Samsung | OM55N-D | User manual | Samsung OM46N-D Instrukcja obsługi

Samsung OM46N-D Instrukcja obsługi
Podręcznik użytkownika produktu Smart
Signage (według modelu)
Podręcznik zawiera informacje dotyczące produktu Smart Signage, w tym obsługiwane typy i specyfikację produktu według modelu.
OMN (OM46N OM55N)
OMN-D (OM46N-D OM55N-D)
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez
wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj.
użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych
usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą
serwisanta.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics. Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione. Znaki
towarowe inne niż Samsung Electronics są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Spis treści
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
3
Porty
OM46N/OM55N
OM46N-D/OM55N-D
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
4
4
5
6
Przed zainstalowaniem produktu (podręcznik
instalacji)
7
OM46N/OM55N
7
OM46N-D/OM55N-D
8
Montaż mocowania ściennego
11
Montaż mocowania ściennego
11
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego
(VESA)
11
Dane techniczne
Ogólne
12
Zaprogramowane tryby synchronizacji
13
Dodatek
Licencja
15
2
Rozdział 01
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
"" Jeżeli brakuje jakichkolwiek
elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
"" Wygląd rzeczywistych elementów
może się różnić od elementów
pokazanych na rysunkach.
Skrócona instrukcja konfiguracji
Karta gwarancyjna
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Pilot
Czujnik oświetlenia
zewnętrznego
Kabel zewnętrznego czujnika IR
Prowadnica uchwytu x 2 / wkręt
(M3 x L6) x 4
Osłona górna
(Dostępna w zależności od kraju)
"" Podstawa nie jest dołączona do
produktu. Aby zamontować stojak,
można go zakupić osobno.
"" W zależności od miejsca montażu
czujnika oświetlenia zewnętrznego
należy użyć magnesu zamocowanego
na tylnej ściance urządzenia lub
dwustronnej taśmy.
Gwarancja przylepności dwustronnej
taśmy obejmuje tylko pierwsze
zastosowanie.
Baterie (AAA x 2)
(Dostępna w zależności od kraju)
(OMN x 1 / OMN-D x 2)
"" Czujnik oświetlenia zewnętrznego
oznaczony jest etykietą umieszczoną
na kablu czujnika.
Gumka portu Power IN
(Obsługiwany model: OMN-D)
(Obsługiwany model: OMN-D)
(Obsługiwany model: OMN-D)
3
Porty
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Gniazdo
OM46N/OM55N
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C
OUT / IN
AUDIO OUT
IR IN
Umieścić odbiornik kabla
zewnętrznego czujnika IR w tym
miejscu, gdy kabel nie jest używany
lub gdy produkt jest przenoszony.
AMBIENT
SENSOR IN
Wylot powietrza
USB
LAN OUT
LAN IN
HDMI 2 IN
Wlot powietrza
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
AUDIO OUT
Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.
IR IN
Do podłączenia kabla zewnętrznego czujnika IR, który przekazuje sygnał z pilota
zdalnego sterowania.
AMBIENT SENSOR IN
Służy do zasilania płyty czujnika oświetlenia zewnętrznego i odbioru sygnałów z
czujnika oświetlenia.
USB ¨
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
LAN OUT
•• Port przewodowej sieci LAN służy do podłączania zewnętrznych urządzeń
takich jak laptop w celu uzyskania połączenia z Internetem.
•• Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
LAN IN
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
HDMI 1 IN
HDMI 1 IN
Opis
HDMI 2 IN
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMIDVI.
DP IN
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
HDMI OUT
Do podłączenia do innego produktu za pomocą kabla HDMI.
DP IN
HDMI OUT
4
OM46N-D/OM55N-D
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
"" Produkt należy instalować wyłącznie w pomieszczeniach. Wyświetlacz oznaczony etykietą OUTDOOR powinien
być skierowany w stronę okna.
Wylot powietrza
Wlot powietrza
Gniazdo
Opis
RS232C IN
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
IR IN
Do podłączenia kabla zewnętrznego czujnika IR, który przekazuje sygnał z pilota
zdalnego sterowania.
USB ¨
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
HDMI IN
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMI-DVI.
LAN
•• Port przewodowej sieci LAN służy do podłączania zewnętrznych urządzeń
takich jak laptop w celu uzyskania połączenia z Internetem.
•• Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
AMBIENT SENSOR IN
Służy do zasilania płyty czujnika oświetlenia zewnętrznego i odbioru sygnałów z
czujnika oświetlenia.
Konfiguracja identyfikatora wyświetlacza
Model OMN-D jest wyposażony w oddzielne czujniki pilota w przedniej i tylnej części.
Odległość od pilota oraz inne warunki otoczenia mogą powodować, że na sygnał pilota zareaguje zarówno przedni, jak
i tylny wyświetlacz. Wyświetlaczom można przypisać identyfikatory (wewnątrz: 1, na zewnątrz: 2), postępując zgodnie
z poniższymi instrukcjami w celu ograniczenia sterowania pilotem wyłącznie do jednego wybranego wyświetlacza.
"" Aby zmienić już określoną konfigurację wyświetlaczy sterowanych za pomocą pilota, w pierwszej kolejności
należy anulować istniejące ustawienia identyfikatorów dla wyświetlacza przeznaczonego do użytkowania
wewnątrz i na zewnątrz, naciskając przycisk UNSET.
•• Wybór tylko wyświetlacza przeznaczonego do użytkowania wewnątrz
1) Ustawić pilot, tak aby był skierowany w stronę odbiornika IR wyświetlacza przeznaczonego do użytkowania
wewnątrz i nacisnąć przycisk SET → 1 → E na pilocie.
2) Ustawić pilot, tak aby był skierowany w stronę odbiornika IR wyświetlacza przeznaczonego do użytkowania
na zewnątrz i nacisnąć przycisk SET → 1 → E na pilocie.
•• Wybór tylko wyświetlacza przeznaczonego do użytkowania na zewnątrz
1) Ustawić pilot, tak aby był skierowany w stronę odbiornika IR wyświetlacza przeznaczonego do użytkowania
wewnątrz i nacisnąć przycisk SET → 2 → E na pilocie.
2) Ustawić pilot, tak aby był skierowany w stronę odbiornika IR wyświetlacza przeznaczonego do użytkowania
na zewnątrz i nacisnąć przycisk SET → 2 → E na pilocie.
5
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
"" Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych.
"" Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do
tego urządzenia.
"" Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.
"" Obsługiwane modele: OMN
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4 Zamknij urządzenie blokujące.
–– Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
–– Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
–– Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.
6
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Wentylacja
"" Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi
lub ściany, zgodnie z instrukcją instalacji.
A Minimalnie 60 mm
•• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.
B Temperatura otoczenia: poniżej 30 °C
•• W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.
"" W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy
pozostawić co najmniej 60 mm przestrzeni między produktem a
powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie
temperatury otoczenia A na poziomie poniżej 30 °C.
•• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej
opisanego w specyfikacji.
A
OM46N/OM55N
Kąt odchylenia i obrotu
B
"" Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
•• Produkt można odchylić maksymalnie o 15° od pionowej powierzchni ściany.
15°
"" Nie montować tego modelu na suficie, w podłodze lub stole.
7
OM46N-D/OM55N-D
"" Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
"" Nie montować tego produktu w pobliżu urządzeń mających kontakt z ropą naftową (np. na
stacjach paliw). Mgła olejowa może spowodować awarię wentylatorów.
"" Nie używać tego modelu w orientacji poziomej.
Wentylacja
"" Nie blokować otworów wentylacyjnych w górnej i dolnej części.
A Odległość od witryny > 100 mm
B
B Odległość od sufitu > 300 mm
C Odległość od podłogi > 100 mm
D Zakres temperatury roboczej: 0~30 ℃ (przy bezpośrednim działaniu
promieni słonecznych)
A
D
C
8
Montaż osłony górnej
Zamontować prowadnicę uchwytu x 2.
Umieścić osłonę górną.
Włożyć przewód zasilający w gumkę portu Power
IN, a następnie podłączyć przewód zasilający.
W bezpieczny sposób ustawić kabel zewnętrznego
czujnika IR oraz czujnik oświetlenia zewnętrznego
w określonym miejscu.
Podłączyć kable, np. kabel zewnętrznego czujnika
IR, przewód zasilający, kabel HDMI, a następnie
ułożyć je zgodnie z ilustracją.
9
Demontaż uchwytów
Środki ostrożności przy montażu modułu obudowy
Zdemontować uchwyty po obu stronach produktu.
W razie potrzeby zapewnienia dodatkowej obudowy otaczającej produkt OMN-D należy
zapoznać się z poniższymi wskazówkami.
•• W przedniej, jak i w tylnej części obudowy nie powinno być jakiejkolwiek szybki.
•• Nie blokować górnych ani dolnych otworów wentylacyjnych produktu OMN-D.
•• W przypadku wlotowego/wylotowego otworu wentylacyjnego w obudowie zaleca się
prędkość otwierania przekraczającą 70%.
Umieścić wkręty z powrotem w gwintowanych
otworach, a następnie dokręcić je.
"" Przed montażem na suficie lub na
stojaku należy odkręcić nakrętki w
zaznaczonych miejscach.
10
Montaż mocowania ściennego
"" Obsługiwane modele: OMN
Montaż mocowania ściennego
•• Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.
•• Ilustracja pełni wyłącznie funkcję poglądową. Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.
•• Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
•• Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu
mocowania ściennego.
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
"" Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie
o jednolitej i mocnej konstrukcji. W celu zamontowania urządzenia na
ścianie, która nie jest prostopadła do podłoża, należy skontaktować się
z najbliższym oddziałem firmy Samsung.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać,
powodując poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz
wszystkimi niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących
śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może
się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem
się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane
używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się
użytkownika do instrukcji montażu elementu.
•• Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia większym niż 15 stopni.
•• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału co najmniej dwóch osób.
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Nazwa modelu
Rozstaw otworów na śruby zgodne
ze standardem VESA (A * B) w
milimetrach
Śruby standardowe
Liczba szt.
OM46N / OM55N
400 × 400
M8
4
"" Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
11
Rozdział 02
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
Panel
Wymiary
Obszar wyświetlania
OM46N / OM46N-D
OM55N / OM55N-D
Kategoria 46 (45,9 cali / 116,8 cm)
Kategoria 55 (54,6 cali / 138,7 cm)
1018,08 mm (poziomo) x 572,67 mm (pionowo)
1209,6 mm (poziomo) x 680,4 mm (pionowo)
AC100-240V~ 50/60Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Zasilanie
Obsługa urządzenia
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnętrzna nie może przekraczać 40°C.
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
* Dotyczy produktu w nieotwartym opakowaniu.
Środowisko pracy
"" Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje
ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
"" W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
"" To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
"" Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
12
Zaprogramowane tryby synchronizacji
"" W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu.
W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie
optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
"" Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do
prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność
liczby cyklów poziomych stanowi
wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
Częstotliwość odświeżania pionowego
OM46N / OM55N
OM46N-D / OM55N-D
15 - 135 kHz (HDMI), 30 - 135 kHz (DisplayPort)
15 - 135 kHz (HDMI)
24 - 75 Hz (HDMI), 30 - 75 Hz (DisplayPort)
24 - 75 Hz (HDMI)
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz
"" Częstotliwość odświeżania
pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny
dla ludzkiego oka, produkt wyświetla
ten sam obraz wiele razy na sekundę
(w sposób podobny do działania
migającej lampy jarzeniowej).
Ilość wyświetleń pojedynczego
obrazu na sekundę to częstotliwość
pionowa lub inaczej częstotliwość
odświeżania. Częstotliwość pionową
mierzy się w Hz.
13
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów
standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy
do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonego
wskaźnika zasilania. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą
oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość Częstotliwość Polaryzacja
Częstotliwość
taktowania synchronizacji
odświeżania
pozioma
pikseli
pionowego
(pozioma/
(kHz)
pionowa)
(MHz)
(Hz)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
Częstotliwość Częstotliwość Polaryzacja
taktowania synchronizacji
odświeżania
pikseli
pionowego
(pozioma/
pionowa)
(MHz)
(Hz)
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
(HDMI)
67,500
60,000
297,000
+/+
VESA, 3840 x 2160
(DP)
133,313
59,997
533,250
+/-
"" Modele OMN-D nie są dostępne w opcji VESA 3840 x 2160 (DP).
14
Rozdział 03
Dodatek
Licencja
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
"" Obsługiwane modele: OMN
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source
jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest
wyłącznie w języku angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail
na adres oss.request@samsung.com.
NINIEJSZY PRODUKT JEST SPRZEDAWANY Z OGRANICZONĄ LICENCJĄ I JEST
DOPUSZCZONY DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO TREŚCI HEVC, KTÓRA
SPEŁNIA KAŻDY Z TRZECH NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW: (1) TREŚĆ HEVC WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU OSOBISTEGO; (2) TREŚĆ HEVC, KTÓRA NIE JEST OFEROWANA W CELU
SPRZEDAŻY; ORAZ (3) TREŚĆ HEVC, KTÓRA ZOSTAŁA STWORZONA PRZEZ WŁAŚCICIELA
PRODUKTU.
PRODUKTU NIE MOŻNA UŻYWAĆ W ODNIESIENIU DO TREŚCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC UTWORZONEJ PRZEZ STRONY TRZECIE, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK
ZAMÓWIŁ LUB ZAKUPIŁ OD STRONY TRZECIEJ, O ILE LICENCJONOWANY SPRZEDAWCA
TREŚCI NIE UDZIELIŁ UŻYTKOWNIKOWI ODDZIELNYCH PRAW DO UŻYCIA PRODUKTU Z
TAKĄ TREŚCIĄ.
UŻYCIE NINIEJSZEGO PRODUKTU W ODNIESIENIU DO TREŚCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC STANOWI WYRAŻENIE ZGODY NA OGRANICZONE PRAWA DO
UŻYTKU OKREŚLONE POWYŻEJ.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising