Samsung | SM-R830 | Samsung Galaxy Watch Active2 (44 mm), Nerūdyjantis plienas Vartotojo vadovas

Samsung Galaxy Watch Active2 (44 mm), Nerūdyjantis plienas Vartotojo vadovas
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
SM-R820
SM-R825F
SM-R830
SM-R835F
Latvian. 09/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Saturs
Darba sākšana
5
Par Galaxy Watch Active2
5
Sākumā izlasi mani
27 Galaxy Watch Active2 lietošana bez
mobilās ierīces
28 Ekrāna vadība
28
30
33
34
34
36
10 Ierīces izkārtojums
10
11
13
Komplekta saturs
Galaxy Watch Active2
Bezvadu lādētājs
14 Akumulators
14
16
17
19
36 Pulkstenis
Akumulatora uzlāde
Bezvadu uzlāde
Akumulatora uzlāde ar Wireless
PowerShare
Enerģijas taupīšanas režīms
36
37
38
38
19 Galaxy Watch Active2 valkāšana
19
20
21
39
40
41
26
Paziņojumu panelis
Ienākošo paziņojumu skatīšana
Programmu izvēle paziņojumu
saņemšanai
41 Ātrās vadības panelis
48 Teksta ievade
24 Galaxy Watch Active2 savienošana
ar mobilo ierīci
24
Pulksteņa ekrāns
Pulksteņa izskata maiņa
Vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcijas
aktivizācija
Režīms Tikai pulkstenis
39 Paziņojumi
Galaxy Watch Active2 uzvilkšana
Padomi un piesardzības pasākumi
siksniņas izmantošanai
Siksniņas pievienošana vai nomaiņa
23 Galaxy Watch Active2 ieslēgšana un
izslēgšana
24
Ietvars
Skārienekrāns
Ekrānā redzamais saturs
Ekrāna ieslēgšana un izslēgšana
Ekrānu pārslēgšana
Bloķēšanas ekrāns
48
49
50
50
Programmas Galaxy Wearable
instalēšana
Galaxy Watch Active2 savienošana ar
mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth
Attālais savienojums
51
2
Ievads
Balss ievades izmantošana
Emocijzīmju lietošana
Tastatūras vai rokraksta ievades
režīma lietošana
Ievades režīma maiņa
Saturs
Programmas un funkcijas
87
87
52 Ziņas
Mūzikas atskaņošana mobilajā ierīcē
Mūzikas atskaņošana, neveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci
54 Tālrunis
88 Reminder
54
54
56
56
89 Kalendārs
Ievads
Zvanu saņemšana
Zvanu veikšana
Iespējas zvana laikā
90 Bixby
90
90
57 Kontakti
91 Laikapst.
59 Samsung Health
59
62
63
65
66
73
73
75
77
79
80
81
82
83
84
84
91 Signāls
Ievads
Dienas aktivitātes
Soļi
Stāvi
Vingrojumi
Kalorijas
Miegs
Sirds rit.
Stress
Pārtika
Svara pārvaldība
Ūdens
Kofeīns
Together
Iestatījumi
Papildu informācija
92 Pasaul. pulkst.
93 Taimeris
93 Hronom.
94 Galerija
94
95
95
Attēlu importēšana un eksportēšana
Attēlu skatīšana
Attēlu dzēšana
96 Atr.manu tālr.
96 Atrast manu pulksteni
97 SOS ziņojumi
99 E-pasts
99 Galaxy Store
100 Iestatīj.
85 GPS
100
100
101
102
102
104
109
110
111
86 Mūzika
86
86
86
87
Ievads
Bixby palaišana
Ievads
Mūzikas atskaņošana
Mūzikas importēšana
Mūzikas atskaņošana ierīcē Galaxy
Watch Active2
3
Ievads
Ciparnīcas
Skaņa un vibrācija
Displejs
Papildu
Savienojumi
Programmas
Drošība
Konts (Konts un dublēšana)
Saturs
112
112
114
114
115
115
Galaxy Watch Active2
lietošana
Pieejamība
Vispārīgi
Akumulators
Par pulksteni
Savienot ar jauno tālruni
Savienot ar tālruni
132 Ievads
132 Jūsu personīgais veselības treneris
132 Ikdienas aktivitāšu mērķa
sasniegšana
133 Stresa līmeņa un miega kvalitātes
pārvaldība
133 Izbaudiet uzlabotos vingrinājumus
Programma Galaxy Wearable
116 Ievads
134 Pulkstenis kā vieds plānotājs
118 Sākums
118
118
119
120
120
121
122
123
123
124
124
125
125
126
128
128
128
129
134 Dienas informācijas pārbaude
134 Manas ikdienas dzīves pārvaldība
136 Duālā pulksteņa izmantošana,
atrodoties ārvalstī
136 Ērta atgādinājuma izmantošana
Ievads
Paziņojumi
Programmas
Logrīki
Skaņa un vibrācija
Displejs
Papildu
Pievienot saturu pulkstenī
Sūtīt SOS pieprasījumus
Atrast manu pulksteni
Mobilie tīkli
Pielikums
137 Traucējummeklēšana
141 Akumulatora noņemšana
Vispārīgi
Pieejamība
Konts un dublēšana
Sinhroniz. tālruņa iestatījumus
Pulksteņa programmat. atjaunin.
Padomi un lietotāja rokasgrām.
Par pulksteni
130 Ciparnīcas
131 Atklāt
4
Darba sākšana
Par Galaxy Watch Active2
Galaxy Watch Active2 ir viedpulkstenis, kas analizē jūsu treniņu režīmu, novērtē jūsu veselības
stāvokli un ļauj izmantot dažādas noderīgas programmas tālruņa zvanu veikšanai un mūzikas
atskaņošanai. Jūs varat viegli pārlūkot dažādas funkcijas, velkot ietvaru, vai palaist funkciju,
vienkārši pieskaroties ekrānam, kā arī nomainīt pulksteņa izskatu, lai tas atbilstu jūsu gaumei.
Pievienojiet Galaxy Watch Active2 savai mobilajai ierīcei, lai papildinātu tās izmantošanas
iespējas, vai lietojiet Galaxy Watch Active2 atsevišķi, nepievienojot to mobilajai ierīcei.
Sākumā izlasi mani
Pirms ierīces lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai lietošana būtu droša un pareiza.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu
sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms,
iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi
atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas
problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir
rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinājumi
veikt operētājsistēmas pielāgošanu var izraisīt Galaxy Watch Active2 vai programmu
darbības traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā Galaxy Watch Active2
nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un
izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā
atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
5
Darba sākšana
• Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi,
automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var
pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir
ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces Galaxy Watch Active2 komplektācijā, var
tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja rodas jautājumi
par ierīces Galaxy Watch Active2 komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar
Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar
pakalpojuma sniedzējiem.
• Galaxy Watch Active2 operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no
neoficiāliem avotiem var novest pie Galaxy Watch Active2 nepareizas darbības, kā arī datu
bojājumiem vai zaudējumiem. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura
gadījumā garantija tiek anulēta.
• Dažas funkcijas var nedarboties tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā, atkarībā no mobilās
ierīces, kuru pievienojat ierīcei Galaxy Watch Active2, izgatavotāja un modeļa.
• Skārienekrānu var skaidri saskatīt pat stiprā saules gaismā, automātiski pielāgojot kontrasta
diapazonu atbilstoši apkārtējai videi. Ilgāku laiku rādot nekustīgu attēlu, Galaxy Watch
Active2 īpatnību dēļ var rasties pēcattēls (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās.
– – Ieteicams ilgu laika periodu neizvietot nekustīgus attēlus uz skārienekrāna daļām vai pa
visu skārienekrānu un izslēgt skārienekrānu, kad neizmantojat Galaxy Watch Active2.
– – Kad skārienekrāns netiek izmantots, tam var iestatīt automātisko izslēgšanos.
Pieskarieties pie
(Iestatīj.) Galaxy Watch Active2 programmu sarakstā, pieskarieties
pie Displejs → Ekrāna taimauts un pēc tam izvēlieties, cik ilgi ierīcei jāgaida, pirms
izslēdzas skārienekrāns.
– – Lai iestatītu skārienekrānu automātiski pielāgot spilgtumu atkarībā no apkārtējās vides,
pieskarieties pie
(Iestatīj.) Galaxy Watch Active2 programmu sarakstā, pieskarieties
pie Displejs → Aut. samazināt spilgtumu un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
• Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas
(Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums.
Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi FCC, varat skatīt Galaxy Watch Active2 FCC ID. Lai skatītu FCC
ID, pieskarieties pie
(Iestatīj.) Galaxy Watch Active2 programmu sarakstam, pieskarieties
pie Par pulksteni → Ierīce. Ja jūsu ierīcei nav FCC ID, tas nozīmē, ka ierīces pārdošana ASV
vai ASV teritorijās nav bijusi atļauta un ka to drīkst ievest ASV tikai īpašnieka personīgas
lietošanas nolūkā.
6
Darba sākšana
Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana
Jūsu ierīcei ir paredzēta aizsardzība pret ūdeni un putekļiem. Rūpīgi ievērojiet šos padomus,
lai nodrošinātu ierīces aizsardzību pret ūdeni un putekļiem. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt
ierīces bojājumus.
• Nepieļaujiet, ka ierīce saskaras ar strauji plūstošu ūdeni. Neļaujiet ierīcei nonākt pēkšņā
saskarē ar ūdens spiedienu, piemēram, nirstot.
• Neizmantojiet ierīci, nirstot ūdenī, nodarbojoties ar ūdens sporta veidiem vai pārvietojoties
ūdenī ar lielu plūsmu. Tā ir paredzēta pastāvīgai lietošanai normālos peldēšanas apstākļos,
piemēram, peldbaseinos vai pludmalēs.
• Ja ierīce vai jūsu rokas ir slapjas, kārtīgi tās noslaukiet pirms lietojat ierīci.
• Ja ierīce tikusi pakļauta saldūdens ietekmei, viscaur nosusiniet to ar tīru, mīkstu drānu. Ja
ierīce nonākusi saskarē ar citiem šķidrumiem, piemēram, sālsūdeni, peldbaseina ūdeni,
ziepjainu ūdeni, eļļu, smaržām, sauļošanās līdzekli, roku tīrīšanas līdzekli vai ķīmiskiem
produktiem, piemēram, kosmētiku, noskalojiet to ar saldūdeni un rūpīgi nosusiniet ar tīru,
mīkstu drānu. Neievērojot šos norādījumus, iespējams pasliktināt ierīces veiktspēju un
izskatu.
• Neizjauciet ierīci. Var tikt bojātas ierīces ūdens un putekļu izturīgās funkcijas.
• Nepakļaujiet ierīci krasām gaisa vai ūdens temperatūras izmaiņām.
• Nežāvējiet ierīci, izmantojot žāvēšanas ierīci, piemēram, matu fēnu.
• Izmantojot ierīci saunā, var tikt bojāta tās ūdens izturīgā funkcija.
• Ja ierīce tikusi iegremdēta ūdenī un mikrofons vai skaļrunis ir slapjš, iespējams, zvana laikā
skaņa nebūs skaidri sadzirdama.
• Izmantojot ierīci ūdenī, skārienekrāns un citas funkcijas, iespējams, nedarbosies pareizi.
• Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un sertificēta kā ūdens un putekļu izturīga
konkrētās situācijās un apstākļos. (Ierīce atbilst starptautiskajā standartā ISO 22810:2010
noteiktajām prasībām par ūdens izturību 50 m dziļumā un var tikt izmantota seklā ūdenī.
Atbilst putekļu izturības prasībām, kas noteiktas klasifikācijā IEC 60529 IP6X.)
7
Darba sākšana
Piesardzības pasākumi uzkaršanas gadījumā
Ja ierīces izmantošanas laikā izjūtat diskomfortu pārkaršanas dēļ, nekavējoties pārtrauciet tās
lietošanu un noņemiet to no savas plaukstas locītavas.
Lai izvairītos no problēmām, piemēram, ierīces darbības kļūmes, ādas diskomforta vai
bojājumiem un akumulatora iztukšošanās, ierīcē būs redzams brīdinājums, tai sasniedzot
noteiktu temperatūru. Ja parādās sākotnējais brīdinājums, ierīces funkcijas tiks atspējotas, kamēr
ierīce atdziest līdz noteiktai temperatūrai. LTE modelim līdz ierīces atdzišanai būs pieejama
ārkārtas zvana funkcija.
Ja ierīces temperatūra turpinās pieaugt, tiks parādīts otrais brīdinājums. Šajā brīdī ierīce
izslēgsies. Nelietojiet ierīci, kamēr tā nav atdzisusi līdz noteiktai temperatūrai. Lietojot LTE modeli,
ārkārtas zvana funkcija, kas bijusi iepriekš aktivizēta, turpinās darboties arī pēc otrā brīdinājuma
parādīšanās.
Galaxy Watch Active2 tīrīšana un pārvaldība
Ievērojiet tālākos norādījumus, lai garantētu, ka jūsu Galaxy Watch Active2 darbojas pareizi un
saglabā tā sākotnējo izskatu. Pretējā gadījumā iespējami Galaxy Watch Active2 bojājumi un ādas
kairinājums.
Pieejamā siksniņa var atšķirties atkarībā no reģiona vai modeļa. Pārliecinieties, ka siksniņa
tiek attiecīgi notīrīta un uzturēta.
• Izslēdziet Galaxy Watch Active2 un noņemiet siksniņu pirms tās tīrīšanas.
• Nepakļaujiet ierīci putekļiem, sviedriem, tintei, eļļai un ķīmiskiem produktiem, piemēram,
kosmētikai, antibakteriālam aerosolam, roku tīrīšanas līdzeklim, mazgāšanas līdzeklim
un insekticīdiem. Iespējami Galaxy Watch Active2 ārējo un iekšējo detaļu bojājumi vai
pasliktināta veiktspēja. Ja jūsu Galaxy Watch Active2 ir saskāries ar kādu no iepriekš
minētajām vielām, izmantojiet mīkstu bezplūksnu drānu, lai to notīrītu.
• Tīrot Galaxy Watch Active2, neizmantojiet ziepes, tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus materiālus un
saspiestu gaisu, kā arī netīriet to ar ultraskaņas viļņiem vai ārējiem siltuma avotiem. Pretējā
gadījumā Galaxy Watch Active2 ir iespējams sabojāt. Uz Galaxy Watch Active2 palikuši ziepju,
tīrīšanas līdzekļu vai roku dezinfekcijas līdzekļu atlikumi var izraisīt ādas kairinājumu.
• Saules aizsargkrēma, losjona vai eļļas notīrīšanai izmantojiet tīrīšanas līdzekli bez ziepēm, pēc
tam noskalojiet un rūpīgi izžāvējiet savu Galaxy Watch Active2.
8
Darba sākšana
• Pēc treniņa vai sviedru izdalīšanās notīriet rokas locītavu un siksniņu. Notīriet gumijas
siksniņu ar saldūdeni, nedaudz paberzējiet to ar tīrāmo spirtu un rūpīgi nožāvējiet.
• Ja gumijas siksniņa kļūst netīra vai satur jebkādus materiālus, noslaukiet to ar samitrinātu
zobu suku ar mīkstiem sariem.
• Ādas siksniņa nav ūdensizturīga. Nepeldieties vai nemazgājieties dušā, kad lietojat ādas
siksniņu.
• Ādas dabisko īpašību dēļ uz ādas siksniņas var palikt eļļas un kosmētikas traipi. Centieties
nepakļaut ādas siksniņu šo materiālu ietekmei.
• Izvairieties pakļaut Galaxy Watch Active2 ādas siksniņu tiešiem saules stariem, karstiem un
mitriem apstākļiem vai ūdenim. Ja to nedarīsiet, ādas siksniņas krāsa un forma var mainīties.
Ja ādas siksniņa kļūst slapja, nekavējoties noslaukiet to ar mīkstu bezplūksnu drānu un
žāvējiet to labi vēdinātā un ēnainā vietā.
• Kad jūsu ādas siksniņa kļūst netīra, noslaukiet to ar mīkstu bezplūksnu drānu. Ja
nepieciešams, mazliet samitriniet drānu ar saldūdeni.
Esiet piesardzīgs, ja jums ir alerģiska reakcija pret jebkuru uz Galaxy Watch
Active2 esošajiem materiāliem
• Samsung ir pārbaudījis uz Galaxy Watch Active2 konstatētos kaitīgos materiālus, piedaloties
iekšējām un ārējām sertifikācijas iestādēm, tostarp ir pārbaudīti visi tie materiāli, kas saskaras
ar ādu, veikta ādas toksicitātes pārbaude un Galaxy Watch Active2 valkāšanas pārbaude.
• Galaxy Watch Active2 sastāvā ietilpst niķelis. Veiciet nepieciešamos piesardzības pasākumus,
ja jūsu ādai ir paaugstināta jutība vai jums ir alerģiska reakcija pret jebkuriem uz Galaxy
Watch Active2 esošajiem materiāliem.
– – Niķelis: Galaxy Watch Active2 satur nelielu daudzumu niķeļa, kas ir zem tā Eiropas REACH
regulā noteiktā kontrolpunkta. Jūs netiksiet pakļauts Galaxy Watch Active2 iekšpusē
esošajam niķelim, un Galaxy Watch Active2 ir nokārtojis starptautisko sertifikācijas
pārbaudi. Tomēr, ja jūsu āda ir jutīga pret niķeli, ievērojiet piesardzību Galaxy Watch
Active2 lietošanā.
• Galaxy Watch Active2 izgatavošanā tiek izmantoti tikai tādi materiāli, kas atbilst ASV
patērētāju produktu drošības komisijas standartiem, Eiropas valstu noteikumiem un citiem
starptautiskiem standartiem.
• Papildinformāciju par to, kā Samsung rīkojas ar ķīmiskām vielām, skatiet Samsung tīmekļa
vietnē (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
9
Darba sākšana
Instrukciju ikonas
Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
Ierīces izkārtojums
Komplekta saturs
Informāciju par komplekta saturu skatiet īsajā lietošanas pamācībā.
• Komplektā ar šo Galaxy Watch Active2 iekļautie priekšmeti un pieejamie piederumi
var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šim Galaxy Watch Active2 un var
nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
• Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo Galaxy Watch Active2.
• Izņemot Galaxy Watch Active2 un dažus aksesuārus, tiem var nebūt tāda pati ūdens
un putekļu noturības sertifikācija.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu
lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz
garantija.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
10
Darba sākšana
Galaxy Watch Active2
Atmosfēras
spiediena sensors
NFC antena
SM-R820,
SM-R830:
GPS antena
SM-R825F,
SM-R835F:
LTE/
GPS antena
Taustiņš Atpakaļ
Mikrofons
Apgaismojuma
sensors
Sākuma taustiņš
(ieslēgšanas/
izslēgšanas
taustiņš)
Skārienekrāns
Dekompresijas
atvere
Skaļrunis
Sirdsdarbības
sensors
Siksniņa
11
Darba sākšana
• Jūsu ierīce satur magnētus, kas var ietekmēt tādu medicīnas ierīču kā
elektrokardiostimulatoru vai implantējami kardiovertera defibrilatoru darbību. Ja
izmantojat šādas medicīnas ierīces, turiet ierīci drošā attālumā no tām un pirms ierīces
lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.
• Ieturiet drošu atstatumu starp savu ierīci un objektiem, ko ietekmē magnēti. Ierīcē
esošie magnēti var sabojāt vai atspējot objektus, piemēram, kredītkartes, caurlaides,
pieejas kartes vai iekāpšanas kartes.
• Izmantojot skaļruņus, piemēram, atskaņojot multivides failus vai lietojot skaļruni
zvana laikā, netuviniet Galaxy Watch Active2 ausīm.
• Raugieties, lai siksniņa ir tīra. Saskare ar piesārņojumu, piemēram, putekļiem un
krāsvielām, var uz siksniņas atstāt traipus, kas var nebūt pilnībā notīrāmi.
• Neievietojiet asus priekšmetus atmosfēras spiediena sensorā, dekompresijas atverē,
skaļrunī vai mikrofonā. Galaxy Watch Active2 iekšējie komponenti var tikt bojāti līdz ar
ūdensizturības funkciju.
• Ja jūs izmantojat ierīci, kuras stikliņš vai akrila korpuss ir saplīsis, pastāv risks gūt
ievainojumus. Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir salabota Samsung servisa centrā.
• Savienojamības problēmas un akumulatora strauja iztukšošanās var rasties tālāk
norādītajās situācijās.
– – Ja pievienojat Galaxy Watch Active2 antenas zonai metāliskas uzlīmes
– – Ja aizsedzat Galaxy Watch Active2 antenas zonu ar rokām vai citiem
priekšmetiem laikā, kad izmantojat noteiktas funkcijas, piemēram, veicat zvanus
vai veidojat mobilo datu savienojumu
• Nenosedziet apgaismojuma sensora zonu ar ekrāna piederumiem, piemēram,
aizsargplēvi vai uzlīmēm. Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt sensora darbības
traucējumus.
• Pārliecinieties, vai Galaxy Watch Active2 mikrofons nav aizklāts, kad tajā runājat.
• Dekompresijas atvere nodrošina pareizu Galaxy Watch Active2 iekšējo detaļu
un sensoru darbību, kad Galaxy Watch Active2 tiek izmantots vidē, kurā mainās
atmosfēras spiediens.
12
Darba sākšana
Taustiņi
Taustiņš
Funkcija
• Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu Galaxy Watch
Active2.
• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu.
Sākums /
ieslēgšana/
izslēgšana
• Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekundes, lai restartētu Galaxy
Watch Active2.
• Nospiediet, lai atvērtu programmu sarakstu, kad ir atvērts
pulksteņa ekrāns.
• Nospiediet, lai atvērtu pulksteņa ekrānu, kad ir atvērts cits
ekrāns.
Atpakaļ
• Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Bezvadu lādētājs
Bezvadu uzlādes
virsma
Nepakļaujiet bezvadu lādētāju ūdens iedarbībai, jo bezvadu lādētājam nav tāda pati
ūdens noturības sertifikācija kā jūsu Galaxy Watch Active2.
13
Darba sākšana
Akumulators
Akumulatora uzlāde
Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas
dīkstāves periodiem.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un kabeli, kas ir speciāli
paredzēti jūsu Galaxy Watch Active2. Lietojot nesaderīgu akumulatoru, lādētāju vai
kabeli, var nopietni savainoties vai Galaxy Watch Active2 var tikt bojāts.
• Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
• Izmantojiet tikai bezvadu lādētāju un šīs ierīces komplektācijā iekļauto parasto
lādētāju. Galaxy Watch Active2 nevar pareizi uzlādēt, izmantojot trešo pušu bezvadu
un parastos lādētājus.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to
no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā
lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.
1
2
Pievienojiet bezvadu lādētāju parastajam lādētājam un iespraudiet lādētāju kontaktligzdā.
Ievietojiet Galaxy Watch Active2 bezvadu lādētājā, savietojot Galaxy Watch Active2
aizmugures vidusdaļu ar bezvadu lādētāja vidusdaļu.
Bezvadu lādētājs
14
Darba sākšana
3
Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet Galaxy Watch Active2 no bezvadu lādētāja.
Vispirms atvienojiet bezvadu lādētāju no lādētāja un pēc tam atvienojiet lādētāju no
elektriskās kontaktligzdas.
Uzlādes stāvokļa pārbaude
Nospiediet jebkuru no Galaxy Watch Active2 taustiņiem, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ierīce atrodas
bezvadu lādētājā.
Ja akumulatora uzlādes laikā Galaxy Watch Active2 ir izslēgts, nospiediet jebkuru taustiņu, lai
pārbaudītu uzlādes stāvokli ekrānā.
Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi
• Ja starp Galaxy Watch Active2 bezvadu lādētāju ir šķēršļi, Galaxy Watch Active2 var netikt
uzlādēts pareizi. Nepieļaujiet Galaxy Watch Active2 un bezvadu lādētāja saskari ar sviedriem,
šķidrumiem un putekļiem.
• Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, Galaxy Watch Active2 nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja
pievienošanas. Pirms ieslēdzat Galaxy Watch Active2, ļaujiet izlādētajam akumulatoram
dažas minūtes uzlādēties.
• Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, akumulators ātri izlādēsies. Lai nepieļautu
strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators
ir pilnībā uzlādēts.
• Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku
uzlādi nepietiekama elektriskās strāvas apjoma dēļ.
• Ja Galaxy Watch Active2 uzlādē ar citām ierīcēm, izmantojot universālu lādētāju, uzlāde būs
ilgāka.
• Galaxy Watch Active2 var lietot uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt
nepieciešams ilgāks laiks.
15
Darba sākšana
• Ja uzlādes laikā ierīcei Galaxy Watch Active2 tiek nodrošināts nestabils barošanas avots,
skārienekrāns var nedarboties. Ja tā notiek, atvienojiet Galaxy Watch Active2 no bezvadu
lādētāja.
• Uzlādes laikā Galaxy Watch Active2 var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina Galaxy
Watch Active2 kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti,
lādētājs drošības apsvērumu dēļ var pārtraukt uzlādi. Ja tā notiek, ļaujiet Galaxy Watch
Active2 atdzist, noņemot to no bezvadu lādētāja, pirms turpināt uzlādi.
• Ja jūs veicat Galaxy Watch Active2 uzlādi, kamēr daudzfunkcionāla kontaktligzda ir mitra,
Galaxy Watch Active2 var tikt bojāts. Pirms Galaxy Watch Active2 uzlādes rūpīgi izžāvējiet
daudzfunkcionālo kontaktligzdu.
• Ja Galaxy Watch Active2 netiek uzlādēts pareizi, nogādājiet to Samsung apkopes centrā.
• Neizmantojiet saliektu vai bojātu USB kabeli. Ja USB kabelis ir bojāts, pārtrauciet tā lietošanu.
Bezvadu uzlāde
Galaxy Watch Active2 ir iebūvēta bezvadu uzlādes spole. Akumulatoru iespējams uzlādēt,
izmantojot bezvadu uzlādes bloku vai jebkuru citu ierīci, kura darbojas kā bezvadu uzlādes bloks.
Bezvadu uzlādes bloks un citas ierīces, kuras darbojas kā bezvadu uzlādes bloki, ir iegādājamas
atsevišķi.
Akumulatora uzlāde ar bezvadu uzlādes bloku
1
Novietojiet Galaxy Watch Active2 ar tās aizmugures centrālo daļu uz bezvadu uzlādes bloka
centra.
16
Darba sākšana
2
Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet Galaxy Watch Active2 no bezvadu uzlādes
bloka.
Piesardzības pasākumi, veicot bezvadu uzlādi
Nenovietojiet Galaxy Watch Active2 uz bezvadu uzlādes bloka, ja starp Galaxy Watch
Active2 un bezvadu uzlādes bloku atrodas strāvu vadoši materiāli, piemēram, metāla
priekšmeti vai magnēti.
Galaxy Watch Active2 var netikt uzlādēts pareizi, tas var pārkarst vai var tikt bojāts Galaxy
Watch Active2 un kartes.
• Ja bezvadu uzlādes bloku lietojat vietā, kur ir vāji tīkla signāli, varat zaudēt tīkla uztveri.
• Izmantojiet Samsung apstiprinātu bezvadu uzlādes bloku. Ja lietojat citus bezvadu
uzlādes blokus, akumulators var neuzlādēties pareizi.
• Plašāku informāciju par pieejamiem bezvadu uzlādes blokiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
Akumulatora uzlāde ar Wireless PowerShare
Jūs varat uzlādēt savu Galaxy Watch Active2 ar ierīces akumulatoru, kura darbojas kā bezvadu
uzlādes bloks. Jūs varat uzlādēt savu Galaxy Watch Active2, kamēr uzlādējat ierīci, kura darbojas
kā bezvadu uzlādes bloks. Atkarībā no izmantotā pārsega veida funkcija Wireless PowerShare
var nedarboties pareizi. Ieteicams noņemt jebkuru lietoto pārsegu no ierīces, kas tiek lietota kā
bezvadu uzlādes bloks, pirms šīs funkcijas izmantošanas.
Neizmantojiet Bluetooth austiņas, kamēr koplietojat enerģiju. Tādējādi varat negatīvi
ietekmēt apkārtējo ierīču darbību.
17
Darba sākšana
1
Novietojiet Galaxy Watch Active2 ar tās aizmugures centrālo daļu uz ierīces, kura darbojas kā
bezvadu uzlādes bloks.
• Bezvadu uzlādes spoles atrašanās vieta dažādiem ierīču modeļiem var atšķirties.
Pielāgojiet ierīci vai Galaxy Watch Active2, lai tās pareizi savienotos.
• Dažas funkcijas, kas darbojas, kad valkājat Galaxy Watch Active2, nav pieejamas, ja
kopīgojat akumulatora jaudu.
Ierīce, kas darbojas kā
bezvadu uzlādes bloks
2
Pēc tam, kad Galaxy Watch Active2 ir pilnībā uzlādētas atvienojiet to no ierīces.
• Lai uzlāde tiktu veikta pienācīgi, tās laikā nekustiniet un neizmantojiet ne ierīci, ne
Galaxy Watch Active2.
• Uzlādes līmenis jūsu Galaxy Watch Active2 var būt mazāks nekā tas, ar ko ierīce, kas
darbojas kā bezvadu uzlādes bloks, dalījās.
• Ja uzlādējat Galaxy Watch Active2 laikā, kad tiek lādēta ierīce, kura darbojas kā
bezvadu uzlādes bloks, uzlādes ātrums var samazināties vai Galaxy Watch Active2 var
tikt neatbilstoši uzlādēts atkarībā no lādētāja veida.
• Uzlādes ātrums vai efektivitāte var mainīties atkarībā no ierīces stāvokļa, kura darbojas
kā bezvadu uzlādes bloks, vai apkārtējās vides apstākļiem.
• Ja atlikušais akumulatora uzlādes līmenis ierīcē, kura darbojas kā bezvadu uzlādes
bloks, nokrītas zem noteikta līmeņa, dalīšanās ar elektroenerģiju tiks pārtraukta.
• Plašāku informāciju par pieejamām ierīcēm, kuras darbojas kā bezvadu uzlādes bloki,
skatiet Samsung tīmekļa vietnē.
18
Darba sākšana
Enerģijas taupīšanas režīms
Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, lai palielinātu akumulatora lietošanas laiku.
• Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
• Deaktivizē mobilo tīklu un Wi-Fi funkciju.
• Ierobežo visas funkcijas, izņemot zvanus, ziņojumus un paziņojumu funkcijas.
• Ierobežo ierīces Galaxy Watch Active2 centrālā procesora veiktspēju.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Akumulators → Enerģijas taupīšana →
→
. Vai arī pieskarieties pie
ātrās vadības panelī, lai aktivizētu enerģijas taupīšanas
režīmu. Skatiet Ātrās vadības panelis, lai iegūtu papildinformāciju par ātrās vadības paneļa
atvēršanu.
Lai deaktivizētu šo režīmu, pieskarieties pie IZSLĒGT enerģijas taupīšanas režīma ekrāna apakšā
un pieskarieties pie . Vai arī pieskarieties pie
ātrās vadības panelī, lai deaktivizētu enerģijas
taupīšanas režīmu.
Galaxy Watch Active2 valkāšana
Galaxy Watch Active2 uzvilkšana
Atveriet sprādzi un aplieciet siksniņu ap plaukstas locītavu. Pielāgojiet siksniņu savai plaukstas
locītavai, ievietojiet tapu regulēšanas atverē un tad nofiksējiet sprādzi, lai to aizvērtu. Ja siksniņa
ir pārāk cieši ap jūsu plaukstas locītavu, izmantojiet nākamo caurumu uz āru.
19
Darba sākšana
Pārlieku nelokiet siksniņu. Pretējā gadījumā Galaxy Watch Active2 ir iespējams sabojāt.
• Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Galaxy Watch Active2, stingri valkājiet
Galaxy Watch Active2 ap savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Galaxy Watch Active2 pareiza valkāšana.
• Ja daži materiāli nonāk saskarē ar Galaxy Watch Active2 aizmugurējo daļu, Galaxy
Watch Active2 var atpazīt to kā valkāšanu uz plaukstas locītavas.
• Ja Galaxy Watch Active2 neieraksta nevienu kustību vairāk kā 10 minūtes, Galaxy
Watch Active2 to var neatpazīt kā valkāšanu uz plaukstas locītavas.
Padomi un piesardzības pasākumi siksniņas izmantošanai
• Valkājot Galaxy Watch Active2 ilgstoši vai veicot augstas intensitātes vingrinājumus
valkāšanas laikā, berzes un spiediena dēļ var rasties ādas kairinājums. Ja ilgstoši valkājat
Galaxy Watch Active2, noņemiet Galaxy Watch Active2 no plaukstas locītavas un nevalkājiet
to vairākas stundas.
• Ādas kairinājums var rasties alerģijas, vides faktoru un citu faktoru dēļ vai tad, ja uz jūsu ādas
ilgstoši atrodas ziepes vai sviedri. Tādā gadījumā pārtrauciet Galaxy Watch Active2 lietošanu
un pagaidiet 2 vai 3 dienas, līdz simptomi mazinās. Ja simptomi nepazūd vai pasliktinās,
nekavējoties sazinieties ar ārstu.
• Pārliecinieties, vai pirms Galaxy Watch Active2 valkāšanas jūsu āda ir sausa. Ilgstoši valkājot
mitru Galaxy Watch Active2, var tikt ietekmēta jūsu āda.
• Ja Galaxy Watch Active2 izmantojat ūdenī, attīriet ādu un Galaxy Watch Active2 no
svešķermeņiem un rūpīgi izžāvējiet tos, lai novērstu ādas kairinājumu.
• Neizmantojiet nekādus piederumus (izņemot Galaxy Watch Active2) ūdenī.
20
Darba sākšana
Siksniņas pievienošana vai nomaiņa
Pievienojiet siksniņu pirms Galaxy Watch Active2 lietošanas. Jūs varat noņemt siksniņu no Galaxy
Watch Active2 un nomainīt to pret jaunu.
• Pieejamā siksniņa var atšķirties atkarībā no reģiona vai modeļa.
• Pieejamās siksniņas izmērs dažādiem modeļiem var atšķirties. Izmantojiet attiecīgajam
modelim atbilstoša izmēra siksniņu.
Siksniņas pievienošana
1
Ievietojiet vienu siksniņas atsperes joslas galu Galaxy Watch Active2 austiņā.
2
Iebīdiet atsperes joslu un pievienojiet siksniņu.
1
2
21
Darba sākšana
Siksniņas nomaiņa
1
Iebīdiet siksniņas atsperes joslu.
2
Velciet siksniņu prom no Galaxy Watch Active2 korpusa.
3
Pievienojiet jauno siksniņu savam Galaxy Watch Active2.
22
Darba sākšana
Galaxy Watch Active2 ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu Galaxy Watch Active2, dažas sekundes turiet nospiestu sākuma taustiņu (ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu).
Ieslēdzot Galaxy Watch Active2 pirmo reizi vai atiestatot to, ekrānā parādās instrukcijas
programmas Galaxy Wearable lejupielādei un instalēšanai jūsu mobilajā ierīcē. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Galaxy Watch Active2 savienošana ar mobilo ierīci.
Lai izslēgtu Galaxy Watch Active2, turiet nospiestu sākuma taustiņu (ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu) un pēc tam pieskarieties pie Izslēgt.
Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās,
ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
Galaxy Watch Active2 restartēšana
Ja Galaxy Watch Active2 ir sastindzis un nereaģē, turiet nospiestu sākuma taustiņu (ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu) ilgāk nekā 7 sekundes, lai ierīci restartētu.
23
Darba sākšana
Galaxy Watch Active2 savienošana ar mobilo
ierīci
Programmas Galaxy Wearable instalēšana
Pēc Galaxy Watch Active2 savienošanas ar mobilo ierīci var izmantot arī citas funkcijas. Lai
pievienotu Galaxy Watch Active2 mobilajai ierīcei, mobilajā ierīcē instalējiet programmu Galaxy
Wearable.
Atkarībā no jūsu mobilās ierīces veida programmu Galaxy Wearable varat lejupielādēt tālāk
norādītajās vietās.
• Samsung Android ierīces: Galaxy Store, Play veikals
• Citas Android ierīces: Play veikals
Jūs nevarat instalēt programmu Galaxy Wearable mobilajās ierīcēs, kas neatbalsta Galaxy
Watch Active2 sinhronizāciju. Pārliecinieties, vai jūsu mobilā ierīce ir savietojama ar
Galaxy Watch Active2.
Galaxy Watch Active2 savienošana ar mobilo ierīci, izmantojot
Bluetooth
Galaxy Watch Active2
1
2
Ieslēdziet Galaxy Watch Active2 un pavelciet no ekrāna lejas uz augšu.
Atvērsies programmas Galaxy Wearable lejupielādes un instalēšanas ekrāns.
Pieskarieties , lai izvēlētos izmantojamo valodu, un rīkojieties atbilstoši ekrānā
redzamajiem norādījumiem.
Ja vēlaties izmantot Galaxy Watch Active2, nesavienojot to ar mobilo ierīci, skatiet sadaļu
“Galaxy Watch Active2 lietošana bez mobilās ierīces”.
Mobilā ierīce
3
Palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Ja nepieciešams, atjauniniet programmu Galaxy Wearable uz jaunāko versiju.
24
Darba sākšana
4
5
6
Pieskarieties Sākt darbu.
Ekrānā izvēlieties savu ierīci.
Ja nevarat atrast savu ierīci, pieskarieties pie Manas ierīces te nav.
Lai pabeigtu savienošanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Pabeidzot savienojuma izveidi, Galaxy Watch Active2 un mobilās ierīces ekrānā parādīsies
pamācība. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai uzzinātu par Galaxy Watch Active2
pamata vadības iespējām.
• Pievienošanas veidi un ekrāns var atšķirties atkarībā no mobilās ierīces un
programmatūras versijas.
• Ierīce Galaxy Watch Active2 ir mazāka nekā parastās mobilās ierīces, tāpēc tīkla
kvalitāte var būt sliktāka — it īpaši zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība.
Jūsu mobilais tīkls vai interneta savienojums var būt sliktas kvalitātes vai atvienoties,
ja lietojat savu Galaxy Watch Active2, nesavienojot to ar mobilo ierīci, vai ja Bluetooth
savienojums nav pieejams.
• Pirmo reizi pēc atiestatīšanas savienojot Galaxy Watch Active2 ar mobilo ierīci,
iespējama Galaxy Watch Active2 akumulatora ātrāka izlādēšanās, sinhronizējot datus,
piemēram, kontaktus.
• Atbalstītās mobilās ierīces un funkcijas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona,
pakalpojuma sniedzēja vai ierīces ražotāja.
25
Darba sākšana
Galaxy Watch Active2 savienošana ar jaunu mobilo ierīci
Savienojot Galaxy Watch Active2 ar jaunu mobilo ierīci, Galaxy Watch Active2 tiks atiestatīta. Ja
pirms Galaxy Watch Active2 savienošanas ar jaunu mobilo ierīci parādās uzvedne, pieskarieties
pie Dublēt datus, lai droši dublētu saglabātos datus. Skatiet sadaļu “Datu pārvaldība ierīcē
Galaxy Watch Active2”, lai iegūtu plašāku informāciju par Galaxy Watch Active2 dublēšanu.
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Savienot ar jauno tālruni →
.
Savienojums starp Galaxy Watch Active2 un jūsu mobilo ierīci tiks izbeigts. Pēc nepilnīgas
atiestates tiks automātiski ieslēgts Bluetooth pāra savienojuma režīms.
Jaunajā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, lai tā izveidotu savienojumu
ar Galaxy Watch Active2.
Ja mobilā ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jau savienota ar citu ierīci, savā
→ Pievienot
mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties
jaunu ierīci, lai izveidotu savienojumu ar jaunu ierīci.
Attālais savienojums
Jūsu Galaxy Watch Active2 un mobilā ierīce tiek savienota, izmantojot Bluetooth. Ja Bluetooth
savienojums nav pieejams, varat savienot Galaxy Watch Active2 ar mobilo ierīci attālināti, lietojot
savu Samsung kontu un mobilo sakaru tīklu vai Wi-Fi tīklu. Tādējādi joprojām varēsiet saņemt
mobilās ierīces paziņojumus.
Ja šī funkcija netiek ieslēgta, savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable,
pieskarieties pie Sākums → Konts un dublēšana un pēc tam pieskarieties slēdzim Attālais
savienojums, lai to aktivizētu.
26
Darba sākšana
Galaxy Watch Active2 lietošana bez mobilās
ierīces
Jūs varat izmantot Galaxy Watch Active2, nesavienojot to ar mobilo ierīci. Izmantojiet savu Galaxy
Watch Active2 ērtā veidā bez savienojuma izveides ar mobilo ierīci, veicot aktivitātes brīvā dabā,
piemēram, kāpjot kalnā vai pildot vingrinājumus. Pirmoreiz ieslēdzot Galaxy Watch Active2 vai to
atiestatot, varat iestatīt ierīces Galaxy Watch Active2 izmantošanu bez mobilās ierīces.
• Dažas funkcijas nav pieejamas, kad lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
• Apmeklējiet vietni www.samsung.com, lai skatītu juridiskos paziņojumus saistībā ar
režīma “Bez tālruņa savienojuma” iestatīšanu pirmoreiz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ieslēdziet Galaxy Watch Active2 un pavelciet no ekrāna lejas uz augšu.
Pieskarieties pie
un izvēlieties izmantojamo valodu.
Pieskarieties pie
, ekrānā ritiniet uz leju un pieskarieties šeit.
Apskatiet paziņojumu un pieskarieties pie Turpināt.
Izlasiet obligātos noteikumus un nosacījumus un pieskarieties pie Piekrītu.
Izlasiet papildu noteikumus un nosacījumus, atzīmējiet noteikumus un nosacījumus, kuriem
piekrītat, un pēc tam pieskarieties pie Tālāk.
Piesakieties ar savu Samsung kontu.
Ja nepieciešams atjaunot datus, atjaunojiet citus Galaxy Watch Active2 datus, kas saglabāti
jūsu Samsung kontā.
Izveidojiet savienojumu ar mobilo sakaru tīklu.
Ja izmantojat Bluetooth modeli, šī darbība netiek rādīta.
27
Darba sākšana
10 Iestatiet laika zonu, datumu un laiku.
Ja izmantojat LTE modeli, šī darbība netiek rādīta.
11 Iestatiet PIN kodu datu atjaunošanai vai dublēšanai.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Savienot ar tālruni →
un
ievadiet PIN, lai savienotu Galaxy Watch Active2 ar mobilo ierīci, kad lietojat Galaxy
Watch Active2 bez mobilās ierīces.
Ekrāna vadība
Ietvars
Jūsu Galaxy Watch Active2 ekrāna malā ir atrodams ietvars. Pavelciet ietvaru pulksteņa rādītāja
virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai viegli pārvaldītu Galaxy Watch Active2
dažādās funkcijas.
Programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.) → Papildu → Pieskāriens aplim un tad
pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
Nelietojiet ietvaru magnētisko lauku tuvumā, jo tie var radīt ietvara iekšējo magnētu
darbības traucējumus un izraisīt ierīces disfunkciju.
Ja ietvars nestrādā, nogādājiet to Samsung apkopes centrā, neveicot Galaxy Watch
Active2 demontāžu.
28
Darba sākšana
Ekrānu ritināšana
Pavelciet ietvaru, lai skatītu citus ekrānus. Pulksteņa ekrānā pavelciet ietvaru pretēji pulksteņa
rādītāju kustības virzienam, lai skatītu paziņojumus.
Vienuma izvēle
Pavelciet ietvaru, lai pārietu no viena vienuma uz citu. Pavelkot ietvaru, iezīmēšanas indikators
kustas tajā pašā virzienā, un vienums tiek iezīmēts.
Ievades vērtības pielāgošana
Pavelciet ietvaru, lai regulētu skaļumu vai spilgtumu. Regulējot spilgtumu, pavelciet ietvaru
pulksteņa rādītāju kustības virzienā, lai ekrāns kļūtu gaišāks.
29
Darba sākšana
Skārienekrāns
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt
kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ieteicams neizmantot fiksētus grafikas elementus uz skārienekrāna daļas vai
visa skārienekrāna ilgu laiku. Tādējādi var rasties pēcattēli (ekrāna iedegums) vai
dubultošanās.
• Galaxy Watch Active2 var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas
ārpus skārienievades apgabala.
• Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem.
• Kad ir aktivizēts režīms bloķēšanai ūdenī, skārienekrāns var nebūt pieejams.
Pieskaršanās
Lai atvērtu programmu, izvēlētos izvēlnes vienumu vai nospiestu ekrānā redzamu pogu,
pieskarieties ar pirkstu.
30
Darba sākšana
Pieskaršanās un turēšana
Divas vai vairāk sekundes pieskarieties un turiet ekrānu, lai atvērtu rediģēšanas režīmu vai skatītu
pieejamās iespējas.
Vilkšana
Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.
31
Darba sākšana
Dubultskāriens
Divreiz pieskarieties attēlam, lai tuvinātu vai tālinātu tā daļu.
Izvēršana un savilkšana
Izvērsiet vai savelciet divus pirkstus attēlā, lai tuvinātu vai tālinātu tā daļu.
Pavilkšana
Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.
32
Darba sākšana
Ekrānā redzamais saturs
Pulksteņa ekrāns ir izejas punkts, lai piekļūtu daudzajiem Galaxy Watch Active2 ekrāniem.
Varat skatīt logrīkus un atvērt paziņojumu paneli, pavelkot ekrānu vai ietvaru.
Pulkstenis
Logrīki
Paziņojumi
Pievienot
logrīkus
Pieejamie logrīki, paziņojumi un to izkārtojums var atšķirties atkarībā no
programmatūras versijas.
Logrīku pievienošana
Ir iespējams pievienot papildu logrīkus sākuma ekrānā.
Ritiniet ekrānā pa kreisi, pieskarieties
panelī.
un izvēlieties logrīku. Izvēlētais logrīks parādīsies jaunā
Logrīku pārvietošana
Pieskarieties logrīkam un turiet to, tad velciet to uz vēlamo atrašanās vietu.
Logrīku noņemšana
Pieskarieties un turiet logrīku un tad pieskarieties
33
.
Darba sākšana
Ekrāna ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet sākuma taustiņu vai taustiņu Atpakaļ.
Varat arī ieslēgt ekrānu, pieskaroties tam. Ja pēc pieskaršanās ekrāns neieslēdzas, programmu
sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.), pieskarieties pie Papildu → Aktivizācija ar pieskārienu
un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai iespējotu šo funkciju.
Lai izslēgtu ekrānu, pārklājiet to ar plaukstu. Ekrāns tiek automātiski izslēgts arī tad, ja Galaxy
Watch Active2 noteiktu laiku netiek lietots.
Jūs varat arī ieslēgt ekrānu, izmantojot aktivizēšanas žesta funkciju. Programmu sarakstā
pieskarieties
(Iestatīj.) → Papildu → Aktivizēšanas žests un tad pieskarieties slēdzim, lai to
ieslēgtu.
Ekrānu pārslēgšana
Pārslēgšanās starp pulksteņa ekrānu un programmu sarakstu
Lai atvērtu programmu sarakstu, nospiediet sākuma taustiņu, kad ir atvērts pulksteņa ekrāns.
Lai atgrieztos pulksteņa ekrānā, nospiediet sākuma taustiņu.
Skatiet pēdējās
programmas
Programma
Pulksteņa ekrāns
Programmu saraksts
Programmu saraksts
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, kas instalētas Galaxy Watch Active2.
Lai pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo programmu, pavelciet ietvaru vai pavelciet pa kreisi vai
pa labi uz ekrāna.
Pieejamās programmas var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.
34
Darba sākšana
Programmu atvēršana
Programmu sarakstā pieskarieties programmas ikonai, lai palaistu programmu.
Lai palaistu programmu no nesen lietoto programmu saraksta, programmu sarakstā pieskarieties
pie
(Nes. progr.).
Turklāt pavelciet ietvaru pulksteņa rādītāju kustības virzienā vai ekrānā pa kreisi un logrīkā Progr.
īsceļi izvēlieties nesen palaistu programmu vai bieži lietotu programmu, lai to palaistu.
Lai pievienotu vēlamo programmu logrīkam Progr. īsceļi, pieskarieties
un
pievienojiet to. Ja nav vietas, lai pievienotu bieži lietojamo programmu, pieskarieties
ekrānam un turiet to, pieskarieties pie Rediģēt un pēc tam pieskarieties
iepriekš
pievienotajai programmai, lai pievienotu citu programmu.
Programmu aizvēršana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties
(Nes. progr.).
Pavelciet ietvaru vai pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai aizvērtu programmu.
Pieskarieties pie
.
Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, pieskarieties pie Aizvērt visu.
Atgriešanās iepriekšējā ekrānā
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet taustiņu Atpakaļ.
35
Darba sākšana
Bloķēšanas ekrāns
Izmantojiet ekrāna bloķēšanas funkciju, lai aizsargātu savu personisko informāciju, liedzot citiem
piekļūt savam Galaxy Watch Active2. Pēc ekrāna bloķēšanas aktivizēšanas Galaxy Watch Active2
pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ikreiz, kad vēlēsieties ierīci atbloķēt.
Ekrāna bloķēšanas iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties
bloķēšanas metodi.
(Iestatīj.) → Drošība → Bloķēt → Veids un atlasiet
• Figūra: zīmējiet figūru, izmantojot vismaz četrus punktus, lai atbloķētu ekrānu.
• PIN kods: ievadiet PIN kodu ar cipariem, lai atbloķētu ekrānu.
Pulkstenis
Pulksteņa ekrāns
Varat skatīt pašreizējo laiku vai citu informāciju. Kad neesat pulksteņa ekrānā, nospiediet sākuma
taustiņu, lai atgrieztos pulksteņa ekrānā.
36
Darba sākšana
Pulksteņa izskata maiņa
Pieskarieties un turiet pulksteņa ekrānu, tad pavelciet ietvaru vai pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa
labi, pēc tam izvēlieties pulksteņa ciparnīcu.
Lai pielāgotu pulksteņa ciparnīcu, pieskarieties pie Pielāgot, pavelciet ietvaru vai ekrānā pa kreisi
vai pa labi, lai pārietu uz vēlamo iespēju, un tad to pielāgojiet.
Lai apskatītu un izvēlētos pieejamās pulksteņu ciparnīcas, pieskarieties pulksteņa ekrānam un
turiet to un ātri pavelciet ietvaru. Tomēr funkcija Pielāgot nebūs pieejama.
Lai no programmas Galaxy Store lejupielādētu citas pulksteņa ciparnīcas, pieskarieties pie
Galaxy Store.
Varat arī mainīt pulksteņa ciparnīcu. Programmu sarakstā pieskarieties pie
→ Ciparnīcas → Izvēlēties ciparnīcu.
(Iestatīj.)
Galaxy Watch Active2 pulksteņa ciparnīcu var arī mainīt, izmantojot mobilo ierīci. Savā mobilajā
ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Ciparnīcas vai Atklāt.
Lai no programmas Galaxy Store lejupielādētu citas pulksteņa ciparnīcas, pieskarieties pie Atklāt
→ Skatīt vairāk sadaļā Populārākās ciparnīcas.
37
Darba sākšana
Pielāgojiet pulksteņa ciparnīcu, izmantojot fotoattēlu
Izmantojiet fotoattēlu kā savu pulksteņa ciparnīcu, importējot fotoattēlu no savas mobilās ierīces.
Skatiet sadaļu “Attēlu importēšana no jūsu mobilās ierīces”, lai iegūtu plašāku informāciju par
fotoattēlu importēšanu no mobilās ierīces.
1
2
3
Pieskarieties pulksteņa ekrānam un turiet to, pavelciet ietvaru vai ekrānā pa kreisi vai pa labi
un tad pieskarieties pie Pielāgot pulksteņa ciparnīcas My Photo+ sadaļā.
Pieskarieties ekrānam un pieskarieties pie Pievienot fotoattēlu.
Izvēlieties fotoattēlu, ko vēlaties izmantot kā pulksteņa ciparnīcu, un pieskarieties pie Labi →
LABI.
Fotoattēlu var palielināt vai samazināt, pavelkot ietvaru. Tāpat divreiz pieskarieties attēlam,
izvērsiet divus pirkstus vai savelciet attēlu. Kad fotoattēls ir pietuvināts, velciet uz ekrāna, lai
daļa no fotoattēla parādītos ekrānā.
Lai pievienotu papildu fotoattēlus, pavelciet ietvaru pulksteņa rādītāju kustības virzienā
vai pavelciet ekrānā pa kreisi un izvēlieties Pievienot fotoattēlu. Kā pulksteņa ciparnīcu
var pievienot ne vairāk kā divdesmit fotoattēlus. Jūsu pievienotie fotoattēli tiks rotēti pēc
kārtas.
4
Lai mainītu krāsu vai fontu, pavelciet uz ekrāna un pieskarieties LABI.
Vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcijas aktivizācija
Jūs varat iestatīt ekrānu, lai Galaxy Watch Active2 vienmēr rāda laiku, kad, valkājot to, ekrāns ir
izslēgts.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie . Programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.) →
Ciparnīcas → Pulkstenis vienmēr iesl. un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Režīms Tikai pulkstenis
Varat izmantot Galaxy Watch Active2 režīmā Tikai pulkstenis. Režīmā Tikai pulkstenis tiek rādīts
tikai laiks, un visas pārējās funkcijas nav pieejamas.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie . Vai arī programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.)
un pieskarieties pie Akumulators, lai atvērtu akumulatora pārvaldības izvēlni. Pēc tam izvēlieties
režīmu Tikai pulkstenis un pieskarieties pie .
Lai deaktivizētu režīmu Tikai pulkstenis, pieskarieties un ilgāk nekā trīs sekundes turiet Sākuma
taustiņu.
38
Darba sākšana
Paziņojumi
Paziņojumu panelis
Paziņojumu panelī apskatiet paziņojumu, piemēram, par jaunu ziņojumu vai neatbildētu
zvanu. Pulksteņa ekrānā pavelciet ietvaru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai ekrānā
pavelciet pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli. Ja pastāv neapskatīti paziņojumi, pulksteņa
ekrānā būs redzams oranžs punkts.
Paziņojumu
indikators
39
Darba sākšana
Ienākošo paziņojumu skatīšana
Saņemot paziņojumu, ekrānā būs redzama informācija par paziņojumu, piemēram, tā veids vai
saņemšanas laiks. Ja ir saņemti vairāk nekā divi paziņojumi, pavelciet ietvaru vai pavelciet ekrānā
pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu vairāk paziņojumu.
Pieskarieties paziņojumam, lai skatītu papildinformāciju.
Piekļūt
papildiespējām
Paziņojumu dzēšana
Skatot paziņojumu, dzēsiet to, pavelkot uz augšu uz ekrāna.
40
Darba sākšana
Programmu izvēle paziņojumu saņemšanai
Izvēlieties programmu mobilajā ierīcē, no kuras vēlaties saņemt paziņojumus Galaxy Watch
Active2.
1
2
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums →
Paziņojumi un tad pieskarieties slēdzim.
Pieskarieties pie Progr., no kurām saņemt paziņ. un tad pieskarieties slēdzim blakus
programmām, lai savā Galaxy Watch Active2 saņemtu paziņojumus no programmām.
Ātrās vadības panelis
Šis panelis ļauj skatīt pašreizējo Galaxy Watch Active2 stāvokli un konfigurēt pamata iestatījumus.
Pavelciet uz leju no ekrāna augšējās malas.
Pavelciet ietvaru vai pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo
ātrās vadības paneli.
Akumulators
uzlādes līmeņa
ikona
Indikatora ikonas
Ātro iestatījumu
ikonas
Galaxy Watch
Active2
savienojuma
statuss
41
Darba sākšana
Indikatora ikonu apskatīšana
Indikatora ikonas parādās ātrās vadības paneļa augšpusē un ļauj uzzināt Galaxy Watch Active2
pašreizējo stāvokli. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.
Indikatora ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai modeļa.
Ikona
Nozīme
Bluetooth savienots
Bluetooth atvienots
Signāla stiprums
Bluetooth austiņas pievienotas
3G tīkla savienojums
LTE jeb 4G tīkla savienojums
Wi-Fi pievienots
Akumulatora uzlādes līmenis
Ātro iestatījumu ikonu apskatīšana
Ātro iestatījumu ikonas parādās ātrās vadības panelī. Pieskarieties ikonai, lai mainītu pamata
iestatījumus vai arī ērtā veidā palaistu funkciju.
Skatiet sadaļu “Ātro iestatījumu ikonu rediģēšana”, lai iegūtu plašāku informāciju par jaunu ikonu
pievienošanu ātrās vadības panelī.
Ikona
Nozīme
Aktivizējiet nakts režīmu
Spilgtuma pielāgošana
Atveriet skaļuma izvēlni
Netraucēšanas režīma aktivizācija
Vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcijas aktivizācija
Palaidiet programmu Iestatīj.
Aktivizējiet teātra režīmu
42
Darba sākšana
Ikona
Nozīme
Zibspuldzes funkcijas aktivizācija
Enerģijas taupīšanas režīma aktivizācija
Lidojuma režīma aktivizācija
Režīma bloķēšanai ūdenī aktivizācija
Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi vai iestatiet, lai automātiski tiek izveidots
savienojums ar Wi-Fi tīklu.
/
Pievienojiet Bluetooth austiņas
Atrašanās vietas informācijas funkcijas aktivizācija
Akumulatora pārvaldības izvēlnes atvēršana
Palaidiet programmu Atr.manu tālr.
/
/
Aktivizējiet skaņas, vibrācijas vai kluso režīmu
Izveidot savienojumu ar mobilo tīklu (tikai LTE modeļiem)
NFC funkcijas aktivizācija
/
Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana
Skāriena jutības funkcijas aktivizācija
Ātro iestatījumu ikonu rediģēšana
Iespējams rediģēt ātro iestatījumu paneļa ikonas.
Ātro iestatījumu ikonas pievienošana
Pieskarieties pie ātro iestatījumu ikonas ātro iestatījumu panelī un turiet to, pieskarieties pie
un tad izvēlieties funkciju, ko vēlaties pievienot ātrās vadības panelī.
Jūsu izvēlētās funkcijas ikona tiks pievienota ātrās vadības panelī.
Ātro iestatījumu ikonas dzēšana
Pieskarieties un turiet ātrās vadības ikonu, ko vēlaties dzēst no ātro iestatījumu paneļa, un
pieskarieties pie
.
Ātro iestatījumu ikona tiks izdzēsta.
Varat arī rediģēt ātro iestatījumu paneli. Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Papildu → Ātro iestatījumu rediģēšana.
43
Darba sākšana
Nakts režīma aktivizēšana
Pirms gulēšanas aktivizējiet nakts režīmu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Ienākošo zvanu skaņa tiks izslēgta un ekrāns neieslēgsies, kad zvani tiks saņemti. Tāpat visu
paziņojumu skaņa tiks izslēgta, izņemot modinātājus, un ekrāns neieslēgsies, kad tiks saņemti
paziņojumi. Turklāt, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks
automātiski deaktivizēta.
Spilgtuma pielāgošana
Varat regulēt Galaxy Watch Active2 spilgtumu atbilstoši jūsu vēlmēm.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
pieskaroties pie vai .
un regulējiet spilgtumu, pavelkot ietvaru vai
Skaļuma izvēlnes atvēršana
Pielāgojiet Galaxy Watch Active2 skaļumu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie , pavelciet ietvaru vai pavelciet ekrānā pa kreisi vai
pa labi, lai pārietu uz vēlamo skaļuma iespēju, un tad pielāgojiet skaļumu, pavelkot ietvaru vai
pieskaroties pie vai .
Ja ir aktivizēta funkcija Voice Assistant, var pielāgot arī pieejamības skaļumu.
Netraucēšanas režīma aktivizācija
Ienākošo zvanu skaņa tiks izslēgta un ekrāns neieslēgsies, kad zvani tiks saņemti. Tāpat visu
paziņojumu skaņa tiks izslēgta, izņemot modinātājus, un ekrāns neieslēgsies, kad tiks saņemti
paziņojumi.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
un izvēlieties attiecīgo netraucēšanas režīma iespēju.
Pulksteņa ekrāna augšdaļā parādīsies ikona
.
44
Darba sākšana
Vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcijas aktivizācija
Iestatiet ekrānu jūsu Galaxy Watch Active2 valkāšanas laikā vienmēr rādīt laiku, kad ekrāns ir
izslēgts.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Aktivizējot šo funkciju, akumulators izlādēsies ātrāk nekā parasti.
Programmas Iestatījumi palaišana
Palaidiet programmu Iestatīj., lai konfigurētu dažādās Galaxy Watch Active2 funkcijas.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Tiks palaista programma Iestatīj.
Teātra režīma aktivizēšana
Aktivizējiet teātra režīmu, skatoties filmas.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
un izvēlieties attiecīgo teātra režīma.
Pulksteņa ekrāna augšdaļā parādīsies ikona . Ienākošo zvanu skaņa tiks izslēgta un ekrāns
neieslēgsies, kad zvani tiks saņemti. Tāpat visu paziņojumu skaņa tiks izslēgta, ieskaitot
modinātājus, un ekrāns neieslēgsies, kad tiks saņemti paziņojumi vai ieslēgsies modinātājs.
Turklāt, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks automātiski
deaktivizēta.
Zibspuldzes funkcijas aktivizācija
Varat izmantot Galaxy Watch Active2 ekrānu kā zibspuldzi.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Pieskarieties pie ekrāna, lai pielāgotu zibspuldzes spilgtumu.
Enerģijas taupīšanas režīma aktivizācija
Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, lai ierobežotu dažas Galaxy Watch Active2 funkcijas un
samazinātu akumulatora lietojumu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Enerģijas taupīšanas
režīms.
45
Darba sākšana
Lidojuma režīma aktivizācija
Pirms iekāpjat lidmašīnā, aktivizējiet lidojuma režīmu. Aktivizējot šo funkciju, tiks ierobežotas
programmas, kam nepieciešams tīkla savienojums, bet citas funkcijas jūs varēsiet izmantot kā
parasti.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Pulksteņa ekrāna augšdaļā parādīsies ikona
.
Režīma bloķēšanai ūdenī aktivizācija
Trenējoties ūdenī, aktivizējiet režīmu bloķēšanai ūdenī.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Skārienekrāns, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks
automātiski deaktivizēta.
Turiet nospiestu sākuma taustiņu, līdz aplītis pazūd, lai izslēgtu režīmu bloķēšanai ūdenī.
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
Manuāli izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi vai iestatiet, lai automātiski tiek izveidots savienojums ar
Wi-Fi tīklu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
vai
.
Tiks izveidots vai pārtraukts savienojums ar Wi-Fi tīklu. Savienojums ar Wi-Fi tīklu tiks izveidots
automātiski, ja parādīsies .
neparādās un Wi-Fi tīkls netiek automātiski savienots, kad izmantojat Galaxy Watch
Active2 bez savienojuma ar mobilo ierīci.
Bluetooth austiņu pievienošana
Savienojiet Bluetooth austiņas, lai klausītos mūziku un sarunātos pa tālruni.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Bluetooth funkcija ir aktivizēta un tiks meklēts pieejamais Bluetooth austiņu saraksts. Ja ir
pieejams iepriekš izmantotais Bluetooth, ar to automātiski tiks izveidots savienojums.
Atrašanās vietas informācijas funkcijas aktivizācija
Aktivizējiet atrašanās vietas informāciju, lai noteiktās programmās izmantotu GPS datus un
atrašanās vietas datus.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
46
Darba sākšana
Akumulatora pārvaldības izvēlnes atvēršana
Atveriet akumulatora pārvaldības izvēlni, lai vienkārši pārvaldītu akumulatora enerģijas patēriņu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Parādīsies akumulatora pārvaldības izvēlne.
Programmas Tālruņa atrašana palaišana
Ja esat novietojis savu mobilo ierīci kādā vietā, kur to vairs nevarat atrast, palaidiet programmu
Atr.manu tālr.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Mobilā ierīce atskaņos skaņu un ieslēgs ekrānu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Atr.manu tālr.
Šī funkcija netiek parādīta, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
Skaņas, vibrācijas vai klusā režīma aktivizēšana
Aktivizējiet skaņas, vibrācijas vai kluso režīmu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
,
vai
.
Savienojuma izveidošana ar mobilo tīklu
Jūs varat izveidot mobilā tīkla savienojumu.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Jūsu Galaxy Watch Active2 tiks savienots ar mobilo tīklu.
Šī funkcija netiek rādīta Bluetooth modelī.
NFC funkcijas aktivizācija
Aktivizējiet NFC funkciju.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
NFC funkciju var ērti izmantot kopā ar NFC antenu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā NFC.
47
Darba sākšana
Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana
Atskaņojiet vai pauzējiet mūziku.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
vai
.
Mūzika tiek atskaņota vai pauzēta Galaxy Watch Active2 vai savienotajā mobilajā ierīcē. Varat
klausīties mūziku, arī pievienojot Bluetooth austiņas.
Skāriena jutības funkcijas aktivizācija
Aktivizējiet skāriena jutības funkciju, lai izmantotu skārienekrānu, valkājot cimdus.
Ātrās vadības panelī pieskarieties pie
.
Atkarībā no cimdu veida skārienekrāns var neatpazīt jūsu veikto pieskārienu, un funkcija
var netikt aktivizēta.
Teksta ievade
Ievads
Teksta ievades ekrāns parādīsies, kad varēsiet ievadīt tekstu, piemēram, sūtot ziņojumu.
• Teksta ievades ekrāns var atšķirties atkarībā no palaistās programmas.
• Ja ierīce Galaxy Watch Active2 ir savienota ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth,
mobilās ierīces valodas iestatījumi tiek piemēroti arī ierīcei Galaxy Watch Active2.
Ievietot emocijzīmes
Atveriet rokraksta ievades režīmu
vai tastatūru
Izmantot balss ievadi
Ievietot teksta veidni
48
Darba sākšana
Balss ievades izmantošana
Pieskarieties
un runājiet, lai ievadītu ziņojumu.
Lai mainītu atpazīstamo ievades valodu, pieskarieties pie → Ievades valodas.
Piekļūt papildiespējām
Notiek balss ievades atpazīšana
• Šī funkcija dažās valodās netiek atbalstīta.
• Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai
– – Runājiet skaidri.
– – Runājiet klusās vietās.
– – Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
– – Izvairieties runāt dialektā.
Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem vai runas veida Galaxy Watch Active2 var
neatpazīt ierunāto ziņojumu.
49
Darba sākšana
Emocijzīmju lietošana
Pieskarieties
un izvēlieties kategoriju. Tiks parādīts atlasītās kategorijas emocijzīmju saraksts.
Lai uzzīmētu attēlu, ekrāna augšdaļā pieskarieties Skice un uzzīmējiet ziņojumu.
Pavelciet ietvaru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam vai pieskarieties pie , kad skārienietvara
funkcija ir deaktivizēta, lai dzēstu ievadīto skārienu pēc skāriena. Lai atgūtu skārienu, pavelciet
ietvaru pulksteņa rādītāja virzienā vai pieskarieties pie , kad skārienietvara funkcija ir
deaktivizēta.
Tastatūras vai rokraksta ievades režīma lietošana
Rokraksta ievades režīma lietošana
Pieskarieties
, lai atvērtu rokraksta režīmu, un rakstiet ekrānā.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
50
Darba sākšana
Tastatūras lietošana
Pieskarieties pie , lai atvērtu tastatūru. Ja tiek parādīts rokraksta ievades režīms, pavelciet
teksta ievades ekrānā no kreisā stūra uz labo un izvēlieties .
Tiks parādīta tastatūra.
• Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda
jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.
• Tastatūras izkārtojums var atšķirties atkarībā no reģiona.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem.
Pieskarieties divreiz, lai rakstītu
tikai ar lielajiem burtiem
Ievadīt atstarpi
Ievades valodas mainīšana
Pavelciet atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa labi, pieskaroties un turot to, lai mainītu ievades
valodu teksta ievades režīmā.
Lai pievienotu vairāk valodu, pavelciet teksta ievades ekrānā no kreisā stūra uz labo. Pēc tam
pieskarieties pie → Ievades valodas → → Valodas un izvēlieties pievienojamo valodu. Ir
iespējams pievienot līdz divām valodām.
Ievades režīma maiņa
Pavelciet teksta ievades ekrānā no labā stūra uz kreiso un izvēlieties attiecīgo ievades režīmu.
Varat pārslēgt teksta režīmu, emocijzīmju režīmu, ciparu režīmu, balss ievades režīmu, rokraksta
režīmu un pieturzīmju režīmu.
Rokraksta ievades režīms var nebūt pieejams atkarībā no reģiona.
51
Programmas un funkcijas
Ziņas
Skatiet ziņojumus un atbildiet uz tiem, izmantojot Galaxy Watch Active2.
Ziņojumu skatīšana
Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
Programmu sarakstā pieskarieties
2
Ritiniet ziņojumu sarakstā un pēc tam izvēlieties kontaktu, lai skatītu savas sarunas.
(Ziņas).
Vai pavelciet ietvaru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam vai pulksteņa ekrānā pavelciet pa
labi, lai atvērtu paziņojumu paneli un skatītu jauno ziņojumu.
Lai skatītu ziņojumu mobilajā ierīcē, pieskarieties pie , pavelciet ietvaru vai ekrānā augšup vai
lejup un pieskarieties pie Rādīt tālrunī.
Lai atbildētu uz ziņojumu, atlasiet ievades režīmu un ievadiet savu ziņojumu.
Ziņojumu sūtīšana
Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
52
Programmas un funkcijas
1
Programmu sarakstā pieskarieties
(Ziņas).
Izveidot jaunu ziņu
Kontakti
Ziņu saraksts
2
3
4
Pieskarieties pie
.
Jūs varat arī izvēlēties ziņas saņēmēju, pieskaroties pie
saraksta.
vai izvēloties no kontaktu
Pievienojiet saņēmēju un pieskarieties Tālāk.
Izvēlieties ievades režīmu un ievadiet ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie Sūtīt.
Izvēloties teksta veidni, pieskarieties
.
Izvēloties emocijzīmi, ziņojums tiks automātiski nosūtīts adresātiem.
Ievadot tekstu ar balsi, varat izvēlēties teksta vai audio ziņas formātu. Ja ziņas formāta izvēles
ekrāns neparādās, programmu sarakstā, pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Programmas →
Ziņas, un pēc tam pieskarieties slēdzim Sūtīt kā audio, lai to aktivizētu.
Ziņojumu dzēšana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties
(Ziņas).
Ritiniet ziņojumu sarakstā un pēc tam izvēlieties kontaktu, lai skatītu savas sarunas.
Pieskarieties pie , pavelciet ietvaru vai pavelciet augšup vai lejup ekrānā un pēc tam
pieskarieties pie Dzēst.
Ziņojums tiks dzēsts gan no Galaxy Watch Active2, gan savienotās mobilās ierīces.
53
Programmas un funkcijas
Tālrunis
Ievads
Varat zvanīt, pārbaudīt ienākošos zvanus un atbildēt uz tiem. Varat sarunāties, izmantojot iekšējo
mikrofonu, skaļruni vai savienotas Bluetooth austiņas.
Zvana laikā, iespējams, skaņa nebūs skaidri saprotama, un reģionos ar vāju signālu būs
pieejami tikai neilgi zvani.
Zvanu saņemšana
Atbildēšana uz zvanu
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Varat sarunāties, izmantojot iekšējo mikrofonu, skaļruni vai savienotas Bluetooth austiņas.
54
Programmas un funkcijas
Zvana atteikšana
Varat noraidīt ienākošos zvanus un nosūtīt zvanītājam noraidīšanas ziņojumu.
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Lai nosūtītu ziņojumu, kad noraidāt ienākošu zvanu, velciet no ekrāna apakšējās malas uz augšu
un izvēlieties vēlamo ziņojumu.
Neatbildētie zvani
Ja jums ir neatbildēts zvans, ekrāna paziņojumu panelī tiek parādīts paziņojums par neatbildētu
zvanu. Pavelciet ietvaru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam vai pulksteņa ekrānā pavelciet pa
labi, lai atvērtu paziņojumu paneli un skatītu paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem. Lai
skatītu neatbildētos zvanus, programmu sarakstā varat arī pieskarties
(Tālrunis).
55
Programmas un funkcijas
Zvanu veikšana
Programmu sarakstā pieskarieties
(Tālrunis).
Tastatūra
Kontakti
Žurnāla saraksts
Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Pieskarieties
, ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties
.
• Pieskarieties , pavelciet ietvaru vai ritiniet kontaktu sarakstā, izvēlieties kontaktu un pēc
tam pieskarieties .
• Pavelciet ietvaru vai ritiniet žurnāla sarakstā, izvēlieties žurnāla ierakstu un pēc tam
pieskarieties .
Iespējas zvana laikā
Zvana ekrāna izmantošana
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:
Pielāgot skaļumu
Piekļūt papildiespējām
Pārsūtīt zvanus uz mobilo ierīci
Izslēdziet mikrofonu, lai sarunas
biedrs jūs nedzirdētu
Beigt pašreizējo zvanu
56
Programmas un funkcijas
Zvanīšana ar Bluetooth austiņām
Ja Galaxy Watch Active2 ir savienots ar Bluetooth austiņām, jūs varat veikt zvanus ar tām.
Ja Bluetooth austiņas nav savienotas ar Galaxy Watch Active2, programmu sarakstā pieskarieties
pie
(Iestatīj.) → Savienojumi → Bluetooth → Bluetooth audio. Kad parādās pieejamo
Bluetooth austiņu saraksts, izvēlieties tās Bluetooth austiņas, kuras vēlaties izmantot.
Lai sarunātos, izmantojot iekšējo mikrofonu vai skaļruni, pieskarieties pie
zvana ekrānā.
Šī funkcija ir pieejama, ja lietojat LTE modeli, neizveidojot savienojumu ar mobilo ierīci.
Tastatūras atvēršana
Pieskarieties pie → Cipartast.
Kontakti
Jūs varat veikt zvanu vai nosūtīt kontaktpersonai ziņojumu. Pēc savienojuma izveides jūsu
mobilajā ierīcē saglabātie kontakti tiks saglabāti arī jūsu Galaxy Watch Active2.
Programmu sarakstā pieskarieties
(Kontakti).
Mobilās ierīces kontaktpersonu saraksta augšdaļā tiks parādītas tās kontaktpersonas, ar
kurām sazināties visbiežāk.
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Pieskarieties pie
un kontaktu saraksta augšpusē ievadiet meklēšanas kritērijus.
• Ritiniet kontaktu sarakstu.
• Pavelciet labā pusē esošo ritināšanas joslu, kad skārienietvara funkcija ir deaktivizēta.
Saraksts tiks ātri ritināts.
• Pavelciet ietvaru. Ātri pavelkot ietvaru, saraksts tiks ritināts alfabēta kārtībā, sākot ar pirmo
burtu.
Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:
•
: zvanīšana.
•
: sastādiet ziņojumu.
57
Programmas un funkcijas
Kontaktu pievienošana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties
Pieskarieties pie
(Kontakti).
kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet kontaktpersonas informāciju.
Pieskarieties Saglabāt.
Biežāk izmantoto kontaktpersonu izvēlēšanās logrīkā
Pavelciet ietvaru pulksteņa rādītāja kustības virzienā vai pulksteņa ekrānā pavelciet pa kreisi un
pievienojiet bieži lietotus kontaktus no logrīka Kontakti, lai tieši ar tiem sazinātos, sūtot īsziņas
vai zvanot. Pieskarieties pie Pievienot, atlasiet kontaktpersonu un tad pieskarieties pie Gatavs.
• Lai izmantotu logrīku Kontakti, jums tas no sākuma ir jāpievieno. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Logrīku pievienošana.
• Logrīkā iespējams pievienot līdz četrām kontaktpersonām.
Medicīniskās informācijas pievienošana savam profilam
Pievienojiet savam profilam medicīnisku informāciju, lai ārkārtas situācijā glābējs to varētu ātri
izlasīt.
Mobilajā ierīcē palaidiet programmu Kontakti, izvēlieties savu profilu un pēc tam ievadiet
medicīnisko informāciju. Lai skatītu medicīnisko informāciju savā Galaxy Watch Active2,
programmu sarakstā pieskarieties pie
(Kontakti) un izvēlieties savu profilu, un pēc tam
pavelciet uz augšu no ekrāna apakšējās malas.
Ārkārtas situācijā turiet nospiestu Galaxy Watch Active2 sākuma taustiņu (ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu) un pieskarieties pie Ārkārtas situācijas medicīniskā informācija.
Atkarībā no mobilās ierīces, kuru savienojat ar Galaxy Watch Active2, šīs funkcijas
lietošana var nebūt iespējama.
58
Programmas un funkcijas
Samsung Health
Ievads
Samsung Health reģistrē un pārvalda jūsu 24 stundu laikā veiktās aktivitātes un miega režīmu, lai
mudinātu jūs veidot veselīgus ieradumus. Savienojot Galaxy Watch Active2 ar mobilajām ierīcēm,
jūs varat saglabāt un pārvaldīt savu veselības informāciju programmā Samsung Health.
Tad, ja ir ieslēgta treniņu automātiskas atpazīšanas funkcija un treniņa ilgums pārsniedz
10 minūtes laikā, kad valkājat Galaxy Watch Active2, tas parādīs paziņojumu un dažus stiepšanās
vingrinājumus, kurus varēsiet izpildīt vai tas parādīts ekrānu, kas jūs mudinās doties pastaigā
brīdī, kad Galaxy Watch Active2 konstatēs aktivitāšu neesamību ilgāk par stundu. Kad Galaxy
Watch Active2 konstatēs, ka jūs braucat, tā, iespējams, nerādīs uzmundrinošu ziņu vai stiepšanās
vingrinājumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
• Samsung Health funkcijas ir paredzētas tikai atpūtai, labam noskaņojumam un
fiziskai sagatavotībai. Tie nav paredzēti medicīniskai lietošanai. Pirms šo funkciju
izmantošanas rūpīgi izlasiet instrukcijas.
• Jebkura informācija, ko iegūstat, lietojot Galaxy Watch Active2, Fit programmatūru vai
jebkuru iepriekš ielādētu lietojumprogrammu, var nebūt piemērota, precīza, pilnīga
vai droša.
59
Programmas un funkcijas
Galaxy Watch Active2 pareiza valkāšana
• Ieslēdzot automātisko sirdsdarbības noteikšanas funkciju vai arī kad sākat lietot treniņu
funkcijas, Galaxy Watch Active2 automātiski sekos jūsu sirdsdarbībai. Mērot sirdsdarbību,
valkājiet Galaxy Watch Active2 cieši uz rokas virs plaukstas locītavas, kā parādīts attēlā tālāk.
• Savelkot Galaxy Watch Active2 pārāk cieši, iespējams ādas kairinājums, savukārt, nostiprinot
to pārāk vaļīgi, iespējama berze.
<Aizmugure>
Sirdsdarbības sensors
• Neskatieties tieši sirdsdarbības sensora gaismās. Tā neievērošana var bojāt jūsu redzi.
Nodrošiniet, ka bērni neskatās tieši gaismās.
• Ja jūsu ierīce Galaxy Watch Active2 pieskaroties ir karsta, lūdzu, noņemiet to, līdz tā
atdziest. Ādas pakļaušana karstai ierīces Galaxy Watch Active2 virsmai var izraisīt ādas
apdegumus.
60
Programmas un funkcijas
• Sirdsdarbības sensora precizitāte var tikt mazināta, atkarībā no mērījuma apstākļiem
un apkārtnes.
• Izmantojiet Sirdsdarbības funkciju tikai savas sirdsdarbības mērīšanai.
• Aukstas apkārtnes temperatūras var ietekmēt jūsu mērījumu, ziemā vai aukstos
laikapstākļus, saglabājiet sevi siltumā, kad mērāt savu sirdsdarbību.
• Smēķēšana vai alkohola lietošana pirms mērījumu veikšanas var likt jūsu sirdsdarbībai
būt savādākai nekā jūsu normālā sirdsdarbība.
• Nerunājiet, nežāvājieties un dziļi neelpojiet, kamēr jūs veicat sirdsdarbības mērījumus.
Tas var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai neprecīzi.
• Tāpēc, ka sirdsdarbības sensors izmanto gaismu, lai noteiktu sirdsdarbību, tā
precizitāte var atšķirties fizisku faktoru dēļ, kas ietekmē gaismas uzsūkšanu un
atstarošanu, kā piemēram, asinsrites/asinsspiediena ādas stāvokļa un asins šūnu
atrašanās vietas un koncentrācijas. Turklāt, ja jūsu sirdsdarbība ir ļoti augsta vai zema,
mērījumi var būt neprecīzi.
• Lietotāji ar tievām plaukstas locītavām var saņemt neprecīzus sirdsdarbības
mērījumus, kad ierīce ir vaļīga, kas liek gaismai atstaroties nevienmērīgi. Ja
sirdsdarbības mērīšana nedarbojas pareizi, pielāgojiet ierīces sirdsdarbības sensora
atrašanās vietu pa labi, pa kreisi, uz augšu vai uz leju vai valkājiet ierīci plaukstas
locītavas iekšpusē tā, lai sirdsdarbības sensors cieši pieguļ ādai.
• Ja sirdsdarbības sensors ir netīrs, noslaukiet sensoru un mēģiniet vēlreiz. Objekti starp
ierīces siksniņu un jūsu plaukstas locītavu, piemēram, ķermeņa apmatojums, netīrumi
vai citi objekti, var neļaut gaismai tikt vienmērīgi atstarotai. Lūdzu, pārliecinieties, ka
jūs novēršat šādus šķēršļus pirms lietošanas.
61
Programmas un funkcijas
Dienas aktivitātes
Acumirklī apskatiet savu ikdienas aktivitāšu mērķi attiecībā pret kopējo mērķi, piemēram,
sadedzinātās kalorijas, treniņu ilgumu vai aktivitāšu laiku.
Ikdienas aktivitāšu apskatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health), pavelciet pa ietvaru vai ekrānā
pavelciet augšup vai lejup un pēc tam atveriet ikdienas aktivitāšu pārraudzības logrīka ekrānu.
Vai arī pavelciet ietvaru pulksteņa rādītāja kustības virzienā vai pulksteņa ekrānā pavelciet pa
kreisi un izvēlieties logrīku Dienas aktivitātes, lai to palaistu.
• Aktivitātes: pārbaudiet savas dienā sadedzinātās kalorijas, kuras patērējāt dienas laikā,
veicot darbības. Tuvojoties sadedzināto kaloriju mērķim, grafiks pacelsies augšup.
• Treniņš: pārbaudiet savu kopējo treniņu laiku, kuru jūs dienas laikā patērējāt aktivitātēm.
Dažādiem treniņiem patērētais laiks tiks atpazīts automātiski, un tiks iekļauts arī manuāli
sākto treniņu laiks. Tuvojoties treniņu mērķim, grafiks pacelsies augšup.
• Kustību stundas: pārbaudiet, cik ilgi jūs bijāt aktīvi dienas laikā, skatot aktivitātes pa
stundām. Tuvojoties jūsu laika mērķim, pateicoties vieglām darbībām, piemēram, stiepšanās
vingrinājumiem un staigāšanai, grafiks pacelsies augšup.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai
uz leju.
62
Programmas un funkcijas
Ikdienas aktivitāšu mērķa iestatīšana
1
2
3
4
Velciet ietvaru vai ikdienas aktivitāšu pārraudzības logrīka ekrānā velciet uz augšu vai uz leju
un pieskarieties pie Iestat.
Pieskarieties pie Dien. mērķis un izvēlieties aktivitāti.
Pieskarieties mērķa ievades lauciņam un pavelciet ietvaru vai ekrānā velciet augšup vai lejup,
lai iestatītu mērķi.
Pieskarieties GATAVS.
Paziņojumu iestatīšana
Lai saņemtu paziņojumu, ka esat sasniedzis iestatīto mērķi, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā
augšup vai lejup, pieskarieties pie Iestat. un pēc tam pieskarieties slēdzim Paziņojumi, lai tos
iespējotu.
Soļi
Galaxy Watch Active2 skaita jūsu veikto soļu skaitu un mēra noieto attālumu.
Jūsu soļu skaita noteikšana un noietā attāluma mērīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health), pavelciet ietvaru vai ekrānā
pavelciet augšup vai lejup un pēc tam atveriet soļu pārraudzības logrīka ekrānu.
Kopējais pašreizējo soļu skaits
Mērķis
63
Programmas un funkcijas
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai
uz leju.
• Sākot noteikt soļu skaitu, soļu pārraudzības logrīks skaita jūsu soļus un ar īsu aizkavi
parāda noietos soļus, jo jūsu Galaxy Watch Active2 precīzi atpazīst kustību, kad kādu
brīdi staigājat. Precīzi nosakot soļu skaitu, varat saskarties arī ar īsu aizkavi, pirms
uznirstošais logs norāda, ka konkrētais mērķis ir sasniegts.
• Vibrācijas var ietekmēt jūsu soļu skaitu, ja jūs, izmantojot soļu pārraudzības logrīku,
pārvietojaties ar automobili vai vilcienu.
Noieto soļu mērķa iestatīšana
1
2
3
4
Pavelciet ietvaru vai soļu pārraudzības logrīka ekrānā velciet uz augšu vai uz leju un
pieskarieties pie Iestat.
Pieskarieties pie Soļu mērķis.
Pieskarieties mērķa ievades lauciņam un pavelciet ietvaru vai ekrānā velciet augšup vai lejup,
lai iestatītu mērķi.
Pieskarieties Gatavs.
Paziņojumu iestatīšana
Lai saņemtu paziņojumu, ka esat sasniedzis iestatīto mērķi, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā
augšup vai lejup, pieskarieties pie Iestat. un pēc tam pieskarieties slēdzim Paziņojumi, lai tos
iespējotu.
64
Programmas un funkcijas
Stāvi
Reģistrējiet un pārraugiet noieto stāvu skaitu.
Noieto stāvu aprēķināšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health), pavelciet ietvaru vai ekrānā
pavelciet augšup vai lejup un pēc tam atveriet stāvu pārraudzības logrīka ekrānu.
Kopējais pašreizējais stāvu skaits
Mērķis
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai
uz leju.
• Viens stāvs tiek aprēķināts kā aptuveni 3 metri. Aprēķinātais stāvu skaits var neatbilst
faktiski noieto stāvu skaitam.
• Aprēķinātais stāvu skaits var nebūt precīzs atkarībā no apkārtējās vides, lietotāja
kustībām un apstākļiem ēkā.
• Aprēķinātais stāvu skaits var nebūt precīzs, ja atmosfēras spiediena sensorā iekļuvis
ūdens (ejot dušā vai sportojot ūdenī) vai svešķermeņi. Ja uz Galaxy Watch Active2
nokļūst mazgāšanas līdzeklis, sviedri vai lietus lāses, noskalojiet to tīrā ūdenī un pirms
lietošanas kārtīgi izžāvējiet atmosfēras spiediena sensoru.
Noieto stāvu mērķa iestatīšana
1
2
Pavelciet ietvaru vai stāvu pārraudzības logrīka ekrānā velciet uz augšu vai uz leju un
pieskarieties pie Iestat.
Pieskarieties pie Stāvu mērķis.
65
Programmas un funkcijas
3
4
Pieskarieties mērķa ievades lauciņam un pavelciet ietvaru vai ekrānā velciet augšup vai lejup,
lai iestatītu mērķi.
Pieskarieties GATAVS.
Paziņojumu iestatīšana
Lai saņemtu paziņojumu, ka esat sasniedzis iestatīto mērķi, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā
augšup vai lejup, pieskarieties pie Iestat. un pēc tam pieskarieties slēdzim Paziņojumi, lai tos
iespējotu.
Vingrojumi
Ierakstiet informāciju par saviem treniņiem un ar vingrojumu funkcijas palīdzību pārbaudiet
rezultātus, piemēram, sadedzinātās kalorijas.
• Pirms šīs funkcijas izmantošanas grūtniecēm, vecāka gadagājuma cilvēkiem un
maziem bērniem, lietotājiem, kuriem ir veselības problēmas kā, piemēram, hroniskas
sirdsslimības vai augsts asinsspiediens, iesakām vērsties pēc padoma pie licencēta
medicīnas speciālista.
• Ja Jums rodas reibonis, sāpes vai ir grūtības elpot vingrinājumu laikā, pārtrauciet
izmantot šo funkciju un vērsieties pēc padoma pie licencēta medicīnas speciālista.
• Ja nupat iegādājāties vai atiestatījāt Galaxy Watch Active2, izveidojiet savu profilu.
Ņemiet vērā turpmāk norādītos apstākļus, pirms uzsākat vingrinājumus aukstos
laikapstākļos:
• Izvairieties no ierīces lietošanas aukstos laikapstākļos. Ja iespējams, izmantojiet ierīci telpās.
• Ja jūs izmantojat ierīci ārā, aukstos laikapstākļos, apsedziet Galaxy Watch Active2 ar savām
piedurknēm pirms tā lietošanas.
Vingrinājumu sākšana
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju, atveriet vingrošanas pārraudzības logrīka
ekrānu un pēc tam pieskarieties pie Treniņš.
Pavelciet ietvaru pulksteņa rādītāja kustības virzienā vai pulksteņa ekrānā pavelciet pa
kreisi un sāciet treniņu tieši no logrīka Vairāki treniņi. Pieskarieties pie Pievienot, lai
pievienotu līdz četriem dažāda veida vingrinājumiem.
66
Programmas un funkcijas
3
Vingrinājumu veidu sarakstā pieskarieties
pie vēlamā vingrinājumu veida.
Parādīsies ekrāns, kurā var iestatīt treniņa informāciju, piemēram, mērķi.
Ja vēlaties sākt treniņu nekavējoties, pieskarieties vingrinājuma veidam.
Ja jums vēlamā vingrinājumu veida nav, pieskarieties pie Vairāk treniņu un izvēlieties
vēlamo vingrinājumu veidu.
4
Pieskarieties pie Mērķis, izvēlieties mērķa veidu un pēc tam iestatiet mērķa informāciju.
Ja jūsu izvēlētais mērķis ir Pamattren., varat trenēties tik daudz, cik vēlaties bez laika vai
distances ierobežojuma.
5
Lai pielāgotu treniņa ekrānu, pieskarieties pie Treniņa ekrāns.
• Plašāku informāciju skatiet sadaļā Treniņa ekrāna pielāgošana.
• Jūs nevarat mainīt treniņa ekrānu treniņa laikā.
6
Katram vingrinājuma veidam var iestatīt dažādas iespējas.
• Atr. vieta: lai izsekotu jūsu pašreizējo atrašanās vietu, ja trenējaties ārpus telpām, iestatiet
Galaxy Watch Active2 GPS antenu.
• Augsta atr. vietas prec.: iestatiet Galaxy Watch Active2, lai precīzāk noteiktu jūsu
atrašanās vietu, izmantojot dažādus procesus.
• Autom. pauze: lai automātiski pauzētu, tiklīdz pārtraucat treniņu, iestatiet Galaxy Watch
Active2 vingrinājumu funkciju.
• Aplis: iestatiet, lai ierakstītu apļa laiku manuāli, divreiz nospiežot taustiņu Atpakaļ, vai
automātiski pēc distances vai laika intervāla treniņa laikā.
• Norādījumu biežums: iestatiet norāžu saņemšanas funkciju, tiklīdz sasniedzat iestatīto
distanci vai laiku.
• Treniņa ziņas: iestatiet, lai saņemtu trenera paziņojumus un treniņa laikā uzturētu
piemērotu ritmu.
• Ekr. vienmēr iesl.: lai jūs varētu aplūkot ekrānu treniņa laikā, iestatiet Galaxy Watch
Active2 un ekrāns paliktu ieslēgts.
• Baseina garums: iestatiet baseina garumu.
67
Programmas un funkcijas
7
Pieskarieties
, lai sāktu treniņu.
• Iestatiet, vai izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju, kad pirmo reizi izmantojat
Galaxy Watch Active2 pēc tā iegādes vai atiestatīšanas. Pēc noklusējuma atrašanās
vietas informācija ir iespējota.
• Uzsākot treniņu, jūsu sirdsdarbība tiek mērīta sekundēs. Lai precīzāk mērītu savu
sirdsdarbību ar Galaxy Watch Active2, stingri valkājiet Galaxy Watch Active2 ap savu
rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas.
• Lai mērījums būtu precīzāks, nekustieties līdz brīdim, kad ekrānā parādās jūsu
sirdsdarbības dati.
• Jūsu sirdsdarbības rādītāji, iespējams, īslaicīgi var nebūt redzami dažādu apstākļu
ietekmē, piemēram, apkārtējās vides, jūsu fiziskā stāvokļa vai Galaxy Watch Active2
valkāšanas veida dēļ.
• Izvēloties Peldēšana (baseinā) vai Peldēšana (dabā), tiek automātiski aktivizēts
režīms bloķēšanai ūdenī.
8
Pavelciet ietvaru vai ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai skatītu treniņa informāciju, piemēram,
jūsu sirds ritmu, attālumu, laiku.
Peldot jūs varat apskatīt papildu treniņa informāciju, piemēram, attāluma informāciju.
Lai klausītos mūziku, pavelciet ietvaru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai
ekrānā pa labi.
68
Programmas un funkcijas
• Izvēloties Peldēšana (baseinā) vai Peldēšana (dabā), tiek automātiski aktivizēts
režīms bloķēšanai ūdenī, un skārienekrāns tiek atspējots. Ekrāns automātiski
pārslēdzas, un jūs varat apskatīt treniņa informāciju.
• Izvēloties Peldēšana (baseinā) vai Peldēšana (dabā), reģistrētā vērtība var nebūt
precīza šādos gadījumos:
– – Ja pārtraucat peldēt pirms galamērķa sasniegšanas;
– – Ja baseina vidū maināt peldēšanas veidu;
– – Ja pārtraucat roku kustību pirms galamērķa sasniegšanas;
– – Ja ar kājām atduraties pret peldēšanas dēli vai peldat, pārtraucot roku kustību;
– – Ja peldot izmantojat tikai vienu roku
– – Ja peldat zem ūdens
– – Ja nepauzējat vai neatsākat treniņu, nospiežot taustiņu Atpakaļ, bet beidzat
treniņu, nospiežot taustiņu Atpakaļ un pieskaroties pie Pabeigt.
9
Nospiediet taustiņu Atpakaļ, lai apturētu treniņu.
Lai atsāktu treniņu, atkārtoti pieskarieties taustiņam Atpakaļ pēc tam, kad bijāt nopauzējuši
vingrinājumu.
Lai beigtu treniņu, pieskarieties pie Pabeigt →
, kad esat nopauzējis treniņu.
Lai pabeigtu peldēšanu, turiet nospiestu sākuma taustiņu, vispirms deaktivizējot ūdens
bloķēšanas režīmu, pakratiet Galaxy Watch Active2, lai pilnībā notraustu ūdeni un
pārliecinātos, vai atmosfēras spiediena sensors darbojas pareizi, un pēc tam pieskarieties pie
Labi → Pabeigt → .
• Mūzikas atskaņošana tiks turpināta arī pēc treniņa beigām. Lai pārtrauktu mūzikas
atskaņošanu, apturiet mūziku pirms treniņa beigām vai palaidiet
(Mūzika), lai
apturētu mūziku.
• Ja jūsu Galaxy Watch Active2 vairs neizdod pietiekami labu skaņu, atbrīvojiet skaļruni
no ūdens, izmantojot skaņu augstākā frekvencē. Programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.) → Papildu → Ūdens bloķ. rež. → Izgr. ūdeni → Atsk. skaņu.
10 Pēc treniņa pabeigšanas pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai uz leju, lai skatītu jūsu
treniņa informāciju.
69
Programmas un funkcijas
Vairāku vingrinājumu pildīšana
Varat atlasīt vairākus vingrinājumus un sākt pildīt visus pēc kārtas, uzsākot nākamo vingrinājumu
uzreiz pēc pašreizējā vingrinājuma pabeigšanas.
1
2
3
Nospiediet taustiņu Atpakaļ, lai apturētu pašreizējo vingrinājumu.
Pieskarieties pie Pabeigt → JAUNS TRENIŅŠ >.
Atlasiet vingrinājumu veidu un sāciet ar nākamo treniņu.
Atkārtotu vingrinājumu sākšana
Jūs varat veikt vingrinājumus atkārtoti, piemēram, pietupieni vai vilkme. Jūsu Galaxy Watch
Active2 skaitīs, cik reižu atkārtojat kustību, reaģējot ar vibrācijām un pīkstieniem.
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju, atveriet vingrošanas pārraudzības logrīka
ekrānu un pēc tam pieskarieties pie Treniņš.
Treniņu veidu sarakstā pieskarieties
pie vēlamā atkārtotu vingrinājumu veida.
Parādīsies ekrāns, kurā var iestatīt treniņa informāciju, piemēram, mērķi.
Ja vēlaties sākt treniņu nekavējoties, pieskarieties vingrinājuma veidam.
Ja jums vēlamā atkārtotu vingrinājumu veida nav, pieskarieties pie Vairāk treniņu un
izvēlieties vēlamo vingrinājumu veidu.
4
Pieskarieties pie Mērķis, izvēlieties mērķa veidu un pēc tam iestatiet mērķa informāciju.
Ja jūsu izvēlētais mērķis ir Pamattren., varat trenēties tik daudz, cik vēlaties bez laika,
distances vai atkārtojamo reižu skaita ierobežojuma.
5
Lai pielāgotu treniņa ekrānu, pieskarieties pie Treniņa ekrāns.
70
Programmas un funkcijas
6
Katram vingrinājuma veidam var iestatīt dažādas iespējas.
• Atk. skaitīt.: skaita atkārtoto reižu skaitu pīkstienu veidā.
• Nēsāšanas roka: lai uzlabotu skaitīšanas precizitāti, atlasiet plaukstu, uz kuras valkājat
Galaxy Watch Active2.
• Ekr. vienmēr iesl.: lai jūs varētu aplūkot ekrānu treniņa laikā, iestatiet Galaxy Watch
Active2 un ekrāns paliktu ieslēgts.
7
Pieskarieties
, lai sāktu treniņu.
Pieskarieties pie Labi, tiklīdz būsiet ieņēmis pareizo sākumpozīciju, sekojot ekrānā
redzamajai pozai.
Dažu atkārtotu vingrinājumu gadījumā vingrinājums sāksies, tiklīdz būsiet ieņēmis
pareizo pozīciju, atdarinot ekrānā redzamo pozu.
8
Skaitīšana sāksies ar vibrācijām un pīkstieniem.
9
Nospiediet taustiņu Atpakaļ, lai apturētu treniņu.
Vingrinājuma atkārtojuma sērijas beigās atpūtieties. Vai arī pieskarieties pie Izlaist, ja vēlaties
pāriet pie nākamās vingrinājuma atkārtojuma sērijas. Vingrinājums sāksies, tiklīdz būsiet
ieņēmis pareizo sākumpozīciju, sekojot ekrānā redzamajai pozai.
Lai beigtu treniņu, pieskarieties pie Pabeigt →
, kad esat nopauzējis treniņu.
10 Pēc treniņa pabeigšanas pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai uz leju, lai skatītu jūsu
treniņa informāciju.
71
Programmas un funkcijas
Treniņa ekrāna pielāgošana
Pielāgojiet treniņa ekrānu, kas tiek parādīts, kad pildāt vingrinājumu, izmantojot informāciju,
kuru vēlaties priekšskatīt.
Jūs nevarat mainīt treniņa ekrānu treniņa laikā.
1
2
3
4
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju, atveriet vingrošanas pārraudzības logrīka
ekrānu un pēc tam pieskarieties pie Treniņš.
Vingrinājumu veidu sarakstā pieskarieties
pie vēlamā vingrinājumu veida.
Parādīsies ekrāns, kurā var iestatīt treniņa informāciju, piemēram, mērķi.
Pieskarieties pie Treniņa ekrāns, izvēlieties treniņa ekrāna veidu, iestatiet, vai to izmantosiet,
un pēc tam izvēlieties informāciju, ko parādīt ekrānā.
Automātiska treniņa atpazīšana
Tiklīdz veicat aktivitāti ilgāk nekā desmit minūtes, valkājot Galaxy Watch Active2, tas automātiski
atpazīst, ka jūs trenējaties, un reģistrē treniņa informāciju, piemēram, treniņa veidu, ilgumu un
patērētās kalorijas.
Kad pārtraucat pildīt dažus vingrinājumus uz ilgāku laiku nekā viena minūte, Galaxy Watch
Active2 automātiski nosaka, ka esat pārtraucis treniņu, un šī funkcija tiek deaktivizēta.
• Sarakstā jūs varat aplūkot tos vingrinājumus, kurus atbalsta automātiskā vingrinājumu
atpazīšanas funkcija. Programmu sarakstā pieskarieties
(Samsung Health),
Iestatījumi → Treniņa noteikš. → Nosakāmās darbības.
• Izmantojot akseleratora sensoru, automātiskā treniņa atpazīšanas funkcija
izmēra veikto attālumu un patērētās kalorijas. Atkarībā no jūsu iešanas un treniņa
ieradumiem un dzīvesveida, mērījumi var būt neprecīzi.
72
Programmas un funkcijas
Kalorijas
Jūs varat apskatīt dienā vai nedēļā patērētās kalorijas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health), pavelciet ietvaru vai ekrānā
pavelciet augšup vai lejup un pēc tam atveriet kaloriju ekrānu.
• Kopējais patērēto kaloriju daudzums ietver bazālo vielmaiņas ātrumu, kas tiek
aprēķināts, izmantojot jūsu reģistrēto profila informāciju. Pirmoreiz palaižot
programmu Samsung Health, jūsu bazālā vielmaiņa līdz programmas palaišanai tiks
parādīta kā jūsu patērētās kalorijas.
• Aktivitāšu laikā sadedzināto kaloriju daudzums ir vingrojumu vai citu jūsu veikto
darbību rezultāts.
Miegs
Analizējiet un reģistrējiet savu miegu, izmērot sirdsdarbības ritmu, kamēr guļat.
• Miega modeļa noteikšanai tiek analizēti četri stāvokļi (nomodā, REM, trausls, dziļš),
izmantojot jūsu kustības un sirdsdarbības ritma izmaiņas. Tiks parādīts grafiks, kurā
iekļauti ieteicamie laika intervāli katram izmērītajam miega stāvoklim.
• Ja jūsu sirdsdarbības ritms ir neregulārs vai ja esat izslēdzis REM miega reģistrēšanas
funkciju, jūsu Galaxy Watch Active2 nevar pareizi atpazīt jūsu sirdsdarbības ritmu un
miega modelis tiek analizēts trīs stāvokļos (nemierīgs, trausls, bez kustībām).
• Miega modeļi tiek analizēti un reģistrēti, balstoties uz jūsu sirds ritmu. Lai noteiktu
miega modeli pēc jūsu ķermeņa kustībām, pavelciet ietvaru vai miega pārraudzības
logrīka ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, pieskarieties pie Iestat. un pēc tam
pieskarieties slēdzim REM miega reģistrācija, lai to deaktivizētu.
• Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Galaxy Watch Active2, stingri valkājiet
Galaxy Watch Active2 ap savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Galaxy Watch Active2 pareiza valkāšana.
73
Programmas un funkcijas
Miega mērīšana
1
2
3
4
Dodieties gulēt ar uzvilktu Galaxy Watch Active2.
Gulēšanas laikā Galaxy Watch Active2 sāks mērīt jūsu miegu.
Pēc pamošanās programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju un atveriet miega pārraudzības logrīka ekrānu.
Skatiet visu informāciju par miega mērījumiem.
74
Programmas un funkcijas
Sirds rit.
Mēriet un ierakstiet savu sirdsdarbību.
• Galaxy Watch Active2 sirdsdarbības pārraudzības logrīks ir paredzēts tikai fitnesa un
informatīviem mērķiem, bet nav paredzēts slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai
slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai novēršanai.
• Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Galaxy Watch Active2, stingri valkājiet
Galaxy Watch Active2 ap savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Galaxy Watch Active2 pareiza valkāšana.
Ņemiet vērā turpmāk norādītos apstākļus pirms savas sirdsdarbības mērīšanas:
• Atpūtieties 5 minūtes pirms mērījumu veikšanas.
• Ja mērījums ir ļoti atšķirīgs no paredzamās sirdsdarbības, atpūtieties 30 minūtes, un tad
mēriet to vēlreiz.
• Ziemas laikā vai aukstos laikapstākļos, saglabājiet sevi siltumā, kad mērāt savu sirdsdarbību.
• Smēķēšana vai alkohola lietošana pirms mērījumu veikšanas var likt jūsu sirdsdarbībai būt
savādākai nekā jūsu normālā sirdsdarbība.
• Nerunājiet, nežāvājieties un dziļi neelpojiet, kamēr jūs veicat sirdsdarbības mērījumus. Tas
var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai neprecīzi.
• Sirdsdarbības mērījumi var atšķirties atkarībā no mērījuma metodes un vides, kurā tie tiek
veikti.
• Ja sirdsdarbības sensors nedarbojas, pārbaudiet ierīces Galaxy Watch Active2 novietojumu
uz plaukstas locītavas un pārliecinieties, vai sensora darbībai nav šķēršļu. Ja sirdsdarbības
sensora problēma netiek novērsta, vērsieties Samsung servisa centrā.
75
Programmas un funkcijas
Savas sirdsdarbības mērīšana
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju un atveriet sirdsdarbības pārraudzības logrīka
ekrānu.
Miera stāvoklī jūsu sirds ritms tiek mērīts katras 10 minūtes. Pārbaudiet izmērīto sirds ritmu,
paskatoties ekrānam.
Lai izmērītu savu sirds ritmu manuāli, pieskarieties pie Mērīt, lai sāktu mērīt savu sirds ritmu.
Pavelciet ietvaru pulksteņa rādītāju kustības virzienā vai pulksteņa ekrānā pa kreisi un
apskatiet izmērīto sirdsdarbību tieši no logrīka Sirds rit.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai
uz leju.
76
Programmas un funkcijas
Nepārtraukta sirdsdarbības mērīšana
Varat iestatīt, lai Galaxy Watch Active2 automātiski veic nepārtrauktu jūsu sirdsdarbības mērīšanu.
Sirdsdarbības izsekošanas ekrānā pieskarieties pie SR un stresa mērīšana un atlasiet Mērīt
nepārtraukti.
Jūsu sirdsdarbība tiks mērīta nepārtraukti, un jūs varēsiet skatīt sirdsdarbību, tās izmaiņas, kas
norādītas diagrammā pa dienām, maksimālo sirds ritmu un informāciju par laiku katrai aktivitātes
sadaļai atbilstoši intensitātei.
Stress
Aprēķiniet un reģistrējiet savu stresa līmeni, izmantojot izmaiņas sirdsdarbībā, un samaziniet
stresu, izpildot Galaxy Watch Active2 piedāvātos elpošanas norādījumus.
• Precīzākus stresa līmeņa mērījumu rezultātus iespējams iegūt, kad jūsu stresa līmeņa
dati tiek uzkrāti, automātiski mērot stresa līmeni.
• Jūsu izmērītais stresa līmenis ne vienmēr ir saistīts ar jūsu emocionālo stāvokli.
• Stresa līmeni nedrīkst mērīt miega, treniņa, aktīvu kustību laikā vai tūlīt pēc treniņa
beigām.
• Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Galaxy Watch Active2, stingri valkājiet
Galaxy Watch Active2 ap savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Galaxy Watch Active2 pareiza valkāšana.
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
77
Programmas un funkcijas
Jūsu stresa līmeņa mērīšana
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju un atveriet stresa pārraudzības logrīka ekrānu.
Jūsu stresa līmenis ir izmērīts. Pārbaudiet jūsu pašreizējo stresa līmeni, paskatoties ekrānā.
Lai izmērītu savu stresa līmeni manuāli, pieskarieties pie Mērīt, lai sāktu mērīt savu stresa
līmeni.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai
uz leju.
Stresa mazināšana
Stresu var samazināt ar dziļas un lēnas elpošanas palīdzību, ievērojot Galaxy Watch Active2
sniegtās norādes.
1
2
Stresa pārraudzības logrīka ekrānā pieskarieties pie ELPOŠANA >.
Pieskarieties pie Sākt un sāciet elpot.
Lai pārtrauktu elpošanu, pieskarieties ekrānam un pēc tam pie Pārtraukt.
78
Programmas un funkcijas
Pārtika
Reģistrējiet kaloriju skaitu, kādu uzņemat vienas dienas laikā, un salīdziniet to ar savu uzstādīto
mērķi vai ikdienas ieteicamo kaloriju skaitu, lai saņemtu palīdzību sava svara pārvaldīšanai.
Ja nupat iegādājāties vai atiestatījāt Galaxy Watch Active2, izveidojiet savu profilu. Galaxy
Watch Active2 palīdzēs jums noskaidrot, kāds ir jūsu ieteicamais uzņemamo kaloriju
skaits ikdienā, ņemot vērā vecumu, dzimumu un fiziskos apstākļus, kurus esat ievadījis
savā profilā.
Kaloriju reģistrēšana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju, atveriet uztura pārraudzības logrīka ekrānu un
pēc tam pieskarieties pie Pievienot.
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai leju, lai
ievadītu apēstās kalorijas, un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Lai mainītu ēdiena veidu, pieskarieties ēdiena tipam ekrāna augšdaļā un izvēlieties
iespēju.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai
uz leju.
Žurnālu dzēšana
1
2
Uztura pārraudzības logrīka ekrānā pieskarieties pie , pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz
augšu vai leju un pēc tam pieskarieties pie Dzēst šodienas žurnālu.
Izvēlieties datus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties pie DZĒST.
79
Programmas un funkcijas
Kaloriju mērķa iestatīšana
1
2
Pavelciet ietvaru vai uztura pārraudzības logrīka ekrānā velciet uz augšu vai uz leju un
pieskarieties pie Iestatīt mērķi.
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai leju, lai
ievadītu ikdienas kaloriju mērķi, un pēc tam pieskarieties pie GATAVS.
Svara pārvaldība
Pārbaudiet uzņemto un sadedzināto kaloriju skaitu, kuras patērētas dienā veiktajos treniņos un
citās darbībās, un palīdz jums sasniegt iestatīto mērķa svaru. Jūs varat apskatīt arī svaru, kuru
ievadījāt jūsu savienotās mobilās ierīces programmā Samsung Health.
• Ievadiet savu mērķa svaru jūsu mobilās ierīces programmā Samsung Health, lai
apskatītu informāciju savā Galaxy Watch Active2.
• Šī funkcija nav pieejama, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju un atveriet svara pārvaldīšanas pārraudzības
logrīka ekrānu.
Apskatiet ekrānā redzamo informāciju un atbilstoši pielāgojiet jūsu treniņu programmu un
uzņemto pārtiku.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai
uz leju.
80
Programmas un funkcijas
Ūdens
Reģistrējiet un pārraugiet izdzerto ūdens glāžu skaitu.
Patērētā ūdens daudzums reģistrēšana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju un atveriet ūdens pārraudzības logrīka ekrānu.
Pieskarieties
, kad izdzerat glāzi ūdens.
Ja nejauši ievadījāt nepareizu vērtību, varat to izlabot, pieskaroties
.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai
uz leju.
Ūdens patēriņa mērķa iestatīšana
1
2
3
4
Pavelciet ietvaru vai ūdens pārraudzības logrīka ekrānā velciet uz augšu vai uz leju un
pieskarieties pie Iestatīt mērķi.
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Pieskarieties pie Dien. mērķis.
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai leju, lai
ievadītu ikdienas mērķi, un pēc tam pieskarieties pie GATAVS.
81
Programmas un funkcijas
Kofeīns
Reģistrējiet un pārraugiet izdzerto kafijas krūžu skaitu.
Jūsu izdzertās kafijas daudzuma reģistrēšana
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju un atveriet kofeīna pārraudzības logrīka ekrānu.
Pieskarieties
, kad izdzerat krūzi kafijas.
Ja nejauši ievadījāt nepareizu vērtību, varat to izlabot, pieskaroties
.
Lai skatītu nedēļas ierakstus kopā ar diagrammu, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai
uz leju.
Izdzertās kafijas daudzuma ierobežojuma iestatīšana
1
2
3
4
Pavelciet ietvaru vai kofeīna pārraudzības logrīka ekrānā velciet uz augšu vai uz leju un
pieskarieties pie Iestatīt mērķi.
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Pieskarieties pie Dien. mērķis.
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai leju, lai
ievadītu ikdienas mērķi, un pēc tam pieskarieties pie GATAVS.
82
Programmas un funkcijas
Together
Salīdziniet savus reģistrētos soļu skaitītāja datus ar citu Samsung Health lietotāju datiem. Varat
iestatīt mērķi, sacensties ar saviem draugiem un skatīt uzdevuma statusu jūsu Galaxy Watch
Active2.
• Aktivizējiet funkciju Together mobilās ierīces programmā Samsung Health, lai
apskatītu informāciju savā Galaxy Watch Active2.
• Šī funkcija nav pieejama, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health).
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju un atveriet Together ekrānu.
Pieskarieties ekrānam, lai skatītu detalizētu informāciju, piemēram, savu vai draugu uzdevumu
statusu, kā arī savu vai draugu nedēļā noieto soļu skaita vietu topā.
83
Programmas un funkcijas
Iestatījumi
Jūs varat iestatīt dažādas ar treniņiem saistītas iestatījumu iespējas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Samsung Health), pavelciet ietvaru vai ekrānā
pavelciet augšup vai lejup un pēc tam pieskarieties pie Iestatījumi.
• Profils: ievadiet savu profila informāciju, piemēram, dzimumu, augumu un svaru.
• Vienības: iestatiet mērvienības, kas tiks izmantotas jūsu Galaxy Watch Active2 programmā
Samsung Health.
• Treniņa noteikš.: iestatiet savu Galaxy Watch Active2 automātiskai treniņa noteikšanai.
• Bezdarbības laika brīdinājumi: brīdina jūs par bezdarbības periodu, kad kādu brīdi
nekustaties, valkājot Galaxy Watch Active2.
• SR un stresa mērīšana: mainiet jūsu sirds ritma un stresa mērīšanas iespējas.
• Datu atļaujas: iestatiet programmām paredzētas atļaujas piekļūt datiem, kas saglabāti
Galaxy Watch Active2 programmā Samsung Health.
• Palīdzība: skatiet informāciju par programmu Samsung Health.
Papildu informācija
• Šādu datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu,
ieskaitot papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu dublēšanu/
sinhronizēšanu, datu analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu
labākus pakalpojumus. (Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no Samsung Health, jūsu
dati var tikt saglabāti serverī dublēšanas nolūkā.) Personiskā informācija var tikt saglabāta
tik ilgi, kamēr tiek sasniegti šie mērķi. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar
sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
• Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas
nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
• Ja Galaxy Watch Active2 ir savienots ar mobilo ierīci, verificējiet sakaru protokolu, lai
apstiprinātu pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, Bluetooth,
ierīci Galaxy Watch Active2 var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi.
Izvairieties no Galaxy Watch Active2 lietošanas līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
84
Programmas un funkcijas
• Samsung Health programmā izmantotais saturs var atšķirties atkarībā no programmatūras
versijas. Programmā sniegtie pakalpojumi var mainīties vai tiem var atcelt atbalstu bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Pieejamās Samsung Health funkcijas un pakalpojumi var atšķirties atkarībā no reģiona
vietējiem likumiem un noteikumiem.
• Dažas Samsung Health funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona.
• Samsung Health funkcijas ir paredzētas tikai fitnesa un informatīviem mērķiem, bet nav
paredzētas slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai,
ārstēšanai vai novēršanai.
• Mērītais attālums var atšķirties no reālā attāluma, nevienādu soļu dēļ, iešanas uz
vietas, un soļošanas.
• Tiek saglabāti tikai ieraksti no pēdējām 28 dienām. Jūs varat skatīt iepriekšējos datus
mobilajā ierīcē, kurā ir instalēta programma Samsung Health.
GPS
Ierīcei Galaxy Watch Active2 ir GPS antena, kas ļauj pārbaudīt savu reāllaika atrašanās vietas
informāciju, neizveidojot savienojumu ar mobilo ierīci. Kad izmantojat Galaxy Watch Active2,
neizveidojot savienojumu ar mobilo ierīci, tiek izmantota jūsu Galaxy Watch Active2 iebūvētā
GPS antena.
Programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.) → Savienojumi → Atrašanās vieta un tad
pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
Lai izvēlētos atrašanās vietas noteikšanas veidu, pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju un
izvēlieties iespēju.
• Kad Galaxy Watch Active2 un jūsu mobilā ierīce ir savienoti, šī funkcija izmanto jūsu
mobilās ierīces GPS funkciju. Ieslēdziet mobilās ierīces atrašanās vietas funkciju, lai
lietotu GPS sensoru.
• Izmantojot Samsung Health funkciju, tiks lietota jūsu Galaxy Watch Active2 GPS
antena, lai gan jūsu Galaxy Watch Active2 ir savienots ar mobilo ierīci.
• GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram, starp
ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
85
Programmas un funkcijas
Mūzika
Ievads
Klausieties mūziku, kas saglabāta Galaxy Watch Active2 un mobilajā ierīcē.
Mūzikas atskaņošana
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Mūzika).
Klausoties Galaxy Watch Active2 saglabāto mūziku, velciet uz augšu no ekrāna apakšējās malas,
lai atvērtu bibliotēkas ekrānu. Bibliotēkas ekrānā varat skatīt pašreiz atskaņoto dziesmu un
atskaņošanas sarakstu, kā arī sakārtot mūziku pēc dziesmām, albumiem un māksliniekiem.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu
Pielāgot skaļumu
Nomainiet mūzikas atskaņošanas
ierīci
Atsākt pašreiz atskaņotā faila
atskaņošanu no sākuma vai pāriet
pie iepriekš atskaņotā faila.
Pieskarieties un turiet, lai ātri
pārietu atpakaļ
Pāriet pie nākamā faila.
Pieskarieties un turiet, lai ātri
pārietu uz priekšu
Mūzikas importēšana
Importējiet savā Galaxy Watch Active2 mūziku, kas saglabāta jūsu mobilajā ierīcē.
1
2
3
4
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Pieskarieties Sākums → Pievienot saturu pulkstenī.
Pieskarieties Pievienot ierakstus.
Izvēlieties kategoriju ekrāna lejasdaļā, atlasiet failus un pieskarieties pie Gatavs.
Lai sinhronizētu jūsu mobilajā ierīcē esošo mūziku ar Galaxy Watch Active2, pieskarieties slēdzim
Automāt. sinhronizācija sadaļā Mūzika. Jūsu mobilajā ierīcē esošā mūzika tiks automātiski
sinhronizēta ar Galaxy Watch Active2, ja tā akumulatoram ir atlicis vairāk par 15% enerģijas.
86
Programmas un funkcijas
Mūzikas atskaņošana ierīcē Galaxy Watch Active2
Atskaņojiet ierīcē Galaxy Watch Active2 saglabāto mūziku, izmantojot iekšējo skaļruni. Varat
atskaņot mūziku, lietojot arī pievienotas Bluetooth austiņas.
1
2
3
Pieskarieties
(Mūzika).
Pieskarieties pie , lai atskaņotu Galaxy Watch Active2 saglabāto mūziku.
Tiek parādīta ikona
Pieskarieties pie
.
.
Mūzikas atskaņošana mobilajā ierīcē
Atskaņojiet jūsu mobilajā ierīcē saglabāto mūziku un vadiet atskaņošanu ar Galaxy Watch
Active2.
Mobilā ierīce
1
Palaidiet mūzikas atskaņotāja programmu.
Galaxy Watch Active2
2
3
4
Pieskarieties
Pieskarieties
(Mūzika).
, lai atskaņotu mobilajā ierīcē saglabāto mūziku.
Tiek parādīta ikona .
Pieskarieties pie
.
Lai mainītu Galaxy Watch Active2 izmantoto mūzikas atskaņotāja programmu, pieskarieties pie
→ Mūzikas atskaņotājs un izvēlieties kādu no mobilajā ierīcē instalētajām mūzikas atskaņotāju
programmām.
Mūzikas atskaņošana, neveidojot savienojumu ar mobilo ierīci
Klausieties mūziku vai radio, izmantojot tikai Galaxy Watch Active2. Ierīcē Galaxy Watch Active2
nepieciešams lejupielādēt mūzikas vai radio straumēšanas programmu.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Galaxy Store). Sadaļā Galaxy Store pārlūkojiet un
lejupielādējiet mūzikas vai radio straumēšanas programmu un palaidiet to.
87
Programmas un funkcijas
Reminder
Pievienojiet notikumu atgādinājumus, piemēram, par biļešu iegādi, došanos uz veļas mazgātavu
vai zāļu lietošanu, neizmantojot kalendāra programmu. Jūs varat iestatīt paziņojumus tā, lai
norādītajā laikā tiktu saņemti atgādinājumi.
Atgādinājuma izveide
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties
(Reminder) → Pievienot.
Ja jums ir saglabāts atgādinājums, atgādinājumu saraksta augšpusē pieskarieties pie
Izveidot.
Ja jūsu Galaxy Watch Active2 atbalsta balss ievadi, ierunājiet grafiku, lai izveidotu
atgādinājumu. Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie Gat.
Vai arī pieskarieties pie Rakst. atgādni, pēc tam ievadiet tekstu un pieskarieties pie Gat.
3
4
5
6
Pieskarieties pie Iestatīt laiku, lai iestatītu paziņojumu.
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai leju, lai
ievadītu laiku, un pieskarieties pie Tāl.
Iestatiet citas paziņojumu iespējas, piemēram, izvēloties datumu, kurā paziņojums
atkārtosies, un pieskarieties pie Gat.
Pieskarieties Saglabāt.
Saglabātais atgādinājums tiek pievienots atgādinājumu sarakstam.
Atgādinājuma brīdinājuma skatīšana
Kad parādās brīdinājums, apskatiet atgādinājuma informāciju. Vai pavelciet ietvaru pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam vai pulksteņa ekrānā pavelciet pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli
un skatītu atgādinājumu.
• Visi jūsu Galaxy Watch Active2 ievadītie atgādinājumi tiks automātiski sinhronizēti ar
savienoto mobilo ierīci, lai pārbaudītu tos un saņemtu signālus no mobilās ierīces.
• Izvēlieties atgādinājumu un pieskarieties pie Rediģēt laiku, lai atkārtoti iestatītu
atgādinājumu.
88
Programmas un funkcijas
Atgādinājuma pabeigšana vai dzēšana
Kad esat pabeidzis savu uzdevumu, varat iestatīt, ka atgādinājums ir pabeigts, vai arī varat to
izdzēst.
Lai pabeigtu atgādinājuma izveidi, pieskarieties pie Pabeigts pēc tam, kad esat apskatījuši
atgādinājuma informāciju. Vai arī atlasiet paveiktu atgādinājumu no saraksta, lai to pabeigtu.
Lai dzēstu atgādinājumu, pieskarieties pie , pavelciet pa ietvaru vai pavelciet augšup vai lejup
ekrānā un pēc tam pieskarieties pie Dzēst.
Kalendārs
Jūs varat apskatīt Galaxy Watch Active2 notikumu grafikus, kurus saglabājāt savā mobilajā ierīcē
vai Galaxy Watch Active2.
Visi jūsu Galaxy Watch Active2 ieplānotie notikumi tiks automātiski sinhronizēti ar
savienoto mobilo ierīci, lai pārbaudītu tos un saņemtu signālus no mobilās ierīces.
1
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Kalendārs). Vai arī pavelciet ietvaru pulksteņa
rādītāja kustības virzienā vai pulksteņa ekrānā pavelciet pa kreisi un izvēlieties logrīku
Kalendārs, lai to palaistu.
2
Pieskarieties jebkurā mēneša kalendāra vietā.
3
Pieskarieties pie Pievienot, lai pievienotu grafiku.
4
Tiks rādīts pašreizējās dienas notikumu saraksts.
Ja jums ir saglabāts grafiks, saraksta augšpusē pieskarieties pie Izveidot.
Izvēlieties vēlamo ievades režīmu, ievadiet notikuma datus, un pēc tam pieskarieties pie
Sagl.
89
Programmas un funkcijas
Bixby
Ievads
Bixby ir balss pakalpojums, kas atvieglo Galaxy Watch Active2 lietošanu. Jūs varat sarunāties ar
Bixby, lai palaistu funkciju vai saņemtu informāciju.
• Bixby var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
• Bixby var nebūt pieejama, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot savienojumu
ar mobilo ierīci.
• Pārliecinieties, vai Galaxy Watch Active2 mikrofons nav aizklāts, kad tajā runājat.
• Lai varētu izmantot Bixby, mobilajai ierīcei ir jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
Bixby palaišana
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Bixby).
90
Programmas un funkcijas
Laikapst.
Informāciju par laikapstākļiem vietās, kas iestatītas Galaxy Watch Active2 vai savienotajā mobilajā
ierīcē, skatiet ierīcē Galaxy Watch Active2.
Programmu sarakstā pieskarieties
(Laikapst.). Vai arī pavelciet ietvaru pulksteņa rādītāja
kustības virzienā vai pulksteņa ekrānā pavelciet pa kreisi un izvēlieties logrīku Laikapst., lai to
palaistu.
Lai skatītu pašreizējās dienas laikapstākļu informāciju, pieskarieties ekrānam un pavelciet ietvaru
vai ekrānā uz augšu vai uz leju.
Lai pievienotu informāciju par laikapstākļiem citā pilsētā, pavelciet ietvaru pulksteņa rādītāja
kustības virzienā vai velciet ekrānā pa kreisi, pieskarieties Pievienot un pēc tam pievienojiet
pilsētu no savienotās mobilās ierīces.
Pilsētu nav iespējams pievienot, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
Signāls
Iestatiet modinātājus un pārvaldiet tos.
Modinātāja iestatīšana
1
2
3
4
Programmu sarakstā pieskarieties
(Signāls).
Pieskarieties pie Pievienot.
Ja jums ir saglabāts modinātājs, modinātāju saraksta augšpusē pieskarieties pie Pievienot.
Pieskarieties ievades lauciņam, pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā uz augšu vai leju, lai
ievadītu modinātāja laiku, un pieskarieties pie Tālāk.
Izvēlieties dienas modinātāja atkārtošanai un pieskarieties pie Saglabāt.
Saglabātais modinātājs tiek pievienots modinātāju sarakstam.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātājus, pieskarieties slēdzim blakus attiecīgajam modinātājam
sarakstā.
91
Programmas un funkcijas
Modinātāja izslēgšana
Lai pārtrauktu modinātāja signālu, velciet
ārpus lielā apļa.
Ja vēlaties izmantot atlikšanas funkciju, velciet
ārpus lielā apļa.
Modinātāja signālu dzēšana
Modinātāju sarakstā pieskarieties un turiet modinātāju, tad pieskarieties Dzēst.
Pasaul. pulkst.
Pasaules pulksteņu izveidošana
1
2
3
4
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Pasaul. pulkst.).
Pieskarieties pie Pievienot.
Ja esat saglabājis pasaules pulksteni, pulksteņu sarakstā pieskarieties pie Pievienot.
Pavelciet ietvaru vai pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi un kartē izvēlieties laika joslu.
Tāpat varat pieskarties Visas pilsētas un tad Meklēt, lai meklētu pilsētu vai izvēlētos to no
saraksta.
Pieskarieties pilsētas nosaukumam, kas atbilst izvēlētajai laika joslai.
Pasaules pulksteņu dzēšana
Pasaules pulksteņu sarakstā pieskarieties pie pulksteņa un turiet to, tad pieskarieties pie Dzēst.
92
Programmas un funkcijas
Taimeris
1
2
3
4
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Taimeris).
Pieskarieties pie Piel.
Pieskarieties ievades lauciņam, lai izvēlētos ilgumu, un pieskarieties pie Sākt.
Vai izvēlieties biežāk lietoto taimeri.
Kad taimeris sāks darboties, velciet
ārpus lielā apļa.
Hronom.
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Hronom.).
Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie Sākt.
Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties Aplis.
Pieskarieties Beigt, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
• Lai restartētu laikus, pieskarieties Atsākt.
• Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties Atiestatīt.
93
Programmas un funkcijas
Galerija
Attēlu importēšana un eksportēšana
Attēlu importēšana no jūsu mobilās ierīces
1
2
3
4
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Pieskarieties Sākums → Pievienot saturu pulkstenī.
Pieskarieties pie Sūtīt attēlus.
Izvēlieties kategoriju ekrāna lejasdaļā, atlasiet failus un pieskarieties pie Gatavs.
Lai sinhronizētu jūsu mobilajā ierīcē esošos attēlus ar Galaxy Watch Active2, pieskarieties slēdzim
Automāt. sinhronizācija sadaļā Attēli, pieskarieties pie Sinhronizējamie albumi, izvēlieties
albumus importēšanai Galaxy Watch Active2 un pēc tam pieskarieties pie Gatavs. Izvēlētie
albumi tiks automātiski sinhronizēti ar jūsu Galaxy Watch Active2, kad notiek tā uzlāde un ja
akumulatorā ir atlicis vairāk par 15% enerģijas.
Attēlu eksportēšana uz jūsu mobilo ierīci
1
2
3
Programmu sarakstā pieskarieties
(Galerija).
Pieskarieties attēlam un pēc tam vēlreiz pieskarieties un turiet attēlu, lai to eksportētu.
Pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā pa kreisi vai pa labi un atlasiet attēlus, kurus vēlaties
eksportēt.
Lai atlasītu visus attēlus, pieskarieties pie
4
→ Izvēl. visu.
Pieskarieties → Sūtīt uz tālruni.
Eksportētos attēlus varat aplūkot savas mobilās ierīces tādā programmā kā galerijas.
94
Programmas un funkcijas
Attēlu skatīšana
Skatiet un pārvaldiet jūsu Galaxy Watch Active2 saglabātos attēlus.
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties
(Galerija).
Pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu attēlu sarakstā un izvēlētos
attēlu.
Tālummaiņa
Jūs varat tuvināt vai tālināt attēlu. Attēla aplūkošanas laikā ātri divas reizes pieskarieties attēlam,
izvērsiet vai savelciet divus pirkstus attēlā, lai tuvinātu vai tālinātu tā daļu.
Pietuvinot attēlu, varēsit skatīt atlikušo attēla daļu, ritinot ap ekrānu.
Attēlu dzēšana
1
2
3
4
Programmu sarakstā pieskarieties
(Galerija).
Pieskarieties attēlam un pēc tam vēlreiz pieskarieties un turiet attēlu, lai to dzēstu.
Pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā pa kreisi vai pa labi un atlasiet attēlus, kurus vēlaties dzēst.
Lai atlasītu visus attēlus, pieskarieties pie
Pieskarieties pie Dzēst →
→ Izvēl. visu.
.
95
Programmas un funkcijas
Atr.manu tālr.
Ja nezināt, kur atrodas jūsu mobilā ierīce, Galaxy Watch Active2 var jums palīdzēt to atrast.
Šī funkcija nav pieejama, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties
Pieskarieties pie
(Atr.manu tālr.).
.
Mobilā ierīce atskaņo skaņas un ieslēdz ekrānu. Mobilajā ierīcē pieskarieties pie Noraidīt un
velciet to vai pieskarieties pie
ierīcē Galaxy Watch Active2.
Mobilās ierīces atrašanās vietas skatīšana
Pieskarieties → Atrast tālruni.
Ierīcē Galaxy Watch Active2 tiks rādīta jūsu mobilās ierīces atrašanās vieta.
Atrast manu pulksteni
Ja nevarat vairs atrast savu Galaxy Watch Active2, programma Galaxy Wearable, kas pieejama
jūsu mobilajā ierīcē, var palīdzēt jums to atrast.
Šī funkcija nav pieejama, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
1
2
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Atrast manu
pulksteni.
Pieskarieties pie
.
Galaxy Watch Active2 raidīs skaņu un vibrēs, un ieslēgsies tā ekrāns.
Lai pārtrauktu vibrēšanu, velciet
pieskarieties
mobilajā ierīcē.
ārpus lielā apļa ierīcē Galaxy Watch Active2 vai
96
Programmas un funkcijas
Galaxy Watch Active2 tālvadība
Ja jūs nevarat atrast savu Galaxy Watch Active2, palaidiet savā mobilajā ierīcē programmu Galaxy
Wearable un pieskarieties pie Sākums → Atrast manu pulksteni → Iegūt atraš. vietu, lai
uzzinātu pašreizējo Galaxy Watch Active2 atrašanās vietu.
Ja Galaxy Watch Active2 ir pazaudēts vai nozagts, varat to vadīt attālināti. Savā mobilajā ierīcē
palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Atrast manu pulksteni → Iestatīt
drošību, un pēc tam atlasiet funkciju.
Šī funkcija ir pieejama pēc Samsung konta reģistrēšanas gan jūsu Galaxy Watch Active2,
gan arī mobilajā ierīcē.
SOS ziņojumi
Ārkārtas situācijās jūs varat nosūtīt SOS ziņojumu uz iepriekš reģistrētiem ārkārtas kontaktiem, ja
trīs reizes ātri nospiežat Galaxy Watch Active2 sākuma taustiņu. Varat arī iestatīt, lai Galaxy Watch
Active2 automātiski sazinās ar jūsu ārkārtas situācijas kontaktpersonām.
SOS ziņojumu iestatīšana
1
2
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Sūtīt SOS pieprasījumus, un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
Lai pievienotu kontaktus ārkārtas zvaniem, ja tas vēl nav izdarīts, izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
Ārkārtas kontaktpersonu pievienošana
1
2
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Sūtīt SOS pieprasījumus → Sūtīt SOS ziņu uz → Piev.
Pieskarieties Izveidot kontaktu un ievadiet kontaktinformāciju vai pieskarieties Izvēlēties
no kontaktiem, lai pievienotu esošo kontaktpersonu kā kontaktpersonu ārkārtas zvaniem.
97
Programmas un funkcijas
SOS zvanu aktivizēšana
Iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 automātiski zvana jūsu ārkārtas kontaktpersonai pēc SOS
ziņojuma nosūtīšanas. Ir iespējams piezvanīt vienai no jūsu ārkārtas kontaktpersonām.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums → Sūtīt
SOS pieprasījumus, pieskarieties pie Veikt SOS zvanus un izvēlieties ārkārtas kontaktpersonu.
SOS ziņojuma aizkaves iestatīšana
Iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 sūta SOS ziņojumus pēc kāda brīža, lai jūs varētu atcelt
pieprasījuma nosūtīšanu, trīs reizes ātri nospiežot Galaxy Watch Active2 sākuma taustiņu.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums → Sūtīt
SOS pieprasījumus, un pēc tam pieskarieties slēdzim Atpakaļsk. pirms sūt., lai to ieslēgtu.
SOS ziņojumu sūtīšana
Ārkārtas gadījumā trīsreiz ātri nospiediet Galaxy Watch Active2 sākuma taustiņu.
Ja ir ieslēgta funkcija Veikt SOS zvanus, Galaxy Watch Active2 automātiski zvanīs izvēlētajai
ārkārtas kontaktpersonai.
Ja sūtāt SOS ziņojumu, pulksteņa ekrānā ziņojuma sūtīšanas laikā parādīsies
ikona, un jūs
varēsiet apskatīt SOS pieprasījuma rezultātu paziņojumu panelī pēc tam, kad ziņojums būs
nosūtīts.
Ja, nosūtot SOS ziņojumu, jūsu Galaxy Watch Active2 vai mobilajā ierīcē nav aktivizēta
GPS funkcija, tā tiks automātiski aktivizēta, lai nosūtītu atrašanās vietas informāciju.
98
Programmas un funkcijas
E-pasts
Skatiet e-pasta ziņas, kas saņemtas mobilajā ierīcē, un atbildiet uz tām.
Šī programma var nebūt pieejama, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
E-pastu lasīšana
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(E-pasts).
Izvēlieties e-pastu, lai atvērtu e-pasta ekrānu.
Lai skatītu e-pastu mobilajā ierīcē, pieskarieties pie , pavelciet ietvaru vai ekrānā augšup vai
lejup un izvēlieties Rādīt tālrunī.
Lai atbildētu uz e-pasta ziņojumu, atlasiet ievades režīmu un ievadiet savu e-pasta ziņojumu.
Atkarībā no mobilās ierīces, kuru savienojat ar ierīci Galaxy Watch Active2, var nebūt
iespējams atbildēt uz e-pasta ziņojumiem.
Galaxy Store
Lejupielādējiet specializētas programmas un pulksteņa ciparnīcas savā Galaxy Watch Active2,
nevis pievienotajā mobilajā ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Galaxy Store). Pavelciet ietvaru vai velciet ekrānā
uz augšu vai leju, lai ritinātu sarakstu un izvēlētos lejupielādējamo programmu vai pulksteņa
ciparnīcu, vai pieskarieties pie , lai meklētu programmas pēc atslēgvārda.
Pavelciet ietvaru vai ekrānā uz augšu vai leju un izvēlieties Rādīt tālrunī. Jūsu mobilajā ierīcē
tiks palaista programma Galaxy Store. Tad pārlūkojiet un izvēlieties programmu vai pulksteņa
ciparnīcu, lai to lejupielādētu.
Pirms šīs programmas izmantošanas, reģistrējiet savu Samsung kontu uz savas mobilās
ierīces.
99
Programmas un funkcijas
Iestatīj.
Ievads
Pielāgojiet funkciju un programmu iestatījumus. Iestatiet savu Galaxy Watch Active2 atkarībā no
jūsu izmantošanas modeļa, atbilstoši konfigurējot dažādus iestatījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties
(Iestatīj.).
Ciparnīcas
Pielāgot pulksteņa ciparnīcu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ciparnīcas.
• Izvēlēties ciparnīcu: izvēlieties pulksteņa veidu. Varat arī izvēlēties pulksteņa ciparnīcā
parādāmus vienumus un lejupielādēt papildu ciparnīcas no Galaxy Store.
• Pulkstenis vienmēr iesl.: iestatiet Galaxy Watch Active2 vienmēr rādīt pulksteni, ja ekrāns ir
izslēgts.
Funkcija Pulkstenis vienmēr iesl. darbojas tikai tad, ja jūs valkājat Galaxy Watch
Active2.
• Ciparnīcu secība: izvēlieties, kā sakārtot pulksteņa ciparnīcas.
• Stundas signāls: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 jūs informētu ar skaņu un vibrāciju katru
stundu.
• Paziņojumu indikators: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 parāda oranžas krāsas punktu
pulksteņa ekrānā, brīdinot jūs par neapskatītiem paziņojumiem.
• Rādīt statusu: iestatiet statusa indikatorus, kas tiks rādīti pulksteņa ekrānā.
• Pašreizējo notikumu ikonas: izvēlieties rādīt pulksteņa ekrānā ikonas, kas rāda pašreiz
lietotās funkcijas, to lietošanas laikā, piemēram, treniņa vai zvanīšanas ikonas.
100
Programmas un funkcijas
Skaņa un vibrācija
Mainiet Galaxy Watch Active2 skaņas un vibrācijas iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņa un vibrācija.
Dažas iespējas neparādās vai nav pieejamas, ja lietojat Bluetooth modeli, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
• Skaņas režīms: iestatīt Galaxy Watch Active2 izmantot skaņas režīmu, klusuma režīmu vai
vibrozvana režīmu.
• Vibrācija ar skaņu: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 vibrē un atskaņo signālu ienākošajiem
zvaniem un paziņojumiem.
• Skaļums: pielāgojiet Galaxy Watch Active2 skaļumu.
Ja ir aktivizēta funkcija Voice Assistant, var pielāgot arī pieejamības skaļumu.
• Vibrācijas intensitāte: noregulējiet vibrējošo paziņojumu stiprumu.
• Ilgstoša vibrācija: iestatiet, lai, saņemot ienākošos zvanus un paziņojumus, Galaxy Watch
Active2 vibrētu ilgāk.
• Zvana sign.: mainiet zvana signālu.
• Zvana signāla vibrācija: izvēlieties ienākošo zvanu vibrācijas veidu.
• Paziņojuma skaņa: mainiet paziņojuma skaņu.
• Paziņojuma vibrācija: izvēlieties paziņojumu vibrācijas veidu.
• Piesk.skaņas: iestatiet Galaxy Watch Active2 atskaņot skaņu, kad skārienekrānā tiek izvēlētas
programmas vai iespējas.
101
Programmas un funkcijas
Displejs
Mainiet Galaxy Watch Active2 displeja iestatījumus un programmu sarakstu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs.
• Spilgtums: pielāgojiet displeja spilgtumu.
• Aut. samazināt spilgtumu: iestatiet, lai ierīce Galaxy Watch Active2 automātiski regulētu
spilgtumu atkarībā no apkārtējās vides gaismas apstākļiem.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika Galaxy Watch Active2 jāizslēdz displeja
apgaismojums.
• Rād.pēd. progr.: atlasiet, cik ilgi ir jārāda nesen lietotā programma pēc tam, kad ekrāns atkal
ieslēdzas.
• Fona stils: mainiet fona attēlu.
• Fonts: mainiet fonta stilu un lielumu.
Papildu
Aktivizējiet Galaxy Watch Active2 papildu funkcijas un mainiet vadības iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu.
• Divreiz nosp. sākuma taustiņu: izvēlieties programmu vai funkciju, kura tiks palaista, kad
divreiz tiek nospiests Galaxy Watch Active2 sākuma taustiņš.
• Skārienietvars: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 ekrāns tiktu pārvaldīts, pavelkot ietvaru.
• Aktivizēšanas žests: iestatiet Galaxy Watch Active2 ekrāna ieslēgšanu, ja tiek pacelta delnas
locītava, uz kuras atrodas Galaxy Watch Active2.
102
Programmas un funkcijas
• Aktivizācija ar pieskārienu: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 ieslēgtu ekrānu, pieskaroties
ekrānam.
• Ūdens bloķ. rež.: pirms ieiešanas ūdenī aktivizējiet režīmu bloķēšanai ūdenī. Skārienekrāns,
aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks deaktivizēta.
• Skārienjutība: iestatiet Galaxy Watch Active2, lai tas ļautu skārienekrāna lietošanu, valkājot
cimdus.
• Netraucēt: bloķēšanas režīma aktivizēšana. Ienākošo zvanu skaņa tiks izslēgta un ekrāns
neieslēgsies, kad zvani tiks saņemti. Tāpat visu paziņojumu skaņa tiks izslēgta, izņemot
modinātājus, un ekrāns neieslēgsies, kad tiks saņemti paziņojumi.
• Teātra režīms: aktivizējiet teātra režīmu, skatoties filmas. Ienākošo zvanu skaņa tiks izslēgta
un ekrāns neieslēgsies, kad zvani tiks saņemti. Tāpat visu paziņojumu skaņa tiks izslēgta,
ieskaitot modinātājus, un ekrāns neieslēgsies, kad tiks saņemti paziņojumi vai ieslēgsies
modinātājs. Turklāt, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks
automātiski deaktivizēta.
• Naktsmiera režīms: ja dodaties gulēt, aktivizējiet nakts režīmu. Ienākošo zvanu skaņa
tiks izslēgta un ekrāns neieslēgsies, kad zvani tiks saņemti. Tāpat visu paziņojumu skaņa
tiks izslēgta, izņemot modinātājus, un ekrāns neieslēgsies, kad tiks saņemti paziņojumi.
Turklāt, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks automātiski
deaktivizēta.
• Dienas apskats: iestatiet Galaxy Watch Active2 nosūtīt ikdienas informāciju pēc tam, kad
esat pamodies, un pirms dodaties gulēt vai divas reizes dienā.
• Ātro iestatījumu rediģēšana: rediģējiet Galaxy Watch Active2 ātrās vadības paneli.
• Ekrāna tvērums: velciet ekrānā pa labi, nospiežot sākuma taustiņu, lai tvertu ekrānu.
103
Programmas un funkcijas
Savienojumi
Bluetooth
Pievienojiet mobilajai ierīcei, izmantojot Bluetooth. Galaxy Watch Active2 varat pievienot arī
Bluetooth austiņas un klausīties mūziku vai sarunāties pa tālruni.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
• Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).
Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas
rezultātā radītajiem zaudējumiem.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth.
• Bluetooth: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth funkciju.
• Bluetooth audio: meklē Bluetooth austiņas un savieno tās ar Galaxy Watch Active2.
Mobilie tīkli
Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Mobilie tīkli.
Mobilie tīkli netiks rādīti Bluetooth modelī.
104
Programmas un funkcijas
• Mobilie tīkli:
– – Aut. iesl./izsl.: iestatiet Galaxy Watch Active2 automātiski savienoties ar mobilo tīklu
vai atvienoties no tā atkarībā no Galaxy Watch Active2 savienojuma ar mobilo ierīci,
izmantojot Bluetooth.
• Ja Galaxy Watch Active2 tiek savienots ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth,
Galaxy Watch Active2 mobilais tīkls tiks izslēgts, lai taupītu akumulatora enerģiju.
Šajā laikā Galaxy Watch Active2 nesaņems ziņojumus un zvanus, kas veikti uz
Galaxy Watch Active2 tālruņa numuru.
• Brīdi pēc tam, kad vairs netiek konstatēts Bluetooth savienojums, Galaxy Watch
Active2 mobilais tīkls tiek ieslēgts automātiski. Tad jūs varat saņemt ziņojumus un
zvanus, kas tiek veikti uz Galaxy Watch Active2 tālruņa numuru.
• Aut. iesl./izsl. netiks rādīta, kad lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
– – Vienmēr ieslēgts: iestatiet Galaxy Watch Active2 veidot savienojumu ar mobilo sakaru
tīklu.
Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūs varat saņemt ienākošos zvanus un ziņojumus, kas nosūtīti uz
Galaxy Watch Active2 un mobilo ierīču tālruņa numuriem.
Ja jūs aktivizējat Vienmēr ieslēgts iespēju, Galaxy Watch Active2 akumulatora
enerģijas patēriņš var palielināties.
– – Vienmēr izslēgts: iestatiet Galaxy Watch Active2 neveidot savienojumu ar mobilo sakaru
tīklu.
Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūs nevarat saņemt ienākošos zvanus un ziņojumus, kas nosūtīti
uz Galaxy Watch Active2 tālruņa numuru. Ja Galaxy Watch Active2 ir savienots ar mobilo
ierīci, izmantojot Bluetooth, jūs varat saņemt ienākošos zvanus vai paziņojumus no sava
mobilās ierīces tālruņa numura.
• Mob. dati: iestatiet Galaxy Watch Active2 lietot datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
• Datu viesabon.: iestatiet Galaxy Watch Active2 lietot datu savienojumus viesabonēšanas
laikā.
• Tīkla režīms: izvēlieties tīkla veidu, ar kuru izveidot savienojumu: 4G/3G vai 3G.
• Tīkla operatori: meklēt pieejamos tīklus un manuāli reģistrēt tīklu.
• Piekļuves punktu nosaukumi: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
105
Programmas un funkcijas
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai savienotos ar Wi-Fi tīklu.
Šī funkcija ir pieejama, ja ierīce Galaxy Watch Active2 nav savienota ar mobilo ierīci, izmantojot
Bluetooth.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi.
Pieskarieties pie Wi-Fi un izvēlieties Automātiski vai Vienmēr ieslēgts, lai izveidotu
savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
Izvēloties Automātiski, Wi-Fi tīkls tiks automātiski atvienots, kad jūsu Galaxy Watch Active2
būs savienots ar jūsu mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth. Izvēloties Vienmēr izslēgts,
jūs varat izmantot Galaxy Watch Active2 pēc tā savienošanas ar mobilo ierīci, izmantojot
Bluetooth, nevis Wi-Fi tīklu.
• Izvēloties iespēju Vienmēr ieslēgts, akumulators izlādēsies ātrāk nekā parasti.
• Automātiski iespēja netiks parādīta un jūs nevarēsiet izveidot savienojumu ar Wi-Fi
tīklu automātiski, kad izmantojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
3
4
Pieskarieties pie Wi-Fi tīkli un izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.
Pieskarieties Savienot.
• Ja ir izveidots Galaxy Watch Active2 savienojums ar Wi-Fi tīklu, Galaxy Watch Active2
atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli.
Lai novērstu Galaxy Watch Active2 automātisku pieslēgšanos tīklam, izvēlieties to tīklu
sarakstā un pieskarieties pie Aizmirst.
• Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai
bezvadu maršrutētāju.
106
Programmas un funkcijas
NFC
Varat izmantot NFC funkciju.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → NFC.
Galaxy Watch Active2 ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar Galaxy
Watch Active2, lai nesabojātu NFC antenu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Maksāšana, izmantojot NFC funkciju
Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu
pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → NFC un pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
Ar Galaxy Watch Active2 NFC antenas zonu pieskarieties NFC karšu lasītājam.
Lai iestatītu noklusēto programmu, atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties pie Savienojumi
→ NFC → Maks. ar piesk. un pēc tam izvēlieties programmu.
Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas
programmas.
NFC antena
107
Programmas un funkcijas
Brīdinājumi
Iestatiet, lai ierīce Galaxy Watch Active2 vibrē, kad tā ir atvienota no jūsu mobilās ierīces.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pieskarieties slēdzim Brīdinājumi, lai to
aktivizētu.
Brīdinājumi netiks rādīti, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
Lidmašīnas režīms
Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas
nav saistīti ar tīklu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Lidmašīnas režīms un tad pieskarieties slēdzim,
lai to aktivizētu.
Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā personāla
norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to lidojuma
režīmā.
Datu lietojums
Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Datu lietojums.
Datu lietojums netiks rādīts Bluetooth modelī.
• Mob. dati: iestatiet Galaxy Watch Active2 lietot datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
• Datu ierobežojums: iestatiet mobilo datu lietojuma ierobežojumu.
• Datu liet. cikls: iestatiet datu atiestatīšanas ciklu, lai pārraudzītu datu lietojumu dažādos
lietojuma periodos.
• Sākuma datums: iestatiet datu lietojuma cikla sākuma datumu.
• Lietošanas dati: skatiet savu kopējo datu lietojumu pašreizējā ciklā.
Atrašanās vieta
Iestatiet Galaxy Watch Active2 atļaut programmām izmantot jūsu pašreizējās atrašanās vietas
informāciju.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Atrašanās vieta.
Pieskarieties slēdzim, lai aktivizētu iespēju un izvēlētos jūsu atrašanās vietas datu apkopošanas
veidu.
108
Programmas un funkcijas
Programmas
Izkārtojums
Izvēlieties programmu saraksta izkārtojumu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmas → Izkārtojums.
• Ciparripas skats: izkārtojiet programmas apļveidā.
• Saraksta skats: izkārtojiet programmas saraksta veidā.
Progr. secība
Izvēlieties, kā sakārtot programmas programmu sarakstā.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmas → Progr. secība.
• Vispirms jaunākās: iestatiet, lai vispirms tiktu rādītas pēdējās izmantotās programmas.
• Pielāgot: sakārtojiet programmas atbilstoši savām vēlmēm.
Aut. atv. progr.
Iestatiet ierīci palaist programmu automātiski, atverot programmu, nepieskaroties tai.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Programmas → Aut. atv. progr. un pieskarieties slēdzim,
lai to aktivizētu.
Atļaujas
Dažu programmu pareizas darbības nodrošināšanai var būt nepieciešama atļauja piekļūt
Galaxy Watch Active2 saglabātajiem datiem vai tos lietot. Apskatiet katrai programmai atļaujas
iestatījumus un veiciet izmaiņas iestatījumos.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmas → Atļaujas.
109
Programmas un funkcijas
Ziņas
Mainiet ziņojumu funkcijas iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Programmas → Ziņas.
• Ziņas neparādīsies, ja lietojat Bluetooth modeli, neizveidojot savienojumu ar mobilo
ierīci.
• Dažas iespējas Bluetooth modelī netiek rādītas.
• Sūtīt kā audio: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 balss ziņu sūtītu audio faila formātā.
• Bloķētie numuri un ziņas: skatiet bloķētos numurus un no bloķētā numura saņemtos
ziņojumus.
Drošība
Bloķēt
Mainiet Galaxy Watch Active2 drošības iestatījumus. Izmantojot šo funkciju, Galaxy Watch Active2
var tikt automātiski bloķēts, kad tas kādu brīdi nekustas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Drošība → Bloķēt.
• Veids: izvēlieties Galaxy Watch Active2 bloķēšanas metodi.
• Palīdzība: skatiet informāciju par Galaxy Watch Active2 bloķēšanu.
110
Programmas un funkcijas
Konts (Konts un dublēšana)
Reģistrējot Samsung kontu jūsu savienotajā mobilajā ierīcē, jūs varēsiet izmantot dažādas Galaxy
Watch Active2 funkcijas. Pārbaudiet Samsung kontu, kas reģistrēts jūsu savienotajā mobilajā
ierīcē, un iestatiet pielāgošanas pakalpojuma funkciju. Jūs varat dublēt savā Galaxy Watch
Active2 esošos datus Samsung Cloud vai atjaunot savā Galaxy Watch Active2 datus, kas saglabāti
Samsung Cloud.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konts vai Konts un dublēšana.
• Samsung account: ieejiet savā Samsung kontā, lai pieteiktos vai pārbaudītu Samsung kontu,
kas reģistrēts jūsu savienotajā mobilajā ierīcē.
Jūs varat ieiet savā Samsung kontā, ja lietojat savu Galaxy Watch Active2,
nesavienojot to ar mobilo ierīci.
• Dublēšana un atjaunošana: dublējiet savā Galaxy Watch Active2 saglabātos datus Samsung
Cloud vai atjaunojiet tos savā Galaxy Watch Active2.
• Dublēšana un atjaunošana iespējatiks parādīta, kad lietosiet savu Galaxy Watch
Active2, neizveidojot savienojumu ar mobilo ierīci.
• Ja izmantojat Galaxy Watch Active2, kamēr tas ir savienots ar mobilo ierīci,
dublējiet un atjaunojiet datus savā mobilajā ierīcē ar to pašu Samsung kontu,
kāds ir jūsu mobilajai ierīcei. Papildinformāciju skatiet Datu pārvaldība ierīcē
Galaxy Watch Active2.
• Pielāgošanas pakalpojums: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 nodrošina atbilstošu funkciju
atkarībā no atrašanās vietas un situācijas, analizējot jūsu dzīvesveidu.
• Pielāgošanas pakalpojums netiks rādīts, kad lietojat Galaxy Watch Active2,
neizveidojot savienojumu ar mobilo ierīci.
• Šī funkcija ir pieejama, ja Galaxy Watch Active2 ir savienots ar mobilo ierīci,
kas atbalsta pielāgošanas pakalpojumu platformas 2.2 vai jaunāku versiju. Pēc
vienošanās par pielāgošanas pakalpojuma izmantošanu palaidiet savā mobilajā
ierīcē programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti →
Samsung account → Konfidencialitāte → Pielāgošanas pakalpojums un pēc
tam pieskarieties Pielāgošanas pakalpojums slēdzim, lai to aktivizētu.
111
Programmas un funkcijas
Pieejamība
Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces Galaxy Watch Active2 pieejamību.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Pieejamība.
• Ekrāna lasītājs: aktivizē Voice Assistant, kas sniedz balss atbildes. Lai aplūkotu palīdzības
informāciju un apgūtu šīs funkcijas izmantošanu, pieskarieties pie Apmācība.
• Redzamības uzlabojumi: izmainiet šos iestatījumus, lai uzlabotu pieejamības iespējas
lietotājiem ar vāju redzi.
• Dzirdes aparāti: pielāgojiet šos iestatījumus, lai uzlabotu pieejamības iespējas lietotājiem ar
vāju dzirdi.
• Papildu iestatījumi: konfigurējiet tiešās piekļuves un paziņojumu funkciju iestatījumus.
Vispārīgi
Ievade
Mainiet teksta ievades iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīgi → Ievade.
• Noklusējuma tastatūra: atzīmējiet noklusējuma tastatūru, kas tiks izmantota rakstzīmju
ievadei.
• Tastatūras iestatījumi: konfigurējiet Samsung tastatūras iestatījumus.
Teksta pārveide runā
Mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, piemēram, valodas, ātrumu u. c.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Vispārīgi → Teksta pārveide runā.
• Valoda: izvēlēties izmantojamo valodu.
• Runas ātrums: iestatiet lasīšanas ātrumu.
• Paziņojumu nolasīšana: iestatiet Galaxy Watch Active2, lai tas nolasa Galaxy Watch Active2
saņemto paziņojumu. Tomēr audio ierakstus jūs dzirdēsiet tikai ar savienotu Bluetooth
austiņu palīdzību.
• Atjauninājumu meklēšana: atjauniniet atbalstītās audio valodas.
112
Programmas un funkcijas
Dat. un laiks
Jūs varat manuāli iestatīt datumu un laiku.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīgi → Dat. un laiks.
Dat. un laiks būs pieejams tikai tad, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
• Automātiski: iestatiet, lai automātiski tiktu izmantota tīkla vai GPS piedāvātā laika josla, kad
ceļojat uz citu laika joslu.
• Iestat. datumu: manuāli iestatiet datumu.
• Iestatīt laiku: manuāli iestatiet laiku.
• Izv. laika joslu: manuāli izvēlieties laika joslu.
• Lietot 24 stundu formātu: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
Valoda
Izvēlieties valodu, kas tiks izmantota Galaxy Watch Active2.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīgi → Valoda.
Valoda tiks rādīta tikai tad, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot savienojumu ar
mobilo ierīci.
Atiestatīt
Dzēsiet visus Galaxy Watch Active2 esošos datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīgi → Atiestatīt.
Atjaun. pulksteņa programmatūru
Atjauniniet Galaxy Watch Active2 ar jaunāko programmatūru.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Vispārīgi → Atjaun. pulksteņa programmatūru.
Atjaun. pulksteņa programmatūru tiks rādīta tikai tad, ja lietojat Galaxy Watch Active2,
neizveidojot savienojumu ar mobilo ierīci.
113
Programmas un funkcijas
Akumulators
Izvēlieties Galaxy Watch Active2 akumulatora režīmu. Noteiktu akumulatora režīmu izmantošana
ļauj samazināt akumulatora patēriņu un lietot Galaxy Watch Active2 daudz ilgāku laiku.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Akumulators.
• Standarta: izvēlieties, izmantojot Galaxy Watch Active2 parastajā režīmā. Jūs varat izmantot
visas Galaxy Watch Active2 funkcijas.
• Enerģijas taupīšana: izvēlieties, aktivizējot enerģijas taupīšanas režīmu. Krāsas ekrānā tiek
rādītas kā pelēktoņi, un dažas funkcijas ir ierobežotas, lai samazinātu akumulatora enerģijas
patēriņu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Enerģijas taupīšanas režīms.
• Tikai pulkstenis: lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, tiek deaktivizēti tikai
pulksteņa rādījumi ekrānā un visas pārējās funkcijas. Lai skatītu pulksteni, nospiediet sākuma
taustiņu. Lai deaktivizētu režīmu Tikai pulkstenis, trīs sekundes turiet nospiestu sākuma
taustiņu.
Optimizēt akumul.
Lai pagarinātu akumulatora izmantošanas laiku, aizveriet programmas, kas darbojas fonā, un
izmainiet iestatījumus, kuriem ir liela ietekme uz akumulatora enerģijas patēriņu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Akumulators → Optimizēt akumul.
Par pulksteni
Apskatiet Galaxy Watch Active2 papildu informāciju.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Par pulksteni.
• Ierīce: apskatiet Galaxy Watch Active2 informāciju, piemēram, Wi-Fi MAC adresi, Bluetooth
adresi un sērijas numuru.
• Jurid. inf.: skatīt ar ierīci saistīto juridisko informāciju, piemēram, atvērtā koda licenci. Jūs
varat arī iestatīt Galaxy Watch Active2 automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un lietojuma
informāciju uz Samsung.
• Programmatūra: apskatiet Galaxy Watch Active2 programmatūras versiju un drošības
statusu.
• Akumulators: apskatiet Galaxy Watch Active2 akumulatora informāciju.
114
Programmas un funkcijas
Savienot ar jauno tālruni
Savienojiet savu Galaxy Watch Active2 ar jaunu mobilo ierīci. Galaxy Watch Active2 var izveidot
savienojumu ar citu mobilo ierīci pēc nepilnīgas atiestates veikšanas, lai dzēstu datus, izņemot
multivides failus un personīgos datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienot ar jauno tālruni.
Savienot ar jauno tālruni tiks parādīts tikai tad, kad Galaxy Watch Active2 ir izveidots
savienojums ar mobilo ierīci.
Savienot ar tālruni
Izveidojiet savienojumu ar mobilo ierīci, lietojot tikai Galaxy Watch Active2. Varat izvēlēties, vai
atjaunot mobilajā ierīcē saglabātos Galaxy Watch Active2 datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienot ar tālruni.
•
: pievienojiet savu Galaxy Watch Active2 mobilajai ierīcei un sinhronizējiet savu veselības
informāciju, iestatījumu vērtības un kontaktpersonu informāciju, kas saglabāta ierīcē Galaxy
Watch Active2.
•
: pievienojiet savu Galaxy Watch Active2 mobilajai ierīcei pēc visu ierīcē Galaxy Watch
Active2 saglabāto datu atiestates.
Savienot ar tālruni tiks rādīts tikai tad, ja lietojat Galaxy Watch Active2, neizveidojot
savienojumu ar mobilo ierīci.
115
Programma Galaxy Wearable
Ievads
Lai pievienotu Galaxy Watch Active2 mobilajai ierīcei, mobilajā ierīcē ir jāinstalē programma
Galaxy Wearable. Varat pārbaudīt Galaxy Watch Active2 statusu un lejupielādēt ieteicamās
pulksteņa ciparnīcas un programmas. Varat arī pielāgot dažādus Galaxy Watch Active2
iestatījumus, piemēram, paziņojumu iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no savienotās mobilās ierīces veida.
Mainīt vai pielāgot
pulksteņa ciparnīcu
Piekļūt
papildiespējām
Ieteicamās pulksteņa
ciparnīcas un programmas
Galaxy Watch
Active2 statuss
Pielāgojiet sava
Galaxy Watch
Active2
iestatījumus un
palaidiet
funkcijas, ko var
lietot,
pievienojot
Galaxy Watch
Active2
Sākums
Ciparnīcas
116
Atklājiet
Programma Galaxy Wearable
Pieskarieties
, lai izmantotu sekojošās iespējas:
• Pievienot jaunu ierīci: atvienojiet savu ierīci no pašreiz pievienotās mobilās ierīces un
pievienojiet jaunu ierīci. Ekrānā izvēlieties savu ierīci vai pieskarieties pie Manas ierīces
te nav, ja nevarat atrast savu ierīci, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
savienotu jauno ierīci.
• Atvienot: atvienojiet Galaxy Watch Active2 no pašreiz pievienotās mobilās ierīces.
• Aut. pārslēgš.: ja valkāsiet Galaxy Watch Active2 uz plaukstas locītavas, tas vēl aizvien
automātiski izveidos savienojumu ar mobilo ierīci.
Aut. pārslēgš. tiks rādīta tikai tad, kad ar jūsu mobilo ierīci pārī savienotas vairāk
nekā divas ierīces, kas atbalsta automātiskās pārslēgšanas funkciju.
• Pārvaldīt ierīces: pārvaldiet ierīces, kas savienotas ar jūsu mobilo ierīci. Lai atvienotu ierīci no
jūsu mobilās ierīces, izvēlieties ierīci un pieskarieties pie Noņemt.
Iespēja Pārvaldīt ierīces tiks rādīta tikai tad, kad ar jūsu mobilo ierīci pārī būs
savienotas vairāk nekā divas ierīces.
• Programmas paziņojumi: mobilajā ierīcē nomainiet dažādus programmas Galaxy Wearable
paziņojumu iestatījumus.
• Sazinieties ar mums: programma Samsung Members klientiem piedāvā atbalsta
pakalpojumus, piemēram ierīces problēmu diagnostiku, kā arī ļauj lietotājiem iesniegt
jautājumus un kļūdu ziņojumus. Tāpat jūs varat dalīties informācijā ar citiem Galaxy lietotāju
kopienā vai skatīt jaunāko informāciju un ieteikumus attiecībā uz Galaxy. Programma
Samsung Members var palīdzēt jums atrisināt jebkādas problēmas, ar kurām jūs varat
saskarties ierīces lietošanas laikā.
Iespēja Sazinieties ar mums var nebūt pieejama atkarībā no reģiona, pakalpojuma
sniedzēja vai modeļa, kas neatbalsta programmu Samsung Members.
• Par Galaxy Wearable: skatiet informāciju par programmu Galaxy Wearable.
117
Programma Galaxy Wearable
Sākums
Ievads
Skatiet jūsu Galaxy Watch Active2 statusu un pielāgojiet Galaxy Watch Active2 iestatījumus.
Izveidojot savienojumu ar Galaxy Watch Active2, jūs varat palaist arī lietojamas programmas.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums.
Paziņojumi
Mainiet paziņojumu funkcijas iestatījumus. Esiet informēts par dažādiem notikumiem, piemēram,
jauniem ziņojumiem, kas saņemti mobilajā ierīcē.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums →
Paziņojumi, pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu, un tad aktivizējiet vienumus.
• Progr., no kurām saņemt paziņ.: izvēlieties programmas mobilajā ierīcē, ko izmantosiet, lai
nosūtītu paziņojumus uz Galaxy Watch Active2.
• Rādīt tikai, kad uzlikts: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 rādītu paziņojumus tikai tad, kad
tas tiek valkāts.
• Rādīt tālruņa lietošanas laikā: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 rādītu paziņojumus, kad
lietojat mobilo ierīci.
• Papildu paziņojumi iestatījumi: iestatiet dažādas papildu funkcijas saistībā ar
paziņojumiem.
118
Programma Galaxy Wearable
Programmas
Pielāgojiet Galaxy Watch Active2 programmu sarakstu. Jūs varat mainīt arī automātiskos
programmu palaišanas iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Programmas.
Programmu kārtošana
1
2
3
Pieskarieties pie Progr. secība → Pielāgot.
Pieskarieties pie Pārkārtot un pavelciet ekrānā pa kreisi vai labi, lai pārietu uz rediģēšanas
skatu.
Pieskarieties programmai un turiet to, velciet to uz vēlamo vietu un pēc tam pieskarieties
Saglabāt.
Ja jūs pieskarsieties Progr. secība → Vispirms jaunākās, Galaxy Watch Active2 programmu
saraksts tiks sakārtots nesenākās izmantošanas kārtībā.
Autom. programmu palaišana
Iestatiet Galaxy Watch Active2 palaist programmu automātiski, kad tiek atvērta programma,
nepieskaroties tai.
Pieskarieties slēdzim Aut.progr.atv., lai to aktivizētu.
Programmu atinstalēšana
Pieskarieties pie Pārvaldīt programmas, pieskarieties pie , izvēlieties programmu, kuru vēlaties
noņemt no Galaxy Watch Active2, un pēc tam pieskarieties pie Atinstalēt.
Programmu slēpšana
Paslēpiet programmu, lai tā netiktu rādīta Galaxy Watch Active2 programmu sarakstā.
Pieskarieties pie Pārvaldīt programmas, pieskarieties pie
paslēpt, un pēc tam pieskarieties Saglabāt.
blakus programmām, ko vēlaties
Programma tiks rādīta sarakstā Paslēptās programmas un neparādīsies Galaxy Watch Active2
programmu sarakstā.
119
Programma Galaxy Wearable
Programmu slēpšanas atcelšana
Pieskarieties pie Pārvaldīt programmas, pieskarieties pie
nevēlaties slēpt, un pēc tam pieskarieties Saglabāt.
blakus programmām, ko vairs
Programma netiks rādīta sarakstā Paslēptās programmas, un parādīsies Galaxy Watch Active2
pēdējo izmantoto programmu sarakstā.
Programmu pielāgošana
Pieskarieties pie programmas
, lai pielāgotu šīs programmas pamata iestatījumus.
Logrīki
Pielāgojiet ierīcē Galaxy Watch Active2 logrīkus. Logrīkus var arī pārkārtot.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Logrīki.
Logrīku pievienošana un noņemšana
Pieskarieties pie logrīka , lai to noņemtu, vai arī pieskarieties pie logrīka
un pieskarieties pie SAGLABĀT.
, lai to pievienotu,
Logrīks tiks pievienots Galaxy Watch Active2 vai noņemts no tā.
Logrīku pārkārtošana
Pieskarieties pie
SAGLABĀT.
blakus logrīkam, velciet to uz vēlamo vietu un pēc tam pieskarieties pie
Logrīku kārtība Galaxy Watch Active2 tiks nomainīta.
Skaņa un vibrācija
Mainiet Galaxy Watch Active2 skaņas un vibrācijas iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Skaņa un
vibrācija.
• Skaņas režīms: iestatīt Galaxy Watch Active2 izmantot skaņas režīmu, klusuma režīmu vai
vibrozvana režīmu.
• Vibrācija ar skaņu: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 vibrē un atskaņo signālu ienākošajiem
zvaniem un paziņojumiem.
120
Programma Galaxy Wearable
• Skaļums: pielāgojiet Galaxy Watch Active2 skaļumu.
Ja ir aktivizēta funkcija Voice Assistant, var pielāgot arī pieejamības skaļumu.
• Vibrācijas intensitāte: noregulējiet vibrējošo paziņojumu stiprumu.
• Ilgstoša vibrācija: iestatiet, lai, saņemot ienākošos zvanus un paziņojumus, Galaxy Watch
Active2 vibrētu ilgāk.
• Zvana signāls: mainiet zvana signālu.
• Zvana signāla vibrācija: izvēlieties ienākošo zvanu vibrācijas veidu.
• Paziņojuma skaņa: mainiet paziņojuma skaņu.
• Paziņojuma vibrācija: izvēlieties paziņojumu vibrācijas veidu.
• Piesk.skaņas: iestatiet Galaxy Watch Active2 atskaņot skaņu, kad skārienekrānā tiek izvēlētas
programmas vai iespējas.
Displejs
Mainiet Galaxy Watch Active2 displeja iestatījumus un programmu sarakstu.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Displejs.
• Spilgtums: pielāgojiet displeja spilgtumu.
• Aut. samazināt spilgtumu: iestatiet, lai ierīce Galaxy Watch Active2 automātiski regulētu
spilgtumu atkarībā no apkārtējās vides gaismas apstākļiem.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika Galaxy Watch Active2 jāizslēdz displeja
apgaismojums.
• Rād.pēd. progr.: atlasiet, cik ilgi ir jārāda nesen lietotā programma pēc tam, kad ekrāns atkal
ieslēdzas.
• Fona stils: mainiet fona attēlu.
121
Programma Galaxy Wearable
Papildu
Aktivizējiet Galaxy Watch Active2 papildu funkcijas un mainiet vadības iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Papildu.
• Divreiz nosp. sākuma taustiņu: izvēlieties programmu vai funkciju, kura tiks palaista, kad
divreiz tiek nospiests Galaxy Watch Active2 sākuma taustiņš.
• Pieskāriens aplim: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 ekrāns tiktu pārvaldīts, pavelkot
ietvaru.
• Aktivizēšanas žests: iestatiet Galaxy Watch Active2 ekrāna ieslēgšanu, ja tiek pacelta delnas
locītava, uz kuras atrodas Galaxy Watch Active2.
• Aktivizācija ar pieskārienu: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 ieslēgtu ekrānu, pieskaroties
ekrānam.
• Ūdens bloķēšanas režīms: pirms ieiešanas ūdenī aktivizējiet režīmu bloķēšanai ūdenī.
Skārienekrāns, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks
deaktivizēta.
• Skārienjutība: iestatiet Galaxy Watch Active2, lai tas ļautu skārienekrāna lietošanu, valkājot
cimdus.
• Netraucēt: bloķēšanas režīma aktivizēšana. Ienākošo zvanu skaņa tiks izslēgta un ekrāns
neieslēgsies, kad zvani tiks saņemti. Tāpat visu paziņojumu skaņa tiks izslēgta, izņemot
modinātājus, un ekrāns neieslēgsies, kad tiks saņemti paziņojumi.
• Teātra režīms: aktivizējiet teātra režīmu, skatoties filmas. Ienākošo zvanu skaņa tiks izslēgta
un ekrāns neieslēgsies, kad zvani tiks saņemti. Tāpat visu paziņojumu skaņa tiks izslēgta,
ieskaitot modinātājus, un ekrāns neieslēgsies, kad tiks saņemti paziņojumi vai ieslēgsies
modinātājs. Turklāt, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks
automātiski deaktivizēta.
• Naktsmiera režīms: aktivizējiet nakts režīmu, ja dodaties gulēt. Ienākošo zvanu skaņa
tiks izslēgta un ekrāns neieslēgsies, kad zvani tiks saņemti. Tāpat visu paziņojumu skaņa
tiks izslēgta, izņemot modinātājus, un ekrāns neieslēgsies, kad tiks saņemti paziņojumi.
Turklāt, aktivizēšanas žesta funkcija un vienmēr ieslēgta pulksteņa funkcija tiks automātiski
deaktivizēta.
• Rediģēt ātros iestatījumus: rediģējiet Galaxy Watch Active2 ātrās vadības paneli.
• Ekrāna tvērums: velciet ekrānā pa labi, nospiežot sākuma taustiņu, lai tvertu ekrānu.
122
Programma Galaxy Wearable
Pievienot saturu pulkstenī
Manuāli vai automātiski pārsūtiet saglabāto audio vai attēlu failus no savas mobilās ierīces uz
Galaxy Watch Active2.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Pievienot saturu pulkstenī.
• Mūzika
– – Pievienot ierakstus: izvēlieties audio failus un manuāli nosūtiet tos no mobilās ierīces uz
Galaxy Watch Active2.
– – Automāt. sinhronizācija: iestatiet, lai ierīce sinhronizē pēdējos pievienotos audiofailus ar
Galaxy Watch Active2, ja tā akumulatorā atlicis vairāk par 15% enerģijas.
Ja mūzikas faili, kas saglabāti Galaxy Watch Active2, aizņem vairāk nekā 1 GB, tas
dzēš failus, ko neesat pievienojis izlasei, sākot ar senākajiem pievienotajiem mūzikas
failiem.
– – Sinhroniz. atsk. saraksti: izvēlieties atskaņošanas sarakstu, kuru sinhronizēt ar Galaxy
Watch Active2.
Iespēja Sinhroniz. atsk. saraksti ir pieejama tikai tad, kad jūsu mobilajā ierīcē ir
instalēta programma Samsung Music, un tā tiek aktivizēta, tikai ieslēdzot funkciju
Automāt. sinhronizācija.
• Attēli
– – Sūtīt attēlus: izvēlieties attēlus un manuāli nosūtiet tos no mobilās ierīces uz Galaxy
Watch Active2.
– – Automāt. sinhronizācija: iestatiet, lai ierīce sinhronizē pēdējos pievienotos attēlus ar
Galaxy Watch Active2, ja tā akumulatorā atlicis vairāk par 15% enerģijas.
– – Attēlu ierobežojums: atlasiet attēlu skaitu, kāds jānosūta uz Galaxy Watch Active2 no
mobilās ierīces.
– – Sinhronizējamie albumi: izvēlieties attēlu albumu, kuru vēlaties sinhronizēt ar Galaxy
Watch Active2.
Sūtīt SOS pieprasījumus
Iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 sūta SOS ziņojumus uz iepriekš reģistrētiem ārkārtas
kontaktiem, ja trīs reizes ātri nospiežat Galaxy Watch Active2 sākuma taustiņu. Varat arī iestatīt, lai
tā automātiski sazinās ar jūsu ārkārtas situācijas kontaktpersonām.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums → Sūtīt
SOS pieprasījumus, un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā SOS ziņojumi.
123
Programma Galaxy Wearable
Atrast manu pulksteni
Attālināti vadiet savu Galaxy Watch Active2 situācijā, kad tas ir nozaudēts vai nevarat to atrast.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Atrast manu
pulksteni.
Lai izmantotu šo funkciju, vispirms reģistrējiet savu Samsung kontu savienotajā mobilajā
ierīcē.
• Iegūt atraš. vietu: noskaidrojiet, kur atrodas Galaxy Watch Active2.
• Iestatīt drošību:
– – Attālā bloķēšana: bloķējiet Galaxy Watch Active2 attālināti, lai novērstu nesankcionētu
piekļuvi. Šo funkciju var izmantot, kad mobilā ierīce ir savienota ar Galaxy Watch Active2,
izmantojot Bluetooth vai attālu savienojumu. Kad Galaxy Watch Active2 ir bloķēts,
savienojiet mobilo ierīci ar Galaxy Watch Active2, izmantojot Bluetooth. Bloķēšana tiek
automātiski deaktivizēta.
– – Atiestatīt pulksteni: attāli dzēsiet visu personīgo informāciju, kas saglabāta ierīcē Galaxy
Watch Active2. Pēc ierīces Galaxy Watch Active2 atiestatīšanas jūs nevarēsiet atjaunot šo
informāciju vai arī izmantot funkciju “Atrast manu pulksteni”.
– – Akt. aktiviz. bloķēšana: iestatiet Galaxy Watch Active2 pieprasīt jūsu Samsung konta
datu ievadīšanu pēc ierīces atiestatīšanas. Tas liedz citus izmantot jūsu Galaxy Watch
Active2, lai piekļūtu personīgajai informācijai, kas saglabāta uz jūsu Galaxy Watch Active2,
ja tas tiek pazaudēts vai nozagts.
Mobilie tīkli
Izmantojiet dažādus citus pakalpojumus ar mobilo sakaru tīkla starpniecību pēc tam, kad esat to
aktivizējis Galaxy Watch Active2.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Mobilie tīkli.
Mobilie tīkli netiks rādīti Bluetooth modelī.
124
Programma Galaxy Wearable
Vispārīgi
Pielāgojiet Galaxy Watch Active2 teksta pārveide runā valodas iestatījumus vai atiestatiet Galaxy
Watch Active2.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Vispārīgi.
• Valodas: izvēlieties Galaxy Watch Active2 teksta pārveidi runā un lejuplādējiet valodu, kas
pieejama.
• Runas ātrums: pielāgojiet runas ātrumu.
• Atiestatīt: veiciet ražotāja uzstādījumu atjaunošanu savienotajam Galaxy Watch Active2.
Pieejamība
Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces Galaxy Watch Active2 pieejamību.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Pieejamība.
• Ekrāna lasītājs: aktivizē Voice Assistant, kas sniedz balss atbildes. Lai aplūkotu palīdzības
informāciju un apgūtu šīs funkcijas izmantošanu, pieskarieties pie Apmācība.
• Redzamības uzlabojumi: izmainiet šos iestatījumus, lai uzlabotu pieejamības iespējas
lietotājiem ar vāju redzi.
• Dzirdes aparāti: pielāgojiet šos iestatījumus, lai uzlabotu pieejamības iespējas lietotājiem ar
vāju dzirdi.
• Papildu iestatījumi: konfigurējiet tiešās piekļuves un paziņojumu funkciju iestatījumus.
125
Programma Galaxy Wearable
Konts un dublēšana
Reģistrējiet savu Samsung kontu un pierakstieties, lai dublētu vai atjaunotu Galaxy Watch
Active2 datus, izmantojot Samsung Cloud. Varat attālināti savienot Galaxy Watch Active2 ar savu
Samsung kontu.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Konts un
dublēšana.
• Samsung account: pievienojiet savu Samsung kontu, lai izmantotu kopā ar Galaxy Watch
Active2.
• Dublēšana un atjaunošana: saglabājiet savu personīgo informāciju, programmu datus un
iestatījumus droši savā Galaxy Watch Active2. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju
un piekļūt tai vēlāk. Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Samsung kontā. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Datu pārvaldība ierīcē Galaxy Watch Active2.
• Attālais savienojums: iestatiet Galaxy Watch Active2 izveidot attālo savienojumu ar mobilo
sakaru tīklu vai Wi-Fi situācijās, kad nav pieejams Bluetooth savienojums starp ierīcēm. Lai
izmantotu šo funkciju, pierakstieties savā Samsung kontā.
Regulāri dublējiet savus datus drošā vietā, piemēram, Samsung Cloud vai datorā, lai jūs
varētu atjaunot datus, ja tie ir bojāti vai pazūd neparedzētas rūpnīcas datu atiestatīšanas
gadījumā.
Datu pārvaldība ierīcē Galaxy Watch Active2
Glabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā Galaxy Watch
Active2. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt tai vēlāk, kā arī automātiski dublēt
jūsu Galaxy Watch Active2 datus, lai tiem piekļūtu no citām ierīcēm jebkurā laikā.
• Galaxy Watch Active2 saglabātā mūzika un attēli netiks dublēti.
• Galaxy Watch Active2 programmā Samsung Health tiek saglabāti tikai pēdējo 28
dienu ieraksti. Lai apskatītu saglabātos ierakstus, kas vecāki par 28 dienām, instalējiet
programmu Samsung Health pievienotajā mobilajā ierīcē un veiciet automātisko datu
dublēšanu.
126
Programma Galaxy Wearable
Datu dublēšana
1
2
3
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Konts un
dublēšana.
Pieskarieties pie Dublēšana un atjaunošana → Dublēt datus.
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties dublēt, un pieskarieties pie Dublēt.
Galaxy Watch Active2 dati tiks dublēti jūsu Samsung Cloud.
Datu atjaunošana
1
2
3
4
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Konts un
dublēšana.
Pieskarieties pie Dublēšana un atjaunošana → Atjaunot datus.
Pieskarieties pie
, lai atlasītu ierīci datu dublēšanai.
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties atjaunot, un pieskarieties pie Atjaunot.
Galaxy Watch Active2 tiks atjaunoti dublētie dati.
Automātiska datu dublēšana
1
2
3
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Konts un
dublēšana.
Pieskarieties pie Dublēšana un atjaunošana → Dublēt datus.
Pieskarieties slēdzim Automātiskā dublēšana, lai to aktivizētu.
127
Programma Galaxy Wearable
Sinhroniz. tālruņa iestatījumus
Mainiet Galaxy Watch Active2 un savienotās mobilās ierīces sinhronizācijas iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums → Sinhroniz. tālruņa
iestatījumus.
Dažas mobilās ierīces, iespējams, neatbalsta funkciju Sinhroniz. tālruņa iestatījumus vai
dažas šīs funkcijas opcijas.
• Sinhronizēt režīmu Netraucēt: sinhronizējiet Galaxy Watch Active2 un savienotās mobilās
ierīces “Netraucēt” režīma iestatījumus.
• Sinhronizēt Wi-Fi tīklus: automātiski sinhronizējiet Wi-Fi sarakstu, kas saglabāts mobilajā
ierīcē, ar savu Galaxy Watch Active2.
Pulksteņa programmat. atjaunin.
Varat veikt tiešu Galaxy Watch Active2 programmatūras atjaunināšanu uz jaunāko versiju,
izmantojot bezvadu aparātprogrammatūras pakalpojumus (firmware over-the-air — FOTA). Varat
arī mainīt atjaunināšanas iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Pulksteņa
programmat. atjaunin.
• Lejupielādēt un instalēt: manuāli pārbaudiet, vai nav pieejami atjauninājumi, un instalējiet
tos.
• Autom. lejupielādēt, izm. Wi-Fi: iestatiet, lai Galaxy Watch Active2 automātiski lejupielādē
atjauninājumus, kad tā ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
Padomi un lietotāja rokasgrām.
Skatiet parastās darbības vai padomus, lietojot Galaxy Watch Active2 un tā lietotāja
rokasgrāmatu. Jūs varat arī izmantot dažādus citus pakalpojumus ar mobilo sakaru tīkla
starpniecību pēc tam, kad esat to aktivizējis Galaxy Watch Active2.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Padomi un lietotāja rokasgrām.
• Citas pulksteņa iespējas: skatiet sava Galaxy Watch Active2 izmantošanas padomus.
• Lietotāja rokasgrāmata: skatiet informāciju par Galaxy Watch Active2 lietošanu.
• Mobilā tīkla iestatīšana: aktivizējiet mobilo tīklu jūsu Galaxy Watch Active2.
Mobilā tīkla iestatīšana netiks rādīta Bluetooth modelī.
128
Programma Galaxy Wearable
Par pulksteni
Skatiet sava Galaxy Watch Active2 statusu un citu informāciju.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Par pulksteni.
• Akumulators: apskatiet atlikušo uzlādes līmeni un izmantošanas laiku, kā arī aktivizējiet
enerģijas taupīšanas režīmu.
Sagaidāmais atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora
enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
• Krātuve: pārbaudiet izmantotos un pieejamos atmiņas resursus. Lai dzēstu nevajadzīgos
failus, pieskarieties pie Iztīrīt.
Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas
aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā
kapacitāte var mainīties.
• RAM: pārbaudiet izmantotos un pieejamos RAM resursus. Lai paātrinātu Galaxy Watch
Active2 darbību, samazinot izmantotās operatīvās atmiņas (RAM) apjomu, programmu
sarakstā atzīmējiet programmas un pieskarieties pie Iztīrīt.
• Ierīce: apskatiet dažādu Galaxy Watch Active2 informāciju, piemēram Wi-Fi MAC adresi,
Bluetooth adresi un sērijas numuru.
• Juridiskā informācija: skatīt ar ierīci saistīto juridisko informāciju, piemēram, atvērtā koda
licenci. Jūs varat arī iestatīt Galaxy Watch Active2 automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un
lietojuma informāciju uz Samsung.
• Programmatūras informācija: apskatiet Galaxy Watch Active2 programmatūras versiju un
drošības statusu.
• Informācija par akumulatoru: apskatiet Galaxy Watch Active2 akumulatora informāciju.
• Instalēt nezināmas programmas: iestatiet Galaxy Watch Active2 ļaut programmu
instalēšanu no nezināmiem avotiem.
129
Programma Galaxy Wearable
Ciparnīcas
Jūs varat mainīt pulksteņa veidu, kas tiks rādīts pulksteņa ekrānā.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Ciparnīcas. Tad
izvēlieties kategoriju un izvēlieties vēlamo pulksteņa ciparnīcu. Jūsu izvēlētais pulksteņa izskats
tiks lejupielādēts vai lietots pulksteņa ekrānā.
Pieskarieties pie Pielāgot, lai izvēlētos fonu un iestatītu vienumus, kas tiks rādīt pulksteņa
ciparnīcā.
Mana stila ciparnīcu izveide
Nomainiet sava Galaxy Watch Active2 ciparnīcu uz attēla modeli, kurā izmantota no jūsu
uzņemtā fotoattēla abstrahēta krāsu kombinācija. Jūs varat pieskaņot sava Galaxy Watch Active2
ciparnīcu pēc modes, kā vēlaties.
Šī funkcija ir pieejama tikai Samsung vai Android ierīcēs.
1
2
3
4
5
6
7
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Ciparnīcas.
Pieskarieties pie Manas pulsteņa ciparnīcas un izvēlieties Mans stils.
Pieskarieties pie Pielāgot → Kamera.
Lai izvēlētos fotoattēlu, kas saglabāta jūsu mobilajā ierīcē, pieskarieties pie Galerija.
Pieskarieties pie
, lai fotografētu, un pēc tam pieskarieties pie Labi.
Uzvelciet apļveida rāmi virs fotoattēla virzienā uz krāsu kolekciju, kuru vēlaties izmantot.
Lai mainītu apļveida rāmja lielumu, velciet aiz tā stūra.
Izvēlieties modeļa tipu un pieskarieties Gatavs.
Pieskarieties Saglabāt.
Jūsu Galaxy Watch Active2 ciparnīca tiks nomainīta uz Mana stila ciparnīcu.
130
Programma Galaxy Wearable
Atklāt
Varat lejupielādēt ieteicamās pulksteņa ciparnīcas un programmas Galaxy Store programmā.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Atklāt.
Lejupielādējiet vēlamās ciparnīcas un programmas. Pieskarieties pie Skatīt vairāk, lai apskatītu
lielāku skaitu ciparnīcu un programmu.
131
Galaxy Watch Active2 lietošana
Ievads
Papildus ērtībām ikdienas dzīvē un sava dzīvesveida un veselības pārvaldībai izmantojiet Galaxy
Watch Active2 noderīgās funkcijas. Galaxy Watch Active2 pielāgošanas pakalpojums analizē jūsu
ierīces lietošanas modeļus un statusu, lai sniegtu pakalpojumus un informāciju atbilstoši jūsu
atrašanās vietai.
Izbaudiet dažādās Galaxy Watch Active2 funkcijas.
Jūsu personīgais veselības treneris
Parūpējieties par savu veselību, izmantojot Galaxy Watch Active2. Sirdsdarbības sensors mēra
jūsu sirdsdarbības ātrumu un analizē stresa līmeni un miega modeli. Pamatojoties uz ievadītajiem
profila datiem, varat arī pārvaldīt savu veselību.
Kamēr lietojat Galaxy Watch Active2, kas ir savienots ar mobilo ierīci, varat izmantot
daudzus citus vingrinājumus un veselības pārvaldības funkcijas.
Ikdienas aktivitāšu mērķa sasniegšana
Acumirklī apskatiet savu ikdienas aktivitāšu mērķi attiecībā pret kopējo mērķi, piemēram,
sadedzinātās kalorijas, treniņu ilgumu vai aktivitāšu laiku, kā arī salīdzinājumā ar ievadīto profila
informāciju.
Jūs acumirklī varat apskatīt ikdienas mērķi un ikdienas aktivitāšu grafiku logrīkā Dienas
aktivitātes vai programmā Samsung Health. Jūs varat izmantot šo informāciju, lai uzraudzītu
savu veselību un pievērstos aktīvākam dzīvesveidam ar mērķi izveidot sabalansētu dienas kārtību
un uzlabot veselību.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Dienas aktivitātes.
132
Galaxy Watch Active2 lietošana
Stresa līmeņa un miega kvalitātes pārvaldība
Precīzāks sirdsdarbības sensors nosaka jūsu stresa līmeni un miega modeļus.
Stresa pārvaldība
Kad stresa līmeņa mērījumi ir pabeigti, jūs varat atslābināties, izpildot elpošanas norādījumus,
kurus sniedz Galaxy Watch Active2. Pēc tam, kad jūsu stresa līmenis ir izmērīts, pieskarieties pie
ELPOŠANA >, lai elpotu un atbrīvotos no stresa.
Miega modeļa pārbaudīšana
Jūsu miega modelis tiks izmērīts un sadalīts četrās stadijās. No rīta pēc pamošanās jūs varēsiet
apskatīt savu miega modeli miega pārraudzības logrīka ekrānā, vai izmantojot logrīku Miegs.
Uzziniet, kāds ir jūsu miega modelis, izmantojot pastāvīgos novērojumus.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Miegs.
Miega modeļa noteikšanai tiek analizēti četri stāvokļi (nomodā, REM, trausls, dziļš),
izmantojot jūsu kustības un sirdsdarbības ritma izmaiņas. Tiks parādīts grafiks, kurā
iekļautas katram miega stāvoklim ieteicamās vērtības, pamatojoties uz jūsu vecuma
grupas cilvēku rezultātiem.
Izbaudiet uzlabotos vingrinājumus
Dažādu treniņu funkciju izmantošana
Galaxy Watch Active2 nodrošina aptuveni 40 iekštelpu un āra vingrinājumus un aktivitātes.
Izmantojiet Galaxy Watch Active2 mājās, brīvā dabā vai fitnesa centrā. Galaxy Watch Active2
palīdzēs sasniegt jūsu noteikto mērķi, uzmanīgi pārbaudot jūsu treniņa laikus, distanci, ātrumu,
sirdsdarbības ātrumu un kaloriju patēriņu treniņa laikā.
Skatiet sadaļu “Vingrojumi”, lai iegūtu papildinformāciju par dažādu vingrinājumu uzsākšanu.
Vairāku vingrinājumu veikšana vienas sesijas ietvaros
Vienas sesijas laikā iespējams efektīvi izpildīt vairākus vingrinājumus. Kad viens vingrinājums ir
galā, tūlīt pārejiet uz nākamo vingrinājumu.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Vairāku vingrinājumu pildīšana.
133
Galaxy Watch Active2 lietošana
Pulkstenis kā vieds plānotājs
Dienas informācijas pārbaude
Izmantojiet Galaxy Watch Active2 svarīgā dienā. Pulksteņa ekrānā var apskatīt informāciju,
piemēram, grafiku, atgādinājumus un signālu laiku arī tad, ja neesat palaidis nevienu
programmu.
Turiet piespiestu pulksteņa ekrānu, pavelciet ietvaru vai ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu
Mana diena ciparnīcu. Pulksteņa ciparnīcā Mana diena var apskatīt un pārvaldīt ikdienas grafiku.
Pulksteņa ciparnīcā var apskatīt šādu informāciju:
• šodienas grafiku, kuru iestatījāt kalendārā;
• vienumus, kurus saglabājāt kā atgādinājumus;
• signālu laikus.
Skatiet sadaļu “Kalendārs”, “Reminder” vai “Signāls”, lai iegūtu plašāku informāciju par dienas
grafika vai atgādinājuma reģistrēšanu vai modinātāja iestatīšanu.
Pārbaudīt iespējams tikai to grafiku un signālu informāciju, kas iestatīta 10 stundu laikā
no konkrētā brīža.
Manas ikdienas dzīves pārvaldība
Galaxy Watch Active2 palīdzēs jums ērti izbaudīt dzīvi. Galaxy Watch Active2 pielāgošanas
pakalpojums identificēs jūsu dzīvesveidu un gaumi un nodrošinās attiecīgas​funkcijas atbilstoši
jūsu atrašanās vietai vai situācijai. Sāciet un pabeidziet dienu ar Galaxy Watch Active2. Galaxy
Watch Active2 nodrošinās vislabākos pakalpojumus jebkurā laikā un vietā.
• Šī funkcija ir pieejama, ja Galaxy Watch Active2 ir savienots ar mobilo ierīci, kas
atbalsta pielāgošanas pakalpojumu platformas 2.2 vai jaunāku versiju. Pēc vienošanās
par pielāgošanas pakalpojuma izmantošanu palaidiet savā mobilajā ierīcē programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Samsung account
→ Konfidencialitāte → Pielāgošanas pakalpojums un pēc tam pieskarieties
Pielāgošanas pakalpojums slēdzim, lai to aktivizētu.
• Ja iepriekš analizētais dzīvesveida modelis mainās, Galaxy Watch Active2 nodrošinās
pakalpojumu un funkciju, kas atbildīs mainītajam modelim.
134
Galaxy Watch Active2 lietošana
Informācija divas reizes dienā
Kad pamodīsities vai dosities gulēt, iepazīstieties ar noderīgu informāciju, kas jums būs
nepieciešama dienas laikā.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Papildu → Dienas apskats →
Automātiski saņemt apskatus un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Kad pamodīsities, Galaxy Watch Active2 paziņos par dienas svarīgajiem notikumiem vai
laikapstākļiem. Pirms dosities gulēt, Galaxy Watch Active2 paziņos par jūsu vingrošanas statusu,
rītdienas laikapstākļiem un atgādinās par visiem neizpildītajiem atgādinājuma vienumiem.
Skatiet sadaļu “Kalendārs” vai “Reminder”, lai iegūtu plašāku informāciju par dienas grafika vai
atgādinājuma paziņojuma reģistrēšanu.
Ja vēlaties, paziņojumus var iestatīt divas reizes dienā. Programmu sarakstā pieskarieties
pie
(Iestatīj.) → Papildu → Dienas apskats → Iestatīt apskatu laikus, pieskarieties
slēdzim, lai to aktivizētu, un pēc tam pieskarieties Apskatu laiki, lai iestatītu paziņojumu
laiku. Tomēr šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja vispirms deaktivizēsiet funkciju
Automātiski saņemt apskatus.
Ieteicamo programmu palaišana pēc atrašanās vietas un laika
Ērtā veidā logrīkos palaidiet savas iecienītās programmas. Galaxy Watch Active2 analizēs
jūsu izmantošanas modeļus pēc laika un vietas, lai automātiski pievienotu jūsu iecienītākās
programmas, kuras esat lietojis noteiktos laikos vai vietās, Progr. īsceļi logrīkā.
Piemēram, kad sastrēguma stundās ieradīsities autobusa pieturā, jūsu bieži lietotās kartes vai ar
tranzītu saistītās programmas un mūzikas programmas tiks automātiski pievienotas logrīkam.
Pavelciet ietvaru pulksteņa rādītāja kustības virzienā vai pulksteņa ekrānā pavelciet pa kreisi un
automātiski palaidiet programmas, kas pievienotas no Progr. īsceļi logrīka.
Nakts režīma aktivizēšana ērtākam miegam
Pirms gulētiešanas laika Galaxy Watch Active2 paziņos, ka ir pienācis laiks doties gulēt.
Aktivizējiet gulēšanai optimizēto nakts režīmu.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Papildu → Naktsmiera režīms un pēc
tam pieskarieties Ieslēgt tūlīt slēdzim, lai to ieslēgtu. Kad saņemat paziņojumu par nakts režīma
aktivizēšanu, sekojiet ekrānā redzamajām norādēm par šī režīma aktivizēšanu.
135
Galaxy Watch Active2 lietošana
Tiks atspējotas tālāk uzskaitītās funkcijas:
• zvanu toņi un ekrāna ieslēgšanās ienākošu zvanu laikā;
• visi paziņojumi, izņemot modinātāju;
• ekrāna ieslēgšanās paziņojuma saņemšanas laikā;
• funkcija Pulkstenis vienmēr ieslēgts;
• aktivizēšanas žests.
Kad pamodīsities, nakts režīms tiks automātiski atspējots.
Duālā pulksteņa izmantošana, atrodoties ārvalstī
Ja dosities uz ārzemēm vai komandējumā, Galaxy Watch Active2 automātiski noteiks mainīto
laika joslu un ieteiks pārslēgt duālā pulksteņa ekrānu, lai redzētu gan vietējo, gan arī jūsu valsts
laiku. Izmantojiet duālo pulksteņu funkciju, mainot pulksteņa ciparnīcu atbilstoši paziņojumiem.
Šī funkcija ir pieejama, ja Galaxy Watch Active2 ir savienots ar mobilo ierīci, kas atbalsta
pielāgošanas pakalpojumu platformas 2.2 vai jaunāku versiju. Pēc vienošanās par
pielāgošanas pakalpojuma izmantošanu palaidiet savā mobilajā ierīcē programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Samsung account →
Konfidencialitāte → Pielāgošanas pakalpojums un pēc tam pieskarieties Pielāgošanas
pakalpojums slēdzim, lai to aktivizētu.
Ērta atgādinājuma izmantošana
Reģistrējiet atgādinājumu ātrā veidā ar balss komandu un saņemiet informāciju par dienas
atgādinājumiem.
Atgādinājumu reģistrēšana ar balsi
Ar balss komandu iespējams viegli saglabāt it visu, ko vēlaties atcerēties.
Piemēram, pasakiet “Call my mom at 3 o’clock’” un izveidojiet atgādinājumu. Plkst. 15:00 jums tiks
paziņots, ka ir pienācis laiks piezvanīt mammai.
Skatiet sadaļu “Atgādinājuma izveide”, lai iegūtu papildinformāciju par atgādinājumu
reģistrēšanu.
136
Pielikums
Traucējummeklēšana
Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz jūsu Galaxy Watch Active2.
Ātrais panelis rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties
kļūdu ziņojumi.
• Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju.
Galaxy Watch Active2 nevar ieslēgt
Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, jūsu Galaxy Watch Active2 nevarēs ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet
akumulatoru pirms Galaxy Watch Active2 ieslēgšanas.
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt
pareizi.
• Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties
skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
• Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Restartējiet Galaxy Watch Active2, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Pārliecinieties, vai Galaxy Watch Active2 programmatūra ir atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.
137
Pielikums
Galaxy Watch Active2 ir sastindzis, vai tam radušās kļūmes
Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Galaxy Watch Active2 restartēšana
Ja jūsu Galaxy Watch Active2 sastingst vai nereaģē, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai
izslēgt un atkārtoti ieslēgt ierīci.
Piespiedu restartēšana
Ja Galaxy Watch Active2 ir sastindzis un nereaģē, turiet nospiestu sākuma taustiņu (ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu) ilgāk nekā 7 sekundes, lai ierīci restartētu.
Galaxy Watch Active2 atiestatīšana
Ja iepriekš minētās metodes nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.
Programmu sarakstā pieskarieties pie
(Iestatīj.) → Vispārīgi → Atiestatīt. Vai arī savā
mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Vispārīgi → Atiestatīt
→ Atiestatīt. Pirms veicat sākotnējo datu atiestati, neaizmirstiet izveidot visu Galaxy Watch
Active2 saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.
Cita Bluetooth ierīce nevar atrast jūsu Galaxy Watch Active2
• Nodrošiniet, lai jūsu Galaxy Watch Active2 būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
• Atiestatiet savu Galaxy Watch Active2 un mēģiniet vēlreiz.
• Nodrošiniet, lai Galaxy Watch Active2 un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth
savienojuma diapazonā (10 m). Attālums var atšķirties, atkarībā no vides, kādās ierīces tiek
lietotas.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
138
Pielikums
Bluetooth savienojums nav izveidots, vai jūsu Galaxy Watch Active2
un mobilā ierīce ir atvienoti
• Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
• Nodrošiniet, ka starp ierīcēm nav šķēršļu, kā piemēram, sienas vai elektroierīces.
• Nodrošiniet, lai mobilajā ierīcē tiktu instalēta programmas Galaxy Wearable jaunākā versija.
Ja nepieciešams, atjauniniet programmu Galaxy Wearable uz jaunāko versiju.
• Nodrošiniet, lai Galaxy Watch Active2 un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth
savienojuma diapazonā (10 m). Attālums var atšķirties, atkarībā no vides, kādās ierīces tiek
lietotas.
• Restartējiet abas ierīces un vēlreiz palaidiet programmu Galaxy Wearable mobilajā ierīcē.
Zvani netiek savienoti
• Nodrošiniet, lai jūsu Galaxy Watch Active2 tiktu savienots ar mobilo ierīci, izmantojot
Bluetooth. Ja jūsu Galaxy Watch Active2 ir attāli savienots ar jūsu mobilo ierīci, jūs nevarat
saņemt ienākošos zvanus.
• Nodrošiniet, lai jūsu mobilā ierīce un Galaxy Watch Active2 ir piekļuvuši pareizajam
mobilajam tīklam.
• Nodrošiniet, lai mobilajā ierīcē sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
• Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram mobilajā ierīcē nebūtu iestatīts zvanu liegums.
• Pārbaudiet, vai nav aktivizēts “netraucēt”, “teātra” vai “nakts” režīms. Ja kāds no šiem režīmiem
ir aktivizēts, skārienekrāns ienākošo zvanu laikā neieslēdzas. Nospiediet sākuma taustiņu vai
taustiņu Atpakaļ, lai ieslēgtu ekrānu un apskatītu ienākošo zvanu.
Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt
• Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
• Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
• Ja tiek izmantotas Bluetooth austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.
139
Pielikums
Zvana laikā atbalsojas skaņa
Pielāgojiet skaļumu vai pārvietojieties citur.
Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas
kvalitāte ir vāja
• Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta Galaxy Watch Active2 iekšējā antena.
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams,
jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar
problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem
lādētājiem)
• Pārliecinieties, vai pareizi savienojāt Galaxy Watch Active2 ar bezvadu lādētāju.
• Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz
• Galaxy Watch Active2 vai tā akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas
temperatūras ietekmē, derīgā uzlāde var būt samazināta.
• Akumulatora patēriņš palielinās, lietojot noteiktas programmas.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
Galaxy Watch Active2 ir jūtami uzkarsis
Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš,
vai ilgstoši izmantojot programmas ierīcē Galaxy Watch Active2 nepārtrauktā laika posmā, Galaxy
Watch Active2 var jūtami sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina Galaxy Watch Active2
kalpošanas laiku vai veiktspēju.
Ja Galaxy Watch Active2 pārkarst vai ilgstoši ir karsts, uz kādu brīdi pārtrauciet tā lietošanu. Ja
Galaxy Watch Active2 turpina uzkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
140
Pielikums
Galaxy Watch Active2 nespēj noteikt jūsu pašreizējo atrašanās vietu
Galaxy Watch Active2 izmanto jūsu mobilās ierīces atrašanās vietas datus. GPS signāls var tikt
traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Iestatiet mobilo ierīci izmantot Wi-Fi vai mobilo
sakaru tīklu, lai noteiktu jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
Dati, kas saglabāti Galaxy Watch Active2, ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē Galaxy Watch
Active2. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung
neuzņemas atbildību par tādu datu nozaudēšanu, kas saglabāti ierīcē Galaxy Watch Active2.
Ap Galaxy Watch Active2 korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
Galaxy Watch Active2 krātuvē nepietiek vietas
Izdzēsiet nevajadzīgos datus, piemēram, datus kešatmiņā, izmantojot Galaxy Wearable, vai arī
manuāli izdzēsiet nelietotās programmas vai failus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.
Akumulatora noņemšana
• Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai
saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Jūsu drošībai nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts,
tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu
lietošanai.
• Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumu un zaudējumiem (saistībā ar līguma
noteikumiem vai deliktu, tostarp nolaidību), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie
brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie radušies Samsung
nolaidības dēļ.
141
Autortiesības
Autortiesības © 2019 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas
pieder Wi-Fi Alliance.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising