KitchenAid | KMQCXB 45600 | Setup and user guide | KitchenAid KMQCXB 45600 Brugervejledning

KitchenAid KMQCXB 45600 Brugervejledning
Phoenix Crisp
Microwave
DA
Kvik guide
Måden at tilberede
maden på, er en usynlig
ingridiens.
De forvandler inspiration
til følelser og forvandler
følelser til et mesterstykke.
Det handler om kunstværk,
det er derfor vi tager
det så seriøst.
Tak for at vælge
19
Kvikguide
Før du anvender den nye ovn, bør du læse alle sikkerhedsforskrifterne i Brugsanvisningen eller
på www.kitchenaid.eu
Betjeningspanel
Preriscaldamento rapido
A
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
B
C
D
E
F
G
Multifunktionsknap: til markering af de forskellige funktioner.
On/Off-knap: til tænding/slukning af ovnen.
Returknap: til at vende tilbage til den foregående funktion.
Display
OK-knap: til bekræftelse af den markerede funktion/indstilling.
Startknap: til start af tilberedning, opvarmning eller optøning.
Kontrolknap: til indstilling af funktionerne.
Godt i gang og daglig brug af ovnen
Settings
Den første gang du tænder for din nye ovn, er det nødvendigt at indstille sproget og klokkeslættet.
Drej på Multifunktionsknappen, indtil SETTINGS vises, drej herefter Kontrolknappen over på
LANGUAGE og tryk på OK knappen, for at bekræfte. Drej på Kontrolknappen, for at gennemse listen
over disponible sprog. Tryk på OK-knappen, når du har fundet det ønskede sprog, for at bekræfte.
Følg den samme procedure for funktionen TID, for at indstille det korrekte klokkeslæt.
Bemærk:
Den første gang man tænder for ovnen, er det nødvendigt, at den bringes op på den højest
mulige temperatur (250°C), før der laves mad heri.
Drej på Multifunktionsknappen indtil funktionen HURTIG FORVARME visualiseres, drej herefter på
Kontrolknappen, for at indstille temperaturen på 250°C og tryk på Startknappen.
Når ovnen har nået den indstillede temperatur, opretholdes denne i 10 minutter, før ovnen slukker.
Lad ovnen køle ned til stuetemperatur, og tør den herefter af med tør køkkenrulle.
DAGLIG BRUG AF OVNEN
Tænding af ovnen og valg af en funktion
1. Tryk på On/Off-knappen eller drej på Multifunktionsknappen, for at tænde eller slukke for ovnen.
Når apparatet er tændt, fungerer alle knapperne og drejeknapperne normalt, og uret er ikke
længere synligt. Når apparatet er slukket, kan klokkeslættet ses på displayet.
2. Drej på Multifunktionsknappen, for at gennemse hovedmenuen.
3. Drej på Kontrolknappen, for at vælge den ønskede funktion i de forskellige undermenuer, og tryk
så på OK-knappen, for at bekræfte.
4. Drej på Kontrolknappen, for at indstille tilberedningens varighed og den ønskede temperatur,
og tryk så på OK-knappen, for at bekræfte.
5. Tryk på Startknappen, for at begynde at bruge din ovn.
20
Under tilberedningscyklussen
Det er muligt at forlænge tilberedningens varighed med 30 sekunder ad gangen, ved at trykke på
Startknappen, eller du kan dreje på Kontrolknappen, for at forlænge eller afkorte tilberedningens
varighed. Tryk herefter på OK-knappen, for at bekræfte.
Indhent venligst flere detaljer i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu.
Traditionelle funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
Jet Start: Væskeholdige retter, suppe, kaffe eller te.
Hurtig forvarme: Tom mikroovn.
Crisp: Pizza eller andre bløde retter med dej, æg, skinke, pølser og hamburgere.
Grill: Grillede sandwich, bøf eller til bruning af mad.
Turbo grill: Kyllingefileter, grønsags- og frugtgratin.
Turbo grill + Mikrobølge: Farserede grønsager og parteret kylling.
Varmluft: Dessert, soufflé, fjerkræ og stege.
Varmluft + mikro.: Stege, fjerkræ, fisk, kartofler, frosne retter, dessert.
Tabel over special- og automatfunktioner og Sensorer
•
•
•
•
•
•
•
•
Varmholdning: Til varmholdning (60°C) så maden holdes serveringsklar.
Opvarmningssensor: Til opvarmning af frossen eller færdiglavet mad med en nettovægt på
mellem 250 og 600 g lige fra køleskabet.
Manuel optøning: Til optøning af frosne fødevarer, indpakket i plastik, store kødstykker, kogte
fødevarer, gryderetter og kødsovs. Vælg effektniveauet på 160°C og drej maden halvvejs gennem
optøningscyklussen.
Optøn. sprødt brød: Til hurtig optøning og opvarmning af rundstykker, flute og croissanter.
Ovnen vælger automatisk den egnede tilberedningsmetode, varighed og effektniveau.
Jet Defrost: Til optøning af fødevarer med en nettovægt på mellem 100 g og 3 kg.
Crisp-sensor: Til opvarmning af frosne fødevarer til serveringstemperatur.
Sensor damp: Til tilberedning af grønsager, ris, fisk og pasta.
Opskrifter: Til at tage direkte adgang til dine foretrukne opskrifter.
Bemærk: Det er bedst ikke at bruge redskaber af plastik, papir eller træ til grill-funktionen.
Indhent venligst yderligere oplysninger om funktionerne og tilberedning af de forskellige fødevarer i
Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu
Tilbehør
Sørg for, at de anvendte redskaber er egnet til mikrobølger. Det er vigtigt, at maden og
tilbehøret ikke kommer i berøring med ovnens indre vægge, dette gælder især for tilbehør af
metal, som vil kunne medføre, at der forekommer gnister og beskadige ovnen.
Brug af følgende udstyr kræver særlig opmærksomhed:
• Bageplade: Dette tilbehør bør aldrig anvendes med MIKROBØLGEFUNKTIONERNE.
• Risten: Alle grillfunktionerne kan anvendes med den høje rist. Placér madvaren på den lave rist
ved tilberedning med VARMLUFT.
• Crisp-pande: Anbring maden direkte på Crisp-tallerkenen. Det er bedst at undlade at lægge
redskaber på crisp-panden.
• Dampkoger: Dette tilbehør kan anvendes med eller uden risten, alt efter hvilken ret man skal
tilberede. Det er vigtigt, at den altid anbringes på glasdrejetallerken.
Indhent venligst yderligere oplysninger om korrekt brug af tilbehøret i Brugsanvisningen eller på
www.kitchenaid.eu.
21
Rengøring
Kontrollér at apparatet er kølet af, og kobl det fra ledningsnettet, før det rengøres. Brug af
damprengøringsudstyr, ståluldssvampe, ridsende klude og ætsende rengøringsmidler, som vil kunne
beskadige apparatet, bør undgås.
Det anbefales at alt tilbehøret vaskes i opvaskemaskinen.
Der står detaljerede oplysninger til rådighed i Brugsanvisningen og på www.kitchenaid.eu.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med at betjene ovnen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontrollér, at drejekrydset er anbragt korrekt;
Kontrollér, at lågen er blevet lukket korrekt;
Kontrollér sikringerne;
Kontrollér, at der er elektrisk strøm, og at ovnen er forbundet korrekt til ledningsnettet;
Kontrollér, at ovnen har tilstrækkelig ventilation;
Vent 10 minutter, og forsøg at starte ovnen igen; åbn og luk ovnens låge, før den tændes igen;
Hvis der står et “F” efterfulgt af en fejlkode på displayet, skal du kontakte det nærmeste
servicecenter.
Det vil være nødvendigt, at oplyse teknikeren om de følgende oplysninger: ovnens type og model,
Assistancekoden (den er synlig for når ovnens låge står åben og sidder på den indre kant i højre side)
og fejlkoden, som vises på displayet. Disse oplysninger sætter teknikeren i stand til straks at finde
frem til den påkrævede indgrebstype.
Hvis ovnen har behov for reparation, vil vi anbefale, at dette gøres af et autoriseret teknisk servicecenter.
Venligst referer til vores hjemmeside for fuldstændige brugerinstruktioner. Som tillæg, kan
du ogaå finde en masse yderligere information omkring dit produkt, herunder inspirerende
opskrifter skabt og testet af vores brand ambassadør eller den nærmeste KitchenAid kokkeskole.
www.kitchenaid.eu
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising