Samsung | SM-G390F | User manual | Samsung Galaxy XCover 4 Kasutusjuhend

Samsung Galaxy XCover 4 Kasutusjuhend
KÄYTTÖOPAS
SM-G390F
Finnish. 07/2019. Rev.1.1
www.samsung.com
Sisältö
Perustoiminnot
Sovellukset ja ominaisuudet
4
6
41
9
10
14
18
19
21
22
23
24
26
28
37
39
Lue tämä ensin
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja
ratkaisut
Veden- ja pölynpitävyyden
ylläpitäminen
Laitteen osat ja toiminnot
Akku
SIM- tai USIM-kortti
Muistikortti (microSD-kortti)
Rannehihnan kiinnittäminen
Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Käyttöönotto
Samsung-tili
Tietojen siirtäminen aiemmasta
laitteesta (Smart Switch)
Näytön ymmärtäminen
Ilmoituspaneeli
Tekstin syöttäminen
43
48
52
54
56
57
68
73
75
78
78
80
81
82
82
84
85
86
2
Sovellusten asentaminen tai
asennuksen poistaminen
Puhelin
Yhteystiedot
Viestit
Internet
Sähköposti
Kamera
Galleria
Moni-ikkuna
Samsung Health
Samsung Notes
Kalenteri
Radio
Ääninauhuri
Omat tiedostot
Kello
Laskin
Sisällön jakaminen
Google-sovellukset
Sisältö
Asetukset
88
88
99
100
100
102
103
104
110
112
113
115
117
118
119
119
120
120
Esittely
Yhteydet
89 Wi-Fi
91 Bluetooth
93 Datansäästö
93 NFC ja maksu
96 Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
97 Lisää yhteysasetuksia
Äänet ja värinä
Ilmoitukset
Näyttö
101 Sinisen valon suodatin
102 Näytönsäästäjä
Taustakuvat ja teemat
Lukitusnäyttö
Turvallisuus
105 Suojattu kansio
Tilit ja varmuuskopiointi
111 Samsung Cloud
Google
Edistykselliset toiminnot
114 Dual Messenger
Laitteen ylläpito
115 Laitteen optimointi
116 Akku
117 Tallennustila
117 Muisti
117 Suojaus
Sovellukset
Yleinen hallinta
Helppokäyttöisyys
Ohjelmistopäivitys
Käyttöopas
Tietoja puhelimesta
Liite
121 Vianmääritys
3
Perustoiminnot
Lue tämä ensin
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla,
että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat
aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja
vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai
muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on
suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa.
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys
koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
4
Perustoiminnot
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
• Näytönsuojakalvo asennetaan suojaksi tuotannon ja jakelun ajaksi alueen tai
palveluntarjoajan mukaan. Takuu ei kata kiinnitettyyn näytönsuojakalvoon tulleita vaurioita.
• Kosketusnäyttö erottuu selvästi myös kirkkaassa auringonvalossa, sillä kontrasti säätyy
automaattisesti ympäristön mukaan. Tuotteen luonteen takia liikkumattomien kuvien
näyttäminen pitkiä aikoja kerrallaan voi aiheuttaa jälkikuvia (kuvan "palamisen" näyttöön) tai
haamukuvia.
– – Liikkumattomien kuvien käyttämistä kosketusnäytön osissa pitkiä aikoja kerrallaan ei
suositella. Kosketusnäyttö kannattaa sammuttaa, kun laitetta ei käytetä.
– – Voit asettaa kosketusnäytön sammumaan automaattisesti, kun et käytä sitä. Käynnistä
Asetukset-sovellus, napauta Näyttö → Näytön aikakatkaisu ja valitse sitten aika, jonka
haluat laitteen odottavan ennen kuin kosketusnäyttö sammuu.
• Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal
Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä. Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit
tarkistaa laitteen FCC-tunnuksen. Kun haluat nähdä FCC-tunnuksen, käynnistä Asetuksetsovellus ja napauta Tietoja puhelimesta → Tila.
5
Perustoiminnot
Ohjekuvakkeet
Vaara: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Varoitus: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja ratkaisut
Jos laite kuumenee akkua ladattaessa
Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Laite voi tuntua kuumalta kosketettaessa
langattoman latauksen tai pikalatauksen aikana. Tämä on laitteen normaalia toimintaa, eikä se
vaikuta laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee liikaa, laturi voi lopettaa
lataamisen.
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Odota, että laite on
täysin jäähtynyt ja aloita sitten laitteen lataaminen uudelleen.
• Jos laitteen alaosa ylikuumenee, se voi johtua siitä, että yhdistetty USB-kaapeli on
vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut USB-kaapeli uuteen Samsungin hyväksymään
kaapeliin.
• Langatonta laturia käyttäessäsi älä aseta laitteen ja langattoman laturin väliin mitään
ylimääräistä materiaalia, kuten metalliesineitä, magneetteja tai magneettisia kortteja.
Langaton lataus tai pikalataustoiminto on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
6
Perustoiminnot
Jos laite kuumenee käytön aikana
Kun käytät toimintoja tai sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytät niitä pitkään, laite
voi väliaikaisesti kuumentua akkuvirran runsaan kulutuksen takia. Sulje kaikki käynnissä olevat
sovellukset, äläkä käytä laitetta hetkeen.
Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa laite voi ylikuumentua. Käyttämiesi toimintojen ja
sovellusten mukaan voi olla, että nämä esimerkit eivät koske laitemalliasi.
• Alkuasennuksen aikana oston jälkeen tai tietojen palauttamisen aikana
• Ladattaessa suuria tiedostoja
• Käytettäessä sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytettäessä sovelluksia pitkään
– – Pelattaessa laadukkaita pelejä pitkään
– – Tallennettaessa videoita pitkään
– – Suoratoistettaessa videoita näytön enimmäiskirkkaudella
– – Laitteen ollessa yhdistettynä televisioon
• Moniajon aikana (tai suoritettaessa useita sovelluksia taustalla)
– – Käytettäessä moni-ikkunatoimintoa
– – Päivitettäessä tai asennettaessa sovelluksia videoiden tallennuksen aikana
– – Ladattaessa suuria tiedostoja videopuhelun aikana
– – Tallennettaessa videoita navigointisovelluksen käytön aikana
• Siirrettäessä runsaasti dataa synkronoitaessa tietoja pilveen, sähköpostiin tai muihin tileihin
• Käytettäessä navigointisovellusta autossa laitteen ollessa suorassa auringonvalossa
• Käytettäessä mobiilitukiasematoimintoa ja yhteydenjakotoimintoa
• Käytettäessä laitetta alueilla, joilla signaali on heikko tai puuttuu
• Ladattaessa akkua vaurioituneen USB-kaapelin kautta
• Laitteen monitoimiliitännän ollessa vaurioitunut tai altistunut vieraille aineille, kuten
nesteille, pölylle, metallijauheille tai lyijykynän grafiitille
• Verkkovierailun aikana
7
Perustoiminnot
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Pidä laitteen ohjelmisto päivitettynä uusimpaan versioon.
• Käynnissä olevien sovellusten väliset ristiriidat voivat aiheuttaa laitteen kuumenemisen.
Käynnistä laite uudelleen.
• Poista Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä, kun et tarvitse niitä.
• Sulje sovellukset, jotka lisäävät akkuvirran kulutusta tai joita suoritetaan taustalla, jos et
käytä niitä.
• Poista tarpeettomat tiedostot tai käyttämättömät sovellukset.
• Vähennä näytön kirkkautta.
• Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, älä käytä sitä hetkeen. Jos laitteen
ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Varotoimia laitteen ylikuumenemisen varalta
Jos laitteen ylikuumeneminen aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta, lopeta laitteen käyttäminen.
Kun laite kuumenee, toiminnot ja suorituskyky voivat olla rajoitettuja tai laite voi sammua
jäähdyttämisen takia. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
• Jos laite ylikuumenee ja saavuttaa tietyn lämpötilan, näyttöön tulee varoitusviesti laitteen
vioittumisen, ihoärsytyksen ja -vammojen sekä akun vuotamisen estämisestä. Laitteen
lämpötilan laskemista varten näytön kirkkautta ja toimintojen nopeutta rajoitetaan ja akun
lataaminen lopetetaan. Käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja kaikki puhelutoiminnot ja
muut toiminnot hätäpuheluja lukuun ottamatta ovat rajoitettuja, kunnes laite on jäähtynyt.
• Jos laitteen lämpötila nousee edelleen, näyttöön tulee toinen viesti ja laite sammuu. Älä
käytä laitetta, ennen kuin laitteen lämpötila on laskenut määritetyn tason alapuolelle. Jos
toinen ilmoitus tulee näyttöön hätäpuhelun aikana, pakotettua sammutusta ei suoriteta
ennen puhelun päättymistä.
8
Perustoiminnot
Käyttöympäristöä koskevia varotoimia
Laite voi kuumeta ympäristön takia seuraavissa olosuhteissa. Toimi varovasti, jotta akun käyttöikä
ei lyhene, laite ei vahingoitu eikä synny tulipaloa.
• Älä säilytä laitetta hyvin matalassa tai korkeassa lämpötilassa.
• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle pitkiksi ajoiksi.
• Älä käytä tai säilytä laitetta pitkiä aikoja hyvin kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa.
• Älä aseta laitetta alueille, jotka voivat ylikuumeta, kuten sähköhuovan päälle.
• Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai
paineastioiden lähellä tai sisällä.
• Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
Veden- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen
Laitteesi on veden- ja pölynpitävä. Noudattamalla näitä vinkkejä voit ylläpitää laitteen veden- ja
pölynpitävyyttä. Muutoin seurauksena voi olla laitteen vahingoittuminen.
• Älä upota laitetta makeaan veteen yli 1,5 m:n syvyyteen äläkä pidä sitä upotettuna yli
30 minuuttia. Jos laite upotetaan muuhun nesteeseen kuin makeaan veteen, kuten
suolaveteen, ionisoituun veteen tai alkoholijuomaan, neste siirtyy laitteen sisään
nopeammin.
• Varmista, että takakansi on suljettu tiukasti. Muutoin se ei ehkä suojaa vedeltä ja pölyltä.
• Älä upota laitetta veteen pitkiksi ajoiksi.
• Älä altista laitetta voimakkaasti liikkuvalle vedelle, kuten hanasta valuvalle vedelle, meren
aalloille tai vesiputouksille.
• Älä avaa laitteen kansia, kun laite on vedessä tai hyvin kosteassa paikassa, kuten uimaaltaassa tai kylpyhuoneessa.
• Älä avaa takakantta märin käsin tai laitteen ollessa märkä.
• Takakanteen kiinnitetty kumitiiviste on laitteen tärkeä osa. Avaa ja sulje takakansi
huolellisesti, jotta kumitiiviste ei vahingoitu. Varmista myös, ettei kumitiivisteessä ole
hiekkaa, pölyä tai muita roskia, jotta laite ei vahingoitu.
9
Perustoiminnot
Laitteen osat ja toiminnot
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö on lueteltu pikaoppaassa.
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden
käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
• Laitteesi on testattu kontrolloidussa ympäristössä, ja se on sertifioitu vedenja pölynkestäväksi tietyissä tilanteissa (vastaa IP68-luokituksen vaatimuksia
kansainvälisen standardin IEC 60529 – Koteloinnin suojausluokat [IP-koodi]
mukaisesti, testiolosuhteet: 15–35 °C, 86–106 kPa, makea vesi, 1,5 metriä,
30 minuuttia).Tästä luokituksesta huolimatta laite voi vahingoittua tietyissä
tilanteissa.
10
Perustoiminnot
Laitteen osat
Läheisyystunnistin
Kuulokemikrofonin
liitäntä
Etukamera
Kaiutin
Kaiutin
Virtanäppäin
Kosketusnäyttö
Kotinäppäin
Viimeksi käytettyjen
sovellusten näppäin
Paluunäppäin
Monitoimiliitäntä
Mikrofoni
GPS-antenni
Salama
XCover-näppäin
Takakamera
Äänenvoimakkuusnäppäin
NFC-antenni (akussa)
Takakansi
Pääantenni
11
Perustoiminnot
• Käyttäessäsi kaiuttimia esimerkiksi mediatiedostojen toiston tai
kaiutinpuhelintoiminnon käytön aikana älä sijoita laitetta korviesi lähelle.
• Varo altistamasta kameran objektiivia voimakkaalle valonlähteelle, kuten suoralle
auringonvalolle. Jos kameran objektiivi altistuu voimakkaalle valonlähteelle, kuten
suoralle auringonvalolle, kameran kuvakenno voi vahingoittua. Vahingoittunutta
kuvakennoa ei voi korjata, ja se aiheuttaa pisteitä tai täpliä kuvaan.
• Jos käytät laitetta sen lasin tai akryylirungon ollessa rikkoutunut, on olemassa
vamman vaara. Käytä laitetta vasta, kun se on korjattu Samsung-huoltokeskuksessa.
• Yhteysongelmia tai akkuvirran nopeaa kulumista voi ilmetä:
– – jos kiinnität metallisen tarran laitteen antennin alueelle
– – jos kiinnität laitteeseen metallia sisältävästä materiaalista valmistetun kannen
– – jos peität laitteen antennialueen käsillä tai joillakin esineillä käyttäessäsi tiettyjä
toimintoja, kuten puheluja tai mobiilidatayhteyttä
• Samsungin hyväksymän näytönsuojakalvon käyttäminen on suositeltavaa.
Hyväksymättömän näytönsuojakalvon käyttäminen voi aiheuttaa tunnistimien
virheellisen toiminnan.
• Älä peitä läheisyystunnistimen aluetta näytön lisävarusteilla, kuten
näytönsuojakalvolla tai tarroilla. Muutoin tunnistimeen voi tulla toimintahäiriö.
12
Perustoiminnot
Näppäimet
Näppäin
Toiminto
Virta
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista
laitteen virran.
• Painamalla voit käynnistää näytön tai lukita sen.
Viimeksi
käytettyjen
sovellusten näppäin
• Painamalla voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten
luettelon.
• Painamalla voit käynnistää näytön, kun näyttö on lukittu.
Koti
Paluu
XCover
• Painamalla voit palata alkunäyttöön.
• Painamalla jonkin aikaa voit käynnistää Googletoiminnon.
• Painamalla voit palata edelliseen näyttöön.
• Painamalla jonkin aikaa voit käyttää nykyisen näytön
lisäasetuksia.
• Painamalla tai painamalla jonkin aikaa voit käynnistää
esimääritetyt sovellukset.
• Painamalla voit ottaa valokuvan kameratilassa.
Äänenvoimakkuus
• Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta.
13
Perustoiminnot
Akku
Akun asentaminen
1
Irrota takakansi.
Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.
Älä taivuta tai väännä takakantta voimakkaasti. Muutoin kansi voi vahingoittua.
2
Aseta akku paikalleen niin, että akun kullanväriset liittimet on kohdistettu laitteen liittimiin.
2
1
14
Perustoiminnot
3
Asenna takakansi takaisin paikalleen.
2
1
Paina
Kohdista
Varmista, että takakansi on suljettu tiukasti, jotta laitteeseen ei pääse vettä eikä pölyä.
Avoin tai löysä takakansi voi päästää laitteen sisään vettä ja pölyä ja aiheuttaa laitteen
vahingoittumisen.
Käytä laitteessa vain Samsungin hyväksymiä takakansia ja lisävarusteita.
Akun irrottaminen
1
2
Irrota takakansi.
Vedä akku ulos.
15
Perustoiminnot
Akun lataaminen
Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään
käyttämättömänä.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun se ei ole käytössä. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
1
2
Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen.
3
4
Kytke USB-virtasovitin pistorasiaan.
Kytke USB-kaapeli laitteen monitoimiliitäntään.
Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi laitteesta. Irrota sitten laturi pistorasiasta.
Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vahingoittua.
16
Perustoiminnot
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.
• Optimoi laite laitteen ylläpitotoiminnolla.
• Kun et käytä laitetta, sammuta näyttö painamalla virtanäppäintä.
• Ota virransäästötila käyttöön.
• Sulje tarpeettomat sovellukset.
• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista käytöstä synkronointia tarvitsevien sovellusten automaattinen synkronointi.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia
• Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän
akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka
tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku täyteen
aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät virran loppumisen datasiirron
aikana.
• Jos käytät laturin sijaan muuta virtalähdettä, kuten tietokonetta, latausnopeus voi olla
tavallista hitaampi pienemmän sähkövirran takia.
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
• Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos lataat laitetta monitoimiliitännän ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Kuivaa
monitoimiliitäntä huolellisesti ennen laitteen lataamista.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
17
Perustoiminnot
• Jos lataat laitetta monitoimiliitännän ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Kuivaa
monitoimiliitäntä huolellisesti ennen laitteen lataamista.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
SIM- tai USIM-kortti
SIM- tai USIM-kortin asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti.
• Käytä vain microSIM-korttia.
• Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön.
Samsung ei ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien
katoamisesta tai varastamisesta.
Joidenkin LTE-palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä palveluntarjoajan mukaan.
Jos haluat lisätietoja palvelun käyttömahdollisuudesta, ota yhteys palveluntarjoajaasi.
1
2
Irrota takakansi ja akku.
Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
Älä aseta muistikorttia SIM-korttipaikkaan. Jos muistikortti lukkiutuu SIM-korttipaikkaan,
vie laite Samsung-huoltoon muistikortin poistamista varten.
3
Asenna akku ja takakansi takaisin paikoilleen.
18
Perustoiminnot
SIM- tai USIM-kortin poistaminen
1
2
Irrota takakansi ja akku.
Vedä SIM- tai USIM-kortti ulos.
Muistikortti (microSD-kortti)
Muistikortin asentaminen
Muistikortin valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, että laitteen muistikorttikapasiteetti poikkeaa
muista malleista ja etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa. Voit tarkistaa
laitteen enimmäismuistikorttikapasiteetin Samsungin sivustosta.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
19
Perustoiminnot
• Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan
muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin
uudelleen tai se ei tunnista korttia lainkaan. Muistikortin käyttäminen edellyttää sen
alustamista. Jos laite ei voi alustaa eikä tunnista muistikorttia, ota yhteys muistikortin
valmistajaan tai Samsung-huoltoon.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa
Omat tiedostot → SD-kort.
1
2
3
Irrota takakansi.
Aseta muistikortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
Asenna takakansi takaisin paikalleen.
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → →
Tallennusasetukset → SD-kort. → Poista käytöstä.
1
2
3
Irrota takakansi.
Vedä muistikortti ulos.
Asenna takakansi takaisin paikalleen.
Älä irrota ulkoista tallennuslaitetta, kuten muistikorttia tai USB-muistitikkua, kun laite
siirtää tai käsittelee tietoja tai heti tietojen siirtämisen jälkeen. Muutoin tiedot voivat
vioittua tai kadota tai ulkoinen tallennuslaite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään menetyksistä, tietojen menetykset mukaan lukien, jotka johtuvat ulkoisten
tallennuslaitteiden väärinkäytöstä.
20
Perustoiminnot
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → →
Tallennusasetukset → SD-kort. → Alusta.
Muista varmuuskopioida kaikki muistikortille tallennetut tärkeät tiedot ennen
muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen
menetystä.
Rannehihnan kiinnittäminen
1
2
Irrota takakansi.
3
Asenna takakansi takaisin paikalleen.
Liu’uta käsihihna aukosta ja kiinnitä se pieneen kiinnikkeeseen.
21
Perustoiminnot
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Katkaise virta.
• Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä
ja äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli
seitsemän sekunnin ajan.
• Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Voit käynnistää laitteen uudelleen painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Käynnistä uudelleen.
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Hätätila
Voit vähentää akkuvirran kulutusta kytkemällä laitteen hätätilaan. Jotkin sovellukset ja toiminnot
ovat rajoitettuja. Hätätilassa voit esimerkiksi soittaa hätäpuhelun, lähettää sijaintitietosi muille ja
toistaa hälytysäänen.
Hätätilan ottaminen käyttöön
Voit ottaa hätätilan käyttöön painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Hätätila.
Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
Hätätilan poistaminen käytöstä
Voit poistaa hätätilan käytöstä napauttamalla → Poista hätätila käytöstä. Voit myös painaa
virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttaa sitten Hätätila.
22
Perustoiminnot
Käyttöönotto
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Käyttöönottotoimet voivat vaihdella laitteen ohjelmiston ja käyttöalueen mukaan.
1
2
Käynnistä laite.
Valitse haluamasi kieli laitetta varten ja valitse
.
Valitse kieli.
3
4
5
Lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta Seuraava.
Voit hakea sisältösi aiemmasta laitteesta.
Valitse Wi-Fi-verkko ja muodosta siihen yhteys.
Jos et muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, et ehkä voi määrittää joitakin laitteen
ominaisuuksia käyttöönoton aikana.
23
Perustoiminnot
6
7
Jatka käyttöönottoa noudattamalla näytön ohjeita.
8
9
Jos suositeltujen sovellusten näyttö avautuu, valitse haluamasi sovellukset ja lataa ne.
Määritä näytön lukitusmenetelmä laitteen suojaamista varten. Voit suojata henkilökohtaisia
tietojasi estämällä laitteen käytön muilta henkilöiltä. Jos haluat määrittää näytön
lukitusmenetelmän myöhemmin, napauta Ei nyt.
Kirjaudu sisään Samsung-tilillesi. Voit hyödyntää Samsungin palveluja ja pitää tietosi ajan
tasalla ja suojattuina kaikissa laitteissasi. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
10 Lopeta alkuasetusten määritys napauttamalla Valmis.
Alkunäyttö tulee näkyviin.
Samsung-tili
Samsung-tilisi on yhdistetty tilipalvelu, jonka avulla voit käyttää erilaisia Samsungin palveluja
mobiililaitteissa, televisioissa ja Samsungin Internet-sivustossa.
Jos haluat nähdä luettelon palveluista, joita voit käyttää Samsung-tilisi kanssa, mene
osoitteeseen account.samsung.com. Saat lisätietoja Samsung-tileistä käynnistämällä Asetuksetsovelluksen ja napauttamalla Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Samsung account → →
Ohje.
Samsung-tilin luominen
Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo tili. Voit luoda Samsung-tilin käyttämällä
sähköpostiosoitettasi.
1
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Lisää tili →
Samsung account.
Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja napauttaa
2
3
Napauta Luo tili.
Luo tili valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
24
.
Perustoiminnot
Kirjautuminen sisään Samsung-tilillesi
Jos sinulla on jo Samsung-tili, kirjaudu Samsung-tilillesi.
1
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Lisää tili →
Samsung account.
2
Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja napauttaa
salasana ja napauta Kirjaudu.
3
Viimeistele kirjautuminen Samsung-tilillesi lukemalla ja hyväksymällä käyttöehdot ja
napauttamalla Seuraava.
. Anna Samsung-tilisi tunnus ja
Tunnuksen etsiminen ja salasanan palauttaminen
Jos olet unohtanut Samsung-tilisi tunnuksen tai salasanan, napauta Etsi tunnus tai Nollaa
salasana Samsung-tilin sisäänkirjautumisnäytössä. Voit etsiä tunnuksesi tai palauttaa salasanasi,
kun olet antanut tarvittavat tiedot.
Samsung-tilin poistaminen
Kun poistat Samsung-tilisi laitteesta, myös yhteystietosi, tapahtumasi ja muut tietosi poistetaan.
1
2
3
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit.
Napauta Samsung account → → Poista tili.
Napauta Poista, anna Samsung-tilisi salasana ja napauta sitten OK.
25
Perustoiminnot
Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart
Switch)
Smart Switch -sovelluksen avulla voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseen.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart Switch.
• Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa.
• Käyttöön liittyy rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/smartswitch.
Samsung suhtautuu tekijänoikeuksiin vakavasti. Siirrä vain sisältöä, jonka omistat tai
jonka siirtämiseen sinulla on oikeus.
Tietojen siirtäminen langattomasti
Voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseesi langattomasti Wi-Fi Direct
-toiminnon avulla.
1
Käynnistä Smart Switch aiemmassa laitteessa.
Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se Galaxy Store -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta.
2
Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart
Switch.
3
4
5
6
7
Aseta laitteet lähelle toisiaan.
Napauta aiemmassa laitteessa Lähetä tiedot → Langaton.
Valitse aiemmassa laitteessa siirrettävä kohde ja napauta Lähetä.
Napauta laitteessa Vastaanota.
Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi noudattamalla näytön ohjeita.
Kun tiedot on siirretty, voit tarkastella siirrettyjen tietojen luetteloa laitteessasi.
26
Perustoiminnot
Tietojen varmuuskopiointi ja palautus ulkoisen tallennuslaitteen avulla
Voit siirtää tietoja ulkoisen tallennuslaitteen, kuten microSD-kortin, avulla.
1
2
3
Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
4
Siirrä tiedot ulkoisesta tallennuslaitteesta noudattamalla näytön ohjeita.
Lisää tai liitä ulkoinen tallennuslaite laitteeseesi.
Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart
Switch → → Palauta.
27
Perustoiminnot
Näytön ymmärtäminen
Kosketusnäytön käyttäminen
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Liikkumattomien kuvien käyttämistä kosketusnäytön osissa pitkiä aikoja kerrallaan
ei suositella. Muutoin kuvaan voi tulla jälkikuvia (kuvan "palamista" näyttöön) tai
haamukuvia.
• Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat
kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• On suositeltavaa käyttää kosketusnäyttöä sormilla.
Napauttaminen
Napauta näyttöä.
Koskettaminen jonkin aikaa
Kosketa näyttöä noin kaksi sekuntia.
28
Perustoiminnot
Vetäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se
kohdepaikkaan.
Kaksoisnapauttaminen
Kaksoisnapauta näyttöä.
Pyyhkäiseminen
Pyyhkäise ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai
oikealle.
Levittäminen ja nipistäminen
Levitä näytössä kahta sormea kauemmas
toisistaan tai nipistä niitä yhteen.
29
Perustoiminnot
Alkunäyttö ja Sovellukset-näyttö
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspaikka. Siinä näkyvät pienoisohjelmat,
sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Näytön ulkoasu voi vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Pienoisohjelma
Näyttöilmaisin
Suosikkisovellukset
30
Perustoiminnot
Alkunäytön ja Sovellukset-näytön välillä siirtyminen
Avaa Sovellukset-näyttö pyyhkäisemällä alkunäytössä ylös- tai alaspäin.
Palaa alkunäyttöön pyyhkäisemällä Sovellukset-näytössä ylös- tai alaspäin. Voit myös painaa
kotinäppäintä tai paluunäppäintä.
Alkunäyttö
Sovellukset-näyttö
Jos lisäät Sovellukset-näppäimen alkunäyttöön, voit avata Sovellukset-näytön napauttamalla
näppäintä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä, napauta Alkunäytön asetukset ja
ota sitten Sovellukset-painike-kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Sovellukset-näppäin lisätään
alkunäytön alareunaan.
Sovellukset-näppäin
31
Perustoiminnot
Kohteiden siirtäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen
paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Voit lisätä sovelluksen pikavalinnan alkunäyttöön koskettamalla kohdetta jonkin aikaa
Sovellukset-näytössä ja napauttamalla sitten Lisää alkun. Sovelluksen pikavalinta lisätään
alkunäyttöön.
Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.
Kansioiden luominen
Voit luoda kansioita ja kerätä niihin samantyyppiset sovellukset, mikä nopeuttaa sovellusten
käyttöä ja käynnistämistä.
Kosketa alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten toisen
sovelluksen päälle.
Valitut sovellukset sisältävä uusi kansio luodaan. Napauta Anna kansion nimi ja anna kansion
nimi.
• Uusien sovellusten lisääminen
Napauta Lisää sovelluksia kansion kohdalla. Valitse sovellukset ja napauta Lisää. Voit lisätä
sovelluksen myös vetämällä sen kansioon.
• Sovellusten siirtäminen kansiosta
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
• Kansion poistaminen
Kosketa kansiota jonkin aikaa ja napauta sitten Poista kansio. Vain kansio poistetaan.
Kansion sovellukset sijoitetaan uudelleen Sovellukset-näyttöön.
32
Perustoiminnot
Alkunäytön muokkaaminen
Tuo muokkaustoiminnot näkyviin koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä
tai nipistämällä sormia yhteen näytössä. Voit esimerkiksi määrittää taustakuvan ja lisätä
pienoisohjelmia. Voit myös lisätä tai poistaa alkunäytön paneeleja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Paneelien lisääminen: Pyyhkäise vasemmalle ja napauta sitten
.
• Paneelien siirtäminen: Kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen
paikkaan.
• Paneelien poistaminen: Napauta
paneelissa.
• Taustakuvat: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
• Teemat: Vaihda laitteen teemaa. Käyttöliittymän visuaaliset elementit, kuten värit, kuvakkeet
ja taustakuvat, vaihtelevat valitun teeman mukaan.
• Pienoisohjelmat: Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka käynnistävät tietyn
sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja helpon mahdollisuuden sovellusten
käyttöön. Kosketa pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan
alkunäytössä. Pienoisohjelma lisätään alkunäyttöön.
• Alkunäytön asetukset: Muuttamalla ruudukon kokoa voit esimerkiksi näyttää alkunäytössä
enemmän tai vähemmän kohteita.
33
Perustoiminnot
Kaikkien sovellusten näyttäminen alkunäytössä
Voit asettaa laitteen näyttämään kaikki sovellukset alkunäytössä ilman erillistä Sovelluksetnäyttöä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja napauta sitten Alkunäytön
asetukset → Alkunäytön asettelu → Vain alkunäyttö → Käytä.
Voit nyt käyttää kaikkia sovelluksiasi pyyhkäisemällä vasemmalle alkunäytössä.
Ilmoituskuvakkeet
Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunan tilarivillä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät
kuvakkeet.
• Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin
vetämällä alas näytön yläreunasta.
• Osa ilmoituskuvakkeista näkyy vain, kun avaat ilmoituspaneelin.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
HSPA+-verkkoyhteys
/
LTE-verkkoyhteys (LTE-yhteensopivat mallit)
Wi-Fi-yhteys
Bluetooth-toiminto käytössä
Sijaintipalvelut käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Hälytys käytössä
Mykistystila käytössä
Värinätila käytössä
34
Perustoiminnot
Kuvake
Merkitys
Lentotila käytössä
Virhe tai varoitus
Akun lataus
Akun varaustaso
Lukitusnäyttö
Virtanäppäimen painaminen sammuttaa näytön ja lukitsee sen. Näyttö sammuu ja lukkiutuu
automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Voit avata näytön lukituksen pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan, kun näyttö käynnistyy.
Jos näyttö on sammutettuna, voit käynnistää näytön painamalla virtanäppäintä tai
kotinäppäintä.
Lukitusnäyttö
35
Perustoiminnot
Näytön lukitustavan muuttaminen
Voit muuttaa näytönlukitusmenetelmää käynnistämällä Asetukset-sovelluksen, napauttamalla
Lukitusnäyttö → Näytön lukituksen tyyppi ja valitsemalla sitten tavan.
Kun asetat kuvion, PIN-koodin tai salasanan näytönlukitusmenetelmäksi, voit estää
muiden pääsyn laitteeseesi ja siten suojata henkilökohtaisia tietojasi. Kun olet asettanut
näytönlukitusmenetelmän, laite vaatii avauskoodia aina, kun sen lukitus yritetään avata.
• Pyyhkäisy: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan näytössä.
• Kuvio: Avaa näytön lukitus piirtämällä vähintään neljä pistettä sisältävä kuvio.
• PIN-koodi: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljä numeroa sisältävä PIN-koodi.
• Salasana: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljän kirjaimen, numeron tai
erikoismerkin pituinen salasana.
• Ei mitään: Älä aseta näytönlukitusmenetelmää.
Voit asettaa laitteen suorittamaan tehdasasetusten palautuksen, jos avauskoodi
annetaan väärin useita kertoja peräkkäin ja yritysten enimmäisraja saavutetaan.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö → Suojatun lukituksen
asetukset, avaa näytön lukitus käyttämällä esimääritettyä näytönlukitustapaa ja aktivoi
sitten Autom. tehdaspalautus -kytkin napauttamalla sitä.
Ruudunkaappaus
Voit tehdä ruudunkaappauksen laitteen käytön aikana.
Paina äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja virtanäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti.
Kaapatut näyttökuvat tallennetaan Galleria-sovellukseen.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön aikana.
36
Perustoiminnot
Ilmoituspaneeli
Kun saat uuden ilmoituksen esimerkiksi viestistä tai vastaamattomasta puhelusta, tilariville tulee
ilmoituskuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista, avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot.
Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin. Voit sulkea ilmoituspaneelin
pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä.
Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa.
Hae laitteeseen tallennettua
sisältöä tai sovelluksia.
Avaa Asetukset.
Pika-asetusnäppäimet
Näytä ilmoituksen tiedot ja suorita
eri toimintoja.
Poista kaikki ilmoitukset.
Avaa ilmoitusasetukset.
37
Perustoiminnot
Pika-asetusnäppäinten käyttäminen
Voit ottaa käyttöön joitakin toimintoja napauttamalla pika-asetusnäppäimiä. Saat näkyviin lisää
näppäimiä pyyhkäisemällä alaspäin.
Voit muuttaa toimintojen asetuksia napauttamalla tekstiä jokaisen näppäimen alapuolella. Saat
näkyviin lisäasetuksia koskettamalla näppäintä jonkin aikaa.
Voit muuttaa näppäinten järjestystä napauttamalla → Painikkeiden järjestys, koskettamalla
näppäintä jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
38
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen
Näppäimistöasettelu
Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä esimerkiksi viestien lähettämistä
ja muistiinpanojen luontia varten.
Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Muita näppäimistötoimintoja
Näytä lisää
näppäimistötoimintoja.
Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat
kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia,
napauta kahdesti.
Poista edellinen merkki.
Syötä erikoismerkkejä.
Siirry seuraavalle riville.
Syötä välilyönti.
Syöttökielen vaihtaminen
Napauta → Kielet ja tyypit → Syöttökielten hallinta ja valitse käytettävät kielet. Jos
valitset vähintään kaksi kieltä, voit vaihtaa syöttökieltä pyyhkäisemällä välilyöntinäppäimessä
vasemmalle tai oikealle.
Näppäimistön vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa näppäimistön tyyppiä, napauta
sitten haluamasi näppäimistötyyppi.
→ Kielet ja tyypit, valitse kieli ja valitse
Kun 3x4-näppäimistö on käytössä, samassa näppäimessä on kolme tai neljä merkkiä.
Voit kirjoittaa merkin napauttamalla vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi
merkki on näkyvissä.
39
Perustoiminnot
Muita näppäimistötoimintoja
•
: Ennakoi sanoja syötteen perusteella ja näytä sanaehdotuksia. Voit palata
näppäimistötoimintojen luetteloon napauttamalla .
•
: Syötä hymiöitä.
•
: Syötä tarroja.
•
: Lisää animoituja GIF-tiedostoja.
•
: Syötä tekstiä puhumalla.
•
: Muuta näppäimistön asetuksia.
•
→
•
→
: Muuta näppäimistön tilaa tai kokoa.
•
→
: Avaa tekstinmuokkauspaneeli.
: Lisää kohde leikepöydältä.
Kopioiminen ja liittäminen
1
2
Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
3
Napauta Kopioi tai Leikkaa.
Valitse haluamasi teksti vetämällä
Valitse kaikki.
- tai
-kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla
Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.
4
Kosketa jonkin aikaa kohtaa, johon teksti lisätään, ja napauta Liitä.
Voit liittää aiemmin kopioimasi tekstin napauttamalla Leikepöytä ja valitsemalla sitten
tekstin.
40
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusten asentaminen tai asennuksen
poistaminen
Galaxy Store
Voit ostaa ja ladata sovelluksia. Voit ladata sovelluksia, jotka on suunniteltu nimenomaan
Samsung Galaxy -laitteisiin.
Käynnistä Galaxy Store -sovellus.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla
.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
Asenna. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla → Asetukset →
Päivitä sovellukset automaattisesti ja valitsemalla sitten asetuksen.
Play Kauppa
Voit ostaa ja ladata sovelluksia.
Käynnistä Play Kauppa -sovellus.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä sovelluksia hakusanan avulla.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
→ Asetukset →
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla
Automaattiset sovelluspäivitykset ja valitsemalla sitten asetuksen.
41
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusten hallinta
Sovellusten asennuksen poistaminen tai poistaminen käytöstä
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja valitse vaihtoehto.
• Poista käytöstä: Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden asennusta ei voi poistaa
laitteesta.
• Poista asennus: Poista ladattujen sovellusten asennus.
Sovellusten ottaminen käyttöön
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Sovellukset →
ja napauta sitten Ota käyttöön.
→ Poistettu käytöstä, valitse sovellus
Sovellusten käyttöoikeuksien määrittäminen
Joidenkin sovellusten oikea toiminta edellyttää, että niillä on oikeus käyttää tietojasi, jotka ovat
laitteessa. Kun avaat sovelluksen, näkyviin voi tulla ponnahdusikkuna, joka pyytää tiettyjen
toimintojen tai tietojen käyttöoikeutta. Myönnä käyttöoikeudet sovellukselle napauttamalla
ponnahdusikkunassa Salli.
Voit tarkastella sovellusten käyttöoikeuksien asetuksia käynnistämällä Asetukset-sovelluksen
ja napauttamalla Sovellukset. Valitse sovellus ja napauta Luvat. Voit tarkastella sovelluksen
käyttöoikeusluetteloa ja muuttaa sen käyttöoikeuksia.
Voit tarkastella tai muuttaa sovelluksen asetuksia käyttöoikeusluokan mukaan käynnistämällä
Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Sovellukset → → Sovelluksen oikeudet. Valitse
kohde ja myönnä oikeudet napauttamalla sovellusten vieressä olevia kytkimiä.
Jos et myönnä sovelluksille käyttöoikeuksia, sovellusten perustoiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
42
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelin
Esittely
Voit soittaa tai vastaanottaa ääni- ja videopuheluja.
Puhelujen soittaminen
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim.
Anna puhelinnumero.
Soita äänipuhelu napauttamalla
tai videopuhelu napauttamalla
.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää numero
yhteystietoluetteloon.
Esikatsele puhelinnumeroa.
Poista edellinen merkki.
43
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelujen soittaminen puhelulokeista tai yhteystietoluettelosta
Käynnistä Puhelin-sovellus, napauta Viimeis. tai Yhteystiedot ja soita puhelu pyyhkäisemällä
oikealle haluamasi yhteystiedon tai puhelinnumeron kohdalla.
Jos tämä toiminto on poissa käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot → Liikkeet ja eleet ja aktivoi sitten Soita / lähetä viestejä pyyhk. -kytkin
napauttamalla sitä.
Pikavalintojen käyttäminen
Voit soittaa puheluja nopeasti määrittämällä pikavalintanumeroita.
Kun haluat määrittää numeron pikavalintaan, käynnistä Puhelin-sovellus, napauta Näppäim.
tai Yhteystiedot → → Pikavalintanumerot, valitse pikavalintanumero ja lisää sitten
puhelinnumero.
Voit soittaa puhelun koskettamalla jonkin aikaa pikavalintanumeroa numeronäppäimistössä.
Jos haluat määrittää pikavalintanumeron 10 tai sitä suuremman, napauta numeron ensimmäisiä
numeroita ja kosketa sitten jonkin aikaa viimeistä numeroa.
Jos esimerkiksi asetat numeron 123 pikavalintanumeroksi, napauta 1, napauta 2 ja kosketa sitten
jonkin aikaa 3.
Puhelujen soittaminen lukitusta näytöstä
Vedä lukitussa näytössä
-kuvake ympyrän ulkopuolelle.
Soittaminen ulkomaille
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim.
Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin.
Anna maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten
44
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä Lähetä viesti -palkkia ylöspäin ja
valitse lähetettävä viesti. Jos Lisää muistutus -kytkin aktivoidaan, laite tallentaa muistutuksen ja
muistuttaa sinua hylätystä puhelusta tunnin kuluttua.
Voit luoda erilaisia hylkäysviestejä käynnistämällä Puhelin-sovelluksen, napauttamalla →
Asetukset → Pikahylkäysviestit, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten .
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata, -kuvake tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen
luettelon näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin. Voit myös tarkastella vastaamattomia puheluja
käynnistämällä Puhelin-sovelluksen ja napauttamalla Viimeis.
Puhelinnumerojen estäminen
Voit estää puhelut, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1
2
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta → Asetukset → Estä numerot.
Napauta Viimeis. tai Yhteystiedot, valitse yhteystiedot tai puhelinnumerot ja napauta sitten
Valmis.
Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Lisää puhelinnumero, kirjoittamalla
puhelinnumeron ja napauttamalla sitten .
Kun estetyt numerot yrittävät ottaa sinun yhteyden, et saa ilmoitusta. Puheluista jää merkintä
puhelulokiin.
Voit estää saapuvat puhelut myös niiltä henkilöiltä, joiden puheluissa ei näy soittajan
tunnusta. Ota Estä tuntemattomat soittajat -toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
45
Sovellukset ja ominaisuudet
Toiminnot puhelujen aikana
Jos takakameran ympärillä oleva alue peitetään, puhelun aikana voi kuulua häiriöääniä.
Poista lisävarusteet, kuten näytönsuojakalvot tai tarrat, takakameran alueen ympäriltä.
Äänipuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
•
: Käytä lisävaihtoehtoja.
• Lisää puhelu: Soita toinen puhelu. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Kun lopetat toisen
puhelun, ensimmäinen puhelu jatkuu.
• Puhelu pitoon: Aseta puhelu pitoon. Voit noutaa puhelun pidosta napauttamalla Jatka
puhelua.
• Bluetooth: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, pidä laite etäällä korvistasi.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Näppäim./Piilota: Avaa tai sulje näppäimistö.
•
: Lopeta nykyinen puhelu.
Videopuhelun aikana
Napauttamalla näyttöä voit käyttää seuraavia toimintoja:
•
: Käytä lisävaihtoehtoja.
• Kamera: Poista kamera käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei näe sinua.
• Vaihda: Vaihda etu- ja takakameran välillä.
•
: Lopeta nykyinen puhelu.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, pidä laite etäällä korvistasi.
46
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelinnumeron lisääminen yhteystietoihin
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon numeronäppäimistöltä
1
2
3
4
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim.
Näppäile numero.
Napauta Lisää yhteystietoihin.
Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo yhteystieto tai lisää numero aiemmin luotuun
yhteystietoon napauttamalla Päivitä nykyiset.
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon puheluluettelosta
1
2
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Viimeis.
3
Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo yhteystieto tai lisää numero aiemmin luotuun
yhteystietoon napauttamalla Päivitä nykyiset.
Napauta soittajan kuvaa ja napauta Lisää tai napauta puhelinnumeroa ja napauta sitten
Lisää yhteystietoihin.
Merkinnän lisääminen puhelinnumeroon
Voit lisätä merkintöjä numeroihin tallentamatta niitä Yhteystiedot-luetteloon. Siten näet
soittavan henkilön tiedot, vaikka häntä ei olisi tallennettu Yhteystiedot-luetteloon.
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Viimeis.
Napauta puhelinnumeroa →
.
Napauta Lisää tunniste, kirjoita merkintä ja napauta sitten Lisää.
Kun kyseisestä numerosta soitetaan, merkintä näkyy numeron alapuolella.
47
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystiedot
Esittely
Voit luoda uusia yhteystietoja tai hallita laitteessa olevia yhteystietoja.
Yhteystietojen lisääminen
Uuden yhteystiedon luominen
1
2
3
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
.
Valitse tallennussijainti ja napauta Valitse.
Anna yhteystiedot.
Lisää kuva.
Anna yhteystiedot.
Tallennettavissa olevien tietojen tyypit voivat vaihdella valitun tallennussijainnin
mukaan.
4
Napauta Tallenna.
48
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystietojen tuominen
Voit lisätä yhteystietoja tuomalla ne muista tallennustiloista laitteeseesi.
1
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
yhteystiedot → Tuo.
2
3
4
Valitse tallennussijainti, josta yhteystiedot tuodaan.
→ Yhteyshenkilöiden hallinta → Tuo/vie
Valitse tuotavat VCF-tiedostot tai yhteystiedot ja napauta Valmis.
Valitse tallennussijainti, johon yhteystiedot tallennetaan, ja napauta Tuo.
Yhteystietojen synkronoiminen Internet-tilien kanssa
Voit synkronoida laitteesi yhteystiedot Internet-tileihisi, kuten Samsung-tiliisi, tallennettujen
verkkoyhteystietojen kanssa.
1
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit ja valitse tili, jonka
kanssa synkronoidaan.
2
Napauta Synkronoi tili ja aktivoi Yhteystiedot-kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Samsung-tiliä varten → Synkronointiasetukset ja aktivoi Yhteystiedot-kytkin
napauttamalla sitä.
Yhteystietojen etsiminen
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus.
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Voit selata yhteystietoluetteloa nopeasti vetämällä sormella luettelon oikealla puolella
olevassa hakemistossa.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa
ja anna hakuehdot.
49
Sovellukset ja ominaisuudet
Napauta yhteystietoa. Käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
•
: Lisää suosikkiyhteystietoihin.
•
/
•
: Luo viesti.
•
: Luo sähköpostiviesti.
: Soita ääni- tai videopuhelu.
Yhteystietojen jakaminen
Voit jakaa yhteystietoja muiden kanssa eri jakamisvaihtoehtojen avulla.
1
2
3
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Jaa.
Valitse yhteystiedot ja napauta Jaa.
Valitse jakotapa.
Profiilin tallentaminen ja jakaminen
Voit tallentaa ja jakaa muiden kanssa profiilitietosi, kuten valokuvan ja tilaviestin, käyttämällä
profiilinjakamistoimintoa.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille.
• Profiilinjakamistoiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Profiilinjakamistoiminto on vain niiden yhteyshenkilöiden käytettävissä, jotka ovat
ottaneet profiilinjakamistoiminnon käyttöön omassa laitteessaan.
1
2
3
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja valitse profiilisi.
Napauta Muokkaa, muokkaa profiiliasi ja napauta Tallenna.
Napauta Jaa profiilisi napauttamalla tätä ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
• Profiilinjakamistoiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista. Voit
tarkastella yhteyshenkilön päivitettyä profiilia Yhteystiedot-luettelossa.
• Jos haluat muuttaa niiden yhteyshenkilöiden määrää, joiden kanssa profiilisi jaetaan,
napauta Valitse, mitä jaetaan, valitse jaettava kohde ja valitse sitten vaihtoehto.
50
Sovellukset ja ominaisuudet
Ryhmien luominen
Voit luoda ryhmiä esimerkiksi sukulaisia tai ystäviä varten ja hallita yhteystietoja ryhmittäin.
1
2
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
→ Ryhmät → Luo ryhmä.
Anna ryhmän nimi.
Voit määrittää ryhmän soittoäänen napauttamalla Ryhmäsoittoääni ja valitsemalla
soittoäänen.
3
4
Napauta Lisää jäsen, valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja napauta sitten Valmis.
Napauta Tallenna.
Ryhmäviestin lähettäminen
Voit lähettää ryhmäviestin ryhmän jäsenille samanaikaisesti.
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus, napauta
Lähetä viesti.
→ Ryhmät, valitse ryhmä ja napauta sitten →
Kaksinkertaisten yhteystietojen yhdistäminen
Kun tuot yhteystietoja muista tallennustiloista tai synkronoit yhteystietoja muiden tilien
kanssa, yhteystietoluettelossa voi olla samoja yhteystietoja kaksi kertaa. Voit lyhentää
yhteystietoluetteloa yhdistämällä kaksinkertaiset yhteystiedot.
1
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
yhteyshenkilöt.
2
Valitse yhteystiedot ja napauta Yhdistä.
→ Yhteyshenkilöiden hallinta → Yhdistä
Yhteystietojen poistaminen
1
2
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Poista.
Valitse yhteystiedot ja napauta Poista.
Jos haluat poistaa yhteystietoja yksi kerrallaan, avaa yhteystietoluettelo ja napauta yhteystietoa.
Napauta sitten → Poista.
51
Sovellukset ja ominaisuudet
Viestit
Esittely
Voit lähettää ja lukea viestejä keskusteluissa.
Viestien lähettäminen
Viestien lähettämisestä voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1
2
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta
.
Lisää vastaanottajat ja kirjoita viesti.
Voit tallentaa ja lähettää ääniviestin koskettamalla
jonkin aikaa, sanelemalla viestin
ja vapauttamalla sitten sormesi. Tallennuskuvake on näkyvissä vain, kun näppäimistö on
piilotettuna.
Vastaanottaja
3
Anna vastaanottajat.
Liitä tiedostoja.
Lähetä viesti.
Kirjoita viesti.
Syötä tarroja.
Lähetä viesti napauttamalla
.
Viestien näyttäminen
Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
Viestien vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
52
Sovellukset ja ominaisuudet
1
2
3
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta Keskustelut.
Valitse viestiluettelosta yhteystieto tai puhelinnumero.
Tarkastele keskustelua.
• Voit vastata viestiin napauttamalla Kirjoita viesti, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla
sitten .
• Voit muuttaa fonttikokoa levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai
nipistämällä niitä yhteen.
• Voit lisätä puhelinnumeron yhteystietoihin napauttamalla Lisää yhteystietoihin.
Tarpeettomien viestien estäminen
Voit estää viestit, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta → Asetukset → Estä numerot ja viestit → Estä
numerot.
2
Napauta Saapuneet ja valitse yhteystieto tai puhelinnumero. Voit myös napauttaa
Yhteystiedot, valita yhteystiedot ja napauttaa sitten Valmis.
Voit antaa numeron manuaalisesti kirjoittamalla numeron Anna numero -kohdan
alapuolelle ja napauttamalla .
Viesti-ilmoitusten asetusten määrittäminen
Voit muuttaa esimerkiksi ilmoituksen ääntä ja näyttöasetuksia.
1
Käynnistä Viestit-sovellus, napauta → Asetukset → Ilmoitukset ja aktivoi sitten kytkin
napauttamalla sitä.
2
Muuta ilmoitusasetuksia.
Viestimuistutuksen määrittäminen
Voit määrittää tarkistamattomista ilmoituksista kertovien hälytysten aikavälin. Jos tämä toiminto
ei ole käytössä, avaa Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Lisäasetukset →
Ilmoitusmuistutukset ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
53
Sovellukset ja ominaisuudet
Internet
Esittely
Voit selata Internetiä, etsiä tietoja ja merkitä kirjanmerkillä haluamasi Internet-sivut, minkä
jälkeen voit käyttää niitä kätevästi.
Internet-sivujen selaaminen
1
2
3
Käynnistä Internet-sovellus.
Napauta osoitekenttää.
Anna Internet-osoite tai hakusana ja napauta sitten Siirry.
Voit tuoda työkalurivit näkyviin vetämällä sormella hieman alaspäin näytössä.
Voit siirtyä välilehdestä toiseen nopeasti pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle osoitekentässä.
Lisää kirjanmerkki nykyiselle
Internet-sivulle.
Päivitä nykyinen Internet-sivu.
Siirry sivulta toiselle.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Avaa selaimen välilehtien hallinta.
Avaa kotisivu.
54
Sovellukset ja ominaisuudet
Salaisen tilan käyttäminen
Salaisessa tilassa voit erikseen hallita avoimia välilehtiä, kirjanmerkkejä ja tallennettuja sivuja. Voit
lukita salaisen tilan salasanalla.
Salaisen tilan ottaminen käyttöön
→ Ota salainen tila käyttöön. Jos käytät tätä
Napauta näytön alareunan työkalurivillä
toimintoa ensimmäisen kerran, määritä, käytetäänkö salaisessa tilassa salasanaa.
Salaisessa tilassa laite vaihtaa työkalurivien värejä.
Salaisessa tilassa ei voi käyttää joitakin toimintoja, kuten ruudunkaappausta.
Suojausasetusten muuttaminen
Voit vaihtaa salasanasi.
Napauta → Asetukset → Yksityisyys ja tietoturva → Aseta salaisen tilan lukitustapa →
Vaihda salasana.
Salaisen tilan poistaminen käytöstä
Napauta näytön alareunan työkalurivillä
→ Poista salainen tila käytöstä.
55
Sovellukset ja ominaisuudet
Sähköposti
Sähköpostitilien määrittäminen
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
1
2
3
Käynnistä Sähköposti-sovellus.
Valitse luettelosta sähköpostipalvelu tai napauta Muu.
Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin napauttamalla
→
→ Lisää tili.
Jos sinulla on vähintään kaksi sähköpostitiliä, voit asettaa jonkin niistä oletustiliksi. Napauta
→ → → Aseta oletustili.
Sähköpostiviestien lähettäminen
1
2
3
Napauta
sähköpostiviestin luontia varten.
Lisää vastaanottajat ja kirjoita aihe ja sähköpostiviestin teksti.
Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla
.
Sähköpostiviestien lukeminen
Kun Sähköposti on auki, laite noutaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti. Voit noutaa
sähköpostiviestit manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin sähköpostiviestiluettelon yläreunassa.
Voit lukea sähköpostiviestin napauttamalla sitä näytössä.
Jos sähköpostin synkronointi on poissa käytöstä, uusia sähköpostiviestejä ei voida
noutaa. Voit ottaa sähköpostin synkronoinnin käyttöön napauttamalla → → tilisi
nimi ja aktivoimalla sitten Synkronoi tili -kytkimen napauttamalla sitä.
56
Sovellukset ja ominaisuudet
Kamera
Esittely
Ota valokuvia ja tallenna videoita käyttämällä eri tiloja ja asetuksia.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai tallenna heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
Kameran käynnistäminen
Voit käynnistää Kamera-sovelluksen seuraavilla tavoilla:
• Käynnistä Kamera-sovellus.
• Paina kotinäppäintä kaksi kertaa nopeasti.
• Vedä lukitussa näytössä
-kuvake ympyrän ulkopuolelle.
• Joidenkin menetelmien käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Jotkin kameran toiminnot eivät ole käytettävissä, kun Kamera-sovellus käynnistetään
lukitusta näytöstä tai näytön ollessa sammutettuna, jos näytönlukitusmenetelmä on
määritetty.
• Jos ottamasi valokuvat näyttävät epäteräviltä, puhdista kameran objektiivi ja yritä
uudelleen.
Valokuvien ottaminen
1
Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
• Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna
nipistämällä näytössä. Voit myös vetää objektiivin valintakuvaketta vasemmalle tai
oikealle. Zoomausominaisuudet ovat käytettävissä vain takakameraa käytettäessä.
• Jos haluat säätää valokuvien kirkkautta, napauta näyttöä. Kun säätöpalkki tulee näkyviin,
vedä säätöpalkin -kohtaa merkkiä tai kohti.
57
Sovellukset ja ominaisuudet
2
Ota valokuva napauttamalla
.
Kamera-asetukset
Nykyisen kuvaustilan asetukset
Nykyinen tila
Kuvaustilat
Esikatselun pienoiskuva
Ota valokuva.
Vaihda etu- ja takakameran välillä.
• Esikatselunäyttö voi vaihdella kuvaustilan ja käytettävän kameran mukaan.
• Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
• Varmista, ettei objektiivi ole vahingoittunut eikä likaantunut. Muutoin laite ei ehkä
toimi oikein joissakin tiloissa, jotka vaativat suuren tarkkuuden.
• Laitteen kamerassa on laajakulmaobjektiivi. Laajakulmavalokuvissa tai -videoissa voi
näkyä pientä vääristymää, mikä ei ole merkki laitteen suorituskykyongelmista.
58
Sovellukset ja ominaisuudet
Valokuvatila
Kamera muuttaa kuvausasetuksia automaattisesti ympäristön mukaan, mikä helpottaa
valokuvien ottamista.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Valokuva ja ota valokuva napauttamalla
.
Omakuvien ottaminen
Voit ottaa omakuvia etukameralla.
1
2
Napauta kuvaustilojen luettelossa Valokuva.
3
4
Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai
alaspäin tai napauttamalla .
Ota valokuva napauttamalla
.
Suodatin- ja kauneustehosteiden käyttäminen
Voit valita suodatintehosteen ja muuttaa kasvonpiirteitäsi, kuten ihosi sävyä tai kasvojesi
muotoa, ennen valokuvan ottamista.
1
2
Napauta esikatselunäytössä
.
Valitse suodatintehoste tai kauneustehosteita ja ota valokuva.
59
Sovellukset ja ominaisuudet
Tarkennuksen (AF) ja valotuksen (AE) lukitseminen
Voit lukita tarkennuksen tai valotuksen valitulle alueelle ja siten estää kameran automaattisen
säätämisen kohteiden tai valonlähteiden mukaan.
Kosketa jonkin aikaa tarkennettavaa aluetta, niin AF/AE-kehys tulee näkyviin alueelle ja
tarkennus- ja valotusasetus lukitaan. Asetus pysyy lukittuna myös valokuvan ottamisen jälkeen.
Videotila
Kamera muuttaa kuvausasetuksia automaattisesti ympäristön mukaan, mikä helpottaa videoiden
tallentamista.
1
2
Napauta kuvaustilojen luettelossa Video.
Aloita videon tallentaminen napauttamalla
.
• Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla
.
• Voit muuttaa tarkennusta videon tallentamisen aikana napauttamalla siinä kohdassa,
johon haluat tarkentaa. Jos haluat käyttää automaattista tarkennustilaa, peruuta
manuaalisesti asetettu tarkennus napauttamalla .
3
Lopeta videon tallentaminen napauttamalla
.
Videon näyttösuhteen muuttaminen
Voit määrittää videon näyttösuhteen.
Napauta esikatselunäytössä
ja valitse näyttösuhde.
60
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvaustilojen käyttäminen
Jos haluat vaihtaa kuvaustilaa, vedä kuvaustilojen luetteloa vasemmalle tai oikealle tai pyyhkäise
vasemmalle tai oikealle esikatselunäytössä.
Valitse haluamasi kuvaustila.
Kuvaustilojen luettelo
Pro-tila
Voit ottaa valokuvia ja säätää manuaalisesti kuvausasetuksia, kuten valotusarvoa ja ISO-arvoa.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Ammattilainen. Valitse vaihtoehdot, mukauta asetuksia ja ota
sitten valokuva napauttamalla .
Käytettävissä olevat vaihtoehdot
•
: Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Pieniä arvoja käytetään
kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään
kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti valaistuja kohteita. Suuret ISO-herkkyydet voivat
kuitenkin aiheuttaa valokuviin kohinaa.
•
: Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset. Voit määrittää
värilämpötilan.
•
: Muuta valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran kennoon
pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
61
Sovellukset ja ominaisuudet
Tarkennusalueen ja valotusalueen erottaminen
Voit erottaa tarkennusalueen ja valotusalueen.
Kosketa esikatselunäyttöä jonkin aikaa. AF/AE-kehys tulee näyttöön. Vedä kehys alueelle, jolla
haluat erottaa tarkennusalueen ja valotusalueen.
62
Sovellukset ja ominaisuudet
Panoraama-tila
Ota panoraamatilassa sarja valokuvia ja liitä ne sitten yhteen laajaksi näkymäksi.
Saat parhaan kuvan panoraamatilassa noudattamalla seuraavia vihjeitä:
• Siirrä kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
• Pidä kuva kameran etsimessä näkyvän kehyksen sisällä. Jos esikatselukuva on
suuntakehyksen ulkopuolella tai jos et liikuta laitetta, laite lopettaa valokuvien
ottamisen automaattisesti.
• Vältä valokuvien ottamista yksityiskohdatonta taustaa, kuten tyhjää taivasta tai
tasaista seinää, vasten.
1
2
3
Napauta kuvaustilojen luettelossa Panoraama.
Napauta
ja liikuta laitetta hitaasti yhteen suuntaan.
Lopeta valokuvien ottaminen napauttamalla
Yö-tila
Ota valokuva vähäisessä valossa ilman salamaa.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Yö.
63
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Sarjakuvaus-tila
Ota sarja kuvia liikkuvista kohteista.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Sarjakuvaus.
Voit ottaa useita valokuvia peräkkäin koskettamalla
jonkin aikaa.
HDR-tila
Ota valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtia on runsaasti myös kirkkailla ja
tummilla alueilla.
Napauta kuvaustilojen luettelossa HDR.
Ilman tehostetta
Tehosteen kanssa
Urheilu-tila
Voit ottaa selkeitä valokuvia nopeasti liikkuvista kohteista, kuten juoksevasta henkilöstä tai
liikkuvasta lemmikkieläimestä.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Urheilu.
Tämän tilan käyttäminen edellyttää, että se on ensin lisätty kuvaustilojen luetteloon.
Napauta esikatselunäytössä → Kameratilat → Muokkaustilat ja valitse sitten
Urheilu.
64
Sovellukset ja ominaisuudet
Laaja omakuva -tila
Ottamalla laajan omakuvan voit sisällyttää valokuvaan tavallista enemmän ihmisiä ja välttää
ihmisten jäämisen pois kuvasta.
1
Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai
alaspäin tai napauttamalla .
2
3
4
Napauta kuvaustilojen luettelossa Laaja omakuva.
Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
Ota valokuva napauttamalla
.
Voit myös näyttää kämmenesi etukameralle. Kun kämmenesi on tunnistettu, näkyviin tulee
ajastin, jossa aika kulkee alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut, laite ottaa valokuvan.
Voit käyttää eri kuvaustoimintoja etukamerassa napauttamalla
aktivoimalla sitten kytkimet napauttamalla niitä.
5
→ Kuvaustavat ja
Ota laaja omakuva kääntämällä laitetta hitaasti vasemmalle ja sitten oikealle tai päinvastoin.
Laite ottaa lisää valokuvia, kun valkoinen kehys siirtyy etsimen ikkunan päästä toiseen.
• Varmista, että valkoinen kehys pysyy etsimen ikkunan sisäpuolella.
• Kohteiden pitäisi olla liikkumattomina laajoja omakuvia otettaessa.
• Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että esikatselunäytössä näkyvän kuvan ylä- ja
alareuna rajautuvat pois valokuvasta.
65
Sovellukset ja ominaisuudet
Kameran asetusten mukauttaminen
Nykyisen kuvaustilan asetukset
Voit käyttää esikatselunäytössä seuraavia asetuksia.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
•
: Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
Älä käytä salamavaloa silmien lähellä. Jos käytät salamavaloa silmien lähellä, näkö
voi hävitä tilapäisesti tai silmät voivat vahingoittua.
•
: Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
•
: Valitse valokuvien kuvasuhde.
•
: Käytä suodatintehostetta tai kauneustehosteita.
•
: Valitse videoiden kuvasuhde.
•
: Valitse mittaustapa. Asetus määrittää valoarvojen laskentatavan. Keskipainotettu
laskee kuvan valotuksen kuvan keskiosan valon perusteella.
Pistemittaus laskee kuvan
valotuksen kuvan keskiosan pistemäisen alueen valon perusteella.
Matriisimittaus
laskee keskiarvon koko kuvasta.
Kamera-asetukset
Napauta esikatselunäytössä
kuvaustilan mukaan.
. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun
Kuvat
• Takakameran kuvan koko: Valitse tarkkuus kuville, jotka otat takakameralla. Suuren
tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista laadukkaampia valokuvia, mutta ne vievät
tavallista enemmän muistia.
• Etukameran kuvan koko: Valitse tarkkuus kuville, jotka otat etukameralla. Suuren
tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista laadukkaampia valokuvia, mutta ne vievät
tavallista enemmän muistia.
66
Sovellukset ja ominaisuudet
Videot
• Takakameran videon koko: Valitse tarkkuus videoille, jotka kuvaat takakameralla. Suuren
tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista
enemmän muistia.
• Etukameran videon koko: Valitse tarkkuus videoille, jotka kuvaat etukameralla. Suuren
tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista
enemmän muistia.
• Tehokas video: Tallenna videot HEVC (High Efficiency Video Codec) -muodossa. HEVC-videot
tallennetaan pakattuina tiedostoina laitteen muistitilan säästämistä varten.
HEVC-videoita ei voi toistaa muissa laitteissa eikä jakaa Internetissä.
Hyödyllisiä toimintoja
• Ristikko: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Sijaintitunnisteet: Lisää valokuvaan GPS-sijaintitunniste.
• GPS-signaali voi heiketä paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten
rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän
poistamalla sijaintitunnisteasetuksen käytöstä.
• Kameratilat: Näytä käytettävissä olevat kuvaustilat tai muokkaa kuvaustilojen luetteloa.
• Kuvaustavat: Valitse muut kuvaustavat valokuvan ottamista tai videon kuvaamista varten.
• Tallennuspaikka: Valitse muistipaikka tallentamista varten. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain, kun muistikortti on asetettu.
• Pikakäynnistys: Aseta laite käynnistämään kamera, kun kotinäppäintä painetaan nopeasti
kaksi kertaa.
• Pikatarkistus: Aseta laite näyttämään valokuvat niiden ottamisen jälkeen.
• Kuvat esikatselumuodossa (Omakuva): Aseta laite tallentamaan valokuvat sellaisina kuin
ne näkyvät esikatselunäytössä, kun ne otetaan etukameralla, kääntämättä niitä.
• Asetusten nollaus: Nollaa kameran asetukset.
• Tietoja Kamerasta: Tarkastele Kamera-sovelluksen versiotietoja ja oikeudellisia tietoja.
67
Sovellukset ja ominaisuudet
Galleria
Esittely
Voit katsella laitteeseen tallennettuja kuvia ja videoita. Voit myös hallita kuvia ja videoita
albumeittain tai luoda tarinoita.
Kuvien katseleminen
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Kuvat.
Valitse kuva.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää kuva suosikkeihin.
Jaa kuva muiden kanssa.
Muokkaa kuvaa.
Poista kuva.
Voit luoda GIF-animaation tai kollaasin useista kuvista. Napauta luettelossa → Luo GIF
tai Luo kollaasi ja valitse sitten kuvat.
68
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien etsiminen
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta
sijainnin tai tiedostojen, mukaan.
, niin voit katsella kuvia lajiteltuina luokan, kuten tyypin,
Voit etsiä kuvia hakusanojen avulla napauttamalla hakukenttää.
Videoiden katseleminen
1
2
3
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Kuvat.
Valitse toistettava video.
Aloita videon toisto napauttamalla Toista video.
Kelaa taakse- tai
eteenpäin vetämällä
palkkia.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Kaappaa nykyinen
näyttökuva.
Luo GIF-animaatio.
Vaihda
ponnahdusvideosoittimeen.
Muuta
näyttösuhdetta.
Kierrä näyttöä.
Lukitse toistonäyttö.
Siirry seuraavaan
videoon. Kelaa
eteenpäin
koskettamalla jonkin
aikaa.
Siirry edelliseen
videoon. Kelaa
taaksepäin
koskettamalla
jonkin aikaa.
Siirrä toisto
taukotilaan ja jatka
toistoa.
Voit säätää kirkkautta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön vasemmassa reunassa ja
säätää äänenvoimakkuutta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön oikeassa reunassa.
Voit kelata taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle toistonäytössä.
69
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien ja videoiden tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tiedoston tietoja, kuten henkilö-, sijainti- ja perustietoja. Jos olemassa on
automaattisesti luotuja sisältöjä, kuten juttu tai GIF-animaatio, kyseinen sisältö näkyy myös.
Kun kuvan tai videon esikatselunäyttö on näkyvissä, vedä ylöspäin näytössä. Tiedoston tiedot
tulevat näkyviin.
Saat myös muita kohteeseen liittyviä sisältöjä näkyviin napauttamalla tietoja näytössä.
Muokkaa tietoja.
Tiedoston tiedot
Sijaintitiedot
Automaattisesti
luotu sisältö
Merkinnät
70
Sovellukset ja ominaisuudet
Albumien näyttäminen
Voit katsella kuvia ja videoita kansioittain tai albumeittain lajiteltuina.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta Albumit ja valitse sitten albumi.
Albumien piilottaminen
Voit piilottaa albumit.
Et voi piilottaa oletusarvoisesti luotuja albumeita, kuten Kamera- ja Näyttökuvatalbumeita.
1
2
3
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Albumit.
Napauta → Piilota tai näytä albumeita.
Piilota napauttamalla albumin kytkintä.
Tarinoiden näyttäminen
Kun kuvaat tai tallennat kuvia ja videoita, laite lukee niiden päivämäärä- ja sijaintitunnisteet,
lajittelee kuvat ja videot ja luo sitten tarinoita. Jos haluat luoda tarinoita automaattisesti, kuvaa
tai tallenna useita kuvia ja videoita.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta Jutut ja valitse sitten tarina.
Tarinoiden luominen
Luo tarinoita käyttäen erilaisia teemoja.
1
2
3
4
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Jutut.
Napauta → Luo juttu.
Anna tarinalle nimi ja napauta Luo.
Valitse tarinaan sisällytettävät kuvat tai videot ja napauta Valmis.
71
Sovellukset ja ominaisuudet
Voit lisätä kuvia tai videoita tarinaan valitsemalla tarinan ja napauttamalla → Lisää.
Voit poistaa kuvia tai videoita tarinasta valitsemalla tarinan, napauttamalla → Muokkaa,
valitsemalla poistettavat kuvat tai videot ja napauttamalla sitten Poista jutusta.
Tarinoiden poistaminen
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Jutut.
Kosketa poistettavaa tarinaa jonkin aikaa ja napauta sitten Poista.
Valokuvien ja videoiden synkronoiminen
Kun synkronoit Galleria-sovelluksen Samsung Cloudin kanssa, myös kuvaamasi valokuvat ja
videot tallennetaan Samsung Cloudiin. Voit katsella Samsung Cloudiin tallennettuja kuviasi ja
videoitasi Galleria-sovelluksessa ja muissa laitteissa.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta → Asetukset ja aktivoi sitten Synkronoi Samsung
Cloudin kanssa -kytkin napauttamalla sitä. Galleria-sovellus ja Samsung Cloud synkronoidaan.
Kuvien tai videoiden poistaminen
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus.
Valitse poistettava kuva tai video.
Jos haluat poistaa useita tiedostoja, kosketa poistettavaa tiedostoa jonkin aikaa luettelossa ja
valitse muut poistettavat tiedostot.
3
Napauta
tai Poista.
72
Sovellukset ja ominaisuudet
Moni-ikkuna
Esittely
Moni-ikkunatoiminnon avulla voit käyttää kahta sovellusta yhtä aikaa jaetun näytön näkymässä.
Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
Jaetun näytön näkymä
Jaetun näytön näkymä
1
Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo painamalla Viimeksi käytetyt sovellukset
-näppäintä.
2
Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, napauta sovelluksen kuvaketta ja napauta sitten Avaa
jaetun näytön näkymässä.
Valittu sovellus käynnistyy ylemmässä ikkunassa.
73
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Valitse toinen käynnistettävä sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle alemmassa
ikkunassa.
Jos haluat käynnistää sovelluksia, joita ei ole viimeksi käytettyjen sovellusten luettelossa,
paina kotinäppäintä tai paluunäppäintä ja valitse sovellus.
Ikkunan koon muuttaminen
Voit säätää sovellusikkunoiden kokoa vetämällä ikkunoiden välissä olevaa palkkia ylös tai alas.
Kun vedät sovellusikkunoiden välissä olevan palkin näytön ylä- tai alareunaan, ikkuna
suurennetaan.
74
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Health
Esittely
Samsung Health -sovellus auttaa sinua hallitsemaan hyvinvointiasi ja kuntoasi. Voit asettaa
kuntotavoitteita, seurata edistymistäsi ja pitää kirjaa yleisestä hyvinvoinnistasi ja kunnostasi.
Voit myös verrata askeltietojasi muiden Samsung Health -sovellusten käyttäjien kanssa, kilpailla
ystäviesi kanssa ja tarkastella terveysvihjeitä.
Samsung Health -sovelluksen käyttäminen
Käynnistä Samsung Health -sovellus. Kun käytät tätä sovellusta ensimmäisen kerran tai
käynnistät sen uudelleen alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä
asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
Voit lisätä kohteita Samsung Health -alkunäyttöön napauttamalla → Kohteiden hallinta ja
valitsemalla sitten kohteet.
Tarkastele ja hallitse
seurantaohjelmia.
Seuraa terveyttäsi ja kuntoasi.
Näytä terveysvihjeet.
Vertaa askelmäärätietojasi muiden
Samsung Health -käyttäjien
kanssa tai kilpaile ystäviesi kanssa.
75
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhdessä
Yhdessä-toiminnon avulla voit asettaa askelmäärätavoitteita ja kilpailla ystäviesi kanssa.
Voit kutsua ystäviä yhteiskävelylle, määrittää tavoiteaskelmääriä, järjestää haastekilpailuja ja
tarkastella sijoitustasi.
Napauta Samsung Health -alkunäytössä Yhdessä.
Askeleet
Laite laskee ottamiesi askelten määrän ja mittaa kulkemasi matkan.
Napauta Samsung Health -alkunäytössä askelten seurantaohjelmaa.
Nykyinen askelten
kokonaismäärä
Tavoite
• Askelten seurantaohjelman suorittaman askelmäärän laskennan ja askelmäärän
näytön välillä voi olla lyhyt viive. Tavoitteen saavuttamisesta ilmoittavan
ponnahdusikkunan tulossa näkyviin voi myös olla lyhyt viive.
• Jos käytät askelten seurantaohjelmaa matkustaessasi autossa tai junassa, tärinä voi
vaikuttaa askelmäärään.
• Voit tarkistaa nykyiset askeleesi ilmoituspaneelissa. Poista ilmoitukset käytöstä
Samsung Health -alkunäytössä napauttamalla → Asetukset → Ilmoitukset ja
napauta sitten Nykyiset vaiheet -kytkintä kohdassa Käynnissä niiden poistamiseksi
käytöstä. Voit myös avata ilmoituspaneelin, koskettaa ilmoitusta jonkin aikaa,
napauttaa Tiedot ja poistaa sitten Nykyiset vaiheet -kytkimen käytöstä
napauttamalla sitä.
76
Sovellukset ja ominaisuudet
Lisätietoja
• Samsung Health -sovellus on tarkoitettu vain kunnon parantamiseen ja viitteellisten tietojen
saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä
sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
• Samsung Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot, ominaisuudet ja lisättävissä
olevat sovellukset voivat määräytyä maittain erilaisten paikallisten lakien ja määräysten takia.
Tarkista omalla alueellasi käytettävissä olevat ominaisuudet ja sovellukset ennen käyttöä.
• Samsung Health -sovellusta ja sen palveluja voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilman
ennakkoilmoitusta.
• Tiedonkeruun tarkoitus on rajoitettu pyytämäsi palvelun tarjoamiseen, mukaan lukien
sellaisten lisätietojen tarjoaminen, jotka liittyvät hyvinvointisi parantamiseen, tietojen
synkronointiin, tietojen analysointiin ja tilastoimiseen tai entistä parempien palvelujen
kehittämiseen ja tarjoamiseen. (Jos kirjaudut Samsung-tiliisi Samsung Health -sovelluksesta,
tietosi voidaan kuitenkin tallentaa palvelimeen varmuuskopiointitarkoituksessa.)
Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää, kunnes nämä tarkoitukset on täytetty. Voit poistaa
Samsung Health -sovelluksen tallentamat henkilökohtaiset tiedot Asetukset-valikon Poista
henkilökohtaiset tiedot -toiminnolla. Jos haluat poistaa sosiaalisten verkostojen kanssa
jakamasi tai tallennuslaitteisiin siirtämäsi tiedot, ne on poistettava erikseen.
• Voit jakaa ja/tai synkronoida tietosi muiden Samsung-palvelujen tai valitsemiesi
yhteensopivien kolmannen osapuolen palvelujen kanssa ja minkä tahansa muiden
yhdistettyjen laitteiden kanssa. Tällaisten lisäpalvelujen tai kolmannen osapuolen
laitteiden pääsy Samsung Health -sovelluksen tietoihin sallitaan vain sinun nimenomaisella
suostumuksellasi.
• Olet itse kokonaan vastuussa sosiaalisissa verkostoissa jaettujen tai muille lähetettyjen
tietojen väärinkäytöstä. Käytä harkintaa jakaessasi henkilökohtaisia tietojasi muiden kanssa.
• Jos käytät langatonta yhteyttä, esimerkiksi Bluetooth-yhteyttä, muiden laitteiden
aiheuttamat elektroniset häiriöt voivat vaikuttaa laitteeseen. Vältä laitteen käyttämistä
muiden radioaaltoja lähettävien laitteiden lähellä.
• Lue Samsung Health -sovelluksen käyttöehdot ja tiedot sen tietosuojakäytännöstä ennen
sovelluksen käyttämistä.
77
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Notes
Voit luoda muistiinpanoja kirjoittamalla tekstiä näppäimistöltä tai käsinkirjoittamalla tai
piirtämällä näyttöön. Voit lisätä muistiinpanoihin myös kuvia tai äänitallenteita.
Muistiinpanojen luominen
1
2
Käynnistä Samsung Notes -sovellus ja napauta
.
Valitse syöttömenetelmä näytön yläreunassa olevasta työkalupalkista ja kirjoita
muistiinpano.
Kirjoita teksti näppäimistön avulla.
Lisää kuva tai äänitallenne.
Kirjoita tai piirrä kynillä.
Maalaa siveltimillä.
3
Kun muistiinpanon luominen on valmis, napauta Tallenna.
Muistiinpanojen poistaminen
1
2
Käynnistä Samsung Notes -sovellus.
Kosketa poistettavaa muistiinpanoa jonkin aikaa.
Jos haluat poistaa useita muistiinpanoja, valitse kaikki poistettavat muistiinpanot.
3
Napauta Poista.
Kalenteri
Voit hallita aikatauluasi syöttämällä tulevat tapahtumat tai muistutukset kalenteriisi.
Tapahtumien luominen
1
Käynnistä Kalenteri-sovellus ja napauta
tai kaksoisnapauta päivämäärää.
Jos päivään on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, napauta päivää ja napauta
78
.
Sovellukset ja ominaisuudet
2
Anna tapahtuman tiedot.
Valitse tapahtuman kanssa
näytettävä tarra.
Vaihda tapahtuman väri.
Kirjoita otsikko.
Määritä kestoaika.
Valitse kalenteri, johon tapahtuma
tallennetaan.
Aseta hälytys.
Anna sijainti.
Lisää muistiinpano.
3
Tallenna tapahtuma napauttamalla Tallenna.
Tapahtumien synkronoiminen tilien kanssa
1
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit ja valitse sitten tili,
jonka kanssa synkronoidaan.
2
Napauta Synkronoi tili ja aktivoi Kalenteri-kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Samsung-tiliä varten → Synkronointiasetukset ja aktivoi Kalenteri-kytkin
napauttamalla sitä.
Voit lisätä tilejä, joiden kanssa synkronoidaan, käynnistämällä Kalenteri-sovelluksen ja
napauttamalla → → Lisää uusi tili. Valitse sitten tili, jonka kanssa synkronoidaan, ja
kirjaudu sisään. Kun tili on lisätty, se näkyy luettelossa.
79
Sovellukset ja ominaisuudet
Radio
FM-radion kuunteleminen
Käynnistä Radio-sovellus.
Tämän sovelluksen käyttäminen edellyttää, että laitteeseen on kytketty nappikuuloke, sillä se
toimii samalla radioantennina.
FM-radio hakee ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat radioasemat automaattisesti, kun
sitä käytetään ensimmäisen kerran.
Valitse haluamasi radioasema asemaluettelosta.
Hae ja tallenna käytettävissä
olevat asemat automaattisesti.
Tallenna ääntä FM-radiosta.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Ota FM-radio käyttöön tai pois
käytöstä.
Lisää kuunneltava radioasema
suosikkiluetteloon.
Anna radioaseman taajuus
manuaalisesti.
Etsi kuunneltavissa oleva
radioasema.
Hienosäädä taajuutta.
Näytä suosikkiasemien luettelo.
Näytä käytettävissä olevien
asemien luettelo.
Toisto kaiuttimesta
Voit kuunnella radiota kaiuttimesta yhdistettyjen nappikuulokkeiden sijaan.
Napauta → Toista kaiuttimella.
80
Sovellukset ja ominaisuudet
Radioasemien haku
Käynnistä Radio-sovellus.
Napauta Hae. FM-radio hakee ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.
Valitse haluamasi radioasema asemaluettelosta.
Ääninauhuri
Esittely
Tällä sovelluksella voit äänittää tai toistaa äänimuistioita.
Äänitallenteiden nauhoittaminen
1
2
Käynnistä Ääninauhuri-sovellus.
Aloita tallennus napauttamalla
. Puhu mikrofoniin.
• Siirrä äänitys taukotilaan napauttamalla
.
• Kun nauhoitat äänitallennetta, voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla KIRJANMERKKI.
Aloita äänitys.
81
Sovellukset ja ominaisuudet
3
4
Lopeta tallennus napauttamalla
.
Anna tiedostonimi ja napauta Tallenna.
Omat tiedostot
Voit käyttää ja hallita laitteeseen tallennettuja tiedostoja.
Käynnistä Omat tiedostot -sovellus.
Saat näkyviin kuhunkin tallennustilaan tallennetut tiedostot.
Voit tarkistaa tarpeettomat tiedot ja vapauttaa tilaa laitteessa napauttamalla → Tallennustilan
analyysi.
Voit etsiä tiedostoja tai kansioita napauttamalla
.
Kello
Esittely
Voit asettaa hälytyksiä, tarkistaa nykyisen ajan eri kaupungeissa ympäri maailman, ajastaa
tapahtuman tai määrittää haluamasi kestoajan.
Hälytys
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Hälytys.
Hälytysten asettaminen
Napauta hälytysluettelossa, määritä hälytyksen aika, valitse hälytyksen toistumispäivät,
määritä hälytyksen muut asetukset ja napauta sitten Tallenna.
Voit avata näppäimistön hälytysajan antamista varten napauttamalla ajan syöttökenttää.
Voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä napauttamalla kytkintä hälytyksen vieressä
hälytysten luettelossa.
82
Sovellukset ja ominaisuudet
Hälytyksen lopettaminen
Voit lopettaa hälytyksen napauttamalla Hylkää. Jos olet aiemmin ottanut torkkuasetuksen
käyttöön, voit toistaa hälytyksen määritetyn ajan kuluttua napauttamalla Torkku.
Hälytyksen poistaminen
Kosketa hälytystä jonkin aikaa, valitse poistettavat hälytykset ja napauta sitten Poista.
Maailmankello
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Maailmankello.
Kellojen luominen
Napauta
, kirjoita kaupungin nimi tai valitse se kartalta ja napauta sitten Lisää.
Voit käyttää aikavyöhykemuunninta napauttamalla → Aikavyöhykemuunnin.
Kellojen poistaminen
Kosketa kelloa jonkin aikaa, valitse poistettavat kellot ja napauta sitten Poista.
Sekuntikello
1
2
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Sekuntikello.
Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla Aloita.
Voit tallentaa kierrosajat tapahtuman ajan mittauksen aikana napauttamalla Kierros.
3
Voit pysäyttää ajanoton napauttamalla Lop.
• Voit aloittaa ajan mittauksen uudelleen napauttamalla Jatka.
• Voit tyhjentää kierrosajat napauttamalla Nollaa.
83
Sovellukset ja ominaisuudet
Ajastin
1
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Ajastin.
Jos haluat lisätä usein käytettävän ajastimen, napauta
napauta sitten Lisää.
2
, määritä kestoaika ja nimi ja
Aseta kesto ja napauta sitten Aloita.
Voit avata näppäimistön kestoajan antamista varten napauttamalla kestoajan syöttökenttää.
3
Napauta Hylkää, kun ajastimeen asetettu aika on kulunut.
Laskin
Voit suorittaa yksinkertaisia tai monimutkaisia laskutoimituksia.
Käynnistä Laskin-sovellus.
•
: Näytä laskentahistoria. Voit poistaa historian napauttamalla Tyhjennä historia. Voit
sulkea laskentahistoriapaneelin napauttamalla .
•
: Käytä yksikönmuuntotyökalua. Voit muuntaa monia arvoja, kuten pinta-alan, pituuden
tai lämpötilan arvoja, muihin yksiköihin.
•
: Näytä tieteellinen laskin.
84
Sovellukset ja ominaisuudet
Sisällön jakaminen
Voit jakaa sisältöä eri jakotoimintojen avulla. Seuraavassa on esimerkki kuvien jakamisesta.
Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
ja valitse jakotapa, kuten viesti tai sähköpostiviesti.
Jos sinulla on viestintä- tai jakamishistoriaa, ne henkilöt, joihin olet ollut yhteydessä,
näkyvät jakoasetuspaneelissa. Voit jakaa sisältöä suoraan henkilöiden kanssa vastaavan
sovelluksen kautta valitsemalla henkilön kuvakkeen. Jos tämä toiminto on poissa
käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja aktivoi
sitten Suora jako -kytkin napauttamalla sitä.
Lisätoiminnon käyttäminen
• Jaa suuret tiedostot: Jaa suuria tiedostoja. Lataa tiedostoja Samsungtallennustilapalvelimeen ja jaa ne muiden kanssa Internet-linkin avulla. Tämän toiminnon
käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista.
Kun kuva lähetetään vastaanottajien laitteisiin, heidän laitteissaan näkyy ilmoitus. Kuvaa voi
tarkastella tai sen voi ladata napauttamalla ilmoitusta.
85
Sovellukset ja ominaisuudet
Google-sovellukset
Google tarjoaa sovelluksia, jotka liittyvät viihteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja talouselämään.
Joidenkin sovellusten käyttäminen edellyttää Google-tiliä.
Saat lisätietoja jokaisesta sovelluksesta kunkin sovelluksen ohjevalikosta.
Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset ole käytettävissä
tai niiden nimi poikkeaa tässä esitetystä.
Chrome
Etsi tietoja ja selaa Internet-sivuja.
Gmail
Lähetä tai vastaanota sähköpostia Google Mail -palvelun kautta.
Maps
Voit etsiä sijaintisi kartalta, etsiä paikkoja maailmankartalta ja näyttää lähistöllä olevien paikkojen
sijaintitiedot.
Play Musiikki
Etsi, kuuntele ja jaa musiikkia laitteellasi. Voit ladata laitteeseen tallennettuja musiikkikokoelmia
pilvipalveluun ja käyttää niitä myöhemmin.
Play Elokuvat
Voit ostaa tai vuokrata videoita, kuten elokuvia ja TV-ohjelmia, Play Kauppa -palvelusta.
Drive
Tallenna sisältösi pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
86
Sovellukset ja ominaisuudet
YouTube
Katsele tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa.
Kuvat
Hae, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuvia ja videoita yhdessä
paikassa.
Google
Etsi nopeasti kohteita Internetistä tai laitteesta.
Duo
Soita yksinkertainen videopuhelu.
87
Asetukset
Esittely
Voit mukauttaa laitteen asetuksia. Voit mukauttaa laitetta määrittämällä erilaisia
asetusvaihtoehtoja.
Käynnistä Asetukset-sovellus.
Voit etsiä asetuksia hakusanojen avulla napauttamalla
.
Yhteydet
Asetukset
Voit muuttaa eri yhteystapojen, kuten Wi-Fi- ja Bluetooth-toimintojen, asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet.
• Wi-Fi: Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää
Internetiä tai muita verkkolaitteita. Lisätietoja on Wi-Fi-kohdassa.
• Bluetooth: Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden
Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisätietoja on Bluetooth-kohdassa.
• NFC ja maksu: Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field
Communication (NFC)), jotka sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit
tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai
tapahtumalippuja. Lisätietoja on kohdassa NFC ja maksu.
• Lentotila: Voit asettaa laitteen poistamaan käytöstä kaikki langattomat toimintonsa. Voit
käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja lentokoneen henkilökunnan ohjeita. Jos laitteen
käyttäminen on sallittua, käytä sitä aina lentotilassa.
88
Asetukset
• Matkapuhelinverkot: Määritä käyttämäsi matkapuhelinverkon asetukset.
• Datan käyttö: Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia. Voit
asettaa laitteen poistamaan mobiilidatayhteyden käytöstä automaattisesti, kun käytetyn
mobiilidatan määrä saavuttaa määritetyn rajan.
Ottamalla datasäästötoiminnon käyttöön voit myös estää joitakin taustalla toimivia
sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta tietoja. Lisätietoja on kohdassa Datansäästö.
• Mobiilitukiasema ja yhteyden jako: Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen
mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä.
Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai Bluetooth-toiminnon avulla. Lisätietoja on
Mobiilitukiasema ja yhteyden jako -kohdassa.
• Lisää yhteysasetuksia: Voit hallita muita toimintoja mukauttamalla asetuksia. Lisätietoja on
kohdassa Lisää yhteysasetuksia.
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake. Kirjoita salasana ja napauta
Yhdistä.
• Kun laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran, laite muodostaa
uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä
salasanaa. Voit estää laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon automaattisesti
valitsemalla verkon luettelosta ja napauttamalla Unohda.
• Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, käynnistä laitteen Wi-Fi-toiminto tai
langaton reititin uudelleen.
89
Asetukset
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct yhdistää laitteet toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Wi-Fi Direct.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, johon haluat yhdistää, ota Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön
laitteessa.
3
Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Wi-Fi Direct -yhteyspyynnön.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Voit jakaa tietoja, kuten yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden laitteiden kanssa. Seuraavassa
on esimerkki kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1
2
3
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
→ Wi-Fi Direct ja valitse laite, johon kuva siirretään.
Hyväksy Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Jos laitteet on jo yhdistetty, kuva lähetetään toiseen laitteeseen ilman
yhteyspyyntömenettelyä.
Laiteyhteyden katkaiseminen
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi.
Napauta Wi-Fi Direct.
Laite näyttää yhdistetyt laitteet luettelossa.
3
Katkaise laitteiden yhteys napauttamalla laitteen nimeä.
90
Asetukset
Bluetooth
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetoothlaitteiden kanssa.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-yhteydellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa). Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön
seurauksista.
Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
2
Valitse laite, jonka kanssa muodostetaan pariliitos.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, siirrä kyseinen
laite Bluetooth-laiteparin muodostustilaan. Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaista.
Laitteesi näkyy muille laitteille niin kauan kuin Bluetooth-asetusnäyttö on auki.
3
Vahvista hyväksymällä Bluetooth-yhteyspyyntö laitteessasi.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Bluetooth-yhteyspyynnön.
91
Asetukset
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa tietoja, kuten
yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Seuraavassa on esimerkki
kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
→ Bluetooth ja valitse laite, johon kuva siirretään.
• Jos laitteesi on liitetty toisen laitteen pariksi aiemmin, napauta laitteen nimeä
vahvistamatta automaattisesti luotua salasanaa.
• Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa.
3
Hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Bluetooth-laitteiden pariliitoksen purkaminen
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth.
Laite näyttää pariksi liitetyt laitteet luettelossa.
2
3
Napauta
sen laitteen nimen vieressä, jonka kanssa haluat purkaa pariliitoksen.
Napauta Erota.
92
Asetukset
Datansäästö
Voit vähentää datan käyttöä estämällä joitakin taustalla toimivia sovelluksia lähettämästä tai
vastaanottamasta tietoja.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Datan käyttö → Datansäästö ja aktivoi kytkin
napauttamalla sitä.
Kun datasäästötoiminto on käytössä,
-kuvake näkyy tilapalkissa.
Datasäästö-toiminto käytössä
Voit valita sovellukset, jotka voivat käyttää dataa rajoituksetta, napauttamalla Salli sov.,
kun Datansäästö k. ja valitsemalla sovellukset.
NFC ja maksu
Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field Communication (NFC)), jotka
sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen
myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja.
Laitteessa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta huolellisesti, jotta NFC-antenni ei
vahingoitu.
Tietojen lukeminen NFC-tunnisteista
NFC-toiminnon avulla voit lähettää kuvia tai yhteystietoja muihin laitteisiin ja lukea tuotetiedot
NFC-tunnisteista.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi sitten NFC ja maksu -kytkin napauttamalla
sitä.
93
Asetukset
2
Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue NFC-tunnisteen lähelle.
Tunnisteen tiedot tulevat näyttöön.
Varmista, ettei laitteen näyttö ole lukittu. Muutoin laite ei lue NFC-tunnisteita eikä
vastaanota tietoja.
Maksaminen NFC-toiminnon avulla
Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä
mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista
varten.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi sitten NFC ja maksu -kytkin napauttamalla
sitä.
2
Kosketa laitteen takaosan NFC-antennin alueella NFC-kortinlukijaa.
Voit määrittää oletusmaksusovelluksen avaamalla Asetukset-näytön ja napauttamalla Yhteydet
→ NFC ja maksu → Napauta ja maksa → MAKSU ja valitsemalla sitten sovelluksen.
Maksupalvelujen luettelossa ei ehkä ole kaikkia käytettävissä olevia maksusovelluksia.
94
Asetukset
Tietojen lähettäminen NFC-toiminnon avulla
Voit sallia tiedonsiirron, kun laitteen NFC-antenni koskettaa toisen laitteen NFC-antennia.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → NFC ja maksu ja aktivoi kytkin sitten
napauttamalla sitä.
2
3
4
Aktivoi Android Beam -kytkin napauttamalla sitä.
Valitse kohde ja kosketa toisen laitteen NFC-antennilla laitteesi NFC-antennia.
Kun Siirrä koskettamalla. näkyy näytössä, lähetä kohde napauttamalla laitteen näyttöä.
Jos molemmat laitteet yrittävät siirtää tietoja samanaikaisesti, tiedostonsiirto voi
epäonnistua.
95
Asetukset
Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä. Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai
Bluetooth-toiminnon avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako.
Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
• Mobiilitukiasema: Jaa laitteen mobiilidatayhteys mobiilitukiaseman avulla tietokoneiden tai
muiden laitteiden kanssa.
• Bluetooth-liitos: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa
Bluetooth-yhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
• USB-yhteys: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta
ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii tietokoneen
langattomana modeemina.
Mobiilitukiaseman käyttäminen
Voit käyttää laitettasi mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako →
Mobiilitukiasema.
2
Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
-kuvake näkyy tilarivillä. Muut laitteet voivat löytää laitteesi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Voit määrittää mobiilitukiaseman salasanan napauttamalla → Määritä mobiilitukiasema
ja valitsemalla suojaustason. Anna sitten salasana ja napauta Tallenna.
96
Asetukset
3
Etsi ja valitse laitteesi toisen laitteen näytössä Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Jos toinen laite ei voi muodostaa yhteyttä mobiilitukiasemaan, napauta laitteessasi →
Sallitut laitteet ja passivoi Vain sallitut laitteet -kytkin napauttamalla sitä.
4
Käytä yhdistetyssä laitteessa Internetiä laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.
Lisää yhteysasetuksia
Voit hallita muita yhteystoimintoja mukauttamalla asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia.
• Läheisten laitteiden haku: Aseta laite hakemaan lähellä olevat laitteet yhteyden
muodostamista varten.
• Tulostus: Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä
käytettävissä olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja.
Lisätietoja on Tulostus-kohdassa.
• Download booster: Voit asettaa laitteen lataamaan yli 30 Mt:n kokoiset tiedostot tavallista
nopeammin käyttämällä Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoja samanaikaisesti. Lisätietoja on
Download booster -kohdassa.
• VPN: Määritä virtuaalisia verkkoja (VPN-verkkoja) laitteeseesi oppilaitoksen tai työpaikan
yksityiseen verkkoon yhdistämistä varten.
• Yksityinen DNS: Aseta laite käyttämään suojaukseltaan tavallista parempaa yksityistä DNSpalvelinta.
97
Asetukset
Tulostus
Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit yhdistää laitteen
tulostimeen Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon avulla ja tulostaa kuvia tai asiakirjoja.
Jotkin tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
Tulostinlaajennusten lisääminen
Tulostinlaajennusten avulla voit lisätä tulostimet, joihin haluat yhdistää laitteen.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia → Tulostus → Lataa
laajennus.
2
3
4
Etsi tulostinlaajennus Play Kauppa -palvelusta.
Valitse tulostinlaajennus ja asenna se.
Valitse asennettu tulostinlaajennus.
Laite etsii automaattisesti tulostimet, jotka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin
laitteesi.
5
Valitse lisättävä tulostin.
Voit lisätä tulostimia manuaalisesti napauttamalla → Lisää tulostin.
Sisällön tulostaminen
Avaa kuvien, asiakirjojen tai muun sisällön katselun aikana vaihtoehtojen luettelo, napauta
→ Kaikki tulostimet ja valitse tulostin.
Tulosta →
Tulostustavat voivat vaihdella sisällön tyypin mukaan.
98
Asetukset
Download booster
Voit asettaa laitteen lataamaan yli 30 Mt:n kokoiset tiedostot tavallista nopeammin käyttämällä
Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoja samanaikaisesti. Voimakas Wi-Fi-signaali mahdollistaa suuren
latausnopeuden.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia → Download booster.
• Jotkin laitteet eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.
• Tiedostojen lataamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua
lisäkustannuksia.
• Kun lataat suuria tiedostoja, laite voi kuumentua. Jos laite ylittää määritetyn
lämpötilan, toiminto poistetaan käytöstä.
• Jos verkkosignaalit ovat epävakaita, tämän toiminnon nopeus ja suorituskyky voivat
heikentyä.
• Jos Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoyhteyden datasiirtonopeudet poikkeavat suuresti
toisistaan, laite saattaa käyttää vain nopeinta yhteyttä.
• Tämä toiminto tukee HTTP (Hypertext Transmission Protocol) -versiota 1.1 ja HTTPS
(Hypertext Transmission Protocol Secure) -protokollaa. Toimintoa ei voi käyttää
muiden protokollien, kuten FTP:n, kanssa.
Äänet ja värinä
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä.
• Äänitila: Aseta laite käyttämään äänitilaa, värinätilaa tai äänetöntä tilaa.
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
• Soittoääni: Vaihda puhelujen soittoääni.
• Värinäkuvio: Valitse värinäkuvio.
• Ilmoitusäänet: Muuta ilmoitusääntä.
• Äänenvoimakkuus: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja
ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
99
Asetukset
• Käytä mediaan voimakkuusnäpp.: Aseta laite säätämään mediaäänen voimakkuutta, kun
äänenvoimakkuusnäppäintä painetaan.
• Järjestelmän äänet: Aseta laite toistamaan merkkiääni toiminnoissa, kuten näytön
käynnistämisessä tai sammuttamisessa tai kosketusnäytön ohjaamisessa.
• Äänen lisäasetukset: Optimoi asetukset, kun mediaa toistetaan.
Ilmoitukset
Muuta ilmoitusasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Ilmoitukset.
• Sovellusten kuvakemerkit: Voit muuttaa sovelluskuvakemerkkien asetuksia.
• Älä häiritse: Aseta laite mykistämään saapuvien puhelujen, ilmoitusten ja medialähteiden
äänet sallittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
• Tilapalkki: Voit asettaa laitteen näyttämään vain kolme uusinta ilmoitusta ja sen, näkyykö
akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina tilarivillä.
• Viimeksi lähetetyt: Voit tarkastella sovelluksia, jotka ovat vastaanottaneet ilmoituksia
äskettäin, ja muuttaa ilmoitusasetuksia. Jos haluat mukauttaa muiden sovellusten
→ Kaikki ja valitse sovellus sovellusten
ilmoitusasetuksia, napauta Näytä kaikki →
luettelosta.
Näyttö
Asetukset
Voit muuttaa näytön ja alkunäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö.
• Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
• Mukautuva kirkkaus: Aseta laite seuraamaan kirkkaussäätöjä ja käyttämään niitä
automaattisesti samantapaisissa valaistusolosuhteissa.
• Sinisen valon suodatin: Ota sinisen valon suodatin käyttöön ja muuta suodattimen
asetuksia. Lisätietoja on Sinisen valon suodatin -kohdassa.
100
Asetukset
• Yötila: Voit ehkäistä silmien väsymistä käyttämällä tummaa teemaa, kun käytät laitetta yöllä
tai pimeässä.
• Fonttikoko ja tyyli: Voit muuttaa fontin kokoa ja tyyliä.
• Näytön zoomaus: Voit muuttaa näytön zoomausasetusta.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Alkunäyttö: Muuttamalla ruudukon kokoa voit esimerkiksi näyttää alkunäytössä enemmän
tai vähemmän kohteita.
• Helppo tila: Siirry helppoon tilaan, jossa alkunäytön asettelu on tavallista yksinkertaisempi ja
kuvakkeet suuremmat.
• Vahingossa tapahtuvien kosketusten vastainen suojaus: Aseta laite estämään näytön
käynnistyminen, kun laite on pimeässä paikassa, kuten taskussa tai laukussa.
• Kosketusherkkyys: Lisää näytön kosketusherkkyyttä näytönsuojakalvojen kanssa
käyttämistä varten.
• Näytönsäästäjä: Aseta laite käynnistämään näytönsäästäjä, kun laite latautuu. Lisätietoja on
kohdassa Näytönsäästäjä.
Sinisen valon suodatin
Voit ehkäistä silmien väsymistä vähentämällä näytön sinisen valon määrää.
Kun katselet HDR-videoita vain HDR-videoita sisältävistä videopalveluista, sinisen valon
suodatinta ei ehkä käytetä.
1
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Sinisen valon suodatin ja aktivoi Ota käyttöön nyt
‑kytkin napauttamalla sitä.
2
3
Säädä suodattimen läpinäkyvyyttä vetämällä säätöpalkkia.
Jos haluat ajastaa näytön sinisen valon suodattimen käytön, napauta Ota käyttöön
aikataulun mukaan ‑kytkintä ja valitse haluamasi vaihtoehto.
• Auringonlaskusta auringonnousuun: Aseta laite käyttämään sinisen valon suodatinta
yöllä ja poistamaan se käytöstä aamulla kulloisenkin sijaintisi perusteella.
• Mukautettu aikataulu: Aseta tietty aika, jolloin sinisen valon suodatinta käytetään.
101
Asetukset
Näytönsäästäjä
Voit asettaa kuvia näytettäviksi näytönsäästäjänä, kun näyttö sammuu automaattisesti.
Näytönsäästäjä on näkyvissä, kun laite latautuu.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näytönsäästäjä ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Valitse toiminto.
Jos valitset Valokuvakehys tai Kuvat, valitut kuvat sisältävä diaesitys käynnistyy. Jos valitset
Valokuvapöytä, valitut kuvat näkyvät pieninä osittain päällekkäisinä kortteina.
3
4
Napauta
ja valitse albumit kuvien näyttöä varten.
Kun olet valmis, paina paluunäppäintä.
Voit esikatsella valittua vaihtoehtoa napauttamalla Esikatselu.
Kun napautat näyttöä näytönsäästäjän ollessa näkyvissä, näyttö käynnistyy.
Taustakuvat ja teemat
Voit muuttaa alkunäytön ja lukitusnäytön taustakuva-asetuksia tai käyttää laitteessa erilaisia
teemoja.
Napauta Asetukset-näytössä Taustakuvat ja teemat.
• Taustakuvat: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
• Teemat: Vaihda laitteen teemaa.
• Kuvakkeet: Vaihda kuvakkeiden tyyliä.
102
Asetukset
Lukitusnäyttö
Muuta lukitusnäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö.
Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.
• Näytön lukituksen tyyppi: Muuta näytön lukitustapaa.
• Smart Lock: Aseta laite avaamaan lukituksensa, kun luotettu sijainti tai laite on havaittu.
• Suojatun lukituksen asetukset: Muuta valitun näytönlukitustavan asetuksia.
• Kellotyyli: Muuta lukitusnäytössä näkyvän kellon tyyppiä ja väriä.
• Verkkovierailukello: Aseta kello näyttämään sekä paikallinen aikavyöhyke että
kotiaikavyöhyke lukitussa näytössä verkkovierailun aikana.
• FaceWidgets: Muuta lukitusnäytössä näkyvien kohteiden asetuksia.
• Yhteystiedot: Aseta laite näyttämään yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteesi, lukitussa
näytössä.
• Ilmoitukset: Määritä, miten ilmoitukset näkyvät lukitussa näytössä.
• Sovellusten pikavalinnat: Valitse sovellukset, joiden pikavalinnat näkyvät lukitussa näytössä.
• Tietoja lukitusnäytöstä: Tarkastele lukitusnäytön versiotietoja ja oikeudellisia tietoja.
103
Asetukset
Turvallisuus
Asetukset
Voit muuttaa laitteen suojausasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Turvallisuus.
• Google Play Protect: Aseta laite tarkistamaan haitalliset sovellukset ja toiminnot sekä
varoittamaan mahdollisista haitoista ja poistamaan ne.
• Etsi matkapuhelimeni: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto.
Voit seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitetta Etsi matkapuhelimeni -sivuston
(findmymobile.samsung.com) avulla.
Voit myös sallia Googlen sijaintipalvelun tarjota tavallista tarkemmat tiedot laitteesi
sijainnista.
• Suojauspäivitys: Näytä laitteen ohjelmiston versio ja tarkista päivitykset.
• Asenna tuntemattomia sovelluksia: Aseta laite sallimaan sovellusten asentaminen
tuntemattomista lähteistä.
• Suojattu kansio: Luo suojattu kansio, jolla voit suojata yksityisen sisältösi ja sovellukset
muilta. Lisätietoja on Suojattu kansio -kohdassa.
• Suojattu käynnistys: Suojaa laitettasi asettamalla se vaatimaan näytön avauskoodia,
kun laite käynnistetään. Sinun on annettava avauskoodi, jotta voit käynnistää laitteen ja
vastaanottaa viestejä ja ilmoituksia.
• Salaa SD-kortti: Aseta laite salaamaan muistikortilla olevat tiedostot.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja, jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Muut suojausasetukset: Määritä suojauksen lisäasetukset.
• Sijainti: Muuta sijaintitietojen käyttöoikeuksien asetuksia.
• Sovelluksen oikeudet: Näytä luettelo toiminnoista ja sovelluksista, joilla on oikeus käyttää
niitä. Voit myös muokata käyttöoikeusasetuksia.
104
Asetukset
• Käyttöoikeuksien käytön valvonta: Aseta laite antamaan ilmoitus, kun valitsemiasi
oikeuksia käyttää sellainen sovellus, jota et käytä. Voit hallita kunkin sovelluksen asetuksia.
• Lähetä vianmääritystiedot: Aseta laite lähettämään sen vianmääritys- ja käyttötiedot
Samsungille automaattisesti.
• Vastaanota markkinointitietoja: Määritä, vastaanotetaanko Samsungin markkinointitietoja,
kuten erikoistarjouksia, jäsenetuja ja uutiskirjeitä.
Suojattu kansio
Suojattu kansio suojaa yksityistä sisältöäsi ja sovelluksiasi, kuten valokuvia ja yhteystietoja, niin,
että muut eivät voi käyttää niitä. Voit pitää yksityisen sisältösi ja sovelluksesi suojattuina, vaikka
laite olisi lukitsemattomana.
Suojattu kansio on erillinen, suojattu tallennusalue. Suojatussa kansiossa olevia tietoja ei
voi siirtää muihin laitteisiin hyväksymättömien jakotapojen, kuten USB-yhteyden tai Wi-Fi
Direct -toiminnon, avulla. Jos käyttöjärjestelmää yritetään mukauttaa tai ohjelmistoa
muuttaa, suojattu kansio lukkiutuu automaattisesti, eikä sitä voi käyttää. Ennen kuin
tallennat tietoja suojattuun kansioon, varmuuskopioi tiedot toiseen suojattuun sijaintiin.
Suojattu kansio -toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille.
105
Asetukset
Suojatun kansion määrittäminen
1
2
3
4
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Suojaus → Suojattu kansio.
Napauta Hyväksy.
Anna Samsung-tilisi tunnus ja salasana ja napauta Kirjaudu.
Valitse suojatun kansion kanssa käytettävä lukitustyyppi ja määritä asetukset noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa suojatun kansion nimeä tai kuvakkeen väriä napauttamalla → Mukauta.
• Kun käynnistät Suojattu kansio -sovelluksen, sinun on avattava sovelluksen lukitus
esimääritetyn lukitustavan avulla.
• Jos unohdat suojatun kansion lukituksen avauskoodin, voit palauttaa sen Samsungtilisi avulla. Napauta näppäintä lukitun näytön alareunassa ja anna Samsung-tilisi
salasana.
Suojatun kansion automaattisen lukituksen määrittäminen
Voit asettaa laitteen lukitsemaan suojatun kansion automaattisesti, kun sitä ei käytetä.
1
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Lukitse suojattu kansio
autom.
2
Valitse lukitusasetus.
Voit lukita suojatun kansion manuaalisesti napauttamalla → Lukitse.
106
Asetukset
Sisällön siirtäminen suojattuun kansioon
Voit siirtää sisältöä, kuten valokuvia ja yhteystietoja, suojattuun kansioon. Seuraavat toiminnot
ovat esimerkki kuvan siirtämisestä oletustallennustilasta suojattuun kansioon.
1
2
3
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Lisää tiedostoja.
Napauta Kuvat, valitse siirrettävät kuvat ja napauta sitten Valmis.
Napauta Siirrä.
Valitut kohteet poistetaan alkuperäisestä kansiosta ja siirretään suojattuun kansioon. Voit
kopioida kohteet napauttamalla Kopioi.
Sisällön siirtotapa voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
Sisällön siirtäminen suojatusta kansiosta
Voit siirtää sisältöä suojatusta kansiosta vastaavaan sovellukseen oletustallennustilassa.
Seuraavat toiminnot ovat esimerkki kuvan siirtämisestä suojatusta kansiosta
oletustallennustilaan.
1
2
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Galleria.
Valitse kuva ja napauta → Poista kohteesta Suojattu kansio.
Valitut kohteet siirretään Galleria-sovellukseen oletustallennustilassa.
107
Asetukset
Sovellusten lisääminen
Voit lisätä käytettävän sovelluksen suojattuun kansioon.
1
2
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Lisää sovelluksia.
Valitse vähintään yksi laitteeseen asennettu sovellus ja napauta Lisää.
Voit asentaa sovelluksia Play Kauppa- tai Galaxy Store -palvelusta napauttamalla Lataa
Play-kaupasta tai Lataa Galaxy Storesta.
Sovellusten poistaminen suojatusta kansiosta
Kosketa poistettavaa sovellusta jonkin aikaa ja napauta sitten Poista asennus.
Tilien lisääminen
Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa suojatun kansion sovellukset
synkronoidaan.
1
2
3
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Tilit → Lisää tili.
Valitse tilipalvelu.
Määritä tilin asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Suojatun kansion piilottaminen
Voit piilottaa suojatun kansion pikavalinnan Sovellukset-näytössä.
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus, napauta → Asetukset ja poista sitten Näytä suojattu
kansio -kytkin käytöstä napauttamalla sitä.
Voit avata ilmoituspaneelin myös vetämällä tilariviä alaspäin. Poista sitten toiminto käytöstä
pyyhkäisemällä alaspäin ilmoituspaneelissa ja napauttamalla Suojattu kansio.
108
Asetukset
Suojatun kansion varmuuskopiointi ja palauttaminen
Voit varmuuskopioida suojatun kansion sisältöä ja sovelluksia Samsung Cloud -palveluun
Samsung-tilisi avulla ja palauttaa ne myöhemmin.
Tietojen varmuuskopiointi
1
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Varmuuskopioi ja
palauta.
2
3
4
Napauta Lisää tili ja kirjaudu sisään Samsung-tiliisi.
Napauta Suojattu kansioin tietojen varmuuskop.
Valitse kohteet, jotka haluat varmuuskopioida, ja napauta Varmuuskopioi.
Tiedot varmuuskopioidaan Samsung Cloud -palveluun.
Tietojen palauttaminen
1
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Varmuuskopioi ja
palauta.
2
3
4
Napauta Palauta.
Napauta
ja valitse laite, jonka tiedot palautetaan.
Valitse palautettavat kohteet ja napauta Palauta.
Varmuuskopioidut tiedot palautetaan laitteeseen.
109
Asetukset
Suojatun kansion asennuksen poistaminen
Voit poistaa suojatun kansion asennuksen ja siinä olevan sisällön ja sovellukset.
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Lisää asetuksia → Poista
asennus.
Voit varmuuskopioida sisällön ennen Suojatun kansion asennuksen poistamista valitsemalla
Poista mediatiedostot suojatusta kansiosta ja napauttamalla Poista asennus. Voit käyttää
varmuuskopioituja tietoja suojatusta kansiosta käynnistämällä Omat tiedostot -sovelluksen ja
napauttamalla Sisäinen muisti → Secure Folder.
Samsung Notes -sovellukseen tallennettuja muistiinpanoja ei varmuuskopioida.
Tilit ja varmuuskopiointi
Asetukset
Voit synkronoida, varmuuskopioida tai palauttaa laitteen tiedot Samsung Cloud ‑palvelun avulla.
Voit myös kirjautua tileille, kuten Samsung-tilillesi tai Google-tilillesi, ja siirtää tietoja muihin
laitteisiin tai muista laitteista Smart Switch ‑sovelluksen avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Tilit ja varmuuskopiointi.
• Tilit: Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa tiedot synkronoidaan.
• Varmuuskopioi ja palauta: Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset
suojattuina laitteessa. Voit varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi ja käyttää niitä
myöhemmin. Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen edellyttää kirjautumista
Google- tai Samsung-tiliin.
• Samsung Cloud: Voit hallita sisältöä, jonka haluat tallentaa turvallisesti Samsung
Cloud -palveluun. Voit tarkistaa Samsung Cloud -tallennustilasi tilan ja synkronoida,
varmuuskopioida ja palauttaa tiedot. Lisätietoja on Samsung Cloud -kohdassa.
• Smart Switch: Käynnistä Smart Switch ja siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi. Lisätietoja on
kohdassa Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart Switch).
Varmuuskopioi tietosi säännöllisesti turvalliseen sijaintiin, kuten Samsung Cloud
-palveluun tai tietokoneeseen, jotta voit palauttaa tiedot, jos tietoja vioittuu tai katoaa tai
tehdasasetukset palautetaan vahingossa.
110
Asetukset
Samsung Cloud
Voit synkronoida laitteeseesi tallennetut kuvat, videot ja tiedot Samsung Cloud -palvelun kanssa
ja tarkastella Samsung Cloud -palveluun tallentamiasi tietoja. Voit myös varmuuskopioida
laitteesi tiedot Samsung Cloud -palveluun ja palauttaa ne myöhemmin.
Samsung Cloud -palvelun käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille.
Tietojen synkronoiminen
Voit synkronoida laitteeseesi tallennetut tiedot, kuten kuvat, videot ja tapahtumat, Samsung
Cloud ‑palvelun kanssa ja käyttää niitä muissa laitteissa.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Tilit ja varmuuskopiointi → Samsung Cloud.
Napauta → Asetukset → Synkr. ja autom. varmuusk. aset. → Synkronoi.
Napauta kytkimiä niiden kohteiden vieressä, joiden kanssa haluat synkronoida.
Voit tarkistaa tallennetut tiedot tai muuttaa asetuksia napauttamalla Galleria-, Muut
synkronoidut tiedot- tai Samsung Cloud Drive -korttia.
Tietojen varmuuskopiointi
Voit varmuuskopioida laitteesi tiedot Samsung Cloud -palveluun.
1
Napauta Asetukset-näytössä Tilit ja varmuuskopiointi → Samsung Cloud →
Varmuuskopioi tämä puhelin.
2
Valitse kohteet, jotka haluat varmuuskopioida, ja napauta Varmuuskopioi.
111
Asetukset
3
Napauta Valmis.
• Joitakin tietoja ei varmuuskopioida. Jos haluat tarkistaa, mitkä tiedot
varmuuskopioidaan, napauta Asetukset-näytössä Tilit ja varmuuskopiointi →
Samsung Cloud → Varmuuskopioi tämä puhelin.
• Jos haluat tarkastella muiden Samsung Cloud -palvelussa olevien laitteiden
varmuuskopiotietoja, napauta Asetukset-näytössä Tilit ja varmuuskopiointi →
Samsung Cloud → Palauta tiedot →
ja valitse sitten haluamasi laite.
Tietojen palauttaminen
Voit palauttaa varmuuskopiotietosi Samsung Cloud -palvelusta laitteeseesi.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Tilit ja varmuuskopiointi → Samsung Cloud.
Napauta Palauta tiedot →
ja valitse haluamasi laite.
Valitse tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta Palauta.
Google
Voit määrittää joidenkin Google-toimintojen asetukset.
Napauta Asetukset-näytössä Google.
112
Asetukset
Edistykselliset toiminnot
Asetukset
Voit ottaa käyttöön lisätoiminnot ja muuttaa asetuksia, jotka säätelevät niitä.
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot.
Liiallinen tärinä tai laitteeseen kohdistuva voimakas isku voi johtaa joidenkin tunnistimia
käyttävien toimintojen tahattomiin palautteisiin.
• XCover-näppäin: Voit näyttää sovellukset, jotka käynnistyvät XCover-näppäintä
painettaessa, ja muokata niitä.
• Suora jako: Aseta laite näyttämään jakamisvaihtoehtojen paneelissa henkilöt, joihin olet
ollut yhteydessä, jolloin voit jakaa sisältöä suoraan.
• Vähennä animaatioita: Aseta laite vähentämään tiettyjen toimintojen, kuten sovellusten
avaamisen tai sulkemisen, näyttötehosteita.
• Liikkeet ja eleet: Aktivoi liiketoiminto ja määritä asetukset.
• Dual Messenger: Voit asentaa toisen sovelluksen ja käyttää kahta eri tiliä samassa
viestisovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa Dual Messenger.
• Lähetä hätäviestejä: Aseta laite lähettämään hätäviesti, kun virtanäppäintä painetaan kolme
kertaa.
113
Asetukset
Dual Messenger
Voit asentaa toisen sovelluksen ja käyttää kahta eri tiliä samassa viestisovelluksessa.
1
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot → Dual Messenger.
Tuetut sovellukset tulevat näkyviin.
2
Napauta sovelluksen kytkintä toisen sovelluksen asentamista varten.
Toinen sovellus asennetaan. Toisen sovelluksen kuvakkeessa näkyy merkki . Kun
saat ilmoituksen toisesta sovelluksesta, ilmoituksessa näkyy merkki , josta erotat sen
ensimmäisen sovelluksen ilmoituksesta.
Toinen sovellus
• Dual Messenger -ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy sovelluksen mukaan.
• Toisen sovelluksen jotkin toiminnot voivat olla rajoitettuja.
Toisen sovelluksen asennuksen poistaminen
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot → Dual Messenger.
Napauta sen sovelluksen kytkintä, jonka haluat poistaa käytöstä, ja napauta Poista käytöstä
tai Poista asennus.
Kaikki toiseen sovellukseen liittyvät tiedot poistetaan.
Jos poistat ensimmäisen sovelluksen asennuksen, myös toinen sovellus poistetaan.
114
Asetukset
Laitteen ylläpito
Esittely
Laitteen ylläpitotoiminto tarjoaa yleiskatsauksen laitteen akkuun, tallennustilaan, muistiin ja
järjestelmän suojaukseen. Voit myös optimoida laitteen automaattisesti sormen napautuksella.
Akku
Suojaus
Tallennustila
Muisti
Laitteen optimointi
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Optimoi nyt.
Pikaoptimointitoiminto parantaa laitteen suorituskykyä suorittamalla seuraavat toimet.
• Muistitilan vapauttaminen.
• Tarpeettomien tiedostojen poistaminen ja taustalla suoritettavien sovellusten sulkeminen.
• Akkuvirran epätavallisen käytön hallinta.
• Kaatuneiden sovellusten ja haittaohjelmien etsiminen.
115
Asetukset
Automaattisen optimointitoiminnon käyttäminen
Voit asettaa laitteen suorittamaan automaattisen optimoinnin, kun laitetta ei käytetä. Napauta
→ Automaattinen optimointi ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä. Jos haluat asettaa
automaattisen optimoinnin suoritusajankohdan, napauta Aika.
Akku
Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen ja laitteen käyttöajan. Jos laitteen akun varaustaso on
vähissä, voit säästää virtaa virransäästötoimintojen avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Akku.
• Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
• Et ehkä saa ilmoituksia joistakin sovelluksista, joissa virransäästötila on käytössä.
Virtatila
Valitse laitteen käyttötarkoituksiin sopiva virtatila.
Napauta Virtatila ja valitse asetus.
• Optimoitu: Optimoitu tasapaino laitteen suorituskyvyn ja akkuvirran käytön välillä.
• Keskitason virransäästö: Voit pidentää akun käyttöaikaa ottamalla virransäästötilan
käyttöön.
• Maksimivirransäästö: Enimmäisvirransäästötilassa laite vähentää akkuvirran kulumista
käyttämällä yöteemaa ja rajoittamalla käytettävissä olevia sovelluksia ja ominaisuuksia.
Verkkoyhteydet poistetaan käytöstä matkapuhelinverkkoa lukuun ottamatta.
Sovelluskohtainen akkuvirran käytön hallinta
Voit säästää akkuvirtaa estämällä taustalla toimivia sovelluksia käyttämästä akkuvirtaa, kun niitä
ei käytetä. Valitse sovellukset sovellusluettelosta ja aktivoi toiminto napauttamalla Siirrä sov.
lepotilaan -kytkintä.
116
Asetukset
Tallennustila
Voit tarkistaa käytössä olevan ja vapaan muistin määrän.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Tallennustila.
• Todellinen käytettävissä olevan sisäisen muistin määrä on pienempi kuin ilmoitettu
määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
• Voit tarkastella sisäisen muistin jäljellä olevaa kapasiteettia Samsungin Internetsivuston tieto-osassa oman laitteesi kohdalla.
Muistin hallinta
Voit poistaa tarpeettomat tiedostot, esimerkiksi välimuistin, napauttamalla Tyhjennä nyt.
Voit poistaa tiedostoja tai poistaa tarpeettomien sovellusten asennuksen valitsemalla luokan
Käyttäjätiedot-kohdassa. Valitse sitten haluamasi kohteet ja napauta POISTA tai POISTA
ASENNUS.
Muisti
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Muisti.
Jos haluat nopeuttaa laitteen toimintaa pysäyttämällä taustalla suoritettavia sovelluksia, valitse
sovelluksia sovellusten luettelosta ja napauta Tyhjennä nyt.
Suojaus
Voit tarkistaa laitteen suojaustilan. Tämä toiminto etsii laitteesta haittaohjelmat.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Suojaus → Tarkista puhelin.
Sovellukset
Voit hallita laitteen sovelluksia ja muuttaa niiden asetuksia. Voit näyttää sovellusten käyttötiedot,
muuttaa niiden ilmoitus- tai käyttöoikeusasetuksia tai poistaa käytöstä tarpeettomat sovellukset
tai poistaa niiden asennuksen.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset.
117
Asetukset
Yleinen hallinta
Voit mukauttaa laitteen järjestelmäasetukset tai palauttaa laitteen alkutilaan.
Napauta Asetukset-näytössä Yleinen hallinta.
• Kieli ja syöttö: Voit valita laitteen kielet ja muuttaa asetuksia, kuten näppäimistöä ja
puhesyöttötyyppejä. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen mukaan.
Lisätietoja on kohdassa Laitteen kielten lisääminen.
• Päivämäärä ja aika: Käytä ja muuta asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja
päivämäärän näyttöä.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan laitteesta, kellonaika ja
päivämäärä nollautuvat.
• Palauta: Voit palauttaa laitteen asetukset alkutilaan tai palauttaa tehdasasetukset. Voit
palauttaa kaikki omat asetuksesi tai vain verkkoasetukset tai helppokäyttöisyysasetukset.
Voit myös asettaa laitteen käynnistymään uudelleen tiettynä ajankohtana laitteen
optimointia varten.
Laitteen kielten lisääminen
Voit lisätä laitteessa käytettävissä olevia kieliä.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yleinen hallinta → Kieli ja syöttö → Kieli → Lisää kieli.
Voit tarkastella kaikkia lisättävissä olevia kieliä napauttamalla → Kaikki kielet.
2
3
Valitse lisättävä kieli.
Aseta valittu kieli oletuskieleksi napauttamalla Aseta oletukseksi. Jos haluat säilyttää
nykyisen kieliasetuksen, napauta Pidä nykyinen.
Valittu kieli lisätään kieliluetteloon. Jos vaihdoit oletuskielen, valittu kieli tulee luettelon
ensimmäiseksi.
Jos haluat valita oletuskielen kieliluettelosta, siirrä kielen vieressä oleva -kuvake vetämällä
luettelon ensimmäiseksi. Napauta sitten Käytä. Jos jokin sovellus ei tue oletuskieltä, käytetään
seuraavaa tuettua kieltä.
118
Asetukset
Helppokäyttöisyys
Voit määrittää useita asetuksia, jotka lisäävät laitteen helppokäyttöisyyttä.
Napauta Asetukset-näytössä Helppokäyttöisyys.
• Näytönlukija: Ota käyttöön Voice Assistant -toiminto, joka tuottaa äänipalautteet. Ohjeita
tämän toiminnon käyttöön saat napauttamalla Opetusohjelma.
• Näkyvyyteen liittyvät parannukset: Mukauta asetukset niin, että näkövammaisten on
helpompi käyttää laitetta.
• Kuuloon liittyvät parannukset: Mukauta asetukset niin, että kuulovammaisten on helpompi
käyttää laitetta.
• Vuorovaikutus ja näppäryys: Mukauta asetukset niin, että liikuntaesteisten on helpompi
käyttää laitetta.
• Lisäasetukset: Määritä suoran käytön ja ilmoitustoimintojen asetukset.
• Asennetut palvelut: Voit tarkastella laitteeseen asennettuja helppokäyttöisyyspalveluja.
Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää laitteesi laiteohjelmiston firmware over-the-air (FOTA) -palvelun avulla. Voit myös
ajoittaa ohjelmistopäivitykset.
Napauta Asetukset-näytössä Ohjelmistopäivitys.
Jos laitteesi suojausta ja uusien tietoturvauhkien ehkäisemistä varten julkaistaan
kriittisen tärkeitä ohjelmistopäivityksiä, ne asennetaan automaattisesti ilman
suostumustasi.
• Lataa ja asenna: Tarkista ja asenna päivitykset manuaalisesti.
• Lataa automaattisesti Wi-Fillä: Aseta laite lataamaan päivitykset automaattisesti, kun yhteys
Wi-Fi-verkkoon on olemassa.
• Edellinen päivitys: Näytä viimeisimmän ohjelmistopäivityksen tiedot.
Suojauspäivitysten tiedot
Suojauspäivitysten avulla parannetaan laitteen suojausta ja suojataan henkilökohtaisia
tietojasi. Tietoja laitemalliisi tarkoitetuista suojauspäivityksistä saat osoitteesta
security.samsungmobile.com.
Tämä sivusto tukee vain joitakin kieliä.
119
Asetukset
Käyttöopas
Näytä ohjetiedot, joiden avulla voit opetella laitteen ja sovellusten käyttöä tai tärkeiden
asetusten määrittämistä.
Napauta Asetukset-näytössä Käyttöopas.
Tietoja puhelimesta
Saat näkyviin laitteen tiedot.
Napauta Asetukset-näytössä Tietoja puhelimesta.
Jos haluat muuttaa laitteen nimeä, napauta Muokkaa.
• Tila: Näytä eri laitetiedot, kuten SIM-kortin tila, Wi-Fi-verkon MAC-osoite ja sarjanumero.
• Lakisääteiset tiedot: Näytä laitteeseen liittyvät oikeudelliset tiedot, kuten turvallisuustiedot
ja avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimus.
• Ohjelmiston tiedot: Näytä laitteen ohjelmistotiedot, kuten sen käyttöjärjestelmä- ja
laiteohjelmistoversio.
• Akun tiedot: Näytä laitteen akun tila ja tiedot.
120
Liite
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan
seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on
annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon
käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
121
Liite
Laite ei käynnisty
Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.
• Akku ei ehkä ole oikein paikallaan. Aseta akku uudelleen paikalleen.
• Pyyhi kullanväriset kosketuspinnat ja aseta akku uudelleen paikalleen.
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sovelluksia on ehkä suljettava tai laite on sammutettava
ja käynnistettävä uudelleen.
Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
122
Liite
Laitteen nollaaminen
Jos edellä kuvatut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Yleinen hallinta → Palauta → Alkuperäisten tietojen
palautus → Palauta → Poista kaikki. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
Puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät nappikuulokkeita, varmista, että ne on kytketty oikein.
Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä tai siirry toiselle alueelle.
Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai
äänenlaatu on huono
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
123
Liite
Akkukuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Lataa akku.
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
• Jos akun kosketuspinnat ovat likaantuneet, akku ei ehkä lataudu oikein tai laite voi sammua.
Pyyhi molemmat kullanväriset kosketuspinnat ja yritä ladata akku uudelleen.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos laite tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun
käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPStoimintoa, pelejä tai Internetiä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten.
Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kamerasovelluksen käytössä on ongelmia näiden vihjeiden
kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa
• Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
• Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne
voivat olla epäteräviä.
124
Liite
Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella,
kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3,
ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit varmistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot
osoitteessa www.samsung.com.
• Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja
videot eivät ehkä toimi oikein.
• Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat verkkopalvelun tarjoajan tai lisäpalvelujen
tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai
taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.
Bluetooth ei toimi hyvin
Jos toista Bluetooth-laitetta ei löydy tai ilmenee yhteysongelmia tai toimintahäiriöitä, kokeile
seuraavia toimia:
• Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on valmis haettavaksi tai
yhdistettäväksi.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
• Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus, napauta Yhteydet ja aktivoi sitten Bluetoothkytkin uudelleen napauttamalla sitä.
• Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Yleinen hallinta → Palauta → Palauta
verkkoasetukset → Asetusten nollaus → Palauta, jolloin verkkoasetukset palautetaan.
Rekisteröidyt tiedot voivat kadota, kun verkkoasetukset palautetaan.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
125
Liite
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin laite
käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja,
jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen
katoamisesta.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
Laitteen tallennustila ei riitä
Vapauta tallennustilaa poistamalla välimuisti ja muut tarpeettomat tiedot laitteen
ylläpitotoiminnon avulla tai poistamalla manuaalisesti käyttämättömiä sovelluksia tai tiedostoja.
126
Liite
Sovellukset-näppäintä ei näy alkunäytössä
Voit avata Sovellukset-näytön ilman Sovellukset-näppäintä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin
alkunäytössä. Tuo Sovellukset-näppäin näkyviin alkunäytön alareunaan käynnistämällä
Asetukset-sovellus, napauttamalla Näyttö → Alkunäyttö ja aktivoimalla sitten Sovelluksetpainike-kytkin napauttamalla sitä.
Kirkkaudensäätöpalkkia ei näy ilmoituspaneelissa
Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä alaspäin ja vedä sitten ilmoituspaneelia alaspäin. Napauta
kirkkaudensäätöpalkin vieressä ja aktivoi Näytä säädin ylhäällä -kytkin napauttamalla sitä.
Samsung Cloud ei toimi
• Varmista, että verkkoyhteys on olemassa.
• Samsung Cloud -palvelun huoltotarkistusten aikana Samsung Cloud -palvelua ei voi käyttää.
Yritä myöhemmin uudelleen.
127
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
Tekijänoikeus
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä
ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi
Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising