Samsung | SM-T590 | User manual | Samsung Galaxy Tab A 2018 (10.5", LTE) Kasutusjuhend

Samsung Galaxy Tab A 2018 (10.5", LTE) Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
SM-T590
SM-T595
Estonian. 07/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisukord
Põhiline
Rakendused ja funktsioonid
4
6
48
10
14
17
19
24
25
27
29
30
43
45
Üldteave
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Seadme paigutus ja funktsioonid
Aku
SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
(SM-T595)
Mälukaart (microSD kaart)
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Algseadistamine
Samsungi konto
Edastage andmeid oma eelmiselt
seadmelt uuele seadmele (Smart
Switch)
Ekraani mõistmine
Teavituste paneel
Teksti sisestamine
50
55
59
63
65
66
78
83
86
86
87
88
90
90
92
93
98
100
104
106
110
111
113
2
Rakenduste installimine ja
deinstallimine
Telefon (SM-T595)
Kontaktid
Sõnumid (SM-T595)
Internet
E-post
Kaamera
Galerii
Mitmikaken
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Samsung Flow
Minu Failid
Kell
Kalkulaator
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
Laste liides
SmartThings
Sisu jagamine
Daily Board
Google rakendused
Sisukord
Seaded
147 Digitaalne heaolu
149 Seadmehooldus
149 Seadme optimeerimine
150 Aku
151 Hoiundamine
151 Mälu
151 Turvalisus
152 Rakendused
152 Üldine haldus
153 Juurdepääs
154 Tarkvara värskendamine
154 Kasutusjuhend
155 Teave tahvelseadme kohta
115 Sissejuhatus
115 Ühendused
117 Wi-Fi
119 Bluetooth
121 Andmesäästja (SM-T595)
121 Ainult mob. andmeside rak.-d (SMT595)
122 Mobiilne kuumkoht ja modem
(SM-T595)
123 Veel ühenduseseadeid
125 Helid ja värinad / Heli
126 Dolby Atmos (ruumiline heli)
126 Rakenduse heli eraldamine
127 Teavitused
127 Ekraan
128 Öörežiim
128 Ekraanisäästja
129 Taustpilt
129 Lukustusekraan
130 Smart Lock
130 Biomeetria ja turvalisus
132 Näotuvastus
135 Turvaline kaust
140 Kontod ja varundamine
141 Kasutajad
143 Samsung Cloud
144 Google
145 Täpsemad funktsioonid
146 Liigutused
Lisa
156 Tõrkeotsing
162 Aku eemaldamine
3
Põhiline
Üldteave
Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne
seadme kasutama hakkamist läbi.
• Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
• Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või
seadme tarkvarast osaliselt erineda.
• Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab
seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei
pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
• Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud
probleemide eest.
• Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on
tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras.
Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste
tööd.
• Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on
litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine
müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on
täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
• Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne
sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua
lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni. (SMT595)
• Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma
eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust
Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust
teenusepakkujaga.
4
Põhiline
• Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine
võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi
litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
• Sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast on tootmise ja levitamise ajal seadmele kinnitatud
ekraanikaitse. Ekraanikaitse kahjustused ei ole garantiiga kaetud.
• Puuteekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse
vastavalt ümbristevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib
fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust
või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
– – Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja
jooksul ning puuteekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
– – Puuteekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage
rakendus Seaded toksake Ekraan → Ekraani kuvalõpp ja määrake aeg, kui kaua seade
peaks ootama enne puuteekraani välja lülitamist.
– – Puuteekraani heleduse automaatseks seadistamiseks ümbritseva keskkonna järgi
käivitage rakendus Seaded, toksake suvandit Ekraan ja seejärel lülitit Kohanduv heledus
selle aktiveerimiseks.
• Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC)
heakskiitu. Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC
ID vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Teave tahvelseadme kohta → Olek.
Juhendavad ikoonid
Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele
Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
Märkus: märkused, vihjed või lisainfo
5
Põhiline
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Kui seade aku laadimisel kuumeneb
Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal
võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme
tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadur
laadimise lõpetada.
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et
seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
• Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel
on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks
kiitnud.
• Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid,
magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.
Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite
puhul.
6
Põhiline
Kui seade kasutamise ajal kuumeneb
Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid
pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda.
Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.
Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda. Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida
kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.
• peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
• suurte failide allalaadimisel;
• kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
– – mängides hea kvaliteediga mänge pikema aja vältel;
– – salvestades videoid pikema aja vältel;
– – vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
– – teleriga ühendamisel;
• multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
– – kasutades mitmikakent;
– – värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
– – suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
– – salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
• sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
• kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
• kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
• kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
• laadides akut katkise USB-kaabliga;
• kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu
vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
• kasutades rändlust.
7
Põhiline
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
• Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage
seade.
• Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
• Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te
ei kasuta.
• Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
• Vähendage ekraani heledust.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage.
Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Seadme piirangud ülekuumenemise korral
Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks
välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.
• Kui seade muutub tavapärasest kuumemaks, kuvatakse seadme ülekuumenemise sõnum.
Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust,
samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja te saate teha ainult
hädaabikõnesid, kuni seade on maha jahtunud.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, kuvatakse toite väljalülitamise teade.
Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on maha jahtunud.
8
Põhiline
Töökeskkonna ettevaatusabinõud
Teie seade võib töökeskkonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et
vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.
• Ärge hoidke oma seadet väga kuuma või külma temperatuuri käes.
• Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
• Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
• Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
• Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete
või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
• Ärge kunagi kasutage katkist laadurit või akut.
9
Põhiline
Seadme paigutus ja funktsioonid
Pakendi sisu
Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.
• Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
• Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste
seadmetega.
• Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
• Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et
need sobivad teie seadmele.
• Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute
kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
• Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval
olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
10
Põhiline
Seadme osad
Eesmine kaamera
Mikrofon
Lähedus-/valgussensor
Kuulari pesa
Kõlar
Kõlar
Toitenupp
Helitugevusnupp
Mikrofon
Laadimisdoki port
Puuteekraan
► SM-T595: SIM-kaart /
Mälukaardi salv
► SM-T590: mälukaardi
salv
Mitmeotstarbeline pesa
(C-tüüpi USB)
Tagakaamera
GPS antenn
Põhiantenn (SM-T595)
Välk
Kõlar
Kõlar
11
Põhiline
Seade ja mõned lisatarvikud (müüakse eraldi) sisaldavad magneteid. Ameerika
südameassotsiatsioon (USA) ning Meditsiini- ja tervishoiutooteid reguleeriv asutus
(UK) hoiatavad, et magnetid võivad häirida südamerütmurite, kardioverterite,
defibrillaatorite, insuliinipumpade või muude elektriliste meditsiiniseadmete
(kollektiivselt: meditsiiniseadmed) tööd, kui need asuvad magnetitest vähem kui 15 cm
(6 tolli) kaugusel. Kui kasutate mõnda neist meditsiiniseadmetest, ÄRGE KASUTAGE SEDA
SEADET JA MÕNINGAID LISATARVIKUID (MÜÜAKSE ERALDI) ENNE, KUI OLETE PIDANUD
NÕU OMA ARSTIGA.
• Ärge hoidke seadet ja teatud tarvikuid (müügil eraldi) magnetväljade lähedal.
Magnetväljad võivad kahjustada magnetribaga kaarte, sh krediitkaarte, kõnekaarte,
hoiuraamatuid ja pardakaarte.
• Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge
pange seadet oma kõrvade lähedale.
• Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei
ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
• Kui kasutate seadet, mille klaas- või akrüülkorpus on katki, võite end vigastada.
Kasutage seadet alles siis, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud.
• Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
– – Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
– – Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
– – Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside,
kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega (SM-T595)
• Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata
ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
• Ärge katke lähedus-/valgussensorit ekraani tarvikute, näiteks ekraanikaitsmete või
kleepsudega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
• Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib
tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
12
Põhiline
Nupud
Toitenupp
Helitugevusnupp
Klahv
Funktsioon
• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.
Toide
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
Helitugevus
• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.
Tarkvara nupud
Viimaste
rakenduste nupp
Tagasi-nupp
Avakuva nupp
Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Vaikimisi on tarkvara
nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud).
13
Põhiline
Aku
Aku laadimine
Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.
Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või
kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.
• Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest
tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
• Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda,
kui kasutate Mikro USB-kaablit.
Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal
ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks
elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja
lihtsalt ligipääsetav.
1
2
Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.
Sisestage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelisse pessa.
14
Põhiline
3
4
Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.
Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti. Seejärel eemaldage laadija
elektrokontakti küljest.
Akuenergia tarbimise vähendamine
Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.
• Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
• Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan toitenuppu vajutades välja.
• Aktiveerige energiasäästurežiim.
• Sulgege ebavajalikud rakendused.
• Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
• Vähendage taustavalguse põlemisaega.
• Vähendage ekraani heledust.
Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud
• Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
• Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul
mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
• Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad
ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks
andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
• Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu
pikendada laadimisele kuluvat aega.
• Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
15
Põhiline
• Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda.
Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
• Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie
seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise
lõpetada.
• Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme
laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
• Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.
Kiirlaadimine
Seadmesse on ehitatud kiirlaadimissüsteem. Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle
ekraan on välja lülitatud.
Laadimiskiiruse tõstmine
Laadimiskiiruse tõstmiseks lülitage seade või selle ekraan aku laadimise ajaks välja. Kui toimub
väljalülitatud seadme aku laadimine, kuvatakse ekraanile ikoon .
Kui kiirlaadimise funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake
Seadmehooldus → Aku → → Seaded ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit Kiirlaadimine.
• Laadimise ajal pole võimalik seda funktsiooni aktiveerida ega deaktiveerida.
• Te ei saa sisseehitatud kiirlaadimissüsteemi kasutada, kui laete akut tavalise
akulaaduriga.
• Kui seade kuumeneb või ümbritseva keskkonna temperatuur tõuseb, või
laadimiskiirus automaatselt väheneda. See on tavaline tööolukord, mis väldib seadme
kahjustumist.
16
Põhiline
SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart) (SM-T595)
SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.
Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta
kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse
saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
17
Põhiline
1
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
3
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Asetage SIM- või USIM-kaart salve 1 nii, et kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.
Salv 1
4
Salv 2
Vajutage SIM või USIM kaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
Kaardi korrektne paigaldamine
Nano-SIM kaart
MicroSD kaart
Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
18
Põhiline
SIM-või USIM-kaardi eemaldamine
1
2
3
4
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Eemaldage SIM-või USIM-kaart.
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
Mälukaart (microSD kaart)
Mälukaardi paigaldamine
Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned
mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma
seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.
• Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi
kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
• Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.
• Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne
muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta
kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda
mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi
teeninduskeskusega.
• Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
• Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas Minu
Failid → SD-kaart.
19
Põhiline
► SM-T595:
20
Põhiline
► SM-T590:
21
Põhiline
1
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside. (SM-T595)
3
4
Pange mälukaart salve, nii et kuldne kontaktala jääb allapoole.
Vajutage mälukaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib mälukaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
Mälukaardi eemaldamine
Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Katkesta ühendus.
1
2
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
22
Põhiline
3
4
Eemaldage mälukaart.
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või
kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete
rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta
kaotuste, kaasa arvatud andmekaotuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete vääriti
kasutamisest.
Mälukaardi vormindamine
Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult
seadmes.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Vorming.
Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest
andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat
andmekadu.
23
Põhiline
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Toide VÄLJA.
Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu
lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
Seadme taaskäivitamine
Seadme taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Taaskäivita.
Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Toitenupp
Helitugevuse
vähendusnupp
24
Põhiline
Algseadistamine
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
Algseadistamise protsessid võivad sõltuvalt seadme tarkvarast või regioonist erineda.
1
2
Lülitage seade sisse.
Valige seadme jaoks soovitud keel ja valige
.
Valige keel.
3
4
Lugege läbi tingimused ja toksake Järgmine.
Saate sisueelmisest seadmest uude kanda.
25
Põhiline
5
Valige Wi-Fi võrguühendus ja ühendage seade sellega.
Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda
seadme funktsiooni seadistada.
6
7
Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid algseadistamise juhiseid.
8
Kui kuvatakse soovitatud rakenduste ekraan, valige soovitud rakendused ja laadige need
alla.
9
Logige oma Samsungi kontosse sisse. Te saate nautida Samsungi teenuseid ja tagada
andmete ajakohasuse kõigis oma seadmetes. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi konto.
Valige seadme kaitsmiseks ekraanilukustusmeetod. Te saate oma isiklikke andmeid kaitsta,
ennetades teiste ligipääsu oma seadmele. Kui soovite ekraanilukustusmeetodi hiljem
seadistada, toksake Mitte praegu.
10 Algseadistamise lõpetamiseks toksake Lõpeta.
Seejärel näete avalehte.
26
Põhiline
Samsungi konto
Sissejuhatus
Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid
Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.
Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage
veebilehte account.samsung.com. Samsungi kontode kohta lisateabe saamiseks käivitage
rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Samsung Account → →
Spikker.
Samsungi konto loomine
Kui teil pole Samsungi kontot, peaksite selle looma. Saate luua Samsungi konto, kasutades oma
e-posti aadressi.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Toksake Loo konto.
Järgige konto lõplikuks loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
27
Põhiline
Oma Samsungi kontole sisse logimine
Kui teil juba on Samsungi konto, logige oma Samsungi kontole sisse.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Lugege läbi reeglid ja tingimused ja toksake Järgmine, et lõpetada Samsungi kontole sisse
logimine.
Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine
Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto
sisselogimisekraanil Leia tunnus või Lähtesta parool. Te saate leida oma kasutajanime või
lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.
Samsungi konto eemaldamine
Kui eemaldate seadmest oma Samsungi konto, eemaldatakse ka teie andmed, nagu kontaktid
või sündmused.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod.
Toksake Samsung Account → → Eemalda konto.
Toksake Eemalda, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake siis OK.
28
Põhiline
Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele
seadmele (Smart Switch)
Ühendage enda eelmine seade Smart Switchi abil, et edastada andmeid.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart Switch.
• Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte
www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage
ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.
Andmete üle kandmine juhtmevabalt
Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi
kaudu.
1
Käivitage eelmisel seadmel rakendus Smart Switch.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest Galaxy Store või Play pood.
2
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch.
3
4
5
6
7
Asetage seadmed üksteise lähedale.
Toksake eelmisel seadmel Ssada andmed → Juhtmevaba.
Valige eelmises seadmes saadetav üksus ja toksake Saada.
Toksake uues seadmes Võta vastu.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et oma eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.
Kui andmete ülekanne on lõpetatud, saate oma seadmes vaadata üle kantud andmete
loendit.
29
Põhiline
Andmete varundamine ja taastamine, kasutades välismälu
Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.
1
2
3
4
Varundage eelmise seadme andmed välismällu.
Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch → → Uuenda.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et välismälust andmed üle kanda.
Ekraani mõistmine
Puuteekraani kontrollimine
• Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised
laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
• Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega
ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
• Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema
aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
• Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool
puutetundlikku piirkonda.
• Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.
30
Põhiline
Toksamine
Toksake ekraanil.
Toksamine ja hoidmine
Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.
Lohistamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see
sihtkohta.
Kaks korda toksamine
Toksake ekraanil kaks korda.
31
Põhiline
Libistamine
Libistage üles, alla, vasakule või paremale.
Sõrmede laiali- ja kokkusurumine
Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või
suruge neid kokku.
32
Põhiline
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)
Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa navigatsiooniribale.
Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude
funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.
Viimaste
rakenduste nupp
Tagasi-nupp
Avakuva nupp
Nupp
Funktsioon
Viimased
rakendused
Avakuva
Tagasi
• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
• Toksake avalehele naasmiseks.
• Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus Google.
• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
33
Põhiline
Navigatsiooniriba peitmine
Navigatsiooniriba peitmisel saate faile kuvada või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.
Käivitage rakendus Seaded toksake Ekraan → Navigatsiooniriba ja seejärel toksake Täisekraani
liigutused jaotise Navigeerimisviis all. Navigatsiooniriba peidetakse ja tarkvara nuppude asemel
kuvatakse žestide näpunäited. Tarkvara nuppude kasutamiseks lohistage soovitud nupu žesti
näpunäide üles.
Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake Liigutuste vihjed lülitit.
Navigatsiooniriba seadistamine
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Ekraan → Navigatsiooniriba ning tehke valik.
• Navigeerimisviis: määrake navigatsiooniriba peitmine või kuvamine. Navigatsiooniriba
peitmiseks toksake Täisekraani liigutused. Kui navigatsiooniriba on peidetud, saate tarkvara
nuppe kasutada, kui lohistate soovitud nupu žesti näpunäite üles.
• Nuppude järjestus: muutke nuppude järjekorda sirvimisribal.
• Liigutuste vihjed: kuvage ekraani alaosas asuval tarkvara nuppude alal žestide näpunäited.
See funktsioon kuvatakse ainult, kui olete valinud Täisekraani liigutused.
34
Põhiline
Avaleht ja rakenduste ekraan
Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste
otseteid jne.
Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud
rakenduste ikoonid.
Ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
Vidin
Ekraani näidik
Lemmikrakendused
Navigatsiooniriba
(tarkvara nupud)
35
Põhiline
Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine
Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles või alla.
Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada
avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.
Avaleht
Rakenduste ekraan
Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake
ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake Avaekraani seaded ja seejärel aktiveerimiseks
Rakenduste nupp lülitit. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allossa.
Rakenduste nupp
36
Põhiline
Üksuste teisaldamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks
lohistage see ekraani serva.
Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust all ning
seejärel toksake Lisa avaek.-le. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.
Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.
Kaustade loomine
Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.
Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise
rakenduse peale.
Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake Sisestage kausta nimi ja sisestage
kausta nimi.
• Rakenduste lisamine
Toksake kaustal valikut Rakenduste lisamine. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake
Lisa. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.
• Rakenduste kaustast liigutamine
Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.
• Kausta kustutamine
Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake Kustuta kaust. Kustutatakse ainult kaust.
Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.
37
Põhiline
Avalehe redigeerimine
Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil
kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või
ümber korraldada.
• Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel
.
• Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
• Paneeli kustutamine: toksake paneelil
.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Vidinad: vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis
pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage
see avalehele. Vidin lisatakse avalehele.
• Avaekraani seaded: saate muuta avakuva seadeid.
38
Põhiline
Avalehel kõigi rakenduste kuvamine
Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.
Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning seejärel toksake Avaekraani seaded → Avaekraani
paigutus → Ainult avaekraan → Rakenda.
Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.
Indikaatorikoonid
Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud
enimkasutatavad ikoonid.
• Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks
lohistage see ekraani ülaosast alla.
• Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
• Mõned mudelid ei toeta kõnefunktsioone.
Ikoon
Tähendus
Signaali pole
Signaali tugevus
Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
GPRS-võrk ühendatud
EDGE-võrk ühendatud
UMTS-võrk ühendatud
HSDPA-võrk ühendatud
HSPA+-võrk ühendatud
/
LTE-võrk ühendatud
Wi-Fi ühendatud
Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
Asukohateenused on kasutusel
Kõne pooleli
Vastamata kõne
Uus teksti-või multimeediasõnum
Alarm aktiveeritud
Vaigistusrežiim aktiveeritud
39
Põhiline
Ikoon
Tähendus
Vibratsioonirežiim aktiveeritud
Lennurežiim aktiveeritud
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
Aku laadimine
Aku laetuse tase
Lukustusekraan
Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning
lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.
Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.
Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks toitenuppu või topelttoksake
ekraanil suvalises kohas.
Lukustatud ekraan
40
Põhiline
Ekraanilukustuse tüübi muutmine
Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan →
Ekraaniluku tüüp ja valige seejärel tüüp.
Mustri, PIN-koodi, parooli või biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate
kaitsta oma isiklikke andmeid, takistades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi
seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.
• Libistamine: ekraani avamiseks libista ekraanil mis tahes suunas.
• Muster: ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
• PIN-kood: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
• Parool: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast tähemärgist, numbrist või sümbolist
koosnev parool.
• Puudub: ärge seadistage ekraani lukustamise meetodit.
• Nägu: registreerige ekraani lukustuse avamiseks nägu. Vaadake lisateavet jaotisest
Näotuvastus.
Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu
korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus Seaded,
toksake Lukustusekraan → Turvaluku seaded, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga
ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitil Aut. tehaseseadete läht.
41
Põhiline
Kuvahõive
Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või
lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.
Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Ekraanitõmmised salvestatakse
kohta Galerii.
• Klahviga jäädvustamine: vajutage ja hoidke korraga helitugevuse vähendusnuppu ja
toitenuppu.
• Libistamisega jäädvustamine: libistage käega vasakule või paremale üle ekraani.
• Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist
teha.
• Kui libistamisega jäädvustamine ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded,
toksake Täpsemad funktsioonid → Liigutused ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit
Pihuga libistamine, et jäädvustada.
Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid
valikuid.
•
: jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu.
Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
•
: lõika välja osa ekraanitõmmisest. Galerii salvestatakse vaid kärbitud osa.
•
: ekraanitõmmisele kirjutamine või joonistamine.
•
: ekraanitõmmise jagamine teistega.
Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, käivitage rakendus Seaded, toksake
Täpsemad funktsioonid ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Nutikas jäädvustamine.
42
Põhiline
Teavituste paneel
Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribale indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe
vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.
Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks
libistage ekraanil sõrmega ülespoole.
Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.
Otsige seadmest sisu või
rakendusi.
Menüü Seaded käivitamine.
Kiirseadete nupud
Vaadake teavituste üksikasju ja
teostage erinevaid toiminguid.
Kõigi teavituste kustutamine.
Juurdepääs teavituste
seadetele.
43
Põhiline
Kiirseadete nuppude kasutamine
Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude
vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.
Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete
kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.
Nuppude ümberkorraldamiseks toksake → Nuppude järjestus, toksake nupul ja hoidke seda
all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.
44
Põhiline
Teksti sisestamine
Klaviatuuri paigutus
E-kirjade saatmiseks, märkmete loomiseks ja muudel eesmärkidel teksti sisestamisel ilmub
klaviatuur automaatselt.
Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma
mõnele toetatud keelele.
Klaviatuuri rohkemate
funktsioonide vaatamine.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Suure tähe sisestamine. Kõigi
tähtede suureks muutmiseks
toksake kaks korda.
Järgmisele reale hüppamine.
Kursori liigutamine.
Sümbolite sisestamine.
Tühiku sisestamine.
Sisestuskeele muutmine
Toksake → Keeled ja tüübid → Halda sisestuskeeli ja valige kasutatavad keeled. Kui valite
kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisestuskeelelt
teisele lülituda.
45
Põhiline
Klaviatuuri muutmine
Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake
tüüp.
→ Keeled ja tüübid, valige keel ja soovitud klaviatuuri
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Mõni funktsioon võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
•
: emotikonide sisestamine.
•
: kleebiste sisestamine.
•
: animeeritud GIF-ide lisamine.
•
: ümberlülitumine käsitsi kirjutamise režiimi.
Standardklaviatuurile
lülitamine.
Vaadake teavet käekirja
muutmise kohta.
•
: lõikelaualt üksuse lisamine.
•
: teksti häälsisestus.
•
: klaviatuuri seadete muutmine.
•
→
: klaviatuuri režiimi või suuruse muutmine.
•
→
: avage teksti redigeerimise paneel.
46
Põhiline
Kopeerimine ja kleepimine
1
2
3
Toksake ja hoidke teksti kohal.
Lohistage soovitud teksti valimiseks
või
, või toksake kogu teksti valimiseks Vali kõik.
Toksake Kopeeri või Lõika.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
4
Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake Kleebi.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake Lõikelaud ja valige teksti.
47
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste installimine ja deinstallimine
Galaxy Store
Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt
Samsung Galaxy seadmetele.
Käivitage rakendus Galaxy Store.
See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks
.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → Seaded → Värskenda
rakendusi automaatselt ja valige seejärel suvand.
Play pood
Ostke ja laadige alla rakendusi.
Käivitage rakendus Play pood.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
→ Seaded →
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake
Rakenduste automaatne värskendamine ja valige seejärel suvand.
48
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste haldamine
Rakenduste desinstallimine või keelamine
Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.
• Inaktiv.: blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
• Desinstal.: deinstallige alla laaditud rakendused.
Rakenduste lubamine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Rakendused →
toksake Aktiveeri.
→ Inaktiveeritud, valige rakendus ja
Rakenduse lubade seadistamine
Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid. Kui
avate rakenduse, võib avaneda hüpikaken, kus teilt palutakse ligipääsu kindlatele funktsioonidele
või infole. Toksake hüpikaknas Luba, et rakendusele luba anda.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Rakendused.
Valige rakendus ja toksake Õigused. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta
rakenduse lube.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage
rakendus Seaded ja toksake Rakendused → → Rakenduse load. Lubade andmiseks valige
üksus ning toksake nende kõrval olevaid lüliteid.
Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti
funktsioneerida.
49
Rakendused ja funktsioonid
Telefon (SM-T595)
Sissejuhatus
Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.
• Helistamiseks ja tekstsõnumi saatmiseks käivitage rakendus Seaded, toksake suvandil
Ühendused ja seejärel suvandi Call & Message Continuity lülitil, et see aktiveerida.
Peate registreeruma ja logima sisse sama Samsungi kontoga oma seadmes ja teises
seadmes. (SM-T590)
• Videokõne funktsioon ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujast saadaval
olla.
Helistamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Sisestage telefoninumber.
Toksake häälkõne tegemiseks
või videokõne tegemiseks
.
Ligipääs lisavalikutele.
Kontaktide loendisse numbri
lisamine.
Telefoninumbri eelvaatamine.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
50
Rakendused ja funktsioonid
Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine
Toksake Hiljut.-d või Kontaktid ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri
peal sõrmega paremale.
Kui see funktsioon on deaktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid → Liigutused ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Libista helistam. / sõn.
saatm.
Kiirvalimise kasutamine
Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.
Numbri kiirvalimisse määramiseks toksake Klahvist. või Kontaktid → → Kiirvalimise numbrid,
valige kiirvalimisnumber ja seejärel lisage telefoninumber.
Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on
10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast
numbrit.
Näiteks kui seate numbrit 123 kiirvalimisnumbriks, toksake 1, toksake 2, seejärel toksake ja
hoidke 3.
Lukustatud ekraaniga helistamine
Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
Rahvusvahelise kõne tegemine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Toksake ja hoidke 0 all, kuni ilmub + märk.
Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake
51
.
Rakendused ja funktsioonid
Sissetulevad kõned
Kõnele vastamine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Kõnest keeldumine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage Saada sõnum riba üles. Kui lüliti Lisa
meeldetuletus on aktiveeritud, salvestatakse meeldetuletus, mis teile keeldutud kõnet ühe tunni
pärast taas meelde tuletab.
Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus Telefon, toksake → Seaded →
Kiirelt keeldumise sõnumid, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
Vastamata kõned
Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks
avage teavituste paneel. Või käivitage rakendus Telefon ja toksake vastamata kõnede loendi
vaatamiseks Hiljut.-d.
Telefoninumbrite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.
1
2
Käivitage rakendus Telefon ja toksake → Seaded → Numbrite blokeerimine.
Toksake Hiljut.-d või Kontaktid, valige kontaktid või telefoninumbrid ja toksake seejärel
Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake Telefoninumbri lisamine, sisestage number ja toksake
seejärel .
Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned
logitakse kõnelogisse.
Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit.
Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Tundmatute helistajate blok.
52
Rakendused ja funktsioonid
Valikud kõnede ajal
Kui tagakaamera ümber olev ala on kinni kaetud, võib kõne ajal esineda soovimatut heli.
Eemaldage tagakaamera juurest lisatarvikud, nagu ekraanikaitse või kleebised.
Häälkõne ajal
Võimalikud on järgnevad tegevused:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Lisa kõne: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne,
jätkub esimene kõne.
• Sõnum: sõnumi saatmine.
• Bluetooth: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
• Pane kõne ootele: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks Jätka kõnet.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Klahvistik / Peida: avage või sulgege klaviatuur.
•
: kestva kõne lõpetamine.
Videokõne ajal
Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Kaamera: kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
• Vaheta: lülitamine esi- ja tagakaamerate vahel.
•
: kestva kõne lõpetamine.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Bluetooth: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
53
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktidesse telefoninumbri lisamine
Kontaktidesse klaviatuurilt telefoninumbri lisamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Sisestage number.
Toksake Lisa kontaktidesse.
Toksake Loo kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda olemasolevaid, et
olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Kontaktidesse kõnede loendist telefoninumbri lisamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake telefoninumbril ja seejärel valikul Lisa.
Toksake Loo kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda olemasolevaid, et
olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Telefoninumbrile sildi lisamine
Saate lisada telefoninumbritele silte ka ilma neid kontaktidena salvestamata. Sedasi näete
helistaja teavet ka siis, kui kontakt salvestatud ei ole.
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake telefoninumbril.
Toksake Sildi lisamine, sisestage silt ja toksake Lisa.
Silt kuvatakse sissetuleva kõne ajal numbri all.
54
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktid
Sissejuhatus
Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.
Kontaktide lisamine
Uue kontakti loomine
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
.
Valige nähtavuse suvand ja toksake Vali.
Sisestage kontaktteave.
Valige salvestuskoht.
Pildi lisamine.
Sisestage kontaktteave.
Avage rohkem teabeväljasid.
Sõltuvalt valitud salvestuskohast võib salvestatava teabe liik varieeruda.
4
Toksake Salvesta.
55
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktide importimine
Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.
1
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
import/eksport → Impordi.
2
3
4
Valige salvestuskoht, millest kontakte importida.
→ Kontaktide haldamine → Kontaktide
Märgistage importimiseks VCF failid või kontaktid ning toksake Valmis.
Valige salvestuskoht, kuhu kontakte importida, ja toksake Impordi.
Veebikontodega kontaktide sünkroonimine
Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks
teie Samsungi kontole.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod, seejärel valige
konto, millega sünkroonida soovite.
2
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kontaktid.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kontaktid.
56
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktide otsimine
Käivitage rakendus Kontaktid.
Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:
• Kerige kontaktide loendis üles või alla.
• Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
• Toksake kontaktide loendi ülaosas
ja sisestage otsingu kriteeriumid.
Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.
•
: lemmikkontaktidesse lisamine.
•
/
: hääl- või videokõne tegemine.
• See funktsioon ei pruugi olenevalt mudelist saadaval olla.
• Videokõne funktsioon ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujast
saadaval olla.
•
: sõnumi koostamine.
•
: e-kirja koostamine.
Kontaktide jagamine
Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Jaga.
Valige kontaktid ja toksake Jaga.
Valige jagamisviis.
57
Rakendused ja funktsioonid
Profiili salvestamine ja jagamine (SM-T595)
Salvestage ja jagage teistega oma profiiliteavet, näiteks fotot ja olekusõnumit, kasutades
profiilijagamise funktsiooni.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Profiilijagamise funktsioon ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujast
saadaval olla.
• Profiilijagamise funktsioon on kasutatav ainult nende kontaktidega, kes on oma
seadmes aktiveerinud profiilijagamise funktsiooni.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja valige oma profiil.
Toksake oma profiili muutmiseks Muuda ja seejärel toksake Salvesta.
Toksake Toksake siia, et jag. profiili ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Profiilijagamise funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud. Saate
vaadata oma kontaktide ajakohastatud profiilide teavet Kontaktid alt.
Et muuta, kui paljude kontaktidega te oma profiili jagate, toksake Valige, mida jagada,
valige jagatav üksus ja seejärel valige valik.
Gruppide loomine
Võite lisada gruppe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
→ Rühmad → Loo rühm.
Sisestage grupi nimi.
Grupile helina seadistamiseks toksake Rühma helin ja valige helin.
3
4
Toksake Lisa liige, valige kontaktid, keda soovite gruppi lisada ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Salvesta.
58
Rakendused ja funktsioonid
Grupisõnumi saatmine
Te saate saata grupisõnumi kõigile grupi liikmetele samaaegselt.
Käivitage rakendus Kontaktid, toksake
Saada sõnum.
→ Rühmad, valige grupp ja toksake seejärel →
Duplikaatkontaktide ühendamine
Kui impordite kontakte teistest salvestuskohtadest või sünkroonite kontakte teistele kontodele,
võib teie kontaktide loend hõlmata duplikaatkontakte. Ühendage duplikaatkontaktid üheks, et
kontaktide loendit lühemaks muuta.
1
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
kontaktid.
2
Märgistage kontaktid ja toksake Ühenda.
→ Kontaktide haldamine → Ühenda
Kontaktide kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Kustuta.
Valige kontaktid ja toksake Kustuta.
Kontaktide ükshaaval kustutamiseks avage kontaktide loend ja toksake kontaktil. Seejärel
toksake → Kustuta.
Sõnumid (SM-T595)
Sissejuhatus
Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.
Helistamiseks ja tekstsõnumi saatmiseks käivitage rakendus Seaded, toksake suvandil
Ühendused ja seejärel suvandi Call & Message Continuity lülitil, et see aktiveerida.
Peate registreeruma ja logima sisse sama Samsungi kontoga oma seadmes ja teises
seadmes. (SM-T590)
59
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumite saatmine
Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake
.
Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja
vabastage sõrm. Salvestamise ikoon kuvatakse vaid peidetud klaviatuuri ajal.
Saaja
Saajate sisestamine.
Failide manustamine.
Sõnumi saatmine.
Sõnumi sisestamine.
3
Toksake sõnumi saatmiseks
Kleebiste sisestamine.
.
60
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumite vaatamine
Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.
Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
3
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake Vestlused.
Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
Vaadake oma vestlust.
• Sõnumile vastamiseks toksake Sisestage sõnum ja toksake pärast sõnumi sisestamist
.
• Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.
• Telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks toksake Lisa kontaktidesse.
Soovimatute sõnumite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest sõnumitest, lisades need numbrid oma
blokeerimisnimekirja.
1
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake → Seaded → Numbrite ja sõnumite blokeerim.
→ Numbrite blokeerimine.
2
Toksake Sisendkaust ja valige kontakt või telefoninumber. Võite ka toksata Kontaktid, valida
kontaktid ja seejärel toksata Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks sisestage valiku Sisestage number all telefoninumber ja
toksake .
61
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumiteatiste seadmine
Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.
1
Käivitage rakendus Sõnumid, toksake → Seaded → Teavitused ja toksake aktiveerimiseks
lülitit.
2
Teavitamise seadete muutmine.
Sõnumi meeldetuletuse seadistamine
Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Kui see
funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad
seaded → Teavituste meeldetuletused ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
Sõnumite kustutamine
1
2
3
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake Vestlused.
Valige sõnumiloendist kontakt.
Toksake ja hoidke all teadet, toksake Kustuta.
Mitme teate kustutamiseks märgistage kustutamiseks valitavad teated.
4
Toksake Kustuta.
62
Rakendused ja funktsioonid
Internet
Sissejuhatus
Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile
mugavalt ligi pääseda.
Veebilehtede sirvimine
1
2
3
Käivitage rakendus Internet.
Toksake aadressivälja.
Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake Mine.
Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.
Lehtede vahel liikumine.
Ligipääs lisavalikutele.
Lisa praegune veebileht
järjehoidjatesse.
Järjehoidjate kuvamine ja
haldamine.
Vaheakna sulgemine.
Avalehe avamine.
Uue vaheakna avamine.
Praeguse veebilehe
värskendamine.
63
Rakendused ja funktsioonid
Salarežiimi kasutamine
Salarežiimis saate eraldi hallata avatud vahekaarte, järjehoidjaid ja salvestatud lehekülgi.
Salarežiimi on võimalik lukustada parooli ja biomeetriliste andmete abil.
Salarežiimi aktiveerimine
Toksake → Lül. salarež. sisse. Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, määrake, kes
salarežiimi korral kasutatakse ka parooli.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi.
Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks
ekraanitõmmiste tegemine.
Turvalisusseadete muutmine
Parooli või lukutüüpi on võimalik muuta.
Toksake
→ Seaded → Privaatsus ja turvalisus → Salarežiimi seaded → Muuda parooli.
Salarežiimi deaktiveerimine
Toksake
→ Lülita salarežiim välja.
64
Rakendused ja funktsioonid
E-post
E-posti kontode seadistamine
Seadistage E-post esmakordsel avamisel e-posti konto.
1
2
3
Käivitage rakendus E-post.
Valige loendist e-posti teenus või toksake Muud.
Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.
→
Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake
→ Lisa konto.
Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake
→ Määra vaikekonto.
→
E-kirjade saatmine
1
2
3
Toksake e-kirja koostamiseks
.
Lisage saajad ja sisestage teema ja tekst.
Toksake e-kirja saatmiseks
.
E-kirjade lugemine
Kui E-post on avatud, lülitub seade automaatselt uute e-kirjade otsimisele. E-kirjade käsitsi
otsimiseks libistage e-kirjade loendi otsast allapoole.
Toksake e-kirjale, et seda lugeda.
Kui e-posti sünkroniseerimine on keelatud, siis uusi e-kirju ei saa taastada. E-posti
sünkroniseerimise lubamiseks toksake → → teie konto nimi ja siis toksake
Sünkrooni konto aktiveerimiseks lülitit.
65
→
Rakendused ja funktsioonid
Kaamera
Sissejuhatus
Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.
Kaamera kasutamise reeglid
• Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.
Kaamera käivitamine
Kaamera käivitamiseks kasutage järgnevaid viise.
• Käivitage rakendus Kaamera.
• Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
• Mõni meetod võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
• Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse
Kaamera või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
• Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
Pildistamine
1
Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
• Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
Lohistage objektiivi valiku ikooni vaheldumisi vasakule või paremale. Suumi funktsioonid
on saadaval ainult tagakaamera kasutamise ajal.
• Fotode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel tirige
kohandusribal või poole.
66
Rakendused ja funktsioonid
2
Toksake pildistamiseks
.
Kleebiste loend
Bixby Vision
Lülitamine esi- ja
tagakaamerate vahel.
Kaamera seaded
Praeguse võtterežiimi
valikud
Pildistamine.
Eelvaate pisipilt
Objektiivi valimine.
Võtterežiimid
Hetkerežiim
• Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
• Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade
mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
• Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videodele
võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
67
Rakendused ja funktsioonid
Pildistamiseks objektiivi valimine
Toksake eelvaate ekraanil Foto või Video, valige soovitud objektiiv ja seejärel tehke foto või
salvestage video.
•
: lainurk-objektiiv laseb teil teha tavapäraseid fotosid ja salvestada tavalisi videoid.
•
: (2x optilise suumiga) telefoto-objektiiv võimaldab teil palju selgemaid fotosid teha ja
videoid salvestada, kuna suurendab pildistatavat objekti.
Tavaline pildistamine
2x optilise suumiga
pildistamine
68
Rakendused ja funktsioonid
Fotorežiim
Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne
pildistada.
Toksake võtterežiimide loendis Foto ja toksake pildi jäädvustamiseks
.
Selfide tegemine
Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Foto.
3
4
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
Toksake pildistamiseks
, et lülituda autoportreede tegemiseks
.
Filtrite ja iluefektide kasutamine
Enne foto tegemist saate valida filtriefekti ja muuta näojooni, näiteks oma nahatooni või näokuju.
1
2
Toksake eelvaate ekraanil
.
Valige filtriefekt või iluefektid ja pildistage.
Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine
Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud
muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.
Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri
sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.
69
Rakendused ja funktsioonid
Videorežiim
Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid
salvestada.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Video.
Toksake video salvestamiseks
.
• Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake
.
• Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida.
Automaatfookuse režiimi kasutamiseks toksake , et tühistada käsitsi seadistatud
fookus.
2x optiline suum ei pruugi halva valgustusega keskkondades toimida.
3
Toksake video jäädvustamise peatamiseks
.
Video jaoks kuvasuhte muutmine
Saate video jaoks kuvasuhet seadistada.
Toksake eelvaate ekraanil
ja valige kuvasuhe.
70
Rakendused ja funktsioonid
Võtterežiimide kasutamine
Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage
paremale või vasakule eelvaate ekraanil.
Valige soovitud võtterežiim.
Võtterežiimide loend
71
Rakendused ja funktsioonid
Professionaali režiim
Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks
säriväärtust ja ISO-tundlikkust.
Toksake võtterežiimide loendis Pro. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake
foto jäädvustamiseks .
Saadaolevad valikud
•
: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad
paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti
liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel
põhjustada müra.
•
: valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata
värvi temperatuuri.
•
: muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage
halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
Panoraamrežiim
Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.
Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:
• Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
• Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te
seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
• Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.
1
2
3
Toksake võtterežiimide loendis Panoraam.
Toksake
ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Toksake
pildistamise lõpetamiseks.
72
Rakendused ja funktsioonid
HDR-režiim
Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.
Toksake võtterežiimide loendis suvandil HDR.
Ilma efektita
Koos efektiga
Öörežiim
Saate pildistada vähese valgusega tingimustes ilma välguta.
Toksake võtterežiimide loendis Öö.
Järjestikuse võtte režiim
Tehke liikuvast objektist fotoseeria.
Toksake võtterežiimide loendis Sarivõte.
Toksake ja hoidke all ikooni
, et teha järjest mitu fotot.
73
Rakendused ja funktsioonid
Animeeritud GIF-i režiim
Saate luua animeeritud GIF-i, kui toksate ja hoiate all kaameranuppu.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis valikul Anim.-d GIF.
Toksake ja hoidke all
, et luua animeeritud GIF.
Enne kasutamist peate režiimi lisama pildistusrežiimide loendisse. Eelvaate kuval toksake
→ Kaamerarežiimid → Režiimide redigeerimine ja märgistage Anim.-d GIF.
Spordirežiim
Salvestage selgemaid pilte kiirelt liikuvatest subjektidest, näiteks jooksjatest või
lemmikloomadest.
Toksake võtterežiimide loendis Sport.
Enne kasutamist peate režiimi lisama pildistusrežiimide loendisse. Toksake eelvaate
ekraanil → Kaamerarežiimid → Režiimide redigeerimine ja märgistage Sport.
Reaalajas fookusrežiim
Salvestage autoportreed, mis hägustavad tausta ja fokuseerivad näole.
1
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
2
3
4
Toksake võtterežiimide loendis Live Focus.
, et lülituda autoportreede tegemiseks
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Kui eelvaate ekraanile ilmub Efekt on valmis., toksake foto jäädvustamiseks
.
Alternatiivina näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast teie peopesa tuvastamist,
ilmub ekraanile taimer. Aja lõppedes teeb seade foto.
Selleks, et kasutada eesmise kaamera mitmesuguseid pildistamisvalikukd, toksake →
Salvestamismeetodid ning seejärel toksake nende aktiveerimiseks vastavaid lüliteid.
74
Rakendused ja funktsioonid
Laia autoportree režiim
Pildistage lai autoportree, et fotole rohkem inimesi mahutada ja vältida nende väljajäämist.
1
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
2
3
4
Toksake võtterežiimide loendis Lai selfie.
, et lülituda autoportreede tegemiseks
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Toksake pildistamiseks
.
Alternatiivina näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast teie peopesa tuvastamist,
ilmub ekraanile taimer. Aja lõppedes teeb seade foto.
Eesmise kaamera mitmesuguste pildistamisvalikute kasutamiseks toksake →
Salvestamismeetodid ning seejärel toksake nende aktiveerimiseks vastavaid lüliteid.
5
Laia autoportree tegemiseks pöörake seadet aeglaselt vasakule ja seejärel paremale või
vastupidi.
Seade jäädvustab täiendavaid fotosid, kui valge raam liigub pildiotsija kummasegi otsa.
• Veenduge, et valge raam jääb pildiotsija aknasse.
• Pildistatavad peavad laiade autoportreede pildistamise ajal paigal püsima.
• Eelvaate ekraanil kuvatava pildi ülemine ja alumine osa võivad olla välja lõigatud
sõltuvalt pildistamistingimustest.
75
Rakendused ja funktsioonid
Kaameraseadete kohandamine
Praeguse võtterežiimi valikud
Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.
Saadaval olevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.
•
: välgu sisse- või väljalülitamine.
•
: valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
•
: saate valida fotode kuvasuhte.
•
: kohaldage iluefektid või filtri efekt.
•
: valige videote kuvasuhe.
•
: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. Keskmestav
mõõtmine puhul kasutatakse võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
Punktmõõtmine puhul kasutatakse võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte
säri arvutada.
Maatriksmõõtmine keskendub kogu stseenile.
Kaamera seaded
Toksake eelvaate ekraanil
võimalikud olla.
. Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt
Pildid
• Tagumise pildi suurus: valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Eesmise pildi suurus: valige esikaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon. Suurema
eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
76
Rakendused ja funktsioonid
Videod
• Tagumise video suurus: valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Eesmise video suurus: valige esikaameraga jäädvustatavate videote resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Ruumisäästlik video: saate salvestada videoid suure tõhususega videokodeki (HEVC)
vormingus. Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mälumahu hoidmiseks pakitud
failidena.
HEVC-videoid ei saa esitada teistes seadmetes ega netis jagada.
Kasulikud funktsioonid
• Ruudustik: kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide
valimisel.
• Asukohasildid: lisab fotole GPS-i asukohasildi.
• GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud,
nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
• Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks
lülitage asukohasiltide seade välja.
• Kaamerarežiimid: saate vaadata saadaolevaid võtterežiime või muuta võtterežiimide
loendit.
• Salvestamismeetodid: valige täiendav foto või video salvestamise pildistamismeetod.
• Salvestamiskoht: salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.
• Kiirülevaade: seadme määramine näitama fotosid pärast nende jäädvustamist.
• Täisekraani vaade (16:9): seadistage seadet nii, et see võimaldaks vaadata täisekraanil
fotode või videote eelvaadet.
• Pildid nagu eelvaates (selfie): eesmise kaameraga pildistades pöörake kujutis ümber, et
luua originaalstseeni peegelpilt.
77
Rakendused ja funktsioonid
• Lähtesta seaded: kaamera seadete lähtestamine.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Members.
• Kaamera teave: vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õigusalast teavet.
Galerii
Sissejuhatus
Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi
kaupa hallata või luua lugusid.
Piltide vaatamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
Valige pilt.
Ligipääs lisavalikutele.
Pildi lisamine lemmikutesse.
Pildi muutmine.
Pildi jagamine teistega.
Bixby Vision
Pildi kustutamine.
Saate luua GIF-animatsiooni või mitmest pildist kollaaži. Toksake loendis valikutel →
Loo GIF või Loo kollaaž ja seejärel valige pildid.
78
Rakendused ja funktsioonid
Piltide otsing
Käivitage rakendus Galerii ja toksake , et näha pilte, mis on selliste kategooriate nagu tüüp,
asukoht, dokumendid alusel sorteeritud.
Otsisõnade abil piltide otsimiseks toksake otsinguväljale.
Videote kuvamine
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
Valige esitatav videofail.
Toksake video mängimiseks Esita video.
Riba
libistamise teel
edasitagasikerimine.
Ligipääs
lisavalikutele.
Aktiivse ekraani
jäädvustamine.
Animeeritud GIF-i
loomine.
Ekraanisuhte
muutmine.
Lülitu ümber
hüpikvideopleierile.
Taasesitamise
ekraani
lukustamine.
Ekraani pööramine
Eelmisele videole
hüppamine.
Toksake ja hoidke
tagasikerimiseks.
Järgmisele videole
hüppamine.
Toksake ja hoidke
edasikerimiseks.
Taasesituse
peatamine ja
jätkamine.
Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla,
helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.
Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.
79
Rakendused ja funktsioonid
Piltide ja videote üksikasjade vaatamine
Saate vaadata faili üksikasju, näiteks inimesi, asukohti või põhiteavet. Automaatselt loodud sisu,
näiteks loo või GIF-i, olemasolul luuakse ka see sisu.
Lohistage eelvaate ekraanil pildi või video vaatamise ajal ülespoole. Kuvatakse faili andmed.
Ekraanil kuvatavatele andmetele toksates saate vaadata ka seotud sisu.
Andmete
muutmine.
Faili andmed
Inimeste andmed
Asukohateave
Automaatselt
loodud sisu
Sildid
Fotode või videote vaatamine kategooriatena
Saate vaadata fotosid ja videoid kategooriatena.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Pildid või Albumid ja seejärel lohistage kategooria valimiseks
loendit alla.
• Videod: teie seadmes salvestatud videote vaatamine.
• Lemmikud: teie lemmikfotode ja -videote vaatamine.
• Asukohad: samas asukohas tehtud fotode ja videote vaatamine.
• Soovitatud: soovitatud sisu vaatamine.
80
Rakendused ja funktsioonid
Albumite kuvamine
Saate vaadata fotosid ja videoid, mis on sorteeritud kaustadesse või albumitesse.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Albumid ja valige album.
Albumite peitmine
Albumeid saate ka peita.
Vaikimisi loodud albumeid, nagu näiteks Kaamera ja Ekraanipildid, ei saa peita.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Albumid.
Toksake → Peida või kuva albumid.
Peitmiseks toksake albumi lülitil.
Lugude vaatamine
Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte,
sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid. Lugude automaatseks loomiseks peate tegema või
salvestama mitu pilti ja videot.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Lood ja valige lugu.
Lugude loomine
Erinevate teemadega lugude loomine.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Lood.
Toksake → Loo lugu.
81
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Sisestage loole nimi ning toksake Loo.
Märgistage loosse hõlmatavad pildid või videod ja toksake Valmis.
Loosse piltide või videote lisamiseks valige lugu ja toksake → Lisa.
Loost piltide või videote eemaldamiseks valige lugu, toksake → Muuda, märgistage
eemaldatavad pildid või videod ja toksake seejärel Eemalda loost.
Lugude kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Lood.
Toksake ja hoidke kustutatavat lugu ja toksake Kustuta.
Piltide ja videote sünkroonimine
Kui sünkroonite oma Galerii rakenduse Samsung Cloud teenusega, salvestatakse ka järgnevad
fotod ja videod Samsung Cloudi. Samsung Cloudi salvestatud pilte ja videoid saate vaadata oma
Galerii rakendusest ja teistest seadetest.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit
Sünkrooni teenusega Samsung Cloud rakendus ja Samsung Cloud sünkroniseeritakse.
Piltide või videote kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii.
Valige pilt või video, mida kustutada soovite.
Et kustutada mitut faili, toksake loendis kustutataval failil ja hoidke seda all ning märgistage
rohkem kustutatavaid faile.
3
Toksake
või Kustuta.
82
Rakendused ja funktsioonid
Prügikastifunktsiooni kasutamine
Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded ja toksake seejärel lülitit Prügikast, et see
aktiveerida.
Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus Galerii ja toksake → Prügikast.
Mitmikaken
Sissejuhatus
Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti
saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Jaotatud ekraani vaade
Hüpikakna vaade
83
Rakendused ja funktsioonid
Jaotatud ekraani vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Poolitatud ekraani
vaates avamine.
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
3
Alumises aknas libistage vasakule või paremale et valida käivitamiseks mõni muu rakendus.
Et käivitada rakendusi, mida hiljuti kasutatud rakenduste loendis ei leidu, toksake avakuva
nuppu või Tagasi nuppu ja valige sealt rakendus.
Akna suuruse reguleerimine
Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist riba üles või alla.
Kui lohistate rakenduste akende vahelise riba ekraani üla- või alaserva, maksimeeritakse aken.
84
Rakendused ja funktsioonid
Hüpikakna vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Ava hüpikvaates.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Akna
minimeerimine.
Akna
maksimeerimine.
Rakenduse
sulgemine.
Reguleerige
läbipaistvuse
taset.
Hüpikakende liigutamine
Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.
85
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Members
Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika,
ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate teistega jagada teavet
Galaxy kasutajate kogukonnas või vaadata uusimaid Galaxy uudiseid ja nõuandeid. Samsung
Members saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku
puutuda.
• Selle rakenduse saadavus ning toetatavad funktsioonid võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Tagasiside esitamiseks või kommentaaride jätmiseks peate oma Samsungi kontosse
sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi konto.
Samsung Notes
Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi.
Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.
Märkmete loomine
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes ja toksake
.
Valige ekraani ülaosas olevalt tööriistaribalt sisestusmeetod ja koostage märge.
Kasutage teksti sisestamiseks
klaviatuuri.
Pildi või helisalvestuse lisamine.
Pliiatsitega kirjutamine või
joonistamine.
Pintslitega värvimine.
3
Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake Salvesta.
86
Rakendused ja funktsioonid
Märkmete kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes.
Toksake ja hoidke all märget, mida soovite kustutada.
Mitme märkme kustutamiseks märgistage rohkem märkmeid kustutamiseks.
3
Toksake kustuta.
Kalender
Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või meeldetuletused oma planeerijasse.
Sündmuste loomine
1
Käivitage rakendus Kalender ja toksake
või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake
.
2
Sisestage sündmuste üksikasju.
Sündmusega kuvatava kleebise
valimine.
Pealkirja sisestamine.
Sündmuse värvi muutmine.
Kestuse määramine.
Kalendri valimine sündmuse
salvestamiseks.
Alarmi seadistamine.
Asukoha sisestamine.
Märkme lisamine.
Lisaüksikasjade lisamine.
3
Sündmuse salvestamiseks toksake Salvesta.
87
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuste loomine
Saate meeldetuletustena ülesandeid luua ja saada iga meeldetuletuse jaoks eelnevalt
seadistatud ajal või kohas teavituse. Käivitage rakendus Kalender ja toksake → Reminder.
Rakendus Reminder käivitub. Lisateavet vt jaotisest Reminder.
Sündmuste kontodega sünkroonimine
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundus → Kontod, seejärel valige konto,
millega sünkroonida soovite.
2
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kalender.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kalender.
Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus Kalender ja toksake → → Lisa
uus konto. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse
konto nime kõrval sinine ring.
Samsung Flow
Sissejuhatus
Samsung Flow võimaldab tahvelarvuti hõlpsalt nutitelefoniga ühendada ja neid mugavalt
kasutada, näiteks teavituste vaatamiseks või sisu jagamiseks.
Samsung Flow tuleb installida mõlemasse seadmesse, mille soovite ühendada. Kui Samsung
Flow ei ole installitud, laadige see alla teenusest Galaxy Store või Play Store.
• See funktsioon on saadaval ainult mõnes Samsungi Android-seadmes.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate oma tahvelarvutis ja nutitelefonis Bluetoothi
aktiveerima.
88
Rakendused ja funktsioonid
Tahvelarvuti ja nutitelefoni ühendamine
1
2
Käivitage nutitelefonis Samsung Flow.
Käivitage tahvelseadmes rakendus Samsung Flow.
Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, koputage valikut Alusta.
3
4
5
Valige tuvastatud seadmete loendist nutitelefon.
Nõustuge mõlemas seadmes ühendamistaotlusega.
Kinnitage mõlemas seadmes pääsukood.
Seadmed ühendatakse omavahel.
Kui teie nutitelefon toetab sõrmejälje tuvastusfunktsiooni, seadistage nutitelefonis
Samsung Pass, et seadmeid hõlpsamalt ja turvalisemalt sõrmejälje abil ühendada.
Mobiilse andmeside jagamine
Saate jagada nutitelefoni mobiilset andmesideühendust tahvelarvutiga, kasutades mobiilset
pääsupunkti, kui Interneti-ühendus ei ole tahvelarvutis saadaval.
1
2
Käivitage tahvelseadmes rakendus Samsung Flow.
Toksake
.
Saate kasutada tahvelarvutis Internetti oma nutitelefoni mobiilse andmesideühenduse
kaudu.
• Teie nutitelefon peab toetama mobiilse pääsupunkti funktsiooni.
• Selle funktsiooni kasutamine võib tekitada nutitelefonis lisakulusid.
89
Rakendused ja funktsioonid
Teavituste vaatamine tahvelarvutis
Kui teie nutitelefoni saabuvad uued teavitused, vaadake neid tahvelarvutis hüpikaknas.
Sisu jagamine
Saate jagada nutitelefoni sisu tahvelarvutiga.
Minu Failid
Pääsege ligi ja hallake selles seadmes või muudes asukohtades, näiteks pilvmäluteenustes,
asuvaid erinevaid faile.
Käivitage rakendus Minu Failid.
Kuvage igas salvestuskohas salvestatud faile.
Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälumahu vabastamiseks toksake →
Mäluanalüüs.
Failide või kaustade otsimiseks toksake
.
Kell
Sissejuhatus
Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või
seadistage konkreetne kestus.
Alarm
Käivitage rakendus Kell ja toksake Alarm.
Alarmide seadistamine
Toksake alarmide loendis , määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake
muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel Salvesta.
Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat
lülitit.
90
Rakendused ja funktsioonid
Alarmide peatamine
Toksake alarmi peatamiseks Eira. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul
Kordus, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.
Alarmide kustutamine
Toksake ja hoidke alarmi, märgistage kustutatavad alarmid ning seejärel toksake Kustuta.
Maailmakell
Käivitage rakendus Kell ja toksake Maailmakell.
Kellade loomine
Toksake
, sisestage linna nimi või valige linn kaardilt ja toksake seejärel Lisa.
Ajavööndi konverteri kasutamiseks toksake → Ajatsooni teisendaja.
Kella kustutamine
Toksake ja hoidke kella, märgistage kustutatavad kellad ning seejärel toksake Kustuta.
Stopper
1
2
Käivitage rakendus Kell ja toksake Stopper.
Toksake Alusta sündmuse aja käivitamiseks.
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake Ring.
3
Toksake ajavõtu peatamiseks Lõpeta.
• Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake Jätka.
• Ringiaegade kustutamiseks toksake Lähtesta.
91
Rakendused ja funktsioonid
Taimer
1
Käivitage rakendus Kell ja toksake Taimer.
Sagedasti kasutatava taimeri lisamiseks toksake
toksake Lisa.
2
, määrake kestus ja nimi ja seejärel
Seadistage kestus ja toksake seejärel Alusta.
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
3
Kui taimer peatub, toksake Eira.
Kalkulaator
Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.
Käivitage rakendus Kalkulaator.
Arvutuste ajalugu kuvatakse ekraani ülaservas.
Ajaloo puhastamiseks toksake Kustuta ajalugu.
Ühikute teisendamise vahendi kasutamiseks toksake
pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
92
. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala,
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Vision
Bixby Vision on teenus, mis pakub teavet nagu näiteks sarnased pildid, asukoht, tõlked ja QRkoodid. Bixby Vision tuvastab objektid kiirelt ja intuitiivselt ka siis, kui sa nende nime ei tea.
Kasutage järgmiseid Bixby Visioni funktsioone:
Tekst
Koht
Vein
Pilt
Toit
QR-kood
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate registreeruma ja enda Samsungi kontosse sisse
logima.
• Võimalikud funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi,
seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
• Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.
93
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Visioni käivitamine
1
Käivitage Bixby Vision järgmiselt.
• Rakenduses Kaamera toksake Bixby Vision.
• Galerii rakenduses valige pilt ja toksake
.
• Internet rakenduses toksake ja hoidke pilti ja seejärel toksake Bixby Vision.
• Kui olete lisanud Bixby Vision rakenduse ikooni avalehele ja rakenduste lehele, käivitage
Bixby Vision rakendus.
2
3
Valige soovitav funktsioon.
Hoidke objekt tuvastamiseks ekraanil.
Objekti tuvastamisel kuvatakse ekraanil otsingutulemused.
Rohkema teabe vaatamiseks toksake funktsiooni ikoonile või valige otsingutulemus.
Teksti tõlkimine või salvestamine
Tuvastage ja kuvage tõlgitud tekst ekraanil. Samuti saate teksti eraldada dokumendist või
tekstifailist.
Kui soovite näiteks välismaal reisides teada saada, mis mingil sildil kirjas on, saate selleks
kasutada Bixby Visionit. Seade tõlgib sildil oleva teksti keelde, mille te valite.
1
2
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
ja hoidke tekst tuvastamiseks ekraanil.
• Teksti tuvastamiseks toksake
. Teksti saab jagada või salvestada.
• Väljavõetud teksti tõlkimiseks toksake valikul TÕLGI.
• Lähte- või sihtkeele muutmiseks toksake ekraani ülaosas asuvale seadete paneelile.
94
Rakendused ja funktsioonid
Sarnaste piltide otsimine
Otsib veebis tuvastatud objektile sarnaseid pilte. Saate vaadata mitmeid pilte, millele on
objektiga sarnaseid tunnuseid, näiteks värv või kuju.
Näiteks, kui soovite teada foto või kujutise nime, saate selleks kasutada Bixby Visionit. Seade otsib
ja kuvab seotud teavet või sarnaste tunnustega kujutisi.
1
2
3
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
Toksake
ja hoidke objekt tuvastamiseks ekraanil.
või valige ekraanilt otsingutulemus.
Kuvatakse sarnased kujutised.
Läheduses olevate kohtade otsimine
Otsige teavet läheduses asuvate asukohtade kohta vastavalt hetke asukohale.
Näiteks saate Bixby Visioni abil otsida läheduses asuvaid kohvikuid. Seade teostab teie jaoks
otsingu ja näitab teile lähedal olevaid kohvikuid.
1
2
Meelepärase koha või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
ja hoidke koht või objekt tuvastamiseks ekraanil.
Näete põhilist teavet läheduses asuva kohta.
Kui soovite otsida kohti teises suunas, siis suunake kaamera vastavasse suunda.
Kui kasutate Bixby Visionit kaameraga, saate vaadata enda asukoha ja ilma andmeid.
Praeguse asukoha vaatamiseks kaardil suunake kaamera maapinna poole. Praeguse
asukoha ilma vaatamiseks suunake kaamera taeva poole.
3
Toksake
või valige ekraanilt otsingutulemus.
Seade kuvab lähedal asuvate kohtade teavet.
95
Rakendused ja funktsioonid
Toidu kohta teabe otsimine
Saate otsida toidu toitumisalast teavet ja selle retsepti.
Näiteks kui soovite otsida toitumisalast teavet või retsepti, kasutage Bixby Visioni funktsioone.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
1
2
3
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
Toksake
ja hoidke objekt tuvastamiseks ekraanil.
või valige ekraanilt otsingutulemus.
Kuvatakse teave toidu kohta.
• RETSEPT: saate retsepti otsida.
• VIDEOD: saate toiduvalmistamisvideoid otsida.
Veiniteabe otsimine
Tuvastab veini etiketil oleva info ja otsib veini kohta teavet.
Kui soovite näiteks leida oma lemmikveini või mingi veini kohta rohkem teada saada, saate
selleks kasutada Bixby Visionit.
1
2
3
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
Toksake
ja hoidke veinipudeli silt tuvastamiseks ekraanil.
või valige ekraanilt otsingutulemus.
Ilmub teave veini etiketi kohta.
96
Rakendused ja funktsioonid
QR-koodide lugemine
Tuvastage QR-kood ja vaadake laias ulatuses infot, nagu veebilehed, fotod, videod, kaardid ja
visiitkaardid.
1
2
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
ja hoidke QR-kood tuvastamiseks ekraanil.
Avaneb QR-koodi teave.
Lisafunktsioonide allalaadimine (SM-T595)
Alla saab laadida erinevaid Bixby Vision funktsioone.
Bixby Vision kuval toksake
→ LISA ja laadige alla rakendusi või funktsioone.
97
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Home
Bixby Home lehel saate vaadata soovitatud teenuseid ja Bixby poolt vastavalt kasutusmustrile ja
rutiinile pakutud teavet.
• Rohkema sisu vaatamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
Bixby Home'i avamine
1
Libistage avakuval paremale.
Seejärel näete Bixby Home lehte.
Funktsiooni esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraani
juhiseid oma seadme seadistamiseks.
2
Soovitatud sisu vaatamiseks libistage üles või alla.
Ligipääs lisavalikutele.
Eelseisev meeldetuletus
Soovitatud sisu
3
Bixby Home'i sulgemiseks libistage ekraanil vasakule või toksake tagasi-nuppu.
98
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Home soovitatud sisu kasutamine
Bixby Home avamisel saate vaadata kaartidel regulaarselt uuendatavat teavet. Kaartide
vaatamiseks libistage üles või alla.
Kui olete näiteks hommikul teel kontorisse, saate Bixby Home ekraanil vaadata oma selle päeva
ajakava ja mängida oma lemmiklugusid.
Kaartide sisu ja järjekorda värskendatakse automaatselt teatud ajaintervalli järel. Kaartide
käsitsi uuendamiseks, libistage ekraanil allapoole.
Kaartide loendi muutmine
• Bixby Home lehe ülaossa kaardi kinnitamiseks toksake
→ Eemalda.
eemaldamiseks toksake
→ Kinnita peale. Kaardi
• Kaardi loendis kuvamise lõpetamiseks lohistage kaart paremale ja toksake Ära enam näita.
• Kaardi loendis peitmiseks lohistage kaart paremale ja toksake Peida esialgu.
Kaartidena näidatavate rakenduste valimine
Lisage või kustutage Bixby Home leht kaartidena näidatavaid rakendusi.
Toksake Bixby Home'i ekraanil suvandit → Kaardid, valige rakendus ja seejärel toksake üksuste
kõrval olevaid lüliteid, et üksusi lisada või kustutada.
Kui rakendus pole seadmesse installitud, peate selle kasutamiseks installima. Toksake
Bixby Home'i ekraanil → Kaardid ja laadige seejärel rakendus alla.
Bixby Home seadete kohandamine
Toksake Bixby Home ekraanil → Seaded.
• Kohandamisteenus: seadistage privaatsus, et oma kasutajakogemust Bixby interaktiivsete ja
teile kohandatud teenuste abil veelgi paremaks muuta.
• Bixby Home’i sisupakkujad: lugege ja nõustuge või lõpetage enda nõusolek iga sisu
pakkuja reeglite ja tingimustega ja privaatsuspoliitikatega.
• Teave Bixby Home’i kohta: saate vaadata Bixby Home’i versiooni ja õigusalast teavet.
99
Rakendused ja funktsioonid
Reminder
Looge meeldetuletusi, et luua tegemist vajavate asjade ajakava või sisu hiljem vaadata. Saate iga
meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse.
• Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS.
Meeldetuletuse lisamine
Rakenduse Reminder käivitamine Bixby Home'ist
1
Libistage avakuval paremale.
Seejärel näete Bixby Home lehte.
2
Toksake kaardil Alusta valikul Reminder.
Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse Reminder ikoon (
100
) lisatakse rakenduste ekraanile.
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduse Reminder käivitamine rakendusest Calendar
Käivitage rakendus Kalender ja toksake → Reminder. Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse
Reminder ikoon ( ) lisatakse rakenduste ekraanile.
Meeldetuletuste loomine
Looge meeldetuletusi erinevaid meetodeid kasutades. Meeldetuletus annab märku, kui
olete seadistanud kindla aja või asukoha. Saate salvestada ka erinevat sisu, näiteks memo või
veebisaidi aadressi ja seda hiljem vaadata.
Näiteks võite luua meeldetuletuse „Kasta koju saabudes lilli”.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Reminder.
5
Meeldetuletuse salvestamiseks toksake Salvesta.
Toksake Kirjuta meeldetuletus või
ja sisestage meeldetuletuse teabeks „Kasta lilli”.
Toksake Koht → Määra tingimused → Vali koht ning määrake asukohaks kodu.
Toksake Kui saabun asuk. → Valmis.
Koju saabudes kuvatakse meeldetuletus „Kasta lilli”.
101
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuse teavituste kontrollimine
Eelnevalt seadistatud ajal või kohas ilmub hüpikaken. Toksake Valmis või Kordus.
Meedetuletuste loendi vaatamine
Käivitage rakendus Reminder, et meeldetuletuste loendit näha. Meeldetuletuse üksikasjade
vaatamiseks valige meeldetuletus.
Meeldetuletuse detailide muutmine
Lisage või muutke meeldetuletuse detaile, nagu sagedus, kuupäev ja aeg või koht.
1
2
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake Muuda.
Muutke tingimusi ja toksake Salvesta.
Meeldetuletuse teave
Meeldetuletuse värvi
muutmine.
Nimekirja lisamine.
Pildi lisamine.
Meeldetuletuse tingimused
102
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuste lõpetamine
Märkige meeldetuletused, mida pole enam vaja meelde tuletada, lõpetatuks.
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake Lõpeta. Samuti võite meeldetuletuse
vasakule lohistada.
Meeldetuletuste taastamine
Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.
1
2
Toksake meeldetuletuste loendis → Lõpule viidud → Redigeeri.
Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate eelnevalt seadistatud
ajahetkel meeldetuletuse.
Meeldetuletuste kustutamine
Meeldetuletuse kustutamiseks lohistage meeldetuletus paremale. Mitme meeldetuletuse
kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite
kustutada, ning seejärel toksake Kustuta.
103
Rakendused ja funktsioonid
Laste liides
Sissejuhatus
Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded
lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.
Kids Home käivitamine
Kids Home funktsiooni esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraani
juhiseid oma seadme seadistamiseks.
1
Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel
et seda aktiveerida.
2
3
Lugege Kids Home sissejuhatust ja toksake Järgmine.
(Laste liides),
Looge PIN, et seda Kids Home funktsiooniga kasutada.
Kui olete juba seadistanud seadme ekraaniluku, saate sama lukustusmeetodit kasutada ka
Kids Home'i funktsioonis uut PINi loomata.
Seejärel näete Kids Home lehte.
Teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodi või teie loodud PINi kasutatakse
funktsiooni Vanemlik kontroll aktiveerimisel või Kids Home'i sulgemisel.
104
Rakendused ja funktsioonid
Kids Home'i kasutamine
Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel
seda aktiveerida. Seejärel näete Kids Home lehte.
(Laste liides), et
Valige Kids Home'i ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.
Ligipääs
lisavalikutele.
Saadaval
rakendused
Kids telefon
Laste
kunstistuudio
Kids kaamera
Laste brauser
Kids galerii
Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine
Saate Kids Home'i seadistusi konfigureerida ja vaadata kasutamise ajalugu.
Rakenduse Kids Home ekraanil toksake → Vanemlik kontroll ja sisestage oma avamiskood.
• Lapse nimi: hallake oma lapse profiili.
• Igapäevase mängimisaja määramine: Kids Home'i kasutusaja piiramine.
• Igapäevane kasutusaeg: Kids Home'i igapäevase kasutuse kuvamine.
• Tegevus: Kids Home'i tegevuste ajaloo kuvamine.
• Sageli ühendust võetud: Kids Home'i sagedaste kontaktide kuvamine.
• Minu lapse looming: Kids Home'i rakendustes loodud tööde kuvamine.
• Lubatud sisu: Kids Home'i toetatud rakenduste ja sisu kuvamine ja lisamine.
Kids Home'i sulgemine
Kids Home'i sulgemiseks toksake Tagasi-nuppu või toksake → Sulge laste kas.-liides ja seejärel
sisestage oma avamiskood.
105
Rakendused ja funktsioonid
SmartThings
Sissejuhatus
Looge kiiresti ja lihtsalt ühendus läheduses olevate seadmetega, nagu Bluetoothi peakomplektid
või muud nutitelefonid. Saate oma tahvelarvutiga juhtida ja hallata ka telereid, koduseadmeid ja
asjade Interneti (IoT) tooteid.
Saate lisada ja hallata seadmeid asukoha ja toa alusel. Lisage näiteks asukoht „kodu“ ja hallake
seadmeid toa (nagu elutuba ja magamistuba) kaupa.
• Läheduses olevate seadmetega ühenduse loomine: saate ühendada kiiresti ja lihtsalt
läheduses olevate seadmetega, nagu Bluetooth-peakomplektid või kantavad seadmed.
• Koduseadmete, telerite ja asjade interneti (IoT) toodete registreerimine ja juhtimine:
saate registreerida nutikad külmkapid, pesumasinad, õhukonditsioneerid, õhupuhastajad,
telerid ja asjade interneti (IoT) tooted oma tahvelarvutis ning vaadata nende olekut või
juhtida neid oma tahvelarvuti ekraanilt.
• Teavituste saamine: saate oma tahvelarvutis ühendatud seadmetest teavitusi vastu võtta.
Näiteks kui pesumasin on pesemise lõpetanud, võite oma tahvelarvutisse teavituse saada.
• SmartThingsi kasutamiseks peavad teie tahvelarvuti ja muud seadmed olema
ühendatud Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• SmartThingsi funktsiooni täismahus kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi
kontosse.
• Seadmed, mille saate ühendada, võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast
erineda.
• Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
• Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete tõrgetele ja defektidele. Ühendatud
seadmete tõrgete ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.
106
Rakendused ja funktsioonid
Teiste läheduses olevate seadmetega ühendamine
Looge kiiresti ja lihtsalt ühendus läheduses olevate seadmetega, nagu näiteks Bluetoothi
peakomplektidega.
Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt
erineda.
1
2
3
4
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake valikut Lisa seade või toksake
→ Lisa seade.
Toksake Skanni.
Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.
Koduseadmete, telerite ja IoT toodete kasutamine
Vaadake oma nutikate seadmete, telerite ja IoT toodete olekut oma tahvelarvuti ekraanilt.
Saate seadmeid asukoha põhjal grupeerida ja lisada reegleid seadmete lihtsaks ja mugavaks
juhtimiseks.
Seadmete ühendamine
1
2
3
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake valikut Lisa seade või toksake
→ Lisa seade.
Valige seadme tüüp.
Või toksake Skanni või Otsi, et seadmeid otsida.
4
Seadmete ühendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
107
Rakendused ja funktsioonid
Ühendatud seadmete vaatamine ja juhtimine
Saate oma seadmeid vaadata ja juhtida. Näiteks saate vaadata külmiku sisu või reguleerida teleri
helitugevust.
1
Käivitage rakendus SmartThings.
Kuvatakse ühendatud seadmete loend.
2
Vaadake loendis olevate seadmete olekut.
Seadmete kontrollimiseks valige seade. Valitud seadme kontroller laetakse alla ning seejärel
saate seda juhtida.
Seadmete ja stseenide asukoha järgi lisamine
Lisage seadmeid asukohtade järgi, vaadake samas kohas olevate seadmete loendit ja juhtige
neid. Saate ka asukohale stseeni lisada, et korraga mitmeid seadmeid juhtida.
Asukohtade lisamine
1
2
Käivitage rakendus SmartThings ja toksake valikutel
→
→ Lisa uus asukoht.
Sisestage asukoha nimi.
• Asukoha määramiseks toksake Asukohatuvastus, et kaardil asukohta valida, ja toksake
Valmis.
• Asukohale tubade lisamiseks toksake valikul Ruumid, märkige lisatavad toad ja seejärel
toksake valikul Valmis.
3
Toksake Valmis.
Teie asukoht lisatakse.
Seadete asukohale lisamiseks toksake Lisa seade või toksake
seadmete registreerimiseks ekraanijuhiseid.
108
→ Lisa seade ja järgige
Rakendused ja funktsioonid
Stseenide lisamine
Saate lisada stseeni ja registreerida selle juurde seadmeid, et korraga mitut seadet juhtida.
1
2
3
4
5
6
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake valikutel
Toksake
→
ja valige asukoht.
→ Lisa stseen.
Sisestage stseeni nimi.
Sooritatavate toimingute lisamiseks toksake jaotises Toimingud valikul
.
Toksake Salvesta.
Automatiseeringute lisamine
Saate ka määrata automatiseeringu seadmete tööd vastavalt eelnevalt seadistatud ajale või
seadmete olekule automaatselt sooritama.
Te võite näiteks määrata automatiseeringu, et igal hommikul kell 7:00 AM lülitub audio sisse.
1
2
3
4
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake valikutel
Toksake
→
ja valige asukoht.
→ Automatiseerimised → Automatiseerimise lisamine.
Toksake jaotises Kui valikul
seejärel Järgmine.
valige automatiseerimise aktiveerimistingimused ja toksake
5
Toksake ikooni
Valmis.
6
Sisestage automatiseeringu nimi ja toksake OK.
menüüvaliku Siis all ja seadistage teostatavad toimingud, seejärel toksake
109
Rakendused ja funktsioonid
Teavituste saamine
Saate oma tahvelarvutis ühendatud seadmetest teavitusi vastu võtta. Näiteks kui pesumasin on
pesemise lõpetanud, võite oma tahvelarvutisse teavituse saada.
Selleks et seadistada seadmed teavitusi vastu võtma, käivitage rakendus SmartThings, toksake
valikutel → → Teavitused ja seejärel toksake soovitud seadmete kõrval lülititel.
Sisu jagamine
Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide
piltide jagamise kohta.
Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi. (SM-T595)
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
ning valige jagamismeetod, näiteks e-kiri.
Kui teil on infovahetuse või jagamise ajalugu, ilmuvad inimesed, kellega te ühendust
võtsite, jagamisvalikute paneelile. Selleks, et nendega vastava rakenduse kaudu otse
sisu jagada, valige soovitud isiku ikoon. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid ning toksake selle aktiveerimiseks
lülitil Direct share.
110
Rakendused ja funktsioonid
Lisafunktsioonide kasutamine
• Suurte failide jagamine: suurte failide jagamine. Laadige failid üles Samsungi
säilitusserverisse ja jagage neid teistega veebilingi või koodi abil. Selle funktsiooni
kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud. (SM-T595)
• Smart View: saate jagada sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi või Bluetoothi
kaudu või kasutades seadmeid, mis toetavad SmartThingsi. Te saate vaadata oma seadmes
kuvatavat sisu ka suurel ekraanil, kui ühendate oma seadme ekraanipeegeldust võimaldava
teleri või monitoriga.
Kui saaja seadmele on saadetud kujutis, siis ilmub nende seadmele teade. Toksake teatele, et
kujutist vaadata või alla laadida.
Daily Board
Sissejuhatus
Pildiraami funktsioon võimaldab teil kasutada oma tahvelarvutit pildiraamina, kui seade laeb või
on ühendatud dokiga. Saate nautida slaidiesitlust oma lemmikpiltidega ja vaadata teavet, näiteks
kellaaega või ilmateadet.
• Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb kasutada vedrukontaktidega laadimisdokki,
ühendades tahvelarvuti dokiga.
• Vedrukontaktidega laadimisdokk on müügil eraldi.
111
Rakendused ja funktsioonid
Pildiraami käivitamine
Pildiraami käivitamine laadimise ajal
1
2
Lohistage olekuriba seadme laadimise ajal alla, et avada teavituspaneel.
Toksake valikul Toksake siia, et käivitada Daily Board., et käivitada pildiraam.
Kui kasutate funktsiooni esmakordselt, lugege läbi kasutustingimised ja nõustuge nendega
ning seejärel toksake Nõustun.
Pildiraami käivitamine dokki kasutades
1
2
Ühendage laadija laadimisdokiga.
3
Kui seade on laadimisdokiga ühendatud, käivitub pildiraam automaatselt.
Asetage seade laadimisdokki, nii et seadme ühendused ja doki laadimisklemmid oleks
kohakuti.
Kui kasutate funktsiooni esmakordselt, lugege läbi kasutustingimised ja nõustuge nendega
ning seejärel toksake Nõustun.
Kui pildiraami funktsioon ei käivitu automaatselt, avage rakendus Seaded, toksake
Täpsemad funktsioonid → Daily Board ja seejärel toksake lülitil Automaatkäivitus, et
see aktiveerida.
Piltide lisamine
Saate lisada kuvamiseks oma lemmikpilte.
1
2
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad funktsioonid → Daily Board.
Toksake Slaidiseanss → Albumite valimine ja valige album.
Valitud pildid kuvatakse slaidiesitluse algamisel.
112
Rakendused ja funktsioonid
Pildiraami sulgemine
Pildiraami sulgemiseks toksake Tagasi-nuppu.
Pildiraami inaktiveerimine
Käivitage rakendus Seaded, toksake valikul Täpsemad funktsioonid ja seejärel toksake valikul
Daily Board.
Google rakendused
Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele
ligipääsuks on teil vaja Google kontot.
Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.
Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval
olla või olla teisiti märgistatud.
Chrome
Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
Gmail
Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.
Maps
Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal
asuvate kohtade asukohateavet.
113
Rakendused ja funktsioonid
Play muusika
Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel. Teil on võimalik oma seadmes hoiustatavaid
muusikakogusid pilve üles laadida ning neile hiljem juurde pääseda.
Play filmid ja TV
Ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, Play pood.
Drive
Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
YouTube
Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.
Photos
Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
Google
Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
Duo (SM-T595)
Tehke lihtsalt videokõne.
Hangouts (SM-T590)
Saatke oma sõpradele sõnumeid, pilte ja emotikone ning pidage videokõnesid.
114
Seaded
Sissejuhatus
Seadme seadete kohandamine. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma
seadet rohkem isikupärastada.
Käivitage rakendus Seaded.
Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake
.
Ühendused
Valikud
Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.
Toksake seadete ekraanil Ühendused.
• Wi-Fi: lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse. Vaadake lisateavet jaotisest Wi-Fi.
• Bluetooth: kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega,
kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest Bluetooth.
• Tahvelseadme nähtavus: võimaldage teistel seadmetel oma seadet leida, et teiega sisu
jagada. Kui see funktsioon on aktiveeritud, on teie seade teistele seadmetele nähtav, kui nad
valikuga „Andmete ülekanne seadmesse” saadaolevaid seadmeid otsivad.
115
Seaded
• Lennurežiim: seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel
juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus
on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
• Mobiilsidevõrgud: mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine. (SM-T595)
• Andmekasutus
► SM-T595: jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.
Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt
ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.
Saate ka aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnel taustal töötaval
rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest Andmesäästja
(SM-T595).
► SM-T590: saate jälgida oma andmekasutust.
• Mobiilne kuumkoht ja modem: kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme
mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab
luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest Mobiilne kuumkoht ja
modem (SM-T595). (SM-T595)
• Call & Message Continuity: saate kasutada seadme helistamis- ja sõnumifunktsioone teistes
seadmetes, milles olete oma Samsungi kontosse sisse logitud. (SM-T590)
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
• Veel ühenduseseadeid: kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt
jaotisest Veel ühenduseseadeid.
116
Seaded
Wi-Fi
Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.
Ühendamine Wi-Fi-võrguga
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Sisestage parool ja toksake Ühenda.
• Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli
küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks
valige loendist võrk ning toksake Unusta.
• Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi
funktsioon või juhtmevaba marsruuter.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Toksake Wi-Fi Direct.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi
Direct sisselülitamist.
3
Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
117
Seaded
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad
toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Wi-Fi Direct ning valige seade, millele soovite pildi edastada.
Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.
Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise
taotlemiseta.
Seadme ühenduse katkestamine
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi.
Toksake Wi-Fi Direct.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
3
Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.
118
Seaded
Bluetooth
Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on
sisse lülitatud.
• Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
• Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud
seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub
takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
• Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei
pruugi teie seadmega ühilduda.
• Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest
piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).
Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.
Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
2
Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake
teise seadme kasutusjuhendit.
Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
3
Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
119
Seaded
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetoothseadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud
näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Bluetooth ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata
automaatselt loodud salasõna.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
3
Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth.
Seade kuvab loendis seotud seadmeid.
2
3
Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval
Toksake Seo lahti.
120
.
Seaded
Andmesäästja (SM-T595)
Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid
saatmast ja vastu võtmast.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus → Andmesäästja ja toksake
aktiveerimiseks lülitil.
Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon
.
Andmesalvestusfunktsioon
aktiveeritud
Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake Rak. lub., kui
andmesääst. sees ja valige rakendused.
Ainult mob. andmeside rak.-d (SM-T595)
Valige rakendused, mis kasutavad alati mobiil-andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud
Wi-Fi-võrku.
Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida
soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fifunktsiooni ei deaktiveeri, käivituvad rakendused mobiil-andmesidet kasutades.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus → Ainult mob. andmeside rak.-d,
toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja seejärel toksake soovitavate rakenduste kõrval olevaid
lüliteid.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
121
Seaded
Mobiilne kuumkoht ja modem (SM-T595)
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste
seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi
kaudu.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
• Mobiilne kuumkoht: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja
teiste seadmetega.
• Bluetooth-jagamine: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu
jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
• USB-modem: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks
arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta
modemina.
Mobiilse kuumkoha kasutamine
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste
seadmetega.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem → Mobiilne
kuumkoht.
2
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Olekuribale ilmub ikoon
. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.
Mobiilsele kuumkohale salasõna seadistamiseks toksake → Mobiilse kuumkoha
konfigureerimine ja valige turvatase. Seejärel sisestage salasõna ja toksake Salvesta.
122
Seaded
3
Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
• Kui mobiilset kuumkohta ei leita, toksake seadmel → Mobiilse kuumkoha
konfigureerimine, märgistage Kuva lisavalikud, ja seejärel eemaldage märge Peida
minu seade ning Kasuta võimalusel 5 GHz sagedusriba.
• Kui teine seade ei ühendu mobiilse kuumkohaga, toksake seadmel → Lubatud
seadmed ning toksake Ainult lubatud seadmed lülitit, et see deaktiveerida.
4
Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.
Veel ühenduseseadeid
Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid.
• Lähedalt seadmete otsim.: laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega
ühenduda.
• Printimine: konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate
failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake
lisateavet jaotisest Printimine.
• Allalaadimise võimendi: määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima
korraga Wi-Fi- ja mobiilsidevõrkude kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest Allalaadimise
võimendi (SM-T595). (SM-T595)
• VPN: saate oma seadmes virtuaalseid võrke (VPN-id) seadistada, et luua ühendus kooli või
ettevõtte privaatse võrguga.
• Privaatne DNS: seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
• Ethernet: kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida
võrgu seaded.
123
Seaded
Printimine
Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme
printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.
Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
Printeri pluginate lisamine
Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Printimine → Laadi
lisandmoodul alla.
2
3
4
Otsige printeri pluginat veebipoest Play pood.
Valige printeri plugin ja paigaldage see.
Valige paigaldatud printeri plug-in.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
5
Valige lisatav printer.
Printerite käsitsi lisamiseks toksake → Lisa printer.
Sisu printimine
Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal Prindi →
valige seejärel printer.
Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.
124
→ Kõik printerid ja
Seaded
Allalaadimise võimendi (SM-T595)
Määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima korraga Wi-Fi- ja
mobiilsidevõrkude kaudu. Tugevam Wi-Fi-signaal võimaldab suuremat allalaadimiskiirust.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Allalaadimise võimendi.
• Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
• Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud
temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
• Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
• Kui Wi-Fi- ja mobiilse võrguühenduse andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad,
võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
• See funktsioon toetab hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1 ja hüperteksti
edastusprotokolli üle turvasoklite kihi (HTTPS). Antud funktsiooni ei saa kasutada
teiste protokollidega, nagu nt FTP.
Helid ja värinad / Heli
Valikud
Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad / Heli.
• Helirežiim: seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
• Vibr. helistamise ajal: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja
helisema. (SM-T595)
• Helin: muutke kõne helinat.
• Värina stiil: vibratsioonimustri valimine. (SM-T595)
125
Seaded
• Teavituste helid: teavitamise heli muutmine.
• Helitugevus: muusika ja videote, süsteemihelide ja teavituste helitugevuse reguleerimine.
• Helitugevusnupud meediumi jaoks: määrake seade meedia helitaset muutma, kui te
helitugevusnupule vajutate.
• Süsteemi helid: saate seadistada seadme puhul erinevate toimingute helid, näiteks kui
ekraan lülitatakse sisse või välja või kasutatakse puuteekraani.
• Täpsemad heliseaded: optimeerige heli taasesitamise seadeid. Lisateavet vt jaotisest Dolby
Atmos (ruumiline heli) või Rakenduse heli eraldamine.
Dolby Atmos (ruumiline heli)
Valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid,
muusika ja hääl. Dolby Atmose abil naudite tõeliselt immersiivset heli.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad / Heli → Täpsemad heliseaded → Heli kvaliteet ja
efektid → Dolby Atmos, toksake aktiveerimiseks lülitit ja valige režiim.
Rakenduse heli eraldamine
Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama Bluetooth kõlaris või peakomplektis ja
eraldi teiste rakenduste helist.
Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth
kõlarist.
1
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad / Heli → Täpsemad heliseaded → Rakenduse
heli eraldamine ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
2
3
Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake Tagasi-nuppu.
Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.
126
Seaded
Teavitused
Teavitamise seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Teavitused.
• Rakenduste ikoonimärgid: kohandage rakenduste ikoonide märke.
• Mitte segada: saate seadistada seadme teavituste helisid ja meediumisisu vaigistama, välja
arvatud lubatud erandid.
• Olekuriba: määrake seade kuvama ainult kolme värskeimat teavitust ja valige, kas olekuribal
kuvatakse aku taseme protsent.
• Hiljuti saadetud: vaadake viimati teavitusi saatnud rakendusi ja muutke teavituste seadeid.
Rohkemate rakenduste teavitusseadete kohandamiseks toksake suvandeid Vaata kõiki →
→ Kõik ja valige rakenduste loendist soovitud rakendus.
Ekraan
Valikud
Muutke ekraani ja avalehe seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ekraan.
• Heledus: ekraani heledusastme reguleerimine.
• Kohanduv heledus: valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi
sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
• Öörežiim: vähendage silmade koormust öösel või pimedas tumedat teemat kasutades.
Vaadake lisateavet jaotisest Öörežiim.
• Fondi suurus ja laad: muutke fondi suurust ja stiili.
• Ekraani suumimine: ekraani suurenduse seadete muutmine.
• Ekraani kuvalõpp: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja
seadistamine.
• Avaekraan: saate muuta avakuva seadeid.
• Navigatsiooniriba: muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud).
• Ekraanisäästja: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui seade laeb või on ühendatud
dokiga. Lisateavet vaadake jaotisest Ekraanisäästja.
127
Seaded
Öörežiim
Vähendage silmade koormust öösel või pimedas tumedat teemat kasutades.
• Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
• Te saate öörežiimi teavituste paneelil kiiresti aktiveerida või deaktiveerida. Avage
teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel
(Öörežiim).
1
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Öörežiim ja seejärel toksake lülitit Lülita kohe sisse, et
see aktiveerida.
2
Selleks, et määrata öörežiimi rakendamiseks ekraanil kindel graafik, toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Plaani järgi sisselülitamine ja tehke valik.
• Päikeseloojangust päikesetõusuni: määrake seade öösel öörežiimi rakendama ja seda
sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
• Kohandatud ajakava: määrake öörežiimi sisse ja välja lülitamiseks kindel aeg.
Ekraanisäästja
Saate seadistada pilte ekraanisäästjaks, mis kuvatakse siis, kui ekraan automaatselt välja lülitub.
Ekraanisäästja kuvatakse seadme laadimise ajal või siis, kui see on dokiga ühendatud.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraanisäästja ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Valige suvand.
Kui valite suvandi Fotoraam või Fotod, algab valitud piltidega slaidiesitlus. Kui valite
Fotostend, näete valitud pilte väikeste üksteist osaliselt katvate kaartidena.
3
4
Et valida piltide kuvamiseks albumeid, toksake
.
Kui olete lõpetanud, toksake Tagasi-nuppu.
Valitud valiku eelvaatamiseks toksake Eelvaade.
Kui toksate ekraanisäästja kuvamise ajal ekraani, lülitub ekraan sisse.
128
Seaded
Taustpilt
Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Taustpilt.
Lukustusekraan
Valikud
Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan.
Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.
• Ekraaniluku tüüp: ekraanilukustuse meetodi muutmine.
• Smart Lock: määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või
seade. Lisateavet vaadake jaotisest Smart Lock.
• Turvaluku seaded: ekraaniluku seadistuste muutmine.
• Kella stiil: saate muuta kella tüüpi ja värvi lukustatud ekraanil.
• Rändluse kell: saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja
koduse ajavööndi. (SM-T595)
• FaceWidgets: saate muuta lukustatud kuval kuvatud üksuste seadeid.
• Kontaktandmed: saate määrata seadme kuvama lukustatud ekraanil kontaktandmeid, nt
teie e-posti aadressi.
• Teavitused: seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
• Rakenduse otseteed: valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil
kuvada.
• Lukustusekraani teave: vaadake lukustusekraani versiooni ja õigusalast teavet.
129
Seaded
Smart Lock
Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht
või seade.
Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade
asukoha ja avab ennast automaatselt.
• See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku
tüübi.
• Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate
ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan → Smart Lock.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Valige valik ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Biomeetria ja turvalisus
Valikud
Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus.
• Näotuvastus: seadistage seade teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama. Vaadake
lisateavet jaotisest Näotuvastus.
• Biomeetria eelistused: saate muuta biomeetriliste andmete seadeid.
• Google Play Protect: saate seadistada seadme kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima
ning võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
130
Seaded
• Leia minu telefon: aktiveerige või deaktiveeriga funktsioon Find My Mobile. Külastage
rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida
oma kadunud või varastatud seadet.
Saate ka Google'i asukohateenusel lubada oma seadme asukoha kohta täpsemat teavet
pakkuda.
• Turvavärskendus: saate vaadata oma seadme tarkvara versiooni ja kontrollida saadaolevaid
värskendusi.
• Tundmatute rak.-te installimine: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate
rakenduste paigaldamist.
• Turvaline kaust: looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta.
Vaadake lisateavet jaotisest Turvaline kaust.
• Turvaline käivitamine: kaitske oma seadet, määrates seadme selle sisselülitamisel nõudma
ekraani avamiskoodi. Seadme käivitamiseks ning sõnumite ja märguannete saamiseks peate
sisestama avamiskoodi.
• SD-kaardi krüptimine: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.
Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei
suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see
seadistus.
• Muud turvaseaded: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.
• Asukoht: muutke asukohateabe lubamise seadeid.
• Rakenduse load: vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid
kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
• Lubade kasutamise jälgija: määrake teavituste saamine, kui teie valitud lubasid kasutavad
rakendused, mida te ei kasuta. Saate hallata iga rakenduse seadeid.
• Diagnostikaandmete saatmine: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja
kasutusteavet Samsungile saatma.
• Turundusteabe vastuvõtmine: määrake, kas saada Samsungi turundusteavet, näiteks
eripakkumisi, liikmete soodustusi ja uudiskirju.
131
Seaded
Näotuvastus
Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme
sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks
peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo
registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel
Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.
• Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
• Näotuvastus on mustrist, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.
Paremaks näotuvastuseks
Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.
• Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või
palju meiki.
• Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv
oleks sel ajal puhas.
• Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.
132
Seaded
Näo registreerimine
Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.
1
2
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Kui te pole ekraanilukustusmeetodit seadistanud, siis looge see.
3
4
5
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Jätka.
6
Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.
Valige, kas kannate prille või mitte ja toksake Jätka.
Hoidke seadet ekraan enda poole ja vaadake ekraani.
Kaamera skaneerib teie nägu.
Kui kuvatakse kasulik näotuvastuse ekraan, lülitage funktsiooni aktiveerimiseks lüliti sisse.
Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake Näo andmete eemaldamine, et
oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
133
Seaded
Registreeritud näo andmete kustutamine
Saate kustutada varem registreeritud näo.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Näo andmete eemaldamine → Eemalda.
Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.
Ekraani lukust avamine näoga
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Näotuvastusega avamine.
• Kui soovite määrata seadet avama ekraani ilma teie näo tuvastamise järel lukustatud
ekraanil libistamata, toksake lülitit Lukustusekraanil püsimine, et see deaktiveerida.
• Kui soovite vähendada nägude tuvastamise tõenäsust piltide ja videoklippide puhul,
toksake valikule Kiirem tuvastamine ja lülitage see välja. See võib vähendada nägude
tuvastamise kiirust.
• Kui soovite pimedas kohas tuvastamise tundlikkust suurendada, toksake lülitit Ekraani
heledamaks muutmine, et seda aktiveerida.
4
Lukustusekraanil vaadake ekraani.
Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit
kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse
avamise meetodit.
134
Seaded
Turvaline kaust
Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute
juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on
lukustatud.
Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid
andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamismeetodite,
näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara
muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks.
Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta
varukoopia.
Kaitstud kausta kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
135
Seaded
Kaitstud kausta seadistamine
1
2
3
4
Avage rakendus Seaded ja toksake Biomeetria ja turvalisus → Turvaline kaust.
Toksake Nõustun.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Valige kaitstud kausta lukustusmeetod ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake → Kohanda ikooni.
• Turvaline kaust rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama
varem määratud meetodit.
• Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot
kasutades lähtestada. Toksake lukustatud ekraani alaosas olevat nuppu ja sisestage
oma Samsungi konto parool.
Kaitstud kaustale automaatse lukustamise seadmine
Määrake seade kaitstud kausta automaatselt lukustama, kui seda ei kasutata.
1
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Turvalise kausta
automaatlukustus.
2
Valige lukustamise suvand.
Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake → Lukusta.
136
Seaded
Sisu kaitstud kausta teisaldamine
Liigutage sisu, näiteks fotosid ja kontakte, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest,
kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Failide lisamine.
Toksake Pildid, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Teisalda.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta.
Kopeerimiseks toksake Kopeeri.
Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.
Sisu kaitstud kaustast teisaldamine
Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised
tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Galerii.
Valige kujutis ja toksake → Teisalda asukohast Turvaline kaust.
Valitud üksused teisaldatakse Galerii vaikimisi salvestuskohas.
137
Seaded
Rakenduste lisamine
Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Rakenduste lisamine.
Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake Lisa.
Rakenduste installimiseks rakendusest Play pood või Galaxy Store toksake Laadi alla Play
Store’ist või Laadi Galaxy Store’ist.
Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine
Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake Desinstalli.
Kontode lisamine
Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega
sünkroonida.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Kontod → Lisa konto.
Valige kontoteenus.
Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kaitstud kausta peitmine
Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.
Käivitage rakendus Turvaline kaust, toksake → Seaded ja seejärel Kuva turvaline kaust, et
kuvamine välja lülitada.
Samuti võite lohistada teavituspaneeli avamiseks olekuriba alla. Seejärel libistage teavituspaneelil
allapoole ja toksake funktsiooni deaktiveerimiseks Turvaline kaust.
138
Seaded
Kaitstud kausta varundamine ja taastamine
Varunda sisu ja rakendusi Samsung Cloudis kaitstud kaustas, kasutades oma Samsungi kontot ja
taastades neid hiljem.
Andmete varundamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Lisa konto ja logige oma Samsungi kontosse sisse.
Toksake Varunda üksuse Turvaline kaust andmed.
Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake Varunda.
Andmed varundatakse Samsung Cloudi.
Andmete taastamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Taastamine.
Toksake
ja valige andmete taastamiseks seade.
Valige andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Varundatud andmed taastatakse teie seadmes.
Kaitstud kausta deinstallimine
Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Veel seadeid → Desinstalli.
Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta deinstallimist märgistage Teisalda meediumifailid
turvalisest kaustast välja ja toksake Desinstalli. Turvalisest kaustast varundatud andmetele
juurdepääsemiseks käivitage rakendus Minu Failid ja seejärel toksake valikutel Sisemälu →
Secure Folder.
Rakendusse Samsung Notes salvestatud märkmeid ei varundata.
139
Seaded
Kontod ja varundamine
Valikud
Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi.
Samuti võite kontodele, näiteks Samsungi kontole või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle
andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine.
• Kontod: lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
• Kasutajad: looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud
seadistustega, nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Lisateavet vaadake jaotisest
Kasutajad.
• Varundamine ja taastamine: kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse
andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda.
Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse
logima.
• Samsung Cloud: saate hallata sisu, mida soovite Samsung Cloudis turvaliselt talletada.
Kontrollige oma Samsung Cloudi mälu kasutusolekut ja sünkroonige, varundage ning
taastage oma andmeid. Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Cloud.
• Smart Switch: käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest.
Lisateavet vt jaotisest Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart
Switch).
Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi
või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid riknema või näiteks
teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.
140
Seaded
Kasutajad
Looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega,
nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Saadaval on järgmist tüüpi kasutajakontod:
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Administraator: administraatori konto luuakse ainult seadme esmakordsel seadistamisel
ning seda pole võimalik luua rohkem kui korra. Sel kontol on täielik kontroll seadme, kaasa
arvatud kasutajakonto haldamise üle. Võite kasutajakontosid lisada või kustutada ainult siis,
kui kasutate seda kontot.
• Külaline: see konto lubab külalistel seadmele juurde pääseda. Külalisseansi ajal kasutatud
teave ja andmed salvestatakse ajutiselt. Iga kord, kui seda kontot kasutate, küsitakse teilt, kas
soovite eelmist külalisseanssi jätkata või selle lähtestada.
• Kasutaja: see konto võimaldab kasutajatele ligipääsu nende oma rakendustele ja sisule ning
isikupärastada seadme seadistusi, mis mõjutavad kõiki kontosid.
• Kasutaja (piir. profiil): piiratud kontol on ligipääs ainult administraatori kontoga lubatud
rakendustele ja sisule ning sellega ei saa kasutada teenuseid, mis nõuavad sisselogimist. (SMT590)
Kasutajate lisamine
1
2
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Kasutajad.
► SM-T595: toksake Lisa kasutaja või profiil → OK → Seadista kohe.
► SM-T590: toksakse suvanditel Lisa kasutaja või profiil → Kasutaja → OK → Seadista
kohe.
Seade lülitub uuele kasutajakontole ja ekraanil kuvatakse lukustatud vaikekuva.
3
Avage seade lukust ja järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.
141
Seaded
Piiratud profiilide lisamine (SM-T590)
1
2
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Kasutajad.
Toksake valikutel Lisa kasutaja või profiil → Kasutaja (piir. profiil).
Kui te ei kasuta administraatori kontoga turvalist ekraani lukustamise meetodit, järgige selle
seadistamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.
3
Valige rakendused ja sisu, millele piiratud juurdepääsuga kasutajatel on juurdepääs.
Kasutajate vahetamine
Puudutage lukustatud ekraani ülaosas olevat kasutajakonto ikooni ja valige seejärel konto,
millele soovite lülituda.
Lukustatud ekraan
Kasutajate haldamine
► SM-T595: kui kasutate administraatorikontot, saate kontosid kustutada või konto sätteid
muuta.
Kasutajakonto kustutamiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni
kasutaja.
Konto sätete muutmiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni
ja seejärel valikut Kustuta
.
► SM-T590: administraatori konto kasutamisel saate kontosid kustutada või piiratud kontode
seadeid muuta.
Kasutajakonto kustutamiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni
ja seejärel valikut Kustuta.
Piiratud juurdepääsuga konto seadete muutmiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni
Konto kustutamiseks puudutage ikooni .
142
.
Seaded
Samsung Cloud
Sünkroonige oma seadmes salvestatud andmed, näiteks pildid ja videod, Samsung Cloudiga ja
vaadake andmeid, mida Samsung Cloudi salvestanud olete. Samuti saate oma seadme andmed
Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.
Samsung Cloudi kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
Andmete sünkroonimine
Võite Samsung Cloudi abil sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid, nt. pilte, videoid ja
sündmusi, ning pääseda neile ligi ka teistest seadmetest.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud.
Toksake → Seaded → Sünkroon. ja autom. var. seaded → Sünkrooni.
Toksake lülititele üksuste kõrval, millega sünkroonida soovite.
Salvestatud andmete kontrollimiseks või seadete muutmiseks toksake Galerii, Muud
sünkroonitud andmed või Samsung Cloud Drive.
Andmete varundamine
Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.
1
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Selle
tahvelseadme varundamine.
2
Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake Varunda.
143
Seaded
3
Toksake Valmis.
• Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake
seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Selle tahvelseadme
varundamine.
• Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks
toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Taasta
andmed →
ja valige soovitud seade.
Andmete taastamine
Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud.
Toksake Taasta andmed →
ja valige soovitud seade.
Märgistage andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Google
Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.
Toksake seadete ekraanil Google.
144
Seaded
Täpsemad funktsioonid
Valikud
Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid.
Seadme liigne raputamine või põrutus võivad mõnedele andureid kasutavatele
funktsioonidele soovimatut sisendit anda.
• Lisatarvikud: lisatarvikute seadete muutmine.
• Daily Board: saate määrata seadme kuvama slaidiesitlust valitud piltidega. Lisateavet
vaadake jaotisest Daily Board.
• Nutikas hüpikvaade: saate valida rakendused, et kuvada nende teavitused hüpikakendes.
Selle funktsiooni kasutamisel näete ekraanil asuvale ikoonile toksatest seavituste sisu kiirelt
hüpikakendes.
See funktsioon on saadaval vaid mitmikakna toega rakendustes.
• Nutikas jäädvustamine: valige, et jäädvustada aktiivne ekraan ja keritav ala, kärpige ja
jagage ekraanitõmmist viivitamatult.
• Direct share: määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete
kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
• Animatsioonide vähendamine: määrake seade vähendama teatud tegevuste, näiteks
rakenduste avamise või sulgemise, ekraaniefekte.
• Liigutused: aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Vaadake lisateavet
jaotisest Liigutused.
145
Seaded
Liigutused
Aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Liigutused.
• Topelttoksake, et äratada: saate seadistada seadme ekraani sisse lülitama sellel suvalises
kohas topelttoksates, kui ekraan on välja lülitatud.
• Lihtne vaigistamine: pöörake seade helina või märguande vaigistamiseks ümber.
• Pihuga libistamine, et jäädvustada: seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist
peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha Galerii
alt.
Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik
ekraanitõmmist teha.
• Libista helistam. / sõn. saatm.: saate seadistada seadme helistama või sõnumit saatma,
kui libistate rakenduses Telefon või Kontaktid kontaktil või telefoninumbril paremale või
vasakule.
146
Seaded
Digitaalne heaolu
Saate vaadata oma seadme päevast kasutusajalugu. Näete näiteks seda, kui kaua oli kuva sisse
lülitatud ja mitu korda te rakendusi avasite või teatud funktsioone kasutasite. Lisaks saate piirata
kasutusaega või muuta iga rakenduse teavituste seadeid.
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu.
Aeg, mille vältel kuva oli sisse
lülitatud
Lukust avamiste arv
Teavituste arv
Juhtpaneel
Saate lõdvestumisrežiimi
aktiveerida.
Teavitamise seadete muutmine.
Rakendustele taimerite seadistamine
Saate piirata iga rakenduse päevast kasutusaega, kui seadistate taimeri. Kui saavutate piirangu,
siis rakendus inaktiveeritakse ja seda ei saa kasutada.
1
2
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu → Esipaneel.
Toksake soovitud rakenduse kõrval valikul Taimer puudub ja seadistage aeg.
147
Seaded
Lõdvestumisrežiimi aktiveerimine
Saate aktiveerida lõdvestumisrežiimi, et vähendada enne magamaminekut silmade pinget ja
ennetada teie une häirimist.
1
Toksake seadete kuval valikutel Digitaalne heaolu → Lõdvestumine ning seejärel toksake
aktiveerimiseks lülitil Lülita kohe sisse.
2
Soovitud funktsiooni aktiveerimiseks lülitage lüliti sisse.
• Hallskaala: kuvab ekraanil värve halltoonides.
• Mitte segada: saate seadistada seadme teavituste helisid ja meediumisisu vaigistama,
välja arvatud lubatud erandid.
3
Lõdvestumisrežiimi aktiveerimisgraafiku seadistamiseks toksake lülitil Plaani järgi
sisselülitamine, seejärel toksake valikul Ajakava määramine ja seadistage aeg.
148
Seaded
Seadmehooldus
Sissejuhatus
Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku
kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.
Aku
Turvalisus
Hoiundamine
Mälu
Seadme optimeerimine
Avage seadete ekraan ja toksake valikutel Seadmehooldus → Optimeeri kohe.
Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.
• Mälu osaline tühjendamine.
• Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
• Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
• Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.
149
Seaded
Automaatse optimeerimisfunktsiooni kasutamine
Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata. Toksake
→ Automaatne optimeerimine ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Kui soovite automaatse
optimeerimise jaoks aega määrata, toksake Kellaaeg.
Aku
Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala
akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Aku.
• Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
• Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.
Toiterežiim
Valige toiterežiim, mis sobib teie seadme kasutamise eesmärgiga.
Toksake Energiarežiim ja valige suvand.
• Optimeeritud: optimeeritud tasakaal seadme jõudluse ja aku kasutuse vahel.
• Keskmine energiasääst: aktiveerige energiasäästurežiim, et aku kasutusiga pikendada.
• Maksim. energiasääst
► SM-T595: maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust, rakendades
öörežiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone.
Kõik võrguühendused peale mobiilse võrgu inaktiveeritakse.
► SM-T590: maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust, rakendades
öörežiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone.
Võrguühendused inaktiveeritakse.
On võimalik seadistada seadet oma akut kiiremini laadima. Toksake → Seaded ja toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Kiirlaadimine.
150
Seaded
Akukasutuse haldamine eraldi rakenduste puhul
Saate säästa akut, kui keelate taustal tegutsevatele rakendustele akutoite kasutamise, kui
neid parajasti ei kasutata. Valige rakenduste loendist rakendused ja toksake funktsiooni
aktiveerimiseks lülitit Lülita rak. ooterež. Lisaks toksake → Seaded ja valige seaded
Rakenduste toitehaldus all.
Hoiundamine
Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Hoiundamine.
• Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna
operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme
värskendamisel võib saadolev maht muutuda.
• Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba
sisemälu mahtu.
Mälu haldamine
Jääkfailide, nagu vahemälu, kustutamiseks toksake Tüh. kohe. Enam kasutuses mitte olevate
failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks toksake valiku Kasutaja andmed all
kategooria. Seejärel märgistage valikud ja toksake KUSTUTA või DESINSTALLI.
Mälu
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Mälu.
Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste
loendis rakendused ja toksake Tüh. kohe.
Turvalisus
Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Turvalisus → Skanni tahvelarvutit.
151
Seaded
Rakendused
Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet,
muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja
lülitada.
Toksake seadete ekraanil Rakendused.
Üldine haldus
Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus.
• Keel ja sisestus: valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse
liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla. Lisateavet vt jaotisest
Seadme keelte lisamine.
• Kuupäev ja kellaaeg: pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas
seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.
Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Members.
• Lähtestamine: lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
Saate lähtestada kõik seaded või ainult võrguseadmed või juurdepääsetavuse seaded. Saate
ka seadme määratud ajal taaskäivituma seadistada, et seadet optimeerida.
152
Seaded
Seadme keelte lisamine
Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.
1
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus → Keel ja sisestus → Keel → Keele lisamine.
Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake → Kõik keeled.
2
3
Valige lisatav keel.
Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake Määra vaikimisi. Selleks et praegune
keelesäte alles jätta, toksake Säil. praegune.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel
loendi algusesse.
Selleks et muuta vaikekeelt keelte loendis, lohistage keele kõrvale ja liigutage see loendi
algusesse. Seejärel toksake Rakenda. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis
olevatest järgmist toetatud keelt.
Juurdepääs
Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.
Toksake seadete ekraanil Juurdepääs.
• Ekraanilugeja: aktiveerige Voice Assistant hääle tagasisideks. Selle funktsiooni kasutamise
kohta spikriteabe kuvamiseks toksake valikut Õpetus.
• Nähtavuse täiendused: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest
kasutajatele.
• Kuulmise arendused: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest
kasutajatele.
• Infovahetus ja vilumus: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele,
kes pole eriti vilunud.
• Täpsemad seaded: saate konfigureerida otsejuurdepääsu ja teavitusfunktsioonide seadeid.
• Installitud teenused: kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
153
Seaded
Tarkvara värskendamine
Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud
ajale seadistada.
Toksake seadete ekraanil Tarkvara värskendamine.
Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut
tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut
küsimata.
• Allalaadimine ja installimine: kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
• Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu: saate seadistada seadme automaatselt värskendusi alla
laadima, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
• Viimane värskendamine: saate vaadata teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.
Turbevärskenduste teave
Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklikke andmeid kaitsta.
Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.
Veebileht toetab ainult osasid keeli.
Kasutusjuhend
Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid
konfigureerida.
Toksake seadete ekraanil Kasutusjuhend.
154
Seaded
Teave tahvelseadme kohta
Tutvuge teabega oma seadme kohta.
Toksake seadete ekraanil Teave tahvelseadme kohta.
Oma seadme nime muutmiseks toksake Muuda.
• Olek
► SM-T595: vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi
ja seerianumbrit.
► SM-T590: saate vaadata erinevat teavet seadme kohta, näiteks Wi-Fi MACi aadressi ja
seerianumbrit.
• Õiguslik teave: vaadake seadmega seotud õigusalast teavet, näiteks ohutusalast teavet ja
avatud lähtekoodiga litsentsi.
• Tarkvara teave: vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi
versiooni ja püsivara versiooni.
• Aku teave: vaadake seadme aku olekut ja teavet.
155
Lisa
Tõrkeotsing
Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud
olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.
Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe
järgnevatest koodidest:
• Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud
parooli.
• PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te
sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta
SIM-kaart.
• PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate
sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
• PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja
proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
• Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade ei lülitu sisse
Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti
täis.
156
Lisa
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
• Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan
korralikult toimida.
• Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate
ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
• Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
• Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
• Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.
Teie seade hangub või esineb parandamatu viga
Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi
Teeninduskeskusega.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse
lülitama.
Taaskäivitama sundimine
Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Seadme lähtestamine
Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Üldine haldus → Lähtestamine → Tehaseseadete
lähtestamine → Lähtesta → Kustuta kõik. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles
seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.
157
Lisa
Kõnesid ei ühendata
• Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.
Teised ei kuule teid kõnelemas
• Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
• Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
• Kuulari kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.
Heli kajab kõne ajal
Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.
Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli
ebakvaliteetne
• Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse
probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise
kohta ja proovige uuesti.
• Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja
tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.
Aku ikoon on tühi
Aku on tühi. Laadige aku.
158
Lisa
Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)
• Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
• Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.
Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt
• Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse
tase väheneda.
• Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS,
mängud ja internet.
• Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.
Kaamera käivitamisel ilmub veateade
Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu.
Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:
• Laadige aku.
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt
probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale
• Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
• Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või
pildid võivad olla fookusest väljas.
159
Lisa
Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade
Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane,
proovige järgnevat:
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on
DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
• Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei
ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute
kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
• Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega
jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
• Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste
pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid
ei pruugi korralikult töötada.
Bluetooth ei tööta korralikult
Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta
korralikult, proovige järgmist:
• Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
• Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses
toimimisulatuses (10 m).
• Avage enda seadmes Seaded rakendus, toksake Ühendused ning toksake selle
aktiveerimiseks Bluetooth lülitit.
• Avage enda seadmes Seaded rakendus ja toksake valikul Üldine haldus → Lähtestamine
→ Võrguseadedete lähtestamine → Lähtesta seaded ja lähtestage võrgusätted.
Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.
Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.
160
Lisa
Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust
• Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
• Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
• Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP
Service Pack 3.
Teie seade ei suuda tuvastada asukohta
Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes
olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
Seadmele salvestatud andmed on kadunud
Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole
kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete
kaotsimineku eest.
Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe
• See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
• Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.
Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi
Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või
kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.
161
Lisa
Rakenduste nuppu ei kuvata avalehel
Ilma rakenduste nuppu kasutamata, saate avada rakenduste ekraani, libistades avalehel üles või
alla. Rakenduste nupu kuvamiseks avalehe all käivitage rakendus Seaded ja toksake Ekraan →
Avaekraan ja toksake seejärel lülitit Rakenduste nupp juures.
Avakuva nuppu ei kuvata
Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda.
Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.
Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile
Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake
heleduse reguleerimise riba kõrval ja toksake Juhtnupu kuvamine üleval lülitit, et see
aktiveerida.
Samsung Cloud ei tööta
• Kontrollige, et te olete võrguga õigesti ühendatud.
• Te ei saa Samsung Cloud'i kontrolltoimingu ajal kasutada. Proovige hiljem uuesti.
Aku eemaldamine
• Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise
juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib
kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
• Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt,
sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata
jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on
põhjustanud Samsungi enda hooletus.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
162
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.
Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics'i eelneva kirjaliku loata
reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil,
olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või
talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.
Kaubamärgid
• SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi
Alliance registreeritud kaubamärgid.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on
Dolby Laboratories kaubamärgid.
• Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising