Whirlpool | BI18A1DIC | Use and care guide | Whirlpool PFVI 829 A+ Manualul utilizatorului

Whirlpool PFVI 829 A+ Manualul utilizatorului
Manual de utilizare
MANUAL DE UTILIZARE
CUPRINS
Ghid de utilizare şi întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Becul din interiorul frigiderului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înlocuirea becului cu led (în funcţie de model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rafturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uşă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul frigider şi depozitarea alimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modul de depozitare al alimentelor proaspete şi al băuturilor . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul congelator şi depozitarea alimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perioada de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu . . . . . . . . . .
Cum se dezgheaţă compartimentul congelator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sunete emise la funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandări în cazul neutilizării aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curăţarea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....... 2
........ 2
........ 2
........ 2
....... 3
........ 3
........ 3
........ 3
........ 4
........ 4
........ 4
........ 5
........ 5
....... 6
Ghid de utilizare şi întreţinere
Becul din interiorul frigiderului
RO
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună
decât becurile tradiţionale, precum şi un consum de energie foarte redus. Contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică dacă aveţi
nevoie de un bec de schimb.
Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide uşa frigiderului.
Înlocuirea becului cu led (în funcţie de model)
Deconectaţi întotdeauna aparatul de la reţeaua electrică înainte de a înlocui becul. Apoi urmaţi instrucţiunile în funcţie de
tipul de bec cu care este echipat produsul. Înlocuiţi becul cu unul cu aceleaşi caracteristici, disponibil la Serviciul de Asistenţă
Tehnică sau la vânzătorii autorizaţi.
Tip bec 1)
Pentru a scoate becul, desfiletaţi-l în sens antiorar aşa cum se arată în figură.
Aşteptaţi 5 minute înainte de a reconecta aparatul.
Bec LED (max 25W)
Tip bec 2)
Dacă produsul are becuri LED, aşa cum se indică în figurile de mai jos, contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică dacă aveţi
nevoie de un bec de schimb. LED-urile durează mai mult decât becurile obişnuite, îmbunătăţesc vizibilitatea în interior şi sunt
ecologice.
Rafturi
Toate sertarele, rafturile de pe uşi şi rafturile pot fi scoase.
Uşă
Reversibilitatea uşii
Notă: Direcţia de deschidere a uşii poate fi modificată. Dacă operaţia este efectuată de reprezentanţii serviciului de asistenţă tehnică
post-vânzare, aceasta nu este acoperită de garanţie. Respectaţi instrucţiunile din Ghidul de instalare.
2
Ghid de utilizare şi întreţinere
Utilizarea aparatului
Prima utilizare
După instalare, aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică. Conectaţi aparatul la reţeaua de
alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcţioneze automat. Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt
presetate din fabrică.
După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a
alimentelor pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru antibacterian şi anti-miros, amplasaţi-l în
ventilator, aşa cum se indică pe ambalajul filtrului. Dacă este emis semnalul sonor, înseamnă că alarma de temperatură a
intervenit: apăsaţi pe buton pentru a opri alarmele sonore.
Compartimentul frigider şi depozitarea alimentelor
Compartimentul frigider permite păstrarea alimentelor proaspete şi a băuturilor. Compartimentul frigider se dezgheaţă complet
automat. Prezenţa ocazională a picăturilor de apă pe peretele interior posterior al compartimentului indică faza de dezgheţare
automată. Apa rezultată din dezgheţare este condusă într-un canal de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care
se evaporă.
Notă: temperatura ambiantă, frecvenţa cu care se deschid uşile şi poziţia aparatului pot influenţa temperaturile interne în cele două
compartimente. Setaţi temperaturile în funcţie de aceşti factori. Într-un mediu cu umiditate foarte ridicată, în compartimentul frigider se
poate produce condens, mai ales pe rafturile de sticlă. În acest caz, se recomandă să acoperiţi recipientele care conţin lichide (de ex. o oală
cu supă), să ambalaţi alimentele cu conţinut ridicat de apă (de ex. legumele) şi să porniţi ventilatorul (dacă există). Toate sertarele, rafturile
de pe uşi şi rafturile pot fi scoase.
Circulaţia aerului
Circulaţia aerului permite o mai bună distribuire a temperaturilor în interiorul compartimentelor şi, prin urmare, o mai bună
conservare a alimentelor şi reducerea umidităţii excesive. Nu blocaţi zona de ventilare.
Modul de depozitare al alimentelor proaspete şi al băuturilor
Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic (mere, caise, pere, piersici, avocado, smochine, prune, afine, pepeni,
fasole) şi cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele şi salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau
ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitaţi roşii împreună cu kiwi sau varză. Nu apropiaţi
alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circularea corespunzătoare a aerului. Folosiţi recipiente din plastic
reciclabil, metal, aluminiu şi sticlă, precum şi folie transparentă pentru a ambala alimentele.
Dacă aveţi o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiţi rafturile de deasupra sertarului pentru
fructe şi legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment. Pentru lichidele şi alimentele care
degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiţi doar recipiente cu capac sau acoperiţi-le. Pentru a evita răsturnarea
sticlelor, folosiţi suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).
Legendă
**
**
3
ZONA TEMPERATĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor,
băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor
ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de
consum zilnic, delicateselor, iaurtului
ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cărnii
şi peştelui
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME
Pentru modelele dotate cu un COMPARTIMENT „0 ° ZONE”, „zona cea
mai rece” este evidenţiată în legendă
Ghid de utilizare şi întreţinere
Compartimentul congelator şi depozitarea alimentelor
RO
Compartimentul congelator
permite depozitarea alimentelor congelate şi congelarea alimentelor proaspete o
perioadă îndelungată de timp. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de ore este indicată pe plăcuţa
cu date tehnice. Aşezaţi alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând spaţiu
suficient în jurul pachetelor pentru a permite libera circulaţie a aerului. Se recomandă să nu congelaţi din nou alimentele
care s-au dezgheţat parţial. Este important să ambalaţi alimentele astfel încât să se evite pătrunderea apei, a umezelii sau a
condensului.
Cuburi de gheaţă
Umpleţi tava pentru gheaţă 2/3 cu apă şi aşezaţi-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiţi în niciun caz obiecte tăioase
sau ascuţite pentru a scoate gheaţa.
Demontarea sertarelor
Trageţi sertarele în afară până la capăt, ridicaţi-le şi scoateţi-le. Pentru a beneficia de mai mult spaţiu, compartimentul congelator
poate fi utilizat fără sertare. Verificaţi dacă uşa este închisă corespunzător după ce aţi aşezat alimentele înapoi pe grătar/rafturi.
Legendă
SERTARELE CONGELATORULUI
SERTAR ZONĂ CONGELARE
(Zonă de răcire maximă)
Recomandat pentru congelarea alimentelor
proaspete/gătite.
Numai pentru modelele CB310 e CB380 (consultaţi plăcuţa
cu date tehnice din partea laterală a sertarului pentru
fructe şi legume)
***
***
Perioada de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu
Produsul
Unt sau margarină
Brânză
Peşte
Crustacee
Fructe (cu excepţia citricelor)
Îngheţată sau şerbet
Carne
Şuncă - cârnaţi
Alimente prăjite (vită-porc-miel)
Medalioane sau cotlete (vită-porc-miel)
Lapte, lichide proaspete
Carne de pasăre (pui-curcan)
Legume
Perioada de depozitare
6 luni
3 luni
2/3 luni
1 lună
de la 8 la 12 luni
2/3 luni
2 luni
8/12 luni
4 luni
de la 1 la 3 luni
de la 5 la -7 luni
de la 8 la 12 luni
Cum se dezgheaţă compartimentul congelator
1.
2.
Înainte de a scoate alimentele din compartimentul congelator, se recomandă setarea unei temperaturi mai scăzute sau
activarea funcţiei de Congelare rapidă / Răcire rapidă timp de cel puţin patru ore, pentru a prelungi durata de conservare
a alimentelor în timpul fazei de decongelare.
Pentru a dezgheţa compartimentul, opriţi aparatul şi scoateţi sertarele. Amplasaţi alimentele congelate într-un loc
răcoros. Lăsaţi uşa deschisă pentru a permite topirea gheţii. Pentru ca apa să nu se scurgă în timpul dezgheţării, se
recomandă să aşezaţi o cârpă absorbantă în partea inferioară a compartimentului congelator şi să o stoarceţi din când
în când.
3.
Curăţaţi şi uscaţi cu grijă interiorul compartimentului congelator.
4.
Reporniţi aparatul şi introduceţi alimentele.
4
Ghid de utilizare şi întreţinere
Sunete emise la funcţionare
1.
În timpul funcţionării produsului, un sunet generat de compresor
este normal.
2.
Sunetele precum gâlgâitul şi trosnitul sunt generate de trecerea
agentului frigorific în interiorul circuitului de răcire, prin urmare, sunt
zgomote normale.
3.
Este posibil să „auziţi” scârţâituri la activarea sau dezactivarea
compresorului: este un sunet normal generat de structura
produsului.
4.
Verificaţi dacă rafturile de pe uşa frigiderului, rafturile şi sertarele din compartimentul frigider sunt fixate şi aşezate în
mod corespunzător pentru a evita eventuale vibraţii.
Nu aşezaţi recipiente din sticlă (sticle, borcane etc.) în contact direct unele cu altele, pentru a evita vibraţiile.
5.
6.
Acest aparat este echipat cu un compresor, care funcţionează la o viteză optimă pentru a reduce la minimum consumul
de energie. În anumite situaţii (în timpul verii sau dacă sunt introduse cantităţi mari de alimente), se poate întâmpla ca
viteza compresorului să crească şi, prin urmare, acesta să fie mai zgomotos decât de obicei.
Recomandări în cazul neutilizării aparatului
În cazul neutilizării aparatului
Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică, goliţi-l, dezgheţaţi-l (dacă este necesar) şi curăţaţi-l.
Lăsaţi uşile întredeschise pentru a permite aerului să circule în interiorul compartimentelor. Astfel evitaţi formarea mucegaiului
şi apariţia mirosurilor neplăcute.
În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică
Ţineţi închise uşile pentru ca alimentele să rămână reci cât mai mult timp posibil. Nu congelaţi din nou alimentele care s-au
dezgheţat parţial. Dacă pana de curent se prelungeşte, este posibil să se activeze şi alarma de întrerupere a curentului (la
produsele cu componente electronice).
5
Ghid de utilizare şi întreţinere
Curăţarea şi întreţinerea
RO
Înainte de a efectua orice operaţie de curăţare sau de întreţinere, scoateţi aparatul din priză sau deconectaţi
alimentarea cu energie electrică.
Nu folosiţi niciodată substanţe abrazive. Nu curăţaţi niciodată cu lichide inflamabile componentele frigiderului.
Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
Butoanele şi afişajul panoului de comandă nu trebuie să fie curăţate cu substanţe alcoolice sau derivate, ci cu o lavetă
uscată.
Curăţaţi aparatul din când în când cu o lavetă şi o soluţie de apă caldă şi agenţi de curăţare neutri speciali pentru curăţarea
interiorului frigiderului.
Pentru a asigura scurgerea constantă şi corectă a apei rezultate din
dezgheţare, curăţaţi periodic interiorul canalului de scurgere, situat pe
peretele posterior al compartimentului frigider, lângă sertarul pentru fructe
şi legume, folosind ustensila din dotare.
400011372170
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising