Samsung | SM-R835F | User guide | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm Bluetooth 4G Brugervejledning

Samsung Galaxy Watch Active2 40mm Bluetooth   4G Brugervejledning
BRUKERHÅNDBOK
SM-R820
SM-R825F
SM-R830
SM-R835F
Norwegian. 09/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
5
Om Galaxy Watch Active2
5
Les dette først
27 Bruke Galaxy Watch Active2 uten en
mobilenhet
28 Kontrollere skjermen
28
30
33
34
34
36
10 Enhetsoppsett
10
11
13
Innhold i produktesken
Galaxy Watch Active2
Trådløs lader
14 Batteri
Ramme
Berøringsskjerm
Skjermkomposisjon
Slå skjermen på og av
Bytte skjermbildet
Låseskjerm
Lade batteriet
Trådløs lading
Lade batteriet med Wireless
PowerShare
Strømsparingsmodus
36 Klokke
19 Ha på Galaxy Watch Active2
39 Varsler
14
16
17
19
19
20
21
36
37
38
38
Ta på Galaxy Watch Active2
Tips og forholdsregler for båndet
39
40
41
Feste eller bytte ut båndet
Klokkeskjermbilde
Endre klokkefront
Aktivere klokke alltid på-funksjonen
Bare klokke-modus
Varselspanel
Vise innkommende varsler
Velge apper for å motta varsler
23 Slå Galaxy Watch Active2 på og av
41 Hurtigpanel
24 Koble Galaxy Watch Active2 til en
mobilenhet
48 Angi tekst
24
24
26
48
49
50
50
Installere Galaxy Wearable-appen
Koble Galaxy Watch Active2 til en
mobilenhet via Bluetooth
Ekstern tilkobling
51
2
Innledning
Bruke taleinndata
Bruke uttrykksikoner
Bruke inndatamodus for håndskrift
eller tastaturet
Endre inndatamodus
Innholdsfortegnelse
Apper og funksjoner
89 Reminder
90 Kalender
52 Meldinger
91 Bixby
54 Telefon
54
54
56
56
91
91
Innledning
Motta anrop
Ringe
Alternativer under samtaler
Innledning
Starte Bixby
92 Været
92 Alarm
57 Kontakter
93 Verdensklokke
59 Samsung Pay
94 Nedtelling
60 Samsung Health
94 Stoppeklokke
60
63
64
66
67
74
74
76
78
80
81
82
83
84
85
85
Innledning
Daglig aktivitet
Skritt
Etasjer
Trene
Kalorier
Søvn
Puls
Stress
Mat
Vekthåndtering
Vann
Koffein
Sammen
Innstillinger
Tilleggsinformasjon
95 Galleri
95
96
96
97 Finn telefonen
97 Finn klokken min
98 SOS-meldinger
100 E-post
100 Galaxy Store
101 Innstillinger
101
101
102
103
103
105
110
111
112
113
86 GPS
87 Musikk
87
87
87
88
88
88
Importere og eksportere bilder
Vise bilder
Slette bilder
Innledning
Spille av musikk
Importere musikk
Spille musikk med Galaxy Watch
Active2
Spille musikk fra mobilenheten
Spille musikk uten å koble til en
mobilenhet
3
Innledning
Urskiver
Lyd og vibrering
Skjerm
Avansert
Tilkoblinger
Apper
Sikkerhet
Konto (Konto og sikkerhetskopi)
Tilgjengelighet
Innholdsfortegnelse
113
115
115
116
116
Bruke Galaxy Watch Active2
Generelt
Batteri
Om klokken
Koble til ny telefon
Koble til telefon
133 Innledning
133 Bruke en personlig trener for helsen
din
133 Oppnå ditt daglige aktivitetsmål
134 Kontrollere stress og søvnkvalitet
134 Oppleve forbedrede treningsøvelser
Galaxy Wearable-app
135 Bruke som en intelligent planlegger
117 Innledning
135 Sjekke dagens informasjon
135 Administrere min hverdag
137 Bruke dobbel klokke når du er
utenlands
137 Bruke en praktisk påminnelse
119 Start
119
119
119
120
121
121
122
123
124
124
125
125
126
126
126
127
129
129
129
130
Innledning
Betaling
Varsler
Apper
Widgeter
Lyd og vibrering
Skjerm
Avansert
Legg til innhold på klokken
Send SOS-forespørsler
Finn klokken min
Mobilnett
Generelt
Tilgjengelighet
Samsung Pay
Konto og sikkerhetskopi
Synkroniser telefoninnst.
Klokkeprogramvareoppdatering
Tips og brukerhåndbok
Tillegg
138 Feilsøking
142 Ta ut batteriet
Om klokken
131 Urskiver
132 Oppdag
4
Komme i gang
Om Galaxy Watch Active2
Galaxy Watch Active2 er en smartklokke som kan analysere treningsmønsteret ditt, administrere
helsen din og lar deg bruke en rekke praktiske apper for å foreta telefonsamtaler og spille musikk.
Du kan enkelt bla gjennom de forskjellige funksjonene ved å stryke på rammen eller starte en
funksjon enkelt ved å trykke på skjermen, du kan også endre klokkefronten etter din egen smak.
Koble Galaxy Watch Active2 til en mobilenhet for å utvide din opplevelse med mobilenheten din,
eller bruk Galaxy Watch Active2 alene, uten å koble den til en mobilenhet.
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør,
modellspesifikasjoner og programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre
leverandører enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at Galaxy Watch Active2 eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med Galaxy
Watch Active2, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene
for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
5
Komme i gang
• Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av
e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av
posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder
anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
• Standardapper som følger med Galaxy Watch Active2 kan bli oppdatert og ikke lenger
støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med Galaxy Watch
Active2, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du
tjenesteleverandørene.
• Endring av operativsystemet til Galaxy Watch Active2 eller installering av programvare fra
uoffisielle kilder kan føre til feil på Galaxy Watch Active2 og ødeleggelse eller tap av data.
Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
• Enkelte funksjoner vil kanskje ikke fungere som beskrevet i denne håndboken, avhengig av
produsent og modell på den mobile enheten som du kobler til Galaxy Watch Active2.
• Du kan se berøringsskjermen tydelig selv i sterkt utendørs sollys ved å automatisk justere
kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av måten Galaxy Watch Active2 er laget
på, kan det oppstå etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer hvis du viser
statiske bilder i lengre perioder.
– – Det anbefales å ikke bruke statiske bilder på en del av eller hele berøringsskjermen over
lengre perioder og å slå av berøringsskjermen når du ikke bruker Galaxy Watch Active2.
– – Du kan konfigurere berøringsskjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker
den. Trykk på
(Innstillinger) i appskjermbildet på Galaxy Watch Active2, trykk så på
Skjerm → Tidsavbrudd, og velg deretter hvor lenge du vil at enheten skal vente før
berøringsskjermen slås av.
– – For å stille inn berøringsskjermen slik at lysstyrken justeres automatisk etter omgivelsene,
trykk på
(Innstillinger) i appskjermbildet på Galaxy Watch Active2, trykk deretter på
Skjerm → Automatisk lav lysstyrke, og trykk deretter på bryteren for å aktivere.
• Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal
Communications Commission (FCC).
Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se FCC-ID-en til Galaxy Watch Active2. For å
vise FCC-ID-en, trykker du på
(Innstillinger) på Appskjermbildet til Galaxy Watch Active2
trykk på Om klokken → Enhet. Hvis enheten din ikke har en FCC-ID, betyr det at enheten
ikke er autorisert for salg i USA eller tilhørende territorier og kan bare tas inn til USA for
eierens personlige bruk.
6
Komme i gang
Opprettholde vann- og støvbestandigheten
Enheten er vann- og støvbestandig. Følg disse tipsene nøye for å sørge for at enheten forblir
vann- og støvbestandig. Hvis du ikke følger disse tipsene, kan enheten bli skadet.
• Ikke eksponer enheten for kraftige vannbevegelser. Ikke utsett enheten for plutselig
vanntrykk, for eksempel dykking.
• Ikke bruk enheten hvis du dykker, utøver vannsport eller utfører vannaktiviteter i
hurtigflytende vann. Den er utformet for regelmessig bruk under normale svømmeforhold,
slik som i svømmebassenger eller på stranden.
• Hvis enheten er våt eller hendene dine er våte, må du tørke enheten og/eller hendene
grundig før du håndterer enheten.
• Hvis enheten utsettes for rent vann, må du tørke grundig av den med en ren og myk klut.
Hvis enheten utsettes for andre væsker, som saltvann, vann i svømmebasseng, såpevann,
olje, parfyme, solkrem, håndrengjøringsmiddel eller kjemiske produkter som kosmetikk, skal
du skylle den med rent vann og tørke grundig av den med en ren og myk klut. Hvis du ikke
følger disse instruksjonene, kan enhetens ytelse og utseende bli påvirket.
• Ikke demonter enheten. Vann- og støtbeskyttelsen til enheten kan bli skadet.
• Ikke utsett enheten for store endringer i lufttemperatur eller vanntemperatur.
• Ikke tørk enheten med en varmemaskin, slik som en hårføner.
• Vannbeskyttelsen til enheten kan bli skadet i en badstue.
• Hvis enheten har blitt senket i vann, eller hvis mikrofonen eller høyttaleren er våt, kan det
hende at lyden ikke høres klart under en telefonsamtale.
• Det kan hende at berøringsskjermen og andre funksjoner ikke virker som de skal hvis
enheten brukes i vann.
• Enheten har blitt testet i et kontrollert miljø og er sertifisert for å være vann- og
støvtett under spesifikke situasjoner og forhold. (Møter kravene til vanntetthet ved en
vanndybde på 50 meter som beskrevet i den internasjonale standarden ISO 22810:2010
og enheten kan brukes på grunt vann. Møter kravene til støvtetthet som beskrevet av
klassifiseringen IEC 60529 IP6X.)
7
Komme i gang
Forholdsregler for overoppvarming
Hvis du føler ubehag på grunn av overoppvarming, må du slutte å bruke den og ta den av
håndleddet.
For å unngå problemer slik som funksjonsfeil på enheten, ubehag eller skader i huden
og tapping av batteriet, vises en advarsel på enheten hvis den kommer opp i en bestemt
temperatur. Når den første advarselen vises, blir enhetsfunksjoner deaktivert til enheten kjøles
ned til en spesifikk temperatur. Men nødanropsfunksjonen vil være tilgjengelig på LTE-modellen.
Hvis temperaturen i enheten fortsetter å stige, vises en ny advarsel. Ved dette tidspunkt slås
enheten av. Ikke bruk enheten igjen før den er nedkjølt til en spesifikk temperatur. Men når du
bruker LTE-modellen vil nødanropsfunksjonen som ble tilkoblet tidligere forbli aktiv til du er
ferdig, selv om den andre advarselen vises.
Rengjøring og behandling av Galaxy Watch Active2
Følg punktene nedenfor for å sikre at Galaxy Watch Active2 fungerer som den skal og beholder
utseendet sitt. Unnlatelse av å gjøre dette kan skade Galaxy Watch Active2 og forårsake
hudirritasjon.
Det medleverte båndet kan variere avhengig av område eller modell. Pass på å rengjøre
og vedlikeholde båndet henholdsvis.
• Slå av Galaxy Watch Active2 og ta av båndet før rengjøring.
• Unngå at enheten utsettes for støv, svette, blekk, olje og kjemiske produkter, som for
eksempel kosmetikk, antibakteriemiddel, håndrensemiddel, rengjøringsmiddel og
insektmiddel. De eksterne og interne delene til Galaxy Watch Active2 kan bli skadet eller det
kan føre til redusert ytelse. Hvis Galaxy Watch Active2 utsettes for noen av tidligere nevnte
stoffer, bruker du en lofri myk klut til å rengjøre den.
• Ikke bruk såpe, rengjøringsmidler, slipemidler og trykkluft når du rengjør din Galaxy Watch
Active2 og ikke rengjør den med ultrasoniske bølger eller eksterne varmekilder. Dette kan
føre til skader på Galaxy Watch Active2. Hudirritasjon kan forårsakes av såpe, vaskemidler
og hånddesinfiseringsmidler, eller rengjøringsmidler som blir værende på Galaxy Watch
Active2.
• Når du tar av solkrem, fuktighetskrem eller olje bruker du et såpefritt vaskemiddel før du
skyller og tørker Galaxy Watch Active2 nøye.
8
Komme i gang
• Rengjør håndleddet og båndet etter trening eller svetting. Rengjør gummibåndet med
ferskvann, tørk det med litt antiseptisk middel og tørk godt av det.
• Hvis gummibåndet får flekker eller annet materiale på seg, tørker du det med en fuktig, myk
tannbørste.
• Lærbåndet er ikke vannfast. Ikke svøm eller dusj når du bruker lærbåndet.
• Lærbåndet kan få flekker fra olje eller kosmetikk på grunn av lærets naturlige egenskaper.
Vær forsiktig med å ikke utsett lærbåndet for slike materialer.
• Ikke eksponer lærbåndet til Galaxy Watch Active2 for direkte sollys, varme eller fuktige
miljøer, eller vann. Fargen og formen til lærbåndet kan endres hvis du gjør det. Hvis
lærbåndet blir vått, tørker du det med en my, lofri klut og tørker det på et luftig sted i
skyggen.
• Hvis lærbåndet får flekker, tørker du det med en myk, lofri klut. Hvis nødvendig kan du bruke
en klut som er fuktet lett i ferskvann.
Vær varsom hvis du er allergisk mot noen av materialene på Galaxy Watch
Active2
• Samsung har testet for skadelige materialer på Galaxy Watch Active2 gjennom interne og
eksterne sertifikatmyndigheter, inkludert testen for alle materialer som er i kontakt med hud,
hudgiftighetstesten og test ved bruk av Galaxy Watch Active2.
• Galaxy Watch Active2 inneholder nikkel. Vær forsiktig hvis huden din er overfølsom eller du
har en allergi mot noen av materialene på Galaxy Watch Active2.
– – Nikkel: Galaxy Watch Active2 inneholder en liten mengde nikkel, som er under
referansepunktet i de europeiske REACH-bestemmelsene. Du blir ikke utsatt for
nikkel på innsiden av Galaxy Watch Active2, og Galaxy Watch Active2 har bestått den
internasjonale sertifiseringstesten. Men hvis du er overfølsom for nikkel, må du være
forsiktig når du har på Galaxy Watch Active2.
• Bare materialer som overholder standardene til U.S Consumer Product Safety Commission
(CPSC), forskriftene i de europeiske landene og andre internasjonale standarder, brukes til å
lage en Galaxy Watch Active2.
• Du finner mer informasjon om hvordan Samsung håndterer kjemikalier på Samsungs
nettsted (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
9
Komme i gang
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
Enhetsoppsett
Innhold i produktesken
Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.
• Utstyret som leveres med Galaxy Watch Active2, samt annet tilgjengelig tilbehør kan
variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for Galaxy Watch Active2, og det er ikke
sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra den lokale Samsung-forhandleren. Kontroller at
det er kompatible med Galaxy Watch Active2 før kjøp.
• Det kan hende at Galaxy Watch Active2 og noe tilbehør ikke har den samme
sertifiserte beskyttelsen mot vann og støv.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
10
Komme i gang
Galaxy Watch Active2
Atmosfærisk
trykksensor
NFC-antenne
SM-R820,
SM-R830:
GPS-antenne
SM-R825F,
SM-R835F:
LTE/GPSantenne
Tilbake-tast
Mikrofon
Lyssensor
Hjem-tast
(strømtast)
Berøringsskjerm
Trykkventil
Høyttaler
Pulssensor
Bånd
11
Komme i gang
• Enheten inneholder magneter som kan påvirke medisinske apparater, som
pacemakere eller innopererte hjertedefibrillatorer. Hvis du bruker noen av disse
medisinske apparatene, må du holde enheten på trygg avstand fra dem og rådføre
deg med legen din før du kan bruke enheten.
• Hold trygg avstand mellom enheten og gjenstander som påvirkes av magneter.
Gjenstander som kredittkort, bankbøker, tilgangskort, boarding-kort eller
parkeringsbilletter kan bli skadet eller deaktivert av magnetene i enheten.
• Når du bruker høyttalerne, som når du spiller av mediefiler eller under samtaler, må du
ikke holde Galaxy Watch Active2 for nær ørene.
• Sørg for at båndet holdes rent. Kontakt med urenheter, som for eksempel støv og
fargestoffer, kan føre til flekker på båndet som ikke kan fjernes helt.
• Ikke dytt skarpe gjenstander inn i den atmosfæriske trykksensoren, trykkventilen,
høyttaleren eller mikrofonen. Indre komponenter i Galaxy Watch Active2 eller
funksjonen for vannbestandighet kan bli skadet.
• Hvis du bruker enheten når glasset eller akryldekslet er ødelagt, kan det oppstå risiko
for personskade. Bruk bare enheten etter at den har blitt reparert på et Samsungservicesenter.
• Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
– – Hvis du fester metalliske klistremerker på antenneområdet til Galaxy Watch
Active2.
– – Hvis du dekker antenneområdet til Galaxy Watch Active2 med hendene eller
andre objekter mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller
mobildatatilkobling
• Ikke dekk til lyssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter eller
klistremerker. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.
• Kontroller at det ikke er noen hindringer i veien for mikrofonen til Galaxy Watch
Active2 når du snakker i den.
• Trykkventilen sikrer at de indre delene og sensorene til Galaxy Watch Active2 fungerer
riktig når du bruker Galaxy Watch Active2 i et miljø hvor atmosfærisk trykk endres.
12
Komme i gang
Taster
Tast
Funksjon
• Trykk på og hold inne for å slå Galaxy Watch Active2 på eller
av.
• Trykk på for å slå på skjermen.
Hjem/strøm
• Trykk på og hold inne i mer enn 7 sekunder for å starte
Galaxy Watch Active2 på nytt.
• Trykk for å åpne appskjermbildet når du er inne i
klokkeskjermbildet.
• Trykk for å åpne klokkeskjermbildet når du er inne i et annet
skjermbilde.
Tilbake
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Trådløs lader
Overflate for
trådløs lading
Ikke utsett den trådløse laderen for vann, da den trådløse laderen ikke har samme
sertifiserte beskyttelse mot vann som Galaxy Watch Active2.
13
Komme i gang
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet før du bruker den for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt
den.
Bruk kun Samsung-godkjent batteri, lader og kabel. Batteri, lader og kabel som ikke er
kompatible kan forårsake alvorlig personskade eller ødelegge Galaxy Watch Active2.
• Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader
som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
• Bruk kun den trådløse laderen som følger med enheten. Galaxy Watch Active2 kan
ikke lades riktig med en trådløs lader produsert av en tredjepart.
For å spare energi skal du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke
utstyrt med en strømbryter så du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå
unødvendig strømforbruk. Laderen skal forbli nær stikkontakten og lett tilgjengelig
under lading.
1
2
Koble den trådløse laderen til laderen og plugg laderen til en stikkontakt.
Plasser Galaxy Watch Active2 inn på den trådløse laderen og juster midten på baksiden av
Galaxy Watch Active2 med midten på den trådløse laderen.
Trådløs lader
14
Komme i gang
3
Etter fullstendig oppladning, kobler du Galaxy Watch Active2 fra den trådløse laderen.
Først frakobler du den trådløse laderen fra laderen og deretter frakobler du laderen fra
stikkontakten.
Kontrollere ladestatusen
Trykk på en av knappene til Galaxy Watch Active2 for å slå på skjermen mens den er koblet til den
trådløse laderen.
Hvis du lader batteriet når Galaxy Watch Active2 er slått av, kan du trykke på hvilken som helst
tast for å kontrollere ladestatusen på skjermen.
Tips og forholdsregler for batterilading
• Hvis det er hindringer mellom Galaxy Watch Active2 og den trådløse laderen, kan det hende
at Galaxy Watch Active2 ikke blir riktig oppladet. Unngå at Galaxy Watch Active2 og den
trådløse laderen kommer i kontakt med svette, væsker eller støv.
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er helt utladet, vil ikke Galaxy Watch Active2 kunne slås på umiddelbart når
den trådløse laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du slår på
Galaxy Watch Active2.
• Hvis du bruker flere apper samtidig, tømmes batteriet raskt. For å unngå at strømmen blir
borte under dataoverføring skal batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse
appene.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre
til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
• Hvis Galaxy Watch Active2 lades sammen med andre enheter via en multilader, kan ladingen
ta lengre tid.
• Galaxy Watch Active2 kan brukes mens den lades, men det kan ta lengre tid å lade opp
batteriet helt.
15
Komme i gang
• Hvis Galaxy Watch Active2 mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende
at berøringsskjermen ikke fungerer. Hvis dette skjer, kobler du Galaxy Watch Active2 fra den
trådløse laderen.
• Mens Galaxy Watch Active2 lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke
levetiden eller ytelsen til Galaxy Watch Active2. Hvis batteriet blir varmere enn normalt,
kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen for din sikkerhet. Hvis dette skjer, kan du
fortsette ladningen av Galaxy Watch Active2 etter at du har latt den kjøle seg ned ved å ta
den ut av den trådløse laderen.
• Hvis du lader Galaxy Watch Active2 mens flerfunksjonskontakten er våt, kan Galaxy Watch
Active2 bli skadet. Tørk flerfunksjonskontakten grundig før du lader Galaxy Watch Active2.
• Hvis Galaxy Watch Active2 ikke lades på riktig måte, må du ta Galaxy Watch Active2 til et
Samsung-servicesenter.
• Ikke bruk en bøyd eller skadd USB-kabel. Hvis USB-kabelen er skadet, slutter du å bruke den.
Trådløs lading
Galaxy Watch Active2 har en innebygd trådløs ladespole. Du kan lade opp batteriet ved hjelp
av en plate for trådløs lading eller en annen enhet som fungerer som en plate for trådløs lading.
Platen for trådløs lading og andre enheter som fungerer som plate for trådløs lading selges
separat.
Lade batteriet med en plate for trådløs lading
1
Plasser midten av baksiden til Galaxy Watch Active2 mot midten av platen for trådløs lading.
16
Komme i gang
2
Etter fullstendig oppladning tar du Galaxy Watch Active2 av platen for trådløs lading.
Forholdsregler for trådløs ladning
Ikke plasser Galaxy Watch Active2 på platen for trådløs lading hvis ledende materialer,
som metallobjekter og magneter ligger mellom Galaxy Watch Active2 og platen for
trådløs lading.
Dette kan føre til at Galaxy Watch Active2 ikke lades riktig eller at den overoppvarmes og
Galaxy Watch Active2 kan bli ødelagt.
• Hvis du bruker platen for trådløs lading i områder med svake nettverkssignaler, kan du
miste nettverksmottak.
• Bruk Samsung-godkjent plate for trådløs lading. Hvis du bruker andre plater for
trådløs lading, kan det hende at batteriet ikke lades riktig.
• Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelige plater for trådløs
lading.
Lade batteriet med Wireless PowerShare
Du kan lade Galaxy Watch Active2 med batteriet på enheten som fungerer som en plate for
trådløs lading. Du kan fortsatt lade Galaxy Watch Active2 selv mens du lader enheten som
fungerer som en plate for trådløs lading. Avhengig av typen deksel som brukes, kan det hende at
Wireless PowerShare-funksjonen ikke fungerer ordentlig. Det anbefales å fjerne alle deksel som
brukes fra enheten som fungerer som en plate for trådløs lading før denne funksjonen tas i bruk.
Ikke bruk Bluetooth-hodesettet mens du deler strøm. Dette kan påvirke enheter i
nærheten.
17
Komme i gang
1
Plasser midten av baksiden til Galaxy Watch Active2 på enheten som fungerer som en plate
for trådløs lading.
• Plasseringen av den trådløse ladekoilen varierer avhengig av enhetsmodell. Juster
enheten eller Galaxy Watch Active2 slik at de kobles riktig til hverandre.
• Enkelte funksjoner som fungerer når du har på deg Galaxy Watch Active2 er ikke
tilgjengelige når du deler strøm.
Enheten som fungerer som
en plate for trådløs lading
2
Etter fullstendig oppladning, kobler du Galaxy Watch Active2 fra enheten.
• For å oppnå riktig ladning må du ikke flytte eller bruke enheten eller Galaxy Watch
Active2 mens den lades.
• Kraften som belastes Galaxy Watch Active2 kan være mindre enn mengden tildelt den
med enheten som fungerer som en plate for trådløs lading.
• Hvis du lader Galaxy Watch Active2 mens du lader enheten som fungerer som en
plate for trådløs lading, kan det hende at ladehastigheten reduseres eller at Galaxy
Watch Active2 ikke lades riktig, avhengig av ladertypen.
• Ladehastighet eller effektivitet kan variere på grunn av tilstanden eller omgivelsene til
enheten som fungerer som en plate for trådløs lading.
• Hvis gjenstående batteristrøm til enheten som fungerer som en plate for trådløs
lading faller under et visst nivå, vil strømdelingen stoppe.
• Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelige enheter som
fungerer som plater for trådløs lading.
18
Komme i gang
Strømsparingsmodus
Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
• Viser fargene på skjermen som gråtoner.
• Deaktiverer mobile nettverk og Wi-Fi-funksjon.
• Begrenser alle funksjoner bortsett fra funksjonene for anrop, melding og varsler.
• Begrenser ytelsen til CPU-en til Galaxy Watch Active2.
På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Batteri → Strømsparing → .
→
Eller trykk på
på hurtigkontrollpanelet for å aktivere strømsparingsmodusen. Se
Hurtigpanel for mer informasjon om hvordan du åpner hurtigpanelet.
For å deaktivere denne modusen, trykker du på Slå av på bunnen av skjermbildet for
strømsparingsmodus og trykker på . Eller trykk på
på hurtigkontrollpanelet for å
deaktivere strømsparingsmodusen.
Ha på Galaxy Watch Active2
Ta på Galaxy Watch Active2
Åpne spennen og plasser båndet rundt håndleddet. Juster båndet slik at det sitter godt rundt
håndleddet, sett tappen inn i et justeringshull, og fest spennen for å lukke det. Hvis båndet sitter
for tett på håndleddet, bruker du et hull lengre ute.
19
Komme i gang
Ikke bøy båndet for mye. Dette kan føre til skader på Galaxy Watch Active2.
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch Active2, må Galaxy Watch Active2
sitte godt på underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch Active2 riktig
for mer informasjon.
• Når visse materialer kommer i kontakt med baksiden til Galaxy Watch Active2, kan det
hende at Galaxy Watch Active2 registrerer at du har den på håndleddet.
• Hvis Galaxy Watch Active2 ikke registrerer at en bevegelse har forekommet i løpet av
10 minutter, kan det hende at Galaxy Watch Active2 registrerer at du ikke har den på
håndleddet.
Tips og forholdsregler for båndet
• Når du har på Galaxy Watch Active2 over lengre tid eller foretar høyintensiv trening mens du
har den på, kan det oppstå hudirritasjon på grunn av friksjon og trykk. Hvis du har på Galaxy
Watch Active2 over lengre tid, bør du ta av Galaxy Watch Active2 og ikke ha på din Galaxy
Watch Active2 i noen timer.
• Hudirritasjoner kan oppstå som følge av allergi, miljøfaktorer, andre faktorer eller når huden
din blir utsatt for såpe eller svette over lengre perioder. I dette tilfellet slutter du å bruke
Galaxy Watch Active2 og venter i 2 eller 3 dager til symptomene avtar. Hvis symptomene
vedvarer eller blir verre, må du kontakte legen øyeblikkelig.
• Pass på at huden din er tørr før du tar på Galaxy Watch Active2. Hvis du har på en fuktig
Galaxy Watch Active2 i lengre tid, kan huden din bli påvirket.
• Hvis du har på Galaxy Watch Active2 i vann, må du fjerne fremmedelementer fra huden din
og Galaxy Watch Active2 og tørke dem skikkelig for å hindre hudirritasjon.
• Ikke bruk tilbehør unntatt Galaxy Watch Active2 i vann.
20
Komme i gang
Feste eller bytte ut båndet
Fest båndet før du bruker Galaxy Watch Active2. Du kan ta av båndet fra Galaxy Watch Active2 og
bytte det ut med et nytt.
• Det medleverte båndet kan variere avhengig av område eller modell.
• Båndets størrelse kan variere, avhengig av modellen. Bruk riktig bånd som passer
størrelsen til modellen din.
Feste båndet
1
Sett inn en ende av fjæren i utspringet til båndet på Galaxy Watch Active2.
2
Skyv fjæren innover og koble til båndet.
1
2
21
Komme i gang
Bytte ut båndet
1
Skyv båndets fjær innover.
2
Dra båndet vekk fra hoveddelen av Galaxy Watch Active2.
3
Fest den nye båndet til Galaxy Watch Active2.
22
Komme i gang
Slå Galaxy Watch Active2 på og av
Trykk på og hold inne Hjem-tasten (strømtasten) i noen sekunder for å slå på Galaxy Watch
Active2.
Når du slår på Galaxy Watch Active2 for første gang eller tilbakestiller den, vises instruksjoner på
skjermen som ber deg laste ned og installere Galaxy Wearable-appen på mobilenheten din. Se
Koble Galaxy Watch Active2 til en mobilenhet for mer informasjon.
Slå av Galaxy Watch Active2 ved å trykke på og holde inne Hjem-tasten (strømtasten) og deretter
trykke på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
Starte Galaxy Watch Active2 på nytt
Hvis Galaxy Watch Active2 stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne
Hjem-tasten (strømtasten) i minst 7 sekunder for å starte den på nytt.
23
Komme i gang
Koble Galaxy Watch Active2 til en mobilenhet
Installere Galaxy Wearable-appen
Du kan bruke forskjellige funksjoner etter at du kobler Galaxy Watch Active2 til en mobilenhet.
Du må installere Galaxy Wearable-appen på den mobile enheten for å kunne koble Galaxy Watch
Active2 til den.
Avhengig av mobilenheten din kan du laste ned Galaxy Wearable-appen fra følgende steder:
• Samsung Android-enheter: Galaxy Store, Play Butikk
• Andre Android-enheter: Play Butikk
Du kan ikke installere Galaxy Wearable-appen på mobile enheter som ikke støtter
synkronisering med Galaxy Watch Active2. Kontroller at mobilenheten er kompatibel
med Galaxy Watch Active2.
Koble Galaxy Watch Active2 til en mobilenhet via Bluetooth
Galaxy Watch Active2
1
Slå på Galaxy Watch Active2 og stryk oppover fra bunnen av skjermen.
2
Trykk på
Et skjermbilde vises for nedlasting og installasjon av Galaxy Wearable-appen.
for å velge et språk du vil bruke og følg instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil, kan du bruke Galaxy Watch Active2 uten å koble den til en mobilenhet kan
du se Bruke Galaxy Watch Active2 uten en mobilenhet.
Mobil enhet
3
Start Galaxy Wearable-appen.
Om nødvendig oppdaterer du Galaxy Wearable-appen til den nyeste versjonen.
24
Komme i gang
4
5
6
Trykk på Kom i gang.
Velg enheten din på skjermen.
Hvis du ikke finner enheten din, trykker du på Min er ikke her.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Når du har fullført tilkoblingen, vises en veiledning på skjermen både på skjermen til Galaxy
Watch Active2 og mobilenheten. Følg instruksjonene på skjermen for å lære grunnleggende
kontroller for Galaxy Watch Active2.
• Tilkoblingsmetodene og skjermbildene kan variere, avhengig av mobilenheten og
programvareversjonen.
• Galaxy Watch Active2 er mindre enn normale mobile enheter så nettverkskvaliteten
kan være dårligere, spesielt i områder med svake signaler eller dårlig mottak. Når du
bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble til en mobilenhet eller når en Bluetoothtilkobling er utilgjengelig, kan det hende at mobilnettet eller Internettforbindelsen er
dårlig eller blir frakoblet.
• Når du kobler Galaxy Watch Active2 til en mobilenhet for første gang etter at du har
tilbakestilt den, kan det hende at batteriet til Galaxy Watch Active2 reduseres raskere
når du synkroniserer data, som f.eks. kontakter.
• Støttede mobile enheter og funksjoner kan variere, avhengig av område,
tjenesteleverandør eller produsent.
25
Komme i gang
Koble Galaxy Watch Active2 til en ny mobilenhet
Når du kobler Galaxy Watch Active2 til en ny mobilenhet, blir Galaxy Watch Active2 tilbakestilt.
Når meldingen vises før du kobler til Galaxy Watch Active2 til en ny mobilenhet trykker du på
Sik.h.kop. data for å sikkerhetskopiere de lagrede dataene på en sikker måte. Se Administrere
data på Galaxy Watch Active2 for mer informasjon om sikkerhetskopiering av Galaxy Watch
Active2.
1
2
På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Koble til ny telefon →
.
Forbindelsen mellom Galaxy Watch Active2 og mobilenheten avsluttes. Etter en lett
tilbakestilling går den automatisk inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
Start Galaxy Wearable-appen på den nye mobilenheten for å koble til Galaxy Watch Active2.
Hvis mobilenheten du vil koble til allerede er tilkoblet en annen enhet, starter du Galaxy
→ Legg til ny enhet for å koble til
Wearable-appen på mobilenheten og trykker på
en ny enhet.
Ekstern tilkobling
Galaxy Watch Active2 og mobilenheten er koblet sammen via Bluetooth. Når en Bluetoothtilkobling ikke er tilgjengelig, kan du koble Galaxy Watch Active2 eksternt til den mobile enheten
din ved å bruke Samsung-kontoen din via mobilnettverket eller Wi-Fi-nettverket. På denne
måten kan du fremdeles motta varsler fra den mobile enheten.
Hvis denne funksjonen ikke er slått på, åpner du Galaxy Wearable-appen på mobilenheten,
trykker på Start → Konto og sikkerhetskopi, deretter trykker du på Ekstern tilkobling-bryteren.
26
Komme i gang
Bruke Galaxy Watch Active2 uten en mobilenhet
Du kan bruke Galaxy Watch Active2 uten å koble den til en mobilenhet. Bruk Galaxy Watch
Active2 praktisk uten å koble den til en mobilenhet mens du foretar utendørsaktiviteter som
fjellklatring eller trening. Du kan angi at du skal bruke Galaxy Watch Active2 uten en mobilenhet
når du slår på Galaxy Watch Active2 for første gang eller tilbakestiller den.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å
koble den til en mobilenhet.
• Gå til www.samsung.com for å se juridiske merknader som vises når du stiller inn
modusen Uten telefontilkobling for første gang.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slå på Galaxy Watch Active2 og stryk oppover fra bunnen av skjermen.
Trykk på
og velg et språk du vil bruke.
Trykk på
, bla ned på skjermen og trykk her.
Kontroller meldingen og trykk på Fortsett.
Les gjennom de betingede vilkårene og trykk på Godta.
Les de ekstra vilkårene og velg de som du godtar og trykk deretter på Neste.
Logg inn med Samsung-kontoen din.
Hvis du må gjenopprette data, gjenoppretter du dataene fra en annen Galaxy Watch Active2
som er lagret på Samsung-kontoen din.
Koble til mobilnettverket ditt.
Dette trinnet vises ikke når du bruker Bluetooth-modellen.
27
Komme i gang
10 Angi en tidssone, dato og et klokkeslett.
Dette trinnet vises ikke når du bruker LTE-modellen.
11 Angi en PIN-kode for å gjenopprette eller sikkerhetskopiere data.
Åpne appskjermbildet og trykk på
(Innstillinger) → Koble til telefon →
og angi
PIN-koden for å koble Galaxy Watch Active2 til en mobilenhet mens du bruker Galaxy
Watch Active2 uten en mobilenhet.
Kontrollere skjermen
Ramme
Skjermen til Galaxy Watch Active2 kommer med rammen som sitter på kanten av skjermen. Stryk
rammen med eller mot klokkeretningen for å enkelt kontrollere de forskjellige funksjonene til
Galaxy Watch Active2.
På appskjermbildet trykker du på
på bryteren for å aktivere den.
(Innstillinger) → Avansert → Berøringsramme og trykker
Ikke bruk rammen i nærheten av magnetiske felter da de kan forstyrre rammens interne
magneter og føre til feil.
Hvis rammen ikke fungerer, tar du den med til et Samsung-servicesenter uten å
demontere Galaxy Watch Active2.
28
Komme i gang
Bla gjennom skjermbilder
Stryk rammen for å vise andre skjermbilder. På Watch-skjermen stryker du rammen mot
klokkeretningen for å se varsler.
Velge et element
Stryk rammen for å flytte fra element til element. Når du stryker rammen, beveger
fremhevingsindikatoren seg i samme retning, og et element blir fremhevet.
Justere inndataverdien
Stryk rammen for å justere volum eller lysstyrke. Når du justerer lysstyrken, stryker du rammen
med klokkeretningen for å gjøre skjermen lysere.
29
Komme i gang
Berøringsskjerm
• Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter.
Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge for mye trykk på den med fingertuppene.
• Det anbefales å ikke bruke statiske bilder på en del av eller hele berøringsskjermen
i lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning i skjermen) eller
dobbeltkonturer.
• Galaxy Watch Active2 gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av
skjermen, da disse ligger utenfor berøringsområdet.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.
• Berøringsskjermen kan være utilgjengelig når vannlåsmodus er aktivert.
Trykke
For å åpne en app, velge et menyelement eller trykke på en knapp på skjermen, trykker du med
fingeren.
30
Komme i gang
Trykke på og holde
Trykk på og hold skjermen i to sekunder eller mer for å få tilgang til redigeringsmodus eller se
tilgjengelige alternativer.
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det dit du vil ha det, for å flytte det.
31
Komme i gang
Dobbelttrykke
Trykk raskt to ganger på et bilde for å zoome inn eller ut.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på et bilde for å zoome inn eller ut.
Stryke
Stryk til venstre eller høyre for å vise andre paneler.
32
Komme i gang
Skjermkomposisjon
Klokkeskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle skjermene på Galaxy Watch Active2.
Du kan vise widgeter eller åpne varselpanelet ved å stryke på skjermen eller rammen.
Klokke
Widgeter
Varsler
Legg til
widgeter.
Hvilke widgeter og varsler som er tilgjengelige, og hvordan disse er ordnet, kan variere,
avhengig av programvareversjonen.
Legge til widgeter
Du kan legge til flere widgeter på startskjermbildet.
Bla til venstre på skjermen, trykk på
panel.
, og velg en widget. Den valgte widgeten vises i et nytt
Flytte widgeter
Trykk på og hold en widget, og dra den til ønsket sted.
Fjerne widgeter
Trykk på og hold en widget, og trykk deretter på
33
.
Komme i gang
Slå skjermen på og av
Du slår på skjermen ved å trykke på Hjem-tasten eller Tilbake-tasten.
Du kan også slå på skjermen ved å trykke på den. Hvis skjermen ikke slår seg på etter at du har
trykket på skjermen, kan du trykke på
(Innstillinger) på appskjermbildet og så trykke på
Avansert → Berøringsaktivering og deretter trykke på bryteren for å aktivere den.
Dekk skjermen med håndflaten for å slå den av. Skjermen slås også automatisk av hvis Galaxy
Watch Active2 ikke brukes i løpet av et angitt tidsrom.
Du kan også slå på skjermen med oppvekkingsfunksjonen. På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Avansert → Aktiveringsbevegelse og trykker på bryteren for å aktivere den.
Bytte skjermbildet
Veksle mellom klokke- og appskjermbildet
Trykk på Hjem-tasten på klokkeskjermbildet for å åpne appskjermbildet.
Hvis du vil gå tilbake til klokkeskjermbildet, trykker du på Hjem-tasten.
Vis nylige apper.
En app
Klokkeskjermbilde
Appskjermbildet
Appskjermbildet
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper som er installert på Galaxy Watch Active2.
For å gå til neste eller forrige app, stryker du rammen eller skjermen til venstre eller høyre.
Hvilke apper som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av programvareversjonen.
34
Komme i gang
Åpne apper
På appskjermbildet trykker du på et app-ikon for å starte appen.
Hvis du vil starte en app fra listen over nylig brukte apper, trykker du på
på appskjermbildet.
(Nylig brukte apper)
Eller du kan stryke med klokkeretningen på rammen eller til venstre på skjermen og velge den
nylig brukte appen eller ofte brukte appen fra Appsnarveier-widgeten for å starte appen.
For å legge til en app du vil ha på Appsnarveier-widgeten, trykker du på
og legger til
appen. Hvis du ikke har plass til å legge til en ofte brukt app, trykker du og holder inne på
skjermen, trykk på Rediger og trykk så på
den tidligere tillagte appen for å legge til
en annen app.
Lukke apper
1
2
3
På appskjermbildet trykker du på
(Nylig brukte apper).
Stryk rammen eller til venstre eller høyre på skjermen for å gå til appen som skal lukkes.
Trykk på
.
Du kan lukke alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på Lukk alle.
Gå tilbake til det forrige skjermbildet
Hvis du vil gå tilbake til det forrige skjermbildet, trykker du på Tilbake-tasten.
35
Komme i gang
Låseskjerm
Bruk skjermlåsfunksjonen for å beskytte personopplysninger ved å forhindre at andre får tilgang
til Galaxy Watch Active2. Etter at du har aktivert skjermlåsfunksjonen, krever Galaxy Watch
Active2 en kode hver gang den skal låses opp.
Stille inn skjermlås
På appskjermbildet, trykker du på
låsemetoden.
(Innstillinger) → Sikkerhet → Lås → Type og velger
• Mønster: Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode med tall for å låse opp skjermen.
Klokke
Klokkeskjermbilde
Du kan kontrollere nåværende klokkeslett eller vise annen informasjon. Hvis klokkeskjermbildet
ikke vises, trykker du på Hjem-tasten for å returnere til klokkeskjermbildet.
36
Komme i gang
Endre klokkefront
Trykk og hold Watch-skjermen og stryk rammen eller skjermen mot venstre eller høyre og velg
en klokkefront.
For å tilpasse klokkefronten, trykker du på Tilpass, og stryker rammen eller skjermen til venstre
eller høyre for å gå til ønsket alternativ og deretter tilpasse det.
For å vise og velge de tilgjengelige klokkefrontene, trykker du på og holder inne Watch-skjermen
og stryker raskt på rammen. Men Tilpass-funksjonen er utilgjengelig.
For å laste ned flere klokkefronter fra Galaxy Store-appen trykker du på Galaxy Store.
Du kan også endre klokkefronten. På appskjermbildet trykker du på
→ Urskiver → Velg urskive.
(Innstillinger)
Du kan også endre klokkefronten til Galaxy Watch Active2 på mobilenheten. Start Galaxy
Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Urskiver eller Oppdag.
For å laste ned flere klokkefronter fra Galaxy Store trykker du på Oppdag → Vis mer på
Populære urskiver.
37
Komme i gang
Tilpasse et klokkeutseende med et bilde
Bruk et bilde som klokkeutseende etter at du har importert et bilde fra mobilenheten din. Se
Importere bilder fra den mobile enheten for mer informasjon om importering av bilder fra en
mobilenhet.
1
2
3
Trykk og hold på Watch-skjermen og stryk rammen eller til venstre eller høyre på skjermen
og trykk deretter på Tilpass på klokkefronten Mitt bilde+.
Trykk på skjermen, og trykk på Legg til bilde.
Velg et bilde du vil bruke som klokkefront og trykk på OK → OK.
Du kan zoome inn eller ut av bildet ved å stryke rammen. Eller du kan trykke to ganger på
bildet, spre to fingre fra hverandre eller klype på et bilde. Når bildet zoomes inn, stryker du
på skjermen for å vise den delen av bildet på skjermen.
Du legger til ekstra bilder ved å stryke med klokkeretningen på rammen eller til venstre
eller høyre på skjermen og velge Legg til bilde. Opptil 20 bilder kan legges til som
klokkefronter. Bildene du legger til, roterer i rekkefølge.
4
Stryk på skjermen for å endre fargen eller skrifttypen og trykk på OK.
Aktivere klokke alltid på-funksjonen
Du kan angi at skjermen skal vise klokkeslettet når skjermen er slått av mens du har på deg
Galaxy Watch Active2.
På hurtigpanelet trykker du på . Eller du kan trykke på
(Innstillinger) → Urskiver →
Klokke alltid på på appskjermbildet og deretter trykke på bryteren for å aktivere den.
Bare klokke-modus
Du kan bruke Galaxy Watch Active2 i bare klokke-modus. I bare klokke-modus vises bare
klokkeslettet og ingen andre funksjoner kan brukes.
På hurtigpanelet trykker du på . Eller du kant trykke på
(Innstillinger) og trykke på Batteri
på appskjermbildet for å åpne batteriadministrasjonsmenyen. Velg deretter Bare klokke og trykk
på .
For å deaktivere bare klokke-modus trykker du på og holder inne Hjem-tasten i mer enn tre
sekunder.
38
Komme i gang
Varsler
Varselspanel
Sjekk et varsel, som en ny melding eller et tapt anrop, på varselspanelet. På Watch-skjermen,
stryker du mot klokkeretningen på rammen eller stryker til høyre på skjermen for å åpne
varselspanelet. Når det er varsler som du ikke har sjekket, er en oransje prikk synlig på
klokkeskjermen.
Varselsindikator
39
Komme i gang
Vise innkommende varsler
Når du mottar et varsel, vises informasjon om varselet, som f.eks. type eller når det ble mottatt,
på skjermen. Hvis mer enn to meldinger mottas, stryker du rammen eller til venstre eller høyre på
skjermen for å vise flere meldinger.
Trykk på varselet for å vise detaljene.
Få tilgang til flere
alternativer.
Slette varsler
Slett et varsel ved å stryke oppover på skjermen mens du viser et varsel.
40
Komme i gang
Velge apper for å motta varsler
Velg en app fra mobilenheten din for å motta varsler på Galaxy Watch Active2.
1
2
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Varsler og trykk på
bryteren.
Trykk på Apper du får varsler fra og trykk på bryteren ved siden av appene for å motta
varsler fra dem på Galaxy Watch Active2.
Hurtigpanel
På dette panelet kan du se gjeldende status til Galaxy Watch Active2 og konfigurere innstillinger.
Stryk nedover fra øverste kant på skjermen.
Stryk rammen eller til venstre eller høyre på skjermen for å gå til neste eller forrige hurtigpanel.
Batterinivå-ikon
Statusikoner
Hurtiginnstillingsikoner
Tilkoblingsstatus
for Galaxy Watch
Active2
41
Komme i gang
Kontrollere indikatorikonene
Statusikonene vises øverst på hurtigpanelet og gir deg gjeldende status for Galaxy Watch
Active2. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.
Indikatorikonene kan se forskjellige ut avhengig av område, tjenesteleverandør eller
modell.
Ikon
Betydning
Bluetooth tilkoblet
Bluetooth frakoblet
Signalstyrke
Bluetooth-hodesett tilkoblet
3G-nettverk tilkoblet
LTE-nettverk tilkoblet
Wi-Fi tilkoblet
Batterinivå
Kontrollere hurtiginnstillingsikoner
Hurtiginnstillingsikoner vises på hurtigpanelet. Trykk på ikonet for å endre grunnleggende
innstillinger eller enkelt starte funksjonen.
Se Redigere hurtiginnstillingsikonene for mer informasjon om hvordan du legger til nye ikoner
på hurtigpanelet.
Ikon
Betydning
Aktiver god natt-modus
Juster lysstyrken
Åpne volummenyen
Aktiver ikke forstyrr-modus
Aktiver klokke alltid på-funksjonen
Start Innstillinger-appen
Aktiver kinomodus
42
Komme i gang
Ikon
Betydning
Aktiver blitsfunksjonen
Aktiver strømsparingsmodus
Aktiver flymodus
Aktiver vannlåsmodus
Koble til et Wi-Fi-nettverk manuelt eller koble til Wi-Fi-nettverket automatisk
/
Koble til Bluetooth-hodesett
Aktiver stedsinformasjonsfunksjonen
Åpne batteriadministrasjonsmenyen
Start Finn telefonen-appen
/
/
Aktiver lyd, vibrering eller stillemodus
Koble til det mobile nettverket (kun for LTE-modeller)
Aktiver NFC-funksjonen
/
Spill av eller sett musikk på pause
Aktiver berøringsfølsomhetsfunksjonen
Redigere hurtiginnstillingsikonene
Du kan redigere ikonene på hurtigpanelet.
Legge til et hurtiginnstillingsikon
Trykk og hold et hurtiginnstillingsikon på hurtigpanelet og trykk på
funksjon du vil legge til på hurtigpanelet.
, velg deretter en
Ikonet for funksjonen du velger, blir lagt til på hurtigpanelet.
Fjerne et hurtiginnstillingsikon
Trykk og hold inne et hurtiginnstillingsikon du vil slette på hurtigpanelet, og trykk på
.
Hurtiginnstillingsikonet fjernes.
Du kan også redigere hurtigpanelet. På appskjermbildet trykker du på
→ Avansert → Rediger hurtigvalg.
43
(Innstillinger)
Komme i gang
Aktivere god natt-modus
Aktiver god natt-modus når du skal sove.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Innkommende anrop vil bli dempet og skjermen slås ikke på når du mottar innkommende
anrop. Alle varsler vil dempes bortsett fra alarmer og skjermen vil ikke slås på når varsler mottas.
Aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres også automatisk.
Justere lysstyrken
Du kan tilpasse lysstyrken til Galaxy Watch Active2 som du vil ha den.
På hurtigpanelet trykker du på
på eller .
og justerer lysstyrken ved å stryke rammen eller ved å trykke
Åpne volummenyen
Justere volumnivået til Galaxy Watch Active2.
På hurtigpanelet trykker du på , stryker rammen eller til venstre eller høyre på skjermen for å
gå til ønsket volumalternativ, juster deretter volumet ved å stryke rammen eller trykke på eller
.
Når en Voice Assistant-funksjon er aktivert, kan du justere tilgjengelighetsvolumet.
Aktivere ikke forstyrr-modus
Innkommende anrop vil bli dempet og skjermen slås ikke på når du mottar innkommende anrop.
Alle varsler vil dempes bortsett fra alarmer og skjermen vil ikke slås på når varsler mottas.
På hurtigpanelet trykker du på
og velger ikke forstyrr-modusen du vil ha.
-ikonet vises øverst på klokkeskjermbildet.
44
Komme i gang
Aktivere klokke alltid på-funksjonen
Angi at skjermen skal vise klokkeslettet når skjermen er slått av mens du har på deg Galaxy
Watch Active2.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Hvis du aktiverer denne funksjonen, tømmes batteriet raskere enn normalt.
Starte Innstillinger-appen
Start Innstillinger-appen for å konfigurere de forskjellige funksjonene til Galaxy Watch Active2.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Innstillinger-appen starter.
Aktivere kinomodus
Aktiver kinomodus når du skal se film.
På hurtigpanelet trykker du på
og velger alternativet for kinomodus du vil ha.
-ikonet vises øverst på klokkeskjermbildet. Innkommende anrop vil bli dempet og skjermen
slås ikke på når du mottar innkommende anrop. Alle varsler dempes inkludert alarmer, og
skjermen slås ikke på når varsel mottas eller ved en alarm. Aktiveringsbevegelsen og klokke alltid
på-funksjonen deaktiveres også automatisk.
Aktivere blitsfunksjonen
Du kan bruke skjermen på Galaxy Watch Active2 som en blits.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Trykk på skjermen for å justere lysstyrken til fotolyset.
Aktivere strømsparingsmodus
Aktiver strømsparingsmodus for å begrense enkelte funksjoner på Galaxy Watch Active2 og
redusere batteriforbruket.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Viser fargene på skjermen som gråtoner. Se Strømsparingsmodus for mer informasjon.
45
Komme i gang
Aktivere flymodus
Aktiver flymodus når du går ombord i et fly. Når du aktiverer denne funksjonen, begrenses apper
som krever en nettverkstilkobling, men lar deg bruke andre funksjoner som normalt.
På hurtigpanelet trykker du på
.
-ikonet vises øverst på klokkeskjermbildet.
Aktivere vannlåsmodus
Aktiver vannlåsmodus når du trener i vann.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Berøringsskjermen, aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres
automatisk.
Trykk og hold inne Hjem-tasten til sirkelen forsvinner for å deaktivere vannlåsmodus.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
Koble til et Wi-Fi-nettverk manuelt eller angi Wi-Fi-nettverket for å koble til automatisk.
På hurtigpanelet trykker du på
eller
.
Wi-Fi-nettverket blir koblet til eller fra. Wi-Fi-nettverket blir koblet til automatisk når
vises.
viser ikke og Wi-Fi-kobles ikke til automatisk når du bruker Galaxy Watch Active2 uten
å koble til en mobilenhet.
Koble til Bluetooth-hodesett
Koble til Bluetooth-hodesett slik at du kan lytte til musikk og ha en telefonsamtale gjennom det.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Bluetooth-funksjonen er aktivert og listen over de tilgjengelige Bluetooth-hodesett søkes. Hvis
Bluetooth-hodesettet som ble brukt tidligere er tilgjengelig, blir det tilkoblet automatisk.
Aktivere stedsinformasjonsfunksjonen
Aktiver stedsinformasjonsfunksjonen for å bruke GPS-data og stedsdata med bestemte apper.
På hurtigpanelet trykker du på
.
46
Komme i gang
Åpne batteriadministrasjonsmenyen
Åpne batteriadministrasjonsmenyen for å administrere batteriforbruket enkelt.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Batteriadministrasjonsmenyen vises.
Starte Finn telefonen-appen
Start Finn telefonen-appen og finn mobilenheten din når du har mistet den.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Den mobilenheten avgir lyder og slår på skjermen. Se Finn telefonen for mer informasjon.
Denne funksjonen vises ikke når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble til en
mobilenhet.
Aktivere lyd, vibrering eller stillemodus
Aktiver lyd, vibrering eller stillemodus.
På hurtigpanelet trykker du på
,
eller
.
Koble til et mobilnett
Du kan koble til et mobilnettverk.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Galaxy Watch Active2 kobles til det mobile nettverket.
Denne funksjonen vises ikke på Bluetooth-modellen.
Aktivere NFC-funksjonen
Aktiver NFC-funksjonen.
På hurtigpanelet trykker du på
.
NFC-funksjonen kan brukes enkelt med NFC-antennen. Se NFC for mer informasjon.
47
Komme i gang
Spille av eller sette musikk på pause
Spill av eller sett musikk på pause.
På hurtigpanelet trykker du på
eller
.
Musikk spilles av eller settes på pause på Galaxy Watch Active2 eller den tilkoblede
mobilenheten. Du kan også lytte til musikk når du har koblet til Bluetooth-hodesettet.
Aktivere berøringsfølsomhetsfunksjonen
Aktiver berøringsfølsomhetsfunksjonen for å bruke berøringsskjermen med hansker på.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Avhengig av typen hansker kan det hende at berøringsskjermen ikke gjenkjenner
berøringen din, og at funksjonen ikke aktiveres.
Angi tekst
Innledning
Et tekstinndataskjermbilde vises når du kan skrive inn tekst, som når du sender en melding.
• Skjermbildet for tekstangivelse kan variere, avhengig av appen du starter.
• Når Galaxy Watch Active2 er koblet til en mobilenhet via Bluetooth, brukes
språkinnstillingene på den mobile enheten også på Galaxy Watch Active2.
Sett inn humørikoner.
Åpne inndatamodus for
håndskrift eller tastaturet.
Bruk taleinndata.
Sett inn en tekstmal.
48
Komme i gang
Bruke taleinndata
Trykk på
og snakk for å angi meldingen din.
For å endre det gjenkjente språket kan du trykke på → Inndataspråk.
Få tilgang til flere alternativer.
Gjenkjenn taleinndata.
• Denne funksjonen støttes ikke på enkelte språk.
• Tips for bedre talegjenkjenning
– – Snakk tydelig.
– – Snakk på stille steder.
– – Ikke bruk støtende ord eller slang.
– – Unngå å snakke med dialekt.
Galaxy Watch Active2 gjenkjenner kanskje ikke den talte meldingen din, avhengig av
omgivelsene eller måten du snakker på.
49
Komme i gang
Bruke uttrykksikoner
Trykk på
og velg en kategori. Humørikonlisten til den valgte kategorien vises.
Du tegner et bilde ved å trykke på Krusedull øverst på skjermen, og tegner meldingen din.
Stryk rammen mot klokkeretningen eller trykk på
mens berøringsrammefunksjonen er
deaktiver for å slette inntastingen strøk for strøk. For å gjenopprette et strøk, stryker du rammen
med klokkeretningen eller trykker på
mens berøringsrammefunksjonen er deaktivert.
Bruke inndatamodus for håndskrift eller tastaturet
Bruke håndskriftmodus
Trykk på
for å åpne håndskriftmodus og skriv på skjermen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område.
50
Komme i gang
Bruke tastaturet
Trykk på
for å åpne tastaturet. Hvis håndskriftmodus vises, stryker du til høyre på skjermen fra
den venstre kanten på skjermbildet for tekstangivelse og velg .
Tastaturet vises.
• Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
• Tastaturoppsettet kan variere, avhengig av område.
Slett det foregående tegnet.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Sett inn et mellomrom.
Endre inndataspråk
Dra mellomromstasten til venstre eller høyre mens du trykker og holder den inne for å endre
inndataspråk i tekstmodus.
For å legge til flere språk, stryker du til høyre på skjermen fra den venstre kanten på skjermbildet
for tekstangivelse. Trykk → Inndataspråk → → Språk og velg et språk å legge til. Du kan
bruke opptil to språk.
Endre inndatamodus
Stryk til høyre på skjermen fra den venstre kanten på skjermbildet for tekstangivelse og
velg inndatamodusen du vil ha. Du kan veksle mellom tekstmodus, humørikonmodus,
nummermodus, taleinndatamodus, håndskriftmodus og tegnsettingsmodus.
Håndskriftmodus kan være utilgjengelig, avhengig av område.
51
Apper og funksjoner
Meldinger
Vis meldinger og svar på dem ved hjelp av Galaxy Watch Active2.
Vise meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger mens du roamer.
1
Trykk på
2
Bla gjennom meldingslisten og velg en kontakt for å se samtalene med vedkommende.
(Meldinger) på appskjermbildet.
Eller stryk rammen mot klokkeretningen eller til høyre på Watch-skjermen for å åpne
varselspanelet og vise en ny melding.
Hvis du vil vise en melding på mobilenheten, trykker du på , stryker rammen eller oppover eller
nedover på skjermen og trykker deretter på Vis på telefon.
Hvis du vil svare på en melding, velger du en inngangsmåte og angir meldingen.
Sende meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for å sende meldinger mens du roamer.
52
Apper og funksjoner
1
Trykk på
(Meldinger) på appskjermbildet.
Opprett en ny melding.
Kontakter
Meldingsliste
2
3
4
Trykk på
.
Eller du kan velge en meldingsmottaker ved å trykke på
på kontaktlisten.
Legg til en mottaker og trykk på Neste.
Velg en inngangsmåte og angi meldingen din, trykk deretter på Send.
Når du velger en tekstmal trykker du på
.
Når du velger et uttrykksikon, sendes meldingen automatisk til mottakerne.
Når du angir tekst med tale, kan du velge mellom tekst og lyd som meldingsformat. Hvis
skjermbildet for meldingsformat ikke vises, trykker du på
(Innstillinger) → Apper →
Meldinger på appskjermbildet og trykker deretter på Send som lyd-bryteren for å aktivere
det.
Slette meldinger
1
2
3
Trykk på
(Meldinger) på appskjermbildet.
Bla gjennom meldingslisten og velg en kontakt for å se samtalene med vedkommende.
Trykk på , stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen, og trykk deretter på Slett.
Meldingen blir slettet både fra Galaxy Watch Active2 og den tilkoblede mobilenheten.
53
Apper og funksjoner
Telefon
Innledning
Du kan foreta eller kontrollere innkommende anrop og svare på dem. Du kan ha telefonsamtaler
via den interne mikrofonen, høyttaleren eller et tilkoblet Bluetooth-hodesett.
Den kan hende at lyden ikke høres tydelig under en samtale og bare korte samtaler er
tilgjengelige i områder med svakt signal.
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Du kan ha telefonsamtaler via den interne mikrofonen, høyttaleren eller et tilkoblet Bluetoothhodesett.
54
Apper og funksjoner
Avvise et anrop
Du kan avvise et innkommende anrop og sende en avvisningsmelding til anroperen.
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
For å sende en melding når du avviser et innkommende anrop, stryker du oppover fra nederste
kant av skjermen og velger den meldingen du vil ha.
Ubesvarte anrop
Hvis et anrop er tapt, vises en melding for tapt anrop på varselspanelet. Stryk rammen mot
klokkeretningen eller til høyre på Watch-skjermen for å åpne varselspanelet og vise meldinger
om tapte anrop. Alternativt trykker du på
(Telefon) på appskjermbildet for å se ubesvarte
anrop.
55
Apper og funksjoner
Ringe
Trykk på
(Telefon) på appskjermbildet.
Tastatur
Kontakter
Loggliste
Bruk én av følgende metoder:
• Trykk på
, angi et nummer med tastaturet og trykk deretter på
• Trykk på
på .
, stryk rammen eller bla gjennom kontaktlisten, velg en kontakt og trykk deretter
.
• Stryk rammen eller bla gjennom logglisten, velg en loggoppføring og trykk deretter på
Alternativer under samtaler
Bruke samtaleskjermbildet
Følgende handlinger er tilgjengelige:
Juster volumet.
Få tilgang til flere alternativer.
Overfør samtaler til mobilenheten
Slå av mikrofonen slik at den
andre parten ikke kan høre deg.
Avslutt den gjeldende samtalen.
56
.
Apper og funksjoner
Foreta et anrop med et Bluetooth-hodesett
Når et Bluetooth-hodesett er tilkoblet Galaxy Watch Active2, kan du foreta telefonanrop med et
Bluetooth-hodesett.
Hvis et Bluetooth-hodesett ikke er tilkoblet Galaxy Watch Active2, på appskjermbildet, trykk
(Innstillinger) → Tilkoblinger → Bluetooth → Bluetooth-lyd. Når listen over tilgjengelige
Bluetooth-hodesett vises, velger du Bluetooth-hodesettet du vil bruke.
For å ha telefonsamtaler via den interne mikrofonen eller høyttaleren, trykker du på
anropsskjermen.
på
Denne funksjonen er tilgjengelig når du bruker LTE-modellen uten å koble til en
mobilenhet.
Åpne tastaturet
Trykk på → Tastatur.
Kontakter
Du kan ringe eller sende en melding til en kontakt. Kontaktene som lagres på mobilenheten blir
også lagret til Galaxy Watch Active2 etter at du kobler dem sammen.
Trykk på
(Kontakter) på appskjermbildet.
Favorittlisten med kontakter på den mobile enheten, vises øverst i kontaktlisten.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Trykk på
og skriv inn søkekriterier øverst på kontaktlisten.
• Bla gjennom kontaktlisten.
• Stryk den høyre rullelinjen mens berøringsrammefunksjonen er deaktivert. Listen ruller raskt.
• Stryk rammen. Når du stryker rammen raskt, blar listen alfabetisk etter forbokstaven.
Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:
•
: Foreta et taleanrop.
•
: Skriv en melding.
57
Apper og funksjoner
Legge til kontakter
1
2
3
Trykk på
(Kontakter) på appskjermbildet.
Trykk på
øverst på kontaktlisten og angi kontaktinformasjonen.
Trykk på Lagre.
Velge kontakter som brukes ofte, på widgeten
Stryk rammen med klokkeretningen eller på skjermen til venstre Watch-skjermen og legg til
kontaktene som brukes ofte fra Kontakter-widgeten for å ta direkte kontakt med dem via en
tekstmelding eller telefonsamtale. Trykk på Legg til, velg kontakt og trykk deretter på Utført.
• For å bruke Kontakter-widgeten må du først legge den til. Se Legge til widgeter for
mer informasjon.
• Du kan legge til opptil fire kontakter i widgeten.
Legge til medisinsk informasjon på profilen min
Legg til medisinsk informasjon på profilen min slik at redningspersonen raskt kan se den i et
nødstilfelle.
På mobilenheten starter du Kontakter-appen, velger profilen din og angir deretter den
medisinske informasjonen din. For å se den medisinske informasjonen din på Galaxy Watch
Active2 åpner du appskjermbildet, og trykker på
(Kontakter) og velger profilen din og stryker
deretter oppover fra nederste kant av skjermen.
I en nødsituasjon trykker du på og holder inne Hjem-tasten til Galaxy Watch Active2 (strømtast)
og trykker på Medisinsk nødinfo.
Det kan hende at du ikke kan bruke denne funksjonen avhengig av mobilenheten som
du kobler til Galaxy Watch Active2.
58
Apper og funksjoner
Samsung Pay
Du kan registrere ofte brukte kort i Samsung Pay, en mobil betalingstjeneste, for å utføre
betalinger raskt og sikkert. Samsung Pay støtter nærfeltskommunikasjon (NFC), noe som tillater
betaling via standard kredittkortlesere.
Du kan vise mer informasjon, for eksempel kort som støtter denne funksjonen, på
www.samsung.com/samsung-pay.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Prosedyrene for innledende oppsett og kortregistrering kan variere, avhengig av
område og tjenesteleverandør.
Konfigurere Samsung Pay
1
2
På mobilenheten starter du Galaxy Wearable-appen.
Trykk på Samsung Pay og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kortregistreringen
din.
Foreta betalinger
1
2
3
Du gjennomfører en betaling på Galaxy Watch Active2, ved å trykke og holde inne Tilbaketasten.
Angi PIN-koden.
Bla gjennom kortlisten, velg et kort og trykk på BETAL.
59
Apper og funksjoner
4
Plasser Galaxy Watch Active2 i nærheten av kortleseren.
Betalingen utføres når kortleseren gjenkjenner kortinformasjonen.
• Det kan hende at betalinger ikke kan behandles, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• Bekreftelsesmetoden for betalinger kan variere avhengig av kortleserne.
Samsung Health
Innledning
Samsung Health registrerer dine aktiviteter og ditt sovemønster i 24 timer for å utvikle sunne
vaner. Når du kobler Galaxy Watch Active2 til mobilenhetene dine, kan du lagre og administrere
de helserelaterte dataene på Samsung Health-appen.
Med funksjonen for automatisk treningsgjenkjenning aktivert, etter at du har trent i mer
enn 10 minutter mens du har på deg Galaxy Watch Active2, vil den varsle deg og vise noen
uttøyningsøvelser du kan følge eller den viser deg en oppmuntring på skjermen til å ta deg en
spasertur når Galaxy Watch Active2 registrerer at du ikke har vært aktiv på over én time. Når
Galaxy Watch Active2 gjenkjenner at du kjører, viser den kanskje ikke oppmuntrende meldinger
eller tøyinger.
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
• Samsung Health-funksjoner er kun ment til fritids-, velvære- og treningsformål.
De er ikke ment for medisinsk bruk. Før du bruker disse funksjonene må du lese
instruksjonene nøye.
• Informasjon som innhentes ved bruk av Galaxy Watch Active2 eller Fit-programvaren,
eller apper som er forhåndslastet, er kanskje ikke passende, nøyaktig, fullstendig eller
pålitelig.
60
Apper og funksjoner
Bruke Galaxy Watch Active2 riktig
• Når du aktiverer den automatiske pulsmålingsfunksjonen eller når du begynner å bruke
treningsfunksjonene, vil Galaxy Watch Active2 automatisk måle pulsen din. Når du måler
pulsen har du Galaxy Watch Active2 tett på armen rett over håndleddet, som vist på
tegningen nedenfor.
• Hvis du fester Galaxy Watch Active2 for stramt, kan det oppstå hudirritasjoner, og hvis du
fester den for løst, kan det oppstå friksjon.
<Bak>
Pulssensor
• Ikke se direkte på pulssensorens lys. Dette kan skade synet ditt. Pass på at ikke barn
ser direkte på lysene.
• Hvis Galaxy Watch Active2 blir varm å ta på, tar du den av til den blir kaldere. Huden
kan få forbrenninger hvis den utsettes for den varme overflaten til Galaxy Watch
Active2 i lengre tid.
61
Apper og funksjoner
• Nøyaktigheten til pulssensoren kan bli svekket, avhengig av målingsforhold og
omgivelser.
• Bruk bare pulsfunksjonen til å måle pulsen din.
• Kalde omgivelsestemperaturer kan påvirke målingen din. Om vinteren og i kaldt vær
må du holde deg varm når du måler pulsen din.
• Røyking eller inntak av alkohol før måling kan føre til at pulsen er forskjellig fra din
normalpuls.
• Ikke snakk, gjesp eller pust dypt inn mens du måler pulsen. Dette kan føre til
unøyaktige pulsmålinger.
• Fordi pulssensoren bruker lys til pulsmålingen kan nøyaktigheten variere, avhengig av
fysiske faktorer som påvirker lysabsorpsjonen og -refleksjonen, som blodsirkulasjon/
blodtrykk, hudens tilstand samt plassering og konsentrasjon av blodårer. I tillegg, hvis
pulsen din er ekstremt høy eller lav, kan målingene være unøyaktige.
• Brukere med tynne håndledd kan få unøyaktige pulsmålinger når enheten er løs,
noe som fører til at lyset reflekteres ujevnt. Hvis pulsmålingen ikke fungerer som den
skal, justerer du plasseringen av enhetens pulssensor til høyre, venstre, oppover eller
nedover på håndleddet eller har enheten på deg på innerarmen slik at sensoren er i
kontakt med huden din.
• Hvis pulssensoren er skitten, må du tørke av den og prøve på nytt. Hindringer mellom
enhetens bånd og håndleddet ditt, som kroppshår, smuss eller andre gjenstander, kan
hindre lyset i å reflekteres jevnt. Sørg for å fjerne slike hindringer før bruk.
62
Apper og funksjoner
Daglig aktivitet
Kontroller ditt daglige aktivitetsmål basert må målet ditt for kaloriforbruk, treningstid eller
aktivitetstid med et øyekast.
Kontrollere daglig aktivitet
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet, stryk rammen eller oppover eller nedover på
skjermen og åpne deretter skjermbildet for sporing av daglig aktivitet. Eller stryk rammen med
klokkeretningen eller til venstre på Watch-skjermen og velg Daglig aktivitet-widgeten for å åpne
den.
• Aktivitet: Kontroller det daglige kaloriforbruket fra aktivitetene du utførte i løpet av dagen.
Når du nærmer deg kalorimålet ditt økes grafen.
• Trening: Kontroller de totale treningstidene for aktivitetene du utførte i løpet av dagen.
Tidene for forskjellige øvelser gjenkjennes automatisk og tidene for manuelt påbegynte
øvelser blir inkludert. Når du nærmer deg treningsmålet ditt økes grafen.
• Beveg deg hver time: Kontroller hvor lenge du var aktiv per time i løpet av dagen. Når du
nærmer deg tidsmålet ditt ved å foreta lette treningsaktiviteter, slik som utstrekking og
spasering, økes grafen.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du rammen eller oppover eller nedover
på skjermen.
63
Apper og funksjoner
Angi ditt daglige aktivitetsmål
1
2
3
4
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermbildet for daglig aktivitet og trykk på
Innst.
Trykk på Daglig mål og velg et aktivitetsalternativ.
Trykk på feltet for målangivelse og stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen for
å angi målet.
Trykk på FERDIG.
Konfigurere varsler
For å motta et varsel når du har nådd det angitte målet, stryker du rammen eller oppover eller
nedover på skjermen, trykk på Innst. og deretter på Varsler-bryteren for å aktivere den.
Skritt
Galaxy Watch Active2 teller antall skritt du har gått, og måler hvor langt du har forflyttet deg.
Telle antall skritt og hvor langt du har gått
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet, stryk rammen eller oppover eller nedover på
skjermen og åpne deretter skjermbildet for skritteller.
Totalt antall skritt
Mål
64
Apper og funksjoner
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du rammen eller oppover eller nedover
på skjermen.
• Når du begynner å telle skritt, følger skrittelleren med på antall skritt du tar og
viser deg antall skritt etter en kort forsinkelse fordi Galaxy Watch Active2 nøyaktig
gjenkjenner bevegelsen din når du har gått en stund. For en nøyaktig skrittelling kan
det også hende at du opplever en kort forsinkelse før sprettoppvinduet indikerer at et
bestemt mål er nådd.
• Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke
skrittantallet ditt.
Stille inn skrittmålet
1
2
3
4
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermbildet for skritt og trykk på Innst.
Trykk på Skrittmål.
Trykk på feltet for målangivelse og stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen for
å angi målet.
Trykk på Utført.
Konfigurere varsler
For å motta et varsel når du har nådd det angitte målet, stryker du rammen eller oppover eller
nedover på skjermen, trykk på Innst. og deretter på Varsler-bryteren for å aktivere den.
65
Apper og funksjoner
Etasjer
Registrer og spor hvor mange etasjer du går opp.
Måle hvor mange etasjer du går opp
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet, stryk rammen eller oppover eller nedover på
skjermen og åpne deretter skjermbildet for etasjeteller.
Totalt antall etasjer
Mål
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du rammen eller oppover eller nedover
på skjermen.
• En etasje beregnes som omtrent 3 meter. Etasjene som måles samsvarer ikke
nødvendigvis med antall etasjer du går.
• Etasjene som måles er kanskje ikke nøyaktige, avhengig av omgivelsene, brukerens
bevegelser og bygningenes tilstand.
• Etasjene som måles er ikke alltid nøyaktige hvis det kommer inn vann (dusj og
vannaktivitet) eller fremmedelementer i den atmosfæriske trykksensoren. Hvis det er
rengjøringsmidler, svette eller regndråper på Galaxy Watch Active2, må du vaske dette
bort med rent vann og tørke den atmosfæriske trykksensoren nøye før bruk.
Stille inn målet for etasjer
1
2
Stryk rammen eller oppover eller nedover på den skjermbildet for etasjeteller og trykk på
Innst.
Trykk på Etasjemål.
66
Apper og funksjoner
3
4
Trykk på feltet for målangivelse og stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen for
å angi målet.
Trykk på FERDIG.
Konfigurere varsler
For å motta et varsel når du har nådd det angitte målet, stryker du rammen eller oppover eller
nedover på skjermen, trykk på Innst. og deretter på Varsler-bryteren for å aktivere den.
Trene
Registrer treningsinformasjonen din og kontroller resultatene, som for eksempel kaloriforbruk,
med treningsfunksjonen.
• Det anbefales at gravide, eldre, små barn og brukere som lider av tilstander som
kronisk hjertesykdom eller høyt blodtrykk, oppsøker en lege før de bruker denne
funksjonen.
• Hvis du blir svimmel, får smerter eller pusteproblemer under trening, slutter du å
bruke denne funksjonen og oppsøker en lege.
• Hvis du nettopp har kjøpt eller hvis du har tilbakestilt Galaxy Watch Active2, oppretter
du en profil.
Vær oppmerksom på følgende før du trener i kaldt vær:
• Unngå å bruke enheten i kaldt vær. Bruk om mulig enheten innendørs.
• Hvis du bruker enheten utendørs i kaldt vær, må du dekke til Galaxy Watch Active2 med
ermene før du bruker den.
Begynne treningen
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen, åpne skjermbildet for treningsmåling
og trykk deretter på Trening.
Stryk rammen med klokkeretningen eller til stryk skjermen til venstre på Watch-skjermen
og start treningen direkte fra Flere treninger-widgeten. Trykk på Legg til for å legge til
opptil fire forskjellige treningstyper.
67
Apper og funksjoner
3
Trykk på
på treningstypen du vil ha fra listen over treningstyper.
Skjermbildet hvor du kan angi detaljene for treningen, som for eksempel mål, vises.
Når du vil begynne treningen umiddelbart, trykker du på treningstypen.
Når du ikke finner treningstypen du vil ha, trykker du på Flere treningsøkter og velger en
treningstype du vil ha.
4
Trykk på Mål, velg en måltype og angi detaljene for målet.
Hvis du velger Enkel trening som målet, kan du trene så mye du vil uten en grense på tid
eller distanse.
5
Trykk på Treningsskjerm for å tilpasse treningsskjermbildet.
• Se Tilpasse skjermbildet for trening for mer informasjon.
• Du kan ikke endre treningsskjermbildet under en trening.
6
Angi de forskjellige alternativene for hver treningstype.
• Posisjon: Angi at GPS-antennen til Galaxy Watch Active2 skal spore din nåværende
lokasjon når du trener utendørs.
• Høy posisjonsnøyaktighet: Angi at Galaxy Watch Active2 skal beregne posisjonen din
mer nøyaktig ved å benytte forskjellige prosesser.
• Autopause: Angi at treningsfunksjonen til Galaxy Watch Active2 pauser automatisk når
du stopper å trene.
• Runde: Angi for å registrere rundetiden manuelt ved å trykke på Tilbake-tasten to ganger
eller automatisk ved regelmessige avstander eller tidsintervall mens du trener.
• Veiledningsfrekvens: Angi for å motta veiledning når du når distansen eller tiden du har
angitt.
• Treningsmeld.: Angi å motta coachingmeldinger for å få riktig rytmen når du trener.
• Skjerm alltid på: Angi at skjermen til Galaxy Watch Active2 skal forbli på når du trener slik
at du kan se på treningsskjermbildet.
• Bassenglengde: Angi bassenglengden.
68
Apper og funksjoner
7
Trykk på
for å starte treningen.
• Angi om du vil bruke stedsinformasjonen din når du bruker Galaxy Watch Active2 for
første gang etter at du har kjøpt eller nullstilt den. Aktivering av stedsinformasjonen er
angitt som standard.
• Pulsen måles i sekunder når du begynner å trene. For å måle pulsen mer nøyaktig
med Galaxy Watch Active2, må Galaxy Watch Active2 sitte godt på underarmen, like
over håndleddet.
• Ikke beveg deg før pulsen vises på skjermen så den kan måles mer nøyaktig.
• Det kan hende at pulsen din midlertidig ikke er synlig på grunn av forskjellige
tilstander som omgivelser, din fysiske tilstand eller hvordan du har på deg Galaxy
Watch Active2.
• Når du velger Svømming (basseng) eller Svømming (ute), aktiveres vannlåsmodus
automatisk.
8
Stryk rammen eller til venstre eller høyre på skjermen for å vise øvelsesinformasjon, som for
eksempel puls, distanse eller tid, på skjermbildet for trening.
Når du svømmer, kan du sjekke mer treningsinformasjon, som lengdeinformasjon.
For å lytte til musikk, stryker du rammen mot klokkeretningen eller til høyre på skjermen.
69
Apper og funksjoner
• Når du velger Svømming (basseng) eller Svømming (ute), aktiveres vannlåsmodus
automatisk og berøringsskjermen blir deaktivert. Skjermen endres automatisk og du
kan sjekke treningsinformasjonen.
• Når du velger Svømming (basseng) eller Svømming (ute), kan det hende at den
registrerte verdien ikke er nøyaktig i følgende tilfeller:
– – Hvis du slutter å svømme før du når fullføringspunktet
– – Hvis du endrer svømmeart midtveis
– – Hvis du slutter å bevege armene før du når fullføringspunktet
– – Hvis du sparker med beina på et sparkebrett eller svømmer uten å flytte på
armene
– – Hvis du svømmer med bare én arm
– – Hvis du svømmer under vann
– – Hvis du ikke tar pauser eller starter treningen på nytt ved å trykke på Tilbaketasten, men avslutter treningen ved å trykke på Tilbake-tasten og trykker på
Fullfør
9
Trykk på Tilbake-tasten for å pause øvelsen.
For å starte øvelsen på nytt trykker du på Tilbake-tasten igjen etter at du har satt øvelsen på
pause.
Du avslutter treningen ved å trykke på Fullfør →
etter at du har satt treningen på pause.
For å fullføre svømmingen trykker du på og holder Hjem-tasten inne for å deaktivere
vannlåsmodusen først, rist på Galaxy Watch Active2 for å fjerne vannet fra den fullstendig for
å sikre at den atmosfæriske trykksensoren fungerer riktig og trykk deretter på OK → Fullfør
→ .
• Musikken vil fortsette å spille selv om du er ferdig med treningen. Du slutter å spille
musikken ved å stoppe musikken før du avslutter treningen eller åpner
(Musikk)
for å slutte å spille musikk.
• Hvis Galaxy Watch Active2 ikke avgir tydelig lyd, kan du fjerne vannet på innsiden av
høyttaleren med en høy lyd. På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) →
Avansert → Vannlåsmodus → Tøm ut vann → Spill av lyd.
10 Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen etter at du er ferdig med øvelsen og
vis øvelsesinformasjonen.
70
Apper og funksjoner
Foreta flere øvelser
Du kan logge flere øvelser og gå rett gjennom en hel rutine ved å begynne en ny øvelse rett etter
at du er ferdig med den pågående øvelsen.
1
2
3
Trykk på Tilbake-tasten for å pause den pågående øvelsen.
Trykk på Fullfør → NY TRENINGSØKT >.
Velg øvelsestypen og begynn den neste øvelsen.
Begynne repetitive øvelser
Du kan utføre repetitive øvelser som knebøy eller bakkeløft. Galaxy Watch Active2 teller hvor
mange ganger du repeterer bevegelsen med vibreringer og pipelyder.
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen, åpne skjermbildet for treningsmåling
og trykk deretter på Trening.
Trykk på
på øvelsestypen du vil ha fra listen over øvelsestyper.
Skjermbildet hvor du kan angi detaljene for treningen, som for eksempel mål, vises.
Når du vil begynne treningen umiddelbart, trykker du på treningstypen.
Når du ikke finner den repetitive treningstypen du vil ha, trykker du på Flere treningsøkter
og velger en treningstype du vil ha.
4
Trykk på Mål, velg en måltype og angi detaljene for målet.
Hvis du velger Enkel trening som målet, kan du trene så mye du vil uten en grense på tid
eller repetisjoner.
5
Trykk på Treningsskjerm for å tilpasse treningsskjermbildet.
71
Apper og funksjoner
6
Angi de forskjellige alternativene for hver treningstype.
• Rep.teller: Tell antallet repetisjoner med pipelyder.
• Håndledd brukt: Angi håndleddet som du har Galaxy Watch Active2 på for å forbedre
tellenøyaktigheten.
• Skjerm alltid på: Angi at skjermen til Galaxy Watch Active2 skal forbli på når du trener slik
at du kan se på treningsskjermbildet.
7
Trykk på
for å starte treningen.
Trykk på OK etter at du har kommet i riktig stilling for å starte den ved å følge posisjonen på
skjermen.
For enkelte repetitive øvelser begynner øvelsen like etter at du har kommet i riktig
stilling ved å følge posisjonen på skjermen.
8
Tellingen vil begynne med vibreringer og pipelyder.
9
Trykk på Tilbake-tasten for å pause øvelsen.
Ta en hvilepause etter at du har fullført et sett. Eller trykk på Hopp over hvis du vil hoppe
over til neste sett. Øvelsen begynner etter at du har kommet i riktig stilling for å starte den
ved å følge posisjonen på skjermen.
Du avslutter treningen ved å trykke på Fullfør →
etter at du har satt treningen på pause.
10 Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen etter at du er ferdig med øvelsen og
vis øvelsesinformasjonen.
72
Apper og funksjoner
Tilpasse skjermbildet for trening
Tilpass skjermbildet for trening som vises mens du trener med informasjonen som du vil
forhåndsvise.
Du kan ikke endre treningsskjermbildet under en trening.
1
2
3
4
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen, åpne skjermbildet for treningsmåling
og trykk deretter på Trening.
Trykk på
på treningstypen du vil ha fra listen over treningstyper.
Skjermbildet hvor du kan angi detaljene for treningen, som for eksempel mål, vises.
Trykk på Treningsskjerm, velg treningsskjermbildetypen for treningsinformasjon du vil ha,
angi om det skal brukes og velg informasjonen som skal vises på skjermen.
Automatisk treningsgjenkjenning
Når du har drevet med en aktivitet i mer enn ti minutter mens du har på Galaxy Watch Active2,
gjenkjenner den automatisk at du trener og registrerer treningsinformasjon som treningstype,
varighet og kalorier forbrent.
Når du slutter enkelte øvelser i mer enn ett minutt, vil Galaxy Watch Active2 automatisk
gjenkjenne at du har stoppet treningen og deaktivere denne funksjonen.
• Du kan sjekke listen over øvelser som støttes av den automatiske funksjonen for
treningsinformasjon. Trykk på
(Samsung Health) og trykk på Innstillinger →
Treningsregistr. → Aktivit. å oppdage på appskjermbildet.
• Funksjonen for automatisk treningsgjenkjenning måler avstanden som blir dekket og
antallet forbrente kalorier ved bruk av akselerasjonssensoren. Målingene er kanskje
ikke nøyaktige, avhengig av hvordan du går, treningsrutinene dine og livsstilen din.
73
Apper og funksjoner
Kalorier
Du kan kontrollere hvor mange kalorier du har forbrent per dag eller uke.
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet, stryk rammen eller oppover eller nedover på
skjermen og åpne deretter skjermbildet for kalorier.
• De totale kaloriene du forbrenner inkluderer din beregnede basale metabolisme
basert på profilen du har registrert. Når du åpner Samsung Health-appen første
gang, vises den basale metabolismen din frem til du åpner appen, som kalorier du
forbrenner.
• Kaloriene du forbrenner i løpet av aktiviteten er resultatet av treningen eller andre
aktiviteter du foretar.
Søvn
Analyser søvnen din og registrer den ved å måle pulsen din mens du sover.
• Sovemønsteret har de fire tilstandene (våken, REM, lett, dyp) analysert ved å bruke
bevegelsene dine og endringer i pulsen din. En graf viser de anbefalte områdene for
hver målte sovetilstand.
• Hvis pulsen din er ujevn, hvis Galaxy Watch Active2 ikke kan gjenkjenne pulsen din
riktig eller hvis du slår av funksjonen for registrering av REM-søvn, blir sovemønsteret
analysert i tre stadier, (urolig, rolig, lett).
• Sovemønstre analyseres og registreres med pulsen din. For å måle sovemønsteret
med kroppsbevegelsene dine, stryker du rammen eller oppover eller nedover på
skjermbildet for søvnregistrering og trykker på Innst. og deretter Registrer REMsøvn-bryteren for å deaktivere den.
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch Active2, må Galaxy Watch Active2
sitte godt på underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch Active2 riktig
for mer informasjon.
74
Apper og funksjoner
Måle søvnen din
1
2
3
4
Sov med Galaxy Watch Active2 på deg.
Galaxy Watch Active2 begynner å måle søvnen din.
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet etter at du våkner.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for
søvnregistrering.
Vis all informasjon relatert til den målte søvnen din.
75
Apper og funksjoner
Puls
Mål og registrer pulsen din.
• Pulsmåleren til Galaxy Watch Active2 er kun ment til trenings- og informasjonsformål,
og er ikke ment til diagnostisering av sykdommer eller andre tilstander, eller til
kurering, lindring, behandling eller forhindring av sykdommer.
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch Active2, må Galaxy Watch Active2
sitte godt på underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch Active2 riktig
for mer informasjon.
Vær oppmerksom på følgende før du måler pulsen:
• Hvil i 5 minutter før du tar målinger.
• Hvis målingen er veldig forskjellig fra forventet puls, hviler du i 30 minutter før du måler på
nytt.
• Om vinteren eller i kaldt vær må du holde deg varm mens du måler pulsen.
• Røyking eller inntak av alkohol før måling kan føre til at pulsen er forskjellig fra din
normalpuls.
• Ikke snakk, gjesp eller pust dypt inn mens du måler pulsen. Dette kan føre til unøyaktige
pulsmålinger.
• Pulsmålinger kan variere, avhengig av målingsmetoden og omgivelsene de foretas i.
• Hvis pulssensoren ikke fungerer, kan du kontrollere om Galaxy Watch Active2 sitter riktig
på håndleddet og at ingenting er i veien for sensoren. Hvis pulssensoren fremdeles ikke
fungerer, må du ta kontakt med et Samsung-servicesenter.
76
Apper og funksjoner
Måle pulsen din
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for pulsmåler.
Pulsen din måles hvert 10. minutt når du hviler. Kontroller den målte pulsen din på skjermen.
For å måle pulsen din manuelt, trykker du på Mål for å begynne pulsmålingen.
Stryk rammen med klokkeretningen eller til venstre på Watch-skjermen og kontroller
pulsmålingen direkte fra Puls-widgeten.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du rammen eller oppover eller nedover
på skjermen.
77
Apper og funksjoner
Måle pulsen din kontinuerlig
Du kan også angi at Galaxy Watch Active2 automatisk måler pulsen din kontinuerlig.
På pulsmålerskjermen trykker du på Puls- og stressmåling og velger Mål kontinuerlig.
Pulsen din blir målt kontinuerlig og du kan kontrollere puls, daglige endringer i puls i en graf,
maksimal puls og tidsinformasjonen for hver aktivitetsøkt etter intensivitet.
Stress
Beregn og mål stressnivået ditt ved å måle endringer i pulsen din, og reduser stress ved å følge
pusteinstruksjonene som Galaxy Watch Active2 gir deg.
• Du kan få mer nøyaktige resultater for stressnivå når stressnivådataene akkumuleres
ved å måle stressnivåene automatisk.
• Det målte stressnivået er ikke nødvendigvis relatert til din følelsesmessige tilstand.
• Stressnivået ditt kan ikke bli målt når du sover, trener, beveger deg mye eller like ette
at du har fullført en trening.
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch Active2, må Galaxy Watch Active2
sitte godt på underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch Active2 riktig
for mer informasjon.
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område.
78
Apper og funksjoner
Måle stressnivået ditt
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for
stressregistrering.
Stressnivået ditt blir målt. Kontroller det nåværende stressnivået på skjermbildet.
For å måle stressnivået ditt manuelt, trykker du på Mål for å begynne målingen av
stressnivået.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du rammen eller oppover eller nedover
på skjermen.
Redusere stress
Du kan redusere stress med dype og sakte pusteøvelser ved å følge Galaxy Watch Active2.
1
2
Trykk på PUST > på skjermbildet for stressregistrering.
Trykk på Start, og begynn å puste.
For å stoppe pusteøvelsen trykker du på skjermen og deretter trykker du på Stopp.
79
Apper og funksjoner
Mat
Registrer kaloriene du spiser i løpet av en dag og sammenlign med målet ditt eller de daglige
anbefalte kaloriene for å få hjelp med å kontrollere vekten din.
Hvis du nettopp har kjøpt eller hvis du har tilbakestilt Galaxy Watch Active2, oppretter du
en profil. Galaxy Watch Active2 forteller deg det daglige anbefalte kaloriinntaket basert
på alder, kjønn og de fysiske opplysningene du oppga i profilen din.
Registrere kaloriene
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen, åpne skjermbildet for
matregistrering og trykk deretter på Legg til.
Trykk på feltet for angivelse, stryk rammen eller stryk oppover eller nedover på skjermen for
å angi kaloriene du har inntatt og trykk deretter på Utført.
For å endre måltidstype, trykker du på måltidstypen på toppen av skjermen og velger et
alternativ.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du rammen eller oppover eller nedover
på skjermen.
Slette logger
1
2
Trykk på på skjermbildet for matregistrering, stryk rammen eller oppover eller nedover på
skjermen og trykk deretter på Slett dagens logg.
Velg data som du vil slette og trykk på SLETT.
80
Apper og funksjoner
Angi mål for kalorier
1
2
Stryk rammen eller oppover eller nedover på den skjermbildet for matregistrering og trykk
på Angi mål.
Trykk på feltet for angivelse, stryk rammen eller stryk oppover eller nedover på skjermen for
å angi det daglige kalorimålet og trykk deretter på FERDIG.
Vekthåndtering
Kontrollerer kaloriinntaket ditt og kaloriene du forbrenner ved trening eller andre aktiviteter
som du gjør i løpet av dagen og hjelper deg med å nå vektmålet du setter deg. Du kan også
kontrollere vekten du har angitt i Samsung Health-appen på den tilkoblede mobilenheten.
• Angi vektmålet ditt i Samsung Health-appen på mobilenheten for å sjekke
informasjon på Galaxy Watch Active2.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å
koble til en mobilenhet.
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for vektstyring.
Vis informasjonen på skjermen og juster henholdsvis treningsprogrammet og matinntaket
ditt.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du rammen eller oppover eller nedover
på skjermen.
81
Apper og funksjoner
Vann
Registrer og følg med på hvor mange glass vann du drikker.
Registrere vanninntak
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for
vannregistrering.
Trykk på
når du drikker et glass vann.
Hvis du legger til en feil verdi ved et uhell, kan du korrigere det ved å trykke på
.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du rammen eller oppover eller nedover
på skjermen.
Stille inn mål for inntak
1
2
3
4
Stryk rammen eller oppover eller nedover på den skjermbildet for vannregistrering og trykk
på Angi mål.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Trykk på Daglig mål.
Trykk på feltet for angivelse, stryk rammen eller stryk oppover eller nedover på skjermen for
å angi det daglige målet og trykk deretter på FERDIG.
82
Apper og funksjoner
Koffein
Registrer og følg med på hvor mange kopper kaffe du drikker.
Registrere kaffeinntaket
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet for
koffeinregistrering.
Trykk på
når du drikker en kopp kaffe.
Hvis du legger til en feil verdi ved et uhell, kan du korrigere det ved å trykke på
.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du rammen eller oppover eller nedover
på skjermen.
Stille inn grensen for koffeininntak
1
2
3
4
Stryk rammen eller oppover eller nedover på den skjermbildet for koffeinregistrering og
trykk på Angi mål.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Trykk på Daglig mål.
Trykk på feltet for angivelse, stryk rammen eller stryk oppover eller nedover på skjermen for
å angi det daglige målet og trykk deretter på FERDIG.
83
Apper og funksjoner
Sammen
Sammenlign antall registrerte skritt med andre Samsung Health-brukere. Du kan sette deg et
mål, konkurrere med vennene dine og se utfordringsstatusen på Galaxy Watch Active2.
• Aktiver funksjonen Sammen i Samsung Health-appen på mobilenheten for å sjekke
informasjon på Galaxy Watch Active2.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å
koble til en mobilenhet.
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen og åpne skjermbildet Sammen.
Trykk på skjermen for å vise detaljert informasjon som venners utfordringsstatuser eller din eller
venners ukentlige skrittellingsplassering.
84
Apper og funksjoner
Innstillinger
Du kan angi forskjellige innstillingsalternativer som er forbundet med treningen.
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet, stryk rammen eller oppover eller nedover på
skjermen og trykk deretter på Innstillinger.
• Profil: Skriv inn profilinformasjonen, som kjønn, høyde og vekt.
• Enheter: Angi enheten som skal brukes i Samsung Health-appen på Galaxy Watch Active2.
• Treningsregistr.: Angi at Galaxy Watch Active2 skal gjenkjenne treningen automatisk.
• Tid uten aktivitet-varsler: Varsler deg om inaktiv tid når du ikke har vært i bevegelse i en viss
periode mens du har på Galaxy Watch Active2.
• Puls- og stressmåling: Endre målealternativene for puls og stress.
• Datatillatelser: Angi appenes tillatelser for tilgang til dataene som er lagret på Samsung
Health-appen til Galaxy Watch Active2.
• Hjelp: Vis informasjon om Samsung Health-appen.
Tilleggsinformasjon
• Formålet med denne typen datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten
som du har bedt om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand,
sikkerhetskopiere/synkronisere data, dataanalyse og statistikk, eller til utvikling og
levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra Samsung
Health, kan det hende at dataene dine lagres på serveren for sikkerhetskopieringsformål.)
Personopplysninger kan lagres til formålene med lagringen ikke lenger er aktuelle. Hvis du
vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du
slette dem separat.
• Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk
eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med
andre.
• Hvis Galaxy Watch Active2 er koblet til en mobilenhet, må du verifisere
kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs forbindelse,
for eksempel Bluetooth, kan Galaxy Watch Active2 bli påvirket av elektroniske forstyrrelser
fra andre enheter. Ikke bruk Galaxy Watch Active2 i nærheten av andre enheter som sender
radiobølger.
85
Apper og funksjoner
• Innholdet som brukes i Samsung Health-appen, kan variere, avhengig av
programvareversjonen til appen. Tjenestene som tilbys med appen, kan endres, eller støtten
kan opphøre uten forhåndsvarsel.
• Hvilke Samsung Health-funksjoner som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av lokale lover
og forskrifter i ditt område.
• Enkelte funksjoner i Samsung Health vil kanskje ikke være tilgjengelige, avhengig av ditt
område.
• Samsung Health-funksjonene er bare beregnet på å brukes til trenings- og
informasjonsformål, og er ikke beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller
andre tilstander eller til å kurere, lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
• Målt avstand kan variere fra faktisk avstand på grunn av ujevn skrittlengde, gange på
stedet og trasking frem og tilbake.
• Bare registreringer fra de siste 28 dagene blir lagret. Du kan se tidligere data på
mobilenheten hvor Samsung Health-appen er installert.
GPS
Galaxy Watch Active2 har en GPS-antenne slik at du kan sjekke plasseringsinformasjonen din i
sanntid uten å koble til en mobilenhet. Når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble til en
mobilenhet, brukes GPS-antennen i Galaxy Watch Active2.
På appskjermbildet trykker du på
bryteren for å aktivere den.
(Innstillinger) → Tilkoblinger → Posisjon, og trykker på
Du velger en metode som skal brukes til lokalisering ved å stryke rammen eller oppover eller
nedover skjermen og velge et alternativ.
• Når Galaxy Watch Active2 og mobilenheten er koblet sammen, bruker denne
funksjonen mobilenhetens GPS. Aktiver plasseringsfunksjonen til den mobile enheten
for å bruke GPS-sensoren.
• GPS-antennen til Galaxy Watch Active2 blir brukt når du bruker Samsung Healthfunksjonen, selv om Galaxy Watch Active2 er tilkoblet mobilenheten.
• GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel
mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
86
Apper og funksjoner
Musikk
Innledning
Hør på musikk som er lagret på Galaxy Watch Active2 og på mobilenheten.
Spille av musikk
Trykk på
(Musikk) på appskjermbildet.
Mens du lytter til musikk som er lagret på Galaxy Watch Active2, stryker du opp fra nedre kant
av skjermen for å åpne bilbliotekskjermbildet. På bibliotekskjermbildet kan du vise sangen som
spilles av for øyeblikket, og ordne musikken etter spor, album og artister.
Sett avspillingen på pause og
gjenoppta avspillingen igjen.
Juster volumet.
Endre enheten som brukes til å
spille musikk.
Start filen som spilles av på nytt,
eller hopp til forrige fil. Trykk på
og hold for å spole bakover.
Hopp til neste fil. Trykk på og hold
for å spole forover.
Importere musikk
Importer musikk som er lagret på mobilenheten til Galaxy Watch Active2.
1
2
3
4
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Trykk på Start → Legg til innhold på klokken.
Trykk på Legg til spor.
Velg en kategori nederst på skjermen, velg filer og trykk deretter på OK.
For å synkronisere musikk på mobilenheten med Galaxy Watch Active2 trykker du på
Autosynkroniser-bryteren under Musikk. Musikken på mobilenheten blir automatisk
synkronisert med Galaxy Watch Active2 når den har mer enn 15 % gjenværende batteristrøm.
87
Apper og funksjoner
Spille musikk med Galaxy Watch Active2
Spille musikk som er lagret på Galaxy Watch Active2 via den interne høyttaleren. Du kan også
spille musikk via et tilkoblet Bluetooth-hodesett.
1
2
3
Trykk på
Trykk på
Ikonet
Trykk på
(Musikk).
for å spille musikk som er lagret på Galaxy Watch Active2.
vises.
.
Spille musikk fra mobilenheten
Spill musikk som er lagret på mobilenheten og kontroller den med Galaxy Watch Active2.
Mobil enhet
1
Start musikkspillerappen.
Galaxy Watch Active2
2
3
4
Trykk på
(Musikk).
for å spille av musikk som er lagret på den mobile enheten din.
Trykk på
Ikonet
Trykk på
vises.
.
For å bytte musikkspillerappen som brukes fra Galaxy Watch Active2, trykker du på →
Musikkspiller og velger appen blant musikkspillerappene som er installert på mobilenheten.
Spille musikk uten å koble til en mobilenhet
Lytte til musikk eller radio gjennom bare Galaxy Watch Active2. Du må laste ned en musikk- eller
en radiostrømmingsapp på Galaxy Watch Active2.
På appskjermbildet trykker du på
(Galaxy Store). Bla gjennom og last ned musikk eller en
radiostrømmingsapp i Galaxy Store og åpne appen.
88
Apper og funksjoner
Reminder
Legg til påminnelser for hendelser som å kjøpe billetter, ta ut klesvasken eller ta medisin, uten
å bruke kalenderappen din. Du kan konfigurere varsler for å motta påminnelser til bestemte
tidspunkter.
Opprette en påminnelse
1
2
På appskjermbildet trykker du på
(Reminder) → Legg til.
Hvis du har en lagret påminnelse, trykker du på Opprett øverst på listen over påminnelser.
Hvis Galaxy Watch Active2 støtter taleinndata, snakker du inn en tidsplan for å opprette en
påminnelse. Trykk på OK når du er ferdig.
Eller trykk på Skriv notat for å skrive inn tekst og trykk på OK.
3
4
5
6
Trykk på Angi tid for å angi et varsel.
Trykk på feltet for angivelse, stryk rammen eller stryk oppover eller nedover på skjermen for
å angi tiden og trykk deretter på Nes.
Angi andre varselalternativer, som valg av datoen når alarmen skal gjentas og trykk på OK.
Trykk på Lagre.
Den lagrede alarmen legges til i listen over påminnelser.
Vise påminnelsesalarmen
Når det vises en alarm, sjekker du påminnelsesdetaljene. Eller stryk rammen mot klokkeretningen
eller til høyre på Watch-skjermen for å åpne varselspanelet og vise en påminnelse.
• Alle påminnelser på Galaxy Watch Active2 synkroniseres automatisk med
den tilkoblede mobilenheten slik at du kan motta alarmer og sjekke dem fra
mobilenheten.
• Velg en påminnelse og trykk på Rediger tid for å angi en påminnelse på nytt.
89
Apper og funksjoner
Fullføre eller slette påminnelsen.
Når du har fullført oppgaven din, kan du angi påminnelsen som fullført, eller slette den.
For å for å fullføre påminnelsen trykker du på Fullført etter at du har gått gjennom detaljene for
påminnelsen. Du kan også velge en fullført påminnelse fra påminnelseslisten for å fullføre den.
For å slette påminnelsen, trykker du på , stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen
og trykk deretter på Slett.
Kalender
Du kan sjekke tidsplaner for hendelser som du lagret på din mobilenhet eller Galaxy Watch
Active2 på din Galaxy Watch Active2.
Alle hendelser som er planlagt på Galaxy Watch Active2, synkroniseres automatisk med
den tilkoblede mobilenheten for å sjekke dem og mottar alarmer fra mobilenheten.
1
Trykk på
(Kalender) på appskjermbildet. Eller stryk rammen med klokkeretningen eller til
venstre på Watch-skjermen og velg Kalender-widgeten for å åpne den.
2
Trykk hvor som helst på månedskalenderen.
3
Trykk på Legg til for å legge til tidsplanen.
4
Dagens hendelsesliste vises.
Hvis du har en lagret tidsplan, trykker du på Opprett øverst på listen.
Velg en inngangsmåte, angi tidsplanen og trykk deretter på Lagre.
90
Apper og funksjoner
Bixby
Innledning
Bixby er en taletjeneste som hjelper deg med å bruke Galaxy Watch Active2 på en mer praktisk
måte. Du kan snakke med Bixby for åpne en funksjon eller gi deg informasjon.
• Bixby kan være utilgjengelig, avhengig av område.
• Bixby kan være utilgjengelig når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble til en
mobilenhet.
• Kontroller at det ikke er noen hindringer i veien for mikrofonen til Galaxy Watch
Active2 når du snakker i den.
• For å bruke Bixby må mobilenheten være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk.
Starte Bixby
Trykk på
(Bixby) på appskjermbildet.
91
Apper og funksjoner
Været
Du kan vise værinformasjon på Galaxy Watch Active2 for steder som er angitt på Galaxy Watch
Active2 eller den tilkoblede mobilenheten.
Trykk på
(Været) på appskjermbildet. Eller stryk rammen med klokkeretningen eller til
venstre på Watch-skjermen og velg Vær-widgeten for å åpne den.
Du viser dagens værinformasjon ved å trykke på skjermen og stryk rammen eller oppover eller
nedover på skjermen.
For å legge til værinformasjonen for en annen by, stryker du rammen med klokkeretningen eller
til venstre på skjermen og trykker på Legg til og legg til byen fra den tilkoblede mobilenheten.
Du kan ikke legge til en by når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble til en
mobilenhet.
Alarm
Angi alarmer og administrer dem.
Angi alarmer
1
2
3
4
Trykk på
(Alarm) på appskjermbildet.
Trykk på Legg til.
Hvis du har en lagret alarm, trykker du på Legg til øverst på listen over alarmer.
Trykk på feltet for angivelse, stryk rammen eller stryk oppover eller nedover på skjermen for
å angi alarmtiden og trykk deretter på Neste.
Velg dagene som alarmen skal gjentas og trykk på Lagre.
Den lagrede alarmen legges til i alarmlisten.
For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.
92
Apper og funksjoner
Stoppe alarmer
Dra
utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm.
Hvis du vil bruke slumrefunksjonen, drar du
utenfor den store sirkelen.
Slette alarmer
Trykk på og hold en alarm i alarmlisten, og trykk deretter på Slett.
Verdensklokke
Opprette verdensklokker
1
2
Trykk på
(Verdensklokke) på appskjermbildet.
Trykk på Legg til.
Hvis du har en lagret verdensklokke, trykker du på Legg til på listen over klokker.
3
Stryk rammen eller til venstre eller høyre på skjermen og velg en tidssone på kartet.
4
Trykk på bynavnet som representerer den valgte tidssonen.
Du kan også trykke på Alle byer og trykke på Søk for å søke etter en by eller velge en by fra
listen.
Slette verdensklokker
Trykk på og hold en verdensklokke på verdensklokkelisten og trykk deretter på Slett.
93
Apper og funksjoner
Nedtelling
1
2
3
4
Trykk på
(Nedtelling) på appskjermbildet.
Trykk på Tilpass.
Trykk på inndatafeltet for å angi tidsperioden og trykk på Start.
Eller velg en tidtaker du bruker ofte.
Dra
utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.
Stoppeklokke
1
2
3
Trykk på
(Stoppeklokke) på appskjermbildet.
Trykk på Start for å starte tidtakingen.
Trykk på Runde for å registrere rundetider, mens tidtakingen pågår.
Trykk på Stopp for å avslutte tidtakingen.
• Trykk på Fortsett for å starte tidtakingen på nytt.
• Trykk på Nullstill for å slette rundetider.
94
Apper og funksjoner
Galleri
Importere og eksportere bilder
Importere bilder fra den mobile enheten
1
2
3
4
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Trykk på Start → Legg til innhold på klokken.
Trykk på Send bilder.
Velg en kategori nederst på skjermen, velg filer og trykk deretter på Utført.
For å synkronisere bilder på mobilenheten med Galaxy Watch Active2, trykker du på
Autosynkroniser-bryteren under Bilder, deretter på Album å synkronisere, velger album
som skal importeres til Galaxy Watch Active2, og trykker deretter på OK. De valgte albumene
synkroniseres automatisk med Galaxy Watch Active2 når den har mer enn 15 % gjenværende
batteristrøm.
Eksportere bilder til den mobile enheten
1
2
3
4
Trykk på
(Galleri) på appskjermbildet.
Trykk på et bilde og trykk og hold deretter på bildet igjen for å eksportere det.
Stryk rammen eller til venstre eller høyre på skjermen og velg bilder for å eksportere flere.
For å velge alle bildene, trykker du på
→ Velg alle.
Trykk på → Send til telefonen.
Du kan vise eksporterte bilder i apper som Galleri på mobilenheten.
95
Apper og funksjoner
Vise bilder
Vis og administrer bildene som er lagret på Galaxy Watch Active2.
1
2
Trykk på
(Galleri) på appskjermbildet.
Stryk rammen eller til venstre eller høyre på skjermen for å bla gjennom bildelisten og velge
et bilde.
Zoome inn eller ut
Du kan zoome inn eller ut fra et bilde. Når du har åpnet et bilde, kan du trykke raskt to ganger,
spre to fingre fra hverandre eller klype dem sammen for å zoome inn eller ut på bildet.
Når et bilde forstørres, kan du vise resten av bildet ved å bla rundt på skjermen.
Slette bilder
1
2
3
4
Trykk på
(Galleri) på appskjermbildet.
Trykk på et bilde og trykk og hold deretter på bildet igjen for å slette det.
Stryk rammen eller til venstre eller høyre på skjermen og velg bilder for å slette flere.
For å velge alle bildene, trykker du på
Trykk Slett →
→ Velg alle.
.
96
Apper og funksjoner
Finn telefonen
Hvis du glemmer hvor du har lagt mobilenheten, kan Galaxy Watch Active2 hjelpe deg med å
finne den.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble
til en mobilenhet.
1
2
(Finn telefonen) på appskjermbildet.
Trykk på
Trykk på
.
Den mobile enheten avgir lyder og slår på skjermen. Trykk på Avvis og trekk den på
mobilenheten eller trykk på
på Galaxy Watch Active2.
Vise posisjonen til den mobile enheten
Trykk på → Finn telefon.
Galaxy Watch Active2 viser lokasjonen til mobilenheten.
Finn klokken min
Hvis du glemmer hvor du har lagt Galaxy Watch Active2, bruker du Galaxy Wearable-appen på
mobilenheten til å finne den.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble
til en mobilenhet.
1
2
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Finn klokken min.
Trykk på
.
Galaxy Watch Active2 avgir en lyd og vibrerer, og skjermen slår seg på.
For å stoppe lyd og vibreringen drar du
utenfor den store sirkelen på Galaxy Watch
Active2 eller trykker
på mobilenheten.
97
Apper og funksjoner
Kontrollere Galaxy Watch Active2 eksternt
Hvis du ikke kan finne Galaxy Watch Active2, starter du Galaxy Wearable-appen på
mobiltelefonen og trykker på Start → Finn klokken min → Hent posisjon for å kontrollere den
nåværende lokasjonen til Galaxy Watch Active2.
Når Galaxy Watch Active2 blir mistet eller stjålet, kan du kontrollere den eksternt. Start Galaxy
Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Finn klokken min → Angi sikkerhet, og
velg deretter en funksjon.
Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du har registrert Samsung-kontoen på både
Galaxy Watch Active2 og mobilenheten.
SOS-meldinger
Ved et nødstilfelle kan du sende en SOS-melding til en forhåndsregistrert nødkontakt ved å
trykke raskt på Hjem-tasten til Galaxy Watch Active2 tre ganger. Du kan også angi at Galaxy
Watch Active2 automatisk skal ringe nødkontaktene dine.
Konfigurere SOS-meldinger
1
2
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Send SOS-forespørsler
og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.
Følg instruksjonene på skjermen for å legge til nødkontakter hvis du ikke allerede har gjort
det.
Legge til nødkontakter
1
2
Åpne Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Send SOSforespørsler → Send SOS-meldinger til → Tilføy.
Trykk på Opprett kontakt og angi kontaktinformasjon, eller trykk på Velg fra kontakter for å
legge til en eksisterende kontakt som nødkontakt.
98
Apper og funksjoner
Aktivere SOS-samtaler
Angi at Galaxy Watch Active2 automatisk skal ringe nødkontakten din etter å ha sendt en SOSmelding. Du kan bare ringe en av nødkontaktene dine.
Start Galaxy Wearable på mobilenheten din, og trykk Start → Send SOS-forespørsel, trykk på
Foreta SOS-anrop til-bryteren, og deretter velge en nødkontakt.
Angi SOS-meldingsforsinkelsen
Angi at Galaxy Watch Active2 skal sende en SOS-melding etter en stund for å kansellere
forespørselen etter at du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten til Galaxy Watch Active2.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten, trykk på Start → Send SOS-forespørsler og
trykk deretter på Tell ned før sending-bryteren for å aktivere den.
Sende SOS-meldinger
Ved et nødstilfelle trykker du raskt tre ganger på Hjem-tasten til Galaxy Watch Active2.
Hvis funksjonen Foreta SOS-anrop til er aktivert, ringer Galaxy Watch Active2 automatisk den
valgte nødkontakten.
Hvis du sender en SOS-melding, viser
-ikonet på varselspanelet mens du sender meldingen
og du kan vise resultatet av SOS-forespørselen på varselspanelet etter at meldingen er sendt.
Hvis GPS-funksjonen ikke er aktivert på Galaxy Watch Active2 eller mobilenheten
når du sender en SOS-melding, blir GPS-funksjonen aktivert automatisk for å sende
posisjonsinformasjonen.
99
Apper og funksjoner
E-post
Du kan vise e-poster som er mottatt på mobilenheten, og svare på dem.
Denne appen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble til en
mobilenhet.
Lese e-post
1
2
Trykk på
(E-post) på appskjermbildet.
Velg en e-post for å åpne e-postskjermbildet.
For å vise en e-post på mobilenheten, trykker du på , stryker rammen eller oppover eller
nedover på skjermen og velg deretter på Vis på telefon.
For å svare på en e-post, velger du en inngangsmåte og angir e-posten.
Det kan hende at du ikke kan svare på e-poster, avhengig av hvilken mobilenhet du
kobler til Galaxy Watch Active2.
Galaxy Store
Last ned spesialiserte apper og klokkefronter på Galaxy Watch Active2, ikke gjennom den
tilkoblede mobilenheten.
På appskjermbildet trykker du på
(Galaxy Store). Stryk rammen eller oppover eller nedover
på skjermen for å bla gjennom listen og velg en app du vil laste ned, eller et klokkeutseende eller
trykk på
for å søke etter apper med nøkkelord.
Stryk rammen eller oppover eller nedover på skjermen og velg deretter Vis på telefonen. Galaxy
Store-appen starter på mobilenheten. Deretter blar du gjennom og velger en app eller et
klokkeutseende som skal lastes ned.
Før du bruker denne appen, må du registrere Samsung-kontoen din på mobilenheten
først.
100
Apper og funksjoner
Innstillinger
Innledning
Tilpass innstillinger for funksjoner og apper. Still inn Galaxy Watch Active2 etter bruksmønstrene
dine ved å konfigurere de forskjellige innstillingene.
Trykk på
(Innstillinger) på appskjermbildet.
Urskiver
Tilpass klokkefront.
Trykk på Urskiver på Innstillinger-skjermbildet.
• Velg urskive: Velg en klokketype. Du kan også velge elementer som skal vises på
klokkeutseendet og laste ned flere klokkeutseender fra Galaxy Store.
• Klokke alltid på: Angi at Galaxy Watch Active2 skal vise en klokke når skjermen er slått av.
Klokke alltid på-funksjonen fungerer bare mens du har på deg Galaxy Watch
Active2.
• Ordne urskiver: Velg hvordan du vil ordne rekkefølgen på klokkeutseendene.
• Timesklokke: Angi at Galaxy Watch Active2 skal avgi en lyd eller vibrasjon hver time.
• Varselsindikator: Angi at Galaxy Watch Active2 skal vise en oransje prikk på
klokkeskjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på varsler som du ikke har sjekket.
• Vis status: Angi at statusindikatorene skal vise klokkeskjermbildet.
• Pågående ikoner: Angi at ikoner som viser funksjonen som er i bruk, til å vises på
klokkeskjermen ved bruk av en funksjon, for eksempel når du trener eller ringer.
101
Apper og funksjoner
Lyd og vibrering
Endre innstillingene til Galaxy Watch Active2 for lyd og vibrering.
Trykk på Lyd og vibrering på Innstillinger-skjermbildet.
Enkelte alternativ vises ikke eller er ikke tilgjengelige når du bruker Bluetooth-modellen
uten å koble til en mobilenhet.
• Lydmodus: Angi at Galaxy Watch Active2 skal bruke lyd-, stille- eller vibreringsmodus.
• Vibrer med lyd: Angi at Galaxy Watch Active2 skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop og varsler.
• Volum: Justere volumnivået til Galaxy Watch Active2.
Når en Voice Assistant-funksjon er aktivert, kan du justere tilgjengelighetsvolumet.
• Vibreringsintensitet: Juster intensiteten på vibrasjonsvarslingen.
• Lang vibrering: Angi at Galaxy Watch Active2 skal vibrere lenger ved innkommende anrop
og varsler.
• Ringetone: Endre ringetonen.
• Ringetonevibrering: Velg et vibreringsmønster for innkommende anrop.
• Varselslyd: Endre varslingslyden.
• Vibreringsvarsel: Velg et vibreringsmønster for varsler.
• Berør.lyder: Angi at Galaxy Watch Active2 skal avgi en lyd når du velger apper eller
alternativer på berøringsskjermen.
102
Apper og funksjoner
Skjerm
Endre skjerminnstillingene og appskjermbildet til Galaxy Watch Active2.
Trykk på Skjerm på Innstillingerskjermbildet.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Automatisk lav lysstyrke: Angi at Galaxy Watch Active2 automatisk justerer lysstyrken
avhengig av lysforholdene.
• Tidsavbrudd: Angi hvor lenge Galaxy Watch Active2 skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Vis siste app: Velg hvor lenge en nylig brukt app skal vises når skjermen er på igjen etter at
den ble slått av.
• Bakgrunnsstil: Endre bakgrunnsbildet.
• Skrift: Endre skrifttypen og -størrelsen.
Avansert
Aktiver avanserte funksjoner til Galaxy Watch Active2 og endre kontrollinnstillingene.
Trykk på Avansert på Innstillinger-skjermbildet.
• Trykk raskt 2 x på Hjem-tast: Velg en app eller funksjon som skal utføres når du trykker på
Hjem-tasten til Galaxy Watch Active2 to ganger.
• Berøringsramme: Angi at skjermen til Galaxy Watch Active2 skal kontrolleres ved å stryke
rammen.
• Aktiveringsbevegelse: Angi at Galaxy Watch Active2 skal slå på skjermen når du hever det
håndleddet som har på Galaxy Watch Active2.
103
Apper og funksjoner
• Berøringsaktivering: Angi at Galaxy Watch Active2 skal slå på skjermen når du trykker på
den.
• Vannlåsmodus: Aktiver vannlåsmodus før du går i vannet. Berøringsskjermen,
aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres.
• Berøringsfølsomh.: Still inn Galaxy Watch Active2 til å muliggjøre bruk av berøringsskjermen
med hansker på.
• Ikke forstyrr: Aktiver eller deaktiver Ikke forstyrr-modus. Innkommende anrop vil bli dempet
og skjermen slås ikke på når du mottar innkommende anrop. Alle varsler vil dempes bortsett
fra alarmer og skjermen vil ikke slås på når varsler mottas.
• Kinomodus: Aktiver kinomodus når du skal se film. Innkommende anrop vil bli dempet og
skjermen slås ikke på når du mottar innkommende anrop. Alle varsler dempes inkludert
alarmer, og skjermen slås ikke på når varsel mottas eller ved en alarm. Aktiveringsbevegelsen
og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres også automatisk.
• God natt-modus: Aktiver god natt-modus når du skal sove. Innkommende anrop vil bli
dempet og skjermen slås ikke på når du mottar innkommende anrop. Alle varsler vil dempes
bortsett fra alarmer og skjermen vil ikke slås på når varsler mottas. Aktiveringsbevegelsen og
klokke alltid på-funksjonen deaktiveres også automatisk.
• Daglig orient.: Angi at Galaxy Watch Active2 skal sende daglig informasjon etter at du
våkner og før du legger deg, eller to ganger om dagen når du vil.
• Rediger hurtigvalg: Rediger hurtigpanelet til Galaxy Watch Active2.
• Ta et skjermbilde: Stryk til høyre på skjermen mens du trykker på Hjem-tasten for å ta et
skjermbilde.
104
Apper og funksjoner
Tilkoblinger
Bluetooth
Koble til en mobil enhet via Bluetooth. Du kan også koble et Bluetooth-hodesett til Galaxy Watch
Active2 og lytte til musikk eller ha en telefonsamtale.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på, og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testet og godkjent av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetoothfunksjonen.
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet.
• Bluetooth: Slå Bluetooth-funksjonen på eller av.
• Bluetooth-lyd: Søk etter Bluetooth-hodesett og koble dem til Galaxy Watch Active2.
Mobilnett
Tilpass innstillinger for administrering av nettverk.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Mobilnett.
Mobilnett vises ikke på Bluetooth-modellen.
105
Apper og funksjoner
• Mobilnett:
– – Automatisk av/på: Angi at Galaxy Watch Active2 skal kobles til eller fra mobilnettverket
automatisk, avhengig av Galaxy Watch Active2-tilkoblingen til mobilenheten via
Bluetooth.
• Når Galaxy Watch Active2 er koblet til den mobile enheten via Bluetooth, blir
Galaxy Watch Active2-mobilnettverket slått av for å spare batteristrøm. Da vil ikke
Galaxy Watch Active2 motta meldinger og anrop til telefonnummeret til Galaxy
Watch Active2.
• Galaxy Watch Active2-mobilnettet slås automatisk på etter et lite øyeblikk hvis det
ikke blir oppdaget noen Bluetooth-forbindelse. Da kan du motta meldinger og
anrop til telefonnummeret til Galaxy Watch Active2.
• Automatisk av/på vil ikke vises når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble
til en mobilenhet.
– – Alltid på: Angi at Galaxy Watch Active2 skal kobles til mobilnettet.
Når dette alternativet er aktivert, kan du motta innkommende anrop og meldinger til
telefonnumrene til Galaxy Watch Active2 og mobilenheten.
Når du aktiverer alternativet Alltid på, kan batteriforbruket til Galaxy Watch Active2
øke.
– – Alltid av: Angi at Galaxy Watch Active2 ikke skal kobles til mobilnettet.
Når dette alternativet er aktivert, kan du ikke motta innkommende anrop og meldinger
til telefonnummeret til Galaxy Watch Active2. Hvis Galaxy Watch Active2 er koblet
til mobilenheten via Bluetooth, kan du motta innkommende anrop eller varsler fra
mobilenhetens telefonnummer.
• Mobildata: Angi at Galaxy Watch Active2 skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
• Dataroaming: Angi at Galaxy Watch Active2 skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
• Nettverksmodus: Velg nettverkstypen som skal tilkobles mellom LTE og 3G.
• Nettverksoperatører: Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.
• Tilgangspunktnavn: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
106
Apper og funksjoner
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk.
Denne funksjonen er tilgjengelig når Galaxy Watch Active2 ikke er koblet til den mobile enheten
via Bluetooth.
1
2
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Wi-Fi.
Trykk på Wi-Fi og velg Automatisk eller Alltid på for å koble til et Wi-Fi-nettverk.
Hvis du velger Automatisk, blir Wi-Fi-nettverket automatisk koblet fra når Galaxy Watch
Active2 kobles til mobilenheten via Bluetooth. Hvis du velger Alltid av, kan du bruke Galaxy
Watch Active2 etter at du har koblet den til mobilenheten via Bluetooth i stedet for å bruke
et Wi-Fi-nettverk.
• Når du velger alternativet Alltid på, tømmes batteriet raskere enn normalt.
• Automatisk vises ikke og du kan ikke koble til et Wi-Fi-nettverk automatisk når du
bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble til en mobilenhet.
3
Trykk på Wi-Fi-nettverk og velg et nettverk fra Wi-Fi-nettverkslisten.
4
Trykk på Koble til.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.
• Når Galaxy Watch Active2 først har blitt koblet til et Wi-Fi-nettverk én gang, vil Galaxy
Watch Active2 kobles til dette nettverket igjen hver gang det er tilgjengelig, uten å
spørre om passord først. For å hindre at Galaxy Watch Active2 kobler seg til nettverket
automatisk, kan du velge det i listen over nettverk og trykke på Glem.
• Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte
enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruteren på nytt.
107
Apper og funksjoner
NFC
Du kan bruke følgende NFC-funksjon.
Trykk på Tilkoblinger → NFC på Innstillinger-skjermbildet.
Galaxy Watch Active2 har en innebygd NFC-antenne. Håndter Galaxy Watch Active2
forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Foreta betalinger med NFC-funksjonen
Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for
mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer
informasjon om tjenesten.
1
2
Trykk på Tilkoblinger → NFC på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
La NFC-antenneområdet øverst på berøringsskjermen til Galaxy Watch Active2 berøre NFCkortleseren.
Hvis du vil angi standard app, åpner du Innstillinger-skjermbildet og trykker på Tilkoblinger →
NFC → Trykk og betal og velger en app.
Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige
betalingsapper.
NFC-antenne
108
Apper og funksjoner
Varsler
Angi at Galaxy Watch Active2 skal vibrere når den kobles fra mobilenheten.
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på Varsler-bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Varsler vil ikke vises når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble til en mobilenhet.
Flymodus
Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er
avhengige av en nettverkstilkobling.
Trykk på Tilkoblinger → Flymodus på Innstillinger-skjermbildet og trykk deretter på bryteren
for å aktivere den.
Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet, og instruksjonene til flypersonellet. I
tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
Databruk
Hold oversikt over din databruk, og tilpass innstillingene etter en eventuell begrensning.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Databruk.
Databruk vises ikke på Bluetooth-modellen.
• Mobildata: Angi at Galaxy Watch Active2 skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
• Datagrense: Angi en grense for bruk av mobildata.
• Databrukssyklus: Angi en tilbakestillingssyklus for å overvåke databruken i forskjellige
bruksperioder.
• Startdato: Angi startdatoen for databrukssyklusen.
• Bruksdetaljer: Vis den totale databruken din for den gjeldende perioden.
Posisjon
Still inn Galaxy Watch Active2 til å la apper bruke posisjonsinformasjonen din.
Trykk på Tilkoblinger → Posisjon på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren for å aktivere den og velg en metode for å innhente plasseringsdataene.
109
Apper og funksjoner
Apper
Oppsett
Velg appskjermbildets oppsett.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Apper → Oppsett.
• Rotasjonsvisning: Arrangerer apper i en sirkelformasjon.
• Listevisning: Arrangerer appene som en liste.
Apprekkefølge
Velg hvordan du vil ordne rekkefølgen på appene på appskjermbildet.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Apper → Apprekkefølge.
• Nyeste først: Angi at nylig brukte apper vises først.
• Tilpasset: Ordne rekkefølgen på appene etter eget valg.
Autoåpne apper
Angi at en app skal startes automatisk ved å sette den i fokus uten å trykke på appen.
Trykk på Apper → Autoåpne apper på Innstillinger-skjermbildet og trykk deretter på bryteren
for å aktivere den.
Tillatelser
Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på Galaxy
Watch Active2, for at de skal fungere riktig. Vis innstillingene for apptillatelser for hver app og
endre innstillingene.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Apper → Tillatelser.
110
Apper og funksjoner
Meldinger
Endre meldingsfunksjonsinnstillingene.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Apper → Meldinger.
• Meldinger vil ikke vises når du bruker Bluetooth-modellen uten å koble til en
mobilenhet.
• Enkelte funksjoner vises ikke på Bluetooth-modellen.
• Send som lyd: Angi at Galaxy Watch Active2 skal sende en talemelding som en lydfil.
• Blokkerte numre og meldinger: Vis blokkerte telefonnummer og meldinger fra det
blokkerte nummeret.
Sikkerhet
Lås
Endre innstillingene for å sikre Galaxy Watch Active2. Når du bruker denne funksjonen kan
Galaxy Watch Active2 bli låst automatisk når den ikke er i bevegelse på en stund.
Trykk på Sikkerhet → Lås på Innstillinger-skjermbildet.
• Type: Velg låsemetode for Galaxy Watch Active2.
• Bruk for: Velg når du skal bruke låsefunksjonen.
Det kan hende at dette alternativet ikke vises, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Hjelp: Vis informasjon om å låse Galaxy Watch Active2.
111
Apper og funksjoner
Konto (Konto og sikkerhetskopi)
Du kan bruke forskjellige funksjoner av Galaxy Watch Active2 etter at du har registrert
Samsung-kontoen din på den tilkoblede mobilenheten. Kontroller hvilken Samsung-konto
som er registrert på den tilkoblede mobilenheten og angi funksjonen for tilpasningstjeneste.
Du kan også sikkerhetskopiere dataene dine på Galaxy Watch Active2 i Samsung Cloud eller
gjenopprette Galaxy Watch Active2-data som er lagret i Samsung Cloud på Galaxy Watch
Active2.
Trykk på Konto eller Konto og sikkerhetskopi på Innstillinger-skjermbildet.
• Samsung account: Skriv inn din Samsung-konto for å logge inn eller sjekke Samsungkontoen som er registrert på din tilkoblede mobilenhet.
Du kan legge inn din Samsung-konto når du bruker din Galaxy Watch Active2 uten å
koble den til en mobilenhet.
• Sikkerhetskopier og gjenopprett: Sikkerhetskopier dataene som er lagret i Galaxy Watch
Active2 på Samsung Cloud eller gjenopprett data på din Galaxy Watch Active2.
• Sikkerhetskopier og gjenopprett vises når du bruker Galaxy Watch Active2 uten
å koble den til en mobilenhet.
• Hvis du bruker Galaxy Watch Active2 mens du er tilkoblet en mobilenhet, kan
du sikkerhetskopiere og gjenopprette data på mobilenheten med den samme
Samsung-kontoen som på mobilenheten. Se Administrere data på Galaxy Watch
Active2 for mer informasjon.
• Tilpasningstjeneste: Angi at Galaxy Watch Active2 skal levere en passende funksjon
avhengig av lokasjon og situasjon etter analyse av livsstilmønsteret ditt.
• Tilpasningstjeneste vil ikke vises når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å
koble til en mobilenhet.
• Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du kobler Galaxy Watch Active2 til en
mobilenhet som støtter plattformen for tilpasningstjeneste versjon 2.2 eller nyere.
Etter at du godtar bruken av tilpasningstjenesten, starter du Innstillinger-appen
på mobilenheten, trykker du på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer →
Samsung account → Personvern → Tilpasningstjeneste, og trykker deretter på
Tilpasningstjeneste-bryteren for å aktivere den.
112
Apper og funksjoner
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til Galaxy Watch Active2.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
• Skjermleser: Aktiver Voice Assistant, som gir taletilbakemelding. Hvis du vil se
hjelpeinformasjon for å lære hvordan du bruker denne funksjonen, trykker du på
Veiledning.
• Synlighetsforbedringer: Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for
synshemmede brukere.
• Hørselsforbedringer: Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for
hørselshemmede brukere.
• Avanserte innstillinger: Konfigurer innstillinger for direkte tilgang og varselfunksjoner.
Generelt
Inndata
Endre innstillingene for inntasting av tekst.
Trykk på Generelt → Inndata på Innstillinger-skjermbildet.
• Standardtastatur: Kontroller standardtastaturet for å skrive inn tegnene.
• Tastaturinnstillinger: Konfigurer innstillingene for Samsung-tastaturet.
Tekst-til-tale
Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene, som for eksempel språk, hastighet og
mer.
Trykk på Generelt → Tekst-til-tale på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk: Velg et språk du vil bruke.
• Talehastighet: Angi lesehastigheten.
• Les varsler høyt: Angi at Galaxy Watch Active2 skal lese varselet du mottok på din Galaxy
Watch Active2. Men du kan bare lytte til lyden gjennom det tilkoblede Bluetooth-hodesettet.
• Se etter oppdateringer: Oppdater de støttede lydspråkene.
113
Apper og funksjoner
Dato og tid
Du kan angi dato og klokkeslett manuelt.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Generelt → Dato og tid.
Dato og tid er bare tilgjengelige når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble den til
en mobilenhet.
• Automatisk: Angi å bruke tidssonen fra nettverket eller GPS når du reiser til en annen
tidssone.
• Angi dato: Angi datoen manuelt.
• Angi tid: Angi klokkeslettet manuelt.
• Velg tidssone: Velg tidssonen manuelt.
• Bruk 24-timersformat: Vis tid i 24-timersformat.
Språk
Velg språket du vil bruke på Galaxy Watch Active2.
Trykk på Generelt → Språk på Innstillinger-skjermbildet.
Språk vises bare når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble den til en mobilenhet.
Tilbakestill
Slett alle data på Galaxy Watch Active2.
Trykk på Generelt → Tilbakestill på Innstillinger-skjermbildet.
Oppdater klokkeprogramvaren
Oppdater Galaxy Watch Active2 til den nyeste programvaren.
Trykk på Generelt → Oppdater klokkeprogramvaren på Innstillinger-skjermbildet.
Alternativet Oppdater klokkeprogramvaren vises bare når du bruker Galaxy Watch
Active2 uten å koble den til en mobilenhet.
114
Apper og funksjoner
Batteri
Velg batterimodus for Galaxy Watch Active2. Bruk av visse batterimoduser gir deg mulighet til å
redusere batteriforbruket og bruke Galaxy Watch Active2 mye lengre.
Trykk på Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Standard: Velg når du bruker Galaxy Watch Active2 som normalt. Du kan bruke alle
funksjonene på Galaxy Watch Active2.
• Strømsparing: Velg når du aktiverer strømsparingsmodus. Viser farger på skjermen
som gråtoner, og enkelte funksjoner er begrenset for å redusere batteriforbruket. Se
Strømsparingsmodus for mer informasjon.
• Bare klokke: Bare klokken vises på skjermen, og alle andre funksjoner deaktiveres for å
redusere batteriforbruket. Trykk på Hjem-tasten for å vise klokken. Trykk og hold inne Hjemtasten i tre sekunder for å deaktivere Bare klokke-modus.
Optimal. batteri
Lukk apper som kjører i bakgrunnen og endre innstillinger som har en stor innvirkning på
batteriforbruket for å utvide batteritiden.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Batteri → Optimal. batteri.
Om klokken
Vis videre informasjon om Galaxy Watch Active2.
Trykk på Om klokken på Innstillinger-skjermbildet.
• Enhet: Vis informasjon om Galaxy Watch Active2, som Wi-Fi MAC-adresse, Bluetooth-adresse
og serienummer.
• Juridisk info: Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som åpen kilde-lisens. Du kan
også angi at Galaxy Watch Active2 automatisk skal sende enhetens diagnostikk- og
bruksinformasjon til Samsung.
• Programvare: Vis programvare- og sikkerhetsstatusen til Galaxy Watch Active2.
• Batteri: Vis batteriinformasjon for Galaxy Watch Active2.
115
Apper og funksjoner
Koble til ny telefon
Koble Galaxy Watch Active2 til en ny mobilenhet. Galaxy Watch Active2 kan koble til en annen
mobilenhet etter å ha gjennomført en lett nullstilling for å slette data unntatt mediefiler og
personlige data.
Trykk på Koble til ny telefon på Innstillinger-skjermbildet.
Koble til ny telefon vises bare når Galaxy Watch Active2 er koblet til en mobilenhet.
Koble til telefon
Koble til en mobilenhet mens du bruker Galaxy Watch Active2 alene. Du kan velge om du vil
gjenopprette data fra Galaxy Watch Active2 som er lagret på mobilenheten.
Trykk på Koble til telefon på Innstillinger-skjermbildet.
•
: Koble Galaxy Watch Active2 til en mobilenhet og synkroniser helseinformasjonen din,
innstillingsverdier og kontaktinformasjonen som er lagret på Galaxy Watch Active2.
•
: Koble Galaxy Watch Active2 til en mobilenhet når du har nullstilt alle data som er lagret
på Galaxy Watch Active2.
Koble til telefon vises bare når du bruker Galaxy Watch Active2 uten å koble den til en
mobilenhet.
116
Galaxy Wearable-app
Innledning
Du må installere Galaxy Wearable-appen på mobilenheten for å kunne koble Galaxy Watch
Active2 til den. Du kan sjekke statusen for Galaxy Watch Active2 og laste ned anbefalte
klokkeutseender og apper. Du kan også tilpasse de forskjellige innstillingene til Galaxy Watch
Active2, som varselinnstillingene.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av typen tilkoblet mobil enhet.
Endre eller tilpasse
klokkefronten.
Få tilgang til
flere
alternativer.
Anbefalte klokkeutseender og apper
Statusen for
Galaxy Watch
Active2
Tilpass
innstillingene
for Galaxy
Watch Active2
og start
funksjoner som
kan brukes ved
å koble til
Galaxy Watch
Active2.
Hjem
Klokkefronter
117
Oppdag
Galaxy Wearable-app
Trykk på
for å bruke følgende alternativer:
• Legg til ny enhet: Koble fra den tilkoblede mobilenheten og koble til en ny enhet. Velg
enheten din på skjermen eller trykk på Min er ikke her hvis du ikke kan finne enheten din og
følg deretter instruksjonene på skjermen for å koble til den nye enheten.
• Koble fra: Koble Galaxy Watch Active2 fra den tilkoblede mobilenheten din.
• Auto. bytte: The Galaxy Watch Active2 kobler seg fremdeles automatisk til mobilenheten
hvis du har den på håndleddet.
Auto. bytte vises bare når flere enn to enheter som støtter funksjonen for
automatisk bytte er sammenkoblet mobilenheten.
• Administrer enheter: Administrere enheter koblet til mobilenheten. Hvis du vil koble en
enhet fra mobilenheten din, velger du en enhet og trykker Fjern.
Administrer enheter vises bare når to eller flere enheter er sammenkoblet
mobilenheten.
• Appvarsler: Endre de forskjellige innstillingene for Galaxy Wearable-appen på
mobilenheten.
• Kontakt oss: Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av
enhetsproblemer, og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele
informasjon med andre i Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og
-tipsene. Samsung Members kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du
bruker enheten din.
Kontakt oss er kanskje ikke tilgjengelig, hvis regionen, tjenesteleverandøren eller
modellen ikke støtter Samsung Members-appen.
• Om Galaxy Wearable: Vis versjonsinformasjonen for Galaxy Wearable-appen.
118
Galaxy Wearable-app
Start
Innledning
Vis statusen for Galaxy Watch Active2 og tilpass innstillingene for Galaxy Watch Active2. Du kan
også starte brukbare apper ved å koble til Galaxy Watch Active2.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start.
Betaling
Du kan betale praktisk med Samsung Pay-appen ved å bruke en mobilbetalingstjeneste.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Åpne Samsung Pay.
Det kan hende at dette alternativet er utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Varsler
Du kan endre innstillinger for varselsfunksjonen. Hold deg oppdatert på en rekke hendelser, slik
som nye meldinger som er mottatt på den mobile enheten.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten, trykk Start → Varsler, trykk bryteren for å
aktivere den og aktiver elementene.
• Apper du får varsler fra: Velg apper på mobilenheten som skal sende varsler til Galaxy
Watch Active2.
• Vis bare når du bruker: Angi at Galaxy Watch Active2 bare skal vise varsler når du har den på
deg.
• Vis mens du bruker telefonen: Angi at Galaxy Watch Active2 skal vise varsler når du bruker
mobilenheten.
• Avanserte varselsinnstillinger: Angi de ulike ekstra funksjonene relatert til varslinger.
119
Galaxy Wearable-app
Apper
Tilpass appskjermbildet til Galaxy Watch Active2. Du kan også endre innstillingene for å starte
apper automatisk.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Apper.
Organisere apper
1
2
3
Trykk på Apprekkefølge → Tilpasset.
Trykk Omordne og stryk skjermen til venstre eller høyre for å gå til redigeringsskjermen.
Trykk på og hold en app, dra den til ønsket sted og trykk deretter på Lagre.
Hvis du trykker på Apprekkefølge → Nyeste først, blir appskjermbildet på Galaxy Watch Active2
automatisk organisert slik at sist brukte apper vises først.
Starte app automatisk
Angi at en app skal startes automatisk på Galaxy Watch Active2 ved å sette den i fokus uten å
trykke på appen.
Trykk på Autoåpne apper-bryteren for å aktivere den.
Avinstallere apper
Trykk på Administrer apper, trykk på
trykk deretter på Avinstaller.
, velg appen du vil fjerne fra Galaxy Watch Active2, og
Skjule apper
Skjul en app for å ikke vise den på Appskjermbildet til Galaxy Watch Active2.
Trykk på Administrer apper, trykk på
Lagre.
ved siden av appene du vil skjule og trykk deretter på
Appen vises i listen Skjulte apper og vises ikke på appskjermbildet til Galaxy Watch Active2.
120
Galaxy Wearable-app
Ta bort skjuling av apper
Trykk på Administrer apper, trykk på
Lagre.
ved siden av appene du vil vise og trykk deretter på
Appen vises i listen Skjulte apper og vises ikke på appskjermbildet for de siste appene på Galaxy
Watch Active2.
Tilpasse apper
Trykk på
til appen for å tilpasse de grunnleggende innstillingene relatert til appen.
Widgeter
Tilpass widgeter på Galaxy Watch Active2. Du kan også omarrangere widgeter.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Widgeter.
Legg til eller fjerne widgeter
Trykk på på widgeten for å fjerne den eller trykk på
på LAGRE.
til widgeten for å legge den til og trykk
Widgeten blir lagt til eller fjernet fra Galaxy Watch Active2.
Omarrangere widgeter
Trykk på
ved siden av en widget, dra den til ønsket posisjon og trykk deretter på LAGRE.
Rekkefølgen til widgeten blir endret på Galaxy Watch Active2.
Lyd og vibrering
Endre innstillingene til Galaxy Watch Active2 for lyd og vibrering.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Lyd og vibrering.
• Lydmodus: Angi at Galaxy Watch Active2 skal bruke lyd-, stille- eller vibreringsmodus.
• Vibrer med lyd: Angi at Galaxy Watch Active2 skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop og varsler.
121
Galaxy Wearable-app
• Volum: Justere volumnivået til Galaxy Watch Active2.
Når en Voice Assistant-funksjon er aktivert, kan du justere tilgjengelighetsvolumet.
• Vibreringsintensitet: Juster intensiteten på vibrasjonsvarslingen.
• Lang vibrering: Angi at Galaxy Watch Active2 skal vibrere lenger ved innkommende anrop
og varsler.
• Ringetone: Endre ringetonen.
• Ringetonevibrering: Velg et vibreringsmønster for innkommende anrop.
• Varselslyd: Endre varslingslyden.
• Vibreringsvarsel: Velg et vibreringsmønster for varsler.
• Berør.lyder: Angi at Galaxy Watch Active2 skal avgi en lyd når du velger apper eller
alternativer på berøringsskjermen.
Skjerm
Endre skjerminnstillingene og appskjermbildet til Galaxy Watch Active2.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Skjerm.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Automatisk lav lysstyrke: Angi at Galaxy Watch Active2 automatisk justerer lysstyrken
avhengig av lysforholdene.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge Galaxy Watch Active2 skal vente før den slår av
skjermens bakgrunnslys.
• Vis siste app: Velg hvor lenge en nylig brukt app skal vises når skjermen er på igjen etter at
den ble slått av.
• Bakgrunnsstil: Endre bakgrunnsbildet.
122
Galaxy Wearable-app
Avansert
Aktiver avanserte funksjoner til Galaxy Watch Active2 og endre kontrollinnstillingene.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Avansert.
• Trykk raskt 2 x på Hjem-tast: Velg en app eller funksjon som skal utføres når du trykker på
Hjem-tasten til Galaxy Watch Active2 to ganger.
• Berøringsramme: Angi at skjermen til Galaxy Watch Active2 skal kontrolleres ved å stryke
rammen.
• Aktiveringsbevegelse: Angi at Galaxy Watch Active2 skal slå på skjermen når du hever det
håndleddet som har på Galaxy Watch Active2.
• Berøringsaktivering: Angi at Galaxy Watch Active2 skal slå på skjermen når du trykker på
den.
• Vannlåsmodus: Aktiver vannlåsmodus før du går i vannet. Berøringsskjermen,
aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres.
• Berøringsfølsomh.: Still inn Galaxy Watch Active2 til å muliggjøre bruk av berøringsskjermen
med hansker på.
• Ikke forstyrr: Aktiver eller deaktiver Ikke forstyrr-modus. Innkommende anrop vil bli dempet
og skjermen slås ikke på når du mottar innkommende anrop. Alle varsler vil dempes bortsett
fra alarmer og skjermen vil ikke slås på når varsler mottas.
• Kinomodus: Aktiver kinomodus når du skal se film. Innkommende anrop vil bli dempet og
skjermen slås ikke på når du mottar innkommende anrop. Alle varsler dempes inkludert
alarmer, og skjermen slås ikke på når varsel mottas eller ved en alarm. Aktiveringsbevegelsen
og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres også automatisk.
• God natt-modus: Aktiver god natt-modus når du skal sove. Innkommende anrop vil bli
dempet og skjermen slås ikke på når du mottar innkommende anrop. Alle varsler vil dempes
bortsett fra alarmer og skjermen vil ikke slås på når varsler mottas. Aktiveringsbevegelsen og
klokke alltid på-funksjonen deaktiveres også automatisk.
• Rediger hurtigvalg: Rediger hurtigpanelet til Galaxy Watch Active2.
• Ta et skjermbilde: Stryk til høyre på skjermen mens du trykker på Hjem-tasten for å ta et
skjermbilde.
123
Galaxy Wearable-app
Legg til innhold på klokken
Overfør lagrede lyd- eller bildefiler fra mobilenheten til Galaxy Watch Active2 manuelt eller
automatisk.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Legg til innhold på
klokken.
• Musikk
– – Legg til spor: Velg lydfiler og send dem manuelt fra mobilenheten til Galaxy Watch
Active2.
– – Autosynkroniser: Angi at enheten skal synkronisere nylig tilføyde lydfiler med Galaxy
Watch Active2 når den har mer enn 15 % av gjenværende batteri.
Hvis musikkfilene som er lagret på Galaxy Watch Active2 tar opp mer enn 1 GB,
sletter den filer som du ikke har angitt som favoritter i rekkefølgen som musikkfilene
ble lagt til i.
– – Spillelister å synkr.: Velg en spilleliste som skal synkroniseres med Galaxy Watch Active2.
Spillelister å synkr. er bare tilgjengelig når Samsung Music-appen er installert på
mobilenheten din og når den aktiveres når du slår på Autosynkroniser-funksjonen.
• Bilder
– – Send bilder: Velg bilder og send dem manuelt fra den mobile enheten til Galaxy Watch
Active2.
– – Autosynkroniser: Angi at enheten skal synkronisere bilder med Galaxy Watch Active2 når
den har mer enn 15 % gjenværende batteri.
– – Bildegrense: Angi antallet bilder som skal sendes til Galaxy Watch Active2 fra en
mobilenhet.
– – Album å synkronisere: Velg et bildealbum som skal synkroniseres med Galaxy Watch
Active2.
Send SOS-forespørsler
Angi at Galaxy Watch Active2 skal sende en SOS-melding til den tidligere registrerte
nødkontakten ved å trykke raskt på Hjem-tasten til Galaxy Watch Active2, tre ganger. Du kan
også angi at den automatisk skal ringe nødkontaktene dine.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten, trykk på Start → Send SOS-forespørsler og
trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Se SOS-meldinger for mer informasjon.
124
Galaxy Wearable-app
Finn klokken min
Kontroller Galaxy Watch Active2 eksternt hvis den blir mistet eller stjålet.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Finn klokken min.
Registrer Samsung-kontoen på den tilkoblede mobilenheten først for å bruke denne
funksjonen.
• Hent posisjon: Kontroller hvor Galaxy Watch Active2 befinner seg.
• Angi sikkerhet:
– – Ekstern lås: Lås Galaxy Watch Active2 på avstand for å forhindre uautorisert tilgang.
Denne funksjonen kan brukes når mobilenheten er tilkoblet Galaxy Watch Active2
via Bluetooth eller en ekstern tilkobling. Når Galaxy Watch Active2 er låst, kobler du
mobilenheten til Galaxy Watch Active2 via Bluetooth. Låsen blir automatisk deaktivert.
– – Tilbakestill klokke: Slett all personlig informasjon som er lagret på Galaxy Watch
Active2, eksternt. Når Galaxy Watch Active2 er blitt nullstilt, kan du ikke gjenopprette
informasjonen eller bruke funksjonen Finn klokken.
– – Reaktiveringslås: Angi at Galaxy Watch Active2 skal be om din Samsungkontoinformasjon når enheten har blitt tilbakestilt. Dette forhindrer at andre bruker din
Galaxy Watch Active2 for å få tilgang til personopplysninger du har lagret på Galaxy
Watch Active2 hvis den mistes eller stjeles.
Mobilnett
Bruk andre forskjellige tjenester gjennom mobilnettverket etter at du har aktivert det på Galaxy
Watch Active2.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Mobilnett.
Mobilnett vises ikke på Bluetooth-modellen.
125
Galaxy Wearable-app
Generelt
Tilpass språk og innstillinger for inndata for Galaxy Watch Active2 eller tilbakestill Galaxy Watch
Active2.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Generelt.
• Språk: Velg språket for tekst-til-tale på Galaxy Watch Active2 og last ned det som er
tilgjengelig.
• Talehastighet: Juster talehastigheten.
• Nullstill: Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger av den tilkoblede Galaxy Watch
Active2.
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til Galaxy Watch Active2.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Tilgjengelighet.
• Skjermleser: Aktiver Voice Assistant, som gir taletilbakemelding. Hvis du vil se
hjelpeinformasjon for å lære hvordan du bruker denne funksjonen, trykker du på
Læreprogram.
• Synlighetsforbedringer: Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for
synshemmede brukere.
• Hørselsforbedringer: Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for
hørselshemmede brukere.
• Avanserte innstillinger: Konfigurer innstillinger for direkte tilgang og varselfunksjoner.
Samsung Pay
Betal praktisk og sikkert ved å bruke en mobilbetalingstjeneste.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Samsung Pay.
Det kan hende at dette alternativet er utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
126
Galaxy Wearable-app
Konto og sikkerhetskopi
Registrer Samsung-kontoen din og logg deg på for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette
dataene til Galaxy Watch Active2 med Samsung Cloud. Du kan også koble til eksternt til Galaxy
Watch Active2 med Samsung-kontoen din.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Konto og sikkerhetskopi.
• Samsung account: Legg til Samsung-kontoen din for å bruke den med Galaxy Watch
Active2.
• Sikkerhetskopier: Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på
Galaxy Watch Active2. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem
senere. Du må logge på Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette
data. Se Administrere data på Galaxy Watch Active2 for mer informasjon.
• Ekstern tilkobling: Angi at Galaxy Watch Active2 skal kobles eksternt til mobilenheten via
mobilnettverket eller et Wi-Fi-nettverk når en Bluetooth-tilkobling mellom enhetene ikke er
tilgjengelig. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en
datamaskin, ved jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir
skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
Administrere data på Galaxy Watch Active2
Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på Galaxy Watch Active2.
Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere, og du kan
sikkerhetskopiere dataene på Galaxy Watch Active2 automatisk for tilgang til dem fra andre
enheter når som helst.
• Musikk og bilder som er lagret på Galaxy Watch Active2, vil ikke bli sikkerhetskopiert.
• I Samsung Health-appen blir bare oppføringer fra de siste 28 dagene lagret i Galaxy
Watch Active2. Hvis du vil se oppføringer som er eldre enn 28 dager, må du installere
Samsung Health-appen på den tilkoblede mobilenheten og sikkerhetskopiere data
automatisk.
127
Galaxy Wearable-app
Sikkerhetskopiere data
1
2
3
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Konto og
sikkerhetskopi.
Trykk på Sikkerhetskopier → Sik.h.kop. data.
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere og trykk på Sikkerhetskopier.
Data på Galaxy Watch Active2 vil bli sikkerhetskopiert til Samsung Cloud.
Gjenopprette data
1
2
3
4
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Konto og
sikkerhetskopi.
Trykk på Sikkerhetskopier → Gjenopprett data.
Trykk på
for å velge en enhet for datagjenoppretting.
Merk elementer som du vil gjenopprette, og trykk på Gjenopprett.
Sikkerhetskopierte data vil bli gjenopprettet på din Galaxy Watch Active2.
Sikkerhetskopiere data automatisk
1
2
3
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Konto og
sikkerhetskopi.
Trykk på Sikkerhetskopier → Sik.h.kop. data.
Trykk på Automatisk sikkerhetskopiering-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
128
Galaxy Wearable-app
Synkroniser telefoninnst.
Endre synkroniseringsinnstillinger for Galaxy Watch Active2 og den tilkoblede mobilenheten.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Synkroniser telefoninnst.
Enkelte mobilenheter kan støtte funksjonen Synkroniser telefoninnst. eller andre
alternativer av denne funksjonen.
• Synkroniser Ikke forstyrr: Satt til å synkronisere Ikke forstyrr-innstillinger for Galaxy Watch
Active2 og den tilkoblede mobilenheten.
• Synkroniser Wi-Fi-nettverk: Satt til å automatisk synkronisere Wi-Fi-listen som er lagret på
mobilenheten med din Galaxy Watch Active2.
Klokkeprogramvareoppdatering
Galaxy Watch Active2 kan oppdateres direkte til den nyeste programvaren gjennom FOTAtjenesten (firmware over-the-air). Du kan også endre oppdateringsinnstillingene.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start →
Klokkeprogramvareoppdatering.
• Last ned og installer: Se etter og installer oppdateringer manuelt.
• Last ned automatisk over Wi-Fi: Angi at Galaxy Watch Active2 skal laste ned oppdateringer
automatisk når den er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
Tips og brukerhåndbok
Vis grunnleggende funksjoner eller tips for bruk av Galaxy Watch Active2 og dens
brukerhåndbok. Du kan også bruke andre forskjellige tjenester gjennom mobilnettverket etter at
du har aktivert det på Galaxy Watch Active2.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Tips og brukerhåndbok.
• Få mer ut av klokken: Vis brukertips for Galaxy Watch Active2.
• Brukerhåndbok: Vis informasjon om bruk av Galaxy Watch Active2.
• Sette opp et mobilnett: Aktiver mobilnettverket på Galaxy Watch Active2.
Sette opp et mobilnett vises ikke på Bluetooth-modellen.
129
Galaxy Wearable-app
Om klokken
Vis statusen for Galaxy Watch Active2 og få tilgang til annen informasjon.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Om klokken.
• Batteri: Kontroller gjenværende batteri og brukstid og aktiver også strømsparingsmodusen.
Den forventede brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt
for strøm. Brukstiden som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
• Lagring: Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne. Du sletter unødvendige filer ved å
trykke på Fjern nå.
Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den
angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler
av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
• RAM: Sjekk status på brukt og tilgjengelig RAM. For å gjøre Galaxy Watch Active2 raskere ved
å redusere mengden RAM du bruker, merker du av for apper på listen over apper, og trykker
på Fjern nå.
• Enhet: Vis forskjellig informasjon om Galaxy Watch Active2, som Wi-Fi MAC-adresse,
Bluetooth-adresse og serienummer.
• Juridisk informasjon: Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som åpen kilde-lisens.
Du kan også angi at Galaxy Watch Active2 automatisk skal sende enhetens diagnostikk- og
bruksinformasjon til Samsung.
• Programvareinformasjon: Vis programvare- og sikkerhetsstatusen til Galaxy Watch Active2.
• Batteriinformasjon: Vis batteriinformasjon for Galaxy Watch Active2.
• Installer ukjente apper: Angi at Galaxy Watch Active2 skal tillate installasjon av apper fra
ukjente kilder.
130
Galaxy Wearable-app
Urskiver
Du kan endre klokketypen som skal vises på klokkeskjermbildet.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Urskiver. Velg deretter en kategori
og velg en ønsket klokkefront. Klokkefronten du valgte lastes ned eller brukes på Watchskjermen.
Trykk på Tilpass for å endre bakgrunnen og angi elementer som skal vises på klokkefronten.
Lage Min stil-klokkefronter
Endre klokkefronten til Galaxy Watch Active2 til et mønsterbilde som bruker en
fargekombinasjon som er uthentet fra bildet du tok. Du kan også matche klokkefronten til Galaxy
Watch Active2 med hvilken som helst mote du vil.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Samsung- eller Android-enheter.
1
2
3
4
5
6
7
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Urskiver.
Trykk på Mine urskiver og velg Min stil.
Trykk på Tilpass → Kamera.
For å velge et bilde som er lagret på mobilenheten, trykker du på Galleri.
Trykk på
for å ta et bilde og trykk på OK.
Trekk sirkelrammen over bildet til utvalget av farger du vil bruke.
Hvis du vil endre størrelsen på den sirkulære rammen, drar du et hjørne av rammen.
Velg en mønstertype og trykk på OK.
Trykk på Lagre.
Klokkefronten til Galaxy Watch Active2 blir endret til din Min stil.
131
Galaxy Wearable-app
Oppdag
Du kan laste ned anbefalte klokkefronter og apper fra Galaxy Store-appen.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Oppdag.
Last ned klokkefrontene og appene du vil ha. Trykk på Vis mer for å vise flere klokkefronter og
apper.
132
Bruke Galaxy Watch Active2
Innledning
Bruk de nyttige funksjonene til Galaxy Watch Active2 til å gjøre hverdagen enklere og kontrollere
helsen din. Tilpasningstjenesten til Galaxy Watch Active2 analyserer også bruksmønstrene dine
og statusen din for å tilby deg tjenester og informasjon i henhold til hvor du befinner deg.
Nyt alle funksjonene til Galaxy Watch Active2.
Bruke en personlig trener for helsen din
Ta vare på helsen din med Galaxy Watch Active2. Pulssensor måler pulsen din og analyserer
stressnivået og sovemønsteret ditt. Du kan også administrere den personlige helsen din basert
på profildataene du anga.
Du kan bruke forskjellige andre øvelser og helsekontrollfunksjoner når du bruker Galaxy
Watch Active2 mens den er tilkoblet en mobilenhet.
Oppnå ditt daglige aktivitetsmål
Kontroller ditt daglige aktivitetsmål basert må målet ditt for kaloriforbruk, treningstid eller
aktivitetstid og også med den angitte profilen din med et øyekast.
Du kan også kontrollere det daglige målet ditt med et blikk på den daglige aktivitetsgrafen fra
Daglig aktivitet-widgeten eller Samsung Health-appen. Du kan bruke denne informasjonen til
å spore helsen din og foreta flere aktiviteter for å opprette en velbalansert daglig rutine og bli
sunnere.
Se Daglig aktivitet for mer informasjon.
133
Bruke Galaxy Watch Active2
Kontrollere stress og søvnkvalitet
En mer nøyaktig pulssensor måler stressnivået og sovemønsteret ditt.
Kontrollere stress
Når målingen av stressnivået er fullført kan du slappe av ved å følge pusteveiledningen som
Galaxy Watch Active2 gir deg. Etter at du har målt stressnivået trykke du på PUST > for å puste og
bli kvitt stress.
Kontrollere sovemønsteret ditt
Sovemønsteret ditt blir målt og delt inn i fire stadier. Etter at du våkner om morgenen kan du
kontrollere sovemønsteret ditt på skjermbildet for sovemåling eller gjennom Søvn-widgeten.
Finn ut sovemønsteret ditt gjennom konstant observasjon.
Se Søvn for mer informasjon.
Sovemønsteret har de fire tilstandene (våken, REM, lett, dyp) analysert ved å bruke
bevegelsene dine og endringer i pulsen din. En graf vises med anbefalte verdier for hver
målte sovetilstand som er basert på resultatene for personer i samme aldersgruppe som
deg.
Oppleve forbedrede treningsøvelser
Bruke de forskjellige treningsfunksjonene
Galaxy Watch Active2 støtter 40 innendørs og utendørs øvelser og aktiviteter. Tren effektivt med
Galaxy Watch Active2 hjemme, utendørs eller på et treningsstudio. Galaxy Watch Active2 hjelper
deg med å oppnå målene dine ved å nøye kontrollere treningstiden, avstanden, hastigheten,
pulsen og kaloriforbruket i løpet av treningen.
Se Trene for mer informasjon om hvordan du begynner forskjellige øvelser.
Foreta flere øvelser i én økt
Du kan effektivt fortsette gjennom flere øvelser i én økt. Etter at du fullfører én øvelse, kan du
begynne den neste umiddelbart.
Se Foreta flere øvelser for mer informasjon.
134
Bruke Galaxy Watch Active2
Bruke som en intelligent planlegger
Sjekke dagens informasjon
Bruk Galaxy Watch Active2 på en viktig dag. Du kan vise informasjon slik som avtaler,
påminnelser og alarmtid på klokkeskjermen, selv om du ikke kjører noen programmer.
Trykk og hold på Watch-skjermen og stryk rammen eller stryk til venstre eller høyre på skjermen
for å velge klokkefronten Min dag. Du kan vise dine daglige planer og administrere dagen på
klokkefronten Min dag.
Du kan vise følgende informasjon på klokkefronten:
• Dagens planer som du har angitt i kalenderen
• Elementer du har lagret som påminnelser
• Alarmtider
For mer informasjon om å registrere en plan eller påminnelse, eller konfigurere en alarm, kan du
se Kalender, Reminder eller Alarm.
Du kan bare sjekke plan- og alarminformasjon som har blitt angitt i løpet av de siste
10 timene.
Administrere min hverdag
Galaxy Watch Active2 hjelper deg å nyte et behagelig liv. Tilpasningstjenesten til Galaxy Watch
Active2 identifiserer livsstilen din og hva du foretrekker og gir deg egnede funksjoner i henhold
til lokasjonen og situasjonen din. Begynn og avslutt dagen med Galaxy Watch Active2. Galaxy
Watch Active2 gir deg det du trenger mest, når som helst, hvor som helst.
• Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du kobler Galaxy Watch Active2 til en
mobilenhet som støtter plattformen for tilpasningstjeneste versjon 2.2 eller nyere.
Etter at du godtar bruken av tilpasningstjenesten, starter du Innstillinger-appen
på mobilenheten, trykker du på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer →
Samsung account → Personvern → Tilpasningstjeneste, og trykker deretter på
Tilpasningstjeneste-bryteren for å aktivere den.
• Hvis det tidligere registrerte livsstilmønsteret endres, vil Galaxy Watch Active2 levere
tjenesten og funksjonen som er basert på det endrede mønsteret.
135
Bruke Galaxy Watch Active2
Bli informert to ganger om dagen
Du kan bli informert etter at du våkner og før du legger deg om nyttig informasjon som du
trenger for dagen.
Trykk på
(Innstillinger) → Avansert → Daglig orient. → Få orienteringer automatisk på
appskjermbildet og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.
Etter at du våkner, forteller Galaxy Watch Active2 deg om dagens viktige hendelser eller været.
Før du legger deg, varsler Galaxy Watch Active2 deg om treningsstatusen din, morgendagens
vær og minner deg på påminnelseselementer som ikke er fullført.
For mer informasjon om å registrere en plan eller påminnelse for en informasjon, kan du se
Kalender eller Reminder.
Du kan også få en brifing to ganger om dagen når du vil. Trykk på
(Innstillinger) →
Avansert → Daglig orient. → Angi orienteringstider, på appskjermbildet og trykk på
bryteren for å aktivere den, trykk deretter på Orienteringstider for å sette tidspunktet for
brifingen. Men denne funksjonen er bare tilgjengelig når du deaktiverer funksjonene Få
orienteringer automatisk først.
Starte anbefalte apper etter lokasjon og klokkeslett
Start favorittappene dine praktisk med widgeter. Galaxy Watch Active2 analyserer
bruksmønstrene dine etter klokkeslett og sted for å automatisk legge til favorittappene dine som
du har brukt ved spesifikke klokkeslett eller steder til widgeten Appsnarveier.
Når du for eksempel kommer til busstoppen i rushtiden, blir de ofte brukte kart og
transportrelaterte appene og musikkappen automatisk lagt til widgeten.
Stryk med klokkeretningen rammen eller stryk til venstre på Watch-skjermen og start automatisk
apper som er lagt til fra Appsnarveier-widgeten.
Aktivere god natt-modus for å sove mer behagelig
Før leggetid, varsler Galaxy Watch Active2 deg om tid for å sove. Aktiver god natt-modus for å
sove.
På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Avansert → God natt-modus og trykker
på Slå på nå-bryteren for å aktivere den. Når du mottar meldingen for god natt-modus, følger du
skjermen for å aktivere den.
136
Bruke Galaxy Watch Active2
Følgende funksjoner deaktiveres:
• Ringetoner og skjermaktivering ved innkommende anrop
• Alle vibrerende varsler untatt alarmer
• Skjermaktivering når et varsel mottas
• Klokke alltid på-funksjonen
• Aktiveringsbevegelsen
God natt-modus deaktiveres automatisk når du våkner.
Bruke dobbel klokke når du er utenlands
Hvis du reiser utenlands eller på en forretningsreise, oppdager Galaxy Watch Active2 automatisk
tidssonen og foreslår at du går over til dobbel klokke-skjerm for å se både lokal tid og tiden i ditt
land. Bruk dobbel klokke-funksjonen ved å endre klokkefronten til meldinger.
Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du kobler Galaxy Watch Active2 til en
mobilenhet som støtter plattformen for tilpasningstjeneste versjon 2.2 eller
nyere. Etter at du godtar bruken av tilpasningstjenesten, starter du Innstillingerappen på mobilenheten, trykker du på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer →
Samsung account → Personvern → Tilpasningstjeneste, og trykker deretter på
Tilpasningstjeneste-bryteren for å aktivere den.
Bruke en praktisk påminnelse
Registrer en påminnelse raskt med stemmen din og få en oppdatering om dagens påminnelser.
Registrere påminnelser med stemmen din
Du kan enkelt registrere det du må huske med stemmen din.
Si for eksempel ”Ring til mor klokken 15:00” og lag en påminnelse. Klokken 15.00 får du en
påminnelse om å ringe til mor.
Se Opprette en påminnelse for mer informasjon om hvordan du registerer påminnelser.
137
Tillegg
Feilsøking
Prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte
situasjoner ikke gjelder for din Galaxy Watch Active2.
Hurtigpanelet viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du
forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren
din for å få mer informasjon.
Galaxy Watch Active2 slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke Galaxy Watch Active2 på. Lad batteriet helt opp før
du slår på Galaxy Watch Active2.
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Start Galaxy Watch Active2 på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at programvaren for Galaxy Watch Active2 er oppdatert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
138
Tillegg
Galaxy Watch Active2 stopper helt eller har feil
Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Starte Galaxy Watch Active2 på nytt
Hvis Galaxy Watch Active2 stopper helt eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke
apper eller slå av Galaxy Watch Active2 og slå på igjen.
Tvungen omstart
Hvis Galaxy Watch Active2 stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne
Hjem-tasten (strømtasten) i minst 7 sekunder for å starte den på nytt.
Tilbakestille Galaxy Watch Active2
Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.
På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Generelt → Tilbakestill. Start Galaxy
Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Start → Generelt → Nullstill → Nullstill. Før du
utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige
data som er lagret på Galaxy Watch Active2.
En annen Bluetooth-enhet finner ikke Galaxy Watch Active2
• Påse at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Galaxy Watch Active2.
• Tilbakestill Galaxy Watch Active2 og prøv på nytt.
• Påse at Galaxy Watch Active2 og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetoothrekkevidde for tilkobling (10 m). Avstanden kan variere avhengig av omgivelsene som
enheten brukes i.
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
139
Tillegg
En Bluetooth-forbindelse blir ikke opprettet eller Galaxy Watch
Active2 og mobilenheten frakobles
• Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på begge enhetene.
• Kontroller at det ikke er noen hindringer, som f.eks. vegger eller elektrisk utstyr, mellom
enhetene.
• Påse at den nyeste versjonen av Galaxy Wearable-appen er installert på mobilenheten. Om
nødvendig oppdaterer du Galaxy Wearable-appen til den nyeste versjonen.
• Påse at Galaxy Watch Active2 og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetoothrekkevidde for tilkobling (10 m). Avstanden kan variere avhengig av omgivelsene som
enheten brukes i.
• Start begge enhetene på nytt, og start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten på nytt.
Anrop kobles ikke til
• Påse at Galaxy Watch Active2 er koblet til en mobilenhet via Bluetooth. Hvis Galaxy Watch
Active2 er koblet til mobilenheten din eksternt, kan du ikke motta innkommende samtaler.
• Sørg for at mobilenheten og Galaxy Watch Active2 har tilgang til riktig mobilnett.
• Sørg for at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til, på
mobilenheten.
• Sørg for at du ikke har angitt anropssperring for det innkommende telefonnummeret på
mobilenheten.
• Kontroller om ikke forstyrr-modus, kinomodus eller god natt-modus er aktivert. Hvis disse
modusene er aktivert, slås ikke berøringsskjermen på under innkommende samtaler. Trykk
på Hjem-tasten eller Tilbake-tasten for å slå på skjermen og sjekke det innkommende
anropet.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker et Bluetooth-hodesett må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.
140
Tillegg
Det er ekko under en samtale
Juster volumet eller beveg deg til et annet område.
Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller
lydkvaliteten er dårlig
• Påse at du ikke blokkerer den innvendige antennen til Galaxy Watch Active2.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at
du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer
grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område
og forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriet lades ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Påse at du kobler Galaxy Watch Active2 korrekt til den trådløse laderen.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da den ble kjøpt
• Når du utsetter Galaxy Watch Active2 eller batteriet for svært lave eller svært høye
temperaturer, kan nytteladningen bli redusert.
• Batteriforbruket øker når du bruker enkelte apper.
• Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.
Galaxy Watch Active2 er varm ved berøring
Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på Galaxy Watch Active2 over
lengre tid, kan Galaxy Watch Active2 føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke
påvirke levetiden eller ytelsen til Galaxy Watch Active2.
Hvis Galaxy Watch Active2 overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke
bruke den på en stund. Hvis Galaxy Watch Active2 fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med
et Samsung-servicesenter.
141
Tillegg
Galaxy Watch Active2 finner ikke din gjeldende posisjon
Galaxy Watch Active2 bruker posisjonsinformasjonen til mobilenheten din. GPS-signaler kan
være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn mobilenheten slik at den bruker
Wi-Fi- eller et mobilnettverk for å finne din gjeldende posisjon.
Data som er lagret på Galaxy Watch Active2 er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på Galaxy Watch Active2. Hvis ikke,
vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagt eller går tapt. Samsung påtar seg ikke
ansvar for tap av data som er lagret på Galaxy Watch Active2.
Det er en liten åpning rundt utsiden av Galaxy Watch Active2
-dekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Det er ikke nok plass i lagringsplassen til Galaxy Watch Active2
Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med Galaxy Wearable-appen eller slett ubrukte
mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.
Ta ut batteriet
• Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om
hvordan batteriet tas ut kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
142
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
www.samsung.no.
Klikk på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller
søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport
på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
© 2019 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi
Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising