Samsung | SM-N975F/DS | Samsung Galaxy Note10 Vartotojo vadovas

Samsung Galaxy Note10   Vartotojo vadovas
NAUDOTOJO VADOVAS
SM-N970F/DS
SM-N975F/DS
SM-N976B
Lithuanian. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Turinys
Pagrindai
4
7
10
17
22
26
29
30
31
32
35
46
48
50
85
89
94
98
100
102
122
127
134
135
137
141
144
147
147
154
158
158
159
161
162
163
164
165
167
168
173
Pirmiau skaitykite čia
Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir
sprendimai
Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
Akumuliatorius
SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“
kortelė)
Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
(„Galaxy Note10+ 5G“, „Note10+“)
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Pirminis nustatymas
„Samsung“ paskyroje
Duomenų perkėlimas iš ankstesnio
prietaiso („Smart Switch“)
Ekrano supratimas
Pranešimų skydelis
Ekrano vaizdo įrašymas ir veiksmų
ekrane įrašymas
Teksto įvedimas
Programos ir funkcijos
53
55
55
73
77
80
83
Programų įdiegimas ir šalinimas
Ieškiklis
„S Pen“ rašiklio funkcijos
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Bixby Routines
2
Reminder
Telefonas
Adresatai
Žinutės
Internetas
Fotoaparatas
Galerija
IR jaustukas
AR Doodle
Always On Display
Kraštinis ekranas
Keli langai
Samsung Health
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Galaxy Wearable
Kalendorius
Diktofonas
Mano failai
Laikrodis
Skaičiuotuvas
Game Launcher
Žaidimų spartintuvas
Vaikų namai
SmartThings
Turinio bendrinimas
Turinys
174 „Samsung DeX“
180 Samsung Global Goals
180 „Google“ programos
202 Biometriniai duomenys ir sauga
204 Veido atpažinimas
207 Pirštų atspaudų atpažinimas
210 Samsung Pass
213 Saugus aplankas
217 Paskyros ir atsarginis kopijavimas
218 „Samsung Cloud“
219 Google
220 Išplėstinės funkcijos
221 Susieti su „Windows“
222 Judesiai ir gestai
223 Dual Messenger
224 Skaitmeninė gerovė
226 Įrenginio priežiūra
226 Prietaiso optimizavimas
227 Akumuliatorius
228 Saugykla
228 Atmintis
229 Saugumas
229 Programos
229 Bendrasis valdymas
230 Prieiga neįgaliesiems
231 Program.įrang.naujinimas
231 Apie telefoną
Nustatymai
182 Įvadas
182 Ryšiai
183 Wi-Fi
185 Bluetooth
187 NFC ir mokėjimas
189 Duomenų taupymas
189 Tik mobiliųjų duomenų
programos
190 SIM kortelės tvarkyklė (modeliai su
dviem SIM kortelėmis)
190 Mob. saitvietė ir siejimas
192 Daugiau ryšio nustatymų
195 Garsai ir vibracija
195 Dolby Atmos (erdvinis garsas)
196 Atskirti programos garsą
196 Pranešimai
197 Ekranas
198 Mėlynos šviesos filtras
198 Nakties režimas
199 Ekrano režimo keitimas arba
ekrano spalvos reguliavimas
200 Ekrano raiška
(„Galaxy Note10+ 5G“, „Note10+“)
200 Ekrano užsklanda
201 Ekrano fonai ir temos
201 Užrakinimo ekranas
202 Smart Lock
Priedas
232 Prieiga neįgaliesiems
248 Trikčių diagnostika
254 Akumuliatoriaus išėmimas
3
Pagrindai
Pirmiau skaitykite čia
Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo,
modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
• „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų
tiekėjų programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami
tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti
netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio
sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į
jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“
ryšiu.
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio
įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise
įdiegtų programų, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo
įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
4
Pagrindai
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos
galioti garantija.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo pritvirtinama ekrano apsauga, skirta apsaugai
gamybos ir paskirstymo metu. Garantija nedengia ekrano apsaugos pažeidimų.
• Jutiklinį ekraną aiškiai matysite net lauke stipriai šviečiant saulei, nes pagal aplinką
automatiškai reguliuojamas kontrastas. Dėl produkto pobūdžio ilgai rodant nejudančius
grafinius vaizdus gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių.
– – Rekomenduojama dalyje arba visame jutikliniame ekrane nenaudoti fiksuotų grafinių
vaizdų ilgą laiką ir išjungti jutiklinį ekraną, kai nenaudojate prietaiso.
– – Galite nustatyti, kad jutiklinis ekranas išsijungtų automatiškai, kai jo nenaudojate.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Ekranas → Baigėsi ekrano laikas, tuomet
pasirinkite trukmę, kurią prietaisas lauks prieš išjungiant jutiklinį ekraną.
– – Norėdami nustatyti, kad jutiklinis ekranas automatiškai reguliuotų ryškumą pagal aplinką,
paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ekranas, tada palieskite Prisitaikantis
ryškumas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos
(FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID.
Norėdami pažiūrėti FCC ID, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Apie telefoną →
Būsena.
5
Pagrindai
Atsparumas vandeniui ir dulkėms
Prietaisas yra atsparus vandeniui ir dulkėms. Laikykitės šių patarimų, kad prietaisas išliktų
atsparus vandeniui ir dulkėms. Nesilaikant patarimų prietaisas gali sugesti.
• Nenardinkite prietaiso į švarų vandenį giliau nei 1,5 m arba nelaikykite panardinto ilgiau nei
30 minučių. Jei panardinsite prietaisą ne į švarų vandenį, o kitą skystį, tokį kaip sūrus vanduo,
jonizuotas vanduo arba alkoholiniai gėrimai, skystis greičiau pateks į prietaisą.
• Saugokite prietaisą nuo smarkiai bėgančio vandens.
• Jei prietaisas sušlampa nuo švaraus vandens, kruopščiai nusausinkite švariu, minkštu
skudurėliu. Jei prietaisas sušlampa nuo kitų skysčių, tokių kaip sūrus vanduo, plaukimo
baseino vanduo, muiluotas vanduo, aliejus, kvepalai, kremas nuo saulės, rankų plovimo
skystis, ar cheminių produktų, pvz., kosmetikos, nuskalaukite jį švariu vandeniu ir kruopščiai
nusausinkite švariu, minkštu skudurėliu. Nesilaikydami šių instrukcijų galite pakenkti
prietaiso veikimui ir išvaizdai.
• Jei prietaisas buvo panardintas į vandenį arba mikrofonas ar garsiakalbis yra šlapias,
pokalbio metu garsas gali girdėtis neaiškiai. Nuvalę prietaisą sausu skudurėliu, gerai jį
išdžiovinkite prieš naudodamiesi.
• Jutiklinis ekranas ir kitos funkcijos tinkamai neveiks, jeigu prietaisas bus naudojamas
vandenyje.
• Jei prietaisas numetamas ar patiria smūgį, atsparumo vandeniui ir dulkėms funkcijos gali
būti pažeistos.
• Prietaisas buvo bandomas kontroliuojamoje aplinkoje ir buvo sertifikuotas atsparumas
vandeniui ir dulkėms tam tikromis sąlygomis (atitinka IP68 klasifikacijos reikalavimus,
kaip aprašyta tarptautiniame standarte IEC 60529–Korpuso suteikiami apsaugos laipsniai
[IP kodas]; bandymo sąlygos: 15–35 °C, 86–106 kPa, švarus vanduo, 1,5 metro, 30
minučių). Nepaisant šios klasifikacijos, tam tikrose situacijose vis tiek įmanoma sugadinti
prietaisą.
Instrukcijų piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
6
Pagrindai
Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai
Kai prietaisas įkaista įkraunant akumuliatorių
Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali tapti karšti. Belaidžio įkrovimo arba greitojo įkrovimo metu
paliestas prietaisas gali atrodyti karštesnis. Tai neturi įtakos prietaiso naudojimo trukmei arba
veikimui ir yra laikoma normaliu prietaiso veikimu. Jei akumuliatorius tampa per karštas, įkroviklis
gali nustoti krauti.
Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:
• Atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir išjunkite bet kokias veikiančias programas. Palaukite,
kol prietaisas atvės, tuomet iš naujo pradėkite krauti prietaisą.
• Jei apatinė prietaiso dalis perkaista, taip gali nutikti dėl pažeisto prijungto USB laido.
Pakeiskite pažeistą USB laidą nauju, „Samsung“ patvirtintu laidu.
• Naudodami belaidį įkroviklį, tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio nedėkite kitų daiktų,
tokių kaip metalinių objektų, magnetų ir kortelių su magnetinėmis juostelėmis.
Belaidžio arba sparčiojo įkrovimo funkcija veikia tik palaikomuose modeliuose.
Kai prietaisas įkaista naudojant
Kai naudojate funkcijas arba programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba jas naudojate
ilgai, prietaisas gali laikinai įkaisti dėl padidėjusio akumuliatoriaus energijos suvartojimo. Išjunkite
bet kokias veikiančias programas ir kurį laiką nenaudokite prietaiso.
Toliau pateikiami situacijų pavyzdžiai, kai prietaisas gali perkaisti. Atsižvelgiant į jūsų naudojamas
funkcijas ir programas, šie pavyzdžiai jūsų modelyje gali skirtis.
• Pirminio nustatymo po įsigijimo arba duomenų atkūrimo metu
• Parsisiunčiant didelius failus
7
Pagrindai
• Naudojant programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba ilgai naudojant programas
– – Ilgai žaidžiant aukštos kokybės žaidimus
– – Ilgai įrašinėjant vaizdo įrašus
– – Transliuojant vaizdo įrašus, kai naudojamas maksimalaus ryškumo nustatymas
– – Prijungiant prie televizoriaus
• Atliekant keletą užduočių vienu metu (arba leidžiant daug programų fone)
– – Naudojant kelių langų režimą
– – Atnaujinant arba įdiegiant programas, kai įrašinėjami vaizdo įrašai
– – Parsisiunčiant didelius failus vaizdo skambučio metu
– – Įrašinėjant vaizdo įrašus, kai naudojama navigacijos programa
• Naudojant daug duomenų, skirtų sinchronizuoti su debesiu, el. paštu arba kitomis
paskyromis
• Naudojant navigacijos programą automobilyje, kai į prietaisą šviečia tiesioginiai saulės
spinduliai
• Naudojant mobiliosios saitvietės ir prietaisų sujungimo funkciją
• Naudojant mobilųjį prietaisą ten, kur silpnas signalas arba signalas nepriimamas
• Įkraunant akumuliatorių pažeistu USB laidu
• Kai prietaiso universali jungtis pažeista arba joje yra nepageidaujamų medžiagų, tokių kaip
skystis, dulkės, metalo dulkės ir pieštukų šerdelės
• Kai naudojatės tarptinkliniu ryšiu
Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:
• Prietaise įdiekite naujausią programinę įrangą.
• Prietaisas gali įkaisti dėl veikiančių nesuderinamų programų. Išjunkite ir iš naujo įjunkite
prietaisą.
• Išjunkite „Wi-Fi“, GPS ir „Bluetooth“ funkcijas, kai jų nenaudojate.
• Išjunkite programas, dėl kurių padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas arba
kurios veikia fone, kai nėra naudojamos.
• Ištrinkite nereikalingus failus ir nenaudojamas programas.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
• Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir
toliau perkaista, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
8
Pagrindai
Atsargumo priemonės prietaiso perkaitimo atveju
Jei pradėjote jaustis nemaloniai dėl to, kad prietaisas perkaito, nustokite naudoti prietaisą.
Kai prietaisas perkaista, jo funkcijos ir veikimo sparta gali būti apriboti arba prietaisas gali būti
išjungtas, kad atvėstų. Funkcija veikia tik tam tikruose modeliuose.
• Jei prietaisas perkaista ir pasiekia tam tikrą temperatūrą, pasirodo įspėjamoji žinutė,
kad apsaugotų nuo prietaiso gedimo, odos dirginimo ir sužeidimų bei akumuliatoriaus
ištekėjimo. Kad būtų sumažinta prietaiso temperatūra, bus apribotas ekrano ryškumas ir
veikimo sparta, o akumuliatoriaus įkrovimas bus sustabdytas. Kol prietaisas atvės, veikiančios
programos bus išjungtos, o visos skambinimo ir kitos funkcijos bus ribojamos, išskyrus
skambučius pagalbos tarnyboms.
• Jei pasirodys antra žinutė dėl toliau kylančios prietaiso temperatūros, prietaisas išsijungs.
Nenaudokite prietaiso, kol prietaiso temperatūra nenukris iki nurodyto lygio. Jei antroji
žinutė pasirodys skambučio pagalbos tarnyboms metu, skambutis nebus išjungtas
priverstiniu išjungimu.
Veikimo aplinkai skirtos atsargumo priemonės
Prietaisas gali įkaisti dėl aplinkos esant šioms sąlygoms. Būkite atsargūs, kad nesutrumpėtų
akumuliatoriaus veikimo laikas, nesugestų prietaisas arba nekiltų gaisro.
• Nelaikykite prietaiso labai šaltoje arba karštoje temperatūroje.
• Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
• Ilgai nenaudokite arba nelaikykite prietaiso labai karštose aplinkose, pvz., automobilyje
vasarą.
• Nepadėkite prietaiso vietose, kurios gali perkaisti, pvz.: ant elektrino šildymo kilimėlio.
• Nelaikykite prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant
karštos kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių.
• Nenaudokite laido su nulupta ar pažeista danga ir nenaudokite pažeisto ar netinkamai
veikiančio įkroviklio ar akumuliatoriaus.
9
Pagrindai
Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
Komplekto turinys
Norėdami sužinoti komplekto turinį, žr. trumpąjį darbo pradžios vadovą.
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Prietaisui apsaugoti teikiamas dėklas. Rekomenduojama jį uždėti ant prietaiso
pradedant nuo viršutinių kampų ir nuimti – nuo apatinių kampų. (Ar bus pridėtas
dėklas priklauso nuo regiono ar paslaugos teikėjo.)
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali
sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
• Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių.
Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
• Skaitmeninį išėjimą palaikančios teikiamos ausinės (USB C tipas) skirtos tik šiam
prietaisui. Jos gali būti nesuderinamos su kitais prietaisais, kuriuose naudojamas
kitoks garso išėjimo būdas.
10
Pagrindai
Prietaiso išvaizda
► „Galaxy Note10+ 5G“, „Note10+“:
Garsiakalbis
SIM kortelės /
atminties kortelės dėklas
Artumo /
šviesos jutiklis
Priekinis fotoaparatas
Garsumo mygtukas
Šoninis mygtukas
(Įjungimo / „Bixby“)
Jutiklinis ekranas
Briaunos ekranas
Briaunos ekranas
Pirštų atspaudų
atpažinimo jutiklis
Ausinių jungtis /
universali jungtis
(USB C tipas)
„S Pen“ rašiklis
Mikrofonas
Blykstė
GPS antena
Galinis fotoaparatas
(keturguba)
Garsiakalbis
NFC antena /
MST antena /
belaidė įkrovimo ritė
Pagrindinė antena
Garsiakalbis
Mikrofonas
11
Pagrindai
► „Galaxy Note10“:
Garsiakalbis
SIM kortelės dėklas
Artumo /
šviesos jutiklis
Garsumo mygtukas
Priekinis fotoaparatas
Šoninis mygtukas
(Įjungimo / „Bixby“)
Jutiklinis ekranas
Briaunos ekranas
Briaunos ekranas
Pirštų atspaudų
atpažinimo jutiklis
Ausinių jungtis /
universali jungtis
(USB C tipas)
„S Pen“ rašiklis
Mikrofonas
Garsiakalbis
GPS antena
Galinis fotoaparatas
(trigubas)
Blykstė
NFC antena /
MST antena /
belaidė įkrovimo ritė
Pagrindinė antena
Garsiakalbis
Mikrofonas
12
Pagrindai
• Naudodami garsiakalbius, pvz., leisdami medijos failus arba naudodami prietaisą su
garsiakalbiu, nelaikykite prietaiso arti ausų.
• Elkitės atsargiai ir nenukreipkite fotoaparato objektyvo į stiprų šviesos šaltinį, pvz.,
tiesioginę saulės šviesą. Jei į fotoaparato objektyvą švies stiprus šviesos šaltinis, pvz.,
tiesioginė saulės šviesa, gali sugesti fotoaparato vaizdo jutiklis. Sugadintas vaizdo
jutiklis nebepataisomas ir dėl to nuotraukose gali atsirasti taškų ar dėmių.
• Jei naudojate prietaisą, kurio stiklas arba akrilinis korpusas sudužęs, kyla pavojus
susižeisti. Naudokite prietaisą tik po to, kai jį sutaisys „Samsung“ aptarnavimo centre.
• Šiose situacijose gali atsirasti ryšio problemų ir išsikrauti akumuliatorius:
– – Jei prietaiso antenos plote pritvirtinsite metalinių lipdukų
– – Jei prie prietaiso pritvirtinsite prietaiso dangtelį, pagamintą iš metalinių
medžiagų
– – Jei uždengsite prietaiso antenos plotą rankomis arba kitais objektais
naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, tokiomis kaip skambučiai arba mobiliųjų
duomenų ryšys
• Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsauginį dangtelį.
Naudojant nepatvirtintus apsauginius dangtelius, jutikliai gali veikti netinkamai.
• Neuždenkite artumo / šviesos jutiklio ploto ekrano priedais, pvz., ekrano apsaugine
plėvele, lipdukais ar dangteliu. Dėl to gali sutrikti jutiklio veikimas.
• Spalvos briaunos ekrane gali kisti priklausomai nuo žiūrėjimo kampo.
Užkoduoti mygtukai
Garsumo mygtukas
Šoninis mygtukas
(Įjungimo / „Bixby“)
13
Pagrindai
Mygtukas
Funkcija
Garsumo
mygtukas
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
• Kai prietaisas išjungtas, paspauskite ir laikykite paspaudę, kad jį
įjungtumėte.
• Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
Šoninis mygtukas
Šoninis mygtukas
+ garsumo
mažinimo
mygtukas
• Paspauskite ir laikykite paspaudę, norėdami pradėti pokalbį su
„Bixby“. Daugiau informacijos žr. „Bixby“ naudojimas.
• Paspauskite dukart arba paspauskite ir laikykite paspaudę, norėdami
paleisti nustatytą programą ar funkciją.
• Paspauskite vienu metu, norėdami užfiksuoti momentinę ekrano
kopiją.
• Norėdami išjungti prietaisą, vienu metu paspauskite ir laikykite
paspaudę.
Šoninio mygtuko nustatymas
Pasirinkite norimą paleisti programą ar funkciją dukart paspausdami šoninį mygtuką arba
paspausdami ir laikydami paspaudę šoninį mygtuką.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos → Šoninis mygtukas ir
pasirinkite norimą parinktį.
Programiniai mygtukai
Paskutinių naudotų
programų mygtukas
Grįžimo mygtukas
Pradžios ekrano
mygtukas
Įjungus ekraną, ekrano apačioje atsiras programiniai mygtukai. Numatyta, kad programiniai
mygtukai yra paskutinių naudotų programų, pradžios ir grįžimo atgal mygtukai. Daugiau
informacijos žr. Naršymo juosta (programiniai mygtukai).
14
Pagrindai
„S Pen“ rašiklis
„S Pen“ rašiklio
mygtukas
„S Pen“ rašiklio
galiukas
Pavadinimas
Funkcijos
• „S Pen“ rašikliu galima ekrane rašyti, piešti arba atlikti lietimo veiksmus.
„S Pen“ rašiklio
galiukas
„S Pen“ rašiklio
mygtukas
• „S Pen“ rašiklį laikant virš ekrane rodomų elementų galima naudotis
papildomomis „S Pen“ rašiklio funkcijomis, pavyzdžiui, peržiūros
gestais funkcija.
• Paspauskite ir palaikykite „S Pen“ rašiklio mygtuką, norėdami paleisti
iš anksto nustatytą programą. Naudodami programas paspauskite
„S Pen“ rašiklio mygtuką arba judinkite „S Pen“ rašiklį paspaudę
mygtuką, norėdami paleisti konkrečias funkcijas. Daugiau informacijos
žr. Gestai.
• Norėdami pamatyti gestų komandų funkcijas, laikykite „S Pen“ rašiklį
virš ekrano ir paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką.
• Laikydami nuspaustą „S Pen“ rašiklio mygtuką vilkite „S Pen“ rašiklį virš
elementų, kuriuos norite pasirinkti.
„S Pen“ rašiklio atkabinimas
Paspauskite „S Pen“ rašiklio galą, kad jį atlaisvintumėte. Tuomet ištraukite „S Pen“ rašiklį iš angos.
Įdėkite „S Pen“ rašiklį atgal į angą ir spauskite, kol išgirsite spragtelėjimą.
2
1
15
Pagrindai
„S Pen“ rašiklio įkrovimas
Įkraukite „S Pen“ rašiklį prieš nuotoliniu būdu valdydami programas „S Pen“ rašiklio mygtuku.
Krovimas bus pradėtas įdėjus „S Pen“ rašiklį į angą.
• Jei prietaiso nugarinė pusė liečiasi prie magneto, prietaisas gali neatpažinti
„S Pen“ rašiklio ir neįkraus „S Pen“ rašiklio.
• Net jei „S Pen“ rašiklis visiškai išsikrovęs, galite naudoti kitas „S Pen“ rašiklio funkcijas,
pvz., liesti jutiklinį ekraną arba naudoti gestų komandų funkcijas.
„S Pen“ rašiklio galiuko keitimas
Jei galiukas yra bukas, pakeiskite jį nauju.
1
2
Tvirtai pincetu suimkite galiuką ir jį ištraukite.
Į „S Pen“ rašiklį įdėkite naują galiuką.
1
2
Saugokitės, kad pincetu neprisižnybtumėte pirštų.
• Pakartotinai senų galiukų nenaudokite. Jų naudojimas gali sugadinti „S Pen“ rašiklį.
• Pernelyg nespauskite į „S Pen“ rašiklį dedamo naujo galiuko.
• Nekiškite į „S Pen“ rašiklį apvaliojo galiuko galo. Tai gali sugadinti ne tik „S Pen“ rašiklį,
bet ir patį prietaisą.
• Naudojamo „S Pen“ rašiklio nelankstykite ir pernelyg nespauskite. „S Pen“ rašiklis gali
sugesti arba jo galiukas gali deformuotis.
• Stipriai nespauskite ekrano „S Pen“ rašikliu. Gali deformuotis rašiklio galiukas.
• Jeigu „S Pen“ rašiklis naudojamas pakreiptas smailu kampu į ekraną, prietaise gali būti
neatpažįstami „S Pen“ rašiklio veiksmai.
• Jei į „S Pen“ rašiklio angą pateks vandens, prieš naudodamiesi prietaisu švelniai jį
papurtykite, kad iš angos išbėgtų vanduo.
• Jeigu „S Pen“ rašiklis blogai veikia, nugabenkite jį į „Samsung“ techninės priežiūros
centrą.
16
Pagrindai
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus įkrovimas
Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite
akumuliatorių.
Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių, įkroviklį ir laidą, skirtus jūsų prietaisui.
Dėl nesuderinamo akumuliatoriaus, įkroviklio ir laido galima sunkiai susižaloti arba gali
sugesti prietaisas.
• Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
• Naudokite tik prie prietaiso pridedamą USB C tipo laidą. Jei naudosite mikro USB laidą,
galite sugadinti prietaisą.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir
lengvai pasiekiamą.
1
2
3
4
Prijunkite USB laidą prie USB adapterio.
Įjunkite USB laidą į prietaiso universalią jungtį.
Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.
Visiškai įsikrovus, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Tada ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo.
17
Pagrindai
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.
• Optimizuokite prietaisą naudodami prietaiso priežiūros funkciją.
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę šoninį mygtuką, išjunkite ekraną.
• Įjunkite energijos taupymo režimą.
• Uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
• Išjunkite automatinį programų, kurias reikia sinchronizuoti, sinchronizavimą.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
Akumuliatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės
• Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai
prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį
akumuliatorių.
• Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias
reikia jungti su kitu prietaisu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad neišsijungtų maitinimas
perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.
• Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl
mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu
taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti
prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti. Jei taip nutinka kraunant belaidžiu būdu, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio, kad
jis atvėstų, ir kraukite prietaisą vėliau.
• Jei krausite prietaisą tuomet, kai universali jungtis yra drėgna, prietaisas gali sugesti.
Kruopščiai išdžiovinkite universaliąją jungtį prieš kraudami prietaisą.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
18
Pagrindai
Greitasis įkrovimas
Prietaise yra įdiegta greito įkrovimo funkcija. Galite įkrauti akumuliatorių greičiau, kai prietaisas
arba jo ekranas yra išjungtas.
Krovimo greičio padidinimas
Kad krovimo greitis padidėtų, kraudami akumuliatorių išjunkite prietaisą arba jo ekraną.
Jeigu neįjungta greitojo įkrovimo funkcija, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Įrenginio
priežiūra → Akumuliatorius → → Nustatymai, tuomet palieskite Spart. laidinis įkrovimas
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Kraudami negalite įjungti ar išjungti šios funkcijos.
• Jūs negalite naudotis įdiegta greito įkrovimo funkcija, jeigu kraunate akumuliatorių
įprastu akumuliatoriaus įkrovikliu.
• Jei prietaisas įkaista arba pakyla aplinkos oro temperatūra, įkrovimo greitis gali
automatiškai sumažėti. Tai įprastas darbo režimas, kuriuo užkertamas kelias prietaiso
sugadinimui.
Belaidis įkrovimas
Prietaise yra įdiegta belaidžio įkrovimo ritė. Galite įkrauti akumuliatorių naudodami belaidį
įkroviklį (parduodamas atskirai).
Greitasis belaidis įkrovimas
Galite prietaisą įkrauti greičiau, naudodami greitojo belaidžio įkrovimo funkciją. Norėdami
naudoti šią funkciją, turite naudoti įkroviklį ir komponentus, palaikančius greitojo belaidžio
įkrovimo funkciją.
Jeigu neįjungta greitojo belaidžio įkrovimo funkcija, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Įrenginio priežiūra → Akumuliatorius → → Nustatymai, tuomet palieskite Spart. belaidis
įkrovimas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Įjungimo / išjungimo parinktis bus pridėta prietaiso nustatymų meniu, kai pirmąkart
padėsite prietaisą ant įkroviklio.
• Kraudami negalite įjungti ar išjungti šios funkcijos.
• Greitojo belaidžio įkrovimo metu įkroviklyje esantis ventiliatorius gali skleisti triukšmą.
19
Pagrindai
Akumuliatoriaus įkrovimas
1
Uždėkite prietaiso nugarėlės centrinę dalį ant belaidžio įkroviklio centrinės dalies.
2
Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo belaidžio įkroviklio.
Numatomas įkrovimo laikas bus rodomas pranešimų skydelyje. Faktinė įkrovimo trukmė gali
skirtis ir priklauso nuo įkrovimo sąlygų.
Su belaidžiu įkrovimu susijusios atsargumo priemonės
• Nedėkite prietaiso ant belaidžio įkroviklio, jei tarp prietaiso nugarinės pusės ir
prietaiso dangtelio yra kredito kortelė arba radijo dažninio atpažinimo (RDA) kortelė
(tokia kaip transportavimo kortelė arba kortelė-raktas).
• Nedėkite prietaiso ant belaidžio įkroviklio, jei tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio yra
laidininkų, tokių kaip metaliniai objektai arba magnetai.
Prietaiso galite tinkamai neįkrauti arba jis gali perkaisti, arba galite sugadinti prietaisą ir
korteles.
• Jei belaidį įkroviklį naudojate vietose, kuriose tinklo signalai silpni, galite prarasti tinklo
ryšį.
• Naudokite „Samsung“ patvirtintus belaidžius įkroviklius. Jei naudosite kitus belaidžius
įkroviklius, akumuliatorius gali būti įkrautas netinkamai.
20
Pagrindai
Wireless PowerShare
Galite įkrauti kitą prietaisą naudodami savo prietaiso akumuliatorių. Galite krauti kitą prietaisą net
tuo metu, kai įkraunamas jūsų prietaisas. Priklausomai nuo priedų tipo ar naudojamo dangtelio,
„Wireless PowerShare“ funkcija gali gerai neveikti. Rekomenduojama prieš naudojant šią funkciją
nuimti bet kokius priedus ir naudojamą dangtelį.
Kai dalijama energija, nenaudokite ausinių. Priešingu atveju tai gali turėti įtakos netoliese
esantiems prietaisams.
1
2
Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite
įjungtumėte.
(Wireless PowerShare), kad
Padėkite kitą prietaisą savo prietaiso viduryje taip, kad nugarėlės būtų atsuktos viena į kitą.
• Prasidėjus krovimui pasigirs pranešimo garsas arba suvibruos.
• Belaidės įkrovimo ritės vieta gali skirtis priklausomai nuo prietaiso modelio.
Suderinkite prietaisus taip, kad jie tinkamai prisijungtų vienas prie kito.
• Kai kurios funkcijos neveikia, kai dalijamasi energija.
Išmanusis telefonas
Galaxy Watch
21
Galaxy Buds
Pagrindai
3
Pasibaigus krovimui, atjunkite kitą prietaisą nuo savo prietaiso.
• Naudojant šią funkciją galima krauti tik tuos prietaisus, kuriuose veikia belaidžio
įkrovimo funkcija. Kai kurių prietaisų įkrauti negalima. Norėdami pažiūrėti prietaisus,
kurie palaiko „Wireless PowerShare“ funkciją, apsilankykite adresu www.samsung.com.
• Norėdami, kad tinkamai įkrautų, nejudinkite ir nenaudokite nei vieno prietaiso
krovimo metu.
• Galia, kuria įkraunamas kitas prietaisas, gali būti mažesnė, nei ta, kuri yra padalijama iš
jūsų prietaiso.
• Jei kraunate kitą prietaisą tuo metu, kai kraunamas jūsų prietaisas, priklausomai nuo
įkroviklio tipo įkrovimo greitis gali sulėtėti arba prietaisas gali būti įkrautas netinkamai.
• Įkrovimo greitis ar efektyvumas gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės ar
supančios aplinkos.
• Jei likutinė akumuliatoriaus įkrova nukrinta žemiau tam tikro lygio, energijos dalijimas
sustabdomas.
SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“ kortelė)
SIM arba USIM kortelės įdėjimas
Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.
Modeliuose su dviem SIM kortelėmis galite įdėti dvi SIM arba USIM korteles, tad viename
prietaise galite turėti du telefono numerius ir naudotis dviejų paslaugų teikėjų paslaugomis. Kai
kuriose vietose duomenų perdavimo greitis gali būti lėtesnis, jei prietaise įdėtos dvi SIM kortelės,
lyginant su greičiu, kai įdėta viena SIM kortelė.
• Naudokite tik „nanoSIM“ kortelę.
• Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele.
„Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti
pamestos ar pavogtos kortelės.
Kai kurios paslaugos, kurioms reikalingas tinklo ryšys, gali neveikti atsižvelgiant į
paslaugų teikėją.
22
Pagrindai
► Modeliai su viena SIM kortele:
– – „Galaxy Note10+ 5G“, „Note10+“:
1
2
3
4
5
– – „Galaxy Note10“:
1
2
3
4
5
23
Pagrindai
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis:
– – „Galaxy Note10+“:
1
2
3
4
5
– – „Galaxy Note10“:
1
2
3
4
1
5
Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite
sugadinti prietaisą.
2
Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
24
Pagrindai
3
4
SIM ar USIM kortelę į dėklą įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
Švelniai įspauskite SIM arba USIM kortelę į dėklą, kad užsifiksuotų.
Jei kortelė tvirtai neužsifiksuoja dėkle, SIM kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.
5
Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
• Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada
įsitikinkite, kad dėklas sausas.
• Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.
Tinkamas kortelės įdėjimas (modeliai su dviem SIM kortelėmis)
► „Galaxy Note10+“:
1 „NanoSIM“ kortelė
„NanoSIM“ kortelė
2 „NanoSIM“ kortelė
„MicroSD“ kortelė
► „Galaxy Note10“:
1 „NanoSIM“ kortelė
2 „NanoSIM“ kortelė
Negalite įdėti „nanoSIM“ kortelės ir „MicroSD“ kortelės į tą pačią vietą vienu metu.
25
Pagrindai
Dviejų SIM arba USIM kortelių naudojimas (modeliai su dviem
SIM kortelėmis)
Jei įdėsite dvi SIM ar USIM korteles, viename prietaise galite turėti du telefono numerius ir
naudotis dviejų paslaugų teikėjų paslaugomis.
SIM arba USIM kortelės aktyvinimas
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė. Pasirinkite SIM
arba USIM kortelę ir palieskite jungiklį, kad ją įjungtumėte.
SIM arba USIM kortelės asmeninis pritaikymas
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė ir pasirinkite SIM
arba USIM kortelę, kad galėtumėte pasiekti šias funkcijas:
• Piktograma: pakeiskite SIM arba USIM kortelės piktogramą.
• Vardas: pakeiskite rodomą SIM arba USIM kortelės pavadinimą.
• Tinklo režimas: pasirinkite tinklo, kurį norite naudoti su SIM arba USIM kortele, tipą.
Pageidaujamų SIM arba USIM kortelių nustatymas
Kai veikia dvi kortelės, galite priskirti balso skambučius, žinutes ir duomenų paslaugas tam
tikroms kortelėms.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė ir nustatykite
pageidautinas funkcijas kortelėms Pageidaujama SIM kortelė.
Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
(„Galaxy Note10+ 5G“, „Note10+“)
Atminties kortelės įdiegimas
Prietaiso atminties kortelės talpa gali skirtis nuo kitų modelių ir kai kurios atminties kortelės
gali būti nesuderinamos su prietaisu, priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo.
Norėdami pažiūrėti maksimalią prietaiso atminties kortelės talpą, žr. „Samsung“ internetinėje
svetainėje.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
26
Pagrindai
• Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failo
sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę arba
neatpažins kortelės. Norėdami naudoti atminties kortelę, turite ją suformatuoti.
Jei prietaisas negali suformatuoti arba atpažinti atminties kortelės, susisiekite su
atminties kortelės gamintoju arba „Samsung“ aptarnavimo centru.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke Mano failai →
SD kortelė.
1
2
3
4
1
5
Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite
sugadinti prietaisą.
2
Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
Išėmus dėklą iš prietaiso, mobilusis duomenų ryšys išsijungs.
3
Įdėkite atminties kortelę į dėklą aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
27
Pagrindai
4
Švelniai įspauskite atminties kortelę į dėklą, kad užsifiksuotų.
Jei kortelė tvirtai neužsifiksuoja dėkle, atminties kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.
5
Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
• Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada
įsitikinkite, kad dėklas sausas.
• Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla → → Saugyklos
nustatymai → SD kortelė → Atjungti.
Neatjunkite išorinio atminties įtaiso, tokio kaip atminties kortelė arba USB atminties
įtaisas, kai prietaisas vykdo perkėlimą arba jungiasi prie informacijos, arba iškart po
duomenų perkėlimo. Taip padarę galite sugadinti arba prarasti duomenis, arba pažeisti
išorinį atminties įtaisą arba prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, įskaitant
duomenų praradimą, atsiradusius dėl netinkamo išorinių atminties prietaisų naudojimo.
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla → → Saugyklos
nustatymai → SD kortelė → Formatas.
Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių atminties
kortelėje laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
28
Pagrindai
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.
Prietaiso įjungimas
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir kelias sekundes laikykite paspaudę šoninį mygtuką.
Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.
Prietaiso išjungimas
1
Norėdami išjungti prietaisą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir
garsumo mažinimo mygtuką. Arba atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite .
Garsumo mažinimo
mygtukas
Šoninis mygtukas
2
Palieskite Išjungti.
Norėdami iš naujo paleisti prietaisą, palieskite Paleisti iš naujo.
Galite nustatyti išjungti prietaisą, kai paspaudžiate ir laikote paspaudę šoninį mygtuką.
Paleiskite programą Nustatymai palieskite Išplėstinės funkcijos → Šoninis mygtukas,
tada palieskite Išjungimo meniu skirtuke Paspauskite ir laikykite.
Priverstinis paleidimas iš naujo
Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš naujo.
29
Pagrindai
Pavojaus režimas
Galite pakeisti prietaiso režimą į nepaprastąjį režimą, kad sumažintumėte akumuliatoriaus
energijos sunaudojimą. Kai kurių programų ir funkcijų veikimas ribojamas. Pavojaus režimu galite
skambinti skubios pagalbos tarnybai, siųsti savo dabartinės buvimo vietos informaciją kitiems,
įjungti garso avarinį signalą ir pan.
Norėdami įjungti pavojaus režimą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę šoninį mygtuką
→ Pavojaus
ir garsumo mažinimo mygtuką. Arba atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite
režimas.
Norėdami išjungti pavojaus režimą, palieskite → Išjungti pavojaus režimą.
Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
Pirminis nustatymas
Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.
1
2
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir kelias sekundes laikykite paspaudę šoninį mygtuką.
Pasirinkite pageidaujamą prietaiso kalbą ir pasirinkite
Pasirinkite kalbą
30
.
Pagrindai
3
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.
Pasirodys pradžios ekranas.
Jei neprisijungsite prie „Wi-Fi“ tinklo, per pirminį nustatymą negalėsite nustatyti kai kurių
prietaiso funkcijų.
„Samsung“ paskyroje
„Samsung“ paskyra yra integruota paskyros paslauga, leidžianti naudoti įvairias „Samsung“
paslaugas, teikiamas mobiliaisiais prietaisais, TV ir „Samsung“ tinklalapyje.
Norėdami patikrinti su „Samsung“ paskyra naudojamų paslaugų sąrašą, apsilankykite
account.samsung.com. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Samsung“ paskyras,
paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → Paskyros →
Samsung account → → Pagalba.
„Samsung“ paskyros kūrimas
Jei neturite „Samsung“ paskyros, turėtumėte ją susikurti. „Samsung“ paskyrą galite sukurti
naudodamiesi savo el. pašto adresu.
1
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas →
Paskyros → Pridėti paskyrą → Samsung account.
Arba, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite
2
3
.
Palieskite Kurti paskyrą.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte kurti paskyrą.
Prisijungimas prie „Samsung“ paskyros
Jei jau turite „Samsung“ paskyrą, prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.
1
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas →
Paskyros → Pridėti paskyrą → Samsung account.
Arba, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite
2
3
.
Įveskite „Samsung“ paskyros ID ir slaptažodį ir palieskite Prisijungti.
Laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų, kad pabaigtumėte jungtis prie savo „Samsung“
paskyros.
31
Pagrindai
ID sužinojimas ir slaptažodžio nustatymas iš naujo
Jei pamiršote „Samsung“ paskyros ID arba slaptažodį, palieskite Rasti ID arba Nustatyti
slaptažodį iš naujo prisijungimo prie „Samsung“ paskyros ekrane. Sužinoti ID arba nustatyti
slaptažodį iš naujo galite įvedę reikalaujamą informaciją.
„Samsung“ paskyros šalinimas
Pašalinus „Samsung“ paskyrą iš prietaiso, duomenys, tokie kaip adresatai arba įvykiai, taip pat bus
pašalinti.
1
2
3
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas →
Paskyros.
Palieskite Samsung account → → Pašalinti paskyrą.
Palieskite Šalinti, įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite Gerai.
Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso
(„Smart Switch“)
Naudokite „Smart Switch“ norėdami perkelti duomenis iš savo buvusio prietaiso į naująjį
prietaisą.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → Smart
Switch.
• Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose arba kompiuteriuose gali neveikti.
• Taikomi ribojimai. Daugiau informacijos rasite apsilankę
www.samsung.com/smartswitch. „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas.
Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.
Duomenų perkėlimas per USB jungtį (USB C tipas)
Galite prijungti ankstesnį prietaisą prie prietaiso USB jungtimi (USB C tipas) ir USB laidu, norėdami
lengvai ir greitai perkelti duomenis.
1
Įjunkite USB jungtį (USB C tipas) į universaliąją prietaiso jungtį.
32
Pagrindai
2
Prijunkite prietaisą prie ankstesnio prietaiso pastarojo USB laidu.
Prieš tai turėtas
prietaisas
Jūsų prietaisas
USB jungtis (USB C tipas)
Ankstesnio prietaiso USB
laidas
3
4
Atsiradus programos pasirinkimo iškylančiajam langui, palieskite Smart Switch →
Duomenų gavimas
Ankstesniame prietaise palieskite Leisti.
Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš Galaxy Store arba „Play“ parduotuvė.
Prietaisas atpažins ankstesnį prietaisą ir atsiras galimų perkelti duomenų sąrašas.
5
6
Pasirinkite norimą perkelti elementą ir palieskite Perkelti.
Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš ankstesnio prietaiso.
Pasibaigus duomenų perkėlimui, peržiūrėkite perkeltų duomenų sąrašą savo prietaise.
Perkeldami failus neatjunkite USB laido arba USB jungties (USB C tipas) nuo prietaiso. Tai
padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.
• USB jungtis gali būti teikiama ne visuose regionuose ir ne su visais modeliais.
• Tam tikros USB jungtys gali būti nesuderinamos su norimu prijungti prietaisu,
priklausomai nuo veikimo sąlygų ir prietaiso specifikacijų.
• Perkeliant duomenis padidėja prietaiso akumuliatoriaus energijos sunaudojimas.
Prieš perkeldami duomenis įsitikinkite, kad prietaisas pakankamai įkrautas. Jei
akumuliatoriaus energijos lygis žemas, gali nutrūkti duomenų perkėlimas.
33
Pagrindai
Duomenų perkėlimas belaidžiu būdu
Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso į savo prietaisą belaidžiu būdu per „Wi-Fi Direct“.
1
2
3
4
5
6
7
Ankstesniame prietaise paleiskite Smart Switch.
Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš Galaxy Store arba „Play“ parduotuvė.
Prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas →
Smart Switch.
Padėkite prietaisus vieną šalia kito.
Ankstesniame prietaise palieskite Duomenų siuntimas → Belaidis.
Prieš tai turėtame prietaise pasirinkite elementą, kurį norite perkelti, ir palieskite Siųsti.
Prietaise palieskite Gauti.
Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš prieš tai turėto
prietaiso.
Pasibaigus duomenų perkėlimui, peržiūrėkite perkeltų duomenų sąrašą savo prietaise.
Duomenų atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas naudojant išorinę
laikmeną
Perkelkite duomenis naudodami išorinę laikmeną, tokią kaip „MicroSD“ kortelė.
1
2
3
4
Kurkite ankstesniame prietaise laikomų duomenų atsarginę kopiją išorinėje laikmenoje.
Įdėkite arba prijunkite išorinį atminties prietaisą prie savo prietaiso.
Prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas →
Smart Switch → → Atkurti.
Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami perkelti duomenis iš išorinės laikmenos.
34
Pagrindai
Atsarginių duomenų perkėlimas iš kompiuterio
Perkelkite duomenis iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai. Turite parsisiųsti „Smart Switch“
kompiuterinės versijos programą iš www.samsung.com/smartswitch. Kompiuteryje sukurkite
ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir importuokite duomenis į prietaisą.
1
2
Kompiuteryje apsilankykite www.samsung.com/smartswitch, kad parsisiųstumėte „Smart
Switch“.
Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.
Jei jūsų ankstesnis prietaisas ne „Samsung“ prietaisas, sukurkite kompiuteryje duomenų
atsarginę kopiją naudodami prietaiso gamintojo nurodytą programą. Tada pereikite prie
penkto veiksmo.
3
4
5
6
Prijunkite ankstesnį prietaisą prie kompiuterio prietaiso USB laidu.
Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, norėdami sukurti atsarginę
prietaiso duomenų kopiją. Tada atjunkite savo ankstesnį prietaisą nuo kompiuterio.
Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad perkeltumėte
duomenis į prietaisą.
Ekrano supratimas
Jutiklinio ekrano valdymas
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Rekomenduojama ilgai nenaudoti fiksuotų grafinių vaizdų dalyje arba visame
jutikliniame ekrane. Taip darant gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba
šešėlių.
• Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie
nėra jutiklinės srities dalis.
• Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais arba „S Pen“ rašikliu.
35
Pagrindai
Lietimas
Palieskite ekraną.
Palietimas ir laikymas
Palieskite ir palaikykite ekraną maždaug
2 sek.
Vilkimas
Palieskite ir palaikykite elementą bei
vilkite jį į norimą vietą.
Dvigubas palietimas
Dukart palieskite ekraną.
Braukimas
Braukite aukštyn, žemyn, kairėn arba
dešinėn.
Atitraukimas ir suspaudimas
Atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba
paspauskite ekraną.
36
Pagrindai
Naršymo juosta (programiniai mygtukai)
Įjungus ekraną, ekrano apačioje esančioje naršymo juostoje atsiras programiniai mygtukai.
Numatyta, kad programiniai mygtukai yra paskutinių naudotų programų, pradžios ir grįžimo
atgal mygtukai. Mygtukų funkcijos gali keistis pagal tuo metu naudojamą programą arba
naudojimo aplinką.
Mygtukas
Funkcija
Paskutinių
naudotų
programų
• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų
sąrašą.
• Palieskite, norėdami grįžti į pradžios ekraną.
Pradžios
• Norėdami paleisti programą Google, palieskite ir
palaikykite.
Grįžimo atgal
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Naršymo juostos slėpimas
Peržiūrėkite failus ar naudokite programas platesniame ekrane paslėpdami naršymo juostą.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ekranas → Naršymo juosta, tada palieskite Viso
ekrano gestai skirtuke Naršymo tipas. Naršymo juosta bus paslėpta, o gestų užuominos
pasirodys ten, kur yra programiniai mygtukai. Norėdami naudoti programinius mygtukus,
tempkite pageidaujamo mygtuko gesto užuominą aukštyn.
Jei norite paslėpti gestų užuominas ekrano apačioje, palieskite Gestų patarimai jungiklį, kad jį
išjungtumėte.
37
Pagrindai
Pradžios ekranas ir programų ekranas
Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi
valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Ekranas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
Briaunos skydelio valdiklis
Valdiklis
Ekrano indikatorius
Mėgstamiausios programos
Naršymo juosta (programiniai
mygtukai)
38
Pagrindai
Perjungimas iš pradžios į programų ekraną ir atvirkščiai
Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane braukite aukštyn arba žemyn.
Jei norite grįžti į pradžios ekraną, programų ekrane braukite aukštyn arba žemyn. Arba palieskite
pradžios ekrano mygtuką arba grįžimo mygtuką.
Pradžios ekranas
Programų ekranas
Jei pradžios ekrane pridėsite programų mygtuką, galėsite atidaryti programų ekraną paliesdami
mygtuką. Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, palieskite Pradžios ekrano
nustatym., tada palieskite Programų mygtukas jungiklį, kad jį įjungtumėte. Programų mygtukas
bus pridėtas pradžios ekrano apačioje.
Programų mygtukas
39
Pagrindai
Rodyti ekraną kraštovaizdžio režimu
Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, palieskite Pradžios ekrano nustatym., tada
palieskite Pasukite į gulsčiąjį režimą jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Sukite prietaisą, kol jis bus horizontalioje padėtyje, norėdami matyti ekraną kraštovaizdžio
režimu.
Elementų perkėlimas
Palieskite ir palaikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti elementą į kitą
skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.
Norėdami pridėti programos šaukinį pradžios ekrane, palieskite ir palaikykite elementą programų
ekrane, tuomet palieskite Pridėti pr. ekr. Programos šaukinys bus pridėtas pradžios ekrane.
Dažniausiai naudojamas programas taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano
apačioje.
40
Pagrindai
Aplankų kūrimas
Kurkite aplankus ir kaupkite panašias programas, kad galėtumėte jas greitai pasiekti ir paleisti.
Pradžios ekrane arba programų ekrane palieskite ir palaikykite programą, tuomet vilkite ją virš
kitos programos.
Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos. Palieskite Įvesti aplanko
pavadinimą ir įveskite aplanko pavadinimą.
• Papildomų programų pridėjimas
Aplanke palieskite Pridėti programų. Pažymėkite norimas pridėti programas ir palieskite
Pridėti. Taip pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką.
• Programų perkėlimas iš aplanko
Palieskite ir palaikykite programą, norėdami ją nuvilkti į naują vietą.
• Aplanko trynimas
Palieskite ir palaikykite aplanką, tada palieskite Trinti aplanką. Bus ištrintas tik tas aplankas.
Aplanko programos bus perkeltos į programų ekraną.
41
Pagrindai
Pradžios ekrano redagavimas
Norėdami pasiekti redagavimo parinktis, pradžios ekrane palieskite ir palaikykite arba suimkite
pirštais tuščią sritį. Galite nustatyti darbalaukio foną, valdiklius ir kt. Taip pat galite pridėti, ištrinti
arba pertvarkyti pradžios ekrano skydelius.
• Skydelių pridėjimas: braukite kairėn, tada palieskite
.
• Skydelių perkėlimas: palieskite ir palaikykite skydelių peržiūrą, tada nutempkite į kitą vietą.
• Skydelių trynimas: palieskite
skydelyje.
• Ekrano fonai: keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
• Temos: pakeiskite prietaiso temą. Sąsajos vizualiniai elementai, pavyzdžiui, spalvos,
piktogramos ir ekrano fonai, keisis atsižvelgiant į pasirinktą temą.
• Valdikliai: valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas,
kad suteiktų informaciją ir patogią prieigą pradžios ekrane. Palieskite ir palaikykite valdiklį,
tada nuvilkite jį į pradžios ekraną. Valdiklis bus pridėtas pradžios ekrane.
• Pradžios ekrano nustatym.: konfigūruokite pradžios ekrano nustatymus, pvz., ekrano
tinklelį ar išdėstymą.
42
Pagrindai
Visų programų rodymas pradžios ekrane
Nenaudodami atskiro programų ekrano galite nustatyti prietaisą rodyti visas programas pradžios
ekrane. Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, tuomet palieskite Pradžios ekrano
nustatym. → Pradžios ekrano išdėstymas → Tik pradžios ekranas → Taikyti.
Dabar galite įjungti visas programas braukdami kairėn pradžios ekrane.
Indikacinės piktogramos
Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje
pateikiamos dažniausios piktogramos.
• Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti
būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.
• Kai kurios indikatorių piktogramos pasirodo tik atidarius pranešimų skydelį.
• Indikatorių piktogramos gali skirtis priklausomai nuo paslaugų teikėjo ar modelio.
Piktograma
Reikšmė
Nėra signalo
Signalo stiprumas
Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
Prisijungta prie GPRS tinklo
Prisijungta prie EDGE tinklo
Prisijungta prie UMTS tinklo
Prisijungta prie HSDPA tinklo
Prisijungta prie HSPAP tinklo
/
Prisijungta prie LTE tinklo
Prijungta prie 5G tinklo
Prijungta prie LTE tinklo LTE tinkle, kuris apima 5G tinklą
43
Pagrindai
Piktograma
Reikšmė
„Wi-Fi“ prijungtas
„Bluetooth“ funkcija įjungta
„S Pen“ rašiklis prijungtas
„S Pen“ rašiklis atjungtas
„S Pen“ rašiklio akumuliatoriaus įkrovos lygis
Naudojamos vietos paslaugos
Skambinama
Praleisti skambučiai
Nauja teksto arba multimedijos žinutė
Įjungtas žadintuvas
Įjungtas nutildytas režimas
Įjungtas vibracijos režimas
Įjungtas skrydžio režimas
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
44
Pagrindai
Užrakinimo ekranas
Paspaudus šoninį mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir
užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.
Norėdami atrakinti ekraną, braukite bet kuria kryptimi, kai ekranas įsijungia.
Jei ekranas išjungtas, paspauskite šoninį mygtuką, kad įjungtumėte ekraną. Arba dukart
palieskite ekraną.
Užrakintas ekranas
Ekrano užrakinimo būdo keitimas
Norėdami pakeisti ekrano užrakinimo būdą, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Užrakinimo ekranas → Ekrano užrakto tipas, tada pasirinkite būdą.
Nustatę derinį, PIN kodą, slaptažodį arba biometrinius duomenis kaip ekrano užrakinimo būdą
galite apsaugoti asmeninę informaciją, neleisdami kitiems prisijungti prie prietaiso. Nustačius
ekrano užrakinimo būdą, prietaisas prašys atrakinimo kodo visada jį atrakinant.
• Braukimas: braukite bet kuria kryptimi ekrane, kad jį atrakintumėte.
• Šablonas: nupieškite derinį iš keturių arba daugiau taškų, kad atrakintumėte ekraną.
45
Pagrindai
• PIN kodas: įveskite PIN kodą iš bent keturių skaičių, kad atrakintumėte ekraną.
• Slaptažodis: įveskite slaptažodį iš bent keturių simbolių, skaičių arba ženklų, kad
atrakintumėte ekraną.
• Nėra: nenustatykite jokio ekrano užrakinimo būdo.
• Veidas: užregistruokite veidą ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr. Veido atpažinimas.
• Pirštų atspaudai: užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr.
Pirštų atspaudų atpažinimas.
Galite nustatyti prietaisą atlikti gamyklinių duomenų nustatymą iš naujo, jei kelis kartus iš
eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite nustatytą ribą. Paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Užrakinimo ekranas → Saugos užrakto nustatymai, atrakinkite
ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano rakinimo būdą ir palieskite jungiklį Aut.
gam. nust. atkūrimas, kad jį įjungtumėte.
Pranešimų skydelis
Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras
indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite
pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.
Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų
sritį, ekrane braukite aukštyn.
46
Pagrindai
Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.
Galios parinkčių įjungimas
Greito nustatymo mygtukai
Paleiskite Nustatymai
Valdykite mediją savo prietaise ir
netoliese esančiuose prijungtuose
prietaisuose
Valdykite netoliese esančius
prijungtus prietaisus ir
„SmartThings“ prietaisus bei
situacijas
Pageidaujama SIM arba USIM
kortelė kiekvienai parinkčiai.
Palieskite ir palaikykite, norėdami
įjungti SIM kortelės tvarkyklę
(dviejų SIM modeliams)
Peržiūrėkite išsamią pranešimo
informaciją ir atlikite įvairius
veiksmus
Įjunkite pranešimų nustatymus
Valykite visus pranešimus
Greito nustatymo mygtukų naudojimas
Norėdami įjungti kai kurias funkcijas, palieskite greito nustatymo mygtukus. Norėdami peržiūrėti
daugiau mygtukų, braukite žemyn per pranešimų sritį.
47
Pagrindai
Norėdami pakeisti funkcijos nustatymus, palieskite tekstą po kiekvienu mygtuku. Norėdami
pamatyti išsamesnius nustatymus, palieskite ir laikykite mygtuką.
Jei norite pertvarkyti mygtukus, palieskite → Mygtukų tvarka, palieskite ir palaikykite mygtuką,
tuomet vilkite jį į kitą vietą.
Medijos atkūrimo valdymas
Lengvai valdykite muzikos ar vaizdo įrašų atkūrimą naudodami medijos funkciją. Taip pat galite
tęsti atkūrimą kitame prietaise.
1
2
Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite Medija.
Palieskite valdiklio piktogramas, norėdami valdyti atkūrimą.
Norėdami tęsti atkūrimą kitame prietaise, palieskite
ir pasirinkite norimą prietaisą.
Ekrano vaizdo įrašymas ir veiksmų ekrane
įrašymas
Ekrano vaizdo įrašymas
Įrašykite ekrano vaizdą, kai naudojatės prietaisu ir ant jo rašykite, pieškite, jį apkarpykite arba
dalykitės įrašytu vaizdu. Galite fotografuoti esamą ekraną ir slenkamąjį plotą.
Norėdami užfiksuoti ekrano vaidą, naudokitės vienu iš šių būdų. Užfiksuoti ekrano vaizdai bus
išsaugoti Galerija.
• Mygtuko užfiksavimas: vienu metu paspauskite šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo
mygtuką.
• Fiksavimas braukiant: braukite ranka per ekraną kairėn arba dešinėn.
• Fiksavimas naudojant Gesto komandą: ištraukite iš angos „S Pen“ rašiklį, kad atidarytumėte
komandų ore skydelį, tada palieskite Rašymas ekrane. Daugiau informacijos žr. Rašymas
ekrane.
• Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
• Jeigu ekrano vaizdo fiksavimo braukiant funkcija neaktyvi, paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos → Judesiai ir gestai, tuomet palieskite
Užfiksuoti braukiant delnu jungiklį, kad jį įjungtumėte.
48
Pagrindai
Užfiksavę ekrano vaizdą, naudokite šias ekrano apačioje esančios įrankių juostos parinktis:
•
: užfiksuokite esamą turinį ir paslėptą turinį pailgintame puslapyje, tokiame kaip
tinklalapis. Kai palieskite , ekranas automatiškai slinks žemyn ir bus fiksuojama daugiau
turinio.
•
: rašykite ar pieškite ant momentinės ekrano kopijos arba iškirpkite momentinės ekrano
kopijos dalį. Nukirpta dalis bus išsaugota Galerija.
•
: prie momentinės ekrano kopijos pridėkite žymų. Norėdami ieškoti momentinių ekrano
kopijų pagal žymą, palieskite „Finder“ paieška programų ekrano viršuje. Galite peržiūrėti
žymų sąrašą ir lengvai ieškoti norimos momentinės ekrano kopijos.
•
: dalytis ekrano nuotrauka su kitais.
Jeigu užfiksuotame ekrano vaizde parinkčių nesimato, paleiskite programą Nustatymai,
palieskite Išplėstinės funkcijos, → Ekrano nuotraukos ir ekrano įrašymas, tada
palieskite Ekrano nuotrauk. įrankių juosta jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Veiksmų ekrane įrašas
Įrašykite veiksmus ekrane, kai naudojate prietaisą.
Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite
įjungtumėte. Pasibaigus skaičiavimui, prasidės įrašymas.
• Norėdami rašyti arba piešti ekrane, palieskite
(Ekrano įrašymo įrankis), kad
.
• Norėdami įrašyti savo veiksmus ekrane vaizdo įrašo formatu, palieskite
Baigę įrašyti vaizdo įrašą, palieskite
.
. Vaizdo įrašas bus išsaugotas Galerija.
Norėdami pakeisti ekrano veiksmų įrašymo priemonės nustatymus, paleiskite programą
Nustatymai ir palieskite Išplėstinės funkcijos → Ekrano nuotraukos ir ekrano įrašymas
→ Ekrano įraš. priem. nustatymai.
49
Pagrindai
Teksto įvedimas
Klaviatūros išvaizda
Kai vedate tekstą, norėdami siųsti žinutes, kurti įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.
Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti
įvesties kalbą į palaikomą kalbą.
Papildomos klaviatūros funkcijos
Peržiūrėkite daugiau klaviatūros
funkcijų
Įveskite didžiąją raidę. Jei norite
rašyti tik didžiosiomis raidėmis,
palieskite dukart
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite simbolius
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite tarpą
Įvesties kalbos keitimas
Palieskite → Kalbos ir tipai → Tvarkyti įvesties kalbas ir pasirinkite norimas naudoti kalbas.
Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties kalbą galėsite rinktis, braukdami
tarpo klavišu kairėn arba dešinėn.
Klaviatūros keitimas
Naršymo juostoje palieskite
, norėdami pakeisti klaviatūrą.
50
Pagrindai
Norėdami pakeisti klaviatūros tipą palieskite
norimą klaviatūros tipą.
→ Kalbos ir tipai, pasirinkite kalbą ir pasirinkite
• Jei klaviatūros mygtukas (
) neatsiranda naršymo juostoje, paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Bendrasis valdymas → Kalba ir įvestis, tuomet palieskite
Rodyti klaviatūros mygtuką jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• 3x4 klaviatūra mygtukas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis
kartus iš eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.
Papildomos klaviatūros funkcijos
Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, kai kurios funkcijos gali būti
neprieinamos.
•
•
•
: nuspėti žodžius pagal ankstesnes įvestis ir rodyti siūlomus žodžius. Norėdami grįžti į
klaviatūros funkcijų sąrašą, palieskite .
: įvesti jaustukus.
: įveskite lipdukus. Taip pat galite įvesti „Mano jaustuko“ lipdukus, kurie atrodo taip kaip
jūs. Daugiau informacijos žr. „Mano jaustuko“ lipdukų naudojimas pokalbiuose.
•
: pridėkite animuotų GIF failų.
•
: teksto įvedimas balsu.
•
: pakeisti klaviatūros nustatymus.
•
→
: perjungti į rašymo ranka režimą.
Perjunkite į standartinę klaviatūrą
Peržiūrėkite informaciją apie ranka
rašytų užrašų taisymą
•
→
•
→
: pakeiskite klaviatūros režimą arba dydį.
•
→
: įjunkite teksto redagavimo skydelį.
: pridėti elementą iš iškarpinės.
51
Pagrindai
Kopijavimas ir įklijavimas
1
2
3
4
Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite Pasirinkti visus, kad
pasirinktumėte visą tekstą.
Palieskite Kopijuoti arba Iškirpti.
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
Palieskite ir palaikykite vietą, kurioje norite įterpti teksto, tuomet palieskite Įklijuoti.
Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite Iškarpinė ir pasirinkite tekstą.
Žodynas
Naudodamiesi kai kuriomis funkcijomis, pavyzdžiui, naršydami tinklalapius, galite sužinoti žodžių
reikšmes.
1
2
3
Palieskite ir laikykite žodį, kurio reikšmę norite sužinoti.
Pasirinkčių sąraše palieskite Dictionary.
Jeigu žodynas prietaise iš anksto neįdiegtas, palieskite Move to Manage dictionaries,
palieskite
greta žodyno, tada palieskite Įdiegti, kad jį atsisiųstumėte.
Peržiūrėkite apibrėžimą žodyno iššokančiame lange.
Norėdami persijungti į peržiūrą visame ekrane, palieskite . Palieskite ekrane esantį
apibrėžimą, kad galėtumėte peržiūrėti daugiau apibrėžimų. Norėdami žodžius įtraukti į
mėgstamiausių žodžių sąrašą, išsamiame rodinyje palieskite , o norėdami žodį naudoti
kaip paieškos terminą – Search Web.
52
Programos ir funkcijos
Programų įdiegimas ir šalinimas
Galaxy Store
Programų pirkimas ir atsisiuntimas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos
„Samsung Galaxy“ prietaisams.
Paleiskite programą Galaxy Store.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų įdiegimas
Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite
.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite Įdiegti. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir vykdykite ekrane nurodytas instrukcijas.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → Nustatymai →
Automatinis programų atnaujinimas, tada pasirinkite parinktį.
„Play“ parduotuvė
Programų pirkimas ir atsisiuntimas.
Paleiskite programą „Play“ parduotuvė.
Programų įdiegimas
Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite ĮDIEGTI. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir vykdykite ekrane nurodytas instrukcijas.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite
Atnaujinti programas automatiškai, tada pasirinkite parinktį.
53
→ Nustatymai →
Programos ir funkcijos
Programų tvarkymas
Programų šalinimas ir išjungimas
Palieskite ir palaikykite programą bei pasirinkite parinktį.
• Pašalinti: pašalinkite atsisiųstas programas.
• Išjungti: išjunkite pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.
Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
Programų įjungimas
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Programos →
ir palieskite Įjungti.
→ Išjungta, pasirinkite programą
Programų leidimų nustatymas
Kad kai kurios programos veiktų tinkamai, gali reikėti joms suteikti leidimą prisijungti prie
informacijos arba ją naudoti prietaise. Atidarius programą gali atsirasti iššokantysis langas ir
prašymas prisijungti prie tam tikrų funkcijų arba informacijos. Palieskite Leisti iškylančiajame
lange, kad programai suteiktumėte leidimą.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus, paleiskite programą Nustatymai ir
palieskite Programos. Pasirinkite programą ir palieskite Leidimai. Galite peržiūrėti programos
leidimų sąrašą ir pakeisti jos leidimus.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus pagal leidimų kategoriją, paleiskite
programą Nustatymai ir palieskite Programos → → Programų leidimai. Pasirinkite elementą
ir palieskite jungiklius prie programų, kad suteiktumėte leidimus.
Jei nesuteiksite leidimų programoms, pagrindinės programų funkcijos gali tinkamai
neveikti.
54
Programos ir funkcijos
Ieškiklis
Greitai ieškokite turinio prietaise.
1
2
Programų ekrane palieskite „Finder“ paieška. Arba atidarykite pranešimų skydelį, braukite
žemyn ir palieskite .
Įvesti slaptažodį.
Jūsų prietaise bus ieškoma programų ir turinio.
Jei paliesite
klaviatūroje, galėsite ieškoti daugiau turinio.
„S Pen“ rašiklio funkcijos
Gestai
Valdykite programas nuotoliniu būdu naudodami prie prietaiso per „Bluetooth Low Energy“ (BLE)
prijungtą „S Pen“ rašiklį.
Pvz., galite greitai paleisti programas, pvz., fotoaparato programą, paspausdami ir laikydami
paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką. Taip pat, naudodami fotoaparato programą, galite
fotografuoti vieną kartą paspausdami mygtuką. Leisdami muziką padidinsite garsumą, jei,
laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką, į viršų pakelsite „S Pen“ rašiklį, garsumą sumažinsite,
jei rašiklį nuleisite.
55
Programos ir funkcijos
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos → „S Pen“ → Gestai, tada
palieskite jungiklį, norėdami įjungti funkciją.
• Įkraukite „S Pen“ rašiklį prieš naudodami ore atliekamų veiksmų funkciją. Daugiau
informacijos žr. „S Pen“ rašiklio įkrovimas.
• Ištraukus „S Pen“ rašiklį iš angos būsenos juostoje atsiranda
piktograma. Jei
„S Pen“ rašiklis išsikrovęs arba yra toli nuo prietaiso, arba jei tarp „S Pen“ rašiklio
ir prietaiso yra kliūčių ar išorinių trikdžių, „S Pen“ rašiklis atsijungs nuo prietaiso ir
piktograma taps pilka ( ). Norėdami vėl naudoti ore atliekamų veiksmų funkciją,
prijunkite „S Pen“ rašiklį prie prietaiso įkišdami „S Pen“ rašiklį į angą.
Fotografavimas su „S Pen“ rašikliu
Nors fotografuojate padėję prietaisą per atstumą, lengvai nufotografuosite paspausdami
„S Pen“ rašiklio mygtuką ir nenustatydami laikmačio.
1
2
Paleiskite programą Fotoaparatas.
Vieną kartą paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką ir nufotografuokite.
• Norėdami fotografuoti nuotraukų seriją, paspauskite ir laikykite paspaudę „S Pen“ rašiklio
mygtuką.
• Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, judinkite „S Pen“ rašiklį kairėn arba dešinėn ir
laikykite nuspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką.
• Norėdami perjungti fotoaparatus, dukart paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką.
56
Programos ir funkcijos
Norimų naudoti programų ar funkcijų keitimas
Pakeiskite programą, funkciją ar veiksmus, kuriuos norite naudoti su „S Pen“ rašiklio funkcija.
Norėdami pakeisti programą, kuri bus paleidžiama, įjunkite ore atliekamų veiksmų nustatymų
ekraną, palieskite Laikykit pasp. rašiklio mygtuką ir pasirinkite programą arba funkciją.
Norėdami keisti kiekvienos programos veiksmus, įjunkite ore atliekamų veiksmų ekraną ir
pasirinkite programą skirtuke Programos veiksmai. Galite keisti veiksmus paliesdami elementus
skirtukuose Rašiklio mygtukas ar Gestai.
„S Pen“ rašiklio akumuliatoriaus
įkrovos lygis
Nustatykite norimą paleisti
programą ar funkciją
Nustatykite veiksmus kiekvienai
programai
Nustatykite fotoaparato ir medijos
programų veiksmus
57
Programos ir funkcijos
Kito „S Pen“ rašiklio prijungimas
Prieš naudodami „S Pen“ rašiklio funkcijas su kitu „S Pen“ rašikliu, pvz., ore atliekamus veiksmus,
turite prijungti „S Pen“ rašiklį prie prietaiso.
1
2
3
Įkiškite kitą „S Pen“ rašiklį į angą.
Įjunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn, palieskite
palieskite, norėdami iš naujo aktyvuoti.
(„S Pen“ gestai), tada dar kartą
Palieskite Prijungt naują „S Pen“.
Bus prijungtas „S Pen“ rašiklis. Prieš baigiant jungti galite pastebėti trumpą delsą.
• Galite prijungti tik „Samsung“ patvirtintus „S Pen“ rašiklius, kurie palaiko „Bluetooth
Low Energy“ (BLE).
• Jungimo metu nenuimkite „S Pen“ rašiklio nuo prietaiso. Taip pertrauksite procesą.
• Jei neišeis prijungti arba norėsite naudoti prieš tai naudotą „S Pen“ rašiklį, iš naujo
prijunkite prieš tai parodytu būdu.
58
Programos ir funkcijos
„S Pen“ rašiklio nustatymas iš naujo
Jei susiduriate su „S Pen“ rašiklio ryšio problemomis arba „S Pen“ rašiklis dažnai atsijungia,
„S Pen“ rašiklį nustatykite iš naujo ir vėl prijunkite.
Įkiškite „S Pen“ rašiklį į angą. Tada įjunkite ore atliekamų veiksmų nustatymų ekraną ir palieskite
→ Iš naujo nustatyt „S Pen“.
Gesto komanda
Gesto komanda yra meniu, kuriame teikiamos „S Pen“ rašiklio funkcijos ir greitoji prieiga prie
dažnai naudojamų programų.
Norėdami atidaryti komandų ore skydelį ištraukite iš angos „S Pen“ rašiklį arba laikykite
„S Pen“ rašiklį virš ekrano ir paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką. Taip pat „S Pen“ rašikliu galite
paliesti komandų ore piktogramą ( ).
Tempkite aukštyn arba žemyn komandų ore skydelyje ir pasirinkite norimą funkciją arba
programą.
Kai ekranas išjungtas arba užrakintas naudojant vieną iš ekrano rakinimo būdų, ištraukus
„S Pen“ rašiklį komandų ore skydelis neatsidarys.
„S Pen“ rašiklio akumuliatoriaus
įkrovos lygis
Sukurti užrašą
Žr visas pastabas
Išmanusis pasirinkimas
Rašymas ekrane
Judančios žinutės
„S Pen“ rašiklio nustatymai
„AR Doodle“
Versti
59
Programos ir funkcijos
Kaip pridėti šaukinių į komandų ore skydelį
Į komandų ore skydelį pridėkite dažnai naudojamų programų arba funkcijų šaukinių.
Komandų ore skydelyje palieskite Pridėti trumpinių ir pasirinkite programas ar funkcijas, kurias
norite atidaryti iš skydelio.
Arba atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite
→ Spartieji mygtukai.
„S Pen“ rašiklio funkcijos
Įjunkite įvairias „S Pen“ rašiklio funkcijas iš komandų ore skydelio. Šaukiniai, kurie nėra įrašyti
skydelyje pagal nutylėjimą, gali būti pridėti naudojant Pridėti šaukinių funkciją.
• Sukurti pastabą: lengvai kurkite užrašus iškylančiajame lange, nepaleisdami Samsung
Notes programos. Daugiau informacijos žr. Sukurti pastabą.
• Žr. visas pastabas: peržiūrėkite visus užrašus Samsung Notes programoje.
• Išmanusis pasirinkimas: naudodami „S Pen“ rašiklį pasirinkite sritį ir, pavyzdžiui, atlikite
dalijimosi ar išsaugojimo veiksmus. Daugiau informacijos žr. Išmanusis pasirinkimas.
• Rašymas ekrane: įrašykite ekrano vaizdą, kad galėtumėte ant jo rašyti, piešti arba iškirpti
užfiksuoto ekrano vaizdo dalį. Taip pat galite fiksuoti esamą turinį ir paslėptą turinį
pailgintame puslapyje, tokiame kaip tinklalapis. Daugiau informacijos žr. Rašymas ekrane.
• Tiesioginės žinutės: vietoj tekstinės žinutės sukurkite ir išsiųskite unikalią žinutę, kurioje
bus įrašyti jūsų veiksmai rašant ranka arba piešiant judančią žinutę ir kurią išsaugosite kaip
animacinį failą. Daugiau informacijos žr. Tiesioginės žinutės.
• AR Doodle: įrašykite linksmų vaizdo įrašų naudodami virtualų rankraštį ar piešdami ant
veidų ir bet kur kitur. Daugiau informacijos žr. AR Doodle.
• Versti: laikykite „S Pen“ rašiklį virš žodžio, kad jis būtų išverstas. Daugiau informacijos žr.
Versti.
• PENUP: skelbkite savo darbus, peržiūrėkite kitų darbus ir gaukite naudingų piešimo
patarimų. Daugiau informacijos žr. PENUP.
• Bixby Vision: naudokite „Bixby Vision“ funkcijas, norėdami ieškoti panašių vaizdų, aptikti ir
išversti tekstą ir kt. Daugiau informacijos žr. Bixby Vision.
• Didinti: laikykite „S Pen“ rašiklį virš ekrano srities, kad ji būtų padidinta. Daugiau informacijos
žr. Didinti.
• Žvilgsnis: sumažinkite programą iki miniatiūros ir laikykite „S Pen“ rašiklį virš miniatiūros, kad
įjungtumėte programą peržiūrai visame ekrane. Daugiau informacijos žr. Žvilgsnis.
• Spalvinimas: pridėkite spalvų PENUP teikiamuose vaizduose naudodami „S Pen“ rašiklį.
60
Programos ir funkcijos
• Rašyti kalendoriuje: paleiskite programą Kalendorius ir rašykite arba pieškite ekrane.
Daugiau informacijos žr. Rašyti kalendoriuje.
• Pridėti trumpinių: į komandų ore skydelį pridėkite dažnai naudojamų programų šaukinių.
Komandų ore piktograma
Kai komandų ore skydelis išjungiamas, ekrane lieka komandų ore piktograma. Galite atidaryti
komandų ore skydelį „S Pen“ rašikliu palietę piktogramą.
Jei norite perkelti piktogramą, tempkite
į kitą vietą.
Norėdami pašalinti piktogramą, tempkite
į Pašalinti ekrano viršuje.
Jei komandų ore piktograma neatsiranda ekrane, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Išplėstinės funkcijos → „S Pen“, tuomet palieskite Slankioji piktograma jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
Naudodami programas, kurios palaiko ore atliekamų veiksmų funkciją, ir užvesdami „S Pen“ rašiklį
virš gesto komandos piktogramos galite peržiūrėti veiksmus, kuriuos galima atlikti su kiekviena
programa.
Sukurti pastabą
Lengvai kurkite užrašus iškylančiajame lange, nepaleisdami Samsung Notes programos.
1
Atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite Sukurti pastabą. Arba dukart palieskite ekraną
laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką.
Užrašo ekranas bus rodomas iškylančiajame lange.
2
Kurkite užrašą naudodami „S Pen“ rašiklį.
Trintukas
Reguliuokite skaidrumą
Rašiklis
Anuliuoti
Perdaryti
3
Baigę kurti užrašą, palieskite Saug.
Užrašas bus išsaugotas Samsung Notes.
61
Programos ir funkcijos
Išmanusis pasirinkimas
Naudokite „S Pen“ rašiklį, norėdami pasirinkti sritį, ir atlikite veiksmus, pvz., dalykitės arba
išsaugokite. Taip pat galite pasirinkti vietą vaizdo įraše ir ją užfiksuoti kaip GIF animaciją.
1
2
3
Jei yra medžiagos, kurią norite užfiksuoti, pvz., vaizdo dalis, atidarykite komandų ore skydelį
ir palieskite Išmanusis pasirinkimas.
Įrankių juostoje pasirinkite norimos formos piktogramą ir vilkite „S Pen“ rašiklį per turinį, kurį
norite pasirinkti.
Pasirinkite pasirinktoje srityje taikytiną parinktį.
• Išimti tekstą: išimkite tekstą iš pasirinktos vietos.
• Prisegti ekrane: prikabinkite pasirinktą vietą ekrane.
•
: automatiškai keičia pasirinktos srities išvaizdą.
•
: rašykite arba pieškite pasirinktoje srityje.
•
: dalytis pasirinkta sritimi su kitais.
•
: išsaugokite pasirinktą sritį Galerija.
62
Programos ir funkcijos
Vaizdo įrašo srities fiksavimas
Vaizdo įrašo peržiūros metu pasirinkite sritį ir užfiksuokite ją kaip GIF animaciją.
1
2
3
Jei yra medžiagos, kurią norite užfiksuoti vaizdo įrašo peržiūros metu, atidarykite komandų
ore skydelį ir palieskite Išmanusis pasirinkimas.
Įrankių juostoje palieskite
.
Reguliuokite fiksuojamos srities padėtį ir dydį.
Reguliuokite
padėtį
Norėdami pakeisti
rėmelio dydį,
tempkite rėmelio
kampą
Pasirinkite kokybę
4
Norėdami pradėti fiksuoti, palieskite Įrašyti.
• Prieš fiksuodami vaizdo įrašą įsitikinkite, kad vaizdo įrašas paleistas.
• Ekrane bus parodyta vaizdo įrašo srities fiksavimo maksimali trukmė.
• Vaizdo įrašo srities fiksavimo metu, jo garsas nebus įrašomas.
5
6
Norėdami baigti fiksavimą, palieskite Stabdyt.
Pasirinkite pasirinktoje srityje taikytiną parinktį.
•
: rašykite arba pieškite pasirinktoje srityje. Palieskite
gautą rezultatą prieš išsaugodami failą.
•
: dalytis pasirinkta sritimi su kitais.
•
: išsaugokite pasirinktą sritį Galerija.
63
, kad galėtumėte peržiūrėti
Programos ir funkcijos
Rašymas ekrane
Įrašykite ekrano vaizdą, kad galėtumėte ant jo rašyti, piešti arba iškirpti užfiksuoto ekrano vaizdo
dalį.
Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.
1
Jei yra medžiagos, kurią norite užfiksuoti, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite
Rašymas ekrane.
Automatiškai nufotografuojamas esamas ekrano vaizdas ir pasirodo redagavimo įrankių
juosta.
2
3
Jei užfiksavote turinį pailgintame puslapyje, tokiame kaip tinklalapis, palieskite Fiksavimas
slenkant, norėdami užfiksuoti paslėptą turinį. Kelis kartus palieskite Fiksavimas slenkant,
kol ekrano fiksavimas bus baigtas, tada palieskite Atlikta.
Parašykite komentarą ant ekrano vaizdo.
Anuliuoti
Perdaryti
Rašiklio spindulys
Rašiklio tipas
Rašiklio spalva
4
Pasirinkite ekrano vaizdui taikytiną parinktį.
• Bendrinti: dalykitės ekrano nuotrauka su kitais.
• Išsaug.: išsaugokite ekrano kopiją Galerija.
64
Programos ir funkcijos
Tiesioginės žinutės
Vietoj tekstinės žinutės sukurkite ir išsiųskite unikalią žinutę, kurioje bus įrašyti jūsų veiksmai
rašant ranka arba piešiant judančią žinutę ir kurią išsaugosite kaip animacinį failą.
1
Norėdami siųsti animuotą žinutę, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite Tiesioginės
žinutės.
Pasirodys judančios žinutės ekranas.
2
Asmeniškai pritaikykite fono vaizdą ir palieskite Atlikta arba Pradėkite piešti.
• Galerija: nustatykite Galerija išsaugotą nuotrauką ar vaizdo įrašą kaip fono vaizdą.
• Fotoapar.: fotografuokite arba įrašykite vaizdo įrašą ir nustatykite jį kaip fono vaizdą.
• Spalva: pasirinktie fono spalvą.
3
Rašykite arba pieškite judančios žinutės ekrane.
Keiskite failo
formatą
Žinutės
įvedimo limitas
Keiskite rašymo
efektą
Pakeiskite
rašiklio spalvą
Pakeiskite
rašiklio spindulį
Pradėkite iš
pradžių
Peržiūrėti
Anuliuoti
4
Palieskite Atlikta.
5
Palieskite Bendrinti ir pasirinkite būdą.
Judanti žinutė bus išsaugota Galerija kaip animacinis GIF failas arba vaizdo įrašas.
65
Programos ir funkcijos
Versti
Užveskite „S Pen“ rašiklį virš norimo išversti teksto. Tekste esantys vienetai taip pat bus pakeisti.
• Norėdami naudotis šia funkcija, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio
tinklo.
• Ši funkcija su kai kuriomis kalbomis nesuderinta.
• Ši funkcija veikia tik tuomet, kai aptinkamas tekstas rodomas ekrane.
1
2
3
Jei yra teksto, kurį norite išversti, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite Versti.
Pasirinkite kalbas vertėjo skydelyje ekrano viršuje.
Tarp žodžių ir sakinių esantį tekstą galite keisti paliesdami
arba
.
Užveskite „S Pen“ rašiklį virš norimo išversti teksto arba norimo konvertuoti vieneto.
Pasirodys išverstas tekstas. Norėdami išklausyti originalaus teksto tarimą, palieskite
piktograma gali nepasirodyti, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.
Pasirinkite kalbas
Teksto pasirinkimo
detalumas (žodis
arba sakinys)
Vertimo rezultatas
4
Norėdami uždaryti vertėją, palieskite
vertėjo skydelyje.
66
.
Programos ir funkcijos
Bixby Vision
Užvedus „S Pen“ rašiklį virš turinio, turinys atpažįstamas ir parodomos veikiančios paieškos
piktogramos. Naudokite funkcijas, norėdami ieškoti panašių vaizdų, aptikti ir išversti tekstą bei
atlikti kitus veiksmus. Daugiau informacijos žr. Bixby Vision.
1
2
3
4
Turėdami vaizdą, pagal kurį norite ieškoti susijusios informacijos arba iš kurio norite išskirti
tekstą, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite Bixby Vision.
Užveskite „S Pen“ rašiklį virš norimo turinio.
Atpažinus turinį pasirodo galimos paieškos piktogramos.
Pasirinkite norimą piktogramą.
Norėdami uždaryti „Bixby Vision“, palieskite
„Bixby Vision“ skydelyje.
67
Programos ir funkcijos
Didinti
Laikykite „S Pen“ rašiklį virš ekrano srities, kad ji būtų padidinta.
Atidarykite komandų ore skydelį, palieskite Didinti ir užveskite „S Pen“ rašiklį virš vietos, kurią
norite didinti.
Keiskite didintuvo dydį
Išjunkite didintuvą
Keiskite didinimo santykį
Žvilgsnis
Sumažinkite programą iki miniatiūros ir laikykite „S Pen“ rašiklį virš miniatiūros, kad įjungtumėte
programą peržiūrai visame ekrane.
Pavyzdžiui, įjunkite žemėlapio programą, atidarykite Komandų ore skydelį, tada palieskite
Žvilgsnis. Programa bus sumažinta iki miniatiūros ekrano apačioje. Naršydami tinklalapius
laikykite „S Pen“ rašiklį virš šios miniatiūros, kad atidarytumėte žemėlapio programą per visą
ekraną ir greitai surastumėte reikiamas vietas.
Miniatiūra
68
Programos ir funkcijos
Patraukite „S Pen“ rašiklį nuo ekrano, kad vėl sumažintumėte programą į miniatiūrą.
Norėdami pašalinti sumažintą programą, palieskite ir laikykite miniatiūrą, tada nuvilkite ją į
Pašalinti ekrano viršuje.
Rašyti kalendoriuje
Lengvai ir greitai sudarykite planus rašydami ar piešdami kalendoriaus ekrane.
Įjunkite komandų ore skydelį, palieskite Rašyti kalendoriuje, tuomet įrašykite savo planus į
kalendorių. Baigę palieskite Išsaugoti. Norėdami redaguoti, palieskite .
Rašiklio nustatymai
Perdaryti
Trintukas
Anuliuoti
Šią funkciją galite naudoti tik kalendoriaus mėnesio peržiūroje.
69
Programos ir funkcijos
Peržiūra gestais
Norėdami peržiūrėti turinį arba informaciją iššokančiame lange, laikykite „S Pen“ rašiklį virš
elemento ekrane.
Kai kurių programų atveju peržiūros lange bus rodomi veiksmo mygtukai.
Veiksmo mygtukai
Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės
funkcijos → „S Pen“, tada palieskite Peržiūra gestais jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Pasirinkimas rašikliu
Laikydami nuspaustą „S Pen“ rašiklio mygtuką vilkite „S Pen“ rašiklį virš teksto arba elementų
sąrašų, kad pasirinktumėte keletą elementų arba tekstą. Pasirinktus elementus arba tekstą taip
pat galite kopijuoti ir įkelti į kitą programą arba jais dalytis su kitais.
70
Programos ir funkcijos
Įraš.išjung.ekr.
Galite greitai kurti įrašus, rašydami juos neįjungę ekrano. Be to, galite prikabinti arba redaguoti
įrašą „Always On Display“ ekrane.
Pakeiskite rašiklio spalvą
Išsaugokite įrašą „Samsung Notes“
Pakeiskite linijos storį
Prikabinkite įrašą „Always On
Display“ ekrane
Trintukas
Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės
funkcijos → „S Pen“, tada palieskite Įraš.išjung.ekr. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Įrašo kūrimas išjungtame ekrane
1
2
3
Kai ekranas išjungtas, ištraukite „S Pen“ rašiklį arba užveskite „S Pen“ rašiklį virš ekrano ir
paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką.
Parašykite arba nupieškite įrašą.
Norėdami pratęsti puslapį, palieskite
.
Norėdami prikabinti įrašą „Always On Display“ ekrane, palieskite
Display. Prikabintas įrašas dar nebus išsaugotas.
→ Įtr. į Always On
Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite Išsaugoti arba įdėkite „S Pen“ rašiklį į angą. Įrašas bus
→ Įraš.išjung.ekr.
išsaugotas Samsung Notes →
71
Programos ir funkcijos
Prikabinto įrašo peržiūra „Always On Display“ ekrane
Prikabinę išjungtame ekrane sukurtą įrašą, jį galite peržiūrėti „Always On Display“ ekrane.
Norėdami redaguoti prikabintą įrašą, du kartus jį palieskite. Jei vėl prikabinsite redaguotą įrašą
→ Išjungto
„Always On Display“ ekrane, originalus įrašas bus išsaugotas Samsung Notes →
ekrano įrašas.
Norėdami suskleisti prikabintą įrašą, dukart palieskite
. Įrašas bus rodomas kaip
„Always On Display“ ekrane. Norėdami vėl peržiūrėti įrašą, dukart palieskite .
piktograma
Jei, atidarę įrašą, tam tikrą laiką neatliksite jokių veiksmų, įrašas automatiškai susiskleis.
Prikabintas įrašas
Sumažinkite įrašą
72
Programos ir funkcijos
Ekrano atrakinimas naudojant „S Pen“ rašiklį
Jei ekranas užrakintas tuo metu, kai prijungtas „S Pen“ rašiklis, galite atrakinti ekraną
paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką.
• Atrakinti S Pen nuotol. valdymą funkciją galimas tik tuomet, kai nustatytas ekrano
užrakinimo būdas.
• Norėdami naudoti šią funkciją, prijunkite „S Pen“ rašiklį prie prietaiso.
1
2
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Išplėstinės funkcijos → „S Pen“ → Atrakinti S
Pen nuotol. valdymą.
Palieskite Atrakinti S Pen nuotol. valdymą → GERAI.
Dabar galite atrakinti ekraną paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką.
Bixby
Įvadas
„Bixby“ yra naudotojo sąsaja, padedanti patogiau naudoti prietaisą.
Galite kalbėti su „Bixby“ arba rašyti tekstą. „Bixby“ paleis prašomą funkciją arba parodys daugiau
norimos informacijos. Jis taip pat stebi jūsų naudojimo įpročius ir aplinkas. Kuo daugiau apie jus
sužino, tuo tiksliau jus supranta.
• Norėdami naudoti „Bixby“, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo.
• Norėdami naudoti „Bixby“, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
• „Bixby“ prieinamas tik tam tikromis kalbomis, tam tikros funkcijos gali būti
neprieinamos dėl regiono.
73
Programos ir funkcijos
„Bixby“ paleidimas
Paleidus „Bixby“ pirmą kartą, pasirodys įvadinis „Bixby“ puslapis. Norėdami naudoti „Bixby“, turite
pasirinkti kalbą, prisijungti prie „Samsung“ paskyros laikydamiesi ekrane pateikiamų instrukcijų
bei sutikti su sąlygomis.
1
Paspauskite ir palaikykite šoninį mygtuką. Arba paleiskite programą Bixby.
Pasirinkite kalbą
Šoninis
mygtukas
2
3
Prisijunkite prie
„Samsung“
paskyros
Pasirinkite su „Bixby“ naudojamą kalbą.
Palieskite Sign in to Samsung account ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų, kad
prisijungtumėte prie savo „Samsung“ paskyros.
Jeigu jau esate prisijungę, ekrane bus rodoma paskyros informacija.
4
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.
Pasirodys „Bixby“ ekranas.
74
Programos ir funkcijos
„Bixby“ naudojimas
Kai pasakysite „Bixby“ tai, ką norite, „Bixby“ paleis atitinkamas funkcijas arba parodys
pageidaujamą informaciją.
Laikydami paspaudę šoninį mygtuką sakykite „Bixby“ tai, ką norite, o baigę kalbėti nukelkite
pirštą nuo mygtuko. Arba sakykite „Hi, Bixby“ ir, kai iš prietaiso pasigirs garsas, sakykite tai, ką
norite.
Pvz., spausdami ir laikydami paspaustą šoninį mygtuką sakykite „How’s the weather today?“
Ekrane pasirodys informacija apie orus.
Jei norite sužinoti rytojaus orus, tiesiog paspaudę ir laikydami paspaustą šoninį mygtuką
pasakykite „Tomorrow?“ Kadangi „Bixby“ supranta pokalbio kontekstą, jums bus parodyta
informacija apie rytojaus orą.
„How's the weather
today?“
Pokalbio pradėjimas
Klausymas
75
Paleista atitinkama
funkcija
Programos ir funkcijos
Jei pokalbio metu „Bixby“ paklaus klausimo, atsakykite „Bixby“ paspausdami ir palaikydami šoninį
mygtuką. Arba palieskite
ir atsakykite „Bixby“.
Jei naudojate ausines arba garsą „Bluetooth“ ryšiu, arba pradedate pokalbį sakydami „Hi, Bixby“,
galite tęsti pokalbį neliesdami piktogramos. Paleiskite programą Bixby ir palieskite → Settings
→ Automatic listening → Hands-free only.
„Bixby “ žadinimas balsu
Galite pradėti pokalbį su „Bixby“ pasakydami „Hi, Bixby“. Užregistruokite savo balsą, kad „Bixby“
atsakytų į jūsų balsą, kai sakote „Hi, Bixby“.
1
2
3
Paleiskite programą Bixby ir palieskite → Settings → Voice wake-up.
Palieskite Wake with “Hi, Bixby” jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.
Dabar galite sakyti „Hi, Bixby“ ir, kai iš prietaiso pasigirs garsas, pradėkite pokalbį.
Bendravimas rašant tekstą
Jei jūsų balso neatpažįsta dėl triukšmingos aplinkos arba jei esate situacijoje, kurioje kalbėti
sudėtinga, galite bendrauti su „Bixby“ tekstu.
Paleiskite programą Bixby ir palieskite
, tuomet rašykite tai, ką norite.
Bendraujant „Bixby“ taip pat atsakys tekstu vietoj garsinio atsako.
76
Programos ir funkcijos
Bixby Vision
Įvadas
„Bixby Vision“ yra paslauga, kuri, remdamasi vaizdo atpažinimu, teikia įvairias funkcijas.
Naudokite „Bixby Vision“, norėdami greitai ieškoti informacijos atpažindami objektus arba vietą,
kurioje tuo metu esate. Taip pat galite išbandyti AR funkciją, kurią naudojant virtualūs vaizdai
parodomi peržiūros ekrane.
Naudokite įvairias naudingas „Bixby Vision“ funkcijas.
Ieškokite vietų
Išskirkite ar išverskite tekstą
Ieškokite vaizdų
Išbandykite AR funkciją
• Norėdami naudotis šia funkcija, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio
tinklo.
• Norėdami naudoti kai kurias „Bixby Vision“ funkcijas, turite prisijungti prie „Samsung“
paskyros.
• Galimos funkcijos ir paieškos rezultatai gali skirtis priklausomai nuo regiono arba
paslaugų teikėjo.
• Priklausomai nuo vaizdo dydžio, formato arba rezoliucijos, ši funkcija gali neveikti arba
galite gauti neteisingus paieškos rezultatus.
• „Samsung“ neatsako už „Bixby Vision“ pateiktą informaciją apie produktus.
77
Programos ir funkcijos
„Bixby Vision“ paleidimas
Paleiskite „Bixby Vision“ naudodami vieną iš šių būdų.
• Programoje Fotoaparatas palieskite Bixby Vision.
• Programoje Galerija pasirinkite vaizdą ir palieskite
.
• Programoje Internetas palieskite ir palaikykite paveikslėlį, tada palieskite Bixby Vision.
• Jei pradžios ekrane ir programų ekrane pridėjote „Bixby Vision“ programos piktogramą,
paleiskite programą Bixby Vision.
Panašių vaizdų paieška
Ieškokite panašių į atpažintą objektą vaizdų internete. Galite peržiūrėti įvairius vaizdus su
panašiomis į objektą savybėmis, tokiomis kaip spalva arba forma.
Pvz.: jei norite sužinoti nuotraukos arba vaizdo pavadinimą, naudokite „Bixby Vision“ funkcijas.
Prietaisas ieškos ir parodys susijusią informaciją arba vaizdus, turinčius panašių charakteristikų.
1
2
3
Paleiskite programą Fotoaparatas ir palieskite Bixby Vision.
Palieskite Objekt. ir matykite objektą ekrane, norėdami jį atpažinti.
Pasirinkite paieškos rezultatą naudodami ant jo esantį Vaizdas.
Pasirodys panašūs vaizdai.
Teksto vertimas arba ištraukos
Atpažinkite ir matykite išverstą tekstą ekrane. Taip pat galite išskirti teksto ištrauką iš dokumento
arba paveikslėlio failo.
Pvz.: jei keliaudami užsienyje norite sužinoti, kas parašyta ženkle, naudokite „Bixby Vision“
funkcijas. Prietaisas išvers ženklo tekstą ir pasirinktą kalbą.
1
Paleiskite programą Fotoaparatas ir palieskite Bixby Vision.
78
Programos ir funkcijos
2
Palieskite
ir matykite tekstą ekrane, norėdami jį atpažinti.
Išverstas tekstas bus rodomas ekrane.
• Norėdami gauti teksto ištrauką, palieskite
išsaugoti.
. Galite dalytis teksto ištrauka arba ją
• Norėdami išsaugoti ekraną su išverstu tekstu kaip paveikslėlį, palieskite
išsaugotas Galerija.
. Ekranas bus
• Norėdami pakeisti šaltinį arba vertimo kalbą, palieskite kalbos nustatymų skydelį ekrano
viršuje.
Vietų paieška
Ieškokite informacijos apie netoli esančias vietas atpažindami savo buvimo vietą. Taip pat galite
peržiūrėti netoliese siūlomus pasiūlymus.
Pvz., jei norite ieškoti šalia esančių parduotuvių, kuriose vyksta išpardavimai, naudokite „Bixby
Vision“ funkcijas. Prietaisas ieškos ir parodys išpardavimus, vykstančius netoliese esančiose
parduotuvėse.
Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
1
2
Paleiskite programą Fotoaparatas ir palieskite Bixby Vision.
Palieskite
ir nukreipkite fotoaparatą ta kryptimi, kuria norite ieškoti vietų.
Galite peržiūrėti pagrindinę informaciją apie netoli esančias vietas.
• Jei norite ieškoti vietų kita kryptimi, pasukite fotoaparatą ta kryptimi.
• Norėdami peržiūrėti netoliese siūlomus pasiūlymus, palieskite Pasiūl.
• Galite pažiūrėti vietą, kurioje tuo metu esate, ir informaciją apie orus. Norėdami pamatyti
savo buvimo vietą žemėlapyje, nukreipkite fotoaparatą į žemę. Norėdami pamatyti
dabartinę orų informaciją, nukreipkite fotoaparatą į dangų.
3
Ekrane pasirinkite paieškos rezultatą.
Prietaisas parodys informaciją apie netoliese esančias vietas ir pasiūlymus.
79
Programos ir funkcijos
Įvairių AR funkcijų išbandymas
Įvairiose programose yra AR funkcija, su kuria virtualūs vaizdai rodomi ant peržiūros
ekrane esančio fono arba asmens. Patogiai išbandykite gaminius ir peržiūrėkite informaciją
nesilankydami parduotuvėse ir nebandydami asmeniškai. Patirkite „Bixby Vision“ naudojimo
malonumą ir išbandykite naudingą AR funkciją.
Galimos programos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
1
2
Paleiskite programą Fotoaparatas ir palieskite Bixby Vision.
Palieskite Progr. ir pasirinkite norimą funkciją.
Bixby Home
„Bixby Home“ ekrane galite peržiūrėti rekomenduojamas paslaugas ir informaciją, kurią teikia
„Bixby“, analizuodama naudojimo modelius ir įpročius.
• Norėdami pamatyti daugiau turinio, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
• Norėdami pilnai naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
„Bixby Home“ įjungimas
Jei „Bixby Home“ nepasirodo, pradžios ekrane palieskite ir laikykite palietę tuščią vietą arba
suglauskite pirštus, braukite dešinėn ir palieskite „Bixby Home“ jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Įjunkite
„Bixby
Home“
80
Programos ir funkcijos
„Bixby Home“ įjungimas
1
Pradžios ekrane braukite dešinėn.
Pasirodys „Bixby Home“ ekranas.
Paleidę šią funkciją pirmą kartą ar po duomenų nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatymą.
2
Norėdami peržiūrėti rekomenduojamą turinį, braukite aukštyn arba žemyn.
Pasiekite papildomas parinktis
Būsimas priminimas
Rekomenduojamas turinys
3
Norėdami uždaryti „Bixby Home“ ekraną, braukite kairėn ekranu arba palieskite grįžimo
mygtuką.
81
Programos ir funkcijos
Rekomenduojamo turinio naudojimas „Bixby Home“ ekrane
Įjungę „Bixby Home“ ekraną galite peržiūrėti turinį, kuris dažnai atnaujinamas kortelėse. Braukite
aukštyn arba žemyn, norėdami peržiūrėti korteles.
Pvz.: iš ryto eidami į biurą „Bixby Home“ ekrane galite peržiūrėti dienos planą ir paleisti mėgiamą
muziką. Vakare galite peržiūrėti žadintuvus, patikrinti dienos veiklą ir peržiūrėti draugų naujienas.
Kortelių turinys ir tvarka atsinaujina automatiškai tam tikru intervalu. Kai tik norite, galite
atnaujinti korteles braukdami žemyn ekranu.
Kortelių sąrašo redagavimas
• Norėdami prikabinti kortelę „Bixby Home“ ekrano viršuje, palieskite
→ Šalinti.
Norėdami nukabinti kortelę, palieskite
→ Prisegt viršuje.
• Norėdami, kad nustotų sąraše rodyti kortelę, tempkite kortelę dešinėn ir palieskite
Neberodyti.
• Norėdami paslėpti kortelę sąraše, tempkite kortelę dešinėn ir palieskite Kol kas paslėpti.
Programų, kurios bus rodomos kaip kortelės, pasirinkimas
Pridėkite arba trinkite programas, kurios bus rodomos kaip kortelės „Bixby Home“ ekrane.
„Bixby Home“ ekrane palieskite → Kortelės, pasirinkite programą ir palieskite jungiklius prie
elementų, kuriuos norite pridėti arba ištrinti.
Asmeninis „Bixby Home“ ekrano nustatymų pritaikymas
„Bixby Home“ ekrane palieskite → Nustatymai.
• Pritaikymo paslauga: nustatykite naudoti dialogines ir individualiai pritaikytas „Bixby“
paslaugas, kad naudotis būtų patogiau.
• „Bixby Home“ turinio teikėjai: perskaitykite ir sutikite arba atsisakykite sutikti su kiekvieno
turinio teikėjo sąlygomis ir privatumo politikomis.
• Pridėti „Bixby Home“ piktogramą: pridėkite „Bixby Home“ programų ekrane.
• Apie „Bixby Home“: pažiūrėkite „Bixby Home“ ekrano versiją ir teisinę informaciją.
82
Programos ir funkcijos
Bixby Routines
„Bixby“ įpročiai yra paslauga, kuri automatizuoja pakartotinai naudojamus nustatymus ir
pasiūlo naudingų funkcijų, remdamasi dažnai pasitaikančiomis situacijomis ir išmokdama jūsų
naudojimo įpročius.
Pvz., įjungus įprastus veiksmus „prieš einant miegoti“, bus atliekami tokie veiksmai, kaip
įjungiamas tylusis režimas ir nakties režimas, kad naudojantis prietaisu prieš einant miegoti
nebūtų dirginamos akys ir ausys.
Įpročių pridėjimas
Pridėkite įpročių, kad būtų patogiau naudoti prietaisą. Pridėję įprotį galite nustatyti jo veikimo
sąlygą į automatinį arba rankinį veikimą.
Rekomenduojamų įpročių pridėjimas
Prietaisui sužinant jūsų naudojimo įpročius, jis rekomenduos pridėti naudingų arba dažnai
naudojamų funkcijų kaip įpročių.
Pasirodžius rekomendacijos pranešimui, palieskite Žiūrėti viską ir pridėkite jį kaip savo įprotį.
Įpročių pridėjimas iš rekomendacijų sąrašo
Peržiūrėkite naudingų funkcijų sąrašą ir pridėkite jas kaip savo įpročius.
83
Programos ir funkcijos
1
2
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Išplėstinės funkcijos → Bixby Routines.
Sąraše Rekomenduoti pasirinkite norimą įprotį ir palieskite Išsaugoti programą.
• Norėdami nustatyti įpročio sąlygas ir veiksmus, palieskite
redaguoti sąlygą ar veiksmą.
. Arba palieskite norimą
• Jei norite nustatyti įpročio veikimo sąlygą į rankinį veikimą, palieskite Bakstelėdami
paleidimo mygtukas. Ši parinktis pasirodo tik tuomet, kai nėra nustatytų veikimo sąlygų.
Rankiniu režimu veikiančius įpročius galite pridėti pradžios ekrane kaip valdiklius ir greitai
juos pasiekti. Pasirodžius iškylančiajam langui, palieskite Pridėti.
Savo įpročių pridėjimas
Pridėkite funkcijų, kurias norite naudoti kaip įpročius.
1
2
3
4
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Išplėstinės funkcijos → Bixby Routines →
Įveskite įpročio pavadinimą.
Palieskite
, nustatykite sąlygas ir palieskite Kitas.
Jei norite nustatyti įpročio veikimo sąlygą į rankinį veikimą, palieskite Bakstelėdami
paleidimo mygtukas.
Palieskite
, nustatykite sąlygas ir palieskite Atlikta.
Rankiniu režimu veikiančius įpročius galite pridėti pradžios ekrane kaip valdiklius ir greitai
juos pasiekti. Pasirodžius iškylantiesiems langams, palieskite Pridėti.
Įpročių naudojimas
Automatinių įpročių veikimas
Automatiniai įpročiai veikia automatiškai, kai aptinkamos jų veikimo sąlygos.
Rankinių įpročių veikimas
Rankiniu režimu veikiančius įpročius, kurių veikimo sąlygą nustatėte į Bakstelėdami paleidimo
mygtukas, galite paleisti rankiniu būdu, kai tik norite, paliesdami mygtuką.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos → Bixby Routines → Mano
programos ir palieskite , šalia įpročio, kurį norite paleisti. Arba palieskite įpročio valdiklį
pradžios ekrane.
84
.
Programos ir funkcijos
Veikiančių įpročių peržiūrėjimas
Šiuo metu veikiantys įpročiai bus rodomi pranešimų skydelyje. Norėdami peržiūrėti išsamią
įpročio informaciją, palieskite pranešimą.
Veikiančių įpročių sustabdymas
Galite greitai sustabdyti veikiančius įpročius. Pranešimų skydelyje pasirinkite įprotį ir palieskite
Stabdyti.
Įpročių tvarkymas
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Išplėstinės funkcijos → Bixby Routines → Mano
programos. Bus parodyti jūsų įpročiai.
Norėdami išjungti įprotį, palieskite įpročio jungiklį arba
.
Norėdami redaguoti įprotį, pasirinkite įprotį arba palieskite
sąlygą ar veiksmą.
. Arba palieskite norimą redaguoti
Norėdami ištrinti įpročius, palieskite → Trinti, pasirinkite norimus ištrinti įpročius ir palieskite
Trinti.
Reminder
Kurkite priminimus, norėdami planuoti reikiamus atlikti darbus arba norėdami peržiūrėti turinį
vėliau. Gausite pranešimus pagal kiekvienam priminimui iš anksto nustatytą laiką arba vietą.
• Norėdami gauti tikslesnių pranešimų, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
• Norėdami pilnai naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
• Norint naudoti vietos priminimus, reikia įjungti GPS funkciją.
„Reminder“ paleidimas
„Reminder“ paleidimas „Bixby Home“ ekrane
1
Pradžios ekrane braukite dešinėn.
Pasirodys „Bixby Home“ ekranas.
85
Programos ir funkcijos
2
Pradėkite naudotis kortelėje palieskite Reminder.
Pasirodys ekranas „Reminder“ ir programos Reminder piktograma (
programų ekrane.
) bus pridėta
„Reminder“ paleidimas kalendoriuje
Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite → Reminder. Pasirodys ekranas „Reminder“ ir
programos Reminder piktograma ( ) bus pridėta programų ekrane.
Priminimų kūrimas
Kurkite priminimus įvairiais būdais. Priminimas jus įspės, jei sukursite priminimą pasirinkę tam
tikrą laiką arba vietą. Taip pat galite išsaugoti įvairų turinį, tokį kaip vienas įrašas arba internetinio
puslapio adresas, ir peržiūrėti vėliau.
Pvz.: sukurkite priminimą, kuris primintų „palaistyk gėles, kai grįši namo“.
1
2
Paleiskite programą Reminder.
Palieskite Rašyti priminimą arba
ir įveskite „palaistyk gėles“.
86
Programos ir funkcijos
3
4
5
Palieskite Vieta → Nustatyti sąlygas → Pasirinkite vietą ir nustatykite vietą „namai“.
Palieskite Kada atvyksiu į → Atlikta.
Norėdami išsaugoti priminimą, palieskite Išsaugoti.
Parvažiavus į namus pasirodys priminimas „palaistyk gėles“.
Priminimų pranešimų tikrinimas
Nustatytu metu arba nustatytoje vietoje pasirodys iškylantysis pranešimo langas. Palieskite
Užbaigti arba Snausti.
87
Programos ir funkcijos
Priminimų sąrašo peržiūrėjimas
Paleiskite programą Reminder, norėdami pamatyti priminimų sąrašą. Norėdami peržiūrėti
priminimo informaciją, pasirinkite priminimą.
Priminimų informacijos redagavimas
Pridėkite arba redaguokite priminimo informaciją, pvz.: dažnumą, datą ir laiką arba vietą.
1
2
Priminimų sąraše pasirinkite redaguotiną priminimą ir palieskite Redaguoti.
Redaguokite sąlygas ir palieskite Išsaugoti.
Priminimo informacija
Pakeiskite priminimo spalvą
Pridėkite kontrolinį sąrašą
Pridėkite vaizdą
Priminimo sąlygos
Priminimų pabaigimas
Pažymėkite priminimus, apie kurių baigimą nereikia priminti.
Priminimų sąraše pasirinkite priminimą ir palieskite Užbaigti. Arba vilkite priminimą kairėn.
Priminimų atkūrimas
Atkurkite jau baigtus priminimus.
1
2
Priminimų sąraše palieskite → Baigta → Redaguoti.
Pažymėkite elementus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite Atkurti.
Priminimai bus pridėti priminimų sąraše ir jums apie tai bus priminta nustatytu laiku.
Priminimų trynimas
Norėdami ištrinti priminimą, tempkite priminimą dešinėn. Norėdami ištrinti keletą priminimų,
palieskite ir palaikykite priminimą, pažymėkite priminimus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite
Trinti.
88
Programos ir funkcijos
Telefonas
Įvadas
Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.
Skambinimas
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite Klaviat.
Įveskite telefono numerį.
Norėdami skambinti paprastai, palieskite
, norėdami skambinti su vaizdu –
.
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėkite numerį prie adresatų
sąrašo
Ieškokite adresato
Peržiūrėkite telefono numerį
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo
Kad paskambintumėte, paleiskite programą Telefonas, palieskite Naujausi arba Adresatai, tada
per adresatą arba telefono numerį braukite dešinėn.
Jei ši funkcija išjungta, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos →
Judesiai ir gestai, tuomet palieskite Brūkšt. ir skambink./siųsk.žin. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
89
Programos ir funkcijos
Greitojo rinkimo naudojimas
Nustatykite greitojo rinkimo numerius, kad galėtumėte greitai skambinti.
Norėdami nustatyti greitojo rinkimo numerį, paleiskite programą Telefonas, palieskite Klaviat.
arba Adresatai → → Sparč. rinkimo numeriai, pasirinkite greitojo rinkimo numerį ir pridėkite
telefono numerį.
Norėdami paskambinti, palieskite ir palaikykite greitojo rinkimo numerį klaviatūroje. Jeigu
greitojo rinkimo numeris yra 10 ir daugiau, palieskite pirmąjį (-uosius) numerio skaitmenį (-is),
tuomet palieskite ir palaikykite paskutinį skaitmenį.
Pavyzdžiui, jei nustatote numerį 123 kaip greitojo rinkimo numerį, palieskite 1, palieskite 2,
tuomet palieskite ir palaikykite 3.
Skambinimas iš užrakinto ekrano
Užrakintame ekrane vilkite
už apskritimo ribų.
Skambinimas ieškant netoliese esančių vietų
Galite lengvai skambinti į vietas, esančias netoli jūsų buvimo vietos, ieškodami jų informacijos.
Netoliese esančių vietų galite ieškoti pagal kategoriją, pvz., restoranai ar parduotuvės, arba
pasirinkdami rekomenduojamas populiarias vietas.
Paleiskite programą Telefonas, palieskite Vietos, tuomet paieškos laukelyje pasirinkite kategoriją
arba palieskite ir įveskite įmonės pavadinimą. Arba pasirinkite vieną iš rekomenduojamų
populiarių vietų. Bus parodyta įmonės informacija, pvz., telefono numeris ar adresas.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Skambinimas į užsienį
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite Klaviat.
Palieskite ir palaikykite 0, kol pasirodys + ženklas.
Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite
90
.
Programos ir funkcijos
Priimami skambučiai
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Skambučio atmetimas
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate įeinantį skambutį, tempkite Siųsti žinutę juostą aukštyn
ir pasirinkite norimą siųsti žinutę. Jei jungiklis Pridėti priminimą įjungtas, priminimas bus
išsaugotas, kad po valandos įspėtų apie atmestą skambutį.
Norėdami sukurti įvairių atmetimo žinučių, paleiskite programą Telefonas, palieskite →
Nustatymai → Greitojo atmetimo žinutės, įrašykite žinutę ir palieskite .
Praleisti skambučiai
Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma piktograma . Jei norite peržiūrėti praleistų
skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Arba paleiskite programą Telefonas ir palieskite
Naujausi, norėdami peržiūrėti praleistus skambučius.
Telefono numerių blokavimas
Blokuokite skambučius iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.
1
2
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite → Nustatymai → Blokuojami Nr.
Palieskite Naujausi arba Adresatai, pasirinkite adresatus arba telefono numerius ir palieskite
Atlikta.
Norėdami rankiniu būdu įvesti numerį, palieskite Pridėti telefono numerį, įveskite telefono
numerį ir palieskite .
Jūs negausite pranešimų, kai bus norima su jumis susisiekti naudojantis užblokuotaisiais
numeriais. Skambučiai bus registruojami skambučių žurnale.
Taip pat galite blokuoti tų žmonių įeinančius skambučius, kurių skambintojo ID
nerodomas. Palieskite Blokuot nežinomus skambintojus jungiklį, kad įjungtumėte šią
funkciją.
91
Programos ir funkcijos
Ką galima daryti skambučio metu
Skambučio metu gali atsirasti nepageidaujamų garsų, jei uždengta aplink galinį
fotoaparatą esanti sritis. Nuimkite priedus, tokius kaip ekrano apsauga arba lipdukai,
aplink galinį fotoaparatą.
Balso skambučio metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
•
: pasiekite papildomas parinktis.
• Įtraukti skambutį: rinkti kitą numerį. Pirmasis pokalbis bus sulaikytas. Kai baigsite antrąjį
pokalbį, pirmasis pokalbis automatiškai atsinaujins.
• Sulaikyti pokalbį: atidėti pokalbį. Palieskite TĘSTI, kad tęstumėte sustabdytą pokalbį.
• Bluetooth: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• Garsiak.: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Kai naudojate garsiakalbį, laikykite prietaisą toliau
nuo ausų.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Klaviatūra / Nerodyti: atidaryti arba uždaryti klaviatūrą.
•
: baigti dabartinį skambutį.
Vaizdo skambučio metu
Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:
•
: pasiekite papildomas parinktis.
• Fotoaparatas: išjunkite fotoaparatą, kad pašnekovas jūsų nematytų.
• Perjungti: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
•
: baigti dabartinį skambutį.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Garsiak.: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Kai naudojate garsiakalbį, laikykite prietaisą toliau
nuo ausų.
92
Programos ir funkcijos
Telefono numerio pridėjimas prie adresatų
Telefono numerio pridėjimas prie adresatų sąrašo iš klaviatūros
1
2
3
4
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite Klaviat.
Įveskite numerį.
Palieskite Pridėti prie adresatų.
Norėdami sukurti naują adresatą, palieskite Kurti adresatą arba palieskite Atnaujinti
esamus, kad pridėtumėte numerį prie esamo adresato.
Telefono numerio pridėjimas prie adresatų sąrašo iš skambučių sąrašo
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite Naujausi.
Palieskite skambinančio asmens paveikslėlį ir palieskite Pridėti arba palieskite telefono
numerį ir palieskite Pridėti prie adresatų.
Norėdami sukurti naują adresatą, palieskite Kurti adresatą arba palieskite Atnaujinti
esamus, kad pridėtumėte numerį prie esamo adresato.
Žymos pridėjimas prie telefono numerio
Galite pridėti žymas prie numerių neišsaugodami jų adresatuose. Taip galėsite matyti
skambinančiojo asmens informaciją, kai jis skambins, ir nereikės jo išsaugoti adresatų sąraše.
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite Naujausi.
Palieskite telefono numerį →
.
Palieskite Pridėti žymą, įveskite žymą ir palieskite Pridėti.
Kai jums skambins iš šio numerio, po numeriu bus rodoma žyma.
93
Programos ir funkcijos
Adresatai
Įvadas
Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.
Adresatų pridėjimas
Naujos adresato sukūrimas
1
2
3
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite
.
Pasirinkite saugojimo vietą ir palieskite Pasirinkti.
Įveskite adresato informaciją.
Pasirinkite saugyklos vietą
Pridėkite vaizdą
Įveskite adresato informaciją
Atverkite daugiau informacijos
laukų
Atsižvelgiant į pasirinktą saugyklos vietą, informacijos, kurią galite saugoti, tipai gali
skirtis.
4
Palieskite Išsaugoti.
94
Programos ir funkcijos
Adresatų importavimas
Pridėkite adresatų importuodami juos į savo prietaisą iš kitų saugyklų.
1
2
3
4
→ Tvark. adresat. → Impor. / eksp. adresatus
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite
→ Importuoti.
Pasirinkite saugyklos vietą, iš kurios norite importuoti adresatus.
Pažymėkite VCF formato failus arba adresatus, kuriuos norite importuoti, ir palieskite Atlikta.
Pasirinkite saugojimo vietą, kurioje norite išsaugoti adresatus, ir palieskite Importuoti.
Adresatų sinchronizavimas su žiniatinklio paskyromis
Sinchronizuokite jūsų prietaise esantį adresatų sąrašą su tinklo adrestatais, saugomais jūsų
žiniatinklio paskyrose, pvz., jūsų „Samsung“ paskyroje.
1
2
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → Paskyros
ir pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
Palieskite Sinchronizuoti paskyrą ir palieskite Adresatai jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung“ paskyroje palieskite → Sinchronizav. nustatymai, tuomet palieskite Adresatai
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Adresatų paieška
Paleiskite programą Adresatai.
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo
pusėje.
• Palieskite
adresatų sąrašo viršuje ir įveskite paieškos kriterijus.
95
Programos ir funkcijos
Palieskite adresatą. Tada atlikite vieną iš šių veiksmų:
•
: pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
•
/
•
: kurti žinutę.
•
: kurti el. laišką.
: skambinti paprastai arba su vaizdu.
Adresatų bendrinimas
Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.
1
2
3
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Dalytis.
Pasirinkite adresatus ir palieskite Dalytis.
Pasirinkite dalijimosi būdą.
Profilio išsaugojimas ir dalijimasis profiliu
Išsaugokite ir dalykitės profilio informacija, tokia kaip nuotraukos ir būsenos žinutė, su kitais,
naudodami profilio dalijimosi funkciją.
• Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
• Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, profilio dalijimosi funkcija gali
neveikti.
• Profilio dalijimosi funkcija prieinama tik tiems adresatams, kurie savo prietaisuose
įjungė profilio dalijimosi funkciją.
1
2
Paleiskite programą Adresatai ir pasirinkite profilį.
Palieskite Bakstelėkite čia ir bendrinkite profilį ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Norint naudoti dalijimosi profiliu funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas.
Galite peržiūrėti atnaujintą adresatų profilių informaciją Adresatai.
• Norėdami pakeisti adresatų apimtį, su kuriais bus dalijamasi profiliu, palieskite Rinktis,
kas bendrinama, pasirinkite norimą dalintis elementą ir pasirinkite parinktį.
96
Programos ir funkcijos
Grupių kūrimas
Galite pridėti grupių, tokių kaip šeima arba draugai, ir tvarkyti adresatus pagal grupę.
1
2
3
4
→ Grupės → Sukurti grupę.
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite
Įrašykite grupės pavadinimą.
Norėdami nustatyti grupės skambučio melodiją, palieskite Grupės skmb.ton. ir pasirinkite
melodiją.
Palieskite Pridėti narį, pasirinkite prie grupės norimus pridėti adresatus ir palieskite Atlikta.
Palieskite Išsaugoti.
Žinutės grupei siuntimas
Galite siųsti grupei skirtą žinutę grupės nariams tuo pačiu metu.
Paleiskite programą Adresatai, palieskite
žinutę.
→ Grupės, pasirinkite grupę ir palieskite → Siųsti
Besidubliuojančių adresatų sujungimas
Importuojant adresatus iš kitų saugyklų arba sinchronizuojant adresatus su kitomis paskyromis,
adresatų sąraše gali atsirasti besidubliuojančių adresatų. Savo adresatų sąrašui optimizuoti
sujunkite besidubliuojančius adresatus į vieną.
1
2
→ Tvark. adresat. → Sulieti adresatus.
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite
Pažymėkite adresatus ir palieskite Sujungti.
Adresatų trynimas
1
2
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Trinti.
Pasirinkite adresatus ir palieskite Trinti.
Norėdami ištrinti adresatus vieną po kito, atidarykite adresatų sąrašą ir palieskite adresatą.
Tuomet palieskite → Trinti.
97
Programos ir funkcijos
Žinutės
Įvadas
Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.
Žinučių siuntimas
Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą.
1
2
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite
.
Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.
Norėdami įrašyti ir siųsti balso žinutę, palieskite ir palaikykite , pasakykite žinutę ir
atleiskite pirštą. Įrašymo piktograma pasirodo tik tuomet, kai žinutės įvedimo laukelis yra
tuščias.
Gavėjas
3
Įveskite gavėjus
Pridėkite failus
Siųskite žinutę
Įveskite žinutę
Įveskite lipdukus
Žinutei siųsti palieskite
.
98
Programos ir funkcijos
Žinučių peržiūrėjimas
Žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.
Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių gavimą.
1
2
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite Pokalbiai.
Žinučių sąraše pasirinkite adresatą arba telefono numerį.
• Norėdami atsakyti į žinutę, palieskite žinutės įvedimo laukelį, įveskite žinutę ir palieskite
.
• Norėdami reguliuoti šrifto dydį, atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite
ekraną.
Nepageidaujamų žinučių blokavimas
Blokuokite žinutes iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.
1
2
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite → Nustatymai → Blokuoti numerius ir žinutes
→ Blokuoti numerius.
Palieskite Gautieji ir pasirinkite adresatą arba telefono numerį. Arba palieskite Tel.kn.,
pasirinkite adresatus ir palieskite Atlikta.
Norėdami rankiniu būdu įvesti numerį, įveskite telefono numerį skirtuke Įveskite numerį ir
palieskite .
Žinučių pranešimų nustatymas
Galite pakeisti pranešimo garsą, rodyti parinktis ir pan.
1
2
Paleiskite programą Žinutės, palieskite → Nustatymai → Pranešimai, tuomet palieskite
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Keiskite pranešimų nustatymus.
99
Programos ir funkcijos
Žinučių priminimo nustatymas
Galite nustatyti signalą, kuris tam tikrais intervalais praneštų apie nepatikrintus pranešimus.
Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems →
Papildomi nustatymai → Pranešimų priminimai, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Žinučių trynimas
1
2
3
4
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite Pokalbiai.
Žinučių sąraše pasirinkite adresatą arba telefono numerį.
Palieskite ir palaikykite žinutę, tada palieskite Trinti.
Jei norite ištrinti keletą žinučių, pažymėkite žinutes, kurias norite ištrinti.
Palieskite Trinti.
Internetas
Įvadas
Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius,
kad juos būtų patogu pasiekti.
Tinklalapių naršymas
1
2
3
Paleiskite programą Internetas.
Palieskite adreso laukelį.
Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite Eiti.
100
Programos ir funkcijos
Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.
Norėdami greitai perjungti skirtukus, adreso laukelyje braukite kairėn arba dešinėn.
Įrašyti dabartinį tinklapį į adresyną
Atnaujinti dabartinį tinklalapį
Peržiūrėkite adresyną
Perkelkite tarp puslapių
Pasiekite papildomas parinktis
Atidarykite namų tinklalapį
Atidaryti naršyklės lango tvarkyklę
Slaptojo režimo naudojimas
Slaptajame režime galite atskirai tvarkyti atidarytus skirtukus, adresyno įrašus ir išsaugotus
puslapius. Galite užrakinti slaptąjį režimą slaptažodžiu ir naudodami biometrinius duomenis.
Slaptojo režimo įjungimas
→ Įjungti slaptą režimą. Jei naudojate
Ekrano apačioje esančioje įrankių juostoje palieskite
šią funkciją pirmą kartą, nustatykite, ar naudoti slaptažodį slaptajam režimui.
Slaptajame režime prietaisas pakeis įrankių juostų spalvą.
Slaptajame režime negalite naudoti kai kurių funkcijų, tokių kaip ekrano fiksavimas.
101
Programos ir funkcijos
Saugumo nustatymų keitimas
Galite keisti slaptažodį arba užrakinimo būdą.
Palieskite → Nustatymai → Privatumas ir sauga → Slaptojo režimo nustatymai → Keisti
slaptažodį. Norėdami naudoti užregistruotus biometrinius duomenis kaip užrakinimo būdą
kartu su slaptažodžiu, palieskite parinkčių jungiklį skirtuke Biometrija, kad jį įjungtumėte.
Slaptojo režimo išjungimas
Ekrano apačioje esančioje įrankių juostoje palieskite
→ Išjungti slaptą režimą.
Fotoaparatas
Įvadas
Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
Fotoaparato įjungimas
Norėdami įjungti Fotoaparatas, naudokite šiuos būdus:
• Paleiskite programą Fotoaparatas.
• Dukart greitai paspauskite šoninį mygtuką.
• Užrakintame ekrane vilkite
už apskritimo ribų.
• Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, kai kurie būdai gali būti neprieinami.
• Įjungus programą Fotoaparatas užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas
tuo metu, kai jam nustatytas ekrano užrakinimo būdas, kai kuriomis fotoaparato
funkcijomis naudotis negalima.
• Jei nuotraukos susiliejusios, nuvalykite fotoaparato objektyvą ir bandykite dar kartą.
102
Programos ir funkcijos
Fotografavimas
1
Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.
• Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
Arba tempkite objektyvo pasirinkimo piktogramą kairėn arba dešinėn. Priartinimo
funkcija veikia tik naudojant galinį fotoaparatą.
• Norėdami reguliuoti nuotraukų ryškumą, palieskite ekraną. Atsiradus reguliavimo juostai,
vilkite reguliaivmo juosotje link arba .
2
Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Bixby Vision
IR JAUSTUKAS
Fotoaparato nustatymai
Dabartinio fotografavimo režimo
parinktys
Pasirinkite objektyvą
Reginio optimizatoriaus mygtukas
Fotografavimo režimai
Dabartinis režimas
Peržiūros miniatiūra
Fotografuokite
Perjungti iš priekinio į galinį
fotoaparatą ir atvirkščiai
• Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo
fotoaparato.
• Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
• Įsitikinkite, kad objektyvas nepažeistas arba neužterštas. Priešingu atveju, prietaisas
gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
• Jūsų prietaiso fotoaparatas turi plataus kampo objektyvą. Plataus kampo nuotraukose
arba vaizdo įrašuose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo
problema.
103
Programos ir funkcijos
Objektyvo pasirinkimas fotografuoti
Peržiūros ekrane pasirinkite norimą objektyvą ir fotografuokite arba įrašykite vaizdo įrašą.
Ši funkcija galima tik tam tikruose fotografavimo režimuose.
•
: su itin plačiu objektyvu galite fotografuoti plataus kampo nuotraukas ar įrašyti
plataus kampo vaizdo įrašus, kurie atrodo taip, kaip tikras vaizdas. Naudokite šią funkciją
kraštovaizdžio nuotraukoms.
Norėdami ištaisyti deformaciją itin plačiu objektyvu fotografuotose nuotraukose, palieskite
peržiūros ekrane, palieskite Išsaugojimo parinktys, tada palieskite Itin platus formos
taisymas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
•
: su plačiu objektyvu fotografuokite paprastas nuotraukas ar įrašykite įprastus vaizdo
įrašus.
•
: su teleobjektyvu (2 kartų optinis priartinimas) fotografuokite nuotraukas ar įrašykite
vaizdo įrašus padidindami objektą.
Itin platus fotografavimas
Naudojimo pagrindai
104
Fotografavimas 2 kartus
optiškai priartinus
Programos ir funkcijos
Fotografavimo režimų naudojimas
Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, tempkite fotografavimo režimų sąrašą kairėn arba
dešinėn arba braukite kairėn arba dešinėn peržiūros ekranu.
Pasirinkite norimą fotografavimo režimą.
Fotografavimo režimų sąrašas
Nuotraukų režimas (išmanusis fotoaparatas)
Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja fotografavimo parinktis pagal aplinką, kad būtų lengva
fotografuoti. Išmaniojo fotoaparato funkcija automatiškai atpažįsta objektą ir optimizuoja spalvą
ir bet kokius efektus.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Nuotrauka ir palieskite
, norėdami fotografuoti.
Scenos optimizavimo priemonė
Fotoaparatas, atpažindamas objektą, automatiškai sureguliuoja spalvų nustatymus ir pritaiko
optimizuotą efektą.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Nuotrauka. Kai fotoaparatas atpažįsta objektą, pasikeičia
reginio optimizatoriaus mygtukas ir pritaikoma optimizuota spalva ir efektas.
105
Programos ir funkcijos
• Jei ši funkcija neįjungta, palieskite peržiūros ekrane ir palieskite Scenos
optimizavimo priemonė jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Norėdami naudoti papildomas funkcijas, palieskite peržiūros ekrane ir palieskite
Scenos optimizavimo priemonė, tuomet palieskite norimus, šalia funkcijų esančius
jungiklius.
• Jei nenorite naudoti šios funkcijos, peržiūros ekrane palieskite reginio optimizatoriaus
mygtuką.
Kadro pasiūlymai
Atpažindamas objekto padėtį ir kampą, fotoaparatas pasiūlo tobulą nuotraukos kompoziciją.
Peržiūros ekrane palieskite
ir palieskite Kadro pasiūlymai jungiklį, kad jį įjungtumėte.
1
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Nuotrauka.
2
Nukreipkite vedlį į objektą.
Peržiūros ekrane atsiras vedlys.
Fotoaparatas atpažins kompoziciją ir rekomenduojama kompozicija pasirodys peržiūros
ekrane.
106
Programos ir funkcijos
3
Sureguliuokite fotoaparato padėtį ir kampą, kad derėtų su kompozicija.
4
Jei norite fotografuoti, palieskite
Gavus tobulą kompoziciją vedlio spalva pasikeičia į geltoną.
.
Tobula kompozicija
Vadovas
Autoportretų fotografavimas
Galite fotografuoti autoportretus naudodami priekinį fotoaparatą.
1
2
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Nuotrauka.
Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane
braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite .
3
Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
4
Jei norite fotografuoti, palieskite
Norėdami fotografuoti autoportretus naudodami plataus kampo kraštovaizdžio ar žmonių
fotografavimo kadrą, palieskite .
.
107
Programos ir funkcijos
Filtro ir grožio efektų taikymas
Galite pasirinkti filtro efektą bei keisti veido bruožus, tokius kaip odos atspalvis arba veido forma,
prieš fotografuodami nuotrauką.
1
2
Peržiūros ekrane palieskite
.
Pasirinkite filtro efektą arba grožio efektus ir fotografuokite.
Fokusavimo (AF) ir ekspozicijos (AE) fiksavimas
Galite užfiksuoti fokusavimą arba išlaikymą pasirinktoje vietoje, kad fotoaparatas nesireguliuotų
automatiškai priklausomai nuo objektų arba šviesos šaltinių pasikeitimo.
Palieskite ir palaikykite ant fokusavimo vietos, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus
užfiksuoti ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.
Vaizdo įrašo režimas
Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja filmavimo parinktis pagal aplinką, kad būtų lengva įrašyti
vaizdo įrašus.
1
2
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Vaizdo įrašas.
Jei norite filmuoti, palieskite
.
• Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite
.
• Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti.
Norėdami naudoti automatinio fokusavimo režimą, palieskite AF fiksav., kad
išjungtumėte rankiniu būdu nustatomą fokusavimą.
• Norėdami įrašyti konkrečia kryptimi sklindantį garsą garsiau, nukreipkite fotoaparatą ta
kryptimi ir padidinkite ekraną patraukdami vieną pirštą nuo kito.
3
Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite
.
• Jei ilgai naudosite vaizdo įrašo mastelio keitimo funkciją įrašinėdami vaizdo įrašą,
vaizdo įrašo kokybė gali suprastėti siekiant apsaugoti prietaisą nuo perkaitimo.
• 2 kartų optinis mastelio keitimas gali neveikti ten, kur prastas apšvietimas.
108
Programos ir funkcijos
Tiesioginio fokusavimo režimas
Su fotoaparatu galėsite fotografuoti nuotraukas, kuriose bus sulietas fonas ir aiškiai išskirtas
subjektas. Taip pat galite taikyti fono efektą ir jį redaguoti nufotografavę nuotrauką.
Suliejimas
Didelis apskritimas
Mastelio keitimas
Sukimas
Spalvos taškas
• Naudokite šią funkciją ten, kur yra pakankamai šviesos.
• Fono suliejimo funkcija gali tinkamai neveikti šiomis sąlygomis:
– – prietaisas ar objektas juda.
– – objektas yra plonas arba permatomas;
– – objekto spalva yra panaši į foną;
– – objektas arba fonas yra nespalvotas.
109
Programos ir funkcijos
Išskirtinių portretų fotografavimas naudojant tiesioginio fokusavimo
funkciją
1
2
3
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Tiesiog. fok.
Pasirinkite norimą fono efektą.
Norėdami reguliuoti fono efekto intensyvumą, vilkite reguliavimo juostą kairėn arba dešinėn.
Kai peržiūros ekrane parodoma Efektas paruoštas., palieskite
, norėdami fotografuoti.
Fono efekto intensyvumo
reguliavimo juosta
Fono efektai
Pasirinkite objektyvą
Fono redagavimas tiesioginio fokusavimo nuotraukose
Be to, galite redaguoti fono efektą ir fono efekto intensyvumą nuotraukoje, nufotografuotoje
naudojant tiesioginio fokusavimo funkciją.
1
2
Pasirinkite nuotrauką, nufotografuotą naudojant tiesioginio fokusavimo funkciją, ir palieskite
Keisti fono efektą.
Pasirinkite norimą fono efektą.
• Norėdami reguliuoti fono efekto intensyvumą, vilkite reguliavimo juostą kairėn arba
dešinėn.
110
Programos ir funkcijos
• Kai fono apšvietimas atsiranda sulietose vietose, efektų sąraše atsiranda
(Artistiškas)
piktograma. Norėdami pakeisti fono suliejimo formą, palieskite
ir pasirinkite norimą
formą.
Reguliuokite fono efekto
intensyvumą
Pakeiskite fono efektą
3
Norėdami išsaugoti nuotrauką, palieskite Taikyti.
Tiesioginio fokusavimo vaizdo įrašo režimas
Fotoaparatas automatiškai atpažįsta objektą ir galite įrašyti vaizdo įrašus, kuriuose bus sulietas
fonas ir aiškiai išskirtas subjektas.
1
2
3
4
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Ties.fok.vzd.įr.
Pasirinkite norimą fono efektą.
Norėdami reguliuoti fono efekto intensyvumą, vilkite reguliavimo juostą kairėn arba dešinėn.
Jei norite filmuoti, palieskite
.
Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite
.
• Naudokite šią funkciją ten, kur yra pakankamai šviesos.
• Fono suliejimo funkcija gali tinkamai neveikti šiomis sąlygomis:
– – prietaisas ar objektas juda.
– – objektas yra plonas arba permatomas;
– – objekto spalva yra panaši į foną;
– – objektas arba fonas yra nespalvotas.
111
Programos ir funkcijos
Itin sulėtintas režimas
Itin sulėtintas režimas yra funkcija, kuri lėtai įrašo greitai skriejančią akimirką, kad galėtumėte ja
pasidžiaugti vėliau. Vėliau, kai įrašomas vaizdo įrašas, automatiškai pridedama foninė muzika.
• Kai kurios itin sulėtinto režimo funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.
• Naudokite šią funkciją ten, kur yra pakankamai šviesos. Įrašinėjant vaizdo įrašą
patalpoje, kurioje nepakankamas arba prastas apšvietimas, gali kilti šių problemų:
– – ekranas gali patamsėti dėl mažo šviesos kiekio;
– – esant tam tikram apšvietimui, pvz., šviečiant fluorescenciniam apšvietimui,
ekranas gali mirgėti;
– – gali atsirasti triukšmas.
Vaizdo įrašų, filmuotų itin sulėtintu režimu, įrašymas
Įrašykite vaizdo įrašą užfiksuodami vieną akimirką, kai subjektas juda.
1
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Sul.vaiz.rež.
Fotoaparato nustatymai
Pasirinkite įrašymo trukmę
Peržiūrėkite informaciją
Itin sulėtintas režimas
Pradėkite filmuoti vaizdo įrašą
2
Palieskite
.
Prietaisas užfiksuos akimirką itin sulėtintu režimu ir išsaugos kaip vaizdo įrašą.
112
Programos ir funkcijos
Automatinis vaizdo įrašų filmavimas itin sulėtintu režimu
Aptikęs judesį judesio aptikimo vietoje, prietaisas užfiksuos akimirką itin sulėtintu režimu.
Įrašymas itin sulėtintu režimu gali įsijungti nepageidaujamu momentu, jei atsirastų šios
sąlygos:
• pakratytumėte prietaisą;
• kitas, šalia subjekto esantis objektas judėtų judesio aptikimo vietoje;
• būtų įrašinėjama mirksint šviesai, pvz., šviečiant fluorescenciniam apšvietimui.
1
2
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Sul.vaiz.rež.
Palieskite
.
Bus įjungta judesio aptikomo funkcija ir peržiūros ekrane atsiras judesio aptikimo plotas.
Norėdami pakeisti judesio aptikimo vietą, palieskite vietą rėmelyje, tada tempkite ją į naują
vietą. Norėdami reguliuoti vietos dydį, palieskite rėmelio kampą, tuomet jį tempkite.
Judesio aptikimas
Judesio aptikimo vieta
3
Palieskite
.
Aptikęs judesį prietaisas pradės įrašymą itin sulėtintu režimu ir išsaugos kaip vaizdo įrašą.
113
Programos ir funkcijos
Vaizdo įrašų, filmuotų itin sulėtintu režimu, leidimas
Pasirinkite vaizdo įrašą, filmuotą itin sulėtintu režimu, ir palieskite Leisti itin lėto vaizdo įrašą.
Atsitiktinai parinkta muzika automatiškai gros atkuriant vaizdo įrašą.
Norėdami užfiksuoti vaizdą, kai žiūrite vaizdo įrašą, palieskite
.
Vaizdo įrašų, filmuotų itin sulėtintu režimu, redagavimas
Atkūrimo ekrane galite redaguoti vaizdo įrašą ir išsaugoti jį kaip atskirą failą arba galite juo
dalytis.
Norėdami iškirpti pageidaujamą vaizdo įrašo dalį, vilkite pradžios ir pabaigos skirtukus į norimus
taškus, kad pasirinktumėte norimą saugoti dalį.
Norėdami redaguoti itin sulėtintu režimu įrašytą dalį, tempkite
kairėn arba dešinėn.
Pakeiskite foninę muziką
Pradžios skliaustelis
Pabaigos skliaustelis
Itin sulėtinto judesio
pasirinkimas
Sulėtinto judesio vaizdo režimas
Vaizdo, kurį būtų galima peržiūrėti sulėtintai, įrašymas. Galite nurodyti savo padarytų vaizdo įrašų
dalis, kurias norite peržiūrėti sulėtintai.
1
2
3
4
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Sulėtintai.
Jei norite pradėti įrašymą, palieskite
Baigę įrašymą, palieskite
.
, kad sustabdytumėte.
Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.
114
Programos ir funkcijos
5
Palieskite Leist sulėtintą vaizdo įrašą.
Greičiausios vaizdo įrašo dalies nustatymas bus nustatytas į sulėtintą ir vaizdo įrašas pasileis.
Priklausomai nuo vaizdo įrašo, bus sukurta iki dviejų sulėtinto vaizdo dalių.
Norėdami redaguoti sulėtintu režimu įrašytą dalį, tempkite
kairėn arba dešinėn.
Pradžios skliaustelis
Pabaigos skliaustelis
Sulėtinto vaizdo dalis
Maisto režimas
Fotografuokite ryškesnių spalvų maistą.
1
2
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Maistas.
Palieskite ekraną ir tempkite apskritą rėmelį ant norimos paryškinti vietos.
Plotas aplink apskritą rėmelį bus neryškus.
Norėdami pakeisti apskrito rėmelio dydį, tempkite rėmelio kampą.
3
4
Palieskite
ir tempkite reguliavimo juostą, norėdami reguliuoti spalvos toną.
Jei norite fotografuoti, palieskite
.
115
Programos ir funkcijos
Nakties režimas
Fotografuokite prieblandoje be blykstės.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Naktis.
Panoramos režimas
Nufotografuokite nuotraukų serijas panoraminiu režimu ir sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus
vaizdas.
Kad panoramos režimu gautumėte geriausius rezultatus, vadovaukitės toliau
pateikiamais patarimais.
• Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
• Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje. Jeigu peržiūros vaizdas
netelpa orientaciniame rėmelyje arba nejudinate prietaiso, prietaisas automatiškai
nustos fotografuoti.
• Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.
1
2
3
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Panorama.
Palieskite
ir lėtai kreipkite prietaisą viena kryptimi.
Norėdami nustoti fotografuoti, palieskite
.
Režimas profesionalams
Fotografuokite rankiniu būdu reguliuodami įvairias fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę
ir ISO vertę.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Profesionalus. Pasirinkite parinktis ir tinkinkite
nustatymus, tada palieskite , kad padarytumėte nuotrauką.
Galimos parinktys
•
: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos
fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar
prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose.
Jei užrakto greitis nustatytas rankiniu būdu, negalėsite nustatyti ISO nustatymo į
AUTO.
116
Programos ir funkcijos
•
•
: reguliuokite užrakto greitį. Esant mažam užrakto greičiui, patenka daugiau šviesos, taigi
nuotrauka tampa ryškesnė. Tai idealiai tinka fotografuojant peizažą arba fotografuoti naktį.
Esant dideliam užrakto greičiui, patenka mažiau šviesos. Tai idealiai tinka greitai judantiems
objektams fotografuoti. Galite rinktis diafragmos vertę, pagal kurią bus nustatomas ryškumas
ir lauko gylis. Palieskite F1.5 arba F2.4.
: reguliuokite spalvos toną.
•
: keisti fokusavimo režimą. Vilkite perspėjimo reguliavimo juostą link arba
fokusavimo reguliavimo rankiniu būdu. Norėdami perjungti į automatinio fokusavimo
režimą, palieskite MANUAL.
•
: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos.
Galite nustatyti spalvinę temperatūrą.
•
: pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato
jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
Jei užrakto greitis nustatytas rankiniu būdu, negalėsite keisti išlaikymo vertės.
Išlaikymo vertė pasikeis ir bus rodoma priklausomai nuo užrakto greičio nustatymo.
Fokusavimo ir ekspozicijos sričių atskyrimas
Galite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos sritis.
Palieskite ir palaikykite peržiūros ekraną. Ekrane atsiras AF / AE rėmelis. Tempkite rėmelį ten, kur
norite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos vietas.
117
Programos ir funkcijos
„Hyperlapse“ režimas
Įrašykite vaizdus, tokius kaip praeinantys žmonės arba pravažiuojantys automobiliai, ir
peržiūrėkite juos kaip pagreitinto vaizdo įrašus.
1
2
3
4
5
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Pagreitintai.
Palieskite
ir pasirinkite kadrų dažnio parinktį.
Jei nustatysite kadrų dažnį į Automatinis, prietaisas automatiškai sureguliuos kadrų dažnį
pagal besikeičiantį vaizdo dažnį.
Jei norite pradėti įrašymą, palieskite
Norėdami baigti įrašymą, palieskite
.
.
Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą ir palieskite Leisti pagreitintus vaizdus,
norėdami žiūrėti vaizdo įrašą.
Fotoaparato nustatymų tinkinimas
Dabartinio fotografavimo režimo parinktys
Peržiūros ekrane naudokite šias parinktis.
Veikiančios parinktys gali skirtis, priklausomai nuo fotografavimo režimo.
•
: blykstės įjungimas arba išjungimas.
•
: pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
•
: pasirinkite nuotraukų vaizdo formatą.
•
: taikykite filtro efektą ar grožio efektus.
•
: pasirinkite kadrų dažnį.
•
: stabilizuokite vaizdo įrašą.
•
•
: pasirinkite vaizdo įrašų vaizdo formatą.
: įrašykite linksmų vaizdo įrašų naudodami virtualų rankraštį ar piešdami ant veidų ir bet
kur kitur. Daugiau informacijos žr. AR Doodle.
118
Programos ir funkcijos
•
: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai.
Centruotas naudoja šviesą centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos
ekspozicija.
Taškas naudoja šviesą koncentruotoje centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų
apskaičiuota nuotraukos ekspozicija.
Matrica pateikia visos scenos vidurkius.
•
: keiskite fokusavimo vietą automatinio fokusavimo režime.
Sudėtinė fokusuoja
kelias vietas rėmelyje. Sudėtiniai stačiakampiai atsiras nurodydami fokusuojamas vietas.
Centras fokusuoja centrą rėmelyje.
•
•
•
•
: režime Maistas fokusuokite objektą apskritame rėmelyje ir suliekite vaizdą aplink rėmelį.
: režime Maistas reguliuokite spalvos toną.
: įjunkite arba išjunkite judesio aptikimo funkciją įrašinėdami vaizdo įrašus itin sulėtintu
režimu.
: keiskite vaizdo įrašų, įrašomų itin sulėtintu režimu, įrašymo trukmę.
Fotoaparato nustatymai
Peržiūros ekrane palieskite
režimo.
. Kai kurios parinktys gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo
Išmaniosios funkcijos
• Scenos optimizavimo priemonė: nustatykite prietaisą automatiškai sureguliuoti spalvų
nustatymus ir taikyti optimizuotą efektą priklausomai nuo objekto ar reginio.
• Kadro pasiūlymai: nustatykite prietaisą siūlyti idealias nuotraukų kompozicijas atpažįstant
objekto padėtį ir kampą.
• Nuskaityti QR kodus: įjunkite arba išjunkite QR kodų skaitytuvą.
Nuotraukos
• Judesio nuotraukos: nustatykite prietaisą kelias sekundes fiksuoti vaizdo iškarpą prieš
paliečiant . Taip galėsite užfiksuoti momentą, kurį galėjote praleisti. Norėdami peržiūrėti
vaizdo įrašą, palieskite peržiūros miniatiūrą ir palieskite Žr. judesio nuotrauką. Norėdami
užfiksuoti nejudantį vaizdą vaizdo iškarpoje, palieskite ekraną, kad sustabdytumėte
atkūrimą, ir palieskite Užfiksuoti. Ši funkcija galima tik pasirinkus režimą Nuotrauka.
• Palaikykite užrakto mygtuką: pasirinkite veiksmą, kuris bus atliekamas, kai paliesite ir
palaikysite fotoaparato mygtuką.
119
Programos ir funkcijos
• Išsaugojimo parinktys: pasirinkite, kaip norite išsaugoti nuotraukas.
Palieskite RAW kopijos (Pro) jungiklį, kad nustatytumėte prietaisą saugoti nuotraukas kaip
nespausto RAW formato failus (DNG formato failas) profesionalams skirtame režime. RAW
failuose išsaugojami visi nuotraukos duomenys, kad būtų gauta geriausia vaizdo kokybė,
tačiau tokie failai užima daugiau atminties.
Naudojant funkciją RAW kopijos (Pro), kiekviena nuotrauka išsaugoma dviem, DNG
ir JPG, formatais.
Vaizdo įrašai
• Galinio vaizdo įrašo raiška: pasirinkite vaizdo įrašų, kurias norite filmuoti galiniu
fotoaparatu, rezoliuciją. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės vaizdo įrašus, bet
taip bus užimta daugiau atminties.
• Priekinio vaizdo įrašo raiška: pasirinkite vaizdo įrašų, kurias norite filmuoti priekiniu
fotoaparatu, rezoliuciją. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės vaizdo įrašus, bet
taip bus užimta daugiau atminties.
• Išplėstinės įrašymo parinktys: nustatykite prietaisą naudoti išplėstinę įrašymo parinktį.
Jei įjungsite Didelio efektyv. vaizdo įrašas funkciją, galėsite įrašyti vaizdo įrašus didelio
efektyvumo vaizdo kodeko (HEVC) formatu. HEVC vaizdo įrašai bus išsaugomi kaip
suspaustieji failai, siekiant taupyti prietaiso atmintį.
Jei įjungsite funkciją HDR10+ vaizdo įrašas, galėsite įrašyti vaizdo įrašus, kuriuose
optimizuotas kiekvieno vaizdo kontrastas ir spalvos.
• Negalite leisti HEVC vaizdo įrašų kituose prietaisuose arba jais dalytis internete.
• Sulėtintų arba itin sulėtintų vaizdo įrašų negalima įrašyti HEVC formatu.
• Norint tinkamai leisti HDR10+ vaizdo įrašą, prietaisas turi palaikyti HDR10+.
• Vaizdo stabilizavimas: įjunkite vaizdo stabilizavimą, siekdami sumažinti ar pašalinti vaizdo
miglotumą dėl fotoaparato judėjimo filmuojant.
Įjungę funkciją Sekamas automatinis fokusavimas, šios funkcijos naudoti
negalėsite.
120
Programos ir funkcijos
Naudingos funkcijos
• HDR (sodrūs atspalviai): fotografuokite sodrių spalvų nuotraukas ir užfiksuokite net ir ryškiai
apšviestas ar visai neapšviestas detales.
• Sekamas automatinis fokusavimas: nustatykite prietaisą sekti ir automatiškai fokusuoti
pasirinktą objektą. Kai peržiūros ekrane pasirenkate objektą, prietaisas jį sufokusuoja net
tuomet, kai jis juda arba kai pakeičiate fotoaparato padėtį.
• Kai ši funkcija įjungta, negalite naudoti vaizdo stabilizavimo funkcijos.
• Gali nepavykti stebėti subjekto dėl šių priežasčių:
– – Objektas per didelis arba per mažas.
– – Subjektas juda per greitai.
– – Subjektas apšviestas iš nugaros arba fotografuojate tamsioje vietoje.
– – Subjekto spalvos ar raštas nesiskiria nuo fono.
– – Objekte yra horizontalių linijų, pavyzdžiui, žaliuzės.
– – Fotoaparatas labai dreba.
– – Vaizdo įrašo rezoliucija yra aukšta.
– – Vaizdo priartinimas arba nutolinimas naudojant 2 kartu optinį priartinimą.
• Nuotraukos kaip peržiūroje: nustatykite, kad prietaisas išsaugotų nuotraukas, kai jos
parodomos peržiūros ekrane ir yra nufotografuotos priekiniu fotoaparatu, jų neatverčiant.
• Tinklelis: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti
kompoziciją.
• Vietų žymos: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.
• GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas,
pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši
informacija nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.
• Fotoaparato režimai: peržiūrėkite galimus fotografavimo režimus arba redaguokite
fotografavimo režimų sąrašą.
• Fotografavimo metodai: pasirinkite papildomus fotografavimo būdus nuotraukoms
fotografuoti ir vaizdo įrašams įrašyti.
• Saugojimo vieta: pasirinkite atminties vietą saugyklai. Ši funkcija atsiras tuomet, kai įdėsite
atminties kortelę. („Galaxy Note10+ 5G“, „Note10+“)
• Iš naujo nustatyti nustatymus: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
• Susisiekite su mumis: užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus.
• Apie fotoaparatą: pažiūrėkite fotoaparato versiją ir teisinę informaciją.
121
Programos ir funkcijos
Galerija
Įvadas
Peržiūrėkite nuotraukas bei vaizdo įrašus, saugomus jūsų prietaise. Galite tvarkyti vaizdus bei
vaizdo įrašus sudėdami juos į albumus arba kurti istorijas.
Vaizdų peržiūra
1
2
Paleiskite programą Galerija ir palieskite Paveikslėliai.
Pasirinkite vaizdą.
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėti vaizdą prie
mėgstamiausiųjų
Redaguokite vaizdą
Dalykitės vaizdu su kitais
Bixby Vision
Trinkite vaizdą
Galite sukurti filmą, animacinį GIF failą arba koliažą iš kelių vaizdų. Sąraše palieskite
arba palieskite → Kurti GIF arba Kurti koliažą, tada pasirinkite vaizdus.
Vaizdų paieška
Paleiskite programą Galerija ir palieskite , kad galėtumėte peržiūrėti vaizdus, suskirstytus
pagal kategorijas, tokias kaip tipai ar vietos.
Norėdami ieškoti vaizdų pagal raktažodžius, palieskite paieškos laukelį.
122
Programos ir funkcijos
Vaizdo įrašų peržiūra
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir palieskite Paveikslėliai.
Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
Norėdami paleisti vaizdo įrašą, palieskite Leisti vaizdo įrašą.
Atsukite atgal arba
persukite pirmyn,
slinkdami juostą
Pasiekite
papildomas
parinktis
Užfiksuokite esamą
ekraną
Sukurkite animuotą
GIF failą
Įjunkite „Pop-up“
vaizdo įrašų
leistuvą
Pakeiskite ekrano
kraštinių santykį
Pasukite ekraną
Užrakinkite
atkūrimo ekraną
Peršokite prie kito
vaizdo įrašo.
Palieskite ir
laikykite, norėdami
persukti į priekį
Peršokite prie
ankstesnio vaizdo
įrašo. Palieskite ir
laikykite, norėdami
persukti atgal
Laikinai
sustabdykite ir
tęskite atkūrimą
Norėdami reguliuoti ryškumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano
pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo
ekrano pusėje.
Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.
Vaizdo įrašo kokybės pagerinimo funkcijos naudojimas
Pagerinkite vaizdo įrašų vaizdo kokybę, kad galėtumėte mėgautis ryškesnėmis ir gyvesnėmis
spalvomis. Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos, tuomet palieskite
Vaizdo įr. tobul. priem. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Ši funkcija prieinama tik tam tikrose programose.
• Naudojant šią fukciją padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas.
123
Programos ir funkcijos
Informacijos apie vaizdus ir vaizdo įrašus peržiūra
Peržiūrint vaizdą arba vaizdo įrašų peržiūros ekrane tempkite ekranu aukštyn. Pamatysite failo
informaciją.
Taip pat, paliesdami informaciją ekrane, galite pažiūrėti susijusį turinį.
Redaguoti
informaciją
Detali informacija
apie failą
Informacija apie
žmones
Informacija apie
vietą
Automatiškai
sukurtas turinys
Žymos
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra pagal kategoriją
Galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus pagal kategoriją.
Paleiskite programą Galerija, palieskite Paveikslėliai arba Albumai, tuomet tempkite sąrašą
žemyn, kad pasirinktumėte kategoriją.
• Vaizdo įrašai: peržiūrėkite prietaise išsaugotus vaizdo įrašus.
• Mėgstam.: peržiūrėkite mėgstamiausias nuotraukas ir vaizdo įrašus.
• Vietos: peržiūrėkite toje pačioje vietoje fotografuotas nuotraukas ir filmuotus vaizdo įrašus.
• Siūloma: peržiūrėkite siūlomą turinį.
124
Programos ir funkcijos
Albumų peržiūra
Galite peržiūrėti pagal aplankus arba albumus surūšiuotus vaizdus ir vaizdo įrašus.
Paleiskite programą Galerija, palieskite Albumai ir pasirinkite albumą.
Albumų slėpimas
Galite paslėpti albumus.
Negalite paslėpti albumų, kurie buvo sukurti pagal numatymą, pvz., albumų
Fotoaparatas ir Ekrano nuotraukos.
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir palieskite Albumai.
Palieskite → Slėpti ar rodyti albumus.
Palieskite albumo jungiklį, norėdami paslėpti.
Įvykių peržiūra
Jums užfiksavus arba išsaugojus vaizdus ir vaizdo įrašus, prietaisas nuskaitys jų datos ir vietos
žymas, surūšiuos vaizdus ir vaizdo įrašus, o tada sukurs istorijas. Norint, kad istorijos būtų
sukuriamos automatiškai, turite užfiksuoti arba išsaugoti keletą vaizdų ir vaizdo įrašų.
Paleiskite programą Galerija, palieskite Istorijos ir pasirinkite istoriją.
Istorijų kūrimas
Kurkite istorijas įvairiomis temomis.
1
2
3
4
Paleiskite programą Galerija ir palieskite Istorijos.
Palieskite → Kurti istoriją.
Įveskite istorijos pavadinimą ir palieskite Kurti.
Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į istoriją, ir palieskite Atlikta.
Norėdami prie istorijos pridėti vaizdų arba vaizdo įrašų, pasirinkite istoriją ir palieskite →
Pridėti.
Norėdami iš istorijos pašalinti vaizdus arba vaizdo įrašus, pasirinkite istoriją, palieskite →
Redaguoti, pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti, ir tada palieskite
Šalinti iš istorijos.
125
Programos ir funkcijos
Istorijų trynimas
1
2
Paleiskite programą Galerija ir palieskite Istorijos.
Palieskite ir palaikykite istoriją, kurią norite ištrinti, ir palieskite Trinti.
Vaizdų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas
Kai sinchronizuosite programą Galerija su „Samsung Cloud“, nufotografuotos nuotraukos ir
įrašyti vaizdo įrašai taip pat bus išsaugoti ir „Samsung Cloud“. Galite peržiūrėti „Samsung Cloud“
išsaugotus vaizdus ir vaizdo įrašus, programoje Galerija ir kituose prietaisuose.
Paleiskite programą Galerija, palieskite → Nustatymai, tuomet palieskite Sinchronizuoti
su „Samsung Cloud“ jungiklį, kad jį įjungtumėte. Programa Galerija ir „Samsung Cloud“ bus
susinchronizuoti.
Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimas
1
2
3
Paleiskite programą Galerija.
Pasirinkite norimą ištrinti vaizdą arba vaizdo įrašą.
Norėdami ištrinti kelis failus, sąraše palieskite ir palaikykite norimą ištrinti failą, tuiomet
pažymėkite daugiau norimų ištrinti failų.
Palieskite
arba Trinti.
Šiukšlių dėžės funkcijos naudojimas
Galite laikyti ištrintus vaizdus ir vaizdo įrašus šiukšlių dėžėje. Failai bus ištrinti po tam tikro laiko.
Paleiskite programą Galerija, palieskite → Nustatymai, tuomet palieskite Šiukšlinė jungiklį,
kad jį įjungtumėte.
Norėdami peržiūrėti šiukšlių dėžėje esančius failus, paleiskite programą Galerija ir palieskite →
Šiukšlinė.
126
Programos ir funkcijos
IR jaustukas
Įvadas
Kurkite „Mano jaustuką“, kuris atrodo taip, kaip jūs, ir fotografuokite nuotraukas bei įrašykite
vaizdo įrašus, naudodami „Mano jaustukus“, personažų jaustukus ar lipdukus.
Galite asmeniškai pritaikyti „Mano jaustuko“ funkcijas, pvz., veido formą ar šukuoseną, ir
dekoruoti „Mano jaustuką“ įvairiais priedais. Taip pat pokalbio metu galite išreikšti save linksmais
būdais naudodami „Mano jaustuko“ lipdukus.
„Mano jaustukai“
Personažų jaustukai
127
Lipdukai
Programos ir funkcijos
„Mano jaustuko“ kūrimas
Sukurkite „Mano jaustukas“, kuris atrodo taip, kaip jūs. Automatiškai bus sukurti „Mano jaustukas“
lipdukai su įvairiomis išraiškomis.
1
2
3
4
5
Paleiskite programą Fotoaparatas ir palieskite IR jaustukas → Kurti jaustuką.
Sulygiuokite savo veidą ekrane ir palieskite
norėdami fotografuoti.
Pasirinkite „Mano jaustuko“ lytį bei amžiaus tarpsnį ir palieskite Kitas.
Dekoruokite „Mano jaustuką“ ir palieskite Kitas.
Palieskite Atlikta.
„Mano jaustukas“ ir „Mano jaustuko“ lipdukai jau sukurti. Peržiūrėkite „Mano jaustuko“
lipdukus „Mano jaustuko“ studijoje. Daugiau informacijos žr. „Mano jaustuko“ lipdukai.
Kurti „Mano
jaustukas“
Naudokite funkciją IR jaustukas tiek su priekiniu, tiek su galiniu fotoaparatais. Jei
naudojate galinį fotoaparatą, jis automatiškai persijungs į priekinį fotoaparatą. Norėdami
pakeisti fotoaparatus iš vieno į kitą, braukite aukštyn arba žemyn peržiūros ekrane.
„Mano jaustuko“ ištrynimas
Paleiskite programą Fotoaparatas ir palieskite IR jaustukas. Palieskite ir palaikykite norimą
ištrinti „Mano jaustuką“ ir palieskite . „Mano jaustukas“ ir „Mano jaustuko“ lipdukai bus ištrinti.
128
Programos ir funkcijos
Asmeninis „Mano jaustuko“ pritaikymas
Redaguokite ar dekoruokite „Mano jaustuką“ studijoje „Mano jaustukas“. Taip pat galite kurti savo
„Mano jaustukas“ lipdukus.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
„Mano jaustuko“ studija
Paleiskite programą Fotoaparatas ir palieskite IR jaustukas → Studija. Pasirodys „Mano
jaustuko“ studija.
Pasirinkite „Mano jaustukas“, kurį
norite redaguoti
Užfiksuokite esamą ekraną
Keiskite „Mano jaustuko“ studijos
foną
Redaguokite „Mano jaustukas“
Kurkite lipdukus
129
Programos ir funkcijos
„Mano jaustuko“ lipdukai
Kurkite savo lipdukus, naudodami „Mano jaustuko“ išraiškas ir veiksmus. „Mano jaustuko“
lipdukus galite naudoti siųsdami žinutes ar socialiniame tinkle.
„Mano jaustuko“ lipdukų peržiūrėjimas
„Mano jaustuko“ studijoje palieskite Lipdukai. Tuomet galėsite peržiūrėti „Mano jaustuko“
lipdukus.
Kurkite savo lipdukus
Savo lipdukų kūrimas
1
2
3
„Mano jaustuko“ studijoje palieskite Lipdukai → Kurt pasirink. lipd.
Redaguokite lipdukus taip, kaip norite.
•
: pridėkite lipdukų.
•
: pasirinkite lipduko foną.
•
: pasirinkite išraišką.
•
: pasirinkite veiksmą.
•
: įveskite tekstą.
•
: rašykite arba pieškite ant lipdukų.
Palieskite Įrašyti.
130
Programos ir funkcijos
„Mano jaustuko“ lipdukų naudojimas pokalbiuose
„Mano jaustuko“ lipdukus galite naudoti bendraudami žinutėmis arba socialiniame tinkle. Toliau
pateikti veiksmai yra „Mano jaustuko“ lipdukų naudojimo programoje Žinutės pavyzdys.
1
2
3
Kurdami žinutę programoje Žinutės, palieskite
„Samsung“ klaviatūroje.
Palieskite piktogramą „Mano jaustukas“.
Pasirinkite vieną iš „Mano jaustuko“ lipdukų.
Bus įterptas „Mano jaustuko“ lipdukas.
Piktograma „Mano
jaustukas“
„Mano jaustuko“ lipdukų ištrynimas
„Samsung“ klaviatūroje palieskite ir palieskite klaviatūros apačioje. Pasirinkite „Mano
jaustuko“ lipdukus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite Trinti.
131
Programos ir funkcijos
Nuotraukų fotografavimas arba vaizdo įrašų filmavimas
naudojant „Mano jaustuką“
Kurkite linksmas nuotraukas arba vaizdo įrašus su „Mano jaustuku“, naudodami įvairius
fotografavimo režimus.
Kaukė
1
2
Pagrindai
Paleiskite programą Fotoaparatas ir palieskite IR jaustukas.
Pasirinkite norimą naudoti „Mano jaustuką“.
„Mano jaustukas“
132
Minijudesys
Programos ir funkcijos
3
Pasirinkite norimą naudoti režimą.
•
4
(Slėpti): „Mano jaustuko“ veidas atsiranda virš jūsų veido, tad atrodo, kad dėvite
kaukę.
•
(Bazinis): „Mano jaustukas“ pamėgdžioja jūsų išraiškas.
•
(Minijudesys: „Mano jaustukas“ mėgdžioja jūsų kūno judesius.
Palieskite , norėdami fotografuoti, arba braukite peržiūros ekranu kairėn ir palieskite
norėdami įrašyti vaizdo įrašą.
,
Galite peržiūrėti ir pasidalyti nuotraukomis bei vaizdo įrašais, kuriuos užfiksavote Galerija.
Nuotraukų ar vaizdo įrašų įrašymas naudojant personažų
jaustukus ar lipdukus
Personažų lipdukai mėgdžioja jūsų išraiškas. Taip pat galite taikyti lipdukų efektus, kurie seka jūsų
veidą.
1
2
Paleiskite programą Fotoaparatas ir palieskite IR jaustukas.
Pasirinkite personažo jaustuką ar palieskite Lipdukai ir pasirinkite norimą naudoti lipduką.
Lipdukai
Personažų jaustukas
3
Palieskite , norėdami fotografuoti, arba braukite peržiūros ekranu kairėn ir palieskite
norėdami įrašyti vaizdo įrašą.
Galite peržiūrėti ir pasidalyti nuotraukomis bei vaizdo įrašais, kuriuos užfiksavote Galerija.
133
,
Programos ir funkcijos
AR Doodle
Įrašykite linksmų vaizdo įrašų naudodami virtualų rankraštį ar piešdami ant veidų ir bet kur kitur.
Kai fotoaparatas atpažins veidą ar erdvę, animuoti veido ornamentai seks veidą, kai jis judės, o
animuoti ornamentai erdvėje bus fiksuojami toje pačioje vietoje, jei fotoaparatas judės.
1
2
Paleiskite programą Fotoaparatas ir palieskite Vaizdo įrašas fotografavimo režimų sąraše.
Palieskite
ir pasirinkite norimą režimą.
Kai fotoaparatas atpažins objektą, ekrane pasirodys atpažinimo plotas.
• Veidas: animuotais ornamentais puoškite veidą.
• Visur: animuotais ornamentais puoškite bet kurias kitas vietas.
3
Rašykite arba pieškite atpažinimo plote.
Jei paliesite
ir pradėsite puošti animuotais ornamentais, galėsite įrašyti save, papuoštą
animuotais ornamentais.
Atpažinimo
vieta
Anuliuoti
Perdaryti
Keiskite rašiklio
tipą ir spalvą
4
5
Jei norite filmuoti, palieskite
.
Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite
Vaizdo įrašus galite peržiūrėti ir jais dalytis Galerija.
134
.
Programos ir funkcijos
Always On Display
Galite peržiūrėti informaciją, pvz.: laikrodį arba kalendorių, arba valdyti muzikos atkūrimą ekrane,
kai jis išjungtas.
Taip pat galite patikrinti pranešimus, tokius kaip naujos žinutės arba praleisti skambučiai.
„Always On Display“ ekrano ryškumas gali keistis automatiškai, priklausomai nuo
apšvietimo sąlygų.
„Always On Display“ rodymo nustatymas
Galite pasirinkti, kaip rodyti „Always On Display“. Galima nustatyti, kad „Always On Display“
būtų rodoma nuolat arba tik tuomet, kai paliečiamas išjungtas ekranas. Taip pat galite nustatyti
„Always On Display“ rodymo trukmę.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Užrakinimo ekranas → Always On Display, tada
pasirinkite norimą režimą.
• Bakstelėkite ir peržiūrėkite: palietus ekraną, „Always On Display“ ekranas rodomas
10 sekundžių.
• Rodyti visada: „Always On Display“ ekranas rodomas nuolatos.
• Rodyti kaip suplanuota: „Always On Display“ ekranas rodomas nustatytu laiku. Palieskite
Nust. tvarkar., norėdami nustatyti pražios ir pabaigos laiką.
Pranešimų atidarymas „Always On Display“ ekrane
Gavus žinučių, praleistų skambučių arba programų pranešimų, pranešimų piktogramos
bus rodomos „Always On Display“ ekrane. Norėdami peržiūrėti pranešimą, dukart palieskite
pranešimo piktogramą.
Jei ekranas užrakintas, turite jį atrakinti, kad peržiūrėtumėte pranešimus.
135
Programos ir funkcijos
Muzikos atkūrimo valdymas „Always On Display“ ekrane
1
2
3
4
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Užrakinimo ekranas → FaceWidgets, tuomet
palieskite Muzika jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami valdyti muzikos atkūrimą „Always On Display“ ekrane, dukart palieskite laikrodį.
Braukite kairėn arba dešinėn laikrodžiu, norėdami judinti muzikos valdiklį.
Palieskite piktogramas, norėdami valdyti atkūrimą.
Vaizdo rodymas „Always On Display“ ekrane
1
2
3
4
Paleiskite programą Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Laikrodžio stilius → Always
On Display.
Tempkite tipų sąrašą kairėn ir pasirinkite tipą su jame rodomu vaizdu.
Palieskite
ir pasirinkite vaizdą.
Norėdami įterpti animuotą GIF failą, palieskite GIF ir pasirinkite failą.
Palieskite Atlikta.
„Always On Display“ ekrano funkcijos išjungimas
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Užrakinimo ekranas, tuomet palieskite Always On
Display jungiklį, kad jį išjungtumėte.
136
Programos ir funkcijos
Kraštinis ekranas
Įvadas
Galite greitai pasiekti mėgstamas programas ir funkcijas iš briaunos skydelių.
Briaunos skydelių naudojimas
Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.
Jei nesimato briaunos skydelio valdiklio, atidarykite programą Nustatymai, palieskite Ekranas →
Kraštinis ekranas, tada palieskite Kraštiniai skydeliai jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Briaunos skydelio valdiklis
Briaunos skydelis
Briaunos skydelio
nustatymai
137
Programos ir funkcijos
Briaunos skydelių redagavimas
Pasirinkite briaunos ekrane norimus rodyti skydelius arba juos redaguokite.
1
2
3
Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.
Palieskite
, norėdami atidaryti briaunos skydelio nustatymų ekraną.
Pažymėkite norimus rodyti briaunos skydelius.
• Norėdami redaguoti skydelį, palieskite Redaguoti.
• Papildomų skydelių galite atsisiųsti palietę → Galaxy Store.
• Norėdami pertvarkyti skydelius, palieskite → Pertvarkyti ir tempkite
į kitą vietą.
Briaunos skydelio valdiklio nustatymas
Galite keisti valdiklio vietos, dydžio, skaidrumo arba vibracijos nustatymus.
Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro. Tuomet palieskite
ekrano skyd. slan.
→ → Krašt.
Programų kraštas
Greitai paleiskite dažnai naudojamas programas.
1
2
Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.
Programų krašto skydelyje pasirinkite programą, kad ją paleistumėte.
Programų krašto skydelio redagavimas
• Norėdami pridėti programą, palieskite
skydelyje ir palieskite programą programų sąraše.
• Norėdami sukurti aplanką skydelyje, palieskite
skydelyje, palieskite ir palaikykite
programų sąraše esančią programą, tuomet vilkite ją virš kitos programos Programų krašto
skydelyje.
• Norėdami ištrinti programą, palieskite ir palaikykite programą skydelyje, tada vilkite ją į
Pašalinti skydelio viršuje.
• Norėdami pakeisti programų eilės tvarką, palieskite ir palaikykite programą bei vilkite ją į kitą
vietą.
Taip pat galite redaguoti Programų krašto skydelį paliesdami Redaguoti.
138
Programos ir funkcijos
Programų porų pridėjimas
Pridėkite dvi dažnai naudojamas programas, tokias kaip vaizdo įrašų leistuvas ir žinučių siuntimo
programa, Programų krašto skydelyje, norėdami jas paleisti kartu vienu palietimu padalinto
ekrano vaizde. Daugiau informacijos apie padalinto ekrano vaizdą žr. Kelių langų ekrano vaizdas.
1
2
3
4
Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.
Programų krašto skydelyje palieskite
→ Kurti programų porą.
Sąraše pasirinkite dvi programas.
Atidarius padalyto ekrano vaizde, pirmoji programa bus rodoma viršuje, o antroji – apačioje.
Palieskite Atlikta.
Edge lighting
Nustatykite prietaisą apšviesti ekrano kraštus ir rodyti iškylantįjį langą, kai gaunate pranešimų,
tokių kaip naujos žinutės.
Jei naudojantis programa pasirodo iškylantysis langas, tempkite langą žemyn, norėdami greitai
peržiūrėti turinį ir atlikti galimus veiksmus.
Pranešimų, rodomų apšviečiant ekrano briaunas, tvarkymas
1
2
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ekranas → Kraštinis ekranas → Edge lighting,
tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Palieskite Tvarkyti pranešimus ir palieskite šalia programų esančius jungiklius, norėdami
gauti pranešimus apšviečiant briaunas.
Priklausomai nuo pranešimų tipo, kai kurie pranešimai gali būti nerodomi uždegant
kraštą.
139
Programos ir funkcijos
Pranešimų peržiūra iškylančiajame lange
Gavę pranešimą, apie kurį praneša degantis kraštas, galite atidaryti iškylantįjį langą, greitai
peržiūrėti pranešimo turinį ir atlikti galimus veiksmus. Pvz., jei gausite žinutę žiūrėdami vaizdo
įrašą arba žaisdami žaidimą, galėsite pažiūrėti žinutę ir į ją atsakyti neperjungdami ekrano.
Programos naudojimo metu gavę pranešimą, apie kurį praneša degantis kraštas, tempkite
pranešimą žemyn.
Ši funkcija veikia tik tose programose, kurios palaiko kelių langų ir krašto apšvietimo
funkcijas. Norėdami pamatyti palaikomas programas, paleiskite programą Nustatymai,
palieskite Ekranas → Kraštinis ekranas → Edge lighting → Tvarkyti pranešimus.
140
Programos ir funkcijos
Keli langai
Įvadas
Naudojantis kelių langų funkcija dvi programos vienu metu veikia padalytame ekrane. Taip pat
galite paleisti kelias programas vienu metu iššokančiuosiuose languose.
Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
Kelių langų ekrano vaizdas
Iškylantysis vaizdas
141
Programos ir funkcijos
Kelių langų ekrano vaizdas
1
2
Palieskite paskutinių naudotų programų mygtuką, norėdami atidaryti paskiausiai naudotų
programų sąrašą.
Braukite kairėn arba dešinėn, palieskite programos piktogramą ir palieskite Atidaryti
naudojant padalinto ekrano rodinį.
Pasirinkta programa atidaroma viršutiniame lange.
3
Žemiau esančiame lange slinkite kairėn arba dešinėn, kad pasirinktumėte kitą programą,
kurią norite paleisti.
Norėdami paleisti programas, kurių nėra neseniai naudotų programų sąraše, palieskite
pradžios ekrano mygtuką arba grįžimo mygtuką ir pasirinkite programą.
Langų dydžio keitimas
Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esančią juostą aukštyn arba žemyn.
Kai tempsite tarp programų langų esančią juostą link viršutinio arba apatinio ekrano krašto,
langas bus maksimaliai išdidintas.
142
Programos ir funkcijos
Iškylantysis vaizdas
1
2
Palieskite paskutinių naudotų programų mygtuką, norėdami atidaryti paskiausiai naudotų
programų sąrašą.
Braukite kairėn arba dešinėn, palieskite programos piktogramą ir palieskite Atidaryti
iškylančiajame rodinyje.
Programų ekranas bus rodomas iškylančiajame vaizde.
Sumažinkite langą
Padidinkite langą
Uždaryti
programą
Reguliuokite
skaidrumą
Iššokančių langų perkėlimas
Norėdami perkelti iškylantįjį langą, palieskite lango įrankių juostą ir tempkite jį į naują vietą.
143
Programos ir funkcijos
Samsung Health
Įvadas
„Samsung Health“ padeda rūpintis savijauta ir sveikata. Nustatykite fitneso tikslus, patikrinkite
savo pažangą ir stebėkite savo bendrą savijautą ir fizinę būklę. Taip pat galite lyginti žingsnių
skaičiavimo įrašus su kitais „Samsung Health“ naudotojais, varžytis su draugais ir peržiūrėti
patarimus apie sveikatą.
„Samsung Health“ naudojimas
Paleiskite Samsung Health programą. Įjungę šią programą pirmą kartą ar paleidę ją po duomenų
nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatymą.
Kai kurios funkcijos gali būti galimos ne visuose regionuose.
Norėdami pridėti elementų „Samsung Health“ pradžios ekrane, palieskite → Tvarkyti
elementus ir pasirinkite elementus.
Peržiūrėkite ir valdykite sekimo
valdiklius
Peržiūrėkite patarimus apie
sveikatą
Stebėkite savo sveikatą ir fizinę
būklę
Palyginkite žingsnių skaičiavimo
įrašus su kitais „Samsung Health“
naudotojais arba varžykitės su
draugais
144
Programos ir funkcijos
Together
„Together“ galite nustatyti žingsnių skaičiavimo tikslus ir varžytis su draugais. Galite pakviesti
draugus pasivaikščioti kartu, nustatyti žingsnių skaičiavimo tikslą, varžytis ir peržiūrėti užimamas
vietas.
„Samsung Health“ pradžios ekrane palieskite Together.
Žingsniai
Prietaisas skaičiuoja nueitų žingsnių kiekį ir apskaičiuoja nukeliautą atstumą.
„Samsung Health“ pradžios ekrane palieskite žingsnių sekimo valdiklį.
Dabartinis bendras žingsnių
skaičius
Tikslas
• Gali tekti šiek tiek palaukti, kol žingsnių sekimo valdiklis patikrins žingsnius ir parodys
žingsnių skaičių. Iššokantis langas, rodantis, kad pasiekėte savo tikslą, gali pasirodyti
ne iš karto.
• Jei naudosite žingsnių sekimo valdiklį keliaudami automobiliu ar traukiniu, vibracija
gali paveikti žingsnių skaičių.
• Pranešimų skydelyje galite pažiūrėti savo dabartinius veiksmus. Norėdami išjungti
pranešimus, „Samsung Health“ pradžios ekrane palieskite → Nustat. → Pranešimai,
tuomet palieskite Dabartinis žingsnių skaičius jungiklį, esantį Vykdoma, kad jį
išjungtumėte.
145
Programos ir funkcijos
Papildoma informacija
• „Samsung Health“ skirta naudoti tik mankštos ir savijautos tikslais ir nėra skirta naudoti
diagnozuojant ligą ar kitą būklę arba ligą gydant, švelninant jos simptomus ar atliekant jos
prevenciją.
• Dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų vietinių įstatymų ir taisyklių „Samsung Health“
funkcijos, ypatumai ir pritaikytos programos gali skirtis. Turėtumėte patikrinti, kokiomis
funkcijomis ir programomis galima naudotis jūsų konkrečiame regione.
• „Samsung Health“ programos ir jos paslauga gali būti pakeistos arba nutrauktos be
išankstinio įspėjimo.
• Duomenys renkami tik teikti paslaugai, kurios pageidavote, bei gauti papildomos
informacijos, siekiant: pagerinti jūsų savijautą, sinchronizuoti duomenis, parengti duomenų
analizę ir statistiką arba kurti ir teikti geresnes paslaugas. (Tačiau, jei prisijungsite prie savo
„Samsung“ paskyros per „Samsung Health“, serveryje gali būti išsaugota atsarginė šių
duomenų kopija.) Asmeninė informacija gali būti saugoma tol, kol jos gali jums prireikti.
Galite ištrinti asmens duomenis, kuriuos išsaugojo „Samsung Health“, nustatymų meniu
pasirinkdami asmens duomenų ištrynimo parinktį. Duomenys, bendrinti per socialinius
tinklus ar persiųsti į saugojimo prietaisus, turi būti trinami atskirai.
• Jūs galite dalytis ir (arba) sinchronizuoti duomenis naudodamiesi pasirinktomis
papildomomis „Samsung“ arba suderinamomis trečiųjų šalių paslaugomis bei su kitais
prijungtais prietaisais. Prieiga prie „Samsung Health“ informacijos naudojantis tokiomis
papildomomis paslaugomis ar trečiosios šalies prietaisais bus suteikta tik gavus aiškų jūsų
patvirtinimą.
• Jūs visiškai atsakingi už netinkamai panaudotus duomenis, kuriais patys pasidalijote
socialiniuose tinkluose ar persiuntėte kitiems. Būkite atsargūs dalydamiesi asmenine
informacija su kitais.
• Jei naudojatės belaidžiu ryšiu (pvz., „Bluetooth“), prietaisas gali gauti elektroninių trikdžių iš
kitų prietaisų. Venkite naudotis prietaisu šalia kitų, kurie skleidžia radijo bangas.
• Prieš naudodamiesi „Samsung Health“ atidžiai perskaitykite naudojimosi sąlygas ir privatumo
politikos nuostatas.
146
Programos ir funkcijos
Samsung Members
Samsung Members teikia klientams palaikymo paslaugas, tokias kaip prietaiso trikčių
diagnostika, ir suteikia galimybę naudotojams pateikti klausimus ir klaidų pranešimus. Taip pat
galite dalintis informacija su kitais „Galaxy“ naudotojų bendruomenėje arba skaityti naujausias
„Galaxy“ žinias ir patarimus. Samsung Members gali padėti jums išspręsti visas problemas, kurių
gali kilti naudojantis prietaisu.
Jei norite pateikti nuomonę arba paskelbti pastabas, turite prisijungti prie savo
„Samsung“ paskyros. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyroje.
Samsung Notes
Įvadas
Kurkite užrašus įvesdami tekstą klaviatūra arba rašydami ranka ar piešdami ekrane. Į savo užrašus
taip pat galite įterpti vaizdus ar balso įrašus.
Užrašų kūrimas
1
2
Paleiskite programą Samsung Notes ir palieskite
.
Ekrano viršuje esančioje įrankių juostoje pasirinkite įvesties metodą ir sukurkite užrašą.
Tekstą įveskite naudodami
klaviatūrą
Rašykite arba pieškite pieštukais
Įterpkite failus
Pieškite teptukais
3
Baigę kurti užrašą, palieskite Išsaugoti.
147
Programos ir funkcijos
Ranka rašytų užrašų kūrimas
Užrašų kūrimo ekrane palieskite
, kad galėtumėte rašyti ar piešti „S Pen“ rašikliu.
Rankraštį įvesite lengviau, jei padidinsite ekraną patraukdami vieną pirštą nuo kito.
Mėgstamiausi
rašikliai
Rašiklis
Trintukas
Perdaryti
Anuliuoti
Pasirinkti ir
redaguoti
Konvertuokite
rankraštį į tekstą
148
Pakeiskite
fono spalvą
Keiskite
stilius
Programos ir funkcijos
Mėgstamų rašiklių redagavimas
Pridėkite įvairių rašiklių stilių prie mėgstamiausių ir juos pasirinkite bei naudokite greičiau.
Užrašų kūrimo ekrane palieskite
.
Pridėkite mėgstamą rašiklį
Ištrinti rašiklius
Jūsų mėgstami rašikliai
Rašiklio nustatymų keitimas
Rašydami arba piešdami ekrane, palieskite
, jei norite keisti rašiklio tipą, storį ar spalvą.
Pakeiskite linijos storį
Pakeiskite rašiklio tipą
Pasirinkite naują spalvą, siūlomą
spalvų parinkiklio
Pakeiskite rašiklio spalvą
Pasirinkite rodyti spalvų rinkinius
Trintuko naudojimas
Norėdami ištrinti rankraštį užraše, palieskite
ir pasirinkite norimą trinti vietą. Arba pasirinkite
vietą laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką.
Norėdami pakeisti trintuko tipą, dar kartą palieskite
• Trinti po liniją: trinkite pasirinktą liniją.
149
.
Programos ir funkcijos
• Trinti po sritį: trinkite tik pasirinktą vietą. Vilkdami dydžio reguliavimo juostą galite keisti
trintuko dydį.
• Trinti viską: ištrinkite užrašą.
Tačiau net ir su mažiausiu trintuku gali būti neįmanoma tiksliai ištrinti visų planuotų
dalių.
Lengvo rašymo kilimėlio naudojimas
Naudokite lengvo rašymo kilimėlį, norėdami lengviau rašyti ranka.
Kai rašote arba piešiate ant lengvo rašymo kilimėlio, rankraštis automatiškai priderinamas ir
įvedamas tarp įvesties laukelio linijų.
1
2
→
Pagrindiniame „Samsung Notes“ ekrane palieskite
Lengvo rašymo klaviatūra jungiklį, kad jį įjungtumėte.
→ Papildiniai ir palieskite
Užrašų kūrimo ekrane, apačioje braukite kairėn įrankių juostoje ir palieskite
.
Įvesties laukelis bus padidintas ir parodytas kaip lengvo rašymo kilimėlis.
Lengvo rašymo
kilimėlis
150
Programos ir funkcijos
Ranka rašytų užrašų taisymas
Ranka rašytus užrašus galima taisyti įvairiausiais būdais, pavyzdžiui, iškirpti, perkelti, keisti dydį
arba transformuoti.
1
2
Jeigu užraše yra ranka rašytas tekstas, palieskite
.
Norėdami pakeisti pasirinkto užrašo formą, dar kartą palieskite
.
Palieskite arba linija apveskite užrašą, kad pasirinktumėte.
• Norėdami užrašą perkelti į kitą vietą, pasirinkite jį ir nutempkite į naują vietą.
• Norėdami pakeisti pasirinkto užrašo dydį, palieskite užrašą ir tempkite atsiradusio rėmelio
kampą.
3
Redaguokite užrašą naudodami galimas parinktis.
• Iškirpti: iškirpkite užrašą. Norėdami užrašą įdėti į kitą vietą, toje vietoje palieskite ekraną ir
laikykite palietę, tada palieskite Įklijuoti.
• Kopijuoti: nukopijuokite užrašą. Norėdami užrašą įdėti į kitą vietą, toje vietoje palieskite
ekraną ir laikykite palietę, tada palieskite Įklijuoti.
• Trinti: ištrinkite užrašą.
• Keisti stilių: keiskite stilius. Pasirinkite spalvą ar linijos storį ir palieskite Atlikta.
•
→ Išimt tekstą: išimkite tekstą iš pasirinktos vietos. Norėdami įklijuoti arba kopijuoti
tekstą užraše, palieskite Įklijuoti arba Kopijuoti.
•
→ Į priekį: siųskite užrašą į priekį.
•
→ Į galą: siųskite užrašą atgal.
151
Programos ir funkcijos
Stilių keitimas
Galite keisti rankraščio ir piešinių stilių.
1
2
3
4
Po to, kai užrašysite ar nupiešite ekrane, dukart palieskite
.
Pasirinkite norimą spalvą ar linijos storį.
Nukreipkite „S Pen“ rašiklį link tos vietos, kurioje norite naudoti stilių.
Atsiras piktograma
.
Palieskite ten, kur norite keisti stilių.
Rankraščio konvertavimas į tekstą
Po to, kai parašysite ekrane, palieskite jį pirštu. Norėdami pasirinkti visą rankraštį esamame lape,
palieskite . Peržiūros lange atsiras parinkčių. Norėdami pakeisti rankraštį tekstu, palieskite
Konvertuoti.
152
Programos ir funkcijos
Piešimas teptukais
Užrašų kūrimo ekrane palieskite
, kad galėtumėte piešti įvairiais teptukais.
Baigę palieskite Atlikta, kad įterptumėte piešinį į užrašą.
Galite paskelbti savo piešinį PENUP, jei norite juo pasidalyti su kitais.
Pakeiskite teptuko nustatymus
Pasirinkite naują spalvą, siūlomą
spalvų parinkiklio
Pakeiskite teptuko tipą
Pasirinkite rodyti spalvų rinkinius
Pakeiskite teptuko spalvą
Anuliuoti
Trintukas
Perdaryti
Skelbkite piešinį PENUP
Įterpkite piešinį į užrašą
Užrašų prisegimas prie pradžios ekrano
Prisekite užrašą prie pradžios ekraną, kad galėtumėte jį greitai peržiūrėti arba atidaryti ir
redaguoti.
1
2
Paleiskite Samsung Notes programą.
Pasirinkite užrašą ir palieskite → Prisegti pradžios ekrane.
Užrašas bus pridėtas pradžios ekrane.
Užrašo kaip priminimo išsaugojimas
Galite išsaugoti užrašą kaip priminimą, kad pažiūrėtumėte jį vėliau.
1
2
Paleiskite Samsung Notes programą.
Pasirinkite užrašą ir palieskite → Siųsti į „Reminder“.
Užrašas bus išsaugotas kaip priminimas.
153
Programos ir funkcijos
Užrašų šalinimas
1
2
3
Paleiskite Samsung Notes programą.
Palieskite ir palaikykite užrašą, kurį norite ištrinti.
Jei norite ištrinti keletą užrašų, pažymėkite daugiau užrašų, kuriuos norite ištrinti.
Palieskite Trinti.
PENUP
Įvadas
PENUP yra socialinio tinklo paslauga, skirta dalytis darbais, nupieštais „S Pen“ rašikliu. Skelbkite
savo darbus, peržiūrėkite kitų darbus ir gaukite naudingų piešimo patarimų.
Jūsų profilis
Jūsų veiklos
Skelbkite savo darbus
Peržiūrėkite darbus pagal
kategoriją
Galite prisijungti prie PENUP naudodamiesi savo „Samsung“ paskyra arba kitomis SNS
paskyromis.
154
Programos ir funkcijos
Savo darbų skelbimas
1
2
Paleiskite programą PENUP ir palieskite
.
Pasirinkite parinktį.
• Palieskite Juodraščiai, pabaikite darbą ir palieskite Atlikta.
• Palieskite Iš galerijos, pasirinkite norimą skelbti darbą ir palieskite Atlikta.
• Palieskite Piešimas ant nuotraukos, pasirinkite parinktį fotografuoti arba pasirinkti
nuotrauką, pieškite ant jos ir palieskite Atlikta.
• Palieskite Piešimas, nupieškite darbą ir palieskite Atlikta.
3
Palieskite Išsaugoti ir paskelbti.
Jei norite savo darbe naudoti filtrą, palieskite Rinktis filtrą, pasirinkite norimą filtrą ir
palieskite Kitas.
Ši parinktis nebus parodyta, jei pasirinksite Iš galerijos.
4
5
Įveskite pavadinimą, aprašymą ir groteles.
Palieskite Paskelbti.
Darbų skelbimas iš kitų programų
Norėdami paskelbti darbus iš Galerija arba kitų piešimo programų, pasirinkite darbą programoje
ir palieskite → PENUP.
Spalvinimo vaizdai
Sukurkite savo kūrinį naudodami įvairias spalvas.
1
2
3
4
Paleiskite programą PENUP ir palieskite Spalvinimas.
Pasirinkite vaizdą.
Palieskite Pradėti spalvinimą.
Baigę palieskite Atlikta.
155
Programos ir funkcijos
Tiesioginis piešimas
Pieškite kartu žiūrėdami tiesioginį piešimo vaizdo įrašą, kuriame rodomas piešinio piešimo
procesas. Lengvai nupieškite gražų paveikslą.
1
2
3
4
5
Paleiskite programą PENUP ir palieskite Tiesioginis piešimas.
Pasirinkite vaizdą.
Palieskite Išmokite piešti.
Norėdami piešti ant vaizdo, palieskite
, norėdami sustabdyti atkūrimą.
Galite keisti atkūrimo greitį paliesdami
.
Baigę palieskite
.
Originalus vaizdas bus paslėptas ir matysite tai, ką nupiešėte.
156
Programos ir funkcijos
Piešimas ant nuotraukos
Pieškite paveikslus ant nuotraukų ir saugokite kaip savo darbus. Pasirinkite nuotrauką iš Galerija
arba nufotografuokite ir pieškite ant nuotraukos. Pabaigę piešti ir paslėpę nuotrauką matysite
nupieštą paveikslą.
1
2
3
4
Paleiskite programą PENUP.
Palieskite
→ Piešimas ant nuotraukos.
Palieskite Fotografuoti, nufotografuokite ir palieskite Gerai.
Arba palieskite Pasirinkti iš galerijos ir pasirinkite nuotrauką.
Pasirinkite vietą, kurioje piešite, sureguliuokite skaidrumą arba naudokite eskizo filtrą ir
palieskite Atlikta.
Pasirinkta vieta bus pridėta fone.
5
6
Pieškite ant nuotraukos.
Baigę palieskite
.
Nuotrauka bus paslėpta ir matysite tai, ką nupiešėte.
157
Programos ir funkcijos
Galaxy Wearable
„Galaxy Wearable“ yra programa, leidžianti valdyti nešiojamus prietaisus. Kai prijungiate prietaisą
prie nešiojamo prietaiso, galite individualiai pritaikyti prietaiso nustatymus ir programas.
Paleiskite programą Galaxy Wearable.
Palieskite Pradėkite, norėdami prijungti prietaisą prie nešiojamojo prietaiso. Vadovaukitės
ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą. Daugiau informacijos apie
nešiojamojo prietaiso prijungimą prie prietaiso ir naudojimą rasite nešiojamojo prietaiso
naudotojo vadove.
Kalendorius
Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius arba priminimus savo planavimo
priemonėje.
Įvykių kūrimas
1
2
Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite
arba dukart palieskite datą.
Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite
.
Įveskite informaciją apie įvykį.
Pasirinkite lipduką, kurį rodytų
kaip renginį
Įveskite pavadinimą
Pakeiskite įvykio spalvą
Nustatykite trukmę
Pasirinkite kalendorių, kad jame
išsaugotumėte renginį
Įjunkite pavojaus signalą
Įveskite vietą
Pridėkite užrašą
Pridėkite daugiau išsamios
informacijos
158
Programos ir funkcijos
3
Jeigu norite išsaugoti įvykį, palieskite Išsaugoti.
Priminimų kūrimas
Kurkite užduotis kaip priminimus ir gaukite pranešimus pagal kiekvienam priminimui iš anksto
nustatytą laiką arba vietą. Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite → Reminder. Pasileis
programa Reminder. Daugiau informacijos žr. Reminder.
Įvykių sinchronizavimas su savo paskyromis
1
2
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → Paskyros,
tuomet pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
Palieskite Sinchronizuoti paskyrą ir palieskite Kalend. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung“ paskyroje palieskite → Sinchronizav. nustatymai, tuomet palieskite Kalend.
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, paleiskite programą Kalendorius ir palieskite →
→ Pridėti naują paskyrą. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir įeikite. Pridėjus
paskyrą, prie paskyros pavadinimo atsiras mėlynas apskritimas.
Diktofonas
Įvadas
Naudokite skirtingus įrašymo režimus įvairiose situacijose. Prietaisas gali konvertuoti jūsų balsą į
tekstą ir atskirti garso šaltinius.
Balso įrašų įrašymas
1
Paleiskite programą Diktofonas.
159
Programos ir funkcijos
2
Jei norite pradėti įrašymą, palieskite
. Kalbėkite į mikrofoną.
• Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite
.
• Įrašinėdami balso įrašą, palieskite ADRESYNO ĮRAŠAS, kad pridėtumėte žymą.
Keiskite įrašymo režimą
Pradėkite įrašyti
3
4
Norėdami baigti įrašymą, palieskite
.
Įveskite failo pavadinimą ir palieskite Išsaugoti.
Įrašymo režimo keitimas
Paleiskite programą Diktofonas.
Diktofono ekrano viršuje pasirinkite režimą.
• Standartinis: tai įprastas įrašymo režimas.
• Interviu: prietaisas dideliu garsumu įrašo garsą, kuris sklinda iš viršaus ir apačios, ir mažesniu
garsu įrašo garsą iš šonų.
• Kalba į tekstą: prietaisas įrašo balsą ir tuo pačiu metu jį verčia į tekstą ekrane. Kad gautumėte
geriausių rezultatų, laikykite prietaisą arti burnos ir kalbėkite garsiai ir aiškiai, būdami tylioje
vietoje.
Jeigu kalbate kalba, kuri skiriasi nuo balso įrašų sistemos kalbos, prietaise jūsų balsas
neatpažįstamas. Prieš naudodami šią funkciją palieskite numatytąją kalbą, kad būtų
nustatyta balso įrašų sistemos kalba.
160
Programos ir funkcijos
Pasirinktų balso įrašų leidimas
Kai perklausote interviu įrašus, galite juose nutildyti arba vėl įjungti tam tikrus garso šaltinius.
1
2
3
Paleiskite programą Diktofonas.
Palieskite Sąrašas ir pasirinkite balso įrašymą interviu režimu.
Norėdami nutildyti tam tikrus garso šaltinius, palieskite
garsas turi būti išjungtas.
Piktograma pasikeis į
atitinkama kryptimi, kuria
ir garsas bus nutildytas.
Nutildytas garso šaltinis
Vėl įjungtas garso šaltinis
Mano failai
Galite pasiekti ir tvarkyti failus, laikomus prietaise ar kitur, pvz., debesies saugyklose.
Paleiskite programą Mano failai.
Peržiūrėkite kiekviename atminties įrenginyje saugomus failus.
Norėdami patikrinti, ar nėra nereikalingų duomenų, bei atlaisvinti prietaiso atminties, palieskite
Saugyklos analizė.
Norėdami ieškoti failų arba aplankų, palieskite
.
161
Programos ir funkcijos
Laikrodis
Įvadas
Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio
trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.
Signalas
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite Signalas.
Žadintuvo signalų nustatymas
Žadintuvo signalų sąraše palieskite , nustatykite signalo laiką, pasirinkite signalo kartojimo
dienas, pasirinkite kitas signalo parinktis ir palieskite Išsaugoti.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte signalo laiką, palieskite laiko įvesties laukelį.
Norėdami įjungti arba išjungti žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite
jungiklį.
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami išjungti signalą palieskite Atmesti. Jei anksčiau įjungėte snaudimo funkciją, palieskite
Snausti, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.
Žadintuvo signalų trynimas
Palieskite ir palaikykite signalą, pažymėkite signalus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite Trinti.
Pasaulio laikrodis
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite Pasaulio laikrodis.
Laikrodžių kūrimas
Palieskite
Pridėti.
, įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą žemėlapyje, tada palieskite
Norėdami naudoti laiko zonų keitiklį, palieskite → Laiko juostos keitiklis.
Laikrodžių trynimas
Palieskite ir palaikykite laikrodį, pažymėkite laikrodžius, kuriuos norite ištrinti ir palieskite Trinti.
162
Programos ir funkcijos
Chronometras
1
2
3
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite Chronometras.
Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite Pradėti.
Jeigu matuodami įvykio laiką norite registruoti etapų laiką, palieskite Ratas.
Norėdami baigti laiko skaičiavimą, palieskite Stab.
• Norėdami iš naujo skaičiuoti laiką, palieskite Tęsti.
• Norėdami išvalyti etapų laiką, palieskite Atkurti.
Laikmatis
1
2
3
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite Laikmatis.
Norėdami pridėti dažnai naudojamą laikmatį, palieskite
pavadinimą, tada palieskite Pridėti.
, nustatykite trukmę ir
Nustatykite laiko trukmę ir palieskite Pradėti.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad įvestumėte trukmę, palieskite trukmės įvesties laukelį.
Laikmačiui suveikus palieskite Atmesti.
Skaičiuotuvas
Atlikite paprastus ar sudėtingus skaičiavimus.
Paleiskite programą Skaičiuotuvas.
•
: peržiūrėkite skaičiavimo istoriją. Norėdami išvalyti istoriją palieskite Valyti istoriją.
Norėdami išjungti skaičiavimų istorijos skydelį, palieskite .
•
: naudokite vienetų konvertavimo įrankį. Galite konvertuoti įvairias vertes, tokias kaip
plotas, ilgis arba temperatūra, į kitus vienetus.
•
: pamatykite mokslinį skaičiuotuvą.
163
Programos ir funkcijos
Game Launcher
Įvadas
Žaidimų leidimo programa kaupia žaidimus, parsisiųstus iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Store,
vienoje vietoje, kad būtų lengva juos pasiekti. Galite nustatyti prietaisą į žaidimo režimą ir
lengviau žaisti žaidimus.
Pasiekite papildomas parinktis
Atsisiųstos programos
Peržiūrėkite žaidimų informaciją
Peržiūrėkite patarimus
Atidarykite žaidimus su garsu arba
be jo
Keiskite veikimo režimą
Peržiūrėkite daugiau žaidimų ir
juos įdiekite
Žaidimų leidimo programos naudojimas
1
Paleiskite programą Game Launcher.
Jei Game Launcher neatsiranda, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės
funkcijos, tuomet palieskite Game Launcher jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2
Palieskite žaidimą žaidimų sąraše.
Norėdami rasti daugiau žaidimų, tempkite ekranu aukštyn.
Žaidimai, parsisiųsti iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Store bus automatiškai rodomi
žaidimų paleidimo programos ekrane. Jei negalite matyti savo žaidimų, palieskite →
Pridėti programų.
164
Programos ir funkcijos
Žaidimo pašalinimas iš žaidimų paleidimo programos
Palieskite ir palaikykite žaidimą, tada palieskite Šalint iš „Game Launcher“.
Veikimo režimo keitimas
Galite keisti žaidimų veikimo režimą.
Paleiskite programą Game Launcher, palieskite
norimą režimą.
ir tempkite juostą, kad pasirinktumėte
• Dėmesys ener. taupymui: taupo akumuliatoriaus energiją žaidžiant žaidimus.
• Subalansuota: subalansuoja veikimą ir akumuliatoriaus naudojimo trukmę.
• Dėmesys našumui: žaidžiant žaidimus pabrėžiamas geriausias įmanomas veikimas.
Norėdami pakeisti nustatymus kiekvienam žaidimui, palieskite jungiklį Atskirų žaidimų
nustatymai, kad jį įjungtumėte.
Akumuliatoriaus energijos efektyvumas gali kisti priklausomai nuo žaidimo.
Žaidimų spartintuvas
Įvadas
Su „Game Booster“ žaisite žaidimus geresnėje aplinkoje, o „Game Booster“ skydelyje yra naudingų
parinkčių.
„Game Booster“ naudojimas
Norėdami įjungti „Game Booster“ skydelį žaisdami žaidimus, palieskite
naršymo juostoje.
Jei naršymo juosta paslėpta, ekrano apačią tempkite aukštyn, kad ji pasirodytų. Jei nustatėte
naršymo juostoje naudoti Viso ekrano gestai, įjunkite pranešimų skydelį ir palieskite
Spustelėkite ir atidarykite žaidimų spartintuvą.
• Galite nustatyti įjungti „Game Booster“ skydelį naudojant naršymo juostą, kai naršymo
juosta nustatyta į Viso ekrano gestai. „Game Booster“ skydelyje palieskite Blokuoti
žaidžiant ir palieskite Viso ekrano gestai jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo žaidimo.
165
Programos ir funkcijos
•
: konfigūruokite „Game Booster“ nustatymus.
• Stebima temperatūra / Stebima atmintis: nustatykite prietaisą automatiškai reguliuoti
nustatymus, kad būtų išvengta prietaiso perkaitimo ir sustabdytos fone veikiančios
programos bei geriau tvarkoma atmintis.
• Blokuoti žaidžiant: žaidimo metu užrakinkite kai kurias funkcijas.
• Išplėstinės žaidimų funkcijos: nustatykite papildomas funkcijas.
• Narš. mygt. užraktas: paslėpkite naršymo juostos mygtukus. Norėdami matyti mygtukus,
palieskite
naršymo juostoje.
• Ekrano liet. užraktas: užrakinkite jutiklinį ekraną, kai žaidžiamas žaidimas. Norėdami
atrakinti jutiklinį ekraną, bet kuria kryptimi tempkite užrakinimo piktogramą.
• Ekrano nuotrauka: fiksuokite momentines ekrano kopijas.
Įeinančių skambučių ir pranešimų rodymo žaidžiant nustatymas
Mėgaukitės žaidimais netrukdomo, net kai jums skambina ar gaunate pranešimą.
→ Blokuoti žaidžiant → Skambučiai ir pranešimai ir pasirinkite parinktį, kad ją
Palieskite
įjungtumėte.
• Sumažint skambinančiųjų praneš.: nedidelis pranešimas atsiras ekrano viršuje, kai jums
skambins žaidžiant.
• Nerodyti pranešimų: žaidžiant rodyti tik kai kurių programų pranešimus.
166
Programos ir funkcijos
Programų paleidimas iškylančiuosiuose languose žaidžiant
žaidimus
Paleiskite programas iškylančiuosiuose languose žaisdami žaidimą.
Palieskite
ir pasirinkite programą programų sąraše.
Norėdami redaguoti programų sąrašą, palieskite .
Vaikų namai
Įvadas
Galite riboti vaikų prieigą prie tam tikrų programų, nustatyti jų naudojimosi trukmę ir
konfigūruoti nustatymus taip, kad vaikams suteiktumėte linksmą ir saugią aplinką, kai jie
naudojasi prietaisu.
„Kids Home“ naudojimas
Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite
(Vaikų namai), kad įjungtumėte.
Pasirodys „Kids Home“ ekranas. Paleidę „Kids Home“ pirmą kartą ar po duomenų nustatymo iš
naujo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatymą.
„Kids Home“ ekrane pasirinkite norimą naudoti programą.
Pasiekite papildomas parinktis
Veikiančios programos
Vaikų telefonas
Vaikų galerija
Vaikų fotoaparatas
Jūsų iš anksto nustatytas ekrano užrakinimo būdas arba sukurtas PIN kodas bus
naudojamas įjungiant funkciją Tėvų kontrolė arba išjungiant „Kids Home“.
167
Programos ir funkcijos
Tėvų kontrolės funkcijų naudojimas
Konfigūruokite „Kids Home“ nustatymus ir peržiūrėti naudojimo istoriją.
„Kids Home“ ekrane palieskite → Tėvų kontrolė ir įveskite atrakinimo kodą.
• Vaiko vardas: tvarkykite vaiko profilį.
• Nustatyti dienos žaidimų laiką: apribokite „Kids Home“ naudojimo trukmę.
• Dienos naudojimas: peržiūrėkite kasdienio „Kids Home“ naudojimo trukmę.
• Veikla: peržiūrėkite „Kids Home“ veiklos istoriją.
• Susisiekiama dažnai: peržiūrėkite adresatus, su kuriais dažnai susisiekiama per „Kids Home“.
• Mano vaikų kūriniai: peržiūrėkite „Kids Home“ esančiomis programomis sukurtus darbus.
• Leidžiamas turinys: patikrinkite programas arba turinį, kurį palaiko „Kids Home“ ir pridėkite
daugiau.
• Rodyti turinio puslapį: nustatykite prietaisą taip, kad rodytų „Samsung“ partnerio turinio
puslapį „Kids Home“ ekrane.
„Kids Home“ išjungimas
Norėdami išjungti „Kids Home“, palieskite grįžimo mygtuką arba palieskite → Uždaryt vaikų
namų režimą, tuomet įveskite atrakinimo kodą.
SmartThings
Įvadas
Išmaniajame telefone valdykite ir tvarkykite išmaniuosius buities prietaisus ir daiktų interneto (DI)
produktus.
• Prisijungimas prie netoliese esančių prietaisų: gretai ir lengvai prisijunkite prie netoliese
esančių prietaisų, tokių kaip „Bluetooth“ ausinės arba dėvimi prietaisai.
• Buitinės technikos, televizorių ir DI produktų registravimas ir valdymas: registruokite
išmaniuosius šaldytuvus, skalbimo mašinas, oro kondicionierius, oro valytuvus, televizorius
ir daiktų interneto (DI) produktus išmaniajame telefone bei pažiūrėkite jų būsenas arba
valdykite juos išmaniojo telefono ekrane.
168
Programos ir funkcijos
• Pranešimų gavimas: gaukite pranešimus išmaniajame telefone iš prijungtų prietaisų. Pvz.,
galite gauti pranešimą į išmanųjį telefoną, kai baigsis skalbinių skalbimas.
• Norint naudoti „SmartThings“, išmanusis telefonas ir kiti prietaisai turi būti prijungti
prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo. Norėdami pilnai naudoti „SmartThings“, turite
prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
• Prietaisai, kuriuos galite prijungti, gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų
teikėjo. Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo prijungto prietaiso.
• „Samsung“ garantija nedengia prijungto prietaiso klaidų arba defektų. Jei prijungti
prietaisai rodo klaidas arba atsiranda jų defektų, susisiekite su prietaisų gamintoju.
Netoliese esančių prietaisų prijungimas
Lengvai ir greitai prisijunkite prie netoliese esančių prietaisų, tokių kaip „Bluetooth“ ausinės.
Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.
1
2
3
4
Paleiskite programą SmartThings.
Palieskite Pridėti įrenginį arba palieskite
→ Pridėti įrenginį.
Palieskite Nuskait.
Pasirinkite prietaisą iš sąrašo ir prisijunkite prie jo vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
169
Programos ir funkcijos
Buitinės technikos, televizorių ir DI produktų naudojimas
Pažiūrėkite išmaniųjų prietaisų, televizorių ir DI produktų būsenas išmaniojo telefono ekrane.
Galite grupuoti prietaisus pagal vietą ir pridėti taisyklių, kad lengvai ir patogiai valdytumėte
prietaisus.
Prietaisų sujungimas
1
2
3
4
Paleiskite programą SmartThings.
Palieskite Pridėti įrenginį arba palieskite
→ Pridėti įrenginį.
Pasirinkite prietaiso tipą.
Arba palieskite Nuskait., arba palieskite paieškos laukelį, norėdami ieškoti prietaisų.
Norėdami sujungti prietaisus, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Prijungtų prietaisų peržiūrėjimas ir valdymas
Galite peržiūrėti ir valdyti prietaisus. Pvz., galite patikrinti maisto produktus šaldytuve arba
reguliuoti televizoriaus garsumą.
1
2
Paleiskite programą SmartThings.
Atsiras prijungtų prietaisų sąrašas.
Peržiūrėkite prietaisų būsenas sąraše.
Norėdami valdyti prietaisus, pasirinkite prietaisą. Kai parsisiųsite su pasirinktu prietaisu
teikiamą prietaiso valdiklį, galėsite valdyti prietaisą.
Prietaisų ir situacijų pridėjimas pagal vietas
Pridėkite prietaisų pagal vietas, pažiūrėkite toje pačioje vietoje esančių prietaisų sąrašą ir juos
valdykite. Taip pat galite pridėti situaciją vietai, norėdami valdyti kelis prietaisus vienu metu.
170
Programos ir funkcijos
Vietų pridėjimas
1
2
Paleiskite programą SmartThings ir palieskite
→
→ Pridėti naują vietą.
Įveskite vietos pavadinimą.
• Norėdami nustatyti vietą, paliesite Geografinė vieta, kas galėtumėte pasirinkite vietą
žemėlapyje, ir palieskite Atlikta.
• Norėdami prie vietos pridėti kambarių, palieskite Kambariai, pažymėkite norimus pridėti
kambarius ir palieskite Atlikta.
3
Palieskite Atlikta.
Vieta bus pridėta.
Norėdami prie vietos pridėti prietaisų, palieskite Pridėti įrenginį arba palieskite →
Pridėti įrenginį ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, norėdami užregistruoti
prietaisus.
Situacijų pridėjimas
Pridėkite situaciją ir prie jos priregistruokite prietaisus, norėdami valdyti kelis prietaisus vienu
metu.
1
2
3
4
5
6
Paleiskite programą SmartThings.
Palieskite
→
Palieskite
→ Scenos → Pridėkite vaizdą.
ir pasirinkite vietą.
Įveskite situacijos pavadinimą.
Palieskite
skirtuke Veiksmai, kad pridėtumėte atliekamų veiksmų.
Palieskite Saugoti.
171
Programos ir funkcijos
Automatizavimo pridėjimas
Taip pat galite nustatyti automatizavimą prietaisams automatiškai valdyti pagal iš anksto
nustatytą laiką, prietaisų būsenas ir kt.
Pvz., pridėkite automatizavimą, dėl kurio automatiškai įsijungtų garso įrašas kasdien 7:00.
1
2
3
4
5
6
Paleiskite programą SmartThings.
Palieskite
→
Palieskite
→ Automatizavimai → Pridėti automatizavimą → Pasirinktinis automat.
Palieskite
skirtuke Jei, nustatykite automatizavimo įjungimo sąlygas ir palieskite Kitas.
Palieskite
skirtuke Tada, nustatykite norimus atlikti veiksmus ir palieskite Atlikta.
ir pasirinkite vietą.
Įveskite automatizavimo pavadinimą ir palieskite Gerai.
Pranešimų priėmimas
Gaukite pranešimus išmaniajame telefone iš prijungtų prietaisų. Pvz., galite gauti pranešimą į
išmanųjį telefoną, kai baigsis skalbinių skalbimas.
Norėdami nustatyti prietaisus gauti pranešimus, atidarykite programą SmartThings, palieskite
→ → Pranešimai, tada prie norimų prietaisų palieskite jungiklius.
172
Programos ir funkcijos
Turinio bendrinimas
Dalinkitės turiniu naudodamiesi įvairiomis dalijimosi parinktimis. Šie veiksmai yra dalijimosi
paveikslėliais pavyzdys.
Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
1
2
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
ir pasirinkite dalinimosi būdą, tokį kaip žinutė ir el. paštas.
Kai turite ryšių arba dalijimosi istoriją, asmenys, su kuriais bendravote, bus rodomi
dalijimosi parinkčių skydelyje. Norėdami su jais tiesiogiai dalytis turiniu per atitinkamą
programą, pasirinkite asmens piktogramą. Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos, tada palieskite Direct share jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
Papildomų funkcijų naudojimas
• Bendrinti didelius failus: dalykitės dideliais failais. Įkelkite failus į „Samsung“ atminties
serverį ir jais dalykitės su kitais per tinklalapio nuorodą. Norint naudoti šią funkciją, jūsų
telefono numeris turi būti patvirtintas.
• Smart View: peržiūrėkite prietaiso rodomą turinį dideliame ekrane, prijungdami prietaisą
prie televizoriaus arba monitoriaus, kuriame veikia ekrano dubliavimas.
• Siųsti į įrenginį: dalinkitės turiniu su netoliese esančiais prietaisais per „Wi-Fi Direct“ arba
„Bluetooth“, arba „SmartThings“ palaikančiais prietaisais.
173
Programos ir funkcijos
„Samsung DeX“
Įvadas
„Samsung DeX“ yra paslauga, su kuria galite naudoti išmanųjį telefoną kaip kompiuterį
prijungdami išmanųjį telefoną prie išorinio ekrano, tokio kaip televizorius arba monitorius, arba
prie kompiuterio. Greitai ir lengvai dideliame ekrane, naudodami klaviatūrą ir pelę, vykdykite
užduotis, kurias norite atlikt išmaniajame telefone. Naudodami „Samsung DeX“ tuo pačiu metu
galite naudoti išmanųjį telefoną.
Prietaisų prijungimas ir „Samsung DeX“ paleidimas
Prijungimas prie išorinio ekrano
Galite prijungti išmanųjį telefoną prie išorinio ekrano naudodami HDMI adapterį (USB C tipo
jungtis prie HDMI) arba „DeX Pad“. Toliau pateiktas turinys apie tai, kaip naudoti HDMI adapterį.
HDMI adapteris (USB C tipo jungtis
prie HDMI)
„DeX Pad“
• Visi priedai parduodami atskirai.
• Naudokite tik oficialius, „Samsung DeX“ palaikančius priedus, kuriuos tiekia „Samsung“.
Veikimo problemos ir sutrikimai, atsiradę dėl priedų, kurie nėra oficialiai palaikomi,
naudojimo nėra įtraukiami į garantiją.
174
Programos ir funkcijos
1
2
3
Prijunkite HDMI adapterį prie išmaniojo telefono.
Prijunkite HDMI laidą prie HDMI adapterio ir prie televizoriaus arba monitoriaus HDMI
jungties.
Išmaniojo telefono ekrane palieskite Tęsti → Pradėti.
Nekeičiant išmaniojo telefono ekrano, „Samsung DeX“ ekranas pasirodys prijungtame
televizoriuje arba monitoriuje.
HDMI laidas
HDMI adapteris (USB C
tipo jungtis prie HDMI)
Prijungimas prie kompiuterio
Galite naudoti „Samsung DeX“ prijungdami išmanųjį telefoną prie kompiuterio USB laidu.
1
2
Prijunkite išmanųjį telefoną prie kompiuterio USB laidu.
Įjunkite pranešimų skydelį, palieskite Samsung DeX.
Pasirodys programos diegimo instrukcijų ekranas.
175
Programos ir funkcijos
3
4
Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami parsisiųsti programą „Samsung DeX“ į
kompiuterį.
Kai įdiegsite programą, vėl prijunkite prietaisą prie USB laido.
Pasirodys „Samsung DeX“ ekranas.
„Samsung DeX“ ekrano valdymas
Valdymas išoriniame ekrane
Valdymas naudojant išorinę klaviatūrą ir pelę
Galite naudoti belaidę klaviatūrą / pelę. Daugiau informacijos rasite atitinkamo prietaiso
instrukcijoje.
• Galite nustatyti pelės žymeklį pereiti iš išorinio ekrano į išmaniojo telefono ekraną.
Paleiskite programą Nustatymai, pasirinkite Samsung DeX → Pelė/manipuliatorius,
tada pasirinkite Perkelti žymeklį į tel. ekraną jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Taip pat išmaniojo telefono ekrane galite naudoti išorinę klaviatūrą.
176
Programos ir funkcijos
Išmaniojo telefono kaip jutiklinio kilimėlio naudojimas
Galite naudoti išmanųjį telefoną kaip jutiklinį kilimėlį ir valdyti jį pirštais ar „S Pen“ rašikliu.
Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, išmaniajame telefone braukite žemyn nuo ekrano viršaus
ir palieskite Naudoti telef. kaip jut. kilim.
• Jutiklinį kilimėlį galite naudoti tik tada, kai naudojate „Samsung DeX“ režimą.
• Jei išmaniojo telefono dėklas turi priekinį dangtelį, atidarykite priekinį dangtelį,
norėdami naudotis išmaniojo telefono jutikliniu kilimėliu. Jei priekinis dangtelis
uždarytas, jutiklinis kilimėlis gali tinkamai neveikti.
• Jei išmaniojo telefono ekranas išsijungia, paspauskite šoninį mygtuką arba dukart
palieskite ekraną, kad jį įjungtumėte.
Ekrano klaviatūros naudojimas
Įvedant tekstą žinutėms siųsti, kuriant užrašus ar atliekant kitas užduotis išmaniojo telefono
ekrane automatiškai pasirodo ekrano klaviatūra neprijungus išorinės klaviatūros.
Jei klaviatūra neatsiranda, pasirinkite
greitosios prieigos įrankių juostoje.
177
Programos ir funkcijos
Valdymas kompiuteryje
Valdykite „Samsung DeX“ ekraną naudodami prie kompiuterio prijungtą klaviatūrą ir pelę.
Galite lengvai perkelti failus iš kompiuterio į „Samsung DeX“ ir atvirkščiai tempdami ir paleisdami,
taip pat galite kopijuoti ir įklijuoti tekstą.
Norėdami pamatyti klaviatūros šaukinius, kai naudojate „Samsung DeX“, pasirinkite
Nustatymai → Samsung DeX → Kaip naudoti „Samsung DeX“ → Naudoti
sparčiuosius klavišus → Spartieji klavišai.
„Samsung DeX“ naudojimas
Naudokite išmaniojo telefono funkcijas sąsajos aplinkoje panašiai kaip kompiuteryje. Galite
atlikti kelias užduotis vienu metu paleisdami kelias programas. Taip pat galite patikrinti išmaniojo
telefono pranešimus ir būsenas.
Mėgstamiausios
programos
„Samsung DeX“
pradžios ekranas
Užduočių juosta
Greitosios prieigos
įrankių juosta
„Samsung DeX“
skydelis
Būsenos juosta
Programvų
mygtukas
• „Samsung DeX“ ekrano išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo prijungto prietaiso.
• Paleidžiant arba išjungiant „Samsung DeX“ veikiančios programos gali išsijungti.
• Kai kurios programos arba funkcijos gali neveikti naudojant „Samsung DeX“.
• Norėdami reguliuoti ekrano nustatymus, naudokite prijungto televizoriaus arba
monitoriaus ekrano nustatymus.
• Išmaniojo telefono garsiakalbyje pasigirs garsas. Norėdami pakeisti numatytąją garso
išvestį, paleiskite programą Nustatymai, pasirinkite Samsung DeX, tada pasirinkite
jungiklį Nustatyti numatytąją garso išvestį, kad jį įjungtumėte.
178
Programos ir funkcijos
• Mėgstamos programos: pridėkite dažnai naudojamas programas pradžios ekrane ir greitai
jas paleiskite.
• „Samsung DeX“ skydelis: galite naudoti įvairias naudingas funkcijas, pvz., „Samsung DeX“
ekrano užrakinimą, žiūrėjimą, kaip naudoti „Samsung DeX“, ir ekrano dubliavimo režimo
įjungimą.
• Programų mygtukas: peržiūrėkite ir paleiskite išmaniojo telefono programas.
• Užduočių juosta: peržiūrėkite šiuo metu veikiančias programas.
• Būsenos juosta: pažiūrėkite išmaniojo telefono pranešimus ir būsenas. Būsenos piktogramos
gali atrodyti skirtingai, priklausomai nuo išmaniojo telefono būsenos. Pasirinkus ,
pasirodys greitųjų nustatymų mygtukai. Galite įjungti arba išjungti tam tikras išmaniojo
telefono funkcijas naudodami greitųjų nustatymų mygtukus.
• Greitosios prieigos įrankių juosta: naudokite greituosius įrankius, tokius kaip ekrano
klaviatūra, garsumo valdymas arba paieška.
„Samsung DeX“ ir išmaniojo telefono naudojimas vienu metu
Naudodami „Samsung DeX“, vienu metu galite naudoti atskiras programas išoriniame ekrane ar
kompiuteryje ir išmaniajame telefone.
Pvz., žiūrėdami vaizdo įrašą prijungtame televizoriuje arba monitoriuje galite kurti užrašą
išmaniajame telefone.
Prijungtame televizoriuje arba monitoriuje paleiskite programą, kuri veiks „Samsung DeX“ ekrane.
Tuomet paleiskite kitą programą išmaniajame telefone.
„Samsung DeX“ ekrano užrakinimas
Jei norite užrakinti išorinį ekraną ir išmaniojo telefono ekraną, kai naudojate „Samsung DeX“,
→ Užrak. DeX.
pasirinkite
Naudodami „Samsung DeX“ negalite užrakinti išorinio ekrano ir išmaniojo telefono
ekrano paspausdami šoninį mygtuką.
Duomenų perkėlimas naudojant kompiuterį
Failų perkėlimas
„Samsung DeX“ ekrane spustelėkite ant failo ir jį palaikykite, norėdami jį pasirinkti programoje
Mano failai arba Galerija, tada tempkite į kompiuterio ekraną. Kompiuterio ekrane pasirinkite
failą ir tempkite jį į „Samsung DeX“ ekraną, programoje Mano failai arba programoje Galerija.
179
Programos ir funkcijos
Teksto kopijavimas ir įklijavimas
Naudodami klaviatūros šaukinių mygtukus arba pelę, nukopijuokite tekstą „Samsung DeX“
ekrane ar kompiuterio ekrane ir įklijuokite jį teksto įvedimo laukelyje kitame ekrane.
„Samsung DeX“ išjungimas
Kai atjungiate išmanųjį telefoną nuo išorinio ekrano, pvz., prijungto televizoriaus arba
monitoriaus, „Samsung DeX“ išsijungs.
Atjunkite išmanųjį telefoną nuo HDMI adapterio ar USB laido.
Samsung Global Goals
Pasauliniai tikslai buvo nustatyti Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 2015 m. ir juos sudaro
tvariai visuomenei kurti skirti tikslai. Šie tikslai turi įtakos naikinant skurdą, kovojant su nelygybe ir
stabdant klimato kaitą.
Su „Samsung“ pasauliniais tikslais daugiau sužinokite apie pasaulinius tikslus ir prisijunkite prie
judėjimo už geresnę ateitį.
„Google“ programos
„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai
kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą.
Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite kiekvienos programos pagalbos
meniu.
Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų
teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.
Chrome
Ieškokite informacijos ir naršykite internete.
180
Programos ir funkcijos
Gmail
Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.
Žemėlapiai
Raskite savo vietą žemėlapyje, tyrinėkite pasaulio žemėlapį ir peržiūrėkite vietos informaciją apie
įvairias aplink esančias vietoves.
„Play“ muzika
Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise. Galite įkelti prietaise saugomus muzikos
rinkinius į debesį ir prisijungti prie jų vėliau.
„Play“ filmai
Įsigykite arba išsinuomokite vaizdo įrašus, tokius kaip filmai ir TV laidos, iš „Play“ parduotuvė.
Diskas
Saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.
YouTube
Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.
Nuotraukos
Ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje
vietoje.
Google
Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.
Duo
Skambinkite su vaizdu.
181
Nustatymai
Įvadas
Tinkinkite prietaiso nustatymus. Konfigūruoti įvairias nustatymo parinktis galite labiau
suasmeninti savo prietaisą.
Paleiskite programą Nustatymai.
Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite
.
Ryšiai
Parinktys
Keiskite įvairių ryšių nustatymus, tokius kaip „Wi-Fi“ funkcija ir „Bluetooth“.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai.
• Wi-Fi: norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius
prietaisus, įjunkite „Wi-Fi“ funkciją. Daugiau informacijos žr. Wi-Fi.
• Bluetooth: naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais
„Bluetooth“ turinčiais prietaisais. Daugiau informacijos žr. Bluetooth.
• Telefono matomumas: suteikia galimybę kitiems prietaisams rasti jūsų prietaisą, siekiant
dalytis su jumis turiniu. Kai ši funkcija įjungta, prietaisą matys kiti prietaisai, kai jie ieškos
prieinamų prietaisų per „Siųsti failus į prietaisą“ parinktį.
• NFC ir mokėjimas: nustatykite prietaisą, kad nuskaitytų artimojo lauko ryšio (NFC)
žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią
funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus. Daugiau
informacijos žr. NFC ir mokėjimas.
182
Nustatymai
• Lėktuvo režimas: nustatykite prietaisą išjungti visas prietaiso belaides funkcijas. Galite
naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
Laikykitės oro linijų teikiamų taisyklių ir orlaivio personalo teikiamų instrukcijų. Tais
atvejais, kai leidžiama naudoti prietaisą, visada jį naudokite įjungę skrydžio režimą.
• Mobilieji tinklai: konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.
• Duomenų naudojimas: nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir
tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties. Nustatykite prietaisą automatiškai
išjungti mobilųjį duomenų ryšį, kai panaudotų mobiliųjų duomenų kiekis pasiekia nustatytą
ribą.
Taip pat galite įjungti duomenų taupymo funkciją, norėdami, kad kai kurios fone veikiančios
programos nesiųstų arba nepriimtų duomenų. Daugiau informacijos žr. Duomenų taupymas.
• SIM kortelės tvarkyklė (modeliai su dviem SIM kortelėmis): aktyvinkite SIM arba USIM
korteles ir tinkinkite SIM kortelės nustatymus. Daugiau informacijos žr. SIM kortelės tvarkyklė
(modeliai su dviem SIM kortelėmis).
• Mob. saitvietė ir siejimas: naudokite prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso
mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas. Susijungti
galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį. Daugiau informacijos žr. Mob. saitvietė ir
siejimas.
• Daugiau ryšio nustatymų: tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas. Daugiau
informacijos žr. Daugiau ryšio nustatymų.
Wi-Fi
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą.
Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Įveskite slaptažodį ir
palieskite Jungtis.
183
Nustatymai
• Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo
nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi
automatiškai, palieskite šalia tinklo ir palieskite Pamiršti.
• Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso
„Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Aptikti prietaisai rodomi sąraše.
Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti „Wi-Fi
Direct“ parinktį.
3
Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.
Duomenų siuntimas ir gavimas
Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau
pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
→ „Wi-Fi Direct“ ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
Priimkite „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
Jeigu prietaisai jau sujungti, vaizdas į kitą prietaisą siunčiamas neatliekant ryšio prašymo
procedūros.
184
Nustatymai
Prietaiso jungties nutraukimas
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi.
Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.
Palieskite prietaiso pavadinimą ir nutraukite prietaisų jungtį.
Bluetooth
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“
turinčiais prietaisais.
• „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą,
perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
tikslais). „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Bluetooth ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Aptikti prietaisai bus rodomi sąraše.
Pasirinkite prietaisą suporuoti.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti, nėra sąraše, nustatykite prietaisą įjungti
„Bluetooth“ poravimo režimą. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.
Jūsų prietaisas matomas kitiems prietaisams, kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų
ekranas.
185
Nustatymai
3
Priimkite „Bluetooth“ sąsajos prašymą savo prietaise, norėdami jį patvirtinti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.
Duomenų siuntimas ir gavimas
Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis,
tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama
veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
→ Bluetooth ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti
matomumo parinktį.
Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
Dvigubas garsas
Galite prijungti iki dviejų „Bluetooth“ garso prietaisų prie išmaniojo telefono. Prijunkite dvejas
„Bluetooth“ ausines arba garsiakalbius, kad galėtumėte juos naudoti vienu metu.
1
2
3
4
5
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Bluetooth ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Aptikti prietaisai bus rodomi sąraše.
Palieskite → Išsamiau, palieskite jungiklį Dvigubas garsas, kad jį įjungtumėte, ir palieskite
grįžimo mygtuką.
Pasirinkite prietaisą suporuoti.
Jei prietaiso, su kuriuo norite poruoti, nėra sąraše, įjunkite jo matomumo funkciją arba
įjunkite „Bluetooth“ poravimo režimą prietaise. Daugiau informacijos ieškokite prietaiso
naudotojo vadove.
Palieskite
prie prijungto prietaiso ir palieskite Garsas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Pasirinkite kitą prietaisą iš sąrašo ir įjunkite jo funkciją Garsas.
186
Nustatymai
„Bluetooth“ prietaisų atsiejimas
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Bluetooth.
Prietaisas sąraše rodo suporuotus prietaisus.
Norėdami atsieti, palieskite
šalia prietaiso pavadinimo.
Palieskite Atsieti.
NFC ir mokėjimas
Prietaisu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie
produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir
įsigydami transporto ar renginių bilietus.
Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte
NFC antenos.
Informacijos nuskaitymas iš NFC žymų
Naudokite NFC funkciją gaminio informacijai NFC etiketėse skaityti.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai ir palieskite NFC ir mokėjimas jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme.
Pasirodys žymos informacija.
Įsitikinkite, kad prietaiso ekranas įjungtas ir atrakintas. Jei taip nėra, prietaisas
neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.
187
Nustatymai
Mokėjimai naudojant NFC funkciją
Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų
suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją
apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai ir palieskite NFC ir mokėjimas jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.
Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimo programą, atidarykite nustatymų ekraną ir palieskite
Ryšiai → NFC ir mokėjimas → Bakstelėti ir mokėti → MOKĖJIMAS, tada pasirinkite programą.
Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.
Duomenų siuntimas naudojant NFC funkciją
Persiųskite duomenis, tokius kaip vaizdus ar adresatus, kitiems prietaisams priliesdami prietaiso
NFC anteną prie kito prietaiso NFC antenos.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → NFC ir mokėjimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
Palieskite Android Beam jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Išsirinkite elementą ir palieskite kito prietaiso NFC anteną savo prietaiso NFC antena.
Ekrane parodžius Palieskite, kad galėtumėte transliuoti., palieskite prietaiso ekraną ir
siųskite elementą.
Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali
nepavykti.
188
Nustatymai
Duomenų taupymas
Sumažinkite duomenų naudojimą neleisdami kai kurioms fone veikiančioms programoms siųsti
arba priimti duomenų.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Duomenų naudojimas → Duomenų taupymas ir
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Įjungus duomenų taupymo funkciją, būsenos juostoje atsiras
piktograma.
Duomenų taupymo funkcija
įjungta
Norėdami pasirinkti programas, kurių duomenys bus naudojami netaikant ribojimų,
palieskite Leisti progr. įj. duom. taupymą ir pasirinkite programas.
Tik mobiliųjų duomenų programos
Pasirinkite programas, kurioms visą laiką bus naudojami mobilieji duomenys, net tada, kai
prietaisas prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
Pvz., galite nustatyti prietaisą naudoti tik mobiliuosius duomenis programose, kurias norite
apsaugoti, ar siuntimo programose, kurios gali atsijungti. Net jei neišjungiate „Wi-Fi“ funkcijos,
programos bus paleidžiamos naudojant mobiliuosius duomenis.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Duomenų naudojimas → Tik mobiliųjų duomenų
programos, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir palieskite jungiklius šalia pageidaujamų
programų.
Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
189
Nustatymai
SIM kortelės tvarkyklė (modeliai su dviem SIM kortelėmis)
Aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir tinkinkite SIM kortelės nustatymus. Daugiau informacijos žr.
Dviejų SIM arba USIM kortelių naudojimas (modeliai su dviem SIM kortelėmis).
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė.
• Skambučiai: pasirinkite skambinant naudoti SIM arba USIM kortelę.
• Teksto žinutės: pasirinkite SIM arba USIM kortelę žinutėms siųsti.
• Mobilieji duomenys: pasirinkite naudoti SIM arba USIM kortelę su duomenų paslaugomis.
• Tvirtinti SIM kort. skambučiams: nustatykite prietaisą paklausti, kurią SIM arba USIM kortelę
naudoti kitam skambučiui, kai skambinate nenaudodami skambučiams pageidaujamos
naudoti SIM arba USIM kortelės.
• Dviejų SIM kortelių funkcija visada įjungta: nustatykite prietaisą leisti pokalbio metu
skambinti į kitą SIM arba USIM kortelę.
Kai įjungta ši funkcija, galite būti taikomi papildomi mokesčiai dėl skambučių
peradresavimo, priklausomai nuo regiono ir paslaugų teikėjo.
Mob. saitvietė ir siejimas
Naudokite šį prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų
ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba
„Bluetooth“ ryšį.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Mob. saitvietė ir siejimas.
Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
• Mobilioji saitvietė: naudokitės mobiliąja saitvietę, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais.
• „Bluetooth“ siejimas: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti
savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
• USB siejimas: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio,
jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
190
Nustatymai
Mobiliosios saitvietės naudojimas
Naudokite prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais
prietaisais.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Mob. saitvietė ir siejimas → Mobilioji saitvietė.
Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Būsenos juostoje atsiranda piktograma
tinklų sąraše.
. Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“
Norėdami nustatyti slaptažodį mobiliajai saitvietei, palieskite → Konfigūruoti mobiliąją
saitvietę ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite Išsaugoti.
3
Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
Norėdami prijungti neįvedę slaptažodžio, palieskite
nuskaitykite QR kodą.
ir naudodami kitą prietaisą
• Jei neranda mobiliosios saitvietės, prietaise palieskite → Konfigūruoti mobiliąją
saitvietę, pažymėkite Rodyti išplėstines parinktis, tada panaikinkite žymėjimą Slėpti
mano įrenginį ir Naudoti 5 GHz diapazoną, kai galima.
• Jei kito prietaiso negalite prijungti prie mobiliosios saitvietės, prietaise palieskite →
Leidžiami įrenginiai ir palieskite jungiklį Tik leidžiami įrenginiai, kad jį išjungtumėte.
4
Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.
Automatinė saitvietė
Galite dalytis savo prietaiso mobiliųjų duomenų prijungimu su kitais prietaisais prisijungę prie
„Samsung“ paskyros ir neįvedę slaptažodžio.
Palieskite Automatinė saitvietė jungiklį, kad jį įjungtumėte.
191
Nustatymai
Daugiau ryšio nustatymų
Norėdami valdyti kitas ryšio funkcijas, tinkinkite nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų.
• Įrenginių netoliese ieška: nustatykite prietaisą skenuoti netoliese esančius prietaisus, prie
kurių galima prisijungti.
• Spausdinimas: nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite
ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau
informacijos žr. Spausdinimas.
• „MirrorLink“: „MirrorLink“ funkcija naudokitės norėdami automobilio prietaisų garso
sistemos ekrane valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas. Daugiau informacijos žr.
„MirrorLink“.
• Atsisiuntimo spartintuvas: nustatykite prietaisą norėdami greičiau parsisiųsti didesnius nei
30 MB failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Daugiau informacijos žr. Atsisiuntimo
spartintuvas.
• VPN: nustatykite virtualius tinklus (VPN) prietaise, norėdami prisijungti prie mokyklos arba
įmonės privataus tinklo.
• Asmeninis DNS: nustatykite prietaisą naudoti didesnio saugumo privatų DNS.
• Ethernet: prijungę eterneto adapterį galėsite naudoti laidinį tinką ir konfigūruoti tinklo
nustatymus.
Spausdinimas
Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite prijungti prietaisą prie
spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.
Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
Spausdintuvo papildinių pridėjimas
Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų → Spausdinimas →
Atsisiųsti papildinį.
192
Nustatymai
2
3
4
5
Ieškokite spausdintuvo papildinio „Play“ parduotuvė.
Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.
Pasirinkite įdiegto spausdintuvo papildinį.
Prietaisas automatiškai ieškos spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to
paties „Wi-Fi“ tinklo.
Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite pridėti.
Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvų, palieskite → Pridėti spausdintuvą.
Spausdinamas turinys
Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, įjunkite parinkčių sąrašą, palieskite
→ Visi spausdintuvai, tuomet pasirinkite spausdintuvą.
Spausdinti →
Spausdinimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.
„MirrorLink“
Galite rodyti prietaiso ekraną transporto priemonės pagrindinio įrenginio monitoriuje.
Prijunkite prietaisą prie automobilio norėdami automobilio prietaisų garso sistemos ekrane
valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų → „MirrorLink“.
Prietaisas suderinamas su automobiliais, kuriuose įdiegta 1.1 arba naujesnės versijos
„MirrorLink“.
193
Nustatymai
Prietaiso jungimas prie automobilio „MirrorLink“ ryšiu
Pirmąkart naudodami šią funkciją, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
1
Suporuokite savo prietaisą su automobiliu „Bluetooth“ ryšiu.
2
Prijunkite prietaisą prie automobilio USB laidu.
Daugiau informacijos žr. Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais.
Sujungę prietaisą su automobiliu, prietaiso „MirrorLink“ programas galite pasiekti
automobilio prietaisų garso sistemos ekrane.
„MirrorLink“ ryšio nutraukimas
Išjunkite USB laidą iš prietaiso ir automobilio.
Atsisiuntimo spartintuvas
Nustatykite prietaisą norėdami greičiau parsisiųsti didesnius nei 30 MB failus vienu metu „Wi-Fi“ ir
mobiliojo tinklo ryšiu. Stipresnis „Wi-Fi“ signalas užtikrina didesnį siuntimosi greitį.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų → Atsisiuntimo spartintuvas.
• Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose gali neveikti.
• Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
• Siunčiantis didesnės apimties failus prietaisas gali įkaisti. Jeigu prietaisas viršija
nustatytą temperatūrą, funkcija išsijungia.
• Tinklo signalo nepastovumas gali paveikti šios programos veikimą ir atsisiuntimo
greitį.
• Jei „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšių duomenų perdavimo greičiai ženkliai skiriasi,
prietaisas gali naudoti tik greitesnį ryšį.
• Ši funkcija suderinama su hiperteksto perdavimo protokolu (HTTP) 1.1 ir saugiuoju
hiperteksto perdavimo protokolu (HTTPS). Funkcijos negalima naudoti su kitais
protokolais, pvz., FTP.
194
Nustatymai
Garsai ir vibracija
Parinktys
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Garsai ir vibracija.
• Garso režimas: nustatykite prietaisą naudoti garso režimą, vibravimą arba tylųjį režimą.
• Vibruoti skambant: nustatykite, kad, pranešdamas apie įeinančius skambučius, prietaisas
vibruotų ir grotų skambučio toną.
• Skambėjimo tonas: keiskite skambučio toną.
• Vibravimo pavyzdys: pasirinkite vibravimo derinius.
• Pranešimų garsai: keiskite pranešimų garsą.
• Garsumas: reguliuokite prietaiso garsumą.
• Vibravimo intensyvumas: keiskite vibravimo jėgą.
• Medijai naudot garsumo mygtukus: nustatykite prietaisą reguliuoti medijos garsumą, kai
paspaudžiate garsumo mygtuką.
• Sistemos garsai ir vibracija: nustatykite prietaisą skleisti garsą ar vibruoti, kai atliekami
veiksmai, pvz., valdant jutiklinį ekraną.
• Išplėstiniai garso nustatymai: optimizuokite nustatymus tuomet, kai leidžiama medija.
Daugiau informacijos žr. Dolby Atmos (erdvinis garsas) arba Atskirti programos garsą.
Dolby Atmos (erdvinis garsas)
Pasirinkite erdvinio garso režimą, optimizuotą įvairiems garso tipams, pvz.: filmams, muzikai ir
balsui. Su „Dolby Atmos“ išgirskite judančius garsus, sklindančius aplink jus.
Nustatymų ekrane palieskite Garsai ir vibracija → Išplėstiniai garso nustatymai → Garso
kokybė ir efektai → Dolby Atmos, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada pasirinkite režimą.
195
Nustatymai
Atskirti programos garsą
Nustatykite prietaisą leisti medijos garsą per tam tikrą programą prijungtame „Bluetooth“
garsiakalbyje arba ausinėse atskirai nuo kitų programų garsų.
Pvz.: galite klausytis navigacijos programos per prietaiso garsiakalbį tuomet, kaip klausote
muzikos per muzikos programą per transporto priemonės „Bluetooth“ garsiakalbį.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Garsai ir vibracija → Išplėstiniai garso nustatymai → Atskirti
programos garsą ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Pasirinkite programą, kuri leistų medijos garsus atskirai, ir palieskite grįžimo mygtuką.
Pasirinkite prietaisą pasirinktos programos medijos garsui leisti.
Pranešimai
Keiskite pranešimų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Pranešimai.
• Programų piktogramų ženkleliai: pakeiskite programos piktogramos ženkliukų
nustatymus.
• Netrukdyti: nustatykite prietaisą išjungti įeinančių skambučių, pranešimų ir žiniasklaidos
priemonių garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
• Būsenos juosta: nustatykite prietaisą rodyti tik tris naujausius pranešimus ir ar rodyti
akumuliatoriaus likutinę įkrovą procentais būsenos juostoje.
• Neseniai išsiųsta: peržiūrėkite programas, kuriose neseniai buvo gauta pranešimų, ir keiskite
pranešimų nustatymus. Norėdami asmeniškai pritaikyti pranešimų nustatymus daugiau
→ Visi ir pasirinkite programą iš programų sąrašo.
programų, palieskite Žr. viską →
196
Nustatymai
Ekranas
Parinktys
Keiskite ekrano ir pradžios ekrano nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas.
• Ryškumas: reguliuokite ekrano ryškumą.
• Prisitaikantis ryškumas: nustatykite prietaisą stebėti ryškumo nustatymus ir automatiškai
juos taikyti panašiose apšvietimo sąlygose.
• Mėlynos šviesos filtras: įjunkite mėlynos šviesos filtrą ir keiskite filtro nustatymus. Daugiau
informacijos žr. Mėlynos šviesos filtras.
• Nakties režimas: sumažinkite akių įtampą pritaikydami tamsią temą, kai prietaisu naudojatės
naktį ar tamsioje vietoje. Daugiau informacijos žr. Nakties režimas.
• Ekrano režimas: pakeiskite ekrano režimą, kad sureguliuotumėte ekrano spalvas ir kontrastą.
Daugiau informacijos žr. Ekrano režimo keitimas arba ekrano spalvos reguliavimas.
• Šrifto dydis ir stilius: keiskite šrifto dydį ir stilių.
• Ekrano mastelis: keiskite ekrano mastelio nustatymą.
• Ekrano raiška: keiskite ekrano rezoliuciją. Daugiau informacijos žr. Ekrano raiška („Galaxy
Note10+ 5G“, „Note10+“). („Galaxy Note10+ 5G“, „Note10+“)
• Viso ekrano programos: pasirinkite programas, kurias naudosite išnaudodami visą ekrano
kraštinių santykį. Taip pat galite nustatyti prietaisą ekrane paslėpti priekinį fotoaparatą.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Pradžios ekranas: konfigūruokite pradžios ekrano nustatymus, pvz., ekrano tinklelį ar
išdėstymą.
• Kraštinis ekranas: keiskite briaunos ekrano nustatymus. Daugiau informacijos žr. Kraštinis
ekranas.
• Paprastasis režimas: perjunkite į paprastąjį režimą, kad būtų rodomos didesnės
piktogramos, ir pritaikykite paprastesnį pradžios ekrano išdėstymą.
• Naršymo juosta: keiskite navigacijos juostos nustatymus. Daugiau informacijos žr. Naršymo
juosta (programiniai mygtukai).
197
Nustatymai
• Apsauga nuo atsitiktinio lietimo: nustatykite prietaisą nereaguoti į lietimą tuomet, kai jis
yra tamsioje vietoje, tokioje kaip kišenė arba krepšys.
• Lietimo jautrumas: padidinkite ekrano jautrumą lietimui, kai naudojamos ekrano apsaugos.
• Ekrano užsklanda: nustatykite prietaisą įjungti ekrano užsklandą, kai prietaisas yra
kraunamas. Daugiau informacijos žr. Ekrano užsklanda.
Mėlynos šviesos filtras
Sumažinkite akių nuovargį ribodami ekrano skleidžiamos mėlynos šviesos kiekį.
Žiūrint HDR vaizdo įrašus, kai naudojamasi HDR išskirtinėmis vaizdo įrašų paslaugomis,
mėlynos šviesos filtras gali būti nenaudojamas.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Mėlynos šviesos filtras ir palieskite Įjungti dabar
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Vilkite reguliavimo juostą, kad sureguliuotumėte filtro pralaidumą.
Norėdami nustatyti mėlynos šviesos filtro taikymo ekranui grafiką, palieskite Įjungti kaip
suplanuota jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite parinktį.
• Nuo saulėlydžio iki saulėtekio: nustatykite prietaisą naktį naudoti mėlynos šviesos filtrą
ir jį išjungti iš ryto priklausomai nuo esamos buvimo vietos.
• Pasirinktinis planavimas: prietaisas nustatytas naudoti mėlynos šviesos filtrą konkrečiu
laiku.
Nakties režimas
Sumažinkite akių įtampą pritaikydami tamsią temą, kai prietaisu naudojatės naktį ar tamsioje
vietoje.
• Kai kuriose programose tamsios temos pritaikyti negalima.
• Pranešimų skydelyje galite greitai įjungti ar išjungti nakties režimą. Atidarykite
pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite
(Nakties režimas).
198
Nustatymai
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Nakties režimas ir palieskite Įjungti dabar jungiklį,
kad jį įjungtumėte.
Norėdami nustatyti nakties režimo taikymo ekranui grafiką, palieskite Įjungti kaip
suplanuota jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite parinktį.
• Nuo saulėlydžio iki saulėtekio: nustatykite prietaisą įjungti nakties režimą vakare ir jį
išjungti iš ryto priklausomai nuo esamos buvimo vietos.
• Pasirinktinis planavimas: nustatykite konkretų nakties režimo įjungimo ir išjungimo
laiką.
Ekrano režimo keitimas arba ekrano spalvos reguliavimas
Keiskite ekrano režimą arba reguliuokite ekrano spalvą pagal pageidavimą.
Ekrano režimo keitimas
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Ekrano režimas ir pasirinkite norimą režimą.
• Ryšku: ši funkcija optimizuoja ekrano spalvų gamą, sodrumą ir ryškumą. Taip pat galite
reguliuoti ekrano spalvų balansą pagal spalvos vertę.
• Natūralus: ši funkcija sureguliuoja ekraną taip, kad matytumėte natūralų atspalvį.
• Ekrano spalvą galite reguliuoti tik įjungę režimą Ryšku.
• Režimas Ryšku gali būti nesuderinamas su trečiųjų šalių programomis.
• Negalite keisti ekrano režimo tuomet, kai taikomas mėlynos šviesos filtras.
Viso ekrano spalvų balanso optimizavimas
Optimizuokite ekrano spalvą pagal pageidavimą reguliuodami spalvų atspalvius.
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Ekrano režimas → Ryšku ir reguliuokite skirtuke Baltos
spalvos balansas esančią spalvų reguliavimo juostą.
Tempiant spalvų reguliavimo juostą link Šaltas, didės mėlynos spalvos atspalvis. Tempiant juostą
link Šiltas, didės raudonos spalvos atspalvis.
199
Nustatymai
Ekrano atspalvio reguliavimas pagal spalvos vertę
Padidinkite arba sumažinkite tam tikrų spalvų atspalvius atskirai reguliuodami vertes „Raudona“,
„Žalia“ arba „Mėlyna“.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Ekrano režimas → Ryšku.
Palieskite Papildomi nustatymai.
Reguliuokite R (Raudonos), G (Žalios), arba B (Mėlynos) spalvų juostas pagal pageidavimą.
Bus reguliuojamas ekrano atspalvis.
Ekrano raiška („Galaxy Note10+ 5G“, „Note10+“)
Keiskite ekrano rezoliuciją. Numatytasis nustatymas yra FHD+. Esant aukštesnei rezoliucijai,
ekranas ryškesnis, tačiau sunaudojama daugiau akumuliatoriaus energijos.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Ekrano raiška.
Pasirinkite rezoliucijos parinktį ir palieskite Taikyti.
Pakeitus rezoliuciją kai kurios tuo metu veikiančios programos gali išsijungti.
Ekrano užsklanda
Galite nustatyti rodyti vaizdus kaip ekrano užsklandą, kai ekranas išsijungia automatiškai. Ekrano
užsklanda bus rodoma kraunant prietaisą.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Ekrano užsklanda ir palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
Pasirinkite parinktį.
Jei pasirinksite Nuotraukos rėmelis arba Nuotraukos, bus paleistos pasirinktų vaizdų
skaidrės. Jei pasirinksite Nuotraukų stalas, pasirinkti vaizdai bus rodomi kaip mažos kortelės
ir uždengs vienas kitą.
Palieskite
, norėdami pasirinkti rodomų vaizdų albumus.
Baigę, palieskite grįžimo mygtuką.
Norėdami peržiūrėti pasirinktą parinktį, palieskite Peržiūra.
Jei paliesite ekraną, kai rodoma ekrano užsklanda, ekranas įsijungs.
200
Nustatymai
Ekrano fonai ir temos
Keiskite ekrano fono nustatymus pradžios ekrane ir užrakintame ekrane arba naudokite prietaise
įvairias temos.
Nustatymų ekrane palieskite Ekrano fonai ir temos.
• Ekrano fonai: keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
• Temos: pakeiskite prietaiso temą.
• Piktogram.: keiskite piktogramų stilių.
• AOD: pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas „Always On Display“ ekrane.
Užrakinimo ekranas
Parinktys
Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas.
Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.
• Ekrano užrakto tipas: keiskite ekrano užrakinimo būdą.
• Smart Lock: nustatykite prietaisą atsirakinti, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai.
Daugiau informacijos žr. Smart Lock.
• Saugos užrakto nustatymai: keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto
nustatymus.
• Always On Display: nustatykite prietaisą rodyti informaciją, kai ekranas išjungtas. Daugiau
informacijos žr. Always On Display.
• Laikrodžio stilius: pakeiskite užrakintame ekrane rodomo laikrodžio tipą ir spalvą.
• Tarptinklinio ryšio laikrodis: pakeiskite laikrodį taip, kad rodytų ir vietinę, ir namų laiko
zonas užrakintame ekrane, kai naudojate tarptinklinį ryšį.
• FaceWidgets: pakeiskite užrakintame ekrane rodomų elementų nustatymus.
• Kontaktinė informacija: nustatykite prietaisą rodyti kontaktinę informaciją, pvz., el. pašto
adresą, užrakintame ekrane.
201
Nustatymai
• Pranešimai: nustatykite, kaip rodyti pranešimus užrakintame ekrane.
• Programos spartieji mygtukai: pasirinkite programas, kurių šaukiniai bus rodomi
užrakintame ekrane.
• Dinamiškas užrakinimo ekranas: pasirinkite vaizdų paketą iš įvairių kategorijų ir naudokite
jį kaip užrakinto ekrano foną.
• Apie užrakinimo ekraną: pažiūrėkite užrakinimo ekrano versiją ir teisinę informaciją.
Smart Lock
Galite nustatyti prietaisą atsirakinti ir būti atrakintam, kai aptinkamos patikimo vietos arba
prietaisai.
Pvz., jei namus nustatėte kaip patikimą vietą, grįžus namo prietaisas aptiks vietą ir automatiškai
atsirakins.
• Šią funkciją galėsite naudoti po to, kai nustatysite ekrano užrakinimo būdą.
• Jei nenaudosite prietaiso keturias valandas arba įjungsite prietaisą, turėsite atrakinti
ekraną naudodami nustatytą derinį, PIN kodą arba slaptažodį.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas → Smart Lock.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Norėdami baigti nustatyti, pasirinkite parinktį ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų.
Biometriniai duomenys ir sauga
Parinktys
Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga.
• Veido atpažinimas: nustatykite prietaisą atrakinti ekraną atpažinus jūsų veidą. Daugiau
informacijos žr. Veido atpažinimas.
• Pirštų atspaudai: užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr.
Pirštų atspaudų atpažinimas.
202
Nustatymai
• Biometrijos nustatymai: keiskite biometrinių duomenų nustatymus.
• Google Play Protect: nustatykite prietaisą tikrinti dėl kenksmingų programų ir veikimo,
įspėti apie potencialią žalą ir jas pašalinti.
• Ieškoti mano mobiliojo: įjunkite arba išjunkite „Surasti mano mobilųjį“ funkciją. Prisijunkite
prie „Surasti mano mobilųjį“ interneto svetainės (findmymobile.samsung.com), jei norite
surasti ir valdyti pamestą arba pavogtą prietaisą.
• Saugos naujinys: pažiūrėkite prietaiso programinės įrangos versiją ir patikrinkite, ar yra jos
naujinių.
• Samsung Pass: patvirtinkite savo tapatybę lengvai ir saugiai naudodami biometrinius
duomenis. Daugiau informacijos žr. Samsung Pass.
• Įdiegti nežinomas programas: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti programas iš
nežinomų šaltinių.
• Saugus aplankas: sukurkite saugų aplanką, kad jūsų privatus turinys ir programos būtų
apsaugoti nuo kitų. Daugiau informacijos žr. Saugus aplankas.
• Šifruoti SD kortelę: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.
(„Galaxy Note10+ 5G“, „Note10+“)
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
• Kiti saugos nustatymai: sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus.
• Vieta: pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
• Programų leidimai: peržiūrėkite funkcijas ir programų, kurioms leidžiama jas naudoti, sąrašą.
Taip pat galite redaguoti leidimų nustatymus.
• Siųsti diagnostikos duomenis: nustatykite prietaisą taip, kad jis automatiškai siųstų
prietaiso diagnostikos ir naudojimo informaciją „Samsung“.
• Gauti rinkodaros informaciją: nustatykite, ar norite gauti „Samsung“ rinkodaros informaciją,
pvz., specialius pasiūlymus, narystės privilegijas ir naujienlaiškius.
203
Nustatymai
Veido atpažinimas
Galite nustatyti prietaisą atrakinti ekraną atpažinus jūsų veidą.
• Jeigu naudojate veidą kaip ekrano atrakinimo būdą, veido negalite naudoti ekranui
atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami naudotis prietaisu,
turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte
registruodami veidą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
• Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į Braukimas arba Nėra, kurie nėra saugūs,
visi biometriniai duomenys bus ištrinti. Jei norite naudoti biometrinius duomenis
programoms arba funkcijoms, turite dar kartą užregistruoti biometrinius duomenis.
Atsargumo priemonės naudojant veido atpažinimą
Prieš naudodami veido atpažinimą prietaisui atrakinti, laikykitės šių atsargumo priemonių.
• Prietaisą galėtų atrakinti kas nors, kas atrodo taip, kaip jūsų atvaizdas.
• Veido atpažinimas ne toks saugus kaip derinys, PIN kodas arba slaptažodis.
Geresniam veido atpažinimui
Atsižvelkite į tai naudodami veido atpažinimą:
• atsižvelkite į registravimo sąlygas, tokias kaip akinių, skrybėlių, kaukių dėvėjimas, barzdos
turėjimas arba daug makiažo
• registruodami įsitikinkite, kad esate gerai apšviestoje vietoje ir kad fotoaparato objektyvas
yra švarus
• įsitikinkite, kad jūsų vaizdas neišplaukęs ir rezultatai yra geri
Veido registravimas
Kad geriau atpažintų veidą, registruokite jį būdami patalpoje, kur nėra tiesioginės saulės šviesos.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Veido atpažinimas.
Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite Tęsti.
204
Nustatymai
3
4
5
6
Nustatykite ekrano užrakinimo būdą.
Pasirinkite, ar nešiojate akinius ar ne, ir palieskite Tęsti.
Laikykite prietaisą į jus atsuktu ekranu ir žiūrėkite į ekraną.
Veidas turi būti ekrane rodomame rėmelyje.
Fotoaparatas nuskenuos veidą.
Jei atrakinimas atpažįstant veidą neveikia tinkamai, palieskite Šalinti veido duomenis,
kad pašalintumėte užregistruotą veidą, ir užregistruokite veidą iš naujo.
Registruotų veido duomenų ištrynimas
Galite ištrinti užregistruotus veido duomenis.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Veido atpažinimas.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Šalinti veido duomenis → Šalinti.
Kai registruotas veidas bus ištrintas, taip pat bus išjungtos visos susijusios funkcijos.
205
Nustatymai
Ekrano atrakinimas veidu
Galite atrakinti ekraną veidu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Veido atpažinimas.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Atrakinimas veidu jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Jei norite nustatyti prietaisą atrakinti ekraną nebraukiant užrakintu ekranu po to, kai
atpažįstamas veidas, palieskite Likti užrakinimo ekrane jungiklį, kad jį išjungtumėte.
• Jei norite sumažinti galimybę atpažinti veidus nuotraukose arba vaizdo įrašuose,
palieskite Greitesnis atpažinimas jungiklį, kad jį išjungtumėte. Tai sulėtins veidų
atpažinimą.
• Jei norite padidinti atpažinimo koeficientą tamsiose vietose, palieskite Paryškinti
ekraną jungiklį, kad jį įjungtumėte.
4
Pažiūrėkite į ekraną, kai jis užrakintas.
Jei veidą atpažįstą, ekraną atrakinsite nenaudodami papildomų ekrano atrakinimo būdų. Jei
veido neatpažįsta, naudokite iš anksto nustatytą ekrano atrakinimo būdą.
206
Nustatymai
Pirštų atspaudų atpažinimas
Tam, kad pirštų atspaudų atpažinimo funkcija veiktų, jūsų pirštų atspaudų informacija turi būti
įregistruota ir saugoma jūsų prietaise. Po registracijos galite nustatyti, kad prietaisas naudotų
jūsų pirštų atspaudus toliau išvardytoms funkcijoms:
• Ekrano užraktas
• Saugos aplankas
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Pirštų atspaudų atpažinimui naudojamos unikalios kiekvieno piršto atspaudo
charakteristikos, kad būtų padidintas jūsų prietaiso saugumas. Tikimybė, kad pirštų
atspaudų jutiklis supainios du skirtingus pirštų atspaudus yra labai maža. Tačiau retais
atvejais, kai atskiri pirštų atspaudai yra labai panašūs, jutiklis gali atpažinti juos kaip
identišką atspaudą.
• Jeigu naudojate piršto atspaudą kaip ekrano atrakinimo būdą, piršto atspaudo
negalite naudoti ekranui atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas.
Norėdami naudotis prietaisu, turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba
slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą. Nepamirškite derinio, PIN
kodo arba slaptažodžio.
• Jei jūsų piršto atspaudo neatpažįsta, atrakinkite prietaisą naudodami derinį, PIN kodą
arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą, tuomet perregistruokite
pirštų atspaudus. Jei pamiršite derinį, PIN kodą arba slaptažodį, negalėsite naudoti
prietaiso, jei neatkursite jo gamyklinių nustatymų. „Samsung“ neatsako už duomenų
praradimą arba nepatogumus, kilusius dėl užmirštų atrakinimo kodų.
• Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į Braukimas arba Nėra, kurie nėra saugūs,
visi biometriniai duomenys bus ištrinti. Jei norite naudoti biometrinius duomenis
programoms arba funkcijoms, turite dar kartą užregistruoti biometrinius duomenis.
Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus
Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali
paveikti funkcijos veiksmingumą:
• Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
• Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
• Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui
naudojamos rankos pirštų atspaudus.
207
Nustatymai
• Prietaise, ekrano apačioje, centre yra įmontuotas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis.
Įsitikinkite, kad ekrano apsauga arba jutiklinis ekranas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio
vietoje nėra subraižytas arba pažeistas daiktais, pavyzdžiui, monetomis, raktais, rašikliais ir
pakabukais.
• Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio vieta ekrano apačioje, centre ir pirštai yra
švarūs ir sausi.
• Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų. Paspauskite ekraną
taip, kad piršto galiukas užimtų didelį pirštų atspaudų atpažinimo vietos paviršių.
Pirštų atspaudų registravimas
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Pirštų atspaudai.
Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite Tęsti.
Nustatykite ekrano užrakinimo būdą.
Padėkite pirštą ant pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio, esančios ekrano apačioje. Kai
prietaisas aptiks pirštą, pakelkite jį ir vėl padėkite ant pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio.
Kartokite šį veiksmą, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.
5
Pabaigę registruoti pirštų atspaudus, palieskite Atlikta.
208
Nustatymai
Užregistruotų pirštų atspaudų tikrinimas
Galite patikrinti, ar jūsų piršto atspaudas užregistruotas, padėdami pirštą ant pirštų atspaudų
atpažinimo jutiklio.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Pirštų atspaudai.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Patikrinkite pridėtus pirštų atspaudus.
Prilieskite pirštu atspaudo atpažinimo jutiklį.
Bus parodytas atpažinimo rezultatas.
Užregistruotų pirštų atspaudų panaikinimas
Galite ištrinti registruotus pirštų atspaudus.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Pirštų atspaudai.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Pasirinkite piršto atspaudą, kurį norite ištrinti, ir palieskite Šalinti.
Ekrano atrakinimas pirštų atspaudais
Negalite atrakinti ekrano piršto atspaudu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Pirštų atspaudai.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Atrak. pirštų atspaudais jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Kai ekranas užrakintas, padėkite pirštą ant pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio ir
nuskenuokite piršto atspaudą.
209
Nustatymai
Samsung Pass
Užregistruokite savo biometrinius duomenis „Samsung Pass“ ir lengvai patvirtinkite savo
tapatybę naudodami paslaugas, kuriose reikia prisijungti ar pateikti asmeninę informaciją.
• Norėdami naudotis šia funkcija, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio
tinklo.
• Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros. Daugiau
informacijos žr. „Samsung“ paskyroje.
• Prisijungimo prie svetainės funkcija prieinama tik svetainėse, prie kurių prisijungiate
per programą Internetas. Kai kurios svetainės gali nepalaikyti šios funkcijos.
• Registruoti biometriniai duomenys išsaugomi tik jūsų prietaise ir nesinchronizuojami
su kitais prietaisais ar serveriais.
„Samsung Pass“ registravimas
Prieš naudodami „Samsung Pass“, užregistruokite savo biometrinius duomenis „Samsung Pass“.
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Samsung Pass. Vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.
„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas
Registruotus biometrinius duomenis galima naudoti vietoje „Samsung“ paskyros slaptažodžio
tapatybei patvirtinti, pavyzdžiui, perkant turinį iš Galaxy Store.
Pagrindiniame „Samsung Pass“ ekrane palieskite → Nustatymai → Samsung account ir
palieskite Patvirtinti naudojant Samsung Pass jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung Pass“ naudojimas prisijungti prie svetainių
Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami lengvai prisijungti prie svetainių, kurios palaiko
automatinio ID ir slaptažodžio įvedimo funkciją.
1
2
3
Atidarykite svetainę, prie kurios norite prisijungti.
Įveskite savo ID ir slaptažodį, tada palieskite svetainės prisijungimo mygtuką.
Pasirodžius iškylančiajam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją,
pažymėkite Prisijungti naudojant „Samsung Pass“ ir palieskite Prisimint.
210
Nustatymai
„Samsung Pass“ naudojimas prisijungti prie programų
Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami lengvai prisijungti prie programų, kurios palaiko
automatinio ID ir slaptažodžio įvedimo funkciją.
1
2
3
Įjunkite programą, prie kurios norite prisijungti.
Įveskite savo ID ir slaptažodį, tada palieskite programos prisijungimo mygtuką.
Pasirodžius iškylančiajam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją,
palieskite Išsaugoti.
Prisijungimo informacijos tvarkymas
Peržiūrėkite svetainių ir programų, kuriuose nustatėte naudoti „Samsung Pass“, sąrašą ir valdykite
prisijungimo informaciją.
1
2
Pagrindiniame „Samsung Pass“ ekrane palieskite Prisiregistruoti ir sąraše pasirinkite svetainę
arba programą.
Palieskite Redaguoti ir keiskite savo ID, slaptažodį ir svetainės arba programos pavadinimą.
Norėdami ištrinti savo prisijungimo informaciją, palieskite Trinti.
„Samsung Pass“ naudojimas su svetainėmis ir programomis
Naudodami svetaines arba programas, kurios palaiko „Samsung Pass“, galite lengvai prisijungti su
„Samsung Pass“.
Norėdami pamatyti su „Samsung Pass“ veikiančių svetainių ir programų sąrašą, „Samsung Pass“
pagrindiniame ekrane palieskite → Partneriai. Jei nėra svetainių arba programų, kurios palaiko
„Samsung Pass“, Partneriai nepasirodys.
• Galimos svetainės arba programos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų
teikėjo.
• „Samsung“ neatsako už nuostolius arba nepatogumus, kurie kyla jungiantis prie
svetainių arba programų per „Samsung Pass“.
211
Nustatymai
Automatinis asmeninės informacijos įvedimas
Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami lengvai įvesti adresą ar mokėjimo kortelės informaciją
programose, kuriose veikia automatinis asmeninės informacijos įvedimas.
1
2
Pagrindiniame „Samsung Pass“ ekrane palieskite Automat. pildyt formas ir pasirinkite
Pridėti adresą arba Pridėti kortelę.
Įveskite informaciją ir palieskite Išsaugoti.
Dabar „Samsung Pass“ užregistruotus biometrinius duomenis galite naudoti automatiškai
įvesdami asmeninę informaciją palaikomose programose.
„Samsung Pass“ duomenų trynimas
Galite ištrinti savo biometrinius duomenis, prisijungimo informaciją ir programos duomenis,
užregistruotus „Samsung Pass“.
• Jūsų sutikimas su sąlygomis ir nuostatomis bei „Samsung“ paskyra išliks aktyvi.
• „Samsung Pass“ duomenys nebus ištrinti kituose prietaisuose, naudotuose prisijungti
prie „Samsung“ paskyros.
1
2
Pagrindiniame „Samsung Pass“ ekrane palieskite → Nustatymai → Trinti duomenis.
Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite Gerai.
Jūsų „Samsung Pass“ duomenys bus ištrinti.
212
Nustatymai
Saugus aplankas
Saugos aplankas saugo jūsų privatų turinį ir programas, pavyzdžiui, nuotraukas bei kontaktus,
kad jie nebūtų prieinami kitiems. Galite saugoti privatų turinį ir programas, net kai prietaisas yra
atrakintas.
Saugos aplankas – tai atskira, apsaugota saugykla. Saugos aplanke esančių duomenų
negalima persiųsti į kitus prietaisus nepatvirtintais dalijimosi būdais, tokiais kaip USB
arba „Wi-Fi Direct“. Bandant tinkinti operacinę sistemą arba modifikuoti programinę
įrangą, saugos aplankas bus automatiškai blokuojamas ir neprieinamas. Prieš išsaugant
duomenis saugos aplanke įsitikinkite, kad padarėte duomenų atsarginę kopiją kitoje
saugioje vietoje.
Norėdami naudoti saugos aplanką, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
Saugos aplanko nustatymas
1
2
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Saugus
aplankas.
Sutikite su saugos aplanko sąlygomis ir nuostatomis.
213
Nustatymai
3
4
Įveskite „Samsung“ paskyros ID ir slaptažodį ir palieskite Prisijungti.
Pasirinkite saugos aplanko užrakinimo būdą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus,
kad baigtumėte nustatymą.
Pasirodys saugos aplanko ekranas ir saugos aplanko programos piktograma (
programų ekrane.
) bus pridėta
Norėdami pakeisti saugos aplanko pavadinimą arba piktogramos spalvą, palieskite →
Pritaikyti.
• Paleidę programą Saugus aplankas turite atrakinti ekraną iš anksto nustatytu
užrakinimo būdu.
• Jei pamiršite saugos aplanko atrakinimo kodą, galėsite jį nustatyti iš naujo per
„Samsung“ paskyrą. Palieskite užrakinto ekrano apačioje esantį mygtuką ir įveskite
„Samsung“ paskyros slaptažodį.
Saugos aplanko automatinio užrakto nustatymas
Nustatykite, kad prietaisas automatiškai užrakintų saugos aplanką, kai jis nėra naudojamas.
1
2
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite → Nustatymai → Automat. užrakinti
Saugųjį aplanką.
Pasirinkite užrakinimo parinktį.
Norėdami rankiniu būdu užrakinti saugos aplanką, palieskite → Užrakinti.
Turinio perkėlimas į saugos aplanką
Perkelkite turinį, pavyzdžiui, nuotraukas ir adresatus, į saugos aplanką. Šie veiksmai – tai
pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš numatytosios saugyklos į saugos aplanką.
1
2
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite Pridėti failų.
Palieskite Vaizdai, pažymėkite norimus perkelti vaizdus ir palieskite Atlikta.
214
Nustatymai
3
Palieskite Perkelti.
Pasirinkti elementai bus ištrinti iš pirminio aplanko ir perkelti į saugos aplanką. Norėdami
kopijuoti elementus, palieskite Kopijuoti.
Turinio perkėlimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.
Turinio perkėlimas iš saugos aplanko
Perkelkite turinį iš saugos aplanko į numatytosios saugyklos atitinkamą programą. Šie veiksmai –
tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš saugos aplanko į numatytąją saugyklą.
1
2
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite Galerija.
Pasirinkite vaizdą ir palieskite → Iškelti iš Saugusis aplankas.
Pasirinkti elementai bus perkelti į Galerija numatytoje saugykloje.
Programų pridėjimas
Pridėkite norimą naudoti programą į saugos aplanką.
1
2
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite Pridėti programų.
Pažymėkite prietaise įdiegtą vieną arba daugiau programų ir palieskite Pridėti.
Norėdami įdiegti programų iš „Play“ parduotuvė arba Galaxy Store, palieskite Atsisiųst iš
„Play Store“ arba Atsisiųsti iš „Galaxy Store“.
Programų pašalinimas iš saugos aplanko
Palieskite ir palaikykite programą, kurią norite ištrinti, ir palieskite Išdiegti.
215
Nustatymai
Paskyrų pridėjimas
Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui su
programomis saugos aplanke.
1
2
3
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite → Nustatymai → Paskyros → Pridėti
paskyrą.
Pasirinkite paskyros paslaugą.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros nustatymą.
Saugos aplanko slėpimas
Galite paslėpti saugos aplanko šaukinį programų ekrane.
Paleiskite programą Saugus aplankas, palieskite → Nustatymai, tuomet palieskite Rodyti
saugųjį aplanką jungiklį, kad jį išjungtumėte.
Arba atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite
išjungti funkciją.
(Saugusis aplankas), kad
Saugos aplanko atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas
Sukurkite atsarginę turinio ir programų kopiją saugos aplanke „Samsung Cloud“, naudodami
„Samsung“ paskyrą, ir atkurkite ją vėliau.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas
1
2
3
4
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite → Nustatymai → Atsarg. kop. ir
atkūrimas.
Palieskite Pridėti paskyrą ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų, kad pabaigtumėte jungtis
prie savo „Samsung“ paskyros.
Palieskite Kurti ats.Saugusis aplankas duom. kopiją.
Pažymėkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite kurti, ir palieskite Atlikta.
Duomenų atsarginė kopija bus sukurta „Samsung Cloud“.
216
Nustatymai
Duomenų atkūrimas
1
2
3
4
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite → Nustatymai → Atsarg. kop. ir
atkūrimas.
Palieskite Atkurti.
Palieskite
, norėdami pasirinkti prietaisą duomenims atkurti.
Pažymėkite elementus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite Atkurti.
Atsarginės kopijos duomenys bus atkurti prietaise.
Saugos aplanko šalinimas
Galite pašalinti saugos aplanką, įskaitant jame esantį turinį ir programas.
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite → Nustatymai → Daugiau nustatymų →
Išdiegti.
Norėdami kurti atsarginę turinio kopiją prieš pašalindami saugos aplanką, pažymėkite Iškelti
medijos failus iš saugiojo aplanko ir palieskite Išdiegti. Norėdami pasiekti saugos aplanko
duomenis, kuriems buvo sukurta atsarginė kopija, paleiskite programą Mano failai ir palieskite
Vidinė atmintis → Secure Folder.
Samsung Notes išsaugotų užrašų atsarginė kopija nebus kuriama.
Paskyros ir atsarginis kopijavimas
Parinktys
Sinchronizuokite, kurkite atsarginę kopiją arba atkurkite prietaiso duomenis naudodamiesi
„Samsung Cloud“. Taip pat galite prisijungti prie paskyrų, tokių kaip „Samsung“ paskyra arba
„Google“ paskyra, arba perkelti duomenis į kitus prietaisus arba iš jų per „Smart Switch“.
Nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas.
• Paskyros: pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras
sinchronizavimui.
• Atsarg. kop. ir atkūrimas: apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų
duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją ir pasiekti ją
vėliau. Norėdami sukurti atsarginę kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo
„Google“ arba „Samsung“ paskyros.
217
Nustatymai
• „Samsung Cloud“: saugiai tvarkykite norimą saugoti turinį „Samsung Cloud“. Patikrinkite
„Samsung Cloud“ saugyklos naudojimo būseną ir sinchronizuokite savo duomenis, darykite
jų atsargines kopijas ir juos atkurkite. Daugiau informacijos žr. „Samsung Cloud“.
• Smart Switch: paleiskite „Smart Switch“ ir perkelkite duomenis iš anksčiau turėto prietaiso.
Daugiau informacijos žr. Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso („Smart Switch“).
Reguliariai kurkite atsargines duomenų kopijas saugiose vietose, tokiose kaip „Samsung
Cloud“ arba kompiuteris, kad galėtumėte juos atkurti, jei duomenys būtų sugadinti arba
prarasti dėl nenumatyto gamyklinių duomenų atstatymo.
„Samsung Cloud“
Sinchronizuokite prietaise išsaugotus duomenis, pvz., vaizdus ir vaizdo įrašus, su „Samsung
Cloud“ ir peržiūrėkite „Samsung Cloud“ išsaugotus duomenis. Taip pat galite sukurti atsarginę
prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“ ir vėliau tuos duomenis atkurti.
Norėdami naudoti „Samsung Cloud“, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
Duomenų sinchronizavimas
Galite sinchronizuoti prietaise išsaugotus duomenis, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus ir įvykius, su
„Samsung Cloud“ ir pasiekti juos iš kitų prietaisų.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → „Samsung Cloud“.
Palieskite → Nustatymai → Sinch. ir auto.ats.kop.parinkt. → Sinchronizavimas.
218
Nustatymai
3
Palieskite jungiklius prie elementų, kuriuos norite sinchronizuoti.
Galite patikrinti išsaugotus duomenis arba pakeisti nustatymus paliesdami Galerija, Kiti
sinchronizuoti duomenys arba Samsung Cloud Drive.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas
Sukurkite atsarginę prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → „Samsung Cloud“ →
Kurti ats. šio telefono kopiją.
Pažymėkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite kurti, ir palieskite Kurt atsarginę kopiją.
Palieskite Atlikta.
• Atsarginė kai kurių duomenų kopija nebus sukurta. Norėdami patikrinti, kurių
duomenų atsarginė kopija bus sukurta, nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir
atsarginis kopijavimas → „Samsung Cloud“ → Kurti ats. šio telefono kopiją.
• Norėdami peržiūrėti kitų prietaisų atsarginės kopijos duomenis „Samsung Cloud“,
nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → „Samsung Cloud“
→ Atkurti duomenis →
, tuomet pasirinkite norimą prietaisą.
Duomenų atkūrimas
Galite atkurti atsarginę duomenų kopiją iš „Samsung Cloud“ savo prietaise.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → „Samsung Cloud“.
Palieskite Atkurti duomenis →
ir pasirinkite norimą prietaisą.
Pažymėkite elementus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite Atkurti.
Google
Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Google.
219
Nustatymai
Išplėstinės funkcijos
Parinktys
Įjunkite pažangias funkcijas ir keiskite jas kontroliuojančius nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos.
Dėl per didelio prietaiso purtymo arba jo sutrenkimo gali atsirasti nenumatytų kai kurių
funkcijų įvesčių naudojant jutiklius.
• „S Pen“: keiskite „S Pen“ rašiklio naudojimo nustatymus. Žr. „S Pen“ rašiklio funkcijos, kur
pateikta daugiau informacijos apie Gestai, Gesto komanda, Peržiūra gestais ir Įraš.išjung.
ekr.
• Bixby Routines: pridėkite įpročių, kad automatizuotumėte pakartotinai naudojamus
nustatymus. Prietaisas taip pat pasiūlo naudingų įpročių, remdamasis dažnai
pasitaikančiomis situacijomis. Daugiau informacijos žr. Bixby Routines.
• Šoninis mygtukas: pasirinkite programą ar funkciją, kurią norite paleisti šoniniu mygtuku.
Daugiau informacijos žr. Šoninio mygtuko nustatymas.
• Skmb./žin. siunt. kt. įreng.: naudokite prietaiso skambinimo ir žinučių siuntimo funkcijas
kituose prietaisuose, prijungtuose prie „Samsung“ paskyros.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Susieti su „Windows“: akimirksniu kompiuteryje pasiekite duomenis, išsaugotus prietaise.
Daugiau informacijos žr. Susieti su „Windows“.
• Išmanusis iškyl. langų rodinys: pasirinkite programas, kurių pranešimus matysite
iškylančiuosiuose languose. Naudodami šią funkciją galėsite greitai peržiūrėti turinį
iškylančiuosiuose languose paliesdami ekrane esančią piktogramą.
Ši funkcija veikia tik tose programose, kurios palaiko kelių langų funkciją.
• Ekrano nuotraukos ir ekrano įrašymas: pakeiskite momentinių ekrano kopijų ir ekrano
įrašymo priemonės nustatymus.
• Direct share: nustatykite prietaisą rodyti adresatus, su kuriais bendravote per dalijimosi
parinkčių skydelį, kad galėtumėte tiesiogiai dalytis turiniu.
220
Nustatymai
• Sumažinti animacijų skaičių: nustatykite prietaisą sumažinti tam tikrų veiksmų ekrano
efektų, tokių kaip programų įjungimas ar išjungimas.
• Judesiai ir gestai: įjunkite judesio funkciją ir sukonfigūruokite nustatymus. Daugiau
informacijos žr. Judesiai ir gestai.
• Game Launcher: įjunkite žaidimų leidimo programą. Daugiau informacijos žr. Game
Launcher.
• Dual Messenger: įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje
„messenger“ programoje. Daugiau informacijos žr. Dual Messenger.
• Vaizdo įr. tobul. priem.: pagerinkite vaizdo įrašų vaizdo kokybę, kad galėtumėte mėgautis
ryškesnėmis ir gyvesnėmis spalvomis.
Kai kuriose programose ši funkcija gali neveikti.
• Siųsti SOS žinutes: nustatykite, kad triskart paspaudus šoninį mygtuką, prietaisas siųstų
pagalbos žinutes.
Susieti su „Windows“
Naudodamiesi ta pačia „Microsoft“ paskyra kompiuteryje ir prietaise, akimirksniu kompiuteryje
pasiekite prietaise išsaugotus duomenis, pvz., nuotraukas ir žinutes.
Ši funkcija veikia tik „Windows 10“ versijoje 1803 arba naujesnėje.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos → Susieti su „Windows“.
Palieskite Prisijunkite, naudodami „Microsoft“, prisijunkite prie savo „Microsoft“ paskyros ir
palieskite Tęsti.
Palieskite Parodykite man, norėdami pamatyti kompiuterio nustatymo procedūras,
laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų, norėdami prisijungti prie kompiuterio, ir parsisiųskite
programą Jūsų telefono.
Palieskite Tęsti, kad užbaigtumėte nustatymą.
221
Nustatymai
Judesiai ir gestai
Įjunkite judesio funkciją ir sukonfigūruokite nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos → Judesiai ir gestai.
• Pažadinti pakeliant: nustatykite prietaisą įjungti ekraną, kai pakeliate prietaisą.
• Bakstel. dukart ir pažadinkite: nustatykite prietaisą įjungti ekraną dukart palietus bet kur
ekrane, kai ekranas išjungtas.
• Išmanusis laukimas: nustatykite prietaisą neišjungti ekrano jums žiūrint į ekraną.
• Išmanusis įspėjimas: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują
žinutę, kai jį pakeliate.
Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.
• Lengvas nutildymas: nustatykite, kad prietaisas nutildytų gaunamus skambučius arba
garsinius signalus, naudojant delno judesius arba nukreipiant prietaisą ekranu žemyn.
• Valdymo viena ranka režimas: įjunkite valdymo viena ranka režimą, kad būtų patogiau
naudojant prietaisą viena ranka.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Užfiksuoti braukiant delnu: nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą
užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę. Užfiksuotus vaizdus galite
peržiūrėti Galerija.
Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
• Brūkšt. ir skambink./siųsk.žin.: nustatykite prietaisą skambinti arba siųsti žinutę, kai
braukiate per adresatą arba telefono numerį dešinėn arba kairėn programoje Telefonas arba
Adresatai.
222
Nustatymai
Dual Messenger
Įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje „messenger“ programoje.
1
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos → Dual Messenger.
2
Norėdami įdiegti antrą programą, palieskite programos jungiklį.
Pasirodys palaikomos programos.
Bus įdiegta antra programa. Antros programos piktograma bus rodoma su . Kai gausite
pranešimų iš antros programos, pranešimai bus rodomi su , kad atskirtumėte juos nuo
pirmos programos pranešimų.
Antra programa
• Priklausomai nuo programos, dviejų „messenger“ paskyrų funkcija gali neveikti.
• Kai kurios antros programos funkcijos gali būti ribotos.
Antros programos šalinimas
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos → Dual Messenger.
Palieskite norimos pašalinti programos jungiklį ir palieskite Išjungti arba Pašalinti.
Visi su antra programa susiję duomenys bus ištrinti.
Jei pašalinsite pirmą programą, antra programa taip pat bus ištrinta.
223
Nustatymai
Skaitmeninė gerovė
Peržiūrėkite kasdienio prietaiso naudojimo istoriją. Galite matyti šią informaciją, pvz., kiek laiko
buvo įjungtas ekranas ir kiek kartų įjungėte programas arba naudotoje tam tikras funkcijas. Taip
pat galite riboti naudojimo laiką arba pakeisti kiekvienos programos pranešimo nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Skaitmeninė gerovė.
Trukmė, kiek buvo įjungtas
ekranas
Atrakinimų skaičius
Pranešimų skaičius
Prietaisų skydelis
Įjunkite lango nuleidimo režimą
Keiskite pranešimų nustatymus
Laikmačių nustatymas programose
Galite riboti kiekvienos programos kasdienio naudojimo trukmę nustatydami laikmatį. Kai
pasieksite ribą, programa bus išjungta ir nebegalėsite jos naudoti.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Skaitmeninė gerovė → Skydelis.
Palieskite Nėra laikmačio šalia norimos programos ir nustatykite laiką.
224
Nustatymai
Lango nuleidimo režimo įjungimas
Galite įjungti lango nuleidimo režimą, kad sumažintumėte akių įtampą prieš miegą ir
išvengtumėte miego sutrikdymo.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Skaitmeninė gerovė → Leisti žemyn ir palieskite Įjungti
dabar jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Įjunkite jungiklį, kad įjungtumėte norimą funkciją.
• Pilki tonai: matykite ekrano spalvas pilkais pustoniais.
• Netrukdyti: nustatykite prietaisą išjungti įeinančių skambučių ir pranešimų garsus,
išskyrus leidžiamas išimtis.
3
Norėdami nustatyti lango nuleidimo režimo tvarkaraštį, palieskite Įjungti kaip suplanuota
jungiklį, kad jį įjungtumėte, palieskite Nustatyti tvarkaraštį, tuomet nustatykite laiką.
225
Nustatymai
Įrenginio priežiūra
Įvadas
Prietaiso priežiūros funkcija leidžia sužinoti bendrą informaciją apie prietaiso akumuliatoriaus,
saugyklos, atminties ir sistemos saugumo būseną. Taip pat galite automatiškai optimizuoti
prietaisą piršto palietimu.
Akumuliatorius
Saugumas
Saugykla
Atmintis
Prietaiso optimizavimas
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Optimizuoti dabar.
Greito optimizavimo funkcija padeda pagerinti prietaiso veikimą atliekant tolesnius veiksmus.
• Atminties valymas.
• Nereikalingų failų ištrynimas ir fone veikiančių programų išjungimas.
• Netinkamo akumuliatoriaus energijos naudojimo tvarkymas.
• Skenavimas ieškant neveikiančių ir kenkėjiškų programų.
226
Nustatymai
Automatinio optimizavimo funkcijos naudojimas
Nustatykite prietaisą atlikti automatinį optimizavimą, kai prietaisas nenaudojamas. Palieskite
→ Automatinis optimizavimas ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jei norite nustatyti
automatinio optimizavimo atlikimo laiką, palieskite Laikas.
Akumuliatorius
Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaisų
akumuliatorių įkrovos lygis žemas, saugokite akumuliatoriaus energiją įjungdami energijos
taupymo funkcijas.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Akumuliatorius.
• Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
• Galite negauti pranešimų iš kai kurių programų, kurios naudoja energijos taupymo
režimą.
Maitinimo režimas
Pasirinkite energijos režimą, kuris tiktų pagal prietaiso naudojimo paskirtis.
Palieskite Maitinimo režimas ir pasirinkite parinktį.
• Didelis efektyvumas: ekranas yra kiek įmanoma ryškesnis ir veikia naudojant didžiausią
rezoliuciją. Akumuliatorius gali greitai išsikrauti.
• Optimizuota: optimizuotas, kad būtų išlaikytas prietaiso veikimo ir akumuliatoriaus
naudojimo balansas.
• Vid. energ. taupymas: norėdami pratęsti akumuliatoriaus naudojimo laiką, įjunkite energijos
taupymo režimą.
• Maks. energ. taupymas: maksimalaus energijos taupymo režimu prietaiso akumuliatoriaus
energijos suvartojimas sumažinamas įjungiant naktinį režimą bei ribojant prieinamas
programas ir funkcijas. Tinklo ryšiai, išskyrus mobiliojo ryšio tinklą, bus išjungti.
Galite nustatyti prietaisą įkrauti akumuliatorių greičiau. Palieskite → Nustatymai ir palieskite
Spart. laidinis įkrovimas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
227
Nustatymai
Prisitaik. energijos vartojimas
Nustatykite prietaisą automatiškai įjungti energijos taupymo režimą remiantis jūsų naudojimo
įpročiais ir likusia akumuliatoriaus galia.
Palieskite Maitinimo režimas ir palieskite Prisitaik. energijos vartojimas jungiklį, kad jį
įjungtumėte. Pagal situaciją, kad pailgėtų akumuliatoriaus naudojimo trukmė, prietaise įsijungs
energijos taupymo režimas.
Akumuliatoriaus energijos naudojimo kiekvienai programai valdymas
Galite taupyti akumuliatoriaus energiją neleisdami fone veikiančioms programoms, kai jos
nenaudojamos, naudoti akumuliatoriaus energijos. Pasirinkite programas iš programų sąrašo ir
palieskite Užmigdyti programą jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.
Saugykla
Patikrinkite naudojamos ir laisvos atminties būseną.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla.
• Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant
prietaisą.
• „Samsung“ internetinio puslapio specifikacijų dalyje galite peržiūrėti prietaiso
prieinamą vidinės atminties talpą.
Atminties tvarkymas
Norėdami ištrinti liekamuosius failus, tokius kaip operatyvioji buferinė atmintis, palieskite Valyti.
Norėdami ištrinti failus arba pašalinti programas, kurių daugiau nebenaudojate, pasirinkite
kategoriją iš Vartotojo duomenys. Tuomet pažymėkite norimus pasirinkti elementus ir palieskite
Trinti.
Atmintis
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Atmintis.
Jei norite paspartinti prietaisą sustabdydami fone veikiančias programas, pažymėkite programas
programų sąraše ir palieskite Valyti.
228
Nustatymai
Saugumas
Patikrinkite prietaiso saugumo būklę. Ši funkcija atlieka prietaiso skenavimą dėl kenkėjiškų
programų.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Saugumas → Nuskaityti telefoną.
Programos
Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus. Galite peržiūrėti programų naudojimo
informaciją, keisti jų pranešimų ir leidimų nustatymus arba pašalinti ara išjungti nereikalingas
programas.
Nustatymų ekrane palieskite Programos.
Bendrasis valdymas
Individualiai nustatykite prietaiso sistemos nustatymus arba nustatykite prietaisą iš naujo.
Nustatymų ekrane palieskite Bendrasis valdymas.
• Kalba ir įvestis: pasirinkite prietaiso kalbas ir pakeiskite nustatymus, tokius kaip klaviatūros
ir balso įvesties tipai. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos
kalbos. Daugiau informacijos žr. Prietaiso kalbų pridėjimas.
• Data ir laikas: pasiekite ir keiskite nustatymus, valdydami, kaip prietaisas rodo laiką ir datą.
Visiškai išsekus akumuliatoriui, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.
• Susisiekite su mumis: užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus.
• Atkurti: nustatykite prietaiso nustatymus iš naujo arba atkurkite gamyklinius prietaiso
nustatymus. Galite iš naujo nustatyti visus nustatymus arba tik tinklo nustatymus, arba
prieigos neįgaliesiems nustatymus. Taip pat galite nustatyti prietaisą iš naujo pasileisti šiuo
metu siekiant prietaiso optimizavimo.
229
Nustatymai
Prietaiso kalbų pridėjimas
Galite pridėti kalbų, kurias norite naudoti prietaise.
1
Nustatymų ekrane palieskite Bendrasis valdymas → Kalba ir įvestis → Kalba → Pridėti
kalbą.
Norėdami peržiūrėti visas galimas pridėti kalbas, palieskite → Visos kalbos.
2
3
Pasirinkite norimą pridėti kalbą.
Norėdami nustatyti pasirinktą kalbą kaip numatytąją kalbą, palieskite Nust. numatyt.
Norėdami palikti dabartinį kalbos nustatymą, palieskite Palikt esamą.
Pasirinkta kalba bus pridėta kalbų sąraše. Jei pakeitėte numatytąją kalbą, pasirinkta kalba
bus pridėta sąrašo viršuje.
Norėdami pakeisti numatytąją kalbą pasirinkdami iš kalbų sąrašo, tempkite šalia kalbos ir
perkelkite į sąrašo viršų. Tada palieskite Taikyti. Jei programa nepalaiko numatytosios kalbos, bus
naudojama kita palaikoma kalba sąraše.
Prieiga neįgaliesiems
Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu. Daugiau
informacijos žr. Prieiga neįgaliesiems.
Nustatymų ekrane palieskite Prieiga neįgaliesiems.
230
Nustatymai
Program.įrang.naujinimas
Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos
(FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.
Nustatymų ekrane palieskite Program.įrang.naujinimas.
Jei išleidžiami skubūs programinės įrangos naujiniai, skirti prietaiso saugumui ir naujo
tipo saugumo grėsmėms blokuoti, jie bus įdiegti automatiškai be jūsų sutikimo.
• Atsisiųsti ir įdiegti: patikrinkite ir įdiekite naujinius rankiniu būdu.
• Auto. atsisiuntimas per „Wi-Fi“: nustatykite prietaisą parsisiųsti naujinius automatiškai
prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.
• Paskutinis atnaujinimas: peržiūrėkite informaciją apie naujausią programinės įrangos
naujinį.
Saugumo naujinių informacija
Saugumo naujiniai skirti prietaiso saugumui sustiprinti ir asmeninei informacijai apsaugoti. Savo
modelio saugumo naujinių ieškokite apsilankę security.samsungmobile.com.
Internetinėje svetainėje palaikomos tik kai kurios kalbos.
Apie telefoną
Įjunkite prietaiso informaciją.
Nustatymų ekrane palieskite Apie telefoną.
Norėdami pakeisti prietaiso pavadinimą palieskite Redaguoti.
• Būsena: peržiūrėkite įvairią prietaiso informaciją, tokią kaip SIM kortelės būsena, „Wi-Fi“ MAC
adresas ir serijos numeris.
• Teisinė informacija: peržiūrėkite su prietaisu susijusią teisinę informaciją, pvz., saugos
informaciją ir atvirojo kodo licenciją.
• Programos informacija: peržiūrėkite prietaiso programinės įrangos informaciją, pvz.,
operacinės sistemos versiją ir programinės-aparatinės įrangos versiją.
• Akumuliatoriaus informacija: pažiūrėkite prietaiso akumuliatoriaus būseną ir informaciją.
231
Priedas
Prieiga neįgaliesiems
Apie pasiekiamumą
Pagerinkite prieinamumą įjungdami funkcijas, kurios užtikrina, kad prietaisu galėtų lengviau
naudotis vartotojai su regos, klausos, ir rankų funkcijų sutrikimais.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems. Naudojamos prieigos
neįgaliesiems funkciją galite patikrinti ekrano viršuje. Palieskite
, norėdami peržiūrėti šiuo
metu naudojamas funkcijas, arba palieskite Išjungti, norėdami greitai išjungti funkcijas.
„Voice Assistant“ (Garsinis grįžtamasis ryšys)
„Voice Assistant“ įjungimas arba išjungimas
Įjungus „Voice Assistant“, prietaisas pradeda teikti balso atsaką. Kartą palietus pasirinktą funkciją,
prietaisas garsiai perskaitys ekrane esantį tekstą. Funkciją įjungsite dukart ją palietę.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Ekrano skaitytuvas,
tuomet palieskite Voice Assistant jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami išjungti „Voice Assistant“, palieskite jungiklį ir greitai du kartus palieskite bet kurią
ekrano vietą.
Norėdami peržiūrėti, kaip naudoti „Voice Assistant“, palieskite Vadovas.
Naudodami „Voice Assistant“, negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis.
232
Priedas
Ekrano valdymas pirštų gestais
„Voice Assistant“ naudojimo metu ekraną galite valdyti įvairiais pirštų judesiais.
Vieno piršto gestai
• Palietimas: balsu perskaitomas po jūsų pirštu esantis elementas. Norėdami naršyti ekrane,
uždėkite pirštą ant ekrano ir judinkite.
• Palietimas dukart: atidaromas pasirinktas elementas. Prietaisas balsu skaito pasirinktus
elementus, o išgirdus norimo elemento pavadinimą, nukelkite pirštą. Tada dukart greitai
palieskite ekraną bet kurioje vietoje.
• Ekrano palietimas dukart ir laikymas: perkeliamas elementas arba pasiekiama galima
parinktis.
• Braukimas kairėn: perskaityti ankstesnį elementą.
• Braukimas dešinėn: perskaityti kitą elementą.
• Braukimas aukštyn arba žemyn: keisti paskutinius naudotus kontekstinio meniu nustatymus.
• Braukimas kairėn, tada dešinėn vienu judesiu: ekranu slinkti į viršų.
• Braukimas dešinėn, tada kairėn vienu judesiu: ekranu slinkti žemyn.
• Braukimas aukštyn, tada žemyn vienu judesiu: pereiti į pirmą ekrano elementą.
• Braukimas žemyn, tada aukštyn vienu judesiu: pereiti į paskutinį ekrano elementą.
Dviejų pirštų gestai
• Palietimas dukart: pradėti, pristabdyti arba tęsti šiuo metu atliekamą veiksmą.
• Palietimas triskart: patikrinti esamą laiką, akumuliatoriaus įkrovos likutį ir kita. Norėdami
pakeisti balsu skaitomus elementus, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga
neįgaliesiems → Ekrano skaitytuvas → Nustatymai → Būsenos juostos informacija.
• Palietimas keturis kartus: įjungti arba išjungti balso atsaką.
• Braukimas kairėn: pereiti į tolesnį puslapį.
• Braukimas dešinėn: grįžti į ankstesnį puslapį.
• Braukimas aukštyn: slinkti žemyn sąrašu.
• Braukimas žemyn: slinkti aukštyn sąrašu.
• Braukimas aukštyn arba žemyn pradžios ekranu: atidaryti programų ekraną.
• Braukimas aukštyn arba žemyn programų ekranu: grįžti į pradžios ekraną.
• Braukimas per užrakintą ekraną bet kuria kryptimi: atrakinti ekraną.
• Braukimas iš ekrano viršaus žemyn: atidaryti pranešimų sritį.
233
Priedas
Trijų pirštų gestai
• Palietimas: pradėti nuo viršaus balsu skaityti elementus.
• Palietimas dukart: pradėti skaityti nuo tolesnio elemento.
• Palietimas triskart: skaityti paskutinį pasirinktą tekstą ir nukopijuoti jį į iškarpinę.
• Braukimas kairėn arba dešinėn: atidaryti kontekstinį meniu ir slinkti per parinktis.
• Braukimas aukštyn arba žemyn: pakeisti teksto skaitymą ir pasirinkti detalumą.
• Braukimas aukštyn, tada žemyn vienu judesiu: grįžkite į prieš tai buvusį ekraną.
• Braukimas žemyn, tada aukštyn vienu judesiu: grįžkite į pradžios ekraną.
Keturių pirštų gestai
• Palietimas: grįžkite į ankstesnį ekraną.
• Palietimas dukart: grįžkite į pradžios ekraną.
• Palietimas triskart: atidarykite neseniai naudotų programų sąrašą.
Kontekstinių meniu naudojimas
„Voice Assistant“ naudojimo metu trimis pirštais braukite kairėn arba dešinėn. Atsiras kontekstinis
meniu ir prietaisas perskaitys parinktis balsu. Braukite kairėn arba dešinėn trimis pirštais, kad
slinktumėte per parinktis. Išgirdę norimos parinkties pavadinimą, braukite aukštyn arba žemyn,
jei norite naudoti parinktį arba nustatyti parinkties nustatymus. Pavyzdžiui, išgirdę Kalbėjimo
sparta, galite reguliuoti tempą braukdami aukštyn arba žemyn.
Vaizdų etikečių pridėjimas ir tvarkymas
Ekrane esantiems vaizdams galite priskirti etiketes. Pasirinkus vaizdus, prietaisas balsu perskaito
jų etiketes. Paliesdami ekraną dukart trimis pirštais ir laikydami prilietę pridėkite vaizdų etiketes
vaizdams be etikečių.
Norėdami tvarkyti etiketes, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems
→ Ekrano skaitytuvas → Nustatymai → Tvarkyti pasirinktines etiketes.
234
Priedas
„Voice Assistant“ nustatymų konfigūravimas
Savo patogumui konfigūruokite „Voice Assistant“ nustatymus.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Ekrano skaitytuvas →
Nustatymai.
• Teksto įgarsinimas: pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus
„Voice Assistant“ programą, pvz., kalbą, greitį ir kitas funkcijas.
• Daugiažodiškumas: asmeniškai nustatykite išsamius balso atsako nustatymus.
• Pakrat. ir įjunk. nuol. skait.: nustatykite prietaisą garsiai skaityti ekrane rodomą tekstą, kai
kratote prietaisą. Galite pasirinkti iš įvairių purtymo intensyvumo parinkčių.
• Sakykite slaptažodžius: nustatykite prietaisą įvedant slaptažodį garsiai perskaityti simbolius.
• Perskaityti skambintojo ID: nustatykite prietaisą įeinančio skambučio metu garsiai skaityti
skambintojo vardą.
• Vibravimo atsakas: nustatykite prietaisą vibruoti, kai valdote ekraną, pavyzdžiui, renkatės
elementą.
• Garsinis atsakas: nustatykite prietaisą skleisti garsą, kai valdote ekraną, pavyzdžiui, renkatės
elementą. Taip pat reguliuokite sklindančio garso garsumą liesdami ekraną.
• Fokusuoti kalbėjimo garso įrašą: nustatykite prietaisą pritildyti medijos garsumą, kai
prietaisas garsiai skaito elementą.
• Fokusavimo indikatorius: nustatykite prietaisą pastorinti fokusavimo indikatoriaus,
atsirandančio palietus elementus, kraštines. Taip pat galite pakeisti indikatoriaus spalvą.
• Vieno bakstelėjimo aktyvinimas: nustatykite prietaisą įjungti pasirinktą elementą palietus
vieną kartą.
• Vieno bakstelėjimo narš. juosta: nustatykite prietaisą naudoti naršymo juostos mygtukus
juos palietus vieną kartą.
• Greitasis meniu: pasirinkite, kad būtų rodomos kontekstinio meniu parinktys, kai trimis
pirštais braukiate kairėn arba dešinėn.
• Tvarkyti pasirinktines etiketes: tvarkykite pridėtas etiketes.
• Spartieji klavišai: nustatykite pagrindinius šaukinius, kurie bus naudojami naudojant išorinę
klaviatūra.
• Tamsus ekr. su šoniniu mygtuku: nustatykite prietaisą veikti normaliai, kai ekranas išjungtas.
• Būsenos juostos informacija: pasirinkti balsu skaitomus elementus paliečiant ekraną tris
kartus dviem pirštais.
• Kūrėjų parinktys: nustatykite parinktis programoms kurti.
235
Priedas
Prietaiso su išjungtu ekranu naudojimas
Privatumo tikslu galite nustatyti prietaisą veikti normaliai, kai ekranas išjungtas. Ekranas
neįsijungs paspaudus mygtukus arba palietus ekraną. Šiuo metu aktyvuotos funkcijos
neišsijungia, kai ekranas išjungtas.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Ekrano skaitytuvas →
Nustatymai, tuomet palieskite Tamsus ekr. su šoniniu mygtuku jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jūs
galite įjungti arba išjungti šią funkciją du kartus greitai paspaudę šoninį mygtuką.
Ši funkcija atsiranda tik tuomet, kai aktyvus „Voice Assistant“.
Teksto įvedimas klaviatūra
Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią
ekrano vietą.
Norėdami įjungti spartaus įvedimo mygtuko funkciją, paleiskite programą Nustatymai ir
palieskite Prieiga neįgaliesiems → Ekrano skaitytuvas, tuomet palieskite Spartusis teksto
įvedimas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Palietus klaviatūrą pirštu, prietaisas garsiai perskaitys po jūsų pirštu esantį simbolio mygtuką.
Atradę norimą simbolį ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą. Simbolis įvestas ir prietaisas
garsiai perskaito tekstą.
Jeigu Spartusis teksto įvedimas neįjungtas, nukelkite pirštą nuo norimo simbolio ir greitai du
kartus palieskite bet kur ekrane.
Ši funkcija atsiranda tik tuomet, kai aktyvus „Voice Assistant“.
Papildomų simbolių įvedimas
Norėdami įvesti papildomų simbolių, palieskite ir laikykite klaviatūros mygtuką. Virš mygtuko
pasirodo iššokantis langas su galimais simboliais. Norėdami pasirinkti simbolį, vilkite pirštą
iššokančiu langu, kol išgirsite norimą simbolį, tada atleiskite.
236
Priedas
Matomumo patobulinimai
Didelio kontrasto temos naudojimas
Pritaikykite aiškią temą, kurioje būtų rodomas šviesių spalvų turinys tamsiame fone.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo patobulinimai
→ Didelio kontrasto tema, tada pasirinkite norimą temą.
Didelio kontrasto šrifto naudojimas
Reguliuokite šriftų spalvas ir kontūrus, kad padidintumėte teksto ir fono kontrastą.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo
patobulinimai, tuomet palieskite Didelio kontr. šriftai jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Didelio kontrasto klaviatūros naudojimas
Keiskite „Samsung“ kliaviatūros spalvas, norėdami padidinti teksto ir fono kontrastą.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo
patobulinimai, tuomet palieskite Didelio kontrast. klav. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Mygtukų formų rodymas
Mygtukų formos įrėmintos, kad išsiskirtų.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo
patobulinimai, tuomet palieskite Rodyti mygtukų figūras jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Ekrano spalvų keitimas
Pagerinkite ekrano matomumą, kad naudotojams būtų lengviau atpažinti tekstą ekrane.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo
patobulinimai, tuomet palieskite Negatyvo spalvos jungiklį, kad jį įjungtumėte.
237
Priedas
Spalvos reguliavimas
Jeigu turite sunkumų atskirdami spalvas, nustatykite ekrane rodomų spalvų raišką. Prietaisas
padidina spalvų raišką.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo patobulinimai
→ Spalvos reguliavimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Pasirinkite parinktį.
Norėdami reguliuoti spalvos intensyvumą, vilkite reguliavimo juostą, esančią Intensyvumas.
Jei pasirinksite Pritaikyta spalva, galėsite individualiai nustatyti ekrano spalvą. Vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte spalvų nustatymą.
Spalvotas lęšis
Su reguliuokite ekrano spalvas, jeigu sunku skaityti tekstą.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo patobulinimai
→ Spalvotas lęšis, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Pasirinkite norimą spalvą.
Norėdami reguliuoti skaidrumą, vilkite reguliavimo juostą, esančią Drumstumas.
Judesių efektų ekrane mažinimas
Sumažinkite animacinių efektų, jei jautriai reaguojate į animacijas ar ekrane rodomus judesius.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo
patobulinimai, tuomet palieskite Pašalinti animacijas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Didintuvo naudojimas
Įjunkite didintuvą, kad priartintumėte ekraną ir galėtumėte peržiūrėti padidintą turinio versiją.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo
patobulinimai, tuomet palieskite Didintuvo langas jungiklį, kad jį įjungtumėte. Didintuvas bus
rodomas ekrane.
Tempkite didintuvo rėmo kraštą, kad nuvestumėte didintuvą į norimą padidinti vietą ekrane.
238
Priedas
Ekrano didinimas
Padidinkite ekraną arba priartinkite tam tikrą sritį.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo
patobulinimai → Didinimas.
• Bakst. ekr. triskart ir padid.: priartinkite tris kartus paliesdami ekraną. Norėdami sugrąžinti
įprastą vaizdą, dar kartą tris kartus palieskite ekraną.
• Padidinkite bakstelėję mygtuką: priartinkite paliesdami naršymo juostoje, tada
palieskite vietą ekrane, kurią norite padidinti. Norėdami sugrąžinti įprastą vaizdą, palieskite
.
Norėdami naršyti ekrane, dviem ar daugiau pirštų slinkite per padidintą ekraną.
Norėdami reguliuoti mastelio keitimo santykį, spauskite dviem ar daugiau pirštų ant padidinto
ekrano arba traukite juos į šonus.
Jūs taip pat galite laikinai padidinti ekraną bakstelėdami ekraną tris kartus ir laikydami prilietę.
Arba palieskite , tada palieskite ekraną ir jį palaikykite. Laikykite ekraną ir norėdami naršyti
meniu slinkite pirštą ekranu. Atleiskite pirštą, kad galėtumėte grįžti prie normalaus dydžio vaizdo.
• Ekrane negalima padidinti klaviatūrų ir naršymo juostos.
• Kai ši funkcija įjungta, ji gali turėti įtakos kitų programų veikimui.
Pelės arba jutiklinio kilimėlio žymeklių didinimas
Padidinkite žymeklį, kai naudojate išorinę pelę arba jutiklinį kilimėlį.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo
patobulinimai, tuomet palieskite Didelis pelės/jutik. kilimelio žymeklis jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
Šrifto keitimas
Keiskite šrifto dydį ir stilių.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo
patobulinimai → Šrifto dydis ir stilius.
Ekrano mastelio keitimas
Keiskite ekrano mastelio nustatymą.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Matomumo
patobulinimai → Ekrano mastelis.
239
Priedas
Klausos gerinimo priemonės
Garso detektoriai
Nustatykite prietaisą aptikti vaiko verksmą ar durų skambutį. Detektoriui užfiksavus garsą
prietaisas pradeda vibruoti ir įspėjimas išsaugomas kaip žurnalas.
Kol ši funkcija įjungta, balso atpažinimo funkcijas neveiks.
Kūdikio verksmo detektor.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Klausos gerinimo
priemonės → Garso detektoriai → Kūdikio verksmo detektor. → Paleisti.
Durų skambučio detektorius
1
2
3
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Klausos gerinimo
priemonės → Garso detektoriai → Durų skambučio detektorius.
Kad įrašytumėte savo durų skambučio garsą, palieskite Įrašyti.
Prietaisas aptiks ir įrašys durų skambutį.
Palieskite Testas ir paspauskite savo durų skambutį, kad išsiaiškintumėte, ar jis tinkamai
įrašytas. Kai prietaisas užfiksuoja durų skambučio garsą, palieskite Paleisti.
Norėdami pakeisti durų skambučio garsą, palieskite Keisti durų skambučio garsą.
Visų garsų išjungimas
Nustatykite prietaisą išjungti visus prietaiso garsus, pvz., medijos garsus, įskaitant skambintojo
balsą skambučio metu.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Klausos gerinimo
priemonės, tuomet palieskite Nutildomi visi garsai jungiklį, kad jį įjungtumėte.
240
Priedas
Klausos aparatų palaikymas
Nustatykite prietaisą pagerinti garso kokybę, kad geriau veiktų su klausos aparatu.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Klausos gerinimo
priemonės, tuomet palieskite Klausos aparatų palaikymas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Garso balanso nustatymas
Nustatykite prietaisą reguliuoti garso balansą, kai naudojamos ausinės.
1
2
3
Prie prietaiso prijunkite ausines ir jas užsidėkite.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Klausos gerinimo
priemonės.
Tempkite Kairės / deš. garso bal. reguliavimo šliaužiklį kairėn arba dešinėn ir sureguliuokite
garso balansą.
Mono garsas
Monofoninė išvestis suveda stereofoninį garsą į vieną signalą, kuris leidžiamas per ausinių
garsiakalbius. Naudokite šią funkciją, jei jūsų klausa sutrikusi ar kai patogiau naudoti tik vieną
ausinių pusę.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Klausos gerinimo
priemonės, tuomet palieskite Mono garsas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Antraščių nustatymai
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Klausos gerinimo
priemonės → „Samsung“ subtitrai (CC) arba „Google“ subtitrai (CC) ir palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
Pasirinkite parinktį, skirtą antraščių nustatymų konfigūravimui.
241
Priedas
Kalba į tekstą
Jūsų balsas prietaise įrašomas ir tuojau pat verčiamas į tekstą ekrane.
1
2
3
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Klausos gerinimo
priemonės → Kalba į tekstą.
Palieskite
ir įrašykite naudodamiesi mikrofonu.
Baigę įrašymą, palieskite ATLIKTA.
Norėdami peržiūrėti įrašytus failus ar pakeisti balso įrašų sistemos kalbą, paleiskite
programą Diktofonas.
Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai
Universalusis jungiklis
Jutiklinį ekraną galite valdyti įjungdami išorinį jungiklį, paliesdami ekraną arba naudodami galvos
judesius bei veido gestus.
1
2
3
4
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Valdymas ir rankų
funkcijų sutrikimai → Universalusis jungiklis.
Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite Atlikta.
Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Jei universalūs jungikliai nėra registruoti prietaise, palieskite Pridėti jungiklį ir nustatykite
jungiklius prietaisui valdyti.
Norint įjungti universalaus jungiklio funkciją, prietaise turi būti įregistruotas bent vienas
jungiklis.
Norėdami nustatyti jungiklius prietaisui valdyti, palieskite jungiklį, esantį Jungikliai.
Norėdami išjungti šią funkciją, vienu metu paspauskite šoninį mygtuką ir garsumo didinimo
mygtuką.
242
Priedas
Padėjėjo meniu
Pagalbinio trumpinio piktogramos rodymas
Nustatykite prietaisą taip, kad jis rodytų pagalbinio trumpinio piktogramą, skirtą prieigai prie
programų, funkcijų ir nustatymų. Jūs galite lengvai valdyti prietaisą liesdami piktogramos
pagalbinius meniu.
1
2
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Valdymas ir rankų
funkcijų sutrikimai → Padėjėjo meniu.
Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Apatiniame dešiniajame ekrano kampe atsiras pagalbinio trumpinio piktograma.
Norėdami reguliuoti padėjėjo šaukinio piktogramos skaidrumą, tempkite reguliavimo juostą,
esančią Permatomumas.
Prieiga prie pagalbinių meniu
Pagalbinio trumpinio piktograma atsiranda kaip slenkanti piktograma, kuri suteikia lengvą
prieigą prie pagalbinių meniu iš bet kurio ekrano.
Palietus pagalbinio trumpinio piktogramą, ji truputį padidėja, o joje atsiranda pagalbiniai meniu.
Norėdami pereiti prie kitų skydelių, palieskite kairiakryptę arba dešiniakryptę rodyklę, norėdami
pasirinkti kitus meniu, braukite kairėn arba dešinėn.
Žymeklio naudojimas
Pagalbiniame meniu palieskite Žymeklis. Galite valdyti ekraną nedideliais pirštų judesiais lietimo
srityje. Norėdami judinti žymeklį, vilkite pirštu lietimo srityje. Be to, norėdami pasirinkti po
žymekliu esančius elementus, palieskite ekraną.
Naudokite šias parinktis:
•
/
: ekranu slinkite kairėn arba dešinėn.
•
/
: ekranu slinkite į viršų arba žemyn.
•
: didinkite žymeklio vietą.
•
: keiskite jutiklinio kilimėlio ir žymeklio nustatymus.
•
: perkelkite paliestą sritį į kitą vietą.
•
: uždarykite paliestą sritį.
243
Priedas
Išplėstinio pagalbinio meniu naudojimas
Nustatykite prietaisą rodyti išplėstinį pagalbinį meniu pasirinktoms programoms.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Valdymas ir rankų funkcijų
sutrikimai → Padėjėjo meniu → Assistant plus, tada palieskite jungiklius šalia programų, kurias
norite įjungti.
Spustelėkite žymekliui sustojus
Nustatykite prietaisą automatiškai pasirinkti elementą, kai ant jo užvedate pelės žymeklį.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Valdymas ir rankų funkcijų
sutrikimai, tuomet palieskite Spustelėkite žymekliui sustojus jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Atsiliepimas į skambučius arba jų baigimas
Keiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdą.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Valdymas ir rankų
funkcijų sutrikimai → Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas, tada palieskite norimo būdo
jungiklį.
Interaktyvus valdymas
Įjunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant
programas.
1
2
3
4
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Valdymas ir rankų
funkcijų sutrikimai → Interaktyvus valdymas.
Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Naudodami programą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir
garsumo didinimo mygtuką.
Nustatykite rėmelių dydį arba vilkite liniją aplink sritį, kurią norite apriboti.
244
Priedas
5
Palieskite Atlikta.
Prietaisas rodo apribotą sritį. Ribojamas plotas nereaguos, kai jūs jį liesite, o prietaiso
mygtukai bus išjungti. Tačiau galite įjungti šoninio mygtuko, garsumo mygtuko ir klaviatūros
funkcijas sąveikos kontrolės režime.
Norėdami išjungti sąveikos valdymo režimą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę šoninį
mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką.
Norėdami nustatyti prietaisą, kad užrakintų ekraną išjungus sąveikos valdymo režimą, paleiskite
programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Valdymas ir rankų funkcijų
sutrikimai → Interaktyvus valdymas, tuomet palieskite Užrakinti ekraną išjungus jungiklį, kad
jį įjungtumėte.
Lietimo ir palaikymo atidėjimas
Nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Valdymas ir rankų
funkcijų sutrikimai → Lietimo ir palaikymo atidėjimas, tada pasirinkite parinktį.
Bakstelėjimo trukmė
Nustatykite trukmę, kiek laiko turite liesti ekraną, kad prietaisas tai atpažintų kaip palietimą.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Valdymas ir rankų funkcijų
sutrikimai → Bakstelėjimo trukmė, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada nustatykite
trukmę.
Nepaisyti pasikartojančių lietimų
Nustatykite prietaisą atpažinti tik pirmą palietimą per nustatytą laikotarpį, kai ekraną liečiate
pakartotinai.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Valdymas ir rankų
funkcijų sutrikimai → Nepaisyti pasikartojančių lietimų, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte,
tada nustatykite trukmę.
245
Priedas
Papildomi nustatymai
Greitas prieigos neįgaliesiems funkcijų paleidimas
Nustatykite greitai įjungti prieigos neįgaliesiems funkcijas.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Papildomi nustatymai →
Šonin. ir garsumo didin. mygt., tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tada pasirinkite
prieigos neįgaliesiems funkciją, kurią įjungsite vienu metu paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo
didinimo mygtuką.
Galite įjungti šias prieigos neįgaliesiems funkcijas:
• Prieiga neįgaliesiems
• Voice Assistant
• Universalusis jungiklis
• Didintuvo langas
• Negatyvo spalvos
• Spalvos reguliavimas
• Spalvotas lęšis
• Interaktyvus valdymas
Greitas šaukinių paslaugų paleidimas
Nustatykite, kad greitai pasileistų šaukinio paslauga.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Papildomi nustatymai →
Gars. didin. ir mažin. mygtukai, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tada palieskite
Pasirinkta paslauga ir pasirinkite šaukinio paslaugą, kad ją paleistų, kai vienu metu paspausite ir
tris sekundes palaikysite paspaudę garsumo didinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką.
Galite įjungti šias šaukinio paslaugas:
• Jūsų telefono pagalbinė priemonė
• Universalusis jungiklis
• Voice Assistant
246
Priedas
Šviesos pranešimo nustatymas
Nustatykite prietaisą kad sumirksėtų blykstė arba ekranas, kai skamba signalas arba kai gaunate
pranešimų, tokių kaip įeinantys skambučiai arba naujos žinutės.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Papildomi nustatymai
→ Pranešimas mirksint lemputei, tuomet palieskite prie parinkčių esančius jungiklius, kuriuos
norite įjungti.
Pranešimų priminimai
Nustatykite prietaisą tam tikru intervalu priminti apie pranešimus, kurių nepatikrinote.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems → Papildomi nustatymai →
Pranešimų priminimai, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Vibruoti leidžiant garsą: nustatykite prietaisą vibruoti ir skleisti pranešimo garsą, kai yra
nepatikrintų pranešimų.
• Priminti kas: nustatykite laikotarpį tarp įspėjamųjų signalų.
• Pasirinkti priminimai: nustatykite programas įspėti apie pranešimus.
Balso įrašų pridėjimas garsiniuose žymekliuose
Galite naudoti garsinius žymeklius, jei norite atskirti panašios formos objektus, pridėdami prie jų
žymeklius. Galite įrašyti ir priskirti balso įrašą prie garsinio žymeklio su įjungtu NFC. Balso įrašas
atkuriamas, kai padedate prietaisą netoli žymeklio.
Prieš naudodami šią funkciją, įjunkite NFC funkciją.
1
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Papildomi
nustatymai → Balso žyma.
Įsijungs diktofonas.
2
3
4
Jei norite pradėti įrašymą, palieskite
. Kalbėkite į mikrofoną.
Baigę įrašymą, palieskite ATLIKTA, kad sustabdytumėte.
Prietaiso užpakalinę dalį laikykite virš garsinį žymeklio.
Balso įraše esanti informacija bus įrašyta į garsinį žymeklį.
247
Priedas
Įdiegtos paslaugos
Peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Prieiga neįgaliesiems → Įdiegtos paslaugos.
Trikčių diagnostika
Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus
sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių
kodų:
• Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant
SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN
kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN kodas 2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM
kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų
pranešimai.
• Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas neįsijungia
Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai
įkraukite akumuliatorių.
248
Priedas
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
• Jei prie jutiklinio ekrano pridėsite ekrano apsaugą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas
gali pradėti veikti netinkamai.
• Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate
aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
• Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio
aptarnavimo centre.
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinę klaidą
Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“
techninio aptarnavimo centru.
Prietaiso paleidimas iš naujo
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o
tada jį vėl įjungti.
Priverstinis paleidimas iš naujo
Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš naujo.
Prietaiso atstatymas į pradinę būseną
Jei problema neišsprendžiama minėtais būdais, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Bendrasis valdymas → Atkurti → Gamintojo
duomenų atkūrimas → Nust.iš n. → Trinti viską. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius
nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.
249
Priedas
Nepavyksta prisiskambinti
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.
Kiti negirdi jūsų skambučio metu
• Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
• Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
• Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.
Skambučio metu girdimas aidas
Reguliuokite garsumo lygį garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.
Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl
problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.
Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“
patvirtintus įkroviklius)
• Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
• Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.
250
Priedas
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus
• Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo
talpa gali sumažėti.
• Akumuliatorius bus naudojamas labiau, kai naudositės tam tikromis funkcijomis arba
programomis, pvz., GPS, žaidimais arba internetu.
• Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima
naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje
• Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
• Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba
nuotraukos gali būti nesufokusuotos.
Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės
Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz.,
„DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas
palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
251
Priedas
• Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu
užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
• Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus
multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar
ekrano fonai gali neveikti tinkamai.
„Bluetooth“ tinkamai neveikia
Jei nenustatomas kitas „Bluetooth“ prietaisas, yra ryšio problemų arba veikimo sutrikimų,
bandykite šiuos veiksmus:
• Įsitikinkite, kad prietaisas, prie kurio norite prijungti, yra paruoštas skenuoti arba sujungti.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
• Prietaise paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ryšiai, tada palieskite Bluetooth
jungiklį, kad jį iš naujo įjungtumėte.
• Prietaise paleiskite programą Nustatymai, palieskite Bendrasis valdymas → Atkurti →
Iš naujo nustatyti tinklo nustatymus → Iš naujo nustatyti nustatymus → Nust.iš n.,
norėdami iš naujo nustatyti tinklo nustatymus. Atlikdami nustatymą iš naujo galite prarasti
registruotą informaciją.
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
• Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack
3“ ar naujesnė versija.
Prietaisas negali rasti esamos vietos
GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti
„Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.
252
Priedas
Prietaise išsaugoti duomenys prarasti
Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite
atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų
praradimą.
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
Prietaiso atmintyje nėra pakankamai vietos
Ištrinkite nereikalingus duomenis, tokius kaip spartinančioji atmintinė, naudodamiesi prietaiso
priežiūros funkcija arba ištrinkite nenaudojamas programas arba failus rankiniu būdu, kad
atlaisvintumėte vietos atmintyje.
Nerodomas pradžios ekrano mygtukas
Naršymo juosta su pradžios ekrano mygtuku gali pranykti naudojantis tam tikromis programomis
arba funkcijomis. Norėdami matyti naršymo juostą, tempkite aukštyn nuo ekrano apačios.
Pranešimų skydelyje nerodoma ekrano ryškumo reguliavimo juosta
Atidarykite pranešimų skydelį tempdami būsenos juostą žemyn, tuomet žemyn tempkite
pranešimų skydelį. Palieskite
prie ryškumo reguliavimo juostos ir palieskite Rodyti valdiklį
viršuje jungiklį, kad jį įjungtumėte.
253
Priedas
Akumuliatoriaus išėmimas
• Norėdami išimti akumuliatorių, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru.
Norėdami gauti akumuliatoriaus išėmimo instrukcijas, apsilankykite
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Savo pačių saugumui nebandykite išimti akumuliatoriaus patys. Netinkamai išėmus
akumuliatorių, gali būti pažeistas akumuliatorius arba prietaisas, susižeisti žmogus ir/arba
prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
• „Samsung“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusiu su sutartimi arba
deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų
laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.
254
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2019
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir
bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“
leidimo.
Prekių ženklai
• SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi
Alliance“ prekių ženklai.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D
simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising