Whirlpool | FRR12451 | Use and care guide | Whirlpool FRR12451 Упътване за употреба

Whirlpool FRR12451 Упътване за употреба
Ръководство за потребителя
www.‌whirlpool‌.eu/register
БЪЛГАРСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BG
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ WHIRLPOOL.
За още по-пълна помощ за потребителите, регистрирайте
електроуреда си на www.whirlpool.eu/register
INDEX
Указания За Безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Описание На Продукта
Електроуред. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Панел За Управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Функция 6Th Sense Precision Dose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Технически Спецификации За Свързването На Водата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Как Се Използва Електроуреда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Първа Употреба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ежедневна Употреба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Настройки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Полезни Съвети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Таблица На Програмите. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Данни За Консумация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Опции, Функции И Индикатори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Почистване И Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Външно Почистване На Пералната Машина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Проверка На Маркуча За Входящата Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Почистване На Филтрите За Маркуча Завходящата Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Почистване На Филтъра На Помпата/Източване На Остатъчната Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Транспорт И Транспортиране. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Отстраняване На Неизправности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Често Задавани Въпроси За Wifi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Отдел За Поддръжка На Клиенти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ръководство За Монтаж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
3
4
BG
5
Ръководство за потребителя
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
ЕЛЕКТРОУРЕД
1.
2.
1. Горна работна
повърхност
2. Дозатор за препарат
3. Работен панел
4. Дръжка на вратата
5. Врата
6. Филтър на помпата
7. Регулируеми опорни
крака (4)
3.
4.
5.
6.
7.
ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
2
5
4:28
1:58
What to Wash
COLORS
Temperature
30°C
1
3
1. БУТОН POWER (ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ)
Докоснете за включване на пералната машина.
2. БУТОН HOME (НАЧАЛО)
Докоснете този бутон и на LCD дисплея ще се
покаже началният екран, от който можете да
изберете цикъл, настройки и опции.
3. БУТОН FAVORITES (ПРЕДПОЧИТАНИ)
Съхранява и предоставя достъп до
предпочитаните от Вас цикли.
4. LCD ЕКРАН
Използвайте този екран за избор на цикъл,
настройки, опции и др.
5. БУТОН REMOTE CONTROL (ДИСТАНЦИОННО
6
Soil Level
4
How to Wash
NORMAL
Spin Speed
1000 rpm
6
7
УПРАВЛЕНИЕ)
Докоснете този бутон, за да настроите
дистанционно управление.
6. БУТОН TOOLS (ИНСТРУМЕНТИ)
Докоснете този бутон за достъп до екрана с
инструменти. За повече информация вижте
НАСТРОЙКИ.
7. БУТОН START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА)
Докоснете за старт или докоснете за пауза по
време на цикъл. Когато стартирате цикъл,
вратата се заключва, пералната машина
преценява размера на товара и цикълът за
пране започва.
Функция 6th SENSE PRECISION DOSE
BG
РЪЧНО ДОЗИРАНЕ:
В случай че не желаете да използвате дозатора,
можете също да дозирате препарата директно в
барабана.
1. Изключете AUTO DOSING (АВТОМАТИЧНО
ДОЗИРАНЕ), както е пояснено в SETTINGS
(НАСТРОЙКИ) – 6th Sense Precision Dose.
2. Поставете препарат на прах, гел, таблетки или
в течно състояние директно в барабана.
3. Поставете препарата близо до началото на
барабана.
4. Не избирайте опцията за предпране, когато
използвате ръчно дозиране.
B
A
АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ:
ВАЖНО: Не използвайте хлорирани избелващи
препарати в тази перална машина и не
използвайте перилен препарат на прах в 6th
Sense Precison Dose (Прецизна доза с 6-то
чувство).
A. Дозатор 1
• Течен препарат с общо предназначение ИЛИ
• Специален течен препарат (напр. за цветно
пране, вълна, спортно облекло и т.н.)
Максимално количество за наливане: 1000 мл
ВАЖНО: Никога не наливайте омекотител за
дрехи в Резервоар 1.
B. Дозатор 2
• Омекотител за дрехи ИЛИ
• Течен препарат (с общо предназначение или
специален, напр. за цветно пране, вълна или
спортно облекло)
Максимално количество за наливане: 500 мл.
Изберете предпочитаната конфигурация
измежду посочените в раздела КАК СЕ
ИЗПОЛЗВАТ НАСТРОЙКИТЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДА.
За сваляне:
1. Повдигнете капака на резервоара на дозатора
в горната част на пералната машина.
2. Повдигнете резервоара на дозатора за
дръжката и издърпайте право нагоре, извън
пералната машина.
За смяна:
1. Поставете обратно резервоара на дозатора в
кухината в горната част на пералната машина
и се уверете, че е добре поставен.
2. Затворете капака на резервоара на дозатора.
ПРЕПОРЪЧВАНИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРАНЕ
Вид пране
Температурен
диапазон
Препоръчван вид препарат
Памучни тъкани, ленени тъкани и
силно замърсени дрехи
(студена-90° C)
Препарати за силно замърсени тъкани
Светли/пастелни цветове
(студена-60°C)
Ярки цветове
(студена-60°C)
Черни/тъмни цветове
(студена-60°C)
Препарати, съдържащи избелващо
средство
Препарати за цветни тъкани,
несъдържащи избелващо средство
Специални препарати за черно/тъмно
пране
7
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕТО
НА ВОДАТА
ВХОДЯЩА ВОДА
Студена
КРАН ЗА ВОДА
Накрайник с резба за 3/4” гъвкав маркуч
МИНИМАЛНО НАЛЯГАНЕ НА ВХОДЯЩА ВОДА 100 kPa (1 bar)
МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ НА ВХОДЯЩА
ВОДА
8
1000 kPa (10 bar)
BG
КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ЕЛЕКТРОУРЕДА
ПЪРВА УПОТРЕБА
Вижте раздела ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА за
информация относно избора и стартирането
на програма.
ПЪРВИ ЦИКЪЛ
Ако включите пералната машина към
захранването, тя автоматично ще се включи. Ще
бъдете подканени да зададете желания език на
дисплея.
Превъртете с копчето UP (НАГОРЕ) или DOWN
(НАДОЛУ), за да изберете желания език, след това
потвърдете с копчето ОК. След това определете
дали искате да използвате омекотител или перилен
препарат за Резервоар 2 на дозатора за препарат
(6th Sense Precision Dose). За да отстраните всички
отпадъци от производствения процес:
• Изберете програмата „Cotton + Sanitize“ (Памук
+ Дезинфекция) при температура 90° C
• Добавете малко количество перилен препарат
за силно замърсени тъкани в отделението за
ръчно дозиране на дозатора за препарат
(максимум 1/3 от препоръчаното от
производителя количество за слабо замърсено
пране) и натиснете бутоните за автоматично
дозиране – тези бутони трябва да са изгаснали
• Стартирайте програмата, без да поставяте
никакво пране.
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ
Дозаторът за препарат на пералната машина е
оборудван със система с два резервоара за
автоматично разпределяне на течен препарат и
омекотител.
Преди да използвате тази функция, следвайте
инструкциите в SETTINGS (НАСТРОЙКИ) за:
Set tank 2 content (Задаване на съдържание на
резервоар 2). По подразбиране, Резервоар 1 е
настроен за перилен препарат (основният Ви
перилен препарат), а Резервоар 2 е настроен за
омекотител за дрехи. Ако не използвате омекотител
за дрехи, настройте и Резервоар 2 за препарат.
ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА
СОРТИРАНЕ НА ВАШЕТО ПРАНЕ
1. ИЗВАДЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ ОТ
ДЖОБОВЕТЕ
• Монети, безопасни игли и други
подобни могат да повредят прането
Ви, както и части от пералната
машина.
• Предмети като хартиени носни кърпички ще се
разкъсат на малки парчета, които трябва да бъдат
отстранени ръчно след прането.
2. ЗАТВОРЕТЕ ЦИПОВЕТЕ, ЗАКОПЧАЙТЕ
КОПЧЕТАТА ИЛИ КУКИЧКИТЕ.
ОТДЕЛНИТЕ КОЛАНИ ИЛИ
ПАНДЕЛКИ ЗАВЪРЖЕТЕ ЗАЕДНО.
• Перете малките дрехи (например найлонови
чорапи, колани и т.н.) и дрехите с кукички
(например сутиени) в торбичка за пране или в
калъфка за възглавница с цип. Винаги сваляйте
халките от пердетата или ги перете с халките, но
поставени в памучна торба.
. СОРТИРАНЕ СЪГЛАСНО ТИП НА ТЪКАНИТЕ/
СИМВОЛ НА ЕТИКЕТА С УКАЗАНИЯ
Памучни тъкани, смесени влакна, фини/синтетика,
вълна, дрехи за ръчно пране.
• Цвят
Отделяйте цветните и белите дрехи. Перете новите
цветни дрехи отделно.
• Размер
Перете дрехи с различни размери в едно и също
зареждане на пералната машина, за да подобрите
ефективността и разпределянето в барабана).
• Фино пране
Перете финото пране отделно; то изиска
внимателни грижи.
3
КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ПЕРАЛНАТА МАШИНА
1. ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРАНЕ
• Пригответе прането си съгласно препоръките
в раздел „СЪВЕТИ И ПОДСКАЗКИ“.
• Уверете се, че закопчалките са затворени и
панделките са завързани.
• Отворете вратата и заредете прането.
Спазвайте размерите за максимален товар,
посочени в таблицата на програмите по-долу
9
2
. ЗАТВОРЕТЕ ВРАТАТА
• Уверете се, че между стъклото на
вратата и гуменото уплътнение няма
пране.
• Затворете вратата така, че да чуете щракване
при затварянето ѝ.
3
. ОТВОРЕТЕ КРАНА ЗА ВОДА
• Уверете се, че пералната машина е
свързана към електрическата мрежа.
• Отворете крана за вода
за цикъла/програмата, избран/а в Стъпка 5.
Докоснете желаната настройка и докоснете OKAY
за потвърждение.
Докоснете зоната „Soil Level“ (Ниво на
замърсеност) на екрана, за да се покажат
настройките за ниво на замърсеност за цикъла/
програмата, избран/а в Стъпка 5. Докоснете
желаната настройка и докоснете OKAY за
потвърждение.
. ИЗБЕРЕТЕ ОПЦИЯ
7
4
. ВКЛЮЧЕТЕ ПЕРАЛНАТА МАШИНА
• Натиснете бутона On/Off (включване/
изключване). Показва се анимация и се чува
звук. Показва се последно използваната
програма. След това пералната машина е готова
за работа.
5
. ЗАДАЙТЕ WHAT TO WASH (КАКВО ДА СЕ
ПЕРЕ)
4:28
1:58
What to Wash
COLORS
Temperature
30°C
Soil Level
How to Wash
NORMAL
Spin Speed
1000 rpm
От началния екран докоснете зоната „What to
Wash“ (Какво да се пере) на екрана, за да изберете
програмата, която е най-подходяща за дрехите,
които искате да перете. Може да се наложи да
превъртите надолу с пръст, за да видите всички
възможности за избор. Докоснете желаната
програма, за да се върнете към началния екран.
Докоснете зоната „How to Wash“ (Как да се пере)
на екрана, за да изберете програмата, която е
най-подходяща за начина, по който искате да
изперете дрехите. Може да се наложи да
превъртите надолу с пръст, за да видите всички
възможности за избор. Докоснете желаната
програма, за да се върнете към началния екран.
6
. ИЗБЕРЕТЕ TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА),
SOIL LEVEL (НИВО НА ЗАМЪРСЕНОСТ) И SPIN
SPEED (ОБОРОТИ НА ЦЕНТРОФУГАТА)
4:28
1:58
What to Wash
COLORS
Temperature
30°C
Soil Level
How to Wash
NORMAL
Spin Speed
1000 rpm
От началния екран докоснете зоната
„Temperature“ (Температура) на екрана, за да се
покажат настройките за температура за цикъла/
програмата, избран/а в Стъпка 5. Докоснете
желаната настройка и докоснете OKAY за
потвърждение. Докоснете зоната „Spin Speed“
(Обороти на центрофугата) на екрана, за да се
покажат настройките за обороти на центрофугата
10
От началния екран докоснете иконата „Options “
(Опции) (горе вдясно на екрана) и екранът
„Options“ (Опции) показва изборите за Prewash
(Предпране), Fresh Care (Грижа за свежест),
Mutirinse (Многократно изплакване) и Easy Iron
(Лесно гладене). Избраните по-рано опции за „What
to Wash“ (Какво да се пере) и „How to Wash“ (Как да
се пере) ще бъдат показани на екрана.
Докоснете екрана за всяка опция, за да промените
настройката ѝ. Не всички опции и настройки са
налични за всички програми/цикли. Вижте
„PROGRAMME CHART“ (ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ)
за наличните опции и настройки. Вижте раздела
OPTIONS AND FUNCTIONS (ОПЦИИ И ФУНКЦИИ) за
повече информация.
8
. ДОБАВЯНЕ НА ПРЕПАРАТ
• Ако желаете да добавите препарат ръчно,
отворете вратата и добавете препарата в барабана,
както е посочено в раздела „6th Sense Precision
Dose“ (Прецизна доза с 6-то чувство).
• Ако желаете пералната машина да дозира
препарата автоматично, просто се уверете, че
функцията Auto Dosing (Автоматично дозиране) е
активирана (вижте раздела OPTIONS, FUNCTIONS AND
INDICATORS (ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ)/
Използване на 6th Sense Precision Dose). Препаратът се
добавя от системата за автоматично дозиране след
стартиране на програмата.
9
. СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА
• Натиснете бутона „Start/Pause“ (Старт/
Пауза) – програмата стартира.
10
. ПРОМЯНА НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА, АКО
Е НЕОБХОДИМО
Все още можете да промените настройките, докато
програмата работи. Промените ще се приложат
при условие, че съответната фаза на програмата
все още не е приключила.
• Натиснете съответния бутон (например бутона
„Spin speed“ (Обороти на центрофугата), за да
промените оборотите на центрофугата). Дисплеят
показва, че стойността може да се настрои.
• Изберете правилната стойност, като преместите
показалеца на RIGHT (ДЯСНО) или LEFT (ЛЯВО) на
екрана. За да промените настройките на работеща
програма, можете също така
• да натиснете бутона „Start/Pause“ (Старт/Пауза), за
да поставите програмата в пауза;
• да промените настройките си;
• да натиснете отново бутона „Start/Pause“ (Старт/
Пауза), за да продължите с програмата.
11
. ПОСТАВЯНЕ НА ПАУЗА НА РАБОТЕЩАТА
ПРОГРАМА И ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА, АКО Е
НЕОБХОДИМО (ДОБАВЯНЕ НА ДРЕХИ)
• В началните минути на цикъла се показва бутона
ADD GARMENT (ДОБАВЯНЕ НА ДРЕХИ). Когато го
натиснете, машината преминава в пауза и вратата
се отключва, за да позволи добавянето на дрехи.
Следвайте инструкциите на дисплея.
. НУЛИРАНЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА, АКО
Е НЕОБХОДИМО
• На дисплея натиснете иконата близо до
името на цикъла, докато бъде поискано
потвърждение за „Proceed or back“
(Продължаване или връщане) за отказ от
12
програмата.
Водата се източва, програмата приключва и
вратата се отключва.
BG
13
. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМА
• Дисплеят показва, че цикълът е приключил,
можете да извадите прането
• Натиснете бутона за включване/изключване,
за да изключите пералната машина. Ако не я
изключите, пералната машина ще се изключи
автоматично около пет минути след
приключване на програмата с цел пестене на
енергия.
• Оставете вратата открехната, за да може да
изсъхне вътрешността на пералната машина.
НАСТРОЙКИ
Бутонът за инструменти осигурява достъп до
много други настройки, помощни цикли,
предпочитания и информация. Докоснете бутона
„TOOLS“ (ИНСТРУМЕНТИ) за достъп до екрана Tools
(Инструменти), който съдържа следното (трябва да
превъртите надолу с пръст, за да видите всички
възможности за избор).
6th Sense Precision Dose Dispenser 1 (Дозатор 1)
Натиснете тази икона за достъп до:
Състоянието на Дозатор 1 и изберете между:
• Active (Активен);
• Disabled (1 Cycle) (Деактивиран – 1 цикъл);
• Off (Permanently) (Изкл. – постоянно).
Дозатор 1 за концентриран препарат и изберете
между:
• 10 мл;
• 15 мл;
• 20–35 мл;
• 40–70 мл;
• 70–170 мл.
6th Sense Precision Dose Dispenser 2 (Дозатор 2)
Натиснете тази икона за достъп до:
Състоянието на Дозатор 2 и изберете между:
• Active (Активен);
• Disabled (1 Cycle) (Деактивиран – 1 цикъл);
• Off (Permanently) (Изкл. – постоянно).
Съдържанието на Дозатор 2 и изберете между:
• Softener (Омекотител);
• Detergent (Перилен препарат).
Когато зададете перилен препарат:
Задайте концентрация на Дозатор 2 и изберете
между:
• 10 мл;
• 15 мл;
• 20–35 мл;
• 40–70 мл;
• 70–170 мл.
Заключване на бутоните за управление
Натиснете иконата, за да заключите бутоните за
управление. Плъзнете за отключване.
Заглушаване
Натиснете тази икона, за да заглушите или пуснете
отново звука.
Помощни цикли
Натиснете тази икона за достъп до следните цикли:
Spin (Центрофуга), Drain (Източване), Rinse & Spin
(Изплакване и центрофуга). Докоснете помощния
цикъл, който искате да използвате, и следвайте
съветите на екрана.
Preferences (Предпочитания)
Натиснете за достъп до Times and Dates (Дата и
час), Sound Volume (Сила на звука), Display Settings
(Настройки на дисплея) и Regional (Регионални).
Следвайте съветите на екрана.
Wi-Fi
Натиснете за достъп до Connect to Network
(Свързване към мрежата), SAID Codes (SAID
кодове), Mac Address (Mac адрес) и Wi-Fi. Следвайте
съветите на екрана.
Info (Информация)
Натиснете за достъп до Service & Support
(Обслужване и поддръжка), Store Demo Mode
(Запаметяване на демонстрационен режим),
Restore Factory (Възстановяване на фабричните
настройки), Wi-Fi Terms (Общи условия за Wi-Fi) и
Software Terms and Conditions (Общи условия за
софтуера). Следвайте съветите на екрана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не активирайте Store DEMO
MODE (Запаметяване на демонстрационен режим).
Ако виждате предупреждение, което се отнася за
DEMO MODE (ДЕМОНСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ),
отидете на TOOLS (ИНСТРУМЕНТИ), INFO
(ИНФОРМАЦИЯ) и се уверете, че STORE DEMO
MODE (ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОНЕН
РЕЖИМ) е OFF (ИЗКЛ.).
11
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
СОРТИРАЙТЕ ПРАНЕТО СИ СПОРЕД:
• Вида на тъканите/етикета с указания (памучни,
смесени, синтетични, вълнени, дрехи за ръчно
пране);
• Цвета (разделете цветните от белите дрехи,
перете нови цветни дрехи отделно);
• Размера (перете дрехи с различни размери в
едно и също зареждане на пералната машина, за
да подобрите ефикасността и разпределянето в
барабана);
• Деликатни (перете малки по размер дрехи като
найлонови чорапи и дрехи с кукички като
сутиени, в торбичка или калъфка от възглавница
с цип).
ИЗПРАЗНЕТЕ ВСИЧКИ ДЖОБОВЕ
• Предмети като монети или безопасни игли
могат да повредят прането, както и барабана.
ПЕРЕТЕ СПОРЕД ЕТИКЕТИТЕ НА ДРЕХИТЕ
Температурата върху символа с вана за пране
показва максималната възможна температура за
пране на дрехите.
За отключване и отваряне на вратата на
пералната машина:
1. Отворете вратичката за достъп до филтъра на
помпата за източване в долния десен ъгъл в
предната част на пералната машина. С помощта
на отвертката Phillips разхлабете и извадете
винта Phillips в горната дясна част на
отделението за врата за достъп.
2. Издърпайте надолу пластмасовата лента,
разположена под извадения винт. Сега вече
вратата може да бъде отворена и прането да се
извади, ако е необходимо.
Нормално механично действие
Намалено механично действие
Силно намалено механично действие
Само ръчно пране
Да не се пере
РЕДОВНО ПОЧИСТВАЙТЕ ФИЛТЪРА НА
ПОМПАТА
• Спомага за избягване на запушвания и
състояния, при които не може да се изпомпва
водата. Вижте раздела ПОЧИСТВАНЕ И
ПОДДРЪЖКА/„Почистване на филтъра на
помпата“.
КАК ДА ОТВОРИМ РЪЧНО ВРАТАТА ПРИ
СПЕШЕН СЛУЧАЙ
Преди да отворите вратата както е описано
по-долу, вижте информацията за неизправност
„Вратата няма да се отключи“ в раздела
„Отстраняване на неизправности“.
Вратата може да се отключи сама, след като
неизправността вече не съществува.
Ако вратата все още не може да се отвори,
направете следното:
Преди отваряне на вратата:
• Изключете пералната машина от бутона ѝ и
след това я изключете от електрическата мрежа.
• Затворете крана за вода.
Винаги източвайте водата, преди да отворите
вратата, като:
• Следвате инструкциите в раздела „Почистване
на филтъра на помпата за източване на водата/
Източване на остатъчната вода“.
12
3. След изваждането на прането, ако е
необходимо, закрепете пластмасовата лента,
като смените и затегнете винта Phillips, изваден в
стъпка 1, през отвора в лентата.
ПЕСТЕНЕ И ОКОЛНА СРЕДА
• Най-доброто използване на енергия, вода,
перилен препарат и време се постига при
спазване на максималния препоръчителен
размер за зареждане за различните програми,
както е посочено в таблицата на програмите.
• Не превишавайте дозирането на перилен
препарат, посочено в инструкциите на
производителя на перилния препарат.
Използвайте функцията за автоматично
дозиране.
• Използвайте режима на дистанционно
управление за програмиране и стартиране на
пералната машина, когато цените за енергия са
по-ниски.
ПОЧИСТВАНЕ НА ДОЗАТОРИТЕ 6 TH SENSE
PRECISION DOSE
След известен период на използване на
пералната машина може да забележите наличие
на остатъци в дозаторите.
За да извадите остатъците от дозаторите,
вдигнете дръжката върху корпуса на дозатора,
за да го извадите от отделението на пералната
машина, след това изплакнете дозаторите
обилно с течаща вода. Избършете външните
повърхности на дозаторите с универсален
почистващ препарат за повърхности или с
влажна кърпа и изсушете с кърпа.
Поставете обратно дозаторите в пералната
машина и се уверете, че са поставени добре.
ВАЖНО: Дозаторът 6th Sense Precision Dose не е
пригоден за миене в миялна машина.
BG
УКАЗАНИЯ ЗА ЦИКЛИТЕ
Тази перална машина има уникален
потребителски интерфейс, който Ви помага да
изберете най-добрия цикъл за пране на
количеството дрехи, които искате да изперете.
Опцията „What to Wash/How to Wash“ (Какво да се
пере/Как да се пере) Ви води до оптималния
цикъл в две лесни стъпки: Първо определете
какви дрехи има в количеството, което искате да
изперете. Използвайте това, за да направите
избора си за „What to Wash“ (Какво да се пере).
След това решете как искате пералната машина
да ги изпере и направете подходящия избор за
„How to Wash“ (Как да се пере). Вижте таблицата
по-долу за повече подробности. За най-добра
грижа за тъканите, изберете цикъла, опциите и
настройките, които най-добре пасват на Вашето
пране. Не всички настройки са налични за всеки
цикъл, а някои опции не могат да се използват
заедно.
Какви дрехи искате да перете?
Избор на цикъл „What to Wash“ (Какво да се
пере):
Памучни тъкани, ленени тъкани и силно
замърсено пране
Светли или тъмни памучни тъкани, лен и
смесено пране
Тъкани, които не се гладят, рокли, ризи/
панталони, синтетика, прозрачни/дантелени
дрехи
Бели тъкани/дрехи
Хавлиени и домакински кърпи
Памук
Как искате да ги изперете?
Нормално
Бързо
Внимателно почистване
Силно почистване
Силно почистване и ефективно плакнене
Цветно/Смесено пране
Фини тъкани/Синтетика
Бяло пране
Хавлии/Халати за баня
Избор на цикъл „What to Wash“ (Как да се
пере):
Нормално
Много бързо
Внимателно
Интензивно
Дезинфекция
13
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
N-R-I-G-S
Студена/90° C
12,0
N-R
Студена/60° C
7,0
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)
N-R-G
Студена/60° C
5,0
DELICATES (ДЕЛИКАТНИ)
N-R-G
Студена/40° C
3,0
-
N
Студена/40° C
2,0
-
SHIRTS/BUSINESS (РИЗИ/
БИЗНЕС)
N-R-G
Студена/30° C
3,0
400
WHITES (БЕЛИ)
N-I-G-S
Студена/60° C
12,0
1400
COLORS (ЦВЕТНИ)
N-R-G
Студена/30° C
7,0
1000
JEANS (ДЪНКИ)
N-R-I-G
Студена/60° C
6,0
-
1000
N-R
Студена/60° C
4,0
-
1400
N-R-I-G
Студена/60° C
6,0
1000
N-R-I-G-S
Студена/90° C
3,5
1400
DUVET (ЗАВИВКИ)
N-R-G
Студена/40° C
3,5
-
600
BATH/KITCHEN CARPETS (КИЛИМЧЕТА ЗА БАНЯ/КУХНЯ)
N-R-G
Студена/40° C
3,0
-
600
CURTAINS (ЗАВЕСИ)
N-R-G
Студена/40° C
3,0
-
600
TOWEL/BATH ROBES
(ХАВЛИИ/ХАЛАТИ)
N-R-I-G-S
Студена/90° C
10,0
PETS STUFF (АРТИКУЛИ
НА ДОМ. ЛЮБИМЦИ)
N-R-G
Студена/40° C
3,0
ГРАДИНСКИ ДРЕХИ/ДРЕХИ
ЗА РАБОТА НА ОТКРИТО
N-R-I-G
Студена/60° C
6,0
BATHING SUITE (БАНСКИ)
N
Студена/40° C
2,0
-
SPIN (ЦЕНТРОФУГА)
-
-
12,0
-
-
RINSE & SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ И ЦЕНТРОФУГА)
-
-
12,0
-
-
DRAIN (ИЗТОЧВАНЕ)
-
-
12,0
-
MIXED (СМЕСЕНИ)
WOOL (ВЪЛНА)
SPORT (СПОРТНИ)
BABY ITEMS (БЕБЕШКИ)
BED LINEN (СПАЛНО БЕЛЬО)
N Нормален (по подразбиране)
14
R Бърз
G Внимателен
I Интензивен
S Дезинфекция
-
Отложен старт
Автоматично
дозиране
2
Softener (Омекотител)
COTTON (ПАМУЧНИ)
-
1
Препарат
и добавки
Detergent (Перилен препарат)
-
Easy Iron (Лесно гладене)
12,0
Extra Rinse (Допълнително
изплакване)
Студена/60° C
Soil Level (Ниво на замърсеност)
N
Fresh Care (Грижа за свежест)
ECO COTTON (ЕКОПАМУЧНИ)
Програма
Prewash (Предпране)
Макс. обороти на центрофугата (об./мин)
Spin
(Центрофуга)
Макс. количество пране (кг)
Избира се
директно
Температурен диапазон °C
Указания на етикета
(програма по подразбиране)
How to wash (Как да се пере)
Избира се чрез опцията
1400
-
-
1400
-
1400
-
1400
1400
-
1400
1200
600
-
-
400
1400
-
600
1000
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
Може да се избира/
опция
- Не може да се избира/не е
приложимо
Необходимо
Опция
-
BG
ДАННИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
Тези данни могат да бъдат различни в дома Ви
поради променящите се условия на температура
на входящата вода, водното налягане и т.н.
Памук
Синтетика
ЕКОПАМУЧНИ
ЕКОПАМУЧНИ
40
40
60
60
12,0 (max)
5,0
12,0 (max)
6,0
133
85
65
40
1,7
1,13
0,850
0,455
ПРИБЛИЗИТЕЛНО
ОСТАТЪЧНО
СЪДЪРЖАНИЕ НА
ВЛАГА (%)
50
40
53
53
ЕКОПАМУЧНИ
40
6,0
40
0,450
53
ПРОГРАМА
ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЕЖДАНЕ
(°C)
(КГ)
Стойностите, измерени при нормални условия,
съответстват на IEC/EN 60456. Горните резултати
от тестове са направени при използване на
прахообразен перилен препарат с ръчно
дозиране, както е посочено в раздела „6th Sense
Precision Dose“. Стойностите за вода, енергия и
остатъчно съдържание на влага се отнасят за
настройката на програмите по подразбиране,
без опциите. max = максимален капацитет за
зареждане на пералната машина. Стойностите за
звука, посочени на етикета, се отнасят за
напълно инсталиран уред.
ВОДА (Л)
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
(КВТЧ)
Eco Cotton (Екопамучни) е стандартна
програма за пране на нормално замърсени
памучни дрехи и е най-ефикасната програма по
отношение на комбинираното потребление на
вода и енергия. Поради съображения за
енергийна ефективност, реалната температура
на водата може да се отклонява от посочената за
цикъла температура.
Потреблението на мощност в режим изключено
(от бутона) е 0,4 W, в режим включено – 3 W, в
режим мрежова готовност (интернет) – 1 W.
ПРОГРАМИ
Спазвайте препоръките за пране на етикетите на
дрехите.
ECO COTTON (ЕКОПАМУЧНИ)
Пране на нормално замърсени памучни дрехи. Стандартна програма за памучни
дрехи при 40° C и 60° C и най-предпочитаната
програма по отношение на комбинираното
потребление на вода и енергия за пране на
памучни дрехи.
Стойностите на етикета за енергийна ефективност се базират на тази програма.
COTTON (ПАМУЧНИ)
Нормално до силно замърсено пране и пране на
дрехи от груб памук и лен, като хавлии, бельо,
покривки за маса и т.н.
MIXED (СМЕСЕНИ)
Леко до нормално замърсено грубо пране от
памук, лен, изкуствени нишки и смеси от тези материали. Програма с продължителност 1 час.
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)
Нормално замърсено пране от изкуствени нишки (като полиестер, полиакрил, вискоза и т.н.)
или смес на такива материали с памук.
DELICATES (ДЕЛИКАТНИ)
Фино пране от деликатни тъкани, което се нуждае от внимателна обработка.
WOOL (ВЪЛНА)
Вълнени дрехи с етикет Woolmark и идентифицирани като подходящи за перална машина, както
и текстилни материи от коприна, лен, вълна и
вискоза, маркирани за пране на ръка.
SHIRTS/BUSINESS (РИЗИ/БИЗНЕС)
Ризи, блузи и фини бизнес дрехи от памук, синтетика или смес от тези материали.
WHITES (БЕЛИ)
За нормално пране на силно замърсени хавлии,
бельо, покривки и спално бельо и т.н. от устойчив памук и лен.
Цикълът има фаза на предпране преди основното пране, само когато е избрана температура
90° C. В такъв случай се препоръчва да се добави
перилен препарат и в секцията за предпране, и в
секцията за пране.
COLORS (ЦВЕТНИ)
Леко до нормално замърсено пране от памук,
синтетика или смес от такива материали; също
за деликатни. Помага за запазване на цветовете.
15
JEANS (ДЪНКИ)
Нормално замърсено памучно дънково облекло от груб дънков материал, като панталони и
якета.
SPORT (СПОРТНИ)
Нормално замърсено и водещо до изпотяване
спортно облекло от памучно жарсе или микрофибър, включва цикъл на предпране – можете
да добавите перилен препарат и в отделението
за предпране. Не използвайте омекотител.
BABY ITEMS (БЕБЕШКИ)
Нормално замърсени бебешки дрехи от памук
и/или лен. Пяната се изплаква още по-щателно,
което спомага за предпазване на чувствителната
бебешка кожа.
BED LINEN (СПАЛНО БЕЛЬО)
Бяло или цветно спално бельо от памук и синтетични влакна или от смес от двата вида материали.
DUVET (ЗАВИВКИ)
Големи по размер артикули като спални чували,
подходящи за машинно пране одеяла, възглавници и завивки с пух или синтетичен материал.
BATH/KITCHEN CARPETS (КИЛИМЧЕТА ЗА
БАНЯ/КУХНЯ)
Цикълът е предвиден за подходящи за машинно пране килимчета, като осигурява перфектно
отстраняване на замърсяванията.
CURTAINS (ЗАВЕСИ)
Използвайте този цикъл за пране на завеси.
Препоръчваме да използвате специален препарат, който е разработен за пране на деликатни
тъкани.
TOWEL/BATH ROBES (ХАВЛИИ/ХАЛАТИ)
Нормално до силно замърсено пране и пране на
дрехи от груб памук и лен, като хавлии, халати.
PET STUFF (АРТИКУЛИ НА ДОМ. ЛЮБИМЦИ)
Перфектен за отстраняване на животински косми от артикулите за домашни любимци.
ГРАДИНСКИ ДРЕХИ/ДРЕХИ ЗА РАБОТА НА
ОТКРИТО
Програма, създадена за пълно изпиране на особено замърсени дрехи (напр. петна от пръст или
трева).
BATHING SUIT (БАНСКИ)
Бански костюми, за които е посочено, че са подходящи за машинно или ръчно пране.
SPIN (ЦЕНТРОФУГА)
Отделна програма за интензивна центрофуга.
Само за груби тъкани.
RINSE & SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ И ЦЕНТРОФУГА)
Отделна програма за изплакване и интензивна
центрофуга. Само за груби тъкани.
DRAIN (ИЗТОЧВАНЕ)
Отделна програма за източване на водата без
центрофуга.
ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ
Вижте таблицата на програмите, за да проверите
дали опциите са налични за избраната програма
ОПЦИИ, които могат да се избират чрез натискане на бутона Options (Опции)
Prewash (Предпране)
Помага за почистване на силно замърсено пране
като добавя фаза на предпране към избраната
програма за пране. Програмата се удължава с
20 минути. За добавяне на препарат в етапа на
предпране се уверете, че използвате 6th Sense
Precision Dose.
Fresh Care (Грижа за свежест)
Помага за поддържане на прането свежо, ако не
можете да го извадите веднага след края на програмата. Пералната машина приключва с кратка
центрофуга със същите обороти като избраните
от потребителя и след това периодично завърта
прането за кратко след края на програмата. Това
завъртане продължава около 6 часа след края
на програмата за пране. Можете да го спрете по
всяко време, като натиснете бутона на екрана;
16
вратата се отключва и можете да извадите прането.
Soil Level (Ниво на замърсеност)
Спомага за почистване на силно замърсено пране с петна чрез оптимизиране на ефикасността
на добавките за отстраняване на петна.
Extra Rinse (Допълнително изплакване)
Спомага за избягване на остатъците от перилния
препарат чрез удължаване на фазата на изплакване. Особено подходящ за пране на бебешки
дрехи, пране на лица, страдащи от алергии и за
области с мека вода.
Easy Iron (Лесно гладене)
Спомага за намаляване на образуването на гънки. Прането и циклите ще бъдат променени.
ФУНКЦИИ
Използване на 6th Sense Precision Dose
1. Отворете капака на резервоара на дозатора в
горната част на пералната машина.
2. Повдигнете вратичката за пълнене на
дозатора за течни перилни препарати (Дозатор
1). Добавете течен перилен препарат до линията
„MAX“. Не препълвайте Затворете вратичката. Тя
ще щракне, когато се затвори.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Дозатор 1 е празен, може да
изберете да добавите само достатъчно течен
препарат за едно пране.
3. Повдигнете вратичката за пълнене на
дозатора за течни омекотители (Дозатор 2).
Добавете течен омекотител до линията „MAX“.
Не препълвайте Затворете вратичката. Тя ще
щракне, когато се затвори.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Дозатор 2 е празен, може да
изберете да добавите само достатъчно течен
омекотител за едно пране.
4. Бавно затворете капака на резервоара на
дозатора. Уверете се, че е напълно затворен.
5. Уверете се, че дозаторът е активиран.
Използвайте бутона Tools (Инструменти), за да
уверите, че Дозатор 1 и Дозатор 2 са активни и
че концентрацията на препарата е правилна.
Вижте КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ЕЛЕКТРОУРЕДА –
НАСТРОЙКИ.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Дозатор 2 може да се използва като втори
дозатор за течни перилни препарати.
Използвайте бутона Tools (отидете на „6th Sense
Precision Dose Dispenser 2“), за да промените
съдържанието на Дозатор 2 и задайте
концентрацията на перилния препарат. Уверете
се, че другият дозатор е деактивиран.
• Преди да преминете към друга марка перилен
препарат, почистете внимателно дозатора за
течен перилен препарат (Дозатор 1).
• Почистете внимателно дозатора за течен
омекотител (Дозатор 2) преди преминаване от
течен омекотител към течен перилен препарат и
обратно - преди преминаване от течен перилен
препарат към течен омекотител, или преди
преминаване към различна марка перилен
препарат.
ВАЖНО:
• Не използвайте хлорирани избелващи
препарати в тази перална машина. Тези
препарати ще я повредят.
• Не поставяйте еднократни капсули за пране в
дозатора.
• Не поставяйте прахообразен препарат в
дозатора.
Настройка на Wi-fi (не се прилага в Русия)
Функцията 6th Sense Live позволява дистанционно управление на пералната машина чрез външно устройство. За да може пералната машина
да се управлява дистанционно, първо трябва да
завършите успешно процеса на настройване на
BG
връзката. Този процес е необходим, за да регистрирате машината и да я свържете към домашната си мрежа.
• Докоснете „SETUP NOW“ (НАСТРОЙ СЕГА), за да
започнете настройката на връзката.
Setup WiFi now to automatically set the time,
date, and enable connectivity with your
smartphone.
If you skip, you can find the optional later in
your Tools menu.
SKIP
SETUP NOW
Или пък докоснете „SKIP“ (ПРОПУСНИ), за да
свържете вашата перална машина по-късно.
КАК ДА НАСТРОИТЕ
За да използвате тази функция, трябва да притежавате: смартфон или таблет и безжичен рутер,
свързан към интернет. Моля, проверете чрез
Вашето смарт устройство дали силата на сигнала на безжичната домашна мрежа в близост до
уреда е добра.
Минимални изисквания.
Смарт устройство: Android с екран 1280 x 720 (или
по-висока) или iOS.
Вижте в App store съвместимостта на приложението с версиите за Android или iOS.
Безжичен рутер: 2,4 Ghz WiFi b/g/n.
1. Изтеглете приложението 6th Sense Live
Първата стъпка, за да свържете машината си, е
да изтеглите приложението за Вашето мобилно
устройство. Приложението 6th Sense Live ще
бъде вашето ръководство и ще Ви преведе през
всички изброени тук стъпки. Можете да изтеглите приложението 6th Sense Live, като посетите
iTunes или Google Play.
2. Създайте си профил
Ако не сте го направили досега, ще трябва да
създадете профил. Това позволява да свържете
Вашите уреди и Ви дава възможност да ги наблюдавате и контролирате от разстояние.
3. Регистрирайте Вашата перална машина
Регистрирайте Вашата перална машина, като
следвате инструкциите на приложението. За
процеса на регистрация ще Ви е необходим
Smart Appliance Identifier (SAID) номер. Неговият
уникален код е номерът след думата SERVICE на
идентификационната табелка, прикрепена към
продукта.
4. Свържете се с Wi-Fi
Следвайте сканирането, за да свържете процедурата за настройка. Приложението ще Ви преведе
през процеса на свързване на Вашия уред към
безжичната мрежа в дома Ви.
Ако рутерът Ви поддържа WPS 2.0 (или събиране), изберете „MANUALLY“, след това докоснете
„WPS Setup“: Натиснете бутона WPS върху безжичния рутер, за да установите връзка
17
между двата продукта.
Ако е необходимо, можете също да свържете
ръчно продукта, като използвате „Search for a
network“ (Търсене на мрежа).
Кодът SAID се използва за синхронизиране на смарт
устройство с Вашата перална машина. На Wi-Fi модула се показва MAC Address.
Процедурата за сдвояване трябва да се извърши отново само ако промените функциите за
настройка на Вашия рутер (име на мрежата или
парола или доставчик на данни).
Задайте време и дата
При свързването на пералната машина към
домашната Ви мрежа, времето и датата ще бъдат
зададени автоматично. В противен случай ще
трябва да ги зададете.
•Докоснете цифрите, за да зададете времето.
•Докоснете „SET“ за потвърждение.
След като настроите времето, ще трябва да зададете датата.
•Докоснете цифрите, за да зададете датата.
•Докоснете „SET“ за потвърждение.
Отложен старт
Позволява прането да бъде готово в определено
време чрез задаване на закъснение до
края на програмата.
Изберете закъснение до 8 часа. Само ако
ръчно добавите препарат: използвайте
прахообразен или таблетки - а не течен - перилен препарат.
Изберете програма, температура и опции.
• Превъртете иконката „Finish in“ (Отложен старт)
- иконката променя цвета си.
• Превъртете иконката RIGHT (ДЯСНО) или LEFT
(ЛЯВО), за да изберете закъснение от 15 минути
до 8 часа.
• Превъртете „Start/Pause“ (Старт/пауза) – започва
отброяването на закъснението. Дисплеят показва периода на завършване (= време до края на
програмата), както и продължителността на програмата по подразбиране. Ако отворите вратата
на пералната машина, закъснението ще бъде
отменено.
• Програмата започва автоматично, за да приключи в края на периода на закъснение. При стартиране на програмата закъснението на дисплея се
заменя от текущото състояние на програмата.
18
За да отмените закъснението
• отворете вратата
• или натиснете иконката за закъснение, за да
отмените закъснението; за да стартирате избраната програма незабавно, натиснете Start/Pause
• или натиснете и задръжте On/Off, за да отмените пълната настройка на програмата.
Заключване на бутоните за управление
Прави се с цел заключване на бутоните
и клавишите на контролния панел срещу
нежелана операция.
За да заключите:
• Пералната машина трябва да бъде включена.
• Натиснете и задръжте бутона за опция, докато
дисплеят покаже, че клавишите са заключени.
Сега бутоните и клавишите са заключени; работи
само бутонът On/Off (Вкл./Изкл.).
Ако изключите и включите отново пералнята,
заключване на бутоните и клавишите остава
активно, докато не ги отключите.
За да отключите: превъртете нагоре заключения
екран.
ИНДИКАТОРИ
Отстраняване на котления камък
Съобщение на дисплея редовно (на всеки 50
цикъла) ще съветва потребителя да прави автоматичен цикъл на почистване, за да почиства
пералната машина и да се бори с натрупването
на котлен камък и лоши миризми. За оптимална
поддръжка препоръчваме да използвате препарата WPRO за отстраняване на варовик и мазнини, съгласно указанията на опаковката. Продуктът може да бъде закупен, като се свържете с
отдела за техническа помощ или чрез уебсайта
www.whirlpool.eu. Whirlpool отказва да поема
всякаква отговорност за повреди на електроуреда, причинени от използването на други почистващи продукти за перални машини, които се
предлагат на пазара.
BG
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте запалителни течности за
почистване на пералната машина.
Уверете се, че сте изключили пералната
машина и я изключете също от електрическото
захранване преди извършване на операции по
почистване или поддръжка.
ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА
Почиствайте външните части на пералната
машина с мека влажна кърпа.
Не използвайте универсални препарати,
препарати за стъкло, абразивни прахове или
други подобни продукти, за да почистите
контролния панел, тъй като те могат да повредят
отпечатаните елементи.
ПРОВЕРКА НА МАРКУЧА ЗА ВХОДЯЩАТА ВОДА
Периодично проверявайте целостта на маркуча
за входящата вода. Ако се установи, че е
повреден, свържете се с отдела за поддръжка на
клиенти или с оторизиран дилър, за да получите
резервен маркуч.
Проверете прозорчето за инспекция на
предпазния клапан (вижте стрелката). Ако
е червено, това означава, че е активирана
функцията за защита от наводнение; в този
случай маркучът трябва да бъде заменен с
нов. За да извадите маркуча, натиснете бутона
за освобождаване (ако има такъв) и развийте
маркуча.
19
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ ЗА МАРКУЧА
ЗАВХОДЯЩАТА ВОДА
1. Затворете крана за водата и развийте
маркуча за входящата вода.
1
2
2. Почистете внимателно мрежестия филтър в
края на маркуча, като използвате четка.
4. Поставете отново мрежестия филтър.
Свържете отново маркуча за входящата вода
към крана за вода и пералната машина. Не
използвайте инструменти за свързване на
маркуча за входящата вода. Отворете крана
за вода и проверете дали всички връзки са
затегнати правилно.
3. В този момент ръчно развийте маркуча за
входящата вода от задната страна на пералната
машина. С помощта на клещи извадете
мрежестия филтър от клапана от задната страна
на пералната машина и го почистете.
2
1
20
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА НА ПОМПАТА/
ИЗТОЧВАНЕ НА ОСТАТЪЧНАТА ВОДА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че пералната машина е изключена
от бутона и изключена от електрозахранването,
преди да почистите филтъра на помпата или
да източите остатъчната вода. Ако малко преди
BG
това сте използвали програма за пране с висока
температура, изчакайте водата да се охлади,
преди да я източите.
Филтърът на помпата трябва да се почиства
редовно, за да не се допусне водата да остане в
уреда след циклите на пране поради запушване
на филтъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: Извършвайте следната процедура
на всеки 3 месеца.
1. Отворете вратичката за достъп до филтъра
на помпата за източване, намираща се в долния
десен ъгъл в предната част на пералната
машина.
4. Отстранете ръчно големите топки влакна и ги
поставете в подходящ контейнер за отпадъци.
Отстранете останалите замърсявания от
филтъра, като го изплакнете с вода.
2. Поставете широк, плосък съд под филтъра,
за да съберете източената вода. Извадете
черния маркуч, свалете капачката за вода и
източете маркуча в съда. Изпразнете съда.
Ако е необходимо, повторете тази процедура,
докато цялата вода бъде източена. Уверете се, че
черният маркуч е напълно сух, затворете черния
маркуч с капачката му.
Black hose
5. Постевете обратно филтъра на помпата
за източване, като го завъртите обратно на
часовниковата стрелка. Поставете отново
филтъра, като го завъртите по посока на
часовниковата стрелка.
3. Поставете памучна кърпа под филтъра на
помпата за източване, за да попиете водата,
която може все още да е останала в него. След
това извадете филтъра на помпата за източване,
като го завъртите обратно на часовниковата
стрелка.
21
ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не вдигайте пералната машина, като я държите
за горната ѝ повърхност.
1. Изключете електрическия щепсел от
захранването и затворете кранчето за вода.
2. Проверете дали вратата и дозаторът за
перилен препарат са добре затворени.
3. Извадете маркуча за входяща вода от
кранчето за вода, след това извадете маркуча за
източване. Отстранете цялата остатъчна вода от
маркучите и ги закрепете по такъв начин, че да
не се повредят по време на транспортирането.
4. Поставете отново транспортните болтове.
Следвайте в обратен ред процедурата за
изваждане на транспортните болтове, описана в
Инструкциите за монтаж.
Важно: никога не транспортирайте пералната
машина, без да сте поставили транспортните
болтове.
22
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
BG
Пералната машина може понякога да не работи правилно поради определени причини. Преди да се обадите в Центъра за
поддръжка, препоръчително е да проверите дали проблемът може лесно да бъде разрешен, като използвате следния списък.
Ако възникне следното
Възможни причини
Решение
Вибрация или загуба на баланс
Вибрация, люлеене или „ходене“
• Краката може да не са в контакт с пода и
заключени.
• Пералната машина може да не е
нивелирана.
• Количеството пране може да е
небалансирано или твърде голямо.
• Болтовете за транспортиране са все още в
задната част на пералната машина.
• Предните и задните крака трябва да са
в постоянен контакт с пода, а пералната
машина трябва да е нивелира, за да работи
правилно. Контрагайките трябва да са здраво
затегнати към долната част на корпуса.
• Проверете пода за огъване или
деформация. Ако подовата настилка е
неравна, парче шперплат с дебелина 19 мм
под Вашата перална машина ще намали
звука. Не монтирайте пералната машина на
повдигната дървена платформа.
• Избягвайте прекаленото количество
пране, което ще заредите. Избягвайте
да перете единични дрехи или друго
единично пране. Балансирайте например
едно килимче или джинсово яке с
няколко допълнителни дрехи. Дрехите
или количеството не са подходящи за
избрания цикъл.
• Вижте „Ръководство за монтаж“.
Шумове
Щракане или метални шумове
• Заключване или отключване на вратата.
• Предмети, попаднали в системата за
източване на водата.
Бълбукане или жужене
• Пералната машина може би източва
водата.
Проверете следното за правилен монтаж
• Маркучът за пълнене не е закрепен здраво.
• Маркуч за пълнене на пералната машина.
• Връзка на маркуч за източване.
• Вратата ще се заключи, отключи и ще се
заключи отново. Ще чуете три щраквания,
след като докоснете бутона Start/Pause.
Това е нормално.
• Изпразнете джобовете преди пране.
Свободни предмети като монети
могат да паднат между барабана и
ваната на пералната машина или да
блокират помпата. Може да се наложи
да се обадите на сервиза, за да дойдат и
извадят предметите.
• Нормално е при пране да чувате звуци от
метални предмети на дрехи като метални
копчета, катарами или ципове, които се
удрят в барабана от неръждаема стомана.
• Помпата може да създава шум с
периодично бълбукане или пулсации,
когато водата се източва по време на
цикъла центрофуга/източване. Това е
нормално в определени етапи от цикъла.
Водни течове
• Филтърът на помпата за източване не е
поставен правилно.
• Проверете водопроводната инсталация
за течове или запушена мивка или канал.
• Филтърът (или найлоновия накрайник) в
края на маркуча за източване е запушен.
• Затегнете връзката на маркуча за пълнене.
• Поставете правилно маркуча за пълнене
със студена вода.
• Проверете дали маркучът за източване
е правилно закрепен към източващата
тръба или ваната с прането.
• Уверете се, че филтърът е поставен правилно в корпуса. Вижте „Редовно почиствайте филтъра на помпата“.
• Водата може да се върне обратно при
запушена мивка или канализационна
тръба. Проверете всички компоненти на
водопроводната инсталация за течове
(вани за пране, канализационни тръби,
водопроводни тръби и кранове).
• Отстранете филтъра/накрайника от
маркуча за източване.
23
Ако възникне следното
Възможни причини
Решение
Водни течове (прод.)
Вода или пяна тече от вратата или задната
част на пералната машина.
• Използван е прекалено много
перилен препарат.
Теч около вратата
• Косми, власинки или други отпадъци • Почистете вътрешната част на стъклото и
уплътнението на вратата.
по вътрешната част на стъклото на
вратата предотвратяват правилното
уплътняване с гуменото уплътнение
на вратата.
• Пяна от обикновени препарати може да
причини теч от вратата или задната част
на пералната машина. Винаги измервайте
перилния препарат и спазвайте указанията
на производителя въз основа на вашите
изисквания за количеството пране.
Цикълът на пране не се извършва според очакванията
Зареденото пране не е изцяло покрито с
вода
• Нивото на водата не се вижда на вратата
или не покрива дрехите.
Пералната машина няма да работи или да
се напълни; пералната машина спира да
работи
• Проверете дали водата се подава
правилно.
• Проверете дали електрозахранването е
правилно.
• Нормална работа на пералната машина.
• Вратата на пералната машина не е
плътно затворена.
• 6thSense Precison Dose не е напълно
поставен в пералната машина.
• Пералнята не е заредена с пране
съгласно препоръките.
• Използван е прекалено много
периленпрепарат.
24
• Това е нормално за пералната машина.
Пералната машина „усеща“ количеството
пране и добавя правилното количество
вода за оптимално пране.
• Маркучът трябва да бъде поставен и
водата да тече към входящия клапан.
• Кранът за вода трябва да се в включи.
• Проверете дали филтърът на входящия
клапан не е запушен.
• Проверете за огъвания на входящия маркуч,
които могат да ограничат водния поток.
• Не използвайте удължител.
• Уверете се, че има електрозахранване към изхода.
• Проверете електрическия източник
или се обадете на електротехник, за да
проверите дали напрежението не е ниско.
• Нулирайте изключен мрежов прекъсвач.
Подменете всички изгорели предпазители.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако проблемите продължат,
свържете се с електротехник.
• Пералната машина ще прави пауза
в определени фази на цикъла. Не
прекъсвайте цикъла.
• Пералната машина прави пауза за около
2 минути по време на определени цикли.
Оставете цикълът да продължи.
• Пералната машина може да бъде
спряна, за да се намали появата на пяна.
Използвайте само подходящо количество
перилен препарат.
• Вратата трябва да бъде затворена по
време на работа.
• Уверете се, че 6th Sense Precison Dose е
напълно поставен в пералната машина и
че капакът на дозатора е здраво затворен.
• Извадете няколко дрехи, пренаредете
прането равномерно в барабана на
пералната машина. Затворете вратата и
докоснете бутона START/PAUSE.
• Не добавяйте повече от една или две
допълнителни дрехи след стартиране
на цикъла, за да избегнете прекалено
уплътняване или разбалансиране.
Добавянето на дрехи е разрешено само
до определен момент в цикъла.
• Не добавяйте повече вода в пералната машина.
• Пяната от обикновени препарати може
да забави или да спре пералната машина.
Винаги измервайте перилния препарат,
спазвайки указанията на производителя
въз основа на вашите изисквания за
количеството пране.
• За да премахнете пяната, отменете цикъла.
Изберете Rinse & Spin (Изплакване и
центрофуга). Докоснете бутона START/PAUSE.
Не добавяйте повече перилен препарат.
Ако възникне следното
Възможни причини
Решение
BG
Цикълът на пране не се извършва според очакванията (прод.)
Пералната машина спира по време
на програмата/цикъла и на екрана се
появява съобщение
• Програмата/цикълът е прекъснат
(например при отваряне на вратата).
• Системата за безопасност е активирана.
Индикаторът за неизправност ще светне и/
или дисплеят ще покаже код за неизправност.
• Уверете се, че вратата е затворена.
Докоснете бутона START/PAUSE, за да
продължите с програмата/цикъла.
• Вижте кодовете за грешки в края на
„Отстраняване на неизправности“.
• Уверете се, че кранът за вода е отворен и
че смукателният маркуч няма гънки.
• Поставете по-ниско маркуча за източване,
• Маркучът за източване е запушен или
краят на маркуча за изтичане е на повече ако краят му се намира по-високо от 100 см
над пода. Отстранете всякакви запушвания
от 100 см над пода.
от маркуча за източване.
• Отстранете филтъра/накрайника от
• Филтърът/накрайникът в края на
маркуча за източване.
маркуча за източване.
• Маркучът за източване е затегнат твърде • Маркучът за източване трябва да е хлабав,
но да пасва здраво. Не уплътнявайте
плътно към щранга или е затворен лепен
маркуча за източване с лента. Маркучът се
към щранга.
нуждае от въздушна междина.
• Използване на цикли с по-ниска скорост • Цикли с по-ниска скорост на
центрофугиране източват по-малко вода,
на центрофугиране.
отколкото циклите с високи скорости
на центрофугиране. Използвайте
препоръчвания цикъл/скорост на
центрофугиране за вашите дрехи.
• Прекалено уплътнено или небалансирано
• Пералнята не е заредена с пране
количество пране може да не позволи
съгласно препоръките.
на пералната машина да центрофугира
правилно, оставяйки прането повлажно от нормалното. Вижте „Таблица
на програмите“ за препоръчваното
количество пране за всеки цикъл.
• За да центрофугирате мокро пране,
• Небалансирано количество пране
предотвратява активирането на цикъла на добавете още дрехи с различни размери
центрофугиране, за да се избегне повреда и стартирайте програмата Rinse & Spin
(Изплакване и центрофугиране). Избягвайте
на пералната машина.
малките количества пране, състоящи се от
няколко големи абсорбиращи дрехи, а найдобре перете дрехи с различни размери
при едно пране. Избягвайте да перете
единични дрехи или друго единично пране.
• Пяната от обикновен перилен препарат
• Използван е прекалено много перилен
или използването на прекалено много
препарат.
препарат могат да забавят или да спрат
източването или центрофугирането. Винаги
измервайте и спазвайте указанията на
производителя за вашето пране. За да
премахнете излишната пяна, изберете Rinse
& Spin (Изплакване и центрофугиране). Не
добавяйте перилен препарат.
• Проверете барабана за предмети, които
• Малки предмети може да са захванати
залепват през дупките на барабана.
в помпата или да са се заклещили
Изпразнете джобовете и използвайте
между барабана на пералната машина и
торби за дрехи при пране на малки дрехи.
външната вана.
• Почистете филтъра на помпата за
• Филтърът на помпата за източване е
източване. Вижте „Почистване на филтъра
замърсен.
на помпата“.
• Остава вода в пералната машина след
• Изберете Drain (Източване), за да
цикъл.
премахнете водата, останала в пералната
машина. Вратата на пералната машина ще
се отключи в края на източването.
• Режимът на неизправност ще заключи вратата.
• Показва се код за грешка.
Докоснете бутона START/PAUSE за изход, след
което изчакайте вратата да се отключи.
• Температурата на водата е по-висока от 40° C. • Изчакайте температурата на водата да спадне.
• Неправилно функциониране на заключващия
• Неправилно функциониране на
механизъм на вратата. Извършете процедурата
заключващия механизъм на вратата.
в„Как да отворите ръчно вратата“.
• Кранът за студена вода е затворен.
Пералната машина не се източва/
центрофугира; прането все още е мокро
Вратата е заключена в края на цикъла на
пране
Вратата няма да се отключи
25
Ако възникне следното
Възможни причини
Решение
Цикълът на пране не се извършва според очакванията (прод.)
Неправилни или погрешни температури
на пране
Прането не е изплакнато
• Неправилно свързване към източник на
вода. Входящият маркуч е свързан към
източник на гореща вода.
• Входящият маркуч трябва да бъде прикрепен както
към пералната машина, така и към крана за подаване
на студена вода и водата да към входящия клапан.
• Неправилно свързване към източник на
вода.
• Входящият маркуч трябва да бъде прикрепен както
към пералната машина, така и към крана за подаване
на студена вода и водата да към входящия клапан.
• Кранът за студена вода трябва да е включен.
• Проверете дали филтърът на входящия
клапан не е запушен.
• Отстранете всякакви гънки на маркуча.
• Филтърът на входящия клапан на
пералната машина може да е запушен.
• Използван е прекалено много перилен
препарат.
• Пералнята не е заредена с пране
съгласно препоръките.
• Отстранете всякакви гънки на входящия маркуч.
• Винаги измервайте перилния препарат и
спазвайте указанията на производителя въз основа
на количеството пране и степента на замърсяване.
• Избягвайте да уплътнявате прекалено с пране
пералната машина. Пералната машина няма да
изплаква добре, ако е плътно натъпкана с пране.
Зареждайте само сухи дрехи в пералната машина.
Вижте„Таблица на програмите“ за препоръчваното
количество пране за всеки цикъл.
• Използвайте цикъл, предназначен за
тъканите, които ще перете.
• Добавете само една или две дрехи, след
като пералната машина е започнала да пере.
Прането е набръчкано, усукано или
заплетено
• Количеството пране може да не е
балансирано.
• Когато се получи дисбаланс на количество
пране, процесът на пране ще започне да
преразпределя прането. Това може да удължи
времето на цикъла. Избягвайте да перете
единични дрехи или друго единично пране.
Балансирайте например едно килимче или
джинсово яке с няколко допълнителни дрехи.
• Количеството пране се нуждае от
допълнителни изплаквания.
• Пералнята не е заредена с пране
съгласно препоръките.
• Повечето цикли дават възможност за
допълнителни изплаквания.
• Скоростта на центрофугиране е твърде
висока за това количество пране.
• Пералната машина не се разтоварва
бързо.
• Не е избран правилния цикъл за
прането, което сте заредили.
Не изпира добре или не премахва петна
• Пералнята не е заредена с пране
съгласно препоръките.
• Използван е прекалено много перилен
препарат.
• Твърда вода или високо ниво на желязо
(ръжда) във водата.
• Използвана е топка за разпръскване на
омекотител за тъкани.
• Прахообразен перилен препарат за
нискоскоростен цикъл.
26
• Добавете по-неуплътнено количество пране.
Дрехите трябва да се движат свободно, за да се
намали набръчкването и заплитането им. Вижте
„Таблица на програмите“ за препоръчваното
количество пране за всеки цикъл.
• Намалете заплитането чрез смесване на видовете
дрехи за пране. Използвайте препоръчания цикъл
за вида дрехи, които ще перете.
• Изберете по-ниска скорост на центрофугиране.
Имайте предвид, че дрехите ще бъдат по-влажни,
отколкото при по-висока скорост на центрофугиране.
• Извадете прането веднага щом
пералната машина спре.
• Изберете„Деликатни“ в цикъла„What to Wash“
(Какво да се пере) или друг цикъл с ниска скорост
на центрофугиране, за да намалите набръчкването.
• Добавете по-неуплътнено количество пране.
Дрехите трябва да се движат свободно с цел найдобро изпиране. Вижте„Таблица на програмите“
за препоръчваното количество пране за всеки
цикъл. Добавете само една или две дрехи, след
като пералната машина е започнала да пере.
• Винаги измервайте перилния препарат и
спазвайте указанията на производителя въз основа
на количеството пране и степента на замърсяване.
• Може да се наложи да монтирате
омекотител за вода и/или филтър за ръжда.
• Топките за разпръскване на препарат няма
да работят добре в тази перална машина.
Добавете течен омекотител за тъкани към
6th Sense Precision Dose (Дозатор 2).
• Обмислете използването на течен
перилен препарат.
Ако възникне следното
Възможни причини
Решение
BG
Цикълът на пране не се извършва според очакванията (прод.)
Не изпира добре или не премахва петна
(прод.)
• Не се използва правилния цикъл за вида
тъкан.
• Използвайте по-висока температура на
пране, за да се подобри прането на тъканите.
• Ако сте избрали цикъл „What to Wash“
(Какво да се пере), свързан с избор „Rapid“
(Бързо) на цикъла „How to Wash“ (Как да се
пере), перете само няколко дрехи.
• Изберете„Intensive“ в цикъла„How to Wash“ (Как
да се пере), ако искате по-интензивно изпиране.
• Не се използват дозаторите/дозаторите
не са заредени правилно.
• Не се перат заедно дрехи със сходни
цветове.
Миризми
Увредена тъкан
• Месечната поддръжка не се извършва
съгласно препоръките.
• Използван е прекалено много перилен
препарат.
• Вратата не е оставена отворена след
употреба.
• По време на цикъла на пране има остри
предмети в джобовете.
• Връзки и колани може да са се заплели.
• Тъканите може да са били увредени преди прането.
• Увреждане на тъканите може да се
получи, ако пералната машина е твърде
натъпкана.
Посивели бели дрехи, потъмнели цветове
Неправилна работа на дозатора
Еднократната капсула за пране не се
разтваря
Промени във времето на цикъла или
твърде дълго време на цикъла
• Увреждане на тъканите може да се получи,
ако при затварянето на пералната машина
някаква дреха е захваната между стъклото
на вратата и гуменото уплътнение.
• Добавете допълнително изплакване за
силно замърсено пране.
• Използвайте дозаторите, за да избегнете
оцветяване на тъканите от омекотителите.
• Уверете се, че дозаторът 6th Sense Precision
Dose за течен перилен препарат не е празен.
• Избягвайте препълване.
• Не добавяйте препарати директно в
прането, освен тези, които са специално
предназначени за това.
• Перете дрехи със сходни цветове заедно и ги
изваждайте веднага, след като цикълът приключи,
за да избегнете оцветяване на едни дрехи от други.
• Пускайте „Descaling“ (Отстраняване
на котлен камък) на всеки 50 цикъла на
пране. Вижте „Descaling“ в „INDICATORS“.
• Извадете прането от пералната машина
веднага щом цикълът приключи.
• Уверете се, че сте измерили правилно. Винаги
следвайте инструкциите на производителя.
• Тази перална машина има здраво уплътнение, за
да се избегнат течове на вода. За да избегнете лоши
миризми, оставяйте вратата отворена след пране,
за да може пералната машина да изсъхне добре.
• Изпразвайте джобовете, затваряйте циповете
и закопчавайте копчета и кукички преди пране,
за да избегнете затруднения и разкъсвания.
• Завързвайте всички връзки и колани преди пране.
• Зашивайте разпраните места и оправяйте
разкъсаните нишки преди пране.
• Избягвайте да уплътнявате прекалено
с пране пералната машина. Зареждайте
само сухи дрехи в пералната машина.
• Използвайте цикъл, предназначен за
тъканите, които ще перете.
• Добавете само една или две дрехи, след
като пералната машина е започнала да пере.
• Не препълвайте пералната машина.
• Поставяйте изцяло количеството пране в
пералната машина.
• Дрехите могат да се оцветят една от друга
при смесване на бели и цветни дрехи в едно
пране. Сортирайте дрехите, като отделите
тъмните дрехи от белите и светли дрехи.
• Температурите на пране са твърде ниски. • Използвайте много високи и високи
температури, ако е безопасно за прането.
• Количеството пране не е сортирано
правилно.
• Не е използван достатъчно перилен
препарат или водата е твърда.
• Запушени дозатори или перилни
препарати, които се дозират твърде
скоро.
• Неправилно добавяне на капсула за
пране.
• Използвайте повече препарат при пране на силно
замърсени дрехи в студена или твърда вода.
• Нормална работа на пералната машина.
• Времето на цикъла се променя автоматично
според налягането на водата, температурата
на водата, перилния препарат и количеството
дрехи. Опциите, които избирате, също ще
повлияят на времето на цикъла.
• Не препълвайте дозатора.
• Проверете 6th Sense Precision Dose
преди започване на цикъл.
•Уверетесе,чепоставятекапсулатазапраневбарабана
предидапоставитедрехите.Следвайтеинструкциитена
производителя,задаизбегнетеуврежданенадрехите.
27
Ако възникне следното
Възможни причини
Решение
Цикълът на пране не се извършва според очакванията (прод.)
Промени във времето на цикъла или
твърде дълго време на цикъла (прод.)
• Прекалено много пяна в пералната
машина.
• Количеството пране може да не е
балансирано.
• Когато се установи наличието на
прекомерна пяна, една специална
процедура започва автоматично да
премахва допълнителната пяна и
осигурява правилното изплакване на
дрехите. Тази операция прибавя още
време към първоначалното време на
цикъла.
• Когато се получи дисбаланс на
количество пране, процесът на пране ще
започне да преразпределя прането. Това
удължава времето на цикъла. Избягвайте
да перете единични дрехи или друго
единично пране. Балансирайте например
едно килимче или джинсово яке с няколко
допълнителни дрехи.
Необичаен шум
Шум от тропане или вибриране
• Малък предмет е захванат между
краищата на барабана.
• Пералната машина не е нивелирана
правилно.
• Дрехите са се скупчили на бала в
пералната машина.
• Проверете предните и задните краища
на барабана за малки предмети.
Изпразвайте джобовете преди пране.
• Пералната машина може да вибрира,
ако не е монтирана правилно. • Вижте
ръководствата за монтаж. Всички крака
на пералната машина трябва да са в
постоянен контакт с пода.
• Когато дрехите са се скупчили на бала,
прането ще подскача, което ще доведе
до вибриране на пералната машина.
Разделете дрехите и пуснете отново
пералната машина.
На дисплея се показва код за грешка
F0E4
Превишена температура на цикъл на
пране
F0E5
Открит е дисбаланс на количеството
пране
• ���������������������������������������
Водата за пране е твърде гореща. Пералната машина може да е свързана неправилно към топлата вода в дома Ви, а не
към студената.
• �������������������������������������
Количеството пране може да е небалансирано или да е твърде голямо.
F1E4
Повреда в главното реле
• Проблем в главното реле.
F3E1
Проблем в датчика за налягане
• Проблем в датчика за налягане.
F3E2
Повреда на датчика за температура на
прането
F3E4
ADS грешка – датчици
F5E1
Проблем със заключването на вратата
F5E2
Заключалката на вратата не заключва
28
• Проблем в датчика за температура на
прането.
• �������������������������������������
Проблем в датчика за количество перилен препарат.
• Проблем в заключалката на вратата.
• Проблем в заключалката на вратата.
• ���������������������������������������
Уверете се, че пералната машина е свързана единствено към студената вода.
• Избягвайте да уплътнявате прекалено с
пране пералната машина. Избягвайте да
перете единични дрехи или друго единично пране. Балансирайте например едно
килимче или джинсово яке с няколко
допълнителни дрехи.
• Опитайте да нулирате пералната машина,
като я изключите от контакта и след това я
включите отново. Ако не успеете, обадете
се в сервиза.
• Опитайте да нулирате пералната машина,
като я изключите от контакта и след това я
включите отново. Ако не успеете, обадете
се в сервиза.
• Обадете се в сервиза.
• Почистете дозатора за перилен препарат
или ръчно добавете перилен препарат,
докато дозаторът бъде почистен.
• Опитайте да нулирате пералната машина,
като я изключите от контакта и след това я
включите отново. Ако не успеете, обадете
се в сервиза.
• Опитайте да нулирате пералната машина,
като я изключите от контакта и след това я
включите отново. Ако не успеете, обадете
се в сервиза.
BG
Ако възникне следното
Възможни причини
Решение
На дисплея се показва код за грешка (прод.)
F5E3
Заключалката на вратата не се отключва
• Проблем в заключалката на вратата.
F6E1
Прекъсване на комуникацията между
електрониката в пералната машина
• Опитайте да нулирате пералната машина,
като я изключите от контакта и след това я
включите отново. Ако не успеете, обадете
се в сервиза.
• Проблем с електрониката на пералната
машина.
F6E2
Прекъсване на комуникацията между
електрониката в пералната машина
• Опитайте да нулирате пералната машина,
като я изключите от контакта и след това я
включите отново. Ако не успеете, обадете
се в сервиза.
• Проблем с електрониката на пералната
машина.
• Опитайте да нулирате пералната машина,
като я изключите от контакта и след това я
включите отново. Ако не успеете, обадете
се в сервиза.
• Пералната машина може да не е
свързана към водоснабдяването в дома
Ви. Клапанът за водоснабдяването в дома
Ви може да не е включен. Входящият
маркуч към пералната машина може да се
е огънал. Входящият клапан на пералната
машина може да се е повредил.
• Уверете се, че пералната машина
е свързана към студената вода и че
клапанът за водоснабдяването в дома Ви
е включен. Проверете дали входящият
маркуч към пералната машина не е
огънат. Ако проблемът продължи, обадете
се в сервиза.
• Входящият клапан на пералната машина
има вътрешен теч.
• Обадете се в сервиза.
• Филтърът на помпата за източване
на пералната машина вероятно има
нужда от почистване. Долните отвори за
източване на пералната машина може да
са задръстени.
Маркучът за източване на пералната
машина или канализационната система в
дома Ви може да са запушени. Помпата за
източване на пералната машина може да
се е повредила.
• Почистете филтъра на помпата за
източване на пералната машина.
Проверете дали долните отвори за
източване на пералната машина може не
са задръстени.
Проверете дали маркучът за източване на
пералната машина и канализационната
система в дома Ви не са запушени. Ако
проблемът продължи, обадете се в
сервиза.
F8E1
Няма воден поток/изтекло време за
пълнене
F8E3
Прекалено голям воден поток
F9E1
Изтекло време за източване/повреда в
помпата за източване
29
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА WIFI
Кои WiFi протоколи се поддържат?
Инсталираният WiFi адаптер поддържа WiFi b/g/n за
европейските страни.
Кои настройки трябва да бъдат конфигурирани в
софтуера на рутера?
Необходими са следните настройки на рутера: 2,4
GHz разрешени, WiFi b/g/n , DHCP и NAT активирани.
Коя версия на WPS се поддържа?
WPS 2.0 или по-нова. Проверете документацията на рутера.
Има ли някакви разлики между използването на
смартфон (или таблет) с Android или iOS?
Можете да използвате предпочитаната от Вас
операционна система, няма значение.
Мога ли да използвам преносим 3G тетъринг
вместо рутер?
Да, но услугите за облак са предназначени за
постоянно свързани устройства.
Как мога да проверя дали домашната ми
интернет връзка работи и функцията за
безжична връзка е активирана?
Можете да потърсите Вашата мрежа на Вашето смарт
устройство. Преди да опитате, деактивирайте всички
други връзки за данни.
Как мога да проверя дали електроуредът е
свързан към домашната ми безжична мрежа?
Осъществете достъп до конфигурацията на рутера
(вижте ръководството на рутера) и проверете
дали MAC адресът на електроуреда е посочен на
страницата с безжични свързани устройства.
Къде мога да намеря MAC адреса на
електроуреда? Натиснете
, след това докоснете
WiFi или погледнете вашия електроуред: Има
етикет, показващ SAID и MAC адресите.
MAC адресът се състои от комбинация от цифри и
букви, започващи с „88:e7“.
Как мога да проверя дали е активирана
безжичната функционалност на електроуреда?
Използвайте Вашето смарт устройство и приложението
6th Sense Live, за да проверите дали мрежата на
електроуреда е видима и свързана с облака.
Има ли нещо, което може да попречи на сигнала,
достигащ до електроуреда?
Проверете дали свързаните от Вас устройства не
използват цялата налична честотна лента. Уверете
се, че Вашите WiFi устройства не надвишават
максималния разрешен брой за рутера.
Колко далеч трябва да е рутерът от пералната
машина?
Обикновено WiFi сигналът е достатъчно силен, за
да покрие няколко стаи, но това зависи до голяма
степен от материала, от който са изградени стените.
Можете да проверите силата на сигнала, като
поставите смарт устройството си до електроуреда.
Какво мога да направя, ако моята безжична
връзка не достига до електроуреда?
30
Можете да използвате специални устройства, за
да разширите покритието на домашния Ви Wi-Fi,
като точки за достъп, Wi-Fi повторители и power
line bridges (устройства за разширяване на локална
мрежа в други стаи в рамките на сграда, използвайки
съществуващата електрическа мрежа в сградата) (не
се доставят с електроуреда).
Как мога да разбера името и паролата за моята
безжична мрежа?
Вижте документацията за рутера. На рутера
обикновено има стикер, показващ информацията,
която Ви е необходима, за да достигнете до
страницата за настройка на устройството, като
използвате свързано устройство.
Какво мога да направя, ако моят рутер използва
квартален WiFi канал?
Накарайте рутера да използва домашния Ви WiFi канал.
Какво мога да направя, ако
се появи на
дисплея или пералната машина не може да
установи стабилна връзка с домашния ми рутер?
Електроуредът може успешно да е свързан към
рутера, но няма достъп до интернет. За да свържете
електроуреда с интернет, ще трябва да проверите
рутера и/или настройките на доставчика.
Настройки на рутера: NAT трябва да е включен,
защитната стена (fìrewall) и DHCP трябва да бъдат
правилно конфигурирани. Поддържа се шифроване
на пароли: WEP, WPA, WPA2. За да опитате с друг тип
шифроване, моля, направете справка в ръководството
на рутера. Настройки на доставчика: Ако Вашият
доставчик на интернет услуги е определил броя на
MAC адресите, които могат да се свързват с интернет,
може да не успеете да свържете електроуреда с
облака. MAC адресът на устройството е неговата
уникална идентификация. Моля, попитайте Вашия
доставчик на интернет услуги как да свържете
устройства, различни от компютри, към интернет.
Как мога да проверя дали данните се предават?
След като настроите мрежата, изключете
захранването, изчакайте 20 секунди, след което
включете отново пералната
машина: Проверете дали приложението показва
състоянието на потребителския интерфейс на
електроуреда. Някои настройки отнемат няколко
секунди, за да се покажат в приложението.
Как мога да променя моя Whirlpool профил, но да
запазя електроуредите ми свързани?
Можете да създадете нов профил, но не забравяйте
да премахнете Вашите електроуреди от стария си
профил, преди да ги преместите в новия си профил.
Промених рутера си – какво трябва да направя?
Можете да запазите същите настройки (име на
мрежата и парола) или да изтриете предишните
настройки от електроуреда и да конфигурирате
отново настройките.
BG
ОТДЕЛ ЗА ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ
ПРЕДИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ОТДЕЛА ЗА
ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ
1. Опитайте се сами да разрешите проблемите,
с които се сблъсквате, като се консултирате с
раздела, озаглавен
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
2. Изключете пералната машина и я
включете отново, за да видите дали проблемът
продължава.
АКО ПРОБЛЕМЪТ ПРОДЪЛЖАВА, СВЪРЖЕТЕ
СЕ С ОТДЕЛА ЗА ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ
Обадете се на номера, показан в гаранционната
книжка или следвайте инструкциите,
предоставени на уебсайта www.whirlpool.com
Винаги предоставяйте:
Кратко описание на проблема.
Моделът на пералната машина (вижте табелката
с данни от вътрешната страна на вратата).
Вашият адрес и телефонен номер.
За всякакви ремонти, каквито може да са
необходими, моля, свържете се с оторизиран
център за поддръжка на клиенти, за да сте
сигурни, че ремонтите ще бъдат извършени
правилно и че ще се използват оригинални
резервни части.
Производител:
Whirlpool EMEA S.p.A. – Socio Unico
Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (MI)
Италия
31
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
17 mm - 0.67 inch
12 mm - 0.47 inch
32
1
2
3
4
5
6
7
7a
BG
x4
7b
7c
2 cm
x4
- 0,7
inch
7d
8
max 2,0 cm
max 0,8 inch
33
8 ,2
f e et
A
max 2,5 m
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
B
/
max 100cm / 49 inch
min 60cm / 24 inch
ext
x4
34
n
n
BG
ПРОДУКТОВ ФИШ
WWW Продуктовият фиш с енергийни данни
за този електроуред може да бъде изтеглен от
уебсайта на Whirlpool http://docs.whirlpool.eu
001
СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Можете да намерите
нашите данни за контакт в
гаранцията на електроуреда.
Когато се свързвате с
отдела за следпродажбено
обслужване на клиенти, моля,
посочете кодовете върху
идентификационната табелка на продукта.
xxxxxxxxxxxx
n
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising