Samsung | SM-A920F/DS | User manual | Samsung Galaxy A9 (2018) Brugermanual

Samsung Galaxy A9 (2018) Brugermanual
BRUKERHÅNDBOK
SM-A920F/DS
Norwegian. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Grunnleggende
4
6
10
15
17
21
25
26
28
30
33
46
48
67
72
76
80
82
83
107
113
116
119
122
123
124
125
129
130
131
132
133
134
137
141
142
Les dette først
Situasjoner og løsninger ved
overoppheting av enheter
Enhetens oppsett og funksjoner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Minnekort (microSD-kort)
Slå enheten av og på
Første oppsett
Samsung-konto
Gjenopprette data fra den gamle
enheten (Smart Switch)
Forstå skjermen
Varselspanel
Skrive inn tekst
Apper og funksjoner
51
53
57
61
63
Installere eller avinstallere apper
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
2
Telefon
Kontakter
Meldinger
Internett
E-post
Kamera
Galleri
Always On Display
Flervindu
Samsung Pay
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Samsung Health
Radio
Lydopptaker
Mine filer
Klokke
Kalkulator
Game Launcher
SmartThings
Dele innhold
Google-apper
Innholdsfortegnelse
Innstillinger
188
190
191
192
192
193
193
144 Innledning
144 Tilkoblinger
146 Wi-Fi
148 Bluetooth
149 NFC og betaling
158
159
160
164
164
166
183
185
186
152 Datasparing
153 SIM-kortadministrator
153 Internettdeling
155 Flere tilkoblingsinnstillinger
Lyd og vibrering
158 Dolby Atmos (surroundlyd)
159 Separat applyd
Varsler
160 Appikonmerker
Skjerm
161 Blått lys-filter
162 Endre skjermmodusen eller justere
fargen på skjermbildet
163 Skjermsparer
Bakgrunner og temaer
Låseskjerm
165 Smart Lock
Biometri og sikkerhet
167 Ansiktsgjenkjenning
170 Fingeravtrykksgjenkjenning
173 Samsung Pass
178 Sikker mappe
Kontoer og sikkerhetskopi
184 Samsung Cloud
Google
Avanserte funksjoner
187 Doble meldinger
Enhetsvedlikehold
Apper
Generell styring
Tilgjengelighet
Programvareoppdatering
Brukerhåndbok
Om telefonen
Tillegg
194 Feilsøking
201 Ta ut batteriet
3
Grunnleggende
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør,
modellspesifikasjoner og programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre
leverandører enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av
e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av
posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder
anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
• Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
4
Grunnleggende
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder,
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
• Avhengig av området eller tjenesteleverandøren, blir det festet en skjermbeskyttelse for
beskyttelse under produksjon og distribusjon. Skade på den festede skjermbeskyttelsen
dekkes ikke av garantien.
• Du kan se berøringsskjermen tydelig selv i sterkt utendørs sollys ved å automatisk justere
kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av produktets sammensetning, hvis du lar
berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i
skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå.
– – Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen i lengre
perioder og slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
– – Du kan konfigurere berøringsskjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker den.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Tidsavbrudd for skjerm og velg hvor lenge
du vil vente før enheten slår av berøringsskjermen.
– – For å angi at berøringsskjermen automatisk justerer lysstyrken basert på omgivelsene,
starter du Innstillinger-appen, trykker på Skjerm og deretter Adaptiv lysstyrke-bryteren
for å aktivere det.
• Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal
Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se
enhetens FCC-ID. Du kan vise FCC-ID-en ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Om
telefonen → Status.
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
5
Grunnleggende
Situasjoner og løsninger ved overoppheting av
enheter
Hvis enheten blir varm mens batteriet lades
Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading
kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og
er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at
laderen vil stoppe oppladingen.
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har
kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
• Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den
tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny
Samsung-godkjent kabel.
• Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som
metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den
trådløse laderen.
Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som
støttes.
6
Grunnleggende
Hvis enheten blir varm under bruk
Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem i lengre perioder,
kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som
kjører, og ikke bruk enheten på en stund.
Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av
funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for din modell.
• Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
• Ved nedlasting av store filer
• Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper i lengre perioder
– – Ved spilling av høykvalitetsspill i lengre perioder
– – Ved opptak av videoer i lengre perioder
– – Ved strømming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
– – Når du kobler til en TV
• Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
– – Ved bruk av Flervindu
– – Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
– – Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
– – Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
• Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
• Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
• Ved bruk av mobil trådløssone og sammenkoblingsfunksjonen
• Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
• Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
• Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer,
som væske, støv, metallstøv og blyantbly
• Når du roamer
7
Grunnleggende
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
• Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på
nytt.
• Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
• Lukk apper som øker batteriforbruket, eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i
bruk.
• Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
• Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke
den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Enhetsbegrensninger hvis enheten overopphetes
Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å
kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.
• Hvis enheten blir varmere enn vanlig, vises det en melding om at enheten overopphetes.
For å senke enhetens temperatur begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og
batterilading stopper. Apper som kjører, blir lukket, og du vil bare kunne utføre nødanrop
frem til enheten har kjølt seg ned.
• Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, vises det en melding om
at den må slås av. Slå av enheten, og vent til den kjøler seg ned.
8
Grunnleggende
Forholdsregler for driftsomgivelser
Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med
tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.
• Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
• Ikke utsett enheten for direkte sollys i lengre perioder.
• Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil
om sommeren.
• Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
• Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt
kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
• Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.
9
Grunnleggende
Enhetens oppsett og funksjoner
Innhold i produktesken
Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
10
Grunnleggende
Enhetsoppsett
Nærhets-/lyssensor
Høyttaler
Kamera foran
Volumtast
Bixby-tast
Strømtast
Berøringsskjerm
Flerfunksjonskontakt
(USB Type-C)
11
Grunnleggende
Mikrofon
SIM-kort-/minnekortskuff
GPS-antenne
Fingeravtrykkssensor
Kamera bak (firedobbelt)
Fotolys
NFC-antenne
Hovedantenne
Høyttaler
Øretelefonutgang
Mikrofon
• Når du bruker høyttalerne, som når du spille mediefiler eller bruker
høyttalertelefonen, må du ikke holde enheten for nær ørene.
• Pass på at kameraobjektivet ikke utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel
direkte sollys. Hvis kameraobjektivet utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel
direkte sollys, kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres
og vil forårsake prikker eller flekker på bildene.
• Hvis enheten brukes når glasset eller akryldekselet er ødelagt, er det fare for at
du kan skade deg. Bruk bare enheten etter at den er blitt reparert av et Samsungservicesenter.
12
Grunnleggende
• Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
– – Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
– – Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
– – Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre
gjenstander mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller
mobildatatilkobling.
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung.
Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
• Ikke dekk til nærhets-/lyssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter
eller klistremerker. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
Fysiske taster
Bixby-tast
Volumtast
Strømtast
Tast
Strøm
Funksjon
• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.
• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
• Trykk på for å starte Bixby. Se Bixby for nærmere informasjon.
Bixby
• Trykk på og hold inne for å starte en samtale med Bixby. Se Bruke Bixby
for nærmere informasjon.
Volum
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
13
Grunnleggende
Funksjonsknapp
Nylige-knapp
Tilbake-knapp
Hjem-knapp
Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene nederst på skjermen. Funksjonsknappene
er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen. Se Navigeringslinje
(funksjonsknapper) hvis du vil ha mer informasjon.
14
Grunnleggende
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet før du bruker den for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt
den.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er
godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.
• Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader
som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
• Bare bruk USB Type-C-kabelen som følger med enheten. Enheten kan bli ødelagt hvis
du bruker Mikro-USB-kabel.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt
med en strømbryter, så du bør derfor koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i
bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og
lett tilgjengelig under lading.
1
2
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren.
3
4
Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Koble USB-kabelen til flerfunksjonskontakten på enheten.
Koble laderen fra enheten når enheten er ladet fullt opp. Koble deretter laderen fra
stikkontakten.
15
Grunnleggende
Redusere batteriforbruket
Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:
• Optimaliser enheten ved å bruke funksjonen for enhetsvedlikehold.
• Når du ikke bruker enheten, slår du av skjermen ved å trykke på strømtasten.
• Aktiver strømsparingsmodus.
• Lukk unødvendige apper.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
Tips og forholdsregler for batterilading
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse
med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir
borte under dataoverføring skal batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse
appene.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre
til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at
laderen vil stoppe oppladingen.
• Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk
flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsungservicesenter.
16
Grunnleggende
Hurtiglading
Enheten har en innebygd funksjon for hurtiglading. Batteriet kan lades raskere hvis du lar
enheten eller skjermen være avslått.
Øke ladehastigheten
For å øke ladehastigheten slår du av enheten eller skjermen når du lader batteriet. Hvis du lader
batteriet når enheten er slått av, vil -ikonet vises på skjermen.
Hvis funksjonen for hurtiglading ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på
Enhetsvedlikehold → Batteri → → Innstillinger og trykker deretter på bryteren Hurtiglading
med kabel for å aktivere denne funksjonen.
• Du kan ikke bruke den innebygde funksjonen for hurtiglading når du lader batteriet
med en standard batterilader.
• Hvis enheten blir varm eller omgivelsestemperaturen stiger, vil ladehastigheten
kunne bli redusert automatisk. Dette er en normal driftsprosedyre for å hindre skade
på enheten.
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Sette inn SIM- eller USIM-kortet
Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.
Du kan sette inn to SIM- eller USIM-kort, slik at du kan ha to telefonnumre eller
tjenesteleverandører på én enkelt enhet. I enkelte områder kan dataoverføring bli langsommere
hvis det er satt inn to SIM-kort i enheten enn når den har bare ett SIM-kort.
Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung
er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.
Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller
tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om
tilgjengelighet for tjenesten.
17
Grunnleggende
1
Sett utløsingsnålen inn i hullet ved siden av skuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
18
Grunnleggende
3
Plasser SIM- eller USIM-kortet i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
Plasser det primære SIM- eller USIM-kortet i skuff 1 ( 1 ) og det sekundære SIM- eller USIMkortet i skuff 2 ( 2 ).
2
Skuff 2
4
1
Skuff 1
Dytt SIM- eller USIM-kortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Riktig installasjon av kort
Nano-SIM-kort 2
Nano-SIM-kort 1
MicroSD-kort
Bruk bare nano-SIM-kort.
19
Grunnleggende
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1
2
3
4
Sett utløsingsnålen inn i hullet ved siden av skuffen for å løsne skuffen.
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
Bruke to SIM- eller USIM-kort
Hvis du setter inn to SIM- eller USIM-kort, kan du ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører
på én enkelt enhet.
Aktivere SIM- eller USIM-kort
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator. Velg et SIM- eller
USIM-kort, og trykk på bryteren for å aktivere det.
Tilpasse SIM- eller USIM-kort
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator og velg et SIM- eller
USIM-kort for å få tilgang til følgende alternativer:
• Ikon: Endre ikonet for SIM- eller USIM-kortet.
• Navn: Endre visningsnavnet for SIM- eller USIM-kortet.
• Nettverksmodus: Velg en nettverkstype som skal brukes med SIM- eller USIM-kortet.
Angi foretrukket SIM- eller USIM-kort
Når to kort er aktivert, kan du tilordne taleanrop, meldinger og datatjenester til spesifikke kort.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator og angi
funksjonsinnstillingene for kortene under Foretrukket SIM-kort.
20
Grunnleggende
Minnekort (microSD-kort)
Sette inn et minnekort
Kapasiteten på enhetens minnekort kan være forskjellig fra andre modeller, og enkelte
minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, alt etter minnekortprodusent og -type. Du
kan finne den maksimale kapasiteten til enhetens minnekort på Samsungs nettsted.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet,
ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Du må formatere minnekortet for å bruke det.
Hvis enheten ikke kan formatere eller gjenkjenne minnekortet, må du kontakte
produsenten av minnekortet eller et Samsung-servicesenter.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i Mine filer →
SD-kort-mappen.
21
Grunnleggende
1
Sett utløsingsnålen inn i hullet ved siden av skuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Når du tar ut skuffen fra enheten, deaktiveres mobildatatilkoblingen.
22
Grunnleggende
3
Plasser et minnekort i minnekortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover.
Minnekortskuff
4
Dytt minnekortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
Hvis minnekortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → →
Lagringsinnstillinger → SD-kort → Løs ut.
1
2
Sett utløsingsnålen inn i hullet ved siden av skuffen for å løsne skuffen.
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
23
Grunnleggende
3
4
Ta ut minnekortet.
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
Ikke ta ut eksterne lagringsenheter som minnekort eller USB-lager mens enheten
overfører eller bruker informasjon, eller rett etter overføring av data. Dette kan føre
til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på det eksterne lageret eller enheten.
Samsung er ikke ansvarlig for tap, inkludert tap av data, som skyldes misbruk av eksterne
lagringsenheter.
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet på enheten.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → →
Lagringsinnstillinger → SD-kort → Formater.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data
som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår
som et resultat av brukerens handlinger.
24
Grunnleggende
Slå enheten av og på
Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
Starte enheten på nytt
Start enheten på nytt ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på Omstart.
Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og
volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Volum ned-tast
Strømtast
25
Grunnleggende
Nødmodus
Du kan sette enheten i nødmodus for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og
funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe nødnummer, sende din nåværende
posisjonsinformasjon til andre, avgi en nødalarm og mer.
Aktivere Nødmodus
Du aktiverer Nødmodus ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på
Nødmodus.
Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden
som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
Deaktivere Nødmodus
Deaktiver nødmodus ved å trykke på → Slå av Nødmodus. Du kan også trykke på og holde
inne strømtasten, og deretter trykke på Nødmodus.
Første oppsett
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
• Prosedyrene ved første oppsett kan variere, alt etter programvaren på enheten og
regionen.
• Du kan konfigurere enheten din med Bixby avhengig av språket som er valgt for
enheten din.
1
Slå på enheten.
26
Grunnleggende
2
Velg foretrukket enhetsspråk og velg
.
Velg et språk.
3
4
5
Les og godta vilkårene og trykk på Neste.
Få innhold fra en gammel enhet.
Velg et Wi-Fi-nettverk, og koble enheten til det.
Hvis du ikke kobler til et Wi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner
på enheten under det første oppsettet.
6
7
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.
8
9
Hvis skjermbildet for anbefalte apper vises, velger du appene du vil ha og laster dem ned.
Angi en skjermlåsmetode for å beskytte enheten. Du kan beskytte personopplysningene
dine ved å hindre andre i å få tilgang til enheten. Hvis du vil angi skjermlåsemetoden senere,
trykker du på Ikke nå.
Logg på Samsung-kontoen din. Du kan bruke Samsung-tjenester og holde dataene dine
oppdatert og sikre på alle enhetene dine. Se Samsung-konto for å få mer informasjon.
27
Grunnleggende
Samsung-konto
Innledning
Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsungtjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted. Når Samsung-kontoen din er registrert,
kan du holde dataene oppdatert og sikre på alle Samsung-enheter med Samsung Cloud, spore
og kontrollere en tapt eller stjålet enhet, se tips og triks fra Samsung-medlemmer og mer.
Du kan opprette en Samsung-konto med e-postadressen din.
Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke
account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer kan du starte Innstillingerappen og trykke på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Samsung account → → Hjelp.
Registrere Samsung-kontoen
Registrere en ny Samsung-konto
Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eller du kan starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
3
.
Trykk på Opprett konto.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.
28
Grunnleggende
Registrere en eksisterende Samsung-konto
Hvis du allerede har en Samsung-konto, registrerer du den på enheten.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eller du kan starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Hvis du har glemt kontoinformasjonen, trykker du på Finn ID eller Tilbakestill passord. Du
kan finne kontoinformasjonen når du angir påkrevd informasjon.
3
Les og godta vilkårene og trykk på Neste for å fullføre registreringen av Samsung-kontoen.
Hvis et sprettoppvindu om bruk av biometriske data vises, trykker du på Registrer. Du
kan verifisere Samsung-kontopassordet ditt via dine biometriske data, for eksempel
fingeravtrykk. Se Samsung Pass for nærmere informasjon.
Fjerne Samsung-kontoen
Når du fjerner den registrerte Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for
eksempel kontakter og hendelser.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer.
Trykk på Samsung account → → Fjern konto.
Trykk på Fjern, angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk deretter på OK.
29
Grunnleggende
Gjenopprette data fra den gamle enheten (Smart
Switch)
Koble til den gamle enheten via Smart Switch for å overfør data.
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart Switch.
• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
• Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer
informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier
eller som du har rett til å overføre.
Overføre data trådløst via Wi-Fi Direct
Du kan overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten trådløst via Wi-Fi Direct.
1
Start Smart Switch på den gamle enheten.
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra Galaxy Store eller Play Butikk.
2
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart
Switch.
3
4
5
6
7
Plasser enhetene nær hverandre.
På den gamle enheten trykker du på Send data → Trådløs.
På den forrige enheten velger du et element du vil overføre, og trykker Send.
Trykk på Motta på enheten din.
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.
30
Grunnleggende
Overføre data med eksterne lagringsenheter
Overfør data med en ekstern lagringsenhet, som et microSD-kort.
1
2
3
Du kan overføre data fra den gamle enheten til den eksterne lagringsenheten.
4
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den eksterne lagringsenheten.
Sett inn eller koble den eksterne lagringsenheten til enheten din.
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart
Switch → → Gjenopprett.
Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin
Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du må laste ned datamaskinversjonen av Smart
Switch fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en
datamaskin, og importer dataene til enheten din.
1
2
Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.
Start Smart Switch på datamaskinen.
Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en
datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det
femte trinnet.
31
Grunnleggende
3
4
Koble den gamle enheten til datamaskinen med enhetens USB-kabel.
5
6
Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel.
Følg instruksjonene på skjermen til datamaskinen for å sikkerhetskopiere data fra enheten.
Koble deretter den gamle enheten fra datamaskinen.
Følg instruksjonene på skjermen til datamaskinen for å overføre data til enheten din.
Vis importerte data
Du kan vise de importerte dataene på samme app fra din gamle enhet.
Hvis den nye enheten ikke har de samme appene for å vise aller spille av de importerte dataene,
blir de lagret til en liknende app.
32
Grunnleggende
Forstå skjermen
Kontrollere berøringsskjermen
• Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter.
Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge for mye trykk på den med fingertuppene.
• Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen
i lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning i skjermen) eller
dobbeltkonturer.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.
Trykke
Trykk på skjermen.
Trykke på og holde
Trykk på og hold skjermen i omtrent
2 sekunder.
33
Grunnleggende
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det til
målplasseringen.
Dobbelttrykke
Dobbelttrykk på skjermen.
Stryke
Du kan stryke oppover, nedover, til venstre
eller til høyre.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem
sammen på skjermen.
34
Grunnleggende
Navigeringslinje (funksjonsknapper)
Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene på navigeringslinjen nederst på skjermen.
Funksjonsknappene er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen.
Funksjonene til knappene kan endres, alt etter appen som brukes for øyeblikket, eller
bruksmiljøet.
Nylige-knapp
Tilbake-knapp
Hjem-knapp
Knapp
Funksjon
Nylige
Hjem
Tilbake
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
• Trykk på for å gå tilbake til startskjermbildet.
• Trykk på og hold inne for å starte Google Assistant-appen.
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
35
Grunnleggende
Skjule navigeringslinjen
Vis filer eller bruk apper på en bredere skjerm ved å skjule navigeringslinjen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Navigeringslinje og trykk deretter på
Fullskjermbevegelser under Navigeringstype. Navigeringslinjen blir skjult og bevegelsestips
vises hvor funksjonsknappen befinner seg. For å bruke funksjonsknapper trekker du
bevegelsestipset til den ønskede knappen oppover.
Hvis du vil skjule bevegelseshintet på bunnen av skjermen, trykker du på Bevegelsestipsbryteren for å deaktivere det.
Slå på skjermen ved å bruke Hjem-knappen
På Always On Display kan du slå på skjermen ved å dobbeltklikke på Hjem-knappen.
36
Grunnleggende
Angi innstillinger for navigeringslinjen
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Navigeringslinje og velg et alternativ.
• Navigeringstype: Angi at enheten skal skjule eller vise navigeringslinjen. For å skjule
navigeringslinjen trykker du på Fullskjermbevegelser. Når navigeringslinjen er skjult, kan du
bruke funksjonsknappen ved å trekke bevegelseshintet til den ønskede knappen oppover.
• Knapperekkefølge: Endre rekkefølgen på knappene på navigeringslinjen.
• Bevegelsestips: Sett enheten til å vise indikatorer på bunnen av skjermen for å vise
hvor funksjonsknappen befinner seg. Denne funksjonen vises bare når du velger
Fullskjermbevegelser.
Startskjermbildet og appskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser
widgeter, snarveier til apper og annet.
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.
Utseendet til skjermbildet kan variere avhengig av region og tjenesteleverandør.
En widget
Bixby Home-indikator. Vis det
tilpassede innholdet.
Favorittapper
Navigeringslinje
(funksjonsknapper)
37
Grunnleggende
Bytte mellom start- og appskjermbildet
På startskjermbildet stryker du oppover eller nedover for å åpne appskjermbildet.
Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du
kan eventuelt trykke på Hjem-knappen eller Tilbake-knappen.
Startskjermbildet
Appskjermbildet
Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å
trykke på knappen. Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på Startskjerminnstillinger og trykk deretter på bryteren Apper-knapp for å aktivere den. Apper-knappen
legges til nederst på startskjermbildet.
App-knapp
38
Grunnleggende
Vise skjermen i liggende modus
Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på Startskjerm-innstillinger og
trykk deretter på bryteren Roter til liggende modus for å aktivere den.
Roter enheten til den er horisontal for å vise skjermen i liggende modus.
Flytte elementer
Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et
annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker du på og holder et element
på appskjermbildet og drar det deretter til toppen av skjermen. En snarvei til appen legges til på
startskjermbildet.
Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.
39
Grunnleggende
Opprette mapper
Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte
apper.
På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter
over en annen app.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet. Trykk på Angi mappenavn, og
skriv inn et mappenavn.
• Legge til flere apper
Trykk på Legg til apper på mappen. Merk av for mappene som skal legges til og trykk på
Legg til. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen.
• Flytte apper fra en mappe
Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering.
• Slette en mappe
Trykk på og hold en mappe, og trykk deretter på Slett mappe. Bare mappen vil bli slettet.
Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.
40
Grunnleggende
Redigere startskjermbildet
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å
få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan
også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.
• Legge til paneler: Stryk til venstre, og trykk på
.
• Flytte paneler: Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering.
• Slette paneler: Trykk på
på panelet.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Tema: Endre enhetens tema. Visuelle elementer på grensesnittet, for eksempel farger, ikoner
og bakgrunnsbilder, vil endre seg, avhengig av det valgte temaet.
• Widgeter: Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon
og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Trykk på og hold en widget, og dra den til
startskjermbildet. Widgeten legges til på startskjermbildet.
• Startskjerm-innstillinger: Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter
på startskjermbildet med mer.
41
Grunnleggende
Vise alle apper på startskjermbildet
Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på
startskjermbildet. På startskjermbildet trykker du på og holder inne et tomt område og trykker
deretter på Startskjerm-innstillinger → Startskjermoppsett → Bare startskjerm → Bruk.
Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.
Statusikoner
Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor,
er de mest vanlige.
• Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise
statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
• Enkelte indikatorikon vises bare når du åpner varselspanelet.
Ikon
Betydning
Ingen signal
Signalstyrke
Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
/
Foretrukket SIM -eller USIM-kort for anrop
GPRS-nett tilkoblet
EDGE-nett tilkoblet
UMTS-nett tilkoblet
HSDPA-nett tilkoblet
HSPA+-nett tilkoblet
/
LTE-nett tilkoblet
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
Posisjonstjenester brukes
Samtale pågår
Ubesvart anrop
Ny tekst- eller MMS-melding
Alarm aktivert
Lydløs modus aktivert
42
Grunnleggende
Ikon
Betydning
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterilading
Batterinivå
Låseskjerm
Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom
enheten ikke brukes på en bestemt periode.
For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning når skjermen slås på.
Hvis skjermen er slått av, trykker du på strømtasten eller Alltid på skjerm. Dobbeltrykk på Hjemknappen for å slå på skjermen.
Låseskjermen
43
Grunnleggende
Endre skjermlåsmetoden
Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, starter du Innstillinger-appen, trykker på Låseskjerm →
Skjermlåstype og velger en metode.
Når du angir et mønster, en PIN-kode, et passord eller biometriske data som skjermlåsmetode,
kan du beskytte din personlige informasjon ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du
har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.
• Stryk: Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
• Mønster: Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
• Passord: Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
• Ingen: Ikke angi noen skjermlåsmetode.
• Ansikt: Registrer ansiktet ditt for å låse opp skjermen. Se Ansiktsgjenkjenning for mer
informasjon.
• Fingeravtrykk: Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se
Fingeravtrykksgjenkjenning for å få mer informasjon.
Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du
skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall
forsøk. Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → Innstillinger for sikker lås, lås
opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsingsmetoden og trykk deretter på
bryteren Nullstill enheten automatisk for å aktivere denne funksjonen.
44
Grunnleggende
Ta et bilde av skjermen
Ta et skjermbilde mens du bruker enheten og skriver på, tegner på, beskjærer eller deler
skjermbildet. Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan bla i.
Bruk følgende metoder til å ta et bilde av skjermen. Skjermbilder blir lagret i Galleri.
• Ta bilde med knapper: Trykk og hold inne volum ned-tasten og strømtasten samtidig.
• Ta bilde ved å stryke: Stryk hånden til venstre eller høyre over skjermen.
• Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
• Hvis funksjonen for å ta bilde av skjermen ved å stryke ikke er aktivert, starter du
Innstillinger-appen, trykker på Avanserte funksjoner → Bevegelser og gester og
trykker deretter på bryteren Dra håndflaten over for å ta et bilde for å aktivere denne
funksjonen.
Når du har tatt skjermbildet, bruker du følgende alternativer på verktøylinjen nederst på
skjermen:
•
: Ta bilde av det aktive innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, f.eks. en
nettside. Når du trykker på , blar skjermen automatisk ned, og mer innhold vises.
•
: Beskjær en del av bildet du har tatt av skjermen. Det beskårne området lagres i Galleri.
•
: Skriv eller tegn på skjermbildet.
•
: Del bildet som er tatt av skjermen med andre.
Hvis alternativene ikke er synlige på skjermbildet, starter du Innstillinger-appen, trykker
på Avanserte funksjoner og trykker deretter på bryteren Smart bilde av skjermen for å
aktivere denne funksjonen.
45
Grunnleggende
Varselspanel
Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller ubesvarte anrop, vises statusikoner
på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser
detaljene.
Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke
varselspanelet.
Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.
Søk etter innhold eller apper som
er lagret på enheten din.
Start Innstillinger.
Hurtigvalgknapper
Foretrukket SIM- eller USIM-kort
for hvert alternativ. Trykk på for å
få tilgang til SIM-kortstyring.
Vis varseldetaljene og utfør
forskjellige handlinger.
Fjern alle varsler.
Gå til varselsinnstillingene.
46
Grunnleggende
Bruke hurtigvalgknapper
Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på
varselspanelet for å vise flere knapper.
Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se
mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.
For å omordne knappene trykker du på → Knapperekkefølge, og trykker på og holder en
knapp og drar den deretter til en ny plassering.
47
Grunnleggende
Skrive inn tekst
Tastaturoppsett
Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende meldinger, opprette notater
og mer.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Flere tastaturfunksjoner
Vis flere tastaturfunksjoner.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Slett det foregående tegnet.
Angi symboler.
Sett inn et linjeskift.
Sett inn et mellomrom.
Endre inndataspråk
Trykk på → Språk og typer → Administrer inndataspråk og velg språkene som skal brukes.
Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre
eller høyre på mellomromstasten.
48
Grunnleggende
Endre tastaturet
Trykk på
for å endre tastaturet.
Endre tastaturtype ved å trykke på
du ønsker.
→ Språk og typer, velge et språk og velge tastaturtypen
• Hvis tastaturknappen (
) ikke vises på navigeringslinjen, starter du Innstillingerappen, trykker på Generell styring → Språk og inndata og trykker på bryteren Vis
tastaturknapp for å aktivere den.
• På et 3x4-tastatur har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å
trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.
Flere tastaturfunksjoner
•
•
•
•
: Forutsi ord basert på inndata, og vis ordforslag. Gå tilbake til tastaturfunksjonslisten ved
å trykke på .
: Sett inn emojier.
: Sett inn klistremerker. Du kan også sette inn My emoji-klistremerker som ser ut som deg.
Se Ha moro med My emoji-klistremerker mens du chatter for nærmere informasjon.
: Fest animerte GIF-er.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
•
: Angi tekst ved hjelp av tale.
•
: Endre tastaturinnstillingene.
•
→
•
→
: Endre tastaturmodusen eller -størrelsen.
•
→
: Åpne tekstredigeringspanelet.
: Legg til et element fra utklippstavlen.
49
Grunnleggende
Kopiere og lime inn
1
2
Trykk på og hold noe tekst.
3
Trykk på Kopier eller Klipp ut.
Dra eller
teksten.
for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alle for å velge hele
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
4
Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på Lim inn.
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på Utklippstavle og velge
teksten.
Ordbok
Slå opp definisjoner på ord mens du bruker enkelte funksjoner, som når du ser på nettsider.
1
Trykk på og hold et ord som du vil slå opp.
Hvis ordet du vil slå opp ikke er valgt, kan du dra
2
eller
for å velge ønsket tekst.
Trykk på Ordbok i listen over alternativer.
Hvis en ordbok ikke er forhåndsinstallert på enheten, kan du trykke på Gå til Administrer
ordbøker, trykk på
ved siden av en ordbok og deretter INSTALL. for å laste den ned.
3
Se definisjonen i ordbokens sprettoppvindu.
Hvis du vil bytte til fullskjermvisning, trykker du på . Trykk på definisjonen på skjermen
for å se flere definisjoner. Trykk på i detaljvisning for å legge til ordet på listen med
favorittord, eller trykk på Søk på nettet for å bruke ordet som søkeord.
50
Apper og funksjoner
Installere eller avinstallere apper
Galaxy Store
Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter.
Start Galaxy Store-appen.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på
for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALL. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på →
Kontoinnstillinger → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ.
Play Butikk
Kjøp og last ned apper.
Start Play Butikk-appen.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALLER. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på
Innstillinger → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ.
51
Apper og funksjoner
Administrere apper
Avinstallere eller deaktivere apper
Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ.
• Deaktiver: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
• Avinstaller: Avinstaller nedlastede apper.
Aktivere apper
Start Innstillinger-appen, trykk på Apper →
Aktiver.
→ Deaktivert, velg en app og trykk deretter på
Angi apptillatelser
Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på
enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu
som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på Tillat i sprettoppvinduet
for å gi tillatelser til appen.
Du kan vise tillatelsesinnstillinger for apper ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Apper.
Velg en app, og trykk på Tillatelser. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.
Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Apper → → Apptillatelser. Velg et element, og trykk på
bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.
Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i
appene ikke virker som de skal.
52
Apper og funksjoner
Bixby
Innledning
Bixby er en intelligent taletjeneste som hjelper deg med å bruke enheten på en mer praktisk
måte.
Du kan snakke til Bixby eller skrive inn tekst. Bixby starter en funksjon du ber om, eller viser
informasjonen du vil ha. Den lærer seg også bruksmønstrene og miljøene dine. Jo mer den lærer
om deg, jo mer nøyaktig vil den forstå deg.
• For å bruke Bixby må enheten være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk.
• Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke Bixby.
• Bixby er bare tilgjengelig på enkelte språk, og enkelte funksjoner er kanskje ikke
tilgjengelige, alt etter regionen din.
Starte Bixby
Når du starter Bixby for første gang, vises introduksjonssiden for Bixby. Du må velge språket
som skal brukes med Bixby, registrere deg og logge på Samsung-kontoen din i henhold til
instruksjonene på skjermen og godta vilkårene.
1
Trykk på Bixby-tasten.
Velg et språk.
Bixby-tast
Logg på
Samsungkontoen din.
53
Apper og funksjoner
2
3
Velg språket som skal brukes med Bixby.
Følg instruksjonene på skjermen for å logge på Samsung-kontoen din.
Hvis du allerede er logget på kontoen, vises kontoinformasjonen på skjermen.
4
5
6
7
Trykk på
.
Les og godta vilkårene og betingelsene, og trykk på
.
Trykk på
og følg instruksjonene på skjermen for å registrere stemmen din.
Trykk på
for å fullføre oppsettet.
Bixby-skjermen vises.
Min profil
Få tilgang til flere alternativer.
Foreslåtte kommandoer
Kommuniser via tekst.
Kommuniser via tale.
54
Apper og funksjoner
Bruke Bixby
Når du har sagt hva du vil til Bixby, starter Bixby de tilsvarende funksjonene eller viser
informasjonen du forespurte.
Mens du trykker og holder inne Bixby-tasten, sier du det du vil si til Bixby og frigjør så fingeren fra
tasten når du er ferdig med å snakke.
Begynner en samtale
Lytter
Tilsvarende funksjon
startet
Hvis Bixby stiller deg et spørsmål i løpet av en samtale, mens du trykker og holder inne Bixbytasten, svarer du Bixby. Eller trykk på
og svar Bixby.
55
Apper og funksjoner
Bruksområder for Bixby
For å vise flere måter du kan bruke Bixby på, trykker du på Bixby-tasten og sveiper mot venstre
på skjermen.
Du kan se hvilke tjenester som støttes av Bixby og få eksempler på kommandoer.
Noen funksjoner kan være utilgjengelige avhengig av område eller tjenesteleverandør.
56
Apper og funksjoner
Bixby Vision
Bixby Vision er en tjeneste som gir informasjon som lignende bilder, plassering, oversatt tekst og
QR-koder. Bixby Vision gjenkjenner gjenstander raskt og intuitivt selv om du ikke vet navnet.
Du kan bruke følgende Bixby Vision-funksjoner.
Tekst
Sted
Bilde
QR-kode
Vin
• Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
• Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne
funksjonen.
• Tilgjengelige funksjoner og søkeresultater kan variere, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig eller at du ikke får riktige
søkeresultater avhengig av bildestørrelse, -format eller oppløsning.
• Samsung er ikke ansvarlig for produktinformasjonen som leveres av Bixby Vision.
57
Apper og funksjoner
Starte Bixby Vision
1
Start Bixby Vision på en av disse måtene.
• Trykk på Bixby Vision i Kamera-appen.
• Velg et bilde i Galleri-appen, og trykk på
.
• Trykk på og hold et bilde i Internett-appen, og trykk på Bixby Vision.
• Hvis du la til Bixby Vision-appikonet og startskjermbildet og appskjermbildet, starter du
Bixby Vision-appen.
2
3
Velg ønsket funksjon.
Hold gjenstanden innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
Når gjenstanden er gjenkjent, vises søkeresultatene på skjermen.
For å vise mer informasjon trykker du på funksjonsikonet eller velger et søkeresultat.
Oversette eller trekke ut tekst
Gjenkjenn og vis den oversatte teksten på skjermen. Du kan også trekke ut tekst fra et dokument
eller en bildefil.
Hvis du for eksempel ønsker å vite hva et skilt betyr når du er på ferie i utlandet, kan du bruke
Bixby Vision-funksjonene. Enheten oversetter teksten på skiltet til språket du velger.
1
2
Når du har et ønsket bilde eller gjenstand, starter du Bixby Vision.
Velg
og hold teksten innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
Den oversatte teksten vises på skjermen.
• Trykk på
for å trekke ut tekst. Du kan dele eller lagre teksten du trekker ut.
• Hvis du vil endre kilde- eller målspråk, trykker du på språkinnstillingspanelet øverst på
skjermen.
58
Apper og funksjoner
Søke etter lignende bilder
Du kan søke etter bilder som ligner på den gjenkjente gjenstanden, på nettet. Du kan vise
forskjellige bilder med egenskaper som ligner på gjenstanden, for eksempel farge eller form.
Hvis du for eksempel ønsker å vite tittelen til et fotografi eller bilde, kan du bruke Bixby Visionfunksjonene. Enheten søker etter og viser relatert informasjon eller bilder med lignende
egenskaper.
1
2
3
Når du har et ønsket bilde eller gjenstand, starter du Bixby Vision.
Velg
Trykk på
og hold gjenstanden innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
eller velg et søkeresultat på skjermen.
Lignende bilder vises.
Søke etter steder i nærheten
Søk etter informasjon om steder i nærheten ved å gjenkjenne din nåværende plassering.
Du kan for eksempel bruke Bixby Vision-funksjonene hvis du vil søke etter kafeer i nærheten.
Enheten søker og viser kafeer i nærheten.
1
2
Når du har et ønsket sted eller gjenstand, starter du Bixby Vision.
Velg
og hold stedet eller gjenstanden innenfor skjermen for at det skal bli gjenkjent.
Du kan vise grunnleggende informasjon om steder i nærheten.
Hvis du vil søke etter steder i enn annen retning, peker du kamera mot den retningen.
Hvis du bruker Bixby Vision med kameraet, kan du vise nåværende plassering og
værinformasjon. Pek kameraet mot bakken for å vise nåværende plassering på kartet.
Pek kameraet mot himmelen for å vise nåværende værinformasjon.
3
Trykk på
eller velg et søkeresultat på skjermen.
Enheten viser informasjon om steder i nærheten.
59
Apper og funksjoner
Søke etter informasjon om vin
Du kan registrere informasjon fra en vinetikett og søke etter informasjon om vinen.
Hvis du for eksempel finner favorittvinen din eller ønsker å vite mer om en vin, kan du bruke
Bixby Vision-funksjonene.
1
2
3
Når du har et ønsket bilde eller gjenstand, starter du Bixby Vision.
Velg
Trykk på
og hold vinetiketten innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
eller velg et søkeresultat på skjermen.
Informasjon om vinetiketten vises.
Lese QR-koder
Gjenkjenn QR-koder og vis ulik informasjon som nettsteder, bilder, videoer, kart og visittkort.
1
2
Når du har et ønsket bilde eller gjenstand, starter du Bixby Vision.
Velg
og hold QR-koden innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
Informasjonen knyttet til QR-koden vises.
Laste ned tilleggsfunksjoner
Du kan laste ned forskjellige Bixby Vision-funksjoner.
På Bixby Vision-skjermen trykker du på
→ TILF. og laster ned apper eller funksjoner.
60
Apper og funksjoner
Bixby Home
På Bixby Home-skjermbildet kan du vise anbefalte tjenester og informasjon som Bixby tilbyr ved
å analysere bruksmønstrene og rutinene dine.
• For å se mer innhold må enheten kobles til et Wi-Fi- eller mobilnett.
• Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne
funksjonen fullt ut.
Åpne Bixby Home
1
Stryk mot høyre på startskjermbildet.
Bixby Home-skjermbildet vises.
Når du starter denne funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av
dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
2
Stryk opp- eller nedover for å vise anbefalt innhold.
Få tilgang til flere alternativer.
Kommende påminnelse
Anbefalt innhold
3
Stryk til venstre på skjermen eller trykk på tilbakeknappen for å lukke Bixby Home.
61
Apper og funksjoner
Bruke anbefalt innhold i Bixby Home
Når du åpner Bixby Home, kan du vise innhold som oppdateres ofte, som kort. Stryk opp- eller
nedover for å vise kortene.
Når du er på vei til kontoret om morgenen, kan Bixby Home for eksempel vise dagens timeplan
og spille av favorittsangene dine på Bixby Home-skjermen. Om kvelden kan du vise alarmer,
sjekke den daglige aktiviteten din og vise nyhetsoppdateringer fra vennene dine.
Innholdet på og rekkefølgen av kortene oppdateres automatisk etter et spesifisert
intervall. Stryk nedover på skjermen for å oppdatere kortene manuelt.
Redigere kortlisten
• Hvis du vil feste et kort øverst på Bixby Home-skjermen, trykker du på
→ Løsne.
Hvis du vil løsne et kort, trykker du på
→ Fest til toppen.
• For å stanse visningen av et kort på listen, trekker du kortet til høyre og trykker på Ikke vis
igjen.
• For å skjule kortet fra listen, trekker du kortet til høyre og trykker på Skjul akkurat nå.
Velge apper som skal vises som kort
Du kan legge til eller slette apper som skal vises som kort på Bixby Home-skjermen.
Trykk på → Kort på Bixby Home-skjermen, velg en app, og trykk deretter på bryterne ved siden
av elementene for å legge dem til eller slette dem.
Hvis en app ikke er installert på enheten, må du installere den for å kunne bruke den.
Trykk på → Kort på Bixby Home-skjermen og last ned en app.
Tilpasse innstillingene for Bixby Home
Trykk på → Innstillinger på Bixby Home-skjermen.
• Tilpasningstjeneste: Angi for å bruke Bixbys interaktive og tilpassede tjenester for å
forbedre opplevelsen din.
• Bixby Home-innholdsleverandører: Les og godta eller trekk tilbake samtykket fra vilkårene
og personvernerklæringer for hver innholdsleverandør.
• Om Bixby Home: Vis Bixby Home-versjonen og juridisk informasjon.
62
Apper og funksjoner
Reminder
Opprett påminnelser i kalenderen for gjøremål eller for å vise innhold senere. Du mottar varsler
til angitt tid eller posisjon for hvert varsel.
• For å motta mer nøyaktige varsler kan du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
• Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne
funksjonen fullt ut.
• GPS-funksjonen må være aktivert for å bruke stedspåminnelser.
Starte Reminder
Du kan starte Reminder fra Bixby Home.
1
Stryk mot høyre på startskjermbildet.
Bixby Home-skjermbildet vises.
2
Trykk på Get started på Reminder.
Påminnelsesskjermbildet vises og appikonet for Reminder (
Appskjermbildet.
63
) legges til på
Apper og funksjoner
Opprette påminnelser
Opprett påminnelser på forskjellige måter. Reminder varsler deg hvis du oppretter en
påminnelse med en spesifikk tids- eller stedsinnstilling. Du kan også lagre diverse innhold, for
eksempel et enkeltnotat eller en adresse til en nettside, og vise innholdet senere.
Du kan for eksempel opprette en påminnelse om å vanne blomstene når du kommer hjem.
1
2
3
4
Start Reminder-appen.
5
Trykk på Lagre for å lagre påminnelsen.
Trykk på Skriv en påminnelse eller
og skriv ”Vann blomstene”.
Trykk på Sted → Angi betingelser → Velg et sted og angi plasseringen til hjemme.
Trykk på Når jeg kommer til → Ferdig.
Når du kommer hjem, vises varslet ”Vann blomstene”.
64
Apper og funksjoner
Opprette påminnelser med Bixby
Trykk og hold inne Bixby-tasten og si ”Minn meg på å vanne blomstene når jeg kommer hjem”.
Bixby lagrer det du sa som en påminnelse.
Sjekke varsler om påminnelser
Et sprettoppvindu med et varsel vises på det angitte tidspunktet eller stedet. Trykk på Fullfør
eller Utsett.
Vise listen over påminnelser
Åpne Reminder-appen for å vise påminnelseslisten. Velg en påminnelse for å vise detaljer om
den.
65
Apper og funksjoner
Redigere detaljer om påminnelsen
Du kan legge til eller redigere detaljer om påminnelsen, for eksempel hyppighet, dato og
klokkeslett eller sted.
1
2
Velg en påminnelse i listen over påminnelser, og trykk på Rediger.
Rediger betingelsene og trykk på Lagre.
Informasjon om påminnelse
Endre fargen for påminnelsen.
Legg til en sjekkliste.
Legg til et bilde.
Betingelser for påminnelse
Fullføre påminnelser
Merk påminnelser du ikke trenger å bli påminnet om, som fullført.
Velg en påminnelse i listen over påminnelser og trykk på Fullført. Du kan også dra påminnelsen
til venstre.
Gjenopprette påminnelser
Du kan gjenopprette påminnelser som er fullført.
1
2
Trykk på → Fullført → Rediger i listen over påminnelser.
Merk elementer som skal gjenopprettes og trykk på Gj.oppr.
Påminnelsene legges til i listen, og du blir varslet på de forhåndsdefinerte tidspunktene.
Slette påminnelser
For å slette en påminnelse trekker du den til høyre. Hvis du vil slette flere påminnelser, trykker du
på og holder en påminnelse, merker av for påminnelser som skal slettes, og trykker deretter på
Slett.
66
Apper og funksjoner
Telefon
Innledning
Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.
Ringe
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Angi et telefonnummer.
Trykk på
for å foreta et taleanrop eller
hvis du vil foreta et videoanrop.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til nummeret i kontaktlisten.
En forhåndsvisning av
telefonnummeret.
Slett det foregående tegnet.
67
Apper og funksjoner
Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten
Trykk på Nylige eller Kontakter og stryk deretter til høyre på en kontakt eller et telefonnummer
for å foreta anropet.
Hvis denne funksjonen er deaktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner → Bevegelser og gester og trykker deretter på bryteren Stryk for å ringe/sende
meld. for å aktivere den.
Bruke hurtigtastnumre
Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.
Når du skal angi et hurtigtastnummer, trykker du på Tastatur eller Kontakter → →
Hurtigtastnumre, velger et hurtigtastnummer og deretter legger du til et telefonnummer.
Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For
hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet / de første sifrene i nummeret,
og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.
Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret 123 som et hurtigtastnummer, trykker du først
på 1 og deretter på 2, og til slutt trykker du på og holder 3.
Foreta et anrop fra låseskjermen
Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
Foreta et internasjonalt anrop
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Trykk på og hold 0 til +-tegnet vises.
Angi landsnummer, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på
68
.
Apper og funksjoner
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Avvise et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Dra Send melding-linjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.
Hvis bryteren Legg til påminnelse er aktivert, blir en påminnelse lagret for å varsle deg om det
avviste anropet en time senere.
Hvis du vil opprette forskjellige avvisningsmeldinger, starter du Telefon-appen, trykker på →
Innstillinger → Hurtigavvisningsmeldinger, skriver en melding og trykker deretter på .
Ubesvarte anrop
Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over
ubesvarte anrop. Du kan også starte Telefon-appen og trykke på Nylige for å vise tapte anrop.
Blokkere telefonnumre
Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
2
Start Telefon-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre.
Trykk på Nylige eller Kontakter, legg til kontakt og trykk deretter på OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt ved å trykke på Legg til telefonnummer, skrive inn et
telefonnummer og deretter trykke på .
Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i
anropsloggen.
Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID.
Trykk på Blokker ukjente anropere-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
69
Apper og funksjoner
Alternativer under samtaler
Hvis området rundt kameraet bak og fingeravtrykkssensoren er tildekket, kan det oppstå
uønsket støy i løpet av samtalen. Ta bort tilbehør, slik som en skjermbeskytter eller
klistremerker fra området rundt kamera bak.
Under en talesamtale
Følgende handlinger er tilgjengelige:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Nytt anrop: Foreta et anrop nummer to. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter
den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen.
• Sett anrop på vent: Sett en samtale på vent. Trykk på Gjenoppta for å gjenoppta en samtale
som er satt på vent.
• Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
• Høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Når du bruker høyttalerfunksjonen,
må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene dine.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Tastatur / Skjul: Åpne eller lukk tastaturet.
•
: Avslutt den aktive samtalen.
Under en videosamtale
Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Kamera: Slå av kameraet slik at den andre parten ikke kan se deg.
• Bytt: Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
•
: Avslutt den aktive samtalen.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Når du bruker høyttalerfunksjonen,
må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene dine.
70
Apper og funksjoner
Legge til et telefonnummer i kontakter
Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet
1
2
3
4
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Skriv inn nummeret.
Trykk på Legg til i kontakter.
Trykk på Opprett kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater kontakt for å
legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten
1
2
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
3
Trykk på Opprett kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater kontakt for å
legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Trykk på bildet til anroperen og trykk på Legg til eller trykk på et telefonnummer og trykk på
Legg til i kontakter.
Legge til en tagg i et telefonnummer
Du kan legge til tagger i numre uten å lagre dem i Kontakt. Da kan du se informasjon om
innringerne når de ringer, uten å ha dem i kontaktlisten.
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
Trykk på et telefonnummer →
.
Trykk på Legg til tagg, legg inn en tagg og trykk på Legg til.
Når et anrop kommer inn fra det nummeret, vises taggen under nummeret.
71
Apper og funksjoner
Kontakter
Innledning
Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.
Legge til kontakter
Opprette en ny kontakt
1
2
3
Start Kontakter-appen og trykk på
.
Velg et lagringssted og trykk på Velg.
Angi kontaktinformasjon.
Velg en lagringsplassering.
Legg til et bilde.
Angi kontaktinformasjon.
Åpne flere informasjonsfelter.
Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre,
variere.
4
Trykk på Lagre.
72
Apper og funksjoner
Importere kontakter
Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.
1
Start Kontakter-appen og trykk på
kontakter → Importer.
2
3
4
Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
→ Administrer kontakter → Importer/eksp.
Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere og trykk på OK.
Velg en lagringsplassering for lagring av kontakter og trykk på Importer.
Synkronisere kontakter med nettkontoene dine
Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som
Samsung-kontoen din.
1
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg en konto
du vil synkronisere med.
2
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kontakter-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kontakterbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Søke etter kontakter
Start Kontakter-appen.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom
den.
• Trykk på
øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
73
Apper og funksjoner
Trykk på kontakten. Utfør deretter én av følgende handlinger:
•
: Legg til i favorittkontakter.
•
/
•
: Skriv en melding.
•
: Skriv en e-post.
: Foreta et tale- eller videoanrop.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.
1
2
3
Start Kontakter-appen og trykk på → Del.
Velg kontakter og trykk på Del.
Velg en delemetode.
Lagre og dele profil
Du kan lagre og dele profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre
ved hjelp av profildelingsfunksjonen.
• Profildelingsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Profildelingsfunksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert
profildelingsfunksjonen på enhetene sine.
1
2
3
Start Kontakter-appen og velg profilen din.
Trykk på Rediger, rediger profilen, og trykk på Lagre.
Trykk på Trykk her for å dele profilen, og trykk så på bryteren for å aktivere den.
Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke profildelingsfunksjonen.
Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene dine i Kontakter.
For å endre omfanget av kontakter du deler profilen din med, trykker du på Velg hva som
deles, velger et element du vil dele og velger deretter et alternativ.
74
Apper og funksjoner
Opprette grupper
Du kan legge til grupper, slik som familie eller venner og administrere kontakter i henhold til
gruppe.
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Grupper → Opprett gruppe.
Skriv inn et navn på gruppen.
For å angi en grupperingetone, trykker du på Grupperingetone og velger ringetonen.
3
Trykk på Legg til medlem, velg kontaktene som skal legges til gruppen og trykk deretter på
OK.
4
Trykk på Lagre.
Sende en gruppemelding
Du kan sende en gruppemelding til gruppemedlemmer samtidig.
Åpne Kontakter-appen, trykk på
melding.
→ Grupper, velg en gruppe og trykk deretter på → Send
Slå sammen dupliserte kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter eller synkroniserer kontakter med
andre kontoer, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte
kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din.
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Administrer kontakter → Slå sammen kontakter.
Merk av for kontakter, og trykk på Flett.
Slette kontakter
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på → Slett.
Velg kontakter og trykk på Slett.
For å slette én og én kontakt åpner du kontaktlisten og trykker på en kontakt. Trykk deretter på
→ Slett.
75
Apper og funksjoner
Meldinger
Innledning
Send og vis meldinger i samtaletråder.
Sende meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.
1
2
Start Meldinger-appen og trykk på
.
Legg til mottakere, og skriv en melding.
Når du skal ta opp og sende en talemelding, trykker du på og holder , leser inn meldingen
og slipper fingeren. Opptaksikonet vises bare mens tastaturet er skjult.
Mottaker
Angi mottakere.
Legg ved filer.
Send meldingen.
Skriv en melding.
3
Trykk på
Sett inn klistremerker.
for å sende meldingen.
76
Apper og funksjoner
Sende My emoji-klistremerker
Du kan sende My emoji-klistremerker som ser ut som deg, via meldinger.
Trykk på mens du skriver en melding og trykk på ikonet My Emoji. My emoji-klistremerker
vises. Velg klistremerket du vil dele.
My emoji-klistremerkene vises etter at du har opprettet My emoji i Kamera-appen. Se
Lage My emoji for mer informasjon.
77
Apper og funksjoner
Vise meldinger
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.
Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.
1
2
3
Start Meldinger-appen og trykk på Samtaler.
Trykk på en kontakt i meldingslisten.
Se samtalen.
For å svare på meldingen trykker du på Skriv en melding, skriver en melding og trykker på
.
Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen for å endre skriftstørrelsen.
Blokkere uønskede meldinger
Du kan blokkere meldinger fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
Start Meldinger-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre og meldinger →
Blokker numre.
2
Trykk på Innboks og velg en kontakt. Eller trykk på Kontakter, velg kontakter og trykk på
OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt under Angi nummer, og så trykker du på
78
.
Apper og funksjoner
Stille inn meldingsvarsling
Du kan endre varslingslyden, visningsalternativer med mer.
1
Start Meldinger-appen, trykk på → Innstillinger → Varsler og trykk deretter på bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
2
Endre varselsinnstillingene.
Angi en meldingspåminnelse
Du kan angi et varsel med et intervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne
funksjonen ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Tilgjengelighet →
Avanserte innstillinger → Varselspåminnelser og trykker deretter på bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Slette meldinger
1
2
3
Start Meldinger-appen og trykk på Samtaler.
Trykk på en kontakt i meldingslisten.
Trykk på og hold inne en melding, trykk på Slett.
For å slette flere meldinger, markerer du meldingene du vil slette.
4
Trykk på Slett.
79
Apper og funksjoner
Internett
Innledning
Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for
å få enkel tilgang til dem.
Se på nettsider
1
2
3
Start Internett-appen.
Trykk på adressefeltet.
Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på Gå til.
Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.
For å veksle hurtig mellom faner stryker du til venstre eller høyre på adressefeltet.
Legg til et bokmerke for den
nåværende nettsiden.
Oppdater den nåværende
nettsiden.
Vis bokmerkene dine.
Åpne startsiden.
Åpne nettleserens fanestyrer.
Beveg deg mellom sider.
Få tilgang til flere alternativer.
80
Apper og funksjoner
Bruke hemmelig modus
I hemmelig modus kan du administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du
kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord og dine biometriske data.
Aktivere hemmelig modus
→ Slå på Hemmelig modus på verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis du bruker
Trykk på
denne funksjonen for første gang, må du angi om det skal brukes et passord for hemmelig
modus.
I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.
I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av
skjermen.
Endre sikkerhetsinnstillinger
Du kan endre passord og låsemetode.
Trykk på → Innstillinger → Personvern og sikkerhet → Angi Hemmelig moduslås → Endre passord. Hvis du vil angi dine registrerte biometriske data som låsemetode
sammen med passordet, trykker du på Fingeravtrykk-bryteren for å aktivere funksjonen. Se
Fingeravtrykksgjenkjenning for mer informasjon om hvordan du bruker biometriske data.
Deaktivere hemmelig modus
Trykk på
→ Slå av Hemmelig modus på verktøylinjen nederst på skjermen.
81
Apper og funksjoner
E-post
Konfigurere e-postkontoer
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
1
2
3
Start E-post-appen.
I listen velger du en e-posttjeneste eller trykker på Andre.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på
→
→ Legg til konto.
Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk
på → → → Angi standardkonto.
Sende e-post
1
2
3
Trykk på
for å skrive en e-post.
Legg til mottakere og angi en emnelinje og tekst.
Trykk på
for å sende e-posten.
Lese e-post
Når E-post er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Hvis du vil hente e-poster
manuelt, stryker du nedover øverst på e-postlisten.
Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.
Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil
aktivere e-postsynkronisering, trykker du på → → kontonavnet ditt, og trykker
deretter på Synkroniser konto-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
82
Apper og funksjoner
Kamera
Innledning
Ta bilder og ta opp videoer med ulike moduser og innstillinger.
Etiske retningslinjer for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
Starte kameraet
Bruk følgende metoder til å åpne kameraet:
• Start Kamera-appen.
• Trykk raskt to ganger på strømtasten.
• Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
• Noen metoder kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter Kamera-appen fra
låseskjermen eller når skjermen er slått av mens skjermlåsmetoden er angitt.
• Hvis bildene er uskarpe, må du rengjøre kameraobjektivet og prøve på nytt.
83
Apper og funksjoner
Grunnleggende fotografering
Ta bilder eller ta opp videoer
1
2
3
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde eller Video.
Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
Trykk på
for å ta et bilde eller på
hvis du vil ta opp en video.
Knapp for
sceneoptimalisering
Nåværende
modus
Alternativer for
nåværende
fotograferingsmodus
Bytt mellom
kameraet foran og
kameraet bak.
Ta et bilde.
AR-emoji
Miniatyrbilde med
forhåndsvisning
Bixby Vision
Bildemoduser
Kamerainnstillinger
Velg et objektiv
• Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene eller videoene. Når justeringslinjen
vises, drar du på justeringslinjen mot eller .
• Ta et bilde fra videoen mens du tar opp ved å trykke på
.
• Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere.
Trykk på
hvis du vil bruke autofokusmodus.
84
Apper og funksjoner
• Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera
som brukes.
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at objektivet ikke er skadet eller skittent. Hvis ikke, kan det hende at
enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
• Det normale objektivet på kameraet på enheten har et vidvinkelobjektiv. En mindre
forvrengning kan forekomme i vidvinkelbilder eller -videoer, men dette betyr ikke at
det er problemer med ytelsen på enheten.
• Den maksimale opptakstiden kan reduseres når du tar opp video i høy oppløsning.
Velge et objektiv for fotografering
Ta et bilde eller ta opp en video etter at du velger kameraobjektivet du vil ha.
Velg et objektiv på forhåndsvisningsskjermen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte moduser.
•
: Du kan ta et tydelig bilde eller ta opp video av et større motiv med
ultravidvinkelobjektivet.
•
: Du kan ta et standard bilde eller ta opp normal video med det normale objektivet.
•
: Du kan ta et bilde eller ta opp en video mye klarerer ved å forstørre motivet med det 2x
optiske zoom-objektivet.
Fotografering med
ultravidvinkel
Grunnleggende
fotografering
85
Fotografering med 2x
optisk zoom
Apper og funksjoner
Zoome ut og inn
Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
• Zoomfunksjoner er bare tilgjengelig når kamera bak brukes.
• Det kan hende at den optiske zoomen på 2x ikke fungerer i dårlige lysforhold.
Redigere listen over fotograferingsmoduser
Du kan redigere listen over fotograferingsmoduser på forhåndsvisningsskjermen.
1
Trykk på
→ Kameramoduser → Rediger moduser på forhåndsvisningsskjermen.
Du kan også trykke på og holde listen over fotograferingsmoduser på
forhåndsvisningsskjermen.
2
Marker modusene som skal brukes.
For å endre rekkefølgen til bildemoduser, trekker du
Liste over
fotograferingsmoduser
86
til et annet sted.
Apper og funksjoner
Angi kameraknapphandlingen
Du kan ta en serie bilder eller opprette en animert GIF ved å trykke på og holde kameraknappen.
Trykk på
vil bruke.
→ Hold lukkerknappen for å på forhåndsvisningsskjermen og velg en handling du
• Ta et bilde: Ta et bilde.
• Ta seriebilde: Ta en serie med bilder.
• Opprett GIF: Opprett en animert GIF-fil med bilder du har tatt i serie.
Funksjonene Ta seriebilde og Opprett GIF er bare tilgjengelig i enkelte bildemoduser.
Bruke fokus- og eksponeringsfunksjonene
Låse fokus (AF) og eksponering (AE)
Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk
justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.
Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og
eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Bilde- eller Pro-modus.
87
Apper og funksjoner
Skille mellom fokusområdet og eksponeringsområdet
Du kan skille fokusområdet og eksponeringsområdet.
Trykk og hold inne på forhåndsvisningsskjermbildet. AF-/AE-rammen vil vises på skjermen. Dra
rammen til området hvor du vil skille fokusområdet og eksponeringsområdet.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Pro-modus.
88
Apper og funksjoner
Intelligent kamera
Sceneoptimaliserer
Enheten vil justere fargeinnstillingene automatisk etter at et motiv eller en scene registreres, som
for eksempel personer, mat eller en nattescene.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde. Når kameraet registrerer motivet eller
scenen, endres knappen for sceneoptimalisering, og den optimaliserte fargen blir brukt.
Feilgjenkjenning
Hvis det blir tatt et dårlig bilde, vil enheten varsle deg for å ta bildet på nytt.
Hvis noen blunker eller er ute av fokus på bildene, eller hvis det finnes flekker på objektivet, vises
et varsel etter at du har tatt bildet.
Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, trykker du på på forhåndsvisningsskjermen
og trykker på bryteren Feilgjenkjenning for å deaktivere den.
89
Apper og funksjoner
Supersakte film
Supersakte film er en funksjon som tar opp et øyeblikk sakte slik at du kan sette pris på det
senere. Etter at videoen er tatt opp, legges bakgrunnsmusikk til automatisk.
• Funksjonene til supersakte film kan varierer i henhold til modell.
• Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys. Når du tar opp en video
innendørs med utilstrekkelig eller dårlig lys, kan noen av følgende situasjoner oppstå:
– – Skjermen kan fremkomme mørk på grunn av lite lys.
– – Skjermen kan flimre under visse lysforhold, for eksempel på steder med
fluorescerende lys.
– – Det kan forekomme støy.
• Opptak av supersakte film kan starte til uønsket tid hvis det eksisterer forhold slik som:
– – Når enheten rister.
– – Når en annen gjenstand beveger seg nær motivet i området for
bevegelsesdeteksjon.
– – Opptak skjer i flimrende lys, for eksempel på steder med fluorescerende lys.
90
Apper og funksjoner
Ta opp videoer i supersakte film
1
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Supersakte.
Kamerainnstillinger
Se informasjon
Supersakte film
Begynn å ta opp en video.
2
Trykk på
.
Enheten tar opp øyeblikket i supersakte film og lagrer det som en kort video.
91
Apper og funksjoner
Spille av videoer i supersakte film
Velg en video med supersakte film og trykk på Spill av supersakte video.
Vilkårlig bakgrunnsmusikk spilles av automatisk under avspillingen av videoen.
For å ta et bilde mens du spiller av en video, trykker du på
.
Redigere videoer i supersakte film
På avspillingsskjermbildet kan du redigere videoen og lagre den som en annen fil eller dele den.
For å beskjære en del i videoen drar du start- og sluttparentesen til de ønskede punktene for å
velge den delen du vil beholde.
Dra
mot venstre eller høyre for å redigere delen med sakte film.
Endre bakgrunnsmusikk.
Startbrakett
Sluttbrakett
Del i supersakte film
92
Apper og funksjoner
Direktefokus
Med det firedoble kameraet kan du ta bilder med grunt fokus, slik at bakgrunnen er uskarp og
motivet skiller seg tydelig ut.
Ta portretter som skiller seg ut med funksjonen Direktefokus
Juster bakgrunnsuskarpheten på forhåndsvisningsskjermen og ta et bilde som uthever motivet.
• Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys.
• Bakgrunnsuskarphet blir kanskje ikke brukt under følgende forhold:
– – Enheten eller motivet beveger seg.
– – Motivet er tynt eller blankt.
– – Motivet er har en farge eller et mønster som likner bakgrunnen.
– – Motivet eller bakgrunnen er ensartet.
1
2
På fotograferingsmodilisten trykker du på Direktefokus.
Dra justeringsbryteren for bakgrunnsuskarphet til venstre eller høyre for å justere
skarpheten.
93
Apper og funksjoner
3
Når Direktefokus er klar. vises på forhåndsvisningsskjermbildet, trykker du på
bilde.
Justeringslinje for
bakgrunnsuskarphet
Direktefokus
94
for å ta et
Apper og funksjoner
Redigere bakgrunnen på Direktefokusbilder
Du kan også redigere nivået på bakgrunnsuskarpheten til et bilde som er tatt med funksjonen
Direktefokus. Når bakgrunnsbelysningen vises i uskarpe punkter, kan du endre formen på
bakgrunnsuskarpheten. Velg en form, som et hjerte, en stjerne eller en blomst, for å dekorere
bildet og få det til å skille seg ut.
1
2
Velg et bilde som er tatt med Direktefokus og trykk på Endre bakgrunnseffekt.
Hvis du vil justere bakgrunnsuskarpheten, drar du glidebryteren for justering av
bakgrunnsuskarphet til venstre eller høyre.
Hvis du vil endre formen på bakgrunnsuskarpheten, drar du effektlisten mot venstre
eller høyre og velger ønsket effekt. Effektlisten vises bare når bildet har uskarphetsform i
bakgrunnen.
Justere
bakgrunnsuskarpheten.
Endre formen på
bakgrunnsuskarpheten.
3
Trykk på Aktiver for å lagre bildet.
95
Apper og funksjoner
AR-emoji
Opprett en My emoji som ser ut akkurat som deg. Du kan nå sende klistremerker som er laget
med My emoji for å livne opp enhver samtale.
Du kan ta bilder og ta opp videoer med AR-emojier, som My emoji eller Live-klistremerker, som
etterligner uttrykkene dine.
Lage My emoji
Lag et My emoji som ser ut som deg. My emoji-klistremerker med forskjellige uttrykk blir
generert automatisk.
1
2
3
4
På forhåndsvisningen trykker du på AR-emoji → Lag My Emoji.
Juster ansiktet på skjermen og trykk på
for å ta et bilde.
Velg kjønnet til My Emoji og trykk på Neste.
Dekorere My emoji.
For å redigere detaljer, som øyefarge eller ansiktsform, trykker du på
5
Trykk på
.
.
Når et sprettoppvindu vises, trykker du på Lagre My Emoji-klistremerker i Galleri og trykker
på OK.
Redigere
detaljerte
innstillinger.
Lage My emoji.
Redigere
grunnleggende
innstillinger.
96
Apper og funksjoner
Du kan bruke funksjonen AR-emoji både med kamera foran og kamera bak. Hvis du
bruker kamera bak, bytter det automatisk til kamera foran. For å veksle mellom kameraer,
stryker du oppover eller nedover, eller trykker på .
Slette My emoji
Trykk på og hold My emoji du vil slette, og trykk på
.
Live-klistremerker
Ta bilder og videoer med forskjellige live-klistremerker. Når du beveger ansiktet følger
klistremerkene bevegelsene dine. Du kan også ta opp et fint og morsomt klistremerke som
beveger seg hele tiden i en video.
1
2
Trykk på AR-emoji på forhåndsvisningsskjermbildet.
3
Trykk på
Trykk på
eller
og velg et klistremerke.
for å ta et bilde eller på
hvis du vil ta opp en video.
97
Apper og funksjoner
Plassere klistremerker tilfeldig
Du kan plassere klistremerker tilfeldig, istedenfor å velge én fra klistremerkelisten.
Trykk på Tilfeldig flere ganger til klistremerket du vil ha vises.
Ha moro med My emoji-klistremerker mens du chatter
Du kan bruke My emoji-klistremerket under en samtale via meldinger eller i et sosialt nettverk.
1
2
3
Trykk på
på Samsung-tastaturet.
Trykk på ikonet for My emoji.
Velg ett av My emoji-klistremerkene.
My Emoji-klistremerket settes inn.
My emoji-ikon
Slette My emoji-klistremerker
På Samsung-tastaturet trykker du på og
klistremerket du vil slette, og trykk på Slett.
på bunnen av tastaturet. Velg My Emoji-
98
Apper og funksjoner
Bruke fotograferingsmoduser
Hvis du vil endre fotograferingsmodus, drar du listen over fotograferingsmoduser mot venstre
eller høyre, eller stryker mot venstre eller høyre på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg ønsket fotograferingsmodus.
Bildemodus
Kameraet justerer alternativene for fotografering automatisk basert på omgivelsene, slik at det
blir lett å ta bilder.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde.
For å ta selvportretter med kamera foran stryker du opp eller ned, eller trykker på
til kameraet foran.
for å bytte
Bruke skjønnhetseffekter
Du kan velge en filtereffekt eller endre deler av ansiktet, for eksempel hudtonen eller
ansiktsformen, før du tar selvportretter.
1
2
Trykk på
på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg en filtereffekt eller skjønnhetseffekter, og ta et bilde.
Videomodus
Kameraet justerer alternativene for opptak automatisk basert på omgivelsene, slik at det blir lett
å ta opp video.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Video.
Modus for sakte film
Ta opp en video som skal vises i sakte film. Du kan spesifisere deler i videoene som skal spilles av i
sakte film.
1
2
3
4
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Sakte film.
Trykk på
for å starte opptaket.
Trykk på
for å stoppe opptaket når du er ferdig med å ta opp.
Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.
99
Apper og funksjoner
5
Trykk på Spill av sakte video.
Den raskeste delen av videoen angis som en del i sakte film, og videoen begynner å spilles
av. Opptil to deler i sakte film opprettes, basert på videoen.
Dra
mot venstre eller høyre for å redigere delen med sakte film.
Startbrakett
Sluttbrakett
Sakte film-del
Hyperlapse-modus
Du kan ta opp scener, for eksempel personer eller biler som beveger seg, og vise dem som
videoer i hurtigfilm.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Hyperlapse.
Trykk på
, og velg et alternativ for bildehastighet.
Hvis du angir bildehastigheten til Automatisk, justeres bildehastigheten automatisk på
enheten i henhold til de skiftende hastighetene i scenen.
3
4
5
Trykk på
for å starte opptaket.
Trykk på
for å avslutte opptaket.
Trykk på miniatyrbildet på forhåndsvisningsskjermbildet, og trykk på Spill av hyperlapse for
å vise videoen.
100
Apper og funksjoner
Pro-modus
Ta bilder mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og
ISO-verdi, manuelt.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Pro. Velg alternativer og tilpass innstillingene,
og trykk deretter på
for å ta et bilde.
Tilgjengelige alternativer
•
: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk
høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
•
: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som
står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig
opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
•
: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
Panoramamodus
Med panoramamodus kan du ta en serie med bilder og deretter sette dem sammen til ett bredt
eller høyt panoramabilde.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:
• Beveg kameraet langsomt i én retning.
• Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet
er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten
automatisk å ta bilder.
• Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få
farger.
1
2
3
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Panoramabilde.
Trykk på
, og beveg enheten sakte i én retning.
Trykk på
for å slutte å ta bilder.
101
Apper og funksjoner
Matmodus
Du kan ta bilder av mat med mer livlige farger.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Mat.
Trykk på skjermen og dra den sirkulære rammen over området for å utheve det.
Området utenfor den sirkulære rammen blir gjort uskarpt.
Hvis du vil endre størrelsen på den sirkulære rammen, drar du et hjørne av rammen.
3
4
Trykk på
Trykk på
, og dra justeringslinjen for å justere fargetonen.
for å ta et bilde.
102
Apper og funksjoner
Bred selfiemodus
Ta et bredt selvportrett hvor du får plass til flere mennesker uten at noen blir avskåret på kanten.
1
På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på
kameraet foran for å ta et selvportrett.
2
3
4
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bred selfie.
for å bytte til
Se inn i kameraobjektivet foran.
Trykk på
for å ta et bilde.
Du kan også vise håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en
nedtellingstidtaker. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.
5
Vri enheten sakte mot venstre og så mot høyre (eller motsatt) for å ta et bredt selvportrett.
Enheten tar flere bilder når den hvite rammen kommer til hver ende av kamerasøkervinduet.
• Pass på at du holder den hvite rammen inne i kamerasøkervinduet.
• Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
• Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret,
avhengig av fotograferingsforholdene.
103
Apper og funksjoner
Tilpasse innstillinger for kamera
Alternativer for aktive fotograferingsmodus
Du kan bruke følgende alternativer på forhåndsvisningsskjermbildet.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av fotograferingsmodus.
•
: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
•
: Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
•
: Velg et sideforhold for bilder.
•
: Bruk skjønnhetseffekter eller en filtereffekt.
•
: Velg en bildehastighet.
•
: Velg et størrelsesforhold for videoer.
•
: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert
bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Punkt
bruker lyset på et konsentrert område midt i bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Matrise utjevner hele scenen.
•
: I Mat-modus, fokuser på et motiv inne i sirkelrammen, og gjør bildet utenfor rammen
uskarpt.
•
: I Mat-modus, juster fargetonen.
Kamerainnstillinger
Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet. Enkelte alternativer kan være utilgjengelige, alt
etter fotograferingsmodusen.
Intelligente funksjoner
• Sceneoptimaliserer: Angi at enheten skal justere fargeinnstillingene automatisk etter
motivet eller scenen.
• Feilgjenkjenning: Angi at du skal motta varsler når noen blunker eller er ute av fokus på
bilder, eller når du har flekker på objektivet.
104
Apper og funksjoner
Bilder
• Bildestørrelse bak: Velg en oppløsning for bilder du vil ta med kamera bak. Hvis du bruker
en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
• Bildestørrelse foran: Velg en oppløsning for bilder du vil ta med kamera fremme. Hvis du
bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
• Hold lukkerknappen for å: velge en handling som skal utføres når du trykker på og holder
kameraknappen
• Lagringsalternativer: Velg hvordan du vil lagre bilder.
Videoer
• Videostørrelse, kamera bak: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera bak. Hvis
du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
• Videostørrelse, kamera foran: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera fremme.
Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer
plass.
• Video med høy effektivitet: Aktiver funksjonen for video med høy effektivitet, så kan du
ta opp videoer i HEVC-format (High Efficiency Video Codec). HEVC-videoene lagres som
komprimerte filer for å spare minne på enheten.
• Du kan ikke spille av HEVC-videoer på andre enheter eller dele dem på nettet.
• Videoer med supersakte film og sakte film kan ikke tas opp i HEVC-formatet.
• Videostabilisering: Aktiver bildestabilisator for å redusere eller eliminere uklarheter som
skyldes at kameraet rister mens du tar opp video.
105
Apper og funksjoner
Nyttige funksjoner
• HDR (fyldig tone): Ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
• Rutenett: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av
motiver.
• Posisjonstagger: Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.
• GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for
eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis
du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
• Kameramoduser: Vis tilgjengelige fotograferingsmoduser, eller rediger listen over
fotograferingsmoduser.
• Fotograferingsmetoder: Velg en fotograferingsmetode for å ta et bilde eller ta opp en video.
• Lagringssted: Velg minneplassering for lagring. Funksjonen vises bare når du setter inn et
minnekort.
• Hurtigstart: Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på
strømtasten.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Se gjennom bilder: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
• Vannmerke: Legg til et vannmerke i hjørnet nederst til venstre når du tar bilder.
• Tilbakestill innstillinger: Tilbakestill kamerainnstillingene.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for å få mer
informasjon.
• Om Kamera: Vis versjonen til kameraappen og juridisk informasjon.
106
Apper og funksjoner
Galleri
Innledning
Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer
etter album eller opprette historier.
Vise bilder
1
2
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
Velg et bilde.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til bildet i favoritter.
Endre bildet.
Del bildet med andre.
Bixby Vision
Slett bildet.
Du kan opprette en animert GIF eller en montasje av flere bilder. I listen trykker du på
→ Opprett GIF eller Oppr. montasje, og deretter velger du bildene.
Søke etter bilder
Start Galleri-appen og trykk på
eller dokumenter.
for å vise bilder sortert etter kategori, som typer, plassering
Hvis du vil søke etter bilder ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på søkefeltet.
107
Apper og funksjoner
Redigere bakgrunnen på Direktefokusbilder
Du kan redigere nivået på bakgrunnsuskarpheten til et bilde som er tatt med funksjonen Livefokus. Hvis bakgrunnsbelysningen på Direktefokusbilder vises i uskarpe punkter, kan du endre
formen på bakgrunnsuskarpheten.
Åpne Galleri-appen, velg et bilde som er tatt med funksjonen Live-fokus og trykk på Endre
bakgrunnseffekt for å redigere uskarpheten eller endre formen på bakgrunnsuskarpheten.
Vise videoer
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
Velg en video som skal spilles av.
Trykk på Spill av video for å spille av videoen.
Spol for- eller
bakover ved å dra i
linjen.
Få tilgang til flere
alternativer.
Ta nåværende
skjermbilde.
Opprett en
animert GIF.
Bytt til
sprettoppvideospilleren.
Endre
skjermforhold.
Roter skjermen
Lås
avspillingsskjermen.
Gå til neste video.
Trykk på og hold
for å spole forover.
Gå til forrige video.
Trykk på og hold
for å spole
bakover.
Sett avspillingen på
pause og
gjenoppta
avspillingen igjen.
Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten
eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.
Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.
108
Apper og funksjoner
Vise detaljene om bilder og videoer
Du kan vise fildetaljer som personer, plassering og grunnleggende informasjon. Hvis det er
automatisk opprettet innhold, som en historie eller en GIF, vises også innholdet.
Dra oppover på skjermen mens du ser på et bilde eller på forhåndsvisningsskjermen for video.
Fildetaljer vises.
Du kan også vise relatert innhold ved å trykke på informasjonen på skjermen.
Rediger
informasjon.
Fildetaljer
Personinformasjon
Stedsinformasjon
Automatisk
opprettet innhold
Tagger
109
Apper og funksjoner
Vise albumer
Du kan vise bilder og videoer sortert etter mapper eller album. De animerte GIF-ene eller
montasjene du har opprettet, blir også sortert i mappene i albumlisten.
Start Galleri-appen, trykk på Album og velg et album.
Skjule albumer
Du kan skjule albumer.
Du kan ikke skjule albumer som er opprettet som standard, som Kamera- og
Skjermbilder-albumene.
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Album.
Trykk på → Skjul eller vis album.
Trykk på en albumbryter for å skjule.
Vise historier
Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og plasseringstagger, sorterer
bildene og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta
eller lagre flere bilder og videoer.
Start Galleri-appen, trykk på Historier og velg en historie.
Opprette historier
Opprett historier med forskjellige temaer.
1
2
3
4
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på → Opprett historie.
Angi en tittel på historien, og trykk på Opprett.
Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på Utført.
110
Apper og funksjoner
For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på → Legg til.
For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på → Rediger,
merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på Fjern fra historie.
Slette historier
1
2
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på og hold inne en historie du vil slette og trykk på Slett.
Dele album
Opprett album og del dem med familie og venner som er lagret i kontaktene dine. De kan
se delte album på enheter som er logget på Samsung-kontoen deres, som for eksempel
smarttelefoner, TV-er eller kjøleskap.
• Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.
• Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne
funksjonen.
• Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.
Opprette album for deling
1
2
Start Galleri-appen og trykk på Delt.
Trykk på Opprett delt album.
Når du bruker denne funksjonen for første gang, må du først godta vilkårene til Samsung
Social.
3
4
5
Angi en tittel på albumet og trykk på Opprett.
Velg en gruppe den skal deles med.
Trykk på OK.
Mottakerne mottar en melding.
111
Apper og funksjoner
Legge bilder eller videoer til et album
1
2
3
4
Start Galleri-appen og trykk på Delt.
Velg et album som bilder eller videoer skal legges til.
Trykk på
og marker bilder eller videoer som skal legges til.
Trykk på Utført.
Synkronisere bilder og videoer med Samsung Cloud
Når du synkroniserer Galleri-appen med Samsung Cloud, blir bilder og videoer som du tar, også
lagret i Samsung Cloud. Du kan vise bilder og videoer som lagres i Samsung Cloud, i Galleriappen og fra andre enheter.
Start Galleri-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Synkroniser med Samsung
Cloud-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Galleri-appen og Samsung Cloud synkroniseres.
Slette bilder eller videoer
Slette et bilde eller en video
Velg et bilde eller en video og trykk på
nederst på skjermbildet.
Slette flere bilder og videoer
1
2
3
Trykk på og hold inne et bilde eller en video som du vil slette, på galleriskjermbildet.
Merk bildene eller videoene som du vil slette.
Trykk på Slett.
112
Apper og funksjoner
Always On Display
Du kan vise informasjon, som klokke eller kalender, eller kontrollere musikkavspilling på
skjermen når den er slått av.
Du kan også sjekke nye varsler, som nye meldinger eller tapte anrop.
• Lysstyrken til Always On Display kan endres automatisk avhengig av lysforholdene.
• Hvis sensoren på toppen av enheten er tildekket over en viss tid, slår Always On
Display seg av.
Angi hvordan Always On Display skal vises
Du kan vise et bilde på Alway On Display. Always On Display kan angis for å vises kontinuerlig
eller bare når du trykker på skjermen mens den er slått av. Du kan også angi tiden for når Always
On Display skal vises.
Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → Always On Display → Visningsmodus og
velg modusen du vil bruke.
113
Apper og funksjoner
Åpne varsler på Always On Display
Når du mottar varsler om meldinger, ubesvarte anrop eller apper, vises varselsikoner på Always
On Display. Dobbelttrykk på et varselsikon for å vise varselet.
Hvis skjermen er låst, må du låse den opp for å se varsler.
Kontrollere musikkavspilling på Always On Display.
Du kan kontrollere musikk på Always On Display.
1
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → FaceWidgets, og trykk deretter på
Musikk-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
2
3
4
Dobbelttrykk på klokken for å kontrollere avspilling av musikk på Always On Display.
Stryk til venstre eller høyre på klokken for å flytte til musikkontrolleren.
Trykk på ikonene for å kontrollere avspillingen.
114
Apper og funksjoner
Vise et bilde på Always On Display
Du kan vise et bilde på Always On Display. Du kan også vise en animert GIF.
1
2
3
Start Innstillinger-appen → Låseskjerm → Klokkestil → Always On Display.
Dra typelisten mot venstre og velg typen med et bilde på.
Trykk på
og velg et bilde.
For å sette inn en animert GIF trykker du på GIF og velger en fil.
4
Trykk på Ferdig.
Deaktivere Always On Display-funksjonen
Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm og trykk på bryteren Always On Display for å
deaktivere den.
115
Apper og funksjoner
Flervindu
Innledning
Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også
kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Delt skjermvisning
Sprettoppvisning
Delt skjermvisning
1
2
Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på Åpne i delt skjermvisning.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.
116
Apper og funksjoner
3
Stryk til venstre eller høyre i det nedre vinduet for å velge en annen app å starte.
Hvis du vil starte apper som ikke finnes i listen over nylig brukte apper, trykker du på hjemknappen eller tilbake-knappen og velger en app.
Justere vindusstørrelsen
Dra linjen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.
Når du drar linjen mellom appvinduene til toppen eller bunnen av skjermen, blir vinduet
maksimert.
117
Apper og funksjoner
Sprettoppvisning
1
2
Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på Åpne i
sprettoppvisning.
Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.
Minimer vinduet.
Maksimer
vinduet.
Lukk appen.
Juster
gjennomsiktighetsnivået.
Flytte sprettoppvinduer
Hvis du vil flytte et sprettoppvindu, trykker du på verktøylinjen til vinduet og drar det til en ny
plassering.
118
Apper og funksjoner
Samsung Pay
Innledning
Du kan registrere ofte brukte kort i Samsung Pay, en mobil betalingstjeneste, for å utføre
betalinger raskt og sikkert. Samsung Pay støtter nærfeltskommunikasjon (NFC) for å tillate
betaling via standard kredittkortlesere.
Du kan vise mer informasjon, for eksempel kort som støtter denne funksjonen, på
www.samsung.com/samsung-pay.
• Du må logge på Samsung-kontoen og registrere biometriske data for å kunne bruke
denne funksjonen. Se Samsung-konto, og Fingeravtrykksgjenkjenning for mer
informasjon.
• Når du skal foreta betalinger med Samsung Pay, kan det hende at enheten må være
tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnett, avhengig av området.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Prosedyrene for innledende oppsett og kortregistrering kan variere, avhengig av
område og tjenesteleverandør.
119
Apper og funksjoner
Konfigurere Samsung Pay
Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en
tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre det innledende
oppsettet.
1
2
3
4
5
Start Samsung Pay-appen.
Logg på Samsung-kontoen din.
Les og godta vilkårene og betingelsene.
Registrer fingeravtrykket ditt for å bruke det når du foretar betalinger.
Opprett en PIN-kode for å bruke den når du foretar betalinger.
Denne PIN-koden brukes til å verifisere flere handlinger i Samsung Pay, for eksempel
foreta betalinger og låse opp appen.
Registrere kort
Det er enkelt å registrere kort ved å ta bilde av dem med kameraet.
Du kan sjekke hvilke kort som støtter denne funksjonen, på Samsung Pay-nettstedet
(www.samsung.com/samsung-pay).
Start Samsung Pay-appen, trykk på Legg til og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
kortregistreringen.
120
Apper og funksjoner
Foreta betalinger
1
Trykk på og hold et bilde av et kort nederst på skjermen, og dra det oppover.
Start eventuelt Samsung Pay-appen.
2
Stryk til venstre eller høyre i kortlisten, og velg et kort som skal brukes.
121
Apper og funksjoner
3
Skann fingeravtrykket ditt.
Du kan også taste inn PIN-koden for betaling som du registrerte da du konfigurerte
Samsung Pay.
4
Berør baksiden av enheten mot kortleseren.
Betalingen utføres når kortleseren gjenkjenner kortinformasjonen.
• Det kan hende at betalinger ikke kan behandles, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• Bekreftelsesmetoden for betalinger kan variere avhengig av kortleserne.
Kansellere betalinger
Du kan kansellere betalinger ved å besøke stedet der du foretok dem.
Stryk til venstre eller høyre i kortlisten, og velg kortet du brukte. Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre kanselleringen av betalingen.
Samsung Members
Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer,
og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i
Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og -tipsene. Samsung Members
kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• For å sende inn tilbakemeldinger eller publisere kommentarene dine må du registrere
deg og logge på Samsung-kontoen din. Se Samsung-konto for å få mer informasjon.
122
Apper og funksjoner
Samsung Notes
Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen for
hånd. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.
Opprette notater
1
2
Start Samsung Notes-appen og trykk på
.
Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen på toppen av skjermen og skriv et notat.
Skriv inn tekst med tastaturet.
Sette inn et bilde eller lydopptak.
Skriv eller tegn med penner.
Mal med pensler.
3
Trykk på Lagre når du er ferdig med å skrive notatet.
Slette notater
1
2
Start Samsung Notes-appen.
Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.
For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
3
Trykk på Slett.
123
Apper og funksjoner
Kalender
Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og oppgaver i kalenderen.
Opprette hendelser
1
Start Kalender-appen og trykk på
eller dobbelttrykk på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter
på .
2
Legg inn hendelsesinformasjon.
Velg et klistremerke som skal vises
med hendelsen.
Angi en tittel.
Endre fargen for hendelsen.
Angi varighet.
Velg en kalender som hendelsen
skal lagres i.
Still inn en alarm.
Oppgi sted.
Legg til et notat.
Legg til flere detaljer.
3
Trykk på Lagre for å lagre hendelsen.
124
Apper og funksjoner
Legg til en påminnelse
Start Kalender-appen og trykk på → Reminder for å starte Reminder-appen. Legg til en
oppgave i Reminder-appen. Se Reminder for nærmere informasjon.
Synkronisere hendelser med kontoene dine
1
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg en konto
du vil synkronisere med.
2
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kalender-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kalenderbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, starter du Kalender-appen
og trykker på → → Legg til ny konto. Velg deretter en konto å synkronisere med og logg
på. Når en konto er lagt til vil den vises i listen.
Samsung Health
Innledning
Samsung Health hjelper deg å administrere din fysiske tilstand og trening. Sett deg
treningsmål, se fremgangen din og hold oversikt over din fysiske tilstand og trening. Du kan
også sammenligne oppføringene dine over skrittantall med andre Samsung Health-brukere,
konkurrere med vennene dine og vise helsetips.
125
Apper og funksjoner
Bruke Samsung Health
Start Samsung Health-appen. Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den
på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for
å fullføre oppsettet.
Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige, avhengig av område.
For å legge til elementer på Samsung Health-startskjermbildet trykker du på → Administrer
elementer og deretter velger du elementer.
Vis og administrer målere.
Vis helsetips.
Overvåk helsen og treningen din.
Sammenligne antall skritt med
andre Samsung Health-brukere,
eller konkurrer med vennene dine.
126
Apper og funksjoner
Sammen
Med Sammen kan du sette opp mål for skrittantall og konkurrere med vennene dine. Du kan
invitere venner for å gå sammen med dem, sette opp mål for skrittantall, delta i konkurranser og
vise rangeringen.
Trykk på Sammen på Samsung Health-startskjermbildet.
Skritt
Enheten teller antallet skritt du har tatt, og måler hvor langt du har gått.
Trykk på skrittelleren på Samsung Health-startskjermbildet.
Totalt antall skritt
Mål
• Det kan hende at du opplever en kort forsinkelse mens skrittelleren følger med på
skrittene dine og deretter viser antall skritt. Du kan også oppleve en kort forsinkelse
før sprettoppvinduet indikerer at målet ditt er nådd.
• Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke
skrittantallet ditt.
• Du kan sjekke nåværende trinn på varselspanelet. Slå av varsler, og på Samsung
Health startskjermbildet trykker du på → Innstillinger → Varsler, og så trykker du
på Gjeldende skritt-bryteren under Pågår for å deaktivere det. Eller du kan åpne
varselspanelet, trykke på og holde inne varselet, trykke på Detaljer og så på bryteren
Gjeldende skritt for å deaktivere funksjonen.
127
Apper og funksjoner
Ekstra informasjon
• Samsung Health er bare beregnet på å brukes til trenings- og helseformål, og er ikke
beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere,
lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
• De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til for Samsung Health, kan variere
fra land til land på grunn av ulike lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke funksjoner og
apper som er tilgjengelige i ditt bestemte område, før bruk.
• Samsung Health-apper og deres tjenester kan endres eller avsluttes uten forvarsel.
• Formålet med datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har bedt
om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand, synkronisere data,
dataanalyse og statistikk eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du
logger på Samsung-kontoen din fra Samsung Health, kan det hende at dataene dine lagres
på serveren for sikkerhetskopieringsformål.) Personopplysninger kan lagres til formålene
med lagringen ikke lenger er aktuelle. Du kan slette personopplysningene som er lagret av
Samsung Health, ved hjelp av alternativet Slett personopplysninger på Innstillinger-menyen.
Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter,
må du slette dem separat.
• Du kan dele og/eller synkronisere data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester som du velger, så vel som med noen av dine tilkoblede enheter. Tilgang
til Samsung Health-informasjon av slike tilleggstjenester eller tredjepartsenheter vil kun bli
tillatt med din uttrykkelige godkjennelse.
• Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk
eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med
andre.
• Hvis enheten er koblet til måleenheter, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen for
å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan
enheten bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i
nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
• Les Vilkår og betingelser og Personvern for Samsung Health nøye før du bruker appen.
128
Apper og funksjoner
Radio
Lytte til FM-radioen
Start Radio-appen.
Før du bruker denne appen, må du koble til en hodetelefon, som fungerer som radioantenne.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den startes for
første gang.
Velg ønsket radiostasjon fra listen.
Ta opp en sang fra FM-radioen.
Søk etter og lagre tilgjengelige
stasjoner automatisk.
Slå FM-radioen av eller på.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til den aktive radiostasjonen
i listen over favoritter.
Angi radiostasjonfrekvensen
manuelt.
Søk etter en tilgjengelig
radiostasjon.
Finjuster frekvensen.
Vis listen over favorittstasjoner.
Vis listen over tilgjengelige
stasjoner.
Spille av gjennom høyttaleren
Du kan lytte til radioen gjennom høyttaleren i stedet for gjennom den tilkoblede øretelefonen.
Trykk på → Spill av via høyttaler.
129
Apper og funksjoner
Søke etter radiostasjoner
Start Radio-appen og trykk på Søk.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
Velg ønsket radiostasjon fra listen.
Lydopptaker
Innledning
Bruk forskjellige opptaksmodi for ulike situasjoner. Enheten kan konvertere det du sier til tekst.
Foreta lydopptak
1
2
Start Lydopptaker-appen.
Trykk på
for å starte opptaket. Snakk direkte inn i mikrofonen.
Trykk på
for å sette opptaket på pause.
Under lydopptak kan du trykke på BOKMERKE for å sette inn et bokmerke.
Endre opptaksmodus.
Start opptak.
130
Apper og funksjoner
3
4
Trykk på
for å avslutte opptaket.
Angi et filnavn, og trykk på Lagre.
Endre opptaksmodus
Start Lydopptaker-appen.
Velg en modus fra toppen av taleopptaksskjermbildet.
• Standard: Dette er normal opptaksmodus.
• Tale-til-tekst: Enheten tar opp stemmen din og konverterer samtidig det du sier til tekst på
skjermen. For best resultat holder du enheten nær munnen og snakker høyt og tydelig i stille
omgivelser.
Enheten vil ikke gjenkjenne det du sier hvis ikke systemspråket for talenotatet er det
samme som språket som du snakker. Før du bruker denne funksjonen, trykker du på
gjeldende språk for å angi systemspråket for talenotater.
Mine filer
Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for
eksempel på nettskytjenester.
Start Mine filer-appen.
Vis filer som er lagret på hver lagringsenhet.
For å se etter unødvendige data og frigjøre enhetens lagringsplass trykker du på →
Lagringsanalyse.
Trykk på
for å søke etter filer eller mapper.
131
Apper og funksjoner
Klokke
Innledning
Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse
eller still inn en spesifikk varighet.
Alarm
Start Klokke-appen og trykk på Alarm.
Angi alarmer
Trykk på i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre
alarmalternativer og trykk deretter på Lagre.
Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.
For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.
Stoppe alarmer
Trykk på Avvis for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du
på Utsett for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.
Slette alarmer
Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette og trykk deretter på Slett.
Verdensklokke
Start Klokke-appen og trykk på Verdensklokke.
Opprette klokker
Trykk på
, angi et bynavn eller velg en by fra kartet og trykk deretter på Legg til.
For å bruke tidssonekonverteringen trykker du på → Tidssoneomregner.
Slette klokker
Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokker du vil slette, og trykk deretter på Slett.
132
Apper og funksjoner
Stoppeklokke
1
2
Start Klokke-appen og trykk på Stoppeklokke.
Trykk på Start for å starte tidtakingen.
Trykk på Runde for å registrere rundetider, mens tidtakingen pågår.
3
Trykk på Stopp for å avslutte tidtakingen.
Trykk på Gjenoppta for å starte tidtakingen på nytt.
Trykk på Tilbakest. for å slette rundetider.
Nedtelling
1
Start Klokke-appen og trykk på Nedtelling.
For å legge til en nedtelling som brukes ofte, trykker du på
trykker deretter på Legg til.
2
, angir varighet og navn og
Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på Start.
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
3
Trykk på Avvis når nedtellingsalarmen ringer.
Kalkulator
Utfør enkle eller avanserte beregninger.
Start Kalkulator-appen.
Trykk på
for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.
Hvis du vil se utregningshistorikken, trykker du på
utregningshistorikk, trykker du på .
Du kan tømme historikken ved å trykke på
. Hvis du vil lukke panelet for
→ Tøm logg.
Hvis du vil bruke verktøyet for enhetskonvertering, trykker du på
. Du kan konvertere diverse
verdier, for eksempel areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.
133
Apper og funksjoner
Game Launcher
Innledning
Med Game Launcher kan du samle spill du har lastet ned fra Play Butikk og Galaxy Store på ett
sted, slik at de er enkelt tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å
spille spill.
Få tilgang til flere alternativer.
Nedlastede apper.
Vis spillinformasjonen din.
Åpne spill med eller uten lyd.
Endre ytelsesmodusen.
Vis flere spill og installer dem.
134
Apper og funksjoner
Bruke Game Launcher
1
Start Game Launcher-appen.
Hvis Game Launcher ikke vises, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner og deretter Game Launcher-bryteren for å aktivere den.
2
Trykk på et spill i listen over spill.
Dra skjermbildet oppover for å finne flere spill.
Spill som lastes ned fra Play Butikk og Galaxy Store, vil automatisk bli vist på Game
Launcher-skjermen. Hvis du ikke kan se spillene, trykker du på → Legg til apper.
Fjerne et spill fra Game Launcher
Trykk på og hold et spill, og trykk deretter på Fjern fra Game Launcher.
Endre ytelsesmodus
Du kan endre ytelsesmodus for spill.
Start Game Launcher-appen, trykk på
og trekk linjen for å velge ønsket modus.
• Fokus på strømspar.: Dette sparer batteristrøm mens du spiller.
• Balansert: Dette balanserer ytelsen og batteritiden.
• Fokus på ytelse: Dette fokuserer på å gi best mulig ytelse mens du spiller.
For å endre innstillingene for hvert spill trykker du på bryteren Individuelle spillinnstillinger for
å aktivere den.
Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.
135
Apper og funksjoner
Bruke Game Tools
Du kan bruke diverse alternativer på Game Tools-panelet mens du spiller et spill. Du åpner Game
Tools-panelet ved å trykke på
på navigeringslinjen. Hvis navigeringslinjen er skjult, drar du
oppover fra bunnen av skjermen for å vise den.
Start apper i et sprettoppvindu.
Se hvordan du kan vise
innkommende anrop og varsler
mens du spiller.
Rediger applisten.
Få tilgang til innstillingene for
Game Tools.
Lås enkelte funksjoner under
spilling.
Angi tilleggsfunksjoner.
Ta opp spilleøkten.
Skjul knappene på
navigeringslinjen.
Ta bilder av skjermen.
Lås berøringsskjermen mens
spillet spilles.
Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av spillet.
Angi hvordan du viser innkommende anrop og varsler mens du spiller.
Du kan nyte spillene dine uten å bli forstyrret selv om du mottar et anrop eller en melding.
Trykk på
→ Anrop og varsler og velg et alternativ for å aktivere det.
• Minimerte anropsvarsler: En liten varsel vises på toppen av skjermen når du motta et anrop
mens du spiller.
• Ikke vis varsler: Vis bare varsler fra enkelte apper eller nødvarsler mens du spiller.
136
Apper og funksjoner
SmartThings
Innledning
Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett eller andre smarttelefoner, enkelt
og raskt. Du kan også betjene og styre TV-er, husholdningsapparater og IoT-produkter (tingenes
Internett) med smarttelefonen.
Du kan legge til og administrer enheter etter sted og rom. Du kan for eksempel legge til
"hjemme" som et sted og administrere enheter etter rom, for eksempel stue og soverom.
• Koble til enheter i nærheten: Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetoothheadsett eller bærbare enheter, enkelt og raskt.
• Registrere og kontrollere husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter: Registrer
smarte kjøleskap, vaskemaskiner, klimaanlegg, luftrensere, TV-er og IoT-produkter (tingenes
Internett) på smarttelefonen, og vis status for dem eller kontroller dem fra skjermen på
smarttelefonen.
• Motta varsel: Motta varsler fra tilkoblede enheter på smarttelefonen. Du kan for eksempel få
et varsel på smarttelefonen når klesvasken er ferdig.
• For å bruke SmartThings må smarttelefonen og andre enheter være koblet til et Wi-Fieller mobilnettverk.
• Du må logge deg på Samsung-kontoen din for å kunne bruke SmartThings fullt ut.
• Enhetene du kan koble til, kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• De tilgjengelige funksjonene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.
• Separate feil eller defekter på tilkoblede enheter dekkes ikke av Samsung-garantien.
Hvis det oppstår feil eller defekter på de tilkoblede enhetene, må du kontakte
produsenten av den aktuelle enheten.
137
Apper og funksjoner
Koble til enheter i nærheten
Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett, enkelt og raskt.
Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er koblet sammen eller
det delte innholdet.
1
2
3
Start SmartThings-appen.
Trykk på
→ Legg til enhet → Autoregistrer.
Velg en enhet fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.
Bruke husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter
Du kan vise statusen for smarte apparater, TV-er og IoT-produkter på skjermen på
smarttelefonen. Du kan gruppere enheter etter plassering og legge til regler, slik at du kan
kontrollere enhetene på en enkel og praktisk måte.
Koble til enheter
1
2
3
Start SmartThings-appen.
Trykk på
→ Legg til enhet.
Velg en enhetstype.
Eller trykk på Autoregistrer eller
4
for å søke etter enheter.
Følg instruksjonene på skjermen for å kolbe til enheter.
138
Apper og funksjoner
Vise og kontrollere tilkoblede enheter
Du kan vise og kontrollere enhetene. Du kan for eksempel sjekke innholdet i kjøleskapet eller
justere TV-volumet.
1
Start SmartThings-appen.
Listen over tilkoblede enheter vises.
2
Du kan vise statusen for enhetene på listen.
Velg en enhet for å kontrollere den. Når enhetskontrolleren som følger med den valgte
enheten, er lastet ned, kan du kontrollere enheten.
Legge til enheter og scener etter posisjon
Legg til enheter etter posisjoner, vis listen over enheter i samme posisjon og kontroller dem. Du
kan også legge til en scene for en posisjon for å kontrollere flere enheter samtidig.
Legge til posisjoner
1
2
Starter du SmartThings-appen og trykker på
→
→ Legg til ny posisjon.
Skriv inn posisjonsnavnet.
• For å angi en posisjon trykker du på Geoplassering for å velge en posisjon på kartet og
trykker på Ferdig.
• Du kan legge til rom på stedet ved å trykke på Rom, merke av for rommene du vil legge
til, og deretter trykke på Ferdig.
3
Trykk på Ferdig.
Posisjonen din blir lagt til.
Hvis du vil legge til enheter på posisjonen, trykker du på
instruksjonene på skjermen for å registrere enheter.
139
→ Legg til enhet og følger
Apper og funksjoner
Legge til scener
Legg til en scene og registrer enheter for den for å kontrollere flere enheter samtidig.
1
2
3
4
5
6
Start SmartThings-appen.
Trykk på
→
Trykk på
→ Legg til scene.
, og velg et sted.
Skriv inn navnet på scenen.
Trykk på
under Handlinger for å legge til flere handlinger som skal utføres.
Trykk på Lagre.
Legge til automasjoner
Du kan også angi en automasjon for å operere enheter automatisk avhengig av det
forhåndsinnstilte klokkeslettet og statusen til enheter og mer.
Du kan for eksempel legge til en automasjon om å slå på lyden automatisk hver dag klokken
07.00.
1
2
3
4
5
6
Start SmartThings-appen.
Trykk på
→
Trykk på
→ Legg til automatisering.
Trykk på
under Hvis, og angi forholdene når automatiseringene skal aktiveres.
Trykk på
under Da og angi handlingene som skal utføres.
, og velg et sted.
Trykk på Lagre.
Motta varsler
Du kan motta varsler fra tilkoblede enheter på smarttelefonen. Du kan for eksempel få et varsel
på smarttelefonen når klesvasken er ferdig.
For å angi enheter som skal motta varsler, starter du SmartThings-appen, trykker på
Varsler og deretter på bryterne ved siden av enhetene du vil motta varsler for.
140
→
→
Apper og funksjoner
Dele innhold
Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på
hvordan du kan dele bilder.
Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
og velg en delingsmetode, for eksempel melding og e-post.
Når du har kommunikasjons- eller delehistorikk, vises personer du har kontaktet på
delingsalternativpanelet. Hvis du vil dele innhold direkte med dem via den tilsvarende
appen, velger du ikonet til en person. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du starte
Innstillinger-appen, trykke på Avanserte funksjoner og deretter trykke på Direkte
deling-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Bruke tilleggsfunksjoner
• Del store filer: Del store filer. Last opp filer til Samsung-lagringsserveren, og del dem med
andre via en lenke eller kode. Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne
bruke denne funksjonen.
• Smart View: Del innhold med enheter i nærheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller med
enheter som støtter SmartThings. Du kan også vise enhetens innhold på en stor skjerm ved å
koble enheten til en Screen Mirroring-aktivert TV eller skjerm.
Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for
å vise eller laste ned bildet.
141
Apper og funksjoner
Google-apper
Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en
Google-konto for å få tilgang til enkelte apper.
Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.
Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område
eller tjenesteleverandør.
Chrome
Søk etter informasjon og se på nettsider.
Gmail
Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.
Maps
Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder
nær deg.
Play Musikk
Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikksamlinger som er lagret på
enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.
Play Filmer og TV
Kjøp eller lei videoer, slik som filmer og TV-programmer fra Play Butikk.
Disk
Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.
142
Apper og funksjoner
YouTube
Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.
Foto
Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.
Google
Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.
Duo
Foreta et enkelt videoanrop.
143
Innstillinger
Innledning
Tilpass enhetsinnstillingene. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige
innstillingsalternativer.
Start Innstillinger-appen.
Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på
.
Tilkoblinger
Alternativer
Endre innstillinger for tilkoblinger, for eksempel Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller
andre nettverksenheter. Se Wi-Fi for å få mer informasjon.
• Bluetooth: Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre
Bluetooth-aktiverte enheter. Se Bluetooth for å få mer informasjon.
• Telefonsynlighet: Tillat andre enheter å finne enheten din for å dele innhold med deg. Når
denne funksjonen er aktivert, vil enheten din være synlig for andre enheter når de søker
etter tilgjengelige enheter med alternativet Overfør filer til enhet.
• NFC og betaling: Angi at enheten tillater deg å lese NFC-tagger (nærfeltskommunikasjon)
som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å
utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de
nødvendige appene. Se delen om NFC og betaling for mer informasjon.
144
Innstillinger
• Flymodus: Angi at alle trådløse funksjoner skal deaktiveres på enheten. Du kan bare bruke
tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.
Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet, og instruksjonene til flypersonellet. I
tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
• Mobilnett: Konfigurer innstillingene for mobilnettet ditt.
• Databruk: Hold oversikt over din databruk, og tilpass innstillingene etter en eventuell
begrensning. Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når
mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.
Du kan også aktivere datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører i
bakgrunnen, sender eller mottar data. Se Datasparing hvis du vil ha mer informasjon.
• SIM-kortadministrator: Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Se
delen om SIM-kortadministrator for mer informasjon.
• Internettdeling: Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens
forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Internettdeling for mer informasjon.
• Flere tilkoblingsinnstillinger: Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner. Se
delen om Flere tilkoblingsinnstillinger for mer informasjon.
145
Innstillinger
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
1
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for
å aktivere denne funksjonen.
2
Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon. Skriv inn passordet, og trykk på
Koble til.
• Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen
hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten
kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke
på Glem.
• Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte
enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruteren på nytt.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
1
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for
å aktivere denne funksjonen.
2
Trykk på Wi-Fi Direct.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med, står i listen, må du slå på Wi-Fi Directfunksjonen på den enheten.
3
Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.
146
Innstillinger
Sende og motta data
Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
3
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Wi-Fi Direct, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten
prosedyren med godkjenningsforespørsel.
Avslutte enhetstilkoblingen
1
2
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Wi-Fi.
Trykk på Wi-Fi Direct.
Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.
3
Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.
147
Innstillinger
Bluetooth
Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte
enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på, og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testet og godkjent av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av
filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung kan
ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på
bryteren for å aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
2
Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, stiller du enheten i
Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.
Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er
åpent.
3
Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetoothtilkoblingsforespørselen.
148
Innstillinger
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter
eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan
du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Bluetooth, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på
enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
3
Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
2
3
Trykk på
ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
Trykk på Avslutt sammenkobling.
NFC og betaling
Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder
informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe
billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.
Enheten har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade
NFC-antennen.
149
Innstillinger
Lese informasjon fra NFC-tagger
Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese
produktinformasjon fra NFC-tagger.
1
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på NFC og betaling-bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
2
Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg.
Informasjon fra taggen vises.
Kontroller at skjermen på enheten er slått på og låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese
NFC-tagger eller motta data.
150
Innstillinger
Foreta betalinger med NFC-funksjonen
Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for
mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer
informasjon om tjenesten.
1
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på NFC og betaling-bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
2
La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.
Du kan angi standard betalingsapp ved å åpne Innstillinger-skjermbildet og trykke på
Tilkoblinger → NFC og betaling → Trykk og betal → BETALING og deretter velge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige
betalingsapper.
Sende data med NFC-funksjonen
Du kan tillate datautveksling når enhetens NFC-antenne berører NFC-antennen til en annen
enhet.
1
Trykk på Tilkoblinger → NFC og betaling på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på
bryteren for å aktivere denne funksjonen.
2
3
Trykk på Android Beam-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på
enheten din.
151
Innstillinger
4
Når Trykk for å overføre. vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å
overføre elementet.
Hvis begge enhetene forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.
Datasparing
Reduser databruk ved å forhindre at enkelte apper som kjører i bakgrunnen sender eller mottar
data.
Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Datasparing på Innstillinger-skjermbildet, og trykk
deretter på bryteren for å aktivere den.
Når datasparingsfunksjonen er aktivert, vises
-ikonet på statuslinjen.
Datasparingsfunksjon aktivert
For å velge hvilke apper som kan bruke data uten begrensning, trykker du Tillat app
mens Datasparing på og velger apper.
152
Innstillinger
SIM-kortadministrator
Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Du finner mer informasjon
under Bruke to SIM- eller USIM-kort.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator.
• Samtaler: Velg et SIM- eller USIM-kort til taleanrop.
• Tekstmeldinger: Velg et SIM- eller USIM-kort til meldinger.
• Mobildata: Velg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
• Bekreft SIM-kort for anrop: Angi at sprettoppvinduet for valg av SIM- eller USIM-kort skal
vises på enheten når du returnerer et anrop eller ringer fra en melding. Sprettoppvinduet
vises bare hvis SIM- eller USIM-kortet som ble brukt for forrige anrop eller melding, er
forskjellig fra det foretrukne SIM- eller USIM-kortet.
• Dobbelt-SIM alltid på: Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra det andre SIMeller USIM-kortet under en samtale.
Når denne funksjonen er aktivert, kan det medføre ekstra kostnader for
viderekobling av anrop, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Internettdeling
Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone til å dele enhetens forbindelse til mobildata
med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi,
USB eller Bluetooth.
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling på Innstillinger-skjermbildet.
Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
• Mobil Wi-Fi-sone: Bruk den mobile trådløssonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner eller andre enheter.
• Internettdeling via Bluetooth: Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens
tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
• USB-internettdeling: Bruk Internettdeling via USB til å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et
trådløst modem for datamaskinen.
153
Innstillinger
Bruke den mobile WiFi-sonen
Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens mobildatatilkobling
med andre enheter.
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling → Mobil Wi-Fi-sone på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.
Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på → Sett opp mobil
Wi-Fi-sone og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord og trykk på Lagre.
3
Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre
enheten.
• Hvis den mobile trådløssonen ikke blir funnet, trykker du på → Sett opp mobil WiFi-sone på enheten din, marker Vis avanserte valg, og fjern markeringene Skjul min
enhet og Bruk 5 GHz-båndet når det er tilgjengelig.
• Hvis den andre enheten ikke kan koble til den mobile WiFi-sonen, trykker du på →
Tillatte enheter på enheten din og trykker på bryteren Bare tillatte enheter for å
deaktivere den.
4
Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.
154
Innstillinger
Flere tilkoblingsinnstillinger
Tilpass innstillinger for administrering av andre tilkoblingsfunksjoner.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger på Innstillinger-skjermbildet.
• Søk etter enheter i nærh.: Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan
kobles sammen med.
• Utskrift: Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke
etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se Utskrift for
å få mer informasjon.
• MirrorLink: Bruk denne funksjonen til å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i
et kjøretøy. Se MirrorLink for å få mer informasjon.
• Download booster: Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere, via både
Wi-Fi- og mobilnett samtidig. Se Download booster for å få mer informasjon.
• VPN: Konfigurer virtuelle nettverk (VPN-er) på enheten din for å koble til et skolenettverk
eller bedriftens private nettverk.
• Privat DNS: Bruk det pålitelige domenenavnsystemet (DNS) til en skoles eller bedrifts interne
nettverk istedenfor å bruke det eksterne vertsnettverket. DNS-en søkes etter og kobles til
automatisk eller du kan søke for DNS-en og koble til den manuelt.
• Ethernet: Når du kobler til en Ethernet-adapter, kan du bruke et kablet nettverk og
konfigurere nettverksinnstillinger.
Utskrift
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan koble enheten til
en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skrive ut bilder eller dokumenter.
Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Legge til skrivertillegg
Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.
1
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Utskrift → Last ned
tilleggsprogram på Innstillinger-skjermbildet.
155
Innstillinger
2
3
4
Søk etter et skrivertillegg i Play Butikk.
Velg et skrivertillegg, og installer det.
Velg det installerte tilleggsprogrammet for skriver.
Enheten søker automatisk etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som
enheten din.
5
Velg en skriver som du vil legge til.
Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på → Legg til skriver.
Skrive ut innhold
Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, går du til listen over
→ Alle skrivere og velger deretter en skriver.
alternativer, trykker på Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.
MirrorLink
Du kan vise enhetsskjermen på kjøretøyets hovedskjerm.
Koble enheten til et kjøretøy for å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i
kjøretøyet.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → MirrorLink på Innstillingerskjermbildet.
Enheten din er kompatibel med kjøretøy som støtter MirrorLink-versjon 1.1 eller høyere.
156
Innstillinger
Koble enheten din til et kjøretøy via MirrorLink
Første gang du bruker denne funksjonen, må du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
1
Koble enheten sammen med et kjøretøy via Bluetooth.
Du finner mer informasjon under Koble sammen med andre Bluetooth-enheter.
2
Koble enheten din til kjøretøyet via en USB-kabel.
Når de er koblet til hverandre, kan du åpne enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i
kjøretøyet.
Avslutte MirrorLink-koblingen
Trekk ut USB-kabelen fra enheten og kjøretøyet.
Download booster
Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere, via både Wi-Fi- og mobilnett
samtidig. Et sterkere Wi-Fi-signal vil gi høyere nedlastingshastighet.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Download booster på Innstillingerskjermbildet.
• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.
• Det kan påløpe ekstra kostnader når du laster ned filer via mobilnettet.
• Når du laster ned store filer, kan enheten bli oppvarmet. Hvis enheten blir varmere
enn en angitt temperatur, blir funksjonen slått av.
• Hastigheten og ytelsen til denne funksjonen kan bli påvirket hvis nettverkssignalene
er ustabile.
• Hvis Wi-Fi- og mobilnettstilkoblingene har svært ulik dataoverføringshastighet, kan
det hende at enheten bare bruker den raskeste tilkoblingen.
• Denne funksjonen støtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funksjonen kan ikke brukes sammen
med andre protokoller, som for eksempel FTP.
157
Innstillinger
Lyd og vibrering
Alternativer
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
Trykk på Lyd og vibrering på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydmodus: Angi om enheten skal bruke lyd-, vibrerings- eller stillemodus.
• Vibrer mens det ringer: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop.
• Ringetone: Endre ringetonen for anropet.
• Vibreringsmønster: Velg et vibreringsmønster.
• Varselslyder: Endre varslingslyden.
• Volum: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
• Bruk volumtaster for medier: Velg om medievolumnivået skal justeres når du trykker på
volumtasten.
• Systemlyder: Still inn enheten til lyd for handlinger, som å slå skjermen av eller på eller styre
berøringsskjermen.
• Avanserte lydinnstillinger: Optimaliser innstillingene for når medier skal spilles. Se Dolby
Atmos (surroundlyd) eller Separat applyd hvis du vil ha mer informasjon.
Dolby Atmos (surroundlyd)
Velg en surroundlydmodus optimert for ulike typer lyd, som filmer, musikk og tale. Med Dolby
Atmos kan du oppleve bevegelige lyder som flyter rundt deg.
Trykk på Lyd og vibrering → Avanserte lydinnstillinger → Lydkvalitet og effekter → Dolby
Atmos på Innstillinger-skjermbildet, trykk på bryteren for å aktivere den og velg en modus.
Før du bruker denne funksjonen, må du koble til en hodetelefon.
158
Innstillinger
Separat applyd
Konfigurer enheten til å spille av medielyd fra en spesifikk app på den tilkoblede Bluetoothhøyttaleren eller -hodesettet separat fra lyden til andre apper.
Du kan for eksempel lytte til Navigasjons-appen igjennom enhetens høyttaler, mens du lytter til
en avspilling fra Musikk-appen igjennom kjøretøyets Bluetooth-høyttaler.
1
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Lyd og vibrering → Avanserte lydinnstillinger
→ Separat applyd og trykker på brytere for å aktivere den.
2
3
Velg en app som skal spille medielyder separat og trykk på Tilbake-knappen.
Velg en enhet for å spille av den valgte appens medielyd.
Varsler
Alternativer
Endre varselsinnstillingene.
Trykk på Varsler på Innstillinger-skjermbildet.
• Appikonmerker: Endre innstillingene for appikonmerker. Se Appikonmerker hvis du vil ha
mer informasjon.
• Ikke forstyrr: Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, varsellyder og
medier, unntatt for tillatte unntak.
• Statuslinje: Angi at enheten bare skal vise de tre siste varslene og om den skal vise
gjenværende batterinivå i prosentandel på statuslinjen.
• Nylig sendt: Vis apper som nylig sendte varsler og endre varselsinnstillingene. For å tilpasse
→ Alle og velg en app fra
varselsinnstillinger for flere apper, trykker du på Se alle →
applisten.
159
Innstillinger
Appikonmerker
Endre innstillingene for appikonmerker.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Varsler → Appikonmerker.
Hvis du vil vise ikonmerker, trykker du på bryteren for å aktivere dette. For å endre merkestil,
velger du et alternativ under Merkestil.
Med nummer
Uten nummer
Skjerm
Alternativer
Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.
Trykk på Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Adaptiv lysstyrke: Angi at enheten skal holde oversikt over lysstyrkejusteringene dine og
bruke dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blått lys-filter: Aktiver blått lys-filteret og endre filterinnstillingene. Se Blått lys-filter for mer
informasjon.
• Nattmodus: Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du bruker
enheten på natten eller på et mørkt sted.
• Slå på GPS-funksjonen for å angi at enheten skal aktivere nattmodus og natten og
slå den av om dagen, basert på den aktuelle posisjonen din.
• Det mørke temaet kan kanskje ikke brukes for enkelte apper.
• Skjermmodus: Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast. Se Endre
skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet hvis du vil ha mer informasjon.
• Skriftstørrelse og -stil: Endre skriftstørrelse og -stil.
160
Innstillinger
• Skjermzoom: Endre innstillingen for zoom på skjerm.
• Fullskjermapper: Velg apper som skal brukes i fullskjermforhold.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Startskjerm: Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på
startskjermbildet med mer.
• Enkel modus: Bytt til enkel modus for å vise større ikoner og brukere et enklere oppsett på
startskjermbildet.
• Navigeringslinje: Endre innstillingene for navigeringslinjen. Se Navigeringslinje
(funksjonsknapper) hvis du vil ha mer informasjon.
• Beskyttelse mot utilsiktede berøringer: Angi at enheten skal hindre skjermen i å registrere
berøringer når den er i mørke omgivelser, som en lomme eller en veske.
• Berøringsfølsomhet: Øk berøringsfølsomheten på skjermen for bruk med skjermbeskyttere.
• Skjermsparer: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades. Se
Skjermsparer for mer informasjon.
Blått lys-filter
Reduser belastningen på øynene ved å begrense blått lås som utstråles av skjermen.
Når du ser på HDR-videoer fra videotjenester med HDR-video, brukes ikke blålysfilteret.
1
Trykk på Skjerm → Blått lys-filter på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren
Slå på nå for å aktivere denne funksjonen.
2
3
Dra justeringslinjen for å justere filterets ugjennomsiktighet.
For å angi tidsplanen for å benytte blått lys-filteret på skjermen trykker du på bryteren Slå på
som planlagt for å aktivere den og velge et alternativ.
• Solnedgang til soloppgang: Angi at enheten skal bruke blålysfilteret om natten og slå
det av om morgenen, basert på den aktuelle posisjonen din.
• Tilpasset tidsplan: Angi et bestemt tidspunkt som blått lys-filteret skal brukes.
161
Innstillinger
Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet
Velg en skjermmodus som passer for å vise videoer eller bilder, eller juster skjermfargen som du
vil ha den. Hvis du velger Adaptiv skjerm, kan du justere fargebalansen til skjermen i henhold til
fargeverdi.
Endre skjermbildemodus
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Skjerm → Skjermmodus og velger modusen du vil
ha.
• Adaptiv skjerm: Dette optimerer fargeområdet, metningen og skarpheten til skjermbildet.
Du kan også justere fargebalansen til skjermbildet i henhold til fargeverdien.
• AMOLED-kino: Dette er godt egnet for å vise videoer.
• AMOLED-bilde: Dette er godt egnet for å vise bilder.
• Grunnleggende: Dette er angitt som standard og passer for generelt bruk.
• Du kan bare justere fargen til skjermbildet i modusen Adaptiv skjerm.
• Modusen Adaptiv skjerm er ikke alltid kompatibel med tredjepartsapper.
• Du kan ikke endre modusen for skjermbildet mens du bruker blått lys-filteret.
Optimere fargebalansen for hele skjermen
Optimer fargen til skjermbildet ved å justere fargetonene som du vil ha dem.
Når du trekker fargejusteringslinjen mot Kjølig, økes den blå fargetonen. Når du trekker linjen
mot Varm, økes den røde fargetonen.
1
2
Trykk på Skjerm → Skjermmodus → Adaptiv skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
Juster fargejusteringslinjen under Hvitbalanse.
Fargebalansen til skjermbildet blir optimert.
162
Innstillinger
Justere tonen til skjermbildet etter fargeverdi
Øk eller reduser visse fargetoner ved å justerer verdiene individuelt.
1
2
3
Trykk på Skjerm → Skjermmodus → Adaptiv skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Avanserte innstillinger.
Juster fargelinjene slik du vil ha dem.
Skjermbildetonen blir justert.
Skjermsparer
Du kan angi å vise bilder som en skjermsparer når skjermen slås av automatisk. Skjermspareren
vil vises når enheten lades.
1
Trykk på Skjerm → Skjermsparer på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren for å
aktivere den.
2
Velg et alternativ.
Hvis du velger Bilderamme, begynner en lysbildevisning med de valgte bildene. Hvis du
velger Bildebord eller Foto, vises de valgte bildene som små kort som overlappes.
3
4
Trykk på
for å velge hvilke album bildene skal vises fra.
Når du er ferdig trykker du på Tilbake-knappen.
For å forhåndsvise det valgte alternativet trykker du på Forhåndsvisning.
Når du trykker på skjermen mens skjermspareren vises, slås skjermen på.
163
Innstillinger
Bakgrunner og temaer
Endre bakgrunnsinnstillinger for startskjermbildet og låseskjermen, eller bruk forskjellige temaer
på enheten.
Trykk på Bakgrunner og temaer på Innstillinger-skjermbildet.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Tema: Endre enhetens tema.
• Ikoner: Endre ikonstilen.
• AOD-er: Velg et bilde som skal vises på Alltid på skjerm.
Låseskjerm
Alternativer
Endre innstillingene for låseskjermen.
Trykk på Låseskjerm på Innstillinger-skjermbildet.
Hvilke alternativer som er tilgjengelig, kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode
som er valgt.
• Skjermlåstype: Endre skjermlåsmetoden.
• Smart Lock: Konfigurer at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter
oppdages. Se Smart Lock for å få mer informasjon.
• Innstillinger for sikker lås: Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
• Always On Display: Angi at informasjon skal vises på enheten mens skjermen er slått av. Se
Always On Display for å få mer informasjon.
• Klokkestil: Endre klokketype og farge på Alltid på skjerm eller låseskjermen.
• Roamingklokke: Endre klokken på låseskjermen så den viser tiden både lokalt og hjemme
når du er ute og reiser.
164
Innstillinger
• FaceWidgets: Endre innstillingene for elementene som vises på Alltid på skjerm eller
låseskjermen.
• Kontaktinformasjon: Angi at enheten skal vise kontaktinformasjon, for eksempel
e-postadressen din, på låseskjermen.
• Varsler: Angi hvordan varsler skal vises på Always on Display-skjermen eller låseskjermen.
• Appsnarveier: Velg apper for å vise snarveier for dem på låseskjermen.
• Om Låseskjerm: Vis Låseskjerm-versjonen og juridisk informasjon.
Smart Lock
Du kan konfigurere at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter oppdages.
Hvis du for eksempel har angitt hjemmet ditt som en klarert posisjon, vil enheten din oppdage
posisjonen når du kommer hjem og låse seg opp automatisk.
• Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk etter at du har angitt en skjermlåsmetode.
• Hvis du ikke bruker enheten i løpet av fire timer eller når du slår på enheten, må du
låse opp skjermen med mønsteret, PIN-koden eller passordet som du har angitt.
1
2
3
Trykk på Låseskjerm → Smart Lock på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Velg et alternativ og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingen.
165
Innstillinger
Biometri og sikkerhet
Alternativer
Endre innstillingene for å sikre enheten.
Trykk på Biometri og sikkerhet på Innstillinger-skjermbildet.
• Ansiktsgjenkjenning: Angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt. Se
Ansiktsgjenkjenning for mer informasjon.
• Fingeravtrykk: Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se
Fingeravtrykksgjenkjenning for å få mer informasjon.
• Biometripreferanser: Endre innstillingene for biometriske data.
• Google Play Protect: Angi at enheten skal søke etter skadelige apper og skadelig oppførsel,
advare om potensiell fare og fjerne dem.
• Finn min mobil: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min
mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller
stjålne enheten.
Du kan også la Google-plasseringstjenesten gi mer nøyaktig informasjon om posisjonen til
enheten din.
• Sikkerhetsoppdatering: Vis versjonsnummeret for enhetens sikkerhetssystem, og søk etter
oppdateringer.
• Samsung Pass: Du kan enkelt og sikkert verifisere identiteten din via dine biometriske data.
Se Samsung Pass for nærmere informasjon.
• Installer ukjente apper: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
• Sikker mappe: Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se
Sikker mappe for å få mer informasjon.
• Sikker oppstart: Beskytt enheten din ved å angi at den krever en skjermopplåsingskode når
du slår på enheten. Du må angi opplåsingskoden for å starte enheten og motta meldinger
og varsler.
• Krypter SD-kort: Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.
Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen
aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne
innstillingen før du tilbakestiller enheten.
166
Innstillinger
• Andre sikkerhetsinnstillinger: Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.
• Posisjon: Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
• Apptillatelser: Vis listen over funksjoner og apper som har tillatelser til å bruke dem. Du kan
også redigere tillatelsesinnstillingene.
• Overvåkning av tillatelsesbruk: Konfigurer for å motta varsler når tillatelsene du velger
brukes av apper som du ikke bruker. Du kan administrere innstillingene for hver app.
• Send diagnosedata: Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnose- og
bruksinformasjon til Samsung.
• Motta markedsføringsinformasjon: Angi om du vil motta markedsføringsinformasjon fra
Samsung, som spesialtilbud, medlemskapsfordeler og nyhetsbrev.
Ansiktsgjenkjenning
Du kan angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt.
• Hvis du bruker ansiktet ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke ansiktet ditt
brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse
opp skjermen med et mønster, en PIN eller et passord som du anga da du registrerte
ansiktet. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
• Hvis du endrer skjermlåsmetoden til Stryk eller Ingen, som ikke er sikre, vil alle de
biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i
apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.
Forholdsregler ved bruk av ansiktsgjenkjenning
Før du bruker ansiktsgjenkjenning for å låse opp enheten, må du huske på disse forholdsreglene:
• Enheten kan være låst opp av noen eller noe som ser ut som bildet ditt.
• Ansiktsgjenkjenning er mindre sikkert enn mønster, PIN eller passord.
For bedre ansiktsgjenkjenning
Vurder følgende når du bruker ansiktsgjenkjenning:
• Vurder forholdene under registrering, for eksempel om du har briller, lue, maske, skjegg eller
mye sminke
• Påse at du befinner deg i et godt opplyst område og at kameraobjektivet er ren ved
registreringen
• Kontroller at bildet ikke er uskarpt for å få bedre samsvarsresultater
167
Innstillinger
Registrere ansiktet ditt
Det er best å registrere ansiktet innendørs og borte fra direkte sollys.
1
2
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.
3
4
5
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Fortsett.
6
Plasser ansiktet ditt inni sirkelen på skjermen.
Velg om du har på deg briller eller ikke og trykk på Fortsett.
Hold enheten med skjermen vendt mot deg, og se på skjermen.
Kameraet skanner ansiktet.
Når skjermbildet for brukbar ansiktsgjenkjenning, slår du på en bryter for å aktivere en
funksjon og trykker på OK.
Hvis opplåsing av skjermen med ansiktet ditt ikke fungerer ordentlig, trykker du på Fjern
ansiktsdata for å fjerne det registrerte ansiktet og registrere ansiktet på nytt.
168
Innstillinger
Slette de registrerte ansiktsdataene
Du kan slette ansiktsdata som du har registrert.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Fjern ansiktsdata → Fjern.
Når det registrerte ansiktet er slettet, deaktiveres også alle de relaterte funksjonene.
Låse opp skjermen med ansiktet ditt
Du kan låse opp skjermen med ansiktet ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et
passord.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Ansiktsopplåsing-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil redusere muligheten for ansiktsgjenkjennelse i bilder eller videoer, trykker du
på bryteren Raskere gjenkjenning for å deaktivere den. Dette kan reduserer hastigheten
for ansiktsgjenkjenning.
4
Se på låseskjermen.
Når ansiktet ditt gjenkjennes, kan du låse opp skjermen uten at du trenger bruke en annen
metode i tillegg. Hvis ansiktet ditt ikke gjenkjennes, bruker du den forhåndsdefinerte
skjermlåsmetoden.
169
Innstillinger
Fingeravtrykksgjenkjenning
For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere, må fingeravtrykksinformasjonen registreres
og lagres på enheten. Når denne informasjonen er registrert, kan du stille inn enheten til å bruke
fingeravtrykk til følgende funksjoner:
• Samsung Pass (Samsung-kontobekreftelse og innlogging på nettet)
• Samsung Pay
• Skjermlås
• Sikker mappe
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Fingeravtrykkgjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å
forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykkssensoren
skal forveksle to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate
fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.
• Hvis du bruker fingeravtrykket ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke
fingeravtrykket ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke
enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som
du anga da du registrerte fingeravtrykket. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PINkoden eller passordet ditt.
• Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret,
PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer fingeravtrykket, og registrerer
fingeravtrykket på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du
ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap
av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
• Hvis du endrer skjermlåsmetoden til Stryk eller Ingen, som ikke er sikre, vil alle de
biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i
apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.
170
Innstillinger
For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk
Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende
forhold som kan virke inn på funksjonen:
• Fingeravtrykksensoren gjenkjenner fingeravtrykk. Sørg for at sensoren for gjenkjenning av
fingeravtrykk ikke blir ripet eller skadet av metallgjenstander, for eksempel mynter, nøkler
eller smykker.
• Hvis fingeravtrykkssensoren dekkes med beskyttelsesfilm, klistremerker eller annet
tilbehør, kan graden av fingeravtrykkgjenkjenning reduseres. Hvis fingeravtrykkssensoren
i begynnelsen er dekket av beskyttelsesfilm, fjerner du den før du bruker
fingeravtrykkssensoren.
• Sørg for at fingeravtrykkssensoren og fingrene dine er rene og tørre.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er endret av rynker eller arr.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
• Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner
fingeravtrykkene. Sørg for å dekke hele fingeravtrykkssensoren med fingeren.
• Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest
brukes til å utføre oppgaver på enheten.
• I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne
funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å
berøre en metallgjenstand.
Registrere fingeravtrykk
1
2
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.
171
Innstillinger
3
Stryk fingeren nedover på fingeravtrykkssensoren.
Gjenta denne handlingen til fingeravtrykket er registrert. Trykk på Ferdig når du er ferdig
med å registrere fingeravtrykk.
Slette registrerte fingeravtrykk
Du kan slette registrerte fingeravtrykk.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Merk fingeravtrykkene som skal slettes og trykk på Fjern → Fjern.
Bruke Samsung Pass
Når du registrerer fingeravtrykkene dine i Samsung Pass, kan du bruke dem til å enkelt bekrefte
identiteten din eller logge inn på nettsteder. Se Samsung Pass for nærmere informasjon.
Bruke fingeravtrykk med Samsung Pay
Du kan bruke fingeravtrykk sammen med Samsung Pay for å utføre betalinger raskt og trygt. Se
Samsung Pay for å få mer informasjon.
Samsung Pay kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
172
Innstillinger
Låse opp skjermen med fingeravtrykk
Du kan låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode
eller et passord.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Lås opp med fingeravtrykk for å aktivere denne funksjonen.
Legg fingeren på fingeravtrykksensoren når låseskjermen vises for å skanne fingeravtrykket
ditt.
Samsung Pass
Med Samsung Pass kan du logge på Samsung-kontoen, nettsteder eller apper enklere og
tryggere via biometriske data i stedet for å måtte skrive inn pålogginginformasjonen din.
Samsung Pass gir deg også mulighet til å angi personopplysninger, som for eksempel adressen
din eller betalingskortinformasjon, enklere og raskere gjennom dine registrerte biometriske data.
Registrer de biometriske dataene dine på Samsung Pass, og angi at du skal logge på støttede
nettsteder og apper med dataene via Samsung Pass.
• Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
• Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne
funksjonen. Se Samsung-konto for nærmere informasjon.
• Funksjonen for pålogging via nettsteder er bare tilgjengelig for nettsteder som du
åpner via Internett-appen. Enkelte nettsteder støtter kanskje ikke denne funksjonen.
• Registrerte biometriske data og lagret betalingskortinformasjon lagres bare på
enheten din og synkroniseres ikke med andre enheter og servere.
173
Innstillinger
Registrere Samsung Pass
Før du begynner å bruke Samsung Pass, må du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
1
2
3
4
5
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Logg på.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Godta vilkårene til Samsung Pass.
Skann fingeravtrykkene, og trykk på Ferdig for å fullføre Samsung Pass-registreringen.
Se Fingeravtrykksgjenkjenning for å få mer informasjon.
Hvis alternativet Legg til Samsung Pass på startskjerm er markert, legges ikonet for
Samsung Pass til på startskjermbildet.
Hvis alternativet Bruk Samsung Pass i stedet for Samsung account-passord er markert,
kan du bruke de registrerte biometriske dataene for å bekrefte identiteten din i stedet for å
oppgi Samsung-kontopassordet.
Verifisere passordet for Samsung-kontoen din
Du kan bruke dine registrerte biometriske data til å verifisere identiteten din i stedet for å angi
Samsung-kontopassordet, for eksempel når du kjøper innhold fra Galaxy Store.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på → Innstillinger → Samsung account og trykk på Bekreft med Samsung Passbryteren for å aktivere den.
174
Innstillinger
Bruk Samsung Pass til å logge på nettsteder
Du kan bruke Samsung Pass til å logge på nettsteder som støtter automatisk utfylling av ID og
passord, på en enkel måte.
1
2
Åpne et nettsted du vil logge på.
3
Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre påloggingsopplysningene, merker du
av for Logg på med fingeravtrykk via Samsung Pass, og trykk på HUSK.
Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på
nettstedet.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass når du skal logge på
nettstedet.
Bruke Samsung Pass til å logge på apper
Du kan bruke Samsung Pass til å logge på apper som støtter automatisk utfylling av ID og
passord, på en enkel måte.
1
2
3
Åpne en app du vil logge på.
Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på appen.
Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre påloggingsopplysningene, trykker du
på Lagre.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass, når du skal logge på
appen.
175
Innstillinger
Administrere påloggingsopplysninger
Du kan vise listen over nettsteder og apper du har angitt til å bruke Samsung Pass, og
administrere påloggingsopplysningene.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Logg på og velg et nettsted eller en app fra listen.
Trykk på Rediger, og endre brukernavn, passord og navnet på nettstedet eller appen.
Hvis du vil slette nettstedet eller appen, trykker du på Slett.
Bruke Samsung Pass med nettsteder og apper
Når du bruker nettsteder eller apper som støtter Samsung Pass, kan du enkelt logge på med
Samsung Pass.
Hvis du vil se listen over nettsteder og apper som støtter Samsung Pass på Innstillingerskjermbildet, trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass, lås opp skjermen ved å bruke
den forhåndsinnstilte skjermlåsemetoden og trykk deretter på → Partnere. Hvis ingen
nettsteder eller apper støtter Samsung Pass, vises ikke Partnere.
• Tilgjengelige nettsteder og apper kan variere avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap eller uleiligheter som forårsakes av at du logger på
nettsteder eller apper via Samsung Pass.
176
Innstillinger
Angi personopplysningene dine automatisk
Du kan bruke Samsung Pass til å enkelt oppgi adressen din eller betalingskortinformasjon på
apper som støtter automatisk utfylling av personopplysninger.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Autoutfyll skjemaer og velg Legg til adresse eller Legg til kort.
Angi informasjonen og trykk på Lagre.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass når du angir
personopplysninger automatisk på støttede apper.
Slette Samsung Pass-dataene
Du kan slette de biometriske dataene dine, påloggingsopplysninger og appdata som er registrert
i Samsung Pass. Samtykket ditt til vilkårene og betingelsene vil fortsatt gjelde, og Samsungkontoen vil fortsatt være aktiv.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på → Innstillinger → Slett data → Slett.
Angi Samsung-kontopassordet og trykk på OK.
Samsung Pass-dataene dine slettes.
177
Innstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og kontakter, slik at ingen andre får
tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.
Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke
overføres til andre enheter via delemetoder som ikke er godkjent, for eksempel USB eller
Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at
Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må
du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.
178
Innstillinger
Konfigurere Sikker mappe
1
2
3
4
5
Start Innstillinger-appen og trykk på Biometri og sikkerhet → Sikker mappe.
Trykk på Fortsett.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på OK.
Les og godta vilkårene og trykk på Neste.
Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe, og følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre konfigurasjonen.
Hvis du vil endre navnet eller ikonfargen for Sikker mappe, trykker du på → Tilpass ikon.
• Når du åpner Sikker mappe-appen, må du låse opp appen ved hjelp av den
forhåndsinnstilte låsemetoden.
• Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille den med
Samsung-kontoen din. Trykk på knappen tilbakestill på bunnen av den låste skjermen
og angi passordet til Samsung-kontoen din.
Stille inn automatisk lås for Sikker mappe
Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Velg et låsealternativ.
Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på → Lås.
179
Innstillinger
Flytte innhold til Sikker mappe
Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på
flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.
1
2
3
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Legg til filer.
Trykk på Bilder, merk av bilder du vil flytte, og trykk deretter på Utført.
Trykk på Flytt.
De valgte elementene blir slettet fra den opprinnelige mappen og flyttet til Sikker mappe.
Trykk på Kopier for å kopiere elementer.
Metoden som brukes til å flytte innhold, kan variere, avhengig av innholdstypen.
Flytte innhold fra Sikker mappe
Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app i standard lagringsplass. Følgende
handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra Sikker mappe til standard lagringsplass.
1
2
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Galleri.
Velg et bilde og trykk på → Flytt ut av Sikker mappe.
De valgte elementene flyttes til Galleri på standard lagringsplass.
180
Innstillinger
Legge til apper
Legg til en app for bruk i Sikker mappe.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på Legg til apper.
Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på Legg til.
Hvis du vil installere apper fra Play Butikk eller Galaxy Store, trykker du på Last ned fra Play
Butikk eller Last ned fra Galaxy Store.
Fjerne apper fra Sikker mappe
Trykk på og hold inne en app du vil slette og trykk på Avinstaller.
Legge til kontoer
Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med
appene i Sikker mappe.
1
2
3
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Kontoer → Legg til konto.
Velg en kontotjeneste.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.
Åpne Sikker mappe-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Vis Sikker mappebryteren for å deaktivere denne funksjonen.
Alternativt drar du statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Deretter stryker du nedover på
varselspanelet, og trykker på Sikker mappe for å deaktivere funksjonen.
181
Innstillinger
Sikkerhetskopiere og gjenopprette Sikker mappe
Sikkerhetskopier innhold og apper i Sikker mappe til Samsung Cloud ved å bruke Samsungkontoen, og gjenopprett dem senere.
Sikkerhetskopiere data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Legg til konto og logg på Samsung-kontoen din.
Trykk på Sikkerhetskopier Sikker mappe-data.
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på Sikkerhetskopier.
Data sikkerhetskopieres til Samsung Cloud.
Gjenopprette data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Gjenopprett.
Trykk på
for å velge en enhet for datagjenoppretting.
Velg datatypene du vil gjenopprette, og trykk på Gjenopprett.
Sikkerhetskopierte data gjenopprettes på enheten din.
Avinstallere Sikker mappe
Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Flere innstillinger → Avinstaller.
Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for Flytt
mediefiler ut av Sikker mappe og trykker på Avinstaller. Hvis du vil ha tilgang til data som er
sikkerhetskopiert fra Secure Folder, starter du Mine filer-appen og trykker på Intern lagring →
Secure Folder.
Notater som er lagret i Samsung Notes, sikkerhetskopieres ikke.
182
Innstillinger
Kontoer og sikkerhetskopi
Alternativer
Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også
registrere og administrere kontoer, slik som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, eller
overføre data til eller fra andre enheter med Smart Switch.
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi på Innstillinger-skjermbildet.
• Kontoer: Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil
synkronisere med.
• Sikkerh.kop. og gjenoppr.: Oppbevar personopplysninger, appdata og innstillinger sikkert
på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du
må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette
data.
• Samsung Cloud: Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk
bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett
dataene dine. Se Samsung Cloud for å få mer informasjon.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra den gamle enheten. Se Gjenopprette
data fra den gamle enheten (Smart Switch) hvis du vil ha mer informasjon.
Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en
datamaskin, ved jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir
skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
183
Innstillinger
Samsung Cloud
Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til Samsung Cloud, og gjenopprett dataene på den
nye enheten. Du kan også synkronisere data som er lagret på enheten din med Samsung Cloud
og vise lagrede data i Samsung Cloud. Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din
for å bruke Samsung Cloud. Se Samsung-konto for å få mer informasjon.
Sikkerhetskopiere data fra den gamle enheten
1
2
Logg på Samsung-kontoen din på den gamle enheten.
Start Innstillinger-appen, velg alternativet for sikkerhetskopiering og sikkerhetskopier
dataene dine.
• Hvis enheten støtter Samsung Cloud, starter du Innstillinger-appen, trykker på
Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Sikkerhetskopier telefonen,
marker elementene du vil sikkerhetskopiere og trykk deretter på Sikkerhetskopier for
å sikkerhetskopiere datene.
• Metoden for sikkerhetskopiering av data kan variere, avhengig av modellen.
• Enkelte data sikkerhetskopieres ikke. Kontroller hvilke data som sikkerhetskopieres,
ved å starte Innstillinger-appen, trykke på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung
Cloud → Sikkerhetskopier telefonen.
• For å vise data som er sikkerhetskopiert for hver enhet i Samsung Cloud, starter du
Innstillinger-appen, trykker på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud →
Gjenopprett data →
og velger deretter enheten du vil ha.
184
Innstillinger
Gjenopprette data fra den gamle enheten
1
Start Innstillinger-appen på den nye enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi →
Samsung Cloud.
2
3
Trykk på Gjenopprett data →
og velg en tidligere enhet.
Marker datatypene du vil gjenopprette og trykk på Gjenopprett.
Synkronisere data fra enheten din
Du kan synkronisere data slik som bilder, videoer og hendelser som er lagret på enheten din med
Samsung Cloud og få tilgang til dem fra andre enheter.
1
Start Innstillinger-appen på den nye enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi →
Samsung Cloud.
2
3
Trykk på → Innstillinger → Innst. synk. / auto. sik.h.kop. → Synkroniser.
Trykk på bryterne ved siden av elementene du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de lagrede dataene eller endre innstillingene ved å trykke på Galleri,
Andre synkroniserte data eller Samsung Cloud Drive.
Google
Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.
Trykk på Google på Innstillinger-skjermbildet.
185
Innstillinger
Avanserte funksjoner
Alternativer
Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.
Trykk på Avanserte funksjoner på Innstillinger-skjermbildet.
Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktede inndata for enkelte funksjoner
som bruker sensorer.
• Tilbehør: Endre tilbehørsinnstillingene.
• Bixby-tast: Velg hvor mange ganger du må trykke på Bixby-tasten for å åpne Bixbyskjermen.
• Smart sprettoppvisning: Velg apper for å vise deres varsler via sprettoppvinduer. Når du
bruker denne funksjonen, kan du raskt vise innholdet via sprettoppvinduer ved å trykke på
ikonet på skjermen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i apper som støtter Flervindu-funksjonen.
• Smart bilde av skjermen: Angi at enheten skal ta bilde av den aktuelle skjermen og området
som kan rulles, og beskjære og dele bildet som er tatt av skjermen umiddelbart.
• Direkte deling: Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på
delingsalternativpanelet for å tillate deg å dele innhold direkte.
• Reduser animasjoner: Reduser visse skjermeffekter hvis du er sensitiv for animasjoner eller
bevegelser på skjermen.
• Bevegelser og gester: Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurer innstillinger.
• Game Launcher: Aktiver Game Launcher. Se Game Launcher for å få mer informasjon.
• Doble meldinger: Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme
meldingsapp. Se Doble meldinger hvis du vil ha mer informasjon.
• Send SOS-meldinger: Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke på
strømtasten tre ganger. Du kan også sende lydopptak sammen med meldingen til
mottakerne.
186
Innstillinger
Doble meldinger
Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp.
1
Trykk på Avanserte funksjoner → Doble meldinger på Innstillinger-skjermbildet.
Støttede apper vises.
2
Trykk på bryteren til en app for å installere den andre appen.
Den andre appen blir installert. Ikonet til den andre appen vises med . Når du mottar
varsler fra den andre appen, vises varslene med for å skille dem fra varslene til den første
appen.
Andre app
• Doble meldinger-funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av appen.
• Noen av funksjonene for appen kan være begrenset for den andre appen.
Avinstallere den andre appen
1
2
Trykk på Avanserte funksjoner → Doble meldinger på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren til appen du vil deaktivere og trykk på Deaktiver eller Avinstaller.
Alle dataene som er relatert til den andre appen, blir slettet.
Hvis du avinstallerer den første appen, blir også den andre appen slettet.
187
Innstillinger
Enhetsvedlikehold
Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, minne
og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.
Batteri
Sikkerhet
Lagring
Minne
Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen
Trykk på Enhetsvedlikehold → Optimaliser nå på Innstillinger-skjermbildet.
Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:
• Frigjøre litt minne.
• Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
• Administrere unormal batteribruk.
• Søke etter krasjede apper og skadelig programvare.
188
Innstillinger
Batteri
Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med
lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen, kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
• Det kan hende at du ikke kan motta varsler fra enkelte apper der strømsparingsmodus
brukes.
Administrere batteribruk
Velg en strømmodus som passer enhetens bruksformål.
Trykk på Strømmodus og velg et alternativ.
• Optimalisert: Optimalisert for en balanse mellom enhetens ytelse og batteribruk.
• Middels strømsparing: Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
• Maksimal strømsparing: I maksimal strømsparingsmodus senker enheten
batteriforbruket ved å aktivere nattmodus og begrense tilgjengelige apper og funksjoner.
Nettverkstilkoblinger deaktiveres, unntatt mobilnettverket.
Du kan angi at batteriet på enheten skal lades opp raskere. Trykk på → Innstillinger og trykk på
Hurtiglading med kabel-bryteren for å aktivere den.
Administrere batteribruk for hver app
Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at apper som kjører i bakgrunnen, bruker
batteristrøm når de ikke brukes. Velg apper fra listen og trykk på Sett app i dvalemodusbryteren for å aktivere funksjonen. Trykk også på → Innstillinger og angi alternativene under
Appstrømstyring.
189
Innstillinger
Lagring
Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
• Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den
angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler
av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
• Du kan vise den tilgjengelige kapasiteten i det interne minnet i Spesifikasjon-delen for
enheten på Samsungs nettsted.
Administrere minnet
Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på FJERN NÅ. Hvis du vil slette
filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori under Brukerdata. Merk
deretter av for elementene og trykk SLETT eller AVINSTALLER.
Minne
Trykk på Enhetsvedlikehold → Minne på Innstillinger-skjermbildet.
For å gjøre enheten raskere ved å hindre at apper kjører i bakgrunnen, merker du av for apper på
listen over apper, og trykker på FJERN NÅ.
Sikkerhet
Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig
programvare.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Sikkerhet → Søk på telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
Apper
Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon,
endre varslings- eller tillatelsesinnstillinger eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.
Trykk på Apper på Innstillinger-skjermbildet.
190
Innstillinger
Generell styring
Tilpass enhetens systeminnstillinger eller tilbakestill enheten.
Trykk på Generell styring på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk og inndata: Velg enhetsspråk og endre innstillinger, for eksempel for tastatur og
taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket. Se delen om å
Legge til språk på enheten for mer informasjon.
• Dato og tid: Få tilgang til og endre innstillingene for å styre hvordan enheten viser
klokkeslett og dato.
Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestilt.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for å få mer
informasjon.
• Nullstill: Tilbakestill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data.
Du kan tilbakestille alle innstillingene dine, eller bare nettverksinnstillingene, eller
tilgjengelighetsinnstillingene. Du kan også angi at enheten skal startes på nytt på et angitt
tidspunkt for enhetsoptimalisering.
Legge til språk på enheten
Du kan legge til språk som skal brukes på enheten.
1
Trykk på Generell styring → Språk og inndata → Språk → Legg til språk på Innstillingerskjermbildet.
Hvis du vil vise alle språkene som kan legges til, trykker du på → Alle språk.
2
3
Velg et språk som du vil legge til.
Du angir det valgte språket som standardspråk ved å trykke på Angi som stand. Du
beholder nåværende språkinnstilling ved å trykke på Behold gjeld.
Det valgte språket legges til i språklisten. Hvis du har endret det valgte språket, blir det
valgte språket lagt til øverst på listen.
For å endre standardspråket fra språklisten drar du ved siden av språket og flytter det øverst
på listen. Deretter trykker du på Bruk. Hvis appen ikke støtter standardspråket, brukes det neste
støttede språket i listen.
191
Innstillinger
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
• Skjermleser: Aktiver Voice Assistant, som gir taletilbakemelding. Hvis du vil se
hjelpeinformasjon for å lære å bruke denne funksjonen, trykker du på Læreprogram.
• Synlighetsforbedringer: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
synshemmede brukere.
• Hørselsforbedringer: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
hørselshemmede brukere.
• Samhandling og smidighet: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
brukere med nedsatt bevegelighet i fingrene.
• Avanserte innstillinger: Konfigurer innstillinger for direkte tilgang og varselfunksjoner.
• Installerte tjenester: Vis tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.
Programvareoppdatering
Oppdater programvaren på enheten via FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også
planlegge programvareoppdateringer.
Trykk Programvareoppdatering på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis nødprogramvareoppdateringer er utgitt for enhetens sikkerhet og for å blokkere
nye typer sikkerhetstrusler, installeres de automatisk uten ditt samtykke.
• Last ned og installer: Se etter og installer oppdateringer manuelt.
• Last ned automatisk over Wi-Fi: Innstill enheten til å laste ned oppdateringer automatisk
når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
• Siste oppdatering: Vis informasjon om den siste programvareoppdateringen.
Informasjon om sikkerhetsoppdateringer
Sikkerhetsoppdateringer utgis for å øke sikkerheten på enheten og beskytte personopplysninger.
Gå til security.samsungmobile.com for å få en oversikt over sikkerhetsoppdateringer for
modellen din.
Nettstedet støtter bare noen språk.
192
Innstillinger
Brukerhåndbok
Vis hjelpeinformasjon for å finne ut hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer
viktige innstillinger.
Trykk på Brukerhåndbok på Innstillinger-skjermbildet.
Om telefonen
Få tilgang til enhetsinformasjonen.
Trykk på Om telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
Endre enhetens navn ved å trykke på Rediger.
• Status: Vis forskjellig enhetsinformasjon, som SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridisk informasjon: Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon
og åpen kilde-lisens.
• Programvareinformasjon: Vis enhetens programvareinformasjon, som
operativsystemversjon og fastvareversjon.
• Batteriinformasjon: Vis enhetens batteristatus og -informasjon.
193
Tillegg
Feilsøking
Prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte
situasjoner ikke gjelder for din enhet.
Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN: Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du
oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PINkoden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden
som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer
informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du
forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør
for å få mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
194
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil
Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå enheten
av og på igjen.
Tvungen omstart
Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og
volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Tilbakestilling av enheten
Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.
Start Innstillinger-appen og trykk på Generell styring → Nullstill → Nullstill til fabrikkdata
→ Nullstill → Slett alt. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta
sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.
195
Tillegg
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker en øretelefon, må du kontrollere at den er riktig tilkoblet.
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.
Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller
lydkvaliteten er dårlig
• Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at
du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer
grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område
og forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.
196
Tillegg
Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da enheten ble kjøpt
• Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller apper, slik som GPS, spill eller
Internett.
• Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen.
Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad opp batteriet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
197
Tillegg
Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler
Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på
enheten, kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
• Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for
eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke
filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
• Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og
videoer som er tatt med andre enheter, ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
Bluetooth fungerer ikke riktig
Hvis en annen Bluetooth-enhet ikke blir funnet eller det er tilkoblingsproblemer eller ytelsessvikt,
kan du prøve følgende:
• Kontroller at enheten du vil koble til, er klar til å bli søkt etter eller koblet til.
• Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetoothrekkevidde (10 m).
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Tilkoblinger og trykk på Bluetooth-bryteren
for å aktivere den på nytt.
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Generell styring → Nullstill → Nullstill
nettverksinnstillinger → Nullstill innstillinger for å tilbakestille nettverksinnstillinger. Du
kan miste registrert informasjon når du utfører tilbakestillingen.
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
198
Tillegg
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
Enheten din finner ikke din aktive posisjon
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din aktive posisjon i disse situasjonene.
Data som er lagret på enheten, er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagt eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av
data som er lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Det er ikke nok plass i enhetens lagringsplass
Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med enhetsvedlikeholdsfunksjonen eller slett ubrukte
mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.
199
Tillegg
Apper-knappen vises ikke på startskjermbildet
Du kan åpne appskjermbildet uten å bruke Apper-knappen ved å stryke oppover eller nedover
på startskjermbildet. Hvis du vil vise Apper-knappen nederst på startskjermbildet, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Skjerm → Startskjerm og trykker deretter på Apper-knapp
for å aktivere den.
Hjem-knappen vises ikke
Navigeringslinjen, der du finner Hjem-knappen, kan forsvinne når du bruker enkelte apper eller
funksjoner. Hvis du vil vise navigeringslinjen, drar du oppover fra nederst på skjermen.
Bixby reagerer ikke
• Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis du fortsatt har problemer med Bixby etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Justeringslinjen for skjermens lysstyrke vises ikke på varselpanelet
Åpne varselpanelet ved å dra statuslinjen nedover. Deretter drar du varselpanelet nedover. Trykk
på
ved siden av justeringslinjen for lysstyrke og trykk på Vis kontroll øverst-bryteren for å
aktivere funksjonen.
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller at du er riktig koblet til et nettverk.
• Du kan ikke bruke Samsung Cloud under en Samsung-nettskykontroll. Prøv på nytt senere.
200
Tillegg
Ta ut batteriet
• Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om
hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
201
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
© 2019 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er
varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising