Samsung | HG40EJ470MK | Installation guide | Samsung HG40EJ470MK Instrukcja instalacji

Samsung HG40EJ470MK Instrukcja instalacji
470
Telewizor LED
Instrukcja instalacji
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby zachować pełną gwarancję, prosimy
zarejestrować produkt na stronie
www.samsung.com
Model
Nr seryjny
Rysunki i ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako przykład i mogą odbiegać od faktycznego
wyglądu urządzenia. Wygląd produktu i specyfikacja mogą się zmienić bez uprzedzenia.
Instrukcje
Telewizor został wyposażony w funkcje interaktywne poprzez podłączone do niego urządzenie SBB/STB, połączone również z innymi
telewizorami w sterowanym komputerowo systemie dla hoteli i placówek turystycznych.
yy Interaktywny: Po włączeniu telewizor wysyła najpierw polecenie w celu identyfikacji urządzenia SBB/STB. Po identyfikacji telewizor przechodzi
w tryb ONLINE i jest w pełni kontrolowany poprzez urządzenie SBB/STB. Jeśli telewizor pracuje w trybie ONLINE, ignoruje sygnały z pilota (firmy
Samsung) i działa zgodnie z protokołem interfejsu.
yy Autonomiczny: Jeśli urządzenie SBB/STB nie zostanie zidentyfikowane, telewizor przełączy się w tryb AUTONOMICZNY z ograniczonym działaniem.
Tryby działania
Gdy telewizor (w trybie hotelowym) jest obsługiwany za pomocą urządzenia SBB/STB, znajduje się w jednym z dwóch stanów:
yy ONLINE lub AUTONOMICZNY. W stanie AUTONOMICZNYM telewizor działa jako telewizor hotelowy, bez aktywnej komunikacji.
Uniemożliwia to gościom oszukanie systemu poprzez odłączenie urządzenia SBB/STB.
Tryb hotelowy
włączony
Telewizor
hotelowy
SBB/STB Online,
przy udanej próbie
na 10 prób
Tryb
autonomiczny
SBB/STB Online,
10 kolejnych
nieudanych prób
Zasilanie
ON
Stan urządzenia
SBB/STB, próba
co 2 s
Tryb online
Częstość odpytywania
20/s
W celu ustawienia szczegółowych opcji trybu autonomicznego i interaktywnego przejdź do stron 20-25 (Ustawianie danych opcji hotelowej:
tryb autonomiczny i interaktywny)
yy Niektóre operacje mogą zostać ograniczone, aby uniemożliwić „oszukiwanie” systemu TV.
yy Brak menu głównego (tryb interaktywny) czy menu Kanał lub opcji Plug & Play w menu głównym (tryb autonomiczny).
yy Ograniczenie regulacji głośności i blokada lub odblokowanie klawiszy panelu.
Ostrzeżenie dotyczące nieruchomych obrazów
Należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów (np. plików JPEG zdjęć) lub nieruchomych elementów obrazu (np. logo programów/
kanałów telewizyjnych, programów w formacie panoramicznym czy obrazów w formacie 4:3, dolnego paska z notowaniami giełdowymi lub
aktualnościami). Ciągłe wyświetlanie nieruchomych obrazów może spowodować nierównomierne zużycie fosforu zawartego w ekranie, co może mieć
wpływ na jakość obrazu. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego efektu, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
yy Unikaj wyświetlania jednego kanału telewizyjnego przez dłuższy czas.
yy Każdy obraz należy zawsze spróbować wyświetlić w pierwszej kolejności na pełnym ekranie. Aby optymalnie ustawić obraz, należy
skorzystać z menu ustawiania formatu obrazu.
yy Należy zmniejszyć wartości jasności i kontrastu do minimum koniecznego do zachowaniu pożądanej jakości obrazu. Przekraczanie tych
poziomów może przyspieszyć proces wypalania ekranu.
yy Należy często używać funkcji telewizora służących do ograniczenia efektu utrwalania obrazu i „wypalania” ekranu. Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera odpowiednia część instrukcji obsługi.
Przestrzeń potrzebna do montażu
Należy zachować wymaganą odległość pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ściany). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem spowodowane wzrostem temperatury w jego wnętrzu.
✎✎ Do montażu telewizora przy użyciu podstawy lub uchwytu ściennego należy korzystać wyłącznie z produktów dostarczonych przez firmę
Samsung Electronics.
yy Użycie części innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia ciała w wyniku upadku produktu.
✎✎ Wygląd może się różnić w zależności od produktu.
Montaż na podstawie
Montaż przy użyciu uchwytu ściennego
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Zawartość
yy Montaż podstawy telewizora LED.............................................................................................................................. 4
yy Montaż podstawy obrotowej....................................................................................................................................... 5
yy Opis panelu złączy........................................................................................................................................................ 7
yy Korzystanie z kontrolera telewizora.......................................................................................................................... 11
yy Opis pilota...................................................................................................................................................................... 12
yy Podłączanie telewizora do urządzenia SBB............................................................................................................. 14
yy Podłączenie głośników łazienkowych....................................................................................................................... 16
yy Podłączenie modułu MediaHub HD........................................................................................................................... 17
yy Podłączenie modułu RJP (Remote Jack Pack)......................................................................................................... 18
yy Ustawianie danych opcji hotelowej........................................................................................................................... 20
yy Dane techniczne zestawu uchwytu ściennego (VESA).......................................................................................... 47
yy Zabezpieczenie telewizora zamontowanego na ścianie........................................................................................ 48
yy Blokada przeciwkradzieżowa Kensington................................................................................................................ 48
yy Dane techniczne............................................................................................................................................................ 49
Polski
3
POLSKI
yy Akcesoria........................................................................................................................................................................ 4
Akcesoria
✎✎ Należy sprawdzić, czy wymienione elementy zostały dostarczone wraz z telewizorem LED. W przypadku braku
któregokolwiek z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.
✎✎ Kolory i wzornictwo poniższych elementów może się różnić w zależności od modelu.
yy Pilot z bateriami (2 x AAA)
yy Przewód zasilający
yy Podręcznik zasad bezpieczeństwa (Element nie jest
dołączony do wszystkich modeli).
yy Hotelowy zestaw montażowy (Element nie jest
dołączony do wszystkich modeli).
yy Kabel transmisji danych (Element nie jest dołączony do
wszystkich modeli).
yy Adapter uchwytu ściennego (Element nie jest
dołączony do wszystkich modeli).
yy
yy
yy
yy
yy
Skrócona instrukcja konfiguracji
Wspornik podstawy
Wkręty
Podstawa
Uchwyt przewodów (Element nie jest dołączony do
wszystkich modeli).
✎✎ W zależności od modelu podstawa i wkręty podstawy mogą nie być dołączone do zestawu.
✎✎ W zależności od integratora systemów kabel transmisji danych może nie być dołączony do zestawu.
Montaż podstawy telewizora LED
Elementy podstawy
Montując podstawę, należy używać części i elementów dostarczonych w zestawie.
B
A
C
32″:
x 8: M4 x L12 (gwint grubozwojny)
40″-49″:
x 4: M4 x L14 (gwint drobnozwojny)
x 4: M4 x L12 (gwint grubozwojny)
S
S
S
S
1
C
B
M4 x L12
(gwint grubozwojny)
Widok
z boku
S
S
A
S
S
C 32″:
2
M4 x L12
(gwint grubozwojny)
40″-49″:
S
S
S
S
S
S
S
M4 x L14
(gwint drobnozwojny)
S
O
O
S
S
S
S
S
S
O
O
✎✎ Umieść na stole miękką tkaninę, aby zabezpieczyć telewizor, a następnie połóż na niej
telewizor ekranem w dół.
✎✎ Włóż wspornik podstawy do otworu w dolnej części telewizora.
4
Polski
X
Montaż podstawy obrotowej
Niektóre modele są wyposażone w funkcję obrotu. Telewizor na podstawie obrotowej można ustawić pod kątem 20°, 60° i
90° za pomocą ELEMENTU OBROTOWEGO.
Modele z funkcją obrotu:
HG32EJ470
HG40EJ470
HG43EJ470
HG49EJ470
Kąt obrotu 20°–60°
Po zamontowaniu ogranicznika w otworze na ELEMENT OBROTOWY, który znajduje się w spodniej części podstawy, w
położeniu oznaczonym 20° lub 60° telewizor będzie można obrócić w zakresie od 20° do 60° w lewo lub prawo.
(Kształt podstawy różni się w zależności od modelu).
Kąt obrotu 90°
Po usunięciu ELEMENTU OBROTOWEGO i zamocowaniu jedynie wkrętów kąt obrotu wyniesie 90° w lewo lub prawo.
Polski
5
Hotelowy zestaw montażowy (Element nie jest dołączony do wszystkich modeli).
Śruba + nakrętka
Krótka śruba (2 szt.)
Długa śruba (2 szt.)
Nakrętka (2 szt.)
Podkładka (2 szt.)
Góra
Dół
Przykręć podstawę do płaskiej powierzchni, takiej jak blat
komody, biurka lub stanowiska multimedialnego, w sposób
przedstawiony na rysunku.
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom ciała, telewizor musi być bezpiecznie przymocowany do podłogi,
stołu, blatu komody itp. z użyciem hotelowego zestawu montażowego, w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
6
Polski
Opis panelu złączy
HG32EJ470
HG40EJ470
HG43EJ470
HG49EJ470
1
2
1
!
5
3
0
6
7
9
8
4
Polski
7
✎✎ Przed podłączeniem urządzenia zewnętrznego upewnij się, że zasilanie telewizora zostało wyłączone
✎✎ Przy podłączaniu urządzenia zewnętrznego upewnij się, że kolor złącza odpowiada kolorowemu oznaczeniu kabla.
1 HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DVI)
Służy do podłączenia wtyku kabla HDMI urządzenia z wyjściem HDMI.
−− Połączenie HDMI-HDMI nie wymaga dodatkowego połączenia doprowadzającego sygnał audio, Połączenia HDMI
obsługują zarówno sygnały audio, jak i wideo.
−− Aby uzyskać połączenie DVI z urządzeniem zewnętrznym, należy użyć gniazda HDMI IN (DVI). Do połączenia
wideo należy użyć kabla DVI-HDMI lub adaptera DVI-HDMI (z DVI na HDMI), natomiast do połączenia audio
należy wykorzystać gniazda PC/DVI AUDIO IN.
2 USB (5V 0.5A) / CLONING
−− Złącze do aktualizacji oprogramowania oraz Media Play itp.
−− Połączenie serwisowe
−− Funkcja KOPIOWANIA PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA USB obsługuje tylko standard USB 2.0.
3 COMMON INTERFACE
4 ANT IN
−− Aby możliwy był prawidłowy odbiór sygnału telewizyjnego na wybranych kanałach, telewizor należy podłączyć
do jednego z następujących źródeł sygnału:
−− anteny zewnętrznej / sieci telewizji kablowej.
5 HP-ID
Możliwość podłączenia kabla jednocześnie do gniazda HP-ID i słuchawkowego oraz osobnego modułu
słuchawkowego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 16. Gdy słuchawki są podłączone do modułu
słuchawkowego, moduł przejmuje funkcję słuchawek.
6 GNIAZDO SŁUCHAWEK
Do gniazda słuchawkowego telewizora można podłączyć słuchawki. Podłączenie słuchawek powoduje wyłączenie
emisji dźwięku przez wbudowane głośniki.
7 RJP
Port komunikacyjny RJP (Remote Jack Pack) służy do podłączania różnych urządzeń do modułów dodatkowych, dzięki
czemu można je łatwiej i wygodniej obsługiwać.
8 AV IN
−− Służy do podłączenia kabla audio/wideo.
−− Kable audio RCA (opcjonalne) należy podłączyć do gniazd [R-AUDIO-L] z tyłu telewizora i do odpowiednich wyjść
audio w odtwarzaczu DVD.
9 PC IN
Służy do podłączania do wyjścia wideo komputera.
0 PC/DVI AUDIO IN
Służy do podłączania do gniazd wejściowych audio wzmacniacza/zestawu kina domowego.
! DATA
−− Służy do obsługi transmisji danych pomiędzy telewizorem i urządzeniem SBB.
−− Do podłączania wtyku typu RJ-12.
8
Polski
Tryby wyświetlania
Można również wybrać jedną ze standardowych rozdzielczości wymienionych w kolumnie Rozdzielczość. Telewizor
automatycznie dostosuje się do wybranej rozdzielczości.
Po podłączeniu komputera do telewizora ustaw na komputerze rozdzielczość ekranu dla telewizora. Optymalna
rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli przy częstotliwości 60 Hz. Jeśli na wyjściu komputera ustawiono rozdzielczość
inną niż podane w poniższej tabeli, telewizor może nie wyświetlać żadnego obrazu. Ustaw prawidłową rozdzielczość,
korzystając z instrukcji obsługi komputera lub karty graficznej.
Zaleca się stosowanie jednej z rozdzielczości podanych w tabeli.
✎✎ Optymalna rozdzielczość wynosi 1366 x 768 pikseli przy częstotliwości 60 Hz.
Tryb
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość
pionowa
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
Polski
9
✎✎ Optymalna rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli przy częstotliwości 60 Hz.
Tryb
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
pionowa
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ Korzystając z połączenia kablowego HDMI/DVI, należy użyć gniazda HDMI IN 2 (DVI).
✎✎ Tryb z przeplotem nie jest obsługiwany.
✎✎ Telewizor może nie działać poprawnie, jeśli zostanie wybrany niestandardowy format wideo.
✎✎ Obsługiwane są tryby sygnału rozdzielonego oraz złożonego (kompozytowego). Brak obsługi SOG.
10
Polski
Korzystanie z kontrolera telewizora
Kontroler telewizora – mały, przypominający joystick przycisk w prawej tylnej części telewizora – umożliwia sterowanie
telewizorem bez użycia pilota.
Do włączania telewizora służy przycisk P na pilocie lub panelu telewizora.
✎✎ Kontroler telewizora, znajdujący się w prawej dolnej części telewizora, umożliwia sterowanie telewizorem bez
użycia pilota.
✎✎ Po pierwszym naciśnięciu pojawi się menu sterowania. Funkcję można wybrać, naciskając i przytrzymując kontroler
telewizora.
✎✎ Kolor i wzornictwo urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu.
✎✎ Przy użyciu kontrolera telewizora można jedynie włączać i wyłączać telewizor, zmieniać kanały, regulować
głośność oraz przełączać źródło wejściowe.
: Umożliwia włączenie lub wyłączenie produktu.
Press: Move
Press & Hold: Select
Menu sterujące
/
: Zmiana kanału.
/
: Regulacja głośności dźwięku.
: Wyświetlanie i wybór dostępnych źródeł sygnału wideo.
Czujnik pilota/kontroler telewizora
Tryb gotowości
Pewna ilość energii jest nadal zużywana po przejściu telewizora w stan gotowości po wyłączeniu. Ze względów
bezpieczeństwa i w celu zmniejszenia zużycia energii nie należy pozostawiać telewizora w trybie gotowości przez dłuższy
czas (np. na czas wyjazdu na urlop). Najlepszym rozwiązaniem jest odłączenie przewodu zasilającego.
Polski
11
Opis pilota
✎✎ Pilot jest przystosowany do obsługi przez osoby niedowidzące, ponieważ umieszczono na nim oznaczenia w
alfabecie Braille’a (na przyciskach Power, Channel i Volume).
Włączanie i wyłączanie telewizora.
Wyświetlanie i wybór dostępnych
źródeł sygnału wideo.
Bezpośrednie wprowadzanie numeru
kanału.
Przełączanie pomiędzy opcjami
Teletekst, Podwójny ekran lub Mix.
TTX/MIX
GUIDE
Wyświetlanie elektronicznego
przewodnika po programach (EPG).
Tymczasowe wyciszenie dźwięku.
Regulacja głośności.
Zmiana bieżącego kanału.
CH LIST
Wyświetlanie listy kanałów na
ekranie.
Wyświetlanie głównego menu
ekranowego.
Przejście do ekranu HOME.
HOME
CONTENT
CLOCK
Wyświetlanie informacji o bieżącym
programie lub treści.
CLOCK: Naciśnięcie przycisku INFO
w trybie gotowości spowoduje
wyświetlenie godziny na ekranie
telewizora.
Zamknięcie menu.
Szybki wybór często używanych
funkcji.
Przemieszczanie kursora, wybór
pozycji menu ekranowego i zmiana
wartości wyświetlanych w menu
telewizora.
Powrót do poprzedniego menu.
Tych przycisków należy używać
zgodnie z kierunkami pokazywanymi
na ekranie.
ALARM: Ustawianie godziny, o której
telewizor ma być włączony.
X: Możliwość włączenia lub
wyłączenia obrazu 3D. (niedostępny).
SUBT.: Wyświetlanie napisów w
formacie cyfrowym.
12
Polski
Wyświetlanie ekranu Treść — str.
główna.
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
Te przyciski służą do sterowania
określonymi funkcjami. Tych
przycisków należy używać zgodnie
ze wskazówkami pokazywanymi na
ekranie telewizora.
Wkładanie baterii (rozmiar: AAA)
Tył pilota
✎✎ Po włożeniu baterii za pomocą wkrętaka wkręć wkręt
mocujący pokrywę komory baterii.
✎✎ UWAGA
yy Pilot działa w odległości do 7 metrów od telewizora.
yy Działanie pilota może zostać zakłócone przez silne źródło
światła. Nie należy używać pilota w pobliżu specjalnych
lamp jarzeniowych lub neonów.
yy Kolor i kształt może się różnić w zależności od modelu.
yy Przycisk „3D” na pilocie dotyczy funkcji, która nie jest
obsługiwana. Po naciśnięciu tego przycisku telewizor nie
reaguje.
Korzystanie z funkcji Tryb sportowy
Tryb sportowy t
OO MENU m → Aplikacje → Tryb sportowy → ENTER E
Ten tryb pozwala na optymalizację warunków oglądania imprez sportowych.
yy a (Powiększenie): Wstrzymanie odtwarzania i podzielenie obrazu na 9 części. Wybierz część, aby ją powiększyć.
Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
✎✎ Gdy dla opcji Tryb sportowy wybrano ustawienie Włączone, dla trybów obrazu i dźwięku automatycznie
wybierane jest ustawienie Stadion.
✎✎ Wyłączenie telewizora podczas oglądania programu z wybraną opcją Tryb sportowy spowoduje wyłączenie
ustawienia Tryb sportowy.
✎✎ Kiedy uruchomiona jest funkcja Kanał z danymi, funkcja Powiększenie nie jest dostępna.
Polski
13
Podłączanie telewizora do urządzenia SBB
Tylny panel telewizora
ETH MODEM
Kabel do transmisji danych
✎✎ Dostępność zależy od określonego modelu.
1. Połącz gniazdo DATA w telewizorze z gniazdem [ETH MODEM] w urządzeniu STB (SBB) przy użyciu kabla transmisji
danych.
✎✎ Użyj przesyłu danych.
14
Polski
Lista dostawców i kompatybilnych kabli do transmisji danych dostarczonych z telewizorem
yy Upewnij się, że korzystasz z kabla transmisji danych zatwierdzonego przez dostawcę. Sprawdź kod na etykiecie kabli
do transmisji danych.
✎✎ Dane techniczne kabla transmisji danych (RJ12): RS232
Polski
15
Podłączenie głośników łazienkowych
Głośniki łazienkowe można podłączyć w opisany poniżej sposób. (Zależnie od regionu).
HP-ID
Dla wygody obok łóżka lub biurka można zainstalować dodatkowy moduł słuchawkowy. W tym celu należy postępować
zgodnie z poniższą procedurą.
yy Szczegółowy rysunek modułu słuchawkowego.
Tylny panel telewizora
HEADPHON BOX
Moduł słuchawkowy
Shield wire
Red Wire (Audio-R)
Red wire + White wire
TV Headphones jack
Whitewire (Audio-L)
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Moduł słuchawkowy>
16
Polski
Podłączenie modułu MediaHub HD
Obsługa sygnału wyjściowego każdego zewnętrznego urządzenia źródłowego podłączonego do modułu MediaHub HD
umieszczonego na biurku hotelowym.
Tylny panel telewizora
Moduł MediaHub HD widok z tyłu
HDMI
USB
2 Kabel HDMI
RS/232
1 Kabel transmisji
danych RS-232
✎✎ Dostępność zależy od określonego modelu.
1. Gniazdo RJP telewizora połącz z gniazdem RS/232 modułu MediaHub HD.
2. Gniazdo HDMI IN telewizora połącz z gniazdem HDMI modułu MediaHub HD.
yy MediaHub HD
−− MediaHub HD to moduł sprzętowy wyposażony w różne wejścia audio/wideo (A/V, Audio, PC, HDMI i USB)
i odpowiednie wyjścia. Odpowiednie wyjścia można podłączyć za pośrednictwem modułu MediaHub do
telewizora. Transmisja danych pomiędzy modułem MediaHub a telewizorem odbywa się za pośrednictwem
złącza RS232. Funkcja Hot Plug & Play umożliwia gościom hotelowym podłączenie zewnętrznego urządzenia
źródłowego do modułu MediaHub. Moduł MediaHub komunikuje się z telewizorem, przesyłając komunikaty
o aktywnych i nieaktywnych urządzeniach źródłowych. Telewizor przełącza się na obsługę aktywnego
zewnętrznego urządzenia źródłowego.
−− Gniazdo HDMI modułu MediaHub należy połączyć z gniazdem HDMI IN telewizora.
−− Po włączeniu telewizora w ciągu 10 sekund zostaje nawiązane połączenie telewizora z modułem RJP.
yy Funkcje specjalne
−− PIP
−− Automatyczne wykrywanie
Polski
17
Podłączenie modułu RJP (Remote Jack Pack)
Obsługa sygnału wyjściowego każdego zewnętrznego urządzenia źródłowego podłączonego do modułu RJP
umieszczonego na biurku hotelowym.
Tylny panel telewizora
Moduł RJP, widok z tyłu
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
4 Kabel HDMI
3 Kabel wideo
1 Kabel D-sub
/ PC Audio
2 Kabel audio
5
✎✎ Dostępność zależy od określonego modelu.
1. Gniazdo PC IN / PC/DVI AUDIO IN telewizora połącz z gniazdem PC/AUDIO modułu RJP.
2. Gniazdo AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] telewizora połącz z gniazdem VIDEO modułu RJP.
3. Gniazdo AV IN [VIDEO] telewizora połącz z gniazdem VIDEO modułu RJP.
4. Gniazdo HDMI IN telewizora połącz z gniazdem HDMI modułu RJP.
5. Gniazdo RJP telewizora połącz z gniazdem RS/232 modułu RJP.
✎✎ Moduł RJP (Remote Jack Pack) zgodny z tym telewizorem Samsung to urządzenie TeleAdapt TA-7610.
yy RJP (Remote Jack Pack): Skrót RJP oznacza zdalny pakiet złączy. Jest to moduł sprzętowy wyposażony w różne wejścia
audio/wideo (A/V, Audio, PC i HDMI) i odpowiednie wyjścia. Odpowiednie wyjścia modułu RJP są podłączane do
telewizora. Transmisja danych pomiędzy modułem RJP a telewizorem odbywa się za pośrednictwem złącza RS232.
Funkcja Hot Plug & Play umożliwia gościom hotelowym podłączenie zewnętrznego urządzenia źródłowego do modułu
RJP. Moduł RJP komunikuje się z telewizorem, przesyłając komunikaty o aktywnych i nieaktywnych urządzeniach
źródłowych. Telewizor przełączy się na obsługę aktywnego zewnętrznego urządzenia źródłowego zgodnie z
priorytetem ustawionym przez użytkownika.
✎✎ Podczas łączenia z modułem RJP można wybrać opcję HDMI IN lub AV IN.
✎✎ Po włączeniu telewizora w ciągu 10 sekund zostaje nawiązane połączenie telewizora z modułem RJP.
18
Polski
yy Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne modułu RJP, należy nacisnąć jednocześnie przyciski A/V i HDMI i
przytrzymać je przez 10 sekund. Gdy wszystkie diody LED błysną 5 razy, przywracanie ustawień fabrycznych jest
zakończone.
yy Wszystkie diody LED modułu RJP zostaną automatycznie wyłączone po 5 minutach. Pozwoli to zapobiec
niepotrzebnemu oświetlaniu pokoju. Wyłączone diody LED zostaną ponownie włączone po naciśnięciu dowolnego
przycisku modułu. 5-minutowe odliczanie czasu rozpocznie się na nowo. Naciśnięcie przycisku odpowiadającego
innemu urządzeniu źródłowemu spowoduje przełączenie telewizora na obsługę wybranego urządzenia źródłowego i
zaświecenie się odpowiedniej diody LED.
yy Po zresetowaniu modułu RJP lub włączeniu i wyłączeniu telewizora ponowne nawiązanie komunikacji pomiędzy
telewizorem i modułem RJP zajmie ok. 10 sekund.
yy Poniższa tabela przedstawia szacowany czas w sekundach wymagany do przełączenia się telewizora na obsługę
urządzenia źródłowego w oparciu o ustawiony priorytet.
✎✎ Wariant 1: Gdy nie są podłączone żadne urządzenia źródłowe.
Źródło
Połączenie
AV
2s
PC
0,7 s
HDMI
3,9 s
✎✎ Wariant 2: Gdy podłączone są przynajmniej dwa urządzenia źródłowe, a następnie jedno z nich zostaje odłączone
i podłączone ponownie.
Źródło
Rozłączenie
Połączenie
Razem
AV
4,5 s
2s
6,5 s
PC
0,7 s
0,7 s
1,4 s
HDMI
3,9 s
3,9 s
7,8 s
✎✎ Jeśli przykładowo do wszystkich gniazd AV, PC i HDMI modułu RJP są podłączone aktywne urządzenia,
najwyższy priorytet ma urządzenie podłączone do gniazda AV. Jeśli moduł RJP pozostaje w trybie HDMI, a
urządzenie zostanie odłączone od gniazda AV i ponownie do niego podłączone, minimalny czas przełączenia na
obsługę urządzenia podłączonego do gniazda AV wynosi 6,5 s.
yy Aby podłączyć urządzenie audio (iPod lub odtwarzacz MP3), należy dla trybu muzyki wybrać opcję ON, natomiast dla
funkcji identyfikacji złącza wybrać opcję OFF.
yy Obsługiwane są urządzenia źródłowe podłączone do gniazd A/V, PC i HDMI.
Polski
19
Ustawianie danych opcji hotelowej
Aby otworzyć menu: Naciśnij w podanej kolejności przyciski MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E. (Tryb hotelowy zmieni się na tryb
autonomiczny).
Aby zamknąć menu: wyłącz i włącz zasilanie.
Funkcja telewizora hotelowego
Nr
Kategoria
Pozycja
Ustawienie
początkowe
1
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
3
4
Power On
yy Tryb Interactive: Samsung / 27M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens /
Amino / MDC / Enseo
yy Tryb Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Umożliwia ustawienie wartości domyślnych, które będą używane po
włączeniu telewizora.
yy User Defined: Pozwala ręcznie ustawić pozycję Power On Channel
(Kanał po włączeniu) i Channel Type (Typ kanału). Patrz poniżej
pozycje Power On Channel Num (Numer kanału po włączeniu) i Power
On Channel Type (Typ kanału po włączeniu).
yy Last Saved: Po wybraniu tej pozycji po włączeniu telewizora będzie
wyświetlany kanał, który był wyświetlany w momencie wyłączania
telewizora.
Last Saved
Power On Channel Num
…
Po włączeniu telewizor automatycznie przełącza się na ten kanał.
Power On Channel Type
…
yy Wybór rodzaju sygnału: ATV (analogowy), DTV (cyfrowy), CATV
(analogowy kablowy) lub CDTV (cyfrowy kablowy).
yy User Defined: Umożliwia ręczne wybranie ustawienia dla pozycji
Power On Volume (Głośność po włączeniu). Patrz poniżej pozycja
Power On Volume Num (Numer ustawienia głośności po włączeniu).
yy Last Saved: Po włączeniu telewizora przywracana jest głośność
ustawiona w momencie wyłączenia telewizora.
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
…
Telewizor zostanie włączony z głośnością na wybranym poziomie.
Min Volume
0
Minimalny poziom głośności, który użytkownik może ustawić w trybie
hotelowym Standalone (Autonomiczny).
Max Volume
100
Maksymalny poziom głośności, który użytkownik może ustawić.
Power On Source
TV
Wybór urządzenia źródłowego przy włączeniu telewizora.
Power On Option
Last Option
Określa stan telewizora w przypadku wyłączenia zasilania po awarii
zasilania lub po jego odłączeniu i ponownym podłączeniu.
yy Last Option: Powraca do ostatniego stanu przy zasilaniu. Jeśli był to
tryb gotowości, telewizor powraca do trybu gotowości. Jeśli telewizor
był włączony, to następuje jego włączenie.
yy Power On: Po przywróceniu zasilania telewizor zostanie włączony.
yy Standby: Po przywróceniu zasilania telewizor przechodzi w tryb
gotowości.
Channel Setup
…
Daje bezpośredni dostęp do niektórych funkcji menu kanału. Są to m.in.
opcje automatycznego lub ręcznego strojenia i ustawienia anteny.
…
Opcja Channel Editor umożliwiająca edycję ustawienia kanałów
przechowywanych w pamięci telewizora, Przy użyciu opcji Channel
Editor można:
yy Zmieniać numery i nazwy kanałów, sortować kanały wg numeracji.
yy Wybrać opcję wyłączenia sygnału wideo dla wybranych kanałów.
Opcja wyłączenia sygnału wideo wyłącza obraz na wybranym kanale,
udostępniając jedynie dźwięk i wyświetlając ikonę głośnika na
ekranie. Funkcja Channel Editor pozwala także na łatwe wyświetlenie
informacji o kanale bez konieczności wyświetlania danego kanału.
Channel
Polski
yy Wybierz opcję Hospitality Mode.
yy Tryb Interactive: Telewizor działa z urządzeniem SI STB lub SBB.
yy Tryb Standalone: Telewizor działa bez urządzenia SI STB lub SBB.
Power On Channel
Channel Editor
20
Opis
Funkcja telewizora hotelowego
Nr
Kategoria
Pozycja
Opis
ON
Funkcja ta umożliwia jednoczesne wyświetlanie/przeglądanie
wszystkich typów kanałów antenowych (Naziemne/Kablowe lub
Satelitarne).
yy ON: Po wybraniu ustawienia ON można uzyskać dostęp do kompletnej
mapy kanałów, bez względu na wybrany typ połączenia antenowego.
Na liście kanałów znajdą się również kanały naziemne i kablowe.
yy OFF: Po wybraniu ustawienia OFF można korzystać wyłącznie z mapy
kanałów odpowiadającej wybranemu typowi połączenia antenowego
[Naziemne/Kablowe lub Satelitarne]. Na liście kanałów/w edytorze
będą wyświetlane wyłącznie kanały powiązane z wybranym
połączeniem antenowym.
OFF
yy ON: Sprawdzanie numeru kanału programu DTV. (Edytor kanałów DTV
nie jest dostępny).
yy OFF: Numer kanału programu DTV nie jest sprawdzany. (Edytor
kanałów DTV jest dostępny, ale dodatkowa aktualizacja numeru
kanału programu nie jest obsługiwana).
ON
W przypadku niezgodności danych w mapie kanałów z danymi
transmitowanymi telewizor automatycznie dostraja kanały w celu
przywrócenia prawidłowych danych/parametrów w mapie kanałów.
yy ON: Po wybraniu dla funkcji Channel Rescan Message (Komunikat
wyszukiwania kanałów) ustawienia ON wyświetlany jest komunikat
ekranowy OSD o ponownym wyszukiwaniu kanałów.
yy OFF: Administrator systemu telewizji hotelowej może dla funkcji
Channel Rescan Message (Komunikat wyszukiwania kanałów)
wybrać ustawienie OFF, jeśli komunikat ekranowy OSD o ponownym
wyszukiwaniu kanałów nie ma być wyświetlany dla gości hotelowych.
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF: Jeśli funkcja Pan Euro MHEG jest wyłączona, opcja MHEG będzie
działać zgodnie z danymi technicznymi produktu.
yy ON: Jeśli dla funkcji Pan Euro MHEG zostało wybrane ustawienie ON,
opcja MHEG będzie włączona niezależnie od danych technicznych
produktu lub specyfikacji regionu.
My Channel
OFF
Włączanie lub wyłączanie funkcji Mychannel (Mój kanał).
Genre Editor
…
Edycja gatunku dla kanału. (Dostępna po włączeniu funkcji Mychannel
(Mój kanał)).
Subtitle Auto On
OFF
Funkcja włącza/wyłącza automatyczne włączanie napisów po
wybraniu określonego kraju. Funkcja obsługiwana w systemach
telewizji hotelowej, które dostosowane są do odbioru sygnału DVB
przeznaczonego do odbioru w Europie. Funkcja ta związana jest z
danymi technicznymi wyświetlania napisów dla Francji. Funkcja
wyświetlania napisów dla pozostałych krajów działa zgodnie ze
specyfikacjami właściwymi dla poszczególnych krajów niezależnie
od włączenia/wyłączenia funkcji Subtitle Auto On (Autom. włączenie
napisów).
yy ON: Gdy dla funkcji Subtitle Auto On (Autom. włączenie napisów)
wybrano ustawienie ON, uwzględniane są specyfikacje wyświetlania
napisów dla Francji.
yy OFF: Gdy dla funkcji Subtitle Auto On (Autom. włączenie napisów)
wybrano ustawienie OFF, specyfikacje wyświetlania napisów dla
Francji nie są uwzględniane.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON: Wyświetlanie informacji TTX w trybie panoramicznym.
yy OFF: Wyświetlanie informacji TTX w trybie normalnym.
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Channel Rescan
Message
4
Ustawienie
początkowe
Channel
Polski
21
Funkcja telewizora hotelowego
Nr
5
6
Kategoria
Ustawienie
początkowe
Picture Menu Lock
OFF
Włączanie lub wyłączanie menu obrazu.
Menu Display
ON
yy ON: Menu główne jest wyświetlane.
yy OFF: Menu główne nie jest wyświetlane.
Tools Display
ON
yy ON: Menu narzędzi jest wyświetlane.
yy OFF: Menu narzędzi nie jest wyświetlane.
Channel Menu Display
OFF
yy ON: Menu kanałów jest wyświetlane.
yy OFF: Menu kanałów nie jest wyświetlane.
Menu OSD
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
…
Edycja menu strony głównej.
Home Menu Auto Start
…
ON: Menu strony głównej jest włączane automatycznie.
OFF: Menu strony głównej nie jest włączane automatycznie.
Clock Type
OFF
Wybór rodzaju zegara (OFF/SW Clock).
yy OFF: Żadne opcje zegara nie będą działały dla opcji hotelowych.
yy SW Clock: Można korzystać wyłącznie z opcji zegara oprogramowania.
Local Time
Manual
Wybór sposobu aktualizacji danych zegara.
Użyj danych zegara z kanału DTV, aby automatycznie ustawić zegar lub
ustaw go ręcznie, gdy telewizor działa w trybie autonomicznym.
Wakeup
yy Wakeup: Istnieje możliwość ustawienia określonej godziny
automatycznego włączania telewizora.
yy OnOff: Telewizor może automatycznie włączać/wyłączać się o
określonej godzinie. Jednocześnie można określić do trzech różnych
godzin.
Zegar
Time Channel Type
…
Użyj danych zegara z kanału DTV, aby ustawić zegar.
…
Numer kanału DTV.
OFF
Umożliwia odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza mp3/audio
podłączonego do urządzenia AV. Po włączeniu umożliwia odtwarzanie
dźwięku z odtwarzacza za pośrednictwem telewizora nawet wtedy, gdy
nie ma sygnału obrazu. Niemniej jednak podświetlenie telewizora nadal
działa. Jeśli sygnał wideo jest podawany, telewizor działa normalnie.
Music Mode PC
OFF
Umożliwia odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza mp3/audio
podłączonego do gniazda PC. Po włączeniu umożliwia odtwarzanie
dźwięku z odtwarzacza za pośrednictwem telewizora nawet wtedy, gdy
nie ma sygnału obrazu. Niemniej jednak podświetlenie telewizora nadal
działa. Jeśli sygnał wideo jest podawany, telewizor działa normalnie.
Music Mode Backlight
OFF
W trybie muzyki można skorzystać z opcji włączenia/wyłączenia
podświetlenia w celu oszczędzania energii.
Music Mode
Polski
OFF: Menu strony głównej nie jest wyświetlane.
ON: Menu strony głównej jest wyświetlane.
Time Channel Num
Music Mode AV
22
Włączanie lub wyłączanie obsługi panelu przedniego (przycisków
lokalnych).
yy Unlock: Odblokowanie wszystkich przycisków panelu.
yy Lock: Blokowanie wszystkich przycisków panelu.
yy OnlyPower: Blokowanie wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku
zasilania.
yy Menu/Source: Blokowanie wyłącznie przycisków Menu i Source.
Panel Button Lock
Timer Type
7
Opis
Pozycja
Funkcja telewizora hotelowego
Nr
8
Kategoria
Remote Jack
Pack
Ustawienie
początkowe
Priority AV
1
Po ustawieniu priorytetu dla złącza i podłączeniu do niego urządzenia
odpowiednie źródło jest ustawiane automatycznie według priorytetu
dla tego złącza.
Priority PC
2
Po ustawieniu priorytetu dla złącza i podłączeniu do niego urządzenia
odpowiednie źródło jest ustawiane automatycznie według priorytetu
dla tego złącza.
Priority HDMI
3
Po ustawieniu priorytetu dla złącza i podłączeniu do niego urządzenia
odpowiednie źródło jest ustawiane automatycznie według priorytetu
dla tego złącza.
AV Option
AV
Wybór źródła sygnału audio/wideo dla modułu RJP (opcje wyboru
źródła różnią się w zależności od modelu).
HDMI Option
HDMI/DVI
Wskazanie źródłowego gniazda HDMI telewizora podłączonego do
gniazda modułu RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Default
Po podłączeniu urządzenia USB do telewizora:
yy Default: Zostanie wyświetlone okno podręczne.
yy Automatic: Automatycznie otwierane jest menu zawartości urządzenia
USB.
yy Disable: Okno podręczne ani menu nie są wyświetlane.
External Source Banner
ON
Po włączeniu zasilania telewizora wyświetlany jest komunikat External
Source Banner (informacje), gdy źródło telewizora zmienione zostanie
na inne źródło zewnętrzne. Naciśnij przycisk Info lub włącz telewizor.
yy ON: Na ekranie telewizora wyświetlany jest pasek źródła
zewnętrznego.
yy OFF: Na ekranie telewizora nie jest wyświetlany pasek źródła
zewnętrznego.
Auto Source
OFF
yy ON: Po podłączeniu do telewizora zewnętrznego urządzenia
źródłowego telewizor automatycznie zidentyfikuje to źródło i
przełączy się na jego obsługę.
yy OFF: Wyłączenie funkcji automatycznego przełączania źródła.
Anynet+Return Source
Power On
Src
HP Mode
OFF
USB Pop-up Screen
9
10
11
External
Source
HP
Management
Eco Solution
Opis
Pozycja
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
Energy Saving
OFF
Wybór powrotnego źródła telewizora po zatrzymaniu połączenia
Anynet+(HDMI-CEC). (Funkcja ta jest szczególnie przydatna do obsługi
modułu Guestlink RJP).
Informacje dotyczące konkretnej sytuacji można znaleźć w poniższej
tabeli.
Dostosowanie jasności ekranu telewizora w celu ograniczenia zużycia
energii.
yy OFF: Wyłączenie funkcji oszczędzania energii.
yy Low: Ustawienie w telewizorze trybu niskiego poziomu oszczędzania
energii.
yy Medium: Ustawienie w telewizorze trybu średniego poziomu
oszczędzania energii.
yy High: Ustawienie w telewizorze trybu wysokiego poziomu
oszczędzania energii.
Polski
23
Funkcja telewizora hotelowego
Nr
Kategoria
Pozycja
Ustawienie
początkowe
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
12
13
15
24
OFF
Hospitality Logo DL
…
Logo Display Time
…
Ustawianie czasu wyświetlania logo (3, 5, 7 sekund). (Opcja dostępna
wyłącznie wtedy, gdy opcja „Home menu Display” (Wyświetlanie menu
strony głównej) jest wyłączona).
Clone TV to USB
-
Kopiowanie aktualnych ustawień opcji telewizora do urządzenia pamięci
USB.
Clone USB to TV
-
Kopiowanie zapisanych w urządzeniu pamięci USB ustawień opcji
telewizora do telewizora.
Setting Auto Intialize
OFF
Jeśli włączono funkcję Setting Auto Initialize (Ustawianie autom.
inicjalizacji), po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania głównego
następuje przywrócenie danych do ustawień skopiowanych. Jeśli brak
kopii ustawień, a włączono funkcję Setting Auto Initialize (Ustawianie
autom. inicjalizacji), zostanie ona zignorowana i telewizor będzie działał
tak samo, jak przy wyłączonej funkcji Setting Auto Initialize (Ustawianie
autom. inicjalizacji).
REACH 4.0
OFF
yy ON: Uruchomienie programu REACH 4.0.
yy OFF: Zamknięcie programu REACH 4.0.
REACH Channel
…
Wybór kanału aktualizacji SIRCH.
Group ID
…
Wybór identyfikatora grupy SIRCH.
…
Wybór czasu aktualizacji SIRCH. Przy wyborze czasu aktualizacji
SIRCH można wybrać automatyczną aktualizację o godzinie 12:00
AM/PM (12:00/24:00) lub 2:00 AM/PM (2:00/14:00). Można ustawić
aktualizacje z odstępem 1 lub 2-godzinnym.
REACH Update
Immediate
…
yy ON: Aktualizacja telewizora z użyciem funkcji SIRCH, gdy telewizor
przechodzi do trybu gotowości.
yy OFF: Aktualizacja telewizora z użyciem funkcji SIRCH następuje tylko
w godzinach określonych w ustawieniu SIRCH Update Time (Czas
aktualizacji przez SIRCH).
Room Number
…
REACH
Solution
Polski
Włączenie lub wyłączenie funkcji wyświetlania logo hotelu. Jeśli funkcja
jest włączona, po włączeniu telewizora przed uzyskaniem sygnału ze
źródła początkowego wyświetlane jest logo przez czas ustawiony w
opcji „Logo Display Time”.
Pobieranie logo dla trybu hotelowego. Wymagania dla pliku logo w
trybie hotelowym:
yy Tylko pliki BMP lub AVI.
yy Maks. rozmiar pliku: BMP – 960 X 540. AVI – 30 MB.
yy Dopuszczalna nazwa pliku to wyłącznie samsung.bmp lub samsung.
avi.
Cloning
Security
Wyświetlanie komunikatu powitalnego przez 5 sekund po włączeniu
telewizora.
Edycja komunikatu powitalnego.
Logo/Message
REACH Update Time
14
Opis
REACH Server Version
0000
Factory Lock
OFF
Edycja ustawienia numeru pokoju.
Wyświetlanie wersji pliku SIRCH Clone aktualnych ustawień
skopiowanych do telewizora.
Usunięcie listy urządzeń, gdy zasilanie jest włączone lub wyłączone.
yy ON: Przed przejściem do menu fabrycznego wymagane jest
wprowadzenie hasła.
yy OFF: Wymaganie hasła jest wyłączone.
Password Popup
…
Włączenie/wyłączenie okna wprowadzania hasła. Jeśli ta opcja
jest wyłączona, na ekranie telewizora nie będzie wyświetlane okno
wprowadzania hasła umożliwiającego przejście do menu fabrycznego.
Jeśli opcja jest włączona, okno wprowadzania hasła będzie wyświetlane.
Password Input
…
Umożliwia wprowadzenie hasła 00000000.
Password Setting
…
Umożliwia ustawienie nowego hasła.
Password Reset
…
Umożliwia przywrócenie hasła 00000000.
Security Mode
…
Security Mode (Tryb bezpieczeństwa) – ON lub OFF.
USB
…
Umożliwia włączenie i wyłączenie obsługi złącza USB.
HDMI
…
Umożliwia włączenie i wyłączenie obsługi gniazda HDMI.
TTX Security
…
Umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji TTX.
Funkcja telewizora hotelowego
Nr
Kategoria
Pozycja
…
Otwieranie menu diagnostyki.
yy Test obrazu: Sprawdzenie, czy występują problemy z obrazem. Jeśli
podczas testu obrazu zostaną wykryte problemy, należy wybrać opcję
Yes (Tak) i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
yy Test dźwięku: Odtwarzanie wbudowanego dźwięku testowego w celu
zdiagnozowania problemów z dźwiękiem. Jeśli podczas testu dźwięku
zostaną wykryte problemy, należy wybrać opcję Yes (Tak) i postępować
według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Self Diagnosis for HTV
…
Możliwość sprawdzenia stanu komunikacji z wyjściem Variable Audio
Out (Regulowane wyjście audio) (oraz z urządzeniem SI STB lub SBB. W
przypadku wystąpienia problemu związanego z funkcją wyjścia Variable
Audio Out (Regulowane wyjście audio) lub komunikacją z urządzeniem
SI STB lub SBB należy sprawdzić tę pozycję.
SW Update
…
Funkcja aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem urządzenia
USB.
Service Pattern
OFF
Wyświetlanie wzorca serwisu.
Sound Bar Out
OFF
Korzystając z połączenia Anynet, można do telewizora podłączyć
urządzenie zewnętrzne, takie jak Samsung Sound Bar, co umożliwi
nadawanie dźwięku z telewizora za pośrednictwem tego urządzenia. Po
wyłączeniu tej funkcji w menu hotelowych ustawień fabrycznych nie
można z niej korzystać. W przypadku podłączenia głośnika do gniazda
HDMI po włączeniu opcji Sound Bar (Listwa dźwiękowa) dźwięk z
głównego głośnika telewizora zostanie wyciszony.
Contact Samsung
…
Self Diagnosis for TV
16
System
Opis
Ustawienie
początkowe
Standby LED
ON
TV Reset
…
Informacje kontaktowe firmy Samsung
yy ON: Funkcja podczerwieni jest włączona w trybie gotowości.
yy OFF: Funkcja podczerwieni jest wyłączona w trybie gotowości.
Przywrócenie ustawień fabrycznych.
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) jest profesjonalnym i interaktywnym rozwiązaniem
do zdalnego sterowania telewizorami, które umożliwia wykonywanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego
telewizorów, kopiowanie danych, zmianę mapy kanałów, przesyłanie treści S-LYNK REACH i paska informacyjnego
TICKER poprzez system RF DTV do kilkuset telewizorów hotelowych w tym samym czasie. Funkcje REACH są
dostępne tylko w trybie autonomicznym. Rozwiązanie REACH Server jest sprzedawane oddzielnie. Dodatkowe
informacje dotyczące produktu REACH Server można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji obsługi.
✎✎ W zależności od modelu telewizora i regionu niektóre pozycje menu mogą się różnić.
Polski
25
Tryb
słuchawek
Głośnik
główny
Wł./wył.
wyciszenia
dźwięku
Działanie
telewizora
ON
ON
OFF
Włączenie
zasilania
ON
ON
OFF
Zwiększenie/
zmniejszenie
głośności
ON
ON
ON
Wyciszenie
ON
ON
ON
Zwiększenie/
zmniejszenie
głośności
ON
ON
OFF
Wyłączenie
wyciszenia
Opcja
nieaktywna
(szara)
OFF
OFF
Włączenie
zasilania
Opcja
nieaktywna
(szara)
OFF
OFF
Zwiększenie/
zmniejszenie
głośności
Opcja
nieaktywna
(szara)
OFF
ON
Wyciszenie
Opcja
nieaktywna
(szara)
OFF
ON
Zwiększenie/
zmniejszenie
głośności/stan
wyciszenia
Opcja
nieaktywna
(szara)
OFF
OFF
Wyłączenie
wyciszenia
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
26
Polski
Włączenie
zasilania
Zwiększenie/
zmniejszenie
głośności
Wyciszenie
Zwiększenie/
zmniejszenie
głośności przy
pozostawionym
stanie wyciszenia
Wyłączenie
wyciszenia
Wynik
Dźwięk głośnika głównego – tak (zastosowany
poziom dźwięku ostatnio zapisany/określony przez
użytkownika)
Dźwięk słuchawek – nie dotyczy
Głośnik główny – poziom głośności zmienia się
zgodnie z informacjami na ekranie
Dźwięk słuchawek – nie dotyczy
Głośnik główny – wyciszenie
Dźwięk słuchawek – tak – poziom dźwięku
zastosowany zgodnie z poziomem głośności
słuchawek w menu Hotel Option (Opcje hotelowe).
Dźwięk głośnika głównego – nie (wyciszenie)
Słuchawki – zwiększenie/zmniejszenie poziomu
głośności zgodnie z aktualną głośnością słuchawek
Dźwięk głośnika głównego – tak
Dźwięk słuchawek – nie dotyczy
Dźwięk głośnika głównego – nie (wyciszenie)
Dźwięk słuchawek – tak (zastosowany fabryczny
poziom dźwięku słuchawek)
Głośnik główny – wyciszenie
Słuchawki – zwiększenie/zmniejszenie poziomu
głośności zgodnie z aktualną głośnością słuchawek
Głośnik główny – wyciszenie (brak działania)
Słuchawki – zmiana na wyciszenie
Dźwięk głośnika głównego – nie (wyciszenie)
Słuchawki – zwiększenie/zmniejszenie poziomu
głośności na podstawie aktualnej głośności
słuchawek
Dźwięk głośnika głównego – nie (wyciszenie)
Słuchawki – tak (poziom głośności zgodnie z
aktualną głośnością słuchawek)
Jeśli zarządzanie słuchawkami jest wyłączone,
głośnik główny jest wyłączony.
(Jeśli zarządzanie słuchawkami jest wyłączone,
funkcja działa tak samo, jak normalna funkcja HTV).
Uwagi
Jest to podobne do
funkcji normalnej,
z wyjątkiem tego,
że dźwięk jest w
sposób wymuszony
przekierowany do
gniazda słuchawek,
nawet gdy słuchawki
nie zostały fizycznie
podłączone.
Tak samo jak
podłączenie/odłączenie
słuchawek bez
funkcji zarządzania
słuchawkami.
Komunikat powitalny
Komunikat powitalny to funkcja, która po każdym włączeniu telewizora w pokoju hotelowym pozwala wyświetlić
wcześniej przygotowany komunikat.
−− Ustawienia komunikatu powitalnego znajdują się w menu Hotel Options (Opcje hotelowe).
−− Aby komunikat był wyświetlany po włączeniu telewizora, należy ustawić dla niego opcję ON.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
Hospitality Logo
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<W zależności od modelu telewizora i regionu niektóre pozycje menu mogą być niedostępne.>
−− Komunikat powitalny może mieć 25 znaków. Można go ustawić w menu Hotel Service (Serwis hotelowy).
−− Komunikat powitalny może składać się z następujących znaków:
✎✎ Dostępne są tylko wielkie litery od A do Z.
−− Komunikat powitalny można zmienić przy użyciu przycisków nawigacyjnych, przycisków kolorów i przycisku
Enter pilota w menu ekranowym „Edit Welcome Message”.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
−− Nie jest możliwe jednocześnie wyświetlanie komunikatu powitalnego i logo hotelu.
Polski
27
Logo hotelu
Funkcja Hospitality Logo (Logo hotelu) wyświetla logo hotelu po włączeniu telewizora.
−− Ustawienia funkcji Hospitality Logo znajdują się w menu trybu hotelowego.
−− Pozycje Logo Download (Pobierz logo) i Logo Display Menu (Menu wyświetlania logo) są aktywne po włączeniu
opcji Hospitality Logo (Logo hotelu).
−− Po zapisaniu w pamięci telewizora obrazu logo i uaktywnieniu opcji Hospitality Logo (Logo hotelu) obraz ten
będzie wyświetlany po włączeniu telewizora.
−− Logo hotelu nie jest wyświetlane, gdy opcja Hospitality Logo (Logo hotelu) jest wyłączona, nawet jeśli obraz
logo został zapisany w pamięci telewizora.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ON
Edit Welcome Message
r
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<W zależności od modelu telewizora i regionu niektóre pozycje mogą być niedostępne.>
yy Hospitality Logo
−− Opcja ta pozwala zdecydować, czy logo hotelu ma być wyświetlane.
−− Domyślne ustawienie to OFF.
−− Można dla tej opcji wybrać ustawienie OFF lub ON.
−− Wybór ustawienia ON uaktywnia pozycje menu Logo Download (Pobierz logo) i Logo Time Display (Czas
wyświetlania logo).
yy Hospitality Logo DL
−− Dzięki tej opcji można przesłać logo hotelu z urządzenia USB do pamięci telewizora.
−− Podczas kopiowania logo do pamięci telewizora wyświetlany jest komunikat oczekiwania.
−− Po pomyślnym zakończeniu kopiowania wyświetlony zostanie komunikat o zakończeniu operacji.
−− Po niepomyślnym zakończeniu kopiowania pojawi się komunikat o nieudanym kopiowaniu.
−− Komunikat o braku urządzenia USB zostanie wyświetlony, jeśli nie jest podłączone żadne urządzenie USB.
−− Komunikat o braku pliku zostanie wyświetlony, jeśli urządzenie USB nie zawiera pliku, który można skopiować,
lub jeśli format pliku jest nieprawidłowy (plik musi mieć format BMP). Jeśli komunikat o braku pliku zostanie
wyświetlony mimo tego, że w pamięci urządzenia znajduje się plik z logo, należy sprawdzić format pliku.
yy Format pliku logo
−− Telewizor obsługuje wyłącznie formaty BMP i AVI.
−− Nazwa pliku musi brzmieć „samsung.bmp” lub „samsung.avi”.
−− Maksymalna rozdzielczość pliku BMP wynosi 1280 x 720.
−− Maksymalny rozmiar pliku AVI wynosi 30 MB.
−− Telewizor nie zmienia rozmiaru ani skali obrazu.
Kodek wideo: H.264 /MPEG-4 /MPEG2
Szybkość przesyłania danych: poniżej 10 Mb/s
Częstość klatek: 24~30
Rozdzielczość: 640*480 | 1920*1080
28
Polski
Kopiowanie
Funkcja kopiowania przy użyciu urządzenia USB pozwala pobrać skonfigurowane przez
użytkownika ustawienia (Obraz, Dźwięk, Wejście, Kanał, Ustawienia oraz Hotel Setup) z
jednego telewizora, a następnie przesłać te same ustawienia do innych telewizorów.
Do urządzenia USB można skopiować wszystkie zdefiniowane przez użytkownika
ustawienia z telewizora (ustawionego w pierwszej kolejności).
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
−− Kopiowanie przy użyciu urządzenia USB obsługuje tylko standard 2.0.
yy Clone TV to USB: Operacja skopiowania określonych danych z wybranego miejsca
pamięci EEPROM telewizora do urządzenia USB.
1. Podłącz urządzenie USB do złącza USB z tyłu telewizora.
2. Otwórz menu Hotel Options (Opcje hotelowe), naciskając następujące przyciski w
podanej kolejności:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję „Clone TV to USB”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
4. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „Clone TV to USB”, naciśnij przycisk ENTER.
5. Istnieje możliwość sprawdzenia stanu operacji kopiowania przy użyciu urządzenia
USB.
yy In Progress (W toku): Trwa kopiowanie danych do urządzenia USB.
yy Completed (Zakończone): Operacja kopiowania zakończyła się pomyślnie.
yy Failed (Nieudane): Operacja kopiowania nie powiodła się.
yy No USB (Brak USB): Nie zostało podłączone urządzenie USB.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: Operacja polegająca na przesyłaniu danych z urządzenia USB do
telewizora.
1. Podłącz urządzenie USB do złącza USB z tyłu telewizora.
2. Otwórz menu Hotel Options (Opcje hotelowe), naciskając następujące przyciski w
podanej kolejności:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję „Clone USB to TV”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
4. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „Clone USB to TV”, naciśnij przycisk ENTER.
5. Istnieje możliwość sprawdzenia stanu operacji kopiowania przy użyciu urządzenia
USB.
yy In Progress (W toku): Kopiowanie danych do urządzenia USB.
yy Completed (Zakończone): Operacja kopiowania zakończyła się pomyślnie.
yy Failed (Nieudane): Operacja kopiowania nie powiodła się.
yy No USB (Brak USB): Nie zostało podłączone urządzenie USB.
yy No File (Brak pliku): W urządzeniu USB brak pliku do skopiowania.
✎✎ Aktywuj kopiowanie z urządzenia USB do telewizora, naciskając przycisk ENTER i
przytrzymując go przez 5 sekund.
✎✎ Funkcja CLONE działa tylko w modelach z tej samej serii. (Nie działa w przypadku
modeli z innych serii).
Aby szybko skopiować ustawienia w trakcie instalacji, podłącz urządzenie USB z ustawieniami z pierwszego telewizora,
a następnie naciśnij przycisk Enter i przytrzymaj go przez 5 sekund.
Polski
29
Funkcja Plug & Play w telewizorach hotelowych
Funkcja Hotel Plug & Play automatycznie powoduje wybór trybu hotelowego, a następnie uruchomienie funkcji ustawień
lokalnych i konfiguracji trybu obrazu.
−− Funkcja Hotel Plug & Play jest dostępna wyłącznie po pierwszym włączeniu telewizora.
−− Funkcja jest dostępna po pierwszej konfiguracji telewizora i przesłaniu danych skopiowanych z telewizora na
dysk USB.
−− Aby skorzystać z niej w następnym telewizorze, należy wyłączyć funkcję Hotel Plug & Play, podłączyć
urządzenie USB, a następnie skopiować dane z urządzenia USB do telewizora.
−− W zależności od modelu telewizora i regionu niektóre pozycje menu mogą być uwzględnione.
Jeśli wybrano opcję „Standalone(Home
yy Interfejsu użytkownika Wariant
Menu)” lub „Interactive(STB)”.
Region Settings
c
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
Country List
NONE
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
Jeśli wybrano
opcję „Menu
ustawień
fabrycznych”.
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
Cloning Mode
Jeśli wybrano
opcję „Tryb
klonowania”.
Jeśli wybrano
opcję „LYNK
REACH”.
Solution Setup
Room Number
Group
Factory Menu
Jeśli wybrano opcję „Podstawowa konfiguracja
telewizora” lub „Commercial TV Mode”.
Configure your TV
Menu Language
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
c
All
Group ID
Commercial TV Mode
A
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
Jeśli w kroku A wybrano opcję „Commercial TV
Mode”, telewizor przejdzie w tryb RF.
Jeśli w kroku B wybrano opcję
„Interactive(STB)”, zostanie wyświetlone menu
interaktywnych opcji hotelowych.
Polski
30
1
2
3
4
Set options regarding the selected solution.
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Security
Standalone
OFF
System
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
5
1. Region Settings (Ustawienia regionalne)
−− Sprawdź ustawienie Region Settings (Ustawienia regionalne).
−− Aby zmienić ustawienie, wybierz je, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
−− Aby nie zmieniać żadnych ustawień, przejdź do następnego kroku.
2. TV Installation Type (Typ instalacji telewizora)
−− Jeśli została wybrana opcja „Tryb klonowania”, pojawi się ekran „Select Solution”.
−− Wybierz opcję „Podstawowa konfiguracja telewizora” lub „Commercial TV Mode”, aby przejść do następnego
kroku.
3. Menu Language (Język menu)
−− Wybierz język menu ekranowego.
4. Wybór ustawienia Country (Kraj) i Picture Mode (Tryb obrazu)
−− Wybierz odpowiedni kraj i tryb obrazu.
−− W zależności od modelu telewizora i regionu niektóre kraje mogą być niedostępne.
5. Automatyczne strojenie
−− Wybierz źródło sygnału antenowego i typ kanału. Skonfiguruj ustawienia, a następnie wybierz opcję Skanuj.
−− Funkcja Auto Tuning (Automatyczne strojenie) rozpocznie wyszukiwanie kanałów.
−− Po zakończeniu działania funkcji Auto Tuning (Automatyczne strojenie) zostaną wyświetlone informacje o
kanałach.
6. Clock (Zegar)
−− Ustaw właściwą godzinę, wybierając opcję DST (czas letni) oraz Strefa czasowa.
7. Zakończenie konfiguracji telewizora
Polski
31
HD Plug & Play – ustawienia lokalne (tylko Europa)
yy Funkcja ustawień lokalnych to bardzo ważna funkcja oprogramowania, która obejmuje opcje takie jak języki,
częstotliwości nadawania itp.
yy Jeśli funkcja ustawień lokalnych nie została prawidłowo skonfigurowana, telewizor może nie działać. Wybierz
właściwą opcję ustawień lokalnych zgodnie z listą krajów.
Telewizor zostanie automatycznie uruchomiony ponownie, aby
zastosować nowe ustawienia lokalne.
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_BENELUX
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
Cloning Mode
EU_GER
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
EU_BENELUX
32
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
Polski
Po ponownym uruchomieniu
zostanie wyświetlony
zaktualizowany ekran ustawień
lokalnych.
Start basic setup to use
your TV.
Naciśnij przycisk ENTER, aby
kontynuować wprowadzanie
ogólnych ustawień funkcji HD
plug&play.
Aby zmienić ustawienia lokalne
po funkcji HD plug & play, kliknij
funkcję TV Reset (Resetuj TV) w
trybie fabrycznym. Teraz można
kontynuować korzystanie z funkcji
HD plug & play, włącznie ze zmianą
ustawień lokalnych.
SW Clock (Zegar opr.)
Gdy telewizor jest w trybie gotowości, funkcja SW Clock (Zegar opr.) wyświetla na ekranie aktualną godzinę po naciśnięciu
przycisku Info na pilocie.
−− Jeśli przycisk Info zostanie naciśnięty, gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości, urządzenie uruchomi się i
przez 10 sekund będzie wyświetlać na ekranie aktualną godzinę, a następnie powróci do trybu gotowości.
−− Czas jest wyświetlany w postaci zegara cyfrowego na pasku o normalnym rozmiarze. Wybór formatu 12- lub
24-godzinnego zależy od konfiguracji formatu wyświetlania informacji.
−− Jeśli przycisk Info zostanie naciśnięty, gdy telewizor jest włączony, zostanie użyta pierwotna funkcja przycisku
Info.
yy Opis szczegółowy
−− Działanie funkcji SW Clock (Zegar opr.) zależy od jego włączenia/wyłączenia w menu instalacji ustawień
fabrycznych.
−− Po włączeniu opcji SW Clock (Zegar opr.) opcja Fast logo (Szybkie logo) jest wyłączana automatycznie. (W takim
wypadku nawet po ponownym włączeniu opcji Fast logo (Szybkie logo) jest ona automatycznie wyłączana przy
kolejnym włączeniu telewizora).
−− Jeśli główne zasilanie jest wyłączone, ustawiona godzina jest zapamiętywana tylko w modelach z zapasowym
kondensatorem i zegarem czasu rzeczywistego (RTC).
−− Gdy telewizor pokazuje aktualną godzinę w trybie gotowości, ustawienia wyłączenia sygnału wideo i wyciszenia
dźwięku są zachowywane.
−− W takim wypadku, nawet jeśli logo hotelu jest włączone, jest ono pomijane.
−− Funkcja ta działa tylko w trybie autonomicznym.
−− Specyfikacje działania innych przycisków podczas pracy zegara oprogramowania
−− Przycisk Info działa jak przycisk zasilania.
−− Naciśnięcie przycisku zasilania lub przycisku Info podczas pracy zegara oprogramowania spowoduje
przełączenie telewizora w tryb gotowości.
−− Gdy zegar oprogramowania jest uruchomiony, przyciski inne niż zasilania i Info są ignorowane.
−− W takim przypadku włącznik czasowy nie będzie działał.
−− Wyłącznik czasowy i funkcja automatycznego wyłączania będą działały.
−− Jeśli w menu Time (Czas) został wybrany tryb ręczny zegara, czas Sub Micom jest utrzymywany przez układ
zegara czasu rzeczywistego.
−− Nawet jeśli aktualny czas nie jest skonfigurowany, jest on wyświetlany w taki sam sposób jak w menu. (--:--)
Polski
33
Multi Code Remocon
Pilot Multi Code Remote Control do obsługi wielu telewizorów to specjalny nadajnik, który pozwala na sterowanie
wieloma telewizorami za pomocą jednego urządzenia.
Ta funkcja jest przydatna w przypadku konieczności jednoczesnej aktualizacji wielu telewizorów w jednym budynku,
np. w szpitalu. W źródłowym menu ekranowym zostanie wyświetlony numer identyfikacyjny zestawu. Jeden pilot może
obsługiwać do 9 różnych kluczy transmisji.
Początkowy kod identyfikatora każdego telewizora to „0”.
Identyfikator można ustawić i wyzerować w trybie telewizji analogowej lub w trybie PC. (Opcja niedostępna przy kanałach
TTX i kanałach telewizji cyfrowej DTV).
−− Wartość identyfikatora wynosi od 0 do 9.
−− Naciśnij i przytrzymaj przyciski RETURN + MUTE przez ponad 7 sekund, a następnie wybierz przycisk cyfry, która
ma być wprowadzona.
−− Na środku menu ekranowego zostanie wyświetlona opcja ustawiania identyfikatora.
−− Zostanie wyświetlony poniższy tekst. „Remote control code is set to X. If you want to change the Remote
control code, enter the chosen digit.” (Ustawiony kod pilota: x. Jeśli chcesz zmienić kod pilota, naciśnij przycisk
z wybraną cyfrą.). (symbol x zastępuje cyfrę). Menu ekranowe będzie wyświetlane do momentu naciśnięcia
przycisku zamknięcia.
Remote control code is set to 0. If you want to
change the Remote control code, enter the chosen
digit.
−− Na przykład jeśli użytkownik naciśnie przycisk 1, w telewizorze i pilocie zostanie ustawiony kod identyfikatora 1.
−− Zostanie wyświetlony następujący tekst: „Remote control code is changed to 1” (Kod pilota zmieniono na 1). W
ten sposób telewizorem można sterować wyłącznie za pomocą pilota z tym samym kodem identyfikatora co
telewizor.
−− Jeśli kody identyfikatora telewizora i pilota nie są zgodne, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
„TV ID x” (x to identyfikator telewizora).
−− Aby zresetować kod identyfikatora, naciśnij i przytrzymaj przyciski EXIT + MUTE przez ponad 7 sekund. Dla
kodów identyfikatorów telewizora i pilota zostanie ustawione „0”. Pojawi się komunikat „“Remote control code is
set to 0.” (Kod pilota został ustawiony na 0).
−− Sposób konfiguracji i resetowania identyfikatora może się różnić w zależności od pilota. Zapoznaj się z poniższą
tabelą.
Ustawianie czasu
O MENU m → System → Czas → Zegar → Ustawienie zegara
yy Wprowadzanie godziny
−− Naciśnij przycisk na pilocie, aby wybrać opcję Zegar i skonfigurować
czas telewizora.
yy Ustawianie czasu w trybie interaktywnym
−− Jeśli system hotelowy przesyła informacje o godzinie, zostanie ona
ustawiona automatycznie.
−− Jeśli system hotelowy nie przesyła informacji o godzinie, godzina nie
będzie wyświetlana.
Czas
Clock (Zegar)
Auto. wyłączanie
Budzik
Clock (Zegar)
Tryb zegara
✎✎ Jeśli godzina została ustawiona, na przednim panelu będzie
wyświetlany zegar.
34
Polski
Wyłączone
Ręcznie
yy Ustawienie zegara
yy Strefa czasowa
Auto
Channel Bank Editor (Edytor zestawów kanałów) (tylko telewizory Smoovie)
Channel Bank Editor (Edytor zestawów kanałów) umożliwia edytowanie kanałów i przypisanie ich do jednego z 3
zestawów.
W zależności od karty zestawu klient hotelu może oglądać konkretne kanały.
Konfigurowanie funkcji Channel Bank Editor (Edytor zestawów kanałów) w trybie autonomicznym
1. Otwórz menu trybu autonomicznego dla hotelu, korzystając z kombinacji klawiszy „MUTE → 1 → 1 → 9 → Enter”.
2. Wybierz integratora systemów: „Smoovie”.
3. Pojawi się nowa opcja menu „Channel Bank Editor”.
4. Wybierz opcję „Channel Bank Editor”.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<W zależności od modelu telewizora i regionu niektóre pozycje mogą być niedostępne.>
5. Edytuj zestaw kanałów w sposób przedstawiony na poniższym przykładzie.
a. Bank1 (kanały darmowe): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie nie będzie karty.
b. Bank2 (karta rodzinna – zielona): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie znajduje się zielona karta
(GREEN CARD).
c. Bank3 (karta dla pełnoletnich – czerwona): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie znajduje się
czerwona karta (RED CARD).
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soon
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Podczas korzystania z pilota SMOOVIE zapoznaj się z poniższymi informacjami
1. Jeśli dla opcji SI Vendor zostanie wybrane ustawienie SMOOVIE, należy korzystać z pilota SMOOVIE.
2. Przy użyciu przycisków numerycznych pilota można wybierać tylko kanały dostępne dla opcji Bank1 (Zestaw1).
W takim przypadku kanał można zmienić przy użyciu czerwonej lub zielonej karty za pomocą przycisków w górę/w
dół.
3. W spisie kanałów lub w programie widoczne będą wyłącznie kanały z listy Bank1 (Zestaw1).
Polski
35
Channel Editor
Funkcja Channel Editor umożliwia edycję numeru i nazwy kanału.
−− Funkcja Channel Editor służy do sortowania kanałów wg numerów.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
r
Channel Editor
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<W zależności od modelu telewizora i regionu niektóre pozycje mogą być niedostępne.>
Prosta procedura edycji kanałów z użyciem funkcji Channel Editor (Edytor kanałów) w trybie
autonomicznym
Krok
Działanie
1
W menu Hotel Options (Opcje hotelowe) wybierz funkcję Channel Auto Store (Automatyczne zapamiętywanie
kanałów).
2
W menu Hotel Options (Opcje hotelowe) wybierz funkcję Channel Editor (Edytor kanałów).
3
Utwórz tabelę z ostateczną listą wybranych kanałów.
4
Przy użyciu przycisku TOOLS ustaw kanały w wybranej kolejności na podstawie przygotowanej tabeli.
5
Naciśnij przycisk EXIT lub RETURN, aby zamknąć menu.
<Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.>
36
Polski
My Channel
Opisywana funkcja określa kraj i gatunek kanałów dostępnych w hotelu. Wyświetla odpowiednie kanały po wybraniu kraju
i gatunku przez użytkownika.
yy W pierwszej kolejności należy wybrać kraj. W przeciwnym razie nie będzie można określić gatunku.
yy Dodanie gatunku, który nie zawiera powiązanych kanałów, spowoduje, że na liście kanałów wyświetlone zostaną
wszystkie dostępne kanały.
yy Funkcja My Channel działa tylko w trybie autonomicznym.
yy Funkcja SI Vendor (Integrator systemów) w trybie autonomicznym: Ta funkcja nie działa po wybraniu opcji Smoovie.
yy Opcję tę można wyświetlić, wybierając menu Hotel Options (Opcje hotelowe) na ekranie Hotel Menu (Menu trybu
hotelowego) -> Service Mode (Tryb serwisu) i włączyć lub wyłączyć.
yy Opcja jest dostępna tylko po jej włączeniu.
Kompozycja kanałów [Tryb gatunku]
Standard
Kategoria
Tryb kanału
Aktywacja trybu
anteny
Opis
Naziemne/Kablowe
Hotel
Wszystkie (domyślne)
O
Wiadomości
O
Radio
O
Rozrywka
O
Sport
O
Hotel
O
Gatunek
Udostępnia tryb gatunku kanałów dla każdego kraju,
który został ustawiony w trybie fabrycznym.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Informacje dotyczące liczby pozycji wyświetlanych na liście znajdują się w dokumencie projektu.
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Enter
Poprzedni/następny
kanał
W GÓRĘ/W DÓŁ
Wybieranie elementu.
Nawig.: Help (Pomoc
nawigacji)
Enter
Przesuwa wskaźnik o stronę.
(Brak instrukcji)
W PRAWO
Wybiera zaznaczony element, a następnie przenosi go do sekcji Gatunek.
RETURN
Powrót do ekranu. (Konfiguracja gatunku: ostatni kraj i gatunek)
(Brak instrukcji)
EXIT
Powrót do ekranu. (Konfiguracja gatunku: ostatni kraj i gatunek)
(Brak instrukcji)
Przełącza kraje, listę gatunków. (w trybie cyklicznym)
Przen.
Polski
37
✎✎ Uwagi
yy W tej części opisano układ interfejsu użytkownika, który jest wyświetlany po włączeniu telewizora. (Factory Mode
(Tryb fabryczny) > Genre Mode (Tryb gatunku): Włączony)
yy Gatunek jest listą niższego szczebla dla każdego kraju.
yy Ekran transmisji, który był wyświetlany przy ostatnim zapamiętanym kanale.
−− Aby zachować poprzednią mapę kanałów dla kraju i gatunku, należy nacisnąć na pilocie przyciski NIEBIESKI,
RETURN oraz EXIT w celu zamknięcia interfejsu użytkownika.
✎✎ Różne
yy Domyślne podświetlenie: Ostatnie elementy w pamięci (Kraj, Gatunek)
yy Czas oczekiwania (60 s)
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Background Screen (Ekran
w tle)
Wyświetla ostatni kanał wybrany, gdy telewizor był włączony.
2
Function Title (Tytuł
funkcji)
Nazwa funkcji.
3
Current Status (Stan
bieżący)
Wyświetla aktualne ustawienia Country/Genre (Kraj/Gatunek).
4
Country Items (Elementy
kategorii Kraj)
Wyświetla listę krajów.
Wyświetla ostatni wybrany kraj.
5
Genre Items (Elementy
kategorii Gatunek)
Wyświetla listę gatunków.
Wyświetla dostępne elementy dla każdego kraju, który został ustawiony w obszarze
użytkowania. (zawsze zawiera element „All” (Wszystkie))
Wyświetla ostatni wybrany gatunek.
6
Highlight (Podświetlenie)
Jeśli tytuł elementu w danym obszarze jest zbyt długi, funkcja automatycznego przesuwania
tekstu umożliwi wyświetlenie całego tytułu.
7
Indicator (Wskaźnik)
Jest wyświetlany, gdy dostępna jest poprzednia lub następna strona.
8
Nawig.: Help (Pomoc
nawigacji)
Przewodnik po przyciskach jest przesunięty do prawej strony.
38
Polski
Interakcja podświetlenia [Elementy kategorii Kraj]
yy Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd ekranów może się nieco różnić od stanu
rzeczywistego.
✎✎ Uwagi
yy Aby przechodzić pomiędzy elementami na listach krajów i gatunków, należy naciskać przyciski w górę i w dół na pilocie.
yy Obsługiwane jest przełączanie cykliczne.
1
My Channel
My Channel
W DÓŁ
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
W GÓRĘ
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
W DÓŁ x 5
W GÓRĘ x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
W GÓRĘ
W DÓŁ
W DÓŁ
W GÓRĘ
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
W DÓŁ x N
W GÓRĘ x N
KONIEC
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Polski
39
Interakcja podświetlenia [Domyślny gatunek]
yy Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd ekranów może się nieco różnić od stanu
rzeczywistego.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER / W PRAWO
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
W LEWO
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Aktualnie wybrany kraj jest wyróżniony.
yy Domyślne podświetlenie: Aktualny
wybrany gatunek.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Sports
France
Hotel
Country
ENTER / W PRAWO
Entertainment
Finland
OK
Cancel
W LEWO
} Keep Previous n Move E Enter
yy Inny element kategorii kraj jest podświetlony.
40
Polski
OK
Cancel
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Domyślne podświetlenie: Wszystkie
Interakcja zmiany trybu 1 (1/2)
yy Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd ekranów może się nieco różnić od stanu
rzeczywistego.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
OK
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
W DÓŁ
Cancel
W LEWO
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Bieżący tryb gatunku: Wszystkie kraje /
Sport
ENTER / W PRAWO
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
Country
W GÓRĘ
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ENTER / W PRAWO
W DÓŁ
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Po wybraniu kraju podświetlenie
automatycznie przechodzi do menu
gatunku.
6
Polski
41
Interakcja zmiany trybu 1 (2/2)
yy Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd ekranów może się nieco różnić od stanu
rzeczywistego.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Wyświetlany jest komunikat o zakończeniu zmiany trybu
gatunku.
yy Czas oczekiwania (5 s)
ENTER / RETURN / Czas
oczekiwania
Genre Mode changed to Austria / News.
42
Genre
Polski
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Jeśli przycisk w lewo jest wciśnięty od menu
gatunku do menu kraju, zostanie podświetlony
bieżący element kategorii kraj.
Interakcja zmiany trybu 2 (1/2)
yy Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd ekranów może się nieco różnić od stanu
rzeczywistego.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
W DÓŁ x 6
OK
Cancel
W GÓRĘ x 6
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Bieżący tryb gatunku: Wszystkie kraje / Sport
ENTER / W PRAWO
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
NIEBIESKI
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Bieżący tryb gatunku: Wszystkie kraje / Sport
yy Po wybraniu kraju podświetlenie
automatycznie przechodzi do menu
gatunku.
Polski
43
Interakcja zmiany trybu 2 (2/2)
yy Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd ekranów może się nieco różnić od stanu
rzeczywistego.
1
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
Power Off
yy Bieżący tryb gatunku: Austria / Wiadomości
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Bieżący tryb gatunku: Austria / Wiadomości
44
Polski
Genre Editor (Edytor gatunków)
yy Wybór krajów i gatunków dostępny jest w menu listy kanałów.
yy Naciśnięcie czerwonego przycisku wywołuje listę krajów. Użytkownik może wybrać kraj z listy.
yy Wyboru gatunku można dokonać za pomocą przycisków w lewo/prawo np. przewijając w poziomie menu listy
kanałów.
yy Można użyć tej funkcji do zmiany gatunku lub kraju przy włączonym telewizorze.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
Edytor umożliwiający ustawienie gatunku dla każdego z kanałów telewizji hotelowej.
Zapisane kanały można dodać do danego gatunku w menu edytora gatunków.
Dany kanał może przynależeć do kilku gatunków.
Dostępne gatunki kanałów to: Wiadomości, Radio, Rozrywka, Sport i Hotel.
Wyboru gatunku kanałów można dokonać poprzez interfejs użytkownika Mychannel (Mój kanał) lub listę kanałów.
Funkcja ta tworzy listę kanałów danego gatunku. Można wybrać gatunek i ustawić kanał przez wybór z przewijanej
listy.
Polski
45
Mixed Channel Map (Mieszana mapa kanałów)
Mixed Channel Map (Mieszana mapa kanałów) to funkcja, która pozwala na łączenie kanałów naziemnych, kablowych i
satelitarnych.
−− Aby było możliwe łączenie kanałów naziemnych, kablowych i satelitarnych, należy dla funkcji Mixed Channel Map
(Mieszana mapa kanałów) wybrać ustawienie ON.
−− Po włączeniu funkcji Mixed Channel Map w menu Hotel Options (Opcje hotelowe) funkcja Channel Editor (Edytor
kanałów) pozwala na posortowanie kanałów.
Urządzenie Sound Bar
yy Urządzenie Sound Bar i telewizor hotelowy firmy Samsung
−− Należy korzystać z urządzenia Sound Bar i telewizora hotelowego firmy Samsung z obsługą standardu HDMI 1.4,
co umożliwi odtwarzanie dźwięku z telewizora na urządzeniu Sound Bar po podłączeniu jednego kabla HDMI.
−− Obsługiwane modele:
yy Sound Bar: HW-K450/K550/M550/M450/M4500
yy Obsługa trybu hotelowego z poziomu urządzenia Sound Bar
−− Opisane poniżej menu opcji trybu hotelowego telewizora należy skonfigurować wcześniej.
yy Opcja Hotel → Power On (Włączenie) → Power ON Volume (Głośność po włączeniu) = „Enable” (Włączony) /
Power ON Vol (Głośność po włączeniu) / Max Vol (Głośność maks.)
yy Opcja Hotel → External Device (Urządzenie zewnętrzne) → Sound Bar Out (Zewn. listwa dźwiękowa) = „On”
(Włączone)
−− Połącz gniazdo HDMI OUT urządzenia Sound Bar z gniazdem HDMI1 telewizora hotelowego za pomocą kabla
HDMI.
−− Po podłączeniu do telewizora hotelowego za pomocą kabla HDMI i włączeniu telewizora urządzenie Sound Bar
automatycznie wykryje telewizor i samoczynnie przejdzie w tryb hotelowy.
−− Zmiana ustawień głośności po włączeniu i maksymalnej głośności telewizora jest stosowana w podłączonym
urządzeniu Sound Bar po dwukrotnym włączeniu telewizora.
yy Funkcje Hotel Mode w menu Sound Bar
−− Włączanie/wyłączanie jest zsynchronizowane z telewizorem.
−− Obsługa HDMI_CEC.
−− Dostęp tylko przez złącze HDMI OUT. (Inne wejścia są wyłączone).
−− Synchronizacja głośności po włączeniu i maksymalnej głośności telewizora z ustawieniami telewizora. (Poziom
głośności urządzenia Sound Bar jest ustawiany w połowie analogicznej wartości w telewizorze).
−− Regulacja głośności po włączeniu i maksymalnego poziomu głośności po ustawieniu w menu opcji trybu
hotelowego telewizora. (Przykładowo głośność urządzenia Sound Bar = głośność telewizora/2). Jeśli w
ustawieniach telewizora głośność po włączeniu wynosi 20, a maksymalny poziom głośności – 90, panel
dźwiękowy będzie stosował głośność po włączeniu 10 i maksymalny poziom głośności 45.
*Ta funkcja może różnić się w zależności od modelu.
46
Polski
Dane techniczne zestawu uchwytu ściennego (VESA)
✎✎ Zestaw do montażu na ścianie jest sprzedawany oddzielnie.
Zainstaluj uchwyt na masywnej ścianie, prostopadle do podłogi. W przypadku montażu na innych materiałach należy
skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży. Montaż na suficie lub pochyłej ścianie może doprowadzić do upadku
urządzenia i skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
✎✎ UWAGA
yy W poniższej tabeli przedstawiono standardowe wymiary zestawów uchwytu naściennego.
yy W przypadku zakupienia zestawu uchwytu ściennego naszej firmy dołączona jest do niego szczegółowa instrukcja
instalacji i wszystkie części niezbędne do montażu.
yy Nie należy używać wkrętów, które nie są zgodne ze specyfikacją standardu VESA.
yy Nie należy używać wkrętów dłuższych niż standardowe, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie telewizora.
yy W przypadku uchwytów ściennych, które nie spełniają specyfikacji standardu VESA dla wkrętów, długość wkrętów
może różnić się w zależności od ich parametrów.
yy Nie należy dokręcać wkrętów zbyt mocno. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego
upadku i spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
yy Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku
korzystania z uchwytu ściennego niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także
w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.
yy Nie należy odchylać telewizora o więcej niż 15 stopni.
Wspornik
uchwytu
ściennego
TV
C
cali
Specyfikacje dotyczące
otworów (A * B)
na wkręty VESA w
milimetrach
32
100 x 100
40
43
49
C (mm)
Standardowy wkręt
26-28
M4
25,7-27,7
200 x 200
25,2-27,2
M8
Liczba
4
25,5-27,5
Nie należy instalować zestawu uchwytu ściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to spowodować obrażenia ciała
powstałe w wyniku porażenia prądem.
Polski
47
Zabezpieczenie telewizora zamontowanego na ścianie
Przestroga: W wyniku szarpania, pchania lub ciągnięcia telewizor może spaść. W szczególności należy dopilnować,
aby dzieci nie wieszały się na telewizorze ani nie powodowały jego destabilizacji. Mogłoby to spowodować upadek
telewizora, a w rezultacie poważne obrażenia lub nawet śmierć. Należy zawsze zachowywać środki ostrożności zawarte
w ulotce dotyczącej bezpieczeństwa. Aby dodatkowo ustabilizować telewizor, należy zamontować dodatkowe urządzenie
zapobiegające jego upadkowi.
Zabezpieczenie telewizora przed upadkiem
1. Włóż wkręty w zaciski i dokładnie przykręć je do ściany. Upewnij się, że wkręty są prawidłowo przykręcone do ściany.
✎✎ W zależności od rodzaju ściany może być wymagane użycie dodatkowych elementów, takich jak kotwy.
✎✎ Wymagane zaciski, wkręty i linki nie są dołączone do zestawu; należy je zakupić osobno.
2. Odkręć wkręty znajdujące się w tylnej, środkowej części telewizora i umieść je w zaciskach, a następnie przykręć je
ponownie do telewizora.
✎✎ Wkręty mogą nie być dołączone do zestawu. W takim przypadku należy zakupić wkręty o poniższych
parametrach.
3. Połącz zaciski przymocowane do telewizora i zaciski w ścianie za pomocą wytrzymałej linki, którą trzeba potem
dokładnie związać.
✎✎ UWAGA
yy Zamocuj telewizor blisko ściany, aby nie upadł do tyłu.
yy Najbezpieczniej jest połączyć zaciski za pomocą linki w taki sposób, aby te w ścianie znajdowały się na równi lub
poniżej zacisków w telewizorze.
yy Rozwiąż linkę przed przesunięciem telewizora.
4. Upewnij się, że wszystkie połączenia są odpowiednio zabezpieczone. Okresowo sprawdzaj połączenia pod kątem
oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa połączeń, skontaktuj się z zawodowym
instalatorem.
Blokada przeciwkradzieżowa Kensington
Blokada Kensington nie jest oferowana przez firmę Samsung. Jest to
mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego
w miejscach publicznych. Wygląd i metoda zamykania mogą się różnić
od przedstawionych na rysunku w zależności od producenta. Prawidłowy
sposób użycia został opisany w instrukcji obsługi blokady Kensington.
Aby zabezpieczyć produkt, wykonaj następujące czynności:
Z tyłu telewizora znajduje się oznaczenie „K”. Obok oznaczenia „K”
znajduje się gniazdo blokady Kensington.
1. Owiń przewód blokady Kensington wokół dużego, nieruchomego
przedmiotu (np. biurka lub krzesła).
1
<Opcjonalne>
2. Przeciągnij koniec linki zakończony zamkiem przez drugi koniec linki blokady Kensington zakończony pętlą.
3. Włóż mechanizm blokujący do gniazda Kensington w produkcie (1).
4. Zablokuj mechanizm blokujący.
✎✎ Powyższe instrukcje mają charakter ogólny. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji dołączonej do
produktu.
✎✎ Blokadę należy zakupić oddzielnie.
✎✎ W zależności od modelu umiejscowienie gniazda blokady Kensington może być różne.
48
Polski
Dane techniczne
Pozycje
System telewizyjny
Dane techniczne
Uwagi
PAL, SECAM DVB-TC, DVB-T2C
32 cali: 5 W x 2
Wyjście audio
Wyjście głośnika
40-49 cali: 10 W x 2
Wejście
PC
D-sub, Audio-L/R
A/V
Złącze audio-wideo
HDMI
Antena
DATA
Zgodne ze specyfikacjami HDMI
75 omów niesymetryczne, złącze DIN,
złącze F
DATA
RJ-12
RJP
RS232
Obrót na podstawie (w lewo i w prawo)
Temperatura robocza
Wilgotność podczas pracy
Temperatura podczas przechowywania
Wilgotność podczas przechowywania
20˚ / 60˚ / 90˚
Modele z funkcją obrotu:
HG32EJ470
HG40EJ470
HG43EJ470
HG49EJ470
Inne modele nie mają funkcji obrotu.
10°C–40°C (50°F–104°F)
10% ~ 80%
bez kondensacji
-20°C–45°C (-4°F–113°F)
5% ~ 95%
bez kondensacji
✎✎ Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
✎✎ Informacje dotyczące źródła zasilania i poboru mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
✎✎ Powyższe dane techniczne mogą różnić się w zależności od modelu.
✎✎ Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenia REACH, dyrektywy WEEE oraz dyrektywy w
sprawie baterii i akumulatorów, można znaleźć pod adresem http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Polski
49
Obsługiwane formaty plików wideo
Rozszerzenie
pliku
Kontener
Kodek wideo
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
MPEG2
*.webm
WebM
VP8
Rozdzielczość
Liczba klatek na
sekundę (kl./s)
Szybkość
przesyłania
danych (Mb/s)
1920 x 1080
30
640 x 480
8
6~30
MPEG1
30
1920 x 1080
Kodek audio
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
G.711(A-Law,
μ-Law)
20
Vorbis
✎✎ Inne ograniczenia
yy Jeśli treść lub nośnik zawiera błędy, odtwarzanie nie rozpocznie się albo filmy nie będą odtwarzane poprawnie.
yy Jeśli szybkość transmisji bitów/szybkość klatek filmu będzie wyższa od wartości podanych w tabeli, mogą wystąpić
problemy z obrazem lub dźwiękiem.
yy W przypadku uszkodzonego indeksu funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie obsługiwana.
yy Nie wszystkie urządzenia USB/drukarki obsługujące standard PictBridge są zgodne z tym produktem.
yy Jeśli szybkość przesyłania danych filmu przekracza 10 Mb/s (transmisja bitów), menu może być wyświetlone z
opóźnieniem.
Dekoder wideo
yy Obsługa do standardu kodowania H.264, poziom 4.1 (standardy
kodowania FMO/ASO/RS nie są obsługiwane).
yy Liczba klatek:
−− Poniżej 1280 x 720: maks. 60 klatek
−− Powyżej 1280 x 720: maks. 30 klatek
yy Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
yy Standard GMC nie jest obsługiwany.
Dekoder audio
yy Kodek WMA 10 Pro obsługuje dźwięk maks. 5.1-kanałowy i
profil M2.
yy Bezstratny format dźwięku WMA nie jest obsługiwany.
yy Kodek Vorbis obsługuje dźwięk maks. 2-kanałowy.
yy Kodek Dolby Digital Plus obsługuje dźwięk maks.
5.1-kanałowy.
Obsługiwane formaty napisów
yy Zewnętrzne
yy Wewnętrzne
Nazwa
Rozszerzenie pliku
Nazwa
Kontener
Format
MPEG-4 timed text
SAMI
SubRip
SubViewer
Micro DVD
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
.ttxt
.smi
.srt
.sub
.sub lub .txt
.ssa
.ass
Xsub
AVI
Format obrazu
Obsługiwane formaty plików zdjęć
Rozszerzenie pliku
Typ
SubStation Alpha
MKV
Format tekstu
Advanced SubStation Alpha
MKV
Format tekstu
SubRip
MKV
Format tekstu
MPEG-4 timed text
MP4
Format tekstu
Obsługiwane formaty plików muzycznych
Rozdzielczość
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Rozszerzenie pliku
Typ
*.mp3
MPEG
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
*.wav
*.mid
*.midi
50
Polski
Kodek
MPEG1 Audio
Layer 3
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
WMA
WMA
wav
wav
midi
midi
Uwaga
Obsługa maks. 2 kanałów
Obsługa maks. 2 kanałów
Kodek WMA 10 Pro obsługuje
dźwięk maks. 5.1-kanałowy
i profil M2. (Bezstratny
format dźwięku WMA nie jest
obsługiwany).
Brak obsługi wyszukiwania
Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE
Jeśli masz uwagi lub pytania dotyczące produktów marki Samsung, skontaktuj się z Działem obsługi klientów SAMSUNG.
Kraj
Dział obsługi klientów
Strona internetowa
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
HJ470-EU-POL-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising