Samsung | MIM-B14A | Installation guide | Samsung MIM-B14A Yükleme Rehberi

Samsung MIM-B14A Yükleme Rehberi
External Contact Interface Module (MIM-B14A)
DB68-07112A-00
About interface module
MIM-B14A is an interface module that has 2 outputs and 1 input. It is mainly applied to refrigerant leak detector system.
Example of refrigerant leak detector operation
Components
Product
Name
Q'TY
Circuit board
Circuit board case
Wiring harness
Screw
1EA
1EA
1EA for Each Wire
2EA
Installation
manual
1EA
Figure 3. External contact interface module wiring diagram
1. The refrigerant leak detection signal is sent to the outdoor unit - through the DDC RL#2 port.
2. The lock signal of the high pressure valve is output from the - port of the outdoor unit.
3. The lock signal of the low pressure valve is output from the - port of the outdoor unit.
(Dry Contact output)
Shape
Digital Output (RL#3)
DDC
Installation
1. Mount the circuit board case ( ) with screws (
appropriate location (Figure 1).
2. Align the circuit board(
Digital Input (DI#2)
Digital Output
(Dry Contact)
(RL#2)
Digital Output
(RL#1)
(Dry Contact/
Relay output)
Digital Output
(RL#0)
(Dry Contact/
Relay output)
Digital Input
(DI#1) (DI#0)
) with the case and lock it into place using the locking tab.
Figure 1. Mounting the circuit board case
Screw
) inside the outdoor unit control box or at another
(Dry
Contact
input)
Figure 2. Wiring the module
Circuit board case
Connect wire
Connect wire
※ Terms and description
DO#2
DI#1
DDC : Direct Digital Control
DO : Digital Output
DI : Digital Input
RL : RELAY
DO#1
Holes for
installing
screws
Additional holes to use if necessory
3. Connect the 2-pin wiring harness( ) to the interface module at CN83 (Figure 2) and to the outdoor
unit at "GAS LEAK" connector (Main PCB).
4. Connect the 4-pin wiring harness( ) to the interface module at CN81 (Figure 2) and to the outdoor
unit at "PUMP DOWN" connector (Main PCB).
5. Restore power to the outdoor unit.
Shut off power to the outdoor unit before wiring the module.
• Disconnect all electric power, including remote disconnects before servicing. Follow proper lockout/tagout
procedures to ensure the power cannot be inadvertently energized. Failure to disconnect power before
servicing could result in death or serious injury.
Installation option setting of outdoor unit
Turn on the outdoor unit and configure outdoor unit options. Refer to Table 1 and the option section of the
outdoor unit installation manual.
Table 1. Option setting of outdoor unit for MIM-B14A
Input unit SEG1 SEG2 SEG3 SEG4
0
0
Main
1
9
0
1
SOL MIM-B14 IM-EN_DB68-07112A-00.indd 22-23
Function of the option
Disabled (Factory default)
Enabled
Remarks
If the gas leak occurred it should be
entered in the pumpdown operation.
[ DDC Relay's contact function/specification ]
RL#0: Digital Output, outputs controls that lock the high
pressure valve.
RL#1: Digital Output, outputs controls that lock the low
pressure valve.
RL#2: D
igital Output, outputs signals that can detect the
refrigerant leak (to outdoor)
RL#3: D
igital Output, outputs signals that can detect the
refrigerant leak (to external control system)
DI#0: Digital Input, inputs signals that lock the high
pressure valve.
DI#1: Digital Input, inputs signals that lock the low
pressure valve.
DI#2: D
igital Input, resets the DDC status (reset outputs
of RL#0 to #3)
Example of the RLD System connection
EXTERNAL CONTROL SYSTEM
TCP/IP (Daisy Chain)
MODBUS/TCP
(RL#3)
(Field supplied)
Master DDC
WARNING
[ B14A Relay's contact function/specification ]
- :Dry Contact Output, NORMAL OPEN TYPE (DO#1)
- : Dry Contact Output, NORMAL OPEN TYPE (DO#2)
- : Dry Contact Input (DI#1)
(RL#2)
Interface
Module
(MIM-B14A)
(Field supplied)
Slave DDC
(RL#1)
(RL#0)
(DI#0)
(DI#1)
DI
RL
(Low pressure valve)
(High pressure valve)
Detector
Relay
Sensor
(Field supplied)
English
2017-02-08 오후 3:25:31
Harici Kontak Arayüz Modülü (MIM-B14A)
DB68-07112A-00
Arayüz modülü hakkında
MIM-B14A, 2 çıkış ve 1 girişe sahip bir arayüz modülüdür. Genellikle soğutucu kaçağı algılama sistemlerinde uygulanır.
Soğutucu kaçağı algılama operasyonu örneği
Bileşenler
Ürün Adı
Adet
Devre kartı
1 ADET
Devre kartı kasası
1 ADET
Kablo demeti
Her Kablo için 1 ADET
Vida
2 ADET
Kurulum kılavuzu
1 ADET
Şekil 3. Harici kontak arayüz modülü kablo diyagramı
1. Soğutucu kaçağı algılama sinyali, DDC RL#2 bağlantı noktası - aracılığıyla dış üniteye gönderiliyor.
2. Yüksek basınç valfını kilitleme sinyali, dış ünitenin - bağlantı noktasından çıkıştır.
3. Düşük basınç valfını kilitleme sinyali, dış ünitenin - bağlantı noktasından çıkıştır.
[ B14A Rölesinin kontak işlevi/özellikleri ]
(Kuru Kontak çıkışı)
Şekil
Dijital Çıkış (RL#3)
Kurulum
DDC
1. Devre kartı kasasını ( ), vidaları (
konuma monte edin (Şekil 1).
2. Devre kartını (
) kullanarak dış ünite kontrol kutusunun içine veya uygun başka bir
Dijital Giriş (DI#2)
Dijital Çıkış
(Kuru Kontak)
(RL#2)
) kasa ile hizalayın ve kilitleme tırnağını kullanarak yerine sabitleyin.
Şekil 1. Devre kartı kasasını monte etme
Vida
(Kuru
Kontak
girişi)
Dijital Çıkış
(RL#1)
(Kuru Kontak/
Röle çıkışı)
Dijital Çıkış
(RL#0)
(Kuru Kontak/
Röle çıkışı)
Dijital Giriş
(DI#1) (DI#0)
Şekil 2. Modülün kablolarını takma
Devre kartı kasası
Kabloyu bağlayın
Kabloyu bağlayın
※ Terimler ve açıklamaları
DI#1
DO#2 DO#1
DDC : Doğrudan Dijital Kontrol
DO : Dijital Çıkış
DI : Dijital Giriş
RL : RÖLE
Vidaların takılacağı
delikler
Gerekirse kullanılabilecek ek delikler
3. 2 pinli kablo demetini ( ) arayüz modülüne CN83'te (Şekil 2) ve dış üniteye "GAS LEAK"
konektöründe (Ana PCB) bağlayın.
4. 4 pinli kablo demetini ( ) arayüz modülüne CN81'de (Şekil 2) ve dış üniteye "PUMP DOWN"
konektöründe (Ana PCB) bağlayın.
5. Dış ünitenin gücünü tekrar açın.
Modülün kablolarını takmadan önce dış üniteye giden gücü kapatın.
UYARI
• Bakım yapmadan önce, uzaktan bağlantı kesme dahil tüm elektrik bağlantılarını kesin. Gücün hatayla
açılmasını engelleyecek uygun kilitleme/etiketleme prosedürlerini uygulayın. Bakım öncesinde gücün
kapatılmaması, ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Dış ünitenin kurulum seçeneği ayarı
Dış üniteyi açın ve dış ünite seçeneklerini yapılandırın. Tablo 1'e ve dış ünite kurulum kılavuzunun seçenekler
bölümüne başvurun.
: Kuru Kontak Çıkışı, NORMAL AÇIK TÜR (DO#1)
: Kuru Kontak Çıkışı, NORMAL AÇIK TÜR (DO#2)
: Kuru Kontak Girişi (DI#1)
[ DDC Rölesinin kontak işlevi/özellikleri ]
RL#0: Dijital Çıkış, yüksek basınç valfını kilitleyen
kontrol çıkışı yapar.
RL#1: Dijital Çıkış, düşük basınç valfını kilitleyen
kontrol çıkışı yapar.
RL#2: D
ijital Çıkış, soğutucu kaçağını algılayabilen
sinyal çıkışı yapar (dış üniteye)
RL#3: D
ijital Çıkış, soğutucu kaçağını algılayabilen
sinyal çıkışı yapar (hari ̇ci ̇ kontrol si ̇stemi ̇)
DI#0: Dijital Giriş, yüksek basınç valfını kilitleyen sinyal
girişi yapar.
DI#1: Dijital Giriş, düşük basınç valfını kilitleyen sinyal
girişi yapar.
DI#2: Dijital Giriş, DDC durumunu sıfırlar (RL#0-#3
çıkışlarını sıfırlar)
Soğutucu kaçağı Algılama Sistemi bağlantı örneği
HARİCİ KONTROL SİSTEMİ
TCP/IP (Papatya Zinciri)
MODBUS/TCP
(RL#3)
(Saha temini)
Yönetici DDC
(RL#2)
Arayüz
Modülü
(MIM-B14A)
(Saha temini)
Yardımcı DDC
(RL#1)
(RL#0)
(DI#0)
(DI#1)
DI
RL
(Düşük basınç valfi)
(Yüksek basınç valfi)
Dedektör
Röle
Tablo 1. MIM-B14A için dış ünitenin seçenek ayarı
Giriş ünitesi SEG1 SEG2 SEG3 SEG4
Seçeneğin işlevi
0
0
Devre dışı (Fabrika varsayılanı)
Ana
1
9
0
1
Etkin
-
Açıklamalar
Soğutucu kaçağı olursa, gazı dış
üniteye toplama operasyonu
başlamalıdır.
Sensör
(Saha temini)
Türkçe
SOL MIM-B14 IM-EN_DB68-07112A-00.indd 24-25
2017-02-08 오후 3:25:32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising