Samsung | SM-T865 | User manual | Samsung Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE) Kasutusjuhend

Samsung Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE) Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
SM-T860
SM-T865
Estonian. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisukord
Põhiline
4
6
9
15
18
20
22
23
24
25
27
38
40
42
74
78
83
87
90
92
105
111
117
118
121
122
129
132
133
135
135
137
138
139
141
142
146
147
150
157
Üldteave
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Seadme paigutus ja funktsioonid
Aku
SIM- või USIM-kaart (nano-SIM kaart)
(SM-T865)
Mälukaart (microSD kaart)
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Algseadistamine
Samsungi konto
Edastage andmeid oma eelmiselt
seadmelt uuele seadmele (Smart
Switch)
Ekraani mõistmine
Teavituste paneel
Kuvahõive ja ekraani salvestamine
Teksti sisestamine
Rakendused ja funktsioonid
45
47
63
67
70
72
Rakenduste installimine ja
deinstallimine
S Peni funktsioonid
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Bixby rutiinid
2
Reminder
Telefon
Kontaktid
Sõnumid
Internet
Kaamera
Galerii
LR Emoji
AR-i kritseldus
Mitmikaken
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Kalender
Samsung Flow
Minu Failid
Kell
Kalkulaator
Game Launcher
Game Booster
Laste-liides
SmartThings
Sisu jagamine
Daily Board
Samsung DeX
Google rakendused
Sisukord
Seaded
194 Täpsemad funktsioonid
195 Liigutused
196 Digitaalne heaolu
197 Seadmehooldus
198 Seadme optimeerimine
198 Aku
199 Hoiundamine
200 Mälu
200 Turvalisus
200 Rakendused
200 Üldine haldus
201 Juurdepääs
202 Tarkvara värskendamine
202 Kasutusjuhend
203 Teave tahvelseadme kohta
159 Sissejuhatus
159 Ühendused
160 Wi-Fi
162 Bluetooth
164 Andmesäästja (SM-T865)
164 Ainult mob. andmeside rak.-d
(SM-T865)
165 Mobiilne kuumkoht ja modem
(SM-T865)
166 Veel ühenduseseadeid
168 Helid ja värinad
168 Dolby Atmos (ruumiline heli)
169 Rakenduse heli eraldamine
169 Teavitused
170 Ekraan
171 Sinise valguse filter
171 Öörežiim
172 Ekraani režiimi vahetamine või
ekraani värvi reguleerimine
173 Ekraanisäästja
173 Taustpilt
174 Lukustusekraan
174 Smart Lock
175 Biomeetria ja turvalisus
176 Näotuvastus
179 Sõrmejäljetuvastus
182 Samsung Pass
185 Turvaline kaust
189 Kontod ja varundamine
190 Kasutajad
192 Samsung Cloud
194 Google
Lisa
204 Tõrkeotsing
210 Aku eemaldamine
3
Põhiline
Üldteave
Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne
seadme kasutama hakkamist läbi.
• Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
• Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või
seadme tarkvarast osaliselt erineda.
• Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab
seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei
pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
• Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud
probleemide eest.
• Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on
tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras.
Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste
tööd.
• Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on
litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine
müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on
täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
• Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne
sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa
tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
(SM-T865)
• Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma
eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust
Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust
teenusepakkujaga.
• Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine
võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi
litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
4
Põhiline
• Sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast on tootmise ja levitamise ajal seadmele kinnitatud
ekraanikaitse. Ekraanikaitse kahjustused ei ole garantiiga kaetud.
• Puuteekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse
vastavalt ümbristevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib
fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust
või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
– – Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja
jooksul ning puuteekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
– – Puuteekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage
rakendus Seaded toksake Ekraan → Ekraani kuvalõpp ja määrake aeg, kui kaua seade
peaks ootama enne puuteekraani välja lülitamist.
– – Puuteekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt ümbritsevale
keskkonnale avage rakendus Seaded toksake Ekraan ja aktiveerige lüliti Kohanduv
heledus.
• Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC)
heakskiitu. Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC
ID vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Teave tahvelseadme kohta → Olek.
Juhendavad ikoonid
Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele
Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo
5
Põhiline
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Kui seade aku laadimisel kuumeneb
Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal
võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme
tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadur
laadimise lõpetada.
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et
seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
• Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel
on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks
kiitnud.
• Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid,
magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.
Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite
puhul.
Kui seade kasutamise ajal kuumeneb
Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid
pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda.
Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.
Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda. Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida
kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.
• Peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
• Suurte failide allalaadimisel;
6
Põhiline
• Kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
– – Mängides hea kvaliteediga mänge pikema aja vältel;
– – Salvestades videoid pikema aja vältel;
– – Vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
– – Teleriga ühendamisel;
• Multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
– – Kasutades mitmikakent;
– – Värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
– – Suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
– – Salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
• Sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
• Kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
• Kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
• Kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
• Laadides akut katkise USB-kaabliga;
• Kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu
vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
• Kasutades rändlust.
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
• Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage
seade.
• Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
• Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te
ei kasuta.
• Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
• Vähendage ekraani heledust.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage.
Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
7
Põhiline
Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud
Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, kuna seade on üle kuumenemas,
lõpetage seadme kasutamine.
Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks
välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.
• Kui seade üle kuumeneb ja saavutab kindla temperatuuri, kuvatakse hoiatusteade, et
vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Seadme temperatuuri
langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust, samuti peatub aku laadimine.
Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on
piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
• Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate kuvamist, lülitub seade
välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur langeb allapoole kindlat taset. Kui
teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud
väljalülitumisega.
Töökeskkonna ettevaatusabinõud
Teie seade võib töökeskkonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et
vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.
• Ärge hoidke oma seadet väga kuuma või külma temperatuuri käes.
• Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
• Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
• Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
• Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete
või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
• Ärge kasutage juhet, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage
ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.
8
Põhiline
Seadme paigutus ja funktsioonid
Pakendi sisu
Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.
• Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
• Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste
seadmetega.
• Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
• Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et
need sobivad teie seadmele.
• Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute
kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
• Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval
olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
• Seadmega saab kasutada kõrvaklappe (C-tüüpi USB), mis toetavad digitaalset
väljundit. Seade ei pruugi siiski ühilduda kõrvaklappidega, mis kasutavad teistsugust
heliväljundit või on loodud teise tootja poolt.
9
Põhiline
Seadme osad
Eesmine kaamera
Valgussensor
Mikrofon
Kõlar
Kõlar
Küljeklahv (toide/
Bixby)
Puuteekraan
Helitugevusnupp
Mikrofon
Klaviatuuri
dokkimisport
SM-T865: SIM-kaart/
mälukaardi salv
SM-T860: mälukaardi
salv
Sõrmejälje
tuvastussensor
Kuulari pesa/
mitmeotstarbeli ne
pesa (C-tüüpi USB)
Põhiantenn (SM-T865)
GPS antenn
Tagakaamera (topelt)
Pliiatsi S Pen
laadimissoon
Kõlar
Kõlar
10
Põhiline
• Teie seade sisaldab magneteid, mis võivad mõjutada meditsiiniseadmeid, näiteks
südamestimulaatoreid ja siiratud kardioverter‐defibrillaatoreid. Kui kasutate mõnda
sellist meditsiiniseadet, hoidke seade neist ohutul kaugusel ja pidage enne seadme
kasutamist oma arstiga nõu.
• Hoidke oma seadme ja magnetite poolt mõjutatud esemete vahel piisavat vahet.
Seadmes olevad magnetid võivad kahjustada või kasutuskõlbmatuks muuta selliseid
esemeid nagu pangakaardid, hoiuraamatud, sissepääsukaardid, pardapääsmed ja
parkimiskaardid.
• Ärge hoidke seadet ja mõningad lisaseadmeid (müüakse eraldi) magnetväljade
lähedal. Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid,
telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
• Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge
pange seadet oma kõrvade lähedale.
• Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei
ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
• Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht.
Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära
parandatud.
• Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
– – Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
– – Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
– – Kui katate teatud funktsioonide kasutamise ajal, nagu helistamine või mobiilne
andmeside, seadme antenni oma käte või mõne muu esemega (SM-T865)
• Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata
ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
• Ärge katke valgussensori ala ekraani tarvikute, näiteks ekraanikaitsme või
kleepsudega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
• Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib
tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
11
Põhiline
Nupud
Küljeklahv
Helitugevusnupp
Klahv
Funktsioon
Helitugevusnupp
• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.
• Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse
lülitada.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
Küljeklahv
• Bixbyga vestluse alustamiseks vajutage ja hoidke all. Lisateavet
vaadake jaotisest Bixby kasutamine.
• Vajutage kaks korda, et seadistatud rakendust või funktsiooni
käivitada.
Küljeklahv +
helitugevuse
vähendusnupp
• Vajutage korraga, et ekraanitõmmist jäädvustada.
• Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.
Küljeklahvi seadistamine
Valige rakendus või funktsioon, mida küljeklahviga käivitada.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad funktsioonid → Küljenupp.
Valige soovitav valik üksuse Topeltvajutus või Vajutage ja hoidke all alt. Seejärel saate
rakendust või funktsiooni käivitada kas küljeklahvi kaks korda vajutades või küljeklahvi vajutades
ja all hoides.
Tarkvara nupud
Avakuva nupp
Viimaste rakenduste
nupp
Tagasi-nupp
Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Vaikimisi on tarkvara
nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud).
12
Põhiline
S Pen
S Pen nupp
S Pen pliiatsi otsak
Laadimiskontakt
Nimi
S Pen pliiatsi otsak
S Pen nupp
Funktsioonid
• Kasutage S Pen pliiatsit ekraanile kirjutamiseks, joonistamiseks või
puutetoimingute tegemiseks.
• S Pen pliiatsi lisafunktsioonide, näiteks õhuvaate kasutamiseks
liigutage S Pen pliiatsit ekraaniüksuste kohal.
• Vajutage ja hoidke all S Pen nuppu, et käivitada eelseadistatud
rakendus. Kui vajutate nuppu üks või kaks korda rakenduste
kasutamise ajal, siis teostab seade teatud funktsioone. Lisateavet
vaadake jaotisest Õhutoimingud.
• Õhukäskluste kuvamiseks liigutage S Pen pliiatsit ekraani kohal ja
vajutage S Pen pliiatsi nupule.
• Üksuste valimiseks lohistage S Pen pliiats nendest üle, hoides S Pen
pliiatsi nuppu allavajutatuna.
13
Põhiline
Pliiatsi S Pen laadimine
Pliiatsit S Pen tuleb enne õhutegevuste funktsiooni kasutamist laadida. Laadimine algab, kui
pliiats S Pen ja pliiatsi S Pen laadimissoon on korralikult joondatud.
• Isegi kui S Pen pliiats on täiesti tühjaks saanud, saate siiski kasutada teisi S Pen pliiatsi
funktsioone, nt. puuteekraani toksamine või õhukäskluse funktsioonid.
• Kui seade ja S Pen ei ole ühendatud, nagu pildil näidatud, ei pruugi pliiatsi S Pen
laadimine toimida. Ühendage pliiats S Pen nii, nagu pildil näidatud.
• Kui kasutate seadet põrandal ja pliiats S Pen on pandud pliiatsi S Pen laadimissoonde,
võib pliiats S Pen kriimustada saada.
S Peni pliiatsi otsaku vahetamine
Kui sulepeaotsik on nüri, vahetage see välja.
1
2
Hoidke otsakut tugevalt pintsettidega ja eemaldage see.
Paigaldage S Pen pliiatsisse uus otsak.
1
2
14
Põhiline
Jälgige, et te pintsettidega oma sõrmi ei näpistaks.
• Ärge taaskasutage vanu sulepeaotsikuid. See võib põhjustada S Pen pliiatsi tõrkeid.
• Kui sisestate otsakut S Peni pliiatsisse, ärge vajutage sellele liiga tugevalt.
• Ärge sisestage S Pen pliiatsisse otsaku ümmargust otsa. See võib S Pen pliiatsit või teie
seadet kahjustada.
• Ärge painutage S Pen pliiatsit selle kasutamise ajal ega suruge sellele liigselt. S Pen
võib viga saada või otsaku kuju muutuda.
• Ärge vajutage S Pen pliiatsiga ekraanile liiga tugevalt. Pliiatsi otsaku kuju võib
kahjustuda.
• Kui kasutate S Pen pliiatsit ekraanil terava nurga all, ei pruugi seade S Pen pliiatsi
toiminguid ära tunda.
• Kui S Pen pliiats ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse.
Aku
Aku laadimine
Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.
Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhet, mis on loodud
konkreetselt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsiseid
vigastusi või teie seadme rikkuda.
• Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest
tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
• Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda,
kui kasutate Mikro USB-kaablit.
Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril
puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks
pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja
lihtsalt ligipääsetav.
15
Põhiline
1
2
3
4
Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.
Sisestage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelisse pessa.
Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.
Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti. Seejärel eemaldage laadija
elektrokontakti küljest.
Akuenergia tarbimise vähendamine
Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.
• Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
• Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljeklahvi vajutusega välja.
• Aktiveerige energiasäästurežiim.
• Sulgege ebavajalikud rakendused.
• Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
• Vähendage taustavalguse põlemisaega.
• Vähendage ekraani heledust.
16
Põhiline
Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud
• Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
• Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul
mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
• Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad
ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks
andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
• Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu
pikendada laadimisele kuluvat aega.
• Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
• Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda.
Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
• Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie
seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise
lõpetada. Kui see juhtub juhtmevaba laadimise ajal, ühendage seade laadurist lahti, et see
saaks maha jahtuda ja laadige seadet hiljem uuesti.
• Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme
laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
• Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.
17
Põhiline
Kiirlaadimine
Seadmesse on ehitatud kiirlaadimissüsteem. Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle
ekraan on välja lülitatud.
Laadimiskiiruse tõstmine
Laadimiskiiruse tõstmiseks lülitage seade või selle ekraan aku laadimise ajaks välja. Kui toimub
väljalülitatud seadme aku laadimine, kuvatakse ekraanile ikoon .
Kui kiirlaadimise funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake
Seadmehooldus → Aku → → Seaded ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit Kiirlaadimine.
• Laadimise ajal pole võimalik seda funktsiooni aktiveerida ega deaktiveerida.
• Te ei saa sisseehitatud kiirlaadimissüsteemi kasutada, kui laete akut tavalise
akulaaduriga.
• Kui seade kuumeneb või ümbritseva keskkonna temperatuur tõuseb, või
laadimiskiirus automaatselt väheneda. See on tavaline tööolukord, mis väldib seadme
kahjustumist.
SIM- või USIM-kaart (nano-SIM kaart) (SM-T865)
SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.
• Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
• Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta
kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saadaval
olla.
18
Põhiline
1
2
3
4
1
5
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
3
4
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Asetage SIM- või USIM-kaart salve nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on üles suunatud.
Vajutage SIM või USIM kaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
19
Põhiline
Mälukaart (microSD kaart)
Mälukaardi paigaldamine
Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned
mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma
seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.
• Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi
kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
• Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.
• Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne
muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta
kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda
mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi
teeninduskeskusega.
• Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
• Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas Minu
Failid → SD-kaart.
1
2
3
4
5
20
Põhiline
1
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside. (SM-T865)
3
4
Asetage mälukaart salve nii, et kaardi kuldset värvi kontaktpinnad on alla suunatud.
Vajutage mälukaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib mälukaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
Mälukaardi eemaldamine
Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Katkesta ühendus.
Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või
kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete
rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta
kaotuste, kaasa arvatud andmekaotuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete vääriti
kasutamisest.
21
Põhiline
Mälukaardi vormindamine
Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult
seadmes.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Vorming.
Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest
andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat
andmekadu.
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu
lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
Seadme sisselülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
Seadme väljalülitamine
1
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu
korraga all. Samuti võite avada teavituste paneeli ja toksata .
Küljeklahv
Helitugevuse
vähendusnupp
22
Põhiline
2
Toksake Toide VÄLJA.
Seadme taaskäivitamiseks toksake Taaskäivita.
Saate seadet küljeklahvi vajutamisel ja allhoidmisel välja lülituma seadistada. Käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid → Küljenupp ja seejärel toksake
Väljalülitamise menüü valiku all Vajutage ja hoidke all.
Taaskäivitama sundimine
Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Algseadistamine
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
1
2
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.
Valige seadme jaoks soovitud keel ja valige
.
Valige keel.
23
Põhiline
3
Seadistuse lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Seejärel näete avalehte.
Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda
seadme funktsiooni seadistada.
Samsungi konto
Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid
Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.
Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage
veebilehte account.samsung.com. Samsungi kontode kohta lisateabe saamiseks käivitage
rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Samsung Account → →
Spikker.
Samsungi konto loomine
Kui teil pole Samsungi kontot, peaksite selle looma. Saate luua Samsungi konto, kasutades oma
e-posti aadressi.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Toksake Loo konto.
Järgige konto lõplikuks loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Oma Samsungi kontole sisse logimine
Kui teil juba on Samsungi konto, logige oma Samsungi kontole sisse.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Järgige oma Samsungi kontosse sisselogimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
24
Põhiline
Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine
Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto
sisselogimisekraanil Leia tunnus või Lähtesta parool. Te saate leida oma kasutajanime või
lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.
Samsungi konto eemaldamine
Kui eemaldate seadmest oma Samsungi konto, eemaldatakse ka teie andmed, nagu kontaktid
või sündmused.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod.
Toksake Samsung Account → → Eemalda konto.
Toksake Eemalda, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake siis OK.
Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele
seadmele (Smart Switch)
Saate kasutada rakendust Smart Switch andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uuele
seadmele.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart Switch.
• Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte
www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage
ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.
Andmete üle kandmine juhtmevabalt
Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi
kaudu.
1
2
Käivitage eelmisel seadmel rakendus Smart Switch.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest Galaxy Store või Play pood.
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch.
25
Põhiline
3
4
5
6
7
Asetage seadmed üksteise lähedale.
Toksake eelmisel seadmel Saada andmed → Juhtmevaba.
Valige eelmises seadmes saadetav üksus ja toksake Saada.
Toksake uues seadmes Võta vastu.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et oma eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.
Kui andmete ülekanne on lõpetatud, saate oma seadmes vaadata üle kantud andmete
loendit.
Andmete varundamine ja taastamine, kasutades välismälu
Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.
1
2
3
4
Varundage eelmise seadme andmed välismällu.
Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch → → Uuenda.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et välismälust andmed üle kanda.
Varundamisandmete ülekandmine arvutist
Oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Peate laadima alla Smart Switchi
arvutiversiooni aadressilt www.samsung.com/smartswitch. Tehke oma eelmise seadme
andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.
1
2
Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte
www.samsung.com/smartswitch.
Käivitage arvutis Smart Switch.
Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia
seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu
juurde.
26
Põhiline
3
4
5
6
Ühendage oma eelmine seade arvutiga seadme USB-kaabli abil.
Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta.
Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete oma seadmesse ülekandmise kohta.
Ekraani mõistmine
Puuteekraani kontrollimine
• Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised
laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
• Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega
ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
• Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema
aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
• Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool
puutetundlikku piirkonda.
• Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada S Pen pliiatsit või sõrmi.
27
Põhiline
Toksamine
Toksake ekraanil.
Toksamine ja hoidmine
Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.
Lohistamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see sihtkohta.
28
Põhiline
Kaks korda toksamine
Toksake ekraanil kaks korda.
Libistamine
Libistage üles, alla, vasakule või paremale.
Sõrmede laiali- ja kokkusurumine
Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.
29
Põhiline
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)
Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa navigatsiooniribale.
Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude
funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.
Nupp
Funktsioon
Viimased
rakendused
Avakuva
Tagasi
• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
• Toksake avalehele naasmiseks.
• Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus Google.
• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
Navigatsiooniriba peitmine
Navigatsiooniriba peitmisel saate faile kuvada või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.
Käivitage rakendus Seaded toksake Ekraan → Navigatsiooniriba ja seejärel toksake Täisekraani
liigutused jaotise Navigeerimisviis all. Navigatsiooniriba peidetakse ja tarkvara nuppude asemel
kuvatakse žestide näpunäited. Tarkvara nuppude kasutamiseks lohistage soovitud nupu žesti
näpunäide üles.
Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake Liigutuste vihjed lülitit.
30
Põhiline
Avaleht ja rakenduste ekraan
Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste
otseteid jne.
Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud
rakenduste ikoonid.
Ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
Vidin
Ekraani näidik
Lemmikrakendused
Navigatsiooniriba (tarkvara
nupud)
31
Põhiline
Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine
Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles või alla.
Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada
avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.
Avaleht
Rakenduste ekraan
Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake
ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake Avaekraani seaded ja seejärel aktiveerimiseks
Rakenduste nupp lülitit. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allossa.
Rakenduste nupp
32
Põhiline
Ekraani kuvamine maastikurežiimis
Pöörake seade maastikurežiimi aktiveerimiseks horisontaalasendisse.
Üksuste teisaldamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks
lohistage see ekraani serva.
Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust all ning
seejärel toksake Lisa avaek.-le. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.
Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.
33
Põhiline
Kaustade loomine
Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.
Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise
rakenduse peale.
Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake Sisestage kausta nimi ja sisestage
kausta nimi.
• Rakenduste lisamine
Toksake kaustal valikut Rakenduste lisamine. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake
Lisa. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.
• Rakenduste kaustast teisaldamine.
Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.
• Kausta kustutamine
Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake Kustuta kaust. Kustutatakse ainult kaust.
Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.
34
Põhiline
Avalehe muutmine
Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil
kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või
ümber korraldada.
• Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel
.
• Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
• Paneeli kustutamine: toksake paneelil
.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Vidinad: vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis
pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage
see avalehele. Vidin lisatakse avalehele.
• Avaekraani seaded: seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani ruudustikku ja paigutust.
Avalehel kõigi rakenduste kuvamine
Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.
Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning seejärel toksake Avaekraani seaded → Avaekraani
paigutus → Ainult avaekraan → Rakenda.
Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.
35
Põhiline
Indikaatorikoonid
Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud
enimkasutatavad ikoonid.
• Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks
lohistage see ekraani ülaosast alla.
• Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
Ikoon
Tähendus
Signaali pole (SM-T865)
Signaali tugevus (SM-T865)
Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda) (SM-T865)
GPRS-võrk ühendatud (SM-T865)
EDGE-võrk ühendatud (SM-T865)
UMTS-võrk ühendatud (SM-T865)
HSDPA-võrk ühendatud (SM-T865)
HSPA+ võrk ühendatud (SM-T865)
/
LTE-võrk ühendatud (LTE-toega mudelid) (SM-T865)
Wi-Fi ühendatud
Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
S Pen ühendatud
S Pen lahti ühendatud
Pliiatsi S Pen aku tase
Asukohateenused on kasutusel
Kõne pooleli
Vastamata kõne
Uus teksti-või multimeediasõnum
Alarm aktiveeritud
36
Põhiline
Ikoon
Tähendus
Vaigistusrežiim aktiveeritud
Vibratsioonirežiim aktiveeritud
Lennurežiim aktiveeritud
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
Aku laadimine
Aku laetuse tase
Lukustusekraan
Küljeklahvile vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning
lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.
Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.
Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks küljeklahvi. Või siis teise
variandina toksake ekraanil kaks korda.
Lukustatud ekraan
37
Põhiline
Ekraanilukustuse tüübi muutmine
Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan →
Ekraaniluku tüüp ja valige seejärel tüüp.
Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate
kaitsta oma isiklikke andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi
seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.
• Libistamine: ekraani avamiseks libista ekraanil mis tahes suunas.
• Muster: ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
• PIN-kood: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
• Parool: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast tähemärgist, numbrist või sümbolist
koosnev parool.
• Puudub: ärge seadistage ekraani lukustamise meetodit.
• Nägu: registreerige ekraani lukustuse avamiseks nägu. Lisateavet vaadake jaotisest
Näotuvastus.
• Sõrmejäljed: registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Lisateavet vaadake
jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu
korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus Seaded,
toksake Lukustusekraan → Turvaluku seaded, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga
ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitil Aut. tehaseseadete läht.
Teavituste paneel
Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe
vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.
Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks
libistage ekraanil sõrmega ülespoole.
38
Põhiline
Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.
Toite valikud
Kiirseadete nupud
Menüü Seaded käivitamine.
Lähedalasuvate teie seadmega
ühendatud seadmete ja
SmartThingsi seadmete ja
stseenide juhtimine.
Vaadake teavituste üksikasju ja
teostage erinevaid toiminguid.
Oma seadme ja lähedalasuvate
ühendatud seadmete meedia
juhtimine.
Kõigi teavituste kustutamine.
Juurdepääs teavituste
seadetele.
Kiirseadete nuppude kasutamine
Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude
vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.
Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete
kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.
Nuppude ümberkorraldamiseks toksake → Nuppude järjestus, toksake nupul ja hoidke seda
all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.
39
Põhiline
Meediaesituse juhtimine
Juhtige meedia funktsiooni kasutades lihtsasti muusika ja videote esitust, ilma vastavaid
rakendusi käivitamata. Saate esitust ka teises seadmes jätkata.
1
2
Avage teavituste paneel ja toksake Meedium.
Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.
Esituse teises seadmes jätkamiseks toksake
ja valige soovitud seade.
Kuvahõive ja ekraani salvestamine
Kuvahõive
Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või
lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.
Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Ekraanitõmmised salvestatakse
kohta Galerii.
• Klahviga jäädvustamine: vajutage ja hoidke samal ajal küljeklahvi ja helitugevuse
vähendusnuppu all.
• Libistamisega jäädvustamine: libistage käega vasakule või paremale üle ekraani.
• Õhukäsklusega jäädvustamine: hoidke pliiatsit S Pen ekraani kohal ja vajutage pliiatsi S Pen
nuppu, et avada õhukäskluse paneel, ja toksake seejärel valikut Ekraanile kirjutamine.
Lisateavet vaadake jaotisest Ekraanile kirjutamine.
• Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist
teha.
• Kui libistamisega jäädvustamine ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded,
toksake Täpsemad funktsioonid → Liigutused ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit
Pihuga libistamine, et jäädvustada.
40
Põhiline
Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid
valikuid.
•
: jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu.
Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
•
: kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. Välja
lõigatud osa salvestatakse Galerii.
•
: lisage ekraanitõmmisele silte. Ekraanitõmmiste sildi järgi otsimiseks toksake rakenduste
ekraani ülaosas Rakenduse Finder otsing.
•
: ekraanitõmmise jagamine teistega.
Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, käivitage rakendus Seaded,
toksake Täpsemad funktsioonid → Ekraanipildid ja ekraanisalvesti ja toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Ekraanipildi tööriistariba.
Ekraani salvestamine
Salvestage seadme kasutamise ajal ekraanitegevust.
Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
aktiveerida. Pärast loendust algab salvestamine.
• Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake
(Ekraanisalvesti), et seda
.
• Ekraani iseenda videoülekattega salvestamiseks toksake .
Kui soovite video jäädvustamise lõpetada, toksake
Video salvestatakse rakenduses Galerii.
Ekraanisalvestaja seadete muutmiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad
funktsioonid → Ekraanipildid ja ekraanisalvesti → Ekraanisalvesti seaded.
41
Põhiline
Teksti sisestamine
Klaviatuuri paigutus
E-kirjade saatmiseks, märgete loomiseks ja muudel eesmärkidel teksti sisestamisel ilmub
klaviatuur automaatselt.
Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma
mõnele toetatud keelele.
Klaviatuuri rohkemate
funktsioonide vaatamine.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Eelneva tähemärgi
kustutamine.
Järgmisele reale hüppamine.
Suure tähe sisestamine. Kõigi
tähtede suureks muutmiseks
toksake kaks korda.
Kursori liigutamine.
Sümbolite sisestamine.
Tühiku sisestamine.
Sisestuskeele muutmine
Toksake → Keeled ja tüübid → Halda sisestuskeeli ja valige kasutatavad keeled. Kui valite
kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisestuskeelelt
teisele lülituda.
Klaviatuuri muutmine
Klaviatuuri muutmiseks toksake navigatsiooniribal
Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake
tüüp.
.
→ Keeled ja tüübid, valige keel ja soovitud klaviatuuri
Kui navigatsiooniribale ei ilmu klaviatuuri nuppu
, käivitage rakendus Seaded,
toksake Üldine haldus → Keel ja sisestus ning toksake aktiveerimiseks lülitil Kuva
klaviatuurinupp.
42
Põhiline
Klaviatuuri lisafunktsioonid
•
•
•
•
: sisestatu alusel sõnade aimamine ja pakutavate soovituste kuvamine. Klaviatuuri
funktsiooni loendisse tagasi pöördumiseks toksake .
: emotikonide sisestamine.
: kleebiste sisestamine. Saate sisestada ka enda välimusega Minu Emoji kleebiseid.
Lisateavet vaadake jaotisest Minu Emoji kleebiste kasutamine vestlustes.
: animeeritud GIF-ide lisamine.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
•
: ümberlülitamine käsitsi kirjutamise režiimi.
Standardklaviatuurile
lülitamine.
•
: lõikelaualt üksuse lisamine.
•
: teksti häälsisestus.
•
: klaviatuuri seadete muutmine.
Vaadake teavet käekirja
muutmise kohta.
•
→
: klaviatuuri režiimi või suuruse muutmine.
•
→
: avage teksti muutmise paneel.
43
Põhiline
Kopeerimine ja kleepimine
1
2
3
4
Toksake ja hoidke teksti kohal.
Lohistage soovitud teksti valimiseks
, või toksake kogu teksti valimiseks Vali kõik.
või
Toksake Kopeeri või Lõika.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake Kleebi.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake Lõikelaud ja valige teksti.
Sõnaraamat
Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.
1
2
3
Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.
Toksake valikute nimekirjas Dictionary.
Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse paigaldatud, toksake sõnastiku kõrval valikul
Move to Manage dictionaries, toksake sõnastiku kõrval
ja seejärel INSTALLI, et see alla
laadida.
Vaadake tähendust sõnastiku hüpikaknas.
Täisekraanile lülitumiseks toksake . Toksake ekraanil olevale definitsioonile, et kuvada
rohkem definitsioone. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul
kuval või toksake Search Web, et kasutada sõna otsingusõnana.
44
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste installimine ja deinstallimine
Galaxy Store
Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt
Samsung Galaxy seadmetele.
Käivitage rakendus Galaxy Store.
See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks
.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → Seaded → Värskenda
rakendusi automaatselt ja valige seejärel suvand.
Play pood
Ostke ja laadige alla rakendusi.
Käivitage rakendus Play pood.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
→ Seaded →
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake
Rakenduste automaatne värskendamine ja valige seejärel suvand.
45
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste haldamine
Rakenduste desinstallimine või keelamine
Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.
• Desinstal.: deinstallige alla laaditud rakendused.
• Inaktiv.: blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
Rakenduste lubamine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Rakendused →
toksake Aktiveeri.
→ Inaktiveeritud, valige rakendus ja
Rakenduse lubade seadistamine
Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid. Kui
avate rakenduse, võib avaneda hüpikaken, kus teilt palutakse ligipääsu kindlatele funktsioonidele
või infole. Toksake hüpikaknas Luba, et rakendusele luba anda.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Rakendused.
Valige rakendus ja toksake Õigused. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta
rakenduse lube.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage
rakendus Seaded ja toksake Rakendused → → Rakenduse load. Lubade andmiseks valige
üksus ning toksake nende kõrval olevaid lüliteid.
Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti
funktsioneerida.
46
Rakendused ja funktsioonid
S Peni funktsioonid
Õhutoimingud
Rakenduste kaugjuhtimiseks kasutage S Pen pliiatsit, mis on ühendatud teie seadmega
Bluetooth Low Energy (BLE) abil.
Näiteks saate rakendusi, nt. kaamera rakendust, kiirelt käivitada, kui vajutate ja hoiate all
pliiatsi S Pen nuppu. Kaamera rakenduse kasutamise ajal saate ka üks kord nuppu vajutades
foto jäädvustada. Muusikat mängides saate helitugevust suurendada, kui tõstate pliiatsi S Pen
üles ja samal ajal vajutate ja hoiate all pliiatsi S Pen nuppu, ning seda madalamale lastes saate
helitugevust vähendada.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid → S Pen → Õhutoimingud ning
seejärel toksake lülitit, et funktsioon aktiveerida.
• Pliiatsit S Pen tuleb enne õhutegevuste funktsiooni kasutamist laadida. Lisateavet
vaadake jaotisest Pliiatsi S Pen laadimine.
• Kui eemaldate pliiatsi S Pen pliiatsi S Pen laadimissoonest, kuvatakse olekuribale
ikoon . Kui S Pen pliiatsi aku on tühi või on pliiats seadmest kaugel, või kui on
takistusi või väliseid segajaid S Pen pliiatsi ja seadme vahel, siis ühendatakse S Pen
pliiats seadmest lahti ja ikoon muutub halliks ( ). Õhutegevuse funktsiooni uuesti
kasutamiseks ühendage pliiats S Pen seadmega, pannes pliiatsi S Pen uuesti pliiatsi
S Pen laadimissoonde.
S Peniga pildistamine
Kuigi seadmega saab teha fotosid, asetades seadme kaugele, siis S Pen pliiatsi nupu abil saab
teha fotosid ilma taimerit seadistamata.
1
2
Käivitage rakendus Kaamera.
Pildistamiseks vajutage üks kord pliiatsi S Pen nuppu.
• Pildistusrežiimi muutmiseks liigutage pliiatsit S Pen vasakule või paremale, vajutades ja
hoides samal ajal pliiatsi S Pen nuppu all.
• Kaamera vahetamiseks vajutage pliiatsi S Pen nuppu kaks korda.
47
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste või kasutatavate funktsioonide vahetamine
Muutke rakendusi, funktsioone või tegevusi, mida soovite S Pen pliiatsi abil kasutada.
Käivitatava rakenduse muutmiseks avage õhutegevuse seadete ekraan, toksake Pliiatsi nupu
Hoidke pliiatsi nuppu, et: ja seejärel valige rakendus või funktsioon.
Konkreetse rakenduse toimingute muutmiseks avage õhutegevuse seadete ekraan ja valige
üksuse Rakenduse toimingud alt rakendus. Saate toiminguid muuta, kui toksate üksustele valiku
Pliiatsi nupp või Žestid all.
Pliiatsi S Pen aku tase
Käivitatava rakenduse või
funktsiooni seadistamine.
Seadistage tegevused iga
rakenduse jaoks.
Kõigi kaamera- ja meediarakenduste
toimingute seadistamine.
Teise S Pen pliiatsi ühendamine
Enne pliiatsi S Pen funktsioonide, nt. õhutegevuse, kasutamist teise pliiatsiga S Pen tuleb S Pen
teie seadmega ühendada.
1
Pange pliiats S Pen pliiatsi S Pen laadimissoonde.
48
Rakendused ja funktsioonid
2
3
Avage teavituste paneel, toksake
taasaktiveerida.
(S Peni õhutoimingud) ja seejärel toksake uuesti, et see
Toksake Ühenda uus S Pen.
S Pen ühendatakse. Enne ühenduse lõpuleviimist võib esineda lühiajalisi viivitusi.
• Ühendada saab ainult Samsungi heaks kiidetud S Pen pliiatseid, mis toetavad
Bluetooth Low Energy (BLE) ühendust.
• Ärge eemaldage S Pen pliiatsit seadme küljest, kui seda parasjagu ühendatakse. See
katkestab protsessi.
• Kui pliiats ei ühendu või kui soovite kasutada eelmist S Pen pliiatsit, siis ühendage see
uuesti ülaltoodud meetodit kasutades.
S Pen pliiatsi lähtestamine
Kui S Pen pliiatsil esineb ühenduse probleeme või kui S Pen pliiatsi ühendus katkeb tihti,
lähtestage S Pen ja ühendage see uuesti.
Pange pliiats S Pen pliiatsi S Pen laadimissoonde. Seejärel avage õhutegevuse seadete ekraan ja
toksake → Lähtesta S Pen.
49
Rakendused ja funktsioonid
Õhukäsklus
Õhukäsklus on menüü, mis võimaldab S Peni funktsioone ja kiiret ligipääsu sageli kasutatavatele
rakendustele.
Õhukäskluse paneeli avamiseks hoidke pliiatsit S Pen ekraani kohal ja vajutage pliiatsi S Pen
nupule. Lisaks saate S Pen pliiatsi abil toksata õhukäskluse ikoonil.
Lohistage õhukäskluse paneelil ülespoole või allapoole ja valige soovitud funktsioon või
rakendus.
Kui ekraan on välja lülitatud või ekraanilukustusmeetodiga lukustatud, ei ava S Pen
pliiatsi eemaldamine õhukäskluse paneeli.
Pliiatsi S Pen aku tase
Märkme loomine
Kuva kõik märkused
Nutikas valik
Ekraanile kirjutamine
Animeeritud sõnumid
LR-sirgeldus
S Pen pliiatsi seaded
Tõlkimine
Õhukäskluse paneelile otseteede lisamine
Lisage õhukäskluse paneelile otseteid sageli kasutatavate rakenduste või funktsioonide juurde.
Toksake õhukäskluse paneelil Lisa otseteid ja valige rakendusi või funktsioone, mida paneelilt
avada.
Samuti võite avada õhukäskluste paneeli ja toksata
50
→ Otseteed.
Rakendused ja funktsioonid
S Peni funktsioonid
Aktiveerige õhukäskluse paneelilt mitmeid S Pen pliiatsi funktsioone. Otseteid, mis vaikimisi
paneelile ei ilmu, saab lisada funktsiooniga „Otseteede lisamine”.
• Loo märkus: looge hüpikaknas hõlpsalt märkmeid, ilma et peaksite Samsung Notes
rakendust käivitama. Lisateavet vaadake jaotisest Loo märkus.
• Kuva kõik märkused: vaadake Samsung Notes rakenduses kõiki märkmeid.
• Nutikas valik: kasutage S Pen pliiatsit ja tehke tegevusi nagu jagamine või salvestamine.
Lisateavet vaadake jaotisest Nutikas valik.
• Ekraanile kirjutamine: jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või
lõigake jäädvustatud pildist osa välja. Samuti saate jäädvustada väljavenitatud lehekülje
(näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Lisateavet vaadake jaotisest Ekraanile
kirjutamine.
• Otsesõnumid: looge ja saatke tekstsõnumite asemel ainulaadseid sõnumeid, jäädvustades
oma tegevust animeeritud sõnumit käsitsi kirjutades või joonistades ja seda animeeritud
failina salvestades. Lisateavet vaadake jaotisest Otsesõnumid.
• AR-i kritseldus: salvestage vahvaid videoid, kus nägudel on virtuaalne käsitsikiri või
joonistused. Lisateavet vaadake jaotisest AR-i kritseldus.
• Tõlkimine: hoidke S Pen pliiatsit sõna kohal, et seda tõlkida. Lisateavet vaadake jaotisest
Tõlkimine.
• PENUP: postitage oma kunstiteoseid, vaadake teiste teoseid ja hankige kasulikke
joonistamise näpunäiteid. Lisateavet vaadake jaotisest PENUP.
• Bixby Vision: kasutage Bixby Visioni funktsioone, et otsida sarnaseid pilte, tuvastada ja
tõlkida tekste jne. Lisateavet vaadake jaotisest Bixby Vision.
• Suurendamine: hoidke S Pen pliiatsit ekraani osa kohal, et seda suurendada. Lisateavet
vaadake jaotisest Suurendamine.
• Kiirülevaade: muutke rakendus pisipildiks ja hoidke S Pen pliiatsit pisipildi kohal, et
rakendust täisvaates avada. Lisateavet vaadake jaotisest Kiirülevaade.
• Värvimine: lisage PENUP rakendusest saadud piltidele värve, kasutades selleks S Pen pliiatsit.
• Kirjuta kalendrisse: käivitage rakendus Kalender ja kirjutage või joonistage ekraanile.
Lisateavet vaadake jaotisest Kirjuta kalendrisse.
• Lisa otseteid: lisage õhukäskluse paneelile otseteid sageli kasutatavate rakenduste juurde.
51
Rakendused ja funktsioonid
Õhukäskluse ikoon
Kui õhukäskluse paneel on suletud, jääb õhukäskluse ikoon ekraanile. Õhukäskluse paneeli saate
avada ikoonile S Peni abil toksates.
Ikooni teisaldamiseks lohistage
Ikooni eemaldamiseks lohistage
uude asukohta.
valiku Eemalda juurde ekraani ülaosas.
Kui ekraanile ei ilmu õhukäskluse ikooni, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid → S Pen ja seejärel toksake lülitit Hõljuv ikoon, et see aktiveerida.
Õhutegevuse funktsiooni toetavate rakenduste kasutamisel saate vaadata igas rakenduses
saadavalolevaid tegevusi, kui hoiate pliiatsit S Pen õhukäskluse ikooni kohal.
Loo märkus
Looge hüpikaknas hõlpsalt märkmeid, ilma et peaksite Samsung Notes rakendust käivitama.
1
Avage õhukäskluse paneel ja toksake Loo märkus. Võite ka ekraanil kaks korda toksata,
samal ajal kui S Pen nupule vajutate ja seda all hoiate.
Märkmete ekraan kuvatakse hüpikaknas.
2
Looge märge, kasutades selleks S Pen pliiatsit.
Kustukumm
Pen
Võta tagasi
Tee uuesti
Reguleerige läbipaistvuse taset.
3
Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake Salv.
Märge salvestatakse rakenduses Samsung Notes.
52
Rakendused ja funktsioonid
Nutikas valik
Kasutage S Peni, et valida ala ja teostada tegevusi, nagu jagamine või salvestamine. Lisaks saate
valida videost piirkonna ja salvestada selle GIF-animatsioonina.
1
2
Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, näiteks osa pildist, avage õhukäskluste paneel ja
toksake Nutikas valik.
Valige tööriistaribalt soovitud kujuga ikoon ja lohistage S Pen pliiatsit üle sisu, mida valida
soovite.
Valitud ala ekraani ülaossa kinnitamiseks toksake
ekraanile.
3
Valige valitud alaga kasutatav suvand.
• Ekstrakti tekst: valitud alalt teksti eraldamine.
• Kin. ekraanile: kinnitage valitud ala ekraanile.
•
: valitud ala välimuse automaatne muutmine.
•
: valitud alale kirjutamine või joonistamine.
•
: valitud ala teistega jagamine.
•
: salvestage valitud piirkond Galerii.
53
, valige ala ja seejärel toksake Kin.
Rakendused ja funktsioonid
Videost piirkonna talletamine
Video esitamise ajal saate piirkonna valida ja selle GIF-animatsioonina jäädvustada.
1
2
3
Kui leiate video esitamise ajal sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluste paneel ja
toksake Nutikas valik.
Toksake tööriistaribal
.
Muutke jäädvustamise piirkonna asendit ja suurust.
Asendi
reguleerimine.
Lohistage raami
nurka, et suurust
muuta.
Kvaliteedi valimine.
4
Toksake Salvest, et salvestamist alustada.
• Enne video salvestamist veenduge, et videot esitatakse.
• Ekraanil kuvatakse maksimaalne pikkus, mille jooksul videost piirkonda salvestada
saate.
• Video piirkonna talletamise ajal ei salvestata selle heli.
5
6
Toksake talletamise peatamiseks Peata.
Valige valitud alaga kasutatav suvand.
•
: valitud alale kirjutamine või joonistamine. Toksake
salvestamist vaadata.
•
: valitud ala teistega jagamine.
•
: salvestage valitud piirkond Galerii.
54
, et tulemust enne faili
Rakendused ja funktsioonid
Ekraanile kirjutamine
Jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või lõigake jäädvustatud pildist
osa välja.
Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.
1
Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluste paneel ja toksake Ekraanile
kirjutamine.
Hetkel kuvatud kujutis jäädvustatakse automaatselt ning kuvatakse redigeerimistööriistade
riba.
2
3
Kui jäädvustate sisu, mis on väljavenitatud leheküljel (näiteks veebilehel), toksake peidetud
sisu jäädvustamiseks Jäädvusta kerimine. Toksake korduvalt Jäädvusta kerimine, kuni
ekraani jäädvustamine on lõpule viidud ning toksake seejärel Valmis.
Kirjutage ekraanitõmmisele memo.
Võta tagasi
Tee uuesti
Pliiatsi tüüp
Pliiatsi värv
Pliiatsi raadius
4
Valige ekraanitõmmisega kasutatav suvand.
• Salvesta: salvestage ekraanitõmmis Galerii.
• Jaga: ekraanitõmmise jagamine teistega.
55
Rakendused ja funktsioonid
Otsesõnumid
Looge ja saatke tekstisõnumite asemel ainulaadseid animeeritud sõnumeid, jäädvustades oma
tegevust sõnumit käsitsi kirjutades või joonistades ja seda animeeritud failina salvestades.
1
Kui soovite sõnumi koostamise ajal animeeritud sõnumit saata, avage õhukäskluse paneel ja
toksake Otsesõnumid.
Kuvatakse animeeritud sõnumi aken.
2
Kohandage taustapilti ja toksake Valmis või Hakka joonistama.
• Galerii: seadistage Galerii salvestatud pilt või video taustapildiks.
• Kaamera: tehke pilt või salvestage video ja seadistage see taustapildiks.
• Värv: valige taustavärv.
3
Kirjutage või joonistage animeeritud sõnumi ekraanile.
Failiformaadi
muutmine.
Sõnumi
sisestuse limiit
Kirjaefekti
muutmine.
Pliiatsi värvi
muutmine.
Pliiatsi raadiuse
muutmine.
Eelvaade.
Uuesti
alustamine.
Võta tagasi
4
Toksake Valmis.
5
Toksake Jaga ja valige jagamisviis.
Animeeritud sõnum salvestatakse Galerii animeeritud GIF-faili või videona.
56
Rakendused ja funktsioonid
Tõlkimine
Hoidke S Peni teksti kohal, mida soovite tõlkida. Ka tekstis esinevad ühikud teisendatakse.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• See funktsioon ei toeta teatud keeli.
• See funktsioon on saadaval üksnes siis, kui tuvastatav tekst on ekraanil.
1
2
3
Kui leiate teksti, mida soovite tõlkida, avage õhukäskluse paneel ja toksake Tõlkimine.
Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
Te saate teksti sõnade ja lausete vahel muuta, toksates
või
.
Hoidke S Pen pliiatsit teksti kohal, mida soovite tõlkida või ühiku kohal, mida soovite
teisendada.
Kuvatakse tõlgitud tekst. Originaalteksti häälduse kuulamiseks toksake
Ikooni
ei pruugita sõltuvalt teie poolt valitud keelest kuvada.
Keelte valimine.
Teksti valimise
täpsus (sõna või
lause)
Tõlke tulemus
4
Tõlkefunktsiooni sulgemiseks toksake tõlkepaneelil
57
.
.
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Vision
Kui te liigutate S Pen pliiatsit sisu kohal, tuvastatakse sisu ja ilmuvad saadaolevad otsinguikoonid.
Kasutage Bixby Visioni funktsioone, et otsida sarnaseid pilte, tuvastada ja tõlkida tekste ning
muukski. Lisateavet vaadake jaotisest Bixby Vision.
1
2
3
4
Kui teil on pilt, mille kohta te soovite teostada otsingut või kust te soovite teksti eraldada,
avage õhukäskluse paneel ja toksake Bixby Vision.
Hoidke S Peni soovitud sisu kohal.
Kui sisu tuvastatakse, ilmuvad saadaolevad otsinguikoonid.
Valige soovitud ikoon.
Bixby Visioni sulgemiseks toksake Bixby Visioni paneelil
58
.
Rakendused ja funktsioonid
Suurendamine
Hoidke S Pen pliiatsit ekraani osa kohal, et seda suurendada.
Avage õhukäskluse paneel, toksake Suurendamine ja hoidke S Pen pliiatsit ala kohal, mida
soovite suurendada.
Suurendusklaasi suuruse muutmine.
Suurendusklaasi sulgemine.
Suurendussuhte muutmine.
Kiirülevaade
Muutke rakendus pisipildiks ja hoidke S Pen pliiatsit pisipildi kohal, et rakendust täisvaates avada.
Näiteks käivitage kaardirakendus, avage õhukäskluse paneel ja toksake seejärel Kiirülevaade.
Rakendus muudetakse ekraani allservas pisipildiks. Veebilehtede sirvimise ajal hoidke S Pen
pliiatsit pisipildi kohal, et kaardirakendust täisekraanil avada ja kiirelt paikasid otsida.
Pisipilt
Liigutage S Pen pliiatsit ekraanilt eemale, et rakendust uuesti pisipildiks muuta.
Pisendatud rakenduse sulgemiseks toksake ja hoidke pisipildil ning lohistage see ekraani
ülaservas asuvale suvandile Eemalda.
59
Rakendused ja funktsioonid
Kirjuta kalendrisse
Tehke kalendri ekraanile kirjutades või joonistades oma ajakavadesse kiirelt ja lihtsalt märkmeid.
Kalendri ekraanil saate oma ajakavasid vaadata ja hallata.
Avage õhukäskluse paneel, toksake Kirjuta kalendrisse ja tehke seejärel kalendris oma
ajakavadesse märkmeid. Kui olete lõpetanud, toksake Salvesta. Redigeerimiseks toksake
Kustukumm
Võta tagasi
Pliiatsi seaded
Tee uuesti
Seda funktsiooni saate kasutada ainult kalendri kuuvaates.
60
.
Rakendused ja funktsioonid
Õhuvaade
Osutage S Pen pliiatsiga ekraanil üksusele sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks.
Mõnedes rakendustes kuvatakse eelvaate aknas tegevusnupud.
Tegevusnupud
Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid → S Pen ja seejärel toksake Õhuvaade lülitit, et see aktiveerida.
Pliiatsiga valimine
Mitme üksuse või teksti valimiseks lohistage S Pen pliiats üle teksti või üksuseloendi, hoides S Pen
pliiatsi nuppu allavajutatuna. Samuti saate valitud üksusi või teksti kopeerida ja kleepida teise
rakendusse või jagada neid teistega.
61
Rakendused ja funktsioonid
Memo väl. ekr.-l
Saate kiirelt memosid luua, kirjutades neid ekraanile ilma ekraani sisse lülitamata.
Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid → S Pen ja seejärel toksake Memo väl. ekr.-l lülitit, et see aktiveerida.
Ekraanile kirjutatava memo loomine
1
2
Kui ekraan on välja lülitatud, eemaldage S Pen või hoidke pliiatsit S Pen ekraani kohal ja
vajutage pliiatsi S Pen nuppu.
Kirjutage või joonistage memo.
Lehekülje pikendamiseks toksake
.
Memo salvestamiseks toksake Salv. või pange pliiats S Pen tagasi pliiatsi S Pen
laadimissoonde. Memo salvestatakse rakendusse Samsung Notes → → Memo
väljalülitatud ekraanil.
62
Rakendused ja funktsioonid
Ekraani lukustusest vabastamine S Pen pliiatsi abil.
Kui ekraan lukustub ajal, mil S Pen on ühendatud, saate ekraani lukustusest vabastada, vajutades
S Pen nuppu.
• S Peni kaugjuhtimisega luku av. funktsioon on saadaval ainult siis, kui ekraani luku
meetod on seadistatud.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab S Pen olema seadmega ühendatud.
1
2
3
Käivitage Seaded rakendus ja toksake Täpsemad funktsioonid → S Pen → S Peni
kaugjuhtimisega luku av.
Toksake S Peni kaugjuhtimisega luku av. → OK.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Nüüd saate vabastada ekraani lukustusest, vajutades S Pen nuppu.
Bixby
Sissejuhatus
Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada.
Te võite Bixby'ga rääkida või trükkida teksti. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab
soovitud teavet. See õpib ka teie kasutusmustreid ja keskkondi tundma. Mida rohkem see teie
kohta õpib, seda täpsemalt suudab see teid mõista.
• Bixby kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Bixby kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontosse.
• Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ning mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt
regioonist saadaval olla.
63
Rakendused ja funktsioonid
Bixby käivitamine
Bixbyt esimest korda käivitades kuvatakse Bixby sissejuhatuse lehekülg. Te peate valima Bixbyga
kasutatava keele, vastavalt ekraanil kuvatavatele juhistele oma Samsungi kontole sisse logima ja
seejärel tingimustega nõustuma.
1
Vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all. Teise võimalusena käivitage rakendus Bixby.
Küljeklahv
Valige keel.
Logige oma
Samsungi
kontosse sisse.
2
3
Valige Bixby kasutamise keel.
Toksake Sign in to Samsung account ja järgige oma Samsungi kontosse sisselogimiseks
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui olete juba sisse logitud, ilmub ekraanile teie konto teave.
4
Seadistuse lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Seejärel näete Bixby kuva.
Bixby ekraani avamisviisi muutmine
Saate seadistada seadme Bixby ekraani avama, kui vajutate kaks korda küljeklahvi.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad funktsioonid → Küljenupp → Ava Bixby.
64
Rakendused ja funktsioonid
Bixby kasutamine
Kui te ütlete Bixby'le, mida te soovite, käivitab Bixby vastavad funktsioonid või näitab küsitud
teavet.
Öelge Bixbyle, mida soovite, vajutades samal ajal küljeklahvi ja hoides seda all, kui olete rääkimise
lõpetanud, eemaldage oma sõrm klahvilt. Selle asemel võite ka öelda „Hi, Bixby” ja kui seadmest
kostub heli, öelge, mida vaja.
Näiteks vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all ning öelge „How's the weather today?”. Ilma teave
kuvatakse ekraanile.
Kui soovite homset ilma teada, vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all ning öelge lihtsalt
„Tomorrow?”. Kuna Bixby mõistab vestluse konteksti, näitab see teile homset ilma.
„How's the weather
today?”
Kuulamine
Vastav funktsioon käivitatud
65
Rakendused ja funktsioonid
Kui Bixby küsib teilt vestluse käigus küsimusi, siis vastake Bixby'le samal ajal küljeklahvi vajutades
ja all hoides. Või toksake
ja vastakse Bixby'le.
Kui kasutate kõrvaklappe või Bluetoothi heli või alustate vestlust, öeldes „Hi, Bixby”, saate vestlust
jätkata ilma ikoonile toksamata. Käivitage rakendus Bixby ja toksake → Settings → Automatic
listening → Hands-free only.
Bixby käivitamine häält kasutades
Saate Bixbyga vestlust alustada, öeldes „Hi, Bixby”. Registreerige oma hääl, et Bixby teie häälele
reageeriks, kui ütlete „Hi, Bixby”.
1
2
3
Käivitage rakendus Bixby ja toksake → Settings → Voice wake-up.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Wake with “Hi, Bixby”.
Seadistuse lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nüüd saate öelda „Hi, Bixby” ja kui seadmest kostub heli, alustage vestlust.
Teksti trükkimise kaudu info vahetamine
Kui teie häält ei tuvastata mürarikka ümbruse tõttu või olete olukorras, kus rääkimine on
raskendatud, saate Bixbyga suhelda teksti vahendusel.
Käivitage rakendus Bixby, toksake
ja seejärel trükkige, mida soovite.
Infovahetuse ajal vastab Bixby teile samuti teksti kaudu häältagasiside asemel.
66
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Vision
Sissejuhatus
Bixby Vision on teenus, mis pakub erinevaid pildituvastusel põhinevaid funktsioone.
Saate kasutada Bixby Visioni, et objektide või teie praeguse asukoha tuvastamise abil kiiresti
teavet otsida.
Kasutage mitmesuguseid kasulikke Bixby Visioni funktsioone.
Teksti eraldamine või tõlkimine.
Asukohtade otsing.
Piltide otsing.
Rohkemate rakenduste
allalaadimine.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Mõnede Bixby Visioni funktsioonide kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi
kontole.
• Võimalikud funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi,
seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
• Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.
67
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Visioni käivitamine
Käivitage Bixby Vision järgmiselt.
• Rakenduses Kaamera toksake Bixby Vision.
• Galerii rakenduses valige pilt ja toksake
.
• Internet rakenduses toksake ja hoidke pilti ja seejärel toksake Bixby Vision.
• Kui olete lisanud Bixby Vision rakenduse ikooni avalehele ja rakenduste lehele, käivitage
Bixby Vision rakendus.
Sarnaste piltide otsimine
Otsib veebis tuvastatud objektile sarnaseid pilte. Saate vaadata mitmeid pilte, millele on
objektiga sarnaseid tunnuseid, näiteks värv või kuju.
Näiteks, kui soovite teada foto või kujutise nime, saate selleks kasutada Bixby Visionit. Seade otsib
ja kuvab seotud teavet või sarnaste tunnustega kujutisi.
1
2
3
Käivitage rakendus Kaamera ja toksake Bixby Vision.
Toksake Objekt. ja hoidke objekt tuvastamiseks ekraanil.
Valige otsingutulemus, millel on Pilt.
Kuvatakse sarnased kujutised.
Teksti tõlkimine või salvestamine
Tuvastage ja kuvage tõlgitud tekst ekraanil. Samuti saate teksti eraldada dokumendist või
pildifailist.
Kui soovite näiteks välismaal reisides teada saada, mis mingil sildil kirjas on, saate selleks
kasutada Bixby Visionit. Seade tõlgib sildil oleva teksti keelde, mille te valite.
1
Käivitage rakendus Kaamera ja toksake Bixby Vision.
68
Rakendused ja funktsioonid
2
Toksake
ja hoidke tekst tuvastamiseks ekraanil.
Tõlgitud tekst ilmub ekraanile.
• Teksti tuvastamiseks toksake
. Teksti saab jagada või salvestada.
• Tõlgitud tekstiga ekraani kujutisena salvestamiseks toksake
salvestatakse kohta Galerii.
. Ekraanitõmmis
• Lähte- või sihtkeele muutmiseks toksake ekraani ülaosas asuvale seadete paneelile.
Kohtade otsimine
Otsige teavet läheduses asuvate asukohtade kohta vastavalt hetke asukohale. Saate vaadata ka
läheduses saadaval olevaid pakkumisi.
Näiteks saate Bixby Visioni abil otsida läheduses asuvaid poode, millel on eripakkumisi. Seade
teostab teie jaoks otsingu ja näitab teile teavet läheduses asuvate poodide eripakkumiste kohta.
1
2
Käivitage rakendus Kaamera ja toksake Bixby Vision.
Toksake
ja suunake kaamera sinnapoole, kust kohti otsida soovite.
Näete põhilist teavet läheduses asuva kohta.
• Kui soovite otsida kohti teises suunas, siis suunake kaamera vastavasse suunda.
• Saate vaadata oma praegust asukohta ja ilma. Praeguse asukoha vaatamiseks kaardil
suunake kaamera maapinna poole. Praeguse asukoha ilma vaatamiseks suunake kaamera
taeva poole.
3
Valige ekraanilt otsingutulemus.
Seade kuvab lähedal asuvate kohtade ja pakkumiste teavet.
69
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Home
Bixby Home lehel saate vaadata soovitatud teenuseid ja Bixby poolt vastavalt kasutusmustrile ja
rutiinile pakutud teavet.
• Rohkema sisu vaatamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
Bixby Home'i avamine
1
Libistage avalehel paremale.
Seejärel näete Bixby Home lehte.
Funktsiooni esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraani
juhiseid oma seadme seadistamiseks.
2
Soovitatud sisu vaatamiseks libistage üles või alla.
Ligipääs lisavalikutele.
Eelseisev meeldetuletus
Soovitatud sisu
3
Bixby Home'i sulgemiseks libistage ekraanil vasakule või toksake tagasi-nuppu.
70
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Home soovitatud sisu kasutamine
Bixby Home avamisel saate vaadata kaartidel regulaarselt uuendatavat teavet. Kaartide
vaatamiseks libistage üles või alla.
Kui olete näiteks hommikul teel kontorisse, saate Bixby Home ekraanil vaadata oma selle päeva
ajakava ja mängida oma lemmiklugusid. Õhtul saate alarme vaadata.
Kaartide sisu ja järjekorda värskendatakse automaatselt teatud ajaintervalli järel. Kaartide
käsitsi uuendamiseks, libistage ekraanil allapoole.
Kaartide loendi muutmine
• Bixby Home lehe ülaossa kaardi kinnitamiseks toksake
→ Eemalda.
eemaldamiseks toksake
→ Kinnita peale. Kaardi
• Kaardi loendis kuvamise lõpetamiseks lohistage kaart paremale ja toksake Ära enam näita.
• Kaardi loendis peitmiseks lohistage kaart paremale ja toksake Peida esialgu.
Kaartidena näidatavate rakenduste valimine
Lisage või kustutage Bixby Home leht kaartidena näidatavaid rakendusi.
Toksake Bixby Home'i ekraanil → Kaardid, valige rakendus ja seejärel toksake üksuste kõrval
olevaid lüliteid, et neid lisada või kustutada.
Bixby Home seadete kohandamine
Toksake Bixby Home ekraanil → Seaded.
• Kohandamisteenus: seadistage privaatsus, et oma kasutajakogemust Bixby interaktiivsete ja
teile kohandatud teenuste abil veelgi paremaks muuta.
• Bixby Home’i sisupakkujad: lugege ja nõustuge või lõpetage enda nõusolek iga sisu
pakkuja reeglite ja tingimustega ja privaatsuspoliitikatega.
• Teave Bixby Home’i kohta: vaadake Bixby Home versiooni ja õigusalast teavet.
71
Rakendused ja funktsioonid
Bixby rutiinid
Bixby rutiinid on teenus, mis käivitab funktsioone, mida kasutada soovite, rutiinidena, kui
tuvastatakse nende tingimused.
Näiteks kui soovite seadistada oma seadet automaatse pööramise funktsiooni sisse lülitama
alati, kui videot vaatate, lisage soovitud videorakendus tingimusena ja seadistage toiminguna
automaatse pööramise funktsioon.
Rutiinide lisamine
Lisage rutiine, et oma seadet veelgi mugavamalt kasutada. Kui te rutiini lisate, saate määrata selle
töötama kas automaatselt või manuaalselt.
Soovitatud rutiinide lisamine
Kui rutiinide tingimused Bixby rutiinide põhikuva soovitatud loendis tuvastatakse, antakse teile
Bixby rutiinide poolt soovitus üks neist rutiinina lisada.
Kui kuvatakse soovituse teavitus, toksake Kuva kõik ja lisage see enda rutiinina.
Rutiinide lisamine soovituste loendist
Vaadake kasulike funktsioonide loendit ja lisage neid enda rutiinidena.
1
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Bixby Routines.
72
Rakendused ja funktsioonid
2
Valige loendis Soovitatud soovitav rutiin ja toksake Salvesta rutiin.
• Rutiini tingimuste ja toimingute määramiseks toksake
tegevusel, mida soovite redigeerida.
. Või toksake seisundil või
• Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake Nuppu Alusta on
toksatud. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud.
Manuaalrutiine saate vidinatena avalehele lisada ja neile kiiresti ligi pääseda. Kui
kuvatakse hüpikaken, toksake Lisa.
Oma rutiinide lisamine
Lisage funktsioone, mida soovite rutiinidena kasutada.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Bixby Routines →
.
Sisestage rutiini nimi.
Toksake
, määrake tingimused ja seejärel toksake Edasi.
Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake Nuppu Alusta on toksatud.
Toksake
, määrake toimingud ja seejärel toksake Valmis.
Manuaalrutiine saate vidinatena avalehele lisada ja neile kiiresti ligi pääseda. Kui kuvatakse
hüpikaken, toksake Lisa.
Rutiinide kasutamine
Automaatrutiinide töö
Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused.
Manuaalrutiinide töö
Manuaalrutiine, mille töötingimuseks määrate Nuppu Alusta on toksatud, saate nupule
toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Bixby Routines → Minu rutiinid ja toksake
rutiini kõrval, mida käivitada soovite. Või siis toksake avalehel rutiini vidinat.
73
Rakendused ja funktsioonid
Töötavate rutiinide vaatamine
Parajasti töötavad rutiinid kuvatakse teavituste paneelil. Rutiini üksiksasjade vaatamiseks toksake
teavitusel.
Töötavate rutiinide peatamine
Saate töötavaid rutiine kiiresti peatada. Valige teavituste paneelil rutiin ja toksake Peata.
Rutiinide haldamine
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Bixby Routines → Minu rutiinid.
Kuvatakse teie rutiinid.
Rutiini deaktiveerimiseks toksake rutiini lülitit või
Rutiini muutmiseks valige rutiin ja toksake
redigeerida.
.
. Või toksake seisundil või tegevusel, mida soovite
Rutiinide kustutamiseks toksake → Kustuta, märgistage kustutatavad rutiinid ja seejärel
toksake Kustuta.
Reminder
Looge meeldetuletusi, et luua tegemist vajavate asjade ajakava või sisu hiljem vaadata. Saate iga
meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse.
• Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS.
Meeldetuletuse lisamine
Bixby Home'ist Reminderi käivitamine
1
Libistage avalehel paremale.
Seejärel näete Bixby Home lehte.
74
Rakendused ja funktsioonid
2
Toksake kaardil Alusta valikul Reminder.
Kuvatakse Reminderi kuva ja rakenduse Reminder ikoon (
) lisatakse rakenduste ekraanile.
Kalendrist Reminderi käivitamine
Käivitage rakendus Kalender ja toksake → Reminder. Kuvatakse Reminderi kuva ja rakenduse
Reminder ikoon ( ) lisatakse rakenduste ekraanile.
Meeldetuletuste loomine
Looge meeldetuletusi erinevaid meetodeid kasutades. Meeldetuletus annab märku, kui
olete seadistanud kindla aja või asukoha. Saate salvestada ka erinevat sisu, näiteks memo või
veebisaidi aadressi ja seda hiljem vaadata.
Näiteks võite luua meeldetuletuse „Kasta koju saabudes lilli”.
1
2
3
Käivitage rakendus Reminder.
Toksake Kirjuta meeldetuletus või
ja sisestage meeldetuletuse teabeks „Kasta lilli”.
Toksake Koht → Määra tingimused → Vali koht ning määrake asukohaks kodu.
75
Rakendused ja funktsioonid
4
Toksake Kui saabun asuk. → Valmis.
5
Meeldetuletuse salvestamiseks toksake Salvesta.
Koju saabudes kuvatakse meeldetuletus „Kasta lilli”.
Meeldetuletuse teavituste kontrollimine
Eelnevalt seadistatud ajal või kohas ilmub hüpikaken. Toksake Valmis või Kordus.
Meedetuletuste loendi vaatamine
Käivitage rakendus Reminder, et meeldetuletuste loendit näha. Meeldetuletuse üksikasjade
vaatamiseks valige meeldetuletus.
Meeldetuletuse detailide muutmine
Lisage või muutke meeldetuletuse detaile, nagu sagedus, kuupäev ja aeg või koht.
1
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake Redigeeri.
76
Rakendused ja funktsioonid
2
Muutke tingimusi ja toksake Salvesta.
Meeldetuletuse teave
Meeldetuletuse värvi
muutmine.
Nimekirja lisamine.
Pildi lisamine.
Meeldetuletuse tingimused
Meeldetuletuste lõpetamine
Märkige meeldetuletused, mida pole enam vaja meelde tuletada, lõpetatuks.
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake Lõpeta. Samuti võite meeldetuletuse
vasakule lohistada.
Meeldetuletuste taastamine
Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.
1
2
Toksake meeldetuletuste loendis → Lõpule viidud → Redigeeri.
Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate eelnevalt seadistatud
ajahetkel meeldetuletuse.
Meeldetuletuste kustutamine
Meeldetuletuse kustutamiseks lohistage meeldetuletus paremale. Mitme meeldetuletuse
kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite
kustutada, ning seejärel toksake Kustuta.
77
Rakendused ja funktsioonid
Telefon
Sissejuhatus
Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.
• Helistamiseks või tekstsõnumi saatmiseks käivitage rakendus Seaded, toksake
Täpsemad funktsioonid ja seejärel toksake lülitil Heli ja tekst teistes seadm., et
seda aktiveerida. Peate oma seadmes ja teises seadmes sama Samsungi konto
registreerima ja sellesse sisse logima.
• Saate valida helistamise ja tekstisõnumi saatmise valiku. Valige SIM-kaart või
ühendatud seade, mis kasutab sama Samsungi kontot.
Helistamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Sisestage telefoninumber.
Toksake häälkõne tegemiseks
või videokõne tegemiseks
.
Ligipääs lisavalikutele.
Kontaktide loendisse numbri
lisamine.
Kontakti otsimine.
Telefoninumbri eelvaatamine.
Eelneva tähemärgi
kustutamine.
78
Rakendused ja funktsioonid
Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine
Käivitage rakendus Telefon, toksake Hiljut.-d või Kontaktid ning libistage seejärel helistamiseks
kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.
Kui see funktsioon on deaktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid → Liigutused ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Libista helistam. / sõn.
saatm.
Kiirvalimise kasutamine
Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.
Numbri kiirvalimisse määramiseks käivitage rakendus Telefon, toksake Klahvist. või Kontaktid
→ → Kiirvalimise numbrid, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.
Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on
10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast
numbrit.
Näiteks kui seate numbrit 123 kiirvalimisnumbriks, toksake 1, toksake 2, seejärel toksake ja
hoidke 3.
Lukustatud ekraaniga helistamine
Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
Kõnede tegemine läheduses asuvaid kohti otsides
Saate oma hetkeasukoha läheduses asuvatesse kohtadesse kergesti kõnesid teha, kui nende
teavet otsite. Saate otsida läheduses asuvaid kohti kategooria alusel, näiteks restoranid või poed,
või kui valite soovitatavad populaarsed kohad.
Käivitage rakendus Telefon, toksake Kohad ja seejärel valige kategooria või toksake ja
sisestage otsinguväljale ettevõtte nimi. Võite ka valida ühe soovitatavatest populaarsetest
kohtadest. Kuvatakse ettevõtte teave, näiteks selle telefoninumber või aadress.
Rahvusvahelise kõne tegemine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Toksake ja hoidke 0 all, kuni ilmub + märk.
Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake
79
.
Rakendused ja funktsioonid
Sissetulevad kõned
Kõnele vastamine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Kõnest keeldumine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba Saada sõnum üles ja valige saadetav
sõnum.
Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus Telefon, toksake → Seaded →
Kiirelt keeldumise sõnumid, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
Vastamata kõned
Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks
avage teavituste paneel. Või käivitage rakendus Telefon ja toksake vastamata kõnede loendi
vaatamiseks Hiljut.-d.
Telefoninumbrite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.
1
2
Käivitage rakendus Telefon ja toksake → Seaded → Blokeeritud numbrid.
Toksake Hiljut.-d või Kontaktid, valige kontaktid või telefoninumbrid ja toksake seejärel
Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake Telefoninumbri lisamine, sisestage number ja toksake
seejärel .
Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned
logitakse kõnelogisse.
Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit.
Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Tundmatute helistajate blok.
80
Rakendused ja funktsioonid
Valikud kõnede ajal
Häälkõne ajal
Võimalikud on järgnevad tegevused:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Lisa kõne: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne,
jätkub esimene kõne.
• Sõnum: saatke helistajale sõnum.
• Bluetooth: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
• Pane kõne ootele: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks Jätka kõnet.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Klahvistik / Peida: avage või sulgege klaviatuur.
•
: kestva kõne lõpetamine.
Videokõne ajal
Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Kaamera: kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
• Vaheta: lülitamine eesmisele ja tagakaamerale.
•
: kestva kõne lõpetamine.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Bluetooth: lülitage Bluetoothi peakomplektile, kui see on seadmega ühendatud.
81
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktidesse telefoninumbri lisamine
Kontaktidesse klaviatuurilt telefoninumbri lisamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Sisestage number.
Toksake Lisa kontaktidesse.
Toksake Loo kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda olemasolevaid, et
olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Kontaktidesse kõnede loendist telefoninumbri lisamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake telefoninumbril ja toksake Lisa.
Toksake Loo kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda olemasolevaid, et
olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Telefoninumbrile sildi lisamine
Saate lisada telefoninumbritele silte ka ilma neid kontaktidena salvestamata. Sedasi näete
helistaja teavet ka siis, kui kontakt salvestatud ei ole.
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake telefoninumbril.
Toksake Sildi lisamine, sisestage silt ja toksake Lisa.
Silt kuvatakse sissetuleva kõne ajal numbri all.
82
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktid
Sissejuhatus
Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.
Kontaktide lisamine
Uue kontakti loomine
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
.
Valige nähtavuse suvand ja toksake Vali.
Sisestage kontaktteave.
Valige salvestuskoht.
Pildi lisamine.
Sisestage kontaktteave.
Avage rohkem teabeväljasid.
Sõltuvalt valitud salvestuskohast võib salvestatava teabe liik varieeruda.
4
Toksake Salvesta.
83
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktide importimine
Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
import/eksport → Impordi.
→ Kontaktide haldamine → Kontaktide
Valige salvestuskoht, millest kontakte importida.
Märgistage importimiseks VCF failid või kontaktid ning toksake Valmis.
Valige salvestuskoht, kuhu kontakte importida, ja toksake Impordi.
Veebikontodega kontaktide sünkroonimine
Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks
teie Samsungi kontole.
1
2
Käivitage rakendus Seaded, toksake Kontod ja varundamine → Kontod ja valige seejärel
konto, millega sünkroonida soovite.
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kontaktid.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kontaktid.
Kontaktide otsimine
Käivitage rakendus Kontaktid.
Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:
• Kerige kontaktide loendis üles või alla.
• Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
• Toksake kontaktide loendi ülaosas
ja sisestage otsingu kriteeriumid.
84
Rakendused ja funktsioonid
Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.
•
: lemmikkontaktidesse lisamine.
•
/
•
: sõnumi koostamine.
•
: e-kirja koostamine.
: hääl- või videokõne tegemine.
Kontaktide jagamine
Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid, toksake kontaktide loendi ülaosas ja seejärel toksake Jaga.
Valige kontaktid ja toksake Jaga.
Valige jagamisviis.
Profiili salvestamine ja jagamine (SM-T865)
Salvestage ja jagage teistega oma profiiliteavet, näiteks fotot ja olekusõnumit, kasutades
profiilijagamise funktsiooni.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Profiilijagamise funktsioon ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujast
saadaval olla.
• Profiilijagamise funktsioon on kasutatav ainult nende kontaktidega, kes on oma
seadmes aktiveerinud profiilijagamise funktsiooni.
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja valige oma profiil.
Toksake Toksake siia, et jagada oma profiili ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
• Profiilijagamise funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud.
Saate vaadata oma kontaktide ajakohastatud profiilide teavet Kontaktid alt.
• Et muuta, kui paljude kontaktidega te oma profiili jagate, toksake Valige, mida jagada,
valige jagatav üksus ja seejärel valige valik.
85
Rakendused ja funktsioonid
Gruppide loomine
Võite lisada gruppe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
→ Rühmad → Loo rühm.
Sisestage grupi nimi.
Grupile helina seadistamiseks toksake Rühma helin ja valige helin.
Toksake Lisa liige, valige kontaktid, keda soovite gruppi lisada ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Salvesta.
Grupisõnumi saatmine
Te saate saata grupisõnumi kõigile grupi liikmetele samaaegselt.
Käivitage rakendus Kontaktid, toksake → Rühmad ja seejärel valige grupp. Toksake
kontaktide loendi ülaosas ja toksake Saada sõnum.
Duplikaatkontaktide ühendamine
Kui impordite kontakte teistest salvestuskohtadest või sünkroonite kontakte teistele kontodele,
võib teie kontaktide loend hõlmata duplikaatkontakte. Ühendage duplikaatkontaktid üheks, et
kontaktide loendit lühemaks muuta.
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
kontaktid.
→ Kontaktide haldamine → Ühenda
Märgistage kontaktid ja toksake Ühenda.
86
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktide kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid, toksake kontaktide loendi ülaosas ja seejärel toksake
Kustuta.
Valige kontaktid ja toksake Kustuta.
Kontaktide ükshaaval kustutamiseks toksake kontaktil. Seejärel toksake → Kustuta.
Sõnumid
Sissejuhatus
Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.
• Helistamiseks või tekstsõnumi saatmiseks käivitage rakendus Seaded, toksake
Täpsemad funktsioonid ja seejärel toksake lülitil Heli ja tekst teistes seadm., et
seda aktiveerida. Peate oma seadmes ja teises seadmes sama Samsungi konto
registreerima ja sellesse sisse logima.
• Saate valida helistamise ja tekstisõnumi saatmise valiku. Valige SIM-kaart või
ühendatud seade, mis kasutab sama Samsungi kontot.
Sõnumite saatmine
Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.
1
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake
.
87
Rakendused ja funktsioonid
2
Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja
vabastage sõrm. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.
Saaja
Saajate sisestamine.
Sõnumi sisestamine.
Kleebiste sisestamine.
Failide manustamine.
3
Toksake sõnumi saatmiseks
Sõnumi saatmine.
.
Sõnumite vaatamine
Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.
Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid.
Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
• Sõnumile vastamiseks toksake sisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel
.
• Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.
88
Rakendused ja funktsioonid
Soovimatute sõnumite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest sõnumitest, lisades need numbrid oma
blokeerimisnimekirja.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid, toksake sõnumite loendi ülaosas ja seejärel toksake Seaded
→ Numbrite ja sõnumite blokeerim. → Numbrite blokeerimine.
Toksake Sisendkaust ja valige kontakt või telefoninumber. Võite ka toksata Kontaktid, valida
kontaktid ja seejärel toksata Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks sisestage valiku Sisestage number all telefoninumber ja
toksake .
Sõnumiteatiste seadmine
Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid, toksake sõnumite loendi ülaosas , toksake Seaded →
Teavitused ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Teavitamise seadete muutmine.
Sõnumi meeldetuletuse seadistamine
Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Kui see
funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad
seaded → Teavituste meeldetuletused ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
Sõnumite kustutamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Sõnumid.
Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
Toksake ja hoidke all teadet, seejärel toksake Kustuta.
Mitme teate kustutamiseks märgistage kustutamiseks valitavad teated.
Toksake Kustuta.
89
Rakendused ja funktsioonid
Internet
Sissejuhatus
Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile
mugavalt ligi pääseda.
Veebilehtede sirvimine
1
2
3
Käivitage rakendus Internet.
Toksake aadressivälja.
Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake Mine.
Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.
Lisa praegune veebileht
järjehoidjatesse.
Praeguse veebilehe
värskendamine.
Lehtede vahel liikumine.
Ligipääs lisavalikutele.
Brauseri vahelehtede halduri
avamine.
Vaheakna sulgemine.
Uue vaheakna avamine.
Järjehoidjate vaatamine.
Avalehe avamine.
90
Rakendused ja funktsioonid
Salarežiimi kasutamine
Salarežiimis saate eraldi hallata avatud vahekaarte, järjehoidjaid ja salvestatud lehekülgi.
Salarežiimi on võimalik lukustada parooli ja biomeetriliste andmete abil.
Salarežiimi aktiveerimine
Toksake → Lül. salarež. sisse. Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, määrake, kes
salarežiimi korral kasutatakse ka parooli.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi.
Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks
ekraanitõmmiste tegemine.
Turvalisusseadete muutmine
Saate oma parooli muuta.
Toksake
→ Seaded → Privaatsus ja turvalisus → Salarežiimi seaded → Muuda parooli.
Selleks, et lisaks salasõnale lukustusmeetodina oma registreeritud biomeetrilisi andmeid
kasutada, toksake valiku Biomeetria all valiku lülitile, et seda aktiveerida.
Salarežiimi deaktiveerimine
Toksake
→ Lülita salarežiim välja.
91
Rakendused ja funktsioonid
Kaamera
Sissejuhatus
Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.
Käivitage rakendus Kaamera.
Kaamera kasutamise reeglid
• Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.
• Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui käivitate rakenduse Kaamera
lukustatud ekraanil ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
• Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
Pildistamine
1
Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
• Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
Lohistage objektiivi valiku ikooni vaheldumisi vasakule või paremale. Suumi funktsioonid
on saadaval ainult tagakaamera kasutamise ajal.
• Fotode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel tirige
kohandusribal või poole.
92
Rakendused ja funktsioonid
2
Toksake pildistamiseks
.
LR EMOJI
Bixby Vision
Kaamera seaded
Praeguse võtterežiimi valikud
Lülitamine esi- ja
tagakaamerate vahel.
Pildistamine.
Eelvaate pisipilt
Valige objektiiv.
Stseeni optimaatori nupp
Võtterežiimid
Hetkerežiim
• Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
• Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade
mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
• Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videodele
võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine
Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud
muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.
Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri
sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.
See funktsioon on saadaval ainult Foto või Pro režiimides.
93
Rakendused ja funktsioonid
Pildistamiseks objektiivi valimine
Toksake eelvaate ekraanil Foto, Video või Panoraam, valige soovitud objektiiv ja seejärel tehke
foto või salvestage video.
•
: ülilai objektiiv võimaldab teil teha lainurkfotosid või salvestada lainurkvideoid,
mis näevad välja täpselt samasugused kui päris vaade. Kasutage seda funktsiooni
maastikufotode tegemiseks.
Ülilaia objektiiviga tehtud fotode moonutuste korrigeerimiseks toksake eelvaate ekraanil ,
toksake Valikute salvestamine ja seejärel toksake lülitit Ülilaia läätse korrigeerimine, et see
aktiveerida.
•
: lainurk-objektiiv laseb teil teha tavapäraseid fotosid ja salvestada tavalisi videoid.
Ülilaia objektiiviga
pildistamine
Tavaline pildistamine
94
Rakendused ja funktsioonid
Fotorežiim (nutikas kaamera)
Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne
pildistada. Nutika kaamera funktsioon tuvastab objekti automaatselt ja optimeerib värvi ja kõik
efektid.
Toksake võtterežiimide loendis Foto ja toksake pildi jäädvustamiseks
.
Stseeni optimeerija
Kaamera reguleerib objekti tuvastades värviseaded ja rakendab optimeeritud efekti
automaatselt.
Toksake võtterežiimide loendis Foto. Kui kaamera tuvastab objekti, stseeni optimaatori nupp
muutub ja rakendatakse optimeeritud värvi ja efekti.
• Kui see funktsioon pole aktiveeritud, toksake eelvaate ekraanil
Stseeni optimeerija, et see aktiveerida.
ja toksake lülitit
• Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, toksake eelvaate ekraanil nuppu Stseeni
optimeerija.
95
Rakendused ja funktsioonid
Võtte soovitused
Kaamera soovitab foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.
Toksake eelvaate ekraanil
1
ja toksake lülitit Võtte soovitused, et see aktiveerida.
Toksake võtterežiimide loendis Foto.
Eelvaate ekraanile ilmub juht.
2
Osutage eelvaate ekraanil oleva juhiga objektile.
3
Kohandage kaamera asendit ja nurka, et kompositsiooni raamidesse mahtuda.
4
Toksake pildistamiseks
Kaamera tuvastab kompositsiooni ja soovitatav kompositsioon kuvatakse eelvaate ekraanil.
Kui parim kompositsioon on saavutatud, muutub juht kollaseks.
.
Parim kompositsioon
Juhend
96
Rakendused ja funktsioonid
Selfide tegemine
Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Foto.
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
3
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
4
Toksake pildistamiseks
, et lülituda autoportreede tegemiseks
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake
.
.
Filtrite ja iluefektide kasutamine
Enne foto tegemist saate valida filtriefekti ja muuta näojooni, näiteks oma nahatooni või näokuju.
1
2
Toksake eelvaate ekraanil
.
Valige filtriefekt või iluefektid ja pildistage.
Videorežiim
Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid
salvestada.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Video.
Toksake video salvestamiseks
.
• Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake
.
• Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida.
Automaatfookuse režiimi kasutamiseks toksake , et tühistada käsitsi seadistatud
fookus.
3
Toksake video jäädvustamise peatamiseks
.
97
Rakendused ja funktsioonid
Video jaoks kuvasuhte muutmine
Toksake eelvaate ekraanil
ja valige kuvasuhe.
Liikuva fookuse režiim
Kaamera võimaldab teil teha fotosid, millel on hägune taust ja esiplaanil selgelt eristuv objekt.
Saate taustaefekti lisada ja seda redigeerida ka pärast foto tegemist.
Hägusta
Pööra
Suum
Värvipunkt
• Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
• Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
– – Seade või objekt liigub.
– – Objekt on õhuke või läbipaistev.
– – Objekti värv on taustaga sarnane.
– – Objekt või taust on mitte-eristatav.
Liikuva fookuse funktsiooniga silmapaistvate portreevõtete tegemine
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Live Focus.
Valige soovitud taustaefekt.
Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba vasakule või paremale.
98
Rakendused ja funktsioonid
3
Kui eelvaate ekraanile ilmub Efekt on valmis., toksake pildistamiseks
Taustaefekti intensiivsuse
reguleerimisriba
.
Taustaefektid
Liikuva fookusega fotodel tausta redigeerimine
Te saate liikuva fookuse funktsiooniga tehtud fotodel ka taustaefekti ja taustaefekti intensiivsust
muuta.
1
2
Valige liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto ja toksake Muuda taustaefekti.
Valige soovitud taustaefekt.
Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba vasakule või paremale.
Taustaefekti intensiivsuse
reguleerimine.
Taustaefekti muutmine.
3
Foto salvestamiseks toksake Rakenda.
99
Rakendused ja funktsioonid
Võtterežiimide kasutamine
Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage
paremale või vasakule eelvaate ekraanil.
Valige soovitud võtterežiim.
Võtterežiimide loend
Professionaali režiim
Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks
säriväärtust ja ISO-tundlikkust.
Toksake võtterežiimide loendis Pro. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake
foto jäädvustamiseks .
Saadaolevad valikud
•
: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad
paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti
liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel
põhjustada müra.
•
: valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata
värvi temperatuuri.
•
: muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage
halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
100
Rakendused ja funktsioonid
Toidurežiim
Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Toit.
Toksake ekraanil ja lohistage esile tõstetava piirkonna ümber ring.
Ringjast raamist välja jääv osa udustatakse.
Ringja raami suuruse muutmiseks tirige raami nurka.
3
4
Värvitooni kohandamiseks toksake
Toksake pildistamiseks
ning tirige kohandusriba.
.
Öörežiim
Tehke foto vähese valgusega tingimustes ilma välguta.
Toksake võtterežiimide loendis Öö.
101
Rakendused ja funktsioonid
Panoraamrežiim
Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.
Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:
• Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
• Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te
seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
• Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.
1
2
3
Toksake võtterežiimide loendis Panoraam.
Toksake
ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Toksake
pildistamise lõpetamiseks.
Kiirendusrežiim
Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega
videotena.
1
2
3
4
5
Toksake võtterežiimide loendis Liik. stoppk.
Toksake
ning valige kaadrisagedus.
Kui valite kaadrisageduse seadistuseks Automaatne, kohandab seade kaadrisagedust
automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
Toksake
salvestamise alustamiseks.
Toksake
salvestamise lõpetamiseks.
Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipilti ning toksake video vaatamiseks Esita liikuv
stoppkaader.
102
Rakendused ja funktsioonid
Kaameraseadete kohandamine
Praeguse võtterežiimi valikud
Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.
Saadaval olevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.
•
: välgu sisse- või väljalülitamine.
•
: valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pilti.
•
: valige fotode kuvasuhe.
•
: rakendage filtriefekt või iluefektid.
•
: valige kaadrikiirus.
•
: valige videote kuvasuhe.
•
: salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused nägudel või
kustahes mujal. Lisateavet vaadake jaotisest AR-i kritseldus.
•
: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. Keskmestav
mõõtmine puhul kasutatakse võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
Punktmõõtmine puhul kasutatakse võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte
säri arvutada.
Maatriksmõõtmine puhul arvutatakse kogu kaadri keskväärtus.
•
: kui kasutate Toit, fookustage ringja raami sees olev objekt ja hägustage raamist
väljapoole jääv osa pildist.
•
: Toit režiimis kohandage värvitooni.
Kaamera seaded
Toksake eelvaate ekraanil
võimalikud olla.
. Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt
Intelligentsed funktsioonid
• Stseeni optimeerija: määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve
reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.
• Võtte soovitused: määrake seade soovitama foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades
teie objekti asendi ja nurga.
• Skanni QR-koodi: aktiveerige või deaktiveerige QR-koodi lugeja.
103
Rakendused ja funktsioonid
Pildid
• Liigutustega fotod: seadistage seade jäädvustama mõnesekundilist videoklippi enne,
kui toksate . See võimaldab teil jäädvustada hetki, mis võinuks tabamata jääda. Video
vaatamiseks toksake eelvaate pisipilti ning toksake Kuva liigutustega foto. Et jäädvustada
videost mõnda osa liikumatu pildina, toksake esituse peatamiseks ekraanil ning seejärel
toksake Jäädvustamine. See funktsioon on saadaval ainult Foto režiimis.
• Hoidke katikunuppu, et: valida toiming kaameranupu toksamise ja allhoidmise jaoks.
• Valikute salvestamine: valige fotode salvestamise viis.
Videod
• Tagumise video suurus: valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Eesmise video suurus: valige eesmise kaameraga jäädvustatavate videote resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Ruumisäästlik video: salvestage videoid HEVC-formaadis (High Efficiency Video Codec). Teie
HEVC-videod salvestatakse seadme mälumahu hoidmiseks pakitud failidena.
Kasulikud funktsioonid
• HDR (rikkalik toon): tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning
tumedates kohtades.
• Pildid nagu eelvaates: seadistage seade salvestama fotosid nii, nagu need eelvaate ekraanil
ilmuvad, kui need salvestatakse eesmise kaameraga ilma neid ümber pööramata.
• Ruudustik: kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide
valimisel.
• Asukohasildid: lisab fotole GPS-i asukohasildi.
• GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud,
nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
• Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks
lülitage asukohasiltide seade välja.
104
Rakendused ja funktsioonid
• Kaamerarežiimid: vaadake saadaolevaid võtterežiime või redigeerige võtterežiimide loendit.
• Salvestamismeetodid: valige täiendav foto või video salvestamise pildistamismeetod.
• Salvestamiskoht: salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.
• Lähtesta seaded: kaamera seadete lähtestamine.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
• Kaamera teave: vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õigusalast teavet.
Galerii
Sissejuhatus
Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi
kaupa hallata või luua lugusid.
Piltide vaatamine
1
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
105
Rakendused ja funktsioonid
2
Valige pilt.
Ligipääs lisavalikutele.
Pildi lisamine lemmikutesse.
Pildi ja video pisipilt
Bixby Vision
Pildi kustutamine.
Pildi muutmine.
Pildi jagamine teistega.
Saate luua animeeritud GIF-i või mitmest pildist kollaaži. Toksake loendis → Loo GIF või
Loo kollaaž ja seejärel valige pildid.
Piltide otsing
Käivitage rakendus Galerii ja toksake
alusel nagu tüübid ja asukohad.
, et näha pilte, mis on sorteeritud selliste kategooriate
Otsisõnade abil piltide otsimiseks toksake otsinguväljale.
Animeeritud sõnumi saatmine
Kirjutage käsitsi või joonistage pildile ning saatke see animeeritud failina.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake → Saada otsesõnumina.
106
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Valige animeeritud sõnumi aknas taustapildina kasutatav ala ja toksake Valmis.
Looge animeeritud sõnum. Lisateavet vaadake jaotisest Otsesõnumid.
Videote kuvamine
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
Valige esitatav videofail.
Toksake video esitamiseks Esita video.
Kuvage oma
videod.
Aktiivse ekraani
jäädvustamine.
Ligipääs
lisavalikutele.
Riba libistamise
teel edasitagasikerimine.
Animeeritud GIF-i
loomine.
Kuvasuhte
muutmine.
Lülitu ümber
hüpikvideopleierile.
Ekraani
pööramine.
Taasesitamise
ekraani
lukustamine.
Järgmisele videole
hüppamine.
Toksake ja hoidke
edasikerimiseks.
Eelmisele videole
hüppamine.
Toksake ja hoidke
tagasikerimiseks.
Taasesituse
peatamine ja
jätkamine.
Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla,
helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.
Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.
107
Rakendused ja funktsioonid
Piltide ja videote üksikasjade vaatamine
Lohistage eelvaate ekraanil pildi või video vaatamise ajal ülespoole. Kuvatakse faili andmed.
Ekraanil kuvatavatele andmetele toksates saate vaadata ka seotud sisu.
Andmete
muutmine.
Faili andmed
Inimeste andmed
Asukohateave
Automaatselt
loodud sisu
Sildid
Fotode või videote vaatamine kategooriatena
Saate vaadata fotosid ja videoid kategooriatena.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Pildid või Albumid ja seejärel lohistage kategooria valimiseks
loendit alla.
• Videod: teie seadmes salvestatud videote vaatamine.
• Lemmikud: teie lemmikfotode ja -videote vaatamine.
• Asukohad: samas asukohas tehtud fotode ja videote vaatamine.
• Soovitatud: soovitatud sisu vaatamine.
108
Rakendused ja funktsioonid
Albumite kuvamine
Saate vaadata fotosid ja videoid, mis on sorteeritud kaustadesse või albumitesse.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Albumid ja valige album.
Albumite peitmine
Albumeid saate ka peita.
Vaikimisi loodud albumeid, nagu näiteks Kaamera ja Ekraanipildid, ei saa peita.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Albumid.
Toksake → Peida või kuva albumid.
Peitmiseks toksake albumi lülitil.
Lugude vaatamine
Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte,
sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid. Lugude automaatseks loomiseks peate tegema või
salvestama mitu pilti ja videot.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Lood ja valige lugu.
Lugude loomine
Erinevate teemadega lugude loomine.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Lood.
Toksake → Loo lugu.
Sisestage loole nimi ning toksake Loo.
Märgistage loosse hõlmatavad pildid või videod ja toksake Valmis.
Loosse piltide või videote lisamiseks valige lugu ja toksake → Lisa.
Loost piltide või videote eemaldamiseks valige lugu, toksake → Muuda, märgistage
eemaldatavad pildid või videod ja toksake seejärel Eemalda loost.
109
Rakendused ja funktsioonid
Lugude kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Lood.
Toksake ja hoidke kustutatavat lugu ja toksake Kustuta.
Piltide ja videote sünkroonimine
Kui sünkroonite oma Galerii rakenduse Samsung Cloud teenusega, salvestatakse ka järgnevad
fotod ja videod Samsung Cloudi. Samsung Cloudi salvestatud pilte ja videoid saate vaadata oma
Galerii rakendusest ja teistest seadetest.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit
Sünkrooni teenusega Samsung Cloud. Galerii rakendus ja Samsung Cloud sünkroniseeritakse.
Piltide või videote kustutamine
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii.
Valige pilt või video, mida kustutada soovite.
Et kustutada mitut faili, toksake loendis kustutataval failil ja hoidke seda all ning märgistage
rohkem kustutatavaid faile.
Toksake
või Kustuta.
Prügikastifunktsiooni kasutamine
Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded ja toksake seejärel lülitit Prügikast, et see
aktiveerida.
Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus Galerii ja toksake → Prügikast.
110
Rakendused ja funktsioonid
LR Emoji
Sissejuhatus
Looge Minu Emoji, mis näeb täpselt teie moodi välja, ja tehke pilte ning salvestage videoid,
kasutades Minu Emojisid, meeleolu-Emojisid või kleebiseid.
Te saate kohandada Minu Emoji tunnuseid, näiteks näokuju või soengut, ja dekoreerida Minu
Emojit erinevate lisanditega. Samuti saate end lõbusatel viisidel väljendada, kasutades Minu
Emoji kleebiseid vestluse ajal.
Minu Emojid
Meeleolu-Emojid
Kleebised
Minu Emoji loomine
Looge Minu Emoji, mis näeb teie moodi välja. Mitmesuguste näoilmetega Minu Emoji kleebised
luuakse automaatselt.
1
2
Käivitage rakendus Kaamera ja toksake LR Emoji → Loo Minu Emoji.
Joondage enda nägi ekraanil ja toksake pildi jäävustamiseks
111
.
Rakendused ja funktsioonid
3
4
5
Valige Minu Emoji sugu ja vanusevahemik ja toksake Järgmine.
Dekoreerige Minu Emoji ja toksake Järgmine.
Toksake Valmis.
Minu Emoji ja Minu Emoji kleebised on nüüd loodud. Saate Minu Emoji kleebiseid vaadata
Minu Emoji stuudios. Lisateavet vaadake jaotisest Minu Emoji kleebised.
Loo Minu
Emoji.
LR Emoji funktsiooni saate kasutada nii eesmise kui tagakaameraga. Tagakaamera
kasutamisel lülitub see automaatselt eesmisele kaamerale. Kaamerate vahetamiseks
libistage eelvaate ekraanil üles või alla.
Minu Emoji kustutamine
Käivitage rakendus Kaamera ja toksake LR Emoji. Toksake ja hoidke kustutatavat Minu Emojit ja
toksake . Minu Emoji ja Minu Emoji kleebised kustutatakse.
112
Rakendused ja funktsioonid
Minu Emoji kohandamine
Muutke või kaunistage Minu Emojit Minu Emoji stuudios. Samuti saate luua oma Minu Emoji
kleebiseid.
Saadaval olevad valikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
Minu Emoji stuudio
Käivitage rakendus Kaamera ja toksake LR Emoji → Stuudio. Näete Minu Emoji stuudiot.
Redigeerimiseks Minu Emoji
valimine.
Aktiivse ekraani jäädvustamine.
Minu Emoji stuudio tausta
muutmine.
Minu Emoji muutmine.
Kleebiste loomine.
113
Rakendused ja funktsioonid
Minu Emoji kleebised
Looge Minu Emoji ilmete ja tegevustega omaenda kleebiseid. Minu Emoji kleebiseid saate
kasutada sõnumeid saates või sotsiaalvõrgustikes.
Minu Emoji kleebiste vaatamine
Toksake Minu Emoji stuudios valikule Kleebised. Seejärel saate Minu Emoji kleebiseid vaadata.
Oma kleebiste loomine.
Oma kleebiste loomine
1
2
3
Toksake Minu Emoji stuudios valikule Kleebised → Tee kohand. kleeb.-d.
Muutke kleebiseid, kuidas ise soovite.
•
: lisage kleebiseid.
•
: valige kleebise taust.
•
: valige ilme.
•
: valige tegevus.
•
: sisestage tekst.
•
: kirjutage või joonistage kleebistele käsitsi.
Toksake Salvesta.
114
Rakendused ja funktsioonid
Minu Emoji kleebiste kasutamine vestlustes
Minu Emoji kleebiseid saate kasutada sõnumivestlustes ja sotsiaalvõrgustikes. Alljärgnevad
tegevused on näited Minu Emoji kleebiste kasutamisest rakenduses Sõnumid.
1
2
3
Sõnumi koostamise ajal rakenduses Sõnumid toksake Samsung klaviatuuril
.
Toksake Minu Emoji ikooni.
Valige üks Minu Emoji kleebistest.
Minu Emoji kleebis lisatakse vestlusesse.
Minu Emoji kleebiste kustutamine
Toksake Samsungi klaviatuuril ja toksake
Emoji kleebised ja toksake Kustuta.
klaviatuuri allosas. Valige kustutatavad Minu
Minu Emoji kasutamine piltidel või videotes
Looge Minu Emojiga lõbusaid pilte või videoid, kasutades erinevaid võtterežiime.
Mask
1
Üldine
Käivitage rakendus Kaamera ja toksake LR Emoji.
115
Miniliikumine
Rakendused ja funktsioonid
2
Valige Minu Emoji, mida soovite kasutada.
Minu Emoji
3
Valige režiim, mida soovite kasutada.
•
4
(Mask): Minu Emoji nägu kuvatakse teie näo peale, nii et tundub, nagu kannaksite
maski.
•
(Tavaline): Minu Emoji imiteerib teie näoilmeid.
•
(Miniliikumine): Minu Emoji imiteerib teie kehaliigutusi.
Foto tegemiseks toksake
toksake .
, video salvestamiseks libistage eelvaate ekraanil vasakule ja
Jäädvustatud fotosid ja videoid saate vaadata ja jagada Galerii.
Fotode või videote jäädvustamine meeleolu-Emojide või
kleebistega
Meeleolu-Emojid imiteerivad teie näoilmeid. Samuti saate rakendada kleebiste efekte, mis teie
nägu jäljendavad.
1
2
Käivitage rakendus Kaamera ja toksake LR Emoji.
Valige meeleolu-Emoji või toksake Kleebised ja valige kleebis, mida kasutada soovite.
Kleebised
Meeleolu-Emoji
3
Foto tegemiseks toksake
toksake .
, video salvestamiseks libistage eelvaate ekraanil vasakule ja
Jäädvustatud fotosid ja videoid saate vaadata ja jagada Galerii.
116
Rakendused ja funktsioonid
AR-i kritseldus
Salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused nägudel või kustahes
mujal. Kui kaamera tuvastab näo või ruumi, liiguvad sirgeldused näo liikudes sellega kaasa ja
ruumis olevad sirgeldused jäävad paigale, isegi kui kaamera liigub.
1
2
Käivitage rakendus Kaamera ja toksake pildistusrežiimide loendis Video.
Toksake
ja valige soovitud režiim.
Kui kaamera tuvastab objekti, ilmub ekraanile tuvastusala.
• Nägu: sirgeldage näole.
• Kõikjal: sirgeldage ükskõik kuhu mujale.
3
Kirjutage või joonistage tuvastusalale.
Kui toksate
ja alustate seejärel sirgeldamist, saate oma sirgeldamist salvestada.
Näotuvastuse
ala
Võta tagasi
Pliiatsi tüübi ja
värvi
muutmine.
4
5
Toksake video salvestamiseks
Tee uuesti
.
Toksake video jäädvustamise peatamiseks
.
Saate videot vaadata ja jagada Galerii alt.
117
Rakendused ja funktsioonid
Mitmikaken
Sissejuhatus
Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti
saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Jaotatud ekraani vaade
Hüpikakna vaade
118
Rakendused ja funktsioonid
Jaotatud ekraani vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Poolitatud ekraani
vaates avamine.
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
3
Alumises aknas libistage vasakule või paremale et valida käivitamiseks mõni muu rakendus.
Et käivitada rakendusi, mida hiljuti kasutatud rakenduste loendis ei leidu, toksake avakuva
nuppu või Tagasi nuppu ja valige sealt rakendus.
Akna suuruse reguleerimine
Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist riba üles või alla.
Kui lohistate rakenduste akende vahelise riba ekraani üla- või alaserva, maksimeeritakse aken.
119
Rakendused ja funktsioonid
Mitmikakna salve kasutamine
Pääsete kiiresti ligi rakendustele, mida soovite jaotatud ekraani vaates käivitada.
1
Libistage ekraanil vasakule.
Kui mitmikakna salv ei ilmu, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid ja seejärel toksake lülitil Mitmikakna salv, et see aktiveerida.
Mitmikakna
salv
Kõigi
rakenduste
kuvamine.
2
Valige rakendus.
3
Valige alumises aknas käivitamiseks muu rakendus.
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
Kui mitmikakna salves pole ühtegi rakendust, mida te käivitada soovite, toksake
kõiki rakendusi näha.
, et
Mitmikakna salve muutmine
Kui soovite sageli kasutatavaid rakendusi mitmikakna salve lisada, toksake
ja toksake rakenduste loendis oleval rakendusel.
Rakendus lisatakse mitmikakna salve.
120
→ Redigeeri salve
Rakendused ja funktsioonid
Hüpikakna vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Ava hüpikvaates.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Akna
minimeerimine.
Akna
maksimeerimine.
Rakenduse
sulgemine.
Reguleerige
läbipaistvuse
taset.
Hüpikakende liigutamine
Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.
Samsung Members
Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika,
ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate teistega jagada teavet
Galaxy kasutajate kogukonnas või vaadata uusimaid Galaxy uudiseid ja nõuandeid. Samsung
Members saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku
puutuda.
Tagasiside esitamiseks või kommentaaride jätmiseks peate oma Samsungi kontosse sisse
logima. Lisateavet vaadake jaotisest Samsungi konto.
121
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Notes
Sissejuhatus
Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi.
Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.
Märkmete loomine
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes ja toksake
.
Valige ekraani ülaosas olevalt tööriistaribalt sisestusmeetod ja koostage märge.
Pliiatsitega kirjutamine või
joonistamine.
Kasutage teksti sisestamiseks
klaviatuuri.
Failide lisamine.
Pintslitega värvimine.
3
Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake Salvesta.
122
Rakendused ja funktsioonid
Märkmete tegemine käsikirjas
Toksake märkmete tegemise ekraanil
, et pliiatsiga S Pen kirjutada või joonistada.
Saate oma käsitsikirja lihtsamini sisestada, kui suurendate ekraani, libistades sellel kahte sõrme
laiali.
Lemmikpliiatsid
Kustukumm
Pen
Tee uuesti
Võta tagasi
Valige ja
muutke.
Käsitsikirja
tekstiks
teisendamine.
Taustavärvi
muutmine.
Stiilide
muutmine.
Joonistuste
kujundiks
muutmine.
Oma lemmikpliiatsite muutmine
Lisage oma lemmikute hulka erinevaid pliiatsistiile, siis saate neid kiiremini valida ja kasutada.
Toksake märkme loomise ekraanil
.
Lemmikpliiatsi lisamine.
Pliiatsite kustutamine.
Teie lemmikpliiatsid
123
Rakendused ja funktsioonid
Pliiatsiseadete muutmine
Ekraanile kirjutamise või joonistamise ajal pliiatsi tüübi, joone jämeduse või pliiatsi värvi
muutmiseks toksake .
Joone paksuse muutmine.
Pliiatsi tüübi muutmine.
Värvi valija abil uue värvi
valimine.
Pliiatsi värvi muutmine.
Valige värvikomplektid, mida
näidata.
Kustuti kasutamine
Kui soovite märkmest käsitsi kirjutatut kustutada, toksake
ja valige ala, mida kustutada
soovite. Võite valida kustutatava ala ka nii, et vajutate S Pen nuppu ja hoiate seda all.
Kustuti tüübi muutmiseks toksake veel korra
peal.
• Kustuta joone järgi: kustutage valitud joon.
• Kustuta ala järgi: kustutage üksnes valitud ala. Kustuti mõõtmeid saate reguleerida,
lohistades mõõtmete reguleerimisriba.
• Kustuta kõik: kustutage kogu märge.
Isegi väikse kustutiga ei pruugi soovitud ala täpne kustutamine võimalik olla.
124
Rakendused ja funktsioonid
Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimine
Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimisel kasutataks mitmesuguseid redigeerimissuvandeid,
näiteks lõikamine, teisaldamine, suuruse muutmine või teisendamine.
1
2
Kui märkmel on käsitsi kirjutatud tekst, toksake
.
Valiku kuju muutmiseks, toksake ja toksake veelkord
.
Toksake sisestust või tõmmake selle ümber joon, et seda valida.
Sisestuse teisaldamiseks valige sisestus ja lohistage see uude asukohta.
Valiku suuruse muutmiseks toksake sisendile ja logistage kuvatava raami nurka.
3
Redigeerige sisendit, kasutades olemasolevaid võimalusi.
• Lõika: sisestuse väljalõikamine. Teise kohta kleepimiseks toksake ja hoidke asukohta ja
toksake seejärel Kleebi.
• Kopeeri: sisestuse kopeerimine. Teise kohta kleepimiseks toksake ja hoidke asukohta ja
toksake seejärel Kleebi.
• Kustuta: sisestuse kustutamine.
• Stiili muutmine: muutke stiile. Valige värv või joone paksus ja toksake Valmis.
• Ekstr. tekst: valitud alalt teksti eraldamine. Märkmele teksti kleepimiseks või
kopeerimiseks toksake Kleebi või Kopeeri.
• Ette: sisendi ette saatmine.
• Taustale: sisendi taha saatmine.
125
Rakendused ja funktsioonid
Stiilide muutmine
Saate muuta oma käekirja ja joonistamise stiili.
1
2
3
4
Pärast ekraanile kirjutamist või joonistamist toksake kaks korda
.
Valige soovitud värv ja joone paksus.
Osutage pliiatsiga S Pen selle koha suunas, kus soovite stiili kasutada.
Ilmub ikoon
.
Toksake kohale, kus soovite stiili muuta.
Joonistuste kujundiks muutmine
Saate oma joonistusi kujunditeks muuta. Toksake
nüüd automaatselt vastavaks kujundiks.
126
ja joonistage. Teie joonistused muutuvad
Rakendused ja funktsioonid
Käsitsi kirjutatu teisendamine tekstiks
Toksake pärast ekraanile kirjutamist sellele oma sõrmega. Kogu oma käsitsikirja valimiseks
toksake . Valikud ilmuvad eelvaate aknasse. Käsitsikirja tekstiga asendamiseks toksake
Teisenda.
Pintslitega värvimine
Toksake märkmete tegemise ekraanil
, et erinevate pintslitega maalida.
Kui olete lõpetanud, toksake Valmis, et oma maali märkmesse sisestada.
Saate postitada oma maali rakendusse PENUP, et seda teistega jagada.
Värvi valija abil uue värvi
valimine.
Pintsli tüübi muutmine.
Valige värvikomplektid, mida
näidata.
Pintsli värvi muutmine.
Võta tagasi
Kustukumm
Tee uuesti
Maali postitamine rakendusse
PENUP.
Maali sisestamine märkmesse.
127
Rakendused ja funktsioonid
Märkme kinnitamine avalehele
Kinnitage märge avalehele, et seda kiirelt vaadata ja muuta.
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes.
Valige märge ja toksake → Kinnita avaekraanile.
Märge lisatakse avalehele.
Märkme meeldetuletusena salvestamine
Te võite märkme meeldetuletusena salvestada, et seda märget hiljem vaadata.
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes.
Valige märge ja toksake → Saada rakendusse Reminder.
Märge salvestatakse meeldetuletusena.
Märkmete kustutamine
1
2
3
Käivitage rakendus Samsung Notes.
Toksake ja hoidke all märget, mida soovite kustutada.
Mitme märkme kustutamiseks märgistage rohkem märkmeid kustutamiseks.
Toksake Kustuta.
128
Rakendused ja funktsioonid
PENUP
Sissejuhatus
PENUP on sotsiaalvõrgustiku teenus, kus jagatakse S Pen pliiatsiga joonistatud kunstiteoseid.
Postitage oma kunstiteoseid, vaadake teiste teoseid ja hankige kasulikke joonistamise
näpunäiteid.
Teie profiil
Teie tegevused
Postitage oma kunstiteos.
Kunstiteoste kuvamine
kategooriate alusel.
Saate rakendusse PENUP logida sisse oma Samsungi kontoga või teiste SNS kontodega.
Oma teoste postitamine
Postitage oma Samsung Notes või mõne teise joonistusrakendusega loodud kunstiteos PENUP-i.
1
2
Käivitage rakendus PENUP ja toksake
.
Valige suvand.
• Toksake Mustandid, lõpetage oma teos ja toksake Valmis.
• Toksake Galeriist, valige postitamiseks teos ja seejärel toksake Valmis.
• Toksake Fotojoonistus. Valige kas pildistamise valik või valige foto, joonistage sellele ja
toksake seejärel Valmis.
• Toksake Joonistus, joonistage teos ja toksake Valmis.
129
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Sisestage pealkiri, kirjeldus ja räsimärk (#).
Toksake Postita.
Teistest rakendustest kunstiteoste postitamine
Et postitada oma kunstiteos Galerii või mõnest teisest joonistusrakendusest, valige rakendusest
teos ja toksake → PENUP.
Värvimispildid
Looge oma kunstiteoseid, kasutades erinevaid värve.
1
2
3
4
Käivitage rakendus PENUP ja seejärel toksake Värvimine.
Valige pilt.
Toksake Hakka värvima.
Kui olete lõpetanud, toksake Valmis.
Reaalajas joonistus
Joonistage kaasa, kui vaatate animeeritud joonistamise videot, mis õpetab pildi tegemise
protsessi. Ilusa pildi joonistamine on lihtne.
1
Käivitage rakendus PENUP ja toksake seejärel Reaalajas joonistus.
130
Rakendused ja funktsioonid
2
3
4
5
Valige pilt.
Toksake Õpi joonistama.
Pildile joonistamiseks toksake
ja peatage taasesitus.
Taasesituse kiirust saab muuta, toksates
Kui olete lõpetanud, toksake
.
.
Algne pilt peidetakse ja te näete pilti, mille ise joonistasite.
Foto joonistamine
Joonistage pilte oma fotodele ja säilitage neid oma kunstiteostena. Valige Galerii rakendusest
foto ja joonistage fotole. Pärast joonistamise lõpetamist näete pilti, mille joonistasite, kui peidate
foto.
1
2
3
Käivitage rakendus PENUP.
Toksake
→ Joonistus →
.
Toksake Pildista, tehke foto ja toksake OK.
Võite ka toksata Vali Galeriist ja valige foto.
131
Rakendused ja funktsioonid
4
5
6
Valige ala, millele joonistada, kohandage läbipaistvust ja seejärel toksake Salvesta.
Valitud ala lisatakse taustaks.
Joonistage fotole.
Kui olete lõpetanud, toksake
.
Foto peidetakse ja te näete pilti, mille ise joonistasite.
Kalender
Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või meeldetuletused oma planeerijasse.
Sündmuste loomine
1
2
Käivitage rakendus Kalender ja toksake
või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake
.
Sisestage sündmuste üksikasju.
Sündmuse värvi muutmine.
Pealkirja sisestamine.
Sündmusega kuvatava kleebise
valimine.
Kestuse määramine.
Kalendri valimine sündmuse
salvestamiseks.
Alarmi seadistamine.
Asukoha sisestamine.
3
Sündmuse salvestamiseks toksake Salvesta.
132
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuste loomine
Saate meeldetuletustena ülesandeid luua ja saada iga meeldetuletuse jaoks eelnevalt
seadistatud ajal või kohas teavituse. Käivitage rakendus Kalender ja toksake → Reminder.
Rakendus Reminder käivitub. Lisateavet vaadake jaotisest Reminder.
Sündmuste kontodega sünkroonimine
1
2
Käivitage rakendus Seaded, toksake Kontod ja varundamine → Kontod ja valige seejärel
konto, millega sünkroonida soovite.
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kalender.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kalender.
Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus Kalender ja toksake → → Lisa
uus konto. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse
konto nime kõrval sinine ring.
Samsung Flow
Sissejuhatus
Samsung Flow laseb teil oma tahvelarvuti kergelt nutitelefoniga ühendada ja neid mugavalt
kasutada, näiteks teavituste vaatamiseks või sisu jagamiseks.
Samsung Flow peab olema installitud mõlemasse seadmesse, mida te ühendada soovite. Kui teil
ei ole rakendust Samsung Flow installitud, laadige see alla poest Galaxy Store või Play pood.
• See funktsioon on saadaval ainult mõnedes Samsungi Android-seadmetes.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate oma tahvelarvutis ja nutitelefonis Bluetoothi
funktsiooni aktiveerima.
133
Rakendused ja funktsioonid
Tahvelarvuti ja nutitelefoni ühendamine
1
2
Käivitage oma nutitelefonis Samsung Flow.
Käivitage oma tahvelarvutis rakendus Samsung Flow.
Kui kasutate funktsiooni esmakordselt, toksake Alusta.
3
4
5
Valige tuvastatud seadmete loendist oma nutitelefon.
Aktsepteerige mõlemas seadmes ühenduse loomise taotlus.
Kinnitage mõlemas seadmes parool.
Seadmed ühendatakse.
Kui teie nutitelefon toetab sõrmejäljetuvastuse funktsiooni, seadistage oma nutitelefonis
Samsung Pass, et seadmeid oma sõrmejälge kasutades lihtsamini ja turvalisemalt
ühendada.
Mobiilse andmeside jagamine (SM-T860)
Kui tahvelarvutis pole internetiühendust saadaval, jagage tahvelarvutiga oma nutitelefoni
mobiilset andmesidet, kasutades selleks mobiilset kuumkohta.
1
2
Käivitage oma tahvelarvutis rakendus Samsung Flow.
Toksake
.
Pääsete oma tahvelarvutis internetti, kasutades oma nutitelefoni mobiilset andmesidet.
• Teie nutitelefon peab toetama mobiilse kuumkoha funktsiooni.
• Oma nutitelefonis selle funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
134
Rakendused ja funktsioonid
Oma tahvelarvutis teavituste vaatamine
Kui saate nutitelefonis uusi teavitusi, saate neid teavitusi oma tahvelarvuti hüpikaknas vaadata.
Sisu jagamine
Saate oma nutitelefoni sisu oma tahvelarvutiga jagada.
Minu Failid
Pääsege ligi ja hallake selles seadmes või muudes asukohtades, näiteks pilvmäluteenustes,
asuvaid erinevaid faile.
Käivitage rakendus Minu Failid.
Kuvage igas salvestuskohas salvestatud faile.
Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälumahu vabastamiseks toksake →
Mäluanalüüs.
Failide või kaustade otsimiseks toksake
.
Kell
Sissejuhatus
Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või
seadistage konkreetne kestus.
Alarm
Käivitage rakendus Kell ja toksake Alarm.
Alarmide seadistamine
Toksake alarmide loendis , määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake
muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel Salvesta.
Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat
lülitit.
135
Rakendused ja funktsioonid
Alarmide peatamine
Toksake alarmi peatamiseks Eira. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul
Kordus, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.
Alarmide kustutamine
Toksake ja hoidke alarmi, märgistage kustutatavad alarmid ning seejärel toksake Kustuta.
Maailmakell
Käivitage rakendus Kell ja toksake Maailmakell.
Kellade loomine
Toksake
, sisestage linna nimi või valige linn kaardilt ja toksake seejärel Lisa.
Ajavööndi konverteri kasutamiseks toksake → Ajatsooni teisendaja.
Kella kustutamine
Toksake ja hoidke kella, märgistage kustutatavad kellad ning seejärel toksake Kustuta.
Stopper
1
2
3
Käivitage rakendus Kell ja toksake Stopper.
Toksake Alusta sündmuse aja käivitamiseks.
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake Ring.
Toksake ajavõtu peatamiseks Lõpeta.
• Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake Jätka.
• Ringiaegade kustutamiseks toksake Lähtesta.
136
Rakendused ja funktsioonid
Taimer
1
2
3
Käivitage rakendus Kell ja toksake Taimer.
Sagedasti kasutatava taimeri lisamiseks toksake
toksake Lisa.
, määrake kestus ja nimi ja seejärel
Seadistage kestus ja toksake Alusta.
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Kui taimer peatub, toksake Eira.
Kalkulaator
Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.
Käivitage rakendus Kalkulaator.
Ajaloo puhastamiseks toksake Kustuta ajalugu.
Ühikute teisendamise vahendi kasutamiseks toksake
. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala,
pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
137
Rakendused ja funktsioonid
Game Launcher
Sissejuhatus
Mängukäivitaja kogub ligipääsu lihtsustamiseks ühte kohta kokku mängud, mille olete alla
laadinud poodidest Play pood ja Galaxy Store. Mängude mängimise lihtsustamiseks võite
seadme seadistada mängude režiimile.
Ligipääs lisavalikutele.
Oma mängude info vaatamine.
Allalaaditud rakendused
Rohkemate mängude
vaatamine ja nende
installimine.
Avage mänge koos või ilma
helita.
Jõudlusrežiimi muutmine.
Mängude käivitaja kasutamine
1
Käivitage rakendus Game Launcher.
Kui Game Launcher ei ilmu, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid ja toksake seejärel Game Launcher lülitit, et seda aktiveerida.
2
Toksake mängude nimekirjas mõnd mängu.
Rohkemate mängude avastamiseks libistage ekraanil vasakule.
Poodidest Play pood ja Galaxy Store alla laaditud mänge näidatakse automaatselt
mängukäivitaja ekraanil. Kui te oma mänge ei näe, toksake → Rakenduste lisamine.
138
Rakendused ja funktsioonid
Mängu eemaldamine mängude käivitaja rakendusest
Toksake ja hoidke mängu all ning toksake Eemalda Game Launcherist.
Jõudlusrežiimi muutmine
Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.
Käivitage rakendus Game Launcher, toksake
valimiseks.
ja seejärel lohistage riba soovitud režiimi
• Kesk. energiasäästule: see säästab akut mängude mängimise ajal.
• Tasakaalustatud: see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
• Keskendu jõudlusele: see keskendub parima jõudluse võimaldamisele mängude
mängimise ajal.
Seadete muutmiseks erinevate mängude jaoks märgistage valik Individuaalsed mänguseaded.
Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.
Game Booster
Sissejuhatus
Mänguvõimendi aitab teil mänge mängida paremas keskkonnas ja te saate kasutada
mänguvõimendi paneelil olevaid aitavaid valikuid.
Mänguvõimendi kasutamine
Mänguvõimendi paneeli avamiseks toksake navigatsiooniribal
peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani allosast üles.
Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.
139
. Kui navigatsiooniriba on
Rakendused ja funktsioonid
•
: konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
• Temperatuuri jälgimine/Mälu jälgimine: seadistage seade automaatselt seadeid
kohandama, et ennetada seadme ülekuumenemist ja peatada taustal töötavad rakendused,
et mälu paremini hallata.
• Mängu ajal blokeerimine: lukustage mängude ajal mõned funktsioonid.
• Täpsemad mängufunktsioonid: seadistage täiendavaid funktsioone.
• Sirvimisnupu lukk: peitke navigatsiooniribal olevad nupud. Nuppude kuvamiseks toksake
navigatsiooniribal .
• Ekraani puutelukk: lukustage mängu mängimise ajaks puuteekraan. Puuteekraani
lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
• Ekraanipilt: jäädvustage ekraanitõmmiseid.
Sissetulevate kõnede ja teavituste kuvamine mängude ajal
Mänge saate häirimatult nautida ka sissetulevate kõnede või teavituste ajal.
Toksake
valik.
→ Mängu ajal blokeerimine → Kõned ja teavitused ning valige aktiveerimiseks
• Minim. helistaja teavitused: mängu ajal sissetuleva kõne puhul kuvatakse ekraani ülemises
osas väike ikoon.
• Ära kuva teavitusi: mängu ajal kuvatakse vaid teatud rakenduste või hädaolukorra teavitusi.
Mängude mängimise ajal rakenduste käivitamine hüpikakendes
Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi käivitada.
Toksake
ja valige rakenduste loendist rakendus.
Rakenduste loendi redigeerimiseks toksake .
140
Rakendused ja funktsioonid
Laste-liides
Sissejuhatus
Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded
lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.
Kids Home'i kasutamine
Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
(Laste-liides), et seda aktiveerida.
Seejärel näete Kids Home lehte. Kids Home'i esmakordsel käivitamisel või pärast andmete
lähtestamist järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Valige Kids Home'i ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.
Ligipääs
lisavalikutele.
Saadaval
rakendused
Kids telefon
Kidsi kunstistuudio
Kids kaamera
Kidsi brauser
Kids galerii
Teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodi või teie loodud PINi kasutatakse
funktsiooni Vanemlik kontroll aktiveerimisel või Kids Home'i sulgemisel.
141
Rakendused ja funktsioonid
Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine
Saate Kids Home'i seadistusi konfigureerida ja vaadata kasutamise ajalugu.
Rakenduse Kids Home ekraanil toksake → Vanemlik kontroll ja sisestage oma avamiskood.
• Lapse nimi: hallake oma lapse profiili.
• Igapäevase mängimisaja määramine: Kids Home'i kasutusaja piiramine.
• Igapäevane kasutusaeg: Kids Home'i igapäevase kasutuse kuvamine.
• Tegevus: Kids Home'i tegevuste ajaloo kuvamine.
• Sageli ühendust võetud: Kids Home'i sagedaste kontaktide kuvamine.
• Minu lapse looming: Kids Home'i rakendustes loodud tööde kuvamine.
• Lubatud sisu: Kids Home'i toetatud rakenduste ja sisu kuvamine ja lisamine.
• Näita sisulehte: määrake seade kuvama Kids Home'i ekraanil Samsungi partnerite sisulehti.
Kids Home'i sulgemine
Kids Home'i sulgemiseks toksake Tagasi-nuppu või toksake → Sulge laste kas.-liides ja seejärel
sisestage oma avamiskood.
SmartThings
Sissejuhatus
Juhtige ja hallake oma tahvelarvutiga nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.
• Läheduses olevate seadmetega ühenduse loomine: otsige kiiresti ja lihtsalt läheduses
olevaid seadmeid, nagu Bluetoothi peakomplektid või kantavaid seadmeid.
• Koduseadmete, telerite ja asjade interneti (IoT) toodete registreerimine ja juhtimine:
registreerige nutikad külmkapid, pesumasinad, õhukonditsioneerid, õhupuhastajad, telerid
ja asjade interneti (IoT) tooted oma tahvelarvutis ja vaadake nende olekut või juhtige neid
oma tahvelarvuti ekraanilt.
142
Rakendused ja funktsioonid
• Teavituse saamine: saage tahvelarvutiga ühendatud seadmetest teavitusi. Näiteks võite
saada oma tahvelarvutisse teavituse pesumasina töö lõpu kohta.
• SmartThingsi kasutamiseks peab teie tahvelarvuti ja muud seadmed olema
ühenduses Wi-Fi või mobiilsidevõrguga. Funktsiooni SmartThings täielikuks
kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Seadmed, mille saate ühendada, võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast
erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
• Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete tõrgetele ja defektidele. Ühendatud
seadmete tõrgete ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.
Teiste läheduses olevate seadmetega ühendamine
Looge kiiresti ja lihtsalt ühendus läheduses olevate seadmetega, nagu näiteks Bluetoothi
peakomplektidega.
Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt
erineda.
1
2
3
4
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake Lisa seade või toksake
→ Lisa seade.
Toksake Skanni.
Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.
Koduseadmete, telerite ja IoT toodete kasutamine
Vaadake oma nutikate seadmete, telerite ja asjade interneti toodete olekut oma tahvelarvuti
ekraanilt. Saate seadmeid asukoha põhjal grupeerida ja lisada reegleid seadmete lihtsaks ja
mugavaks juhtimiseks.
Seadmete ühendamine
1
2
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake Lisa seade või toksake
→ Lisa seade.
143
Rakendused ja funktsioonid
3
Valige seadme tüüp.
4
Seadmete ühendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Või toksake Skanni või Otsi, et seadmeid otsida.
Ühendatud seadmete vaatamine ja juhtimine
Saate oma seadmeid vaadata ja juhtida. Näiteks saate vaadata külmiku sisu või reguleerida teleri
helitugevust.
1
2
Käivitage rakendus SmartThings.
Kuvatakse ühendatud seadmete loend.
Vaadake loendis olevate seadmete olekut.
Seadmete kontrollimiseks valige seade. Valitud seadme kontroller laetakse alla ning seejärel
saate seda juhtida.
Seadmete ja stseenide asukoha järgi lisamine
Lisage seadmeid asukohtade järgi, vaadake samas kohas olevate seadmete loendit ja juhtige
neid. Saate ka asukohale stseeni lisada, et korraga mitmeid seadmeid juhtida.
Asukohtade lisamine
1
2
Käivitage rakendus SmartThings ja toksake
→
→ Lisa uus asukoht.
Sisestage asukoha nimi.
• Asukoha määramiseks toksake Asukohatuvastus, et kaardil asukohta valida, ja toksake
Valmis.
• Asukohale tubade lisamiseks toksake Ruumid, märgistage toad, mida lisada soovite, ja
seejärel toksake Valmis.
3
Toksake Valmis.
Teie asukoht lisatakse.
Asukohale seadmete lisamiseks toksake Lisa seade või toksake
seadmete registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
144
→ Lisa seade ja järgige
Rakendused ja funktsioonid
Stseenide lisamine
Lisage stseen ja registreerige selle juurde seadmed, et korraga mitmeid seadmeid juhtida.
1
2
3
4
5
6
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake
→
Toksake
→ Stseenid → Lisa stseen.
ja valige asukoht.
Sisestage stseeni nimi.
Toksake
valiku all Toimingud, et teostatavaid toiminguid lisada, ja toksake Salvesta.
Toksake Salvesta.
Automatiseeringute lisamine
Saate ka määrata automatiseeringu seadmete tööd vastavalt eelnevalt seadistatud ajale või
seadmete olekule automaatselt sooritama.
Te võite näiteks määrata automatiseeringu, et igal hommikul kell 7:00 AM lülitub audio sisse.
1
2
3
4
5
6
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake
→
ja valige asukoht.
→ Automatiseerimised → Automatiseerimise lisamine → Kohandatud
Toksake
automatiseer.
valiku all Kui ja määrake automatiseeringu aktiveerimistingimused ja toksake
Toksake
seejärel Järgmine.
Toksake
valiku all Siis ning määrake teostatavad toimingud ja seejärel toksake Valmis.
Sisestage automatiseeringu nimi ja toksake OK.
Teavituste saamine
Võite saada oma tahvelarvutisse teavitusi ühendatud seadmetest. Näiteks võite saada oma
tahvelarvutisse teavituse pesumasina töö lõpu kohta.
Seadmete teavitusi saama seadistamiseks käivitage rakendus SmartThings, toksake
→ Teavitused ja seejärel toksake soovitud seadmete kõrval olevaid lüliteid.
145
→
Rakendused ja funktsioonid
Sisu jagamine
Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide
piltide jagamise kohta.
Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi. (SM-T865)
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
ja valige jagamismeetod, näiteks e-post.
Kui teil on infovahetuse või jagamise ajalugu, ilmuvad inimesed, kellega te ühendust
võtsite, jagamisvalikute paneelile. Selleks, et nendega vastava rakenduse kaudu otse
sisu jagada, valige soovitud isiku ikoon. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid ning toksake selle aktiveerimiseks
lülitil Direct share.
Lisafunktsioonide kasutamine
• Suurte failide jagamine: suurte failide jagamiseks. Laadige failid üles Samsungi
säilitusserverisse ja jagage neid teistega veebilingi abil. Selle funktsiooni kasutamiseks peab
teie telefoninumber olema kinnitatud.
• Smart View: te saate vaadata oma seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, kui ühendate oma
seadme ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga.
Kui saaja seadmele on saadetud kujutis, siis ilmub nende seadmele teade. Toksake teatele, et
kujutist vaadata või alla laadida.
146
Rakendused ja funktsioonid
Daily Board
Sissejuhatus
Päevapilt võimaldab teil oma tahvelarvutit laadimise ajal USB-kaabli või laadimisdokiga
ühendatud olles pildiraami või teadetetahvlina kasutada. Saate nautida oma lemmikpiltide
slaidiesitlust ja vaadata teavet, näiteks aega, ilma ja oma kalendrit. Seda kasutades saate ka
memo luua ja muusika esitamist juhtida.
Kui soovite seda funktsiooni kasutada oma tahvelarvutit laadimisdokiga ühendades,
peate kasutama Pogo laadimisdokki (müüakse eraldi).
Päevapildi käivitamine
1
Laadige seadet USB-kaabli või laadimisdokiga.
Seadme laadimisdokiga ühendamiseks libistage seade laadimisdokki, et seadme
ühenduspesad ja laadimisdoki laadimisklemmid üksteisega kokkupuutes oleksid.
2
Avage teavituste paneel ja toksake Toksake siia, et käivitada Daily Board.
Kuvatakse päevapildi põhikuva ja te saate vaadata kellaaega, ilma või kalendrit.
147
Rakendused ja funktsioonid
Päevapildi põhikuva teabe vaaterežiimi seadistamine
Muutke päevapildi põhikuval kuvatava teabe, näiteks kellaaja, ilma või kalendri, vaaterežiimi.
1
2
Käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid → Daily Board.
Toksake Aeg, ilm ja kalender → Kõik ühel lehel ja valige vaaterežiim.
• Kuva järjest: määrake päevapildi põhikuva kuvama teavet järjestikuliselt ekraani
vahetades.
• Kõik ühel lehel: määrake päevapildi põhikuva kuvama kogu teavet ühel leheküljel.
Päevapildi kasutamine
Slaidiesitluse esitamine
Saate oma seadet pildiraamina kasutada. Nautige päevapildi abil oma lemmikpiltide slaidiesitlusi.
Slaidiesitluse esitamiseks libistage päevapildi põhikuval paremale.
Oma lemmikpiltide lisamiseks slaidiesitlusele, et neid kuvada, käivitage rakendus
Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid → Daily Board → Slaidiseanss → Albumite
valimine ja seejärel valige album.
Märkme tegemine päevapildis
Saate kasutada oma seadet teadetetahvlina, et päevapildis märge teha.
1
2
3
Libistage päevapildi põhikuval vasakule ja toksake
Valige pliiats ja kirjutage või joonistage ekraanile.
Toksake Valmis.
Teie tehtud märge kinnitatakse päevapildile.
148
.
Rakendused ja funktsioonid
Muusika juhtimine
Saate muusika esitamist hõlpsalt kontrollida Daily Boardi kaudu.
Toksake
ning taasesituse kontrollimiseks toksake ikoonidel.
Päevapildi seadistuste konfigureerimine
Konfigureerige päevapildi erinevaid seadistusi ja muutke päevapilt isikupärasemaks.
• Slaidiseanss: valige pilte, mida slaidiesitlusele lisada, ja muutke slaidiesitluse seadeid, näiteks
piltide järjekorda, vahetumiskiirust ja stiili. Saate seadistada ka slaidiesitlusel kuvatavat kella
või ilmateavet.
• Aeg, ilm ja kalender: muutke päevapildi põhikuva seadistust. Saate muuta päevapildi
põhikuval kuvatava teabe, näiteks kellaaja, ilma või kalendri, vaaterežiimi ja kella paigutust.
Samuti saate rakendada ööteemat või seadistada päevapildi põhikuva näitama päeva
ajakava.
• Memo: lülitage päevapildi memofunktsioon sisse või välja.
• Muusika: lülitage päevapildi muusika kontrolleri funktsioon sisse või välja.
• Automaatkäivitus: seadistage seade käivitama päevapilti automaatselt, kui selle
laadimisdokiga ühendate.
• Planeeritud väljalülitamine: seadistage ajakava päevapildi sulgemiseks. Selle funktsiooni
aktiveerimisel toksake Määra aeg, et määrata aeg päevapildi sulgemiseks.
Päevapildi sulgemine
Päevapildi sulgemiseks toksake avakuva nuppu või tagasi-nuppu.
149
Rakendused ja funktsioonid
Samsung DeX
Sissejuhatus
Samsung DeX on teenus, mis lubab teil oma tahvelarvutit kasutada nagu arvutit kas tahvelarvuti
ekraanilt või väliselt ekraanilt, nagu teler või monitor. Samsung DeX-i kasutamisel välisel ekraanil
saate samaaegselt kasutada ka oma tahvelarvutit.
Saate ühendada oma tahvelarvuti klaviatuurkatte või välise ekraaniga, kasutades HDMI-adapterit
(USB C-tüüp HDMI-ks).
Tahvelarvuti ekraanil
Välisel ekraanil
• Kõiki tarvikuid müüakse eraldi.
• Kasutage ainult Samsungi pakutavaid ametlikult heakskiidetud Samsung DeX toega
tarvikuid. Ametlikult heaks kiitmata tarvikute poolt põhjustatud probleeme ja rikkeid
garantii ei kata.
150
Rakendused ja funktsioonid
Seadmete ühendamine ja rakenduse Samsung DeX alustamine
Ühendamine klaviatuurkattega
Kasutage oma tahvelarvutit nagu arvutit, ühendades klaviatuurkatte.
Vajutage õrnalt seadet, kuni seadme klaviatuuri dokkimisport ühendub klaviatuurkatte
ühenduspesaga.
Ilmub rakenduse Samsung DeX ekraan.
• Et määrata seade klaviatuurkatet ühendades automaatselt rakendusele Samsung DeX
lülituma, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid → Samsung
DeX ja seejärel toksake lülitil Aut. käivit., kui Book Cover Keyboard on ühendatud, et
see aktiveerida.
• Klaviatuurkatet kasutades saate rakenduse Samsung DeX hõlpsalt käivitada lihtsa
klahvikombinatsiooni abil (Fn + DeX).
• Saate rakenduse Samsung DeX käivitada ka kiirseadetest ilma klaviatuurkatteta.
Libistage teavituste paneelil alla ja toksake Samsung DeX.
• Et seadet püstiasendis kasutada, kinnitage klaviatuurkatte tagakülg seadme taha.
151
Rakendused ja funktsioonid
Välise ekraani ühendamine
Saate ühendada oma tahvelarvuti välise ekraaniga, kasutades HDMI-adapterit.
1
2
3
Ühendage HDMI-adapter oma tahvelarvutiga.
Ühendage HDMI-kaabel HDMI-adapteriga ja teleri või monitori HDMI-pesasse.
Toksake oma tahvelarvuti ekraanil Jätka → Alusta.
Tahvelarvuti kuva muutmata ilmub rakenduse Samsung DeX kuva ühendatud telerile või
monitorile.
HDMI-kaabel
HDMI-adapter (USB
C-tüüp HDMI-ks)
Et HDMI-adapterit ühendades otse rakendusele Samsung DeX lülituda, käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid → Samsung DeX ja seejärel toksake
lülitil Automaatne käivitamine, kui HDMI on ühendatud, et see aktiveerida.
152
Rakendused ja funktsioonid
Samsung DeXi ekraani juhtimine
Klaviatuurkatte puutepadja ja klaviatuuriga juhtimine
Kui kasutate rakendust Samsung DeX klaviatuurkattega, saate Samsung DeX-i ekraani
juhtimiseks kasutada klaviatuurkatte puutepatja ja klaviatuuri.
Välise klaviatuuri ja hiirega juhtimine
Saate kasutada juhtmevaba klaviatuuri/hiirt või Bluetooth'i klaviatuuri/hiirt. Saate kasutada ka
USB-klaviatuuri või hiirt, kui ühendate need otse mitmeotstarbelise pesaga. Lisateabe saamiseks
tutvuge vastava seadme kasutusjuhendiga.
• Saate seadistada hiirekursori nii, et see liigub väliselt ekraanilt tahvelarvuti ekraanile.
Käivitage rakendus Seaded, valige Samsung DeX → Hiir/puutepadi, seejärel valige
lüliti Kursor tahvelseadme ekraanile, et see aktiveerida.
• Tahvelarvuti ekraanil saate kasutada ka välist klaviatuuri.
153
Rakendused ja funktsioonid
Tahvelarvuti kasutamine puutepadjana
Tahvelarvutit saab rakendada puutepadjana, kasutades seda sõrmedega või pliiatsiga S Pen.
Lohistage oma tahvelarvuti ekraani ülaosast sõrmedega allapoole, et avada teavituste paneel,
ning toksake Tahvelseadme kas. puutepadjana.
• Puutepatja saate kasutada ainult siis, kui kasutate rakendust Samsung DeX välise
ekraaniga.
• Kui teie tahvelarvuti ekraan lülitub välja, siis vajutage ekraani sisselülitamiseks
küljeklahvi või toksake kaks korda ükskõik kus ekraanile.
Puuteplaadi asend
Tahvelarvuti puutepadjana kasutamise ajal saate seda kasutada kas horisontaalselt või
vertikaalselt.
Puutepadja asendi muutmiseks keerake tahvelarvutit või toksake kaks korda
.
Tahvelarvuti kasutamine puutepadja kasutamise ajal
Saate tahvelarvuti rakendusi kasutada ka selle puutepadjana kasutamise ajal.
Navigatsiooniriba näitamiseks tõmmake oma tahvelarvutil ekraani allosast üles. Seejärel toksake
avakuva nupule, et liikuda avalehele, ja valige rakendused, mida soovite kasutada.
154
Rakendused ja funktsioonid
Kirjutamine või joonistamine puuteplaadil S Pen abil
Kirjutamine või joonistamine puuteplaadil on võimalik S Pen abil.
Pöörake puutepadi horisontaalasendisse ja eemaldage pliiats S Pen oma seadme küljest.
Puuteplaadile ilmub S Pen joonistusplaat.
Ekraani klaviatuuri kasutamine
Kui sisestate teksti, et saata sõnumeid, luua märkmeid või teostada teisi ülesandeid, ilmub
teie tahvelarvuti ekraanile automaatselt ka ekraani klaviatuur, ilma et seadet peaks välise
klaviatuuriga ühendama.
Kui klaviatuur ei ilmu, valige kiirpääsu tööriistaribalt
.
Samsung DeX-i kasutamine
Kasutage oma tahvelarvuti funktsioone arvutiga sarnase liidese abil. Saate paralleelselt mitme
asjaga korraga tegeleda, käivitades mitu rakendust samaaegselt. Lisaks saate kontrollida oma
tahvelarvuti teavitusi ja olekut.
Lemmikrakendused
Samsung DeX-i
avaleht
Tegumiriba
Rakenduste nupp
Kiirpääsu
tööriistariba
Samsung DeX-i
paneel
Olekuriba
• Samsung DeX-i käivitades ja välja lülitades võivad käivitatud rakendused sulguda.
• Mõned rakendused või funktsioonid ei pruugi Samsung DeX-i kasutades saadaval olla.
• Ekraaniseadete kohandamiseks kasuta ühendatud teleri või monitori ekraaniseadeid.
• Heli edastatakse tahvelarvuti kõlari kaudu. Vaikimisi audioväljundi muutmiseks
käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad funktsioonid → Samsung DeX,
seejärel valige lüliti Vaikimisi heliväljundi määramine, et see aktiveerida.
155
Rakendused ja funktsioonid
• Lemmikrakendused: lisage sagedasti kasutatavad rakendused avalehele ja käivitage neid
kiirelt.
• Samsung DeX-i paneel: saate kasutada mitmeid kasulikke funktsioone, näiteks lukustada
Samsung DeX-i ekraani ja vaadata, kuidas Samsung DeX-i kasutada.
• Rakenduste nupp: vaadake ja käivitage oma tahvelarvuti rakendusi.
• Tegumiriba: vaadake, millised rakendused hetkel töötavad.
• Olekuriba: vaadake oma tahvelarvuti teavitusi ja olekut. Olenevalt teie tahvelarvuti olekust
võivad olekuikoonid olla erinevad. Kui te valite , ilmuvad ekraanile kiirseadete nupud.
Saate aktiveerida või desaktiveerida kindlaid tahvelarvuti funktsioone, kasutades kiirseadete
nuppe.
• Kiirpääsu tööriistariba: kasutage kiirtööriistu, nagu ekraani klaviatuur, helitugevuse
regulaator või otsing.
Välise ekraani ja tahvelarvuti samaaegne kasutamine
Rakenduse Samsung DeX kasutamise ajal saate kasutada välisel ekraanil ja oma tahvelarvutis
samaaegselt eraldi rakendusi. Näiteks saate ühendatud telerist või monitorist video vaatamise
ajal oma tahvelarvutis märkmeid luua.
Käivitage ühendatud teleris või monitoris rakendus, mis töötaks Samsung DeX ekraanil. Seejärel
käivitage oma tahvelarvutis mõni teine rakendus.
Elutruude mängude suurel ekraanil nautimine
Mängige oma tahvelarvuti mänge suurel ekraanil. Käivitage ühendatud teleris või monitoril
Game Launcher rakendus.
Rakenduse Samsung DeX peatamine
Rakenduse Samsung DeX lõpetamiseks kasutage järgnevaid viise.
• Vajutage klahvikombinatsiooni (Fn + DeX), kui kasutate rakendust Samsung DeX
klaviatuurkattega.
• Toksake olekuribal
→
• Toksake vasakus alanurgas
.
ja toksake Vä. DeX-st.
• Ühendage oma tahvelarvuti HDMI-adapteri küljest lahti.
156
Rakendused ja funktsioonid
Google rakendused
Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele
ligipääsuks on teil vaja Google kontot.
Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.
Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval
olla või olla teisiti märgistatud.
Chrome
Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
Gmail
Saatke või võtke vastu e-kirju Google Maili teenuse kaudu.
Maps
Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal
asuvate kohtade asukohateavet.
Play muusika
Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel. Teil on võimalik oma seadmes hoiustatavaid
muusikakogusid pilve üles laadida ning neile hiljem juurde pääseda.
Play filmid
Ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, Play pood.
Drive
Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
YouTube
Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.
157
Rakendused ja funktsioonid
Photos
Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
Google
Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
Duo
Tehke lihtsalt videokõne.
158
Seaded
Sissejuhatus
Seadme seadete kohandamine. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma
seadet rohkem isikupärastada.
Käivitage rakendus Seaded.
Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake
.
Ühendused
Valikud
Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.
Toksake seadete ekraanil Ühendused.
• Wi-Fi: aktiveerige Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks. Lisateavet vaadake jaotisest Wi-Fi.
• Bluetooth: kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega,
kus Bluetooth on sisse lülitatud. Lisateavet vaadake jaotisest Bluetooth.
• Tahvelseadme nähtavus: võimaldage teistel seadmetel oma seadet leida, et teiega sisu
jagada. Kui see funktsioon on aktiveeritud, on teie seade teistele seadmetele nähtaval, kui
need saadaval olevaid seadmeid otsivad.
• Lennurežiim: seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama.
Saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus
on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
• Mobiilsidevõrgud: mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine. (SM-T865)
159
Seaded
• Andmekasutus
► SM-T865: jälgige oma andmekasutuse mahtu ja kohandage piirangu seadeid. Seadistage
seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud
mobiilse andmeside maht on ületatud.
Saate ka aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnel taustal töötaval
rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest Andmesäästja
(SM-T865).
► SM-T860: jälgige oma andmekasutuse mahtu.
• Mobiilne kuumkoht ja modem: kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme
mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab
luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest Mobiilne kuumkoht ja
modem (SM-T865). (SM-T865)
• Veel ühenduseseadeid: kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet
vaadake jaotisest Veel ühenduseseadeid.
Wi-Fi
Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.
Ühendamine Wi-Fi-võrguga
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Sisestage parool ja toksake Ühenda.
• Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli
küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks
valige loendist võrk ning toksake Unusta.
• Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi
funktsioon või juhtmevaba marsruuter.
160
Seaded
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Toksake Wi-Fi Direct.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi
Direct sisselülitamist.
3
Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad
toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Wi-Fi Direct ning valige seade, millele soovite pildi edastada.
Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.
Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise
taotlemiseta.
Seadme ühenduse katkestamine
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi.
Toksake Wi-Fi Direct.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.
161
Seaded
Bluetooth
Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on
sisse lülitatud.
• Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
• Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud
seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub
takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
• Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei
pruugi teie seadmega ühilduda.
• Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest
piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).
Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.
Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake
teise seadme kasutusjuhendit.
Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
3
Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
162
Seaded
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetoothseadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud
näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Bluetooth ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Kahekordne heli
Saate oma tahvelarvutiga ühendada kuni kaks Bluetoothi audioseadet. Ühendage kaks
Bluetoothi peakomplekti või kõlarit, et neid samal ajal kasutada.
Selle funktsiooni kasutamiseks peavad Bluetoothi audioseadmed, mida te soovite
ühendada, toetama funktsiooni Heli.
1
2
3
4
5
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
Toksake → Täpsemalt, toksake Kahekordne heli lülitit, et see aktiveerida ja siis toksake
Tagasi-nuppu.
Valige sidumiseks seade.
Kui seade, mida te soovite ühendada, ei ole loendis, lülitage seadme nähtavuse valik sisse
või minge seadme Bluetoothi ühendamise režiimi. Lisateabe saamiseks vaadake seadme
kasutusjuhendeid.
Toksake ühendatud seadme kõrval
ja toksake lülitit Heli, et see aktiveerida.
Valige loendist teine seade ja aktiveerige selle funktsioon Heli.
163
Seaded
Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth.
Seade kuvab loendis seotud seadmeid.
Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval
.
Toksake Seo lahti.
Andmesäästja (SM-T865)
Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid
saatmast ja vastu võtmast.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus → Andmesäästja ja toksake
aktiveerimiseks lülitil.
Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon
.
Andmesalvestusfunktsioon
aktiveeritud
Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake Rak. lub., kui
andmesääst. sees ja valige rakendused.
Ainult mob. andmeside rak.-d (SM-T865)
Valige rakendused, mis kasutavad alati mobiil-andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud
Wi-Fi-võrku.
Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida
soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fifunktsiooni ei deaktiveeri, käivituvad rakendused mobiil-andmesidet kasutades.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus → Ainult mob. andmeside rak.-d,
toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja seejärel toksake soovitud rakenduste kõrval olevaid lüliteid.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
164
Seaded
Mobiilne kuumkoht ja modem (SM-T865)
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste
seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi
kaudu.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
• Mobiilne kuumkoht: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja
teiste seadmetega.
• Bluetooth-jagamine: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu
jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
• USB-modem: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks
arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta
modemina.
Mobiilse kuumkoha kasutamine
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste
seadmetega.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem → Mobiilne
kuumkoht.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Olekuribale ilmub ikoon
. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.
Mobiilsele kuumkohale salasõna seadistamiseks toksake → Mobiilse kuumkoha
konfigureerimine ja valige turvatase. Seejärel sisestage salasõna ja toksake Salvesta.
165
Seaded
3
Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
Ilma salasõna sisestamata ühendamiseks toksake
ja skaneerige teise seadmega QR-kood.
• Kui mobiilset kuumkohta ei leita, toksake seadmel → Mobiilse kuumkoha
konfigureerimine, märgistage Kuva lisavalikud, ja seejärel eemaldage märge Peida
minu seade ning Kasuta võimalusel 5 GHz sagedusriba.
• Kui teine seade ei ühendu mobiilse kuumkohaga, toksake seadmel → Lubatud
seadmed ning toksake Ainult lubatud seadmed lülitit, et see deaktiveerida.
4
Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.
Automaatne kuumkoht
Saate jagada oma seadme mobiilset andmesidet oma teiste Samsungi kontosse sisselogitud
seadmetega ilma salasõna sisestamata.
Toksake Automaatne kuumkoht ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Veel ühenduseseadeid
Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid.
• Lähedalt seadmete otsim.: laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega
ühenduda.
• Printimine: seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate
failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Lisateavet
vaadake jaotisest Printimine.
• VPN: seadke oma seadmes üles virtuaalseid võrke (VPN-e), et luua ühendust kooli või
ettevõtte privaatse võrguga.
• Privaatne DNS: seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
• Ethernet: kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida
võrgu seaded.
166
Seaded
Printimine
Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme
printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.
Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
Printeri pluginate lisamine
Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.
1
2
3
4
5
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Printimine → Laadi
lisandmoodul alla.
Otsige printeri pluginat veebipoest Play pood.
Valige printeri plugin ja paigaldage see.
Valige paigaldatud printeri plug-in.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
Valige lisatav printer.
Printerite käsitsi lisamiseks toksake → Lisa printer.
Sisu printimine
Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal Prindi →
valige seejärel printer.
Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.
167
→ Kõik printerid ja
Seaded
Helid ja värinad
Valikud
Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad.
• Helirežiim: seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
• Vibr. helistamise ajal: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja
helisema. (SM-T865)
• Helin: helina muutmine. (SM-T865)
• Värina stiil: vibratsioonimustri valimine. (SM-T865)
• Teavituse helid: teavitamise heli muutmine.
• Helitugevus: reguleerige seadme helitugevust.
• Helitugevusnupud meediumi jaoks: määrake seade meedia helitaset muutma, kui te
helitugevusnupule vajutate.
• Süsteemi helid: määrake seade erinevate toimingute puhul, näiteks puuteekraani
kasutamisel, helisema.
• Täpsemad heliseaded: optimeerige heli taasesitamise seadeid. Vaadake lisateavet jaotistest
Dolby Atmos (ruumiline heli) või Rakenduse heli eraldamine.
Dolby Atmos (ruumiline heli)
Valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid,
muusika ja hääl. Dolby Atmose abil naudite tõeliselt immersiivset heli.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad → Täpsemad heliseaded → Heli kvaliteet ja efektid
→ Dolby Atmos, toksake aktiveerimiseks lülitit ja valige režiim.
168
Seaded
Rakenduse heli eraldamine
Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama Bluetooth kõlaris või peakomplektis ja
eraldi teiste rakenduste helist.
Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth
kõlarist.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad → Täpsemad heliseaded → Rakenduse heli
eraldamine ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake Tagasi-nuppu.
Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.
Teavitused
Teavitamise seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Teavitused.
• Rakenduste ikoonimärgid: muutke rakenduse ikoonide märkide seadeid.
• Mitte segada: seadke seade vaigistama sissetulevaid kõnesid ja teavituste helisid, välja
arvatud lubatud erandid.
• Olekuriba: määrake seade kuvama ainult kolme värskeimat teavitust ja valige, kas olekuribal
kuvatakse aku taseme protsent.
• Hiljuti saadetud: vaadake viimati teavitusi saatnud rakendusi ja muutke teavituste seadeid.
→
Täiendavate rakenduste teavituste seadete kohandamiseks toksake Vaata kõiki →
Kõik ja valige rakenduste loendist rakendus.
169
Seaded
Ekraan
Valikud
Muutke ekraani ja avalehe seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ekraan.
• Heledus: ekraani heledusastme reguleerimine.
• Kohanduv heledus: valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi
sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
• Sinise valguse filter: aktiveerige sinise valguse filter ja muutke filtri seadeid. Lisateavet
vaadake jaotisest Sinise valguse filter.
• Öörežiim: vähendage silmade koormust öösel või pimedas tumedat teemat kasutades.
Lisateavet vaadake jaotisest Öörežiim.
• Ekraani režiim: ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust.
Lisateavet vaadake jaotisest Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine.
• Fondi suurus ja laad: muutke fondi suurust ja stiili.
• Ekraani suumimine: ekraani suurenduse seadete muutmine.
• Ekraani kuvalõpp: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja
seadistamine.
• Avaekraan: seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani ruudustikku ja paigutust.
• Navigatsiooniriba: muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud).
• Ekraanisäästja: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb. Lisateavet
vaadake jaotisest Ekraanisäästja.
170
Seaded
Sinise valguse filter
Vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka.
Kui vaatate ainult HDRiga videoteenuste HDR-videoid, ei pruugita sinise valguse filtrit
rakendada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Sinise valguse filter ja seejärel toksake lülitit Lülita
kohe sisse.
Lohistage reguleerimisriba, et filtri läbipaistvust reguleerida.
Selleks, et määrata sinise valguse filtri rakendamiseks ekraanil kindel graafik, toksake
aktiveerimiseks lülitil Plaani järgi sisselülitamine ja tehke valik.
• Päikeseloojangust päikesetõusuni: määrake seade öösel sinise valguse filtrit rakendama
ja seda sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
• Kohandatud ajakava: määrake seade kindlal ajal sinise valguse filtrit rakendama.
Öörežiim
Vähendage silmade koormust, rakendades tumedat teemat, kui kasutate seadet öösel või
pimedas.
• Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
• Te saate öörežiimi teavituste paneelil kiiresti aktiveerida või deaktiveerida. Avage
teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
(Öörežiim).
1
2
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Öörežiim ja seejärel toksake lülitit Lülita kohe sisse, et
see aktiveerida.
Selleks, et määrata öörežiimi rakendamiseks ekraanil kindel graafik, toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Plaani järgi sisselülitamine ja tehke valik.
• Päikeseloojangust päikesetõusuni: määrake seade öösel öörežiimi rakendama ja seda
sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
• Kohandatud ajakava: määrake öörežiimi sisse ja välja lülitamiseks kindel aeg.
171
Seaded
Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine
Vahetage ekraani režiimi või reguleerige ekraani värvi vastavalt oma eelistustele.
Ekraani režiimi muutmine
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim ja valige soovitud režiim.
• Elav: see optimeerib teie ekraani värviulatust, küllastust ja teravust. Saate ka ekraani
värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
• Loomulik: see reguleerib ekraani loomulikule toonile.
• Ekraani värve saate reguleerida üksnes režiimis Elav.
• Elav režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.
• Sinise valguse filtri kasutamise ajal ei saa ekraani režiimi muuta.
Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine
Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim → Elav ja reguleerige värvide
reguleerimisriba valiku all Valge tasakaal.
Lohistage värvi reguleerimise riba valiku Jahe suunas, et suurendada sinist tooni.
Lohistage värvi reguleerimise riba valiku Soe suunas, et suurendada punast tooni.
Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa
Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone punase, rohelise või sinise värvi väärtuseid eraldi
kohandades.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim → Elav.
Toksake Täpsemad seaded.
Reguleerige P (punane), R (roheline) või S (sinine) värviriba vastavalt enda eelistustele.
Ekraani toon on reguleeritud.
172
Seaded
Ekraanisäästja
Saate seadistada pilte ekraanisäästjaks, mis kuvatakse siis, kui ekraan automaatselt välja lülitub.
Ekraanisäästja kuvatakse seadme laadimise ajal.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraanisäästja ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Valige suvand.
Kui valite valiku Fotoraam või Fotod, algab valitud piltidega slaidiesitlus. Kui valite
Fotostend, näete valitud pilte väikeste üksteist osaliselt katvate kaartidena.
Et valida piltide kuvamiseks albumeid, toksake
.
Kui olete lõpetanud, toksake Tagasi-nuppu.
Valitud valiku eelvaatamiseks toksake Eelvaade.
Kui toksate ekraanisäästja kuvamise ajal ekraani, lülitub ekraan sisse.
Taustpilt
Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Taustpilt.
173
Seaded
Lukustusekraan
Valikud
Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan.
Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.
• Ekraaniluku tüüp: ekraanilukustuse meetodi muutmine.
• Smart Lock: määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või
seade. Lisateavet vaadake jaotisest Smart Lock.
• Turvaluku seaded: ekraaniluku seadistuste muutmine.
• Kella stiil: muutke lukustusekraani kella tüüpi ja värvi.
• Rändluse kell: muutke kella, et see näitaks lukustusekraanil rändluse ajal nii kohalikku kui
kodukoha ajavööndi aega. (SM-T865)
• FaceWidgets: muutke lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadeid.
• Kontaktandmed: seadistage seade, et see näitaks lukustusekraanil teie kontaktandmeid, nt.
teie e-posti aadressi.
• Teavitused: seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
• Rakenduse otseteed: valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil
kuvada.
• Lukustusekraani teave: vaadake lukustusekraani versiooni ja õigusalast teavet.
Smart Lock
Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht
või seade.
Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade
asukoha ja avab ennast automaatselt.
• See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku
tüübi.
• Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate
ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.
174
Seaded
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan → Smart Lock.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Valige valik ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Biomeetria ja turvalisus
Valikud
Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus.
• Näotuvastus: seadistage seade teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama. Lisateavet
vaadake jaotisest Näotuvastus.
• Sõrmejäljed: registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Lisateavet vaadake
jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
• Biomeetria eelistused: muutke biomeetriliste andmete seadeid.
• Google Play Protect: seadistage seade kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima ning
võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
• Leia minu telefon: aktiveerige või deaktiveeriga funktsioon Find My Mobile. Külastage
rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida
oma kadunud või varastatud seadet.
• Turvavärskendus: vaadake, milline on teie seadme tarkvara ja kontrollige, kas sellele on
saadaval värskendusi.
• Samsung Pass: tõenda oma identiteeti ilma vaevata, kasutades oma biomeetrilisi andmeid.
Lisateavet vaadake jaotisest Samsung Pass.
• Tundmatute rak.-te installimine: määrake seade lubama tundmatute allikate rakenduste
paigaldamise.
• Turvaline kaust: looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta.
Lisateavet vaadake jaotisest Turvaline kaust.
175
Seaded
• SD-kaardi krüptimine: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.
Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei
suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see
seadistus.
• Muud turvaseaded: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.
• Asukoht: muutke asukohateabe lubamise seadeid.
• Rakenduse load: vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid
kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
• Diagnostikaandmete saatmine: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja
kasutusteavet Samsungile saatma.
• Turundusteabe vastuvõtmine: määrake, kas saada Samsungi turundusteavet, näiteks
eripakkumisi, liikmete soodustusi ja uudiskirju. (SM-T860)
Näotuvastus
Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme
sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks
peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo
registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel
Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.
• Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
• Näotuvastus on mustrist, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.
176
Seaded
Paremaks näotuvastuseks
Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.
• Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või
palju meiki.
• Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv
oleks sel ajal puhas.
• Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.
Näo registreerimine
Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.
1
2
3
4
5
6
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Jätka.
Määrake ekraanilukustusviis.
Valige, kas kannate prille või mitte ja toksake Jätka.
Hoidke seadet ekraan enda poole ja vaadake ekraani.
Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.
Kaamera skaneerib teie nägu.
Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake Näo andmete eemaldamine, et
oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
177
Seaded
Registreeritud näo andmete kustutamine
Saate kustutada varem registreeritud näo.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Näo andmete eemaldamine → Eemalda.
Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.
Ekraani avamine näotuvastuse abil
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Näotuvastusega avamine.
• Kui soovite määrata seadet avama ekraani ilma teie näo tuvastamise järel lukustatud
ekraanil libistamata, toksake lülitit Lukustusekraanil püsimine, et see deaktiveerida.
• Kui soovite vähendada nägude tuvastamise tõenäsust piltide ja videoklippide puhul,
toksake valikule Kiirem tuvastamine ja lülitage see välja. See võib vähendada nägude
tuvastamise kiirust.
• Kui soovite pimedas kohas tuvastamise tundlikkust suurendada, toksake lülitit Ekraani
heledamaks muutmine, et seda aktiveerida.
4
Lukustusekraanil vaadake ekraani.
Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit
kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse
avamise meetodit.
178
Seaded
Sõrmejäljetuvastus
Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida
ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud
eesmärkidel:
• Ekraani lukk
• Kaitstud kaust
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme
turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab,
on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge
identseteks pidada.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge
pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme
kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite
sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
• Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli,
mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälg uuesti.
Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta
kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära
unustamisest.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
Paremaks sõrmejälje tuvastuseks
Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi,
mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:
• Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
• Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
• Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim
kasutatakse.
179
Seaded
• Teie seadmel on ekraani allosa keskel sisseehitatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et
sõrmejälje tuvastussensori alal asuv ekraanikaitse või puuteekraan poleks kriimustatud või
kahjustatud objektidega, nagu mündid, võtmed, pastapliiatsid ja kaelakeed.
• Veenduge, et ekraani allosa keskel asuv sõrmejälje tuvastussensori ala ja teie sõrmed oleksid
puhtad ja kuivad.
• Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.
Vajutage ekraanile nii, et teie sõrme ots katab sõrmejälje tuvastussensori ala laia pinna.
• Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni
kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest
elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.
Sõrmejälgede registreerimine
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Jätka.
Määrake ekraanilukustusviis.
Asetage sõrm ekraani allosas olevale sõrmejälje tuvastussensorile. Kui seade on teie sõrme
tuvastanud, tõstke see üles ja asetage uuesti sõrmejälje tuvastusandurile.
Korrake seda toimingut, kuni sõrmejälg talletatakse.
5
Kui olete oma sõrmejälgede registreerimise lõpetanud, toksake Valmis.
180
Seaded
Registreeritud sõrmejälgede kontrollimine
Te saate kontrollida, kas teie sõrmejälg on registreeritud, kui asetate oma sõrme sõrmejälje
tuvastussensorile.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Kontrollige lisatud sõrmejälgi.
Pange oma sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.
Kuvatakse tuvastamise tulemus.
Registreeritud sõrmejälgede kustutamine
Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Valige kustutatav sõrmejälg ja toksake Eemalda.
Ekraani avamine sõrmejälgede abil
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Sõrmejäljega luku avamine.
Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.
181
Seaded
Samsung Pass
Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passis ja kinnitage sisselogimis- või
isikuandmeid vajavaid teenuseid kasutades oma isik väga lihtsalt.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole. Lisateavet
vaadake jaotisest Samsungi konto.
• Veebisaitidesse sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele
pääsete ligi Internet rakendusega. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni
toetada.
• Registreeritud biomeetrilised andmed salvestatakse ainult seadmesse ja neid ei
sünkroonita teiste seadmete ega serveritega.
Samsung Passi andmete lisamine
Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass. Seadistuse lõpetamiseks
järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Samsungi konto parooli kinnitamine
Te saate oma Samsungi konto parooli sisestamise asemel kasutada isiku tõendamiseks oma
registreeritud biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest Galaxy Store.
Toksake Samsung Passi põhikuval → Seaded → Samsung Account ja toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Rakendusega Samsung Pass kinnitamine.
Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks
Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse veebisaitidesse, mis
toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.
1
2
3
Avage veebisait, kuhu soovite sisse logida.
Sisestage oma ID ja salasõna ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage
Logi sisse rakendusega Samsung Pass ja toksake Mäleta.
182
Seaded
Samsung Passi kasutamine rakendustesse sisse logimiseks
Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse rakendustesse, mis
toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.
1
2
3
Avage rakendus, kuhu soovite sisse logida.
Sisestage oma ID ja salasõna ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake
Salvesta.
Sisselogimise info haldamine
Kuvage nende veebisaitide ja rakenduste nimekiri, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung
Passi kasutamise ja hallake oma sisselogimise infot.
1
2
Toksake Samsung Passi põhikuval Sisselogimine ja valige loendist veebisait või rakendus.
Toksake Redigeeri ja muutke oma kasutajanime, parooli ja veebisaidi või rakenduse nime.
Oma sisselogimisandmete kustutamiseks toksake Kustuta.
Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine
Kui te kasutate veebisaite või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung
Passiga hõlpsalt sisse logida.
Samsung Passi põhikuval Samsung Passi lubavate veebisaitide ja rakenduste nägemiseks
toksake → Partnerid. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaite ei ole, siis vahelehte
Partnerid ei kuvata.
• Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga
veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.
183
Seaded
Isikuandmete automaatne sisestamine
Samsung Passi saate kasutada ka enda aadressi või maksekaarditeabe lihtsaks sisestamiseks
rakendustes, mis toetavad isikuandmete automaattäidet.
1
2
Toksake Samsung Passi põhikuval Ankeetide aut. täitm. ja valige Lisa aadress või Lisa kell.
Sisestage teave ja toksake Salvesta.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi registreeritud biomeetrilisi andmeid, et täita toetatud
rakendustes isikuandmeid.
Oma andmete kustutamine Samsung Passist
Saate oma biomeetrilised andmed, sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga seotud
rakenduste andmed kustutada.
• Tingimustega nõustumine jääb kehtima ja teie Samsungi konto on endiselt aktiivne.
• Teistes teie Samsungi kontosse sisselogitud seadmetes olevaid Samsung Passi
andmeid ei kustutata.
1
2
Toksake Samsung Passi põhikuval → Seaded → Andmete kustutamine.
Sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake OK.
Teie Samsung Passi andmed kustutatakse.
184
Seaded
Turvaline kaust
Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute
juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on
lukustatud.
Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid
andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamismeetodite,
näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara
muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks.
Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta
varukoopia.
Kaitstud kausta kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
Kaitstud kausta seadistamine
1
2
3
Avage rakendus Seaded ja toksake Biomeetria ja turvalisus → Turvaline kaust.
Nõustuge kaitstud kausta reeglite ja tingimustega.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
185
Seaded
4
Valige kaitstud kausta lukustusviis ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja kaitstud kausta rakenduse ikoon (
rakenduste ekraanile.
) lisatakse
Kaitstud kausta nime või ikooni värvi muutmiseks toksake → Kohanda.
• Turvaline kaust rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama
varem määratud meetodit.
• Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot
kasutades lähtestada. Toksake lukustatud ekraani alaosas olevat nuppu ja sisestage
oma Samsungi konto parool.
Kaitstud kaustale automaatse lukustamise seadmine
Määrake seade kaitstud kausta automaatselt lukustama, kui seda ei kasutata.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Turvalise kausta
automaatlukustus.
Valige lukustamise suvand.
Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake → Lukusta.
Sisu kaitstud kausta teisaldamine
Liigutage sisu, näiteks fotosid ja kontakte, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest,
kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Failide lisamine.
Toksake Pildid, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Teisalda.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta.
Kopeerimiseks toksake Kopeeri.
Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.
186
Seaded
Sisu kaitstud kaustast teisaldamine
Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised
tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Galerii.
Valige kujutis ja toksake → Teisalda asukohast Turvaline kaust.
Valitud üksused teisaldatakse Galerii vaikimisi salvestuskohas.
Rakenduste lisamine
Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Rakenduste lisamine.
Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake Lisa.
Rakenduste installimiseks rakendusest Play pood või Galaxy Store toksake Laadi alla Play
Store’ist või Laadi Galaxy Store’ist.
Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine
Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake Desinstalli.
Kontode lisamine
Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega
sünkroonida.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Kontod → Lisa konto.
Valige kontoteenus.
Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
187
Seaded
Kaitstud kausta peitmine
Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.
Käivitage rakendus Turvaline kaust, toksake → Seaded ja seejärel Kuva turvaline kaust, et
kuvamine välja lülitada.
Või avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
deaktiveerida.
(Turvaline kaust), et funktsiooni
Kaitstud kausta varundamine ja taastamine
Varunda sisu ja rakendusi Samsung Cloudis kaitstud kaustas, kasutades oma Samsungi kontot ja
taastades neid hiljem.
Andmete varundamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Lisa konto ja järgige oma Samsungi kontosse sisselogimise lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Toksake Varunda üksuse Turvaline kaust andmed.
Märgistage üksused, mida soovite varundada, ja toksake Varunda.
Andmed varundatakse Samsung Cloudi.
Andmete taastamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Taastamine.
Toksake
ja valige andmete taastamiseks seade.
Valige andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Varundatud andmed taastatakse teie seadmes.
188
Seaded
Kaitstud kausta deinstallimine
Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Veel seadeid → Desinstalli.
Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage Teisalda meediumifailid
turvalisest kaustast välja ja toksake Desinstalli. Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligi
pääsemiseks käivitage rakendus Minu Failid ja toksake Sisemälu → Secure Folder.
Rakendusse Samsung Notes salvestatud märkmeid ei varundata.
Kontod ja varundamine
Valikud
Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi.
Samuti võite kontodele, näiteks Samsungi kontole või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle
andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine.
• Kontod: lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
• Kasutajad: looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud
seadistustega, nagu e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Lisateavet vaadake jaotisest
Kasutajad.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
• Varundamine ja taastamine: kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse
andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda.
Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse
logima.
• Samsung Cloud: saate hallata sisu, mida soovite Samsung Cloudis turvaliselt talletada.
Kontrollige oma Samsung Cloudi mälu kasutusolekut ja sünkroonige, varundage ning
taastage oma andmeid. Lisateavet vaadake jaotisest Samsung Cloud.
189
Seaded
• Smart Switch: käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest.
Lisateavet vaadake jaotisest Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele
(Smart Switch)
Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi
või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid riknema või näiteks
teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.
Kasutajad
Looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega,
nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
Saadaval on järgmist tüüpi kasutajakontod:
• Administraator: administraatori konto luuakse ainult seadme esmakordsel seadistamisel
ning seda pole võimalik luua rohkem kui korra. Sel kontol on täielik kontroll seadme, kaasa
arvatud kasutajakonto haldamise üle. Saate kasutajakontosid lisada või kustutada ainult
seda kontot kasutades.
• Külaline: see konto võimaldab külalistel seadmele ligi pääseda. Külalissessiooni ajal
kasutatud teavet ja andmeid talletatakse ajutiselt. Iga kord, kui seda kontot kasutate,
küsitakse teilt, kas soovite eelmist külalissessiooni jätkata või selle lähtestada.
• Uus kasutaja: see konto võimaldab kasutajatele ligipääsu nende oma rakendustele ja sisule
ning isikupärastada seadme seadistusi, mis mõjutavad kõiki kontosid.
• Uus piiratud konto: piiratud kontol on ligipääs ainult administraatori konto poolt lubatud
rakendustele ja sisule ning see ei saa kasutada teenuseid, mis nõuavad sisselogimist.
(SM-T860)
Kasutajate lisamine
1
2
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Kasutajad.
► SM-T865: toksake Lisa kasutaja → OK → Seadista kohe.
► SM-T860: toksake Lisa kasutaja või profiil → Kasutaja → OK → Seadista kohe.
Seade lülitub uuele kasutajakontole ning ekraanil kuvatakse vaikimisi lukustusekraan.
3
Avage seade ja järgige konto seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
190
Seaded
Piiratud profiilide lisamine (SM-T860)
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Kasutajad.
Toksake Lisa kasutaja või profiil → Kasutaja (piir. profiil) → Seadista ekraanilukk.
Kui te ei kasuta administraatori kontoga turvalist ekraanilukustusmeetodit, järgige selle
loomiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Valige rakendused ja sisu, millele piiratud kasutajatel on ligipääs.
Kasutajate vahetamine
Toksake kasutajakonto ikoonile lukustatud ekraani ülaosas ning valige konto, millele lülituda.
Lukustatud ekraan
191
Seaded
Kasutajate haldamine
► SM-T865:
Administraatori konto kasutamisel saate kustutada kontosid või muuta konto seadistusi.
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Kasutajad.
ja toksake Kustuta kasutaja.
Kasutajakonto kustutamiseks toksake konto kõrval
Konto seadistuste muutmiseks toksake konto kõrval
.
► SM-T860:
Administraatori konto kasutamisel saate kustutada kontosid või muuta piiratud kontode
seadistusi.
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Kasutajad.
Kasutajakonto kustutamiseks toksake konto kõrval
.
Piiratud konto seadistuste muutmiseks toksake konto kõrval olevale ikoonile
kustutada, toksates .
. Kontot saab
Samsung Cloud
Sünkroonige oma seadmes salvestatud andmed Samsung Cloudiga ja vaadake andmeid,
mida Samsung Cloudi salvestanud olete. Samuti saate oma seadme andmed Samsung Cloudi
varundada ja need hiljem taastada.
Samsung Cloudi kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
192
Seaded
Andmete sünkroonimine
Võite Samsung Cloudi abil sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid ning pääseda neile
ligi ka teistest seadmetest.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud.
Toksake → Seaded → Sünkroon. ja autom. var. seaded → Sünkrooni.
Toksake lülititele üksuste kõrval, millega sünkroonida soovite.
Salvestatud andmete kontrollimiseks või seadete muutmiseks toksake Galerii, Muud
sünkroonitud andmed või Samsung Cloud Drive.
Andmete varundamine
Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Selle
tahvelseadme varundamine.
Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake Varunda.
Toksake Valmis.
• Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake
seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Selle tahvelseadme
varundamine.
• Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks
toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Taasta
andmed →
ja valige soovitud seade.
Andmete taastamine
Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud.
Toksake Taasta andmed →
ja valige soovitud seade.
Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
193
Seaded
Google
Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.
Toksake seadete ekraanil Google.
Täpsemad funktsioonid
Valikud
Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid.
Seadme liigne raputamine või põrutus võivad mõnedele andureid kasutavatele
funktsioonidele soovimatut sisendit anda.
• S Pen: muutke S Pen pliiatsi kasutamise seadeid. Vaadake jaotist S Peni funktsioonid, et saada
rohkem teavet funktsioonide Õhutoimingud, Õhukäsklus, Õhuvaade ja Memo väl. ekr.-l
kohta.
• Samsung DeX: määrake seadme arvutina kasutamine. Lisateavet vaadake jaotisest Samsung
DeX.
• Lisatarvikud: lisatarvikute seadete muutmine.
• Daily Board: määrake seade valitud funktsioone sisaldavat slaidiesitlust kuvama. Lisateavet
vaadake jaotisest Daily Board.
• Bixby Routines: lisage rutiine, et automatiseerida korduvalt kasutatavaid seadistusi.
Vastavalt teie sagedastele olukordadele pakub seade ka ise kasulikke rutiine. Lisateavet
vaadake jaotisest Bixby rutiinid.
• Küljenupp: valige rakendus või funktsioon, mida küljeklahviga käivitada.
• Heli ja tekst teistes seadm.: kasutage oma seadme kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone
teistes seadmetes, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.
See funktsioon ei pruugi teie asukohast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
• Mitmikakna salv: avage mitmikakna salv, et pääseda kiiresti ligi rakendustele, mida soovite
jaotatud ekraani vaates käivitada. Lisateavet vaadake jaotisest Mitmikakna salve kasutamine.
194
Seaded
• Nutikas hüpikvaade: valige rakendused, et kuvada nende teavitused hüpikakendes. Selle
funktsiooni kasutamisel näete ekraanil asuvale ikoonile toksatest seavituste sisu kiirelt
hüpikakendes.
See funktsioon on saadaval vaid mitmikakna toega rakendustes.
• Ekraanipildid ja ekraanisalvesti: muutke ekraanitõmmiste ja ekraanisalvestaja seadeid.
• Direct share: määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete
kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
• Animatsioonide vähendamine: määrake seade vähendama teatud tegevuste, näiteks
rakenduste avamise või sulgemise, ekraaniefekte.
• Liigutused: aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Lisateavet vaadake
jaotisest Liigutused.
• Game Launcher: aktiveerige mängukäivitaja. Lisateavet vaadake jaotisest Game Launcher.
Liigutused
Aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Liigutused.
• Topelttoksake, et äratada: määrake seade ekraani sisse lülitama, kui toksate kaks korda
ükskõik kus väljalülitatud ekraanil.
• Nutikas olek: seadke seadme ekraan kasutamise ajal mitte välja lülituma.
• Lihtne vaigistamine: seadme seadistamine peopesa liigutustega sissetulevaid kõnesid või
alarme vaigistama.
• Pihuga libistamine, et jäädvustada: seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist
peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha Galerii
alt.
Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik
ekraanitõmmist teha.
• Libista helistam. / sõn. saatm.: seadme seadistamine kontakti või telefoninumbri peal
paremale või vasakule libistamise ajal helistama või sõnumit saatma kui kasute Telefon või
Kontaktid rakendust. (SM-T865)
195
Seaded
Digitaalne heaolu
Vaadake oma seadme igapäevase kasutamise ajalugu. Näete teavet, nagu kui kaua oli ekraan
sisse lülitatud ja kui mitu korda avasite rakendusi või kasutasite teatud funktsioone. Samuti saate
iga rakenduse kasutusaega piirata või teavituste seadeid muuta.
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu.
Aeg, kui kaua ekraan oli sisse
lülitatud
Avamiste arv
Teavituste arv
Esipaneel
Lõõgastusrežiimi aktiveerimine.
Teavitamise seadete muutmine.
Rakenduste jaoks taimerite määramine
Saate piirata iga rakenduse päevast kasutusaega, määrates talle taimeri. Kui määratud aeg läbi
saab, rakendus deaktiveeritakse ja te ei saa seda kasutada.
1
2
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu → Esipaneel.
Toksake soovitava rakenduse kõrval Taimer puudub ja määrake aeg.
Lõõgastusrežiimi aktiveerimine
Saate aktiveerida lõõgastusrežiimi, et enne uinumist silmade koormust vähendada ja hoida ära
rahutut und.
1
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu → Lõdvestumine ja toksake lülitit Lülita kohe
sisse, et see aktiveerida.
196
Seaded
2
Lülitage lüliti sisse, et soovitud funktsioon aktiveerida.
• Hallskaala: kuvab ekraani värve hallide toonidena.
• Mitte segada: seadke seade vaigistama sissetulevaid kõnesid ja teavituste helisid, välja
arvatud lubatud erandid.
3
Et lõõgastusrežiimi aktiveerimiseks graafik määrata, toksake lülitit Plaani järgi
sisselülitamine, et see aktiveerida, toksake Ajakava määramine ja seejärel määrake aeg.
Seadmehooldus
Sissejuhatus
Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku
kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.
Aku
Turvalisus
Hoiundamine
Mälu
197
Seaded
Seadme optimeerimine
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Optimeeri kohe.
Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.
• Mälu osaline tühjendamine.
• Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
• Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
• Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.
Automaatse optimeerimisfunktsiooni kasutamine
Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata. Toksake
→ Automaatne optimeerimine ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Kui soovite automaatse
optimeerimise jaoks aega määrata, toksake Kellaaeg.
Aku
Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala
akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Aku.
• Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
• Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.
Energiarežiim
Valige toiterežiim, mis sobib teie seadme kasutamise eesmärgiga.
Toksake Energiarežiim ja valige suvand.
• Optimeeritud: optimeeritud tasakaal seadme jõudluse ja aku kasutuse vahel.
• Keskmine energiasääst: aktiveerige aku kasutusea pikendamiseks.
198
Seaded
• Maksim. energiasääst
► SM-T865: maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust, aktiveerides
öörežiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone. Kõik võrguühendused peale
mobiilse võrgu inaktiveeritakse.
► SM-T860: maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust, aktiveerides
öörežiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone.
Kohanduv energiasääst
Saate määrata seadme teie kasutusmustritest ja alles olevast akutoitest lähtuvalt
energiasäästurežiimi automaatselt aktiveerima.
Toksake Energiarežiim ja toksake lülitit Kohanduv energiasääst, et see aktiveerida. Teie seade
aktiveerib aku kasutusea pikendamiseks olukorrast lähtuvalt energiasäästurežiimi.
Akukasutuse haldamine eraldi rakenduste puhul
Saate säästa akut, kui keelate taustal tegutsevatele rakendustele akutoite kasutamise, kui
neid parajasti ei kasutata. Valige rakenduste loendist rakendused ja toksake funktsiooni
aktiveerimiseks lülitit Lülita rak. ooterež.
Hoiundamine
Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Hoiundamine.
• Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna
operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme
värskendamisel võib saadolev maht muutuda.
• Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba
sisemälu mahtu.
Mälu haldamine
Jääkfailide, nagu vahemälu, kustutamiseks toksake Tüh. kohe. Enam kasutuses mitte olevate
failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks toksake valiku Kasutaja andmed all
kategooria. Seejärel märgistage valitavad üksused ning toksake Kustuta.
199
Seaded
Mälu
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Mälu.
Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste
loendis rakendused ja toksake Tüh. kohe.
Turvalisus
Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Turvalisus → Skanni tahvelarvutit.
Rakendused
Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet,
muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja
lülitada.
Toksake seadete ekraanil Rakendused.
Üldine haldus
Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus.
• Keel ja sisestus: valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse
liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla. Lisateavet vaadake
jaotisest Seadme keelte lisamine.
• Kuupäev ja kellaaeg: pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas
seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.
Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
Lisateavet vaadake jaotisest Samsung Members.
• Lähtestamine: lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
Saate lähtestada kõik seaded või ainult võrguseadmed või juurdepääsetavuse seaded. Saate
ka seadme määratud ajal taaskäivituma seadistada, et seadet optimeerida.
200
Seaded
Seadme keelte lisamine
Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus → Keel ja sisestus → Keel → Keele lisamine.
Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake → Kõik keeled.
Valige lisatav keel.
Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake Määra vaikimisi. Selleks et praegune
keelesäte alles jätta, toksake Säil. praegune.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel
loendi algusesse.
Selleks et muuta vaikekeelt keelte loendis, lohistage keele kõrvale ja liigutage see loendi
algusesse. Seejärel toksake Rakenda. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis
olevatest järgmist toetatud keelt.
Juurdepääs
Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.
Toksake seadete ekraanil Juurdepääs.
• Ekraanilugeja: aktiveerige Voice Assistant, mis annab häältagasisidet. Selle funktsiooni
kasutamise kohta leiate teavet, kui toksate Õpetus.
• Nähtavuse täiendused: kohandage seadeid, et parandada nägemispuudega kasutajate
juurdepääsu.
• Kuulmise arendused: kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu kuulmiskahjustusega
kasutajate jaoks.
• Infovahetus ja vilumus: kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajate jaoks,
kelle osavus on väiksem.
• Täpsemad seaded: seadistage otsejuurdepääsu ja teavituste funktsioonide seadistused.
• Installitud teenused: vaadake seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
201
Seaded
Tarkvara värskendamine
Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud
ajale seadistada.
Toksake seadete ekraanil Tarkvara värskendamine.
Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut
tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut
küsimata.
• Allalaadimine ja installimine: kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
• Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu: määrake seade automaatselt värskendusi alla laadima, kui
ühendate Wi-Fi võrguga.
• Viimane värskendamine: vaadake teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.
Turbevärskenduste teave
Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklikke andmeid kaitsta.
Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.
Veebileht toetab ainult osasid keeli.
Kasutusjuhend
Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid
konfigureerida.
Toksake seadete ekraanil Kasutusjuhend.
202
Seaded
Teave tahvelseadme kohta
Tutvuge teabega oma seadme kohta.
Toksake seadete ekraanil Teave tahvelseadme kohta.
Oma seadme nime muutmiseks toksake Muuda.
• Olek
► SM-T865: vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi
ja seerianumbrit.
► SM-T860: vaadake erinevat seadme teavet, näiteks Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbrit.
• Õiguslik teave: vaadake seadmega seotud õigusalast teavet, näiteks ohutusalast teavet ja
avatud lähtekoodiga litsentsi.
• Tarkvara teave: vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi
versiooni ja püsivara versiooni.
• Aku teave: vaadake seadme aku olekut ja teavet.
203
Lisa
Tõrkeotsing
Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud
olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.
Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe
järgnevatest koodidest:
• Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud
parooli.
• PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te
sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta
SIM-kaart.
• PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate
sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
• PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja
proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
• Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade ei lülitu sisse
Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti
täis.
204
Lisa
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
• Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan
korralikult toimida.
• Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate
ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
• Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
• Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
• Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.
Teie seade hangub või esineb parandamatu viga
Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi
Teeninduskeskusega.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse
lülitama.
Taaskäivitama sundimine
Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Seadme lähtestamine
Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Üldine haldus → Lähtestamine → Tehaseseadete
lähtestamine → Lähtesta → Kustuta kõik. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles
seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.
205
Lisa
Kõnesid ei ühendata
• Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.
Teised ei kuule teid kõnelemas
• Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
• Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
• Kõrvaklappide kasutamisel veenduge, et need on korrektselt ühendatud.
Heli kajab kõne ajal
Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.
Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli
ebakvaliteetne
• Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse
probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise
kohta ja proovige uuesti.
• Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja
tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.
206
Lisa
Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)
• Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
• Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.
Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt
• Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse
tase väheneda.
• Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS,
mängud ja internet.
• Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.
Kaamera käivitamisel ilmub veateade
Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu.
Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:
• Laadige aku.
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt
probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale
• Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
• Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või
pildid võivad olla fookusest väljas.
207
Lisa
Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade
Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane,
proovige järgnevat:
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on
DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
• Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei
ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute
kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
• Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega
jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
• Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste
pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid
ei pruugi korralikult töötada.
Bluetooth ei tööta korralikult
Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta
korralikult, proovige järgmist:
• Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
• Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses
toimimisulatuses (10 m).
• Avage enda seadmes Seaded rakendus, toksake Ühendused ning toksake selle
aktiveerimiseks Bluetooth lülitit.
• Avage enda seadmes rakendus Seaded, toksake Üldine haldus → Lähtestamine →
Võrguseadedete lähtestamine → Lähtesta seaded → Lähtesta, et võrgusätted lähtestada.
Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.
Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.
208
Lisa
Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust
• Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
• Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
• Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP
Service Pack 3.
Teie seade ei suuda tuvastada asukohta
Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes
olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
Seadmele salvestatud andmed on kadunud
Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole
kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete
kaotsimineku eest.
Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe
• See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
• Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.
Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi
Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või
kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.
209
Lisa
Avakuva nuppu ei kuvata
Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda.
Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.
Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile
Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake
heleduse reguleerimise riba kõrval ja toksake Juhtnupu kuvamine üleval lülitit, et see
aktiveerida.
Aku eemaldamine
• Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise
juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib
kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
• Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt,
sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata
jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on
põhjustanud Samsungi enda hooletus.
210
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.
Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida ega edastada mitte mingil
kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas
kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise
süsteemis.
Kaubamärgid
• SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance registreeritud
kaubamärgid.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on
Dolby Laboratories kaubamärgid.
• Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising