Whirlpool | FRR12451 | Setup and user guide | Whirlpool FRR12451 Uživatelská příručka

Whirlpool FRR12451 Uživatelská příručka
PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU OD
ZNAČKY WHIRLPOOL.
Pro ještě komplexnější uživatelskou podporu zaregistrujte své
zařízení na internetové stránce www.whirlpool.eu/register
Přečtěte si, prosím, pozorně obsah
Příruček pro Zdraví, Bezpečnost a Instalaci
ještě před použitím tohoto zařízení.
WWW
CZ
Stáhněte si Uživatelský návod z internetové
stránky http://docs.whirlpool.eu
Postupujte dle postupu popsaného na
poslední straně.
Přečtěte si Příručky pro Zdraví, Bezpečnost
a Instalaci ohledně podrobných pokynů o
způsobu odstranění přepravních šroubů.
Před použitím je třeba odstranit
šrouby použité pro přepravu.
POPIS VÝROBKU
ZAŘÍZENÍ
1.
2.
1. Vrchní deska
2. Dávkovač pracích prostředků
3. Ovládací panel
4. Madlo dvířek
5. Dvířka
6. Filtr čerpadla
7. Nastavitelné nožičky (4)
3.
4.
5.
6.
7.
OVLÁDACÍ PANEL
2
5
4:28
1:58
What to Wash
COLORS
Temperature
30°C
1
3
Soil Level
4
1. TLAČÍTKO ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ
Dotkněte se tohoto tlačítka pro zapnutí elektrického napájení pračky.
2. TLAČÍTKO ÚVOD
Dotkněte se tohoto tlačítka a na LCD displeji
se zobrazí úvodní strana, na které můžete zvolit svůj cyklus, nastavení a
možnosti.
3. TLAČÍTKO OBLÍBENÉ
Slouží k uložení vašich oblíbených cyklů a pro přístup k nim.
4. LCD DISPLEJ
Tento displej slouží k volbě cyklu, nastavení, možností apod.
How to Wash
NORMAL
Spin Speed
1000 rpm
6
7
5. TLAČÍTKO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Dotknutí tohoto tlačítka slouží k nastavení dálkového ovládání.
6. TLAČÍTKO NÁSTROJŮ
Dotkněte se tohoto tlačítka pro přístup na stranu nástrojů. Pro
podrobnější informace si přečtěte část NASTAVENÍ.
7. TLAČÍTKO START/PAUZA
Slouží k zahájení nebo přerušení cyklu. Po zahájení cyklu dojde k
zajištění dvířek a pračka zkontroluje aktuální náplň; poté dojde k
zahájení pracího cyklu.
1
PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ 6. SMYSL
B
A
MANUÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ
Když nechcete používat dávkovač, můžete dávkovat prací
prostředek přímo do bubnu.
1. Vypněte AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ v souladu s vysvětlením v
sekci NASTAVENÍ - Přesné dávkování 6. smysl
2. Aplikujte práškový, gelový nebo tekutý prací prostředek přímo do
bubnu.
3. Prací prostředek vložte do blízkosti počáteční části bubnu.
4. Při použití manuálního dávkování nevolte možnost předpírky.
Vyjmutí:
1. Zvedněte víčko dávkovače pracích prostředků na vrchní desce
pračky.
2. Uchopte madlo dávkovače pracích prostředků, rázně potáhněte
nahoru a vyjměte jej z pračky.
AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ
DŮLEŽITÁ INFORMACE: V této pračce nepoužívejte bělicí prostředky
s obsahem chloru a při použití přesného dávkování 6. smysl
nepoužívejte práškové prací prostředky.
A. Dávkovač 1
• Všeobecný tekutý prací prostředek NEBO
• Specifický tekutý prací prostředek (např. prostředek na barevné
prádlo, vlnu, sportovní oblečení apod.)
Maximální kapacita náplně: 1 000 ml.
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Nikdy neplňte Přihrádku 1 Aviváží.
B. Dávkovač 2
• Aviváž NEBO
• Tekutý prací prostředek (všeobecný nebo specifický prací
prostředek jako prací prostředek na barevné prádlo, vlnu nebo
sportovní oblečení)
Maximální kapacita náplně: 500 ml.
Zvolte si svou oblíbenou konfiguraci podle pokynů uvedených v
sekci ZPŮSOB POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ - NASTAVENÍ
2
Vložení:
1. Vložte dávkovač pracích prostředků do prostoru pro dávkovač ve
vrchní desce pračky a ujistěte se, že správně dosedl.
2. Zavřete víko dávkovače pracích prostředků.
CZ
ZPŮSOB POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ
PRVNÍ POUŽITÍ
Ohledně informací o volbě a zahájení pracího programu si
přečtěte sekci KAŽDODENNÍ POUŽITÍ.
PRVNÍ CYKLUS
Po připojení zástrčky pračky do zásuvky elektrické sítě dojde
automaticky k jejímu zapnutí. Budete požádáni o nastavení
požadovaného jazyka.
Kurzorovými tlačítky pro pohyb NAHORU nebo DOLŮ zvolte
požadovaný jazyk a poté potvrďte volbu stisknutím tlačítka OK.
Poté se rozhodněte, zda chcete použít aviváž nebo prací prostředek
v přihrádce 2 dávkovače pracích prostředků (Přesné dávkování 6.
smysl). Pro odstranění jakýchkoli zbytků z výrobního procesu:
• Zvolte program „Bavlna + Sanitace“ při teplotě 90 °C.
• Přidejte malé množství pracího prostředku pro náročné použití
do přihrádky pro manuální dávkování v dávkovači pracích
prostředků (maximálně 1/3 množství doporučeného výrobcem
pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo) a stiskněte
tlačítka Automatického dávkování - podsvícení těchto tlačítek
musí být zhasnuto.
• Zahajte program bez přidání jakéhokoli prádla.
FUNKCE AUTOMATICKÉHO DÁVKOVÁNÍ
Dávkovač pracích prostředků pračky je vybaven dvěma přihrádkami
pro automatické dávkování tekutého pracího prostředku a pro
aviváž.
Před použitím této funkce si přečtěte pokyny uvedené v části
NASTAVENÍ ohledně:
Nastavení obsahu přihrádky 2. Přihrádka 1 je přednastavena pro
prací prostředek (váš hlavní prací prostředek) a Přihrádka 2 je
nastavena pro aviváž. Když nepoužíváte aviváž, nastavte také
Přihrádku 2 pro prací prostředek.
KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
ZPŮSOB POUŽITÍ PRAČKY
1. NALOŽTE PRÁDLO
• Připravte prádlo v souladu
s doporučeními uvedenými v sekci „RADY A NÁPADY“.
• Ujistěte se, že jsou zapnuté patentové knoflíky a zavázané šňůrky.
• Otevřete dvířka a naložte prádlo. Dodržte maximální dovolenou
kapacitu, uvedenou v tabulce programů
2. ZAVŘETE DVÍŘKA
• Ujistěte se, že nedošlo k přivření žádného prádla
mezi sklo dvířek a gumové těsnění.
• Zavřete dvířka tak, abyste uslyšeli cvaknutí.
Dotkněte se plochy „Jak prát“, abyste zvolili program, jenž nejlépe
odpovídá metodě, kterou chcete prát toto prádlo. Pro zobrazení všech
dostupných voleb posouvejte prstem zobrazené položky směrem dolů.
Pro návrat na úvodní stranu se dotkněte požadovaného programu.
6. ZVOLTE TEPLOTU, STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ A RYCHLOST
ODSTŘEDĚNÍ
4:28
1:58
3. OTEVŘETE VENTIL PŘÍVODU VODY
• Ujistěte se, že je pračka připojena k elektrické síti.
• Otevřete ventil přívodu vody.
4. ZAPNĚTE PRAČKU
• Stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. Zobrazí se příslušná animace a
poté zazní zvukový signál. Zobrazí se program, který byl
použit posledně. Poté bude pračka připravena k uvedení
do činnosti.
5. NASTAVTE, CO SE MÁ PRÁT
4:28
1:58
What to Wash
COLORS
How to Wash
NORMAL
What to Wash
COLORS
Temperature
30°C
Soil Level
How to Wash
NORMAL
Spin Speed
1000 rpm
Na úvodní straně se dotkněte plochy„Teplota“, aby se zobrazila Nastavení
teploty, dostupná pro cyklus/program zvolený v kroku 5. Dotkněte se
požadovaného nastavení a poté jej potvrďte dotykem příkazu OK. Dotkněte
se plochy„Rychlost odstředění“, aby se zobrazila Nastavení rychlosti
odstředění, dostupná pro cyklus/program zvolený v kroku 5. Dotkněte se
požadovaného nastavení a poté jej potvrďte dotykem příkazu OK.
Dotkněte se plochy „Stupeň znečištění“, aby se zobrazila Nastavení úrovní
znečištění, dostupná pro cyklus/program zvolený v kroku 5. Dotkněte se
požadovaného nastavení a poté jej potvrďte dotykem příkazu OK.
7. ZVOLTE MOŽNOSTI
Temperature
30°C
Soil Level
Spin Speed
1000 rpm
Na úvodní straně se dotkněte plochy „Co se má prát“ a zvolte
program, jenž nejlépe odpovídá prádlu, které je třeba vyprat. Pro
zobrazení všech dostupných voleb posouvejte prstem zobrazené
položky směrem dolů. Pro návrat na úvodní stranu se dotkněte
požadovaného programu.
3
Na úvodní straně se dotkněte ikony Možnosti (v pravé horní části
displeje) a dojde k zobrazení strany Možnosti s možným nastavením
Předpírka, Svěžest prádla (Fresh Care), Vícenásobné máchání
(Multirinse) a Snadné žehlení. Na displeji se zobrazí předtím zvolené
položky „Co se má prát“ a „Jak prát“.
Dotkněte se displeje pro každou položku, jejíž nastavení chcete
změnit. Všimněte si, že ne všechny možnosti a nastavení jsou
dostupné u všech programů/cyklů. Ohledně dostupných možností a
nastavení si přečtěte sekci „TABULKA PROGRAMŮ“. Podrobnější
informace najdete v sekci MOŽNOSTI.
8. PŘIDEJTE PRACÍ PROSTŘEDEK
• Když chcete přidat prací prostředek manuálně, otevřete dvířka a
přidejte prací prostředek do bubnu v souladu s pokyny uvedenými v
sekci Přesné dávkování 6. smysl.
• Když chcete, aby pračka dávkovala prací prostředek automaticky,
jednoduše se ujistěte, že je aktivovaná funkce Automatické
dávkování (vycházejte z informací uvedených v sekci UŽIVATELSKÝ
NÁVOD / MOŽNOSTI, FUNKCE A INDIKÁTORY / Použití Přesného
dávkování 6. smysl). Prací prostředek bude přidán automatickým
dávkovacím systémem po zahájení programu.
9. ZAHAJTE PROGRAM
• Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“; dojde k zahájení
programu.
10. ZMĚNA PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU - V PŘÍPADĚ POTŘEBY
Nastavení můžete změnit i během spuštěného programu. Změny
budou aplikovány za předpokladu, že příslušná fáze programu ještě
nebyla ukončena.
• Stiskněte příslušné tlačítko (například „Rychlost odstředění“ pro
změnu rychlosti odstřeďování). Na displeji bude uvedeno, že daná
hodnota může být nastavena.
• Stiskněte kurzorové šipky DOPRAVA nebo DOLEVA na displeji za
účelem nastavení hodnoty. Pro změnu nastavení spuštěného
programu
• Stiskněte „Start/Pauza“ pro přerušení probíhajícího programu.
• Změňte nastavení.
• Znovu stiskněte „Start/Pauza“ pro pokračování programu.
11. PŘERUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU A OTEVŘENÍ
DVÍŘEK - V PŘÍPADĚ POTŘEBY (PŘIDÁNÍ ODĚVŮ)
• Během počátečních minut cyklu se zobrazí tlačítko PŘIDAT ODĚVY.
Při jeho stisknutí dojde k přerušení cyklu pračky a k odjištění dvířek,
aby bylo možné přidat prádlo. Postupujte podle pokynů
zobrazených na displeji.
12. VYNULOVÁNÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU - V PŘÍPADĚ
POTŘEBY
• Pro zrušení programu stiskněte na displeji ikonu
zobrazenou vedle názvu cyklu a držte ji stisknutou,
dokud se nezobrazí hlášení „Pokračovat nebo zpět“.
Dojde k vypuštění vody, k ukončení programu a k
odjištění dvířek.
13. VYPNUTÍ PRAČKY PO UKONČENÍ PROGRAMU
• Na displeji bude uvedeno, že byl cyklus ukončen, a budete moci
vyjmout prádlo.
• Vypněte pračku stisknutím vypínače „Zapnutí/Vypnutí“.
Když ji nevypnete, k jejímu vypnutí dojde automaticky
přibližně po pěti minutách od ukončení programu
z důvodu úspory energie.
• Nechte dvířka otevřená, aby mohl vnitřek pračky vyschnout.
NASTAVENÍ
Tlačítko nástroje vám umožňuje přístup k mnohým dalším
nastavením, programům preferencím a informacím. Pro přístup na
stranu Nástroje se dotkněte tlačítka NÁSTROJE. Na zobrazené straně
se nacházejí níže uvedené položky (můžete jimi listovat posouváním
prstu směrem dolů za účelem zobrazení všech voleb).
Dávkovač 1 pro Přesné dávkování 6. smysl
Stiskněte tuto ikonu pro přístup k položkám:
Stav Dávkovače 1 funkce Přesné dávkování 6. smysl a zvolte z
následujících hodnot:
• Aktivní
• Zrušený (1 cyklus)
• Vypnutý (Trvale)
Koncentrace pracího prostředku v Dávkovači 1 a zvolte z
následujících hodnot:
• 10 ml
• 15 ml
• 20-35 ml
• 40-70 ml
• 70-170 ml
Dávkovač 2 pro Přesné dávkování 6. smysl
Stiskněte tuto ikonu pro přístup k položkám:
Stav Dávkovače 2 funkce Přesné dávkování 6. smysl a zvolte z
následujících hodnot:
• Aktivní
• Zrušený (1 cyklus)
• Vypnutý (Trvale)
Obsah Dávkovače 2 funkce Přesné dávkování 6. smysl a zvolte z
následujících hodnot:
• Aviváž
• Prací prostředek
Po nastavení hodnoty Prací prostředek:
Nastavte položku Koncentrace pracího prostředku v Dávkovači 2
volbou z následujících hodnot:
• 10 ml
• 15 ml
4
• 20-35 ml
• 40-70 ml
• 70-170 ml
Zamknutí ovládacích prvků
Stiskněte tuto ikonu za účelem zamknutí ovládacích prvků. Pro
odjištění potáhněte nahoru.
Ztlumit
Stiskněte tuto ikonu za účelem ztlumení nebo opětovného zapnutí
zvuků.
Programy
Stiskněte tuto ikonu pro přístup k následujícím programům:
Odstředění, Vypouštění, Máchání a Odstředění. Dotkněte se
programu, který chcete použít, a postupujte dle nápovědy
zobrazené na displeji.
Preference
Stiskněte tento ovládací prvek pro přístup k položkám Časy a data,
Hlasitost, Nastavení displeje a Místní. Postupujte v souladu s
nápovědou zobrazenou na displeji.
WiFi
Stiskněte tento ovládací prvek pro Připojení k síti, SAID kódy, Adresu
MAC a WiFi. Postupujte v souladu s nápovědou zobrazenou na displeji.
Informace
Stiskněte tento ovládací příkaz pro přístup k položkám Servis a
podpora, Uložit Demo režim, Obnovit výrobní nastavení, Smluvní
podmínky používání Wifi a Podmínky Softwarové Licence.
Postupujte v souladu s nápovědou zobrazenou na displeji.
VAROVÁNÍ: Neaktivujte příkaz Uložit Demo režim. Když uvidíte
varování, které se vztahuje na DEMO REŽIM, přejděte na stranu
NÁSTROJE, INFORMACE a ujistěte se, že je příkaz ULOŽIT DEMO
REŽIM VYPNUTÝ.
RADY A NÁPADY
CZ
ROZTŘIĎTE SVÉ PRÁDLO V SOULADU S
• Typem tkaniny / štítku pro péči (bavlna, smíšené, syntetika, vlna,
ruční praní)
• Barevné (rozdělte prádlo na barevné a bílé kusy a nové barevné
prádlo vyperte zvlášť)
• Velikost (v rámci stejného pracího cyklu perte prádlo různých
velikostí, aby se zlepšila účinnost praní a rozložení v bubnu)
• Jemné prádlo (perte malé kusy prádla – jako nylonové punčochy – a
kusy prádla s háčky – jako podprsenky – v sáčku na prádlo nebo v
povlaku na polštář se zipem.
VYPRÁZDNĚTE VŠECHNY KAPSY
• Předměty jako mince nebo zavírací špendlíky mohou poškodit vaše
prádlo i buben.
ŠTÍTKY S INFORMACEMI PRO PÉČI O PRÁDLO
Teplota uvedená v symbolu necek označuje maximální možnou
teplotu pro praní daného kusu prádla.
Běžné mechanické působení
Snížené mechanické působení
Velmi snížené mechanické působení
Prát pouze ručně
Neprat
PRAVIDELNĚ ČISTĚTE FILTR ČERPADLA
• Pomůžete tím zabránit ucpání s následným znemožněním
vypouštění vody. Vycházejte z informací uvedených v sekci
UŽIVATELSKÝ NÁVOD / ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA / „Čištění filtru čerpadla“.
ŠETŘENÍ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Pro dosažení co nejlepšího využití energie, vody, pracího prostředku
a času při použití doporučené maximální náplně pro programy v
souladu s tabulkou programů.
• Nepřekračujte dávkování pracích prostředků, uvedené v pokynech
od jejich výrobců. Požívejte funkci Automatické dávkování.
• Používejte režim Dálkového ovládání pro programování a spuštění
pračky v době, kdy jsou náklady na energii nižší.
5
TABULKA PROGRAMŮ
Volitelné
přímo
Odstředění Prací
prostředek
a přísady
12,0
-
BAVLNA
N-R-I-G-S
Stud. / 90 °C
12,0
SMÍŠENÉ
N-R
Stud. / 60 °C
7,0
SYNTETIKA
N-R-G
Stud. / 60 °C
5,0
JEMNÉ PRÁDLO
N-R-G
Stud. / 40 °C
3,0
-
N
Stud. / 40 °C
2,0
-
KOŠILE / OBLEKY
N-R-G
Stud. / 30 °C
3,0
400
BÍLÉ
N-I-G-S
Stud. / 60 °C
12,0
1 400
BAREVNÉ
N-R-G
Stud. / 30 °C
7,0
1 000
DŽÍNY
N-R-I-G
Stud. / 60 °C
6,0
-
1 000
N-R
Stud. / 60 °C
4,0
-
1 400
N-R-I-G
Stud. / 60 °C
6,0
1 000
N-R-I-G-S
Stud. / 90 °C
3,5
1 400
PROŠÍVANÉ DEKY
N-R-G
Stud. / 40 °C
3,5
-
600
KOUPELNOVÉ /
KUCHYŇSKÉ PŘEDLOŽKY
N-R-G
Stud. / 40 °C
3,0
-
600
ZÁCLONY
N-R-G
Stud. / 40 °C
3,0
-
600
RUČNÍKY / ŽUPANY
N-R-I-G-S
Stud. / 90 °C
10,0
VĚCI PRO DOMÁCÍ
MAZLÍČKY
N-R-G
Stud. / 40 °C
3,0
ODĚVY PRO
ZAHRADNIČENÍ / POBYT VENKU
N-R-I-G
Stud. / 60 °C
6,0
PLAVKY
N
Stud. / 40 °C
2,0
-
ODSTŘEDĚNÍ
-
-
12,0
-
-
MÁCHÁNÍ A ODSTŘEDĚNÍ
-
-
12,0
-
-
VYPOUŠTĚNÍ
-
-
12,0
-
VLNA
SPORTOVNÍ
DĚTSKÉ
LOŽNÍ
N Normální
(Přednastavené)
R Rychlé
G Jemné
I Intenzivní
S Sanitace
Hodnoty naměřené v běžných podmínkách v souladu s IEC/EN
60456. Výsledky výše uvedené zkoušky vycházejí z použití
práškového pracího prostředku s manuálním dávkováním,
uvedeným v sekci „Přesné dávkování 6. smysl. Hodnoty vody, energie
a zbytkové vlhkosti se vztahují na přednastavené hodnoty programů
bez možností; max = maximální náplň pračky. Hodnoty hluku na
prohlášení se vztahují na zařízení po dokončení instalace.
6
-
Skončeno za
Snadné žehlení
Extra máchání
-
Aviváž
Stud./60 °C
2
Prací prostředek
Předpírka
Max. rychlost
odstředění (ot./min)
Max. náplň (kg)
N
Stupeň znečistění
Teplotní rozsah (°C)
ECO BAVLNA
Fresh Care
Jak prát
Automatické dávkování
1
Program
Štítky pro péči o
prádlo (přednastavený
program)
Zvolitelné použití možnosti
1 400
-
-
1 400
-
1 400
-
1 400
1 400
-
1 400
1 200
600
-
-
400
1 400
-
600
1 000
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
Zvolitelné/volitelná funkce
-
Nezvolitelné/Neaplikovatelné
-
Potřebné
Volitelná funkce
Eco bavlna je standardní program pro praní běžně znečištěného
bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program z hlediska
kombinované spotřeby vody a energie. Z důvodu úspory energie se
reálná teplota vody může lišit od teploty pro uvedený cyklus.
Příkon v režimu vypnutí je 0,4 W, v režimu zapnutí bez činnosti 3 W, v
pohotovostním síťovém režimu 1 W.
CZ
PROGRAMY
Dodržujte doporučení uvedená na štítcích pro péči na vašem prádle.
ECO BAVLNA
Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Standardní prací
program pro bavlnu při teplotě 40 °C a 60 °C a
nejoblíbenější program v z hlediska kombinované spotřeby vody a
energie pro praní bavlněného prádla.
Hodnoty uvedené na energetickém štítku vycházejí z tohoto
programu.
BAVLNA
Běžně až silně znečištěné odolné bavlněné a lněné prádlo, jako jsou
ručníky, spodní prádlo, lněné ubrusy apod.
SMÍŠENÉ
Mírně až běžně znečištěné odolné prádlo z bavlny, lnu, umělých
vláken a jejich směsí. 1hodinový program.
SYNTETIKA
Běžně znečištěné prádlo z umělých vláken (jako polyester, polyakryl,
viskóza apod.) nebo jejich směsi s bavlnou.
JEMNÉ PRÁDLO
Choulostivé prádlo z jemných tkanin, které vyžaduje jemné ošetření.
VLNA
Mykaná příze s označením Woolmark a identifikovaná jako
umožňující praní i textilie z hedvábí, lnu, vlny a viskózy, označené
jako vhodné pro ruční praní.
KOŠILE / OBLEKY
Košile, blůzy a jemný business oděv z bavlny, syntetiky a jejich směsí.
BÍLÉ
Pro praní běžně až silně znečištěného prádla, jako jsou ručníky,
spodní prádlo, stolní a ložní prádlo apod. z odolné bavlny a lnu.
Pouze při zvolení teploty 90 °C je součástí cyklu i předpírka před
fází hlavního praní. V tomto případě se doporučuje přidat prací
prostředek do přihrádky pro předpírku i do přihrádky pro hlavní
praní.
BAREVNÉ
Mírně až běžně znečištěné prádlo z bavlny, syntetiky nebo jejich
směsí; včetně jemného prádla. Pomáhá chránit barvy.
DŽÍNY
Běžně znečištěné bavlněné džíny a oděvy z odolného džínového
materiálu, jako jsou kalhoty a bundy.
SPORTOVNÍ
Běžně znečištěné a propocené sportovní oblečení z bavlny jersey
nebo z mikrovlákna. Jeho součástí je i cyklus předpírky - můžete
přidat prací prostředek i do přihrádky pro předpírku. Pro tento cyklus
nepoužívejte aviváž.
DĚTSKÉ
Běžně znečištěné dětské oděvy z bavlny a/nebo lnu. Mydliny jsou
odstředěny důkladněji, což pomáhá chránit dětskou pleť.
LOŽNÍ
Bílé nebo barevné ložní prádlo z bavlny a syntetiky nebo jejich směsí.
PROŠÍVANÉ DEKY
Velké kusy prádla jako povlečení, pokrývky, koupelnové prádlo,
polštáře a prošívané deky s peřím nebo syntetickými materiály.
KOUPELNOVÉ / KUCHYŇSKÉ PŘEDLOŽKY
Cyklus určený pro praní koupelnových předložek, zajišťující dokonalé odstranění nečistot.
ZÁCLONY
Tento cyklus používejte pro praní záclon. Doporučujeme vám použít
speciální prací prostředek, který byl navržen pro praní jemného
prádla.
RUČNÍKY / ŽUPANY
Běžně až silně znečištěné odolné bavlněné a lněné prádlo, jako jsou
ručníky a župany.
VĚCI PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY
Dokonalé odstranění chlupů domácích mazlíčků.
ODĚVY PRO ZAHRADNIČENÍ / POBYT VENKU
Program vyvinutý pro důkladné praní mimořádně znečištěného
prádla (např. zeminou nebo trávou).
PLAVKY
Plavky označené jako umožňující praní v pračce a ruční praní.
ODSTŘEDĚNÍ
Samostatný program pro intenzivní odstředění. Je určen pro odolné
prádlo.
MÁCHÁNÍ A ODSTŘEDĚNÍ
Samostatný program pro máchání a intenzivní odstředění. Je určen
pro odolné prádlo.
VYPOUŠTĚNÍ
Samostatný program pro vypuštění vody bez odstředění.
MOŽNOSTI
Při kontrole použitelnosti dané možnosti pro zvolený program vycházejte z Tabulky programů
MOŽNOSTI, které lze zvolit stisknutím tlačítka Možnosti
Předpírka
Pomáhá vyčistit silně znečištěné prádlo přidáním fáze předpírky ke
zvolenému pracímu programu. Prodlužuje program přibližně o 20
minut. Pro přidání pracího prostředku během fáze předpírky
se ujistěte, že používáte Přesné dávkování 6. smysl.
Fresh Care
Pomáhá udržovat vaše prádlo svěží, když jej nemůžete vyložit hned
po skončení programu. Pračka ukončí praní krátkým odstředěním
stejnou rychlostí, jakou si uživatel zvolil pro hlavní program, a poté
bude zahájeno pravidelné obracení prádla během krátké doby po
ukončení programu. Toto obracení bude naposledy provedeno po 6
hodinách od ukončení pracího programu. Můžete jej kdykoli zastavit
stisknutím tlačítka na displeji; dojde k odjištění dvířek a budete moci
vyjmout prádlo z pračky.
Stupeň znečistění
Pomáhá při čištění silně znečištěného prádla a prádla se skvrnami při
optimalizaci účinnosti přísad pro odstranění skvrn.
Extra máchání
Pomáhá odstranit zbytky pracího prostředku z prádla prodloužením
fáze máchání. Je mimořádně vhodné pro praní dětského prádla,
prádla pro jedince trpící alergiemi a pro praní prádla v oblastech s
měkkou vodou.
Snadné žehlení
Pomáhá snížit tvorbu záhybů. Při volbě této možnosti dojde ke
změně cyklu.
7
ÚDRŽBA A NÁVOD NA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Ohledně postupů údržby a řešení problémů si přečtěte Uživatelský
návod.
JAK DOSTAT POKYNY PRO POUŽITÍ
> Telefonicky od Poprodejního servisu
> S použitím QR kódu
TECHNICKÝ SPIS
WWW
Technický spis obsahující údaje o spotřebě energie lze stáhnout z
internetové stránky firmy Whirlpool http://docs.whirlpool.eu
KONTAKTOVÁNÍ POPRODEJNÍHO SERVISU
Když se obrátíte na Poprodejní servis, budete potřebovat kódy
uvedené na samolepicím štítku, aplikovaném na vnitřní straně
dvířek. Telefonní číslo je uvedeno v záručním listu.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
001
8
n
> Stáhněte si příručku z internetové stránky firmy Whirlpool http://
docs.whirlpool.eu
Za tímto účelem zadejte správný obchodní kód výrobku, uvedený na
samolepicím štítku.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising