Samsung | SM-R500 | Samsung Galaxy Watch Active Vartotojo vadovas

Samsung Galaxy Watch Active Vartotojo vadovas
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
SM-R500
Latvian. 09/2019. Rev.1.1
www.samsung.com
Saturs
Darba sākšana
5
Par Galaxy Watch Active
5
Sākumā izlasi mani
27 Galaxy Watch Active lietošana bez
mobilās ierīces
28 Ekrāna vadība
28
31
32
33
35
11 Ierīces izkārtojums
11
12
14
Komplekta saturs
Galaxy Watch Active
Bezvadu lādētājs
35 Pulkstenis
15 Akumulators
15
16
17
19
35
36
37
Akumulatora uzlāde
Padomi akumulatora uzlādei un
piesardzības pasākumi
Bezvadu uzlāde
Enerģijas taupīšanas režīms
37
21
38
39
40
Galaxy Watch Active uzvilkšana
Padomi un piesardzības pasākumi
siksniņas izmantošanai
Siksniņas nomaiņa
26
Programmu izvēle paziņojumu
saņemšanai
47 Teksta ievade
24 Galaxy Watch Active savienošana ar
mobilo ierīci
24
Paziņojumu panelis
Ienākošo paziņojumu skatīšana
40 Ātrās vadības panelis
23 Galaxy Watch Active ieslēgšana un
izslēgšana
24
Pulksteņa ekrāns
Pulksteņa izskata maiņa
Vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcijas
aktivizācija
Režīms Tikai pulkstenis
38 Paziņojumi
20 Galaxy Watch Active valkāšana
20
21
Skārienekrāns
Ekrānā redzamais saturs
Ekrāna ieslēgšana un izslēgšana
Ekrānu pārslēgšana
Bloķēšanas ekrāns
47
47
48
49
Programmas Galaxy Wearable
instalēšana
Galaxy Watch Active savienošana ar
mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth
Attālais savienojums
2
Ievads
Balss ievades izmantošana
Emocijzīmju lietošana
Tastatūras vai rokraksta ievades
režīma lietošana
Saturs
Programmas un funkcijas
86 Mūzika
86
86
86
87
51 Ziņas
53 Tālrunis
53
53
55
Ievads
Zvanu saņemšana
Zvanu veikšana
87
88
55 Kontakti
57 Samsung Health
57
60
61
63
64
65
72
74
76
78
80
81
82
83
84
84
Ievads
Mūzikas atskaņošana
Mūzikas importēšana
Mūzikas atskaņošana ierīcē Galaxy
Watch Active
Mūzikas atskaņošana mobilajā ierīcē
Mūzikas atskaņošana, neveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci
88 Reminder
Ievads
Dienas aktivitātes
Soļi
Stāvi
Kalorijas
Vingrojumi
Miegs
Sirds rit.
Stress
Pārtika
Svara pārvaldība
Ūdens
Kofeīns
Together
Iestatījumi
Papildu informācija
89 Kalendārs
90 Bixby
90
90
91
Ievads
Bixby palaišana
Valodas iestatīšana
91 Laikapst.
92 Signāls
93 Pasaul. pulkst.
93 Galerija
93
94
95
Attēlu importēšana un eksportēšana
Attēlu skatīšana
Attēlu dzēšana
95 Atr.manu tālr.
96 Atrast manu pulksteni
85 GPS
97 SOS ziņojumi
98 E-pasts
98 Galaxy Store
3
Saturs
99 Iestatīj.
99
99
100
100
101
102
106
107
107
108
108
110
110
111
111
121
122
123
124
124
125
Ievads
Ciparnīcas
Vibrācija
Displejs
Papildu
Savienojumi
Programmas
Drošība
Konts
Pieejamība
Vispārīgi
Akumulators
Par pulksteni
Savienot ar jauno tālruni
Savienot ar tālruni
126 Ciparnīcas
126 Atklāt
Galaxy Watch Active
lietošana
127 Ievads
127 Jūsu personīgais veselības treneris
127 Ikdienas aktivitāšu mērķa
sasniegšana
128 Stresa līmeņa un miega kvalitātes
pārvaldība
128 Izbaudiet uzlabotos vingrinājumus
Programma Galaxy Wearable
112 Ievads
129 Pulkstenis kā vieds plānotājs
114 Sākums
114
114
114
114
115
116
117
118
118
119
120
121
Atrast manu pulksteni
Konts un dublēšana
Sinhroniz. tālruņa iestatījumus
Pieejamība
Par pulksteni
Par Galaxy Wearable
129 Dienas informācijas pārbaude
130 Manas ikdienas dzīves pārvaldība
132 Duālā pulksteņa izmantošana,
atrodoties ārvalstī
132 Ērta atgādinājuma izmantošana
Par pulksteni
Galaxy Store
Samsung Health
SmartThings
Paziņojumi
Programmas
Logrīki
Vibrācija
Displejs
Papildu
Pievienot saturu pulkstenī
Sūtīt SOS pieprasījumus
Pielikums
133 Traucējummeklēšana
137 Akumulatora noņemšana
4
Darba sākšana
Par Galaxy Watch Active
Galaxy Watch Active ir viedpulkstenis, kas analizē jūsu treniņu režīmu, novērtē jūsu veselības
stāvokli un ļauj izmantot dažādas noderīgas programmas tālruņa zvanu veikšanai un mūzikas
atskaņošanai. Jūs varat viegli palaist dažādas funkcijas, vienkārši pieskaroties tām, kā arī nomainīt
pulksteņa izskatu, lai tas atbilstu jūsu gaumei.
Pievienojiet Galaxy Watch Active savai mobilajai ierīcei, lai papildinātu tās izmantošanas iespējas,
vai lietojiet Galaxy Watch Active atsevišķi, nepievienojot to mobilajai ierīcei.
Sākumā izlasi mani
Pirms ierīces lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai lietošana būtu droša un pareiza.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Noteiktas satura daļas var atšķirties no funkcijām jūsu ierīcē atkarībā no reģiona, modeļa
specifikācijām vai ierīces programmatūras.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms,
iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi
atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Samsung neatbild par programmām, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas
problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir
rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinājumi
veikt operētājsistēmas pielāgošanu var izraisīt Galaxy Watch Active vai programmu darbības
traucējumus.
5
Darba sākšana
• Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā Galaxy Watch Active
nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un
izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā
atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces Galaxy Watch Active komplektācijā, var
tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja rodas jautājumi
par ierīces Galaxy Watch Active komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar
Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar
pakalpojuma sniedzējiem.
• Galaxy Watch Active operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no
neoficiāliem avotiem var novest pie Galaxy Watch Active nepareizas darbības, kā arī datu
bojājumiem vai zaudējumiem. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura
gadījumā garantija tiek anulēta.
• Dažas funkcijas var nedarboties tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā, atkarībā no mobilās
ierīces, kuru pievienojat ierīcei Galaxy Watch Active, izgatavotāja un modeļa.
• Skārienekrānu var skaidri saskatīt pat stiprā saules gaismā, automātiski pielāgojot kontrasta
diapazonu atbilstoši apkārtējai videi. Ilgāku laiku rādot nekustīgu attēlu, Galaxy Watch Active
īpatnību dēļ var rasties pēcattēls (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās.
– – Ieteicams ilgu laika periodu neizvietot nekustīgus attēlus uz skārienekrāna daļām vai pa
visu skārienekrānu un izslēgt skārienekrānu, kad neizmantojat Galaxy Watch Active.
– – Kad skārienekrāns netiek izmantots, tam var iestatīt automātisko izslēgšanos.
Pieskarieties pie
(Iestatīj.) Galaxy Watch Active programmu sarakstā, pieskarieties pie
Displejs → Ekrāna taimauts un pēc tam izvēlieties, cik ilgi ierīcei jāgaida, pirms izslēdzas
skārienekrāns.
– – Lai iestatītu skārienekrānu automātiski pielāgot spilgtumu atkarībā no apkārtējās vides,
pieskarieties pie
(Iestatīj.) Galaxy Watch Active programmu sarakstā, pieskarieties pie
Displejs → Aut. samazināt spilgtumu un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
6
Darba sākšana
• Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas
(Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums. Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi
FCC, varat skatīt Galaxy Watch Active FCC ID. Lai apskatītu ierīces FCC ID, pieskarieties
(Iestatīj.) Galaxy Watch Active programmu sarakstam, pieskarieties pie Par pulksteni →
Ierīce un pēc tam skatiet FCC ID sadaļā FCC sertifikācija.
Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana
Jūsu ierīcei ir paredzēta aizsardzība pret ūdeni un putekļiem. Rūpīgi ievērojiet šos padomus, lai
nodrošinātu jūsu ierīces aizsardzību pret ūdeni un putekļiem. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt
ierīces bojājumus.
• Nepieļaujiet, ka ierīce saskaras ar strauji plūstošu ūdeni.
• Neizmantojiet ierīci, nirstot ūdenī, snorkelējot vai nodarbojoties ar jebkādiem ūdens sporta
veidiem ūdenī ar lielu plūsmu.
• Ja ierīce vai jūsu rokas ir slapjas, kārtīgi tās noslaukiet pirms lietojat ierīci.
• Ja ierīce tikusi pakļauta saldūdens ietekmei, viscaur nosusiniet to ar tīru, mīkstu drānu. Ja
ierīce nonākusi saskarē ar citiem šķidrumiem, piemēram, sālsūdeni, peldbaseina ūdeni,
ziepjainu ūdeni, eļļu, smaržām, sauļošanās līdzekli, roku tīrīšanas līdzekli vai ķīmiskiem
produktiem, piemēram, kosmētiku, noskalojiet to ar saldūdeni un rūpīgi nosusiniet ar tīru,
mīkstu drānu. Neievērojot šos norādījumus, iespējams pasliktināt ierīces veiktspēju un
izskatu.
• Ja ierīce tiek nomesta vai saņem triecienu, ierīces ūdens un putekļu izturīgās funkcijas var
tikt bojātas.
• Neizjauciet ierīci. Var tikt bojātas ierīces ūdens un putekļu izturīgās funkcijas.
• Nepakļaujiet ierīci krasām gaisa vai ūdens temperatūras izmaiņām.
• Nežāvējiet ierīci, izmantojot žāvēšanas ierīci, piemēram, matu fēnu.
• Izmantojot ierīci saunā, var tikt bojāta tās ūdens izturīgā funkcija.
7
Darba sākšana
• Izmantojot ierīci ūdenī, skārienekrāns un citas funkcijas, iespējams, nedarbosies pareizi.
• Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un sertificēta kā ūdens un putekļu izturīga
konkrētās situācijās un apstākļos. (Ierīce atbilst starptautiskajā standartā ISO 22810:2010
noteiktajām prasībām par ūdens izturību 50 m dziļumā un var tikt izmantota seklā ūdenī.
Atbilst putekļu izturības prasībām, kas noteiktas klasifikācijā IEC 60529 IP6X.)
Piesardzības pasākumi uzkaršanas gadījumā
Ja ierīces izmantošanas laikā izjūtat diskomfortu pārkaršanas dēļ, nekavējoties pārtrauciet tās
lietošanu un noņemiet to no savas plaukstas locītavas.
Lai izvairītos no problēmām, piemēram, ierīces darbības kļūmes, ādas diskomforta vai
bojājumiem un akumulatora iztukšošanās, ierīcē būs redzams brīdinājums, tai sasniedzot
noteiktu temperatūru. Ja parādās sākotnējais brīdinājums, visas ierīces funkcijas tiks atspējotas,
kamēr ierīce atdziest līdz noteiktai temperatūrai.
Ja ierīces temperatūra turpinās pieaugt, tiks parādīts otrais brīdinājums. Šajā brīdī ierīce izslēgsies.
Nelietojiet ierīci, kamēr tā nav atdzisusi līdz noteiktai temperatūrai.
Instrukciju ikonas
Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
8
Darba sākšana
Galaxy Watch Active tīrīšana un pārvaldība
Ievērojiet tālākos norādījumus, lai garantētu, ka jūsu Galaxy Watch Active darbojas pareizi un
saglabā tā sākotnējo izskatu. Pretējā gadījumā iespējami Galaxy Watch Active bojājumi un ādas
kairinājums.
• Nepakļaujiet ierīci putekļiem, sviedriem, tintei, eļļai un ķīmiskiem produktiem, piemēram,
kosmētikai, antibakteriālam aerosolam, roku tīrīšanas līdzeklim, mazgāšanas līdzeklim un
insekticīdiem. Iespējami Galaxy Watch Active ārējo un iekšējo detaļu bojājumi vai pasliktināta
veiktspēja. Ja jūsu Galaxy Watch Active ir saskāries ar kādu no iepriekš minētajām vielām,
izmantojiet mīkstu bezplūksnu drānu, lai to notīrītu.
• Tīrot Galaxy Watch Active, neizmantojiet ziepes, tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus materiālus un
saspiestu gaisu, kā arī netīriet to ar ultraskaņas viļņiem vai ārējiem siltuma avotiem. Pretējā
gadījumā Galaxy Watch Active var sabojāt. Uz Galaxy Watch Active palikuši ziepju, tīrīšanas
līdzekļu vai roku dezinfekcijas līdzekļu atlikumi var izraisīt ādas kairinājumu.
• Pēc treniņa vai sviedru izdalīšanās notīriet rokas locītavu un siksniņu. Notīriet Galaxy Watch
Active ar saldūdeni, nedaudz paberzējiet to ar tīrāmo spirtu un rūpīgi izžāvējiet savu Galaxy
Watch Active.
• Saules aizsargkrēma, losjona vai eļļas notīrīšanai izmantojiet tīrīšanas līdzekli bez ziepēm, pēc
tam noskalojiet un rūpīgi izžāvējiet savu Galaxy Watch Active.
• Ja Galaxy Watch Active siksniņa kļūst netīra vai satur jebkādus materiālus, noslaukiet to ar
samitrinātu zobu birsti ar mīkstiem sariem.
9
Darba sākšana
Esiet piesardzīgi, ja jums ir alerģiska reakcija pret jebkuriem uz Galaxy Watch
Active esošajiem materiāliem
• Samsung ir pārbaudījis uz Galaxy Watch Active konstatētos kaitīgos materiālus, piedaloties
iekšējām un ārējām sertifikācijas iestādēm, tostarp ir pārbaudīti visi tie materiāli, kas saskaras
ar ādu, veikta ādas toksicitātes pārbaude un Galaxy Watch Active valkāšanas pārbaude.
• Galaxy Watch Active sastāvā ietilpst niķelis. Veiciet nepieciešamos piesardzības pasākumus,
ja jūsu ādai ir paaugstināta jutība vai jums ir alerģiska reakcija pret jebkuriem uz Galaxy
Watch Active esošajiem materiāliem.
– – Niķelis: Galaxy Watch Active satur nelielu daudzumu niķeļa, kas ir zem tā Eiropas REACH
regulā noteiktā kontrolpunkta. Jūs netiksiet pakļauts Galaxy Watch Active iekšpusē
esošajam niķelim, un Galaxy Watch Active ir nokārtojis starptautisko sertifikācijas
pārbaudi. Tomēr, ja jūsu āda ir jutīga pret niķeli, ievērojiet piesardzību Galaxy Watch
Active lietošanā.
• Galaxy Watch Active izgatavošanā tiek izmantoti tikai materiāli, kas atbilst ASV patērētāju
produktu drošības komisijas standartiem, Eiropas valstu noteikumiem un citiem
starptautiskiem standartiem.
• Papildinformāciju par to, kā Samsung rīkojas ar ķīmiskām vielām, skatiet Samsung tīmekļa
vietnē (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
10
Darba sākšana
Ierīces izkārtojums
Komplekta saturs
Informāciju par komplekta saturu skatiet īsajā lietošanas pamācībā.
• Komplektā ar šo Galaxy Watch Active iekļautie ierīces attēli un jebkuri pieejamie
piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šim Galaxy Watch Active un var nebūt
saderīgi ar citām ierīcēm.
• Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo Galaxy Watch Active.
• Izņemot Galaxy Watch Active un dažus aksesuārus, tiem var nebūt tāda pati ūdens un
putekļu noturības sertifikācija.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu
lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz
garantija.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
11
Darba sākšana
Galaxy Watch Active
Mikrofons
Atmosfēras
spiediena sensors
NFC antena
GPS antena
Skārienekrāns
Taustiņš Atpakaļ
Apgaismojuma
sensors
Sākuma taustiņš
(ieslēgšanas/
izslēgšanas
taustiņš)
Dekompresijas
atvere
Sirdsdarbības
sensors
Siksniņa
12
Darba sākšana
Ierīce un daži piederumi (pārdoti atsevišķi) satur magnētus. Amerikas Sirds asociācija
(ASV) un Lielbritānijas Zāļu un veselības produktu aģentūra brīdina (AK), ka magnēti var
traucēt kardiostimulatoru, kardioverteru, defibrilatoru, insulīna sūkņu un citu medicīnas
ierīču (kopā sauktu – “medicīnas ierīce”) darbību 15 cm (6 collu) rādiusā. Lietojot jebkuru
no šīm medicīnas ierīcēm, NEIZMANTOJIET ŠO IERĪCI UN DAŽUS PIEDERUMUS (PĀRDOTI
ATSEVIŠĶI) BEZ IEPRIEKŠĒJAS KONSULTĒŠANĀS AR SAVU ĢIMENES ĀRSTU.
• Neuzglabājiet ierīci un dažus aksesuārus (iegādājami atsevišķi) magnētiskā lauka
tuvumā. Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram,
kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
• Raugieties, lai siksniņa ir tīra. Saskare ar piesārņojumu, piemēram, putekļiem un
krāsvielām, var uz siksniņas atstāt traipus, kas var nebūt pilnībā notīrāmi.
• Neievietojiet asus priekšmetus atmosfēras spiediena sensorā, dekompresijas
atverē vai mikrofonā. Galaxy Watch Active iekšējie komponenti var tikt bojāti līdz ar
ūdensizturības funkciju.
• Ja jūs izmantojat ierīci, kuras stikliņš vai akrila korpuss ir saplīsis, pastāv risks gūt
ievainojumus. Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir salabota Samsung servisa centrā.
• Pārliecinieties, vai Galaxy Watch Active mikrofons nav aizklāts, kad tajā runājat.
• Dekompresijas atvere nodrošina pareizu Galaxy Watch Active iekšējo detaļu un
sensoru darbību, kad Galaxy Watch Active tiek izmantots vidē, kurā mainās atmosfēras
spiediens.
13
Darba sākšana
Taustiņi
Taustiņš
Funkcija
• Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu Galaxy Watch
Active.
• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu.
Sākums /
ieslēgšana/
izslēgšana
• Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekundes, lai restartētu Galaxy
Watch Active.
• Nospiediet, lai atvērtu programmu sarakstu, kad ir atvērts
pulksteņa ekrāns.
• Nospiediet, lai atvērtu pulksteņa ekrānu, kad ir atvērts cits
ekrāns.
Atpakaļ
• Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Bezvadu lādētājs
Bezvadu uzlādes
virsma
Nepakļaujiet bezvadu lādētāju ūdens iedarbībai, jo bezvadu lādētājam nav tāda pati
ūdens noturības sertifikācija kā jūsu Galaxy Watch Active.
14
Darba sākšana
Akumulators
Akumulatora uzlāde
Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas
dīkstāves periodiem.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus.
Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai
Galaxy Watch Active bojājumus.
• Izmantojiet tikai šīs ierīces komplektācijā iekļauto bezvadu lādētāju. Galaxy Watch
Active nevarēs pareizi uzlādēt ar cita ražotāja bezvadu lādētāju.
• Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to
no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā
lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.
1
2
Pievienojiet bezvadu lādētāju parastajam lādētājam un iespraudiet lādētāju kontaktligzdā.
Ievietojiet Galaxy Watch Active bezvadu lādētājā, savietojot Galaxy Watch Active aizmugures
vidusdaļu ar bezvadu lādētāja vidusdaļu.
Bezvadu lādētājs
15
Darba sākšana
3
Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet Galaxy Watch Active no bezvadu lādētāja.
Vispirms atvienojiet bezvadu lādētāju no lādētāja un pēc tam atvienojiet lādētāju no
elektriskās kontaktligzdas.
Uzlādes stāvokļa pārbaude
Nospiediet jebkuru no Galaxy Watch Active taustiņiem, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ierīce atrodas
bezvadu lādētājā.
Ja akumulatora uzlādes laikā Galaxy Watch Active ir izslēgta, piespiediet jebkuru taustiņu, lai
pārbaudītu uzlādes stāvokli ekrānā.
Ja akumulatora uzlādes laikā Galaxy Watch Active ir ieslēgta, pieskarieties ekrānam, lai
pārbaudītu uzlādes stāvokli.
Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi
• Ja starp Galaxy Watch Active bezvadu lādētāju ir šķēršļi, Galaxy Watch Active var netikt
uzlādēts pareizi. Nepieļaujiet Galaxy Watch Active un bezvadu lādētāja saskari ar sviedriem,
šķidrumiem un putekļiem.
• Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, Galaxy Watch Active nevar ieslēgt uzreiz pēc bezvadu
lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt Galaxy Watch Active, ļaujiet izlādētajam akumulatoram
dažas minūtes uzlādēties.
• Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, akumulators ātri izlādēsies. Lai nepieļautu
strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators
ir pilnībā uzlādēts.
• Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku
uzlādi nepietiekama elektriskās strāvas apjoma dēļ.
• Ja Galaxy Watch Active uzlādē ar citām ierīcēm, izmantojot universālu lādētāju, uzlāde būs
ilgāka.
• Galaxy Watch Active var lietot uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt
nepieciešams ilgāks laiks.
16
Darba sākšana
• Ja uzlādes laikā ierīcei Galaxy Watch Active tiek nodrošināts nestabils barošanas avots,
skārienekrāns var nedarboties. Ja tā notiek, atvienojiet Galaxy Watch Active no bezvadu
lādētāja.
• Uzlādes laikā Galaxy Watch Active var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina Galaxy
Watch Active kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti,
lādētājs drošības apsvērumu dēļ var pārtraukt uzlādi. Ja tā notiek, ļaujiet Galaxy Watch Active
atdzist, noņemot to no bezvadu lādētāja, pirms turpināt uzlādi.
• Ja Galaxy Watch Active netiek uzlādēts pareizi, nogādājiet to Samsung apkopes centrā.
• Neizmantojiet saliektu vai bojātu USB kabeli. Ja USB kabelis ir bojāts, pārtrauciet tā lietošanu.
Bezvadu uzlāde
Galaxy Watch Active ir iebūvēta bezvadu uzlādes spole. Akumulatoru iespējams uzlādēt,
izmantojot bezvadu uzlādes bloku vai jebkuru citu ierīci, kura darbojas kā bezvadu uzlādes bloks.
Bezvadu uzlādes bloks un citas ierīces, kuras darbojas kā bezvadu uzlādes bloki, ir iegādājamas
atsevišķi.
Akumulatora uzlāde ar bezvadu uzlādes bloku
1
Novietojiet Galaxy Watch Active ar tās aizmugures centrālo daļu uz bezvadu uzlādes bloka
centra.
17
Darba sākšana
2
Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet Galaxy Watch Active no bezvadu uzlādes
bloka.
Piesardzības pasākumi, veicot bezvadu uzlādi
Nenovietojiet Galaxy Watch Active uz bezvadu uzlādes bloka, ja starp Galaxy Watch
Active un bezvadu uzlādes bloku atrodas strāvu vadoši materiāli, piemēram, metāla
priekšmeti vai magnēti.
Galaxy Watch Active var netikt uzlādēts pareizi, tas var pārkarst vai var tikt bojāts Galaxy
Watch Active un kartes.
• Izmantojiet Samsung apstiprinātu bezvadu uzlādes bloku. Ja lietojat citus bezvadu
uzlādes blokus, akumulators var neuzlādēties pareizi.
• Plašāku informāciju par pieejamiem bezvadu uzlādes blokiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
Akumulatora uzlāde ar PowerShare
1
Novietojiet Galaxy Watch Active ar tās aizmugures centrālo daļu uz ierīces, kura darbojas kā
bezvadu uzlādes bloks.
Bezvadu uzlādes spoles atrašanās vieta dažādām ierīcēm var atšķirties. Pielāgojiet ierīces
un Galaxy Watch Active pozīciju tā, lai izveidotu stipru savienojumu.
Ierīce, kas darbojas kā
bezvadu uzlādes bloks
18
Darba sākšana
2
Pēc tam, kad Galaxy Watch Active ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet to no ierīces.
• Lai uzlāde tiktu veikta pienācīgi, tās laikā nekustiniet un neizmantojiet ne ierīci ne
Galaxy Watch Active.
• Ja uzlādējat Galaxy Watch Active laikā, kad tiek lādēta ierīce, kura darbojas kā bezvadu
uzlādes bloks, uzlādes ātrums var samazināties vai Galaxy Watch Active var tikt
neatbilstoši uzlādēta atkarībā no lādētāja veida.
• Uzlādes ātrums vai efektivitāte var mainīties atkarībā no ierīces stāvokļa vai apkārtējās
vides apstākļiem.
• Ja atlikušais akumulatora uzlādes līmenis ierīcē, kura darbojas kā bezvadu uzlādes
bloks, nokrītas zem noteikta līmeņa, dalīšanās ar elektroenerģiju tiks pārtraukta.
• Plašāku informāciju par pieejamām ierīcēm, kuras darbojas kā bezvadu uzlādes bloki,
skatiet Samsung tīmekļa vietnē.
Enerģijas taupīšanas režīms
Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, lai palielinātu akumulatora lietošanas laiku.
• Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
• Deaktivizē Wi-Fi tīklu.
• Ierobežo visas funkcijas, izņemot zvanus, ziņojumus un paziņojumu funkcijas.
• Tādu programmu paziņojumi, kurām nepieciešams tīkla savienojums, netiek saņemti, ja jūsu
Galaxy Watch Active nav savienots ar mobilo ierīci.
• Ierobežo ierīces Galaxy Watch Active centrālā procesora veiktspēju.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Akumulators → Enerģijas taupīšana →
→
. Vai arī pieskarieties pie
ātrās vadības panelī, lai aktivizētu enerģijas taupīšanas
režīmu. Skatiet Ātrās vadības panelis, lai iegūtu papildinformāciju par ātrās vadības paneļa
atvēršanu.
Lai deaktivizētu šo režīmu, pieskarieties pie Izslēgt enerģijas taupīšanas režīma ekrāna apakšā
un pieskarieties pie . Vai arī pieskarieties pie
ātrās vadības panelī, lai deaktivizētu enerģijas
taupīšanas režīmu.
19
Darba sākšana
Galaxy Watch Active valkāšana
Galaxy Watch Active uzvilkšana
Atveriet sprādzi un aplieciet siksniņu ap plaukstas locītavu. Pielāgojiet siksniņu savai plaukstas
locītavai, ievietojiet tapu regulēšanas atverē un tad nofiksējiet sprādzi, lai to aizvērtu.
Pārlieku nelokiet siksniņu. Pretējā gadījumā Galaxy Watch Active var sabojāt.
• Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Galaxy Watch Active, stingri valkājiet Galaxy
Watch Active ap savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Galaxy Watch Active pareiza valkāšana.
• Ja daži materiāli nonāk saskarē ar Galaxy Watch Active aizmugurējo daļu, Galaxy
Watch Active var atpazīt to kā valkāšanu uz plaukstas locītavas.
• Ja Galaxy Watch Active neieraksta nevienu kustību vairāk nekā 10 minūtes, Galaxy
Watch Active to var neatpazīt kā valkāšanu uz plaukstas locītavas.
20
Darba sākšana
Padomi un piesardzības pasākumi siksniņas izmantošanai
• Valkājot Galaxy Watch Active ilgstoši vai veicot augstas intensitātes vingrinājumus
valkāšanas laikā, berzes un spiediena dēļ var rasties ādas kairinājums. Ja ilgstoši valkājat
Galaxy Watch Active, noņemiet Galaxy Watch Active no plaukstas locītavas un nevalkājiet to
vairākas stundas.
• Ādas kairinājums var rasties alerģijas, vides faktoru un citu faktoru dēļ vai tad, ja uz jūsu ādas
ilgstoši atrodas ziepes vai sviedri. Tādā gadījumā pārtrauciet Galaxy Watch Active lietošanu
un pagaidiet 2 vai 3 dienas, līdz simptomi mazinās. Ja simptomi nepazūd vai pasliktinās,
nekavējoties sazinieties ar ārstu.
• Pārliecinieties, vai pirms Galaxy Watch Active valkāšanas jūsu āda ir sausa. Ilgstoši valkājot
mitru Galaxy Watch Active, var tikt ietekmēta jūsu āda.
• Ja Galaxy Watch Active izmantojat ūdenī, attīriet ādu un Galaxy Watch Active no
svešķermeņiem un rūpīgi izžāvējiet tos, lai novērstu ādas kairinājumu.
• Neizmantojiet nekādus piederumus (izņemot Galaxy Watch Active) ūdenī.
Siksniņas nomaiņa
Noņemiet siksniņu no Galaxy Watch Active, lai nomainītu to pret jaunu.
1
Iebīdiet siksniņas atsperes joslu.
21
Darba sākšana
2
Velciet siksniņu prom no Galaxy Watch Active korpusa.
3
Ievietojiet vienu atsperes joslas jaunās siksniņas galu Galaxy Watch Active austiņā.
22
Darba sākšana
4
Iebīdiet atsperes joslu un pievienojiet jauno siksniņu.
1
2
Galaxy Watch Active ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu Galaxy Watch Active, dažas sekundes turiet nospiestu sākuma taustiņu (ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu).
Ieslēdzot Galaxy Watch Active pirmo reizi vai atiestatot to, ekrānā parādās instrukcijas
programmas Galaxy Wearable lejupielādei un instalēšanai jūsu mobilajā ierīcē. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Galaxy Watch Active savienošana ar mobilo ierīci.
Lai izslēgtu Galaxy Watch Active, turiet nospiestu sākuma taustiņu (ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu) un tad pieskarieties Izslēgt.
Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās,
ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
23
Darba sākšana
Galaxy Watch Active restartēšana
Ja Galaxy Watch Active ir sastindzis un nereaģē, turiet nospiestu sākuma taustiņu (ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu) ilgāk nekā 7 sekundes, lai ierīci restartētu.
Galaxy Watch Active savienošana ar mobilo ierīci
Programmas Galaxy Wearable instalēšana
Pēc Galaxy Watch Active savienošanas ar mobilo ierīci var izmantot arī citas funkcijas. Lai
pievienotu Galaxy Watch Active mobilajai ierīcei, mobilajā ierīcē instalējiet programmu Galaxy
Wearable.
Atkarībā no jūsu mobilās ierīces veida programmu Galaxy Wearable varat lejupielādēt tālāk
norādītajās vietās.
• Samsung Android ierīces: Galaxy Store, Play veikals
• Citas Android ierīces: Play veikals
Jūs nevarat instalēt programmu Galaxy Wearable mobilajās ierīcēs, kas neatbalsta Galaxy
Watch Active sinhronizāciju. Pārliecinieties, vai jūsu mobilā ierīce ir savietojama ar Galaxy
Watch Active.
Galaxy Watch Active savienošana ar mobilo ierīci, izmantojot
Bluetooth
Galaxy Watch Active
1
2
Ieslēdziet Galaxy Watch Active un pavelciet no ekrāna lejas uz augšu.
Atvērsies programmas Galaxy Wearable lejupielādes un instalēšanas ekrāns.
Pieskarieties , lai izvēlētos izmantojamo valodu, un rīkojieties atbilstoši ekrānā
redzamajiem norādījumiem.
Ja vēlaties izmantot Galaxy Watch Active, nesavienojot to ar mobilo ierīci, skatiet sadaļu
“Galaxy Watch Active lietošana bez mobilās ierīces”.
24
Darba sākšana
Mobilā ierīce
3
4
5
6
7
Palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Ja nepieciešams, atjauniniet programmu Galaxy Wearable uz jaunāko versiju.
Pieskarieties Sākt lietošanu.
Ekrānā izvēlieties savu ierīci.
Ja nevarat atrast savu ierīci, pieskarieties pie Manas ierīces te nav.
Pieskarieties IESLĒGT, kad parādās Bluetooth aktivizācijas pieprasījuma logs.
Lai pabeigtu savienošanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Pabeidzot savienojuma izveidi, Galaxy Watch Active un mobilās ierīces ekrānā parādīsies
pamācība. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai uzzinātu par Galaxy Watch Active
pamata vadības iespējām.
• Pievienošanas veidi un ekrāns var atšķirties atkarībā no mobilās ierīces un
programmatūras versijas.
• Pirmo reizi pēc atiestatīšanas savienojot Galaxy Watch Active ar mobilo ierīci,
iespējama Galaxy Watch Active akumulatora ātrāka izlādēšanās, sinhronizējot datus,
piemēram, kontaktus.
• Atbalstītās mobilās ierīces un funkcijas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona,
pakalpojuma sniedzēja un ierīces ražotāja.
25
Darba sākšana
Galaxy Watch Active savienošana ar jaunu mobilo ierīci
Savienojot Galaxy Watch Active ar jaunu mobilo ierīci, Galaxy Watch Active tiks atiestatīta. Ja
pirms Galaxy Watch Active savienošanas ar jaunu mobilo ierīci parādās uzvedne, pieskarieties
Dublēt datus >, lai droši dublētu saglabātos datus. Skatiet sadaļu “Datu pārvaldība ierīcē Galaxy
Watch Active”, lai iegūtu plašāku informāciju par Galaxy Watch Active dublēšanu.
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Savienot ar jauno tālruni →
.
Savienojums starp Galaxy Watch Active un jūsu mobilo ierīci tiks izbeigts. Pēc nepilnīgas
atiestates tiks automātiski ieslēgts Bluetooth pāra savienojuma režīms.
Jaunajā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, lai tā izveidotu savienojumu
ar Galaxy Watch Active.
Ja mobilā ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jau savienota ar citu ierīci, savā
→ Pievienot
mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties
jaunu ierīci, lai izveidotu savienojumu ar jaunu ierīci.
Attālais savienojums
Jūsu Galaxy Watch Active un mobilā ierīce tiek savienota, izmantojot Bluetooth. Ja Bluetooth
savienojums nav pieejams, varat savienot Galaxy Watch Active ar mobilo ierīci attālināti,
lietojot savu Samsung kontu un Wi-Fi tīklu. Tādējādi joprojām varēsiet saņemt mobilās ierīces
paziņojumus.
Ja šī funkcija netiek ieslēgta, savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable,
pieskarieties pie Sākums → Konts un dublēšana un tad pieskarieties slēdzim Attālais
savienojums.
26
Darba sākšana
Galaxy Watch Active lietošana bez mobilās ierīces
Jūs varat izmantot Galaxy Watch Active, nesavienojot to ar mobilo ierīci. Izmantojiet savu Galaxy
Watch Active ērtā veidā bez savienojuma izveides ar mobilo ierīci, veicot aktivitātes brīvā dabā,
piemēram, kāpjot kalnā vai pildot vingrinājumus. Pirmoreiz ieslēdzot Galaxy Watch Active vai to
atiestatot, varat iestatīt ierīces Galaxy Watch Active izmantošanu bez mobilās ierīces.
• Dažas funkcijas nav pieejamas, kad lietojat Galaxy Watch Active, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
• Apmeklējiet vietni www.samsung.com, lai skatītu juridiskos paziņojumus saistībā ar
režīma “Bez tālruņa savienojuma” iestatīšanu pirmoreiz.
1
2
3
4
5
6
7
8
Ieslēdziet Galaxy Watch Active un pavelciet no ekrāna lejas uz augšu.
Pieskarieties pie
un izvēlieties izmantojamo valodu.
Pieskarieties pie
, ekrānā ritiniet uz leju un pieskarieties šeit.
Apskatiet paziņojumu un pieskarieties Turpināt >.
Izlasiet obligātos noteikumus un nosacījumus un pieskarieties Piekrītu >.
Izlasiet papildu noteikumus un nosacījumus, atzīmējiet noteikumus un nosacījumus, kuriem
piekrītat, un pēc tam pieskarieties pie Tālāk >.
Piesakieties ar savu Samsung kontu.
Ja nepieciešams atjaunot datus, atjaunojiet citus Galaxy Watch Active datus, kas saglabāti
jūsu Samsung kontā.
9 Iestatiet laika zonu, datumu un laiku.
10 Iestatiet PIN kodu datu atjaunošanai vai dublēšanai.
Programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.) → Savienot ar tālruni →
un ievadiet
PIN, lai savienotu Galaxy Watch Active ar mobilo ierīci, kad lietojat Galaxy Watch Active
bez mobilās ierīces.
27
Darba sākšana
Ekrāna vadība
Skārienekrāns
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt
kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ieteicams neizmantot fiksētus grafikas elementus uz skārienekrāna daļas vai
visa skārienekrāna ilgu laiku. Tādējādi var rasties pēcattēli (ekrāna iedegums) vai
dubultošanās.
• Galaxy Watch Active var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas
ārpus skārienievades apgabala.
• Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem.
• Kad ir aktivizēts režīms bloķēšanai ūdenī, skārienekrāns var nebūt pieejams.
Pieskaršanās
Lai atvērtu programmu, izvēlētos izvēlnes vienumu vai nospiestu ekrānā redzamu pogu,
pieskarieties ar pirkstu.
28
Darba sākšana
Pieskaršanās un turēšana
Divas vai vairāk sekundes pieskarieties un turiet ekrānu, lai atvērtu rediģēšanas režīmu vai skatītu
pieejamās iespējas.
Vilkšana
Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.
29
Darba sākšana
Dubultskāriens
Divreiz pieskarieties attēlam, lai tuvinātu vai tālinātu tā daļu.
Izvēršana un savilkšana
Izvērsiet vai savelciet divus pirkstus attēlā, lai tuvinātu vai tālinātu tā daļu.
30
Darba sākšana
Pavilkšana
Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.
Ekrānā redzamais saturs
Pulksteņa ekrāns ir izejas punkts, lai piekļūtu daudzajiem Galaxy Watch Active ekrāniem.
Varat skatīt citus ekrānus, nospiežot taustiņu vai pavelkot pirkstu pa ekrānu.
Pulkstenis
Logrīki
Paziņojumi
Pieejamie logrīki, paziņojumi un to izkārtojums var atšķirties atkarībā no
programmatūras versijas.
31
Pievienot
logrīkus
Darba sākšana
Logrīku pievienošana
Ir iespējams pievienot papildu logrīkus sākuma ekrānā.
Ritiniet ekrānā pa kreisi, pieskarieties
panelī.
un izvēlieties logrīku. Izvēlētais logrīks parādīsies jaunā
Logrīku pārvietošana
Pieskarieties logrīkam un turiet to, tad velciet to uz vēlamo atrašanās vietu.
Logrīku noņemšana
Pieskarieties un turiet logrīku un tad pieskarieties
.
Ekrāna ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet sākuma taustiņu vai taustiņu Atpakaļ.
Ja pēc pieskaršanās ekrāns neieslēdzas, programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.),
pieskarieties pie Papildu → Aktivizācija ar pieskārienu un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai
iespējotu šo funkciju.
Lai izslēgtu ekrānu, pārklājiet to ar plaukstu. Ekrāns tiek automātiski izslēgts arī tad, ja Galaxy
Watch Active noteiktu laiku netiek lietots.
Jūs varat arī ieslēgt ekrānu, izmantojot aktivizēšanas žesta funkciju. Programmu sarakstā
pieskarieties
(Iestatīj.) → Papildu → Aktivizēšanas žests un tad pieskarieties slēdzim, lai to
ieslēgtu.
32
Darba sākšana
Ekrānu pārslēgšana
Pārslēgšanās starp pulksteņa ekrānu un programmu sarakstu
Lai atvērtu programmu sarakstu, nospiediet sākuma taustiņu, kad ir atvērts pulksteņa ekrāns.
Lai atgrieztos pulksteņa ekrānā, nospiediet sākuma taustiņu.
Skatiet pēdējās
programmas
Programma
Pulksteņa ekrāns
Programmu saraksts
Programmu saraksts
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, kas instalētas Galaxy Watch Active.
Lai pārvietotos no viena programmu saraksta uz citu, pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, vai
pieskarieties
vai .
Pieejamās programmas var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.
33
Darba sākšana
Programmu atvēršana
Programmu sarakstā pieskarieties programmas ikonai, lai palaistu programmu.
Lai palaistu programmu no nesen lietoto programmu saraksta, programmu sarakstā pieskarieties
pie
(Nes. progr.).
Turklāt pavelciet pulksteņa ekrānā pa kreisi un logrīkā Progr. īsceļi izvēlieties nesen palaistu
programmu vai bieži lietotu programmu, lai palaistu to.
Lai pievienotu vēlamo programmu logrīkam Progr. īsceļi, pieskarieties
un
pievienojiet to. Ja nav vietas, lai pievienotu bieži lietojamo programmu, pieskarieties
ekrānam un pieturiet to, pieskarieties pie REDIĢĒT un pēc tam pieskarieties
iepriekš
pievienotajai programmai, lai pievienotu citu programmu.
Programmu aizvēršana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties
(Nes. progr.).
Pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai aizvērtu programmu.
Pieskarieties pie
.
Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, pieskarieties pie Aizvērt visu.
Atgriešanās iepriekšējā ekrānā
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet taustiņu Atpakaļ.
34
Darba sākšana
Bloķēšanas ekrāns
Izmantojiet ekrāna bloķēšanas funkciju, lai aizsargātu savu personisko informāciju, liedzot citiem
piekļūt savam Galaxy Watch Active. Pēc ekrāna bloķēšanas aktivizēšanas Galaxy Watch Active
pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ikreiz, kad vēlēsieties ierīci atbloķēt.
Ekrāna bloķēšanas iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties
bloķēšanas metodi.
(Iestatīj.) → Drošība → Bloķēt → Veids un atlasiet
• Figūra: zīmējiet figūru, izmantojot vismaz četrus punktus, lai atbloķētu ekrānu.
• PIN kods: ievadiet PIN kodu ar cipariem, lai atbloķētu ekrānu.
Pulkstenis
Pulksteņa ekrāns
Varat skatīt pašreizējo laiku vai citu informāciju. Kad neesat pulksteņa ekrānā, nospiediet sākuma
taustiņu, lai atgrieztos pulksteņa ekrānā.
35
Darba sākšana
Pulksteņa izskata maiņa
Pieskarieties un turiet pulksteņa ekrānu, pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, pēc tam izvēlieties
pulksteņa ciparnīcu.
Varat arī pielāgot pulksteni, pieskaroties pie Pielāgot.
Lai no programmas Galaxy Store lejupielādētu citas pulksteņa ciparnīcas, pieskarieties pie
Galaxy Store.
Varat arī mainīt pulksteņa ciparnīcu. Programmu sarakstā pieskarieties pie
→ Ciparnīcas → Ciparnīcas.
(Iestatīj.)
Galaxy Watch Active pulksteņa ciparnīcu var arī mainīt, izmantojot mobilo ierīci. Savā mobilajā
ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Ciparnīcas vai Atklāt. Lai no
programmas Galaxy Store lejupielādētu citas pulksteņa ciparnīcas, pieskarieties pie SK. VAIRĀK
sadaļā Piedāvātās ciparnīcas.
Pielāgojiet pulksteņa ciparnīcu, izmantojot fotoattēlu
Izmantojiet fotoattēlu kā savu pulksteņa ciparnīcu, importējot fotoattēlu no savas mobilās ierīces.
Skatiet sadaļu “Attēlu importēšana no jūsu mobilās ierīces”, lai iegūtu plašāku informāciju par
fotoattēlu importēšanu no mobilās ierīces.
1
2
Pieskarieties un turiet pulksteņa ekrānu, pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi un tad
pieskarieties pie Pielāgot pulksteņa ciparnīcas My Photo+ sadaļā.
Pieskarieties ekrānam un pieskarieties pie Pievienot fotoattēlu.
36
Darba sākšana
3
Izvēlieties fotoattēlu, ko vēlaties izmantot kā pulksteņa ciparnīcu, un pieskarieties pie Labi →
LABI.
Fotoattēlu tālummaiņu var izmantot, ātri divas reizes pieskaroties attēlam, izvēršot vai
savelkot divus pirkstus attēlā, lai tuvinātu vai tālinātu tā daļu. Kad fotoattēls ir pietuvināts,
velciet uz ekrāna, lai daļa no fotoattēla parādītos ekrānā.
Lai pievienotu papildu fotoattēlus, pavelciet ekrānā pa kreisi un izvēlieties Pievienot
fotoattēlu. Kā pulksteņa ciparnīcu var pievienot ne vairāk kā divdesmit fotoattēlus. Jūsu
pievienotie fotoattēli tiks rotēti pēc kārtas.
4
Lai mainītu krāsu vai fontu, pavelciet uz ekrāna un pieskarieties LABI.
Vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcijas aktivizācija
Jūs varat iestatīt ekrānu, lai Galaxy Watch Active vienmēr rāda laiku, kad, valkājot Galaxy Watch
Active, ekrāns ir izslēgts.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie . Programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.) →
Ciparnīcas → Pulkstenis vienmēr iesl. un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Režīms Tikai pulkstenis
Varat izmantot Galaxy Watch Active režīmā Tikai pulkstenis. Režīmā Tikai pulkstenis tiek rādīts
tikai laiks, un visas pārējās funkcijas nav pieejamas.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie . Vai arī programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.)
un pieskarieties pie Akumulators, lai atvērtu akumulatora pārvaldības izvēlni. Pēc tam izvēlieties
režīmu Tikai pulkstenis un pieskarieties pie .
Lai deaktivizētu režīmu Tikai pulkstenis, pieskarieties un ilgāk nekā trīs sekundes turiet Sākuma
taustiņu.
37
Darba sākšana
Paziņojumi
Paziņojumu panelis
Paziņojumu panelī apskatiet paziņojumu, piemēram, par jaunu ziņojumu vai neatbildētu
zvanu. Pulksteņa ekrānā pavelciet pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli. Ja pastāv neapskatīti
paziņojumi, pulksteņa ekrānā būs redzams oranžs punkts.
Paziņojumu
indikators
38
Darba sākšana
Ienākošo paziņojumu skatīšana
Saņemot paziņojumu, ekrānā būs redzama informācija par paziņojumu, piemēram, tā veids vai
saņemšanas laiks. Ja ir saņemti vairāk nekā divi paziņojumi, pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi,
lai apskatītu vairāk paziņojumu.
Pieskarieties paziņojumam, lai skatītu papildinformāciju.
Piekļūt
papildiespējām
Paziņojumu dzēšana
Skatot paziņojumu, dzēsiet to, pavelkot uz augšu uz ekrāna.
39
Darba sākšana
Programmu izvēle paziņojumu saņemšanai
Izvēlieties programmu mobilajā ierīcē, no kuras vēlaties saņemt paziņojumus Galaxy Watch
Active.
1
2
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums →
Paziņojumi un tad pieskarieties slēdzim.
Pieskarieties Paziņojumu pārvaldība un tad pieskarieties slēdzim blakus programmām, lai
savā Galaxy Watch Active saņemtu paziņojumus no programmām.
Ātrās vadības panelis
Šis panelis ļauj skatīt pašreizējo Galaxy Watch Active stāvokli un konfigurēt pamata iestatījumus.
Pavelciet uz leju no ekrāna augšējās malas.
Ja ir vairāk nekā deviņas ātro iestatījumu ikonas, pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai pārietu
uz iepriekšējo vai nākamo ātrās vadības paneli.
Akumulators
uzlādes līmeņa
ikona
Indikatora ikonas
Ātro iestatījumu
ikonas
Galaxy Watch
Active savienojuma
statuss
40
Darba sākšana
Indikatora ikonu apskatīšana
Indikatora ikonas parādās ātrās vadības paneļa augšpusē un ļauj uzzināt Galaxy Watch Active
pašreizējo stāvokli. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.
Redzamās indikatora ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona.
Ikona
Nozīme
Bluetooth savienots
Bluetooth atvienots
Bluetooth austiņas pievienotas
Wi-Fi pievienots
Akumulatora uzlādes līmenis
Ātro iestatījumu ikonu apskatīšana
Ātro iestatījumu ikonas parādās ātrās vadības panelī. Pieskarieties ikonai, lai mainītu pamata
iestatījumus vai arī ērtā veidā palaistu funkciju.
Skatiet sadaļu “Ātro iestatījumu ikonu rediģēšana”, lai iegūtu plašāku informāciju par jaunu ikonu
pievienošanu ātrās vadības panelī.
Ikona
Nozīme
Aktivizējiet nakts režīmu
Pievienojiet Bluetooth austiņas
/
Vibrācijas vai klusā režīma aktivizācija
Netraucēšanas režīma aktivizācija
Vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcijas aktivizācija
Spilgtuma pielāgošana
Aktivizējiet teātra režīmu
Palaidiet programmu Iestatīj.
41
Darba sākšana
Ikona
Nozīme
Enerģijas taupīšanas režīma aktivizācija
Lidojuma režīma aktivizācija
Režīma bloķēšanai ūdenī aktivizācija
/
Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi vai iestatiet, lai automātiski tiek izveidots
savienojums ar Wi-Fi tīklu.
Atrašanās vietas informācijas funkcijas aktivizācija
Akumulatora pārvaldības izvēlnes atvēršana
Palaidiet programmu Atr.manu tālr.
NFC funkcijas aktivizācija
/
Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana
Skāriena jutības funkcijas aktivizācija
Ātro iestatījumu ikonu rediģēšana
Iespējams rediģēt ātro iestatījumu paneļa ikonas.
Ātro iestatījumu ikonas pievienošana
Pieskarieties pie ātro iestatījumu ikonas ātro iestatījumu panelī un turiet to, pieskarieties pie
un tad izvēlieties funkciju, ko vēlaties pievienot ātrās vadības panelī.
Jūsu izvēlētās funkcijas ikona tiks pievienota ātrās vadības panelī.
Ātro iestatījumu ikonas dzēšana
Pieskarieties un turiet ātrās vadības ikonu, ko vēlaties dzēst no ātro iestatījumu paneļa, un
pieskarieties pie
.
Ātro iestatījumu ikona tiks izdzēsta.
Varat arī rediģēt ātro iestatījumu paneli. Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Papildu → Ātro iestatījumu rediģēšana.
42
Darba sākšana
Nakts režīma aktivizēšana
Pirms gulēšanas aktivizējiet nakts režīmu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Pulksteņa ekrāna augšdaļā parādīsies ikona
. Visiem paziņojumiem, izņemot modinātājus, tiek
izslēgta skaņa, un ekrāns neieslēdzas, ja saņemat paziņojumus miega laikā. Turklāt, aktivizēšanas
žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks automātiski deaktivizēta.
Bluetooth austiņu pievienošana
Pievienojiet Bluetooth austiņas, un jūs varēsiet tajās klausīties mūziku.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Bluetooth funkcija ir aktivizēta un tiks meklēts pieejamais Bluetooth austiņu saraksts. Ja ir
pieejams iepriekš izmantotais Bluetooth, ar to automātiski tiks izveidots savienojums.
Vibrācijas vai klusā režīma aktivizācija
Aktivizējiet vibrācijas vai kluso režīmu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
vai
.
Netraucēšanas režīma aktivizācija
Iestatiet Galaxy Watch Active, lai tā izslēgtu skaņu visiem paziņojumiem, izņemot modinātājus,
un ekrāns neieslēgtos, kad tiek saņemti šie paziņojumi.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
un izvēlieties attiecīgo netraucēšanas režīma iespēju.
Pulksteņa ekrāna augšdaļā parādīsies ikona
.
Vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcijas aktivizācija
Iestatiet ekrānu jūsu Galaxy Watch Active valkāšanas laikā vienmēr rādīt laiku, kad ekrāns ir
izslēgts.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Aktivizējot šo funkciju, akumulators izlādēsies ātrāk nekā parasti.
43
Darba sākšana
Spilgtuma pielāgošana
Varat regulēt Galaxy Watch Active spilgtumu atbilstoši jūsu vēlmēm.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
un regulējiet spilgtumu, pieskaroties pie
vai
.
Teātra režīma aktivizēšana
Aktivizējiet teātra režīmu, skatoties filmas.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Pulksteņa ekrāna augšdaļā parādīsies ikona
. Visiem modinātājiem un paziņojumiem tiek
izslēgta skaņa, un ekrāns neieslēdzas, ja tiek saņemts paziņojums vai sāk strādāt modinātājs.
Turklāt, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks automātiski
deaktivizēta.
Programmas Iestatījumi palaišana
Palaidiet programmu Iestatīj., lai konfigurētu dažādās Galaxy Watch Active funkcijas.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Tiks palaista programma Iestatīj.
Enerģijas taupīšanas režīma aktivizācija
Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, lai ierobežotu dažas Galaxy Watch Active funkcijas un
samazinātu akumulatora lietojumu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Enerģijas taupīšanas režīms.
Lidojuma režīma aktivizācija
Pirms iekāpjat lidmašīnā, aktivizējiet lidojuma režīmu. Aktivizējot šo funkciju, tiks ierobežotas
programmas, kam nepieciešams tīkla savienojums, bet citas funkcijas jūs varēsiet izmantot kā
parasti.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Pulksteņa ekrāna augšdaļā parādīsies ikona
.
44
Darba sākšana
Režīma bloķēšanai ūdenī aktivizācija
Trenējoties ūdenī, aktivizējiet režīmu bloķēšanai ūdenī.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Skārienekrāns, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks
automātiski deaktivizēta.
Turiet nospiestu sākuma taustiņu, līdz aplītis pazūd, lai izslēgtu režīmu bloķēšanai ūdenī.
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
Manuāli izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi vai iestatiet, lai automātiski tiek izveidots savienojums ar
Wi-Fi tīklu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
vai
.
Tiks izveidots vai pārtraukts savienojums ar Wi-Fi tīklu. Savienojums ar Wi-Fi tīklu tiks izveidots
automātiski, ja parādīsies .
neparādās un Wi-Fi tīkls netiek automātiski savienots, kad izmantojat Galaxy Watch
Active bez savienojuma ar mobilo ierīci.
Atrašanās vietas informācijas funkcijas aktivizācija
Aktivizējiet atrašanās vietas informāciju, lai noteiktās programmās izmantotu GPS datus un
atrašanās vietas datus.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Akumulatora pārvaldības izvēlnes atvēršana
Atveriet akumulatora pārvaldības izvēlni, lai vienkārši pārvaldītu akumulatora enerģijas patēriņu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Parādīsies akumulatora pārvaldības izvēlne.
45
Darba sākšana
Programmas Tālruņa atrašana palaišana
Ja esat novietojis savu mobilo ierīci kādā vietā, kur to vairs nevarat atrast, palaidiet programmu
Atr.manu tālr.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Mobilā ierīce atskaņos skaņu un ieslēgs ekrānu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Atr.manu tālr.
Šī funkcija netiek parādīta, ja lietojat Galaxy Watch Active, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
NFC funkcijas aktivizācija
Aktivizējiet NFC funkciju.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
NFC funkciju var ērti izmantot kopā ar NFC antenu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā NFC.
Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana
Atskaņojiet vai pauzējiet mūziku.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
vai
.
Mūzika tiek atskaņota vai pauzēta Galaxy Watch Active vai savienotajā mobilajā ierīcē. Varat
klausīties mūziku, arī pievienojot Bluetooth austiņas.
Skāriena jutības funkcijas aktivizācija
Aktivizējiet skāriena jutības funkciju, lai izmantotu skārienekrānu, valkājot cimdus.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Atkarībā no cimdu veida skārienekrāns var neatpazīt jūsu veikto pieskārienu, un funkcija
var netikt aktivizēta.
46
Darba sākšana
Teksta ievade
Ievads
Teksta ievades ekrāns parādīsies, kad varēsiet ievadīt tekstu, piemēram, sūtot ziņojumu.
• Teksta ievades ekrāns var atšķirties atkarībā no palaistās programmas.
• Ja ierīce Galaxy Watch Active ir savienota ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth,
mobilās ierīces valodas iestatījumi tiek piemēroti arī ierīcei Galaxy Watch Active.
Ievietot emocijzīmes
Atveriet rokraksta ievades režīmu
vai tastatūru
Izmantot balss ievadi
Ievietot teksta veidni
Balss ievades izmantošana
Pieskarieties
un runājiet, lai ievadītu ziņojumu.
Lai mainītu atpazīstamo ievades valodu, pieskarieties pie → Ievades valodas.
Piekļūt papildiespējām
Notiek balss ievades atpazīšana
47
Darba sākšana
• Šī funkcija dažās valodās netiek atbalstīta.
• Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai
– – Runājiet skaidri.
– – Runājiet klusās vietās.
– – Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
– – Izvairieties runāt dialektā.
Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem vai runas veida Galaxy Watch Active var
neatpazīt ierunāto ziņojumu.
Emocijzīmju lietošana
Pieskarieties
un izvēlieties kategoriju. Tiks parādīts atlasītās kategorijas emocijzīmju saraksts.
Lai uzzīmētu attēlu, ekrāna augšdaļā pieskarieties Skice un uzzīmējiet ziņojumu.
Pieskarieties
, lai dzēstu vilkumu pēc vilkuma. Lai atjaunotu vilkumu, pieskarieties pie
48
.
Darba sākšana
Tastatūras vai rokraksta ievades režīma lietošana
Pieskarieties
, lai atvērtu rokraksta režīmu, un rakstiet ekrānā.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
Ievades režīma maiņa
Pavelciet teksta ievades ekrānā no labā stūra uz kreiso un izvēlieties attiecīgo ievades režīmu.
Varat pārslēgt teksta režīmu, emocijzīmju režīmu, ciparu režīmu, balss ievades režīmu, rokraksta
režīmu un pieturzīmju režīmu.
Rokraksta ievades režīms var nebūt pieejams atkarībā no reģiona.
Ievades valodas mainīšana
Pavelciet atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa labi, pieskaroties un turot to, lai mainītu ievades
valodu teksta ievades režīmā.
Lai pievienotu papildu valodas, ieslēdziet ciparu režīmu, pieturzīmju režīmu vai emocijzīmju
režīmu. Tad pieskarieties → Ievades valodu izvēle un izvēlieties pievienojamo valodu. Ir
iespējams pievienot līdz divām valodām.
49
Darba sākšana
Tastatūras lietošana
Pavelciet teksta ievades ekrānā no labā stūra uz kreiso un izvēlieties
.
Tastatūra parādīsies teksta ievades režīmā.
• Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda
jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.
• Tastatūras izkārtojums var atšķirties atkarībā no reģiona.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem.
Pieskarieties divreiz, lai rakstītu
tikai ar lielajiem burtiem
Ievadīt atstarpi
50
Programmas un funkcijas
Ziņas
Skatiet ziņojumus un atbildiet uz tiem, izmantojot Galaxy Watch Active.
Ziņojumu skatīšana
Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
Programmu sarakstā pieskarieties
2
Ritiniet ziņojumu sarakstā un pēc tam izvēlieties kontaktu, lai skatītu savas sarunas.
(Ziņas).
Vai pulksteņa ekrānā pavelciet pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli un skatītu jauno
ziņojumu.
Lai skatītu ziņojumu mobilajā ierīcē, pieskarieties , pavelciet ekrānā augšup vai lejup un
pieskarieties Rādīt tālrunī.
Lai atbildētu uz ziņojumu, atlasiet ievades režīmu un ievadiet savu ziņojumu.
51
Programmas un funkcijas
Ziņojumu sūtīšana
Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
Programmu sarakstā pieskarieties
(Ziņas).
Izveidot jaunu ziņu
Kontakti
Ziņu saraksts
2
3
4
Pieskarieties pie
.
Jūs varat arī izvēlēties ziņas saņēmēju, pieskaroties pie
saraksta.
vai izvēloties no kontaktu
Pievienojiet saņēmēju un pieskarieties Tālāk.
Izvēlieties ievades režīmu un ievadiet ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie Sūtīt.
Izvēloties teksta veidni, pieskarieties
.
Izvēloties emocijzīmi, ziņojums tiks automātiski nosūtīts adresātiem.
Ievadot tekstu ar balsi, varat izvēlēties teksta vai audio ziņas formātu. Ja ziņas formāta izvēles
ekrāns neparādās, programmu sarakstā, pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Programmas →
Ziņas, un pēc tam pieskarieties slēdzim Sūtīt kā audio, lai to aktivizētu.
52
Programmas un funkcijas
Ziņojumu dzēšana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties
(Ziņas).
Ritiniet ziņojumu sarakstā un pēc tam izvēlieties kontaktu, lai skatītu savas sarunas.
Pieskarieties pie , pavelciet augšup vai lejup ekrānā un pēc tam pieskarieties pie Dzēst.
Ziņojums tiks dzēsts gan no Galaxy Watch Active, gan savienotās mobilās ierīces.
Tālrunis
Ievads
Varat zvanīt, pārbaudīt ienākošos zvanus vai atbildēt uz tiem. Tomēr sarunāties pa tālruni
iespējams tikai, izmantojot savienoto mobilo ierīci.
Zvanu saņemšana
Atbildēšana uz zvanu
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Varat sarunāties pa tālruni, izmantojot ar Galaxy Watch Active savienoto mobilo ierīci.
53
Programmas un funkcijas
Zvana atteikšana
Varat noraidīt ienākošos zvanus un nosūtīt zvanītājam noraidīšanas ziņojumu.
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Lai nosūtītu ziņojumu, kad noraidāt ienākošu zvanu, velciet no ekrāna apakšējās malas uz augšu.
Neatbildētie zvani
Ja jums ir neatbildēts zvans, ekrāna paziņojumu panelī tiek parādīts paziņojums par neatbildētu
zvanu. Pulksteņa ekrānā pavelciet pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli un skatītu paziņojumus
par neatbildētiem zvaniem. Lai skatītu neatbildētos zvanus, programmu sarakstā varat arī
pieskarties
(Tālrunis).
54
Programmas un funkcijas
Zvanu veikšana
Programmu sarakstā pieskarieties
(Tālrunis).
Tastatūra
Kontakti
Žurnāla saraksts
Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Pieskarieties
, ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties
• Pieskarieties
, ritiniet kontaktu sarakstā, izvēlieties kontaktu un pēc tam pieskarieties
• Ritiniet žurnāla sarakstā, izvēlieties žurnāla ierakstu un pēc tam pieskarieties
.
.
Kontakti
Pēc savienojuma izveides jūsu mobilajā ierīcē saglabātie kontakti tiks saglabāti arī jūsu Galaxy
Watch Active. Jūs varat veikt zvanu vai nosūtīt kontaktpersonai ziņojumu.
Programmu sarakstā pieskarieties
(Kontakti).
Mobilās ierīces kontaktpersonu saraksta augšdaļā tiks parādītas tās kontaktpersonas, ar
kurām sazināties visbiežāk.
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Pieskarieties pie
un kontaktu saraksta augšpusē ievadiet meklēšanas kritērijus.
• Ritiniet kontaktu sarakstu. Ātri velkot ekrānā augšup vai lejup, saraksts tiks ritināts alfabēta
kārtībā, sākot ar pirmo burtu.
Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:
•
: zvanīšana.
•
: sastādiet ziņojumu.
55
.
Programmas un funkcijas
Kontaktu pievienošana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties
Pieskarieties pie
(Kontakti).
kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet kontaktpersonas informāciju.
Pieskarieties SAGLABĀT.
Biežāk izmantoto kontaktpersonu izvēlēšanās logrīkā
Pulksteņa ekrānā pavelciet pa kreisi un pievienojiet bieži lietotus kontaktus no logrīka
Kontakti, lai tieši ar tiem sazinātos, sūtot īsziņas vai zvanot. Pieskarieties pie Pievienot, atlasiet
kontaktpersonu un tad pieskarieties pie Gatavs.
• Lai izmantotu logrīku Kontakti, jums tas no sākuma ir jāpievieno. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Logrīku pievienošana.
• Logrīkā iespējams pievienot līdz četrām kontaktpersonām.
Medicīniskās informācijas pievienošana savam profilam
Pievienojiet savam profilam medicīnisku informāciju, lai ārkārtas situācijā glābējs to varētu ātri
izlasīt.
Mobilajā ierīcē palaidiet programmu Kontakti, izvēlieties savu profilu un pēc tam ievadiet
medicīnisko informāciju. Lai skatītu medicīnisko informāciju savā Galaxy Watch Active,
programmu sarakstā pieskarieties pie
(Kontakti) un izvēlieties savu profilu un pēc tam
pavelciet uz augšu no ekrāna apakšējās malas.
Ārkārtas situācijā turiet nospiestu Galaxy Watch Active sākuma taustiņu (ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu) un pieskarieties Ārkārtas situācijas medicīniskā informācija.
Atkarībā no mobilās ierīces, kuru savienojat ar Galaxy Watch Active, šīs funkcijas lietošana
var nebūt iespējama.
56
Programmas un funkcijas
Samsung Health
Ievads
Samsung Health reģistrē un pārvalda jūsu 24 stundu laikā veiktās aktivitātes un miega režīmu, lai
mudinātu jūs veidot veselīgus ieradumus. Savienojot Galaxy Watch Active ar mobilajām ierīcēm,
jūs varat saglabāt un pārvaldīt savu veselības informāciju programmā Samsung Health.
Ja, valkājot Galaxy Watch Active, ilgāk nekā 10 minūtes pēc jūsu treniņa ir aktivizēta automātiskā
treniņa atpazīšanas funkcija, tajā tiks parādīts uzmundrinājuma ziņojums. Ja ierīce Galaxy Watch
Active konstatēs, ka vairāk nekā stundu nav veikta neviena darbība, tā jūs informēs un parādīs
dažus stiepšanās vingrinājumus, kas jāizpilda. Kad Galaxy Watch Active konstatēs, ka jūs braucat,
tā, iespējams, nerādīs uzmundrinošu ziņu vai stiepšanās vingrinājumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
• Samsung Health funkcijas ir paredzētas tikai atpūtai, labam noskaņojumam un
fiziskai sagatavotībai. Tie nav paredzēti medicīniskai lietošanai. Pirms šo funkciju
izmantošanas rūpīgi izlasiet instrukcijas.
• Jebkura informācija, ko iegūstat, lietojot Galaxy Watch Active, Fit programmatūru vai
jebkuru iepriekš ielādētu lietojumprogrammu, var nebūt piemērota, precīza, pilnīga
vai droša.
57
Programmas un funkcijas
Galaxy Watch Active pareiza valkāšana
• Ieslēdzot automātisko sirdsdarbības noteikšanas funkciju vai arī kad ierīce Galaxy Watch
Active nosaka, ka veicat treniņu, Galaxy Watch Active automātiski sekos jūsu sirdsdarbībai.
Mērot sirdsdarbību, valkājiet Galaxy Watch Active cieši uz rokas virs plaukstas locītavas, kā
parādīts attēlā tālāk.
• Savelkot Galaxy Watch Active pārāk cieši, iespējams ādas kairinājums, savukārt, nostiprinot
to pārāk vaļīgi, iespējama berze.
<Aizmugure>
Sirdsdarbības sensors
• Sirdsdarbības sensora precizitāte var tikt mazināta, atkarībā no mērījuma apstākļiem
un apkārtnes.
• Izmantojiet Sirdsdarbības funkciju tikai savas sirdsdarbības mērīšanai.
• Neskatieties tieši sirdsdarbības sensora gaismās. Tā neievērošana var bojāt jūsu redzi.
Nodrošiniet, ka bērni neskatās tieši gaismās.
• Aukstas apkārtnes temperatūras var ietekmēt jūsu mērījumu, ziemā vai aukstos
laikapstākļus, saglabājiet sevi siltumā, kad mērāt savu sirdsdarbību.
58
Programmas un funkcijas
• Smēķēšana vai alkohola lietošana pirms mērījumu veikšanas var likt jūsu sirdsdarbībai
būt savādākai nekā jūsu normālā sirdsdarbība.
• Nerunājiet, nežāvājieties un dziļi neelpojiet, kamēr jūs veicat sirdsdarbības mērījumus.
Tas var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai neprecīzi.
• Tāpēc, ka sirdsdarbības sensors izmanto gaismu, lai noteiktu sirdsdarbību, tā
precizitāte var atšķirties fizisku faktoru dēļ, kas ietekmē gaismas uzsūkšanu un
atstarošanu, kā piemēram, asinsrites/asinsspiediena ādas stāvokļa un asins šūnu
atrašanās vietas un koncentrācijas. Turklāt, ja jūsu sirdsdarbība ir ļoti augsta vai zema,
mērījumi var būt neprecīzi.
• Lietotāji ar tievām plaukstas locītavām var saņemt neprecīzus sirdsdarbības
mērījumus, kad ierīce ir vaļīga, kas liek gaismai atstaroties nevienmērīgi. Ja
sirdsdarbības mērīšana nedarbojas pareizi, pielāgojiet ierīces sirdsdarbības sensora
atrašanās vietu pa labi, pa kreisi, uz augšu vai uz leju vai valkājiet ierīci plaukstas
locītavas iekšpusē tā, lai sirdsdarbības sensors cieši pieguļ ādai.
• Ja sirdsdarbības sensors ir netīrs, noslaukiet sensoru un mēģiniet vēlreiz. Objekti starp
ierīces siksniņu un jūsu plaukstas locītavu, piemēram, ķermeņa apmatojums, netīrumi
vai citi objekti, var neļaut gaismai tikt vienmērīgi atstarotai. Lūdzu, pārliecinieties, ka
jūs novēršat šādus šķēršļus pirms lietošanas.
• Ja jūsu ierīce pieskaroties ir karsta, lūdzu, noņemiet to līdz tā atdziest. Ādas pakļaušana
karstai ierīces virsmai var izraisīt ādas apdegumus.
59
Programmas un funkcijas
Dienas aktivitātes
Acumirklī apskatiet savu ikdienas aktivitāšu mērķi attiecībā pret kopējo mērķi, piemēram,
sadedzinātās kalorijas, treniņu ilgumu vai aktivitāšu laiku.
Ikdienas aktivitāšu apskatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health), ekrānā pavelciet augšup vai lejup
un tad atveriet ikdienas aktivitāšu pārraudzības logrīka ekrānu. Vai arī pulksteņa ekrānā pavelciet
pa kreisi un izvēlieties logrīku Dienas aktivitātes, lai to palaistu.
• Aktivitātes: pārbaudiet savas dienā sadedzinātās kalorijas, kuras patērējāt dienas laikā,
veicot darbības. Tuvojoties sadedzināto kaloriju mērķim, grafiks pacelsies augšup.
• Treniņš: pārbaudiet savu kopējo treniņu laiku, kuru jūs dienas laikā patērējāt, lai veiktu
darbības. Dažādiem treniņiem patērētais laiks tiks atpazīts automātiski, un tiks iekļauts arī
manuāli sākto treniņu laiks. Tuvojoties treniņu mērķim, grafiks pacelsies augšup.
• Kustību stundas: pārbaudiet, cik ilgi jūs bijāt aktīvi dienas laikā, skatot aktivitātes pa
stundām. Tuvojoties jūsu laika mērķim, pateicoties vieglām darbībām, piemēram, stiepšanās
vingrinājumiem un staigāšanai, grafiks pacelsies augšup.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, velciet ekrānā uz augšu vai uz leju.
60
Programmas un funkcijas
Ikdienas aktivitāšu mērķa iestatīšana
1
2
3
4
Velciet ikdienas aktivitāšu pārraudzības logrīka ekrānā uz augšu vai uz leju un pieskarieties
pie Iestat.
Pieskarieties pie Iestatīt mērķus un izvēlieties aktivitāšu iespēju.
Pieskarieties mērķa ievades lauciņam un ekrānā velciet augšup vai lejup, lai iestatītu mērķi.
Pieskarieties GATAVS.
Paziņojumu iestatīšana
Lai saņemtu paziņojumu, ka esat sasniedzis iestatīto mērķi, pavelciet ekrānā augšup vai lejup,
pieskarieties pie Iestat. un pēc tam pieskarieties slēdzim Paziņojumi, lai tos iespējotu.
Soļi
Galaxy Watch Active skaita jūsu veikto soļu skaitu un mēra noieto attālumu.
Jūsu soļu skaita noteikšana un noietā attāluma mērīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health), ekrānā pavelciet augšup vai lejup
un atveriet soļu pārraudzības logrīka ekrānu.
Kopējais pašreizējo soļu skaits
Mērķis
61
Programmas un funkcijas
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, velciet ekrānā uz augšu vai uz leju.
• Sākot noteikt soļu skaitu, soļu pārraudzības logrīks skaita jūsu soļus un ar īsu aizkavi
parāda noietos soļus, jo jūsu Galaxy Watch Active precīzi atpazīst kustību, kad kādu
brīdi staigājat. Precīzi nosakot soļu skaitu, varat saskarties arī ar īsu aizkavi, pirms
uznirstošais logs norāda, ka konkrētais mērķis ir sasniegts.
• Vibrācijas var ietekmēt jūsu soļu skaitu, ja jūs, izmantojot soļu pārraudzības logrīku,
pārvietojaties ar automobili vai vilcienu.
Noieto soļu mērķa iestatīšana
1
2
3
4
Velciet soļu pārraudzības logrīka ekrānā uz augšu vai uz leju un pieskarieties pie Iestat.
Pieskarieties pie Soļu mērķis.
Pieskarieties mērķa ievades lauciņam un ekrānā velciet augšup vai lejup, lai iestatītu mērķi.
Pieskarieties GATAVS.
Paziņojumu iestatīšana
Lai saņemtu paziņojumu, ka esat sasniedzis iestatīto mērķi, pavelciet ekrānā augšup vai lejup,
pieskarieties pie Iestat. un pēc tam pieskarieties slēdzim Paziņojumi, lai tos iespējotu.
62
Programmas un funkcijas
Stāvi
Reģistrējiet un pārraugiet noieto stāvu skaitu.
Noieto stāvu aprēķināšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health), ekrānā pavelciet augšup vai lejup
un atveriet stāvu pārraudzības logrīka ekrānu.
Kopējais pašreizējais stāvu skaits
Mērķis
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, velciet ekrānā uz augšu vai uz leju.
• Viens stāvs tiek aprēķināts kā aptuveni 3 metri. Aprēķinātais stāvu skaits var neatbilst
faktiski noieto stāvu skaitam.
• Aprēķinātais stāvu skaits var nebūt precīzs atkarībā no apkārtējās vides, lietotāja
kustībām un apstākļiem ēkā.
• Aprēķinātais stāvu skaits var nebūt precīzs, ja atmosfēras spiediena sensorā iekļuvis
ūdens (ejot dušā vai sportojot ūdenī) vai svešķermeņi. Ja uz Galaxy Watch Active
nokļūst mazgāšanas līdzeklis, sviedri vai lietus lāses, noskalojiet to tīrā ūdenī un pirms
lietošanas kārtīgi izžāvējiet atmosfēras spiediena sensoru.
Noieto stāvu mērķa iestatīšana
1
2
Velciet stāvu pārraudzības logrīka ekrānā uz augšu vai uz leju un pieskarieties pie Iestat.
Pieskarieties pie Stāvu mērķis.
63
Programmas un funkcijas
3
4
Pieskarieties mērķa ievades lauciņam un ekrānā velciet augšup vai lejup, lai iestatītu mērķi.
Pieskarieties GATAVS.
Paziņojumu iestatīšana
Lai saņemtu paziņojumu, ka esat sasniedzis iestatīto mērķi, pavelciet ekrānā augšup vai lejup,
pieskarieties pie Iestat. un pēc tam pieskarieties slēdzim Paziņojumi, lai tos iespējotu.
Kalorijas
Jūs varat apskatīt dienā vai nedēļā patērētās kalorijas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
un pēc tam atveriet kaloriju ekrānu.
(Samsung Health), ekrānā pavelciet augšup vai lejup
• Kopējais patērēto kaloriju daudzums ietver bazālo vielmaiņas ātrumu, kas tiek
aprēķināts, izmantojot jūsu reģistrēto profila informāciju. Pirmoreiz palaižot
programmu Samsung Health, jūsu bazālā vielmaiņa līdz programmas palaišanai tiks
parādīta kā jūsu patērētās kalorijas.
• Aktivitāšu laikā sadedzināto kaloriju daudzums ir vingrojumu vai citu jūsu veikto
darbību rezultāts.
64
Programmas un funkcijas
Vingrojumi
Ierakstiet informāciju par saviem treniņiem un ar vingrojumu funkcijas palīdzību pārbaudiet
rezultātus, piemēram, sadedzinātās kalorijas.
• Pirms šīs funkcijas izmantošanas grūtniecēm, vecāka gadagājuma cilvēkiem un
maziem bērniem, lietotājiem, kuriem ir veselības problēmas kā, piemēram, hroniskas
sirdsslimības vai augsts asinsspiediens, iesakām vērsties pēc padoma pie licencēta
medicīnas speciālista.
• Ja Jums rodas reibonis, sāpes vai ir grūtības elpot vingrinājumu laikā, pārtrauciet
izmantot šo funkciju un vērsieties pēc padoma pie licencēta medicīnas speciālista.
• Ja nupat iegādājāties vai atiestatījāt Galaxy Watch Active, izveidojiet savu profilu.
Ņemiet vērā turpmāk norādītos apstākļus, pirms uzsākat vingrinājumus aukstos
laikapstākļos:
• Izvairieties no ierīces lietošanas aukstos laikapstākļos. Ja iespējams, izmantojiet ierīci telpās.
• Ja jūs izmantojat ierīci ārā, aukstos laikapstākļos, apsedziet Galaxy Watch Active ar savām
piedurknēm pirms tā lietošanas.
Vingrinājumu sākšana
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Velciet ekrānā uz augšu vai leju, atveriet vingrošanas pārraudzības logrīka ekrānu un pēc tam
pieskarieties pie Treniņš.
Pulksteņa ekrānā pavelciet pa kreisi un sāciet treniņu tieši no logrīka Vairāki treniņi.
Pieskarieties pie Pievienot, lai pievienotu līdz četriem dažāda veida vingrinājumiem.
65
Programmas un funkcijas
3
Vingrinājumu veidu sarakstā pieskarieties
pie vēlamā vingrinājumu veida.
Parādīsies ekrāns, kurā var iestatīt treniņa informāciju, piemēram, mērķi.
Ja vēlaties sākt treniņu, pieskarieties vingrinājuma veidam.
Ja jums vēlamā vingrinājumu veida nav, pieskarieties pie Vairāk treniņu un izvēlieties
vēlamo vingrinājumu veidu.
4
Pieskarieties pie Mērķis, izvēlieties mērķa veidu un pēc tam iestatiet mērķa informāciju.
Ja jūsu izvēlētais mērķis ir Pamattren., varat trenēties tik daudz, cik vēlaties bez laika vai
distances ierobežojuma.
5
Lai pielāgotu treniņa ekrānu, pieskarieties pie Treniņa ekrāns.
• Plašāku informāciju skatiet sadaļā Treniņa ekrāna pielāgošana.
• Treniņa ekrānu treniņa laikā nevar mainīt.
6
Katram vingrinājuma veidam var iestatīt dažādas iespējas.
• Atr. vieta: lai izsekotu jūsu pašreizējo atrašanās vietu, ja trenējaties ārpus telpām, iestatiet
Galaxy Watch Active GPS antenu.
• Autom. pauze: lai automātiski pauzētu, tiklīdz pārtraucat treniņu, iestatiet Galaxy Watch
Active vingrinājumu funkciju.
• Norādījumu biežums: iestatiet norāžu saņemšanas funkciju, tiklīdz sasniedzat iestatīto
distanci vai laiku.
• Baseina garums: iestatiet baseina garumu.
66
Programmas un funkcijas
7
Pieskarieties
, lai sāktu treniņu.
• Iestatiet, vai izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju, kad pirmo reizi izmantojat
Galaxy Watch Active pēc tā iegādes vai atiestatīšanas. Pēc noklusējuma atrašanās
vietas informācija ir iespējota.
• Uzsākot treniņu, jūsu sirdsdarbība tiek mērīta sekundēs. Lai precīzāk mērītu savu
sirdsdarbību ar Galaxy Watch Active, stingri valkājiet Galaxy Watch Active ap savu
rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas.
• Lai mērījums būtu precīzāks, nekustieties līdz brīdim, kad ekrānā parādās jūsu
sirdsdarbības dati.
• Jūsu sirdsdarbības rādītāji, iespējams, īslaicīgi var nebūt redzami dažādu apstākļu
ietekmē, piemēram, apkārtējās vides, jūsu fiziskā stāvokļa vai Galaxy Watch Active
valkāšanas veida dēļ.
• Izvēloties Peldēšana (baseinā) vai Peldēšana (dabā), tiek automātiski aktivizēts
režīms bloķēšanai ūdenī.
67
Programmas un funkcijas
8
Velciet treniņa ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai skatītu treniņa informāciju, piemēram, jūsu sirds
ritmu, attālumu, laiku.
Peldot jūs varat pārbaudīt treniņa papildinformāciju.
Lai klausītos mūziku, pavelciet ekrānā pa labi.
• Izvēloties Peldēšana (baseinā) vai Peldēšana (dabā), tiek automātiski aktivizēts
režīms bloķēšanai ūdenī, un skārienekrāns tiek atspējots. Ekrāns automātiski
pārslēdzas, un jūs varat apskatīt treniņa informāciju.
• Izvēloties Peldēšana (baseinā) vai Peldēšana (dabā), reģistrētā vērtība var nebūt
precīza šādos gadījumos:
– – ja pārtraucat peldēt pirms galamērķa sasniegšanas;
– – ja baseina vidū maināt peldēšanas veidu;
– – ja pārtraucat roku kustību pirms galamērķa sasniegšanas;
– – ja ar kājām atduraties pret peldēšanas dēli vai peldat, pārtraucot roku kustību;
– – ja nepauzējat vai neatsākat treniņu, nospiežot taustiņu Atpakaļ, bet beidzat
treniņu, nospiežot taustiņu Atpakaļ un pieskaroties pie Pabeigt.
68
Programmas un funkcijas
9
Nospiediet taustiņu Atpakaļ, lai apturētu treniņu.
Lai atsāktu treniņu, atkārtoti pieskarieties taustiņam Atpakaļ pēc tam, kad bijāt nopauzējuši
vingrinājumu.
Lai beigtu treniņu, pieskarieties pie Pabeigt →
, kad esat nopauzējis treniņu.
Lai pabeigtu peldēšanu, pieskarieties un turiet sākuma taustiņu, vispirms deaktivizējot
ūdens bloķēšanas režīmu, pakratiet Galaxy Watch Active, lai pilnībā notraustu ūdeni un
pārliecinātos, vai atmosfēras spiediena sensors darbojas pareizi, un pēc tam pieskarieties pie
Labi → Pabeigt → .
Mūzikas atskaņošana tiks turpināta arī pēc treniņa beigām. Lai pārtrauktu mūzikas
atskaņošanu, apturiet mūziku pirms treniņa beigām vai palaidiet
(Mūzika), lai
apturētu mūziku.
10 Pēc treniņa pabeigšanas pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju, lai skatītu jūsu treniņa
informāciju.
Vairāku vingrinājumu pildīšana
Varat atlasīt vairākus vingrinājumus un sākt pildīt visus pēc kārtas, uzsākot nākamo vingrinājumu
uzreiz pēc pašreizējā vingrinājuma pabeigšanas.
1
2
3
Nospiediet taustiņu Atpakaļ, lai apturētu pašreizējo vingrinājumu.
Pieskarieties pie Pabeigt → Jauns treniņš >.
Atlasiet vingrinājumu veidu un sāciet ar nākamo treniņu.
Atkārtotu vingrinājumu sākšana
Jūs varat veikt vingrinājumus atkārtoti, piemēram, pietupieni vai vilkme. Jūsu Galaxy Watch
Active skaitīs, cik reižu jūs atkārtojat kustību, reaģējot ar vibrācijām un pīkstieniem. Tomēr
pīkstienus jūs dzirdēsiet tikai ar savienotu Bluetooth austiņu palīdzību.
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Velciet ekrānā uz augšu vai leju, atveriet vingrošanas pārraudzības logrīka ekrānu un pēc tam
pieskarieties pie Treniņš.
69
Programmas un funkcijas
3
Treniņu veidu sarakstā pieskarieties
pie vēlamā atkārtotu vingrinājumu veida.
Parādīsies ekrāns, kurā var iestatīt treniņa informāciju, piemēram, mērķi.
Ja vēlaties sākt treniņu, pieskarieties vingrinājuma veidam.
Ja jums vēlamā atkārtotu vingrinājumu veida nav, pieskarieties pie Vairāk treniņu un
izvēlieties vēlamo vingrinājumu veidu.
4
Pieskarieties pie Mērķis, izvēlieties mērķa veidu un pēc tam iestatiet mērķa informāciju.
Ja jūsu izvēlētais mērķis ir Pamattren., varat trenēties tik daudz, cik vēlaties bez laika,
distances vai atkārtojamo reižu skaita ierobežojuma.
5
6
Lai pielāgotu treniņa ekrānu, pieskarieties pie Treniņa ekrāns.
Katram vingrinājuma veidam var iestatīt dažādas iespējas.
• Atk. skaitīt.: skaita atkārtoto reižu skaitu pīkstienu veidā. Tomēr pīkstienus jūs dzirdēsiet
tikai ar savienotu Bluetooth austiņu palīdzību.
• Nēsāšanas roka: lai uzlabotu skaitīšanas precizitāti, atlasiet plaukstu, uz kuras valkājat
Galaxy Watch Active.
7
Pieskarieties
, lai sāktu treniņu.
Pieskarieties pie Labi, tiklīdz būsiet ieņēmis pareizo sākumpozīciju, sekojot ekrānā
redzamajai pozai.
Dažu atkārtotu vingrinājumu gadījumā vingrinājums sāksies, tiklīdz būsiet ieņēmis
pareizo pozīciju, atdarinot ekrānā redzamo pozu.
70
Programmas un funkcijas
8
Skaitīšana sāksies ar vibrācijām un pīkstieniem.
9
Nospiediet taustiņu Atpakaļ, lai apturētu treniņu.
Vingrinājuma atkārtojuma sērijas beigās atpūtieties. Vai arī pieskarieties pie Izlaist, ja vēlaties
pāriet pie nākamās vingrinājuma atkārtojuma sērijas. Vingrinājums sāksies, tiklīdz būsiet
ieņēmis pareizo sākumpozīciju, sekojot ekrānā redzamajai pozai.
Lai beigtu treniņu, pieskarieties pie Pabeigt →
, kad esat nopauzējis treniņu.
10 Pēc treniņa pabeigšanas pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju, lai skatītu jūsu treniņa
informāciju.
Treniņa ekrāna pielāgošana
Pielāgojiet treniņa ekrānu, kas tiek parādīts, kad pildāt vingrinājumu, izmantojot informāciju,
kuru vēlaties priekšskatīt.
Treniņa ekrānu treniņa laikā nevar mainīt.
1
2
3
4
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Velciet ekrānā uz augšu vai leju, atveriet vingrošanas pārraudzības logrīka ekrānu un pēc tam
pieskarieties pie Treniņš.
Vingrinājumu veidu sarakstā pieskarieties
pie vēlamā vingrinājumu veida.
Parādīsies ekrāns, kurā var iestatīt treniņa informāciju, piemēram, mērķi.
Pieskarieties pie Treniņa ekrāns, izvēlieties treniņa ekrāna veidu, iestatiet, vai to izmantosiet,
un pēc tam izvēlieties informāciju, ko parādīt ekrānā.
71
Programmas un funkcijas
Automātiska treniņa atpazīšana
Tiklīdz veicat aktivitāti ilgāk nekā desmit minūtes, valkājot Galaxy Watch Active, tas automātiski
atpazīst, ka jūs trenējaties, un reģistrē treniņa informāciju, piemēram, treniņa veidu, ilgumu un
patērētās kalorijas.
Kad pārtraucat pildīt dažus vingrinājumus uz ilgāku laiku nekā viena minūte, Galaxy Watch Active
automātiski nosaka, ka esat pārtraucis treniņu, un šī funkcija tiek deaktivizēta.
• Sarakstā jūs varat aplūkot tos vingrinājumus, kurus atbalsta automātiskā vingrinājumu
atpazīšanas funkcija. Programmu sarakstā pieskarieties
(Samsung Health),
Iestatījumi → Treniņa noteikš. → Nosakāmās darbības.
• Izmantojot akseleratora sensoru, automātiskā treniņa atpazīšanas funkcija
izmēra veikto attālumu un patērētās kalorijas. Atkarībā no jūsu iešanas un treniņa
ieradumiem un dzīvesveida, mērījumi var būt neprecīzi.
Miegs
Analizējiet un reģistrējiet sava miega modeli, izmērot sirdsdarbības ritmu, kamēr guļat.
• Miega modeļa noteikšanai tiek analizēti četri stāvokļi (nomodā, REM, trausls, dziļš),
izmantojot jūsu kustības un sirdsdarbības ritma izmaiņas. Tiks parādīts grafiks, kurā
iekļauti ieteicamie laika intervāli katram izmērītajam miega stāvoklim.
• Ja jūsu sirdsdarbības ritms ir neregulārs vai jūs esat izslēdzis REM miega reģistrēšanas
funkciju, jūsu Galaxy Watch Active nevar pareizi atpazīt jūsu sirdsdarbības ritmu, un
miega modelis tiek analizēts trīs stāvokļos (nemierīgs, trausls, bez kustībām).
• Miega modeļi tiek analizēti un reģistrēti, balstoties uz jūsu sirds ritmu. Lai noteiktu
miega modeli pēc jūsu ķermeņa kustībām, miega pārraudzības logrīka ekrānā
pavelciet uz augšu vai uz leju, pieskarieties pie Iestat. un pēc tam pieskarieties slēdzim
REM miega reģistrācija, lai to deaktivizētu.
• Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Galaxy Watch Active, stingri valkājiet Galaxy
Watch Active ap savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Galaxy Watch Active pareiza valkāšana.
72
Programmas un funkcijas
Miega modeļa mērīšana
1
2
3
4
Dodieties gulēt ar uzvilktu Galaxy Watch Active.
Gulēšanas laikā Galaxy Watch Active sāks mērīt jūsu miega modeli.
Pēc pamošanās programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju un atveriet miega pārraudzības logrīka ekrānu.
Skatiet savu miega modeli un informāciju.
73
Programmas un funkcijas
Sirds rit.
Mēriet un ierakstiet savu sirdsdarbību.
• Galaxy Watch Active sirdsdarbības pārraudzības logrīks ir paredzēts tikai fitnesa un
informatīviem mērķiem, bet nav paredzēts slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai
slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai novēršanai.
• Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Galaxy Watch Active, stingri valkājiet Galaxy
Watch Active ap savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Galaxy Watch Active pareiza valkāšana.
Ņemiet vērā turpmāk norādītos apstākļus pirms savas sirdsdarbības mērīšanas:
• Atpūtieties 5 minūtes pirms mērījumu veikšanas.
• Ja mērījums ir ļoti atšķirīgs no paredzamās sirdsdarbības, atpūtieties 30 minūtes, un tad
mēriet to vēlreiz.
• Ziemas laikā vai aukstos laikapstākļos, saglabājiet sevi siltumā, kad mērāt savu sirdsdarbību.
• Smēķēšana vai alkohola lietošana pirms mērījumu veikšanas var likt jūsu sirdsdarbībai būt
savādākai nekā jūsu normālā sirdsdarbība.
• Nerunājiet, nežāvājieties un dziļi neelpojiet, kamēr jūs veicat sirdsdarbības mērījumus. Tas
var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai neprecīzi.
• Sirdsdarbības mērījumi var atšķirties atkarībā no mērījuma metodes un vides, kurā tie tiek
veikti.
• Ja sirdsdarbības sensors nedarbojas, pārbaudiet ierīces Galaxy Watch Active novietojumu
uz plaukstas locītavas un pārliecinieties, vai sensora darbībai nav šķēršļu. Ja sirdsdarbības
sensora problēma netiek novērsta, vērsieties Samsung servisa centrā.
74
Programmas un funkcijas
Savas sirdsdarbības mērīšana
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju un atveriet sirdsdarbības pārraudzības logrīka ekrānu.
Pārbaudiet sirds ritmu, paskatoties ekrānā. Jūs varat apskatīt arī katras aktivitāšu sesijas laika
informāciju.
Pulksteņa ekrānā pavelciet pa kreisi un apskatiet izmērīto sirdsdarbību tieši no logrīka
Sirds rit.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, velciet ekrānā uz augšu vai uz leju.
75
Programmas un funkcijas
Manuāla sirdsdarbības mērīšana
Jūs jebkurā laikā varat manuāli izmērīt sirds ritmu.
1
2
Sirdsdarbības pārraudzības logrīka ekrānā velciet uz augšu vai uz leju, pieskarieties pie
Autom.SR iest. un pēc tam izvēlieties iespēju Nekad.
Sirdsdarbības pārraudzības logrīka ekrānā pieskarieties pie Mērīt, lai sāktu mērīt
sirdsdarbību.
Pēc brīža ekrānā parādīsies jūsu pašreizējais sirdsdarbības ātrums.
Jūsu sirdsdarbība tiks mērīta treniņa laikā neatkarīgi no Automātiskajiem Sirds. rit
iestatījumiem.
Stress
Aprēķiniet un reģistrējiet savu stresa līmeni, izmantojot izmaiņas sirdsdarbībā, un samaziniet
stresu, izpildot Galaxy Watch Active piedāvātos elpošanas norādījumus.
• Precīzākus stresa līmeņa mērījumu rezultātus iespējams iegūt, kad jūsu stresa līmeņa
dati tiek uzkrāti, automātiski mērot stresa līmeni.
• Jūsu izmērītais stresa līmenis ne vienmēr ir saistīts ar jūsu emocionālo stāvokli.
• Stresa līmeni nedrīkst mērīt miega, treniņa, aktīvu kustību laikā vai tūlīt pēc treniņa
beigām.
• Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Galaxy Watch Active, stingri valkājiet Galaxy
Watch Active ap savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Galaxy Watch Active pareiza valkāšana.
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
76
Programmas un funkcijas
Jūsu stresa līmeņa mērīšana
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju un atveriet stresa pārraudzības logrīka ekrānu.
Pārbaudiet jūsu pašreizējo stresa līmeni, paskatoties ekrānā.
Pulksteņa ekrānā pavelciet pa kreisi un pārbaudiet izmērīto stresa līmeni tieši no logrīka
Stress.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, velciet ekrānā uz augšu vai uz leju.
Stresa mazināšana
Stresu var samazināt ar dziļas un lēnas elpošanas palīdzību, ievērojot Galaxy Watch Active
sniegtās norādes.
1
2
Stresa pārraudzības logrīka ekrānā pieskarieties pie ELPOŠANA >. Vai pavelciet pulksteņa
ekrānā pa kreisi un logrīkā ELPOŠANA > pieskarieties pie Stress.
Pieskarieties pie Sākt un sāciet elpot.
Lai pārtrauktu elpošanu, pieskarieties pie
.
77
Programmas un funkcijas
Manuāla jūsu stresa līmeņa mērīšana
Jūs jebkurā laikā varat manuāli izmērīt savu stresa līmeni.
1
2
Stresa pārraudzības logrīka ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, pieskarieties pie Autom.
stresa iest. un pēc tam pieskarieties slēdzim Vienmēr, lai deaktivizētu automātisko stresa
mērīšanas funkciju.
Stresa pārraudzības logrīka ekrānā pieskarieties pie Mērīt, lai sāktu mērīt jūsu stresa līmeni.
Pēc brīža ekrānā parādīsies jūsu pašreizējais stresa līmenis.
Pārtika
Reģistrējiet kaloriju skaitu, kādu uzņemat vienas dienas laikā, un salīdziniet to ar savu uzstādīto
mērķi vai ikdienas ieteicamo kaloriju skaitu, lai saņemtu palīdzību sava svara pārvaldīšanai.
Ja nupat iegādājāties vai atiestatījāt Galaxy Watch Active, izveidojiet savu profilu. Galaxy
Watch Active palīdzēs jums noskaidrot, kāds ir jūsu ieteicamais uzņemamo kaloriju skaits
ikdienā, ņemot vērā vecumu, dzimumu un fiziskos apstākļus, kurus esat ievadījis savā
profilā.
Kaloriju reģistrēšana
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Velciet ekrānā uz augšu vai leju, atveriet uztura pārraudzības logrīka ekrānu un pēc tam
pieskarieties pie Pievienot.
78
Programmas un funkcijas
3
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ekrānā uz augšu vai leju, lai ievadītu apēstās
kalorijas, un pēc tam pieskarieties pie GATAVS.
Lai mainītu ēdiena veidu, pieskarieties ēdiena tipam ekrāna augšdaļā un izvēlieties
iespēju.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, velciet ekrānā uz augšu vai uz leju.
Žurnālu dzēšana
1
2
Uztura pārraudzības logrīka ekrānā pieskarieties pie , pavelciet ekrānā uz augšu vai leju un
pēc tam pieskarieties pie Dzēst šodienas žurnālu.
Izvēlieties datus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties pie DZĒST.
Kaloriju mērķa iestatīšana
1
2
Velciet uztura pārraudzības logrīka ekrānā uz augšu vai uz leju un pieskarieties pie Iestatīt
mērķi.
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ekrānā uz augšu vai leju, lai ievadītu ikdienas
kaloriju mērķi, un pēc tam pieskarieties pie GATAVS.
79
Programmas un funkcijas
Svara pārvaldība
Pārbaudiet uzņemto un sadedzināto kaloriju skaitu, kuras patērētas dienā veiktajos treniņos un
citās darbībās, un palīdz jums sasniegt iestatīto mērķa svaru. Jūs varat apskatīt arī svaru, kuru
ievadījāt jūsu savienotās mobilās ierīces programmā Samsung Health.
• Ievadiet savu mērķa svaru jūsu mobilās ierīces programmā Samsung Health, lai
apskatītu informāciju savā Galaxy Watch Active.
• Šī funkcija nav pieejama, ja lietojat Galaxy Watch Active, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju un atveriet svara pārvaldīšanas pārraudzības logrīka
ekrānu.
Apskatiet ekrānā redzamo informāciju un atbilstoši pielāgojiet jūsu treniņu programmu un
uzņemto pārtiku.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, velciet ekrānā uz augšu vai uz leju.
80
Programmas un funkcijas
Ūdens
Reģistrējiet un pārraugiet izdzerto ūdens glāžu skaitu.
Patērētā ūdens daudzums reģistrēšana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju un atveriet ūdens pārraudzības logrīka ekrānu.
Pieskarieties
, kad izdzerat glāzi ūdens.
Ja nejauši ievadījāt nepareizu vērtību, varat to izlabot, pieskaroties
.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, velciet ekrānā uz augšu vai uz leju.
Ūdens patēriņa mērķa iestatīšana
1
2
3
4
Velciet ūdens pārraudzības logrīka ekrānā uz augšu vai uz leju un pieskarieties pie Iestatīt
mērķi.
Pieskarieties slēdzim Dien. mērķis, lai to aktivizētu.
Pieskarieties pie Dien. mērķis.
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ekrānā uz augšu vai leju, lai ievadītu dienas mērķi,
un pēc tam pieskarieties pie GATAVS.
81
Programmas un funkcijas
Kofeīns
Reģistrējiet un pārraugiet izdzerto kafijas krūžu skaitu.
Jūsu izdzertās kafijas daudzuma reģistrēšana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju un atveriet kofeīna pārraudzības logrīka ekrānu.
Pieskarieties
, kad izdzerat krūzi kafijas.
Ja nejauši ievadījāt nepareizu vērtību, varat to izlabot, pieskaroties
.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, velciet ekrānā uz augšu vai uz leju.
Izdzertās kafijas daudzuma ierobežojuma iestatīšana
1
2
3
4
Velciet kofeīna pārraudzības logrīka ekrānā uz augšu vai uz leju un pieskarieties pie Iestatīt
mērķi.
Pieskarieties slēdzim Dien. mērķis, lai to aktivizētu.
Pieskarieties pie Dien. mērķis.
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ekrānā uz augšu vai leju, lai ievadītu dienas mērķi,
un pēc tam pieskarieties pie GATAVS.
82
Programmas un funkcijas
Together
Salīdziniet savus reģistrētos soļu skaitītāja datus ar citu Samsung Health lietotāju datiem. Varat
iestatīt mērķi, sacensties ar saviem draugiem un skatīt uzdevuma statusu jūsu Galaxy Watch
Active.
• Aktivizējiet funkciju Together mobilās ierīces programmā Samsung Health, lai
apskatītu informāciju savā Galaxy Watch Active.
• Šī funkcija nav pieejama, ja lietojat Galaxy Watch Active, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju un atveriet funkcijas Kopā ekrānu.
Pieskarieties ekrānam, lai skatītu detalizētu informāciju, piemēram, savu vai draugu uzdevumu
statusu, kā arī savu vai draugu nedēļā noieto soļu skaita vietu topā.
83
Programmas un funkcijas
Iestatījumi
Jūs varat iestatīt dažādas ar treniņiem saistītas iestatījumu iespējas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health), ekrānā pavelciet augšup vai lejup
un pēc tam pieskarieties pie Iestatījumi.
• Profils: ievadiet savu profila informāciju, piemēram, dzimumu, augumu un svaru.
• Vienības: iestatiet mērvienības, kas tiks izmantotas jūsu Galaxy Watch Active programmā
Samsung Health.
• Treniņa noteikš.: iestatiet savu Galaxy Watch Active automātiskai treniņa noteikšanai.
• Bezdarbības laika brīdinājumi: brīdina jūs par bezdarbības periodu, kad kādu brīdi
nekustaties, valkājot Galaxy Watch Active.
• Datu atļaujas: iestatiet programmām paredzētas atļaujas piekļūt datiem, kas saglabāti
Samsung Health programmā Samsung Health.
• Palīdzība: skatiet informāciju par programmu Samsung Health.
Papildu informācija
• Šādu datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu,
ieskaitot papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu dublēšanu/
sinhronizēšanu, datu analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu
labākus pakalpojumus. (Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no Samsung Health, jūsu
dati var tikt saglabāti serverī dublēšanas nolūkā.) Personiskā informācija var tikt saglabāta
tik ilgi, kamēr tiek sasniegti šie mērķi. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar
sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
• Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas
nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
• Ja Galaxy Watch Active ir savienots ar mobilo ierīci, verificējiet sakaru protokolu, lai
apstiprinātu pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, Bluetooth,
ierīci Galaxy Watch Active var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties
no Galaxy Watch Active lietošanas līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
84
Programmas un funkcijas
• Samsung Health programmā izmantotais saturs var atšķirties atkarībā no programmatūras
versijas. Programmā sniegtie pakalpojumi var mainīties vai tiem var atcelt atbalstu bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Pieejamās Samsung Health funkcijas un pakalpojumi var atšķirties atkarībā no reģiona
vietējiem likumiem un noteikumiem.
• Dažas Samsung Health funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona.
• Samsung Health funkcijas ir paredzētas tikai fitnesa un informatīviem mērķiem, bet nav
paredzētas slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai,
ārstēšanai vai novēršanai.
• Mērītais attālums var atšķirties no reālā attāluma, nevienādu soļu dēļ, iešanas uz
vietas, un soļošanas.
• Tiek saglabāti tikai ieraksti no pēdējām 28 dienām. Jūs varat skatīt iepriekšējos datus
mobilajā ierīcē, kurā ir instalēta programma Samsung Health.
GPS
Ierīcei Galaxy Watch Active ir GPS antena, kas ļauj pārbaudīt savu reāllaika atrašanās vietas
informāciju, nepievienojot savienojumu ar mobilo ierīci. Kad izmantojat Galaxy Watch Active,
neizveidojot savienojumu ar mobilo ierīci, tiek izmantota jūsu Galaxy Watch Active iebūvētā GPS
antena.
Programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.) → Savienojumi → Atrašanās vieta un tad
pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
Lai izvēlētos atrašanās vietas noteikšanas veidu, velciet ekrānā uz augšu vai leju un izvēlieties
iespēju.
Kad Galaxy Watch Active un jūsu mobilā ierīce ir savienoti, šī funkcija izmanto jūsu mobilās ierīces
GPS funkciju. Ieslēdziet mobilās ierīces atrašanās vietas funkciju, lai lietotu GPS sensoru.
GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram, starp
ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
85
Programmas un funkcijas
Mūzika
Ievads
Klausieties mūziku, kas saglabāta Galaxy Watch Active un mobilajā ierīcē.
Mūzikas atskaņošana
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Mūzika).
Klausoties Galaxy Watch Active saglabāto mūziku, velciet uz augšu no ekrāna apakšējās malas,
lai atvērtu bibliotēkas ekrānu. Bibliotēkas ekrānā varat skatīt pašreiz atskaņoto dziesmu un
atskaņošanas sarakstu, kā arī sakārtot mūziku pēc dziesmām, albumiem un māksliniekiem.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu
Pielāgot skaļumu
Nomainiet mūzikas atskaņošanas
ierīci
Atsākt pašreiz atskaņotā faila
atskaņošanu no sākuma vai pāriet
pie iepriekš atskaņotā faila.
Pieskarieties un turiet, lai ātri
pārietu atpakaļ
Pāriet pie nākamā faila.
Pieskarieties un turiet, lai ātri
pārietu uz priekšu
Mūzikas importēšana
Importējiet savā Galaxy Watch Active mūziku, kas saglabāta jūsu mobilajā ierīcē.
1
2
3
4
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Pieskarieties Sākums → Pievienot saturu pulkstenī.
Pieskarieties Pievienot ierakstus.
Izvēlieties failus un pieskarieties pie GATAVS.
86
Programmas un funkcijas
Lai sinhronizētu jūsu mobilajā ierīcē esošo mūziku ar Galaxy Watch Active, pieskarieties slēdzim
Automāt. sinhronizācija sadaļā Mūzika. Jūsu mobilajā ierīcē esošā mūzika tiks automātiski
sinhronizēta ar Galaxy Watch Active, ja tā akumulatoram ir atlicis vairāk par 15% enerģijas.
Mūzikas atskaņošana ierīcē Galaxy Watch Active
Atskaņojiet jūsu Galaxy Watch Active saglabāto mūziku ar savienotu Bluetooth austiņu palīdzību.
1
2
3
Pieskarieties
(Mūzika).
Pieskarieties , lai atskaņotu Galaxy Watch Active saglabāto mūziku.
Tiek parādīta ikona
Pieskarieties pie
.
.
Mūzikas atskaņošana mobilajā ierīcē
Atskaņojiet jūsu mobilajā ierīcē saglabāto mūziku un vadiet atskaņošanu ar Galaxy Watch Active.
Mobilā ierīce
1
Palaidiet mūzikas atskaņotāja programmu.
Galaxy Watch Active
2
3
4
Pieskarieties
Pieskarieties
(Mūzika).
, lai atskaņotu mobilajā ierīcē saglabāto mūziku.
Tiek parādīta ikona .
Pieskarieties pie
.
Lai mainītu Galaxy Watch Active izmantoto mūzikas atskaņotāja programmu, pieskarieties pie
→ Mūzikas atskaņotājs un izvēlieties kādu no mobilajā ierīcē instalētajām mūzikas atskaņotāju
programmām.
87
Programmas un funkcijas
Mūzikas atskaņošana, neveidojot savienojumu ar mobilo ierīci
Klausieties mūziku vai radio, izmantojot tikai Galaxy Watch Active. Ierīcē Galaxy Watch Active
nepieciešams lejupielādēt mūzikas vai radio straumēšanas programmu.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Galaxy Store). Sadaļā Galaxy Store pārlūkojiet un
lejupielādējiet mūzikas vai radio straumēšanas programmu un palaidiet to.
Reminder
Pievienojiet notikumu atgādinājumus, piemēram, par biļešu iegādi, došanos uz veļas mazgātavu
vai zāļu lietošanu, neizmantojot kalendāra programmu. Jūs varat iestatīt paziņojumus tā, lai
norādītajā laikā tiktu saņemti atgādinājumi.
Atgādinājuma izveide
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties
(Reminder) → Pievienot.
Ja jums ir saglabāts atgādinājums, atgādinājumu saraksta augšpusē pieskarieties pie
Izveidot.
Ja jūsu Galaxy Watch Active atbalsta balss ievadi, ierunājiet grafiku, lai izveidotu
atgādinājumu. Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie Gat.
Vai arī pieskarieties pie Rakst. atgādni >, pēc tam ievadiet tekstu un pieskarieties pie Gat.
3
4
5
6
Pieskarieties pie Iestatīt laiku >, lai iestatītu paziņojumu.
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ekrānā uz augšu vai leju, lai ievadītu laiku, un
pieskarieties pie Tāl.
Iestatiet citas paziņojumu iespējas, piemēram, izvēloties datumu, kurā paziņojums
atkārtosies, un pieskarieties pie Gat.
Pieskarieties Saglabāt.
Saglabātais atgādinājums tiek pievienots atgādinājumu sarakstam.
88
Programmas un funkcijas
Atgādinājuma brīdinājuma skatīšana
Kad parādās brīdinājums, apskatiet atgādinājuma informāciju. Vai pulksteņa ekrānā pavelciet pa
labi, lai atvērtu paziņojumu paneli un skatītu atgādinājumu.
• Visi jūsu Galaxy Watch Active ievadītie atgādinājumi tiks automātiski sinhronizēti ar
savienoto mobilo ierīci, lai pārbaudītu tos un saņemtu signālus no mobilās ierīces.
• Izvēlieties atgādinājumu un pieskarieties pie Rediģēt laiku >, lai atkārtoti iestatītu
atgādinājumu.
Atgādinājuma pabeigšana vai dzēšana
Kad esat pabeidzis savu uzdevumu, varat iestatīt, ka atgādinājums ir pabeigts, vai arī varat to
izdzēst.
Lai pabeigtu atgādinājuma izveidi, pieskarieties pie Pabeigts pēc tam, kad esat apskatījuši
atgādinājuma informāciju.
Lai dzēstu atgādinājumu, pieskarieties , pavelciet ekrānā uz augšu vai leju un pēc tam
pieskarieties pie Dzēst.
Kalendārs
Jūs varat apskatīt Galaxy Watch Active notikumu grafikus, kurus saglabājāt savā mobilajā ierīcē
vai Galaxy Watch Active.
Visi jūsu Galaxy Watch Active ieplānotie notikumi tiks automātiski sinhronizēti ar
savienoto mobilo ierīci, lai pārbaudītu tos un saņemtu signālus no mobilās ierīces.
1
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Kalendārs). Vai arī pulksteņa ekrānā pavelciet pa
kreisi un izvēlieties logrīku Kalendārs, lai to palaistu.
2
Pieskarieties jebkurā mēneša kalendāra vietā.
3
Pieskarieties pie Pievienot, lai pievienotu grafiku.
4
Tiks rādīts pašreizējās dienas notikumu saraksts.
Ja jums ir saglabāts grafiks, saraksta augšpusē pieskarieties pie Izveidot.
Izvēlieties vēlamo ievades režīmu, ievadiet grafiku, un pēc tam pieskarieties pie Sagl.
89
Programmas un funkcijas
Bixby
Ievads
Bixby ir balss pakalpojums, kas atvieglo Galaxy Watch Active lietošanu. Jūs varat sarunāties ar
Bixby, lai palaistu funkciju vai saņemtu informāciju.
• Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
• Pārliecinieties, vai Galaxy Watch Active mikrofons nav aizklāts, kad tajā runājat.
• Lai izmantotu Bixby, savienojiet savu mobilo ierīci ar Wi-Fi tīklu vai mobilo tīklu vai arī
savienojiet Galaxy Watch Active ar Wi-Fi tīklu.
Bixby palaišana
Ja divreiz ātri nospiedīsiet sākuma taustiņu, tiks palaists Bixby.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Bixby).
90
Programmas un funkcijas
Valodas iestatīšana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Bixby).
Pieskarieties pie , pavelciet augšup vai lejup ekrānā un pēc tam pieskarieties pie Language.
Izvēlieties atbilstošo valodu.
• Dažās valodās netiek atbalstītas Bixby balss komandas.
• Izvēlētā valoda tiek piemērota tikai Bixby, nevis valodai, kas tiek parādīta ierīcē Galaxy
Watch Active.
Laikapst.
Informāciju par laikapstākļiem vietās, kas iestatītas savienotajā mobilajā ierīcē, skatiet ierīcē
Galaxy Watch Active.
Programmu sarakstā pieskarieties
(Laikapst.). Vai arī pulksteņa ekrānā pavelciet pa kreisi un
izvēlieties logrīku Laikapstākļi, lai to palaistu.
Lai skatītu pašreizējās dienas laikapstākļu informāciju, pieskarieties ekrānam un pavelciet ekrānā
uz augšu vai uz leju.
Lai pievienotu informāciju par laikapstākļiem citā pilsētā, pavelciet ekrānā pa kreisi, pieskarieties
Pievienot un pēc tam pievienojiet pilsētu no savienotās mobilās ierīces.
Pilsētu nav iespējams pievienot, ja lietojat Galaxy Watch Active, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
91
Programmas un funkcijas
Signāls
Iestatiet modinātājus un pārvaldiet tos.
Modinātāja iestatīšana
1
2
3
4
Programmu sarakstā pieskarieties
(Signāls).
Pieskarieties pie Pievienot.
Ja jums ir saglabāts modinātājs, modinātāju saraksta augšpusē pieskarieties pie Pievienot.
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ekrānā uz augšu vai leju, lai ievadītu modinātāja
laiku, un pieskarieties pie Tālāk.
Izvēlieties dienas modinātāja atkārtošanai un pieskarieties pie Saglabāt.
Saglabātais modinātājs tiek pievienots modinātāju sarakstam.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātājus, pieskarieties slēdzim blakus attiecīgajam modinātājam
sarakstā.
Modinātāja izslēgšana
Lai pārtrauktu modinātāja signālu, velciet
ārpus lielā apļa.
Ja vēlaties izmantot atlikšanas funkciju, velciet
ārpus lielā apļa.
Modinātāja signālu dzēšana
Modinātāju sarakstā pieskarieties un turiet modinātāju, tad pieskarieties Dzēst.
92
Programmas un funkcijas
Pasaul. pulkst.
Pasaules pulksteņu izveidošana
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Pasaul. pulkst.).
Pieskarieties pie Pievienot.
Ja esat saglabājis pasaules pulksteni, pulksteņu sarakstā pieskarieties pie Pievienot.
3
Ekrānā velciet pa kreisi vai pa labi un kartē izvēlieties laika zonu.
4
Pieskarieties pilsētas nosaukumam, kas atbilst izvēlētajai laika joslai.
Tāpat varat pieskarties pie Visas > un meklēt pilsētu vai izvēlēties to no saraksta.
Pasaules pulksteņu dzēšana
Pasaules pulksteņu sarakstā pieskarieties un turiet pulksteni, tad pieskarieties pie Dzēst.
Galerija
Attēlu importēšana un eksportēšana
Attēlu importēšana no jūsu mobilās ierīces
1
2
3
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Pieskarieties Sākums → Pievienot saturu pulkstenī.
Pieskarieties Kopēt attēlus.
93
Programmas un funkcijas
4
Izvēlieties failus un pieskarieties pie Gatavs.
Lai sinhronizētu jūsu mobilajā ierīcē esošos attēlus ar Galaxy Watch Active, pieskarieties slēdzim
Automāt. sinhronizācija sadaļā Attēli, pieskarieties pie Sinhronizējamie albumi, izvēlieties
albumus importēšanai Galaxy Watch Active un tad pieskarieties pie GATAVS. Izvēlētie albumi
tiks automātiski sinhronizēti ar jūsu Galaxy Watch Active, kad notiek tā uzlāde un ja Galaxy Watch
Active akumulatorā ir atlicis vairāk par 15% enerģijas.
Attēlu eksportēšana uz jūsu mobilo ierīci
1
2
3
4
Programmu sarakstā pieskarieties
(Galerija).
Pieskarieties attēlam un pēc tam vēlreiz pieskarieties un turiet attēlu, lai to eksportētu.
Ekrānā velciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties attēlus, kurus vēlaties eksportēt.
Lai atlasītu visus attēlus, pieskarieties pie
→ Izvēl. visu.
Pieskarieties → Sūtīt uz tālruni.
Eksportētos attēlus varat aplūkot savas mobilās ierīces tādā programmā kā galerijas.
Attēlu skatīšana
Skatiet un pārvaldiet jūsu Galaxy Watch Active saglabātos attēlus.
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties
(Galerija).
Pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu attēlu sarakstā un izvēlētos attēlu.
Tālummaiņa
Attēla aplūkošanas laikā ātri divas reizes pieskarieties attēlam, izvērsiet vai savelciet divus pirkstus
attēlā, lai tuvinātu vai tālinātu tā daļu.
Pietuvinot attēlu, varēsit skatīt atlikušo attēla daļu, ritinot ap ekrānu.
94
Programmas un funkcijas
Attēlu dzēšana
1
2
3
4
Programmu sarakstā pieskarieties
(Galerija).
Pieskarieties attēlam un pēc tam vēlreiz pieskarieties un turiet attēlu, lai to dzēstu.
Ekrānā velciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties attēlus, kurus vēlaties dzēst.
Lai atlasītu visus attēlus, pieskarieties pie
Pieskarieties pie Dzēst →
→ Izvēl. visu.
.
Atr.manu tālr.
Ja nezināt, kur atrodas jūsu mobilā ierīce, Galaxy Watch Active var jums palīdzēt to atrast.
Šī funkcija nav pieejama, ja lietojat Galaxy Watch Active, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties
Pieskarieties pie
(Atr.manu tālr.).
.
Mobilā ierīce atskaņo skaņas un ieslēdz ekrānu. Mobilajā ierīcē pieskarieties pie Noraidīt un
velciet to vai pieskarieties pie
ierīcē Galaxy Watch Active.
Mobilās ierīces atrašanās vietas skatīšana
Pieskarieties → Atrast tālruni.
Ierīcē Galaxy Watch Active tiks rādīta jūsu mobilās ierīces atrašanās vieta.
95
Programmas un funkcijas
Atrast manu pulksteni
Ja nevarat vairs atrast savu Galaxy Watch Active, programma Galaxy Wearable, kas pieejama jūsu
mobilajā ierīcē, var palīdzēt jums to atrast.
Šī funkcija nav pieejama, ja lietojat Galaxy Watch Active, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
1
2
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Atrast manu
pulksteni.
Pieskarieties pie
.
Galaxy Watch Active vibrēs, un ieslēgsies tās ekrāns.
Lai pārtrauktu vibrēšanu, velciet
pieskarieties
mobilajā ierīcē.
ārpus lielā apļa ierīcē Galaxy Watch Active vai
Galaxy Watch Active tālvadība
Ja jūs nevarat atrast savu Galaxy Watch Active, palaidiet savā mobilajā ierīcē programmu Galaxy
Wearable un pieskarieties Sākums → Atrast manu pulksteni → Iegūt atraš. vietu, lai uzzinātu
pašreizējo Galaxy Watch Active atrašanās vietu.
Ja Galaxy Watch Active ir pazaudēts vai nozagts, varat to vadīt attālināti. Savā mobilajā ierīcē
palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Atrast manu pulksteni → Iestatīt
drošību, un pēc tam atlasiet funkciju.
Šī funkcija ir pieejama pēc Samsung konta reģistrēšanas gan jūsu Galaxy Watch Active,
gan arī mobilajā ierīcē.
96
Programmas un funkcijas
SOS ziņojumi
Ārkārtas situācijās jūs varat nosūtīt SOS ziņojumu uz iepriekš reģistrētiem ārkārtas kontaktiem, ja
trīs reizes ātri nospiežat Galaxy Watch Active sākuma taustiņu.
SOS ziņojumu iestatīšana
1
2
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Sūtīt SOS pieprasījumus, un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
Lai pievienotu kontaktus ārkārtas zvaniem, ja tas vēl nav izdarīts, izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
Ārkārtas kontaktpersonu pievienošana
1
2
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Sūtīt SOS pieprasījumus → Sūtīt SOS ziņu uz → .
Pieskarieties Izveidot kontaktu un ievadiet kontaktinformāciju vai pieskarieties Izvēlēties
no kontaktiem, lai pievienotu esošo kontaktpersonu kā kontaktpersonu ārkārtas zvaniem.
SOS ziņojuma aizkaves iestatīšana
Iestatiet, lai Galaxy Watch Active sūta SOS ziņojumus pēc kāda brīža, lai jūs varētu atcelt
pieprasījuma nosūtīšanu, trīs reizes ātri nospiežot Galaxy Watch Active sākuma taustiņu.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums → Sūtīt
SOS pieprasījumus, un pēc tam pieskarieties slēdzim Atpakaļsk. pirms sūt., lai to ieslēgtu.
SOS ziņojumu sūtīšana
Ārkārtas gadījumā trīsreiz ātri nospiediet Galaxy Watch Active sākuma taustiņu.
Sūtot SOS ziņojumus, pulksteņa ekrānā parādīsies
pieprasījuma rezultātu paziņojumu panelī.
ikona, un jūs varēsiet apskatīt SOS
Ja, nosūtot SOS ziņojumu, jūsu Galaxy Watch Active vai mobilajā ierīcē nav aktivizēta GPS
funkcija, tā tiks automātiski aktivizēta, lai nosūtītu atrašanās vietas informāciju.
97
Programmas un funkcijas
E-pasts
Skatiet e-pasta ziņas, kas saņemtas mobilajā ierīcē, un atbildiet uz tām.
E-pastu lasīšana
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(E-pasts).
Izvēlieties e-pastu, lai atvērtu e-pasta ekrānu.
Lai skatītu e-pastu mobilajā ierīcē, pieskarieties , pavelciet ekrānā augšup vai lejup un izvēlieties
Rādīt tālrunī.
Lai atbildētu uz e-pasta ziņojumu, atlasiet ievades režīmu un ievadiet savu e-pasta ziņojumu.
Atkarībā no mobilās ierīces, kuru savienojat ar ierīci Galaxy Watch Active, var nebūt
iespējams atbildēt uz e-pasta ziņojumiem.
Galaxy Store
Lejupielādējiet specializētas programmas un pulksteņa ciparnīcas savā Galaxy Watch Active,
nevis pievienotajā mobilajā ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Galaxy Store). Pavelciet ekrānā uz augšu vai leju,
lai ritinātu sarakstu un izvēlētos lejupielādējamo programmu vai pulksteņa ciparnīcu, vai
pieskarieties pie , lai meklētu programmas pēc atslēgvārda.
Pieskarieties , pavelciet ekrānā uz augšu vai leju un pēc tam izvēlieties Rādīt tālrunī. Jūsu
mobilajā ierīcē tiks palaista programma Galaxy Store. Tad pārlūkojiet un izvēlieties programmu
vai pulksteņa ciparnīcu, lai to lejupielādētu.
Lai izmantotu šo programmu, vispirms reģistrējiet savu Samsung kontu savienotajā
mobilajā ierīcē.
98
Programmas un funkcijas
Iestatīj.
Ievads
Pielāgojiet funkciju un programmu iestatījumus. Iestatiet savu Galaxy Watch Active atkarībā no
jūsu izmantošanas modeļa, atbilstoši konfigurējot dažādus iestatījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.).
Ciparnīcas
Pielāgot pulksteņa ciparnīcu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ciparnīcas.
• Ciparnīcas: izvēlieties pulksteņa veidu. Varat arī izvēlēties pulksteņa ciparnīcā parādāmus
vienumus un lejupielādēt papildu ciparnīcas no Galaxy Store.
• Pulkstenis vienmēr iesl.: iestatiet Galaxy Watch Active vienmēr rādīt pulksteni, ja ekrāns ir
izslēgts.
Funkcija Pulkstenis vienmēr iesl. darbojas tikai tad, ja jūs valkājat Galaxy Watch
Active.
• Ciparnīcu secība: izvēlieties, kā sakārtot pulksteņa ciparnīcas.
– – Vispirms jaunākās: iestatiet, lai vispirms tiktu rādīta pēdējā izmantotā pulksteņa
ciparnīca.
– – Pielāgot: sakārtojiet pulksteņa ciparnīcas atbilstoši savām vēlmēm.
• Paziņojumu indikators: iestatiet, lai Galaxy Watch Active parāda oranžas krāsas punktu
pulksteņa ekrānā, brīdinot jūs par neapskatītiem paziņojumiem.
• Statusa indikators: iestatiet statusa indikatorus, kas tiks rādīti pulksteņa ekrānā.
99
Programmas un funkcijas
Vibrācija
Mainiet Galaxy Watch Active vibrācijas iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vibrācija.
• Vibrācijas intensitāte: noregulējiet vibrējošo paziņojumu stiprumu.
• Ilgstoša vibrācija: iestatiet, lai, saņemot ienākošos zvanus un paziņojumus, Galaxy Watch
Active vibrē ilgāk.
• Zvana signāla vibrācija: izvēlieties ienākošo zvanu vibrācijas veidu.
Šī iespēja netiek parādīta, ja lietojat Galaxy Watch Active, neizveidojot savienojumu
ar mobilo ierīci.
• Paziņojuma vibrācija: izvēlieties paziņojumu vibrācijas veidu.
Displejs
Mainiet Galaxy Watch Active displeja iestatījumus un programmu sarakstu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs.
• Spilgtums: pielāgojiet displeja spilgtumu.
• Aut. samazināt spilgtumu: iestatiet, lai ierīce Galaxy Watch Active automātiski regulē
spilgtumu atkarībā no apkārtējās vides gaismas apstākļiem.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika Galaxy Watch Active jāizslēdz displeja
apgaismojums.
• Rād.pēd. progr.: atlasiet, cik ilgi ir jārāda nesen lietotā programma pēc tam, kad ekrāns atkal
ieslēdzas.
• Fona stils: mainiet fona attēlu.
• Fonts: mainiet fonta stilu un lielumu.
100
Programmas un funkcijas
Papildu
Aktivizējiet Galaxy Watch Active papildu funkcijas un mainiet vadības iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu.
• Divreiz nosp. sākuma taustiņu: izvēlieties programmu vai funkciju, kura tiks palaista, kad
divreiz tiek nospiests Galaxy Watch Active sākuma taustiņš.
• Aktivizēšanas žests: iestatiet Galaxy Watch Active ekrāna ieslēgšanu, ja tiek pacelta delnas
locītava, uz kuras atrodas Galaxy Watch Active.
• Aktivizācija ar pieskārienu: iestatiet, lai Galaxy Watch Active ieslēdz ekrānu, pieskaroties
ekrānam.
• Ūdens bloķ. rež.: pirms ieiešanas ūdenī aktivizējiet režīmu bloķēšanai ūdenī. Skārienekrāns,
aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks deaktivizēta.
• Skārienjutība: iestatiet Galaxy Watch Active ļaut skārienekrāna lietošanu, valkājot cimdus.
• Netraucēt: iestatiet Galaxy Watch Active, lai tā izslēgtu skaņu visiem paziņojumiem, izņemot
modinātājus, un ekrāns neieslēgtos, kad tiek saņemti šie paziņojumi.
• Teātra režīms: aktivizējiet teātra režīmu, skatoties filmas. Visiem modinātājiem un
paziņojumiem tiek izslēgta skaņa, un ekrāns neieslēdzas, ja tiek saņemts paziņojums vai
sāk strādāt modinātājs. Turklāt, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa
funkcija tiks automātiski deaktivizēta.
101
Programmas un funkcijas
• Naktsmiera režīms: ja dodaties gulēt, aktivizējiet nakts režīmu. Visiem paziņojumiem,
izņemot modinātājus, tiek izslēgta skaņa, un ekrāns neieslēdzas, ja saņemat paziņojumus
miega laikā. Turklāt, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks
automātiski deaktivizēta.
• Dienas apskats: iestatiet Galaxy Watch Active nosūtīt ikdienas informāciju pēc tam, kad esat
pamodušies, un pirms dodaties gulēt vai divas reizes dienā.
• Ātro iestatījumu rediģēšana: rediģējiet Galaxy Watch Active ātrās vadības paneli.
• Ekrāna tvērums: velciet ekrānā pa labi, nospiežot sākuma taustiņu, lai tvertu ekrānu.
Savienojumi
Bluetooth
Pievienojiet mobilajai ierīcei, izmantojot Bluetooth. Galaxy Watch Active varat pievienot arī
Bluetooth austiņas un klausīties mūziku.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
• Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).
Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas
rezultātā radītajiem zaudējumiem.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth.
• Bluetooth: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth funkciju.
• BT austiņa: meklē Bluetooth austiņas un savieno tās ar Galaxy Watch Active.
102
Programmas un funkcijas
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai savienotos ar Wi-Fi tīklu.
Šī funkcija ir pieejama, ja ierīce Galaxy Watch Active nav savienota ar mobilo ierīci, izmantojot
Bluetooth.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi.
Pieskarieties pie Wi-Fi un izvēlieties Automātiski vai Vienmēr ieslēgts, lai izveidotu
savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
Izvēloties Automātiski, Wi-Fi tīkls tiks automātiski atvienots, kad jūsu Galaxy Watch Active
būs savienots ar jūsu mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth. Izvēloties Vienmēr izslēgts,
jūs varat izmantot Galaxy Watch Active pēc tā savienošanas ar mobilo ierīci, izmantojot
Bluetooth, nevis Wi-Fi tīklu.
• Izvēloties iespēju Vienmēr ieslēgts, akumulators izlādēsies ātrāk nekā parasti.
• Iespēja Automātiski netiek parādīta un jūs nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu
automātiski, kad izmantojat Galaxy Watch Active, ja tam nav izveidots savienojums ar
mobilo ierīci.
3
4
Pieskarieties pie Wi-Fi tīkli un izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.
Pieskarieties Savienot.
• Ja ir izveidots Galaxy Watch Active savienojums ar Wi-Fi tīklu, Galaxy Watch Active
atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli.
Lai novērstu Galaxy Watch Active automātisku pieslēgšanos tīklam, izvēlieties to tīklu
sarakstā un pieskarieties pie Aizmirst.
• Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai
bezvadu maršrutētāju.
103
Programmas un funkcijas
NFC
Varat izmantot NFC funkciju.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → NFC.
Galaxy Watch Active ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar Galaxy
Watch Active, lai nesabojātu NFC antenu.
• NFC: NFC funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Maks. ar piesk.: iestatiet noklusējuma programmu NFC funkcijas izmantošanai.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
NFC funkcijas izmantošana
Pirms NFC funkcijas izmantošanas kopā ar jūsu Galaxy Watch Active jums ir jāreģistrējas saistītajā
pakalpojumā. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → NFC un pieskarieties NFC slēdzim, lai to
aktivizētu.
Ar Galaxy Watch Active skārienekrāna augšpusē esošo NFC antenas zonu pieskarieties NFC
karšu lasītājam.
104
Programmas un funkcijas
Lai iestatītu noklusēto programmu, atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties pie Savienojumi
→ NFC → Maks. ar piesk. un pēc tam izvēlieties programmu.
Pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās programmas.
NFC antena
Brīdinājumi
Iestatiet, lai ierīce Galaxy Watch Active vibrē, kad tā ir atvienota no jūsu mobilās ierīces.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pieskarieties slēdzim Brīdinājumi, lai to
aktivizētu.
Iespēja Brīdinājumi tiek rādīta tikai tad, kad lietojat Galaxy Watch Active, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
Lidmašīnas režīms
Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas
nav saistīti ar tīklu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Lidmašīnas režīms un tad pieskarieties slēdzim,
lai to aktivizētu.
Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā personāla
norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to lidojuma
režīmā.
105
Programmas un funkcijas
Atrašanās vieta
Iestatiet Galaxy Watch Active atļaut programmām izmantot jūsu pašreizējās atrašanās vietas
informāciju.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Atrašanās vieta.
Pieskarieties slēdzim, lai aktivizētu iespēju un izvēlētos jūsu atrašanās vietas datu apkopošanas
veidu.
Programmas
Progr. secība
Izvēlieties, kā sakārtot programmas programmu sarakstā.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmas → Progr. secība.
• Vispirms jaunākās: iestatiet, lai vispirms tiktu rādītas pēdējās izmantotās programmas.
• Pielāgot: sakārtojiet programmas atbilstoši savām vēlmēm.
Aut. atv. progr.
Iestatiet ierīci palaist programmu automātiski, atverot programmu, nepieskaroties tai.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Programmas → Aut. atv. progr. un pieskarieties slēdzim,
lai to aktivizētu.
Atļaujas
Dažu programmu pareizas darbības nodrošināšanai var būt nepieciešama atļauja piekļūt
Galaxy Watch Active saglabātajiem datiem vai tos lietot. Apskatiet katrai programmai atļaujas
iestatījumus un veiciet izmaiņas iestatījumos.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmas → Atļaujas.
Ziņas
Mainiet ziņojumu funkcijas iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Programmas → Ziņas.
Lai nosūtītu balss ziņojumus ar audio ierakstiem, pieskarieties slēdzim Sūtīt kā audio, lai to
aktivizētu.
106
Programmas un funkcijas
Drošība
Bloķēt
Mainiet Galaxy Watch Active drošības iestatījumus. Izmantojot šo funkciju, Galaxy Watch Active
var tikt automātiski bloķēts, kad tas kādu brīdi nekustas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Drošība → Bloķēt.
• Veids: izvēlieties Galaxy Watch Active bloķēšanas metodi.
• Palīdzība: skatiet informāciju par Galaxy Watch Active bloķēšanu.
Konts
Reģistrējot Samsung kontu jūsu savienotajā mobilajā ierīcē, jūs varēsiet izmantot dažādas Galaxy
Watch Active funkcijas. Pārbaudiet Samsung kontu, kas reģistrēts jūsu savienotajā mobilajā ierīcē,
un iestatiet pielāgošanas pakalpojuma funkciju.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konts.
• Samsung account: pārbaudiet Samsung kontu, kas reģistrēts jūsu savienotajā mobilajā
ierīcē. Ja jūs vēl neesat pierakstījies, ievadiet Samsung kontu jūsu savienotajā mobilajā ierīcē.
• Pielāgošanas pakalpojums: iestatiet, lai Galaxy Watch Active nodrošina atbilstošu funkciju
atkarībā no atrašanās vietas un situācijas, analizējot jūsu dzīvesveidu.
Šī funkcija ir pieejama, ja Galaxy Watch Active ir savienots ar mobilo ierīci, kas
atbalsta pielāgošanas pakalpojumu platformas 2.2 vai jaunāku versiju. Pēc
vienošanās par pielāgošanas pakalpojuma izmantošanu palaidiet savā mobilajā
ierīcē programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti →
Samsung account → Konfidencialitāte → Pielāgošanas pakalpojums un pēc tam
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
107
Programmas un funkcijas
Pieejamība
Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces Galaxy Watch Active pieejamību.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Pieejamība.
• Redzamības uzlabojumi: izmainiet šos iestatījumus, lai uzlabotu pieejamības iespējas
lietotājiem ar vāju redzi.
• Papildu iestatījumi: iestatiet, lai Galaxy Watch Active jums nosūta atgādinājumu regulāros
intervālos, ja nav izlasīts kāds paziņojums, un izvēlieties intervāla laiku. Varat iestatīt, lai ierīce
ātri atver pieejamības izvēlnes.
Vispārīgi
Ievade
Mainiet teksta ievades iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīgi → Ievade.
• Noklusējuma tastatūra: atzīmējiet noklusējuma tastatūru, kas tiks izmantota rakstzīmju
ievadei.
• Tastatūras iestatījumi: konfigurējiet Samsung tastatūras iestatījumus.
Teksta pārveide runā
Mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, piemēram, valodas, ātrumu u. c.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Vispārīgi → Teksta pārveide runā.
• Valoda: izvēlēties izmantojamo valodu.
• Runas ātrums: iestatiet lasīšanas ātrumu.
• Paziņojumu nolasīšana: iestatiet Galaxy Watch Active, lai tas nolasa Galaxy Watch Active
saņemto paziņojumu. Tomēr audio ierakstus jūs dzirdēsiet tikai ar savienotu Bluetooth
austiņu palīdzību.
• Atjauninājumu meklēšana: atjauniniet atbalstītās audio valodas.
108
Programmas un funkcijas
Dat. un laiks
Jūs varat manuāli iestatīt datumu un laiku.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīgi → Dat. un laiks.
Dat. un laiks iespējas ir pieejamas tikai tad, kad lietojat Galaxy Watch Active, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
• Iestat. datumu: manuāli iestatiet datumu.
• Iestatīt laiku: manuāli iestatiet laiku.
• Izv. laika joslu: manuāli izvēlieties laika joslu.
• Lietot 24 stundu formātu: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
Valoda
Izvēlieties valodu, kas tiks izmantota Galaxy Watch Active.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīgi → Valoda.
Iespēja Valoda tiek rādīta tikai tad, kad lietojat Galaxy Watch Active, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
Atiestatīt
Dzēsiet visus Galaxy Watch Active esošos datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīgi → Atiestatīt.
Atjaun. pulksteņa programmatūru
Atjauniniet Galaxy Watch Active ar jaunāko programmatūru.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Vispārīgi → Atjaun. pulksteņa programmatūru.
Iespēja Atjaun. pulksteņa programmatūru tiek rādīta tikai tad, kad lietojat Galaxy Watch
Active, neizveidojot savienojumu ar mobilo ierīci.
109
Programmas un funkcijas
Akumulators
Izvēlieties Galaxy Watch Active akumulatora režīmu. Ar dažu akumulatora režīmu palīdzību jūs
varat samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Akumulators.
• Noklusējuma: izvēlieties, izmantojot Galaxy Watch Active parastajā režīmā. Jūs varat
izmantot visas Galaxy Watch Active funkcijas.
• Enerģijas taupīšana: izvēlieties, aktivizējot enerģijas taupīšanas režīmu. Krāsas ekrānā tiek
rādītas kā pelēktoņi, un dažas funkcijas ir ierobežotas, lai samazinātu akumulatora enerģijas
patēriņu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Enerģijas taupīšanas režīms.
• Tikai pulkstenis: lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, tiek deaktivizēti tikai
pulksteņa rādījumi ekrānā un visas pārējās funkcijas. Lai skatītu pulksteni, nospiediet sākuma
taustiņu. Lai deaktivizētu režīmu Tikai pulkstenis, trīs sekundes turiet nospiestu sākuma
taustiņu.
Optimizēt akumul.
Lai pagarinātu akumulatora izmantošanas laiku, aizveriet programmas, kas darbojas fonā, un
izmainiet iestatījumus, kuriem ir liela ietekme uz akumulatora enerģijas patēriņu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Akumulators → Optimizēt akumul.
Par pulksteni
Apskatiet Galaxy Watch Active papildu informāciju.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Par pulksteni.
• Modeļa numurs: apskatiet Galaxy Watch Active modeļa numuru.
• Sērijas numurs: apskatiet Galaxy Watch Active sērijas numuru.
• Krātuve: apskatiet kopējo atmiņas apjomu un izmantoto krātuves vietas apjomu.
• Ierīce: pārbaudiet Galaxy Watch Active datus, piemēram, Wi-Fi MAC adresi, Bluetooth adresi
un sērijas numuru.
• Programmatūra: apskatiet Galaxy Watch Active programmatūras versiju un drošības statusu.
• Akumulators: apskatiet Galaxy Watch Active akumulatora spriegumu un ietilpību.
110
Programmas un funkcijas
• Reglament. inf.: skatiet Galaxy Watch Active informāciju, piemēram, modeļa nosaukumu,
ražotāju un sērijas numuru.
Šī iespēja netiek rādīta atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Atkl.pirmk.licences: skatiet norādījumus par Galaxy Watch Active atklātā pirmkoda licences
pārbaudi.
• Sūtiet diagnostikas un lietojuma informāciju.: iestatiet Galaxy Watch Active automātiski
nosūtīt ierīces diagnostikas un lietojuma informāciju uz Samsung.
• Atkļūdošana: aktivizējiet vai deaktivizējiet atkļūdošanas režīmu, kad izstrādājat programmas
ierīcei Galaxy Watch Active.
Savienot ar jauno tālruni
Savienojiet savu Galaxy Watch Active ar jaunu mobilo ierīci. Galaxy Watch Active var izveidot
savienojumu ar citu mobilo ierīci pēc nepilnīgas atiestates veikšanas, lai dzēstu datus, izņemot
multivides failus un personīgos datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienot ar jauno tālruni.
Iespēja Savienot ar jauno tālruni ir pieejama tikai tad, kad Galaxy Watch Active ir
izveidots savienojums ar mobilo ierīci.
Savienot ar tālruni
Izveidojiet savienojumu ar mobilo ierīci, lietojot tikai Galaxy Watch Active. Varat izvēlēties, vai
atjaunot mobilajā ierīcē saglabātos Galaxy Watch Active datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienot ar tālruni.
•
: pievienojiet savu Galaxy Watch Active mobilajai ierīcei un sinhronizējiet savu veselības
informāciju, iestatījumu vērtības un kontaktpersonu informāciju, kas saglabāta ierīcē Galaxy
Watch Active.
•
: pievienojiet savu Galaxy Watch Active mobilajai ierīcei pēc visu ierīcē Galaxy Watch
Active saglabāto datu atiestates.
Iespēja Savienot ar tālruni tiek rādīta tikai tad, kad lietojat Galaxy Watch Active,
neizveidojot savienojumu ar mobilo ierīci.
111
Programma Galaxy Wearable
Ievads
Lai pievienotu Galaxy Watch Active mobilajai ierīcei, mobilajā ierīcē ir jāinstalē programma
Galaxy Wearable. Varat pārbaudīt Galaxy Watch Active statusu un lejupielādēt ieteicamās
pulksteņa ciparnīcas jeb displejus un programmas. Varat arī pielāgot dažādus Galaxy Watch
Active iestatījumus, piemēram, paziņojumu iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no savienotās mobilās ierīces veida.
Pielāgot pulksteņa
ciparnīcu
Ieteicamās pulksteņa
ciparnīcas un programmas
Piekļūt
papildiespējām
Galaxy Watch
Active statuss
Palaist
programmas,
kuras var
izmantot
savienojumā ar
Galaxy Watch
Active
Pielāgot Galaxy
Watch Active
iestatījumus
Sākums
Ciparnīcas
112
Atklāt
Programma Galaxy Wearable
Pieskarieties
, lai izmantotu sekojošās iespējas:
• Pievienot jaunu ierīci: atvienojiet savu ierīci no pašreiz pievienotās mobilās ierīces un
pievienojiet jaunu ierīci. Ekrānā izvēlieties savu ierīci vai pieskarieties pie Manas ierīces
te nav, ja nevarat atrast savu ierīci, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
savienotu jauno ierīci.
• Atvienot: atvienojiet Galaxy Watch Active no pašreiz pievienotās mobilās ierīces.
• Programmas paziņojumi: mobilajā ierīcē nomainiet dažādus programmas Galaxy Wearable
paziņojumu iestatījumus.
• Automātiska pārslēgšana: ja valkāsiet Galaxy Watch Active uz plaukstas locītavas, tas vēl
aizvien automātiski izveidos savienojumu ar mobilo ierīci.
Šī iespēja tiek rādīta tikai tad, kad ar jūsu mobilo ierīci ir savienotas pārī vairāk nekā
divas ierīces, kas atbalsta automātiskās pārslēgšanas funkciju.
• Lietotāja rokasgrāmata: lai uzzinātu, kā izmantot Galaxy Watch Active, skatiet lietotāja
rokasgrāmatu.
• Sazinieties ar mums: programma Samsung Members klientiem piedāvā atbalsta
pakalpojumus, piemēram ierīces problēmu diagnostiku, kā arī ļauj lietotājiem iesniegt
jautājumus un kļūdu ziņojumus. Tāpat jūs varat dalīties informācijā ar citiem Galaxy lietotāju
kopienā vai skatīt jaunāko informāciju un ieteikumus attiecībā uz Galaxy. Programma
Samsung Members var palīdzēt jums atrisināt jebkādas problēmas, ar kurām jūs varat
saskarties ierīces lietošanas laikā.
Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no reģiona, pakalpojuma sniedzēja vai
modeļa, kas neatbalsta programmu Samsung Members.
113
Programma Galaxy Wearable
Sākums
Skatiet jūsu Galaxy Watch Active statusu un pielāgojiet Galaxy Watch Active iestatījumus.
Izveidojot savienojumu ar Galaxy Watch Active, jūs varat palaist arī lietojamas programmas.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums.
Par pulksteni
Sniedz Galaxy Watch Active akumulatora, krātuves un RAM statusa pārskatu.
Izvēlieties vienumu, lai skatītu tā informāciju.
Galaxy Store
Programmā Galaxy Store iegādājieties un lejupielādējiet programmas vai pulksteņa ciparnīcas,
kas ir īpaši paredzētas Galaxy Watch Active.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Galaxy Store.
Meklējiet pēc kategorijas un izvēlieties programmu vai pulksteņa ciparnīcu, ko vēlaties
lejupielādēt.
Samsung Health
Skatiet programmā Samsung Health saglabātos datus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Samsung Health.
SmartThings
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu SmartThings, lai ērtā veidā varētu pārbaudīt un
pārvaldīt sadzīves tehniku un lietiskā interneta (IoT) produktus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → SmartThings.
114
Programma Galaxy Wearable
Paziņojumi
Mainiet paziņojumu funkcijas iestatījumus. Esiet informēts par dažādiem notikumiem, piemēram,
jauniem ziņojumiem, kas saņemti mobilajā ierīcē.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums →
Paziņojumi, pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu, un tad aktivizējiet vienumus.
• Paziņojumu pārvaldība: izvēlieties programmas mobilajā ierīcē, ko izmantosiet, lai nosūtītu
paziņojumus uz Galaxy Watch Active.
• Rādīt, kad pulkstenis uzlikts: iestatiet, lai Galaxy Watch Active rādītu paziņojumus tikai tad,
kad Galaxy Watch Active tiek valkāts.
• Izslēgt savienotā tālruņa skaņu: kad pievienotais Galaxy Watch Active saņem paziņojumu,
brīdināt mobilo ierīci, ja tai ir izslēgta skaņa.
• Automātiski rādīt datus: iestatiet Galaxy Watch Active rādīt paziņojumu papildinformāciju
brīdī, kad tie tiek saņemti.
• Paziņojumu indikators: iestatiet, lai Galaxy Watch Active parāda oranžas krāsas punktu
pulksteņa ekrānā, brīdinot jūs par neapskatītiem paziņojumiem.
• Ieslēgt ekrānu: iestatiet, lai Galaxy Watch Active ieslēdz ekrānu, saņemot paziņojumu.
• Rādīt tālruņa lietošanas laikā: iestatiet, lai Galaxy Watch Active rādītu paziņojumus, kad
lietojat mobilo ierīci.
• Smart Relay: iestatiet mobilo ierīci, lai tā automātiski palaistu programmu, kas saņem
paziņojumu no Galaxy Watch Active, kad paņemat mobilo ierīci.
• Dažas mobilās ierīces neatbalsta Smart Relay funkciju.
• Mobilai ierīcei, vispirms, ir jābūt atbloķētai, lai skatītu informāciju, kad ekrāns ir
bloķēts.
115
Programma Galaxy Wearable
Programmas
Pielāgojiet Galaxy Watch Active programmu sarakstu. Programmas var arī pārkārtot.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Programmas.
Programmu atinstalēšana
Pieskarieties → Atinstalēt un pieskarieties
Watch Active.
— blakus programmām, kas jānoņem no Galaxy
Programmu pārkārtošana
1
2
3
Pieskarieties pie → Pārkārtot un tad pieskarieties pie Pielāgot.
Pieskarieties
blakus programmai un velciet to uz citu vietu.
Pieskarieties GATAVS.
Ja jūs izvēlēsieties opciju Vispirms jaunākās, Galaxy Watch Active programmu saraksts tiks
sakārtots nesenākās izmantošanas kārtībā.
116
Programma Galaxy Wearable
Programmu slēpšana
Paslēpiet programmu, lai tā netiktu rādīta Galaxy Watch Active programmu sarakstā.
1
2
Pieskarieties pie → Slēpt.
Izvēlieties programmu un pieskarieties Lietot.
Programma tiks rādīta sarakstā Paslēptās programmas un neparādīsies Galaxy Watch Active
programmu sarakstā.
Programmu slēpšanas atcelšana
1
2
Pieskarieties pie → Slēpt.
Izņemiet slēpto programmu un pieskarieties Lietot.
Programma netiks rādīta sarakstā Paslēptās programmas, un parādīsies Galaxy Watch
Active pēdējo izmantoto programmu sarakstā.
Programmu pielāgošana
Pieskarieties pie programmas
, lai pielāgotu šīs programmas pamata iestatījumus.
Logrīki
Pielāgojiet ierīcē Galaxy Watch Active logrīkus. Logrīkus var arī pārkārtot.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Logrīki.
Logrīku pievienošana un noņemšana
Pieskarieties pie logrīka , lai to noņemtu, vai arī pieskarieties pie logrīka
un pieskarieties pie Saglabāt.
, lai to pievienotu,
Logrīks tiks pievienots vai noņemts no Galaxy Watch Active.
Logrīku pārkārtošana
Pieskarieties
blakus logrīkam, velciet to uz citu vietu un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt.
Logrīku kārtība Galaxy Watch Active tiks nomainīta.
117
Programma Galaxy Wearable
Vibrācija
Mainiet Galaxy Watch Active vibrācijas iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Vibrācija.
• Vibrācijas intensitāte: noregulējiet vibrējošo paziņojumu stiprumu.
• Ilgstoša vibrācija: iestatiet, lai, saņemot ienākošos zvanus un paziņojumus, Galaxy Watch
Active vibrē ilgāk.
• Zvana signāla vibrācija: izvēlieties ienākošo zvanu vibrācijas veidu.
• Paziņojuma vibrācija: izvēlieties paziņojumu vibrācijas veidu.
Displejs
Mainiet Galaxy Watch Active displeja iestatījumus un programmu sarakstu.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Displejs.
• Spilgtums: pielāgojiet displeja spilgtumu.
• Aut. samazināt spilgtumu: iestatiet, lai ierīce Galaxy Watch Active automātiski regulē
spilgtumu atkarībā no apkārtējās vides gaismas apstākļiem.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika Galaxy Watch Active jāizslēdz displeja
apgaismojums.
• Rād.pēd. progr.: atlasiet, cik ilgi ir jārāda nesen lietotā programma pēc tam, kad ekrāns atkal
ieslēdzas.
• Fona stils: mainiet fona attēlu.
118
Programma Galaxy Wearable
Papildu
Aktivizējiet Galaxy Watch Active papildu funkcijas un mainiet vadības iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Papildu.
• Divreiz nosp. sākuma taustiņu: izvēlieties programmu vai funkciju, kura tiks palaista, kad
divreiz tiek nospiests Galaxy Watch Active sākuma taustiņš.
• Aktivizēšanas žests: iestatiet Galaxy Watch Active ekrāna ieslēgšanu, ja tiek pacelta delnas
locītava, uz kuras atrodas Galaxy Watch Active.
• Aktivizācija ar pieskārienu: iestatiet, lai Galaxy Watch Active ieslēdz ekrānu, pieskaroties
ekrānam.
• Ūdens bloķēšanas režīms: pirms ieiešanas ūdenī aktivizējiet režīmu bloķēšanai ūdenī.
Skārienekrāns, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks
deaktivizēta.
• Skārienjutība: iestatiet Galaxy Watch Active ļaut skārienekrāna lietošanu, valkājot cimdus.
• Netraucēt: iestatiet Galaxy Watch Active, lai tā izslēgtu skaņu visiem paziņojumiem, izņemot
modinātājus, un ekrāns neieslēgtos, kad tiek saņemti šie paziņojumi.
• Teātra režīms: aktivizējiet teātra režīmu, skatoties filmas. Visiem modinātājiem un
paziņojumiem tiek izslēgta skaņa, un ekrāns neieslēdzas, ja tiek saņemts paziņojums vai
sāk strādāt modinātājs. Turklāt, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa
funkcija tiks automātiski deaktivizēta.
• Naktsmiera režīms: aktivizējiet nakts režīmu, ja dodaties gulēt. Visiem paziņojumiem,
izņemot modinātājus, tiek izslēgta skaņa, un ekrāns neieslēdzas, ja saņemat paziņojumus
miega laikā. Turklāt, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks
automātiski deaktivizēta.
• Rediģēt ātros iestatījumus: rediģējiet Galaxy Watch Active ātrās vadības paneli.
• Ekrāna tvērums: velciet ekrānā pa labi, nospiežot sākuma taustiņu, lai tvertu ekrānu.
119
Programma Galaxy Wearable
Pievienot saturu pulkstenī
Manuāli vai automātiski pārsūtiet saglabāto audio vai attēlu failus no savas mobilās ierīces uz
Galaxy Watch Active.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Pievienot saturu pulkstenī.
• Mūzika
– – Pievienot ierakstus: izvēlieties audio failus un manuāli nosūtiet tos no mobilās ierīces uz
Galaxy Watch Active.
– – Automāt. sinhronizācija: iestatiet, lai ierīce sinhronizē pēdējos pievienotos audiofailus ar
Galaxy Watch Active, ja tā akumulatorā atlicis vairāk par 15% enerģijas.
Ja mūzikas faili, kas saglabāti Galaxy Watch Active, aizņem vairāk nekā 1 GB, tas dzēš
failus, ko neesat pievienojis izlasei, sākot ar senākajiem pievienotajiem mūzikas
failiem.
– – Sinhroniz. atsk. saraksti: izvēlieties atskaņošanas sarakstu, kuru sinhronizēt ar Galaxy
Watch Active.
Iespēja Sinhroniz. atsk. saraksti ir pieejama tikai tad, kad jūsu mobilajā ierīcē ir
instalēta programma Samsung Music, un tā tiek aktivizēta, tikai ieslēdzot funkciju
Automāt. sinhronizācija.
• Attēli
– – Kopēt attēlus: izvēlieties attēlus un manuāli nosūtiet tos no mobilās ierīces uz Galaxy
Watch Active.
– – Automāt. sinhronizācija: iestatiet, lai ierīce sinhronizē pēdējos pievienotos attēlus ar
Galaxy Watch Active, ja tā akumulatorā atlicis vairāk par 15% enerģijas.
– – Attēlu ierobežojums: atlasiet attēlu skaitu, kāds jānosūta uz Galaxy Watch Active no
mobilās ierīces.
– – Sinhronizējamie albumi: izvēlieties attēlu albumu, kuru sinhronizēt ar Galaxy Watch
Active.
120
Programma Galaxy Wearable
Sūtīt SOS pieprasījumus
Iestatiet, lai Galaxy Watch Active sūta SOS ziņojumus uz iepriekš reģistrētiem ārkārtas kontaktiem,
ja trīs reizes ātri nospiežat Galaxy Watch Active sākuma taustiņu.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums → Sūtīt
SOS pieprasījumus, un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā SOS ziņojumi.
Atrast manu pulksteni
Attālināti vadiet savu Galaxy Watch Active situācijā, kad tas ir nozaudēts vai nevarat to atrast.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Atrast manu
pulksteni.
Lai izmantotu šo funkciju, vispirms reģistrējiet savu Samsung kontu savienotajā mobilajā
ierīcē.
• Iegūt atraš. vietu: noskaidrojiet, kur atrodas Galaxy Watch Active.
• Iestatīt drošību:
– – Attālā bloķēšana: bloķējiet Galaxy Watch Active attālināti, lai novērstu nesankcionētu
piekļuvi. Šo funkciju var izmantot, kad mobilā ierīce ir savienota ar Galaxy Watch Active,
izmantojot Bluetooth vai attālu savienojumu. Kad Galaxy Watch Active ir bloķēts,
savienojiet mobilo ierīci ar Galaxy Watch Active, izmantojot Bluetooth. Bloķēšana tiek
automātiski deaktivizēta.
– – Atiestatīt pulksteni: attāli dzēst visu personīgo informāciju, kas saglabāta ierīcē Galaxy
Watch Active. Pēc ierīces Galaxy Watch Active atiestatīšanas jūs nevarēsiet atjaunot šo
informāciju vai arī izmantot funkciju “Atrast manu pulksteni”.
– – Atk. aktiviz. bloķēšana: iestatiet Galaxy Watch Active pieprasīt jūsu Samsung konta datu
ievadīšanu pēc ierīces atiestatīšanas. Tādējādi citas personas nevar atkārtoti aktivizēt jūsu
ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta.
121
Programma Galaxy Wearable
Konts un dublēšana
Reģistrējiet savu Samsung kontu un pierakstieties, lai dublētu vai atjaunotu Galaxy Watch Active
datus, izmantojot Samsung Cloud. Varat attālināti savienot Galaxy Watch Active ar savu Samsung
kontu.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Konts un
dublēšana.
• Samsung account: pievienojiet savu Samsung kontu, lai izmantotu kopā ar Galaxy Watch
Active.
• Dublēšana un atjaunošana: saglabājiet savu personīgo informāciju, programmu datus
un iestatījumus droši savā Galaxy Watch Active. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju
un piekļūt tai vēlāk. Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Samsung kontā. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Datu pārvaldība ierīcē Galaxy Watch Active.
• Attālais savienojums: iestatiet Galaxy Watch Active izveidot attālo savienojumu ar Wi-Fi
situācijās, kad nav pieejams Bluetooth savienojums starp ierīcēm. Lai izmantotu šo funkciju,
pierakstieties savā Samsung kontā.
Regulāri dublējiet savus datus drošā vietā, piemēram, Samsung Cloud vai datorā, lai jūs
varētu atjaunot datus, ja tie ir bojāti vai pazūd neparedzētas rūpnīcas datu atiestatīšanas
gadījumā.
Datu pārvaldība ierīcē Galaxy Watch Active
Glabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā Galaxy Watch
Active. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt tai vēlāk, kā arī automātiski dublēt
jūsu Galaxy Watch Active datus.
• Galaxy Watch Active saglabātā mūzika un attēli netiks dublēti.
• Galaxy Watch Active programmā Samsung Health tiek saglabāti tikai pēdējo 28
dienu ieraksti. Lai apskatītu saglabātos ierakstus, kas vecāki par 28 dienām, instalējiet
programmu Samsung Health pievienotajā mobilajā ierīcē un veiciet automātisko datu
dublēšanu.
122
Programma Galaxy Wearable
Datu dublēšana
Lai dublētu datus, kas saglabāti jūsu Galaxy Watch Active, palaidiet Galaxy Wearable,
pieskarieties Sākums → Konts un dublēšana → Dublēšana un atjaunošana → Dublēšanas
iestatījumi, izvēlieties dublējamo vienumu, pēc tam pieskarieties pie Dublēt tūlīt. Dati tiks
saglabāti Samsung Cloud.
Datu atjaunošana
Lai atjaunotu datus, kas saglabāti jūsu Galaxy Watch Active, palaidiet Galaxy Wearable,
pieskarieties Sākums → Konts un dublēšana → Dublēšana un atjaunošana → Atjaunošana,
izvēlieties atjaunojamo vienumu, pēc tam pieskarieties pie Atjaunot tūlīt. Tiks atjaunoti pēdējie
dublētie dati.
Automātiska datu dublēšana
Lai automātiski dublētu jūsu Galaxy Watch Active saglabātos datus ar Samsung Cloud un jebkurā
laikā piekļūtu tiem no citām ierīcēm, palaidiet savā mobilajā ierīcē programmu Galaxy Wearable,
pieskarieties pie Sākums → Konts un dublēšana → Dublēšana un atjaunošana → Dublēšanas
iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim Automātiskā dublēšana, lai to aktivizētu.
Sinhroniz. tālruņa iestatījumus
Pielāgojiet jūsu Galaxy Watch Active Wi-Fi tīkla sinhronizācijas iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums →
Sinhroniz. tālruņa iestatījumus un pēc tam pieskarieties slēdzim Sinhroniz. Wi-Fi profilus, lai to
ieslēgtu.
Mobilā ierīce ir iestatīta sinhronizēt saglabāto Wi-Fi tīklu sarakstu jūsu ierīcē Galaxy Watch Active.
123
Programma Galaxy Wearable
Pieejamība
Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces Galaxy Watch Active pieejamību.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Pieejamība.
• Redzamības uzlabojumi: izmainiet šos iestatījumus, lai uzlabotu pieejamības iespējas
lietotājiem ar vāju redzi.
• Papildu iestatījumi: iestatiet, lai Galaxy Watch Active jums nosūta atgādinājumu regulāros
intervālos, ja nav izlasīts kāds paziņojums, un izvēlieties intervāla laiku. Varat iestatīt, lai ierīce
ātri atver pieejamības izvēlnes.
Par pulksteni
Skatiet sava Galaxy Watch Active statusu un citu informāciju. Varat atjaunināt arī Galaxy Watch
Active programmatūru.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Par pulksteni.
• Akumulators: apskatiet atlikušo uzlādes līmeni un izmantošanas laiku, kā arī aktivizējiet
enerģijas taupīšanas režīmu.
Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas
izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
• Krātuve: pārbaudiet izmantotos un pieejamos atmiņas resursus. Lai dzēstu nevajadzīgos
failus, pieskarieties pie IZTĪRĪT.
Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas
aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā
kapacitāte var mainīties.
• RAM: pārbaudiet izmantotos un pieejamos RAM resursus. Lai paātrinātu Galaxy Watch Active
darbību, samazinot izmantotās operatīvās atmiņas (RAM) apjomu, programmu sarakstā
atzīmējiet programmas un pieskarieties pie IZTĪRĪT.
• Atjaun. pulksteņa programmatūru: atjauniniet Galaxy Watch Active programmatūru uz
jaunāko.
124
Programma Galaxy Wearable
• Juridiskā informācija: skatiet ierīces Galaxy Watch Active juridisko informāciju.
• Instalēt nezināmas programmas: iestatiet Galaxy Watch Active ļaut programmu instalēšanu
no nezināmiem avotiem.
• Ierīces nosaukums: mainiet ierīces Galaxy Watch Active nosaukumu.
• Informācija par ierīci: pārbaudiet Galaxy Watch Active datus, piemēram, Wi-Fi MAC adresi,
Bluetooth adresi un sērijas numuru.
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot programmu Galaxy Wearable
Varat veikt tiešu Galaxy Watch Active programmatūras atjaunināšanu uz jaunāko versiju,
izmantojot bezvadu aparātprogrammatūras pakalpojumus (FOTA — Firmware over-the-air).
1
2
3
4
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Pieskarieties pie Sākums → Par pulksteni → Atjaun. pulksteņa programmatūru →
Atjaunināt tūlīt.
Pieskarieties pie LEJUPIEL. un instalējiet savā mobilajā ierīcē jaunāko programmatūras
versiju.
Izlasiet ekrānā redzamo informāciju un pieskarieties pie INSTALĒT TŪLĪT.
Ierīce Galaxy Watch Active nokopēs atjaunināto programmatūru no jūsu mobilās ierīces un
tiks restartēta.
Lai automātiski pārbaudītu atjauninājumu pieejamību un lejupielādētu tos, pieskarieties
slēdzim Automātiska atjaunināšana, lai to aktivizētu. Atjauninājumi tiek lejupielādēti
tikai brīdī, kad ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
Par Galaxy Wearable
Skatiet informāciju par programmu Galaxy Wearable.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Par Galaxy
Wearable.
125
Programma Galaxy Wearable
Ciparnīcas
Jūs varat mainīt pulksteņa veidu, kas tiks rādīts pulksteņa ekrānā.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Ciparnīcas un
izvēlieties vēlamo pulksteņa veidu. Jūsu izvēlētais pulksteņa izskats tiks lietots pulksteņa ekrānā.
Pieskarieties pie Pielāgot, lai izvēlētos fonu un iestatītu vienumus, kas tiks rādīt pulksteņa
ciparnīcā.
Atklāt
Varat lejupielādēt ieteicamās pulksteņa ciparnīcas un programmas Galaxy Store programmā.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Atklāt.
Lejupielādējiet vēlamās ciparnīcas un programmas. Pieskarieties pie SK. VAIRĀK, lai apskatītu
lielāku skaitu ciparnīcu un programmu.
126
Galaxy Watch Active lietošana
Ievads
Papildus ērtībām ikdienas dzīvē un sava dzīvesveida un veselības pārvaldībai izmantojiet Galaxy
Watch Active noderīgās funkcijas. Galaxy Watch Active pielāgošanas pakalpojums analizē jūsu
ierīces lietošanas modeļus un statusu, lai sniegtu pakalpojumus un informāciju atbilstoši jūsu
atrašanās vietai.
Izbaudiet dažādās Galaxy Watch Active funkcijas.
Jūsu personīgais veselības treneris
Parūpējieties par savu veselību, izmantojot Galaxy Watch Active. Sirdsdarbības sensors mēra jūsu
sirdsdarbības ātrumu un analizē stresa līmeni un miega modeli. Pamatojoties uz ievadītajiem
profila datiem, varat izveidot arī personisko rutīnu.
Kamēr lietojat Galaxy Watch Active, kas ir savienots ar mobilo ierīci, varat izmantot
daudzus citus vingrinājumus un veselības pārvaldības funkcijas.
Ikdienas aktivitāšu mērķa sasniegšana
Acumirklī apskatiet savu ikdienas aktivitāšu mērķi attiecībā pret kopējo mērķi, piemēram,
sadedzinātās kalorijas, treniņu ilgumu vai aktivitāšu laiku, kā arī salīdzinājumā ar ievadīto profila
informāciju.
Jūs acumirklī varat apskatīt ikdienas mērķi un ikdienas aktivitāšu grafiku logrīkā Dienas
aktivitātes vai programmā Samsung Health. Jūs varat izmantot šo informāciju, lai uzraudzītu
savu veselību un pievērstos aktīvākam dzīvesveidam ar mērķi izveidot sabalansētu dienas kārtību
un uzlabot veselību.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Dienas aktivitātes.
127
Galaxy Watch Active lietošana
Stresa līmeņa un miega kvalitātes pārvaldība
Precīzāks sirdsdarbības sensors nepārtraukti noteiks jūsu stresa līmeni un miega modeļus.
Stresa pārvaldība
Kad stresa līmeņa mērījumi ir pabeigti, jūs varat atslābināties, izpildot elpošanas norādījumus,
kurus sniedz Galaxy Watch Active. Pēc tam, kad jūsu stresa līmenis ir izmērīts, pieskarieties pie
ELPOŠANA >, lai elpotu un atbrīvotos no stresa.
Miega modeļa pārbaudīšana
Jūsu miega modelis tiks izmērīts un sadalīts četrās stadijās. No rīta pēc pamošanās jūs varēsiet
apskatīt savu miega modeli miega pārraudzības logrīka ekrānā, vai izmantojot logrīku Miegs.
Uzziniet, kāds ir jūsu miega modelis, izmantojot pastāvīgos novērojumus.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Miegs.
Miega modeļa noteikšanai tiek analizēti četri stāvokļi (nomodā, REM, trausls, dziļš),
izmantojot jūsu kustības un sirdsdarbības ritma izmaiņas. Tiks parādīts grafiks, kurā
iekļautas katram miega stāvoklim ieteicamās vērtības, pamatojoties uz jūsu vecuma
grupas cilvēku rezultātiem.
Izbaudiet uzlabotos vingrinājumus
Dažādu treniņu funkciju izmantošana
Galaxy Watch Active nodrošina aptuveni 40 iekštelpu un āra vingrinājumus un aktivitātes.
Izmantojiet Galaxy Watch Active mājās, brīvā dabā vai fitnesa centrā. Galaxy Watch Active
palīdzēs sasniegt jūsu noteikto mērķi, uzmanīgi pārbaudot jūsu treniņa laikus, distanci, ātrumu,
sirdsdarbības ātrumu un kaloriju patēriņu treniņa laikā.
Skatiet sadaļu “Vingrojumi”, lai iegūtu papildinformāciju par dažādu vingrinājumu uzsākšanu.
Vairāku vingrinājumu veikšana vienas sesijas ietvaros
Vienas sesijas laikā iespējams efektīvi izpildīt vairākus vingrinājumus. Kad viens vingrinājums ir
galā, tūlīt pārejiet uz nākamo vingrinājumu.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Vairāku vingrinājumu pildīšana.
128
Galaxy Watch Active lietošana
Pulkstenis kā vieds plānotājs
Dienas informācijas pārbaude
Izmantojiet Galaxy Watch Active svarīgā dienā. Pulksteņa ekrānā var apskatīt informāciju,
piemēram, grafiku, atgādinājumus un signālu laiku arī tad, ja neesat palaidis nevienu
programmu.
Lai atlasītu pulksteņa ciparnīcu Mana diena, pieskarieties un turiet pulksteņa ekrānu un pavelciet
ekrānā pa kreisi vai pa labi. Pulksteņa ciparnīcā Mana diena var apskatīt un pārvaldīt ikdienas
grafiku.
Pulksteņa ciparnīcā var apskatīt šādu informāciju:
• šodienas grafiku, kuru iestatījāt kalendārā;
• vienumus, kurus saglabājāt kā atgādinājumus;
• signālu laikus.
Skatiet sadaļu “Kalendārs”, “Reminder” vai “Signāls”, lai iegūtu plašāku informāciju par dienas
grafika vai atgādinājuma reģistrēšanu vai modinātāja iestatīšanu.
• Pārbaudīt iespējams tikai to grafiku un signālu informāciju, kas iestatīta 10 stundu
laikā no konkrētā brīža.
• Mobilajā ierīcē pievienotā signāla informācija nav redzama pulksteņa ekrānā.
129
Galaxy Watch Active lietošana
Manas ikdienas dzīves pārvaldība
Galaxy Watch Active palīdzēs jums ērti izbaudīt dzīvi. Galaxy Watch Active pielāgošanas
pakalpojums identificēs jūsu dzīvesveidu un gaumi un nodrošinās attiecīgas​funkcijas atbilstoši
jūsu atrašanās vietai vai situācijai. Sāciet un pabeidziet dienu ar Galaxy Watch Active. Galaxy
Watch Active nodrošinās vislabākos pakalpojumus jebkurā laikā un vietā.
• Šī funkcija ir pieejama, ja Galaxy Watch Active ir savienots ar mobilo ierīci, kas atbalsta
pielāgošanas pakalpojumu platformas 2.2 vai jaunāku versiju. Pēc vienošanās par
pielāgošanas pakalpojuma izmantošanu palaidiet savā mobilajā ierīcē programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Samsung account →
Konfidencialitāte → Pielāgošanas pakalpojums un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai
to aktivizētu.
• Ja iepriekš analizētais dzīvesveida modelis mainās, Galaxy Watch Active nodrošinās
pakalpojumu un funkciju, kas atbildīs mainītajam modelim.
Informācija divas reizes dienā
Kad pamodīsities vai dosities gulēt, iepazīstieties ar noderīgu informāciju, kas jums būs
nepieciešama dienas laikā.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Papildu → Dienas apskats →
Automātiski saņemt apskatus un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Kad pamodīsities, Galaxy Watch Active paziņos par dienas svarīgajiem notikumiem vai laika
apstākļiem. Pirms dosities gulēt, Galaxy Watch Active paziņos par jūsu vingrošanas statusu,
rītdienas laika apstākļiem un atgādinās par visiem neizpildītajiem atgādinājuma vienumiem.
Skatiet sadaļu “Kalendārs” vai “Reminder”, lai iegūtu plašāku informāciju par dienas grafika vai
atgādinājuma paziņojuma reģistrēšanu.
Ja vēlaties, paziņojumus var iestatīt divas reizes dienā. Programmu sarakstā pieskarieties
pie
(Iestatīj.) → Papildu → Dienas apskats → Iestatīt apskatu laikus, pieskarieties
slēdzim, lai to aktivizētu, un pēc tam pieskarieties Apskatu laiki, lai iestatītu paziņojumu
laiku. Tomēr šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja vispirms deaktivizēsiet funkciju
Automātiski saņemt apskatus.
130
Galaxy Watch Active lietošana
Ieteicamo programmu palaišana pēc atrašanās vietas un laika
Ērtā veidā logrīkos palaidiet savas iecienītās programmas. Galaxy Watch Active analizēs
jūsu izmantošanas modeļus pēc laika un vietas, lai automātiski pievienotu jūsu iecienītākās
programmas, kuras esat lietojis noteiktos laikos vai vietās, Progr. īsceļi logrīkā.
Piemēram, kad sastrēguma stundās ieradīsities autobusa pieturā, jūsu bieži lietotās kartes vai ar
tranzītu saistītās programmas un mūzikas programmas tiks automātiski pievienotas logrīkam.
Pulksteņa ekrānā pavelciet pa kreisi un automātiski palaidiet pievienotās programmas logrīkā
Progr. īsceļi.
Nakts režīma aktivizēšana ērtākam miegam
Pirms gulētiešanas laika Galaxy Watch Active paziņos, ka ir pienācis laiks doties gulēt. Aktivizējiet
gulēšanai optimizēto nakts režīmu.
Programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.) → Papildu → Naktsmiera režīms un tad
pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu. Kad saņemat paziņojumu par nakts režīma aktivizēšanu,
sekojiet ekrānā redzamajām norādēm par šī režīma aktivizēšanu.
Lai automātiski aktivizētu nakts režīmu, pieskarieties slēdzim Lietot miega laikā, lai to ieslēgtu.
Jūs saņemsiet paziņojumu 30 minūtes pirms nakts režīma automātiskas aktivizēšanas.
Tiks atspējotas tālāk uzskaitītās funkcijas:
• visi vibrējošie paziņojumi izņemot modinātāju;
• ekrāna ieslēgšanās paziņojuma saņemšanas laikā;
• funkcija Pulkstenis vienmēr ieslēgts;
• aktivizēšanas žests.
Kad pamodīsities, nakts režīms tiks automātiski atspējots.
131
Galaxy Watch Active lietošana
Duālā pulksteņa izmantošana, atrodoties ārvalstī
Ja dosities uz ārzemēm vai komandējumā, Galaxy Watch Active automātiski noteiks mainīto laika
joslu un ieteiks pārslēgt duālā pulksteņa ekrānu, lai redzētu gan vietējo, gan arī jūsu valsts laiku.
Izmantojiet duālo pulksteņu funkciju, mainot pulksteņa ciparnīcu atbilstoši paziņojumiem.
Šī funkcija ir pieejama, ja Galaxy Watch Active ir savienots ar mobilo ierīci, kas atbalsta
pielāgošanas pakalpojumu platformas 2.2 vai jaunāku versiju. Pēc vienošanās par
pielāgošanas pakalpojuma izmantošanu palaidiet savā mobilajā ierīcē programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Samsung account →
Konfidencialitāte → Pielāgošanas pakalpojums un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
Ērta atgādinājuma izmantošana
Reģistrējiet atgādinājumu ātrā veidā ar balss komandu un saņemiet informāciju par dienas
atgādinājumiem.
Atgādinājumu reģistrēšana ar balsi
Ar balss komandu iespējams viegli saglabāt it visu, ko vēlaties atcerēties.
Piemēram, pasakiet “Piezvanīt mammai plkst. 15:00” un izveidojiet atgādinājumu. Plkst. 15:00
jums tiks paziņots, ka ir pienācis laiks piezvanīt mammai.
Skatiet sadaļu “Atgādinājuma izveide”, lai iegūtu papildinformāciju par atgādinājumu
reģistrēšanu.
132
Pielikums
Traucējummeklēšana
Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz jūsu Galaxy Watch Active.
Jūsu Galaxy Watch Active nevar ieslēgt
Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, jūsu Galaxy Watch Active nevarēs ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet
akumulatoru pirms Galaxy Watch Active ieslēgšanas.
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt
pareizi.
• Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties
skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
• Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Restartējiet Galaxy Watch Active, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Pārliecinieties, vai Galaxy Watch Active programmatūra ir atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.
133
Pielikums
Galaxy Watch Active ir sastindzis vai tam radušās kļūmes
Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Galaxy Watch Active restartēšana
Ja jūsu Galaxy Watch Active sastingst vai nereaģē, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai
izslēgt un atkārtoti ieslēgt ierīci.
Piespiedu restartēšana
Ja Galaxy Watch Active ir sastindzis un nereaģē, turiet nospiestu sākuma taustiņu (ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu) ilgāk nekā 7 sekundes, lai ierīci restartētu.
Galaxy Watch Active atiestatīšana
Ja iepriekš minētās metodes nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Vispārīgi → Atiestatīt. Pirms veicat
sākotnējo datu atiestati, neaizmirstiet izveidot visu Galaxy Watch Active saglabāto svarīgo datu
dublējumkopijas.
Cita Bluetooth ierīce nevar atrast jūsu Galaxy Watch Active
• Nodrošiniet, lai jūsu Galaxy Watch Active būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
• Atiestatiet savu Galaxy Watch Active un mēģiniet vēlreiz.
• Nodrošiniet, lai Galaxy Watch Active un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth savienojuma
diapazonā (10 m). Attālums var atšķirties, atkarībā no vides, kādās ierīces tiek lietotas.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
134
Pielikums
Bluetooth savienojums nav izveidots vai jūsu Galaxy Watch Active un
mobilā ierīce ir atvienoti
• Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
• Nodrošiniet, ka starp ierīcēm nav šķēršļu, kā piemēram, sienas vai elektroierīces.
• Nodrošiniet, lai mobilajā ierīcē tiktu instalēta programmas Galaxy Wearable jaunākā versija.
Ja nepieciešams, atjauniniet programmu Galaxy Wearable uz jaunāko versiju.
• Nodrošiniet, lai Galaxy Watch Active un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth savienojuma
diapazonā (10 m). Attālums var atšķirties, atkarībā no vides, kādās ierīces tiek lietotas.
• Restartējiet abas ierīces un vēlreiz palaidiet mobilajā ierīcē programmu Galaxy Wearable.
Zvani netiek savienoti
• Nodrošiniet, lai jūsu Galaxy Watch Active tiktu savienots ar mobilo ierīci, izmantojot
Bluetooth. Ja jūsu Galaxy Watch Active ir attāli savienots ar jūsu mobilo ierīci, jūs nevarat
saņemt ienākošos zvanus.
• Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram mobilajā ierīcē nebūtu iestatīts zvanu liegums.
• Pārbaudiet, vai nav aktivizēts “netraucēt”, “nakts” vai “teātra” režīms. Ja kāds no šiem režīmiem
ir aktivizēts, skārienekrāns ienākošo zvanu laikā neieslēdzas. Nospiediet sākuma taustiņu vai
taustiņu Atpakaļ, lai ieslēgtu ekrānu un apskatītu ienākošo zvanu.
Akumulatora ikona ir tukša
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.
135
Pielikums
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem
lādētājiem)
• Pārliecinieties, vai pareizi savienojāt Galaxy Watch Active ar bezvadu lādētāju.
• Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz
• Galaxy Watch Active vai tā akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras
ietekmē, derīgā uzlāde var būt samazināta.
• Akumulatora patēriņš palielinās, lietojot noteiktas programmas.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
Galaxy Watch Active ir jūtami uzkarsis
Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš,
vai ilgstoši izmantojot programmas ierīcē Galaxy Watch Active nepārtrauktā laika posmā, Galaxy
Watch Active var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina Galaxy Watch Active
kalpošanas laiku vai veiktspēju.
Ja Galaxy Watch Active pārkarst vai ilgstoši ir karsta, uz kādu brīdi pārtrauciet tās lietošanu. Ja
Galaxy Watch Active turpina uzkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Galaxy Watch Active nespēj noteikt jūsu pašreizējo atrašanās vietu
Ierīce Galaxy Watch Active izmanto jūsu mobilās ierīces atrašanās vietas datus. GPS signāls var tikt
traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Iestatiet mobilo ierīci izmantot Wi-Fi tīklu, lai noteiktu
jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
Dati, kas saglabāti Galaxy Watch Active, ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti Galaxy Watch
Active. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung
neuzņemas atbildību par datu, kas saglabāti Galaxy Watch Active, nozaudēšanu.
136
Pielikums
Ap Galaxy Watch Active korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
Galaxy Watch Active krātuvē nepietiek vietas
Izdzēsiet nevajadzīgos datus, piemēram, datus kešatmiņā, izmantojot Galaxy Wearable, vai arī
manuāli izdzēsiet nelietotās programmas vai failus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.
Akumulatora noņemšana
• Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai
saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Jūsu drošībai nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts,
tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu
lietošanai.
• Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumu un zaudējumiem (saistībā ar līguma
noteikumiem vai deliktu, tostarp nolaidību), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie
brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie radušies Samsung
nolaidības dēļ.
137
Autortiesības
Autortiesības © 2019 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav
saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir
reģistrētas preču zīmes, kas pieder Wi-Fi Alliance.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising