Samsung | SM-T860 | User manual | Samsung Galaxy Tab S6 4G Brugermanual

Samsung Galaxy Tab S6 4G Brugermanual
BRUGERVEJLEDNING
SM-T860
SM-T865
Danish. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
4
6
9
15
18
20
22
23
24
25
27
38
40
42
74
78
83
87
90
92
105
111
117
118
121
122
129
132
133
135
135
137
138
139
141
142
146
147
150
157
Læs dette først
Situationer med overophedning af
enheden og tilhørende løsninger
Enhedens udseende og funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
(SM-T865)
Hukommelseskort (microSD-kort)
Tænde og slukke for enheden
Indledende konfiguration
Samsung account
Overføre data fra din forrige enhed
(Smart Switch)
Forstå skærmen
Informationspanel
Skærmbillede og skærmoptagelse
Indtaste tekst
Apps og funktioner
45
47
63
67
70
72
Installere eller afinstallere apps
S Pen-funktioner
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Bixby-rutiner
2
Reminder
Telefon
Kontakter
Beskeder
Internet
Kamera
Galleri
AR Emoji
AR Doodle
Multi-vindue
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Kalender
Samsung Flow
Mine filer
Ur
Lommeregner
Game Launcher
Game Booster
Børnenes side
SmartThings
Deling af indhold
Dagens billedramme
Samsung DeX
Google-apps
Indhold
Indstillinger
194 Avancerede funktioner
195 Bevægelser
196 Digitalt velbefindende
197 Enhedspleje
198 Optimere din enhed
198 Batteri
199 Lagring
200 RAM
200 Sikkerhed
200 Apps
200 Generel administration
201 Tilgængelighed
202 Softwareopdatering
202 Brugervejledning
203 Om din tablet
159 Introduktion
159 Forbindelse
160 Wi-Fi
162 Bluetooth
164 Datasparer (SM-T865)
164 Apps kun til mobile data
(SM-T865)
165 Mobilt hotspot og internetdel.
(SM-T865)
166 Flere forbindelsesindstillinger
168 Lyde og vibration
168 Dolby Atmos (surround sound)
169 Separat applyd
169 Meddelelser
170 Skærm
171 Blåt lys-filter
171 Aftentilstand
172 Ændre skærmtilstand eller justere
skærmfarver
173 Pauseskærm
173 Baggrund
174 Låseskærm
174 Smart Lock
175 Biometriske data og sikkerhed
176 Ansigtsgenkendelse
179 Genkendelse af fingeraftryk
182 Samsung Pass
185 Sikker mappe
189 Konti og sikkerhedskopiering
190 Brugere
192 Samsung Cloud
194 Google
Appendiks
204 Fejlsøgning
210 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit
dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen
(SM-T865).
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
4
Grundlæggende brug
• Afhængigt af det geografiske område eller tjenesteudbyderen vedhæftes en
skærmbeskytter for at beskytte skærmen under produktionen og distributionen. Skader på
den vedhæftede skærmbeskytter er ikke dækket af garantien.
• Du kan se touchskærmen tydeligt, selv i skarpt sollys udendørs ved automatisk at justere
kontrastområdet baseret på det omgivende miljø. På grund af produktets natur kan det
at vise fast grafik i længere perioder resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller
spøgelsesbilleder.
– – Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller hele touchskærmen i længere
tid, og at du slukker for touchskærmen, når du ikke bruger enheden.
– – Du kan indstille touchskærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den. Start
appen Indstillinger, tryk på Skærm → Skærm-timeout, og vælg derefter længden af
den tid, som enheden skal vente, før touchskærmen slukkes.
– – Sådan indstiller du touchskærmen til automatisk at justere dens lysstyrke baseret på det
omgivende miljø: Start appen Indstillinger, tryk på Skærm, og tryk derefter på kontakten
Tilpasset lysstyrke for at aktivere det.
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. For at se FCC-id’et skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Om din tablet → Status.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
5
Grundlæggende brug
Situationer med overophedning af enheden og
tilhørende løsninger
Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades
Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller
hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid
eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan
opladeren muligvis stoppe opladning.
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er
afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
• Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USBkabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af
Samsung.
• Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som
f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den
trådløse oplader.
Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på
understøttede modeller.
Hvis enheden bliver varm under brug
Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere
tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og
undlad at anvende enheden i et stykke tid.
Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de
funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.
• Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
• Ved download af store filer
6
Grundlæggende brug
• Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
– – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
– – Ved optagelse af videoer i længere tid
– – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
– – Når du opretter forbindelse til et tv
• Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
– – Ved brug af Multi-vinduet
– – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
– – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
– – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
• Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
• Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
• Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
• Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
• Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
• Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks.
væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit
• Hvis du roamer
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Hold enheden opdateret med den nyeste software.
• Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart
enheden.
• Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
• Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
• Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du
ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør
du kontakte et af Samsungs servicecentre.
7
Grundlæggende brug
Forholdsregler mod overophedning af enheden
Hvis du begynder at føle dig utilpas, fordi enheden overophedes, skal du stoppe med at bruge
enheden.
Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænset, eller enheden
slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.
• Hvis enheden overopheder og når en bestemt temperatur, vises en advarselsmeddelelse
for at forhindre, at enheden svigter, der opstår hudirritationer og -skader, og at batteriet
lækker. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og ydeevnehastigheden
være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører, lukkes, og alle opkald
og andre funktioner vil være begrænsede, med undtagelse af nødopkald, indtil enheden er
kølet af.
• Hvis der vises endnu en meddelelse, fordi enhedens temperatur er steget yderligere, slukker
enheden. Brug ikke enheden, før dens temperatur falder til under det angivne niveau. Hvis
den anden advarselsmeddelelse vises under et nødopkald, bliver opkaldet ikke afbrudt af en
tvunget nedlukning.
Forholdsregler for driftsmiljø
Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis
forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der
opstår brand.
• Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
• Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
• Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks.
i en bil om sommeren.
• Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk
varmepude.
• Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, varmt
udstyr til madlavning eller beholdere under højt tryk.
• Brug ikke en ledning, hvis isolering er afpillet eller beskadiget, og brug ikke en oplader eller
et batteri, der er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
8
Grundlæggende brug
Enhedens udseende og funktioner
Pakkens indhold
Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold.
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
• Øretelefonerne (USB Type-C), som understøtter digitalt output, kan anvendes med
enheden. Dog er enheden muligvis ikke kompatibel med øretelefoner, der bruger en
anden metode til lydudgang eller blev lavet af en anden producent.
9
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
Forreste kamera
Lyssensor
Mikrofon
Højttaler
Højttaler
Sidetast (Tænd/Bixby)
Touchskærm
Lydstyrketast
Mikrofon
Port til tastaturdock
SM-T865:
SIM-kort/
hukommelseskortholder
SM-T860:
Hukommelseskortholder
Sensor til genkendelse
af fingeraftryk
Stik til øretelefoner/
multifunktionsstik
(USB Type-C)
Hovedantenne
(SM-T865)
GPS-antenne
Bageste kamera
(dobbelt)
Opladningsrille til S Pen
Højttaler
Højttaler
10
Grundlæggende brug
• Din enhed indeholder magneter, som kan påvirke medicinske apparater, f.eks.
pacemakere eller ICD-apparater. Hvis du bruger nogen af disse medicinske apparater,
skal du holde din enhed i en sikker afstand fra dem og kontakte din læge, før du
bruger enheden.
• Hold sikker afstand mellem din enhed og objekter, der påvirkes af magneter. Objekter,
som f.eks. kreditkort, bankbøger, adgangskort, boardingpas eller parkeringspas, kan
blive ødelagt eller deaktiveret af magneterne i enheden.
• Opbevar ikke din enhed og visse typer tilbehør (sælges separat) i nærheden af
magnetfelter. Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og
boardingpas, kan blive ødelagt af magnetfelter.
• Undlad at placere enheden tæt på dine ører, når du anvender højttalerne, f.eks. ved
afspilning af mediefiler eller ved brug af højttalertelefonen.
• Vær omhyggelig med ikke at udsætte kameralinsen for stærke lyskilder, såsom
direkte sollys. Hvis kameralinsen udsættes for en stærk lyskilde, såsom direkte sollys,
kan kameraets billedsensor blive beskadiget. En beskadiget billedsensor kan ikke
repareres og vil resultere i prikker eller pletter på dine billeder.
• Hvis du benytter enheden, mens dens glas eller akrylmateriale er itu, er der risiko for
beskadigelse. Brug først enheden igen, når den er blevet repareret på et af Samsungs
servicecentre.
• Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
– – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
– – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
– – Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre
genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile
dataforbindelse (SM-T865)
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Tildæk ikke området omkring nærheds-/lyssensoren med skærmtilbehør, såsom
skærmbeskytter eller stickers. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer
forkert.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
11
Grundlæggende brug
Fysiske taster
Sidetast
Lydstyrketast
Tast
Funktion
Lydstyrketast
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
• Når enheden er slukket, skal du trykke og holde for at tænde den.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
Sidetast
• Tryk og hold for at starte en samtale med Bixby. Se Brug Af Bixby for
yderligere oplysninger.
Sidetast +
lydstyrke ned-tast
• Tryk to gange for at starte den app eller funktion, som du angiver.
• Tryk samtidigt for at tage et skærmbillede.
• Tryk og hold samtidigt for at tænde for enheden.
Indstilling af sidetasten
Vælg en app eller en funktion, der skal startes med sidetasten.
Start appen Indstillinger, og tryk på Avancerede funktioner → Sidetast.
Vælg din ønskede indstilling under Dobbelttryk eller Tryk og hold. Du kan derefter starte appen
eller funktionen ved at trykke to gange på sidetasten eller trykke og holde på sidetasten.
Funktionsknapper
Startknap
Knappen seneste
Tilbageknap
Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne nederst på skærmen.
Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Se Navigationslinje (funktionsknapper) for yderligere oplysninger.
12
Grundlæggende brug
S Pen
S Pen-knap
S Pen-spids
Opladerkontakt
Navn
S Pen-spids
S Pen-knap
Funktioner
• Brug S Pen til at skrive, tegne eller udføre berøringshandlinger på
skærmen.
• Hold S Pen over elementer på skærmen for at få adgang til yderligere
S Pen-funktioner, f.eks. funktionen luft-visning.
• Tryk og hold på S Pen-knappen for at starte appen forudindstilling.
Hvis du trykker på knappen en eller to gange, når du bruger
appsene, vil enheden udføre visse funktioner. Se Lufthandlinger for
yderligere oplysninger.
• Hold S Pen over skærmen, og tryk på S Pen-knappen for at få vist air
command-funktioner.
• Mens du trykker og holder på S Pen-knappen, skal du trække din
S Pen over elementerne for at vælge dem.
13
Grundlæggende brug
Opladning af S Pen
Din S Pen skal oplades, før du kan bruge funktionen Lufthandling. Når S Pen og opladerillen til
S Pen er korrekt indstillet, starter opladningen.
• Selv om din S Pen er helt afladet, kan du bruge andre S Pen-funktioner, såsom at
trykke på touchskærmen eller bruge air command-funktionerne.
• Hvis enheden og S Pen ikke er tilsluttet som i billedet, kan S Pen muligvis ikke oplades.
Tilslut S Pen som på dette billede.
• Hvis du bruger enheden på gulvet med S Pen placeret i S Pens opladningsrille, kan det
ridse S Pen.
Udskifte S Pen-spidsen
Hvis spidsen er blevet slidt, kan du udskifte den med en ny.
1
2
Hold spidsen fast med pincetten, og fjern den.
Indsæt en ny spids i din S Pen.
1
2
14
Grundlæggende brug
Pas på, at du ikke kommer til at klemme dine fingre med pincetten.
• Undlad at genbruge gamle spidser. Det kan betyde, at S Pen ikke fungerer, som den
skal.
• Undgå at trykke for hårdt på spidsen, når du indsætter den i S Pen.
• Undgå at indsætte spidsens runde ende i S Pen. Det kan beskadige S Pen eller
enheden.
• Undgå at bøje din S Pen eller udsætte den for overdrevent tryk, når du bruger den.
Din S Pen kan blive beskadiget, eller spidsen kan blive deformeret.
• Tryk ikke hårdt på skærmen med S Pen. Pennespidsen kan blive deformeret.
• Hvis du bruger S Pen ved skarpe vinkler på skærmen, genkender enheden muligvis
ikke S Pen-handlingerne.
• Hvis din S Pen ikke fungerer korrekt, bør du indlevere den hos et af Samsungs
servicecentre.
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun Samsung-godkendt batteri, oplader og ledning, specielt designet til din enhed.
Ikke-kompatible batterier, opladere og ledninger kan medføre alvorlige skader eller
beskadige enheden.
• Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
• Anvend udelukkende det USB Type-C-kabel, der leveres med enheden. Enheden kan
blive beskadiget, hvis du anvender et micro USB-kabel.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en
tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er
i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være
lettilgængelig under opladning.
15
Grundlæggende brug
1
2
3
4
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
Slut USB-kablet til enhedens multifunktionsstik.
Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet. Tag derefter opladeren ud af
stikkontakten.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med funktionen Enhedspleje.
• Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på sidetasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
16
Grundlæggende brug
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen. Hvis det sker under trådløs opladning, skal enheden tages
ud af opladeren og køles ned. Oplad enheden igen senere.
• Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive
beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren hos et af
Samsungs servicecentre.
17
Grundlæggende brug
Hurtigopladning
Enheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis
enheden eller skærmen er slukket.
Forøgelse af opladehastigheden
For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader
batteriet. Ved opladning af batteriet, når enheden er slukket, vises ikonet på skærmen.
Hvis funktionen til hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Enhedspleje → Batteri → → Indstillinger, og derefter trykke på kontakten Hurtig
kabelopladning for at aktivere det.
• Under opladning kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funktion.
• Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, når du oplader
batteriet med en almindelig batterioplader.
• Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes
opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at
forhindre skade på enheden.
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (SM-T865)
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
• Brug kun et nano-SIM-kort.
• Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung
er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne
kort.
Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse tjenester, der kræver en netværkstilslutning,
muligvis ikke tilgængelige.
18
Grundlæggende brug
1
2
3
4
1
5
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
3
4
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Placer SIM- eller USIM-kortet i holderen, så de guldfarvede kontakter vender opad.
Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
19
Grundlæggende brug
Hukommelseskort (microSD-kort)
Isætte et hukommelseskort
Enhedens hukommelseskortkapacitet kan være anderledes end andre modellers, og visse
hukommelseskort vil muligvis ikke være kompatible med din enhed, afhængigt af type og
producent af hukommelseskortet. Se Samsungs websted for oplysninger om din enheds
maksimale hukommelseskortkapacitet.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis
du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig
om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Du skal formatere
hukommelseskortet for at kunne bruge det. Hvis din enhed ikke kan formatere eller
genkende hukommelseskortet, skal du kontakte producenten af hukommelseskortet
eller et af Samsung servicecentre.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
1
2
3
4
5
20
Grundlæggende brug
1
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres mobildataforbindelsen (SM-T865).
3
4
Placer et hukommelseskort i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis hukommelseskortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af
holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → → Lagerindstillinger → SDkort → Deaktiver.
Fjern ikke den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed,
mens enheden overfører eller tager adgang til information, eller lige efter overførsel
af data. Hvis du gør dette, kan data blive beskadiget eller gå tabt, eller den eksterne
lagerenhed eller enheden kan blive beskadiget. Samsung er ikke ansvarlig for tab,
herunder tab af data, som opstår på grund af misbrug af eksterne lagerenheder.
21
Grundlæggende brug
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → → Lagerindstillinger → SDkort → Formater.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab
af data, der skyldes brugerhandlinger.
Tænde og slukke for enheden
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Tænde for enheden
Tryk og hold på sidetasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge instruktionerne på skærmen.
Slukke for enheden
1
For at slukke for enheden skal du trykke og holde på sidetasten og lydstyrke ned-tasten
samtidigt. Alternativt, åbn informationspanelet, og tryk på .
Sidetast
Lydstyrke ned-tast
22
Grundlæggende brug
2
Tryk på Sluk.
Tryk på Genstart for at genstarte enheden.
Du kan konfigurere enheden til at slukke, når du trykker og holder sidetasten inde. Start
appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Sidetast, og tryk derefter på
menuen Slukkemenu under Tryk og hold.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på sidetasten og lydstyrke nedtasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Indledende konfiguration
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge instruktionerne på skærmen.
1
2
Tryk og hold på sidetasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Vælg det ønskede sprog for enheden, og vælg
Vælg sprog.
23
.
Grundlæggende brug
3
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Startskærmen vises.
Hvis du ikke opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, er der muligvis nogle
enhedsfunktioner, du ikke kan konfigurere under den indledende konfiguration.
Samsung account
Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af
Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted.
Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på
account.samsung.com. Hvis du vil have mere at vide om Samsung accounts, skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Samsung account → →
Hjælp.
Oprettelse af en Samsung account
Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en. Du kan oprette en Samsung account
ved brug af din e-mailadresse.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto
→ Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
.
Tryk på Opret konto.
Følg instruktionerne på skærmen for at oprette kontoen.
Sådan logger du på din Samsung account
Hvis du allerede har en Samsung account, skal du logge ind på den.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto
→ Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre login på din Samsung account.
24
Grundlæggende brug
Sådan finder du dit id og nulstilling af din adgangskode
Hvis du glemmer dit id eller din adgangskode til din Samsung account, skal du trykke på Find id
eller Nulstil adgangskode på din Samsung accounts loginskærm. Du finder dit id eller nulstiller
din adgangskode, når du indtaster de nødvendige oplysninger.
Fjerne din Samsung account
Når du fjerner din Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter eller events,
også.
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti.
Tryk på Samsung account → → Fjern konto.
Tryk på Fjern, indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk derefter på OK.
Overføre data fra din forrige enhed (Smart
Switch)
Du kan bruge Smart Switch til at overføre data fra din tidligere enhed til din nye enhed.
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Smart Switch.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Trådløs overførsel af data
Overfør data fra din forrige enhed til din enhed trådløst via Wi-Fi Direct.
1
2
Start Smart Switch på den forrige enhed.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Store eller Play Butik.
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering
→ Smart Switch.
25
Grundlæggende brug
3
4
5
6
7
Anbring enhederne tæt på hinanden.
På den forrige enhed skal du trykke på Send data → Trådløs.
På den forrige enhed skal du vælge et element, der skal overføres, og dernæst trykke på
Send.
Tryk på Modtag på din enhed.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed.
Når dataene er overført, kan du se en liste med de overførte data på din enhed.
Sikkerhedskopiering og gendannelse af data ved brug af ekstern lagring
Overfør data ved hjælp af ekstern lagring, som f.eks. et microSD-kort.
1
2
3
4
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til ekstern lagring.
Indsæt eller slut den eksterne lagerenhed til din enhed.
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering
→ Smart Switch → → Gendan.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra eksternt lager.
Overføre sikkerhedskopidata fra en computer
Overfør data mellem din enhed og en computer. Du skal downloade appen Smart Switch i
computerversionen fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhedskopier data fra din forrige
enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.
1
2
På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
Start Smart Switch på computeren.
Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
26
Grundlæggende brug
3
4
Slut din forrige enhed til computeren ved hjælp af enhedens USB-kabel.
På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at sikkerhedskopiere data fra
enheden.
Kobl herefter din forrige enhed fra computeren.
5
6
Slut enheden til computeren via USB-kablet.
På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at overføre dataene til din
enhed.
Forstå skærmen
Styring af touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller på hele touchskærmen i
længere tid. Hvis du gør det, kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding)
eller spøgelsesbilleder.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Det anbefales at bruge fingrene eller S Pen, når du benytter touchskærmen.
27
Grundlæggende brug
Trykke
Tryk på skærmen.
Trykke og holde
Tryk og hold på skærmen i ca. 2 sekunder.
Trække
Tryk og hold på et element, og træk det til den ønskede position.
28
Grundlæggende brug
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på skærmen.
Stryge
Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden, eller knib fingrene sammen på skærmen.
29
Grundlæggende brug
Navigationslinje (funktionsknapper)
Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne på navigationslinjen nederst på
skærmen. Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Knappernes funktioner kan variere, afhængigt af den app, der anvendes, eller
miljøet for brug.
Knap
Funktion
Seneste
Startskærm
Tilbage
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
• Tryk for at vende tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte appen Google Assistent.
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Skjule navigationslinjen
Se filer, eller brug apps på en bredere skærm ved at skjule navigationslinjen.
Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Navigationslinje, og tryk derefter på
Fuldskærmsbevægelser under Navigationstype. Navigationslinjen skjules, og bevægelsestip
vises, hvor funktionsknapperne findes. Hvis du vil bruge funktionsknapperne, skal du trække
bevægelsestippet for den ønskede knap opad.
Hvis du vil skjule bevægelsestippet nederst på skærmen, skal du trykke på kontakten Hints til
håndbevægelser for at deaktivere det.
30
Grundlæggende brug
Startskærm og skærmen apps
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
Skærmen kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
En widget
Skærmindikator
Favoritapps
Navigationslinje
(funktionsknapper)
31
Grundlæggende brug
Skifte mellem startskærm og skærmen apps
På startskærmen skal du stryge opad eller nedad for at åbne skærmen apps.
For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen apps. Du kan
også trykke på startknappen eller på tilbageknappen.
Startskærm
Skærmen apps
Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne skærmen apps ved at trykke på
knappen. Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og
tryk derefter på kontakten Appknappen for at aktivere den. Appknappen tilføjes nederst på
startskærmen.
Appknappen
32
Grundlæggende brug
Få vist skærmen i liggende retning
Roter enheden, indtil den er vandret, for at få vist skærmen i liggende retning.
Flytte elementer
Tryk og hold på et element, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af
skærmen for at flytte det til et andet panel.
Hvis du vil lægge en genvej op på startskærmen, skal du trykke og holde på et element på
skærmen apps. Tryk dernæst på Føj til Start. Der føjes automatisk en genvej til appen på
startskærmen.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
33
Grundlæggende brug
Oprette mapper
Opret mapper, og saml apps, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.
På startskærmen eller skærmen apps skal du trykke og holde på en app, og derefter trække den
over en anden app.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på Angiv mappenavn, og angiv
et mappenavn.
• Tilføje flere apps
Tryk på Tilføj apps på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes, og tryk på Tilføj. Du kan
også tilføje en app ved at trække den til mappen.
• Flytte apps fra en mappe
Tryk og hold på en app for at trække den til en ny placering.
• Slette en mappe
Tryk og hold på en mappe, og tryk derefter på Slet mappe. Kun mappen bliver slettet.
Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.
34
Grundlæggende brug
Redigere startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at
få adgang til indstillingerne for redigering. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v. Du kan
også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.
• Tilføje paneler: Stryg til venstre, og tryk derefter på
.
• Flytte paneler: Tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.
• Slette paneler: Tryk på
på panelet.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Widgets: Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger
og praktisk adgang på din startskærm. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til
startskærmen. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
• Indst. for startskærm: Konfigurer indstillinger for startskærmen, f.eks. skærmgitter eller
-layout.
Vise alle apps på startskærmen
Uden at bruge en separat appskærm, kan du indstille enheden til at vise alle apps på
startskærmen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på
Indst. for startskærm → Startskærmlayout → Kun startskærm → Anvend.
Du kan nu få adgang til alle dine apps ved at stryge til venstre på startskærmen.
35
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
• Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra
skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
• Nogle indikatorikoner vises kun, når du åbner informationspanelet.
Ikon
Betydning
Intet signal (SM-T865)
Signalstyrke (SM-T865)
Roaming (uden for eget dækningsområde) (SM-T865)
Forbundet til GPRS-netværk (SM-T865)
Forbundet til EDGE-netværk (SM-T865)
Forbundet til UMTS-netværk (SM-T865)
Forbundet til HSDPA-netværk (SM-T865)
Forbundet til HSPA+-netværk (SM-T865)
/
Forbundet til LTE-netværk (LTE-aktiverede modeller) (SM-T865)
Wi-Fi tilsluttet
Bluetooth-funktion aktiveret
S Pen tilsluttet
S Pen frakoblet
S Pens batteriniveau
Placeringstjenester i brug
Status for opkald
Ubesvaret opkald
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
36
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Lydløs tilstand aktiveret
Vibrationstilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriopladning
Batteriniveau
Skærmlås
Når du trykker på sidetasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Stryg i en hvilken som helst retning, når skærmen tændes, for at låse skærmen op.
Hvis skærmen er slukket, kan du trykke på sidetasten eller starttasten for at tænde skærmen. Du
kan også dobbelttrykke på skærmen.
Låst skærm
37
Grundlæggende brug
Ændre skærmlåsemetode
For at ændre skærmlåsemetoden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Låseskærm →
Skærmlåsningstype, og derefter vælge en metode.
Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller dine biometriske data som
skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre
i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en
oplåsningskode, når du vil låse den op.
• Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse
skærmen op.
• Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode.
• Ansigt: Registrer dit ansigt for at låse skærmen op. Se Ansigtsgenkendelse for yderligere
oplysninger.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se Genkendelse af
fingeraftryk for yderligere oplysninger.
Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet
oplåsningskoden forkert flere gange i træk, og når grænsen for antal forsøg. Start appen
Indstillinger, tryk på Låseskærm → Indstillinger for sikker lås, lås skærmen op ved
hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode, og tryk derefter på kontakten Autonulstil til fabrik. for at aktivere det.
Informationspanel
Når du modtager nye meddelelser, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere
oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
38
Grundlæggende brug
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Strømindstillinger
Hurtigindstillingsknapper
Start Indstillinger.
Styr tilsluttede enheder i
nærheden samt SmartThingsenheder og -scener.
Se meddelelsesdetaljer, og
udfør forskellige handlinger.
Styr medier på din enhed og
tilsluttede enheder i nærheden.
Slet alle meddelelser.
Åbn meddelelsesindstillinger.
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i
informationspanelet for at se flere knapper.
Tryk på teksten under hver knap for at ændre funktionsindstillinger. For at se flere detaljerede
indstillinger kan du trykke og holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en
knap og derefter trække den til en anden placering.
39
Grundlæggende brug
Styre medieafspilning
Tag kontrollen over afspilning af musik eller video med funktionen Medier, uden at starte
tilknyttede apps. Du kan også fortsætte afspilningen på en anden enhed.
1
2
Åbn informationspanelet, og tryk på Medier.
Tryk på ikonerne på controlleren for at styre afspilningen.
Du kan fortsætte afspilningen på en anden enhed ved at trykke på
enhed.
og vælge din ønskede
Skærmbillede og skærmoptagelse
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden, skriv og tegn på det, beskær det eller del det. Du
kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i.
Brug følgende metoder til at tage et skærmbillede. Skærmbillederne vil blive gemt i Galleri.
• Tag et skærmbillede via tastetryk: Tryk og hold på sidetasten og lydstyrke ned-tasten
samtidig.
• Tag et skærmbillede ved at stryge: Stryg hånden til venstre eller højre over skærmen.
• Tag et skærmbillede med funktionen air command: Bevæg S Pen over skærmen og tryk på S
Pen-knappen for at åbne air command-panelet, og tryk derefter på Screen write. Se Screen
write for yderligere oplysninger.
• Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Hvis funktionen til at tage et skærmbillede ved at stryge med hånden ikke er aktiveret,
skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → Bevægelser,
og derefter trykke på kontakten Stryg med hånden for skærmbillede for at aktivere
det.
40
Grundlæggende brug
Når du har taget et skærmbillede, kan du bruge følgende muligheder på værktøjslinjen nederst
på skærmen:
•
: Optag det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en langstrakt side, som f.eks. en
webside. Når du trykker på , ruller skærmbilledet automatisk ned, og der vil blive taget
billeder af mere indhold.
•
: Skriv eller tegn på skærmbilledet, eller beskær en del af skærmbilledet. Det beskårne
område bliver gemt i Galleri.
•
: Føj tags ti skærmbilledet. Du kan søge efter skærmbilleder efter tags ved at trykke på
Finder-søgning øverst på skærmen apps.
•
: Del skærmbilledet med andre.
Hvis indstillingerne ikke er synlige på det skærmbillede, du har taget, skal du starte
appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → Skærmbilleder og
skærmoptager, og derefter trykke på kontakten Værktøjslinje til skærmbilleder for at
aktivere det.
Skærmoptagelse
Optag skærmen, når du bruger din enhed.
Åbn informationspanelet, stryg nedad, og tryk på
Optagelsen starter efter en nedtælling.
(Skærmoptager) for at aktivere det.
• Du kan skriv eller tegne på skærmen ved at trykke på
.
• Du kan optage fra skærmen med en videooverlejring af dig selv ved at trykke på .
Når du er færdig med at optage videoen, tryk på
og videoen gemmes i Galleri.
Du kan ændre indstillingerne for skærmoptagelsen ved at starte appen Indstillinger og
trykke på Avancerede funktioner → Skærmbilleder og skærmoptager → Indstillinger
for skærmoptager.
41
Grundlæggende brug
Indtaste tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende e-mails, oprette noter m.v.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Se flere tastaturfunktioner.
Yderligere tastaturfunktioner
Slet tegnet til venstre.
Skift til ny linje.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Flyt markøren.
Indtast symboler.
Indsæt et mellemrum.
Skifte inputsprog
Tryk på → Sprog og typer → Administrer inputsprog, og vælg det ønskede sprog. Hvis du
vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til venstre eller højre på
mellemrumstasten.
Skifte tastaturet
Tryk på
på navigationslinjen for at skifte tastaturet.
→ Sprog og typer, vælge et sprog, og derpå
Hvis du vil skifte tastaturtype, skal du trykke på
vælge den tastaturtype, du ønsker.
Hvis tastaturknappen
ikke vises på navigationslinjen, skal du starte appen
Indstillinger, trykke på Generel administration → Sprog og input, og derefter trykke
på kontakten Vis tastaturknap for at aktivere det.
42
Grundlæggende brug
Yderligere tastaturfunktioner
•
•
•
•
: Forudse ord baseret på dine indtastninger, og vis forslag til ord. For at vende tilbage til
listen med tastaturfunktioner skal du trykke på .
: Indsæt humørikoner.
: Indsæt stickers. Du kan også indsætte My Emoji-stickers, der ligner dig. Se Bruge My
Emoji-stickers i chats for yderligere oplysninger.
: Vedhæft animerede GIF-filer.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
•
: Skift til håndskriftstilstand.
Skift til standardtastaturet.
•
: Tilføj et element fra udklipsholderen.
•
: Angiv tekst via tale.
•
: Skift tastaturindstillinger.
Se oplysninger om redigering
af håndskrift.
•
→
: Skift tastaturets tilstand eller størrelse.
•
→
: Åbn tekstredigeringspanelet.
43
Grundlæggende brug
Kopiere og indsætte
1
2
3
4
Tryk og hold på teksten.
Træk i
eller
for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
Tryk på Kopier eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
hjemmesider.
1
2
3
Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Tryk på Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Gå til
Administrer ordbøger, trykke på
ved siden af en ordbog og derefter trykke på
INSTALLÉR for at downloade den.
Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionen på skærmen for at se flere
definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over foretrukne
ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
44
Apps og funktioner
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Store
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
Start appen Galaxy Store.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på →
Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
Play Butik
Køb og download apps.
Start appen Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→
For at ændre indstillingerne for automatisk opdatering skal du trykke på
Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
45
Apps og funktioner
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Tryk og hold på en app, og vælg en indstilling.
• Afinstaller: Fjern downloadede apps.
• Deaktiver: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.
Aktivere apps
Start appen Indstillinger, tryk på Apps →
Aktiver.
→ Deaktiveret, vælg en app, og tryk derefter på
Indstille apptilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge
oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der
bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på Tillad i pop op-vinduet for at
give appen de ønskede tilladelser.
For at se tilladelsesindstillinger for appen skal du starte appen Indstillinger og trykke på Apps.
Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens tilladelser.
For at se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Apps → → Apptilladelser. Vælg et element, og tryk på kontakterne
ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.
Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene
muligvis ikke, som de skal.
46
Apps og funktioner
S Pen-funktioner
Lufthandlinger
Fjernstyr dine apps ved at bruge en S Pen, der er forbundet til din enhed via Bluetooth Low
Energy (BLE).
Du kan hurtigt starte apps, såsom kamera-appen, ved at trykke og holde på S Pen-knappen.
Og når du bruger kamera-appen kan du tage et foto ved at trykke én gang på knappen. Når du
spiller musik, kan du skrue op for lydstyrken ved at løfte din S Pen op, mens du trykker og holder
på S Pen-knappen, og du kan skrue ned for lydstyrken ved at sænke den.
Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → S Pen → Lufthandlinger, og tryk
derefter på kontakten for at aktivere funktionen.
• Din S Pen skal oplades, før du kan bruge funktionen Lufthandling. Se Opladning af S
Pen for yderligere oplysninger.
• Når du fjerner din S Pen fra opladerillen til S Pen, vil -ikonet blive vist i statuslinjen.
Hvis S Pen er afladet eller langt fra enheden, hvis der er hindringer, eller der er ekstern
interferens mellem S Pen og enheden, vil S Pen blive koblet fra enheden, og ikonet vil
blive gråt ( ). For at kunne bruge funktionen Lufthandling igen, skal S Pen forbindes
med enheden ved at sætte S Pen på opladerillen til S Pen igen.
Tage billeder med din S Pen
Selv om du tager billeder med din enhed placeret på afstand, kan du nemt tage billeder ved at
trykke på S Pen-knappen uden at indstille en timer.
1
2
Start appen Kamera.
Tryk på S Pen-knappen for at tage et billede.
• Du kan ændre optagelsestilstanden ved at flytte din S Pen mod venstre eller højre, mens
du trykker og holder S Pen-knappen nede.
• Du kan skifte mellem kameraer ved at trykke to gange på S Pen-knappen.
47
Apps og funktioner
Ændringer i brugen af apps eller funktioner
Ændr de apps, funktioner eller handlinger, du ønsker at bruge S Pen-funktionen til.
For at ændre appen, der skal startes, åbn da indstillingsskærmen til lufthandling, tryk på Hold
nede på penneknap for at og vælg derefter en app eller funktion.
Du kan ændre handlinger for hver app ved at åbne indstillingsskærmen til lufthandling og vælge
en app under Apphandlinger. Du kan ændre handlingerne ved at trykke på elementer under
Pen-knap eller Bevægelser.
S Pens batteriniveau
Indstil en app eller en funktion,
der skal startes.
Indstil handlinger for hver
enkelt app.
Indstil handlinger for alle
kamera og medieapps.
Tilslutning af endnu en S Pen
Før du bruger S Pen-funktionerne med en anden S Pen, f.eks. til Lufthandling, skal du slutte din
S Pen til enheden.
1
Fastgør S Pen til opladerillen på S Pen.
48
Apps og funktioner
2
3
Åbn informationspanelet, tryk på
genaktivere det.
(Lufthandl. med S Pen), og tryk derefter igen for at
Tryk på Tilslut ny S Pen.
S Pen vil blive tilsluttet. Du kan opleve en kort forsinkelse, før forbindelsen er oprettet.
• Du kan kun tilslutte Samsung-godkendte S-Penne, der understøtter Bluetooth Low
Energy (BLE).
• Kobl ikke din S Pen fra enheden, mens den tilsluttes. Hvis du gør dette, afbrydes
processen.
• Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, eller hvis du ønsker at bruge den forrige
S Pen, skal du oprette forbindelse igen med ovennævnte metode.
Nulstilling af din S Pen
Hvis din S Pen har forbindelsesproblemer, eller din S Pen ofte afbryder forbindelsen, skal du
nulstille din S Pen og genoprette forbindelsen.
Fastgør S Pen til opladerillen på S Pen. Åbn derefter indstillingsskærmen til lufthandling og tryk
på → Nulstil S Pen.
49
Apps og funktioner
Air command
Air command er en menu til S Pen-funktioner, der giver hurtig adgang til ofte anvendte apps.
For at åbne air command-panelet, bevæg S Pen over skærmen og tryk på knappen S Pen. Du kan
også trykke på air command-ikonet med S Pen.
Træk opad eller nedad på air command-panelet, og vælg den ønskede funktion eller app.
Hvis skærmen er slukket eller låst med en skærmlåsningsmetode, vil det ikke åbne air
command-panelet at tage S Pen ud.
S Pens batteriniveau
Oprette note
Se alle noter
Smart select
Skriv på skærmen
Live-beskeder
AR Doodle
Indstillinger for S Pen
Oversæt
Føje genveje til air command-panelet
Føj genveje til ofte anvendte apps eller funktioner til air command-panelet.
Tryk på Tilføj genveje på air command-panelet, og vælg apps eller funktioner, der skal åbnes fra
panelet.
Alternativt kan du åbne air command-panelet og trykke på
50
→ Genveje.
Apps og funktioner
S Pen-funktioner
Aktiver forskellige S Pen-funktioner fra air command-panelet. De genveje, der ikke automatisk
vises i panelet, kan tilføjes ved hjælp af funktionen Tilføj genveje.
• Opret note: Du kan nemt oprette noter i et pop op-vindue uden at starte appen Samsung
Notes. Se Opret note for yderligere oplysninger.
• Se alle noter: Se alle noter i appen Samsung Notes.
• Smart select: Brug S Pen til at vælge et område og udføre handlinger, såsom at dele eller
gemme. Se Smart select for yderligere oplysninger.
• Screen write: Tag skærmbilleder for at skrive eller tegne på dem, eller beskær et område
af skærmbilledet. Du kan også optage det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en
langstrakt side, som f.eks. en webside. Se Screen write for yderligere oplysninger.
• Live-beskeder: I stedet for en tekstbesked kan du optage dine handlinger, mens du skriver
eller tegner en besked i hånden og gemme den som en animeret fil. Se Live-beskeder for
yderligere oplysninger.
• AR Doodle: Optag sjove videoer med virtuel håndskrift eller tegninger på ansigter. Se AR
Doodle for yderligere oplysninger.
• Oversæt: Hold S Pen over et ord for at oversætte det. Se Oversæt for yderligere oplysninger.
• PENUP: Publicer dine kunstværker, se andres kunstværker og få nyttige tegnetips. Se PENUP
for yderligere oplysninger.
• Bixby Vision: Brug funktionerne i Bixby Vision for at søge efter lignende billeder, finde og
oversætte tekst og meget mere. Se Bixby Vision for yderligere oplysninger.
• Forstør: Hold S Pen over et område af skærmen for at forstørre det. Se Forstør for yderligere
oplysninger.
• Glimt: Reducer en app til et miniaturebillede, og før S Pen over miniaturebilledet for at åbne
appen i fuldskærmsvisning. Se Glimt for yderligere oplysninger.
• Farvelægning: Tilføj farver på billeder fra PENUP-funktionen ved brug af S Pen.
• Skriv på kalender: Start appen Kalender, og skriv eller tegn på skærmen. Se Skriv på
kalender for yderligere oplysninger.
• Tilføj genveje: Føj genveje til ofte anvendte apps til air command-panelet.
51
Apps og funktioner
Air command-ikon
Når air command-panelet er lukket, kan air command-ikonet stadigvæk ses på skærmen. Du kan
åbne air command-panelet ved at trykke på ikonet med S Pen.
Du kan flytte ikonet ved at trække
til en anden placering.
Hvis du vil fjerne ikonet, skal du trække
til Fjern øverst på skærmen.
Hvis air command-panelet ikke vises på skærmen, skal du åbne appen Indstillinger, trykke på
Avancerede funktioner → S Pen, og derefter trykke på kontakten Flydende ikon for at aktivere
det.
Når du bruger apps, der understøtter funktionen Lufthandling, kan du se tilgængelige
handlinger for hver enkelt app ved at holde din S Pen over air command-ikonet.
Opret note
Du kan nemt oprette noter i et pop op-vindue uden at starte appen Samsung Notes.
1
Åbn air command-panelet, og tryk på Opret note. Alternativt kan du dobbelttrykke på
skærmen, mens du trykker og holder på S Pen-knappen.
Noteskærmen vises i et pop op-vindue.
2
Opret en note ved hjælp af S Pen.
Viskelæder
Pen
Fortryd
Annuller fortryd
Juster gennemsigtighedsniveauet.
3
Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på Gem.
Noten gemmes i Samsung Notes.
52
Apps og funktioner
Smart select
Brug S Pen til at vælge et område og udføre handlinger, såsom at dele eller gemme. Du kan også
markere et område fra en video og optage det som en GIF-animation.
1
Hvis du støder på indhold, du gerne vil optage, skal du åbne air command-panelet og trykke
på Smart select.
2
Vælg et ønsket formikon i værktøjslinjen, og træk S Pen på tværs af det indhold, du vil vælge.
3
Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med det valgte område.
For at fastgøre det markerede område øverst på skærmen skal du trykke på
området og derefter trykke på Fastg. t. skærm.
• Udtræk tekst: Udtræk tekst fra det markerede område.
• Fastg. t. skærm: Fastgør det valgte område til skærmen.
•
: Ændrer automatisk det valgte områdes udseende.
•
: Skriv eller tegn på det valgte område.
•
: Del det valgte område med andre.
•
: Gem det valgte område i Galleri.
53
, vælge
Apps og funktioner
Optage et område i en video
Vælg et område og optag det som GIF-animation, når du afspiller en video.
1
2
3
Hvis du støder på indhold, du gerne vil optage, når du afspiller en video, skal du åbne air
command-panelet og trykke på Smart select.
Tryk på
i værktøjslinjen.
Juster placeringen og størrelsen af det område, der skal optages.
Juster placeringen.
Træk i et hjørne for at
ændre rammens
størrelse.
Vælg en kvalitet.
4
Tryk på Optag for at starte med at optage.
• Før du optager en video, skal du sørge for, at videoen spiller.
• Den maksimale længde i videoen, du kan optage, vil blive vist på skærmen.
• Når du optager et område af en video, vil lyden ikke blive optaget.
5
6
Tryk på Stop for at stoppe optagelsen.
Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med det valgte område.
•
: Skriv eller tegn på det valgte område. Tryk på
gemmer filen.
•
: Del det valgte område med andre.
•
: Gem det valgte område i Galleri.
54
for at se resultatet, inden du
Apps og funktioner
Screen write
Tag skærmbilleder for at skrive eller tegne på dem, eller beskær et område af skærmbilledet.
Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
1
Hvis du støder på indhold, du gerne vil optage, skal du åbne air command-panelet og trykke
på Screen write.
Der tages automatisk et billede af det aktuelle skærmbillede, og redigeringsværktøjslinjen
vises.
2
3
Hvis du optager indhold på en langstrakt side, som f.eks. en webside, skal du trykke på
Skærmbillede ved rulning for at optage skjult indhold. Tryk på Skærmbillede ved rulning
gentagne gange, indtil skærmbilledet er komplet, og tryk derefter på Udført.
Skriv et notat på skærmbilledet.
Fortryd
Annuller fortryd
Pennetype
Pennefarve
Penneradius
4
Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med skærmbilledet.
• Gem: Gem skærmbilledet i Galleri.
• Del: Del skærmbilledet med andre.
55
Apps og funktioner
Live-beskeder
I stedet for en tekstbesked kan du oprette og sende en unik besked ved at optage dine
handlinger, mens du tegner eller skriver en live-besked i hånden, og gemme den som en
animeret fil.
1
Hvis du vil sende en animeret besked, mens du opretter en besked, skal du åbne air
command-panelet og trykke på Live-beskeder.
Live-beskedvinduet vises.
2
Tilpas baggrundsbilledet, og tryk på Udført eller Begynd at tegne.
• Galleri: Brug et foto eller en video, der er gemt i Galleri, som baggrundsbillede.
• Kamera: Tag et foto eller optag en video, og brug det som baggrundsbillede.
• Farve: Vælg en baggrundsfarve.
3
Skriv eller tegn på live-beskedskærmen.
Skift filformat.
Indtastningsgrænse for
beskeder
Skift
skriveeffekten.
Skift
pennefarven.
Skift pennens
radius.
Forhåndsvisning.
Start igen.
Fortryd
4
Tryk på Udført.
5
Tryk på Del, og vælg en metode.
Live-beskeden vil blive gemt i Galleri som en animeret GIF-fil eller en video.
56
Apps og funktioner
Oversæt
Hold din S Pen hen over den tekst, du vil oversætte. Måleenhederne i teksten konverteres også.
• Din enhed skal være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at bruge denne
funktion.
• Denne funktion understøtter ikke visse sprog.
• Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der findes tekst på skærmen.
1
Hvis der er tekst, du gerne vil oversætte, skal du åbne air command-panelet og trykke på
Oversæt.
2
Vælg sprog i oversætterpanelet øverst på skærmen.
3
Hold S Pen hen over den tekst, du vil oversætte, eller den enhed, du vil konvertere.
Du kan ændre teksten mellem ordene og sætningerne ved at trykke på
.
Den oversatte tekst bliver vist. Hvis du vil lytte til udtalen af den originale tekst, kan du trykke
på .
Ikonet
vises muligvis ikke, afhængigt af det valgte sprog.
Vælg sprog.
Tekst, der vælger
granulation
(ord eller sætning)
Oversættelsesresultat
4
eller
Tryk på
i oversætterpanelet for at lukke oversætteren.
57
Apps og funktioner
Bixby Vision
Når du fører din S Pen hen over indholdet, genkendes indholdet, og de tilgængelige søgeikoner
vises. Brug funktionerne til at søge efter lignende billeder, finde og oversætte tekst og meget
mere. Se Bixby Vision for yderligere oplysninger.
1
2
3
4
Hvis du gerne vil søge efter et billede for at få relevante oplysninger eller udtrække tekst fra,
skal du åbne air command-panelet og trykke på Bixby Vision.
Hold din S Pen over det ønskede indhold.
Når indholdet genkendes, vises de tilgængelige søgeikoner.
Vælg det ønskede ikon.
Tryk på
i Bixby Vision-panelet for at lukke Bixby Vision.
58
Apps og funktioner
Forstør
Hold S Pen over et område af skærmen for at forstørre det.
Åbn air command-panelet, tryk på Forstør, og hold S Pen over det område, du vil forstørre.
Skift størrelse på forstørrelsesglasset.
Luk forstørrelsesglasset.
Skift forstørrelsesforhold.
Glimt
Reducer en app til et miniaturebillede, og før S Pen over miniaturebilledet for at åbne appen i
fuldskærmsvisning.
Start f.eks. en kortapp, åbn air command-panelet, og tryk derefter på Glimt. Appen bliver
reduceret til et miniaturebillede nederst på skærmen. Hold S Pen over miniaturebilledet, når du
browser på hjemmesider, for at åbne kortappen i fuld skærm, og søg hurtigt efter steder.
Miniaturebillede
Før S Pen væk fra skærmen for at reducere appen til et miniaturebillede igen.
Tryk og hold på miniaturebilledet, og træk det hen til Fjern øverst på skærmen for at lukke
miniatureappen.
59
Apps og funktioner
Skriv på kalender
Marker nemt og hurtigt dine planer ved at skrive eller tegne på kalenderskærmen. Du kan se og
administrere dine planer på kalenderskærmen.
Åbn air command-panelet, tryk på Skriv på kalender, og marker derefter dine planer i
kalenderen. Tryk på Gem, når du er færdig. Du kan redigere ved at trykke på .
Viskelæder
Fortryd
Penneindstillinger
Annuller fortryd
Du kan kun bruge denne funktion i månedsvisningen i kalenderen.
60
Apps og funktioner
Luft-visning
Hold S Pen over et element på skærmen for at se indholdet, eller se oplysningerne i et pop opvindue.
I visse apps vil der blive vist handlingsknapper i eksempelvinduet.
Handlingsknapper
Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps, trykke på
Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → S Pen, og derefter trykke på
kontakten Luft-visning for at aktivere det.
Pen Select
Mens du trykker og holder på S Pen-knappen, skal du trække din S Pen over tekst eller
elementlister for at vælge flere elementer eller flere dele med tekst. Du kan også kopiere og
indsætte de valgte elementer eller den valgte tekst i en anden app eller dele dem med andre.
61
Apps og funktioner
Skærm fra-notat
Du kan hurtigt oprette notater ved at skrive på skærmen uden at tænde den.
Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps, trykke på
Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → S Pen, og derefter trykke på
kontakten Skærm fra-notat for at aktivere det.
Oprettelse af et skærm fra-notat
1
2
Med slukket skærm tages S Pen ud, eller hold S Pen over skærmen og tryk på S Pen-knappen.
Skriv eller tegn et notat.
Tryk på
for at udvide siden.
Du kan gemme notatet ved at trykke på Gem eller fastgøre S Pen til opladerillen på S Pen
igen. Notatet gemmes i Samsung Notes → → Skærm fra-notat.
62
Apps og funktioner
Lås skærmen op ved hjælp af S Pen
Hvis skærmen er låst, mens din S Pen er tilsluttet, kan du låse skærmen op ved at trykke på S Penknappen.
• Funktionen Lås op med S Pen remote er kun tilgængelig, hvis skærmlåsemetoden er
indstillet.
• For at bruge denne funktion skal din S Pen være forbundet til din enhed.
1
2
3
Start appen Indstillinger og tryk på Avancerede funktioner → S Pen → Lås op med S Pen
remote.
Tryk på Lås op med S Pen remote → OK.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Nu kan du låse skærmen op ved at trykke på S Pen-knappen.
Bixby
Introduktion
Bixby er en brugergrænseflade, som hjælper dig med at bruge enheden på en praktisk måde.
Du kan tale til Bixby eller skrive tekst. Bixby starter en funktion, du anmoder om, eller viser de
oplysninger, du ønsker. Det lærer også dine brugsmønstre og dit miljø. Jo mere det lærer om dig,
jo mere præcist forstår det dig.
• For at bruge Bixby skal din enhed være tilsluttet Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge Bixby.
• Bixby er kun tilgængelig på visse sprog, og visse funktioner er muligvis ikke
tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område.
63
Apps og funktioner
Starte Bixby
Når du åbner Bixby første gang, vises Bixby-introduktionssiden. Du skal vælge det sprog, du
vil bruge til Bixby, logge på din Samsung account i henhold til instruktionerne på skærmen og
derefter acceptere vilkårene og betingelserne.
1
Tryk og hold på sidetasten. Du kan også starte Bixby-appen.
Sidetast
Vælg sprog.
Log på din
Samsung
account.
2
3
Vælg, hvilket sprog du vil bruge med Bixby.
Tryk på Sign in to Samsung account og følg instruktionerne på skærmen for at logge på din
Samsung account.
Hvis du allerede er logget ind, vises dine kontooplysninger på skærmen.
4
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Bixby-skærmen vises.
Ændring af hvordan Bixby-skærmen åbnes
Du kan indstille enheden til at åbne Bixby-skærmen, når du trykker to gange på sidetasten.
Start appen Indstillinger, og tryk på Avancerede funktioner → Sidetast → Åbn Bixby.
64
Apps og funktioner
Brug Af Bixby
Når du siger, hvad du ønsker til Bixby, starter Bixby de tilsvarende funktioner, eller viser den
information, du har anmodet om.
Mens du trykker og holder på sidetasten, kan du sige, hvad du ønsker til Bixby og derefter slippe
tasten, når du er færdig med at tale. Sig alternativt “Hi, Bixby”, og når enheden giver en lyd fra sig,
siger du, hvad du ønsker.
Mens du trykker og holder sidetasten, kan du f.eks. sige: “How’s the weather today?” Vejret vises
på Bixby-skærmen.
Hvis du ønsker at vide, hvordan vejret bliver i morgen, siger du blot “Tomorrow?”, mens du trykker
og holder sidetasten nede. Idet Bixby forstår samtalens kontekst, viser den vejroplysningerne for i
morgen.
“How’s the weather
today?”
Lytte
Tilhørende funktion startet
65
Apps og funktioner
Hvis Bixby spørger dig om noget under en samtale, mens du trykker og holder på sidetasten, svar
da Bixby. Eller tryk på
og svar Bixby.
Hvis du bruger øretelefoner eller Bluetooth-lyd eller starter en samtale ved at sige “Hi, Bixby”, kan
du fortsætte samtalen uden at trykke på ikonet. Start appen Bixby, og tryk på → Settings →
Automatic listening → Hands-free only.
Vække Bixby ved hjælp af din stemme
Du kan starte en samtale med Bixby ved at sige “Hi, Bixby”. Registrer din stemme, så Bixby vil
reagere på din stemme, når du siger “Hi, Bixby”.
1
2
3
Start appen Bixby, og tryk på → Settings → Voice wake-up.
Tryk på kontakten Wake with “Hi, Bixby” for at aktivere det.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Nu kan du sige “Hi, Bixby”, og når enheden giver en lyd fra sig, kan du starte en samtale.
Kommunikation ved indtastning af tekst
Hvis din stemme ikke genkendes pga. støjende omgivelser, eller hvis du befinder dig et sted,
hvor det ikke er passende at tale, kan du kommunikere med Bixby via tekst.
Start appen Bixby, tryk på
, og skriv så, hvad du ønsker.
Under kommunikationen vil Bixby også svare dig via tekst i stedet for med stemmen.
66
Apps og funktioner
Bixby Vision
Introduktion
Bixby Vision er en service, som tilbyder forskellige funktioner, der er baseret på
billedgenkendelse.
Du kan bruge Bixby Vision til hurtigt at søge efter information via genkendelse af genstande eller
din aktuelle placering.
Brug en række forskellige brugbare Bixby Vision-funktioner.
Udtræk eller oversæt tekst.
Søg efter steder.
Søg efter billeder.
Download af yderligere apps.
• Enheden skal være koblet til et Wi-Fi eller et mobilt netværk for at kunne bruge denne
funktion.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge nogle af Bixby Visionfunktionerne.
• De tilgængelige funktioner og søgeresultater kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, eller du opnår muligvis ikke de korrekte
søgeresultater, afhængigt af billedets størrelse, format eller opløsning.
• Samsung er ikke ansvarlig for de produktoplysninger, der leveres af Bixby Vision.
67
Apps og funktioner
Starte Bixby Vision
Start Bixby Vision ved hjælp af en af disse metoder.
• I appen Kamera skal du trykke på Bixby Vision.
• I appen Galleri skal du vælge et billede og trykke på
.
• I appen Internet skal du trykke og holde på et billede og derefter trykke på Bixby Vision.
• Hvis du føjede Bixby Vision-appikonet til startskærmen og skærmen apps, skal du starte
appen Bixby Vision.
Søge efter lignende billeder
Søg efter billeder online, der ligner den genkendte genstand. Du kan få vist forskellige billeder
med egenskaber i lighed med genstanden, såsom farve eller form.
Hvis du f.eks. gerne vil kende titlen på et foto eller et billede, kan du bruge Bixby Visionfunktioner. Enheden søger efter og viser dig relaterede oplysninger eller billeder med lignende
egenskaber.
1
2
3
Start appen Kamera, og tryk på Bixby Vision.
Tryk på Linse, og hold genstanden inden for skærmen for at genkende den.
Vælg et søgeresultat med Billede på.
Lignende billeder bliver vist.
Oversætte eller uddrage tekst
Genkend og få vist den oversatte tekst på skærmen. Du kan også uddrage tekst fra et dokument
eller en billedfil.
Hvis du f.eks. vil vide, hvad et skilt betyder, når du er ude at rejse, kan du bruge Bixby Visionfunktioner. Enheden vil oversætte teksten på skiltet til det sprog, du vælger.
1
Start appen Kamera, og tryk på Bixby Vision.
68
Apps og funktioner
2
Tryk på
, og hold teksten inden for skærmen for at genkende den.
Den oversatte tekst vises på skærmen.
• Tryk på
for at uddrage tekst. Du kan dele eller gemme den uddragne tekst.
• Tryk på
for at gemme skærmen med den oversatte tekst som et billede. Skærmen
bliver gemt i Galleri.
• For at ændre kilde- eller målsprog skal du trykke på sprogindstillingspanelet øverst på
skærmen.
Søge efter steder
Søg efter oplysninger om steder i nærheden ved at genkende din aktuelle placering. Du kan
også se tilbud, der er tilgængelige i nærheden.
Hvis du f.eks. vil søge efter nærliggende butikker, som har udsalg, kan du bruge funktionerne i
Bixby Vision. Enheden vil søge efter og vise dig de udsalg, der er i nærliggende butikker.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på Bixby Vision.
Tryk på
, og peg kameraet i den retning, du vil søge efter steder.
Du kan få vist grundlæggende oplysninger om steder i nærheden.
• Hvis du ønsker at søge efter steder i en anden retning, ret da kameraet i den retning.
• Du kan se din aktuelle placering og vejrinformationer. Ret kameraet ned mod jorden
for at se din aktuelle placering på kortet. Ret kameraet op mod himlen for at få vist den
aktuelle vejrinformation.
3
Vælg et søgeresultat på skærmen.
Enheden viser oplysninger om steder og tilbud i nærheden.
69
Apps og funktioner
Bixby Home
På Bixby Home-skærmen kan du se anbefalede tjenester og oplysninger, som Bixby leverer, ved
at analysere dine brugsmønstre og din normale brug.
• Hvis du vil se mere indhold skal du oprette forbindelse til Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• Du skal logge på din Samsung account, før du kan bruge denne funktion fuldt ud.
Åbne Bixby Home
1
Stryg til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
Første gang, du bruger denne funktion eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du
følge instruktionen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
2
Stryg opad eller nedad for at se anbefalet indhold.
Få adgang til yderligere valg.
Kommende påmindelse
Anbefalet indhold
3
Luk Bixby Home ved at stryge til venstre på skærmen eller trykke på tilbageknappen.
70
Apps og funktioner
Bruge anbefalet indhold på Bixby Home
Når du åbner Bixby Home, kan du se det indhold, som ofte opdateres, som fx kort. Stryg opad
eller nedad for at se kortene.
For eksempel kan du på vej til kontoret om morgenen se dagens program og spille din
yndlingsmusik på Bixby Home-skærmen. Om aftenen kan du se alarmer.
Indholdet og rækkefølgen af kort opdateres automatisk med et angivet interval. Stryg
nedad på skærmen for at opdatere kort manuelt.
Redigere liste over kort
• For at fastgøre et kort til toppen af Bixby Home-skærmen skal du trykke på
→ Frigør for at frigøre et kort.
top. Tryk på
→ Fastgør til
• Hvis du vil fjerne et kort fra listen, skal du trække kortet til højre og trykke på Vis ikke igen.
• Hvis du vil skjule et kort fra listen, skal du trække kortet til højre og trykke på Skjul indtil
videre.
Vælge apps, der skal vises som kort
Tilføj eller slet apps, der skal vises som kort på Bixby Home-skærmen.
På Bixby Home-skærmen skal du trykke på → Kort, vælge en app og dernæst trykke på
kontakterne ud for de elementer, der skal tilføjes eller slettes.
Tilpasning af Bixby Home-indstillingerne
På Bixby Home-skærmen skal du trykke på → Indstillinger.
• Tilpasningstjeneste: Indstil enheden til at bruge Bixbys interaktive og brugerdefinerede
tjenester for at forstærke din oplevelse.
• Indholdsudbydere for Bixby Home: Læs og accepter, eller træk din aftale tilbage fra
vilkårene og betingelserne og fortrolighedspolitikker for hver indholdsudbyder.
• Om Bixby Home: Se Bixby Home-versionen og juridiske oplysninger.
71
Apps og funktioner
Bixby-rutiner
Bixby-rutiner er en tjeneste, der kører de funktioner, som du ønsker at bruge som rutiner, når
deres betingelser registreres.
Hvis du f.eks. vil have enheden til at aktivere funktionen til automatisk rotation, hver gang du
afspiller en video, skal du angive din ønskede videoapp som en betingelse og funktionen til
automatisk rotation som en handling.
Tilføjelse af rutiner
Tilføj rutiner, der forbedrer din brug af din enhed. Når du tilføjer en rutine, kan du angive, at
betingelsen for dens brug enten er automatisk eller manuel.
Tilføjelse af anbefalede rutiner
Når rutinebetingelserne registreres på den anbefalede liste i Bixbys rutinehovedskærm, foreslår
Bixby-rutiner, at du tilføjer en af dem som en rutine.
Når meddelelsen med anbefalingen kommer, skal du trykke på Se alle og tilføje den som din
egen rutine.
Tilføjelse af rutiner fra den anbefalede liste
Se listen med nyttige funktioner, og føj dem til dine egne rutiner.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Bixby Routines.
72
Apps og funktioner
2
På listen Anbefalet skal du vælge en rutine, du ønsker, og tryk på Gem rutine.
• Tryk på for at indstille rutinens betingelser og handlinger. Du kan også trykke på det
forhold eller den handling, du vil redigere.
• Hvis du vil indstille rutinens brugsbetingelser til manuel brug, skal du trykke på
Der er trykket på startknappen. Denne indstilling vises kun, når der ikke er nogen
brugsbetingelser angivet.
Du kan føje manuelle rutiner til startskærmen som widgets, og få hurtig adgang til dem.
Tryk på Tilføj, når der vises et pop op-vindue.
Tilføjelse af egne rutiner
Gør funktioner, du ønsker at benytte, til rutiner.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Bixby Routines →
.
Angiv et navn til rutinen.
Tryk på
, angiv betingelser, og tryk dernæst på Næste.
Hvis du vil indstille rutinens brugsbetingelser til manuel brug, skal du trykke på Der er
trykket på startknappen.
Tryk på
, angiv handlinger, og tryk derefter på Udført.
Du kan føje manuelle rutiner til startskærmen som widgets, og få hurtig adgang til dem. Tryk
på Tilføj, når der vises et pop op-vindue.
Brug af rutiner
Kørsel af automatiske rutiner
Automatiske rutiner kører automatisk, når deres betingelser detekteres.
Kørsel af manuelle rutiner
Manuelle rutiner, som har fået angivet brugsbetingelsen Der er trykket på startknappen, kan
køres manuelt ved, at du trykker på knappen, når du vil.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Bixby Routines → Mine
rutiner, og trykke på
ud for den rutine, du ønsker at køre. Du kan også trykke på rutinens
widget på startskærmen.
73
Apps og funktioner
Visning af kørende rutiner
De kørende rutiner vises i informationspanelet. Tryk på meddelelsen for at få vist oplysninger om
en rutine.
Stop af kørende rutiner
Du kan hurtigt stoppe kørende rutiner. Vælg en rutine på informationspanelet, og tryk på Stop.
Rutineadministration
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Bixby Routines → Mine
rutiner. Dine rutiner vises.
Hvis du vil deaktivere en rutine, skal du trykke på rutinens kontakt eller
Hvis du vil redigere en rutine, skal du vælge den og trykke på
forhold eller den handling, du vil redigere.
.
. Du kan også trykke på det
Hvis du vil slette rutiner, skal du trykke på → Slet, markere de rutiner, der skal slettes, og
derefter trykke på Slet.
Reminder
Du kan oprette påmindelser for at planlægge to do-opgaver eller for at se indhold senere. Du
modtager meddelelser ved det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering for
hver enkelt påmindelse.
• Du kan få mere nøjagtige meddelelser ved at oprette forbindelse til Wi-Fi eller et
mobilt netværk.
• Du skal logge på din Samsung account, før du kan bruge denne funktion fuldt ud.
• GPS-funktionen skal være aktiveret for at kunne benytte påmindelser om placering.
Starte Reminder
Start af Reminder fra Bixby Home
1
Stryg til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
74
Apps og funktioner
2
Tryk på Kom i gang på kortet Reminder.
Skærmen Reminder vises, og appikonet Reminder (
) føjes til skærmen apps.
Start af Reminder fra Kalender
Start appen Kalender, og tryk på → Reminder. Skærmen Reminder vises, og appikonet
Reminder ( ) føjes til skærmen apps.
Oprette påmindelser
Opret påmindelser med forskellige metoder. En påmindelse vil give dig et varsel, hvis du opretter
en påmindelse med et bestemt tidspunkt eller et bestemt sted. Du kan også gemme forskellige
typer indhold, f.eks. et enkelt notat eller en websideadresse, og se det senere.
Du kan for eksempel oprette en påmindelse om, at du skal 'vande blomsterne, når du kommer
hjem'.
1
2
3
Start appen Reminder.
Tryk på Skriv en påmindelse eller
, og indtast 'Vand blomsterne'.
Tryk på Sted → Angiv betingelser → Vælg et sted, og angiv placeringen til hjemme.
75
Apps og funktioner
4
Tryk på Når jeg kommer til → Udført.
5
Tryk på Gem for at gemme påmindelsen.
Når du kommer hjem, vises meddelelsen 'Vand blomsterne'.
Kontrollere påmindelsesmeddelelser
På det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering vises et pop op-vindue med
en meddelelse. Tryk på Fuldfør eller Slumre.
Se liste med påmindelser
Start appen Reminder for at se listen over påmindelser. Vælg en påmindelse for at få vist detaljer
om påmindelsen.
Redigere detaljer vedrørende påmindelser
Tilføj eller rediger detaljer vedrørende påmindelser, f.eks. hyppighed, dato og tidspunkt eller
placering.
1
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse, du vil redigere, og trykke på
Rediger.
76
Apps og funktioner
2
Rediger betingelserne, og tryk på Gem.
Oplysninger om påmindelse
Skift farve på påmindelse.
Tilføj en tjekliste.
Tilføj et billede.
Betingelser for påmindelse
Fuldføre påmindelser
Marker påmindelser, som du ikke behøver at blive mindet om, som fuldførte.
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse og trykke på Fuldfør. Alternativt kan du
trække påmindelsen til venstre.
Gendanne påmindelser
Gendan påmindelser, der er fuldførte.
1
2
På listen med påmindelser skal du trykke på → Fuldført → Rediger.
Marker elementer, der skal gendannes, og tryk på Gendan.
Påmindelser vil blive føjet til listen med påmindelser, og du modtager påmindelser på de
forudindstillede tidspunkter.
Slette påmindelser
Træk påmindelsen til højre for at slette den. Hvis du vil slette flere påmindelser, skal du trykke og
holde på en påmindelse, markere de påmindelser, der skal slettes, og derefter trykke på Slet.
77
Apps og funktioner
Telefon
Introduktion
Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.
• For at lave et opkald og sende en sms, start appen Indstillinger, tryk på Avancerede
funktioner, og tryk derefter på kontakten Opk. og sms på andre enheder for at
aktivere det. Du skal registrere dig og logge ind på den samme Samsung account på
din enhed og den anden enhed.
• Du kan vælge opkaldet og tekstmetoden. Vælg et SIM-kort eller din tilsluttede enhed,
der bruger den samme Samsung account.
Foretage opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast et telefonnummer.
Tryk på
for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på
for at foretage et videoopkald.
Få adgang til yderligere valg.
Føj nummeret til kontaktlisten.
Søg efter en kontakt.
Se eksempel på telefonnummeret.
Slet tegnet til venstre.
78
Apps og funktioner
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste
Start appen Telefon, tryk på Seneste eller Kontakter, og stryg derefter mod højre på en kontakt
eller et telefonnummer for at foretage et opkald.
Hvis denne funktion er deaktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede
funktioner → Bevægelser, og derefter trykke på kontakten Stryg f. at ringe/sende beskeder for
at aktivere det.
Ringe op med hurtigopkald
Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald.
Hvis du vil angive, at et nummer skal være et hurtigopkaldsnummer, skal du starte appen
Telefon, trykke på Tastatur eller Kontakter → → Hurtigopkaldsnumre, vælge et
hurtigopkaldsnummer og derefter tilføje et telefonnummer.
For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet.
For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i
nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.
Hvis du f.eks. angiver nummeret 123 som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på 1, trykke på
2 og derefter trykke og holde på 3.
Foretage opkald fra den låste skærm
Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
Foretage opkald ved at søge efter steder i nærheden
Du kan let foretage opkald til steder i nærheden af din aktuelle placering ved at søge efter
deres oplysninger. Du kan søge efter steder i nærheden efter kategori, såsom restauranter eller
butikker eller ved at vælge anbefalede populære steder.
Start appen Telefon, tryk på Steder, vælg derefter en kategori, eller tryk på , og indtast
et forretningsnavn i søgefeltet. Du kan også vælge et af de anbefalede, populære steder.
Forretningens oplysninger, som f.eks. dens telefonnummer og adresse, bliver vist.
Foretage et internationalt opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises.
Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på
79
.
Apps og funktioner
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Hvis du vil sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække linjen Send
besked opad og vælge den besked, der skal sendes.
For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du starte appen Telefon, trykke på →
Indstillinger → Hurtige afvisningsbeskeder, indtaste en besked og derefter trykke på .
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises ikonet
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen
over ubesvarede opkald. Alternativt kan du starte appen Telefon og trykke på Seneste for at se
ubesvarede opkald.
Blokere telefonnumre
Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Telefon, og tryk på → Indstillinger → Blokerede numre.
Tryk på Seneste eller Kontakter, vælg kontakter eller telefonnumre, og tryk dernæst på
Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på Tilføj telefonnummer, indtaste et
telefonnummer og derefter trykke på .
Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver
logget i opkaldsloggen.
Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id.
Tryk på kontakten Bloker opkald fra ukendte numre for at aktivere funktionen.
80
Apps og funktioner
Valgmuligheder under opkald
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
•
: Få adgang til yderligere indstillinger.
• Tilføj opkald: Foretag et andet opkald. Det første opkald vil blive sat på hold. Når du afslutter
det andet opkald, genoptages det første opkald.
• Besked: Send en meddelelse til opkalderen.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• Sæt opkald på hold: Sæt et opkald på hold. Tryk på Genoptag samtale for at hente et
opkald på hold.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Tastatur/Skjul: Åbn eller skjul tastaturet.
•
: Afbryd samtalen.
Under et videoopkald
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
•
: Få adgang til yderligere indstillinger.
• Kamera: Slå kameraet fra, så den anden person ikke kan se dig.
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
•
: Afbryd samtalen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
81
Apps og funktioner
Føje et telefonnummer til kontakter
Føje et telefonnummer til kontakter ved brug af tastaturet
1
2
3
4
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast nummeret.
Tryk på Føj til kontakter.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et telefonnummer til kontakter fra opkaldslisten
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Vælg et telefonnummer, og tryk på Tilføj.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et tag til et telefonnummer
Du kan føje tags til numre uden at gemme dem i Kontakter. På den måde kan du få vist de
opkaldende personers oplysninger, når de ringer, selv om du ikke har dem anført i Kontakter.
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Tryk på et telefonnummer.
Tryk på Tilføj tag, indtast et tag, og tryk derefter på Tilføj.
Når der kommer et opkald fra det pågældende nummer, vises tagget neden under
nummeret.
82
Apps og funktioner
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette en ny kontakt
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på
.
Vælg en lagermulighed, og tryk på Vælg.
Angiv kontaktoplysninger.
Vælg en lagerplacering.
Tilføj et billede.
Angiv kontaktoplysninger.
Åbn flere informationsfelter.
Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.
4
Tryk på Gem.
83
Apps og funktioner
Importere kontakter
Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.
1
2
3
4
Start appen Kontakter, og tryk på
kontakter → Importer.
→ Administrer kontakter → Imp./eksporter
Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på Udført.
Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i, og tryk på Importer.
Synkronisere kontakter med dine internetkonti
Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti,
såsom din Samsung account.
1
2
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg derefter
den konto, der skal synkroniseres med.
Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Kontakter for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kontakter for at aktivere det.
Søge efter kontakter
Start appen Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på
øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterierne.
84
Apps og funktioner
Tryk på kontakten. Gør ét af følgende:
•
: Føj til favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv en besked.
•
: Skriv en e-mail.
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.
1
2
3
Start appen Kontakter, tryk på i toppen af kontaktlisten og tryk derefter på Del.
Vælg kontakter, og tryk på Del.
Vælg en delingsmetode.
Gemme og dele profil (SM-T865)
Gem og del dine profilinformationer, såsom dit billede og din statusbesked, med andre ved at
bruge profildelingsfunktionen.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
• Profildelingsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Profildelingsfunktionen er kun tilgængelig for kontakter, der har aktiveret
profildelingsfunktionen på deres enhed.
1
2
Start appen Kontakter, og vælg din profil.
Tryk på Tryk her for at dele din profil, og tryk på kontakten for at aktivere det.
• For at bruge profildelingsfunktionen skal dit telefonnummer være verificeret. Du kan se
dine kontakters opdaterede profilinformationer i Kontakter.
• Hvis du vil ændre omfanget af kontakter, som du vil dele din profil med, skal du trykke på
Vælg, hvad der skal deles, vælge et element og derefter vælge en mulighed.
85
Apps og funktioner
Oprette grupper
Du kan tilføje grupper, som f.eks. familie eller venner, og styre kontakter gruppevis.
1
2
3
4
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Grupper → Opret gruppe.
Angiv et gruppenavn.
For at indstille gruppens ringetone skal du trykke på Grupperingetone og vælge en
ringetone.
Tryk på Tilføj medlem, og vælg de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, og tryk derefter på
Udført.
Tryk på Gem.
Sende en gruppebesked
Du kan sende en gruppebesked til en gruppes medlemmer samtidigt.
Start appen Kontakter, tryk på → Grupper og vælg derefter en gruppe. Tryk på øverst på
kontaktlisten og tryk på Send besked.
Flette dublerede kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer kontakter med andre
konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste
for at strømline din kontaktliste.
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Administrer kontakter → Flet kontakter.
Marker kontakter, og tryk på Flet.
86
Apps og funktioner
Slette kontakter
1
2
Start appen Kontakter, tryk på i toppen af kontaktlisten og tryk derefter på Slet.
Vælg kontakter, og tryk på Slet.
For at slette kontakter en for en, tryk på en kontakt. Tryk derefter på → Slet.
Beskeder
Introduktion
Send og se beskeder efter samtale.
• For at lave et opkald og sende en sms, start appen Indstillinger, tryk på Avancerede
funktioner, og tryk derefter på kontakten Opk. og sms på andre enheder for at
aktivere det. Du skal registrere dig og logge ind på den samme Samsung account på
din enhed og den anden enhed.
• Du kan vælge opkaldet og tekstmetoden. Vælg et SIM-kort eller din tilsluttede enhed,
der bruger den samme Samsung account.
Sende beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.
1
Start appen Beskeder, og tryk på
.
87
Apps og funktioner
2
Tilføj modtagere, og skriv en besked.
For at optage og sende en stemmebesked skal du trykke og holde på , sige din besked,
og derpå slippe med fingeren. Optagelsesikonet vises kun, mens tekstindtastningsfeltet er
skjult.
Modtager
3
Tryk på
Angiv modtagere.
Indtast en besked.
Indsæt stickers.
Vedhæft filer.
Send beskeden.
for at sende beskeden.
Se beskeder
Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.
1
2
Start appen Beskeder.
Vælg en kontaktperson eller et telefonnummer på beskedlisten.
• For at besvare beskeden skal du trykke på indtastningsfeltet, indtaste en besked og
derefter trykke på .
• For at justere skriftstørrelsen, spred da to fingre fra hinanden eller knib fingrene sammen
på skærmen.
88
Apps og funktioner
Blokere uønskede beskeder
Bloker beskeder fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Beskeder, tryk på i toppen af beskedlisten og tryk derefter på Indstillinger →
Bloker for numre og beskeder → Bloker numre.
Tryk på Indbakke, og vælg en kontakt eller et telefonnummer. Eller tryk på Kontakter, vælg
kontakter, og tryk derefter på Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at indtaste et telefonnummer under Indtast
nummer og trykke på .
Angive meddelelse om besked
Du kan ændre meddelelseslyd, skærmindstillinger m.v.
1
2
Start appen Beskeder, tryk på i toppen af beskedlisten, tryk på Indstillinger →
Meddelelser, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
Skift meddelelsesindstillingerne.
Indstille påmindelse om besked
Du kan indstille et varsel til et bestemt interval, så du får at vide, at du har ikke-sete
meddelelser. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Meddelelsespåmindelser, og derefter trykke
på kontakten for at aktivere det.
Slette beskeder
1
2
3
4
Start appen Beskeder.
Vælg en kontaktperson eller et telefonnummer på beskedlisten.
Tryk og hold på en besked, og tryk dernæst på Slet.
Slet flere beskeder ved at markere de beskeder, du ønsker at slette.
Tryk på Slet.
89
Apps og funktioner
Internet
Introduktion
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
Visning af websider
1
2
3
Start appen Internet.
Tryk på adressefeltet.
Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Føj et bogmærke til den
aktuelle webside.
Opdater den aktuelle webside.
Gå fra side til side.
Få adgang til yderligere valg.
Luk fanen.
Åbn browserens faneadministration.
Åbn en ny fane.
Se dine bogmærker.
Åbn startsiden.
90
Apps og funktioner
Bruge hemmelig tilstand
I hemmelig tilstand kan du administrere faner, bogmærker og gemte sider. Du kan låse
hemmelig tilstand med en adgangskode og dine biometriske data.
Aktivere hemmelig tilstand
Tryk på → Akt. Hemmelig tilst. Hvis du bruger denne funktion for første gang, skal du angive,
om du vil bruge en adgangskode til hemmelig tilstand.
I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.
I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærmbillede.
Ændre sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre din adgangskode.
Tryk på → Indstillinger → Fortrolighed og sikkerhed → Hemmelig tilstand-indstillinger
→ Skift adgangskode.
Hvis du vil bruge dine registrerede biometriske data som en låsemetode, skal du trykke på en
indstillingskontakt under Biometrik for at aktivere dette.
Deaktivere hemmelig tilstand
Tryk på
→ Deakt. Hemmelig tilstand.
91
Apps og funktioner
Kamera
Introduktion
Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Start appen Kamera.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
• Visse kamerafunktioner er ikke tilgængelige, hvis du vælger appen Kamera på den
låste skærm, mens skærmlåsemetoden er angivet.
• Hvis de billeder, du tager, er slørede, skal du rengøre kameralinsen og prøve igen.
Tage fotos
1
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen
for at zoome ud. Du kan også trække linsens vælgeikon til venstre eller højre.
Zoomfunktionerne er kun tilgængelige, når det bageste kamera bruges.
• Tryk på skærmen for at justere dine fotos lysstyrke. Når justeringslinjen vises, skal du
trække på justeringslinjen hen mod eller .
92
Apps og funktioner
2
Tryk på
for at tage et billede.
AR Emoji
Bixby Vision
Kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel
optagelsestilstand
Skift mellem forreste og
bageste kamera.
Tag et foto.
Miniatureeksempel
Vælg en linse.
Knappen Optimering af scene
Optagelsestilstande
Nuværende tilstand
• Eksempelskærmen kan være anderledes, afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske
ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
• Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos eller videoer, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
Låse fokussen (AF) og eksponeringen (AE)
Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i
automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstandene Foto og Pro.
93
Apps og funktioner
Valg af objektiv til optagelse
Tryk på Foto eller Video eller Panorama på eksempelskærmen, vælg det objektiv, du vil bruge,
og tag derefter et foto eller en video.
•
: Ultravidvinkelobjektivet giver dig mulighed for at tage vidvinkelfotos eller optage
vidvinkelvideoer, der fuldstændig ligner den faktiske udsigt. Brug denne funktion til at tage
panoramafotos.
For at korrigere forvrængning i fotos, der er taget med ultra vidvinkelobjektet skal du
trykke på på eksempelskærmen, trykke på Lagringsindstillinger og derefter trykke på
kontakten Ultravidvinkelkorrektion for at aktivere funktionen.
•
: Med vidvinkelobjektivet kan du tage basisfotos eller optage normale videoer.
Ultravidvinkeloptagelse
Grundlæggende
optagelse
94
Apps og funktioner
Fototilstand (intelligent kamera)
Kameraet justerer optagelsesindstillingerne automatisk baseret på omgivelserne, så du let kan
tage billeder. Den intelligente kamerafunktion genkender automatisk motivet og optimerer
farven og eventuelle effekter.
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande, og tryk dernæst på
for at tage et foto.
Farveoptimering
Kameraet justerer farveindstillingerne og anvender automatisk den optimerede effekt ved at
genkende motivet.
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande. Når kameraet genkender motivet, ændres
knappen til optimering af scene, og den optimerede farve og effekt vil blive anvendt.
• Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du trykke på på eksempelskærmen og
trykke på kontakten Farveoptimering for at aktivere det.
• Hvis du ikke vil bruge denne funktion, skal du trykke på Farveoptimering på
eksempelskærmen.
95
Apps og funktioner
Fotoforslag
Kameraet foreslår den ideelle komposition til fotos ved at genkende dit motivs placering og
vinkel.
Tryk på
på eksempelskærmen, og tryk på kontakten Fotoforslag for at aktivere funktionen.
1
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande.
2
Peg på motivet med guiden på eksempelskærmen.
3
Juster kameraets placering og vinkel, så det passer til kompositionen.
4
Tryk på
Der vises en guide på skærmen.
Kameraet genkender kompositionen, og den anbefalede komposition vises på
eksempelskærmen.
Når den ideelle komposition er opnået, skifter guiden farve til gul.
for at tage et billede.
Ideel komposition
Guide
96
Apps og funktioner
Tage selfies
Du kan tage selvportrætter med det forreste kamera.
1
2
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande.
På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
forreste kamera til selvportrætter.
3
Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
4
Tryk på
for at skifte til det
Tryk på
for at tage billeder af dig selv med et vidvinklet foto af landskabet eller
mennesker.
for at tage et billede.
Anvendelse af filter og skønhedseffekter
Du kan vælge en filtereffekt og ændre dine ansigtstræk, som f.eks. din hudtone eller ansigtsform,
inden du tager et foto.
1
2
På eksempelskærmen skal du trykke på
.
Vælg en filtereffekt eller skønhedseffekter, og tag et billede.
Videotilstand
Kameraet justerer automatisk optagelsesindstillingerne baseret på omgivelserne, hvilket gør det
let at optage videoer.
1
2
Tryk på Video på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
• Tryk på
for at optage en video.
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Tryk på
for at bruge autofokustilstanden til at annullere det manuelt
indstillede fokus.
3
Tryk på
for at stoppe videooptagelsen.
97
Apps og funktioner
Skifte skærmforholdet for en video
Tryk på
på eksempelskærmen, og vælg et skærmforhold.
Live-fokusfunktion
Med kameraet kan du tage fotos, hvor baggrunden er ude af fokus, og motivet står skarpt. Du
kan også anvende en baggrundseffekt og redigere det, efter at du har taget et foto.
Sløring
Rotation
Zoom
Farve
• Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys.
• Baggrundssløringen fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
– – Enheden eller motivet bevæger sig.
– – Motivet er tyndt eller transparent.
– – Motivet har en farve, der minder om baggrunden.
– – Motivet eller baggrunden er utydeligt.
Tage knivskarpe portrætter ved hjælp af live-fokusfunktionen
1
2
Tryk på Live-fokus på listen med optagelsestilstande.
Vælg den ønskede baggrundseffekt.
For at justere intensiteten af baggrundseffekten skal du trække justeringslinjen til venstre
eller højre.
98
Apps og funktioner
3
Når der står Effekten er klar på eksempelskærmen, skal du trykke på
Justeringslinje til baggrundseffektens intensitet
for at tage et foto.
Baggrundseffekter
Redigere baggrunden på live-fokusfotos
Du kan redigere baggrundseffekten og baggrundens intensitet i et foto, du har taget med livefokusfunktionen.
1
2
Vælg et billede, som er taget med live-fokusfunktionen, og tryk på Skift baggrundseffekt.
Vælg den ønskede baggrundseffekt.
For at justere intensiteten af baggrundseffekten skal du trække justeringslinjen til venstre
eller højre.
Juster intensiteten af
baggrundseffekten.
Skift baggrundseffekten.
3
Tryk på Anvend for at gemme fotoet.
99
Apps og funktioner
Bruge optagelsestilstande
For at ændre optagelsestilstand skal du trække listen med optagelsestilstande til venstre eller
højre, eller stryge til venstre eller højre på eksempelskærmen.
Vælg den optagelsestilstand, du ønsker.
Liste over optagelsestilstande
Protilstand
Tag fotos, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks.
eksponeringsværdi og ISO-værdi.
Tryk på Pro på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk derefter
på
for at tage et foto.
Tilgængelige indstillinger
•
: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
•
: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne.
Du kan indstille farvetemperaturen.
•
: Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
100
Apps og funktioner
Madtilstand
Tag mere farverige billeder af mad.
1
2
Tryk på Mad på listen med optagelsestilstande.
Tryk på skærmen, og træk den cirkulære ramme hen over området for at fremhæve det.
Området omkring den cirkulære ramme sløres.
Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.
3
4
Tryk på
, og træk i justeringslinjen for at justere farvetonen.
Tryk på
for at tage et billede.
Nattilstand
Tag fotos ved lav belysning uden brug af kameralys.
Tryk på Nat på listen med optagelsestilstande.
101
Apps og funktioner
Panoramatilstand
Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet
ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden
automatisk med at tage fotos.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
1
2
3
Tryk på Panorama på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og bevæg enheden langsomt i én bestemt retning.
Tryk på
for at holde op med at tage fotos.
Hyperlapsetilstand
Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem som
videoer i høj hastighed.
1
2
3
4
5
Tryk på Hyperlapse på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og vælg en billedhastighed.
Hvis du indstiller billedhastigheden til Automatisk, justerer enheden automatisk
billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
Tryk på
for at starte optagelsen.
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
Tryk på miniaturebilledet for forhåndsvisning på forhåndsvisningsskærmen og derefter på
Afspil hyperlapse for at se videoen.
102
Apps og funktioner
Tilpasse kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel optagelsestilstand
På eksempelskærmen kan du bruge følgende indstillinger.
De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af optagelsestilstand.
•
: Aktiver eller deaktiver kameralys.
•
: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et foto.
•
: Vælg et aspektforhold til fotos.
•
: Vælg en filtereffekt eller skønhedseffekter.
•
: Vælg en rammehastighed.
•
: Vælg et billedformat til videoer.
•
: Optag sjove videoer med virtuel håndskrift eller tegninger på ansigter eller hvor som
helst. Se AR Doodle for yderligere oplysninger.
•
: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Punkt anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering.
Matrix beregner gennemsnittet af hele motivet.
•
: I Mad-tilstand fokuser da på et motiv i den cirkulære ramme, og slør billedet uden for
rammen.
•
: Juster farvetonen i Mad-tilstand.
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen skal du trykke på
indstillinger muligvis ikke tilgængelige.
. Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse
Intelligente funktioner
• Farveoptimering: Indstil enheden til at justere farveindstillingerne og anvend automatisk
den optimerede effekt, afhængigt af motivet eller scenen.
• Fotoforslag: Indstil enheden til at foreslå den ideelle komposition til fotoet via genkendelse
af dit motivs placering og vinkel.
• Scan QR-koder: Aktivér eller deaktiver QR-kodelæseren.
103
Apps og funktioner
Billeder
• Bevægelsesfotos: Indstil enheden til at tage et videoklip i et par sekunder, før du trykker
på . På denne måde kan du indfange et øjeblik, du ellers er gået glip af. Hvis du vil
se videoen, skal du trykke på eksempelminiaturen og på Se bevægelsesfoto. Optag et
stillbillede fra videoklippet ved at trykke på skærmen for at stoppe afspilning og tryk derefter
på Billede. Denne funktion er kun tilgængelig i Foto.
• Hold lukkerknappen nede for at: Vælg en handling, der skal udføres, når du trykker og
holder på kameraknappen.
• Lagringsindstillinger: Vælg, hvordan du vil gemme fotos.
Videoer
• Videostør. for bageste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det bageste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
• Videostør. for forreste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det forreste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
• Højeffektivitetsvideo: Optag video i HEVC-format (High Efficiency Video Codec). Dine HEVCvideoer vil blive gemt som komprimerede filer for at spare på enhedens hukommelse.
Nyttige funktioner
• HDR (rig tone): Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke
omgivelser.
• Billeder, som du så dem: Indstil enheden til at gemme billederne, som de vises på
eksempelskærmen, når de tages med det forreste kamera uden at blive vendt.
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til fotoet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret,
som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige
vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
104
Apps og funktioner
• Kameratilstande: Se tilgængelige optagelsestilstande, eller rediger listen med
optagelsestilstande.
• Fotometoder: Vælg flere optagelsesmetoder for at tage et foto eller optage en video.
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring. Denne funktion vises, når du
isætter et hukommelseskort.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål.
• Om Kamera: Se appversionen for kamera og juridiske oplysninger.
Galleri
Introduktion
Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller
oprette historier.
Se billeder
1
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
105
Apps og funktioner
2
Vælg et billede.
Få adgang til yderligere valg.
Føj billedet til favoritter.
Miniaturebillede for billede og
video
Bixby Vision
Slet billedet.
Rediger billedet.
Del billedet med andre.
Du kan oprette en animeret GIF eller en collage med flere forskellige billeder. På listen
skal du trykke på → Opret GIF-kode eller Opret collage og derefter vælge billeder.
Søge efter billeder
Start appen Galleri, og tryk på
placeringer.
for at se billeder sorteret efter kategori, som f.eks. typer eller
Tryk på søgefeltet for at søge efter billeder ved at indtaste nøgleord.
Sende en live-besked
Skriv i hånden eller tegn et billede og send det som en animeret fil.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på → Send som live-besked.
106
Apps og funktioner
3
4
Vælg et område i live-beskedvinduet, som du vil bruge som baggrundsbillede, og tryk på
Udført.
Opret en live-besked. Se Live-beskeder for yderligere oplysninger.
Se videoer
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Tryk på Afspil video for at afspille videoen.
Se dine videoer.
Få adgang til
yderligere valg.
Optag den
aktuelle skærm.
Opret en animeret
GIF.
Spol hurtigt frem
eller tilbage ved at
trække i bjælken.
Skift
skærmforhold.
Skift til afspiller i
pop op-vindue.
Drej skærmen.
Lås afspilningsskærmen.
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
frem.
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
107
Apps og funktioner
Visning af detaljerne i billeder og videoer
Mens du får vist et billede eller er på videoeksempelskærmen, skal du trække opad på skærmen.
Så vises fildetaljer.
Du kan også se relateret indhold ved at trykke på oplysninger på skærmen.
Rediger
oplysninger.
Fildetaljer
Personoplysninger
Placeringsinformation
Automatisk
oprettet indhold
Tags
Se fotos eller videoer efter kategori
Du kan få vist fotos og videoer efter kategori.
Start appen Galleri, tryk på Billeder eller Album, og træk dernæst listen nedad for at vælge en
kategori.
• Videoer: Se de videoer, der er gemt på din enhed.
• Favoritter: Se dine favoritfotos og -videoer.
• Steder: Se fotos og videoer, der er taget de samme steder.
• Foreslået: Se anbefalet indhold.
108
Apps og funktioner
Se album
Du kan få vist dine billeder og videoer sorteret efter mapper eller album.
Start appen Galleri, tryk på Album, og vælg derefter et album.
Skjule album
Du kan skjule album.
Du kan ikke skjule album oprettet som standard, som f.eks. albummerne Kamera og
Skærmbilleder.
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Album.
Tryk på → Skjul eller vis album.
Tryk på et album for at skjule det.
Se historier
Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og
placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller
gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.
Start appen Galleri, tryk på Historier, og vælg derefter en historie.
Oprette historier
Opret historier med forskellige temaer.
1
2
3
4
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk på → Opret historie.
Indtast en overskrift til historien, og tryk på Opret.
Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på Udført.
For at føje billeder eller videoer til en historie skal du først vælge en historie, og derefter trykke på
→ Tilføj.
Hvis du vil fjerne billeder eller videoer fra en historie, skal du vælge en historie, trykke på →
Rediger, markere de billeder eller videoer, der skal fjernes, og trykke på Fjern fra historie.
109
Apps og funktioner
Slette historier
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Synkronisere billeder og videoer
Når du synkroniserer din app Galleri med Samsung Cloud, vil de billeder og videoer, du tager,
også blive gemt i Samsung Cloud. Du kan se billeder og videoer, der er gemt i Samsung Cloud, i
din app Galleri og fra andre enheder.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Synkroniser med
Samsung Cloud for at aktivere det. Appen Galleri og Samsung Cloud vil blive synkroniseret.
Slette billeder eller videoer
1
2
3
Start appen Galleri.
Vælg et billede eller en video, du vil slette.
Hvis du vil slette flere filer, skal du trykke og holde på den fil, du vil slette, på listen og
markere flere filer at slette.
Tryk på
eller Slet.
Brug af papirkurven
Du kan beholde de slettede billeder og videoer i papirkurven. Filerne slettes efter en bestemt
periode.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Papirkurv for at
aktivere det.
Hvis du vil have vist filerne i papirkurven, skal du starte appen Galleri og trykke på →
Papirkurv.
110
Apps og funktioner
AR Emoji
Introduktion
Opret en My Emoji, som ligner dig, og tag fotos, og optag videoer, mens du bruger My Emojis,
Emoji-figurer eller stickers.
Du kan tilpasse My Emojis træk, såsom ansigtsform eller frisure, eller dekorere My Emoji med
forskelligt tilbehør. Du kan også udtrykke dig på sjove måder ved at bruge My Emoji-stickers
under en samtale.
My Emojis
Emoji-figurer
Stickers
Oprette My Emoji
Lav en My Emoji, der ligner dig. My Emoji-stickers med forskellige udtryk genereres automatisk.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på AR Emoji → Opret My Emoji.
Tilpas dit ansigt til skærmen, og tryk på
for at tage et billede.
111
Apps og funktioner
3
4
5
Vælg køn og alder til My Emoji, og tryk på Næste.
Dekorer en My Emoji, og tryk på Næste.
Tryk på Udført.
My Emoji og My Emoji-stickers er nu oprettet. Du kan få vist My Emoji-stickers i My Emoji
Studio. Se My Emoji-stickers for yderligere oplysninger.
Opret My
Emoji.
Du kan bruge funktionen AR Emoji med det forreste og det bageste kamera. Hvis du
bruger det bageste kamera, vil det automatisk skifte til det forreste kamera. Hvis du vil
skifte mellem kameraerne, skal du stryge opad eller nedad på eksempelskærmen.
Slette My Emoji
Start appen Kamera, og tryk på AR Emoji. Tryk og hold på den My Emoji, du vil slette, tryk på
My Emoji og My Emoji-stickers bliver slettet.
112
.
Apps og funktioner
Tilpasse My Emoji
Rediger eller dekorer en My Emoji i My Emoji Studio. Du kan også oprette dine egne My Emojistickers.
De tilgængelige funktioner kan variere, alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
My Emoji Studio
Start appen Kamera, og tryk på AR Emoji → Studio. My Emoji Studio vises.
Vælg en My Emoji, du vil
redigere.
Optag den aktuelle skærm.
Skift baggrunden på My Emoji
Studios startskærm.
Rediger My Emoji.
Opret stickers.
113
Apps og funktioner
My Emoji-stickers
Opret dine egne stickers med My Emoji-udtryk og -handlinger. Du kan bruge My Emoji-stickers,
når du sender beskeder eller på et socialt netværk.
Sådan får du vist My Emoji-stickers
Tryk på Stickers i My Emoji Studio. Så får du vist My Emoji-stickers.
Opret dine egne stickers.
Oprette dine egne stickers
1
2
3
Tryk på Stickers → Lav tilpas. stickers i My Emoji Studio.
Rediger stickers, som du vil.
•
: Tilføj stickers.
•
: Vælg stickerens baggrund.
•
: Vælg et udtryk.
•
: Vælg en handling.
•
: Indtast tekst.
•
: Skriv med håndskrift eller tegn på stickers.
Tryk på Gem.
114
Apps og funktioner
Bruge My Emoji-stickers i chats
Du kan bruge My Emoji-stickers under en samtale via beskeder eller på et socialt netværk. De
følgende handlinger er et eksempel på brug af My Emoji-stickers i appen Beskeder.
1
2
3
Når du sammensætter en besked i appen Beskeder, skal du trykke på
tastaturet.
på Samsung-
Tryk på ikonet My Emoji.
Vælg en af My Emoji-stickerne.
My Emoji-stickeren vil blive indsat.
Slette My Emoji-stickers
På Samsung-tastaturet skal du trykke på og trykke på
Emoji-stickers, du vil slette, og tryk på Slet.
nederst på tastaturet. Vælg de My
Tage fotos eller videoer med My Emoji
Lav sjove fotos eller videoer med My Emoji, og brug forskellige optagelsestilstande.
Maske
1
Grundlæggende
Start appen Kamera, og tryk på AR Emoji.
115
Let bevægelse
Apps og funktioner
2
Vælg en My Emoji, som du gerne vil bruge.
My Emoji
3
Vælg den tilstand, du vil bruge.
•
4
(Maske): My Emojis ansigt vises over dit ansigt, så det ser ud som om, du har en
maske på.
•
(Basis): My Emoji imiterer dine udtryk.
•
(Let bevægelse): My Emoji imiterer din krops bevægelser.
Tryk på
for at tage et foto, eller stryg til venstre på eksempelskærmen, og tryk på
at optage en video.
for
Du kan få vist og dele de fotos og videoer, du har taget, i Galleri.
Tage fotos og videoer med Emoji-figurer eller stickers
Emoji-figurer imiterer dine ansigtsudtryk. Du kan også anvende stickereffekter, som følger dit
ansigt.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på AR Emoji.
Vælg en Emoji-figur, eller tryk på Stickers, og vælg en sticker, du ønsker at bruge.
Stickers
Emoji-figur
3
Tryk på
for at tage et foto, eller stryg til venstre på eksempelskærmen, og tryk på
at optage en video.
Du kan få vist og dele de fotos og videoer, du har taget, i Galleri.
116
for
Apps og funktioner
AR Doodle
Optag sjove videoer med virtuel håndskrift eller tegninger på ansigter eller hvor som helst. Når
kameraet genkender et ansigt eller et område, vil tegningerne på ansigtet følge ansigtet, når det
bevæger sig, og tegningerne i området vil blive på samme sted, selv hvis kameraet flytter sig.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på Video på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og vælg den ønskede tilstand.
Når kameraet genkender motivet, vises genkendelsesområdet på skærmen.
• Ansigt: Tegn på et ansigt.
• Overalt: Tegn alle andre steder.
3
Skriv eller tegn på genkendelsesområdet.
Hvis du trykker på
, og begynder at tegne, kan du optage dig selv tegne.
Ansigtsgenkendelsesområde
Fortryd
Skift pennetype
og -farve.
4
5
Tryk på
for at optage en video.
Tryk på
for at stoppe videooptagelsen.
Annuller
fortryd
Du kan se og dele videoen i Galleri.
117
Apps og funktioner
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også
køre flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærmvisning
Pop op-visning
118
Apps og funktioner
Opdelt skærmvisning
1
2
3
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i opdelt skærm.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
I det nederste vindue skal du stryge til venstre eller højre for at vælge en anden app, der skal
startes.
Hvis du vil starte apps, som ikke findes på listen over nyligt anvendte apps, skal du trykke på
startknappen eller tilbageknappen og vælge en app.
Justere vinduesstørrelsen
Træk bjælken mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Når du trækker linjen mellem appvinduerne til toppen eller bunden af skærmen, maksimeres
vinduet.
119
Apps og funktioner
Brug af Multi-vindue-bakken
Du kan hurtigt få adgang til de apps, der skal køre i delt skærmvisning.
1
Stryg til venstre på skærmen.
Hvis Multi-vindue-bakken vises, skal du starte appen Indstillinger og trykke på
Avancerede funktioner. Tryk derefter på kontakten Bakken Multi-vindue for at aktivere
det.
Multi-vinduebakke
Se alle apps.
2
Vælg en app.
3
Vælg en anden app, der skal startes i det nederste vindue.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
Hvis der ikke er nogen app i Multi-vindue-bakken, som du vil køre, skal du trykke på
for at få vist alle apps.
Redigering af Multi-vindue-bakken
Hvis du vil føje ofte benyttede apps til Multi-vindue-bakken, skal du trykke på
bakke og derefter trykke på en app fra listen over apps.
Appen føjes til Multi-vindue-bakken.
120
→ Rediger
Apps og funktioner
Pop op-visning
1
2
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i pop op-visning.
Appskærmen vises i pop op-visningen.
Minimer vinduet.
Maksimer
vinduet.
Luk appen.
Juster
gennemsigtighedsniveauet.
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke på vinduets værktøjslinje og trække det til en
ny placering.
Samsung Members
Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med
enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele information
med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tip om Galaxy.
Samsung Members kan hjælpe dig med at løse problemer, du måtte komme ud for i forbindelse
med brug af din enhed.
For at sende feedback eller publicere kommentarer skal du være logget på din Samsung
account. Se Samsung account for yderligere oplysninger.
121
Apps og funktioner
Samsung Notes
Introduktion
Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive med hånden eller tegne
på skærmen. Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.
Oprette noter
1
2
Start appen Samsung Notes og tryk på
.
Vælg en indtastningsmetode fra værktøjslinjen øverst på skærmbilledet, og opret en note.
Skriv eller tegn med penne.
Indtast tekst ved brug af
tastaturet.
Indsæt filer.
Mal med pensler.
3
Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på Gem.
122
Apps og funktioner
Oprette noter med håndskrift
På skærmen til oprettelse af en note skal du trykke på
for at skrive eller tegne med din S Pen.
Du kan skrive nemmere i hånden, hvis du forstørrer skærmen ved at sprede to fingre på den.
Favoritpenne
Annuller
fortryd
Viskelæder
Pen
Fortryd
Vælg og
rediger.
Konverter
håndskrift til
tekst.
Skift
baggrundsfarve.
Skift
stilarter.
Omdanne
tegninger til
former.
Redigere dine favoritpenne
Føj forskellige pennetyper til dine favoritter, så du kan vælge og bruge dem hurtigere.
Tryk på
på skærmen til oprettelse af noter.
Tilføj en favoritpen.
Slet penne.
Dine favoritpenne
123
Apps og funktioner
Skifte penneindstillinger
Når du skriver eller tegner på skærmen, skal du trykke på
eller pennefarve.
for at skifte pennetype, stregtykkelse
Skift stregtykkelsen.
Skift pennetype.
Vælg en ny farve med
farvevælgeren.
Skift pennefarven.
Vælg farvesæt, der skal vises.
Bruge viskelæder
Hvis du vil slette håndskrift fra en note, skal du trykke på
og vælge et område, du vil viske ud.
Alternativt kan du markere et område, mens du trykker og holder på S Pen-knappen.
Tryk på
igen for at ændre viskelæderets type.
• Slet efter linje: Slet den linje, du markerer.
• Slet efter område: Slet kun det område, du markerer. Du kan tilpasse viskelæderets størrelse
ved at trække i værktøjet til justering af størrelsen.
• Slet alt: Ryd noten.
Selv med det mindste viskelæder kan du muligvis ikke slette et ønsket område helt
præcist.
124
Apps og funktioner
Redigere håndskrevne noter
Rediger håndskrevne noter med forskellige redigeringsindstillinger, f.eks. ved at klippe, flytte,
ændre størrelse eller omdanne.
1
2
Tryk på
, hvis en note indeholder håndskrift.
Tryk på
én gang til for at ændre formen på det markerede.
Tryk eller tegn derefter en linje omkring det for at markere det.
Hvis du vil flytte det til en anden placering, skal du markere det og trække det til en ny
placering.
Tryk på indholdet for at ændre størrelse på det valgte, og træk i et hjørne af den ramme, der
vises.
3
Rediger indholdet med de tilgængelige valg.
• Klip: Klip inputtet ud. Hvis du vil indsætte det et andet sted, skal du trykke og holde på
placeringen og trykke på Indsæt.
• Kopier: Kopier inputtet. Hvis du vil indsætte det et andet sted, skal du trykke og holde på
placeringen og trykke på Indsæt.
• Slet: Slet inputtet.
• Skift stil: Skift stilarter. Vælg en farve eller linjetykkelse, og tryk på Udført.
• Udtræk tekst: Udtræk tekst fra det markerede område. Hvis du vil indsætte eller kopiere
teksten til en note, skal du trykke på Indsæt eller Kopier.
• Forrest: Send indholdet fremad.
• Til baggr.: Send indholdet bagud.
125
Apps og funktioner
Skifte stilarter
Du kan ændre stilarten på din håndskrift og dine tegninger.
1
2
3
4
Du kan skrive eller tegne på skærmen ved at trykke på
to gange.
Vælg din ønskede farve eller linjetykkelse.
Peg din S Pen mod det sted, hvor du vil anvende stilarten.
Ikonet
vises.
Tryk på det sted, hvor du vil ændre stilen.
Omdanne tegninger til former
Du kan omdanne dine tegninger til former. Tryk på
automatisk til den tilsvarende form.
126
og tegn. Dine tegninger omdannes nu
Apps og funktioner
Konvertere håndskrift til tekst
Når du har skrevet på skærmen, skal du trykke på den med fingeren. Du kan vælge al din
håndskrift ved at trykke på . Der vises indstillinger i eksempelvinduet. Tryk på Konverter for at
skifte håndskriften ud med teksten.
Male med pensler
Tryk på
på skærmen til oprettelse af noter for at male med forskellige pensler.
Når dette er gjort, skal du trykke på Udført for at sætte dit maleri ind i noten.
Du kan publicere dit maleri i PENUP for at dele det med andre.
Vælg en ny farve med
farvevælgeren.
Skift penseltype.
Vælg farvesæt, der skal vises.
Skift penselfarve.
Fortryd
Viskelæder
Annuller fortryd
Publicer maleriet i PENUP.
Sæt maleriet ind i noten.
127
Apps og funktioner
Fastgøre noter til startskærmen
Fastgør en note til startskærmen, så du hurtigt kan se den, åbne den og redigere i den.
1
2
Start appen Samsung Notes.
Vælg en note, og tryk på → Fastgør til startskærm.
Noten føjes automatisk til startskærmen.
Gemme en note som påmindelse
Du kan gemme en note som påmindelse, så du kan se den senere.
1
2
Start appen Samsung Notes.
Vælg en note, og tryk på → Send til Reminder.
Noten gemmes automatisk som en påmindelse.
Slette noter
1
2
3
Start appen Samsung Notes.
Tryk og hold på en note, der skal slettes.
Slet flere noter ved at markere flere noter til sletning.
Tryk på Slet.
128
Apps og funktioner
PENUP
Introduktion
PENUP er en social netværkstjeneste til deling af kunstværker, der er tegnet med S Pen. Publicer
dine kunstværker, se andres kunstværker, og få nyttige tips.
Din profil
Dine aktiviteter
Publicer dine kunstværker.
Se kunstværker efter kategori.
Du kan logge på PENUP med din Samsung account eller andre SNS-konti.
Publicere dine kunstværker
Publicer de kunstværker, du har oprettet i Samsung Notes eller andre tegneapps i PENUP.
1
2
Start appen PENUP, og tryk på
.
Vælg en mulighed.
• Tryk på Udkast, afslut værket, og tryk derefter på Udført.
• Tryk på Fra Galleri, vælg det kunstværk, du vil publicere, og tryk derefter på Udført.
• Tryk på Tegning på foto. Vælg en indstilling for at tage et foto eller vælge et foto, tegn på
det, og tryk påUdført.
• Tryk på Tegning, tegn noget, og tryk derefter på Udført.
129
Apps og funktioner
3
4
Indtast en overskrift, beskrivelse og hashtag.
Tryk på Post.
Publicere kunstværker fra andre apps
Du kan publicere dine kunstværker fra Galleri eller andre tegneapps ved at vælge kunstværket
fra en app og trykke på → PENUP.
Farvelægge billeder
Ved at bruge de forskellige farver kan du lave dine egne kunstværker.
1
2
3
4
Start appen PENUP, og tryk derefter på Farvelægning.
Vælg et billede.
Tryk på Start farvelægning.
Tryk på Udført, når du er færdig.
Live-tegning
Tegn samtidig med at du ser en live-tegningvideo, der viser processen med at færdiggøre et
billede. Du kan nemt tegne et pænt billede.
1
Start appen PENUP, og tryk derefter på Live-tegning.
130
Apps og funktioner
2
3
4
5
Vælg et billede.
Tryk på Lær at tegne.
For at tegne på billedet tryk da på
for at sætte afspilningen på pause.
Du kan ændre afspilningshastigheden ved at trykke på
Tryk på
.
, når du er færdig.
Det originale billede vil blive skjult, og du kan se det billede, du tegnede.
Billedtegning
Tegn på dine billeder og behold dem som dine egne kunstværker. Vælg et billede fra Galleri eller
tag et billede og tegn på det. Når du har gjort din tegning færdig, kan du se hvad du har tegnet
ved at skjule billedet bag.
1
2
3
Start appen PENUP.
Tryk på
→ Tegning →
.
Tryk på Tag billede, tag billedet og tryk på OK.
Alternativt kan du trykke på Vælg fra Galleri og vælge et billede.
131
Apps og funktioner
4
5
6
Vælg området du vil tegne på, juster transparensniveauet og tryk derefter på Gem.
Det valgte område vil blive tilføjet som baggrund.
Tegn på billedet.
Tryk på
, når du er færdig.
Det originale billede vil blive skjult, og du kan se det billede du tegnede.
Kalender
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller påmindelser i din
planlægningsapp.
Oprette events
1
2
Start appen Kalender, og tryk på
, eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på
.
Indtast eventdetaljer.
Skift farve på eventen.
Indtast en titel.
Vælg en sticker, som skal vises
med eventen.
Indstil varigheden.
Vælg en kalender, som eventen
skal gemmes i.
Indstil en alarm.
Indtast placeringen.
3
Tryk på Gem for at gemme eventen.
132
Apps og funktioner
Oprette påmindelser
Du kan oprette opgaver som påmindelser og modtage meddelelser på det tidspunkt eller sted,
der er foruddefineret for hver påmindelse. Start appen Kalender, og tryk på → Reminder.
Appen Reminder starter. Se Reminder for yderligere oplysninger.
Synkronisere begivenheder med dine konti
1
2
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg derefter
den konto, der skal synkroniseres med.
Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Kalender for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kalender for at aktivere det.
Hvis du vil tilføje konti, der skal synkroniseres med, skal du starte appen Kalender og trykke på
→ → Tilføj ny konto. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når
der tilføjes en konto, vises den med en blå cirkel ud for kontonavnet.
Samsung Flow
Introduktion
Samsung Flow tillader dig let, at tilslutte din tablet til din smartphone og bruge dem praktisk,
såsom at kontrollere meddelelser eller dele indhold.
Samsung Flow skal være installeret på begge de enheder, som du vil forbinde. Hvis Samsung
Flow ikke er installeret, kan du hente den fra Galaxy Store eller Play Butik.
• Denne funktion er kun tilgængelig på visse Samsung Android-enheder.
• Du skal aktivere Bluetooth-funktionen på din tablet og din smartphone for at kunne
bruge denne funktion.
133
Apps og funktioner
Tilslutning af din tablet og din smartphone
1
2
Start Samsung Flow på din smartphone.
Start Samsung Flow-appen på din tablet.
Hvis det er første gang, du bruger denne funktion, tryk på Start.
3
4
5
Vælg din smartphone fra listen over registrerede enheder.
Accepter forbindelsesanmodningen på begge enheder.
Bekræft adgangskoden på begge enheder.
Enhederne forbindes.
Hvis din smartphone understøtter funktionen til genkendelse af fingeraftryk, skal du
opsætte Samsung Pass på din smartphone for at tilslutte enhederne lettere og mere
sikkert, ved hjælp af dit fingeraftryk.
Dele mobildataforbindelse (SM-T860)
Del din smartphones mobildataforbindelse med din tablet, ved hjælp af mobilt hotspot, når
internetforbindelsen ikke er tilgængelig på din tablet.
1
2
Start Samsung Flow-appen på din tablet.
Tryk på
.
Du har adgang til internettet på din tablet ved at bruge din smartphones
mobildataforbindelse.
• Din smartphone skal understøtte funktionen mobilt hotspot.
• Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer på din smartphone for brug af denne funktion.
134
Apps og funktioner
Kontrollere meddelelser på din tablet
Når du modtager nye meddelelser på din smartphone, kan du tjekke meddelelserne i pop-upvinduet på din tablet.
Deling af indhold
Du kan nu dele indholdet fra din smartphone med din tablet.
Mine filer
Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på
skylagerenheder.
Start appen Mine filer.
Se filer, der er lagret i hvert lager.
Hvis du vil tjekke for unødvendige data og frigøre enhedens lager, skal du trykke på →
Lageranalyse.
For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på
.
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed
eller indstil en specifik varighed.
Alarm
Start appen Ur, og tryk på Alarm.
Indstille alarmer
Tryk på på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på Gem.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
135
Apps og funktioner
Stoppe alarmer
Tryk på Afvis for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på Slumre for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Verdensur
Start appen Ur, og tryk på Verdensur.
Oprette ure
Tryk på
, indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på Tilføj.
Tryk på → Tidszoneomregner for at ændre tidszone.
Slette ure
Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Stopur
1
2
3
Start appen Ur, og tryk på Stopur.
Tryk på Start for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på Omgang for at registrere omgangstider under en begivenhed.
Tryk på Stop for at stoppe tidtagningen.
• Tryk på Fortsæt for at genoptage tidtagningen.
• Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på Nulstil.
136
Apps og funktioner
Timer
1
Start appen Ur, og tryk på Timer.
Hvis du vil tilføje en timer, der ofte bruges, skal du trykke på
derefter trykke på Tilføj.
2
Indstil varigheden, og tryk på Start.
3
Tryk på Afvis, når nedtællingen stopper.
, angive varighed og navn og
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
Lommeregner
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
Start appen Lommeregner.
For at rydde historikken skal du trykke på Ryd historik.
Tryk på
for at bruge værktøjet til konvertering af enheder. Du kan konvertere forskellige
værdier, såsom område, længde eller temperatur, til andre måleenheder.
137
Apps og funktioner
Game Launcher
Introduktion
Game Launcher samler dine spil, som du har downloadet fra Play Butik og Galaxy Store på
ét sted, så du har let adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det
nemmere at spille spil.
Få adgang til yderligere valg.
Se dine spiloplysninger.
Downloadede apps
Se flere spil, og installer dem.
Åbn spil med eller uden lyd.
Skift ydelsestilstand.
Bruge Game Launcher
1
Start appen Game Launcher.
Hvis Game Launcher ikke vises, skal du starte appen Indstillinger og trykke på
Avancerede funktioner. Tryk derefter på kontakten Game Launcher for at aktivere det.
2
Tryk på et spil på spillisten.
Stryg til venstre på skærmen for at finde flere spil.
Spil, der downloades fra Play Butik og Galaxy Store, bliver automatisk vist på skærmen
Game Launcher. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på → Tilføj apps.
138
Apps og funktioner
Fjerne et spil fra Game Launcher
Tryk og hold på et spil, og tryk derefter på Fjern fra Game Launcher.
Skifte ydelsestilstand
Du kan skifte ydelsestilstand for spillet.
Start appen Game Launcher, tryk på
tilstand.
, og træk derefter linjen for at vælge den ønskede
• Fokus på strømbespar.: Dette sparer på batteriforbruget, mens du spiller spil.
• Balanceret: Dette balancerer ydelsen og batteriforbruget.
• Fokus på ydeevne: Dette fokuserer på at give dig den bedst mulige ydelse, mens du spiller
spil.
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert enkelt spil, markér Individuelle spilindstillinger.
Batteriforbruget kan variere, alt afhængigt af spillet.
Game Booster
Introduktion
Game Booster hjælper dig med at spille spil i et bedre miljø, og du kan bruge de mange nyttige
indstillinger i Game Booster-panelet.
Bruge Game Booster
Tryk på
på navigationslinjen for at åbne Game Booster-panelet. Hvis navigationslinjen er
skjult, skal du trække opad fra bunden af skærmen for at få den vist.
Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af spillet.
139
Apps og funktioner
•
: Konfigurere indstillinger for Game Booster.
• Overvågning af temperatur/Overvågning af hukommelse: Indstil enheden til at justere
indstillinger automatisk for at forhindre enheden i at overophede samt til at stoppe apps, der
kører i baggrunden, for at styre hukommelsen.
• Bloker under spil: Lås visse funktioner under spil.
• Avancerede spilfunktioner: Angiv flere funktioner.
• Navigationsknaplås: Skjul knapperne på navigationslinjen. Tryk på
for at få vist knapperne.
på navigationslinjen
• Skærmberøringslås: Lås touchskærmen, mens du spiller spillet. Træk låseikonet i en hvilken
som helst retning for at låse touchskærmen op.
• Skærmbillede: Tag skærmbilleder.
Angive, hvordan indgående opkald og meddelelser skal vises
under spil
Nu kan du nyde dine spil uden at blive forstyrret, selv når du modtager et opkald eller en
meddelelse.
→ Bloker under spil → Opkald og meddelelser, og vælg en indstilling for at
Tryk på
aktivere det.
• Minimerede opkaldermeddelelser: Der vises en lille meddelelse øverst på skærmen, når du
modtager et opkald under spil.
• Vis ikke meddelelser: Vis kun meddelelser fra visse apps eller meddelelser om nødsituation
under spil.
Opstart af apps i pop op-vinduer, mens du spiller spil
Du kan starte apps i pop op-vinduer, mens du spiller et spil.
Tryk på
, og vælg en app på listen med apps.
Tryk på for at redigere listen over apps.
140
Apps og funktioner
Børnenes side
Introduktion
Du kan begrænse børns adgang til visse apps, indstille deres brugstider og konfigurere
indstillingerne, så det giver et sjovt og sikkert miljø til børn, når de bruger enheden.
Bruge Børnenes side
Åbn informationspanelet, stryg nedad, og tryk på
(Børnenes side) for at aktivere det.
Skærmen Børnenes side vises. Når du starter Børnenes side første gang eller genstarter den efter
nulstilling af data, skal du følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
Vælg den app, du vil bruge på skærmen Børnenes side.
Få adgang til
yderligere valg.
Tilgængelige apps
Børnetelefon
Børne kunststudie
Børnekamera
Børnebrowser
Børnegalleri
Din forudindstillede låsemetode til skærmen eller din oprettede PIN-kode vil blive brugt,
når funktionen Forældrekontrol aktiveres, eller når Børnenes side lukkes.
141
Apps og funktioner
Brug af forældrekontrolfunktionerne
Du kan konfigurere indstillingerne til Børnenes side og se brugshistorikken.
Tryk på → Forældrekontrol på Børnenes side, og indtast din kode for at låse op.
• Barnets navn: Administrer dit barns profil.
• Indstil daglig spilletid: Begræns brugstiden for Børnenes side.
• Daglig brug: Se den daglige brugstid for Børnenes side.
• Aktivitet: Se aktivitetshistorikken for Børnenes side.
• Hyppigt kontaktede: Se de ofte brugte kontakter på Børnenes side.
• Mit barns kreationer: Se det arbejde, der er skabt fra apps i Børnenes side.
• Tilladt indhold: Tjek de apps eller det indhold, der er understøttet af Børnenes side og tilføj
dem.
• Vis Indholdsside: Indstil enheden til at vise Samsung-partnerens indholdssider på skærmen
Børnenes side.
Lukke Børnenes side
Når du vil lukke Børnenes side, skal du trykke på tilbageknappen eller på → Luk Børnenes side
og derefter indtaste din kode for at låse op.
SmartThings
Introduktion
Kontrollér og administrer smart-enheder og tingenes internet (Internet of Things) med din tablet.
• Oprette forbindelse til enheder i nærheden: Opret hurtigt og nemt forbindelse til enheder
i nærheden, såsom Bluetooth-headsets eller kropsbårne enheder.
• Registrere og styre husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter: Registrer smartkøleskabe, -vaskemaskiner, -klimaanlæg, -luftrensere, tv’er og IoT (Internet of Things)produkter på din tablet og se deres status, eller styr dem fra skærmen på din tablet.
142
Apps og funktioner
• Modtage meddelelser: Modtag meddelelser fra tilsluttede enheder på din tablet. Du kan
for eksempel modtage en meddelelse på din tablet, når vasketøjet er færdigt.
• Din tablet og dine andre enheder skal have forbindelse til Wi-Fi eller et mobilt netværk
for at benytte SmartThings. Hvis du vil bruge SmartThings fuldt ud, skal du logge på
din Samsung account.
• De enheder, du kan oprette forbindelse til, kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder. De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt
af den tilsluttede enhed.
• Fejl i de tilsluttede enheder er ikke omfattet af Samsungs garanti. Hvis der opstår fejl i
tilsluttede enheder, skal producenten af enheden kontaktes.
Oprette forbindelse til enheder i nærheden
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets.
Forbindelsesmetoderne kan variere, alt efter typen af forbundne enheder eller det delte
indhold.
1
2
3
4
Start appen SmartThings.
Tryk på Tilføj enhed, eller tryk på
→ Tilføj enhed.
Tryk på Søg.
Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge instruktionerne
på skærmen.
Bruge husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter
Se status for dine smart-apparater, tv’er og IoT-produkter fra skærmen på din tablet. Du kan
gruppere enheder efter placering og tilføje regler, så du nemt og bekvemt kan styre enhederne.
Tilslutte enheder
1
2
Start appen SmartThings.
Tryk på Tilføj enhed, eller tryk på
→ Tilføj enhed.
143
Apps og funktioner
3
Vælg en enhedstype.
4
Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde enheder.
Eller tryk på Søg eller Søg for at søge efter enheder.
Se og styre tilsluttede enheder
Du kan se og styre enhederne. Du kan for eksempel kontrollere indholdet i dit køleskab eller
justere lydstyrken på fjernsynet.
1
2
Start appen SmartThings.
Listen over tilsluttede enheder vises.
Se status for enheder på listen.
Vælg en enhed for at styre den. Når enhedscontrolleren, der fulgte med den valgte enhed, er
downloadet, kan du styre enheden.
Tilføjelse af enheder og scener efter placeringer
Tilføj enheder efter placering, se listen over enheder på samme placering og styr dem. Du kan
også føje en scene til en placering for at styre flere enheder på én gang.
Tilføjelse af placeringer
1
2
Start appen SmartThings, og tryk på
→
→ Tilføj ny placering.
Indtast navnet på placeringen.
• Hvis du vil angive en placering, skal du trykke på Geoplacering for at vælge en placering
på kortet og dernæst trykke på Udført.
• Hvis du vil føje rum til placeringen, skal du trykke på Rum, markere de rum, du vil tilføje,
og derefter trykke på Udført.
3
Tryk på Udført.
Din placering bliver tilføjet.
Hvis du vil føje enheder til placeringen, skal du trykke på Tilføj enhed eller trykke på
Tilføj enhed og følge instruktionerne på skærmen for at registrere enheder.
144
→
Apps og funktioner
Tilføje scener
Tilføj en scene og registrer enhederne til den, for at styre flere enheder på én gang.
1
2
3
4
5
6
Start appen SmartThings.
Tryk på
→
Tryk på
→ Scener → Tilføj scene.
, og vælg en placering.
Indtast navnet på scenen.
Tryk
under Handlinger for at tilføje handlinger, der skal udføres og tryk på Gem.
Tryk på Gem.
Tilføjelse af automatiseringer
Du kan også indstille en automatisering til at udføre handlinger automatisk, afhængigt af det
forudindstillede tidspunkt eller status for enhederne og meget mere.
Du kan f.eks. tilføje en automatisering for automatisk at tænde for radioen hver dag kl. 7:00.
1
2
3
4
5
6
Start appen SmartThings.
Tryk på
→
Tryk på
→ Automatiseringer → Tilføj automatisering → Tilpasset automatisering.
, og vælg en placering.
under Hvis, angiv aktiveringsbetingelserne for automatiseringen, og tryk herefter
Tryk på
på Næste.
Tryk på
under Så, angiv handlinger, og tryk derefter på Udført.
Angiv navn på automatisering, og tryk på OK.
Modtage meddelelser
Du kan modtage meddelelser fra tilsluttede enheder på din tablet. Du kan for eksempel modtage
en meddelelse på din tablet, når vasketøjet er færdigt.
Hvis du vil angive, at enheder skal modtage meddelelser, skal du starte appen SmartThings,
→ → Meddelelser og derefter trykke på kontakterne ud for de ønskede
trykke på
enheder.
145
Apps og funktioner
Deling af indhold
Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på
deling af billeder.
Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk (SM-T865).
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
, og vælg en delingsmetode, f.eks. e-mail.
Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på
panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte
med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal
du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på
kontakten Direkte deling for at aktivere det.
Bruge yderligere funktioner
• Del store filer: Del store filer. Upload filer til Samsungs lagerserver, og del dem med andre
via et weblink. Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion.
• Smart View: Du kan også se din enheds viste indhold på en stor skærm ved at slutte
enheden til et skærmspejlings-tv eller en monitor.
Når billedet er sendt til modtagernes enheder, vises en meddelelse på deres enheder. Tryk på
meddelelsen for at se eller downloade billedet.
146
Apps og funktioner
Dagens billedramme
Introduktion
Med Daily Board kan du bruge din tablet som en billedramme eller opslagstavle, når den oplader
via et USB-kabel eller en opladerdock. Du kan se en diasshow med dine yndlingsbilleder og se
oplysninger, såsom tid, vejr eller din kalender. Du kan også oprette en påmindelse og styre musik
når den bruges.
Du skal bruge en pogo-opladerdock, hvis du vil bruge denne funktion ved at tilslutte din
tablet til en opladerdock.
Starte Daily Board
1
Oplad enheden med et USB-kabel eller en opladerdock.
Du kan forbinde enheden til en opladerdock med at skubbe enheden ind i
opladerdocken for at bringe enhedens forbindelsespunkt og opladerdockens
opladerterminaler i kontakt med hinanden.
2
Åbn informationspanelet, og tryk på Tryk her for at starte Dagens billedramme.
Hovedskærmen i Daily Board vises, og her kan du se uret, vejret eller kalenderen.
147
Apps og funktioner
Indstilling af visningstilstanden på hovedskærmen i Daily Board
Skift visningstilstanden for oplysningerne, såsom uret, vejret eller kalenderen, som vises på
hovedskærmen i Daily Board.
1
2
Start appen Indstillinger, og tryk på Avancerede funktioner → Dagens billedramme.
Tryk på Tid, vejr og kalender → Alt på én side, og vælg en visningstilstand.
• Vis i rækkefølge: Indstil hovedskærmen i Daily Board til at vise oplysninger sekventielt
ved at skifte skærmbillede.
• Alt på én side: Indstil hovedskærmen i Daily Board til at vise alle oplysninger på én side.
Bruge Daily Board
Afspilning af diasshow
Du kan bruge din enhed som en billedramme. Afspil diasshows med dine yndlingsbilleder på
Daily Board.
Gå ind på hovedskærmen i Daily Board, og stryg til højre for at afspille et diasshow.
Du kan føje dine yndlingsbilleder til et diasshow ved at starte appen Indstillinger, trykke
på Avancerede funktioner → Dagens billedramme → Diasshow → Vælg album og
derefter vælge et album.
Oprette en note på Daily Board
Du kan bruge din enhed som opslagstavle og oprette en note på Daily Board.
1
2
3
Stryg mod venstre på hovedskærmen i Daily Board, og tryk på
Vælg en pen, og skriv eller tegn på skærmen.
Tryk på Udført.
Din note bliver sat fast på Daily Board.
148
.
Apps og funktioner
Styre musikken
Du kan nemt styre musikafspilning på Daily Board.
Tryk på
, og tryk på ikonerne for at styre afspilning.
Konfigurere indstillingerne for Daily Board
Konfigurer de forskellige indstillinger for Daily Board, og gør det mere personligt.
• Diasshow: Vælg billederne, du vil føje til diasshowet, og skift indstillingerne for diasshowet,
såsom billedrækkefølge, overgangshastighed og stilart. Du kan også indstille oplysningerne
for uret eller vejret, som vises i diasshowet.
• Tid, vejr og kalender: Skift indstillingen for hovedskærmen i Daily Board. Du kan skifte
visningstilstanden for oplysningerne, såsom uret, vejret eller kalenderen, som vises på
hovedskærmen i Daily Board, samt urets layout. Du kan også bruge nattetemaet eller få vist
dagens skema på hovedskærmen i Daily Board.
• Notat: Slå påmindelsesfunktionen i Daily Board til eller fra.
• Musik: Slå musikcontrollerfunktionen i Daily Board til eller fra.
• Autostart: Indstil enheden til at starte Daily Board automatisk, når du slutter den til en
opladerdock.
• Deaktiver som planlagt: Indstil skemaet til at lukke Daily Board. Når du aktiverer denne
funktion, skal du trykke på Angiv tid for at indstille tidspunktet, hvor Daily Board skal lukkes.
Lukke Daily Board
Tryk på startknappen eller tilbageknappen for at lukke Daily Board.
149
Apps og funktioner
Samsung DeX
Introduktion
Samsung DeX er en service, der tillader dig at bruge din tablet ligesom en computer fra tabletskærm eller en ekstern skærm, som f.eks. et tv eller en monitor. Når du bruger Samsung DeX på
en ekstern skærm, kan du samtidigt bruge din tablet.
Du kan forbinde din tablet til tastaturcoveret eller en ekstern skærm ved hjælp af en HDMIadapter (USB Type-C til HDMI).
På tabletskærm
På ekstern skærm
• Alt tilbehør sælges separat.
• Brug kun godkendt tilbehør, der understøtter Samsung DeX, og som udbydes af
Samsung. Ydelsesproblemer og fejlfunktioner der forårsages af tilbehør, som ikke er
godkendt, er ikke dækket af garantien.
150
Apps og funktioner
Tilslutte enheder og starte Samsung DeX
Tilslutte til tastaturcoveret
Brug din tablet som en computer, ved at tilslutte tastaturcover.
Tryk forsigtigt på enheden, indtil enhedens tastatur dockport forbindes til forbindelsespunktet
på tastaturcover.
Skærmen Samsung DeX åbner.
• Åbn appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Samsung DeX for
at indstille enheden til at skifte automatisk til Samsung DeX, når tastaturcoveret
tilsluttes, og tryk derefter på knappen Autostart når bogomslagstastaturet er
tilsluttet for at aktivere det.
• Når du bruger tastaturcoveret, kan du nemt starte Samsung DeX med en simpel
tastekombination (Fn + DeX).
• Du kan også starte Samsung DeX fra lynindstillinger uden tastaturcover. Stryg nedad
på informationspanelet og tryk på Samsung DeX.
• For at bruge enheden opretstående, fastgør bagsiden af tastaturcover til bagsiden på
enheden.
151
Apps og funktioner
Slutte til en ekstern skærm
Du kan forbinde din tablet til en ekstern skærm ved hjælp af en HDMI-adapter.
1
2
3
Slut en HDMI-adapter til din tablet.
Slut et HDMI-kabel til HDMI-adapteren og til et tv’s eller en monitors HDMI-port.
Tryk på Fortsæt → Start på din tablets skærm.
Uden at ændre din tablets skærm, vil Samsung DeX-skærmen komme til syne på det
tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor.
HDMI-kabel
HDMI-adapter (USB
Type-C til HDMI)
For at skifte til Samsung DeX direkte, når HDMI-adapteren tilsluttes, start appen
Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Samsung DeX, og tryk derefter på
kontakten Autostart når HDMI er tilsluttet for at aktivere den.
152
Apps og funktioner
Styre Samsung DeX-skærmen
Styre med tastaturcovers touchpad og tastatur
Når du bruger Samsung DeX med tastaturcover, kan du bruge tastaturcoverets touchpad og
tastatur for at kontrollere Samsung DeX-skærmen.
Styring via et eksternt tastatur og en mus
Du kan også bruge et trådløst tastatur/mus eller et Bluetooth-tastatur/mus. Du kan også bruge et
USB-tastatur eller mus ved at slutte dem direkte til multifunktionsstikket. Se brugervejledningen
for den relevante enhed for at få flere oplysninger.
• Du kan indstille musemarkøren til at flytte sig fra den eksterne skærm til skærmen på
din tablet. Start appen Indstillinger, vælg Samsung DeX → Mus/pegefelt og vælg
derefter kontakten Flyt markøren til tabletskærm for at aktivere det.
• Du kan også bruge det eksterne tastatur på tablettens skærm.
153
Apps og funktioner
Brug af din tablet som touchpad
Du kan bruge din tablet som en touchpad og betjene den med dine fingre eller med S Pen.
På din tablet trækker du nedad fra øverste del af skærmen for at åbne informationspanelet, og
trykker derefter på Brug din tablet som touchpad.
• Du kan kun bruge en touchpad, når du bruger Samsung DeX på en ekstern skærm.
• Hvis din tablets skærm slukker, tryk da på sidetasten eller dobbelttryk hvor som helst
på skærmen for at tænde skærmen.
Touchpadens retning
Når du bruger din tablet som en touchpad, kan du enten bruge den i vandret eller lodret retning.
For at dreje touchpaden, drej da din tablet eller dobbelttryk på
.
Brug af din tablet, mens du bruger touchpaden
Du kan også bruge apps på din tablet, selv når den bliver brugt som touchpad.
Træk opad fra bunden af skærmen på din tablet for at få vist navigationslinjen. Tryk derefter på
startknappen for at komme til startskærmen og vælge apps, du ønsker at bruge.
154
Apps og funktioner
Skrive eller tegne på touchpaden med din S Pen
Du kan skrive eller tegne på touchpaden med din S Pen.
Drej touchpaden til lodret position, og fjern din S Pen fra enheden. Din S Pens tegneområde vises
på touchpaden.
Bruge skærmtastaturet
Når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter eller udføre andre opgaver, vil et
skærmtastatur automatisk blive vist på din tablets skærm uden tilslutning til et eksternt tastatur.
Hvis tastaturet ikke vises, vælg da
på værktøjslinjen for hurtig adgang.
Brug af Samsung DeX
Brug tablettens funktioner i et grænseflademiljø, der ligner en computers. Du kan multitaske ved
at køre flere apps samtidigt. Du kan også se din tablets meddelelser og status.
Favoritapps
Samsung DeX
startskærm
Proceslinje
Appknappen
Værktøjslinje for
hurtig adgang
Samsung
DeX-panel
Statuslinje
• Når du starter eller afslutter Samsung DeX, kan kørende apps lukke.
• Visse apps eller funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når du bruger Samsung DeX.
• For at justere skærmindstillingerne skal du bruge det tilsluttede tv’s eller den
tilsluttede monitors visningsindstillinger.
• Lyden afspilles gennem din tablets højttaler. Hvis du vil ændre standardudgangen for
lyd, skal du starte appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Samsung
DeX, og vælg derefter kontakten Indstil standardlydoutput for at aktivere det.
155
Apps og funktioner
• Favoritapps: Føj ofte anvendte apps til startskærmen for at kunne starte dem hurtigt.
• Samsung DeX panel: Du kan bruge forskellige nyttige funktioner, såsom låsning af Samsung
DeX-skærmen eller visning af, hvordan du bruger Samsung DeX.
• Appknap: Se og kør apps på din tablet.
• Proceslinje: Se hvilke apps, der kører på telefonen lige nu.
• Statuslinje: Se din tablets meddelelser og status. Statusikoner kan vise sig forskelligt,
afhængigt af din tablets status. Når du vælger , vises hurtigindstillingsknapperne. Du kan
aktivere eller deaktivere visse tabletfunktioner ved hjælp af hurtigindstillingsknapperne.
• Værktøjslinjen Hurtig adgang: Brug hurtigværktøjer, såsom skærmtastatur, kontrol af
lydstyrke eller søgning.
Brug af ekstern skærm og tablet samtidigt
Når du bruger Samsung DeX, kan du bruge forskellige apps på den eksterne skærm og din tablet
samtidigt. Mens du ser en video på det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor, kan du fx
oprette en note på din tablet.
Start en app på det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor for at bruge Samsung DeXskærmen. Start derefter en anden app på din tablet.
Få glæde af spil på en stor skærm
Spil din tablets spil på en stor skærm. Start appen Game Launcher på det tilsluttede tv eller den
tilsluttede monitor.
Slukke Samsung DeX
Brug følgende metoder til at afslutte Samsung DeX.
• Tryk på tastekombinationen (Fn + DeX), når du bruger Samsung DeX med tastaturcoveret.
• På statuspanelet, tryk på
• Tryk på
→
.
i det nederste, venstre hjørne, og tryk på Afslut DeX.
• Kobl din tablet fra HDMI-adapteren.
156
Apps og funktioner
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt, afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Maps
Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige
steder omkring dig.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i
skylageret og opnå adgang til dem senere.
Play Film
Køb eller lej film fra Play Butik.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
157
Apps og funktioner
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Duo
Foretag et simpelt videoopkald.
158
Indstillinger
Introduktion
Tilpas enhedsindstillinger. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige indstillinger.
Start appen Indstillinger.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.
Forbindelse
Valg
Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi-funktionen og Bluetooth.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til
andre netværksenheder. Se Wi-Fi for yderligere oplysninger.
• Bluetooth: Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetoothkompatible enheder. Se Bluetooth for yderligere oplysninger.
• Tabletsynlighed: Tillad, at andre enheder finder din enhed for at dele indhold med dig.
Når funktionen er aktiveret, vil din enhed være synlig, når andre enheder søger efter
tilgængelige enheder.
• Flytilstand: Indstil enheden til at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan
kun bruge ikke-netværk-tjenester.
Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt
det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
• Mobile netværk: Konfigurer indstillinger for mobilt netværk (SM-T865).
159
Indstillinger
• Databrug
► SM-T865: Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen. Indstil
enheden til automatisk at deaktivere den mobile dataforbindelse, når mængden af brugte
mobile data når den angivne grænse.
Du kan også aktivere datalagringsfunktionen for at forhindre, at der kører apps i
baggrunden, som sender eller modtager data. Se Datasparer (SM-T865) for yderligere
oplysninger.
► SM-T860: Hold styr på dit forbrug af data.
• Mobilt hotspot og internetdel.: Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens
mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning.
Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Mobilt hotspot og internetdel.
(SM-T865) for yderligere oplysninger (SM-T865).
• Flere forbindelsesindstillinger: Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Se Flere
forbindelsesindstillinger for yderligere oplysninger.
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi, og trykke på kontakten for at
aktivere det.
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Indtast adgangskoden, og
tryk på Tilslut.
• Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen
oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve
en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til
netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på Glem.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.
160
Indstillinger
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for adgangspunkt.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi, og trykke på kontakten for at
aktivere det.
Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3
Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1
2
3
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Wi-Fi Direct, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
Afslutte enhedsforbindelse
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi.
Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
161
Indstillinger
Bluetooth
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål. Samsung kan ikke
holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Bluetooth, og trykke på kontakten
for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2
Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, skal du indstille enheden til at åbne
Bluetooth-pardannelsestilstand. Se brugervejledningen til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
162
Indstillinger
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller
mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1
2
3
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Bluetooth, og vælg en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Dobbelt lyd
Du kan slutte op til to Bluetooth-lydenheder til din tablet. Tilslut to Bluetooth-headsets eller
-højttalere for at bruge dem samtidigt.
For at kunne benytte denne funktion skal de Bluetooth-lydenheder, du ønsker at tilslutte,
understøtte funktionen Lyd.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelser → Bluetooth, og trykke på kontakten
for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2
3
4
5
Tryk på → Avanceret, tryk på kontakten Dobbelt lyd for at aktivere den og tryk derefter på
tilbageknappen.
Vælg en enhed til parring.
Hvis den enhed, du ønsker at danne par med, ikke er på listen, skal du slå dens
synlighedsindstilling til eller åbne Bluetooth-pardannelsestilstand på enheden. Se
brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger.
Tryk på
ud for den tilsluttede enhed, og tryk på kontakten Lyd for at aktivere det.
Vælg en anden enhed på listen, og aktiver dens Lyd-funktion.
163
Indstillinger
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
Tryk på
ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
Tryk på Ophæv parring.
Datasparer (SM-T865)
Nedsæt dit dataforbrug ved at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller
modtager data.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Databrug → Datasparer, og derefter
trykke på kontakten for at aktivere det.
Når databesparelsesfunktionen aktiveres, vises ikonet
på statusbjælken.
Databesparelsesfunktion
aktiveret
Hvis du vil vælge apps for at bruge data uden begrænsninger, skal du trykke på Tillad
app med Datasparer akti. og vælge apps.
Apps kun til mobile data (SM-T865)
Vælg apps, der altid skal bruge mobile data, selv når din enhed er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
Du kan f.eks. indstille enheden til kun at bruge mobile data til apps, du ønsker at bevare sikkert,
eller at streame apps, der kan frakobles. Selv hvis du ikke deaktiverer Wi-Fi-funktionen, vil
appsene starte ved brug af mobile data.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Databrug → Apps kun til mobile data,
trykke på kontakten for at aktivere det, og dernæst trykke på kontakterne ud for de ønskede
apps.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
164
Indstillinger
Mobilt hotspot og internetdel. (SM-T865)
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel. →
Mobilt hotspot.
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på → Konfigurer
Mobilt hotspot og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på
Gem.
165
Indstillinger
3
På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
Du kan oprette forbindelse uden at angive adgangskoden ved at trykke på
koden med den anden enhed.
og scanne QR-
• Hvis det mobile hotspot ikke bliver fundet på din enhed, tryk da → Konfigurer
Mobilt hotspot, marker Vis avancerede indstillinger og fravælg derefter Skjul min
enhed og Brug 5 GHz-bånd, når det er tilgængeligt.
• Hvis den anden enhed ikke kan forbindes til det mobile hotspot på din enhed, tryk på
→ Tilladte enheder, og tryk på kontakten Kun tilladte enheder for at deaktivere
det.
4
Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
Auto-hotspot
Du kan dele din enheds mobile dataforbindelse med andre enheder, der er logget på din
Samsung account, uden at angive en adgangskode.
Tryk på Auto-hotspot og tryk på kontakten for at aktivere det.
Flere forbindelsesindstillinger
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger.
• Søg efter enheder: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan
oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden.
Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Se
Udskrivning for yderligere oplysninger.
• VPN: Konfigurer virtuelle netværk (VPN’er) på enheden, så du kan oprette forbindelse til det
private netværk på en skole eller i en virksomhed.
• Privat DNS: Indstil enheden til at bruge den sikkerhedsforbedrede private DNS.
• Ethernet: Når du tilslutter en Ethernet-adapter, kan du anvende kabelbaserede netværk og
konfigurere netværksindstillinger.
166
Indstillinger
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1
2
3
4
5
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Udskrivning → Download plugin.
Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
Vælg et printer-plug-in, og installer det.
Vælg det installerede printer-plug-in.
Enheden vil automatisk søge efter printere, der er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som
din enhed.
Vælg en printer, der skal tilføjes.
Du kan tilføje printere manuelt ved at trykke på → Tilføj printer.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne valglisten, trykke på
→ Alle printere, og derefter vælge en printer.
Udskriv →
Udskrivningsmetoderne kan variere, afhængigt af indholdstypen.
167
Indstillinger
Lyde og vibration
Valg
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald (SM-T865).
• Ringetone: Skift ringetonen for opkald (SM-T865).
• Vibrationsmønster: Vælg et vibrationsmønster (SM-T865).
• Meddelelseslyde: Skift meddelelseslyden.
• Lydstyrke: Juster enhedens lydstyrkeniveau.
• Brug lydstyrketaster til medier: Indstil enheden til at justere mediets lydstyrkeniveau, når
du trykker på lydstyrketasten.
• Systemlyde: Indstil enheden til at afgive en lyd ved handlinger, såsom når du bruger
touchskærmen.
• Avancerede lydindstillinger: Optimer indstillinger for, hvornår medierne afspilles. Se Dolby
Atmos (surround sound) eller Separat applyd for at få flere oplysninger.
Dolby Atmos (surround sound)
Vælg en surround sound-tilstand optimeret til forskellige typer af lyd, f.eks. film, musik og
stemme. Med Dolby Atmos kan du opleve bevægelige audiolyde, som flyder hele vejen rundt
om dig.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration → Avancerede lydindstillinger →
Lydkvalitet og effekter → Dolby Atmos, trykke på kontakten for at aktivere den, og derefter
vælge en tilstand.
168
Indstillinger
Separat applyd
Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app på den tilsluttede Bluetooth-højttaler
eller det tilsluttede Bluetooth-headset separat fra lyden fra andre apps.
Du kan f.eks. lytte til navigationsappen via enhedens højttaler, mens du lytter til afspilning fra
musikappen via bilens Bluetooth-højttaler.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration → Avancerede lydindstillinger
→ Separat applyd, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.
Vælg en app for at afspille medielyd separat, og tryk på tilbageknappen.
Vælg en enhed for at afspille den valgte apps medielyd.
Meddelelser
Skift meddelelsesindstillingerne.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Meddelelser.
• Appikonbadges: Skift indstillinger for appikonbadges.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for indgående opkald, meddelelseslyde og mediefiler,
undtagen ved tilladte undtagelser.
• Statuslinje: Indstil enheden til kun at vise de tre seneste meddelelser, og om det resterende
batteriniveau skal vises på statuslinjen.
• Sendt for nylig: Se de apps, som modtog seneste meddelelser, og skift
meddelelsesindstillingerne. Hvis du vil tilpasse meddelelsesindstillingerne for flere apps, skal
→ Alt, og vælge en app fra applisten.
du trykke på Se alle →
169
Indstillinger
Skærm
Valg
Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Tilpasset lysstyrke: Indstil enheden til at holde styr på dine lysstyrkeindstillinger, og anvend
dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blåt lys-filter: Aktiver blåt lys-filteret og skift filterindstillingerne. Se Blåt lys-filter for
yderligere oplysninger.
• Aftentilstand: Reducer anstrengelsen af øjnene ved at anvende et mørkt tema, når du
bruger enheden om natten eller på et mørkt sted. Se Aftentilstand for yderligere oplysninger.
• Skærmtilstand: Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast. Se Ændre
skærmtilstand eller justere skærmfarver for yderligere oplysninger.
• Skriftstørrelse og typografi: Skift skrifttypens størrelse og stil.
• Skærmzoom: Skift indstillingen for skærmens zoom.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Startskærm: Konfigurer indstillinger for startskærmen, f.eks. skærmgitter eller -layout.
• Navigationslinje: Skift navigationslinjens indstillinger. Se Navigationslinje
(funktionsknapper) for yderligere oplysninger.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at
oplade. Se Pauseskærm for yderligere oplysninger.
170
Indstillinger
Blåt lys-filter
Begræns risikoen for trætte øjne ved at reducere omfanget af blåt lys, der udsendes af skærmen.
Mens du ser HDR-videoer fra eksklusive HDR-videokilder, anvendes blåt lys-filteret
muligvis ikke.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Blåt lys-filter, og derefter trykke på
kontakten Aktiver nu for at aktivere det.
Træk justeringsbjælken for at justere filterets uigennemsigtighed.
Du kan indstille tidsplanen til at aktivere blåt lys-filteret for skærmen ved at trykke på
kontakten Aktiver som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende blåt lys-filteret om aftenen, og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil anvende blåt lys-filteret.
Aftentilstand
Anstreng dine øjne mindre ved at anvende et mørkt tema, når du bruger enheden om natten
eller på et mørkt sted.
• Det mørke tema kan muligvis ikke anvendes i visse apps.
• Du kan hurtigt aktivere eller deaktivere aftentilstand i informationspanelet. Åbn
informationspanelet, stryg nedad, og tryk derefter på
(Aftentilstand).
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Aftentilstand, og derefter trykke på
kontakten Aktiver nu for at aktivere det.
Du kan indstille tidsplanen til aftentilstand for skærmen ved at trykke på kontakten Aktiver
som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende aftentilstand om natten og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil slå aftentilstand til og fra.
171
Indstillinger
Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver
Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver efter præference.
Ændre skærmtilstand
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand, og den ønskede
skærmtilstand vælges.
• Levende: Dette optimerer din skærms farveinterval og skarphed. Du kan også justere
skærmens farvebalance efter farveværdi.
• Naturlig: Dette indstiller skærmen til en naturlig tone.
• Du kan kun justere skærmfarverne i tilstanden Levende.
• Tilstanden Levende er muligvis ikke kompatibel med apps fra tredjeparter.
• Du kan ikke ændre skærmtilstanden, mens du anvender blåt lys-filteret.
Optimere farvebalance for fuld skærm
Optimer skærmfarverne ved at justere farvetonerne efter dine ønsker.
På indstillingskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand → Levende, og indstille
farvejusteringslinjen under Hvidbalance.
Når du trækker linjen med farvejustering mod Kølig, øges den blå farvetone.
Når du trækker linjen mod Varm, øges den røde farvetone.
Justere skærmtone efter farveværdi
Forøg eller formindsk farvetonerne ved at justere værdierne for Rød, Grøn eller Blå individuelt.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand → Levende.
Tryk på Avancerede indstillinger.
Juster R (Rød), G (Grøn) eller B (Blå) farveblok efter dine ønsker.
Skærmen med skærmtoner justeres.
172
Indstillinger
Pauseskærm
Du kan indstille visningen af billeder som pauseskærm, når skærmen slukkes automatisk.
Pauseskærmen vises, når enheden oplader.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Pauseskærm, og derefter trykke på
kontakten for at aktivere det.
Vælg en mulighed.
Hvis du vælger Fotoramme eller Fotos, startes et diasshow med valgte billeder. Hvis du
vælger Fototabel, vises valgte billeder som små kort og overlapninger.
Tryk på
for at vælge album til visning af billeder.
Når du er færdig, skal du trykke på tilbageknappen.
Hvis du vil se den valgte mulighed, skal du trykke på Forhåndsvisning.
Hvis du trykker på skærmen, mens din pauseskærm vises, tændes skærmen.
Baggrund
Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste skærm.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Baggrund.
173
Indstillinger
Låseskærm
Valg
Rediger indstillingerne for den låste skærm.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Låseskærm.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Smart Lock: Indstil enheden til at låse op af sig selv, hvis der detekteres placeringer eller
enheder, der er tillid til. Se Smart Lock for yderligere oplysninger.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Urstil: Rediger type og farve af uret på låseskærmen.
• Ur til roaming: Du kan ændre uret til at vise tidszonerne både lokalt og hjemme på den låste
skærm under roaming (SM-T865).
• FaceWidgets: Rediger indstillinger for de elementer, der vises på den låste skærm.
• Kontaktoplysninger: Indstil enheden til at vise kontaktoplysninger, som f.eks. din
e-mailadresse, på den låste skærm.
• Meddelelser: Indstil, hvordan meddelelser skal vises på den låste skærm.
• Appgenveje: Vælg apps for at se genveje til dem på den låste skærm.
• Om Låseskærm: Se låseskærmversionen og juridiske oplysninger.
Smart Lock
Du kan indstille enheden til at låse op af sig selv og forblive oplåst, hvis der detekteres
placeringer eller enheder, der er tillid til.
Hvis du f.eks. har angivet dit hjem som en placering, der er tillid til, og du kommer hjem,
registrerer din enhed placeringen og låser automatisk op selv.
• Denne funktion er tilgængelig, når du indstiller en skærmlåsemetode.
• Hvis du ikke bruger din enhed i fire timer, eller når du tænder for enheden, skal du
låse skærmen op ved hjælp af det mønster, den PIN-kode eller adgangskode, du har
angivet.
174
Indstillinger
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Låseskærm → Smart Lock.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg en funktion, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Biometriske data og sikkerhed
Valg
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed.
• Ansigtsgenkendelse: Indstil enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt. Se
Ansigtsgenkendelse for yderligere oplysninger.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se Genkendelse af
fingeraftryk for yderligere oplysninger.
• Indstillinger for biometriske data: Skift indstillingerne for biometriske data.
• Google Play Protect: Indstil enheden til at kontrollere for skadelige apps og skadelig adfærd
samt advare om potentiel skade og fjerne dem.
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Besøg webstedet Find
min mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din tabte eller stjålne enhed.
• Sikkerhedsopdatering: Se enhedens softwareversion, og søg efter opdateringer.
• Samsung Pass: Kontroller nemt og sikkert din identitet via dine biometriske data. Se
Samsung Pass for yderligere oplysninger.
• Installer ukendte apps: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Sikker mappe: Opret en sikker mappe til at beskytte dit private indhold og apps fra andre.
Se Sikker mappe for yderligere oplysninger.
175
Indstillinger
• Krypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret,
kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du
nulstiller enheden.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
• Placering: Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Apptilladelser: Se listen over funktioner og apps, der har tilladelse til at bruge dem. Du kan
også redigere tilladelsesindstillingerne.
• Send diagnosticeringsdata: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Modtag marketingoplysninger: Indstil, om du vil modtage marketinginformation fra
Samsung, såsom særlige tilbud, medlemsfordele og nyhedsbreve (SM-T860).
Ansigtsgenkendelse
Du kan indstille enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt.
• Hvis du bruger dit ansigt som en skærmlåsemetode, kan dit ansigt ikke bruges til at
låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden,
skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den adgangskode,
som du angav, da dit ansigt blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit
mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikre, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
Forholdsregler ved ansigtsgenkendelse
Før du bruger ansigtsgenkendelse til at låse enheden op, skal du være opmærksom på følgende
forholdsregler.
• Din enhed kan låses op af en person eller af en genstand, der ligner dit billede.
• Ansigtsgenkendelse er mindre sikkert end Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
176
Indstillinger
Sådan forbedres ansigtsgenkendelsen
Tag følgende i betragtning, når du benytter ansigtsgenkendelse:
• Overvej omstændighederne, når du registrerer, f.eks. om du bærer briller, hat, maske, skæg
eller kraftig makeup
• Sørg for at befinde dig i et korrekt oplyst område, og at kameralinsen er ren, når du
registrerer
• Kontroller, at dit billede ikke er sløret, så du får bedre matchresultater
Registrere dit ansigt
For bedre registrering af dit ansigt skal du registrere dit ansigt indendørs og væk fra direkte sollys.
1
2
3
4
5
6
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
Læs vejledningen på skærmen, og tryk på Fortsæt.
Angiv en skærmlåsemetode.
Vælg, om du bruger briller, og tryk på Fortsæt.
Hold enheden med skærmen rettet ind mod dig selv, og kig ind i skærmen.
Positioner dit ansigt i cirklen på skærmen.
Kameraet scanner dit ansigt.
Hvis oplåsning af skærmen med dit ansigt ikke fungerer korrekt, skal du trykke på Fjern
ansigtsdata for at fjerne dit registrerede ansigt og registrere dit ansigt igen.
177
Indstillinger
Slette de registrerede ansigtsdata
Du kan slette ansigtsdata, som du har registreret.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Fjern ansigtsdata → Fjern.
Når det registrerede ansigt er slettet, vil alle de tilknyttede funktioner også blive deaktiveret.
Oplåse skærmen med dit ansigt
Du kan låse skærmen op med dit ansigt i stedet for at bruge et mønster, en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning med ansigt for at aktivere det.
• Hvis du vil indstille enheden til at skærmen kan låses op uden at skulle stryge på den
låste skærm efter ansigtsgenkendelse, skal du trykke på kontakten Bliv på låseskærm
for at aktivere det.
• Hvis du vil reducere muligheden af at genkende ansigter på billeder eller i videoer,
skal du trykke på kontakten Hurtigere genkendelse og deaktivere det. Dette kan
mindske hastigheden ved ansigtsgenkendelse.
• Hvis du vil øge genkendelseshyppigheden på et mørkt sted, skal du trykke på
kontakten Gør skærmen lysere for at aktivere det.
4
Kig ind i den låste skærm.
Når dit ansigt er genkendt, kan du låse skærmen op uden brug af yderligere
skærmlåsemetoder. Hvis dit ansigt ikke genkendes, skal du bruge den forudindstillede
skærmlåsemetode.
178
Indstillinger
Genkendelse af fingeraftryk
For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine
fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit
fingeraftryk til følgende funktioner:
• Skærmlås
• Sikker mappe
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk
for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren
tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate
fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
• Hvis du bruger dit fingeraftryk som en skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke
bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan
bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den
adgangskode, som du angav, da dit fingeraftryk blev registreret. Vær omhyggelig med
ikke at glemme dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis dit fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PINkoden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og
derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode
eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille
den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af
glemte oplåsningskoder.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikre, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
179
Indstillinger
• Din enhed har en indbygget sensor til genkendelse af fingeraftryk nederst midt på skærmen.
Sørg for, at skærmbeskytteren eller sensoren til genkendelse af fingeraftryk ikke er ridset
eller beskadiget af genstande som f.eks. mønter, nøgler, blyanter og halskæder.
• Sørg for, at sensoren til genkendelse af fingeraftryk nederst midt på skærmen og dine fingre
er rene og tørre.
• Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine
fingeraftryk. Tryk på skærmen, således at din fingerspids dækker så meget som muligt af
området, hvor fingeraftryk genkendes.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne
funktion i tørre omgivelser, eller sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
metalgenstand, før du benytter funktionen.
Registrering af fingeraftryk
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Læs vejledningen på skærmen, og tryk på Fortsæt.
Angiv en skærmlåsemetode.
Placer fingeren på sensoren til genkendelse af fingeraftryk nederst på skærmen. Når
enheden har registreret din finger, skal du løfte den og placere den på sensoren til
fingeraftryksgenkendelse igen.
Gentag denne handling, indtil fingeraftrykket er registreret.
5
Tryk på Udført, når du er færdig med at registrere dine fingeraftryk.
180
Indstillinger
Kontrol af registrerede fingeraftryk
Du kan kontrollere, om dit fingeraftryk er registreret ved at placere fingeren på sensoren til
genkendelse af fingeraftryk.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Tjek tilføjede fingeraftryk.
Placer fingeren på sensoren til fingeraftryksgenkendelse.
Genkendelsesresultatet vil blive vist.
Slette registrerede fingeraftryk
Du kan slette registrerede fingeraftryk.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg et fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på Fjern.
Oplåse skærmen med dine fingeraftryk
Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning med fingeraftryk for at aktivere det.
På den låste skærm skal du placere din finger på sensoren til fingeraftryksgenkendelse og
scanne dit fingeraftryk.
181
Indstillinger
Samsung Pass
Når du registrerer dine biometriske data på Samsung Pass, kan du nemt bekræfte din identitet,
når du bruger tjenester, som kræver dit login eller dine personlige oplysninger.
• Din enhed skal være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at bruge denne
funktion.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion. Se
Samsung account for yderligere oplysninger.
• Loginfunktionen til websteder er kun tilgængelig for websteder, som du åbner via
appen Internet. Visse websteder understøtter muligvis ikke denne funktion.
• Registrerede biometriske data gemmes kun på din enhed og synkroniseres ikke med
andre enheder eller servere.
Registrering af Samsung Pass
Før du benytter Samsung Pass, skal du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass. Følg
instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Du kan bruge dine registrerede biometriske data til at bekræfte din identitet i stedet for at
indtaste din adgangskode til din Samsung account, når du f.eks. køber indhold fra Galaxy Store.
Tryk på → Indstillinger → Samsung account på hovedskærmen i Samsung Pass, og tryk
derefter på kontakten Bekræft med Samsung Pass for at aktivere det.
Brug af Samsung Pass til at logge på websteder
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge ind på websteder, der understøtter automatisk
angivelse af id og adgangskode.
1
2
3
Åbn et websted, som du vil logge på.
Indtast dit id og din adgangskode, og tryk derefter på webstedets loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme login-oplysningerne, skal du
markere Log ind med Samsung Pass og trykke på Husk.
182
Indstillinger
Brug af Samsung Pass til at logge på apps
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge på apps, der understøtter automatisk angivelse af
id og adgangskode.
1
2
3
Åbn den app, som du vil logge på.
Indtast dit id og din adgangskode, og tryk derefter på appens loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du
trykke på Gem.
Administration af loginoplysninger
Se listen over websteder og apps, som du har indstillet til at bruge Samsung Pass, og administrer
dine loginoplysninger.
1
2
Tryk på Login på hovedskærmen i Samsung Pass, og vælg et websted eller en app på listen.
Tryk på Rediger og rediger dit id, din adgangskode og webstedets eller appens navn.
Du kan slette dine loginoplysninger ved at trykke på Slet.
Brug af Samsung Pass til websteder og apps
Når du bruger websteder eller apps, som understøtter Samsung Pass, kan du nemt logge på med
Samsung Pass.
Du kan se listen over websteder og apps, som understøtter Samsung Pass, ved at gå ind på
hovedskærmen i Samsung Pass og trykke på → Partnere. Hvis ingen websteder eller apps
understøtter Samsung Pass, vises Partnere ikke.
• De tilgængelige websteder og apps kan variere, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller ulejlighed, der måtte opstå, fordi du
logger på websteder eller apps via Samsung Pass.
183
Indstillinger
Angive dine personlige oplysninger automatisk
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at angive din adresse eller betalingskortoplysninger i apps,
der understøtter automatisk udfyldelse af personlige oplysninger.
1
2
Tryk på Autoudfyld formularer på hovedskærmen i Samsung Pass, og vælg Tilføj adresse
eller Tilføj kort.
Angiv yderligere oplysninger, og tryk på Gem.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du angiver
personlige oplysninger automatisk på understøttede apps.
Sletning af dine Samsung Pass-data
Du kan slette dine biometriske data, dine loginoplysninger og dine appdata, der er registreret for
Samsung Pass.
• Din accept af vilkår og betingelser og din Samsung account forbliver aktive.
• Samsung Pass-dataene på andre enheder, som er logget på din Samsung account,
slettes ikke.
1
2
Tryk på → Indstillinger → Slet data på hovedskærmen i Samsung Pass.
Indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk på OK.
Dine Samsung Pass-data bliver slettet.
184
Indstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom billeder
og kontakter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.
Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres
til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis
du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den
sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i
Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et
andet sikkert sted.
Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge Sikker mappe.
Konfigurere Sikker mappe
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Biometriske data og sikkerhed → Sikker mappe.
Accepter vilkårene og betingelserne for Sikker mappe.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
185
Indstillinger
4
Vælg en låsemetode til Sikker mappe, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
Skærmen Sikker mappe vises, og appikonet Sikker mappe (
) føjes til skærmen apps.
Du kan ændre navnet eller ikonfarven på Sikker mappe ved at trykke på → Tilpas.
• Når du starter appen Sikker mappe, skal du låse appen op via din forhåndsindstillede
låsemetode.
• Hvis du glemmer oplåsningskoden for Sikker mappe, kan du nulstille den via
din Samsung account. Tryk på knappen nederst på den låste skærm, og indtast
adgangskoden til din Samsung account.
Indstilling af automatisk aflåsning af Sikker mappe
Indstil enheden til automatisk at låse Sikker mappe, når den ikke bruges.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Vælg en låseindstilling.
Tryk på → Lås for at låse Sikker mappe manuelt.
Flytte indhold til Sikker mappe
Flyt indhold, såsom fotos og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på,
hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj filer.
Tryk på Billeder, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på Udført.
Tryk på Flyt.
De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på
Kopier for at kopiere elementer.
Metoden til flytning af indhold kan variere, afhængigt af indholdstypen.
186
Indstillinger
Flytte indhold fra Sikker mappe
Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende
handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske
lagerplads.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Galleri.
Vælg et billede, og tryk derefter på → Flyt ud af Sikker mappe.
De valgte elementer flyttes til Galleri i den automatiske lagerplads.
Tilføje apps
Tilføj en app for at bruge Sikker mappe.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj apps.
Marker én eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på Tilføj.
Hvis du vil installere apps fra Play Butik eller Galaxy Store, skal du trykke på Download fra
Play Butik eller Download fra Galaxy Store.
Fjerne apps fra Sikker mappe
Tryk og hold på en app, der skal slettes, og tryk på Afinstaller.
Tilføje konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med
appsene i Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Konti → Tilføj konto.
Vælg en kontotjeneste.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
187
Indstillinger
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule genvejstasten til Sikker mappe på skærmen apps.
Start appen Sikker mappe, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Vis Sikker
mappe for at deaktivere det.
Alternativt kan du åbne informationspanelet, stryge nedad, og trykke på
at aktivere det.
(Sikker mappe) for
Sikkerhedskopiering og gendannelse af Sikker mappe
Sikkerhedskopier indhold og apps i Sikker mappe i Samsung Cloud ved hjælp af din Samsung
account, og gendan dem senere.
Sikkerhedskopiere data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Tilføj konto, og følg instruktionerne på skærmen for at logge på din Samsung
account.
Tryk på Sikkerhedskop. Sikker mappe data.
Markér de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på Sikkerhedskopier.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud.
Gendanne data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Gendan.
Tryk på
for at vælge en enhed at gendanne data til.
Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på Gendan.
De sikkerhedskopierede data vil blive gendannet på din enhed.
188
Indstillinger
Afinstallere Sikker mappe
Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Flere indstillinger → Afinstaller.
Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du markere
Flyt mediefiler ud af Sikker mappe og trykke på Afinstaller. For at få adgang til data, der er
sikkerhedskopieret fra Sikker mappe skal du starte appen Mine filer og trykke på Internt lager
→ Secure Folder.
Noter gemt i Samsung Notes vil ikke blive sikkerhedskopieret.
Konti og sikkerhedskopiering
Valg
Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan
logge på konti, såsom din Samsung account eller din Google-konto eller overføre data til eller fra
andre enheder via Smart Switch.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering.
• Konti: Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere
med disse.
• Brugere: Du kan oprette flere brugerkonti til andre brugere, så de kan bruge enheden med
brugertilpassede indstillinger, f.eks. e-mailkonti, foretrukne baggrunde osv. Se Brugere for
yderligere oplysninger.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Sikkerhedskop. og gendan: Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på
din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger og få adgang til dem senere.
Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data.
• Samsung Cloud: Administrer det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek
brugsstatus for dit Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan
dine data. Se Samsung Cloud for yderligere oplysninger.
189
Indstillinger
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra din forrige enhed. Se Overføre data fra
din forrige enhed (Smart Switch) for yderligere oplysninger.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
Brugere
Du kan oprette flere brugerkonti til andre brugere, så de kan bruge enheden med
brugertilpassede indstillinger, f.eks. e-mailkonti, foretrukne baggrunde osv.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Der findes følgende typer brugerkonti:
• Administrator: Administratorkontoen oprettes kun, første gang enheden konfigureres,
og der kan kun oprettes én. Denne konto har fuld kontrol over enheden, herunder
administration af brugerkonti. Du kan kun tilføje eller slette brugerkonti, når du bruger
denne konto.
• Gæst: Denne konto giver gæster mulighed for at få adgang til enheden. Informationer og
data, der bruges under en gæstesession, gemmes midlertidigt. Hver gang du bruger denne
konto, bliver du spurgt, om du vil fortsætte med den forrige gæstesession eller nulstille den.
• Ny bruger: Med denne konto kan brugere få adgang til egne apps og eget indhold, og de
kan tilpasse enhedsindstillingerne, der påvirker alle konti.
• Ny begrænset konto: En begrænset konto har kun adgang til de apps og det indhold, som
administratorkontoen tillader, og kontoen kan ikke bruge tjenester, der kræver, at brugeren
logger ind (SM-T860).
Tilføj brugere
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Brugere.
► SM-T865: Tryk på Tilføj bruger → OK → Konfigurer nu.
► SM-T860: Tryk på Tilføj bruger eller profil → Bruger → OK → Konfigurer nu.
Enheden skifter til en ny brugerkonto, og standardlåseskærmen vises på skærmen.
3
Lås enheden op, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontooprettelsen.
190
Indstillinger
Tilføj begrænsede profiler (SM-T860)
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Brugere.
Tryk på Tilføj bruger eller profil → Bruger (begrænset profil) → Angiv skærmlås.
Hvis du ikke bruger en sikker skærmlåsningsmetode til administratorkontoen, skal du følge
nedenstående anvisninger på skærmen for at indstille en.
Vælg de apps og det indhold, som de begrænsede brugere skal have adgang til.
Skift mellem brugere
Tryk på ikonet for brugerkontoen øverst på den låste skærm og vælg en konto der skal skiftes til.
Låst skærm
191
Indstillinger
Administration af brugere
► SM-T865:
Når du bruger administratorkontoen, kan du slette konti eller ændre kontoindstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Brugere.
Hvis du vil slette en brugerkonto, skal du trykke på
bruger.
Tryk på
ved siden af kontoen og trykke på Slet
ved siden af en konto for at ændre indstillinger for en konto.
► SM-T860:
Når du bruger administratorkontoen, kan du slette konti eller ændre indstillingerne for
begrænsede konti.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Brugere.
Hvis du vil slette en brugerkonto, skal du trykke på
ved siden af kontoen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for en begrænset konto, skal du trykke på
konto. Du kan slette kontoen ved at trykke på .
ved siden af en
Samsung Cloud
Synkroniser de data, der er gemt på din enhed med Samsung Cloud, og få vist data, du har
gemt i Samsung Cloud. Du kan også sikkerhedskopiere din enheds data til Samsung Cloud og
gendanne dem senere.
Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge Samsung Cloud.
192
Indstillinger
Synkronisering af data
Du kan synkronisere data, der er gemt på enheden, med Samsung Cloud og få adgang til dem fra
andre enheder.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
Tryk på → Indstillinger → Inds. f. synk. og aut. sik.kop. → Synkroniser.
Tryk på kontakterne ved siden af de elementer, du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de gemte data eller ændre indstillingerne ved at trykke på Galleri,
Andre synkroniserede data eller Samsung Cloud-drev.
Sikkerhedskopiere data
Du kan sikkerhedskopiere din enheds data til Samsung Cloud.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud
→ Sikkerhedskopier denne tablet.
Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på Sikkerhedskopier.
Tryk på Udført.
• Visse data sikkerhedskopieres ikke. Hvis du vil kontrollere, hvilke data der
sikkerhedskopieres, skal du på indstillingsskærmen trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Samsung Cloud → Sikkerhedskopier denne tablet.
• Hvis du vil have vist sikkerhedskopidata for andre enheder i din Samsung Cloud, skal
du på indstillingsskærmen trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung
Cloud → Gendan data →
og derefter vælge den ønskede enhed.
Gendanne data
Du kan gendanne dine sikkerhedskopierede data fra Samsung Cloud på din enhed.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
Tryk på Gendan data →
, og vælg den ønskede enhed.
Marker de elementer, du ønsker at gendanne, og tryk på Gendan.
193
Indstillinger
Google
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Google.
Avancerede funktioner
Valg
Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner.
Overdreven rystelse eller stød kan forårsage uventet input for visse af enhedens
funktioner ved hjælp af sensorer.
• S Pen: Skift indstillinger for brug af S Pen. Se S Pen-funktioner for at få flere oplysninger om
Lufthandlinger, Air command, Luft-visning og Skærm fra-notat.
• Samsung DeX: Indstil enheden til at blive brugt som en computer. Se Samsung DeX for
yderligere oplysninger.
• Tilbehør: Skift indstillinger for tilbehør.
• Dagens billedramme: Indstil enheden til at vise et diasshow med udvalgte funktioner. Se
Dagens billedramme for yderligere oplysninger.
• Bixby Routines: Tilføj rutiner for at automatisere indstillinger, du bruger gentagne gange.
Enheden foreslår også brugbare rutiner, der afspejler, hvad du foretager dig hyppigt. Se
Bixby-rutiner for yderligere oplysninger.
• Sidetast: Vælg en app eller en funktion, der skal startes med sidetasten.
• Opk. og sms på andre enheder: Brug din enheds opkalds- og meddelelsesfunktioner på
andre enheder, der er logget på din Samsung account.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Bakken Multi-vindue: Åbn Multi-vindue-bakken for hurtigt at få adgang til de apps, som
du vil køre i opdelt skærmvisning. Se Brug af Multi-vindue-bakken for at få yderligere
oplysninger.
194
Indstillinger
• Intelligent pop op-visning: Vælg apps til at se deres meddelelser via pop op-vinduer. Når du
bruger denne funktion, kan du hurtigt få vist indholdet via pop op-vinduer ved at trykke på
ikonet på skærmen.
Denne funktion er kun tilgængelig for apps, som understøtter funktionerne Multivindue.
• Skærmbilleder og skærmoptager: Rediger indstillingerne for skærmbilleder og
skærmoptager.
• Direkte deling: Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med
delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.
• Reducer animationer: Indstil enheden til at reducere visse handlingers skærmeffekter
såsom at åbne eller lukke apps.
• Bevægelser: Aktiver bevægelsesfunktionen, og konfigurer indstillinger. Se Bevægelser for
yderligere oplysninger.
• Game Launcher: Aktiver Game Launcher. Se Game Launcher for yderligere oplysninger.
Bevægelser
Aktiver bevægelsesfunktionen, og konfigurer indstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Bevægelser.
• Dobbelttryk for at vække: Indstil enheden til at tænde for skærmen, når du dobbelttrykker
et sted på skærmen, mens skærmen er slukket.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til at forhindre, at skærmen slukkes, mens du kigger
på den.
• Nem lydløs: Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse ved hjælp af
håndfladebevægelser.
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at tage et skærmbillede, når du
stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagede billeder i
Galleri.
Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Stryg f. at ringe/sende beskeder: Indstil enheden til at foretage et opkald eller sende en
besked, når du stryger til højre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i appen
Telefon eller Kontakter (SM-T865).
195
Indstillinger
Digitalt velbefindende
Se den daglige brugshistorik på din enhed. Du kan se informationer, f.eks. hvor lang tid skærmen
var tændt, og hvor mange gange du åbnede apps eller anvendte særlige funktioner. Du kan også
begrænse brugstiden eller ændre meddelelsesindstillingerne for hver enkelt app.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende.
Den tidsperiode, hvor skærmen
var tændt
Antal oplåsninger
Antal meddelelser
Dashboard
Aktiver afslapningstilstand.
Skift meddelelsesindstillingerne.
Indstille timere for apps
Du kan begrænse den daglige brugstid for hver app ved at indstille en timer. Når du når grænsen,
deaktiveres appen, og du kan ikke bruge den.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende → Dashboard.
Tryk på Ingen timer ud for den ønskede app, og indstil tidspunktet.
Aktivere afslapningstilstand
Du kan aktivere afslapningstilstand for at anstrenge øjnene mindre og forhindre, at din søvn
forstyrres.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende → Slap af, og derefter
trykke på kontakten Aktiver nu for at aktivere det.
196
Indstillinger
2
Slå kontakten til for at aktivere den ønskede funktion.
• Gråtone: Viser farver på skærmen som gråtoner.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for indgående opkald, meddelelseslyde og
mediefiler, undtagen ved tilladte undtagelser.
3
For at indstille tidsplanen til at aktivere afslapningstilstanden, skal du trykke på kontakten
Aktiver som planlagt for at aktivere det. Tryk dernæst på Angiv tidsplan, og indstil
tidspunktet.
Enhedspleje
Introduktion
Funktionen Enhedspleje giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager,
hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk
af din finger.
Batteri
Sikkerhed
Lagring
RAM
197
Indstillinger
Optimere din enhed
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Optimer nu.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Administrerer unormalt batteriforbrug.
• Søger efter apps, der er gået ned, samt malware.
Bruge funktionen til automatisk optimering
Du kan indstille enheden til at udføre automatisk optimering, når din enhed ikke er i brug. Tryk
på → Automatisk optimering, og tryk på kontakten for at aktivere det. Hvis du vil angive et
tidspunkt for udførelse af automatisk optimering, skal du trykke på Tid.
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan
du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Batteri.
• Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Du modtager muligvis ikke meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende
tilstand.
Strømtilstand
Vælg en strømtilstand, som passer til din enheds brugsformål.
Tryk på Strømtilstand, og vælg en indstilling.
• Optimeret: Optimeret til en balance mellem enhedens ydeevne og batteriforbrug.
• Medium strømbespar.: Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets
brugstid.
198
Indstillinger
• Maksimal strømbespar.
► SM-T865: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden batteriforbruget
ved at anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og funktioner.
Netværkstilslutning, med undtagelse af mobilnetværket, vil blive deaktiveret.
► SM-T860: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden batteriforbruget ved at
anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og funktioner.
Tilpasset strømbesparelse
Du kan indstille enheden til automatisk at aktivere strømsparetilstand ud fra dine brugsmønstre
og den resterende batteristrøm.
Tryk på kontakten Strømtilstand, og tryk på kontakten Tilpasset strømbesparelse for at aktivere
det. Din enhed aktiverer den strømbesparende tilstand baseret på situationen for at forlænge
batteriets brugstid.
Administrere batteriforbrug for hver app
Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge batteristrøm,
når de ikke er i brug. Vælg apps på applisten, og tryk på kontakten Sæt appen i dvale for at
aktivere funktionen.
Lagring
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Lagring.
• Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
• Du kan se den tilgængelige kapacitet i den interne hukommelse i afsnittet
Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
Administrere hukommelsen
Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på Ryd nu. For at slette filer
eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori under Brugerdata. Markér
derefter de ønskede elementer, og tryk på Slet.
199
Indstillinger
RAM
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → RAM.
Hvis du vil øge enhedens hastighed ved at stoppe apps, der kører i baggrunden, skal du markere
apps på listen over apps og trykke på Ryd nu.
Sikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Sikkerhed → Scan tablet.
Apps
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af
appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere
unødvendige apps.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Apps.
Generel administration
Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generel administration.
• Sprog og input: Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og
stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke
tilgængelige. Se Tilføjelse af enhedssprog for yderligere oplysninger.
• Dato og tid: Få adgang til og skift indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt
og dato.
Hvis batteriet aflades helt, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Se Samsung Members for
yderligere oplysninger.
• Nulstil: Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling. Du kan nulstille
alle dine indstillinger eller kun netværksindstillinger eller indstillinger for tilgængelighed.
Du kan også indstille enheden til at genstarte på et forudindstillet tidspunkt for
enhedsoptimering.
200
Indstillinger
Tilføjelse af enhedssprog
Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generel administration → Sprog og input →
Sprog → Tilføj sprog.
For at se alle sprog, der kan tilføjes, skal du trykke på → Alle sprog.
2
3
Vælg et sprog, der skal tilføjes.
Tryk på Ang. som stand. for at angive det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på
Behold aktuel for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes
det sprog, du har valgt, øverst på listen.
For at ændre standardsproget på din sprogliste skal du trække i ved siden af et sprog og flytte
det øverst på listen. Tryk derefter på Anvend. Hvis en app ikke understøtter standardsproget,
anvendes det næste understøttede sprog på listen.
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Tilgængelighed.
• Skærmlæser: Aktiver Voice Assistant, som giver stemmefeedback. For at se
hjælpeinformationer om at bruge denne funktion skal du trykke på Selvstudium.
• Synlighedsforbedringer: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere
med nedsat syn.
• Høreforbedringer: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med
nedsat hørelse.
• Interaktion og færdighed: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
brugere med nedsat fingerfærdighed.
• Avancerede indstillinger: Konfigurer indstillinger for direkte adgang og
informationsfunktioner.
• Installerede tjenester: Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
201
Indstillinger
Softwareopdatering
Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også
planlægge softwareopdateringer.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Softwareopdatering.
Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere
nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.
• Download og installer: Tjek om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
• Autodownload via Wi-Fi: Indstil enheden til at downloade opdateringer automatisk, når
enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
• Seneste opdatering: Se oplysninger om den seneste softwareopdatering.
Information om sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige
oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.
Webstedet understøtter ikke alle sprog.
Brugervejledning
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Brugervejledning.
202
Indstillinger
Om din tablet
Få adgang til oplysningerne på din enhed.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Om din tablet.
Hvis du vil ændre din enheds navn, skal du trykke på Rediger.
• Status
► SM-T865: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom SIM-kortstatus, Wi-Fi MACadresse og serienummer.
► SM-T860: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom
sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
• Softwareoplysninger: Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og
firmwareversion.
• Batterioplysninger: Se enhedens batteristatus og -oplysninger.
203
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
204
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicecentre.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på sidetasten og lydstyrke nedtasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
Start appen Indstillinger, og tryk på Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → Nulstil → Slet alt. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du
huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
205
Appendiks
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Hvis du bruger øretelefoner, skal du kontrollere, at de er tilsluttet korrekt.
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
206
Appendiks
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicecentre og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller
internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.
207
Appendiks
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
Bluetooth fungerer ikke ordentligt
Hvis en anden Bluetooth-enhed ikke findes eller der er tilslutningsproblemer eller funktionsfejl,
kan du prøve følgende:
• Kontroller, at den enhed du vil oprette forbindelse med, er klar til at blive scannet eller
tilsluttet.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
• På enheden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Forbindelse og derefter trykke på
kontakten Bluetooth for at aktivere den igen.
• Start appen Indstillinger, tryk på Generel administration → Nulstil →
Nulstil netværksindstillinger → Nulstil indstillinger → Nulstil for at nulstille
netværksindstillingerne på din enhed. Du vil muligvis miste registrerede oplysninger, når du
udfører nulstillingen.
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
208
Appendiks
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration
af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med enhedsplejefunktionen, eller slet manuelt apps
eller filer, som du ikke bruger, for at frigøre lagerplads.
209
Appendiks
Startknappen vises ikke
Navigationslinjen, som indeholder startknappen, forsvinder muligvis, når du bruger visse apps
eller funktioner. For at få vist navigationslinjen skal du trække opad fra bunden af skærmen.
Justeringslinjen for skærmens lysstyrke vises ikke på
informationspanelet
Åbn informationspanelet ved at trække statusbjælken nedad og derefter trække
informationspanelet nedad. Tryk på
ud for lysstyrkejusteringslinjen, og tryk på kontakten Vis
kontrolelement øverst for at aktivere det.
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
210
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på ”SUPPORT” => ”Hjælp & fejlfinding”,
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2019 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen
form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse
eller lagring i et søgesystem eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising