Samsung | SM-T590 | User manual | Samsung Galaxy Tab A 10.5" 4G (32 GB) Brugermanual

Samsung Galaxy Tab A 10.5" 4G (32 GB) Brugermanual
BRUKERHÅNDBOK
SM-T590
SM-T595
Norwegian. 07/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Grunnleggende
Apper og funksjoner
4
6
48
50
55
59
63
65
66
78
83
86
86
87
88
90
90
92
93
97
99
103
105
109
110
112
10
14
17
19
24
25
27
29
30
43
45
Les dette først
Situasjoner og løsninger ved
overoppheting av enheter
Enhetens oppsett og funksjoner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
(SM-T595)
Minnekort (microSD-kort)
Slå enheten av og på
Første oppsett
Samsung-konto
Gjenopprette data fra den gamle
enheten (Smart Switch)
Forstå skjermen
Varselspanel
Skrive inn tekst
2
Installere eller avinstallere apper
Telefon (SM-T595)
Kontakter
Meldinger (SM-T595)
Internett
E-post
Kamera
Galleri
Flervindu
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Samsung Flow
Mine filer
Klokke
Kalkulator
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
Kids Home
SmartThings
Dele innhold
Dagens oversikt
Google-apper
Innholdsfortegnelse
Innstillinger
146 Digitalt velvære
148 Enhetsvedlikehold
148 Optimere enheten
149 Batteri
150 Lagring
150 Minne
150 Sikkerhet
151 Apper
151 Generell styring
152 Tilgjengelighet
153 Programvareoppdatering
153 Brukerhåndbok
154 Om nettbrettet
114 Innledning
114 Tilkoblinger
116 Wi-Fi
118 Bluetooth
120 Datasparing (SM-T595)
120 Apper som bare bruker mobildata
(SM-T595)
121 Internettdeling (SM-T595)
122 Flere tilkoblingsinnstillinger
124 Lyd og vibrering / Lyd
125 Dolby Atmos (surroundlyd)
125 Separat applyd
126 Varsler
126 Skjerm
127 Nattmodus
127 Skjermsparer
128 Bakgrunnsbilde
128 Låseskjerm
129 Smart Lock
129 Biometri og sikkerhet
131 Ansiktsgjenkjenning
134 Sikker mappe
139 Kontoer og sikkerhetskopi
140 Brukere
142 Samsung Cloud
143 Google
144 Avanserte funksjoner
145 Bevegelser og gester
Tillegg
155 Feilsøking
161 Ta ut batteriet
3
Grunnleggende
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør,
modellspesifikasjoner og programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre
leverandører enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av
e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av
posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder
anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen. (SM-T595)
• Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
4
Grunnleggende
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder,
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
• Avhengig av området eller tjenesteleverandøren, blir det festet en skjermbeskyttelse for
beskyttelse under produksjon og distribusjon. Skade på den festede skjermbeskyttelsen
dekkes ikke av garantien.
• Du kan se berøringsskjermen tydelig selv i sterkt utendørs sollys ved å automatisk justere
kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av produktets sammensetning, hvis du lar
berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i
skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå.
– – Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen i lengre
perioder og slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
– – Du kan konfigurere berøringsskjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker den.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Tidsavbrudd for skjerm og velg hvor lenge
du vil vente før enheten slår av berøringsskjermen.
– – For å angi at berøringsskjermen automatisk justerer lysstyrken basert på omgivelsene,
starter du Innstillinger-appen, trykker på Skjerm og deretter Adaptiv lysstyrke-bryteren
for å aktivere det.
• Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal
Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se
enhetens FCC-ID. Du kan vise FCC-ID-en ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Om
nettbrettet → Status.
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
5
Grunnleggende
Situasjoner og løsninger ved overoppheting av
enheter
Hvis enheten blir varm mens batteriet lades
Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading
kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og
er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at
laderen vil stoppe oppladingen.
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har
kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
• Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den
tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny
Samsung-godkjent kabel.
• Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som
metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den
trådløse laderen.
Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som
støttes.
6
Grunnleggende
Hvis enheten blir varm under bruk
Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem i lengre perioder,
kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som
kjører, og ikke bruk enheten på en stund.
Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av
funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for modellen din.
• Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
• Ved nedlasting av store filer
• Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper i lengre perioder
– – Ved spilling av høykvalitetsspill i lengre perioder
– – Ved opptak av videoer i lengre perioder
– – Ved strømming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
– – Når du kobler til en TV
• Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
– – Ved bruk av Flervindu
– – Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
– – Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
– – Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
• Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
• Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
• Ved bruk av mobil trådløssone og sammenkoblingsfunksjonen
• Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
• Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
• Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer,
som væske, støv, metallstøv og blyantbly
• Når du roamer
7
Grunnleggende
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
• Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på
nytt.
• Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
• Lukk apper som øker batteriforbruket, eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i
bruk.
• Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
• Hvis enheten overopphetes eller føles varm i en lengre periode, må du ikke bruke den
på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsungservicesenter.
Enhetsbegrensninger hvis enheten overopphetes
Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å
kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.
• Hvis enheten blir varmere enn vanlig, vises det en melding om at enheten overopphetes.
For å senke enhetens temperatur begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og
batterilading stopper. Apper som kjører, blir lukket, og du vil bare kunne utføre nødanrop
frem til enheten har kjølt seg ned.
• Hvis enheten overopphetes eller føles varm i en lengre periode, vises det en melding om at
den må slås av. Slå av enheten, og vent til den kjøler seg ned.
8
Grunnleggende
Forholdsregler for driftsomgivelser
Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med
tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.
• Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
• Ikke utsett enheten for direkte sollys i lengre perioder.
• Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil
om sommeren.
• Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
• Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt
kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
• Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.
9
Grunnleggende
Enhetens oppsett og funksjoner
Innhold i produktesken
Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra den lokale Samsung-forhandleren. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
10
Grunnleggende
Enhetsoppsett
Kamera foran
Mikrofon
Nærhets-/lyssensor
Øretelefonutgang
Høyttaler
Høyttaler
Strømtast
Volumtast
Mikrofon
Port for ladedokk
Berøringsskjerm
► SM-T595: SIM-kort-/
minnekortskuff
► SM-T590:
Minnekortskuff
Flerfunksjonskontakt
(USB Type-C)
Kamera bak
GPS-antenne
Hovedantenne
(SM-T595)
Fotolys
Høyttaler
Høyttaler
11
Grunnleggende
Enheten og noe av tilbehøret (selges separat) inneholder magneter. American
Heart Association (USA) og Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
(Storbritannia) advarer begge om at magneter kan påvirke funksjonen i innopererte
pacemakere, kardiovertere (ICD-enheter), defibrillatorer, insulinpumper eller andre
elektronisk-medisinske enheter (samlet kalt "medisinsk enhet") innenfor en avstand
på 15 cm (6 tommer). Hvis du bruker slike medisinske enheter av noe slag, MÅ DU IKKE
BRUKE DENNE ENHETEN OG NOEN TYPER TILBEHØR (SELGES SEPARAT) UTEN FØRST Å
HA KLARERT DETTE MED LEGEN DIN.
• Ikke oppbevar enheten eller eventuelt tilbehør (selges separat) i nærheten av
magnetiske felt. Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og
boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felt.
• Når du bruker høyttalerne, som når du spiller av mediefiler eller bruker
høyttalertelefonen, må du ikke holde enheten for nær ørene.
• Pass på at kameraobjektivet ikke utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel
direkte sollys. Hvis kameraobjektivet utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel
direkte sollys, kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres
og vil forårsake prikker eller flekker på bildene.
• Hvis enheten brukes når glasset eller akryldekselet er ødelagt, er det fare for at du kan
skade deg. Bruk ikke enheten før den er blitt reparert av et Samsung-servicesenter.
• Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
– – Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
– – Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
– – Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre
gjenstander mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller
mobildatatilkobling. (SM-T595)
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung.
Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
• Ikke dekk til nærhets-/lyssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter
eller klistremerker. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
12
Grunnleggende
Fysiske taster
Strømtast
Volumtast
Tast
Funksjon
• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.
Strøm
• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
Volum
Funksjonsknapper
Nylige-knapp
Tilbake-knapp
Hjem-knapp
Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene nederst på skjermen. Funksjonsknappene
er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen. Se Navigeringslinje
(funksjonsknapper) hvis du vil ha mer informasjon.
13
Grunnleggende
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet før du bruker den for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt
den.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er
godkjent kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.
• Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader
som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
• Bare bruk USB Type-C-kabelen som følger med enheten. Enheten kan bli ødelagt hvis
du bruker Mikro-USB-kabel.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt
med en strømbryter, så du bør derfor koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i
bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og
lett tilgjengelig under lading.
1
2
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren.
Koble USB-kabelen til flerfunksjonskontakten på enheten.
14
Grunnleggende
3
4
Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Koble laderen fra enheten når enheten er ladet fullt opp. Koble deretter laderen fra
stikkontakten.
Redusere batteriforbruket
Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:
• Optimaliser enheten ved å bruke funksjonen for enhetsvedlikehold.
• Når du ikke bruker enheten, slår du av skjermen ved å trykke på strømtasten.
• Aktiver strømsparingsmodus.
• Lukk unødvendige apper.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
Tips og forholdsregler for batterilading
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse
med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir
borte under dataoverføring skal batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse
appene.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre
til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
15
Grunnleggende
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at
laderen vil stoppe oppladingen.
• Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk
flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsungservicesenter.
Hurtiglading
Enheten har en innebygd funksjon for hurtiglading. Batteriet vil lades raskere hvis du lar enheten
eller skjermen være avslått.
Øke ladehastigheten
For å øke ladehastigheten slår du av enheten eller skjermen når du lader batteriet. Hvis du lader
batteriet når enheten er slått av, vil -ikonet vises på skjermen.
Hvis funksjonen for hurtiglading ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på
Enhetsvedlikehold → Batteri → → Innstillinger og trykker deretter på bryteren Hurtiglading
med kabel for å aktivere denne funksjonen.
• Mens du lader kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
• Du kan ikke bruke den innebygde funksjonen for hurtiglading når du lader batteriet
med en standard batterilader.
• Hvis enheten blir varm eller omgivelsestemperaturen stiger, vil ladehastigheten
kunne bli redusert automatisk. Dette er en normal driftsprosedyre for å hindre skade
på enheten.
16
Grunnleggende
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (SM-T595)
Sette inn SIM- eller USIM-kortet
Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.
Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung
er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.
Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller
tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om
tilgjengelighet for tjenesten.
17
Grunnleggende
1
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
3
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Plasser SIM- eller USIM-kortet i skuff 1 med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
Skuff 1
4
Skuff 2
Dytt SIM- eller USIM-kortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Riktig innsetting av kort
Nano-SIM-kort
MicroSD-kort
Bruk bare nano-SIM-kort.
18
Grunnleggende
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1
2
3
4
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
Minnekort (microSD-kort)
Sette inn et minnekort
Kapasiteten på enhetens minnekort kan være forskjellig fra andre modeller, og enkelte
minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, alt etter minnekortprodusent og -type. Du
kan finne den maksimale kapasiteten til enhetens minnekort på Samsungs nettsted.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet,
ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Du må formatere minnekortet for å bruke det.
Hvis enheten ikke kan formatere eller gjenkjenne minnekortet, må du kontakte
produsenten av minnekortet eller et Samsung-servicesenter.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i Mine filer →
SD-kort-mappen.
19
Grunnleggende
► SM-T595:
20
Grunnleggende
► SM-T590:
21
Grunnleggende
1
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Når du tar ut skuffen fra enheten, deaktiveres mobildatatilkoblingen. (SM-T595)
3
4
Sett inn et minnekort i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
Dytt minnekortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
Hvis minnekortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → →
Lagringsinnstillinger → SD-kort → Løs ut.
1
2
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
22
Grunnleggende
3
4
Ta ut minnekortet.
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
Ikke ta ut eksterne lagringsenheter som minnekort eller USB-lager, mens enheten
overfører eller bruker informasjon, eller rett etter overføring av data. Dette kan føre
til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på det eksterne lageret eller enheten.
Samsung er ikke ansvarlig for tap, inkludert tap av data, som skyldes misbruk av eksterne
lagringsenheter.
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin, ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet på enheten.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → →
Lagringsinnstillinger → SD-kort → Formater.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data
som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår
som et resultat av brukerens handlinger.
23
Grunnleggende
Slå enheten av og på
Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
Starte enheten på nytt
Start enheten på nytt ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på Omstart.
Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og
volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Strømtast
Volum ned-tast
24
Grunnleggende
Første oppsett
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Prosedyrene ved første oppsett kan variere, alt etter programvaren på enheten og
regionen.
1
2
Slå på enheten.
Velg foretrukket enhetsspråk og velg
.
Velg et språk.
3
4
Les og godta vilkårene og trykk på Neste.
Få innhold fra en gammel enhet.
25
Grunnleggende
5
Velg et Wi-Fi-nettverk, og koble enheten til det.
Hvis du ikke kobler til et Wi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner
på enheten under det første oppsettet.
6
7
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.
8
9
Hvis skjermbildet for anbefalte apper vises, velger du appene du vil ha og laster dem ned.
Angi en skjermlåsmetode for å beskytte enheten. Du kan beskytte personopplysningene
dine ved å hindre andre i å få tilgang til enheten. Hvis du vil angi skjermlåsemetoden senere,
trykker du på Ikke nå.
Logg på Samsung-kontoen din. Du kan bruke Samsung-tjenester og holde dataene dine
oppdatert og sikre på alle enhetene dine. Se Samsung-konto for å få mer informasjon.
10 Trykk på Fullfør for å fullføre oppsettet.
Startskjermbildet vises.
26
Grunnleggende
Samsung-konto
Innledning
Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsungtjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted.
Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke
account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer kan du starte Innstillingerappen og trykke på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Samsung account → → Hjelp.
Opprette en Samsung-konto
Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto. Du kan opprette en Samsungkonto med e-postadressen din.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eventuelt kan du starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
3
.
Trykk på Opprett konto.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.
27
Grunnleggende
Logge på Samsung-kontoen
Hvis du allerede har en Samsung-konto, logger du på Samsung-kontoen.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eventuelt kan du starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
3
.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Les og godta vilkårene og trykk på Neste for å fullføre påloggingen på Samsung-kontoen.
Finne ID-en din og tilbakestille passordet
Hvis du har glemt Samsung-konto-ID-en din eller -passordet, trykker du på Finn ID eller
Tilbakestill passord på påloggingsskjermbildet for Samsung-konto. Du kan finne ID-en din eller
tilbakestille passordet etter at du angir påkrevd informasjon.
Fjerne Samsung-kontoen
Når du fjerner Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for eksempel
kontakter og hendelser.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer.
Trykk på Samsung account → → Fjern konto.
Trykk på Fjern, angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk deretter på OK.
28
Grunnleggende
Gjenopprette data fra den gamle enheten (Smart
Switch)
Koble til den gamle enheten via Smart Switch for å overføre data.
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart Switch.
• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
• Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer
informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier,
eller som du har rett til å overføre.
Overføre data trådløst
Du kan overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten trådløst via Wi-Fi Direct.
1
Start Smart Switch på den gamle enheten.
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra Galaxy Store eller Play Butikk.
2
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart
Switch.
3
4
5
6
7
Plasser enhetene nær hverandre.
På den gamle enheten trykker du på Send data → Trådløst.
På den gamle enheten velger du et element du vil overføre, og trykker Send.
Trykk på Motta på enheten din.
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.
Etter at dataene er overført, kan du vise en liste over de overførte dataene på enheten din.
29
Grunnleggende
Sikkerhetskopiere og gjenopprette data ved hjelp av ekstern lagring
Overfør data med en ekstern lagringsenhet, som et microSD-kort.
1
2
3
Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til den eksterne lagringsenheten.
4
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den eksterne lagringsenheten.
Sett inn eller koble den eksterne lagringsenheten til enheten din.
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart
Switch → → Gjenopprett.
Forstå skjermen
Kontrollere berøringsskjermen
• Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter.
Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge for mye trykk på den med fingertuppene.
• Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen
i lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning i skjermen) eller
dobbeltkonturer.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.
30
Grunnleggende
Trykke
Trykk på skjermen.
Trykke på og holde
Trykk på og hold skjermen i omtrent
2 sekunder.
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det til
målplasseringen.
Dobbelttrykke
Dobbelttrykk på skjermen.
31
Grunnleggende
Stryke
Du kan stryke oppover, nedover, til venstre
eller til høyre.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem
sammen på skjermen.
32
Grunnleggende
Navigeringslinje (funksjonsknapper)
Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene på navigeringslinjen nederst på skjermen.
Funksjonsknappene er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen.
Funksjonene til knappene kan endres, alt etter appen som brukes for øyeblikket, eller
bruksmiljøet.
Nylige-knapp
Tilbake-knapp
Hjem-knapp
Knapp
Funksjon
Nylige
Hjem
Tilbake
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
• Trykk på for å gå tilbake til startskjermbildet.
• Trykk på og hold inne for å starte Google-assistenten-appen.
• Trykk på for å returnere til det gamle skjermbildet.
33
Grunnleggende
Skjule navigeringslinjen
Vis filer eller bruk apper på en bredere skjerm ved å skjule navigeringslinjen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Navigeringslinje og trykk deretter på
Fullskjermbevegelser under Navigeringstype. Navigeringslinjen blir skjult og bevegelsestips
vises hvor funksjonsknappen befinner seg. For å bruke funksjonsknapper trekker du
bevegelsestipset til den ønskede knappen oppover.
Hvis du vil skjule bevegelseshintet nederst på skjermen, trykker du på Bevegelsestips-bryteren
for å deaktivere det.
Angi innstillinger for navigeringslinje
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Navigeringslinje og velg et alternativ.
• Navigeringstype: Angi at enheten skal skjule eller vise navigeringslinjen. For å skjule
navigeringslinjen trykker du på Fullskjermbevegelser. Når navigeringslinjen er skjult, kan
du bruke funksjonsknappen ved å trekk bevegelseshintet til den ønskede knappen oppover.
• Knapperekkefølge: Endre rekkefølgen på knappene på navigeringslinjen.
• Bevegelsestips: Sett enheten til å vise indikatorer på bunnen av skjermen for å vise
hvor funksjonsknappen befinner seg. Denne funksjonen vises bare når du velger
Fullskjermbevegelser.
34
Grunnleggende
Startskjermbildet og appskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser
widgeter, snarveier til apper og annet.
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.
Utseendet til skjermbildet kan variere avhengig av region og tjenesteleverandør.
En widget
Skjermindikator
Favorittapper
Navigeringslinje
(funksjonsknapper)
35
Grunnleggende
Bytte mellom start- og appskjermbildet
På startskjermbildet stryker du oppover eller nedover for å åpne appskjermbildet.
Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du
kan eventuelt trykke på Hjem-knappen eller Tilbake-knappen.
Startskjermbildet
Appskjermbildet
Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å
trykke på knappen. Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på Startskjerminnstillinger og trykk deretter på bryteren Apper-knapp for å aktivere den. Apper-knappen
legges til nederst på startskjermbildet.
App-knapp
36
Grunnleggende
Flytte elementer
Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et
annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker du på og holder et element
på appskjermbildet og trykker deretter på Legg til på Start. En snarvei til appen legges til på
startskjermbildet.
Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.
Opprette mapper
Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte
apper.
På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter
over en annen app.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet. Trykk på Angi mappenavn, og
skriv inn et mappenavn.
• Legge til flere apper
Trykk på Legg til apper på mappen. Merk av for mappene som skal legges til og trykk på
Legg til. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen.
• Flytte apper fra en mappe
Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering.
• Slette en mappe
Trykk på og hold en mappe, og trykk deretter på Slett mappe. Bare mappen vil bli slettet.
Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.
37
Grunnleggende
Redigere startskjermbildet
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å
få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan
også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.
• Legge til paneler: Stryk til venstre, og trykk på
.
• Flytte paneler: Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering.
• Slette paneler: Trykk på
på panelet.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Widgeter: Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon
og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Trykk på og hold en widget, og dra den til
startskjermbildet. Widgeten legges til på startskjermbildet.
• Startskjerm-innstillinger: Endre innstillingene for startskjermen.
38
Grunnleggende
Vise alle apper på startskjermbildet
Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på
startskjermbildet. På startskjermbildet trykker du på og holder inne et tomt område og trykker
deretter på Startskjerm-innstillinger → Startskjermoppsett → Bare startskjerm → Bruk.
Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.
Statusikoner
Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor,
er de mest vanlige.
• Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise
statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
• Enkelte indikatorikoner vises bare når du åpner varselspanelet.
• Samtalerelaterte funksjoner støttes ikke på noen modeller.
Ikon
Betydning
Ingen signal
Signalstyrke
Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
GPRS-nett tilkoblet
EDGE-nett tilkoblet
UMTS-nett tilkoblet
HSDPA-nett tilkoblet
HSPA+-nett tilkoblet
/
LTE-nett tilkoblet
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
Posisjonstjenester brukes
Samtale pågår
Ubesvart anrop
Ny tekst- eller MMS-melding
Alarm aktivert
Lydløs modus aktivert
39
Grunnleggende
Ikon
Betydning
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterilading
Batterinivå
Låseskjerm
Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom
enheten ikke brukes på en bestemt periode.
For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning når skjermen slås på.
Hvis skjermen er slått av, kan du slå den på ved å trykke på av/på-knappen eller dobbelttrykke
hvor som helst på skjermen.
Låseskjermen
40
Grunnleggende
Endre skjermlåsmetoden
Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, starter du Innstillinger-appen, trykker på Låseskjerm →
Skjermlåstype og velger en metode.
Når du angir et mønster, en PIN-kode, et passord eller biometriske data som skjermlåsmetode,
kan du beskytte personopplysningene dine ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du
har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.
• Stryk: Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
• Mønster: Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
• Passord: Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
• Ingen: Ikke angi noen skjermlåsmetode.
• Ansikt: Registrer ansiktet ditt for å låse opp skjermen. Se Ansiktsgjenkjenning for mer
informasjon.
Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du
skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall
forsøk. Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → Innstillinger for sikker lås, lås
opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsingsmetoden og trykk deretter på
bryteren Nullstill enheten automatisk for å aktivere denne funksjonen.
41
Grunnleggende
Ta et bilde av skjermen
Ta et skjermbilde mens du bruker enheten, og skriv på, tegn på, beskjær eller del skjermbildet.
Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan bla i.
Bruk følgende metoder til å ta et bilde av skjermen. Skjermbilder blir lagret i Galleri.
• Ta bilde med knapper: Trykk og hold inne volum ned-tasten og strømtasten samtidig.
• Ta bilde ved å stryke: Stryk hånden til venstre eller høyre over skjermen.
• Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
• Hvis funksjonen for å ta bilde av skjermen ved å stryke ikke er aktivert, starter du
Innstillinger-appen, trykker på Avanserte funksjoner → Bevegelser og gester og
trykker deretter på bryteren Dra håndflaten over for å ta et bilde for å aktivere denne
funksjonen.
Når du har tatt skjermbildet, bruker du følgende alternativer på verktøylinjen nederst på
skjermen:
•
: Ta bilde av det aktive innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, f.eks. en
nettside. Når du trykker på , blar skjermen automatisk ned, og mer innhold vises.
•
: Beskjær en del av bildet du har tatt av skjermen. Det beskårne området lagres i Galleri.
•
: Skriv eller tegn på skjermbildet.
•
: Del bildet som er tatt av skjermen, med andre.
Hvis alternativene ikke er synlige på skjermbildet, starter du Innstillinger-appen, trykker
på Avanserte funksjoner og trykker deretter på bryteren Smart bilde av skjermen for å
aktivere denne funksjonen.
42
Grunnleggende
Varselspanel
Når du mottar nye varsler, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om
ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.
Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke
varselspanelet.
Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.
Søk etter innhold eller apper
som er lagret på enheten din.
Start Innstillinger.
Hurtigvalgknapper
Vis varseldetaljene og utfør
forskjellige handlinger.
Fjern alle varsler.
Gå til varselsinnstillingene.
43
Grunnleggende
Bruke hurtigvalgknapper
Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på
varselspanelet for å vise flere knapper.
Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se
mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.
For å omordne knappene trykker du på → Knapperekkefølge, og trykker på og holder en
knapp og drar den deretter til en ny plassering.
44
Grunnleggende
Skrive inn tekst
Tastaturoppsett
Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende e-post, notater og så videre.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Vis flere tastaturfunksjoner.
Flere tastaturfunksjoner
Slett det foregående tegnet.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Sett inn et linjeskift.
Flytt markøren.
Angi symboler.
Sett inn et mellomrom.
Endre inndataspråk
Trykk på → Språk og typer → Administrer inndataspråk og velg språkene som skal brukes.
Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre
eller høyre på mellomromstasten.
45
Grunnleggende
Endre tastaturet
Endre tastaturtype ved å trykke på
du ønsker.
→ Språk og typer, velge et språk og velge tastaturtypen
Flere tastaturfunksjoner
Noen funksjoner kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
•
: Forutsi ord basert på inndata, og vis ordforslag. Gå tilbake til tastaturfunksjonslisten ved
å trykke på .
•
: Sett inn emojier.
•
: Sett inn klistremerker.
•
: Fest animerte GIF-er.
•
: Bytt til håndskriftmodus.
Bytt til standardtastaturet.
Vis informasjon om redigering
av håndskrift.
•
: Legg til et element fra utklippstavlen.
•
: Angi tekst ved hjelp av tale.
•
: Endre tastaturinnstillingene.
•
→
: Endre tastaturmodusen eller -størrelsen.
•
→
: Åpne tekstredigeringspanelet.
46
Grunnleggende
Kopiere og lime inn
1
2
3
Trykk på og hold noe tekst.
Dra eller
teksten.
for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alt for å velge hele
Trykk på Kopier eller Klipp ut.
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
4
Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på Lim inn.
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på Utklippstavle og velge
teksten.
47
Apper og funksjoner
Installere eller avinstallere apper
Galaxy Store
Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter.
Start Galaxy Store-appen.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller trykk på
for å søke etter et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALL. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på →
Kontoinnstillinger → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ.
Play Butikk
Kjøp og last ned apper.
Start Play Butikk-appen.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALLER. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på
Innstillinger → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ.
48
Apper og funksjoner
Administrere apper
Avinstallere eller deaktivere apper
Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ.
• Deaktiver: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
• Avinstaller: Avinstaller nedlastede apper.
Aktivere apper
Start Innstillinger-appen, trykk på Apper →
Aktiver.
→ Deaktivert, velg en app og trykk deretter på
Angi apptillatelser
Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på
enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu
som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på Tillat i sprettoppvinduet
for å gi tillatelser til appen.
Du kan vise tillatelsesinnstillinger for apper ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Apper.
Velg en app, og trykk på Tillatelser. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.
Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Apper → → Apptillatelser. Velg et element, og trykk på
bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.
Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i
appene ikke virker som de skal.
49
Apper og funksjoner
Telefon (SM-T595)
Innledning
Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.
• Hvis du vil ringe ut eller sende en tekstmelding, åpner du Innstillinger-appen og
trykker på Tilkoblinger. Trykk deretter på Call & Message Continuity-bryteren for å
aktivere den. Du må registrere og logge på den samme Samsung-kontoen på enheten
din og den andre enheten. (SM-T590)
• Videosamtalen kan være utilgjengelig avhengig av region eller operatør.
Ringe
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Angi et telefonnummer.
Trykk på
for å foreta et taleanrop eller
hvis du vil foreta et videoanrop.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til nummeret i
kontaktlisten.
En forhåndsvisning av
telefonnummeret.
Slett det foregående tegnet.
50
Apper og funksjoner
Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten
Trykk på Nylige eller Kontakter og stryk deretter til høyre på en kontakt eller et telefonnummer
for å foreta anropet.
Hvis denne funksjonen er deaktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner → Bevegelser og gester og trykker deretter på bryteren Stryk for å ringe/sende
meld. for å aktivere den.
Bruke hurtigtastnumre
Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.
Når du skal angi et hurtigtastnummer, trykker du på Tastatur eller Kontakter → →
Hurtigtastnumre, velger et hurtigtastnummer og deretter legger du til et telefonnummer.
Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For
hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet / de første sifrene i nummeret,
og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.
Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret 123 som et hurtigtastnummer, trykker du først
på 1 og deretter på 2, og til slutt trykker du på og holder 3.
Foreta et anrop fra låseskjermen
Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
Foreta et internasjonalt anrop
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Trykk på og hold 0 til +-tegnet vises.
Angi landsnummer, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på
51
.
Apper og funksjoner
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Avvise et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Dra Send melding-linjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.
Hvis bryteren Legg til påminnelse er aktivert, blir en påminnelse lagret for å varsle deg om det
avviste anropet en time senere.
Hvis du vil opprette forskjellige avvisningsmeldinger, starter du Telefon-appen, trykker på →
Innstillinger → Hurtigavvisningsmeldinger, skriver en melding og trykker deretter på .
Ubesvarte anrop
Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over
ubesvarte anrop. Du kan også starte Telefon-appen og trykke på Nylige for å vise tapte anrop.
Blokkere telefonnumre
Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
2
Start Telefon-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre.
Trykk på Nylige eller Kontakter, velg kontakter eller telefonnummer og trykk deretter på OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt ved å trykke på Legg til telefonnummer, skrive inn et
telefonnummer og deretter trykke på .
Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i
anropsloggen.
Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID.
Trykk på Blokker ukjente anropere-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
52
Apper og funksjoner
Alternativer under samtaler
Hvis området rundt kamera bak er tildekket, kan det oppstå uønsket støy i løpet av
samtalen. Ta bort tilbehør, slik som en skjermbeskytter eller klistremerker fra området
rundt kamera bak.
Under en talesamtale
Følgende handlinger er tilgjengelige:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Nytt anrop: Foreta et anrop nummer to. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter
den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen.
• Melding: Send en melding.
• Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
• Sett anrop på vent: Sett en samtale på vent. Trykk på Gjenoppta for å gjenoppta en samtale
som er satt på vent.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Tastatur / Skjul: Åpne eller lukk tastaturet.
•
: Avslutt den aktive samtalen.
Under en videosamtale
Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Kamera: Slå av kameraet slik at den andre parten ikke kan se deg.
• Bytt: Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
•
: Avslutt den aktive samtalen.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
53
Apper og funksjoner
Legge til et telefonnummer i kontakter
Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet
1
2
3
4
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Skriv inn nummeret.
Trykk på Legg til i Kontakter.
Trykk på Opprett kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater kontakt for å
legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
Trykk på et telefonnummer og deretter på Legg til.
Trykk på Opprett kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater kontakt for å
legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Legge til en tagg i et telefonnummer
Du kan legge til tagger i numre uten å lagre dem i Kontakter. Da kan du se informasjon om
innringerne når de ringer, uten å ha dem i kontaktlisten.
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
Tast inn et telefonnummer.
Trykk på Legg til tagg, legg inn en tagg og trykk på Legg til.
Når et anrop kommer inn fra det nummeret, vises taggen under nummeret.
54
Apper og funksjoner
Kontakter
Innledning
Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.
Legge til kontakter
Opprette en ny kontakt
1
2
3
Start Kontakter-appen og trykk på
.
Velg et lagringssted og trykk på Velg.
Angi kontaktinformasjon.
Velg en lagringsplassering.
Legg til et bilde.
Angi kontaktinformasjon.
Åpne flere informasjonsfelter.
Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre,
variere.
4
Trykk på Lagre.
55
Apper og funksjoner
Importere kontakter
Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.
1
Start Kontakter-appen og trykk på
kontakter → Importer.
2
3
4
Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
→ Administrer kontakter → Importer/eksp.
Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere og trykk på Utført.
Velg en lagringsplassering for lagring av kontakter og trykk på Importer.
Synkronisere kontakter med nettkontoene dine
Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som
Samsung-kontoen din.
1
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg en konto
du vil synkronisere med.
2
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kontakter-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kontakterbryteren for å aktivere denne funksjonen.
56
Apper og funksjoner
Søke etter kontakter
Start Kontakter-appen.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Dra en finger langs registeret på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom
den.
• Trykk på
øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
Trykk på kontakten. Utfør deretter én av følgende handlinger:
•
: Legg til i favorittkontakter.
•
/
: Foreta et tale- eller videoanrop.
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av modellen.
• Videosamtalen kan være utilgjengelig avhengig av region eller operatør.
•
: Skriv en melding.
•
: Skriv en e-post.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.
1
2
3
Start Kontakter-appen og trykk på → Del.
Velg kontakter og trykk på Del.
Velg en delemetode.
57
Apper og funksjoner
Lagre og dele profil (SM-T595)
Du kan lagre og dele profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre
ved hjelp av profildelingsfunksjonen.
• Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
• Profildelingsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Profildelingsfunksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert
profildelingsfunksjonen på enhetene sine.
1
2
3
Start Kontakter-appen og velg profilen din.
Trykk på Rediger, rediger profilen, og trykk på Lagre.
Trykk på Trykk her for å dele profilen, og trykk så på bryteren for å aktivere den.
Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke profildelingsfunksjonen.
Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene dine i Kontakter.
For å endre omfanget av kontakter du deler profilen din med, trykker du på Velg hva som
deles, velger et element du vil dele og velger deretter et alternativ.
Opprette grupper
Du kan legge til grupper, slik som familie eller venner og administrere kontakter i henhold til
gruppe.
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Grupper → Opprett gruppe.
Skriv inn et navn på gruppen.
For å angi en grupperingetone trykker du på Grupperingetone og velger ringetonen.
3
Trykk på Legg til medlem, velg kontaktene som skal legges til i gruppen og trykk deretter på
OK.
4
Trykk på Lagre.
58
Apper og funksjoner
Sende en gruppemelding
Du kan sende en gruppemelding til gruppemedlemmer samtidig.
Åpne Kontakter-appen, trykk på
melding.
→ Grupper, velg en gruppe og trykk deretter på → Send
Slå sammen dupliserte kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter eller synkroniserer kontakter med
andre kontoer, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte
kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din.
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Administrer kontakter → Slå sammen kontakter.
Merk av for kontakter, og trykk på Flett.
Slette kontakter
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på → Slett.
Velg kontakter og trykk på Slett.
For å slette én og én kontakt åpner du kontaktlisten og trykker på en kontakt. Trykk deretter på
→ Slett.
Meldinger (SM-T595)
Innledning
Send og vis meldinger i samtaletråder.
Hvis du vil ringe ut eller sende en tekstmelding, åpner du Innstillinger-appen og trykker
på Tilkoblinger. Trykk deretter på Call & Message Continuity-bryteren for å aktivere
den. Du må registrere og logge på den samme Samsung-kontoen på enheten din og den
andre enheten. (SM-T590)
59
Apper og funksjoner
Sende meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.
1
2
Start Meldinger-appen og trykk på
.
Legg til mottakere, og skriv en melding.
Når du skal ta opp og sende en talemelding, trykker du på og holder , leser inn meldingen
og slipper fingeren. Opptaksikonet vises bare mens tastaturet er skjult.
Mottaker
Angi mottakere.
Legg ved filer.
Send meldingen.
Skriv en melding.
3
Trykk på
Sett inn klistremerker.
for å sende meldingen.
60
Apper og funksjoner
Vise meldinger
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.
Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.
1
2
3
Start Meldinger-appen og trykk på Samtaler.
Trykk på en kontakt eller et telefonnummer i meldingslisten.
Se samtalen.
• For å svare på meldingen trykker du på Skriv en melding, skriver en melding og trykker
på .
• Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen for å endre
skriftstørrelsen.
• For å legge til telefonnummeret i kontakter, trykker du på Legg til i kontakter.
Blokkere uønskede meldinger
Du kan blokkere meldinger fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
Start Meldinger-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre og meldinger →
Blokker numre.
2
Trykk på Innboks og velg en kontakt eller et telefonnummer. Eller trykk på Kontakter, velg
kontakter og trykk på OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt under Angi nummer, og så trykke på
61
.
Apper og funksjoner
Stille inn meldingsvarsling
Du kan endre varselslyden, visningsalternativer med mer.
1
Start Meldinger-appen, trykk på → Innstillinger → Varsler og trykk deretter på bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
2
Endre varselsinnstillingene.
Angi en meldingspåminnelse
Du kan angi et varsel med et intervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne
funksjonen ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Tilgjengelighet →
Avanserte innstillinger → Varselspåminnelser og trykker deretter på bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Slette meldinger
1
2
3
Start Meldinger-appen og trykk på Samtaler.
Trykk på en kontakt i meldingslisten.
Trykk på og hold inne en melding, trykk på Slett.
For å slette flere meldinger markerer du meldingene du vil slette.
4
Trykk på Slett.
62
Apper og funksjoner
Internett
Innledning
Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for
å få enkel tilgang til dem.
Se på nettsider
1
2
3
Start Internett-appen.
Trykk på adressefeltet.
Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på Gå til.
Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.
Beveg deg mellom sider.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til et bokmerke for den
nåværende nettsiden.
Vis og administrer bokmerkene.
Lukk fanen.
Åpne startsiden.
Åpne en ny fane.
Oppdater den nåværende
nettsiden.
63
Apper og funksjoner
Bruke hemmelig modus
I hemmelig modus kan du administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du
kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord og dine biometriske data.
Aktivere hemmelig modus
Trykk på → Slå på Hemmelig mod. Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, må du
angi om det skal brukes et passord for hemmelig modus.
I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.
I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av
skjermen.
Endre sikkerhetsinnstillinger
Du kan endre passord og låsemetode.
Trykk på → Innstillinger → Personvern og sikkerhet → Hemmelig modus-innstillinger →
Endre passord.
Deaktivere hemmelig modus
Trykk på
→ Slå av Hemmelig modus.
64
Apper og funksjoner
E-post
Konfigurere e-postkontoer
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
1
2
3
Start E-post-appen.
I listen velger du en e-posttjeneste eller trykker på Andre.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på
→
→ Legg til konto.
Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk
på → → → Angi standardkonto.
Sende e-post
1
2
3
Trykk på
for å skrive en e-post.
Legg til mottakere og angi en emnelinje og tekst.
Trykk på
for å sende e-posten.
Lese e-post
Når E-post er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Hvis du vil hente e-poster
manuelt, stryker du nedover øverst på e-postlisten.
Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.
Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil
aktivere e-postsynkronisering, trykker du på → → kontonavnet ditt, og trykker
deretter på Synkroniser konto-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
65
Apper og funksjoner
Kamera
Innledning
Ta bilder og ta opp videoer med ulike moduser og innstillinger.
Etiske retningslinjer for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
Starte kameraet
Bruk følgende metoder til å åpne kameraet:
• Start Kamera-appen.
• Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
• Noen metoder kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter Kamera-appen fra
låseskjermen eller når skjermen er slått av mens skjermlåsmetoden er angitt.
• Hvis bildene er uskarpe, må du rengjøre kameraobjektivet og prøve på nytt.
Ta bilder
1
Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen
for å zoome ut. Eller du kan også dra ikonet for objektivvalg til venstre eller høyre.
Zoomfunksjoner er bare tilgjengelig når kamera bak brukes.
• Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene. Når justeringslinjen vises, drar du
på justeringslinjen mot eller .
66
Apper og funksjoner
2
Trykk på
for å ta et bilde.
Etikettliste
Bixby Vision
Bytt mellom
kameraet foran og
kameraet bak.
Kamerainnstillinger
Alternativer for
nåværende
fotograferingsmodus
Velg et objektiv.
Ta et bilde.
Miniatyrbilde med
forhåndsvisning
Bildemoduser
Nåværende modus
• Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera
som brukes.
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at objektivet ikke er skadet eller skitten. Hvis ikke, kan det hende at enheten
ikke fungerer som den skal i enkelte moduser som krever høy oppløsning.
• Enhetens kamera har et vidvinkelobjektiv. En mindre forvrengning kan forekomme i
vidvinkelbilder eller -videoer, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på
enheten.
67
Apper og funksjoner
Velge et objektiv for fotografering
Trykk på Bilde eller Video på forhåndsvisningsskjermbildet, velg objektivet du vil bruke og ta
deretter et bilde eller ta opp en video.
•
•
: Med vidvinkelobjektivet kan du ta standard bilder eller ta opp normale videoer.
: Med teleobjektivet (2x optisk zoom) kan du ta bilder eller ta opp videoer mye tydeligere
ved å forstørre motivet.
Grunnleggende
fotografering
Fotografering med 2x
optisk zoom
68
Apper og funksjoner
Bildemodus
Kameraet justerer alternativene for fotografering automatisk avhengig av omgivelsene, slik at det
blir lett å ta bilder.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde og
for å ta et bilde.
Ta selfier
1
Du kan ta selvportretter med kameraet foran. På listen over fotograferingsmoduser trykker
du på Bilde.
2
På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på
kameraet foran for å ta et selvportrett.
3
4
Se inn i kameraobjektivet foran.
Trykk på
for å bytte til
for å ta et bilde.
Bruke filtre og andre skjønnhetseffekter
Du kan velge en filtereffekt og endre deler av ansiktet, for eksempel hudtonen eller
ansiktsformen, før du tar et bilde.
1
2
Trykk på
på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg en filtereffekt eller skjønnhetseffekter, og ta et bilde.
Låse fokus (AF) og eksponering (AE)
Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk
justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.
Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og
eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.
69
Apper og funksjoner
Videomodus
Kameraet justerer alternativene for opptak automatisk avhengig av omgivelsene, slik at det blir
lett å ta opp video.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Video.
Trykk på
for å ta opp en video.
• Ta et bilde fra videoen mens du tar opp ved å trykke på
.
• Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere.
For å bruke modus for autofokus trykker du på
for å avbryte manuelt innstilt fokus.
Det kan hende at den optiske zoomen på 2x ikke fungerer i dårlige lysforhold.
3
Trykk på
for å slutte å ta opp en video.
Endre skjermforholdet for en video
Du kan endre skjermforholdet for en video.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på
og velger et skjermforhold.
70
Apper og funksjoner
Bruke fotograferingsmoduser
Hvis du vil endre fotograferingsmodus, drar du listen over fotograferingsmoduser mot venstre
eller høyre, eller stryker mot venstre eller høyre på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg ønsket fotograferingsmodus.
Liste over fotograferingsmoduser
71
Apper og funksjoner
Pro-modus
Ta bilder mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og
ISO-verdi, manuelt.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Pro. Velg alternativer og tilpass innstillingene,
og trykk deretter på
for å ta et bilde.
Tilgjengelige alternativer
•
: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som
står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig
opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
•
: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
•
: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk
høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
Panoramamodus
Med panoramamodus kan du ta en serie med bilder og deretter sette dem sammen til ett bredt
eller høyt panoramabilde.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:
• Beveg kameraet langsomt i én retning.
• Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet
er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten
automatisk å ta bilder.
• Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få
farger.
1
2
3
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Panoramabilde.
Trykk på
, og beveg enheten sakte i én retning.
Trykk på
for å slutte å ta bilder.
72
Apper og funksjoner
HDR-modus
Ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på HDR.
Uten effekt
Med effekt
Nattmodus
Ta et bilde ved svak belysning, uten å bruke blits.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Natt.
Kontinuerlig opptak-modus
Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Seriebilder.
Trykk på og hold
for å ta flere bilder etter hverandre.
73
Apper og funksjoner
Animert GIF-modus
Opprett en animert GIF ved å trykke på og holde kameraknappen.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Animert GIF.
Trykk på og hold
for å opprette en animert GIF.
Du må legge til modusen i listen over fotograferingsmoduser før du kan bruke den. Trykk
på → Kameramoduser → Rediger moduser på forhåndsvisningsskjermbildet og
merk av for Animert GIF.
Sportsmodus
Ta klarere bilder av motiver i rask bevegelse, som en person som løper, eller et kjæledyr i
bevegelse.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Sport.
Du må legge til modusen i listen over fotograferingsmoduser før du kan bruke den. Trykk
på → Kameramoduser → Rediger moduser på forhåndsvisningsskjermbildet og
merk av for Sport.
Modus for Direktefokus
Ta selfier som fokuserer på ansiktet ditt ved å gjøre bakgrunnen uskarp.
1
På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på
kameraet foran for å ta et selvportrett.
2
3
4
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Direktefokus.
for å bytte til
Se inn i kameralinsen foran.
Når Effekten er klar. vises på forhåndsvisningsskjermbildet, trykker du på
for å ta et bilde.
Du kan også vise håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en
nedtellingstidtaker. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.
Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på
→ Opptaksmetoder og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.
74
Apper og funksjoner
Bred selfiemodus
Ta et bredt selvportrett hvor du får plass til flere mennesker uten at noen blir avskåret i kanten.
1
På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på
kameraet foran for å ta et selvportrett.
2
3
4
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bred selfie.
for å bytte til
Se inn i kameraobjektivet foran.
Trykk på
for å ta et bilde.
Du kan også vise håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en
nedtellingstidtaker. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.
Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på
→ Opptaksmetoder og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.
5
Vri enheten sakte mot venstre og så mot høyre (eller motsatt) for å ta et bredt selvportrett.
Enheten tar flere bilder når den hvite rammen kommer til hver ende av kamerasøkervinduet.
• Pass på at du holder den hvite rammen inne i kamerasøkervinduet.
• Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
• Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret,
avhengig av fotograferingsforholdene.
75
Apper og funksjoner
Tilpasse innstillinger for kamera
Alternativer for nåværende fotograferingsmodus
Du kan bruke følgende alternativer på forhåndsvisningsskjermbildet.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av opptaksmodus.
•
: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
•
: Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
•
: Velg et sideforhold for bilder.
•
: Bruk skjønnhetseffekter eller en filtereffekt.
•
: Velg et sideforhold for videoer.
•
: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert
bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Punkt
bruker lyset på et konsentrert område midt i bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Matrise utjevner hele scenen.
Kamerainnstillinger
Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet. Enkelte alternativer kan være utilgjengelige, alt
etter fotograferingsmodusen.
Bilder
• Bildestørrelse bak: Velg en oppløsning for bilder du vil ta med kamera bak. Hvis du bruker
en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
• Bildestørrelse foran: Velg en oppløsning for bilder du vil ta med kamera fremme. Hvis du
bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
76
Apper og funksjoner
Videoer
• Videostørrelse, kamera bak: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera bak. Hvis
du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
• Videostørrelse, kamera foran: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera fremme.
Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer
plass.
• Video med høy effektivitet: Ta opp video i HEVC-format (High Efficiency Video Codec).
HEVC-videoene lagres som komprimerte filer for å spare minne på enheten.
Du kan ikke spille av HEVC-videoer på andre enheter eller dele dem på nettet.
Nyttige funksjoner
• Rutenett: Vis hjelpelinjene i kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av
motiver.
• Posisjonstagger: Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.
• GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for
eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis
du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
• Kameramoduser: Vis tilgjengelige fotograferingsmoduser, eller rediger listen over
fotograferingsmoduser.
• Opptaksmetoder: Velg videre fotograferingsmetoder for å ta et bilde eller ta opp en video.
• Lagringssted: Velg minneplassering for lagring. Funksjonen vises bare når du setter inn et
minnekort.
• Hurtigsjekk: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
• Fullskjermvisning (16:9): Angi at enheten skal forhåndsvise bilder eller videoer i
fullskjermmodus.
• Bilder som forh.vist (selfie): Vend bildet så det blir et speilbilde av det opprinnelige motivet
når du tar bilder med kameraet foran.
77
Apper og funksjoner
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill kamerainnstillingene.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for å få mer
informasjon.
• Om Kamera: Vis versjonen til kameraappen og juridisk informasjon.
Galleri
Innledning
Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer
etter album eller opprette historier.
Vise bilder
1
2
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
Velg et bilde.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til bildet i favoritter.
Endre bildet.
Del bildet med andre.
Bixby Vision
Slett bildet.
Du kan opprette en animert GIF eller en montasje av flere bilder. I listen trykker du på
→ Opprett GIF eller Oppr. montasje, og deretter velger du bildene.
78
Apper og funksjoner
Søke etter bilder
Start Galleri-appen og trykk på
eller dokumenter.
for å vise bilder sortert etter kategori, som typer, plassering
Hvis du vil søke etter bilder ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på søkefeltet.
Vise videoer
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
Velg en video som skal spilles av.
Trykk på Spill av video for å spille av videoen.
Spol for- eller
bakover ved å dra i
linjen.
Få tilgang til flere
alternativer.
Ta opp nåværende
skjermbilde.
Opprett en
animert GIF.
Endre sideforhold.
Bytt til
sprettoppvideospilleren.
Lås
avspillingsskjermen.
Roter skjermen
Gå til forrige video.
Trykk på og hold
for å spole
bakover.
Gå til neste video.
Trykk på og hold
for å spole forover.
Sett avspillingen
på pause og
gjenoppta
avspillingen igjen.
Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten
eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.
Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.
79
Apper og funksjoner
Vise detaljene om bilder og videoer
Du kan vise fildetaljer som personer, poissjon og grunnleggende informasjon. Hvis det er
automatisk opprettet innhold, som en historie eller en GIF, vises også innholdet.
Dra oppover på skjermen mens du ser på et bilde eller på forhåndsvisningsskjermen for video.
Fildetaljer vises.
Du kan også vise relatert innhold ved å trykke på informasjonen på skjermen.
Rediger
informasjon.
Fildetaljer
Personinformasjon
Stedsinformasjon
Automatisk
opprettet innhold
Tagger
Vise bilder eller videoer sortert etter kategori
Du kan vise bilder og videoer sortert etter kategori.
Start Galleri-appen, trykk på Bilder eller Album og trekk deretter listen nedover for å velge en
kategori.
• Videoer: Vis videoene som er lagret på enheten.
• Favoritter: Vis favorittbildene og -videoene.
• Posisjoner: Vis bilder og videoer som er tatt ved samme posisjon.
• Foreslått: Vis anbefalt innhold.
80
Apper og funksjoner
Vise albumer
Du kan vise bilder og videoer sortert etter mapper eller album.
Start Galleri-appen, trykk på Album og velg et album.
Skjule albumer
Du kan skjule albumer.
Du kan ikke skjule albumer som er opprettet som standard, som Kamera- og
Skjermbilder-albumene.
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Album.
Trykk på → Skjul eller vis album.
Trykk på en albumbryter for å skjule.
Vise historier
Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og plasseringstagger, sorterer
bildene og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta
eller lagre flere bilder og videoer.
Start Galleri-appen, trykk på Historier og velg en historie.
Opprette historier
Opprett historier med forskjellige temaer.
1
2
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på → Opprett historie.
81
Apper og funksjoner
3
4
Angi en tittel på historien, og trykk på Opprett.
Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på Utført.
For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på → Legg til.
For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på → Rediger,
merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på Fjern fra historie.
Slette historier
1
2
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på og hold inne en historie du vil slette og trykk på Slett.
Synkronisere bilder og videoer
Når du synkroniserer Galleri-appen med Samsung Cloud, blir bilder og videoer som du tar, også
lagret i Samsung Cloud. Du kan vise bilder og videoer som lagres i Samsung Cloud, i Galleriappen og fra andre enheter.
Start Galleri-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Synkroniser med Samsung
Cloud-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Galleri-appen og Samsung Cloud synkroniseres.
Slette bilder eller videoer
1
2
Start Galleri-appen.
Velg et bilde eller en video som skal slettes.
For å slette flere filer trykker og holder du på en fil som skal slettes på listen og markerer flere
filer for sletting.
3
Trykk på
eller Slett.
82
Apper og funksjoner
Bruke papirkurvfunksjonen
Du kan beholde de slettede bildene og videoene i papirkurven. Filene blir slettet etter et bestemt
tidsrom.
Start Galleri-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Søppel-bryteren for å
aktivere den.
For å vise filer i papirkurven starter du Galleri-appen og trykker på → Søppel.
Flervindu
Innledning
Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også
kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Delt skjerm-visning
Sprettoppvisning
83
Apper og funksjoner
Delt skjermvisning
1
2
Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på Åpne i delt skjermvisning.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.
3
Stryk til venstre eller høyre i det nedre vinduet for å velge en annen app å starte.
Hvis du vil starte apper som ikke finnes i listen over nylig brukte apper, trykker du på hjemknappen eller tilbake-knappen og velger en app.
Justere vindusstørrelsen
Dra linjen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.
Når du drar linjen mellom appvinduene til toppen eller bunnen av skjermen, blir vinduet
maksimert.
84
Apper og funksjoner
Sprettoppvisning
1
2
Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på Åpne i
sprettoppvisning.
Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.
Minimer vinduet.
Maksimer
vinduet.
Lukk appen.
Juster
gjennomsiktighetsnivået.
Flytte sprettoppvinduer
Hvis du vil flytte et sprettoppvindu, trykker du på verktøylinjen til vinduet og drar det til en ny
plassering.
85
Apper og funksjoner
Samsung Members
Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer,
og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i
Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og -tipsene. Samsung Members
kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• For å sende inn tilbakemeldinger eller publisere kommentarene dine må du logge på
Samsung-kontoen din. Se Samsung-konto for å få mer informasjon.
Samsung Notes
Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen for
hånd. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.
Opprette notater
1
2
Start Samsung Notes-appen og trykk på
.
Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen på toppen av skjermen og skriv et notat.
Skriv inn tekst med tastaturet.
Sette inn et bilde eller
lydopptak.
Skriv eller tegn med penner.
Mal med pensler.
3
Trykk på Lagre når du er ferdig med å skrive notatet.
86
Apper og funksjoner
Slette notater
1
2
Start Samsung Notes-appen.
Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.
For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
3
Trykk på slett.
Kalender
Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og påminnelser i kalenderen.
Opprette hendelser
1
Start Kalender-appen og trykk på
eller dobbelttrykk på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter
på .
2
Legg inn hendelsesinformasjon.
Velg et klistremerke som skal
vises med hendelsen.
Angi en tittel.
Endre fargen for hendelsen.
Angi varighet.
Velg en kalender som
hendelsen skal lagres i.
Still inn en alarm.
Oppgi sted.
Legg til et notat.
Legg til flere detaljer.
3
Trykk på Lagre for å lagre hendelsen.
87
Apper og funksjoner
Opprette påminnelser
Du kan opprette oppgaver som påminnelser og motta varsler til angitt tid eller posisjon for hver
påminnelse. Start Kalender-appen og trykk på → Reminder. Reminder-appen starter. Se
Reminder for nærmere informasjon.
Synkronisere hendelser med kontoene dine
1
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg en konto
du vil synkronisere med.
2
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kalender-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kalenderbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, starter du Kalender-appen
og trykker på → → Legg til ny konto. Velg deretter en konto å synkronisere med og logg
på. Når en konto er lagt til, vises det en blå sirkel ved kontonavnet.
Samsung Flow
Innledning
Samsung Flow gjør det enkelt å koble nettbrettet til smarttelefonen så du kan bruke dem
sammen, for eksempel for å sjekke varsler eller dele innhold.
Samsung Flow må være installert på begge enhetene som du ønsker å koble til hverandre. Hvis
Samsung Flow ikke er installert, kan du laste det ned fra Galaxy Store eller Play Butikk.
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig på noen Samsung Android-enheter.
• Før du kan bruke denne funksjonen, må du aktivere Bluetooth-funksjonen på både
nettbrettet og smarttelefonen.
88
Apper og funksjoner
Koble sammen nettbrettet og smarttelefonen
1
2
Start Samsung Flow på smarttelefonen.
Start Samsung Flow-appen på nettbrettet.
Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, trykker du på Start.
3
4
5
Velg smarttelefonen din på listen over tilgjengelige enheter.
Godta tilkoblingsforespørselen på begge enhetene.
Bekreft tilgangskoden på begge enhetene.
Enheten kobles sammen.
Hvis smarttelefonen din støtter fingeravtrykksgjenkjenning, kan du konfigurere
Samsung Pass på smarttelefonen til å koble sammen enhetene enklere og sikrere ved
hjelp av fingeravtrykk.
Dele mobildataforbindelsen
Du kan dele smarttelefonens mobildataforbindelse med nettbrettet med en mobil trådløssone
når nettbrettet ikke har tilgang til Internett.
1
2
Start Samsung Flow-appen på nettbrettet.
Trykk på
.
Du kan få tilgang til Internett på nettbrettet ved å bruke smarttelefonens
mobildataforbindelse.
• Smarttelefonen din må støtte funksjonalitet for mobil trådløssone.
• Det kan påløpe ekstra kostnader på smarttelefonen når du bruker denne funksjonen.
89
Apper og funksjoner
Sjekke varsler på nettbrettet
Når du mottar nye varsler på smarttelefonen, kan du lese varslene i sprettoppvinduet på
nettbrettet.
Dele innhold
Du kan dele innholdet fra smarttelefonen på nettbrettet.
Mine filer
Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for
eksempel på nettskytjenester.
Start Mine filer-appen.
Vis filer som er lagret i hver lagringsenhet.
For å se etter unødvendige data og frigjøre enhetens lagringsplass, trykker du på →
Lagringsanalyse.
Trykk på
for å søke etter filer eller mapper.
Klokke
Innledning
Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse
eller still inn en spesifikk varighet.
Alarm
Start Klokke-appen og trykk på Alarm.
Angi alarmer
Trykk på i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre
alarmalternativer og trykk deretter på Lagre.
Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.
For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.
90
Apper og funksjoner
Stoppe alarmer
Trykk på Avvis for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du
på Utsett for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.
Slette alarmer
Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette og trykk deretter på Slett.
Verdensklokke
Start Klokke-appen og trykk på Verdensklokke.
Opprette klokker
Trykk på
, angi et bynavn eller velg en by fra kartet og trykk deretter på Legg til.
For å bruke tidssonekonverteringen, trykker du på → Tidssoneomregner.
Slette klokker
Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokker du vil slette, og trykk deretter på Slett.
Stoppeklokke
1
2
Start Klokke-appen og trykk på Stoppeklokke.
Trykk på Start for å starte tidtakingen.
Trykk på Runde for å ta opp rundetider, mens tidtakingen pågår.
3
Trykk på Stopp for å avslutte tidtakingen.
• Trykk på Gjenoppta for å starte tidtakingen på nytt.
• Trykk på Tilbakest. for å slette rundetider.
91
Apper og funksjoner
Nedtelling
1
Start Klokke-appen og trykk på Nedtelling.
For å legge til en nedtelling som brukes ofte, trykker du på
trykker deretter på Legg til.
2
, angir varighet og navn og
Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på Start.
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
3
Trykk på Avvis når nedtellingsalarmen ringer.
Kalkulator
Utfør enkle eller avanserte beregninger.
Start Kalkulator-appen.
Du kan se beregningshistorikken i øvre del av skjermen.
Tøm loggen ved å trykke på Tøm logg.
Hvis du vil bruke verktøyet for enhetskonvertering, trykker du på
. Du kan konvertere diverse
verdier, for eksempel areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.
92
Apper og funksjoner
Bixby Vision
Bixby Vision er en tjeneste som gir informasjon som lignende bilder, posisjon, oversatt tekst og
QR-koder. Bixby Vision gjenkjenner gjenstander raskt og intuitivt selv om du ikke vet navnet.
Du kan bruke følgende Bixby Vision-funksjoner.
Tekst
Sted
Bilde
QR-kode
Vin
• Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
• Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne
funksjonen.
• Tilgjengelige funksjoner og søkeresultater kan variere, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig eller at du ikke får riktige
søkeresultater avhengig av bildestørrelse, -format eller oppløsning.
• Samsung er ikke ansvarlig for produktinformasjonen som leveres av Bixby Vision.
93
Apper og funksjoner
Starte Bixby Vision
1
Start Bixby Vision på en av disse måtene.
• Trykk på Bixby Vision i Kamera-appen.
• Velg et bilde i Galleri-appen, og trykk på
.
• Trykk på og hold et bilde i Internett-appen, og trykk på Bixby Vision.
• Hvis du la til Bixby Vision-appikonet og startskjermbildet og appskjermbildet, starter du
Bixby Vision-appen.
2
3
Velg ønsket funksjon.
Hold gjenstanden innenfor skjermen for at det skal bli gjenkjent.
Når gjenstanden er gjenkjent, vises søkeresultatene på skjermen.
For å vise mer informasjon trykker du på funksjonsikonet eller velger et søkeresultat.
Oversette eller trekke ut tekst
Gjenkjenn og vis den oversatte teksten på skjermen. Du kan også trekke ut tekst fra et dokument
eller en tekstfil.
Hvis du for eksempel ønsker å vite hva et skilt betyr når du er på ferie i utlandet, kan du bruke
Bixby Vision-funksjonene. Enheten oversetter teksten på skiltet til språket du velger.
1
2
Når du har et ønsket bilde eller gjenstand, starter du Bixby Vision.
Velg
og hold teksten innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
• Trykk på
for å trekke ut tekst. Du kan dele eller lagre teksten du trekker ut.
• Trykk på Oversett for å oversette teksten som er trukket ut.
• Hvis du vil endre kilde- eller målspråk, trykker du på språkinnstillingspanelet øverst på
skjermen.
94
Apper og funksjoner
Søke etter lignende bilder
Du kan søke etter bilder som ligner på den gjenkjente gjenstanden på nettet. Du kan vise
forskjellige bilder med egenskaper som ligner på gjenstand for eksempel farge eller form.
Hvis du for eksempel ønsker å vite tittelen til et fotografi eller bilde, kan du bruke Bixby Visionfunksjonene. Enheten søker etter og viser relatert informasjon eller bilder med lignende
egenskaper.
1
2
3
Når du har et ønsket bilde eller gjenstand starter du Bixby Vision.
Velg
Trykk på
og hold gjenstanden innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
eller velg et søkeresultat på skjermen.
Lignende bilder vises.
Søke etter steder i nærheten
Søk etter informasjon om steder i nærheten ved å nåværende gjeldende plassering.
Du kan for eksempel bruke Bixby Vision-funksjonene hvis du vil søke etter kafeer i nærheten.
Enheten søker og viser kafeer i nærheten.
1
2
Når du har et ønsket sted eller gjenstand starter du Bixby Vision.
Velg
og hold stedet eller gjenstanden innenfor skjermen for at det skal bli gjenkjent.
Du kan vise grunnleggende informasjon om steder i nærheten.
Hvis du vil søke etter steder i enn annen retning, peker du kameraet mot den retningen.
Hvis du bruker Bixby Vision med kameraet, kan du vise nåværende plassering og
værinformasjon. Pek kameraet mot bakken for å vise nåværende plassering på kartet.
Pek kameraet mot himmelen for å vise nåværende værinformasjon.
3
Trykk på
eller velg et søkeresultat på skjermen.
Enheten viser informasjon om steder i nærheten.
95
Apper og funksjoner
Søke etter informasjon om vin
Du kan registrere informasjon fra en vinetikett og søke etter informasjon om vinen.
Hvis du for eksempel finner favorittvinen din eller ønsker å vite mer om en vin, kan du bruke
Bixby Vision-funksjonene.
1
2
3
Når du har et ønsket bilde eller gjenstand starter du Bixby Vision.
Velg
Trykk på
og hold vinetiketten innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
eller velg et søkeresultat på skjermen.
Informasjon om vinetiketten vises.
Lese QR-koder
Gjenkjenn QR-koder og vis ulik informasjon som nettsteder, bilder, videoer, kart og visittkort.
1
2
Når du har et ønsket bilde eller gjenstand starter du Bixby Vision.
Velg
og hold QR-koden innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
Informasjonen knyttet til QR-koden vises.
Laste ned tilleggsfunksjoner (SM-T595)
Du kan laste ned forskjellige Bixby Vision-funksjoner.
På Bixby Vision-skjermen trykker du på
→ TILF. og laster ned apper eller funksjoner.
96
Apper og funksjoner
Bixby Home
På Bixby Home-skjermbildet kan du vise anbefalte tjenester og informasjon som Bixby tilbyr ved
å analysere bruksmønstrene og rutinene dine.
• For å se mer innhold må enheten kobles til et Wi-Fi- eller mobilnett.
• For å kunne bruke denne funksjonen fullt ut må du logge på Samsung-kontoen.
Åpne Bixby Home
1
Stryk mot høyre på startskjermbildet.
Bixby Home-skjermbildet vises.
Når du starter denne funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av
dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
2
Stryk opp- eller nedover for å vise anbefalt innhold.
Få tilgang til flere alternativer.
Kommende påminnelse
Anbefalt innhold
3
Stryk til venstre på skjermen eller trykk på tilbakeknappen for å lukke Bixby Home.
97
Apper og funksjoner
Bruke anbefalt innhold i Bixby Home
Når du åpner Bixby Home, kan du vise innhold som oppdateres ofte, som kort. Stryk opp- eller
nedover for å vise kortene.
Når du er på vei til kontoret om morgenen, kan Bixby Home for eksempel vise dagens timeplan
og spille av favorittsangene dine på Bixby Home-skjermen.
Innholdet på og rekkefølgen av kortene oppdateres automatisk etter et spesifisert
intervall. Stryk nedover på skjermen for å oppdatere kortene manuelt.
Redigere kortlisten
• Hvis du vil feste et kort øverst på Bixby Home-skjermen, trykker du på
→ Løsne.
Hvis du vil løsne et kort, trykker du på
→ Fest til toppen.
• For å stanse visningen av et kort på listen trekker du kortet til høyre og trykker på Ikke vis
igjen.
• For å skjule kortet fra listen trekker du kortet til høyre og trykker på Skjul akkurat nå.
Velge apper som skal vises som kort
Du kan legge til eller slette apper som skal vises som kort på Bixby Home-skjermen.
Trykk på → Kort på Bixby Home-skjermen, velg en app, og trykk deretter på bryterne ved siden
av elementene for å legge dem til eller slette dem.
Hvis en app ikke er installert på enheten, må du installere den for å kunne bruke den.
Trykk på → Kort på Bixby Home-skjermen og last ned en app.
Tilpasse innstillingene for Bixby Home
Trykk på → Innstillinger på Bixby Home-skjermen.
• Tilpasningstjeneste: Angi for å bruke Bixbys interaktive og tilpassede tjenester for å
forbedre opplevelsen din.
• Bixby Home-innholdsleverandører: Les og godta eller trekk tilbake samtykket fra vilkårene
og personvernerklæringer for hver innholdsleverandør.
• Om Bixby Home: Vis Bixby Home-versjonen og juridisk informasjon.
98
Apper og funksjoner
Reminder
Opprett påminnelser i kalenderen for gjøremål eller for å vise innhold senere. Du mottar varsler
til angitt tid eller posisjon for hvert varsel.
• For å motta mer nøyaktige varsler kan du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
• For å kunne bruke denne funksjonen fullt ut må du logge deg på Samsung-kontoen.
• GPS-funksjonen må være aktivert for å bruke stedspåminnelser.
Starte Reminder
Starte Reminder fra Bixby Home
1
Stryk mot høyre på startskjermbildet.
Bixby Home-skjermbildet vises.
2
Trykk på Kom i gang på Reminder.
Påminnelsesskjermbildet vises og appikonet for Reminder (
Appskjermbildet.
99
) legges til på
Apper og funksjoner
Starte Påminnelse fra Kalender.
Start Kalender-appen og trykk på → Reminder. Påminnelsesskjermbildet vises og appikonet
for Reminder ( ) legges til på Appskjermbildet.
Opprette påminnelser
Opprette påminnelser på forskjellige måter. Reminder varsler deg hvis du oppretter en
påminnelse med en spesifikk tids- eller stedsinnstilling. Du kan også lagre diverse innhold, for
eksempel et enkeltnotat eller en adresse til en nettside, og vise innholdet senere.
Du kan for eksempel opprette en påminnelse om å vanne blomstene når du kommer hjem.
1
2
3
4
Start Reminder-appen.
5
Trykk på Lagre for å lagre påminnelsen.
Trykk på Skriv en påminnelse eller
og skriv ”Vann blomstene”.
Trykk på Sted → Angi betingelser → Velg et sted og angi posisjonen til hjemme.
Trykk på Når jeg kommer til → Ferdig.
Når du kommer hjem, vises varslet ”Vann blomstene”.
100
Apper og funksjoner
Sjekke varsler om påminnelser
Et sprettoppvindu med et varsel vises på det angitte tidspunktet eller posisjonen. Trykk på Fullfør
eller Utsett.
Vise listen over påminnelser
Åpne Reminder-appen for å vise påminnelseslisten. Velg en påminnelse for å vise detaljer om
den.
Redigere detaljer om påminnelsen
Du kan legge til eller redigere detaljer om påminnelsen, for eksempel hyppighet, dato og
klokkeslett eller posisjon.
1
2
Velg en påminnelse i listen over påminnelser, og trykk på Rediger.
Rediger betingelsene og trykk på Lagre.
Informasjon om påminnelse
Endre fargen for påminnelsen.
Legg til en sjekkliste.
Legg til et bilde.
Betingelser for påminnelse
101
Apper og funksjoner
Fullføre påminnelser
Merk påminnelser du ikke trenger å bli påminnet om, som fullført.
Velg en påminnelse i listen over påminnelser og trykk på Fullført. Du kan også dra påminnelsen
til venstre.
Gjenopprette påminnelser
Du kan gjenopprette påminnelser som er fullført.
1
2
Trykk på → Fullført → Rediger i listen over påminnelser.
Merk elementer som skal gjenopprettes, og trykk på Gj.oppr.
Påminnelsene legges til i listen, og du blir varslet på de forhåndsdefinerte tidspunktene.
Slette påminnelser
For å slette en påminnelse trekker du den til høyre. Hvis du vil slette flere påminnelser, trykker du
på og holder en påminnelse, merker av for påminnelser som skal slettes, og trykker deretter på
Slett.
102
Apper og funksjoner
Kids Home
Innledning
Du kan begrense barns tilgang til visse apper, angi deres brukstider og konfigurere innstillinger
for å gi et underholdende og trygt miljø for barn nå de bruker enheten.
Starte Kids Home
Når du starter Kids Home-funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av
dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
1
Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på
for å aktivere.
2
3
Se på introduksjonssiden til Kids Home og trykk på Neste.
(Kids Home)
Opprett en PIN-kode for å bruke med Kids Home.
Hvis du allerede har angitt skjermlåsmetoden på enheten din, kan du bruke samme
låsemetode for Kids Home uten å opprette en ny PIN-kode.
Kids Home-skjermbildet vises.
Den forhåndsinnstilte låsemetoden eller den opprettede PIN-koden brukes når du
aktiverer Foreldrekontroll-funksjonen eller lukker Kids Home.
103
Apper og funksjoner
Bruke Kids Home
Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på
aktivere. Kids Home-skjermbildet vises.
(Kids Home) for å
Velg appene du vil bruke på Kids Home-startskjermbildet.
Få tilgang til flere
alternativer.
Tilgjengelige
apper
Telefon for barn
Barnas
kunstatelier
Kamera for barn
Barns nettleser
Galleri for barn.
Bruke foreldrekontrollfunksjoner
Du kan konfigurere innstillingene til Kids Home og vise historikken for tillatelsesbruk.
På skjermbildet til Kids Home trykker du på → Foreldrekontroll og angir opplåsningskoden.
• Barnets navn: Administrer barnets profil.
• Angi daglig spilletid: Begrens brukstiden for Kids Home.
• Daglig bruk: Vis den daglige brukstiden til Kids Home.
• Aktivitet: Vis aktivitetshistorikken til Kids Home.
• Ofte kontaktet: Vis hyppig brukte kontakter i Kids Home.
• Mitt barns opprettelser: Vis arbeid som er laget fra appene i Kids Home.
• Tillatt innhold: Kontroller appene og innholdet som støttes av Kids Home og legg dem til.
Lukke Kids Home
For å lukke Kids Home trykker du på Tilbake-knappen eller → Lukk Kids Home og oppgir
opplåsningskoden.
104
Apper og funksjoner
SmartThings
Innledning
Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett eller andre smarttelefoner, enkelt
og raskt. Du kan også betjene og styre TV-er, husholdningsapparater og IoT-produkter med
nettbrettet.
Du kan legge til og administrer enheter etter sted og rom. Du kan for eksempel legge til
"hjemme" som et sted og administrere enheter etter rom, for eksempel stue og soverom.
• Koble til enheter i nærheten: Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetoothheadsett eller bærbare enheter, enkelt og raskt.
• Registrere og kontrollere husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter: Registrer
smarte kjøleskap, vaskemaskiner, klimaanlegg, luftrensere, TV-er og IoT-produkter (tingenes
Internett) på nettbrettet, og vis status for dem eller styr dem fra skjermen på nettbrettet.
• Motta varsel: Motta varsler fra tilkoblede enheter på nettbrettet. Du kan for eksempel få et
varsel på nettbrettet når klesvasken er ferdig.
• For å bruke SmartThings må nettbrettet og de andre enhetene være koblet til et Wi-Fieller mobilnettverk.
• Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke SmartThings fullt ut.
• Enhetene du kan koble til, kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• De tilgjengelige funksjonene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.
• Separate feil eller defekter på tilkoblede enheter dekkes ikke av Samsung-garantien.
Hvis det oppstår feil eller defekter på de tilkoblede enhetene, må du kontakte
produsenten av den aktuelle enheten.
105
Apper og funksjoner
Koble til enheter i nærheten
Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett, enkelt og raskt.
Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er koblet sammen eller
det delte innholdet.
1
2
3
4
Start SmartThings-appen.
Trykk på Legg til enhet eller på
→ Legg til enhet.
Trykk på Søk.
Velg en enhet fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.
Bruke husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter
Du kan vise status for smarte apparater, TV-er og IoT-produkter på skjermen på nettbrettet. Du
kan gruppere enheter etter plassering og legge til regler, slik at du kan kontrollere enhetene på
en enkel og praktisk måte.
Koble til enheter
1
2
3
Start SmartThings-appen.
Trykk på Legg til enhet eller på
→ Legg til enhet.
Velg en enhetstype.
Eller trykk på Søk for å søke etter enheter.
4
Følg instruksjonene på skjermen for å kolbe til enheter.
106
Apper og funksjoner
Vise og kontrollere tilkoblede enheter
Du kan vise og kontrollere enhetene. Du kan for eksempel sjekke innholdet i kjøleskapet eller
justere TV-volumet.
1
Start SmartThings-appen.
Listen over tilkoblede enheter vises.
2
Du kan vise statusen for enhetene på listen.
Velg en enhet for å kontrollere den. Når enhetskontrolleren som følger med den valgte
enheten, er lastet ned, kan du kontrollere enheten.
Legge til enheter og scener etter posisjon
Legg til enheter etter posisjoner vis listen over enheter på samme posisjon og kontroller dem. Du
kan også legge til en scene for en posisjon for å kontrollere flere enheter samtidig.
Legge til posisjoner
1
2
Start SmartThings-appen og trykk på
→
→ Legg til ny posisjon.
Skriv inn posisjonsnavnet.
• For å angi en posisjon trykker du på Geoplassering for å velge en posisjon på kartet og
trykker på Ferdig.
• Du kan legge til rom på stedet ved å trykke på Rom, merke av for rommene du vil legge
til, og deretter trykke på Ferdig.
3
Trykk på Ferdig.
Posisjonen din blir lagt til.
Hvis du vil legge til enheter på stedet, trykker du på Legg til enhet eller
og følger instruksjonene på skjermen for å registrere enheter.
107
→ Legg til enhet
Apper og funksjoner
Legge til scener
Legg til en scene og registrer enheter for den for å kontrollere flere enheter samtidig.
1
2
3
4
5
6
Start SmartThings-appen.
Trykk på
→
Trykk på
→ Legg til scene.
, og velg et sted.
Skriv inn navnet på scenen.
Trykk på
under Handlinger for å legge til flere handlinger som skal utføres.
Trykk på Lagre.
Legge til automasjoner
Du kan også angi en automasjon for å operere enheter automatisk avhengig av det
forhåndsinnstilte klokkeslettet og statusen til enheter og mer.
Du kan for eksempel legge til en automasjon om å slå på lyden automatisk hver dag klokken
07.00.
1
2
3
4
Start SmartThings-appen.
5
6
Trykk på
Trykk på
→
Trykk på
→ Automatiseringer → Legg til automatisering.
, og velg et sted.
Trykk på under Hvis, angi forholdene når automatiseringen skal aktiveres, og trykk
deretter på Neste.
under Da og angi handlingene som skal utføres, og trykk deretter på Ferdig.
Angi automatiseringsnavnet, og trykk på OK.
108
Apper og funksjoner
Motta varsler
Du kan motta varsler fra tilkoblede enheter på nettbrettet. Du kan for eksempel få et varsel på
nettbrettet når klesvasken er ferdig.
For å angi enheter som skal motta varsler, starter du SmartThings-appen, trykker på
Varsler og deretter på bryterne ved siden av enhetene du vil motta varsler for.
→
→
Dele innhold
Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på
hvordan du kan dele bilder.
Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet. (SM-T595)
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
, og velg en delingsmetode, for eksempel e-post.
Når du har kommunikasjons- eller delehistorikk, vises personer du har kontaktet på
delingsalternativpanelet. Hvis du vil dele innhold direkte med dem via den tilsvarende
appen, velger du ikonet til en person. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du starte
Innstillinger-appen, trykke på Avanserte funksjoner og deretter trykke på Direkte
deling-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
109
Apper og funksjoner
Bruke tilleggsfunksjoner
• Del store filer: Del store filer. Last opp filer til Samsung-lagringsserveren, og del dem med
andre via en lenke eller kode. Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne
bruke denne funksjonen. (SM-T595)
• Smart View: Del innhold med enheter i nærheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller med
enheter som støtter SmartThings. Du kan også vise enhetens innhold på en stor skjerm ved å
koble enheten til en Screen Mirroring-aktivert TV eller skjerm.
Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for
å vise eller laste ned bildet.
Dagens oversikt
Innledning
Med Dagens oversikt kan du bruke nettbrettet som en bilderamme mens det lades eller er koblet
til en dokk. Du kan vise en lysbildevisning med favorittbildene dine eller vise informasjon som for
eksempel klokken eller værmeldingen.
• Du må bruke en pogoladedokk hvis du vil bruke denne funksjonen ved å koble
nettbrettet til en dokk.
• Pogoladedokken selges separat.
110
Apper og funksjoner
Starte Dagens oversikt
Starte Dagens oversikt under lading
1
2
Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet mens enheten lades.
Trykk på Trykk her for å starte Dagens oversikt. for å starte Dagens oversikt.
Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, må du lese og godta betingelsene og
vilkårene før du trykker på Godta.
Starte Dagens oversikt med en dokk
1
2
Koble laderen til ladedokken.
3
Når enheten er koblet til ladedokken, starter Dagens oversikt automatisk.
Sett inn enheten i ladedokken så den kobles til kontaktene på enheten og dokkens
ladeterminaler.
Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, må du lese og godta betingelsene og
vilkårene før du trykker på Godta.
Hvis Dagens oversikt ikke starter automatisk, åpner du Innstillinger-appen, trykker på
Avanserte funksjoner → Dagens oversikt og deretter trykker du på Start automatiskbryteren for å aktivere den.
Legge til bilder
Du kan legge til favorittbildene dine i visningen.
1
2
Start Innstillinger-appen, og trykk på Avanserte funksjoner → Dagens oversikt.
Trykk på Bildefremvisning → Velg album, og velg et album.
De valgte bildene vises når lysbildevisningen starter.
Lukke Dagens oversikt
Når du skal lukke Dagens oversikt, trykker du på Tilbake-knappen.
111
Apper og funksjoner
Deaktivere Dagens oversikt
Start Innstillinger-appen, trykk på Avanserte funksjoner, og trykk deretter på Dagens oversiktbryteren for å deaktivere den.
Google-apper
Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en
Google-konto for å få tilgang til enkelte apper.
Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.
Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område
eller tjenesteleverandør.
Chrome
Søk etter informasjon og se på nettsider.
Gmail
Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.
Maps
Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder
nær deg.
Play Musikk
Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikksamlinger som er lagret på
enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.
Play Film og TV
Kjøp eller lei videoer, slik som filmer og TV-programmer fra Play Butikk.
Disk
Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.
YouTube
Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.
112
Apper og funksjoner
Foto
Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.
Google
Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.
Duo (SM-T595)
Foreta et enkelt videoanrop.
Hangouts (SM-T590)
Send meldinger, bilder og emoticoner til vennene dine og hold videosamtaler med dem.
113
Innstillinger
Innledning
Tilpass enhetsinnstillingene. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige
innstillingsalternativer.
Start Innstillinger-appen.
Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på
.
Tilkoblinger
Alternativer
Endre innstillinger for tilkoblinger, for eksempel Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller
andre nettverksenheter. Se Wi-Fi for å få mer informasjon.
• Bluetooth: Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetoothaktiverte enheter. Se Bluetooth for å få mer informasjon.
• Nettbrettsynlighet: Tillat andre enheter å finne enheten din for å dele innhold med deg.
Når denne funksjonen er aktivert, vil enheten din være synlig for andre enheter når de søker
etter tilgjengelige enheter med alternativet Overfør filer til enhet.
114
Innstillinger
• Flymodus: Angi at alle trådløse funksjoner skal deaktiveres på enheten. Du kan bare bruke
tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.
Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet og instruksjonene til flypersonellet. I
tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
• Mobilnett: Konfigurer innstillingene for mobilnettet ditt. (SM-T595)
• Databruk
► SM-T595: Hold oversikt over databruken din, og tilpass innstillingene for en eventuell
begrensning. Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når
mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.
Du kan også aktivere datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører
i bakgrunnen, sender eller mottar data. Se Datasparing (SM-T595) hvis du vil ha mer
informasjon.
► SM-T590: Hold oversikt over databruken din.
• Internettdeling: Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone for å dele enhetens
forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Internettdeling (SM-T595) for mer
informasjon. (SM-T595)
• Call & Message Continuity: Bruk enhetens samtale- og meldingsfunksjon på andre enheter
som er logget på Samsung-kontoen din. (SM-T590)
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Flere tilkoblingsinnstillinger: Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner. Se
delen om Flere tilkoblingsinnstillinger for mer informasjon.
115
Innstillinger
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
1
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
2
Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon. Skriv inn passordet, og trykk på
Koble til.
• Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen
hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten
kobler seg automatisk til nettverket kan du velge det fra listen over nettverk og trykke
på Glem.
• Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte
enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruteren på nytt.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
1
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
2
Trykk på Wi-Fi Direct.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Directfunksjonen på den enheten.
3
Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.
116
Innstillinger
Sende og motta data
Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
3
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Wi-Fi Direct, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten
prosedyren med godkjenningsforespørsel.
Avslutte enhetstilkoblingen
1
2
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Wi-Fi.
Trykk på Wi-Fi Direct.
Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.
3
Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.
117
Innstillinger
Bluetooth
Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte
enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på, og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testet og godkjent av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av
filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung kan
ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
2
Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, stiller du enheten i
Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.
Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er
åpent.
3
Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetoothtilkoblingsforespørselen.
118
Innstillinger
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter
eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan
du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Bluetooth og velg en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på
enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
3
Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
2
3
Trykk på
ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
Trykk på Avslutt sammenkobling.
119
Innstillinger
Datasparing (SM-T595)
Reduser databruk ved å forhindre at enkelte apper som kjører i bakgrunnen, sender eller mottar
data.
Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Datasparing på Innstillinger-skjermbildet, og trykk
deretter på bryteren for å aktivere den.
Når datasparingsfunksjonen er aktivert, vises
-ikonet på statuslinjen.
Datasparingsfunksjon aktivert
For å velge hvilke apper som kan bruke data uten begrensning, trykker du på Tillat app
mens Datasparing på og velger apper.
Apper som bare bruker mobildata (SM-T595)
Velg apper som alltid skal bruke mobildata selv når enheten er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
Du kan for eksempel angi at enheten bare skal bruke mobildata for apper som du vil holde sikre
eller strømmingsapper som kan bli frakoblet. Selv om du ikke deaktiverer Wi-Fi-funksjonen vil
appene starte med mobildata.
Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Apper som bare bruker mobildata på Innstillingerskjermbildet og trykk på bryteren for å aktivere den, trykk deretter på bryterne ved sidene av
appene du vil bruke funksjonen på.
Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
120
Innstillinger
Internettdeling (SM-T595)
Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone for å dele enhetens forbindelse til mobildata
med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi,
USB eller Bluetooth.
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling på Innstillinger-skjermbildet.
Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
• Mobil Wi-Fi-sone: Bruk den mobile trådløssonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner eller andre enheter.
• Internettdeling via Bluetooth: Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens
tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
• USB-internettdeling: Bruk Internettdeling via USB til å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et
trådløst modem for datamaskinen.
Bruke den mobile trådløssonen
Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone for å dele enhetens mobildatatilkobling med
andre enheter.
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling → Mobil Wi-Fi-sone på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.
Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på → Sett opp mobil
Wi-Fi-sone og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord og trykk på Lagre.
121
Innstillinger
3
Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre
enheten.
• Hvis den mobile trådløssonen ikke blir funnet, trykker du på → Sett opp mobil
Wi-Fi-sone på enheten din, marker Vis avanserte alternativer, og fjern markeringene
Skjul min enhet og Bruk 5 GHz-båndet når det er tilgjengelig.
• Hvis den andre enheten ikke kan koble til den mobil trådløssonen, trykker du på →
Tillatte enheter på enheten din, og trykker på bryteren Bare tillatte enheter for å
deaktivere den.
4
Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.
Flere tilkoblingsinnstillinger
Tilpass innstillinger for administrering av andre tilkoblingsfunksjoner.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger på Innstillinger-skjermbildet.
• Søk etter enheter i nærh.: Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan
kobles sammen med.
• Utskrift: Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke
etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se Utskrift for
å få mer informasjon.
• Download booster: Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere, via både
Wi-Fi- og mobilnett samtidig. Se Download booster (SM-T595) for å få mer informasjon. (SMT595)
• VPN: Konfigurer virtuelle nettverk (VPN-er) på enheten din for å koble til et skolenettverk
eller bedriftens private nettverk.
• Privat DNS: Angi at enheten skal bruke privat DNS som gir forbedret sikkerhet.
• Ethernet: Når du kobler til en Ethernet-adapter, kan du bruke et kablet nettverk og
konfigurere nettverksinnstillinger.
122
Innstillinger
Utskrift
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan koble enheten til
en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og skrive ut bilder eller dokumenter.
Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Legge til skrivertillegg
Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.
1
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Utskrift → Last ned
tilleggsprogram på Innstillinger-skjermbildet.
2
3
4
Søk etter et skrivertillegg i Play Butikk.
Velg et skrivertillegg, og installer det.
Velg det installerte tilleggsprogrammet for skriver.
Enheten søker automatisk etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som
enheten din.
5
Velg en skriver som du vil legge til.
Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på → Legg til skriver.
Skrive ut innhold
Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, går du til listen over
→ Alle skrivere og velger deretter en skriver.
alternativer, trykker på Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.
123
Innstillinger
Download booster (SM-T595)
Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere, via både Wi-Fi- og mobilnett
samtidig. Et sterkere Wi-Fi-signal vil gi høyere nedlastingshastighet.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Download booster på Innstillingerskjermbildet.
• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.
• Det kan påløpe ekstra kostnader når du laster ned filer via mobilnettet.
• Når du laster ned store filer, kan enheten bli oppvarmet. Hvis enheten blir varmere
enn en angitt temperatur, blir funksjonen slått av.
• Hastigheten og ytelsen til denne funksjonen kan bli påvirket hvis nettverkssignalene
er ustabile.
• Hvis Wi-Fi- og mobilnettstilkoblingene har svært ulik dataoverføringshastighet, kan
det hende at enheten bare bruker den raskeste tilkoblingen.
• Denne funksjonen støtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funksjonen kan ikke brukes sammen
med andre protokoller, som for eksempel FTP.
Lyd og vibrering / Lyd
Alternativer
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
Trykk på Lyd og vibrering / Lyd på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydmodus: Angi om enheten skal bruke lyd-, vibrerings- eller stillemodus.
• Vibrer mens det ringer: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop. (SM-T595)
• Ringetone: Endre ringetonen for anropet.
• Vibreringsmønster: Velg et vibreringsmønster. (SM-T595)
124
Innstillinger
• Varsellyder: Endre varslingslyden.
• Volum: Juster volumnivået for musikk og videoer, systemlyder og varsler.
• Bruk volumtaster for medier: Velg om medievolumnivået skal justeres når du trykker på
volumtasten.
• Systemlyder: Still inn enheten til å avgi lyd for handlinger, som å slå skjermen av eller på eller
styre berøringsskjermen.
• Avanserte lydinnstillinger: Optimaliser innstillingene for når medier skal spilles av. Se Dolby
Atmos (surroundlyd) eller Separat applyd hvis du vil ha mer informasjon.
Dolby Atmos (surroundlyd)
Velg en surroundlydmodus optimert for ulike typer lyd, som filmer, musikk og tale. Med Dolby
Atmos kommer det bevegelse i lydbildet så det føles som om lyden flyter rundt deg.
Trykk på Lyd og vibrering / Lyd → Avanserte lydinnstillinger → Lydkvalitet og effekter →
Dolby Atmos på Innstillinger-skjermbildet, trykk på bryteren for å aktivere den og velg en
modus.
Separat applyd
Konfigurer enheten til å spille av medielyd fra en spesifikk app på den tilkoblede Bluetoothhøyttaleren eller -hodesettet separat fra lyden til andre apper.
Du kan for eksempel lytte til Navigasjon-appen gjennom enhetens høyttaler, mens du lytter til en
avspilling fra Musikk-appen gjennom kjøretøyets Bluetooth-høyttaler.
1
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Lyd og vibrering / Lyd → Avanserte
lydinnstillinger → Separat applyd og trykker på brytere for å aktivere den.
2
3
Velg en app som skal spille av medielyder separat og trykk på Tilbake-knappen.
Velg en enhet for å spille av den valgte appens medielyd.
125
Innstillinger
Varsler
Endre varselsinnstillingene.
Trykk på Varsler på Innstillinger-skjermbildet.
• Appikonmerker: Endre innstillingene for appikonmerker.
• Ikke forstyrr: Still inn enheten til å slå av lyden for varsellyder og medier, unntatt for tillatte
unntak.
• Statuslinje: Angi at enheten bare skal vise de tre siste varslene og om den skal vise
gjenværende batterinivå i prosentandel på statuslinjen.
• Nylig sendt: Vis apper som nylig sendte varsler og endre varslingsinnstillingene. For å
→ Alle og velg en
tilpasse varselsinnstillinger for flere apper, trykker du på Se alle →
app fra applisten.
Skjerm
Alternativer
Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.
Trykk på Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Adaptiv lysstyrke: Angi at enheten skal holde oversikt over lysstyrkejusteringene dine og
bruke dem automatisk under lignende lysforhold.
• Nattmodus: Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du bruker
enheten på natten eller på et mørkt sted. Se Nattmodus for å få mer informasjon.
• Skriftstørrelse og -stil: Endre skriftstørrelse og -stil.
• Skjermzoom: Endre innstillingen for zoom på skjerm.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Startskjerm: Endre innstillingene for startskjermen.
• Navigeringslinje: Endre innstillingene for navigeringslinjen. Se Navigeringslinje
(funksjonsknapper) hvis du vil ha mer informasjon.
• Skjermsparer: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet
til en dokk. Se Skjermsparer for mer informasjon.
126
Innstillinger
Nattmodus
Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du bruker enheten på natten
eller på et mørkt sted.
• Det mørke temaet kan kanskje ikke brukes for enkelte apper.
• Du kan raskt aktivere eller deaktivere nattmodus på varselspanelet. Åpne
varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på
(Nattmodus).
1
Trykk på Skjerm → Nattmodus på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren Slå på nå
for å aktivere den.
2
For å angi tidsplanen til å benytte nattmodus på skjermen trykker du på bryteren Slå på som
planlagt for å aktivere den og velge et alternativ.
• Solnedgang til soloppgang: Angi at enheten skal bruke nattmodus om natten og slå det
av om dagen, basert på den aktuelle posisjonen din.
• Tilpasset tidsplan: Angi et bestemt tidspukt for å slå av og på nattmodus.
Skjermsparer
Du kan angi å vise bilder som en skjermsparer når skjermen slås av automatisk. Skjermspareren
vises når enheten lades eller er koblet til en dokkingstasjon.
1
Trykk på Skjerm → Skjermsparer på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren for å
aktivere den.
2
Velg et alternativ.
Hvis du velger Bilderamme eller Foto begynner en lysbildevisning med de valgte bildene.
Hvis du velger Bildebord, vises de valgte bildene som små kort som overlappes.
3
4
Trykk på
for å velge hvilke album bildene skal vises fra.
Når du er ferdig, trykker du på Tilbake-knappen.
For å forhåndsvise det valgte alternativet trykker du på Forhåndsvisning.
Når du trykker på skjermen mens skjermspareren vises, slås skjermen på.
127
Innstillinger
Bakgrunnsbilde
Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
Trykk på Bakgrunnsbilde på Innstillinger-skjermbildet.
Låseskjerm
Alternativer
Endre innstillingene for låseskjermen.
Trykk på Låseskjerm på Innstillinger-skjermbildet.
Hvilke alternativer som er tilgjengelig, kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode
som er valgt.
• Skjermlåstype: Endre skjermlåsmetoden.
• Smart Lock: Konfigurer at enheten skal låse seg selv når klarerte lokasjoner eller enheter
oppdages. Se Smart Lock for å få mer informasjon.
• Innstillinger for sikker lås: Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
• Klokkestil: Endre typen og fargen på klokken på låseskjermen.
• Roamingklokke: Endre klokken på låseskjermen så den viser tiden både lokalt og hjemme
når du er ute og reiser. (SM-T595)
• FaceWidgets: Endre innstillinger for elementene som vises på låseskjermen.
• Kontaktinformasjon: Angi at enheten skal vise kontaktinformasjon, for eksempel
e-postadressen din, på låseskjermen.
• Varsler: Angi hvordan varsler skal vises på låseskjermen.
• Appsnarveier: Velg apper for å vise snarveier for dem på låseskjermen.
• Om Låseskjerm: Vis Låseskjerm-versjonen og juridisk informasjon.
128
Innstillinger
Smart Lock
Du kan konfigurere at enheten skal låse seg selv når klarerte låseskjermen eller enheter
oppdages.
Hvis du for eksempel har angitt hjemmet ditt som en klarert posisjon, vil enheten din oppdage
posisjonen når du kommer hjem og låse seg opp automatisk.
• Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk etter at du har angitt en skjermlåsmetode.
• Hvis du ikke bruker enheten i løpet av fire timer eller når du slår på enheten, må du
låse opp skjermen med mønsteret, PIN-koden eller passordet som du har angitt.
1
2
3
Trykk på Låseskjerm → Smart Lock på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Velg et alternativ og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingen.
Biometri og sikkerhet
Alternativer
Endre innstillingene for å sikre enheten.
Trykk på Biometri og sikkerhet på Innstillinger-skjermbildet.
• Ansiktsgjenkjenning: Angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt. Se
Ansiktsgjenkjenning for mer informasjon.
• Biometripreferanser: Endre innstillingene for biometriske data.
• Google Play Protect: Angi at enheten skal søke etter skadelige apper og skadelig oppførsel,
advare om potensiell fare og fjerne dem.
129
Innstillinger
• Finn min mobil: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min
mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller
stjålne enheten.
Du kan også la Google-plasseringstjenesten gi mer nøyaktig informasjon om posisjonen til
enheten din.
• Sikkerhetsoppdatering: Vis versjonsnummeret for enhetens sikkerhetssystem, og søk etter
oppdateringer.
• Installer ukjente apper: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
• Sikker mappe: Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se
Sikker mappe for å få mer informasjon.
• Sikker oppstart: Beskytt enheten din ved å angi at den krever en skjermopplåsingskode når
du slår på enheten. Du må angi opplåsingskoden for å starte enheten og motta alarmer og
varsler.
• Krypter SD-kort: Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.
Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen
aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne
innstillingen før du tilbakestiller enheten.
• Andre sikkerhetsinnstillinger: Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.
• Posisjon: Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
• Apptillatelser: Vis listen over funksjoner og apper som har tillatelser til å bruke dem. Du kan
også redigere tillatelsesinnstillingene.
• Overvåkning av tillatelsesbruk: Konfigurer for å motta varsler når tillatelsene du velger
brukes av apper som du ikke bruker. Du kan administrere innstillingene for hver app.
• Send diagnosedata: Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnostikk- og
bruksinformasjon til Samsung.
• Motta markedsføringsinformasjon: Angi om du vil motta markedsføringsinformasjon fra
Samsung, som spesialtilbud, medlemskapsfordeler og nyhetsbrev.
130
Innstillinger
Ansiktsgjenkjenning
Du kan angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt.
• Hvis du bruker ansiktet ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke ansiktet ditt
brukes til å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du
låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som du anga da du
registrerte ansiktet. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet
ditt.
• Hvis du endrer skjermlåsmetoden til Stryk eller Ingen, som ikke er sikre, vil alle de
biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i
apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.
Forholdsregler ved bruk av ansiktsgjenkjenning
Før du bruker ansiktsgjenkjenning til å låse opp enheten, må du huske på disse forholdsreglene:
• Enheten kan bli låst opp av noen eller noe som ser ut som bildet ditt.
• Ansiktsgjenkjenning er mindre sikkert enn mønster, PIN-kode eller passord.
For bedre ansiktsgjenkjenning
Vurder følgende når du bruker ansiktsgjenkjenning:
• Vurder forholdene under registrering, for eksempel om du har briller, lue, maske, skjegg eller
mye sminke
• Påse at du befinner deg i et godt opplyst område og at kameraobjektivet er ren ved
registreringen
• Kontroller at bildet ikke er uskarpt for å få bedre samsvarsresultater
131
Innstillinger
Registrere ansiktet ditt
Det er best å registrere ansiktet innendørs og borte fra direkte sollys.
1
2
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.
3
4
5
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Fortsett.
6
Plasser ansiktet ditt inni sirkelen på skjermen.
Velg om du har på deg briller eller ikke og trykk på Fortsett.
Hold enheten med skjermen vendt mot deg, og se på skjermen.
Kameraet skanner ansiktet.
Når skjermbildet for den nyttige funksjonen for ansiktsgjenkjenning vises, kan du aktivere
den ved å slå på en bryter.
Hvis opplåsing av skjermen med ansiktet ditt ikke fungerer ordentlig, trykker du på Fjern
ansiktsdata for å fjerne det registrerte ansiktet og registrere ansiktet på nytt.
132
Innstillinger
Slette de registrerte ansiktsdataene
Du kan slette ansiktsdata som du har registrert.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Fjern ansiktsdata → Fjern.
Når det registrerte ansiktet er slettet, deaktiveres også alle de relaterte funksjonene.
Låse opp skjermen med ansiktet ditt
Du kan låse opp skjermen med ansiktet ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et
passord.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Ansiktsopplåsing-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
• Hvis du vil at enheten skal låse opp skjermen uten å stryke på den låste skjermen
etter at ansiktet ditt er gjenkjent, trykker du på bryteren Bli på låseskjermen for å
deaktivere den.
• Hvis du vil redusere muligheten for ansiktsgjenkjennelse i bilder eller videoer, trykker
du på bryteren Raskere gjenkjenning for å deaktivere den. Dette kan reduserer
hastigheten for ansiktsgjenkjenning.
• Hvis du vil øke graden av gjenkjenning på et mørkt sted, trykker du på bryteren Gjør
skjermen lysere for å aktive den.
4
Se på låseskjermen.
Når ansiktet ditt gjenkjennes, kan du låse opp skjermen uten at du trenger bruke en annen
metode i tillegg. Hvis ansiktet ditt ikke gjenkjennes, bruker du den forhåndsdefinerte
skjermlåsmetoden.
133
Innstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og kontakter, slik at ingen andre får
tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.
Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke
overføres til andre enheter via delemetoder som ikke godkjent for eksempel USB eller
Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at
Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må
du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.
For å bruke Sikker mappe må du logge på Samsung-kontoen.
134
Innstillinger
Konfigurere Sikker mappe
1
2
3
4
Start Innstillinger-appen og trykk på Biometri og sikkerhet → Sikker mappe.
Trykk på Godta.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe, og følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre konfigurasjonen.
Hvis du vil endre navnet eller ikonfargen for Sikker mappe, trykker du på → Tilpass ikon.
• Når du åpner Sikker mappe-appen, må du låse opp appen ved hjelp av den
forhåndsinnstilte låsemetoden.
• Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille den med
Samsung-kontoen din. Trykk på knappen på bunnen av den låste skjermen og angi
passordet til Samsung-kontoen din.
Stille inn automatisk lås for Sikker mappe
Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Velg et låsealternativ.
Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på → Lås.
135
Innstillinger
Flytte innhold til Sikker mappe
Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på
flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.
1
2
3
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Legg til filer.
Trykk på Bilder, merk av bilder du vil flytte, og trykk deretter på Utført.
Trykk på Flytt.
De valgte elementene blir slettet fra den opprinnelige mappen og flyttet til Sikker mappe.
Trykk på Kopier for å kopiere elementer.
Metoden som brukes til å flytte innhold, kan variere, avhengig av innholdstypen.
Flytte innhold fra Sikker mappe
Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app på standard lagringsplass. Følgende
handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra Sikker mappe til standard lagringsplass.
1
2
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Galleri.
Velg et bilde og trykk på → Flytt ut av Sikker mappe.
De valgte elementene flyttes til Galleri på standard lagringsplass.
136
Innstillinger
Legge til apper
Legg til en app for bruk i Sikker mappe.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på Legg til apper.
Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på Legg til.
Hvis du vil installere apper fra Play Butikk eller Galaxy Store, trykker du på Last ned fra Play
Butikk eller Last ned fra Galaxy Store.
Fjerne apper fra Sikker mappe
Trykk på og hold inne en app du vil slette, og trykk på Avinstaller.
Legge til kontoer
Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med
appene i Sikker mappe.
1
2
3
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Kontoer → Legg til konto.
Velg en kontotjeneste.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.
Åpne Sikker mappe-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Vis Sikker mappebryteren for å deaktivere denne funksjonen.
Alternativt drar du statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Deretter stryker du nedover på
varselspanelet, og trykker på Sikker mappe for å deaktivere funksjonen.
137
Innstillinger
Sikkerhetskopiere og gjenopprette Sikker mappe
Sikkerhetskopier innhold og apper i Sikker mappe til Samsung Cloud ved å bruke Samsungkontoen, og gjenopprett dem senere.
Sikkerhetskopiere data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Legg til konto og logg på Samsung-kontoen din.
Trykk på Sikkerhetskopier Sikker mappe-data.
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på Sikkerhetskopier.
Data sikkerhetskopieres til Samsung Cloud.
Gjenopprette data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Gjenopprett.
Trykk på
for å velge en enhet for datagjenoppretting.
Velg datatypene du vil gjenopprette, og trykk på Gjenopprett.
Sikkerhetskopierte data gjenopprettes på enheten din.
Avinstallere Sikker mappe
Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Flere innstillinger → Avinstaller.
Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for Flytt
mediefiler ut av Sikker mappe og trykker på Avinstaller. Hvis du vil ha tilgang til data som er
sikkerhetskopiert fra Secure Folder, starter du Mine filer-appen og trykker på Intern lagring →
Secure Folder.
Notater som er lagret i Samsung Notes, sikkerhetskopieres ikke.
138
Innstillinger
Kontoer og sikkerhetskopi
Alternativer
Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også
logge på kontoer, som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, eller overføre data til eller fra
andre enheter med Smart Switch.
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi på Innstillinger-skjermbildet.
• Kontoer: Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil
synkronisere med.
• Brukere: Du kan konfigurere ytterligere brukerkontoer slik at andre brukere kan bruke
enheten med tilpassede innstillinger, for eksempel e-postkontoer, bakgrunnsinnstillinger og
mer. Se Brukere for mer informasjon.
• Sikkerh.kop. og gjenoppr.: Oppbevar personopplysninger appdata og innstillinger sikkert
på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du
må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette
data.
• Samsung Cloud: Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk
bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett
dataene dine. Se Samsung Cloud for å få mer informasjon.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra den gamle enheten. Se Gjenopprette
data fra den gamle enheten (Smart Switch) hvis du vil ha mer informasjon.
Sikkerhetskopier ved jevne mellomrom data til en sikker plassering, for eksempel
Samsung Cloud eller en datamaskin, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir
skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
139
Innstillinger
Brukere
Du kan konfigurere ytterligere brukerkontoer slik at andre brukere kan bruke enheten med
tilpassede innstillinger, for eksempel e-postkontoer, bakgrunnsinnstillinger og mer. Følgende
brukerkontortyper er tilgjengelig:
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Administrator: Administratorkontoen opprettes bare når enheten konfigureres for første
gang, og den kan ikke opprettes mer enn én gang. Denne kontoen har full kontroll over
enheten, inkludert administrasjon av brukerkontoer. Du kan bare legge til eller slette kontoer
når du bruker denne kontoen.
• Gjest: Med denne kontoen kan gjester få tilgang til enheten. Informasjon og data som
brukes i en gjesteøkt, blir lagret midlertidig. Hver gang du bruker denne kontoen, blir du
spurt om du vil fortsette den forrige gjesteøkten eller tilbakestille den.
• Bruker: Med denne kontoen får brukerne tilgang til sine egne apper og sitt eget innhold, og
de kan tilpasse enhetsinnstillingene som påvirker alle kontoer.
• Bruker (begrenset profil): En begrenset konto har bare tilgang til apper og innhold som
tillates av administratorkontoen, og den kan ikke bruke tjenester som krever pålogging. (SMT590)
Legge til brukere
1
2
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Brukere på Innstillinger-skjermbildet.
► SM-T595: Trykk på Legg til bruker eller profil → OK → Konfigurer nå.
► SM-T590: Trykk på Legg til bruker eller profil → Bruker → OK → Konfigurer nå.
Enheten bytter til en ny brukerkonto, og den vanlige låseskjermen vises på skjermen.
3
Lås opp enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.
140
Innstillinger
Legge til begrensede profiler (SM-T590)
1
2
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Brukere på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Legg til bruker eller profil → Bruker (begrenset profil).
Hvis du ikke bruker en sikker skjermlåsmetode med administratorkontoen, kan du følge
instruksjonene på skjermen for å konfigurere en.
3
Velg appene og innholdet som begrensede brukere skal få tilgang til.
Bytte brukere
Trykk på brukerkontoikonet øverst på låseskjermen, og velg deretter en konto å bytte til.
Låseskjermen
Administrere brukere
► SM-T595: Når du bruker administratorkontoen, kan du slette kontoer eller endre
kontoinnstillinger.
Hvis du vil slette en brukerkonto, trykker du på
på Slett.
ved siden av kontoen, og deretter trykker du
Hvis du vil endre innstillingene for en konto, trykker du på
ved siden av en konto.
► SM-T590: Når du bruker administratorkontoen, kan du slette kontoer eller endre innstillingene
for begrensede kontoer.
Hvis du vil slette en brukerkonto, trykker du på
på Slett.
ved siden av kontoen, og deretter trykker du
Hvis du vil endre innstillingene for en begrenset konto, trykker du på
Du kan slette en konto ved å trykke på .
141
ved siden av en konto.
Innstillinger
Samsung Cloud
Synkroniser data lagret på enheten, som bilder og videoer, med Samsung Cloud og vis dataene
du har lagret, i Samsung Cloud. Du kan også sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung Cloud
og gjenopprette dem senere.
For å bruke Samsung Cloud må du logge på Samsung-kontoen.
Synkronisere data
Du kan synkronisere data slik som bilder, videoer og hendelser som er lagret på enheten din,
med Samsung Cloud og få tilgang til dem fra andre enheter.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på → Innstillinger → Innst. synk. / auto. sik.h.kop. → Synkroniser.
Trykk på bryterne ved siden av elementene du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de lagrede dataene eller endre innstillingene ved å trykke på Galleri,
Andre synkroniserte data eller Samsung Cloud Drive.
Sikkerhetskopiere data
Du kan sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung Cloud.
1
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Sikkerhetskopier nettbrettet
på Innstillinger-skjermbildet.
2
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere og trykk på Sikkerhetskopier.
142
Innstillinger
3
Trykk på OK.
• Enkelte data sikkerhetskopieres ikke. Kontroller hvilke data som sikkerhetskopieres,
trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Sikkerhetskopier
nettbrettet på Innstillinger-skjermbildet.
• For å vise data som er sikkerhetskopiert for andre enheter i Samsung Cloud, trykker
du på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Gjenopprett data →
i
Innstillinger-skjermbildet og velger deretter enheten du vil ha.
Gjenopprette data
Du kan gjenopprette sikkertskopidata fra Samsung Cloud til enheten din.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Gjenopprett data →
og velg enheten du vil ha.
Marker datatypene du vil gjenopprette, og trykk på Gjenoppr.
Google
Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.
Trykk på Google på Innstillinger-skjermbildet.
143
Innstillinger
Avanserte funksjoner
Alternativer
Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.
Trykk på Avanserte funksjoner på Innstillinger-skjermbildet.
Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktede inndata for enkelte funksjoner
som bruker sensorer.
• Tilbehør: Endre tilbehørsinnstillingene.
• Dagens oversikt: Angi at enheten skal en lysbildevisning med utvalgte bilder. Se Dagens
oversikt for mer informasjon.
• Smart sprettoppvisning: Velg apper for å vise deres varsler via sprettoppvinduer. Når du
bruker denne funksjonen, kan du raskt vise innholdet via sprettoppvinduer ved å trykke på
ikonet på skjermen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i apper som støtter Flervindu-funksjonen.
• Smart bilde av skjermen: Angi at enheten skal ta bilde av den aktuelle skjermen og området
som kan rulles, og beskjære og dele bildet som er tatt av skjermen umiddelbart.
• Direkte deling: Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på
delingsalternativpanelet, for å tillate deg å dele innhold direkte.
• Reduser animasjoner: Angi at enheten skal redusere skjermeffekter for visse handlinger,
som å åpne eller lukke apper.
• Bevegelser og gester: Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurer innstillinger. Se
Bevegelser og gester for å få mer informasjon.
144
Innstillinger
Bevegelser og gester
Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurer innstillinger.
Trykk på Avanserte funksjoner → Bevegelser og gester på Innstillinger-skjermbildet.
• Trykk raskt 2 x for å aktivere: Angi for at skjermen skal slås på med et dobbelttrykk hvor
som helst på skjermen når den er slått av.
• Enkel lyd av: Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer ved å
bruke håndflatebevegelser.
• Dra håndflate over for å ta et bilde: Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du drar
håndflaten til venstre eller høyre over skjermen. Du kan se bilder som er tatt i Galleri.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
• Stryk for å ringe/sende meld.: Angi at enheten skal ringe eller sende en melding når
du stryker mot høyre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i Telefon- eller
Kontakter-appen.
145
Innstillinger
Digitalt velvære
Vis den daglige brukshistorikken for enheten din. Du kan blant annet se informasjon om hvor
lenge skjermen var på, og hvor mange ganger du åpnet apper og brukte bestemte funksjoner.
Du kan også begrense brukstiden eller endre varslingsinnstillingene for hver app.
Trykk på Digitalt velvære på Innstillinger-skjermbildet.
Tiden skjermen var på
Antall opplåsinger
Antall varsler
Kontrollpanel
Aktiver slapp av-modus.
Endre varslingsinnstillingene.
Stille inn nedtellere for apper
Du kan begrense den daglige brukstiden for hver app ved å stille inn en nedtelling. Når grensen
er nådd, deaktiveres appen slik at du ikke kan bruke den.
1
2
Trykk på Digitalt velvære → Dashboard på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Ingen nedtelling ved siden av den ønskede appen, og still inn tiden.
146
Innstillinger
Aktivere slapp av-modus
Du kan aktivere slapp av-modus for å anstrenge øynene mindre før du skal sove, og hindre at
søvnen blir forstyrret.
1
Trykk på Digitalt velvære → Stress ned på Innstillinger-skjermbildet og deretter på bryteren
Slå på nå for å aktivere funksjonen.
2
Slå på bryteren for å aktivere den ønskede funksjonen.
• Gråtone: Viser fargene på skjermen som gråtoner.
• Ikke forstyrr: Still inn enheten til å slå av lyden for varsellyder og medier, unntatt de
unntakene du selv har definert.
3
Hvis du vil stille inn tidsplanen for å aktivere slapp av-modus, trykker du på bryteren Slå på
som planlagt for å aktivere funksjonen og deretter på Angi tidsplan, Nå kan du stille inn
tiden.
147
Innstillinger
Enhetsvedlikehold
Innledning
Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, minne
og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.
Batteri
Sikkerhet
Lagring
Minne
Optimere enheten
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Enhetsvedlikehold → Optimaliser nå.
Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:
• Frigjøre litt minne.
• Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
• Administrere unormal batteribruk.
• Søke etter krasjede apper og skadelig programvare.
148
Innstillinger
Bruke funksjonen for automatisk optimalisering
Du kan angi at enheten utfører automatisk optimalisering når enheten ikke er i bruk. Trykk på
→ Automatisk optimalisering og trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Hvis du vil angi
tiden for å utføre automatisk optimalisering, trykker du på Tid.
Batteri
Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med
lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen, kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
• Det kan hende at du ikke kan motta varsler fra enkelte apper der strømsparingsmodus
brukes.
Strømmodus
Velg en strømmodus som passer enhetens bruksformål.
Trykk på Strømmodus og velg et alternativ.
• Optimalisert: Optimalisert for en balanse mellom enhetens ytelse og batteribruk.
• Middels strømsparing: Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
• Maksimal strømsparing
► SM-T595: I maksimal strømsparingsmodus senker enheten batteriforbruket ved å aktivere
nattmodus og begrense tilgjengelige apper og funksjoner.
Nettverkstilkoblinger deaktiveres, unntatt mobilnettverket.
► SM-T590: I maksimal strømsparingsmodus senker enheten batteriforbruket ved å aktivere
nattmodus og begrense tilgjengelige apper og funksjoner.
Nettverkstilkoblinger vil bli deaktivert.
Du kan angi at batteriet på enheten skal lades opp raskere. Trykk på → Innstillinger og trykk på
Hurtiglading med kabel-bryteren for å aktivere den.
149
Innstillinger
Administrere batteribruk for hver app
Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at apper som kjører i bakgrunnen, bruker
batteristrøm når de ikke brukes. Velg apper fra listen og trykk på Sett app i dvalemodusbryteren for å aktivere funksjonen. Trykk også på → Innstillinger og angi alternativene under
Appstrømstyring.
Lagring
Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
• Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den
angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler
av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
• Du kan vise den tilgjengelige kapasiteten i det interne minnet i Spesifikasjon-delen for
enheten på Samsungs nettsted.
Administrere minnet
Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på Fjern nå. Hvis du vil slette
filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori under Brukerdata. Merk
deretter av for elementene og trykk SLETT eller AVINSTALLER.
Minne
Trykk på Enhetsvedlikehold → Minne på Innstillinger-skjermbildet.
For å gjøre enheten raskere ved å hindre at apper kjører i bakgrunnen, merker du av for apper på
listen over apper og trykker på Fjern nå.
Sikkerhet
Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig
programvare.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Sikkerhet → Søk på nettbrettet på Innstillinger-skjermbildet.
150
Innstillinger
Apper
Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon,
endre varsels- eller tillatelsesinnstillinger, eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.
Trykk på Apper på Innstillinger-skjermbildet.
Generell styring
Tilpass enhetens systeminnstillinger eller tilbakestill enheten.
Trykk på Generell styring på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk og inndata: Velg enhetsspråk og endre innstillinger, for eksempel for tastatur og
taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket. Se delen om å
Legge til språk på enheten for mer informasjon.
• Dato og tid: Få tilgang til og endre innstillingene for å styre hvordan enheten viser
klokkeslett og dato.
Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestilt.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for å få mer
informasjon.
• Nullstill: Tilbakestill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data.
Du kan tilbakestille alle innstillingene dine, eller bare nettverksinnstillingene, eller
tilgjengelighetsinnstillingene. Du kan også angi at enheten skal startes på nytt på et angitt
tidspunkt for enhetsoptimalisering.
151
Innstillinger
Legge til språk på enheten
Du kan legge til språk som skal brukes på enheten.
1
Trykk på Generell styring → Språk og inndata → Språk → Legg til språk på Innstillingerskjermbildet.
Hvis du vil vise alle språkene som kan legges til, trykker du på → Alle språk.
2
3
Velg et språk som du vil legge til.
Du angir det valgte språket som standardspråk ved å trykke på Angi som stand. Du
beholder nåværende språkinnstilling ved å trykke på Behold gjeld.
Det valgte språket legges til i språklisten. Hvis du har endret det valgte språket, blir det
valgte språket lagt til øverst på listen.
For å endre standardspråket fra språklisten drar du ved siden av språket og flytter det øverst
på listen. Deretter trykker du på Bruk. Hvis appen ikke støtter standardspråket, brukes det neste
støttede språket i listen.
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
• Skjermleser: Aktiver Voice Assistant, som gir taletilbakemelding. Hvis du vil se
hjelpeinformasjon for å lære å bruke denne funksjonen, trykker du på Læreprogram.
• Synlighetsforbedringer: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
synshemmede brukere.
• Hørselsforbedringer: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
hørselshemmede brukere.
• Samhandling og smidighet: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
brukere med nedsatt bevegelighet i fingrene.
• Avanserte innstillinger: Konfigurer innstillinger for direkte tilgang og varselfunksjoner.
• Installerte tjenester: Vis tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.
152
Innstillinger
Programvareoppdatering
Oppdater programvaren på enheten via FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også
planlegge programvareoppdateringer.
Trykk Programvareoppdatering på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis nødprogramvareoppdateringer er utgitt for enhetens sikkerhet og for å blokkere
nye typer sikkerhetstrusler, installeres de automatisk uten ditt samtykke.
• Last ned og installer: Se etter og installer oppdateringer manuelt.
• Last ned automatisk over Wi-Fi: Still inn enheten til å laste ned oppdateringer automatisk
når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
• Siste oppdatering: Vis informasjon om den siste programvareoppdateringen.
Informasjon om sikkerhetsoppdateringer
Sikkerhetsoppdateringer utgis for å øke sikkerheten på enheten og beskytte personopplysninger.
Gå til security.samsungmobile.com for å få en oversikt over sikkerhetsoppdateringer for
modellen din.
Nettstedet støtter bare noen språk.
Brukerhåndbok
Vis hjelpeinformasjon for å finne ut hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer
viktige innstillinger.
Trykk på Brukerhåndbok på Innstillinger-skjermbildet.
153
Innstillinger
Om nettbrettet
Få tilgang til enhetsinformasjonen.
Trykk på Om nettbrettet på Innstillinger-skjermbildet.
Endre enhetens navn ved å trykke på Rediger.
• Status
► SM-T595: Vis forskjellig enhetsinformasjon, som SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
► SM-T590: Vis forskjellig enhetsinformasjon, som Wi-Fi MAC-adressen og serienummeret.
• Juridisk informasjon: Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon
og åpen kilde-lisens.
• Programvareinformasjon: Vis enhetens programvareinformasjon, som
operativsystemversjon og fastvareversjon.
• Batteriinformasjon: Vis enhetens batteristatus og -informasjon.
154
Tillegg
Feilsøking
Prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte
situasjoner ikke gjelder for enheten din.
Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN: Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du
oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av tjenesteleverandøren din.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden
som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer
informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du
forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren
din for å få mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
155
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil
Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå enheten
av og på igjen.
Tvungen omstart
Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og
volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Tilbakestilling av enheten
Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.
Start Innstillinger-appen og trykk på Generell styring → Nullstill → Nullstill til fabrikkdata
→ Nullstill → Slett alt. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta
sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.
156
Tillegg
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker en øretelefoner, må du kontrollere at den er riktig tilkoblet.
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.
Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller
lydkvaliteten er dårlig
• Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at
du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer
grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område
og forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.
157
Tillegg
Batteriet lades ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da den ble kjøpt
• Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller apper, slik som GPS, spill eller
Internett.
• Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm til å bruke kameraappen. Hvis
det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad opp batteriet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
158
Tillegg
Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler
Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på
enheten, kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
• Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for
eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke
filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
• Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og
videoer som er tatt med andre enheter, ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
Bluetooth fungerer ikke riktig
Hvis en annen Bluetooth-enhet ikke blir funnet eller det er tilkoblingsproblemer eller ytelsessvikt,
kan du prøve følgende:
• Kontroller at enheten du vil koble til, er klar til å bli søkt etter eller koblet til.
• Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetoothrekkevidde (10 m).
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Tilkoblinger og trykk på Bluetooth-bryteren
for å aktivere den på nytt.
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Generell styring → Nullstill → Nullstill
nettverksinnstillinger → Nullstill innstillinger for å tilbakestille nettverksinnstillinger. Du
kan miste registrert informasjon når du utfører tilbakestillingen.
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
159
Tillegg
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
Enheten din finner ikke din nåværende posisjon
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne den nåværende posisjonen din i disse situasjonene.
Data som er lagret på enheten, er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagt eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av
data som er lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Det er ikke nok plass på enhetens lagringsplass
Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med enhetsvedlikeholdsfunksjonen eller slett ubrukte
mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.
160
Tillegg
Apper-knappen vises ikke på startskjermbildet
Du kan åpne appskjermbildet uten å bruke Apper-knappen ved å stryke oppover eller nedover
på startskjermbildet. Hvis du vil vise Apper-knappen nederst på startskjermbildet, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Skjerm → Startskjerm og trykk deretter Apper-knapp for å
aktivere den.
Hjem-knappen vises ikke
Navigeringslinjen der du finner Hjem-knappen, kan forsvinne når du bruker enkelte apper eller
funksjoner. Hvis du vil vise navigeringslinjen kan du dra oppover fra nederst på skjermen.
Justeringslinjen for skjermens lysstyrke vises ikke på varselpanelet
Åpne varselpanelet ved å dra statuslinjen nedover. Deretter drar du varselpanelet nedover. Trykk
på
ved siden av justeringslinjen for lysstyrke og trykk på Vis kontroll øverst-bryteren for å
aktivere funksjonen.
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller at du er riktig koblet til et nettverk.
• Du kan ikke bruke Samsung Cloud under en Samsung-nettskykontroll. Prøv på nytt senere.
Ta ut batteriet
• Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om
hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
161
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
© 2019 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er
varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising