Whirlpool | ARG 9072 A++ S | Use and care guide | Whirlpool ARZ000W Brukerhåndboken

Whirlpool ARZ000W Brukerhåndboken
Brukerveiledning
BRUKERHÅNDBOK
STIKKORDREGISTER
Bruk & Vedlikeholdsveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kjøleskapsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utskifting av LED-lysepæren (avhengig av modell) . . . . . . . . .
Hyller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvordan bruke apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Første gangs bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøleskap og oppbevaring av matvarer . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slik oppbevarer du fersk mat og drikke . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fryserseksjon oppbevaring av mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oppbevaringstider for hjemmefrossen mat . . . . . . . . . . . . . .
Hvordan avrime fryserseksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funksjonslyder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Råd når apparatet ikke er i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengjøring og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....... 2
........ 2
........ 2
........ 2
....... 3
........ 3
........ 3
........ 3
........ 4
........ 4
........ 4
........ 5
........ 5
....... 6
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Kjøleskapsbelysning
NO
Lys-systemet inne i kjøleskapseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre belysning enn de tradisjonelle lysepærene samtidig som
de har et svært lavt energiforbruk. Kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte dem.
Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes.
Utskifting av LED-lysepæren (avhengig av modell)
Frakoble alltid apparatet fra strømforsyningen før du skifter lyspæra. Følg deretter instruksjonene basert på lyspæretypen for
produktet. Skift ut lyspæra med en med samme funksjoner, tilgjengelig fra Teknisk assistanse og autoriserte selgere.
Lystype 1)
For å ta ut lyspæra skrur du den ut mot urviserne, som vist i figuren. Vent 5
minutter før du setter i apparatet igjen.
LED lysepære (maks. 25W)
Lystype 2)
Hvis produktet har LED-lys, som demonstrert i figurene nedenfor, kontakter du Teknisk assistanse hvis du trenger en ny. LEDer varer lenger enn vanlige lyspærer, forbedrer synligheten på innsiden og er miljøvennlige.
Hyller
Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.
Dør
Omhengsling av dør
Merk: Du kan endre hvilken vei døren åpner seg. Hvis dette gjøres av serviceavdelingen, dekkes det ikke av garantien. Følg instruksene i
Installasjonsveiledningen.
2
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Hvordan bruke apparatet
Første gangs bruk
Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømnettet. Kople apparatet til strømnettet og det vil
starte automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikken.
Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt
apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du
hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.
Kjøleskap og oppbevaring av matvarer
I kjøleseksjonen kan fersk mat og drikke oppbevares. Kjøleseksjonen avrimes fullstendig automatisk. At det av og til forekommer
vanndråper på seksjonens indre bakvegg, er et tegn på den automatiske avrimingsfasen. Smeltevannet renner ned gjennom et
dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordamper.
Merk: omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene åpnes og apparatets plassering kan ha innvirkning på den innvendige temperaturen i de
to seksjonene. Still inn temperaturen avhengig av disse faktorene. Ved svært fuktige forhold kan det dannes kondens i kjøleseksjonen, særlig
på glasshyllene. I dette tilfellet anbefales det at du lukker beholdere som inneholder væske (f.eks. en kjele med sjy), pakker inn mat med
høyt vanninnhold (f.eks. grønnsaker) og slår på vifta, hvis den finnes. Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.
Luftventilasjon
Ventilasjonsluften gir en bedre fordeling av temperaturen inne i seksjonene og, følgelig, bedre bevaring av maten og
overdreven fuktighet reduseres. Ventilasjonsområdet må aldri tildekkes.
Slik oppbevarer du fersk mat og drikke
Matvarer som frigjør store mengder etylengass (epler, aprikoser, pærer, fersken, avokado, fiken, plommer, blåbær, melon,
bønner) og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes
inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål. Ikke plassere
matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig. Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan
resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.
Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen,
siden dette er det kaldeste området i seksjonen. Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak
eller som lett trekker til seg lukt eller smak. Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.
Forklaring
**
TEMPERERT SONE
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer,
egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
KJØLESONE
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt,
delikatesser, yoghurt
DET KJØLIGSTE OMRÅDET
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
FRUKT OG GRØNNSAKSSKUFF
**
3
For modeller med "0 ° ZONE" SEKSJON fremheves det "kaldeste
området" i tegnforklaringen
NO
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Fryserseksjon oppbevaring av mat
I fryserseksjonen
kan frossen mat lagres i lengre perioder og fersk mat kan fryses ned. Mengden ferskmat som kan
fryses i løpet av 24 timer, står på servicemerket. Plasser den ferske maten i innfrysingsområdet i fryseseksjonen. La det være nok
plass rundt maten til å luft kan sirkulere fritt. Vi anbefaler at du ikke fryser mat som er delvis tint, på nytt. Det er viktig å pakke
inn maten på en måte som forhindrer vanninntrengning, fukt eller kondens.
Isbiter
Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseseksjonen. Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne is med
under noen omstendigheter.
Fjerning av skuffene
Dra skuffene ut så langt de går, løft dem oppover og ta dem ut. For å oppnå større volum, kan fryserseksjonen benyttes uten
skuffer. Påse at døren er skikkelig lukket etter at du har lagt maten tilbake på ristene/hyllene.
Forklaring
SKUFFER I FRYSESEKSJON
SKUFF I FRYSERSONEN
(Kaldeste sone)
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat.
***
Kun for CB310 og CB380 modellene (se fabrikkskiltet
plassert til sides for Frukt- og grønnsakskuffen)
***
Oppbevaringstider for hjemmefrossen mat
Produkt
Smør eller margarin
Ost
Fisk
Skalldyr
Frukt (bortsett fra sitrus-frukter)
Iskrem og sorbett
Kjøtt
Skinke- pølse
Steker (oksekjøtt-svinekjøtt-lam)
Biffer eller koteletter (oksekjøtt-lam-svinekjøtt)
Melk, fersk væske
Fjærkre (kylling-kalkun)
Grønnsaker
Oppbevaringsperiode
6 måneder
3 måneder
2/3 måneder
1 måned
8-12 måneder
2/3 måneder
2 måneder
8/12 måneder
4 måneder
1-3 måneder
5-7 måneder
8-12 måneder
Hvordan avrime fryserseksjonen
1.
2.
Det anbefales å stille inn kaldere temperatur eller slå på Fast Freeze/Fast Cool* minst fire timer før du fjerner mat fra
fryseren, for å forlenge bevaringen av maten i løpet opptiningen.
For å avrime slår du av apparatet og tar ut skuffene. Legg frossenmaten på et kjølig sted. La døren stå åpen, slik at isen
kan smelte. For å forhindre av vannet renner ut under avrimingen, anbefaler vi at du plasserer en absorberende klut på
gulvet i fryseseksjonen og vrir den opp med jevne mellomrom.
3.
Rengjør innsiden av fryseseksjonen og tørk den nøye.
4.
Slå apparatet på igjen og legg maten inn igjen.
4
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Funksjonslyder
1.
Det er normalt at kompressoren gir fra seg lyd mens produktet
arbeider.
2.
Gurgling og knitring genereres ved passasje av kjølegass i
kjølekretsen, derfor er dette normale lyder.
3.
Det er mulig å "høre" knirkelyder når kompressoren er aktive og ikke
aktiv: det er en normal lyd ved produktets struktur.
4.
Kontroller at balkongene på innsiden av kjøleskapsdøren, hyllene og skuffene i kjøleskapseksjonen er riktig festet og
plassert, for å unngå mulige vibrasjoner.
Ikke plasser glass (flasker, syltetøyglass o.l.) i direkte kontakt med hverandre for å unngå vibrasjoner.
5.
6.
Dette apparatet er utstyrt med en kompressor som arbeider ved optimal hastighet for å redusere energiforbruket til et
minimum. Så kan det skje at kompressoren i visse situasjoner (om sommeren eller om store mengder mat er lagt inn i
kjøleskapet/fryseren) øker hastigheten, og derfor er det mer støy enn vanlig.
Råd når apparatet ikke er i bruk
Dersom apparatet ikke blir brukt
Frakoble apparatet fra strømforsyningen, tøm det, avrim det (om nødvendig) og rengjør det.
Hold dørene litt på gløtt for å la lufta sirkulere inni seksjonene. Ved å gjøre dette unngår du at det dannes mugg og vond lukt.
I tilfelle strømtilførselen avbrytes
Hold dørene lukket slik at maten holder seg kald så lenge som mulig. Ikke frys mat som er delvis tint, på nytt. Hvis det er et
lengre strømbrudd, kan alarmen for langt strømbrudd også bli aktivert (i produkter med elektronikk).
5
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Rengjøring og vedlikehold
NO
Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut stikkontakten til apparatet eller koble fra strømforsyningen.
Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapdeler må aldri rengjøres med brennbare væsker.
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler, men med en
tørr klut.
Rengjør apparatet en gang i blant med en klut og en oppløsning av lunkent vann og nøytrale rengjøringsmidler beregnet for
innvendig rengjøring av kjøleskapet.
For å sikre konstant og riktig flyt av avrimingsvannet bør du jevnlig rengjøre
innsiden av drensrøret som befinner seg i bakveggen på kjøleseksjonen
nær frukt- og grønnsaksskuffen, ved hjelp av det medfølgende redskapet.
400011372170
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising