Samsung | SM-J730F/DS | User manual | Samsung Galaxy J7 (2017) Vartotojo vadovas

Samsung Galaxy J7 (2017) Vartotojo vadovas
NAUDOTOJO VADOVAS
SM-J730F/DS
Lithuanian. 07/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Turinys
Pagrindai
4
6
10
13
16
22
26
27
29
31
33
43
45
60
63
65
66
77
82
85
88
91
95
95
96
98
99
100
100
102
103
106
110
112
116
117
Pirmiau skaitykite čia
Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir
sprendimai
Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
Akumuliatorius
SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“
kortelė)
Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Pirminis nustatymas
„Samsung“ paskyra
Duomenų perkėlimas iš ankstesnio
prietaiso („Smart Switch“)
Ekrano supratimas
Pranešimų skydelis
Teksto įvedimas
Programos ir funkcijos
48
50
56
Programų įdiegimas ir šalinimas
Telefonas
Adresatai
2
Žinutės
Internetas
El. paštas
Fotoaparatas
Galerija
„Always On Display“
Keli langai
„Samsung Pay“
„Samsung Health“
„Samsung Members“
„Samsung Notes“
Kalendorius
Radijas
Diktofonas
Mano failai
Laikrodis
Skaičiuotuvas
„Game Launcher“
„Reminder“
Vaikų nanmai
„SmartThings“
Turinio bendrinimas
„Google“ programos
Turinys
Nustatymai
156 Google
157 Išplėstinės funkcijos
158 Judesiai ir gestai
159 Dual Messenger
160 Įrenginio priežiūra
160 Prietaiso optimizavimas
161 Akumuliatorius
162 Saugykla
162 Atmintis
162 Saugumas
162 Programos
163 Bendrasis valdymas
164 Prieiga neįgaliesiems
164 Program. įrang. naujinimas
165 Apie telefoną
119 Įvadas
119 Ryšiai
121 Wi-Fi
123 Bluetooth
125 NFC ir mokėjimas
132
133
133
137
138
139
154
127 Duomenų taupymas
128 Tik mobiliųjų duomenų
programos
128 SIM kortelės tvarkyklė
129 Mob. saitvietė ir siejimas
130 Daugiau ryšio nustatymų
Garsai ir vibracija
132 Atskirti programos garsą
Pranešimai
Ekranas
134 Mėlynos šviesos filtras
135 Nakties režimas
135 Ekrano režimo keitimas arba
ekrano spalvos reguliavimas
137 Ekrano užsklanda
Ekrano fonai ir temos
Užrakinimo ekranas
139 Smart Lock
Biometriniai duomenys ir sauga
141 Pirštų atspaudų atpažinimas
145 Samsung Pass
149 Saugus aplankas
Paskyros ir atsarginis kopijavimas
155 „Samsung Cloud“
Priedas
166 Trikčių diagnostika
172 Akumuliatoriaus išėmimas
3
Pagrindai
Pirmiau skaitykite čia
Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo,
modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
• „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų
tiekėjų programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami
tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti
netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio
sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į
jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“
ryšiu.
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio
įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise
įdiegtų programų, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo
įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
4
Pagrindai
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos
galioti garantija.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo pritvirtinama ekrano apsauga, skirta apsaugai
gamybos ir paskirstymo metu. Garantija nedengia ekrano apsaugos pažeidimų.
• Jutiklinį ekraną aiškiai matysite net lauke stipriai šviečiant saulei, nes pagal aplinką
automatiškai reguliuojamas kontrastas. Dėl produkto pobūdžio ilgai rodant nejudančius
grafinius vaizdus gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių.
– – Rekomenduojama dalyje arba visame jutikliniame ekrane nenaudoti fiksuotų grafinių
vaizdų ilgą laiką ir išjungti jutiklinį ekraną, kai nenaudojate prietaiso.
– – Galite nustatyti, kad jutiklinis ekranas išsijungtų automatiškai, kai jo nenaudojate.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Ekranas → Baigėsi ekrano laikas, tuomet
pasirinkite trukmę, kurią prietaisas lauks prieš išjungiant jutiklinį ekraną.
– – Norėdami nustatyti, kad jutiklinis ekranas automatiškai reguliuotų ryškumą pagal aplinką,
paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ekranas, tada palieskite Prisitaikantis
ryškumas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos
(FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID.
Norėdami pažiūrėti FCC ID, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Apie telefoną →
Būsena.
5
Pagrindai
Instrukcijų piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai
Kai prietaisas įkaista įkraunant akumuliatorių
Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali tapti karšti. Belaidžio įkrovimo arba greitojo įkrovimo metu
paliestas prietaisas gali atrodyti karštesnis. Tai neturi įtakos prietaiso naudojimo trukmei arba
veikimui ir yra laikoma normaliu prietaiso veikimu. Jei akumuliatorius tampa per karštas, įkroviklis
gali nustoti krauti.
Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:
• Atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir išjunkite bet kokias veikiančias programas. Palaukite,
kol prietaisas atvės, tuomet iš naujo pradėkite krauti prietaisą.
• Jei apatinė prietaiso dalis perkaista, taip gali nutikti dėl pažeisto prijungto USB laido.
Pakeiskite pažeistą USB laidą nauju, „Samsung“ patvirtintu laidu.
• Naudodami belaidį įkroviklį, tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio nedėkite kitų daiktų,
tokių kaip metalinių objektų, magnetų ir kortelių su magnetinėmis juostelėmis.
Belaidžio arba sparčiojo įkrovimo funkcija veikia tik palaikomuose modeliuose.
6
Pagrindai
Kai prietaisas įkaista naudojant
Kai naudojate funkcijas arba programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba jas naudojate
ilgai, prietaisas gali laikinai įkaisti dėl padidėjusio akumuliatoriaus energijos suvartojimo. Išjunkite
bet kokias veikiančias programas ir kurį laiką nenaudokite prietaiso.
Toliau pateikiami situacijų pavyzdžiai, kai prietaisas gali perkaisti. Atsižvelgiant į jūsų naudojamas
funkcijas ir programas, šie pavyzdžiai jūsų modelyje gali skirtis.
• Pirminio nustatymo po įsigijimo arba duomenų atkūrimo metu
• Parsisiunčiant didelius failus
• Naudojant programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba ilgai naudojant programas
– – Ilgai žaidžiant aukštos kokybės žaidimus
– – Ilgai įrašinėjant vaizdo įrašus
– – Transliuojant vaizdo įrašus, kai naudojamas maksimalaus ryškumo nustatymas
– – Prijungiant prie televizoriaus
• Atliekant keletą užduočių vienu metu (arba leidžiant daug programų fone)
– – Naudojant kelių langų režimą
– – Atnaujinant arba įdiegiant programas, kai įrašinėjami vaizdo įrašai
– – Parsisiunčiant didelius failus vaizdo skambučio metu
– – Įrašinėjant vaizdo įrašus, kai naudojama navigacijos programa
• Naudojant daug duomenų, skirtų sinchronizuoti su debesiu, el. paštu arba kitomis
paskyromis
• Naudojant navigacijos programą automobilyje, kai į prietaisą šviečia tiesioginiai saulės
spinduliai
• Naudojant mobiliosios saitvietės ir prietaisų sujungimo funkciją
• Naudojant mobilųjį prietaisą ten, kur silpnas signalas arba signalas nepriimamas
• Įkraunant akumuliatorių pažeistu USB laidu
• Kai prietaiso universali jungtis pažeista arba joje yra nepageidaujamų medžiagų, tokių kaip
skystis, dulkės, metalo dulkės ir pieštukų šerdelės
• Kai naudojatės tarptinkliniu ryšiu
7
Pagrindai
Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:
• Prietaise įdiekite naujausią programinę įrangą.
• Prietaisas gali įkaisti dėl veikiančių nesuderinamų programų. Išjunkite ir iš naujo įjunkite
prietaisą.
• Išjunkite „Wi-Fi“, GPS ir „Bluetooth“ funkcijas, kai jų nenaudojate.
• Išjunkite programas, dėl kurių padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas arba
kurios veikia fone, kai nėra naudojamos.
• Ištrinkite nereikalingus failus ir nenaudojamas programas.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
• Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir
toliau perkaista, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Atsargumo priemonės prietaiso perkaitimo atveju
Jei pradėjote jaustis nemaloniai dėl to, kad prietaisas perkaito, nustokite naudoti prietaisą.
Kai prietaisas perkaista, jo funkcijos ir veikimo sparta gali būti apriboti arba prietaisas gali būti
išjungtas, kad atvėstų. Funkcija veikia tik tam tikruose modeliuose.
• Jei prietaisas perkaista ir pasiekia tam tikrą temperatūrą, pasirodo įspėjamoji žinutė,
kad apsaugotų nuo prietaiso gedimo, odos dirginimo ir sužeidimų bei akumuliatoriaus
ištekėjimo. Kad būtų sumažinta prietaiso temperatūra, bus apribotas ekrano ryškumas ir
veikimo sparta, o akumuliatoriaus įkrovimas bus sustabdytas. Kol prietaisas atvės, veikiančios
programos bus išjungtos, o visos skambinimo ir kitos funkcijos bus ribojamos, išskyrus
skambučius pagalbos tarnyboms.
• Jei pasirodys antra žinutė dėl toliau kylančios prietaiso temperatūros, prietaisas išsijungs.
Nenaudokite prietaiso, kol prietaiso temperatūra nenukris iki nurodyto lygio. Jei antroji
žinutė pasirodys skambučio pagalbos tarnyboms metu, skambutis nebus išjungtas
priverstiniu išjungimu.
8
Pagrindai
Veikimo aplinkai skirtos atsargumo priemonės
Prietaisas gali įkaisti dėl aplinkos esant šioms sąlygoms. Būkite atsargūs, kad nesutrumpėtų
akumuliatoriaus veikimo laikas, nesugestų prietaisas arba nekiltų gaisro.
• Nelaikykite prietaiso labai šaltoje arba karštoje temperatūroje.
• Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
• Ilgai nenaudokite arba nelaikykite prietaiso labai karštose aplinkose, pvz., automobilyje
vasarą.
• Nepadėkite prietaiso vietose, kurios gali perkaisti, pvz.: ant elektrino šildymo kilimėlio.
• Nelaikykite prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant
karštos kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių.
• Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.
9
Pagrindai
Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
Komplekto turinys
Norėdami sužinoti komplekto turinį, žr. trumpąjį darbo pradžios vadovą.
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali
sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
• Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių.
Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
10
Pagrindai
Prietaiso išvaizda
Garsiakalbis
Priekinis fotoaparatas
Blykstė
Garsiakalbis
Artumo / šviesos jutiklis
Maitinimo mygtukas
Jutiklinis ekranas
Pradžios mygtukas
(pirštų atspaudų jutiklis)
Paskutinių naudotų
programų mygtukas
Grįžimo atgal mygtukas
Mikrofonas
Ausinių lizdas
Universali jungtis
Galinis fotoaparatas
GPS antena
NFC antena
Garsumo mygtukas
Blykstė
SIM kortelės dėklas
SIM kortelės /
atminties kortelės dėklas
Pagrindinė antena
11
Pagrindai
• Naudodami garsiakalbius, pvz., leisdami medijos failus arba naudodami prietaisą su
garsiakalbiu, nelaikykite prietaiso arti ausų.
• Elkitės atsargiai ir nenukreipkite fotoaparato objektyvo į stiprų šviesos šaltinį, pvz.,
tiesioginę saulės šviesą. Jei į fotoaparato objektyvą švies stiprus šviesos šaltinis, pvz.,
tiesioginė saulės šviesa, gali sugesti fotoaparato vaizdo jutiklis. Sugadintas vaizdo
jutiklis nebepataisomas ir dėl to nuotraukose gali atsirasti taškų ar dėmių.
• Jei naudosite prietaisą, kurio stiklo ar akrilo korpusas sudužęs, kyla pavojus susižeisti.
Prietaisu naudokitės tik po to, kai jį sutaisys „Samsung“ aptarnavimo centre.
• Šiose situacijose gali atsirasti ryšio problemų ir išsikrauti akumuliatorius:
– – Jei prietaiso antenos plote pritvirtinsite metalinių lipdukų
– – Jei prie prietaiso pritvirtinsite prietaiso dangtelį, pagamintą iš metalinių
medžiagų
– – Jei uždengsite prietaiso antenos plotą rankomis arba kitais objektais
naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, tokiomis kaip skambučiai arba mobiliųjų
duomenų ryšys
• Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę.
Naudojant nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.
• Neuždenkite artumo / šviesos jutiklio ploto ekrano priedais, pvz., ekrano apsaugine
plėvele arba lipdukais. Dėl to gali sutrikti jutiklio veikimas.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis
ekranas gali sugesti.
12
Pagrindai
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
Įjungimo
• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir
laikykite paspaudę.
• Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
Paskutinių
naudotų
programų
Pradžios
• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų
sąrašą.
• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra
užrakintas.
• Norėdami grįžti į pradžios ekraną, paspauskite.
• Jei norite paleisti Google, paspauskite ir palaikykite.
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Grįžimo atgal
• Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo
ekrano nustatymus.
Garsumo
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus įkrovimas
Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite
akumuliatorių.
Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis
nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti
prietaisas.
Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir
lengvai pasiekiamą.
13
Pagrindai
1
2
Prijunkite USB laidą prie USB adapterio.
3
4
Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.
Įjunkite USB laidą į prietaiso universalią jungtį.
Visiškai įsikrovus, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Tada ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo.
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.
• Optimizuokite prietaisą naudodami prietaiso priežiūros funkciją.
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę maitinimo mygtuką, išjunkite ekraną.
• Įjunkite energijos taupymo režimą.
• Uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
• Išjunkite automatinį programų, kurias reikia sinchronizuoti, sinchronizavimą.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
14
Pagrindai
Akumuliatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės
• Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai
prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį
akumuliatorių.
• Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias
reikia jungti su kitu prietaisu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad neišsijungtų maitinimas
perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.
• Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl
mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu
taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti
prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti. Jei taip nutinka kraunant belaidžiu būdu, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio, kad
jis atvėstų, ir kraukite prietaisą vėliau.
• Jei krausite prietaisą tuomet, kai universali jungtis yra drėgna, prietaisas gali sugesti.
Kruopščiai išdžiovinkite universaliąją jungtį prieš kraudami prietaisą.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
15
Pagrindai
SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“ kortelė)
SIM arba USIM kortelės įdėjimas
Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.
Galima įdėti dvi SIM ar USIM korteles, tad viename prietaise galite turėti du telefono numerius ir
naudotis dviejų paslaugų teikėjų paslaugomis. Kai kuriose vietose duomenų perdavimo greitis
gali būti lėtesnis, jei prietaise įdėtos dvi SIM kortelės, lyginant su greičiu, kai įdėta viena SIM
kortelė.
Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele.
„Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti
pamestos ar pavogtos kortelės.
Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios
informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.
16
Pagrindai
– – 1 SIM kortelės dėklas:
17
Pagrindai
– – 2 SIM kortelės dėklas:
18
Pagrindai
1
Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite
sugadinti prietaisą.
2
3
4
Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
SIM arba USIM kortelę į dėklą įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
Švelniai įspauskite SIM arba USIM kortelę į dėklą, kad užsifiksuotų.
Jei kortelė tvirtai neužsifiksuoja dėkle, SIM kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.
5
Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
• Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada
įsitikinkite, kad dėklas sausas.
• Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.
Tinkamas kortelės įdėjimas
„NanoSIM“ kortelė
„NanoSIM“ kortelė
„MicroSD“ kortelė
Naudokite tik „nanoSIM“ kortelę.
19
Pagrindai
SIM arba USIM kortelės išėmimas
1
2
3
Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
4
Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
Išimkite SIM arba USIM kortelę.
20
Pagrindai
Dviejų SIM arba USIM kortelių naudojimas
Jei įdėsite dvi SIM ar USIM korteles, viename prietaise galite turėti du telefono numerius ir
naudotis dviejų paslaugų teikėjų paslaugomis.
SIM arba USIM kortelės aktyvinimas
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė. Pasirinkite SIM
arba USIM kortelę ir palieskite jungiklį, kad ją įjungtumėte.
SIM arba USIM kortelės asmeninis pritaikymas
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė ir pasirinkite SIM
arba USIM kortelę, kad galėtumėte pasiekti šias funkcijas:
• Piktograma: pakeiskite SIM arba USIM kortelės piktogramą.
• Vardas: pakeiskite rodomą SIM arba USIM kortelės pavadinimą.
• Tinklo režimas: pasirinkite tinklo, kurį norite naudoti su SIM arba USIM kortele, tipą.
Pageidaujamų SIM arba USIM kortelių nustatymas
Kai veikia dvi kortelės, galite priskirti balso skambučius, žinutes ir duomenų paslaugas tam
tikroms kortelėms.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė ir nustatykite
pageidautinas funkcijas kortelėms Pageidaujama SIM kortelė.
21
Pagrindai
Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
Atminties kortelės įdiegimas
Prietaiso atminties kortelės talpa gali skirtis nuo kitų modelių ir kai kurios atminties kortelės
gali būti nesuderinamos su prietaisu, priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo.
Norėdami pažiūrėti maksimalią prietaiso atminties kortelės talpą, žr. „Samsung“ internetinėje
svetainėje.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
• Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failo
sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę arba
neatpažins kortelės. Norėdami naudoti atminties kortelę, turite ją suformatuoti.
Jei prietaisas negali suformatuoti arba atpažinti atminties kortelės, susisiekite su
atminties kortelės gamintoju arba „Samsung“ aptarnavimo centru.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke Mano failai →
SD kortelė.
22
Pagrindai
23
Pagrindai
1
Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite
sugadinti prietaisą.
2
Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
Išėmus dėklą iš prietaiso, mobilusis duomenų ryšys išsijungs.
3
4
Įdėkite atminties kortelę į dėklą aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
Švelniai įspauskite atminties kortelę į dėklą, kad užsifiksuotų.
Jei kortelė tvirtai neužsifiksuoja dėkle, atminties kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.
5
Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
• Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada
įsitikinkite, kad dėklas sausas.
• Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla → → Saugyklos
nustatymai → SD kortelė → Atjungti.
1
2
Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
24
Pagrindai
3
4
Išimkite atminties kortelę.
Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
Neatjunkite išorinio atminties įtaiso, tokio kaip atminties kortelė arba USB atminties
įtaisas, kai prietaisas vykdo perkėlimą arba jungiasi prie informacijos, arba iškart po
duomenų perkėlimo. Taip padarę galite sugadinti arba prarasti duomenis, arba pažeisti
išorinį atminties įtaisą arba prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, įskaitant
duomenų praradimą, atsiradusius dėl netinkamo išorinių atminties prietaisų naudojimo.
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla → → Saugyklos
nustatymai → SD kortelė → Formatas.
Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių atminties
kortelėje laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
25
Pagrindai
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.
Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.
Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir tuomet
palieskite Išjungti.
Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.
Prietaiso paleidimas iš naujo
Norėdami iš naujo paleisti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką,
tuomet palieskite Paleisti iš naujo.
Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš
naujo.
Garsumo mažinimo
mygtukas
Maitinimo mygtukas
26
Pagrindai
Pavojaus režimas
Galite pakeisti prietaiso režimą į nepaprastąjį režimą, kad sumažintumėte akumuliatoriaus
energijos sunaudojimą. Kai kurių programų ir funkcijų veikimas ribojamas. Pavojaus režimu galite
skambinti skubios pagalbos tarnybai, siųsti savo dabartinės buvimo vietos informaciją kitiems,
įjungti garso avarinį signalą ir pan.
Pavojaus režimo įjungimas
Norėdami įjungti pagalbos režimą, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite
Pavojaus režimas.
Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
Pagalbos režimo išjungimas
Norėdami išjungti pavojaus režimą, palieskite → Išjungti pavojaus režimą. Arba paspauskite ir
laikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite Pavojaus režimas.
Pirminis nustatymas
Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.
Pirminio nustatymo procedūros gali skirtis priklausomai nuo prietaiso programinės
įrangos ir regiono.
1
Įjunkite prietaisą.
27
Pagrindai
2
Pasirinkite pageidaujamą prietaiso kalbą ir pasirinkite
.
Pasirinkite kalbą
3
4
5
Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada palieskite Kitas.
Pasiimkite turinį iš anksčiau turėto prietaiso.
Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir prisijunkite prie jo.
Jei neprisijungsite prie „Wi-Fi“ tinklo, per pirminį nustatymą negalėsite nustatyti kai kurių
prietaiso funkcijų.
6
7
Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų, kad užbaigtumėte pirminį nustatymą.
Nustatykite ekrano užrakinimo būdą, kad apsaugotumėte prietaisą. Galite apsaugoti
asmeninę informaciją neleisdami kitiems prisijungti prie prietaiso. Norėdami ekrano
užrakinimo būdą nustatyti vėliau, palieskite Ne dabar.
28
Pagrindai
8
Jei pasirodo rekomenduojamų programų ekranas, pasirinkite norimas programas ir jas
parsisiųskite.
9
Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros. Galite mėgautis „Samsung“ paslaugomis, naujausiais
duomenimis ir saugumu visuose prietaisuose. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
10 Palieskite Baigti, kad užbaigtumėte pirminį nustatymą.
Pasirodys pradžios ekranas.
„Samsung“ paskyra
„Samsung“ paskyra yra integruota paskyros paslauga, leidžianti naudoti įvairias „Samsung“
paslaugas, teikiamas mobiliaisiais prietaisais, TV ir „Samsung“ tinklalapyje.
Norėdami patikrinti su „Samsung“ paskyra naudojamų paslaugų sąrašą, apsilankykite
account.samsung.com. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Samsung“ paskyras,
paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → Paskyros →
Samsung account → → Žinynas.
„Samsung“ paskyros kūrimas
Jei neturite „Samsung“ paskyros, turėtumėte ją susikurti. „Samsung“ paskyrą galite sukurti
naudodamiesi savo el. pašto adresu.
1
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas →
Paskyros → Pridėti paskyrą → Samsung account.
Arba, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite
2
3
.
Palieskite Kurti paskyrą.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte kurti paskyrą.
29
Pagrindai
Prisijungimas prie „Samsung“ paskyros
Jei jau turite „Samsung“ paskyrą, prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.
1
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas →
Paskyros → Pridėti paskyrą → Samsung account.
Arba, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite
2
3
.
Įveskite „Samsung“ paskyros ID ir slaptažodį ir palieskite Prisijungti.
Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada palieskite Kitas, kad pabaigtumėte
prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
Jei pasirodo iškylantysis langas apie naudojamus biometrinius duomenis, palieskite
Registruotis. Savo „Samsung“ paskyros slaptažodį galite patvirtinti naudodami biometrinius
duomenis, pvz., pirštų atspaudus ar raineles. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Samsung
Pass.
ID sužinojimas ir slaptažodžio nustatymas iš naujo
Jei pamiršote „Samsung“ paskyros ID arba slaptažodį, palieskite Rasti ID arba Atkurti slaptažodį
prisijungimo prie „Samsung“ paskyros ekrane. Sužinoti ID arba nustatyti slaptažodį iš naujo galite
įvedę reikalaujamą informaciją.
„Samsung“ paskyros šalinimas
Pašalinus „Samsung“ paskyrą iš prietaiso, duomenys, tokie kaip adresatai arba įvykiai, taip pat bus
pašalinti.
1
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas →
Paskyros.
2
3
Palieskite Samsung account → → Pašalinti paskyrą.
Palieskite Šalinti, įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite Gerai.
30
Pagrindai
Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso
(„Smart Switch“)
Naudokite „Smart Switch“ norėdami perkelti duomenis iš savo buvusio prietaiso į naująjį
prietaisą.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → Smart
Switch.
• Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose arba kompiuteriuose gali neveikti.
• Taikomi ribojimai. Daugiau informacijos rasite apsilankę
www.samsung.com/smartswitch. „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas.
Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.
Duomenų perkėlimas belaidžiu būdu
Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso į savo prietaisą belaidžiu būdu per „Wi-Fi Direct“.
1
Ankstesniame prietaise paleiskite „Smart Switch“.
Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš Galaxy Store parduotuvė.
2
Prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas →
Smart Switch.
3
4
5
6
7
Padėkite prietaisus vieną šalia kito.
Ankstesniame prietaise palieskite Duomenų siuntimas → Belaidis.
Prieš tai turėtame prietaise pasirinkite elementą, kurį norite perkelti, ir palieskite Siųsti.
Prietaise palieskite Gauti.
Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš prieš tai turėto
prietaiso.
Pasibaigus duomenų perkėlimui, peržiūrėkite perkeltų duomenų sąrašą savo prietaise.
31
Pagrindai
Duomenų atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas naudojant išorinę
laikmeną
Perkelkite duomenis naudodami išorinę laikmeną, tokią kaip „MicroSD“ kortelė.
1
2
3
Kurkite ankstesniame prietaise laikomų duomenų atsarginę kopiją išorinėje laikmenoje.
4
Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami perkelti duomenis iš išorinės laikmenos.
Įdėkite arba prijunkite išorinį atminties prietaisą prie savo prietaiso.
Prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas →
Smart Switch → → Atkurti.
32
Pagrindai
Ekrano supratimas
Jutiklinio ekrano valdymas
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Rekomenduojama ilgai nenaudoti fiksuotų grafinių vaizdų dalyje arba visame
jutikliniame ekrane. Taip darant gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba
šešėlių.
• Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie
nėra jutiklinės srities dalis.
• Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.
Lietimas
Palieskite ekraną.
Palietimas ir laikymas
Palieskite ir palaikykite ekraną maždaug
2 sek.
33
Pagrindai
Vilkimas
Palieskite ir palaikykite elementą bei vilkite jį
į norimą vietą.
Dvigubas palietimas
Dukart palieskite ekraną.
Braukimas
Braukite aukštyn, žemyn, kairėn arba
dešinėn.
Atitraukimas ir suspaudimas
Atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba
paspauskite ekraną.
34
Pagrindai
Pradžios ekranas ir programų ekranas
Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi
valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Ekranas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
Valdiklis
Ekrano indikatorius
Mėgstamiausios programos
35
Pagrindai
Perjungimas iš pradžios į programų ekraną ir atvirkščiai
Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane braukite aukštyn arba žemyn.
Jei norite grįžti į pradžios ekraną, programų ekrane braukite aukštyn arba žemyn. Taip pat galite
spustelėti pradžios mygtuką arba bakstelėti grįžimo mygtuką.
Pradžios ekranas
Programų ekranas
Jei pradžios ekrane pridėsite programų mygtuką, galėsite atidaryti programų ekraną paliesdami
mygtuką. Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, palieskite Pradžios ekrano
nustatym., tada palieskite Programų mygtukas jungiklį, kad jį įjungtumėte. Programų mygtukas
bus pridėtas pradžios ekrano apačioje.
Programų mygtukas
36
Pagrindai
Rodyti ekraną kraštovaizdžio režimu
Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, palieskite Pradžios ekrano nustatym., tada
palieskite Pasukite į gulsčiąjį režimą jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Sukite prietaisą, kol jis bus horizontalioje padėtyje, norėdami matyti ekraną kraštovaizdžio
režimu.
Elementų perkėlimas
Palieskite ir palaikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti elementą į kitą
skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.
Norėdami pridėti programos šaukinį pradžios ekrane, palieskite ir palaikykite elementą programų
ekrane, tuomet palieskite Pridėti pr. ekr. Programos šaukinys bus pridėtas pradžios ekrane.
Dažniausiai naudojamas programas taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano
apačioje.
37
Pagrindai
Aplankų kūrimas
Kurkite aplankus ir kaupkite panašias programas, kad galėtumėte jas greitai pasiekti ir paleisti.
Pradžios ekrane arba programų ekrane palieskite ir palaikykite programą, tuomet vilkite ją virš
kitos programos.
Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos. Palieskite Įvesti aplanko
pavadinimą ir įveskite aplanko pavadinimą.
• Kaip pridėti daugiau programų
Aplanke palieskite Pridėti programų. Pažymėkite norimas pridėti programas ir palieskite
Pridėti. Taip pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką.
• Programų perkėlimas iš aplanko
Palieskite ir palaikykite programą, norėdami ją nuvilkti į naują vietą.
• Aplanko šalinimas
Palieskite ir palaikykite aplanką, tada palieskite Trinti aplanką. Bus ištrintas tik tas aplankas.
Aplanko programos bus perkeltos į programų ekraną.
38
Pagrindai
Pradžios ekrano redagavimas
Norėdami pasiekti redagavimo parinktis, pradžios ekrane palieskite ir palaikykite arba suimkite
pirštais tuščią sritį. Galite nustatyti darbalaukio foną, valdiklius ir kt. Taip pat galite pridėti, ištrinti
arba pertvarkyti pradžios ekrano skydelius.
• Skydelių pridėjimas: braukite kairėn, tada palieskite
.
• Skydelių perkėlimas: palieskite ir palaikykite skydelių peržiūrą, tada nutempkite į kitą vietą.
• Skydelių trynimas: palieskite
skydelyje.
• Ekrano fonai: keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
• Temos: pakeiskite prietaiso temą. Sąsajos vizualiniai elementai, pavyzdžiui, spalvos,
piktogramos ir ekrano fonai, keisis atsižvelgiant į pasirinktą temą.
• Valdikliai: valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas,
kad suteiktų informaciją ir patogią prieigą pradžios ekrane. Palieskite ir palaikykite valdiklį,
tada nuvilkite jį į pradžios ekraną. Valdiklis bus pridėtas pradžios ekrane.
• Pradžios ekrano nustatym.: pakeiskite tinklelio dydį, kad pradžios ekrane būtų rodoma
daugiau arba mažiau elementų, ir kt.
39
Pagrindai
Visų programų rodymas pradžios ekrane
Nenaudodami atskiro programų ekrano galite nustatyti prietaisą rodyti visas programas pradžios
ekrane. Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, tuomet palieskite Pradžios ekrano
nustatym. → Pradžios ekrano išdėstymas → Tik pradžios ekranas → Taikyti.
Dabar galite įjungti visas programas braukdami kairėn pradžios ekrane.
Indikacinės piktogramos
Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje
pateikiamos dažniausios piktogramos.
• Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti
būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.
• Kai kurios indikatorių piktogramos pasirodo tik atidarius pranešimų skydelį.
Piktograma
Reikšmė
Nėra signalo
Signalo stiprumas
Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
Prisijungta prie GPRS tinklo
Prisijungta prie EDGE tinklo
Prisijungta prie UMTS tinklo
Prisijungta prie HSDPA tinklo
Prisijungta prie HSPA+ tinklo
/
Prisijungta prie LTE tinklo (modeliai su LTE funkcija)
„Wi-Fi“ prijungtas
„Bluetooth“ funkcija įjungta
Naudojamos vietos paslaugos
Skambinama
Praleisti skambučiai
Nauja teksto arba multimedijos žinutė
Įjungtas žadintuvas
Įjungtas nutildytas režimas
Įjungtas vibracijos režimas
40
Pagrindai
Piktograma
Reikšmė
Įjungtas skrydžio režimas
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Užrakinimo ekranas
Paspaudus maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir
užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.
Norėdami atrakinti ekraną, braukite bet kuria kryptimi, kai ekranas įsijungia.
Jei ekranas išjungtas, paspauskite maitinimo arba pradžios mygtuką, kad įjungtumėte.
Užrakintas ekranas
41
Pagrindai
Ekrano užrakinimo būdo keitimas
Norėdami pakeisti ekrano užrakinimo būdą, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Užrakinimo ekranas → Ekrano užrakto tipas, tada pasirinkite būdą.
Nustatę derinį, PIN kodą, slaptažodį arba biometrinius duomenis kaip ekrano užrakinimo būdą,
galite apsaugoti asmeninę informaciją ir neleisti kitiems prisijungti prie įrenginio. Nustačius
ekrano užrakinimo būdą, prietaisas prašys atrakinimo kodo visada jį atrakinant.
• Braukimas: braukite bet kuria kryptimi ekrane, kad jį atrakintumėte.
• Šablonas: nupieškite derinį iš keturių arba daugiau taškų, kad atrakintumėte ekraną.
• PIN kodas: įveskite PIN kodą iš bent keturių skaičių, kad atrakintumėte ekraną.
• Slaptažodis: įveskite slaptažodį iš bent keturių simbolių, skaičių arba ženklų, kad
atrakintumėte ekraną.
• Nėra: nenustatykite jokio ekrano užrakinimo būdo.
• Pirštų atspaudai: užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Jei reikia daugiau
informacijos, žr. Pirštų atspaudų atpažinimas.
Galite nustatyti prietaisą atlikti gamyklinių duomenų nustatymą iš naujo, jei kelis kartus iš
eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite nustatytą ribą. Paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Užrakinimo ekranas → Saugos užrakto nustatymai, atrakinkite
ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano rakinimo būdą ir palieskite jungiklį Aut.
gam. nust. atkūrimas, kad jį įjungtumėte.
Ekrano vaizdo įrašymas
Naudodami prietaisą padarykite ekrano nuotrauką.
Vienu metu paspauskite ir laikykite garsumo mažinimo ir maitinimo mygtukus. Užfiksuoti ekrano
vaizdai bus išsaugoti Galerija.
Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
42
Pagrindai
Pranešimų skydelis
Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras
indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite
pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.
Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų
sritį, ekrane braukite aukštyn.
Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.
Ieškokite prietaise laikomo turinio
ar programų
Paleiskite Nustatymai
Greito nustatymo mygtukai
Pageidaujama SIM arba USIM
kortelė kiekvienai parinkčiai.
Palieskite, norėdami įjungti SIM
kortelės tvarkyklę
Peržiūrėkite išsamią pranešimo
informaciją ir atlikite įvairius
veiksmus
Valykite visus pranešimus
Įjunkite pranešimų nustatymus
43
Pagrindai
Greito nustatymo mygtukų naudojimas
Norėdami įjungti kai kurias funkcijas, palieskite greito nustatymo mygtukus. Norėdami peržiūrėti
daugiau mygtukų, braukite žemyn per pranešimų sritį.
Norėdami pakeisti funkcijos nustatymus, palieskite tekstą po kiekvienu mygtuku. Norėdami
pamatyti išsamesnius nustatymus, palieskite ir laikykite mygtuką.
Jei norite pertvarkyti mygtukus, palieskite → Mygtukų tvarka, palieskite ir palaikykite mygtuką,
tuomet vilkite jį į kitą vietą.
44
Pagrindai
Teksto įvedimas
Klaviatūros išvaizda
Kai vedate tekstą, norėdami siųsti žinutes, kurti įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.
Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti
įvesties kalbą į palaikomą kalbą.
Papildomos klaviatūros funkcijos
Peržiūrėkite daugiau klaviatūros
funkcijų
Įveskite didžiąją raidę. Jei norite
rašyti tik didžiosiomis raidėmis,
palieskite dukart
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite simbolius
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite tarpą
Įvesties kalbos keitimas
Palieskite → Kalbos ir tipai → Tvarkyti įvesties kalbas ir pasirinkite norimas naudoti kalbas.
Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties kalbą galėsite rinktis, braukdami
tarpo klavišu kairėn arba dešinėn.
Klaviatūros keitimas
Norėdami pakeisti klaviatūros tipą palieskite
norimą klaviatūros tipą.
→ Kalbos ir tipai, pasirinkite kalbą ir pasirinkite
3x4 klaviatūra mygtukas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis kartus
iš eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.
45
Pagrindai
Papildomos klaviatūros funkcijos
•
: įveskite jaustukus.
•
: įveskite lipdukus.
•
: pidėkite animuotų GIF failų.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
•
: teksto įvedimas balsu.
•
: pakeisti klaviatūros nustatymus.
•
→
•
→
: pakeiskite klaviatūros režimą arba dydį.
•
→
: atidarykite teksto redagavimo skydelį.
: pridėti elementą iš iškarpinės.
Kopijavimas ir įklijavimas
1
2
3
Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite Pasirinkti visus, kad
pasirinktumėte visą tekstą.
Palieskite Kopijuoti arba Iškirpti.
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
4
Palieskite ir palaikykite vietą, kurioje norite įterpti teksto, tuomet palieskite Įklijuoti.
Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite Iškarpinė ir pasirinkite tekstą.
46
Pagrindai
Žodynas
Naudodamiesi kai kuriomis funkcijomis, pavyzdžiui, naršydami tinklalapius, galite sužinoti žodžių
reikšmes.
1
Palieskite ir laikykite žodį, kurio reikšmę norite sužinoti.
Jeigu norimas žodis nepažymėtas, vilkdami
2
arba
pažymėkite reikiamą tekstą.
Pasirinkčių sąraše palieskite Dictionary.
Jeigu žodynas prietaise iš anksto neįdiegtas, palieskite Move to Manage dictionaries,
palieskite
greta žodyno, tada palieskite Įdiegti, kad jį atsisiųstumėte.
3
Peržiūrėkite apibrėžimą žodyno iššokančiame lange.
Norėdami persijungti į peržiūrą visame ekrane, palieskite . Palieskite ekrane esantį
apibrėžimą, kad galėtumėte peržiūrėti daugiau apibrėžimų. Norėdami žodžius įtraukti į
mėgstamiausių žodžių sąrašą, išsamiame rodinyje palieskite , o norėdami žodį naudoti
kaip paieškos terminą – Search Web.
47
Programos ir funkcijos
Programų įdiegimas ir šalinimas
Galaxy Store
Programų pirkimas ir atsisiuntimas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos
„Samsung Galaxy“ prietaisams.
Paleiskite programą Galaxy Store.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų įdiegimas
Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite
.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite Įdiegti. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir vykdykite ekrane nurodytas instrukcijas.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → Nustatymai →
Automatinis programų atnaujinimas, tada pasirinkite parinktį.
„Play“ parduotuvė
Programų pirkimas ir atsisiuntimas.
Paleiskite programą „Play“ parduotuvė.
Programų įdiegimas
Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite ĮDIEGTI. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir vykdykite ekrane nurodytas instrukcijas.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite
Atnaujinti programas automatiškai, tada pasirinkite parinktį.
48
→ Nustatymai →
Programos ir funkcijos
Programų tvarkymas
Programų šalinimas ir išjungimas
Palieskite ir palaikykite programą bei pasirinkite parinktį.
• Išjungti: išjunkite pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.
• Pašalinti: pašalinkite atsisiųstas programas.
Programų įjungimas
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Programos →
ir palieskite Įjungti.
→ Išjungta, pasirinkite programą
Programų leidimų nustatymas
Kad kai kurios programos veiktų tinkamai, gali reikėti joms suteikti leidimą prisijungti prie
informacijos arba ją naudoti prietaise. Atidarius programą gali atsirasti iššokantysis langas ir
prašymas prisijungti prie tam tikrų funkcijų arba informacijos. Palieskite Leisti iškylančiajame
lange, kad programai suteiktumėte leidimą.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus, paleiskite programą Nustatymai ir
palieskite Programos. Pasirinkite programą ir palieskite Leidimai. Galite peržiūrėti programos
leidimų sąrašą ir pakeisti jos leidimus.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus pagal leidimų kategoriją, paleiskite
programą Nustatymai ir palieskite Programos → → Programų leidimai. Pasirinkite elementą
ir palieskite jungiklius prie programų, kad suteiktumėte leidimus.
Jei nesuteiksite leidimų programoms, pagrindinės programų funkcijos gali tinkamai
neveikti.
49
Programos ir funkcijos
Telefonas
Įvadas
Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.
Skambinimas
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite Klaviat.
Įveskite telefono numerį.
Norėdami skambinti paprastai, palieskite
, norėdami skambinti su vaizdu –
.
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėkite numerį prie adresatų
sąrašo
Peržiūrėkite telefono numerį
Ištrinkite ankstesnį simbolį
50
Programos ir funkcijos
Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo
Kad paskambintumėte, paleiskite programą Telefonas, palieskite Naujausi arba Adresatai, tada
per adresatą arba telefono numerį braukite dešinėn.
Jei ši funkcija išjungta, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos →
Judesiai ir gestai, tuomet palieskite Brūkšt. ir skambink./siųsk.žin. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Greitojo rinkimo naudojimas
Nustatykite greitojo rinkimo numerius, kad galėtumėte greitai skambinti.
Norėdami nustatyti greitojo rinkimo numerį, paleiskite programą Telefonas, palieskite Klaviat.
arba Adresatai → → Sparč. rinkimo numeriai, pasirinkite greitojo rinkimo numerį ir pridėkite
telefono numerį.
Norėdami paskambinti, palieskite ir palaikykite greitojo rinkimo numerį klaviatūroje. Jeigu
greitojo rinkimo numeris yra 10 ir daugiau, palieskite pirmąjį (-uosius) numerio skaitmenį (-is),
tuomet palieskite ir palaikykite paskutinį skaitmenį.
Pavyzdžiui, jei nustatote numerį 123 kaip greitojo rinkimo numerį, palieskite 1, palieskite 2,
tuomet palieskite ir palaikykite 3.
Skambinimas iš užrakinto ekrano
Užrakintame ekrane vilkite
už apskritimo ribų.
Skambinimas ieškant netoliese esančių vietų
Galite lengvai skambinti į vietas, esančias netoli jūsų buvimo vietos, ieškodami jų informacijos.
Netoliese esančių vietų galite ieškoti pagal kategoriją, pvz., restoranai ar parduotuvės, arba
pasirinkdami rekomenduojamas populiarias vietas.
Paleiskite programą Telefonas, palieskite Vietos, tada pasirinkite kategoriją arba palieskite
ir paieškos laukelyje įveskite įmonės pavadinimą. Arba pasirinkite vieną iš rekomenduojamų
populiarių vietų. Bus parodyta įmonės informacija, pvz., telefono numeris ar adresas.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
51
Programos ir funkcijos
Skambinimas į užsienį
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite Klaviat.
Palieskite ir palaikykite 0, kol pasirodys + ženklas.
Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite
.
Priimami skambučiai
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Skambučio atmetimas
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate įeinantį skambutį, tempkite Siųsti žinutę juostą aukštyn
ir pasirinkite norimą siųsti žinutę. Jei jungiklis Pridėti priminimą įjungtas, priminimas bus
išsaugotas, kad po valandos įspėtų apie atmestą skambutį.
Norėdami sukurti įvairių atmetimo žinučių, paleiskite programą Telefonas, palieskite →
Nustatymai → Sparč. rinkimo numeriai, įrašykite žinutę ir palieskite .
Praleisti skambučiai
Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma piktograma . Jei norite peržiūrėti praleistų
skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Arba paleiskite programą Telefonas ir palieskite
Naujausi, norėdami peržiūrėti praleistus skambučius.
52
Programos ir funkcijos
Telefono numerių blokavimas
Blokuokite skambučius iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.
1
2
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite → Nustatymai → Blokuoti numerius.
Palieskite Naujausi arba Adresatai, pasirinkite adresatus arba telefono numerius ir palieskite
Atlikta.
Norėdami rankiniu būdu įvesti numerį, palieskite Pridėti telefono numerį, įveskite telefono
numerį ir palieskite .
Jūs negausite pranešimų, kai bus norima su jumis susisiekti naudojantis užblokuotaisiais
numeriais. Skambučiai bus registruojami skambučių žurnale.
Taip pat galite blokuoti tų žmonių įeinančius skambučius, kurių skambintojo ID
nerodomas. Palieskite Blokuot nežinomus skambintojus jungiklį, kad įjungtumėte šią
funkciją.
Ką galima daryti skambučio metu
Balso skambučio metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
•
: pasiekite papildomas parinktis.
• Įtraukti skambutį: rinkti kitą numerį. Pirmasis pokalbis bus sulaikytas. Kai baigsite antrąjį
pokalbį, pirmasis pokalbis automatiškai atsinaujins.
• Sulaikyti pokalbį: sustabdyti skambutį. Palieskite Atnaujinti skambutį, kad tęstumėte
sustabdytą pokalbį.
• Bluetooth: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• Garsiak.: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Kai naudojate garsiakalbį, laikykite prietaisą toliau
nuo ausų.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Klaviatūra / Nerodyti: atidaryti arba uždaryti klaviatūrą.
•
: baigti dabartinį skambutį.
53
Programos ir funkcijos
Vaizdo skambučio metu
Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:
•
: pasiekite papildomas parinktis.
• Fotoaparatas: išjunkite fotoaparatą, kad pašnekovas jūsų nematytų.
• Perjungti: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai.
•
: baigti dabartinį skambutį.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Garsiak.: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Kai naudojate garsiakalbį, laikykite prietaisą toliau
nuo ausų.
Telefono numerio pridėjimas prie adresatų
Telefono numerio pridėjimas prie adresatų sąrašo iš klaviatūros
1
2
3
4
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite Klaviat.
Įveskite numerį.
Palieskite Pridėti prie adresatų.
Norėdami sukurti naują adresatą, palieskite Kurti adresatą arba palieskite Atnaujinti
esamus, kad pridėtumėte numerį prie esamo adresato.
54
Programos ir funkcijos
Telefono numerio pridėjimas prie adresatų sąrašo iš skambučių sąrašo
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite Naujausi.
Palieskite skambinančio asmens paveikslėlį ir palieskite Pridėti arba palieskite telefono
numerį ir palieskite Pridėti prie adresatų.
Norėdami sukurti naują adresatą, palieskite Kurti adresatą arba palieskite Atnaujinti
esamus, kad pridėtumėte numerį prie esamo adresato.
Žymos pridėjimas prie telefono numerio
Galite pridėti žymas prie numerių neišsaugodami jų adresatuose. Taip galėsite matyti
skambinančiojo asmens informaciją, kai jis skambins, ir nereikės jo išsaugoti adresatų sąraše.
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite Naujausi.
Palieskite telefono numerį →
.
Palieskite Pridėti žymą, įveskite žymą ir palieskite Pridėti.
Kai jums skambins iš šio numerio, po numeriu bus rodoma žyma.
55
Programos ir funkcijos
Adresatai
Įvadas
Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.
Adresatų pridėjimas
Naujos adresato sukūrimas
1
2
3
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite
.
Pasirinkite saugojimo vietą ir palieskite Pasirinkti.
Įveskite adresato informaciją.
Pasirinkite saugyklos vietą
Pridėkite vaizdą
Įveskite adresato informaciją
Atverkite daugiau informacijos
laukų
Atsižvelgiant į pasirinktą saugyklos vietą, informacijos, kurią galite saugoti, tipai gali
skirtis.
4
Palieskite Išsaugoti.
56
Programos ir funkcijos
Adresatų importavimas
Pridėkite adresatų importuodami juos į savo prietaisą iš kitų saugyklų.
1
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite
→ Importuoti.
2
3
4
Pasirinkite saugyklos vietą, iš kurios norite importuoti adresatus.
→ Tvark. adresat. → Impor. / eksp. adresatus
Pažymėkite VCF formato failus arba adresatus, kuriuos norite importuoti, ir palieskite Atlikta.
Pasirinkite saugojimo vietą, kurioje norite išsaugoti adresatus, ir palieskite Importuoti.
Adresatų sinchronizavimas su žiniatinklio paskyromis
Sinchronizuokite jūsų prietaise esantį adresatų sąrašą su tinklo adrestatais, saugomais jūsų
žiniatinklio paskyrose, pvz., jūsų „Samsung“ paskyroje.
1
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → Paskyros
ir pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
2
Palieskite Sinchronizuoti paskyrą ir palieskite Adresatai jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung“ paskyroje palieskite → Sinchronizav. nustatymai, tuomet palieskite Adresatai
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Adresatų paieška
Paleiskite programą Adresatai.
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo
pusėje.
• Palieskite
adresatų sąrašo viršuje ir įveskite paieškos kriterijus.
57
Programos ir funkcijos
Palieskite adresatą. Tada atlikite vieną iš šių veiksmų:
•
: pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
•
/
•
: kurti žinutę.
•
: kurti el. laišką.
: skambinti paprastai arba su vaizdu.
Adresatų bendrinimas
Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.
1
2
3
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Dalytis.
Pasirinkite adresatus ir palieskite Dalytis.
Pasirinkite dalijimosi būdą.
Profilio išsaugojimas ir dalijimasis profiliu
Išsaugokite ir dalykitės profilio informacija, tokia kaip nuotraukos ir būsenos žinutė, su kitais,
naudodami profilio dalijimosi funkciją.
• Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
• Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, profilio dalijimosi funkcija gali
neveikti.
• Profilio dalijimosi funkcija prieinama tik tiems adresatams, kurie savo prietaisuose
įjungė profilio dalijimosi funkciją.
1
2
3
Paleiskite programą Adresatai ir pasirinkite profilį.
Palieskite Redaguoti, norėdami redaguoti profilį, ir palieskite Išsaugoti.
Palieskite Bakst. čia ir bendr. profilį ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Norint naudoti dalijimosi profiliu funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas.
Galite peržiūrėti atnaujintą adresatų profilių informaciją Adresatai.
• Norėdami pakeisti adresatų apimtį, su kuriais bus dalijamasi profiliu, palieskite Rinktis,
kas bendrinama, pasirinkite norimą dalintis elementą ir pasirinkite parinktį.
58
Programos ir funkcijos
Grupių kūrimas
Galite pridėti grupių, tokių kaip šeima arba draugai, ir tvarkyti adresatus pagal grupę.
1
2
→ Grupės → Sukurti grupę.
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite
Įrašykite grupės pavadinimą.
Norėdami nustatyti grupės skambučio melodiją, palieskite Grupės skmb.ton. ir pasirinkite
melodiją.
3
4
Palieskite Pridėti narį, pasirinkite prie grupės norimus pridėti adresatus ir palieskite Atlikta.
Palieskite Išsaugoti.
Žinutės grupei siuntimas
Galite siųsti grupei skirtą žinutę grupės nariams tuo pačiu metu.
Paleiskite programą Adresatai, palieskite
žinutę.
→ Grupės, pasirinkite grupę ir palieskite → Siųsti
Besidubliuojančių adresatų sujungimas
Importuojant adresatus iš kitų saugyklų arba sinchronizuojant adresatus su kitomis paskyromis,
adresatų sąraše gali atsirasti besidubliuojančių adresatų. Savo adresatų sąrašui optimizuoti
sujunkite besidubliuojančius adresatus į vieną.
1
2
→ Tvark. adresat. → Sulieti adresatus.
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite
Pažymėkite adresatus ir palieskite Sujungti.
Adresatų trynimas
1
2
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Trinti.
Pasirinkite adresatus ir palieskite Trinti.
Norėdami ištrinti adresatus vieną po kito, atidarykite adresatų sąrašą ir palieskite adresatą.
Tuomet palieskite → Trinti.
59
Programos ir funkcijos
Žinutės
Įvadas
Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.
Žinučių siuntimas
Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą.
1
2
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite
.
Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.
Norėdami įrašyti ir siųsti balso žinutę, palieskite ir palaikykite , pasakykite žinutę ir
atleiskite pirštą. Įrašymo piktograma pasirodo tik tuomet, kai klaviatūra yra paslėpta.
Gavėjas
3
Įveskite gavėjus
Pridėkite failus
Siųskite žinutę
Įveskite žinutę
Įveskite lipdukus
Žinutei siųsti palieskite
.
60
Programos ir funkcijos
Žinučių peržiūrėjimas
Žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.
Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių gavimą.
1
2
3
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite Pokalbiai.
Žinučių sąraše pasirinkite adresatą arba telefono numerį.
Peržiūrėti savo pokalbį.
• Norėdami atsakyti į žinutę, palieskite Įveskite žinutę, įveskite žinutę ir palieskite
.
• Norėdami reguliuoti šrifto dydį, atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite
ekraną.
• Norėdami pridėti telefono numerį prie adresatų, palieskite Pridėti prie adresatų.
Nepageidaujamų žinučių blokavimas
Blokuokite žinutes iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.
1
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite → Nustatymai → Blokuoti numerius ir žinutes
→ Blokuoti numerius.
2
Palieskite Gautieji ir pasirinkite adresatą arba telefono numerį. Arba palieskite Tel.kn.,
pasirinkite adresatus ir palieskite Atlikta.
Norėdami rankiniu būdu įvesti numerį, įveskite telefono numerį skirtuke Įveskite numerį ir
palieskite .
61
Programos ir funkcijos
Žinučių pranešimų nustatymas
Galite pakeisti pranešimo garsą, rodyti parinktis ir pan.
1
Paleiskite programą Žinutės, palieskite → Nustatymai → Pranešimai, tuomet palieskite
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2
Keiskite pranešimų nustatymus.
Žinučių priminimo nustatymas
Galite nustatyti signalą, kuris tam tikrais intervalais praneštų apie nepatikrintus pranešimus.
Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems →
Papildomi nustatymai → Pranešimų priminimai, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Žinučių trynimas
1
2
3
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite Pokalbiai.
Žinučių sąraše pasirinkite adresatą arba telefono numerį.
Palieskite ir palaikykite žinutę, tada palieskite Trinti.
Jei norite ištrinti keletą žinučių, pažymėkite žinutes, kurias norite ištrinti.
4
Palieskite Trinti.
62
Programos ir funkcijos
Internetas
Įvadas
Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius,
kad juos būtų patogu pasiekti.
Tinklalapių naršymas
1
2
3
Paleiskite programą Internetas.
Palieskite adreso laukelį.
Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite Eiti.
Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.
Norėdami greitai perjungti skirtukus, adreso laukelyje braukite kairėn arba dešinėn.
Įrašyti dabartinį tinklapį į adresyną
Atnaujinti dabartinį tinklalapį
Perkelkite tarp puslapių
Pasiekite papildomas parinktis
Atidarykite namų tinklalapį
Atidaryti naršyklės lango tvarkyklę
Peržiūrėkite ir valdykite adresyno
įrašus
63
Programos ir funkcijos
Slaptojo režimo naudojimas
Slaptajame režime galite atskirai tvarkyti atidarytus skirtukus, adresyno įrašus ir išsaugotus
puslapius. Galite užrakinti slaptąjį režimą slaptažodžiu ir naudodami biometrinius duomenis.
Slaptojo režimo įjungimas
→ Įjungti slaptą režimą. Jei naudojate
Ekrano apačioje esančioje įrankių juostoje palieskite
šią funkciją pirmą kartą, nustatykite, ar naudoti slaptažodį slaptajam režimui.
Slaptajame režime prietaisas pakeis įrankių juostų spalvą.
Slaptajame režime negalite naudoti kai kurių funkcijų, tokių kaip ekrano fiksavimas.
Saugumo nustatymų keitimas
Galite keisti slaptažodį arba užrakinimo būdą.
Palieskite → Nustatymai → Privatumas ir sauga → Slaptojo režimo nustatymai → Keisti
slaptažodį. Jei užregistruotus biometrinius duomenis norite nustatyti kaip užrakinimo būdą
kartu su slaptažodžiu, palieskite jungiklį Pirštų atspaudai, kad jį įjungtumėte. Jei reikia daugiau
informacijos apie biometrinių duomenų naudojimą, žr. Pirštų atspaudų atpažinimas.
Slaptojo režimo išjungimas
Ekrano apačioje esančioje įrankių juostoje palieskite
64
→ Išjungti slaptą režimą.
Programos ir funkcijos
El. paštas
El. pašto paskyrų kūrimas
Pirmą kartą atidarę El. paštas sukurti el. pašto paskyrą.
1
2
3
Paleiskite programą El. paštas.
Sąraše pasirinkite el. pašto paslaugą arba palieskite Kita.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.
Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą, palieskite
→
→ Pridėti paskyrą.
Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti numatytąja. Palieskite
→ Nustatyti numatytąją paskyrą.
→
→
El. laiškų siuntimas
1
2
3
Norėdami sukurti el. laišką palieskite
.
Pridėkite gavėjus ir įrašykite temą bei tekstą.
El. laiškui siųsti palieskite
.
El. laiškų skaitymas
Kai El. paštas atidarytas, prietaisas automatiškai atkuria naujus el. laiškus. Norėdami rankiniu
būdu atnaujinti el. laiškus, braukite žemyn el. laiškų sąrašo viršuje.
Norėdami skaityti el. laišką, palieskite jį ekrane.
Jeigu el. pašto sinchronizavimas išjungtas, negalima atkurti naujų el. laiškų. Norėdami
įjungti el. pašto sinchronizavimą, palieskite → → savo paskyros pavadinimą,
tuomet palieskite Sinchronizuoti paskyrą jungiklį, kad jį įjungtumėte.
65
Programos ir funkcijos
Fotoaparatas
Įvadas
Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
Fotoaparato įjungimas
Norėdami įjungti fotoaparatą, naudokite šiuos būdus:
• Paleiskite programą Fotoaparatas.
• Dukart greitai paspauskite pradžios mygtuką.
• Užrakintame ekrane vilkite
už apskritimo ribų.
• Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, kai kurie būdai gali būti neprieinami.
• Įjungus programą Fotoaparatas užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas
tuo metu, kai jam nustatytas ekrano užrakinimo būdas, kai kuriomis fotoaparato
funkcijomis naudotis negalima.
• Jei nuotraukos susiliejusios, nuvalykite fotoaparato objektyvą ir bandykite dar kartą.
Fotografavimas
1
Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.
• Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
Arba tempkite objektyvo pasirinkimo piktogramą kairėn arba dešinėn. Priartinimo
funkcija veikia tik naudojant galinį fotoaparatą.
• Norėdami reguliuoti nuotraukų ryškumą, palieskite ekraną. Atsiradus reguliavimo juostai,
vilkite reguliaivmo juosotje link arba .
66
Programos ir funkcijos
2
Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Fotoaparato nustatymai
Dabartinio fotografavimo režimo
parinktys
Dabartinis režimas
Fotografavimo režimai
Peržiūros miniatiūra
Fotografuokite
Perjungti iš priekinio į galinį
fotoaparatą ir atvirkščiai
• Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo
fotoaparato.
• Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
• Įsitikinkite, kad objektyvas nepažeistas arba neužterštas. Priešingu atveju, prietaisas
gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
• Jūsų prietaiso fotoaparatas turi plataus kampo objektyvą. Plataus kampo nuotraukose
arba vaizdo įrašuose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo
problema.
67
Programos ir funkcijos
Fotografavimo režimas
Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja fotografavimo parinktis pagal aplinką, kad būtų lengva
fotografuoti.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Nuotrauka ir palieskite
, norėdami fotografuoti.
Autoportretų fotografavimas
Galite fotografuoti autoportretus naudodami priekinį fotoaparatą.
1
2
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Nuotrauka.
3
4
Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane
braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite .
Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Filtro ir grožio efektų taikymas
Galite pasirinkti filtro efektą bei keisti veido bruožus, tokius kaip odos atspalvis arba veido forma,
prieš fotografuodami nuotrauką.
1
2
Peržiūros ekrane palieskite
.
Pasirinkite filtro efektą arba grožio efektus ir fotografuokite.
68
Programos ir funkcijos
Fokusavimo (AF) ir ekspozicijos (AE) fiksavimas
Galite užfiksuoti fokusavimą arba išlaikymą pasirinktoje vietoje, kad fotoaparatas nesireguliuotų
automatiškai priklausomai nuo objektų arba šviesos šaltinių pasikeitimo.
Palieskite ir palaikykite ant fokusavimo vietos, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus
užfiksuoti ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.
Vaizdo įrašo režimas
Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja filmavimo parinktis pagal aplinką, kad būtų lengva įrašyti
vaizdo įrašus.
1
2
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Vaizdo įrašas.
Jei norite filmuoti, palieskite
.
• Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite
.
• Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti.
Norėdami naudoti automatinio fokusavimo režimą, palieskite , kad išjungtumėte
rankiniu būdu nustatomą fokusavimą.
3
Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite
.
Ekrano kraštinių santykio keitimas vaizdo įrašams
Galite nustatyti vaizdo įrašo ekrano kraštinių santykį.
Peržiūros ekrane palieskite
ir pasirinkite ekrano kraštinių santykį.
69
Programos ir funkcijos
Fotografavimo režimų naudojimas
Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, tempkite fotografavimo režimų sąrašą kairėn arba
dešinėn arba braukite kairėn arba dešinėn peržiūros ekranu.
Pasirinkite norimą fotografavimo režimą.
Fotografavimo režimų sąrašas
Režimas profesionalams
Fotografuokite rankiniu būdu reguliuodami įvairias fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę
ir ISO vertę.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Profesionalus. Pasirinkite parinktis ir tinkinkite
nustatymus, tada palieskite , kad padarytumėte nuotrauką.
Galimos parinktys
•
: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos
fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar
prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose.
•
: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos.
Galite nustatyti spalvinę temperatūrą.
•
: pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato
jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
70
Programos ir funkcijos
Fokusavimo ir ekspozicijos sričių atskyrimas
Galite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos sritis.
Palieskite ir palaikykite peržiūros ekraną. Ekrane atsiras AF / AE rėmelis. Tempkite rėmelį ten, kur
norite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos vietas.
71
Programos ir funkcijos
Panoramos režimas
Nufotografuokite nuotraukų serijas panoraminiu režimu ir sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus
vaizdas.
Kad panoramos režimu gautumėte geriausius rezultatus, vadovaukitės toliau
pateikiamais patarimais.
• Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
• Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje. Jeigu peržiūros vaizdas
netelpa orientaciniame rėmelyje arba nejudinate prietaiso, prietaisas automatiškai
nustos fotografuoti.
• Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.
1
2
3
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Panorama.
Palieskite
ir lėtai kreipkite prietaisą viena kryptimi.
Norėdami nustoti fotografuoti, palieskite
.
Naktinis režimas
Fotografuokite prieblandoje be blykstės.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Naktis.
72
Programos ir funkcijos
HDR režimas
Fotografuokite sodrių spalvų nuotraukas ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestas ar visai
neapšviestas detales.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite HDR.
Be efekto
Su efektu
Fotografavimo serijomis režimas
Fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Kadrų serija.
Palieskite ir palaikykite
, kad užfiksuotumėte kelių nuotraukų seriją.
Sportinis režimas
Galite kurti ryškesnes greitai judančių objektų, pavyzdžiui, bėgančio žmogaus ar gyvūno,
nuotraukas.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Sportas.
Pirmiausia pridėkite šį režimą prie fotografavimo režimų sąrašo, tada galėsite jį naudoti.
Peržiūros ekrane palieskite → Fotoaparato režimai → Redaguoti režimus, tada
pažymėkite Sportas.
73
Programos ir funkcijos
Plačiaformatės asmenukės režimas
Nufotografuokite plačiaformatį autoportretą, įtraukdami kiek įmanoma daugiau žmonių į
nuotrauką ir nepalikdami nė vieno žmogaus už kadro.
1
Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane
braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite .
2
3
4
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Plati asmen.
Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Arba nukreipkite delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinus delną, atsiras atgal skaičiuojantis
laikmatis. Pasibaigus laikui, prietaisas nufotografuos.
Norėdami naudoti įvairias priekinio fotoaparato fotografavimo parinktis, palieskite
Fotografavimo metodai, tuomet palieskite jungiklius, kad juos įjungtumėte.
5
Lėtai pasukite prietaisą kairėn ir tada dešinėn arba atvirkščiai, kad padarytumėte savo
plačiaformatę asmenukę.
Prietaisas nufotografuos papildomus vaizdus, kai baltas rėmelis persikels prie kiekvieno
vaizdo ieškiklio lango krašto.
• Pasirūpinkite, kad baltas rėmelis visada būtų vaizdo ieškiklio lange.
• Kai darote plačiaformatę asmenukę, dalyviai turėtų nejudėti.
• Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, vaizdo, rodomo peržiūros ekrane, viršutinė ir
apatinė dalys gali būti iškirptos iš nuotraukos.
74
→
Programos ir funkcijos
Fotoaparato nustatymų tinkinimas
Dabartinio fotografavimo režimo parinktys
Peržiūros ekrane naudokite šias parinktis.
Veikiančios parinktys gali skirtis, priklausomai nuo fotografavimo režimo.
•
: blykstės įjungimas arba išjungimas.
Nenaudokite blykstės prikišę prietaisą per arti prie akių. Blykstės naudojimas arti
akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.
•
: pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
•
: pasirinkite nuotraukų vaizdo formatą.
•
: taikykite filtro efektą ar grožio efektus.
•
: pasirinkite vaizdo įrašų vaizdo formatą.
•
: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai.
Centruotas naudoja šviesą centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota
nuotraukos ekspozicija.
Taškas naudoja šviesą koncentruotoje centrinėje nuotraukos
dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos ekspozicija.
Matrica pateikia visos scenos
vidurkius.
Fotoaparato nustatymai
Peržiūros ekrane palieskite
režimo.
. Kai kurios parinktys gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo
Nuotraukos
• Galinio vaizdo dydis: pasirinkite nuotraukų, kurias norite fotografuoti galiniu fotoaparatu,
rezoliuciją. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės nuotraukas, bet taip bus
užimta daugiau atminties.
• Priekinės nuotraukos dydis: pasirinkite nuotraukų, kurias norite fotografuoti priekiniu
fotoaparatu, rezoliuciją. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės nuotraukas, bet
taip bus užimta daugiau atminties.
75
Programos ir funkcijos
Vaizdo įrašai
• Galinio vaizdo įrašo raiška: pasirinkite vaizdo įrašų, kurias norite filmuoti galiniu
fotoaparatu, rezoliuciją. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės vaizdo įrašus, bet
taip bus užimta daugiau atminties.
• Priekinio vaizdo įrašo raiška: pasirinkite vaizdo įrašų, kurias norite filmuoti priekiniu
fotoaparatu, rezoliuciją. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės vaizdo įrašus, bet
taip bus užimta daugiau atminties.
• Didelio efektyv. vaizdo įrašas: užfiksuokite vaizdo įrašus didelio efektyvumo vaizdo įrašų
kodeko (HEVC) formatu. HEVC vaizdo įrašai bus išsaugomi kaip suspaustieji failai, siekiant
taupyti prietaiso atmintį.
Negalite leisti HEVC vaizdo įrašų kituose prietaisuose arba jais dalytis internete.
Naudingos funkcijos
• Tinklelis: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti
kompoziciją.
• Vietų žymos: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.
• GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas,
pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši
informacija nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.
• Fotoaparato režimai: peržiūrėkite galimus fotografavimo režimus arba redaguokite
fotografavimo režimų sąrašą.
• Fotografavimo metodai: pasirinkite papildomus fotografavimo būdus nuotraukoms
fotografuoti ir vaizdo įrašams įrašyti.
• Saugojimo vieta: pasirinkite atminties vietą saugyklai. Ši funkcija atsiras tuomet, kai įdėsite
atminties kortelę.
• Greitas paleidimas: nustatykite prietaisą įjungti fotoaparatą greitai du kartus paspaudus
pradžios mygtuką.
• Greita peržiūra: nustatykite prietaisą, kad po fotografavimo iškart būtų rodomas rezultatas.
• Nuotr. kaip perž. (asmenukė): nustatyti įrenginį, kad nufotografavus priekiniu fotoaparatu,
nuotraukos būtų išsaugomos taip, kaip yra rodomos peržiūros ekrane, jų neapverčiant.
• Iš naujo nustatyti nustatymus: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
76
Programos ir funkcijos
• Susisiekite su mumis: užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus. Daugiau informacijos žr. „Samsung Members“.
• Apie fotoaparatą: pažiūrėkite fotoaparato versiją ir teisinę informaciją.
Galerija
Įvadas
Peržiūrėkite nuotraukas bei vaizdo įrašus, saugomus jūsų prietaise. Galite tvarkyti vaizdus bei
vaizdo įrašus sudėdami juos į albumus arba kurti istorijas.
Vaizdų peržiūra
1
2
Paleiskite programą Galerija ir palieskite Paveikslėliai.
Pasirinkite vaizdą.
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėti vaizdą prie
mėgstamiausiųjų
Dalykitės vaizdu su kitais
Redaguokite vaizdą
Trinkite vaizdą
Iš kelių vaizdų galite sukurti animuotąjį GIF arba koliažą. Sąraše palieskite → Kurti GIF
arba Kurti koliažą, tada pasirinkite vaizdus.
77
Programos ir funkcijos
Vaizdų paieška
Paleiskite programą Galerija ir palieskite , kad galėtumėte peržiūrėti vaizdus, suskirstytus
pagal kategorijas, tokias kaip tipai, vietos arba dokumentai.
Norėdami ieškoti vaizdų pagal raktažodžius, palieskite paieškos laukelį.
Vaizdo įrašų peržiūra
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir palieskite Paveikslėliai.
Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
Norėdami paleisti vaizdo įrašą, palieskite Leisti vaizdo įrašą.
Atsukite atgal arba
persukite pirmyn,
slinkdami juostą
Pasiekite papildomas
parinktis
Užfiksuokite esamą
ekraną
Sukurkite animuotą
GIF failą
Įjunkite „Pop-up“
vaizdo įrašų leistuvą
Pakeiskite ekrano
kraštinių santykį
Pasukite ekraną
Užrakinkite atkūrimo
ekraną
Peršokite prie kito
vaizdo įrašo. Palieskite
ir laikykite, norėdami
persukti į priekį
Peršokite prie
ankstesnio vaizdo
įrašo. Palieskite ir
laikykite, norėdami
persukti atgal
Laikinai sustabdykite
ir tęskite atkūrimą
Norėdami reguliuoti ryškumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano
pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo
ekrano pusėje.
Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.
78
Programos ir funkcijos
Informacijos apie vaizdus ir vaizdo įrašus peržiūra
Pažiūrėkite failo informaciją, pvz., žmones, vietą ir pagrindinę informaciją. Jei yra automatiškai
sukurto turinio, tokio kaip istorija arba GIF failas, turinys taip pat bus rodomas.
Peržiūrint vaizdą arba vaizdo įrašų peržiūros ekrane tempkite ekranu aukštyn. Pamatysite failo
informaciją.
Taip pat, paliesdami informaciją ekrane, galite pažiūrėti susijusį turinį.
Redaguoti
informaciją
Detali informacija
apie failą
Informacija apie
žmones
Informacija apie
vietą
Automatiškai
sukurtas turinys
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra pagal kategoriją
Galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus pagal kategoriją.
Paleiskite programą Galerija, palieskite Nuotraukos arba Albumai, tuomet tempkite sąrašą
žemyn, kad pasirinktumėte kategoriją.
• Vaizdo įrašai: peržiūrėkite prietaise išsaugotus vaizdo įrašus.
• Mėgstam.: peržiūrėkite mėgstamiausias nuotraukas ir vaizdo įrašus.
• Vietos: peržiūrėkite toje pačioje vietoje fotografuotas nuotraukas ir filmuotus vaizdo įrašus.
• Siūloma: peržiūrėkite siūlomą turinį.
79
Programos ir funkcijos
Albumų peržiūra
Galite peržiūrėti pagal aplankus arba albumus surūšiuotus vaizdus ir vaizdo įrašus.
Paleiskite programą Galerija, palieskite Albumai ir pasirinkite albumą.
Albumų slėpimas
Galite paslėpti albumus.
Negalite paslėpti albumų, kurie buvo sukurti pagal numatymą, pvz., albumų
Fotoaparatas ir Ekrano nuotraukos.
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir palieskite Albumai.
Palieskite → Slėpti ar rodyti albumus.
Palieskite albumo jungiklį, norėdami paslėpti.
Įvykių peržiūra
Jums užfiksavus arba išsaugojus vaizdus ir vaizdo įrašus, prietaisas nuskaitys jų datos ir vietos
žymas, surūšiuos vaizdus ir vaizdo įrašus, o tada sukurs istorijas. Norint, kad istorijos būtų
sukuriamos automatiškai, turite užfiksuoti arba išsaugoti keletą vaizdų ir vaizdo įrašų.
Paleiskite programą Galerija, palieskite Istorijos ir pasirinkite istoriją.
Istorijų kūrimas
Kurkite istorijas įvairiomis temomis.
1
2
Paleiskite programą Galerija ir palieskite Istorijos.
Palieskite → Kurti istoriją.
80
Programos ir funkcijos
3
4
Įveskite istorijos pavadinimą ir palieskite Kurti.
Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į istoriją, ir palieskite Atlikta.
Norėdami prie istorijos pridėti vaizdų arba vaizdo įrašų, pasirinkite istoriją ir palieskite →
Pridėti.
Norėdami iš istorijos pašalinti vaizdus arba vaizdo įrašus, pasirinkite istoriją, palieskite →
Redaguoti, pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti, ir tada palieskite
Šalinti iš istorijos.
Istorijų trynimas
1
2
Paleiskite programą Galerija ir palieskite Istorijos.
Palieskite ir palaikykite istoriją, kurią norite ištrinti, ir palieskite Trinti.
Vaizdų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas
Kai sinchronizuosite programą Galerija su „Samsung Cloud“, nufotografuotos nuotraukos ir
įrašyti vaizdo įrašai taip pat bus išsaugoti ir „Samsung Cloud“. Galite peržiūrėti „Samsung Cloud“
išsaugotus vaizdus ir vaizdo įrašus, programoje Galerija ir kituose prietaisuose.
Paleiskite programą Galerija, palieskite → Nustatymai, tuomet palieskite Sinchronizuoti
su „Samsung Cloud“ jungiklį, kad jį įjungtumėte. Programa Galerija ir „Samsung Cloud“ bus
susinchronizuoti.
Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimas
1
2
Paleiskite programą Galerija.
Pasirinkite norimą ištrinti vaizdą arba vaizdo įrašą.
Norėdami ištrinti kelis failus, sąraše palieskite ir palaikykite norimą ištrinti failą, tuiomet
pažymėkite daugiau norimų ištrinti failų.
3
Palieskite
arba Trinti.
81
Programos ir funkcijos
Šiukšlių dėžės funkcijos naudojimas
Galite laikyti ištrintus vaizdus ir vaizdo įrašus šiukšlių dėžėje. Failai bus ištrinti po tam tikro laiko.
Paleiskite programą Galerija, palieskite → Nustatymai, tuomet palieskite Šiukšlinė jungiklį,
kad jį įjungtumėte.
Norėdami peržiūrėti šiukšlių dėžėje esančius failus, paleiskite programą Galerija ir palieskite →
Šiukšlinė.
„Always On Display“
Galite peržiūrėti informaciją, pvz.: laikrodį arba kalendorių, arba valdyti muzikos atkūrimą ekrane,
kai jis išjungtas.
Taip pat galite patikrinti pranešimus, tokius kaip naujos žinutės arba praleisti skambučiai.
„Always On Display“ ekrano ryškumas gali keistis automatiškai, priklausomai nuo
apšvietimo sąlygų.
„Always On Display“ rodymo nustatymas
Galite pasirinkti, kaip rodyti „Always On Display“. Galima nustatyti, kad „Always On Display“ būtų
rodoma nuolat, arba galima nustatyti laiką, kada „Always On Display“ būtų rodoma.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Užrakinimo ekranas → Always On Display →
Rodymo režimas ir pasirinkite norimą režimą.
• Rodyti visada: „Always On Display“ ekranas rodomas nuolatos.
• Rodyti kaip suplanuota: „Always On Display“ ekranas rodomas nustatytu laiku. Palieskite
Nust. tvarkar., norėdami nustatyti pražios ir pabaigos laiką.
82
Programos ir funkcijos
Pranešimų atidarymas „Always On Display“ ekrane
Gavus žinučių, praleistų skambučių arba programų pranešimų, pranešimų piktogramos
bus rodomos „Always On Display“ ekrane. Norėdami peržiūrėti pranešimą, dukart palieskite
pranešimo piktogramą.
Jei ekranas užrakintas, turite jį atrakinti, kad peržiūrėtumėte pranešimus.
Muzikos atkūrimo valdymas „Always On Display“ ekrane
„Always on Display“ ekrane galite valdyti muzikos atkūrimą.
1
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Užrakinimo ekranas → FaceWidgets, tuomet
palieskite Muzika jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2
3
4
Norėdami valdyti muzikos atkūrimą „Always On Display“ ekrane, dukart palieskite laikrodį.
Braukite kairėn arba dešinėn laikrodžiu, norėdami judinti muzikos valdiklį.
Palieskite piktogramas, norėdami valdyti atkūrimą.
83
Programos ir funkcijos
Vaizdo rodymas „Always on Display“ ekrane
Rodykite vaizdą „Always on Display“ ekrane. Taip pat galite rodyti animuotą GIF failą.
1
Paleiskite programą Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Laikrodžio stilius → Always
On Display.
2
3
Tempkite tipų sąrašą kairėn ir pasirinkite tipą su jame rodomu vaizdu.
Palieskite
ir pasirinkite vaizdą.
Norėdami įterpti animuotą GIF failą, palieskite GIF ir pasirinkite failą.
4
Palieskite Atlikta.
„Always On Display“ ekrano funkcijos išjungimas
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Užrakinimo ekranas, tuomet palieskite Always On
Display jungiklį, kad jį išjungtumėte.
84
Programos ir funkcijos
Keli langai
Įvadas
Naudojantis kelių langų funkcija dvi programos vienu metu veikia padalytame ekrane. Taip pat
galite paleisti kelias programas vienu metu iššokančiuosiuose languose.
Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
Kelių langų ekrano
vaizdas
Iškylantysis vaizdas
Kelių langų ekrano vaizdas
1
2
Palieskite vėliausiųjų mygtuką ir atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą.
Braukite kairėn arba dešinėn, palieskite programos piktogramą ir palieskite Atidaryti
naudojant padalinto ekrano rodinį.
Pasirinkta programa atidaroma viršutiniame lange.
85
Programos ir funkcijos
3
Žemiau esančiame lange slinkite kairėn arba dešinėn, kad pasirinktumėte kitą programą,
kurią norite paleisti.
Norėdami paleisti programas, kurių nėra neseniai naudotų programų sąraše, paspauskite
pradžios ekrano mygtuką arba palieskite grįžimo mygtuką ir pasirinkite programą.
Langų dydžio keitimas
Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esančią juostą aukštyn arba žemyn.
Kai tempsite tarp programų langų esančią juostą link viršutinio arba apatinio ekrano krašto,
langas bus maksimaliai išdidintas.
86
Programos ir funkcijos
Iškylantysis vaizdas
1
2
Palieskite vėliausiųjų mygtuką ir atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą.
Braukite kairėn arba dešinėn, palieskite programos piktogramą ir palieskite Atidaryti
iškylančiajame rodinyje.
Programų ekranas bus rodomas iškylančiajame vaizde.
Sumažinkite langą
Padidinkite langą
Uždaryti
programą
Reguliuokite
skaidrumą
Iššokančių langų perkėlimas
Norėdami perkelti iškylantįjį langą, palieskite lango įrankių juostą ir tempkite jį į naują vietą.
87
Programos ir funkcijos
„Samsung Pay“
Įvadas
Užregistruokite dažnai naudojamas korteles „Samsung Pay“, mobiliojo mokėjimo paslaugoje,
kad galėtumėte greitai ir saugiai atlikti mokėjimus. „Samsung Pay“ palaiko magnetinį saugų
perdavimą (MST) bei artimojo lauko komunikaciją (NFC) ir leidžia atlikti mokėjimus naudojantis
standartiniais kreditinių kortelių skaitytuvais.
Daugiau informacijos, tokios kaip kortelės, palaikančios šią funkciją, rasite
www.samsung.com/samsung-pay.
• Norėdami naudotis šia funkcija, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir
užregistruoti savo biometrinius duomenis. Daugiau informacijos žr. dalyse „Samsung“
paskyra ir Pirštų atspaudų atpažinimas.
• Norint mokėti per „Samsung Pay“, gali reikėti prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ arba
mobiliojo tinko, priklausomai nuo regiono.
• Šios programos prieinamumas ir palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo
regiono arba paslaugos tiekėjo.
• Pirminio nustatymo ir kortelės registravimo procedūros gali skirtis priklausomai nuo
regiono arba paslaugos teikėjo.
• Magnetinis saugus perdavimas (MST) gali neveikti priklausomai nuo regiono.
88
Programos ir funkcijos
„Samsung Pay“ nustatymas
Paleidę šią programą pirmą kartą arba po duomenų nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte pirminį nustatymą.
1
2
3
4
5
Paleiskite „Samsung Pay“ programą.
Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.
Perskaitykite ir sutikite su taisyklėmis ir sąlygomis.
Užregistruokite piršto atspaudą, kurį naudosite atlikdami mokėjimus.
Sukurkite PIN kodą, kurį naudosite atlikdami mokėjimus.
Šis PIN kodas bus naudojamas siekiant patvirtinti „Samsung Pay“ atliekamus veiksmus,
tokius kaip mokėjimų atlikimas ir programos atrakinimas.
Kortelių registravimas
Galite lengvai registruoti korteles fiksuodami jų vaizdus fotoaparatu.
Galite patikrinti, kurios kortelės palaiko šią funkciją, „Samsung Pay“ tinklalapyje
(www.samsung.com/samsung-pay).
Paleiskite programą „Samsung Pay“, palieskite Pridėti ir laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų,
kad pabaigtumėte kortelės registraciją.
89
Programos ir funkcijos
Mokėjimų atlikimas
1
Palieskite ir palaikykite kortelės vaizdą ekrano apačioje, tuomet tempkite jį į viršų.
Arba paleiskite „Samsung Pay“ programą.
2
Kortelių sąraše braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą naudoto kortelę.
90
Programos ir funkcijos
3
Nuskaitykite savo piršto atspaudą.
Arba įveskite mokėjimo PIN kodą, kurį nustatėte, kai nustatinėjote „Samsung Pay“.
4
Prilieskite prietaiso nugarėlę prie kortelių skaitytuvo.
Kai kortelių skaitytuvas atpažins kortelės informaciją, mokėjimas bus apdorotas.
• Mokėjimai gali būti neapdoroti priklausomai nuo tinklo ryšio.
• Apmokėjimų patvirtinimo metodai gali skirtis priklausomai nuo kortelių skaitytuvų.
Mokėjimų atšaukimas
Galite atšaukti mokėjimus apsilankę toje vietoje, kurioje juos atlikote.
Kortelių sąraše braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite naudotą kortelę. Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte mokėjimo atšaukimą.
„Samsung Health“
Įvadas
„Samsung Health“ padeda rūpintis savijauta ir sveikata. Nustatykite fitneso tikslus, patikrinkite
savo pažangą ir stebėkite savo bendrą savijautą ir fizinę būklę. Taip pat galite lyginti žingsnių
skaičiavimo įrašus su kitais „Samsung Health“ naudotojais, varžytis su draugais ir peržiūrėti
patarimus apie sveikatą.
„Samsung Health“ naudojimas
Paleiskite „Samsung Health“ programą. Įjungę šią programą pirmą kartą ar paleidę ją po
duomenų nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte
nustatymą.
Kai kurios funkcijos gali būti galimos ne visuose regionuose.
91
Programos ir funkcijos
Norėdami pridėti elementų „Samsung Health“ pradžios ekrane, palieskite → Tvarkyti
elementus ir pasirinkite elementus.
Peržiūrėkite ir valdykite sekimo
valdiklius
Peržiūrėkite patarimus apie
sveikatą
Palyginkite žingsnių skaičiavimo
įrašus su kitais „Samsung Health“
naudotojais arba varžykitės su
draugais
Stebėkite savo sveikatą ir fizinę
būklę
Together
„Together“ galite nustatyti žingsnių skaičiavimo tikslus ir varžytis su draugais. Galite pakviesti
draugus pasivaikščioti kartu, nustatyti žingsnių skaičiavimo tikslą, varžytis ir peržiūrėti užimamas
vietas.
„Samsung Health“ pradžios ekrane palieskite Together.
92
Programos ir funkcijos
Žingsniai
Prietaisas skaičiuoja nueitų žingsnių kiekį ir apskaičiuoja nukeliautą atstumą.
„Samsung Health“ pradžios ekrane palieskite žingsnių sekimo valdiklį.
Dabartinis bendras žingsnių
skaičius
Tikslas
• Gali tekti šiek tiek palaukti, kol žingsnių sekimo valdiklis patikrins žingsnius ir parodys
žingsnių skaičių. Iššokantis langas, rodantis, kad pasiekėte savo tikslą, gali pasirodyti
ne iš karto.
• Jei naudosite žingsnių sekimo valdiklį keliaudami automobiliu ar traukiniu, vibracija
gali paveikti žingsnių skaičių.
• Pranešimų skydelyje galite pažiūrėti savo dabartinius veiksmus. Norėdami išjungti
pranešimus, „Samsung Health“ pradžios ekrane palieskite → Nustatymai →
Pranešimai, tuomet palieskite Dabartinis žingsnių skaičius jungiklį, esantį Vykdoma,
kad jį išjungtumėte. Arba atidarykite pranešimų skydelį, bakstelėkite ir palaikykite
pranešimą, bakstelėkite Išsami inform., tada bakstelėkite jungiklį Dabartinis žingsnių
skaičius, kad jį išjungtumėte.
93
Programos ir funkcijos
Papildoma informacija
• „Samsung Health“ skirta naudoti tik mankštos ir savijautos tikslais ir nėra skirta naudoti
diagnozuojant ligą ar kitą būklę arba ligą gydant, švelninant jos simptomus ar atliekant jos
prevenciją.
• Dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų vietinių įstatymų ir taisyklių „Samsung Health“
funkcijos, ypatumai ir pritaikytos programos gali skirtis. Turėtumėte patikrinti, kokiomis
funkcijomis ir programomis galima naudotis jūsų konkrečiame regione.
• „Samsung Health“ programos ir jos paslauga gali būti pakeistos arba nutrauktos be
išankstinio įspėjimo.
• Duomenys renkami tik teikti paslaugai, kurios pageidavote, bei gauti papildomos
informacijos, siekiant: pagerinti jūsų savijautą, sinchronizuoti duomenis, parengti duomenų
analizę ir statistiką arba kurti ir teikti geresnes paslaugas. (Tačiau, jei prisijungsite prie savo
„Samsung“ paskyros per „Samsung Health“, serveryje gali būti išsaugota atsarginė šių
duomenų kopija.) Asmeninė informacija gali būti saugoma tol, kol jos gali jums prireikti.
Galite ištrinti asmens duomenis, kuriuos išsaugojo „Samsung Health“, nustatymų meniu
pasirinkdami asmens duomenų ištrynimo parinktį. Duomenys, bendrinti per socialinius
tinklus ar persiųsti į saugojimo prietaisus, turi būti trinami atskirai.
• Jūs galite dalytis ir (arba) sinchronizuoti duomenis naudodamiesi pasirinktomis
papildomomis „Samsung“ arba suderinamomis trečiųjų šalių paslaugomis bei su kitais
prijungtais prietaisais. Prieiga prie „Samsung Health“ informacijos naudojantis tokiomis
papildomomis paslaugomis ar trečiosios šalies prietaisais bus suteikta tik gavus aiškų jūsų
patvirtinimą.
• Jūs visiškai atsakingi už netinkamai panaudotus duomenis, kuriais patys pasidalijote
socialiniuose tinkluose ar persiuntėte kitiems. Būkite atsargūs dalydamiesi asmenine
informacija su kitais.
• Jei naudojatės belaidžiu ryšiu (pvz., „Bluetooth“), prietaisas gali gauti elektroninių trikdžių iš
kitų prietaisų. Venkite naudotis prietaisu šalia kitų, kurie skleidžia radijo bangas.
• Prieš naudodamiesi „Samsung Health“ atidžiai perskaitykite naudojimosi sąlygas ir privatumo
politikos nuostatas.
94
Programos ir funkcijos
„Samsung Members“
Samsung Members teikia klientams palaikymo paslaugas, tokias kaip prietaiso trikčių
diagnotika, ir suteikia galimybę naudotojams pateikti klausimus ir klaidų pranešimus. Taip pat
galite dalintis informacija su kitais „Galaxy“ naudotojų bendruomenėje arba skaityti naujausias
„Galaxy“ žinias ir patarimus. Samsung Members gali padėti jums išspręsti visas problemas, kurių
gali kilti naudojantis prietaisu.
• Šios programos prieinamumas ir palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo
regiono arba paslaugos tiekėjo.
• Jei norite pateikti nuomonę arba paskelbti pastabas, turite prisijungti prie savo
„Samsung“ paskyros. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
„Samsung Notes“
Kurkite užrašus įvesdami tekstą klaviatūra arba rašydami ranka ar piešdami ekrane. Į savo užrašus
taip pat galite įterpti vaizdus ar balso įrašus.
Užrašų kūrimas
1
2
Paleiskite programą Samsung Notes ir palieskite
Ekrano viršuje esančioje įrankių juostoje pasirinkite įvesties metodą ir sukurkite užrašą.
Tekstą įveskite naudodami
klaviatūrą
Įterpkite vaizdą ar balso įrašą
Rašykite arba pieškite pieštukais
Pieškite teptukais
3
.
Baigę kurti užrašą, palieskite Išsaugoti.
95
Programos ir funkcijos
Užrašų šalinimas
1
2
Paleiskite Samsung Notes programą.
Palieskite ir palaikykite užrašą, kurį norite ištrinti.
Jei norite ištrinti keletą užrašų, pažymėkite daugiau užrašų, kuriuos norite ištrinti.
3
Palieskite Trinti.
Kalendorius
Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius arba priminimus savo planavimo
priemonėje.
Įvykių kūrimas
1
Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite
arba dukart palieskite datą.
Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite
2
.
Įveskite informaciją apie įvykį.
Pasirinkite lipduką, kurį rodytų
kaip renginį
Įveskite pavadinimą
Pakeiskite įvykio spalvą
Nustatykite trukmę
Pasirinkite kalendorių, kad jame
išsaugotumėte renginį
Įjunkite pavojaus signalą
Įveskite vietą
Pridėkite užrašą
Pridėkite daugiau išsamios
informacijos
3
Jeigu norite išsaugoti įvykį, palieskite Išsaugoti.
96
Programos ir funkcijos
Priminimų kūrimas
Kurkite užduotis kaip priminimus ir gaukite pranešimus pagal kiekvienam priminimui iš anksto
nustatytą laiką arba vietą. Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite → Reminder. Pasileis
programa Reminder. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Reminder“.
Įvykių sinchronizavimas su savo paskyromis
1
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → Paskyros,
tuomet pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
2
Palieskite Sinchronizuoti paskyrą ir palieskite Kalendorius jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung“ paskyroje palieskite → Sinchronizav. nustatymai, tuomet palieskite
Kalendorius jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, paleiskite programą Kalendorius ir palieskite
→ → Pridėti naują paskyrą. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir prisijunkite.
Pridėjus paskyrą, ji atsiras sąraše.
97
Programos ir funkcijos
Radijas
FM radijo klausymasis
Paleiskite programą Radijas.
Prieš naudodamiesi šia programa, turite prijungti ausines, kurios veikia kaip radijo antena.
Pirmą kartą įjungus FM radijas automatiškai ieško ir išsaugo galimas radijo stotis.
Iš stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį.
Automatiškai suranda ir išsaugo
pasiekiamas stotis
Įrašykite garso įrašus iš FM radijo
Įjunkite ir išjunkite FM radiją
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėti esamą radijo stotį prie
mėgstamiausiųjų sąrašo
Rankiniu būdu įveskite radijo
stoties dažnį
Ieškoti galimų radijo stočių
Tiksliai nustatyti dažnį
Peržiūrėti mėgstamiausių stočių
sąrašą
Peržiūrėkite galimų stočių sąrašą
Atkūrimas per garsiakalbį
Radijo galite klausytis ne per prijungtas ausines, bet per garsiakalbį.
Palieskite → Leisti per garsiakalbį.
98
Programos ir funkcijos
Radijo stočių paieška
Paleiskite programą Radijas.
Palieskite Skenuoti. FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.
Iš stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį.
Diktofonas
Įvadas
Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.
Balso įrašų įrašymas
1
2
Paleiskite programą Diktofonas.
Jei norite pradėti įrašymą, palieskite
. Kalbėkite į mikrofoną.
• Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite
.
• Įrašinėdami balso įrašą, palieskite ADRESYNO ĮRAŠAS, kad pridėtumėte žymą.
Pradėkite įrašyti
99
Programos ir funkcijos
3
4
Norėdami baigti įrašymą, palieskite
.
Įveskite failo pavadinimą ir palieskite Išsaugoti.
Mano failai
Pasiekite ir tvarkykite įvairius prietaise saugomus failus.
Paleiskite programą Mano failai.
Peržiūrėkite kiekviename atminties įrenginyje saugomus failus.
Norėdami patikrinti, ar nėra nereikalingų duomenų, bei atlaisvinti prietaiso atminties, palieskite
→ Saugyklos analizė.
Norėdami ieškoti failų arba aplankų, palieskite
.
Laikrodis
Įvadas
Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio
trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.
Signalas
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite Signalas.
Žadintuvo signalų nustatymas
Žadintuvo signalų sąraše palieskite , nustatykite signalo laiką, pasirinkite signalo kartojimo
dienas, pasirinkite kitas signalo parinktis ir palieskite Išsaugoti.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte signalo laiką, palieskite laiko įvesties laukelį.
Norėdami įjungti arba išjungti žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite
jungiklį.
100
Programos ir funkcijos
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami išjungti signalą palieskite Atmesti. Jei anksčiau įjungėte snaudimo funkciją, palieskite
Snausti, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.
Žadintuvo signalų trynimas
Palieskite ir palaikykite signalą, pažymėkite signalus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite Trinti.
Pasaulio laikrodis
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite Pasaulio laikrodis.
Laikrodžių kūrimas
Palieskite
Pridėti.
, įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą žemėlapyje, tada palieskite
Norėdami naudoti laiko zonų keitiklį, palieskite → Laiko juostos keitiklis.
Laikrodžių trynimas
Palieskite ir palaikykite laikrodį, pažymėkite laikrodžius, kuriuos norite ištrinti ir palieskite Trinti.
Chronometras
1
2
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite Chronometras.
Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite Pradėti.
Jeigu matuodami įvykio laiką norite registruoti etapų laiką, palieskite Ratas.
3
Norėdami baigti laiko skaičiavimą, palieskite Stab.
• Norėdami iš naujo skaičiuoti laiką, palieskite Tęsti.
• Norėdami išvalyti etapų laiką, palieskite Atkurti.
101
Programos ir funkcijos
Laikmatis
1
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite Laikmatis.
Norėdami pridėti dažnai naudojamą laikmatį, palieskite
pavadinimą, tada palieskite Pridėti.
2
, nustatykite trukmę ir
Nustatykite laiko trukmę ir palieskite Pradėti.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad įvestumėte trukmę, palieskite trukmės įvesties laukelį.
3
Laikmačiui suveikus palieskite Atmesti.
Skaičiuotuvas
Atlikite paprastus ar sudėtingus skaičiavimus.
Paleiskite programą Skaičiuotuvas.
•
: peržiūrėkite skaičiavimo istoriją. Norėdami išvalyti istoriją palieskite Valyti istoriją.
Norėdami uždaryti skaičiavimų istorijos skydelį, palieskite .
•
: naudokite vienetų konvertavimo įrankį. Galite konvertuoti įvairias vertes, tokias kaip
plotas, ilgis arba temperatūra, į kitus vienetus.
•
: pamatykite mokslinį skaičiuotuvą.
102
Programos ir funkcijos
„Game Launcher“
Įvadas
Žaidimų leidimo programa kaupia žaidimus, parsisiųstus iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Store,
vienoje vietoje, kad būtų lengva juos pasiekti. Galite nustatyti prietaisą į žaidimo režimą ir
lengviau žaisti žaidimus.
Pasiekite papildomas parinktis
Atsisiųstos programos
Peržiūrėkite žaidimų informaciją
Atidarykite žaidimus su garsu arba
be jo
Keiskite veikimo režimą
Peržiūrėkite daugiau žaidimų ir
juos įdiekite
103
Programos ir funkcijos
Žaidimų leidimo programos naudojimas
1
Paleiskite programą Game Launcher.
Jei Game Launcher neatsiranda, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės
funkcijos, tuomet palieskite Game Launcher jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2
Palieskite žaidimą žaidimų sąraše.
Norėdami rasti daugiau žaidimų, tempkite ekranu aukštyn.
Žaidimai, parsisiųsti iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Store bus automatiškai rodomi
žaidimų paleidimo programos ekrane. Jei negalite matyti savo žaidimų, palieskite →
Pridėti programų.
Žaidimo pašalinimas iš žaidimų paleidimo programos
Palieskite ir palaikykite žaidimą, tada palieskite Šalint iš „Game Launcher“.
Veikimo režimo keitimas
Galite keisti žaidimų veikimo režimą.
Paleiskite programą Game Launcher, palieskite
norimą režimą.
ir tempkite juostą, kad pasirinktumėte
• Dėmesys ener. taupymui: taupo akumuliatoriaus energiją žaidžiant žaidimus.
• Subalansuota: subalansuoja veikimą ir akumuliatoriaus naudojimo trukmę.
• Dėmesys našumui: žaidžiant žaidimus pabrėžiamas geriausias įmanomas veikimas.
Norėdami pakeisti nustatymus kiekvienam žaidimui, palieskite jungiklį Atskirų žaidimų
nustatymai, kad jį įjungtumėte.
Akumuliatoriaus energijos efektyvumas gali kisti priklausomai nuo žaidimo.
104
Programos ir funkcijos
Žaidimo įrankių naudojimas
Galite nustatyti, kad žaidimo įrankių piktograma būtų rodoma kaip nepastovioji piktograma
žaidimo ekrane.
Žaidžiant žaidimą, palieskite
, kad būtų rodomi žaidimo įrankiai.
Jei norite perkelti piktogramą, palieskite
ir vilkite į kitą vietą.
• Jei žaidimų įrankių skydelis neatsiranda, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Išplėstinės funkcijos, tada palieskite jungiklį Game Tools ir jį suaktyvinkite.
• Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo žaidimo.
• Skambučiai ir pranešimai: nustatykite, kaip rodyti įeinančius skambučius ir pranešimus
žaidžiant. Daugiau informacijos žr. Įeinančių skambučių ir pranešimų rodymo žaidžiant
nustatymas.
• Blokuoti žaidžiant: užrakinkite kai kurias funkcijas žaidimo metu.
• Išplėstinės žaidimų funkcijos: nustatykite papildomas funkcijas.
• Ekrano liet. užraktas: užrakinkite jutiklinį ekraną, kai žaidžiamas žaidimas. Norėdami
atrakinti jutiklinį ekraną, bet kuria kryptimi tempkite užrakinimo piktogramą.
• Ekrano nuotrauka: fiksuokite ekrano kopijas.
• Įrašyti: įrašykite žaidimo sesijas. Jei norite sustabdyti įrašymą, pranešimų skydelyje palieskite
Bakstelėkite ir sustabdykite įrašymą.
Įeinančių skambučių ir pranešimų rodymo žaidžiant nustatymas
Mėgaukitės žaidimais netrukdomo, net kai jums skambina ar gaunate pranešimą.
Palieskite
→ Skambučiai ir pranešimai ir pasirinkite parinktį, kad ją įjungtumėte.
• Sumažint skambinančiųjų praneš.: nedidelis pranešimas atsiras ekrano viršuje, kai jums
skambins žaidžiant.
• Nerodyti pranešimų: žaidžiant rodyti tik kai kurių programų ar nelaimės atvejo pranešimus.
105
Programos ir funkcijos
Programų paleidimas iškylančiuosiuose languose žaidžiant žaidimus
Paleiskite programas iškylančiuosiuose languose žaisdami žaidimą.
Palieskite
ir pasirinkite programą programų sąraše.
Norėdami redaguoti programų sąrašą, palieskite .
„Reminder“
Kurkite priminimus, norėdami planuoti reikiamus atlikti darbus arba norėdami peržiūrėti turinį
vėliau. Gausite pranešimus pagal kiekvienam priminimui iš anksto nustatytą laiką arba vietą.
• Norėdami gauti tikslesnių pranešimų, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
• Norėdami pilnai naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
• Norint naudoti vietos priminimus, reikia įjungti GPS funkciją.
„Reminder“ paleidimas
Priminimų paleidimas per Kalendorių
Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite → Reminder. Pasirodys ekranas „Reminder“ ir
programos Reminder piktograma ( ) bus pridėta programų ekrane.
Priminimų kūrimas
Kurkite priminimus įvairiais būdais. Priminimas jus įspės, jei sukursite priminimą pasirinkę tam
tikrą laiką arba vietą. Taip pat galite išsaugoti įvairų turinį, tokį kaip vienas įrašas arba internetinio
puslapio adresas, ir peržiūrėti vėliau.
Pvz.: sukurkite priminimą, kuris primintų „palaistyk gėles, kai grįši namo“.
1
2
3
Paleiskite programą Reminder.
Palieskite Rašyti priminimą arba
ir įveskite „palaistyk gėles“.
Palieskite Vieta → Nustatyti sąlygas → Pasirinkite vietą ir nustatykite vietą „namai“.
106
Programos ir funkcijos
4
Palieskite Kada atvyksiu į → Atlikta.
5
Norėdami išsaugoti priminimą, palieskite Išsaugoti.
Parvažiavus į namus pasirodys priminimas „palaistyk gėles“.
Priminimų pranešimų tikrinimas
Nustatytu metu arba nustatytoje vietoje pasirodys iškylantysis pranešimo langas. Palieskite
Užbaigti arba Snausti.
107
Programos ir funkcijos
Priminimų sąrašo peržiūrėjimas
Paleiskite programą Reminder, norėdami pamatyti priminimų sąrašą. Norėdami peržiūrėti
priminimo informaciją, pasirinkite priminimą.
Priminimų informacijos redagavimas
Pridėkite arba redaguokite priminimo informaciją, pvz.: dažnumą, datą ir laiką arba vietą.
1
2
Priminimų sąraše pasirinkite redaguotiną priminimą ir palieskite Redaguoti.
Redaguokite sąlygas ir palieskite Išsaugoti.
Priminimo informacija
Pakeiskite priminimo spalvą
Pridėkite kontrolinį sąrašą
Pridėkite vaizdą
Priminimo sąlygos
108
Programos ir funkcijos
Priminimų pabaigimas
Pažymėkite priminimus, apie kurių baigimą nereikia priminti.
Priminimų sąraše pasirinkite priminimą ir palieskite Užbaigti. Arba vilkite priminimą kairėn.
Priminimų atkūrimas
Atkurkite jau baigtus priminimus.
1
2
Priminimų sąraše palieskite → Baigta → Redaguoti.
Pažymėkite elementus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite Atkurti.
Priminimai bus pridėti priminimų sąraše ir jums apie tai bus priminta nustatytu laiku.
Priminimų trynimas
Norėdami ištrinti priminimą, tempkite priminimą dešinėn. Norėdami ištrinti keletą priminimų,
palieskite ir palaikykite priminimą, pažymėkite priminimus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite
Trinti.
109
Programos ir funkcijos
Vaikų nanmai
Įvadas
Galite riboti vaikų prieigą prie tam tikrų programų, nustatyti jų naudojimosi trukmę ir
konfigūruoti nustatymus taip, kad vaikams suteiktumėte linksmą ir saugią aplinką, kai jie
naudojasi prietaisu.
„Kids Home“ paleidimas
Paleidę „Kids Home“ pirmą kartą ar po duomenų nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatymą.
1
Atidarykite pranešimų sritį, braukite žemyn per pranešimų sritį ir palieskite
nanmai), kad įjungtumėte.
2
3
Perskaitykite įvadinį „Kids Home“ puslapį ir palieskite Kitas.
(Vaikų
Sukurkite PIN kodą, kurį naudosite su „Kids Home“.
Jei prietaise jau nustatėte ekrano užrakinimo būdą, galite, nekurdami naujo PIN kodo, tą patį
užrakinimo būdą naudoti su „Kids Home“.
Pasirodys „Kids Home“ ekranas.
Jūsų iš anksto nustatytas ekrano užrakinimo būdas arba sukurtas PIN kodas bus
naudojamas įjungiant funkciją Tėvų kontrolė arba išjungiant „Kids Home“.
110
Programos ir funkcijos
„Kids Home“ naudojimas
Atidarykite pranešimų sritį, braukite žemyn per pranešimų sritį ir palieskite
kad įjungtumėte. Pasirodys „Kids Home“ ekranas.
(Vaikų nanmai),
„Kids Home“ ekrane pasirinkite norimą naudoti programą.
Pasiekite papildomas parinktis
Veikiančios programos
Vaikų telefonas
Vaikų galerija
Vaikų fotoaparatas
Tėvų kontrolės funkcijų naudojimas
Konfigūruokite „Kids Home“ nustatymus ir peržiūrėti naudojimo istoriją.
„Kids Home“ ekrane palieskite → Tėvų kontrolė ir įveskite atrakinimo kodą.
• Vaiko vardas: tvarkykite vaiko profilį.
• Nustatyti dienos žaidimų laiką: apribokite „Kids Home“ naudojimo trukmę.
• Dienos naudojimas: peržiūrėkite kasdienio „Kids Home“ naudojimo trukmę.
• Veikla: peržiūrėkite „Kids Home“ veiklos istoriją.
• Susisiekiama dažnai: peržiūrėkite adresatus, su kuriais dažnai susisiekiama per „Kids Home“.
• Mano vaikų kūriniai: peržiūrėkite „Kids Home“ esančiomis programomis sukurtus darbus.
• Leidžiamas turinys: patikrinkite programas arba turinį, kurį palaiko „Kids Home“ ir pridėkite
daugiau.
111
Programos ir funkcijos
„Kids Home“ išjungimas
Jei norite išjungti vaikų pradžios ekraną, palieskite grįžimo mygtuką arba palieskite → Uždaryt
vaikų namų režimą ir įveskite atrakinimo kodą.
„SmartThings“
Įvadas
Lengvai ir greitai prisijunkite prie netoliese esančių prietaisų, tokių kaip „Bluetooth“ ausinės arba
kiti išmanieji telefonai. Taip pat išmaniajame telefone galite valdyti ir tvarkyti televizorius, buities
prietaisus ir daiktų interneto (DI) produktus.
Galite pridėti ir tvarkyti įrenginius pagal vietą ir kambarį. Pavyzdžiui, „namus“ pridėkite kaip vietą
ir tvarkykite įrenginius pagal kambarį, pvz., svetainę ir miegamąjį.
• Prisijungimas prie netoliese esančių prietaisų: lengvai ir greitai prisijunkite prie netoliese
esančių prietaisų, pavyzdžiui, prie „Bluetooth“ ausinių arba nešiojamųjų įrenginių.
• Buitinės technikos, televizorių ir DI produktų registravimas ir valdymas: registruokite
išmaniuosius šaldytuvus, skalbimo mašinas, oro kondicionierius, oro valytuvus, televizorius
ir daiktų interneto (DI) produktus išmaniajame telefone bei pažiūrėkite jų būsenas arba
valdykite juos išmaniojo telefono ekrane.
• Pranešimo gavimas: iš prijungtų prietaisų savo išmaniajame telefone galite gauti
pranešimus. Pvz., galite gauti pranešimą į išmanųjį telefoną, kai baigsis skalbinių skalbimas.
• Norint naudoti „SmartThings“, išmanusis telefonas ir kiti prietaisai turi būti prijungti
prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo.
• Jei norite išnaudoti visas „SmartThings“ galimybes, turite prisijungti prie savo
„Samsung“ paskyros.
• Prietaisai, kuriuos galite prijungti, gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų
teikėjo.
• Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo prijungto prietaiso.
• „Samsung“ garantija nedengia prijungto prietaiso klaidų arba defektų. Jei prijungti
prietaisai rodo klaidas arba atsiranda jų defektų, susisiekite su prietaisų gamintoju.
112
Programos ir funkcijos
Netoliese esančių prietaisų prijungimas
Lengvai ir greitai prisijunkite prie netoliese esančių prietaisų, tokių kaip „Bluetooth“ ausinės.
Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.
1
2
3
Paleiskite programą SmartThings.
Palieskite
→ Pridėti įrenginį → Auto detect.
Pasirinkite prietaisą iš sąrašo ir prisijunkite prie jo vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Buitinės technikos, televizorių ir DI produktų naudojimas
Pažiūrėkite išmaniųjų prietaisų, televizorių ir DI produktų būsenas išmaniojo telefono ekrane.
Galite grupuoti prietaisus pagal vietą ir pridėti taisyklių, kad lengvai ir patogiai valdytumėte
prietaisus.
Prietaisų sujungimas
1
2
3
Paleiskite programą SmartThings.
Palieskite
→ Pridėti įrenginį.
Pasirinkite prietaiso tipą.
Arba palieskite Automatinis aptikimas arba
4
, norėdami ieškoti prietaisų.
Norėdami sujungti prietaisus, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
113
Programos ir funkcijos
Prijungtų prietaisų peržiūrėjimas ir valdymas
Galite peržiūrėti ir valdyti prietaisus. Pvz., galite patikrinti maisto produktus šaldytuve arba
reguliuoti televizoriaus garsumą.
1
Paleiskite programą SmartThings.
Atsiras prijungtų prietaisų sąrašas.
2
Peržiūrėkite prietaisų būsenas sąraše.
Norėdami valdyti prietaisus, pasirinkite prietaisą. Kai parsisiųsite su pasirinktu prietaisu
teikiamą prietaiso valdiklį, galėsite valdyti prietaisą.
Prietaisų ir situacijų pridėjimas pagal vietas
Pridėkite prietaisų pagal vietas, pažiūrėkite toje pačioje vietoje esančių prietaisų sąrašą ir juos
valdykite. Taip pat galite pridėti situaciją vietai, norėdami valdyti kelis prietaisus vienu metu.
Vietų pridėjimas
1
2
Paleiskite programą SmartThings ir bakstelėkite
→
→ Pridėti naują vietą.
Įveskite vietos pavadinimą.
• Norėdami nustatyti vietą, paliesite Geografinė vieta, pasirinkite vietą žemėlapyje ir
palieskite Atlikta.
• Jei prie vietos norite pridėti kambarių, bakstelėkite Kambariai, pažymėkite norimus
pridėti kambarius, tada bakstelėkite Atlikta.
3
Palieskite Atlikta.
Vieta bus pridėta.
Norėdami prie vietos pridėti prietaisų, palieskite → Pridėti įrenginį ir vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis, norėdami užregistruoti prietaisus.
114
Programos ir funkcijos
Situacijų pridėjimas
Pridėkite situaciją ir užregistruokite prietaisus, kad galėtumėte valdyti kelis prietaisus vienu metu.
1
2
3
4
5
6
Paleiskite programą SmartThings.
Bakstelėkite
Palieskite
→
ir pasirinkite vietą.
→ Pridėkite vaizdą.
Įveskite scenos pavadinimą.
Bakstelėkite
dalyje Veiksmai ir pridėkite norimus atlikti veiksmus.
Palieskite Saugoti.
Automatizavimo pridėjimas
Taip pat galite nustatyti automatizavimą prietaisams automatiškai valdyti pagal iš anksto
nustatytą laiką, prietaisų būsenas ir kt.
Pvz., pridėkite automatizavimą, dėl kurio automatiškai įsijungtų garso įrašas kasdien 7:00.
1
2
3
4
Paleiskite programą SmartThings.
5
6
Palieskite
Bakstelėkite
Palieskite
Bakstelėkite
Kitas.
→
ir pasirinkite vietą.
→ Pridėti automatizavimą.
dalyje Jei, nustatykite automatizavimo suaktyvinimo sąlygas ir bakstelėkite
dalyje Tada ir pasirinkite norimus atlikite veiksmus.
Palieskite Saugoti.
115
Programos ir funkcijos
Pranešimų priėmimas
Gaukite pranešimus išmaniajame telefone iš prijungtų prietaisų. Pvz., galite gauti pranešimą į
išmanųjį telefoną, kai baigsis skalbinių skalbimas.
Norėdami nustatyti prietaisus gauti pranešimus, paleiskite programą SmartThings, palieskite
→ → Pranešimai ir bakstelėkite jungiklius prie norimų prietaisų.
Turinio bendrinimas
Dalinkitės turiniu naudodamiesi įvairiomis dalijimosi parinktimis. Šie veiksmai yra dalijimosi
paveikslėliais pavyzdys.
Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
1
2
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
ir pasirinkite dalinimosi būdą, tokį kaip žinutė ir el. paštas.
Kai turite ryšių arba dalijimosi istoriją, asmenys, su kuriais bendravote, bus rodomi
dalijimosi parinkčių skydelyje. Norėdami su jais tiesiogiai dalytis turiniu per atitinkamą
programą, pasirinkite asmens piktogramą. Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos, tada palieskite Direct share jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
116
Programos ir funkcijos
Papildomų funkcijų naudojimas
• Bendrinti didelius failus: dalykitės dideliais failais. Įkelkite failus į „Samsung“ atminties
serverį ir jais dalykitės su kitais per tinklalapio nuorodą. Norint naudoti šią funkciją, jūsų
telefono numeris turi būti patvirtintas.
• Smart View: dalinkitės turiniu su netoliese esančiais prietaisais per „Wi-Fi Direct“ arba
„Bluetooth“, arba su „Samsung Connect“ palaikomais prietaisais. Taip pat galite peržiūrėti
prietaiso rodomą turinį dideliame ekrane, prijungdami prietaisą prie televizoriaus arba
monitoriaus, kuriame veikia ekrano dubliavimas.
Kai paveikslėlis bus nusiųstas į gavėjų prietaisus, jų prietaisuose atsiras pranešimas. Palieskite
pranešimą, norėdami peržiūrėti arba parsisiųsti paveikslėlį.
„Google“ programos
„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai
kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą.
Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite kiekvienos programos pagalbos
meniu.
Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų
teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.
Chrome
Ieškokite informacijos ir naršykite internete.
Gmail
Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.
Žemėlapiai
Raskite savo vietą žemėlapyje, tyrinėkite pasaulio žemėlapį ir peržiūrėkite vietos informaciją apie
įvairias aplink esančias vietoves.
117
Programos ir funkcijos
„Play“ muzika
Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise. Galite įkelti prietaise saugomus muzikos
rinkinius į debesį ir prisijungti prie jų vėliau.
„Play“ filmai
Įsigykite arba išsinuomokite vaizdo įrašus, tokius kaip filmai ir TV laidos, iš „Play“ parduotuvės.
Diskas
Saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.
YouTube
Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.
Nuotraukos
Ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje
vietoje.
Google
Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.
Duo
Skambinkite su vaizdu.
118
Nustatymai
Įvadas
Tinkinkite prietaiso nustatymus. Konfigūruoti įvairias nustatymo parinktis galite labiau
suasmeninti savo prietaisą.
Paleiskite programą Nustatymai.
Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite
.
Ryšiai
Parinktys
Keiskite įvairių ryšių nustatymus, tokius kaip „Wi-Fi“ funkcija ir „Bluetooth“.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai.
• Wi-Fi: norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius
prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją. Daugiau informacijos žr. Wi-Fi.
• Bluetooth: naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais
„Bluetooth“ turinčiais prietaisais. Daugiau informacijos žr. Bluetooth.
• Telefono matomumas: suteikia galimybę kitiems prietaisams rasti jūsų prietaisą, siekiant
dalytis su jumis turiniu. Kai ši funkcija įjungta, prietaisą matys kiti prietaisai, kai jie ieškos
prieinamų prietaisų per „Siųsti failus į prietaisą“ parinktį.
• NFC ir mokėjimas: nustatykite prietaisą, kad nuskaitytų artimojo lauko ryšio (NFC)
žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią
funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus. Daugiau
informacijos rasite NFC ir mokėjimas.
119
Nustatymai
• Lėktuvo režimas: nustatykite prietaisą išjungti visas prietaiso belaides funkcijas. Galite
naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
Laikykitės oro linijų teikiamų taisyklių ir orlaivio personalo teikiamų instrukcijų. Tais
atvejais, kai leidžiama naudoti prietaisą, visada jį naudokite įjungę skrydžio režimą.
• Mobilieji tinklai: konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.
• Duomenų naudojimas: nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir
tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties. Nustatykite prietaisą automatiškai
išjungti mobilųjį duomenų ryšį, kai panaudotų mobiliųjų duomenų kiekis pasiekia nustatytą
ribą.
Taip pat galite įjungti duomenų taupymo funkciją, norėdami, kad kai kurios fone veikiančios
programos nesiųstų arba nepriimtų duomenų. Daugiau informacijos žr. Duomenų taupymas.
• SIM kortelės tvarkyklė: aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir tinkinkite SIM kortelės
nustatymus. Daugiau informacijos ieškokite SIM kortelės tvarkyklė.
• Mob. saitvietė ir siejimas: naudokite šį prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis
prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas.
Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį. Jei reikia daugiau informacijos, žr.
Mob. saitvietė ir siejimas.
• Daugiau ryšio nustatymų: tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas. Daugiau
informacijos žr. Daugiau ryšio nustatymų.
120
Nustatymai
Wi-Fi
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą.
Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Įveskite slaptažodį ir
palieskite Jungtis.
• Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo
nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi
automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite Pamiršti.
• Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso
„Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Aptikti prietaisai rodomi sąraše.
Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti „Wi-Fi
Direct“ parinktį.
3
Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.
121
Nustatymai
Duomenų siuntimas ir gavimas
Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau
pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
→ „Wi-Fi Direct“ ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
Priimkite „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
Jeigu prietaisai jau sujungti, vaizdas į kitą prietaisą siunčiamas neatliekant ryšio prašymo
procedūros.
Prietaiso jungties nutraukimas
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi.
Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.
3
Palieskite prietaiso pavadinimą ir nutraukite prietaisų jungtį.
122
Nustatymai
Bluetooth
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“
turinčiais prietaisais.
• „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą,
perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
tikslais). „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Bluetooth ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Aptikti prietaisai bus rodomi sąraše.
2
Pasirinkite prietaisą suporuoti.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti, nėra sąraše, nustatykite prietaisą įjungti
„Bluetooth“ poravimo režimą. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.
Jūsų prietaisas matomas kitiems prietaisams, kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų
ekranas.
3
Priimkite „Bluetooth“ sąsajos prašymą savo prietaise, norėdami jį patvirtinti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.
123
Nustatymai
Duomenų siuntimas ir gavimas
Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis,
tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama
veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1
2
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
→ Bluetooth ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
• Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso
pavadinimą ir jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.
• Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti
matomumo parinktį.
3
Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
„Bluetooth“ prietaisų atsiejimas
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Bluetooth.
Prietaisas sąraše rodo suporuotus prietaisus.
2
3
Norėdami atsieti, palieskite
šalia prietaiso pavadinimo.
Palieskite Atsieti.
124
Nustatymai
NFC ir mokėjimas
Prietaisu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie
produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir
įsigydami transporto ar renginių bilietus.
Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte
NFC antenos.
Informacijos nuskaitymas iš NFC žymų
Naudokite NFC funkciją gaminio informacijai NFC etiketėse skaityti.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai ir palieskite NFC ir mokėjimas jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2
NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme.
Pasirodys žymos informacija.
Įsitikinkite, kad prietaiso ekranas įjungtas ir atrakintas. Jei taip nėra, prietaisas
neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.
125
Nustatymai
Mokėjimai naudojant NFC funkciją
Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų
suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją
apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai ir palieskite NFC ir mokėjimas jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2
Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.
Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimo programą, atidarykite nustatymų ekraną ir palieskite
Ryšiai → NFC ir mokėjimas → Bakstelėti ir mokėti → MOKĖJIMAS, tada pasirinkite programą.
Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.
Duomenų siuntimas naudojant NFC funkciją
Persiųskite duomenis, tokius kaip vaizdus ar adresatus, kitiems prietaisams priliesdami prietaiso
NFC anteną prie kito prietaiso NFC antenos.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → NFC ir mokėjimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2
3
Palieskite Android Beam jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Išsirinkite elementą ir palieskite kito prietaiso NFC anteną savo prietaiso NFC antena.
126
Nustatymai
4
Ekrane parodžius Palieskite, kad galėtumėte transliuoti., palieskite prietaiso ekraną ir
siųskite elementą.
Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali
nepavykti.
Duomenų taupymas
Sumažinkite duomenų naudojimą neleisdami kai kurioms fone veikiančioms programoms siųsti
arba priimti duomenų.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Duomenų naudojimas → Duomenų taupymo funkcija
ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Įjungus duomenų taupymo funkciją, būsenos juostoje atsiras
piktograma.
Duomenų taupymo funkcija
įjungta
Norėdami pasirinkti programas, kurių duomenys bus naudojami netaikant ribojimų,
palieskite Leisti progr. įj. duom. taupymą ir pasirinkite programas.
127
Nustatymai
Tik mobiliųjų duomenų programos
Pasirinkite programas, kurioms visą laiką bus naudojami mobilieji duomenys, net tada, kai
prietaisas prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
Pvz., galite nustatyti prietaisą naudoti tik mobiliuosius duomenis programose, kurias norite
apsaugoti, ar siuntimo programose, kurios gali atsijungti. Net jei neišjungiate „Wi-Fi“ funkcijos,
programos bus paleidžiamos naudojant mobiliuosius duomenis.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Duomenų naudojimas → Tik mobiliųjų duomenų
programos, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir palieskite jungiklius šalia pageidaujamų
programų.
Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
SIM kortelės tvarkyklė
Aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir tinkinkite SIM kortelės nustatymus. Daugiau informacijos
ieškokite Dviejų SIM arba USIM kortelių naudojimas.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė.
• Skambučiai: pasirinkite skambinant naudoti SIM arba USIM kortelę.
• Teksto žinutės: pasirinkite SIM arba USIM kortelę žinutėms siųsti.
• Mobilieji duomenys: pasirinkite naudoti SIM arba USIM kortelę su duomenų paslaugomis.
• Tvirtinti SIM kort. skambučiams: nustatykite prietaisą paklausti, kurią SIM arba USIM kortelę
naudoti kitam skambučiui, kai skambinate nenaudodami skambučiams pageidaujamos
naudoti SIM arba USIM kortelės.
• Dviejų SIM kortelių funkcija visada įjungta: nustatykite prietaisą leisti pokalbio metu
skambinti į kitą SIM arba USIM kortelę.
Kai įjungta ši funkcija, galite būti taikomi papildomi mokesčiai dėl skambučių
peradresavimo, priklausomai nuo regiono ir paslaugų teikėjo.
128
Nustatymai
Mob. saitvietė ir siejimas
Naudokite šį prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų
ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba
„Bluetooth“ ryšį.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Mob. saitvietė ir siejimas.
Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
• Mobilioji saitvietė: naudokitės mobiliąja saitvietę, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais.
• „Bluetooth“ siejimas: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti
savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
• USB siejimas: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio,
jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
Mobiliosios saitvietės naudojimas
Naudokite prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais
prietaisais.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Mob. saitvietė ir siejimas → Mobilioji saitvietė.
Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Būsenos juostoje atsiranda piktograma
tinklų sąraše.
. Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“
Norėdami nustatyti slaptažodį mobiliajai saitvietei, palieskite → Konfigūruoti mobiliąją
saitvietę ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite Išsaugoti.
129
Nustatymai
3
Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
• Jei mobilioji saitvietė neaptinkama, savo prietaise palieskite → Konfigūruoti
mobiliąją saitvietę, pažymėkite Rodyti išplėstines parinktis ir panaikinkite žymėjimą
prie Slėpti mano įrenginį.
• Jei kito prietaiso negalite prijungti prie mobiliosios saitvietės, prietaise palieskite →
Leidžiami įrenginiai ir palieskite jungiklį Tik leidžiami įrenginiai, kad jį išjungtumėte.
4
Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.
Daugiau ryšio nustatymų
Norėdami valdyti kitas ryšio funkcijas, tinkinkite nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų.
• Įrenginių netoliese ieška: nustatykite prietaisą skenuoti netoliese esančius prietaisus, prie
kurių galima prisijungti.
• Spausdinimas: nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite
ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau
informacijos žr. Spausdinimas.
• VPN: nustatykite savo prietaise virtualius tinklus (VPN), kad prisijungtumėte prie mokyklos ar
įmonės privataus tinklo.
• Asmeninis DNS: nustatykite prietaisą naudoti didesnio saugumo privatų DNS.
130
Nustatymai
Spausdinimas
Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite prijungti prietaisą prie
spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.
Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
Spausdintuvo papildinių pridėjimas
Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų → Spausdinimas →
Atsisiųsti papildinį.
2
3
4
Ieškokite spausdintuvo papildinio „Play“ parduotuvė.
Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.
Pasirinkite įdiegto spausdintuvo papildinį.
Prietaisas automatiškai ieškos spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to
paties „Wi-Fi“ tinklo.
5
Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite pridėti.
Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvų, palieskite → Pridėti spausdintuvą.
Spausdinamas turinys
Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, įjunkite parinkčių sąrašą, palieskite
→ Visi spausdintuvai, tuomet pasirinkite spausdintuvą.
Spausdinti →
Spausdinimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.
131
Nustatymai
Garsai ir vibracija
Parinktys
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Garsai ir vibracija.
• Garso režimas: nustatykite prietaisą naudoti garso režimą, vibravimą arba tylųjį režimą.
• Vibruoti skambant: nustatykite, kad, pranešdamas apie įeinančius skambučius, prietaisas
vibruotų ir grotų skambučio toną.
• Skambėjimo tonas: keiskite skambučio skambėjimo toną.
• Vibravimo pavyzdys: pasirinkite vibravimo derinius.
• Pranešimų garsai: keiskite pranešimo garsą.
• Garsumas: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir
įspėjamųjų garso lygį.
• Medijai naudot garsumo mygtukus: nustatykite prietaisą reguliuoti medijos garsumą, kai
paspaudžiate garsumo mygtuką.
• Sistemos garsai: nustatykite prietaisą skleisti garsą, kai atliekami veiksmai, pvz., įjungiant ar
išjungiant ekraną, valdant jutiklinį ekraną.
• Išplėstiniai garso nustatymai: optimizuokite nustatymus tuomet, kai leidžiama medija.
Daugiau informacijos žr. Atskirti programos garsą.
Atskirti programos garsą
Nustatykite prietaisą leisti medijos garsą per tam tikrą programą prijungtame „Bluetooth“
garsiakalbyje arba ausinėse atskirai nuo kitų programų garsų.
Pvz.: galite klausytis navigacijos programos per prietaiso garsiakalbį tuomet, kaip klausote
muzikos per muzikos programą per transporto priemonės „Bluetooth“ garsiakalbį.
1
Nustatymų ekrane palieskite Garsai ir vibracija → Išplėstiniai garso nustatymai → Atskirti
programos garsą ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2
3
Pasirinkite programą, kuri leistų medijos garsus atskirai, ir palieskite grįžimo mygtuką.
Pasirinkite prietaisą pasirinktos programos medijos garsui leisti.
132
Nustatymai
Pranešimai
Keiskite pranešimų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Pranešimai.
• Programų piktogramų ženkleliai: keiskite programos piktogramos ženkliukų nustatymus.
• Netrukdyti: nustatykite prietaisą išjungti įeinančių skambučių, pranešimų ir žiniasklaidos
priemonių garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
• Būsenos juosta: nustatykite prietaisą rodyti tik tris naujausius pranešimus ir ar rodyti
akumuliatoriaus likutinę įkrovą procentais būsenos juostoje.
• Neseniai išsiųsta: peržiūrėkite programas, kuriose neseniai buvo gauta pranešimų, ir keiskite
pranešimų nustatymus. Norėdami asmeniškai pritaikyti pranešimų nustatymus daugiau
→ Visi ir pasirinkite programą iš programų sąrašo.
programų, palieskite Žr. viską →
Ekranas
Parinktys
Keiskite ekrano ir pradžios ekrano nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas.
• Ryškumas: reguliuokite ekrano ryškumą.
• Prisitaikantis ryškumas: nustatykite prietaisą sekti ryškumo nustatymus ir automatiškai juos
taikyti panašiose apšvietimo sąlygose.
• Mėlynos šviesos filtras: įjunkite mėlynos šviesos filtrą ir keiskite filtro nustatymus. Daugiau
informacijos žr. Mėlynos šviesos filtras.
• Nakties režimas: sumažinkite akių įtampą pritaikydami tamsią temą, kai prietaisu naudojatės
naktį ar tamsioje vietoje. Daugiau informacijos žr. Nakties režimas.
• Ekrano režimas: pakeiskite ekrano režimą, kad sureguliuotumėte ekrano spalvas ir kontrastą.
Daugiau informacijos žr. Ekrano režimo keitimas arba ekrano spalvos reguliavimas.
• Šrifto dydis ir stilius: keiskite šrifto dydį ir stilių.
133
Nustatymai
• Ekrano mastelis: keiskite ekrano mastelio nustatymą.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Pradžios ekranas: pakeiskite tinklelio dydį, kad pradžios ekrane būtų rodoma daugiau arba
mažiau elementų, ir kt.
• Paprastasis režimas: perjunkite į paprastąjį režimą, kad būtų rodomos didesnės
piktogramos, ir pritaikykite paprastesnį pradžios ekrano išdėstymą.
• Apsauga nuo atsitiktinio lietimo: nustatykite prietaisą nereaguoti į lietimą tuomet, kai jis
yra tamsioje vietoje, tokioje kaip kišenė arba krepšys.
• Lietimo jautrumas: jei naudojate ekrano apsaugos priemones, padidinkite jutiklinio ekrano
jautrumą.
• Ekrano užsklanda: nustatykite prietaisą paleisti ekrano užsklandą prietaisui kraunantis arba
prijungus jį prie doko. Daugiau informacijos žr. Ekrano užsklanda.
Mėlynos šviesos filtras
Sumažinkite akių nuovargį ribodami ekrano skleidžiamos mėlynos šviesos kiekį.
Žiūrint HDR vaizdo įrašus, kai naudojamasi HDR išskirtinėmis vaizdo įrašų paslaugomis,
mėlynos šviesos filtras gali būti nenaudojamas.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Mėlynos šviesos filtras ir palieskite Įjungti dabar
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2
3
Vilkite reguliavimo juostą, kad sureguliuotumėte filtro pralaidumą.
Norėdami nustatyti mėlynos šviesos filtro taikymo ekranui grafiką, palieskite Įjungti kaip
suplanuota jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite parinktį.
• Nuo saulėlydžio iki saulėtekio: nustatykite prietaisą naktį naudoti mėlynos šviesos filtrą
ir jį išjungti iš ryto priklausomai nuo esamos buvimo vietos.
• Pasirinktinis planavimas: prietaisas nustatytas naudoti mėlynos šviesos filtrą konkrečiu
laiku.
134
Nustatymai
Nakties režimas
Sumažinkite akių įtampą pritaikydami tamsią temą, kai prietaisu naudojatės naktį ar tamsioje
vietoje.
• Kai kuriose programose tamsios temos pritaikyti negalima.
• Pranešimų skydelyje galite greitai įjungti ar išjungti nakties režimą. Atidarykite
pranešimų skydelį, braukite žemyn pranešimų skydelyje ir palieskite
(Nakties
režimas).
1
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Nakties režimas ir palieskite Įjungti dabar jungiklį,
kad jį įjungtumėte.
2
Norėdami nustatyti nakties režimo taikymo ekranui grafiką, palieskite Įjungti kaip
suplanuota jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite parinktį.
• Nuo saulėlydžio iki saulėtekio: nustatykite prietaisą įjungti nakties režimą vakare ir jį
išjungti iš ryto priklausomai nuo esamos buvimo vietos.
• Pasirinktinis planavimas: nustatykite konkretų nakties režimo įjungimo ir išjungimo
laiką.
Ekrano režimo keitimas arba ekrano spalvos reguliavimas
Keiskite ekrano režimą arba reguliuokite ekrano spalvą pagal pageidavimą.
Ekrano režimo keitimas
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Ekrano režimas ir pasirinkite norimą režimą.
• Adaptyvusis ekranas: ši funkcija optimizuoja ekrano spalvų gamą, sodrumą ir ryškumą. Taip
pat galite reguliuoti ekrano spalvų balansą pagal spalvos vertę.
• AMOLED kino teatras: tinka vaizdo įrašams žiūrėti.
• AMOLED nuotrauka: tinka vaizdams žiūrėti.
• Pagrindinis: nustatyta kaip numatytasis parametras ir tinka bendram naudojimui.
• Ekrano spalvą galite reguliuoti tik įjungę režimą Adaptyvusis ekranas.
• Režimas Adaptyvusis ekranas gali būti nesuderinamas su trečiųjų šalių programomis.
• Negalite keisti ekrano režimo tuomet, kai taikomas mėlynos šviesos filtras.
135
Nustatymai
Viso ekrano spalvų balanso optimizavimas
Optimizuokite ekrano spalvą pagal pageidavimą reguliuodami spalvų atspalvius.
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Ekrano režimas → Adaptyvusis ekranas ir reguliuokite
skirtuke Baltos spalvos balansas esančią spalvų reguliavimo juostą.
Tempiant spalvų reguliavimo juostą link Šaltas, didės mėlynos spalvos atspalvis. Tempiant juostą
link Šiltas, didės raudonos spalvos atspalvis.
Ekrano atspalvio reguliavimas pagal spalvos vertę
Padidinkite arba sumažinkite tam tikrų spalvų atspalvius atskirai reguliuodami vertes „Raudona“,
„Žalia“ arba „Mėlyna“.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Ekrano režimas → Adaptyvusis ekranas.
Bakstelėkite Papildomi nustatymai.
Reguliuokite R (Raudonos), G (Žalios), arba B (Mėlynos) spalvų juostas pagal pageidavimą.
Bus reguliuojamas ekrano atspalvis.
136
Nustatymai
Ekrano užsklanda
Galite nustatyti rodyti vaizdus kaip ekrano užsklandą, kai ekranas išsijungia automatiškai.
Nustatykite prietaisą, kad būtų rodoma ekrano užsklanda prietaisui kraunantis arba prijungus jį
prie doko.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Ekrano užsklanda ir palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2
Pasirinkite parinktį.
Jei pasirinksite Nuotraukos rėmelis arba Nuotraukos, bus paleistos pasirinktų vaizdų
skaidrės. Jei pasirinksite Nuotraukų stalas, pasirinkti vaizdai bus rodomi kaip mažos kortelės
ir uždengs vienas kitą.
3
4
Palieskite
, norėdami pasirinkti rodomų vaizdų albumus.
Baigę, bakstelėkite grįžimo mygtuką.
Norėdami peržiūrėti pasirinktą parinktį, palieskite Peržiūra.
Jei paliesite ekraną, kai rodoma ekrano užsklanda, ekranas įsijungs.
Ekrano fonai ir temos
Keiskite ekrano fono nustatymus pradžios ekrane ir užrakintame ekrane arba naudokite prietaise
įvairias temos.
Nustatymų ekrane palieskite Ekrano fonai ir temos.
• Ekrano fonai: keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
• Temos: pakeiskite prietaiso temą.
• Piktogram.: keiskite piktogramų stilių.
• AOD: pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas visada įjungtame ekrane.
137
Nustatymai
Užrakinimo ekranas
Parinktys
Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas.
Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.
• Ekrano užrakto tipas: keiskite ekrano užrakinimo būdą.
• Smart Lock: nustatykite prietaisą atsirakinti, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai.
Daugiau informacijos žr. Smart Lock.
• Saugos užrakto nustatymai: keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto
nustatymus.
• Always On Display: nustatykite prietaisą, kad ekranui esant išjungtam būtų rodoma
informacija. Daugiau informacijos žr. „Always On Display“.
• Laikrodžio stilius: pakeiskite užrakintame ekrane rodomo laikrodžio tipą ir spalvą.
• Tarptinklinio ryšio laikrodis: pakeiskite ekrano nuostatas, kad esant tarptinklinio ryšio
aplinkoje užrakintame ekrane būtų rodomas vietos ir namų laiko juostos laikas.
• FaceWidgets: keisti užrakintame ekrane rodomų elementų nustatymus.
• Kontaktinė informacija: nustatykite įrenginį, kad užrakintame ekrane būtų rodoma
kontaktinė informacija, pvz., jūsų el. pašto adresas.
• Pranešimai: nustatykite, kaip rodyti pranešimus užrakintame ekrane.
• Programos spartieji mygtukai: pasirinkite programas, kurių šaukiniai bus rodomi
užrakintame ekrane.
• Apie užrakinimo ekraną: pažiūrėkite užrakinimo ekrano versiją ir teisinę informaciją.
138
Nustatymai
Smart Lock
Galite nustatyti prietaisą atsirakinti ir būti atrakintam, kai aptinkamos patikimo vietos arba
prietaisai.
Pvz., jei namus nustatėte kaip patikimą vietą, grįžus namo prietaisas aptiks vietą ir automatiškai
atsirakins.
• Šią funkciją galėsite naudoti po to, kai nustatysite ekrano užrakinimo būdą.
• Jei nenaudosite prietaiso keturias valandas arba įjungsite prietaisą, turėsite atrakinti
ekraną naudodami nustatytą derinį, PIN kodą arba slaptažodį.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas → Smart Lock.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Norėdami baigti nustatyti, pasirinkite parinktį ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų.
Biometriniai duomenys ir sauga
Parinktys
Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga.
• Pirštų atspaudai: užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Jei reikia daugiau
informacijos, žr. Pirštų atspaudų atpažinimas.
• Biometrijos nustatymai: pakeiskite biometrinių duomenų nustatymus.
• Google Play Protect: nustatykite prietaisą tikrinti dėl kenksmingų programų ir veikimo,
įspėti apie potencialią žalą ir jas pašalinti.
139
Nustatymai
• Ieškoti mano mobiliojo: įjunkite arba išjunkite „Surasti mano mobilųjį“ funkciją. Jei norite
surasti ir valdyti savo pamestą ar pavogtą prietaisą, prisijunkite prie „Surasti mano mobilųjį“
svetainės (findmymobile.samsung.com).
Taip pat galite leisti „Google“ vietos nustatymo paslaugai teikti tikslesnę informaciją apie
prietaiso buvimo vietą.
• Saugos naujinys: peržiūrėkite prietaiso programinės įrangos versiją ir patikrinkite, ar yra jos
naujinių.
• Samsung Pass: patvirtinkite savo tapatybę lengvai ir saugiai naudodami biometrinius
duomenis. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Samsung Pass.
• Įdiegti nežinomas programas: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių
atsiųstas programas.
• Saugus aplankas: sukurkite saugų aplanką, kad jūsų privatus turinys ir programos būtų
apsaugoti nuo kitų. Daugiau informacijos žr. Saugus aplankas.
• Saugus paleidimas: apsaugokite prietaisą nustatydami, kad jis, įjungiant prietaisą, reikalautų
ekrano atrakinimo kodo. Turite įvesti atrakinimo kodą, kad prietaisas pasileistų ir gautumėte
žinutes ir pranešimus.
• Šifruoti SD kortelę: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
• Kiti saugos nustatymai: sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus.
• Vieta: pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
• Programų leidimai: peržiūrėkite funkcijas ir programų, kurioms leidžiama jas naudoti, sąrašą.
Taip pat galite redaguoti leidimų nustatymus.
• Leidimų naudojimo monitorius: nustatykite priimti pranešimus, kai nenaudojamose
programose naudojami jūsų pasirinkti leidimai. Galite tvarkyti kiekvienos progamos
nustatymus.
• Siųsti diagnostikos duomenis: nustatykite prietaisą taip, kad jis automatiškai siųstų
prietaiso diagnostikos ir naudojimo informaciją „Samsung“.
• Gauti rinkodaros informaciją: nustatykite, ar norite gauti „Samsung“ rinkodaros informaciją,
pvz., specialius pasiūlymus, narystės privilegijas ir naujienlaiškius.
140
Nustatymai
Pirštų atspaudų atpažinimas
Tam, kad pirštų atspaudų atpažinimo funkcija veiktų, jūsų pirštų atspaudų informacija turi būti
įregistruota ir saugoma jūsų prietaise. Po registracijos galite nustatyti, kad prietaisas naudotų
jūsų pirštų atspaudus toliau išvardytoms funkcijoms:
• Ekrano užraktas
• Saugos aplankas
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Pirštų atspaudų atpažinimui naudojamos unikalios kiekvieno piršto atspaudo
charakteristikos, kad būtų padidintas jūsų prietaiso saugumas. Tikimybė, kad pirštų
atspaudų jutiklis supainios du skirtingus pirštų atspaudus yra labai maža. Tačiau retais
atvejais, kai atskiri pirštų atspaudai yra labai panašūs, jutiklis gali atpažinti juos kaip
identišką atspaudą.
• Jeigu naudojate piršto atspaudą kaip ekrano atrakinimo būdą, piršto atspaudo
negalite naudoti ekranui atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas.
Norėdami naudotis prietaisu, turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba
slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą. Nepamirškite derinio, PIN
kodo arba slaptažodžio.
• Jei jūsų piršto atspaudo neatpažįsta, atrakinkite prietaisą naudodami derinį, PIN kodą
arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą, tuomet perregistruokite
pirštų atspaudus. Jei pamiršite derinį, PIN kodą arba slaptažodį, negalėsite naudoti
prietaiso, jei neatkursite jo gamyklinių nustatymų. „Samsung“ neatsako už duomenų
praradimą arba nepatogumus, kilusius dėl užmirštų atrakinimo kodų.
• Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į Braukimas arba Nėra, kurie nėra saugūs,
visi biometriniai duomenys bus ištrinti. Jei norite naudoti biometrinius duomenis
programoms arba funkcijoms, turite dar kartą užregistruoti biometrinius duomenis.
141
Nustatymai
Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus
Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali
paveikti funkcijos veiksmingumą:
• Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
• Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
• Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui
naudojamos rankos pirštų atspaudus.
• Pradžios mygtuke įrengtas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pradžios
mygtukas nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis,
raktais ir pakabukais.
• Pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį uždengus apsaugine plėvele, lipduku ar kitais aksesuarais,
gali sumažėti piršto atspaudo atpažinimo tikslumas. Jei įsigijus prietaisą pirštų atspaudų
atpažinimo jutiklis yra uždengta apsaugine plėvele, prieš naudodami pirštų atspaudų
atpažinimo jutiklį ją nuimkite.
• Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
• Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų. Įsitikinkite, kad jūsų
pirštas uždengia visą pradžios mygtuką.
• Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios
funkcijos naudojimo sausoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį
elektros krūvį palietę metalinį daiktą.
142
Nustatymai
Pirštų atspaudų registravimas
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Pirštų atspaudai.
Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite Tęsti.
Nustatykite ekrano užrakinimo būdą.
Užregistruokite savo piršto atspaudą.
Prilieskite pirštu pradžios mygtuką. Kai prietaisas aptiks pirštą, pakelkite jį ir vėl padėkite ant
pradžios mygtuko.
Kartokite šį veiksmą, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.
5
Pabaigę registruoti pirštų atspaudus, palieskite Atlikta.
Užregistruotų pirštų atspaudų tikrinimas
Galite patikrinti, ar jūsų piršto atspaudas užregistruotas, padėdami pirštą ant pirštų atspaudų
atpažinimo jutiklio.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Pirštų atspaudai.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Patikrinkite pridėtus pirštų atspaudus.
Prilieskite pirštu atspaudo atpažinimo jutiklį.
Bus parodytas atpažinimo rezultatas.
143
Nustatymai
Užregistruotų pirštų atspaudų panaikinimas
Galite ištrinti registruotus pirštų atspaudus.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Pirštų atspaudai.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Pasirinkite piršto atspaudą, kurį norite ištrinti, ir palieskite Šalinti.
Ekrano atrakinimas pirštų atspaudais
Negalite atrakinti ekrano piršto atspaudu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Pirštų atspaudai.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Atrak. pirštų atspaudais jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Kai ekranas užrakintas, padėkite pirštą ant pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio ir
nuskenuokite piršto atspaudą.
144
Nustatymai
Samsung Pass
Su „Samsung Pass“ galite lengviau ir saugiau prisijungti prie „Samsung“ paskyros, svetainių
arba programų naudodami biometrinius duomenis, o ne įvesdami prisijungimo informaciją. Be
to, su „Samsung Pass“ lengviau ir greičiau galėsite įvesti asmeninę informaciją, pvz., adresą ar
mokėjimo kortelės informaciją, pasinaudodami registruotais biometriniais duomenimis.
Registruokite biometrinius duomenis „Samsung Pass“ ir nustatykite prisijungti prie palaikomų
svetainių arba programų per „Samsung Pass“ naudojant šiuos duomenis.
• Norėdami naudotis šia funkcija, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio
tinklo.
• Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros. Daugiau
informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
• Prisijungimo prie svetainės funkcija prieinama tik svetainėse, prie kurių prisijungiate
per programą Internetas. Kai kurios svetainės gali nepalaikyti šios funkcijos.
• Užregistruoti biometriniai duomenys ir išsaugota mokėjimo kortelės informacija
išsaugoma tik jūsų prietaise ir nesinchronizuojama su kitais prietaisais ar serveriais.
„Samsung Pass“ registravimas
Prieš naudodami „Samsung Pass“, užregistruokite savo biometrinius duomenis „Samsung Pass“.
1
2
3
4
5
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Samsung Pass.
Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite Prisiregistruoti.
Įveskite „Samsung“ paskyros ID ir slaptažodį ir palieskite Prisijungti.
Sutikite su „Samsung Pass“ sąlygomis ir nuostatomis.
Užregistruokite savo pirštų atspaudus.
Jei reikia daugiau informacijos, žr. Pirštų atspaudų atpažinimas.
145
Nustatymai
6
Nuskenuokite pirštų atspaudus ir bakstelėkite Kitas, kad užbaigtumėte „Samsung Pass“
registraciją.
• Jei bus pažymėta parinktis Pridėti Samsung Pass prie pradžios ekrano, „Samsung Pass“
piktograma bus pridėta pradžios ekrane.
• Jei pažymėta parinktis Naudoti Samsung Pass vietoje Samsung account slaptažodžio,
galite naudoti registruotus biometrinius duomenis, o ne vesti „Samsung“ paskyros
slaptažodį, norėdami patvirtinti savo tapatybę.
„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas
Registruotus biometrinius duomenis galima naudoti vietoje „Samsung“ paskyros slaptažodžio
tapatybei patvirtinti, pavyzdžiui, perkant turinį iš Galaxy Store.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Samsung Pass.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite → Nustatymai → Samsung account ir palieskite Patvirtinti naudojant
Samsung Pass jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung Pass“ naudojimas prisijungti prie svetainių
Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami lengvai prisijungti prie svetainių, kurios palaiko
automatinio ID ir slaptažodžio įvedimo funkciją.
1
2
3
Atidarykite svetainę, prie kurios norite prisijungti.
Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada palieskite svetainės prisijungimo mygtuką.
Pasirodžius iškylančiajam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją,
pažymėkite Prisijungti naudojant pirštų atspaudus per „Samsung Pass“ ir palieskite
Prisimint.
Dabar prisijungdami prie svetainės galite naudoti biometrinius duomenis, kuriuos
užregistravote „Samsung Pass“.
146
Nustatymai
„Samsung Pass“ naudojimas prisijungti prie programų
Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami lengvai prisijungti prie programų, kurios palaiko
automatinio ID ir slaptažodžio įvedimo funkciją.
1
2
3
Įjunkite programą, prie kurios norite prisijungti.
Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada palieskite programos prisijungimo mygtuką.
Pasirodžius iškylančiajam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją,
palieskite Išsaugoti.
Dabar prisijungdami prie programos galite naudoti biometrinius duomenis, kuriuos
užregistravote „Samsung Pass“.
Prisijungimo informacijos tvarkymas
Peržiūrėkite svetainių ir programų, kuriuose nustatėte naudoti „Samsung Pass“, sąrašą ir valdykite
prisijungimo informaciją.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Samsung Pass.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Prisiregistruoti ir sąraše pasirinkite svetainę arba programą.
Palietę Redaguoti, galite keisti savo ID, slaptažodį ir svetainės arba programos pavadinimą.
Norėdami ištrinti svetainę arba programą, palieskite Trinti.
„Samsung Pass“ naudojimas su svetainėmis ir programomis
Naudodami svetaines arba programas, kurios palaiko „Samsung Pass“, galite lengvai prisijungti su
„Samsung Pass“.
Norėdami pamatyti svetainių ir programų, kurios palaiko „Samsung Pass“, sąrašą, nustatymų
ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Samsung Pass, atrakinkite ekraną
naudodami esamą ekrano atrakinimo būdą ir palieskite → Partneriai. Jei nėra svetainių arba
programų, kurios palaiko „Samsung Pass“, Partneriai nepasirodys.
• Galimos svetainės arba programos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų
teikėjo.
• „Samsung“ neatsako už nuostolius arba nepatogumus, kurie kyla jungiantis prie
svetainių arba programų per „Samsung Pass“.
147
Nustatymai
Automatinis asmeninės informacijos įvedimas
Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami lengvai įvesti adresą ar mokėjimo kortelės informaciją
programose, kuriose veikia automatinis asmeninės informacijos įvedimas.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Samsung Pass.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Automat. pildyt formas ir pasirinkite Pridėti adresą arba Pridėti kortelę.
Įveskite informaciją ir palieskite Išsaugoti.
Dabar „Samsung Pass“ užregistruotus biometrinius duomenis galite naudoti automatiškai
įvesdami asmeninę informaciją palaikomose programose.
„Samsung Pass“ duomenų trynimas
Galite ištrinti savo biometrinius duomenis, prisijungimo informaciją ir programos duomenis,
užregistruotus „Samsung Pass“. Jūsų sutikimas su sąlygomis ir nuostatomis bei „Samsung“
paskyra išliks aktyvi.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Samsung Pass.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite → Nustatymai → Trinti duomenis.
Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite Gerai.
Jūsų „Samsung Pass“ duomenys bus ištrinti.
148
Nustatymai
Saugus aplankas
Saugos aplankas saugo jūsų privatų turinį ir programas, pavyzdžiui, nuotraukas bei kontaktus,
kad jie nebūtų prieinami kitiems. Galite saugoti privatų turinį ir programas, net kai prietaisas yra
atrakintas.
Saugos aplankas – tai atskira, apsaugota saugykla. Saugos aplanke esančių duomenų
negalima persiųsti į kitus prietaisus nepatvirtintais dalijimosi būdais, tokiais kaip USB
arba „Wi-Fi Direct“. Bandant tinkinti operacinę sistemą arba modifikuoti programinę
įrangą, saugos aplankas bus automatiškai blokuojamas ir neprieinamas. Prieš išsaugant
duomenis saugos aplanke įsitikinkite, kad padarėte duomenų atsarginę kopiją kitoje
saugioje vietoje.
Norėdami naudoti saugos aplanką, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
149
Nustatymai
Saugos aplanko nustatymas
1
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Saugus
aplankas.
2
3
4
Palieskite Sutinku.
Įveskite „Samsung“ paskyros ID ir slaptažodį ir palieskite Prisijungti.
Pasirinkite saugos aplanko užrakinimo būdą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus,
kad baigtumėte nustatymą.
Norėdami pakeisti saugos aplanko pavadinimą arba piktogramos spalvą, palieskite →
Pritaikyti piktogramą.
• Paleidę programą Saugus aplankas turite atrakinti ekraną iš anksto nustatytu
užrakinimo būdu.
• Jei pamiršite saugos aplanko atrakinimo kodą, galėsite jį nustatyti iš naujo per
„Samsung“ paskyrą. Palieskite užrakinto ekrano apačioje esantį mygtuką ir įveskite
„Samsung“ paskyros slaptažodį.
Saugos aplanko automatinio užrakto nustatymas
Nustatykite, kad prietaisas automatiškai užrakintų saugos aplanką, kai jis nėra naudojamas.
1
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite → Nustatymai → Automat. užrakinti
Saugųjį aplanką.
2
Pasirinkite užrakinimo parinktį.
Norėdami rankiniu būdu užrakinti saugos aplanką, palieskite → Užrakinti.
150
Nustatymai
Turinio perkėlimas į saugos aplanką
Perkelkite turinį, pavyzdžiui, nuotraukas ir adresatus, į saugos aplanką. Šie veiksmai – tai
pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš numatytosios saugyklos į saugos aplanką.
1
2
3
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite Pridėti failų.
Palieskite Vaizdai, pažymėkite norimus perkelti vaizdus ir palieskite Atlikta.
Palieskite Perkelti.
Pasirinkti elementai bus ištrinti iš pirminio aplanko ir perkelti į saugos aplanką. Norėdami
kopijuoti elementus, palieskite Kopijuoti.
Turinio perkėlimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.
Turinio perkėlimas iš saugos aplanko
Perkelkite turinį iš saugos aplanko į numatytosios saugyklos atitinkamą programą. Šie veiksmai –
tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš saugos aplanko į numatytąją saugyklą.
1
2
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite Galerija.
Pasirinkite vaizdą ir palieskite → Iškelti iš Saugusis aplankas.
Pasirinkti elementai bus perkelti į Galerija numatytoje saugykloje.
151
Nustatymai
Programų pridėjimas
Pridėkite norimą naudoti programą į saugos aplanką.
1
2
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite Pridėti programų.
Pažymėkite prietaise įdiegtą vieną arba daugiau programų ir palieskite Pridėti.
Norėdami įdiegti programų iš „Play“ parduotuvė arba Galaxy Store, palieskite Atsisiųst iš
„Play Store“ arba Atsisiųsti iš „Galaxy Store“.
Programų pašalinimas iš saugos aplanko
Palieskite ir palaikykite programą, kurią norite ištrinti, ir palieskite Išdiegti.
Paskyrų pridėjimas
Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui su
programomis saugos aplanke.
1
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite → Nustatymai → Paskyros → Pridėti
paskyrą.
2
3
Pasirinkite paskyros paslaugą.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros nustatymą.
Saugos aplanko slėpimas
Galite paslėpti saugos aplanko šaukinį programų ekrane.
Paleiskite programą Saugus aplankas, palieskite → Nustatymai, tuomet palieskite Rodyti
saugųjį aplanką jungiklį, kad jį išjungtumėte.
Arba, norėdami atidaryti pranešimų skydelį, vilkite būsenos juostą žemyn. Tuomet, norėdami
išjungti funkciją, braukite pranešimų skydeliu žemyn ir palieskite Saugus aplankas.
152
Nustatymai
Saugos aplanko atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas
Sukurkite atsarginę turinio ir programų kopiją saugos aplanke „Samsung Cloud“, naudodami
„Samsung“ paskyrą, ir atkurkite ją vėliau.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas
1
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite → Nustatymai → Atsarg. kop. ir
atkūrimas.
2
3
4
Palieskite Pridėti paskyrą ir prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.
Palieskite Kurti ats.Saugusis aplankas duom. kopiją.
Pažymėkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite kurti, ir palieskite Kurt atsarginę kopiją.
Duomenų atsarginė kopija bus sukurta „Samsung Cloud“.
Duomenų atkūrimas
1
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite → Nustatymai → Atsarg. kop. ir
atkūrimas.
2
3
4
Palieskite Atkurti.
Palieskite
, norėdami pasirinkti prietaisą duomenims atkurti.
Pasirinkite norimų atkurti duomenų tipus ir palieskite Atkurti.
Atsarginės kopijos duomenys bus atkurti prietaise.
153
Nustatymai
Saugos aplanko šalinimas
Galite pašalinti saugos aplanką, įskaitant jame esantį turinį ir programas.
Paleiskite programą Saugus aplankas ir palieskite → Nustatymai → Daugiau nustatymų →
Išdiegti.
Norėdami kurti atsarginę turinio kopiją prieš pašalindami saugos aplanką, pažymėkite Iškelti
medijos failus iš saugiojo aplanko ir palieskite Išdiegti. Jei norite pasiekti saugiojo aplanko
duomenų atsarginę kopiją, paleiskite programą Mano failai ir palieskite Vidinė atmintis →
Secure Folder.
Samsung Notes išsaugotų užrašų atsarginė kopija nebus kuriama.
Paskyros ir atsarginis kopijavimas
Parinktys
Sinchronizuokite, kurkite atsarginę kopiją arba atkurkite prietaiso duomenis naudodamiesi
„Samsung Cloud“. Taip pat galite prisijungti prie paskyrų, tokių kaip „Samsung“ paskyra arba
„Google“ paskyra, arba perkelti duomenis į kitus prietaisus arba iš jų per „Smart Switch“.
Nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas.
• Paskyros: pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras
sinchronizavimui.
• Atsarg. kop. ir atkūrimas: apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų
duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją ir pasiekti ją
vėliau. Norėdami sukurti atsarginę kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo
„Google“ arba „Samsung“ paskyros.
• „Samsung Cloud“: saugiai tvarkykite norimą saugoti turinį „Samsung“ debesyje. Patikrinkite
„Samsung Cloud“ saugyklos naudojimo būseną ir sinchronizuokite savo duomenis, darykite
jų atsargines kopijas ir juos atkurkite. Daugiau informacijos žr. „Samsung Cloud“.
• Smart Switch: paleiskite „Smart Switch“ ir perkelkite duomenis iš anksčiau turėto prietaiso.
Jei reikia daugiau informacijos, žr. Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso („Smart
Switch“).
Reguliariai kurkite atsargines duomenų kopijas saugiose vietose, tokiose kaip „Samsung
Cloud“ arba kompiuteris, kad galėtumėte juos atkurti, jei duomenys būtų sugadinti arba
prarasti dėl nenumatyto gamyklinių duomenų atstatymo.
154
Nustatymai
„Samsung Cloud“
Sinchronizuokite prietaise išsaugotus duomenis, pvz., vaizdus ir vaizdo įrašus, su „Samsung
Cloud“ ir peržiūrėkite „Samsung Cloud“ išsaugotus duomenis. Taip pat galite sukurti atsarginę
prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“ ir vėliau tuos duomenis atkurti.
Norėdami naudoti „Samsung Cloud“, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
Duomenų sinchronizavimas
Galite sinchronizuoti prietaise išsaugotus duomenis, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus ir įvykius, su
„Samsung Cloud“ ir pasiekti juos iš kitų prietaisų.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → „Samsung Cloud“.
Palieskite → Nustatymai → Sinch. ir auto.ats.kop.parinkt. → Sinchronizavimas.
Palieskite jungiklius prie elementų, kuriuos norite sinchronizuoti.
Galite patikrinti išsaugotus duomenis arba pakeisti nustatymus paliesdami Galerija, Kiti
sinchronizuoti duomenys arba Samsung Cloud Drive.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas
Sukurkite atsarginę prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“.
1
Nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → „Samsung Cloud“ →
Kurti ats. šio telefono kopiją.
2
Pažymėkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite kurti, ir palieskite Kurt atsarginę kopiją.
155
Nustatymai
3
Palieskite Atlikta.
• Atsarginė kai kurių duomenų kopija nebus sukurta. Norėdami patikrinti, kurių
duomenų atsarginė kopija bus sukurta, nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir
atsarginis kopijavimas → „Samsung Cloud“ → Kurti ats. šio telefono kopiją.
• Norėdami peržiūrėti kitų prietaisų atsarginės kopijos duomenis „Samsung Cloud“,
nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → „Samsung Cloud“
→ Atkurti duomenis →
, tuomet pasirinkite norimą prietaisą.
Duomenų atkūrimas
Galite atkurti atsarginę duomenų kopiją iš „Samsung Cloud“ savo prietaise.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Paskyros ir atsarginis kopijavimas → „Samsung Cloud“.
Palieskite Atkurti duomenis →
ir pasirinkite norimą prietaisą.
Pažymėkite norimų atkurti duomenų tipus ir palieskite Atkurti.
Google
Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Google.
156
Nustatymai
Išplėstinės funkcijos
Parinktys
Įjunkite pažangias funkcijas ir keiskite jas kontroliuojančius nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos.
Dėl per didelio prietaiso purtymo arba jo sutrenkimo gali atsirasti nenumatytų kai kurių
funkcijų įvesčių naudojant jutiklius.
• Priedai: pakeiskite priedo nustatymus.
• Išmanusis iškyl. langų rodinys: pasirinkite programas, kurių pranešimus matysite
iškylančiuosiuose languose. Naudodami šią funkciją galėsite greitai peržiūrėti turinį
iškylančiuosiuose languose paliesdami ekrane esančią piktogramą.
Ši funkcija veikia tik tose programose, kurios palaiko kelių langų funkciją.
• Direct share: nustatykite prietaisą rodyti adresatus, su kuriais bendravote per dalijimosi
parinkčių skydelį, kad galėtumėte tiesiogiai dalytis turiniu.
• Sumažinti animacijų skaičių: nustatykite prietaisą sumažinti tam tikrų veiksmų ekrano
efektų, tokių kaip programų įjungimas ar išjungimas.
• Judesiai ir gestai: įjunkite judesio funkciją ir sukonfigūruokite nustatymus. Daugiau
informacijos žr. Judesiai ir gestai.
• Game Launcher: įjunkite žaidimų leidimo programą. Daugiau informacijos žr. „Game
Launcher“.
• Game Tools: suaktyvinkite žaidimų įrankius, kad žaisdami gautumėte prieigą prie naudingų
parinkčių ir funkcijų.
• Dual Messenger: įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje
„messenger“ programoje. Daugiau informacijos žr. Dual Messenger.
• Siųsti SOS žinutes: nustatykite, kad triskart paspaudus maitinimo mygtuką, prietaisas siųstų
pagalbos žinutes.
157
Nustatymai
Judesiai ir gestai
Įjunkite judesio funkciją ir sukonfigūruokite nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos → Judesiai ir gestai.
• Judesiai ir gestai: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują
žinutę, kai jį pakeliate.
Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.
• Lengvas nutildymas: nustatykite, kad prietaisas nutildytų gaunamus skambučius arba
pavojaus signalus, nukreipdami prietaisą ekranu žemyn.
• Tiesioginis skambutis: nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį
netoli ausies, kol peržiūrite žinutės ar adresato informaciją.
• Valdymo viena ranka režimas: įjunkite valdymo viena ranka režimą, kad būtų patogiau
naudojant prietaisą viena ranka.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Brūkšt. ir skambink./siųsk.žin.: nustatykite prietaisą, kad būtų skambinama arba siunčiama
žinutė, kai braukiama dešinėn arba kairėn per adresatą ar telefono numerį Telefonas arba
programoje Adresatai.
158
Nustatymai
Dual Messenger
Įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje „messenger“ programoje.
1
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos → Dual Messenger.
Pasirodys palaikomos programos.
2
Norėdami įdiegti antrą programą, palieskite programos jungiklį.
Bus įdiegta antra programa. Antros programos piktograma bus rodoma su . Kai gausite
pranešimų iš antros programos, pranešimai bus rodomi su , kad atskirtumėte juos nuo
pirmos programos pranešimų.
Antra programa
• Priklausomai nuo programos, dviejų „messenger“ paskyrų funkcija gali neveikti.
• Kai kurios antros programos funkcijos gali būti ribotos.
Antros programos šalinimas
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos → Dual Messenger.
Palieskite norimos išjungti programos jungiklį ir palieskite Išjungti arba Pašalinti.
Visi su antra programa susiję duomenys bus ištrinti.
Jei pašalinsite pirmą programą, antra programa taip pat bus ištrinta.
159
Nustatymai
Įrenginio priežiūra
Įvadas
Prietaiso priežiūros funkcija leidžia sužinoti bendrą informaciją apie prietaiso akumuliatoriaus,
saugyklos, atminties ir sistemos saugumo būseną. Taip pat galite automatiškai optimizuoti
prietaisą piršto palietimu.
Akumuliatorius
Saugumas
Saugykla
Atmintis
Prietaiso optimizavimas
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Optimizuoti dabar.
Greito optimizavimo funkcija padeda pagerinti prietaiso veikimą atliekant tolesnius veiksmus.
• Atminties valymas.
• Nereikalingų failų ištrynimas ir fone veikiančių programų išjungimas.
• Netinkamo akumuliatoriaus energijos naudojimo tvarkymas.
• Skenavimas ieškant neveikiančių ir kenkėjiškų programų.
160
Nustatymai
Automatinio optimizavimo funkcijos naudojimas
Nustatykite prietaisą atlikti automatinį optimizavimą, kai prietaisas nenaudojamas. Palieskite
→ Automatinis optimizavimas ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jei norite nustatyti
automatinio optimizavimo atlikimo laiką, palieskite Laikas.
Akumuliatorius
Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaisų
akumuliatorių įkrovos lygis žemas, saugokite akumuliatoriaus energiją įjungdami energijos
taupymo funkcijas.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Akumuliatorius.
• Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
• Galite negauti pranešimų iš kai kurių programų, kurios naudoja energijos taupymo
režimą.
Maitinimo režimas
Pasirinkite energijos režimą, kuris tiktų pagal prietaiso naudojimo paskirtis.
Palieskite Maitinimo režimas ir pasirinkite parinktį.
• Optimizuota: optimizuotas, kad būtų išlaikytas prietaiso veikimo ir akumuliatoriaus
naudojimo balansas.
• Vid. energ. taupymas: norėdami pratęsti akumuliatoriaus naudojimo laiką, įjunkite energijos
taupymo režimą.
• Maks. energ. taupymas: maksimalaus energijos taupymo režimu prietaiso akumuliatoriaus
energijos suvartojimas sumažinamas įjungiant naktinį režimą bei ribojant prieinamas
programas ir funkcijas. Tinklo ryšiai, išskyrus mobiliojo ryšio tinklą, bus išjungti.
Akumuliatoriaus energijos naudojimo kiekvienai programai valdymas
Galite taupyti akumuliatoriaus energiją neleisdami fone veikiančioms programoms, kai jos
nenaudojamos, naudoti akumuliatoriaus energijos. Pasirinkite programas iš programų sąrašo ir
palieskite Užmigdyti programą jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.
161
Nustatymai
Saugykla
Patikrinkite naudojamos ir laisvos atminties būseną.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla.
• Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant
prietaisą.
• „Samsung“ internetinio puslapio specifikacijų dalyje galite peržiūrėti prietaiso
prieinamą vidinės atminties talpą.
Atminties tvarkymas
Norėdami ištrinti liekamuosius failus, tokius kaip operatyvioji buferinė atmintis, palieskite Valyti.
Norėdami ištrinti failus arba pašalinti programas, kurių daugiau nebenaudojate, pasirinkite
kategoriją iš Vartotojo duomenys. Tuomet pažymėkite norimus pasirinkti elementus ir palieskite
TRINTI arba PAŠALINTI.
Atmintis
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Atmintis.
Jei norite paspartinti prietaisą sustabdydami fone veikiančias programas, pažymėkite programas
programų sąraše ir palieskite Valyti.
Saugumas
Patikrinkite prietaiso saugumo būklę. Ši funkcija atlieka prietaiso skenavimą dėl kenkėjiškų
programų.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Saugumas → Nuskaityti telefoną.
Programos
Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus. Galite peržiūrėti programų naudojimo
informaciją, keisti jų pranešimų ir leidimų nustatymus arba pašalinti ara išjungti nereikalingas
programas.
Nustatymų ekrane palieskite Programos.
162
Nustatymai
Bendrasis valdymas
Individualiai nustatykite prietaiso sistemos nustatymus arba nustatykite prietaisą iš naujo.
Nustatymų ekrane palieskite Bendrasis valdymas.
• Kalba ir įvestis: pasirinkite prietaiso kalbas ir pakeiskite nustatymus, tokius kaip klaviatūros
ir balso įvesties tipai. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos
kalbos. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Prietaiso kalbų pridėjimas.
• Data ir laikas: pasiekite ir keiskite nustatymus, valdydami, kaip prietaisas rodo laiką ir datą.
Visiškai išsekus akumuliatoriui, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.
• Susisiekite su mumis: užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus. Daugiau informacijos žr. „Samsung Members“.
• Atkurti: nustatykite prietaiso nustatymus iš naujo arba atkurkite gamyklinius prietaiso
nustatymus. Galite iš naujo nustatyti visus nustatymus arba tik tinklo nustatymus, arba
prieigos neįgaliesiems nustatymus. Taip pat galite nustatyti prietaisą iš naujo pasileisti šiuo
metu siekiant prietaiso optimizavimo.
Prietaiso kalbų pridėjimas
Galite pridėti kalbų, kurias norite naudoti prietaise.
1
Nustatymų ekrane palieskite Bendrasis valdymas → Kalba ir įvestis → Kalba → Pridėti
kalbą.
Norėdami peržiūrėti visas galimas pridėti kalbas, palieskite → Visos kalbos.
2
3
Pasirinkite norimą pridėti kalbą.
Norėdami nustatyti pasirinktą kalbą kaip numatytąją kalbą, palieskite Nust. numatyt.
Norėdami palikti dabartinį kalbos nustatymą, palieskite Palikt esamą.
Pasirinkta kalba bus pridėta kalbų sąraše. Jei pakeitėte numatytąją kalbą, pasirinkta kalba
bus pridėta sąrašo viršuje.
Norėdami pakeisti numatytąją kalbą pasirinkdami iš kalbų sąrašo, tempkite šalia kalbos ir
perkelkite į sąrašo viršų. Tada palieskite Taikyti. Jei programa nepalaiko numatytosios kalbos, bus
naudojama kita palaikoma kalba sąraše.
163
Nustatymai
Prieiga neįgaliesiems
Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu.
Nustatymų ekrane palieskite Prieiga neįgaliesiems.
• Ekrano skaitytuvas: suaktyvinkite funkciją „Voice Assistant“, kuri teikia atsaką balsu. Jei norite
peržiūrėti žinyno informaciją ir sužinoti, kaip naudotis šia funkcija, bakstelėkite Vadovas.
• Matomumo patobulinimai: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis
silpnaregiams.
• Klausos gerinimo priemonės: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis
neprigirdintiesiems.
• Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau
naudotis asmenims su ribotomis fizinėmis rankų galimybėmis.
• Papildomi nustatymai: sukonfigūruokite tiesioginės prieigos nustatymus ir pranešimų
funkcijas.
• Įdiegtos paslaugos: peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.
Program. įrang. naujinimas
Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos
(FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.
Nustatymų ekrane palieskite Program. įrang. naujinimas.
Jei išleidžiami skubūs programinės įrangos naujiniai, skirti prietaiso saugumui ir naujo
tipo saugumo grėsmėms blokuoti, jie bus įdiegti automatiškai be jūsų sutikimo.
• Atsisiųsti ir įdiegti: patikrinkite ir įdiekite naujinius rankiniu būdu.
• Auto. atsisiuntimas per „Wi-Fi“: nustatykite prietaisą atsisiųsti naujinius automatiškai, kai
prisijungiama prie „Wi-Fi“ tinklo.
• Paskutinis atnaujinimas: peržiūrėkite informaciją apie naujausią programinės įrangos
naujinį.
Saugumo naujinių informacija
Saugumo naujiniai skirti prietaiso saugumui sustiprinti ir asmeninei informacijai apsaugoti. Savo
modelio saugumo naujinių ieškokite apsilankę security.samsungmobile.com.
Internetinėje svetainėje palaikomos tik kai kurios kalbos.
164
Nustatymai
Apie telefoną
Įjunkite prietaiso informaciją.
Nustatymų ekrane palieskite Apie telefoną.
Norėdami pakeisti prietaiso pavadinimą palieskite Redaguoti.
• Būsena: peržiūrėkite įvairią prietaiso informaciją, tokią kaip SIM kortelės būsena, „Wi-Fi“ MAC
adresas ir serijos numeris.
• Teisinė informacija: peržiūrėkite su prietaisu susijusią teisinę informaciją, pvz., saugos
informaciją ir atvirojo kodo licenciją.
• Programos informacija: peržiūrėkite prietaiso programinės įrangos informaciją, pvz.,
operacinės sistemos versiją ir programinės-aparatinės įrangos versiją.
• Akumuliatoriaus informacija: pažiūrėkite prietaiso akumuliatoriaus būseną ir informaciją.
165
Priedas
Trikčių diagnostika
Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus
sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:
• Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant
SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN
kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM
kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų
pranešimai.
• Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas neįsijungia
Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai
įkraukite akumuliatorių.
166
Priedas
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
• Jei prie jutiklinio ekrano pridėsite ekrano apsaugą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas
gali pradėti veikti netinkamai.
• Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate
aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
• Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio
aptarnavimo centre.
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinę klaidą
Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“
techninio aptarnavimo centru.
Prietaiso paleidimas iš naujo
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o
tada jį vėl įjungti.
Priverstinis paleidimas iš naujo
Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš
naujo.
Prietaiso atstatymas į pradinę būseną
Jei problema neišsprendžiama minėtais būdais, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Bendrasis valdymas → Atkurti → Gamintojo
duomenų atkūrimas → Nust.iš n. → Trinti viską. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius
nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.
167
Priedas
Nepavyksta prisiskambinti
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.
Kiti negirdi jūsų skambučio metu
• Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
• Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
• Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.
Skambučio metu girdimas aidas
Reguliuokite garsumo lygį garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.
Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl
problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.
Akumuliatoriaus piktograma tuščia
Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.
168
Priedas
Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“
patvirtintus įkroviklius)
• Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
• Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus
• Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo
talpa gali sumažėti.
• Akumuliatorius bus naudojamas labiau, kai naudositės tam tikromis funkcijomis arba
programomis, pvz., GPS, žaidimais arba internetu.
• Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima
naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje
• Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
• Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba
nuotraukos gali būti nesufokusuotos.
169
Priedas
Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės
Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz.,
„DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas
palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
• Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu
užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
• Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus
multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar
ekrano fonai gali neveikti tinkamai.
„Bluetooth“ tinkamai neveikia
Jei nenustatomas kitas „Bluetooth“ prietaisas, yra ryšio problemų arba veikimo sutrikimų,
bandykite šiuos veiksmus:
• Įsitikinkite, kad prietaisas, prie kurio norite prijungti, yra paruoštas skenuoti arba sujungti.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
• Prietaise paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ryšiai, tada palieskite Bluetooth
jungiklį, kad jį iš naujo įjungtumėte.
• Prietaise paleiskite programą Nustatymai, palieskite Bendrasis valdymas → Atkurti →
Iš naujo nustatyti tinklo nustatymus → Iš naujo nustatyti nustatymus → Nust.iš n.,
norėdami iš naujo nustatyti tinklo nustatymus. Atlikdami nustatymą iš naujo galite prarasti
registruotą informaciją.
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
170
Priedas
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
• Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack
3“ ar naujesnė versija.
Prietaisas negali rasti esamos vietos
GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti
„Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.
Prietaise išsaugoti duomenys prarasti
Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite
atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų
praradimą.
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
Prietaiso atmintyje nėra pakankamai vietos
Ištrinkite nereikalingus duomenis, tokius kaip spartinančioji atmintinė, naudodamiesi prietaiso
priežiūros funkcija arba ištrinkite nenaudojamas programas arba failus rankiniu būdu, kad
atlaisvintumėte vietos atmintyje.
171
Priedas
Programų mygtukas nerodomas pradžios ekrane
Galite atidaryti programų ekraną nenaudodami programų mygtuko, tačiau braukdami aukštyn
arba žemyn pradžios ekranu. Norėdami, kad programų mygtukas būtų rodomas pradžios ekrano
apačioje, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Ekranas → Pradžios ekranas, tuomet
palieskite Programų mygtukas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Pranešimų skydelyje nerodoma ekrano ryškumo reguliavimo juosta
Atidarykite pranešimų skydelį tempdami būsenos juostą žemyn, tuomet žemyn tempkite
pranešimų skydelį. Palieskite
prie ryškumo reguliavimo juostos ir palieskite Rodyti valdiklį
viršuje jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Neveikia „Samsung Cloud“
• Įsitikinkite, kad esate tinkamai prisijungę prie tinklo.
• Negalėsite naudoti „Samsung Cloud“ atliekant „Samsung Cloud“ paslaugos patikrą.
Bandykite dar kartą vėliau.
Akumuliatoriaus išėmimas
• Norėdami išimti akumuliatorių, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru.
Norėdami gauti akumuliatoriaus išėmimo instrukcijas, apsilankykite
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Savo pačių saugumui nebandykite išimti akumuliatoriaus patys. Netinkamai išėmus
akumuliatorių, gali būti pažeistas akumuliatorius arba prietaisas, susižeisti žmogus ir/arba
prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
• „Samsung“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusiu su sutartimi arba
deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų
laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.
172
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2019
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir
bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“
leidimo.
Prekių ženklai
• SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising