Samsung | SM-F900F | User manual | Samsung Galaxy Fold Brugermanual

Samsung Galaxy Fold Brugermanual
BRUKERHÅNDBOK
SM-F900F
Norwegian. 09/2019. Rev.4.0
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Grunnleggende
4
6
10
17
23
27
32
33
35
37
39
54
56
85
88
90
91
114
121
128
131
136
139
143
143
144
145
146
149
149
151
152
155
157
161
162
167
168
Les dette først
Situasjoner og løsninger ved
overoppheting av enheter
Enhetens oppsett og funksjoner
Batteri
eSIM og nano-SIM-kort
Tilbehør
Slå enheten av og på
Første oppsett
Samsung-konto
Gjenopprette data fra den gamle
enheten (Smart Switch)
Forstå skjermen
Varselspanel
Skrive inn tekst
Apper og funksjoner
60
62
66
69
71
75
80
Installere eller avinstallere apper
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
Telefon
Kontakter
2
Meldinger
Internett
E-post
Kamera
Galleri
AR-emoji
Always On Display
Flervindu
Samsung Pay
Samsung Health
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Lydopptaker
Mine filer
Klokke
Kalkulator
Game Launcher
Kids Home
SmartThings
Dele innhold
Samsung DeX
Samsung Global Goals
Google-apper
Innholdsfortegnelse
Innstillinger
213 Google
214 Avanserte funksjoner
215 Bixby Routines
218 Koble til Windows
219 Bevegelser og gester
220 Doble meldinger
221 Digitalt velvære
222 Enhetsvedlikehold
223 Optimere enheten
223 Batteri
224 Lagring
225 Minne
225 Sikkerhet
225 Apper
225 Generell styring
226 Tilgjengelighet
227 Programvareoppdatering
227 Om telefonen
170 Innledning
170 Tilkoblinger
172 Wi-Fi
174 Bluetooth
176 NFC og betaling
179 Datasparing
180 Apper som bare bruker mobildata
180 SIM-kortadministrator (modeller
med to SIM-kort)
181 Internettdeling
182 Flere tilkoblingsinnstillinger
185 Lyd og vibrering
186 Dolby Atmos (surroundlyd)
186 Separat applyd
187 Varsler
187 Skjerm
189 Blått lys-filter
189 Nattmodus
190 Endre skjermmodusen eller justere
fargen på skjermbildet
191 Skjermsparer
191 Bakgrunner og temaer
192 Låseskjerm
193 Smart Lock
193 Biometri og sikkerhet
195 Ansiktsgjenkjenning
198 Fingeravtrykksgjenkjenning
202 Samsung Pass
206 Sikker mappe
211 Kontoer og sikkerhetskopi
212 Samsung Cloud
Tillegg
228 Tilgjengelighet
245 Feilsøking
252 Ta ut batteriet
3
Grunnleggende
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør,
modellspesifikasjoner og programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre
leverandører enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av
e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av
posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder
anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
• Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder,
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
4
Grunnleggende
• Du kan se berøringsskjermen tydelig selv i sterkt utendørs sollys ved å automatisk justere
kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av produktets komposisjon, hvis du lar
berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i
skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå.
– – Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen over
lengre perioder og slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
– – Du kan konfigurere berøringsskjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker den.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Tidsavbrudd for skjerm og velg hvor lenge
du vil vente før enheten slå av berøringsskjermen.
– – For å angi at berøringsskjermen automatisk justerer lysstyrken basert på omgivelsene,
starter du Innstillinger-appen, trykker på Skjerm og deretter Adaptiv lysstyrke-bryteren
for å aktivere det.
• Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal
Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se
enhetens FCC-ID. Du kan vise FCC-ID-en ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Om
telefonen → Status.
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
5
Grunnleggende
Situasjoner og løsninger ved overoppheting av
enheter
Hvis enheten blir varm mens batteriet lades
Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading
kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og
er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at
laderen vil stoppe oppladingen.
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har
kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
• Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den
tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny
Samsung-godkjent kabel.
• Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som
metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den
trådløse laderen.
Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som
støttes.
6
Grunnleggende
Hvis enheten blir varm under bruk
Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem over lengre
perioder, kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper
som kjører, og ikke bruk enheten på en stund.
Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av
funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for din modell.
• Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
• Ved nedlasting av store filer
• Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper over lengre perioder
– – Ved spilling av høykvalitetsspill over lengre perioder
– – Ved opptak av videoer over lengre perioder
– – Ved streaming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
– – Når du kobler til en TV
• Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
– – Ved bruk av Flervindu
– – Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
– – Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
– – Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
• Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
• Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
• Ved bruk av mobil trådløssone og sammenkoblingsfunksjonen
• Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
• Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
• Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer,
som væske, støv, metallstøv og blyantbly
• Når du roamer
7
Grunnleggende
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
• Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på
nytt.
• Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
• Lukk apper som øker batteriforbruket eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i
bruk.
• Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
• Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke
den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Forholdsregler for enhetsoveroppvarming
Hvis du begynner å føle ubehag på grunn av at enheten blir overoppvarmet, må du slutte å
bruke enheten.
Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å
kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.
• Hvis enheten overoppvarmes og når en viss temperatur, vises en varselmelding for å unngå
enhetsfeil, hudirritasjon og skader samt batterilekkasje. For å senke enhetens temperatur
begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og batterilading stopper. Apper som
kjører, blir lukket, og alle anrop bortsett fra nødanrop blir begrenset frem til enheten har kjølt
seg ned.
• Hvis den andre meldingen vises på grunn av videre økning i enhetstemperaturen, blir
enheten avslått. Ikke bruk enheten før temperaturen reduseres til under det angitte nivået.
Hvis den andre varselmeldingen vises i løpet av et nødanrop, blir anropet ikke avbrutt av en
tvunget nedstengning.
8
Grunnleggende
Forholdsregler for driftsomgivelser
Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med
tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.
• Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
• Ikke utsett enheten for direkte sollys over lengre perioder.
• Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil
om sommeren.
• Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
• Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt
kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
• Ikke bruk en kabel med avprellet isolering eller som er skadet, og bruk ikke en lader eller et
batteri som er skadet eller ikke fungerer.
9
Grunnleggende
Enhetens oppsett og funksjoner
Innhold i produktesken
Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
10
Grunnleggende
Enhetsoppsett
Utbrettet
Indre kamera foran
(dobbelt)
Høyttaler
Mikrofon
Nærhets-/lyssensor
Volumtast
SIM-kortskuff
Sidetast (strøm/Bixby)
Fingeravtrykkssensor
Hovedskjerm
Hjem-knapp
(funksjonsknapp)
Høyttaler
Flerfunksjonskontakt
(USB Type-C)
Mikrofon
• Brett enheten før du legger den i en veske eller oppbevarer den. Pass på at du ikke
oppbevarer enheten når den er brettet ut, da det er mulighet for at et annet objekt
kan ripe eller punktere skjermen.
• Ikke trykk på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, som en penn eller
fingernegl. Dette kan føre til at skjermen ripes eller punkteres.
• Ikke fest noe påklebet tilleggsutstyr, slik som beskyttere.
Du kan se en krøll på midten av skjermen. Dette er vanlig for enheten.
11
Grunnleggende
Brettet
Nærhets-/lyssensor
Høyttaler
Dekselkamera
Skjerm foran
Hjem-knapp (funksjonsknapp)
Kamera bak (trippelt)
GPS-antenne
NFC-antenne
Lyssensor
Fotolys
MST-antenne /
spole for trådløs lading
Hovedantenne
12
Grunnleggende
• Enheten inneholder magneter som kan påvirke medisinske apparater, som
pacemakere eller innopererte hjertedefibrillatorer. Hvis du bruker noen av disse
medisinske apparatene, må du holde enheten på trygg avstand fra dem og rådføre
deg med legen din før du bruker enheten. Plasseringen av magnetene er markert i
grått på enhetsbildet.
• Hold trygg avstand mellom enheten og objekter som påvirkes av magneter. Objekter
som kredittkort, bankbøker, tilgangskort, boarding-kort eller parkeringsbilletter kan
bli skadet eller deaktivert av magnetene i enheten.
• Ikke brett enheten bakover. Dette ødelegger enheten.
• Når du bretter enheten, må du ikke plassere noen objekter, som kort, mynter eller
nøkler, på hovedskjermen. Skjermen kan bli skadet.
• Enheten er ikke vann- eller støvbestandig. Pass på at ingen væsker eller små partikler
kommer inn i enheten.
• Når du bruker høyttalerne, som når du spille mediefiler eller bruker
høyttalertelefonen, må du ikke holde enheten for nær ørene.
• Pass på at kameralinsen ikke utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel direkte
sollys. Hvis kameralinsen utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel direkte sollys,
kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres og vil forårsake
prikker eller flekker på bildene.
• Hvis du bruker enheten når glasset eller akryldekslet er ødelagt, kan det oppstå risiko
for personskade. Bruk bare enheten etter at den har blitt reparert ved et Samsungservicesenter.
13
Grunnleggende
• Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
– – Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
– – Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
– – Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre objekter
mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller mobildatatilkobling.
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung.
Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
• Enkelte øretelefoner av USB Type-C er kanskje ikke kompatible med enheten din og
det kan hende at enkelte funksjoner ikke fungerer som de skal.
• Ikke dekk til nærhets-/lyssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter,
klistremerker eller et deksel. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
14
Grunnleggende
Fysiske taster
Volumtast
Sidetast (strøm/Bixby)
Tast
Funksjon
Volumtast
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
• Når enheten er slått av, trykk og hold for å skru den på.
• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
Sidetast
Sidetast + volum
ned-tast
• Trykk og hold inne for å starte en samtale med Bixby. Se Bruke Bixby
for mer informasjon.
• Trykk to ganger eller trykk og hold inne for å kjøre appen eller
funksjonen du valgte.
• Trykk samtidig for å ta et skjermbilde.
• Trykk og hold inne samtidig for å slå av enheten.
Stille inn sidetasten
Velg en app eller funksjon som skal startes ved å trykke på sidetasten to ganger eller trykke og
holde sidetasten inne.
Start Innstillinger-appen, trykk på Avanserte funksjoner → Sidetast og vel deretter alternativet
du vil bruke.
15
Grunnleggende
Funksjonsknapp
Nylige-knapper
Tilbake-knapp
Hjem-knapp
Når du slår på skjermen vises funksjonsknappene nederst på skjermen. Funksjonsknappene er
som standard Nylig brukte-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen. Se Navigeringslinje
(funksjonsknapper) for mer informasjon.
16
Grunnleggende
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet før du bruker den for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt
den.
Bruk kun Samsung-godkjent batteri, lader og kabel som er utformet spesielt for enheten.
Batteri, lader og kabel som ikke er kompatible kan forårsake alvorlig personskade eller
ødelegge enheten.
• Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader
som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
• Bare bruk USB Type-C-kabelen som følger med enheten. Enheten kan bli ødelagt hvis
du bruker Mikro-USB-kabel.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke
utstyrt med en strømbryter så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå
unødvendig strømforbruk. Laderen skal forbli nær stikkontakten og lett tilgjengelig
under lading.
1
2
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren.
Koble USB-kabelen til flerfunksjonskontakten på enheten.
17
Grunnleggende
3
4
Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Koble laderen fra enheten når enheten er ladet fullt opp. Koble deretter laderen fra
stikkontakten.
Redusere batteriforbruket
Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:
• Optimaliser enheten ved å bruke funksjonen for enhetsvedlikehold.
• Når du ikke bruker enheten slår du av skjermen ved å trykke på sidetasten.
• Aktiver strømsparingsmodus.
• Lukk unødvendige apper.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
Tips og forholdsregler for batterilading
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse
med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir
borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse
appene.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre
til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
18
Grunnleggende
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende
at laderen vil stoppe oppladingen. Hvis dette skjer under trådløs opplading, frakobler du
enheten fra laderen for å la den kjøles ned og lader deretter enheten igjen senere.
• Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk
flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsungservicesenter.
Hurtiglading
Enheten har en innebygd funksjon for hurtiglading. Batteriet kan lades raskere hvis du lar
enheten eller skjermen være avslått.
Øke ladehastigheten
For å øke ladehastigheten, slår du av enheten eller skjermen når du lader batteriet.
Hvis funksjonen for hurtiglading ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på
Enhetsvedlikehold → Batteri → → Innstillinger og trykker deretter på bryteren Hurtiglading
med kabel for å aktivere denne funksjonen.
• Mens du lader kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
• Du kan ikke bruke den innebygde funksjonen for hurtiglading når du lader batteriet
med en standard batterilader.
• Hvis enheten blir varm eller omgivelsestemperaturen stiger, vil ladehastigheten
kunne bli redusert automatisk. Dette er en normal driftsprosedyre for å hindre skade
på enheten.
19
Grunnleggende
Trådløs lading
Enheten har en innebygd ladespole for trådløs lading. Du kan lade batteriet ved hjelp av en
trådløs lader (selges separat).
Trådløs hurtiglading
Du kan lade enheten raskere med funksjonen for trådløs hurtiglading. For at du skal kunne bruke
denne funksjonen, må du bruke en lader og komponenter som støtter funksjonen for trådløs
hurtiglading.
Hvis funksjon for trådløs hurtiglading ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker
på Enhetsvedlikehold → Batteri → → Innstillinger og trykker deretter på bryteren Trådløs
hurtiglading for å aktivere denne funksjonen.
• Når du plasserer enheten på laderen for første gang, vil det bli lagt til et alternativ for å
slå denne funksjonen på eller av på innstillingsmenyen på enheten.
• Mens du lader kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
• En vifte inni laderen vil kanskje avgi lyd under trådløs hurtiglading.
Lade batteriet
1
Plasser midten av enhetens bakside på midten av den trådløse laderen.
Brett enheten før du lader batteriet.
Den beregnede ladetiden vises på varselspanelet. Den faktiske ladetiden kan variere,
avhengig av ladeforholdene.
20
Grunnleggende
2
Etter fullading kobler du enheten fra den trådløse laderen.
Forholdsregler for trådløs ladning
• Ikke plasser enheten på den trådløse laderen med et kredittkort eller et radiofrekv
ensidentifikasjonskort (RFID) (som f.eks. et transportkort eller nøkkelkort) mellom
baksiden og dekslet til enheten.
• Ikke plasser enheten på den trådløse laderen når ledende materialer, som
metallobjekter og magneter, er plassert mellom enheten og den trådløse laderen.
Dette kan føre til at enheten ikke lades riktig eller at den overoppvarmes og kortene kan
bli ødelagt.
• Hvis du bruker den trådløse laderen på steder med svake nettverkssignaler, kan du
miste nettverksmottaket.
• Bruk Samsung-godkjente trådløse ladere. Hvis du bruker andre trådløse ladere, kan
det hende at batteriet ikke lades skikkelig.
Wireless PowerShare
Du kan lade en annen enhet med enhetens batteri. Du kan fremdeles lade enn annen enhet
selv når du lader enheten din. Avhengig av tilbehøret og dekslet som brukes, kan det hende at
Wireless Powershare-funksjonen ikke fungerer ordentlig. Det anbefales at du fjerner alt tilbehøret
og dekslet før du bruker denne funksjonen.
Ikke bruk øretelefoner når du deler strøm. Dette kan påvirke enheter i nærheten.
1
Åpne varselspanelet og trykk på
(Wireless PowerShare) for å aktivere den.
21
Grunnleggende
2
Plasser den andre enheten på midten av enheten din, med baksidene mot hverandre.
Brett enheten før du lader batteriet.
• Når ladningen begynner avgis det en varsellyd eller vibrering.
• Enheten inneholder magneter. Plasseringen av den trådløse ladespolen kan variere
avhengig av enheten. Juster posisjonen til enhetene som vist in bildet under for å
påse at tilkoblingen er god. Ellers kan enheten gli bort på grunn av magnetfeltet.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige under strømdeling.
Smarttelefon
3
Galaxy Watch
Galaxy Buds
Når du er ferdig med ladningen frakobler du den andre enheten fra enheten din.
• Bare enheter som støtter funksjonen for trådløs opplading kan lades ved hjelp
av denne funksjonen. Det kan hende at enkelt enheter ikke blir oppladet.
For å se enheter som støtter Wireless PowerShare-funksjonen kan du gå til
www.samsung.com.
• For å oppnå riktig ladning må du ikke flytte eller bruke enhetene mens de lades.
• Strømmen som lades til den andre enheten kan være mindre enn strømmengden
som deles til den av enheten din.
• Hvis du lader den andre enheten mens du lader din enhet, kan det hende at
ladehastigheten reduseres eller enheten vil kanskje ikke lades riktig avhengig av
ladertypen.
• Ladehastigheten eller -effektiviteten kan variere avhengig av enhetens tilstand eller
omgivelsene.
• Hvis gjenstående batteristrøm faller under et visst nivå, vil strømdelingen stoppe.
22
Grunnleggende
eSIM og nano-SIM-kort
Enheten har en eSIM som fungerer som et SIM-kort. Du kan bruke mobilnettverket etter at du har
aktivert eSIM-en eller installert et nano-SIM-kort.
Du kan aktivere både eSIM og installere et nano-SIM-kort, slik at du kan ha to telefonnumre eller
tjenesteleverandører på én enkelt enhet. I enkelte områder kan dataoverføring bli langsommere
hvis det er satt inn to SIM-kort i enheten enn når den har bare ett SIM-kort.
• eSIM kan være utilgjengelig, avhengig av område, tjenesteleverandør eller modell.
• Noen tjenester som krever nettverkstilkobling kan være utilgjengelige, avhengig av
tjenesteleverandør.
Aktivere en eSIM (modeller med to SIM-kort)
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator → Legg til
mobilabonnement. Når mobilabonnementet er funnet, følger du instruksjonene på skjermen
for å aktivere eSIM-en.
Hvis du har en QR-kode fra tjenesteleverandøren, starter du Innstillinger-appen, trykker på
Tilkoblinger → SIM-kortadministrator → Legg til mobilabonnement → Legg til med QRkode, og skanner deretter QR-koden.
23
Grunnleggende
Installere SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
• Bruk bare nano-SIM-kort.
• Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt.
Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller
stjålne kort.
1
2
3
4
5
24
Grunnleggende
1
Sett utløsingsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
3
4
Trekk SIM-kortskuffen forsiktig ut av SIM-kortskuffsporet.
Plasser SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuffen, med de gullfargede kontaktene vendt
nedover.
Dytt SIM- eller USIM-kortet forsiktig inn i SIM-kortskuffen for å feste det.
Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett SIM-kortskuffen tilbake i SIM-kortskuffsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1
2
3
4
Sett utløsingsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.
Trekk SIM-kortskuffen forsiktig ut av SIM-kortskuffsporet.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
Sett SIM-kortskuffen tilbake i SIM-kortskuffsporet.
25
Grunnleggende
Bruke eSIM og nano-SIM-kort (modeller med to SIM-kort)
Hvis du aktiverer både eSIM og installerer et nano-SIM-kort, kan du ha to telefonnumre eller
tjenesteleverandører på én enkelt enhet.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteleverandør.
Aktivere SIM- eller USIM-kort
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator. Velg et SIM- eller
USIM-kort, og trykk på bryteren for å aktivere det.
Tilpasse eSIM og nano-SIM-kort
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator og velg et SIM- eller
USIM-kort for å få tilgang til følgende alternativer:
• Ikon: Endre ikonet for SIM- eller USIM-kortet.
• Navn: Endre visningsnavnet for SIM- eller USIM-kortet.
• Nettverksmodus: Velg en nettverkstype som skal brukes med SIM- eller USIM-kortet.
Angi foretrukket eSIM eller nano-SIM-kort
Når to kort er aktivert, kan du tilordne taleanrop, meldinger og datatjenester til spesifikke kort.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator og angi
funksjonsinnstillingene for kortene under Foretrukket SIM-kort.
26
Grunnleggende
Tilbehør
Galaxy Buds
Galaxy Buds er trådløse øreplugger som du kan bruke i stedet for øretelefoner.
Du kan lytte til musikk eller svare enkelt på innkommende anrop etter at du kobler ørepluggen til
enheten, selv når du gjør andre aktiviteter, som når du trener.
For mer informasjon om hvordan du bruker Galaxy Buds, åpner du Galaxy Wearableappen på enheten og trykker på → Brukerhåndbok.
Koble til Galaxy Buds
1
Kontroller retningen på hver øreplugg og sett dem riktig inn i sporet i deres tilsvarende
åpninger i ladedekselet, og lukk det.
Ørepluggene blir ladet.
Hvis batteriindikatorlyset for ørepluggene ikke blinker, kobler du ladedekselet til laderen og
lader dem i minst 10 minutter.
2
3
Lukk ladedekselet.
Åpne ladedekselet.
Ørepluggene går automatisk inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus og et sprettoppvindu
vises på enheten.
• Hvis popup-vinduet ikke vises eller enheten ikke kan finne ørepluggene, trykker du
og holder på berøringsflatene til begge ørepluggen mens du bruker dem for å gå
inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus manuelt. Når du har gått inn i Bluetoothsammenkoblingsmodus hører du en lyd. Du kan imidlertid ikke bruke denne
metoden mens du spiller musikk etter at du har konfigurert volumjusteringen som en
forhåndsinnstilt trykk og hold-funksjon.
• Når ladedekselets indikatorlys for batteri blinker rødt, tar du ut ørepluggene fra
ladedekselet og setter dem inn i dekselet på nytt.
27
Grunnleggende
4
På enheten trykker du på Koble til i sprettoppvinduet og følger instruksjonene på skjermen
for å fullføre tilkoblingen.
Når ørepluggene er koblet til enheten, forsøker de å koble seg automatisk til den når du
åpner ladedekselet mens ørepluggene er i det.
Ladedeksel
Indikatorlys for
ørepluggbatteri
Øreplugger
• Hvis ørepluggene ikke kobles til enheten i løpet av 3 minutter, blir Bluetoothsammenkoblingsmodusen detaktivert. Lukk ladedekselet igjen og åpne det.
Ørepluggene går inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
• Hvis du vil koble til en annen mobilenhet etter at tilkoblingen er opprettet med
enheten, slår du av Bluetooth-funksjonen til den tidligere tilkoblede enheten først slik
at ikke ørepluggen kobler seg til den.
28
Grunnleggende
Bruke Galaxy Buds
Du kan kontrollere musikkavspilling, besvare eller avvise anrop og snakke med Bixby ved å bruke
berøringsflaten.
Styreflate
• For å unngå å skade ørene dine, må du ikke bruke for mye trykk på berøringsflaten
med fingertuppene.
• For å unngå å skade berøringsflaten, må du ikke trykke med skarpe gjenstander.
29
Grunnleggende
Enkelttrykk
• Spill av eller sett spor på pause.
Dobbelttrykk
• Spill av neste spor.
• Svar eller avslutt et anrop.
• Plassere nåværende anrop på vent og svar på et nytt
anrop.
• Bytte mellom aktivt anrop og et anrop på vent.
Tre trykk
• Spill av forrige spor.
– – Hvis du trykker tre ganger tre sekunder etter at
et spor begynner å spille av, spiller det av sporet
fra begynnelsen. Trykk tre ganger innen tre
sekunder etter at sporet begynner å spille av for
å spille av det forrige sporet.
Trykk og hold inne
• Aktiver en forhåndsinnstilt funksjon.
• Avvis anrop.
• Slå mikrofonen av eller på under et anrop.
– – Dette viser ikke noe på enheten.
• Hent et anrop på vent etter at du har avsluttet det
aktive anropet.
30
Grunnleggende
Deksel
Fest det medfølgende dekslet foran og bak på enheten for å bruke enheten trygt. Hvis det
kommer fremmedlegemer mellom dekslet og enheten under bruk, tørker du dem bort.
• Ikke bruk for mye makt når du fester eller fjerner dekselet. Dekselet kan bli skadet.
• For å unngå riper på enheten må du være forsiktig og unngå at det kommer
fremmedlegemer mellom dekslet og enheten når du bruker dekslet.
1
2
3
4
Fjern det beskyttende vinyllaget fra enheten.
Rengjør monteringsoverflateten på enhetene og dekslet for å fjerne fremmedlegemer.
Fjern tapen fra innsiden av dekslet.
Når enheten er brettet, fester du dekselet fra den øvre ytterkanten av enheten.
1
3
4
2
31
Grunnleggende
Ta av dekselet
Når enheten er utbrettet, fester du dekselet fra den øvre innerkanten av enheten.
Slå enheten av og på
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
Slå på enheten
Trykk på og hold inne sidetasten i noen sekunder for å slå på enheten.
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Slå enheten av
1
For å slå av enheten trykker du på og holder inne sidetasten og volum ned-tasten samtidig.
Alternativt kan du åpne varselspanelet og trykke på .
Volum ned-tast
Sidetast
32
Grunnleggende
2
Trykk på Slå av.
For å starte enheten på nytt, trykk på Omstart.
Du kan stille inn enheten slik at den slår seg av når du trykker og holder inne sidetasten.
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Avanserte funksjoner → Sidetast og trykk deretter
på Avslåingsmeny under Trykk på og hold.
Tvungen omstart
Hvis enheten er fryst og ikke reagerer, må du trykke og holde inne sidetasten og volum nedtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Nødmodus
Du kan sette enheten i nødmodus for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og
funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe nødnummer, sende din nåværende
posisjonsinformasjon til andre, avgi en nødalarm og mer.
For å aktivere nødmodus, trykker du på og holder inne sidetasten og volum ned-tasten samtidig.
→ Nødmodus.
Alternativt kan du åpne varselspanelet og trykke på
Deaktiver nødmodus ved å trykke på → Slå av Nødmodus.
Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
Første oppsett
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Prosedyrene ved første oppsett kan variere, alt etter programvaren på enheten og
regionen.
1
2
Trykk på og hold inne sidetasten i noen sekunder for å slå på enheten.
Brett ut enheten.
33
Grunnleggende
3
Velg foretrukket enhetsspråk og velg
.
Velg et språk.
4
5
6
Les og godta vilkårene og trykk på Neste.
Hent innstillingene dine fra en gammel enhet.
Velg et Wi-Fi-nettverk, og koble enheten til det.
Hvis du ikke kobler til et Wi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner
på enheten under det første oppsettet.
7
8
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.
Angi en skjermlåsmetode for å beskytte enheten. Du kan beskytte din personlige
informasjon ved å hindre andre i å få tilgang til enheten. Hvis du vil angi skjermlåsemetoden
senere, trykker du på Ikke nå.
34
Grunnleggende
9 Hvis skjermbildet for anbefalte apper vises, velger du appene du vil ha og laster dem ned.
10 Logg på Samsung-kontoen din. Du kan bruke Samsung-tjenester og holde dataene dine
oppdatert og sikre på alle enhetene dine. Se Samsung-konto for mer informasjon.
11 Trykk på Neste → OK for å fullføre oppsettet.
Startskjermbildet vises.
Samsung-konto
Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsungtjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted.
Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke
account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer kan du starte Innstillingerappen og trykke på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Samsung account → → Hjelp.
Opprette en Samsung-konto
Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto. Du kan opprette en Samsungkonto med e-postadressen din.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eller du kan starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
3
.
Trykk på Opprett konto.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.
35
Grunnleggende
Logge deg på Samsung-kontoen
Hvis du allerede har en Samsung-konto, logger du deg på Samsung-kontoen.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eller du kan starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
3
.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Les og godta vilkårene og trykk på Godta for å fullføre påloggingen til Samsung-kontoen.
Hvis et popup-vindu om bruk av biometriske data vises, trykker du på Kom i gang. Du kan
verifisere Samsung-kontopassordet ditt gjennom dine biometriske data, som fingeravtrykk.
Se Samsung Pass for mer informasjon.
Finne ID-en din og tilbakestille passordet
Hvis du har glemt Samsung-konto-ID-en din eller -passordet, trykker du på Finn ID eller
Tilbakestill passord på påloggingsskjermbildet for Samsung-konto. Du kan finne ID-en din eller
tilbakestille passordet etter at du angir påkrevd informasjon.
Fjerne Samsung-kontoen
Når du fjerner Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for eksempel
kontakter og hendelser.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer.
Trykk på Samsung account → → Fjern konto.
Trykk på Fjern, angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk deretter på OK.
36
Grunnleggende
Gjenopprette data fra den gamle enheten (Smart
Switch)
Du kan bruke Smart Switch til å overføre data fra den gamle enheten til den nye.
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart Switch.
• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
• Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer
informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier
eller som du har rett til å overføre.
Overføre data via en USB-kontakt (USB Type-C)
Du kan koble den gamle enheten til enheten din med USB-kontakten (USB Type-C) og en USBkabel. Da kan du overføre data enkelt og raskt.
1
2
Koble USB-kontakten (USB Type-C) til flerfunksjonskontakten på enheten.
Koble enheten din til den gamle enheten via den gamle enhetens USB-kabel.
Gammel enhet
Din enhet
USB-kontakt (USB
Type-C)
Den gamle enhetens
USB-kabel
37
Grunnleggende
3
4
Når sprettoppvinduet for valg av apper vises, trykker du på Smart Switch → Motta data.
Trykk på Tillat på den gamle enheten.
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra Galaxy Store eller Play Butikk.
Enheten din gjenkjenner den gamle enheten, og en liste over data som du kan overføre,
vises.
5
6
Velg en påminnelse som skal redigeres, og trykk på Overfør.
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.
Etter at dataene er overført, kan du vise en liste over de overførte dataene på enheten din.
Ikke koble USB-kabelen eller USB-kontakten (USB Type-C) fra enheten mens du overfører
filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.
Dataoverføring øker batteriforbruket til enheten. Sørg for at batteriet er tilstrekkelig
oppladet før du overfører data. Hvis det er lite strøm på batteriet, kan dataoverføringen
bli avbrutt.
Overføre data trådløst
Du kan overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten trådløst via Wi-Fi Direct.
1
2
3
4
Start Smart Switch på den gamle enheten.
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra Galaxy Store eller Play Butikk.
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart
Switch.
Plasser enhetene nær hverandre.
På den gamle enheten trykker du på Send data → Trådløs.
38
Grunnleggende
5
6
7
På den forrige enheten velger du et element du vil overføre, og trykker Send.
Trykk på Motta på enheten din.
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.
Etter at dataene er overført, kan du vise en liste over de overførte dataene på enheten din.
Forstå skjermen
Skjerm foran og hovedskjerm
Du kan bruke de to skjermene ved å brette eller brette ut enheten. For å bruke enheten praktisk
med én hånd, bruker du skjermen foran ved å brette enheten. For å vise innhold på den store
skjermen, bytter du til hovedskjermen ved å brette ut enheten.
Vindustørrelsen til enkelte apper kan kanskje ikke justeres når du bytter til
hovedskjermen.
Skjerm foran
Hovedskjerm
39
Grunnleggende
Bruke enheten med én hånd
Enheten er utformet for å passe godt i én hånd når den er brettet, slik at du kan bruke den
praktisk når du foretar anrop, viser meldinger eller surfer på Internett.
Start hvilken som helst app du vil bruke enkelt på skjermen foran.
Telefon
Meldinger
Internett
Fortsette apper på frontskjermen
Angi at enheten skal sende apper du bruker på hovedskjermbildet til skjermen fremme når du
bretter enheten.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Forsett apper på frontskjerm, og trykk deretter på
bryterne til appen du vil fortsette på bruke på skjermen fremme.
Når du bretter enheten mens appene kjører, vises skjermbildet til appen vises på skjermen
fremme.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
40
Grunnleggende
Kontrollere berøringsskjermen
• Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter.
Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge mye trykk på den med fingrene.
• Det anbefales å ikke bruke statiske bilder på en del av eller hele berøringsskjermen
over lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning i skjermen) eller
dobbeltkonturer.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.
Trykke
Trykk på skjermen.
Trykke på og holde
Trykk på og hold skjermen i omtrent
2 sekunder.
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det til
målplasseringen.
41
Grunnleggende
Dobbelttrykke
Dobbelttrykk på skjermen.
Stryke
Du kan stryke oppover, nedover, til venstre
eller til høyre.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem
sammen på skjermen.
42
Grunnleggende
Navigeringslinje (funksjonsknapper)
Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene på navigeringslinje nederst på skjermen.
Funksjonsknappene er som standard Nylig brukte-knappen, Hjem-knappen og Tilbakeknappen. Funksjonene til knappene kan endres, alt etter appen som brukes for øyeblikket, eller
bruksmiljøet.
Nylige-knapp
Tilbake-knapp
Hjem-knapp
Knapp
Funksjon
Nylig brukte
Hjem
Tilbake
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
• Trykk for å gå tilbake til startskjermbildet.
• Trykk på og hold inne for å starte Google Assistent-appen.
• Trykk på for å returnere til det gamle skjermbildet.
43
Grunnleggende
Skjule navigeringslinjen
Vis filer eller bruk apper å en bredere skjerm ved å skjule navigeringslinjen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Navigeringslinje og trykk deretter på
Fullskjermbevegelser under Navigeringstype. Navigeringslinjen blir skjult og bevegelsestips
vises istedenfor funksjonsknappene. For å bruke funksjonsknapper trekker du bevegelsestipset
til den ønskede knappen oppover.
Hvis du vil skjule bevegelseshintet på bunnen av skjermen, trykker du på Bevegelsestipsbryteren for å deaktivere det.
Angi innstillinger for navigeringslinje
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Navigeringslinje og velg et alternativ.
• Navigeringstype: Angi at enheten skal skjule eller vise navigeringslinjen. For å skjule
navigeringslinjen, trykker du på Fullskjermbevegelser. Når navigeringslinjen er skjult kan
du bruke funksjonsknappen ved å trekk bevegelseshintet til den ønskede knappen oppover.
• Knapperekkefølge: Endre rekkefølgen på knappene på navigeringslinje.
• Plassering: Endre plasseringen for funksjonsknappene.
• Bevegelsestips: Angi enheten til å vise indikatorer på bunnen av skjermen for å vise
hvor funksjonsknappen befinner seg. Denne funksjonen vises bare når du velger
Fullskjermbevegelser.
44
Grunnleggende
Startskjermbildet og appskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser
widgeter, snarveier til apper og annet.
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.
• Utseendet til skjermbildet kan variere avhengig av region og tjenesteleverandør.
• Skjermen foran og hovedskjermen kan variere.
• Du kan bruke forskjellige bakgrunnsbilder eller temaer på skjermen foran og
hovedskjermen.
• Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige på skjermen foran.
En widget
Bixby Home-indikator. Vis
det tilpassede innholdet.
Favorittapper
Navigeringslinje
(funksjonsknapper)
45
Grunnleggende
Bytte mellom start- og appskjermbildet
På startskjermbildet stryker du oppover eller nedover for å åpne appskjermbildet.
Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du
kan eventuelt trykke på Hjem-knappen eller Tilbake-knappen.
Startskjermbildet
Appskjermbildet
Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å
trykke på knappen. Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på Startskjerminnstillinger og trykk deretter på bryteren Apper-knapp for å aktivere den. Apper-knappen
legges til nederst på startskjermbildet.
App-knapp
46
Grunnleggende
Vise skjermen i liggende modus
Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på Startskjerm-innstillinger og
trykk deretter på bryteren Roter til liggende modus for å aktivere den.
Roter enheten til den er horisontal for å vise skjermen i liggende modus.
Flytte elementer
Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et
annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker du og holder et element
på appskjermbildet og trykker deretter på Legg til på Start. En snarvei til appen legges til på
startskjermbildet.
Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.
47
Grunnleggende
Opprette mapper
Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte
apper.
På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter
over en annen app.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet. Trykk på Angi mappenavn, og
skriv inn et mappenavn.
• Legge til flere apper
Trykk på Legg til apper på mappen. Merk av for mappene som skal legges til og trykk på
Legg til. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen.
• Flytte apper fra en mappe
Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering.
• Slette en mappe
Trykk på og hold en mappe, og trykk deretter på Slett mappe. Bare mappen vil bli slettet.
Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.
48
Grunnleggende
Redigere startskjermbildet
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å
få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan
også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.
• Legge til paneler: Stryk til venstre, og trykk på
.
• Flytte paneler: Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering.
• Slette paneler: Trykk på
på panelet.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Tema: Endre enhetens tema. Visuelle elementer på grensesnittet, for eksempel farger, ikoner
og bakgrunnsbilder, vil endre seg, avhengig av det valgte temaet.
• Widgeter: Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon
og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Trykk på og hold en widget, og dra den til
startskjermbildet. Widgeten legges til på startskjermbildet.
• Startskjerm-innstillinger: Konfigurer innstillinger for startskjermbildet, slik som skjermnett
eller oppsett.
49
Grunnleggende
Vise alle apper på startskjermbildet
Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på
startskjermbildet. På startskjermbildet trykker du og holder inne et tomt område og trykker
deretter på Startskjerm-innstillinger → Startskjermoppsett → Bare startskjerm → Bruk.
Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.
Statusikoner
Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor,
er de mest vanlige.
• Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise
statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
• Enkelte indikatorikon vises bare når du åpner varselspanelet.
Ikon
Betydning
Ingen signal
Signalstyrke
Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
GPRS-nett tilkoblet
EDGE-nett tilkoblet
UMTS-nett tilkoblet
HSDPA-nett tilkoblet
HSPA+-nett tilkoblet
/
/
LTE-nett tilkoblet
5G-nett tilkoblet
LTE-nett tilkoblet i LTE-nett som inkluderer 5G-nettet
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
Posisjonstjenester brukes
Samtale pågår
50
Grunnleggende
Ikon
Betydning
Ubesvart anrop
Ny tekst- eller MMS-melding
Alarm aktivert
Lydløs modus aktivert
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterilading
Batterinivå
Låseskjerm
Du slår av og låser skjermen ved å trykke på sidetasten. Skjermen slås også av og låses dersom
enheten ikke brukes på en bestemt periode.
For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning når skjermen slås på.
Hvis skjermen er slått av, trykker du på sidetasten. Eller du kan dobbelttrykke på skjermen.
Låseskjermen
51
Grunnleggende
Endre skjermlåsmetoden
Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, starter du Innstillinger-appen, trykker på Låseskjerm →
Skjermlåstype og velger en metode.
Når du angir et mønster, en PIN-kode eller de biometriske dataene dine som skjermlåsmetode,
kan du beskytte personopplysningene dine ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du
har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.
• Stryk: Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
• Mønster: Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
• Passord: Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
• Ingen: Ikke angi noen skjermlåsmetode.
• Ansikt: Registrer ansiktet ditt for å låse opp skjermen. Se Ansiktsgjenkjenning for mer
informasjon.
• Fingeravtrykk: Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se
Fingeravtrykksgjenkjenning for mer informasjon.
Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du
skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall
forsøk. Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → Innstillinger for sikker lås, lås
opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsingsmetoden og trykk deretter på
bryteren Nullstill enheten automatisk for å aktivere denne funksjonen.
52
Grunnleggende
Ta et bilde av skjermen
Ta et skjermbilde mens du bruker enheten og skriver på, tegner på, beskjærer eller deler
skjermbildet. Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan bla i.
Bruk følgende metoder til å ta et bilde av skjermen. Skjermbilder blir lagret i Galleri.
• Ta et bilde ved hjelp av tast: Trykk på og hold inne sidetasten og volum ned-tasten samtidig.
• Ta bilde ved å stryke: Stryk hånden til venstre eller høyre over skjermen.
• Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
• Hvis funksjonen for å ta bilde av skjermen ved å stryke ikke er aktivert, starter du
Innstillinger-appen, trykker på Avanserte funksjoner → Bevegelser og gester og
trykker deretter på bryteren Dra håndflaten over for å ta et bilde for å aktivere denne
funksjonen.
Når du har tatt skjermbildet, bruker du følgende alternativer på verktøylinjen nederst på
skjermen:
•
: Ta bilde av det nåværende innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, f.eks. en
nettside. Når du trykker på , blar skjermen automatisk ned, og mer innhold vises.
•
: Beskjær en del av bildet du har tatt av skjermen. Det beskårne området lagres i Galleri.
•
: Skriv eller tegn på skjermbildet.
•
: Del bildet som er tatt av skjermen med andre.
Hvis alternativene ikke er synlige på skjermbildet, starter du Innstillinger-appen, trykker
på Avanserte funksjoner og trykker deretter på bryteren Smart bilde av skjermen for å
aktivere denne funksjonen.
53
Grunnleggende
Varselspanel
Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller ubesvarte anrop, vises statusikoner
på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser
detaljene.
Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke
varselspanelet.
Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.
Hurtigvalgknapper
Gå til strømalternativene.
Åpne Innstillinger.
Vis varseldetaljene og utfør
forskjellige handlinger.
Kontroller tilkoblede
enheter i nærheten og
SmartThings-enheter og
scener.
Kontroller medier på
enheten din og tilkoblede
enheter i nærheten.
Fjern alle varsler.
Gå til varselsinnstillingene.
54
Grunnleggende
Bruke hurtigvalgknapper
Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på
varselspanelet for å vise flere knapper.
Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se
mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.
For å omordne knappene trykker du på → Knapperekkefølge, og trykker på og holder en
knapp og drar den deretter til en ny plassering.
55
Grunnleggende
Skrive inn tekst
Tastaturoppsett
Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende meldinger, opprette notater
og mer.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Flere tastaturfunksjoner
Vis flere tastaturfunksjoner.
Bruk store bokstaver. Trykk
to ganger for å få store
bokstaver hele tiden.
Slett det foregående
tegnet.
Sett inn et linjeskift.
Angi symboler.
Sett inn et mellomrom.
Endre inndataspråk
Trykk på → Språk og typer → Administrer inndataspråk og velg språkene som skal brukes.
Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre
eller høyre på mellomromstasten.
56
Grunnleggende
Endre tastatur
Trykk på
på navigeringslinjen for å endre tastaturet.
Endre tastaturtype ved å trykke på
du ønsker.
→ Språk og typer, velge et språk og velge tastaturtypen
• Hvis tastaturknappen (
) ikke vises på navigeringslinjen, starter du Innstillingerappen, trykker på Generell styring → Språk og inndata og trykker på bryteren Vis
tastaturknapp for å aktivere den.
• På et 3x4-tastatur har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å
trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.
57
Grunnleggende
Flere tastaturfunksjoner
•
•
•
•
: Forutsi ord basert på inndata, og vis ordforslag. Gå tilbake til tastaturfunksjonslisten ved
å trykke på .
: Sett inn emojier.
: Sett inn klistremerker. Du kan også sette inn My emoji-klistremerker som ser ut som deg.
Se Bruke My Emoji-klistremerker når du chatter for mer informasjon.
: Fest animerte GIF-er.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
•
: Endre tastaturmodus.
•
: Angi tekst ved hjelp av tale.
•
: Endre tastaturinnstillingene.
•
→
fanen.
•
→
: Juster tastaturstørrelsen.
•
→
: Legg til et element fra utklippstavlen.
•
→
: Åpne tekstredigeringspanelet.
: Bytt til det flytende tastaturet. Du kan flytte tastaturet til et annet sted ved å dra i
Kopiere og lime inn
1
2
Trykk på og hold noe tekst.
Dra eller
teksten.
for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alt for å velge hele
3
Trykk på Kopier eller Klipp ut.
4
Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på Lim inn.
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på Utklippstavle og velge
teksten.
58
Grunnleggende
Ordbok
Slå opp definisjoner på ord mens du bruker enkelte funksjoner, som når du ser på nettsider.
1
Trykk på og hold et ord som du vil slå opp.
2
Trykk på Ordbok i listen over alternativer.
3
Hvis ordet du vil slå opp ikke er valgt, kan du dra
eller
for å velge ønsket tekst.
Hvis en ordbok ikke er forhåndsinstallert på enheten, kan du trykke på Gå til Administrer
ordbøker, trykk på
ved siden av en ordbok og deretter Install. for å laste den ned.
Se definisjonen i ordbokens sprettoppvindu.
Hvis du vil bytte til fullskjermvisning, trykker du på . Trykk på definisjonen på skjermen
for å se flere definisjoner. Trykk på i detaljvisning for å legge til ordet på listen med
favorittord, eller trykk på Søk på nettet for å bruke ordet som søkeord.
59
Apper og funksjoner
Installere eller avinstallere apper
Galaxy Store
Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter.
Start Galaxy Store-appen.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på
for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på Install. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger
instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på →
Kontoinnstillinger → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ.
Play Butikk
Kjøp og last ned apper.
Start Play Butikk-appen.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALLER. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på
Innstillinger → Oppdater apper automatisk og velger et alternativ, trykk deretter på
FERDIG.
60
Apper og funksjoner
Administrere apper
Avinstallere eller deaktivere apper
Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ.
• Avinstaller: Avinstaller nedlastede apper.
• Deaktiver: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Aktivere apper
Start Innstillinger-appen, trykk på Apper →
Aktiver.
→ Deaktivert, velg en app og trykk deretter på
Angi apptillatelser
Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på
enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu
som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på Tillat i sprettoppvinduet
for å gi tillatelser til appen.
Du kan vise tillatelsesinnstillinger for apper ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Apper.
Velg en app, og trykk på Tillatelser. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.
Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Apper → → Apptillatelser. Velg et element, og trykk på
bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.
Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i
appene ikke virker som de skal.
61
Apper og funksjoner
Bixby
Innledning
Bixby er et brukergrensesnitt som hjelper deg med å bruke enheten på en mer praktisk måte.
Du kan snakke til Bixby eller skrive inn tekst. Bixby starter en funksjon du ber om, eller viser
informasjonen du vil ha. Den lærer seg også bruksmønstrene og miljøene dine. Jo mer den lærer
om deg, jo mer nøyaktig vil den forstå deg.
• For å bruke Bixby må enheten være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk.
• Du må logge deg på Samsung-kontoen din for å kunne bruke Bixby.
• Bixby er bare tilgjengelig på enkelte språk, og enkelte funksjoner er kanskje ikke
tilgjengelige, alt etter regionen din.
Starte Bixby
Når du starter Bixby for første gang, vises introduksjonssiden for Bixby. Du må velge språket
som skal brukes med Bixby, logg deg på Samsung-kontoen din i henhold til instruksjonene
på skjermen og godta vilkårene.
1
Trykk og hold inne sidetasten. Alternativt kan du starte Bixby-appen.
Velg et språk.
Sidetast
Logg på
Samsungkontoen din.
62
Apper og funksjoner
2
3
Velg språket som skal brukes med Bixby.
Trykk på Sign in to Samsung account, og følg instruksjonene på skjermen for å logge deg
på Samsung-kontoen din.
Hvis du allerede er logget på kontoen, vises kontoinformasjonen på skjermen.
4
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Bixby-skjermen vises.
Bruke Bixby
Når du har sagt hva du vil til Bixby, starter Bixby de tilsvarende funksjonene eller viser
informasjonen du forespurte.
Mens du trykker og holder inne sidetasten, sier du det du vil si til Bixby og frigjør så fingeren fra
tasten når du er ferdig med å snakke. Eller du kan si ”Hi, Bixby” og når enheten avgir en lyd, sier
du hva du vil.
Du kan for eksempel trykke på og holde inne sidetasten og si ”How’s the weather today?”
Værinformasjonen vises på skjermen.
Hvis du vil ha værmeldingen for i morgen sier du bare ”Tomorrow?” mens du trykker på og
holder inne sidetasten. Siden Bixby forstår sammenhengen til samtalen, vil den vise deg
morgendagens værmelding.
63
Apper og funksjoner
”How's the weather
today?”
Lytter
Tilsvarende funksjon startet
Hvis Bixby stiller deg et spørsmål i løpet av en samtale, svarer du Bixby imens du trykker på og
holder inne sidetasten. Eller trykk på
og svar Bixby.
Hvis du bruker hodetelefoner eller Bluetooth-lyd eller du begynner en samtale ved å si ”Hi, Bixby”,
kan du fortsette samtalen uten å trykke på ikonet. Start Bixby-appen og trykk på → Settings
→ Automatic listening → Hands-free only.
64
Apper og funksjoner
Aktivere Bixby med stemmen din
Du kan begynner en samtale med Bixby ved å si ”Hi, Bixby”. Registrer stemmen din slik at Bixby vil
svare på den når du sier ”Hi, Bixby”.
1
2
3
Start Bixby-appen og trykk på → Settings → Voice wake-up.
Trykk på Wake with “Hi, Bixby”-bryteren for å aktivere den.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Nå kan du si ”Hi, Bixby” og begynner en samtale når enheten avgir en lyd.
Kommunisere ved å skrive inn tekst
Hvis stemmen din ikke gjenkjennes på grunn av støy i omgivelsene eller hvis du er i en situasjon
der det er vanskelig å snakke, kan du kommunisere med Bixby via tekst.
Start Bixby-appen, trykk på
og skriv deretter hva du vil.
I løpet av kommunikasjonen svarer også Bixby deg gjennom tekst istedenfor taletilbakemelding.
65
Apper og funksjoner
Bixby Vision
Innledning
Bixby Vision er en tjeneste som tilbyr forskjellige funksjoner basert på bildegjenkjenning.
Du kan bruke Bixby Vision til å søke raskt etter informasjon ved å gjenkjenne objekter på stedet
der du befinner deg. Du kan også erfare AR-funksjonen som gjør at virtuelle bilder vises på
forhåndsvisningsskjermbildet.
Bruk et utvalg av nyttige Bixby Vision-funksjoner.
Trekk ut eller oversett tekst.
Søk etter steder.
Søk etter bilder.
Opplev AR-funksjonen.
• Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
• Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke noen av Bixby Visionfunksjonene.
• Tilgjengelige funksjoner og søkeresultater kan variere, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig eller at du ikke får riktige
søkeresultater avhengig av bildestørrelse, -format eller oppløsning.
• Samsung er ikke ansvarlig for produktinformasjonen som leveres av Bixby Vision.
66
Apper og funksjoner
Starte Bixby Vision
Start Bixby Vision på en av disse måtene.
• Trykk på Kamera i Bixby Vision-appen.
• Velg et bilde i Galleri-appen, og trykk på
.
• Trykk på og hold et bilde i Internett-appen, og trykk på Bixby Vision.
• Hvis du la til Bixby Vision-appikonet og startskjermbildet og appskjermbildet, starter du
Bixby Vision-appen.
Søk etter lignende bilder
Du kan søke etter bilder som ligner på det gjenkjente objektet, på nettet. Du kan vise forskjellige
bilder med egenskaper som ligner på objektet, for eksempel farge eller form.
Hvis du for eksempel ønsker å vite tittelen til et fotografi eller bilde, kan du bruke Bixby Visionfunksjonene. Enheten søker etter og viser relatert informasjon eller bilder med lignende
egenskaper.
1
2
3
Start Kamera-appen og trykk på Bixby Vision.
Trykk på Linse og hold objektet innenfor skjermen for at det skal bli gjenkjent.
Velg et søkeresultat som har
.
Lignende bilder vises.
Oversette eller trekke ut tekst
Gjenkjenn og vis den oversatte teksten på skjermen. Du kan også trekke ut tekst fra et dokument
eller en bildefil.
Hvis du for eksempel ønsker å vite hva et skilt betyr når du er på ferie i utlandet, kan du bruke
Bixby Vision-funksjonene. Enheten oversetter teksten på skiltet til språket du velger.
1
Start Kamera-appen og trykk på Bixby Vision.
67
Apper og funksjoner
2
Trykk på
og hold teksten innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
Den oversatte teksten vises på skjermen.
• Trykk på
for å trekke ut tekst. Du kan dele eller lagre teksten du trekker ut.
• For å lagre skjermbildet med den oversatte teksten som et bilde, trykker du på
Skjermbildet blir lagret i Galleri.
.
• Hvis du vil endre kilde- eller målspråk, trykker du på språkinnstillingspanelet øverst på
skjermen.
Søke etter steder
Søk etter informasjon om steder i nærheten ved å nåværende gjeldende plassering. Du kan også
vise tilbud som er tilgjengelige i nærheten.
Du kan for eksempel bruke Bixby Vision-funksjonene hvis du vil søke etter butikker som har
tilbud i nærheten. Enheten søker og viser salgene som er i butikker i nærheten.
1
2
Start Kamera-appen og trykk på Bixby Vision.
Trykk på
og pek kameraet mot den retningen du vil søke etter plasser.
Du kan vise grunnleggende informasjon om steder i nærheten.
• Hvis du vil søke etter steder i enn annen retning, peker du kamera mot den retningen.
• For å vise tilgjengelige tilbud i nærheten, trykker du på Tilbud.
• Du kan vise din nåværende lokasjon og værinformasjon. Pek kameraet mot bakken for å
vise nåværende plassering på kartet. Pek kameraet mot himmelen for å vise nåværende
værinformasjon.
3
Velg et søkeresultat på skjermen.
Enheten viser informasjonen om steder i nærheten og tilbud.
68
Apper og funksjoner
Oppleve forskjellige AR-funksjoner
Forskjellige apper inkluderer AR-funksjonen som viser virtuelle bilder på bakgrunnen eller
personen på forhåndsvisningsskjermbildet. Du kan oppleve produkter og vise informasjon på
en praktisk måte uten å måtte gå til butikkene eller prøve dem selv. Opplev den morsomme og
nyttige AR-funksjonen til Bixby Vision.
Tilgjengelige apper kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
1
2
Start Kamera-appen og trykk på Bixby Vision.
Trykk på Apper og velg funksjonen du vil ha.
Bixby Home
På Bixby Home-skjermbildet kan du vise anbefalte tjenester og informasjon som Bixby tilbyr ved
å analysere bruksmønstrene og rutinene dine.
• For å se mer innhold må enheten kobles til et Wi-Fi- eller mobilnett.
• For å kunne bruke denne funksjonen fullt ut må du logge deg på Samsung-kontoen.
Åpne Bixby Home
1
Stryk mot høyre på startskjermbildet.
Bixby Home-skjermbildet vises.
Når du starter denne funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av
dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
69
Apper og funksjoner
2
Stryk opp- eller nedover for å vise anbefalt innhold.
Få tilgang til flere
alternativer.
Kommende påminnelse
Anbefalt innhold
3
Sveip til venstre på skjermen eller trykk på tilbakeknappen for å lukke Bixby Home.
Bruke anbefalt innhold i Bixby Home
Når du åpner Bixby Home, kan du vise innhold som oppdateres ofte, som kort. Stryk opp- eller
nedover for å vise kortene.
Når du er på vei til kontoret om morgenen, kan Bixby Home for eksempel vise dagens timeplan
og spille av favorittsangene dine på Bixby Home-skjermen. Om kvelden kan du vise alarmer,
sjekke den daglige aktiviteten din og vise nyhetsoppdateringer fra vennene dine.
Innholdet på og rekkefølgen av kortene oppdateres automatisk etter et spesifisert
intervall. Stryk nedover på skjermen for å oppdatere kortene manuelt.
Redigere kortlisten
• Hvis du vil feste et kort øverst på Bixby Home-skjermen, trykker du på
→ Løsne.
Hvis du vil løsne et kort, trykker du på
→ Fest til toppen.
• For å stanse visningen av et kort på listen, trekker du kortet opp til høyre og trykker på Ikke
vis igjen.
• For å skjule kortet fra listen, trekker du kortet opp til høyre og trykker på Skjul akkurat nå.
70
Apper og funksjoner
Velge apper som skal vises som kort
Du kan legge til eller slette apper som skal vises som kort på Bixby Home-skjermen.
Trykk på → Kort på Bixby Home-skjermen, og trykk på bryterne ved siden av elementene for å
legge dem til eller slette dem.
Hvis en app ikke er installert på enheten, må du installere den for å kunne bruke den.
Trykk på → Kort på Bixby Home-skjermen og last ned en app.
Tilpasse innstillingene for Bixby Home
Trykk på → Innstillinger på Bixby Home-skjermen.
• Tilpasningstjeneste: Angi for å bruke Bixbys interaktive og tilpassede tjenester for å
forbedre opplevelsen din.
• Bixby Home-innholdsleverandører: Les og godta eller trekk tilbake samtykket fra vilkårene
og personvernerklæringer for hver innholdsleverandør.
• Om Bixby Home: Vis Bixby Home-versjonen og juridisk informasjon.
Reminder
Opprett påminnelser i kalenderen for gjøremål eller for å vise innhold senere. Du mottar varsler
til angitt tid eller lokasjon for hvert varsel.
• For å motta mer nøyaktige varsler kan du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
• For å kunne bruke denne funksjonen fullt ut må du logge deg på Samsung-kontoen.
• GPS-funksjonen må være aktivert for å bruke stedspåminnelser.
Starte Reminder
Starte Påminnelse fra Bixby Home
1
Stryk mot høyre på startskjermbildet.
Bixby Home-skjermbildet vises.
71
Apper og funksjoner
2
Trykk på Get started på Reminder.
Påminnelsesskjermbildet vises og appikonet for Reminder (
) legges til Appskjermbildet.
Starte Påminnelse fra Kalender
Start Kalender-appen og trykk på → Reminder. Påminnelsesskjermbildet vises og appikonet
for Reminder ( ) legges til Appskjermbildet.
Opprette påminnelser
Opprette påminnelser på forskjellige måter. Reminder varsler deg hvis du oppretter en
påminnelse med en spesifikk tids- eller stedsinnstilling. Du kan også lagre diverse innhold, for
eksempel et enkeltnotat eller en adresse til en nettside, og vise innholdet senere.
Du kan for eksempel opprette en påminnelse om å vanne blomstene når du kommer hjem.
1
2
3
Start Reminder-appen.
Trykk på Skriv en påminnelse eller
og skriv ”Vann blomstene”.
Trykk på Sted → Angi betingelser → Velg et sted og angi plasseringen til hjemme.
72
Apper og funksjoner
4
Trykk på Når jeg kommer til → Ferdig.
5
Trykk på Lagre for å lagre påminnelsen.
Når du kommer hjem, vises varslet ”Vann blomstene”.
Sjekke varsler om påminnelser
Et sprettoppvindu med et varsel vises på det angitte tidspunktet eller stedet. Trykk på Fullført
eller Utsett.
73
Apper og funksjoner
Vise listen over påminnelser
Åpne Reminder-appen for å vise påminnelseslisten. Velg en påminnelse for å vise detaljer om
den.
Redigere detaljer om påminnelsen
Du kan legge til eller redigere detaljer om påminnelsen, for eksempel hyppighet, dato og
klokkeslett eller sted.
1
2
Velg en påminnelse i listen over påminnelser, og trykk på Rediger.
Rediger betingelsene og trykk på Lagre.
Informasjon om
påminnelse
Endre fargen for
påminnelsen.
Legg til en sjekkliste.
Legg til et bilde.
Betingelser for påminnelse
Fullføre påminnelser
Merk påminnelser du ikke trenger å bli påminnet om, som fullført.
Velg en påminnelse i listen over påminnelser og trykk på Fullfør. Du kan også dra påminnelsen til
venstre.
74
Apper og funksjoner
Gjenopprette påminnelser
Du kan gjenopprette påminnelser som er fullført.
1
2
Trykk på → Fullført → Rediger i listen over påminnelser.
Merk elementer som skal gjenopprettes og trykk på Gj.oppr.
Påminnelsene legges til i listen, og du blir varslet på de forhåndsdefinerte tidspunktene.
Slette påminnelser
For å slette en påminnelse trekker du den til høyre. Hvis du vil slette flere påminnelser, trykker du
på og holder en påminnelse, merker av for påminnelser som skal slettes, og trykker deretter på
Slett.
Telefon
Innledning
Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.
Ringe
1
2
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Angi et telefonnummer.
75
Apper og funksjoner
3
Trykk på
for å foreta et taleanrop eller
hvis du vil foreta et videoanrop.
Få tilgang til flere
alternativer.
Legg til nummeret i
kontaktlisten.
Søk etter kontakter eller
steder.
En forhåndsvisning av
telefonnummeret.
Slett det foregående
tegnet.
Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten
Start Telefon-appen, trykk på Nylige eller Kontakter og sveip deretter til høyre på en kontakt
eller et telefonnummer for å foreta et anrop.
Hvis denne funksjonen er deaktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner → Bevegelser og gester og trykker deretter på bryteren Stryk for å ringe/sende
meld. for å aktivere den.
Bruke hurtigtastnumre
Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.
Når du skal angi et hurtigtastnummer, starter du Telefon-appen, trykker på Tastatur eller
Kontakter → → Hurtigtastnumre og velger deretter et hurtigoppringingsnummer og legger
til et telefonnummer.
Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For
hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet/de første sifrene i nummeret,
og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.
Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret 123 som et hurtigtastnummer, trykker du først
på 1 og deretter på 2, og til slutt trykker du på og holder 3.
Foreta et anrop fra låseskjermen
Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
76
Apper og funksjoner
Foreta anrop ved å søke etter steder i nærheten
Du kan enkelt foreta anrop til steder nær der du befinner deg ved å søke etter informasjon om
dem. Du kan søke etter steder i nærheten etter kategori, som for eksempel restauranter eller
butikker eller ved å søke etter anbefalte populære steder.
Start Telefon-appen, trykk på Steder og velg deretter en kategori eller trykk på og angi et
forretningsnavn i søkefeltet. Eller velg et sted fra de anbefalte populære stedene. Informasjon om
forretningsstedet, som telefonnummeret eller adressen, vises.
Foreta et internasjonalt anrop
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Trykk på og hold 0 til +-tegnet vises.
Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på
.
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Avvise et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Dra Send melding-linjen oppover og velg meldingen som skal sendes for å sende en melding
når du avviser et innkommende anrop. Hvis bryteren Legg til påminnelse er aktivert, blir en
påminnelse lagret for å varsle deg om det avviste anropet en time senere.
Hvis du vil opprette forskjellige avvisningsmeldinger, starter du Telefon-appen, trykker på →
Innstillinger → Hurtigavvisningsmeldinger, skriver en melding og trykker deretter på .
Ubesvarte anrop
Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over
ubesvarte anrop. Du kan også starte Telefon-appen og trykke på Nylige for å vise tapte anrop.
77
Apper og funksjoner
Blokkere telefonnumre
Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
2
Start Telefon-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre.
Trykk på Nylige eller Kontakter, velg kontakter eller telefonnummer og trykk deretter på OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt ved å trykke på Legg til telefonnummer, skrive inn et
telefonnummer og deretter trykke på .
Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i
anropsloggen.
Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID.
Trykk på Blokker ukjente anropere-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Alternativer under samtaler
Under en talesamtale
Følgende handlinger er tilgjengelige:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Nytt anrop: Foreta et anrop nummer to. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter
den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen.
• Sett anrop på vent: Sett samtale på vent. Trykk på Gjenoppta for å hente en samtale som er
satt på vent.
• Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
• Høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du
bruker høyttalerfunksjonen.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Tastatur / Skjul: Åpne eller lukk tastaturet.
•
: Avslutt den nåværende samtalen.
78
Apper og funksjoner
Under en videosamtale
Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Kamera: Slå av kameraet slik at den andre parten ikke kan se deg.
• Bytt: Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
•
: Avslutt den nåværende samtalen.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du
bruker høyttalerfunksjonen.
Legge til et telefonnummer i kontakter
Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet
1
2
3
4
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Skriv inn nummeret.
Trykk på Legg til i Kontakter.
Trykk på Opprett kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater kontakt for å
legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
Trykk på bildet til anroperen og trykk på Legg til eller trykk på et telefonnummer og trykk på
Legg til i Kontakter.
Trykk på Opprett kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater kontakt for å
legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
79
Apper og funksjoner
Legge til en tagg i et telefonnummer
Du kan legge til tagger i numre uten å lagre dem i Kontakter. Da kan du se informasjon om
innringerne når de ringer, uten å ha dem i kontaktlisten.
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
Trykk på et telefonnummer og trykk på
.
Trykk på Legg til tagg, legg inn en tagg og trykk på Legg til.
Når et anrop kommer inn fra det nummeret, vises taggen under nummeret.
Kontakter
Innledning
Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.
Legge til kontakter
Opprette en ny kontakt
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på
.
Velg et lagringssted og trykk på Velg.
80
Apper og funksjoner
3
Angi kontaktinformasjon.
Velg en lagringsplassering.
Legg til et bilde.
Angi kontaktinformasjon.
Åpne flere informasjonsfelter.
Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre,
variere.
4
Trykk på Lagre.
Importere kontakter
Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.
1
2
3
4
Start Kontakter-appen og trykk på
kontakter → Importer.
→ Administrer kontakter → Importer/eksp.
Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere og trykk på OK.
Velg en lagringsplassering for lagring av kontakter og trykk på Importer.
81
Apper og funksjoner
Synkronisere kontakter med nettkontoene dine
Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som
Samsung-kontoen din.
1
2
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg en konto
du vil synkronisere med.
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kontakter-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kontakterbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Søke etter kontakter
Start Kontakter-appen.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom
den.
• Trykk på
øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
Trykk på kontakten. Utfør deretter én av følgende handlinger:
•
: Legg til i favorittkontakter.
•
/
•
: Skriv en melding.
•
: Skriv en e-post.
: Foreta et tale- eller videoanrop.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.
1
2
3
Start Kontakter-appen og trykk på → Del.
Velg kontakter og trykk på Del.
Velg en delemetode.
82
Apper og funksjoner
Lagre og dele profil
Du kan lagre og dele profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre
ved hjelp av profildelingsfunksjonen.
• For å bruke denne funksjonen må du logge deg på Samsung-kontoen.
• Profildelingsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Profildelingsfunksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert
profildelingsfunksjonen på enhetene sine.
1
2
Start Kontakter-appen og velg profilen din.
Trykk på Trykk her for å dele profilen, og trykk så på bryteren for å aktivere den.
• Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke
profildelingsfunksjonen. Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene
dine i Kontakter.
• For å endre omfanget av kontakter du deler profilen din med, trykker du på Velg hva som
deles, velger et element du vil dele og velger deretter et alternativ.
Opprette grupper
Du kan legge til grupper, slik som familie eller venner og administrere kontakter i henhold til
gruppe.
1
2
3
4
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Grupper → Opprett gruppe.
Skriv inn et navn på gruppen.
For å angi en grupperingetone, trykker du på Grupperingetone og velger ringetonen.
Trykk på Legg til medlem, velg kontaktene som skal legges til gruppen og trykk deretter på
OK.
Trykk på Lagre.
83
Apper og funksjoner
Sende en gruppemelding
Du kan sende en gruppemelding til gruppemedlemmer samtidig.
Åpne Kontakter-appen, trykk på
melding.
→ Grupper, velg en gruppe og trykk deretter på → Send
Slå sammen dupliserte kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter eller synkroniserer kontakter med
andre kontoer, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte
kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din.
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Administrer kontakter → Slå sammen kontakter.
Merk av for kontakter, og trykk på Flett.
Slette kontakter
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på → Slett.
Velg kontakter og trykk på Slett.
For å slette én og én kontakt åpner du kontaktlisten og trykker på en kontakt. Trykk deretter på
→ Slett.
84
Apper og funksjoner
Meldinger
Innledning
Send og vis meldinger i samtaletråder.
Sende meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.
1
2
Start Meldinger-appen og trykk på
.
Legg til mottakere, og skriv en melding.
Når du skal ta opp og sende en talemelding, trykker du på og holder , leser inn meldingen
og slipper fingeren. Opptaksikonet vises bare mens feltet der du skriver inn meldingen din,
er skjult.
Mottaker
Angi mottakere.
Legg ved filer.
Send meldingen.
Skriv en melding.
3
Trykk på
Sett inn klistremerker.
for å sende meldingen.
85
Apper og funksjoner
Vise meldinger
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.
Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.
1
2
3
Start Meldinger-appen og trykk på Samtaler.
Trykk på en kontakt eller et telefonnummer i meldingslisten.
Se samtalen.
• For å svare på meldingen trykker du på Skriv en melding, skriver en melding og trykker
på .
• Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen for å endre
skriftstørrelsen.
• For å legge til telefonnummeret i kontakter, trykker du på Legg til i kontakter.
Blokkere uønskede meldinger
Du kan blokkere meldinger fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
2
Start Meldinger-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre og meldinger →
Blokker numre.
Trykk på Innboks og velg en kontakt eller et telefonnummer. Eller trykk på Kontakter, velg
kontakter og trykk på OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt under Angi nummer, og så trykker du på
86
.
Apper og funksjoner
Stille inn meldingsvarsling
Du kan endre varslingslyden, visningsalternativer med mer.
1
2
Start Meldinger-appen, trykk på → Innstillinger → Varsler og trykk deretter på bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
Endre varslingsinnstillingene.
Angi en meldingspåminnelse
Du kan angi en varsling med et intervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne
funksjonen ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Tilgjengelighet →
Avanserte innstillinger → Varselspåminnelser og trykker deretter på bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Slette meldinger
1
2
3
4
Start Meldinger-appen og trykk på Samtaler.
Trykk på en kontakt eller et telefonnummer i meldingslisten.
Trykk og hold inne en melding og trykk deretter på Slett.
For å slette flere meldinger, markerer du meldingene du vil slette.
Trykk på Slett.
87
Apper og funksjoner
Internett
Innledning
Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for
å få enkel tilgang til dem.
Se på nettsider
1
2
3
Start Internett-appen.
Trykk på adressefeltet.
Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på Gå til.
Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.
For å veksle hurtig mellom faner stryker du til venstre eller høyre på adressefeltet.
Legg til et bokmerke for
den nåværende nettsiden.
Oppdater den nåværende
nettsiden.
Vis bokmerkene dine.
Beveg deg mellom sider.
Få tilgang til flere
alternativer.
Åpne startsiden.
Åpne nettleserens
fanestyrer.
88
Apper og funksjoner
Bruke hemmelig modus
I hemmelig modus kan du administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du
kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord og dine biometriske data.
Aktivere hemmelig modus
→ Slå på Hemmelig modus på verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis du bruker
Trykk på
denne funksjonen for første gang, må du angi om det skal brukes et passord for hemmelig
modus.
I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.
I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av
skjermen.
Endre sikkerhetsinnstillinger
Du kan endre passord og låsemetode.
Trykk på → Innstillinger → Personvern og sikkerhet → Hemmelig modus-innstillinger
→ Endre passord. Hvis du vil angi de registrerte biometriske dataene dine som låsemetoden
sammen med passordet, trykker du på en valgbryter under Biometrisk for å aktivere den.
Deaktivere hemmelig modus
Trykk på
→ Slå av Hemmelig modus på verktøylinjen nederst på skjermen.
89
Apper og funksjoner
E-post
Konfigurere e-postkontoer
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
1
2
3
Start E-post-appen.
I listen velger du en e-posttjeneste eller trykker på Andre.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på
→
→ Legg til konto.
Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk
på → → → Angi standardkonto.
Sende e-post
1
2
3
Trykk på
for å skrive en e-post.
Legg til mottakere og angi en emnelinje og tekst.
Trykk på
for å sende e-posten.
Lese e-post
Når E-post er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Hvis du vil hente e-poster
manuelt, sveiper du nedover øverst på e-postlisten.
Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.
Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil
aktivere e-postsynkronisering, trykker du på → → kontonavnet ditt, og trykker
deretter på Synkroniser konto-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
90
Apper og funksjoner
Kamera
Innledning
Ta bilder og ta opp videoer med ulike modi og innstillinger.
Etiske retningslinjer for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
Starte kameraet
Bruk følgende metoder til å åpne kameraet:
• Start Kamera-appen.
• Trykk raskt to ganger på sidetasten.
• Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
• Noen metoder kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter Kamera-appen fra
låseskjermen eller når skjermen er slått av mens skjermlåsmetoden er angitt.
• Hvis bildene er uskarpe, må du rengjøre kameralinsen og prøve på nytt.
Ta bilder
1
Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen
for å zoome ut. Eventuelt kan du dra ikonet for objektivvalg til venstre eller høyre.
Zoomfunksjoner er bare tilgjengelig når kamera bak brukes.
• Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene. Når justeringslinjen vises, drar du
på justeringslinjen mot eller .
91
Apper og funksjoner
2
Trykk på
for å ta et bilde.
Bixby Vision
AR-Emoji
Kamerainnstillinger
Alternativer for nåværende
fotograferingsmodus
Bytt mellom kameraet foran
og kameraet bak.
Ta et bilde.
Miniatyrbilde med
forhåndsvisning
Velg et objektiv.
Knapp for sceneoptimalisering
Bildemodi
Nåværende modus
• Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera
som brukes.
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at linsen ikke er skadet eller skitten. Hvis ikke, kan det hende at enheten
ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
• Enhetens kamera har en vidvinkellinse. En mindre forvrengning kan forekomme i
vidvinkelbilder eller -videoer, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på
enheten.
92
Apper og funksjoner
Bruke kameraet med enheten brettet
Du kan ta bilder eller spille inn videoer med én hånd når enheten er brettet.
Start Kamera-appen på skjermen foran.
93
Apper og funksjoner
Velg et objektiv du vil ta opp med.
Du kan ta bilder og spille inn videoer ved å bruke forskjellige visningsvinkler med ultravidvinkel-,
vidvinkel- og telelinsen (2x optisk zoom).
På forhåndsvisningsskjermen, velg objektivet du vil ha og ta et bilde eller spill inn en video.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte fotograferingsmodi.
•
: Med det veldig brede objektivet kan du ta vidvinkelbilder eller spille inn videoer i
vidvinkel som ser ut akkurat som det du ser i virkeligheten. Bruk denne funksjonen for å ta
landskapsbilder.
For å korrigere forvrengningen i bilder som tas med det veldig brede objektivet, trykker
du på på forhåndsvisningsskjermbildet, trykker på Lagringsalternativer og deretter
Ultrabred formkorrigering-bryteren for å aktivere den.
•
•
: Med vidvinkellinsen kan du ta standard bilder eller spille inn normale videoer.
: Med telelinsen (2x optisk zoom) kan du ta bilder eller spille inn videoer mye tydeligere
ved å forstørre motivet.
Fotografering med
ultravidvinkel
Grunnleggende
fotografering
94
Fotografering med 2x
digital zoom
Apper og funksjoner
Bildemodus (intelligent kamera)
Kameraet justerer alternativene for fotografering automatisk avhengig av omgivelsene, slik at
det blir lett å ta bilder. Den intelligente kamerafunksjonen gjenkjenner automatisk motivet og
optimaliserer fargen og eventuelle effekter.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde og
for å ta et bilde.
Sceneoptimaliserer
Kameraet justerer automatisk fargeinnstillingene og benytter den optimaliserte effekten
automatisk ved å gjenkjenne motivet.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde. Når kameraet registrerer motivet,
endres knappen for sceneoptimalisering, og den optimaliserte fargen og effekten blir brukt.
• Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, trykker du på på
forhåndsvisningsskjermbildet og Sceneoptimaliserer-bryteren for å aktivere den.
• For å benytte videre funksjoner, trykker du på på forhåndsvisningsskjermbildet,
Sceneoptimaliserer og trykker deretter på bryterne ved siden av funksjonen du vil ha.
• Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, trykker du på knappen for
sceneoptimalisering på forhåndsvisningsskjermbildet.
95
Apper og funksjoner
Bildeforslag
Kameraet foreslår den ideelle komposisjonen for bildet ved å registrere posisjonen og vinkelen til
motivet.
og Bildeforslag-bryteren for å aktivere det.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på
1
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde.
2
Plasser motivet etter guiden på forhåndsvisningsskjermbildet.
3
Juster posisjonen og vinkelen til kameraet for å passe inn med komposisjonen.
4
Trykk på
En guide vises på forhåndsvisningsskjermbildet.
Kameraet gjenkjenner komposisjonen og den anbefalte komposisjonen vises på
forhåndsvisningsskjermbildet.
Når den ideelle komposisjonen er oppnådd, endres guiden til gul.
for å ta et bilde.
Ideell komposisjon
Guide
96
Apper og funksjoner
Ta selfier
Du kan ta selvportretter med kameraet foran.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde.
På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på
kameraet foran for å ta et selvportrett.
3
Se inn i kameralinsen foran.
4
Trykk på
for å bytte til
For å ta selvportretter med et vidvinkelbilde av landskapet eller personer trykker du på
.
for å ta et bilde.
Bruke filtre og andre skjønnhetseffekter
Du kan velge en filtereffekt og endre deler av ansiktet, for eksempel hudtonen eller
ansiktsformen, før du tar et bilde.
1
2
Trykk på
på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg en filtereffekt eller skjønnhetseffekter, og ta et bilde.
Låse fokus (AF) og eksponering (AE)
Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk
justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.
Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og
eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.
97
Apper og funksjoner
Videomodus
Kameraet justerer alternativene for opptak automatisk avhengig av omgivelsene, slik at det blir
lett å spille inn video.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Video.
Trykk på
for å spille inn en video.
• Ta et bilde fra videoen mens du spiller inn ved å trykke på
.
• Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere.
For å bruke modus for autofokus trykker du på
for å avbryte manuelt innstilt fokus.
• Hvis du bruker videozoomfunksjonen over lang tid når du spiller inn en video, kan
videokvaliteten bli redusert for å forhindre at enheten overoppvarmes.
• Det kan hende at den optiske zoomen på 2x ikke fungerer i dårlige lysforhold.
3
Trykk på
for å slutte å spille inn en video.
Endre skjermforholdet for en video
Du kan Endre skjermforholdet for en video.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på
og velger et skjermforhold.
Modus for Live-fokus
Med kameraet kan du ta bilder hvor bakgrunnen er uskarp og motivet skiller seg tydelig ut. Du
kan også legge til en bakgrunnseffekt og redigere den etter at du har tatt et bilde.
Uskarphet
Spinn
Zoom
98
Fargepunkt
Apper og funksjoner
Ta portretter som skiller seg ut med funksjonen Live-fokus
Velg bakgrunnseffekten på forhåndsvisningsskjermen og ta et bilde som fremhever motivet.
• Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys.
• Bakgrunnsuskarphet blir kanskje ikke brukt under følgende forhold:
– – Enheten eller motivet beveger seg.
– – Motivet er tynt eller blankt.
– – Motivet er har en farge eller et mønster som likner bakgrunnen.
– – Motivet eller bakgrunnen er ensartet.
1
2
3
På fotograferingsmodilisten trykker du på Direktefokus.
Velg ønsket bakgrunnseffekt.
For å justere intensiteten til bakgrunnseffekten drar du justeringslinjen til venstre eller høyre.
Når Effekten er klar. vises på forhåndsvisningsskjermbildet, trykker du på
bilde.
Justeringslinje for
intensiteten til bakgrunnseffekt
for å ta et
Bakgrunnseffekter
Velg et objektiv.
Live-fokus
99
Apper og funksjoner
Redigere bakgrunnen på Live-fokus-bilder
Du kan også redigere bakgrunnseffekten og nivået på bakgrunnseffekten til et bilde som er tatt
med funksjonen Live-fokus.
1
2
Velg et bilde som er tatt med Live-fokus og trykk på Endre bakgrunnseffekt.
Velg ønsket bakgrunnseffekt.
• Du kan justere intensiteten til bakgrunnseffekten drar du justeringslinjen til venstre eller
høyre.
• Når bakgrunnsbelysningen vises i uskarpe punkter, vises (Kunstnerisk)-ikonet i
effektlisten. For å endre formen til uskarpheten for bakgrunnen, trykker du på og
velger formen du vil ha.
Juster intensiteten til
bakgrunnseffekten.
Endre bakgrunnseffekten.
3
Trykk på Aktiver for å lagre bildet.
Supersakte film-modus
Supersakte film er en funksjon som spiller inn et øyeblikk sakte slik at du kan sette pris på det
senere. Etter at videoen er spilt inn, legges bakgrunnsmusikk til automatisk.
• Funksjonene til supersakte film kan varierer i henhold til modell.
• Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys. Når du spiller inn en video
innendørs med utilstrekkelig eller dårlig lys, kan noen av følgende situasjoner oppstå:
– – Skjermen kan fremkomme mørk på grunn av lite lys.
– – Skjermen kan flimre under visse lysforhold, som på steder med lysstoffrør.
– – Det kan forekomme støy.
100
Apper og funksjoner
Ta opp videoer i supersakte film
Spill inn en video ved å ta opp ett øyeblikk når motivet er i bevegelse.
1
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Supersakte.
Kamerainnstillinger
Velg en opptakslengde.
Vis informasjon.
Begynn å ta opp en video.
Supersakte
2
Trykk på
.
Enheten tar opp øyeblikket i supersakte film og lagrer det som en video.
101
Apper og funksjoner
Ta opp videoer automatisk i supersakte film
Når bevegelse oppdages i bevegelsesdeteksjonsområdet, tar enheten opp øyeblikket i
supersakte film.
Opptak av supersakte film kan starte til uønsket tid hvis det eksisterer forhold slik som:
• Når enheten rister.
• Når et annet objekt beveger seg nær motivet i området for bevegelsesdeteksjon.
• Når du spiller inn i blinkende belysning, som på steder med lysstoffrør.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Supersakte.
Trykk på
.
Funksjonen for bevegelsesdeteksjon blir aktivert og området for bevegelsesdeteksjon vises
på forhåndsvisningsskjermbildet.
Hvis du vil flytte området for bevegelsesdeteksjon, trykker du på området innenfor rammen
og drar det til en ny plassering. Hvis du vil justere områdestørrelsen, trykker du på et hjørne i
rammen og drar det.
Bevegelsesdeteksjon
Område for
bevegelsesdeteksjon
102
Apper og funksjoner
3
Trykk på
.
Når bevegelse oppdages, begynner enheten å spille inn i supersakte film og lagrer den som
en video.
Spille av videoer i supersakte film
Velg en video med supersakte film og trykk på Spill av supersakte video.
Vilkårlig bakgrunnsmusikk spilles av automatisk under avspillingen av videoen.
For å ta et bilde mens du spille av en video, trykker du på
.
Redigere videoer i supersakte film
På avspillingsskjermbildet kan du redigere videoen og lagre den som en annen fil eller dele den.
For å beskjære ut en del av videoen du vil bruke, drar du start- og sluttbrakettene til de ønskede
punktene for å velge delen som skal beholdes.
Dra
mot venstre eller høyre for å redigere delen med supersakte film.
Endre bakgrunnsmusikk.
Startbrakett
Sluttbrakett
Del for supersakte
film
103
Apper og funksjoner
Bruke fotograferingsmoduser
Hvis du vil endre fotograferingsmodus, drar du listen over fotograferingsmoduser mot venstre
eller høyre, eller sveiper mot venstre eller høyre på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg ønsket fotograferingsmodus.
Liste for opptaksmodus
104
Apper og funksjoner
Pro-modus
Ta bilder mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og
ISO-verdi, manuelt.
På fotograferingsmodilisten trykker du på Pro. Velg alternativer og tilpass innstillingene, og trykk
deretter på
for å ta et bilde.
Tilgjengelige alternativer
•
: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som
står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig
opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
Hvis lukkerhastigheten er innstilt manuelt, kan du ikke sette ISO-innstillingen til
AUTO.
•
•
•
•
•
: Juster lukkerhastigheten. Lav lukkerhastighet slipper inn mer lys, og bildet blir
dermed lysere. Dette er ideelt for naturbilder eller bilder som blir tatt om kvelden. En
høy lukkerhastighet slipper inn mindre lys. Dette er ideelt for å ta bilder av motiver i rask
bevegelse. Du kan velge en blenderåpning som bestemmer lysstyrken og feltdybden. Trykk
på F1.5 eller F2.4.
: Juster fargetonen.
: Endre fokusmodus. Dra justeringsbryteren mot eller
manuelt. Trykk på MANUAL for å bytte til autofokusmodus.
for å justere fokuset
: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk
høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
Hvis lukkerhastigheten er innstilt manuelt, kan du ikke endre eksponeringsverdien.
Eksponeringsverdien blir endret og vist basert på innstillingen for lukkerhastighet.
105
Apper og funksjoner
Skille mellom fokusområdet og eksponeringsområdet
Du kan skille fokusområdet og eksponeringsområdet.
Trykk og hold inne på forhåndsvisningsskjermbildet. AF-/AE-rammen vil vises på skjermen. Dra
rammen til området hvor du vil skille fokusområdet og eksponeringsområdet.
106
Apper og funksjoner
Matmodus
Du kan ta bilder av mat med mer livlige farger.
1
2
På fotograferingsmodilisten trykker du på Mat.
Trykk på skjermen og dra den sirkulære rammen over området for å utheve det.
Området utenfor den sirkulære rammen blir gjort uskarpt.
Hvis du vil endre størrelsen på den sirkulære rammen, drar du et hjørne av rammen.
3
4
Trykk på
, og dra justeringslinjen for å justere fargetonen.
Trykk på
for å ta et bilde.
Nattmodus
Ta bilder ved svak belysning, uten å bruke fotolys.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Natt.
107
Apper og funksjoner
Panoramamodus
Med panoramamodus kan du ta en serie med bilder og deretter sette dem sammen til ett bredt
eller høyt panoramabilde.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:
• Beveg kameraet langsomt i én retning.
• Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet
er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten
automatisk å ta bilder.
• Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få
farger.
1
2
3
På fotograferingsmodilisten trykker du på Panoramabilde.
Trykk på
, og beveg enheten sakte i én retning.
Trykk på
for å slutte å ta bilder.
Modus for sakte film
Ta opp en video som skal vises i sakte film. Du kan spesifisere deler i videoene som skal spilles av i
sakte film.
1
2
3
På fotograferingsmodilisten trykker du på Sakte film.
Trykk på
for å starte innspillingen.
Trykk på
for å stoppe opptaket når du er ferdig med å ta opp.
108
Apper og funksjoner
4
5
Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.
Trykk på Spill av sakte video.
Den raskeste delen av videoen angis som en del i sakte film, og videoen begynner å spilles
av. Opptil to deler i sakte film opprettes, basert på videoen.
Dra
mot venstre eller høyre for å redigere delen med sakte film.
Startbrakett
Sluttbrakett
Sakte film-del
Hyperlaps-modus
Du kan spille inn scener, for eksempel personer eller biler som beveger seg, og vise dem som
videoer i hurtigfilm.
1
2
3
4
5
På fotograferingsmodilisten trykker du på Hyperlapse.
Trykk på
, og velg et alternativ for bildehastighet.
Hvis du angir bildehastigheten til Automatisk, justeres bildehastigheten automatisk på
enheten i henhold til de skiftende hastighetene i scenen.
Trykk på
for å starte innspillingen.
Trykk på
for å avslutte innspillingen.
Trykk på miniatyrbildet på forhåndsvisningsskjermbildet, og trykk på Spill av hyperlapse for
å vise videoen.
109
Apper og funksjoner
Tilpasse innstillinger for kamera
Alternativer for nåværende fotograferingsmodus
Du kan bruke følgende alternativer på forhåndsvisningsskjermbildet.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av opptaksmodus.
•
: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
•
: Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
•
: Velg et størrelsesforhold for bilder.
•
: Bruk en filtereffekt eller skjønnhetseffekter.
•
: Velg en bildehastighet.
•
: Stabiliser en video.
•
: Velg et størrelsesforhold for videoer.
•
: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert
bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Punkt
bruker lyset på et konsentrert område midt i bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Matrise jevner ut hele scenen.
•
: Endre fokusområdet i automatisk foksusmodus.
Flere fokuserer på flere områder
inne i rammen. Flere rektangler vises for å indikere de fokuserte områdene.
Senter
fokuserer på midtpunktet inne i rammen.
•
: I modus Mat, fokuserer du på et motiv inne i sirkelrammen, og gjør bildet utenfor
rammen uskarpt.
•
•
•
: I Mat-modus, juster fargetonen.
: Aktiver eller deaktiver funksjonen for bevegelsesdeteksjon når du spiller inn videoer i
supersakte film.
: Endre opptakstiden i supersakte film.
110
Apper og funksjoner
Kamerainnstillinger
Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet. Enkelte alternativer kan være utilgjengelige, alt
etter fotograferingsmodusen.
Intelligente funksjoner
• Sceneoptimaliserer: Angi at enheten skal justere fargeinnstillingene og bruke den
optimaliserte effekten automatisk etter motivet eller scenen.
• Bildeforslag: Angi at enheten skal foreslå den ideelle komposisjonen for bildet ved å
registrere posisjonen og vinkelen til motivet.
• Skann QR-koder: Aktiver eller deaktiver QR-kodeleseren.
Bilder
• Bevegelsesbilder: Angi at enheten skal ta opp et videoklipp i noen sekunder, før du trykker
på . Dette gjør at du kan ta opp et øyeblikk som du ellers kunne ha gått glipp av. Trykk på
miniatyrbildet og trykk deretter på Vis bevegelsesbilde for å spille av videoen. For å ta et
stillbilde av videoklippet trykker du på skjermen for å stoppe avspillingen og trykker på Ta
bilde. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Bilde-modus.
• Hold lukkerknappen for å: Velg en handling som skal utføres når du trykker på og holder
kameraknappen.
• Lagringsalternativer: Velg hvordan du vil lagre bilder.
Trykk på RAW-kopier (Pro)-bryteren for å angi at enheten skal lagre bilder som
ukomprimerte RAW-filer (DNG-filformat) i Pro-modus. RAW-filer beholder alle bildedataene
for best mulig bildekvalitet, men de vil ta større plass i minnet.
Når du bruker RAW-kopier (Pro)-funksjonen, lagres hvert bilde i to formater, DNG og
JPG.
111
Apper og funksjoner
Videoer
• Videostørrelse, kamera bak: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera bak. Hvis
du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
• Videostørrelse, kamera foran: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera fremme.
Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer
plass.
• Avanserte opptaksalternativer: Angi at enheten skal bruke et alternativ for avansert
innspilling.
Hvis du aktiverer funksjonen Video med høy effektivitet, kan du spille inn videoer i formatet
HEVC (High Efficiency Video Codec). HEVC-videoene lagres som komprimerte filer for å spare
minne på enheten.
Hvis du aktiverer funksjonen HDR10+-video kan du spille inn videoer hvor kontrasten og
fargene i hver scene blir optimalisert.
• Du kan ikke spille av HEVC-videoer på andre enheter eller dele dem på nettet.
• Videoer med supersakte film og sakte film kan ikke spilles inn i HEVC-formatet.
• For å spille inn HDR10+-videoen riktig, må enheten støtte HDR10+.
• Videostabilisering: Aktiver bildestabilisator for å redusere eller eliminere uklarheter som
skyldes at kameraet rister mens du tar opp video.
Når funksjonen Autofokus med sporing er aktivert, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
112
Apper og funksjoner
Nyttige funksjoner
• HDR (fyldig tone): Ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
• Autofokus med sporing: Angi at enheten skal spore og automatisk fokusere på et valgt
motiv. Når du velger et motiv på forhåndsvisningsskjermen, fokuserer enheten på motivet,
selv om motivet flytter på seg eller du flytter på kameraet.
• Når denne funksjonen er aktivert, kan du ikke bruke
videostabiliseringsfunksjonen.
• Det kan hende at sporing av et motiv vil mislykkes ved følgende forhold:
– – Motivet er for stort eller for lite.
– – Motivet beveger seg for mye.
– – Motivet er bakgrunnsbelyst eller du fotograferer på et mørkt sted.
– – Fargene eller mønstrene på motivet og bakgrunnen er like.
– – Motivet har horisontale mønstre, som persienner.
– – Kameraet rister for mye.
– – Videooppløsingen er høy.
– – Når du zoomer inn eller ut bruker du den optiske zoomen på 2x.
• Bilder som forhåndsvist: Still inn enheten til å lagre bilder ettersom de vises på
forhåndsvisningsskjermen når tatt med kamera foran, uten å måtte bla i dem.
• Rutenett: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av
motiver.
• Posisjonstagger: Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.
• GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for
eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis
du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
113
Apper og funksjoner
• Kameramoduser: Vis tilgjengelige fotograferingsmoduser eller rediger listen over
fotograferingsmoduser.
• Opptaksmetoder: Velg videre fotograferingsmetoder for å ta et bilde eller spille inn en
video.
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill kamerainnstillingene.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for mer
informasjon.
• Om Kamera: Vis versjonen til kameraappen og juridisk informasjon.
Galleri
Innledning
Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer
etter album eller opprette historier.
Vise bilder
1
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
114
Apper og funksjoner
2
Velg et bilde.
Få tilgang til flere
alternativer.
Legg til bildet i favoritter.
Miniatyrbilde med bilde og
video
Slett bildet.
Bixby Vision
Endre bildet.
Del bildet med andre.
Du kan opprette en film, en animert GIF eller en montasje av flere bilder. Trykk på →
Opprett film, Opprett GIF eller Oppr. montasje i listen og velg bilder.
Søke etter bilder
Start Galleri-appen og trykk på
eller dokumenter.
for å vise bilder sortert etter kategori, som typer, plassering
Hvis du vil søke etter bilder ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på søkefeltet.
Redigere bakgrunnen på Live-fokus-bilder
Du kan redigere bakgrunnseffekten og nivået på bakgrunnseffekten til et bilde som er tatt med
funksjonen Live-fokus.
Åpne Galleri-appen, velg et bilde som er tatt med funksjonen Live-fokus og trykk på
Endre bakgrunnseffekt for å endre bakgrunnseffekten eller justere intensiteten ved å dra
justeringslinjen til venstre eller høyre.
115
Apper og funksjoner
Vise videoer
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
Velg en video som skal spilles av.
Trykk på Spill av video for å spille av videoen.
Vis videoer.
Spol for- eller
bakover ved å dra i
linjen.
Få tilgang til flere
alternativer.
Ta opp nåværende
skjermbilde.
Opprett en animert
GIF.
Bytt til sprettoppvideospilleren.
Endre skjermforholdet.
Roter skjermen.
Lås avspillingsskjermen.
Gå til neste video.
Trykk på og hold for å
spole forover.
Gå til forrige video.
Trykk på og hold for å
spole bakover.
Sett avspillingen på
pause og gjenoppta
avspillingen igjen.
Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten
eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.
Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.
116
Apper og funksjoner
Bruke Videoforbedrer-funksjonen
Forbedre bildekvaliteten til videoene dine og opplev mer levende farger. Start Innstillingerappen, trykk på Avanserte funksjoner og trykk deretter på Videoforbedring-bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte apper.
• Bruk av denne funksjonen øker batteriforbruket.
Vise detaljene om bilder og videoer
Du kan vise fildetaljer som personer, plassering og grunnleggende informasjon. Hvis det er
automatisk opprettet innhold, som en historie eller en GIF, vises også innholdet.
Dra oppover på skjermen mens du ser på et bilde eller på forhåndsvisningsskjermen for video.
Fildetaljer vises.
Du kan også vise relatert innhold ved å trykke på informasjonen på skjermen.
Rediger
informasjon.
Fildetaljer
Stedsinformasjon
Automatisk
opprettet innhold
Tagger
117
Apper og funksjoner
Vise bilder eller videoer sortert etter kategori
Du kan vise bilder og videoer sortert etter kategori.
Start Galleri-appen, trykk på Bilder eller Album og trekk deretter listen nedover for å velge en
kategori.
• Videoer: Vis videoene som er lagret på enheten.
• Favoritter: Vis favorittbildene og -videoene.
• Posisjoner: Vis bilder og videoer som er tatt ved samme lokasjon.
• Foreslått: Vis anbefalt innhold.
Vise albumer
Du kan vise bilder og videoer sortert etter mapper eller album. Filmene, de animerte GIF-ene
eller montasjene du har opprettet, blir også sortert i mappene dine på albumlisten.
Start Galleri-appen, trykk på Album og velg et album.
Skjule albumer
Du kan skjule albumer.
Du kan ikke skjule albumer som er opprettet som standard, som Kamera- og
Skjermbilder-albumene.
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Album.
Trykk på → Skjul eller vis album.
Trykk på en albumbryter for å skjule.
118
Apper og funksjoner
Vise historier
Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og plasseringstagger, sorterer
bildene og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta
eller lagre flere bilder og videoer.
Start Galleri-appen, trykk på Historier og velg en historie.
Opprette historier
Opprett historier med forskjellige temaer.
1
2
3
4
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på → Opprett historie.
Angi en tittel på historien, og trykk på Opprett.
Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på Utført.
For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på → Legg til.
For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på → Rediger,
merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på Fjern fra historie.
Slette historier
1
2
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på og hold inne en historie du vil slette og trykk på Slett.
119
Apper og funksjoner
Synkronisere bilder og videoer
Når du synkroniserer Galleri-appen med Samsung Cloud, blir bilder og videoer som du tar også
lagret i Samsung Cloud. Du kan vise bilder og videoer som lagres i Samsung Cloud i Galleriappen og fra andre enheter.
Start Galleri-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Synkroniser med Samsung
Cloud-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Galleri-appen og Samsung Cloud synkroniseres.
Slette bilder eller videoer
1
2
3
Start Galleri-appen.
Velg et bilde eller en video som skal slettes.
For å slette flere filer trykker og holder du på en fil som skal slettes på listen og markerer flere
filer for sletting.
Trykk på
eller Slett.
Bruke papirkurvfunksjonen
Du kan beholde de slettede bildene og videoene i papirkurven. Filene blir slettet etter et bestemt
tidsrom.
Start Galleri-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Søppel-bryteren for å
aktivere den.
For å vise filer i papirkurven starter du Galleri-appen og trykker på → Søppel.
120
Apper og funksjoner
AR-emoji
Innledning
Opprett en My Emoji som ser ut akkurat som deg og ta bilder og spill inn videoer med My Emoji,
Emoji-figurer eller klistremerker.
Du kan tilpasse egenskapene til My Emoji, som ansiktsformen eller hårsveisen og dekorerer My
Emoji med forskjellig tilbehør. Du kan også uttrykke deg selv på morsomme måte ved å bruke
My Emoji-klistremerker under en samtale.
Mine emojier
Emoji-figurer
121
Klistremerker
Apper og funksjoner
Lage My Emoji
Lag et My emoji som ser ut som deg. My emoji-klistremerker med forskjellige uttrykk blir
generert automatisk.
1
2
3
4
5
Start Kamera-appen og trykk på AR-emoji → Lag My Emoji.
Juster ansiktet på skjermen og trykk på
for å ta et bilde.
Velg kjønnet og aldersgruppen til My Emoji og trykk på Neste.
Dekorer en My Emoji og trykk på Neste.
Trykk på Ferdig.
My Emoji og My Emoji-klistremerkene er nå opprettet. Du kan vise My Emoji-klistremerker i
My Emoji Studio. Se My Emoji-klistremerker for mer informasjon.
Lag My emoji.
Du kan bruke funksjonen AR-emoji både med kamera foran og kamera bak. Hvis du
bruker kamera bak, bytter det automatisk til kamera foran. For å veksle mellom kameraer,
stryker du oppover eller nedover, eller trykker på forhåndsvisningsskjermbildet.
122
Apper og funksjoner
Slette My emoji
Start Kamera-appen og trykk på AR-emoji. Trykk på og hold My emoji du vil slette, og trykk på
. My Emoji og My Emoji-klistremerkene blir slettet.
Tilpasse My Emoji
Rediger eller dekorer en My Emoji i My Emoji Studio. Du kan også lage dine egne My Emojiklistremerker.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
My Emoji Studio
Start Kamera-appen og trykk på AR-emoji → Studio. My Emoji Studio vises.
Velg en My Emoji som du vil
redigere.
Ta nåværende skjermbilde.
Endre bakgrunnen til My
Emoji Studio.
Lag klistremerker.
Rediger My Emoji.
Redigere My Emoji
Rediger en My Emoji eller endre bakgrunnen til My Emoji Studio.
I My Emoji Studio trykker du på Rediger eller Bakgrunn.
123
Apper og funksjoner
My Emoji-klistremerker
Opprett dine egne klistremerker med My Emoji-uttrykk og -handlinger. Du kan bruke My Emojiklistremerker når du sender meldinger eller på et sosialt nettverk.
Vise My Emoji-klistremerker
I My Emoji Studio trykker du på Klistremerker. Du kan deretter vise My Emoji-klistremerker.
Lag dine egne
klistremerker.
Lage dine egne klistremerker
Lag My Emoji-klistremerkene som du vil ha dem.
1
I My Emoji Studio trykker du på Klistremerker → Lag egend. klist.mrk.
124
Apper og funksjoner
2
3
Rediger klistremerkene som du vil dem.
•
: Legg til klistremerker.
•
: Velg bakgrunnen til klistremerket.
•
: Velg et uttrykk.
•
: Velg en handling.
•
: Angi tekst.
•
: Skriv eller tegn på klistremerker.
Trykk på Lagre.
Bruke My Emoji-klistremerker når du chatter
Du kan bruke My emoji-klistremerket under en samtale via meldinger eller i et sosialt nettverk.
De følgende handlingene er et eksempel på bruk av My Emoji-klistremerker i Meldinger-appen.
1
2
3
Når du skriver en melding i Meldinger-appen, trykker du på
Trykk på ikonet for My emoji.
Velg én av My emoji-klistremerket.
My Emoji-klistremerket settes inn.
My emoji-ikon
125
på Samsung-tastaturet.
Apper og funksjoner
Slette My emoji-klistremerker
På Samsung-tastaturet trykker du på og
klistremerket du vil slette, og trykk på Slett.
på bunnen av tastaturet. Velg My Emoji-
Ta bilder og spille inn videoer med My Emoji
Lag morsomme bilder eller videoer med My Emoji ved hjelp av forskjellige
fotograferingsmoduser.
Maske
1
2
Grunnleggende
Start Kamera-appen og trykk på AR-emoji.
Velg en My Emoji du vil bruke.
My Emoji
126
Minibevegelse
Apper og funksjoner
3
Velg modusen du vil bruke.
•
4
(Maske): Ansiktet til My Emoji vises over ansiktet ditt slik at det ser ut som om du har
på deg en maske.
•
(Grunnleggende): My Emoji etterligner uttrykkene dine.
•
(Minibevegelse): My Emoji etterligner bevegelsene til kroppen din.
Trykk på
for å ta et bilde eller stryk til venstre på forhåndsvisningsskjermbildet og trykk
på
for å spille inn en video.
Du kan vise og dele bildene og videoene som du har tatt i Galleri.
Ta bilder eller spille inn videoer med Emoji-figurer eller
klistremerker
Emoji-figurer etterligner uttrykkene dine. Du kan også bruke klistremerkeeffekter som følger
ansiktet ditt.
1
2
Start Kamera-appen og trykk på AR-emoji.
Velg en Emoji-figur eller trykk på Klistremerker og velg klistremerket du vil bruke.
Klistremerker
Emoji-figur
3
Trykk på
for å ta et bilde eller stryk til venstre på forhåndsvisningsskjermbildet og trykk
på
for å spille inn en video.
Du kan vise og dele bildene og videoene som du har tatt i Galleri.
127
Apper og funksjoner
Always On Display
Du kan vise informasjon, som klokke eller kalender, eller kontrollere musikkavspilling på
skjermen når den er slått av.
Du kan også sjekke nye varsler, som nye meldinger eller tapte anrop.
Lysstyrken til Always On Display kan endre automatisk avhengig av lysforholdene.
Angi hvordan Always On Display skal vises
Du kan vise et bilde på Always On Display. Always On Display kan angis for å vises kontinuerlig
eller bare når du trykker på skjermen mens den er slått av. Du kan også angi tiden for når Always
On Display skal vises.
Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → Always On Display, og velg deretter en
modus du vil ha.
• Trykk for å vise: Always On Display vises i 10 sekunder når du trykker på skjermen.
• Vis alltid: Always On Display vises kontinuerlig.
• Vis som planlagt: Always On Display vises i tiden du har angitt. Trykk på Angi tidsplan for å
angi starttid og sluttid.
128
Apper og funksjoner
Åpne varsler på Always On Display
Når du mottar varsler om meldinger, ubesvarte anrop eller apper, vises varselsikoner på Always
On Display. Dobbelttrykk på et varselsikon for å vise varselet.
Hvis skjermen er låst, må du låse den opp for å se varslinger.
Kontrollere musikkavspilling på Always On Display.
Du kan kontrollere musikk på Always On Display.
1
2
3
4
Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → FaceWidgets, og trykk deretter på
Musikk-bryteren for å aktivere den.
Dobbelttrykk på klokken for å kontrollere avspilling av musikk på Always On Display.
Stryk til venstre eller høyre på klokken for å flytte til musikkontrolleren.
Trykk på ikonene for å kontrollere avspillingen.
129
Apper og funksjoner
Vise et bilde på Always On Display
Du kan vise et bilde på Always On Display. Du kan også vise en animert GIF.
1
2
3
4
Start Innstillinger-appen → Låseskjerm → Klokkestil → Always On Display.
Dra typelisten mot venstre og velg typen med et bilde på.
Trykk på
og velg et bilde.
For å sette inn en animert GIF trykker du på GIF og velger en fil.
Trykk på Ferdig.
Deaktivere Always On Display-funksjonen
Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm og trykk på bryteren Always On Display for å
deaktivere den.
130
Apper og funksjoner
Flervindu
Innledning
Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre opptil tre apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan
også kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.
• Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig på hovedskjermen.
Delt skjermvisning
Sprettoppvisning
131
Apper og funksjoner
Delt skjermvisning
Du kan kjøre opptil tre apper samtidig i delt skjerm-visningen.
1
Mens du bruker en app, stryker du til venstre på den høyre skjermkanten.
2
Velg en app fra listen.
Applisten vises.
Den valgte appen startes på høyre siden av skjermen.
For å starte en annen app, stryker du til venstre på den høyre skjermkanten.
Kjøre nylig brukte apper i delt skjermvisning
Du kan kjøre nylig brukte apper i delt skjermvisning.
1
2
Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på Åpne i delt skjermvisning.
Den valgte appen startes i det høyre vinduet.
132
Apper og funksjoner
3
Stryk til venstre eller høyre i det venstre vinduet for å velge en annen app å starte.
Hvis du vil starte apper som ikke finnes i listen over nylig brukte apper, trykker du på tilbakeknappen og velger en app.
Bruke flere alternativer
Trykk på verktøylinjen på toppen av vinduet for å få tilgang til flere alternativer.
Maksimer vinduet.
Lukk appen.
Bytt til
sprettoppvisning.
133
Apper og funksjoner
Justere vindusstørrelsen
Dra sirkelen mellom appvinduene til venstre eller høyre for å justere størrelsen på vinduene.
Når du drar sirkelen til høyre skjermkant, blir vinduet maksimert.
Endre plasseringen til vinduer
Du kan endre plasseringen til vinduer.
Trykk og hold inne verktøylinjen på toppen av vinduet og dra vinduet til der du vil ha det.
Sprettoppvisning
Du kan også kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.
1
2
Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på Åpne i
sprettoppvisning.
Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.
134
Apper og funksjoner
Bruke flere alternativer
Trykk på verktøylinjen på toppen av vinduet for å få tilgang til flere alternativer.
Bytt til delt
skjermvisning.
Juster gjennomsiktighetsnivået.
Minimer vinduet.
Lukk appen.
Maksimer vinduet.
Flytte sprettoppvinduer
For å flytte et sprettoppvindu, trykker du på verktøylinjen på toppen av vinduet og drar det til
den nye plasseringen.
135
Apper og funksjoner
Samsung Pay
Innledning
Du kan registrere ofte brukte kort i Samsung Pay, en mobil betalingstjeneste, for å
utføre betalinger raskt og sikkert. Samsung Pay støtter sikker magnetoverføring og
nærfeltskommunikasjon (NFC), noe som tillater betaling via standard kredittkortlesere.
Du kan vise mer informasjon, for eksempel kort som støtter denne funksjonen, på
www.samsung.com/samsung-pay.
• Du må logge på Samsung-kontoen din og registrere biometriske data for å kunne
bruke denne funksjonen. Se Samsung-konto og Fingeravtrykksgjenkjenning for mer
informasjon.
• Når du skal foreta betalinger med Samsung Pay, kan det hende at enheten må være
tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnett, avhengig av området.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Prosedyrene for innledende oppsett og kortregistrering kan variere, avhengig av
område og tjenesteleverandør.
• Magnetisk sikker overføring (MST) støttes kanskje ikke avhengig av området.
136
Apper og funksjoner
Konfigurere Samsung Pay
Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en
tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre det innledende
oppsettet.
1
2
3
4
5
Start Samsung Pay-appen.
Logg på Samsung-kontoen din.
Les og godta vilkårene og betingelsene.
Registrer fingeravtrykket ditt for å bruke det når du foretar betalinger.
Opprett en PIN-kode for å bruke den når du foretar betalinger.
Denne PIN-koden brukes til å verifisere flere handlinger i Samsung Pay, for eksempel
foreta betalinger og låse opp appen.
Registrere kort
Det er enkelt å registrere kort ved å ta bilde av dem med kameraet.
Du kan sjekke hvilke kort som støtter denne funksjonen, på Samsung Pay-nettstedet
(www.samsung.com/samsung-pay).
Start Samsung Pay og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kortregistreringen din.
137
Apper og funksjoner
Foreta betalinger
1
Trykk på og hold et bilde av et kort nederst på skjermen, og dra det oppover.
2
Stryk til venstre eller høyre i kortlisten, og velg et kort som skal brukes.
Start eventuelt Samsung Pay-appen.
138
Apper og funksjoner
3
Skann fingeravtrykket ditt eller angi PIN-koden for betaling som du registrerte da du
konfigurerte Samsung Pay.
Hvis du har brukt enheten utbrettet, bretter du først enheten.
4
Berør baksiden av enheten mot kortleseren.
Betalingen utføres når kortleseren gjenkjenner kortinformasjonen.
• Det kan hende at betalinger ikke kan behandles, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• Bekreftelsesmetoden for betalinger kan variere avhengig av kortleserne.
Kansellere betalinger
Du kan kansellere betalinger ved å besøke stedet der du foretok dem.
Stryk til venstre eller høyre i kortlisten, og velg kortet du brukte. Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre kanselleringen av betalingen.
Samsung Health
Innledning
Samsung Health hjelper deg å administrere din fysiske tilstand og trening. Sett deg
treningsmål, se fremgangen din og hold oversikt over din fysiske tilstand og trening. Du kan
også sammenligne oppføringene dine over skrittantall med andre Samsung Health-brukere,
konkurrere med vennene dine og vise helsetips.
Bruke Samsung Health
Start Samsung Health-appen. Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den
på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for
å fullføre oppsettet.
Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige, avhengig av område.
139
Apper og funksjoner
For å legge til elementer på Samsung Health-startskjermbildet trykker du på → Administrer
elementer og deretter velger du elementer.
Vis og administrer målere.
Overvåk helsen og
treningen din.
Vis helsetips.
Sammenligne antall skritt
med Samsung
Health-brukere eller
konkurrer med vennene
dine.
Sammen
Med Sammen kan du sette opp mål for skrittantall og konkurrere med vennene dine. Du kan
invitere venner for å gå sammen med dem, sette opp mål for skrittantall, delta i konkurranser og
vise rangeringen.
Trykk på Sammen på Samsung Health-startskjermbildet.
140
Apper og funksjoner
Skritt
Enheten teller antallet skritt du har tatt, og måler hvor langt du har gått.
Trykk på skrittelleren på Samsung Health-startskjermbildet.
Totalt antall skritt
Mål
• Det kan hende at du opplever en kort forsinkelse mens skrittelleren følger med på
skrittene dine og deretter viser antall skritt. Du kan også oppleve en kort forsinkelse
før sprettoppvinduet indikerer at målet ditt er nådd.
• Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke
skrittantallet ditt.
• Du kan sjekke nåværende trinn på varselspanelet. Slå av varsler, og på Samsung
Health startskjermbildet trykker du på → Innstillinger → Varsler, og så trykker du
på Gjeldende skritt-bryteren under Pågår for å deaktivere det.
141
Apper og funksjoner
Ekstra informasjon
• Samsung Health er bare beregnet på å brukes til trenings- og helseformål, og er ikke
beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere,
lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
• De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til for Samsung Health, kan variere
fra land til land på grunn av ulike lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke funksjoner og
apper som er tilgjengelige i ditt bestemte område, før bruk.
• Samsung Health-apper og deres tjenester kan endres eller avsluttes uten forvarsel.
• Formålet med datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har bedt
om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand, synkronisere data,
dataanalyse og statistikk eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger
på Samsung-kontoen din fra Samsung Health, kan det hende at dataene dine lagres på
serveren for sikkerhetskopieringsformål.) Personopplysninger kan lagres til formålene med
lagringen ikke lenger er aktuelle. Du kan slette de personlige opplysningene som er lagret av
Samsung Health, ved hjelp av alternativet Slett personopplysninger på Innstillinger-menyen.
Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter,
må du slette dem separat.
• Du kan dele og/eller synkronisere data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester som du velger, så vel som med noen av dine tilkoblede enheter. Tilgang
til Samsung Health-informasjon av slike tilleggstjenester eller tredjepartsenheter vil kun bli
tillatt med din uttrykkelige godkjennelse.
• Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk
eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med
andre.
• Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan enheten bli påvirket av
elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter
som sender radiobølger.
• Les Vilkår og betingelser og Personvern for Samsung Health nøye før du bruker appen.
142
Apper og funksjoner
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable er en app som du kan bruke til å styre dine kroppsnære enheter. Når du kobler
enheten til den kroppsnære enheten, kan du tilpasse innstillinger og apper for den kroppsnære
enheten.
Start Galaxy Wearable-appen.
Trykk på Kom i gang for å koble enheten til den kroppsnære enheten. Følg instruksjonene
på skjermen for å fullføre oppsettet. Du finner mer informasjon i den kroppsnære enhetens
brukerhåndbok om hvordan du kobler til og bruker den kroppsnære enheten sammen med
enheten.
Samsung Members
Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer,
og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i
Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og -tipsene. Samsung Members
kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.
Starte Samsung Members-appen.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• For å sende inn tilbakemeldinger eller publisere kommentarene dine må du logge på
Samsung-kontoen din. Se Samsung-konto for mer informasjon.
143
Apper og funksjoner
Samsung Notes
Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen for
hånd. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.
Opprette notater
1
2
Start Samsung Notes-appen og trykk på
.
Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen på toppen av skjermen og skriv et notat.
Skriv eller tegn med penner.
Skriv inn tekst med
tastaturet.
Sette inn et bilde eller
lydopptak.
Mal med pensler.
3
Trykk på Lagre når du er ferdig med å skrive notatet.
Slette notater
1
2
3
Start Samsung Notes-appen.
Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.
For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
Trykk på Slett.
144
Apper og funksjoner
Kalender
Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og påminnelser i kalenderen.
Opprette hendelser
1
2
Start Kalender-appen og trykk på
eller dobbelttrykk på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter
på .
Legg inn hendelsesinformasjon.
Velg et klistremerke som
skal vises med hendelsen.
Angi en tittel.
Endre fargen for hendelsen.
Angi varighet.
Velg en kalender som
hendelsen skal lagres i.
Still inn en alarm.
Oppgi sted.
Legg til et notat.
Legg til flere detaljer.
3
Trykk på Lagre for å lagre hendelsen.
145
Apper og funksjoner
Opprette påminnelser
Du kan opprette oppgaver som påminnelser og motta varsler til angitt tid eller lokasjon for hver
påminnelse. Start Kalender-appen og trykk på → Reminder. Reminder-appen starter. Se
Reminder for mer informasjon.
Synkronisere hendelser med kontoene dine
1
2
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg deretter
en konto du vil synkronisere med.
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kalender-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kalenderbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, starter du Kalender-appen
og trykker på → → Legg til ny konto. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere
med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en blå sirkel ved siden av kontonavnet.
Lydopptaker
Innledning
Bruk forskjellige opptaksmodi for ulike situasjoner. Enheten kan konvertere stemmen din til tekst
og skille mellom lydkilder.
Foreta lydopptak
1
Start Lydopptaker-appen.
146
Apper og funksjoner
2
Trykk på
• Trykk på
for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen.
for å sette innspillingen på pause.
• Under lydopptak kan du trykke på BOKMERKE for å sette inn et bokmerke.
Endre opptaksmodus.
Start innspilling.
3
4
Trykk på
for å avslutte innspillingen.
Angi et filnavn, og trykk på Lagre.
147
Apper og funksjoner
Endre innspillingsmodus
Start Lydopptaker-appen.
Velg en modus fra toppen av taleopptaksskjermbildet.
• Standard: Dette er normal opptaksmodus.
• Intervju: Enheten spiller inn lyd fra toppen og bunnen av enheten ved høyt volum mens
volumet på lydene fra sidene begrenses.
• Tale-til-tekst: Enheten tar opp stemmen din og gjør den samtidig om til tekst på skjermen.
For best resultat holder du enheten nær munnen og snakker høyt og tydelig i stille
omgivelser.
Enheten vil ikke gjenkjenne det du sier hvis ikke systemspråket for talenotatet er det
samme som språket som du snakker. Før du bruker denne funksjonen, trykker du på
gjeldende språk for å angi systemspråket for talenotater.
Spille av valgte lydopptak
Når du går gjennom intervjuopptak, kan du slå på eller av bestemte lyder i opptaket.
1
2
3
Start Lydopptaker-appen.
Trykk på Liste, og velg et lydopptak som er tatt opp i intervjumodus.
Hvis du vil slå av lyden på bestemte lydkilder, trykker du på
av lyd fra.
Ikonet endres til
, og lyden blir slått av.
Dempet lydkilde
Udempet lydkilde
148
for retningen som du vil slå
Apper og funksjoner
Mine filer
Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for
eksempel på nettskytjenester.
Start Mine filer-appen.
Vis filer som er lagret i hver lagringsenhet.
For å se etter unødvendige data og frigjøre enhetens lagringsplass, trykker du på
Lagringsanalyse.
Trykk på
for å søke etter filer eller mapper.
Klokke
Innledning
Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse
eller still inn en spesifikk varighet.
Alarm
Start Klokke-appen og trykk på Alarm.
Angi alarmer
Trykk på i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre
alarmalternativer og trykk deretter på Lagre.
Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.
For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.
Stoppe alarmer
Trykk på Avvis for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du
på Utsett for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.
149
Apper og funksjoner
Slette alarmer
Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette og trykk deretter på Slett.
Verdensklokke
Start Klokke-appen og trykk på Verdensklokke.
Opprette klokker
Trykk på
, angi et bynavn eller velg en by fra kartet og trykk deretter på Legg til.
For å bruke tidssonekonverteringen, trykker du på → Tidssoneomregner.
Slette klokker
Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokker du vil slette, og trykk deretter på Slett.
Stoppeklokke
1
2
3
Start Klokke-appen og trykk på Stoppeklokke.
Trykk på Start for å starte tidtakingen.
Trykk på Runde for å ta opp rundetider, mens tidtakingen pågår.
Trykk på Stopp for å avslutte tidtakingen.
• Trykk på Gjenoppta for å starte tidtakingen på nytt.
• Trykk på Tilbakest. for å slette rundetider.
150
Apper og funksjoner
Nedtelling
1
Start Klokke-appen og trykk på Nedtelling.
For å legge til en nedtelling som brukes ofte, trykker du på
trykker deretter på Legg til.
2
Angi tidsperioden og trykk på Start.
3
Trykk på Avvis når nedtellingsalarmen ringer.
, angir varighet og navn og
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
Kalkulator
Utfør enkle eller avanserte beregninger.
Start Kalkulator-appen.
•
: Vise utregningshistorikk. Du kan tømme historikken ved å trykke på Tøm logg. Du kan
lukke panelet for utregningshistorikk ved å trykke på .
•
: Bruke enhetskonverteringsverktøyet. Du kan konvertere diverse verdier, for eksempel
areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.
•
: Vise den vitenskapelige kalkulatoren.
151
Apper og funksjoner
Game Launcher
Innledning
Med Game Launcher kan du samle spill du har lastet ned fra Play Butikk og Galaxy Store på ett
sted, slik at de er enkelt tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å
spille spill.
Få tilgang til flere
alternativer.
Nedlastede apper
Vis spillinformasjonen din.
Vis tips.
Åpne spill med eller
uten lyd.
Endre ytelsesmodusen.
Vis flere spill og installer
dem.
152
Apper og funksjoner
Bruke Game Launcher
1
Start Game Launcher-appen.
Hvis Game Launcher ikke vises, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner og deretter Game Launcher-bryteren for å aktivere den.
2
Trykk på et spill i listen over spill.
Dra skjermbildet oppover for å finne flere spill.
Spill som er lastet ned fra Play Butikk og Galaxy Store, vises automatisk på Game
Launcher-skjermbildet. Hvis du ikke kan se spillene, trykker du på → Legg til apper.
Fjerne et spill fra Game Launcher
Trykk på og hold et spill, og trykk deretter på Fjern fra Game Launcher.
Endre ytelsesmodus
Du kan endre ytelsesmodus for spill.
Start Game Launcher-appen, trykk på
og trekk linjen for å velge ønsket modus.
• Fokus på strømspar.: Dette sparer batteristrøm mens du spiller.
• Balansert: Dette balanserer ytelsen og batteritiden.
• Fokus på ytelse: Dette fokuserer på å gi best mulig ytelse mens du spiller.
For å endre innstillingene for hvert spill, trykker du på bryteren Individuelle spillinnstillinger for
å aktivere den.
Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.
153
Apper og funksjoner
Bruke Game Tools
Du kan bruke diverse alternativer på Game Tools-panelet mens du spiller et spill. Du åpner Game
Tools-panelet ved å trykke på
på navigeringslinje. Hvis navigeringslinje er skjult, drar du
oppover fra bunnen av skjermen for å vise den.
Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av spillet.
• Anrop og varsler: Angi hvordan innkommende anrop og varslinger vises mens du spiller.
Se Angi hvordan du viser innkommende anrop og varslinger mens du spiller for mer
informasjon.
• Blokker i spill: Lås enkelte funksjoner under spilling.
• Avanserte spillfunksjoner: Angi tilleggsfunksjoner.
• Dolby Atmos for spilling: Angi realistisk lyd når du spiller.
• Navig.knapplås: Skjul knappene på navigeringslinjen. For å vise knappene trykker du på
på navigeringslinjen.
• Skjermberøringslås: Lås berøringsskjermen mens du spiller. For å låse opp
berøringsskjermen drar du låseikonet i hvilke som helst retning.
• Skjermbilde: Ta skjermbilder.
• Ta opp: Ta opp spilleøktene. For å stoppe opptaket trykker du på
på navigeringslinjen.
Angi hvordan du viser innkommende anrop og varslinger mens du spiller
Du kan nyte spillene dine uten å bli forstyrret selv om du mottar et anrop eller en melding.
Trykk på
→ Anrop og varsler og velg et alternativ for å aktivere det.
• Minimerte anropsvarsler: En liten varsel vises på toppen av skjermen når du motta et anrop
mens du spiller.
• Ikke vis varsler: Vis bare varsler fra enkelte apper eller nødsmeldinger mens du spiller.
154
Apper og funksjoner
Starte apper i sprettoppvinduer mens du spiller
Du kan starte apper i sprettoppvinduer mens du spiller.
Trykk på
og velg en app i listen over apper.
Hvis du vil redigere applisten, trykker du på .
Kids Home
Innledning
Du kan begrense barns tilgang til visse apper, angi deres brukstider og konfigurere innstillinger
for å gi et underholdende og trygt miljø for barn nå de bruker enheten.
Starte Kids Home
Når du starter Kids Home-funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av
dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
1
2
3
Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på
for å aktivere.
(Kids Home)
Se på introduksjonssiden til Kids Home og trykk på Neste.
Opprett en PIN-kode for å bruke med Kids Home.
Hvis du allerede har angitt skjermlåsmetoden på enheten din, kan du bruke samme
låsemetode for Kids Home uten å opprette en ny pin.
Kids Home-skjermbildet vises.
Den forhåndsinnstilte låsemetoden eller den opprettede PIN-koden brukes når du
aktiverer Foreldrekontroll-funksjonen eller lukker Kids Home.
155
Apper og funksjoner
Bruke Kids Home
Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på
aktivere. Kids Home-skjermbildet vises.
(Kids Home) for å
Velg appene du vil bruke på Kids Home-startskjermbildet.
Få tilgang til flere
alternativer.
Tilgjengelige apper
Telefon for barn
Galleri for barn
Kamera for barn
Bruke foreldrekontrollfunksjoner
Du kan konfigurere innstillingene til Kids Home og vise historikken for tillatelsesbruk.
På skjermbildet til Kids Home trykker du på → Foreldrekontroll og angir opplåsningskoden.
• Barnets navn: Administrer barnets profil.
• Angi daglig spilletid: Begrens brukstiden for Kids Home.
• Daglig bruk: Vis den daglige brukstiden til Kids Home.
• Aktivitet: Vis aktivitetshistorikken til Kids Home.
• Ofte kontaktet: Vis hyppig brukte kontakter i Kids Home.
• Mitt barns opprettelser: Vis arbeid som er lagt fra appene i Kids Home.
• Tillatt innhold: Kontroller appene og innholdet som støttes av Kids Home og legg dem til.
• Vis Innholdsside: Still inn enheten slik at den viser Samsung partners innholdsside på Kids
Home-skjermen.
156
Apper og funksjoner
Lukke Kids Home
For å lukke Kids Home, trykker du på Tilbake-knappen eller → Lukk Kids Home og oppgir
opplåsningskoden.
SmartThings
Innledning
Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett eller andre smarttelefoner, enkelt
og raskt. Du kan også kontrollere og behandle TV-er, husholdningsapparater og IoT-produkter
med smarttelefonen.
Du kan legge til og administrere enheter etter lokasjon og rom. Legg for eksempel til ”hjemme”
som en lokasjon og administrer enheter etter rom, som stue og soverom.
• Koble til enheter i nærheten: Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetoothhodesett eller andre kroppsnære enheter, raskt og enkelt.
• Registrere og kontrollere husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter: Registrer
smarte kjøleskap, vaskemaskiner, klimaanlegg, luftrensere, TV-er og tingenes Internett
(IoT)-produkter på smarttelefonen, og vis status for dem eller kontroller dem fra skjermen på
smarttelefonen.
• Motta varsel: Motta varsler fra tilkoblede enheter på smarttelefonen. Du kan for eksempel få
et varsel på smarttelefonen når klesvasken er ferdig.
• For å bruke SmartThings må smarttelefonen og andre enheter være koblet til et Wi-Fieller mobilnettverk.
• For å kunne bruke SmartThings fullt ut må du logge deg på Samsung-kontoen.
• Enhetene du kan koble til, kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• De tilgjengelige funksjonene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.
• Separate feil eller defekter på tilkoblede enheter dekkes ikke av Samsung-garantien.
Hvis det oppstår feil eller defekter på de tilkoblede enhetene, må du kontakte
produsenten av den aktuelle enheten.
157
Apper og funksjoner
Koble til enheter i nærheten
Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett, enkelt og raskt.
Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er koblet sammen eller
det delte innholdet.
1
2
3
4
Start SmartThings-appen.
Trykk på Legg til enhet eller
→ Legg til enhet.
Trykk på Søk.
Velg en enhet fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.
Bruke husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter
Du kan vise statusen for smarte apparater, TV-er og IoT-produkter på skjermen på
smarttelefonen. Du kan gruppere enheter etter plassering og legge til regler, slik at du kan
kontrollere enhetene på en enkel og praktisk måte.
Koble til enheter
1
2
3
4
Start SmartThings-appen.
Trykk på Legg til enhet eller
→ Legg til enhet.
Velg en enhetstype.
Eller, trykk på Søk eller trykk på søkefeltet for å søke etter enheter.
Følg instruksjonene på skjermen for å koble til enheter.
158
Apper og funksjoner
Vise og kontrollere tilkoblede enheter
Du kan vise og kontrollere enhetene. Du kan for eksempel sjekke innholdet i kjøleskapet eller
justere TV-volumet.
1
2
Start SmartThings-appen.
Listen over tilkoblede enheter vises.
Du kan vise statusen for enhetene på listen.
Velg en enhet for å kontrollere den. Når enhetskontrolleren som følger med den valgte
enheten, er lastet ned, kan du kontrollere enheten.
Legge til enheter og scener etter lokasjon
Legg til enheter etter lokasjoner, vis listen over enheter på samme lokasjon og kontroller dem.
Du kan også legge til en scene for en plassering for å kontrollere flere enheter samtidig.
Legge til lokasjoner
1
2
Start SmartThings-appen og trykk på
→
→ Legg til ny posisjon.
Skriv inn lokasjonsnavnet.
• For å angi en lokasjon trykker du på Geoplassering for å velge en lokasjon på kartet og
trykker på Ferdig.
• For å legge til rom i lokasjonen trykker du på Rom, markerer rommene du vil legge til og
trykker på Ferdig.
3
Trykk på Ferdig.
Lokasjonen din blir lagt til.
Hvis du vil legge til enheter på lokasjonen, trykker du på Legg til enhet eller
enhet og følg instruksjonene på skjermen for å registrere enheter.
159
→ Legg til
Apper og funksjoner
Legg til scener
Legg til en scene og registrer enheter for den for å kontrollere flere enheter samtidig ved å trykke
på en knapp eller med en talekommando.
1
2
3
4
5
6
Start SmartThings-appen.
Trykk på
→
Trykk på
→ Scener → Legg til scene.
og velg en lokasjon.
Skriv inn scenenavnet.
Trykk på
under Handlinger for å legge til handlingene som skal utføres.
Trykk på Lagre.
Legge til automasjoner
Du kan også angi en automasjon for å operere enheter automatisk avhengig av det
forhåndsinnstilte klokkeslettet og statusen til enheter og mer.
Du kan for eksempel legge til en automasjon om å slå på lyden automatisk hver dag klokken
07.00.
1
2
3
4
5
6
Start SmartThings-appen.
Trykk på
→
Trykk på
→ Automatiseringer → Legg til automatisering → Egendef. automatisering.
og velg en lokasjon.
Trykk på under Hvis, angi aktiveringsbetingelsene for automatiseringen, og trykk deretter
på Neste.
Trykk på
under Da, angi handlingene som skal utføres, og trykk på Ferdig.
Angi navnet på automatiseringen, og trykk på OK.
160
Apper og funksjoner
Motta varsler
Du kan motta varsler fra tilkoblede enheter på smarttelefonen. Du kan for eksempel få et varsel
på smarttelefonen når klesvasken er ferdig.
Hvis du vil sette opp enheter til å motta varsler, åpner du SmartThings-appen, trykk på
→ Varsler og trykk på bryterne ved siden av enhetene du vil ha.
→
Dele innhold
Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på
hvordan du kan dele bilder.
Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
og velg en delingsmetode, for eksempel melding og e-post.
Når du har kommunikasjons- eller delehistorikk, vises personer du har kontaktet på
delingsalternativpanelet. Hvis du vil dele innhold direkte med dem via den tilsvarende
appen, velger du ikonet til en person. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du starte
Innstillinger-appen, trykke på Avanserte funksjoner og deretter trykke på Direkte
deling-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
161
Apper og funksjoner
Bruke tilleggsfunksjoner
• Del store filer: Dele store filer. Last opp filer til Samsung-lagringsserveren, og del dem med
andre via en kobling. Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke
denne funksjonen.
• Smart View: Se enheten din sitt viste innhold på en stor skjerm ved å koble den til en Screen
Mirroring-aktivert TV eller skjerm.
Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for
å vise eller laste ned bildet.
Samsung DeX
Innledning
Med Samsung DeX-tjenesten kan du bruke smarttelefonen som en datamaskin ved å koble
smarttelefonen til en ekstern skjerm, for eksempel en TV eller en skjerm. Mens du bruker
Samsung DeX, kan du også bruke smarttelefonen.
• Alt tilleggsutstyr selges separat.
• Bruk bare offisielt Samsung DeX-støttet tilleggsutstyr som leveres av Samsung.
Ytelsesproblemer og feil som forårsakes av bruk av tilleggsutstyr som ikke er offisielt
støttet, dekkes ikke av garantien.
162
Apper og funksjoner
Koble til enheter og starte Samsung DeX
Du kan koble smarttelefonen til en ekstern skjerm ved hjelp av en HDMI-adapter (USB Type-C til
HDMI).
1
2
3
Koble en HDMI-adapter til smarttelefonen.
Koble en HDMI-kabel til HDMI-adapteren og til en HDMI-port på en TV eller skjerm.
Trykk på Fortsett → Start på skjermen til smarttelefonen.
Uten å endre skjermen til smarttelefonen, vises Samsung DeX-skjermen på den tilkoblede
TV-en eller skjermen.
HDMI-kabel
HDMI-adapter (USB
Type-C til HDMI)
163
Apper og funksjoner
Kontrollere Samsung DeX-skjermbildet
Kontrollere med eksternt tastatur og ekstern mus
Du kan bruke trådløst tastatur/mus. Se brukerveiledningen for den aktuelle enheten hvis du
trenger mer informasjon.
• Du kan angi at musepekeren flyter fra den eksterne skjermen til skjermen på
smarttelefonen. Start Innstillinger-appen, velg Samsung DeX → Mus/pekefelt og
velg deretter bryteren Flyt peker til telefonskjerm for å aktivere den.
• Du kan også bruke det eksterne tastaturet på skjermen til smarttelefonen.
Bruke smarttelefonen som en styreflate
Du kan bruke smarttelefonen som en styreflate og operere den med fingrene.
På smarttelefonen trekker du nedover fra toppen av skjermen for å åpne varselspanelet og
trykker på Bruk telefon som berøringsflate.
• Du kan bare bruke styreflaten når du bruker Samsung DeX-modus.
• Hvis skjermen til smarttelefonen slår seg av, trykker du på sidetasten eller
dobbelttrykker på skjermen for å slå den på.
164
Apper og funksjoner
Rette inn styreflaten
Når du bruker smarttelefonen som en styreflate, kan du bruke den med enten loddrett eller
vannrett skjerm.
For å rotere styreflaten, roterer du smarttelefonen eller dobbelttrykker
.
Bruke smarttelefonen mens du bruker styreflaten
Du kan bruke apper på smarttelefonen selv mens den brukes som en styreflate.
Dra oppover fra bunnen av skjermen på smarttelefonen din for å vise navigeringslinjen. Trykk
deretter på Hjem-knappen for å gå til startskjermbildet og velg appene du vil bruke.
Bruke tastaturet på skjermen
Når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater eller utføre andre oppgraver, vises et
tastatur automatisk på skjermen til smarttelefonen uten å koble til et eksternt tastatur.
Hvis tastaturet ikke vises, velger du
på verktøylinjen for hurtigtilgang.
165
Apper og funksjoner
Bruke Samsung DeX
Bruk smarttelefonens funksjoner i et grensesnittmiljø som ligner på det på en datamaskin. Du
kan også kjøre flere apper samtidig. Du kan også sjekke smarttelefonens varslinger og status.
Favorittapper
Samsung
DeXstartskjermbilde
App-knapp
Verktøylinje for
hurtigtilgang
Samsung
DeX-panel
Statuslinje
Oppgavelinje
• Når du starter eller avslutter Samsung DeX, kan apper som kjører, lukkes.
• Enkelte apper eller funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige når du bruker Samsung
DeX.
• For å justere skjerminnstillingen bruker du innstillingene til den tilkoblede TV-en eller
skjermen.
• Lyden spilles av via smarttelefonens høyttaler. For å endre standard lydutgang åpner
du Innstillinger-appen, velger Samsung DeX og velger deretter Angi standard
lydutgang-bryteren for å aktivere den.
• Favorittapper: Legg til apper du bruker ofte på startskjermbildet, slik at du får raskere tilgang
til dem.
• Samsung DeX-panel: Du kan bruke forskjellige nyttige funksjoner, som for eksempel låsing
av Samsung DeX-skjermen og vise hvordan du bruker Samsung DeX.
• App-knapp: Vis og kjør appene på smarttelefonen.
• Oppgavelinje: Vis appene som kjører.
• Statuslinje: Vis smarttelefonens varslinger og status. Statusikoner kan se annerledes ut
avhengig av smarttelefonens status. Når du velger , vises hurtiginnstillingsknapper. Du
kan aktivere eller deaktivere visse smarttelefonfunksjoner med hurtiginnstillingsknappene.
• Verktøylinje for hurtigtilgang: Bruk hurtigverktøy som skjermtastatur, volumkontroll eller
søk.
166
Apper og funksjoner
Bruke den eksterne skjermen og smarttelefonen samtidig
Mens du bruker Samsung DeX, kan du bruke separate apper på den eksterne skjermen og
smarttelefonen samtidig.
Du kan for eksempel se en video på den tilkoblede TV-en eller skjermen mens du oppretter et
notat på smarttelefonen.
På den tilkoblede TV-en eller skjermen, starter du en app for å kjøre på Samsung DeX-skjermen.
Start deretter en annen app på smarttelefonen.
Låse Samsung DeX-skjermbildet
Hvis du vil låse det eksterne skjermbildet og skjermen til smarttelefonen mens du bruker
→ Lås DeX.
Samsung DeX, velger du
Mens du bruker Samsung DeX, kan du ikke låse den eksterne skjermen og skjermen til
smarttelefonen ved å trykke på sidetasten.
Vise spill på en stor skjerm
Spill smarttelefonens spill på en stor skjerm. På den tilkoblede TV-en eller skjermen starter du
Game Launcher-appen.
Avslutte Samsung DeX
Når du frakobler smarttelefonen fra den tilkoblede TV-en eller skjermen, avsluttes Samsung DeX.
Frakoble smarttelefonen fra HDMI-adapteren.
For å bytte til Screen Mirroring-modus velger du
→ Lukk DeX.
Samsung Global Goals
Global Goals, som ble opprettet av generalforsamlingen i FN i 2015, består av mål som er rettet
mot å skape et bærekraftig samfunn. Disse målene har egenskap til å gjøre slutt på fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendring.
Med Samsung Global Goals, kan du lære mer om Global Goals og bli med på å skape en bedre
fremtid.
167
Apper og funksjoner
Google-apper
Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en
Google-konto for å få tilgang til enkelte apper.
Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.
Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område
eller tjenesteleverandør.
Chrome
Søk etter informasjon og se på nettsider.
Gmail
Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.
Maps
Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder
nær deg.
Play Musikk
Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikksamlinger som er lagret på
enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.
Play Film og TV
Kjøp eller lei videoer, slik som filmer og TV-programmer fra Play Butikk.
Disk
Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.
168
Apper og funksjoner
YouTube
Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.
Foto
Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.
Google
Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.
Duo
Foreta et enkelt videoanrop.
169
Innstillinger
Innledning
Tilpass enhetsinnstillingene. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige
innstillingsalternativer.
Start Innstillinger-appen.
Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på
.
Tilkoblinger
Alternativer
Endre innstillinger for tilkoblinger, for eksempel Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller
andre nettverksenheter. Se Wi-Fi for mer informasjon.
• Bluetooth: Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre
Bluetooth-aktiverte enheter. Se Bluetooth for mer informasjon.
• Telefonsynlighet: Tillat andre enheter å finne enheten din for å dele innhold med deg. Når
denne funksjonen er aktivert, vil enheten din være synlig for andre enheter når de søker
etter tilgjengelige enheter med alternativet Overfør filer til enhet.
• NFC og betaling: Angi at enheten tillater deg å lese NFC-tagger (nærfeltskommunikasjon)
som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å
utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de
nødvendige appene. Se NFC og betaling for mer informasjon.
170
Innstillinger
• Flymodus: Angi at alle trådløse funksjoner skal deaktiveres på enheten. Du kan bare bruke
tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.
Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet og instruksjonene til flypersonellet. I
tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
• Mobilnett: Konfigurer innstillingene for ditt mobilnett.
• Databruk: Hold oversikt over din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell
begrensning. Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når
mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.
Du kan også aktivere datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører i
bakgrunnen sender eller mottar data. Se Datasparing for mer informasjon.
• SIM-kortstyring (modeller med to SIM-kort): Aktiver eSIM og nano-SIM-kort og tilpass SIMkortinnstillingene. Se SIM-kortadministrator (modeller med to SIM-kort) for mer informasjon.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteleverandør.
• Internettdeling: Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens
forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Internettdeling for mer informasjon.
• Flere tilkoblingsinnstillinger: Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner. Se
Flere tilkoblingsinnstillinger for mer informasjon.
171
Innstillinger
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon. Skriv inn passordet, og trykk på
Koble til.
• Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen
hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten
kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke
på Glem.
• Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte
enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruteren på nytt.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
Trykk på Wi-Fi Direct.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Directfunksjonen på den enheten.
3
Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.
172
Innstillinger
Sende og motta data
Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
3
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Wi-Fi Direct, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten
prosedyren med godkjenningsforespørsel.
Avslutte enhetstilkoblingen
1
2
3
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Wi-Fi.
Trykk på Wi-Fi Direct.
Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.
Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.
173
Innstillinger
Bluetooth
Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte
enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testede og godkjente av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av
filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung kan
ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
2
Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, stiller du enheten i
Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.
Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er
åpent.
3
Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetoothtilkoblingsforespørselen.
174
Innstillinger
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter
eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan
du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
3
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Bluetooth og velg en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten som du vil koble sammen med ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Dobbel lyd
Du kan koble opptil to Bluetooth-lydenheter til smarttelefonen. Koble to Bluetooth-hodesett
eller -høyttalere for å bruke dem samtidig.
For at denne funksjonen skal kunne brukes må Bluetooth-lydenhetene du vil koble til,
støtte Lyd-funksjonen.
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
2
Trykk på → Avansert, trykk på bryteren Dobbel lyd for å aktivere den og trykk på Tilbakeknappen.
175
Innstillinger
3
4
5
Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten du vil koble sammen med, ikke er i listen, slår du på synlighetsalternativet eller
åpner Bluetooth-sammenkoblingsmodus på enheten. Du finner mer informasjon i enhetens
brukerhåndbøker.
Trykk på ved siden av den tilkoblede enheten og trykk på Lyd-bryteren for å aktivere
funksjonen.
Velg en annen enhet fra listen, og aktiver Lyd-funksjonen.
Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter
1
2
3
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
Trykk på
ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
Trykk på Avslutt sammenkobling.
NFC og betaling
Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder
informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe
billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.
Enheten har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade
NFC-antennen.
176
Innstillinger
Lese informasjon fra NFC-tagger
Bruk NFC-funksjonen for å lese produktinformasjon fra NFC-tagger.
1
2
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på NFC og betaling-bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg.
Informasjon fra taggen vises.
Kontroller at skjermen på enheten er slått på og låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese
NFC-tagger eller motta data.
177
Innstillinger
Foreta betalinger med NFC-funksjonen
Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for
mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer
informasjon om tjenesten.
1
2
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på NFC og betaling-bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.
Du kan angi standard betalingsapp ved å åpne Innstillinger-skjermbildet og trykke på
Tilkoblinger → NFC og betaling → Trykk og betal → BETALING og deretter velge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige
betalingsapper.
Sende data med NFC-funksjonen
Overfør data som for eksempel bilder eller kontakter til andre enheter ved å berøre enhetens
NFC-antenne med den andre enhetens NFC-antenne.
1
2
Trykk på Tilkoblinger → NFC og betaling på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på
bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Velg et element som skal sendes og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFCantennen på enheten din.
178
Innstillinger
3
Når Trykk for å overføre. vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å
overføre elementet.
Hvis begge enhetene forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.
Datasparing
Reduser databruk ved å forhindre at enkelte apper som kjører i bakgrunnen sender eller mottar
data.
Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Datasparing på Innstillinger-skjermbildet, og trykk
deretter på bryteren for å aktivere den.
Når datasparingsfunksjonen er aktivert, vises
-ikonet på statuslinjen.
Datasparingsfunksjon aktivert
For å velge hvilke apper som kan bruke data uten begrensning, trykker du Tillat app
mens Datasparing på og velger apper.
179
Innstillinger
Apper som bare bruker mobildata
Velg apper som alltid skal bruke mobildata selv når enheten er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
Du kan for eksempel angi at enheten bare skal bruke mobildata for apper som du vil holde sikre
eller strømmingsapper som kan bli frakoblet. Selv om du ikke deaktiverer Wi-Fi-funksjonen vil
appene starte med mobildata.
Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Apper som bare bruker mobildata på Innstillingerskjermbildet og trykk på bryteren for å aktivere den, trykk deretter på bryterne ved sidene av
appene du vil bruke funksjonen på.
Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
SIM-kortadministrator (modeller med to SIM-kort)
Aktiver eSIM eller nano-SIM-kort og tilpass SIM-kortinnstillingene. Se Bruke eSIM og nano-SIMkort (modeller med to SIM-kort) for mer informasjon.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteleverandør.
• Samtaler: Velg eSIM eller nano-SIM-kort til taleanrop.
• Tekstmeldinger: Velg eSIM eller nano-SIM-kort til meldinger.
• Mobildata: Velg eSIM eller nano-SIM-kort til datatjenester.
• Bekreft SIM-kort for anrop: Angi at enheten skal spørre om eSIM eller nano-SIM-kort skal
brukes for neste anrop når du foretar anrop uten foretrukne eSIM eller nano-SIM-kort for
anrop.
• Dobbelt-SIM alltid på: Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra eSIM eller nanoSIM-kortet som ikke er i bruk under en samtale.
Når denne funksjonen er aktivert, kan det medføre ekstra kostnader for
viderekobling av anrop, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Lås eSIM-innstillinger: Angi at enheten skal hindre endringer av innstillingene til e-SIMmobilabonnementet.
• Fjern alle eSIM-mobilabonnem.: Fjern alle mobilabonnementer fra den aktiverte eSIM-en.
180
Innstillinger
Internettdeling
Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens forbindelse til
mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas
via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling på Innstillinger-skjermbildet.
Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
• Mobil Wi-Fi-sone: Bruk den mobile trådløssonen for å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner eller andre enheter.
• Internettdeling via Bluetooth: Bruk Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens
tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
• USB-internettdeling: Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til
mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den
brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
Bruke den mobile trådløssonen
Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens mobildatatilkobling
med andre enheter.
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling → Mobil Wi-Fi-sone på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.
Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på → Sett opp mobil
Wi-Fi-sone og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord og trykk på Lagre.
181
Innstillinger
3
Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre
enheten.
• Hvis den mobile trådløssonen ikke blir funnet, trykker du på → Sett opp mobil WiFi-sone på enheten din, marker Vis avanserte valg, og fjern markeringene Skjul min
enhet og Bruk 5 GHz-båndet når det er tilgjengelig.
• Hvis den andre enheten ikke kan koble til den mobil trådløssonen, trykker du på →
Tillatte enheter på enheten din, og trykker på bryteren Bare tillatte enheter for å
deaktivere den.
4
Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.
Flere tilkoblingsinnstillinger
Tilpass innstillinger for administrering av andre tilkoblingsfunksjoner.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger på Innstillinger-skjermbildet.
• Søk etter enheter i nærh.: Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan
kobles sammen med.
• Utskrift: Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke
etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se Utskrift for
mer informasjon.
• MirrorLink: Bruk denne funksjonen til å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i
et kjøretøy. Se MirrorLink for mer informasjon.
• Download booster: Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere via Wi-Fiog mobilnett samtidig. Se Download booster for mer informasjon.
• VPN: Konfigurer virtuelle nettverk (VPN) på enheten din for å koble til en skoles eller en
bedrifts private nettverk.
• Privat DNS: Angi at enheten skal bruke privat DNS som gir forbedret sikkerhet.
• Ethernet: Når du kobler til en Ethernet-adapter, kan du bruke et kablet nettverk og
konfigurere nettverksinnstillinger.
182
Innstillinger
Utskrift
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan koble enheten til
en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skrive ut bilder eller dokumenter.
Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Legge til skrivertillegg
Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.
1
2
3
4
5
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Utskrift → Last ned
tilleggsprogram på Innstillinger-skjermbildet.
Søk etter et skrivertillegg i Play Butikk.
Velg et skrivertillegg, og installer det.
Velg det installerte tilleggsprogrammet for skriver.
Enheten søker automatisk etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som
enheten din.
Velg en skriver som du vil legge til.
Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på → Legg til skriver.
Skrive ut innhold
Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, går du til listen over
→ Alle skrivere og velger deretter en skriver.
alternativer, trykker på Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.
183
Innstillinger
MirrorLink
Du kan vise enhetsskjermen på kjøretøyets hovedskjerm.
Koble enheten til et kjøretøy for å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i
kjøretøyet.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → MirrorLink på Innstillingerskjermbildet.
Enheten din er kompatibel med kjøretøy som støtter MirrorLink-versjon 1.1 eller høyere.
Koble enheten din til et kjøretøy via MirrorLink
Første gang du bruker denne funksjonen, må du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
1
Koble enheten sammen med et kjøretøy via Bluetooth.
2
Koble enheten din til kjøretøyet via en USB-kabel.
Se Koble sammen med andre Bluetooth-enheter for mer informasjon.
Når de er koblet til hverandre, kan du åpne enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i
kjøretøyet.
Avslutte MirrorLink-koblingen
Trekk ut USB-kabelen fra enheten og kjøretøyet.
184
Innstillinger
Download booster
Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere, via både Wi-Fi- og mobilnett
samtidig. Et sterkere Wi-Fi-signal vil gi høyere nedlastingshastighet.
På Innstillinger-skjermbildet, trykker du på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger →
Download booster og trykk på bryteren for å aktivere den.
• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.
• Det kan påløpe ekstra kostnader når du laster ned filer via mobilnettet.
• Når du laster ned store filer, kan enheten bli oppvarmet. Hvis enheten blir varmere
enn en angitt temperatur, blir funksjonen slått av.
• Hastigheten og ytelsen til denne funksjonen kan bli påvirket hvis nettverkssignalene
er ustabile.
• Hvis Wi-Fi- og mobilnettstilkoblingene har svært ulik dataoverføringshastighet, kan
det hende at enheten bare bruker den raskeste tilkoblingen.
• Denne funksjonen støtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funksjonen kan ikke brukes sammen
med andre protokoller, som for eksempel FTP.
Lyd og vibrering
Alternativer
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
Trykk på Lyd og vibrering på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydmodus: Angi om enheten skal bruke lyd-, vibrerings- eller stillemodus.
• Vibrer mens det ringer: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop.
• Ringetone: Endre ringetonen.
• Vibreringsmønster: Velg et vibreringsmønster.
185
Innstillinger
• Varselslyder: Endre varslingslyden.
• Volum: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
• Vibrasjonsintensitet: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
• Bruk volumtaster for medier: Velg om medievolumnivået skal justeres når du trykker på
volumtasten.
• Systemlyd og vibrering: Angi at enheten skal avgi en lyd eller vibrere for handlinger som for
eksempel å slå på eller av skjermen eller kontrollere berøringsskjermen.
• Avanserte lydinnstillinger: Optimaliser innstillingene for når medier skal spilles. Se Dolby
Atmos (surroundlyd) eller Separat applyd for mer informasjon.
Dolby Atmos (surroundlyd)
Velg en surroundlydmodus optimert for ulike typer lyd, som filmer, musikk og tale. Med Dolby
Atmos kan du oppleve bevegelige lyder som flyter rundt deg.
Trykk på Lyd og vibrering → Avanserte lydinnstillinger → Lydkvalitet og effekter → Dolby
Atmos på Innstillinger-skjermbildet, trykk på bryteren for å aktivere den og velg en modus.
Separat applyd
Konfigurer enheten til å spille av medielyd fra en spesifikk app på den tilkoblede Bluetoothhøyttaleren eller -hodesettet separat fra lyden til andre apper.
Du kan for eksempel lytte til Navigasjons-appen igjennom enhetens høyttaler, mens du lytter til
en avspilling fra Musikk-appen igjennom kjøretøyets Bluetooth-høyttaler.
1
2
3
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Lyd og vibrering → Avanserte lydinnstillinger
→ Separat applyd og trykker på brytere for å aktivere den.
Velg en app som skal spille medielyder separat og trykk på Tilbake-knappen.
Velg en enhet for å spille av den valgte appens medielyd.
186
Innstillinger
Varsler
Endre varslingsinnstillingene.
Trykk på Varsler på Innstillinger-skjermbildet.
• Appikonmerker: Endre innstillingene for appikonmerker.
• Ikke forstyrr: Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, varsellyder og
medier, unntatt de unntakene du selv har definert.
• Statuslinje: Angi at enheten bare skal vise de tre siste varslene og om den skal vise
gjenværende batterinivå i prosentandel på statuslinjen.
• Nylig sendt: Vis apper som nylig sendte varslinger og endre varslingsinnstillingene. For å
→ Alle og velg en
tilpasse varslingsinnstillinger for flere apper, trykker du på Se alle →
app fra applisten.
Skjerm
Alternativer
Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.
Trykk på Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Adaptiv lysstyrke: Angi at enheten skal holde oversikt over lysstyrkejusteringene dine og
bruke dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blått lys-filter: Aktiver blålysfilteret og endre filterinnstillingene. Se Blått lys-filter for mer
informasjon.
• Nattmodus: Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du bruker
enheten på natten eller på et mørkt sted. Se Nattmodus for mer informasjon.
187
Innstillinger
• Skjermmodus: Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast. Se Endre
skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet for mer informasjon.
• Skriftstørrelse og -stil: Endre skriftstørrelsen og -stilen.
• Skjermzoom: Endre innstillingen zoom på skjerm.
• Fullskjermapper: Velg apper som skal brukes i fullskjermforhold. Du kan også stille inn
enheten slik at kameraet foran ikke synes på skjermen.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Startskjerm: Konfigurer innstillinger for startskjermbildet, slik som skjermnett eller oppsett.
• Enkel modus: Bytt til enkel modus for å vise større ikoner og brukere et enklere oppsett på
startskjermbildet.
• Navigeringslinje: Endre innstillingene for navigeringslinje. Se Navigeringslinje
(funksjonsknapper) for mer informasjon.
• Forsett apper på frontskjerm: Angi at enheten skal sende apper du bruker på
hovedskjermbildet til skjermen fremme når du bretter enheten.
• Beskyttelse mot utilsiktede berøringer: Angi at enheten skal hindre skjermen i å registrere
berøringer når den er i mørke omgivelser, som en lomme eller en veske.
• Berøringsfølsomhet: Øk berøringsfølsomheten på skjermen for bruk med skjermbeskyttere.
• Skjermsparer: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades. Se
Skjermsparer for mer informasjon.
188
Innstillinger
Blått lys-filter
Reduser belastingen på øynene ved å begrense blått lås som utstråles av skjermen.
Når du ser på HDR-videoer fra videotjenester med HDR-video, brukes ikke blålysfilteret.
1
2
3
Trykk på Skjerm → Blått lys-filter på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren Slå på
nå for å aktivere denne funksjonen.
Dra justeringslinjen for å justere filterets opasitet.
For å angi tidsplanen til å benytte blålysfilteret på skjermen trykker du på bryteren Slå på
som planlagt for å aktivere den og velge et alternativ.
• Solnedgang til soloppgang: Angi at enheten skal bruke blålysfilteret om natten og slå
det av om dagen, basert på den aktuelle posisjonen din.
• Tilpasset tidsplan: Angi et bestemt tidspunkt som blålysfilteret skal brukes.
Nattmodus
Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du bruker enheten på natten
eller på et mørkt sted.
• Det mørke temaet kan kanskje ikke brukes for enkelte apper.
• Du kan raskt aktivere eller deaktivere nattmodus på varselspanelet. Åpne
varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på
(Nattmodus).
1
2
Trykk på Skjerm → Nattmodus på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren Slå på nå
for å aktivere den.
For å angi tidsplanen til å benytte nattmodus på skjermen trykker du på bryteren Slå på som
planlagt for å aktivere den og velge et alternativ.
• Solnedgang til soloppgang: Angi at enheten skal bruke nattmodus om natten og slå det
av om dagen, basert på den aktuelle posisjonen din.
• Tilpasset tidsplan: Angi et bestemt tidspukt for å slå på og av nattmodus.
189
Innstillinger
Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet
Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet etter preferansene dine.
Endre skjermbildemodus
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Skjerm → Skjermmodus og velger modusen du vil
ha.
• Livlig: Dette optimerer fargeområdet, metningen og skarpheten til skjermbildet. Du kan
også justere fargebalansen til skjermbildet i henhold til fargeverdien.
• Naturlig: Dette justerer fargen til en naturlig tone.
• Du kan bare justere fargen til skjermbildet i modusen Livlig.
• Modusen Livlig er ikke alltid kompatibel med tredjeparts apper.
• Du kan ikke endre modusen for skjermbildet mens du bruker blått lys-filteret.
Optimere fargebalansen for hele skjermen
Optimer fargen til skjermbildet ved å justere fargetonene som du vil ha dem.
Trykk på Skjerm → Skjermmodus → Livlig og juster fargejusteringslinjen under Hvitbalanse.
Når du trekker fargejusteringslinjen mot Kjølig, økes den blå fargetonen. Når du trekker linjen
mot Varm, økes den røde fargetonen.
Justerer tonen til skjermbildet etter fargeverdi
Øk eller reduser visse fargetoner ved å justere verdiene for Rød, Grønn eller Blå individuelt.
1
2
3
Trykk på Skjerm → Skjermmodus → Livlig på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Avanserte innstillinger.
Juster fargelinjen for R (Rød), G (Grønn) eller B (Blå) etter preferansene dine.
Skjermbildetonen blir justert.
190
Innstillinger
Skjermsparer
Du kan angi å vise bilder som en skjermsparer når skjermen slås av automatisk. Skjermspareren
vil vises når enheten lades.
1
2
3
4
Trykk på Skjerm → Skjermsparer på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren for å
aktivere den.
Velg et alternativ.
Hvis du velger Bilderamme eller Foto, begynner en lysbildevisning med de valgte bildene.
Hvis du velger Bildebord, vises de valgte bildene som små kort som overlappes.
Trykk på
for å velge hvilke album bildene skal vises fra.
Når du er ferdig trykker du på Tilbake-knappen.
For å forhåndsvise det valgte alternativet, trykker du på Forhåndsvis.
Når du trykker på skjermen mens skjermspareren vises, slår skjermen seg på.
Bakgrunner og temaer
Endre bakgrunnsinnstillinger for startskjermbildet og låseskjermen, eller bruk forskjellige temaer
på enheten.
Trykk på Bakgrunner og temaer på Innstillinger-skjermbildet.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Tema: Endre enhetens tema.
• Ikoner: Endre ikonstilen.
• AOD-er: Velg et bilde som skal vises på Always On Display.
191
Innstillinger
Låseskjerm
Alternativer
Endre innstillingene for låseskjermen.
Trykk på Låseskjerm på Innstillinger-skjermbildet.
Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode
som er valgt.
• Skjermlåstype: Endre skjermlåsmetoden.
• Smart Lock: Konfigurer at enheten skal låse seg selv når klarerte lokasjoner eller enheter
oppdages. Se Smart Lock for mer informasjon.
• Innstillinger for sikker lås: Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
• Always On Display: Angi at enheten skal vise informasjon mens skjermen er slått av. Se
Always On Display for mer informasjon.
• Klokkestil: Endre typen og fargen til klokken på den låste skjermen.
• Roamingklokke: Endre klokken til å vise tidssonen både lokalt og hjemme på låseskjermen
når du roamer.
• FaceWidgets: Endre innstillinger for elementene som vises på den låste skjermen.
• Kontaktinformasjon: Angi at enheten viser kontaktinformasjon, som for eksempel e
postadressen din, på den låste skjermen.
• Varsler: Angi hvordan varslinger skal vises på den låste skjermen.
• Appsnarveier: Velg apper for å vise snarveier for dem på den låste skjermen.
• Dynamisk låseskjerm: Velg en bildepakke fra forskjellige kategorier og bruk den som
bakgrunn på låseskjermen.
• Om Låseskjerm: Vis Låseskjerm-versjonen og juridisk informasjon.
192
Innstillinger
Smart Lock
Du kan konfigurere at enheten skal låse seg selv når klarerte lokasjoner eller enheter oppdages.
Hvis du for eksempel har angitt hjemmet ditt som en klarert lokasjon, vil enheten din oppdage
lokasjonen når du kommer hjem og låse seg opp automatisk.
• Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk etter at du har angitt en skjermlåsmetode.
• Hvis du ikke bruker enheten i løpet av fire timer eller når du slår på enheten, må du
låse opp skjermen med mønsteret, PIN-koden eller passordet som du har angitt.
1
2
3
Trykk på Låseskjerm → Smart Lock på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Velg et alternativ og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Biometri og sikkerhet
Alternativer
Endre innstillingene for å sikre enheten.
Trykk på Biometri og sikkerhet på Innstillinger-skjermbildet.
• Ansiktsgjenkjenning: Angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt. Se
Ansiktsgjenkjenning for mer informasjon.
• Fingeravtrykk: Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se
Fingeravtrykksgjenkjenning for mer informasjon.
• Biometripreferanser: Endre innstillingene for biometriske data.
193
Innstillinger
• Google Play Protect: Angi at enheten skal søke etter skadelige apper og skadelig oppførsel,
advare om potensiell fare og fjerne dem.
• Finn min mobil: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min
mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller
stjålne enheten.
Du kan også la Google-plasseringstjenesten gi mer nøyaktig informasjon om plasseringen til
enheten din.
• Sikkerhetsoppdatering: Vis versjonen til enhetens programvare og søk etter oppdateringer.
• Samsung Pass: Du kan enkelt og sikkert verifisere identiteten din via dine biometriske data.
Se Samsung Pass for mer informasjon.
• Installer ukjente apper: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
• Sikker mappe: Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se
Sikker mappe for mer informasjon.
• Andre sikkerhetsinnstillinger: Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.
• Posisjon: Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
• Apptillatelser: Vis listen over funksjoner og apper som har tillatelser til å bruke dem. Du kan
også redigere tillatelsesinnstillingene.
• Send diagnosedata: Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnostikk- og
bruksinformasjon til Samsung.
• Motta markedsføringsinformasjon: Angi om du vil motta markedsføringsinformasjon fra
Samsung, som spesialtilbud, medlemskapsfordeler og nyhetsbrev.
194
Innstillinger
Ansiktsgjenkjenning
Du kan angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt.
• Hvis du bruker ansiktet ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke ansiktet ditt
brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse
opp skjermen med et mønster, en PIN eller et passord som du anga da du registrerte
ansiktet. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
• Hvis du endrer skjermlåsmetoden til Stryk eller Ingen, som ikke er sikre, vil alle de
biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i
apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.
Forholdsregler for å bruke ansiktsgjenkjenning
Før du bruker ansiktsgjenkjenning for å låse opp enheten, må du huske på disse forholdsreglene:
• Enheten kan være låst opp av noen eller noe som ser ut som bildet ditt.
• Ansiktsgjenkjenning er mindre sikkert enn mønster, PIN eller passord.
For bedre ansiktsgjenkjenning
Vurder følgende når du bruker ansiktsgjenkjenning:
• Vurder forholdene under registrering, for eksempel om du har briller, lue, maske, skjegg eller
mye sminke
• Påse at du befinner deg i et godt opplyst område og at kameralinsen er ren ved
registreringen
• Kontroller at bildet ikke er uskarpt for å få bedre samsvarsresultater
195
Innstillinger
Registrere ansiktet ditt
Det er best å registrere ansiktet innendørs og borte fra direkte sollys.
1
2
3
4
5
6
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Fortsett.
Angi en skjermlåsmetode.
Velg om du har på deg briller eller ikke og trykk på Fortsett.
Hold enheten med skjermen vendt mot deg, og se på skjermen.
Plasser ansiktet ditt inni sirkelen på skjermen.
Kameraet skanner ansiktet.
Hvis opplåsing av skjermen med ansiktet ditt ikke fungerer ordentlig, trykker du på Fjern
ansiktsdata for å fjerne det registrerte ansiktet og registrere ansiktet på nytt.
Slette de registrerte ansiktsdataene
Du kan slette ansiktsdata som du har registrert.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Fjern ansiktsdata → Fjern.
Når det registrerte ansiktet er slettet, deaktiveres også alle de relaterte funksjonene.
196
Innstillinger
Låse opp skjermen med ansiktet
Du kan låse opp skjermen med ansiktet ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et
passord.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Ansiktsopplåsing-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
• Hvis du vil at enheten skal låse opp skjermen uten å stryke på den låste skjermen
etter at ansiktet ditt er gjenkjent, trykker du på bryteren Bli på låseskjermen for å
deaktivere den.
• Hvis du vil redusere muligheten for ansiktsgjenkjennelse i bilder eller videoer, trykker
du på bryteren Raskere gjenkjenning for å deaktivere den. Dette kan reduserer
hastigheten for ansiktsgjenkjenning.
• Hvis du vil øke graden av gjenkjenning på et mørkt sted, trykker du på bryteren Gjør
skjermen lysere for å aktive den.
4
Se på låseskjermen.
Når ansiktet ditt gjenkjennes, kan du låse opp skjermen uten at du trenger bruke en annen
metode i tillegg. Hvis ansiktet ditt ikke gjenkjennes, bruker du den forhåndsdefinerte
skjermlåsmetoden.
197
Innstillinger
Fingeravtrykksgjenkjenning
For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere, må fingeravtrykksinformasjonen registreres
og lagres på enheten. Når denne informasjonen er registrert, kan du stille inn enheten til å bruke
fingeravtrykk til følgende funksjoner:
• Skjermlås
• Sikker mappe
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Fingeravtrykkgjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å
forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykkssensoren
skal blande sammen to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate
fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.
• Hvis du bruker fingeravtrykket ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke
fingeravtrykket ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke
enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN eller et passord som du
anga da du registrerte fingeravtrykket. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PINkoden eller passordet ditt.
• Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret,
PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer fingeravtrykket, og registrerer
fingeravtrykket på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du
ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap
av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
• Hvis du endrer skjermlåsmetoden til Stryk eller Ingen, som ikke er sikre, vil alle de
biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i
apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.
198
Innstillinger
For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk
Når du skanner fingeravtrykket ditt på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold
som kan virke inn på funksjonen:
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er endret av rynker eller arr.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
• Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest
brukes til å utføre oppgaver på enheten.
• Enheten har en innebygd fingeravtrykkssensor på siden. Sørg for at fingeravtrykksensoren
ikke blir ripet eller skadet av metallgjenstander, for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
• Hvis fingeravtrykkssensoren dekkes med beskyttelsesfilm, klistremerker eller annet
tilbehør, kan graden av fingeravtrykkgjenkjenning reduseres. Hvis fingeravtrykkssensoren
i begynnelsen er dekket av beskyttelsesfilm, fjerner du den før du bruker
fingeravtrykkssensoren.
• Sørg for at fingeravtrykkssensoren og fingrene dine er rene og tørre.
• Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner
fingeravtrykket. Sørg for å dekke hele fingeravtrykkssensoren med fingeren.
• I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne
funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å
berøre et metallobjekt.
Registrere fingeravtrykk
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Fortsett.
Angi en skjermlåsmetode.
199
Innstillinger
4
Registrer fingeravtrykket ditt.
Plasser fingeren på fingeravtrykkssensoren. Når enheten har oppdaget fingeren, løfter du
den opp og plasserer den på fingeravtrykkssensoren én gang til.
Gjenta denne handlingen til fingeravtrykket er registrert.
5
Trykk på Ferdig når du er ferdig med å registrere fingeravtrykk.
Kontrollere registrerte fingeravtrykk
Du kan kontrollere om fingeravtrykket ditt er registrert ved å plassere fingeravtrykkssensoren.
1
2
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
200
Innstillinger
3
4
Trykk på Sjekk de nye fingeravtrykkene.
Plasser fingeren på fingeravtrykkssensoren.
Gjenkjenningsresultatet vises.
Slette registrerte fingeravtrykk
Du kan slette registrerte fingeravtrykk.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Velg et fingeravtrykk du vil slette og trykk på Fjern.
Låse opp skjermen med fingeravtrykk
Du kan låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode
eller et passord.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Lås opp med fingeravtrykk for å aktivere denne funksjonen.
Legg fingeren på fingeravtrykksensoren når låseskjermen vises for å skanne fingeravtrykket
ditt.
201
Innstillinger
Samsung Pass
Med Samsung Pass kan du logge inn på Samsung-kontoen din, nettsteder eller apper enklere og
tryggere via de biometriske dataene dine, i stedet for å oppgi innloggingsopplysningene dine.
Samsung Pass gir deg også mulighet til å angi personopplysninger, som for eksempel adressen
din eller betalingskortinformasjon, enklere og raskere gjennom dine registrerte biometriske data.
Registrer de biometriske dataene dine på Samsung Pass, og angi at du skal logge inn på støttede
nettsteder og apper med dataene via Samsung Pass.
• Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
• For å bruke denne funksjonen må du logge deg på Samsung-kontoen. Se Samsungkonto for mer informasjon.
• Funksjonen for pålogging via nettsteder er bare tilgjengelig for nettsteder som du
åpner via Internett-appen. Enkelte nettsteder støtter kanskje ikke denne funksjonen.
• Registrerte biometriske data og lagret betalingskortinformasjon lagres bare til
enheten din og synkroniseres ikke med andre enheter og servere.
Registrere Samsung Pass
Før du begynner å bruke Samsung Pass, må du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
1
2
3
4
5
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Les instruksjonene på skjermen og trykk på Logg på.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Godta vilkårene til Samsung Pass.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.
202
Innstillinger
6
Registrere fingeravtrykket ditt.
7
Skann fingeravtrykkene dine, og trykk på Neste for å fullføre Samsung Pass-registreringen.
Se Fingeravtrykksgjenkjenning for mer informasjon.
• Hvis alternativet Legg til Samsung Pass på startskjerm er markert, legges ikonet for
Samsung Pass på startskjermbildet.
• Hvis alternativet Bruk Samsung Pass i stedet for Samsung account-passord er markert
kan du bruke de registrerte biometriske dataene for å bekrefte identiteten din i stedet for
å oppgi Samsung-kontopassordet.
Verifisere passordet for Samsung-kontoen din
Du kan bruke dine registrerte biometriske data for å verifisere identiteten din i stedet for å angi
Samsung-kontopassordet, for eksempel når du kjøper innhold fra Galaxy Store.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på → Innstillinger → Samsung account og trykk på Bekreft med Samsung Passbryteren for å aktivere den.
Bruk Samsung Pass til å logge på nettsteder
Du kan bruke Samsung Pass til å logge på nettsteder som støtter automatisk utfylling av ID og
passord, på en enkel måte.
1
2
3
Åpne et nettsted du vil logge deg på.
Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på
nettstedet.
Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre innloggingsinformasjonen, merker du
av for Logg på med Samsung Pass, og trykk på Husk.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass når du skal logge deg
på nettstedet.
203
Innstillinger
Bruke Samsung Pass til å logge på apper
Du kan bruke Samsung Pass til å logge på apper som støtter automatisk utfylling av ID og
passord, på en enkel måte.
1
2
3
Åpne en app du vil logge deg på.
Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på appen.
Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre innloggingsinformasjonen, trykker du
på Lagre.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass når du skal logge deg
på appen.
Administrere påloggingsinformasjon
Du kan vise listen over nettsteder og apper du har angitt til å bruke Samsung Pass, og
administrere påloggingsinformasjonen.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Logg på og velg et nettsted eller en app fra listen.
Trykk på Rediger og endre ID-en din, passordet ditt og navnet på nettstedet eller appen.
Du kan slette nettstedet eller appen ved å trykke på Slett.
Bruke Samsung Pass med nettsteder og apper
Når du bruker nettsteder eller apper som støtter Samsung Pass, kan du enkelt logge deg på med
Samsung Pass.
Du kan se listen over nettsteder og apper som støtter Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet,
trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass, lås opp skjermen ved å bruke den
forhåndsinnstilte skjermlåsemetoden og trykk deretter på → Partnere. Hvis ingen nettsteder
eller apper støtter Samsung Pass, vises ikke Partnere.
• Tilgjengelige nettsteder og apper kan variere avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap eller uleiligheter som forårsakes av at du logger deg
på nettsteder eller apper via Samsung Pass.
204
Innstillinger
Angi personopplysningene dine automatisk
Du kan bruke Samsung Pass til å enkelt oppgi adressen din eller betalingskortinformasjon på
apper som støtter automatisk utfylling av personopplysninger.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Autoutfyll skjemaer og velg Legg til adresse eller Legg til kort.
Angi informasjonen og trykk på Lagre.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass når du angir
personopplysninger automatisk på støttede apper.
Slette Samsung Pass-dataene
Du kan slette de biometriske dataene dine, innloggingsinformasjon og appdata som er registrert
på Samsung Pass. Ditt samtykke i vilkårene og betingelsene vil fortsatt gjelde, og Samsungkontoen vil fortsatt være aktiv.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på → Innstillinger → Slett data.
Angi Samsung-kontopassordet og trykk på OK.
Samsung Pass-dataene dine slettes.
205
Innstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og kontakter, slik at ingen andre får
tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.
Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke
overføres til andre enheter via delemetoder som ikke støttes, for eksempel USB eller
Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at
Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må
du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.
For å bruke Sikker mappe må du logge deg på Samsung-kontoen.
206
Innstillinger
Konfigurere Sikker mappe
1
2
3
4
Start Innstillinger-appen og trykk på Biometri og sikkerhet → Sikker mappe.
Godta vilkårene og betingelsene til Sikker mappe.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe, og følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre konfigurasjonen.
Hvis du vil endre navnet eller ikonfargen for Sikker mappe, trykker du på → Tilpass.
• Når du åpner Sikker mappe-appen, må du låse opp appen ved hjelp av den
forhåndsinnstilte låsemetoden.
• Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille det med
Samsung-kontoen din. Trykk på knappen på bunnen av den låste skjermen og angi
passordet til Samsung-kontoen din.
Stille inn automatisk lås for Sikker mappe
Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Velg et låsealternativ.
Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på → Lås.
207
Innstillinger
Flytte innhold til Sikker mappe
Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på
flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.
1
2
3
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Legg til filer.
Trykk på Bilder, merk av bilder du vil flytte, og trykk deretter på Utført.
Trykk på Flytt.
De valgte elementene blir slettet fra den opprinnelige mappen og flyttet til Sikker mappe.
Trykk på Kopier for å kopiere elementer.
Metoden som brukes til å flytte innhold, kan variere, avhengig av innholdstypen.
Flytte innhold fra Sikker mappe
Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app i standard lagringsplass. Følgende
handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra Sikker mappe til standard lagringsplass.
1
2
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Galleri.
Velg et bilde og trykk på → Flytt ut av Sikker mappe.
De valgte elementene flyttes til Galleri på standard lagringsplass.
208
Innstillinger
Legge til apper
Legg til en app for bruk i Sikker mappe.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på Legg til apper.
Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på Legg til.
Hvis du vil installere apper fra Play Butikk eller Galaxy Store, trykker du på Last ned fra Play
Butikk eller Last ned fra Galaxy Store.
Fjerne apper fra Sikker mappe
Trykk på og hold inne en app du vil slette og trykk på Avinstaller.
Legge til kontoer
Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med
appene i Sikker mappe.
1
2
3
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Kontoer → Legg til konto.
Velg en kontotjeneste.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.
Åpne Sikker mappe-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Vis Sikker mappebryteren for å deaktivere denne funksjonen.
Alternativt drar du statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Stryk deretter nedover på
varselspanelet og trykk på
(Sikker mappe) for å deaktivere funksjonen.
209
Innstillinger
Sikkerhetskopiere og gjenopprette Sikker mappe
Sikkerhetskopier innhold og apper i Sikker mappe til Samsung Cloud ved å bruke Samsungkontoen, og gjenopprett dem senere.
Sikkerhetskopiere data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Legg til konto og logg på Samsung-kontoen din.
Trykk på Sikkerhetskopier Sikker mappe-data.
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere og trykk på Sikkerhetskopier.
Data sikkerhetskopieres til Samsung Cloud.
Gjenopprette data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Gjenopprett.
Trykk på
for å velge en enhet for datagjenoppretting.
Merk elementer som du vil gjenopprette og trykk på Gjenopprett.
Sikkerhetskopierte data gjenopprettes på enheten din.
Avinstallere Sikker mappe
Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Flere innstillinger → Avinstaller.
Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for Flytt
mediefiler ut av Sikker mappe og trykker på Avinstaller. Du kan få tilgang til data som er
sikkerhetskopiert fra Sikker mappe ved å starte Mine filer-appen og trykke på Intern lagring →
Secure Folder.
Notater som er lagret i Samsung Notes sikkerhetskopieres ikke.
210
Innstillinger
Kontoer og sikkerhetskopi
Alternativer
Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også
logge deg på kontoer, som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, eller overføre data til
eller fra andre enheter med Smart Switch.
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi på Innstillinger-skjermbildet.
• Kontoer: Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil
synkronisere med.
• Sikkerh.kop. og gjenoppr.: Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger
sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem
senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller
gjenopprette data.
• Samsung Cloud: Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk
bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett
dataene dine. Se Samsung Cloud for mer informasjon.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra den gamle enheten. Se Gjenopprette
data fra den gamle enheten (Smart Switch) for mer informasjon.
Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en
datamaskin, ved jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir
skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
211
Innstillinger
Samsung Cloud
Synkroniser data lagret på enheten, som bilder og videoer, med Samsung Cloud og vis dataene
du har lagret på Samsung Cloud. Du kan også sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung
Cloud og gjenopprette dem senere.
For å bruke Samsung Cloud må du logge deg på Samsung-kontoen.
Synkronisere data
Du kan synkronisere data slik som bilder, videoer og hendelser som er lagret på enheten din med
Samsung Cloud og få tilgang til dem fra andre enheter.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på → Innstillinger → Innst. synk. / auto. sik.h.kop. → Synkroniser.
Trykk på bryterne ved siden av elementene du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de lagrede dataene eller endre innstillingene ved å trykke på Galleri,
Andre synkroniserte data eller Samsung Cloud Drive.
212
Innstillinger
Sikkerhetskopiere data
Du kan sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung Cloud.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Sikkerhetskopier telefonen på
Innstillinger-skjermbildet.
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere og trykk på Sikkerhetskopier.
Trykk på OK.
• Enkelte data sikkerhetskopieres ikke. Kontroller hvilke data som sikkerhetskopieres,
trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Sikkerhetskopier
telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
• For å vise data som er sikkerhetskopiert for andre enheter i Samsung Cloud, trykker
du på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Gjenopprett data →
i
Innstillinger-skjermbildet og velger deretter enheten du vil ha.
Gjenopprette data
Du kan gjenopprette sikkertskopidata fra Samsung Cloud til enheten din.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Gjenopprett data →
og velg enheten du vil ha.
Merk elementer som du vil gjenopprette og trykk på Gjenopprett.
Google
Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.
Trykk på Google på Innstillinger-skjermbildet.
213
Innstillinger
Avanserte funksjoner
Alternativer
Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.
Trykk på Avanserte funksjoner på Innstillinger-skjermbildet.
Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktet inndata for enkelte funksjoner
som bruker sensorer.
• Bixby Routines: Legg til rutiner for å automatisere innstillinger som du bruker ofte. Enheten
foreslår også rutiner i henhold til hyppige situasjoner. Se Bixby Routines for mer informasjon.
• Sidetast: Velg en app eller funksjon du vil kjøre ved hjelp av sidetasten. Se Stille inn
sidetasten for mer informasjon.
• Anrop og SMS på andre enh.: Bruk enhetens funksjoner for anrop og meldinger på andre
enheter som er pålogget Samsung-kontoen din.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Koble til Windows: Få umiddelbar tilgang til data lagret på enheten din på datamaskinen
din. Se Koble til Windows for mer informasjon.
• Flervindusskuff: Angi at enheten skal åpne listen over apper du kan bruke i delt visning når
du stryker til venstre på høyre skjermkant.
• Smart sprettoppvisning: Velg apper for å vise deres varslinger via popup-vinduer. Når du
bruker denne funksjonen kan du raskt vise innholdet via popup-vinduer ved å trykke på
ikonet på skjermen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i apper som støtter Flervindu-funksjonen.
• Smart bilde av skjermen: Angi at enheten skal ta bilde av den aktuelle skjermen og området
som kan rulles, og beskjære og dele bildet som er tatt av skjermen umiddelbart.
• Direkte deling: Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på
delingsalternativpanelet for å tillate deg å dele innhold direkte.
214
Innstillinger
• Reduser animasjoner: Angi at enheten skal redusere skjermeffekter for visse handlinger,
som å åpne eller lukke apper.
• Bevegelser og gester: Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurer innstillinger. Se
Bevegelser og gester for mer informasjon.
• Game Launcher: Aktiver Game Launcher. Se Game Launcher for mer informasjon.
• Doble meldinger: Installer den andre appen og bruk to separate kontoer for samme
meldingsapp. Se Doble meldinger for mer informasjon.
• Videoforbedring: Forbedre bildekvaliteten til videoene dine og opplev mer levende farger.
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte apper.
• Send SOS-meldinger: Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke på
sidetasten tre ganger. Du kan også sende lydopptak sammen med meldingen til
mottakerne.
Bixby Routines
Bixby-rutiner er en tjeneste som automatiserer innstillinger du bruker ofte og foreslår nyttige
funksjoner i henhold til dine hyppige situasjoner ved å lære bruksmønstrene dine.
For eksempel kan en ”før leggetid”-rutine som reflekterer søvnmønsteret ditt, slå på blålysfilteret
og justere lysstyrken på skjermen for komfort når du legger deg.
Legge til rutiner
Legg til rutiner for å bruke enheten din mer praktisk. Når du vil legge til en rutine kan du angi
kjørebetingelsene dens til automatisk eller manuell.
Legge til anbefalte rutiner
Når enheten din lærer seg bruksmønstrene dine, vil den anbefale å legge til nyttige eller hyppig
brukte funksjoner som rutiner.
Når den anbefalingsmeldingen vises, trykker du på Vis alle og legger den til som din egen rutine.
215
Innstillinger
Legge til rutiner fra listen over anbefalinger
Vis listen over nyttige funksjoner og legg dem til som dine egne rutiner.
1
2
Trykk på Avanserte funksjoner → Bixby Routines på Innstillinger-skjermbildet.
På listen Anbefalt velger du en rutine du vil ha og trykker på Lagre rutine.
• For å angi rutinens betingelser og handlinger trykker du på
på tilstanden eller handlingen du vil redigere.
. Alternativt kan du trykke
• Hvis du vil angi rutinens kjørebetingelser til manuell, trykker du på Startknappen
trykkes. Dette alternativet vises bare når det ikke er angitt noen kjørebetingelser.
For manuelle rutiner kan du legge dem til på Startskjermbildet som widgeter og få rask
tilgang til dem. Hvis det vises et sprettoppvindu, trykker du på Legg til.
216
Innstillinger
Legge til dine egne rutiner
Legg til funksjoner du vil bruke som rutiner.
1
2
3
4
Trykk på Avanserte funksjoner → Bixby Routines →
på Innstillinger-skjermbildet.
Angi et rutinenavn.
Trykk på
, angi betingelser og trykk deretter på Neste.
Hvis du vil angi rutinens kjørebetingelser til manuell, trykker du på Startknappen trykkes.
Trykk på
, angi handlinger og trykk deretter på Ferdig.
For manuelle rutiner kan du legge dem til på Startskjermbildet som widgeter og få rask
tilgang til dem. Når et sprettoppvindu vises, trykker du på Legg til.
Bruke rutiner
Kjøre automatiske rutiner
Automatiske rutiner kjøres automatisk når betingelsene deres oppdages.
Kjøre manuelle rutiner
For manuelle rutiner hvor du angir kjørebetingelsen som Startknappen trykkes, kan du kjøre
dem manuelt ved å trykke på knappen når du vil.
Trykk på Avanserte funksjoner → Bixby Routines → Mine rutiner og trykk på
ved siden av
rutinen du vil kjøre. Eller du kan trykke på widgeten til rutinen på startskjermbildet.
Vise rutiner som kjører
Rutiner som kjører for øyeblikket vises på varselspanelet. For å vise detaljene til en rutine, trykker
du på varslet.
217
Innstillinger
Stoppe rutiner som kjører
Du kan raskt stoppe rutiner som kjører. Velg en rutine i varselspanelet og trykk på Stopp.
Administrere rutiner
Trykk på Avanserte funksjoner → Bixby Routines → Mine rutiner på Innstillinger-skjermbildet.
Rutinene dine vises.
For å deaktivere en rutine, trykker du på bryteren til rutinen eller
For å redigere en rutine, velger du en rutine og trykker på
tilstanden eller handlingen du vil redigere.
.
. Alternativt kan du trykke på
For å slette rutiner, trykker du på → Slett, marker rutinene du vil slette og trykk deretter på
Slett.
Koble til Windows
Få umiddelbar tilgang til data lagret i enheten din, som bilder og meldinger, på datamaskinen
din ved å bruke samme Microsoft-konto på datamaskinen din som på enheten din.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Windows 10 versjon 1803 eller høyere.
1
2
3
4
På innstillingerskjermen, trykk på Avanserte funksjoner → Koble til Windows.
Trykk på Logg på med Microsoft, logg på Microsoft-kontoen din og trykk deretter Fortsett.
Trykk på Vis meg for å vise datamaskinens oppsettsprosedyrer, følg instruksjonene
på skjermen for å logge på datamaskinen din, og last deretter ned Din mobil--appen.
Trykk på Fortsett for å fullføre oppsettet.
218
Innstillinger
Bevegelser og gester
Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurer innstillinger.
Trykk på Avanserte funksjoner → Bevegelser og gester på Innstillinger-skjermbildet.
• Løft for å aktivere: Angi at enheten skal slå på skjermen når du plukker den opp.
• Trykk raskt 2 x for å aktivere: Angi at enheten skal slå på skjermen når du dobbeltklikker
hvor som helst på skjermen mens skjermen er slått av.
• Smart hvilemodus: Still inn enheten til å hindre at skjermen slås av mens du ser på den.
• Smartvarsel: Angi at enheten skal varsle deg hvis du har ubesvarte anrop eller nye
meldinger når du plukker opp enheten.
Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten
ikke ligger på en flat overflate.
• Enkel lyd av: Angi at enheten skal dempe innkommende anrop eller alarmer ved å bruke
håndflatebevegelser eller ved å vende enhetens skjerm nedover.
• Direkteanrop: Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten
nær øret mens du viser meldings- eller kontaktdetaljer.
• Fingersensorbevegelser: Konfigurer enheten til å åpne eller lukke varselpanelet når
du stryker oppover eller nedover på fingeravtrykksensoren. Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig når sensoren leser fingeravtrykket ditt.
• Dra håndflaten over for å ta et bilde: Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du
drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen. Du kan se bilder som er tatt i Galleri.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
• Stryk for å ringe/sende meld.: Angi at enheten skal ringe eller sende en melding når
du sveiper til høyre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i Telefon- eller
Kontakter-appen.
219
Innstillinger
Doble meldinger
Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp.
1
2
Trykk på Avanserte funksjoner → Doble meldinger på Innstillinger-skjermbildet.
Støttede apper vises.
Trykk på bryteren til en app for å installere den andre appen.
Den andre appen blir installert. Ikonet til den andre appen vises med . Når du mottar
varsler fra den andre appen, vises varslene med for å skille dem fra varslene til den første
appen.
Andre app
• Dobbel meldingsapp-funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av appen.
• Noen av funksjonene for appen kan være begrenset for den andre appen.
Avinstallere den andre appen
1
2
Trykk på Avanserte funksjoner → Doble meldinger på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på brytere til appen du vil deaktivere og trykk på Avinstaller.
Alle dataene som er relatert til den andre appen blir slettet.
Hvis du avinstallerer den første appen blir også den andre appen slettet.
220
Innstillinger
Digitalt velvære
Vis den daglige brukshistorikken for enheten din. Du vil se informasjon slik som for eksempel
hvor lenge skjermen var på og hvor mange ganger du åpnet apper eller brukte visse funksjoner.
Du kan også begrense brukstiden eller endre meldingsinnstillingene for hver app.
Trykk på Digitalt velvære på Innstillinger-skjermbildet.
Tiden skjermen var på
Antall ganger opplåst
Antall varslinger
Dashbord
Aktiver avslapningsmodus.
Endre varslingsinnstillingene.
Stille inn tidtakere for apper
Du kan begrense den daglige brukstiden for hver app ved å stille inn en tidtaker. Når du kommer
til grensen blir appen deaktiver og du kan ikke bruke den.
1
2
Trykk på Digitalt velvære → Dashbord på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Ingen nedtelling ved siden av appen du vil sette tiden for.
Aktivere avslapningsmodus
Du kan aktiver avslapningsmodus for å redusere belastningen på øynene før du legger deg og
unngå at søvnen din blir forstyrret.
1
Trykk på Digitalt velvære → Stress ned på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren
Slå på nå for å aktivere den.
221
Innstillinger
2
Slå på bryteren for å aktivere funksjonen du vil ha.
• Gråtone: Viser fargene på skjermen som gråtoner.
• Ikke forstyrr: Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop og varsler
unntatt de unntakene du selv har definert.
3
For å angi tidsplanen for aktivering av avslapningsmodus trykker du på Slå på som planlagtbryteren for å aktivere den, trykk på Angi tidsplan og still deretter inn tiden.
Enhetsvedlikehold
Innledning
Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, minne
og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.
Batteri
Sikkerhet
Lagring
Minne
222
Innstillinger
Optimere enheten
Trykk på Enhetsvedlikehold → Optimaliser nå på Innstillinger-skjermbildet.
Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:
• Frigjøre litt minne.
• Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
• Administrere unormal batteribruk.
• Søke etter krasjede apper og skadelig programvare.
Bruke funksjonen for automatisk optimalisering
Du kan angi at enheten utfører automatisk optimalisering når enheten ikke er i bruk. Trykk på
→ Automatisk optimalisering og trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Hvis du vil angi
tiden for å utføre automatisk optimalisering, trykker du på Tid.
Batteri
Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med
lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
• Det kan hende at du ikke kan motta varslinger fra enkelte apper der
strømsparingsmodus brukes.
Strømmodus
Velg en strømmodus som passer enhetens bruksformål.
Trykk på Strømmodus og velg et alternativ.
• Optimalisert: Optimalisert for en balanse mellom enhetens ytelse og batteribruk.
• Middels strømsparing: Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
223
Innstillinger
• Maksimal strømsparing: I maksimal strømsparingsmodus senker enheten
batteriforbruket ved å aktivere nattmodus og begrense tilgjengelige apper og funksjoner.
Nettverkstilkoblinger deaktiveres, unntatt mobilnettverket.
Du kan angi at batteriet på enheten skal lades opp raskere. Trykk på → Innstillinger og trykk på
Hurtiglading med kabel-bryteren for å aktivere den.
Adaptiv strømsparing
Du kan angi at enheten aktiverer strømsparingsmodus automatisk basert på bruksmønstrene
dine og den gjenværende batterikapasiteten.
Trykk på Strømmodus og trykk på Adaptiv strømsparing-bryteren for å aktivere den. Enheten
aktiverer strømsparingsmodus basert på situasjonen for å forlenge batteriets brukstid.
Administrere batteribruk for hver app
Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at apper som kjører i bakgrunnen bruker batteristrøm
når de ikke brukes. Velg apper fra listen og trykk på Sett app i dvalemodus-bryteren for å
aktivere funksjonen.
Lagring
Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
• Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den
angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler
av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
• Du kan vise den tilgjengelige kapasiteten i det interne minnet i Spesifikasjon-delen for
enheten på Samsungs nettsted.
Administrere minnet
Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på Fjern nå. Hvis du vil slette
filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori under Brukerdata. Merk
deretter av for elementene du vil slette, og trykk på Slett.
224
Innstillinger
Minne
Trykk på Enhetsvedlikehold → Minne på Innstillinger-skjermbildet.
For å gjøre enheten raskere ved å hindre at apper kjører i bakgrunnen, merker du av for apper på
listen over apper, og trykker på Fjern nå.
Sikkerhet
Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig
programvare.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Sikkerhet → Søk på telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
Apper
Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon,
endre varslings- eller tillatelsesinnstillinger, eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.
Trykk på Apper på Innstillinger-skjermbildet.
Generell styring
Tilpass enhetens systeminnstillinger eller nullstill enheten.
Trykk på Generell styring på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk og inndata: Velg enhetsspråk og endre innstillinger, for eksempel for tastatur og
taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket. Se Legge til
språk på enheten for mer informasjon.
• Dato og tid: Få tilgang til og endre innstillingene for å styre hvordan enheten viser
klokkeslett og dato.
Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestilt.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for mer
informasjon.
• Nullstill: Nullstill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data.
Du kan nullstille alle innstillingene dine, eller bare nettverksinnstillingene, eller
nettverksinnstillingene. Du kan også angi at enheten skal startes på nytt på et angitt
tidspunkt for enhetsoptimalisering.
225
Innstillinger
Legge til språk på enheten
Du kan legge til språk som skal brukes på enheten.
1
Trykk på Generell styring → Språk og inndata → Språk → Legg til språk på Innstillingerskjermbildet.
Hvis du vil vise alle språkene som kan legges til, trykker du på → Alle språk.
2
3
Velg et språk som du vil legge til.
Du angir det valgte språket som standardspråk ved å trykke på Angi som stand. Du
beholder nåværende språkinnstilling ved å trykke på Behold gjeld.
Det valgte språket legges til i språklisten. Hvis du har endret det valgte språket, blir det
valgte språket lagt til øverst på listen.
For å endre standardspråket fra språklisten drar du ved siden av språket og flytter det øverst
på listen. Deretter trykker du på Bruk. Hvis appen ikke støtter standardspråket, brukes det neste
støttede språket i listen.
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten. Se Tilgjengelighet for
mer informasjon.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
226
Innstillinger
Programvareoppdatering
Oppdater programvaren på enheten via FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også
planlegge programvareoppdateringer.
Trykk Programvareoppdatering på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis nødprogramvareoppdateringer er utgitt for enhetens sikkerhet og for å blokkere
nye typer sikkerhetstrusler, installeres de automatisk uten ditt samtykke.
• Last ned og installer: Se etter og installer oppdateringer manuelt.
• Last ned automatisk over Wi-Fi: Angi at enheten skal laste ned oppdateringer automatisk
når den er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
• Siste oppdatering: Vis informasjon om den siste programvareoppdateringen.
Informasjon om sikkerhetsoppdateringer
Sikkerhetsoppdateringer utgis for å øke sikkerheten på enheten og beskytte
personlige opplysninger. Gå til security.samsungmobile.com for å få en oversikt over
sikkerhetsoppdateringer for modellen din.
Nettstedet støtter bare noen språk.
Om telefonen
Få tilgang til enhetsinformasjonen.
Trykk på Om telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
Endre enhetens navn ved å trykke på Rediger.
• Status: Vis forskjellig enhetsinformasjon, som SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridisk informasjon: Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon
og åpen kilde-lisens.
• Programvareinformasjon: Vis enhetens programvareinformasjon, som
operativsystemversjon og fastvareversjon.
• Batteriinformasjon: Vis enhetens batteristatus og -informasjon.
227
Tillegg
Tilgjengelighet
Om Tilgjengelighet
Gjør tilgjengeligheten bedre med funksjoner som gjør enheten lettere å bruke for brukere med
redusert syn, hørsel eller nedsatt bevegelighet i fingrene.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet. Du kan kontrollere hvilken
tilgjengelighetsfunksjon du bruker på toppen av skjermen. Trykk
for å vise funksjoner du
bruker for øyeblikket eller trykk Slå av for å deaktivere funksjonene raskt.
Voice Assistant (taletilbakemelding)
Aktivere eller deaktivere Voice Assistant
Når du aktiverer Voice Assistant, startes taletilbakemelding på enheten. Når du trykker én gang
på den valgte funksjonen, leser enheten teksten på skjermen høyt. Du aktiverer funksjonen ved å
trykke to ganger på den.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Skjermleser og trykk deretter på bryteren
Voice Assistant for å aktivere den.
For å deaktivere Voice Assistant trykker du på bryteren og deretter raskt to ganger hvor som helst
på skjermen.
For å se hvordan du bruker Voice Assistant, trykker du Læreprogram.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker Voice Assistant.
228
Tillegg
Styre skjermen med fingerbevegelser
Du kan bruke forskjellige fingerbevegelser for å styre skjermen mens du bruker Voice Assistant.
Bevegelser med én finger
• Trykke én gang: Les elementet under fingeren høyt. For å utforske skjermen plasserer du en
finger på skjermen, og beveger den på skjermen.
• Trykke to ganger: Åpne det valgte elementet. Når de valgte elementene leses høyt, og du
hører elementet som du ønsker, slipper du fingeren fra elementet. Trykk deretter raskt to
ganger hvor som helst på skjermen.
• Trykke raskt to ganger på og holde på skjermen: Flytt et element eller gå inn på et
tilgjengelig alternativ.
• Stryke til venstre: Les det forrige elementet.
• Stryke til høyre: Les det neste elementet.
• Stryke opp- eller nedover: Endre de nyeste innstillingene for kontekstmenyen.
• Stryke til venstre og deretter til høyre i én bevegelse: Bla oppover på skjermen.
• Stryke til høyre og deretter til venstre i én bevegelse: Bla nedover på skjermen.
• Stryke oppover, så nedover, i én bevegelse: Gå til første element på skjermen.
• Stryke nedover, så oppover i én bevegelse: Gå til siste element på skjermen.
Bevegelser med to fingre
• Trykke to ganger: Start, sett på pause eller gjenoppta gjeldende handling.
• Trykke tre ganger: Sjekk nåværende klokkeslett, gjenværende batterikapasitet og mer. Hvis
du vil endre hvilke elementer som skal leses opp høyt, starter du Innstillinger-appen og
trykker på Tilgjengelighet → Skjermleser → Innstillinger → Statuslinjeinformasjon.
• Trykke raskt fire ganger: Aktivere eller deaktivere taletilbakemelding.
• Stryke til venstre: Gå til neste side.
• Stryke til høyre: Gå tilbake til forrige side.
• Stryke oppover: Bla nedover i listen.
• Stryke nedover: Bla oppover på listen.
229
Tillegg
• Stryke oppover eller nedover på startskjermbildet: Åpne appskjermbildet.
• Stryke oppover eller nedover på appskjermbildet: Gå tilbake til startskjermbildet.
• Stryke i hvilken som helst retning på låseskjermen: Lås opp skjermen.
• Stryke nedover fra toppen av skjermen: Åpne varselspanelet.
Bevegelser med tre fingre
• Trykke én gang: Begynn å lese elementer høyt fra toppen.
• Trykke to ganger: Begynn å lese fra det neste elementet.
• Trykke tre ganger: Les den sist valgte teksten og kopier den til utklippstavlen.
• Stryke til venstre eller høyre: Åpne kontekstmenyen og bla gjennom alternativene.
• Stryke opp- eller nedover: Endre tekstlesning og velge detaljnivå.
• Stryke oppover, så nedover, i én bevegelse: Gå tilbake til forrige skjermbilde.
• Stryke nedover, så oppover, i én bevegelse: Gå tilbake til startskjermbildet.
Bevegelser med fire fingre
• Trykke: Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
• Trykke to ganger: Gå tilbake til startskjermbildet.
• Trykke tre ganger: Åpne listen over nylige apper.
Bruke kontekstmenyen
Stryk til venstre eller høyre med tre fingre når du bruker Voice Assistant. Kontekstmenyen
vises og enheten vil lese alternativene høyt. Stryk til venstre eller høyre med tre fingre for å bla
gjennom alternativene. Når du hører alternativet du ønsker, stryker du opp- eller nedover for å
bruke alternativet eller justere innstillingene for det. Når du for eksempel hører Talehastighet,
kan du justere talehastigheten ved å stryke opp- eller nedover.
230
Tillegg
Legge til og behandle bildeetiketter
Du kan tilordne etiketter til bilder på skjermen. Enheten leser etikettene høyt når bildene velges.
Legg etiketter til umerkede bilder ved å trykke på skjermen to ganger med tre fingre og holde på
den.
Du kan administrere etikettene ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Tilgjengelighet →
Skjermleser → Innstillinger → Admin. tilpassede etiketter.
Konfigurere innstillinger for Voice Assistant
Du kan konfigurere innstillinger for Voice Assistant etter behov.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Skjermleser → Innstillinger.
• Tekst-til-tale: Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når Voice
Assistant er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.
• Detaljnivå: Tilpass de detaljerte innstillingene for taletilbakemelding.
• Demp med nærhetssensor: Angi at enheten skal stoppe Voice Assistant når
nærhetssensoren er tildekket mens du bruker Voice Assistant.
• Rist for kontinuerlig lesing: Angi at enheten skal lese tekst på skjermen høyt når du rister på
enheten. Du kan velge mellom forskjellig risteintensitet.
• Uttal passord: Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet.
• Les anrops-ID høyt: Angi at enheten skal lese høyt anroperens navn når du mottar et
innkommende anrop.
• Vibrasjonstilbakemelding: Angi at enheten skal vibrere når du utfører handlinger på
skjermen, for eksempel når du velger et element.
• Lydtilbakemelding: Angi at enheten skal lage en lyd når du utfører handlinger på skjermen,
for eksempel når du velger et element. Du kan også justere volumet på lyden som spilles av
når du berører skjermen for å styre enheten.
• Fokuser på tale: Angi at enheten skal skru ned medievolumet når enheten leser et element
høyt.
231
Tillegg
• Fokusindikator: Angi at enheten skal gjøre rammen til fokusindikatoren som vises når du
berører et element tykkere. Du kan også endre fargen til indikatoren.
• Ettrykksaktivering: Angi at enheten skal aktivere det valgte element ved et enkelttrykk.
• Ettrykksnavigeringslinje: Angi at enheten skal bruke knappen på navigeringslinjen med et
enkelttrykk.
• Hurtigmeny: Velg kontekstuelle menyalternativer som skal vises når du stryker til høyre eller
venstre med tre fingre.
• Admin. tilpassede etiketter: Administrer etikettene du har lagt til.
• Tastatursnarveier: Angi snarveier for når du bruker et eksternt tastatur.
• Mørk skjerm med sidetast: Angi at enheten skal virke som normalt med skjermen avslått.
• Statuslinjeinformasjon: Velg elementer som skal leses høyt når du trykker på skjermen tre
ganger med to fingre.
• Utvikler​innstillinger: Angi alternativer for apputvikling.
Bruke enheten med skjermen avslått
For personvern kan du angi at enheten skal virke som normalt med skjermen avslått. Skjermen
slår seg ikke på når du trykker på taster eller på skjermen. Funksjoner som er aktivert for
øyeblikket, slås ikke av når skjermen slås av.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Skjermleser → Innstillinger og trykk
deretter på bryteren Mørk skjerm med sidetast for å aktivere den. Du kan aktivere eller
deaktivere denne funksjonen ved å trykke raskt to ganger på sidetasten.
Denne funksjonen vises bare når Voice Assistant er aktivert.
232
Tillegg
Skrive inn tekst med tastaturet
Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor
som helst på skjermen.
Hvis du vil aktivere funksjonen for rask tasteangivelse, starter du Innstillinger-appen, trykker på
Tilgjengelighet → Skjermleser, og deretter trykker du på Hurtigskriving-bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Når du berører tastaturet med fingeren, leser enheten høyt tegnene på tastene under fingeren.
Når du hører tegnet som du vil ha, slipper du fingeren fra skjermen for å velge det. Tegnet skrives
inn, og enheten leser teksten høyt.
Hvis Hurtigskriving ikke er aktivert, slipper du fingeren fra tegnet som du ønsker, og trykker
deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.
Denne egenskapen vises bare nå Voice Assistant er aktivert.
Angi flere tegn
Trykk på og hold en tast på tastaturet for å angi flere tegn som er tilgjengelige for tasten. Et
sprettoppvindu vises over tasten som viser tilgjengelige tegn. Hvis du vil velge et tegn, drar du
fingeren på sprettoppvinduet til du hører tegnet som du ønsker, og deretter slipper du den.
Synlighetsforbedringer
Bruke tema med høy kontrast
Bruk et klart tema som viser innhold med lyse farger på en mørk bakgrunn.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer →
Høykontrasttema og velg deretter temaet du vil bruke.
Bruke skrifter med høy kontrast
Juster farge og kontur på skrifter for å øke kontrasten mellom tekst og bakgrunn.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Skrifter med høy kontrast-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
233
Tillegg
Bruke tastatur med høy kontrast
Endre fargen på Samsung-tastaturet for å øke kontrasten mellom tekst og bakgrunn.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Tastatur med høy kontrast-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Vise knappeformene
Vis knappeformene med rammer for å gjøre dem tydeligere.
Start Innstillinger-appen. trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Vis knappeformer-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Reversere visningsfargene
Du kan bedre synligheten på skjermen for å gjøre det enklere for brukerne å gjenkjenne tekst på
skjermen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Negative farger-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Fargejustering
Du kan justere hvordan farger vises på skjermen, hvis du har problemer med å skille mellom
farger. Enheten endrer fargene til farger som er lettere å kjenne igjen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer →
Fargejustering og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg et alternativ.
Du justerer fargeintensiteten ved å dra justeringslinjen under Intensitet.
Hvis du velger Tilpasset farge, kan du gjøre skjermfargen personlig. Følg instruksjonene
på skjermen for å fullføre fargejusteringsprosessen.
234
Tillegg
Fargelinse
Juster skjermfargene hvis du har problemer med å lese teksten.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer → Fargelinse og
trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg fargen du vil ha.
Du justerer gjennomsiktighet ved å dra justeringslinjen under Opasitet.
Redusere effektene ved bevegelser på skjermen
Fjern animasjonseffekter hvis du er sensitiv for animasjoner eller bevegelser på skjermen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Fjern animasjoner-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Bruke et forstørrelsesvindu
Du kan aktivere et forstørrelsesvindu for å zoome inn på skjermbildet for å se en større versjon av
innholdet.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Forstørrelsesvindu-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Forstørrelsesvinduet vises på
skjermen.
Dra kanten til rammen på forstørrelsesglasset for å flytte forstørrelsesglasset til det området du
vil forstørre på skjermen.
Forstørre skjermbildet
Du kan forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer →
Forstørrelse.
• Trykk raskt 3 x for å forstørre: Zoom inn ved å trykke på skjermen tre ganger. Hvis du vil
returnere til normal visning, trykker du tre ganger på skjermen igjen.
• Trykk på knapp for å forstørre: Zoom inn ved å trykke på på navigeringslinjen, og trykk
deretter der du ønsker å forstørre skjermen. Gå tilbake til normal visning ved å trykke på .
235
Tillegg
Utforsk skjermen ved å dra to eller flere fingre rundt på det forstørrede skjermbildet.
Juster zoomforhold ved å klype sammen to eller flere fingre på det forstørrede skjermbildet, eller
spre dem fra hverandre.
Du kan også forstørre skjermbildet midlertidig ved å trykke tre ganger på skjermen og deretter
holde. Eller trykk på , og trykk deretter og hold på skjermen. Dra fingeren for å utforske
skjermbildet mens du holder på skjermen. Slipp opp fingeren for å gå tilbake til vanlig visning.
• Tastaturer og navigeringslinjen på skjermen kan ikke forstørres.
• Når denne funksjonen er aktivert, kan ytelsen i enkelte apper bli påvirket.
Forstørre muse- eller styreflatepekeren
Du kan forstørre pekeren når du bruker en ekstern mus eller styreflate.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på bryteren Stor muse-/berøringsflatemarkør for å aktivere denne funksjonen.
Endre skrifttype
Endre skriftstørrelse og -stil.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer →
Skriftstørrelse og -stil.
Endre zoom på skjerm
Endre innstillingen zoom på skjerm.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer →
Skjermzoom.
236
Tillegg
Hørselsforbedringer
Lyddetektorer
Angi at enheten skal oppdage barnegråt eller dørklokken. Enheten vil vibrere når den registrerer
lyd og varselet vil lagres som en logg.
Mens denne funksjonen er aktivert, vil ikke stemmegjenkjenningen være aktiv.
Barnegråtdetektor
Start Innstillinger og trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer → Lyddetektorer →
Barnegråtdetektor → Start.
Ringeklokkedetektor
1
2
3
Start Innstillinger og trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer → Lyddetektorer
→ Ringeklokkedetektor.
Trykk på Opptak for å gjøre et opptak av ringeklokken din.
Enheten vil oppdage og gjøre et opptak av ringeklokken.
Trykk på Test og ring på ringeklokken for å kontrollere at den er riktig registrert. Når enheten
oppdager lyden av ringeklokken, trykker du på Start.
Hvis du vil endre ringeklokkelyden, trykker du på Endre ringeklokkelyd.
Slå av alle lyder
Du kan angi at alle lyder på enheten skal dempes, som for eksempel medielyder og stemmen til
anroperen under en samtale.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer, og deretter trykker
du på Demp alle lyder-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
237
Tillegg
Støtte for høreapparater
Angi at enheten skal forbedre lydkvaliteten for å fungere bedre med høreapparater.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer og deretter trykker
du på bryteren Støtte for høreapparater for å aktivere den.
Justere lydbalansen
Angi at enheten skal justere lydbalansen når du bruker øretelefoner.
1
2
3
Koble øretelefoner til enheten og ta dem på.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer.
Dra justeringsbryteren under Venstre/høyre lydbalanse til venstre eller høyre for å justere
lydbalansen.
Monolyd
Monolyd kombinerer stereolyd i ett signal som spilles i alle øretelefonhøyttalerne. Bruk dette
alternativet hvis du har nedsatt hørsel eller hvis det er mer praktisk for deg å bruke bare én
øreplugg.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer og trykk deretter på
Monolyd-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Innstillinger for undertekster
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer → Samsungundertekster (CC) eller Google-undertekster (CC) og trykk deretter på bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Velg et alternativ for å konfigurere tekstinnstillingene.
238
Tillegg
Tale-til-tekst
Enheten tar opp stemmen din og konverterer samtidig det du sier til tekst på skjermen.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer → Tale-tiltekst.
Trykk på
og spill inn med mikrofonen.
Trykk på OK når du er ferdig med å spille inn.
For å vise innspilte filer eller endre systemspråket for talenotat, starter du appen
Lydopptaker.
Samhandling og smidighet
Universalbryter
Du kan styre berøringsskjermen ved å koble til en ekstern bryter, ved å trykke på skjermen eller
ved å bruke hodebevegelser og ansiktsuttrykk.
1
2
3
4
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet →
Universalbryter.
Les instruksjonene på skjermen og trykk på Utført.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis universalbryterne ikke er registrert på enheten, trykker du på Legg til bryter og angir
bryterne som skal kontrollere enheten.
For å aktivere universalbryterfunksjonen må minst én bryter være registrert på enheten.
For å angi brytere som skal kontrollere enheten, trykker du på bryteren under Brytere.
Du kan deaktivere denne funksjonen ved å trykke på sidetasten og volum opp-tasten samtidig.
239
Tillegg
Assistentmeny
Vise ikonet for assistentsnarvei
Du kan stille inn enheten til å vise ikonet for assistentsnarvei for tilgang til apper, funksjoner og
innstillinger. Du kan lett styre enheten ved å trykke på assistentmenyene på ikonet.
1
2
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet →
Assistentmeny.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Ikonet for assistentsnarvei vises nederst til høyre på skjermen.
Juster assistentsnarveiikonets gjennomsiktighetsnivå ved å dra justeringslinjen under
Gjennomsiktighet.
Få tilgang til assistentmenyer
Ikonet for assistentsnarvei vises som et flytende ikon for å gi enkel tilgang til assistentmenyer fra
alle skjermbilder.
Når du trykker på ikonet for assistentsnarvei, utvides ikonet litt, og assistentmenyene vises på
ikonet. Trykk på pilen til venstre eller høyre for å gå til andre paneler, eller sveip til venstre eller
høyre for å velge andre menyer.
Bruke markøren
Trykk på Markør på assistentmenyen. Du kan styre skjermen med små fingerbevegelser på
berøringsområdet. Dra fingeren på berøringsområdet for å flytte markøren. Du kan også trykke
på skjermen for å velge elementer under markøren.
Du kan bruke følgende alternativer:
•
/
: Bla til venstre eller høyre på skjermen.
•
/
: Bla opp eller ned på skjermen.
•
: Forstørr området der markøren står.
•
: Endre innstillingene for styreflate og markør.
•
: Flytt berøringsområdet til en annen plassering.
•
: Lukk berøringsområdet.
240
Tillegg
Bruke utvidede assistentmenyer
Du kan angi at enheten skal vise utvidede assistentmenyer for utvalgte apper.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet →
Assistentmeny → Assistent pluss, og trykk deretter på bryterne ved siden av appene du vil
aktivere.
Klikk når markøren stopper
Du kan angi at enheten skal velge et element automatisk når du plasserer musepekeren over det.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet, og trykk
deretter på bryteren Klikk når markøren stopper for å aktivere denne funksjonen.
Besvare anrop eller avslutte samtaler
Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet → Besvare
og avslutte anrop, og trykk deretter på bryterne ved siden av appene du vil aktivere.
Slå på skjerm enkelt
Slå på skjermen ved å bevege hånden din over sensoren øverst på enheten. Du kan slå på
skjermen uten å trykke på en eneste tast. Når du bruker denne funksjonen, må du plassere
enheten på en plan flate med skjermen oppover eller holde den godt fast for å unngå at den
beveger seg.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet og trykk
deretter på Slå på skjerm enkelt-bryteren for å aktivere den.
Samhandlingskontroll
Du kan aktivere modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inndata
mens du bruker apper.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet →
Samhandlingskontroll.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Trykk på og hold inne sidetasten og volum opp-tasten samtidig mens du bruker en app.
241
Tillegg
4
5
Juster størrelsen på rammen, eller tegn en linje rundt området som du vil begrense.
Trykk på Utført.
Enheten viser det begrensede området. Det begrensede området vil ikke reagere når du
tar på det, og tastene på enheten blir deaktivert. Du kan imidlertid aktivere funksjoner for
sidetasten, volumtasten og tastaturet i modus for samhandlingskontroll.
Hvis du vil deaktivere modus for samhandlingskontroll, trykker du på og holder inne sidetasten
og volum opp-tasten samtidig.
Du kan angi at enheten skal låse skjermen etter deaktivering av modus for samhandlingskontroll
ved å gå til Innstillinger-skjermbildet, trykke på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet
→ Samhandlingskontroll og deretter trykke på bryteren Lås når deaktivert for å aktivere denne
funksjonen.
Trykk på og hold-forsinkelse
Du kan angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet → Trykk på
og hold-forsinkelse og velg deretter et alternativ.
Trykkvarighet
Angi varigheten for trykk på skjermen for at enheten skal gjenkjenne det som et trykk.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet →
Trykkvarighet, trykk på bryteren for å aktivere den og angi deretter tiden.
Ignorer gjentatte berøringer
Angi at enheten bare skal gjenkjenne det første trykket innen en angitt tid når du trykker flere
ganger på skjermen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet → Ignorer
gjentatte berøringer, trykk på bryteren for å aktivere den og angi deretter tiden.
242
Tillegg
Avanserte innstillinger
Starte tilgjengelighetsfunksjoner raskt
Angi for å åpne tilgjengelighetsfunksjoner raskt.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Avanserte innstillinger → Sidetast
og volum-opp-tast og trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Velg deretter en
tilgjengelighetsfunksjon som du vil åpne når du trykker på sidetasten og volum opp-tasten
samtidig.
Du har tilgang til følgende tilgjengelighetsfunksjoner:
• Tilgjengelighet
• Voice Assistant
• Universalbryter
• Forstørrelsesvindu
• Negative farger
• Fargejustering
• Fargelinse
• Samhandlingskontroll
Starte snarveitjenester raskt
Angi for å starte en snarveitjeneste raskt.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Avanserte innstillinger → Volum oppog ned-tastene og trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Deretter trykker du på Valgt
tjeneste og velger en snarveitjeneste som skal startes når du trykker og holder volum opp- og
volum ned-tasten samtidig i tre sekunder.
Du har tilgang til følgende snarveitjenester:
• Din mobil-assistent
• Universalbryter
• Voice Assistant
243
Tillegg
Angi lysvarsel
Angi at fotolyset eller skjermen skal blinke når det går en alarm eller når du mottar varsler, for
eksempel innkommende anrop eller nye meldinger.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Avanserte innstillinger → Lysblinkvarsel
og trykk deretter på bryterne ved siden av alternativene du vil aktivere.
Varselspåminnelser
Du kan bruke denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss
tid.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Avanserte innstillinger →
Varselspåminnelser og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.
• Vibrer når lyd spilles av: Angi at enheten skal vibrere og spille en varsellyd når du har varsler
du ikke har sjekket.
• Påminn hvert: Angi et intervall mellom varsler.
• Valgte påminnelser: Angi hvilke apper som skal varsle deg.
Legge lydopptak til taleetiketter
Du kan bruke taleetiketter til å skille mellom gjenstander med lignende fasong ved å feste
etiketter til dem. Du kan spille inn og tildele et lydopptak til en NFC-aktivert taleetikett.
Lydopptaket spilles av når du plasserer enheten i nærheten av etiketten.
Slå på NFC-funksjonen før du bruker denne funksjonen.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Avanserte innstillinger →
Taleetikett.
Taleopptakeren vil starte.
2
3
4
Trykk på
for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen.
Trykk på OK for å stoppe når du er ferdig med opptaket.
Hold baksiden av enheten over taleetiketten.
Informasjonen i lydopptaket vil bli skrevet til taleetiketten.
244
Tillegg
Installerte tjenester
Vis tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Installerte tjenester.
Feilsøking
Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at
enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.
Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må
du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden
som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer
informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du
forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør
for å få mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
245
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil
Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på
enheten igjen.
Tvungen omstart
Hvis enheten er fryst og ikke reagerer, må du trykke og holde inne sidetasten og volum nedtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Nullstilling av enheten
Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.
Start Innstillinger-appen og trykk på Generell styring → Nullstill → Nullstill til fabrikkdata →
Nullstill → Slett alle. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta
sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.
246
Tillegg
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker øretelefoner, må du kontrollere at de er riktig tilkoblet.
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.
Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller
lydkvaliteten er dårlig
• Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at
du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer
grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område
og forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.
247
Tillegg
Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da den ble kjøpt
• Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller apper, slik som GPS, spill eller
Internett.
• Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen.
Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad opp batteriet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
248
Tillegg
Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler
Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på
enheten, kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Kontroller at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er
DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
• Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for
eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke
filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
• Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og
videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
Bluetooth fungerer ikke riktig
Hvis en annen Bluetooth-enhet ikke blir funnet eller det er tilkoblingsproblemer eller ytelsessvikt,
kan du prøve følgende:
• Kontroller at enheten du vil koble til, er klar til å bli søkt etter eller koblet til.
• Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetoothrekkevidde (10 m).
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Tilkoblinger og trykk på Bluetooth-bryteren
for å aktivere den på nytt.
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Generell styring → Nullstill →
Nullstill nettverksinnstillinger → Nullstill innstillinger → Nullstill for å tilbakestille
nettverksinnstillinger. Du kan miste registrert informasjon når du utfører tilbakestillingen.
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
249
Tillegg
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
Enheten din finner ikke din nåværende posisjon
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din nåværende posisjon i disse situasjonene.
Data som er lagret på enheten er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av
data som er lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Det er ikke nok plass i enhetens lagringsplass
Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med enhetsvedlikeholdsfunksjonen eller slett ubrukte
mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.
250
Tillegg
Apper-knappen vises ikke på startskjermbildet
Du kan åpne appskjermbildet uten å bruke Apper-knappen ved å stryke oppover eller nedover
på startskjermbildet. Hvis du vil vise Apper-knappen nederst på startskjermbildet, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Skjerm → Startskjerm og trykk deretter Apper-knapp for å
aktivere den.
Hjem-knappen vises ikke
Navigeringslinjen, der du finner Hjem-knappen, kan forsvinne når du bruker enkelte apper eller
funksjoner. Hvis du vil vise navigeringslinjen, kan du dra oppover fra nederst på skjermen.
Bixby reagerer ikke
• Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis du fortsatt har problemer med Bixby etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Justeringslinjen for skjermens lysstyrke vises ikke på varselpanelet
Åpne varselpanelet ved å dra statuslinjen nedover. Deretter drar du varselpanelet nedover. Trykk
på
ved siden av linjen for justering av lysstyrke og trykk på Vis kontroll øverst-bryteren for å
aktivere funksjonen.
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller at du er riktig koblet til et nettverk.
• Du kan ikke bruke Samsung Cloud under en Samsung-nettskykontroll. Prøv på nytt senere.
251
Tillegg
Ta ut batteriet
• Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om
hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
252
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
www.samsung.no.
Klikk inn på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller
søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport
på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi
Alliance.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er
varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising