattisesti ja kosketusnäyttö poistetaan käytöstä. Näyttö muuttuu
automaattisesti, ja voit tarkistaa liikuntatiedot.
• Kun valitset Uinti (allas)- tai Uinti (ulkona) -vaihtoehdon, tallennettu arvo ei ehkä ole
tarkka,
– – jos lopetat uimisen ennen määritetyn pisteen saavuttamista
– – jos vaihdat uintilajia kesken matkan
– – jos lopetat käsivarsiesi liikuttamisen ennen määritetyn pisteen saavuttamista
– – jos potkit jaloillasi potkulaudalla tai uit liikuttamatta käsivarsiasi
– – Jos uit vain yhdellä kädellä
– – Jos uit veden alla
– – jos et keskeytä tai aloita uudelleen liikuntaa painamalla paluunäppäintä, vaan
lopetat liikunnan painamalla paluunäppäintä ja napauttamalla Lopeta.
9
Keskeytä harjoitus painamalla paluunäppäintä.
Jos haluat aloittaa harjoituksen uudelleen, napauta paluunäppäintä uudelleen
harjoitustauon jälkeen.
Kun haluat lopettaa liikunnan, keskeytä liikunta ja napauta sitten Lopeta →
.
Kun haluat lopettaa uimisen, poista ensin vesilukkotila käytöstä koskettamalla kotinäppäintä
jonkin aikaa, varmista ilmanpaineanturin oikea toiminta ravistamalla vesi kokonaan pois
Galaxy Watch Active2 -laitteesta ja napauta sitten OK → Lopeta → .
• Musiikin toisto jatkuu, vaikka lopettaisit liikunnan. Kun haluat lopettaa musiikin
toiston, lopeta toisto ennen liikunnan lopettamista tai käynnistä
(Musiikki) ja
lopeta musiikin toisto.
• Jos Galaxy Watch Active2 -laite ei toista ääntä hyvin, voit poistaa kaiuttimen sisällä
olevan veden toistamalla kovaa ääntä. Napauta Sovellukset-näytössä
(Asetukset)
→ Lisäasetukset → Vesilukitustila → Poista vesi → Toista ääni.
10 Kun olet lopettanut liikunnan, pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä ja
tarkastele liikuntatietojasi.
70
Sovellukset ja ominaisuudet
Usean harjoituksen suorittaminen
Voit kirjata erilaisia harjoituksia ja suorittaa kokonaisen rutiinin aloittamalla toisen harjoituksen
heti nykyisen harjoituksen suorittamisen jälkeen.
1
2
3
Keskeytä nykyinen harjoitus painamalla paluunäppäintä.
Napauta Lopeta → UUSI HARJOITUS >.
Valitse harjoituksen tyyppi ja aloita seuraava harjoitus.
Toistuvien harjoitusten aloittaminen
Voit suorittaa toistuvia harjoituksia, kuten kyykkyjä tai maastanostoja. Galaxy Watch Active2 -laite
laskee värinän ja merkkiäänten avulla, miten monta kertaa toistat liikkeen.
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health).
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä, avaa kuntoilun seurantaohjelman
näyttö ja napauta sitten Harjoittele.
Napauta
haluamasi toistuvan harjoituksen tyypin kohdalla harjoitustyyppiluettelossa.
Näkyviin tulee näyttö, jossa voit määrittää harjoituksen tavoitteen ja muut tiedot.
Kun haluat aloittaa harjoittelun heti, napauta harjoitustyyppiä.
Jos haluamaasi toistuvaa harjoitustyyppiä ei ole, napauta Lisää harjoituksia ja valitse
haluamasi harjoitustyyppi.
4
Napauta Tavoite, valitse tavoitteen tyyppi ja määritä sitten tavoitteen tiedot.
Jos valitset tavoitteeksi Perusharj.-vaihtoehdon, voit liikkua niin paljon kuin haluat ilman
aika- tai toistorajaa.
5
Napauta Harjoitusnäyttö ja mukauta liikuntanäyttöä.
71
Sovellukset ja ominaisuudet
6
Määritä eri liikuntatyyppien asetukset.
• Toistolaskuri: Laske toistojen määrä merkkiäänten avulla.
• Käytettävä ranne: Paranna laskennan tarkkuutta valitsemalla ranne, jossa pidät Galaxy
Watch Active2 -laitetta.
• Näyttö aina päällä: Aseta Galaxy Watch Active2 -laitteen näyttö pysymään päällä
liikunnan aikana, jotta voit tarkastella liikuntanäyttöä.
7
Napauta
ja aloita liikunta.
Napauta OK, kun olet asettunut oikeaan asentoon harjoituksen aloittamista varten
seuraamalla näytössä näkyvää asentoa.
Toistuvia harjoituksia tehdessäsi harjoitus alkaa heti, kun olet asettunut oikeaan
asentoon jäljittelemällä näytössä näkyvää asentoa.
8
Laskenta alkaa värinällä ja äänimerkeillä.
9
Keskeytä harjoitus painamalla paluunäppäintä.
Lepää, kun olet suorittanut sarjan. Voit myös napauttaa Ohita, jos haluat ohittaa seuraavan
sarjan. Harjoitus alkaa, kun asetut oikeaan asentoon sen aloittamista varten noudattamalla
näytössä näkyvää asentoa.
Kun haluat lopettaa liikunnan, keskeytä liikunta ja napauta sitten Lopeta →
.
10 Kun olet lopettanut liikunnan, pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä ja
tarkastele liikuntatietojasi.
72
Sovellukset ja ominaisuudet
Liikuntanäytön mukauttaminen
Voit mukauttaa liikunnan aikana näkyvää liikuntanäyttöä tiedoilla, joita haluat esikatsella.
Et voi vaihtaa liikuntanäyttöä harjoituksen aikana.
1
2
3
4
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health).
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä, avaa kuntoilun seurantaohjelman
näyttö ja napauta sitten Harjoittele.
Napauta
haluamasi harjoituksen tyypin kohdalla harjoitustyyppiluettelossa.
Näkyviin tulee näyttö, jossa voit määrittää harjoituksen tavoitteen ja muut tiedot.
Napauta Harjoitusnäyttö, valitse liikuntanäytön tyyppi, määritä, käytetäänkö sitä, ja valitse
sitten näytössä näytettävät tiedot.
Automaattinen liikunnan tunnistus
Kun olet harrastanut liikuntaa yli kymmenen minuuttia Galaxy Watch Active2 -laite päälle
puettuna, se tunnistaa automaattisesti, että liikut, ja tallentaa liikunnan tiedot, kuten liikunnan
tyypin, keston ja kulutettujen kalorien määrän.
Kun lopetat jotkin harjoitukset yli yhdeksi minuutiksi, Galaxy Watch Active2 -laite tunnistaa
harjoituksen lopettamisen automaattisesti ja tämä toiminto poistuu käytöstä.
• Voit tarkistaa, mitä harjoituksia automaattinen harjoitusten tunnistustoiminto tukee.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health) ja napauta Asetukset → Harj.
tunnistus → Tunnist. aktiviteetit.
• Automaattinen liikunnantunnistustoiminto mittaa kuljetun matkan ja kulutetut kalorit
kiihtyvyysanturin avulla. Kävelytapasi, liikuntarutiinisi ja elämäntapasi voivat aiheuttaa
sen, etteivät mittaustulokset ole tarkkoja.
73
Sovellukset ja ominaisuudet
Kalorit
Voit tarkastella päivittäin tai viikoittain kuluttamiesi kalorien määrää.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health), pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä
ylös- tai alaspäin ja avaa sitten kalorien näyttö.
• Kulutettujen kalorien kokonaismäärä sisältää perusaineenvaihdunnan kuluttaman
määrän, joka lasketaan rekisteröimäsi profiilin perusteella. Kun käynnistät Samsung
Health -sovelluksen ensimmäisen kerran, perusaineenvaihduntasi kuluttama
kalorimäärä näytetään kulutettujen kalorien määränä.
• Aktiivisuuden aikana kulutetut kalorit ovat tulos tekemistäsi harjoituksista ja muista
toimista.
Uni
Voit analysoida untasi ja tallentaa sen tiedot mittaamalla sykkeesi unesi aikana.
• Unirytmin neljä tilaa (hereillä, REM-uni, kevyt, syvä) analysoidaan liikkeidesi ja
sykemuutostesi perusteella. Näkyviin tulee kaavio, jossa näkyvät suositellut arvoalueet
jokaista mitattua unitilaa varten.
• Jos sykkeesi on epäsäännöllinen, Galaxy Watch Active2 -laitteesi ei voi tunnistaa
sykettäsi oikein, tai jos poistat REM-unen tallennustoiminnon käytöstä, unirytmisi
analysoidaan kolmeen tilaan (levoton, kevyt, liikkumaton).
• Unirytmit analysoidaan ja tallennetaan sykkeesi kanssa. Jos haluat mitata unirytmisi
ja vartalosi liikkeet, pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin unen
seurantaohjelman näytössä, napauta Aset. ja poista sitten Tallenna REM-uni -kytkin
käytöstä napauttamalla sitä.
• Voit tarkentaa Galaxy Watch Active2 -laitteen sykemittauksen tulosta pukemalla
Galaxy Watch Active2 -laitteen tiukasti käsivarren ympärille välittömästi ranteen
yläpuolelle. Lisätietoja on kohdassa Galaxy Watch Active2 -laitteen pukeminen päälle
oikein.
74
Sovellukset ja ominaisuudet
Unen mittaaminen
1
2
3
4
Nuku Galaxy Watch Active2 -laite päälle puettuna.
Galaxy Watch Active2 -laite alkaa mitata untasi.
(Samsung Health).
Napauta herättyäsi Sovellukset-näytössä
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä ja avaa unen seurantaohjelman
näyttö.
Tarkastele mitattuun uneesi liittyviä tietoja.
75
Sovellukset ja ominaisuudet
Syke
Mittaa ja tallenna sykkeesi.
• Galaxy Watch Active2 -laitteen sykkeen seurantaohjelma on tarkoitettu vain kunnon
parantamiseen ja viitteellisten tietojen saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole
tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä sairauksien parantamiseen, lieventämiseen,
hoitoon tai estämiseen.
• Voit tarkentaa Galaxy Watch Active2 -laitteen sykemittauksen tulosta pukemalla
Galaxy Watch Active2 -laitteen tiukasti käsivarren ympärille välittömästi ranteen
yläpuolelle. Lisätietoja on kohdassa Galaxy Watch Active2 -laitteen pukeminen päälle
oikein.
Ota huomioon seuraavat asiat ennen sykkeen mittaamista:
• Lepää viisi minuuttia ennen mittaamista.
• Jos mittaustulos poikkeaa odotetusta sykkeestä huomattavasti, lepää 30 minuuttia ja mittaa
sitten uudelleen.
• Talvella tai muutoin kylmässä ilmassa pidä itsesi lämpimänä sykettä mitatessasi.
• Tupakointi tai alkoholin nauttiminen ennen mittaamista voi aiheuttaa sen, että syke
poikkeaa normaalista sykkeestäsi.
• Älä puhu, haukottele tai hengitä syvään sykettä mitatessasi. Muutoin sykkeen mittaus voi
olla epätarkkaa.
• Sykkeenmittauksen tulokset voivat vaihdella mittausmenetelmän ja -ympäristön mukaan.
• Jos sykemittarin anturi ei toimi, tarkista Galaxy Watch Active2 -laitteen sijainti ranteessasi ja
varmista, ettei mikään peitä anturia. Jos sykemittarin anturin sama ongelma jatkuu, vie laite
Samsung-huoltoliikkeeseen.
76
Sovellukset ja ominaisuudet
Sykkeen mittaaminen
1
2
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health).
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä ja avaa sykkeen seurantaohjelman
näyttö.
Sykkeesi mitataan kymmenen minuutin välein levon aikana. Voit tarkastella mitattua
sykettäsi näytössä.
Jos haluat mitata sykkeesi manuaalisesti, aloita sykkeen mittaus napauttamalla Mittaa.
Pyyhkäise reunaa myötäpäivään tai pyyhkäise Kello-näytössä vasemmalle ja tarkista
mitattu syke suoraan napauttamalla näyttöä Syke-pienoisohjelmasta.
Saat viikoittaiset tiedot ja kaavion näkyviin pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä ylös- tai
alaspäin näytössä.
77
Sovellukset ja ominaisuudet
Sykkeen mittaaminen jatkuvasti
Voit asettaa Galaxy Watch Active2 -laitteen mittaamaan sykettäsi jatkuvasti automaattisesti.
Napauta sykkeenseurantaohjelman näytössä Syke- ja stressimittaus ja valitse Mittaa jatkuvasti.
Sykettäsi mitataan jatkuvasti, ja voit tarkastella sykettäsi, sykkeesi päivittäisiä muutoksia
kaaviosta, enimmäissykettäsi ja kunkin aktiviteetin aikatietoja jaettuina rasittavuuden mukaan.
Stressi
Voit laskea ja tallentaa stressitasosi sykkeesi muutosten perusteella ja vähentää stressiäsi
noudattamalla Galaxy Watch Active2 -laitteen antamia hengitysohjeita.
• Saat tarkemmat stressitasotulokset, kun stressitasotietosi kerätään mittaamalla
stressitasosi automaattisesti.
• Mitattu stressitasosi ei välttämättä ole yhteydessä tunnetasoosi.
• Stressitasoasi ei ehkä mitata, kun nukut, suoritat harjoituksia, liikut paljon tai heti sen
jälkeen, kun olet lopettanut harjoittelun.
• Voit tarkentaa Galaxy Watch Active2 -laitteen sykemittauksen tulosta pukemalla
Galaxy Watch Active2 -laitteen tiukasti käsivarren ympärille välittömästi ranteen
yläpuolelle. Lisätietoja on kohdassa Galaxy Watch Active2 -laitteen pukeminen päälle
oikein.
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
78
Sovellukset ja ominaisuudet
Stressitason mittaaminen
1
2
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health).
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä ja avaa stressin seurantaohjelman
näyttö.
Stressitasosi mitataan. Tarkista nykyinen stressitasosi näytöstä.
Jos haluat mitata stressitasosi manuaalisesti, aloita stressitason mittaus napauttamalla
Mittaa.
Saat viikoittaiset tiedot ja kaavion näkyviin pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä ylös- tai
alaspäin näytössä.
Stressin lievittäminen
Voit vähentää stressiä hengittämällä syvään ja hitaasti seuraten Galaxy Watch Active2 -laitetta.
1
2
Napauta HENGITÄ > stressinseurantaohjelman näytössä.
Napauta Käynnistä ja aloita hengittäminen.
Kun haluat lopettaa hengittämisen, napauta näyttöä ja napauta Pysäytä.
79
Sovellukset ja ominaisuudet
Ruoka
Voit tallentaa päivän aikana nauttimasi kalorimäärän ja helpottaa painonhallintaa vertaamalla
määrää tavoitemäärääsi tai suositeltuun määrään.
Jos olet juuri ostanut Galaxy Watch Active2 -laitteen tai palauttanut sen tehdasasetukset,
luo profiilisi. Galaxy Watch Active2 -laite ilmoittaa suositellun päivittäisen kalorimääräsi
profiiliisi antamasi iän, sukupuolen ja fyysisten tietojen mukaan.
Kalorimäärän tallentaminen
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health).
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä, avaa ruokailun seurantaohjelman
näyttö ja napauta sitten Lisää.
Napauta syöttökenttää, määritä nautittujen kalorien määrä pyyhkäisemällä reunaa tai
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin näytössä ja napauta sitten Valmis.
Jos haluat muuttaa aterian tyyppiä, napauta aterian tyyppiä näytön yläreunassa ja valitse
vaihtoehto.
Saat viikoittaiset tiedot ja kaavion näkyviin pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä ylös- tai
alaspäin näytössä.
Lokien poistaminen
1
2
Napauta ruokailun seurantaohjelman näytössä, pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai
alaspäin näytössä ja napauta sitten Poista tämän päivän loki.
Valitse poistettavat tiedot ja napauta POISTA.
80
Sovellukset ja ominaisuudet
Kalorien tavoitemäärän määrittäminen
1
2
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ruokailun seurantaohjelman näytössä ylös- tai alaspäin ja
napauta Aseta tavoite.
Napauta syöttökenttää, määritä päivittäin nautittavien kalorien tavoitemäärä pyyhkäisemällä
reunaa tai pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin näytössä ja napauta sitten VALMIS.
Painonhallinta
Tämän toiminnon avulla voit tarkistaa nauttimiesi kalorien määrän ja harjoituksen tai muun
päivän aikana harrastamasi aktiivisuuden kuluttaman kalorien määrän, ja toiminto auttaa myös
saavuttamaan asettamasi tavoitepainon. Voit myös tarkistaa painon, jonka olet antanut Samsung
Health -sovelluksessa yhdistetyssä mobiililaitteessa.
• Määritä tavoitepainosi mobiililaitteesi Samsung Health -sovelluksessa, niin näet tiedot
Galaxy Watch Active2 -laitteessasi.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta
yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health).
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä ja avaa painonhallinnan
seurantaohjelman näyttö.
Tarkastele tietoja näytössä ja säädä harjoitusohjelmaasi ja ruoan nauttimista vastaavasti.
Saat viikoittaiset tiedot ja kaavion näkyviin pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä ylös- tai
alaspäin näytössä.
81
Sovellukset ja ominaisuudet
Vesi
Voit tallentaa tiedot siitä, miten monta lasia vettä olet juonut, ja seurata tietoja.
Vedenkulutuksen tallentaminen
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health).
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä ja avaa vedenkulutuksen
seurantaohjelman näyttö.
Napauta
, kun juot lasin vettä.
Jos lisäsit vahingossa virheellisen arvon, voit korjata sen napauttamalla
.
Saat viikoittaiset tiedot ja kaavion näkyviin pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä ylös- tai
alaspäin näytössä.
Kulutuksen tavoitemäärän määrittäminen
1
2
3
4
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise vedenkulutuksen seurantaohjelman näytössä ylös- tai
alaspäin ja napauta Aseta tavoite.
Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Päivätavoite.
Napauta syöttökenttää, määritä päivittäinen tavoite pyyhkäisemällä reunaa tai
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin näytössä ja napauta sitten VALMIS.
82
Sovellukset ja ominaisuudet
Kofeiini
Voit tallentaa tiedot siitä, miten monta kuppia kahvia olet juonut, ja seurata tietoja.
Kahvinkulutuksen tallentaminen
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health).
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä ja avaa kahvinkulutuksen
seurantaohjelman näyttö.
Napauta
, kun juot kupin kahvia.
Jos lisäsit vahingossa virheellisen arvon, voit korjata sen napauttamalla
.
Saat viikoittaiset tiedot ja kaavion näkyviin pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä ylös- tai
alaspäin näytössä.
Kofeiininkulutusrajan määrittäminen
1
2
3
4
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise kahvinkulutuksen seurantaohjelman näytössä ylös- tai
alaspäin ja napauta Aseta tavoite.
Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Päivätavoite.
Napauta syöttökenttää, määritä päivittäinen tavoite pyyhkäisemällä reunaa tai
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin näytössä ja napauta sitten VALMIS.
83
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhdessä
Voit verrata askelmäärätietojasi muiden Samsung Health -käyttäjien kanssa. Voit asettaa
tavoitteen, kilpailla ystäviesi kanssa ja tarkastella kilpailutilannetta Galaxy Watch Active2
-laitteessasi.
• Ota Yhdessä-toiminto käyttöön mobiililaitteesi Samsung Health -sovelluksessa, niin
näet tiedot Galaxy Watch Active2 -laitteessasi.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta
yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
1
2
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health).
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä ja avaa Yhdessä-näyttö.
Napauttamalla näyttöä saat näkyviin tiedot esimerkiksi omasta tai ystäviesi haastetilanteesta tai
omasta tai ystäviesi viikoittaisesta askelmääräsijoituksesta.
84
Sovellukset ja ominaisuudet
Asetukset
Voit määrittää erilaisia liikuntaan liittyviä asetuksia.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Samsung Health), pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä
ylös- tai alaspäin ja napauta sitten Asetukset.
• Profiili: Anna profiilisi tiedot, kuten sukupuolesi, pituutesi ja painosi.
• Yksiköt: Aseta yksikkö, jota käytetään Samsung Health -sovelluksessa Galaxy Watch Active2
-laitteessasi.
• Harj. tunnistus: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite tunnistamaan liikuntasi automaattisesti.
• Passiivisen ajan hälytykset: Hälyttää toimettomasta ajasta, kun et liiku tietyn ajan kuluessa
Galaxy Watch Active2 -laitteen ollessa puettuna päällesi.
• Syke- ja stressimittaus: Muuta sykkeen ja stressin mittausasetuksia.
• Tietojen käyttöoik.: Määritä sovellusten käyttöoikeudet Samsung Health -sovellukseen
tallennettujen tietojen käyttöä varten Galaxy Watch Active2 -laitteessa.
• Ohje: Näytä tietoja Samsung Health -sovelluksesta.
Lisätietoja
• Tämän tiedonkeruun tarkoitus on rajoitettu pyytämäsi palvelun tarjoamiseen, mukaan
lukien sellaisten lisätietojen tarjoaminen, jotka liittyvät hyvinvointisi parantamiseen,
tietojen varmuuskopiointiin/synkronointiin, tietojen analysointiin ja tilastoimiseen tai
entistä parempien palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen. (Jos kirjaudut Samsungtiliisi Samsung Health -sovelluksesta, tietosi voidaan kuitenkin tallentaa palvelimeen
varmuuskopiointitarkoituksessa.) Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää, kunnes nämä
tarkoitukset on täytetty. Jos haluat poistaa sosiaalisten verkostojen kanssa jakamasi tai
tallennuslaitteisiin siirtämäsi tiedot, ne on poistettava erikseen.
• Olet itse kokonaan vastuussa sosiaalisissa verkostoissa jaettujen tai muille lähetettyjen
tietojen väärinkäytöstä. Käytä harkintaa jakaessasi henkilökohtaisia tietojasi muiden kanssa.
• Jos Galaxy Watch Active2 -laite yhdistetään mobiililaitteeseen, tarkista tiedonsiirtoprotokolla,
jotta voit varmistaa oikean toiminnan. Jos käytät langatonta yhteyttä, esimerkiksi Bluetoothyhteyttä, muiden laitteiden aiheuttamat elektroniset häiriöt voivat vaikuttaa Galaxy Watch
Active2 -laitteeseen. Vältä Galaxy Watch Active2 -laitteen käyttämistä muiden radioaaltoja
lähettävien laitteiden lähellä.
85
Sovellukset ja ominaisuudet
• Samsung Health -sovelluksessa käytettävä sisältö voi vaihdella sovelluksen ohjelmistoversion
mukaan. Sovelluksen mukana toimitettavia palveluja voidaan muuttaa tai niiden tuki
peruuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
• Käytettävissä olevat Samsung Health -sovelluksen toiminnot voivat vaihdella alueellasi
noudatettavien paikallisten lakien ja säännösten mukaan.
• Joidenkin Samsung Health -sovelluksen toimintojen käyttömahdollisuus voi määräytyä
alueen mukaan.
• Samsung Health -sovelluksen toiminnot on tarkoitettu vain kunnon parantamiseen ja
viitteellisten tietojen saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien
diagnosointiin eikä sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
• Eripituisten askelten ottaminen tai käveleminen paikallaan tai edestakaisin voi
aiheuttaa sen, että mitattu matka poikkeaa todellisesta matkasta.
• Vain viimeisen 28 vuorokauden tietueet tallennetaan. Voit tarkastella aiempia tietoja
mobiililaitteessa, johon Samsung Health -sovellus on asennettu.
GPS
Galaxy Watch Active2 -laitteessa on GPS-antenni, joten voit tarkistaa sijaintitietosi reaaliaikaisesti
ilman yhteyttä mobiililaitteeseen. Kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta yhdistämättä sitä
mobiililaitteeseen, käytetään Galaxy Watch Active2 -laitteen GPS-antennia.
Napauta Sovellukset-näytössä
napauttamalla sitä.
(Asetukset) → Yhteydet → Sijainti ja aktivoi sitten kytkin
Voit valita sijainnin määritykseen käytettävän menetelmän pyyhkäisemällä reunaa tai
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin näytössä ja valitsemalla vaihtoehdon.
• Kun Galaxy Watch Active2 -laite ja mobiililaite on yhdistetty, tämä toiminto käyttää
mobiililaitteen GPS-toimintoa. Ota mobiililaitteen sijaintitoiminto käyttöön, jotta voit
käyttää GPS-anturia.
• Galaxy Watch Active2 -laitteesi GPS-antennia käytetään Samsung Health -toimintoa
käytettäessä, vaikka Galaxy Watch Active2 -laitteesi olisi yhdistetty mobiililaitteeseesi.
• GPS-signaali voi heiketä paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten rakennusten
välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
86
Sovellukset ja ominaisuudet
Musiikki
Esittely
Kuuntele Galaxy Watch Active2 -laitteeseen ja mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia.
Musiikin toistaminen
Napauta Sovellukset-näytössä
(Musiikki).
Kun kuuntelet Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tallennettua musiikkia, avaa kirjastonäyttö
pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alareunasta. Kirjastonäytössä näkyy kulloinkin toistettava
kappale ja soittolista, ja voit järjestää musiikin kappaleittain, albumeittain ja esittäjittäin.
Siirrä toisto taukotilaan ja jatka
toistoa.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Vaihda musiikin toistoon
käytettävä laite.
Aloita parhaillaan toistettavan
tiedoston toisto uudelleen tai
siirry edelliseen tiedostoon. Siirry
taaksepäin nopeasti
koskettamalla jonkin aikaa.
Siirry seuraavaan tiedostoon. Siirry
eteenpäin nopeasti koskettamalla
jonkin aikaa.
Musiikin tuominen
Voit tuoda mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia Galaxy Watch Active2 -laitteeseen.
1
2
3
4
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi.
Napauta Koti → Lisää sisältöä kelloon.
Napauta Lisää kappaleita.
Valitse luokka näytön alareunassa, valitse tiedostot ja napauta sitten Valmis.
Voit synkronoida mobiililaitteessa olevan musiikin Galaxy Watch Active2 -laitteen kanssa
napauttamalla Autom. synkronointi -kytkintä kohdassa Musiikki. Mobiililaitteessa oleva
musiikki synkronoidaan automaattisesti Galaxy Watch Active2 -laitteen kanssa, kun sen
akkuvirtaa on jäljellä yli 15 %.
87
Sovellukset ja ominaisuudet
Musiikin toistaminen Galaxy Watch Active2 -laitteellasi
Voit toistaa Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tallennettua musiikkia sisäisen kaiuttimen kautta.
Voit toistaa musiikkia myös yhdistetyn Bluetooth-kuulokemikrofonin kautta.
1
2
3
Napauta
(Musiikki).
Aloita Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tallennetun musiikin toistaminen napauttamalla .
Näkyviin tulee
Napauta
-kuvake.
.
Musiikin toistaminen mobiililaitteella
Voit toistaa mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia ja ohjata sitä Galaxy Watch Active2 -laitteen
avulla.
Mobiililaite
1
Käynnistä musiikkisoitinsovellus.
Galaxy Watch Active2
2
3
4
Napauta
(Musiikki).
Aloita mobiililaitteeseen tallennetun musiikin toistaminen napauttamalla
Näkyviin tulee
Napauta
.
-kuvake.
.
Voit vaihtaa käytettävää musiikkisoitinsovellusta Galaxy Watch Active2 -laitteesta
napauttamalla → Musiikkisoitin ja valitsemalla sovelluksen mobiililaitteeseen asennettujen
musiikkisoitinsovellusten joukosta.
Musiikin toistaminen ilman mobiililaitteeseen yhdistämistä
Voit kuunnella musiikkia tai radiota pelkällä Galaxy Watch Active2 -laitteella. Sinun on ladattava
musiikin tai radion suoratoistosovellus Galaxy Watch Active2 -laitteeseen.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Galaxy Store). Etsi selaamalla ja lataa musiikin tai radion
suoratoistosovellus Galaxy Store -kaupasta ja käynnistä sovellus.
88
Sovellukset ja ominaisuudet
Reminder
Voit lisätä muistutukset eri tapahtumia, kuten pääsylippujen ostamista, pesulaan lähtemistä
tai lääkkeiden ottamista, varten käyttämättä kalenterisovellusta. Voit asettaa ilmoitukset
muistutusten saamista varten tiettyinä ajankohtina.
Muistutuksen luominen
1
2
Napauta Sovellukset-näytössä
(Reminder) → Lisää.
Jos sinulla on tallennettu muistutus, napauta Luo muistutusluettelon alussa.
Jos Galaxy Watch Active2 -laitteesi tukee äänisyöttöä, luo muistutus sanelemalla aikataulu.
Kun olet valmis, napauta Valmis.
Voit myös napauttaa Kirjoita muistio, kirjoittaa tekstiä ja napauttaa sitten Valmis.
3
4
5
6
Aseta ilmoitus napauttamalla Aseta aika.
Napauta syöttökenttää, määritä aika pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä ylös- tai
alaspäin näytössä ja napauta Seur.
Määritä muut ilmoitusasetukset, kuten hälytyksen toistumispäivä, ja napauta Valmis.
Napauta Tallenna.
Tallennettu muistutus lisätään muistutusluetteloon.
Hälytykseen liittyvän muistutuksen näyttäminen
Kun hälytys käynnistyy, lue muistutuksen tiedot. Voit myös avata ilmoituspaneelin
pyyhkäisemällä reunaa vastapäivään tai pyyhkäisemällä Kello-näytössä oikealle ja tarkastella
muistutusta.
• Kaikki Galaxy Watch Active2 -laitteessa ajoitetut muistutukset synkronoidaan
yhdistetyn mobiililaitteen kanssa automaattisesti, jolloin voit vastaanottaa
mobiililaitteesta hälytykset ja tarkistaa ne.
• Voit asettaa muistutuksen uudelleen valitsemalla muistutuksen ja napauttamalla
Muokkaa aikaa.
89
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistutuksen merkitseminen suoritetuksi tai poistaminen
Kun olet saanut tehtävän valmiiksi, voit merkitä muistutuksen suoritetuksi tai poistaa sen.
Voit asettaa muistutuksen luetuksi napauttamalla Valmis, kun olet lukenut muistutuksen tiedot.
Voit asettaa muistutuksen luetuksi myös valitsemalla sen muistutusluettelosta.
Voit poistaa muistutuksen napauttamalla , pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä näytössä
ylös- tai alaspäin ja napauttamalla sitten Poista.
Kalenteri
Voit tarkistaa Galaxy Watch Active2 -laitteessa niiden tapahtumien aikataulut, jotka olet
tallentanut mobiililaitteeseesi tai Galaxy Watch Active2 -laitteeseesi.
Kaikki Galaxy Watch Active2 -laitteessa ajoitetut tapahtumat synkronoidaan yhdistetyn
mobiililaitteen kanssa automaattisesti, jolloin ne voidaan tarkistaa ja niistä saadaan
hälytys mobiililaitteesta.
1
Napauta Sovellukset-näytössä
(Kalenteri). Voit myös pyyhkäistä reunaa myötäpäivään tai
pyyhkäistä Kello-näytössä vasemmalle ja käynnistää Kalenteri-pienoisohjelman valitsemalla
sen.
2
Napauta jossakin kuukausikalenterin kohdassa.
3
Napauta Lisää ja lisää aikataulu.
4
Valitse haluamasi syöttötila, kirjoita tapahtuman tiedot ja napauta sitten Tall.
Nykyisen päivän tapahtumat tulevat näkyviin.
Jos sinulla on tallennettu aikataulu, napauta luettelon alussa Luo.
90
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby
Esittely
Bixby on äänipalvelu, jonka avulla voit käyttää Galaxy Watch Active2 -laitetta tavallista
tehokkaammin. Voit käynnistää toiminnon tai hakea tietoja puhumalla Bixbylle.
• Bixbyn käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
• Bixby ei ehkä ole käytettävissä, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta yhdistämättä
sitä mobiililaitteeseen.
• Varmista, ettei Galaxy Watch Active2 -laitteen mikrofoni ole peitettynä, kun puhut
siihen.
• Bixbyn käyttäminen edellyttää, että mobiililaite on yhdistetty Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
Bixbyn käynnistäminen
Napauta Sovellukset-näytössä
(Bixby).
91
Sovellukset ja ominaisuudet
Sää
Voit tarkastella Galaxy Watch Active2 -laitteessa säätä paikkakunnilla, jotka on määritetty Galaxy
Watch Active2 -laitteessa tai yhdistetyssä mobiililaitteessa.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Sää). Voit myös pyyhkäistä reunaa myötäpäivään tai
pyyhkäistä Kello-näytössä vasemmalle ja käynnistää Sää-pienoisohjelman valitsemalla sen.
Saat kuluvan päivän säätiedot näkyviin napauttamalla näyttöä ja pyyhkäisemällä reunaa tai
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin näytössä.
Jos haluat lisätä toisen kaupungin säätiedot, pyyhkäise reunaa myötäpäivään tai pyyhkäise
vasemmalle näytössä, napauta Lisää ja lisää sitten kaupunki yhdistetystä mobiililaitteesta.
Et voi lisätä kaupunkia, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta yhdistämättä sitä
mobiililaitteeseen.
Hälytys
Voit asettaa hälytyksiä ja hallita niitä.
Hälytysten asettaminen
1
2
3
4
Napauta Sovellukset-näytössä
(Hälytys).
Napauta Lisää.
Jos sinulla on tallennettu hälytys, napauta Lisää hälytysluettelon alussa.
Napauta syöttökenttää, määritä hälytysaika pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä ylöstai alaspäin näytössä ja napauta Seuraava.
Valitse hälytyksen toistumispäivät ja napauta Tallenna.
Tallennettu hälytys lisätään hälytysluetteloon.
Voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä napauttamalla kytkintä hälytyksen vieressä
hälytysten luettelossa.
92
Sovellukset ja ominaisuudet
Hälytyksen lopettaminen
Lopeta hälytys vetämällä
suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos haluat käyttää torkkutoimintoa, vedä
suuren ympyrän ulkopuolelle.
Hälytyksen poistaminen
Kosketa hälytystä hälytysluettelossa jonkin aikaa ja napauta sitten Poista.
Maailmankello
Maailmankellojen luominen
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
(Maailmankello).
Napauta Lisää.
Jos sinulla on tallennettu maailmankello, napauta Lisää kelloluettelossa.
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä vasemmalle tai oikealle ja valitse aikavyöhyke
kartasta.
Voit myös napauttaa Kaikki kaup., napauttaa Hae ja etsiä kaupungin tai valita kaupungin
luettelosta.
4
Napauta valittua aikavyöhykettä edustavan kaupungin nimeä.
Maailmankellojen poistaminen
Kosketa maailmankelloa maailmankelloluettelossa jonkin aikaa ja napauta sitten Poista.
93
Sovellukset ja ominaisuudet
Ajastin
1
2
3
4
Napauta Sovellukset-näytössä
(Ajastin).
Napauta Mukaut.
Määritä kesto napauttamalla syöttökenttää ja napauta Käynnistä.
Voit myös valita usein käytetyn ajastimen.
Kun ajastinaika on kulunut, vedä
suuren ympyrän ulkopuolelle.
Sekuntikello
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
(Sekuntikello).
Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla Käynnistä.
Voit tallentaa kierrosajat tapahtuman ajan mittauksen aikana napauttamalla Kierros.
Voit pysäyttää ajanoton napauttamalla Lopeta.
• Voit aloittaa ajan mittauksen uudelleen napauttamalla Jatka.
• Voit tyhjentää kierrosajat napauttamalla Nollaa.
94
Sovellukset ja ominaisuudet
Galleria
Kuvien tuominen ja vieminen
Kuvien tuominen mobiililaitteesta
1
2
3
4
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi.
Napauta Koti → Lisää sisältöä kelloon.
Napauta Lähetä kuvat.
Valitse luokka näytön alareunassa, valitse tiedostot ja napauta sitten Valmis.
Voit synkronoida mobiililaitteessa olevat kuvat Galaxy Watch Active2 -laitteen kanssa
napauttamalla Autom. synkronointi -kytkintä kohdassa Kuvat, napauttamalla Synkronoitavat
albumit, valitsemalla Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tuotavat albumit ja napauttamalla sitten
Valmis. Valitut albumit synkronoidaan Galaxy Watch Active2 -laitteen kanssa automaattisesti, kun
sen akkuvirtaa on jäljellä yli 15 %.
Kuvien vieminen mobiililaitteeseen
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
(Galleria).
Vie kuva napauttamalla kuvaa ja koskettamalla sitä sitten uudelleen jonkin aikaa.
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä vasemmalle tai oikealle ja valitse muut vietävät
kuvat.
Jos haluat valita kaikki kuvat, napauta
4
→ Val. kaikki.
Napauta → Lähetä puhelimeen.
Voit katsella vietyjä kuvia mobiililaitteessa esimerkiksi Galleria-sovelluksessa.
95
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien katseleminen
Voit tarkastella ja hallita Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tallennettuja kuvia.
1
2
Napauta Sovellukset-näytössä
(Galleria).
Selaa kuvaluetteloa pyyhkäisemällä reunaa tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai
oikealle ja valitse kuva.
Lähentäminen tai loitontaminen
Voit lähentää tai loitontaa kuvaa. Kun katselet kuvaa, lähennä tai loitonna kuvaa
kaksoisnapauttamalla nopeasti, levittämällä kahta sormea erilleen tai nipistämällä niitä yhteen
kuvan kohdalla.
Kun kuva näkyy suurennettuna, voit katsella kuvan muita osia selaamalla näyttöä eri suuntiin.
Kuvien poistaminen
1
2
3
Napauta Sovellukset-näytössä
(Galleria).
Poista kuva napauttamalla kuvaa ja koskettamalla sitä sitten uudelleen jonkin aikaa.
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise näytössä vasemmalle tai oikealle ja valitse muut poistettavat
kuvat.
Jos haluat valita kaikki kuvat, napauta
4
Napauta Poista →
→ Val. kaikki.
.
96
Sovellukset ja ominaisuudet
Etsi puhelimeni
Jos kadotat mobiililaitteen, Galaxy Watch Active2 -laite voi auttaa löytämään sen.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta
yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
1
2
Napauta Sovellukset-näytössä
Napauta
(Etsi puhelimeni).
.
Mobiililaite toistaa ääniä ja käynnistää näytön. Napauta Hylkää ja vedä sitä mobiililaitteessa
tai napauta
Galaxy Watch Active2 -laitteessa.
Mobiililaitteen sijainnin näyttäminen
Napauta → Etsi puhelin.
Galaxy Watch Active2 -laite näyttää mobiililaitteesi sijainnin.
Etsi kelloni
Jos kadotat Galaxy Watch Active2 -laitteesi, mobiililaitteesi Galaxy Wearable -sovellus voi auttaa
sinua löytämään sen.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta
yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
1
2
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Etsi kelloni.
Napauta
.
Galaxy Watch Active2 -laite toistaa äänen ja värisee, ja näyttö käynnistyy.
Jos haluat lopettaa äänen ja värinän käytön, vedä Galaxy Watch Active2 -laitteessa
suuren ympyrän ulkopuolelle tai napauta
mobiililaitteessa.
97
Sovellukset ja ominaisuudet
Galaxy Watch Active2 -laitteen etähallinta
Jos et löydä Galaxy Watch Active2 -laitettasi, käynnistä Galaxy Wearable -sovellus
mobiililaitteessasi ja tarkista Galaxy Watch Active2 -laitteen nykyinen sijainti napauttamalla Koti
→ Etsi kelloni → Hae sijainti.
Jos Galaxy Watch Active2 -laitteesi katoaa tai varastetaan, voit hallita sitä etäyhteydellä. Käynnistä
Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Etsi kelloni → Määritä suojaus
ja valitse sitten ominaisuus.
Tämä toiminto on käytettävissä sen jälkeen, kun Samsung-tili on rekisteröity sekä Galaxy
Watch Active2 -laitteeseesi että mobiililaitteeseen.
Hätäviestit
Hätätilanteessa voit lähettää hätäviestin aiemmin rekisteröidylle yhteyshenkilölle painamalla
Galaxy Watch Active2 -laitteen kotinäppäintä kolme kertaa nopeasti peräkkäin. Voit myös asettaa
Galaxy Watch Active2 -laitteen soittamaan automaattisesti hätäyhteyshenkilöillesi.
Hätäviestien määrittäminen
1
2
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi, napauta Koti → Lähetä
hätäpyyntöjä ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Lisää hätäyhteystiedot noudattamalla näytön ohjeita, jos et ole vielä tehnyt sitä.
Hätäyhteystietojen lisääminen
1
2
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessa ja napauta Koti → Lähetä
hätäpyyntöjä → Lähetä hätäviestejä: → Lisää.
Napauta Luo yhteystieto ja anna yhteystiedot tai napauta Valitse yhteystiedoista ja lisää
olemassa oleva yhteystieto hätäyhteystiedoksi.
98
Sovellukset ja ominaisuudet
Hätäpuhelujen ottaminen käyttöön
Voit asettaa Galaxy Watch Active2 -laitteen soittamaan hätäyhteyshenkilöllesi automaattisesti
hätäviestin lähettämisen jälkeen. Voit soittaa vain yhdelle hätäyhteyshenkilöllesi.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessa, napauta Koti → Lähetä hätäpyyntöjä,
napauta Soita hätäpuheluita -kytkintä ja valitse sitten hätäyhteyshenkilö.
Hätäviestin viiveen määrittäminen
Voit asettaa Galaxy Watch Active2 -laitteen lähettämään hätäviestit viiveen jälkeen, kun painat
Galaxy Watch Active2 -laitteen kotinäppäintä kolme kertaa nopeasti peräkkäin.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi, napauta Koti → Lähetä hätäpyyntöjä
ja aktivoi sitten Takaisinlask. ennen lähet. -kytkin napauttamalla sitä.
Hätäviestien lähettäminen
Paina hätätilanteessa Galaxy Watch Active2 -laitteen kotinäppäintä kolme kertaa nopeasti
peräkkäin.
Jos Soita hätäpuheluita -toiminto on käytössä, Galaxy Watch Active2 -laite soittaa valitulle
hätäyhteyshenkilölle automaattisesti.
Jos lähetät hätäviestin, Kello-näytössä näkyy
-kuvake viestin lähetyksen aikana ja voit
tarkastella hätäpyynnön tulosta ilmoituspaneelissa, kun viesti on lähetetty.
Jos GPS-toiminto ei ole käytössä Galaxy Watch Active2 -laitteessa eikä mobiilililaitteessa,
kun hätäviesti lähetetään, GPS-toiminto otetaan automaattisesti käyttöön sijaintitietojen
lähettämistä varten.
99
Sovellukset ja ominaisuudet
Sähköposti
Voit näyttää mobiililaitteessa vastaanotetut sähköpostiviestit ja vastata niihin.
Tämä sovellus ei ehkä ole käytettävissä, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta
yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
Sähköpostiviestien lukeminen
1
2
Napauta Sovellukset-näytössä
(Sähköposti).
Avaa sähköpostinäyttö valitsemalla sähköpostiviesti.
Voit näyttää sähköpostiviestin mobiililaitteessasi napauttamalla , pyyhkäisemällä reunaa tai
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin näytössä ja valitsemalla sitten Näytä puhelim.
Voit vastata sähköpostiviestiin valitsemalla syöttötavan ja kirjoittamalla viestin.
Galaxy Watch Active2 -laitteeseen yhdistetty mobiililaite voi aiheuttaa sen, että
sähköpostiviesteihin vastaaminen ei ole mahdollista.
Galaxy Store
Lataa erikoissovelluksia ja kellotauluja Galaxy Watch Active2 -laitteella, älä yhdistetyn
mobiililaitteen kautta.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Galaxy Store). Selaa luetteloa pyyhkäisemällä reunaa tai
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin näytössä ja valitse ladattava sovellus tai kellotaulu tai napauta
ja etsi sovelluksia hakusanan avulla.
Pyyhkäise reunaa tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin näytössä ja valitse sitten Näytä puhelimessa.
Galaxy Store -sovellus käynnistetään mobiililaitteessasi. Etsi sitten ladattava sovellus tai
kellotaulu selaamalla ja valitse se.
Rekisteröi Samsung-tilisi mobiililaitteeseesi, ennen kuin käytät tätä sovellusta.
100
Sovellukset ja ominaisuudet
Asetukset
Esittely
Voit muokata toimintojen ja sovellusten asetuksia. Voit määrittää Galaxy Watch Active2 -laitteesi
käyttötapojesi perusteella määrittämällä eri asetukset.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Asetukset).
Kellotaulut
Mukauta kellotaulua.
Napauta Asetukset-näytössä Kellotaulut.
• Valitse kellotaulu: Valitse kellon tyyppi. Voit myös valita kellotaulussa näytettävät kohteet ja
ladata lisää kellotauluja Galaxy Store -kaupasta.
• Kello aina käytössä: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite näyttämään kello, kun näyttö on
sammutettuna.
Kello aina käytössä -toiminto toimii vain, kun Galaxy Watch Active2 -laite on
puettuna päällesi.
• Kellot. järjestys: Valitse, miten kellotaulut järjestetään.
• Tunnin äänimerkki: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite ilmoittamaan joka tunti äänellä ja
värinällä.
• Ilmoitusilmaisin: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite näyttämään oranssi piste Kello-näytössä,
kun tarkistamattomia ilmoituksia on olemassa.
• Näytä tila: Aseta tilailmaisimet näytettäviksi Kello-näytössä.
• Käynn. olevien tapaht. kuvakkeet: Aseta kulloinkin käytössä olevan toiminnon näyttävät
kuvakkeet näytettäviksi Kello-näytössä, kun käytät jotakin toimintoa, kuten harjoittelua tai
puhelinta.
101
Sovellukset ja ominaisuudet
Ääni ja värinä
Voit muuttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen ääni- ja värinäasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Ääni ja värinä.
Jotkin asetukset eivät ole näkyvissä tai käytettävissä, kun käytät Bluetooth-yhteydellä
varustettua mallia yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
• Äänitila: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite käyttämään äänitilaa, äänetöntä tilaa tai
värinätilaa.
• Värinä ja ääni: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite värisemään ja soittamaan soittoääni
puhelujen ja ilmoitusten saapuessa.
• Voimakkuus: Säädä Galaxy Watch Active2 -laitteen äänenvoimakkuutta.
Kun Voice Assistant -toiminto on käytössä, voit säätää myös
helppokäyttöisyystoiminnon äänenvoimakkuutta.
• Värinän voimakkuus: Säädä värinähälytyksen voimakkuutta.
• Pitkä värinä: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite värisemään pitkään puhelujen ja ilmoitusten
saapuessa.
• Soittoääni: Muuta soittoääntä.
• Soittoäänen värinä: Valitse värinätapa saapuvia puheluja varten.
• Ilmoitusääni: Muuta ilmoitusääntä.
• Ilmoitusvärinä: Valitse värinätapa ilmoituksia varten.
• Kosketusääni: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite toistamaan ääni, kun sovellukset tai
vaihtoehdot valitaan kosketusnäytössä.
102
Sovellukset ja ominaisuudet
Näyttö
Voit muuttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen näyttöasetuksia ja Sovellukset-näyttöä.
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö.
• Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
• Autom. pieni kirkkaus: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite säätämään automaattisesti
kirkkautta ympäristön valaistuksen mukaan.
• Näytön aikakatk.: Määritä, kuinka kauan Galaxy Watch Active2 -laite odottaa ennen näytön
taustavalon sammuttamista.
• Sovellus näkyy: Valitse aika, jonka mukaisesti viimeksi käytetty sovellus näytetään, kun
näyttö käynnistetään uudelleen sen sammuttamisen jälkeen.
• Taustan tyyli: Vaihda näytön taustakuvaa.
• Fontti: Vaihda fontin tyyppiä ja kokoa.
Lisäasetukset
Voit ottaa käyttöön Galaxy Watch Active2 -laitteen lisätoimintoja ja muuttaa ohjausasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lisäasetukset.
• Paina kotinäppäintä kaksi kertaa: Valitse sovellus tai toiminto, joka suoritetaan, kun Galaxy
Watch Active2 -laitteen kotinäppäintä painetaan kaksi kertaa.
• Kosketusreuna: Aseta Galaxy Watch Active2 -laitteen näyttö ohjattavaksi reunaa
pyyhkäisemällä.
• Aktivointiele: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite käynnistämään näyttö käyttäjän nostaessa
kättä, johon Galaxy Watch Active2 -laite on kiinnitetty.
103
Sovellukset ja ominaisuudet
• Kosketusaktivointi: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite käynnistämään näyttö, kun näyttöä
napautetaan.
• Vesilukitustila: Ota vesilukkotila käyttöön, ennen kuin menet veteen. Kosketusnäyttö,
aktivointieletoiminto ja kello aina käytössä -toiminto poistetaan käytöstä.
• Kosketusherkkyys: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite sallimaan kosketusnäytön käyttäminen
käsineet kädessä.
• Älä häiritse: Ota älä häiritse -tila käyttöön tai poista se käytöstä. Saapuvat puhelut
mykistetään eikä näyttö käynnisty, kun vastaanotetaan saapuvia puheluita. Lisäksi kaikki
ilmoitukset mykistetään hälytyksiä lukuun ottamatta, eikä näyttö käynnisty, kun ilmoituksia
vastaanotetaan.
• Teatteritila: Ota käyttöön teatteritila elokuvien katsomista varten. Saapuvat puhelut
mykistetään, eikä näyttö käynnisty, kun vastaanotetaan saapuvia puheluita. Lisäksi kaikki
ilmoitukset mykistetään hälytykset mukaan lukien, eikä näyttö käynnisty, kun ilmoituksia
vastaanotetaan. Aktivointieletoiminto ja Kello aina käytössä -toiminto poistetaan myös
käytöstä.
• Hyvää yötä -tila: Ota Hyvää yötä -tila käyttöön nukkumista varten. Saapuvat puhelut
mykistetään, eikä näyttö käynnisty, kun vastaanotetaan saapuvia puheluita. Lisäksi kaikki
ilmoitukset mykistetään hälytyksiä lukuun ottamatta, eikä näyttö käynnisty, kun ilmoituksia
vastaanotetaan. Aktivointieletoiminto ja Kello aina käytössä -toiminto poistetaan myös
käytöstä.
• Päiv. tiedotus: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite lähettämään päivittäiset tiedot, kun olet
herännyt ja ennen kuin alat nukkua, tai kahdesti päivän aikana haluaminasi ajankohtina.
• Muokkaa pika-asetuksia: Muokkaa Galaxy Watch Active2 -laitteen pikapaneelia.
• Näyttökuva: Ota näyttökuva pitämällä kotinäppäintä painettuna ja pyyhkäisemällä näytössä
oikealle.
104
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteydet
Bluetooth
Voit muodostaa yhteyden mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä. Voit myös yhdistää
Bluetooth-kuulokemikrofonin Galaxy Watch Active2 -laitteeseen ja kuunnella musiikkia tai käydä
puhelinkeskustelun.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-yhteydellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa).
Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth.
• Bluetooth: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• Bluetooth-ääni: Etsi Bluetooth-kuulokemikrofonit ja yhdistä ne Galaxy Watch Active2
-laitteeseen.
Matkap.verkot
Voit hallita verkkoja mukauttamalla asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Matkap.verkot.
Matkap.verkot ei ole näkyvissä Bluetooth-mallissa.
105
Sovellukset ja ominaisuudet
• Matkap.verkot:
– – Aut. päälle/pois: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite muodostamaan tai katkaisemaan
matkapuhelinverkkoyhteys automaattisesti sen mukaan, onko Galaxy Watch Active2
-laite yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä.
• Kun Galaxy Watch Active2 -laite yhdistetään matkapuhelinverkkoon Bluetoothtoiminnon avulla, Galaxy Watch Active2 -laitteen matkapuhelinverkkoyhteys
poistetaan käytöstä akkuvirran säästämistä varten. Tällöin Galaxy Watch Active2
-laite ei vastaanota Galaxy Watch Active2 -laitteen puhelinnumeroon saapuvia
viestejä ja puheluja.
• Galaxy Watch Active2 -laitteen matkapuhelinverkkoyhteys otetaan hetken
kuluttua käyttöön automaattisesti, jos Bluetooth-yhteyttä ei havaita. Tällöin voit
vastaanottaa Galaxy Watch Active2 -laitteen puhelinnumeroon saapuvat viestit ja
puhelut.
• Aut. päälle/pois ei ehkä ole käytettävissä, kun käytät Galaxy Watch Active2
-laitetta yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
– – Aina päällä: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite muodostamaan yhteys
matkapuhelinverkkoon.
Kun tämä asetus on käytössä, voit vastaanottaa saapuvat puhelut ja viestit Galaxy Watch
Active2 -laitteen ja mobiililaitteen puhelinnumeroihin.
Kun Aina päällä -asetus on käytössä, Galaxy Watch Active2 -laitteen akkuvirran
kulutus voi olla tavallista suurempaa.
– – Aina pois: Estä Galaxy Watch Active2 -laitetta muodostamasta yhteyttä
matkapuhelinverkkoon.
Kun tämä asetus on käytössä, et voi vastaanottaa saapuvia puheluja ja viestejä Galaxy
Watch Active2 -laitteen puhelinnumeroon. Jos Galaxy Watch Active2 -laite on yhdistetty
mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä, voit vastaanottaa saapuvat puhelut ja
ilmoitukset mobiililaitteen puhelinnumerosta.
• Mobiilidata: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa
matkapuhelinverkossa.
• Dataverkkovier.: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite käyttämään datayhteyttä verkkovierailun
aikana.
• Verkkotila: Valitse yhdistettävän verkon tyypiksi LTE tai 3G.
• Verkko-operaattorit: Etsi käytettävissä olevat verkot ja rekisteröi verkko manuaalisesti.
• Yhteyspisteiden nimet: Määritä yhteyspisteiden nimet (APN).
106
Sovellukset ja ominaisuudet
Wi-Fi
Voit muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon ottamalla Wi-Fi-toiminnon käyttöön.
Tämä toiminto on käytettävissä, kun Galaxy Watch Active2 -laitetta ei ole yhdistetty
mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi.
Napauta Wi-Fi ja valitse Automaattinen tai Aina käytössä sen mukaan, miten haluat
muodostaa Wi-Fi-verkkoyhteyden.
Jos valitset Automaattinen, Wi-Fi-verkkoyhteys katkaistaan automaattisesti, kun Galaxy
Watch Active2 -laite yhdistetään mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä. Jos valitset Aina
pois, voit käyttää Galaxy Watch Active2 -laitetta Bluetooth-yhteydellä siihen yhdistetyn
mobiililaitteen kautta sen sijaan, että käyttäisit Wi-Fi-verkkoa.
• Kun valitset Aina käytössä -vaihtoehdon, akun varaus kuluu tavallista nopeammin.
• Automaattinen-vaihtoehtoa ei näy etkä voi muodostaa Wi-Fi-verkkoyhteyttä
automaattisesti, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta yhdistämättä sitä
mobiililaitteeseen.
3
4
Napauta Wi-Fi-verkot ja valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake.
Napauta Yhdistä.
• Kun Galaxy Watch Active2 -laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran,
Galaxy Watch Active2 -laite muodostaa uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon
aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä salasanaa. Voit estää Galaxy Watch Active2
-laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon automaattisesti valitsemalla verkon
luettelosta ja napauttamalla Unohda.
• Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, käynnistä laitteen Wi-Fi-toiminto tai
langaton reititin uudelleen.
107
Sovellukset ja ominaisuudet
NFC
Voit käyttää NFC-toimintoa.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → NFC.
Galaxy Watch Active2 -laitteessa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele Galaxy Watch Active2
-laitetta huolellisesti, jotta NFC-antenni ei vahingoitu.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
Maksaminen NFC-toiminnon avulla
Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä
mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista
varten.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → NFC ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Kosketa Galaxy Watch Active2 -laitteen NFC-antennialueella NFC-kortinlukijaa.
Voit asettaa oletussovelluksen avaamalla Asetukset-näytön ja napauttamalla Yhteydet → NFC
→ Napauta ja maksa ja valitsemalla sitten sovelluksen.
Maksupalvelujen luettelossa ei ehkä ole kaikkia käytettävissä olevia maksusovelluksia.
NFC-antenni
108
Sovellukset ja ominaisuudet
Hälytykset
Voit asettaa Galaxy Watch Active2-laitteen värisemään, kun sen yhteys mobiililaitteeseen
katkeaa.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi Hälytykset-kytkin napauttamalla sitä.
Hälytykset ei ehkä ole käytettävissä, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta
yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
Lentotila
Tämä poistaa kaikki laitteen langattomat toiminnot käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä
toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lentotila ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja lentokoneen henkilökunnan ohjeita. Jos laitteen
käyttäminen on sallittua, käytä sitä aina lentotilassa.
Datankäyttö
Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Datankäyttö.
Datankäyttö ei ole näkyvissä Bluetooth-mallissa.
• Mobiilidata: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa
matkapuhelinverkossa.
• Datankäyttörajoitus: Aseta rajoitus mobiilidatan käytölle.
• Datankäyttöjakso: Aseta nollausväli datakäytön valvontaa varten.
• Alkamispäivä: Aseta datan käyttöjakson aloituspäivä.
• Käyttötiedot: Näytä datan käytön kokonaismäärä nykyisen jakson aikana.
Sijainti
Voit asettaa Galaxy Watch Active2 -laitteen sallimaan sovellusten käyttää nykyisiä sijaintitietojasi.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Sijainti.
Napauta kytkintä, jolloin toiminto aktivoituu, ja valitse sijaintitietojesi keräystapa.
109
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellukset
Asettelu
Valitse Sovellukset-näytön asettelu.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset → Asettelu.
• Pyörivä näkymä: Järjestä sovellukset ympyrän muotoon.
• Luettelonäkymä: Järjestä sovellukset luetteloksi.
Sov. järjestys
Voit valita, miten Sovellukset-näytön sovellukset järjestetään.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset → Sov. järjestys.
• Viimeisimmät ensin: Aseta viimeksi käytetyt sovellukset näytettäviksi ensimmäisinä.
• Mukautettu: Järjestä sovellukset haluamaasi järjestykseen.
Avaa sov. autom.
Voit asettaa sovelluksen käynnistymään automaattisesti asettamalla kohdistuksen siihen ilman
sen napauttamista.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset → Avaa sov. autom. ja aktivoi kytkin napauttamalla
sitä.
Käyttöoikeudet
Joidenkin sovellusten oikea toiminta edellyttää, että niillä on oikeus käyttää tietojasi, jotka ovat
Galaxy Watch Active2 -laitteessa. Voit tarkastella sovellusten käyttöoikeuksia sovelluskohtaisesti
ja muuttaa asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset → Käyttöoikeudet.
110
Sovellukset ja ominaisuudet
Viestit
Voit muuttaa viestitoiminnon asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset → Viestit.
• Viestit ei ole näkyvissä, kun käytät Bluetooth-mallia yhdistämättä sitä
mobiililaitteeseen.
• Jotkin asetukset eivät ole näkyvissä Bluetooth-yhteydellä varustetussa mallissa.
• Lähetä äänenä: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite lähettämään ääniviesti äänitiedostona.
• Estetyt numerot ja viestit: Näytä estetyt puhelinnumerot ja estetystä numerosta saapuneet
viestit.
Suojaus
Lukitse
Voit muuttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen suojausasetuksia. Kun käytät tätä toimintoa, Galaxy
Watch Active2 -laite voi lukkiutua automaattisesti, jos se ei tunnista liikettä tietyn ajan kuluessa.
Napauta Asetukset-näytössä Suojaus → Lukitse.
• Tyyppi: Valitse Galaxy Watch Active2 -laitteen lukitustapa.
• Käyttötarkoitus: Valitse, milloin lukitustoimintoa käytetään.
Tämän asetuksen näkyvyys määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
• Ohje: Näytä tietoja Galaxy Watch Active2 -laitteen lukitsemisesta.
111
Sovellukset ja ominaisuudet
Tili (Tili ja varmuuskopiointi)
Voit käyttää Galaxy Watch Active2 -laitteen eri toimintoja sen jälkeen, kun olet rekisteröinyt
Samsung-tilisi yhdistetyssä mobiililaitteessa. Tarkista rekisteröity Samsung-tilisi yhdistetyssä
mobiililaitteessa ja määritä mukautuspalvelutoiminto. Voit myös varmuuskopioida Galaxy Watch
Active2 -laitteessasi olevat tiedot Samsung Cloudiin, tai palauttaa Samsung Cloudiin tallennetut
Galaxy Watch Active2 -laitteen tiedot Galaxy Watch Active2 -laitteeseesi.
Napauta Asetukset-näytössä Tili tai Tili ja varmuuskopiointi.
• Samsung account: Kirjoita Samsung-tilisi tiedot sisäänkirjautumista varten, tai valitse
yhdistettyyn mobiililaitteeseesi rekisteröity Samsung-tili.
Kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen, voit
kirjoittaa Samsung-tilisi tiedot.
• Varmuuskopioi ja palauta: Varmuuskopioi Galaxy Watch Active2 -laitteeseesi tallennetut
tiedot Samsung Cloudiin, tai palauta tiedot Galaxy Watch Active2 -laitteeseen.
• Varmuuskopioi ja palauta on näkyvissä, kun käytät Galaxy Watch Active2
-laitettasi yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
• Jos käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta yhdistettynä mobiililaitteeseen,
varmuuskopioi ja palauta tiedot mobiililaitteessa käyttäen samaa Samsung-tiliä
kuin mobiililaitteessa. Lisätietoja on kohdassa Galaxy Watch Active2 -laitteessa
olevien tietojen hallinta.
• Mukautuspalvelu: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite tarjoamaan asianmukaista toimintoa
sijainnin ja tilanteen mukaan elämäntapakäytäntöjen analysoinnin jälkeen.
• Mukautuspalvelu ei ole käytettävissä, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta
yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
• Tämä toiminto on käytettävissä, kun Galaxy Watch Active2 -laite on yhdistetty
mobiililaitteeseen, joka tukee mukautuspalveluversiota 2.2 tai uudempaa.
Kun olet tehnyt sopimuksen mukautuspalvelun käytöstä, käynnistä
Asetukset-sovellus mobiililaitteessasi, napauta Tilit ja varmuuskopiointi
→ Tilit → Samsung account → Tietosuoja → Mukautuspalvelu ja aktivoi
Mukautuspalvelu-kytkin sitten napauttamalla sitä.
112
Sovellukset ja ominaisuudet
Helppokäytt.
Voit määrittää useita asetuksia, jotka lisäävät Galaxy Watch Active2 -laitteen helppokäyttöisyyttä.
Napauta Asetukset-näytössä Helppokäytt.
• Näytönlukija: Ota käyttöön Voice Assistant -toiminto, joka tuottaa äänipalautteet. Ohjeita
tämän toiminnon käyttöön saat napauttamalla Opetusohjelma.
• Näkyvyyteen liittyvät parann.: Mukauta asetuksia, jotka tekevät laitteen käytöstä
helpompaa näkörajoitteisille.
• Kuuloon liittyvät parannukset: Mukauta asetuksia, jotka tekevät laitteen käytöstä
helpompaa kuulorajoitteisille.
• Lisäasetukset: Määritä suoran käytön ja ilmoitustoimintojen asetukset.
Yleiset
Syöttö
Voit muuttaa tekstinsyötön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yleiset → Syöttö.
• Oletusnäppäimistö: Tarkista merkkien kirjoittamisessa käytettävä oletusnäppäimistö.
• Näppäimistön asetukset: Määritä Samsung-näppäimistön asetukset.
Teksti puheeksi
Voit muuttaa teksti puheeksi -toimintojen asetuksia, kuten kieltä ja nopeutta.
Napauta Asetukset-näytössä Yleiset → Teksti puheeksi.
• Kieli: Valitse käytettävä kieli.
• Puhenopeus: Määritä lukemisnopeus.
• Lue ilmoitukset ääneen: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite lukemaan Galaxy Watch Active2
-laitteella vastaanotettu ilmoitus ääneen. Voit kuitenkin kuulla äänen vain yhdistetyn
Bluetooth-kuulokemikrofonin kautta.
• Hae päivityksiä: Päivitä tuetut äänen kielet.
113
Sovellukset ja ominaisuudet
Päivä ja aika
Voit määrittää päivämäärän ja kellonajan manuaalisesti.
Napauta Asetukset-näytössä Yleiset → Päivä ja aika.
Päivä ja aika näkyvät vain, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta yhdistämättä sitä
mobiililaitteeseen.
• Automaattinen: Aseta verkon tai GPS:n tarjoama aikavyöhyke käytettäväksi, kun matkustat
eri aikavyöhykkeelle.
• Aseta päiväm.: Aseta päivämäärä manuaalisesti.
• Aseta aika: Aseta kellonaika manuaalisesti.
• Valitse aikav.: Valitse aikavyöhyke manuaalisesti.
• Käytä 24 tunnin muotoa: Näytä aika 24-tuntisena.
Kieli
Valitse Galaxy Watch Active2 -laitteessa käytettävä kieli.
Napauta Asetukset-näytössä Yleiset → Kieli.
Kieli on käytettävissä vain, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta yhdistämättä sitä
mobiililaitteeseen.
Nollaa
Voit poistaa kaikki Galaxy Watch Active2 -laitteessa olevat tiedot.
Napauta Asetukset-näytössä Yleiset → Nollaa.
Päivitä kellon ohjelmisto
Voit päivittää Galaxy Watch Active2 -laitteeseen uusimman ohjelmiston.
Napauta Asetukset-näytössä Yleiset → Päivitä kellon ohjelmisto.
Päivitä kellon ohjelmisto -toiminto on näkyvissä vain, kun käytät Galaxy Watch Active2
-laitetta yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
114
Sovellukset ja ominaisuudet
Akku
Voit valita Galaxy Watch Active2 -laitteen akkutilan. Tiettyjen akkutilojen avulla voit vähentää
akun kulutusta ja käyttää Galaxy Watch Active2 -laitettasi huomattavasti tavallista kauemmin.
Napauta Asetukset-näytössä Akku.
• Normaali: Valitse tämä, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta normaaliin tapaan. Voit
käyttää kaikkia Galaxy Watch Active2 -laitteen ominaisuuksia.
• Virransäästö: Valitse tämä, kun otat virransäästötilan käyttöön. Näyttää värit näytössä
harmaasävyinä, ja jotkin toiminnot ovat rajoitettuja akun varauksen kulumisen vähentämistä
varten. Lisätietoja on kohdassa Virransäästötila.
• Vain kello: Näytössä näkyy vain kello, ja kaikki muut toiminnot ovat poissa käytöstä akun
varauksen kulumisen vähentämistä varten. Saat kellon näkyviin painamalla kotinäppäintä.
Voit poistaa Vain kello -tilan käytöstä pitämällä kotinäppäintä painettuna kolme sekuntia.
Optimoi akku
Voit pidentää akun käyttöaikaa sulkemalla taustalla suoritettavat ohjelmat ja poistamalla paljon
virtaa kuluttavat asetukset käytöstä.
Napauta Asetukset-näytössä Akku → Optimoi akku.
Kellon tiedot
Näytä Galaxy Watch Active2 -laitteen lisätiedot.
Napauta Asetukset-näytössä Kellon tiedot.
• Laite: Tarkastele Galaxy Watch Active2 -laitteen tietoja, kuten Wi-Fi-verkon MAC-osoitetta,
Bluetooth-osoitetta ja sarjanumeroa.
• Lakis. tiedot: Näytä laitteeseen liittyvät oikeudelliset tiedot, kuten avoimen lähdekoodin
käyttöoikeussopimus. Voit myös asettaa Galaxy Watch Active2 -laitteen lähettämään
vianmääritys- ja käyttötietonsa Samsungille automaattisesti.
• Ohjelmistot: Tarkastele Galaxy Watch Active2 -laitteen ohjelmistoa ja suojaustilaa.
• Akku: Tarkastele Galaxy Watch Active2 -laitteen akun tietoja.
115
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhdistä uuteen puhelimeen
Voit yhdistää Galaxy Watch Active2 -laitteen uuteen mobiililaitteeseen. Galaxy Watch Active2
-laite voi muodostaa yhteyden toiseen mobiililaitteeseen, kun se on suorittanut kevyen
asetusten palautuksen, jossa poistetaan tiedot mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja lukuun
ottamatta.
Napauta Asetukset-näytössä Yhdistä uuteen puhelimeen.
Yhdistä uuteen puhelimeen on näkyvissä vain, kun Galaxy Watch Active2 -laite on
yhdistetty mobiililaitteeseen.
Yhdistä puhelimeen
Voit muodostaa yhteyden mobiililaitteeseen, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta
yksinään. Voit valita, palautetaanko Galaxy Watch Active2 -laitteen tiedot, jotka on tallennettu
mobiililaitteeseen.
Napauta Asetukset-näytössä Yhdistä puhelimeen.
•
: Yhdistä Galaxy Watch Active2 -laite mobiililaitteeseen ja synkronoi Galaxy Watch
Active2 -laitteeseen tallennetut terveystiedot, asetusarvot ja yhteystiedot.
•
: Yhdistä Galaxy Watch Active2 -laite mobiililaitteeseen, kun kaikki Galaxy Watch Active2
-laitteeseen tallennetut tiedot on palautettu tehdasasetuksiin.
Yhdistä puhelimeen on näkyvissä vain, kun käytät Galaxy Watch Active2 -laitetta
yhdistämättä sitä mobiililaitteeseen.
116
Galaxy Wearable -sovellus
Esittely
Kun haluat yhdistää Galaxy Watch Active2 -laitteen mobiililaitteeseen, sinun on asennettava
Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteeseen. Voit tarkistaa Galaxy Watch Active2 -laitteen tilan ja
ladata suositellut kellotaulut ja sovellukset. Voit myös mukauttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen
eri asetuksia, kuten ilmoitusasetuksia.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi.
Yhdistetyn mobiililaitteen tyypin mukaan voi olla, etteivät jotkin ominaisuudet ole
käytettävissä.
Vaihda kellotaulu tai
mukauta sitä.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Suositellut kellotaulut
ja sovellukset
Galaxy Watch
Active2 -laitteen
tila
Mukauta Galaxy
Watch Active2
-laitteesi
asetuksia ja
käynnistä
toimintoja, joita
voidaan käyttää
yhdistämällä
Galaxy Watch
Active2 -laite.
Koti
Kellotaulut
117
Etsi
Galaxy Wearable -sovellus
Napauta
ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
• Lisää uusi laite: Katkaise laitteen yhteys yhdistettynä olevaan mobiililaitteeseen ja yhdistä
uusi laite. Valitse laitteesi näytössä tai napauta Minun ei ole täällä, jos et löydä laitettasi, ja
yhdistä siten uusi laite noudattamalla näytön ohjeita.
• Katkaise: Katkaise Galaxy Watch Active2 -laitteen yhteys yhdistettynä olevaan
mobiililaitteeseen.
• Autom. vaihto: Galaxy Watch Active2 -laite muodostaa edelleen automaattisesti yhteyden
mobiililaitteeseen, jos olet pukenut sen ranteeseesi.
Autom. vaihto on näkyvissä vain, kun vähintään kolme automaattista
vaihtotoimintoa tukevaa laitetta on liitetty mobiililaitteen pariksi.
• Laitteiden hallinta: Hallitse mobiililaitteeseesi yhdistettyjä laitteita. Jos haluat katkaista
laitteen yhteyden mobiililaitteeseesi, valitse laite ja napauta Poista.
Laitteiden hallinta on näkyvissä vain, kun vähintään kolme laitetta on liitetty
mobiililaitteesi pariksi.
• Sovellusilmoitukset: Muuta Galaxy Wearable -sovelluksen sovellusilmoitusasetuksia
mobiililaitteessa.
• Ota meihin yhteyttä: Samsung Members tarjoaa asiakkaille tukipalveluja, kuten
laiteongelmien vianmääritystä, ja sallii käyttäjien lähettää kysymyksiä ja virheraportteja.
Voit myös jakaa tietoja muiden Galaxy-käyttäjien yhteisön jäsenten kanssa tai tarkastella
uusimpia Galaxy-uutisia ja -vihjeitä. Samsung Members -sovelluksen avulla voit ratkaista
ongelmia, joihin voit törmätä laitteen käytön aikana.
Ota meihin yhteyttä -vaihtoehdon käyttömahdollisuus määräytyy alueen,
palveluntarjoajan tai laitemallin Samsung Members -sovelluksen tuen mukaan.
• Tietoja Galaxy Wearablesta: Voit näyttää Galaxy Wearable -sovelluksen tiedot.
118
Galaxy Wearable -sovellus
Koti
Esittely
Voit tarkastella Galaxy Watch Active2 -laitteen tilaa ja mukauttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen
asetuksia. Voit myös käynnistää käteviä sovelluksia yhdistämällä Galaxy Watch Active2 -laitteen.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti.
Maksu
Voit suorittaa maksuja kätevästi Samsung Pay -sovelluksella käyttämällä mobiilimaksupalvelua.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Avaa Samsung Pay.
Tämän vaihtoehdon saatavuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Ilmoitukset
Voit muuttaa ilmoitustoiminnon asetuksia. Voit saada ilmoituksen eri tapahtumista, kuten
mobiililaitteeseen tulleista uusista viesteistä.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessa, napauta Koti → Ilmoitukset, aktivoi
kytkin napauttamalla sitä ja aktivoi sitten kohteet.
• Sovellukset, joista ilmoituksia: Valitse mobiililaitteen sovellukset, jotka lähettävät
ilmoituksia Galaxy Watch Active2 -laitteeseen.
• Näytä vain käytettäessä: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite näyttämään ilmoitukset vain,
kun se on puettuna päällesi.
• Näytä, kun puhelin on käytössä: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite näyttämään ilmoitukset
mobiililaitteen käytön aikana.
• Ilmoitusten lisäasetukset: Määritä ilmoituksiin liittyvät lisäominaisuudet.
119
Galaxy Wearable -sovellus
Sovellukset
Voit mukauttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen Sovellukset-näyttöä. Voit myös muuttaa
sovellusten automaattisen käynnistyksen asetuksia.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Sovellukset.
Sovellusten järjestyksen muuttaminen
1
2
3
Napauta Sov. järjestys → Mukautettu.
Siirry muokkausnäyttöön napauttamalla Järjestä uudelleen ja pyyhkäisemällä näytössä
vasemmalle tai oikealle.
Kosketa sovellusta jonkin aikaa, vedä se haluamaasi paikkaan ja napauta sitten Tallenna.
Jos valitset Sov. järjestys → Viimeisimmät ensin, viimeksi käytetyt sovellukset näkyvät
automaattisesti ensimmäisinä Galaxy Watch Active2 -laitteen Sovellukset-näytössä.
Sovelluksen käynnistäminen automaattisesti
Voit asettaa sovelluksen käynnistymään automaattisesti Galaxy Watch Active2 -laitteessasi
asettamalla kohdistuksen sovellukseen ilman sen napauttamista.
Aktivoi Avaa sov. autom. -kytkin napauttamalla sitä.
Sovellusten asennuksen poistaminen
Napauta Sovellusten hallinta, napauta , valitse sovellus, jonka haluat poistaa Galaxy Watch
Active2 -laitteesta ja napauta sitten Poista asennus.
Sovellusten piilottaminen
Voit piilottaa sovelluksen niin, ettei sitä näy Galaxy Watch Active2 -laitteen Sovellukset-näytössä.
Napauta Sovellusten hallinta, napauta
napauta sitten Tallenna.
niiden sovellusten vieressä, jotka haluat piilottaa, ja
Sovellus näkyy Piilotetut sovellukset -kohdassa, mutta ei Galaxy Watch Active2 -laitteen
Sovellukset-näytössä.
120
Galaxy Wearable -sovellus
Sovellusten piilottamisen poistaminen
Napauta Sovellusten hallinta, napauta
napauta sitten Tallenna.
niiden sovellusten vieressä, jotka haluat näyttää, ja
Sovellus katoaa Piilotetut sovellukset -kohdasta ja tulee näkyviin Galaxy Watch Active2 -laitteen
Sovellukset-näyttöön.
Sovellusten mukauttaminen
Voit mukauttaa sovellukseen liittyviä perusasetuksia napauttamalla sovelluksen
-kuvaketta.
Pienoisohjelmat
Voit mukauttaa Galaxy Watch Active2 -laitteessa olevia pienoisohjelmia. Voit myös muuttaa
pienoisohjelmien järjestystä.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Pienoisohjelmat.
Pienoisohjelmien lisääminen tai poistaminen
Kun haluat poistaa pienoisohjelman, napauta sen -kuvaketta, ja jos haluat lisätä
pienoisohjelman, napauta sen -kuvaketta ja napauta TALLENNA.
Pienoisohjelma lisätään Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tai poistetaan siitä.
Pienoisohjelmien järjestyksen muuttaminen
Napauta pienoisohjelman vieressä olevaa -kuvaketta, siirrä se haluamaasi paikkaan ja napauta
sitten TALLENNA.
Pienoisohjelman paikka Galaxy Watch Active2 -laitteessa vaihtuu.
Ääni ja värinä
Voit muuttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen ääni- ja värinäasetuksia.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Ääni ja värinä.
• Äänitila: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite käyttämään äänitilaa, äänetöntä tilaa tai
värinätilaa.
• Värinä ja ääni: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite värisemään ja soittamaan soittoääni
puhelujen ja ilmoitusten saapuessa.
121
Galaxy Wearable -sovellus
• Äänenvoimakkuus: Säädä Galaxy Watch Active2 -laitteen äänenvoimakkuutta.
Kun Voice Assistant -toiminto on käytössä, voit säätää myös
helppokäyttöisyystoiminnon äänenvoimakkuutta.
• Värinän voimakkuus: Säädä värinähälytyksen voimakkuutta.
• Pitkä värinä: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite värisemään pitkään puhelujen ja ilmoitusten
saapuessa.
• Soittoääni: Muuta soittoääntä.
• Soittoäänen värinä: Valitse värinätapa saapuvia puheluja varten.
• Ilmoitusääni: Muuta ilmoitusääntä.
• Ilmoitusvärinä: Valitse värinätapa ilmoituksia varten.
• Kosketusääni: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite toistamaan ääni, kun sovellukset tai
vaihtoehdot valitaan kosketusnäytössä.
Näyttö
Voit muuttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen näyttöasetuksia ja Sovellukset-näyttöä.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Näyttö.
• Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
• Autom. pieni kirkkaus: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite säätämään automaattisesti
kirkkautta ympäristön valaistuksen mukaan.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kuinka kauan Galaxy Watch Active2 -laite odottaa ennen
näytön taustavalon sammuttamista.
• Sovellus näkyy: Valitse aika, jonka mukaisesti viimeksi käytetty sovellus näytetään, kun
näyttö käynnistetään uudelleen sen sammuttamisen jälkeen.
• Taustan tyyli: Vaihda näytön taustakuvaa.
122
Galaxy Wearable -sovellus
Lisäasetukset
Voit ottaa käyttöön Galaxy Watch Active2 -laitteen lisätoimintoja ja muuttaa ohjausasetuksia.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Lisäasetukset.
• Paina kotinäppäintä kaksi kertaa: Valitse sovellus tai toiminto, joka suoritetaan, kun Galaxy
Watch Active2 -laitteen kotinäppäintä painetaan kaksi kertaa.
• Kosketuslevy: Aseta Galaxy Watch Active2 -laitteen näyttö ohjattavaksi reunaa
pyyhkäisemällä.
• Aktivointiele: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite käynnistämään näyttö käyttäjän nostaessa
kättä, johon Galaxy Watch Active2 -laite on kiinnitetty.
• Kosketusaktivointi: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite käynnistämään näyttö, kun näyttöä
napautetaan.
• Vesilukitustila: Ota vesilukkotila käyttöön, ennen kuin menet veteen. Kosketusnäyttö,
aktivointieletoiminto ja kello aina käytössä -toiminto poistetaan käytöstä.
• Kosketusherkkyys: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite sallimaan kosketusnäytön käyttäminen
käsineet kädessä.
• Älä häiritse: Ota älä häiritse -tila käyttöön tai poista se käytöstä. Saapuvat puhelut
mykistetään, eikä näyttö käynnisty, kun vastaanotetaan saapuvia puheluita. Lisäksi kaikki
ilmoitukset mykistetään hälytyksiä lukuun ottamatta, eikä näyttö käynnisty, kun ilmoituksia
vastaanotetaan.
• Teatteritila: Ota käyttöön teatteritila elokuvien katsomista varten. Saapuvat puhelut
mykistetään, eikä näyttö käynnisty, kun vastaanotetaan saapuvia puheluita. Lisäksi kaikki
ilmoitukset mykistetään hälytykset mukaan lukien, eikä näyttö käynnisty, kun ilmoituksia
vastaanotetaan. Aktivointieletoiminto ja Kello aina käytössä -toiminto poistetaan myös
käytöstä.
• Hyvää yötä -tila: Ota Hyvää yötä -tila käyttöön nukkumista varten. Saapuvat puhelut
mykistetään, eikä näyttö käynnisty, kun vastaanotetaan saapuvia puheluita. Lisäksi kaikki
ilmoitukset mykistetään hälytyksiä lukuun ottamatta, eikä näyttö käynnisty, kun ilmoituksia
vastaanotetaan. Aktivointieletoiminto ja Kello aina käytössä -toiminto poistetaan myös
käytöstä.
• Muokkaa pika-asetuksia: Muokkaa Galaxy Watch Active2 -laitteen pikapaneelia.
• Näyttökuva: Ota näyttökuva pitämällä kotinäppäintä painettuna ja pyyhkäisemällä näytössä
oikealle.
123
Galaxy Wearable -sovellus
Lisää sisältöä kelloon
Voit siirtää tallennettuja ääni- tai kuvatiedostoja mobiililaitteesta Galaxy Watch Active2
-laitteeseen manuaalisesti tai automaattisesti.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessa ja napauta Koti → Lisää sisältöä kelloon.
• Musiikki
– – Lisää kappaleita: Valitse äänitiedostot ja lähetä ne manuaalisesti mobiililaitteesta Galaxy
Watch Active2 -laitteeseen.
– – Autom. synkronointi: Aseta laite synkronoimaan viimeksi lisätyt äänitiedostot Galaxy
Watch Active2 -laitteen kanssa, kun sen akkuvirtaa on jäljellä yli 15 %.
Jos Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot vievät
tilaa yli yhden gigatavun, se poistaa ensimmäisenä lisätystä tiedostosta alkaen
musiikkitiedostoja, joita ei ole asetettu suosikeiksi.
– – Synkr. soittolistat: Valitse soittolista, joka synkronoidaan Galaxy Watch Active2 -laitteen
kanssa.
Synkr. soittolistat on käytettävissä vain, kun Samsung Music -sovellus on asennettu
mobiililaitteeseen, ja se aktivoidaan, kun Autom. synkronointi -toiminto otetaan
käyttöön.
• Kuvat
– – Lähetä kuvat: Valitse kuvat ja lähetä ne manuaalisesti mobiililaitteesta Galaxy Watch
Active2 -laitteeseen.
– – Autom. synkronointi: Aseta laite synkronoimaan kuvat Galaxy Watch Active2 -laitteen
kanssa, kun sen akkuvirtaa on jäljellä yli 15 %.
– – Kuvarajoitus: Valitse kuvien määrä, joka lähetetään Galaxy Watch Active2 -laitteeseesi
mobiililaitteestasi.
– – Synkronoitavat albumit: Valitse kuva-albumi, joka synkronoidaan Galaxy Watch Active2
-laitteen kanssa.
Lähetä hätäpyyntöjä
Voit asettaa Galaxy Watch Active2 -laitteen lähettämään hätäviestin aiemmin rekisteröidylle
yhteyshenkilölle, kun Galaxy Watch Active2 -laitteen kotinäppäintä painetaan kolme kertaa
nopeasti peräkkäin. Voit myös asettaa sen soittamaan automaattisesti hätäyhteyshenkilöillesi.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi, napauta Koti → Lähetä hätäpyyntöjä
ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä. Lisätietoja on kohdassa Hätäviestit.
124
Galaxy Wearable -sovellus
Etsi kelloni
Voit hallita Galaxy Watch Active2 -laitetta etäyhteydellä, jos se katoaa.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Etsi kelloni.
Rekisteröi Samsung-tilisi yhdistettyyn mobiililaitteeseen, jotta voit käyttää tätä
toimintoa.
• Hae sijainti: Tarkista, missä Galaxy Watch Active2 -laite sijaitsee.
• Määritä suojaus:
– – Etälukitus: Lukitse Galaxy Watch Active2 -laite etäyhteydellä niin, ettei sitä voi käyttää
luvattomasti. Voit käyttää tätä toimintoa, kun mobiililaitteesi on yhdistetty Galaxy Watch
Active2 -laitteeseen Bluetooth- tai etäyhteydellä. Kun Galaxy Watch Active2 -laite on
lukittu, yhdistä mobiililaite Galaxy Watch Active2 -laitteeseen Bluetooth-yhteydellä.
Lukitus poistuu käytöstä automaattisesti.
– – Nollaa kello: Poista kaikki Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tallennetut henkilökohtaiset
tiedot etäyhteydellä. Kun Galaxy Watch Active2 -laitteen tehdasasetukset on palautettu,
et voi palauttaa tietoja etkä käyttää Etsi kelloni -toimintoa.
– – Uud.aktivoinnin lukitus: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite vaatimaan Samsung-tilisi
tietoja, kun laitteen tehdasasetukset on palautettu. Tämä estää muita käyttämästä Galaxy
Watch Active2 -laitteeseesi tallennettuja henkilökohtaisia tietoja Galaxy Watch Active2
-laitteellasi, jos se katoaa tai varastetaan.
Matkapuhelinverkot
Voit käyttää monia muita palveluja matkapuhelinverkon kautta, kun olet ottanut sen käyttöön
Galaxy Watch Active2 -laitteessa.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Matkapuhelinverkot.
Matkapuhelinverkot ei ole näkyvissä Bluetooth-mallissa.
125
Galaxy Wearable -sovellus
Yleiset
Voit mukauttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen teksti puheeksi -kieliasetuksia tai nollata Galaxy
Watch Active2 -laitteen.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Yleiset.
• Kielet: Valitse Galaxy Watch Active2 -laitteen teksti puheeksi -kieli ja lataa käytettävissä oleva
kieli.
• Puhenopeus: Säädä puhenopeutta.
• Palauta: Palauta yhdistetyn Galaxy Watch Active2 -laitteen tehdasasetukset.
Helppokäytt.
Voit määrittää useita asetuksia, jotka lisäävät Galaxy Watch Active2 -laitteen helppokäyttöisyyttä.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Helppokäytt.
• Näytönlukija: Ota käyttöön Voice Assistant -toiminto, joka tuottaa äänipalautteet. Ohjeita
tämän toiminnon käyttöön saat napauttamalla Opetusohjelma.
• Näkyvyyteen liittyvät parann.: Mukauta asetuksia, jotka tekevät laitteen käytöstä
helpompaa näkörajoitteisille.
• Kuuloon liittyvät parannukset: Mukauta asetuksia, jotka tekevät laitteen käytöstä
helpompaa kuulorajoitteisille.
• Lisäasetukset: Määritä suoran käytön ja ilmoitustoimintojen asetukset.
Samsung Pay
Voit suorittaa maksuja kätevästi ja turvallisesti käyttämällä mobiilimaksupalvelua.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Samsung Pay.
Tämän vaihtoehdon saatavuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
126
Galaxy Wearable -sovellus
Tili ja varmuuskopiointi
Voit rekisteröidä Samsung-tilisi, kirjautua sisään ja varmuuskopioida tai palauttaa Galaxy Watch
Active2 -laitteen tiedot Samsung Cloud ‑palvelun avulla. Voit myös muodostaa etäyhteyden
Galaxy Watch Active2 -laitteeseen Samsung-tilisi avulla.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Tili ja
varmuuskopiointi.
• Samsung account: Lisää Samsung-tilisi käytettäväksi Galaxy Watch Active2 -laitteen kanssa.
• Varmuuskopioi ja palauta: Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset
suojattuina Galaxy Watch Active2 -laitteessa. Voit varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi
ja käyttää niitä myöhemmin. Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen edellyttää
kirjautumista Samsung-tiliin. Lisätietoja on kohdassa Galaxy Watch Active2 -laitteessa
olevien tietojen hallinta.
• Etäyhteys: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite muodostamaan etäyhteys matkapuhelintai Wi-Fi-verkkoon, kun laitteiden välinen Bluetooth-yhteys ei ole käytettävissä. Tämän
toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille.
Varmuuskopioi tietosi säännöllisesti turvalliseen sijaintiin, kuten Samsung Cloud
-palveluun tai tietokoneeseen, jotta voit palauttaa tiedot, jos tietoja vioittuu tai katoaa tai
tehdasasetukset palautetaan vahingossa.
Galaxy Watch Active2 -laitteessa olevien tietojen hallinta
Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset suojattuina Galaxy Watch Active2
-laitteessa. Voit varmuuskopioida henkilökohtaiset tiedot ja käyttää niitä myöhemmin sekä
varmuuskopioida Galaxy Watch Active2 -laitteessa olevat tiedot automaattisesti, jolloin voit
käyttää niitä muissa laitteissa milloin haluat.
• Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja ja kuvia ei
varmuuskopioida.
• Samsung Health -sovellusta varten Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tallennetaan
vain 28 edeltävän päivän tiedot. Jos haluat tarkastella tallennettuja tietoja, jotka
ovat vanhempia kuin 28 päivää, asenna Samsung Health -sovellus yhdistettyyn
mobiililaitteeseen ja varmuuskopioi tiedot automaattisesti.
127
Galaxy Wearable -sovellus
Tietojen varmuuskopiointi
1
2
3
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Tili ja
varmuuskopiointi.
Napauta Varmuuskopioi ja palauta → Varmuusk. tiedot.
Valitse kohteet, jotka haluat varmuuskopioida, ja napauta Varmuuskopioi.
Galaxy Watch Active2 -laitteen tiedot varmuuskopioidaan Samsung Cloudiin.
Tietojen palauttaminen
1
2
3
4
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Tili ja
varmuuskopiointi.
Napauta Varmuuskopioi ja palauta → Palauta tiedot.
Napauta
ja valitse laite, jonka tiedot palautetaan.
Valitse palautettavat kohteet ja napauta Palauta.
Varmuuskopioidut tiedot palautetaan Galaxy Watch Active2 -laitteeseen.
Tietojen varmuuskopiointi automaattisesti
1
2
3
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Tili ja
varmuuskopiointi.
Napauta Varmuuskopioi ja palauta → Varmuusk. tiedot.
Aktivoi Automaattinen varmuuskopiointi -kytkin napauttamalla sitä.
128
Galaxy Wearable -sovellus
Synkronoi puhelimen asetukset
Voit muuttaa Galaxy Watch Active2 -laitteesi ja yhdistetyn mobiililaitteen synkronointiasetuksia.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Synkronoi
puhelimen asetukset.
Jotkin mobiililaitteet eivät ehkä tue Synkronoi puhelimen asetukset -toimintoa tai
joitakin tämän toiminnon asetuksia.
• Synkronoi Älä häiritse: Aseta Galaxy Watch Active2 -laitteesi ja siihen liitetyn mobiililaitteen
Älä häiritse -asetukset synkronoitaviksi.
• Synkronoi Wi-Fi-verkot: Määritä, että mobiililaitteeseen tallennettu Wi-Fi-luettelo
synkronoidaan automaattisesti Galaxy Watch Active2 -laitteen kanssa.
Kellon ohjelmiston päivitys
Uusin ohjelmisto voidaan päivittää Galaxy Watch Active2 -laitteeseen suoraan firmware over-theair (FOTA) -palvelun avulla. Voit myös muuttaa päivitysasetuksia.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Kellon ohjelmiston
päivitys.
• Lataa ja asenna: Tarkista ja asenna päivitykset manuaalisesti.
• Lataa automaattisesti Wi-Fillä: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite lataamaan päivitykset
automaattisesti, kun yhteys Wi-Fi-verkkoon on olemassa.
Vihjeitä ja käyttöopas
Tarkastele Galaxy Watch Active2 -laitteen perustoimintoja tai käyttövihjeitä ja käyttöopasta. Voit
käyttää myös monia muita palveluja matkapuhelinverkon kautta, kun olet ottanut sen käyttöön
Galaxy Watch Active2 -laitteessa.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Vihjeitä ja
käyttöopas.
• Hyödynnä kelloasi paremmin: Tarkastele Galaxy Watch Active2 -laitteesi käyttövihjeitä.
• Käyttöopas: Tarkastele tietoja Galaxy Watch Active2 -laitteesi käytöstä.
• Matkapuhelinverkon määritys: Ota matkapuhelinverkko käyttöön Galaxy Watch Active2
-laitteessasi.
Matkapuhelinverkon määritys ei ole näkyvissä Bluetooth-mallissa.
129
Galaxy Wearable -sovellus
Kellon tiedot
Voit tarkastella Galaxy Watch Active2 -laitteen tilaa ja muita tietoja.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Koti → Kellon tiedot.
• Akku: Tarkista akun jäljellä oleva varaus ja käyttöaika ja ota virransäästötila käyttöön.
Odotettavissa oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta
loppuu. Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen
mukaan.
• Tallennustila: Voit tarkistaa käytössä olevan ja vapaan muistin määrän. Voit poistaa
tarpeettomat tiedostot napauttamalla Tyhjennä nyt.
Todellinen käytettävissä olevan sisäisen muistin määrä on pienempi kuin ilmoitettu
määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
• RAM: Voit tarkistaa käytössä olevan ja vapaan RAM-muistin määrän. Jos haluat nopeuttaa
Galaxy Watch Active2 -laitteen toimintaa, voit vähentää käytettävän RAM-muistin määrää
valitsemalla sovelluksia sovellusten luettelosta ja napauttamalla Tyhjennä nyt.
• Laite: Tarkastele Galaxy Watch Active2 -laitteen eri tietoja, kuten Wi-Fi-verkon MAC-osoitetta,
Bluetooth-osoitetta ja sarjanumeroa.
• Lakisääteiset tiedot: Tarkastele laitteeseen liittyviä oikeudellisia tietoja, kuten avoimen
lähdekoodin käyttöoikeussopimusta. Voit myös asettaa Galaxy Watch Active2 -laitteen
lähettämään vianmääritys- ja käyttötietonsa Samsungille automaattisesti.
• Ohjelmiston tiedot: Tarkastele Galaxy Watch Active2 -laitteen ohjelmistoa ja suojaustilaa.
• Akun tiedot: Tarkastele Galaxy Watch Active2 -laitteen akun tietoja.
• Tuntemattomien sovellusten asentaminen: Aseta Galaxy Watch Active2 -laite sallimaan
sovellusten asentaminen tuntemattomista lähteistä.
130
Galaxy Wearable -sovellus
Kellotaulut
Voit muuttaa Kello-näytössä näkyvän kellon tyyppiä.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Kellotaulut. Valitse sitten
luokka ja valitse haluamasi kellotaulu. Valitsemaasi kellotaulu ladataan Kello-näyttöön tai
käytetään siinä.
Napauttamalla Mukauta voit muuttaa taustaa ja määrittää kellotaulussa näkyvät kohteet.
Oman tyylin kellonäyttöjen tekeminen
Voit muuttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen kellotaulun kuviokuvaksi, jossa käytetään
ottamastasi valokuvasta poimittua väriyhdistelmää. Voit sovittaa Galaxy Watch Active2 -laitteen
kellotaulun haluamallasi tavalla.
Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin Samsung- tai Android-laitteissa.
1
2
3
4
5
6
7
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Kellotaulut.
Napauta Omat kellotaulut ja valitse Oma tyyli.
Napauta Mukauta → Kamera.
Jos haluat valita mobiililaitteeseesi tallennetun valokuvan, napauta Galleria.
Ota valokuva napauttamalla
ja napauta sitten OK.
Vedä pyöreä kehys valokuvan päälle siihen kohtaan, jossa haluamasi värikokoelma on.
Voit muuttaa pyöreän kehyksen kokoa vetämällä kehyksen kulmasta.
Valitse kuviotyyppi ja napauta Valmis.
Napauta Tallenna.
Galaxy Watch Active2 -laitteen kellotaulu vaihtuu Oma tyyli -kellotauluksi.
131
Galaxy Wearable -sovellus
Tietoja
Voit ladata suositellut kellotaulut ja sovellukset Galaxy Store -palvelusta.
Käynnistä Galaxy Wearable -sovellus mobiililaitteessasi ja napauta Tietoja.
Lataa haluamasi kellotaulut ja sovellukset. Voit tuoda näkyviin lisää kellotauluja ja sovelluksia
napauttamalla Näytä lisää.
132
Galaxy Watch Active2 -laitteen
käyttäminen
Esittely
Galaxy Watch Active2 -laitteen kätevien toimintojen avulla voit lisätä päivittäistä mukavuutta
ja hallita terveyttäsi. Galaxy Watch Active2 -laitteen mukautuspalvelu lisäksi analysoi
käyttötottumuksiasi ja -tilaasi ja tarjoaa niiden perusteella palveluja ja tietoja sijaintisi ja
olinpaikkasi mukaan.
Hyödynnä Galaxy Watch Active2 -laitteen monia ominaisuuksia.
Henkilökohtaisen terveysvalmentajan
käyttäminen
Voit huolehtia terveydestäsi Galaxy Watch Active2 -laitteen avulla. Sykemittarin anturi mittaa
sykettäsi ja analysoi stressitasosi ja unirytmisi. Voit myös hallita henkilökohtaisia terveystietojasi
antamiesi profiilitietojen pohjalta.
Voit käyttää monia muita harjoituksia ja terveydenhallintaominaisuuksia, kun käytät
Galaxy Watch Active2 -laitetta mobiililaitteeseen yhdistettynä.
Päivittäisen aktiivisuustavoitteen saavuttaminen
Voit tarkistaa päivittäisen aktiivisuustavoitteen, joka perustuu kulutettujen kalorien, liikunta-ajan
tai aktiivisuusajan tavoitteisiisi, ja myös antamasi profiilin yhdellä silmäyksellä.
Voit tarkistaa päivittäisen tavoitteesi yhdellä silmäyksellä päivittäisestä aktiivisuuskaaviosta
Päivittäinen aktiviteetti -pienoisohjelmassa tai Samsung Health -sovelluksessa. Näiden tietojen
avulla voit seurata terveyttäsi, lisätä aktiivisuuttasi ja siten luoda tasapainoisen päivittäisrutiinin
terveytesi parantamista varten.
Lisätietoja on kohdassa Päivittäinen aktiviteetti.
133
Galaxy Watch Active2 -laitteen käyttäminen
Stressin ja unen laadun hallinta
Tarkempi sykemittarin anturi mittaa stressitasoasi ja unirytmejäsi.
Stressin hallinta
Kun stressitason mittaus on valmis, voit rentoutua noudattamalla Galaxy Watch Active2
-laitteen antamia hengitysohjeita. Kun olet mitannut stressitasosi, napauta HENGITÄ > ja laske
stressitasoasi hengittämällä rauhallisesti.
Unirytmin tarkistaminen
Unirytmisi mitataan ja jaetaan neljään tilaan. Aamulla herättyäsi voit tarkistaa unirytmisi
unen seurantaohjelman näytöstä tai Uni-pienoisohjelmasta. Voit selvittää unirytmisi jatkuvan
havainnoinnin avulla.
Lisätietoja on kohdassa Uni.
Unirytmin neljä tilaa (hereillä, REM-uni, kevyt, syvä) analysoidaan liikkeidesi ja
sykemuutostesi perusteella. Näkyviin tulee kaavio, jossa näkyvät oman ikäryhmäsi
ihmisten tuloksiin perustuvat suositellut arvot jokaista mitattua unitilaa varten.
Tehostettu liikunta
Eri harjoitustoimintojen käyttäminen
Galaxy Watch Active2 -laite tukee noin 40 sisä- ja ulkoliikuntamuotoa ja harjoitusta. Voit harrastaa
liikuntaa tehokkaasti Galaxy Watch Active2 -laitteen avulla kotona, ulkona tai kuntosalilla. Galaxy
Watch Active2 -laitteen avulla voit saavuttaa asettamasi tavoitteen tarkkailemalla huolellisesti
liikunta-aikaasi, matkaa, nopeutta, sykettä ja kalorien kulutusta liikunnan aikana.
Lisätietoja erilaisten harjoitusten aloittamisesta on kohdassa Liikunta.
Useiden harjoitusten suorittaminen yhden istunnon aikana
Voit jatkaa tehokkaasti useiden harjoitusten läpi yhden liikuntakerran aikana. Kun olet
suorittanut yhden harjoituksen, voit aloittaa seuraavan harjoituksen heti.
Lisätietoja on kohdassa Usean harjoituksen suorittaminen.
134
Galaxy Watch Active2 -laitteen käyttäminen
Käyttäminen älykkäänä kalenterina
Kuluvan päivän tietojen tarkistaminen
Voit hyödyntää Galaxy Watch Active2 -laitetta tärkeänä päivänä. Voit tarkastella esimerkiksi
aikatauluja, muistutuksia ja hälytysaikaa Kello-näytössä, vaikka et käyttäisi mitään sovelluksia.
Kosketa Kello-näyttöä jonkin aikaa ja valitse sitten Päiväni-kellotaulu pyyhkäisemällä reunaa tai
pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle. Voit tarkastella päivittäistä aikatauluasi ja hallita
sitä Päiväni-kellotaulussa.
Kellotaulussa näkyvät seuraavat tiedot:
• kuluvan päivän aikataulu, joka on asetettu kalenteriin
• kohteet, jotka on tallennettu muistutuksiksi
• hälytysajat.
Lisätietoja aikataulun tai muistutuksen rekisteröimisestä ja hälytyksen asettamisesta on kohdissa
Kalenteri, Reminder ja Hälytys.
Voit tarkastella vain niitä aikataulu- ja muistutustietoja, joiden määritetty aika on alle
kymmenen tunnin kuluttua nykyisestä ajankohdasta.
Päivittäisten toimien hallinta
Galaxy Watch Active2 -laitteen avulla voit mukavoittaa päivittäisiä toimiasi. Galaxy Watch Active2
-laitteen mukautuspalvelu tunnistaa elämäntapasi ja makusi ja tarjoaa sopivia ominaisuuksia
sijaintisi ja olinpaikkasi mukaan. Käytä Galaxy Watch Active2 -laitetta ensimmäiseksi aamulla ja
viimeiseksi illalla. Galaxy Watch Active2 -laite tarjoaa sinulle tarvitsemasi lähes milloin ja missä
tahansa.
• Tämä toiminto on käytettävissä, kun Galaxy Watch Active2 -laite on yhdistetty
mobiililaitteeseen, joka tukee mukautuspalveluversiota 2.2 tai uudempaa. Kun
olet tehnyt sopimuksen mukautuspalvelun käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus
mobiililaitteessasi, napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Samsung account
→ Tietosuoja → Mukautuspalvelu ja aktivoi Mukautuspalvelu-kytkin sitten
napauttamalla sitä.
• Jos aiemmin analysoidut elämäntapakäytännöt muuttuvat, Galaxy Watch Active2
-laite tarjoaa palveluja ja ominaisuuksia muuttuneiden käytäntöjen mukaisesti.
135
Galaxy Watch Active2 -laitteen käyttäminen
Tiedotukset kahdesti päivässä
Voit saada heräämisen jälkeen ja ennen nukkumaanmenoa tiedotukset tärkeistä asioista, joita
tarvitset päivän aikana.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Asetukset) → Lisäasetukset → Päiv. tiedotus → Vastaanota
tiedotuksia autom. ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Kun olet herännyt, Galaxy Watch Active2 -laite ilmoittaa päivän tärkeistä tapahtumista tai säästä.
Ennen kuin menet nukkumaan, Galaxy Watch Active2 -laite ilmoittaa liikuntatilastasi sekä
huomisen säästä ja muistuttaa keskeneräisistä muistutuskohteista.
Lisätietoja aikataulun tai muistutuksen rekisteröimisestä tiedotusta varten on kohdissa Kalenteri
ja Reminder.
Halutessasi voit saada tiedotuksen myös kahdesti päivässä. Napauta Sovelluksetnäytössä
(Asetukset) → Lisäasetukset → Päiv. tiedotus → Aseta tiedotusajat,
aktivoi kytkin napauttamalla sitä, napauta Tiedotusajat ja määritä tiedotuksen
ajankohta. Tämä toiminto on kuitenkin käytettävissä vain, kun Vastaanota tiedotuksia
autom. -toiminto on ensin poistettu käytöstä.
Suositeltujen sovellusten käynnistäminen sijainnin ja ajan mukaan
Voit käynnistää suosikkisovelluksesi kätevästi pienoisohjelmien avulla. Galaxy Watch Active2
-laite analysoi käyttötottumuksesi ajan ja paikan mukaan ja lisää automaattisesti Sov. pikan.
-pienoisohjelmaan suosikkisovelluksesi, joita olet käyttänyt tiettyinä aikoina tai tietyissä
paikoissa.
Kun esimerkiksi saavut bussipysäkille ruuhka-aikana, usein käyttämäsi kartat tai matkustamiseen
liittyvät sovellukset ja musiikkisovelluksesi lisätään automaattisesti pienoisohjelmaan.
Pyyhkäise reunaa myötäpäivään tai pyyhkäise Kello-näytössä vasemmalle ja käynnistä
automaattisesti lisätyt sovellukset Sov. pikan. -pienoisohjelmasta.
Hyvää yötä -tilan ottaminen käyttöön mukavaa nukkumista varten
Ennen nukkumaanmenoa Galaxy Watch Active2 -laite muistuttaa sinua nukkumaan
menemisestä. Voit ottaa käyttöön unta varten optimoidun hyvää yötä -tilan.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Asetukset) → Lisäasetukset → Hyvää yötä -tila ja
aktivoi Ota käyttöön nyt -kytkin napauttamalla sitä. Kun saat ilmoituksen hyvää yötä -tilan
käyttöönotosta, ota se käyttöön noudattamalla näytön ohjeita.
136
Galaxy Watch Active2 -laitteen käyttäminen
Seuraavat ominaisuudet ovat poissa käytöstä:
• soittoäänet ja näytön aktivointi puhelun saapuessa
• kaikki ilmoitukset hälytyksiä lukuun ottamatta
• näytön aktivoituminen vastaanotettaessa ilmoitus
• kello aina käytössä -toiminto
• aktivointieletoiminto.
Hyvää yötä -tila poistuu automaattisesti käytöstä, kun heräät.
Kahden kellon käyttäminen ulkomailla
Jos olet matkalla ulkomailla, Galaxy Watch Active2 -laite havaitsee vaihtuneen aikavyöhykkeen
automaattisesti ja ehdottaa siirtymistä kahden kellon näyttöön, jolloin sekä paikallinen aika että
kotimaan aika näkyvät. Käytä kaksoiskellotoimintoa vaihtamalla kellotaulua ilmoitusten mukaan.
Tämä toiminto on käytettävissä, kun Galaxy Watch Active2 -laite on yhdistetty
mobiililaitteeseen, joka tukee mukautuspalveluversiota 2.2 tai uudempaa. Kun
olet tehnyt sopimuksen mukautuspalvelun käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus
mobiililaitteessasi, napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Samsung account
→ Tietosuoja → Mukautuspalvelu ja aktivoi Mukautuspalvelu-kytkin sitten
napauttamalla sitä.
Kätevän muistutuksen käyttäminen
Voit rekisteröidä muistutuksen nopeasti puheäänesi avulla ja saada tiedotuksen kuluvan päivän
muistutuksista.
Muistutusten rekisteröiminen puheäänen avulla
Voit helposti tallentaa muistettavat asiat puheäänesi avulla.
Sano esimerkiksi "Call my mom at 3 o’clock" ja luo muistutus. Saat kello 15 muistutuksen, että on
aika soittaa äidille.
Lisätietoja muistutusten rekisteröimisestä on kohdassa Muistutuksen luominen.
137
Liite
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun Galaxy Watch Active2 -laitettasi.
Pikapaneelissa näkyy verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Galaxy Watch Active2 -laite ei käynnisty
Kun akku on täysin tyhjä, Galaxy Watch Active2 -laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen
Galaxy Watch Active2 -laitteen käynnistämistä.
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä Galaxy Watch Active2 -laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että Galaxy Watch Active2 -laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
138
Liite
Galaxy Watch Active2 -laite jumiutuu tai siinä ilmenee virheitä
Kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Galaxy Watch Active2 -laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos Galaxy Watch Active2 -laite jumiutuu tai kaatuu, sinun on ehkä suljettava sovelluksia tai
sammutettava Galaxy Watch Active2 -laite ja käynnistettävä se uudelleen.
Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen
Jos Galaxy Watch Active2 -laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä
kotinäppäintä (virtanäppäintä) painettuna yli seitsemän sekuntia.
Galaxy Watch Active2 -laitteen tehdasasetusten palauttaminen
Jos edellä kuvatut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.
Napauta Sovellukset-näytössä
(Asetukset) → Yleiset → Nollaa. Voit myös käynnistää Galaxy
Wearable -sovelluksen mobiililaitteessasi ja napauttaa Koti → Yleiset → Palauta → Palauta.
Muista varmuuskopioida kaikki Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot
ennen tehdasasetusten palauttamista.
Toinen Bluetooth-laite ei löydä Galaxy Watch Active2 -laitetta
• Varmista, että Galaxy Watch Active2 -laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
• Palauta Galaxy Watch Active2 -laitteen tehdasasetukset ja yritä uudelleen.
• Varmista, että Galaxy Watch Active2 -laite ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetoothyhteysetäisyyden sisällä (10 m). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
139
Liite
Bluetooth-yhteyttä ei voi muodostaa, tai Galaxy Watch Active2
-laitteesi ja mobiililaitteen yhteys katkeaa
• Varmista, että Bluetooth-ominaisuus on käytössä kummassakin laitteessa.
• Varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä, kuten seiniä tai sähkölaitteita.
• Varmista, että mobiililaitteeseen on asennettu Galaxy Wearable -sovelluksen uusin versio.
Päivitä Galaxy Wearable -sovellus tarvittaessa uusimpaan versioon.
• Varmista, että Galaxy Watch Active2 -laite ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetoothyhteysetäisyyden sisällä (10 m). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
• Käynnistä molemmat laitteet uudelleen ja käynnistä Galaxy Wearable -sovellus uudelleen
mobiililaitteessa.
Puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että Galaxy Watch Active2 -laite on yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetoothyhteydellä. Jos Galaxy Watch Active2 -laite on yhdistetty mobiililaitteeseen etäyhteydellä, et
voi vastaanottaa saapuvia puheluja.
• Varmista, että mobiililaitteesi ja Galaxy Watch Active2 -laite on yhdistetty oikeaan
matkapuhelinverkkoon.
• Varmista, ettei soitonestoa ole määritetty puhelinnumerolle, jonka valitset mobiililaitteessa.
• Varmista, ettei mobiililaitteessa ole määritetty saapuvien puhelujen soitonestoa
puhelinnumerolle, josta soitetaan.
• Varmista, ettei älä häiritse -tila, teatteritila tai hyvää yötä -tila ole käytössä. Jos jokin näistä
tiloista on käytössä, kosketusnäyttö ei käynnisty saapuvien puhelujen aikana. Käynnistä
näyttö painamalla kotinäppäintä tai paluunäppäintä ja tarkista saapuva puhelu.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät Bluetooth-kuulokemikrofonia, varmista, että se on liitetty oikein.
140
Liite
Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta tai siirry johonkin toiseen paikkaan.
Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai
äänenlaatu on huono
• Varmista, että et peitä Galaxy Watch Active2 -laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Varmista, että Galaxy Watch Active2 -laite on liitetty langattomaan laturiin oikein.
• Ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen akun vaihtamista varten.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos Galaxy Watch Active2 -laite tai akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa,
akun käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa joitakin sovelluksia käytettäessä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
Galaxy Watch Active2 -laite tuntuu kuumalta kosketettaessa
Kun käytät tavallista enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai käytät sovelluksia Galaxy Watch
Active2 -laitteessa pitkään, Galaxy Watch Active2 -laite voi tuntua kosketettaessa kuumalta.
Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa Galaxy Watch Active2 -laitteen käyttöikään eikä
suorituskykyyn.
Jos Galaxy Watch Active2 -laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, älä käytä sitä hetkeen.
Jos Galaxy Watch Active2 -laitteen ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.
141
Liite
Galaxy Watch Active2 -laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
Galaxy Watch Active2 -laite käyttää mobiililaitteesi sijaintitietoja. GPS-signaalit voivat olla
estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta mobiililaite käyttämään Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki Galaxy Watch Active2 -laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin
et voi palauttaa tietoja, jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa Galaxy Watch
Active2 -laitteeseen tallennettujen tietojen katoamisesta.
Galaxy Watch Active2 -laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
Galaxy Watch Active2 -laitteen tallennustila ei riitä
Vapauta tallennustilaa poistamalla välimuisti ja muut tarpeettomat tiedot Galaxy Wearable
-sovelluksen avulla tai poistamalla manuaalisesti käyttämättömiä sovelluksia tai tiedostoja.
Akun irrottaminen
• Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun
irrottamisohjeet ovat osoitteessa www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Oman turvallisuutesi vuoksi älä yritä itse irrottaa akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja
laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.
• Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai
vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden
varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä
aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.
142
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy
sivullamme www.samsung.fi.
Klikkaa ”TUKI”=>”Ongelmanratkaisu”
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
Tekijänoikeus
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa
tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja
tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään.
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising