Whirlpool | FRR12451 | Setup and user guide | Whirlpool FRR12451 Gebruikershandleiding

Whirlpool FRR12451 Gebruikershandleiding
NL
DAGELIJKSE NASLAGGIDS
BEDANKT VOOR HET AANSCHAFFEN VAN EEN
WHIRLPOOL-PRODUCT.
Registreer uw apparaat op www.whirlpool.eu/register
voor een nog completere gebruikersondersteuning
Lees de inhoud van de Gezondheids- en
veiligheidsgids en de Installatie-instructies
grondig door voordat u dit apparaat
gebruikt.
WWW
Download de Gebruikershandleiding van
de website http://docs.whirlpool.eu
Volg de procedure die beschreven staat op
de laatste pagina.
Zie de Gezondheids- en veiligheidsgids en de
Installatie-instructies voor gedetailleerde
instructies voor het verwijderen van de
transportschroeven
De transportschroeven moeten
worden verwijderd voordat het
apparaat wordt gebruikt.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
APPARAAT
1.
2.
1. Werkblad
2. Wasmiddelvak
3. Bedieningspaneel
4. Deurhandgreep
5. Deur
6. Pompfilter
7. Afstelbare pootjes (4)
3.
4.
5.
6.
7.
BEDIENINGSPANEEL
2
5
4:28
1:58
What to Wash
COLORS
Temperature
30°C
1
3
1. AAN/UIT-TOETS
Raak deze knop aan om de wasmachine aan te zetten.
2. HOME-TOETS
Raak deze toets aan; het lcd-scherm geeft het Home-scherm weer,
waarop u het programma, instellingen en opties kunt selecteren.
3. FAVORIETEN-TOETS
Hiermee kunt u uw favoriete programma’s opslaan en openen.
4. LCD-SCHERM
Gebruik dit scherm om het programma, instellingen, opties enz. te
selecteren.
Soil Level
4
How to Wash
NORMAL
Spin Speed
1000 rpm
6
7
5. TOETS AFSTANDSBEDIENING
Raak deze toets aan om een afstandsbediening in te stellen.
6. TOOLS-TOETS
Raak deze toets aan om toegang te krijgen tot het Tools-scherm.
Zie voor meer informatie INSTELLINGEN.
7. START/PAUZE-TOETS
Raak deze toets aan om een programma te starten of te
pauzeren. Wanneer u een programma start, wordt de deur
vergrendeld, detecteert de wasmachine de omvang van de
lading en begint het wasprogramma.
1
6th SENSE PRECISIEDOSERING
B
A
HANDMATIGE DOSERING:
Als u het wasmiddelvak niet wilt gebruiken, kunt u het wasmiddel
ook rechtstreeks in de trommel doen.
1. Schakel AUTO DOSING (AUTOMATISCHE DOSERING) uit, zoals
toegelicht onder INSTELLINGEN - 6th Sense Precisiedosering
2. Doe waspoeder, gel, tabs of vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in
de trommel.
3. Doe het wasmiddel in de trommel vlak voordat u het programma
start
4. Selecteer niet de voorwasfunctie wanneer u handmatige
dosering gebruikt.
Verwijderen van het wasmiddelvak:
1. Doe het deksel van het wasmiddelvak aan de bovenkant van de
wasmachine open.
2. Trek de handgreep van het wasmiddelvak omhoog en til het
wasmiddelvak recht omhoog uit de wasmachine.
AUTOMATISCHE DOSERING:
BELANGRIJK: Gebruik geen chloorbleekmiddel in deze wasmachine
en gebruik geen waspoeder bij de 6th Sense Precisiedosering.
A. Wasmiddelvak 1
• Algemeen vloeibaar wasmiddel OF
• Speciaal vloeibaar wasmiddel (bv. voor bonte was, wol,
sportkleding enz.)
Maximale vulinhoud: 1000 ml
BELANGRIJK: Doe nooit wasverzachter in tank 1.
B. Wasmiddelvak 2
• Wasverzachter OF
• Vloeibaar wasmiddel (algemeen of speciaal wasmiddel zoals voor
bonte was, wol of sportkleding)
Maximale vulinhoud: 500 ml.
Kies uw gewenste configuratie uit de instellingen die genoemd
worden in het hoofdstuk GEBRUIK VAN HET
APPARAAT‑INSTELLINGEN.
2
Terugplaatsen van het wasmiddelvak:
1. Plaats het wasmiddelvak terug in de holte in de bovenkant van
de wasmachine en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats zit.
2. Doe het deksel dicht.
NL
GEBRUIK VAN HET APPARAAT
EERSTE KEER GEBRUIKEN
Zie het hoofdstuk over DAGELIJKS GEBRUIK voor informatie
over het selecteren en starten van een programma.
EERSTE PROGRAMMA
Als u de stekker van de wasmachine in het stopcontact steekt,
wordt de machine automatisch ingeschakeld. U wordt gevraagd
om de gewenste taal in te stellen.
Scrol met de toets OMHOOG of OMLAAG om de gewenste taal te
selecteren en bevestig met OK. Bepaal of uw wasverzachter of
wasmiddel wilt gebruiken voor tank 2 van het wasmiddelvak (6th Sense
Precisiedosering). Verwijderen van resten van het productieproces:
• Selecteer het programma “Katoen + Ontsmetten” op een
temperatuur van 90°C
• Voeg een kleine hoeveelheid intensief wasmiddel in het vakje voor
handmatige dosering van het wasmiddelvak (maximaal 1/3 van
de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid voor licht vervuilde
was) en druk op de toetsen voor Auto dosing (Automatische
dosering) - het lampje van deze toetsen moet uit zijn
• Start het programma zonder wasgoed in de machine te doen.
AUTO DOSING-FUNCTIE (AUTOMATISCHE DOSERING)
Het wasmiddelvak van de wasmachine is uitgerust met een systeem
met twee tanks voor automatische afgifte van vloeibaar wasmiddel
en wasverzachter.
Voordat u deze functie gebruikt, dient u de instructies te volgen
onder INSTELLINGEN om:
De inhoud van tank 2 in te stellen. Standaard is tank 1 ingesteld
voor een wasmiddel (uw hoofdwasmiddel) en tank 2 voor
wasverzachter. Als u geen wasverzachter gebruikt, stel tank 2 dan
ook in op wasmiddel.
DAGELIJKS GEBRUIK
GEBRUIK VAN DE WASMACHINE
1. DOE HET WASGOED IN DE MACHINE
• Bereid uw wasgoed voor volgens de
aanbevelingen in het hoofdstuk “TIPS EN ADVIEZEN”.
• Zorg dat ritsen dicht zijn en linten samengeknoopt zijn.
• Open de deur en doe het wasgoed in de machine. Houd u aan de
maximaal toegestane hoeveelheid wasgoed in de programmatabel.
2. SLUIT DE DEUR
• Zorg dat er geen was tussen het glas van de
deur en de rubberafdichting vast komt te zitten.
• Sluit de deur, zodat u een klik hoort.
Raak het gebied “Hoe wassen?” van het scherm aan om het
programma te kiezen dat het best past bij de methode waarmee u
het wasgoed wilt wassen. U moet misschien met uw vinger omlaag
scrollen om alle keuzes te zien. Raak het gewenste programma aan
en ga terug naar het Home-scherm.
6. KIES DE TEMPERATUUR, DE MATE VAN VERVUILING EN DE
CENTRIFUGESNELHEID
4:28
1:58
3. DRAAI DE KRAAN OPEN
• Zorg dat de wasmachine is aangesloten op de
netvoeding.
• Draai de kraan open
4. SCHAKEL DE WASMACHINE IN
• Druk op de AAN/UIT-toets. Er verschijnt een animatie
en er klinkt een geluid. Het laatst gebruikte programma
verschijnt. Daarna is wasmachine klaar voor gebruik.
5. STEL HET GEWENSTE WASPROGRAMMA IN
4:28
1:58
What to Wash
COLORS
Temperature
30°C
Soil Level
How to Wash
NORMAL
Spin Speed
1000 rpm
Raak op het Home-scherm het gebied “Wat wassen?” van het
scherm aan om het programma te kiezen dat het best past bij het
wasgoed dat u wilt wassen. U moet misschien met uw vinger
omlaag scrollen om alle keuzes te zien. Raak het gewenste
programma aan en ga terug naar het Home-scherm.
What to Wash
COLORS
Temperature
30°C
Soil Level
How to Wash
NORMAL
Spin Speed
1000 rpm
Raak op het Home-scherm het gebied “Temperatuur” van het scherm
aan om de beschikbare temperatuurinstellingen weer te geven voor
de cyclus/het programma dat u gekozen heeft in stap 5. Raak de
gewenste instelling aan en raak OK aan om de instelling te bevestigen.
Raak het gebied “Centrifugesnelheid” van het scherm aan om de
beschikbare instellingen voor de centrifugesnelheid weer te geven
voor de cyclus/het programma dat u gekozen heeft in stap 5. Raak de
gewenste instelling aan en raak OK aan om de instelling te bevestigen.
Raak het gebied “Mate vervuiling” van het scherm aan om het
beschikbare niveau weer te geven voor de cyclus/het programma
dat u gekozen heeft in stap 5. Raak de gewenste instelling aan en
raak OK aan om de instelling te bevestigen.
7. KIES OPTIES
3
Raak op het Home-scherm het symbool Opties aan (rechtsboven op
het scherm). Op het scherm Opties worden de opties Voorwassen,
Fresh Care (frisverzorging), Extra spoelbeurten en Strijkvriendelijk
weergegeven. De eerder gekozen opties voor “Wat wassen?” en
“Hoe wassen?” worden weergegeven op het scherm.
Raak het scherm aan voor elke optie om de instelling ervan te
veranderen. Niet alle opties en instellingen zijn beschikbaar bij alle
programma’s/cycli. Zie de “PROGRAMMATABEL” voor de beschikbare
opties en instellingen. Zie het hoofdstuk OPTIES voor meer informatie.
8. VOEG WASMIDDEL TOE
• Als u het wasmiddel handmatig wilt toevoegen, open dan de deur
en doe het wasmiddel in de trommel zoals aangegeven in het
hoofdstuk 6th Sense Precisiedosering.
• Als u wilt dat de wasmachine het wasmiddel automatisch doseert,
hoeft u alleen maar te zorgen dat de automatische doseringsfunctie
ingeschakeld is (zie hoofdstuk GEBRUIKERSHANDLEIDING / OPTIES,
FUNCTIES EN INDICATIELAMPJES / Gebruik van de 6th Sense
Precisiedosering). Het wasmiddel wordt toegevoegd door het
automatische doseringssysteem nadat het programma is gestart.
9. START HET PROGRAMMA
• Druk op de “Start/Pauze”-toets; het programma begint.
10. EEN LOPEND PROGRAMMA VERANDEREN, INDIEN NODIG
U kunt de instellingen nog steeds veranderen terwijl een
programma draait. De veranderingen worden toegepast, mits de
betreffende programmafase nog niet geëindigd is.
• Druk op de gewenste toets (bijvoorbeeld de toets
“Centrifugesnelheid” om de centrifugesnelheid te veranderen).
Het display geeft aan dat de waarde kan worden ingesteld.
• Kies de juiste waarde door de aanwijzer naar RECHTS of LINKS te
bewegen op het scherm. Om de instellingen van een lopend
programma te veranderen, doet u het volgende:
• Druk op “Start/Pauze” om het lopende programma te pauzeren
• Verander uw instellingen
• Druk nogmaals op “Start/Pauze” om door te gaan met het
programma.
11. EEN LOPEND PROGRAMMA PAUZEREN EN DE DEUR
OPENEN, INDIEN NODIG (OM EEN KLEDINGSTUK TOE TE
VOEGEN)
• Tijdens de eerste minuten van het programma verschijnt de toets
KLEDING TOEVOEGEN. Door hierop te drukken wordt de machine
gepauzeerd en de deur ontgrendeld om kledingstukken in de
machine te kunnen doen. Volg de instructies op het display.
12. EEN LOPEND PROGRAMMA RESETTEN, INDIEN NODIG
• Druk op het display op het symbool naast de naam van
het programma tot gevraagd wordt om “Doorgaan” of
“Terug” te bevestigen om het programma te annuleren.
Het water wordt afgepompt, het programma beëindigd
en de deur ontgrendeld.
13. DE WASMACHINE UITSCHAKELEN NADAT HET PROGRAMMA
IS AFGELOPEN
• Het display geeft aan dat het programma afgelopen is, waarna u
het wasgoed uit de machine kunt halen
• Druk op de “Aan/Uit”-toets om de wasmachine uit te
schakelen. Als u de wasmachine niet uitschakelt, wordt hij
ongeveer vijf minuten na het einde van het programma
automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.
• Laat de deur op een kier staan, zodat de binnenkant van de
wasmachine kan drogen.
INSTELLINGEN
De Tools-toets geeft toegang tot vele andere instellingen,
gebruikscycli (spoelen, centrifugeren, afvoeren, reinigen),
voorkeuren en informatie. Raak de TOOLS-toets aan om toegang te
krijgen tot het Tools-scherm, dat de volgende opties bevat (scrol met
uw vinger omlaag om toegang te krijgen tot alle selecties).
6th Sense Precisiedosering, tank 1
Druk op dit symbool om toegang te krijgen tot:
6th Sense Status precisiedosering tank 1 en kies tussen:
• Actief
• Uitgeschakeld (1 cyclus)
• Uit (permanent)
Wasmiddelconcentratie wasmiddelvak 1 en kies tussen:
• 10 ml
• 15 ml
• 20-35 ml
• 40-70 ml
• 70-170 ml
6th Sense Precisiedosering, tank 2
Druk op dit symbool om toegang te krijgen tot:
6th Sense Status precisiedosering tank 2 en kies tussen:
• Actief
• Uitgeschakeld (1 cyclus)
• Uit (permanent)
6th Sense Inhoud precisiedosering tank 2 en kies tussen:
• Wasverzachter
• Wasmiddel
Bij de instelling Wasmiddel:
Stel Wasmiddelconcentratie wasmiddelvak 2 in en kies tussen:
• 10 ml
• 15 ml
• 20-35 ml
• 40-70 ml
• 70-170 ml
4
Bedieningsvergrendeling
Druk op dit symbool om de bedieningen te vergrendelen.
Veeg omhoog om ze te ontgrendelen.
Stil
Druk op dit symbool om geluiden in of uit te schakelen.
Gebruikscycli (spoelen, centrifugeren, afvoeren, reinigen)
Druk op dit symbool om toegang te krijgen tot de volgende
gebruikscycli: Centrifugeren, Afvoeren, Spoelen & centrifugeren.
Raak de gebruikscyclus aan die u wilt gebruiken en volg de
aanwijzingen op het scherm.
Voorkeuren
Druk hierop om toegang te krijgen tot Tijden en Data,
Geluidsvolume, Display-instellingen en Regionaal. Volg de
aanwijzingen op het scherm.
WiFi
Druk hierop om toegang te krijgen tot Verbinden met netwerk,
SAID-codes, MAC-adres en WiFi. Volg de aanwijzingen op het
scherm.
Info
Druk hierop om toegang te krijgen tot Service en ondersteuning,
Demo-modus opslaan, Fabrieksinstellingen herstellen,
Wifi‑voorwaarden en Algemene voorwaarden Software. Volg de
aanwijzingen op het scherm.
WAARSCHUWING: Schakel Demo-modus opslaan niet in. Als u een
waarschuwing ziet die verwijst naar de DEMO-MODUS, ga dan naar
TOOLS, INFO en zorg ervoor dat DEMO-MODUS OPSLAAN op UIT
staat.
TIPS EN ADVIEZEN
NL
SORTEER UW WASGOED OP BASIS VAN
• Het soort textiel (katoen, gemengd, synthetisch, wol, handwas)
• Kleur (scheid gekleurde en witte stukken, was nieuwe gekleurde
artikelen apart)
• Grootte (was stukken met verschillende afmetingen samen, om de
wasefficiëntie en verdeling in de trommel te verbeteren)
• Fijne was (was kleine artikelen, zoals nylon panty’s, en artikelen met
haakjes, zoals bh’s in een waszak of kussensloop met rits.
MAAK ALLE ZAKKEN LEEG
• Voorwerpen als munten of veiligheidsspelden kunnen uw wasgoed
en de trommel beschadigen.
WASETIKETTEN
De temperatuur in het symbool van de waskuip geeft de maximale
temperatuur aan waarop het artikel gewassen mag worden.
Normale mechanische actie
Beperkte mechanische actie
Zeer beperkte mechanische actie
Alleen met de hand wassen
Niet wassen
MAAK HET POMPFILTER REGELMATIG SCHOON
• Dit helpt te voorkomen dat het filter verstopt raakt en het
afvalwater niet meer weggepompt kan worden. Zie het hoofdstuk
GEBRUIKERSHANDLEIDING / REINIGING EN ONDERHOUD /
“Het pompfilter reinigen”.
BESPARING EN HET MILIEU
• Behaal een optimaal gebruik van energie, water, wasmiddel en tijd
door de aanbevolen maximale hoeveelheid wasgoed voor de
programma’s te gebruiken, zoals aangegeven in de programmatabel.
• Overschrijd de wasmiddeldosering die aangegeven staat op de
verpakking niet. Gebruik de Auto-doseringsfunctie.
• Gebruik de Afstandsbedieningsmodus om de wasmachine te
programmeren en te starten als het energietarief lager is.
5
PROGRAMMATABEL
-
N-R-I-G-S
Koud/90°C
12,0
N-R
Koud/60°C
7,0
SYNTHETISCH
N-R-G
Koud/60°C
5,0
DELICAAT
N-R-G
Koud/40°C
3,0
-
N
Koud/40°C
2,0
-
OVERHEMDEN/ZAKELIJK
N-R-G
Koud/30°C
3,0
400
WITGOED
N-I-G-S
Koud/60°C
12,0
1400
KLEUREN
N-R-G
Koud/30°C
7,0
1000
SPIJKERBROEKEN
N-R-I-G
Koud/60°C
6,0
-
1000
N-R
Koud/60°C
4,0
-
1400
BABYKLEDING
N-R-I-G
Koud/60°C
6,0
1000
BEDDENGOED
N-R-I-G-S
Koud/90°C
3,5
1400
DEKBED
N-R-G
Koud/40°C
3,5
-
600
BAD- / KEUKENMATTEN
N-R-G
Koud/40°C
3,0
-
600
GORDIJNEN
N-R-G
Koud/40°C
3,0
-
600
N-R-I-G-S
Koud/90°C
10,0
HUISDIERENSPUL
N-R-G
Koud/40°C
3,0
TUINKLEDING / OUTDOOR
N-R-I-G
Koud/60°C
6,0
BADPAK
N
Koud/40°C
2,0
-
CENTRIFUGEREN
-
-
12,0
-
-
SPOELEN & CENTRIFUGEREN
-
-
12,0
-
-
AFVOEREN
-
-
12,0
-
KATOEN
GEMENGD
WOL
SPORT
HANDDOEKEN / BADJASSEN
N Normaal (standaard)
R Snel
G Zachtjes
I Intensief
S Ontsmetten
Waarden gemeten onder normale omstandigheden in
overeenstemming met IEC/EN 60456. De bovenstaande testresultaten
zijn gebaseerd op het gebruik van waspoeder met handmatige dosering,
zoals aangegeven in het hoofdstuk 6th Sense Precisiedosering. Waarden
voor water, energie en resterend vochtgehalte hebben betrekking op de
standaardinstelling van de programma’s, zonder extra opties. Max =
maximale beladingscapaciteit van de wasmachine Akoestische waarden
op het label hebben betrekking op het apparaat na volledige installatie.
6
-
Timer vertraging
Auto dosering
Strijkvriendelijk
Extra spoelbeurt
Mate vervuiling
Fresh Care
(frisverzorging)
-
Wasverzachter
12,0
2
Wasmiddel en
toevoegingsmiddelen
Wasmiddel
Voorwassen
Koud/60°C
ECOKATOEN
Hoe wassen?
N
Programma
Max. lading (kg)
1
Centrifugeren
Max. centrifugesnelheid
(tpm)
Direct te
selecteren
Temperatuurbereik °C
Wasetiketten (standaard
programma)
Te selecteren met de optie
1400
-
-
1400
-
1400
-
1400
1400
-
1400
1200
600
-
-
400
1400
-
600
1000
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
Selecteerbaar/optioneel
-
N
iet selecteerbaar/van
toepassing
-
Verplicht
Optioneel
Ecokatoen is het standaardprogramma voor het wassen van
normaal vervuilde katoenen was, en is het meest efficiënte
programma in termen van gecombineerd water- en energieverbruik.
Om redenen van energiebesparing kan de feitelijke
watertemperatuur afwijken van de gespecificeerde
programmatemperatuur.
Energieverbruik in de uit-stand is 0,4 W, in de aan-stand 3 W,
netwerk-standby 1 W.
NL
PROGRAMMA’S
Houd u aan de aanbevelingen op de wasetiketten in uw wasgoed.
ECOKATOEN
Normaal vervuilde katoenen was. Standaard
katoenprogramma op 40 °C en 60 °C en het gunstigste
programma wat betreft gecombineerd water- en energieverbruik
voor het wassen van katoenen wasgoed.
De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit
programma.
KATOEN
Normaal tot zwaar vervuild en stevig katoenen en linnen wasgoed,
zoals handdoeken, ondergoed, tafellakens enz.
GEMENGD
Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen,
kunstmatige vezels of een mix daarvan. Programma van 1 uur.
SYNTHETISCH
Normaal vervuilde was van kunstmatige vezels (zoals polyester,
polyacryl, viscose enz.) of een mix daarvan met katoen.
DELICAAT
Fijne was gemaakt van tere weefsels, die voorzichtig behandeld
moeten worden.
WOL
Wollen artikelen met het Woolmark-label en die in de machine
gewassen mogen worden, evenals textiel gemaakt van zijde, linnen,
wol en viscose met de aanduiding ‘met de hand wassen’.
OVERHEMDEN / ZAKELIJK
Overhemden, blouses en fijne zakelijke kleding van katoen,
synthetische weefsels of een mix daarvan.
WITGOED
Voor het wassen van normaal tot zwaar vervuilde handdoeken,
ondergoed, tafellakens en beddengoed enz. van stevig katoen en
linnen.
Alleen wanneer de temperatuur van 90°C wordt gekozen heeft
dit programma een voorwasfase voor de hoofdwasfase. In dit
geval wordt aanbevolen om wasmiddel in het voorwasmiddel- en
hoofdwasmiddelvak te doen.
KLEUREN
Licht tot normaal vervuilde was van katoen, synthetische weefsels of
een mix daarvan; ook voor fijne was. Helpt de kleuren te behouden.
SPIJKERBROEKEN
Normaal vervuilde katoenen spijkerbroeken en kleding van stevig
spijkerstofachtig materiaal, zoals broeken en jacks.
SPORT
Normaal vervuilde en bezwete sportkleding van katoenen jersey of
microvezels. Bevat een voorwasprogramma – u kunt wasmiddel in
het vak voor voorwasmiddel doen. Gebruik geen wasverzachter.
BABYKLEDING
Normaal vervuilde babykleding van katoen en/of linnen.
Het zeepsop wordt nog grondiger uitgespoeld, wat helpt om de
gevoelige babyhuid te beschermen.
BEDDENGOED
Wit of gekleurd beddengoed van katoen en synthetische weefsels of
een mix daarvan.
DEKBED
Grote artikelen zoals slaapzakken, wasbare dekens, badmatten,
kussens en dekbedden met dons of synthetisch materiaal.
BAD- / KEUKENMATTEN
Programma dat ontworpen is voor het wassen van matten, voor een
perfecte verwijdering van vuil.
GORDIJNEN
Gebruik dit programma voor het wassen van gordijnen.
Wij adviseren om een speciaal wasmiddel te gebruiken voor
fijne was.
HANDDOEKEN / BADJASSEN
Normaal tot zwaar vervuild en stevig katoenen en linnen wasgoed,
zoals handdoeken en badjassen.
HUISDIERENSPUL
Perfect voor het verwijderen van dierenharen van huisdierentextiel.
TUINKLEDING / OUTDOOR
Programma dat ontwikkeld is voor het wassen van bijzonder vuile
kleding (bv. met aarde- of grasvlekken).
BADPAK
Zwemkleding die aangeduid is als machinewasbaar of handwasbaar.
CENTRIFUGEREN
Apart programma met intensieve centrifugering. Voor stevige was.
SPOELEN & CENTRIFUGEREN
Programma met aparte spoeling en intensieve centrifugering.
Voor stevige was.
AFVOEREN
Apart programma voor het afpompen van het water, zonder te
centrifugeren.
OPTIES
Raadpleeg de Programmatabel om te controleren of er opties
beschikbaar zijn voor het geselecteerde programma.
OPTIES die geselecteerd kunnen worden door op de toets Opties
te drukken
Voorwassen
Helpt om zeer vuile was schoon te krijgen door een voorwasfase toe
te voegen aan het geselecteerde wasprogramma. Het programma
wordt hierdoor ongeveer 20 minuten langer. Om wasmiddel toe te
voegen voor de voorwasfase,
moet u zorgen dat u de 6th Sense Precisiedosering gebruikt.
Fresh Care (frisverzorging)
Helpt uw was fris te houden als u deze niet meteen na het einde van
het programma uit de machine kunt halen. De wasmachine eindigt
met een korte centrifugering met de snelheid die door de gebruiker
geselecteerd is; daarna begint de wasmachine het wasgoed met
regelmatige intervallen rond te draaien, korte tijd na het einde van
het programma. Dit ronddraaien duurt maximaal 6 uur na het einde
van uw wasprogramma. U kunt dit op elk gewenst moment stoppen
door op de schermtoets te drukken; de deur wordt ontgrendeld en u
kunt uw was eruit halen.
Mate vervuiling
Helpt om zwaar vervuild wasgoed met vlekken schoon te krijgen
door de efficiëntie van vlekverwijderingsmiddelen te optimaliseren.
Extra spoelbeurt
Helpt om wasmiddelresten in het wasgoed te voorkomen door
de spoelfase te verlengen. Vooral geschikt voor het wassen van
wasgoed van baby’s, voor mensen die een allergie hebben en in
gebieden met zacht water.
Strijkvriendelijk
Helpt kreukvorming te verminderen. De was en de cycli worden
gewijzigd.
7
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Zie de Gebruikershandleiding voor instructies met betrekking tot
onderhoudsprocedures en het oplossen van problemen.
HOE ONTVANG IK DE GEBRUIKSAANWIJZING
> Bel de Klantenservice
> Gebruik deze QR-code
WWW
TECHNISCH DOSSIER
Het technisch dossier met energieverbruikswaarden kan worden
gedownload van de Whirlpool-website http://docs.whirlpool.eu
CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE
Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, moet u de
codes op het label aan de binnenkant van de deur kunnen geven.
Het telefoonnummer staat in het garantieboekje.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
001
8
n
> Download de handleiding van de Whirlpool-website
http://docs.whirlpool.eu
Om dit te doen, moet u de juiste handelscode van het product
invoeren. Deze staat vermeld op het zelfklevende label.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising