Samsung | SM-T820 | User manual | Samsung Galaxy Tab S3 (9.7", Wi-Fi) Lietotāja rokasgrāmata

Samsung Galaxy Tab S3 (9.7", Wi-Fi) Lietotāja rokasgrāmata
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
SM-T820
SM-T825
Latvian. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Saturs
Pamatinformācija
Programmas un funkcijas
4
6
48
10
17
20
23
26
27
28
30
32
43
45
Sākumā izlasi mani
Ierīces pārkaršanas situācijas un to
risinājumi
Ierīces izkārtojums un funkcijas
Akumulators
SIM vai USIM karte (nano SIM karte)
(SM-T825)
Atmiņas karte (microSD karte)
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Sākotnējā iestatīšana
Samsung konts
Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces
(Smart Switch)
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Paziņojumu panelis
Teksta ievade
50
61
66
70
73
75
76
87
93
96
98
103
109
111
113
113
115
116
117
2
Programmu instalēšana un
atinstalēšana
S Pen funkcijas
Tālrunis (SM-T825)
Kontakti
Ziņas (SM-T825)
Internets
E-pasts
Kamera
Galerija
Vairāki logi
Game Launcher
Samsung Notes
PENUP
Kalendārs
Samsung Flow
Mani faili
Pulkstenis
Kalkulators
Satura koplietošana
Google apps
Saturs
Iestatījumi
Pielikums
119 Ievads
119 Savienojumi
121 Wi-Fi
123 Bluetooth
125 Datu taupīšana (SM-T825)
125 Mobilais tīklājs un piesaiste
(SM-T825)
126 Citi savienojuma iestatījumi
129 Skaņas un vibrācija
129 Dolby Atmos (telpiska skaņa)
130 Paziņojumi
130 Displejs
131 Zilās gaismas filtrs
132 Fona attēls
132 Bloķēšanas ekrāns
133 Biometrijas dati un drošība
134 Pirkstu nospiedumu atpazīšana
138 Secure Folder
143 Konti un dublēšana
144 Lietotāji (SM-T820)
146 Samsung Cloud
147 Google
148 Papildu funkcijas
149 Ierīces apkope
151 Programmas
151 Vispārīga pārvaldība
152 Pieejamība
152 Programmatūras atjaun.
153 Lietotāja rokasgrāmata
153 Par planšetdatoru
154 Traucējummeklēšana
160 Akumulatora noņemšana
3
Pamatinformācija
Sākumā izlasi mani
Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu
ierīces lietošanu.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu
sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms,
iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi
atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Samsung neatbild par programmām, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas
problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru
cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra.
Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības
traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs
ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem
vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides
nelikumīgu izmantošanu.
• Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi,
automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var
pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir
ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju. (SM-T825)
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un
vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces
komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir
jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
4
Pamatinformācija
• Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem
avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas
darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
• Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja ekrānam var būt piestiprināts aizsargs, lai
ražošanas un izplatīšanas laikā nodrošinātu aizsardzību. Garantija neattiecas uz ekrānam
piestiprinātā aizsarga bojājumiem.
• Skārienekrānu var skaidri saskatīt pat stiprā saules gaismā, automātiski pielāgojot kontrasta
diapazonu atbilstoši apkārtējai videi. Ilgāku laiku rādot nekustīgu attēlu, var rasties pēcattēls
(ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās produkta īpatnību dēļ.
– – Neatstājiet nevienā no skārienekrāna daļām vai pa visu skārienekrānu nekustīgu attēlu
ilgāku laiku, tai vietā izslēdziet ierīci, kad to neizmantojat.
– – Kad skārienekrāns netiek izmantots, tam var iestatīt automātisko izslēgšanos. Palaidiet
programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Ekrāna taimauts un pēc tam
izvēlieties, cik ilgi ierīcei jāgaida, pirms izslēdzas skārienekrāns.
– – Lai iestatītu skārienekrānu automātiskai spilgtuma pielāgošanai atbilstoši apkārtējai videi,
palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs un pēc tam pieskarieties
slēdzim Pielāgojamais spilgtums, lai to aktivizētu.
• Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas
(Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums. Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi
FCC, varat skatīt ierīces FCC ID. Lai skatītu FCC ID, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Par planšetdatoru → Statuss.
5
Pamatinformācija
Instrukciju ikonas
Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām
personām
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi
Ja ierīce uzkarst, lādējot akumulatoru
Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes laikā ierīce
pieskaroties var šķist karstāka. Tas neietekmē ierīces darbmūžu vai veiktspēju, un šī uzkaršana
ir ierīces parastajā darbības diapazonā. Ja akumulators pārmērīgi uzkarst, lādētājs var pārtraukt
uzlādi.
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas atvērtās programmas. Pagaidiet, kamēr
ierīce atdziest, un tad atsāciet tās uzlādi.
• Ja ierīces apakšdaļa pārkarst, iespējams, to izraisījis pievienotā USB kabeļa bojājums.
Nomainiet bojāto USB kabeli pret jaunu, Samsung apstiprinātu kabeli.
• Izmantojot bezvadu lādētāju, starp ierīci un lādētāju nenovietojiet svešķermeņus,
piemēram, metāla priekšmetus, magnētus un magnētiskās joslas kartes.
Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
6
Pamatinformācija
Ja ierīce uzkarst lietošanas laikā
Kad izmantojat funkcijas vai programmas, kurām nepieciešams vairāk strāvas, vai lietojat tās
ilgstoši, jūsu ierīce palielināta akumulatora strāvas patēriņa dēļ var īslaicīgi uzkarst. Aizveriet visas
atvērtās programmas un kādu brīdi neizmantojiet ierīci.
Tālāk minēti piemēri ar situācijām, kurās iespējama ierīces pārkaršana. Šie piemēri var neattiekties
uz jūsu modeli atkarībā no jūsu izmantotajām funkcijām un programmām.
• Sākotnējās iestatīšanas laikā pēc iegādes vai atjaunojot datus
• Lejupielādējot lielus failus
• Izmantojot programmas, kam nepieciešams vairāk strāvas, vai ilgstoši izmantojot
programmas
– – Ilgstoši spēlējot augstas kvalitātes spēles
– – Ilgstoši ierakstot video
– – Straumējot video ar maksimālo spilgtuma iestatījumu
– – Veidojot savienojumu ar televizoru
• Veicot vairākas darbības vienlaicīgi (vai fonā atverot vairākas programmas)
– – Atverot vairākus logus
– – Atjauninot vai instalējot programmas, kamēr tiek ierakstīti video
– – Lejupielādējot lielus failus videozvana laikā
– – Ierakstot video un vienlaikus izmantojot navigācijas programmu
• Izmantojot lielu datu apjomu sinhronizācijai ar mākoni, e-pastu vai citiem kontiem
• Izmantojot navigācijas programmu automašīnā, kad ierīce ir novietota tiešos saules staros
• Izmantojot mobilo tīklāju un piesaistes funkciju
• Izmantojot ierīci zonās ar vāju signālu vai ārpus uztveršanas zonas
• Uzlādējot akumulatoru ar bojātu USB kabeli
• Ja ierīces daudzfunkcionālā kontaktligzda ir bojāta vai tajā iekļuvuši svešķermeņi, piemēram,
šķidrums, putekļi, metāla pulveris vai grafīts
• Ja tiek izmantoti viesabonēšanas pakalpojumi
7
Pamatinformācija
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Raugieties, lai ierīce būtu atjaunināta ar jaunāko programmatūru.
• Konflikti atvērto programmu starpā var izraisīt ierīces uzkaršanu. Restartējiet ierīci.
• Deaktivizējiet Wi-Fi, GPS un Bluetooth funkcijas, kad tās neizmantojat.
• Aizveriet programmas, kas palielina akumulatora strāvas patēriņu vai kas atvērtas fonā,
kad tās neizmantojat.
• Izdzēsiet nevajadzīgos failus un neizmantotās programmas.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
• Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, uz kādu brīdi pārtrauciet tās lietošanu. Ja ierīce
turpina uzkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Ierīces darbības ierobežojumi, kad ierīce pārkarst
Kad ierīce paliek karsta, tās funkcijas un veiktspēja var būt ierobežota, vai arī ierīce var izslēgties,
lai atdzistu. Šī funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
• Ja ierīce kļūst karstāka nekā parasti, tiek parādīts ziņojums par ierīces pārkaršanu. Lai
samazinātu ierīces temperatūru, tiks samazināts ekrāna spilgtums un veiktspējas ātrums,
kā arī pārtraukta akumulatora uzlāde. Aktīvās programmas tiks aizvērtas, un, kamēr ierīce
atdziest, jūs varēsit veikt tikai ārkārtas zvanus.
• Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, tiek parādīts ziņojums, ka ierīce ir jāizslēdz. Izslēdziet
ierīci un uzgaidiet, līdz tā atdziest.
8
Pamatinformācija
Piesardzības pasākumi attiecībā uz darbības vidi
Jūsu ierīce vides ietekmē var uzkarst tālāk norādītajos apstākļos. Esiet uzmanīgs, lai nesamazinātu
akumulatora kalpošanas laiku, nesabojātu ierīci un neizraisītu ugunsgrēku.
• Neglabājiet ierīci ļoti aukstā vai karstā temperatūrā.
• Ilgstoši nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem.
• Ilgstoši neizmantojiet un neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā
vasaras laikā.
• Nenovietojiet ierīci vietās, kas var pārkarst, piemēram, uz elektriski apsildāma paklāja.
• Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves iekārtu vai augstspiediena
konteineru tuvumā.
• Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.
9
Pamatinformācija
Ierīces izkārtojums un funkcijas
Komplekta saturs
Informāciju par komplekta saturu skatiet īsajā lietošanas pamācībā.
• Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā
no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar
citām ierīcēm.
• Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu
lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz
garantija.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
10
Pamatinformācija
Ierīces izkārtojums
Priekšējā kamera
Apgaismojuma sensors
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Skārienekrāns
Skaļuma taustiņš
Mikrofons
Sākuma taustiņš
(pirkstu nospiedumu sensors)
SIM kartes
/atmiņas kartes paliktnis
Mikrofons
Pēdējo programmu taustiņš
Taustiņš Atpakaļ
Skaļrunis
Skaļrunis
Austiņu kontaktligzda
Daudzfunkcionāla kontaktligzda
(C veida USB)
11
Pamatinformācija
Skaļrunis
Skaļrunis
GPS antena
Aizmugurējā kamera
Iekšējā antena
Zibspuldze
Tastatūras dokošanas ports
Šī ierīce un tastatūras pārklājs (nopērkams atsevišķi) satur magnētus. Amerikas Sirds
asociācija (American Heart Association, ASV) un Zāļu un veselības aprūpes produktu
regulatīvā aģentūra (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, Apvienotā
Karaliste) brīdina, ka 15 cm (6 collu) attālumā magnēti var ietekmēt implantētos
sirdsdarbības stimulatorus, kardiodefibrilatorus, defibrilatorus, insulīna sūkņus un citas
medicīniskas elektroierīces (kopā — “medicīniskās ierīces”). Ja jūs lietojat kādu no šīm
medicīniskajām ierīcēm, NELIETOJIET ŠO IERĪCI UN TASTATŪRAS PĀRKLĀJU (NOPĒRKAMS
ATSEVIŠĶI), JA VIEN IEPRIEKŠ NEESAT PAR TO KONSULTĒJIES AR SAVU ĀRSTU.
• Neuzglabājiet ierīci un tastatūras pārsegu (nopērkams atsevišķi) blakus
magnētiskajiem laukiem. Magnētiskie lauki var sabojāt magnētiskās kartes, tostarp
kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaižu kartes un iekāpšanas caurlaides.
• Izmantojot skaļruņus, piemēram, atskaņojot multivides failus vai lietojot skaļruni
sarunā, netuviniet ierīci ausīm.
• Raugieties, lai kameras lēca netiktu pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram,
tiešai saules gaismai. Ja kameras lēca tiek pakļauta spēcīgam gaismas avotam,
piemēram, tiešai saules gaismai, var tikt bojāts kameras attēla sensors. Bojāts attēla
sensors nav labojams un attēlos rada punktus vai plankumus.
• Ja izmantojat ierīci, kad ir bojāts tās stikls vai akrila korpuss, pastāv savainojumu risks.
Lietojiet ierīci tikai pēc tam, kad ir veikts tās remonts Samsung servisa centrā.
12
Pamatinformācija
• Savienojamības problēmas un akumulatora strauja iztukšošanās var rasties tālāk
norādītajās situācijās.
– – Ja pievienojat ierīces antenas zonai metāliskas uzlīmes
– – Ja pievienojat ierīcei pārsegu, kas izgatavots no metāliska materiāla
– – Ja aizsedzat ierīces antenas zonu ar rokām vai citiem priekšmetiem laikā, kad
izmantojat noteiktas funkcijas, piemēram, veicat zvanus vai veidojat mobilo datu
savienojumu (SM-T825)
• Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi
var likt sensoriem darboties kļūdaini.
• Nenosedziet tuvuma/gaismas sensora zonu ar ekrāna piederumiem, piemēram,
aizsargplēvi vai uzlīmēm. Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt sensora darbības
traucējumus.
Taustiņi
Taustiņš
Funkcija
Iesl./izsl.
Pēdējās
• Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
• Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu.
• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts.
Sākums
• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
• Nospiediet un turiet, lai palaistu Google.
• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Atpakaļ
• Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu pašreizējā ekrāna
papildiespējām.
Skaļums
• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
13
Pamatinformācija
S Pen
S Pen klipsis
S Pen poga
S Pen uzgalis
Pincete
Nosaukums
Funkcijas
S Pen uzgalis
• Izmantojiet S Pen, lai rakstītu, zīmētu vai veiktu pieskārienus ekrānā.
Ar S Pen iespējams izmantot pēdējo programmu taustiņu un taustiņu
Atpakaļ.
S Pen poga
Pincete
• Turiet S Pen virs ekrānā redzamajiem vienumiem, lai piekļūtu S Pen
papildu funkcijām, piemēram, skatam no augšas.
• Turiet S Pen virs ekrāna un nospiediet S Pen pogu, lai redzētu
bezskāriena komandu funkcijas.
• Turot nospiestu pogu S Pen, velciet S Pen pāri vienumiem, lai tos
atlasītu.
• Veicot S Pen uzgaļa maiņu, noņemiet to ar pinceti.
14
Pamatinformācija
S Pen uzgaļa nomaiņa
Ja uzgalis ir notrulinājies aizvietojiet to ar jaunu.
1
Noņemiet uzgali, stingri to turot ar pinceti.
2
Ievietojiet jaunu uzgali S Pen.
15
Pamatinformācija
Uzmanieties, lai ar pinceti neiekniebtu pirkstos.
• Neizmantojiet vecus uzgaļus atkārtoti. Tas var radīt kļūmes S Pen darbībā.
• Pārmērīgi nespiediet uzgali, kad to ievietojat S Pen.
• Neievietojiet uzgaļa apaļo galu S Pen. Tas var sabojāt S Pen vai jūsu ierīci.
• Lietojot S Pen, nesalieciet to un pārmērīgi nespiediet uz to. Var rasties S Pen bojājumi
vai uzgaļa deformācija.
• Nespiediet ar S Pen stipri uz ekrāna. Tā var sabojāt pildspalvas uzgali.
• S Pen var netikt piestiprināta stingri, ja piespraužat to objektiem, kas ir pārāk biezi vai
plāni.
• Izmantojot S Pen asā leņķī attiecībā pret ekrānu, ierīce var neatpazīt S Pen darbības.
• Ar S Pen iespējams izmantot pēdējo programmu taustiņu un taustiņu Atpakaļ.
• Plašāku informāciju par S Pen skatiet Samsung tīmekļa vietnē.
• Ja S Pen nedarbojas pareizi, nogādājiet to Samsung servisa centrā.
16
Pamatinformācija
Akumulators
Akumulatora uzlāde
Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas
dīkstāves periodiem.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus.
Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai
ierīces bojājumus.
• Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
• Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā ietverto C veida USB kabeli. Izmantojot micro
USB kabeli, iespējami ierīces bojājumi.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots,
tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu.
Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.
1
2
Savienojiet USB kabeli ar USB strāvas adapteri.
Pievienojiet USB kabeli ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai.
17
Pamatinformācija
3
4
Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.
Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet to no lādētāja. Tad atvienojiet lādētāju no elektriskās
kontaktrozetes.
Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana
Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.
• Optimizējiet ierīces darbību, izmantojot ierīces apkopes funkciju.
• Kad ierīci nelietojat, izslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
• Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
• Aizvērt nevajadzīgās programmas.
• Deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
• Deaktivizējiet sinhronizējamo programmu automātisko sinhronizēšanu.
• Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi
• Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas.
Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
• Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas
jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu strāvas zudumu datu
pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
• Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku
uzlādi nepietiekama elektriskās strāvas apjoma dēļ.
• Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams
ilgāks laiks.
18
Pamatinformācija
• Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā
gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
• Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces
kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var
pārtraukt uzlādi.
• Ja uzlādējat ierīci, kamēr tās daudzfunkcionālā kontaktligzda ir mitra, var rasties ierīces
bojājumi. Pirms ierīces uzlādes rūpīgi izžāvējiet daudzfunkcionālo kontaktligzdu.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.
Ātrā uzlāde
Ierīcē ir iebūvēta ātrās uzlādes funkcija. Akumulatoru ir iespējams uzlādēt ātrāk, ja ierīce vai tās
ekrāns ir izslēgts.
Uzlādes ātruma palielināšana
Lai palielinātu uzlādes ātrumu, akumulatora uzlādes brīdī izslēdziet ierīci vai tās ekrānu. Ja
akumulatora uzlādes brīdī ierīce ir izslēgta, ekrānā ir redzama ikona.
Ja ātrās uzlādes funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Ierīces
apkope → Akumulators → → Iestatījumi un tad pieskarieties slēdzim Ātrā uzlāde ar kabeli,
lai to aktivizētu.
• Ja lādējat akumulatoru, izmantojot standarta akumulatora lādētāju, jūs nevarat
izmantot iebūvēto ātrās uzlādes funkciju.
• Ja ierīce uzkarst vai apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās, uzlādes ātrums var
automātiski samazināties. Tie ir ierasti ekspluatācijas apstākļi, kas novērš ierīces
bojājumus.
19
Pamatinformācija
SIM vai USIM karte (nano SIM karte) (SM-T825)
SIM vai USIM kartes ievietošana
Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.
• Izmantojiet tikai nano SIM karti.
• Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un
neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai
neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.
Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja.
Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
20
Pamatinformācija
1
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā
gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
2
3
4
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
Ievietojiet SIM vai USIM karti paliktnī tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
Lai nostiprinātu karti, viegli iespiediet SIM vai USIM karti paliktnī.
Ja SIM karte nav stingri nostiprināta paliktnī, tā var izkustēties vai izkrist no paliktņa.
5
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
• Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktnis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr
pārliecinieties, vai paliktnis ir sauss.
• Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktni paliktņa slotā.
Pareiza kartes ievietošana
MicroSD karte
Nano SIM karte
21
Pamatinformācija
SIM vai USIM kartes izņemšana
1
2
3
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
4
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
Izņemiet SIM vai USIM karti.
22
Pamatinformācija
Atmiņas karte (microSD karte)
Atmiņas kartes ievietošana
Jūsu ierīces atmiņas kartes ietilpība var atšķirties no citiem modeļiem, un dažas atmiņas kartes
var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tipa. Lai skatītu jūsu
ierīces atmiņas kartes maksimālo ietilpību, dodieties uz Samsung tīmekļa vietni.
• Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas
kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
• Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.
• Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas
formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt karti vai arī neatpazīs to. Lai
varētu lietot atmiņas karti, tā ir jāformatē. Ja jūsu ierīce nespēj formatēt vai atpazīt
atmiņas karti, sazinieties ar atmiņas kartes ražotāju vai ar Samsung pakalpojumu
centru.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
• Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē Mani
faili → SD karte.
23
Pamatinformācija
1
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā
gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
2
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
Izņemot no ierīces paliktni, mobilo datu savienojums tiek atspējots.
24
Pamatinformācija
3
4
5
Ievietojiet paliktnī atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
Lai nostiprinātu atmiņas karti, viegli iespiediet to paliktnī.
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
• Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktnis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr
pārliecinieties, vai paliktnis ir sauss.
• Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktni paliktņa slotā.
Atmiņas kartes izņemšana
Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → →
Krātuves iestatījumi → SD karte → Atvienot.
1
2
3
4
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
Izņemiet atmiņas karti.
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
Laikā, kad ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, kā arī uzreiz pēc datu pārsūtīšanas
neatvienojiet no ierīces ārējo krātuvi, piemēram, atmiņas karti vai USB atmiņu. Šādas
rīcības rezultātā var bojāt vai pazaudēt datus, vai bojāt ārējo krātuvi vai ierīci. Samsung
nav atbildīgs par zaudējumiem, tostarp datu zudumiem, kas radušies ārēju atmiņas ierīču
nepareizas lietošanas rezultātā.
Atmiņas kartes formatēšana
Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → →
Krātuves iestatījumi → SD karte → Formatēt.
Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu atmiņas kartē saglabāto
svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas
radušies lietotāja darbības rezultātā.
25
Pamatinformācija
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties Izslēgt.
• Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un
skaļuma samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
• Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās
un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla
norādījumus.
Ierīces restartēšana
Lai restartētu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties Restartēt.
Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
Ieslēgšanas
/izslēgšanas taustiņš
Skaļuma
samazināšanas taustiņš
26
Pamatinformācija
Sākotnējā iestatīšana
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
Sākotnējās iestatīšanas procedūra var atšķirties atkarībā no ierīces programmatūras un
jūsu atrašanās vietas reģiona.
1
2
Ieslēdziet ierīci.
Izvēlieties vēlamo ierīces valodu un atlasiet
.
Izvēlieties valodu
3
4
5
Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem, un pieskarieties pie Tālāk.
Iegūstiet savu saturu no iepriekšējās ierīces.
Izvēlieties Wi-Fi tīklu un izveidojiet ar to savienojumu.
Ja neizveidosiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, sākotnējās iestatīšanas laikā
nevarēsiet iestatīt dažas ierīces funkcijas.
27
Pamatinformācija
6
7
Lai turpinātu sākotnējo iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
8
Ja tiek parādīts ieteikto programmu ekrāns, atlasiet vajadzīgās programmas un
lejupielādējiet.
9
Pierakstieties savā Samsung kontā. Varat izmantot Samsung pakalpojumus un rūpēties par
savu datu aktualizēšanu un drošību visās savās ierīcēs. Atsaucieties uz Samsung konts, lai
skatītu vairāk informācijas.
Iestatiet ekrāna bloķēšanas metodi, lai aizsargātu savu ierīci. Jūs varat aizsargāt savu
personīgo informāciju, neļaujot citām personām piekļūt jūsu ierīcei. Lai ekrāna bloķēšanas
metodi iestatītu vēlāk, pieskarieties pie Vēlāk.
10 Pieskarieties pie Pabeigt, lai pabeigtu sākotnējo uzstādīšanu.
Parādīsies sākuma ekrāns.
Samsung konts
Ievads
Jūsu Samsung konts ir integrēts konta pakalpojums, kas ļauj lietot dažādus Samsung
pakalpojumus, ko nodrošina mobilās ierīces, televizori un Samsung tīmekļa vietne. Pēc Samsung
konta reģistrēšanas varat aktualizēt savus datus un rūpēties par to drošumu visās savās Samsung
ierīcēs, izmantojot Samsung Cloud, kā arī varat izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci,
skatīt Samsung lietotāju padomus un ieteikumus un veikt citas darbības.
Izveidojiet Samsung kontu ar savu e-pasta adresi.
Lai skatītu sarakstu ar pakalpojumiem, kas ir pieejami, izmantojot Samsung kontu, apmeklējiet
vietni account.samsung.com. Lai skatītu papildinformāciju par Samsung kontiem, palaidiet
programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Samsung account
→ → Palīdzība.
28
Pamatinformācija
Samsung konta reģistrēšana
Jauna Samsung konta reģistrēšana
Ja jums nav sava Samsung konta, tas ir jāizveido.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Konta
pievienošana → Samsung account.
Vai arī palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie
2
3
.
Pieskarieties pie Izveidot kontu.
Lai pabeigtu konta izveidi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Esoša Samsung konta reģistrēšana
Ja jums jau ir Samsung konts, reģistrējiet to konkrētajai ierīcei.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Konta
pievienošana → Samsung account.
Vai arī palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie
2
.
Ievadiet sava Samsung konta ID un paroli un pieskarieties pie Pierakstīties.
Ja aizmirsāt sava konta piekļuves datus, pieskarieties pie Atrast ID vai Atiestatīt paroli.
Informāciju par savu kontu varat atrast, ievadot nepieciešamo informāciju.
3
Lai pabeigtu sava Samsung konta reģistrāciju, izlasiet un piekrītiet noteikumiem un
nosacījumiem, un pieskarieties pie Nāk.
29
Pamatinformācija
Samsung konta dzēšana
Ja dzēsīsiet no ierīces jūsu reģistrēto Samsung kontu, tiks dzēsti arī jūsu dati, piemēram,
kontaktpersonu un notikumu informācija.
1
2
3
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti.
Pieskarieties Samsung account → → Noņemt kontu.
Pieskarieties pie Noņemt, ievadiet sava Samsung konta paroli un tad pieskarieties pie Labi.
Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces
(Smart Switch)
Lai pārsūtītu datus, jāizveido savienojums ar iepriekšējo ierīci, izmantojot Smart Switch.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Smart Switch.
• Dažās ierīcēs vai datoros šī funkcija var nedarboties.
• Ir spēkā ierobežojumi. Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu
plašāku informāciju. Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu
saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.
Datu pārsūtīšana bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi Direct
Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi
Direct.
1
Iepriekšējā ierīcē palaidiet Smart Switch.
Ja jums nav šīs programmas, lejupielādējiet to no Galaxy Store vai Play veikals.
2
Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana →
Smart Switch.
3
Novietojiet ierīces vienu otras tuvumā.
30
Pamatinformācija
4
5
6
7
Iepriekšējā ierīcē pieskarieties pie Sūtīt datus → Bezvadu.
Iepriekšējā ierīcē izvēlieties vienumu, kuru pārsūtīt, un pieskarieties Sūtīt.
Savā ierīcē pieskarieties pie Saņemt.
Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās ierīces.
Datu pārsūtīšana, izmantojot ārējo atmiņu
Pārsūtiet datus, izmantojot ārēju atmiņu, piemēram, microSD karti.
1
2
3
Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces uz ārējo atmiņu.
4
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārsūtītu datus no ārējās atmiņas.
Ievietojiet vai pievienojiet ārējo atmiņas ierīci savai ierīcei.
Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana →
Smart Switch → → Atjaunot.
31
Pamatinformācija
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Skārienekrāna vadīšana
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt
kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ieteicams neizmantot fiksētus grafikas elementus uz skārienekrāna daļas vai
visa skārienekrāna ilgu laiku. Tādējādi var rasties pēcattēli (ekrāna iedegums) vai
dubultošanās.
• Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus
skārienievades apgabala.
• Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem vai S Pen.
Pieskaršanās
Pieskarieties ekrānam.
32
Pamatinformācija
Pieskaršanās un turēšana
Pieskarieties un turiet ekrānā aptuveni 2 sekundes.
Vilkšana
Pieskarieties un turiet vienumu un velciet to uz mērķa vietu.
Dubultskāriens
Veiciet dubultskārienu ekrānā.
33
Pamatinformācija
Pavilkšana
Pavelciet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
Izvēršana un savilkšana
Izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz ekrāna.
34
Pamatinformācija
Sākuma ekrāns un programmu saraksts
Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki,
programmu īsceļi un daudz kas cits.
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās
programmas.
Ekrāna izskats var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Logrīks
Ekrāna indikatori
Izlases programmas
35
Pamatinformācija
Pārslēgšana no sākuma ekrāna uz programmu sarakstu un pretēji
Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, lai atvērtu programmu sarakstu.
Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu vai uz leju programmu sarakstā. Vai arī
nospiediet sākuma taustiņu vai taustiņu Atpakaļ.
Sākuma ekrāns
Programmu saraksts
Ja pievienojat sākuma ekrānā programmu pogu, varat atvērt programmu sarakstu, pieskaroties
šai pogai. Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, pieskarieties pie Sākuma
ekrāna iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim Programmu poga, lai to aktivizētu.
Programmu poga tiks pievienota sākuma ekrāna lejasdaļā.
Programmu poga
36
Pamatinformācija
Vienumu pārvietošana
Pieskarieties vienumam un turiet to, pēc tam velciet jaunā vietā. Lai vienumu pārvietotu uz citu
paneli, velciet to uz ekrāna malu.
Lai sākuma ekrānā pievienotu saīsni uz programmu, pieskarieties vienumam programmu
sarakstā un turiet to, un pēc tam pieskarieties pie Piev. sākumam. Programmas saīsne tiks
pievienota sākuma ekrānam.
Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.
Mapju izveidošana
Izveidojiet mapes un apkopojiet līdzīgas programmas, lai ātri piekļūtu programmām un tās
palaistu.
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pieskarieties programmai un turiet to, pēc tam velciet to
virsū citai programmai.
Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas. Pieskarieties Ievadīt mapes
nosaukumu un ievadiet mapes nosaukumu.
• Citu programmu pievienošana
Pieskarieties pie Pievienot programmas mapē. Atzīmējiet pievienojamās programmas un
pieskarieties pie Pievienot. Programmu varat pievienot, arī velkot to uz attiecīgo mapi.
• Programmu pārvietošana no mapes
Pieskarieties programmai un turiet to, lai to pārvilktu uz citu vietu.
• Mapes dzēšana
Pieskarieties mapei un turiet to, pēc tam pieskarieties pie Dzēst mapi. Tiks izdzēsta tikai
izvēlētā mape. Mapē esošās programmas tiks pārvietotas uz programmu sarakstu.
37
Pamatinformācija
Sākuma ekrāna rediģēšana
Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet to, vai arī savelciet kopā pirkstus uz ekrāna,
lai piekļūtu rediģēšanas iespējām. Varat iestatīt fona attēlu, pievienot logrīkus un veikt citas
darbības. Varat arī pievienot, dzēst vai pārkārtot paneļus sākuma ekrānā.
• Paneļu pievienošana: pavelciet pa kreisi, tad pieskarieties pie
.
• Paneļu pārvietošana: pieskarieties paneļa priekšskatījumam un turiet to, pēc tam velciet to
uz citu atrašanās vietu.
• Paneļu dzēšana: pieskarieties pie
attiecīgajā panelī.
• Fona attēli: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
• Logrīki: logrīki ir nelielas programmas, kas aktivizē noteiktas programmu funkcijas, lai
sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi jūsu ierīces sākuma ekrānam. Pieskarieties logrīkam un
turiet to, tad velciet to uz sākuma ekrānu. Logrīks tiks pievienots sākuma ekrānam.
• Sākuma ekrāna iestatījumi: mainiet sākuma ekrāna iestatījumus.
38
Pamatinformācija
Visu programmu atveide sākuma ekrānā
Neizmantojot atsevišķu programmu sarakstu, varat iestatīt ierīci rādīt visas programmas sākuma
ekrānā. Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet, tad pieskarieties pie Sākuma ekrāna
iestatījumi → Sākuma ekrāna izkārtojums → Tikai sākuma ekrāns → Lietot.
Tagad varat piekļūt visām savām programmām, pavelkot pa kreisi sākuma ekrānā.
Indikatora ikonas
Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk
izmantotās ikonas.
• Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa
joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
• Dažiem indikatoriem ikonas parādās tikai tad, kad ir atvērts paziņojumu panelis.
• Zvanu funkcijas dažos modeļos var nebūt atbalstītas.
Ikona
Nozīme
Nav signāla
Signāla stiprums
Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
GPRS tīkls pievienots
EDGE tīkls pievienots
UMTS tīkls pievienots
HSDPA tīkls pievienots
HSPA+ tīkls pievienots
/
LTE tīkls pievienots
Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
Bluetooth funkcija ir aktivizēta
Izmantotie atrašanās vietas pakalpojumi
Notiek saruna
Neatbildēts zvans
Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
Aktivizēts modinātājs
Aktivizēts bez skaņas režīms
39
Pamatinformācija
Ikona
Nozīme
Aktivizēts vibrācijas režīms
Aktivizēts lidojuma režīms
Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
Akumulatora uzlāde
Akumulatora uzlādes līmenis
Bloķēšanas ekrāns
Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un
automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.
Lai atbloķētu ekrānu, velciet jebkurā virzienā brīdī, kad ekrāns ieslēdzas.
Ja ekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu, lai ieslēgtu
ekrānu.
Bloķēts ekrāns
40
Pamatinformācija
Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
Lai mainītu ekrāna bloķēšanas metodi, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna bloķēšanas tips un pēc tam izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi.
Iestatot figūru, PIN kodu, paroli vai biometrijas datus kā ekrāna bloķēšanas metodi, jūs varat
aizsargāt savu personas informāciju, neļaujot citām personām piekļūt jūsu ierīcei. Pēc ekrāna
bloķēšanas metodes iestatīšanas ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ikreiz, kad vēlēsieties
ierīci atbloķēt.
• Vilkt: pavelciet jebkurā virzienā ekrānā, lai to atbloķētu.
• Figūra: zīmējiet figūru, izmantojot vismaz četrus punktus, lai atbloķētu ekrānu.
• PIN kods: ievadiet PIN kodu ar vismaz četriem cipariem, lai atbloķētu ekrānu.
• Parole: ievadiet paroli ar vismaz četrām rakstzīmēm, cipariem vai simboliem, lai atbloķētu
ekrānu.
• Nav: neiestatiet ekrāna bloķēšanas metodi.
• Pirkstu nospiedumi: reģistrējiet pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
Jūs varat iestatīt ierīci veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu gadījumā, ja vairākas reizes pēc
kārtas ievadīts nepareizs atbloķēšanas kods un ir sasniegts mēģinājumu skaita limits.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → Drošās
bloķēšanas iestatījumi, atbloķējiet ekrānu, lietojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas
metodi, un pēc tam pieskarieties slēdzim Aut. rūpnīcas iest. atj., lai to aktivizētu.
41
Pamatinformācija
Ekrāna uzņemšana
Uzņemiet ekrānuzņēmumu, kamēr lietojiet ierīci, un rakstiet uz tā, zīmējiet, apgrieziet vai
koplietojiet ar citiem. Jūs varat veikt pašreizējā ekrāna un ritināmās zonas uzņēmumu.
Lai uzņemtu ekrānuzņēmumu, izmantojiet turpmāk norādītās metodes. Uzņemtie
ekrānuzņēmumi tiks saglabāti mapē Galerija.
• Uzņemšana, nospiežot taustiņu: vienlaikus turiet nospiestu skaļuma samazināšanas taustiņu
un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
• Uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus: velciet ar roku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
• Uzņemšana, izmantojot bezskāriena komandu funkciju: turiet rīku S Pen virs ekrāna un
nospiediet S Pen pogu, lai atvērtu bezskāriena komandu paneli, un pēc tam pieskarieties pie
Rakstīšana ekrānā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Rakstīšana ekrānā.
• Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas
laikā.
• Ja nav aktivizēta ekrānuzņēmumu uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus, palaidiet
programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas → Kustības un žesti un
tad pieskarieties slēdzim Velciet ar plaukstu, lai fotografētu, lai to aktivizētu.
Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas izmantojiet tālāk norādītās rīkjoslas iespējas ekrāna apakšdaļā.
•
: uzņemiet pašreizējo saturu un paslēpto saturu pagarinātā lapā, piemēram, tīmekļa lapā.
Kad jūs pieskaraties pie opcijas , ekrāns tiks automātiski ritināts uz leju, lai uzņemtu vairāk
satura.
•
: kadrējiet noteiktu ekrānuzņēmuma daļu. Galerija tiks saglabāta attēla apgrieztā daļa.
•
: rakstīt vai zīmēt ekrānā.
•
: kopīgojiet ekrānuzņēmumu ar citiem.
Ja šīs iespējas nav redzamas uzņemtajā ekrānā, palaidiet programmu Iestatījumi,
pieskarieties pie Papildu funkcijas un tad pieskarieties slēdzim Viedā tveršana, lai to
aktivizētu.
42
Pamatinformācija
Paziņojumu panelis
Kad saņemat jaunus paziņojumus, statusa joslā tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk
informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.
Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli,
pavelciet ekrānā uz augšu.
Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.
Meklēt ierīcē saglabāto
saturu vai programmas
Palaist Iestatījumi
Ātro iestatījumu pogas
Skatīt paziņojuma
papildinformāciju un veikt
dažādas darbības
Piekļūt paziņojumu
iestatījumiem
Nodzēst visus paziņojumus
43
Pamatinformācija
Ātro iestatījumu pogu lietošana
Pieskarieties ātro iestatījumu pogām, lai aktivizētu atsevišķas funkcijas. Velciet uz leju paziņojumu
panelī, lai aplūkotu vairāk pogu.
Lai mainītu funkciju iestatījumus, pieskarieties pie teksta, kas redzams zem katras pogas. Lai
skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties un turiet pogu.
Lai mainītu pogu izkārtojumu, pieskarieties pie → Pogu secība, pieskarieties pogai un turiet to,
pēc tam velciet uz citu vietu.
44
Pamatinformācija
Teksta ievade
Tastatūras izkārtojums
Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu e-pasta ziņojumus, izveidotu
piezīmes u.c.
Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina
uz kādu no atbalstītajām valodām.
Skatīt vairāk tastatūras funkciju
Tastatūras papildfunkcijas
Ievadīt tekstu ar
lielajiem burtiem.
Pieskarieties divreiz, lai rakstītu
tikai ar lielajiem burtiem
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Pāriet uz jaunu rindu
Virziet kursoru
Ievadīt simbolus
Ievadīt atstarpi
Ievades valodas mainīšana
Pieskarieties → Valodas un veidi → Pārvaldīt ievades valodas un pēc tam izvēlieties
valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp
ievades valodām, velkot uz atstarpes taustiņa pa kreisi vai pa labi.
45
Pamatinformācija
Tastatūras papildfunkcijas
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
•
: ievadīt emocijzīmes.
•
: ievadiet uzlīmes.
•
: pievienojiet animētos GIF.
•
•
: izveidot tiešo ziņojumu. Teksta ziņojuma vietā varat ierakstīt savas darbības, kamēr
zīmējat ar roku vai zīmējat ziņojumu, un saglabāt to kā animētu failu.
: pārslēgšanās uz rokraksta režīmu.
Pārslēgties uz
standarta tastatūru
Skatīt informāciju par
rokraksta rediģēšanu
Jūs varat ātri pārslēgties uz rokraksta režīmu, norādot ar S Pen virs teksta lauka un
pieskaroties . Ja šī funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi,
pieskarieties pie Papildu funkcijas → S Pen un pēc tam pieskarieties slēdzim Tiešā
pildspalvas ievade, lai to aktivizētu.
•
: ievadīt tekstu ar balsi.
•
: tastatūras iestatījumu maiņa.
•
→
•
→
: mainiet tastatūras režīmu vai izmēru.
•
→
: atveriet teksta rediģēšanas paneli.
: pievienot vienumu no starpliktuves.
46
Pamatinformācija
Kopēšana un ielīmēšana
1
2
Pieskarieties un turiet virs teksta.
3
Pieskarieties pie Kopēt vai Izgriezt.
Velciet
tekstu.
vai
, lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties Izvēlēties visu, lai izvēlētos visu
Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
4
Pieskarieties un turiet vietā, kur jāievieto teksts, un pieskarieties Ielīmēt.
Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties Starpliktuve un izvēlieties
tekstu.
47
Programmas un funkcijas
Programmu instalēšana un atinstalēšana
Galaxy Store
Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas
Samsung Galaxy ierīcēm.
Palaidiet programmu Galaxy Store.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie meklēšanas lauka, lai meklētu pēc
atslēgvārda.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties INSTALĒT. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → Iestatījumi →
Automātiski atjaunināt programmas un tad izvēlieties iespēju.
Play veikals
Pērciet un lejupielādējiet programmas.
Palaidiet programmu Play veikals.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai meklējiet tās pēc atslēgvārda.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties INSTALĒT. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
→
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties pie
Iestatījumi → Lietotņu automātiska atjaunināšana un tad izvēlieties iespēju.
48
Programmas un funkcijas
Programmu pārvaldīšana
Programmu atinstalēšana vai atspējošana
Pieskarieties programmai un turiet, tad izvēlieties iespēju.
• Deaktiv.: deaktivizēt izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no
ierīces.
• Atinstal.: atinstalēt lejupielādētās programmas.
Programmu iespējošana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Programmas →
izvēlieties programmu un tad pieskarieties pie Aktivizēt.
→ Deaktivizēta,
Programmu atļauju iestatīšana
Dažu programmu pareizas darbības nodrošināšanai var būt nepieciešama atļauja piekļūt ierīcē
saglabātajiem datiem vai tos lietot. Atverot programmu, var parādīties uznirstošais logs ar
pieprasījumu piekļuvei noteiktām funkcijām vai informācijai. Pieskarieties pie Atļaut uznirstošajā
logā, lai piešķirtu šai programmai atļaujas.
Lai skatītu savu programmu atļauju iestatījumus, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Programmas. Izvēlieties programmu un pieskarieties pie Atļaujas. Jūs varat
skatīt programmas atļauju sarakstu un mainīt programmas atļaujas.
Lai skatītu vai mainītu programmām piešķirto atļauju iestatījumus atkarībā no piešķirtās
atļaujas kategorijas, palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Programmas →
→ Programmu atļaujas. Izvēlieties vienumu un pieskarieties slēdžiem, kas atrodas līdzās
programmām, kurām vēlaties piešķirt atļaujas.
Ja nepiešķirat programmām atļaujas, to pamatfunkcijas var nedarboties pareizi.
49
Programmas un funkcijas
S Pen funkcijas
Bezskāriena komanda
Bezskāriena komanda ir izvēlne, kas nodrošina S Pen funkcijas un ātru piekļuvi biežāk
izmantotajām programmām.
Lai atvērtu bezskāriena komandu paneli, turiet S Pen virs ekrāna un nospiediet S Pen pogu. Tāpat
jūs varat pieskarties pie bezskāriena komandas ikonas, izmantojot S Pen.
Velciet uz augšu vai uz leju bezskāriena komandu panelī un izvēlieties vēlamo funkciju vai
programmu.
S Pen iestatījumi
Izveidot piezīmi
Skatīt visas piezīmes
Viedā izvēle
Bezskāriena komandu ikona
Rakstīšana ekrānā
Live message
Tulkot
PENUP
50
Programmas un funkcijas
Saīšņu pievienošana bezskāriena komandu panelī
Pievienojiet saīsnes uz bieži lietotajām programmām vai funkcijām bezskāriena komandu panelī.
Bezskāriena komandu panelī pieskarieties pie
vēlaties atvērt no paneļa.
un atlasiet tās programmas vai funkcijas, kuras
Kā papildu variantu atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties pie
→ Īsceļi.
S Pen funkcijas
No bezskāriena komandu paneļa iespējams aktivizēt dažādas S Pen funkcijas. Saīsnes, kas
neparādās panelī pēc noklusējuma, var pievienot, izmantojot saīšņu pievienošanas funkciju.
• Izveidot piezīmi: veidojiet piezīmes vienkāršā veidā uznirstošajā logā, bez nepieciešamības
palaist programmu Samsung Notes. Papildinformāciju skatiet sadaļā Izveidot piezīmi.
• Skatīt visas piezīmes: skatiet visas piezīmes programmā Samsung Notes.
• Viedā izvēle: izmantojiet S Pen, lai izvēlētos laukumu un veiktu tādas darbības kā
koplietošana vai saglabāšana. Papildinformāciju skatiet sadaļā Viedā izvēle.
• Rakstīšana ekrānā: uzņemiet ekrānuzņēmumus, lai uz tiem rakstītu vai zīmētu vai apgrieztu
uzņemto ekrānuzņēmumu. Jūs varat arī uzņemt pašreizējo saturu un paslēpto saturu
pagarinātā lapā, piemēram, tīmekļa lapā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Rakstīšana ekrānā.
• Live message: tā vietā, lai sūtītu teksta ziņojumu, izveidojiet un nosūtiet unikālu ziņojumu,
ierakstot savas darbības laikā, kad zīmējat ar roku, vai tiešā ziņojuma zīmēšanas procesā, un
saglabājot to kā animētu failu.
• Tulkot: turiet S Pen virs vārda, lai to iztulkotu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Tulkot.
• PENUP: publicējiet savus mākslas darbus, aplūkojiet citu darbus un iepazīstieties ar
noderīgiem zīmēšanas padomiem. Atsaucieties uz PENUP, lai skatītu vairāk informācijas.
• Palielināt: turiet S Pen virs attiecīgās ekrāna daļas, lai to palielinātu.
• Pārskatīt: samaziniet programmu līdz sīktēlam un turiet S Pen virs šī sīktēla, lai atvērtu
programmu pilnekrāna skatā.
• Krāsošana: pievienojiet krāsas attēliem, ko nodrošina PENUP, izmantojot S Pen.
• Pievienot īsceļus: bezskāriena komandu joslā pievieno saīsnes uz bieži lietotajām
programmām.
51
Programmas un funkcijas
Bezskāriena komandu ikona
Kad bezskāriena komandu panelis ir aizvērts, uz ekrāna vēl aizvien ir pieejama bezskāriena
komandu ikona. Jūs varat atvērt bezskāriena komandu paneli, pieskaroties ikonai ar S Pen.
Lai pārvietotu ikonu, velciet
uz jauno atrašanās vietu.
Ja bezskārienu komandu ikona ekrānā neparādās, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties
pie Papildu funkcijas → S Pen un pēc tam pieskarieties slēdzim Peldošā ikona, lai to aktivizētu.
Izveidot piezīmi
Veidojiet piezīmes vienkāršā veidā uznirstošajā logā, bez nepieciešamības palaist programmu
Samsung Notes.
1
Atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties pie Izveidot piezīmi. Vai arī, turot
nospiestu pogu S Pen, divreiz pieskarieties ekrānam.
Piezīmju ekrāns parādīsies uznirstošajā logā.
2
Veidojiet piezīmi, izmantojot S Pen.
Dzēšgumija
Rakstāmspalva
Atsaukt
Atcelt atsaukšanu
3
Kad jūs esat beidzis sacerēti piezīmi, pieskarieties pie Sagl.
Piezīme tiks saglabāta programmā Samsung Notes.
52
Programmas un funkcijas
Viedā izvēle
Izmantojiet S Pen, lai izvēlētos laukumu un veiktu tādas darbības kā koplietošana vai
saglabāšana. Jūs varat arī izvēlēties video laukumu un izveidot no tā GIF animāciju.
1
Atrodot saturu, kuru vēlaties fiksēt, piemēram, daļu attēla, atveriet bezskāriena komandu
paneli un pieskarieties pie Viedā izvēle.
2
Rīkjoslā izvēlieties vēlamās formas ikonu un velciet S Pen pāri saturam, ko vēlaties fiksēt.
Lai izvēlēto laukumu piespraustu ekrāna augšdaļā, pieskarieties pie
pēc tam pieskarieties pie Piespraust ekr.
3
Izvēlieties iespēju, ko izmantot izvēlētajā laukumā.
• Izvilkt tekstu: izvilkt tekstu no izvēlētās zonas.
•
: automātiski maina atlasītā laukuma izskatu.
•
: rakstīt vai zīmēt uz izvēlētā laukuma.
•
: koplietot izvēlēto laukumu ar citiem.
•
: saglabāt izvēlēto laukumu Galerija.
53
, atlasiet laukumu un
Programmas un funkcijas
Laukuma tveršana no videoklipa
Atskaņojot video, jūs varat izvēlēties zonu un uzņemt to kā GIF animāciju.
1
Atrodot saturu, kuru vēlaties fiksēt video atskaņošanas laikā, atveriet bezskāriena komandu
paneli un pieskarieties pie Viedā izvēle.
2
3
Rīkjoslā pieskarieties pie
.
Noregulējiet uzņemamā laukuma pozīciju un izmēru.
Noregulēt pozīciju
Vilkt aiz rāmja stūra,
lai manītu izmēru
Izvēlieties kvalitāti
4
Pieskarieties Ier., lai sāktu uzņemšanu.
• Pirms uzņemt video, pārliecinieties, ka to ir iespējams demonstrēt.
• Ekrānā tiks attēlots maksimālais laiks lauka uzņemšanai no video.
• Uzņemot lauku no video, tā skaņa netiks ierakstīta.
5
6
Pieskarieties Beigt., lai pārtrauktu uzņemšanu.
Izvēlieties iespēju, ko izmantot izvēlētajā laukumā.
•
: rakstīt vai zīmēt uz izvēlētā laukuma. Pieskarieties pie
pirms faila saglabāšanas.
•
: koplietot izvēlēto laukumu ar citiem.
•
: saglabāt izvēlēto laukumu Galerija.
54
, lai aplūkotu iznākumu
Programmas un funkcijas
Rakstīšana ekrānā
Uzņemiet ekrānuzņēmumus, lai uz tiem rakstītu vai zīmētu vai apgrieztu uzņemto
ekrānuzņēmumu.
Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.
1
Atrodot saturu, kuru vēlaties uzņemt, atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties
Rakstīšana ekrānā.
Pašreizējais ekrāns tiek automātiski uzņemts, un parādās rediģēšanas rīkjosla.
2
Ja jūs uzņemat saturu pagarinātā lapā, piemēram, tīmekļa lapā, pieskarieties pie Ritināšanas
tveršana, lai uzņemtu paslēpto saturu. Vairākas reizes pieskarieties pie Tvert vairāk, līdz
ekrāns tiek uzņemts un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
3
Rakstiet piezīmi uz ekrānuzņēmuma.
Rakstāmspalva
Apgriezt
Atsaukt
Atcelt atsaukšanu
4
Izvēlieties iespēju, ko izmantot ekrānuzņēmumā.
• Saglabāt: saglabāt ekrānuzņēmumu mapē Galerija.
• Kopīgot: kopīgojiet ekrānuzņēmumu ar citiem.
55
Programmas un funkcijas
Tulkot
Turiet S Pen virs teksta, ko vēlaties iztulkot. Teksta sastāvdaļas tiks arī konvertētas.
• Lai izmantotu šo funkciju, jūsu ierīcei jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Šī funkcija dažās valodās netiek atbalstīta.
• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ekrānā ir noteikšanai piemērots teksts.
1
Atrodot tekstu, kuru vēlaties iztulkot, atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties
pie Tulkot.
2
Tulkotāja panelī, kas redzams ekrāna augšdaļā, izvēlieties valodas.
Iespējams mainīt tekstu uz vārdiem vai teikumiem, pieskaroties pie
3
vai
.
Turiet S Pen virs teksta, kuru vēlaties iztulkot, vai virs teksta vienuma, kuru vēlaties konvertēt.
Iztulkotais teksts parādīsies virs oriģinālā teksta. Lai noklausītos oriģinālā teksta izrunu,
pieskarieties pie .
Ikona
var neparādīties atkarībā no izvēlētās valodas.
Izvēlēties valodas
Teksta atlasīšanas
granularitāte
(vārds vai teikums)
Tulkošanas rezultāts
4
Lai aizvērtu tulkotāju, tulkotāja panelī pieskarieties pie
56
.
Programmas un funkcijas
Skats no augšas
Turiet S Pen virs vienuma, kas atrodas ekrānā, lai priekšskatītu tā saturu vai skatītu informāciju
uznirstošajā logā.
Dažās programmās priekšskatīšanas logā būs attēlotas darbību pogas.
Darbības pogas
Ja šī funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu
funkcijas → S Pen un pēc tam pieskarieties slēdzim Skats no augšas, lai to aktivizētu.
57
Programmas un funkcijas
Pildspalvas izvēle
Turot nospiestu pogu S Pen, velciet S Pen pāri tekstam vai vienumu sarakstiem, lai izvēlētos
dažādus vienumus vai tekstu. Varat arī kopēt un ielīmēt izvēlētos vienumus vai tekstu citā
programmā vai koplietot tos ar citiem.
58
Programmas un funkcijas
Tiešā pildspalvas ievade
Aizpildiet veidlapas un rakstiet ziņas rokrakstā, izmantojot S Pen.
1
2
Turiet S Pen virs teksta lauka.
3
Rakstiet, izmantojot S Pen.
Pieskarieties pie
, lai atvērtu rokraksta lauku.
Ja šī funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu
funkcijas → S Pen → Tiešā pildspalvas ievade un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
59
Programmas un funkcijas
Izsl. ekr. atg.
Jūs varat ātri izveidot atgādnes, rakstot uz ekrāna un to neieslēdzot.
Ja šī funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu
funkcijas → S Pen un tad pieskarieties slēdzim Izsl. ekr. atg., lai to aktivizētu.
Atgādnes izveide izslēgtā ekrānā
1
2
Kad ekrāns ir izslēgts, turiet rīku S Pen virs ekrāna un nospiediet S Pen pogu.
Rakstiet vai zīmējiet piezīmi.
Lai paplašinātu lapu, pieskarieties pie
3
.
Lai saglabātu atgādni, pieskarieties pie Sagl. Notes. Atgādne tiks saglabāta sadaļā Samsung
→ Izslēgta ekrāna atgādne.
Notes →
60
Programmas un funkcijas
Tālrunis (SM-T825)
Ievads
Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.
Zvanu veikšana
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Ievadiet tālruņa numuru.
Pieskarieties
, lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties
, lai veiktu videozvanu.
Piekļūt papildiespējām
Pievienot numuru
kontaktu sarakstam
Priekšskatīt tālruņa numuru
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
61
Programmas un funkcijas
Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta
Lai veiktu zvanu, pieskarieties pie Pēd.liet. vai Kontakti, pēc tam velciet pa labi uz
kontaktpersonas vai tālruņa numura.
Ja ir aktivizēta šī funkcija, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas →
Kustības un žesti un tad pieskarieties pie slēdža Velciet, lai zv. vai sūt. ziņas, lai to aktivizētu.
Ātrās numura sastādīšanas taustiņu izmantošana
Iestatiet ātrās numura sastādīšanas taustiņus, lai ātri veiktu zvanus.
Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņu, pieskarieties pie Cipart. vai Kontakti → →
Ātro zvanu numuri, izvēlieties ātrās numura sastādīšanas taustiņu un pēc tam pievienojiet
tālruņa numuru.
Lai veiktu zvanu, pieskarieties un turiet cipartastatūras ātrās numura sastādīšanas taustiņu. Lai
iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņus ar skaitli 10 un vairāk, pieskarieties pirmajam(-iem)
skaitļa ciparam(-iem) un pēc tam pieskarieties un turiet pēdējo ciparu.
Piemēram, ja kā ātrā numura sastādīšanas taustiņu iestatāt 123, pieskarieties 1, pieskarieties 2 un
pēc tam pieskarieties un turiet 3.
Zvanu veikšana no bloķēšanas ekrāna
Bloķētajā ekrānā velciet
ārpus apļa.
Starptautiska zvana veikšana
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Pieskarieties pie 0 un turiet to, līdz parādās + zīme.
Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties
62
.
Programmas un funkcijas
Zvanu saņemšana
Atbildēšana uz zvanu
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Zvana atteikšana
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Lai nosūtītu ziņojumu, noraidot ienākošo zvanu, velciet joslu Sūtīt ziņu augšup. Ja ir aktivizēts
slēdzis Pievienot atgādinājumu, tiks saglabāts atgādinājums, lai brīdinātu jūs pēc stundas par
noraidītu zvanu.
Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, palaidiet programmu Tālrunis, pieskarieties pie
→ Iestatījumi → Ātrā ziņu noraidīšana, ievadiet ziņojumu un tad pieskarieties pie .
Neatbildētie zvani
Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās
ikona. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu
neatbildēto zvanu sarakstu. Vai arī palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet., lai
skatītu neatbildētos zvanus.
Tālruņa numuru bloķēšana
Bloķējiet zvanus no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
2
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie → Iestatījumi → Numuru bloķēšana.
Pieskarieties pie Pēd.liet. vai Kontakti, atlasiet kontaktpersonu un tad pieskarieties pie
Gatavs.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties pie Pievienot tālruņa numuru, ievadiet tālruņa
numuru un pēc tam pieskarieties pie .
Kad bloķētie numuri mēģinās ar jums sazināties, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Zvani tiks
reģistrēti zvanu žurnālā.
Varat bloķēt arī ienākošos zvanus no personām, kas neuzrāda savu zvanītāja ID.
Pieskarieties slēdzim Nezināmu zvanītāju bloķēšana, lai aktivizētu šo funkciju.
63
Programmas un funkcijas
Iespējas zvana laikā
Balss zvana laikā
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Pievienot zvanu: veiciet otru zvanu. Pirmais zvans tiks aizturēts. Kad izbeigsiet otru zvanu,
pirmais zvans tiks atjaunots.
• Ziņa: nosūtiet ziņojumu.
• Bluetooth: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
• Aizturēt sarunu: zvana aizturēšana. Pieskarieties Atsākt zvanu, lai atgrieztos pie aizturētā
zvana.
• Izslēgt mikrofonu: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Cipartast. / Paslēpt: atvērt vai aizvērt cipartastatūru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
Video zvana laikā
Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Kamera: izslēdziet kameru, lai sarunas biedrs jūs neredzētu.
• Pārsl.: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
• Izsl. sk.: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Bluetooth: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
64
Programmas un funkcijas
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonām, izmantojot cipartastatūru
1
2
3
4
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Ievadiet numuru.
Pieskarieties pie Pievienošana kontaktiem.
Pieskarieties pie Izveidot kontaktu, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie Atjaunināt esošos,
lai pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai no zvanu saraksta
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet.
Pieskarieties tālruņa numuram → Pievienot.
Pieskarieties pie Izveidot kontaktu, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie Atjaunināt esošos,
lai pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Atzīmes pievienošana tālruņa numuram
Varat pievienot atzīmes numuriem, nesaglabājot tos mapē Kontakti. Tādējādi varēsit skatīt
zvanītāju informāciju zvana laikā arī tad, ja zvanītāji nav uzskaitīti mapē Kontakti.
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet.
Pieskarieties pie kontakta.
Pieskarieties pie Pievienot atzīmi, ievadiet atzīmi un pēc tam pieskarieties pie Pievienot.
Saņemot zvanu no šī numura, atzīme būs redzama zem numura.
65
Programmas un funkcijas
Kontakti
Ievads
Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.
Kontaktu pievienošana
Jauna kontakta izveidošana
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
.
Izvēlieties saglabāšanas vietu un pieskarieties pie Izvēlēties.
Ievadiet kontaktpersonas datus.
Izvēlēties krātuves vietu
Pievienot attēlu
Ievadiet kontaktpersonas datus
Atvērt vairāk informācijas lauku
Atkarībā no izvēlētās saglabāšanas vietas informācija, kuru jūs varat saglabāt, var
atšķirties.
4
Pieskarieties Saglabāt.
66
Programmas un funkcijas
Kontaktu importēšana
Pievienojiet kontaktus, importējot tos no citām krātuvēm savā ierīcē.
1
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
eksp. kontaktus → Importēt.
2
3
4
Izvēlieties krātuves vietu, no kuras kontakti tiks importēti.
→ Pārvaldīt kontaktus → Importēt/
Atzīmējiet VCF failus vai kontaktus, kas jāimportē, un pieskarieties pie Gatavs.
Izvēlieties saglabāšanas vietu, kur tiks saglabāti kontakti, un pieskarieties pie Importēt.
Kontaktu sinhronizēšana ar jūsu tīmekļa kontiem
Sinhronizējiet ierīces kontaktpersonu sarakstu ar tiešsaistē esošajiem kontaktiem, kas saglabāti
jūsu tīmekļa kontos, piemēram, Samsung kontā.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti un
izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
2
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Kontakti, lai to aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kontakti, lai to aktivizētu.
67
Programmas un funkcijas
Kontaktu meklēšana
Palaidiet programmu Kontakti.
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
• Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
• Pieskarieties pie
kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.
Pieskarieties pie kontakta. Pēc tam veiciet kādu no turpmāk norādītajām darbībām.
•
: pievienot kontaktu izlasei.
•
/
: veikt balss vai video zvanu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.
•
: sastādiet ziņojumu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.
•
: sastādiet e-pastu.
Kontaktu kopīgošana
Jūs varat koplietot kontaktpersonas ar citiem, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas.
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Koplietot.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie Koplietot.
Izvēlieties koplietošanas metodi.
68
Programmas un funkcijas
Kontaktpersonu dublikātu sapludināšana
Importējot kontaktus no citām krātuvēm, kā arī sinhronizējot tos ar citiem kontiem, jūsu
kontaktu sarakstā dažas kontaktpersonas var parādīties divas reizes. Sapludiniet kontaktpersonas
dublikātus vienā vienumā, lai racionalizētu savu kontaktu sarakstu.
1
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
kontaktus.
2
Atzīmējiet kontaktpersonas un pieskarieties pie Saplud.
→ Pārvaldīt kontaktus → Apvienot
Kontaktu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Dzēst.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie Dzēst.
Lai dzēstu katru kontaktpersonu atsevišķi, atveriet kontaktu sarakstu, pieskarieties pie kontakta.
Tad pieskarieties pie → Dzēst.
69
Programmas un funkcijas
Ziņas (SM-T825)
Ievads
Sūtīt un apskatīt sarunas ziņojumus.
Ziņojumu sūtīšana
Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie
.
Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.
Lai ierakstītu un nosūtītu balss ziņojumu, pieskarieties pie
un turiet to, ierunājiet
ziņojumu un pēc tam atlaidiet pirkstu. Ieraksta ikona tiks parādīta tikai tad, ja tastatūra ir
paslēpta.
Saņēmējs
Ievadīt saņēmējus
Pievienot failus
Nosūtīt ziņojumu
Ievadīt uzlīmes
Ievadīt ziņojumu
3
Pieskarieties
, lai sūtītu ziņojumu.
70
Programmas un funkcijas
Ziņojumu skatīšana
Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.
Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
3
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie Sarunas.
Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.
Skatiet savu saraksti.
Lai atbildētu uz ziņojumu, pieskarieties pie Ievadiet ziņu, ievadiet ziņojumu un pēc tam
pieskarieties pie .
Lai pielāgotu fonta izmēru, izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz ekrāna.
Nevēlamo ziņojumu bloķēšana
Bloķējiet ziņas no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie → Iestatījumi → Bloķēt numurus un
ziņas → Numuru bloķēšana.
2
Pieskarieties pie Iesūtne un izvēlieties kontaktu. Vai arī pieskarieties pie Kontakti, izvēlieties
kontaktus un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties pie Numura ievadīšana, ievadiet tālruņa numuru
un pēc tam pieskarieties pie .
71
Programmas un funkcijas
Ziņas paziņojuma iestatīšana
Jūs varat mainīt paziņojuma skaņu, rādīšanas iespējas un vēl daudz ko citu.
1
Palaidiet programmu Ziņas, pieskarieties pie → Iestatījumi → Paziņojumi un tad
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
2
Mainiet paziņojumu iestatījumus.
Ziņojuma atgādinājuma iestatīšana
Jūs varat iestatīt brīdinājuma intervālu, lai jums tiktu paziņots, ka ir neapskatīti paziņojumi. Ja šī
funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu
iestatījumi → Paziņojumu atgādinājumi un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ziņojumu dzēšana
1
2
3
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie Sarunas.
Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.
Pieskarieties pie ziņojuma un turiet to, pieskarieties pie Dzēst.
Lai dzēstu vairākus ziņojumus, atzīmējiet ziņojumus, kurus vēlaties dzēst.
4
Pieskarieties Dzēst.
72
Programmas un funkcijas
Internets
Ievads
Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju un izveidotu jūsu iecienītāko tīmekļa vietņu
grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.
Tīmekļa lapu pārlūkošana
1
2
3
Palaidiet programmu Internets.
Pieskarieties adreses laukam.
Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties Aiziet!.
Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.
Pievienot grāmatzīmi
pašreizējai tīmekļa lapai
Pārvietoties pa lapām
Piekļūt papildiespējām
Atvērt mājas lapu
Aizvērt cilni
Atsvaidzināt pašreizējo
tīmekļa lapu
Atvērt jaunu cilni
73
Programmas un funkcijas
Slepenā režīma izmantošana
Slepenajā režīmā varat atsevišķi pārvaldīt atvērtās cilnes, grāmatzīmes un saglabātās lapas. Varat
bloķēt slepeno režīmu, izmantojot paroli un savus biometrijas datus.
Slepenā režīma aktivizēšana
Pieskarieties pie → Iesl. slepeno režīmu. Ja izmantojat šo funkciju pirmoreiz, iestatiet, vai
slepenajā režīmā lietot paroli.
Slepenajā režīmā ierīce maina rīkjoslu krāsu.
Slepenajā režīmā nevarat lietot dažas funkcijas, piemēram, ekrāna tveršanu.
Drošības iestatījumu mainīšana
Varat mainīt savu paroli vai bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Konfidencialitāte un drošība → Slepenā režīma
iestatījumi → Mainīt paroli.
Lai kopā ar paroli kā bloķēšanas metodi iestatītu reģistrētos biometrijas datus, pieskarieties
slēdzim Pirkstu nospiedumi, lai to aktivizētu. Papildinformāciju par biometrijas datu lietošanu
skatiet sadaļā Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
Slepenā režīma deaktivizēšana
Pieskarieties pie
→ Izslēgt slepeno režīmu.
74
Programmas un funkcijas
E-pasts
E-pasta kontu iestatīšana
Pirmoreiz atverot E-pasts, iestatiet e-pasta kontu.
1
2
3
Palaidiet programmu E-pasts.
Sarakstā izvēlieties e-pasta pakalpojumu vai pieskarieties pie Cits.
Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie
→
→ Konta pievienošana.
Ja jums ir vairāk nekā viens e-pasta konts, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu.
Pieskarieties pie → → → Iestatīt noklusējuma kontu.
E-pastu sūtīšana
1
2
3
Pieskarieties
, lai sastādītu e-pastu.
Pievienojiet saņēmējus un ievadiet tēmas rindiņu, kā arī tekstu.
Pieskarieties pie
, lai nosūtītu e-pastu.
E-pastu lasīšana
Kad ir atvērta sadaļa E-pasts, ierīce automātiski izgūst jaunos e-pasta ziņojumus. Lai manuāli
izgūtu e-pasta ziņojumus, pavelciet uz leju no e-pasta ziņojumu saraksta augšpuses.
Ekrānā pieskarieties e-pastam, lai to izlasītu.
Ja e-pasta sinhronizēšana ir atspējota, jaunos e-pasta ziņojumus nevar izgūt. Lai
iespējotu e-pasta sinhronizēšanu, pieskarieties pie → → sava konta nosaukumam
un pēc tam pieskarieties slēdzim Sinhronizēt kontu, lai to aktivizētu.
75
Programmas un funkcijas
Kamera
Ievads
Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.
Kameras lietošanas etiķete
• Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.
Kameras palaišana
Palaidiet programmu Kamera.
• Dažas metodes var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Ja uzņemtie fotoattēli ir miglaini, notīriet kameras lēcu un mēģiniet vēlreiz.
Pamata uzņemšana
Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Foto vai Video.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
76
Programmas un funkcijas
3
Pieskarieties
, lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties
, lai ierakstītu video.
Pašreizējā uzņemšanas
režīma iespējas
Uzlīmju saraksts
Kameras iestatījumi
Pārslēgšanās
starp priekšējo un
aizmugurējo kameru
Uzņemiet fotoattēlu
Priekšskatījuma sīktēls
Uzņemšanas režīmi
Pašreizējais režīms
• Lai pielāgotu fotoattēlu vai video spilgtumu, pieskarieties ekrānam. Kad parādās
pielāgošanas josla, velciet , kas atrodas uz pielāgošanas joslas, vai virzienā.
• Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties
.
• Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt
fokusā. Lai izmantotu automātiskās fokusēšanas režīmu, pieskarieties pie .
• Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās
kameras.
• Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
• Pārliecinieties, ka kameras lēca nav bojāts vai netīrs. Pretējā gadījumā ierīce var
nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
• Jūsu ierīces kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu. Platleņķa fotoattēlos vai video var būt
nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces darbības problēmām.
77
Programmas un funkcijas
Tuvināšana un tālināšana
Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
• Tālummaiņas funkcijas ir pieejamas tikai tad, kad izmantojat aizmugurējo kameru.
• 2x optiskā tālummaiņa var nedarboties vāja apgaismojuma apstākļos.
Fokusēšanas un ekspozīcijas funkciju izmantošana
Jūs varat nofiksēt fokusu vai ekspozīciju izvēlētā zonā, lai novērstu, ka kamera automātiski veic
pielāgošanu, ņemot vērā izmaiņas subjektos vai gaismas avotos.
Pieskarieties un turiet vēlamo fokusa zonu, tajā parādīsies AF/AE rāmis un tiks nofiksēts fokusa un
ekspozīcijas iestatījums. Iestatījums paliks fiksēts arī pēc fotoattēla uzņemšanas.
Šī funkcija ir pieejama tikai režīmos Foto un Pro.
Uzņemšanas režīmu izmantošana
Lai mainītu uzņemšanas režīmu, velciet uzņemšanas režīmus pa kreisi vai pa labi vai
priekšskatījuma ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi.
Izvēlieties vēlamo uzņemšanas režīmu.
Varat rediģēt uzņemšanas režīmu sarakstu. Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
→ Kameras režīmi → Rediģēt režīmus. Vai arī priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
uzņemšanas režīmu sarakstam un turiet to.
Foto uzņemšanas režīms
Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi, lai jūs varētu
vienkārši uzņemt fotoattēlus.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Foto.
Lai uzņemtu pašportretus ar priekšējo kameru, priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju
vai pieskarieties pie .
78
Programmas un funkcijas
Skaistuma efektu lietošana
Pirms pašportreta uzņemšanas varat izvēlēties filtra efektu un mainīt sejas iezīmes, piemēram,
ādas toni vai sejas formu.
1
2
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
.
Izvēlieties filtra efektu vai skaistuma efektu un uzņemiet fotoattēlu.
Video režīms
Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi, lai jūs varētu
vienkārši ierakstīt video.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Video.
Pārtikas režīms
Uzņemiet ēdienu fotoattēlus košākās krāsās.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Pārtika.
Pieskarieties ekrānam un velciet apaļo rāmi pāri zonai, lai to izceltu.
Ārpus apļveida rāmja esošā zona tiks aizmiglota.
Lai mainītu apļveida rāmja lielumu, velciet aiz tā stūra.
3
4
Pieskarieties pie
un velciet regulēšanas joslu, lai mainītu krāsas toni.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
79
Programmas un funkcijas
Virtuālās fotografēšanas režīms
Uzņemiet fotoattēlu virkni, rotējot objektu, lai radītu skatu ar objektu no dažādiem skata leņķiem.
Varat aplūkot objektu no dažādiem skata leņķiem, velkot pa fotoattēlu ar pirkstu pa kreisi vai pa
labi.
1
2
3
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Virtuālais foto.
Novietojiet fotografējamo objektu priekšskatījuma ekrāna centrā un pieskarieties
.
Lēnām pārvietojiet ierīci ap objektu vienā virzienā, lai uzņemtu vairāk fotoattēlu.
Ierīce automātiski pārtrauc uzņemt fotoattēlus, kad bultiņa pilnībā iekrāsojas dzeltenā krāsā
vai kad pārtraucat pārvietoties ap objektu.
Virtuāli uzņemto fotoattēlu aplūkošana
1
2
3
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.
Pieskarieties pie View virtual shot.
Velciet pirkstu ekrānā pa kreisi vai pa labi vai lēnām pagrieziet ierīci pa kreisi vai pa labi, lai
apskatītu objektu no dažādiem skata leņķiem.
80
Programmas un funkcijas
Režīms HDR
Uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās
vidēs.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie HDR.
Bez efekta
Ar efektu
Nepārtrauktā foto režīms
Uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Nepārtr. foto.
Pieskarieties pie
un turiet, lai uzņemtu vairāku fotoattēlu sēriju.
81
Programmas un funkcijas
Pro režīms
Fotografēšanas laikā pielāgojiet uzņemšanas iespējas, piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO
vērtību.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Pro. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet iestatījumus,
tad pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.
Pieejamās iespējas
•
: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir
piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas
objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var
radīt trokšņus fotoattēlos.
•
: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai
situācijai. Jūs varat iestatīt krāsas temperatūru.
•
: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors.
Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
Intervālu uzņemšanas režīms
Ierakstiet ainavas, piemēram, cilvēku vai automobiļu pārvietošanos, un skatiet tās kā paātrinātus
video.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Hiperlēciens.
Pieskarieties pie
un izvēlieties kadru maiņas ātruma iespēju.
Ja iestatīsiet kadru maiņas ātrumu uz Automātiski., ierīce automātiski pielāgos kadru maiņas
ātrumu atbilstoši ainavas mainīgajam ātrumam.
3
4
5
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam un pieskarieties pie
Demonstrēt hiperlēcienu, lai skatītu video.
82
Programmas un funkcijas
Panorāmas režīms
Lietojiet panorāmas režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un savienotu tos, izveidojot platekrāna
ainavu.
Lai iegūtu labākos uzņēmumus, izmantojot panorāmas režīmu, ņemiet vērā šos
padomus:
• Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
• Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā. Ja priekšskatījuma attēls
neietilpst rāmī vai arī jūs nepārvietojat ierīci, ierīce automātiski pārtrauks fotoattēlu
uzņemšanu.
• Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm
vai parastu sienu.
1
2
3
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Panorāma.
Pieskarieties
Pieskarieties pie
un lēni pārvietojiet ierīci vienā virzienā.
, lai pārtrauktu uzņemt fotoattēlus.
Plaša pašportreta režīms
Uzņemiet plašu pašbildi, iekļaujot fotoattēlā pēc iespējas vairāk cilvēku un novēršot cilvēku
atrašanos ārpus kadra.
1
Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties pie
priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
2
3
4
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Plaša pašb.
, lai pārslēgtos uz
Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Vai arī parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Pēc plaukstas atpazīšanas parādīsies laika
atskaites taimeris. Kad noteiktais laiks būs beidzies, ierīce automātiski uzņems fotoattēlu.
Lai priekšējai kamerai izmantotu dažādas uzņemšanas iespējas, pieskarieties pie
Uzņemšanas metodes un pēc tam pieskarieties slēdžiem, lai tos aktivizētu.
83
→
Programmas un funkcijas
5
Lēni pagrieziet ierīci pa kreisi un tad pa labi (vai pretēji), lai uzņemtu platu pašportretu.
Ierīce uzņems papildu fotoattēlus, kad baltais rāmis pārvietosies uz katru no skatu meklētāja
loga galiem.
• Pārliecinieties, ka baltais rāmis atrodas skatu meklētāja logā.
• Uzņemot plašus pašportretus, objektiem ir jābūt nekustīgiem.
• Priekšskatījuma ekrānā redzamā attēla augšējās un apakšējās daļas var tikt nogrieztas
no fotoattēla atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
Kameras iestatījumu pielāgošana
Pašreizējā uzņemšanas režīma iespējas
Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītās iespējas.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma.
•
: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
•
: izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
•
: izvēlieties fotoattēlu malu attiecību.
•
: izmantojiet skaistuma efektus vai filtra efektu.
•
: atlasiet videoklipa malu attiecību.
•
: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu.
Centrēts — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots kadra centrālajā daļā
esošais gaismas daudzums.
Punkts — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots
koncentrētā kadra centrā zonā esošais gaismas daudzums.
Matrica aprēķina vidējo
vērtību visam skatam.
84
Programmas un funkcijas
Kameras iestatījumi
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
var nebūt pieejamas.
. Atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma dažas iespējas
Attēli
• Aizmugurējā attēla lielums: atlasiet izšķirtspēju fotoattēliem, kurus vēlaties uzņemt
ar aizmugurējo kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes
fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Priekšējās kam. attēla lielums: atlasiet izšķirtspēju fotoattēliem, kurus vēlaties uzņemt ar
priekšējo kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes fotoattēlus,
taču tie aizņems vairāk atmiņas.
Videoklipi
• Aizmug. kameras video lielums: atlasiet izšķirtspēju video, kurus vēlaties uzņemt ar
aizmugurējo kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes video,
taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Priekš. kameras video lielums: atlasiet izšķirtspēju video, kuru vēlaties uzņemt ar priekšējo
kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes video, taču tie
aizņems vairāk atmiņas.
• Augstas efektivitātes video: aktivizējot funkciju Augstas efektivitātes video, varat ierakstīt
videoklipus HEVC (High Efficiency Video Codec — augstas efektivitātes video kodeks)
formātā. HEVC video tiks saglabāti kā saspiesti faili, lai taupītu ierīces atmiņu.
HEVC video nevarēs demonstrēt citās ierīcēs vai koplietot tos tiešsaistē.
• Video stabiliz.: aktivizējiet prettrīcēšanas funkciju, lai mazinātu vai novērstu attēla
miglainību, ko rada kameras trīcēšana video ierakstīšanas laikā.
85
Programmas un funkcijas
Noderīgas funkcijas
• Režģa līnijas: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas
atvieglošanai, izvēloties objektus.
• Atr. vietas atzīmes: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.
• GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram,
starp ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
• Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti
internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet atrašanās vietas birkas iestatījumu.
• Kameras režīmi: skatiet pieejamos uzņemšanas režīmus vai rediģējiet uzņemšanas režīmu
sarakstu.
• Uzņemšanas metodes: izvēlieties metodi, ar kuru fotografēsiet vai ierakstīsiet video.
• Krātuves atr. vieta: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus. Šī funkcija ir redzama brīdī, kad
ievietojat atmiņas karti.
• Ātrais apskats: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.
• Pilnekrāna skats (16:9): iestatiet ierīci tā, lai tajā fotoattēlu un videoklipu priekšskatīšanai
izmantotu pilnekrāna proporciju.
• Attēli kā priekšsk. (pašbilde): invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata spoguļattēlu,
uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.
• Atjaunot iestatījumus: atiestatīt kameras iestatījumus.
• Sazinieties ar mums: uzdodiet jautājumus vai skatiet biežāk uzdotos jautājumus.
• Par Kameru: skatiet Kameras versiju un juridisko informāciju.
86
Programmas un funkcijas
Galerija
Ievads
Skatiet jūsu ierīcē saglabātos attēlus un video. Jūs varat arī pārvaldīt attēlus un video albumos vai
izveidot stāstus.
Attēlu skatīšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Attēli.
Izvēlieties attēlu.
Piekļūt papildiespējām
Pievienot attēlu izlasei
Sīktēli attēlu un video
priekšskatīšanai
Izdzēst attēlu
Modificēt attēlu
Koplietot attēlu ar citiem
Varat izveidot animētu GIF attēlu vai kolāžu no vairākiem attēliem. Sarakstā pieskarieties
pie → Izveidot GIF vai Izveid. kolāžu un izvēlieties attēlus.
Attēlu meklēšana
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie , lai skatītu attēlus, kas sakārtoti pēc
kategorijas, piemēram, veidi, atrašanās vietas vai dokumenti.
Lai meklētu attēlus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties meklēšanas laukam.
87
Programmas un funkcijas
Video skatīšana
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Attēli.
Izvēlieties atskaņojamo video.
Pieskarieties pie Demonstrēt videoklipu, lai atskaņotu video.
Rādīt jūsu videoklipus
Patīt uz priekšu vai
atpakaļ, velkot joslu
Piekļūt papildiespējām
Tvert pašreizējo ekrānu
Izveidot animētu GIF
Mainīt ekrāna proporcijas
Pārslēgties uz uznirstošo
videoatskaņotāju
Pagrieziet ekrānu
Bloķēt atskaņošanas
ekrānu
Pāriet uz nākamo
videoklipu. Pieskarties un
turēt, lai patītu uz priekšu
Pāriet uz iepriekšējo
videoklipu. Pieskarties un
turēt, lai attītu atpakaļ
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu
Velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai
velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.
Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.
88
Programmas un funkcijas
Attēlu un video detaļu apskate
Varat skatīt faila detaļas, piemēram, cilvēkus, atrašanās vietas un pamatinformāciju. Ja ir
automātiski izveidots saturs, piemēram, stāsts vai GIF, tiks parādīts arī saturs.
Skatot attēlu vai video priekšskatījuma ekrānu, velciet ekrānā uz augšu. Tiks parādīts faila saturs.
Saistīto saturu varat skatīt, arī pieskaroties informācijai ekrānā.
Rediģējiet
informāciju
Faila detaļas
Informācija par
cilvēkiem
Atrašanās vietas
informācija
Automātiski
izveidots saturs
Atzīmes
89
Programmas un funkcijas
Albumu skatīšanās
Jūs varat skatīt fotoattēlus un video, sašķirotus mapēs vai albumos.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie Albumi un izvēlieties albumu.
Albumu paslēpšana
Albumus ir iespējams paslēpt.
Nevar paslēpt albumus, kas izveidoti pēc noklusējuma, piemēram, Kamera un
Ekrānuzņēmumi.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Albumi.
Pieskarieties pie → Slēpt vai rādīt albumus.
Pieskarieties albuma slēdzim, lai paslēptu.
Stāstu skatīšana
Kad jūs uzņemat vai saglabājat attēlus un video, ierīce nolasa to datuma un atrašanās vietas
atzīmes, sakārto attēlus un video un pēc tam izveido stāstus. Lai automātiski izveidotu stāstus,
jums jāuzņem vai jāsaglabā vairāki attēli un video.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie Stāsti un izvēlieties stāstu.
Stāstu izveide
Izveidojiet stāstus ar dažādām tēmām.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Stāsti.
Pieskarieties pie → Izveidot stāstu.
Ievadiet stāsta nosaukumu un pieskarieties Izv.
Atzīmējiet attēlus vai video, kurus vēlaties iekļaut stāstā, un pieskarieties pie Gatavs.
90
Programmas un funkcijas
Lai stāstam pievienotu attēlus vai videi, izvēlieties stāstu un pieskarieties → Pievienot.
Lai izņemtu attēlus vai video no stāsta, izvēlieties stāstu, pieskarieties pie → Rediģēt, atzīmējiet
attēlus vai video, kurus vēlaties izņemt, un pēc tam pieskarieties pie Noņemt no stāsta.
Stāstu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Stāsti.
Pieskarieties un turiet stāstu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie Dzēst.
Albumu koplietošana
Izveidojiet albumus un kopīgojiet tos ar savu ģimeni un draugiem, kuri saglabāti jūsu
kontaktpersonu sarakstā. Viņi var skatīt kopīgotos albumus ierīcēs, kas pierakstītas viņu Samsung
kontā, piemēram, viedtālruņos, televizoros vai ledusskapjos.
• Lai izmantotu šo funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam. (SM-T825)
• Lai izmantotu šo funkciju, ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.
(SM-T825)
Kopīgojamo albumu izveidošana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Kopīgots.
Pieskarieties pie Izveidot kopīg. alb.
Izmantojot šo funkciju pirmo reizi, vispirms ir jāpiekrīt Samsung Social noteikumiem un
nosacījumiem.
3
4
5
Ievadiet albuma nosaukumu un pieskarieties Izv.
Izvēlieties, ar kuru grupu koplietot.
Pieskarieties Labi.
Saņēmēji saņems paziņojumu.
91
Programmas un funkcijas
Attēlu vai video pievienošana albumam
1
2
3
4
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Kopīgots.
Izvēlieties albumu, kurā pievienot attēlus vai video.
Pieskarieties pie
un izvēlieties attēlus vai video, kurus vēlaties pievienot.
Pieskarieties Gatavs.
Attēlu un videofailu sinhronizēšana, izmantojot Samsung Cloud
Sinhronizējot programmu Galerija ar Samsung Cloud, jūsu uzņemtie fotoattēli un ierakstītie
video arī tiks saglabāti Samsung Cloud. Varat skatīt attēlus un video, kas saglabāti Samsung
Cloud programmā Galerija un izmantojot citas ierīces.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim
Sinhronizēt ar Samsung Cloud, lai to aktivizētu. Programma Galerija un Samsung Cloud tiks
sinhronizēti.
Attēlu vai video dzēšana
Attēla vai video dzēšana
Izvēlieties attēlu vai video un ekrāna lejasdaļā pieskarieties pie
.
Vairāku attēlu un video dzēšana
1
2
3
Galerijas ekrānā pieskarieties pie dzēšamā attēla vai video un turiet to.
Atzīmējiet dzēšamos attēlus vai video.
Pieskarieties Dzēst.
92
Programmas un funkcijas
Vairāki logi
Ievads
Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrāna skatā. Iespējams arī
vienlaicīgi darbināt vairākas programmas uznirstošajā skatā.
Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
Dalītā ekrāna skats
Uznirstošais skats
Dalītā ekrāna skats
1
Nospiediet pēdējo lietoto programmu taustiņu, lai atvērtu pēdējo lietoto programmu
sarakstu.
2
Velciet pa kreisi vai pa labi, pieskarieties programmas ikonai un pēc tam pieskarieties pie
Atvērt dalītā ekrāna skatā.
Izvēlētā programma tiks palaista augšējā logā.
93
Programmas un funkcijas
3
Lai izvēlētos citu programmu palaišanai, apakšējā logā velciet pa kreisi vai labi.
Lai palaistu programmas, kas nav nesen lietoto programmu sarakstā, nospiediet Sākuma
taustiņu vai taustiņu Atpakaļ un izvēlieties programmu.
Loga izmēra pielāgošana
Velciet joslu starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.
Kad velkat joslu starp programmas logiem uz ekrāna augšējo vai apakšējo malu, logs tiek
maksimizēts.
94
Programmas un funkcijas
Uznirstošais skats
1
Nospiediet pēdējo lietoto programmu taustiņu, lai atvērtu pēdējo lietoto programmu
sarakstu.
2
Velciet pa kreisi vai pa labi, pieskarieties programmas ikonai un pēc tam pieskarieties pie
Atvērt uznirstošajā skatā.
Programmu saraksts parādīsies uznirstošajā skatā.
Samazināt logu
Maksimizēt logu
Aizvērt
programmu
Pielāgot
caurredzamības
līmeni
Uznirstošo logu pārvietošana
Lai pārvietotu uznirstošo logu, pieskarieties loga rīkjoslai un velciet to uz citu vietu.
95
Programmas un funkcijas
Game Launcher
Ievads
Game Launcher vienuviet apkopo spēles, ko lejupielādējat no Play veikals un Galaxy Store, lai
jūs varētu tām viegli piekļūt. Jūs varat iestatīt ierīci spēļu režīmā, lai atvieglotu spēļu spēlēšanu.
Piekļūt papildiespējām
Skatīt spēles informāciju
Lejupielādētās programmas
Mainīt veiktspējas režīmu
Atvērt spēles ar
skaņu vai bez tās
Game Launcher lietošana
1
Palaidiet programmu Game Launcher.
Ja Game Launcher neparādās, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Papildu funkcijas, un pēc tam pieskarieties slēdzim Game Launcher, lai to aktivizētu.
2
Pieskarieties spēlei spēļu sarakstā.
Lai atrastu citas spēles, pavelciet ekrānā pa kreisi.
No Play veikals un Galaxy Store lejupielādētās spēles tiks automātiski rādītas Game
Launcher ekrānā. Ja neredzat savas spēles, pieskarieties pie → Pievienot programmas.
96
Programmas un funkcijas
Spēļu noņemšana no Game Launcher
Pieskarieties spēles ikonai un turiet to, pēc tam pieskarieties pie Noņemt no Game Launcher.
Veiktspējas režīma maiņa
Varat mainīt spēles veiktspējas režīmu.
Palaidiet programmu Game Launcher, pieskarieties pie
atbilstošāko režīmu.
un pēc tam velciet joslu, lai izvēlētos
• Fokuss uz enerģ. taup.: ļauj ietaupīt akumulatora enerģiju, spēlējot spēles.
• Līdzsvarā: tas līdzsvaro veiktspēju un akumulatora lietošanas laiku.
• Fokuss uz veiktspēju: galvenā uzmanība ir pievērsta labākajam iespējamajam sniegumam,
spēlējot spēles.
Lai mainītu katras spēles iestatījumus, atzīmējiet opciju Individuālie spēles iestatījumi un
pieskarieties pie Lietot.
Akumulatora enerģijas patēriņa efektivitāte var atšķirties atkarībā no spēles.
Game Tools lietošana
Jūs varat iestatīt, lai Game Tools ikona tiktu rādīta spēļu ekrānos kā peldošā ikona.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas un pieskarieties slēdzim
Game Tools, lai to aktivizētu.
Spēles laikā pieskarieties pie
, lai skatītu spēļu rīkus.
Lai pārvietotu ikonu, pieskarieties pie
un velciet to uz jauno atrašanās vietu.
Pieejamo iespēju klāsts var atšķirties atkarībā no spēles.
• Zvani un paziņojumi: iestatīt, kā spēļu laikā rādīt ienākošos zvanus un paziņojumus.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Iestatījumi ienākošo zvanu un paziņojumu rādīšanai spēļu
laikā.
• Bloķēt spēles laikā: bloķēt dažas funkcijas spēļu laikā.
• Papildu spēļu funkcijas: iestatīt papildfunkcijas.
97
Programmas un funkcijas
• Ekrāna skārienbloķēšana: bloķēt skārienekrānu spēles laikā. Lai atbloķētu skārienekrānu,
velciet bloķēšanas ikonu jebkurā virzienā.
• Ekrānuzņēmums: tvert ekrānuzņēmumus.
• Ierakstīt: ierakstīt spēles sesiju. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties paziņojumu panelī
pie Pieskarieties, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
Iestatījumi ienākošo zvanu un paziņojumu rādīšanai spēļu laikā
Jūs varat spēlēt spēles tā, lai to laikā jūs neviens netraucētu, arī saņemot zvanu vai paziņojumu.
Pieskarieties pie
→ Zvani un paziņojumi un izvēlieties iespēju, lai to aktivizētu.
• Minimizēti zvanītāju paziņojumi: ja spēles laikā saņemsiet zvanu, ekrāna augšpusē
parādīsies mazs paziņojums. (SM-T825)
• Nerādīt paziņojumus: spēļu laikā rādīt tikai dažu programmu vai ārkārtas situāciju
paziņojumus.
Samsung Notes
Izveidojiet piezīmes, ievadot tekstu ar tastatūru vai rakstot un zīmējot uz ekrāna ar pirkstu. Tāpat
jūs piezīmēs varat iekļaut attēlus vai balss ierakstus.
Piezīmju izveidošana
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes un pieskarieties pie
.
Ekrāna augšpusē esošajā rīkjoslā izvelieties ievades metodi un izveidojiet piezīmi.
Ievadiet tekstu,
izmantojot tastatūru
Ievietot attēlu vai balss ierakstu
Rakstīt vai zīmēt ar pildspalvu
Gleznot ar otām
3
Kad jūs esat beidzis sacerēti piezīmi, pieskarieties pie Saglabāt.
98
Programmas un funkcijas
Piezīmju sastādīšana rokrakstā
Piezīmju sacerēšanas ekrānā pieskarieties pie Pildsp., lai rakstītu vai zīmētu ar S Pen.
Atsaukt
Atcelt atsaukšanu
Izvēlieties un rediģējiet
Dzēšgumija
Vienkāršais rakstāmbloks
Rakstāmspalva
Pildspalvas iestatījumu mainīšana
Rakstot vai zīmējot piezīmi uz ekrāna, pieskarieties pie
biezumu vai pildspalvas krāsu.
, lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas
Mainīt pildspalvas veidu
Mainīt līnijas biezumu
Izvēlieties jaunu
krāsu ar krāsu atlasītāju
Mainīt pildspalvas krāsu
Izvēlieties
parādāmās krāsu kopas
99
Programmas un funkcijas
Dzēšgumijas izmantošana
Ja vēlaties dzēst rokrakstu no piezīmes, pieskarieties pie
un izvēlieties dzēšamo laukumu. Vai
arī, turot nospiestu pogu S Pen, izvēlieties dzēšamo laukumu.
Lai mainītu dzēšgumijas veidu, vēlreiz pieskarieties pie
.
• Dzēst pa rindai: dzēsiet izvēlēto rindiņu.
• Dzēst pa laukumam: dzēsiet tikai izvēlēto laukumu. Varat pielāgot dzēšgumijas izmēru,
velkot izmēra pielāgošanas joslu.
• Dzēst visu: dzēsiet visu piezīmi.
Pat ar mazāko dzēšgumiju var neizdoties precīzi izdzēst vēlamo daļu.
Rokraksta piezīmju rediģēšana
Rediģējiet ar roku rakstītās piezīmes, izmantojot dažādas rediģēšanas iespējas, piemēram,
griešanu, pārvietošanu, izmēru maiņu vai pārveidošanu.
1
Ja uz piezīmes ir rokraksts, pieskarieties pie
Lai mainītu izvēles formu, vēlreiz pieskarieties
2
.
.
Pieskarieties vai apvelciet līniju ap ievadi, lai to izvēlētos.
Lai pārvietotu ievadi uz citu vietu, izvēlieties ievadi un velciet to uz citu vietu.
Lai mainītu izvēlētā laukuma izmēru, pieskarieties ievadei un velciet rāmja, kas parādās, stūri.
100
Programmas un funkcijas
3
Rediģējiet ievadi, izmantojot pieejamās iespējas.
• Izgriezt: izgriezt ievades saturu. Lai to ielīmētu citā atrašanās vietā, pieskarieties atrašanās
vietai un turiet, un pēc tam pieskarieties pie Ielīmēt.
• Kopēt: kopēt ievades saturu. Lai to ielīmētu citā atrašanās vietā, pieskarieties atrašanās
vietai un turiet, un pēc tam pieskarieties pie Ielīmēt.
• Dzēst: dzēst ievades saturu.
• Izvilkt tekstu: izvilkt tekstu no izvēlētās zonas. Lai kopētu vai ielīmētu tekstu piezīmē,
pieskarieties pie Ielīmēt vai Kopēt.
• Priekšā: nosūtīt ievadi uz priekšu.
• Fonā: nosūtīt ievadi uz aizmuguri.
Gleznošana ar otām
Piezīmes sacerēšanas ekrānā pieskarieties pie Ota, lai gleznotu ar dažādām otām.
Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie Gatavs, lai iekļautu gleznu piezīmē.
Ir iespējams publicēt savu gleznu PENUP vietnē, lai parādītu to citiem.
Izvēlieties jaunu
krāsu ar krāsu atlasītāju
Ievietot gleznu piezīmē
Izvēlieties
parādāmās krāsu kopas
Mainīt otas krāsu
Atsaukt
Atcelt atsaukšanu
Dzēšgumija
Publicēt gleznu PENUP
101
Programmas un funkcijas
Attēlu ievietošana piezīmē
Piezīmes rakstīšanas ekrānā pieskarieties → Attēls. Pieskarieties Kamera → , lai uzņemtu
fotoattēlu, vai pieskarieties Galerija vai Cits, lai izvēlētos attēlu. Attēls tiks ievietots jūsu piezīmē.
Balss ierakstu ievietošana piezīmē
Piezīmes rakstīšanas ekrānā pieskarieties → Balss ieraksti, lai veiktu balss ierakstīšanu.
Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu. Balss ieraksts tiks ievietots jūsu piezīmē.
Atgādņu piespraušana sākuma ekrānam
Piespraudiet piezīmi sākuma ekrānam, lai to ātri apskatītu, atvērtu vai rediģētu.
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes.
Izvēlieties piezīmi un pieskarieties → Piespraust sākuma ekrānam.
Piezīme tiks pievienota sākuma ekrānam.
Piezīmju dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes.
Pieskarieties un turiet piezīmi, kuru vēlaties dzēst.
Lai dzēstu vairākas piezīmes, atzīmējiet vairākas piezīmes, kuras dzēst.
3
Pieskarieties Dzēst.
102
Programmas un funkcijas
PENUP
Ievads
PENUP ir sociālo tīklu pakalpojums tādu mākslas darbu kopīgošanai, kas radīti ar S Pen.
Publicējiet savus mākslas darbus, aplūkojiet citu darbus un iepazīstieties ar noderīgiem
zīmēšanas padomiem.
Jūsu profils
Jūsu darbības
Publicēt savu mākslas darbu
Skatīt mākslas
darbus pēc kategorijām
Jūs varat pierakstīties PENUP ar savu Samsung kontu vai citu SNS kontu.
103
Programmas un funkcijas
Mākslas darba publicēšana
Publicējiet PENUP mākslas darbus, ko esat radījis Samsung Notes vai citās zīmēšanas
programmās.
1
2
Palaidiet programmu PENUP un pieskarieties pie
.
Lai publicētu savu mākslas darbu no programmas Galerija, pieskarieties pie No galerijas,
izvēlieties publicējamo mākslas darbu un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Lai publicētu jaunu mākslas darbu, pieskarieties pie Zīmēšana, uzzīmējiet mākslas darbu un
pēc tam pieskarieties pie Gatavs → Saglabāt un izlikt.
Lai publicētu savu melnrakstu, pieskarieties pie Melnraksti, pabeidziet mākslas darbu un pēc
tam pieskarieties pie Gatavs → Saglabāt un izlikt.
3
Ievadiet nosaukumu, aprakstu un tēmturi.
Pievienot mākslas
darbu publicēšanai
Ievadīt nosaukumu
Ievadīt aprakstu
Izvēlieties,
kur publicēt mākslas darbu
Izvēlieties kategoriju
Kopīgot savu mākslas darbu
citos sociālo tīklu kontos
4
Atļaut ārējo meklēšanu
Pieskarieties Izlikt.
Mākslas darbu publicēšana no citām programmām
Lai publicētu mākslas darbu no programmas Galerija vai citām zīmēšanas programmām,
izvēlieties mākslas darbu no programmas un pieskarieties pie → PENUP.
104
Programmas un funkcijas
Mākslas darba apskate
Jūs varat apskatīt citu cilvēku mākslas darbus, komentēt un pat atzīmēt tos kā iecienītākos. Tāpat
jūs varat lejupielādēt mākslas darbus vai iestatīt kādu no tiem par savu fona tapeti.
Palaidiet programmu PENUP un izvēlieties ziņu, kuru skatīt.
Iestatīt mākslas
darbu par iecienītāko
Skatīt lietotājus,
kuriem patika mākslas darbs
Skatīt komentārus un
pievienot komentāru
Pārpublicēt mākslas darbu.
Varat apskatīt arī lietotājus, kuri
pārpublicējuši mākslas darbu
Lai lejupielādētu mākslas darbu, pieskarieties pie → Lejupielādēt. Lejupielādētais mākslas
darbs tiks saglabāts Galerija. Jūs varat lejupielādēt tikai mākslas darbus, kuru lejupielādi ir
atļāvuši to īpašnieki.
105
Programmas un funkcijas
Attēlu krāsošana
Veidojiet savus mākslas darbus, izmantojot dažādas krāsas.
1
2
3
Palaidiet programmu PENUP un pieskarieties pie Izkrāsošana.
Izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie Sākt krāsošanu.
Sākt krāsošanu
4
Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie Gatavs.
106
Programmas un funkcijas
Zīmēšana tiešraidē
Zīmējiet līdzi, kamēr skatāties tiešās zīmēšanas video, kas parāda attēla zīmēšanas procesu. Jums
viegli izdosies uzzīmēt jauku attēlu.
1
2
3
4
Palaidiet programmu PENUP un pieskarieties pie Zīmēšana tiešraidē.
Izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie Mācīties zīmēt.
Zīmējot attēlu, pieskarieties pie
, lai pauzētu atskaņošanu.
Jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu, pieskaroties pie
5
Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie
.
.
Oriģinālais attēls tiks paslēpts, un jūs varat redzēt savu zīmēto attēlu.
107
Programmas un funkcijas
Zīmēšana uz fotoattēla
Zīmējiet attēlus uz saviem fotoattēliem un saglabājiet tos kā savus mākslas darbus. Izvēlieties
fotoattēlu no Galerija vai uzņemiet fotoattēlu un zīmējiet uz tā. Kad zīmēšana pabeigta, savu
zīmēto attēlu varat redzēt, paslēpjot fotoattēlu.
1
2
3
Palaidiet programmu PENUP.
Pieskarieties pie
→ Zīmēšana →
.
Pieskarieties pie Fotografēt, nofotografējiet un pēc tam pieskarieties pie Labi.
Vai arī pieskarieties pie Izvēlieties no galerijas un izvēlieties fotoattēlu.
4
Izvēlieties laukumu, kurā vēlaties zīmēt, pielāgojiet caurspīdīguma līmeni un pēc tam
pieskarieties pie Saglabāt.
Izvēlētā daļa tiks pievienota kā fons.
5
6
Zīmēt uz fotoattēla.
Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie
.
Fotoattēls tiks paslēpts, un jūs varat redzēt savu zīmēto attēlu.
108
Programmas un funkcijas
Kalendārs
Pārvaldiet savu grafiku, ievadot plānotājā paredzētos pasākumus vai atgādinājumus.
Notikumu izveide
1
Palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
vai divreiz pieskarieties datumam.
Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties
.
2
Ievadiet notikuma datus.
Ievadīt nosaukumu
Mainīt pasākuma krāsu
Iestatīt ilgumu
Izvēlieties kalendāru,
kurā saglabāt notikumu
Iestatīt modinātāju
Ievadīt atrašanās vietu
Pievienot piezīmi
Pievienot vairāk informācijas
3
Pieskarieties Saglabāt, lai saglabātu notikumu.
109
Programmas un funkcijas
Notikumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem
1
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti un
izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
2
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Kalendārs, lai to aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kalendārs, lai to aktivizētu.
Lai pievienotu sinhronizējamos kontus, palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
→ → Pievienot jaunu kontu. Pēc tam izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties.
Kad konts ir pievienots, tas parādās sarakstā.
110
Programmas un funkcijas
Samsung Flow
Ievads
Programma Samsung Flow ļauj viegli savienot planšetdatoru ar viedtālruni un tos ērti lietot,
piemēram, pārbaudīt paziņojumus vai kopīgot saturu.
Abās ierīcēs, ko vēlaties savienot, ir jābūt instalētai programmai Samsung Flow. Ja programma
Samsung Flow nav instalēta, lejupielādējiet to no Galaxy Store vai Play veikals.
• Šī funkcija ir pieejama tikai dažās Samsung Android ierīcēs.
• Lai izmantotu šo funkciju, planšetdatorā un viedtālrunī ir jābūt aktivizētai Bluetooth
funkcijai.
Planšetdatora un viedtālruņa savienošana
1
2
Viedtālrunī palaidiet programmu Samsung Flow.
Planšetdatorā palaidiet programmu Samsung Flow.
Ja izmantojat šo funkciju pirmo reizi, pieskarieties Sākt.
3
4
5
Noteikto ierīču sarakstā atlasiet savu viedtālruni.
Akceptējiet savienojuma pieprasījumu abās ierīcēs.
Apstipriniet piekļuves kodu abās ierīcēs.
Ierīces tiks automātiski savienotas.
Ja jūsu viedtālrunis atbalsta pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkciju, iestatiet tajā
Samsung Pass, lai varētu vieglāk un drošāk izveidot savienojumu ar ierīcēm, izmantojot
pirksta nospiedumu.
111
Programmas un funkcijas
Mobilo datu savienojuma koplietošana
Ja planšetdatorā nav pieejams interneta savienojums, jūs varat koplietot viedtālruņa mobilo datu
savienojumu ar planšetdatoru, izmantojot mobilo tīklāju.
1
2
Planšetdatorā palaidiet programmu Samsung Flow.
Pieskarieties pie
.
Jūs varat piekļūt internetam no planšetdatora, izmantojot viedtālruņa mobilo datu
savienojumu.
• Jūsu viedtālrunim ir jāatbalsta mobilā tīklāja funkcija.
• Viedtālrunim var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
Paziņojumu skatīšana planšetdatorā
Kad viedtālrunī saņemat jaunus paziņojumus, tos var skatīt uznirstošā logā planšetdatorā.
Satura kopīgošana
Jūs varat kopīgot viedtālruņa saturu ar planšetdatoru.
112
Programmas un funkcijas
Mani faili
Piekļūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas ir saglabāti ierīcē vai citās atrašanās vietās, piemēram,
mākoņkrātuves pakalpojumos.
Palaidiet programmu Mani faili.
Skatiet katrā krātuvē saglabātos failus.
Lai apskatītu ierīces atmiņu un iztīrītu no nevajadzīgajiem datiem, pieskarieties → Krātuves
analīze.
Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties pie
.
Pulkstenis
Ievads
Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet
notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.
Signāls
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Signāls.
Modinātāja iestatīšana
Pieskarieties modinātāju sarakstā, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot
modinātāju, iestatiet dažādas iespējas un tad pieskarieties Saglabāt.
Lai atvērtu cipartastatūru modinātāja signāla laika ievadīšanai, pieskarieties laika ievades laukam.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātājus, pieskarieties slēdzim blakus attiecīgajam modinātājam
sarakstā.
Modinātāja izslēgšana
Pieskarieties pie Noraid., lai apturētu modinātāja signālu. Ja esat iepriekš iespējojis snaudas
iespēju, pieskarieties Atlikt, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.
Modinātāja signālu dzēšana
Pieskarieties un turiet modinātāju, atzīmējiet modinātājus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties
pie Dzēst.
113
Programmas un funkcijas
Pasaules pulkstenis
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Pasaules pulkstenis.
Pulksteņu izveidošana
Pieskarieties pie , ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu kartē un pēc tam
pieskarieties pie Pievienot.
Lai izmantotu laika joslas pārveidotāju, pieskarieties pie → Laika joslas konvertētājs.
Pulksteņu dzēšana
Pieskarieties un turiet pulksteni, atzīmējiet dzēšamos pulksteņus un tad pieskarieties pie Dzēst.
Hronometrs
1
2
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Hronometrs.
Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie Sākt.
Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties Aplis.
3
Pieskarieties Apt., lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
Lai restartētu laikus, pieskarieties Atsākt.
Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties Atiestatīt.
114
Programmas un funkcijas
Taimeris
1
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Taimeris.
Lai pievienotu bieži izmantoto taimeri, pieskarieties pie
un pēc tam pieskarieties pie Pievienot.
2
, uzstādiet ilgumu un nosaukumu
Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie Sākt.
Lai atvērtu cipartastatūru ilguma ievadīšanai, pieskarieties ilguma ievades laukam.
3
Pieskarieties Noraid. kad ieslēdzas taimeris.
Kalkulators
Veiciet vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.
Palaidiet programmu Kalkulators.
Aprēķinu vēsturi varat skatīt ekrāna augšdaļā.
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie Notīrīt vēsturi.
Lai izmantotu konvertācijas rīku, pieskarieties pie
. Varat konvertēt dažādas vērtības,
piemēram, laukuma, garuma, temperatūrasmērvienības, citās mērvienībās.
115
Programmas un funkcijas
Satura koplietošana
Koplietojiet saturu, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas. Turpmāk norādītās darbības ir
attēlu koplietošanas piemērs.
Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu. (SM-T825)
1
2
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie
un izvēlieties kopīgošanas metodi, piemēram, e-pastu.
Ja ierīcē ir saglabāta saziņas vai kopīgošanas vēsture, cilvēki, ar kuriem jūs esat
sazinājušies, būs redzami kopīgošanas iespēju panelī. Lai kopīgotu saturu tieši ar viņiem,
izmantojot attiecīgo programmu, izvēlieties personas ikonu. Ja šī funkcija nav aktivizēta,
palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas un tad pieskarieties
slēdzim Direct share, lai to aktivizētu.
116
Programmas un funkcijas
Papildfunkciju izmantošana
• Lielu failu kopīgošana: koplietojiet lielus failus. Augšupielādējiet failus Samsung krātuves
serverī un koplietojiet tos ar citiem, izmantojot tīmekļa saiti. Lai izmantotu šo funkciju, jūsu
tālruņa numuram ir jābūt verificētam. (SM-T825)
• Smart View: kopīgojiet saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi Direct vai
Bluetooth, vai ar SmartThings atbalstītām ierīcēm. Varat arī skatīt savā ierīcē redzamo saturu
uz liela ekrāna, pievienojot savu ierīci televizoram vai monitoram ar aktivizētu ekrāna
spoguļošanas funkciju.
Kad attēls ir nosūtīts uz saņēmēju ierīcēm, šajās ierīcēs parādās paziņojums. Pieskarieties
paziņojumam, lai skatītu vai lejupielādētu attēlu.
Google apps
Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas
Google konts, lai piekļūtu dažām programmām.
Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.
Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no
reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Chrome
Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.
Gmail
Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.
Maps
Atrodiet savu atrašanās vietu kartē, meklējiet vietas pasaules kartē un skatiet dažādu, jums
tuvumā esošu vietu atrašanās vietas informāciju.
117
Programmas un funkcijas
Play mūzika
Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē. Jūs varat augšupielādēt jūsu ierīcē uzglabātās
mūzikas kolekcijas mākonī un piekļūt tām vēlāk.
Play filmas un TV
Iegādājieties vai īrējiet videofailus, piemēram, filmas un TV pārraides no Play veikals.
Disks
Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.
YouTube
Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.
Fotoattēli
Vienuviet meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet savus fotoattēlus un videoklipus no dažādiem
avotiem.
Google
Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.
Duo (SM-T825)
Veiciet vienkāršu video zvanu.
Hangouts (SM-T820)
Nosūtiet ziņojumus, attēlus un emocijzīmes saviem draugiem un sazinieties, izmantojot
videozvanus.
118
Iestatījumi
Ievads
Pielāgot ierīces iestatījumus. Varat personalizēt ierīci, konfigurējot dažādas iestatījumu iespējas.
Palaidiet programmu Iestatījumi.
Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties
.
Savienojumi
Iespējas
Mainiet iestatījumus dažādiem savienojumiem, piemēram, Wi-Fi funkcijai un Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi.
• Wi-Fi: aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu
internetam vai citām tīkla ierīcēm. Atsaucieties uz Wi-Fi, lai skatītu vairāk informācijas.
• Bluetooth: izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām
ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth. Atsaucieties uz Bluetooth, lai skatītu vairāk informācijas.
• Planšetdatora redzamība: ļaujiet citām ierīcēm atrast jūsu ierīci, lai tās varētu kopīgot
saturu ar jūsu ierīci. Aktivizējot šo funkciju, citas ierīces varēs atrast jūsu ierīci, kad tās meklēs
pieejamās ierīces, izmantojot iespēju pārsūtīt failus uz citu ierīci.
119
Iestatījumi
• Lidmašīnas režīms: iestatiet ierīci atspējot visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot
tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.
Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā
personāla norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to
lidojuma režīmā.
• Mobilie tīkli: konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus. (SM-T825)
• Datu lietošana
► SM-T825: sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu
iestatījumus. Iestatiet ierīci automātiski atspējot mobilo datu savienojumu, ja izmantoto
mobilo datu apjoms sasniedz jūsu noteikto robežlielumu.
Varat arī aktivizēt datu sargāšanas funkciju, lai novērstu situāciju, kad programmas, kas
darbojas fonā, nosūta vai saņem datus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Datu taupīšana (SMT825).
► SM-T820: sekojiet līdzi savam izmantoto datu apjomam.
• Mobilais tīklājs un piesaiste: izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo
datu savienojumu ar citām ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var
izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth. Papildinformāciju skatiet sadaļā Mobilais tīklājs
un piesaiste (SM-T825). (SM-T825)
• Citi savienojuma iestatījumi: pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Citi savienojuma iestatījumi.
120
Iestatījumi
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai
citām tīkla ierīcēm.
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi un tad pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
2
Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Ievadiet paroli un pieskarieties pie
Savienot.
• Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo
tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku
savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties Aizmirst.
• Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai
bezvadu maršrutētāju.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi un tad pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
2
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct
funkciju.
3
Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Ierīces tiek savienotas, kad otra ierīce pieņem Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.
121
Iestatījumi
Datu sūtīšana un saņemšana
Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm.
Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie
→ Wi-Fi Direct un pēc tam izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
Pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma
procedūras.
Ierīces savienojuma pārtraukšana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi.
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.
3
Pieskarieties ierīces nosaukumam, lai atvienotu ierīces.
122
Iestatījumi
Bluetooth
Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir
iespējots Bluetooth.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
• Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem). Samsung
neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā
radītajiem zaudējumiem.
Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth un tad pieskarieties slēdzim, lai
to aktivizētu.
Tiks uzrādītas atrastās ierīces.
2
Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.
Ja ierīce, kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, iestatiet, lai ierīce pārslēdzas Bluetooth
pāra savienojuma izveides režīmā. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatas.
Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu ierīce ir redzama citām ierīcēm.
3
Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā ierīcē.
Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.
123
Iestatījumi
Datu sūtīšana un saņemšana
Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot
datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās
darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties
→ Bluetooth un tad izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās
redzamības iespēju.
3
Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth.
Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.
2
3
Pieskarieties
blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.
Pieskarieties Nesavienot pārī.
124
Iestatījumi
Datu taupīšana (SM-T825)
Samaziniet datu lietojumu, neļaujot programmām, kas darbojas fonā, nosūtīt vai saņemt datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Datu lietošana → Datu taupīšana un
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ja datu sargāšanas funkcija ir aktivizēta, ikona
ir redzama statusa joslā.
Aktivizēta datu
sargāšanas funkcija
Lai izvēlētos programmas, kurām datu lietojums nav ierobežots, pieskarieties pie Atļ. pr.,
ja iesl. Datu taup. un izvēlieties programmas.
Mobilais tīklājs un piesaiste (SM-T825)
Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām
ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai
Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste.
Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
• Mobilais tīklājs: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar
datoriem vai citām ierīcēm.
• Bluetooth piesaiste: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu
savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
• USB piesaiste: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu
ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā
bezvadu datora modems.
125
Iestatījumi
Mobilā tīklāja izmantošana
Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar
citām ierīcēm.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste →
Mobilais tīklājs.
2
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Statusa joslā parādās ikona
. Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties pie → Konfigurēt mobilo tīklāju un
izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties Saglabāt.
3
Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.
• Ja mobilais tīklājs netiek atrasts, ierīcē pieskarieties pie → Konfigurēt mobilo tīklāju
un atceliet opcijas Slēpt manu ierīci izvēli.
• Ja otra ierīce nevar izveidot savienojumu ar mobilo tīklāju, savā ierīcē pieskarieties pie
→ Atļautās ierīces un pieskarieties slēdzim Tikai atļautās ierīces, lai to deaktivizētu.
4
Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu
internetam.
Citi savienojuma iestatījumi
Pielāgojiet iestatījumus citu savienojuma funkciju vadīšanai.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi.
• Tuvumā esošo ierīču mekl.: iestatiet ierīci meklēt tuvumā esošas ierīces savienojuma
izveidei.
• Drukāšana: konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs
varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Atsaucieties uz Drukāšana, lai
skatītu vairāk informācijas.
• Lejupielādes paātrinātājs: iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB,
vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Lejupielādes
paātrinātājs (SM-T825). (SM-T825)
126
Iestatījumi
• VPN: iestatiet savā ierīcē virtuālos tīklus (VPN), lai izveidotu savienojumu ar skolas vai
uzņēmuma privāto tīklu.
• Privātā DNS: skolas vai uzņēmuma iekšējam privātajam tīklam izmantojiet uzticama domēna
nosaukuma sistēmu (DNS), nevis ārējo viesu tīklu. DNS var atrast un savienot automātiski,
tāpat DNS var atrast un izveidot savienojumu manuāli.
• Ethernet: pievienojot Ethernet adapteri, varat izveidot pieslēgumu tīklam ar vadu un
konfigurēt tīkla iestatījumus.
Drukāšana
Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri,
izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.
Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
Printeru spraudņu pievienošana
Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Drukāšana → Lejupielādēt spraudni.
2
3
4
Meklēt printera spraudni Play veikals.
Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.
Atlasiet instalētā printera spraudni.
Ierīce automātiski meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu
ierīce.
5
Izvēlieties pievienojamo printeri.
Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties → Pievienot printeri.
127
Iestatījumi
Satura drukāšana
Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, atveriet iespēju sarakstu, pieskarieties pie
→ Visi printeri un pēc tam izvēlieties printeri.
Drukāt →
Drukāšanas metodes var atšķirties atkarībā no satura veida.
Lejupielādes paātrinātājs (SM-T825)
Iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un
mobilos tīklus. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Lejupielādes paātrinātājs.
• Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
• Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
• Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto
temperatūru, tā izslēdzas.
• Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
• Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi,
ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
• Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārneses protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas
pārneses protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem,
piemēram, FTP.
128
Iestatījumi
Skaņas un vibrācija
Iespējas
Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņas un vibrācija.
• Skaņas režīms: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu, vibrozvana režīmu vai klusuma režīmu.
• Vibrēt zvana laikā: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
(SM-T825)
• Zvana signāls: mainiet zvana signālu. (SM-T825)
• Vibrācijas veids: izvēlieties vibrācijas veidu. (SM-T825)
• Paziņojumu skaņas: mainiet paziņojuma skaņu.
• Skaļums
► SM-T825: noregulējiet zvana signālu, mūzikas un video, kā arī sistēmas skaņu un
paziņojumu skaļuma līmeni.
► SM-T820: pielāgojiet mūzikas, video, sistēmas skaņu un paziņojumu skaļuma līmeni.
• Vibrācijas intensitāte: noregulējiet vibrozvana stiprumu.
• Izm. skaļ. taust. multividei: iestatiet ierīci pielāgot multivides skaļuma līmeni, kad nospiežat
skaļuma taustiņu.
• Sistēmas skaņas un vibrācija: iestatiet, lai ierīce atskaņo vai vibrē, kad tiek veikta kāda
darbība, piemēram, ieslēdzot vai izslēdzot ekrānu, vai arī aplūkojot skārienekrānu.
• Papildu skaņas iestatījumi: optimizējiet iestatījumus, atskaņojot multivides saturu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Dolby Atmos (telpiska skaņa).
Dolby Atmos (telpiska skaņa)
Izvēlieties telpiskas skaņas režīmu, kas optimizēts dažādu veidu audio, piemēram, filmas, mūzika
un balss. Izmantojot Dolby Atmos, varēsit dzirdēt mainīgas skaņas, kas plūst ap jums.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Skaņas un vibrācija → Papildu skaņas iestatījumi →
Skaņas kvalit. un efekti → Dolby Atmos, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un pēc tam
izvēlieties režīmu.
129
Iestatījumi
Paziņojumi
Mainiet paziņojumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Paziņojumi.
• Programmu ikonu emblēmas: mainiet programmu ikonu emblēmas iestatījumus.
• Netraucēt: iestatiet ierīci izslēgt paziņojumu un multivides skaņas, izņemot atļautajiem
izņēmumiem.
• Statusa josla: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīti tikai trīs nesenie paziņojumi, kā arī, vai statusa
joslā ir jāparāda akumulatora uzlādes līmenis procentos.
• Nesen nosūtīti: apskatiet programmas, kurās tika saņemti nesenie paziņojumi, un mainiet
paziņojumu iestatījumus. Lai pielāgotu paziņojumu iestatījumus vairākām programmām,
→ Visi un no Programmu saraksta atlasiet programmu.
pieskarieties pie Skatīt visu →
Displejs
Iespējas
Mainiet displeja un sākuma ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs.
• Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
• Pielāgojamais spilgtums: iestatiet ierīci taupīt enerģiju, automātiski pielāgojot displeja
spilgtumu.
• Zilās gaismas filtrs: aktivizēt zilās gaismas filtru un mainīt filtra iestatījumus. Atsaucieties uz
Zilās gaismas filtrs, lai skatītu vairāk informācijas.
• Nakts režīms: izmantojot ierīci naktī vai tumšā vidē, samaziniet slodzi acīm, izmantojot
tumšo tēmu.
• Ieslēdziet GPS funkciju, lai iestatītu ierīci lietot nakts režīmu naktī un izslēgt to no
rīta atkarībā no jūsu pašreizējās atrašanās vietas.
• Dažās programmās tumšā tēma var nebūt pieejama.
• Ekrāna režīms: mainiet ekrāna režīmu, pielāgojot displeja krāsas un kontrastu.
130
Iestatījumi
• Fonta lielums un stils: mainiet fonta izmēru un stilu.
• Ekrāna tālummaiņa: mainiet ekrāna tālummaiņas iestatījumu.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
• Sākuma ekrāns: mainiet sākuma ekrāna iestatījumus.
• Ekrānsaudzētājs: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek lādēta vai ir
savienota ar uzlādes statīvu.
Zilās gaismas filtrs
Samaziniet slodzi acīm, samazinot ekrāna izstaroto zilās gaismas apjomu.
Skatot HDR video pakalpojumu nodrošinātāju piedāvātos HDR video, zilās gaismas filtrs,
iespējams, netiks lietots.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Zilās gaismas filtrs un tad pieskarieties
slēdzim Ieslēgt tūlīt, lai to aktivizētu.
2
3
Velciet pielāgošanas joslu, lai pielāgotu filtra necaurlaidību.
Lai iestatītu grafiku ekrāna zilās gaismas filtra funkcijas aktivizācijai, pieskarieties slēdzim
Ieslēgt kā plānots, lai to aktivizētu, un izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām.
• No saulrieta līdz saullēktam: iestatiet, lai ierīce naktī lietotu zilās gaismas filtru un
izslēgtu to no rīta atkarībā no jūsu pašreizējās atrašanās vietas.
• Pielāgots grafiks: iestata konkrētu laiku, kad ierīce piemēro zilās gaismas filtru.
131
Iestatījumi
Fona attēls
Mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Fona attēls.
Bloķēšanas ekrāns
Mainiet bloķēšanas ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Bloķēšanas ekrāns.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.
• Ekrāna bloķēšanas tips: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
• Smart Lock: iestatiet ierīci atbloķēties, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas vai ierīces.
• Drošās bloķēšanas iestatījumi: mainiet izvēlētās bloķēšanas metodes ekrāna bloķēšanas
iestatījumus.
• Pulksteņa stils: mainiet bloķētajā ekrānā redzamā pulksteņa veidu un krāsu.
• Viesabonēšanas pulkstenis: mainiet bloķētā ekrāna pulksteni, lai viesabonēšanas laikā būtu
redzams gan vietējais, gan mājas laiks. (SM-T825)
• FaceWidgets: mainiet bloķēšanas ekrānā redzamo objektu iestatījumus.
• Kontaktinformācija: iestatiet, lai bloķētajā ekrānā būtu redzama kontaktinformācija,
piemēram, jūsu e-pasta adrese.
• Paziņojumi: iestatiet, kā bloķētā ekrānā parādīt paziņojumus.
• Programmu īsceļi: izvēlieties programmas, kuru saīsnes būs redzamas bloķētā ekrānā.
• Par bloķēšanas ekrānu: skatiet Bloķēšanas ekrāna versiju un juridisko informāciju.
132
Iestatījumi
Biometrijas dati un drošība
Iespējas
Mainiet ierīces drošības iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība.
• Pirkstu nospiedumi: reģistrējiet pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
• Biometrijas datu preferences: mainiet biometrijas datu iestatījumus.
• Google Play Protect: iestatiet, lai ierīce pārbauda, vai nav kaitīgu programmu un rīcību,
brīdina par iespējamo kaitējumu un noņem šīs programmas.
• Atrast manu tālruni: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu tālruni. Izmantojiet
tīmekļa vietni Atrast manu tālruni (findmymobile.samsung.com), lai izsekotu un kontrolētu
savu pazaudēto vai nozagto ierīci.
Varat arī atļaut Google atrašanās vietas pakalpojumam sniegt precīzāku informāciju par jūsu
ierīces atrašanās vietu.
• Drošības atjauninājums: skatiet ierīces drošības programmatūras versiju un meklējiet
atjauninājumus.
• Samsung Pass: vienkārši un droši verificējiet savu identitāti, izmantojot biometrijas datus.
• Instalēt nezināmas programmas: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no
nezināmiem avotiem.
• Secure Folder: izveidojiet drošo mapi, lai aizsargātu savu privāto saturu un programmas no
citiem. Atsaucieties uz Secure Folder, lai skatītu vairāk informācijas.
• Drošā startēšana: aizsargājiet savu ierīci, iestatot, ka tā ierīces ieslēgšanas brīdī pieprasa
ekrāna atbloķēšanas kodu. Jums jāievada atbloķēšanas kods, lai palaistu ierīci, kā arī saņemtu
modinātāja signālus un paziņojumus.
• SD kartes šifrēšana: iestatiet ierīci šifrēt failus atmiņas kartē.
Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce
nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo
iestatījumu.
• Citi drošības iestatījumi: konfigurējiet papildu drošības iestatījumus.
133
Iestatījumi
• Atrašanās vieta: mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
• Programmu atļaujas: skatiet funkciju sarakstu un programmas ar atļaujām tās lietot. Varat
arī rediģēt atļauju iestatījumus.
• Sūtīt diagnostikas datus: iestatiet ierīci automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un lietojuma
informāciju uz Samsung.
• Saņemt mārketinga informāciju: iestatiet, vai saņemt Samsung mārketinga informāciju,
piemēram, īpašos piedāvājumus, dalības ieguvumus, un biļetenus.
Pirkstu nospiedumu atpazīšana
Pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas darbībai nepieciešams reģistrēt jūsu pirkstu
nospiedumu informāciju un saglabāt to ierīcē. Pēc tās reģistrēšanas varat iestatīt ierīci izmantot
jūsu pirkstu nospiedumus šādām funkcijām:
• Bloķēt ekrānu
• Secure Folder
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Pirksta nospiedumu atpazīšanas funkcija izmanto katra pirksta nospieduma unikālās
iezīmes, lai uzlabotu jūsu ierīces drošību. Iespēja, ka pirkstu nospiedumu sensors
sajauks divus dažādus pirkstu nospiedumus, ir ļoti neliela. Taču retos gadījumos
dažādus pirksta nospiedumus, kas ir ļoti līdzīgi, sensors var atpazīt kā identiskus.
• Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat pirksta nospiedumu, to nevarēs lietot
ekrāna atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, ekrāns
jāatbloķē, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirkstu
nospiedumu. Noteikti neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
• Ja jūsu pirksta nospiedums netiek atpazīts, atbloķējiet ierīci, izmantojot figūru, PIN
kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirksta nospiedumu, un tad vēlreiz reģistrējiet
pirksta nospiedumus. Ja figūra, PIN kods vai parole ir aizmirsta, jūs nevarēsiet izmantot
ierīci, to neatiestatot. Samsung neuzņemsies atbildību par datu zaudēšanu vai
traucējumiem aizmirstu atbloķēšanas kodu dēļ.
• Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz Vilkt vai Nav, kas nav droša, visi jūsu
biometriskie dati tiks izdzēsti. Ja programmās vai funkcijās vēlaties izmantot savus
biometriskos datus, jums savi biometriskie dati jāreģistrē vēlreiz.
134
Iestatījumi
Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai
Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt
funkcijas veiktspēju:
• Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
• Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
• Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru
visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
• Sākuma taustiņam ir pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors. Nodrošiniet, ka pirkstu
nospiedumu atpazīšanas sensors nav saskrāpēts vai to nav sabojājuši metāla priekšmeti, kā
piemēram, monētas, atslēgas un kaklarotas.
• Pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora nosegšana ar aizsargplēvēm, uzlīmēm vai
citiem piederumiem var samazināt pirkstu nospiedumu atpazīšanas precizitāti. Ja pirkstu
nospiedumu atpazīšanas sensors sākumā ir nosegs ar aizsargplēvi, noņemiet to, pirms sākat
izmantot pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru.
• Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
• Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus.
Pārliecinieties, ka jūsu pirksts nosedz visu sākuma taustiņu.
• Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas
sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla
objektam.
135
Iestatījumi
Pirkstu nospiedumu reģistrēšana
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība → Pirkstu nospiedumi.
Izlasiet ekrānā redzamos norādījumus un pieskarieties pie Turpināt.
Iestatiet ekrāna bloķēšanas metodi.
Reģistrējiet savu pirksta nospiedumu.
Novietojiet savu pirkstu uz sākuma taustiņa. Kad ierīce ir noteikusi jūsu pirkstu, paceliet to un
vēlreiz uzlieciet uz sākuma taustiņa.
Atkārtojiet šo darbību, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts.
5
Pēc pirkstu nospiedumu reģistrēšanas pabeigšanas pieskarieties pie Gatavs.
Reģistrēto pirkstu nospiedumu pārbaude
Varat pārliecināties, vai jūsu pirkstu nospiedums ir reģistrēts, novietojot pirkstu uz pirkstu
nospiedumu atpazīšanas sensora.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība → Pirkstu nospiedumi.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie Skatīt pievienotos pirkstu nospiedumus.
Novietojiet savu pirkstu uz pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora.
Tiks parādīts atpazīšanas rezultāts.
136
Iestatījumi
Reģistrēto pirkstu nospiedumu dzēšana
Reģistrētos pirkstu nospiedumus ir iespējams dzēst.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība → Pirkstu nospiedumi.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Atzīmējiet pirkstu nospiedumus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties pie Noņemt.
Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem
Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar pirksta
nospiedumu.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība → Pirkstu nospiedumi.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties slēdzim Atbloķēt ar pirksta nospiedumu, lai to aktivizētu.
Bloķētajā ekrānā novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora un skenējiet
pirksta nospiedumu.
137
Iestatījumi
Secure Folder
Secure Folder aizsargā jūsu privāto saturu un programmas, piemēram, fotoattēlus un
kontaktpersonas, no citu piekļuves. Par sava privātā satura un programmu drošību varat gādāt
pat tad, kad ierīce ir atbloķēta.
Secure Folder ir atsevišķa, aizsargāta uzglabāšanas vieta. Secure Folder esošos datus nav
iespējams pārsūtīt uz citām ierīcēm, izmantojot neapstiprinātus kopīgošanas veidus,
piemēram, USB vai Wi-Fi Direct. Mēģinājumi pielāgot operētājsistēmu vai izmainīt
programmatūru automātiski radīs Secure Folder bloķēšanu, kā rezultātā tai nevarēs
piekļūt. Pirms datu saglabāšanas Secure Folder noteikti dublējiet tos citā drošā vietā.
138
Iestatījumi
Secure Folder iestatīšana
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarties pie Biometrijas dati un drošība → Secure
Folder.
2
3
4
Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un pieskarieties pie Piekrītu.
Ievadiet sava Samsung konta ID un paroli un pieskarieties pie Pierakstīties.
Izvēlieties bloķēšanas veidu, kuru vēlaties lietot, un ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai
pabeigtu iestatīšanu.
Lai mainītu Secure Folder nosaukumu vai ikonas krāsu, pieskarieties pie → Pielāgot.
• Palaižot programmu Secure Folder, tā ir jāatbloķē, izmantojot jūsu iepriekš iestatīto
bloķēšanas metodi.
• Ja aizmirsāt Secure Folder atbloķēšanas kodu, varat to atiestatīt, izmantojot savu
Samsung kontu. Pieskarieties pogai, kas atrodas bloķētā ekrāna lejasdaļā, un ievadiet
sava Samsung konta paroli.
Automātiskās bloķēšanas iestatīšana Secure Folder
Iestatiet, lai ierīce automātiski bloķētu Secure Folder, kad tā netiek izmantota.
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Automātiska
Secure Folder bloķēšana.
2
Izvēlieties bloķēšanas iespēju.
Lai manuāli bloķētu savu Drošības mapi, pieskarieties pie → Bloķēt.
139
Iestatījumi
Satura pārvietošana uz Secure Folder
Pārvietojiet saturu, piemēram, fotoattēlus un kontaktus, uz drošo mapi. Turpmāk norādītās
darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no noklusējuma krātuves uz Secure Folder.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Pievienot failus.
3
Pieskarieties pie Pārvietot.
Pieskarieties pie Attēli, izvēlieties attēlus, kurus vēlaties pārvietot, un tad pieskarieties pie
Gatavs.
Izvēlētie vienumi tiks dzēsti no to sākotnējās mapes un tiks ievietoti drošajā mapē. Lai
kopētu vienumus, pieskarieties pie Kopēt.
Satura pārvietošanas metode var atšķirties atkarībā no satura veida.
Satura pārvietošana no Secure Folder
Pārvietojiet saturu no Secure Folder uz atbilstošo programmu noklusējuma krātuvē. Tālāk
norādītās darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no Secure Folder uz noklusējuma krātuvi.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Galerija.
Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie → Pārvietot ārpus Secure Folder.
Izvēlētie vienumi tiks pārvietoti uz sadaļu Galerija noklusējuma krātuvē.
140
Iestatījumi
Programmu pievienošana
Pievienojiet programmu, kuru lietot mapē Secure Folder.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Pievienot programmas.
Atzīmējiet vienu vai vairākas no ierīcē instalētajām programmām un pieskarieties pie
Pievienot.
Lai instalētu programmas no pakalpojuma Play veikals vai Galaxy Store, pieskarieties pie
Lejupiel. no Play veikala vai Lejupiel. no Galaxy Store.
Programmu izņemšana no Secure Folder
Pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie Atinstalēt.
Kontu pievienošana
Pievienojiet savus Samsung, Google vai citus kontus, kurus vēlaties sinhronizēt ar Secure Folder
esošajām programmām.
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Konti → Konta
pievienošana.
2
3
Izvēlieties konta pakalpojumu.
Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Secure Folder paslēpšana
Jūs varat paslēpt drošās mapes saīsni no programmu saraksta.
Palaidiet programmu Secure Folder, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties
slēdzim Rādiet mapi Secure Folder, lai to deaktivizētu.
Varat arī pavilkt lejup statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli. Pēc tam paziņojumu panelī
pavelciet uz leju un pieskarieties pie Secure Folder, lai deaktivizētu šo funkciju.
141
Iestatījumi
Secure Folder dublēšana un atjaunošana
Dublējiet Drošajā mapē esošo saturu un programmas uz Samsung Cloud, izmantojot savu
Samsung kontu, un atjaunojiet to vēlāk.
Datu dublēšana
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties → Iestatījumi → Dublēšana un
atjaunošana.
2
3
4
Pieskarieties pie Pievienot kontu un pierakstieties savā Samsung kontā.
Pieskarieties Dublēt Secure Folder datus.
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties dublēt, un pieskarieties pie Dublēt.
Dati tiks dublēti Samsung Cloud.
Datu atjaunošana
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties → Iestatījumi → Dublēšana un
atjaunošana.
2
3
4
Pieskarieties pie Atjaunot.
Pieskarieties pie
, lai atlasītu ierīci datu dublēšanai.
Atzīmējiet atjaunojamo datu veidus un pieskarieties Atjaunot.
Ierīcē tiks atjaunoti dublētie dati.
Secure Folder atinstalēšana
Jūs varat atinstalēt Secure Folder, tostarp tajā esošo saturu un programmas.
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Citi iestatījumi →
Atinstalēt.
Lai pirms Secure Folder atinstalēšanas dublētu tajā esošo saturu, atzīmējiet Pārvietot multivides
failus ārpus Secure Folder un pieskarieties Atinstalēt. Lai piekļūtu no Secure Folder dublētajiem
datiem, palaidiet programmu Mani faili un pieskarieties pie Iekšējā krātuve → Secure Folder.
Programmā Samsung Notes saglabātās piezīmes netiks dublētas.
142
Iestatījumi
Konti un dublēšana
Iespējas
Sinhronizējiet, dublējiet vai atjaunojiet savas ierīces datus, izmantojot Samsung Cloud. Jūs varat
arī reģistrēt un pārvaldīt kontus, piemēram, savu Samsung vai Google kontu, vai veikt datu
pārsūtīšanu uz vai no citām ierīcēm, izmantojot funkciju Smart Switch.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana.
• Konti: pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.
• Lietotāji: uzstādiet papildu lietotāju kontus, citiem lietotājiem, kas lieto ierīci, ar
personalizētiem iestatījumiem, kā piemēram, e-pasta kontiem, fona attēlu iestatījumiem, un
vēl. Papildinformāciju skatiet sadaļā Lietotāji (SM-T820). (SM-T820)
• Dublēšana un atjaunošana: saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un
iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt tai vēlāk.
Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā.
• Samsung Cloud: pārvaldiet saturu, ko vēlaties droši saglabāt pakalpojumā Samsung Cloud.
Pārbaudiet savu Samsung Cloud krātuves lietošanas statusu, kā arī sinhronizējiet, dublējiet
un atjaunojiet savus datus. Atsaucieties uz Samsung Cloud, lai skatītu vairāk informācijas.
• Smart Switch: palaidiet Smart Switch un pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces (Smart Switch).
Regulāri dublējiet savus datus drošā vietā, piemēram, Samsung Cloud vai datorā, lai jūs
varētu atjaunot datus, ja tie ir bojāti vai pazūd neparedzētas rūpnīcas datu atiestatīšanas
gadījumā.
143
Iestatījumi
Lietotāji (SM-T820)
Uzstādiet papildu lietotāju kontus, citiem lietotājiem, kas lieto ierīci, ar personalizētiem
iestatījumiem, kā piemēram, e-pasta kontiem, fona attēlu iestatījumiem, un vēl. Ir pieejami
sekojošie lietotāju kontu veidi:
• Administrators: administratora konts tiek izveidots tikai tad, kad ierīce tiek iestatīta
pirmoreiz, un var izveidot tikai vienu kontu. Šim kontam ir pilnīga kontrole pār ierīci, ieskaitot
lietotāju kontu pārvaldību. Lietotāju kontus var pievienot un dzēst tikai tad, kad izmantojat
šo kontu.
• Viesis: izmantojot šo kontu, viesi var piekļūt šai ierīcei. Viesu sesijas laikā izmantotā
informācija un dati tiek īslaicīgi saglabāti. Ikreiz, kad izmantojat šo kontu, ir jānorāda, vai
turpināt iepriekšējo viesa sesiju vai atiestatīt to.
• Lietotājs: šis konts ļauj lietotājiem piekļūt savām programmām un saturam un pielāgot
ierīces iestatījumus, kas ietekmē visus kontus.
• Lietotājs (ierob. prof.): ierobežots konts, kas var piekļūt tikai programmām un saturam, ko
ļauj īpašnieka konts, un nevar izmantot pakalpojumus, kur nepieciešams pierakstīties.
Lietotāju pievienošana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana → Lietotāji.
Pieskarieties pie Pievienot lietotāju vai profilu → Lietotājs → Labi → Iestatīt tūlīt.
Ierīcē tiks pārslēgts jauns lietotāja konts, un ekrānā tiks parādīts noklusējuma bloķēšanas
ekrāns.
3
Atbloķējiet ierīci un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.
144
Iestatījumi
Ierobežoto kontu pievienošana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana → Lietotāji.
Pieskarieties pie Pievienot lietotāju vai profilu → Lietotājs (ierob. prof.).
Ja neizmantojat drošu ekrāna bloķēšanas metodi ar administratora kontu, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus, lai iestatītu to.
3
Atlasiet lietotnes un saturu, kam lietotāji ar ierobežotu piekļuvi drīkst piekļūt.
Lietotāju pārslēgšana
Bloķētā ekrāna augšdaļā pieskarieties lietotāja konta ikonai un pēc tam atlasiet kontu, uz ko
pārslēgties.
Bloķēts ekrāns
Lietotāju pārvaldīšana
Kad izmantojat administratora kontu, jūs varat dzēst kontus vai mainīt ierobežoto kontu
iestatījumus.
Lai dzēstu lietotāja kontu, pieskarieties vienumam
Dzēst.
blakus kontam un pēc tam pieskarieties
Lai kontā ar ierobežotu piekļuvi mainītu iestatījumus, pieskarieties vienumam
Kontu var dzēst, pieskaroties vienumam .
145
blakus kontam.
Iestatījumi
Samsung Cloud
Dublējiet datus no savas līdzšinējās ierīces pakalpojumā Samsung Cloud un atjaunojiet tos
savā jaunajā ierīcē. Jūs varat arī sinhronizēt jūsu ierīcē saglabātos datus ar Samsung Cloud un
skatīt saglabātos datus Samsung Cloud. Lai izmantotu Samsung Cloud, jums jāreģistrējas un
jāpierakstās savā Samsung kontā. Atsaucieties uz Samsung konts, lai skatītu vairāk informācijas.
Datu dublēšana no jūsu iepriekšējās ierīces
1
2
Savā līdzšinējā ierīcē pierakstieties savā Samsung kontā.
Palaidiet programmu Iestatījumi, izvēlieties dublēšanas iespēju un dublējiet savus datus.
• Ja jūsu ierīce atbalsta Samsung Cloud, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties
pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Dublēt šo planšetdatoru, atzīmējiet
vienumus, kurus vēlaties dublēt, un pēc tam pieskarieties pie Dublēt, lai dublētu savus
datus.
• Dažādiem modeļiem dublēšanas metode var atšķirties.
• Daži dati netiks dublēti. Lai atzīmētu, kurus datus dublēt, palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Dublēt šo
planšetdatoru.
• Lai apskatītu dublētos datus katrai ierīcei savā Samsung Cloud, palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Atjaunot
datus →
un pēc tam atlasiet vajadzīgo ierīci.
146
Iestatījumi
Datu atjaunošana no Jūsu iepriekšējās ierīces
1
Savā jaunajā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana
→ Samsung Cloud.
2
3
Pieskarieties pie Atjaunot datus →
un izvēlieties iepriekšējo ierīci.
Atzīmējiet atjaunojamo datu veidus un pieskarieties pie Atjaunot.
Datu sinhronizēšana no Jūsu ierīces
Jūs varat sinhronizēt jūsu ierīcē saglabātos datus, piemēram, attēlus, video un notikumus ar
Samsung Cloud, un piekļūt tiem, izmantojot citas ierīces.
1
Savā jaunajā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana
→ Samsung Cloud.
2
3
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Sinhr. un aut. dublēšanas iest. → Sinhronizēt.
Pieskarieties slēdžiem blakus vienumiem, ar kuriem vēlaties sinhronizēt.
Jūs varat pārbaudīt saglabātos datus vai mainīt iestatījumus, pieskaroties pie Galerija,
Citi sinhronizētie dati vai Samsung Cloud Drive.
Google
Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Google.
147
Iestatījumi
Papildu funkcijas
Aktivizējiet papildu funkcijas un mainiet tās regulējošos iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Papildu funkcijas.
Pārmērīga ierīces kratīšana vai trieciens var izraisīt nejaušu ievadi dažās funkcijās, kurām
tiek izmantoti sensori.
• S Pen: mainiet S Pen lietošanas iestatījumus. Skatiet sadaļu S Pen funkcijas, lai iegūtu
papildinformāciju par funkcijām Bezskāriena komanda, Skats no augšas un Izsl. ekr. atg.
• Piederumi: mainiet piederumu iestatījumus.
• Viedais uznirstošais skats: atlasiet programmas, lai apskatītu savus paziņojumus, izmantojot
uznirstošos logus. Izmantojot šo funkciju, uznirstošajos logos varat ātri apskatīt saturu,
pieskaroties ekrānā pie ikonas.
Šī funkcija ir pieejama tikai tām programmām, kas atbalsta vairāku logu funkciju.
• Viedā tveršana: iestatiet ierīci uzņemt pašreizējā ekrāna un ritināmajā daļā esošā satura
attēlu un iespējot ekrānuzņēmuma tūlītēju apgriešanu un koplietošanu.
• Direct share: kopīgošanas panelī iestatiet, lai ierīce attēlo kontaktpersonas, ar kurām esat
sazinājies, lai ļautu jums tieši kopīgot saturu.
• Samazināt animācijas: iestatiet ierīci samazināt atsevišķus ekrāna efektus, ja esat jutīgs pret
animācijām vai ekrāna kustību.
• Kustības un žesti: aktivizējiet kustības funkciju un konfigurējiet iestatījumus.
• Game Launcher: aktivizējiet Game Launcher. Atsaucieties uz Game Launcher, lai skatītu
vairāk informācijas.
• Game Tools: aktivizējiet funkciju Spēļu rīki, lai spēļu spēlēšanas laikā varētu piekļūt
noderīgām iespējām un funkcijām.
148
Iestatījumi
Ierīces apkope
Ierīces apkopes funkcija sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, atmiņu un
sistēmas drošību. Varat arī automātiski optimizēt ierīci ar pirksta pieskārienu.
Akumulators
Drošība
Krātuve
Brīvpiekļuves atmiņa
Ātrās optimizēšanas funkcijas izmantošana
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Optimizēt tūlīt.
Ātrās optimizēšanas funkcija uzlabo ierīces veiktspēju, veicot tālāk norādītās darbības.
• Dzēšot daļu atmiņas.
• Dzēšot nevajadzīgos failus un aizverot programmas, kas darbojas fonā.
• Neparasta akumulatora lietojuma pārvaldība.
• Skenēšana, meklējot avarējušas programmas un ļaunprogrammatūru.
149
Iestatījumi
Akumulators
Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēs ar zemu
akumulatora uzlādes līmeni akumulatora enerģiju iespējams ekonomēt, aktivizējot enerģijas
taupīšanas funkcijas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Akumulators.
• Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas
izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
• Jūs, iespējams, nevarēsiet saņemt paziņojumus no dažām programmām, kas izmanto
enerģijas taupīšanas režīmu.
Akumulatora lietošanas pārvaldība katrai programmai
Jūs varat ietaupīt akumulatora enerģiju, neļaujot fonā strādājošām programmām, brīžos, kad tās
netiek izmantotas, patērēt akumulatora enerģiju. Izvēlieties Programmu sarakstā programmas
un pieskarieties slēdzim Deaktivizēt programmu, lai aktivizētu funkciju. Pieskarieties pie →
Iestatījumi un zem Programmu enerģijas pārvaldība iestatiet vēlamās opcijas.
Krātuve
Pārbaudiet izmantotos un pieejamos atmiņas resursus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve.
• Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas
aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā
kapacitāte var mainīties.
• Pieejamo ierīces iekšējās atmiņas ietilpību varat apskatīt Samsung mājas lapā sadaļā
Specifikācijas.
Atmiņas pārvaldība
Lai dzēstu liekos failus, piemēram, kešatmiņas datus, pieskarieties pie Iztīrīt. Lai dzēstu failus vai
atinstalētu programmas, ko vairs nelietojat, izvēlieties kādu izvēlnes LIETOTĀJA DATI kategoriju.
Pēc tam atzīmējiet vēlamos vienumus un pieskarieties pie DZĒST vai ATINSTALĒT.
150
Iestatījumi
Brīvpiekļuves atmiņa
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Brīvpiekļuves atmiņa.
Lai paātrinātu ierīces darbību, izslēdzot programmas, kas darbojas fonā, programmu sarakstā
atzīmējiet programmas un pieskarieties Iztīrīt.
Drošība
Pārbaudiet ierīces drošības situāciju. Šī funkcija meklē ierīcē ļaunprogrammatūru.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Drošība → Skenēt planšetdatoru.
Programmas
Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus. Jūs varat skatīt programmas lietošanas
informāciju, mainīt to paziņojumu vai piešķirto atļauju iestatījumus, kā arī atinstalēt vai
deaktivizēt nevajadzīgās programmas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmas.
Vispārīga pārvaldība
Pielāgojiet ierīces sistēmas iestatījumus vai atiestatiet ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīga pārvaldība.
• Valoda un ievade: izvēlieties ierīces valodas un mainiet iestatījumus, piemēram, tastatūras
un balss ievades veidus. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.
• Datums un laiks: piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku
un datumu.
Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts, tiek atiestatīts datums un laiks.
• Sazinieties ar mums: uzdodiet jautājumus vai skatiet biežāk uzdotos jautājumus.
• Atiestatīt: atiestatiet ierīces iestatījumus vai veiciet sākotnējo datu atiestatīšanu. Varat
atiestatīt visus ierīces iestatījumus vai tikai tīkla iestatījumus, vai pieejamības iestatījumus.
Varat arī iestatīt ierīci restartēties iepriekš iestatītā laikā, lai nodrošinātu ierīces optimizāciju.
151
Iestatījumi
Pieejamība
Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Pieejamība.
• Ekrāna lasītājs: ieslēdziet programmu Voice Assistant, kas nodrošinās balss paskaidrojumus.
Lai skatītu palīdzības informāciju un uzzinātu, kā lietot šo funkciju, pieskarieties pie
Apmācība.
• Redzamības uzlabojumi: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājredzīgiem
lietotājiem.
• Dzirdes aparāti: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājdzirdīgiem lietotājiem.
• Saziņa un izveicība: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību lietotājiem ar kustību
traucējumiem.
• Papildu iestatījumi: konfigurējiet tiešās piekļuves un paziņojumu funkciju iestatījumus.
• Instalētie pakalpojumi: skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.
Programmatūras atjaun.
Atjauniniet savas ierīces programmatūru, izmantojot programmaparatūras bezvadu (FOTA)
pakalpojumu. Varat arī ieplānot programmatūras atjauninājumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmatūras atjaun.
Ja jūsu ierīces drošības un jauna veida apdraudējumu bloķēšanas nolūkā tiek izlaisti
programmatūras ārkārtas atjauninājumi, tie tiek instalēti automātiski, neprasot jūsu
piekrišanu.
• Lejupielādēt un instalēt: manuāli pārbaudiet, vai nav pieejami atjauninājumi, un uzstādiet
tos.
• Autom. lejupielādēt, izm. Wi-Fi: iestatiet ierīci automātiski lejupielādēt atjauninājumus, kad
tā ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
• Pēdējā atjaunināšana: skatiet informāciju par pēdējo programmatūras atjauninājumu.
Informācija par drošības atjauninājumiem
Drošības atjauninājumi ir paredzēti jūsu ierīces drošības uzlabošanai un jūsu personīgās
informācijas aizsargāšanai. Lai iegūtu jūsu ierīces modelim paredzētos drošības atjauninājumus,
apmeklējiet vietni security.samsungmobile.com.
Šī interneta vietne ir pieejama tikai dažās valodās.
152
Iestatījumi
Lietotāja rokasgrāmata
Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt
svarīgus iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Lietotāja rokasgrāmata.
Par planšetdatoru
Piekļūstiet informācijai par ierīci.
Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie Par planšetdatoru.
Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties pie Rediģēt.
• Statuss
► SM-T825: skatīt dažādu informāciju par ierīci, piemēram, SIM kartes statusu, Wi-Fi MAC
adresi un sērijas numuru.
► SM-T820: skatiet dažādu informāciju par ierīci, piemēram, Wi-Fi MAC adresi un sērijas
numuru.
• Juridiskā informācija: skatīt ar ierīci saistīto juridisko informāciju, piemēram, informāciju par
drošību un atvērtā koda licenci.
• Programmatūras informācija: skatīt informāciju par ierīces programmatūru, piemēram,
operētājsistēmas versiju un aparātprogrammatūras versiju.
• Informācija par akumulatoru: skatīt ierīces akumulatora statusu un informāciju.
153
Pielikums
Traucējummeklēšana
Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.
Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no
šiem kodiem:
• Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
• PIN kods: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana,
ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot
izvēlni Bloķēt SIM karti.
• PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts
nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
• PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar
SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties
kļūdu ziņojumi.
• Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju.
Jūsu ierīci nevar ieslēgt
Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms
ierīces ieslēgšanas.
154
Pielikums
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt
pareizi.
• Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties
skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
• Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.
Ierīce sasalst vai rodas fatāla kļūda
Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Ierīces restartēšana
Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt
to no jauna.
Piespiedu restartēšana
Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
Ierīces atiestatīšana
Ja iepriekš minētās metodes nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība → Atiestatīt →
Sākotnējo datu atiestate → Atiestatīt → Dzēst visu. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu,
atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.
155
Pielikums
Zvani netiek savienoti (SM-T825)
• Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
• Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt (SM-T825)
• Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
• Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
• Ja izmantojat austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.
Zvana laikā atbalsojas skaņa (SM-T825)
Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.
► SM-T825: mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai
skaņas kvalitāte ir vāja
► SM-T820: bieži pazūd savienojums ar internetu
• Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams,
jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar
problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.
Akumulatora ikona ir tukša
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.
156
Pielikums
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem
lādētājiem)
• Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
• Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz
• Ierīcei vai tās akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē,
derīgā uzlāde var būt samazināta.
• Izmantojot noteiktas funkcijas vai programmas, piemēram, GPS, spēles vai internetu,
akumulatora enerģijas patēriņš palielinās.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi
Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai
darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet
veikt tālāk aprakstītās darbības:
• Uzlādējiet akumulatoru.
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā
problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā
• Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu
uzņemšanas metodes.
• Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu
iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.
157
Pielikums
Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi
Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā
ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital
Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu
rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
• Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3,
netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus
atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
• Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas
uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
• Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai
papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu
signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.
Bluetooth nedarbojas, kā paredzēts
Ja nevar sameklēt otru Bluetooth ierīci, pastāv savienojuma problēmas vai darbības traucējumi,
rīkojieties, kā norādīts tālāk.
• Pārbaudiet, vai ierīce, ar ko vēlaties izveidot savienojumu, ir gatava meklēšanai vai
savienojuma izveidei.
• Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā
sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam
pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai to aktivizētu.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība →
Atiestatīt → Atiestatīt tīkla iestatījumus → Atjaunot iestatījumus, lai atiestatītu tīkla
iestatījumus. Veicot atiestatīšanu, varat zaudēt reģistrēto informāciju.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
158
Pielikums
Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums
• Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
• Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
• Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai
jaunāka Windows XP servisa pakotne.
Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu
GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci,
lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.
Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā
gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību
par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.
Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
Ierīces krātuvē nepietiek vietas
Izdzēsiet nevajadzīgos datus, piemēram, datus kešatmiņā, izmantojot ierīces apkopes funkciju,
vai arī manuāli izdzēsiet nelietotās programmas vai failus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.
159
Pielikums
Sākuma ekrānā nav redzama programmu poga
Programmu sarakstu varat atvērt, neizmantojot programmu pogu, ja sākuma ekrānā pavilksiet
augšu vai uz leju. Lai sākuma ekrānā tiktu rādīta programmu poga, palaidiet programmu
Iestatījumi un pieskarieties pie Displejs → Sākuma ekrāns, pēc tam pieskarieties pie slēdža
Programmu poga, lai to aktivizētu.
Paziņojumu panelī neparādās ekrāna spilgtuma pielāgošanas josla
Atveriet paziņojumu paneli, pavelkot statusa joslu lejup. Pēc tam pavelciet uz leju paziņojumu
paneli. Pieskarieties
, kas atrodas blakus spilgtuma pielāgošanas joslai, un pieskarieties
slēdzim Rādīt vadīklu augšdaļā, lai to aktivizētu.
Samsung Cloud nedarbojas
• Pārliecinieties, ka esat pareizi pievienojies tīklam.
• Jūs nevarat izmantot Samsung Cloud tā servisa pārbaudes laikā. Mēģiniet vēlreiz pēc neilga
brīža.
Akumulatora noņemšana
• Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai
saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Jūsu drošībai nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts,
tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu
lietošanai.
• Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumu un zaudējumiem (saistībā ar līguma
noteikumiem vai deliktu, tostarp nolaidību), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie
brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie radušies Samsung
nolaidības dēļ.
160
Autortiesības
Autortiesības © 2019 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav
saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir
reģistrētas preču zīmes, kas pieder Wi-Fi Alliance.
• Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby, Dolby Atmos un dubultais D ir
Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising