Samsung | SM-J730F/DS | User manual | Samsung Galaxy J7 (2017) Brugermanual

Samsung Galaxy J7 (2017) Brugermanual
BRUGERVEJLEDNING
SM-J730F/DS
Danish. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
4
6
10
13
16
22
26
27
29
31
33
43
45
63
65
66
77
82
85
88
92
92
93
95
96
97
97
99
100
103
107
109
113
114
Læs dette først
Situationer med overophedning af
enheden og tilhørende løsninger
Enhedens udseende og funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Hukommelseskort (microSD-kort)
Tænde og slukke for enheden
Indledende konfiguration
Samsung account
Overføre data fra din forrige enhed
(Smart Switch)
Forstå skærmen
Informationspanel
Indtaste tekst
Apps og funktioner
48
50
56
60
Installere eller afinstallere apps
Telefon
Kontakter
Beskeder
2
Internet
E-mail
Kamera
Galleri
Always On Display
Multi-vindue
Samsung Health
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Radio
Diktafon
Mine filer
Ur
Lommeregner
Game Launcher
Reminder
Børnenes side
SmartThings
Deling af indhold
Google-apps
Indhold
Indstillinger
153 Google
154 Avancerede funktioner
155 Bevægelser
156 Dual Messenger
157 Enhedspleje
157 Optimere din enhed
158 Batteri
159 Lagring
159 RAM
159 Sikkerhed
159 Apps
160 Generel administration
161 Tilgængelighed
161 Softwareopdatering
162 Om telefonen
116 Introduktion
116 Forbindelse
118 Wi-Fi
120 Bluetooth
122 NFC og betaling
129
130
130
134
135
136
151
124 Datasparer
125 Apps kun til mobile data
125 Administration af SIM-kort
126 Mobilt hotspot og internetdel.
127 Flere forbindelsesindstillinger
Lyde og vibration
129 Separat applyd
Meddelelser
Skærm
131 Blåt lys-filter
132 Aftentilstand
132 Ændre skærmtilstand eller justere
skærmfarver
134 Pauseskærm
Baggrunde og temaer
Låseskærm
136 Smart Lock
Biometriske data og sikkerhed
138 Genkendelse af fingeraftryk
142 Samsung Pass
146 Sikker mappe
Konti og sikkerhedskopiering
152 Samsung Cloud
Appendiks
163 Fejlfinding
169 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der
skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret
operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre,
at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er
leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at
kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er
fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit
dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
4
Grundlæggende brug
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
• Afhængigt af det geografiske område eller tjenesteudbyderen vedhæftes en
skærmbeskytter for at beskytte skærmen under produktionen og distributionen. Skade
på den vedhæftede skærmbeskytter er ikke dækket af garantien.
• Du kan se touchskærmen tydeligt, selv i skarpt sollys udendørs ved automatisk at justere
kontrastområdet baseret på det omgivende miljø. På grund af produktets natur kan det
at vise fast grafik i længere perioder resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller
spøgelsesbilleder.
– – Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller hele touchskærmen i
længere tid, og at du slukker for touchskærmen, når du ikke bruger enheden.
– – Du kan indstille touchskærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den. Start
appen Indstillinger, tryk på Skærm → Skærm-timeout, og vælg derefter længden af
den tid, som enheden skal vente, før touchskærmen slukkes.
– – Sådan indstiller du touchskærmen til automatisk at justere dens lysstyrke baseret på
det omgivende miljø: Start appen Indstillinger, tryk på Skærm, og tryk derefter på
kontakten Tilpasset lysstyrke for at aktivere det.
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden
er godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. For at se FCC-id’et skal du starte
appen Indstillinger og trykke på Om telefonen → Status.
5
Grundlæggende brug
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
Situationer med overophedning af enheden og
tilhørende løsninger
Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades
Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller
hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid
eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt,
kan opladeren muligvis stoppe opladning.
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er
afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
• Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede
USB-kabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel
godkendt af Samsung.
• Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som
f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og
den trådløse oplader.
Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på
understøttede modeller.
6
Grundlæggende brug
Hvis enheden bliver varm under brug
Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i
længere tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk
kørende apps, og undlad at anvende enheden i et stykke tid.
Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de
funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.
• Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
• Ved download af store filer
• Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
– – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
– – Ved optagelse af videoer i længere tid
– – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
– – Når du opretter forbindelse til et tv
• Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
– – Ved brug af Multi-vinduet
– – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
– – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
– – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
• Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre
konti
• Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
• Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
• Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
• Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
• Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks.
væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit
• Hvis du roamer
7
Grundlæggende brug
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Hold enheden opdateret med den nyeste software.
• Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart
enheden.
• Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
• Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke
bruges.
• Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må
du ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet,
bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Forholdsregler mod overophedning af enheden
Hvis du begynder at føle dig utilpas, fordi enheden overophedes, skal du stoppe med at
bruge enheden.
Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænset, eller enheden
slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.
• Hvis enheden overopheder og når en bestemt temperatur, vises en advarselsmeddelelse
for at forhindre, at enheden svigter, der opstår hudirritationer og -skader, og at
batteriet lækker. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og
ydeevnehastigheden være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der
kører, lukkes, og alle opkald og andre funktioner vil være begrænsede, med undtagelse af
nødopkald, indtil enheden er kølet af.
• Hvis der vises endnu en meddelelse, fordi enhedens temperatur er steget yderligere,
slukker enheden. Brug ikke enheden, før dens temperatur falder til under det angivne
niveau. Hvis den anden advarselsmeddelelse vises under et nødopkald, bliver opkaldet
ikke afbrudt af en tvunget nedlukning.
8
Grundlæggende brug
Forholdsregler for driftsmiljø
Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis
forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der
opstår brand.
• Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
• Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
• Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser,
f.eks. i en bil om sommeren.
• Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk
varmepude.
• Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, varmt
udstyr til madlavning eller beholdere under højt tryk.
• Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
9
Grundlæggende brug
Enhedens udseende og funktioner
Pakkens indhold
Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold.
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af
dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er
godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af
garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere
oplysninger om tilgængeligt tilbehør.
10
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
Højttaler
Forreste kamera
Kameralys
Højttaler
Nærheds-/lyssensor
Tænd/sluk-tast
Touchskærm
Starttast (sensor til
genkendelse af
fingeraftryk)
Tasten seneste
Tilbagetast
Mikrofon
Indgang til headset
Multifunktionsstik
Bageste kamera
GPS-antenne
NFC-antenne
Lydstyrketast
Kameralys
SIM-kortholder
SIM-kort-/
hukommelseskortholder
Hovedantenne
11
Grundlæggende brug
• Undlad at placere enheden tæt på dine ører, når du anvender højttalerne, f.eks. ved
afspilning af mediefiler eller ved brug af højttalertelefonen.
• Vær omhyggelig med ikke at udsætte kameralinsen for stærke lyskilder, såsom
direkte sollys. Hvis kameralinsen udsættes for en stærk lyskilde, såsom direkte
sollys, kan kameraets billedsensor blive beskadiget. En beskadiget billedsensor kan
ikke repareres og vil resultere i prikker eller pletter på dine billeder.
• Hvis enheden bruges, og glasset eller akryllegemet er i stykker, kan der være risiko
for, at du kommer til skade. Brug først enheden, når den er blevet repareret på et af
Samsungs servicecentre.
• Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
– – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
– – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
– – Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre
genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile
dataforbindelse
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Tildæk ikke området omkring nærheds-/lyssensoren med skærmtilbehør, såsom en
skærmbeskytter eller stickers. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer
forkert.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
12
Grundlæggende brug
Taster
Tast
Tænd/sluk
Seneste
Funktion
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
• Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst.
Start
• Tryk for at gå tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte Google-assistent.
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Tilbage
• Tryk og hold for at få adgang til yderligere indstillinger for
den aktuelle skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været
brugt i en længere periode.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikkegodkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige
enheden.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke
har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket
ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på
stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.
13
Grundlæggende brug
1
2
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
3
4
Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Slut USB-kablet til enhedens multifunktionsstik.
Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet. Tag derefter opladeren ud af
stikkontakten.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med funktionen Enhedspleje.
• Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
14
Grundlæggende brug
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er
tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt
op, før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt,
kan opladeren stoppe opladningen. Hvis det sker under trådløs opladning, skal enheden
tages ud af opladeren og køles ned. Oplad enheden igen senere.
• Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive
beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren hos et af
Samsungs servicecentre.
15
Grundlæggende brug
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
Du kan isætte to SIM- eller USIM-kort, så du kan have to telefonnumre eller tjenesteudbydere
på en enkelt enhed. I nogle områder kan dataoverførselshastigheder være langsommere, hvis
der er sat to SIM-kort i enheden, end hvis der er isat ét SIM-kort.
Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet.
Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede
eller stjålne kort.
Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
16
Grundlæggende brug
– – SIM-kortholder 1:
17
Grundlæggende brug
– – SIM-kortholder 2:
18
Grundlæggende brug
1
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
3
4
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Placer SIM- eller USIM-kortet i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage
skade. Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Korrekt isættelse af kort
Nano-SIM-kort
Nano-SIM-kort
MicroSD-kort
Brug kun et nano-SIM-kort.
19
Grundlæggende brug
Fjerne SIM- eller USIM-kortet
1
2
3
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
4
Sæt holderen ind i porten til holderen.
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Fjern SIM- eller USIM-kortet.
20
Grundlæggende brug
Sådan anvendes to SIM- eller USIM-kort
Hvis du isætter to SIM- eller USIM-kort, kan du have to telefonnumre eller tjenesteudbydere til
en enkelt enhed.
Aktivering af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, og tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort. Vælg et
SIM- eller USIM-kort, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Tilpasning af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og vælg derpå
et SIM- eller USIM-kort for at få adgang til følgende indstillinger:
• Ikon: Skift ikon for SIM- eller USIM-kort.
• Navn: Skift visningsnavn for SIM- eller USIM-kort.
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype til brug med SIM- eller USIM-kortet.
Angive foretrukne SIM- eller USIM-kort
Når to kort aktiveres, kan du tildele stemmeopkald, beskedtjenester og datatjenester til
bestemte kort.
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og angiv
derefter funktionspræferencerne for dine kort under Foretrukket SIM-kort.
21
Grundlæggende brug
Hukommelseskort (microSD-kort)
Isætte et hukommelseskort
Enhedens hukommelseskortkapacitet kan være anderledes end andre modellers, og visse
hukommelseskort vil muligvis ikke være kompatible med din enhed, afhængigt af type og
producent af hukommelseskortet. Se Samsungs websted for oplysninger om din enheds
maksimale hukommelseskortkapacitet.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis
du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden
dig om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Du skal
formatere hukommelseskortet for at kunne bruge det. Hvis din enhed ikke kan
formatere eller genkende hukommelseskortet, skal du kontakte producenten af
hukommelseskortet eller et af Samsung servicecentre.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe
i mappen Mine filer → SD-kort.
22
Grundlæggende brug
23
Grundlæggende brug
1
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres mobildataforbindelsen.
3
4
Placer et hukommelseskort i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage
skade. Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → → Lagerindstillinger →
SD-kort → Deaktiver.
1
2
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
24
Grundlæggende brug
3
4
Fjern hukommelseskortet.
Sæt holderen ind i porten til holderen.
Fjern ikke den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USBlagerenhed, mens enheden overfører eller tager adgang til information, eller lige
efter overførsel af data. Hvis du gør dette, kan data blive beskadiget eller gå tabt,
eller den eksterne lagerenhed eller enheden kan blive beskadiget. Samsung er ikke
ansvarlig for tab, herunder tab af data, som opstår på grund af misbrug af eksterne
lagerenheder.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → → Lagerindstillinger →
SD-kort → Formater.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke
tab af data, der skyldes brugerhandlinger.
25
Grundlæggende brug
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du
opsætte den ved at følge instruktionerne på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på
Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Genstarte enheden
Du kan genstarte enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på
Genstart.
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og
lydstyrke ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Lydstyrke ned-tast
Tænd/sluk-tast
26
Grundlæggende brug
Nødsituation
Du kan skifte enheden til nødsituationstilstand for at reducere batteriforbruget. Visse apps og
funktioner begrænses. I en nødsituation kan du foretage et nødopkald, sende dine aktuelle
placeringsinformationer til andre, udsende en nødsituationslyd m.v.
Aktivere nødsituation
Du kan aktivere nødsituationstilstand ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter
trykke på Nødsituation.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
Deaktivere nødsituation
Deaktiver nødsituation ved at trykke på → Deaktiver Nødsituation. Du kan også trykke og
holde på tænd/sluk-tasten, og derefter trykke på Nødsituation.
Indledende konfiguration
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du
opsætte den ved at følge instruktionerne på skærmen.
Den indledende konfiguration kan variere, afhængigt af enhedens software og dit
geografiske område.
1
Tænd enheden.
27
Grundlæggende brug
2
Vælg det ønskede sprog for enheden, og vælg
.
Vælg sprog.
3
4
5
Læs og accepter vilkår og betingelser, og tryk på Næste.
Hent dit indhold fra din forrige enhed.
Vælg et Wi-Fi-netværk, og opret forbindelse til det.
Hvis du ikke opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, er der muligvis nogle
enhedsfunktioner, du ikke kan konfigurere under den indledende konfiguration.
6
7
Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med den indledende konfiguration.
Vælg en skærmlåsemetode for at beskytte enheden. Du kan beskytte dine personlige
oplysninger ved at forhindre, at andre får adgang til din enhed. Tryk på Ikke nu for at
angive metoden til skærmlåsning senere.
28
Grundlæggende brug
8
Hvis skærmen med de anbefalede apps vises, skal du markere de ønskede apps og
downloade dem.
9
Log på din Samsung account. Du kan få glæde af nye Samsung-tjenester og holde dine
data opdaterede og beskyttede på tværs af alle dine enheder. Der henvises til Samsung
account for yderligere oplysninger.
10 Tryk på Udført for at afslutte den første opsætning.
Startskærmen vises.
Samsung account
Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af
Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted.
Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på
account.samsung.com. Hvis du vil have mere at vide om Samsung accounts, skal du starte
appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Samsung
account → → Hjælp.
Oprettelse af en Samsung account
Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en. Du kan oprette en Samsung
account ved brug af din e-mailadresse.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj
konto → Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
Tryk på Opret konto.
Følg instruktionerne på skærmen for at oprette kontoen.
29
.
Grundlæggende brug
Sådan logger du på din Samsung account
Hvis du allerede har en Samsung account, skal du logge ind på den.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj
konto → Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Læs og accepter vilkår og betingelser, og tryk på Næste for at afslutte indlogningen på
din Samsung account.
Hvis der vises et pop op-vindue om brug af biometriske data, skal du trykke på Registrer.
Du kan bekræfte adgangskoden til din Samsung account via dine biometriske data, f.eks.
fingeraftryk. Der henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
Sådan finder du dit id og nulstilling af din adgangskode
Hvis du glemmer dit id eller din adgangskode til din Samsung account, skal du trykke på Find
id eller Nulstil adgangskode på din Samsung accounts loginskærm. Du finder dit id eller
nulstiller din adgangskode, når du indtaster de nødvendige oplysninger.
Fjerne din Samsung account
Når du fjerner din Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter eller
events, også.
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti.
Tryk på Samsung account → → Fjern konto.
Tryk på Fjern, indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk derefter på OK.
30
Grundlæggende brug
Overføre data fra din forrige enhed (Smart
Switch)
Du kan bruge Smart Switch til at overføre data fra din tidligere enhed til din nye enhed.
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Smart Switch.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Trådløs overførsel af data
Overfør data fra din forrige enhed til din enhed trådløst via Wi-Fi Direct.
1
Start Smart Switch på den forrige enhed.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Store eller Play Butik.
2
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Smart Switch.
3
4
5
6
7
Anbring enhederne tæt på hinanden.
På den forrige enhed skal du trykke på Send data → Trådløs.
På den forrige enhed, vælg et element, der skal overføres, og tryk på Send.
Tryk på Modtag på din enhed.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed.
Når dataene er overført, kan du se en liste med de overførte data på din enhed.
31
Grundlæggende brug
Sikkerhedskopiering og gendannelse af data ved brug af ekstern lagring
Overfør data ved hjælp af ekstern lagring, som f.eks. et microSD-kort.
1
2
3
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til ekstern lagring.
4
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra eksternt lager.
Indsæt eller slut den eksterne lagerenhed til din enhed.
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Smart Switch → → Gendan.
32
Grundlæggende brug
Forstå skærmen
Styring af touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på en del eller hele touchskærmen i
længere tid. Hvis du gør det, kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding)
eller spøgelsesbilleder.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på
skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Tryk på skærmen.
Trykke og holde
Tryk og hold på skærmen i ca. 2 sekunder.
33
Grundlæggende brug
Trække
Tryk og hold på et element, og træk det til
den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på skærmen.
Stryge
Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden, eller knib
fingrene sammen på skærmen.
34
Grundlæggende brug
Startskærm og skærmen apps
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
Skærmen kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
En widget
Skærmindikator
Favoritapps
35
Grundlæggende brug
Skifte mellem startskærm og skærmen apps
På startskærmen skal du stryge opad eller nedad for at åbne skærmen apps.
For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen apps. Du
kan også trykke på starttasten eller tilbagetasten.
Startskærm
Skærmen apps
Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne skærmen apps ved at trykke på
knappen. Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og
tryk derefter på kontakten Appknappen for at aktivere det. Appknappen tilføjes nederst på
startskærmen.
Appknappen
36
Grundlæggende brug
Få vist skærmen i liggende retning
Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og tryk
derefter på kontakten Roter til liggende tilstand for at aktivere det.
Roter enheden, indtil den er vandret, for at få vist skærmen i liggende retning.
Flytte elementer
Tryk og hold på et element, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af
skærmen for at flytte det til et andet panel.
Hvis du vil lægge en genvej op på startskærmen, skal du trykke og holde på et element på
skærmen apps. Tryk dernæst på Føj til start. Der føjes automatisk en genvej til appen på
startskærmen.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
37
Grundlæggende brug
Oprette mapper
Opret mapper, og saml apps, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.
På startskærmen eller skærmen apps skal du trykke og holde på en app, og derefter trække
den over en anden app.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på Angiv mappenavn, og
angiv et mappenavn.
• Tilføje flere apps
Tryk på Tilføj apps på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes, og tryk på Tilføj. Du kan
også tilføje en app ved at trække den til mappen.
• Flytte apps fra en mappe
Tryk og hold på en app for at trække den til en ny placering.
• Slette en mappe
Tryk og hold på en mappe, og tryk derefter på Slet mappe. Kun mappen bliver slettet.
Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.
38
Grundlæggende brug
Redigere startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for
at få adgang til indstillingerne for redigering. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v. Du
kan også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.
• Tilføje paneler: Stryg til venstre, og tryk derefter på
.
• Flytte paneler: Tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.
• Slette paneler: Tryk på
på panelet.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema. Visuelle interfaceelementer, som f.eks. farver, ikoner og
baggrunde, ændres afhængigt af det valgte tema.
• Widgets: Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give
oplysninger og praktisk adgang på din startskærm. Tryk og hold på en widget, og træk
den derefter til startskærmen. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
• Indst. for startskærm: Skift størrelsen på gitteret for at få vist flere eller færre elementer
på startskærmen m.v.
39
Grundlæggende brug
Få vist alle apps på startskærmen
Uden at bruge en separat appskærm kan du indstille enheden til at vise alle apps på
startskærmen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter
trykke på Indst. for startskærm → Startskærmlayout → Kun startskærm → Anvend.
Du kan nu få adgang til alle dine apps ved at stryge til venstre på startskærmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
• Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra
skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
• Nogle indikatorikoner vises kun, når du åbner informationspanelet.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk (LTE-aktiverede modeller)
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
Placeringstjenester i brug
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Vibrationstilstand aktiveret
40
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriopladning
Batteriniveau
Skærmlås
Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses
også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Stryg i en hvilken som helst retning, når skærmen tændes, for at låse skærmen op.
Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller starttasten for at tænde
skærmen.
Låst skærm
41
Grundlæggende brug
Ændre skærmlåsemetode
For at ændre skærmlåsemetoden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Låseskærm →
Skærmlåsningstype, og derefter vælge en metode.
Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller dine biometriske data som
skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre
i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en
oplåsningskode, når du vil låse den op.
• Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at
låse skærmen op.
• Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Der henvises til
Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet
oplåsningskoden forkert flere gange i træk, og når grænsen for antal forsøg. Start
appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → Indstillinger for sikker lås, lås skærmen
op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode, og tryk derefter på
kontakten Auto-nulstil til fabrik. for at aktivere det.
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden.
Tryk og hold på tasten lydstyrke ned og tænd/sluk-tasten samtidigt. Skærmbillederne vil blive
gemt i Galleri.
Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
42
Grundlæggende brug
Informationspanel
Når du modtager nye meddelelser om f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises
indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne
informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet
skal du stryge opad på skærmen.
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Søg efter indhold eller apps, som
er gemt på din enhed.
Start Indstillinger.
Hurtigindstillingsknapper
Foretrukket SIM- eller USIM-kort
for hver indstilling. Tryk for at åbne
SIM-kortstyring.
Se meddelelsesdetaljer, og udfør
forskellige handlinger.
Slet alle meddelelser.
Åbn meddelelsesindstillinger.
43
Grundlæggende brug
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i
informationspanelet for at se flere knapper.
Tryk på teksten under hver knap for at ændre funktionsindstillinger. For at se flere detaljerede
indstillinger kan du trykke og holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en
knap og derefter trække den til en anden placering.
44
Grundlæggende brug
Indtaste tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter
m.v.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Yderligere tastaturfunktioner
Se flere tastaturfunktioner.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Slet tegnet til venstre.
Indtast symboler.
Skift til ny linje.
Indsæt et mellemrum.
Skifte inputsprog
Tryk på → Sprog og typer → Administrer inputsprog, og vælg det ønskede sprog. Hvis
du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til venstre eller
højre på mellemrumstasten.
Skifte tastatur
Hvis du vil skifte tastaturtype, skal du trykke på
derpå vælge den tastaturtype, du ønsker.
→ Sprog og typer, vælge et sprog, og
På et 3x4-tastatur har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at
trykke på den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
45
Grundlæggende brug
Yderligere tastaturfunktioner
•
: Forudse ord baseret på dine indtastninger, og vis forslag til ord. For at vende tilbage
til listen med tastaturfunktioner skal du trykke på .
•
: Indsæt humørikoner.
•
: Indsæt stickers.
•
: Vedhæft animerede GIF-filer.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
•
: Angiv tekst via tale.
•
: Skift tastaturindstillinger.
•
→
•
→
: Skift tastaturets tilstand eller størrelse.
•
→
: Åbn tekstredigeringspanelet.
: Tilføj et element fra udklipsholderen.
Kopiere og indsætte
1
2
3
Tryk og hold på teksten.
Træk i
tekst.
eller
for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al
Tryk på Kopier eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4
Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder
og vælge teksten.
46
Grundlæggende brug
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
hjemmesider.
1
Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Hvis det ønskede ord ikke er markeret, skal du trække i
ønskede tekst.
2
eller
for at markere den
Tryk på Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Gå til
ved siden af en ordbog og derefter trykke på
Administrer ordbøger, trykke på
Installér for at downloade den.
3
Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionen på skærmen for at se
flere definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over
foretrukne ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
47
Apps og funktioner
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Store
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
Start appen Galaxy Store.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på →
Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
Play Butik
Køb og download apps.
Start appen Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→
For at ændre indstillingerne for automatisk opdatering skal du trykke på
Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
48
Apps og funktioner
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Tryk og hold på en app, og vælg en indstilling.
• Deaktiver: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.
• Afinstaller: Fjern downloadede apps.
Aktivere apps
Start appen Indstillinger, tryk på Apps →
Aktiver.
→ Deaktiveret, vælg en app, og tryk derefter på
Indstille apptilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge
oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der
bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på Tillad i pop op-vinduet for at
give appen de ønskede tilladelser.
For at se tilladelsesindstillinger for appen skal du starte appen Indstillinger og trykke på Apps.
Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens tilladelser.
For at se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Apps → → Apptilladelser. Vælg et element, og tryk på kontakterne
ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.
Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene
muligvis ikke, som de skal.
49
Apps og funktioner
Telefon
Introduktion
Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.
Foretage opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast et telefonnummer.
Tryk på
for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på
for at foretage et videoopkald.
Få adgang til yderligere valg.
Føj nummeret til kontaktlisten.
Se eksempel på telefonnummeret.
Slet tegnet til venstre.
50
Apps og funktioner
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste
Start appen Telefon, tryk på Seneste eller Kontakter, og stryg derefter mod højre på en kontakt
eller et telefonnummer for at foretage et opkald.
Hvis denne funktion er deaktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede
funktioner → Bevægelser, og derefter trykke på kontakten Stryg f. at ringe/sende beskeder for
at aktivere det.
Ringe op med hurtigopkald
Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald.
Hvis du vil angive, at et nummer skal være et hurtigopkaldsnummer, skal du starte appen
Telefon, trykke på Tastatur eller Kontakter → → Hurtigopkaldsnumre, vælge et
hurtigkaldsnummer og derefter tilføje et telefonnummer.
For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet.
For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i
nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.
Hvis du f.eks. angiver nummeret 123 som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på 1, trykke på
2 og derefter trykke og holde på 3.
Foretage opkald fra den låste skærm
Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
Foretage opkald ved at søge efter steder i nærheden
Du kan let foretage opkald til steder i nærheden af din aktuelle placering ved at søge efter
deres oplysninger. Du kan søge efter steder i nærheden efter kategori, såsom restauranter eller
butikker eller ved at vælge anbefalede, populære steder.
Start appen Telefon, tryk på Steder, og vælg dernæst en kategori eller tryk på , og indtast
et forretningsnavn i søgefeltet. Du kan også vælge et af de anbefalede, populære steder.
Forretningens oplysninger, som f.eks. dens telefonnummer og adresse bliver vist.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
51
Apps og funktioner
Foretage et internationalt opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises.
Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på
.
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Hvis du vil sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække linjen Send
besked op og vælge den besked, der skal sendes. Hvis kontakten Tilføj påmindelse er aktiveret,
gemmes en påmindelse, så du får besked om det afviste opkald en time senere.
For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du starte appen Telefon, trykke på →
Indstillinger → Hurtige afvisningsbeskeder, indtaste en besked og derefter trykke på .
Ubesvaret opkald
Ved ubesvarede opkald vises ikonet
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen
over ubesvarede opkald. Alternativt kan du starte appen Telefon og trykke på Seneste for at se
ubesvarede opkald.
52
Apps og funktioner
Blokere telefonnumre
Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Telefon, og tryk på → Indstillinger → Bloker numre.
Tryk på Seneste eller Kontakter, vælg kontakter eller telefonnumre, og tryk dernæst på
Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på Tilføj telefonnummer, indtaste et
telefonnummer og derefter trykke på .
Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver
logget i opkaldsloggen.
Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id.
Tryk på kontakten Bloker opkald fra ukendte numre for at aktivere funktionen.
Valgmuligheder under opkald
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
•
: Få adgang til yderligere valg.
• Tilføj opkald: Foretag et andet opkald. Det første opkald vil blive sat på hold. Når du afslutter
det andet opkald, genoptages det første opkald.
• Sæt opkald på hold: Sæt et opkald på hold. Tryk på Genoptag samtale for at hente et
opkald på hold.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Tastatur/Skjul: Åbn eller skjul tastaturet.
•
: Afbryd samtalen.
53
Apps og funktioner
Under et videoopkald
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
•
: Få adgang til yderligere valg.
• Kamera: Slå kameraet fra, så den anden person ikke kan se dig.
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
•
: Afbryd samtalen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
Føje et telefonnummer til kontakter
Føje et telefonnummer til kontakter ved brug af tastaturet
1
2
3
4
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast nummeret.
Tryk på Føj til kontakter.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
54
Apps og funktioner
Føje et telefonnummer til kontakter fra opkaldslisten
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Tryk på en opkaldende persons billede og tryk på Tilføj, eller tryk på et telefonnummer, og
tryk på Føj til Kontakter.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et tag til et telefonnummer
Du kan føje tags til numre uden at gemme dem i Kontakter. På den måde kan du få vist de
opkaldende personers oplysninger, når de ringer, selv om du ikke har dem anført i Kontakter.
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Tryk på et telefonnummer →
.
Tryk på Tilføj tag, indtast et tag, og tryk derefter på Tilføj.
Når der kommer et opkald fra det pågældende nummer, vises tagget neden under
nummeret.
55
Apps og funktioner
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette en ny kontakt
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på
.
Vælg en lagermulighed, og tryk på Vælg.
Angiv kontaktoplysninger.
Vælg en lagerplacering.
Tilføj et billede.
Angiv kontaktoplysninger.
Åbn flere informationsfelter.
Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.
4
Tryk på Gem.
56
Apps og funktioner
Importere kontakter
Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.
→ Administrer kontakter → Imp./eksporter
1
Start appen Kontakter, og tryk på
kontakter → Importer.
2
3
4
Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på Udført.
Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i, og tryk på Importer.
Synkronisere kontakter med dine internetkonti
Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti,
såsom din Samsung account.
1
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg den
konto, der skal synkroniseres med.
2
Tryk på Synk. konto, og tryk på kontakten Kontakter for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kontakter for at aktivere det.
Søge efter kontakter
Start appen Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på
øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterierne.
57
Apps og funktioner
Tryk på kontakten. Gør ét af følgende:
•
: Føj til favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv en besked.
•
: Skriv en e-mail.
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på → Del.
Vælg kontakter, og tryk på Del.
Vælg en delingsmetode.
Gemme og dele profil
Gem og del dine profilinformationer, såsom dit billede og din statusbesked, med andre ved at
bruge profildelingsfunktionen.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
• Profildelingsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Profildelingsfunktionen er kun tilgængelig for kontakter, der har aktiveret
profildelingsfunktionen på deres enhed.
1
2
3
Start appen Kontakter, og vælg din profil.
Tryk på Rediger, rediger din profil, og tryk på Gem.
Tryk på Tryk her for at dele din profil, og tryk på kontakten for at aktivere det.
• For at bruge profildelingsfunktionen skal dit telefonnummer være verificeret. Du kan se
dine kontakters opdaterede profilinformationer i Kontakter.
• Hvis du vil ændre omfanget af kontakter, som du vil dele din profil med, skal du trykke på
Vælg, hvad der skal deles, vælge et element og derefter vælge en mulighed.
58
Apps og funktioner
Oprette grupper
Du kan tilføje grupper, som f.eks. familie eller venner, og styre kontakter gruppevis.
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Grupper → Opret gruppe.
Angiv et gruppenavn.
For at indstille gruppens ringetone skal du trykke på Grupperingetone og vælge en
ringetone.
3
Tryk på Tilføj medlem, vælg de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, og tryk derefter på
Udført.
4
Tryk på Gem.
Sende en gruppebesked
Du kan sende en gruppebesked til en gruppes medlemmer samtidigt.
Start appen Kontakter, tryk på
besked.
→ Grupper, vælg en gruppe, og tryk derefter på → Send
Flette dublerede kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer kontakter med andre
konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste
for at strømline din kontaktliste.
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Administrer kontakter → Flet kontakter.
Marker kontakter, og tryk på Flet.
Slette kontakter
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på → Slet.
Vælg kontakter, og tryk på Slet.
Du kan slette kontakterne én efter én ved at åbne kontaktlisten og trykke på en kontakt. Tryk
derefter på → Slet.
59
Apps og funktioner
Beskeder
Introduktion
Send og se beskeder efter samtale.
Sende beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.
1
2
Start appen Beskeder, og tryk på
.
Tilføj modtagere, og skriv en besked.
For at optage og sende en stemmebesked skal du trykke og holde på , sige din besked,
og derpå slippe med fingeren. Optagelsesikonet vises kun, mens tastaturet er skjult.
Modtager
3
Tryk på
Angiv modtagere.
Vedhæft filer.
Send beskeden.
Indtast en besked.
Indsæt stickers.
for at sende beskeden.
60
Apps og funktioner
Se beskeder
Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.
1
2
3
Start appen Beskeder, og tryk på Samtaler.
Vælg en kontaktperson eller et telefonnummer på beskedlisten.
Se din samtale.
• For at besvare beskeden skal du trykke på Skriv besked, indtaste en besked og derefter
trykke på .
• For at justere skriftstørrelsen, spred da to fingre fra hinanden eller knib fingrene sammen
på skærmen.
• Tryk på Føj til kontakter for at føje telefonnummeret til kontakter.
Blokere uønskede beskeder
Bloker beskeder fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
Start appen Beskeder, og tryk på → Indstillinger → Bloker for numre og beskeder →
Bloker numre.
2
Tryk på Indbakke, og vælg en kontakt eller et telefonnummer. Eller tryk på Kontakter, vælg
kontakter, og tryk derefter på Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at indtaste et telefonnummer under Indtast
nummer og trykke på .
61
Apps og funktioner
Angive meddelelse om besked
Du kan ændre meddelelseslyd, skærmindstillinger m.v.
1
Start appen Beskeder, tryk på → Indstillinger → Meddelelser, og tryk derefter på
kontakten for at aktivere det.
2
Skift meddelelsesindstillingerne.
Indstille påmindelse om besked
Du kan indstille et varsel til et bestemt interval, så du får at vide, at du har ikke-sete
meddelelser. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Meddelelsespåmindelser, og derefter trykke
på kontakten for at aktivere det.
Slette beskeder
1
2
3
Start appen Beskeder, og tryk på Samtaler.
Vælg en kontaktperson eller et telefonnummer på beskedlisten.
Tryk og hold på en besked, og tryk dernæst på Slet.
Slet flere beskeder ved at markere de beskeder, du ønsker at slette.
4
Tryk på Slet.
62
Apps og funktioner
Internet
Introduktion
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
Visning af websider
1
2
3
Start appen Internet.
Tryk på adressefeltet.
Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Stryg mod venstre eller højre i adressefeltet for hurtigt at skifte mellem faner.
Føj et bogmærke til den aktuelle
webside.
Opdater den aktuelle webside.
Gå fra side til side.
Få adgang til yderligere valg.
Åbn startsiden.
Åbn browserens
faneadministration.
Se og administrer bogmærker.
63
Apps og funktioner
Bruge hemmelig tilstand
I hemmelig tilstand kan du administrere faner, bogmærker og gemte sider. Du kan låse
hemmelig tilstand med en adgangskode og dine biometriske data.
Aktivere hemmelig tilstand
→ Aktiver Hemmelig tilstand. Hvis
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på
du bruger denne funktion for første gang, skal du angive, om du vil bruge en adgangskode til
hemmelig tilstand.
I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.
I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærmbillede.
Ændre sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.
Tryk på → Indstillinger → Fortrolighed og sikkerhed → Hemmelig tilstand-indstillinger
→ Skift adgangskode. Hvis du vil bruge dine registrerede, biometriske data som låsemetode
sammen med adgangskoden, skal du trykke på knappen Fingeraftryk for at aktivere det. Se
Genkendelse af fingeraftryk for at få flere oplysninger om brug af biometriske data.
Deaktivere hemmelig tilstand
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på
64
→ Deaktiver Hemmelig tilstand.
Apps og funktioner
E-mail
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
1
2
3
Start appen E-mail.
Vælg en e-mailtjeneste, eller tryk på Andet på listen.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→
→ Tilføj konto.
Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på
→ → Angiv standardkonto.
→
Sende e-mails
1
2
3
Tryk på
for at skrive en e-mail.
Tilføj modtagere, og indtast en e-mailemnelinje og -tekst.
Tryk på
for at sende e-mailen.
Læse e-mails
Når E-mail er åben, henter enheden automatisk nye e-mails. Vil du hente e-mails manuelt, skal
du stryge nedad øverst på e-maillisten.
Tryk på en e-mail på skærmen for at læse den.
Hvis e-mailsynkronisering er deaktiveret, kan du ikke hente nye e-mails. For at aktivere
e-mailsynkronisering skal du trykke på → → din kontos navn og derefter trykke
på kontakten Synk. konto for at aktivere det.
65
Apps og funktioner
Kamera
Introduktion
Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Start af kamera
Brug følgende metoder til at starte Kamera:
• Start appen Kamera.
• Tryk på starttasten to gange hurtigt.
• Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
• Visse metoder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
• Visse kamerafunktioner er ikke tilgængelige, hvis du vælger appen Kamera på den
låste skærm, eller hvis skærmen er slukket, mens skærmlåsemetoden er angivet.
• Hvis de billeder, du tager, er slørede, skal du rengøre kameralinsen og prøve igen.
Tage billeder
1
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen
for at zoome ud. Du kan også trække linsens vælgeikon til venstre eller højre.
Zoomfunktionerne er kun tilgængelige, når det bageste kamera bruges.
• Tryk på skærmen for at justere dine fotos lysstyrke. Når justeringslinjen vises, skal du
trække på justeringslinjen hen mod eller .
66
Apps og funktioner
2
Tryk på
for at tage et billede.
Kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel
optagelsestilstand
Nuværende tilstand
Optagelsestilstande
Miniatureeksempel
Tag et foto.
Skift mellem forreste og bageste
kamera.
• Eksempelskærmen kan være anderledes, afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske
ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
• Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos eller videoer, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
67
Apps og funktioner
Fototilstand
Kameraet justerer optagelsesindstillingerne automatisk baseret på omgivelserne, så du let kan
tage billeder.
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande, og tryk dernæst på
for at tage et foto.
Tage selfies
Du kan tage selvportrætter med det forreste kamera.
1
2
På listen med optagelsestilstande skal du trykke på Foto.
3
4
Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
forreste kamera til selvportrætter.
Tryk på
for at skifte til det
for at tage et billede.
Anvendelse af filter og skønhedseffekter
Du kan vælge en filtereffekt og ændre dine ansigtstræk, som f.eks. din hudtone eller ansigtsform,
inden du tager et foto.
1
2
På eksempelskærmen skal du trykke på
.
Vælg en filtereffekt eller skønhedseffekter, og tag et billede.
68
Apps og funktioner
Låse fokussen (AF) og eksponeringen (AE)
Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i
automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.
Videotilstand
Kameraet justerer automatisk optagelsesindstillingerne baseret på omgivelserne, hvilket gør det
let at optage videoer.
1
2
På listen med optagelsestilstande skal du trykke på Video.
Tryk på
• Tryk på
for at optage en video.
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Tryk på
for at bruge autofokustilstanden til at annullere det manuelt
indstillede fokus.
3
Tryk på
for at stoppe videooptagelsen.
Skifte skærmforholdet for en video
Du kan skifte skærmforholdet for en video.
Tryk på
på eksempelskærmen, og vælg et skærmforhold.
69
Apps og funktioner
Bruge optagelsestilstande
For at ændre optagelsestilstand skal du trække listen med optagelsestilstande til venstre eller
højre, eller stryge til venstre eller højre på eksempelskærmen.
Vælg den optagelsestilstand, du ønsker.
Liste med optagelsestilstande
Protilstand
Tag fotos, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks.
eksponeringsværdi og ISO-værdi.
På listen med optagelsestilstande skal du trykke på Pro. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og
tryk derefter på
for at tage et foto.
Tilgængelige indstillinger
•
: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
•
: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du
kan indstille farvetemperaturen.
•
: Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
70
Apps og funktioner
Adskille fokusområdet og eksponeringsområdet
Du kan adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.
Tryk og hold på eksempelskærmen. AF/AE-rammen vises på skærmen. Træk rammen til det
område, hvor du vil adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.
71
Apps og funktioner
Panoramatilstand
Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet
ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden
automatisk med at tage fotos.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
1
2
3
På listen med optagelsestilstande skal du trykke på Panorama.
Tryk på
, og bevæg enheden langsomt i én bestemt retning.
Tryk på
for at holde op med at tage fotos.
Nattetilstand
Tag et foto, når lyset er svagt, uden at anvende kameralyset.
Tryk på Nat på listen med optagelsestilstande.
72
Apps og funktioner
HDR-tilstand
Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.
Tryk på HDR på listen med optagelsestilstande.
Uden effekt
Med effekt
Kontinuerlig optagelsestilstand
Tag en serie fotos af motiver i bevægelse.
Tryk på Kontin. opt. på listen med optagelsestilstande.
Tryk og hold på
for at tage flere fotos i rækkefølge.
Sportstilstand
Tag tydeligere billeder af motiver i hurtig bevægelse som f.eks. en person, der løber, eller et
kæledyr i bevægelse.
Tryk på Sport på listen med optagelsestilstande.
Du skal først føje denne tilstand til listen med optagelsestilstande, før du kan
bruge den. På eksempelskærmen skal du trykke på → Kameratilstande →
Redigeringstilstande, og derefter markere Sport.
73
Apps og funktioner
Bred selfie-tilstand
Tag et bredt selvportræt, og få så mange personer med på billedet som muligt og undgå, at
nogen ikke kommer med.
1
På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
forreste kamera til selvportrætter.
2
3
4
Tryk på Bred selfie på listen med optagelsestilstande.
for at skifte til det
Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
Tryk på
for at tage et billede.
Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er
blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.
Hvis du vil bruge forskellige optagelsesindstillinger med det forreste kamera, skal du
trykke på → Fotometoder, og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.
5
Drej langsomt enheden mod venstre og derefter mod højre eller omvendt for at tage et
bredt selvportræt.
Enheden tager flere billeder, når den hvide ramme flyttes til en af enderne i søgervinduet.
• Sørg for, at den hvide ramme hele tiden er inden for søgervinduet.
• Motiverne skal være i ro, når du tager brede selvportrætter.
• De øverste og nederste dele af det billede, der vises på eksempelskærmen, kan
afhængigt af optagelsesforholdene være skåret af billedet.
74
Apps og funktioner
Tilpasse kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel optagelsestilstand
På eksempelskærmen kan du bruge følgende indstillinger.
De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af optagelsestilstand.
•
: Aktiver eller deaktiver kameralys.
Undgå at bruge kameralys i nærheden af øjnene. Brug af kameralys i nærheden af
øjnene kan føre til midlertidigt synstab eller øjenskader.
•
: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
•
: Vælg et aspektforhold for fotos.
•
: Vælg en filtereffekt eller skønhedseffekter.
•
: Vælg et aspektforhold til videoer.
•
: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Punkt anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering.
Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen skal du trykke på
indstillinger muligvis ikke tilgængelige.
. Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse
Billeder
• Billedstørrelse (bag): Vælg en opløsning for fotos, du vil tage med det bageste kamera. Brug
af en højere opløsning medfører fotos i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Billedstørrelse (for): Vælg en opløsning for fotos, du vil tage med det forreste kamera. Brug
af en højere opløsning medfører fotos i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
75
Apps og funktioner
Videoer
• Videostør. for bageste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det bageste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
• Videostør. for forreste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det forreste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
• Højeffektivitetsvideo: Optag videoer i HEVC-format (High Efficiency Video Codec). Dine
HEVC-videoer vil blive gemt som komprimerede filer for at spare på enhedens hukommelse.
Du kan ikke afspille HEVC-videoerne på andre enheder eller dele dem online.
Nyttige funktioner
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til fotoet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret,
som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige
vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
• Kameratilstande: Se tilgængelige optagelsestilstande, eller rediger listen med
optagelsestilstande.
• Fotometoder: Vælg flere optagelsesmetoder for at tage et foto eller optage en video.
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring. Denne funktion vises, når du
isætter et hukommelseskort.
• Hurtigopstart: Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange hurtigt
på starttasten.
• Hurtigt gennemsyn: Indstil enheden til at vise fotos, når de er taget.
• Billeder, som du så dem (Selfie): Indstil enheden til at gemme billeder, mens de vises på
eksempelskærmen, når de er taget med det forreste kamera, uden at de vendes om.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
76
Apps og funktioner
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
• Om Kamera: Se appversionen for kamera og juridiske oplysninger.
Galleri
Introduktion
Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller
oprette historier.
Se billeder
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
Vælg et billede.
Få adgang til yderligere valg.
Føj billedet til favoritter.
Del billedet med andre.
Rediger billedet.
Slet billedet.
Du kan oprette en animeret GIF eller en collage med flere forskellige billeder. Tryk på
listens → Opret GIF-kode eller Opret collage, og vælg derpå billeder.
77
Apps og funktioner
Søge efter billeder
Start appen Galleri, og tryk på
placeringer eller dokumenter.
for at se billeder sorteret efter kategori, som f.eks. typer,
Tryk på søgefeltet for at søge efter billeder ved at indtaste nøgleord.
Se videoer
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Tryk på Afspil video for at afspille videoen.
Spol hurtigt frem eller
tilbage ved at trække i
bjælken.
Få adgang til
yderligere valg.
Optag den aktuelle
skærm.
Opret en animeret
GIF.
Skift til afspiller i pop
op-vindue.
Skift skærmforhold.
Roter skærmen.
Lås afspilningsskærmen.
Spring til næste video.
Tryk og hold for at
spole hurtigt frem.
Spring til forrige
video. Tryk og hold for
at spole tilbage.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
78
Apps og funktioner
Visning af detaljerne i billeder og videoer
Du kan få vist fildetaljer som f.eks. personer, placering og grundlæggende oplysninger. Hvis der
automatisk er oprettet indhold, som f.eks. en historie eller en GIF, vises dette indhold også.
Mens du får vist et billede eller er på videoeksempelskærmen, skal du trække opad på skærmen.
Så vises fildetaljer.
Du kan også se relateret indhold ved at trykke på oplysninger på skærmen.
Rediger
oplysninger.
Fildetaljer
Personoplysninger
Placeringsinformation
Automatisk
oprettet indhold
Se fotos eller videoer efter kategori
Du kan få vist fotos og videoer efter kategori.
Start appen Galleri, tryk på Billeder eller Album, og træk dernæst listen nedad for at vælge en
kategori.
• Videoer: Se de videoer, der er gemt på din enhed.
• Favoritter: Se dine favoritfotos og -videoer.
• Steder: Se fotos og videoer, der er taget de samme steder.
• Foreslået: Se anbefalet indhold.
79
Apps og funktioner
Se album
Du kan få vist dine billeder og videoer sorteret efter mapper eller album.
Start appen Galleri, tryk på Album, og vælg derefter et album.
Skjule album
Du kan skjule album.
Du kan ikke skjule album oprettet som standard, som f.eks. albummerne Kamera og
Skærmbilleder.
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Album.
Tryk på → Skjul eller vis album.
Tryk på et album for at skjule det.
Se historier
Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og
placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller
gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.
Start appen Galleri, tryk på Historier, og vælg derefter en historie.
Oprette historier
Opret historier med forskellige temaer.
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk på → Opret historie.
80
Apps og funktioner
3
4
Indtast en overskrift til historien, og tryk på Opret.
Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på Udført.
For at føje billeder eller videoer til en historie skal du først vælge en historie, og derefter trykke på
→ Tilføj.
Hvis du vil fjerne billeder eller videoer fra en historie, skal du vælge en historie, trykke på →
Rediger, markere de billeder eller videoer, der skal fjernes, og trykke på Fjern fra historie.
Slette historier
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Synkronisere billeder og videoer
Når du synkroniserer din app Galleri med Samsung Cloud, vil de billeder og videoer, du tager,
også blive gemt i Samsung Cloud. Du kan se billeder og videoer, der er gemt i Samsung Cloud, i
din app Galleri og fra andre enheder.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Synkroniser med
Samsung Cloud for at aktivere det. Appen Galleri og Samsung Cloud vil blive synkroniseret.
Slette billeder eller videoer
1
2
Start appen Galleri.
Vælg et billede eller en video, du vil slette.
Hvis du vil slette flere filer, skal du trykke og holde på den fil, du vil slette, på listen og
markere flere filer at slette.
3
Tryk på
eller Slet.
81
Apps og funktioner
Brug af papirkurven
Du kan beholde de slettede billeder og videoer i papirkurven. Filerne slettes efter en bestemt
periode.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Papirkurv for at
aktivere det.
Hvis du vil se filerne i papirkurven, skal du starte appen Galleri og trykke på → Papirkurv.
Always On Display
Du kan få vist oplysninger, som f.eks. uret eller kalenderen, eller styre musikafspilning på
skærmen, når den er slukket.
Du kan også søge efter meddelelser, som f.eks. nye beskeder eller ubesvarede opkald.
Lysstyrken på skærmen Always On Display kan ændres automatisk, afhængigt af
lysforholdene.
Indstille, hvordan Always On Display skal vises
Du kan vælge, hvordan Always On Display skal vises. Always On Display kan indstilles til at vises
konstant, eller tiden kan indstilles for visning af Always On Display.
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → Always On Display → Visningstilstand, og
indstil den ønskede tilstand.
• Vis altid: Always On Display vises hele tiden.
• Vis som planlagt: Always On Display vises i den tid, du har angivet. Tryk på Angiv tidsplan
for at angive start- og sluttidspunktet.
82
Apps og funktioner
Åbne meddelelser på skærmen Always On Display
Når du modtager meddelelser om beskeder, ubesvarede opkald eller apps, vises
meddelelsesikoner på skærmen Always On Display. Dobbelttryk på et meddelelsesikon for at se
dets meddelelse.
Hvis skærmen er låst, skal du låse den op for at se meddelelser.
Styre musikafspilning på skærmen Always On Display
Du kan styre musikafspilningen på skærmen Always On Display.
1
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → FaceWidgets, tryk derefter på kontakten
Musik for at aktivere det.
2
3
4
Dobbelttryk på uret for at styre musikafspilningen på skærmen Always On Display.
Stryg til venstre eller højre på uret for at gå til musikcontrolleren.
Tryk på ikonerne for at styre afspilningen.
83
Apps og funktioner
Vise et billede på skærmen Always On Display
Du kan vise et billede på skærmen Always On Display. Du kan også vise en animeret GIF.
1
2
3
Start appen Indstillinger → Låseskærm → Urstil → Always On Display.
Træk typelisten til venstre, og vælg typen med et billede på.
Tryk på
, og vælg et billede.
Hvis du vil indsætte en animeret GIF, skal du trykke på GIF og vælge en fil.
4
Tryk på Udført.
Deaktivering af funktionen Always On Display
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm og tryk derefter på kontakten Always On Display
for at deaktivere det.
84
Apps og funktioner
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også
køre flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærmvisning
Pop op-visning
Opdelt skærmvisning
1
2
Tryk på tasten seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i opdelt skærm.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
85
Apps og funktioner
3
I det nederste vindue skal du stryge til venstre eller højre for at vælge en anden app, der skal
startes.
Hvis du vil starte apps, som ikke findes på listen over nyligt anvendte apps, skal du trykke på
starttasten eller trykke på tilbagetasten og vælge en app.
Justere vinduesstørrelsen
Træk bjælken mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Når du trækker linjen mellem appvinduerne til toppen eller bunden af skærmen, maksimeres
vinduet.
86
Apps og funktioner
Pop op-visning
1
2
Tryk på tasten seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i pop op-visning.
Appskærmen vises i pop op-visningen.
Minimer vinduet.
Maksimer
vinduet.
Luk appen.
Juster
gennemsigtighedsniveauet.
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke på vinduets værktøjslinje og trække det til en
ny placering.
87
Apps og funktioner
Samsung Health
Introduktion
Samsung Health hjælper dig med at administrere dit velbefindende og din kondition. Sæt
dig selv fitnessmål, tjek dine fremskridt, og hold øje med dit generelle velbefindende og din
kondition. Du kan også sammenligne dit skridtantal med andre brugere af Samsung Health,
konkurrere med dine venner og få vist sundhedstip.
Bruge Samsung Health
Start appen Samsung Health. Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter
nulstilling af data, skal du følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det geografiske område.
88
Apps og funktioner
Hvis du vil føje elementer til Samsung Health-startskærmen, skal du trykke på → Administrer
elementer, og derefter vælge elementer.
Se og administrer trackere.
Overvåg dit helbred og din fitness.
Se sundhedstip.
Sammenlign dit skridtantal med
andre brugere af Samsung Health,
eller konkurrer med dine venner.
Stil eksperter sundhedsrelaterede
spørgsmål.
Together
Together giver dig mulighed for at konfigurere antal skridt og konkurrere med dine venner. Du
kan invitere venner til at gå sammen med dig, angive mål for antal skridt og se din placering.
På Samsung Health-startskærmen skal du trykke på Together.
89
Apps og funktioner
Skridt
Enheden tæller det antal skridt, du tager, og måler den afstand, du har gået.
På Samsung Health-startskærmen skal du trykke på skridttrackeren.
Aktuelle skridt i alt
Mål
• Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens skridttrackeren overvåger dine
skridt, hvorefter skridttællingen vises. Du kan også opleve en kort dataforsinkelse, før
pop op-vinduet angiver, at du har nået dit mål.
• Hvis du bruger skridttrackeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke
skridttællingen.
• Du kan se dit aktuelle antal skridt på informationspanelet. For at slå meddelelser fra,
skal du på Samsung Health-startskærmen trykke på → Indstillinger → Meddelelser
og derefter trykke på til/fra-knappen Aktuelt antal skridt under I gang for at
deaktivere det. Alternativt kan du åbne informationspanelet, trykke og holde på
meddelelsen, trykke på Detaljer og derefter trykke på Aktuelt antal skridt-knappen
for at deaktivere det.
90
Apps og funktioner
Yderligere oplysninger
• Samsung Health er kun beregnet til fitness- og velværeformål og er ikke beregnet til brug
ved diagnosticering af sygdomme eller andre lidelser, eller til at behandle, kurere eller
forebygge sygdomme.
• De tilgængelige funktioner og applikationer, der kan føjes til Samsung Health, kan variere fra
land til land på grund af forskellige lokale love og bestemmelser. Du bør inden brug tjekke
de funktioner og applikationer, der er tilgængelige i dit specifikke område.
• Samsung Health-applikationer og dets tjeneste kan blive ændret eller ophøre uden
forudgående varsel.
• Formålet med dataindsamling er begrænset til levering af den tjeneste, du har anmodet om,
inklusive formidling af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende, synkronisere
data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du
logger på din Samsung account fra Samsung Health, gemmes dine data måske på serveren
med henblik på sikkerhedskopiering.) Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette
formål er fuldført. Du kan slette personlige data, der er gemt i Samsung Health, ved hjælp
af funktionen Slet data i menuen Indstillinger. Hvis du vil slette data, som du har gemt på
sociale netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
• Du kan dele og/eller synkronisere dine data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester, du vælger, samt med alle dine andre tilsluttede enheder. Adgang til
Samsung Health-informationer af sådanne ekstra tjenester eller tredjepartsenheder tillades
kun med din udtrykkelige accept.
• Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller
overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
• Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks. Bluetooth, kan enheden blive påvirket af
elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i nærheden af andre
enheder, der udsender radiobølger.
• Læs Vilkår og betingelser og Fortrolighedspolitik for Samsung Health omhyggeligt, inden du
bruger den.
91
Apps og funktioner
Samsung Members
Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med
enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele information
med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tip om Galaxy.
Samsung Members kan hjælpe dig med at løse problemer, der måtte opstå i forbindelse med
brug af din enhed.
• Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• For at sende feedback eller publicere kommentarer skal du være logget på din
Samsung account. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
Samsung Notes
Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive med hånden eller tegne
på skærmen. Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.
Oprette noter
1
2
Start appen Samsung Notes og tryk på
.
Vælg en indtastningsmetode fra værktøjslinjen øverst på skærmbilledet, og opret en note.
Indtast tekst ved brug af
tastaturet.
Indsæt et billede eller en
stemmeoptagelse.
Skriv eller tegn med penne.
Mal med pensler.
3
Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på Gem.
92
Apps og funktioner
Slette noter
1
2
Start appen Samsung Notes.
Tryk og hold på en note, der skal slettes.
Slet flere noter ved at markere flere noter til sletning.
3
Tryk på Slet.
Kalender
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller påmindelser i din
planlægningsapp.
Oprette events
1
Start appen Kalender, og tryk på
eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på
.
2
Indtast eventdetaljer.
Vælg en sticker, som skal vises
med eventen.
Indtast en titel.
Skift farve på eventen.
Indstil varigheden.
Vælg en kalender, som eventen
skal gemmes i.
Indstil en alarm.
Indtast placeringen.
Tilføj en note.
Tilføj flere detaljer.
3
Tryk på Gem for at gemme eventen.
93
Apps og funktioner
Oprette påmindelser
Du kan oprette opgaver som påmindelser og modtage meddelelser på det tidspunkt eller sted,
der er foruddefineret for hver påmindelse. Start appen Kalender, og tryk på → Reminder.
Appen Reminder starter. Der henvises til Reminder for yderligere oplysninger.
Synkronisere begivenheder med dine konti
1
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg derefter
den konto, der skal synkroniseres med.
2
Tryk på Synk. konto, og tryk på kontakten Kalender for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kalender for at aktivere det.
Hvis du vil tilføje konti, der skal synkroniseres med, skal du starte appen Kalender og trykke på
→ → Tilføj ny konto. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når
der tilføjes en konto, vil den blive vist på listen.
94
Apps og funktioner
Radio
Lytte til FM-radioen
Start appen Radio.
Før du anvender denne app, skal du tilslutte en øretelefon, der fungerer som radioantenne.
FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første gang
du tænder den.
Vælg den ønskede radiostation på listen med stationer.
Scan og gem tilgængelige
stationer automatisk.
Optag lyd fra FM-radioen.
Tænd eller sluk for FM-radioen.
Få adgang til yderligere valg.
Føj den aktuelle radiostation til
favoritlisten.
Indstil radiostationens frekvens
manuelt.
Søg efter en tilgængelig
radiostation.
Finindstil frekvensen.
Se listen over favoritstationer.
Se listen over tilgængelige
stationer.
Afspilning igennem højttaleren
Du kan lytte til radioen igennem højttaleren via den tilsluttede øretelefon.
Tryk på → Afspil via højttaler.
95
Apps og funktioner
Scanne efter radiostationer
Start appen Radio.
Tryk på Scanning. FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.
Vælg den ønskede radiostation på listen med stationer.
Diktafon
Introduktion
Brug denne app til at optage eller afspille stemmenotater.
Diktafonoptagelser
1
2
Start appen Diktafon.
Tryk på
• Tryk på
for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
for at sætte optagelsen på pause.
• Når du laver en diktafonoptagelse, skal du trykke på BOGMÆRKE for at indsætte et
bogmærke.
Start optagelse.
96
Apps og funktioner
3
4
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
Indtast et filnavn, og tryk på Gem.
Mine filer
Få adgang til og administrer flere filer, som er gemt på enheden.
Start appen Mine filer.
Se filer, der er lagret i hvert lager.
Hvis du vil tjekke for unødvendige data og frigøre enhedens lager, skal du trykke på →
Lageranalyse.
For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på
.
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed
eller indstil en specifik varighed.
Alarm
Start appen Ur, og tryk på Alarm.
Indstille alarmer
Tryk på på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på Gem.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
97
Apps og funktioner
Stoppe alarmer
Tryk på Afvis for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på Slumre for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Verdensur
Start appen Ur, og tryk på Verdensur.
Oprette ure
Tryk på
, indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på Tilføj.
Tryk på → Tidszoneomregner for at ændre tidszone.
Slette ure
Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Stopur
1
2
Start appen Ur, og tryk på Stopur.
Tryk på Start for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på Omgang for at registrere omgangstider under en begivenhed.
3
Tryk på Stop for at stoppe tidtagningen.
• Tryk på Fortsæt for at genoptage tidtagningen.
• Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på Nulstil.
98
Apps og funktioner
Timer
1
Start appen Ur, og tryk på Timer.
Hvis du vil tilføje en timer, der ofte bruges, skal du trykke på
derefter trykke på Tilføj.
2
, angive varighed og navn og
Indstil varigheden, og tryk på Start.
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
3
Tryk på Afvis, når nedtællingen stopper.
Lommeregner
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
Start appen Lommeregner.
•
: Se beregningshistorikken. Du kan rydde historikken ved at trykke på Ryd historik. Tryk
på for at lukke panelet med beregningshistorik.
•
: Brug værktøjet Enhedskonvertering. Du kan konvertere forskellige værdier, såsom
område, længde eller temperatur, til andre måleenheder.
•
: Vis den videnskabelige lommeregner.
99
Apps og funktioner
Game Launcher
Introduktion
Game Launcher samler dine spil, som du har downloadet fra Play Butik og Galaxy Store på
ét sted, så du har let adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det
nemmere at spille spil.
Få adgang til yderligere valg.
Downloadede apps
Se dine spiloplysninger.
Åbn spil med eller uden lyd.
Skift ydelsestilstand.
Se flere spil, og installer dem.
100
Apps og funktioner
Bruge Game Launcher
1
Start appen Game Launcher.
Hvis Game Launcher ikke vises, skal du starte appen Indstillinger og trykke på
Avancerede funktioner. Tryk derefter på kontakten Game Launcher for at aktivere det.
2
Tryk på et spil på spillisten.
Træk skærmen opad for at finde flere spil.
Spil, der downloades fra Play Butik og Galaxy Store, bliver automatisk vist på skærmen
Game Launcher. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på → Tilføj apps.
Fjerne et spil fra Game Launcher
Tryk og hold på et spil, og tryk derefter på Fjern fra Game Launcher.
Skifte ydelsestilstand
Du kan skifte ydelsestilstand for spillet.
Start appen Game Launcher, tryk på
tilstand.
, og træk derefter linjen for at vælge den ønskede
• Fokus på strømbespar.: Dette sparer på batteriforbruget, mens du spiller spil.
• Balanceret: Dette balancerer ydelsen og batteriforbruget.
• Fokus på ydeevne: Dette fokuserer på at give dig den bedst mulige ydelse, mens du spiller
spil.
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert enkelt spil, skal du trykke på kontakten Individuelle
spilindstillinger for at aktivere det.
Batteriforbruget kan variere, alt afhængigt af spillet.
101
Apps og funktioner
Bruge Game Tools
Du kan indstille ikonet Game Tools til at blive vist som et flydende ikon på spilskærme.
Tryk på
for at få vist spilværktøjet Game Tools, mens du spiller et spil.
Du kan flytte ikonet ved at trykke på
og derefter trække det til en anden placering.
• Hvis panelet Game Tools ikke vises, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Avancerede funktioner og derefter trykke på kontakten Game Tools for at aktivere
det.
• Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af spillet.
• Opkald og meddelelser: Angiv, hvordan indgående opkald og meddelelser skal vises under
spil. Der henvises til Angive, hvordan indgående opkald og meddelelser skal vises under spil
for yderligere oplysninger.
• Bloker under spil: Lås nogle funktioner under spil.
• Avancerede spilfunktioner: Indstil yderligere funktioner.
• Skærmberøringslås: Lås touchskærmen, mens du spiller spillet. Træk låseikonet i en hvilken
som helst retning for at låse touchskærmen op.
• Skærmbillede: Tag et skærmbillede.
• Optag: Optag dine spilsessioner. For at stoppe optagelsen skal du trykke på Tryk for at
stoppe med at optage. på informationspanelet.
Angive, hvordan indgående opkald og meddelelser skal vises under spil
Nu kan du nyde dine spil uden at blive forstyrret, selv når du modtager et opkald eller en
meddelelse.
Tryk på
→ Opkald og meddelelser, og vælg en indstilling for at aktivere det.
• Minimerede opkaldermeddelelser: Der vises en lille meddelelse øverst på skærmen, når du
modtager et opkald under spil.
• Vis ikke meddelelser: Vis kun meddelelser fra visse apps eller nødopkald under spil.
102
Apps og funktioner
Opstart af apps i pop op-vinduer, mens du spiller spil
Du kan starte apps i pop op-vinduer, mens du spiller et spil.
Tryk på
, og vælg en app på listen med apps.
Tryk på for at redigere listen over apps.
Reminder
Du kan oprette påmindelser for at planlægge to do-opgaver eller for at se indhold senere. Du
modtager meddelelser ved det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering for
hver enkelt påmindelse.
• Du kan få mere nøjagtige meddelelser ved at oprette forbindelse til Wi-Fi eller et
mobilt netværk.
• Du skal logge på din Samsung account, før du kan bruge denne funktion fuldt ud.
• GPS-funktionen skal være aktiveret for at kunne benytte påmindelser om placering.
Starte Reminder
Sådan startes Reminder fra Kalender
Start appen Kalender, og tryk på → Reminder. Skærmen Reminder vises og appikonet
Reminder ( ) føjes til skærmen apps.
Oprette påmindelser
Opret påmindelser med forskellige metoder. En påmindelse vil give dig et varsel, hvis du opretter
en påmindelse med et bestemt tidspunkt eller et bestemt sted. Du kan også gemme forskellige
typer indhold, f.eks. et enkelt notat eller en websideadresse, og se det senere.
Du kan for eksempel oprette en påmindelse om, at du skal 'vande blomsterne, når du kommer
hjem'.
1
2
3
Start appen Reminder.
Tryk på Skriv en påmindelse eller
, og indtast 'Vand blomsterne'.
Tryk på Sted → Angiv betingelser → Vælg et sted, og angiv placeringen til hjemme.
103
Apps og funktioner
4
Tryk på Når jeg kommer til → Udført.
5
Tryk på Gem for at gemme påmindelsen.
Når du kommer hjem, vises meddelelsen 'Vand blomsterne’.
Kontrollere påmindelsesmeddelelser
På det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering vises et pop op-vindue med
en meddelelse. Tryk på Fuldfør eller Slumre.
104
Apps og funktioner
Se liste med påmindelser
Start appen Reminder for at se listen over påmindelser. Vælg en påmindelse for at få vist detaljer
om påmindelsen.
Redigere detaljer vedrørende påmindelser
Tilføj eller rediger detaljer vedrørende påmindelser, f.eks. hyppighed, dato og tidspunkt eller
placering.
1
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse, du vil redigere, og trykke på
Rediger.
2
Rediger betingelserne, og tryk på Gem.
Oplysninger om påmindelse
Skift farve på påmindelse.
Tilføj en tjekliste.
Tilføj et billede.
Betingelser for påmindelse
105
Apps og funktioner
Fuldføre påmindelser
Marker påmindelser, som du ikke behøver at blive mindet om, som fuldførte.
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse og trykke på Fuldfør. Alternativt kan du
trække påmindelsen til venstre.
Gendanne påmindelser
Gendan påmindelser, der er fuldførte.
1
2
På listen med påmindelser skal du trykke på → Fuldført → Rediger.
Marker elementer, der skal gendannes, og tryk på Gendan.
Påmindelser vil blive føjet til listen med påmindelser, og du modtager påmindelser på de
forudindstillede tidspunkter.
Slette påmindelser
Træk påmindelsen til højre for at slette den. Hvis du vil slette flere påmindelser, skal du trykke og
holde på en påmindelse, markere de påmindelser, der skal slettes, og derefter trykke på Slet.
106
Apps og funktioner
Børnenes side
Introduktion
Du kan begrænse børns adgang til visse apps, indstille deres brugstider og konfigurere
indstillingerne, så det giver et sjovt og sikkert miljø til børn, når de bruger enheden.
Starte Børnenes side
Når du starter Børnenes side første gang eller genstarter efter nulstilling af data, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
1
Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på
(Børnenes side) for at aktivere det.
2
3
Læs introduktionssiden til Børnenes side, og tryk på Næste.
Opret en PIN-kode til brug med Børnenes side.
Hvis du allerede har indstillet skærmens låsemetode på din enhed, kan du bruge samme
låsemetode til Børnenes side uden at oprette en ny PIN-kode.
Skærmen Børnenes side vises.
Din forudindstillede låsemetode til skærmen eller din oprettede PIN-kode vil blive brugt,
når funktionen Forældrekontrol aktiveres, eller når Børnenes side lukkes.
107
Apps og funktioner
Bruge Børnenes side
Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på
side) for at aktivere den. Skærmen Børnenes side vises.
(Børnenes
Vælg den app, du vil bruge på skærmen Børnenes side.
Få adgang til yderligere valg.
Tilgængelige apps
Børnetelefon
Børnegalleri
Børnekamera
Brug af forældrekontrolfunktionerne
Du kan konfigurere indstillingerne til Børnenes side og få vist brugshistorikken.
Tryk på → Forældrekontrol på Børnenes side, og indtast din kode for at låse op.
• Barnets navn: Administrer dit barns profil.
• Indstil daglig spilletid: Begræns brugstiden for Børnenes side.
• Daglig brug: Se den daglige brugstid for Børnenes side.
• Aktivitet: Se aktivitetshistorikken for Børnenes side.
• Hyppigt kontaktede: Se de ofte brugte kontakter på Børnenes side.
• Mit barns kreationer: Se det arbejde, der er skabt fra apps på Børnenes side.
• Tilladt indhold: Tjek de apps eller det indhold, der er understøttet af Børnenes side og tilføj
dem.
108
Apps og funktioner
Lukke Børnenes side
Når du vil lukke Børnenes side, skal du trykke på tilbagetasten eller på → Luk Børnenes side og
derefter indtaste din kode for at låse op.
SmartThings
Introduktion
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets eller
smartphones. Du kan også kontrollere og styre tv’er, husholdningsapparater og tingenes internet
(IoT) med din smartphone.
Du kan tilføje og styre enheder efter placering og værelser. Tilføj f.eks. 'hjemme' som et sted, og
styr enhederne i de relevante værelser, som f.eks. dagligstue eller soveværelse.
• Oprette forbindelse til enheder i nærheden: Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder
i nærheden, såsom Bluetooth-headsets eller bærbare enheder.
• Registrere og styre husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter: Registrer smartkøleskabe, -vaskemaskiner, -klimaanlæg, -luftrensere, tv’er og IoT (Internet of Things)produkter på din smartphone, og få vist deres status, eller styr dem fra skærmen på din
smartphone.
• Modtage meddelelser: Du kan modtage meddelelser fra forbundne enheder på din
smartphone. Du kan for eksempel modtage en meddelelse på din smartphone, når
vasketøjet er færdigt.
• Din smartphone og dine andre enheder skal have forbindelse til Wi-Fi eller et mobilt
netværk for at benytte SmartThings.
• For at bruge SmartThings i fuldt omfang skal du logge på din Samsung account.
• De enheder, du kan oprette forbindelse til, kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed.
• Fejl i de tilsluttede enheder er ikke omfattet af Samsungs garanti. Hvis der opstår fejl i
tilsluttede enheder, skal producenten af enheden kontaktes.
109
Apps og funktioner
Oprette forbindelse til enheder i nærheden
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets.
Forbindelsesmetoderne kan variere, alt efter typen af forbundne enheder eller det delte
indhold.
1
2
3
Start appen SmartThings.
Tryk på
→ Tilføj enhed → Automatisk detektering.
Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge instruktionerne
på skærmen.
Bruge husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter
Se status for dine smart-apparater, tv’er og IoT-produkter fra skærmen på din smartphone.
Du kan gruppere enheder efter placering og tilføje regler, så du nemt og bekvemt kan styre
enhederne.
Tilslutte enheder
1
2
3
Start appen SmartThings.
Tryk på
→ Tilføj enhed.
Vælg en enhedstype.
Du kan også trykke på Automatisk detektering eller på
4
Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde enheder.
110
for at søge efter enheder.
Apps og funktioner
Se og styre tilsluttede enheder
Du kan se og styre enhederne. Du kan for eksempel kontrollere indholdet i dit køleskab eller
justere lydstyrken på fjernsynet.
1
Start appen SmartThings.
Listen over tilsluttede enheder vises.
2
Se status for enheder på listen.
Vælg en enhed for at styre den. Når enhedscontrolleren, der fulgte med den valgte enhed, er
downloadet, kan du styre enheden.
Tilføjelse af enheder og scener efter placeringer
Tilføj enheder efter placering, få vist listen over enheder på samme placering og styr dem. Du kan
også føje en scene til en placering for at styre flere enheder på én gang.
Tilføjelse af placeringer
1
2
Start appen SmartThings, og tryk på
→
→ Tilføj ny placering.
Indtast navnet på placeringen.
• Angiv en placering ved at trykke på Geoplacering for at vælge en placering på kortet, og
tryk på Udført.
• Du kan tilføje værelser ved at trykke på Rum, markere de ønskede værelser og derefter
trykke på Udført.
3
Tryk på Udført.
Din placering bliver tilføjet.
Hvis du vil føje enheder til placeringen skal du trykke på
instruktionerne på skærmen for at registrere enhederne.
111
→ Tilføj enhed og følge
Apps og funktioner
Tilføje scener
Tilføj en scene, og registrer enheder til den for at styre flere enheder på én gang.
1
2
3
4
5
6
Start appen SmartThings.
Tryk på
→
Tryk på
→ Tilføj scene.
, og vælg en placering.
Indtast navnet på scenen.
Tryk på
under Handlinger for at tilføje handlinger, der skal udføres.
Tryk på Gem.
Tilføjelse af automatiseringer
Du kan også indstille en automatisering til at udføre handlinger automatisk, afhængigt af det
forudindstillede tidspunkt eller status for enhederne og meget mere.
Du kan f.eks. tilføje en automatisering for automatisk at tænde for radioen hver dag kl. 7:00.
1
2
3
4
5
6
Start appen SmartThings.
Tryk på
→
Tryk på
→ Tilføj automatisering.
Tryk
Tryk på
, og vælg en placering.
under Hvis, indstil betingelserne for automationen, og tryk derefter på Næste.
under Så, og indstil de handlinger, der skal udføres.
Tryk på Udført.
112
Apps og funktioner
Modtage meddelelser
Du kan modtage meddelelser fra tilsluttede enheder på din smartphone. Du kan for eksempel
modtage en meddelelse på din smartphone, når vasketøjet er færdigt.
Hvis du vil indstille enheder til at modtage meddelelser, skal du starte appen SmartThings,
trykke på → → Meddelelser, og derefter trykke på kontakterne ud for de ønskede
enheder.
Deling af indhold
Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på
deling af billeder.
Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
, og vælg en delingsmetode, f.eks. en besked og e-mail.
Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på
panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte
med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal
du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på
kontakten Direkte deling for at aktivere det.
113
Apps og funktioner
Bruge yderligere funktioner
• Del store filer: Del store filer. Upload filer til Samsungs lagerserver, og del dem med andre
via et weblink. Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion.
• Smart View: Del indhold med enheder i nærheden via Wi-Fi Direct eller Bluetooth eller med
enheder, der understøtter SmartThings. Du kan også se din enheds viste indhold på en stor
skærm ved at slutte enheden til et skærmspejlings-tv eller en monitor.
Når billedet er sendt til modtagernes enheder, vises en meddelelse på deres enheder. Tryk på
meddelelsen for at se eller downloade billedet.
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt, afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Maps
Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige
steder omkring dig.
114
Apps og funktioner
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i
skylageret og opnå adgang til dem senere.
Play Film
Køb eller lej film fra Play Butik.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Duo
Foretag et simpelt videoopkald.
115
Indstillinger
Introduktion
Tilpas enhedsindstillinger. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige indstillinger.
Start appen Indstillinger.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.
Forbindelse
Valg
Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi-funktionen og Bluetooth.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til
internettet eller andre netværksenheder. Der henvises til Wi-Fi for yderligere oplysninger.
• Bluetooth: Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetoothenheder. Der henvises til Bluetooth for yderligere oplysninger.
• Telefonsynlighed: Tillad, at andre enheder finder din enhed for at dele indhold med dig. Når
denne funktion er aktiveret, vil din enhed være synlig for andre enheder, når de søger efter
tilgængelige enheder via deres valgmulighed Overfør filer til enhed.
• NFC og betaling: Indstil enheden til at tillade, at du læser NFC-tags (near field
communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne
funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller events, når du har
downloadet de påkrævede apps. Der henvises til NFC og betaling for yderligere oplysninger.
116
Indstillinger
• Flytilstand: Indstil enheden til at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. I
flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.
Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt
det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
• Mobile netværk: Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.
• Databrug: Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen. Indstil
enheden til automatisk at deaktivere den mobile dataforbindelse, når mængden af brugte
mobile data når den angivne grænse.
Du kan også aktivere datalagringsfunktionen for at forhindre, at der kører apps i
baggrunden, som sender eller modtager data. Se Datasparer for at få flere oplysninger.
• Administration af SIM-kort: Aktiver dine SIM- eller USIM-kort, og tilpas indstillingerne
for SIM-kortene. Der henvises til Administration af SIM-kort, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
• Mobilt hotspot og internetdel.: Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens
mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning.
Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Der henvises til Mobilt hotspot og
internetdel. for yderligere oplysninger.
• Flere forbindelsesindstillinger: Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Der henvises
til Flere forbindelsesindstillinger for yderligere oplysninger.
117
Indstillinger
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi, og trykke på kontakten for at
aktivere det.
2
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Indtast adgangskoden, og
tryk på Tilslut.
• Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen
oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve
en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til
netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på Glem.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi, og trykke på kontakten for at
aktivere det.
2
Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3
Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
118
Indstillinger
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1
2
3
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Wi-Fi Direct, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
Afslutte enhedsforbindelse
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi.
Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3
Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
119
Indstillinger
Bluetooth
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål. Samsung kan ikke
holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Bluetooth, og trykke på kontakten
for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2
Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, skal du indstille enheden til at åbne
Bluetooth-pardannelsestilstand. Se brugervejledningen til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
120
Indstillinger
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller
mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Bluetooth, og vælg en enhed, billedet skal overføres til.
• Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
• Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2
3
Tryk på
ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
Tryk på Ophæv parring.
121
Indstillinger
NFC og betaling
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller events, når du har downloadet de påkrævede apps.
Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at
undgå at beskadige NFC-antennen.
Læse oplysninger fra NFC-tags
Brug NFC-funktionen for at læse produktoplysninger fra NFC-tags.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse, og derefter trykke på kontakten NFC
og betaling for at aktivere det.
2
Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag.
Oplysningerne fra tagget vises.
Kontroller, at enhedens skærm er tændt og ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFCtags eller modtage data.
122
Indstillinger
Foretage betalinger med NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for
mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse, og derefter trykke på kontakten NFC
og betaling for at aktivere det.
2
Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
For at angive standardbetalingsappen skal du åbne indstillingsskærmen og trykke på
Forbindelse → NFC og betaling → Tryk og betal → BETALING, og derefter vælge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
Sende data med NFC-funktionen
Overfør data, som f.eks. billeder eller kontakter, med andre enheder ved berøre din enheds NFCantenne med den anden enheds NFC-antenne.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → NFC og betaling, og derefter
trykke på kontakten for at aktivere det.
2
3
Tryk på kontakten Android Beam for at aktivere det.
Vælg et element, og berør den anden enheds NFC-antenne med din enheds NFC-antenne.
123
Indstillinger
4
Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
elementet.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
Datasparer
Nedsæt dit dataforbrug ved at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller
modtager data.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Databrug → Datasparer, og derefter
trykke på kontakten for at aktivere det.
Når databesparelsesfunktionen aktiveres, vises ikonet
på statusbjælken.
Databesparelsesfunktion aktiveret
Hvis du vil vælge apps for at bruge data uden begrænsninger, skal du trykke på Tillad
app med Datasparer akti. og vælge apps.
124
Indstillinger
Apps kun til mobile data
Vælg apps, der altid skal bruge mobile data, selv når din enhed er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
Du kan f.eks. indstille enheden til kun at bruge mobile data til apps, du ønsker at bevare sikkert,
eller at streame apps, der kan frakobles. Selv hvis du ikke deaktiverer Wi-Fi-funktionen, vil
appsene starte ved brug af mobile data.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Databrug → Apps kun til mobile data,
trykke på kontakten for at aktivere det, og dernæst trykke på kontakterne ud for de ønskede
apps.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
Administration af SIM-kort
Aktiver dine SIM- eller USIM-kort, og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Der henvises til Sådan
anvendes to SIM- eller USIM-kort, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Administration af SIM-kort.
• Opkald: Vælg et SIM- eller USIM-kort til stemmeopkald.
• Sms'er: Vælg et SIM- eller USIM-kort til beskeder.
• Mobile data: Vælg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
• Bekræft SIM-kort til opkald: Indstil enheden til at spørge, hvilket SIM- eller USIM-kort, der
skal bruges til det næste kort, når du foretager et opkald uden at bruge dit foretrukne SIMeller USIM-kort til opkald.
• Dobbelt SIM-kort altid aktivt: Indstil enheden til at tillade indgående opkald fra det andet
SIM- eller USIM-kort under et opkald.
Når denne funktion er aktiveret, kan du blive opkrævet yderligere gebyrer
for viderestilling af opkald, afhængigt af det geografiske område eller
tjenesteudbyderen.
125
Indstillinger
Mobilt hotspot og internetdel.
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel. →
Mobilt hotspot.
2
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på → Konfigurer
Mobilt hotspot og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på
Gem.
126
Indstillinger
3
På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
• Hvis det mobile hotspot ikke bliver fundet på din enhed, tryk da på → Konfigurer
Mobilt hotspot, marker Vis avancerede indstillinger, og fravælg Skjul min enhed.
• Hvis den anden enhed ikke kan forbindes til det mobile hotspot på din enhed, tryk på
→ Tilladte enheder, og tryk på kontakten Kun tilladte enheder for at deaktivere
det.
4
Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
Flere forbindelsesindstillinger
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger.
• Søg efter enheder: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan
oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du
kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Der
henvises til Udskrivning for yderligere oplysninger.
• VPN: Konfigurer virtuelle netværk (VPN'er) på din enhed for at oprette forbindelse til en
skoles eller en virksomheds private netværk.
• Privat DNS: Indstil enheden til at bruge den sikkerhedsforbedrede private DNS.
127
Indstillinger
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Udskrivning → Download plugin.
2
3
4
Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
Vælg et printer-plug-in, og installer det.
Vælg det installerede printer-plug-in.
Enheden vil automatisk søge efter printere, der er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som
din enhed.
5
Vælg en printer, der skal tilføjes.
Du kan tilføje printere manuelt ved at trykke på → Tilføj printer.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne valglisten, trykke på
→ Alle printere, og derefter vælge en printer.
Udskriv →
Udskrivningsmetoderne kan variere, afhængigt af indholdstypen.
128
Indstillinger
Lyde og vibration
Valg
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Ringetone: Skift opkaldsringetonen.
• Vibreringsmønster: Vælg et vibrationsmønster.
• Meddelelseslyde: Skift meddelelseslyden.
• Lydstyrke: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Brug lydstyrketaster til medier: Indstil enheden til at justere mediets lydstyrkeniveau, når
du trykker på lydstyrketasten.
• Systemlyde: Indstil enheden til at afgive en lyd for handlinger, f.eks. når du tænder eller
slukker for skærmen eller styrer touchskærmen.
• Avancerede lydindstillinger: Optimer indstillinger for, hvornår medierne afspilles. Der
henvises til Separat applyd for yderligere oplysninger.
Separat applyd
Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app på den tilsluttede Bluetooth-højttaler
eller det tilsluttede Bluetooth-headset separat fra lyden fra andre apps.
Du kan f.eks. lytte til navigationsappen via enhedens højttaler, mens du lytter til afspilning fra
musikappen via bilens Bluetooth-højttaler.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration → Avancerede lydindstillinger
→ Separat applyd, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.
2
3
Vælg en app for at afspille medielyd separat, og tryk på tilbagetasten.
Vælg en enhed for at afspille den valgte apps medielyd.
129
Indstillinger
Meddelelser
Skift meddelelsesindstillingerne.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Meddelelser.
• Appikonbadges: Skift indstillinger for appikonbadges.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for indgående opkald, meddelelseslyde og medier,
undtagen ved tilladte undtagelser.
• Statuslinje: Indstil enheden til kun at vise tre nylige meddelelser, og om det resterende
batteriniveau skal vises på statuslinjen.
• Sendt for nylig: Se de apps, som modtog seneste meddelelser, og skift
meddelelsesindstillingerne. Hvis du vil tilpasse meddelelsesindstillingerne for flere apps, skal
→ Alt, og vælge en app fra applisten.
du trykke på Se alle →
Skærm
Valg
Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Tilpasset lysstyrke: Indstil enheden til at holde styr på dine lysstyrkeindstillinger, og anvend
dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blåt lys-filter: Aktiver blåt lys-filteret og skift filterindstillingerne. Der henvises til Blåt lys-filter
for yderligere oplysninger.
• Aftentilstand: Reducer anstrengelsen af øjnene ved at anvende et mørkt tema, når du
bruger enheden om natten eller på et mørkt sted. Der henvises til Aftentilstand for yderligere
oplysninger.
• Skærmtilstand: Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast. Se Ændre
skærmtilstand eller justere skærmfarver for at få flere oplysninger.
• Skriftstørrelse og typografi: Skift skrifttypens størrelse og stil.
130
Indstillinger
• Skærmzoom: Skift indstillingen for skærmens zoom.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Startskærm: Skift størrelsen på gitteret for at få vist flere eller færre elementer på
startskærmen m.v.
• Nem tilstand: Skift til nem tilstand for at se større ikoner og anvende et mere enkelt layout
på startskærmen.
• Beskyttelse mod utilsigtede berøringer: Indstil enheden til at forhindre skærmen i at
registrere berøringer, når den er et mørkt sted, som f.eks. i en lomme eller taske.
• Berøringsfølsomhed: Øg skærmens berøringsfølsomhed til brug med skærmbeskyttere.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplader eller er
tilsluttet en dok. Se Pauseskærm for at få flere oplysninger.
Blåt lys-filter
Begræns risikoen for trætte øjne ved at reducere omfanget af blåt lys, der udsendes af skærmen.
Mens du ser HDR-videoer fra eksklusive HDR-videokilder, anvendes blåt lys-filteret
muligvis ikke.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Blåt lys-filter, og derefter trykke på
kontakten Aktiver nu for at aktivere det.
2
3
Træk justeringsbjælken for at justere filterets uigennemsigtighed.
Du kan indstille tidsplanen til at aktivere blåt lys-filteret for skærmen ved at trykke på
kontakten Aktiver som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende blåt lys-filteret om aftenen og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil anvende blåt lys-filteret.
131
Indstillinger
Aftentilstand
Reducer anstrengelsen af øjnene ved at anvende et mørkt tema, når du bruger enheden om
natten eller på et mørkt sted.
• Det mørke tema kan muligvis ikke anvendes i visse apps.
• Du kan hurtigt aktivere eller deaktivere aftentilstand i informationspanelet. Åbn
informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på
(Aftentilstand).
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Aftentilstand, og derefter trykke på
kontakten Aktiver nu for at aktivere det.
2
Du kan indstille tidsplanen til aftentilstand for skærmen ved at trykke på kontakten Aktiver
som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende aftentilstand om natten og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil slå aftentilstand til og fra.
Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver
Skift skærmtilstand eller juster skærmfarver efter præference.
Ændre skærmtilstand
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand, og vælge den ønskede
skærmtilstand.
• Tilpasset skærm: Dette optimerer farveinterval, mætning og skarphed på skærmen. Du kan
også justere skærmens farvebalance efter farveværdi.
• AMOLED-biograf: Dette er velegnet til visning af videoer.
• AMOLED-foto: Dette er velegnet til visning af billeder.
• Grundlæggende: Dette er standardindstillingen, som er velegnet til generel brug.
• Du kan kun justere skærmfarverne i tilstanden Tilpasset skærm.
• Tilstanden Tilpasset skærm er muligvis ikke kompatibel med apps fra tredjepart.
• Du kan ikke ændre skærmtilstanden, mens du anvender blåt lys-filteret.
132
Indstillinger
Optimere farvebalance for fuld skærm
Optimer skærmfarverne ved at justere farvetonerne efter dine ønsker.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand → Tilpasset skærm, og
indstille farvejusteringslinjen under Hvidbalance.
Når du trækker linjen med farvejustering mod Kølig, øges den blå farvetone. Når du trækker
linjen mod Varm, øges den røde farvetone.
Justere skærmtone efter farveværdi
Forøg eller formindsk farvetonerne ved at justere værdierne for Rød, Grøn eller Blå individuelt.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand → Tilpasset skærm.
Tryk på Avancerede indstillinger.
Juster R (Rød), G (Grøn) eller B (Blå) farveblok efter dine ønsker.
Skærmen med skærmtoner justeres.
133
Indstillinger
Pauseskærm
Du kan indstille visningen af billeder som pauseskærm, når skærmen slukkes automatisk.
Pauseskærmen vises, når enheden oplades eller sluttes til en dok.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Pauseskærm, og derefter trykke på
kontakten for at aktivere det.
2
Vælg en mulighed.
Hvis du vælger Fotoramme eller Fotos, startes et diasshow med valgte billeder. Hvis du
vælger Fototabel, vises valgte billeder som små kort og overlapninger.
3
4
Tryk på
for at vælge album til visning af billeder.
Når du er færdig, skal du trykke på tilbagetasten.
Hvis du vil se den valgte mulighed, skal du trykke på Forhåndsvisning.
Hvis du trykker på skærmen, mens din pauseskærm vises, tændes skærmen.
Baggrunde og temaer
Skift baggrundstillinger for startskærmen og den låste skærm, eller anvend forskellige temaer i
enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Baggrunde og temaer.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema.
• Ikoner: Skift ikontype.
• AOD'er: Vælg et billede, der skal vises på skærmen Always On Display.
134
Indstillinger
Låseskærm
Valg
Rediger indstillingerne for den låste skærm.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Låseskærm.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Smart Lock: Indstil enheden til at låse op af sig selv, hvis der detekteres placeringer eller
enheder, der er tillid til. Se Smart Lock for at få flere oplysninger.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Always On Display: Indstil enheden til at vise oplysninger, når skærmen er slukket. Der
henvises til Always On Display for yderligere oplysninger.
• Urstil: Rediger urtypen og farven på den låste skærm.
• Ur til roaming: Rediger urtypen til at vise både lokal tid og den hjemlige tidszone på den
låste skærm, når du roamer.
• FaceWidgets: Rediger indstillingerne for de elementer, der vises på den låste skærm.
• Kontaktoplysninger: Indstil enheden til at vise kontaktoplysninger, som f.eks. din
e-mailadresse, på den låste skærm.
• Meddelelser: Indstil, hvordan meddelelser skal vises på den låste skærm.
• Appgenveje: Vælg apps for at få vist genveje til dem på den låste skærm.
• Om Låseskærm: Se låseskærmversionen og juridiske oplysninger.
135
Indstillinger
Smart Lock
Du kan indstille enheden til at låse op af sig selv og forblive oplåst, hvis der detekteres
placeringer eller enheder, der er tillid til.
Hvis du f.eks. har angivet dit hjem som en placering, der er tillid til, og du kommer hjem,
registrerer din enhed placeringen og låser automatisk op selv.
• Denne funktion er tilgængelig, når du indstiller en skærmlåsemetode.
• Hvis du ikke bruger din enhed i fire timer, eller når du tænder for enheden, skal du
låse skærmen op ved hjælp af det mønster, den PIN-kode eller adgangskode, du har
angivet.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Låseskærm → Smart Lock.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg en funktion, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre indstillingen.
Biometriske data og sikkerhed
Valg
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Der henvises til
Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
• Indstillinger for biometriske data: Skift indstillinger for biometriske data.
• Google Play Protect: Indstil enheden til at kontrollere for skadelige apps og skadelig adfærd
samt advare om potentiel skade og fjerne dem.
136
Indstillinger
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Gå til webstedet Find min
mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din mistede eller stjålne enhed.
Du kan også tillade Googles placeringstjeneste at levere mere nøjagtige oplysninger om din
enheds placering.
• Sikkerhedsopdatering: Se versionen af enhedens software, og søg efter opdateringer.
• Samsung Pass: Kontroller nemt og sikkert din identitet via dine biometriske data. Der
henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
• Installer ukendte apps: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Sikker mappe: Opret en sikker mappe til at beskytte dit private indhold og apps fra andre.
Der henvises til Sikker mappe for yderligere oplysninger.
• Sikker start: Beskyt enheden ved at indstille krav om oplåsning af skærm med kode, når
enheden tændes. Du skal indtaste oplåsningskoden for at starte enheden og modtage
beskeder og meddelelser.
• Krypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret,
kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du
nulstiller enheden.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
• Placering: Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Apptilladelser: Se listen over funktioner og apps, der har tilladelse til at bruge dem. Du kan
også redigere tilladelsesindstillingerne.
• Overvågning af tilladelsesbrug: Indstil enheden til at modtage meddelelser, når
de tilladelser, du har valgt, anvendes af de apps, du ikke bruger. Du kan administrere
indstillingerne for hver app.
• Send diagnosticeringsdata: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Modtag marketingoplysninger: Angiv, om du vil modtage marketingoplysninger fra
Samsung, såsom særlige tilbud, medlemsfordele og nyhedsbreve.
137
Indstillinger
Genkendelse af fingeraftryk
For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine
fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit
fingeraftryk til følgende funktioner:
• Skærmlås
• Sikker mappe
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk
for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren
tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate
fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
• Hvis du bruger dit fingeraftryk som en skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke
bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan
bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den
adgangskode, som du angav, da dit fingeraftryk blev registreret. Vær omhyggelig med
ikke at glemme dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis dit fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PINkoden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og
derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode
eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille
den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af
glemte oplåsningskoder.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikker, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
138
Indstillinger
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
• Starttasten indeholder en sensor til genkendelse af fingeraftryk. Sørg for, at starttasten ikke
er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
• Hvis sensoren til genkendelse af fingeraftryk dækkes med beskyttelsesfilm, stickers eller
andet, kan det føre til fejlaflæsninger af fingeraftryk. Hvis sensoren til genkendelse af
fingeraftryk oprindeligt er dækket med beskyttelsesfilm, skal folien fjernes før sensoren til
genkendelse af fingeraftryk bruges.
• Sørg for, at sensoren til genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
• Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine
fingeraftryk. Sørg for at dække hele starttasten med din finger.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne
funktion i tørre omgivelser, eller sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
metalgenstand, før du benytter funktionen.
139
Indstillinger
Registrering af fingeraftryk
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Læs vejledningen på skærmen, og tryk på Fortsæt.
Indstil en skærmlåsemetode.
Registrer dit fingeraftryk.
Placer din finger på starttasten. Når enheden har registreret din finger, løft den og placer den
på starttasten igen.
Gentag denne handling, indtil fingeraftrykket er registreret.
5
Tryk på Udført, når du er færdig med at registrere dine fingeraftryk.
Kontrol af registrerede fingeraftryk
Du kan kontrollere, om dit fingeraftryk er registreret ved at placere fingeren på sensoren til
genkendelse af fingeraftryk.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Tjek tilføjede fingeraftryk.
Placer fingeren på sensoren til fingeraftryksgenkendelse.
Genkendelsesresultatet vil blive vist.
140
Indstillinger
Slette registrerede fingeraftryk
Du kan slette registrerede fingeraftryk.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg et fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på Fjern.
Oplåse skærmen med dine fingeraftryk
Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning m. fingeraftryk for at aktivere det.
På den låste skærm skal du placere din finger på sensoren til fingeraftryksgenkendelse og
scanne dit fingeraftryk.
141
Indstillinger
Samsung Pass
Med Samsung Pass kan du nemmere og mere sikkert logge på din Samsung account, websteder
eller apps via dine biometriske data i stedet for dine loginoplysninger. Samsung Pass tillader dig
også at angive dine personlige oplysninger, som f.eks. din adresse eller betalingskortoplysninger,
nemmere og hurtigere via dine registrerede biometriske data.
Registrer dine biometriske data i Samsung Pass, og angiv, at du vil logge på understøttede
websteder eller apps via data i Samsung Pass.
• Din enhed skal være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at kunne bruge denne
funktion.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion. Der
henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
• Loginfunktionen til websteder er kun tilgængelig for websteder, som du åbner via
appen Internet. Visse websteder understøtter muligvis ikke denne funktion.
• Registrerede biometriske data og gemte betalingskortoplysninger gemmes kun på
din enhed og synkroniseres ikke med andre enheder eller servere.
Registrering af Samsung Pass
Før du benytter Samsung Pass, skal du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
1
2
3
4
5
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Læs vejledningen på skærmen, og tryk på Login.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Accepter vilkårene og betingelserne for Samsung Pass.
Registrer dine fingeraftryk.
Der henvises til Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
142
Indstillinger
6
Scan dit fingeraftryk, og tryk på Næste for at fuldføre registreringen af Samsung Pass.
• Hvis funktionen Føj Samsung Pass til startskærmen markeres, tilføjes Samsung Passikonet på startskærmen.
• Hvis funktionen Brug Samsung Pass i stedet for Samsung account-adgangskode
markeres, kan du bruge dine registrerede biometriske data til at bekræfte din identitet i
stedet for at angive Samsung account-adgangskoden.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Du kan bruge dine registrerede biometriske data til at bekræfte din identitet i stedet for at
indtaste din adgangskode til din Samsung account, når du f.eks. køber indhold fra Galaxy Store.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på → Indstillinger → Samsung account, og tryk derefter på kontakten Bekræft med
Samsung Pass for at aktivere det.
Brug af Samsung Pass til at logge på websteder
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge ind på websteder, der understøtter automatisk
angivelse af id og adgangskode.
1
2
3
Åbn et websted, som du vil logge på.
Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på webstedets loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du
markere Log ind med fingeraftryk via Samsung Pass og trykke på Husk.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du logger på
webstedet.
143
Indstillinger
Brug af Samsung Pass til at logge på apps
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge på apps, der understøtter automatisk angivelse af
id og adgangskode.
1
2
3
Åbn den app, som du vil logge på.
Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på appens loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du
trykke på Gem.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du logger på
appen.
Administration af loginoplysninger
Se listen over websteder og apps, som du har indstillet til at bruge Samsung Pass, og administrer
dine loginoplysninger.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Login, og vælg et websted eller en app på listen.
Tryk på Rediger, og rediger dit id, din adgangskode samt webstedets eller appens navn.
Slet webstedet eller appen ved at trykke på Slet.
Brug af Samsung Pass til websteder og apps
Når du bruger websteder eller apps, som understøtter Samsung Pass, kan du nemt logge på med
Samsung Pass.
Hvis du vil se en liste over websteder og apps, som understøtter Samsung Pass, skal du på
indstillingsskærmen trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass, låse din
skærm op med din forudindstillede låsemetode, og derefter trykke på → Partnere. Hvis ingen
websteder eller apps understøtter Samsung Pass, vises Partnere ikke.
• De tilgængelige websteder og apps kan variere, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller ulejlighed, der måtte opstå, fordi du
logger på websteder eller apps via Samsung Pass.
144
Indstillinger
Angive dine personlige oplysninger automatisk
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at angive din adresse eller betalingskortoplysninger i apps,
der understøtter automatisk udfyldelse af personlige oplysninger.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Autoudfyld formularer, og vælg Tilføj adresse eller Tilføj kort.
Angiv yderligere oplysninger, og tryk på Gem.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du angiver
personlige oplysninger automatisk på understøttede apps.
Sletning af dine Samsung Pass-data
Du kan slette dine biometriske data, dine loginoplysninger og dine appdata, der er registreret for
Samsung Pass. Din accept af vilkår og betingelser og din Samsung account forbliver aktive.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på → Indstillinger → Slet data.
Indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk på OK.
Dine Samsung Pass-data bliver slettet.
145
Indstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom billeder
og kontakter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.
Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres
til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis
du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den
sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i
Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et
andet sikkert sted.
Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge Sikker mappe.
146
Indstillinger
Konfigurere Sikker mappe
1
2
3
4
Start appen Indstillinger, og tryk på Biometriske data og sikkerhed → Sikker mappe.
Tryk på Accepter.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Vælg en låsemetode til Sikker mappe, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
For at ændre navnet eller ikonfarven på Sikker mappe skal du trykke på → Tilpas ikon.
• Når du starter appen Sikker mappe, skal du låse appen op via din forhåndsindstillede
låsemetode.
• Hvis du glemmer oplåsningskoden for Sikker mappe, kan du nulstille den via
din Samsung account. Tryk på knappen nederst på den låste skærm, og indtast
adgangskoden til din Samsung account.
Indstilling af automatisk aflåsning af Sikker mappe
Indstil enheden til automatisk at låse Sikker mappe, når den ikke bruges.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Vælg en låseindstilling.
Tryk på → Lås for at låse Sikker mappe manuelt.
147
Indstillinger
Flytte indhold til Sikker mappe
Flyt indhold, såsom fotos og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på,
hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj filer.
Tryk på Billeder, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på Udført.
Tryk på Flyt.
De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på
Kopier for at kopiere elementer.
Metoden til flytning af indhold kan variere, afhængigt af indholdstypen.
Flytte indhold fra Sikker mappe
Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende
handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske
lagerplads.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Galleri.
Vælg et billede, og tryk derefter på → Flyt ud af Sikker mappe.
De valgte elementer flyttes til Galleri i den automatiske lagerplads.
148
Indstillinger
Tilføje apps
Tilføj en app for at bruge Sikker mappe.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj apps.
Marker én eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på Tilføj.
Hvis du vil installere apps fra Play Butik eller Galaxy Store, skal du trykke på Download fra
Play Butik eller Download fra Galaxy Store.
Fjerne apps fra Sikker mappe
Tryk og hold på en app, der skal slettes, og tryk på Afinstaller.
Tilføje konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med
appsene i Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Konti → Tilføj konto.
Vælg en kontotjeneste.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule genvejstasten til Sikker mappe på skærmen apps.
Start appen Sikker mappe, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Vis Sikker
mappe for at deaktivere det.
Alternativt kan du trække statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Stryg derefter
nedad på informationspanelet, og tryk på Sikker mappe for at deaktivere funktionen.
149
Indstillinger
Sikkerhedskopiering og gendannelse af Sikker mappe
Sikkerhedskopier indhold og apps i Sikker mappe i Samsung Cloud ved hjælp af din Samsung
account, og gendan dem senere.
Sikkerhedskopiere data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Tilføj konto, og log på din Samsung account.
Tryk på Sikkerhedskop. Sikker mappe data.
Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på Sikkerhedskopier.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud.
Gendanne data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Gendan.
Tryk på
for at vælge en enhed at gendanne data til.
Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på Gendan.
De sikkerhedskopierede data vil blive gendannet på din enhed.
150
Indstillinger
Afinstallere Sikker mappe
Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Flere indstillinger → Afinstaller.
Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du markere Flyt
mediefiler ud af Sikker mappe og trykke på Afinstaller. For at få adgang til data, som er
sikkerhedskopieret fra Sikker mappe skal du starte appen Mine filer og trykke på Internt lager
→ Secure Folder.
Noter gemt i Samsung Notes vil ikke blive sikkerhedskopieret.
Konti og sikkerhedskopiering
Valg
Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan
logge på konti, såsom din Samsung account eller din Google-konto eller overføre data til eller fra
andre enheder via Smart Switch.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering.
• Konti: Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere
med disse.
• Sikkerhedskop. og gendan: Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på
din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere.
Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data.
• Samsung Cloud: Administrer det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek
brugsstatus for dit Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan
dine data. Der henvises til Samsung Cloud for yderligere oplysninger.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra din forrige enhed. Der henvises til
Overføre data fra din forrige enhed (Smart Switch) for yderligere oplysninger.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
151
Indstillinger
Samsung Cloud
Synkroniser de data, der er gemt på din enhed, f.eks. billeder og videoer, med Samsung Cloud,
og se data, du har gemt i Samsung Cloud. Du kan også sikkerhedskopiere din enheds data til
Samsung Cloud og gendanne dem senere.
Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge Samsung Cloud.
Synkronisering af data
Du kan synkronisere data, der er gemt på din enhed, såsom billeder, videoer og events med
Samsung Cloud og få adgang til dem fra andre enheder.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
Tryk på → Indstillinger → Inds. f. synk. og aut. sik.kop. → Synkroniser.
Tryk på kontakterne ved siden af de elementer, du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de gemte data eller ændre indstillingerne ved at trykke på Galleri,
Andre synkroniserede data eller Samsung Cloud-drev.
Sikkerhedskopiere data
Du kan sikkerhedskopiere din enheds data til Samsung Cloud.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud
→ Sikkerhedskopier denne telefon.
2
Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på Sikkerhedskopier.
152
Indstillinger
3
Tryk på Udført.
• Visse data sikkerhedskopieres ikke. Hvis du vil kontrollere, hvilke data der
sikkerhedskopieres, skal du på indstillingsskærmen trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Samsung Cloud → Sikkerhedskopier denne telefon.
• Hvis du vil have vist sikkerhedskopidata for andre enheder i din Samsung Cloud, skal
du på indstillingsskærmen trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung
Cloud → Gendan data →
og derefter vælge den ønskede enhed.
Gendanne data
Du kan gendanne dine sikkerhedskopierede data fra Samsung Cloud på din enhed.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
Tryk på Gendan data →
, og vælg den ønskede enhed.
Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på Gendan.
Google
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Google.
153
Indstillinger
Avancerede funktioner
Valg
Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner.
Overdreven rystelse eller stød kan forårsage uventet input for visse af enhedens
funktioner ved hjælp af sensorer.
• Tilbehør: Skift indstillinger for tilbehør.
• Intelligent pop op-visning: Vælg apps til at se deres meddelelser via pop op-vinduer. Når du
bruger denne funktion, kan du hurtigt få vist indholdet via pop op-vinduer ved at trykke på
ikonet på skærmen.
Denne funktion er kun tilgængelig for apps, som understøtter funktionerne Multivindue.
• Direkte deling: Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med
delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.
• Reducer animationer: Indstil enheden til at reducere visse handlingers skærmeffekter,
såsom at åbne eller lukke apps.
• Bevægelser: Aktiver bevægelsesfunktionen, og konfigurer indstillinger. Der henvises til
Bevægelser for yderligere oplysninger.
• Game Launcher: Aktiver Game Launcher. Der henvises til Game Launcher for yderligere
oplysninger.
• Game Tools: Aktiver Game Tools for at få adgang til nyttige muligheder og funktioner, når du
spiller spil.
• Dual Messenger: Installer den anden app, og brug to forskellige konti for samme
messenger-app. Se Dual Messenger for at få flere oplysninger.
• Send SOS-beskeder: Indstil enheden til at sende beskeder om hjælp ved at trykke tre gange
på tænd/sluk-tasten.
154
Indstillinger
Bevægelser
Aktiver bevægelsesfunktionen, og konfigurer indstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Bevægelser.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis skærmen er tændt, eller hvis enheden
ikke ligger på en plan overflade.
• Nem lydløs: Indstil enheden til at gøre indkommende opkald eller alarmer lydløse ved at
vende enhedens skærm nedad.
• Direkte opkald: Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op
og holder den tæt til øret, mens du får vist besked- eller kontaktdetaljer.
• Enkelthåndstilstand: Aktiver enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden
med én hånd.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Stryg f. at ringe/sende beskeder: Indstil enheden til at foretage et opkald eller sende en
besked, når du stryger til højre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i appen
Telefon eller Kontakter.
155
Indstillinger
Dual Messenger
Installer den anden app, og brug to forskellige konti for samme messenger-app.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
De apps, der understøttes, vises.
2
Tryk på kontakten for en app for at installere den anden app.
Den anden app installeres. Den anden apps ikon vises med . Når du modtager
meddelelser fra den anden app, vises meddelelserne med , så du kan skelne dem fra den
første apps meddelelser.
Anden app
• Appen Dual Messenger er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af appen.
• Visse af appens funktioner kan være begrænset til den anden app.
Afinstallere en anden app
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
Tryk på kontakten på den app, du vil deaktivere, og tryk på Deaktiver eller Afinstaller.
Alle data vedrørende den anden app slettes.
Hvis du afinstallerer den første app, slettes den anden app muligvis også.
156
Indstillinger
Enhedspleje
Introduktion
Funktionen Enhedspleje giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager,
hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk
af din finger.
Batteri
Sikkerhed
Lagring
RAM
Optimere din enhed
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Optimer nu.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Administrerer unormalt batteriforbrug.
• Søger efter apps, der er gået ned, samt malware.
157
Indstillinger
Bruge funktionen til automatisk optimering
Du kan indstille enheden til at udføre automatisk optimering, når din enhed ikke er i brug. Tryk
på → Automatisk optimering, og tryk på kontakten for at aktivere det. Hvis du vil angive et
tidspunkt for udførelse af automatisk optimering, skal du trykke på Tid.
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan
du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Batteri.
• Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Du modtager muligvis ikke meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende
tilstand.
Strømtilstand
Vælg en strømtilstand, som passer til din enheds brugsformål.
Tryk på Strømtilstand, og vælg en indstilling.
• Optimeret: Optimeret til en balance mellem enhedens ydeevne og batteriforbrug.
• Medium strømbespar.: Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets
brugstid.
• Maksimal strømbespar.: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden
batteriforbruget ved at anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og
funktioner. Netværkstilslutning, med undtagelse af mobilnetværket, vil blive deaktiveret.
Administrere batteriforbrug for hver app
Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge batteristrøm,
når de ikke er i brug. Vælg apps på applisten, og tryk på kontakten Sæt appen i dvale for at
aktivere funktionen.
158
Indstillinger
Lagring
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Lagring.
• Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
• Du kan se den tilgængelige kapacitet i den interne hukommelse i afsnittet
Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
Administrere hukommelsen
Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på Ryd nu. For at slette filer
eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori under Brugerdata. Marker
derefter de elementer, der skal vælges, og tryk på SLET eller AFINSTALLER.
RAM
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → RAM.
Hvis du vil øge enhedens hastighed ved at stoppe apps, der kører i baggrunden, skal du markere
apps på listen over apps og trykke på Ryd nu.
Sikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Sikkerhed → Scan telefon.
Apps
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af
appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere
unødvendige apps.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Apps.
159
Indstillinger
Generel administration
Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generel administration.
• Sprog og input: Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og
stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke
tilgængelige. Der henvises til Tilføjelse af enhedssprog for yderligere oplysninger.
• Dato og tid: Få adgang til og skift indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt
og dato.
Hvis batteriet aflades helt, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
• Nulstil: Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling. Du kan nulstille
alle dine indstillinger eller kun netværksindstillinger eller indstillinger for tilgængelighed.
Du kan også indstille enheden til at genstarte på et forudindstillet tidspunkt for
enhedsoptimering.
Tilføjelse af enhedssprog
Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generel administration → Sprog og input →
Sprog → Tilføj sprog.
For at få vist alle sprog, der kan tilføjes, skal du trykke på → Alle sprog.
2
3
Vælg et sprog, der skal tilføjes.
Tryk på Ang. som stand. for at angive det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på
Behold aktuel for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes
det sprog, du har valgt, øverst på listen.
For at ændre standardsproget på din sprogliste skal du trække i ved siden af et sprog og flytte
det øverst på listen. Tryk derefter på Anvend. Hvis en app ikke understøtter standardsproget,
anvendes det næste understøttede sprog på listen.
160
Indstillinger
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Tilgængelighed.
• Skærmlæser: Aktiver Voice Assistant, som gør det muligt at høre tale. Hvis du vil vide mere
om, hvordan du anvender denne funktion, skal du trykke på Selvstudium.
• Synlighedsforbedringer: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
svagtseende brugere.
• Høreforbedringer: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med
nedsat hørelse.
• Interaktion og færdighed: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
brugere, der er bevægelseshæmmede.
• Avancerede indstillinger: Konfigurer indstillinger for funktionerne Direkte adgang og
information.
• Installerede tjenester: Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
Softwareopdatering
Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også
planlægge softwareopdateringer.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Softwareopdatering.
Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere
nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.
• Download og installer: Tjek, om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
• Autodownload via Wi-Fi: Indstil enheden til at hente opdateringer og downloade dem
automatisk, når enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
• Seneste opdatering: Se oplysninger om den seneste softwareopdatering.
Information om sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige
oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.
Webstedet understøtter ikke alle sprog.
161
Indstillinger
Om telefonen
Få adgang til oplysningerne på din enhed.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Om telefonen.
Hvis du vil ændre din enheds navn, skal du trykke på Rediger.
• Status: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom
sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
• Softwareoplysninger: Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og
firmwareversion.
• Batterioplysninger: Se enhedens batteristatus og -oplysninger.
162
Appendiks
Fejlfinding
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode,
som du har valgt for enheden.
• PIN: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til,
skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet
en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til din tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der
vises flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
163
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer
touchskærmen muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå
fejl på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for
vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs
servicecentre.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicecentre.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og
lydstyrke ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til
fabriksstandarder.
Start appen Indstillinger, og tryk på Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → Nulstil → Slet alt. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du
huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
164
Appendiks
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Hvis du bruger øretelefoner, skal du kontrollere, at de er tilsluttet korrekt.
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
165
Appendiks
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicecentre og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme
temperaturer, kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller
internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere
med tiden.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge
kameraappen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra
enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.
166
Appendiks
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra
enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen
er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at
afspille filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes,
f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater
din enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer,
der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
Bluetooth fungerer ikke ordentligt
Hvis en anden Bluetooth-enhed ikke findes eller der er tilslutningsproblemer eller
funktionsfejl, kan du prøve følgende:
• Kontroller, at den enhed du vil oprette forbindelse med, er klar til at blive scannet eller
tilsluttet.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale
Bluetooth-rækkevidde (10 m).
• På enheden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Forbindelse og derefter trykke
på kontakten Bluetooth for at aktivere det igen.
• På enheden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Generel administration →
Nulstil → Nulstil netværksindstillinger → Nulstil indstillinger → Nulstil for at nulstille
netværksindstillingerne. Du vil muligvis miste registrerede oplysninger, når du udfører
nulstillingen.
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
167
Appendiks
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at
bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data,
der gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller
vibration af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med enhedsplejefunktionen, eller slet manuelt
apps eller filer, som du ikke bruger, for at frigøre lagerplads.
168
Appendiks
Appknappen vises ikke på startskærmen
Du kan åbne skærmen apps uden at bruge appknappen ved at stryge opad eller nedad
på startskærmen. Hvis du vil vise appknappen nederst på startskærmen, skal du starte
appen Indstillinger, trykke på Skærm → Startskærm, og derefter trykke på kontakten
Appknappen for at aktivere det.
Justeringslinjen for skærmens lysstyrke vises ikke på
informationspanelet
Åbn informationspanelet ved at trække statusbjælken nedad og derefter trække
ud for lysstyrkejusteringslinjen, og tryk på kontakten
informationspanelet nedad. Tryk på
Vis kontrolelement øverst for at aktivere det.
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller, at din enhed er sluttet korrekt til et netværk.
• Under en Samsung Cloud servicekontrol kan du ikke benytte Samsung Cloud. Prøv igen
senere.
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis
batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage
personskade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden
eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler
og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes
Samsungs uagtsomhed.
169
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2019 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung
Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen
måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et
søgesystem eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung
Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising