Samsung | SM-J730F/DS | User manual | Samsung Galaxy J7 (2017) Kasutusjuhend

Samsung Galaxy J7 (2017) Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
SM-J730F/DS
Estonian. 07/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisukord
Põhiline
4
6
10
13
16
22
26
27
29
31
33
43
45
60
63
65
66
77
82
85
88
91
95
95
96
98
99
100
100
102
103
106
110
112
116
117
Üldteave
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Seadme paigutus ja funktsioonid
Aku
SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
Mälukaart (microSD kaart)
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Algseadistamine
Samsungi konto
Edastage andmeid oma eelmiselt
seadmelt uuele seadmele (Smart
Switch).
Ekraani mõistmine
Teavituste paneel
Teksti sisestamine
Rakendused ja funktsioonid
48
50
56
Rakenduste installimine ja
deinstallimine
Telefon
Kontaktid
2
Sõnumid
Internet
E-post
Kaamera
Galerii
Always on Display
Mitmikaken
Samsung Pay
Samsung Health
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Raadio
Helisalvesti
Minu Failid
Kell
Kalkulaator
Game Launcher
Reminder
Lasteliides
SmartThings
Sisu jagamine
Google rakendused
Sisukord
Seaded
156 Google
157 Täpsemad funktsioonid
158 Liigutused
159 Dual Messenger
160 Seadmehooldus
160 Seadme optimeerimine
161 Aku
162 Hoiundamine
162 Mälu
162 Turvalisus
162 Rakendused
163 Üldine haldus
164 Juurdepääs
164 Tarkvara värskendamine
165 Teave telefoni kohta
119 Sissejuhatus
119 Ühendused
121 Wi-Fi
123 Bluetooth
125 NFC ja maksed
132
133
133
137
138
139
154
127 Andmesäästja
128 Ainult mob. andmeside rak.-d
128 SIM-kaardi haldur
129 Mobiilne kuumkoht ja modem
130 Veel ühenduseseadeid
Helid ja värinad
132 Rakenduse heli eraldamine
Teavitused
Ekraan
134 Sinise valguse filter
135 Öörežiim
135 Ekraani režiimi vahetamine või
ekraani värvi reguleerimine
137 Ekraanisäästja
Taustpildid ja teemad
Lukustusekraan
139 Smart Lock
Biomeetria ja turvalisus
141 Sõrmejäljetuvastus
145 Samsung Pass
149 Turvaline kaust
Kontod ja varundamine
155 Samsung Cloud
Lisa
166 Tõrkeotsing
172 Aku eemaldamine
3
Põhiline
Üldteave
Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne
seadme kasutama hakkamist läbi.
• Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
• Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või
seadme tarkvarast osaliselt erineda.
• Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab
seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei
pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
• Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud
probleemide eest.
• Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on
tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras.
Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste
tööd.
• Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on
litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine
müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on
täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
• Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne
sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua
lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
• Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma
eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust
Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust
teenusepakkujaga.
4
Põhiline
• Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine
võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi
litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
• Sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast on tootmise ja levitamise ajal seadmele kinnitatud
ekraanikaitse. Ekraanikaitse kahjustused ei ole garantiiga kaetud.
• Puuteekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse
vastavalt ümbristevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib
fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust
või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
– – Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja
jooksul ning puuteekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
– – Puuteekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage
rakendus Seaded toksake Ekraan → Ekraani kuvalõpp ja määrake aeg, kui kaua seade
peaks ootama enne puuteekraani välja lülitamist.
– – Puuteekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt ümbritsevale
keskkonnale avage rakendus Seaded toksake Ekraan ja aktiveerige lüliti Kohanduv
heledus.
• Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC)
heakskiitu. Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC
ID vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Teave telefoni kohta → Olek.
5
Põhiline
Juhendavad ikoonid
Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele
Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
Märkus: märkused, vihjed või lisainfo
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Kui seade aku laadimisel kuumeneb
Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal
võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme
tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadur
laadimise lõpetada.
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et
seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
• Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel
on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks
kiitnud.
• Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid,
magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.
Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite
puhul.
6
Põhiline
Kui seade kasutamise ajal kuumeneb
Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid
pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda.
Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.
Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda. Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida
kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.
• peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
• suurte failide allalaadimisel;
• kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
– – mängides hea kvaliteediga mänge pikema aja vältel;
– – salvestades videoid pikema aja vältel;
– – vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
– – teleriga ühendamisel
• multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
– – kasutades mitmikakent;
– – värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
– – suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
– – salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
• sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
• kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
• kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
• kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
• laadides akut katkise USB-kaabliga;
• kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu
vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
• kasutades rändlust.
7
Põhiline
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
• Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage
seade.
• Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
• Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te
ei kasuta.
• Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
• Vähendage ekraani heledust.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage.
Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud
Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, kuna seade on üle kuumenemas,
lõpetage seadme kasutamine.
Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks
välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.
• Kui seade üle kuumeneb ja saavutab kindla temperatuuri, kuvatakse hoiatusteade, et
vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Seadme temperatuuri
langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust, samuti peatub aku laadimine.
Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on
piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
• Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate kuvamist, lülitub seade
välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur langeb allapoole kindlat taset. Kui
teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud
väljalülitumisega.
8
Põhiline
Töökeskkonna ettevaatusabinõud
Teie seade võib töökeskkonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et
vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.
• Ärge hoidke oma seadet väga kuuma või külma temperatuuri käes.
• Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
• Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
• Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
• Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete
või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
• Ärge kunagi kasutage katkist laadurit või akut.
9
Põhiline
Seadme paigutus ja funktsioonid
Pakendi sisu
Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.
• Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
• Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste
seadmetega.
• Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
• Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et
need sobivad teie seadmele.
• Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute
kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
• Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval
olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
10
Põhiline
Seadme osad
Kõlar
Eesmine kaamera
Välk
Kõlar
Lähedus-/valgussensor
Toitenupp
Puuteekraan
Avakuvaklahv
(sõrmejäljeandur)
Hiljutiste rakenduste
klahv
Tagasiliikumisklahv
Mikrofon
Peakomplekti pesa
Mitmeotstarbeline pesa
Tagakaamera
GPS antenn
NFC antenn
Helitugevusnupp
Välk
SIM-kaardi salv
SIM-kaart /
Mälukaardi salv
Põhiantenn
11
Põhiline
• Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge
pange seadet oma kõrvade lähedale.
• Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei
ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
• Kui kasutate seadet, mille klaas- või akrüülkorpus on katki, võite end vigastada.
Kasutage seadet alles siis, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud.
• Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
– – Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
– – Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
– – Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside,
kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
• Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata
ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
• Ärge katke lähedus-/valgussensorit ekraani tarvikute, näiteks ekraanikaitsmete või
kleepsudega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
• Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib
tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
12
Põhiline
Klahvid
Klahv
Funktsioon
Toide
Viimased
rakendused
• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud.
Avakuva
Tagasi
Helitugevus
• Vajutage avalehele naasmiseks.
• Vajutage ja hoidke all, et käivitada Google.
• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
• Toksake ja hoidke hetkel kuvatud lehe suvandite avamiseks.
• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.
Aku
Aku laadimine
Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.
Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või
kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.
Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest
tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal
ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks
elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja
lihtsalt ligipääsetav.
13
Põhiline
1
2
Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.
3
4
Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.
Sisestage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelisse pessa.
Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti. Seejärel eemaldage laadija
elektrokontakti küljest.
Akuenergia tarbimise vähendamine
Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.
• Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
• Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan toitenuppu vajutades välja.
• Aktiveerige energiasäästurežiim.
• Sulgege ebavajalikud rakendused.
• Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
• Vähendage taustavalguse põlemisaega.
• Vähendage ekraani heledust.
14
Põhiline
Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud
• Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
• Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul
mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
• Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad
ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks
andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
• Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu
pikendada laadimisele kuluvat aega.
• Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
• Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda.
Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
• Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie
seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise
lõpetada. Kui see juhtub juhtmevaba laadimise ajal, ühendage seade laadurist lahti, et see
saaks maha jahtuda ja laadige seadet hiljem uuesti.
• Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme
laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
• Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.
15
Põhiline
SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.
Saate sisestada kaks SIM- või USIM-kaarti, et teil oleks ühes seadmes kaks telefoninumbrit või
teenusepakkujat. Mõnes piirkonnas võib andmeedastuse kiirus olla juhul, kui seadmesse on
sisestatud kaks SIM-kaarti, aeglasem võrreldes ühe SIM-kaardiga.
Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta
kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse
saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
16
Põhiline
– – SIM-kaardi salv 1:
17
Põhiline
– – SIM-kaardi salv 2:
18
Põhiline
1
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
3
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
4
Vajutage SIM või USIM kaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Asetage SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi salve nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on
suunaga alla.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
Kaardi korrektne paigaldamine
Nano-SIM kaart
Nano-SIM kaart
MicroSD kaart
Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
19
Põhiline
SIM-või USIM-kaardi eemaldamine
1
2
3
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
4
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Eemaldage SIM-või USIM-kaart.
20
Põhiline
Kahe SIM-või USIM-kaardi kasutamine
Kui te sisestate kaks SIM- või USIM-kaarti, on teil ühe seadme peale kaks telefoninumbrit või
teenusepakkujat.
SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur. Valige SIM- või USIMkaart ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
SIM-või USIM-kaartide seadistamine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur ning valige seejärel kas
SIM- või USIM-kaart, et pääseda ligi järgnevatele võimalustele.
• Ikoon: muutke SIM või USIM kaardi ikooni.
• Nimi: muutke SIM või USIM kaardi kuvatavat nime.
• Võrgurežiim: valige SIM või USIM kaardiga kasutatav võrgu tüüp.
Eelistatava SIM-või USIM-kaardi seadistamine
Kahe kaardi aktiveerimisel võite määrata kõned, sõnumivahetuse ja andmesideteenused kindlale
kaardile.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur ning seadistage seejärel
eelistatud kaardid valiku Eelistatud SIM-kaart alt.
21
Põhiline
Mälukaart (microSD kaart)
Mälukaardi paigaldamine
Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned
mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma
seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.
• Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi
kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
• Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.
• Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne
muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta
kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda
mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi
teeninduskeskusega.
• Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
• Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas Minu
Failid → SD-kaart.
22
Põhiline
23
Põhiline
1
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside.
3
4
Pange mälukaart salve, nii et kuldne kontaktala jääb allapoole.
Vajutage mälukaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib mälukaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
Mälukaardi eemaldamine
Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Katkesta ühendus.
1
2
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
24
Põhiline
3
4
Eemaldage mälukaart.
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või
kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete
rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta
kaotuste, kaasa arvatud andmekaotuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete vääriti
kasutamisest.
Mälukaardi vormindamine
Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult
seadmes.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Vorming.
Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest
andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat
andmekadu.
25
Põhiline
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Toide VÄLJA.
Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu
lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
Seadme taaskäivitamine
Seadme taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Taaskäivita.
Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Helitugevuse
vähendusnupp
Toitenupp
26
Põhiline
Hädaabirežiim
Aku säästmiseks võite seadme lülitada energiasäästu režiimi. Mõningaid rakendusi ja funktsioone
ei saa kasutada. Hädaabirežiimis saate teha hädaabikõnesid, saata teavet oma praeguse asukoha
kohta teistele, käivitada hädaabialarmi jm.
Hädaabirežiimi aktiveerimine
Hädaabirežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel
Hädaabirežiim.
Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
Hädaabirežiimi deaktiveerimine
Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks toksake → Lülita hädaabirež. välja. Või vajutage ja hoidke
toitenuppu ning toksake seejärel Hädaabirežiim.
Algseadistamine
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
Algseadistamise protsessid võivad sõltuvalt seadme tarkvarast või regioonist erineda.
1
Lülitage seade sisse.
27
Põhiline
2
Valige seadme jaoks soovitud keel ja valige
.
Valige keel.
3
4
5
Lugege läbi tingimused ja toksake Järgmine.
Saate sisueelmisest seadmest uude kanda.
Valige Wi-Fi võrguühendus ja ühendage seade sellega.
Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda
seadme funktsiooni seadistada.
6
7
Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid algseadistamise juhiseid.
Valige seadme kaitsmiseks ekraanilukustusmeetod. Te saate oma isiklikke andmeid kaitsta,
ennetades teiste ligipääsu oma seadmele. Kui soovite ekraanilukustusmeetodi hiljem
seadistada, toksake Mitte praegu.
28
Põhiline
8
Kui kuvatakse soovitatud rakenduste ekraan, valige soovitud rakendused ja laadige need
alla.
9
Logige oma Samsungi kontosse sisse. Te saate nautida Samsungi teenuseid ja tagada
andmete ajakohasuse kõigis oma seadmetes. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi konto.
10 Algseadistamise lõpetamiseks toksake Lõpeta.
Seejärel näete avalehte.
Samsungi konto
Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid
Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.
Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage
veebilehte account.samsung.com. Samsungi kontode kohta lisateabe saamiseks käivitage
rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Samsung Account → →
Spikker.
Samsungi konto loomine
Kui teil pole Samsungi kontot, peaksite selle looma. Saate luua Samsungi konto, kasutades oma
e-posti aadressi.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Toksake Loo konto.
Järgige konto lõplikuks loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
29
Põhiline
Oma Samsungi kontole sisse logimine
Kui teil juba on Samsungi konto, logige oma Samsungi kontole sisse.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Lugege läbi reeglid ja tingimused ja toksake Järgmine, et lõpetada Samsungi kontole sisse
logimine.
Kui kuvatakse biomeetriliste andmete kasutamise hüpikaken, toksake Registreeri. Samsungi
konto parooli saate kinnitada biomeetriliste andmete, näiteks sõrmejälgedega. Vaadake
lisateavet jaotisest Samsung Pass.
Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine
Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto
sisselogimisekraanil Leia tunnus või Lähtesta parool. Te saate leida oma kasutajanime või
lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.
Samsungi konto eemaldamine
Kui eemaldate seadmest oma Samsungi konto, eemaldatakse ka teie andmed, nagu kontaktid
või sündmused.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod.
Toksake Samsung Account → → Eemalda konto.
Toksake Eemalda, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake siis OK.
30
Põhiline
Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele
seadmele (Smart Switch).
Saate kasutada rakendust Smart Switch andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uuele
seadmele.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart Switch.
• Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte
www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage
ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.
Andmete üle kandmine juhtmevabalt
Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi
kaudu.
1
Käivitage eelmisel seadmel rakendus Smart Switch.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest Galaxy Store või Play pood.
2
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch.
3
4
5
6
7
Asetage seadmed üksteise lähedale.
Toksake eelmisel seadmel Saada andmed → Juhtmevaba.
Valige eelmises seadmes saadetav üksus ja toksake Saada.
Toksake uues seadmes Võta vastu.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et oma eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.
Kui andmete ülekanne on lõpetatud, saate oma seadmes vaadata üle kantud andmete
loendit.
31
Põhiline
Andmete varundamine ja taastamine, kasutades välismälu
Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.
1
2
3
4
Varundage eelmise seadme andmed välismällu.
Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch → → Uuenda.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et välismälust andmed üle kanda.
32
Põhiline
Ekraani mõistmine
Puuteekraani kontrollimine
• Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised
laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
• Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega
ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
• Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema
aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
• Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool
puutetundlikku piirkonda.
• Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.
Toksamine
Toksake ekraanil.
Toksamine ja hoidmine
Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.
Lohistamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see
sihtkohta.
33
Põhiline
Kaks korda toksamine
Toksake ekraanil kaks korda.
Libistamine
Libistage üles, alla, vasakule või paremale.
Sõrmede laiali- ja kokkusurumine
Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või
suruge neid kokku.
34
Põhiline
Avaleht ja rakenduste ekraan
Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste
otseteid jne.
Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud
rakenduste ikoonid.
Ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
Vidin
Ekraani näidik
Lemmikrakendused
35
Põhiline
Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine
Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles või alla.
Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Teise võimalusena vajutage
avakuvaklahvi või toksake tagasiliikumiseklahvi.
Avaleht
Rakenduste ekraan
Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake
ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake Avaekraani seaded ja seejärel aktiveerimiseks
Rakenduste nupp lülitit. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allossa.
Rakenduste nupp
36
Põhiline
Ekraani kuvamine maastikurežiimis
Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake Avaekraani seaded ja seejärel
aktiveerimiseks Rõhtpaigutusrežiimi pööramine lülitit.
Pöörake seade maastikurežiimi aktiveerimiseks horisontaalasendisse.
Üksuste teisaldamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks
lohistage see ekraani serva.
Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust all ning
seejärel toksake Lisa avaek.-le. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.
Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.
37
Põhiline
Kaustade loomine
Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.
Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise
rakenduse peale.
Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake Sisestage kausta nimi ja sisestage
kausta nimi.
• Rakenduste lisamine
Toksake kaustal valikut Rakenduste lisamine. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake
Lisa. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.
• Rakenduste kaustast liigutamine
Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.
• Kausta kustutamine
Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake Kustuta kaust. Kustutatakse ainult kaust.
Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.
38
Põhiline
Avalehe redigeerimine
Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil
kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või
ümber korraldada.
• Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel
.
• Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
• Paneeli kustutamine: toksake paneelil
.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Teemad: seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja
taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
• Vidinad: vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis
pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage
see avalehele. Vidin lisatakse avalehele.
• Avaekraani seaded: muutke ruudustiku suurust, et kuvada rohkem või vähem objekte
avalehel jne.
39
Põhiline
Avalehel kõigi rakenduste kuvamine
Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.
Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning seejärel toksake Avaekraani seaded → Avaekraani
paigutus → Ainult avaekraan → Rakenda.
Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.
Indikaatorikoonid
Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud
enimkasutatavad ikoonid.
• Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks
lohistage see ekraani ülaosast alla.
• Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
Ikoon
Tähendus
Signaali pole
Signaali tugevus
Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
GPRS-võrk ühendatud
EDGE-võrk ühendatud
UMTS-võrk ühendatud
HSDPA-võrk ühendatud
HSPA+-võrk ühendatud
/
LTE-võrk ühendatud (LTE-toega mudelitel)
Wi-Fi ühendatud
Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
Asukohateenused on kasutusel
Kõne pooleli
Vastamata kõne
Uus teksti-või multimeediasõnum
Alarm aktiveeritud
Vaigistusrežiim aktiveeritud
Vibratsioonirežiim aktiveeritud
40
Põhiline
Ikoon
Tähendus
Lennurežiim aktiveeritud
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
Aku laadimine
Aku laetuse tase
Lukustusekraan
Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning
lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.
Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.
Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks toitenuppu või avakuva nuppu.
Lukustatud ekraan
41
Põhiline
Ekraanilukustuse tüübi muutmine
Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan →
Ekraaniluku tüüp ja valige seejärel tüüp.
Mustri, PIN-koodi, parooli või biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate
kaitsta oma isiklikke andmeid, takistades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi
seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.
• Libistamine: ekraani avamiseks libista ekraanil mis tahes suunas.
• Muster: ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
• PIN-kood: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
• Parool: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast tähemärgist, numbrist või sümbolist
koosnev parool.
• Puudub: ärge seadistage ekraani lukustamise meetodit.
• Sõrmejäljed: registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet
jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu
korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus Seaded,
toksake Lukustusekraan → Turvaluku seaded, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga
ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitil Aut. tehaseseadete läht.
Kuvahõive
Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.
Vajutage ja hoidke korraga helitugevuse vähendusnuppu ja toitenuppu. Ekraanitõmmised
salvestatakse kohta Galerii.
Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist
teha.
42
Põhiline
Teavituste paneel
Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal
indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage
üksikasju.
Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks
libistage ekraanil sõrmega ülespoole.
Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.
Otsige seadmest sisu või
rakendusi.
Menüü Seaded käivitamine.
Kiirseadete nupud
Eelistatud SIM- või USIM kaart iga
valiku jaoks. Toksake SIM kaardi
haldurile ligi pääsemiseks.
Vaadake teavituste üksikasju ja
teostage erinevaid toiminguid.
Kõigi teavituste kustutamine.
Juurdepääs teavituste seadetele.
43
Põhiline
Kiirseadete nuppude kasutamine
Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude
vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.
Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete
kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.
Nuppude ümberkorraldamiseks toksake → Nuppude järjestus, toksake nupul ja hoidke seda
all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.
44
Põhiline
Teksti sisestamine
Klaviatuuri paigutus
Sõnumite saatmiseks, märgete loomiseks ja muudel eesmärkidel teksti sisestamisel ilmub
klaviatuur automaatselt.
Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma
mõnele toetatud keelele.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Klaviatuuri rohkemate
funktsioonide vaatamine.
Suure tähe sisestamine. Kõigi
tähtede suureks muutmiseks
toksake kaks korda.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Sümbolite sisestamine.
Järgmisele reale hüppamine.
Tühiku sisestamine.
Sisestuskeele muutmine
Toksake → Keeled ja tüübid → Halda sisestuskeeli ja valige kasutatavad keeled. Kui valite
kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisestuskeelelt
teisele lülituda.
Klaviatuuri muutmine
Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake
tüüp.
→ Keeled ja tüübid, valige keel ja soovitud klaviatuuri
3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake
vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.
45
Põhiline
Klaviatuuri lisafunktsioonid
•
: emotikonide sisestamine.
•
: kleebiste sisestamine.
•
: animeeritud GIF-ide lisamine.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
•
: teksti häälsisestus.
•
: klaviatuuri seadete muutmine.
•
→
•
→
: klaviatuuri režiimi või suuruse muutmine.
•
→
: avage teksti redigeerimise paneel.
: lõikelaualt üksuse lisamine.
Kopeerimine ja kleepimine
1
2
3
Toksake ja hoidke teksti kohal.
Lohistage soovitud teksti valimiseks
või
, või toksake kogu teksti valimiseks Vali kõik.
Toksake Kopeeri või Lõika.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
4
Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake Kleebi.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake Lõikelaud ja valige teksti.
46
Põhiline
Sõnaraamat
Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.
1
Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.
Kui otsitav sõna ei ole märgistatud, lohistage soovitud teksti märgistamiseks
2
või
.
Toksake valikute nimekirjas Dictionary.
Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse paigaldatud, toksake sõnastiku kõrval valikul
Move to Manage dictionaries, toksake sõnastiku kõrval
ja seejärel Installi, et see alla
laadida.
3
Vaadake tähendust sõnastiku hüpikaknas.
Täisekraanile lülitumiseks toksake . Toksake ekraanil olevale definitsioonile, et kuvada
rohkem definitsioone. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul
kuval või toksake Search Web, et kasutada sõna otsingusõnana.
47
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste installimine ja deinstallimine
Galaxy Store
Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt
Samsung Galaxy seadmetele.
Käivitage rakendus Galaxy Store.
See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks
.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks Installi.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → Seaded → Värskenda
rakendusi automaatselt ja valige seejärel suvand.
Play pood
Ostke ja laadige alla rakendusi.
Käivitage rakendus Play pood.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
→ Seaded →
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake
Rakenduste automaatne värskendamine ja valige seejärel suvand.
48
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste haldamine
Rakenduste desinstallimine või keelamine
Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.
• Inaktiv.: blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
• Desinstal.: deinstallige alla laaditud rakendused.
Rakenduste lubamine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Rakendused →
toksake Aktiveeri.
→ Inaktiveeritud, valige rakendus ja
Rakenduse lubade seadistamine
Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid. Kui
avate rakenduse, võib avaneda hüpikaken, kus teilt palutakse ligipääsu kindlatele funktsioonidele
või infole. Toksake hüpikaknas Luba, et rakendusele luba anda.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Rakendused.
Valige rakendus ja toksake Õigused. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta
rakenduse lube.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage
rakendus Seaded ja toksake Rakendused → → Rakenduse load. Lubade andmiseks valige
üksus ning toksake nende kõrval olevaid lüliteid.
Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti
funktsioneerida.
49
Rakendused ja funktsioonid
Telefon
Sissejuhatus
Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.
Helistamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Sisestage telefoninumber.
Toksake häälkõne tegemiseks
või videokõne tegemiseks
.
Ligipääs lisavalikutele.
Kontaktide loendisse numbri
lisamine.
Telefoninumbri eelvaatamine.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
50
Rakendused ja funktsioonid
Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine
Käivitage rakendus Telefon, toksake Hiljut.-d või Kontaktid ning libistage seejärel helistamiseks
kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.
Kui see funktsioon on deaktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid → Liigutused ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Libista helistam. / sõn.
saatm.
Kiirvalimise kasutamine
Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.
Numbri kiirvalimisse määramiseks käivitage rakendus Telefon, toksake Klahvist. või Kontaktid
→ → Kiirvalimise numbrid, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.
Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on
10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast
numbrit.
Näiteks kui seate numbrit 123 kiirvalimisnumbriks, toksake 1, toksake 2, seejärel toksake ja
hoidke 3.
Lukustatud ekraaniga helistamine
Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
Kõnede tegemine läheduses asuvaid kohti otsides
Saate oma hetkeasukoha läheduses asuvatesse kohtadesse kergesti kõnesid teha, kui nende
teavet otsite. Saate otsida läheduses asuvaid kohti kategooria alusel, näiteks restoranid või poed,
või kui valite soovitatavad populaarsed kohad.
Käivitage rakendus Telefon, toksake suvandit Kohad ja valige seejärel kategooria või toksake
ikooni ning sisestage otsinguväljale ettevõtte nimi. Võite ka valida ühe soovitatavatest
populaarsetest kohtadest. Kuvatakse ettevõtte teave, näiteks selle telefoninumber või aadress.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
51
Rakendused ja funktsioonid
Rahvusvahelise kõne tegemine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Toksake ja hoidke 0 all, kuni ilmub + märk.
Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake
.
Sissetulevad kõned
Kõnele vastamine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Kõnest keeldumine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba Saada sõnum üles ja valige saadetav
sõnum. Kui lüliti Lisa meeldetuletus on aktiveeritud, salvestatakse meeldetuletus, mis teile
keeldutud kõnet ühe tunni pärast taas meelde tuletab.
Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus Telefon, toksake → Seaded →
Kiirelt keeldumise sõnumid, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
Vastamata kõned
Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks
avage teavituste paneel. Või käivitage rakendus Telefon ja toksake vastamata kõnede loendi
vaatamiseks Hiljut.-d.
52
Rakendused ja funktsioonid
Telefoninumbrite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.
1
2
Käivitage rakendus Telefon ja toksake → Seaded → Numbrite blokeerimine.
Toksake Hiljut.-d või Kontaktid, valige kontaktid või telefoninumbrid ja toksake seejärel
Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake Telefoninumbri lisamine, sisestage number ja toksake
seejärel .
Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned
logitakse kõnelogisse.
Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit.
Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Tundmatute helistajate blok.
Valikud kõnede ajal
Häälkõne ajal
Võimalikud on järgnevad tegevused:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Lisa kõne: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne,
jätkub esimene kõne.
• Pane kõne ootele: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks Jätka kõnet.
• Bluetooth: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
• Kõlar: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma
kõrvadest eemal.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Klahvistik / Peida: avage või sulgege klaviatuur.
•
: kestva kõne lõpetamine.
53
Rakendused ja funktsioonid
Videokõne ajal
Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Kaamera: kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
• Vaheta: lülitamine esi- ja tagakaamerate vahel.
•
: kestva kõne lõpetamine.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Kõlar: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma
kõrvadest eemal.
Kontaktidesse telefoninumbri lisamine
Kontaktidesse klaviatuurilt telefoninumbri lisamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Sisestage number.
Toksake Lisa kontaktidesse.
Toksake Loo kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda olemasolevaid, et
olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
54
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktidesse kõnede loendist telefoninumbri lisamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake helistaja pildil ja toksake Lisa või toksake telefoninumbril ja toksake Lisa kontakt.
Toksake Loo kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda olemasolevaid, et
olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Telefoninumbrile sildi lisamine
Saate lisada telefoninumbritele silte ka ilma neid kontaktidena salvestamata. Sedasi näete
helistaja teavet ka siis, kui kontakt salvestatud ei ole.
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake telefoninumbril →
.
Toksake Sildi lisamine, sisestage silt ja toksake Lisa.
Silt kuvatakse sissetuleva kõne ajal numbri all.
55
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktid
Sissejuhatus
Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.
Kontaktide lisamine
Uue kontakti loomine
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
.
Valige nähtavuse suvand ja toksake Vali.
Sisestage kontaktteave.
Valige salvestuskoht.
Pildi lisamine.
Sisestage kontaktteave.
Avage rohkem teabeväljasid.
Sõltuvalt valitud salvestuskohast võib salvestatava teabe liik varieeruda.
4
Toksake Salvesta.
56
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktide importimine
Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.
1
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
import/eksport → Impordi.
2
3
4
Valige salvestuskoht, millest kontakte importida.
→ Kontaktide haldamine → Kontaktide
Märgistage importimiseks VCF failid või kontaktid ning toksake Valmis.
Valige salvestuskoht, kuhu kontakte importida, ja toksake Impordi.
Veebikontodega kontaktide sünkroonimine
Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks
teie Samsungi kontole.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundus → Kontod, seejärel valige konto,
millega sünkroonida soovite.
2
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kontaktid.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kontaktid.
Kontaktide otsimine
Käivitage rakendus Kontaktid.
Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:
• Kerige kontaktide loendis üles või alla.
• Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
• Toksake kontaktide loendi ülaosas
ja sisestage otsingu kriteeriumid.
57
Rakendused ja funktsioonid
Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.
•
: lemmikkontaktidesse lisamine.
•
/
•
: sõnumi koostamine.
•
: e-kirja koostamine.
: hääl- või videokõne tegemine.
Kontaktide jagamine
Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Jaga.
Valige kontaktid ja toksake Jaga.
Valige jagamisviis.
Profiili salvestamine ja jagamine
Salvestage ja jagage teistega oma profiiliteavet, näiteks fotot ja olekusõnumit, kasutades
profiilijagamise funktsiooni.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Profiilijagamise funktsioon ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujast
saadaval olla.
• Profiilijagamise funktsioon on kasutatav ainult nende kontaktidega, kes on oma
seadmes aktiveerinud profiilijagamise funktsiooni.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja valige oma profiil.
Toksake oma profiili muutmiseks Muuda ja seejärel toksake Salvesta.
Toksake Toksake siia, et jag. profiili ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
• Profiilijagamise funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud.
Saate vaadata oma kontaktide ajakohastatud profiilide teavet Kontaktid alt.
• Et muuta, kui paljude kontaktidega te oma profiili jagate, toksake Valige, mida jagada,
valige jagatav üksus ja seejärel valige valik.
58
Rakendused ja funktsioonid
Gruppide loomine
Võite lisada gruppe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
→ Rühmad → Loo rühm.
Sisestage grupi nimi.
Grupile helina seadistamiseks toksake Rühma helin ja valige helin.
3
4
Toksake Lisa liige, valige kontaktid, keda soovite gruppi lisada ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Salvesta.
Grupisõnumi saatmine
Te saate saata grupisõnumi kõigile grupi liikmetele samaaegselt.
Käivitage rakendus Kontaktid, toksake
Saada sõnum.
→ Rühmad, valige grupp ja toksake seejärel →
Duplikaatkontaktide ühendamine
Kui impordite kontakte teistest salvestuskohtadest või sünkroonite kontakte teistele kontodele,
võib teie kontaktide loend hõlmata duplikaatkontakte. Ühendage duplikaatkontaktid üheks, et
kontaktide loendit lühemaks muuta.
1
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
kontaktid.
2
Märgistage kontaktid ja toksake Ühenda.
→ Kontaktide haldamine → Ühenda
Kontaktide kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Kustuta.
Valige kontaktid ja toksake Kustuta.
Kontaktide ükshaaval kustutamiseks avage kontaktide loend ja toksake kontaktil. Seejärel
toksake → Kustuta.
59
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumid
Sissejuhatus
Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.
Sõnumite saatmine
Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake
.
Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja
vabastage sõrm. Salvestamise ikoon kuvatakse vaid peidetud klaviatuuri ajal.
Saaja
Saajate sisestamine.
Sõnumi saatmine.
Failide manustamine.
Sõnumi sisestamine.
3
Toksake sõnumi saatmiseks
Kleebiste sisestamine.
.
60
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumite vaatamine
Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.
Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
3
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake Vestlused.
Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
Vaadake oma vestlust.
• Sõnumile vastamiseks toksake Sisestage sõnum ja toksake pärast sõnumi sisestamist
.
• Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.
• Telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks toksake Lisa kontaktidesse.
Soovimatute sõnumite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest sõnumitest, lisades need numbrid oma
blokeerimisnimekirja.
1
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake → Seaded → Numbrite ja sõnumite blokeerim.
→ Numbrite blokeerimine.
2
Toksake Sisendkaust ja valige kontakt või telefoninumber. Võite ka toksata Kontaktid, valida
kontaktid ja seejärel toksata Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks sisestage valiku Sisestage number all telefoninumber ja
toksake .
61
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumiteatiste seadmine
Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.
1
Käivitage rakendus Sõnumid, toksake → Seaded → Teavitused ja toksake aktiveerimiseks
lülitit.
2
Teavitamise seadete muutmine.
Sõnumi meeldetuletuse seadistamine
Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Kui see
funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad
seaded → Teavituste meeldetuletused ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
Sõnumite kustutamine
1
2
3
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake Vestlused.
Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
Toksake ja hoidke all teadet, seejärel toksake Kustuta.
Mitme teate kustutamiseks märgistage kustutamiseks valitavad teated.
4
Toksake Kustuta.
62
Rakendused ja funktsioonid
Internet
Sissejuhatus
Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile
mugavalt ligi pääseda.
Veebilehtede sirvimine
1
2
3
Käivitage rakendus Internet.
Toksake aadressivälja.
Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake Mine.
Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.
Vahelehtede kiireks vahetamiseks libistage sõrme aadressiväljal vasakule või paremale.
Lisa praegune veebileht
järjehoidjatesse.
Praeguse veebilehe
värskendamine.
Lehtede vahel liikumine.
Ligipääs lisavalikutele.
Avalehe avamine.
Brauseri vahelehtede halduri
avamine.
Järjehoidjate kuvamine ja
haldamine.
63
Rakendused ja funktsioonid
Salarežiimi kasutamine
Salarežiimis saate eraldi hallata avatud vahekaarte, järjehoidjaid ja salvestatud lehekülgi.
Salarežiimi on võimalik lukustada parooli ja biomeetriliste andmete abil.
Salarežiimi aktiveerimine
→ Lülita salarežiim sisse. Kui kasutate seda
Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake
funktsiooni esimest korda, määrake, kes salarežiimi korral kasutatakse ka parooli.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi.
Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks
ekraanitõmmiste tegemine.
Turvalisusseadete muutmine
Parooli või lukutüüpi on võimalik muuta.
Toksake → Seaded → Privaatsus ja turvalisus → Salarežiimi seaded → Muuda parooli.
Selleks et seadistada lukutüübiks oma biomeetrilised andmed koos parooliga, toksake suvandit
Sõrmejäljed, et see aktiveerida. Lisateavet biomeetriliste andmete kasutamise kohta vaadake
jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
Salarežiimi deaktiveerimine
Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake
→ Lülita salarežiim välja.
64
Rakendused ja funktsioonid
E-post
E-posti kontode seadistamine
Seadistage E-post esmakordsel avamisel e-posti konto.
1
2
3
Käivitage rakendus E-post.
Valige loendist e-posti teenus või toksake Muud.
Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.
→
Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake
→ Lisa konto.
Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake
→ Määra vaikekonto.
→
E-kirjade saatmine
1
2
3
Toksake e-kirja koostamiseks
.
Lisage saajad ja sisestage teema ja tekst.
Toksake e-kirja saatmiseks
.
E-kirjade lugemine
Kui E-post on avatud, lülitub seade automaatselt uute e-kirjade otsimisele. E-kirjade käsitsi
otsimiseks libistage e-kirjade loendi otsast allapoole.
Toksake e-kirjale, et seda lugeda.
Kui e-posti sünkroniseerimine on keelatud, siis uusi e-kirju ei saa taastada. E-posti
sünkroniseerimise lubamiseks toksake → → teie konto nimi ja siis toksake
Sünkrooni konto aktiveerimiseks lülitit.
65
→
Rakendused ja funktsioonid
Kaamera
Sissejuhatus
Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.
Kaamera kasutamise reeglid
• Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.
Kaamera käivitamine
Kaamera käivitamiseks kasutage järgnevaid viise.
• Käivitage rakendus Kaamera.
• Vajutage kiirelt kaks korda avakuvaklahvi.
• Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
• Mõni meetod võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
• Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse
Kaamera või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
• Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
Pildistamine
1
Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
• Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
Lohistage objektiivi valiku ikooni vaheldumisi vasakule või paremale. Suumi funktsioonid
on saadaval ainult tagakaamera kasutamise ajal.
• Fotode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel tirige
kohandusribal või poole.
66
Rakendused ja funktsioonid
2
Toksake pildistamiseks
.
Kaamera seaded
Praeguse võtterežiimi valikud
Hetkerežiim
Võtterežiimid
Eelvaate pisipilt
Pildistamine.
Lülitamine esi- ja tagakaamerate
vahel.
• Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
• Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade
mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
• Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videodele
võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
67
Rakendused ja funktsioonid
Fotorežiim
Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne
pildistada.
Toksake võtterežiimide loendis Foto ja toksake pildi jäädvustamiseks
.
Selfide tegemine
Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.
1
2
3
4
Toksake võtterežiimide loendis Foto.
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
, et lülituda autoportreede tegemiseks
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Toksake pildistamiseks
.
Filtrite ja iluefektide kasutamine
Enne foto tegemist saate valida filtriefekti ja muuta näojooni, näiteks oma nahatooni või näokuju.
1
2
Toksake eelvaate ekraanil
.
Valige filtriefekt või iluefektid ja pildistage.
68
Rakendused ja funktsioonid
Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine
Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud
muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.
Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri
sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.
Videorežiim
Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid
salvestada.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Video.
Toksake video salvestamiseks
.
• Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake
.
• Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida.
Automaatfookuse režiimi kasutamiseks toksake , et tühistada käsitsi seadistatud
fookus.
3
Toksake video jäädvustamise peatamiseks
.
Video jaoks kuvasuhte muutmine
Saate video jaoks kuvasuhet seadistada.
Toksake eelvaate ekraanil
ja valige kuvasuhe.
69
Rakendused ja funktsioonid
Võtterežiimide kasutamine
Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage
paremale või vasakule eelvaate ekraanil.
Valige soovitud võtterežiim.
Võtterežiimide loend
Professionaali režiim
Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks
säriväärtust ja ISO-tundlikkust.
Toksake võtterežiimide loendis Pro. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake
foto jäädvustamiseks .
Saadaolevad valikud
•
: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad
paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti
liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel
põhjustada müra.
•
: valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata
värvi temperatuuri.
•
: muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage
halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
70
Rakendused ja funktsioonid
Säriala ja fookusala eraldamine
Saate eraldada fookusala ja säriala.
Toksake eelvaate ekraanil ja hoidke sõrme all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale,
kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.
71
Rakendused ja funktsioonid
Panoraamrežiim
Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.
Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:
• Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
• Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te
seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
• Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.
1
2
3
Toksake võtterežiimide loendis Panoraam.
Toksake
ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Toksake
pildistamise lõpetamiseks.
Öörežiim
Saate pildistada vähese valgusega tingimustes ilma välguta.
Toksake võtterežiimide loendis Öö.
72
Rakendused ja funktsioonid
HDR-režiim
Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.
Toksake võtterežiimide loendis suvandil HDR.
Ilma efektita
Koos efektiga
Järjestikuse võtte režiim
Tehke liikuvast objektist fotoseeria.
Toksake võtterežiimide loendis Sarivõte.
Toksake ja hoidke all ikooni
, et teha järjest mitu fotot.
Spordirežiim
Saate kiiresti liikuvatest subjektidest, nt jooksev inimene või liikuv loom, selgemaid fotosid
jäädvustada.
Toksake võtterežiimide loendis Sport.
Enne kasutamist peate režiimi lisama pildistusrežiimide loendisse. Toksake eelvaate
ekraanil → Kaamerarežiimid → Režiimide redigeerimine ja märgistage Sport.
73
Rakendused ja funktsioonid
Laia autoportree režiim
Pildistage lai autoportree, et fotole rohkem inimesi mahutada ja vältida nende väljajäämist.
1
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
2
3
4
Toksake võtterežiimide loendis Lai selfie.
, et lülituda autoportreede tegemiseks
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Toksake pildistamiseks
.
Alternatiivina näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast teie peopesa tuvastamist,
ilmub ekraanile taimer. Aja lõppedes teeb seade foto.
Eesmise kaamera mitmesuguste pildistamisvalikute kasutamiseks toksake →
Salvestamismeetodid ning seejärel toksake nende aktiveerimiseks vastavaid lüliteid.
5
Laia autoportree tegemiseks pöörake seadet aeglaselt vasakule ja seejärel paremale või
vastupidi.
Seade jäädvustab täiendavaid fotosid, kui valge raam liigub pildiotsija kummasegi otsa.
• Veenduge, et valge raam jääb pildiotsija aknasse.
• Pildistatavad peavad laiade autoportreede pildistamise ajal paigal püsima.
• Eelvaate ekraanil kuvatava pildi ülemine ja alumine osa võivad olla välja lõigatud
sõltuvalt pildistamistingimustest.
74
Rakendused ja funktsioonid
Kaameraseadete kohandamine
Praeguse võtterežiimi valikud
Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.
Saadaval olevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.
•
: välgu sisse- või väljalülitamine.
Ärge kasutage välku silmade lähedal. Välgu kasutamine silmade lähedal võib
põhjustada ajutist nägemiskadu või kahjustada silmi.
•
: valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
•
: saate valida fotode kuvasuhte.
•
: rakendage filtriefekt või iluefektid.
•
: valige videote kuvasuhe.
•
: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. Keskmestav
mõõtmine puhul kasutatakse võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
Punktmõõtmine puhul kasutatakse võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte
säri arvutada.
Maatriksmõõtmine keskendub kogu stseenile.
Kaamera seaded
Toksake eelvaate ekraanil
võimalikud olla.
. Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt
Pildid
• Tagumise pildi suurus: valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Eesmise pildi suurus: valige esikaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon. Suurema
eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
75
Rakendused ja funktsioonid
Videod
• Tagumise video suurus: valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Eesmise video suurus: valige esikaameraga jäädvustatavate videote resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Ruumisäästlik video: saate salvestada videoid suure tõhususega videokodeki (HEVC)
vormingus. Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mälumahu hoidmiseks pakitud
failidena.
HEVC-videoid ei saa esitada teistes seadmetes ega netis jagada.
Kasulikud funktsioonid
• Ruudustik: kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide
valimisel.
• Asukohasildid: lisab fotole GPS-i asukohasildi.
• GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud,
nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
• Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks
lülitage asukohasiltide seade välja.
• Kaamerarežiimid: saate vaadata saadaolevaid võtterežiime või muuta võtterežiimide
loendit.
• Salvestamismeetodid: valige täiendav foto või video salvestamise pildistamismeetod.
• Salvestamiskoht: salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.
• Kiirkäivitus: määrake seade kaamerat käivitama, kui vajutate kaks korda avakuvaklahvil.
• Kiirülevaade: seadme määramine näitama fotosid pärast nende jäädvustamist.
• Pildid nagu eelvaates (selfie): saate määrata seadme salvestama fotosid eelvaate ekraanil
kuvataval kujul, kui neid tehakse esikaameraga ilma ümber pööramata.
• Lähtesta seaded: kaamera seadete lähtestamine.
76
Rakendused ja funktsioonid
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Members.
• Kaamera teave: vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õigusalast teavet.
Galerii
Sissejuhatus
Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi
kaupa hallata või luua lugusid.
Piltide vaatamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
Valige pilt.
Ligipääs lisavalikutele.
Pildi lisamine lemmikutesse.
Pildi jagamine teistega.
Pildi muutmine.
Pildi kustutamine.
Saate luua GIF-animatsiooni või mitmest pildist kollaaži. Toksake loendis valikutel →
Loo GIF või Loo kollaaž ja seejärel valige pildid.
77
Rakendused ja funktsioonid
Piltide otsing
Käivitage rakendus Galerii ja toksake , et näha pilte, mis on selliste kategooriate nagu tüüp,
asukoht, dokumendid alusel sorteeritud.
Otsisõnade abil piltide otsimiseks toksake otsinguväljale.
Videote kuvamine
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
Valige esitatav videofail.
Toksake video mängimiseks Esita videot.
Riba libistamise teel
edasi-tagasikerimine.
Ligipääs
lisavalikutele.
Aktiivse ekraani
jäädvustamine.
Animeeritud GIF-i
loomine.
Lülitu ümber
hüpikvideopleierile.
Kuvasuhte
muutmine.
Saate ekraani
pöörata.
Taasesitamise ekraani
lukustamine.
Järgmisele videole
hüppamine. Toksake
ja hoidke
edasikerimiseks.
Eelmisele videole
hüppamine. Toksake
ja hoidke
tagasikerimiseks.
Taasesituse
peatamine ja
jätkamine.
Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla,
helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.
Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.
78
Rakendused ja funktsioonid
Piltide ja videote üksikasjade vaatamine
Saate vaadata faili üksikasju, näiteks inimesi, asukohti või põhiteavet. Automaatselt loodud sisu,
näiteks loo või GIF-i, olemasolul luuakse ka see sisu.
Lohistage eelvaate ekraanil pildi või video vaatamise ajal ülespoole. Kuvatakse faili andmed.
Ekraanil kuvatavatele andmetele toksates saate vaadata ka seotud sisu.
Andmete
muutmine.
Faili andmed
Inimeste andmed
Asukohateave
Automaatselt
loodud sisu
Fotode või videote vaatamine kategooriatena
Saate vaadata fotosid ja videoid kategooriatena.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Pildid või Albumid ja seejärel lohistage kategooria valimiseks
loendit alla.
• Videod: teie seadmes salvestatud videote vaatamine.
• Lemmikud: teie lemmikfotode ja -videote vaatamine.
• Asukohad: samas asukohas tehtud fotode ja videote vaatamine.
• Soovitatud: soovitatud sisu vaatamine.
79
Rakendused ja funktsioonid
Albumite kuvamine
Saate vaadata fotosid ja videoid, mis on sorteeritud kaustadesse või albumitesse.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Albumid ja valige album.
Albumite peitmine
Albumeid saate ka peita.
Vaikimisi loodud albumeid, nagu näiteks Kaamera ja Ekraanipildid, ei saa peita.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Albumid.
Toksake → Peida või kuva albumid.
Peitmiseks toksake albumi lülitil.
Lugude vaatamine
Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte,
sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid. Lugude automaatseks loomiseks peate tegema või
salvestama mitu pilti ja videot.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Lood ja valige lugu.
Lugude loomine
Erinevate teemadega lugude loomine.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Lood.
Toksake → Loo lugu.
80
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Sisestage loole nimi ning toksake Loo.
Märgistage loosse hõlmatavad pildid või videod ja toksake Valmis.
Loosse piltide või videote lisamiseks valige lugu ja toksake → Lisa.
Loost piltide või videote eemaldamiseks valige lugu, toksake → Muuda, märgistage
eemaldatavad pildid või videod ja toksake seejärel Eemalda loost.
Lugude kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Lood.
Toksake ja hoidke kustutatavat lugu ja toksake Kustuta.
Piltide ja videote sünkroonimine
Kui sünkroonite oma Galerii rakenduse Samsung Cloud teenusega, salvestatakse ka järgnevad
fotod ja videod Samsung Cloudi. Samsung Cloudi salvestatud pilte ja videoid saate vaadata oma
Galerii rakendusest ja teistest seadetest.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit
Sünkrooni teenusega Samsung Cloud rakendus ja Samsung Cloud sünkroniseeritakse.
Piltide või videote kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii.
Valige pilt või video, mida kustutada soovite.
Et kustutada mitut faili, toksake loendis kustutataval failil ja hoidke seda all ning märgistage
rohkem kustutatavaid faile.
3
Toksake
või Kustuta.
81
Rakendused ja funktsioonid
Prügikastifunktsiooni kasutamine
Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded ja toksake seejärel lülitit Prügikast, et see
aktiveerida.
Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus Galerii ja toksake → Prügikast.
Always on Display
Te saate väljalülitatud ekraanil vaadata teavet, nagu kell või kalender, ning kontrollida muusika
esitust.
Saate ka vaadata uute sõnumite ja vastamata kõnede teavitusi.
Sõltuvalt valgustingimustest võib Always On Display kuva heledus automaatselt
muutuda.
Always On Display kuvamise viisi seadistamine
Saate valida, kuidas Always On Display kuvatakse. Saate seadistada funktsiooni Always On
Display pideva kuvamise või funktsiooni Always On Display kuvamise aja.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan → Always On Display → Kuvamisrežiim
ja määrake soovitud režiim.
• Kuva alati: Always On Display kuvatakse pidevalt.
• Ajakava järgi kuvamine: Always On Display kuvatakse teie poolt määratud ajal. Toksake
Määrake ajakava, et algus- ja lõppaeg määrata.
82
Rakendused ja funktsioonid
Always On Display kuval teavituste avamine
Kui saate teavitusi sõnumite, vastamata kõnede või rakenduste kohta, ilmuvad teavituste ikoonid
Always On Display kuvale. Teavituse vaatamiseks toksake kaks korda teavituse ikoonil.
Kui ekraan on lukus, peate selle avama, et teavitusi vaadata.
Always On Display funktsiooniga muusika taasesituse reguleerimine
Always On Displayl saate juhtida muusika taasesitust.
1
Käivitage rakendus Seaded toksake Lukustusekraan → FaceWidgets ja toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Muusika.
2
Always On Display funktsiooni abil muusika taasesituse reguleerimiseks toksake kellal kaks
korda.
3
4
Libistage kellal vasakule või paremale, et muusika kontrollerit liigutada.
Taasesituse reguleerimiseks toksake ikoonidel.
83
Rakendused ja funktsioonid
Pildi kuvamine Always On Display kuval
Pildi saate kuvada ka Always On Display kuval. Saate kuvata ka animeeritud GIF-i.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded → Lukustusekraan → Kella stiil → Always On Display.
Lohistage tüüpide loendit vasakule ja valige pildiga tüüp.
Toksake
ja valige pilt.
Animeeritud GIF-i sisestamiseks toksake GIF ja valige fail.
4
Toksake Valmis.
Funktsiooni Always On Display deaktiveerimine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan ning toksake seejärel selle
deaktiveerimiseks Always On Display lülitit.
84
Rakendused ja funktsioonid
Mitmikaken
Sissejuhatus
Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti
saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Jaotatud ekraani vaade
Hüpikakna vaade
Jaotatud ekraani vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake hiljutiste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Poolitatud ekraani
vaates avamine.
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
85
Rakendused ja funktsioonid
3
Alumises aknas libistage vasakule või paremale et valida käivitamiseks mõni muu rakendus.
Selleks et käivitada rakendusi, mida hiljuti kasutatud rakenduste loendis ei leidu, toksake
avakuva nuppu või tagasiliikumise nuppu ja valige rakendus.
Akna suuruse reguleerimine
Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist riba üles või alla.
Kui lohistate rakenduste akende vahelise riba ekraani üla- või alaserva, maksimeeritakse aken.
86
Rakendused ja funktsioonid
Hüpikakna vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake hiljutiste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Ava hüpikvaates.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Akna
minimeerimine.
Akna
maksimeerimine.
Rakenduse
sulgemine.
Reguleerige
läbipaistvuse
taset.
Hüpikakende liigutamine
Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.
87
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Pay
Sissejuhatus
Registreerige sageli kasutatavad kaardid Samsung Pay mobiilsete maksete teenuses, et
muuta maksete tegemine kiireks ja turvaliseks. Samsung Pay toetab MST (Magnetic Secure
Transmission) ja ka NFC (Near Field Communication) ühendust, et võimaldada maksete tegemist
läbi standardsete krediitkaardilugejate.
Lisainfot näiteks selle kohta, millised kaardid seda funktsiooni toetavad, saate lugeda
www.samsung.com/samsung-pay.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontosse ning
registreerima oma biomeetrilised andmed. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi
konto ja Sõrmejäljetuvastus.
• Samsung Pay rakenduse abil maksete tegemiseks võib seade vajada olenevalt
regioonist kas Wi-Fi või mobiilse andmeside ühendust.
• Selle rakenduse saadavus ning toetatavad funktsioonid võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Seadmega algseadistamise ja kaardi registreerimise protsessid võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
• Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi magnetiline turvaline andmeedastus (MST) toetatud
olla.
88
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Pay seadistamine
Rakenduse esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
1
2
3
4
5
Käivitage rakendus Samsung Pay.
Logige oma Samsungi kontosse sisse.
Lugege ja nõustuge tingimustega.
Registreerige sõrmejäljed, et neid maksete tegemisel kasutada.
Looge PIN, et seda maksete tegemisel kasutada.
Seda PINi kasutatakse Samsung Pay rakenduses mitmesuguste toimingute kinnitamiseks
nagu näiteks maksete tegemine ja rakenduse avamine.
Kaartide registreerimine
Kaarte on võimalik hõlpsalt registreerida neid kaameraga jäädvustades.
Kaarte, mis seda funktsiooni toetavad, on võimalik näha Samsung Pay kodulehel
(www.samsung.com/samsung-pay).
Käivitage rakendus Samsung Pay, toksake Lisa ja järgige seejärel ekraanil olevaid juhiseid, et
oma kaart registreerida.
89
Rakendused ja funktsioonid
Maksete tegemine
1
Toksake ja hoidke kaardi pilti ekraani allosas ning lohistage seda ülespoole.
Teise võimalusena käivitage rakendus Samsung Pay.
2
Kaartide nimekirjas lohistage vasakule või paremale ja valige kaart, mida kasutada.
90
Rakendused ja funktsioonid
3
Skannige oma sõrmejälg.
Või sisestage maksete tegemise PIN, mille seadistasite Samsung Pay seadistamisel.
4
Puudutage seadme tagaküljega kaardilugejat.
Kui kaardilugeja tuvastab kaardiinfo, hakatakse makset töötlema.
• Makset ei pruugita töödelda olenevalt teie võrguühendusest.
• Maksete kontrollmeetod võib sõltuvalt kaardilugejast erineda.
Maksete tühistamine
Makseid on võimalik tühistada külastades kohta, kus te need tegite.
Kaartide nimekirjas lohistage vasakule või paremale ja valige kaart, mida kasutasite. Pärast seda
järgige makse tühistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Samsung Health
Sissejuhatus
Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke
treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate
ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajate ja oma sõpradega
võrrelda ning tervisenippe vaadata.
Rakenduse Samsung Health kasutamine
Käivitage rakendus Samsung Health. Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel
käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.
Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.
91
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Health avakuvale üksuste lisamiseks toksake → Halda üksusi ja seejärel valige
üksused.
Jälgimisseadmete kuvamine ja
haldamine.
Tervise nippide kuvamine.
Oma tervise ja sportimise
jälgimine.
Oma sammulugeja andmete
võrdlemine teiste Samsung
Healthi kasutajate ja oma
sõpradega.
Koos
Funktsioon Koos laseb teil seada sammulugemise eesmärke ja oma sõpradega võistelda. Saate
sõpru koos kõndima kutsuda, seada sammulugemise sihte, võtta osa väljakutsetest ja vaadata
oma kohta pingereas.
Toksake rakenduse Samsung Health avalehel Koos.
92
Rakendused ja funktsioonid
Sammud
Seade loendab teie tehtud samme ja mõõdab läbitud vahemaad.
Toksake rakenduse Samsung Health avakuval sammuloenduril.
Sammude koguarv hetkel
Eesmärk
• Sammulugeja sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus.
Samuti võib tekkida väike viivitus, enne kui hüpikaken näitab, et teie eesmärk on
saavutatud.
• Kui kasutate sammuloendurit auto- või rongisõidu ajal, võib vibratsioon mõjutada teie
sammude arvu.
• Saate oma hetkesamme teavituste paneelil kontrollida. Teavituste väljalülitamiseks
toksake Samsung Healthi avalehel → Seaded → Teavitused ja seejärel toksake
deaktiveerimiseks lülitit Samme praegu valiku Pooleli alt. Võite ka avada teavituste
paneeli, toksata ja hoida teavitust all, toksata suvandit Üksikasjad ning seejärel
toksata lülitit Samme praegu, et see inaktiveerida.
93
Rakendused ja funktsioonid
Lisateave
• Rakenduse Samsung Health funktsioonid on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise
ja tervisega seotud eesmärkidel ning ei ole mõeldud haiguste või muude seisundite
diagnoosimiseks, raviks, leevendamiseks ega ennetamiseks.
• Teenuse Samsung Health jaoks saada olevad funktsioonid ja lisatavad rakendused võivad
riigiti erineda erinevate kohalike seaduste ja eeskirjade tõttu. Enne kasutamiseks peaksite
kontrollima, millised funktsioonid ja rakendused on saadaval teie regioonis.
• Samsung Healthi rakendusi ja teenust võidakse muuta või see lõpetada ilma eelneva
etteteatamiseta.
• Andmekogumise eesmärk on pakkuda teile soovitud teenust, sh lisateavet, mis suurendab
teie rahulolu, sünkroonida andmeid, andmeid analüüsida ning koostada statistikat,
et arendada ja pakkuda paremaid teenuseid. (Kuid kui logite oma Samsungi kontosse
sisse rakendusest Samsung Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed
serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni.
Te saate kustutada rakendusega Samsung Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate
isikuandmete kustutamise valikut seadete menüüs. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes
jaganud või mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
• Võite jagada ja/või sünkroonida oma andmeid teiste Samsungi teenustega või kolmandate
osapoolte sobivate teenustega, mille olete valinud, ning ka mistahes ühendatud
seadmetega. Sellised täiendavad teenused või kolmandate osapoolte seadmed saavad
rakenduses Samsung Health olevale teabele ligi pääseda ainult teie selgesõnalise nõusoleku
korral.
• Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete
ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
• Kui kasutate juhtmevaba ühendust, nagu Bluetooth, võivad teiste seadmete tekitatud
elektroonilised häired seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid
edastavate seadmete läheduses.
• Palun lugege rakenduse Samsung Health kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat enne selle
kasutamist hoolikalt.
94
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Members
Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika,
ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate teistega jagada teavet
Galaxy kasutajate kogukonnas või vaadata uusimaid Galaxy uudiseid ja nõuandeid. Samsung
Members saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku
puutuda.
• Selle rakenduse saadavus ning toetatavad funktsioonid võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Tagasiside esitamiseks või kommentaaride jätmiseks peate oma Samsungi kontosse
sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi konto.
Samsung Notes
Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi.
Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.
Märkmete loomine
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes ja toksake
.
Valige ekraani ülaosas olevalt tööriistaribalt sisestusmeetod ja koostage märge.
Kasutage teksti sisestamiseks
klaviatuuri.
Pildi või helisalvestuse lisamine.
Pliiatsitega kirjutamine või
joonistamine.
Pintslitega värvimine.
3
Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake Salvesta.
95
Rakendused ja funktsioonid
Märkmete kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes.
Toksake ja hoidke all märget, mida soovite kustutada.
Mitme märkme kustutamiseks märgistage rohkem märkmeid kustutamiseks.
3
Toksake Kustuta.
Kalender
Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või meeldetuletused oma planeerijasse.
Sündmuste loomine
1
Käivitage rakendus Kalender ja toksake
või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake
.
2
Sisestage sündmuste üksikasju.
Sündmusega kuvatava kleebise
valimine.
Pealkirja sisestamine.
Sündmuse värvi muutmine.
Kestuse määramine.
Kalendri valimine sündmuse
salvestamiseks.
Alarmi seadistamine.
Asukoha sisestamine.
Märkme lisamine.
Lisaüksikasjade lisamine.
3
Sündmuse salvestamiseks toksake Salvesta.
96
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuste loomine
Saate meeldetuletustena ülesandeid luua ja saada iga meeldetuletuse jaoks eelnevalt
seadistatud ajal või kohas teavituse. Käivitage rakendus Kalender ja toksake → Reminder.
Rakendus Reminder käivitub. Lisateavet vt jaotisest Reminder.
Sündmuste kontodega sünkroonimine
1
Käivitage rakendus Seaded, toksake Kontod ja varundamine → Kontod ja valige seejärel
konto, millega sünkroonida soovite.
2
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kalender.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kalender.
Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus Kalender ja toksake → → Lisa uus
konto. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse see
nimekirjas.
97
Rakendused ja funktsioonid
Raadio
FM-raadio kuulamine
Käivitage rakendus Raadio.
Enne selle rakenduse kasutamist tuleb ühendada kõrvaklapid, mis toimivad raadioantennina.
Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.
Valige jaamade loendist soovitud raadiojaam.
Otsige saadaolevaid jaamu ja
salvestage need automaatselt.
FM-raadiost heli salvestamine.
FM-raadio sisse- või
väljalülitamine.
Ligipääs lisavalikutele.
Praeguse raadiojaama lisamine
lemmikute loendisse.
Raadijaama sageduse käsitsi
sisestamine.
Saadaoleva raadiojaama otsimine.
Sageduse täppishäälestamine.
Lemmikjaamade loendi kuvamine.
Saate kuvada saadaolevate
jaamade loendi.
Kõlari kaudu esitamine
Saate kuulata raadiot ühendatud kõrvaklappide asemel kõlarist.
Toksake valikutel → Esita läbi kõlari.
98
Rakendused ja funktsioonid
Raadiojaamade otsimine
Käivitage rakendus Raadio.
Toksake Otsi. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.
Valige jaamade loendist soovitud raadiojaam.
Helisalvesti
Sissejuhatus
Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.
Helisalvestuste tegemine
1
2
Käivitage rakendus Helisalvesti.
Toksake
• Toksake
salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
salvestamise peatamiseks.
• Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks JÄRJEHOIDJA.
Salvestamise käivitamine.
99
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Toksake
salvestamise lõpetamiseks.
Sisestage faili nimi ja toksake Salvesta.
Minu Failid
Avage ja hallake erinevaid seadmesse salvestatud faile.
Käivitage rakendus Minu Failid.
Kuvage igas salvestuskohas salvestatud faile.
Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälumahu vabastamiseks toksake →
Mäluanalüüs.
Failide või kaustade otsimiseks toksake
.
Kell
Sissejuhatus
Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või
seadistage konkreetne kestus.
Alarm
Käivitage rakendus Kell ja toksake Alarm.
Alarmide seadistamine
Toksake alarmide loendis , määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake
muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel Salvesta.
Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat
lülitit.
100
Rakendused ja funktsioonid
Alarmide peatamine
Toksake alarmi peatamiseks Eira. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul
Kordus, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.
Alarmide kustutamine
Toksake ja hoidke alarmi, märgistage kustutatavad alarmid ning seejärel toksake Kustuta.
Maailmakell
Käivitage rakendus Kell ja toksake Maailmakell.
Kellade loomine
Toksake
, sisestage linna nimi või valige linn kaardilt ja toksake seejärel Lisa.
Ajavööndi konverteri kasutamiseks toksake → Ajatsooni teisendaja.
Kella kustutamine
Toksake ja hoidke kella, märgistage kustutatavad kellad ning seejärel toksake Kustuta.
Stopper
1
2
Käivitage rakendus Kell ja toksake Stopper.
Toksake Alusta sündmuse aja käivitamiseks.
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake Ring.
3
Toksake ajavõtu peatamiseks Lõpeta.
• Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake Jätka.
• Ringiaegade kustutamiseks toksake Lähtesta.
101
Rakendused ja funktsioonid
Taimer
1
Käivitage rakendus Kell ja toksake Taimer.
Sagedasti kasutatava taimeri lisamiseks toksake
toksake Lisa.
2
, määrake kestus ja nimi ja seejärel
Seadistage kestus ja toksake Alusta.
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
3
Kui taimer peatub, toksake Eira.
Kalkulaator
Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.
Käivitage rakendus Kalkulaator.
•
: arvutuste ajaloo kuvamine. Ajaloo puhastamiseks toksake Kustuta ajalugu. Arvutuste
ajaloo paneeli sulgemiseks toksake .
•
: ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala,
pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
•
: teadusliku kalkulaatori kuvamine.
102
Rakendused ja funktsioonid
Game Launcher
Sissejuhatus
Mängukäivitaja kogub ligipääsu lihtsustamiseks ühte kohta kokku mängud, mille olete alla
laadinud poodidest Play pood ja Galaxy Store. Mängude mängimise lihtsustamiseks võite
seadme seadistada mängude režiimile.
Ligipääs lisavalikutele.
Allalaaditud rakendused
Oma mängude info vaatamine.
Avage mänge koos või ilma helita.
Jõudlusrežiimi muutmine.
Rohkemate mängude vaatamine
ja nende installimine.
103
Rakendused ja funktsioonid
Mängude käivitaja kasutamine
1
Käivitage rakendus Game Launcher.
Kui Game Launcher ei ilmu, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid ja toksake seejärel Game Launcher lülitit, et seda aktiveerida.
2
Toksake mängude nimekirjas mõnd mängu.
Lisamängude leidmiseks lohistage ekraani ülespoole.
Poodidest Play pood ja Galaxy Store alla laaditud mänge näidatakse automaatselt
mängukäivitaja ekraanil. Kui te oma mänge ei näe, toksake → Rakenduste lisamine.
Mängu eemaldamine mängude käivitaja rakendusest
Toksake mängu peale ja toksake Eemalda Game Launcherist.
Jõudlusrežiimi muutmine
Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.
Käivitage rakendus Game Launcher, toksake
valimiseks.
ja seejärel lohistage riba soovitud režiimi
• Kesk. energiasäästule: see säästab akut mängude mängimise ajal.
• Tasakaalustatud: see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
• Keskendu jõudlusele: see keskendub parima jõudluse võimaldamisele mängude
mängimise ajal.
Seadete muutmiseks erinevate mängude jaoks toksake Individuaalsed mänguseaded lülitit, et
see aktiveerida.
Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.
104
Rakendused ja funktsioonid
Game Toolsi kasutamine
Võite seadistada Game Toolsi ikooni kuvamise hõljuva ikoonina mängude ekraanil.
Mängu mängimise ajal, toksake
Ikooni teisaldamiseks toksake
, et kuvada mängude tööriistu.
ning seejärel lohistage see teise asukohta.
• Kui Game Toolsi paneeli ei kuvata, käivitage rakendus Seaded, toksake suvandit
Täpsemad funktsioonid ja toksake seejärel suvandi Game Tools lülitit, et see
aktiveerida.
• Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.
• Kõned ja teavitused: seadistage sissetulevate kõnede ja teavituste kuvamine mängude ajal.
Vaadake lisateavet jaotisest Sissetulevate kõnede ja teavituste kuvamine mängude ajal
• Mängu ajal blokeerimine: teatud funktsioonide lukustamine mängude ajal.
• Täpsemad mängufunktsioonid: seadistab lisafunktsioonid.
• Ekraani puutelukk: puuteekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Puuteekraani
lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
• Ekraanipilt: ekraanipiltide jäädvustamine.
• Salvesta: salvestage oma mängusessioone. Salvestamise lõpetamiseks toksake teavituste
paneelil suvandit Salvestamise lõpetamiseks toksake.
Sissetulevate kõnede ja teavituste kuvamine mängude ajal
Mänge saate häirimatult nautida ka sissetulevate kõnede või teavituste ajal.
Toksake
→ Kõned ja teavitused ning valige aktiveerimiseks valik.
• Minim. helistaja teavitused: mängu ajal sissetuleva kõne puhul kuvatakse ekraani ülemises
osas väike ikoon.
• Ära kuva teavitusi: mängu ajal kuvatakse vaid teatud rakenduste või hädaolukorra teavitusi.
105
Rakendused ja funktsioonid
Mängude mängimise ajal rakenduste käivitamine hüpikakendes
Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi käivitada.
Toksake
ja valige rakenduste loendist rakendus.
Rakenduste loendi redigeerimiseks toksake .
Reminder
Looge meeldetuletusi, et luua tegemist vajavate asjade ajakava või sisu hiljem vaadata. Saate iga
meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse.
• Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS.
Meeldetuletuse lisamine
Rakenduse Reminder käivitamine rakendusest Calendar
Käivitage rakendus Kalender ja toksake → Reminder. Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse
Reminder ikoon ( ) lisatakse rakenduste ekraanile.
Meeldetuletuste loomine
Looge meeldetuletusi erinevaid meetodeid kasutades. Meeldetuletus annab märku, kui
olete seadistanud kindla aja või asukoha. Saate salvestada ka erinevat sisu, näiteks memo või
veebisaidi aadressi ja seda hiljem vaadata.
Näiteks võite luua meeldetuletuse „Kasta koju saabudes lilli”.
1
2
3
Käivitage rakendus Reminder.
Toksake Kirjuta meeldetuletus või
ja sisestage meeldetuletuse teabeks „Kasta lilli”.
Toksake Koht → Määra tingimused → Vali koht ning määrake asukohaks kodu.
106
Rakendused ja funktsioonid
4
Toksake Kui saabun asuk. → Valmis.
5
Meeldetuletuse salvestamiseks toksake Salvesta.
Koju saabudes kuvatakse meeldetuletus „Kasta lilli”.
Meeldetuletuse teavituste kontrollimine
Eelnevalt seadistatud ajal või kohas ilmub hüpikaken. Toksake Valmis või Kordus.
107
Rakendused ja funktsioonid
Meedetuletuste loendi vaatamine
Käivitage rakendus Reminder, et meeldetuletuste loendit näha. Meeldetuletuse üksikasjade
vaatamiseks valige meeldetuletus.
Meeldetuletuse detailide muutmine
Lisage või muutke meeldetuletuse detaile, nagu sagedus, kuupäev ja aeg või koht.
1
2
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake Redigeeri.
Muutke tingimusi ja toksake Salvesta.
Meeldetuletuse teave
Meeldetuletuse värvi muutmine.
Nimekirja lisamine.
Pildi lisamine.
Meeldetuletuse tingimused
108
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuste lõpetamine
Märkige meeldetuletused, mida pole enam vaja meelde tuletada, lõpetatuks.
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake Lõpeta. Samuti võite meeldetuletuse
vasakule lohistada.
Meeldetuletuste taastamine
Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.
1
2
Toksake meeldetuletuste loendis → Lõpule viidud → Redigeeri.
Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate eelnevalt seadistatud
ajahetkel meeldetuletuse.
Meeldetuletuste kustutamine
Meeldetuletuse kustutamiseks lohistage meeldetuletus paremale. Mitme meeldetuletuse
kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite
kustutada, ning seejärel toksake Kustuta.
109
Rakendused ja funktsioonid
Lasteliides
Sissejuhatus
Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded
lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.
Kids Home käivitamine
Kids Home funktsiooni esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraani
juhiseid oma seadme seadistamiseks.
1
Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel
et seda aktiveerida.
2
3
Lugege Kids Home sissejuhatust ja toksake Järgmine.
(Lasteliides),
Looge PIN, et seda Kids Home funktsiooniga kasutada.
Kui olete juba seadistanud seadme ekraaniluku, saate sama lukustusmeetodit kasutada ka
Kids Home'i funktsioonis uut PINi loomata.
Seejärel näete Kids Home lehte.
Teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodi või teie loodud PINi kasutatakse
funktsiooni Vanemlik kontroll aktiveerimisel või Kids Home'i sulgemisel.
110
Rakendused ja funktsioonid
Kids Home'i kasutamine
Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel
seda aktiveerida. Seejärel näete Kids Home lehte.
(Lasteliides), et
Valige Kids Home'i ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.
Ligipääs lisavalikutele.
Saadaval rakendused
Kids telefon
Kids galerii
Kids kaamera
Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine
Saate Kids Home'i seadistusi konfigureerida ja vaadata kasutamise ajalugu.
Rakenduse Kids Home ekraanil toksake → Vanemlik kontroll ja sisestage oma avamiskood.
• Lapse nimi: hallake oma lapse profiili.
• Igapäevase mängimisaja määramine: Kids Home'i kasutusaja piiramine.
• Igapäevane kasutusaeg: Kids Home'i igapäevase kasutuse kuvamine.
• Tegevus: Kids Home'i tegevuste ajaloo kuvamine.
• Sageli ühendust võetud: Kids Home'i sagedaste kontaktide kuvamine.
• Minu lapse looming: Kids Home'i rakendustes loodud tööde kuvamine.
• Lubatud sisu: Kids Home'i toetatud rakenduste ja sisu kuvamine ja lisamine.
111
Rakendused ja funktsioonid
Kids Home'i sulgemine
Kids Home'i sulgemiseks toksake tagasiliikumise nuppu või suvandit → Sulge laste kas.-liides
ja seejärel sisestage oma avamiskood.
SmartThings
Sissejuhatus
Looge kiiresti ja lihtsalt ühendus läheduses olevate seadmetega, nagu Bluetoothi peakomplektid
või muud nutitelefonid. Saate oma nutitelefoniga juhtida ja hallata ka telereid, koduseadmeid ja
asjade Interneti (IoT) tooteid.
Saate lisada ja hallata seadmeid asukoha ja toa alusel. Lisage näiteks asukoht „kodu“ ja hallake
seadmeid toa (nagu elutuba ja magamistuba) kaupa.
• Läheduses olevate seadmetega ühenduse loomine: saate ühendada kiiresti ja lihtsalt
läheduses olevate seadmetega, nagu Bluetooth-peakomplektid või kantavad seadmed.
• Koduseadmete, telerite ja asjade interneti (IoT) toodete registreerimine ja juhtimine:
registreerige nutikad külmkapid, pesumasinad, õhukonditsioneerid, õhupuhastajad, telerid
ja Samsung SmartThings esemed oma nutitelefonis ja vaadake nende olekut või juhtige neid
oma nutitelefoni ekraanilt.
• Teavituste saamine: saate oma nutitelefonis ühendatud seadmetest teavitusi. Näiteks võite
saada nutitelefoni seadistuse pesumasina töö lõpu kohta.
• SmartThingsi kasutamiseks peab Teie nutitelefon ja muud seadmed olema ühenduses
Wi-Fi või mobiilsidevõrguga.
• SmartThingsi funktsiooni täismahus kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi
kontosse.
• Seadmed, mille saate ühendada, võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast
erineda.
• Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
• Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete tõrgetele ja defektidele. Ühendatud
seadmete tõrgete ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.
112
Rakendused ja funktsioonid
Teiste läheduses olevate seadmetega ühendamine
Looge kiiresti ja lihtsalt ühendus läheduses olevate seadmetega, nagu näiteks Bluetoothi
peakomplektidega.
Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt
erineda.
1
2
3
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake
→ Lisa seade → Automaatne tuvastamine.
Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.
Koduseadmete, telerite ja IoT toodete kasutamine
Vaadake oma nutikate seadmete, telerite ja IoT toodete olekut oma nutitelefoni ekraanilt.
Saate seadmeid asukoha põhjal grupeerida ja lisada reegleid seadmete lihtsaks ja mugavaks
juhtimiseks.
Seadmete ühendamine
1
2
3
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake
→ Lisa seade.
Valige seadme tüüp.
Või toksake Automaatne tuvastamine või
4
, et seadmeid otsida.
Seadmete ühendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
113
Rakendused ja funktsioonid
Ühendatud seadmete vaatamine ja juhtimine
Saate oma seadmeid vaadata ja juhtida. Näiteks saate vaadata külmiku sisu või reguleerida teleri
helitugevust.
1
Käivitage rakendus SmartThings.
Kuvatakse ühendatud seadmete loend.
2
Vaadake loendis olevate seadmete olekut.
Seadmete kontrollimiseks valige seade. Valitud seadme kontroller laetakse alla ning seejärel
saate seda juhtida.
Seadmete ja stseenide asukoha järgi lisamine
Lisage seadmeid asukohtade järgi, vaadake samas kohas olevate seadmete loendit ja juhtige
neid. Saate ka asukohale stseeni lisada, et korraga mitmeid seadmeid juhtida.
Asukohtade lisamine
1
2
Käivitage rakendus SmartThings ja toksake valikutel
→
→ Lisa uus asukoht.
Sisestage asukoha nimi.
• Asukoha määramiseks toksake Asukohatuvastus, et kaardil asukohta valida, ja toksake
Valmis.
• Asukohale tubade lisamiseks toksake valikul Ruumid, märkige lisatavad toad ja seejärel
toksake valikul Valmis.
3
Toksake Valmis.
Teie asukoht lisatakse.
Seadete asukohale lisamiseks toksake
ekraanijuhiseid.
→ Lisa seade ja järgige seadmete registreerimiseks
114
Rakendused ja funktsioonid
Stseenide lisamine
Saate lisada stseeni ja registreerida selle juurde seadmeid, et korraga mitut seadet juhtida.
1
2
3
4
5
6
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake valikutel
Toksake
→
ja valige asukoht.
→ Lisa stseen.
Sisestage stseeni nimi.
Sooritatavate toimingute lisamiseks toksake jaotises Toimingud valikul
.
Toksake Salvesta.
Automatiseeringute lisamine
Saate ka määrata automatiseeringu seadmete tööd vastavalt eelnevalt seadistatud ajale või
seadmete olekule automaatselt sooritama.
Te võite näiteks määrata automatiseeringu, et igal hommikul kell 7:00 AM lülitub audio sisse.
1
2
3
4
5
6
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake valikutel
Toksake
→
ja valige asukoht.
→ Automatiseerimise lisamine.
Toksake jaotises Kui valikul
seejärel Järgmine.
, valige automatiseerimise aktiveerimistingimused ja toksake
Toksake jaotises Siis valikul
ja määrake sooritatavad toimingud.
Toksake Valmis.
115
Rakendused ja funktsioonid
Teavituste saamine
Võite saada nutitelefoniga ühendatud seadmetest teavitusi. Näiteks võite saada nutitelefoni
seadistuse pesumasina töö lõpu kohta.
Selleks et seadistada seadmed teavitusi vastu võtma, käivitage rakendus SmartThings, toksake
valikutel → → Teavitused ja seejärel toksake soovitud seadmete kõrval lülititel.
Sisu jagamine
Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide
piltide jagamise kohta.
Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
ja valige jagamismeetod, nagu näiteks sõnum ja e-post.
Kui teil on infovahetuse või jagamise ajalugu, ilmuvad inimesed, kellega te ühendust
võtsite, jagamisvalikute paneelile. Selleks, et nendega vastava rakenduse kaudu otse
sisu jagada, valige soovitud isiku ikoon. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid ning toksake selle aktiveerimiseks
lülitil Direct share.
116
Rakendused ja funktsioonid
Lisafunktsioonide kasutamine
• Suurte failide jagamine: suurte failide jagamine. Laadige failid üles Samsungi
säilitusserverisse ja jagage neid teistega veebilingi abil. Selle funktsiooni kasutamiseks peab
teie telefoninumber olema kinnitatud.
• Smart View: saate jagada sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi või Bluetoothi
kaudu või kasutades seadmeid, mis toetavad SmartThingsi. Te saate vaadata oma seadmes
kuvatavat sisu ka suurel ekraanil, kui ühendate oma seadme ekraanipeegeldust võimaldava
teleri või monitoriga.
Kui saaja seadmele on saadetud kujutis, siis ilmub nende seadmele teade. Toksake teatele, et
kujutist vaadata või alla laadida.
Google rakendused
Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele
ligipääsuks on teil vaja Google kontot.
Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.
Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval
olla või olla teisiti märgistatud.
Chrome
Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
Gmail
Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.
Maps
Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal
asuvate kohtade asukohateavet.
117
Rakendused ja funktsioonid
Play muusika
Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel. Teil on võimalik oma seadmes hoiustatavaid
muusikakogusid pilve üles laadida ning neile hiljem juurde pääseda.
Play filmid
Ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, Play pood.
Drive
Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
YouTube
Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.
Photos
Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
Google
Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
Duo
Tehke lihtsalt videokõne.
118
Seaded
Sissejuhatus
Seadme seadete kohandamine. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma
seadet rohkem isikupärastada.
Käivitage rakendus Seaded.
Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake
.
Ühendused
Valikud
Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.
Toksake seadete ekraanil Ühendused.
• Wi-Fi: lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse. Vaadake lisateavet jaotisest Wi-Fi.
• Bluetooth: kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega,
kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest Bluetooth.
• Telefoni nähtavus: võimaldage teistel seadmetel oma seadet leida, et teiega sisu jagada. Kui
see funktsioon on aktiveeritud, on teie seade teistele seadmetele nähtav, kui nad valikuga
„Andmete ülekanne seadmesse” saadaolevaid seadmeid otsivad.
• NFC ja maksed: seadistage seade võimaldama teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis
sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid
ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Vaadake
lisateavet jaotisest NFC ja maksed.
119
Seaded
• Lennurežiim: seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel
juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus
on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
• Mobiilsidevõrgud: mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
• Andmekasutus: jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.
Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt
ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.
Saate ka aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnel taustal töötaval
rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest Andmesäästja.
• SIM-kaardi haldur: SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete
kohandamine. Lisateavet vt jaotisest SIM-kaardi haldur.
• Mobiilne kuumkoht ja modem: kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme
mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab
luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest Mobiilne kuumkoht ja
modem.
• Veel ühenduseseadeid: kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt
jaotisest Veel ühenduseseadeid.
120
Seaded
Wi-Fi
Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.
Ühendamine Wi-Fi-võrguga
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Sisestage parool ja toksake Ühenda.
• Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli
küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks
valige loendist võrk ning toksake Unusta.
• Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi
funktsioon või juhtmevaba marsruuter.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Toksake Wi-Fi Direct.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi
Direct sisselülitamist.
3
Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
121
Seaded
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad
toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Wi-Fi Direct ning valige seade, millele soovite pildi edastada.
Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.
Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise
taotlemiseta.
Seadme ühenduse katkestamine
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi.
Toksake Wi-Fi Direct.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
3
Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.
122
Seaded
Bluetooth
Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on
sisse lülitatud.
• Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
• Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud
seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub
takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
• Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei
pruugi teie seadmega ühilduda.
• Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest
piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).
Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.
Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
2
Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake
teise seadme kasutusjuhendit.
Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
3
Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
123
Seaded
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetoothseadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud
näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Bluetooth ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
• Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime,
kinnitamata automaatselt loodud salasõna.
• Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
3
Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth.
Seade kuvab loendis seotud seadmeid.
2
3
Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval
Toksake Seo lahti.
124
.
Seaded
NFC ja maksed
Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta.
Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid
pärast vajalike rakenduste allalaadimist.
Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFCantenni kahjustamist.
NFC-siltide teabe lugemine
Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit NFC ja
maksed.
2
Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkonnd NFC-sildi lähedusse.
Sildil olev teave kuvatakse.
Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe
seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.
125
Seaded
Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil
Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse
makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust
oma teenusepakkujaga.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit NFC ja
maksed.
2
Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.
Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake Ühendused → NFC ja
maksed → Toksa ja maksa → MAKSE ning seejärel valige rakendus.
Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.
Andmete saatmine NFC-funktsiooni abil
Kandke andmeid, nagu pilte või kontakte, teise seadmesse üle, puudutades selleks oma seadme
NFC-antenniga teise seadme NFC-antenni.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ühendused → NFC ja maksed ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Android Beam.
Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.
126
Seaded
4
Kui ekraanile ilmub Puudutage, et üle kanda., toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.
Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus
ebaõnnestuda.
Andmesäästja
Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid
saatmast ja vastu võtmast.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus → Andmesäästja ja toksake
aktiveerimiseks lülitil.
Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon
.
Andmesalvestusfunktsioon
aktiveeritud
Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake Rak. lub., kui
andmesääst. sees ja valige rakendused.
127
Seaded
Ainult mob. andmeside rak.-d
Valige rakendused, mis kasutavad alati mobiil-andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud
Wi-Fi-võrku.
Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida
soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fifunktsiooni ei deaktiveeri, käivituvad rakendused mobiil-andmesidet kasutades.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus → Ainult mob. andmeside rak.-d,
toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja seejärel toksake soovitavate rakenduste kõrval olevaid
lüliteid.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
SIM-kaardi haldur
SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine. Vaadake lisateabe
saamiseks jaotist Kahe SIM-või USIM-kaardi kasutamine.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → SIM-kaardi haldur.
• Kõned: valige häälkõnedeks kasutatav SIM- või USIM-kaart.
• Tekstsõnumid: saate valida sõnumite saatmiseks SIM- või USIM-kaardi.
• Mobiilne andmeside: valige andmeteenuste jaoks kasutatav SIM-või USIM-kaart.
• Kõnede SIM-kaardi kinnitamine: seadistage seade küsima, millist SIM-kaarti või USIM-kaarti
järgmise kõne jaoks kasutada, kui teete kõne ilma oma kõnede jaoks eelistatud SIM-kaarti
või USIM-kaarti kasutamata.
• Alati sisselülitatud kaksik-SIM: määrake seade lubama kõne ajal kõnede vastuvõtmist
teiselt SIM-või USIM-kaardilt.
Kui see funktsioon on lubatud, võivad olenevalt regioonist või teenusepakkujast
kohalduda kõnesuunamise lisatasud.
128
Seaded
Mobiilne kuumkoht ja modem
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste
seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi
kaudu.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
• Mobiilne kuumkoht: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja
teiste seadmetega.
• Bluetooth-jagamine: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu
jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
• USB-modem: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks
arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta
modemina.
Mobiilse kuumkoha kasutamine
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste
seadmetega.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem → Mobiilne
kuumkoht.
2
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Olekuribale ilmub ikoon
. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.
Mobiilsele kuumkohale salasõna seadistamiseks toksake → Mobiilse kuumkoha
konfigureerimine ja valige turvatase. Seejärel sisestage salasõna ja toksake Salvesta.
129
Seaded
3
Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
• Kui mobiilset kuumkohta ei leita, siis toksake seadmes valikutel → Mobiilse
kuumkoha konfigureerimine, märkige valik Peida minu seade ja seejärel tühistage
valik Peida minu seade.
• Kui teine seade ei ühendu mobiilse kuumkohaga, toksake seadmel → Lubatud
seadmed ning toksake Ainult lubatud seadmed lülitit, et see deaktiveerida.
4
Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.
Veel ühenduseseadeid
Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid.
• Lähedalt seadmete otsim.: laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega
ühenduda.
• Printimine: konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate
failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake
lisateavet jaotisest Printimine.
• VPN: saate oma seadmes virtuaalseid võrke (VPN-id) seadistada, et luua ühendus kooli või
ettevõtte privaatse võrguga.
• Privaatne DNS: seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
130
Seaded
Printimine
Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme
printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.
Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
Printeri pluginate lisamine
Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Printimine → Laadi
lisandmoodul alla.
2
3
4
Otsige printeri pluginat veebipoest Play pood.
Valige printeri plugin ja paigaldage see.
Valige paigaldatud printeri plug-in.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
5
Valige lisatav printer.
Printerite käsitsi lisamiseks toksake → Lisa printer.
Sisu printimine
Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal Prindi →
valige seejärel printer.
Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.
131
→ Kõik printerid ja
Seaded
Helid ja värinad
Valikud
Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad.
• Helirežiim: seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
• Vibr. helistamise ajal: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja
helisema.
• Helin: muutke kõne helinat.
• Värina stiil: vibratsioonimustri valimine.
• Teavituse helid: teavitamise heli muutmine.
• Helitugevus: kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate
helitugevuse reguleerimine.
• Helitugevusnupud meediumi jaoks: määrake seade meedia helitaset muutma, kui te
helitugevusnupule vajutate.
• Süsteemi helid: saate seadistada seadme puhul erinevate toimingute helid, näiteks kui
ekraan lülitatakse sisse või välja või kasutatakse puuteekraani.
• Täpsemad heliseaded: optimeerige heli taasesitamise seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest
Rakenduse heli eraldamine.
Rakenduse heli eraldamine
Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama Bluetooth kõlaris või peakomplektis ja
eraldi teiste rakenduste helist.
Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth
kõlarist.
1
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad → Täpsemad heliseaded → Rakenduse heli
eraldamine ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
2
3
Valige heli eraldi esitamiseks rakendus ja toksake tagasiliikumise nuppu.
Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.
132
Seaded
Teavitused
Teavitamise seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Teavitused.
• Rakenduste ikoonimärgid: kohandage rakenduste ikoonide märke.
• Mitte segada: seadke seade vaigistama sissetulevaid kõnesid ja teavituste helisid, välja
arvatud lubatud erandid.
• Olekuriba: määrake seade kuvama ainult kolme värskeimat teavitust ja valige, kas olekuribal
kuvatakse aku taseme protsent.
• Hiljuti saadetud: vaadake viimati teavitusi saatnud rakendusi ja muutke teavituste seadeid.
→
Täiendavate rakenduste teavituste seadete kohandamiseks toksake Vaata kõiki →
Kõik ja valige rakenduste loendist rakendus.
Ekraan
Valikud
Muutke ekraani ja avalehe seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ekraan.
• Heledus: ekraani heledusastme reguleerimine.
• Kohanduv heledus: valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi
sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
• Sinise valguse filter: aktiveerige sinise valguse filter ja muutke filtri seadeid. Vaadake
lisateavet jaotisest Sinise valguse filter.
• Öörežiim: vähendage silmade koormust öösel või pimedas tumedat teemat kasutades.
Vaadake lisateavet jaotisest Öörežiim.
• Ekraani režiim: ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust.
Lisateavet vaadake jaotisest Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine.
• Fondi suurus ja laad: muutke fondi suurust ja stiili.
133
Seaded
• Ekraani suumimine: ekraani suurenduse seadete muutmine.
• Ekraani kuvalõpp: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja
seadistamine.
• Avaekraan: muutke ruudustiku suurust, et kuvada rohkem või vähem objekte avalehel jne.
• Lihtne režiim: lülituge lihtsale režiimile avalehel lihtsamat paigutuse ja suuremate ikoonide
kuvamiseks.
• Juhupuudutuste kaitse: määrake seade takistama puutesisendi tuvastamist, kui see on
pimedas kohas, nagu taskus või kotis.
• Puutetundlikkus: saate suurendada ekraanikaitsete kasutamiseks ekraani puutetundlikkust.
• Ekraanisäästja: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui seade laeb või on ühendatud
dokiga. Lisateavet vaadake jaotisest Ekraanisäästja.
Sinise valguse filter
Vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka.
Kui vaatate ainult HDRiga videoteenuste HDR-videoid, ei pruugita sinise valguse filtrit
rakendada.
1
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Sinise valguse filter ja seejärel toksake lülitit Lülita
kohe sisse.
2
3
Lohistage reguleerimisriba, et filtri läbipaistvust reguleerida.
Selleks, et määrata sinise valguse filtri rakendamiseks ekraanil kindel graafik, toksake
aktiveerimiseks lülitil Plaani järgi sisselülitamine ja tehke valik.
• Päikeseloojangust päikesetõusuni: määrake seade öösel sinise valguse filtrit rakendama
ja seda sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
• Kohandatud ajakava: määrake seade kindlal ajal sinise valguse filtrit rakendama.
134
Seaded
Öörežiim
Vähendage silmade koormust öösel või pimedas tumedat teemat kasutades.
• Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
• Te saate öörežiimi teavituste paneelil kiiresti aktiveerida või deaktiveerida. Avage
teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel
(Öörežiim).
1
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Öörežiim ja seejärel toksake lülitit Lülita kohe sisse, et
see aktiveerida.
2
Selleks, et määrata öörežiimi rakendamiseks ekraanil kindel graafik, toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Plaani järgi sisselülitamine ja tehke valik.
• Päikeseloojangust päikesetõusuni: määrake seade öösel öörežiimi rakendama ja seda
sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
• Kohandatud ajakava: määrake öörežiimi sisse ja välja lülitamiseks kindel aeg.
Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine
Vahetage ekraani režiimi või reguleerige ekraani värvi vastavalt oma eelistustele.
Ekraani režiimi muutmine
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim ja valige soovitud režiim.
• Kohstuv kuva: optimeerib värviulatust, küllastust ja ekraani teravust. Saate ka ekraani
värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
• AMOLED-kino: sobiv video vaatamiseks.
• AMOLED-foto: sobiv piltide vaatamiseks.
• Põhiline: vaikimisi režiim, sobilik üldiseks kasutamiseks.
• Ekraani värve saate reguleerida vaid Kohstuv kuva režiimis.
• Kohstuv kuva režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.
• Sinise valguse filtri kasutamise ajal ei saa ekraani režiimi muuta.
135
Seaded
Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine
Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim → Kohstuv kuva ja reguleerige värvide
reguleerimisriba valiku all Valge tasakaal.
Lohistage värvi reguleerimise riba valiku Jahe suunas, et suurendada sinist tooni. Lohistage värvi
reguleerimise riba valiku Soe suunas, et suurendada punast tooni.
Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa
Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone punase, rohelise või sinise värvi väärtuseid eraldi
kohandades.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Lihtne režiim → Kohstuv kuva.
Toksake suvandit Täpsemad seaded.
Reguleerige P (punane), R (roheline) või S (sinine) värviriba vastavalt enda eelistustele.
Ekraani toon on reguleeritud.
136
Seaded
Ekraanisäästja
Saate seadistada pilte ekraanisäästjaks, mis kuvatakse siis, kui ekraan automaatselt välja lülitub.
Ekraanisäästja kuvatakse seadme laadimise ajal või siis, kui see on dokiga ühendatud.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraanisäästja ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Valige suvand.
Kui valite suvandi Fotoraam või Fotod, algab valitud piltidega slaidiesitlus. Kui valite
Fotostend, näete valitud pilte väikeste üksteist osaliselt katvate kaartidena.
3
4
Et valida piltide kuvamiseks albumeid, toksake
.
Kui olete lõpetanud, toksake tagasiliikumise nuppu.
Valitud valiku eelvaatamiseks toksake Eelvaade.
Kui toksate ekraanisäästja kuvamise ajal ekraani, lülitub ekraan sisse.
Taustpildid ja teemad
Muutke avalehe ja lukustusekraani taustpildi seadeid või rakendage seadmele erinevaid
teemasid.
Toksake seadete ekraanil Taustpildid ja teemad.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Teemad: seadme teema muutmine.
• Ikoonid: ikooni stiili muutmine.
• AOD-d: „Alati ekraanil” pildi valimine.
137
Seaded
Lukustusekraan
Valikud
Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan.
Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.
• Ekraaniluku tüüp: ekraanilukustuse meetodi muutmine.
• Smart Lock: määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või
seade. Lisateavet vaadake jaotisest Smart Lock.
• Turvaluku seaded: ekraaniluku seadistuste muutmine.
• Always On Display: saate seadistada seadme teavet kuvama, kui ekraan on välja lülitatud.
Vaadake lisateavet jaotisest Always on Display.
• Kella stiil: saate muuta kella tüüpi ja värvi lukustatud ekraanil.
• Rändluse kell: saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja
koduse ajavööndi.
• FaceWidgets: saate muuta lukustatud kuval kuvatud üksuste seadeid.
• Kontaktandmed: saate määrata seadme kuvama lukustatud ekraanil kontaktandmeid, nt
teie e-posti aadressi.
• Teavitused: seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
• Rakenduse otseteed: valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil
kuvada.
• Lukustusekraani teave: vaadake lukustusekraani versiooni ja õigusalast teavet.
138
Seaded
Smart Lock
Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht
või seade.
Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade
asukoha ja avab ennast automaatselt.
• See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku
tüübi.
• Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate
ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan → Smart Lock.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Valige valik ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Biomeetria ja turvalisus
Valikud
Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus.
• Sõrmejäljed: registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet
jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
• Biomeetria eelistused: saate muuta biomeetriliste andmete seadeid.
• Google Play Protect: saate seadistada seadme kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima
ning võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
139
Seaded
• Leia minu telefon: aktiveerige või deaktiveeriga funktsioon Find My Mobile. Külastage
rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida
oma kadunud või varastatud seadet.
Saate ka Google'i asukohateenusel lubada oma seadme asukoha kohta täpsemat teavet
pakkuda.
• Turvavärskendus: saate vaadata oma seadme tarkvara versiooni ja kontrollida saadaolevaid
värskendusi.
• Samsung Pass: tõenda oma identiteeti ilma vaevata, kasutades oma biomeetrilisi andmeid.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Pass.
• Tundmatute rak.-te installimine: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate
rakenduste paigaldamist.
• Turvaline kaust: looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta.
Vaadake lisateavet jaotisest Turvaline kaust.
• Turvaline käivitamine: kaitske oma seadet, määrates seadme selle sisselülitamisel nõudma
ekraani avamiskoodi. Seadme käivitamiseks ning sõnumite ja teavituste saamiseks peate
sisestama avamiskoodi.
• SD-kaardi krüptimine: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.
Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei
suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see
seadistus.
• Muud turvaseaded: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.
• Asukoht: muutke asukohateabe lubamise seadeid.
• Rakenduse load: vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid
kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
• Lubade kasutamise jälgija: määrake teavituste saamine, kui teie valitud lubasid kasutavad
rakendused, mida te ei kasuta. Saate hallata iga rakenduse seadeid.
• Diagnostikaandmete saatmine: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja
kasutusteavet Samsungile saatma.
• Turundusteabe vastuvõtmine: määrake, kas saada Samsungi turundusteavet, näiteks
eripakkumisi, liikmete soodustusi ja uudiskirju.
140
Seaded
Sõrmejäljetuvastus
Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida
ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud
eesmärkidel:
• Ekraani lukk
• Kaitstud kaust
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme
turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab,
on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge
identseteks pidada.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge
pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme
kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite
sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
• Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli,
mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälg uuesti.
Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta
kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära
unustamisest.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
141
Seaded
Paremaks sõrmejälje tuvastuseks
Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi,
mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:
• Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
• Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
• Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim
kasutatakse.
• Avakuvaklahv sisaldab sõrmejäljelugeri andurit. Veenduge, et avakuvaklahv poleks
kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
• Sõrmejälje tuvastussensori katmine kaitsekile, kleebiste või muude tarvikutega võib
vähendada sõrmejäljetuvastuse tundlikkust. Kui sõrmejälje tuvastussensor on algselt
kaitsekilega kaetud, siis eemaldage see enne sõrmejälje tuvastussensori kasutamist.
• Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
• Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.
Veenduge, et katate terve avakuvaklahvi oma sõrmega.
• Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni
kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest
elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.
142
Seaded
Sõrmejälgede registreerimine
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Jätka.
Määrake ekraani lukustamise meetod.
Registreerige oma sõrmejälg.
Pange oma sõrm avakuvaklahvile. Kui seade on teie sõrme tuvastanud, tõstke see üles ja
asetage avakuvaklahvile.
Korrake seda toimingut, kuni sõrmejälg talletatakse.
5
Kui olete oma sõrmejälgede registreerimise lõpetanud, toksake Valmis.
Registreeritud sõrmejälgede kontrollimine
Te saate kontrollida, kas teie sõrmejälg on registreeritud, kui asetate oma sõrme sõrmejälje
tuvastussensorile.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Kontrolli lisatud sõrmejälgi.
Pange oma sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.
Kuvatakse tuvastamise tulemus.
143
Seaded
Registreeritud sõrmejälgede kustutamine
Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Valige kustutatav sõrmejälg ja toksake Eemalda.
Ekraani avamine sõrmejälgede abil
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Sõrmejäljega avamine.
Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.
144
Seaded
Samsung Pass
Samsung Pass võimaldab teil oma Samsungi kontosse, veebisaitidele ja rakendustesse lihtsamalt
ja turvalisemalt sisse logida, kasutades selleks oma sisselogimisteabe asemel biomeetrilisi
andmeid. Samsung Pass võimaldab oma registreeritud biomeetriliste andmete abil ka oma
isikuandmed, näiteks aadressi või maksekaardi andmed, lihtsamalt ja kiiremalt sisestada.
Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passi rakenduses ja seadistage toetatud
veebisaitidele ja rakendustesse Samsung Passi kaudu neid andmeid kasutades sisse logima.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole. Vaadake
lisateavet jaotisest Samsungi konto.
• Veebisaitidesse sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele
pääsete ligi Internet rakendusega. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni
toetada.
• Registreeritud biomeetrilised andmed ja salvestatud maksekaarditeave salvestatakse
ainult teie seadmesse ning neid ei sünkroonita teiste seadmete ega serveritega.
Samsung Passi andmete lisamine
Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.
1
2
3
4
5
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Sisselogimine.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Nõustuge Samsung Passi reeglite ja tingimustega.
Registreerige oma sõrmejäljed.
Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
145
Seaded
6
Skannige oma sõrmejälg ja toksake valikul Edasi, et Samsung Passi registreerimine lõpetada.
• Kui valik Lisa Samsung Pass avaekraanile on märgistatud, lisatakse avalehele Samsung
Passi ikoon.
• Kui märgistatud on valik Kasuta rakendust Samsung Pass teenuse Samsung Account
parooli asemel, saate Samsungi konto salasõna asemel kasutada registreeritud
biomeetrilisi andmeid, et isikut tuvastada.
Samsungi konto parooli kinnitamine
Te saate oma Samsungi konto parooli sisestamise asemel kasutada isiku tõendamiseks oma
registreeritud biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest Galaxy Store.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake → Seaded → Samsung Account ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit
Rakendusega Samsung Pass kinnitamine.
Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks
Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse veebisaitidesse, mis
toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.
1
2
3
Avage veebisait, kuhu soovite sisse logida.
Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage
Logi rakenduse Samsung Pass kaudu sisse sõrmejälgede abil ja toksake Mäleta.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi lisatud biomeetrilisi andmeid, et veebisaitidesse sisse
logida.
146
Seaded
Samsung Passi kasutamine rakendustesse sisse logimiseks
Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse rakendustesse, mis
toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.
1
2
3
Avage rakendus, kuhu soovite sisse logida.
Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake
Salvesta.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi lisatud biomeetrilisi andmeid, et rakendusse sisse
logida.
Sisselogimise info haldamine
Kuvage nende veebisaitide ja rakenduste nimekiri, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung
Passi kasutamise ja hallake oma sisselogimise infot.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Sisselogimine ja valige loendist veebileht või rakendus.
Toksake valikutel Redigeeri ja muutke oma ID-d, parooli ning veebisaidi või rakenduse nime.
Veebisaidi või rakenduse kustutamiseks toksake valikutel Kustuta.
Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine
Kui te kasutate veebisaite või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung
Passiga hõlpsalt sisse logida.
Nende veebisaitide ja rakenduste nägemiseks, mis Samsung Passi toetavad, avage seadete
ekraan, toksake Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass, seejärel valige ekraaniluku meetod
ja toksake → Partnerid. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaite ei ole, siis
vahelehte Partnerid ei kuvata.
• Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga
veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.
147
Seaded
Isikuandmete automaatne sisestamine
Samsung Passi saate kasutada ka enda aadressi või maksekaarditeabe lihtsaks sisestamiseks
rakendustes, mis toetavad isikuandmete automaattäidet.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Ankeetide aut. täitm. ja valige Lisa aadress või Lisa kell.
Sisestage teave ja toksake Salvesta.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi registreeritud biomeetrilisi andmeid, et täita toetatud
rakendustes isikuandmeid.
Oma andmete kustutamine Samsung Passist
Saate oma biomeetrilised andmed, sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga seotud
rakenduste andmed kustutada. Tingimustega nõustumine jääb kehtima ja teie Samsungi konto
on endiselt aktiivne.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake → Seaded → Andmete kustutamine.
Sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake OK.
Teie Samsung Passi andmed kustutatakse.
148
Seaded
Turvaline kaust
Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute
juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on
lukustatud.
Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid
andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamismeetodite,
näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara
muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks.
Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta
varukoopia.
Kaitstud kausta kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
149
Seaded
Kaitstud kausta seadistamine
1
2
3
4
Avage rakendus Seaded ja toksake Biomeetria ja turvalisus → Turvaline kaust.
Toksake Nõustun.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Valige kaitstud kausta lukustusmeetod ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake → Kohanda ikooni.
• Turvaline kaust rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama
varem määratud meetodit.
• Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot
kasutades lähtestada. Toksake lukustatud ekraani alaosas olevat nuppu ja sisestage
oma Samsungi konto parool.
Kaitstud kaustale automaatse lukustamise seadmine
Määrake seade kaitstud kausta automaatselt lukustama, kui seda ei kasutata.
1
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Turvalise kausta
automaatlukustus.
2
Valige lukustamise suvand.
Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake → Lukusta.
150
Seaded
Sisu kaitstud kausta teisaldamine
Liigutage sisu, näiteks fotosid ja kontakte, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest,
kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Failide lisamine.
Toksake Pildid, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Teisalda.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta.
Kopeerimiseks toksake Kopeeri.
Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.
Sisu kaitstud kaustast teisaldamine
Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised
tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Galerii.
Valige kujutis ja toksake → Teisalda asukohast Turvaline kaust.
Valitud üksused teisaldatakse Galerii vaikimisi salvestuskohas.
151
Seaded
Rakenduste lisamine
Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Rakenduste lisamine.
Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake Lisa.
Rakenduste installimiseks rakendusest Play pood või Galaxy Store toksake Laadi alla Play
Store’ist või Laadi Galaxy Store’ist.
Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine
Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake Desinstalli.
Kontode lisamine
Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega
sünkroonida.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Kontod → Lisa konto.
Valige kontoteenus.
Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kaitstud kausta peitmine
Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.
Käivitage rakendus Turvaline kaust, toksake → Seaded ja seejärel Kuva turvaline kaust, et
kuvamine välja lülitada.
Samuti võite lohistada teavituspaneeli avamiseks olekuriba alla. Seejärel libistage teavituspaneelil
allapoole ja toksake funktsiooni deaktiveerimiseks Turvaline kaust.
152
Seaded
Kaitstud kausta varundamine ja taastamine
Varunda sisu ja rakendusi Samsung Cloudis kaitstud kaustas, kasutades oma Samsungi kontot ja
taastades neid hiljem.
Andmete varundamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Lisa konto ja logige oma Samsungi kontosse sisse.
Toksake Varunda üksuse Turvaline kaust andmed.
Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake Varunda.
Andmed varundatakse Samsung Cloudi.
Andmete taastamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Taastamine.
Toksake
ja valige andmete taastamiseks seade.
Valige andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake Taastamine.
Varundatud andmed taastatakse teie seadmes.
153
Seaded
Kaitstud kausta deinstallimine
Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Veel seadeid → Desinstalli.
Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta deinstallimist märgistage Teisalda meediumifailid
turvalisest kaustast välja ja toksake Desinstalli. Turvalisest kaustast varundatud andmetele
juurdepääsemiseks käivitage rakendus Minu Failid ja seejärel toksake valikutel Sisemälu →
Secure Folder.
Rakendusse Samsung Notes salvestatud märkmeid ei varundata.
Kontod ja varundamine
Valikud
Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi.
Samuti võite kontodele, näiteks Samsungi kontole või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle
andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine.
• Kontod: lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
• Varundamine ja taastamine: kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse
andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda.
Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse
logima.
• Samsung Cloud: saate hallata sisu, mida soovite Samsung Cloudis turvaliselt talletada.
Kontrollige oma Samsung Cloudi mälu kasutusolekut ja sünkroonige, varundage ning
taastage oma andmeid. Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Cloud.
• Smart Switch: käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest.
Lisateavet vt jaotisest Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart
Switch)..
Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi
või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid riknema või näiteks
teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.
154
Seaded
Samsung Cloud
Sünkroonige oma seadmes salvestatud andmed, näiteks pildid ja videod, Samsung Cloudiga ja
vaadake andmeid, mida Samsung Cloudi salvestanud olete. Samuti saate oma seadme andmed
Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.
Samsung Cloudi kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
Andmete sünkroonimine
Võite Samsung Cloudi abil sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid, nt. pilte, videoid ja
sündmusi, ning pääseda neile ligi ka teistest seadmetest.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud.
Toksake → Seaded → Sünkroon. ja autom. var. seaded → Sünkrooni.
Toksake lülititele üksuste kõrval, millega sünkroonida soovite.
Salvestatud andmete kontrollimiseks või seadete muutmiseks toksake Galerii, Muud
sünkroonitud andmed või Samsung Cloud Drive.
Andmete varundamine
Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.
1
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Selle telefoni
varundamine.
2
Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake Varunda.
155
Seaded
3
Toksake Valmis.
• Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake
seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Selle telefoni
varundamine.
• Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks
toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Taasta
andmed →
ja valige soovitud seade.
Andmete taastamine
Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud.
Toksake Taasta andmed →
ja valige soovitud seade.
Märgistage andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Google
Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.
Toksake seadete ekraanil Google.
156
Seaded
Täpsemad funktsioonid
Valikud
Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid.
Seadme liigne raputamine või põrutus võivad mõnedele andureid kasutavatele
funktsioonidele soovimatut sisendit anda.
• Lisatarvikud: lisatarvikute seadete muutmine.
• Nutikas hüpikvaade: saate valida rakendused, et kuvada nende teavitused hüpikakendes.
Selle funktsiooni kasutamisel näete ekraanil asuvale ikoonile toksatest seavituste sisu kiirelt
hüpikakendes.
See funktsioon on saadaval vaid mitmikakna toega rakendustes.
• Direct share: määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete
kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
• Animatsioonide vähendamine: määrake seade vähendama teatud tegevuste, näiteks
rakenduste avamise või sulgemise, ekraaniefekte.
• Liigutused: aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Vaadake lisateavet
jaotisest Liigutused.
• Game Launcher: aktiveerige mängukäivitaja. Vaadake lisateavet jaotisest Game Launcher.
• Game Tools: saate aktiveerida Game Toolsi, et pääseda mängimise ajal ligi kasulikele
suvanditele ja funktsioonidele.
• Dual Messenger: installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte
eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest Dual Messenger.
• Hädaabisõnumite saatmine: seadme seadistamine saatma hädaabisõnumeid toitenupu
kolmekordsel vajutusel.
157
Seaded
Liigutused
Aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Liigutused.
• Nutikas märguanne: seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on
vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel
pinnal.
• Lihtne vaigistamine: seadme määramine sissetulevaid kõnesid või alarme vaigistama
seadme ekraani allapoole asetamise abil.
• Otsekõne: seadme seadistamine helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal,
vaadates samaaegselt sõnumeid või kontakte.
• Ühe käega kasutamise režiim: seadistage seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks
ühekäejuhtimisrežiim.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
• Libista helistam. / sõn. saatm.: saate seadistada seadme helistama või sõnumit saatma,
kui libistate rakenduses Telefon või Kontaktid kontaktil või telefoninumbril paremale või
vasakule.
158
Seaded
Dual Messenger
Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.
1
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Dual Messenger.
Kuvatakse toetatud rakendused.
2
Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.
Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse . Kui saate teisest
rakendusest teavitusi, kuvatakse need märkega , et neid esimese rakenduse teavitustest
eristada.
Teine rakendus
• Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
• Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.
Teise rakenduse desinstallimine
1
2
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Daul Messenger.
Toksake selle rakenduse lülitit, mida te välja lülitada soovite ja toksake Inaktiveeri või
Desinstalli.
Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.
Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.
159
Seaded
Seadmehooldus
Sissejuhatus
Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku
kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.
Aku
Turvalisus
Hoiundamine
Mälu
Seadme optimeerimine
Avage seadete ekraan ja toksake valikutel Seadmehooldus → Optimeeri kohe.
Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.
• Mälu osaline tühjendamine.
• Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
• Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
• Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.
160
Seaded
Automaatse optimeerimisfunktsiooni kasutamine
Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata. Toksake
→ Automaatne optimeerimine ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Kui soovite automaatse
optimeerimise jaoks aega määrata, toksake Kellaaeg.
Aku
Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala
akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Aku.
• Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
• Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.
Energiarežiim
Valige toiterežiim, mis sobib teie seadme kasutamise eesmärgiga.
Toksake Energiarežiim ja valige suvand.
• Optimeeritud: optimeeritud tasakaal seadme jõudluse ja aku kasutuse vahel.
• Keskmine energiasääst: aktiveerige energiasäästurežiim, et aku kasutusiga pikendada.
• Maksim. energiasääst: maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust,
rakendades öörežiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone. Kõik
võrguühendused peale mobiilse võrgu inaktiveeritakse.
Akukasutuse haldamine eraldi rakenduste puhul
Saate säästa akut, kui keelate taustal tegutsevatele rakendustele akutoite kasutamise, kui
neid parajasti ei kasutata. Valige rakenduste loendist rakendused ja toksake funktsiooni
aktiveerimiseks lülitit Lülita rak. ooterež.
161
Seaded
Hoiundamine
Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Hoiundamine.
• Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna
operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme
värskendamisel võib saadolev maht muutuda.
• Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba
sisemälu mahtu.
Mälu haldamine
Jääkfailide, nagu vahemälu, kustutamiseks toksake Tüh. kohe. Enam kasutuses mitte olevate
failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks toksake valiku Kasutaja andmed all
kategooria. Seejärel märgistage valikud ja toksake KUSTUTA või DEINSTALLI.
Mälu
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Mälu.
Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste
loendis rakendused ja toksake Tüh. kohe.
Turvalisus
Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Turvalisus → Skanni telefoni.
Rakendused
Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet,
muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja
lülitada.
Toksake seadete ekraanil Rakendused.
162
Seaded
Üldine haldus
Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus.
• Keel ja sisestus: valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse
liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla. Lisateavet vt jaotisest
Seadme keelte lisamine.
• Kuupäev ja kellaaeg: pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas
seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.
Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Members.
• Lähtestamine: lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
Saate lähtestada kõik seaded või ainult võrguseadmed või juurdepääsetavuse seaded. Saate
ka seadme määratud ajal taaskäivituma seadistada, et seadet optimeerida.
Seadme keelte lisamine
Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.
1
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus → Keel ja sisestus → Keel → Keele lisamine.
Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake → Kõik keeled.
2
3
Valige lisatav keel.
Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake Määra vaikimisi. Selleks et praegune
keelesäte alles jätta, toksake Säil. praegune.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel
loendi algusesse.
Selleks et muuta vaikekeelt keelte loendis, lohistage keele kõrvale ja liigutage see loendi
algusesse. Seejärel toksake Rakenda. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis
olevatest järgmist toetatud keelt.
163
Seaded
Juurdepääs
Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.
Toksake seadete ekraanil Juurdepääs.
• Ekraanilugeja: aktiveerige Voice Assistant hääle tagasisideks. Selle funktsiooni kasutamise
kohta spikriteabe kuvamiseks toksake valikut Õpetus.
• Nähtavuse täiendused: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest
kasutajatele.
• Kuulmise arendused: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest
kasutajatele.
• Infovahetus ja vilumus: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele,
kes pole eriti vilunud.
• Täpsemad seaded: saate konfigureerida otsejuurdepääsu ja teavitusfunktsioonide seadeid.
• Installitud teenused: kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
Tarkvara värskendamine
Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud
ajale seadistada.
Toksake seadete ekraanil Tarkvara värskendamine.
Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut
tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut
küsimata.
• Allalaadimine ja installimine: kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
• Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu: saate seadistada seadme automaatselt värskendusi alla
laadima, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
• Viimane värskendamine: saate vaadata teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.
Turbevärskenduste teave
Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklikke andmeid kaitsta.
Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.
Veebileht toetab ainult osasid keeli.
164
Seaded
Teave telefoni kohta
Tutvuge teabega oma seadme kohta.
Toksake seadete ekraanil Teave telefoni kohta.
Oma seadme nime muutmiseks toksake Muuda.
• Olek: vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi ja
seerianumbrit.
• Õiguslik teave: vaadake seadmega seotud õigusalast teavet, näiteks ohutusalast teavet ja
avatud lähtekoodiga litsentsi.
• Tarkvara teave: vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi
versiooni ja püsivara versiooni.
• Aku teave: vaadake seadme aku olekut ja teavet.
165
Lisa
Tõrkeotsing
Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud
olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.
Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe
järgnevatest koodidest:
• Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud
parooli.
• PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te
sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta
SIM-kaart.
• PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate
sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
• PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja
proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
• Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade ei lülitu sisse
Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti
täis.
166
Lisa
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
• Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan
korralikult toimida.
• Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate
ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
• Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
• Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
• Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.
Teie seade hangub või esineb parandamatu viga
Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi
Teeninduskeskusega.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse
lülitama.
Taaskäivitama sundimine
Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Seadme lähtestamine
Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Üldine haldus → Lähtestamine → Tehaseseadete
lähtestamine → Lähtesta → Kustuta kõik. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles
seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.
167
Lisa
Kõnesid ei ühendata
• Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.
Teised ei kuule teid kõnelemas
• Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
• Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
• Kuulari kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.
Heli kajab kõne ajal
Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.
Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli
ebakvaliteetne
• Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse
probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise
kohta ja proovige uuesti.
• Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja
tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.
Aku ikoon on tühi
Aku on tühi. Laadige aku.
168
Lisa
Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)
• Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
• Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.
Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt
• Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse
tase väheneda.
• Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS,
mängud ja internet.
• Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.
Kaamera käivitamisel ilmub veateade
Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu.
Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:
• Laadige aku.
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt
probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale
• Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
• Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või
pildid võivad olla fookusest väljas.
169
Lisa
Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade
Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane,
proovige järgnevat:
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on
DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
• Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei
ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute
kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
• Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega
jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
• Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste
pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid
ei pruugi korralikult töötada.
Bluetooth ei tööta korralikult
Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta
korralikult, proovige järgmist:
• Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
• Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses
toimimisulatuses (10 m).
• Avage enda seadmes Seaded rakendus, toksake Ühendused ning toksake selle
aktiveerimiseks Bluetooth lülitit.
• Avage enda seadmes rakendus Seaded, toksake Üldine haldus → Lähtestamine →
Võrguseadedete lähtestamine → Lähtesta seaded → Lähtesta, et võrgusätted lähtestada.
Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.
Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.
170
Lisa
Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust
• Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
• Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
• Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP
Service Pack 3.
Teie seade ei suuda tuvastada asukohta
Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes
olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
Seadmele salvestatud andmed on kadunud
Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole
kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete
kaotsimineku eest.
Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe
• See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
• Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.
Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi
Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või
kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.
171
Lisa
Rakenduste nuppu ei kuvata avalehel
Ilma rakenduste nuppu kasutamata, saate avada rakenduste ekraani, libistades avalehel üles või
alla. Rakenduste nupu kuvamiseks avalehe all käivitage rakendus Seaded ja toksake Ekraan →
Avaekraan ja toksake seejärel lülitit Rakenduste nupp juures.
Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile
Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake
heleduse reguleerimise riba kõrval ja toksake Juhtnupu kuvamine üleval lülitit, et see
aktiveerida.
Samsung Cloud ei tööta
• Kontrollige, et te olete võrguga õigesti ühendatud.
• Te ei saa Samsung Cloud'i kontrolltoimingu ajal kasutada. Proovige hiljem uuesti.
Aku eemaldamine
• Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise
juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib
kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
• Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt,
sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata
jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on
põhjustanud Samsungi enda hooletus.
172
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.
Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics'i eelneva kirjaliku loata
reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil,
olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või
talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.
Kaubamärgid
• SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi
Alliance registreeritud kaubamärgid.
• Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising