Samsung | SM-N975F/DS | User guide | Samsung Galaxy Note10 Brugervejledning

Samsung Galaxy Note10  Brugervejledning
BRUGERVEJLEDNING
SM-N970F/DS
SM-N975F/DS
SM-N976B
Danish. 09/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
4
7
10
17
22
26
29
30
31
32
35
46
48
50
85
89
94
98
100
102
122
127
134
135
137
141
144
147
150
150
157
161
161
162
164
165
166
167
168
170
171
176
Læs dette først
Situationer med overophedning af
enheden og tilhørende løsninger
Enhedens udseende og funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Hukommelseskort (microSD-kort)
(Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
Tænde og slukke for enheden
Indledende konfiguration
Samsung account
Overføre data fra din forrige enhed
(Smart Switch)
Forstå skærmen
Informationspanel
Skærmbillede og skærmoptagelse
Indtaste tekst
Apps og funktioner
53
55
55
73
77
80
83
Installere eller afinstallere apps
Finder
S Pen-funktioner
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Bixby Routines
2
Reminder
Telefon
Kontakter
Beskeder
Internet
Kamera
Galleri
AR Emoji
AR Doodle
Always On Display
Edge-skærm
Multi-vindue
Samsung Pay
Samsung Health
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Galaxy Wearable
Kalender
Diktafon
Mine filer
Ur
Lommeregner
Game Launcher
Game Booster
Børnenes side
SmartThings
Deling af indhold
Indhold
177 Samsung DeX
183 Samsung Global Goals
183 Google-apps
205 Biometriske data og sikkerhed
207 Ansigtsgenkendelse
210 Genkendelse af fingeraftryk
213 Samsung Pass
216 Sikker mappe
220 Konti og sikkerhedskopiering
221 Samsung Cloud
222 Google
223 Avancerede funktioner
224 Link til Windows
225 Bevægelser
226 Dual Messenger
227 Digitalt velbefindende
229 Enhedspleje
229 Optimere din enhed
230 Batteri
231 Lagring
231 RAM
232 Sikkerhed
232 Apps
232 Generel administration
233 Tilgængelighed
234 Softwareopdatering
234 Om telefonen
Indstillinger
185 Introduktion
185 Forbindelse
186 Wi-Fi
188 Bluetooth
190 NFC og betaling
192 Datasparer
192 Apps kun til mobile data
193 Administration af SIM-kort
(modeller med dobbelt SIM)
193 Mobilt hotspot og internetdel.
195 Flere forbindelsesindstillinger
198 Lyde og vibration
198 Dolby Atmos (surround sound)
199 Separat applyd
199 Meddelelser
200 Skærm
201 Blåt lys-filter
201 Aftentilstand
202 Ændre skærmtilstand eller justere
skærmfarver
203 Skærmopløsning
(Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
203 Pauseskærm
204 Baggrunde og temaer
204 Låseskærm
205 Smart Lock
Appendiks
235 Tilgængelighed
251 Fejlsøgning
257 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit
dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
4
Grundlæggende brug
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
• Afhængigt af det geografiske område eller tjenesteudbyderen vedhæftes en
skærmbeskytter for at beskytte skærmen under produktionen og distributionen. Skader på
den vedhæftede skærmbeskytter er ikke dækket af garantien.
• Du kan se touchskærmen tydeligt, selv i skarpt sollys udendørs ved automatisk at justere
kontrastområdet baseret på det omgivende miljø. På grund af produktets natur kan det
at vise fast grafik i længere perioder resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller
spøgelsesbilleder.
– – Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller hele touchskærmen i længere
tid, og at du slukker for touchskærmen, når du ikke bruger enheden.
– – Du kan indstille touchskærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den. Start
appen Indstillinger, tryk på Skærm → Skærm-timeout, og vælg derefter længden af
den tid, som enheden skal vente, før touchskærmen slukkes.
– – Sådan indstiller du touchskærmen til automatisk at justere dens lysstyrke baseret på det
omgivende miljø: Start appen Indstillinger, tryk på Skærm, og tryk derefter på kontakten
Tilpasset lysstyrke for at aktivere det.
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. For at se FCC-id’et skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Om telefonen → Status.
5
Grundlæggende brug
Bevarelse af vand- og støvafvisning
Din enhed understøtter vand- og støvafvisning. Følg disse trin omhyggeligt for at bevare vandog støvafvisning på din enhed. I modsat fald kan der være risiko for beskadigelse af din enhed.
• Undgå at nedsænke enheden i ferskvand dybere end 1,5 m eller at holde den nedsænket i
mere end 30 minutter. Hvis du nedsænker enheden i en anden væske end ferskvand, f.eks.
saltvand, ioniseret vand eller væsker indeholdende alkohol, trænger væsken hurtigere ind i
enheden.
• Undgå at udsætte enheden for skvulpende vand eller bølger.
• Hvis enheden bliver udsat for ferskvand, skal den aftørres grundigt med en ren, blød klud.
Hvis enheden bliver udsat for andre væsker, som f.eks. saltvand, vand fra swimmingpool,
sæbevand, olie, parfume, solcreme, håndrensemiddel eller kemiske produkter, såsom
kosmetik, skal den straks renses med ferskvand og tørres grundigt med en ren, blød klud.
Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan enhedens ydeevne og udseende påvirkes.
• Hvis enheden har været nedsænket i vand, eller mikrofonen eller højttaleren er våde, er
det muligvis ikke muligt at høre lyden klart under et opkald. Aftør enheden med en tør klud
og lad den tørre grundigt inden brug.
• Touchskærmen og andre funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden bruges i
vand.
• Hvis du taber enheden eller udsætter den for stød, kan funktionerne til beskyttelse mod
vand og støv blive beskadigede.
• Din enhed er blevet testet i et kontrolleret miljø og er certificeret til at være vand- og
støvafvisende under visse forhold (opfylder kravene til klassifikation IP68 som beskrevet
i den internationale standard IEC 60529 – Kapslingsgraden for elektrisk udstyr [IP-kode];
testforhold: 15-35 °C, 86-106 kPa, ferskvand, 1,5 meter, 30 minutter). På trods af denne
klassifikation er det stadig muligt for din enhed at blive beskadiget i visse situationer.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
6
Grundlæggende brug
Situationer med overophedning af enheden og
tilhørende løsninger
Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades
Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller
hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid
eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan
opladeren muligvis stoppe opladning.
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er
afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
• Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USBkabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af
Samsung.
• Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som
f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den
trådløse oplader.
Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på
understøttede modeller.
Hvis enheden bliver varm under brug
Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere
tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og
undlad at anvende enheden i et stykke tid.
Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de
funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.
• Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
• Ved download af store filer
7
Grundlæggende brug
• Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
– – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
– – Ved optagelse af videoer i længere tid
– – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
– – Når du opretter forbindelse til et tv
• Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
– – Ved brug af Multi-vinduet
– – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
– – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
– – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
• Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
• Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
• Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
• Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
• Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
• Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks.
væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit
• Hvis du roamer
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Hold enheden opdateret med den nyeste software.
• Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart
enheden.
• Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
• Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
• Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du
ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør
du kontakte et af Samsungs servicecentre.
8
Grundlæggende brug
Forholdsregler mod overophedning af enheden
Hvis du begynder at føle dig utilpas, fordi enheden overophedes, skal du stoppe med at bruge
enheden.
Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænset, eller enheden
slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.
• Hvis enheden overopheder og når en bestemt temperatur, vises en advarselsmeddelelse
for at forhindre, at enheden svigter, der opstår hudirritationer og -skader, og at batteriet
lækker. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og ydeevnehastigheden
være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører, lukkes, og alle opkald
og andre funktioner vil være begrænsede, med undtagelse af nødopkald, indtil enheden er
kølet af.
• Hvis der vises endnu en meddelelse, fordi enhedens temperatur er steget yderligere, slukker
enheden. Brug ikke enheden, før dens temperatur falder til under det angivne niveau. Hvis
den anden advarselsmeddelelse vises under et nødopkald, bliver opkaldet ikke afbrudt af en
tvunget nedlukning.
Forholdsregler for driftsmiljø
Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis
forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der
opstår brand.
• Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
• Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
• Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks.
i en bil om sommeren.
• Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk
varmepude.
• Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, varmt
udstyr til madlavning eller beholdere under højt tryk.
• Brug ikke en ledning, hvis isolering er afpillet eller beskadiget, og brug ikke en oplader eller
et batteri, der er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
9
Grundlæggende brug
Enhedens udseende og funktioner
Pakkens indhold
Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold.
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Der medfølger et beskyttende etui til din enhed. Vi anbefaler at sætte det på din
enhed fra de øverste hjørner og tage det af fra de nederste. (Det afhænger af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder, om der medfølger et etui).
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
• De leverede øretelefoner (USB Type-C), som understøtter digitalt output, er
specialdesignede til denne enhed. De er muligvis ikke kompatible med andre
enheder, som bruger en anden lydoutputmetode.
10
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
► Galaxy Note10+ 5G, Note10+:
Højttaler
SIM-kort-/
hukommelseskortholder
Nærheds-/
lyssensor
Forreste kamera
Lydstyrketast
Sidetast
(Tænd/Bixby)
Touchskærm
Edge-skærm
Edge-skærm
Sensor til genkendelse af
fingeraftryk
Stik til øretelefoner/
multifunktionsstik (USB
Type-C)
S Pen
Mikrofon
Kameralys
GPS-antenne
Bageste kamera
(firedobbelt)
Højttaler
NFC-antenne/
MST-antenne/
Trådløs opladerspole
Hovedantenne
Højttaler
Mikrofon
11
Grundlæggende brug
► Galaxy Note10:
Højttaler
SIM-kortholder
Nærheds-/
lyssensor
Lydstyrketast
Forreste kamera
Sidetast
(Tænd/Bixby)
Touchskærm
Edge-skærm
Edge-skærm
Sensor til genkendelse af
fingeraftryk
Stik til øretelefoner/
multifunktionsstik (USB
Type-C)
S Pen
Mikrofon
Højttaler
GPS-antenne
Bageste kamera
(tredobbelt)
Kameralys
NFC-antenne/
MST-antenne/
Trådløs opladerspole
Hovedantenne
Højttaler
Mikrofon
12
Grundlæggende brug
• Undlad at placere enheden tæt på dine ører, når du anvender højttalerne, f.eks. ved
afspilning af mediefiler eller ved brug af højttalertelefonen.
• Vær omhyggelig med ikke at udsætte kameraobjektivet for stærke lyskilder, såsom
direkte sollys. Hvis kameraobjektivet udsættes for en stærk lyskilde, såsom direkte
sollys, kan kameraets billedsensor blive beskadiget. En beskadiget billedsensor kan
ikke repareres og vil resultere i prikker eller pletter på dine billeder.
• Hvis du benytter enheden, mens dens glas eller akrylmateriale er itu, er der risiko for
beskadigelse. Brug først enheden igen, når den er blevet repareret på et af Samsungs
servicecentre.
• Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
– – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
– – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
– – Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre
genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile
dataforbindelse.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Tildæk ikke området omkring nærheds/lyssensoren med skærmtilbehør, såsom
skærmbeskytter, stickers eller et dæksel. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren
fungerer forkert.
• Farverne på Edge-skærmen kan synes forskellige, afhængigt af din synsvinkel.
Fysiske taster
Lydstyrketast
Sidetast (Tænd/Bixby)
13
Grundlæggende brug
Tast
Funktion
Lydstyrketast
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
• Når enheden er slukket, skal du trykke og holde for at tænde den.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk og hold for at starte en samtale med Bixby. Se Brug af Bixby for
at få yderligere oplysninger.
Sidetast
Sidetast +
lydstyrke ned-tast
• Tryk to gange eller tryk og hold for at starte den app eller funktion,
som du angiver.
• Tryk samtidigt for at tage et skærmbillede.
• Tryk og hold samtidigt for at tænde for enheden.
Indstilling af sidetasten
Vælg en app eller en funktion, der skal startes, ved at trykke på sidetasten eller trykke og holde
på sidetasten.
Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Sidetast, og vælg derefter den
indstilling, som du ønsker.
Funktionsknapper
Knappen seneste
Tilbageknap
Startknap
Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne nederst på skærmen.
Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Se Navigationslinje (funktionsknapper) for yderligere oplysninger.
14
Grundlæggende brug
S Pen
S Pen-knap
S Pen-spids
Navn
S Pen-spids
S Pen-knap
Funktioner
• Brug S Pen til at skrive, tegne eller udføre berøringshandlinger på
skærmen.
• Hold S Pen over elementer på skærmen for at få adgang til yderligere
S Pen-funktioner, f.eks. funktionen luft-visning.
• Tryk og hold på S Pen-knappen for at starte appen til forudindstilling.
Når du bruger apps, skal du trykke på S Pen-knappen eller flytte
din S Pen med knappen holdt inde for at starte visse funktioner. Se
Lufthandlinger for yderligere oplysninger.
• Hold S Pen over skærmen, og tryk på S Pen-knappen for at få vist air
command-funktioner.
• Mens du trykker og holder på S Pen-knappen, skal du trække din S Pen
over elementerne for at vælge dem.
Afmontere S Pen
Tryk på enden af din S Pen for at afmontere den. Træk derefter din S Pen ud af indgangen. Hvis du
vil opbevare din S Pen, kan du sætte den i åbningen og trykke den ind, indtil du hører et klik.
2
1
15
Grundlæggende brug
Opladning af S Pen
Din S Pen skal oplades, før du kan fjernstyre dine apps ved at bruge S Pen-knappen.
Når du indsætter din S Pen i holderen, vil opladningen starte.
• Hvis bagsiden af din enhed kommer i kontakt med en magnet, vil enheden muligvis
ikke genkende din S Pen, og måske vil opladningen af din S Pen mislykkes.
• Selv om din S Pen er helt afladet, kan du bruge andre S Pen-funktioner, såsom at
trykke på touchskærmen eller bruge air command-funktionerne.
Udskifte S Pen-spidsen
Hvis spidsen er blevet slidt, kan du udskifte den med en ny.
1
2
Hold spidsen fast med pincetten, og fjern den.
Indsæt en ny spids i din S Pen.
1
2
Pas på, at du ikke kommer til at klemme dine fingre med pincetten.
• Undlad at genbruge gamle spidser. Det kan betyde, at S Pen ikke fungerer, som den
skal.
• Undgå at trykke for hårdt på spidsen, når du indsætter den i S Pen.
• Undgå at indsætte spidsens runde ende i S Pen. Det kan beskadige S Pen eller
enheden.
• Undgå at bøje din S Pen eller udsætte den for overdrevent tryk, når du bruger den.
Din S Pen kan blive beskadiget, eller spidsen kan blive deformeret.
• Tryk ikke hårdt på skærmen med S Pen. Pennespidsen kan blive deformeret.
• Hvis du bruger S Pen ved skarpe vinkler på skærmen, genkender enheden muligvis
ikke S Pen-handlingerne.
• Hvis der trænger vand ind i S Pen-indgangen, skal du ryste enheden forsigtigt for at
fjerne vandet fra indgangen, før du bruger den.
• Hvis din S Pen ikke fungerer korrekt, bør du indlevere den hos et af Samsungs
servicecentre.
16
Grundlæggende brug
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun Samsung-godkendt batteri, oplader og ledning, specielt designet til din enhed.
Ikke-kompatible batterier, opladere og ledninger kan medføre alvorlige skader eller
beskadige enheden.
• Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
• Anvend udelukkende det USB Type-C-kabel, der leveres med enheden. Enheden kan
blive beskadiget, hvis du anvender et micro USB-kabel.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en
tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er
i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være
lettilgængelig under opladning.
1
2
3
4
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
Slut USB-kablet til enhedens multifunktionsstik.
Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet. Tag derefter opladeren ud af
stikkontakten.
17
Grundlæggende brug
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med funktionen Enhedspleje.
• Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på sidetasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen. Hvis det sker under trådløs opladning, skal enheden tages
ud af opladeren og køles ned. Oplad enheden igen senere.
• Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive
beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren hos et af
Samsungs servicecentre.
18
Grundlæggende brug
Hurtigopladning
Enheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis
enheden eller skærmen er slukket.
Forøgelse af opladehastigheden
For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader
batteriet.
Hvis funktionen til hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Enhedspleje → Batteri → → Indstillinger, og derefter trykke på kontakten Hurtig
kabelopladning for at aktivere det.
• Under opladning kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funktion.
• Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, når du oplader
batteriet med en almindelig batterioplader.
• Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes
opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at
forhindre skade på enheden.
Trådløs opladning
Enheden har en indbygget spole til trådløs opladning. Du kan oplade batteriet med en trådløs
oplader (sælges separat).
Trådløs hurtigopladning
Du kan oplade din enhed hurtigere med funktionen til trådløs hurtigopladning. For at bruge
denne funktion skal du anvende en oplader og komponenter, der understøtter funktionen til
trådløs hurtigopladning.
Hvis funktionen til trådløs hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger,
trykke på Enhedspleje → Batteri → → Indstillinger, og derefter trykke på kontakten Trådløs
hurtigopladning for at aktivere det.
• Til/fra-valget føjes til din enheds indstillingsmenu, når du første gang placerer
enheden i opladeren.
• Under opladning kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funktion.
• En blæser inde i opladeren kan lave støj under trådløs hurtigopladning.
19
Grundlæggende brug
Oplade batteriet
1
Anbring midten af enhedens bagside på midten af den trådløse oplader.
2
Kobl enheden fra den trådløse oplader, når den er fuldt opladet.
Den estimerede opladetid vises på informationspanelet. Den aktuelle opladetid kan variere,
afhængigt af opladeforholdene.
Forholdsregler ved trådløs opladning
• Undlad at placere enheden på den trådløse oplader med et kreditkort eller RFID
(Radio-Frequency Identification)-kort (f.eks. et transportkort eller et nøglekort)
placeret mellem enhedens bagside og enhedens etui.
• Undlad at placere enheden på den trådløse oplader, hvis der er placeret ledende
materialer, som f.eks. metalgenstande og magneter, mellem enheden og den trådløse
oplader.
Enheden oplades muligvis ikke korrekt eller kan overophedes, eller enheden og kortene
kan beskadiges.
• Hvis du bruger den trådløse oplader i områder med svage netværkssignaler, mister du
måske netværksmodtagelsen.
• Brug trådløse opladere, der er godkendt af Samsung. Hvis du bruger andre trådløse
opladere, oplades batteriet måske ikke korrekt.
20
Grundlæggende brug
Wireless PowerShare
Du kan oplade en anden enhed med din enheds batteri. Du kan stadig oplade en anden enhed,
mens du oplader din enhed. Afhængigt af den anvendte tilbehørs- og dækseltype virker Wireless
PowerShare muligvis ikke. Det anbefales at aftage alt det anvendte tilbehør og dækslet, før
denne funktion bruges.
Brug ikke øretelefoner under strømdeling. Hvis du gør det, kan enheder i nærheden blive
beskadigede.
1
2
Åbn informationspanelet, stryg nedad, og tryk på
det.
(Wireless PowerShare) for at aktivere
Placer den anden enhed midt på din enhed, så deres bagsider vender mod hinanden.
• Når opladningen begynder, høres der en meddelelseslyd, eller der vil være en
vibration.
• Placeringen af den trådløse spole kan være forskellig, alt efter enhedsmodel. Juster
enhederne, så de forbindes korrekt.
• Nogle funktioner er ikke tilgængelige under strømdeling.
Smartphone
Galaxy Watch
21
Galaxy Buds
Grundlæggende brug
3
Når du er færdig med at oplade, skal den anden enhed kobles fra din enhed.
• Det er kun enheder, der understøtter trådløs opladning, som kan oplades med denne
funktion. Nogle enheder oplader muligvis ikke. Hvis du vil have vist enheder, som
understøtter Wireless PowerShare-funktionen, skal du besøge www.samsung.com.
• Flyt ikke og brug ikke enheden under opladning for at sikre korrekt opladning.
• Den strøm, den anden enhed oplades med, kan være mindre end den andel, din
enhed har delt med den.
• Hvis du oplader den anden enhed, mens du oplader din enhed, kan opladningens
hastighed blive nedsat, eller enheden oplades ikke korrekt, afhængigt af
opladertypen.
• Opladningens hastighed eller effektivitet varierer muligvis alt efter enhedens tilstand
eller det omgivende miljø.
• Hvis den resterende batteristrøm falder til under et bestemt niveau, stopper
strømdelingen.
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
For modeller med dobbelt SIM kan du isætte to SIM- eller USIM-kort, så du kan have
to telefonnumre eller tjenesteudbydere til en enkelt enhed. I nogle områder kan
dataoverførselshastigheder være langsommere, hvis der er sat to SIM-kort i enheden, end hvis
der er isat ét SIM-kort.
• Brug kun et nano-SIM-kort.
• Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung
er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne
kort.
Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse tjenester, der kræver en netværkstilslutning,
muligvis ikke tilgængelige.
22
Grundlæggende brug
► Modeller med enkelt SIM:
– – Galaxy Note10+ 5G, Note10+:
1
2
3
4
5
– – Galaxy Note10:
1
2
3
4
5
23
Grundlæggende brug
► Modeller med dobbelt SIM:
– – Galaxy Note10+:
1
2
3
4
5
– – Galaxy Note10:
1
2
3
4
1
5
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
24
Grundlæggende brug
3
4
Placer SIM- eller USIM-kortet i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Korrekt kortinstallation (modeller med dobbelt SIM)
► Galaxy Note10+:
Nano-SIM-kort 1
Nano-SIM-kort
Nano-SIM-kort 2
MicroSD-kort
► Galaxy Note10:
Nano-SIM-kort 1
Nano-SIM-kort 2
Du kan ikke sætte et nano-SIM-kort og et microSD-kort ind det samme sted på samme
tidspunkt.
25
Grundlæggende brug
Bruge dobbelte SIM- eller USIM-kort (modeller med dobbelt
SIM)
Hvis du isætter to SIM- eller USIM-kort, kan du have to telefonnumre eller tjenesteudbydere til en
enkelt enhed.
Aktivering af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, og tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort. Vælg et SIMeller USIM-kort, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Tilpasning af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og vælg derpå et
SIM- eller USIM-kort for at få adgang til følgende indstillinger:
• Ikon: Skift ikon for SIM- eller USIM-kort.
• Navn: Skift visningsnavn for SIM- eller USIM-kort.
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype til brug med SIM- eller USIM-kortet.
Angive foretrukne SIM- eller USIM-kort
Når to kort aktiveres, kan du tildele stemmeopkald, beskedtjenester og datatjenester til bestemte
kort.
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og angiv derefter
funktionspræferencerne for dine kort under Foretrukket SIM-kort.
Hukommelseskort (microSD-kort)
(Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
Isætte et hukommelseskort
Enhedens hukommelseskortkapacitet kan være anderledes end andre modellers, og visse
hukommelseskort vil muligvis ikke være kompatible med din enhed, afhængigt af type og
producent af hukommelseskortet. Se Samsungs websted for oplysninger om din enheds
maksimale hukommelseskortkapacitet.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
26
Grundlæggende brug
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis
du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig
om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Du skal formatere
hukommelseskortet for at kunne bruge det. Hvis din enhed ikke kan formatere eller
genkende hukommelseskortet, skal du kontakte producenten af hukommelseskortet
eller et af Samsung servicecentre.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
1
2
3
4
1
5
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres mobildataforbindelsen.
3
Placer et hukommelseskort i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
27
Grundlæggende brug
4
Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis hukommelseskortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af
holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → → Lagerindstillinger → SDkort → Deaktiver.
Fjern ikke den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed,
mens enheden overfører eller tager adgang til information, eller lige efter overførsel
af data. Hvis du gør dette, kan data blive beskadiget eller gå tabt, eller den eksterne
lagerenhed eller enheden kan blive beskadiget. Samsung er ikke ansvarlig for tab,
herunder tab af data, som opstår på grund af misbrug af eksterne lagerenheder.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → → Lagerindstillinger → SDkort → Formater.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab
af data, der skyldes brugerhandlinger.
28
Grundlæggende brug
Tænde og slukke for enheden
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Tænde for enheden
Tryk og hold på sidetasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge instruktionerne på skærmen.
Slukke for enheden
1
For at slukke for enheden skal du trykke og holde på sidetasten og lydstyrke ned-tasten
samtidigt. Alternativt, åbn informationspanelet, og tryk på .
Lydstyrke ned-tast
Sidetast
2
Tryk på Sluk.
Tryk på Genstart for at genstarte enheden.
Du kan konfigurere enheden til at slukke, når du trykker og holder sidetasten inde. Start
appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Sidetast, og tryk derefter på
menuen Slukkemenu under Tryk og hold.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på sidetasten og lydstyrke nedtasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
29
Grundlæggende brug
Nødsituation
Du kan skifte enheden til nødsituationstilstand for at reducere batteriforbruget. Visse apps og
funktioner begrænses. I en nødsituation kan du foretage et nødopkald, sende dine aktuelle
placeringsinformationer til andre, udsende en nødsituationslyd m.v.
Du kan aktivere nødsituationstilstanden ved at trykke og holde på sidetasten og lydstyrke ned→ Nødsituation.
tasten samtidigt. Du kan også åbne informationspanelet og trykke på
Deaktiver nødsituation ved at trykke på → Deaktiver Nødsituation.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
Indledende konfiguration
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge instruktionerne på skærmen.
1
2
Tryk og hold på sidetasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Vælg det ønskede sprog for enheden, og vælg
Vælg sprog.
30
.
Grundlæggende brug
3
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Startskærmen vises.
Hvis du ikke opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, er der muligvis nogle
enhedsfunktioner, du ikke kan konfigurere under den indledende konfiguration.
Samsung account
Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af
Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted.
Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på
account.samsung.com. Hvis du vil have mere at vide om Samsung accounts, skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Samsung account → →
Hjælp.
Oprettelse af en Samsung account
Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en. Du kan oprette en Samsung account
ved brug af din e-mailadresse.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto
→ Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
.
Tryk på Opret konto.
Følg instruktionerne på skærmen for at oprette kontoen.
Sådan logger du på din Samsung account
Hvis du allerede har en Samsung account, skal du logge ind på den.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto
→ Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre login på din Samsung account.
31
Grundlæggende brug
Sådan finder du dit id og nulstilling af din adgangskode
Hvis du glemmer dit id eller din adgangskode til din Samsung account, skal du trykke på Find id
eller Nulstil adgangskode på din Samsung accounts loginskærm. Du finder dit id eller nulstiller
din adgangskode, når du indtaster de nødvendige oplysninger.
Fjerne din Samsung account
Når du fjerner din Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter eller events,
også.
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti.
Tryk på Samsung account → → Fjern konto.
Tryk på Fjern, indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk derefter på OK.
Overføre data fra din forrige enhed (Smart
Switch)
Du kan bruge Smart Switch til at overføre data fra din tidligere enhed til din nye enhed.
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Smart Switch.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Overførsel af data via et USB-adapterstik (USB Type-C)
Du kan slutte din forrige enhed til din nye enhed med USB-adapterstikket (USB Type-C) og et
USB-kabel for nemt og hurtigt at overføre data.
1
Sæt USB-adapterstikket (USB Type-C) i multifunktionsstikket på din enhed.
32
Grundlæggende brug
2
Forbind enheden med den forrige enhed med den forrige enheds USB-kabel.
Din forrige
enhed
Din nye enhed
USB-adapterstik (USB
Type-C)
Den forrige enheds
USB-kabel
3
4
Når pop op-vinduet til valg af app vises, skal du trykke på Smart Switch → Modtag data.
På den forrige enhed skal du trykke på Tillad.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Store eller Play Butik.
Enheden genkender den forrige enhed, og du får vist en liste over data, som kan overføres.
5
6
Vælg et element, og tryk på Overfør.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra den forrige enhed.
Når dataene er overført, kan du se en liste med de overførte data på din enhed.
Undlad at tage USB-kablet eller USB-adapterstikket (USB Type-C) ud af enheden, når du
overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.
• Der medfølger måske ikke et USB-stik, afhængigt af det geografiske område eller
model.
• Visse USB-stik er muligvis ikke kompatible med den enhed, som du vil tilslutte,
afhængigt af driftsforhold og enhedsspecifikationer.
• Overførsel af data forøger batteriforbruget for din enhed. Kontroller, at enheden
er fuldt opladet, før overførslen sættes i gang. Hvis batterispændingen er lav, kan
dataoverførslen blive afbrudt.
33
Grundlæggende brug
Trådløs overførsel af data
Overfør data fra din forrige enhed til din enhed trådløst via Wi-Fi Direct.
1
2
3
4
5
6
7
Start Smart Switch på den forrige enhed.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Store eller Play Butik.
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering
→ Smart Switch.
Anbring enhederne tæt på hinanden.
På den forrige enhed skal du trykke på Send data → Trådløs.
På den forrige enhed skal du vælge et element, der skal overføres, og dernæst trykke på
Send.
Tryk på Modtag på din enhed.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed.
Når dataene er overført, kan du se en liste med de overførte data på din enhed.
Sikkerhedskopiering og gendannelse af data ved brug af ekstern lagring
Overfør data ved hjælp af ekstern lagring, som f.eks. et microSD-kort.
1
2
3
4
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til ekstern lagring.
Indsæt eller slut den eksterne lagerenhed til din enhed.
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering
→ Smart Switch → → Gendan.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra eksternt lager.
34
Grundlæggende brug
Overføre sikkerhedskopidata fra en computer
Overfør data mellem din enhed og en computer. Du skal downloade appen Smart Switch i
computerversionen fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhedskopier data fra din forrige
enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.
1
2
På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
Start Smart Switch på computeren.
Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
3
4
5
6
Slut din forrige enhed til computeren ved hjælp af enhedens USB-kabel.
På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at sikkerhedskopiere data fra
enheden. Kobl herefter din forrige enhed fra computeren.
Slut enheden til computeren via USB-kablet.
På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at overføre dataene til din
enhed.
Forstå skærmen
Styring af touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller på hele touchskærmen i
længere tid. Hvis du gør det, kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding)
eller spøgelsesbilleder.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Det anbefales at bruge fingrene eller S Pen, når du benytter touchskærmen.
35
Grundlæggende brug
Trykke
Tryk på skærmen.
Trykke og holde
Tryk og hold på skærmen i ca.
2 sekunder.
Trække
Tryk og hold på et element, og træk det
til den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på skærmen.
Stryge
Stryg opad, nedad, til venstre eller til
højre.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden, eller knib
fingrene sammen på skærmen.
36
Grundlæggende brug
Navigationslinje (funktionsknapper)
Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne på navigationslinjen nederst på
skærmen. Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Knappernes funktioner kan variere, afhængigt af den app, der anvendes, eller
miljøet for brug.
Knap
Funktion
Seneste
Startskærm
Tilbage
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
• Tryk for at vende tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte appen Google Assistent.
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Skjule navigationslinjen
Se filer, eller brug apps på en bredere skærm ved at skjule navigationslinjen.
Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Navigationslinje, og tryk derefter på
Fuldskærmsbevægelser under Navigationstype. Navigationslinjen skjules, og bevægelsestip
vises, hvor funktionsknapperne findes. Hvis du vil bruge funktionsknapperne, skal du trække
bevægelsestippet for den ønskede knap opad.
Hvis du vil skjule bevægelsestippet nederst på skærmen, skal du trykke på kontakten Hints til
håndbevægelser for at deaktivere det.
37
Grundlæggende brug
Startskærm og skærmen apps
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
Skærmen kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Edge-panelhåndtag
En widget
Skærmindikator
Favoritapps
Navigationslinje
(funktionsknapper)
38
Grundlæggende brug
Skifte mellem startskærm og skærmen apps
På startskærmen skal du stryge opad eller nedad for at åbne skærmen apps.
For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen apps. Du kan
også trykke på startknappen eller på tilbageknappen.
Startskærm
Skærmen apps
Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne skærmen apps ved at trykke på
knappen. Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og
tryk derefter på kontakten Appknappen for at aktivere den. Appknappen tilføjes nederst på
startskærmen.
Appknappen
39
Grundlæggende brug
Få vist skærmen i liggende retning
Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og tryk derefter
på kontakten Roter til liggende tilstand for at aktivere det.
Roter enheden, indtil den er vandret, for at få vist skærmen i liggende retning.
Flytte elementer
Tryk og hold på et element, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af
skærmen for at flytte det til et andet panel.
Hvis du vil føje en genvej til en app på startskærmen, skal du trykke og holde på et element
på skærmen apps. Tryk dernæst på Føj til Start. Der føjes automatisk en genvej til appen på
startskærmen.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
40
Grundlæggende brug
Oprette mapper
Opret mapper, og saml apps, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.
På startskærmen eller skærmen apps skal du trykke og holde på en app, og derefter trække den
over en anden app.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på Angiv mappenavn, og angiv
et mappenavn.
• Tilføje flere apps
Tryk på Tilføj apps på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes, og tryk på Tilføj. Du kan
også tilføje en app ved at trække den til mappen.
• Flytte apps fra en mappe
Tryk og hold på en app for at trække den til en ny placering.
• Slette en mappe
Tryk og hold på en mappe, og tryk derefter på Slet mappe. Kun mappen bliver slettet.
Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.
41
Grundlæggende brug
Redigere startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at
få adgang til indstillingerne for redigering. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v. Du kan
også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.
• Tilføje paneler: Stryg til venstre, og tryk derefter på
.
• Flytte paneler: Tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.
• Slette paneler: Tryk på
på panelet.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema. Visuelle interfaceelementer, som f.eks. farver, ikoner og
baggrunde, ændres afhængigt af det valgte tema.
• Widgets: Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger
og praktisk adgang på din startskærm. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til
startskærmen. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
• Indst. for startskærm: Konfigurer indstillinger for startskærmen, f.eks. skærmgitter eller
-layout.
42
Grundlæggende brug
Vise alle apps på startskærmen
Uden at bruge en separat appskærm, kan du indstille enheden til at vise alle apps på
startskærmen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på
Indst. for startskærm → Startskærmlayout → Kun startskærm → Anvend.
Du kan nu få adgang til alle dine apps ved at stryge til venstre på startskærmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
• Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra
skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
• Nogle indikatorikoner vises kun, når du åbner informationspanelet.
• Indikatorikonerne kan variere, afhængigt af din tjenesteudbyder eller model.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPAP-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk
Forbundet til 5G-netværk
LTE-netværk forbundet til LTE-netværket, som omfatter 5G-netværket
43
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Wi-Fi tilsluttet
Bluetooth-funktion aktiveret
S Pen tilsluttet
S Pen frakoblet
S Pens batteriniveau
Placeringstjenester i brug
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Vibrationstilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriopladning
Batteriniveau
44
Grundlæggende brug
Skærmlås
Når du trykker på sidetasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Stryg i en hvilken som helst retning, når skærmen tændes, for at låse skærmen op.
Hvis skærmen er slukket, kan du trykke på sidetasten eller starttasten for at tænde skærmen. Du
kan også dobbelttrykke på skærmen.
Låst skærm
Ændre skærmlåsemetode
For at ændre skærmlåsemetoden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Låseskærm →
Skærmlåsningstype, og derefter vælge en metode.
Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller dine biometriske data som
skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre
i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en
oplåsningskode, når du vil låse den op.
• Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
45
Grundlæggende brug
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse
skærmen op.
• Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode.
• Ansigt: Registrer dit ansigt for at låse skærmen op. Se Ansigtsgenkendelse for yderligere
oplysninger.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se Genkendelse af
fingeraftryk for yderligere oplysninger.
Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet
oplåsningskoden forkert flere gange i træk, og når grænsen for antal forsøg. Start appen
Indstillinger, tryk på Låseskærm → Indstillinger for sikker lås, lås skærmen op ved
hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode, og tryk derefter på kontakten Autonulstil til fabrik. for at aktivere det.
Informationspanel
Når du modtager nye meddelelser om f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises
indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne
informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
46
Grundlæggende brug
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Åbn strømmuligheder.
Hurtigindstillingsknapper
Start Indstillinger.
Styr medier på din enhed og
tilsluttede enheder i nærheden.
Styr tilsluttede enheder i
nærheden samt SmartThingsenheder og -scener.
Foretrukket SIM- eller USIM-kort
for hver indstilling. Tryk og hold
for at åbne SIM-kortstyring.
(modeller med dobbelt SIM)
Se meddelelsesdetaljer, og udfør
forskellige handlinger.
Åbn meddelelsesindstillinger.
Slet alle meddelelser.
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i
informationspanelet for at se flere knapper.
47
Grundlæggende brug
Tryk på teksten under hver knap for at ændre funktionsindstillinger. For at se flere detaljerede
indstillinger kan du trykke og holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en
knap og derefter trække den til en anden placering.
Styre medieafspilning
Tag kontrollen over afspilning af musik eller video med funktionen Medier. Du kan også fortsætte
afspilningen på en anden enhed.
1
2
Åbn informationspanelet, og tryk på Medier.
Tryk på ikonerne på controlleren for at styre afspilningen.
Du kan fortsætte afspilningen på en anden enhed ved at trykke på
enhed.
og vælge din ønskede
Skærmbillede og skærmoptagelse
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden, skriv og tegn på det, beskær det eller del det. Du
kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i.
Brug følgende metoder til at tage et skærmbillede. Skærmbillederne vil blive gemt i Galleri.
• Tag et skærmbillede via tastetryk: Tryk på sidetasten og lydstyrke ned-tasten samtidig.
• Tag et skærmbillede ved at stryge: Stryg hånden til venstre eller højre over skærmen.
• Tag et skærmbillede med funktionen air command: Tag din S Pen ud af dens holder for at
åbne air command-panelet, og tryk derefter på Screen write. Se Screen write for yderligere
oplysninger.
• Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Hvis funktionen til at tage et skærmbillede ved at stryge med hånden ikke er aktiveret,
skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → Bevægelser,
og derefter trykke på kontakten Stryg med hånden for skærmbillede for at aktivere
det.
48
Grundlæggende brug
Når du har taget et skærmbillede, kan du bruge følgende muligheder på værktøjslinjen nederst
på skærmen:
•
: Optag det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en langstrakt side, som f.eks. en
webside. Når du trykker på , ruller skærmbilledet automatisk ned, og der vil blive taget
billeder af mere indhold.
•
: Skriv eller tegn på skærmbilledet, eller beskær en del af skærmbilledet. Det beskårne
område bliver gemt i Galleri.
•
: Føj tags til skærmbilledet. Du kan søge efter skærmbilleder efter tags ved at trykke på
Finder-søgning øverst på skærmen apps. Du kan se listen over tags og nemt søge efter det
skærmbillede, du ønsker.
•
: Del skærmbilledet med andre.
Hvis indstillingerne ikke er synlige på det skærmbillede, du har taget, skal du starte
appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → Skærmbilleder og
skærmoptager, og derefter trykke på kontakten Værktøjslinje til skærmbilleder for at
aktivere det.
Skærmoptagelse
Optag skærmen, når du bruger din enhed.
Åbn informationspanelet, stryg nedad, og tryk på
Optagelsen starter efter en nedtælling.
(Skærmoptager) for at aktivere det.
• Du kan skriv eller tegne på skærmen ved at trykke på
.
• Du kan optage fra skærmen med en videooverlejring af dig selv ved at trykke på
Når du er færdig med at optage videoen, skal du trykke på
.
. Videoen bliver gemt i Galleri.
Du kan ændre indstillingerne for skærmoptagelsen ved at starte appen Indstillinger og
trykke på Avancerede funktioner → Skærmbilleder og skærmoptager → Indstillinger
for skærmoptager.
49
Grundlæggende brug
Indtaste tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter m.v.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Yderligere tastaturfunktioner
Se flere tastaturfunktioner.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Slet tegnet til venstre.
Indtast symboler.
Skift til ny linje.
Indsæt et mellemrum.
Skifte inputsprog
Tryk på → Sprog og typer → Administrer inputsprog, og vælg det ønskede sprog. Hvis du
vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til venstre eller højre på
mellemrumstasten.
Skifte tastaturet
Tryk på
på navigationslinjen for at skifte tastaturet.
50
Grundlæggende brug
→ Sprog og typer, vælge et sprog, og derpå
Hvis du vil skifte tastaturtype, skal du trykke på
vælge den tastaturtype, du ønsker.
• Hvis tastaturknappen (
) ikke vises på navigationslinjen, skal du starte appen
Indstillinger, trykke på Generel administration → Sprog og input, og derefter
trykke på kontakten Vis tastaturknap for at aktivere det.
• På et 3x4-tastatur har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke
på den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
Yderligere tastaturfunktioner
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
•
•
•
: Forudse ord baseret på dine indtastninger, og vis forslag til ord. For at vende tilbage til
listen med tastaturfunktioner skal du trykke på .
: Indsæt humørikoner.
: Indsæt stickers. Du kan også indsætte My Emoji-stickers, der ligner dig. Se Bruge My
Emoji-stickers i chats for at få yderligere oplysninger.
•
: Vedhæft animerede GIF-filer.
•
: Angiv tekst via tale.
•
: Skift tastaturindstillinger.
•
→
: Skift til håndskriftstilstand.
Skift til standardtastaturet.
Se oplysninger om redigering af
håndskrift.
•
→
•
→
: Skift tastaturets tilstand eller størrelse.
•
→
: Åbn tekstredigeringspanelet.
: Tilføj et element fra udklipsholderen.
51
Grundlæggende brug
Kopiere og indsætte
1
2
3
4
Tryk og hold på teksten.
Træk i
eller
for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
Tryk på Kopier eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
hjemmesider.
1
2
3
Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Tryk på Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Gå til
Administrer ordbøger, trykke på
ved siden af en ordbog og derefter trykke på Installer.
for at downloade den.
Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionen på skærmen for at se flere
definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over foretrukne
ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
52
Apps og funktioner
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Store
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
Start appen Galaxy Store.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på Installér for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på →
Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
Play Butik
Køb og download apps.
Start appen Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→
For at ændre indstillingerne for automatisk opdatering skal du trykke på
Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
53
Apps og funktioner
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Tryk og hold på en app, og vælg en indstilling.
• Afinstaller: Fjern downloadede apps.
• Deaktiver: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Aktivere apps
Start appen Indstillinger, tryk på Apps →
Aktiver.
→ Deaktiveret, vælg en app, og tryk derefter på
Indstille apptilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge
oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der
bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på Tillad i pop op-vinduet for at
give appen de ønskede tilladelser.
For at se tilladelsesindstillinger for appen skal du starte appen Indstillinger og trykke på Apps.
Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens tilladelser.
For at se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Apps → → Apptilladelser. Vælg et element, og tryk på kontakterne
ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.
Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene
muligvis ikke, som de skal.
54
Apps og funktioner
Finder
Søg hurtigt efter indhold på enheden.
1
2
På skærmen apps skal du trykke på Finder-søgning. Alternativt kan du åbne
informationspanelet, stryge nedad og trykke på .
Indtast et søgeord.
Apps og indhold på din enhed bliver gennemsøgt.
Hvis du trykker på
på tastaturet, kan du søge efter mere indhold.
S Pen-funktioner
Lufthandlinger
Fjernstyr dine apps ved at bruge S Pen, der er forbundet til din enhed via Bluetooth Low Energy
(BLE).
Du kan hurtigt starte apps, såsom appen Kamera, ved at trykke og holde på S Pen-knappen.
Og når du bruger appen Kamera kan du tage et foto ved at trykke én gang på knappen. Når du
spiller musik, kan du skrue op for lydstyrken ved at løfte din S Pen op, mens du trykker og holder
på S Pen-knappen, og du kan skrue ned for lydstyrken ved at sænke den.
55
Apps og funktioner
Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → S Pen → Lufthandlinger, og tryk
derefter på kontakten for at aktivere funktionen.
• Din S Pen skal oplades, før du kan bruge funktionen Lufthandlinger. Se Opladning af S
Pen for yderligere oplysninger.
• Når du fjerner din S Pen fra holderen, vil ikonet
blive vist i statuslinjen. Hvis S Pen
er afladet eller langt fra enheden, hvis der er hindringer, eller der er ekstern interferens
mellem S Pen og enheden, vil S Pen blive koblet fra enheden, og ikonet vil blive gråt
( ). For at kunne bruge funktionen Lufthandlinger igen, skal du forbinde din S Pen
med enheden ved at sætte din S Pen ind i holderen.
Tage billeder med din S Pen
Selv om du tager billeder med din enhed placeret på afstand, kan du nemt tage billeder ved at
trykke på S Pen-knappen uden at indstille en timer.
1
2
Start appen Kamera.
Tryk på S Pen-knappen for at tage et billede.
• Du kan tage en række fotos ved at trykke og holde på S Pen-knappen.
• Du kan ændre optagelsestilstanden ved at flytte din S Pen mod venstre eller højre, mens
du trykker og holder S Pen-knappen inde.
• Du kan skifte mellem kameraer ved at trykke to gange på S Pen-knappen.
56
Apps og funktioner
Ændringer i brugen af apps eller funktioner
Ændr de apps, funktioner eller handlinger, du ønsker at bruge S Pen-funktionen til.
For at ændre appen, der skal startes, skal du åbne indstillingsskærmen til Lufthandlinger, trykke
på Hold nede på penneknap for at og derefter vælge en app eller funktion.
Du kan ændre handlinger for hver app ved at åbne indstillingsskærmen til Lufthandlinger, og
vælge en app under Apphandlinger. Du kan ændre handlingerne ved at trykke på elementer
under Pen-knap eller Bevægelser.
S Pens batteriniveau
Indstil en app eller en funktion,
der skal startes.
Indstil handlinger for hver enkelt
app.
Indstil handlinger for kamera og
medieapps.
57
Apps og funktioner
Tilslutning af endnu en S Pen
Før du bruger S Pen-funktionerne med en anden S Pen, f.eks. til Lufthandlinger, skal du slutte din
S Pen til enheden.
1
2
3
Indsæt en anden S Pen i holderen.
Åbn informationspanelet, stryg nedad, tryk på
igen for at genaktivere den.
(Lufthandl. med S Pen), og tryk derefter
Tryk på Tilslut ny S Pen.
S Pen vil blive tilsluttet. Du kan opleve en kort forsinkelse, før forbindelsen er oprettet.
• Du kan kun tilslutte Samsung-godkendte S-Penne, der understøtter Bluetooth Low
Energy (BLE).
• Kobl ikke din S Pen fra enheden, mens den tilsluttes. Hvis du gør dette, afbrydes
processen.
• Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, eller hvis du ønsker at bruge den forrige
S Pen, skal du oprette forbindelse igen med ovennævnte metode.
58
Apps og funktioner
Nulstilling af din S Pen
Hvis din S Pen har forbindelsesproblemer, eller din S Pen ofte afbryder forbindelsen, skal du
nulstille din S Pen og genoprette forbindelsen.
Indsæt din S Pen i holderen. Åbn derefter indstillingsskærmen til Lufthandlinger, og tryk på →
Nulstil S Pen.
Air command
Air command er en menu til S Pen-funktioner, der giver hurtig adgang til ofte anvendte apps.
Åbn air command-panelet ved at tage din S Pen ud af holderen, eller hold S Pen over skærmen,
og tryk på S Pen-knappen. Du kan også trykke på air command-panelets ikon ( ) med din
S Pen.
Træk opad eller nedad på air command-panelet, og vælg den ønskede funktion eller app.
Hvis skærmen er slukket eller låst med en skærmlåsningsmetode, vil det ikke åbne air
command-panelet at tage S Pen ud.
S Pens batteriniveau
Opret note
Se alle noter
Smart select
Screen write
Live-beskeder
Indstillinger for S Pen
AR Doodle
Oversæt
59
Apps og funktioner
Føje genveje til air command-panelet
Føj genveje til ofte anvendte apps eller funktioner til air command-panelet.
Tryk på Tilføj genveje på air command-panelet, og vælg apps eller funktioner, der skal åbnes fra
panelet.
Alternativt kan du åbne air command-panelet og trykke på
→ Genveje.
S Pen-funktioner
Aktiver forskellige S Pen-funktioner fra air command-panelet. De genveje, der ikke automatisk
vises i panelet, kan tilføjes ved hjælp af funktionen Tilføj genveje.
• Opret note: Du kan nemt oprette noter i et pop op-vindue uden at starte appen Samsung
Notes. Se Opret note for yderligere oplysninger.
• Se alle noter: Se alle noter i appen Samsung Notes.
• Smart select: Brug S Pen til at vælge et område og udføre handlinger, såsom at dele eller
gemme. Se Smart select for yderligere oplysninger.
• Screen write: Tag skærmbilleder for at skrive eller tegne på dem, eller beskær et område
af skærmbilledet. Du kan også optage det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en
langstrakt side, som f.eks. en webside. Se Screen write for yderligere oplysninger.
• Live-beskeder: I stedet for en tekstbesked kan du optage dine handlinger, mens du skriver
eller tegner en besked i hånden og gemme den som en animeret fil. Se Live-beskeder for
yderligere oplysninger.
• AR Doodle: Optag sjove videoer med virtuel håndskrift eller tegninger på ansigter eller hvor
som helst. Se AR Doodle for yderligere oplysninger.
• Oversæt: Hold S Pen over et ord for at oversætte det. Se Oversæt for yderligere oplysninger.
• PENUP: Publicer dine kunstværker, se andres kunstværker og få nyttige tegnetips. Se PENUP
for yderligere oplysninger.
• Bixby Vision: Brug funktionerne i Bixby Vision for at søge efter lignende billeder, finde og
oversætte tekst og meget mere. Se Bixby Vision for yderligere oplysninger.
• Forstør: Hold S Pen over et område af skærmen for at forstørre det. Se Forstør for yderligere
oplysninger.
• Glimt: Reducer en app til et miniaturebillede, og før S Pen over miniaturebilledet for at åbne
appen i fuldskærmsvisning. Se Glimt for yderligere oplysninger.
• Farvelægning: Tilføj farver på billeder fra PENUP-funktionen ved brug af S Pen.
60
Apps og funktioner
• Skriv på kalender: Start appen Kalender, og skriv eller tegn på skærmen. Se Skriv i
kalenderen for yderligere oplysninger.
• Tilføj genveje: Føj genveje til ofte anvendte apps til air command-panelet.
Air command-ikon
Når air command-panelet er lukket, kan air command-ikonet stadigvæk ses på skærmen. Du kan
åbne air command-panelet ved at trykke på ikonet med S Pen.
Du kan flytte ikonet ved at trække
til en anden placering.
Hvis du vil fjerne ikonet, skal du trække
til Fjern øverst på skærmen.
Hvis air command-panelet ikke vises på skærmen, skal du åbne appen Indstillinger, trykke på
Avancerede funktioner → S Pen, og derefter trykke på kontakten Flydende ikon for at aktivere
det.
Når du bruger apps, der understøtter funktionen Lufthandlinger, kan du se tilgængelige
handlinger for hver enkelt app ved at holde din S Pen over air command-ikonet.
Opret note
Du kan nemt oprette noter i et pop op-vindue uden at starte appen Samsung Notes.
1
Åbn air command-panelet, og tryk på Opret note. Alternativt kan du dobbelttrykke på
skærmen, mens du trykker og holder på S Pen-knappen.
Noteskærmen vises i et pop op-vindue.
2
Opret en note ved hjælp af S Pen.
Viskelæder
Juster gennemsigtighedsniveauet.
Pen
Fortryd
Annuller fortryd
3
Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på Gem.
Noten gemmes i Samsung Notes.
61
Apps og funktioner
Smart select
Brug S Pen til at vælge et område og udføre handlinger, såsom at dele eller gemme. Du kan også
markere et område fra en video og optage det som en GIF-animation.
1
Hvis du støder på indhold, du gerne vil optage, skal du åbne air command-panelet og trykke
på Smart select.
2
Vælg et ønsket formikon i værktøjslinjen, og træk S Pen på tværs af det indhold, du vil vælge.
3
Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med det valgte område.
• Udtræk tekst: Udtræk tekst fra det markerede område.
• Fastg. t. skærm: Fastgør det valgte område til skærmen.
•
: Ændrer automatisk det valgte områdes udseende.
•
: Skriv eller tegn på det valgte område.
•
: Del det valgte område med andre.
•
: Gem det valgte område i Galleri.
62
Apps og funktioner
Optage et område i en video
Vælg et område og optag det som GIF-animation, når du afspiller en video.
1
2
3
Hvis du støder på indhold, du gerne vil optage, når du afspiller en video, skal du åbne air
command-panelet og trykke på Smart select.
Tryk på
i værktøjslinjen.
Juster placeringen og størrelsen af det område, der skal optages.
Juster placeringen.
Træk i et hjørne for
at ændre rammens
størrelse.
Vælg en kvalitet.
4
Tryk på Optag for at starte med at optage.
• Før du optager en video, skal du sørge for, at videoen spiller.
• Den maksimale længde i videoen, du kan optage, vil blive vist på skærmen.
• Når du optager et område af en video, vil lyden ikke blive optaget.
5
6
Tryk på Stop for at stoppe optagelsen.
Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med det valgte område.
•
: Skriv eller tegn på det valgte område. Tryk på
gemmer filen.
•
: Del det valgte område med andre.
•
: Gem det valgte område i Galleri.
63
for at se resultatet, inden du
Apps og funktioner
Screen write
Tag skærmbilleder for at skrive eller tegne på dem, eller beskær et område af skærmbilledet.
Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
1
Hvis du støder på indhold, du gerne vil optage, skal du åbne air command-panelet og trykke
på Screen write.
Der tages automatisk et billede af den aktuelle skærm, og redigeringsværktøjslinjen vises.
2
3
Hvis du optager indhold på en langstrakt side, som f.eks. en webside, skal du trykke på
Skærmbillede ved rulning for at optage skjult indhold. Tryk på Skærmbillede ved rulning
gentagne gange, indtil skærmbilledet er komplet, og tryk derefter på Udført.
Skriv et notat på skærmbilledet.
Fortryd
Annuller fortryd
Penneradius
Pennetype
Pennefarve
4
Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med skærmbilledet.
• Del: Del skærmbilledet med andre.
• Gem: Gem skærmbilledet i Galleri.
64
Apps og funktioner
Live-beskeder
I stedet for en tekstbesked kan du oprette og sende en unik besked ved at optage dine
handlinger, mens du tegner eller skriver en live-besked i hånden, og gemme den som en
animeret fil.
1
Hvis du vil sende en animeret besked, skal du åbne air command-panelet og trykke på Livebeskeder.
Live-beskedskærmen vises.
2
Tilpas baggrundsbilledet, og tryk på Udført eller Begynd at tegne.
• Galleri: Brug et foto eller en video, der er gemt i Galleri, som baggrundsbillede.
• Kamera: Tag et foto eller optag en video, og brug det som baggrundsbillede.
• Farve: Vælg en baggrundsfarve.
3
Skriv eller tegn på live-beskedskærmen.
Skift filformat.
Indtastningsgrænse for
beskeder
Skift
skriveeffekten.
Skift
pennefarven.
Skift pennens
radius.
Start igen.
Eksempelvisning
Fortryd
4
Tryk på Udført.
5
Tryk på Del, og vælg en metode.
Live-beskeden vil blive gemt i Galleri som en animeret GIF-fil eller en video.
65
Apps og funktioner
Oversæt
Hold din S Pen hen over den tekst, du vil oversætte. Måleenhederne i teksten konverteres også.
• Din enhed skal være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at bruge denne
funktion.
• Denne funktion understøtter ikke visse sprog.
• Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der findes tekst på skærmen.
1
Hvis der er tekst, du gerne vil oversætte, skal du åbne air command-panelet og trykke på
Oversæt.
2
Vælg sprog i oversætterpanelet øverst på skærmen.
3
Hold S Pen hen over den tekst, du vil oversætte, eller den enhed, du vil konvertere.
Du kan ændre teksten mellem ordene og sætningerne ved at trykke på
.
Den oversatte tekst bliver vist. Hvis du vil lytte til udtalen af den originale tekst, kan du trykke
på .
Ikonet
vises muligvis ikke, afhængigt af det valgte sprog.
Vælg sprog.
Tekst, der vælger
granulation (ord
eller sætning)
Oversættelsesresultat
4
eller
Tryk på
i oversætterpanelet for at lukke oversætteren.
66
Apps og funktioner
Bixby Vision
Når du fører din S Pen hen over indholdet, genkendes indholdet, og de tilgængelige søgeikoner
vises. Brug funktionerne til at søge efter lignende billeder, finde og oversætte tekst og meget
mere. Se Bixby Vision for yderligere oplysninger.
1
2
3
4
Hvis du gerne vil søge efter et billede for at få relevante oplysninger eller udtrække tekst, skal
du åbne air command-panelet og trykke på Bixby Vision.
Hold din S Pen over det ønskede indhold.
Når indholdet genkendes, vises de tilgængelige søgeikoner.
Vælg det ønskede ikon.
Tryk på
i Bixby Vision-panelet for at lukke Bixby Vision.
67
Apps og funktioner
Forstør
Hold S Pen over et område af skærmen for at forstørre det.
Åbn air command-panelet, tryk på Forstør, og hold S Pen over det område, du vil forstørre.
Skift størrelse på forstørrelsesglasset.
Luk forstørrelsesglasset.
Skift forstørrelsesforhold.
Glimt
Reducer en app til et miniaturebillede, og før S Pen over miniaturebilledet for at åbne appen i
fuldskærmsvisning.
Start f.eks. en kortapp, åbn air command-panelet, og tryk derefter på Glimt. Appen bliver
reduceret til et miniaturebillede nederst på skærmen. Hold S Pen over miniaturebilledet, når du
browser på hjemmesider, for at åbne kortappen i fuld skærm, og søg hurtigt efter steder.
Miniaturebillede
68
Apps og funktioner
Før S Pen væk fra skærmen for at reducere appen til et miniaturebillede igen.
Tryk og hold på miniaturebilledet, og træk det hen til Fjern øverst på skærmen for at lukke
miniatureappen.
Skriv i kalenderen
Udfyld nemt og hurtigt dine planer ved at skrive eller tegne på kalenderskærmen.
Åbn air command-panelet, tryk på Skriv på kalender, og skriv skriv derefter dine planer ind i
kalenderen. Tryk på Gem, når du er færdig. Du kan redigere ved at trykke på .
Penneindstillinger
Annuller fortryd
Viskelæder
Fortryd
Du kan kun bruge denne funktion i månedsvisningen i kalenderen.
69
Apps og funktioner
Luft-visning
Hold S Pen over et element på skærmen for at se indholdet, eller se oplysningerne i et pop opvindue.
I visse apps vil der blive vist handlingsknapper i eksempelvinduet.
Handlingsknapper
Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Avancerede funktioner → S Pen, og derefter trykke på kontakten Luft-visning for at
aktivere det.
Pen Select
Mens du trykker og holder på S Pen-knappen, skal du trække din S Pen over tekst eller
elementlister for at vælge flere elementer eller flere dele med tekst. Du kan også kopiere og
indsætte de valgte elementer eller den valgte tekst i en anden app eller dele dem med andre.
70
Apps og funktioner
Skærm fra-notat
Du kan hurtigt oprette notater ved at skrive på skærmen uden at tænde den. Du kan også
fastgøre eller redigere et notat på skærmen Always On Display.
Skift pennefarven.
Gem notatet i Samsung Notes.
Skift stregtykkelsen.
Fastgør notatet til skærmen
Always On Display.
Viskelæder
Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Avancerede funktioner → S Pen, og derefter trykke på kontakten Skærm fra-notat for
at aktivere det.
Oprettelse af et skærm fra-notat
1
2
3
Med slukket skærm tages S Pen ud, eller hold S Pen over skærmen og tryk på S Pen-knappen.
Skriv eller tegn et notat.
Tryk på
for at udvide siden.
For at fastgøre notatet til skærmen Always On Display skal du trykke på
On Display. Det fastgjorte notat gemmes ikke endnu.
→ F.g. t. Always
Du kan gemme notatet ved at trykke på Gem eller indsætte S Pen i indgangen igen. Notatet
→ Skærm fra-notat.
gemmes i Samsung Notes →
71
Apps og funktioner
Visning af fastgjort notat på skærmen Always On Display
Når du fastgør et skærm fra-notat, kan du få vist notatet på skærmen Always On Display.
Dobbelttryk på det fastgjorte notat for at redigere det. Hvis du har fastgjort det redigerede notat
→
på skærmen Always On Display igen, gemmes det originale notat i Samsung Notes →
Skærm fra-notat.
Minimer det fastgjorte notat ved at trykke to gange på
. Notatet vises som ikonet
skærmen Always On Display. For at få vist notatet igen skal du trykke to gange på .
på
Hvis du ikke udfører nogen handlinger i et bestemt tidsrum efter åbning af et notat,
minimeres notatet automatisk.
Fastgjort notat
Minimer notatet.
72
Apps og funktioner
Lås skærmen op ved hjælp af S Pen
Hvis skærmen er låst, mens din S Pen er tilsluttet, kan du låse skærmen op ved at trykke på S Penknappen.
• Funktionen Lås op med S Pen remote er kun tilgængelig, hvis skærmlåsemetoden er
indstillet.
• For at bruge denne funktion skal din S Pen være forbundet til din enhed.
1
2
Start appen Indstillinger og tryk på Avancerede funktioner → S Pen → Lås op med S Pen
remote.
Tryk på Lås op med S Pen remote → OK.
Nu kan du låse skærmen op ved at trykke på S Pen-knappen.
Bixby
Introduktion
Bixby er en brugergrænseflade, som hjælper dig med at bruge enheden på en praktisk måde.
Du kan tale til Bixby eller skrive tekst. Bixby starter en funktion, du anmoder om, eller viser de
oplysninger, du ønsker. Det lærer også dine brugsmønstre og dit miljø. Jo mere det lærer om dig,
jo mere præcist forstår det dig.
• For at bruge Bixby skal din enhed være tilsluttet Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge Bixby.
• Bixby er kun tilgængelig på visse sprog, og visse funktioner er muligvis ikke
tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område.
73
Apps og funktioner
Starte Bixby
Når du åbner Bixby første gang, vises Bixby-introduktionssiden. Du skal vælge det sprog, du
vil bruge til Bixby, logge på din Samsung account i henhold til instruktionerne på skærmen og
derefter acceptere vilkårene og betingelserne.
1
Tryk og hold på sidetasten. Du kan også starte Bixby-appen.
Vælg sprog.
Sidetast
Log på din
Samsung
account.
2
3
Vælg, hvilket sprog du vil bruge med Bixby.
Tryk på Sign in to Samsung account og følg instruktionerne på skærmen for at logge på din
Samsung account.
Hvis du allerede er logget ind, vises dine kontooplysninger på skærmen.
4
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Bixby-skærmen vises.
74
Apps og funktioner
Brug af Bixby
Når du siger, hvad du ønsker til Bixby, starter Bixby de tilsvarende funktioner, eller viser den
information, du har anmodet om.
Mens du trykker og holder på sidetasten, kan du sige, hvad du ønsker til Bixby og derefter slippe
tasten, når du er færdig med at tale. Sig alternativt ”Hi, Bixby” (Hej, Bixby), og når enheden giver
en lyd fra sig, siger du, hvad du ønsker.
Mens du trykker og holder sidetasten, kan du f.eks. sige ”How’s the weather today?” (Hvordan er
vejret i dag?). Vejret vises på Bixby-skærmen.
Hvis du ønsker at vide, hvordan vejret bliver i morgen, siger du blot ”Tomorrow?” (I morgen?),
mens du trykker og holder sidetasten nede. Idet Bixby forstår samtalens kontekst, viser den
vejroplysningerne for i morgen.
"How's the weather
today?" (Hvordan er
vejret i dag?)
Starte en samtale
Lytte
75
Tilhørende funktion
startet
Apps og funktioner
Hvis Bixby spørger dig om noget under en samtale, mens du trykker og holder på sidetasten, svar
da Bixby. Eller tryk på
og svar Bixby.
Hvis du bruger øretelefoner eller Bluetooth-lyd eller starter en samtale ved at sige ”Hi, Bixby” (Hej,
Bixby), kan du fortsætte samtalen uden at trykke på ikonet. Start appen Bixby, og tryk på →
Settings → Automatic listening → Hands-free only.
Vække Bixby ved hjælp af din stemme
Du kan starte en samtale med Bixby ved at sige ”Hi, Bixby” (Hej, Bixby). Registrer din stemme, så
Bixby vil reagere på din stemme, når du siger ”Hi, Bixby” (Hej, Bixby).
1
2
3
Start appen Bixby, og tryk på → Settings → Voice wake-up.
Tryk på kontakten Wake with “Hi, Bixby” for at aktivere det.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Nu kan du sige ”Hi, Bixby” (Hej, Bixby), og når enheden giver en lyd fra sig, kan du starte en
samtale.
Kommunikation ved indtastning af tekst
Hvis din stemme ikke genkendes pga. støjende omgivelser, eller hvis du befinder dig et sted,
hvor det ikke er passende at tale, kan du kommunikere med Bixby via tekst.
Start appen Bixby, tryk på
, og skriv så, hvad du ønsker.
Under kommunikationen vil Bixby også svare dig via tekst i stedet for med stemmen.
76
Apps og funktioner
Bixby Vision
Introduktion
Bixby Vision er en service, som tilbyder forskellige funktioner, der er baseret på
billedgenkendelse.
Du kan bruge Bixby Vision til hurtigt at søge efter information via genkendelse af genstande
eller din aktuelle placering. Du kan også prøve AR-funktionen, som viser virtuelle billeder på
eksempelskærmen.
Brug en række forskellige brugbare Bixby Vision-funktioner.
Søg efter steder.
Udtræk eller oversæt tekst.
Søg efter billeder.
Oplev AR-funktionen.
• Enheden skal være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at kunne bruge denne
funktion.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge nogle af Bixby Visionfunktionerne.
• De tilgængelige funktioner og søgeresultater kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, eller du opnår muligvis ikke de korrekte
søgeresultater, afhængigt af billedets størrelse, format eller opløsning.
• Samsung er ikke ansvarlig for de produktoplysninger, der leveres af Bixby Vision.
77
Apps og funktioner
Starte Bixby Vision
Start Bixby Vision ved hjælp af en af disse metoder.
• I appen Kamera skal du trykke på Bixby Vision.
• I appen Galleri skal du vælge et billede og trykke på
.
• I appen Internet skal du trykke og holde på et billede og derefter trykke på Bixby Vision.
• Hvis du føjede Bixby Vision-appikonet til startskærmen og skærmen apps, skal du starte
appen Bixby Vision.
Søge efter lignende billeder
Søg efter billeder online, der ligner den genkendte genstand. Du kan få vist forskellige billeder
med egenskaber i lighed med genstanden, såsom farve eller form.
Hvis du f.eks. gerne vil kende titlen på et foto eller et billede, kan du bruge Bixby Visionfunktioner. Enheden søger efter og viser dig relaterede oplysninger eller billeder med lignende
egenskaber.
1
2
3
Start appen Kamera, og tryk på Bixby Vision.
Tryk på Linse, og hold genstanden inden for skærmen for at genkende den.
Vælg et søgeresultat med Billede på.
Lignende billeder bliver vist.
Oversætte eller uddrage tekst
Genkend og få vist den oversatte tekst på skærmen. Du kan også uddrage tekst fra et dokument
eller en billedfil.
Hvis du f.eks. vil vide, hvad et skilt betyder, når du er ude at rejse, kan du bruge Bixby Visionfunktioner. Enheden vil oversætte teksten på skiltet til det sprog, du vælger.
1
Start appen Kamera, og tryk på Bixby Vision.
78
Apps og funktioner
2
Tryk på
, og hold teksten inden for skærmen for at genkende den.
Den oversatte tekst vises på skærmen.
• Tryk på
for at uddrage tekst. Du kan dele eller gemme den uddragne tekst.
• Tryk på
for at gemme skærmen med den oversatte tekst som et billede. Skærmen
bliver gemt i Galleri.
• For at ændre kilde- eller målsprog skal du trykke på sprogindstillingspanelet øverst på
skærmen.
Søge efter steder
Søg efter oplysninger om steder i nærheden ved at genkende din aktuelle placering. Du kan
også se tilbud, der er tilgængelige i nærheden.
Hvis du f.eks. vil søge efter nærliggende butikker, som har udsalg, kan du bruge funktionerne i
Bixby Vision. Enheden vil søge efter og vise dig de udsalg, der er i nærliggende butikker.
De tilgængelige funktioner kan variere, alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på Bixby Vision.
Tryk på
, og peg kameraet i den retning, du vil søge efter steder.
Du kan få vist grundlæggende oplysninger om steder i nærheden.
• Hvis du ønsker at søge efter steder i en anden retning, ret da kameraet i den retning.
• Tryk på Tilbud for at se tilgængelige tilbud i nærheden.
• Du kan se din aktuelle placering og vejrinformationer. Ret kameraet ned mod jorden
for at se din aktuelle placering på kortet. Ret kameraet op mod himlen for at få vist den
aktuelle vejrinformation.
3
Vælg et søgeresultat på skærmen.
Enheden viser oplysninger om steder og tilbud i nærheden.
79
Apps og funktioner
Opleve forskellige AR-funktioner
Forskellige apps indeholder AR-funktionen, som kan få virtuelle billeder til at blive vist i
baggrunden eller på personen på eksempelskærmen. Du kan nemt og bekvemt opleve
produkter og se informationer uden at skulle besøge butikker eller prøve produkterne på. Oplev
Bixby Visions sjove og brugbare AR-funktion.
De tilgængelige apps kan variere, alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på Bixby Vision.
Tryk på Apps, og vælg den ønskede funktion.
Bixby Home
På Bixby Home-skærmen kan du se anbefalede tjenester og oplysninger, som Bixby leverer, ved
at analysere dine brugsmønstre og din normale brug.
• Hvis du vil se mere indhold skal du oprette forbindelse til Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• Du skal logge på din Samsung account, før du kan bruge denne funktion fuldt ud.
Aktivere Bixby Home
Hvis Bixby Home ikke vises på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område eller
knibe fingrene sammen, stryge mod højre og derefter trykke på Bixby Home-kontakten for at
aktivere det.
Aktiver
Bixby Home.
80
Apps og funktioner
Åbne Bixby Home
1
Stryg til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
Første gang, du bruger denne funktion eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du
følge instruktionen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
2
Stryg opad eller nedad for at se anbefalet indhold.
Få adgang til yderligere valg.
Kommende påmindelse
Anbefalet indhold
3
Luk Bixby Home ved at stryge til venstre på skærmen eller trykke på tilbageknappen.
81
Apps og funktioner
Bruge anbefalet indhold på Bixby Home
Når du åbner Bixby Home, kan du se det indhold, der ofte opdateres, som fx kort. Stryg opad eller
nedad for at se kortene.
For eksempel kan du på vej til kontoret om morgenen se dagens program og spille din
yndlingsmusik på Bixby Home-skærmen. Om aftenen kan du se alarmer, tjekke din daglige
aktivitet og se nyheder fra dine venner.
Indholdet og rækkefølgen af kort opdateres automatisk med et angivet interval. Du kan
opdatere kort, når du ønsker det, ved at stryge nedad på skærmen.
Redigere liste over kort
• For at fastgøre et kort til toppen af Bixby Home-skærmen skal du trykke på
→ Frigør for at frigøre et kort.
top. Tryk på
→ Fastgør til
• Hvis du vil fjerne et kort fra listen, skal du trække kortet til højre og trykke på Vis ikke igen.
• Hvis du vil skjule et kort fra listen, skal du trække kortet til højre og trykke på Skjul indtil
videre.
Vælge apps, der skal vises som kort
Tilføj eller slet apps, der skal vises som kort på Bixby Home-skærmen.
På Bixby Home-skærmen skal du trykke på → Kort, vælge en app og dernæst trykke på
kontakterne ud for de elementer, der skal tilføjes eller slettes.
Tilpasning af Bixby Home-indstillingerne
På Bixby Home-skærmen skal du trykke på → Indstillinger.
• Tilpasningstjeneste: Indstil enheden til at bruge Bixbys interaktive og brugerdefinerede
tjenester for at forstærke din oplevelse.
• Indholdsudbydere for Bixby Home: Læs og accepter, eller træk din aftale tilbage fra
vilkårene og betingelserne og fortrolighedspolitikker for hver indholdsudbyder.
• Tilføj Bixby Home-ikon: Føj Bixby Home til skærmen apps.
• Om Bixby Home: Se Bixby Home-versionen og juridiske oplysninger.
82
Apps og funktioner
Bixby Routines
Bixby Routines er en funktion, der automatiserer indstillinger, du bruger gentagne gange,
og som foreslår funktioner, der afspejler, hvad du foretager dig hyppigt ved at lære dine
brugsmønstre at kende.
En ”før sengetid”-rutine vil for eksempel udføre handlinger, såsom at slå lydløs tilstand og
nattilstand til for ikke at irritere dine øjne og ører, når du bruger enheden, før du går i seng.
Tilføjelse af rutiner
Tilføj rutiner, der forbedrer din brug af din enhed. Når du tilføjer en rutine, kan du angive, at
betingelsen for dens brug enten er automatisk eller manuel.
Tilføjelse af anbefalede rutiner
Når din enhed lærer dit brugsmønster at kende, vil den anbefale, at du tilføjer brugbare
funktioner eller funktioner, du ofte bruger, som rutiner.
Når meddelelsen med anbefalingen kommer, skal du trykke på Se alle og tilføje den som din
egen rutine.
Tilføjelse af rutiner fra den anbefalede liste
Se listen med nyttige funktioner, og føj dem til dine egne rutiner.
83
Apps og funktioner
1
2
Start appen Indstillinger, og tryk på Avancerede funktioner → Bixby Routines.
På listen Anbefalet skal du vælge en rutine, du ønsker, og trykke på Gem rutine.
• Tryk på for at indstille rutinens betingelser og handlinger. Du kan også trykke på det
forhold eller den handling, du vil redigere.
• Hvis du vil indstille rutinens brugsbetingelser til manuel brug, skal du trykke på
Der er trykket på startknappen. Denne indstilling vises kun, når der ikke er nogen
brugsbetingelser angivet.
Du kan føje manuelle rutiner til startskærmen som widgets, og få hurtig adgang til dem.
Tryk på Tilføj, når der vises et pop op-vindue.
Tilføjelse af egne rutiner
Gør funktioner, du ønsker at benytte, til rutiner.
1
2
3
4
Start appen Indstillinger, og tryk på Avancerede funktioner → Bixby Routines →
.
Angiv et navn til rutinen.
Tryk på
, angiv betingelser, og tryk derefter på Næste.
Hvis du vil indstille rutinens brugsbetingelser til manuel brug, skal du trykke på Der er
trykket på startknappen.
Tryk på
, angiv handlinger, og tryk derefter på Udført.
Du kan føje manuelle rutiner til startskærmen som widgets, og få hurtig adgang til dem. Tryk
på Tilføj, når der vises et pop op-vindue.
Brug af rutiner
Kørsel af automatiske rutiner
Automatiske rutiner kører automatisk, når deres betingelser detekteres.
Kørsel af manuelle rutiner
Manuelle rutiner, som har fået angivet brugsbetingelsen Der er trykket på startknappen, kan
køres manuelt ved, at du trykker på knappen, når du vil.
Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Bixby Routines → Mine rutiner,
og tryk på
ud for den rutine, du ønsker at køre. Du kan også trykke på rutinens widget på
startskærmen.
84
Apps og funktioner
Visning af kørende rutiner
De kørende rutiner vises i informationspanelet. Tryk på meddelelsen for at få vist oplysninger om
en rutine.
Stop af kørende rutiner
Du kan hurtigt stoppe kørende rutiner. Vælg en rutine på informationspanelet, og tryk på Stop.
Rutineadministration
Start appen Indstillinger, og tryk på Avancerede funktioner → Bixby Routines → Mine rutiner.
Dine rutiner vises.
Hvis du vil deaktivere en rutine, skal du trykke på rutinens kontakt eller
Hvis du vil redigere en rutine, skal du vælge den og trykke på
forhold eller den handling, du vil redigere.
.
. Du kan også trykke på det
Hvis du vil slette rutiner, skal du trykke på → Slet, markere de rutiner, der skal slettes, og
derefter trykke på Slet.
Reminder
Du kan oprette påmindelser for at planlægge to do-opgaver eller for at se indhold senere. Du
modtager meddelelser ved det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering for
hver enkelt påmindelse.
• Du kan få mere nøjagtige meddelelser ved at oprette forbindelse til Wi-Fi eller et
mobilt netværk.
• Du skal logge på din Samsung account, før du kan bruge denne funktion fuldt ud.
• GPS-funktionen skal være aktiveret for at kunne benytte påmindelser om placering.
Starte Reminder
Start af Reminder fra Bixby Home
1
Stryg til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
85
Apps og funktioner
2
Tryk på Kom i gang på kortet Reminder.
Skærmen Reminder vises, og appikonet Reminder (
) føjes til skærmen apps.
Start af Reminder fra Kalender
Start appen Kalender, og tryk på → Reminder. Skærmen Reminder vises, og appikonet
Reminder ( ) føjes til skærmen apps.
Oprette påmindelser
Opret påmindelser med forskellige metoder. En påmindelse vil give dig et varsel, hvis du opretter
en påmindelse med et bestemt tidspunkt eller et bestemt sted. Du kan også gemme forskellige
typer indhold, f.eks. et enkelt notat eller en websideadresse, og se det senere.
Du kan for eksempel oprette en påmindelse om, at du skal 'vande blomsterne, når du kommer
hjem'.
1
2
Start appen Reminder.
Tryk på Skriv en påmindelse eller
, og indtast 'Vand blomsterne'.
86
Apps og funktioner
3
4
5
Tryk på Sted → Angiv betingelser → Vælg et sted, og angiv placeringen til hjemme.
Tryk på Når jeg kommer til → Udført.
Tryk på Gem for at gemme påmindelsen.
Når du kommer hjem, vises meddelelsen 'Vand blomsterne'.
Kontrollere påmindelsesmeddelelser
På det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering vises et pop op-vindue med
en meddelelse. Tryk på Fuldfør eller Slumre.
87
Apps og funktioner
Se liste med påmindelser
Start appen Reminder for at se listen over påmindelser. Vælg en påmindelse for at få vist detaljer
om påmindelsen.
Redigere detaljer vedrørende påmindelser
Tilføj eller rediger detaljer vedrørende påmindelser, f.eks. hyppighed, dato og tidspunkt eller
placering.
1
2
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse, du vil redigere, og trykke på
Rediger.
Rediger betingelserne, og tryk på Gem.
Oplysninger om påmindelse
Skift farve på påmindelse.
Tilføj en tjekliste.
Tilføj et billede.
Betingelser for påmindelse
Fuldføre påmindelser
Marker påmindelser, som du ikke behøver at blive mindet om, som fuldførte.
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse og trykke på Fuldfør. Alternativt kan du
trække påmindelsen til venstre.
Gendanne påmindelser
Gendan påmindelser, der er fuldførte.
1
2
På listen med påmindelser skal du trykke på → Fuldført → Rediger.
Marker elementer, der skal gendannes, og tryk på Gendan.
Påmindelser vil blive føjet til listen med påmindelser, og du modtager påmindelser på de
forudindstillede tidspunkter.
Slette påmindelser
Træk påmindelsen til højre for at slette den. Hvis du vil slette flere påmindelser, skal du trykke og
holde på en påmindelse, markere de påmindelser, der skal slettes, og derefter trykke på Slet.
88
Apps og funktioner
Telefon
Introduktion
Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.
Foretage opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast et telefonnummer.
Tryk på
for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på
for at foretage et videoopkald.
Få adgang til yderligere valg.
Føj nummeret til kontaktlisten.
Søg efter en kontakt.
Se eksempel på telefonnummeret.
Slet tegnet til venstre.
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste
Start appen Telefon, tryk på Seneste eller Kontakter, og stryg derefter mod højre på en kontakt
eller et telefonnummer for at foretage et opkald.
Hvis denne funktion er deaktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede
funktioner → Bevægelser, og derefter trykke på kontakten Stryg f. at ringe/sende beskeder for
at aktivere det.
89
Apps og funktioner
Ringe op med hurtigopkald
Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald.
Hvis du vil angive, at et nummer skal være et hurtigopkaldsnummer, skal du starte appen
Telefon, trykke på Tastatur eller Kontakter → → Hurtigopkaldsnumre, vælge et
hurtigopkaldsnummer og derefter tilføje et telefonnummer.
For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet.
For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i
nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.
Hvis du f.eks. angiver nummeret 123 som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på 1, trykke på
2 og derefter trykke og holde på 3.
Foretage opkald fra den låste skærm
Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
Foretage opkald ved at søge efter steder i nærheden
Du kan let foretage opkald til steder i nærheden af din aktuelle placering ved at søge efter
deres oplysninger. Du kan søge efter steder i nærheden efter kategori, såsom restauranter eller
butikker eller ved at vælge anbefalede populære steder.
Start appen Telefon, tryk på Steder, vælg derefter en kategori, eller tryk på , og indtast
et forretningsnavn i søgefeltet. Du kan også vælge et af de anbefalede, populære steder.
Forretningens oplysninger, som f.eks. dens telefonnummer og adresse, bliver vist.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Foretage et internationalt opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises.
Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på
90
.
Apps og funktioner
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Hvis du vil sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække linjen Send
besked opad og vælge den besked, der skal sendes. Hvis kontakten Tilføj påmindelse er
aktiveret, gemmes en påmindelse, så du får besked om det afviste opkald en time senere.
For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du starte appen Telefon, trykke på →
Indstillinger → Hurtige afvisningsbeskeder, indtaste en besked og derefter trykke på .
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises ikonet
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen
over ubesvarede opkald. Alternativt kan du starte appen Telefon og trykke på Seneste for at se
ubesvarede opkald.
Blokere telefonnumre
Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Telefon, og tryk på → Indstillinger → Blokerede numre.
Tryk på Seneste eller Kontakter, vælg kontakter eller telefonnumre, og tryk dernæst på
Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på Tilføj telefonnummer, indtaste et
telefonnummer og derefter trykke på .
Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver
logget i opkaldsloggen.
Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id.
Tryk på kontakten Bloker opkald fra ukendte numre for at aktivere funktionen.
91
Apps og funktioner
Valgmuligheder under opkald
Hvis området omkring det bageste kameras tildækkes, kan der opstå uventet støj under
et opkald. Fjern tilbehør, som f.eks. skærmbeskytteren eller stickers, fra området omkring
det bageste kamera.
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
•
: Få adgang til yderligere indstillinger.
• Tilføj opkald: Foretag et andet opkald. Det første opkald vil blive sat på hold. Når du afslutter
det andet opkald, genoptages det første opkald.
• Sæt opkald på hold: Sæt et opkald på hold. Tryk på Genoptag samtale for at hente et
opkald på hold.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Tastatur/Skjul: Åbn eller skjul tastaturet.
•
: Afbryd samtalen.
Under et videoopkald
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
•
: Få adgang til yderligere indstillinger.
• Kamera: Slå kameraet fra, så den anden person ikke kan se dig.
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
•
: Afbryd samtalen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
92
Apps og funktioner
Føje et telefonnummer til kontakter
Føje et telefonnummer til kontakter ved brug af tastaturet
1
2
3
4
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast nummeret.
Tryk på Føj til kontakter.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et telefonnummer til kontakter fra opkaldslisten
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Tryk på en opkaldende persons billede, og tryk på Tilføj, eller tryk på et telefonnummer, og
tryk på Føj til kontakter.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et tag til et telefonnummer
Du kan føje tags til numre uden at gemme dem i Kontakter. På den måde kan du få vist de
opkaldende personers oplysninger, når de ringer, selv om du ikke har dem anført i Kontakter.
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Tryk på et telefonnummer →
.
Tryk på Tilføj tag, indtast et tag, og tryk derefter på Tilføj.
Når der kommer et opkald fra det pågældende nummer, vises tagget neden under
nummeret.
93
Apps og funktioner
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette en ny kontakt
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på
.
Vælg en lagermulighed, og tryk på Vælg.
Angiv kontaktoplysninger.
Vælg en lagerplacering.
Tilføj et billede.
Angiv kontaktoplysninger.
Åbn flere informationsfelter.
Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.
4
Tryk på Gem.
94
Apps og funktioner
Importere kontakter
Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.
1
2
3
4
Start appen Kontakter, og tryk på
kontakter → Importer.
→ Administrer kontakter → Imp./eksporter
Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på Udført.
Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i, og tryk på Importer.
Synkronisere kontakter med dine internetkonti
Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti,
såsom din Samsung account.
1
2
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg den
konto, der skal synkroniseres med.
Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Kontakter for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kontakter for at aktivere det.
Søge efter kontakter
Start appen Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på
øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterierne.
95
Apps og funktioner
Tryk på kontakten. Gør ét af følgende:
•
: Føj til favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv en besked.
•
: Skriv en e-mail.
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på → Del.
Vælg kontakter, og tryk på Del.
Vælg en delingsmetode.
Gemme og dele profil
Gem og del dine profilinformationer, såsom dit billede og din statusbesked, med andre ved at
bruge profildelingsfunktionen.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
• Profildelingsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Profildelingsfunktionen er kun tilgængelig for kontakter, der har aktiveret
profildelingsfunktionen på deres enhed.
1
2
Start appen Kontakter, og vælg din profil.
Tryk på Tryk her for at dele din profil, og tryk på kontakten for at aktivere det.
• For at bruge profildelingsfunktionen skal dit telefonnummer være verificeret. Du kan se
dine kontakters opdaterede profilinformationer i Kontakter.
• Hvis du vil ændre omfanget af kontakter, som du vil dele din profil med, skal du trykke på
Vælg, hvad der skal deles, vælge et element og derefter vælge en mulighed.
96
Apps og funktioner
Oprette grupper
Du kan tilføje grupper, som f.eks. familie eller venner, og styre kontakter gruppevis.
1
2
3
4
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Grupper → Opret gruppe.
Angiv et gruppenavn.
For at indstille gruppens ringetone skal du trykke på Grupperingetone og vælge en
ringetone.
Tryk på Tilføj medlem, og vælg de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, og tryk derefter på
Udført.
Tryk på Gem.
Sende en gruppebesked
Du kan sende en gruppebesked til en gruppes medlemmer samtidigt.
Start appen Kontakter, tryk på
besked.
→ Grupper, vælg en gruppe, og tryk derefter på → Send
Flette dublerede kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer kontakter med andre
konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste
for at strømline din kontaktliste.
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Administrer kontakter → Flet kontakter.
Marker kontakter, og tryk på Flet.
Slette kontakter
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på → Slet.
Vælg kontakter, og tryk på Slet.
Du kan slette kontakterne én efter én ved at åbne kontaktlisten og trykke på en kontakt. Tryk
derefter på → Slet.
97
Apps og funktioner
Beskeder
Introduktion
Send og se beskeder efter samtale.
Sende beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.
1
2
Start appen Beskeder, og tryk på
.
Tilføj modtagere, og skriv en besked.
For at optage og sende en stemmebesked skal du trykke og holde på , sige din besked,
og derpå slippe med fingeren. Optagelsesikonet vises kun, mens tekstindtastningsfeltet er
skjult.
Modtager
3
Tryk på
Angiv modtagere.
Vedhæft filer.
Send beskeden.
Indtast en besked.
Indsæt stickers.
for at sende beskeden.
98
Apps og funktioner
Se beskeder
Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.
1
2
Start appen Beskeder, og tryk på Samtaler.
Vælg en kontaktperson eller et telefonnummer på beskedlisten.
• For at besvare beskeden skal du trykke på tekstindtastningsfeltet, indtaste en besked og
derefter trykke på .
• For at justere skriftstørrelsen, spred da to fingre fra hinanden eller knib fingrene sammen
på skærmen.
Blokere uønskede beskeder
Bloker beskeder fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Beskeder, og tryk på → Indstillinger → Bloker for numre og beskeder →
Bloker numre.
Tryk på Indbakke, og vælg en kontakt eller et telefonnummer. Eller tryk på Kontakter, vælg
kontakter, og tryk derefter på Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at indtaste et telefonnummer under Indtast
nummer og trykke på .
Angive meddelelse om besked
Du kan ændre meddelelseslyd, skærmindstillinger m.v.
1
2
Start appen Beskeder, tryk på → Indstillinger → Meddelelser, og tryk derefter på
kontakten for at aktivere det.
Skift meddelelsesindstillingerne.
99
Apps og funktioner
Indstille påmindelse om besked
Du kan indstille et varsel til et bestemt interval, så du får at vide, at du har ikke-sete
meddelelser. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Meddelelsespåmindelser, og derefter trykke
på kontakten for at aktivere det.
Slette beskeder
1
2
3
4
Start appen Beskeder, og tryk på Samtaler.
Vælg en kontaktperson eller et telefonnummer på beskedlisten.
Tryk og hold på en besked, og tryk derefter på Slet.
Slet flere beskeder ved at markere de beskeder, du ønsker at slette.
Tryk på Slet.
Internet
Introduktion
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
Visning af websider
1
2
3
Start appen Internet.
Tryk på adressefeltet.
Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
100
Apps og funktioner
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Stryg mod venstre eller højre i adressefeltet for hurtigt at skifte mellem faner.
Føj et bogmærke til den aktuelle
webside.
Opdater den aktuelle webside.
Se dine bogmærker.
Gå fra side til side.
Få adgang til yderligere valg.
Åbn startsiden.
Åbn browserens
faneadministration
Bruge hemmelig tilstand
I hemmelig tilstand kan du administrere faner, bogmærker og gemte sider. Du kan låse
hemmelig tilstand med en adgangskode og dine biometriske data.
Aktivere hemmelig tilstand
→ Aktiver Hemmelig tilstand. Hvis
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på
du bruger denne funktion for første gang, skal du angive, om du vil bruge en adgangskode til
hemmelig tilstand.
I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.
I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærmbillede.
101
Apps og funktioner
Ændre sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.
Tryk på → Indstillinger → Fortrolighed og sikkerhed → Hemmelig tilstand-indstillinger
→ Skift adgangskode. Hvis du vil bruge dine registrerede biometriske data som en låsemetode,
skal du trykke på en indstillingskontakt under Biometrik for at aktivere dette.
Deaktivere hemmelig tilstand
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på
→ Deaktiver Hemmelig tilstand.
Kamera
Introduktion
Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Start af kamera
Brug følgende metoder til at starte Kamera:
• Start appen Kamera.
• Tryk på sidetasten to gange hurtigt.
• Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
• Visse metoder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
• Visse kamerafunktioner er ikke tilgængelige, hvis du vælger appen Kamera på den
låste skærm, eller hvis skærmen er slukket, mens skærmlåsemetoden er angivet.
• Hvis de billeder, du tager, er slørede, skal du rengøre kameraobjektivet og prøve igen.
102
Apps og funktioner
Tage fotos
1
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen
for at zoome ud. Du kan også trække objektivets vælgeikon til venstre eller højre.
Zoomfunktionerne er kun tilgængelige, når det bageste kamera bruges.
• Tryk på skærmen for at justere dine fotos lysstyrke. Når justeringslinjen vises, skal du
trække på justeringslinjen hen mod eller .
2
Tryk på
for at tage et billede.
Bixby Vision
AR Emoji
Kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel
optagelsestilstand
Vælg et objektiv.
Knappen Optimering af scene
Optagelsestilstande
Nuværende tilstand
Miniatureeksempel
Tag et foto.
Skift mellem forreste og bageste
kamera.
• Eksempelskærmen kan være anderledes, afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at objektivet ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske
ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
• Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos eller videoer, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
103
Apps og funktioner
Valg af objektiv til optagelse
Vælg den linse, du ønsker på eksempelskærmen, og tag et foto eller optag en video.
Denne funktion er kun tilgængelig i visse optagelsestilstande.
•
: Ultravidvinkelobjektivet giver dig mulighed for at tage vidvinkelfotos eller optage
vidvinkelvideoer, der fuldstændig ligner den faktiske udsigt. Brug denne funktion til at tage
panoramafotos.
For at korrigere forvrængning i fotos, der er taget med ultravidvinkelobjektivet, skal du
trykke på på eksempelskærmen, trykke på Lagringsindstillinger og derefter trykke på
kontakten Korrektion for ultrabredformat for at aktivere det.
•
•
: Med vidvinkelobjektivet kan du tage basisfotos eller optage normale videoer.
: Med telefotoobjektivet (2x optisk zoom) kan du tage fotos eller optage videoer, hvor
motivet forstørres.
Ultravidvinkeloptagelse
Grundlæggende
optagelse
104
Optagelse med 2x
optisk zoom
Apps og funktioner
Bruge optagelsestilstande
For at ændre optagelsestilstand skal du trække listen med optagelsestilstande til venstre eller
højre, eller stryge til venstre eller højre på eksempelskærmen.
Vælg den optagelsestilstand, du ønsker.
Liste over optagelsestilstande
Fototilstand (intelligent kamera)
Kameraet justerer optagelsesindstillingerne automatisk baseret på omgivelserne, så du let kan
tage billeder. Den intelligente kamerafunktion genkender automatisk motivet og optimerer
farven og eventuelle effekter.
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande, og tryk dernæst på
for at tage et foto.
Farveoptimering
Kameraet justerer farveindstillingerne og anvender automatisk den optimerede effekt ved at
genkende motivet.
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande. Når kameraet genkender motivet, ændres
knappen til optimering af scene, og den optimerede farve og effekt vil blive anvendt.
105
Apps og funktioner
• Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du trykke på på eksempelskærmen og
trykke på kontakten Farveoptimering for at aktivere det.
• Hvis du vil bruge flere funktioner, skal du trykke på på eksempelskærmen, trykke
på Farveoptimering og derefter på kontakterne ud for de ønskede funktioner.
• Hvis du ikke vil bruge denne funktion, skal du trykke på sceneoptimeringsknappen på
eksempelskærmen.
Fotoforslag
Kameraet foreslår den ideelle komposition til fotos ved at genkende dit motivs placering og
vinkel.
Tryk på
på eksempelskærmen, og tryk på kontakten Fotoforslag for at aktivere det.
1
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande.
2
Ret guiden mod motivet.
Der vises en guide på skærmen.
Kameraet genkender kompositionen, og den anbefalede komposition vises på
eksempelskærmen.
106
Apps og funktioner
3
Juster kameraets placering og vinkel, så det passer til kompositionen.
4
Tryk på
Når den ideelle komposition er opnået, skifter guiden farve til gul.
for at tage et billede.
Ideel komposition
Guide
Tage selfies
Du kan tage selvportrætter med det forreste kamera.
1
2
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande.
På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
forreste kamera til selvportrætter.
for at skifte til det
3
Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
Tryk på
for at tage billeder af dig selv med vidvinkelfoto af landskabet eller mennesker.
4
Tryk på
for at tage et billede.
107
Apps og funktioner
Anvendelse af filter og skønhedseffekter
Du kan vælge en filtereffekt og ændre dine ansigtstræk, som f.eks. din hudtone eller ansigtsform,
inden du tager et foto.
1
2
På eksempelskærmen skal du trykke på
.
Vælg en filtereffekt eller skønhedseffekter, og tag et billede.
Låse fokussen (AF) og eksponeringen (AE)
Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i
automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.
Videotilstand
Kameraet justerer automatisk optagelsesindstillingerne baseret på omgivelserne, hvilket gør det
let at optage videoer.
1
2
Tryk på Video på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
• Tryk på
for at optage en video.
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Tryk på AF-lås for at bruge autofokustilstanden og annullere den manuelle
fokus.
• Du kan optage lyden med højere lydstyrke fra en specifik retning ved at pege kameraet i
denne retning og forstørre skærmen ved at sprede to fingre på den.
3
Tryk på
for at stoppe videooptagelsen.
• Hvis du bruger videozoomfunktionen i lang tid, mens du optager en video, bliver
videokvaliteten muligvis forringet for at forhindre, at din enhed overopheder.
• Den 2x optiske zoom fungerer muligvis ikke i omgivelser med lav belysning.
108
Apps og funktioner
Live-fokusfunktion
Med kameraet kan du tage fotos, hvor baggrunden er ude af fokus, og motivet står skarpt. Du
kan også anvende en baggrundseffekt og redigere det, efter at du har taget et foto.
Sløring
Stor cirkel
Zoom
Rotation
Farve
• Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys.
• Baggrundssløringen fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
– – Enheden eller motivet bevæger sig.
– – Motivet er tyndt eller transparent.
– – Motivet har en farve, der minder om baggrunden.
– – Motivet eller baggrunden er utydeligt.
109
Apps og funktioner
Tage knivskarpe portrætter ved hjælp af live-fokusfunktionen
1
2
3
Tryk på Live-fokus på listen med optagelsestilstande.
Vælg den ønskede baggrundseffekt.
For at justere intensiteten af baggrundseffekten skal du trække justeringslinjen til venstre
eller højre.
Når der står Effekten er klar på eksempelskærmen, skal du trykke på
for at tage et foto.
Justeringslinje til baggrundseffektens intensitet
Baggrundseffekter
Vælg et objektiv.
Redigere baggrunden på live-fokusfotos
Du kan redigere baggrundseffekten og baggrundens intensitet i et foto, du har taget med livefokusfunktionen.
1
2
Vælg et billede, som er taget med live-fokusfunktionen, og tryk på Skift baggrundseffekt.
Vælg den ønskede baggrundseffekt.
• For at justere intensiteten af baggrundseffekten skal du trække justeringslinjen til venstre
eller højre.
110
Apps og funktioner
• Når baggrundsbelysningen ser ud som slørede punkter, vises indstillingen
(Kunstnerisk) på effektlisten. Hvis du vil ændre formen på baggrundssløringen, skal du
trykke på
og vælge den form, du ønsker.
Juster intensiteten af
baggrundseffekten.
Skift baggrundseffekten.
3
Tryk på Anvend for at gemme fotoet.
Live-fokusvideofunktion
Kameraet genkender automatisk motivet og lader dig optage videoer, hvor baggrunden er ude
af fokus, og motivet står skarpt.
1
2
3
4
Tryk på Live-fokusvideo på listen med optagelsestilstande.
Vælg den ønskede baggrundseffekt.
For at justere intensiteten af baggrundseffekten skal du trække justeringslinjen til venstre
eller højre.
Tryk på
for at optage en video.
Tryk på
for at stoppe videooptagelsen.
• Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys.
• Baggrundssløringen fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
– – Enheden eller motivet bevæger sig.
– – Motivet er tyndt eller transparent.
– – Motivet har en farve, der minder om baggrunden.
– – Motivet eller baggrunden er utydeligt.
111
Apps og funktioner
Super slowmotionfunktion
Super slowmotion er en funktion, der optager et hurtigt passerende øjeblik i langsom
gengivelse, så du kan have glæde af det senere. Når videoen er optaget, tilføjes baggrundsmusik
automatisk.
• Nogle super slowmotionfunktioner kan være forskellige, afhængigt af model.
• Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys. Når du optager en video
indendørs med utilstrækkelig eller dårlig belysning, kan nogle af de følgende
situationer opstå:
– – Skærmen kan se mørk ud på grund af den ringe belysning.
– – Skærmen kan flimre under visse lysforhold, f.eks. på steder med lysstofrør.
– – Der kan forekomme støj.
Sådan optager du videoer i super slowmotion
Optag en video ved at indfange et enkelt øjeblik, hvor motivet bevæger sig.
1
Tryk på Superslow på listen med optagelsestilstande.
Kameraindstillinger
Vælg en optagelseslængde.
Se oplysninger.
Superslow
Begynd at optage en video.
2
Tryk på
.
Enheden vil indfange øjeblikket i super slowmotion og gemme det som en video.
112
Apps og funktioner
Sådan optager du automatisk videoer i super slowmotion
Når der registreres bevægelse i bevægelsesregistreringsområdet, vil enheden indfange
øjeblikket i super slowmotion.
Optagelsen af videoer i super slowmotion kan starte på et utilsigtet tidspunkt, hvis f.eks.
følgende forhold gælder:
• Når enheden rystes.
• Når en anden genstand bevæger sig i nærheden af motivet i detekteringsområdet.
• Når der optages i blinkende lys, f.eks. på steder med lysstofrør.
1
2
Tryk på Superslow på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
.
Bevægelsesregistreringen aktiveres, og bevægelsesregistreringsområdet vises på
eksempelskærmen.
Hvis du vil flytte bevægelsesregistreringsområdet, skal du trykke på området inden for
rammen og trække det til en ny placering. Juster størrelsen af området ved at trykke og
holde på et hjørne af rammen og trække det.
Bevægelsesregistrering
Bevægelsesregistreringsområde
3
Tryk på
.
Når der registreres bevægelse, vil enheden begynde at registrere i super slowmotion og
gemme den som en video.
113
Apps og funktioner
Afspille super slowmotionvideoer
Vælg en super slowmotionvideo, og tryk på Afspil superslowvideo.
Vilkårlig baggrundsmusik vil automatisk ledsage videoen under afspilning.
Tryk på
for at tage et billede, mens du afspiller en video.
Redigere super slowmotionvideoer
På afspilningsskærmen kan du redigere videoen og gemme den som en anden fil eller dele den.
Hvis du vil beskære et afsnit af videoen, skal du trække startparentesen og slutparentesen til de
ønskede punkter for at vælge det afsnit, du vil beholde.
Træk
til venstre eller højre for at redigere afsnittet med super slowmotion.
Skift baggrundsmusikken.
Startparentes
Slutparentes
Super slowmotionafsnit
Slowmotiontilstand
Optag en video til visning i slowmotion. Du kan angive de afsnit i din video, der skal afspilles i
slowmotion.
1
2
3
4
Tryk på Slowmotion på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
for at starte optagelsen.
Tryk på
, når du er færdig med at optage.
På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
114
Apps og funktioner
5
Tryk på Afspil slowmotionvideo.
Det hurtigste afsnit af videoen indstilles til slowmotion, og afspilningen af videoen
begynder. Der oprettes op til to slowmotionafsnit baseret på videoen.
Træk
til venstre eller højre for at redigere slowmotionafsnittet.
Startparentes
Slutparentes
Afsnit med slowmotion
Madtilstand
Tag mere farverige billeder af mad.
1
2
Tryk på Mad på listen med optagelsestilstande.
Tryk på skærmen, og træk den cirkulære ramme hen over området for at fremhæve det.
Området omkring den cirkulære ramme sløres.
Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.
3
4
Tryk på
, og træk i justeringslinjen for at justere farvetonen.
Tryk på
for at tage et billede.
115
Apps og funktioner
Nattilstand
Tag fotos ved lav belysning uden brug af kameralys.
Tryk på Nat på listen med optagelsestilstande.
Panoramatilstand
Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet
ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden
automatisk med at tage fotos.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
1
2
3
Tryk på Panorama på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og bevæg enheden langsomt i én bestemt retning.
Tryk på
for at holde op med at tage fotos.
Protilstand
Tag fotos, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks.
eksponeringsværdi og ISO-værdi.
Tryk på Pro på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk derefter
på
for at tage et foto.
Tilgængelige indstillinger
•
: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
Hvis lukkerhastigheden er indstillet manuelt, kan du ikke angive ISO-indstillingen til
AUTO.
116
Apps og funktioner
•
•
: Juster lukkerhastigheden. En langsom lukkerhastighed giver mere tid til at lukke lys
ind, så fotoet bliver lysere. Dette er ideelt til fotos af landskaber eller fotos taget om natten.
En hurtig lukkertid lukker mindre lys ind. Dette er ideelt til optagelse af fotos af genstande
i hurtig bevægelse. Du kan vælge en værdi for blænden, der bestemmer lysstyrken og
dybdeskarpheden. Tryk på F1.5 eller F2.4.
: Juster farvetonen.
•
: Skift fokuseringstilstanden. Træk justeringslinjen mod eller
for manuelt at justere
fokussen. Tryk på MANUAL for at skifte til tilstanden automatisk fokus.
•
: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du
kan indstille farvetemperaturen.
•
: Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
Hvis lukkerhastigheden er indstillet manuelt, kan du ikke ændre
eksponeringshastigheden. Eksponeringsværdien ændres og vises baseret på
indstilling af lukkerhastighed.
Adskille fokusområdet og eksponeringsområdet
Du kan adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.
Tryk og hold på eksempelskærmen. AF/AE-rammen vises på skærmen. Træk rammen til det
område, hvor du vil adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.
117
Apps og funktioner
Hyperlapsetilstand
Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem som
videoer i høj hastighed.
1
2
3
4
5
Tryk på Hyperlapse på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og vælg en billedhastighed.
Hvis du indstiller billedhastigheden til Automatisk, justerer enheden automatisk
billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
Tryk på
for at starte optagelsen.
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
Tryk på miniaturebilledet for forhåndsvisning på forhåndsvisningsskærmen og derefter på
Afspil hyperlapse for at se videoen.
Tilpasse kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel optagelsestilstand
På eksempelskærmen kan du bruge følgende indstillinger.
De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af optagelsestilstand.
•
: Aktiver eller deaktiver kameralys.
•
: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et foto.
•
: Vælg et aspektforhold til fotos.
•
: Vælg en filtereffekt eller skønhedseffekter.
•
: Vælg en rammehastighed.
•
: Stabiliser en video.
•
•
: Vælg et billedformat til videoer.
: Optag sjove videoer med virtuel håndskrift eller tegninger på ansigter eller hvor som
helst. Se AR Doodle for yderligere oplysninger.
118
Apps og funktioner
•
: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Punkt anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering.
Matrix beregner gennemsnittet af hele motivet.
•
: Rediger fokusområdet i autofokustilstand.
Multi fokuserer på forskellige områder i
en ramme. Der vises flere rektangler for at indikere de forskellige fokusområder.
Centrer
fokuserer på centrum i rammen.
•
: I tilstanden Mad fokuser da på et motiv i den cirkulære ramme, og slør billedet uden for
rammen.
•
•
•
: Juster farvetonen I tilstanden Mad.
: Aktiver eller deaktiver bevægelsesregistreringsfunktionen, når der optages super
slowmotionvideoer.
: Skift optagetiden af super slowmotionvideoer.
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen skal du trykke på
indstillinger muligvis ikke tilgængelige.
. Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse
Intelligente funktioner
• Farveoptimering: Indstil enheden til at justere farveindstillingerne og anvend automatisk
den optimerede effekt, afhængigt af motivet eller scenen.
• Fotoforslag: Indstil enheden til at foreslå den ideelle komposition til fotoet via genkendelse
af dit motivs placering og vinkel.
• Scan QR-koder: Aktiver eller deaktiver QR-kodelæseren.
Billeder
• Bevægelsesfotos: Indstil enheden til at tage et videoklip i et par sekunder, før du trykker
på . På denne måde kan du indfange et øjeblik, du ellers er gået glip af. Hvis du vil
se videoen, skal du trykke på eksempelminiaturen og på Se bevægelsesfoto. Optag et
stillbillede fra videoklippet ved at trykke på skærmen for at stoppe afspilning og tryk derefter
på Tag billede. Denne funktion er kun tilgængelig i Foto.
• Hold lukkerknappen nede for at: Vælg en handling, der skal udføres, når du trykker og
holder på kameraknappen.
119
Apps og funktioner
• Lagringsindstillinger: Vælg, hvordan du vil gemme fotos.
Tryk på kontakten RAW-kopier (Pro) for at indstille enheden til at gemme fotos som
ukomprimerede RAW-filer (filformatet DNG) i protilstand. RAW-filer bevarer alle fotoets data
for den bedste billedkvalitet, men de bruger mere hukommelse.
Når du bruger funktionen RAW-kopier (Pro) gemmes hvert foto i to formater, DNG
og JPG.
Videoer
• Videostør. for bageste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det bageste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
• Videostør. for forreste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det forreste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
• Avancerede optagelsesindstill.: Indstil enheden til at bruge avancerede
optagelsesindstillinger.
Hvis du aktiverer funktionen Højeffektivitetsvideo, kan du optage videoer i formatet High
Efficiency Video Codec (HEVC). Dine HEVC-videoer vil blive gemt som komprimerede filer for
at spare på enhedens hukommelse.
Hvis du aktiverer funktionen HDR10+-video, kan du optage videoer, hvor hver scenes
kontrast og farve er optimeret.
• Du kan ikke afspille HEVC-videoerne på andre enheder eller dele dem online.
• Super slowmotion- og slowmotionvideoer kan ikke optages i HEVC-format.
• For at afspille HDR10+ videoen korrekt, skal enheden understøtte HDR10+.
• Videostabilisering: Aktiver billedstabilisatoren for at mindske eller fjerne slør på billedet,
som kan opstå, fordi kameraet ryster, mens du optager video.
Hvis funktionen Sporing af autofokus er aktiveret, kan du ikke bruge denne
funktion.
120
Apps og funktioner
Nyttige funktioner
• HDR (rig tone): Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke
omgivelser.
• Sporing af autofokus: Indstil enheden til at registrere og automatisk fokusere på et valgt
motiv. Når du vælger et motiv på eksempelskærmen, fokuserer enheden på motivet, også
selv om motivet bevæger sig eller du ændrer kameraets placering.
• Når denne funktion er aktiveret, kan du ikke bruge funktionen til
videostabilisering.
• Sporing af et motiv kan mislykkes i følgende situationer:
– – Hvis motivet er for stort eller for lille.
– – Hvis motivet bevæger sig for meget.
– – Hvis motivet er i modlys, eller du tager billeder et mørkt sted.
– – Hvis farverne eller mønstrene på motivet og baggrunden er ens.
– – Hvis der er vandrette mønstre, f.eks. persienner, i motivet.
– – Hvis kameraet rystes for meget.
– – Hvis videoopløsningen er høj.
– – Når du zoomer ind eller ud ved hjælp af 2x optisk zoom.
• Billeder, som du så dem: Indstil enheden til at gemme billederne, som de vises på
eksempelskærmen, når de tages med det forreste kamera uden at blive vendt.
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til fotoet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret,
som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige
vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
• Kameratilstande: Se tilgængelige optagelsestilstande, eller rediger listen med
optagelsestilstande.
• Fotometoder: Vælg flere optagelsesmetoder for at tage et foto eller optage en video.
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring. Denne funktion vises, når du
isætter et hukommelseskort (Galaxy Note10+ 5G, Note10+).
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål.
• Om Kamera: Se appversionen for kamera og juridiske oplysninger.
121
Apps og funktioner
Galleri
Introduktion
Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller
oprette historier.
Se billeder
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
Vælg et billede.
Få adgang til yderligere valg.
Føj billedet til favoritter.
Rediger billedet.
Del billedet med andre.
Bixby Vision
Slet billedet.
Du kan oprette en film, en animeret GIF eller en collage med flere forskellige billeder. På
listen skal du trykke på eller trykke på → Opret GIF-kode eller Opret collage og
derefter vælge billeder.
Søge efter billeder
Start appen Galleri, og tryk på
placeringer.
for at se billeder sorteret efter kategori, som f.eks. typer eller
Tryk på søgefeltet for at søge efter billeder ved at indtaste nøgleord.
122
Apps og funktioner
Se videoer
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Tryk på Afspil video for at afspille videoen.
Spol hurtigt frem
eller tilbage ved at
trække i bjælken.
Få adgang til
yderligere valg.
Optag den aktuelle
skærm.
Opret en animeret
GIF.
Skift til afspiller i
pop op-vindue.
Skift skærmforhold.
Drej skærmen.
Lås afspilningsskærmen.
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
frem.
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
Brug af funktionen Video enhancer
Gør billedkvaliteten af dine videoer bedre, og få glæde af klarere og mere levende billeder.
Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner, og tryk derefter på kontakten Video
enhancer for at aktivere det.
• Denne funktion er kun tilgængelig i visse apps.
• Denne funktion øger batteriforbruget.
123
Apps og funktioner
Visning af detaljerne i billeder og videoer
Mens du får vist et billede eller er på videoeksempelskærmen, skal du trække opad på skærmen.
Herefter vises fildetaljer.
Du kan også se relateret indhold ved at trykke på oplysninger på skærmen.
Rediger
oplysninger.
Fildetaljer
Personoplysninger
Placeringsinformation
Automatisk
oprettet indhold
Tags
Se fotos eller videoer efter kategori
Du kan få vist fotos og videoer efter kategori.
Start appen Galleri, tryk på Billeder eller Album, og træk dernæst listen nedad for at vælge en
kategori.
• Videoer: Se de videoer, der er gemt på din enhed.
• Favoritter: Se dine favoritfotos og -videoer.
• Steder: Se fotos og videoer, der er taget de samme steder.
• Foreslået: Se anbefalet indhold.
124
Apps og funktioner
Se album
Du kan få vist dine billeder og videoer sorteret efter mapper eller album.
Start appen Galleri, tryk på Album, og vælg derefter et album.
Skjule album
Du kan skjule album.
Du kan ikke skjule album oprettet som standard, som f.eks. albummerne Kamera og
Skærmbilleder.
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Album.
Tryk på → Skjul eller vis album.
Tryk på et album for at skjule det.
Se historier
Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og
placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller
gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.
Start appen Galleri, tryk på Historier, og vælg derefter en historie.
Oprette historier
Opret historier med forskellige temaer.
1
2
3
4
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk på → Opret historie.
Indtast en overskrift til historien, og tryk på Opret.
Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på Udført.
For at føje billeder eller videoer til en historie skal du først vælge en historie, og derefter trykke på
→ Tilføj.
Hvis du vil fjerne billeder eller videoer fra en historie, skal du vælge en historie, trykke på →
Rediger, markere de billeder eller videoer, der skal fjernes, og trykke på Fjern fra historie.
125
Apps og funktioner
Slette historier
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Synkronisere billeder og videoer
Når du synkroniserer din app Galleri med Samsung Cloud, vil de billeder og videoer, du tager,
også blive gemt i Samsung Cloud. Du kan se billeder og videoer, der er gemt i Samsung Cloud, i
din app Galleri og fra andre enheder.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Synkroniser med
Samsung Cloud for at aktivere det. Appen Galleri og Samsung Cloud vil blive synkroniseret.
Slette billeder eller videoer
1
2
3
Start appen Galleri.
Vælg et billede eller en video, du vil slette.
Hvis du vil slette flere filer, skal du trykke og holde på den fil, du vil slette, på listen og
markere flere filer at slette.
Tryk på
eller Slet.
Brug af papirkurven
Du kan beholde de slettede billeder og videoer i papirkurven. Filerne slettes efter en bestemt
periode.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Papirkurv for at
aktivere det.
Hvis du vil have vist filerne i papirkurven, skal du starte appen Galleri og trykke på →
Papirkurv.
126
Apps og funktioner
AR Emoji
Introduktion
Opret en My Emoji, som ligner dig, og tag fotos, og optag videoer, mens du bruger My Emojis,
Emoji-figurer eller stickers.
Du kan tilpasse My Emojis træk, såsom ansigtsform eller frisure, eller dekorere My Emoji med
forskelligt tilbehør. Du kan også udtrykke dig på sjove måder ved at bruge My Emoji-stickers
under en samtale.
My Emojis
Emoji-figurer
127
Stickers
Apps og funktioner
Oprette My Emoji
Lav en My Emoji, der ligner dig. My Emoji-stickers med forskellige udtryk genereres automatisk.
1
2
3
4
5
Start appen Kamera, og tryk på AR Emoji → Opret My Emoji.
Tilpas dit ansigt til skærmen, og tryk på
for at tage et billede.
Vælg køn og alder til My Emoji, og tryk på Næste.
Dekorer en My Emoji, og tryk på Næste.
Tryk på Udført.
My Emoji og My Emoji-stickers er nu oprettet. Du kan få vist My Emoji-stickers i My Emoji
Studio. Se My Emoji-stickers for yderligere oplysninger.
Opret My
Emoji.
Du kan bruge funktionen AR Emoji med det forreste og det bageste kamera. Hvis du
bruger det bageste kamera, vil det automatisk skifte til det forreste kamera. Hvis du vil
skifte mellem kameraerne, skal du stryge opad eller nedad på eksempelskærmen.
Slette My Emoji
Start appen Kamera, og tryk på AR Emoji. Tryk og hold på den My Emoji, du vil slette, tryk på
My Emoji, og My Emoji-stickers bliver slettet.
128
.
Apps og funktioner
Tilpasse My Emoji
Rediger eller dekorer en My Emoji i My Emoji Studio. Du kan også oprette dine egne My Emojistickers.
De tilgængelige funktioner kan variere, alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
My Emoji Studio
Start appen Kamera, og tryk på AR Emoji → Studio. My Emoji Studio vises.
Vælg en My Emoji, du vil redigere.
Optag den aktuelle skærm.
Skift baggrunden på My Emoji
Studios startskærm.
Rediger My Emoji.
Opret stickers.
129
Apps og funktioner
My Emoji-stickers
Opret dine egne stickers med My Emoji-udtryk og -handlinger. Du kan bruge My Emoji-stickers,
når du sender beskeder eller på et socialt netværk.
Sådan får du vist My Emoji-stickers
Tryk på Stickers i My Emoji Studio. Så får du vist My Emoji-stickers.
Opret dine egne stickers.
Oprette dine egne stickers
1
2
3
Tryk på Stickers → Lav tilpas. stickers i My Emoji Studio.
Rediger stickers, som du vil.
•
: Tilføj stickers.
•
: Vælg stickerens baggrund.
•
: Vælg et udtryk.
•
: Vælg en handling.
•
: Indtast tekst.
•
: Skriv eller tegn på stickers.
Tryk på Gem.
130
Apps og funktioner
Bruge My Emoji-stickers i chats
Du kan bruge My Emoji-stickers under en samtale via beskeder eller på et socialt netværk. De
følgende handlinger er et eksempel på brug af My Emoji-stickers i appen Beskeder.
1
2
3
Når du sammensætter en besked i appen Beskeder, skal du trykke på
tastaturet.
på Samsung-
Tryk på ikonet My Emoji.
Vælg en af My Emoji-stickerne.
My Emoji-stickeren vil blive indsat.
My Emoji-ikon
Slette My Emoji-stickers
På Samsung-tastaturet skal du trykke på og trykke på
Emoji-stickers, du vil slette, og tryk på Slet.
131
nederst på tastaturet. Vælg de My
Apps og funktioner
Tage fotos eller videoer med My Emoji
Lav sjove fotos eller videoer med My Emoji, og brug forskellige optagelsestilstande.
Maske
1
2
Basis
Start appen Kamera, og tryk på AR Emoji.
Vælg en My Emoji, som du gerne vil bruge.
My Emoji
132
Let bevægelse
Apps og funktioner
3
Vælg den tilstand, du vil bruge.
•
4
(Maske): My Emojis ansigt vises over dit ansigt, så det ser ud, som om du har en
maske på.
•
(Basis): My Emoji imiterer dine udtryk.
•
(Let bevægelse): My Emoji imiterer din krops bevægelser.
Tryk på
for at tage et foto, eller stryg til venstre på eksempelskærmen, og tryk på
at optage en video.
for
Du kan få vist og dele de fotos og videoer, du har taget, i Galleri.
Tage fotos og videoer med Emoji-figurer eller stickers
Emoji-figurer imiterer dine ansigtsudtryk. Du kan også anvende stickereffekter, som følger dit
ansigt.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på AR Emoji.
Vælg en Emoji-figur, eller tryk på Stickers, og vælg en sticker, du ønsker at bruge.
Stickers
Emoji-figur
3
Tryk på
for at tage et foto, eller stryg til venstre på eksempelskærmen, og tryk på
at optage en video.
Du kan se og dele de fotos og videoer, du har taget, i Galleri.
133
for
Apps og funktioner
AR Doodle
Optag sjove videoer med virtuel håndskrift eller tegninger på ansigter eller hvor som helst. Når
kameraet genkender et ansigt eller et område, vil tegningerne på ansigtet følge ansigtet, når det
bevæger sig, og tegningerne i området vil blive på samme sted, selv hvis kameraet flytter sig.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på Video på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og vælg den ønskede tilstand.
Når kameraet genkender motivet, vises genkendelsesområdet på skærmen.
• Ansigt: Tegn på et ansigt.
• Overalt: Tegn alle andre steder.
3
Skriv eller tegn på genkendelsesområdet.
Hvis du trykker på
, og begynder at tegne, kan du optage dig selv tegne.
Genkendelsesområde
Fortryd
Annuller
fortryd
Skift pennetype
og -farve.
4
5
Tryk på
for at optage en video.
Tryk på
for at stoppe videooptagelsen.
Du kan se og dele videoen i Galleri.
134
Apps og funktioner
Always On Display
Du kan få vist oplysninger, som f.eks. uret eller kalenderen, eller styre musikafspilning på
skærmen, når den er slukket.
Du kan også søge efter meddelelser om f.eks. nye beskeder eller ubesvarede opkald.
Lysstyrken på skærmen Always On Display kan ændres automatisk, afhængigt af
lysforholdene.
Indstille, hvordan Always On Display skal vises
Du kan vælge, hvordan Always On Display skal vises. Always On Display kan indstilles til at vises
hele tiden eller kun, når du trykker på skærmen, hvis den er slukket. Du kan også indstille det
tidspunkt for, hvornår Always On Display skal vises.
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → Always On Display, og angiv den ønskede
tilstand.
• Tryk for at vise: Always On Display vises i 10 sekunder, når du trykker på skærmen.
• Vis altid: Always On Display vises hele tiden.
• Vis som planlagt: Always On Display vises i den tid, du har angivet. Tryk på Angiv tidsplan
for at angive start- og sluttidspunktet.
Åbne meddelelser på skærmen Always On Display
Når du modtager meddelelser om beskeder, ubesvarede opkald eller apps, vises
meddelelsesikoner på skærmen Always On Display. Dobbelttryk på et meddelelsesikon for at se
dets meddelelse.
Hvis skærmen er låst, skal du låse den op for at se meddelelser.
135
Apps og funktioner
Styre musikafspilning på skærmen Always On Display
1
2
3
4
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → FaceWidgets, og tryk dernæst på
kontakten Musik for at aktivere det.
Dobbelttryk på uret for at styre musikafspilningen på skærmen Always On Display.
Stryg til venstre eller højre på uret for at gå til musikcontrolleren.
Tryk på ikonerne for at styre afspilningen.
Vise et billede på skærmen Always On Display
1
2
3
4
Start appen Indstillinger → Låseskærm → Urstil → Always On Display.
Træk typelisten til venstre, og vælg typen med et billede på.
Tryk på
, og vælg et billede.
Hvis du vil indsætte en animeret GIF, skal du trykke på GIF og vælge en fil.
Tryk på Udført.
Deaktivering af funktionen Always On Display
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm og tryk derefter på kontakten Always On Display
for at deaktivere det.
136
Apps og funktioner
Edge-skærm
Introduktion
Du kan nemt få adgang til dine favoritapps og -funktioner fra Edge-panelerne.
Brug af Edge-paneler
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Hvis Edge-panelhåndtaget ikke er synligt, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Skærm →
Edge-skærm, og derefter trykke på kontakten Edge-paneler for at aktivere det.
Edge-panelhåndtag
Edge-panel
Indstillinger for
Edge-panel
137
Apps og funktioner
Redigere Edge-paneler
Vælg paneler, der skal vises på Edge-skærmen eller rediger dem.
1
2
3
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Tryk på
for at åbne indstillingsskærmen for Edge-panelet.
Marker Edge-paneler, der skal vises.
• Tryk på Rediger for at redigere et panel.
• Hvis du vil downloade flere paneler, skal du trykke på → Galaxy Store.
• Omarranger panelerne ved at trykke på → Skift rækkefølge, og træk
sted.
til et andet
Indstilling af Edge-panelhåndtaget
Du kan ændre indstillinger for placering, størrelse, gennemsigtighed eller vibration for
håndtaget.
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen. Tryk derefter på
panelhåndtag.
→ → Edge-
Apps edge
Start ofte brugte apps hurtigt.
1
2
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Vælg en app på Apps edge for at starte den.
Redigering af Apps edge-panelet
• Tilføj en app ved at trykke på
på panelet, og tryk derefter på en app på listen over apps.
• Hvis du vil oprette en mappe på panelet, skal du trykke på
på panelet, trykke og holde
på en app fra listen med apps, og derefter trække den over en anden app på Apps edgepanelet.
• Slet en app ved at trykke og holde på en app på panelet, og træk den derefter til Fjern øverst
på skærmen.
• For at ændre appsenes rækkefølge skal du trykke og holde på et appikon og trække det til
en anden placering.
Du kan også redigere Apps edge-panelet ved at trykke på Rediger.
138
Apps og funktioner
Tilføje app-par
Tilføj to ofte benyttede apps, som f.eks. en videoafspiller og en beskedapp, til Apps edge-panelet
for at åbne dem sammen i en opdelt skærmvisning med et enkelt tryk. Se flere oplysninger om
den opdelte skærmvisning i Opdelt skærmvisning.
1
2
3
4
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Tryk på
→ Opret app-par på panelet Apps edge.
Vælg to apps på listen.
Den første app vises øverst, og den anden app vises nederst, når de åbnes i den opdelte
skærmvisning.
Tryk på Udført.
Edge-belysning
Du kan indstille enheden til at belyse kanterne af skærmen og vise et pop op-vindue, når du
modtager meddelelser om f.eks. nye beskeder.
Når der vises et pop op-vindue, mens du bruger en app, skal du trække vinduet nedad for hurtigt
at se indholdet og udføre tilgængelige handlinger.
Administrere meddelelser, der vises som kantbelysning
1
2
Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Edge-skærm → Edge-belysning, og tryk
derefter på kontakten for at aktivere det.
Tryk på Administrer meddelelser, og tryk på kontakterne ud for apps for at modtage
meddelelser om f.eks. kantbelysning.
Visse meddelelser vises muligvis ikke, idet kantbelysningen afhænger af
meddelelsestyper.
139
Apps og funktioner
Se meddelelser i pop op-vinduet
Når du modtager en meddelelse med kantbelysning, kan du hurtigt se indholdet og udføre
tilgængelige handlinger ved at åbne pop op-vinduet. Hvis du for eksempel modtager en besked,
mens du er ved at se en video eller spille et spil, kan du se beskeden og svare på den uden at
skifte skærm.
Når du modtager en meddelelse med kantbelysning, mens du bruger en app, skal du trække
meddelelsen nedad.
Denne funktion er kun tilgængelig for apps, som understøtter funktionerne Multi-vindue
og kantbelysning. For at se understøttede apps skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Skærm → Edge-skærm → Edge-belysning → Administrer meddelelser.
140
Apps og funktioner
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også
køre flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærmvisning
Pop op-visning
141
Apps og funktioner
Opdelt skærmvisning
1
2
3
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i opdelt skærm.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
I det nederste vindue skal du stryge til venstre eller højre for at vælge en anden app, der skal
startes.
Hvis du vil starte apps, som ikke findes på listen over nyligt anvendte apps, skal du trykke på
startknappen eller tilbageknappen og vælge en app.
Justere vinduesstørrelsen
Træk bjælken mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Når du trækker linjen mellem appvinduerne til toppen eller bunden af skærmen, maksimeres
vinduet.
142
Apps og funktioner
Pop op-visning
1
2
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i pop op-visning.
Appskærmen vises i pop op-visningen.
Minimer vinduet.
Maksimer
vinduet.
Luk appen.
Juster
gennemsigtighedsniveauet.
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke på vinduets værktøjslinje og trække det til en
ny placering.
143
Apps og funktioner
Samsung Pay
Introduktion
Registrer ofte anvendte kort i mobilbetalingstjenesten Samsung Pay for at foretage betalinger
på en mere hurtig og sikker måde. Samsung Pay understøtter MST (magnetic secure
transmission) og NFC (near field communication) for at give mulighed for betaling via standard
kreditkortlæsere.
Du kan få flere oplysninger, f.eks. om, hvilke kort der understøtter denne funktion, på
www.samsung.com/samsung-pay.
• For at kunne bruge denne funktion skal du logge på din Samsung account og
registrere dine biometriske data. Se Samsung account og Genkendelse af fingeraftryk
for flere oplysninger.
• For at foretage betalinger med Samsung Pay, skal enheden muligvis forbindes med
Wi-Fi eller et mobilt netværk, afhængigt af det geografiske område.
• Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• Procedurerne for den første opsætning og kortregistrering kan variere, alt afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• MST (Magnetisk sikker transmission) understøttes muligvis ikke, afhængigt af
geografisk område.
144
Apps og funktioner
Opsætning af Samsung Pay
Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at fuldføre den første konfiguration.
1
2
3
4
5
Start appen Samsung Pay.
Log på din Samsung account.
Læs og accepter vilkår og betingelser.
Registrer dine fingeraftryk, så de kan bruges ved betalinger.
Opret en PIN-kode til brug ved betalinger.
Denne PIN-kode skal bruges til at verificere forskellige handlinger i Samsung Pay, f.eks.
betalinger og oplåsning af appen.
Registrere kort
Du kan nemt registrere kort ved at tage et billede af dem med kameraet.
Du kan tjekke, hvilke kort der understøtter denne funktion, på webstedet for Samsung
Pay på (www.samsung.com/samsung-pay).
Start appen Samsung Pay, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at fuldføre din
kortregistrering.
145
Apps og funktioner
Foretage betalinger
1
Tryk og hold på et kortbillede nederst på skærmen, og træk det opad. Du kan også starte
appen Samsung Pay. På kortlisten skal du derefter stryge mod venstre eller højre og vælge
det kort, der skal bruges.
2
Scan dit fingeraftryk.
3
Rør ved kortlæseren med bagsiden af enheden.
Du kan også angive PIN-koden for betaling, som du oprettede, da du konfigurerede
Samsung Pay.
Når kortlæseren genkender kortoplysningerne, behandles betalingen.
• Det kan afhænge af din netværkstilslutning, om en betaling kan behandles.
• Verificeringsmetoden til betalinger afhænger muligvis af kortlæserne.
Annullere betalinger
Du kan annullere en betaling ved at besøge det sted, hvor du foretog den relevante betaling.
På kortlisten skal du stryge mod venstre eller højre for at vælge det kort, du brugte. Følg
instruktionerne på skærmen for at annullere betalingen.
146
Apps og funktioner
Samsung Health
Introduktion
Samsung Health hjælper dig med at administrere dit velbefindende og din kondition. Sæt
dig selv fitnessmål, tjek dine fremskridt, og hold øje med dit generelle velbefindende og din
kondition. Du kan også sammenligne dit skridtantal med andre brugere af Samsung Health,
konkurrere med dine venner og få vist sundhedstip.
Bruge Samsung Health
Start appen Samsung Health. Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter
nulstilling af data, skal du følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det geografiske område.
Hvis du vil føje elementer til Samsung Health-startskærmen, skal du trykke på → Administrer
elementer, og derefter vælge elementer.
Se og administrer trackere.
Se sundhedstip.
Overvåg dit helbred og din fitness.
Sammenlign dit skridtantal med
andre brugere af Samsung Health,
eller konkurrer med dine venner.
147
Apps og funktioner
Together
Together giver dig mulighed for at konfigurere antal skridt og konkurrere med dine venner. Du
kan invitere venner til at gå sammen med dig, angive mål for antal skridt og se din placering.
På Samsung Health-startskærmen skal du trykke på Together.
Skridt
Enheden tæller det antal skridt, du tager, og måler den afstand, du har gået.
Tryk på skridttrackeren på Samsung Health-startskærmen.
Aktuelle skridt i alt
Mål
• Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens skridttrackeren overvåger dine
skridt, hvorefter skridttællingen vises. Du kan også opleve en kort dataforsinkelse, før
pop op-vinduet angiver, at du har nået dit mål.
• Hvis du bruger skridttrackeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke
skridttællingen.
• Du kan se dit aktuelle antal skridt på informationspanelet. For at slå meddelelser
fra, skal du på Samsung Health-startskærmen trykke på → Indstillinger →
Meddelelser, og derefter trykke på knappen Aktuelt antal skridt under I gang for at
deaktivere det.
148
Apps og funktioner
Supplerende oplysninger
• Samsung Health er kun beregnet til fitness- og velværeformål og er ikke beregnet til brug
ved diagnosticering af sygdomme eller andre lidelser, eller til at behandle, kurere eller
forebygge sygdomme.
• De tilgængelige funktioner og applikationer, der kan føjes til Samsung Health, kan variere fra
land til land på grund af forskellige lokale love og bestemmelser. Du bør inden brug tjekke
de funktioner og applikationer, der er tilgængelige i dit specifikke område.
• Samsung Health-applikationer og dets tjeneste kan blive ændret eller ophøre uden
forudgående varsel.
• Formålet med dataindsamling er begrænset til levering af den tjeneste, du har anmodet om,
inklusive formidling af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende, synkronisere
data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du
logger på din Samsung account fra Samsung Health, gemmes dine data måske på serveren
med henblik på sikkerhedskopiering). Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette
formål er fuldført. Du kan slette personlige data, der er gemt i Samsung Health, ved hjælp
af funktionen Slet data i menuen Indstillinger. Hvis du vil slette data, som du har gemt på
sociale netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
• Du kan dele og/eller synkronisere dine data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester, du vælger, samt med alle dine andre tilsluttede enheder. Adgang til
Samsung Health-informationer af sådanne ekstra tjenester eller tredjepartsenheder tillades
kun med din udtrykkelige accept.
• Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller
overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
• Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks. Bluetooth, kan enheden blive påvirket af
elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i nærheden af andre
enheder, der udsender radiobølger.
• Læs Vilkår og betingelser og Fortrolighedspolitik for Samsung Health omhyggeligt, inden du
bruger den.
149
Apps og funktioner
Samsung Members
Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med
enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele information
med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tip om Galaxy.
Samsung Members kan hjælpe dig med at løse problemer, du måtte komme ud for i forbindelse
med brug af din enhed.
For at sende feedback eller publicere kommentarer skal du være logget på din Samsung
account. Se Samsung account for yderligere oplysninger.
Samsung Notes
Introduktion
Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive med hånden eller tegne
på skærmen. Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.
Oprette noter
1
2
Start appen Samsung Notes og tryk på
.
Vælg en indtastningsmetode fra værktøjslinjen øverst på skærmbilledet, og opret en note.
Indtast tekst ved brug af
tastaturet.
Skriv eller tegn med penne.
Indsæt filer.
Mal med pensler.
3
Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på Gem.
150
Apps og funktioner
Oprette noter med håndskrift
På skærmen til oprettelse af en note skal du trykke på
for at skrive eller tegne med din S Pen.
Du kan skrive nemmere i hånden, hvis du forstørrer skærmen ved at sprede to fingre på den.
Favoritpenne
Annuller
fortryd
Viskelæder
Pen
Fortryd
Vælg og
rediger.
Konverter
håndskrift til
tekst.
151
Skift
baggrundsfarve.
Skift
stilarter.
Apps og funktioner
Redigere dine favoritpenne
Føj forskellige pennetyper til dine favoritter, så du kan vælge og bruge dem hurtigere.
Tryk på
på skærmen til oprettelse af noter.
Tilføj en favoritpen.
Slet penne.
Dine favoritpenne
Skifte penneindstillinger
Når du skriver eller tegner på skærmen, skal du trykke på
stregtykkelse eller pennefarve.
for at skifte pennetype,
Skift stregtykkelsen.
Skift pennetype.
Vælg en ny farve
med farvevælgeren
Skift pennefarven.
Vælg farvesæt, der skal vises.
Bruge viskelæder
Hvis du vil slette håndskrift fra en note, skal du trykke på
og vælge et område, du vil viske ud.
Alternativt kan du markere et område, mens du trykker og holder på S Pen-knappen.
Tryk på
igen for at ændre viskelæderets type.
• Slet efter linje: Slet den linje, du markerer.
152
Apps og funktioner
• Slet efter område: Slet kun det område, du markerer. Du kan tilpasse viskelæderets størrelse
ved at trække i værktøjet til justering af størrelsen.
• Slet alt: Ryd noten.
Selv med det mindste viskelæder kan du muligvis ikke slette et ønsket område helt
præcist.
Bruge nem skriveblok
Brug den nemme skriveblok for at skrive i hånden på en behagelig måde.
Når du skriver eller tegner i hånden på den nemme skriveblok, justeres din håndskrift
automatisk, og teksten indføres mellem linjerne på indtastningsfeltet.
1
2
→ → Tilføjelsesprogrammer på hovedskærmen i din Samsung Notes, og
Tryk på
tryk på kontakten Nem skriveplade for at aktivere den.
På skærmen til oprettelse af en note skal du stryge til venstre på værktøjslinjen og trykke på
.
Indtastningsfeltet forstørres og vises som den nemme skriveblok.
Nem skriveblok
153
Apps og funktioner
Redigere håndskrevne noter
Rediger håndskrevne noter med forskellige redigeringsindstillinger, f.eks. ved at klippe, flytte,
ændre størrelse eller omdanne.
1
2
Tryk på
, hvis en note indeholder håndskrift.
Tryk på
én gang til for at ændre formen på det markerede.
Tryk eller tegn derefter en linje omkring det for at markere det.
• Hvis du vil flytte det til en anden placering, skal du markere det og trække det til en ny
placering.
• Tryk på indholdet for at ændre størrelse på det valgte, og træk i et hjørne af den ramme,
der vises.
3
Rediger indholdet med de tilgængelige valg.
• Klip: Klip inputtet ud. Hvis du vil indsætte det et andet sted, skal du trykke og holde på
placeringen og trykke på Indsæt.
• Kopier: Kopier inputtet. Hvis du vil indsætte det et andet sted, skal du trykke og holde på
placeringen og trykke på Indsæt.
• Slet: Slet inputtet.
• Skift stil: Skift stilarter. Vælg en farve eller linjetykkelse, og tryk på Udført.
•
→ Udtræk tekst: Udtræk tekst fra det markerede område. Hvis du vil indsætte eller
kopiere teksten til en note, skal du trykke på Indsæt eller Kopier.
•
→ Forrest: Send indholdet fremad.
•
→ Til baggr.: Send indholdet bagud.
154
Apps og funktioner
Skifte stilarter
Du kan ændre stilarten på din håndskrift og dine tegninger.
1
2
3
4
Du kan skrive eller tegne på skærmen ved at trykke på
to gange.
Vælg din ønskede farve eller linjetykkelse.
Peg din S Pen mod det sted, hvor du vil anvende stilarten.
Ikonet
vises.
Tryk på det sted, hvor du vil ændre stilarten.
Konvertere håndskrift til tekst
Når du har skrevet på skærmen, skal du trykke på den med fingeren. Du kan vælge al din
håndskrift på den aktuelle side ved at trykke på . Der vises indstillinger i eksempelvinduet. Tryk
på Konverter for at skifte håndskriften ud med teksten.
155
Apps og funktioner
Male med pensler
Tryk på
på skærmen til oprettelse af noter for at male med forskellige pensler.
Når dette er gjort, skal du trykke på Udført for at sætte dit maleri ind i noten.
Du kan publicere dit maleri i PENUP for at dele det med andre.
Vælg en ny farve med
farvevælgeren.
Skift penselindstillinger.
Vælg farvesæt, der skal vises.
Skift penseltype.
Skift penselfarve.
Fortryd
Viskelæder
Annuller fortryd
Publicer maleriet i PENUP.
Sæt maleriet ind i noten.
Fastgøre noter til startskærmen
Fastgør en note til startskærmen, så du hurtigt kan se den, åbne den og redigere i den.
1
2
Start appen Samsung Notes.
Vælg en note, og tryk på → Fastgør til startskærm.
Noten føjes automatisk til startskærmen.
Gemme en note som påmindelse
Du kan gemme en note som påmindelse, så du kan se den senere.
1
2
Start appen Samsung Notes.
Vælg en note, og tryk på → Send til Reminder.
Noten gemmes automatisk som en påmindelse.
156
Apps og funktioner
Slette noter
1
2
3
Start appen Samsung Notes.
Tryk og hold på en note, der skal slettes.
Slet flere noter ved at markere flere noter til sletning.
Tryk på Slet.
PENUP
Introduktion
PENUP er en social netværkstjeneste til deling af kunstværker, der er tegnet med S Pen. Publicer
dine kunstværker, se andres kunstværker, og få nyttige tips.
Din profil
Dine aktiviteter
Publicer dine kunstværker.
Se kunstværker efter kategori.
Du kan logge på PENUP med din Samsung account eller andre SNS-konti.
157
Apps og funktioner
Publicere dine kunstværker
1
2
Start appen PENUP, og tryk på
.
Vælg en mulighed.
• Tryk på Udkast, afslut kunstværket, og tryk derefter på Udført.
• Tryk på Fra Galleri, vælg det kunstværk, du vil publicere, og tryk derefter på Udført.
• Tryk på Tegning på foto, vælg en indstilling for at tage et foto eller vælge et foto, tegn på
det, og vælg Udført.
• Tryk på Tegning, tegn noget, og tryk derefter på Udført.
3
Tryk på Gem og slå op.
Hvis du vil bruge et filter på dit kunstværk, skal du trykke på Vælg et filter, vælge dit
ønskede filter, og derefter trykke på Næste.
Denne mulighed vises ikke, når du vælger Fra Galleri.
4
5
Indtast en overskrift, beskrivelse og hashtag.
Tryk på Post.
Publicere kunstværker fra andre apps
Du kan publicere dine kunstværker fra Galleri eller andre tegneapps ved at vælge kunstværket
fra en app og trykke på → PENUP.
Farvelægge billeder
Ved at bruge de forskellige farver kan du lave dine egne kunstværker.
1
2
3
4
Start appen PENUP, og tryk på Farvelægning.
Vælg et billede.
Tryk på Start farvelægning.
Tryk på Udført, når du er færdig.
158
Apps og funktioner
Live-tegning
Tegn samtidig med at du ser en live-tegningvideo, der viser processen med at færdiggøre et
billede. Du kan nemt tegne et pænt billede.
1
2
3
4
5
Start appen PENUP, og tryk på Live-tegning.
Vælg et billede.
Tryk på Lær at tegne.
For at tegne på billedet tryk da på
for at sætte afspilningen på pause.
Du kan ændre afspilningshastigheden ved at trykke på
Tryk på
.
, når du er færdig.
Det originale billede vil blive skjult, og du kan se det billede, du tegnede.
159
Apps og funktioner
Fototegning
Tegn på dine fotos og behold dem som dine egne kunstværker. Vælg et foto fra Galleri eller tag
et foto og tegn på det. Når du har gjort din tegning færdig, kan du se hvad du har tegnet ved at
skjule fotoet bag.
1
2
3
4
Start appen PENUP.
Tryk på
→ Tegning på foto.
Tryk på Tag billede, tag billedet og tryk på OK.
Alternativt kan du trykke på Vælg fra Galleri og vælge et foto.
Vælg området du vil tegne på, juster transparensniveauet, eller brug et skitsefilter, og tryk
derefter på Udført.
Det valgte område vil blive tilføjet som baggrund.
5
6
Tegn på fotoet.
Tryk på
, når du er færdig.
Det originale foto vil blive skjult, og du kan se det billede du tegnede.
160
Apps og funktioner
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable er en app, som du kan administrere dine bærbare enheder med. Når du slutter
din enhed til den bærbare enhed, kan du tilpasse den bærbare enheds indstillinger og apps.
Start appen Galaxy Wearable.
Tryk på Start rejsen for at slutte din enhed til den bærbare enhed. Følg instruktionerne
på skærmen for at afslutte opsætningen. Se brugervejledningen til den bærbare enhed for at få
flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til og bruger den bærbare enhed med din
enhed.
Kalender
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller påmindelser i din
planlægningsapp.
Oprette events
1
Start appen Kalender, og tryk på
2
Indtast eventdetaljer.
, eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på
.
Vælg en sticker, som skal vises
med eventen.
Indtast en titel.
Skift farve på eventen.
Indstil varigheden.
Vælg en kalender, som eventen
skal gemmes i.
Indstil en alarm.
Indtast placeringen.
Tilføj en note.
Tilføj flere detaljer.
161
Apps og funktioner
3
Tryk på Gem for at gemme eventen.
Oprette påmindelser
Du kan oprette opgaver som påmindelser og modtage meddelelser på det tidspunkt eller sted,
der er foruddefineret for hver påmindelse. Start appen Kalender, og tryk på → Reminder.
Appen Reminder starter. Se Reminder for yderligere oplysninger.
Synkronisere begivenheder med dine konti
1
2
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg derefter
den konto, der skal synkroniseres med.
Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Kalender for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kalender for at aktivere det.
Hvis du vil tilføje konti, der skal synkroniseres med, skal du starte appen Kalender og trykke på
→ → Tilføj ny konto. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når
der tilføjes en konto, vises den med en blå cirkel ud for kontonavnet.
Diktafon
Introduktion
Du kan bruge forskellige optagetilstande til forskellige situationer. Enheden kan konvertere din
stemme til tekst og skelne mellem lydkilder.
Diktafonoptagelser
1
Start appen Diktafon.
162
Apps og funktioner
2
Tryk på
for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
• Tryk på
for at sætte optagelsen på pause.
• Når du laver en diktafonoptagelse, skal du trykke på BOGMÆRKE for at indsætte et
bogmærke.
Skift optagetilstand.
Start optagelse.
3
4
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
Indtast et filnavn, og tryk på Gem.
Skifte optagetilstand
Start appen Diktafon.
Vælg en tilstand fra toppen af skærmen for Diktafon.
• Standard: Dette er normal optagetilstand.
• Interview: Enheden optager lyd fra toppen og bunden af enheden ved høj lydstyrke, mens
lydstyrken fra siderne reduceres.
• Tale-til-tekst: Enheden optager din stemme og konverterer den samtidig til tekst
på skærmen. Du opnår de bedste resultater ved at holde enheden i nærheden af din mund
og tale højt og tydeligt på et stille sted.
Hvis systemsproget for stemmenotater ikke passer til det sprog, du taler, genkender
enheden ikke din stemme. Inden du bruger denne funktion, skal du trykke på det
aktuelle sprog for at angive systemsproget for stemmenotater.
163
Apps og funktioner
Afspille udvalgte diktafonoptagelser
Når du gennemgår dine interviewoptagelser, kan du slukke og tænde for visse lydkilder i
optagelsen.
1
2
3
Start appen Diktafon.
Tryk på Liste, og vælg en diktafonoptagelse, der er blevet optaget i interviewtilstand.
For at gøre visse lydkilder tavse skal du trykke på
gøres tavs, befinder sig.
Ikonet ændres til
for den retning hvor den lyd, der skal
, og lyden bliver slået fra.
Lydkilde slået fra
Lydkilde slået til
Mine filer
Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på
skylagerenheder.
Start appen Mine filer.
Se filer, der er lagret i hvert lager.
Hvis du vil tjekke for unødvendige data og frigøre enhedens lager, skal du trykke på
Lageranalyse.
For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på
164
.
Apps og funktioner
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed
eller indstil en specifik varighed.
Alarm
Start appen Ur, og tryk på Alarm.
Indstille alarmer
Tryk på på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på Gem.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Tryk på Afvis for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på Slumre for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Verdensur
Start appen Ur, og tryk på Verdensur.
Oprette ure
Tryk på
, indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på Tilføj.
Tryk på → Tidszoneomregner for at ændre tidszone.
Slette ure
Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
165
Apps og funktioner
Stopur
1
2
3
Start appen Ur, og tryk på Stopur.
Tryk på Start for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på Omgang for at registrere omgangstider under en begivenhed.
Tryk på Stop for at stoppe tidtagningen.
• Tryk på Fortsæt for at genoptage tidtagningen.
• Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på Nulstil.
Timer
1
Start appen Ur, og tryk på Timer.
Hvis du vil tilføje en timer, der ofte bruges, skal du trykke på
derefter trykke på Tilføj.
2
Indstil varigheden, og tryk på Start.
3
Tryk på Afvis, når nedtællingen stopper.
, angive varighed og navn og
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
Lommeregner
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
Start appen Lommeregner.
•
: Se beregningshistorikken. For at rydde historikken skal du trykke på Ryd historik. For at
lukke beregningshistorikken skal du trykke på .
•
: Brug værktøjet Enhedskonvertering. Du kan konvertere forskellige værdier, såsom
område, længde eller temperatur, til andre måleenheder.
•
: Vis den videnskabelige lommeregner.
166
Apps og funktioner
Game Launcher
Introduktion
Game Launcher samler dine spil, som du har downloadet fra Play Butik og Galaxy Store på
ét sted, så du har let adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det
nemmere at spille spil.
Få adgang til yderligere valg.
Downloadede apps
Se dine spiloplysninger.
Få vist tip.
Åbn spil med eller uden lyd.
Skift ydelsestilstand.
Se flere spil, og installer dem.
Bruge Game Launcher
1
Start appen Game Launcher.
Hvis Game Launcher ikke vises, skal du starte appen Indstillinger og trykke på
Avancerede funktioner. Tryk derefter på kontakten Game Launcher for at aktivere det.
2
Tryk på et spil på spillisten.
Træk skærmen opad for at finde flere spil.
Spil, der downloades fra Play Butik og Galaxy Store, bliver automatisk vist på skærmen
Game Launcher. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på → Tilføj apps.
167
Apps og funktioner
Fjerne et spil fra Game Launcher
Tryk og hold på et spil, og tryk derefter på Fjern fra Game Launcher.
Skifte ydelsestilstand
Du kan skifte ydelsestilstand for spillet.
Start appen Game Launcher, tryk på
tilstand.
, og træk derefter linjen for at vælge den ønskede
• Fokus på strømbespar.: Dette sparer på batteriforbruget, mens du spiller spil.
• Balanceret: Dette balancerer ydelsen og batteriforbruget.
• Fokus på ydeevne: Dette fokuserer på at give dig den bedst mulige ydelse, mens du spiller
spil.
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert enkelt spil, skal du trykke på kontakten Individuelle
spilindstillinger for at aktivere det.
Batteriforbruget kan variere, alt afhængigt af spillet.
Game Booster
Introduktion
Med Game Booster kan du spille spil i et bedre miljø, og du kan bruge de mange nyttige
indstillinger i Game Booster-panelet.
Bruge Game Booster
Tryk på
på navigationslinjen for at åbne Game Booster-panelet, mens du spiller spil. Hvis
navigationslinjen er skjult, skal du trække opad fra bunden af skærmen for at få den vist.
Hvis du har indstillet navigationslinjen til at bruge Fuldskærmsbevægelser, skal du åbne
informationspanelet og trykke på Tryk for at åbne Game Booster.
• Du kan indstille åbning af panelet Game Booster fra navigationslinjen, mens
navigationslinjen er indstillet til Fuldskærmsbevægelser. På panelet Game Booster
skal du trykke på Bloker under spil, og trykke på kontakten Fuldskærmsbevægelser
for at aktivere det.
• Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af spillet.
168
Apps og funktioner
•
: Konfigurere indstillinger for Game Booster.
• Overvågning af temperatur/Overvågning af hukommelse: Indstil enheden til at justere
indstillinger automatisk for at forhindre enheden i at overophede samt til at stoppe apps, der
kører i baggrunden, for bedre at styre hukommelsen.
• Bloker under spil: Lås visse funktioner under spil.
• Avancerede spilfunktioner: Angiv flere funktioner.
• Navigationsknaplås: Skjul knapperne på navigationslinjen. Tryk på
for at få vist knapperne.
på navigationslinjen
• Skærmberøringslås: Lås touchskærmen, mens du spiller spillet. Træk låseikonet i en hvilken
som helst retning for at låse touchskærmen op.
• Skærmbillede: Tag skærmbilleder.
Angive, hvordan indgående opkald og meddelelser skal vises
under spil
Nu kan du nyde dine spil uden at blive forstyrret, selv når du modtager et opkald eller en
meddelelse.
→ Bloker under spil → Opkald og meddelelser, og vælg en indstilling for at
Tryk på
aktivere det.
• Minimerede opkaldermeddelelser: Der vises en lille meddelelse øverst på skærmen, når du
modtager et opkald under spil.
• Vis ikke meddelelser: Vis kun meddelelser fra visse apps under spil.
169
Apps og funktioner
Opstart af apps i pop op-vinduer, mens du spiller spil
Du kan starte apps i pop op-vinduer, mens du spiller et spil.
Tryk på
, og vælg en app på listen med apps.
Tryk på for at redigere listen over apps.
Børnenes side
Introduktion
Du kan begrænse børns adgang til visse apps, indstille deres brugstider og konfigurere
indstillingerne, så det giver et sjovt og sikkert miljø til børn, når de bruger enheden.
Bruge Børnenes side
Åbn informationspanelet, stryg nedad, og tryk på
(Børnenes side) for at aktivere det.
Skærmen Børnenes side vises. Når du starter Børnenes side første gang eller genstarter den efter
nulstilling af data, skal du følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
Vælg den app, du vil bruge på skærmen Børnenes side.
Få adgang til yderligere valg.
Tilgængelige apps
Børnetelefon
Børnegalleri
Børnekamera
Din forudindstillede låsemetode til skærmen eller din oprettede PIN-kode vil blive brugt,
når funktionen Forældrekontrol aktiveres, eller når Børnenes side lukkes.
170
Apps og funktioner
Brug af forældrekontrolfunktionerne
Du kan konfigurere indstillingerne til Børnenes side og se brugshistorikken.
Tryk på → Forældrekontrol på Børnenes side, og indtast din kode for at låse op.
• Barnets navn: Administrer dit barns profil.
• Indstil daglig spilletid: Begræns brugstiden for Børnenes side.
• Daglig brug: Se den daglige brugstid for Børnenes side.
• Aktivitet: Se aktivitetshistorikken for Børnenes side.
• Hyppigt kontaktede: Se de ofte brugte kontakter på Børnenes side.
• Mit barns kreationer: Se det arbejde, der er skabt fra apps på Børnenes side.
• Tilladt indhold: Tjek de apps eller det indhold, der er understøttet af Børnenes side og tilføj
dem.
• Vis Indholdsside: Indstil enheden til at vise Samsung-partnerens indholdsside på skærmen
Børnenes side.
Lukke Børnenes side
Når du vil lukke Børnenes side, skal du trykke på tilbageknappen eller på → Luk Børnenes side
og derefter indtaste din oplåsningskode.
SmartThings
Introduktion
Kontroller og administrer smart-enheder og tingenes internet (Internet of Things) med din
smartphone.
• Oprette forbindelse til enheder i nærheden: Opret hurtigt og nemt forbindelse til enheder
i nærheden, såsom Bluetooth-headsets eller kropsbårne enheder.
• Registrere og styre husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter: Registrer smartkøleskabe, -vaskemaskiner, -klimaanlæg, -luftrensere, tv’er og IoT (Internet of Things)produkter på din smartphone og se deres status, eller styr dem fra skærmen på din
smartphone.
171
Apps og funktioner
• Modtage meddelelser: Modtag meddelelser fra tilsluttede enheder på din smartphone. Du
kan for eksempel modtage en meddelelse på din smartphone, når vasketøjet er færdigt.
• Din smartphone og dine andre enheder skal have forbindelse til Wi-Fi eller et mobilt
netværk for at benytte SmartThings. Hvis du vil bruge SmartThings fuldt ud, skal du
logge på din Samsung account.
• De enheder, du kan oprette forbindelse til, kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder. De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt
af den tilsluttede enhed.
• Fejl i de tilsluttede enheder er ikke omfattet af Samsungs garanti. Hvis der opstår fejl i
tilsluttede enheder, skal producenten af enheden kontaktes.
Oprette forbindelse til enheder i nærheden
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets.
Forbindelsesmetoderne kan variere, alt efter typen af forbundne enheder eller det delte
indhold.
1
2
3
4
Start appen SmartThings.
Tryk på Tilføj enhed, eller tryk på
→ Tilføj enhed.
Tryk på Søg.
Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge instruktionerne
på skærmen.
172
Apps og funktioner
Bruge husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter
Se status for dine smart-apparater, tv’er og IoT-produkter fra skærmen på din smartphone.
Du kan gruppere enheder efter placering og tilføje regler, så du nemt og bekvemt kan styre
enhederne.
Tilslutte enheder
1
2
3
4
Start appen SmartThings.
Tryk på Tilføj enhed, eller tryk på
→ Tilføj enhed.
Vælg en enhedstype.
Eller tryk på Søg eller tryk på søgefeltet for at søge efter enheder.
Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde enheder.
Se og styre tilsluttede enheder
Du kan se og styre enhederne. Du kan for eksempel kontrollere indholdet i dit køleskab eller
justere lydstyrken på fjernsynet.
1
2
Start appen SmartThings.
Listen over tilsluttede enheder vises.
Se status for enheder på listen.
Vælg en enhed for at styre den. Når enhedscontrolleren, der fulgte med den valgte enhed, er
downloadet, kan du styre enheden.
Tilføjelse af enheder og scener efter placeringer
Tilføj enheder efter placering, se listen over enheder på samme placering og styr dem. Du kan
også føje en scene til en placering for at styre flere enheder på én gang.
173
Apps og funktioner
Tilføjelse af placeringer
1
2
Start appen SmartThings, og tryk på
→
→ Tilføj ny placering.
Indtast navnet på placeringen.
• Hvis du vil angive en placering, skal du trykke på Geoplacering for at vælge en placering
på kortet og dernæst trykke på Udført.
• Hvis du vil føje rum til placeringen, skal du trykke på Rum, markere de rum, du vil tilføje,
og derefter trykke på Udført.
3
Tryk på Udført.
Din placering bliver tilføjet.
Hvis du vil føje enheder til placeringen, skal du trykke på Tilføj enhed eller trykke på
Tilføj enhed og følge instruktionerne på skærmen for at registrere enheder.
Tilføje scener
Tilføj en scene og registrer enhederne til den, for at styre flere enheder på én gang.
1
2
3
4
5
6
Start appen SmartThings.
Tryk på
→
Tryk på
→ Scener → Tilføj scene.
, og vælg en placering.
Indtast navnet på scenen.
Tryk
under Handlinger for at tilføje handlinger, der skal udføres.
Tryk på Gem.
174
→
Apps og funktioner
Tilføjelse af automatiseringer
Du kan også indstille en automatisering til at udføre handlinger automatisk, afhængigt af det
forudindstillede tidspunkt eller status for enhederne og meget mere.
Du kan f.eks. tilføje en automatisering for automatisk at tænde for radioen hver dag kl. 7:00.
1
2
3
4
5
6
Start appen SmartThings.
Tryk på
→
Tryk på
→ Automatiseringer → Tilføj automatisering → Tilpasset automatisering.
, og vælg en placering.
Tryk
under Hvis, angiv aktiveringsbetingelserne for automatiseringen, og tryk herefter
på Næste.
Tryk på
under Så, angiv handlinger, og tryk derefter på Udført.
Angiv navn på automatisering, og tryk på OK.
Modtage meddelelser
Du kan modtage meddelelser fra tilsluttede enheder på din smartphone. Du kan for eksempel
modtage en meddelelse på din smartphone, når vasketøjet er færdigt.
Hvis du vil angive, at enheder skal modtage meddelelser, skal du starte appen SmartThings,
→ → Meddelelser og derefter trykke på kontakterne ud for de ønskede
trykke på
enheder.
175
Apps og funktioner
Deling af indhold
Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på
deling af billeder.
Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
, og vælg en delingsmetode, f.eks. en besked og e-mail.
Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på
panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte
med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal
du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på
kontakten Direkte deling for at aktivere det.
Bruge yderligere funktioner
• Del store filer: Del store filer. Upload filer til Samsungs lagerserver, og del dem med andre
via et weblink. Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion.
• Smart View: Du kan også se din enheds viste indhold på en stor skærm ved at slutte
enheden til et skærmspejlings-tv eller en monitor.
• Send til enhed: Del indhold med enheder i nærheden via Wi-Fi Direct eller Bluetooth eller
med enheder, der understøttes af SmartThings.
176
Apps og funktioner
Samsung DeX
Introduktion
Samsung DeX er en service, hvormed du kan bruge din smartphone ligesom en computer ved
at slutte smartphonen til en ekstern skærm, som f.eks. et tv, en monitor eller en computer. Udfør
hurtigt og effektivt opgaver fra din smartphone på en stor skærm med et tastatur og en mus. Når
du bruger Samsung DeX, kan du samtidigt bruge din smartphone.
Tilslutte enheder og starte Samsung DeX
Slutte til en ekstern skærm
Du kan forbinde din smartphone til en ekstern skærm ved hjælp af en HDMI-adapter (USB Type-C
til HDMI) eller DeX Pad. Det følgende indhold handler om, hvordan man bruger HDMI-adapteren.
HDMI-adapter (USB Type-C til HDMI)
DeX Pad
• Alt tilbehør sælges separat.
• Brug kun godkendt tilbehør, der understøtter Samsung DeX, og som udbydes af
Samsung. Ydelsesproblemer og fejlfunktioner der forårsages af tilbehør, som ikke er
godkendt, er ikke dækket af garantien.
177
Apps og funktioner
1
2
3
Slut en HDMI-adapter til din smartphone.
Slut et HDMI-kabel til HDMI-adapteren og til et tv’s eller en monitors HDMI-port.
Tryk på Fortsæt → Start på din smartphones skærm.
Uden at ændre din smartphones skærm, vil Samsung DeX-skærmen komme til syne på det
tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor.
HDMI-kabel
HDMI-adapter (USB
Type-C til HDMI)
Oprette forbindelse til en computer
Du kan bruge Samsung DeX ved at slutte din smartphone til en computer med et USB-kabel.
1
2
Slut din smartphone til en computer med et USB-kabel.
Åbn informationspanelet, tryk på Samsung DeX.
Skærmen med installationsvejledning til appen vises.
178
Apps og funktioner
3
4
Følg instruktionerne på skærmen for at downloade Samsung DeX-appen på computeren.
Når appen er installeret, skal du slutte din enhed til USB-kablet igen.
Skærmen Samsung DeX åbner.
Styre Samsung DeX-skærmen
Styring via en ekstern skærm
Styring via et eksternt tastatur og en mus
Du kan også bruge et trådløst tastatur/en trådløs mus. Se brugervejledningen for den relevante
enhed for at få flere oplysninger.
• Du kan indstille musemarkøren til at flytte sig fra den eksterne skærm til skærmen på
din smartphone. Start appen Indstillinger, vælg Samsung DeX → Mus/pegefelt og
vælg derefter kontakten Flyt markøren til telefonskærm for at aktivere det.
• Du kan også bruge det eksterne tastatur på smartphonens skærm.
179
Apps og funktioner
Brug af din smartphone som touchpad
Du kan bruge din smartphone som en touchpad og betjene den med dine fingre eller med
S Pen.
På din smartphone skal du trække nedad fra den øverste del af skærmen for at åbne
informationspanelet, og derefter trykke på Brug din telefon som touchpad.
• Du kan kun bruge en touchpad, når du bruger tilstanden Samsung DeX.
• Hvis din smartphones etui har et frontdæksel, skal du åbne frontdækslet for at bruge
smartphonen som en touchpad. Hvis frontdækslet er lukket, vil touchpaden måske
ikke fungere korrekt.
• Hvis din smartphones skærm slukker, tryk da på sidetasten eller dobbelttryk på
skærmen for at tænde skærmen.
Bruge skærmtastaturet
Når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter eller udføre andre opgaver, vil et
skærmtastatur automatisk blive vist på din smartphones skærm uden tilslutning til et eksternt
tastatur.
Hvis tastaturet ikke vises, vælg da
på værktøjslinjen for hurtig adgang.
180
Apps og funktioner
Styre på en computer
Styr Samsung DeX-skærmen med tastaturet og musen, som er sluttet til computeren.
Du kan nemt flytte filer mellem computeren og Samsung DeX ved at trække og slippe dem, og
du kan også kopiere og indsætte tekst.
Du kan se de tilgængelige tastaturgenveje, som er tilgængelige under brug af Samsung
DeX, ved at vælge Indstillinger → Samsung DeX → Sådan bruges Samsung DeX →
Brug tastaturgenveje → Genveje på tastatur.
Brug af Samsung DeX
Brug smartphonens funktioner i et grænseflademiljø, der ligner en computers. Du kan multitaske
ved at køre flere apps samtidigt. Du kan også se din smartphones meddelelser og status.
Favoritapps
Samsung DeX
startskærm
Proceslinje
Værktøjslinje for
hurtig adgang
Samsung
DeX-panel
Statuslinje
Appknappen
• Samsung DeX-skærmens layout kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed.
• Når du starter eller afslutter Samsung DeX, kan kørende apps lukke.
• Visse apps eller funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når du bruger Samsung DeX.
• For at justere skærmindstillingerne skal du bruge det tilsluttede tv’s eller den
tilsluttede monitors visningsindstillinger.
• Lyden afspilles gennem din smartphones højttaler. Hvis du vil ændre
standardudgangen for lyd, skal du starte appen Indstillinger, vælge Samsung DeX
og derefter vælge kontakten Indstil standardlydoutput for at aktivere det.
181
Apps og funktioner
• Favoritapps: Føj ofte anvendte apps til startskærmen for at kunne starte dem hurtigt.
• Samsung DeX-panel: Du kan bruge forskellige nyttige funktioner, såsom låsning af
Samsung DeX-skærmen, visning af, hvordan du bruger Samsung DeX samt skift til
skærmspejlingstilstand.
• Appknap: Se og kør apps på din smartphone.
• Proceslinje: Se hvilke apps, der kører på telefonen lige nu.
• Statuslinje: Se din smartphones meddelelser og status. Statusikoner kan vise sig forskelligt,
afhængigt af din smartphones status. Når du vælger , vises hurtigindstillingsknapperne.
Du kan aktivere eller deaktivere visse smartphonefunktioner ved hjælp af
hurtigindstillingsknapperne.
• Værktøjslinjen Hurtig adgang: Brug hurtigværktøjer, såsom skærmtastatur, kontrol af
lydstyrke eller søgning.
Bruge Samsung DeX og en smartphone samtidig
Når du bruger Samsung DeX, kan du bruge forskellige apps på den eksterne skærm eller
computeren og din smartphone samtidigt.
Mens du ser en video på det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor, kan du fx oprette en note
på din smartphone.
Start en app på det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor for at bruge Samsung DeXskærmen. Start derefter en anden app på din smartphone.
Låse Samsung DeX-skærmen
Hvis du ønsker at låse den eksterne skærm og din smartphones skærm, mens du bruger
→ Lås DeX.
Samsung DeX, skal du vælge
Mens du bruger Samsung DeX, kan du ikke låse den eksterne skærm og din
smartphones skærm ved at trykke på sidetasten.
Overføre data med en computer
Flytte filer
På Samsung DeX-skærmen skal du klikke og holde nede på en fil for at vælge den i appen Mine
filer eller appen Galleri og trække den til computerskærmen. På computerskærmen skal du
klikke og holde nede på en fil og trække den til Samsung DeX-skærmen, appen Mine filer eller
appen Galleri.
182
Apps og funktioner
Kopiere og indsætte tekst
Brug tastaturgenvejstasterne eller musen til at kopiere tekst på Samsung DeX-skærmen eller
computerskærmen og indsætte den i tekstindtastningsfeltet på den anden skærm.
Slukke Samsung DeX
Når du kobler din smartphone fra den eksterne skærm, såsom et tv, en monitor eller en
computer, vil Samsung DeX blive afsluttet.
Du skal koble din smartphone fra HDMI-adapteren eller USB-kablet.
Samsung Global Goals
Global Goals, som blev etableret af FN’s generalforsamling i 2015, består af mål, der sigter mod
at oprette et bæredygtigt samfund. Disse mål gør det muligt at gøre en ende på fattigdom,
bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringer.
Med Samsung Global Goals kan du få mere at vide om de globale mål, og slutte dig til
bevægelsen for en bedre fremtid.
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt, afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
183
Apps og funktioner
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Maps
Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige
steder omkring dig.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i
skylageret og opnå adgang til dem senere.
Play Film
Køb eller lej film fra Play Butik.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Duo
Foretag et simpelt videoopkald.
184
Indstillinger
Introduktion
Tilpas enhedsindstillinger. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige indstillinger.
Start appen Indstillinger.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.
Forbindelse
Valg
Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi funktionen og Bluetooth.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk og få adgang til
andre netværksenheder. Se Wi-Fi for yderligere oplysninger.
• Bluetooth: Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetoothkompatible enheder. Se Bluetooth for yderligere oplysninger.
• Telefonsynlighed: Tillad, at andre enheder finder din enhed for at dele indhold med dig. Når
denne funktion er aktiveret, vil din enhed være synlig for andre enheder, når de søger efter
tilgængelige enheder via deres valgmulighed Overfør filer til enhed.
• NFC og betaling: Indstil enheden til at tillade, at du læser NFC-tags (near field
communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne
funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller events, når du har
downloadet de påkrævede apps. Se NFC og betaling for yderligere oplysninger.
185
Indstillinger
• Flytilstand: Indstil enheden til at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan
kun bruge ikke-netværkstjenester.
Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt
det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
• Mobile netværk: Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.
• Databrug: Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen. Indstil
enheden til automatisk at deaktivere den mobile dataforbindelse, når mængden af brugte
mobile data når den angivne grænse.
Du kan også aktivere datalagringsfunktionen for at forhindre, at der kører apps i
baggrunden, som sender eller modtager data. Se Datasparer for yderligere oplysninger.
• Administration af SIM-kort (modeller med dobbelt SIM): Aktiver dine SIM- eller USIMkort, og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Se Administration af SIM-kort (modeller med
dobbelt SIM) for yderligere oplysninger.
• Mobilt hotspot og internetdel.: Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens
mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning.
Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Mobilt hotspot og internetdel. for
yderligere oplysninger.
• Flere forbindelsesindstillinger: Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Se Flere
forbindelsesindstillinger for yderligere oplysninger.
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi, og trykke på kontakten for at
aktivere det.
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Indtast adgangskoden, og
tryk på Tilslut.
186
Indstillinger
• Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi netværk, vil enheden igen
oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve
en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til
netværket, skal du trykke på ved siden af netværket og trykke på Glem.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi funktion eller den trådløse router.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi netværk uden behov for adgangspunkt.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi, og trykke på kontakten for at
aktivere det.
Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3
Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1
2
3
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Wi-Fi Direct, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
187
Indstillinger
Afslutte enhedsforbindelse
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi.
Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
Bluetooth
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undlad at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål. Samsung kan ikke
holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Bluetooth, og trykke på kontakten
for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2
Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, skal du indstille enheden til at åbne
Bluetooth-pardannelsestilstand. Se brugervejledningen til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
188
Indstillinger
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller
mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1
2
3
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Bluetooth, og vælg en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Dobbelt lyd
Du kan slutte op til to Bluetooth-lydenheder til din smartphone. Tilslut to Bluetooth-headsets
eller -højttalere for at bruge dem samtidigt.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Bluetooth, og trykke på kontakten
for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2
3
4
5
Tryk på → Avanceret, tryk på kontakten Dobbelt lyd for at aktivere den og tryk derefter på
tilbageknappen.
Vælg en enhed til parring.
Hvis den enhed, du ønsker at danne par med, ikke er på listen, skal du slå dens
synlighedsindstilling til eller åbne Bluetooth-pardannelsestilstand på enheden. Se
brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger.
Tryk på
ud for den tilsluttede enhed, og tryk på kontakten Lyd for at aktivere det.
Vælg en anden enhed på listen, og aktiver dens Lyd-funktion.
189
Indstillinger
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
Tryk på
ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
Tryk på Ophæv parring.
NFC og betaling
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller events, når du har downloadet de påkrævede apps.
Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at
undgå at beskadige NFC-antennen.
Læse oplysninger fra NFC-tags
Brug NFC-funktionen for at læse produktoplysninger fra NFC-tags.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse, og derefter trykke på kontakten NFC
og betaling for at aktivere det.
Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag.
Oplysningerne fra tagget vises.
Kontroller, at enhedens skærm er tændt og ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFCtags eller modtage data.
190
Indstillinger
Foretage betalinger med NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for
mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse, og derefter trykke på kontakten NFC
og betaling for at aktivere det.
Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
For at angive standardbetalingsappen skal du åbne indstillingsskærmen og trykke på
Forbindelse → NFC og betaling → Tryk og betal → BETALING, og derefter vælge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
Sende data med NFC-funktionen
Overfør data, som f.eks. billeder eller kontakter, med andre enheder ved berøre din enheds NFCantenne med den anden enheds NFC-antenne.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → NFC og betaling, og derefter
trykke på kontakten for at aktivere det.
Tryk på kontakten Android Beam for at aktivere det.
Vælg et element, og berør den anden enheds NFC-antenne med din enheds NFC-antenne.
Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
elementet.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
191
Indstillinger
Datasparer
Nedsæt dit dataforbrug ved at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller
modtager data.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Databrug → Datasparer, og derefter
trykke på kontakten for at aktivere det.
Når databesparelsesfunktionen aktiveres, vises ikonet
på statusbjælken.
Databesparelsesfunktion aktiveret
Hvis du vil vælge apps for at bruge data uden begrænsninger, skal du trykke på Tillad
app med Datasparer akti. og vælge apps.
Apps kun til mobile data
Vælg apps, der altid skal bruge mobile data, selv når din enhed er tilsluttet et Wi-Fi netværk.
Du kan f.eks. indstille enheden til kun at bruge mobile data til apps, du ønsker at bevare sikkert,
eller at streame apps, der kan frakobles. Selv hvis du ikke deaktiverer Wi-Fi funktionen, vil
appsene starte ved brug af mobile data.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Databrug → Apps kun til mobile data,
trykke på kontakten for at aktivere det, og dernæst trykke på kontakterne ud for de ønskede
apps.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
192
Indstillinger
Administration af SIM-kort (modeller med dobbelt SIM)
Aktiver dine SIM- eller USIM-kort, og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Se Bruge dobbelte
SIM- eller USIM-kort (modeller med dobbelt SIM) for yderligere oplysninger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Administration af SIM-kort.
• Opkald: Vælg et SIM- eller USIM-kort til stemmeopkald.
• Sms'er: Vælg et SIM- eller USIM-kort til beskeder.
• Mobile data: Vælg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
• Bekræft SIM-kort til opkald: Indstil enheden til at spørge, hvilket SIM- eller USIM-kort, der
skal bruges til det næste kort, når du foretager et opkald uden at bruge dit foretrukne SIMeller USIM-kort til opkald.
• Dobbelt SIM-kort altid aktivt: Indstil enheden til at tillade indgående opkald fra det andet
SIM- eller USIM-kort under et opkald.
Når denne funktion er aktiveret, kan du blive opkrævet yderligere gebyrer
for viderestilling af opkald, afhængigt af det geografiske område eller
tjenesteudbyderen.
Mobilt hotspot og internetdel.
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
193
Indstillinger
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel. →
Mobilt hotspot.
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over
Wi-Fi netværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på → Konfigurer
Mobilt hotspot og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på
Gem.
3
På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Fi
netværk.
Du kan oprette forbindelse uden at angive adgangskoden ved at trykke på
QR-koden med den anden enhed.
og scanne
• Hvis det mobile hotspot ikke bliver fundet på din enhed, tryk da → Konfigurer
Mobilt hotspot, marker Vis avancerede indstillinger og fravælg derefter Skjul min
enhed og Brug 5 GHz-bånd, når det er tilgængeligt.
• Hvis den anden enhed ikke kan forbindes til det mobile hotspot på din enhed, tryk på
→ Tilladte enheder, og tryk på kontakten Kun tilladte enheder for at deaktivere
det.
4
Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
Auto-hotspot
Du kan dele din enheds mobile dataforbindelse med andre enheder, der er logget på din
Samsung account, uden at angive en adgangskode.
Tryk på kontakten Auto-hotspot for at aktivere det.
194
Indstillinger
Flere forbindelsesindstillinger
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger.
• Søg efter enheder: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan
oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden.
Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Se
Udskrivning for yderligere oplysninger.
• MirrorLink: Brug funktionen MirrorLink til at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i
et køretøj. Se MirrorLink for yderligere oplysninger.
• Download booster: Indstil enheden til at downloade filer på over 30 MB hurtigere
via samtidig brug af Wi-Fi og et mobilt netværk. Se Download booster for yderligere
oplysninger.
• VPN: Konfigurer virtuelle netværk (VPN’er) på enheden, så du kan oprette forbindelse til det
private netværk på en skole eller i en virksomhed.
• Privat DNS: Indstil enheden til at bruge den sikkerhedsforbedrede private DNS.
• Ethernet: Når du tilslutter en Ethernet-adapter, kan du anvende kabelbaserede netværk og
konfigurere netværksindstillinger.
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Udskrivning → Download plugin.
195
Indstillinger
2
3
4
5
Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
Vælg et printer-plug-in, og installer det.
Vælg det installerede printer-plug-in.
Enheden vil automatisk søge efter printere, der er tilsluttet det samme Wi-Fi netværk som
din enhed.
Vælg en printer, der skal tilføjes.
Du kan tilføje printere manuelt ved at trykke på → Tilføj printer.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne valglisten, trykke på
→ Alle printere, og derefter vælge en printer.
Udskriv →
Udskrivningsmetoderne kan variere, afhængigt af indholdstypen.
MirrorLink
Du kan få vist din enheds skærm på bilens hovedenhedsskærm.
Slut din enhed til et køretøj for at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
MirrorLink.
Din enhed er kompatibel med køretøjer, der understøtter MirrorLink version 1.1 eller
nyere.
196
Indstillinger
Slutte enheden til et køretøj via MirrorLink
Første gang, du bruger denne funktion, skal du slutte enheden til Wi-Fi eller et mobilt netværk.
1
Par din enhed med et køretøj via Bluetooth.
2
Slut din enhed til køretøjet med et USB-kabel.
Se Parre med andre Bluetooth-enheder for yderligere oplysninger.
Når tilslutningen er udført, skal du åbne enhedens MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.
Afbryde MirrorLink-forbindelsen
Tag USB-kablet ud af enheden og køretøjet.
Download booster
Indstil enheden til at downloade filer større end 30 MB hurtigere via Wi-Fi og mobile netværk
samtidigt. Et kraftigere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Download booster.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
• Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
• Når du downloader store filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en
bestemt temperatur, slukker den.
• Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne
funktion.
• Hvis Wi-Fi og den mobile netværkstilslutning har meget forskellige
dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
• Denne funktion understøtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funktion kan ikke anvendes
med andre protokoller, såsom FTP.
197
Indstillinger
Lyde og vibration
Valg
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Ringetone: Skift ringetonen for opkald.
• Vibrationsmønster: Vælg et vibrationsmønster.
• Meddelelseslyde: Skift meddelelseslyden.
• Lydstyrke: Juster enhedens lydstyrkeniveau.
• Vibrationsintensitet: Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
• Brug lydstyrketaster til medier: Indstil enheden til at justere mediets lydstyrkeniveau, når
du trykker på lydstyrketasten.
• Systemlyde og vibration: Indstil enheden til at afgive en lyd eller vibrere ved handlinger,
såsom når du bruger touchskærmen.
• Avancerede lydindstillinger: Optimer indstillinger for, hvornår medierne afspilles. Se Dolby
Atmos (surround sound) eller Separat applyd for at få flere oplysninger.
Dolby Atmos (surround sound)
Vælg en surround sound-tilstand optimeret til forskellige typer af lyd, f.eks. film, musik og
stemme. Med Dolby Atmos kan du opleve bevægelige audiolyde, som flyder hele vejen rundt
om dig.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration → Avancerede lydindstillinger →
Lydkvalitet og effekter → Dolby Atmos, trykke på kontakten for at aktivere den, og derefter
vælge en tilstand.
198
Indstillinger
Separat applyd
Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app på den tilsluttede Bluetooth-højttaler
eller det tilsluttede Bluetooth-headset separat fra lyden fra andre apps.
Du kan f.eks. lytte til navigationsappen via enhedens højttaler, mens du lytter til afspilning fra
musikappen via bilens Bluetooth-højttaler.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration → Avancerede lydindstillinger
→ Separat applyd, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.
Vælg en app for at afspille medielyd separat, og tryk på tilbageknappen.
Vælg en enhed for at afspille den valgte apps medielyd.
Meddelelser
Skift meddelelsesindstillingerne.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Meddelelser.
• Appikonbadges: Skift indstillinger for appikonbadges.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for indgående opkald, meddelelseslyde og mediefiler,
undtagen ved tilladte undtagelser.
• Statuslinje: Indstil enheden til kun at vise de tre seneste meddelelser, og om det resterende
batteriniveau skal vises på statuslinjen.
• Sendt for nylig: Se de apps, som modtog seneste meddelelser, og skift
meddelelsesindstillingerne. Hvis du vil tilpasse meddelelsesindstillingerne for flere apps, skal
→ Alt, og vælge en app fra applisten.
du trykke på Se alle →
199
Indstillinger
Skærm
Valg
Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Tilpasset lysstyrke: Indstil enheden til at holde styr på dine lysstyrkeindstillinger, og anvend
dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blåt lys-filter: Aktiver blåt lys-filteret og skift filterindstillingerne. Se Blåt lys-filter for
yderligere oplysninger.
• Aftentilstand: Reducer anstrengelsen af øjnene ved at anvende et mørkt tema, når du
bruger enheden om natten eller på et mørkt sted. Se Aftentilstand for yderligere oplysninger.
• Skærmtilstand: Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast. Se Ændre
skærmtilstand eller justere skærmfarver for yderligere oplysninger.
• Skriftstørrelse og typografi: Skift skrifttypens størrelse og stil.
• Skærmzoom: Skift indstillingen for skærmens zoom.
• Skærmopløsning: Skift skærmens opløsning. Se Skærmopløsning (Galaxy Note10+ 5G,
Note10+) for yderligere oplysninger (Galaxy Note10+ 5G, Note10+).
• Fuldskærmsapps: Vælg apps til brug i skærmforholdet for fuld skærm. Du kan også indstille
enheden til at skjule det forreste kamera fra skærmen.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Startskærm: Konfigurer indstillinger for startskærmen, f.eks. skærmgitter eller -layout.
• Edge-skærm: Skift indstillingerne for Edge-skærmen. Se Edge-skærm for yderligere
oplysninger.
• Nem tilstand: Skift til nem tilstand for at se større ikoner og anvende et mere enkelt layout
på startskærmen.
• Navigationslinje: Skift navigationslinjens indstillinger. Se Navigationslinje
(funktionsknapper) for yderligere oplysninger.
200
Indstillinger
• Beskyttelse mod utilsigtede berøringer: Indstil enheden til at forhindre skærmen i at
registrere berøringer, når den er et mørkt sted, som f.eks. i en lomme eller taske.
• Berøringsfølsomhed: Øg skærmens berøringsfølsomhed til brug med skærmbeskyttere.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at
oplade. Se Pauseskærm for yderligere oplysninger.
Blåt lys-filter
Begræns risikoen for trætte øjne ved at reducere omfanget af blåt lys, der udsendes af skærmen.
Mens du ser HDR-videoer fra eksklusive HDR-videokilder, anvendes blåt lys-filteret
muligvis ikke.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Blåt lys-filter, og derefter trykke på
kontakten Aktiver nu for at aktivere det.
Træk justeringsbjælken for at justere filterets uigennemsigtighed.
Du kan indstille tidsplanen til at aktivere blåt lys-filteret for skærmen ved at trykke på
kontakten Aktiver som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende blåt lys-filteret om aftenen, og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil anvende blåt lys-filteret.
Aftentilstand
Anstreng dine øjne mindre ved at anvende et mørkt tema, når du bruger enheden om natten
eller på et mørkt sted.
• Det mørke tema kan muligvis ikke anvendes i visse apps.
• Du kan hurtigt aktivere eller deaktivere aftentilstand i informationspanelet. Åbn
informationspanelet, stryg nedad, og tryk derefter på
(Aftentilstand).
201
Indstillinger
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Aftentilstand, og derefter trykke på
kontakten Aktiver nu for at aktivere det.
Du kan indstille tidsplanen til aftentilstand for skærmen ved at trykke på kontakten Aktiver
som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende aftentilstand om natten og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil slå aftentilstand til og fra.
Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver
Skift skærmtilstand eller juster skærmfarver efter præference.
Ændre skærmtilstand
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand, og vælge den ønskede
skærmtilstand.
• Levende: Dette optimerer din skærms farveinterval og skarphed. Du kan også justere
skærmens farvebalance efter farveværdi.
• Naturlig: Dette indstiller skærmen til en naturlig tone.
• Du kan kun justere skærmfarverne i tilstanden Levende.
• Tilstanden Levende er muligvis ikke kompatibel med apps fra tredjeparter.
• Du kan ikke ændre skærmtilstanden, mens du anvender blåt lys-filteret.
Optimere farvebalance for fuld skærm
Optimer skærmfarverne ved at justere farvetonerne efter dine ønsker.
På indstillingskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand → Levende, og indstille
farvejusteringslinjen under Hvidbalance.
Når du trækker linjen med farvejustering mod Kølig, øges den blå farvetone. Når du trækker
linjen mod Varm, øges den røde farvetone.
202
Indstillinger
Justere skærmtone efter farveværdi
Forøg eller formindsk farvetonerne ved at justere værdierne for Rød, Grøn eller Blå individuelt.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand → Levende.
Tryk på Avancerede indstillinger.
Juster R (Rød), G (Grøn) eller B (Blå) farveblok efter dine ønsker.
Skærmen med skærmtoner justeres.
Skærmopløsning (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
Skift skærmopløsning. Som standard er den indstillet til FHD+. Højere opløsninger gør skærmen
mere klar, men bruger mere batteristrøm.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmopløsning.
Vælg en opløsning, og tryk på Anvend.
Nogle af de apps, som kører, lukker muligvis, når du ændrer opløsningen.
Pauseskærm
Du kan indstille visningen af billeder som pauseskærm, når skærmen slukkes automatisk.
Pauseskærmen vises, når enheden oplader.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Pauseskærm, og derefter trykke på
kontakten for at aktivere det.
Vælg en mulighed.
Hvis du vælger Fotoramme eller Fotos, startes et diasshow med valgte billeder. Hvis du
vælger Fototabel, vises valgte billeder som små kort og overlapninger.
Tryk på
for at vælge album til visning af billeder.
Når du er færdig, skal du trykke på tilbageknappen.
Hvis du vil se den valgte mulighed, skal du trykke på Forhåndsvisning.
Hvis du trykker på skærmen, mens din pauseskærm vises, tændes skærmen.
203
Indstillinger
Baggrunde og temaer
Skift baggrundstillinger for startskærmen og den låste skærm, eller anvend forskellige temaer i
enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Baggrunde og temaer.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema.
• Ikoner: Skift ikontype.
• AOD'er: Vælg et billede, der skal vises på skærmen Always On Display.
Låseskærm
Valg
Rediger indstillingerne for den låste skærm.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Låseskærm.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Smart Lock: Indstil enheden til at låse op af sig selv, hvis der detekteres placeringer eller
enheder, der er tillid til. Se Smart Lock for yderligere oplysninger.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Always On Display: Indstil enheden til at vise oplysninger, når skærmen er slukket. Se
Always On Display for yderligere oplysninger.
• Urstil: Rediger type og farve af uret på låseskærmen.
• Ur til roaming: Du kan ændre uret til at vise tidszonerne både lokalt og hjemme på den låste
skærm under roaming.
• FaceWidgets: Rediger indstillinger for de elementer, der vises på den låste skærm.
• Kontaktoplysninger: Indstil enheden til at vise kontaktoplysninger, som f.eks. din
e-mailadresse, på den låste skærm.
204
Indstillinger
• Meddelelser: Indstil, hvordan meddelelser skal vises på den låste skærm.
• Appgenveje: Vælg apps for at se genveje til dem på den låste skærm.
• Dynamisk låseskærm: Vælg en billedpakke blandt forskellige kategorier og brug den som
baggrund på skærmen, når den er låst.
• Om Låseskærm: Se låseskærmversionen og juridiske oplysninger.
Smart Lock
Du kan indstille enheden til at låse op af sig selv og forblive oplåst, hvis der detekteres
placeringer eller enheder, der er tillid til.
Hvis du f.eks. har angivet dit hjem som en placering, der er tillid til, og du kommer hjem,
registrerer din enhed placeringen og låser automatisk op selv.
• Denne funktion er tilgængelig, når du indstiller en skærmlåsemetode.
• Hvis du ikke bruger din enhed i fire timer, eller når du tænder for enheden, skal du
låse skærmen op ved hjælp af det mønster, den PIN-kode eller adgangskode, du har
angivet.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Låseskærm → Smart Lock.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg en funktion, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Biometriske data og sikkerhed
Valg
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed.
• Ansigtsgenkendelse: Indstil enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt. Se
Ansigtsgenkendelse for yderligere oplysninger.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se Genkendelse af
fingeraftryk for yderligere oplysninger.
205
Indstillinger
• Indstillinger for biometriske data: Skift indstillingerne for biometriske data.
• Google Play Protect: Indstil enheden til at kontrollere for skadelige apps og skadelig adfærd
samt advare om potentiel skade og fjerne dem.
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Besøg webstedet Find
min mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din tabte eller stjålne enhed.
• Sikkerhedsopdatering: Se enhedens softwareversion, og søg efter opdateringer.
• Samsung Pass: Kontroller nemt og sikkert din identitet via dine biometriske data. Se
Samsung Pass for yderligere oplysninger.
• Installer ukendte apps: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Sikker mappe: Opret en sikker mappe til at beskytte dit private indhold og apps fra andre.
Se Sikker mappe for yderligere oplysninger.
• Krypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort
(Galaxy Note10+ 5G, Note10+).
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret,
kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du
nulstiller enheden.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
• Placering: Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Apptilladelser: Se listen over funktioner og apps, der har tilladelse til at bruge dem. Du kan
også redigere tilladelsesindstillingerne.
• Send diagnosticeringsdata: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Modtag marketingoplysninger: Indstil, om du vil modtage marketinginformation fra
Samsung, såsom særlige tilbud, medlemsfordele og nyhedsbreve.
206
Indstillinger
Ansigtsgenkendelse
Du kan indstille enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt.
• Hvis du bruger dit ansigt som en skærmlåsemetode, kan dit ansigt ikke bruges til at
låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden,
skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den adgangskode,
som du angav, da dit ansigt blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit
mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikre, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
Forholdsregler ved ansigtsgenkendelse
Før du bruger ansigtsgenkendelse til at låse enheden op, skal du være opmærksom på følgende
forholdsregler.
• Din enhed kan låses op af en person eller af en genstand, der ligner dit billede.
• Ansigtsgenkendelse er mindre sikkert end Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
Sådan forbedres ansigtsgenkendelsen
Tag følgende i betragtning, når du benytter ansigtsgenkendelse:
• Overvej omstændighederne, når du registrerer, f.eks. om du bærer briller, hat, maske, skæg
eller kraftig makeup
• Sørg for at befinde dig i et korrekt oplyst område, og at kameraobjektivet er rent, når du
registrerer
• Kontroller, at dit billede ikke er sløret, så du får bedre matchresultater
Registrere dit ansigt
For bedre registrering af dit ansigt skal du registrere dit ansigt indendørs og væk fra direkte sollys.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
Læs vejledningen på skærmen, og tryk på Fortsæt.
207
Indstillinger
3
4
5
6
Angiv en skærmlåsemetode.
Vælg, om du bruger briller, og tryk på Fortsæt.
Hold enheden med skærmen rettet ind mod dig selv, og kig ind i skærmen.
Positioner dit ansigt i cirklen på skærmen.
Kameraet scanner dit ansigt.
Hvis oplåsning af skærmen med dit ansigt ikke fungerer korrekt, skal du trykke på Fjern
ansigtsdata for at fjerne dit registrerede ansigt og registrere dit ansigt igen.
Slette de registrerede ansigtsdata
Du kan slette ansigtsdata, som du har registreret.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Fjern ansigtsdata → Fjern.
Når det registrerede ansigt er slettet, vil alle de tilknyttede funktioner også blive deaktiveret.
208
Indstillinger
Oplåse skærmen med dit ansigt
Du kan låse skærmen op med dit ansigt i stedet for at bruge et mønster, en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning med ansigt for at aktivere det.
• Hvis du vil indstille enheden til at skærmen kan låses op uden at skulle stryge på den
låste skærm efter ansigtsgenkendelse, skal du trykke på kontakten Bliv på låseskærm
for at aktivere det.
• Hvis du vil reducere muligheden af at genkende ansigter på billeder eller i videoer,
skal du trykke på kontakten Hurtigere genkendelse og deaktivere det. Dette kan
mindske hastigheden ved ansigtsgenkendelse.
• Hvis du vil øge genkendelseshyppigheden på et mørkt sted, skal du trykke på
kontakten Gør skærmen lysere for at aktivere det.
4
Kig ind i den låste skærm.
Når dit ansigt er genkendt, kan du låse skærmen op uden brug af yderligere
skærmlåsemetoder. Hvis dit ansigt ikke genkendes, skal du bruge den forudindstillede
skærmlåsemetode.
209
Indstillinger
Genkendelse af fingeraftryk
For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine
fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit
fingeraftryk til følgende funktioner:
• Skærmlås
• Sikker mappe
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk
for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren
tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate
fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
• Hvis du bruger dit fingeraftryk som en skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke
bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan
bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den
adgangskode, som du angav, da dit fingeraftryk blev registreret. Vær omhyggelig med
ikke at glemme dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis dit fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PINkoden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og
derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode
eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille
den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af
glemte oplåsningskoder.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikre, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Enheden genkender muligvis ikke fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender muligvis ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
210
Indstillinger
• Din enhed har en indbygget sensor til genkendelse af fingeraftryk nederst midt på skærmen.
Sørg for, at skærmbeskytteren eller sensoren til genkendelse af fingeraftryk ikke er ridset
eller beskadiget af genstande som f.eks. mønter, nøgler, blyanter og halskæder.
• Sørg for, at sensoren til genkendelse af fingeraftryk nederst midt på skærmen og dine fingre
er rene og tørre.
• Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine
fingeraftryk. Tryk på skærmen, således at din fingerspids dækker så meget som muligt af
området, hvor fingeraftryk genkendes.
Registrering af fingeraftryk
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Læs vejledningen på skærmen, og tryk på Fortsæt.
Angiv en skærmlåsemetode.
Placer fingeren på sensoren til genkendelse af fingeraftryk nederst på skærmen. Når
enheden har registreret din finger, skal du løfte den og placere den på sensoren til
fingeraftryksgenkendelse igen.
Gentag denne handling, indtil fingeraftrykket er registreret.
5
Tryk på Udført, når du er færdig med at registrere dine fingeraftryk.
211
Indstillinger
Kontrol af registrerede fingeraftryk
Du kan kontrollere, om dit fingeraftryk er registreret ved at placere fingeren på sensoren til
genkendelse af fingeraftryk.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Tjek tilføjede fingeraftryk.
Placer fingeren på sensoren til fingeraftryksgenkendelse.
Genkendelsesresultatet vil blive vist.
Slette registrerede fingeraftryk
Du kan slette registrerede fingeraftryk.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg et fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på Fjern.
Oplåse skærmen med dine fingeraftryk
Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning m. fingeraftryk for at aktivere det.
På den låste skærm skal du placere din finger på sensoren til fingeraftryksgenkendelse og
scanne dit fingeraftryk.
212
Indstillinger
Samsung Pass
Når du registrerer dine biometriske data på Samsung Pass, kan du nemt bekræfte din identitet,
når du bruger tjenester, som kræver dit login eller dine personlige oplysninger.
• Din enhed skal være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at bruge denne
funktion.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion. Se
Samsung account for yderligere oplysninger.
• Loginfunktionen til websteder er kun tilgængelig for websteder, som du åbner via
appen Internet. Visse websteder understøtter muligvis ikke denne funktion.
• Registrerede biometriske data gemmes kun på din enhed og synkroniseres ikke med
andre enheder eller servere.
Registrering af Samsung Pass
Før du benytter Samsung Pass, skal du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass. Følg
instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Du kan bruge dine registrerede biometriske data til at bekræfte din identitet i stedet for at
indtaste din adgangskode til din Samsung account, når du f.eks. køber indhold fra Galaxy Store.
På hovedskærmen i Samsung Pass skal du trykke på → Indstillinger → Samsung account, og
derefter trykke på kontakten Bekræft med Samsung Pass for at aktivere det.
Brug af Samsung Pass til at logge på websteder
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge ind på websteder, der understøtter automatisk
angivelse af id og adgangskode.
1
2
3
Åbn et websted, som du vil logge på.
Indtast dit id og din adgangskode, og tryk derefter på webstedets loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du
markere Log ind med Samsung Pass og trykke på Husk.
213
Indstillinger
Brug af Samsung Pass til at logge på apps
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge på apps, der understøtter automatisk angivelse af
id og adgangskode.
1
2
3
Åbn den app, som du vil logge på.
Indtast dit id og din adgangskode, og tryk derefter på appens loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du
trykke på Gem.
Administration af loginoplysninger
Se listen over websteder og apps, som du har indstillet til at bruge Samsung Pass, og administrer
dine loginoplysninger.
1
2
Tryk på Login på hovedskærmen i Samsung Pass, og vælg et websted eller en app på listen.
Tryk på Rediger og rediger dit id, din adgangskode og webstedets eller appens navn.
Du kan slette dine loginoplysninger ved at trykke på Slet.
Brug af Samsung Pass til websteder og apps
Når du bruger websteder eller apps, som understøtter Samsung Pass, kan du nemt logge på med
Samsung Pass.
Du kan se listen over websteder og apps, som understøtter Samsung Pass, ved at gå ind på
hovedskærmen i Samsung Pass og trykke på → Partnere. Hvis ingen websteder eller apps
understøtter Samsung Pass, vises Partnere ikke.
• De tilgængelige websteder og apps kan variere, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller ulejlighed, der måtte opstå, fordi du
logger på websteder eller apps via Samsung Pass.
214
Indstillinger
Angive dine personlige oplysninger automatisk
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at angive din adresse eller betalingskortoplysninger i apps,
der understøtter automatisk udfyldelse af personlige oplysninger.
1
2
På hovedskærmen i Samsung Pass skal du trykke på Autoudfyld formularer og vælge Tilføj
adresse eller Tilføj kort.
Angiv yderligere oplysninger, og tryk på Gem.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du angiver
personlige oplysninger automatisk på understøttede apps.
Sletning af dine Samsung Pass-data
Du kan slette dine biometriske data, dine loginoplysninger og dine appdata, der er registreret for
Samsung Pass.
• Din accept af vilkår og betingelser og din Samsung account forbliver aktive.
• Samsung Pass-dataene på andre enheder, som er logget på din Samsung account,
slettes ikke.
1
2
På hovedskærmen i Samsung Pass skal du trykke på → Indstillinger → Slet data.
Indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk på OK.
Dine Samsung Pass-data bliver slettet.
215
Indstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom billeder
og kontakter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.
Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres
til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis
du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den
sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i
Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et
andet sikkert sted.
Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge Sikker mappe.
Konfigurere Sikker mappe
1
2
Start appen Indstillinger, og tryk på Biometriske data og sikkerhed → Sikker mappe.
Accepter vilkårene og betingelserne for Sikker mappe.
216
Indstillinger
3
4
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Vælg en låsemetode til Sikker mappe, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
Skærmen Sikker mappe vises, og appikonet Sikker mappe (
) føjes til skærmen apps.
Du kan ændre navnet eller ikonfarven på Sikker mappe ved at trykke på → Tilpas.
• Når du starter appen Sikker mappe, skal du låse appen op via din forhåndsindstillede
låsemetode.
• Hvis du glemmer oplåsningskoden for Sikker mappe, kan du nulstille den via
din Samsung account. Tryk på knappen nederst på den låste skærm, og indtast
adgangskoden til din Samsung account.
Indstilling af automatisk aflåsning af Sikker mappe
Indstil enheden til automatisk at låse Sikker mappe, når den ikke bruges.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Vælg en låseindstilling.
Tryk på → Lås for at låse Sikker mappe manuelt.
Flytte indhold til Sikker mappe
Flyt indhold, såsom fotos og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på,
hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj filer.
Tryk på Billeder, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på Udført.
217
Indstillinger
3
Tryk på Flyt.
De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på
Kopier for at kopiere elementer.
Metoden til flytning af indhold kan variere, afhængigt af indholdstypen.
Flytte indhold fra Sikker mappe
Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende
handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske
lagerplads.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Galleri.
Vælg et billede, og tryk derefter på → Flyt ud af Sikker mappe.
De valgte elementer flyttes til Galleri i den automatiske lagerplads.
Tilføje apps
Tilføj en app for at bruge Sikker mappe.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj apps.
Marker én eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på Tilføj.
Hvis du vil installere apps fra Play Butik eller Galaxy Store, skal du trykke på Download fra
Play Butik eller Download fra Galaxy Store.
Fjerne apps fra Sikker mappe
Tryk og hold på en app, der skal slettes, og tryk på Afinstaller.
218
Indstillinger
Tilføje konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med
appsene i Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Konti → Tilføj konto.
Vælg en kontotjeneste.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule genvejstasten til Sikker mappe på skærmen apps.
Start appen Sikker mappe, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Vis Sikker
mappe for at deaktivere det.
Alternativt kan du åbne informationspanelet, stryge nedad, og trykke på
at aktivere det.
(Sikker mappe) for
Sikkerhedskopiering og gendannelse af Sikker mappe
Sikkerhedskopier indhold og apps i Sikker mappe i Samsung Cloud ved hjælp af din Samsung
account, og gendan dem senere.
Sikkerhedskopiere data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Tilføj konto, og følg instruktionerne på skærmen for at logge på din Samsung
account.
Tryk på Sikkerhedskop. Sikker mappe data.
Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på Udført.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud.
219
Indstillinger
Gendanne data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Gendan.
Tryk på
for at vælge en enhed at gendanne data til.
Marker de elementer, du ønsker at gendanne, og tryk på Gendan.
De sikkerhedskopierede data vil blive gendannet på din enhed.
Afinstallere Sikker mappe
Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Flere indstillinger → Afinstaller.
Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du markere Flyt
mediefiler ud af Sikker mappe og trykke på Afinstaller. Hvis du vil have adgang til data, der er
sikkerhedskopieret fra Sikker mappe skal du starte appen Mine filer og trykke på Internt lager
→ Secure Folder.
Noter gemt i Samsung Notes vil ikke blive sikkerhedskopieret.
Konti og sikkerhedskopiering
Valg
Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan
logge på konti, såsom din Samsung account eller din Google-konto eller overføre data til eller fra
andre enheder via Smart Switch.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering.
• Konti: Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere
med disse.
• Sikkerhedskop. og gendan: Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på
din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger og få adgang til dem senere.
Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data.
220
Indstillinger
• Samsung Cloud: Administrer det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek
brugsstatus for dit Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan
dine data. Se Samsung Cloud for yderligere oplysninger.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra din forrige enhed. Se Overføre data fra
din forrige enhed (Smart Switch) for yderligere oplysninger.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
Samsung Cloud
Synkroniser de data, der er gemt på din enhed, f.eks. billeder og videoer, med Samsung Cloud,
og få vist data, du har gemt i Samsung Cloud. Du kan også sikkerhedskopiere din enheds data til
Samsung Cloud og gendanne dem senere.
Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge Samsung Cloud.
Synkronisering af data
Du kan synkronisere data, der er gemt på din enhed, såsom billeder, videoer og events med
Samsung Cloud og få adgang til dem fra andre enheder.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
Tryk på → Indstillinger → Inds. f. synk. og aut. sik.kop. → Synkroniser.
221
Indstillinger
3
Tryk på kontakterne ved siden af de elementer, du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de gemte data eller ændre indstillingerne ved at trykke på Galleri,
Andre synkroniserede data eller Samsung Cloud-drev.
Sikkerhedskopiere data
Du kan sikkerhedskopiere din enheds data til Samsung Cloud.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud
→ Sikkerhedskopier denne telefon.
Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på Sikkerhedskopier.
Tryk på Udført.
• Visse data sikkerhedskopieres ikke. Hvis du vil kontrollere, hvilke data der
sikkerhedskopieres, skal du på indstillingsskærmen trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Samsung Cloud → Sikkerhedskopier denne telefon.
• Hvis du vil have vist sikkerhedskopidata for andre enheder i din Samsung Cloud, skal
du på indstillingsskærmen trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung
Cloud → Gendan data →
og derefter vælge den ønskede enhed.
Gendanne data
Du kan gendanne dine sikkerhedskopierede data fra Samsung Cloud på din enhed.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
Tryk på Gendan data →
, og vælg den ønskede enhed.
Marker de elementer, du ønsker at gendanne, og tryk på Gendan.
Google
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Google.
222
Indstillinger
Avancerede funktioner
Valg
Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner.
Overdreven rystelse eller stød kan forårsage uventet input for visse af enhedens
funktioner ved hjælp af sensorer.
• S Pen: Skift indstillinger for brug af S Pen. Se S Pen-funktioner for at få flere oplysninger om
Lufthandlinger, Air command, Luft-visning og Skærm fra-notat.
• Bixby Routines: Tilføj rutiner for at automatisere indstillinger, du bruger gentagne gange.
Enheden foreslår også brugbare rutiner, der afspejler, hvad du foretager dig hyppigt. Se
Bixby Routines for yderligere oplysninger.
• Sidetast: Vælg en app eller en funktion, der skal startes med sidetasten. Se Indstilling af
sidetasten for yderligere oplysninger.
• Opk. og sms på andre enheder: Brug din enheds opkalds- og beskedfunktioner på andre
enheder, der er logget på din Samsung account.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Link til Windows: Få øjeblikkelig adgang til data, der er gemt i din enhed, på din computer.
Se Link til Windows for yderligere oplysninger.
• Intelligent pop op-visning: Vælg apps til at se deres meddelelser via pop op-vinduer. Når du
bruger denne funktion, kan du hurtigt få vist indholdet via pop op-vinduer ved at trykke på
ikonet på skærmen.
Denne funktion er kun tilgængelig for apps, som understøtter funktionerne Multivindue.
• Skærmbilleder og skærmoptager: Rediger indstillingerne for skærmbilleder og
skærmoptager.
• Direkte deling: Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med
delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.
223
Indstillinger
• Reducer animationer: Indstil enheden til at reducere visse handlingers skærmeffekter
såsom at åbne eller lukke apps.
• Bevægelser: Aktiver bevægelsesfunktionen, og konfigurer indstillinger. Se Bevægelser for
yderligere oplysninger.
• Game Launcher: Aktiver Game Launcher. Se Game Launcher for yderligere oplysninger.
• Dual Messenger: Installer den anden app, og brug to forskellige konti for samme
messenger-app. Se Dual Messenger for yderligere oplysninger.
• Video enhancer: Gør billedkvaliteten af dine videoer bedre, og få glæde af klarere og mere
levende billeder.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse apps.
• Send SOS-beskeder: Indstil enheden til at sende beskeder om hjælp ved at trykke tre gange
på sidetasten.
Link til Windows
Få øjeblikkelig adgang til data, der er gemt i din enhed, som f.eks. fotos og beskeder, på din
computer ved at bruge den samme Microsoft-konto på din computer og din enhed.
Denne funktion er kun tilgængelig i Windows 10 version 1803 eller nyere.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Link til Windows.
Tryk på Log på med Microsoft, log på din Microsoft-konto, og tryk på Fortsæt.
Tryk på Vis mig hvordan for at vise metoderne til konfiguration af computeren, følg
vejledningen på skærmen for at logge på din computer, og download appen Din telefon.
Tryk på Fortsæt for at fuldføre opsætningen.
224
Indstillinger
Bevægelser
Aktiver bevægelsesfunktionen, og konfigurer indstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Bevægelser.
• Tag op for at vække: Indstil enheden til at tænde for skærmen, når du tager den op.
• Dobbelttryk for at vække: Indstil enheden til at tænde for skærmen, når du dobbelttrykker
et sted på skærmen, mens skærmen er slukket.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til at forhindre, at skærmen slukkes, mens du kigger
på den.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis skærmen er tændt, eller hvis enheden
ikke ligger på en plan overflade.
• Nem lydløs: Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse ved at bruge
bevægelser med håndfladen eller vende enhedens skærm nedad.
• Enkelthåndstilstand: Aktiver enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden
med én hånd.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at tage et skærmbillede, når du
stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagede billeder i
Galleri.
Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Stryg f. at ringe/sende beskeder: Indstil enheden til at foretage et opkald eller sende en
besked, når du stryger til højre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i appen
Telefon eller Kontakter.
225
Indstillinger
Dual Messenger
Installer den anden app, og brug to forskellige konti til den samme messenger-app.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
2
Tryk på kontakten for en app for at installere den anden app.
De apps, der understøttes, vises.
Den anden app installeres. Den anden apps ikon vises med . Når du modtager
meddelelser fra den anden app, vises meddelelserne med , så du kan skelne dem fra den
første apps meddelelser.
Anden app
• Appen Dual Messenger er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af appen.
• Visse af appens funktioner kan være begrænset til den anden app.
Afinstallere en anden app
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
Tryk på kontakten for den app, du vil afinstallere, og tryk på Deaktiver eller Afinstaller.
Alle data vedrørende den anden app slettes.
Hvis du afinstallerer den første app, slettes den anden app muligvis også.
226
Indstillinger
Digitalt velbefindende
Se den daglige brugshistorik på din enhed. Du kan se informationer, f.eks. hvor lang tid skærmen
var tændt, og hvor mange gange du åbnede apps eller anvendte særlige funktioner. Du kan også
begrænse brugstiden eller ændre meddelelsesindstillingerne for hver enkelt app.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende.
Den tidsperiode, hvor skærmen
var tændt
Antal oplåsninger
Antal meddelelser
Dashboard
Aktiver afslapningstilstand.
Skift meddelelsesindstillingerne.
Indstille timere for apps
Du kan begrænse den daglige brugstid for hver app ved at indstille en timer. Når du når grænsen,
deaktiveres appen, og du kan ikke bruge den.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende → Dashboard.
Tryk på Ingen timer ud for den ønskede app, og indstil tidspunktet.
227
Indstillinger
Aktivere afslapningstilstand
Du kan aktivere afslapningstilstand for at anstrenge øjnene mindre og forhindre, at din søvn
forstyrres.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende → Slap af, og derefter
trykke på kontakten Aktiver nu for at aktivere det.
Slå kontakten til for at aktivere den ønskede funktion.
• Gråtone: Viser farver på skærmen som gråtoner.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for indgående opkald og meddelelseslyde,
undtagen ved tilladte undtagelser.
3
For at indstille tidsplanen til at aktivere afslapningstilstanden, skal du trykke på kontakten
Aktiver som planlagt for at aktivere det. Tryk dernæst på Angiv tidsplan, og indstil
tidspunktet.
228
Indstillinger
Enhedspleje
Introduktion
Funktionen Enhedspleje giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager,
hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk
af din finger.
Batteri
Sikkerhed
Lagring
RAM
Optimere din enhed
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Optimer nu.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Administrerer unormalt batteriforbrug.
• Søger efter apps, der er gået ned, samt malware.
229
Indstillinger
Bruge funktionen til automatisk optimering
Du kan indstille enheden til at udføre automatisk optimering, når din enhed ikke er i brug. Tryk
på → Automatisk optimering, og tryk på kontakten for at aktivere det. Hvis du vil angive et
tidspunkt for udførelse af automatisk optimering, skal du trykke på Tid.
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan
du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Batteri.
• Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Du modtager muligvis ikke meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende
tilstand.
Strømtilstand
Vælg en strømtilstand, som passer til din enheds brugsformål.
Tryk på Strømtilstand, og vælg en indstilling.
• Høj ydeevne: Skærmen er så lys som muligt og har en maksimal opløsning. Batteriet kan
drænes hurtigt.
• Optimeret: Optimeret til en balance mellem enhedens ydeevne og batteriforbrug.
• Medium strømbespar.: Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets
brugstid.
• Maksimal strømbespar.: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden
batteriforbruget ved at anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og
funktioner. Netværkstilslutning, med undtagelse af mobilnetværket, vil blive deaktiveret.
Du kan indstille enheden til at oplade batteriet hurtigere. Tryk på → Indstillinger, og tryk
derefter på kontakten Hurtig kabelopladning for at aktivere det.
230
Indstillinger
Tilpasset strømbesparelse
Du kan indstille enheden til automatisk at aktivere strømsparetilstand ud fra dine brugsmønstre
og den resterende batteristrøm.
Tryk på kontakten Strømtilstand, og tryk på kontakten Tilpasset strømbesparelse for at aktivere
det. Din enhed aktiverer den strømbesparende tilstand baseret på situationen for at forlænge
batteriets brugstid.
Administrere batteriforbrug for hver app
Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge batteristrøm,
når de ikke er i brug. Vælg apps på applisten, og tryk på kontakten Sæt appen i dvale for at
aktivere funktionen.
Lagring
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Lagring.
• Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
• Du kan se den tilgængelige kapacitet i den interne hukommelse i afsnittet
Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
Administrere hukommelsen
Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på Ryd nu. For at slette filer
eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori under Brugerdata. Marker
derefter de ønskede elementer, og tryk på Slet.
RAM
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → RAM.
Hvis du vil øge enhedens hastighed ved at stoppe apps, der kører i baggrunden, skal du markere
apps på listen over apps og trykke på Ryd nu.
231
Indstillinger
Sikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Sikkerhed → Scan telefon.
Apps
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af
appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere
unødvendige apps.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Apps.
Generel administration
Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generel administration.
• Sprog og input: Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og
stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke
tilgængelige. Se Tilføjelse af enhedssprog for yderligere oplysninger.
• Dato og tid: Få adgang til og skift indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt
og dato.
Hvis batteriet aflades helt, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål.
• Nulstil: Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling. Du kan nulstille
alle dine indstillinger eller kun netværksindstillinger eller indstillinger for tilgængelighed.
Du kan også indstille enheden til at genstarte på et forudindstillet tidspunkt for
enhedsoptimering.
232
Indstillinger
Tilføjelse af enhedssprog
Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generel administration → Sprog og input →
Sprog → Tilføj sprog.
For at se alle sprog, der kan tilføjes, skal du trykke på → Alle sprog.
2
3
Vælg et sprog, der skal tilføjes.
Tryk på Ang. som stand. for at angive det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på
Behold aktuel for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes
det sprog, du har valgt, øverst på listen.
For at ændre standardsproget på din sprogliste skal du trække i ved siden af et sprog og flytte
det øverst på listen. Tryk derefter på Anvend. Hvis en app ikke understøtter standardsproget,
anvendes det næste understøttede sprog på listen.
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden. Se
Tilgængelighed for yderligere oplysninger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Tilgængelighed.
233
Indstillinger
Softwareopdatering
Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også
planlægge softwareopdateringer.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Softwareopdatering.
Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere
nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.
• Download og installer: Tjek om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
• Autodownload via Wi-Fi: Indstil enheden til at downloade opdateringer automatisk, når
enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
• Seneste opdatering: Se oplysninger om den seneste softwareopdatering.
Information om sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige
oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.
Webstedet understøtter ikke alle sprog.
Om telefonen
Få adgang til oplysningerne på din enhed.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Om telefonen.
Hvis du vil ændre din enheds navn, skal du trykke på Rediger.
• Status: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom
sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
• Softwareoplysninger: Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og
firmwareversion.
• Batterioplysninger: Se enhedens batteristatus og -oplysninger.
234
Appendiks
Tilgængelighed
Om Tilgængelighed
Gør telefonen mere tilgængelig med funktioner, som gør enheden nemmere at benytte for
brugere med nedsat syn, hørelse og nedsat bevægelighed i fingrene.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed. Du kan tjekke den
tilgængelighedsfunktion, du bruger, øverst på skærmen. Tryk på
for at få vist de funktioner,
du bruger i øjeblikket, eller tryk på Deaktiver for at deaktivere funktionerne hurtigt.
Voice Assistant (Stemmefeedback)
Aktivere eller deaktivere Voice Assistant
Når du aktiverer Voice Assistant, starter enheden stemmefeedback. Når du trykker én gang
på den valgte funktion, læser enheden teksten på skærmen højt. Hvis du trykker to gange på
funktionen, aktiveres den.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Skærmlæser, og tryk derefter på kontakten
Voice Assistant for at aktivere det.
For at deaktivere Voice Assistant skal du trykke på kontakten, og derefter trykke to gange hurtigt
efter hinanden et vilkårligt sted på skærmen.
Tryk på Selvstudium for at lære, hvordan du bruger Voice Assistant.
Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når du anvender Voice Assistant.
235
Appendiks
Kontrollere skærmen med fingerbevægelser
Du kan bruge diverse fingerbevægelser til at styre skærmen, når du benytter Voice Assistant.
Bevægelser med én finger
• Trykke: Oplæs elementet under din finger. For at udforske skærmen skal du placere en finger
på skærmen og flytte den på skærmen.
• Trykke to gange: Åbn det valgte element. Mens valgte elementer læses højt, skal du slippe
med din finger, når du hører navnet på det ønskede element. Tryk derefter hurtigt to gange
på skærmen.
• Dobbelttrykke og holde på skærmen: Flyt et element, eller gå til et tilgængeligt valg.
• Stryge til venstre: Læs det forrige element.
• Stryge til højre: Læs det næste element.
• Stryge opad eller nedad: Brug det seneste kontekstuelle menuvalg, eller skift dets
indstillinger.
• Stryge til venstre og derefter til højre i én bevægelse: Rul op på skærmen.
• Stryge til højre og derefter til venstre i én bevægelse: Rul ned på skærmen.
• Stryge opad og derefter nedad i én bevægelse: Flyt til det første element på skærmen.
• Stryge nedad og derefter opad i én bevægelse: Flyt til det sidste element på skærmen.
Bevægelser med to fingre
• Trykke to gange: Start, hold pause i eller genoptag den aktuelle handling.
• Trykke tre gange: Tjek aktuel tid, resterende batteristyrke og tilstand. Hvis du vil ændre
elementer, der læses højt, skal du åbne appen Indstillinger og trykke på Tilgængelighed →
Skærmlæser → Indstillinger → Statuslinjeoplysninger.
• Trykke fire gange: Aktiver eller deaktiver stemmefeedback.
• Stryge til venstre: Flyt til næste side.
• Stryge til højre: Gå tilbage til forrige side.
• Stryge opad: Rul nedad i listen.
• Stryge nedad: Rul opad i listen.
• Stryge opad eller nedad på startskærmen: Åbn skærmen apps.
• Stryge opad eller nedad på skærmen apps: Gå tilbage til startskærmen.
• Stryge i en vilkårlig retning på den låste skærm: Lås skærmen op.
• Stryge nedad fra toppen af skærmen: Åbn informationspanelet.
236
Appendiks
Bevægelser med tre fingre
• Trykke: Begynd at læse elementer højt fra toppen.
• Trykke to gange: Begynd at læse fra det næste element.
• Trykke tre gange: Læs den senest valgte tekst, og kopier den til udklipsholderen.
• Stryge til venstre eller højre: Åbn den kontekstuelle menu, og rul gennem valgene.
• Stryge opad eller nedad: Skift tekstlæsningen, og vælg granulationen.
• Stryge opad og derefter nedad i én bevægelse: Vend tilbage til det forrige skærmbillede.
• Stryge opad og derefter nedad i én bevægelse: Vend tilbage til startskærmen.
Bevægelser med fire fingre
• Trykke: Vend tilbage til det forrige skærmbillede.
• Trykke to gange: Vend tilbage til startskærmen.
• Trykke tre gange: Åbn listen over de seneste apps.
Bruge den kontekstuelle menu
Når du bruger Voice Assistant, kan du stryge til venstre eller højre med tre fingre. Den
kontekstuelle menu vises, og enheden læser valgene højt. Stryg til venstre eller højre med tre
fingre for at rulle gennem valgene. Når du hører det ønskede valg, skal du stryge opad eller
nedad for at bruge valget eller justere indstillinger for valget. Hvis du f.eks. hører Talehastighed,
kan du justere talehastigheden ved at stryge opad eller nedad.
Tilføje og administrere billedmærkater
Du kan føje mærkater til billederne på skærmen. Enheden læser mærkaterne højt, når billederne
er valgt. Føj mærkater til billeder uden mærkat ved at trykke og holde to gange med tre fingre.
Hvis du vil administrere mærkaterne, skal du åbne appen Indstillinger og trykke på
Tilgængelighed → Skærmlæser → Indstillinger → Administrer tilpassede mærkater.
237
Appendiks
Konfigurere indstillinger for Voice Assistant
Konfigurer indstillinger for Voice Assistant for nemheds skyld.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Skærmlæser → Indstillinger.
• Tekst-til-tale: Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når Voice
Assistant er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.
• Detaljeniveau: Tilpas de detaljerede indstillinger for stemmefeedback.
• Ryst for kontinuerlig læsning: Indstil enheden til at læse teksten på skærmen højt, når du
ryster enheden. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for rysteintensitet.
• Sig adgangskoder: Indstil enheden til at læse tegnene højt, når du indtaster din
adgangskode.
• Læs opkalder-id højt: Indstil enheden til at læse den opkaldende persons navn højt, når du
modtager et opkald.
• Vibrationsfeedback: Indstil enheden til at vibrere, når du anvender skærmen, såsom når du
vælger et element.
• Tilbagemelding med lyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du anvender skærmen,
såsom når du vælger et element. Du kan også justere lydstyrke for den lyd, der afspilles, når
du berører skærmen for at styre den.
• Fokuser på stemmelyd: Indstil enheden til at skrue ned for medielydstyrken, når enheden
oplæser et element.
• Fokusindikator: Indstil enheden til at gøre rammen af den firkantede markør, der vises, når
du trykker på elementer, tykkere. Du kan også ændre farven på indikatoren.
• Enkelttryksaktivering: Indstil enheden til at aktivere det valgte element ved at trykke på det
én gang.
• Navigationslinje for enkelttryk: Indstil enheden til at bruge knapperne på navigationslinjen
med et enkelt tryk.
• Hurtigmenu: Vælg kontekstuelle menupunkter, der skal vises, når du stryger til venstre eller
højre med tre fingre.
• Administrer tilpassede mærkater: Administrer de mærkater, du har tilføjet.
• Genveje på tastatur: Indstil tastaturgenveje, som du kan bruge med et eksternt tastatur.
• Mørk skærm med sidetast: Indstil enheden til at fungere normalt med skærmen slukket.
• Statuslinjeoplysninger: Vælg elementer, der skal læses højt, når du trykker på skærmen tre
gange med to fingre.
• Udviklingsindstillinger: Indstil valgmuligheder for appudvikling.
238
Appendiks
Bruge enheden med skærmen slukket
Af hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger kan du indstille enheden til at fungere
normalt med skærmen slukket. Skærmen tænder ikke, når du trykker på taster eller på skærmen.
Aktiverede funktioner slukker ikke, når skærmen slukker.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Skærmlæser → Indstillinger, og tryk
dernæst på Mørk skærm med sidetast for at aktivere det. Du kan aktivere eller deaktivere denne
funktion ved at trykke to gange hurtigt på sidetasten.
Denne funktion vises kun, når Voice Assistant er aktiveret.
Indtaste tekst ved brug af tastaturet
For at få vist tastaturet skal du trykke på tekstindtastningsfeltet, og derefter trykke hurtigt to
gange et vilkårligt sted på skærmen.
Hvis du vil aktivere funktionen hurtig indtastning, skal du åbne appen Indstillinger, trykke på
Tilgængelighed → Skærmlæser og derefter trykke på kontakten Hurtigindtastning for at
aktivere det.
Når du trykker på tastaturet med fingeren, oplæser enheden tegntasterne under din finger. Når
du hører det ønskede tegn, skal du slippe med fingeren for at vælge det. Tegnet indtastes, og
enheden oplæser teksten.
Hvis Hurtigindtastning ikke er aktiveret, skal du slippe det ønskede tegn med fingeren, og
derefter trykke to gange et vilkårligt sted på skærmen.
Denne funktion vises kun, når Voice Assistant er aktiveret.
Indtastning af yderligere tegn
Tryk og hold på en tast på tastaturet for at indtaste flere tegn for tasten. Der vises et pop opvindue over tasten med de tilgængelige tegn. For at vælge et tegn skal du trække med fingeren i
pop op-vinduet, indtil du hører det ønskede tegn, og derefter slippe med fingeren.
239
Appendiks
Synlighedsforbedringer
Brug af tema med høj kontrast
Anvend et tydeligt tema, der viser indhold med lyse farver på en mørk baggrund.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer →
Højkontrasttema og vælg derefter det tema, du ønsker.
Brug af skrifttype med høj kontrast
Du kan justere farven og omridset af skrifttyper for at øge kontrasten mellem teksten og
baggrunden.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Høj-kontrast skrifttyper for at aktivere det.
Brug af tastatur med høj kontrast
Du kan ændre farverne på Samsung-tastaturet for at øge kontrasten mellem teksten og
baggrunden.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Høj-kontrasttastatur for at aktivere det.
Visning af knapformer
Vis knapformer med rammer for at få dem til at skille sig ud.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Vis knapformer for at aktivere det.
Vise skærmfarver negativt
Forbedr skærmsynligheden, og hjælp brugere til nemmere at genkende tekst på skærmen.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Negative farver for at aktivere det.
240
Appendiks
Farvejustering
Juster, hvordan farver vises på skærmen, hvis du har svært ved at skelne farver fra hinanden.
Enheden ændrer farverne til mere genkendelige farver.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer →
Farvejustering, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det. Vælg en mulighed.
Hvis du vil justere farveintensiteten, skal du trække justeringslinjen under Intensitet.
Hvis du vælger Tilpasset farve, kan du tilpasse skærmens farve. Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre farvejusteringen.
Farvelinse
Juster skærmfarverne, hvis du har svært ved at læse teksten.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer → Farvelinse, og
tryk derefter på kontakten for at aktivere det. Vælg den ønskede farve.
Hvis du vil justere transparensniveauet, skal du trække justeringslinjen under
Uigennemsigtighed.
Reducere skærmens bevægelseseffekter
Reducer animationseffekter, hvis du er sensitiv over for animationer eller skærmbevægelser.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Fjern animationer for at aktivere det.
Anvende forstørrelsesglas
Aktiver et forstørrelsesglas for at zoome ind på skærmen, og se indholdet i en større udgave.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Forstørrelsesvindue for at aktivere det. Forstørrelsesglasset vises på skærmen.
Træk i kanten af forstørrelsesglasset for at flytte det hen, hvor du vil zoome ind på skærmen.
241
Appendiks
Forstørre skærmen
Forstør skærmen, og zoom ind på et bestemt område.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer →
Forstørrelse.
• Tr.tryk på skæ. f. at forstørre: Zoom ind ved at trykke tre gange på skærmen. Hvis du vil
vende tilbage til normal visning, skal du igen trykke tre gange på skærmen.
• Tryk på knap for at forstørre: Zoom ind ved at trykke på på navigationslinjen og derefter
trykke, hvor du vil forstørre skærmen. Tryk på for at vende tilbage til normal visning.
Udforsk skærmen ved at trække to eller flere fingre hen over den forstørrede skærm.
Juster zoomforholdet ved at knibe to eller flere fingre sammen på den forstørrede skærm, eller
spred fingrene fra hinanden.
Du kan også forstørre skærmen midlertidigt ved at trykke tre gange på skærmen og holde på
den. Eller tryk på , og tryk derefter på skærmen, og hold fingeren på den. Udforsk skærmen
ved at trække fingeren hen over skærmen uden at lade den slippe skærmen. Slip skærmen med
fingeren for at vende tilbage til normal visning.
• Tastaturer og navigationslinjen på skærmen kan ikke forstørres.
• Når denne funktion er aktiveret, kan ydeevnen for visse apps blive påvirket.
Forstørre muse- eller touchpadmarkører
Forstør markøren ved brug af en ekstern mus eller en touchpad.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Stor muse-/touchpadmarkør for at aktivere det.
Skifte skrifttype
Skift skrifttypens størrelse og stil.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer →
Skriftstørrelse og typografi.
Skifte skærmzoom
Skift indstillingen for skærmens zoom.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer →
Skærmzoom.
242
Appendiks
Høreforbedringer
Lyddetektorer
Indstil enheden til at registrere en grædende baby eller din dørklokke. Enheden vibrerer, når den
registrerer lyd, og varslet gemmes som en logfil.
Mens denne funktion er aktiveret, fungerer stemmegenkendelse ikke.
Babyalarm
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer → Lyddetektorer →
Babyalarm → Start.
Dørklokkedetektor
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer →
Lyddetektorer → Dørklokkedetektor.
Tryk på Optag for at optage lyden fra din dørklokke.
Enheden vil registrere og optage dørklokken.
Tryk på Test, og ring med dørklokken for at tjekke, om den optages korrekt. Tryk på Start, når
enheden registrerer lyden fra dørklokken.
Tryk på Skift lyd af dørklokke for at skifte dørklokkelyd.
Deaktivere alle lyde
Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde, herunder den opkaldende persons
stemme, under et opkald.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer, og tryk derefter på
kontakten Dæmp alle lyde for at aktivere det.
243
Appendiks
Hjælp til høreapparat
Indstil enheden til at forbedre lydkvaliteten, så det fungerer bedre med høreapparater.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer, og tryk dernæst på
kontakten Hjælp til høreapparat for at aktivere det.
Justering af lydbalancen
Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger øretelefoner.
1
2
3
Slut øretelefoner til enheden, og tag dem på.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer.
Træk justeringsbjælken under Venstre/højre lydbalance til venstre eller højre, og juster
lydbalancen.
Monolyd
Monooutput kombinerer stereolyd i ét signal, der afspilles via alle øretelefonhøjttalere. Brug
denne funktion, hvis du har nedsat hørelse, eller hvis du vil nøjes med kun at bruge ét ørestykke
fra øretelefonerne.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer, og tryk derefter på
kontakten Monolyd for at aktivere det.
Indstillinger for billedtekster
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer → Samsungundertekster (CC) eller Google-undertekster (CC), og tryk derefter på kontakten for at aktivere
det.
Vælg en indstilling for at konfigurere indstillingerne for billedtekster.
244
Appendiks
Tale-til-tekst
Enheden optager din stemme og konverterer den samtidig til tekst på skærmen.
1
2
3
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer → Tale-til-tekst.
Tryk på
, og optag med mikrofonen.
Tryk på UDFØRT, når du er færdig med at optage.
Start appen Diktafon for at få vist de optagne filer eller ændre sproget af
stemmenotatsystemet.
Interaktion og færdighed
Universalomskifter
Du kan styre touchskærmen ved at tilslutte en ekstern omskifter, ved at trykke på skærmen eller
ved at anvende hovedbevægelser og ansigtsgestik.
1
2
3
4
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed →
Universalomskifter.
Læs instruktionerne på skærmen, og tryk på Udført.
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Hvis universalomskifterne ikke er registreret på enheden, skal du trykke på Tilføj omskifter
og indstille omskiftere til at styre enheden.
For at aktivere funktionen til universalomskiftere skal enheden genkende mindst én
universalomskifter.
Hvis du vil indstille omskiftere til at styre enheden skal du trykke på Omskiftere.
For at deaktivere denne funktion skal du trykke på sidetasten og lydstyrke op-tasten samtidig.
245
Appendiks
Assistentmenu
Vise hjælpegenvejsikonet
Indstil enheden til at vise hjælpegenvejsikonet for adgang til apps, funktioner og indstillinger. Du
kan nemt styre enheden ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet.
1
2
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed →
Assistentmenu.
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Hjælpegenvejsikonet vises nederst til højre på skærmen.
Træk justeringslinjen under Gennemsigtighed for at justere hjælpegenvejsikonets
transparensniveau.
Åbne hjælpemenuer
Hjælpegenvejsikonet vises som et flydende ikon, der giver nem adgang til hjælpemenuerne fra
en hvilken som helst skærm.
Når du trykker på hjælpegenvejsikonet, forstørres ikonet en smule og viser de tilgængelige
menuer. Tryk på pil til venstre eller højre for at gå til andre paneler, eller stryg til venstre eller højre
for at vælge andre menuer.
Bruge markøren
Tryk på Markør på hjælpemenuen. Du kan betjene skærmen med små fingerbevægelser på
touchområdet. Træk derefter fingeren over touchområdet for at bevæge markøren. Du kan også
trykke på skærmen for at vælge elementer under markøren.
Brug følgende funktioner:
•
/
: Rul til venstre eller højre på skærmen.
•
/
: Rul op eller ned på skærmen.
•
: Forstør det område, hvor markøren er placeret.
•
: Rediger touchpad- og markørindstillingerne.
•
: Flyt touchområdet til en anden placering.
•
: Luk touchområdet.
246
Appendiks
Bruge udvidede hjælpemenuer
Indstil enheden til at vise udvidede hjælpemenuer for udvalgte apps.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed →
Assistentmenu → Assistent plus, og tryk dernæst på kontakterne ved siden af de apps, du vil
aktivere.
Klik efter markørstop
Indstil enheden til automatisk at vælge et element, når du placerer en markør over det.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed, og tryk derefter
på kontakten Klik efter markørstop for at aktivere det.
Besvare eller afslutte opkald
Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed → Besvare og
afslutte opkald, og tryk dernæst på kontakten for den metode, du ønsker.
Interaktionskontrol
Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger,
mens der anvendes apps.
1
2
3
4
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed →
Interaktionskontrol.
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Tryk og hold på sidetasten og lydstyrke op-tasten samtidigt, mens du anvender en app.
Juster størrelsen på rammen eller tegn en linje rundt om et område, du vil begrænse.
247
Appendiks
5
Tryk på Udført.
Enheden viser det begrænsede område. Det begrænsede område reagerer ikke, når
du trykker på det, og enhedens taster deaktiveres. Du kan dog aktivere funktioner for
sidetasten, lydstyrketasten og tastaturet i interaktionskontroltilstand.
For at deaktivere tilstanden for interaktionsstyring skal du trykke og holde på sidetasten og
lydstyrke op-tasten samtidigt.
Hvis du vil indstille enheden til at låse skærmen efter deaktivering af tilstanden for
interaktionskontrol, skal du åbne appen Indstillinger, trykke på Tilgængelighed → Interaktion
og færdighed → Interaktionskontrol, og derefter trykke på kontakten Lås skærm ved
deaktivering for at aktivere det.
Berør og hold-forsinkelse
Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed → Berør og
hold-forsinkelse, og vælg derefter en indstilling.
Trykvarighed
Angiv den varighed, som du skal trykke på skærmen, for at enheden kan registrere det som et
tryk.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed →
Trykvarighed, tryk på kontakten for at aktivere det, og angiv derefter tiden.
Ignorer gentagne berøringer
Indstil enheden for kun at genkende det første tryk inden for et angivet tidsrum, når du trykker
på skærmen flere gange.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed → Ignorer
gentagne berøringer, tryk på kontakten for at aktivere den, og angiv derefter tiden.
248
Appendiks
Avancerede indstillinger
Starte tilgængelighedsfunktioner hurtigt
Indstil dette for hurtigt at åbne tilgængelighedsfunktioner.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Sidetast
og lydstyrke op-tast, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det. Vælg derefter en
tilgængelighedsfunktion, der skal åbnes, når du trykker på sidetasten og lydstyrke op-tasten
samtidigt.
Du kan åbne følgende tilgængelighedsfunktioner:
• Tilgængelighed
• Voice Assistant
• Universalomskifter
• Forstørrelsesvindue
• Negative farver
• Farvejustering
• Farvelinse
• Interaktionskontrol
Starte genvejstjenester hurtigt
Indstil for hurtigt at starte en genvejstjeneste.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Tasterne
for lydst. op og ned, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det. Tryk derefter på Valgt
tjeneste, og vælg en genvejstjeneste, som skal starte, når du trykker og holder på lydstyrke optasten og lydstyrke ned-tasten samtidigt i tre sekunder.
Du kan åbne følgende genvejstjenester:
• Din telefonhjælper
• Universalomskifter
• Voice Assistant
249
Appendiks
Indstille lysmeddelelser
Indstil enheden, så kameralyset eller skærmen blinker, når en alarm lyder, eller hvis du har
meddelelser, f.eks. indgående opkald eller nye beskeder.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Kameralys
ved meddelelse, og tryk derefter på kontakterne ud for de indstillinger, du vil aktivere.
Meddelelsespåmindelser
Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, som du ikke har kontrolleret i intervallet.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Avancerede indstillinger →
Meddelelsespåmindelser, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
• Vibrer, når der afspilles lyd: Indstil enheden til at vibrere og afspille en meddelelseslyd, når
du har meddelelser, du ikke har set.
• Påmind hver: Angiv et interval mellem varsler.
• Valgte påmindelser: Angiv, at appsene skal varsle dig ved meddelelser.
Føje diktafonoptagelser til stemmemærkater
Du kan bruge stemmemærkater til at skelne mellem genstande med lignende former ved at
sætte mærkater på dem. Du kan optage og knytte en diktafonoptagelse til et NFC-aktiveret
stemmemærkat. Diktafonoptagelsen afspilles, når du anbringer din enhed i nærheden af
mærkatet.
Tænd NFC-funktionen før brug af denne funktion.
1
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Avancerede indstillinger →
Stemmemærkat.
Diktafonen starter.
2
3
4
Tryk på
for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
Når du er færdig med at optage, tryk på UDFØRT for at stoppe.
Hold bagsiden af din enhed over stemmemærkatet.
Informationerne i stemmeoptagelsen bliver skrevet til stemmemærkatet.
250
Appendiks
Installerede tjenester
Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Installerede tjenester.
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
251
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicecentre.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på sidetasten og lydstyrke nedtasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
Start appen Indstillinger, og tryk på Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → Nulstil → Slet alt. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du
huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
252
Appendiks
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Hvis du bruger øretelefoner, skal du kontrollere, at de er tilsluttet korrekt.
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicecentre og få batteriet udskiftet.
253
Appendiks
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller
internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
254
Appendiks
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
Bluetooth fungerer ikke ordentligt
Hvis en anden Bluetooth-enhed ikke findes eller der er tilslutningsproblemer eller funktionsfejl,
kan du prøve følgende:
• Kontroller, at den enhed du vil oprette forbindelse med, er klar til at blive scannet eller
tilsluttet.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
• På enheden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Forbindelse og derefter trykke på
kontakten Bluetooth for at aktivere den igen.
• Start appen Indstillinger, tryk på Generel administration → Nulstil →
Nulstil netværksindstillinger → Nulstil indstillinger → Nulstil for at nulstille
netværksindstillingerne på din enhed. Du vil muligvis miste registrerede oplysninger, når du
udfører nulstillingen.
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
255
Appendiks
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration
af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med enhedsplejefunktionen, eller slet manuelt apps
eller filer, som du ikke bruger, for at frigøre lagerplads.
Startknappen vises ikke
Navigationslinjen, som indeholder startknappen, forsvinder muligvis, når du bruger visse apps
eller funktioner. For at få vist navigationslinjen skal du trække opad fra bunden af skærmen.
Justeringslinjen for skærmens lysstyrke vises ikke på
informationspanelet
Åbn informationspanelet ved at trække statusbjælken nedad og derefter trække
informationspanelet nedad. Tryk på
ud for lysstyrkejusteringslinjen, og tryk på kontakten Vis
kontrolelement øverst for at aktivere det.
256
Appendiks
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
257
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på ”SUPPORT” => ”Hjælp & fejlfinding”,
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2019 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising