Whirlpool | FRR12451 | Use and care guide | Whirlpool FRR12451 Brugervejledning

Whirlpool FRR12451 Brugervejledning
Brugermanual
www.‌whirlpool‌.eu/register
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
BRUGERMANUAL
DK
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
Registrer venligst dit apparat på www.whirlpool.eu/
register for at modtage en mere komplet assistance
INDEKS
Sikkerhedsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BRUGERMANUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Produktbeskrivelse
Apparat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6th Sense præcisionsdosering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tekniske specifikationer for vandtilslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sådan bruges apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Førstegangsbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Daglig brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tips og tricks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Programoversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Forbrugsdata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Programmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Valgmuligheder, funktioner og indikatorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Rengøring og vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rengøring af den udvendige del af vaskemaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kontrol af vandindtagsslangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rengøring af filtrene i vandindtagsslangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rengøring af pumpefilter/dræning af restvand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Transport og håndtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ofte stillede spørgsmål til Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kundesupport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Installationsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3
4
DK
5
Brugermanual
PRODUKTBESKRIVELSE
APPARAT
1.
2.
1. Arbejdsplads
2. Dosisautomat til
vaskemiddel
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Pumpefilter
7. Justérbare fødder (4)
3.
4.
5.
6.
7.
BETJENINGSPANEL
2
5
4:28
1:58
Hvad skal vaskes
KULØRT
Temperatur
30°C
1
3
Grad af snavs
4
1. TASTEN ”ON/OFF”
Tryk for at tænde for vaskemaskinen.
2. TASTEN ”STARTSKÆRM”
Tryk på denne knap, hvorefter LCD-skærmen viser
startskærmen, hvor du kan vælge cyklus, indstillinger
og funktioner.
3. TASTEN ”FAVORITTER”
Gemmer og henter dine favoritcyklusser.
4. LCD-SKÆRM
Brug denne skærm til at vælge cyklus, indstillinger mv.
6
Hvordan skal det vaskes
NORMAL
Centrifugeringshastighed
1.000 o/min.
6
7
5. TASTEN ”FJERNBETJENING”
Tryk på denne tast for at indstille en fjernbetjening.
6. TASTEN ”REDSKABER”
Tryk på denne tast for at åbne skærmen med
redskaber. Se INDSTILLINGER for at få flere
oplysninger.
7. TASTEN ”START/PAUSE”
Tryk for at starte eller for at stoppe en cyklus.
Når du starter en cyklus, låser lågen,
vaskemaskinen registrerer belastningens
størrelse, og vaskecyklussen begynder.
6th SENSE PRÆCISIONSDOSERING
B
A
AUTOMATISK DOSERING:
VIGTIGT: Brug ikke klorblegemiddel i denne
vaskemaskine, og brug ikke pulvervaskemiddel i
6th Sense Præcisionsdosering.
A. Dosisautomat 1
• Flydende generisk vaskemiddel ELLER
• Flydende specifikt vaskemiddel (f.eks. til farvet
tøj, uld, sportstøj m.v.)
Maksimum påfyldning: 1000 ml
VIGTIGT: Fyld aldrig blødgøringsmiddel i
Beholder 1.
B. Dosisautomat 2
• Blødgøringsmiddel ELLER
• Flydende vaskemiddel (generisk eller specifikt
vaskemiddel, såsom til farvet tøj, uld eller
sportstøj)
Maksimum påfyldning: 500 ml.
Vælg din foretrukne konfiguration blandt dem, der
er nævnt i afsnittet SÅDAN BRUGES APPARATET.
DK
MANUEL DOSERING:
Hvis du ikke vil bruge dosisautomaten, kan du også
dosere vaskemidlet direkte i tromlen.
1. Slå AUTOMATISK DOSERING fra som forklaret i
INDSTILLINGER - 6th Sense Præcisionsdosering.
2. Tilfør et pulver-, gel-, tablet- eller flydende
vaskemiddel direkte i tromlen.
3. Indfør vaskemidlet nær tromlens begyndelse.
4. Vælg ikke forvask, når du bruger manuel
dosering.
Sådan fjernes den:
1. Løft dosisautomatens låg på toppen af
vaskemaskinen.
2. Løft op i dosisautomatens håndtag og træk den
lige op og ud af vaskemaskinen.
Sådan sættes den i:
1. Sæt dosisautomaten tilbage på plads på toppen
af vaskemaskinen og sørg for, at den sidder
korrekt.
2. Luk låget til dosisautomaten.
ANBEFALINGER VEDR. VASKEMIDDEL TIL DIVERSE VASKETØJSTYPER
Vasketøjstype
Bomuld, hør og robuste tekstiler
Lyse farver/pastelfarver
Intensive farver
Sorte/mørke farver
Temperaturinterval
(kold-90 °C)
(kold-60 °C)
(kold-60 °C)
(kold-60 °C)
Anbefalet vaskemiddeltype
Arbejdstøj
Vaskemidler indeholdende optisk hvidt
Farvevaskemidler uden optisk hvidt
Særlige vaskemidler til sort/mørkt vasketøj
7
TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR VANDTILSLUTNING
INDLØBSVAND
Koldt
VANDHANE
Genvindskåren tilslutning til 3/4” fleksibel slange
MIN. TRYK FOR INDLØBSVAND
100 kPa (1 bar)
MAKS. TRYK FOR INDLØBSVAND
1.000 kPa (10 bar)
8
SÅDAN BRUGES APPARATET
DK
FØRSTEGANGSBRUG
Se afsnittet DAGLIG BRUG for at få oplysninger
om, hvordan du vælger og starter et program.
FØRSTE CYKLUS
Hvis du tilslutter vaskemaskinen, tændes den
automatisk. Du bliver bedt om at indstille det
ønskede sprog.
Rul OP eller NED for at vælge det ønskede sprog,
og bekræft det derefter ved at trykke på
OKAY‑tasten. Efterfølgende skal du bestemme, om
du vil bruge blødgøringsmiddel eller vaskemiddel
i Holder 2 i dosisautomaten (6th Sense
Præcisionsdosering). Sådan fjerner du rester fra
fremstillingsprocessen:
• Vælg programmet ”Bomuld + Desinfektion” ved
en temperatur på 90 °C
• Tilsæt en lille mængde kraftigt vaskemiddel i
rummet til manuel dosering i dosisautomaten
(maks. 1/3 af den mængde, som
vaskemiddelproducenten anbefaler til let
snavset tøj), og tryk på knapperne ”Auto
dosering” - lyset på disse knapper skal være
slukket
• Start programmet uden at fylde vasketøj
i maskinen.
AUTOMATISK DOSERING
Dosisautomaten på vaskemaskinen er udstyret
med et to-beholder-system til automatisk levering
af flydende vaskemiddel og blødgøringsmiddel.
Inden du bruger denne funktion, skal du følge
instruktionerne under INDSTILLINGER for at:
Indstille indhold i Beholder 2: Beholder 1 er som
standard indstillet til vaskemiddel (dit primære
vaskemiddel), og Beholder 2 er indstillet til
blødgøringsmiddel. Hvis du ikke bruger
blødgøringsmiddel, skal du også indstille
Beholder 2 til vaskemiddel.
DAGLIG BRUG
SORTER DIT VASKETØJ
1. FJERN ALLE GENSTANDE FRA
LOMMERNE
• Mønter, nåle m.v. kan beskadige både
dit vasketøj og vaskemaskinens dele.
• Genstande som lommetørklæder kan blive revet
itu og skal fjernes efter vask.
. LUK LYNLÅSE, KNAPPER OG
HASPER. BIND LØSE BÆLTER
ELLER SNØRER SAMMEN.
• Vask mindre stykker (f.eks. nylonstrømper, bælter
m.v.) og dele med kroge (f.eks. bh'er) i en
vaskepose eller et pudevår med lynlås. Fjern altid
gardinringe, eller vask gardiner med ringene
sikkert fikseret inde i en bomuldspose.
2
3. SORTER I OVERENSSTEMMELSE MED
TYPE/TEKSTILTYPE/PLEJEETIKETSYMBOL
Bomuld, mikrofibre, skånevask/syntetiske stoffer,
uld, håndvask.
• Farve
Adskil farvet og hvidt tøj. Vask nye dele separat.
• Størrelse
Vask tøj af forskellig størrelse i samme vask for at
forbedre vaskeeffektiviteten og fordelingen i
tromlen.
• Tøj til skånevask
Vask tøj til skånevask separat. Det skal behandles
nænsomt.
SÅDAN BRUGES VASKEMASKINEN
1
. ILÆG VASKETØJ
• Forbered dit vasketøj i overensstemmelse med
anbefalingerne i afsnittet ”TIPS OG TRICKS”.
• Sørg for, at spænderne er lukkede, og at båndene
er bundet sammen.
• Åbn lågen og ilæg vasketøjet. Overhold de
maksimale belastningsstørrelser, som er angivet i
programoversigten
9
2. LUK LÅGEN
• Sørg for, at der ikke sidder vasketøj i
klemme mellem glaslågen og
gummitætningen.
• Luk lågen, så du kan høre den klikke på plads.
ÅBN FOR VANDET
• Sørg for, at vaskemaskinen er tilsluttet
lysnettet
• Åbn for vandet
TÆND VASKEMASKINEN
• Tryk på tasten On/Off. Der vises en
animation og afspilles en lyd. Programmet,
der blev brugt sidst, vises. Derefter er
vaskemaskinen klar til brug.
3.
Tryk på ”Grad af snavs” på skærmen for at vise de
indstillinger, der er tilgængelige for den cyklus/det
program, der er valgt i trin 5. Tryk på den ønskede
indstilling, og tryk på OKAY for at bekræfte denne
indstilling.
VÆLG MULIGHED
7.
4.
5. INDSTIL, HVAD DER SKAL VASKES
4:28
1:58
Hvad skal vaskes
KULØRT
Temperatur
30°C
Hvordan skal det vaskes
NORMAL
Centrifugeringshastighed
1.000 o/min.
Grad af snavs
På startskærmen skal du trykke på ”Hvad skal vaskes”
for at vælge det program, der passer bedst til det, du
vil vaske. Du skal muligvis rulle ned med din finger
for at se alle valgmulighederne. Tryk på det ønskede
program for at vende tilbage til startskærmen.
Tryk på ”Hvordan skal det vaskes” på skærmen for
at vælge det program, der passer bedst til den
metode, som du gerne vil vaske dit tøj med. Du
skal muligvis rulle ned med din finger for at se alle
valgmulighederne. Tryk på det ønskede program
for at vende tilbage til startskærmen.
VÆLG TEMPERATUR, GRAD AF SNAVS OG
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
6.
4:28
1:58
Hvad skal vaskes
KULØRT
Temperatur
30°C
Hvordan skal det vaskes
NORMAL
Grad af snavs
Centrifugeringshastighed
1.000 o/min.
På startskærmen skal du trykke på ”Temperatur” for
at vise de temperaturindstillinger, der er
tilgængelige for den cyklus/det program, der er
valgt i trin 5. Tryk på den ønskede indstilling, og
tryk på OKAY for at bekræfte denne indstilling. Tryk
på ”Centrifugeringshastighed” på skærmen for at
vise de indstillinger for centrifugeringshastigheden,
der er tilgængelige for den cyklus/det program, der
er valgt i trin 5. Tryk på den ønskede indstilling, og
tryk på OKAY for at bekræfte denne indstilling.
10
På startskærmbilledet skal du trykke på ikonet
Muligheder (øverst til højre på skærmen), hvorefter
skærmen Muligheder viser Forvask, Opfriskning,
Multiskyl og Strygelet. De tidligere valgte ”Hvad
skal vaskes” og ”Hvordan skal det vaskes”muligheder vises på skærmen.
Tryk på skærmen for hver mulighed for at ændre
dens indstilling. Ikke alle muligheder og indstillinger
er tilgængelige med alle programmer/cyklusser.
Se ”PROGRAMOVERSIGT” for tilgængelige
muligheder og indstillinger. Se afsnittet
MULIGHEDER OG FUNKTIONER for at få flere
oplysninger.
TILFØJ VASKEMIDDEL
• Hvis du vil tilføje vaskemidlet manuelt, skal du
åbne lågen og tilsætte vaskemidlet i tromlen som
angivet i afsnittet 6th Sense Præcisionsdosering.
• Hvis du vil have vaskemaskinen til at levere
vaskemidlet automatisk, skal du blot sørge for, at
funktionen ”Automatisk dosering” er aktiveret (se
afsnittet BRUGSVEJLEDNING/MULIGHEDER,
FUNKTIONER OG INDIKATORER/Sådan bruges 6th
Sense Præcisionsdosering). Vaskemidlet tilføjes af
det automatiske doseringssystem efter
programstart.
START PROGRAMMET
• Tryk på tasten “Start/Pause” for at starte
programmet.
SKIFT ET KØRENDE PROGRAM, HVIS DET
ER NØDVENDIGT
Du kan stadig ændre indstillingerne, mens et
program kører. Ændringerne vil blive anvendt,
forudsat at den respektive programfase endnu ikke
er afsluttet.
• Tryk på den relevante knap (for eksempel
knappen ”Centrifugeringshastighed” for at ændre
centrifugeringshastigheden). Skærmen viser, at
værdien kan indstilles.
• Vælg den korrekte værdi ved at pege markøren
mod HØJRE eller VENSTRE del af skærmen. Hvis du
vil ændre indstillingerne for et kørende program,
kan du også
• Trykke på tasten “Start/Pause” for at stoppe det
kørende program
• Ændre dine indstillinger
• Trykke på tasten “Start/Pause” igen for at fortsætte
programmet.
8.
9.
10.
11. STOP ET KØRENDE PROGRAM OG ÅBN
LÅGEN, HVIS DET ER NØDVENDIGT (TILFØJ TØJ)
• Under de første minutter af cyklussen vises
knappen TILFØJ TØJ. Hvis du trykker på den,
standses maskinen, og lågen låses op, så du kan
tilføje mere tøj. Følg vejledningen på skærmen.
NULSTIL ET KØRENDE PROGRAM, HVIS
DET ER NØDVENDIGT
• Tryk på ikonet ved cyklussens navn, indtil
du bliver bedt om at ”Fortsætte eller gå
tilbage” for at annullere programmet.
Vandet drænes, programmet afsluttes, og
lågen låses op.
12.
DK
13. SLUK VASKEMASKINEN, NÅR
PROGRAMMET ER AFSLUTTET
• Skærmen indikerer, at cyklussen er afsluttet, og at
du kan tage dit vasketøj ud
• Tryk på tasten ”On/Off” for at slukke for
vaskemaskinen. Hvis du ikke slukker
vaskemaskinen, slukker den automatisk ca.
fem minutter efter programmets afslutning for at
spare på strømmen.
• Lad lågen stå på klem, så vaskemaskinen kan tørre
indvendigt.
INDSTILLINGER
Tasten Redskaber giver adgang til mange andre
indstillinger, funktionscyklusser, foretrukne og
oplysninger. Tryk på tasten REDSKABER for at få
adgang til skærmen Redskaber, som indeholder
følgende (du skal rulle ned med fingeren for at få
adgang til alle valgmulighederne).
Kontrollås
Tryk på dette ikon for at låse kontrollerne. Stryg op
for at låse op.
6th Sense Præcisionsdosering - Dosisautomat 1
Tryk på dette ikon for at få adgang til:
6th Sense Præcisionsdosering - Status for
Dosisautomat 1, og vælg mellem:
• Aktiv
• Deaktiveret (1 cyklus)
• Off (permanent)
Vaskemiddelkoncentration i dosisautomat 1, og
vælg mellem:
• 10 ml
• 15 ml
• 20-35 ml
• 40-70 ml
• 70-170 ml
Funktionscyklusser
Tryk på dette ikon for at få adgang til følgende
funktionscyklusser: Centrifugering, Udtømning,
Skyl & centrifuger Tryk på den funktionscyklus, du
vil bruge, og følg vejledningen på skærmen.
6th Sense Præcisionsdosering - Dosisautomat 2
Tryk på dette ikon for at få adgang til:
6th Sense Præcisionsdosering - Status for
Dosisautomat 2, og vælg mellem:
• Aktiv
• Deaktiveret (1 cyklus)
• Off (permanent)
6th Sense Præcisionsdosering - Indhold i
Dosisautomat 2, og vælg mellem:
• Blødgøringsmiddel
• Vaskemiddel
Når du har indstillet vaskemiddel:
Indstil vaskemiddelkoncentration i dosisautomat 2,
og vælg mellem:
• 10 ml
• 15 ml
• 20-35 ml
• 40-70 ml
• 70-170 ml
Lyd fra
Tryk på dette ikon for at slå lyde fra eller til.
Foretrukne
Tryk for at få adgang til Tidspunkter og datoer,
Lydstyrke, Displayindstillinger og Regional.
Følg anvisningerne på skærmen.
Wi-Fi
Tryk for at få adgang til Opret forbindelse til
netværk, SAID-kode, Mac-adresse og Wi-Fi.
Følg anvisningerne på skærmen.
Info
Tryk for at få adgang til Service & support, Gem
demo-funktionen, Genetabler fabriksindstilling,
Wi-Fi vilkår og betingelser og Software vilkår og
betingelser. Følg anvisningerne på skærmen.
ADVARSEL: Aktivér ikke GEM
DEMO‑FUNKTIONEN. Hvis du ser en advarsel,
der refererer til DEMO-FUNKTIONEN, skal du gå
ind i REDSKABER, INFO og sørge for, at GEM
DEMO-FUNKTIONEN er slået FRA.
11
TIPS OG TRICKS
SORTÈR DIT VASKETØJ EFTER
• Type stof/plejemærkat (bomuld, blandede fibre,
syntetiske stoffer, uld, håndvaskeartikler)
• Farve (adskil farvet og hvidt tøj, vask nyt farvet tøj
separat)
• Størrelse (vask tøj af forskellig størrelse i samme
vask for at forbedre vaskeeffektiviteten og
fordelingen i tromlen)
• Tøj til skånevask (vask små tøjstykker - såsom
nylonstrømpebukser - og tøj med kroge - såsom
bh'er - i en tøjpose eller et pudebetræk med lynlås.
Sådan låses vaskemaskinens låge, og sådan
låses den op:
1. Åbn pumpefilterets adgangsdør i det nederste
højre hjørne på forsiden af vaskemaskinen. Brug en
stjerneskruetrækker til at løsne og fjerne
stjerneskruen i den øverste højre del af
adgangsdørens rum.
TØM ALLE LOMMER
• Objekter som mønter eller sikkerhedsnåle kan
beskadige dit vasketøj såvel som tromlen.
VASKEETIKETTER
Temperaturen på vaskesymbolet angiver den
maksimale temperatur, der kan bruges til at vaske
tøjet.
Normal mekanisk handling
2. Træk den plastikstrop ned, der befinder sig bag
den udtagne skrue. Døren kan nu åbnes, og
vasketøjet kan tages ud, hvis det bliver nødvendigt.
Reduceret mekanisk handling
Meget reduceret mekanisk handling
Kun håndvask
Må ikke vaskes
RENGØR PUMPEFILTERET REGELMÆSSIGT
• Dette hjælper med at undgå, at det kan blive
tilstoppet, og at afløbsvandet ikke kan pumpes ud
længere. Se afsnittet RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE/”Rengøring af pumpefilteret”.
SÅDAN ÅBNES LÅGEN I EN NØDSITUATION
Før du åbner lågen som beskrevet nedenfor, skal
du se ”Lågen kan ikke låses op” i afsnittet
”Fejlfinding”.
Lågen låser muligvis sig selv op, når fejltilstanden
ikke længere er til stede.
Hvis lågen stadig ikke kan åbnes, kan du prøve at
udføre følgende:
Før åbning af lågen:
• Sluk og afbryd vaskemaskinen.
• Luk vandhanen.
Dræn altid vandet, før du åbner lågen, ved at:
• Følge instruktionerne i afsnittet ”Rengøring af
pumpefilteret/dræning af restvand”.
12
3. Når vasketøjet er blevet fjernet, hvis det er
nødvendigt, skal plastikstroppen sikres ved at
sætte stjerneskruen fra trin 1 tilbage på plads i
hullet i stroppen og tilstramme den.
BESPARELSE OG MILJØ
• Opnå den bedste udnyttelse af energi, vand,
vaskemiddel og tid ved at bruge den anbefalede
maksimale belastningsstørrelse for programmerne,
som angivet i programoversigten.
• Undgå at overskride vaskemiddeldoserne, der er
angivet i vaskemiddelproducentens anvisninger.
Brug funktionen ”Automatisk dosering”.
• Brug fjernbetjeningsfunktionen til at
programmere og starte vaskemaskinen, mens
energiomkostningerne er lavere.
RENGØRING AF 6TH SENSEPRÆCISIONSDOSERINGEN
Når du har brugt vaskemaskinen i en periode, vil du
muligvis optage ophobning af rester i
6th sense‑præcisionsdoseringen.
Fjern resterne fra dosisautomaterne ved at løfte op
i håndtaget på dosisautomaten for at fjerne den fra
vaskemaskinens kabinet. Skyl derefter de to
dosisautomater grundigt i rindende vand. Aftør
ydersiderne af dosisautomaterne med et
almindeligt overfladevaskemiddel eller en fugtig
klud, og aftør dem med et viskestykke.
Sæt dosisautomaterne tilbage på plads i
vaskemaskinens kabinet, og sørg for, at de sidder
korrekt fast.
VIGTIGT: 6th Sense-præcisionsdoseringen kan ikke
maskinopvaskes.
DK
CYKLUSVEJLEDNINGER
Denne vaskemaskine har en unik grænseflade, der
hjælper dig med at vælge den bedste vaskecyklus
til dit vasketøj.
Layoutvejledningerne ”Hvad skal vaskes/Hvordan
skal det vaskes” vejleder dig til den optimale cyklus
i to nemme trin: Bestemt først, hvilke stykker, der
befinder sig i det vasketøj, du vil vaske. Brug dette
til at finde ud af valgmuligheden ”Hvad skal vaskes”.
Bestem derefter, hvordan vaskemaskinen skal vaske
det, og vælg den pågældende valgmulighed for
”Hvordan skal det vaskes”. Se diagrammet nedenfor
for at få flere oplysninger. Den bedste tekstilpleje
opnår du ved at vælge den cyklus, de valg
muligheder og de indstillinger, der bedst passer til
det pågældende vasketøj. Ikke alle indstillinger er
tilgængelige til hver cyklus, og visse
valgmuligheder kan ikke bruges sammen.
Hvilke stykker vasketøj vil du vaske?
Bomuld, hør og tekstiler
Lyst eller mørket bomuld, hør og blandet vasketøj
Strygefri tekstiler, skjorter/bukser, syntetiske
stoffer, rene tekstiler/tekstiler med blonder
Hvide tekstiler/hvidt tøj
Grovere håndklæder/vaskeklude
Cyklusvalget ”Hvad skal vaskes”:
Bomuld
Farver/blandet
Hvordan vil du vaske dem?
Normal
Hurtig
Skånsom vask
Kraftfuld vask
Kraftfuld vaske- og skylleeffektivitet
Cyklusvalget ”Hvordan skal det vaskes”:
Normal
Lynhurtig
Skånsom
Intensiv
Desinfektion
Tøj til skånevask/syntetiske stoffer
Hvidt
Håndklæder/badekåber
13
PROGRAMOVERSIGT
Valgbar
direkte
Centrifugering
-
N-R-I-G-S
Koldt/90 °C
12,0
N-R
Koldt/60 °C
7,0
SYNTETISKE STOFFER
N-R-G
Koldt/60 °C
5,0
SARTE STOFFER
N-R-G
Koldt/40 °C
3,0
-
N
Koldt/40 °C
2,0
-
SKJORTER / BUSINESS
N-R-G
Koldt/30 °C
3,0
400
HVIDT
N-I-G-S
Koldt/60 °C
12,0
1400
KULØRT
N-R-G
Koldt/30 °C
7,0
1000
JEANS
N-R-I-G
Koldt/60 °C
6,0
-
1000
N-R
Koldt/60 °C
4,0
-
1400
BABYTØJ
N-R-I-G
Koldt/60 °C
6,0
1000
SENGETØJ
N-R-I-G-S
Koldt/90 °C
3,5
1400
DYNE
N-R-G
Koldt/40 °C
3,5
-
600
BADEMÅTTER /
KØKKENMÅTTER
N-R-G
Koldt/40 °C
3,0
-
600
GARDINER
N-R-G
Koldt/40 °C
3,0
-
600
HÅNDKLÆDER /
BADEKÅBER
N-R-I-G-S
Koldt/90 °C
10,0
TING TIL HUSDYR
N-R-G
Koldt/40 °C
3,0
TØJ TIL HAVEBRUG/
UDEBRUG
N-R-I-G
Koldt/60 °C
6,0
BADETØJ
N
Koldt/40 °C
2,0
-
CENTRIFUGERING
-
-
12,0
-
-
SKYL & CENTRIFUGER
-
-
12,0
-
-
UDTØM
-
-
12,0
-
R Hurtig
G Skånsom
I Intensiv
S Desinfektion
BOMULD
BLANDEDE FIBRE
ULD
SPORTSTØJ
N Normal (standard)
14
-
Afslut om
Automatisk
dosering
Strygelet
Ekstra skylning
Grad af snavs
Opfriskning
-
Blødgøringsmiddel
Forvask
12,0
2
Vaskemiddel
og additiver
Vaskemiddel
Maks. belastning (kg)
Koldt/60 °C
ØKO-BOMULD
Plejeetiketter
(standardprogram)
N
Program
Temperaturinterval °C
Hvordan skal det vaskes
1
Maks.
centrifugeringshastighed
(o/min.)
Valgbar ved hjælp af
muligheden
1400
-
-
1400
-
1400
-
1400
1400
-
1400
1200
600
-
-
400
1400
-
600
1000
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
Valgbar/valgfri
-
Ikke valgbar/valgfri
Påkrævet
Valgfri
-
DK
FORBRUGSDATA
Disse data kan variere i dit hjem afhængigt af
foranderlige forhold i indløbsvandtemperatur,
vandtryk m.v.
PROGRAM
TEMPERATUR
(°C)
VASKETØJ
(KG)
VAND
(L)
ENERGI
(KWH)
Bomuld
Syntetiske stoffer
ØKO-BOMULD
ØKO-BOMULD
ØKO-BOMULD
40
40
60
60
40
12,0 (maks.)
5,0
12,0 (maks.)
6,0
6,0
133
85
65
40
40
1,7
1,13
0,850
0,455
0,450
Værdier målt under normale forhold i
overensstemmelse med IEC/EN 60456.
Ovennævnte testresultat er baseret på brug af
pulvervaskemiddel med manuel dosering som
angivet i afsnittet 6th Sense Præcisionsdosering.
Vand, energi og resterende fugtindholdsværdier
henviser til standardindstillingerne for
programmerne uden valgmuligheder. maks. =
maksimal kapacitet i vaskemaskinen. Akustiske
værdier henviser til apparatet efter fuldstændig
installation.
TILNÆRMELSESVIST
RESTERENDE
FUGTINDHOLD (%)
50
40
53
53
53
Øko-bomuld er standardprogrammet til vask af
normalt snavset bomuld, og det er det mest
effektive program med hensyn til kombineret vand‑
og energiforbrug. Af energibesparende årsager kan
den reelle vandtemperatur afvige fra den angivne
cyklustemperatur.
Strømforbruget i slukket tilstand er 0,4 W, i tændt
tilstand 3 W og i stand-by-tilstand 1 W.
PROGRAMMER
Overhold anbefalingerne på vasketøjets
plejeetiketter.
ØKO-BOMULD
Normalt snavset bomuld. Ved 40 °C og
60 °C standard-bomuldsprogram og mest
gunstige program med hensyn til kombineret
vand- og energiforbrug til vask af bomuldstøj.
Værdierne på energimærket er baseret på dette
program.
BOMULD
Normalt til meget snavset og robust bomulds- og
linnedtøj, såsom håndklæder, undertøj, duge mv.
BLANDEDE FIBRE
Let til normalt snavset robust vasketøj fremstillet af
bomuld, linned, kunstige fibre og deres blandinger.
1-times program.
SYNTETISKE STOFFER
Normalt snavset tøj fremstillet af kunstige fibre
(som polyester, polyakryl, viskose mv.) eller deres
blandinger med bomuld.
SARTE STOFFER
Fint vasketøj fremstillet af sarte stoffer, der kræver
mild behandling.
ULD
Uld, mærket med uldmærket og identificeret som
maskinvaskbart, samt tekstiler af silke, linned, uld
og viskose mærket som håndvaskbart.
SKJORTER / BUSINESS
Skjorter, bluser og fint forretningstøj fremstillet af
bomuld, syntetiske stoffer eller deres blandinger.
HVIDT
Til vask af normalt til stærkt snavsede håndklæder,
undertøj, duge og sengetøj mv. i elastisk bomuld
og linned.
Kun når temperaturen vælges til 90 °C, er cyklussen
forsynet med en forvask før hovedvaskefasen.
I dette tilfælde anbefales det at tilsætte
vaskemiddel i både forvask og hovedvask.
KULØRT
Let til normalt snavset tøj fremstillet af bomuld,
syntetiske stoffer eller deres blandinger; også sarte
stoffer. Hjælper med at bevare farverne.
15
JEANS
Normalt snavsede bomuldsjeans og
beklædningsgenstande lavet af robust
jeanslignende materiale, såsom bukser og jakker.
SPORTSTØJ
Normalt snavset og svedigt sportstøj fremstillet
af bomuldsstrik eller mikrofiber. Inkluderer
en forvaskningscyklus - du kan også tilføje
vaskemiddel til forvaskkammeret. Brug ikke
blødgøringsmiddel.
BABYTØJ
Normalt snavset babytøj fremstillet af bomuld
og/eller linned. Sæben skylles ud endnu mere
grundigt, hvilket hjælper med at beskytte den
følsomme babyhud.
SENGETØJ
Hvidt eller farvet sengetøj fremstillet af bomuld og
syntetiske fibre eller blandinger af begge.
DYNE
Store ting som soveposer, vaskbare tæpper,
bademåtter, puder og dyner med fjer eller syntetisk
materiale.
BADEMÅTTER / KØKKENMÅTTER
En cyklus designet til vask af måtter, og som sikrer
perfekt fjernelse af snavs.
GARDINER
Brug denne cyklus til at vaske gardiner. Vi anbefaler
brug af et særligt rengøringsmiddel, der er
designet til at vaske sarte stoffer.
HÅNDKLÆDER / BADEKÅBER
Normalt til meget snavset og robust bomulds- og
linnedtøj, såsom håndklæder og badekåber.
TING TIL HUSDYR
Perfekt til at fjerne dyrehår fra ting til husdyr.
TØJ TIL HAVEBRUG/UDEBRUG
Program udviklet til en nøjagtig vask af særligt
beskidt tøj (f.eks. med jord- eller græspletter).
BADETØJ
Badetøj identificeret som maskinvaskbart eller
mærket som håndvaskbart.
CENTRIFUGERING
Separat intensivt centrifugeringsprogram. Til
robust vasketøj.
SKYL & CENTRIFUGER
Separat skylle- og intensivt
centrifugeringsprogram. Til robust vasketøj.
UDTØM
Separat program til at udtømme vandet uden at
centrifugere.
VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER
Se programoversigten for at kontrollere, om
mulighederne er tilgængelige for det valgte program
MULIGHEDER, som kan vælges ved at trykke på
knappen Muligheder
Forvask
Hjælper med at rengøre stærkt snavset tøj ved
at tilføje en forvask til det valgte vaskeprogram.
Forlænger programmet med ca. 20 minutter. Ved
tilsætning af vaskemiddel til forvasken skal du
sørge for at bruge 6th Sense Præcisionsdosering.
Opfriskning
Hjælper med at holde dit vasketøj friskt, hvis
du ikke kan tage det ud af maskinen kort efter
programmets afslutning. Vaskemaskinen kører
med en kort centrifugering af samme hastighed
valgt af brugeren og begynder derefter at vaske
tøjet regelmæssigt i kort tid efter programmets
afslutning. Denne tumbling vil vare op til
ca. 6 timer efter afslutningen af dit vaskeprogram.
Du kan stoppe den til enhver tid ved at trykke på
skærmknappen; lågen låses op, og du kan tage dit
vasketøj ud.
16
Grad af snavs
Hjælper med at rengøre stærkt snavset, kulørt
tøj ved at optimere effektiviteten af additiver til
pletfjernelse.
Ekstra skylning
Hjælper med at undgå vaskemiddelrester i
vasketøjet ved at forlænge skyllefasen. Specielt
velegnet til vask af babytøj, tøj til folk der lider af
allergi, og til områder med blødt vand.
Strygelet
Hjælper til at reducere dannelsen af krøller. Vasken
og cyklusserne vil blive ændret.
DK
FUNKTIONER
Brug af 6th Sense Præcisionsdosering
1. Åbn dosisautomatens låg på toppen af
vaskemaskinen.
2. Løft påfyldningsdøren på dosisautomaten til
flydende vaskemiddel (dosisautomat 1). Tilsæt
flydende vaskemiddel op til linjen “MAX”. Pas på
ikke at overfylde. Luk døren. Den klikker på plads.
BEMÆRK: Hvis påfyldningsautomat 1 er tom,
kan du vælge kun at tilsætte tilstrækkeligt med
flydende vaskemiddel til én vask.
3. Løft påfyldningsdøren på dosisautomaten til
flydende blødgøringsmiddel (dosisautomat 2). Tilsæt
flydende blødgøringsmiddel op til linjen ”MAX”.
Pas på ikke at overfylde. Luk døren. Den klikker på
plads.
BEMÆRK: Hvis påfyldningsautomat 2 er tom,
kan du vælge kun at tilsætte tilstrækkeligt med
flydende blødgøringsmiddel til én vask.
4. Luk langsomt låget til dosisautomaten. Sørg for,
at den er helt lukket.
5. Sørg for, at dosisautomaten er aktiv. Brug tasten
”Redskaber” til at sikre, at både påfyldningsautomat
1 og 2 er aktive, og at koncentrationen af
vaskemiddel er korrekt. Se SÅDAN BRUGES
APPARATET - INDSTILLINGER.
BEMÆRKNINGER:
• Dosisautomat 2 kan bruges som en anden
dosisautomat til flydende vaskemiddel. Brug tasten
”Redskaber” (gå til ”6th Sense Præcisionsdosering
- Dosisautomat 2”) for at ændre indholdet i
dosisautomat 2, og indstil koncentrationen af
vaskemiddel. Sørg for, at den anden dosisautomat
der deaktiveret.
• Rengør omhyggeligt dosisautomaten til flydende
vaskemiddel (dosisautomat 1), før du skifter til et
andet mærke vaskemiddel.
• Rengør omhyggeligt dosisautomaten til flydende
blødgøringsmiddel (dosisautomat 2), før du
skifter fra flydende blødgøringsmiddel til flydende
vaskemiddel, før du skifter tilbage fra flydende
vaskemiddel til flydende blødgøringsmiddel, eller
før du skifter til et andet mærke vaskemiddel.
VIGTIGT:
• Benyt ikke klorin som blegemiddel i denne
vaskemaskine. Klorin vil beskadige den.
• Tilsæt ikke vaskepakker med enkeltdosis til
dosisautomaten.
• Benyt ikke vaskepulver i dosisautomaten.
Konfiguration af Wi-Fi (ikke relevant i Rusland)
Funktionen 6th Sense Live gør det muligt at
fjernbetjene vaskemaskinen via en ekstern enhed.
Hvis du vil fjernbetjene enheden, skal du først
fuldføre konfigurationsproceduren. Denne proces
er nødvendig for at registrere enheden og forbinde
den til dit hjemmenetværk.
• Tryk på ”KONFIGURER NU” for at fortsætte med
konfigurationen.
Konfiguration Wi-Fi
Konfigurer Wi-Fi nu for automatisk at indstille
klokkeslæt, dato og muliggøre forbindelse
til din smartphone.
Hvis du springer dette trin over, kan du finde
det på et senere tidspunkt i menuen Værktøjer.
SPRING OVER
KONFIGURER NU
Alternativt kan du trykke på ”OVERSPRING” for at
forbinde produktet senere.
KONFIGURATION
Før du kan bruge denne funktion, skal du bruge
en smartphone eller en tablet samt en trådløs
router, der er forbundet til internettet. Kontroller
via din smartenhed, at signalstyrken for dit trådløse
hjemmenetværk tæt på enheden er god.
Minimumskrav.
Smartenhed: Android med skærm på 1.280x720
(eller mere) eller iOS.
Kontroller kompatibilitet med Android- eller
iOS‑versioner i App store.
Trådløs router: 2,4 GHz Wi-Fi b/g/n.
1. Download appen 6th Sense Live
Det første trin i forhold til at forbinde apparatet
består i at downloade appen på din mobile enhed.
Appen 6th Sense Live fungerer som din vejledning
og leder dig igennem alle de trin, der fremgår her.
Du kan downloade appen 6th Sense Live ved enten
at besøge iTunes eller Google Play.
2. Opret en konto
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette
en konto. På den måde kan du tilknytte dine
apparater og få mulighed for at se og styre dem på
afstand.
3. Registrer dit apparat
Registrer dit apparat ved at følge instruktionerne
i appen. Du skal bruge SAID-nummeret (Smart
Appliance Identifier) til registreringsproceduren.
Det er en unik kode, der følger ordet SERVICE på
produktets mærkeplade.
4. Opret forbindelse til Wi-Fi
Følg konfigurationsproceduren scan for at oprette
forbindelse. Appen leder dig igennem proceduren
til at forbinde dit apparat til det trådløse netværk i
dit hjem.
Hvis din router understøtter WPS 2.0 (eller
indsamling), skal du vælge “MANUELT” og derefter
trykke på ”WPS-konfiguration”: Tryk på knappen
WPS på den trådløs router for at oprette forbindelse
mellem de to produkter.
17
Om nødvendigt kan du også manuelt forbinde
produktet ved brug af ”Søg efter et netværk”.
SAID-koden anvendes til at synkronisere en
smartenhed med dit apparat. MAC-adressen vises for
Wi-Fi-modulet.
Parringsproceduren skal kun udføres igen, hvis
du ændrer egenskaber for routerkonfigurationen
(netværksnavn eller dataudbyder).
Indstil ur og dato
Når vaskemaskinen forbindes til dit
hjemmenetværk, indstilles dato og klokkeslæt.
automatisk. I modsat fald vil det være nødvendigt
at indstille dem.
•Tryk på tallene for at indstille klokkeslættet.
•Tryk på ”INDSTIL” for at bekræfte.
Når du har indstillet klokkeslættet, skal du indstille
datoen.
•Tryk på tallene for at indstille datoen.
•Tryk på ”INDSTIL” for at bekræfte.
Afslut om
Gør det muligt at have vasketøjet klart til en
bestemt tidspunkt ved at indstille
forsinkelsen til afslutningen på
programmet.
Forsinkelsen kan indstilles til op til otte
timer. Kun hvis du tilsætter vaskemiddel manuelt:
Brug pulver eller tabs – ikke flydende vaskemiddel.
Vælg program, temperatur og valgmuligheder.
• Rul til ikonet ”Afslut om” – ikonet ændrer farve.
• Rul til ikonet HØJRE eller VENSTRE for at vælge
forsinkelse fra 15 minutter til 8 timer.
• Rul til ”Start/pause” – forsinkelsens nedtælling
begynder. Displayet viser afslutningstidspunktet
(tid indtil programmet afsluttes) såvel som
varigheden af standardprogrammet. Hvis du åbner
lågen, annulleres forsinkelsen.
• Programmet starter automatisk og slutter, når
forsinkelsesperioden er udløbet. Ved programstart
udskiftes visning af forsinkelsen med den aktuelle
programstatus.
18
Sådan annulleres forsinkelsen
• Åbn lågen
• Tryk enten på forsinkelsesikonet for at annullere
forsinkelsen, eller start det valgte program med det
samme ved at trykke på Start/pause
• Alternativt kan du trykke på Tænd/sluk for at
annullere hele programindstillingen.
Kontrollås
Sådan låses knapperne til
betjeningspanelet, så der ikke kan finde
uønsket betjening sted.
Låsning:
• Vaskemaskinen skal være tændt.
• Tryk på knappen Muligheder, indtil displayet viser,
at knapperne er låste. Knapperne og tasterne er nu
låste. Kun Tænd/sluk fungerer.
Hvis du slukker for vaskemaskinen og tænder den
igen, forbliver knaplåsen aktiv, indtil du låser den
op igen.
Oplåsning: Rul låseskærmen op.
INDIKATORER
Afkalkning
Der vises en meddelelse på displayet, der jævnligt
(omtrent ved hver 50. cyklus) minder brugeren
om at køre en automatisk rensningscyklus
for at rengøre vaskemaskinen og bekæmpe
kalkophobning og dårlig lugt. Af hensyn til
optimale resultater anbefaler vi brug af WPRO
Limescale and grease remover i overensstemmelse
med de instruktioner, der fremgår af emballagen.
Produktet kan købes ved at kontakte teknisk
service eller via webstedet www.whirlpool.eu.
Whirlpool fralægger sig ansvar for evt. skader på
apparatet, der opstår som følge af brug af andre
rengøringsprodukter til vaskemaskiner, der er
tilgængelige på markedet.
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL
DK
Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre
vaskemaskinen.
Sørg for at slukke vaskemaskinen og afbryde
den fra strømforsyningen, før der udføres nogen
rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver.
RENGØRING AF DEN UDVENDIGE DEL AF
VASKEMASKINEN
Rengør vaskemaskinens udvendige dele med en
blød, fugtig klud.
Brug ikke generiske vaskemidler, glasrens,
slibende pulvere eller andre lignende produkter
til at rengøre kontrolpanelet, eftersom disse kan
beskadige de trykte elementer.
KONTROL AF VANDINDTAGSSLANGEN
Kontroller løbende, at vandindtagsslangen er
intakt. Hvis der konstateres skader, skal du kontakte
kundesupport eller en autoriseret forhandler med
henblik på at få slangen udskiftet med en ny.
Kontroller sikkerhedsventilens inspektionsvindue
(se pilen). Hvis det er rødt, betyder det, at
oversvømmelsessikringen er blevet udløst. I så
tilfælde skal slangen udskiftes med en ny. Slangen
afmonteres ved at trykke på udløsningsknappen
(hvis den er til stede) og løsne slangen.
19
RENGØRING AF FILTRENE I VANDINDTAGSSLANGEN
1. Luk vandhanen, og løsn indtagsslangen.
1
2
2. Rens omhyggeligt filteret i enden af slangen
4. Sæt filteret tilbage på plads. Slut
indtagsslangen til vandhanen og vaskemaskinen
igen. Benyt ikke værktøjer til at tilslutte
indtagsslangen. Åbn vandhanen, og kontroller, at
alle tilslutninger er korrekt tilstrammede.
ved brug af en børste.
3. På nuværende tidspunkt skal indtagsslangen
manuelt løsnes fra bagsiden af vaskemaskinen.
Brug en tag til at trække filteret ud af ventilen på
bagsiden af vaskemaskinen, og rengør det.
2
1
20
DK
RENGØRING AF PUMPEFILTER/DRÆNING
AF RESTVAND
ADVARSEL
Sørg for, at vaskemaskinen er slukket og afbrudt
fra strømforsyningen, før du rengør pumpefilteret
eller dræner restvand. Hvis der for nyligt er blevet
brugt et vaskeprogram med høj temperatur, skal
du vente på, at vandet køler af, før du dræner det.
Pumpefilteret skal jævnligt rengøres med henblik
på at forhindre vand i at ophobe sig i apparatet
efter vaskecyklusser pga. filterblokeringer.
BEMÆRK: Udfør følgende procedure hver 3.
måned.
1. Åbn pumpefilterets adgangsdør i det nederste
højre hjørne på forsiden af vaskemaskinen.
4. Fjern større klumper fnug fra filteret med
hånden, og kasser det på passende vis.
Fjern resterende materiale fra filteret ved at skylle
det med vand.
2. Placer en stor, fald beholder under
drænpumpefilteret for at opsamle drænvandet.
Træk den sorte slange ud, fjern vandhætten, dræn
slangen i beholderen. Tøm beholderen. Gentag evt.
denne procedure, indtil alt vandet er drænet. Sørg
for at den sorte slange er helt tør, og luk den til
med den tilhørende hætte.
Sort slange
5. Sæt derefter drænpumpefilteret tilbage ved at
rotere det med uret. Sørg for at dreje det så langt
ind som muligt, og sørg for, at filterhåndtaget
befinder sig til venstre og i lodret position.
3. Læg et bomuldshåndklæde under
drænpumpefilteret for at absorbere evt.
vand, der måtte være tilbage. Fjern derefter
drænpumpefilteret ved at rotere det mod uret.
21
TRANSPORT OG HÅNDTERING
ADVARSEL
Løft ikke vaskemaskinen ved at holde i dens
øverste overflade.
1. Afbryd el-stikket, og luk for vandhanen.
2. Kontroller, at lågen og dosisautomaten til
vaskemiddel sidder korrekt fast.
3. Afbryd indtagsslangen fra vandhanen, og
afbryd derefter drænslangen. Tøm alt restvand
fra slangerne, og fastgør dem således, at de ikke
beskadiges under transport.
4. Sæt transportboltene tilbage på plads.
Følg proceduren til afmontering af transportbolte
som beskrevet i installationsinstruktionerne i
modsat rækkefølge.
Vigtigt: Transporter aldrig vaskemaskine uden
transportboltene isat.
22
DK
FEJLFINDING
Vaskemaskinen vil sommetider ikke fungere korrekt af bestemte årsager. Før du ringer til supportcenteret, anbefaler vi, at du
kontrollerer, om problemet nemt kan afhjælpes ved at følge nedenstående liste.
Hvis du oplever
Mulige årsager
Løsning
Vibration eller ubalance
Vibration, tiltning eller ”gang”
• Fødderne har muligvis ikke
kontakt til gulvet og er låste.
• De forreste og bageste fødder skal have fast
kontakt til gulvet, og vaskemaskinen skal
være i vater for at kunne fungere korrekt.
Kontramøtrikkerne skal hvile tæt mod bunden
af kabinettet.
• Vaskemaskinen står muligvis ikke
plant.
• Kontroller gulvet for ujævnheder eller
hældning. Hvis gulvet er ujævnt, kan en
krydsfinerplade på 19 mm reducere lyden.
Installer ikke vaskemaskinen på en hævet
træplatform.
• Vasketøjet kan være i ubalance
eller være for stort.
• Undgå at overfylde vaskemaskinen. Undgå at
vaske enkelt stykker tøj. Afbalancer et enkelt
stykke tøj eller tekstil såsom et tæppe eller
en denimjakke med nogle få ekstra stykker.
Vasketøjet egner sig ikke til den valgte cyklus.
• Transportboltene sidder stadig i
vaskemaskinen.
• Se ”Installationsvejledning”.
Lyde
Klikkende eller metalliske lyde
Gurglen eller brummen
• Lågelåsning eller -oplåsning.
• Lågen låses, låses op og låses derefter igen. Du
hører tre klik, når du har trykket på tasten ”Start/
pause”. Dette er normalt.
• Genstande sidder fast i
drænsystemet.
• Tøm lommer før vask. Løse genstande såsom
mønter kan falde ned imellem vaskemaskinens
tromle og kar eller kan blokere pumpen. Det kan
være nødvendigt at tilkalde service for at fjerne
vasketøj.
• Det er normalt at høre metalgenstande på tøj
såsom metalklemmer, spænder eller lynlåse
rasle mod den rustfri ståltromle.
• Vaskemaskinen lækker muligvis
vand.
• Pumpen kan afgive en brummende lyd med
periodisk gurglen eller rislen, når de sidste
mængder vand fjernes i forbindelse med
centrifugerings-/dræncyklusser. Dette er
normalt i løbet af visse af cyklussernes stadier.
Vandlækager
Kontroller følgende for korrekt
installation
• Påfyldningslangen er ikke
monteret tæt.
• Tilstram slangetilslutningen.
• Påfyldningsslange til
vaskemaskine.
• Monter påfyldningsslangen til koldt vand
korrekt.
• Tilslutning af drænslange.
• Kontroller, at drænslangen sidder korrekt fast
på drænrøret eller vasketøjskarret.
• Drænpumpens filter er ikke korrekt • Sørg for, at filteret sidder korrekt i filterhuset.
isat.
Se ”Rengør pumpefilteret regelmæssigt”.
• Kontroller VVS-installationer for
lækager eller tilstoppede vaske/
dræn.
• Der kan ophobe sig vand pga. en tilstoppet
vask eller et tilstoppet drænrør. Kontroller alle
husholdningens VVS-installationer for lækager
(vasketøjskar, drænrør, vandrør og armatur.)
• Si (eller nylonstrømpe) i enden af
slangen er tilstoppet.
• Fjern sien/strømpen fra drænslangen.
23
Hvis du oplever
Mulige årsager
Løsning
Vandlækager (fort.)
Der lækker vand eller sæbe fra
lågen eller bagsiden af kabinettet
• Brug af for meget vaskemiddel.
• Sæbe fra almindelige rengøringsmidler kan
forårsage lækage fra døren eller bagsiden
af kabinettet. Mål altid vaskemiddel af, og
overhold producentens retningslinjer vedr.
belastningskrav.
Lækage omring lågen
• Hår, fnug eller øvrige fragmenter
på lågens indvendige glas
forhindrer korrekt forsegling med
gummipakningen.
• Rengør det indvendige glas og pakningen.
Vaskecyklussen præsterer ikke som forventet
Vasketøjet er ikke helt tildækket
med vand
• Vandniveauet er ikke synligt
igennem lågen eller dækker ikke
tøjet.
• Dette er normalt for vaskemaskinen.
Vaskemaskinen registrer vasketøjets størrelse og
tilsætter den korrekte mængde vand af hensyn
til optimale vaskeresultater.
Vaskemaskinen kører ikke eller
fyldes ikke op, vaskemaskinen
ophører med at fungere
• Kontroller, at vandforsyningen er
passende.
• Slangen skal være tilsluttet og føre vand frem
til indløbsventilen.
• Vandhanen skal være tændt.
• Kontroller, at indløbsventilens skærm ikke er
tilstoppet.
• Kontroller, at indløbsslangen ikke er
knækket noget sted, hvilket kan begrænse
vandgennemstrømningen.
• Kontroller, at el-forsyningen er
passende.
• Brug ikke forlængerledning.
• Sørg for, at stikkontakten er strømforsynet.
• Kontroller den elektriske kilde, eller tilkald en
elektriker for at kontrollere, om spændingen er
lav.
• Nulstil en udløst kredsløbsafbryder. Udskift evt.
brudte sikringer.
BEMÆRK: Kontakt en elektriker, hvis problemet
fortsætter.
• Normal drift af vaskemaskinen.
• Vaskemaskinen overgår til pausetilstand i løbet
af bestemte faser vaskecyklussen. Undgå at
afbryde vaskecyklussen.
• Vaskemaskinen overgår til pausetilstand
i ca. 2 minutter i løbet af bestemte faser af
vaskecyklussen. Lad cyklussen fortsætte.
• Vaskemaskinen kan stoppes med henblik på
at reducere sæbeforbrug. Benyt en passende
mængde vaskemiddel.
• Vaskemaskinens låge er ikke
korrekt lukket.
• Lågen skal være lukket under drift.
• 6th Sense Præcisionsdosering
• Sørg for, at 6th Sense Precison Dose er
sidder ikke korrekt i vaskemaskinen. placeret korrekt i vaskemaskine, og at låget til
dosisautomaten er korrekt lukket.
• Vaskemaskinen er ikke påfyldt som • Fjern flere forskellige stykker vasketøj,
anbefalet.
omarranger vasketøjet, så det ligger jævnt i
vasketromlen. Luk lågen, og tryk på knappen
START/PAUSE.
• Undgå at tilføje mere end 1-2 yderligere ting,
efter cyklussen er gået i gang med henblik på at
forebygge tæt pakning eller ubalance. Tilføjelse
af ting er kun tilladt op til et bestemt punkt i
cyklussen.
• Undgå at tilsætte mere vand til vaskemaskinen.
• Brug af for meget vaskemiddel.
24
• Sæbe fra almindelige vaskemidler kan sænke
vaskemaskinens hastighed eller stoppe den. Mål
altid vaskemiddel af, og overhold producentens
retningslinjer vedr. belastningskrav.
• Fjern sæbe ved at annullere cyklussen. Vælg
Skyl og centrifuger. Tryk på knappen START/
PAUSE. Undlad at tilsætte mere vaskemiddel.
DK
Hvis du oplever
Mulige årsager
Løsning
Vaskecyklussen præsterer ikke som forventet (fort.)
Vaskemaskinen stopper under
• Programmet/cyklussen blev
programmet/cyklussen, og der vises afbrudt (f.eks. pga. åbning af lågen).
en meddelelse på skærmen
Vaskemaskinen udtømmer/
centrifugerer ikke korrekt, og
indholdet er stadig vådt
• Sørg for, at lågen er lukket. Tryk på tasten
START/PAUSE for at forsætte med programmet/
cyklussen.
• Sikkerhedssystemet er blevet
aktiveret. Der tændes en
fejlindikator, og/eller displayet viser
en fejlkode.
• Se fejlkoderne i slutningen af ”Fejlfinding”.
• Vandhanen med koldt vand er
lukket.
• Sørg for, at vandhanen er åben, og at der ikke
er nogen knæk på indløbsslangen.
• Drænslangen er tilstoppet, eller
enden af drænslangen befinder sig
mere end 100 cm over gulvhøjde.
• Sænk drænslangen, hvis enden befinder
sig højere end 100 cm fra gulvet. Fjern evt.
tilstopninger fra drænslangen.
• Si/strømpe i enden af
drænslangen.
• Fjern sien/strømpen fra drænslangen.
• Drænslangen sidder for stramt
fast i standrøret eller er fastgjort til
standrøret.
• Drænslangen skal være løs men stadig sidde
tæt fast. Undgå at forsegle drænslangen med
tape. Slangen skal bruge et luftrum.
• Brug af cyklusser med lav
centrifugeringshastighed.
• Cyklusser med lavere
centrifugeringshastigheder fjerner
mindre vand end cyklusser med høje
centrifugeringshastigheder. Brug den
anbefalede cyklus/centrifugeringshastighed til
dit vasketøj.
• Vaskemaskinen er ikke påfyldt som • Tætpakket eller uafbalanceret vasketøj lader
anbefalet.
muligvis ikke vaskemaskinen centrifugere
korrekt, således at vasketøjet efterlades vådere
end normalt. Se ”Programoversigt” for at få
anbefalinger til hver enkelt cyklus.
• En uafbalanceret påfyldning
har forhindret cyklussen
Centrifuger i at aktiveres med
henblik på at forebygge skader på
vaskemaskinen.
• Centrifuger vådt vasketøj ved at tilsætte flere
stykker vasketøj i forskellige størrelse og starte
programmet Skyl & centrifuger. Undgå mindre
mængder vasketøj, der består af få store,
absorberende stykker, og vask tøjstykker af
forskellig størrelse på én gang. Undgå at vaske
enkelt stykker tøj.
• Brug af for meget vaskemiddel.
• Sæbe fra almindeligt vaskemiddel eller brug
af for meget vasketøj kan sænke hastigheden
for dræn eller centrifugering eller stoppe dem
helt. Mål altid af, og overhold producentens
retningslinjer vedr. belastning. Fjern ekstra
sæbe ved at vælge Skyl & centrifuger. Undlad at
tilsætte vaskemiddel.
• Mindre stykker tøj kan have sat
sig fast i pumpen eller imellem
vaskemaskinens tromle og
yderkarret.
• Kontroller tromlen for evt. genstande, der
stikker ud af tromlehullerne. Tøm lommer, og
brug vasketøjsposer, når du vasker mindre
genstande.
• Drænpumpefilteret er snavset.
• Rengør drænpumpens filter. Se ”Rengøring af
pumpefilteret”.
Lågen er låst efter afsluttet cyklus
• Der er vand tilbage i
vaskemaskinen efter en cyklus.
• Vælg Dræn for at fjerne evt. vand i
vaskemaskinen. Vaskemaskinens låge låses op
efter dræning.
Døren kan ikke låses op
• Der vises en fejlkode.
• Fejltilstande låser lågen. Tryk på knappen
START/PAUSE for at afslutte, og vent derefter på,
at lågen låses op.
• Vandtemperaturen overstiger
40 °C.
• Vent på, at vandtemperaturen falder.
• Lågeåsens mekanisme fungerer
ikke korrekt.
• Lågeåsens mekanisme fungerer ikke korrekt.
Gennemfør proceduren ”Sådan åbnes lågen
manuelt”.
25
Hvis du oplever
Mulige årsager
Løsning
Vaskecyklussen præsterer ikke som forventet (fort.)
Ukorrekte eller forkerte
vasketemperaturer
• Ukorrekt tilslutning af
vandforsyning. Indløbsslange
tilsluttet varmtvandsforsyning.
• Indløbsslangen skal monteres på både vaskemaskinen
og koldtvandsforsyningens vandhane, og der skal
strømme vand til indløbsventilen.
• Kontroller, at indløbsventilens skærm ikke er
tilstoppet.
• Fjern evt. knæk på slangen.
Vasketøj ikke skyllet
• Ukorrekt tilslutning af
vandforsyning.
• Indløbsslangen skal monteres på både vaskemaskinen
og koldtvandsforsyningens vandhane og der skal
strømme vand til indløbsventilen.
• Koldtvandhanen skal være aktiveret.
• Indløbsventilens skærm på vaskemaskinen kan være
tilstoppet.
• Fjern evt. knæk på indløbsslangen.
• Brug af for meget vaskemiddel.
• Mål altid vaskemiddel af, og overhold
producentens retningslinjer vedr. belastningskrav og
tilsmudsningsgrad.
• Vaskemaskinen er ikke påfyldt
som anbefalet.
• Undgå at overfylde vaskemaskinen. Vaskemaskinen vil
ikke skylle korrekt, hvis den er overfyldt. Ilæg kun tørt
vasketøj. Se ”Programoversigt” for at få anbefalinger til
hver enkelt cyklus.
• Brug en cyklus, der er designet til det tekstil, der skal
vaskes.
• Tilsæt kun et eller to stykker tøj, når vaskemaskinen er
blevet startet.
• Belastningen kan være
uafbalanceret.
• Hvis der opstår ubalance, begynder vaskeprocessen at
genfordele vasketøjet. Dette kan forlænge vasketiden.
Undgå at vaske enkelt stykker tøj. Afbalancer et
enkelt stykke tøj eller tekstil såsom et tæppe eller en
denimjakke med nogle få ekstra stykker.
• Vasketøjet skal skylles flere
gange.
• De fleste cyklusser muliggør yderligere skylninger.
• Vaskemaskinen er ikke påfyldt
som anbefalet.
• Tilsæt vasketøjet løst. Vasketøjet skal kunne
bevæge sig frit med henblik på at reducere krølning
og sammenfiltring. Se ”Programoversigt” for at få
anbefalinger til hver enkelt cyklus.
• Reducer krølning og sammenfiltring af forskellige
typer vasketøj. Brug den anbefalede cyklus til den type
tøj, der vaskes.
• Centrifugeringshastigheden er
for høj til vasketøjet.
• Vælg en lavere centrifugeringshastighed. Bemærk, at
vasketøjet bliver vådere, end hvis der bruges en højere
centrifugeringshastighed.
• Vaskemaskinen er ikke blevet
tømt med det samme.
• Tøm vaskemaskinen, så snart den stopper.
Vasketøjet er krøllet, snoet eller
sammenfiltret
• Denne rette cyklus er ikke valgt • Vælg ”Tøj til skånevask” blandt valgmulighederne
til det vasketøj, der skal vaskes.
Hvad skal vaskes eller en anden cyklus med lav
centrifugeringshastighed for at reducere krølning.
Ingen vask eller fjernelse af
pletter
26
• Vaskemaskinen er ikke påfyldt
som anbefalet.
• Tilsæt vasketøjet løst. Tøjet skal kunne bevæge
sig frit af hensyn til de bedste vaskeresultater. Se
”Programoversigt” for at få anbefalinger til hver
enkelt cyklus. Tilsæt kun et eller to stykker tøj, når
vaskemaskinen er blevet startet.
• Brug af for meget vaskemiddel.
• Mål altid vaskemiddel af, og overhold
producentens retningslinjer vedr. belastningskrav og
tilsmudsningsgrad.
• Hårdt vand eller højt niveau af
jern (rust) i vandet.
• Der skal muligvis installeres et filter til
vandblødgøring og/eller et jernfilter.
• Dispenserbold brugt til
blødgøringsmiddel.
• Dispenseringsbolde fungerer ikke korrekt sammen
med denne vaskemaskine. Tilsæt blødgøringsmiddel til
6th Sense Præcisionsdosering (dosisautomat 2).
• Pulvervaskemiddel brugt til
cyklus med lav hastighed.
• Overvej brug af flydende vaskemiddel.
DK
Hvis du oplever
Mulige årsager
Løsning
Vaskecyklussen præsterer ikke som forventet (fort.)
Ingen vask eller fjernelse af
pletter (fort.)
• Den korrekt cyklus anvendes ikke
til tekstiltypen.
• Brug en højere vasketemperatur til at forbedre
vaskeevnen.
• Hvis du benytter et cyklusvalg fra ”Hvad skal vaskes”
kombineret med Hvordan skal det vaskes-cyklussen
”Lynhurtig”, bør du kun vaske nogle få stykker tøj.
• Brug Sådan skal det vaskes-cyklussen ”Intensiv” til
grundig vask.
• Føj en ekstra skylning til voldsomt snavset vasketøj.
• Ingen brug af dosisautomater/
dosisautomater er ikke påfyldt
korrekt.
• Brug dispensere for at forebygge pletter fra
blødgøringsmiddel.
• Sørg for, at dosisautomaten til 6th Sense
Præcisionsdosering ikke er tom.
• Undgå overfyldning.
• Tilsæt ikke andre produkter end dem, der er angivet til
vask.
• Ens farver vaskes ikke sammen.
• Vask lignende farver sammen, og tag vasketøjet ud, så
snart cyklussen er færdig, så der ikke overføres farve.
• Månedlig vedligeholdelse udføres
ikke som anbefalet.
• Kør afkalkningsprogrammet for hver 50. vaskecyklus.
Se ”Afkalkning” under ”INDIKATORER”
• Tøm vaskemaskinen, så snart cyklussen er færdig.
• Brug af for meget vaskemiddel.
• Sørg for at afmåle korrekt. Følge altid producentens
retningslinjer.
• Lågen efterlades ikke åben efter
brug.
• Denne vaskemaskine har en tæt forsegling,
som forebygger vandlækager. Med henblik på at
forebygge lugtdannelse skal lågen efterlades åben, så
vaskemaskinen kan tørre imellem cyklusserne.
• Der har været skarpe genstande i
lommer under vaskecyklussen.
• Tøm lommer, lyn lynlåse op, og hægt kroge sammen,
før du vasker, så du undgår revner og rifter.
• Snører og stropper kan have filtret
sig sammen.
• Snør alle snører og stropper, før du vasker.
• Vasketøj kan have været
beskadiget før vask.
• Reparer revner og ødelagte sømme, før du vasker
• Der kan opstå skader på tekstiler,
hvis vaskemaskinen overfyldes.
• Undgå at overfylde vaskemaskinen. Ilæg kun tørt
vasketøj.
• Brug en cyklus, der er designet til det tekstil, der skal
vaskes.
• Tilsæt kun et eller to stykker tøj, når vaskemaskinen er
blevet startet.
• Der kan opstå skader på tekstiler,
hvis vaskemaskinens låge lukkes
sammen om et stykke vasketøj, så
det sidder fast mellem lågens glas
og gummipakningen.
• Undgå at overfylde vaskemaskinen.
• Skub vasketøjet helt ind i vaskemaskinen.
• Vasketøjet er ikke korrekt sorteret.
• Der kan opstå farveoverførsel, når du blander hvidt
og farvet vasketøj. Sorter mørke farver fra hvidt og lyst
vasketøj.
• Vasketemperaturen er for lav.
• Brug varme eller lunkne temperaturer, hvis vasketøjet
kan tåle det.
• Der bruges ikke tilstrækkeligt med
vaskemiddel, eller vandet er hårdt.
• Brug mere vaskemiddel til vask af voldsomt snavset
vasketøj i koldt eller hårdt vand.
Ukorrekt drift af
dosisautomat
• Tilstoppede dosisautomater eller
vaskeprodukter dispenseres for
hurtigt.
• Undgå at overfylde dosisautomaten.
• Kontroller 6th Sense Præcisionsdosering, før en cyklus
påbegyndes.
Vaskepakker med
enkeltdosis opløses ikke
• Vaskepakke tilsat forkert.
• Sørg for at tilsætte en vaskepakke til vaskemaskinens
tromle, før du tilføjer vasketøj. Følg producentens
instruktioner med henblik på at forebygge skader på
tøjet.
Cyklustiden ændres, eller
cyklustiden er for lang
• Normal drift af vaskemaskinen.
• Cyklussens tid varierer automatisk afhængigt af
vandtryk, vandtemperatur, vaskemiddel og vasketøj. Du
valgmuligheder, du vælger, påvirker også cyklustiderne.
Lugte
Skader på tekstiler
Hvidt vasketøj bliver gråligt,
falmede farver
27
Hvis du oplever
Mulige årsager
Løsning
Vaskecyklussen præsterer ikke som forventet (fort.)
Cyklustiden ændres, eller
cyklustiden er for lang (fort.)
• Voldsomme sæbeaflejringer i
vaskemaskinen.
• Hvis der registreres voldsomme
sæbeaflejringer, begynder et særligt program
automatisk at fjerne sæben, således at dit
vasketøj skylles korrekt. Dette program gør den
oprindelige cyklus længere.
• Belastningen kan være
uafbalanceret.
• Hvis der opstår ubalance, begynder
vaskeprocessen at genfordele vasketøjet. Dette
forlænger cyklustiden. Undgå at vaske enkelt
stykker tøj. Afbalancer et enkelt stykke tøj eller
tekstil såsom et tæppe eller en denimjakke med
nogle få ekstra stykker.
Usædvanlig støj
Raslen eller vibrerende støj
• En mindre genstand har sat sig fast • Kontroller for- og bagsider på tromlen for
mellem tromlens kanter.
mindre genstande. Tøm lommer før vask.
• Vaskemaskinen er ikke korrekt
nivelleret.
• Vaskemaskinen er muligvis ikke installeret
korrekt. Se installationsvejledningen. Alle fire af
vaskemaskinens fødder skal have fast kontakt
med underlaget.
• Tøjet har klumpet sig sammen i
vaskemaskinen.
• Ved forkert påfyldning vil vasketøjet samle
sig og få vaskemaskinen til at vibrere. Adskil
vasketøjet, og genstart vaskemaskinen.
Fejlkode i display
F0E4
Overtemperatur for vaskecyklus
• Vaskevandet er for varmt.
Vaskemaskinen kan være ukorrekt
tilsluttet varmtvandsforsyningen i
hjemmet.
• Sørg for, at vaskemaskinen er korrekt tilsluttet
koldtvandsforsyning alene
F0E5
Vasketøj med ubalance registreret
• Vasketøjet kan være i ubalance
eller være for stort.
• Undgå at overfylde vaskemaskinen. Undgå at
vaske enkelt stykker tøj. Afbalancer et enkelt
stykke tøj eller tekstil såsom et tæppe eller en
denimjakke med nogle få ekstra stykker.
F1E4
Fejl i hovedrelæ
• Problem med hovedrelæ
registreret.
• Prøv at nulstille vaskemaskinen ved at fjerne
den fra stikkontakten og slutte den til igen. Hvis
det ikke afhjælper problemet, skal du tilkalde
service.
F3E1
Problem med tryksensor
• Problem med tryksensor
registreret.
• Prøv at nulstille vaskemaskinen ved at fjerne
den fra stikkontakten og slutte den til igen. Hvis
det ikke afhjælper problemet, skal du tilkalde
service.
F3E2
Fejl i vasketemperatursensor
• Problem med vasketemperatur
registreret.
• Ring efter service.
F3E4
ADS-fejl – sensorer
Fejl i sensor til vaskemiddelniveau.
• Rengør dosisautomaten til vaskemiddel,
eller tilsæt manuelt vaskemiddel, indtil
dosisautomaten er rengjort.
F5E1
Problem med dørlås
• Problem med dørlås registreret.
• Prøv at nulstille vaskemaskinen ved at fjerne
den fra stikkontakten og slutte den til igen. Hvis
det ikke afhjælper problemet, skal du tilkalde
service.
F5E2
Dørlåsen vil ikke låse
• Problem med dørlås registreret.
• Prøv at nulstille vaskemaskinen ved at fjerne
den fra stikkontakten og slutte den til igen. Hvis
det ikke afhjælper problemet, skal du tilkalde
service.
28
DK
Hvis du oplever
Mulige årsager
Løsning
Fejlkode i display (fort.)
F5E3
Dørlåsen vil ikke låse op
• Problem med dørlås registreret.
• Prøv at nulstille vaskemaskinen ved at fjerne
den fra stikkontakten og slutte den til igen. Hvis
det ikke afhjælper problemet, skal du tilkalde
service.
F6E1
Kommunikationsfejl mellem
elektronikken i vaskemaskinen
• Problem med vaskemaskinens
elektronik registreret.
• Prøv at nulstille vaskemaskinen ved at fjerne
den fra stikkontakten og slutte den til igen. Hvis
det ikke afhjælper problemet, skal du tilkalde
service.
F6E2
Kommunikationsfejl mellem
elektronikken i vaskemaskinen
• Problem med vaskemaskinens
elektronik registreret.
• Prøv at nulstille vaskemaskinen ved at fjerne
den fra stikkontakten og slutte den til igen. Hvis
det ikke afhjælper problemet, skal du tilkalde
service.
F8E1
Ingen vandgennemstrømning
registreret/timeout for påfyldning
• Vaskemaskinen er muligvis
ikke korrekt tilsluttet
varmtvandsforsyningen i hjemmet.
Ventilen til varmvandsforsyningen
er muligvis ikke aktiveret.
Indløbsslangen til vaskemaskinen
kan være bukket. Indløbsventilens
på vaskemaskinen kan være
fejlramt.
• Sørg for, at vaskemaskinen er tilsluttet
koldtvandsforsyningen, og at ventilen
til forsyningsvand er åben. Kontroller, at
indløbsslangen til vaskemaskinen er fri for knæk.
Ring efter service, hvis problemet vedvarer.
F8E3
Overstrømning af vand registreret
• Indløbsventilens på
vaskemaskinen kan lække.
• Ring efter service.
F9E1
Timeout for dræn/fejl i drænpumpe
• Drænpumpens filter på
vaskemaskinen skal muligvis
rengøres. Bælgdrænhuller
i vaskemaskinen kan være
tilstoppede.
Vaskemaskinens drænslange
eller VVS-drænsystemet kan
være blokeret. Drænpumpen på
vaskemaskinen kan være fejlramt.
• Rens drænpumpens filter på vaskemaskinen.
Kontroller bælgdrænhullerne i vaskemaskinen
for tilstopninger. Kontroller vaskemaskinens
drænslange og drænsystemet i hjemmet for
tilstopninger. Ring efter service, hvis problemet
vedvarer.
29
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL TIL WI-FI
Hvilke Wi-Fi-protokoller understøttes?
Den Wi-Fi-adapter, der er installeret, understøtter
Wi-Fi b/g/n i europæiske lande.
Hvilke indstillinger skal konfigureres til
routerens software?
Følgende routerindstillinger er påkrævede: 2,4 GHzaktiveret, Wi-Fi b/g/n, DHCP- og NAT‑aktiveret.
Hvilken version af WPS understøttes?
WPS 2.0 eller højere. Se dokumentationen til routeren.
Er der nogen forskel på at bruge en smartphone
(eller tablet) med Android eller iOS?
Du kan vælge det operativsystem, du foretrækker.
Der er ingen forskel.
Kan jeg bruge mobil 3G-dækning i stedet for en
router?
Ja, men cloud-tjenester er beregnet til permanent
forbundne enheder.
Hvordan kan jeg kontrollere, om min
internetforbindelse i hjemmet fungerer, og om
trådløs funktionalitet er aktiveret?
Du kan søge efter dit netværk på din smartenhed.
Deaktiver evt. øvrige dataforbindelser, for du forsøger.
Hvordan kan jeg kontrollere, om apparatet er
forbundet til mit trådløse hjemmenetværk?
Åbn din routers konfiguration (se manualen
til routeren), og kontroller, om apparatets
MAC‑adresse fremgår på siden med trådløst
forbundne enheder.
Hvor finder jeg apparatets MAC-adresse? Tryk
på , og tryk derefter på
Wi-Fi, eller slå den
på dit apparat: Der er en etiket, hvor SAID- og
MAC‑adressen fremgår.
MAC-adressen består af en kombination af tal og
bogstaver og begynder med ”88:e7”.
Hvordan kan jeg kontrollere, om apparatets
trådløse funktionalitet er aktiveret?
Brug din smartenhed og appen 6th Sense Live til
at kontrollere, om apparatets netværk er synligt og
forbundet til cloud'en.
Er der noget, som kan forhindre signalet i at nå
apparatet?
Kontroller, at de enheder, du har forbundet, ikke
bruger al den tilgængelige båndbredde. Sørg for, at
dine Wi-Fi-forbundne enheder ikke overskrider det
maksimale antal som anbefalet af producenten.
Hvor langt skal routeren befinde sig fra
vaskemaskinen?
Normalt er Wi-Fi-signalet stærkt nok til at kunne
dække et par lokale, men det afhænger i høj grad
af de materialer, som væggene er fremstillet af.
Du kan kontrollere signalstyrken ved at placere din
smartenhed ved siden af apparatet.
30
Hvad gør jeg, hvis min trådløse forbindelse ikke
kan nå apparatet?
Du kan bruge specifikke enheder til at forlænge
Wi-Fi-dækningen i dit hjem, f.eks. adgangspunkter,
Wi-Fi-repeatere og strømbroer (medfølger ikke til
apparatet).
Hvor finder jeg navn og adgangskode til mit
trådløse netværk?
Se dokumentationen til routeren. Der sidder som
regel et klistermærke med disse oplysninger.
Find konfigurationssiden for enheden ved brug af
en forbunden enhed.
Hvad gør jeg, hvis min router anvender Wi‑Finabokanalen?
Tving routeren til at bruge din Wi-Fi-kanal i
hjemmet.
Hvad kan jeg gøre, hvis
vises på displayet,
eller vaskemaskinen ikke kan oprette en stabil
forbindelse til min hjemmerouter?
Apparatet kan have oprettet forbindelse til
routeren men kan ikke opnå adgang til internettet.
Forbind apparatet til internettet ved at kontrollere
routerens og/eller udbyderes indstillinger.
Routerindstillinger: NAT skal være aktiveret,
fìrewall og DHCP skal være korrekt konfigurerede.
Understøttet adgangskodekryptering: WEP, WPA,
WPA2. Prøv en anden krypteringstype ved at se
manualen til routeren. Udbyderindstillinger: Hvis
din internetudbyder har et fast antal MAC‑adresser,
der kan forbindes til internettet, vil du muligvis
ikke kunne forbinde dit apparat til cloud'en.
MAC‑adressen på en enhed er dens unikke
identifikator. Spørg din internetudbyder om,
hvordan enheder ud over computere forbindes til
internettet.
Hvordan kan jeg kontrollere, om der
transmitteres data? Når netværket er blevet
konfigureret, skal det afbrydes. Vent i 20 sekunder,
og tænd derefter for
vaskemaskinen: Kontroller, at appen viser UI-status
for apparatet. Der går flere sekunder, før visse
indstillinger vises i appen.
Hvordan kan jeg ændre min Whirlpool-konto
men bevare mine apparater forbundne?
Du kan oprette en ny konto, men husk at fjerne
dine apparater fra din gamle konto, før du flytter
dem til en ny.
Jeg har skiftet router – hvad skal jeg gøre?
Du kan enten bevare de samme indstillinger
(netværksnavn og adgangskode) eller slette de
tidligere indstillinger fra apparatet og konfigurere
indstillingerne igen.
DK
KUNDESUPPORT
FØR DU KONTAKTER KUNDESUPPORT
1. Prøv at løse evt. problemer, du måtte støde på,
ved selv at se afsnittet.
FEJLFINDING
2. Sluk for vaskemaskinen, og tænd den igen, for
at konstatere, om problemet er blevet løst.
KONTAKT KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET
VEDVARER
Ring til det nummer, der fremgår af garantifolderen,
eller følg de instruktioner, der fremgår af webstedet
www.whirlpool.com
Oplys altid:
En kortfattet beskrivelse af problemet.
Vaskemaskinens model (se mærkepladen inde
i lågen).
Din adresse og dit telefonnummer.
Hvis du får behov for reparation, bedes du kontakte
et autoriseret kundesupportcenter med henblik på
at sikre, at reparationerne udføres korrekt og med
originale reservedele.
Producent:
Whirlpool EMEA S.p.A. - Socio Unico
Via Carlo Pisacane n. 1
I-20016 Pero (MI)
Italien
31
INSTALLATIONSVEJLEDNING
17 mm - 0.67 inch
12 mm - 0.47 inch
32
1
2
3
4
5
6
7
7a
DK
x4
7b
7c
2 cm
x4
- 0,7
inch
7d
8
max 2,0 cm
max 0,8 inch
33
8 ,2
f e et
A
max 2,5 m
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
B
/
max 100cm / 49 inch
min 60cm / 24 inch
ext
x4
34
n
n
DK
PRODUKTBLAD
WWW Produktbladet med energidata for dette
apparat kan downloades fra Whirlpools websted
http://docs.whirlpool.eu
001
KONTAKT SERVICEAFDELINGEN
Du finder vores
kontaktoplysninger i
garantimanualen. Når du
kontakter vores serviceafdeling,
bedes du oplyse de koder, der
fremgår af mærkepladen på dit
produkt.
xxxxxxxxxxxx
n
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising