Samsung | QM49N | Quick Start Guide | Samsung QM85N Skrócona instrukcja obsługi

Samsung QM85N Skrócona instrukcja obsługi
Podręcznik użytkownika produktu Smart
Signage (według modelu)
Podręcznik zawiera informacje dotyczące produktu Smart Signage, w tym obsługiwane typy i specyfikację produktu według modelu.
QBN (QB43N QB49N QB55N QB65N QB75N)
QMN (QM43N QM49N QM55N QM65N QM75N QM85N QM98N)
QEN (QE82N)
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez
wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
Zaleca się, aby nie korzystać z modeli QBN, QEN dłużej niż 16 godzin dziennie.
W przypadku używania produktu przez czas dłuższy niż 16 godzin dziennie gwarancja może
stracić ważność.
W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj.
użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych
usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą
serwisanta.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics. Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione. Znaki
towarowe inne niż Samsung Electronics są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Spis treści
Przygotowania
Dane techniczne
Sprawdzanie zawartości
3
Ogólne
17
Części
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N
QM85N
QM98N
QE82N
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
4
4
5
6
7
8
Zaprogramowane tryby synchronizacji
19
Porty
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N
QM85N/QM98N
QE82N
9
9
10
11
Dodatek
Licencja
21
Menu sterowania
12
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N/QE82N/
12
QM98N
QM85N
13
Przed zainstalowaniem produktu (podręcznik
instalacji)
14
14
Kąt odchylenia i obrotu
Wentylacja
14
15
Montaż mocowania ściennego
Przygotowanie do montażu mocowania
ściennego
15
Montaż mocowania ściennego
15
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego
(VESA)
16
2
Rozdział 01
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
"" Jeżeli brakuje jakichkolwiek
elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
"" Wygląd rzeczywistych elementów
może się różnić od elementów
pokazanych na rysunkach.
Skrócona instrukcja konfiguracji
Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju)
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
"" Podstawa nie jest dołączona do
produktu. Aby zamontować stojak,
można go zakupić osobno.
"" Można użyć adaptera RS232C w celu
podłączenia do innego monitora za
pośrednictwem 9-stykowego kabla
D-SUB typu RS232C.
Baterie (AAA x 2)
(Dostępna w zależności od kraju)
Pierścień mocujący x 4
(Obsługiwane modele: Q*43N,
Q*49N, Q*55N, Q*65N, Q*75N,
QE82N)
UCHWYT NA PRZEWODY
Pilot
Adapter RS232C (IN)
(Obsługiwane modele: Q*65N,
Q*75N, QE82N, QM85N, QM98N)
Podstawa
(Obsługiwane modele: QE82N)
3
Części
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N
Czujnik pilota
Części
Czujnik pilota
Przycisk zasilania
Opis
Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie sterowania
skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.
"" Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
Włącza lub wyłącza produkt.
Z pilota należy korzystać z odległości od 2,5 do 4 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.
"" Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
"" Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
"" W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
Wskaźnik zasilania
Przycisk zasilania
"" Aby zwiększyć wydajność odbiornika IR, należy podłączyć zewnętrzny odbiornik IR (sprzedawany osobno) do
portu IR IN.
Głośnik
4
QM85N
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Przyciski
Opis
Włączenie urządzenia.
Otwór montażowy
skrzynki sieciowej
Naciśnięcie przycisku
sterowania.
, gdy urządzenie jest włączone spowoduje wyświetlenie menu
"" Aby wyjść z menu ekranowego, należy nacisnąć przycisk
przynajmniej jedną sekundę.
i przytrzymać go przez
Głośnik
Wybór wyższej lub niższej opcji menu. Te przyciski umożliwiają również zmianę wartości
opcji.
Wybór opcji menu po lewej lub prawej stronie. Te przyciski umożliwiają również zmianę
wartości opcji.
"" Gdy menu sterowania nie jest wyświetlane, przesunięcie przycisku zasilania w lewo
lub w prawo umożliwia dostosowanie głośności.
Przycisk zasilania
Czujnik pilota
Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie sterowania
skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.
"" Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.
"" Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
"" Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
"" W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
Czujnik pilota
"" Aby zwiększyć wydajność odbiornika IR, należy podłączyć zewnętrzny odbiornik IR (sprzedawany osobno) do
portu IR IN.
5
QM98N
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Części
ON/OFF
Element dystansowy z
logo
Opis
Nie ciągnąć z nadmierną siłą za element dystansowy opatrzony logo. Logo może zostać
rozerwane lub odłamane.
Aby skorzystać z funkcji, należy nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania
skierowanym na dolną część przodu urządzenia. Czujnik zdalnego sterowania znajduje
się w dolnej części urządzenia.
Głośnik
"" Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
Czujnik pilota
Aby skorzystać z pilota / czujnika eco, upewnij się, że
suwakowy przycisk zasilania wystaje od dołu produktu.
Element dystansowy
z logo
Czujnik pilota i przycisk
zasilania
Przycisk zasilania
Aby skorzystać z przycisku zasilania, upewnij się, że suwakowy
przycisk zasilania nie wystaje od dołu produktu.
Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.
"" Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
"" Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
"" W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
"" Aby zwiększyć wydajność odbiornika IR, należy podłączyć zewnętrzny odbiornik IR (sprzedawany osobno) do
portu IR IN.
6
QE82N
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Części
Czujnik pilota
Opis
Aby skorzystać z funkcji, należy nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania
skierowanym na dolną część przodu urządzenia. Czujnik zdalnego sterowania znajduje
się w dolnej części urządzenia.
"" Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
Przycisk zasilania
Czujnik pilota i przycisk zasilania
Włącza lub wyłącza produkt.
Z pilota należy korzystać z odległości od 2,5 do 4 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.
"" Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
"" Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
"" W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
Głośnik
7
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
"" Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych.
"" Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do
tego urządzenia.
"" Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.
"" Działanie tej funkcji może nie być obsługiwane w zależności od modelu.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4 Zamknij urządzenie blokujące.
–– Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
–– Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
–– Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.
8
Porty
Gniazdo
Opis
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu
polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
QBN
QM43N / QM49N / QM55N /
QM65N / QM75N
USB 1 ¨(1.0A)
"" Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
1,0 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
RJ45
"" Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana).
RS232C IN
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla
HDMI/DVI.
MAGICINFO IN: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel DPDVI.
HDMI IN 1 (ARC)
HDMI IN 2
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMIDVI.
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
•• Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla
HDMI-DVI.
•• Do podłączenia do innego produktu za pomocą kabla HDMI.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Do podłączenia do innego produktu za pomocą kabla HDMI.
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
USB 2(0.5A)
"" Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
0,5 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
DVI/HDMI AUDIO IN
Odbiór dźwięku z urządzenia wejściowego za pomocą kabla audio.
AUDIO OUT
Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.
IR IN
Do podłączenia kabla zewnętrznego czujnika IR, który przekazuje sygnał z pilota
zdalnego sterowania.
RS232C OUT
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
9
QM85N/QM98N
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu
polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Gniazdo
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
RJ45
QM85N
"" Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana).
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
USB 1 ¨(1.0A)
QM98N
Opis
"" Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
1,0 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla
HDMI/DVI.
MAGICINFO IN: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel DPDVI.
RS232C IN
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RS232C OUT
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
DVI/HDMI AUDIO IN
Odbiór dźwięku z urządzenia wejściowego za pomocą kabla audio.
HDMI IN 1 (ARC)
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMIDVI.
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
•• Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla
HDMI-DVI.
•• Do podłączenia do innego produktu za pomocą kabla HDMI.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Do podłączenia do innego produktu za pomocą kabla HDMI.
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
USB 2(0.5A)
"" Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
0,5 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
AUDIO OUT
Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.
IR IN
Do podłączenia kabla zewnętrznego czujnika IR, który przekazuje sygnał z pilota
zdalnego sterowania.
10
QE82N
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu
polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Gniazdo
Opis
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
USB 1 ¨(1.0A)
"" Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
1,0 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
RJ45
"" Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana).
RS232C IN
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla
HDMI/DVI.
MAGICINFO IN: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel DPDVI.
HDMI IN 1 (ARC)
HDMI IN 2
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMIDVI.
DVI/HDMI AUDIO IN
Odbiór dźwięku z urządzenia wejściowego za pomocą kabla audio.
AUDIO OUT
Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.
RS232C OUT
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
USB 2 ¨(0.5A)
"" Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
0,5 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
11
Menu sterowania
Przyciski
Opis
Wyłączanie urządzenia.
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N/
QE82N/QM98N
Wyłącz
Wybór podłączonego źródła sygnału.
"" Przycisk zasilania znajduje się w dolnej części urządzenia.
"" Naciśnięcie przycisku
na urządzeniu, gdy urządzenie jest włączone,
spowoduje wyświetlenie menu sterowania.
•• Przy wyświetlonym ekranie menu sterowania należy krótko nacisnąć przycisk
zasilania, aby przenieść kursor do opcji Wyłącz , a następnie nacisnąć i
przytrzymać przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
Źródło
•• Przy wyświetlonym ekranie menu sterowania należy krótko nacisnąć przycisk
zasilania, aby przenieść kursor do opcji Źródło , a następnie nacisnąć i
przytrzymać przycisk zasilania, aby wyświetlić ekran źródła sygnału.
•• Przy wyświetlonym ekranie źródła sygnału nacisnąć i przytrzymać przycisk
zasilania, aby przełączyć na wybrane źródło sygnału.
"" Przycisku zasilania można używać tylko do obsługi opcji Wyłącz i Źródło.
"" Aby wyjść z ekranu menu sterowania, należy odczekać co najmniej 3 sekundy bez naciskania przycisku
Wyłącz
Naciśnij: Przenieś
.
Źródło
Naciśnij i trzymaj: Wybierz
12
QM85N
Przyciski
"" Naciśnięcie przycisku
na urządzeniu, gdy urządzenie jest włączone,
spowoduje wyświetlenie menu sterowania.
Strona główna
Opis
Wybrać tryb MagicInfo lub Otwieranie adresu URL.
•• Przesunąć przycisk zasilania w górę, aby wybrać opcję Strona główna
menu sterowania.
z
Wybór podłączonego źródła sygnału.
Źródło
Strona główna
•• Przesunąć przycisk zasilania w prawo, aby wybrać opcję Źródło
z menu
sterowania. Po wyświetleniu listy źródeł sygnału należy przesunąć przycisk
zasilania w lewo lub prawo, aby wybrać odpowiednie źródło sygnału. Następnie
nacisnąć przycisk zasilania.
Wyłączanie urządzenia.
Wyłącz
Ustawienia
Wróć
•• Przesunąć przycisk zasilania w dół, aby wybrać opcję Wyłącz
sterowania. Następnie nacisnąć przycisk zasilania.
z menu
Wyświetlenie menu ekranowego.
Źródło
Ustawienia
Wyłącz
Wróć
•• Przesunąć lewy przycisk zasilania w lewo, aby wybrać opcję Ustawienia
z menu sterowania. Wyświetli się ekranowe menu sterowania. Przesunąć
przycisk zasilania w prawo, aby wybrać odpowiednie menu. Przesunięcie
przycisku zasilania w górę, dół, lewo lub prawo umożliwia wybór opcji menu
podrzędnego. Aby zmienić ustawienia, należy wybrać odpowiednie menu, a
następnie nacisnąć przycisk zasilania.
Wychodzenie z menu sterowania.
"" Aby wyjść z ekranu menu sterowania, należy odczekać co najmniej 3 sekundy bez naciskania przycisku
"" Działanie przycisku
Naciśnij: Wybierz: Przejść do odpowiedniego menu i krótko nacisnąć przycisk
menu.
Naciśnij i trzymaj: Zakończ: Nacisnąć i przytrzymać przycisk
.
na urządzeniu, aby wybrać
na urządzeniu, aby wyjść z menu.
13
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi
lub ściany, zgodnie z instrukcją instalacji.
•• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.
•• W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.
•• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej
opisanego w specyfikacji.
Kąt odchylenia i obrotu
Wentylacja
"" Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: poniżej 35 °C
"" W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy
pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni między produktem a
powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie
temperatury otoczenia A na poziomie poniżej 35 °C.
A
"" Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
"" Modelu QE82N należy używać tylko w orientacji poziomej.
•• Produkt można odchylić maksymalnie o 15° od pionowej powierzchni ściany.
•• Aby używać produktu w orientacji pionowej, obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, do momentu gdy wskaźnik zasilania (A lub B) będzie ułożony w sposób
pokazany na rysunkach poniżej.
B
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
A Minimalnie 40 mm
15°
B Minimalnie 70 mm
B
B
C Minimalnie 50 mm
A
D Minimalnie 50 mm
E Temperatura otoczenia: poniżej 35 °C
A
B
B
"" Nie montować tego modelu na suficie, w podłodze lub stole.
"" W przypadku mocowania produktu na ścianie
z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej
wskazaną wyżej ilość przestrzeni między
produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić
wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury
otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.
D
A
D
C
E
C
14
Montaż mocowania ściennego
Przygotowanie do montażu mocowania ściennego
W celu przeprowadzenia montażu mocowania ściennego innego producenta należy zastosować pierścień mocujący.
Montaż mocowania ściennego
•• Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.
•• Ilustracja pełni wyłącznie funkcję poglądową. Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego
zawiera dołączona do niego instrukcja.
•• Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
•• Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia
ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.
15
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
"" Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie
o jednolitej i mocnej konstrukcji. W celu zamontowania urządzenia na
ścianie, która nie jest prostopadła do podłoża, należy skontaktować się
z najbliższym oddziałem firmy Samsung.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać,
powodując poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz
wszystkimi niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących
śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może
się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub
oderwaniem się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane
używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się
użytkownika do instrukcji montażu elementu.
•• Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia większym niż 15 stopni.
•• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału co najmniej dwóch osób. (Co najmniej cztery osoby w przypadku
modeli o rozmiarze 82 cali lub większym.)
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Nazwa modelu
Rozstaw otworów na śruby zgodne
ze standardem VESA (A * B) w
milimetrach
QB43N / QB49N / QB55N /
QM43N / QM49N / QM55N
200 × 200
QB65N / QB75N / QM65N /
QM75N
400 × 400
QE82N
600 × 400
QM85N
600 × 400
QM98N
900 × 600
Śruby
standardowe
Liczba szt.
M8
4
"" Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
16
Rozdział 02
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
Panel
Wymiary
Obszar wyświetlania
Nazwa modelu
Panel
Wymiary
Obszar wyświetlania
Nazwa modelu
Panel
Wymiary
Obszar wyświetlania
QB43N / QM43N
QB49N / QM49N
QB55N / QM55N
Kategoria 43 (42,5 cali / 107,9 cm)
Kategoria 49 (48,5 cali / 123,2 cm)
Kategoria 55 (54,6 cali / 138,7 cm)
941,184 mm (poziomo) x 529,416 mm (pionowo)
1073,78 mm (poziomo) x 604,0 mm (pionowo)
1209,6 mm (poziomo) x 680,4 mm (pionowo)
QB65N / QM65N
QB75N / QM75N
QE82N
Kategoria 65 (64,5 cali / 163,9 cm)
Kategoria 75 (74,5 cali / 189,3 cm)
Kategoria 82 (81,5 cali / 207,1 cm)
1428,48 mm (poziomo) x 803,52 mm (pionowo)
1650,24 mm (poziomo) x 928,26 mm (pionowo)
1805,76 mm (poziomo) x 1015,74 mm (pionowo)
QM85N
QM98N
Kategoria 85 (84,5 cali / 214,7 cm)
Kategoria 98 (97,5 cali / 247,7 cm)
1872,0 mm (poziomo) x 1053,0 mm (pionowo)
2158,848 mm (poziomo) x 1214,352 mm (pionowo)
17
AC100-240V~ 50/60Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Zasilanie
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnętrzna nie może przekraczać 40°C.
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
* Dotyczy produktu w nieotwartym opakowaniu.
Środowisko pracy
"" Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje
ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
"" W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
"" To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
"" Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
18
Zaprogramowane tryby synchronizacji
"" W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu.
W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie
optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
"" Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do
prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność
liczby cyklów poziomych stanowi
wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
"" Częstotliwość odświeżania
pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny
dla ludzkiego oka, produkt wyświetla
ten sam obraz wiele razy na sekundę
(w sposób podobny do działania
migającej lampy jarzeniowej).
Ilość wyświetleń pojedynczego
obrazu na sekundę to częstotliwość
pionowa lub inaczej częstotliwość
odświeżania. Częstotliwość pionową
mierzy się w Hz.
QB43N / QB49N / QB55N /
QB65N / QB75N
QM43N / QM49N / QM55N /
QM65N / QM75N / QM85N /
QM98N
QE82N
Częstotliwość pozioma
30 - 81 kHz (DVI), 30 - 90 kHz
(HDMI)
30 - 81 kHz (DVI), 30 - 90 kHz
(HDMI), 30 - 134 kHz (DisplayPort)
30 - 81 kHz (DVI), 30 - 90 kHz
(HDMI)
Częstotliwość
odświeżania pionowego
48 - 75 Hz (DVI), 24 - 75 Hz (HDMI)
48 - 75 Hz (DVI), 24 - 75 Hz (HDMI),
56 - 75 Hz (DisplayPort)
48 - 75 Hz (DVI), 24 - 75 Hz (HDMI)
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość optymalna
Rozdzielczość
Rozdzielczość
maksymalna
1920 × 1080 przy 60 Hz (DVI)
1920 × 1080 przy 60 Hz (DVI)
3840 × 2160 przy 60 Hz (HDMI)
1920 × 1080 przy 60 Hz (DVI)
3840 × 2160 przy 60 Hz (HDMI)
3840 × 2160 przy 60 Hz
(DisplayPort)
3840 × 2160 przy 60 Hz (HDMI)
19
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów
standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy
do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonego
wskaźnika zasilania. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą
oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Częstotliwość Częstotliwość Polaryzacja
taktowania synchronizacji
odświeżania
pikseli
pionowego
(pozioma/
pionowa)
(MHz)
(Hz)
Częstotliwość Częstotliwość Polaryzacja
taktowania synchronizacji
odświeżania
pikseli
pionowego
(pozioma/
pionowa)
(MHz)
(Hz)
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 × 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1920 x 1080
(DVI)
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
67,500
60,000
297,000
+/+
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
CEA, 3840 x 2160
(HDMI)
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 3840 x 2160
(DP)
133,313
59,997
533,250
+/-
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 × 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 × 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
"" Modele QBN i QE82N nie są dostępne w opcji VESA 3840 x 2160 (DP).
20
Rozdział 03
Dodatek
Licencja
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source
jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest
wyłącznie w języku angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail
na adres oss.request@samsung.com.
NINIEJSZY PRODUKT JEST SPRZEDAWANY Z OGRANICZONĄ LICENCJĄ I JEST
DOPUSZCZONY DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO TREŚCI HEVC, KTÓRA
SPEŁNIA KAŻDY Z TRZECH NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW: (1) TREŚĆ HEVC WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU OSOBISTEGO; (2) TREŚĆ HEVC, KTÓRA NIE JEST OFEROWANA W CELU
SPRZEDAŻY; ORAZ (3) TREŚĆ HEVC, KTÓRA ZOSTAŁA STWORZONA PRZEZ WŁAŚCICIELA
PRODUKTU.
PRODUKTU NIE MOŻNA UŻYWAĆ W ODNIESIENIU DO TREŚCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC UTWORZONEJ PRZEZ STRONY TRZECIE, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK
ZAMÓWIŁ LUB ZAKUPIŁ OD STRONY TRZECIEJ, O ILE LICENCJONOWANY SPRZEDAWCA
TREŚCI NIE UDZIELIŁ UŻYTKOWNIKOWI ODDZIELNYCH PRAW DO UŻYCIA PRODUKTU Z
TAKĄ TREŚCIĄ.
UŻYCIE NINIEJSZEGO PRODUKTU W ODNIESIENIU DO TREŚCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC STANOWI WYRAŻENIE ZGODY NA OGRANICZONE PRAWA DO
UŻYTKU OKREŚLONE POWYŻEJ.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising