Samsung | SM-T860 | User manual | Samsung Galaxy Tab S6 4G Brugermanual

Samsung Galaxy Tab S6 4G Brugermanual
BRUKERHÅNDBOK
SM-T860
SM-T865
Norwegian. 09/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Grunnleggende
4
6
9
15
18
20
22
23
24
25
27
38
40
42
74
78
83
87
90
92
105
111
117
118
121
122
129
132
133
135
135
137
138
139
141
142
146
147
150
157
Les dette først
Situasjoner og løsninger ved
overoppheting av enheter
Enhetens oppsett og funksjoner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
(SM-T865)
Minnekort (microSD-kort)
Slå enheten av og på
Første oppsett
Samsung-konto
Gjenopprette data fra den gamle
enheten (Smart Switch)
Forstå skjermen
Varselspanel
Skjermbilder og skjermopptak
Angi tekst
Apper og funksjoner
45
47
63
67
70
72
Installere eller avinstallere apper
S Pen-funksjoner
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Bixby Routines
2
Reminder
Telefon
Kontakter
Meldinger
Internett
Kamera
Galleri
AR-emoji
AR Doodle
Flervindu
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Kalender
Samsung Flow
Mine filer
Klokke
Kalkulator
Game Launcher
Game Booster
Kids Home
SmartThings
Dele innhold
Dagens oversikt
Samsung DeX
Google-apper
Innholdsfortegnelse
Innstillinger
194 Avanserte funksjoner
195 Bevegelser og gester
196 Digitalt velvære
197 Enhetsvedlikehold
198 Optimalisere enheten
198 Batteri
199 Lagring
200 Minne
200 Sikkerhet
200 Apper
200 Generell styring
201 Tilgjengelighet
202 Programvareoppdatering
202 Brukerhåndbok
203 Om nettbrettet
159 Innledning
159 Tilkoblinger
160 Wi-Fi
162 Bluetooth
164 Datasparing (SM-T865)
164 Apper som bare bruker mobildata
(SM-T865)
165 Internettdeling (SM-T865)
166 Flere tilkoblingsinnstillinger
168 Lyd og vibrering
168 Dolby Atmos (surroundlyd)
169 Separat applyd
169 Varsler
170 Skjerm
171 Blått lys-filter
171 Nattmodus
172 Endre skjermmodusen eller justere
fargen på skjermbildet
173 Skjermsparer
173 Bakgrunnsbilde
174 Låseskjerm
174 Smart Lock
175 Biometri og sikkerhet
176 Ansiktsgjenkjenning
179 Fingeravtrykksgjenkjenning
182 Samsung Pass
185 Sikker mappe
189 Kontoer og sikkerhetskopi
190 Brukere
192 Samsung Cloud
194 Google
Tillegg
204 Feilsøking
210 Ta ut batteriet
3
Grunnleggende
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør,
modellspesifikasjoner og programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre
leverandører enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av
e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av
posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder
anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen. (SM-T865)
• Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder,
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
4
Grunnleggende
• Avhengig av området eller tjenesteleverandøren, blir det festet en skjermbeskyttelse for
beskyttelse under produksjon og distribusjon. Skade på den festede skjermbeskyttelsen
dekkes ikke av garantien.
• Du kan se berøringsskjermen tydelig selv i sterkt utendørs sollys ved å automatisk justere
kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av produktets sammensetning, hvis du lar
berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i
skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå.
– – Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen i lengre
perioder og slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
– – Du kan konfigurere berøringsskjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker den.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Tidsavbrudd for skjerm og velg hvor lenge
du vil vente før enheten slår av berøringsskjermen.
– – For å angi at berøringsskjermen automatisk justerer lysstyrken basert på omgivelsene,
starter du Innstillinger-appen, trykker på Skjerm og deretter Adaptiv lysstyrke-bryteren
for å aktivere det.
• Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal
Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se
enhetens FCC-ID. Du kan vise FCC-ID-en ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Om
nettbrettet → Status.
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
5
Grunnleggende
Situasjoner og løsninger ved overoppheting av
enheter
Hvis enheten blir varm mens batteriet lades
Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading
kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og
er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at
laderen vil stoppe oppladingen.
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har
kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
• Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den
tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny
Samsung-godkjent kabel.
• Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som
metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den
trådløse laderen.
Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som
støttes.
Hvis enheten blir varm under bruk
Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem i lengre perioder,
kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som
kjører, og ikke bruk enheten på en stund.
Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av
funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for modellen din.
• Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
• Ved nedlasting av store filer
6
Grunnleggende
• Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper i lengre perioder
– – Ved spilling av høykvalitetsspill i lengre perioder
– – Ved opptak av videoer i lengre perioder
– – Ved strømming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
– – Når du kobler til en TV
• Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
– – Ved bruk av Flervindu
– – Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
– – Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
– – Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
• Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
• Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
• Ved bruk av mobil Wi-Fi-sone og sammenkoblingsfunksjonen
• Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
• Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
• Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer,
som væske, støv, metallstøv og blyantbly
• Når du roamer
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
• Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på
nytt.
• Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
• Lukk apper som øker batteriforbruket, eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i
bruk.
• Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
• Hvis enheten overopphetes eller føles varm i en lengre periode, må du ikke bruke den
på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsungservicesenter.
7
Grunnleggende
Forholdsregler for overoppheting av enhet
Hvis du begynner å føle ubehag på grunn av at enheten blir overopphetet, skal du slutte å bruke
enheten.
Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å
kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.
• Hvis enheten overopphetes og når en viss temperatur, vises en varselmelding for å unngå
enhetsfeil, hudirritasjon og skader samt batterilekkasje. For å senke enhetens temperatur
begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og batterilading stopper. Apper som
kjører, blir lukket, og alle anrop bortsett fra nødanrop blir begrenset frem til enheten har kjølt
seg ned.
• Hvis den andre meldingen vises på grunn av videre økning i enhetstemperaturen, blir
enheten slått av. Ikke bruk enheten før temperaturen reduseres til under det angitte nivået.
Hvis den andre varselmeldingen vises i løpet av et nødanrop, blir anropet ikke avbrutt av en
tvunget nedstengning.
Forholdsregler for driftsomgivelser
Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med
tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.
• Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
• Ikke utsett enheten for direkte sollys i lengre perioder.
• Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil
om sommeren.
• Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
• Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt
kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
• Ikke bruk en kabel med avprellet isolering eller som er skadet, og bruk ikke en lader eller et
batteri som er skadet eller ikke fungerer.
8
Grunnleggende
Enhetens oppsett og funksjoner
Innhold i produktesken
Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra den lokale Samsung-forhandleren. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
• De medfølgende øretelefonene (USB Type-C) som støtter digitalt uttak, kan brukes
med enheten. Men enheten er kanskje ikke kompatibel med øretelefoner som bruker
en annen lydutgangsmetode eller som kommer fra en annen produsent.
9
Grunnleggende
Enhetsoppsett
Kamera foran
Lyssensor
Mikrofon
Høyttaler
Høyttaler
Sidetast (strøm/Bixby)
Berøringsskjerm
Volumtast
Mikrofon
Tastaturdokkport
SM-T865:
SIM-kort/minnekortskuff
SM-T860: minnekortskuff
Fingeravtrykkssensor
Øretelefonutgang/
flerfunksjonskontakt
(USB Type-C)
Hovedantenne
(SM-T865)
GPS-antenne
Kamera bak (dobbelt)
Ladespor for S Pen
Høyttaler
Høyttaler
10
Grunnleggende
• Enheten inneholder magneter som kan påvirke medisinske apparater, som
pacemakere eller innopererte hjertedefibrillatorer. Hvis du bruker noen av disse
medisinske apparatene, må du holde enheten på trygg avstand fra dem og rådføre
deg med legen din før du kan bruke enheten.
• Hold trygg avstand mellom enheten og gjenstander som påvirkes av magneter.
Gjenstander som kredittkort, bankbøker, tilgangskort, boarding-kort eller
parkeringsbilletter kan bli skadet eller deaktivert av magnetene i enheten.
• Ikke oppbevar enheten og enkelt tilleggsutstyr (solgt separat) nær magnetiske felt.
Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan
bli skadet av magnetiske felt.
• Når du bruker høyttalerne, som når du spiller av mediefiler eller bruker
høyttalertelefonen, må du ikke holde enheten for nær ørene.
• Pass på at kameraobjektivet ikke utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel
direkte sollys. Hvis kameraobjektivet utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel
direkte sollys, kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres
og vil forårsake prikker eller flekker på bildene.
• Hvis du bruker enheten når glasset eller akryldekslet er ødelagt, kan det oppstå risiko
for personskade. Bruk bare enheten etter at den har blitt reparert på et Samsungservicesenter.
• Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
– – Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
– – Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
– – Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre
gjenstander mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller
mobildatatilkobling. (SM-T865)
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung.
Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
• Ikke dekk til lyssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter eller
klistremerker. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
11
Grunnleggende
Fysiske taster
Sidetast
Volumtast
Tast
Funksjon
Volumtast
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
• Når enheten er slått av, trykk på og hold for å slå den på.
• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
Sidetast
• Trykk på og hold inne for å starte en samtale med Bixby. Se Bruke
Bixby for mer informasjon.
• Trykk to ganger for å kjøre appen eller funksjonen du valgte.
• Trykk samtidig for å ta et skjermbilde.
Sidetast + volum
ned-tast
• Trykk på og hold inne samtidig for å slå av enheten.
Stille inn sidetasten
Velg en app eller funksjon du vil starte, ved hjelp av sidetasten.
Start Innstillinger-appen og trykk på Avanserte funksjoner → Sidetast.
Velg alternativet du ønsker under Dobbelttrykk eller Trykk på og hold. Du kan starte appen eller
funksjonen ved å trykke to ganger på sidetasten, eller trykke på og holde sidetasten inne.
Funksjonsknapp
Hjem-knapp
Nylige-knapp
Tilbake-knapp
Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene nederst på skjermen. Funksjonsknappene
er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen. Se Navigeringslinje
(funksjonsknapper) for mer informasjon.
12
Grunnleggende
S Pen
S Pen-knapp
S Pen-spiss
Ladekontakt
Navn
S Pen-spiss
S Pen-knapp
Funksjoner
• Bruk S Pen til å skrive, tegne eller utføre berøringshandlinger på
skjermen.
• Før S Pen over elementer på skjermen for å få tilgang til flere S Penfunksjoner, som luftvisningsfunksjonen.
• Trykk på og hold inne S Pen-knappen for å starte den konfigurerte
appen. Hvis du trykker på knappen to ganger mens du bruker
apper, vil enheten utføre visse funksjoner. Se Lufthandlinger for mer
informasjon.
• Før S Pen over skjermen og trykk på S Pen-knappen for å vise
luftkommandofunksjonene.
• Dra S Pen over elementer for å velge dem mens du trykker på og
holder inne S Pen-knappen.
13
Grunnleggende
Lading av S Pen
S Pen må lades før du kan bruke funksjonen Lufthandling. Når S Pen og ladespor for S Pen er
riktig innrettet, begynner ladingen.
• Selv om S Pen er fullstendig utladet, kan du bruke andre S Pen-funksjoner, som å
trykke på berøringsskjermen eller Luftkommando-funksjoner.
• Hvis enheten og S Pen ikke er tilkoblet som på bildet, kan det hende at S Pen ikke
lades. Fest S Pen som den er på bildet.
• Hvis du bruker enheten på gulvet med S Pen festet til ladesporet til S Pen, kan den
skrape opp S Pen.
Skifte S Pen-spissen
Hvis pennespissen er sløv, må du bytte den ut med en ny.
1
2
Hold godt tak i pennespissen med pinsetten, og dra den ut.
Sett en ny pennespiss inn i S Pen.
1
2
14
Grunnleggende
Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene dine med pinsetten.
• Ikke bruk gamle pennespisser om igjen. Dette kan føre til feil med S Pen.
• Ikke bruk for mye styrke når du setter inn pennespissen i S Pen.
• Ikke sett inn den runde enden av pennespissen i S Pen. Dette kan føre til skade på
S Pen eller enheten.
• Ikke bøy eller trykk for hardt med S Pen når du bruker den. S Pen kan bli skadet eller
spissen kan bli deformert.
• Ikke trykk hardt på skjermen med S Pen. Spissen på pennen kan bli deformert.
• Hvis du bruker S Pen i skarpe vinkler på skjermen, vil enheten kanskje ikke gjenkjenne
S Pen-handlingene.
• Hvis S Pen ikke fungerer på riktig måte, tar du den med til et Samsung-servicesenter.
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt
det.
Bruk kun Samsung-godkjent batteri, lader og kabel som er utformet spesielt for enheten.
Batteri, lader og kabel som ikke er kompatible, kan forårsake alvorlig personskade eller
ødelegge enheten.
• Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader
som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
• Bare bruk USB Type-C-kabelen som følger med enheten. Enheten kan bli ødelagt hvis
du bruker Mikro-USB-kabel.
For å spare energi skal du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke
utstyrt med en strømbryter så du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå
unødvendig strømforbruk. Laderen skal forbli nær stikkontakten og lett tilgjengelig
under lading.
15
Grunnleggende
1
2
3
4
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren.
Koble USB-kabelen til flerfunksjonskontakten på enheten.
Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Koble laderen fra enheten når enheten er ladet fullt opp. Koble deretter laderen fra
stikkontakten.
Redusere batteriforbruket
Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:
• Optimaliser enheten ved å bruke funksjonen for enhetsvedlikehold.
• Når du ikke bruker enheten slår du av skjermen ved å trykke på sidetasten.
• Aktiver strømsparingsmodus.
• Lukk unødvendige apper.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
16
Grunnleggende
Tips og forholdsregler for batterilading
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse
med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir
borte under dataoverføring bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse
appene.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre
til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende
at laderen vil stoppe oppladingen. Hvis dette skjer under trådløs opplading, frakobler du
enheten fra laderen for å la den kjøles ned og lader deretter enheten igjen senere.
• Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk
flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsungservicesenter.
17
Grunnleggende
Hurtiglading
Enheten har en innebygd funksjon for hurtiglading. Batteriet kan lades raskere hvis du lar
enheten eller skjermen være avslått.
Øke ladehastigheten
For å øke ladehastigheten slår du av enheten eller skjermen når du lader batteriet. Hvis du lader
batteriet når enheten er slått av, vil -ikonet vises på skjermen.
Hvis funksjonen for hurtiglading ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på
Enhetsvedlikehold → Batteri → → Innstillinger og trykker deretter på bryteren Hurtiglading
med kabel for å aktivere denne funksjonen.
• Mens du lader kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
• Du kan ikke bruke den innebygde funksjonen for hurtiglading når du lader batteriet
med en standard batterilader.
• Hvis enheten blir varm eller omgivelsestemperaturen stiger, vil ladehastigheten
kunne bli redusert automatisk. Dette er en normal driftsprosedyre for å hindre skade
på enheten.
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (SM-T865)
Sette inn SIM- eller USIM-kortet
Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.
• Bruk bare nano-SIM-kort.
• Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt.
Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller
stjålne kort.
Noen tjenester som krever internettilkobling kan være utilgjengelige, avhengig av
tjenesteleverandør.
18
Grunnleggende
1
2
3
4
1
5
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
3
4
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Plasser SIM- eller USIM-kortet i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt oppover.
Dytt SIM- eller USIM-kortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
19
Grunnleggende
Minnekort (microSD-kort)
Sette inn et minnekort
Kapasiteten på enhetens minnekort kan være forskjellig fra andre modeller, og enkelte
minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, alt etter minnekortprodusent og -type. Du
kan finne den maksimale kapasiteten til enhetens minnekort på Samsungs nettsted.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet,
ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Du må formatere minnekortet for å bruke det.
Hvis enheten ikke kan formatere eller gjenkjenne minnekortet, må du kontakte
produsenten av minnekortet eller et Samsung-servicesenter.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i Mine filer →
SD-kort-mappen.
1
2
3
4
5
20
Grunnleggende
1
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Når du tar ut skuffen fra enheten, deaktiveres mobildatatilkoblingen. (SM-T865)
3
4
Sett inn et minnekort i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
Dytt minnekortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
Hvis minnekortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → →
Lagringsinnstillinger → SD-kort → Løs ut.
Ikke ta ut eksterne lagringsenheter som minnekort eller USB-lager, mens enheten
overfører eller bruker informasjon, eller rett etter overføring av data. Dette kan føre
til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på det eksterne lageret eller enheten.
Samsung er ikke ansvarlig for tap, inkludert tap av data, som skyldes misbruk av eksterne
lagringsenheter.
21
Grunnleggende
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin, ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet på enheten.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → →
Lagringsinnstillinger → SD-kort → Formater.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data
som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår
som et resultat av brukerens handlinger.
Slå enheten av og på
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
Slå på enheten
Trykk på og hold inne sidetasten i noen sekunder for å slå på enheten.
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Slå av enheten
1
For å slå av enheten trykker du på og holder inne sidetasten og volum ned-tasten samtidig.
Alternativt kan du åpne varselspanelet og trykke på .
Sidetast
Volum ned-tast
22
Grunnleggende
2
Trykk på Slå av.
For å starte enheten på nytt, trykk på Omstart.
Du kan stille inn enheten slik at den slår seg av når du trykker på og holder inne
sidetasten. Åpne Innstillinger-appen, trykk på Avanserte funksjoner → Sidetast og
trykk deretter på Avslåingsmeny under Trykk på og hold.
Tvungen omstart
Hvis enheten er fryst og ikke reagerer, må du trykke og holde inne sidetasten og volum nedtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Første oppsett
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
1
2
Trykk på og hold inne sidetasten i noen sekunder for å slå på enheten.
Velg foretrukket enhetsspråk og velg
.
Velg et språk.
23
Grunnleggende
3
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Startskjermbildet vises.
Hvis du ikke kobler til et Wi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner
på enheten under det første oppsettet.
Samsung-konto
Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsungtjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted.
Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke
account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer kan du starte Innstillingerappen og trykke på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Samsung account → → Hjelp.
Opprette en Samsung-konto
Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto. Du kan opprette en Samsungkonto med e-postadressen din.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eller du kan starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
3
.
Trykk på Opprett konto.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.
Logge på Samsung-kontoen
Hvis du allerede har en Samsung-konto, logger du på Samsung-kontoen.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eller du kan starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
3
.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Følg instruksjonene på skjermen for å logge på Samsung-kontoen din.
24
Grunnleggende
Finne ID-en din og tilbakestille passordet
Hvis du har glemt Samsung-konto-ID-en din eller -passordet, trykker du på Finn ID eller
Tilbakestill passord på påloggingsskjermbildet for Samsung-konto. Du kan finne ID-en din eller
tilbakestille passordet etter at du angir påkrevd informasjon.
Fjerne Samsung-kontoen
Når du fjerner Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for eksempel
kontakter og hendelser.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer.
Trykk på Samsung account → → Fjern konto.
Trykk på Fjern, angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk deretter på OK.
Gjenopprette data fra den gamle enheten (Smart
Switch)
Du kan bruke Smart Switch til å overføre data fra den gamle enheten til den nye.
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart Switch.
• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
• Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer
informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier,
eller som du har rett til å overføre.
Overføre data trådløst
Du kan overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten trådløst via Wi-Fi Direct.
1
2
Start Smart Switch på den gamle enheten.
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra Galaxy Store eller Play Butikk.
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart
Switch.
25
Grunnleggende
3
4
5
6
7
Plasser enhetene nær hverandre.
På den gamle enheten trykker du på Send data → Trådløs.
På den forrige enheten velger du et element du vil overføre, og trykker på Send.
Trykk på Motta på enheten din.
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.
Etter at dataene er overført, kan du vise en liste over de overførte dataene på enheten din.
Sikkerhetskopiere og gjenopprette data ved hjelp av ekstern lagring
Overfør data med en ekstern lagringsenhet, som et microSD-kort.
1
2
3
4
Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til den eksterne lagringsenheten.
Sett inn eller koble den eksterne lagringsenheten til enheten din.
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart
Switch → → Gjenopprett.
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den eksterne lagringsenheten.
Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin
Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du må laste ned datamaskinversjonen av Smart
Switch fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en
datamaskin, og importer dataene til enheten din.
1
2
Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.
Start Smart Switch på datamaskinen.
Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en
datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det
femte trinnet.
26
Grunnleggende
3
4
5
6
Koble den gamle enheten til datamaskinen med enhetens USB-kabel.
Følg instruksjonene på skjermen til datamaskinen for å sikkerhetskopiere data fra enheten.
Koble deretter den gamle enheten fra datamaskinen.
Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel.
Følg instruksjonene på skjermen til datamaskinen for å overføre data til enheten din.
Forstå skjermen
Kontrollere berøringsskjermen
• Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter.
Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge for mye trykk på den med fingertuppene.
• Det anbefales å ikke bruke statiske bilder på en del av eller hele berøringsskjermen
i lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning i skjermen) eller
dobbeltkonturer.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
• Det anbefales å bruke fingrene eller S Pen når du skal bruke berøringsskjermen.
27
Grunnleggende
Trykke
Trykk på skjermen.
Trykke på og holde
Trykk på og hold skjermen i omtrent 2 sekunder.
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det til målplasseringen.
28
Grunnleggende
Dobbelttrykke
Dobbelttrykk på skjermen.
Stryke
Du kan stryke oppover, nedover, til venstre eller til høyre.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen.
29
Grunnleggende
Navigeringslinje (funksjonsknapper)
Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene på navigeringslinje nederst på skjermen.
Funksjonsknappene er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen.
Funksjonene til knappene kan endres, alt etter appen som brukes for øyeblikket, eller
bruksmiljøet.
Knapp
Funksjon
Nylige
Hjem
Tilbake
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
• Trykk på for å gå tilbake til startskjermbildet.
• Trykk på og hold inne for å starte Google Assistent-appen.
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Skjule navigeringslinjen
Vis filer eller bruk apper på en bredere skjerm ved å skjule navigeringslinjen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Navigeringslinje og trykk deretter på
Fullskjermbevegelser under Navigeringstype. Navigeringslinjen blir skjult og bevegelsestips
vises hvor funksjonsknappen befinner seg. For å bruke funksjonsknapper trekker du
bevegelsestipset til den ønskede knappen oppover.
Hvis du vil skjule bevegelseshintet på bunnen av skjermen, trykker du på Bevegelsestipsbryteren for å deaktivere det.
30
Grunnleggende
Startskjermbildet og appskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser
widgeter, snarveier til apper og annet.
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.
Utseendet til skjermbildet kan variere avhengig av region og tjenesteleverandør.
En widget
Skjermindikator
Favorittapper
Navigeringslinje
(funksjonsknapper)
31
Grunnleggende
Bytte mellom start- og appskjermbildet
På startskjermbildet stryker du oppover eller nedover for å åpne appskjermbildet.
Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du
kan eventuelt trykke på Hjem-knappen eller Tilbake-knappen.
Startskjermbildet
Appskjermbildet
Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å
trykke på knappen. Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på Startskjerminnstillinger og trykk deretter på bryteren Apper-knapp for å aktivere den. Apper-knappen
legges til nederst på startskjermbildet.
Apper-knapp
32
Grunnleggende
Vise skjermen i liggende modus
Roter enheten til den er horisontal for å vise skjermen i liggende modus.
Flytte elementer
Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et
annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker du på og holder et element
på appskjermbildet og trykker deretter på Legg til på Start. En snarvei til appen legges til på
startskjermbildet.
Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.
33
Grunnleggende
Opprette mapper
Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte
apper.
På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter
over en annen app.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet. Trykk på Angi mappenavn, og
skriv inn et mappenavn.
• Legge til flere apper
Trykk på Legg til apper på mappen. Merk av for appene som skal legges til, og trykk på Legg
til. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen.
• Flytte apper fra en mappe
Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering.
• Slette en mappe
Trykk på og hold en mappe, og trykk deretter på Slett mappe. Bare mappen vil bli slettet.
Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.
34
Grunnleggende
Redigere startskjermbildet
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å
få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan
også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.
• Legge til paneler: Stryk til venstre, og trykk på
.
• Flytte paneler: Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering.
• Slette paneler: Trykk på
på panelet.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Widgeter: Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon
og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Trykk på og hold en widget, og dra den til
startskjermbildet. Widgeten legges til på startskjermbildet.
• Startskjerm-innstillinger: Konfigurer innstillinger for startskjermbildet, som skjermnett eller
oppsett.
Vise alle apper på startskjermbildet
Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på
startskjermbildet. På startskjermbildet trykker du på og holder inne et tomt område og trykker
deretter på Startskjerm-innstillinger → Startskjermoppsett → Bare startskjerm → Bruk.
Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.
35
Grunnleggende
Statusikoner
Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor,
er de mest vanlige.
• Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise
statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
• Enkelte indikatorikoner vises bare når du åpner varselspanelet.
Ikon
Betydning
Ingen signal (SM-T865)
Signalstyrke (SM-T865)
Roaming (utenfor vanlig dekningsområde) (SM-T865)
GPRS-nettverk tilkoblet (SM-T865)
EDGE-nettverk tilkoblet (SM-T865)
UMTS-nettverk tilkoblet (SM-T865)
HSDPA-nettverk tilkoblet (SM-T865)
HSPA+-nettverk tilkoblet (SM-T865)
/
LTE-nettverk tilkoblet (LTE-aktiverte modeller) (SM-T865)
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
S Pen tilkoblet
S Pen frakoblet
S Pen batterinivå
Posisjonstjenester brukes
Samtale pågår
Tapt anrop
Ny tekst- eller MMS-melding
Alarm aktivert
36
Grunnleggende
Ikon
Betydning
Lydløs modus aktivert
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterilading
Batterinivå
Låseskjerm
Du slår av og låser skjermen ved å trykke på sidetasten. Skjermen slås også av og låses dersom
enheten ikke brukes på en bestemt periode.
For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning når skjermen slås på.
Hvis skjermen er slått av, trykker du på sidetasten for å slå på skjermen. Eller du kan
dobbelttrykke på skjermen.
Låseskjermen
37
Grunnleggende
Endre skjermlåsmetoden
Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, starter du Innstillinger-appen, trykker på Låseskjerm →
Skjermlåstype og velger en metode.
Når du angir et mønster, en PIN-kode eller de biometriske dataene dine som skjermlåsmetode,
kan du beskytte personopplysningene dine ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du
har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.
• Stryk: Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
• Mønster: Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
• Passord: Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
• Ingen: Ikke angi noen skjermlåsmetode.
• Ansikt: Registrer ansiktet ditt for å låse opp skjermen. Se Ansiktsgjenkjenning for mer
informasjon.
• Fingeravtrykk: Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se
Fingeravtrykksgjenkjenning for mer informasjon.
Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du
skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall
forsøk. Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → Innstillinger for sikker lås, lås
opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsingsmetoden og trykk deretter på
bryteren Nullstill enheten automatisk for å aktivere denne funksjonen.
Varselspanel
Når du mottar nye varsler, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om
ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.
Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke
varselspanelet.
38
Grunnleggende
Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.
Strømvalg
Hurtigvalgknapper
Åpne Innstillinger.
Kontroller enheter i nærheten
som er tilkoblet enheten din og
SmartThings-enheter og
scener.
Vis varselsdetaljene og utfør
forskjellige handlinger.
Kontroller medier på enheten
din og tilkoblede enheter i
nærheten.
Fjern alle varsler.
Gå til varselsinnstillingene.
Bruke hurtigvalgknapper
Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på
varselspanelet for å vise flere knapper.
Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se
mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.
For å omordne knappene trykker du på → Knapperekkefølge, og trykker på og holder en
knapp og drar den deretter til en ny plassering.
39
Grunnleggende
Kontrollere medieavspilling
Ta kontroll over musikk- eller videoavspilling ved å enkelt bruke mediafunksjonen uten å starte
tilhørende apper. Du kan også fortsette avspillingen på en annen enhet.
1
2
Åpne varselspanelet, og trykk på Media.
Trykk på ikonene for å kontrollere avspillingen.
For å fortsette avspilling på en annen enhet trykker du på
ha.
og velger den enheten du vil
Skjermbilder og skjermopptak
Ta et bilde av skjermen
Ta et skjermbilde mens du bruker enheten, og skriv på, tegn på, beskjær eller del skjermbildet.
Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan bla i.
Bruk følgende metoder til å ta et bilde av skjermen. Skjermbilder blir lagret i Galleri.
• Ta et bilde ved hjelp av tast: Trykk på og hold inne sidetasten og volum ned-tasten samtidig.
• Ta bilde ved å stryke: Stryk hånden til venstre eller høyre over skjermen.
• Ta bilde med en luftkommandofunksjon: Hold S Pen over skjermen og trykk og trykk på
S Pen-knappen for å åpne luftkommandopanelet og trykk deretter på Skjermskriving. Se
Skjermskriving for mer informasjon.
• Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
• Hvis funksjonen for å ta bilde av skjermen ved å stryke ikke er aktivert, starter du
Innstillinger-appen, trykker på Avanserte funksjoner → Bevegelser og gester og
trykker deretter på bryteren Dra håndflaten over for å ta et bilde for å aktivere denne
funksjonen.
40
Grunnleggende
Når du har tatt skjermbildet, bruker du følgende alternativer på verktøylinjen nederst på
skjermen:
•
: Ta bilde av det nåværende innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, f.eks. en
nettside. Når du trykker på , blar skjermen automatisk ned, og mer innhold vises.
•
: Skriv eller tegn på skjermbildet, eller beskjær. Det beskårne området lagres i Galleri.
•
: Legg emneord til skjermbildet. For å søke etter skjermbilder ved hjelp av emneord, trykk
på Finder-søk på toppen av appskjermbildet.
•
: Del bildet som er tatt av skjermen, med andre.
Hvis alternativene ikke er synlige på skjermbildet, starter du Innstillinger-appen, trykker
på Avanserte funksjoner → Skjermbilder og skjermopptak og trykker deretter på
bryteren Verktøylinje for skjermbilde for å aktivere den.
Skjermopptak
Gjør opptak av skjermen imens du bruker enheten din.
Åpne varselspanelet, stryk nedover og trykk på
Opptaket starter etter en nedtelling.
(Skjermopptaker) for å aktivere den.
• For å skrive eller tegne på skjermen, trykk på
.
• For å gjøre opptak av skjermen med et videooverlegg av deg selv, trykk .
Når du er ferdig med å ta opp en video, trykker du på
Videoen blir lagret i Galleri.
For å endre innstillingene for skjermopptak, start Innstillinger-appen og trykk
på Avanserte funksjoner → Skjermbilder og skjermopptak → Innstill. for
skjermopptaker.
41
Grunnleggende
Angi tekst
Tastaturoppsett
Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende e-poster, opprette notater og
mer.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Vis flere tastaturfunksjoner.
Flere tastaturfunksjoner
Slett det foregående tegnet.
Sett inn et linjeskift.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Flytt markøren.
Angi symboler.
Sett inn et mellomrom.
Endre inndataspråk
Trykk på → Språk og typer → Administrer inndataspråk og velg språkene som skal brukes.
Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre
eller høyre på mellomromstasten.
Endre tastatur
Trykk på
på navigasjonslinjen for å endre tastaturet.
Endre tastaturtype ved å trykke på
du ønsker.
→ Språk og typer, velge et språk og velge tastaturtypen
Hvis tastaturknappen
ikke vises på navigeringslinjen, starter du Innstillingerappen, trykker på Generell styring → Språk og inndata og trykker på bryteren Vis
tastaturknapp for å aktivere den.
42
Grunnleggende
Flere tastaturfunksjoner
•
•
•
•
: Forutsi ord basert på inndata, og vis ordforslag. Gå tilbake til tastaturfunksjonslisten ved
å trykke på .
: Sett inn emojier.
: Sett inn klistremerker. Du kan også sette inn My emoji-klistremerker som ser ut som deg.
Se Bruke My Emoji-klistremerker når du chatter for mer informasjon.
: Fest animerte GIF-er.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
•
: Bytt til håndskriftmodus.
Bytt til standardtastaturet.
•
: Legg til et element fra utklippstavlen.
•
: Angi tekst ved hjelp av tale.
•
: Endre tastaturinnstillingene.
Vis informasjon om redigering
av håndskrift.
•
→
: Endre tastaturmodusen eller -størrelsen.
•
→
: Åpne tekstredigeringspanelet.
43
Grunnleggende
Kopiere og lime inn
1
2
Trykk på og hold noe tekst.
Dra eller
teksten.
for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alt for å velge hele
3
Trykk på Kopier eller Klipp ut.
4
Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på Lim inn.
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på Utklippstavle og velge
teksten.
Ordbok
Slå opp definisjoner på ord mens du bruker enkelte funksjoner, som når du ser på nettsider.
1
2
3
Trykk på og hold et ord som du vil slå opp.
Trykk på Ordbok i listen over alternativer.
Hvis en ordbok ikke er forhåndsinstallert på enheten, kan du trykke på Gå til Administrer
ordbøker, trykk på
ved siden av en ordbok og deretter INSTALL. for å laste den ned.
Se definisjonen i ordbokens sprettoppvindu.
Hvis du vil bytte til fullskjermvisning, trykker du på . Trykk på definisjonen på skjermen
for å se flere definisjoner. Trykk på i detaljvisning for å legge til ordet på listen med
favorittord, eller trykk på Søk på nettet for å bruke ordet som søkeord.
44
Apper og funksjoner
Installere eller avinstallere apper
Galaxy Store
Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter.
Start Galaxy Store-appen.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på
for å søke etter et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALL. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på →
Innstillinger → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ.
Play Butikk
Kjøp og last ned apper.
Start Play Butikk-appen.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALLER. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på
Innstillinger → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ.
45
Apper og funksjoner
Administrere apper
Avinstallere eller deaktivere apper
Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ.
• Avinstaller: Avinstaller nedlastede apper.
• Deaktiver: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
Aktivere apper
Start Innstillinger-appen, trykk på Apper →
Aktiver.
→ Deaktivert, velg en app og trykk deretter på
Angi apptillatelser
Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på
enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu
som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på Tillat i sprettoppvinduet
for å gi tillatelser til appen.
Du kan vise tillatelsesinnstillinger for apper ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Apper.
Velg en app, og trykk på Tillatelser. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.
Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Apper → → Apptillatelser. Velg et element, og trykk på
bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.
Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i
appene ikke virker som de skal.
46
Apper og funksjoner
S Pen-funksjoner
Lufthandlinger
Fjernkontroller apper ved å bruke S Pen tilkoblet enheten din via Bluetooth Low Energy (BLE).
Du kan raskt starte apper, som for eksempel kameraappen, ved å trykke på og holde inne S Penknappen. Når du bruker kameraappen kan du også ta et bilde ved å trykke på knappen én gang.
Når du spiller musikk kan du skru opp volumet hvis du løfter S Pen opp samtidig som du trykker
på S Pen-knappen, og skru volumet ned hvis du senker den.
Start Innstillinger-appen, trykk på Avanserte funksjoner → S Pen → Lufthandlinger, og trykk
deretter på bryteren for å aktivere funksjonen.
• S Pen må lades før du kan bruke Lufthandling-funksjonen. Se Lading av S Pen for mer
informasjon.
• Når du tar S Pen fra ladesporet til S Pen, vises -ikonet på statuslinjen. Hvis S Pen er
utladet eller langt fra enheten eller hvis det finnes hindringer eller ekstern interferens
mellom S Pen og enheten, blir S Pen frakoblet fra enheten og ikonet blir grått ( ). For
å bruke funksjonen Lufthandling igjen, kobler du S Pen til enheten ved å sette S Pen
inn i ladesporet til S Pen på nytt.
Ta bilder med S Pen
Du kan enkelt ta bilder på avstand ved å trykke på S Pen-knappen, uten å måtte stille inn
selvutløseren.
1
2
Start Kamera-appen.
Trykk én gang på S Pen-knappen for å ta et bilde.
• For å endre bildetakingsmodusen, flytt S Pen til venstre eller høyre samtidig som du
trykker på og holder inne S Pen-knappen.
• For å bytte mellom kameraer trykk to ganger på S Pen-knappen.
47
Apper og funksjoner
Endre hvilke apper eller funksjoner som skal brukes
Endre appen, funksjonen eller handlingene du vil bruke med S Pen-funksjonen.
For å endre appen som skal startes, åpner du innstillingsskjermen for Lufthandling, trykker på
Hold nede penneknappen for å og velger en app eller funksjon.
For å endre handlinger for hver app åpner du innstillingsskjermen for Lufthandling, og velger
en app under Apphandlinger. Du kan endre handlinger ved å trykke på elementer under
Penneknapp eller Bevegelser.
S Pen-batterinivå
Angi en app eller funksjon du
vil starte.
Angi handlinger for hver app.
Angi handlinger for alle kamera
og medieapper.
Koble til en annen S Pen
Før S Pen-funksjoner brukes med en annen S Pen, som Lufthandling, må du koble S Pen til
enheten din.
1
Sett S Pen i ladesporet til S Pen.
48
Apper og funksjoner
2
3
Åpne varselspanelet, trykk på
den.
(S Pen-lufthandlinger) og trykk på den igjen for å aktivere
Trykk på Koble til ny S Pen.
S Pen blir tilkoblet. Det kan oppstå en kort forsinkelse før tilkoblingen fullføres.
• Du kan bare koble til Samsung-godkjente S Pen-er som støtter Bluetooth Low Energy
(BLE).
• Ikke frakoble S Pen fra enhetene mens den tilkobles. Hvis du gjør dette, vil prosessen
bli avbrutt.
• Hvis den ikke kan tilkobles eller du vil bruke den forrige S Pen, kobler du den til med
metoden som vises ovenfor.
Tilbakestille S Pen
Hvis S Pen har tilkoblingsproblemer eller S Pen frakobles ofte, tilbakestiller du S Pen og kobler
den til igjen.
Sett S Pen i ladesporet til S Pen. Åpne deretter innstillingsskjermen for Lufthandling og trykk på
→ Tilbakestill S Pen.
49
Apper og funksjoner
Luftkommando
Luftkommando er en meny som leverer S Pen-funksjonene og rask tilgang til ofte brukte apper.
For å åpne Luftkommandopanelet, holder du S Pen over skjermen og trykker på S Pen-knappen.
Du kan også trykke på luftkommandoikonet med S Pen.
Dra opp eller ned på luftkommandopanelet, og velg en funksjon eller app du ønsker.
Når skjermen er slått av eller låst med en skjermlåsmetode, åpnes ikke
luftkommandopanelet når du fjerner S Pen.
S Pen-batterinivå
Opprett notat
Vis alle notater
Smart valg
Skjermskriving
Direktemeldinger
AR-drodling
S Pen-innstillinger
Oversett
Legge til snarveier på luftkommandopanelet
Legg til snarveier til apper eller funksjoner som brukes ofte, på luftkommandopanelet.
På luftkommandopanelet trykker du på Legg til snarveier og velger apper eller funksjoner du vil
åpne fra panelet.
Alternativt kan du åpne luftkommandopanelet og trykke på
50
→ Snarveier.
Apper og funksjoner
S Pen-funksjoner
Aktiver forskjellige S Pen-funksjoner fra luftkommandopanelet. Snarveiene som ikke vises på
panelet som standard, kan legges til ved å bruke Legg til snarveier-funksjonen.
• Opprett merknad: Opprett notater enkelt i et sprettoppvindu uten å starte Samsung Notesappen. Se Opprette merknad for mer informasjon.
• Vis alle merknader: Vis alle notater i Samsung Notes-appen.
• Smart valg: Bruk S Pen til å velge et område og utføre handlinger, som deling eller lagring.
Se Smart valg for mer informasjon.
• Skjermskriving: Ta skjermbilder for å skrive eller tegne på dem eller beskjære et område fra
skjermbildet. Du kan også ta bilde av det nåværende innholdet og det skjulte innholdet på
en lengre side, f.eks. en nettside. Se Skjermskriving for mer informasjon.
• Direktemeldinger: I stedet for en tekstmelding kan du opprette og sende en unik melding
ved å ta opp handlingene dine når du skriver for hånd eller tegner en direktemelding og
lagrer den som en animert fil. Se Direktemeldinger for mer informasjon.
• AR Doodle: Ta opp morsomme videoer med virtuell håndskrift eller tegninger på ansikter. Se
AR Doodle for mer informasjon.
• Oversett: Hold S Pen over et ord for å oversette det. Se Oversett for mer informasjon.
• PENUP: Publiser kunstverkene dine, se på andres kunstverk og få nyttige tegnetips. Se
PENUP for mer informasjon.
• Bixby Vision: Bruk Bixby Vision-funksjoner for å søke etter liknende bilder, oppdag og
oversett tekst og mer. Se Bixby Vision for mer informasjon.
• Forstørr: Hold S Pen over et område på skjermen for å forstørre det. Se Forstørr for mer
informasjon.
• Øyekast: Reduser en app til et miniatyrbilde og hold S Pen over miniatyrbildet for å åpne
appen i fullskjermvisning. Se Øyekast for mer informasjon.
• Fargelegging: Legg til farger i bildene dine med PENUP ved å bruke S Pen.
• Skriv på kalender: Start Kalender-appen og skriv eller tegn på skjermen. Se Skriv på
kalender for mer informasjon.
• Legg til snarveier: Legg til snarveier til apper som brukes ofte, på luftkommandopanelet.
51
Apper og funksjoner
Luftkommandoikon
Når luftkommandopanelet lukkes, forblir luftkommandoikonet på skjermen. Du kan åpne
luftkommandopanelet ved å trykke på ikonet med S Pen.
Du kan flytte ikonet ved å trykke på og holde
Du fjerner ikonet ved å trykke dra
og dra det til en ny plassering.
til Fjerne øverst på skjermen.
Hvis luftkommandoikonet ikke vises på skjermen, kan du åpne Innstillinger-appen, trykke på
Avanserte funksjoner → S Pen, og deretter trykke på bryteren for Flytende ikon for å aktivere
det.
Mens du bruke apper som støtter funksjonen Lufthandling, kan du vise handlinger som er
tilgjengelige med hver app ved å holde S Pen over Luftkommandoikonet.
Opprette merknad
Opprett notater enkelt i et sprettoppvindu uten å starte Samsung Notes-appen.
1
Åpne luftkommandopanelet og trykk på Opprett merknad. Du kan også trykke raskt to
ganger på skjermen mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.
Notatskjermbildet vises i et sprettoppvindu.
2
Opprett et notat med S Pen.
Viskelær
Penn
Angre
Gjør om
Juster gjennomsiktighetsnivået.
3
Trykk på Lagre når du er ferdig med å skrive notatet.
Notatet lagres i Samsung Notes.
52
Apper og funksjoner
Smart valg
Bruk S Pen til å velge et område og utføre handlinger, som deling eller lagring. Du kan også velge
et område fra en video og lage en GIF-animasjon av det.
1
Når det er innhold du vil ta bilde av, for eksempel en del av et bilde, åpner du
luftkommandopanelet og trykker på Smart valg.
2
Velg et ønsket formikon på verktøylinjen og dra S Pen over innholdet du vil velge.
3
Velg et alternativ som du vil bruke på det valgte området.
For å feste det valgte området på toppen av skjermen, trykker du på
trykker deretter på Fest på skjerm.
• Trekk ut tekst: Trekk ut tekst fra det valgte området.
• Fest på skjerm: Fest det valgte området til skjermen.
•
: Endrer automatisk utseendet til det valgte området.
•
: Skriv eller tegn på det valgte området.
•
: Del det valgte området med andre.
•
: Lagre det valgte området i Galleri.
53
, velger området og
Apper og funksjoner
Ta opp et område fra en video
Mens du spiller av en video, velger du et område og tar det opp som en GIF-animasjon.
1
2
3
Når det er innhold du vil ta bilde av under videoavspillingen, åpner du
luftkommandopanelet og trykker på Smart valg.
På verktøylinjen trykker du på
.
Juster posisjonen og størrelsen til skjermbildeområdet.
Juster posisjonen.
Dra i et hjørne av
rammen for å endre
størrelsen.
Velg en kvalitet.
4
Trykk på Ta opp for å begynne.
• Sjekk at videoen spilles av før du begynner opptaket.
• På skjermen vises den maksimale varigheten du kan ta opp et område av videoen.
• Når du tar opp et område fra en video, blir ikke lyden tatt opp.
5
6
Trykk på Stopp for å avslutte.
Velg et alternativ som du vil bruke på det valgte området.
•
: Skriv eller tegn på det valgte området. Trykk på
filen.
•
: Del det valgte området med andre.
•
: Lagre det valgte området i Galleri.
54
for å vise resultatet før du lagrer
Apper og funksjoner
Skjermskriving
Ta skjermbilder for å skrive eller tegne på dem eller beskjære et område fra skjermbildet.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.
1
Når det er innhold du vil ta bilde av, åpner du luftkommandopanelet og trykker på
Skjermskriving.
Det blir automatisk tatt et bilde av det nåværende skjermbildet, og redigeringsverktøylinjen
vises.
2
3
Hvis du tar bilde av innhold på en lengre side, f.eks. en nettside, trykker du på Blabilde for
å ta bilde av det skjulte innholdet. Trykk på Blabilde gjentatte ganger til skjermbildet er
fullført, og trykk deretter på Utført.
Skriv et notat på bildet som er tatt av skjermen.
Angre
Gjør om
Pennetype
Pennefarge
Penneradius
4
Velg et alternativ som du vil bruke på bildet som er tatt av skjermen.
• Lagre: Lagre skjermbildet i Galleri.
• Del: Del bildet som er tatt av skjermen, med andre.
55
Apper og funksjoner
Direktemeldinger
I stedet for en tekstmelding kan du opprette og sende en unik melding ved å ta opp handlingene
dine når du skriver for hånd eller tegner en direktemelding og lagrer den som en animert fil.
1
Hvis du vil sende en animert melding mens du skriver en melding, åpner du
Luftkommandopanelet og trykker på Direktemeldinger.
Vinduet for direktemelding vises.
2
Tilpass bakgrunnsbilde og trykk på OK eller Begynn å tegne.
• Galleri: Bruk et bilde eller video lagret i Galleri som bakgrunnsbilde.
• Kamera: Ta et bilde eller ta opp en video og bruk det som bakgrunnsbilde.
• Farge: Velg en bakgrunnsfarge.
3
Skriv eller tegn i skjermbildet for sanntidsmelding.
Endre
filformatet.
Grense for
meldingsinnskriving.
Endre
skriveeffekten.
Endre
pennefarge.
Endre pennens
radius.
Forhåndsvisning.
Begynn på nytt.
Angre
4
Trykk på OK.
5
Trykk på Del og velg en metode.
Sanntidsmeldingen blir lagret i Galleri som en animert GIF-fil eller en video.
56
Apper og funksjoner
Oversett
Hold S Pen over ordet som du vil oversette. Måleenhetene i teksten blir også konvertert.
• Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
• Denne funksjonen støttes ikke på enkelte språk.
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig når oppdagbar tekst finnes på skjermen.
1
2
3
Hvis det er tekst du vil oversette, åpner du luftkommandopanelet og trykker på Oversett.
Velg språkene på oversetterpanelet øverst på skjermen.
Du kan endre teksten mellom ord og setninger ved å klikke på
.
Hold S Pen over teksten som du vil oversette eller enheten du vil konvertere.
Den oversatte teksten vises. Du lytter til uttalen av den opprinnelige teksten ved å trykke på
.
-ikonet vises kanskje ikke avhengig av språket du velger.
Velg språk.
Detaljnivå for
tekstvalg (ord eller
setning)
Oversettelsesresultat
4
eller
Lukk oversetteren ved å trykke på
på oversetterpanelet.
57
Apper og funksjoner
Bixby Vision
Når du holder S Pen over innholdet, gjenkjennes innholdet og tilgjengelige søkeikoner vises.
Bruk funksjoner for å søke etter liknende bilder, oppdag og oversett tekst med mer. Se Bixby
Vision for mer informasjon.
1
2
3
4
Hvis det finnes et bilde som du vil søke etter relevant informasjon eller tekst for, åpner du
Luftkommandopanelet og trykker på Bixby Vision.
Hold S Pen over innholdet du vil ha.
Når innholdet gjenkjennes, vises de tilgjengelige søkeikonene.
Velg ikonet du vil ha.
Lukk Bixby Vision ved å trykke på
på Bixby Vision-panelet.
58
Apper og funksjoner
Forstørr
Hold S Pen over et område på skjermen for å forstørre det.
Åpne Luftkommandopanelet, trykk på Forstørr, og hold S Pen over området du vil forstørre.
Endre størrelsen på
forstørrelsesglasset.
Lukk forstørrelsesglasset.
Endre forststørrelsesforholdet.
Øyekast
Reduser en app til et miniatyrbilde og hold S Pen over miniatyrbildet for å åpne appen i
fullskjermvisning.
Åpne for eksempel en kartapp, åpne luftkommandopanelet og trykk deretter på Øyekast. Appen
reduseres til et miniatyrbilde nederst på skjermen. Mens du surfer på nettsider holder du S Pen
over miniatyrbildet for å åpne kartappen på fullskjermen og raskt søke etter steder.
Miniatyrbilde
Hold S Pen bort fra skjermen for å redusere appen til et miniatyrbilde igjen.
Du lukker den minimerte appen ved å trykke på og holde inne miniatyrbildet og dra det til Fjern
øverst på skjermen.
59
Apper og funksjoner
Skriv på kalender
Marker planene dine raskt og enkelt ved å skrive eller tegne på kalenderskjermbildet. Du kan vise
og administrere planene dine på kalenderskjermbildet.
Åpne luftkommandopanelet, trykk på Skriv på kalender, og legg deretter planene dine inn i
kalenderen. Trykk på Lagre når du er ferdig. Trykk på for å redigere den.
Viskelær
Angre
Penneinnstillinger
Gjør om
Du kan kun bruke denne funksjonen på den månedlige kalendervisningen.
60
Apper og funksjoner
Luftvisning
Hold S Pen over et element på skjermen hvis du vil forhåndsvise innholdet eller se informasjon i
et sprettoppvindu.
I noen apper vises handlingsknapper på forhåndsvisningsvinduet.
Handlingsknapper
Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne Innstillinger-appen, trykke på
Avanserte funksjoner → S Pen, og deretter klikke på bryteren Luftvisning for å aktivere
den.
Velge med pennen
Når du trykker på og holder inne S Pen-knappen, kan du dra S Pen over tekst eller elementlister
for å velge flere elementer eller tekst. Du kan også kopiere og lime inn de valgte elementene eller
teksten i en annen app eller dele dem eller den med andre.
61
Apper og funksjoner
Skjerm av-notat
Du kan raskt opprette notater ved å skrive på skjermen uten å slå den på.
Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne Innstillinger-appen, trykke på
Avanserte funksjoner → S Pen, og deretter klikke på bryteren Skjerm av-notat for å
aktivere den.
Opprette et notat med skjermen avslått
1
2
Når skjermen er av, koble fra S Pen eller hold S Pen over skjermen og trykk på S Pen-knappen.
Skriv eller tegn et notat.
For å utvide siden trykker du på
.
For å lagre notatet, trykk på Lagre eller sett S Pen tilbake i ladesporet til S Pen igjen. Notatet
lagres i Samsung Notes → → Skjerm av-notat.
62
Apper og funksjoner
Låse opp skjermen med S Pen
Hvis skjermen låses mens S Pen er tilkoblet, kan du låse opp skjermen ved å trykke på S Penknappen.
• Funksjonen Lås opp med S Pen-fjernkontroll er bare tilgjengelig når
skjermlåsmetoden er angitt.
• For å bruke denne funksjonen må S Pen være tilkoblet enheten.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Avanserte funksjoner → S Pen → Lås opp med S
Pen-fjernkontroll.
Trykk på Lås opp med S Pen-fjernkontroll → OK.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Du kan nå låse opp skjermen ved å trykke på S Pen-knappen.
Bixby
Innledning
Bixby er et brukergrensesnitt som hjelper deg med å bruke enheten på en mer praktisk måte.
Du kan snakke til Bixby eller skrive inn tekst. Bixby starter en funksjon du ber om, eller viser
informasjonen du vil ha. Den lærer seg også bruksmønstrene og miljøene dine. Jo mer den lærer
om deg, jo mer nøyaktig vil den forstå deg.
• For å bruke Bixby må enheten være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk.
• Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke Bixby.
• Bixby er bare tilgjengelig på enkelte språk, og enkelte funksjoner er kanskje ikke
tilgjengelige, alt etter regionen din.
63
Apper og funksjoner
Starte Bixby
Når du starter Bixby for første gang, vises introduksjonssiden for Bixby. Du må velge språket som
skal brukes med Bixby, logge på Samsung-kontoen din i henhold til instruksjonene på skjermen
og godta vilkårene.
1
Trykk på og hold inne sidetasten. Alternativt kan du starte Bixby-appen.
Sidetast
Velg et språk.
Logg på
Samsungkontoen din.
2
3
Velg språket som skal brukes med Bixby.
Trykk på Sign in to Samsung account, og følg instruksjonene på skjermen for å logge på
Samsung-kontoen din.
Hvis du allerede er logget på kontoen, vises kontoinformasjonen på skjermen.
4
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Bixby-skjermen vises.
Endre hvordan Bixby-skjermbildet åpnes
Du kan stille inn enheten slik at Bixby-skjermen åpnes når du trykker to ganger på sidetasten.
Start Innstillinger-appen og trykk på Avanserte funksjoner → Sidetast → Åpne Bixby.
64
Apper og funksjoner
Bruke Bixby
Når du har sagt hva du vil til Bixby, starter Bixby de tilsvarende funksjonene eller viser
informasjonen du forespurte.
Mens du trykker på og holder inne sidetasten, sier du det du vil si til Bixby og slipper fingeren fra
tasten når du er ferdig med å snakke. Eller du kan si ”Hi, Bixby” og når enheten avgir en lyd, sier
du hva du vil.
Du kan for eksempel trykke på og holde inne sidetasten og si ”How’s the weather today?”
Værinformasjonen vises på skjermen.
Hvis du vil ha værmeldingen for i morgen sier du bare ”Tomorrow?” mens du trykker på og
holder inne sidetasten. Siden Bixby forstår sammenhengen til samtalen, vil den vise deg
morgendagens værmelding.
”How’s the weather
today?”
Lytter
Tilsvarende funksjon startet
65
Apper og funksjoner
Hvis Bixby stiller deg et spørsmål i løpet av en samtale, svarer du Bixby imens du trykker på og
holder inne sidetasten. Eller trykk på
og svar Bixby.
Hvis du bruker hodetelefoner eller Bluetooth-lyd eller du begynner en samtale ved å si ”Hi, Bixby”,
kan du fortsette samtalen uten å trykke på ikonet. Start Bixby-appen og trykk på → Settings
→ Automatic listening → Hands-free only.
Aktivere Bixby med stemmen din
Du kan begynner en samtale med Bixby ved å si ”Hi, Bixby”. Registrer stemmen din slik at Bixby vil
svare på den når du sier ”Hi, Bixby”.
1
2
3
Start Bixby-appen og trykk på → Settings → Voice wake-up.
Trykk på Wake with “Hi, Bixby”-bryteren for å aktivere den.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Nå kan du si ”Hi, Bixby” og begynne en samtale når enheten avgir en lyd.
Kommunisere ved å skrive inn tekst
Hvis stemmen din ikke gjenkjennes på grunn av støy i omgivelsene eller hvis du er i en situasjon
der det er vanskelig å snakke, kan du kommunisere med Bixby via tekst.
Start Bixby-appen, trykk på
og skriv deretter hva du vil.
I løpet av kommunikasjonen svarer også Bixby deg gjennom tekst i stedet for taletilbakemelding.
66
Apper og funksjoner
Bixby Vision
Innledning
Bixby Vision er en tjeneste som tilbyr forskjellige funksjoner basert på bildegjenkjenning.
Du kan bruke Bixby Vision til å søke raskt etter informasjon ved å gjenkjenne gjenstander på
stedet der du befinner deg.
Bruk et utvalg av nyttige Bixby Vision-funksjoner.
Trekk ut eller oversett tekst.
Søk etter steder.
Søk etter bilder.
Laste ned andre apper.
• Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
• Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke noen av Bixby Visionfunksjonene.
• Tilgjengelige funksjoner og søkeresultater kan variere, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig eller at du ikke får riktige
søkeresultater avhengig av bildestørrelse, -format eller oppløsning.
• Samsung er ikke ansvarlig for produktinformasjonen som leveres av Bixby Vision.
67
Apper og funksjoner
Starte Bixby Vision
Start Bixby Vision på en av disse måtene.
• Trykk på Kamera i Bixby Vision-appen.
• Velg et bilde i Galleri-appen, og trykk på
.
• Trykk på og hold et bilde i Internett-appen, og trykk på Bixby Vision.
• Hvis du la til Bixby Vision-appikonet og startskjermbildet og appskjermbildet, starter du
Bixby Vision-appen.
Søk etter lignende bilder
Du kan søke etter bilder som ligner på den gjenkjente gjenstanden, på nettet. Du kan vise
forskjellige bilder med egenskaper som ligner på gjenstanden, for eksempel farge eller form.
Hvis du for eksempel ønsker å vite tittelen til et fotografi eller bilde, kan du bruke Bixby Visionfunksjonene. Enheten søker etter og viser relatert informasjon eller bilder med lignende
egenskaper.
1
2
3
Start Kamera-appen og trykk på Bixby Vision.
Trykk på Linse og hold gjenstanden innenfor skjermen for at det skal bli gjenkjent.
Velg et søkeresultat som har Bilde med seg.
Lignende bilder vises.
Oversette eller trekke ut tekst
Gjenkjenn og vis den oversatte teksten på skjermen. Du kan også trekke ut tekst fra et dokument
eller en bildefil.
Hvis du for eksempel ønsker å vite hva et skilt betyr når du er på ferie i utlandet, kan du bruke
Bixby Vision-funksjonene. Enheten oversetter teksten på skiltet til språket du velger.
1
Start Kamera-appen og trykk på Bixby Vision.
68
Apper og funksjoner
2
Trykk på
og hold teksten innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
Den oversatte teksten vises på skjermen.
• Trykk på
for å trekke ut tekst. Du kan dele eller lagre teksten du trekker ut.
• For å lagre skjermbildet med den oversatte teksten som et bilde, trykker du på
Skjermbildet blir lagret i Galleri.
.
• Hvis du vil endre kilde- eller målspråk, trykker du på språkinnstillingspanelet øverst på
skjermen.
Søker etter steder
Søk etter informasjon om steder i nærheten ved å gjenkjenne gjeldende plassering. Du kan også
vise tilbud som er tilgjengelige i nærheten.
Du kan for eksempel bruke Bixby Vision-funksjonene hvis du vil søke etter butikker som har
tilbud i nærheten. Enheten søker og viser salgene som er i butikker i nærheten.
1
2
Start Kamera-appen og trykk på Bixby Vision.
Trykk på
og pek kameraet mot den retningen du vil søke etter plasser.
Du kan vise grunnleggende informasjon om steder i nærheten.
• Hvis du vil søke etter steder i enn annen retning, peker du kamera mot den retningen.
• Du kan vise din nåværende posisjon og værinformasjon. Pek kameraet mot bakken for å
vise nåværende plassering på kartet. Pek kameraet mot himmelen for å vise nåværende
værinformasjon.
3
Velg et søkeresultat på skjermen.
Enheten viser informasjonen om steder i nærheten og tilbud.
69
Apper og funksjoner
Bixby Home
På Bixby Home-skjermbildet kan du vise anbefalte tjenester og informasjon som Bixby tilbyr ved
å analysere bruksmønstrene og rutinene dine.
• For å se mer innhold må enheten kobles til et Wi-Fi- eller mobilnett.
• For å kunne bruke denne funksjonen fullt ut må du logge på Samsung-kontoen.
Åpne Bixby Home
1
Stryk mot høyre på startskjermbildet.
Bixby Home-skjermbildet vises.
Når du starter denne funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av
dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
2
Stryk opp- eller nedover for å vise anbefalt innhold.
Få tilgang til flere alternativer.
Kommende påminnelse
Anbefalt innhold
3
Stryk til venstre på skjermen eller trykk på tilbakeknappen for å lukke Bixby Home.
70
Apper og funksjoner
Bruke anbefalt innhold i Bixby Home
Når du åpner Bixby Home, kan du vise innhold som oppdateres ofte, som kort. Stryk opp- eller
nedover for å vise kortene.
Når du er på vei til kontoret om morgenen, kan Bixby Home for eksempel vise dagens timeplan
og spille av favorittsangene dine på Bixby Home-skjermen. Om kvelden kan du vise alarmer.
Innholdet på og rekkefølgen av kortene oppdateres automatisk etter et spesifisert
intervall. Stryk nedover på skjermen for å oppdatere kortene manuelt.
Redigere kortlisten
• Hvis du vil feste et kort øverst på Bixby Home-skjermen, trykker du på
→ Løsne.
Hvis du vil løsne et kort, trykker du på
→ Fest til toppen.
• For å stanse visningen av et kort på listen, trekker du kortet til høyre og trykker på Ikke vis
igjen.
• For å skjule kortet fra listen, trekker du kortet til høyre og trykker på Skjul akkurat nå.
Velge apper som skal vises som kort
Du kan legge til eller slette apper som skal vises som kort på Bixby Home-skjermen.
Trykk på → Kort på Bixby Home-skjermen, og trykk på bryterne ved siden av elementene for å
legge dem til eller slette dem.
Tilpasse innstillingene for Bixby Home
Trykk på → Innstillinger på Bixby Home-skjermen.
• Tilpasningstjeneste: Angi for å bruke Bixbys interaktive og tilpassede tjenester for å
forbedre opplevelsen din.
• Bixby Home-innholdsleverandører: Les og godta eller trekk tilbake samtykket fra vilkårene
og personvernerklæringer for hver innholdsleverandør.
• Om Bixby Home: Vis Bixby Home-versjonen og juridisk informasjon.
71
Apper og funksjoner
Bixby Routines
Bixby Routines er en tjeneste som kjører funksjonene du vil bruke som rutiner når betingelsene
deres registreres.
Hvis du for eksempel vil konfigurere en enhet til å slå på funksjonen for automatisk rotering hver
gang du spiller av en video, legger du til videoappen som en betingelser og angir funksjonen for
automatisk rotering som en handling.
Legge til rutiner
Legg til rutiner for å bruke enheten din mer praktisk. Når du legger til en rutine, kan du angi
kjørebetingelsene dens til automatisk eller manuell.
Legge til anbefalte rutiner
Når betingelsene for rutiner registreres på den anbefalte listen på hovedskjermen til Bixby
Routines, vil Bixby Routines foreslå at du legger dem til som en rutine.
Når den anbefalingsmeldingen vises, trykker du på Vis alle og legger den til som din egen rutine.
Legge til rutiner fra listen over anbefalinger
Vis listen over nyttige funksjoner og legg dem til som dine egne rutiner.
1
Trykk på Avanserte funksjoner → Bixby Routines på Innstillinger-skjermbildet.
72
Apper og funksjoner
2
På listen Anbefalt velger du en rutine du vil ha og trykker på Lagre rutine.
• For å angi rutinens betingelser og handlinger trykker du på
på tilstanden eller handlingen du vil redigere.
. Alternativt kan du trykke
• Hvis du vil angi rutinens kjørebetingelser til manuell, trykker du på Startknappen
trykkes. Dette alternativet vises bare når det ikke er angitt noen kjørebetingelser.
For manuelle rutiner kan du legge dem til på Startskjermbildet som widgeter og få rask
tilgang til dem. Hvis det vises et sprettoppvindu, trykker du på Legg til.
Legge til dine egne rutiner
Legg til funksjoner du vil bruke som rutiner.
1
2
3
4
Trykk på Avanserte funksjoner → Bixby Routines →
på Innstillinger-skjermbildet.
Angi et rutinenavn.
Trykk på
, angi betingelser og trykk deretter på Neste.
Hvis du vil angi rutinens kjørebetingelser til manuell, trykker du på Startknappen trykkes.
Trykk på
, angi handlinger og trykk deretter på Ferdig.
For manuelle rutiner kan du legge dem til på Startskjermbildet som widgeter og få rask
tilgang til dem. Når et sprettoppvindu vises, trykker du på Legg til.
Bruke rutiner
Kjøre automatiske rutiner
Automatiske rutiner kjøres automatisk når betingelsene deres oppdages.
Kjøre manuelle rutiner
For manuelle rutiner hvor du angir kjørebetingelsen som Startknappen trykkes, kan du kjøre
dem manuelt ved å trykke på knappen når du vil.
Trykk på Avanserte funksjoner → Bixby Routines → Mine rutiner og trykk på
ved siden av
rutinen du vil kjøre. Eller du kan trykke på widgeten til rutinen på startskjermbildet.
73
Apper og funksjoner
Vise rutiner som kjører
Rutiner som kjører for øyeblikket, vises på varselspanelet. For å vise detaljene til en rutine trykker
du på varslet.
Stoppe rutiner som kjører
Du kan raskt stoppe rutiner som kjører. Velg en rutine i varselspanelet og trykk på Stopp.
Administrere rutiner
Trykk på Avanserte funksjoner → Bixby Routines → Mine rutiner på Innstillinger-skjermbildet.
Rutinene dine vises.
For å deaktivere en rutine trykker du på bryteren til rutinen eller
For å redigere en rutine velger du en rutine og trykker på
tilstanden eller handlingen du vil redigere.
.
. Alternativt kan du trykke på
For å slette rutiner trykker du på → Slett, markerer rutinene du vil slette, og trykker deretter på
Slett.
Reminder
Opprett påminnelser i kalenderen for gjøremål eller for å vise innhold senere. Du mottar varsler
til angitt tid eller posisjon for hvert varsel.
• For å motta mer nøyaktige varsler kan du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
• For å kunne bruke denne funksjonen fullt ut må du logge på Samsung-kontoen.
• GPS-funksjonen må være aktivert for å bruke stedspåminnelser.
Starte Reminder
Starte Påminnelse fra Bixby Home
1
Stryk mot høyre på startskjermbildet.
Bixby Home-skjermbildet vises.
74
Apper og funksjoner
2
Trykk på Kom i gang på Reminder.
Påminnelsesskjermbildet vises og appikonet for Reminder (
Appskjermbildet.
) legges til på
Starte Påminnelse fra Kalender
Start Kalender-appen og trykk på → Reminder. Påminnelsesskjermbildet vises og appikonet
for Reminder ( ) legges til på Appskjermbildet.
Opprette påminnelser
Opprette påminnelser på forskjellige måter. Reminder varsler deg hvis du oppretter en
påminnelse med en spesifikk tids- eller stedsinnstilling. Du kan også lagre diverse innhold, for
eksempel et enkeltnotat eller en adresse til en nettside, og vise innholdet senere.
Du kan for eksempel opprette en påminnelse om å vanne blomstene når du kommer hjem.
1
2
3
Start Reminder-appen.
Trykk på Skriv en påminnelse eller
og skriv ”Vann blomstene”.
Trykk på Sted → Angi betingelser → Velg et sted og angi posisjonen til hjemme.
75
Apper og funksjoner
4
Trykk på Når jeg kommer til → Ferdig.
5
Trykk på Lagre for å lagre påminnelsen.
Når du kommer hjem, vises varslet ”Vann blomstene”.
Sjekke varsler om påminnelser
Et sprettoppvindu med et varsel vises på det angitte tidspunktet eller stedet. Trykk på Fullført
eller Utsett.
Vise listen over påminnelser
Åpne Reminder-appen for å vise påminnelseslisten. Velg en påminnelse for å vise detaljer om
den.
Redigere detaljer om påminnelsen
Du kan legge til eller redigere detaljer om påminnelsen, for eksempel hyppighet, dato og
klokkeslett eller sted.
1
Velg en påminnelse i listen over påminnelser, og trykk på Rediger.
76
Apper og funksjoner
2
Rediger betingelsene og trykk på Lagre.
Informasjon om påminnelse
Endre fargen for påminnelsen.
Legg til en sjekkliste.
Legg til et bilde.
Betingelser for påminnelse
Fullføre påminnelser
Merk påminnelser du ikke trenger å bli påminnet om, som fullført.
Velg en påminnelse i listen over påminnelser og trykk på Fullfør. Du kan også dra påminnelsen til
venstre.
Gjenopprette påminnelser
Du kan gjenopprette påminnelser som er fullført.
1
2
Trykk på → Fullført → Rediger i listen over påminnelser.
Merk elementer som skal gjenopprettes og trykk på Gj.oppr.
Påminnelsene legges til i listen, og du blir varslet på de forhåndsdefinerte tidspunktene.
Slette påminnelser
For å slette en påminnelse trekker du den til høyre. Hvis du vil slette flere påminnelser, trykker du
på og holder en påminnelse, merker av for påminnelser som skal slettes, og trykker deretter på
Slett.
77
Apper og funksjoner
Telefon
Innledning
Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.
• For å foreta et anrop og sende en tekstmelding, starter du Innstillinger-appen, trykker
på Avanserte funksjoner og trykker så på bryteren Anrop/SMS på andre enheter for
å aktivere det. Du må registrere deg og logge på med den samme Samsung-kontoen
på begge enhetene.
• Du kan velge metoden for anrop og meldinger. Velg et SIM-kort eller den tilkoblede
enheten som bruker samme Samsung-konto.
Ringe
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Angi et telefonnummer.
Trykk på
for å foreta et taleanrop eller
hvis du vil foreta et videoanrop.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til nummeret i
kontaktlisten.
Søk etter en kontakt.
En forhåndsvisning av
telefonnummeret.
Slett det foregående tegnet.
78
Apper og funksjoner
Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten
Start Telefon-appen, trykk på Nylige eller Kontakter og stryk deretter til høyre på en kontakt
eller et telefonnummer for å foreta et anrop.
Hvis denne funksjonen er deaktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner → Bevegelser og gester og trykker deretter på bryteren Stryk for å ringe/sende
meld. for å aktivere den.
Bruke hurtigtastnumre
Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.
Når du skal angi et hurtigtastnummer, starter du Telefon-appen, trykker på Tastatur eller
Kontakter → → Hurtigtastnumre og velger deretter et hurtigtastnummer og legger til et
telefonnummer.
Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For
hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet / de første sifrene i nummeret,
og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.
Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret 123 som et hurtigtastnummer, trykker du først
på 1 og deretter på 2, og til slutt trykker du på og holder 3.
Foreta et anrop fra låseskjermen
Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
Foreta anrop ved å søke etter steder i nærheten
Du kan enkelt foreta anrop til steder nær der du befinner deg ved å søke etter informasjon om
dem. Du kan søke etter steder i nærheten etter kategori, som for eksempel restauranter eller
butikker eller ved å søke etter anbefalte populære steder.
Start Telefon-appen, trykk på Steder og velg deretter en kategori eller trykk på og angi et
forretningsnavn i søkefeltet. Eller velg et sted fra de anbefalte populære stedene. Informasjon om
forretningsstedet, som telefonnummeret eller adressen, vises.
Foreta et internasjonalt anrop
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Trykk på og hold 0 til +-tegnet vises.
Angi landsnummer, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på
79
.
Apper og funksjoner
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Avvise et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Dra Send melding-linjen oppover og velg meldingen som skal sendes for å sende en melding
når du avviser et innkommende anrop.
Hvis du vil opprette forskjellige avvisningsmeldinger, starter du Telefon-appen, trykker på →
Innstillinger → Hurtigavvisningsmeldinger, skriver en melding og trykker deretter på .
Ubesvarte anrop
Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over
ubesvarte anrop. Du kan også starte Telefon-appen og trykke på Nylige for å vise tapte anrop.
Blokkere telefonnumre
Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
2
Start Telefon-appen og trykk på → Innstillinger → Blokkerte numre.
Trykk på Nylige eller Kontakter, velg kontakter eller telefonnummer og trykk deretter på OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt ved å trykke på Legg til telefonnummer, skrive inn et
telefonnummer og deretter trykke på .
Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i
anropsloggen.
Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID.
Trykk på Blokker ukjente anropere-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
80
Apper og funksjoner
Alternativer under samtaler
Under en talesamtale
Følgende handlinger er tilgjengelige:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Nytt anrop: Foreta et anrop nummer to. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter
den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen.
• Melding: Send en melding til anroperen.
• Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
• Sett anrop på vent: Sett samtale på vent. Trykk på Gjenoppta for å hente en samtale som er
satt på vent.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Tastatur / Skjul: Åpne eller lukk tastaturet.
•
: Avslutt den nåværende samtalen.
Under en videosamtale
Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Kamera: Slå av kameraet slik at den andre parten ikke kan se deg.
• Bytt: Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
•
: Avslutt den nåværende samtalen.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis det er koblet til enheten.
81
Apper og funksjoner
Legge til et telefonnummer i kontakter
Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet
1
2
3
4
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Skriv inn nummeret.
Trykk på Legg til i Kontakter.
Trykk på Opprett kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater kontakt for å
legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
Trykk på et telefonnummer og trykk på Legg til.
Trykk på Opprett kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater kontakt for å
legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Legge til en tagg i et telefonnummer
Du kan legge til tagger i numre uten å lagre dem i Kontakter. Da kan du se informasjon om
innringerne når de ringer, uten å ha dem i kontaktlisten.
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
Trykk på et telefonnummer.
Trykk på Legg til tagg, legg inn en tagg og trykk på Legg til.
Når et anrop kommer inn fra det nummeret, vises taggen under nummeret.
82
Apper og funksjoner
Kontakter
Innledning
Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.
Legge til kontakter
Opprette en ny kontakt
1
2
3
Start Kontakter-appen og trykk på
.
Velg et lagringssted og trykk på Velg.
Angi kontaktinformasjon.
Velg en lagringsplassering.
Legg til et bilde.
Angi kontaktinformasjon.
Åpne flere informasjonsfelter.
Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre,
variere.
4
Trykk på Lagre.
83
Apper og funksjoner
Importere kontakter
Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.
1
2
3
4
Start Kontakter-appen og trykk på
kontakter → Importer.
→ Administrer kontakter → Importer/eksp.
Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere og trykk på OK.
Velg en lagringsplassering for lagring av kontakter og trykk på Importer.
Synkronisere kontakter med nettkontoene dine
Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som
Samsung-kontoen din.
1
2
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg deretter
en konto du vil synkronisere med.
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kontakter-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kontakterbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Søke etter kontakter
Start Kontakter-appen.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom
den.
• Trykk på
øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
84
Apper og funksjoner
Trykk på kontakten. Utfør deretter én av følgende handlinger:
•
: Legg til i favorittkontakter.
•
/
•
: Skriv en melding.
•
: Skriv en e-post.
: Foreta et tale- eller videoanrop.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.
1
2
3
Start Kontakter-appen, trykk på øverst i kontaktlisten og trykk så på Del.
Velg kontakter og trykk på Del.
Velg en delemetode.
Lagre og dele profil (SM-T865)
Du kan lagre og dele profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre
ved hjelp av profildelingsfunksjonen.
• For å bruke denne funksjonen må du logge på Samsung-kontoen.
• Profildelingsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Profildelingsfunksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert
profildelingsfunksjonen på enhetene sine.
1
2
Start Kontakter-appen og velg profilen din.
Trykk på Trykk her for å dele profilen, og trykk så på bryteren for å aktivere den.
• Telefonnummeret ditt må bekreftes for at du skal kunne bruke profildelingsfunksjonen.
Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene dine i Kontakter.
• For å endre omfanget av kontakter du deler profilen din med, trykker du på Velg hva som
deles, velger et element du vil dele og velger deretter et alternativ.
85
Apper og funksjoner
Opprette grupper
Du kan legge til grupper, som familie eller venner og administrere kontakter i henhold til gruppe.
1
2
3
4
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Grupper → Opprett gruppe.
Skriv inn et navn på gruppen.
For å angi en grupperingetone, trykker du på Grupperingetone og velger ringetonen.
Trykk på Legg til medlem, velg kontaktene som skal legges til i gruppen, og trykk deretter
på OK.
Trykk på Lagre.
Sende en gruppemelding
Du kan sende en gruppemelding til gruppemedlemmer samtidig.
Start Kontakter-appen, trykk på → Grupper og velg en gruppe. Trykk på øverst på
kontaktlisten og trykk på Send melding.
Slå sammen dupliserte kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter eller synkroniserer kontakter med
andre kontoer, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte
kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din.
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Administrer kontakter → Slå sammen kontakter.
Merk av for kontakter, og trykk på Flett.
86
Apper og funksjoner
Slette kontakter
1
2
Start Kontakter-appen, trykk på øverst i kontaktlisten og trykk så på Slett.
Velg kontakter og trykk på Slett.
For å slette kontakter enkeltvis, trykker du på en kontakt. Trykk deretter på → Slett.
Meldinger
Innledning
Send og vis meldinger i samtaletråder.
• For å foreta et anrop og sende en tekstmelding, starter du Innstillinger-appen, trykker
på Avanserte funksjoner og trykker så på bryteren Anrop/SMS på andre enheter
for å aktivere det. Du må registrere deg og logge deg på med den samme Samsungkontoen på begge enhetene.
• Du kan velge metoden for anrop og meldinger. Velg et SIM-kort eller den tilkoblede
enheten som bruker samme Samsung-konto.
Sende meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.
1
Start Meldinger-appen og trykk på
.
87
Apper og funksjoner
2
Legg til mottakere, og skriv en melding.
Når du skal ta opp og sende en talemelding, trykker du på og holder , leser inn meldingen
og slipper fingeren. Opptaksikonet vises bare mens feltet der du skriver inn meldingen din,
er skjult.
Mottaker
Angi mottakere.
Skriv en melding.
Sett inn klistremerker.
Legg ved filer.
3
Trykk på
Send meldingen.
for å sende meldingen.
Vise meldinger
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.
Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.
1
2
Start Meldinger-appen.
Trykk på en kontakt eller et telefonnummer i meldingslisten.
• For å svare på meldingen trykker du på feltet der du skriver inn en melding, skriver en
melding og trykker deretter på .
• Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen for å endre
skriftstørrelsen.
88
Apper og funksjoner
Blokkere uønskede meldinger
Du kan blokkere meldinger fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
2
Start Meldinger-appen, trykk på øverst i meldingslisten, og trykk så på Innstillinger →
Blokker numre og meldinger → Blokker numre.
Trykk på Innboks og velg en kontakt eller et telefonnummer. Eller trykk på Kontakter, velg
kontakter og trykk på OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt under Angi nummer, og så trykker du på
.
Stille inn meldingsvarsling
Du kan endre varselslyden, visningsalternativer med mer.
1
2
Start Meldinger-appen, trykk på øverst i meldingslisten, trykk på Innstillinger → Varsler
og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.
Endre varselsinnstillingene.
Angi en meldingspåminnelse
Du kan angi et varsel med et intervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne
funksjonen ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Tilgjengelighet →
Avanserte innstillinger → Varselspåminnelser og trykker deretter på bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Slette meldinger
1
2
3
4
Start Meldinger-appen.
Trykk på en kontakt eller et telefonnummer i meldingslisten.
Trykk på og hold inne en melding og trykk deretter på Slett.
For å slette flere meldinger markerer du meldingene du vil slette.
Trykk på Slett.
89
Apper og funksjoner
Internett
Innledning
Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for
å få enkel tilgang til dem.
Se på nettsider
1
2
3
Start Internett-appen.
Trykk på adressefeltet.
Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på Gå til.
Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.
Legg til et bokmerke for den
nåværende nettsiden.
Oppdater den nåværende
nettsiden.
Beveg deg mellom sider.
Få tilgang til flere alternativer.
Åpne nettleserens fanestyrer.
Lukk fanen.
Åpne en ny fane.
Vis bokmerkene dine.
Åpne startsiden.
90
Apper og funksjoner
Bruke hemmelig modus
I hemmelig modus kan du administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du
kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord og dine biometriske data.
Aktivere hemmelig modus
Trykk på → Slå på Hemmelig mod. Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, må du
angi om det skal brukes et passord for hemmelig modus.
I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.
I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av
skjermen.
Endre sikkerhetsinnstillinger
Du kan endre passordet.
Trykk på → Innstillinger → Personvern og sikkerhet → Hemmelig modus-innstillinger →
Endre passord.
Hvis du vil angi de registrerte biometriske dataene dine som låsemetode sammen med
passordet, trykker du på en valgbryter under Biometrisk for å aktivere den.
Deaktivere hemmelig modus
Trykk på
→ Slå av Hemmelig modus.
91
Apper og funksjoner
Kamera
Innledning
Ta bilder og ta opp videoer med ulike moduser og innstillinger.
Start Kamera-appen.
Etiske retningslinjer for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
• Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter Kamera-appen fra
låseskjermen mens skjermlåsmetoden er angitt.
• Hvis bildene er uskarpe, må du rengjøre kameraobjektivet og prøve på nytt.
Ta bilder
1
Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der kameraet skal fokusere.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for
å zoome ut. Eller du kan også dra ikonet for valg av gjenstand til venstre eller høyre.
Zoomfunksjoner er bare tilgjengelig når kamera bak brukes.
• Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene. Når justeringslinjen vises, drar du
på justeringslinjen mot eller .
92
Apper og funksjoner
2
Trykk på
for å ta et bilde.
AR-Emoji
Bixby Vision
Kamerainnstillinger
Alternativer for nåværende
fotograferingsmodus
Bytt mellom kameraet foran og
kameraet bak.
Ta et bilde.
Miniatyrbilde med forhåndsvisning
Velg en gjenstand.
Knapp for sceneoptimalisering
Bildemoduser
Nåværende modus
• Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera
som brukes.
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at objektivet ikke er skadet eller skittent. Hvis ikke, kan det hende at
enheten ikke fungerer som den skal i enkelte moduser som krever høy oppløsning.
• Enhetens kamera har et vidvinkelobjektiv. En mindre forvrengning kan forekomme i
vidvinkelbilder eller -videoer, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen til
enheten.
Låse fokus (AF) og eksponering (AE)
Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk
justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.
Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og
eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Bilde- eller Pro-modus.
93
Apper og funksjoner
Velge et objektiv for fotografering
Trykk på Bilde, Video eller Panoramabilde på forhåndsvisningsskjermbildet, velg objektivet du
vil bruke og ta deretter et bilde eller ta opp en video.
•
: Med det veldig vide objektivet kan du ta vidvinkelbilder eller ta opp videoer i
vidvinkel som ser ut akkurat som det du ser i virkeligheten. Bruk denne funksjonen for å ta
landskapsbilder.
For å korrigere forvrengningen i bilder som tas med det veldig brede objektivet, trykker du
på på forhåndsvisningsskjermbildet, trykker på Lagringsalternativer og deretter Korrig.
av ultrabredt objektiv-bryteren for å aktivere den.
•
: Med vidvinkelobjektivet kan du ta standard bilder eller ta opp normale videoer.
Fotografering med
ultravidvinkel
Grunnleggende
fotografering
94
Apper og funksjoner
Bildemodus (intelligent kamera)
Kameraet justerer alternativene for fotografering automatisk avhengig av omgivelsene, slik at
det blir lett å ta bilder. Den intelligente kamerafunksjonen gjenkjenner automatisk motivet og
optimaliserer fargen og eventuelle effekter.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde og
for å ta et bilde.
Sceneoptimaliserer
Kameraet justerer automatisk fargeinnstillingene og benytter den optimaliserte effekten
automatisk ved å gjenkjenne motivet.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde. Når kameraet registrerer motivet,
endres knappen for sceneoptimalisering, og den optimaliserte fargen og effekten blir brukt.
• Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, trykker du på på
forhåndsvisningsskjermbildet og Sceneoptimaliserer-bryteren for å aktivere den.
• Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, trykker du på knappen Sceneoptimaliserer
på forhåndsvisningsskjermbildet.
95
Apper og funksjoner
Bildeforslag
Kameraet foreslår den ideelle komposisjonen for bildet ved å registrere posisjonen og vinkelen til
motivet.
og Bildeforslag-bryteren for å aktivere det.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på
1
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde.
2
Plasser motivet etter guiden på forhåndsvisningsskjermbildet.
3
Juster posisjonen og vinkelen til kameraet for å passe inn med komposisjonen.
4
Trykk på
En guide vises på forhåndsvisningsskjermbildet.
Kameraet gjenkjenner komposisjonen og den anbefalte komposisjonen vises på
forhåndsvisningsskjermbildet.
Når den ideelle komposisjonen er oppnådd, endres guiden til gul.
for å ta et bilde.
Ideell komposisjon
Guide
96
Apper og funksjoner
Ta selfier
Du kan ta selvportretter med kameraet foran.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde.
På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på
kameraet foran for å ta et selvportrett.
3
Se inn i kameraobjektivet foran.
4
Trykk på
for å bytte til
For å ta selvportretter med et vidvinkelbilde av landskapet eller personer trykker du på
.
for å ta et bilde.
Bruke filtre og andre skjønnhetseffekter
Du kan velge en filtereffekt og endre ansiktstrekk, for eksempel hudtonen eller ansiktsformen, før
du tar et bilde.
1
2
Trykk på
på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg en filtereffekt eller skjønnhetseffekter, og ta et bilde.
Videomodus
Kameraet justerer alternativene for opptak automatisk avhengig av omgivelsene, slik at det blir
lett å ta opp video.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Video.
Trykk på
for å ta opp en video.
• Du kan ta et bilde fra videoen mens du tar opp ved å trykke på
.
• Hvis du vil endre fokus mens du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere.
For å bruke modus for autofokus trykker du på
for å avbryte manuelt innstilt fokus.
3
Trykk på
for å slutte å ta opp en video.
97
Apper og funksjoner
Endre skjermforholdet for en video
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på
og velger et skjermforhold.
Modus for Direktefokus
Med kameraet kan du ta bilder hvor bakgrunnen er uskarp og motivet skiller seg tydelig ut. Du
kan også legge til en bakgrunnseffekt og redigere den etter at du har tatt et bilde.
Uskarphet
Spinn
Zoom
Fargepunkt
• Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys.
• Bakgrunnsuskarphet blir kanskje ikke brukt under følgende forhold:
– – Enheten eller motivet beveger seg.
– – Motivet er tynt eller gjennomsiktig.
– – Motivet har en farge som likner bakgrunnen.
– – Motivet eller bakgrunnen er ensartet.
Ta portretter som skiller seg ut med funksjonen Direktefokus
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Direktefokus.
Velg ønsket bakgrunnseffekt.
Du kan justere intensiteten til bakgrunnseffekten ved å dra justeringslinjen til venstre eller
høyre.
98
Apper og funksjoner
3
Når Effekten er klar. vises på forhåndsvisningsskjermbildet, trykker du på
bilde.
Justeringslinje for intensiteten
til bakgrunnseffekt
for å ta et
Bakgrunnseffekter
Redigere bakgrunnen på Direktefokusbilder
Du kan også redigere bakgrunnseffekten og nivået på bakgrunnseffekten til et bilde som er tatt
med funksjonen Direktefokus.
1
2
Velg et bilde som er tatt med Direktefokus og trykk på Endre bakgrunnseffekt.
Velg ønsket bakgrunnseffekt.
Du kan justere intensiteten til bakgrunnseffekten ved å dra justeringslinjen til venstre eller
høyre.
Juster intensiteten til
bakgrunnseffekten.
Endre bakgrunnseffekten.
3
Trykk på Aktiver for å lagre bildet.
99
Apper og funksjoner
Bruke fotograferingsmoduser
Hvis du vil endre fotograferingsmodus, drar du listen over fotograferingsmoduser mot venstre
eller høyre, eller stryker mot venstre eller høyre på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg ønsket fotograferingsmodus.
Liste over
fotograferingsmoduser
Pro-modus
Ta bilder mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og
ISO-verdi, manuelt.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Pro. Velg alternativer og tilpass innstillingene,
og trykk deretter på
for å ta et bilde.
Tilgjengelige alternativer
•
: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver
som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig
opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
•
: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
•
: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk
høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
100
Apper og funksjoner
Matmodus
Du kan ta bilder av mat med mer livlige farger.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Mat.
Trykk på skjermen og dra den sirkulære rammen over området for å utheve det.
Området utenfor den sirkulære rammen blir gjort uskarpt.
Hvis du vil endre størrelsen på den sirkulære rammen, drar du et hjørne av rammen.
3
4
Trykk på
, og dra justeringslinjen for å justere fargetonen.
Trykk på
for å ta et bilde.
Nattmodus
Ta bilder ved svak belysning, uten å bruke fotolys.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Natt.
101
Apper og funksjoner
Panoramamodus
Med panoramamodus kan du ta en serie med bilder og deretter sette dem sammen til ett bredt
eller høyt panoramabilde.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:
• Beveg kameraet langsomt i én retning.
• Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet
er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten
automatisk å ta bilder.
• Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få
farger.
1
2
3
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Panoramabilde.
Trykk på
, og beveg enheten sakte i én retning.
Trykk på
for å slutte å ta bildet.
Hyperlapse-modus
Du kan ta opp scener, for eksempel personer eller biler som beveger seg, og vise dem som
videoer i hurtigfilm.
1
2
3
4
5
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Hyperlapse.
Trykk på
, og velg et alternativ for bildehastighet.
Hvis du angir bildehastigheten til Automatisk, justeres bildehastigheten automatisk på
enheten i henhold til de skiftende hastighetene i scenen.
Trykk på
for å starte opptaket.
Trykk på
for å avslutte opptaket.
Trykk på miniatyrbildet på forhåndsvisningsskjermbildet, og trykk på Spill av hyperlapse for
å vise videoen.
102
Apper og funksjoner
Tilpasse innstillinger for kamera
Alternativer for nåværende fotograferingsmodus
Du kan bruke følgende alternativer på forhåndsvisningsskjermbildet.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av fotograferingsmodus.
•
: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
•
: Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
•
: Velg et sideforhold for bilder.
•
: Bruk en filtereffekt eller skjønnhetseffekter.
•
: Velg en bildehastighet.
•
: Velg et sideforhold for videoer.
•
: Ta opp morsomme videoer med virtuell håndskrift eller tegninger på ansikter eller hvor
som helst. Se AR Doodle for mer informasjon.
•
: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert
bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Punkt
bruker lyset på et konsentrert område midt i bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Matrise jevner ut hele scenen.
•
: I modus Mat, fokuserer du på et motiv inne i sirkelrammen, og gjør bildet utenfor
rammen uskarpt.
•
: I Mat-modus, juster fargetonen.
Kamerainnstillinger
Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet. Enkelte alternativer kan være utilgjengelige, alt
etter fotograferingsmodusen.
Intelligente funksjoner
• Sceneoptimaliserer: Angi at enheten skal justere fargeinnstillingene og bruke den
optimaliserte effekten automatisk etter motivet eller scenen.
• Bildeforslag: Angi at enheten skal foreslå den ideelle komposisjonen for bildet ved å
registrere posisjonen og vinkelen til motivet.
• Skann QR-koder: Aktiver eller deaktiver QR-kodeleseren.
103
Apper og funksjoner
Bilder
• Bevegelsesbilder: Angi at enheten skal ta opp et videoklipp i noen sekunder, før du trykker
på . Dette gjør at du kan ta opp et øyeblikk som du ellers kunne ha gått glipp av. Trykk på
miniatyrbildet og trykk deretter på Vis bevegelsesbilde for å spille av videoen. For å ta et
stillbilde av videoklippet trykker du på skjermen for å stoppe avspillingen og trykker på Ta
bilde. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Bilde-modus.
• Hold lukkerknappen for å: Velg en handling som skal utføres når du trykker på og holder
kameraknappen.
• Lagringsalternativer: Velg hvordan du vil lagre bilder.
Videoer
• Videostørrelse, kamera bak: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera bak. Hvis
du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
• Videostørrelse, kamera foran: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera fremme.
Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer
plass.
• Video med høy effektivitet: Ta opp videoer i formatet High Efficiency Video Codec (HEVC).
HEVC-videoene lagres som komprimerte filer for å spare minne på enheten.
Nyttige funksjoner
• HDR (fyldig tone): Ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
• Bilder som forhåndsvist: Still inn enheten til å lagre bilder ettersom de vises på
forhåndsvisningsskjermen når tatt med frontkameraet, uten å måtte bla i dem.
• Rutenett: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av
motiver.
• Posisjonstagger: Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.
• GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for
eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis
du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
104
Apper og funksjoner
• Kameramoduser: Vis tilgjengelige fotograferingsmoduser eller rediger listen over
fotograferingsmoduser.
• Fotograferingsmetoder: Velg videre fotograferingsmetoder for å ta et bilde eller ta opp en
video.
• Lagringssted: Velg minneplassering for lagring. Funksjonen vises bare når du setter inn et
minnekort.
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill kamerainnstillingene.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål.
• Om Kamera: Vis versjonen til kameraappen og juridisk informasjon.
Galleri
Innledning
Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer
etter album eller opprette historier.
Vise bilder
1
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
105
Apper og funksjoner
2
Velg et bilde.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til bildet i favoritter.
Miniatyrbilde med bilde og
video
Bixby Vision
Slett bildet.
Endre bildet.
Del bildet med andre.
Du kan lage en animert GIF eller en montasje av flere bilder. Trykk på → Opprett GIF
eller Oppr. montasje i listen og velg bilder.
Søke etter bilder
Start Galleri-appen og trykk på
plasseringer.
for å vise bilder sortert etter kategori, som typer eller
Hvis du vil søke etter bilder ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på søkefeltet.
Sende en direktemelding
Skriv for hånd eller tegn på et bilde og send et som en animert fil.
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på → Send som direktemelding.
106
Apper og funksjoner
3
4
I direktemeldingsvinduet velger du området som skal brukes som bakgrunnsbilde og trykker
på OK.
Opprette en direktemelding. Se Direktemeldinger for mer informasjon.
Vise videoer
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
Velg en video som skal spilles av.
Trykk på Spill av video for å spille av videoen.
Vis videoer.
Få tilgang til flere
alternativer.
Ta nåværende
skjermbilde.
Opprett en
animert GIF.
Spol for- eller
bakover ved å dra i
linjen.
Endre
skjermforholdet.
Bytt til
sprettoppvideospilleren.
Roter skjermen.
Lås avspillingsskjermen.
Gå til neste video.
Trykk på og hold
for å spole forover.
Gå til forrige video.
Trykk på og hold
for å spole
bakover.
Sett avspillingen
på pause og
gjenoppta
avspillingen igjen.
Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten
eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.
Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.
107
Apper og funksjoner
Vise detaljene om bilder og videoer
Dra oppover på skjermen mens du ser på et bilde eller på forhåndsvisningsskjermen for video.
Fildetaljer vises.
Du kan også vise relatert innhold ved å trykke på informasjonen på skjermen.
Rediger
informasjon.
Fildetaljer
Personinformasjon
Posisjonsinformasjon
Automatisk
opprettet innhold
Tagger
Vise bilder eller videoer sortert etter kategori
Du kan vise bilder og videoer sortert etter kategori.
Start Galleri-appen, trykk på Bilder eller Album og trekk deretter listen nedover for å velge en
kategori.
• Videoer: Vis videoene som er lagret på enheten.
• Favoritter: Vis favorittbildene og -videoene.
• Posisjoner: Vis bilder og videoer som er tatt fra samme posisjon.
• Foreslått: Vis anbefalt innhold.
108
Apper og funksjoner
Vise albumer
Du kan vise bilder og videoer sortert etter mapper eller album.
Start Galleri-appen, trykk på Album og velg et album.
Skjule albumer
Du kan skjule albumer.
Du kan ikke skjule albumer som er opprettet som standard, som Kamera- og
Skjermbilder-albumene.
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Album.
Trykk på → Skjul eller vis album.
Trykk på en albumbryter for å skjule.
Vise historier
Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og plasseringstagger, sorterer
bildene og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta
eller lagre flere bilder og videoer.
Start Galleri-appen, trykk på Historier og velg en historie.
Opprette historier
Opprett historier med forskjellige temaer.
1
2
3
4
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på → Opprett historie.
Angi en tittel på historien, og trykk på Opprett.
Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på Utført.
For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på → Legg til.
For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på → Rediger,
merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på Fjern fra historie.
109
Apper og funksjoner
Slette historier
1
2
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på og hold inne en historie du vil slette, og trykk på Slett.
Synkronisere bilder og videoer
Når du synkroniserer Galleri-appen med Samsung Cloud, blir bilder og videoer som du tar, også
lagret i Samsung Cloud. Du kan vise bilder og videoer som lagres i Samsung Cloud, i Galleriappen og fra andre enheter.
Start Galleri-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Synkroniser med Samsung
Cloud-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Galleri-appen og Samsung Cloud synkroniseres.
Slette bilder eller videoer
1
2
3
Start Galleri-appen.
Velg et bilde eller en video som skal slettes.
For å slette flere filer trykker du på og holder en fil som skal slettes på listen og markerer flere
filer for sletting.
Trykk på
eller Slett.
Bruke papirkurvfunksjonen
Du kan beholde de slettede bildene og videoene i papirkurven. Filene blir slettet etter et bestemt
tidsrom.
Start Galleri-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Søppel-bryteren for å
aktivere den.
For å vise filer i papirkurven starter du Galleri-appen og trykker på → Søppel.
110
Apper og funksjoner
AR-emoji
Innledning
Opprett en My Emoji som ser ut akkurat som deg og ta bilder og ta opp videoer med My Emoji,
Emoji-figurer eller klistremerker.
Du kan tilpasse egenskapene til My Emoji, som ansiktsformen eller hårsveisen og dekorerer My
Emoji med forskjellig tilbehør. Du kan også uttrykke deg selv på morsomme måte ved å bruke
My Emoji-klistremerker under en samtale.
Mine emojier
Emoji-figurer
Klistremerker
Lage My Emoji
Lag en My emoji som ser ut som deg. My emoji-klistremerker med forskjellige uttrykk blir
generert automatisk.
1
2
Start Kamera-appen og trykk på AR-emoji → Lag My Emoji.
Juster ansiktet på skjermen og trykk på
for å ta et bilde.
111
Apper og funksjoner
3
4
5
Velg kjønnet og aldersgruppen til My Emoji og trykk på Neste.
Dekorer en My Emoji og trykk på Neste.
Trykk på Ferdig.
My Emoji og My Emoji-klistremerkene er nå opprettet. Du kan vise My Emoji-klistremerker i
My Emoji Studio. Se My Emoji-klistremerker for mer informasjon.
Lag My
emoji.
Du kan bruke funksjonen AR-emoji både med kamera foran og kamera bak. Hvis du
bruker kamera bak, bytter det automatisk til kamera foran. For å veksle mellom kameraer
stryker du oppover eller nedover, eller trykker på forhåndsvisningsskjermbildet.
Slette My emoji
Start Kamera-appen og trykk på AR-emoji. Trykk på og hold My emoji du vil slette, og trykk på
. My Emoji og My Emoji-klistremerkene blir slettet.
112
Apper og funksjoner
Tilpasse My Emoji
Rediger eller dekorer en My Emoji i My Emoji Studio. Du kan også lage dine egne My Emojiklistremerker.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
My Emoji Studio
Start Kamera-appen og trykk på AR-emoji → Studio. My Emoji Studio vises.
Velg en My Emoji som du vil
redigere.
Ta nåværende skjermbilde.
Endre bakgrunnen til My Emoji
Studio.
Rediger My Emoji.
Lag klistremerker.
113
Apper og funksjoner
My Emoji-klistremerker
Opprett dine egne klistremerker med My Emoji-uttrykk og -handlinger. Du kan bruke My Emojiklistremerker når du sender meldinger eller på et sosialt nettverk.
Vise My Emoji-klistremerker
I My Emoji Studio trykker du på Klistremerker. Du kan deretter vise My Emoji-klistremerker.
Lag dine egne klistremerker.
Lage dine egne klistremerker
1
2
3
I My Emoji Studio trykker du på Klistremerker → Lag egend. klist.mrk.
Rediger klistremerkene som du vil dem.
•
: Legg til klistremerker.
•
: Velg bakgrunnen til klistremerket.
•
: Velg et uttrykk.
•
: Velg en handling.
•
: Angi tekst.
•
: Skriv for hånd eller tegn på klistremerker.
Trykk på Lagre.
114
Apper og funksjoner
Bruke My Emoji-klistremerker når du chatter
Du kan bruke My emoji-klistremerket under en samtale via meldinger eller i et sosialt nettverk.
De følgende handlingene er et eksempel på bruk av My Emoji-klistremerker i Meldinger-appen.
1
2
3
Når du skriver en melding i Meldinger-appen, trykker du på
på Samsung-tastaturet.
Trykk på ikonet for My emoji.
Velg ett av My emoji-klistremerkene.
My Emoji-klistremerket settes inn.
Slette My emoji-klistremerker
På Samsung-tastaturet trykker du på
du vil slette, og trykk på Slett.
og
nederst på tastaturet. Velg My Emoji-klistremerket
Ta bilder og ta opp videoer med My Emoji
Lag morsomme bilder eller videoer med My Emoji ved hjelp av forskjellige
fotograferingsmoduser.
Maske
1
Grunnleggende
Start Kamera-appen og trykk på AR-emoji.
115
Minibevegelse
Apper og funksjoner
2
Velg en My Emoji du vil bruke.
My Emoji
3
Velg modusen du vil bruke.
•
4
(Maske): Ansiktet til My Emoji vises over ansiktet ditt slik at det ser ut som om du har
på deg en maske.
•
(Grunnleggende): My Emoji etterligner uttrykkene dine.
•
(Minibevegelse): My Emoji etterligner bevegelsene til kroppen din.
Trykk på
for å ta et bilde eller stryk til venstre på forhåndsvisningsskjermbildet og trykk
på
for å ta opp en video.
Du kan vise og dele bildene og videoene som du har tatt i Galleri.
Ta bilder eller ta opp videoer med Emoji-figurer eller
klistremerker
Emoji-figurer etterligner uttrykkene dine. Du kan også bruke klistremerkeeffekter som følger
ansiktet ditt.
1
2
Start Kamera-appen og trykk på AR-emoji.
Velg en Emoji-figur eller trykk på Klistremerker og velg klistremerket du vil bruke.
Klistremerker
Emoji-figur
3
Trykk på
for å ta et bilde eller stryk til venstre på forhåndsvisningsskjermbildet og trykk
på
for å ta opp en video.
Du kan vise og dele bildene og videoene som du har tatt i Galleri.
116
Apper og funksjoner
AR Doodle
Ta opp morsomme videoer med virtuell håndskrift eller tegninger på ansikter eller hvor som
helst. Når kameraet gjenkjenner et ansikt eller sted, vil drodlingen på ansiktet følge ansiktet
imens det beveger seg, og drodlingen på stedet vil være festet på det samme stedet, selv når
kameraet beveger seg.
1
2
Kjør Kamera-appen og trykk Video på opptaksmoduslisten.
Trykk på
og velg den modusen du vil ha.
Når kameraet gjenkjenner motivet, vil det gjenkjente området vises på skjermen.
• Ansikt: Drodling på et ansikt.
• Overalt: Drodle hvor som helst.
3
Skriv eller tegn på det gjenkjente området.
Hvis du trykker på
og deretter begynner å drodle, kan du ta opp din egen drodling.
Område for
ansiktsgjenkjenning
Angre
Du kan endre
pennetype og
-farge.
4
5
Gjør om
Trykk på
for å ta opp en video.
Trykk på
for å slutte å ta opp en video.
Du kan vise og dele videoen i Galleri.
117
Apper og funksjoner
Flervindu
Innledning
Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også
kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Delt skjermvisning
Sprettoppvisning
118
Apper og funksjoner
Delt skjermvisning
1
2
Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på Åpne i delt skjermvisning.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.
3
Stryk til venstre eller høyre i det nedre vinduet for å velge en annen app å starte.
Hvis du vil starte apper som ikke finnes i listen over nylig brukte apper, trykker du på hjemknappen eller tilbake-knappen og velger en app.
Justere vindusstørrelsen
Dra linjen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.
Når du drar linjen mellom appvinduene til toppen eller bunnen av skjermen, blir vinduet
maksimert.
119
Apper og funksjoner
Bruke Flervindu-panelet
Du får rask tilgang til appene som du vil kjøre i delt skjermvisning.
1
Stryk til venstre på skjermen.
Hvis Flervindu-panelet ikke vises, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner og deretter Flervindusskuff-bryteren for å aktivere det.
Flervindusskuff
Vis alle apper.
2
Velg en app.
3
Velg en annen app som skal åpnes i det nedre vinduet.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.
Hvis det ikke finnes noen apper i Flervindu-panelet som du vil starte, trykker du på
å vise alle apper.
for
Redigere Flervindu-panelet
Hvis du vil legge til apper som brukes ofte i Flervindu-panelet, trykker du på
og trykker på en app i applisten.
Appen vil bli lagt til i Flervindu-panelet.
120
→ Rediger skuff
Apper og funksjoner
Sprettoppvisning
1
2
Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på Åpne i
sprettoppvisning.
Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.
Minimer vinduet.
Maksimer
vinduet.
Lukk appen.
Juster
gjennomsiktighetsnivået.
Flytte sprettoppvinduer
Hvis du vil flytte et sprettoppvindu, trykker du på verktøylinjen til vinduet og drar det til en ny
plassering.
Samsung Members
Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer,
og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i
Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og -tipsene. Samsung Members
kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.
For å sende inn tilbakemeldinger eller publisere kommentarene dine må du logge på
Samsung-kontoen din. Se Samsung-konto for mer informasjon.
121
Apper og funksjoner
Samsung Notes
Innledning
Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen for
hånd. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.
Opprette notater
1
2
Start Samsung Notes-appen og trykk på
.
Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen øverst på skjermen og skriv et notat.
Skriv eller tegn med penner.
Skriv inn tekst med tastaturet.
Sett inn filer.
Mal med pensler.
3
Trykk på Lagre når du er ferdig med å skrive notatet.
122
Apper og funksjoner
Skrive notater med håndskrift
På forfatterskjermen trykker du på
for å skrive eller tegne med S Pen.
Du kan lettere skrive for hånd ved å forstørre skjermen ved å spre to fingre på den.
Favorittpenner
Viskelær
Penn
Gjør om
Angre
Velg og
rediger.
Konvertere
håndskrift til
tekst.
Endre
bakgrunnsfargen.
Endre stiler.
Endre
tegninger til
former.
Rediger favorittpennene dine
Legg til penner i forskjellige stiler til favorittene dine. Da kan du både velge og bruke dem
raskere.
På forfatterskjermen trykker du på
.
Legg til en favorittpenn.
Slett penner.
Favorittpennene dine
123
Apper og funksjoner
Endre penninnstillingene
Når du skriver eller tegner på skjermen, trykker du på
farge på pennen.
for å endre pennetype, linjetykkelse eller
Endre linjetykkelse.
Endre pennetype.
Velg en ny farge basert på
fargevelgeren.
Endre pennefarge.
Velg fargesett som skal vises.
Bruke viskelæret
Trykk på
og velg et område du vil fjerne hvis du vil viske ut håndskrift fra et notat. Du kan
også velge et område mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.
Hvis du vil endre viskelærtypen, trykker du en gang til på
.
• Slett etter linje: Slett linjen du valgte.
• Slett etter område: Visk bare ut området du velger. Du kan justere størrelsen på viskelæret
ved å dra i størrelsereguleringslinjen.
• Slett alt: Fjern notatet.
Selv med et mindre viskelær kan det hende at du ikke kan fjerne det ønskede området
helt nøyaktig.
124
Apper og funksjoner
Redigere håndskrevne notater
Rediger håndskrevne notater med forskjellige redigeringsalternativer som klipping, flytting,
endring av størrelse eller forvandling.
1
2
Trykk på
hvis det finnes håndskrift på notatet.
Hvis du vil endre formen på utvalget, trykker du en gang til på
.
Trykk på eller tegn en linje rundt inndataene du vil velge.
Hvis du vil flytte elementet til en annen plassering, velger du det og drar det til en ny
plassering.
For å endre størrelsen på utvalget, trykker du på inndataene og drar i et hjørne av rammen
som vises.
3
Rediger inndataene ved hjelp av de tilgjengelige alternativene.
• Klipp ut: Klipp ut elementet. Du kan lime det inn på et annet sted ved å trykke på og
holde plasseringen og deretter trykke på Lim inn.
• Kopier: Kopier elementet. Du kan lime det inn på et annet sted ved å trykke på og holde
plasseringen og deretter trykke på Lim inn.
• Slett: Slett elementet.
• Endre stil: Endre stiler. Velg en farge eller linjetykkelse, og trykk Ferdig.
• Hent tekst: Trekk ut tekst fra det valgte området. For å lime inn eller kopiere til et notat,
trykker du på Lim inn eller Kopier.
• Forrest: Send inndataene til forrest.
• Bakerst: Send inndataene til bakerst.
125
Apper og funksjoner
Endre stiler
Du kan endre stilen til håndskrivingen og tegningene dine.
1
2
3
4
Etter å ha skrevet eller tegnet på skjermen, trykk to ganger på
.
Velg den fargen eller linjetykkelsen du har lyst på.
Pek S Pen mot der du ønsker å tilføre stilen.
-ikonet vil vises.
Trykk der du vil endre stilen.
Endre tegninger til former
Du kan endre tegningene dine til former. Trykk på
til den tilsvarende formen.
126
og tegn. Tegningene blir endret automatisk
Apper og funksjoner
Konvertere håndskrift til tekst
Etter å ha skrevet på skjermen, trykk på den med fingeren din. For å velge all håndskriften din,
trykk på . Alternativer vil vises i forhåndsvisningsvinduet. Du bytter ut et notat med tekst ved å
trykke på Konverter.
Male med pensler
På forfatterskjermen trykker du på
for å male med forskjellige pensler.
Når du er ferdig, trykker du på Ferdig for å sette maleriet ditt inn i notatet.
Du kan publisere maleriet på PENUP for å dele det med andre.
Velg en ny farge basert på
fargevelgeren.
Endre penseltypen.
Velg fargesett som skal vises.
Endre penselfargen.
Angre
Viskelær
Gjør om
Publiser maleriet på PENUP.
Sett inn maleriet i notatet.
127
Apper og funksjoner
Feste et notat til startskjermbildet
Fest et notat til startskjermbildet for å vise det raskt eller åpne og redigere det.
1
2
Start Samsung Notes-appen.
Velg et notat og trykk på → Fest på startskjermbildet.
Notatet vil bli lagt til på startskjermbildet.
Lagre et notat som en påminnelse
Du kan lagre et notat som en påminnelse for å vise det senere.
1
2
Start Samsung Notes-appen.
Velg et notat og trykk på → Send til Reminder.
Innholdet lagres automatisk som en påminnelse.
Slette notater
1
2
3
Start Samsung Notes-appen.
Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.
For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
Trykk på Slett.
128
Apper og funksjoner
PENUP
Innledning
PENUP er en sosial nettverkstjeneste for deling av kunst som er tegnet med S Pen. Publiser
kunstverkene dine, se på andres kunstverk og få nyttige tegnetips.
Profilen din
Dine aktiviteter
Publiser kunstverket ditt.
Se kunstverk etter kategori.
Du kan registrere deg på PENUP med Samsung-kontoen din eller andre SNS-kontoer.
Publisere kunstverkene dine
Publiser kunstverk du har opprettet i Samsung Notes eller andre tegneapper, i PENUP.
1
2
Start PENUP-appen og trykk på
.
Velg et alternativ.
• Trykk på Utkast, avslutt kunstverk og trykk deretter på Ferdig.
• Trykk på Fra Galleri, velg kunstverket du vil legge ut og trykk deretter på Ferdig.
• Trykk på Bildetegning. Velge et alternativ for å ta et bilde eller velg et bilde, tegn på det
og trykk deretter Ferdig.
• Trykk på Tegning, tegn kunstverk og trykk deretter på Ferdig.
129
Apper og funksjoner
3
4
Angi en tittel, beskrivelse og emnetagg.
Trykk Post.
Publisere kunstverk fra andre apper
For å publisere kunstverk fra Galleri eller andre tegneapper velger du kunstverket fra en app og
trykker på → PENUP.
Fargelegge bilder
Bruk de forskjellige fargene, lag dine egne kunstverk.
1
2
3
4
Start PENUP-appen og trykk på Fargelegging.
Velg et bilde.
Trykk på Start fargelegging.
Trykk på OK når du er ferdig.
Dynamisk tegning
Tegn samtidig som du ser på videoen av direktetegningen som viser prosessen av fullføringen av
et bilde. Du kan enkelt tegne et fint bilde.
1
Start PENUP-appen og trykk på Dynamisk tegning.
130
Apper og funksjoner
2
3
4
5
Velg et bilde.
Trykk på Lær å tegne.
Når du skal tegne på bildet, trykker du på
for å sette avspillingen på pause.
Du kan endre avspillingshastigheten ved å trykke på
Trykk på
.
når du er ferdig.
Det opprinnelige bildet blir skjult og du kan se bildet du tegnet.
Fotografitegning
Tegn bilder på fotografiene dine og behold dem som dine egne kunstverk. Velg et bilde fra
Galleri eller ta et bilde og tegn på det. Etter å ha fullført tegningen, kan du se bildet du tegnet
ved å skjule fotografiet.
1
2
3
Start PENUP-appen.
Trykk på
→ Tegning →
.
Trykk på Ta et bilde, ta et bilde og trykk på OK.
Eller du kan trykke på Velg fra Galleri og velge et bilde.
131
Apper og funksjoner
4
5
6
Velg området du vil tegne, juster gjennomsiktigheten og trykk deretter på Lagre.
Det valgte området blir lagt til som en bakgrunn.
Tegn på bildet.
Trykk på
når du er ferdig.
Det opprinnelige fotografiet blir skjult og du kan se bildet du tegnet.
Kalender
Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og påminnelser i kalenderen.
Opprette hendelser
1
2
Start Kalender-appen og trykk på
eller dobbelttrykk på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter
på .
Legg inn hendelsesinformasjon.
Endre fargen for hendelsen.
Angi en tittel.
Velg et klistremerke som skal
vises med hendelsen.
Angi varighet.
Velg en kalender som
hendelsen skal lagres i.
Still inn en alarm.
Oppgi sted.
3
Trykk på Lagre for å lagre hendelsen.
132
Apper og funksjoner
Opprette påminnelser
Du kan opprette oppgaver som påminnelser og motta varsler til angitt tid eller posisjon for hver
påminnelse. Start Kalender-appen og trykk på → Reminder. Reminder-appen starter. Se
Reminder for mer informasjon.
Synkronisere hendelser med kontoene dine
1
2
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg deretter
en konto du vil synkronisere med.
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kalender-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kalenderbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, starter du Kalender-appen
og trykker på → → Legg til ny konto. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere
med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en blå sirkel ved siden av kontonavnet.
Samsung Flow
Innledning
Med Samsung Flow kan du enkelt koble nettbrettet til smarttelefonen din og bruke dem
sammen på en praktisk måte, for eksempel for å kontrollere varsler eller dele innhold.
Samsung Flow må være installert på begge enhetene du vil koble sammen. Hvis Samsung Flow
ikke er installert, laster du den ned fra Galaxy Store eller Play Butikk.
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte Samsung Android-enheter.
• For å bruke denne funksjonen må du aktivere Bluetooth på nettbrettet og
smarttelefonen.
133
Apper og funksjoner
Koble sammen et nettbrett og en smarttelefon
1
2
Start Samsung Flow på smarttelefonen.
På nettbrettet starter du Samsung Flow-appen.
Trykk på Start hvis du bruker denne funksjonen for første gang.
3
4
5
Velg smarttelefonen fra listen over oppdagede enheter.
Godta tilkoblingsforespørselen på begge enhetene.
Bekreft passordet på begge enhetene.
Enhetene kobles sammen.
Hvis smarttelefonen støtter fingeravtrykksgjenkjenning, konfigurerer du Samsung Pass
på smarttelefonen til å koble til enhetene enklere og sikrere ved hjelp av fingeravtrykket
ditt.
Dele mobildatatilkobling (SM-T860)
Del smarttelefonens mobildatatilkobling med nettbrettet ved å benytte en mobil Wi-Fi-sone når
Internettforbindelsen ikke er tilgjengelig på nettbrettet.
1
2
På nettbrettet starter du Samsung Flow-appen.
Trykk på
.
Du kan få tilgang til Internett på nettbrettet ved å bruke smarttelefonens
mobildatatilkobling.
• Smarttelefonen må støtte funksjonen for mobil Wi-Fi-sone.
• Det kan påløpe ekstra kostnader på smarttelefonen når du bruker denne funksjonen.
134
Apper og funksjoner
Kontrollere varsler på nettbrettet
Når du mottar nye varsler på smarttelefonen, kan du kontroller varslene i sprettoppvinduet på
nettbrettet.
Dele innhold
Du kan dele innholdet på smarttelefonen med nettbrettet.
Mine filer
Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for
eksempel på nettskytjenester.
Start Mine filer-appen.
Vis filer som er lagret på hver lagringsenhet.
For å se etter unødvendige data og frigjøre enhetens lagringsplass trykker du på →
Lagringsanalyse.
Trykk på
for å søke etter filer eller mapper.
Klokke
Innledning
Still inn alarmklokker, se hva klokken er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse
eller still inn en spesifikk varighet.
Alarm
Start Klokke-appen og trykk på Alarm.
Angi alarmer
Trykk på i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre
alarmalternativer og trykk deretter på Lagre.
Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.
For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.
135
Apper og funksjoner
Stoppe alarmer
Trykk på Avvis for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du
på Utsett for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.
Slette alarmer
Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette, og trykk deretter på Slett.
Verdensklokke
Start Klokke-appen og trykk på Verdensklokke.
Opprette klokker
Trykk på
, angi et bynavn eller velg en by fra kartet og trykk deretter på Legg til.
For å bruke tidssonekonverteringen trykker du på → Tidssoneomregner.
Slette klokker
Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokker du vil slette, og trykk deretter på Slett.
Stoppeklokke
1
2
3
Start Klokke-appen og trykk på Stoppeklokke.
Trykk på Start for å starte tidtakingen.
Trykk på Runde for å registrere rundetider, mens tidtakingen pågår.
Trykk på Stopp for å avslutte tidtakingen.
• Trykk på Gjenoppta for å starte tidtakingen på nytt.
• Trykk på Tilbakest. for å slette rundetider.
136
Apper og funksjoner
Nedtelling
1
Start Klokke-appen og trykk på Nedtelling.
For å legge til en nedtelling som brukes ofte, trykker du på
trykker deretter på Legg til.
2
Angi tidsperioden og trykk på Start.
3
Trykk på Avvis når nedtellingsalarmen ringer.
, angir varighet og navn og
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
Kalkulator
Utfør enkle eller avanserte beregninger.
Start Kalkulator-appen.
Du kan tømme historikken ved å trykke på Tøm logg.
Hvis du vil bruke verktøyet for enhetskonvertering, trykker du på
. Du kan konvertere diverse
verdier, for eksempel areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.
137
Apper og funksjoner
Game Launcher
Innledning
Med Game Launcher kan du samle spill du har lastet ned fra Play Butikk og Galaxy Store, på ett
sted, slik at de er enkelt tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å
spille spill.
Få tilgang til flere alternativer.
Vis spillinformasjonen din.
Nedlastede apper
Vis flere spill og installer dem.
Åpne spill med eller uten lyd.
Endre ytelsesmodusen.
Bruke Game Launcher
1
Start Game Launcher-appen.
Hvis Game Launcher ikke vises, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner og deretter Game Launcher-bryteren for å aktivere den.
2
Trykk på et spill i listen over spill.
For å finne flere spill stryker du til venstre på skjermen.
Spill som er lastet ned fra Play Butikk og Galaxy Store, vises automatisk på Game
Launcher-skjermbildet. Hvis du ikke kan se spillene, trykker du på → Legg til apper.
138
Apper og funksjoner
Fjerne et spill fra Game Launcher
Trykk på og hold et spill, og trykk deretter på Fjern fra Game Launcher.
Endre ytelsesmodus
Du kan endre ytelsesmodus for spill.
Start Game Launcher-appen, trykk på
og trekk linjen for å velge ønsket modus.
• Fokus på strømsparing: Dette sparer batteristrøm mens du spiller.
• Balansert: Dette balanserer ytelsen og batteritiden.
• Fokus på ytelse: Dette fokuserer på å gi best mulig ytelse mens du spiller.
For å endre innstillingene for hvert spill, markerer du Individuelle spillinnstillinger.
Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.
Game Booster
Innledning
Game Booster hjelper deg med å spille spill i et bedre miljø og du kan gjøre bruk av nyttige
alternativer på Game Booster-panelet.
Bruke Game Booster
på navigeringslinjen. Hvis navigeringslinje
Du åpner Game Booster-panelet ved å trykke på
er skjult, drar du oppover fra nederst på skjermen for å vise den.
Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av spillet.
139
Apper og funksjoner
•
: Konfigurer innstillinger for Game Booster.
• Overvåker temperatur/Overvåker minnet: Still inn enhetens automatiske
justeringsinnstillinger for å forebygge at enheten overopphetes, og avslutt apper som kjører
i bakgrunnen for å administrere minnet.
• Blokker i spill: Lås noen funksjoner under spilling.
• Avanserte spillfunksjoner: Angi tilleggsfunksjoner.
• Navig.knapplås: Skjul knappene på navigasjonslinjen. For å vise knappene trykker du på
på navigeringslinjen.
• Skjermberøringslås: Lås berøringsskjermen imens du spiller. For å låse opp
berøringsskjermen drar du låseikonet i hvilken som helst retning.
• Skjermbilde: Ta skjermbilder.
Angi hvordan du viser innkommende anrop og varsler mens du
spiller
Du kan nyte spillene dine uten å bli forstyrret selv om du mottar et anrop eller et varsel.
Trykk på
→ Blokker i spill → Anrop og varsler og velg et alternativ for å aktivere det.
• Minimerte anropsvarsler: Et lite varsel vises på toppen av skjermen når du mottar et anrop
mens du spiller.
• Ikke vis varsler: Vis bare varsler fra enkelte apper eller nødvarsler mens du spiller.
Starte apper i sprettoppvinduer mens du spiller
Du kan starte apper i sprettoppvinduer mens du spiller.
Trykk på
og velg en app i listen over apper.
Hvis du vil redigere applisten, trykker du på .
140
Apper og funksjoner
Kids Home
Innledning
Du kan begrense barns tilgang til visse apper, angi deres brukstider og konfigurere innstillinger
for å gi et underholdende og trygt miljø for barn nå de bruker enheten.
Bruke Kids Home
Åpne varselspanelet, stryk nedover og trykk på
(Kids Home) for å aktivere den. Kids Homeskjermbildet vises. Når du starter Kids Home-funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en
tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Velg appene du vil bruke på Kids Home-startskjermbildet.
Få tilgang til flere
alternativer.
Tilgjengelige
apper
Telefon for barn
Kunststudio for
barn
Kamera for barn
Nettleser for barn
Galleri for barn
Den forhåndsinnstilte låsemetoden eller den opprettede PIN-koden brukes når du
aktiverer Foreldrekontroll-funksjonen eller lukker Kids Home.
141
Apper og funksjoner
Bruke foreldrekontrollfunksjoner
Du kan konfigurere innstillingene til Kids Home og vise historikken for tillatelsesbruk.
På skjermbildet til Kids Home trykker du på → Foreldrekontroll og angir opplåsningskoden.
• Barnets navn: Administrer barnets profil.
• Angi daglig spilletid: Begrens brukstiden for Kids Home.
• Daglig bruk: Vis den daglige brukstiden til Kids Home.
• Aktivitet: Vis aktivitetshistorikken til Kids Home.
• Ofte kontaktet: Vis hyppig brukte kontakter i Kids Home.
• Mitt barns opprettelser: Vis arbeid som er laget fra appene i Kids Home.
• Tillatt innhold: Kontroller appene og innholdet som støttes av Kids Home og legg dem til.
• Vis Innholdsside: Still inn enheten slik at den viser Samsung-partnerens innholdssider på
Kids Home-skjermen.
Lukke Kids Home
For å lukke Kids Home, trykker du på Tilbake-knappen eller → Lukk Kids Home og oppgir
opplåsningskoden.
SmartThings
Innledning
Du kan også kontrollere og behandle smartapparater og IoT-produkter (tingenes Internett) med
nettbrettet ditt.
• Koble til enheter i nærheten: Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetoothhodesett eller andre kroppsnære enheter, raskt og enkelt.
• Registrere og kontrollere husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter: Registrer
smarte kjøleskap, vaskemaskiner, klimaanlegg, luftrensere, TV-er og tingenes IoT-produkter
(tingenes Internett) på nettbrettet ditt, og vis status for dem eller kontroller dem fra
skjermen på nettbrettet.
142
Apper og funksjoner
• Motta varsel: Motta varsler fra tilkoblede enheter på nettbrettet. Du kan for eksempel få et
varsel på nettbrettet når klesvasken er ferdig.
• For å bruke SmartThings må nettbrettet og andre enheter være koblet til et Wi-Fi- eller
mobilnettverk. For å kunne bruke SmartThings fullt ut må du logge på Samsungkontoen.
• Enhetene du kan koble til, kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
De tilgjengelige funksjonene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.
• Separate feil eller defekter på tilkoblede enheter dekkes ikke av Samsung-garantien.
Hvis det oppstår feil eller defekter på de tilkoblede enhetene, må du kontakte
produsenten av den aktuelle enheten.
Koble til enheter i nærheten
Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett, enkelt og raskt.
Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er koblet sammen eller
det delte innholdet.
1
2
3
4
Start SmartThings-appen.
Trykk på Legg til enhet eller
→ Legg til enhet.
Trykk på Søk.
Velg en enhet fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.
Bruke husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter
Du kan vise statusen for smarte apparater, TV-er og IoT-produkter på skjermen på nettbrettet. Du
kan gruppere enheter etter plassering og legge til regler, slik at du kan kontrollere enhetene på
en enkel og praktisk måte.
Koble til enheter
1
2
Start SmartThings-appen.
Trykk på Legg til enhet eller
→ Legg til enhet.
143
Apper og funksjoner
3
Velg en enhetstype.
4
Følg instruksjonene på skjermen for å kolbe til enheter.
Eller, trykk på Skann eller Søk for å søke etter enheter.
Vise og kontrollere tilkoblede enheter
Du kan vise og kontrollere enhetene. Du kan for eksempel sjekke innholdet i kjøleskapet eller
justere TV-volumet.
1
2
Start SmartThings-appen.
Listen over tilkoblede enheter vises.
Du kan vise statusen for enhetene på listen.
Velg en enhet for å kontrollere den. Når enhetskontrolleren som følger med den valgte
enheten, er lastet ned, kan du kontrollere enheten.
Legge til enheter og scener etter posisjon
Legg til enheter etter posisjon, vis listen over enheter i samme posisjon og kontroller dem. Du
kan også legge til en scene for en posisjon for å kontrollere flere enheter samtidig.
Legge til posisjoner
1
2
Start SmartThings-appen og trykk på
→
→ Legg til ny posisjon.
Skriv inn posisjonsnavnet.
• For å angi en posisjon trykker du på Geoposisjon for å velge en posisjon på kartet og
trykker på Ferdig.
• For å legge til rom i posisjonen trykker du på Rom, markerer rommene du vil legge til og
trykker på Ferdig.
3
Trykk på Ferdig.
Posisjonen din blir lagt til.
Hvis du vil legge til enheter i posisjonen, trykker du på Legg til enhet eller
enhet og følger instruksjonene på skjermen for å registrere enheter.
144
→ Legg til
Apper og funksjoner
Legge til scener
Legg til en scene og registrer enheter på den for å kontrollere flere enheter samtidig.
1
2
3
4
5
6
Start SmartThings-appen.
Trykk på
→
Trykk på
→ Scener → Legg til scene.
og velg en posisjon.
Skriv inn scenenavnet.
Trykk på
Lagre.
under Handlinger for å legge til handlingene som skal utføres og trykk på
Trykk på Lagre.
Legge til automatiseringer
Du kan også angi en automatisering for å operere enheter automatisk avhengig av det
forhåndsinnstilte klokkeslettet og statusen til enheter og mer.
Du kan for eksempel legge til en automatisering om å slå på lyden automatisk hver dag klokken
07.00.
1
2
3
4
5
6
Start SmartThings-appen.
Trykk på
→
Trykk på
→ Automatiseringer → Legg til automatisering → Egendef. automatisering.
og velg en posisjon.
Trykk på
under Hvis og angi aktiveringsbetingelsene for automatiseringen, og trykk
deretter på Neste.
Trykk på
under Da angir du handlingene som skal utføres og trykker på Ferdig.
Angi navnet på automatiseringen, og trykk på OK.
Motta varsler
Du kan motta varsler fra tilkoblede enheter på nettbrettet. Du kan for eksempel få et varsel på
nettbrettet når klesvasken er ferdig.
Hvis du vil sette opp enheter til å motta varsler, åpner du SmartThings-appen, trykker på
→ Varsler og trykker på bryterne ved siden av enhetene du vil ha.
145
→
Apper og funksjoner
Dele innhold
Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på
hvordan du kan dele bilder.
Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet. (SM-T865)
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
og velg en delingsmetode, for eksempel e-post.
Når du har kommunikasjons- eller delehistorikk, vises personer du har kontaktet, på
delingsalternativpanelet. Hvis du vil dele innhold direkte med dem via den tilsvarende
appen, velger du ikonet til en person. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du starte
Innstillinger-appen, trykke på Avanserte funksjoner og deretter trykke på Direkte
deling-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Bruke tilleggsfunksjoner
• Del store filer: Dele store filer. Last opp filer til Samsung-lagringsserveren, og del dem med
andre via en kobling. Telefonnummeret ditt må være bekreftet for at du skal kunne bruke
denne funksjonen.
• Smart View: Se enheten din sitt viste innhold på en stor skjerm ved å koble den til en
skjermspeilingaktivert TV eller skjerm.
Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for
å vise eller laste ned bildet.
146
Apper og funksjoner
Dagens oversikt
Innledning
Dagens oversikt lar deg bruke nettbrettet som en bilderamme eller oppslagstavle når det
lader gjennom en USB-kabel eller en ladedokk. Du kan sette pris på en lysbildevisning med
favorittbildene dine og vise informasjon, som klokkeslett, værmelding eller kalenderen din. Du
kan også opprette et notat og styre musikk mens du bruke det.
Du må bruke en pogo-ladedokk (selges separat) hvis du vil bruke denne funksjonen ved
å koble nettbrettet til en ladedokk.
Starte Dagens oversikt
1
Lad enheten med en USB-kabel eller ladedokk.
For å koble enheten til en ladedokk skyver du enheten inn i ladedokken for å koble
enhetens kontakter og ladedokkens ladekontakter til hverandre.
2
Åpne varselspanelet og trykk på Trykk her for å starte Dagens oversikt.
Hovedskjermen til Dagens oversikt vises og du kan se klokken, været eller kalenderen.
147
Apper og funksjoner
Angi modusen for informasjonsvisning på hovedskjermen til Dagens
oversikt
Endre visningsmodus for informasjonen, som for eksempel klokken, været eller kalenderen som
vises på hovedskjermen til Dagens oversikt.
1
2
Start Innstillinger-appen, trykk på Avanserte funksjoner → Dagens oversikt.
Trykk på Tid, vær og kalender → Alt på én side og velg visningsmodus.
• Vis etter hverandre: Angi at hovedskjermen til Dagens oversikt skal vise informasjon
fortløpende ved å veksle skjermen.
• Alt på én side: Angi at hovedskjermen til Dagens oversikt skal vise all informasjon på én
side.
Bruke Dagens oversikt
Vise lysbildefremvisningen
Du kan bruke enheten som en bilderamme. Nyt lysbildefremvisninger av favorittbildene dine på
Dagens oversikt.
På hovedskjermen til Dagens oversikt, stryker du til høyre for å vise en lysbildefremvisning.
For å legge til favorittbildene dine i en lysbildefremvisning, starter du Innstillingerappen, trykker på Avanserte funksjoner → Dagens oversikt → Bildefremvisning →
Velg album, og velger deretter et album.
Føre opp et notat på Dagens oversikt
Du kan bruke enheten som en oppslagstavle for å føre opp et notat på Dagens oversikt.
1
2
3
Stryk til venstre på hovedskjermen til Dagens oversikt og trykk på
Velg en penn og skriv eller tegn på skjermen.
Trykk på Utført.
Notatet du fører opp blir festet til Dagens oversikt.
148
.
Apper og funksjoner
Kontrollere musikken
Du kan enkelt kontrollere musikkavspilling på Dagens oversikt.
Trykk på
og trykk på ikonene for å kontrollere avspillingen.
Konfigurere innstillinger for Dagens oversikt
Konfigurer forskjellige innstillinger for Dagens oversikt og gjør det mer personlig.
• Bildefremvisning: Velg bildene som skal legges til i lysbildefremvisningen og endre
innstillingene for lysbildefremvisningen, som bilderekkefølge, overgangshastighet og stil. Du
kan også angi å vise klokken eller værinformasjon i lysbildefremvisningen.
• Tid, vær og kalender: Endre innstillingene for hovedskjermen til Dagens oversikt. Du kan
endre visningsmodus for informasjonen, som for eksempel klokken, været eller kalenderen
som vises på hovedskjermen til Dagens oversikt og oppsettet til klokken. Du kan også
aktivere nattema eller angi å vise dagens planer på hovedskjermen til Dagens oversikt.
• Notat: Slå notatfunksjonen til Dagens oversikt av eller på.
• Musikk: Slå musikkontrollerfunksjonen til Dagens oversikt av eller på.
• Start automatisk: Angi at enheten skal starte Dagens oversikt automatisk når den kobles til
en ladedokk.
• Slå av som planlagt: Angi tidsplan for å lukke Dagens oversikt. Når du aktiverer denne
funksjonen, trykker du på Angi tid for å angi tiden for når Dagens oversikt skal lukkes.
Lukke Dagens oversikt
For å lukke Dagens oversikt, trykker du på Hjem- eller Tilbake-knappen.
149
Apper og funksjoner
Samsung DeX
Innledning
Med Samsung DeX-tjenesten kan du bruke nettbrettet som en datamaskin fra nettbrettskjermen
eller en ekstern skjerm, for eksempel en TV eller en skjerm. Mens du bruker Samsung DeX på en
ekstern skjerm, kan du også bruke nettbrettet.
Du kan koble nettbrettet ditt til tastaturdekselet eller ekstern skjerm ved hjelp av en HDMIadapter (USB Type-C til HDMI).
På nettbrettskjerm
På ekstern skjerm
• Alt tilleggsutstyr selges separat.
• Bruk bare offisielt Samsung DeX-støttet tilleggsutstyr som leveres av Samsung.
Ytelsesproblemer og feil som forårsakes av bruk av tilleggsutstyr som ikke er offisielt
støttet, dekkes ikke av garantien.
150
Apper og funksjoner
Koble til enheter og starte Samsung DeX
Koble til tastaturomslaget
Bruk nettbrettet som en datamaskin ved å koble til tastaturomslaget.
Trykk enheten forsiktig til tastaturdokkporten kobles til kontakten på tastaturomslaget.
Samsung DeX-skjermbildet vises.
• For å angi at enheten veksler til Samsung DeX automatisk når du kobler til
tastaturomslaget, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte funksjoner →
Samsung DeX, og trykker så på bryteren Start automatisk når bokomslagstastatur
er koblet til for å aktivere det.
• Når du bruker tastaturomslaget, kan du enkelt starte Samsung DeX med en enkel
tastekombinasjon (Fn + DeX).
• Du kan også starte Samsung DeX fra hurtiginnstillinger uten tastaturomslag. Stryk
nedover på varselspanelet og trykk på Samsung DeX.
• For å bruke enheten i stående posisjon, fester du baksiden av tastaturomslaget til
baksiden av enheten.
151
Apper og funksjoner
Koble til en ekstern skjerm
Du kan koble nettbrettet ditt til en ekstern skjerm ved hjelp av en HDMI-adapter.
1
2
3
Koble en HDMI-adapter til nettbrettet ditt.
Koble en HDMI-kabel til HDMI-adapteren og til en HDMI-port på en TV eller skjerm.
Trykk på Fortsett → Start på skjermen til nettbrettet ditt.
Uten å endre skjermen til nettbrettet, vises Samsung DeX-skjermen på den tilkoblede TV-en
eller skjermen.
HDMI-kabel
HDMI-adapter (USB
Type-C til HDMI)
For å veksle til Samsung DeX direkte når du kobler til HDMI-adapteren, starter du
Innstillinger-appen, trykker på Avanserte funksjoner → Samsung DeX, og trykker så
på bryteren Start automatisk når HDMI er koblet til for å aktivere den.
152
Apper og funksjoner
Styre Samsung DeX-skjermbildet
Styre med styreflaten og tasturet til tastaturdekslet
Når du bruker Samsung DeX med tastaturdekslet, kan du bruke styreflaten og tastaturet til
tastaturdekslet til å styre Samsung DeX-skjermen.
Styre med eksternt tastatur og ekstern mus
Du kan bruke trådløst tastatur/mus eller Bluetooth-tastatur/-mus. Du kan også bruke et
USB-tastatur eller en USB-mus ved å koble dem til direkte til flerfunksjonskontakten. Se
brukerveiledningen for den aktuelle enheten hvis du trenger mer informasjon.
• Du kan angi at musepekeren flyter fra den eksterne skjermen til skjermen på
nettbrettet. Start Innstillinger-appen, velg Samsung DeX → Mus/pekefelt og velg
deretter bryteren Flyt peker til nettbrettskjerm for å aktivere den.
• Du kan også bruke det eksterne tastaturet på skjermen til nettbrettet.
153
Apper og funksjoner
Bruke nettbrettet som en styreflate
Du kan bruke nettbrettet som en styreflate og operere den med fingrene eller S Pen.
På nettbrettet trekker du nedover fra toppen av skjermen for å åpne varselspanelet og trykker på
Bruk nettbrett som berør.flate.
• Du kan bare bruke styreflaten når du bruker Samsung DeX på ekstern skjerm.
• Hvis skjermen til nettbrettet slår seg av, trykker du på sidetasten eller dobbelttrykker
hvor som helst på skjermen for å slå den på.
Rette inn styreflaten
Når du bruker nettbrettet som en styreflate, kan du bruke den med enten loddrett eller vannrett
skjerm.
For å rotere styreflaten, roterer du nettbrettet eller dobbelttrykker på
.
Bruke nettbrettet mens du bruker styreflaten
Du kan bruke apper på nettbrettet selv mens det brukes som en styreflate.
Dra oppover fra bunnen av skjermen for å vise navigeringslinjen på nettbrettet ditt. Trykk
deretter på Hjem-knappen for å gå til startskjermbildet og velg appene du vil bruke.
154
Apper og funksjoner
Skrive eller tegne på styreflaten med S Pen
Du kan skrive for hånd eller tegne på styreflaten med S Pen.
Roter styreflaten til liggende retning og koble S Pen fra enheten. S Pen-tegneflaten vises på
styreflaten.
Bruke tastaturet på skjermen
Når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater eller utføre andre oppgraver, vises et
tastatur automatisk på skjermen til nettbrettet uten å koble til et eksternt tastatur.
Hvis tastaturet ikke vises, velger du
på verktøylinjen for hurtigtilgang.
Bruke Samsung DeX
Bruk nettbrettets funksjoner i et grensesnittmiljø som ligner på det på en datamaskin. Du kan
også kjøre flere apper samtidig. Du kan også sjekke nettbrettets varslinger og status.
Favorittapper
Samsung
DeXstartskjermbilde
Oppgavelinje
Apper-knapp
Verktøylinje for
hurtigtilgang
Samsung
DeX-panel
Statuslinje
• Når du starter eller avslutter Samsung DeX, kan apper som kjører, lukkes.
• Enkelte apper eller funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige når du bruker Samsung
DeX.
• For å justere skjerminnstillingen bruker du innstillingene til den tilkoblede TV-en eller
skjermen.
• Lyden spilles av via nettbrettets høyttaler. For å endre standard lydutgang åpner du
Innstillinger-appen, trykker på Avanserte funksjoner → Samsung DeX, og velger
deretter Angi standard lydutgang-bryteren for å aktivere den.
155
Apper og funksjoner
• Favorittapper: Legg til apper du bruker ofte på startskjermbildet, slik at du får raskere tilgang
til dem.
• Samsung DeX-panel: Du kan bruke forskjellige nyttige funksjoner, som for eksempel låsing
av Samsung DeX-skjermen og vise hvordan du bruker Samsung DeX.
• Apper-knapp: Vis og kjør appene på nettbrettet.
• Oppgavelinje: Vis appene som kjører.
• Statuslinje: Vis nettbrettets varslinger og status. Statusikoner kan se annerledes ut avhengig
av nettbrettets status. Når du velger , vises hurtiginnstillingsknapper. Du kan aktivere eller
deaktivere visse nettbrettfunksjoner med hurtiginnstillingsknappene.
• Verktøylinje for hurtigtilgang: Bruk hurtigverktøy som skjermtastatur, volumkontroll eller
søk.
Bruke den eksterne skjermen og nettbrettet samtidig
Mens du bruker Samsung DeX, kan du bruke separate apper på den eksterne skjermen og
nettbrettet samtidig. Du kan for eksempel se en video på den tilkoblede TV-en eller skjermen
mens du oppretter et notat på nettbrettet.
På den tilkoblede TV-en eller skjermen, starter du en app for å kjøre på Samsung DeX-skjermen.
Start deretter en annen app på nettbrettet.
Vise spill på en stor skjerm
Spill nettbrettets spill på en stor skjerm. På den tilkoblede TV-en eller skjermen starter du Game
Launcher-appen.
Avslutte Samsung DeX
Bruk følgende metoder for å avslutte Samsung DeX.
• Trykk tastekombinasjonen (Fn + DeX) når du bruker Samsung DeX med tastaturdekslet.
• På statuslinjen trykker du på
• Trykk på
→
.
nederst i venstre hjørne og trykk på Lukk DeX.
• Frakoble nettbrettet ditt fra HDMI-adapteren.
156
Apper og funksjoner
Google-apper
Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en
Google-konto for å få tilgang til enkelte apper.
Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.
Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område
eller tjenesteleverandør.
Chrome
Søk etter informasjon og se på nettsider.
Gmail
Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.
Maps
Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder
nær deg.
Play Musikk
Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikksamlinger som er lagret på
enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.
Play Filmer
Kjøp eller lei videoer, som filmer og TV-programmer fra Play Butikk.
Disk
Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.
YouTube
Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.
157
Apper og funksjoner
Foto
Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.
Google
Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.
Duo
Foreta et enkelt videoanrop.
158
Innstillinger
Innledning
Tilpass enhetsinnstillingene. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige
innstillingsalternativer.
Start Innstillinger-appen.
Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på
.
Tilkoblinger
Alternativer
Endre innstillinger for tilkoblinger, for eksempel Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller
andre nettverksenheter. Se Wi-Fi for mer informasjon.
• Bluetooth: Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetoothaktiverte enheter. Se Bluetooth for mer informasjon.
• Nettbrettsynlighet: Tillat andre enheter å finne enheten din for å dele innhold med deg.
Når denne funksjonen er aktivert, er enheten din synlig for andre enheter når de søker etter
tilgjengelige enheter.
• Flymodus: Angi at alle trådløse funksjoner skal deaktiveres på enheten. Du kan bare bruke
tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.
Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet, og instruksjonene til flypersonellet. I
tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
• Mobilnett: Konfigurer innstillingene for mobilnettet ditt. (SM-T865)
159
Innstillinger
• Databruk
► SM-T865: Hold oversikt over databruken din, og tilpass innstillingene for en eventuell
begrensning. Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når
mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.
Du kan også aktivere datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører i
bakgrunnen, sender eller mottar data. Se Datasparing (SM-T865) for mer informasjon.
► SM-T860: Hold oversikt over din databruk.
• Internettdeling: Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone, for å dele enhetens
forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
Det er mulig å koble til via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Internettdeling (SM-T865) for mer
informasjon. (SM-T865)
• Flere tilkoblingsinnstillinger: Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner. Se
Flere tilkoblingsinnstillinger for mer informasjon.
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon. Skriv inn passordet, og trykk på
Koble til.
• Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen
hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten
kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke
på Glem.
• Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte
enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruteren på nytt.
160
Innstillinger
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
Trykk på Wi-Fi Direct.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med, står i listen, må du slå på Wi-Fi Directfunksjonen på den enheten.
3
Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.
Sende og motta data
Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
3
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Wi-Fi Direct, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten
prosedyren med godkjenningsforespørsel.
Avslutte enhetstilkoblingen
1
2
3
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Wi-Fi.
Trykk på Wi-Fi Direct.
Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.
Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.
161
Innstillinger
Bluetooth
Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte
enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på, og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testet og godkjent av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung er
ikke ansvarlig for konsekvensene av ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
2
Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, stiller du enheten i
Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.
Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er
åpent.
3
Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetoothtilkoblingsforespørselen.
162
Innstillinger
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter
eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan
du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
3
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Bluetooth og velg en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Dobbel lyd
Du kan koble opptil to Bluetooth-lydenheter til nettbrettet. Koble to Bluetooth-hodesett eller
-høyttalere for å bruke dem samtidig.
For at denne funksjonen skal kunne brukes må Bluetooth-lydenhetene du vil koble til,
støtte Lyd-funksjonen.
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
2
3
4
5
Trykk på → Avansert, trykk på bryteren Dobbel lyd for å aktivere den og trykk på Tilbakeknappen.
Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten du vil koble sammen med, ikke er i listen, slår du på synlighetsalternativet eller
åpner Bluetooth-sammenkoblingsmodus på enheten. Du finner mer informasjon i enhetens
brukerhåndbøker.
Trykk på ved siden av den tilkoblede enheten og trykk på Lyd-bryteren for å aktivere
funksjonen.
Velg en annen enhet fra listen, og aktiver Lyd-funksjonen.
163
Innstillinger
Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter
1
2
3
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
Trykk på
ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
Trykk på Avslutt sammenkobling.
Datasparing (SM-T865)
Reduser databruk ved å forhindre at enkelte apper som kjører i bakgrunnen, sender eller mottar
data.
Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Datasparing på Innstillinger-skjermbildet, og trykk
deretter på bryteren for å aktivere den.
Når datasparingsfunksjonen er aktivert, vises
-ikonet på statuslinjen.
Datasparingsfunksjon aktivert
For å velge hvilke apper som kan bruke data uten begrensning, trykker du på Tillat app
mens Datasparing på og velger apper.
Apper som bare bruker mobildata (SM-T865)
Velg at apper alltid skal bruke mobildata, selv når enheten er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
Du kan for eksempel angi at enheten bare skal bruke mobildata for apper som du vil holde sikre,
eller strømmingsapper som kan bli frakoblet. Selv om du ikke deaktiverer Wi-Fi-funksjonen vil
appene starte med mobildata.
Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Apper som bare bruker mobildata på Innstillinger og
trykk på bryteren for å aktivere den. Trykk deretter på bryterne ved sidene av appene du ønsker.
Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
164
Innstillinger
Internettdeling (SM-T865)
Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone, for å dele enhetens forbindelse til mobildata
med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Det er mulig å koble til via Wi-Fi,
USB eller Bluetooth.
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling på Innstillinger-skjermbildet.
Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
• Mobil Wi-Fi-sone: Bruk den mobile Wi-Fi-sonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner eller andre enheter.
• Internettdeling via Bluetooth: Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens
tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
• USB-internettdeling: Bruk Internettdeling via USB til å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et
trådløst modem for datamaskinen.
Bruke den mobile Wi-Fi-sonen
Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone for å dele enhetens mobildatatilkobling med
andre enheter.
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling → Mobil Wi-Fi-sone på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.
Hvis du vil angi et passord for den mobile Wi-Fi-sonen, trykker du på → Sett opp mobil WiFi-sone og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord og trykk på Lagre.
165
Innstillinger
3
Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre
enheten.
For å koble til uten å måtte angi passord, trykk på
enheten.
og skann QR-koden med den andre
• Hvis du ikke finner den mobile Wi-Fi-sonen trykker du på → Sett opp mobil Wi-Fisone på enheten din, markerer Vis avanserte valg og fjerner markeringene Skjul min
enhet og Bruk 5 GHz-båndet når det er tilgjengelig.
• Hvis den andre enheten ikke kan koble til den mobile Wi-Fi-sonen, trykker du på
→ Tillatte enheter på enheten din og trykker på bryteren Bare tillatte enheter for å
deaktivere den.
4
Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.
Auto-Wi-Fi-sone
Du kan dele enheten din sin mobile datatilkobling med andre enheter som er logget på din
Samsung-konto, uten å angi passord.
Trykk på Auto-Wi-Fi-sone og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.
Flere tilkoblingsinnstillinger
Tilpass innstillinger for administrering av andre tilkoblingsfunksjoner.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger på Innstillinger-skjermbildet.
• Søk etter enheter i nærh.: Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan
kobles sammen med.
• Utskrift: Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke
etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se Utskrift for
mer informasjon.
• VPN: Konfigurer virtuelle nettverk (VPN) på enheten din for å koble til en skoles eller en
bedrifts private nettverk.
• Privat DNS: Angi at enheten skal bruke privat DNS som gir forbedret sikkerhet.
• Ethernet: Når du kobler til en Ethernet-adapter, kan du bruke et kablet nettverk og
konfigurere nettverksinnstillinger.
166
Innstillinger
Utskrift
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan koble enheten til
en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og skrive ut bilder eller dokumenter.
Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Legge til skrivertillegg
Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.
1
2
3
4
5
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Utskrift → Last ned
tilleggsprogram på Innstillinger-skjermbildet.
Søk etter et skrivertillegg i Play Butikk.
Velg et skrivertillegg, og installer det.
Velg det installerte tilleggsprogrammet for skriver.
Enheten søker automatisk etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som
enheten din.
Velg en skriver som du vil legge til.
Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på → Legg til skriver.
Skrive ut innhold
Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, går du til listen over
→ Alle skrivere og velger deretter en skriver.
alternativer, trykker på Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.
167
Innstillinger
Lyd og vibrering
Alternativer
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
Trykk på Lyd og vibrering på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydmodus: Angi om enheten skal bruke lyd-, vibrerings- eller stillemodus.
• Vibrer mens det ringer: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop. (SM-T865)
• Ringetone: Endre ringetonen. (SM-T865)
• Vibreringsmønster: Velg et vibreringsmønster. (SM-T865)
• Varselslyder: Endre varslingslyden.
• Volum: Juster enhetens volumnivå.
• Bruk volumtaster for medier: Velg om medievolumnivået skal justeres når du trykker på
volumtasten.
• Systemlyder: Angi at enheten skal avgi en lyd for handlinger, som for eksempel å kontrollere
berøringsskjermen.
• Avanserte lydinnstillinger: Optimaliser innstillingene for når medier skal spilles av. Se Dolby
Atmos (surroundlyd) eller Separat applyd for mer informasjon.
Dolby Atmos (surroundlyd)
Velg en surroundlydmodus optimert for ulike typer lyd, som filmer, musikk og tale. Med Dolby
Atmos kan du oppleve bevegelige lyder som flyter rundt deg.
Trykk på Lyd og vibrering → Avanserte lydinnstillinger → Lydkvalitet og effekter → Dolby
Atmos på Innstillinger-skjermbildet, trykk på bryteren for å aktivere den og velg en modus.
168
Innstillinger
Separat applyd
Konfigurer enheten til å spille av medielyd fra en spesifikk app på den tilkoblede Bluetoothhøyttaleren eller -hodesettet separat fra lyden til andre apper.
Du kan for eksempel lytte til Navigasjons-appen gjennom enhetens høyttaler, mens du lytter til
en avspilling fra Musikk-appen gjennom kjøretøyets Bluetooth-høyttaler.
1
2
3
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Lyd og vibrering → Avanserte lydinnstillinger
→ Separat applyd og trykker på brytere for å aktivere den.
Velg en app som skal spille av medielyder separat og trykk på Tilbake-knappen.
Velg en enhet for å spille av den valgte appens medielyd.
Varsler
Endre varselsinnstillingene.
Trykk på Varsler på Innstillinger-skjermbildet.
• Appikonmerker: Endre innstillingene for appikonmerker.
• Ikke forstyrr: Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, varsellyder og
medier, unntatt for tillatte unntak.
• Statuslinje: Angi at enheten bare skal vise de tre siste varslene og om den skal vise
gjenværende batterinivå i prosentandel på statuslinjen.
• Nylig sendt: Vis apper som nylig sendte varsler og endre varselsinnstillingene. For å tilpasse
→ Alle og velger en app fra
varselsinnstillinger for flere apper trykker du på Se alle →
applisten.
169
Innstillinger
Skjerm
Alternativer
Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.
Trykk på Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Adaptiv lysstyrke: Angi at enheten skal holde oversikt over lysstyrkejusteringene dine og
bruke dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blått lys-filter: Aktiver blått lys-filteret og endre filterinnstillingene. Se Blått lys-filter for mer
informasjon.
• Nattmodus: Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du
bruker enheten om kvelden og om natten eller på et mørkt sted. Se Nattmodus for mer
informasjon.
• Skjermmodus: Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast. Se Endre
skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet for mer informasjon.
• Skriftstørrelse og -stil: Endre skriftstørrelsen og -stilen.
• Skjermzoom: Endre innstillingen for zoom på skjerm.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Startskjerm: Konfigurer innstillinger som for eksempel skjermnett eller oppsett for
startskjermbildet.
• Navigeringslinje: Endre innstillingene for navigeringslinje. Se Navigeringslinje
(funksjonsknapper) for mer informasjon.
• Skjermsparer: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades. Se
Skjermsparer for mer informasjon.
170
Innstillinger
Blått lys-filter
Reduser belastningen på øynene ved å begrense blått lås som utstråles av skjermen.
Når du ser på HDR-videoer fra videotjenester med HDR-video, brukes ikke blålysfilteret.
1
2
3
Trykk på Skjerm → Blått lys-filter på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren Slå på
nå for å aktivere denne funksjonen.
Dra justeringslinjen for å justere filterets ugjennomsiktighet.
For å angi tidsplanen for å benytte blått lys-filteret på skjermen trykker du på bryteren Slå på
som planlagt for å aktivere den og velge et alternativ.
• Solnedgang til soloppgang: Angi at enheten skal bruke blått lys-filteret på kvelden og
om natten og slå det av om dagen, basert på den aktuelle posisjonen din.
• Tilpasset tidsplan: Angi et bestemt tidspunkt som blått lys-filteret skal brukes.
Nattmodus
Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du bruker enheten kvelden og
om på natten eller på et mørkt sted.
• Det mørke temaet kan kanskje ikke brukes for enkelte apper.
• Du kan raskt aktivere eller deaktivere nattmodus på varselspanelet. Åpne
varselspanelet, stryk nedover og trykk deretter på
(Nattmodus).
1
2
Trykk på Skjerm → Nattmodus på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren Slå på nå
for å aktivere den.
For å angi tidsplanen for å benytte nattmodus på skjermen trykker du på bryteren Slå på
som planlagt for å aktivere den og velge et alternativ.
• Solnedgang til soloppgang: Angi at enheten skal bruke nattmodus på kvelden og om
natten og slå det av om dagen, basert på den aktuelle posisjonen din.
• Tilpasset tidsplan: Angi et bestemt tidspunkt for å slå nattmodus av og på.
171
Innstillinger
Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet
Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet etter preferansene dine.
Endre skjermbildemodus
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Skjerm → Skjermmodus og velger modusen du vil
ha.
• Livlig: Dette optimerer fargeområdet, metningen og skarpheten til skjermbildet. Du kan
også justere fargebalansen til skjermbildet i henhold til fargeverdien.
• Naturlig: Dette justerer fargen til en naturlig tone.
• Du kan bare justere fargen til skjermbildet i modusen Livlig.
• Modusen Livlig er ikke alltid kompatibel med tredjepartsapper.
• Du kan ikke endre modusen for skjermbildet mens du bruker blått lys-filteret.
Optimere fargebalansen for hele skjermen
Optimer fargen til skjermbildet ved å justere fargetonene som du vil ha dem.
Trykk på Skjerm → Skjermmodus → Livlig på Innstillinger-skjermbildet og juster
fargejusteringslinjen under Hvitbalanse.
Når du trekker fargejusteringslinjen mot Kjølig, økes den blå fargetonen.
Når du trekker linjen mot Varm, økes den røde fargetonen.
Justere tonen til skjermbildet etter fargeverdi
Øk eller reduser visse fargetoner ved å justere verdiene for Rød, Grønn eller Blå individuelt.
1
2
3
Trykk på Skjerm → Skjermmodus → Livlig på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Avanserte innstillinger.
Juster fargelinjen for R (Rød), G (Grønn) eller B (Blå) etter preferansene dine.
Skjermbildetonen blir justert.
172
Innstillinger
Skjermsparer
Du kan angi å vise bilder som en skjermsparer når skjermen slås av automatisk. Skjermspareren
vil vises når enheten lades.
1
2
3
4
Trykk på Skjerm → Skjermsparer på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren for å
aktivere den.
Velg et alternativ.
Hvis du velger Bilderamme eller Bilder, begynner en lysbildevisning med de valgte bildene.
Hvis du velger Bildebord, vises de valgte bildene som små kort som overlappes.
Trykk på
for å velge hvilke album bildene skal vises fra.
Når du er ferdig, trykker du på Tilbake-knappen.
For å forhåndsvise det valgte alternativet trykker du på Forhåndsvisning.
Når du trykker på skjermen mens skjermspareren vises, slås skjermen på.
Bakgrunnsbilde
Endre innstillingene for bakgrunnen for startskjermbildet og låseskjermen.
Trykk på Bakgrunnsbilde på Innstillinger-skjermbildet.
173
Innstillinger
Låseskjerm
Alternativer
Endre innstillingene for låseskjermen.
Trykk på Låseskjerm på Innstillinger-skjermbildet.
Hvilke alternativer som er tilgjengelig, kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode
som er valgt.
• Skjermlåstype: Endre skjermlåsmetoden.
• Smart Lock: Konfigurer at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter
oppdages. Se Smart Lock for mer informasjon.
• Innstillinger for sikker lås: Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
• Klokkestil: Endre typen og fargen til klokken på den låste skjermen.
• Roamingklokke: Endre klokken til å vise tidssonen både lokalt og hjemme på låseskjermen
når du roamer. (SM-T865)
• FaceWidgets: Endre innstillinger for elementene som vises på den låste skjermen.
• Kontaktinformasjon: Angi at enheten viser kontaktinformasjon, som for eksempel
e-postadressen din, på den låste skjermen.
• Varsler: Angi hvordan varsler skal vises på den låste skjermen.
• Appsnarveier: Velg apper for å vise snarveier for dem på den låste skjermen.
• Om Låseskjerm: Vis Låseskjerm-versjonen og juridisk informasjon.
Smart Lock
Du kan konfigurere at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter oppdages.
Hvis du for eksempel har angitt hjemmet ditt som en klarert posisjon, vil enheten din oppdage
posisjonen når du kommer hjem og låse seg opp automatisk.
• Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk etter at du har angitt en skjermlåsmetode.
• Hvis du ikke bruker enheten i løpet av fire timer eller når du slår på enheten, må du
låse opp skjermen med mønsteret, PIN-koden eller passordet som du har angitt.
174
Innstillinger
1
2
3
Trykk på Låseskjerm → Smart Lock på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Velg et alternativ og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Biometri og sikkerhet
Alternativer
Endre innstillingene for å sikre enheten.
Trykk på Biometri og sikkerhet på Innstillinger-skjermbildet.
• Ansiktsgjenkjenning: Angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt. Se
Ansiktsgjenkjenning for mer informasjon.
• Fingeravtrykk: Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se
Fingeravtrykksgjenkjenning for mer informasjon.
• Biometripreferanser: Endre innstillingene for biometriske data.
• Google Play Protect: Angi at enheten skal søke etter skadelige apper og skadelig oppførsel,
advare om mulig fare og fjerne dem.
• Finn min mobil: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min
mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller
stjålne enheten.
• Sikkerhetsoppdatering: Vis versjonen til enhetens programvare og søk etter oppdateringer.
• Samsung Pass: Du kan enkelt og sikkert bekrefte identiteten din via de biometriske dataene
dine. Se Samsung Pass for mer informasjon.
• Installer ukjente apper: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
• Sikker mappe: Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se
Sikker mappe for mer informasjon.
175
Innstillinger
• Krypter SD-kort: Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.
Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen
aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne
innstillingen før du tilbakestiller enheten.
• Andre sikkerhetsinnstillinger: Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.
• Posisjon: Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
• Apptillatelser: Vis listen over funksjoner og apper som har tillatelser til å bruke dem. Du kan
også redigere tillatelsesinnstillingene.
• Send diagnosedata: Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnose- og
bruksinformasjon til Samsung.
• Motta markedsføringsinformasjon: Angi om du vil motta markedsføringsinformasjon fra
Samsung, som spesialtilbud, medlemskapsfordeler og nyhetsbrev. (SM-T860)
Ansiktsgjenkjenning
Du kan angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt.
• Hvis du bruker ansiktet ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke ansiktet ditt
brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse
opp skjermen med et mønster, en PIN eller et passord som du anga da du registrerte
ansiktet. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
• Hvis du endrer skjermlåsmetoden til Stryk eller Ingen, som ikke er sikre, vil alle de
biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i
apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.
Forholdsregler for å bruke ansiktsgjenkjenning
Før du bruker ansiktsgjenkjenning for å låse opp enheten, må du huske på disse forholdsreglene:
• Enheten kan være låst opp av noen eller noe som ser ut som bildet ditt.
• Ansiktsgjenkjenning er mindre sikkert enn mønster, PIN eller passord.
176
Innstillinger
For bedre ansiktsgjenkjenning
Vurder følgende når du bruker ansiktsgjenkjenning:
• Vurder forholdene under registrering, for eksempel om du har briller, lue, maske, skjegg eller
mye sminke
• Påse at du befinner deg i et godt opplyst område og at kameraobjektivet er rent under
registreringen
• Kontroller at bildet ikke er uskarpt for å få bedre samsvarsresultater
Registrere ansiktet ditt
Det er best å registrere ansiktet innendørs og borte fra direkte sollys.
1
2
3
4
5
6
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Fortsett.
Angi en skjermlåsmetode.
Velg om du har på deg briller eller ikke og trykk på Fortsett.
Hold enheten med skjermen vendt mot deg, og se på skjermen.
Plasser ansiktet ditt inni sirkelen på skjermen.
Kameraet skanner ansiktet.
Hvis opplåsing av skjermen med ansiktet ditt ikke fungerer ordentlig, trykker du på Fjern
ansiktsdata for å fjerne det registrerte ansiktet og registrere ansiktet på nytt.
177
Innstillinger
Slette de registrerte ansiktsdataene
Du kan slette ansiktsdata som du har registrert.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Fjern ansiktsdata → Fjern.
Når det registrerte ansiktet er slettet, deaktiveres også alle de relaterte funksjonene.
Låse opp skjermen med ansiktet
Du kan låse opp skjermen med ansiktet ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et
passord.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Ansiktsopplåsing-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
• Hvis du vil at enheten skal låse opp skjermen uten å stryke på den låste skjermen
etter at ansiktet ditt er gjenkjent, trykker du på bryteren Bli på låseskjermen for å
deaktivere den.
• Hvis du vil redusere muligheten for ansiktsgjenkjennelse i bilder eller videoer, trykker
du på bryteren Raskere gjenkjenning for å deaktivere den. Dette kan reduserer
hastigheten for ansiktsgjenkjenning.
• Hvis du vil øke graden av gjenkjenning på et mørkt sted, trykker du på bryteren Gjør
skjermen lysere for å aktive den.
4
Se på låseskjermen.
Når ansiktet ditt gjenkjennes, kan du låse opp skjermen uten at du trenger bruke en annen
metode i tillegg. Hvis ansiktet ditt ikke gjenkjennes, bruker du den forhåndsdefinerte
skjermlåsmetoden.
178
Innstillinger
Fingeravtrykksgjenkjenning
For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere må fingeravtrykksinformasjonen registreres
og lagres på enheten. Når denne informasjonen er registrert, kan du stille inn enheten til å bruke
fingeravtrykk til følgende funksjoner:
• Skjermlås
• Sikker mappe
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Fingeravtrykkgjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å
forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykkssensoren
skal forveksle to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate
fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.
• Hvis du bruker fingeravtrykket ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke
fingeravtrykket ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke
enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som
du anga da du registrerte fingeravtrykket. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PINkoden eller passordet ditt.
• Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret,
PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer fingeravtrykket, og registrerer
fingeravtrykket på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du
ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap
av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
• Hvis du endrer skjermlåsmetoden til Stryk eller Ingen, som ikke er sikre, vil alle de
biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i
apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.
For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk
Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende
forhold som kan virke inn på funksjonen:
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er endret av rynker eller arr.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
• Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest
brukes til å utføre oppgaver på enheten.
179
Innstillinger
• Enheten har en innebygd fingeravtrykkssensor på bunnen av midten av skjermen. Påse at
skjermbeskytteren eller berøringsskjermen på fingeravtrykksensoren ikke blir ripet eller
skadet av gjenstander som blant annet mynter, nøkler, penner eller halssmykker.
• Påse at området rundt fingeravtrykkssensoren på bunnen av midten av skjermen og
fingrene dine er rene og tørre.
• Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner
fingeravtrykkene. Trykk på skjermen slik at fingertuppen din spres ut over hele bredden til
overflaten på fingeravtrykksensoren.
• I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne
funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å
berøre en metallgjenstand.
Registrere fingeravtrykk
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Fortsett.
Angi en skjermlåsmetode.
Plasser fingeren på fingeravtrykkssensoren nederst på skjermen. Når enheten har oppdaget
fingeren, løfter du den opp og plasserer den på fingeravtrykkssensoren én gang til.
Gjenta denne handlingen til fingeravtrykket er registrert.
5
Trykk på Ferdig når du er ferdig med å registrere fingeravtrykk.
180
Innstillinger
Kontrollere registrerte fingeravtrykk
Du kan kontrollere om fingeravtrykket ditt er registrert ved å plassere fingeravtrykkssensoren.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Sjekk de nye fingeravtrykkene.
Plasser fingeren på fingeravtrykkssensoren.
Gjenkjenningsresultatet vises.
Slette registrerte fingeravtrykk
Du kan slette registrerte fingeravtrykk.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Velg et fingeravtrykk du vil slette og trykk på Fjern.
Låse opp skjermen med fingeravtrykk
Du kan låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode
eller et passord.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Opplåsing med fingeravtrykk for å aktivere denne funksjonen.
Legg fingeren på fingeravtrykksensoren når låseskjermen vises for å skanne fingeravtrykket
ditt.
181
Innstillinger
Samsung Pass
Registrer de biometriske dataene dine til Samsung Pass og bekreft enkelt identiteten din når du
bruker tjenester som krever pålogging eller personopplysninger.
• Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
• For å bruke denne funksjonen må du logge på Samsung-kontoen. Se Samsung-konto
for mer informasjon.
• Funksjonen for pålogging via nettsteder er bare tilgjengelig for nettsteder som du
åpner via Internett-appen. Enkelte nettsteder støtter kanskje ikke denne funksjonen.
• Registrerte biometriske data blir bare lagret på enheten din og synkroniseres ikke
med andre enheter eller servere.
Registrere Samsung Pass
Før du begynner å bruke Samsung Pass, må du registrere de biometriske dataene dine i Samsung
Pass.
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet. Følg
instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Bekrefte passordet for Samsung-kontoen din
Du kan bruke dine registrerte biometriske data til å bekrefte identiteten din i stedet for å angi
Samsung-kontopassordet, for eksempel når du kjøper innhold fra Galaxy Store.
På Samsung Pass-hovedskjermen, trykk på → Innstillinger → Samsung account, og trykk
deretter på Bekreft med Samsung Pass-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Bruke Samsung Pass til å logge på nettsteder
Du kan bruke Samsung Pass til å logge på nettsteder som støtter automatisk utfylling av ID og
passord, på en enkel måte.
1
2
3
Åpne et nettsted du vil logge på.
Skriv inn ID og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på nettstedet.
Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre påloggingsinformasjonen, merker du
av for Logg på med Samsung Pass og trykker på Husk.
182
Innstillinger
Bruke Samsung Pass til å logge på apper
Du kan bruke Samsung Pass til å logge på apper som støtter automatisk utfylling av ID og
passord, på en enkel måte.
1
2
3
Åpne en app du vil logge på.
Skriv inn ID og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på appen.
Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre påloggingsinformasjonen, trykker du
på Lagre.
Administrere påloggingsinformasjon
Vis listen over nettsteder og apper du har angitt til å bruke Samsung Pass, og administrer
påloggingsinformasjonen.
1
2
På Samsung Pass-hovedskjermen, trykk på Logg på og velg et nettsted eller en app fra listen.
Trykk på Rediger og endre ID-en din, passordet ditt og navnet på nettstedet eller appen.
For å slette din påloggingsinformasjon, trykk på Slett.
Bruke Samsung Pass med nettsteder og apper
Når du bruker nettsteder eller apper som støtter Samsung Pass, kan du enkelt logge på med
Samsung Pass.
For å se listen over nettsider og apper som støtter Samsung Pass, trykk → Partnere på Samsung
Pass-hovedskjermen. Hvis ingen nettsteder eller apper støtter Samsung Pass, vises ikke Partnere.
• Tilgjengelige nettsteder og apper kan variere avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap eller uleiligheter som forårsakes av at du logger på
nettsteder eller apper via Samsung Pass.
183
Innstillinger
Angi personopplysningene dine automatisk
Du kan bruke Samsung Pass til å enkelt oppgi adressen din eller betalingskortinformasjon på
apper som støtter automatisk utfylling av personopplysninger.
1
2
På Samsung Pass-hovedskjermen, trykk på Autoutfyll skjemaer og velg Legg til adresse
eller Legg til kort.
Angi informasjonen og trykk på Lagre.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass, når du angir
personopplysninger automatisk på støttede apper.
Slette Samsung Pass-dataene
Du kan slette de biometriske dataene dine, påloggingsinformasjon og appdata som er registrert i
Samsung Pass.
• Samtykket ditt til i vilkårene og betingelsene vil fortsatt gjelde, og Samsung-kontoen
vil fortsatt være aktiv.
• Samsung Pass-dataene på andre enheter som er logget på Samsung-kontoen din, vil
ikke bli slettet.
1
2
På Samsung Pass-hovedskjermen, trykk på → Innstillinger → Slett data.
Angi Samsung-kontopassordet og trykk på OK.
Samsung Pass-dataene dine slettes.
184
Innstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og kontakter, slik at ingen andre får
tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.
Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke
overføres til andre enheter via delemetoder som ikke er godkjent for eksempel USB eller
Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at
Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må
du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.
For å bruke Sikker mappe må du logge på Samsung-kontoen.
Konfigurere Sikker mappe
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Biometri og sikkerhet → Sikker mappe.
Godta vilkårene og betingelsene til Sikker mappe.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
185
Innstillinger
4
Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe og følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre konfigurasjonen.
Sikker mappe-skjermen vises og appikonet for Sikker mappe(
appskjermbildet.
) legges til på
Hvis du vil endre navnet eller ikonfargen for Sikker mappe, trykker du på → Tilpass.
• Når du åpner Sikker mappe-appen, må du låse opp appen ved hjelp av den
forhåndsinnstilte låsemetoden.
• Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille den med
Samsung-kontoen din. Trykk på knappen nederst på den låste skjermen og angi
passordet til Samsung-kontoen din.
Stille inn automatisk lås for Sikker mappe
Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Velg et låsealternativ.
Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på → Lås.
Flytte innhold til Sikker mappe
Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på
flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.
1
2
3
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Legg til filer.
Trykk på Bilder, merk av bilder du vil flytte, og trykk deretter på Utført.
Trykk på Flytt.
De valgte elementene blir slettet fra den opprinnelige mappen og flyttet til Sikker mappe.
Trykk på Kopier for å kopiere elementer.
Metoden som brukes til å flytte innhold, kan variere, avhengig av innholdstypen.
186
Innstillinger
Flytte innhold fra Sikker mappe
Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app i standard lagringsplass. Følgende
handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra Sikker mappe til standard lagringsplass.
1
2
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Galleri.
Velg et bilde og trykk på → Flytt ut av Sikker mappe.
De valgte elementene flyttes til Galleri på standard lagringsplass.
Legge til apper
Legg til en app for bruk i Sikker mappe.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på Legg til apper.
Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på Legg til.
Hvis du vil installere apper fra Play Butikk eller Galaxy Store, trykker du på Last ned fra Play
Butikk eller Last ned fra Galaxy Store.
Fjerne apper fra Sikker mappe
Trykk på og hold inne en app du vil slette og trykk på Avinstaller.
Legge til kontoer
Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med
appene i Sikker mappe.
1
2
3
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Kontoer → Legg til konto.
Velg en kontotjeneste.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.
187
Innstillinger
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.
Åpne Sikker mappe-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Vis Sikker mappebryteren for å deaktivere denne funksjonen.
Alternativt, åpne varselspanelet, stryk nedover og trykk deretter på
deaktivere funksjonen.
(Sikker mappe) for å
Sikkerhetskopiere og gjenopprette Sikker mappe
Sikkerhetskopier innhold og apper i Sikker mappe til Samsung Cloud ved å bruke Samsungkontoen, og gjenopprett dem senere.
Sikkerhetskopiere data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Legg til konto og følg instruksjonene på skjermen for å logge på Samsung-kontoen
din.
Trykk på Sikkerhetskopier Sikker mappe-data.
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på Sikkerhetskopier.
Data sikkerhetskopieres til Samsung Cloud.
Gjenopprette data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Gjenopprett.
Trykk på
for å velge en enhet for datagjenoppretting.
Velg datatypene du vil gjenopprette, og trykk på Gjenopprett.
Sikkerhetskopierte data gjenopprettes på enheten din.
188
Innstillinger
Avinstallere Sikker mappe
Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Flere innstillinger → Avinstaller.
Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for Flytt
mediefiler ut av Sikker mappe og trykker på Avinstaller. Du kan få tilgang til data som er
sikkerhetskopiert fra Sikker mappe, ved å starte Mine filer-appen og trykke på Intern lagring →
Secure Folder.
Notater som er lagret i Samsung Notes, sikkerhetskopieres ikke.
Kontoer og sikkerhetskopi
Alternativer
Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også
logge på kontoer, som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, eller overføre data til eller fra
andre enheter med Smart Switch.
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi på Innstillinger-skjermbildet.
• Kontoer: Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil
synkronisere med.
• Brukere: Konfigurer flere brukerkontoer, slik at andre brukere kan bruke enheten med
personlige innstillinger som e-postkontoer, innstillinger for bakgrunnsbilde og annet. Se
Brukere for mer informasjon.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Sikkerh.kop. og gjenoppr.: Oppbevar personopplysninger appdata og innstillinger sikkert
på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du
må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette
data.
• Samsung Cloud: Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk
bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett
dataene dine. Se Samsung Cloud for mer informasjon.
189
Innstillinger
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra den gamle enheten. Se Gjenopprette
data fra den gamle enheten (Smart Switch) for mer informasjon.
Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en
datamaskin, ved jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir
skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
Brukere
Konfigurer flere brukerkontoer, slik at andre brukere kan bruke enheten med personlige
innstillinger som e-postkontoer, innstillinger for bakgrunnsbilde og annet.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Følgende typer brukerkontoer er tilgjengelige:
• Administrator: Administratorkontoen opprettes ved førstegangskonfigurering av enheten,
og den kan ikke opprettes mer enn én gang. Denne kontoen gir full kontroll over enheten,
inkludert brukerkontobehandling. Du kan bare legge til eller slette brukerkontoer fra denne
kontoen.
• Gjest: Med denne kontoen kan gjester få tilgang til enheten. Informasjon og data som
brukes under en gjesteøkt, lagres midlertidig. Hver gang du bruker denne kontoen, blir du
spurt om du vil fortsette den forrige gjesteøkten eller tilbakestille den.
• Ny bruker: Med denne kontoen kan brukerne få tilgang til egne apper og eget innhold og
tilpasse enhetsinnstillinger som har innvirkning på alle kontoene.
• Ny begrenset konto: En begrenset konto gir bare tilgang til apper og innhold som tillates av
administratorkontoen, og kan ikke bruke tjenester som krever pålogging.(SM-T860)
Legge til brukere
1
2
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Brukere på Innstillinger-skjermbildet.
► SM-T865: Trykk på Legg til bruker → OK → Konfigurer nå.
► SM-T860: Trykk på Legg til bruker eller profil → Bruker → OK → Konfigurer nå.
Enheten bytter til en ny brukerkonto, og standardlåseskjermen vises.
3
Lås opp enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen.
190
Innstillinger
Legge til begrensede profiler (SM-T860)
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Brukere på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Legg til bruker eller profil → Bruker (begrenset profil) → Konfigurer skjermlås.
Hvis du ikke bruker en sikker skjermlåsmetode for administratorkontoen, følger du
instruksjonene på skjermen for å definere en.
Velg appene og innholdet som begrensede profiler skal ha tilgang til.
Bytte brukere
Trykk på brukerkontoikonet øverst på den låste skjermen og velg deretter kontoen du vil bytte til.
Låseskjermen
191
Innstillinger
Administrere brukere
► SM-T865:
Når du bruker administratorkontoen, kan du slette kontoer eller endre kontoinnstillinger.
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Brukere på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis du vil slette en brukerkonto, trykker du på
ved siden av en konto og trykker på Slett.
For å endre innstillingene for en konto, trykker du på
ved siden av en konto.
► SM-T860:
Når du bruker administratorkontoen, kan du slette kontoer eller endre innstillingene for
begrensede kontoer.
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Brukere på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis du vil slette en brukerkonto, trykker du på
ved siden av kontoen.
Hvis du vil endre innstillinger for en begrenset konto, trykker du på
kan slette en konto ved å trykke på .
ved siden av en konto. Du
Samsung Cloud
Synkroniser data lagret på enheten med Samsung Cloud og vis dataene du har lagret i Samsung
Cloud. Du kan også sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung Cloud og gjenopprette dem
senere.
For å bruke Samsung Cloud må du logge på Samsung-kontoen.
192
Innstillinger
Synkronisere data
Du kan synkronisere data som er lagret på enheten din med Samsung Cloud, og få tilgang til
dem fra andre enheter.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på → Innstillinger → Innst. synk. / auto. sik.h.kop. → Synkroniser.
Trykk på bryterne ved siden av elementene du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de lagrede dataene eller endre innstillingene ved å trykke på Galleri,
Andre synkroniserte data eller Samsung Cloud Drive.
Sikkerhetskopiere data
Du kan sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung Cloud.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Sikkerhetskopier nettbrettet
på Innstillinger-skjermbildet.
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på Sikkerhetskopier.
Trykk på OK.
• Enkelte data sikkerhetskopieres ikke. Kontroller hvilke data som sikkerhetskopieres,
trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Sikkerhetskopier
nettbrettet på Innstillinger-skjermbildet.
• For å vise data som er sikkerhetskopiert for andre enheter i Samsung Cloud, trykker du
på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Gjenopprett data →
på
Innstillinger-skjermbildet og velger deretter enheten du vil ha.
Gjenopprette data
Du kan gjenopprette sikkerhetskopidata fra Samsung Cloud til enheten din.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Gjenopprett data →
og velg enheten du vil ha.
Merk elementer som du vil gjenopprette, og trykk på Gjenoppr.
193
Innstillinger
Google
Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.
Trykk på Google på Innstillinger-skjermbildet.
Avanserte funksjoner
Alternativer
Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.
Trykk på Avanserte funksjoner på Innstillinger-skjermbildet.
Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktede inndata for enkelte funksjoner
som bruker sensorer.
• S Pen: Endre innstillingene for bruk av S Pen. Se S Pen-funksjoner for mer informasjon om
Lufthandlinger, Luftkommando, Luftvisning og Skjerm av-notat.
• Samsung DeX: Angi at enheten skal brukes som en datamaskin. Se Samsung DeX for mer
informasjon.
• Tilbehør: Endre tilbehørsinnstillingene.
• Dagens oversikt: Angi at enheten skal vise en lysbildevisning med de valgte funksjonene. Se
Dagens oversikt for mer informasjon.
• Bixby Routines: Legg til rutiner for å automatisere innstillinger som du bruker ofte. Enheten
foreslår også rutiner i henhold til hyppig situasjoner. Se Bixby Routines for mer informasjon.
• Sidetast: Velg en app eller funksjon du vil kjøre ved hjelp av sidetasten.
• Anrop/SMS på andre enheter: Bruk enhetens funksjoner for anrop og meldinger på andre
enheter som er pålogget Samsung-kontoen din.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Flervindusskuff: Åpne flervindupanelet for å få raskt tilgang til appen du vil kjøre i delt
skjermvisning. Se Bruke Flervindu-panelet for mer informasjon.
194
Innstillinger
• Smart sprettoppvisning: Velg apper for å vise deres varsler via sprettoppvinduer. Når du
bruker denne funksjonen, kan du raskt vise innholdet via sprettoppvinduer ved å trykke på
ikonet på skjermen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i apper som støtter Flervindu-funksjonen.
• Skjermbilder og skjermopptak: Endre innstillingene for skjermbilder og skjermopptak.
• Direkte deling: Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på
delingsalternativpanelet for å tillate deg å dele innhold direkte.
• Reduser animasjoner: Angi at enheten skal redusere skjermeffekter for visse handlinger,
som å åpne eller lukke apper.
• Bevegelser og gester: Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurer innstillinger. Se
Bevegelser og gester for mer informasjon.
• Game Launcher: Aktiver Game Launcher. Se Game Launcher for mer informasjon.
Bevegelser og gester
Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurer innstillinger.
Trykk på Avanserte funksjoner → Bevegelser og gester på Innstillinger-skjermbildet.
• Dobbelttrykk for å aktivere: Angi at enheten skal slå på skjermen når du dobbeltklikker
hvor som helst på skjermen mens skjermen er slått av.
• Smart hvilemodus: Still inn enheten til å hindre at skjermen slås av mens du ser på den.
• Enkel lyd av: Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer ved
hjelp av håndflatebevegelser.
• Dra håndflaten over for å ta et bilde: Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du
drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen. Du kan se bilder som er tatt i Galleri.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
• Stryk for å ringe/sende meld.: Angi at enheten skal ringe eller sende en melding når du
stryker til høyre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i Telefon- eller Kontakterappen. (SM-T865)
195
Innstillinger
Digitalt velvære
Vis den daglige brukshistorikken for enheten din. Du kan blant annet se informasjon om hvor
lenge skjermen var på og hvor mange ganger du åpnet apper eller brukte visse funksjoner. Du
kan også begrense brukstiden eller endre varselsinnstillingene for hver app.
Trykk på Digitalt velvære på Innstillinger-skjermbildet.
Tiden skjermen var på
Antall ganger opplåst
Antall varsler
Dashbord
Aktiver avslapningsmodus.
Endre varselsinnstillingene.
Stille inn nedtellinger for apper
Du kan begrense den daglige brukstiden for hver app ved å stille inn en nedtelling. Når du
kommer til grensen, blir appen deaktivert og du kan ikke bruke den.
1
2
Trykk på Digitalt velvære → Dashbord på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Ingen nedtelling ved siden av appen du vil stille inn tiden for.
Aktivere avslapningsmodus
Du kan aktiver avslapningsmodus for å redusere belastningen på øynene før du legger deg og
unngå at søvnen din blir forstyrret.
1
Trykk på Digitalt velvære → Stress ned på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren
Slå på nå for å aktivere den.
196
Innstillinger
2
Slå på bryteren for å aktivere funksjonen du vil ha.
• Gråtone: Viser fargene på skjermen som gråtoner.
• Ikke forstyrr: Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, varsellyder og
medier, unntatt for tillatte unntak.
3
For å angi tidsplanen for aktivering av avslapningsmodus trykker du på Slå på som planlagtbryteren for å aktivere den, trykk på Angi tidsplan og still deretter inn tiden.
Enhetsvedlikehold
Innledning
Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, minne
og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.
Batteri
Sikkerhet
Lagring
Minne
197
Innstillinger
Optimalisere enheten
Trykk på Enhetsvedlikehold → Optimaliser nå på Innstillinger-skjermbildet.
Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:
• Frigjør litt minne.
• Slett unødvendige filer og lukk apper som kjører i bakgrunnen.
• Administrer unormal batteribruk.
• Søk etter krasjede apper og skadelig programvare.
Bruke funksjonen for automatisk optimalisering
Du kan angi at enheten utfører automatisk optimalisering når enheten ikke er i bruk. Trykk på
→ Automatisk optimalisering og trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Hvis du vil angi
tiden for å utføre automatisk optimalisering, trykker du på Tid.
Batteri
Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med
lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
• Det kan hende at du ikke kan motta varsler fra enkelte apper der strømsparingsmodus
brukes.
Strømmodus
Velg en strømmodus som passer enhetens bruksformål.
Trykk på Strømmodus og velg et alternativ.
• Optimalisert: Optimalisert for en balanse mellom enhetens ytelse og batteribruk.
• Middels strømsparing: Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
198
Innstillinger
• Maksimal strømsparing
► SM-T865: I maksimal strømsparingsmodus senker enheten batteriforbruket ved å aktivere
nattmodus og begrense tilgjengelige apper og funksjoner. Nettverkstilkoblinger deaktiveres,
unntatt mobilnettverket.
► SM-T860: I maksimal strømsparingsmodus senker enheten batteriforbruket ved å aktivere
nattmodus og begrense tilgjengelige apper og funksjoner.
Adaptiv strømsparing
Du kan angi at enheten aktiverer strømsparingsmodus automatisk basert på bruksmønstrene
dine og den gjenværende batterikapasiteten.
Trykk på Strømmodus og trykk på Adaptiv strømsparing-bryteren for å aktivere den. Enheten
aktiverer strømsparingsmodus basert på situasjonen for å forlenge batteriets brukstid.
Administrere batteribruk for hver app
Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at apper som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm
når de ikke brukes. Velg apper fra listen og trykk på Sett app i dvalemodus-bryteren for å
aktivere funksjonen.
Lagring
Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
• Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den
angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler
av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
• Du kan vise den tilgjengelige kapasiteten i det interne minnet i Spesifikasjon-delen for
enheten på Samsungs nettsted.
Administrere minnet
Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på Fjern nå. Hvis du vil slette
filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori under Brukerdata. Merk
deretter av for elementene du vil slette, og trykk på Slett.
199
Innstillinger
Minne
Trykk på Enhetsvedlikehold → Minne på Innstillinger-skjermbildet.
For å gjøre enheten raskere ved å hindre at apper kjører i bakgrunnen, merker du av for apper på
listen over apper og trykker på Fjern nå.
Sikkerhet
Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig
programvare.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Sikkerhet → Søk på nettbrettet på Innstillinger-skjermbildet.
Apper
Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon,
endre varsels- eller tillatelsesinnstillinger eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.
Trykk på Apper på Innstillinger-skjermbildet.
Generell styring
Tilpass enhetens systeminnstillinger eller tilbakestill enheten.
Trykk på Generell styring på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk og inndata: Velg enhetsspråk og endre innstillinger, for eksempel for tastatur og
taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelig for det valgte språket. Se Legge til
språk på enheten for mer informasjon.
• Dato og tid: Få tilgang til og endre innstillingene for å styre hvordan enheten viser
klokkeslett og dato.
Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestilt.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for mer
informasjon.
• Nullstill: Tilbakestill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data.
Du kan tilbakestille alle innstillingene dine, eller bare nettverksinnstillingene, eller
tilgjengelighetsinnstillingene. Du kan også angi at enheten skal startes på nytt på et angitt
tidspunkt for enhetsoptimalisering.
200
Innstillinger
Legge til språk på enheten
Du kan legge til språk som skal brukes på enheten.
1
Trykk på Generell styring → Språk og inndata → Språk → Legg til språk på Innstillingerskjermbildet.
Hvis du vil vise alle språkene som kan legges til, trykker du på → Alle språk.
2
3
Velg et språk som du vil legge til.
Du angir det valgte språket som standardspråk ved å trykke på Angi som stand. Du
beholder nåværende språkinnstilling ved å trykke på Behold gjeld.
Det valgte språket legges til i språklisten. Hvis du har endret det valgte språket, blir det
valgte språket lagt til øverst på listen.
For å endre standardspråket fra språklisten drar du ved siden av språket og flytter det øverst
på listen. Deretter trykker du på Bruk. Hvis appen ikke støtter standardspråket, brukes det neste
støttede språket i listen.
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
• Skjermleser: Aktiver Voice Assistant, som gir taletilbakemelding. Hvis du vil se
hjelpeinformasjon for å lære hvordan du bruker denne funksjonen, trykker du på
Læreprogram.
• Synlighetsforbedringer: Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for
synshemmede brukere.
• Hørselsforbedringer: Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for
hørselshemmede brukere.
• Samhandling og smidighet: Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for
brukere som har nedsatt bevegelighet i fingrene.
• Avanserte innstillinger: Konfigurer innstillinger for direkte tilgang og varselsfunksjoner.
• Installerte tjenester: Vis tilgjengelighetstjenestene som er installert på enheten.
201
Innstillinger
Programvareoppdatering
Oppdater programvaren på enheten via FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også
planlegge programvareoppdateringer.
Trykk på Programvareoppdatering på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis nødprogramvareoppdateringer er utgitt for enhetens sikkerhet og for å blokkere
nye typer sikkerhetstrusler, installeres de automatisk uten samtykket ditt.
• Last ned og installer: Se etter og installer oppdateringer manuelt.
• Last ned automatisk over Wi-Fi: Angi at enheten skal laste ned oppdateringer automatisk
når den er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
• Siste oppdatering: Vis informasjon om den siste programvareoppdateringen.
Informasjon om sikkerhetsoppdateringer
Sikkerhetsoppdateringer utgis for å øke sikkerheten på enheten og beskytte personopplysninger.
Gå til security.samsungmobile.com for å få en oversikt over sikkerhetsoppdateringer for
modellen din.
Nettstedet støtter bare noen språk.
Brukerhåndbok
Vis hjelpeinformasjon for å finne ut hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer
viktige innstillinger.
Trykk på Brukerhåndbok på Innstillinger-skjermbildet.
202
Innstillinger
Om nettbrettet
Få tilgang til enhetsinformasjonen.
Trykk på Om nettbrettet på Innstillinger-skjermbildet.
Endre enhetens navn ved å trykke på Rediger.
• Status
► SM-T865: Vis forskjellig enhetsinformasjon, som SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
► SM-T860: Vis forskjellig enhetsinformasjon, som Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
• Juridisk informasjon: Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon
og åpen kilde-lisens.
• Programvareinformasjon: Vis enhetens programvareinformasjon, som
operativsystemversjon og fastvareversjon.
• Batteriinformasjon: Vis enhetens batteristatus og -informasjon.
203
Tillegg
Feilsøking
Prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte
situasjoner ikke gjelder for enheten din.
Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må
du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av tjenesteleverandøren din.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden
som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer
informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du
forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren
din for å få mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
204
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil
Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå enheten
av og på igjen.
Tvungen omstart
Hvis enheten er fryst og ikke reagerer, må du trykke og holde inne sidetasten og volum nedtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Tilbakestilling av enheten
Hvis metodene ovenfor ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte
data.
Start Innstillinger-appen og trykk på Generell styring → Nullstill → Nullstill til fabrikkdata
→ Nullstill → Slett alt. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta
sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.
205
Tillegg
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker en øretelefon, må du kontrollere at den er riktig tilkoblet.
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.
Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller
lydkvaliteten er dårlig
• Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at
du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer
grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område
og forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
206
Tillegg
Batteriet lades ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt
• Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller apper, som GPS, spill eller Internett.
• Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen.
Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad opp batteriet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
207
Tillegg
Feilmeldinger vises når du åpner multimediefiler
Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på
enheten, kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
• Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for
eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke
filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
• Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og
videoer som er tatt med andre enheter, ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediefiler som er godkjent av nettverkstjenesteleverandøren din
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
Bluetooth fungerer ikke riktig
Hvis en annen Bluetooth-enhet ikke blir funnet eller det er tilkoblingsproblemer eller ytelsessvikt,
kan du prøve følgende:
• Kontroller at enheten du vil koble til, er klar til å bli søkt etter eller koblet til.
• Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetoothrekkevidde (10 m).
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Tilkoblinger og trykk på Bluetooth-bryteren
for å aktivere den på nytt.
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Generell styring → Nullstill →
Nullstill nettverksinnstillinger → Nullstill innstillinger → Nullstill for å tilbakestille
nettverksinnstillinger. Du kan miste registrert informasjon når du utfører tilbakestillingen.
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
208
Tillegg
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
Enheten din finner ikke den nåværende posisjonen din
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne den nåværende posisjonen din i disse situasjonene.
Data som er lagret på enheten, er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagt eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av
data som er lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Det er ikke nok plass på enhetens lagringsplass
Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med funksjonen for enhetsvedlikehold eller slett
ubrukte mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.
209
Tillegg
Hjem-knappen vises ikke
Navigeringslinjen der du finner Hjem-knappen, kan forsvinne når du bruker enkelte apper eller
funksjoner. Hvis du vil vise navigeringslinjen, kan du dra oppover fra nederst på skjermen.
Justeringslinjen for skjermens lysstyrke vises ikke på varselspanelet
Åpne varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Deretter drar du varselspanelet nedover.
Trykk på
ved siden av justeringslinjen for lysstyrke og trykk på Vis kontroll øverst-bryteren
for å aktivere funksjonen.
Ta ut batteriet
• Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om
hvordan batteriet tas ut kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
210
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
www.samsung.no.
Klikk på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller
søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport
på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
© 2019 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi
Alliance.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er
varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising