Indesit | RDPD 107617 JD TK | Instruction for Use | Indesit RDPD 107617 JD TK Kullanici rehberi

Indesit RDPD 107617 JD TK Kullanici rehberi
Kullanma Kılavuzu
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
!
Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu
okumayı hatırlatır.
TR
Türkçe,1
İçindekiler
Montaj, 2-3
Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi
Su ve elektrik bağlantıları
İlk yıkama
Teknik veriler
Bakım ve özen, 4
Su ve elektrik kesilmesi
Çamaşır makinesin temizlenmesi
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Kapak ve hazne bakımı
Pompanın temizlenmesi
Su besleme hortumunun kontrol edilmesi
RDPD 107617 J
Önlemler ve öneriler, 5
Genel güvenlik uyarıları
Atıkların tasfiye edilmesi
Cam kapağın açılması
Çamaşır makinesinin tanımı, 6-7
Kontrol paneli
Ekran
Bir yıkama veya kurutma işlemi nasıl yapılır, 8
Programlar ve işlevler, 9
Program tablosu
Yıkama işlevleri
Deterjan ve çamaşır, 10
Deterjan haznesi
Çamaşırın hazırlanması
Özel programlar
Yük dengeleme sistemi
Arızalar ve onarımlar, 11
Teknik Servis, 12
1
TR
Montaj
TR
! Bu kitapçığı gerektiği her an danışabilmeniz
için özenle saklayınız. Çamaşır makinesinin satılması, devri veya nakli durumlarında
da, yeni sahibinin faydalanabilmesi için bu
kılavuz makineyle beraber saklanmalıdır.
! Talimatları dikkatlice okuyunuz; montaj,
kullanım ve güvenliğe ilişkin önemli bilgiler
içermektedir.
! Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Konular
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz,
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile
yapınız.
Taşıma esnasında üründe hasar ve arıza
oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb.
dış etkenler nedeniyle ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz.
Ambalajı zarar verebilecek nem, su, v.b. dış
etkenlere karşı koruyunuz.
Cihazın montajı yetkili servis tarafından
gerçekleştirilecektir.
Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye getirilmesi
Ambalajdan çıkartılması
1. Çamaşır makinesinin ambalajdan
çıkartılması.
2. Çamaşır makinesinin taşıma esnasında
hasar görmemiş
olduğunu kontrol
ediniz. Hasar görmüş
ise monte etmeyiniz.
Satıcıya başvurunuz.
3. Taşıma sırasında
arka tarafta bulunan 4 adet koruyucu vidayı ve
ara parçasıyla birlikte buradaki lastiği de
çıkartınız (bakınız şekil).
4. Delikleri ambalajda bulacağınız plastik
kapaklarla kapayınız.
5. Tüm parçaları muhafaza ediniz: çamaşır
makinesinin nakli gerektiği takdirde
takılmaları gerekmektedir.
! Ambalajlar çocuk oyuncağı değildir.
Cihazın aynı seviyeye getirilmesi
1. çamaşır makinesini düz ve sert bir zemine yerleştiriniz, duvar veya mobilyalara
dayamayınız.
2
2. Yerleştirilecek
zemin tam düz
değilse çamaşır
makinesinin vidalı
ön ayaklarını sıkarak
veya gevşeterek
dengeyi sağlayınız
(bkz. şekil); eğim
açısı, makinenin üst
tezgahına göre 2°
den fazla olmamalıdır.
Sağlıklı bir dengeleme, çamaşır makinesine sağlam bir duruş kazandıracağı gibi,
çalışması esnasındaki sarsıntı, gürültü ve
hareketlilikleri de önleyecektir. Zeminde moket veya halı olması halinde, ayarı makinenin altında havalandırma olabilecek şekilde
yapınız .
Su ve elektrik bağlantıları
Su besleme hortumunun takılması
1. Tedarik borusunu 3/4 gaz vidalý
baðlantý kullanarak
bir soðuk su musluðuna baðlayýn (bkz.
þekil).
Baðlantýyý yapmadan
önce, suyu berraklaþana kadar akýtýnýz.
2. Su besleme hortumunu arka kısımının
üst sağ köşesinde
bulunan su girişine
vidalayarak makineye bağlayınız (bkz.
şekil).
3. Hortumda katlanma ve ezilme olmamasına
dikkat ediniz.
! Musluğun su basıncının Teknik Veriler
tabelasında belirtildiği gibi olması gerekir
(bkz. yan sayfa).
! Besleme hortumunun boyu yetersizse
yetkili bir satıcı mağaza veya teknisyene
başvurunuz.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
! Makine ile birlikte verilen hortumları
kullanınız.
Tahliye hortumunun bağlanması
65 - 100 cm
Tahliye hortumunu
bükmeden zeminden 65 ila 100 cm
yukarıda yer alan pis
su borusuna veya
duvar tahliyesine
bağlayın;
Alternatif olarak, kılavuzu
musluğa (şekile
bakın) bağlayarak
tahliye oturumunu
lavabo veya küvetin
kenarına yerleştirin
(teknik destek
merkezinden satın
alınabilir). Hortumun
serbest kalan ucu
suya daldırılmamalıdır.
! Hortum eklerinin kullanımı önermiyoruz; kesinlikle gerekliyse ek hortum orijinal hortum
ile aynı çapta olmalı ve uzunluğu 150 cm.
aşmamalıdır.
Elektrik bağlantıları
Cihazı elektrik prizine takmadan önce,
aşağıdakilerden emin olun:
• Prizin topraklandıgından ve ilgili mevzuata
uygun oldugundan;
• Prizin teknik veri tablosunda gösterilmekte
olan maksimum cihaz elektrik yüküne
dayanıp dayanamayacagından (teknik veri
tablosuna bakiniz);
• Güç kaynagı voltajının teknik veri tablosunda
gösterilen degerlere uygun olup olmadigindan
(teknik veri tablosuna bakiniz);
• Elektrik prizinin çamaşır makinesinin fişi
ile uyumlu olup olmadığından emin olun.
Muhafazalı değilse, priz.
! Çamaşır makinesi kapalı alan olsa bile, evin
dışına yerleştirilmemelidir. Cihazın yağmur,
fırtına ve diğer hava koşullarına maruz
bırakılması son derece tehlikelidir.
! Çamaşır makinesi yerleştirildiğinde, elektrik
prizi kolay ulaşılabilir bir durumda olmalıdır.
! Uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayın.
! Kablo bükülmemeli veya sıkıştırılmamalıdır.
! Güç kablosu ve fisi sadece yetkili teknisyenler tarafından degistirilmelidir.
Uyarı! Bu standartlara uyulmaması durumunda sirket sorumlu tutulamaz.
İlk yıkama
Ilk kullanimdan önce programlar tablosundaki
kendi kendini temizleme Programi kullanarak çamasir olmadan deterjanla bir yikama
yapin (“Çamaşır makinesinin temizlenmesi”
bakınız).
Teknik bilgiler
Model
Ölçüler
Kapasite
Elektrik
bağlantıları
Su
bağlantıları
Sıkma hızı
EN 50229
standartlarι
uyarιnca
kontrol
programlarι
RDPD 107617 J
genişlik 59,5 cm
yükseklik 85 cm
derinlik 60,5 cm
yιkama için 1 kg’dan 10 kg’a;
kurutma için 1 kg dan 7 kg’a.
makine üstünde takılı olan
teknik veriler plakasına
bakınız.
max. su basıncı
1 MPa (10 bar)
min. su basıncı
0,05 MPa (0,5 bar)
tambur kapasitesi 71 litre
maksimum dakikada 1600
devire kadar
yιkama: Program 8 (60°);
10 kg çamaşιrla.
kurutma: daha büyük
yükün (7kg) kurutulması
“EKSTRA” kurutma seviyesi seçilerek
gerçekleştirilmelidir. kalan yükün kurutulması,
“EKSTRA” kurutma
seviyesi seçilerek
gerçekleştirilmelidir;
çamaşır yükü 3 çarşaf, 2
yastık kılıfı ve 1 havludan
oluşmalıdır.
Bu makina aşağıda belirtilen
AB normlarına uygundur:
- EMC - 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyum)
- 2012/19/EU (WEEE)
- LVD - 2014/35/EU (Alçak
gerilim)
3
TR
Bakım ve onarım
TR
Su ve elektrik kesilmesi
Pompanın temizlenmesi
• Su musluğunu her yıkamadan sonra
kapatınız. Böylece çamaşır makinesinin su
tesisatının eskimesi engellenir, su kaçağı
tehlikesi ortadan kalkar.
• Bakım ve temizlik işlemleri esnasında
çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
Çamaşır makinesinin pompası kendini temizleyen bir özelliğe sahip olup, ayrıca
temizlik gerektirmez. Ancak, bazı küçük
cisimler (madeni para, düğme) pompanın alt
kısmındaki koruyucu bölmeye düşebilirler.
Çamaşır makinesinin temizlenmesi
• Dış gövde ve plastik aksam ılık su ve
sabunla ıslatılmış bir bez vasıtasıyla temizlenebilir. Çözücü ve aşındırıcı maddeler
kullanmayınız.
• Çamaşır makinesinde tambur boşken
çalıştırılması gereken kendi kendini temizleme programı bulunmaktadır.
Deterjan (az kirli çamaşırlar için tavsiye
edilen miktarın %10’u kadar) veya çamaşır
makinesinin temizliği için kullanılan özel katkı
maddeleri, yıkama programında yardımcı
olarak kullanılabilir. 40 yıkamada bir “Kendi
kendini temizleme” programını çalıştırmanız
önerilir.
Programı çalıştırmak için düğmesine 5
saniye basın ve ardından yaklaşık 70 dakika sürecek olan programı başlatmak için
BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın.
Deterjan haznesinin temizlenmesi
1
2
Hazneyi kaldırarak,
dışarıya doğru
çekmek suretiyle
çıkartınız (bkz. şekil).
Akar su altında
yıkayınız, bu çekmecenin temizliği sık sık
yapılmalıdır.
Kapak ve hazne bakımı
• Kötü kokuların oluşmasını engellemek için
kapağı daima aralık bırakınız.
! Yıkama devresinin bitmiş olup olmadığını
kontrol ediniz ve fişini çekiniz.
Pompa koruyucu bölgesine erişebilmek için:
1. çamaşır makinesinin ön kapama panelini, bir tornavida
vasıtasıyla çıkartınız
(bkz. şekil);
2. makine kapağını
saatin ters yönünde
çevirerek sökünüz
(bkz. şekil). bir miktar
su gelmesi normaldir;
3. içini dikkatlice temizleyiniz;
4. kapağı vidalayınız;
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel,
kancaların yuvalara gelip gelmediğini kontrol
ediniz.
Su besleme hortumunun kontrol
edilmesi
Su besleme hortumunu, en azından senede
bir defa kontrol ediniz. Yarık veya çatlaklar
varsa değiştiriniz: yıkama esnasındaki yüksek basınçlar ani patlamalara yol açabilirler.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
4
Önlemler ve öneriler
! Çamaşır makinesi uluslararası güvenlik standartlarına
uygun olarak projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar
güvenlik amaçlı olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel güvenlik uyarıları
• Makine meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup
profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Bu cihaz, eğer gözetim altında bulunuyorlar
ise veya güvenli şekilde ve ilişkin tehlikeler göz önünde bulundurularak, cihazın
kullanımı hakkında uygun eğitim almışlar
ise, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel,
duyusal veya mental kapasitelerden yoksun veya yetersiz tecrübe ve bilgiye sahip
kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar,
cihaz ile oynamamalıdır. Bakım ve temizlik
işlemleri, denetimsiz çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
– Yıkanmayan malzemeleri kurutmayınız.
– Besinsel yağ, aseton, alkol, benzin, parafin, leke çıkarıcı, terebentin, cila ve bunları
çıkarıtıcı maddeler ile kirlenen malzemelerin
çamaşır kurutma makinasında kurutulmadan
önce yüksek miktarda deterjan ile sıcak suda
yıkanması gerekmektedir.
– Genişlemiş lastik (köpük kauçuk) gibi
maddeler, duş bonesi, su geçirmez tekstil
ürünleri, bir bölümünde lastik olan malzemeler ve köpük kauçuk parçası olan yastıklar
ve kıyafetler çamaşır kurutma makinasında
kurutulmamalıdır.
– Yumuşatıcılar ve benzeri ürünler, üreticinin
talimatlarına göre kullanılmalıdır.
– Çamaşır kurutma makinasının bir devrinin
son aşaması, ürünlerin zarar görmemesini
garantilemek amacıyla sıcaklık olmadan
(soğutucu devirde) gerçekleşir.
DİKKAT: Çamaşır kurutma makinasını, kurutma programı sona ermeden asla açmayınız.
Böyle bir durumda bütün çamaşırları geri
çıkarınız ve çabuk soğumaları için onları
seriniz.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken yada elleriniz veya ayaklarınız
ıslak yada nemliyken dokunmayınız.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden
tutarak çekiniz.
• Makine çalışırken deterjan haznesini açmayınız.
• Tahliye suyuna el sürmeyiniz, yüksek ısıda olabilir.
• Kapağı, hiçbir şekilde zorlamayınız: istenmedik açılmalara
karşı olan güvenlik mekanizması arıza yapabilir.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız.
• Çocukların çalışır vaziyetteki makineye yaklaşmalarına mani
olunuz.
• Çalışma esnasında kapak ısınabilir.
• Taşınması gerektiğinde, bu işlemin, iki veya üç kişi
tarafından, azami dikkatle yapılması gerekir. Kesinlikle tek
başınıza yapmayınız, çünkü makine çok ağırdır.
• Çamaşırları yerleştirmeden evvel, sepetin boş olduğundan
emin olunuz.
• Kurutma esnasında kapak ısınabilir.
• Yanıcı çözücülerle (örn. Trikloreten) yıkanmış
çamaşırları kurutmayınız.
• Süngeri veya benzer elastomer ürünleri
kurutmayınız.
• Kurutma safhası esnasında su musluğunun açık olmasını
sağlayınız.
• 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim
altından olmadıkları sürece cihazdan uzak
tutulmalıdır.
• Çakmak, kibrit gibi her türlü cismi ceplerden
çıkarın.
Atıkların tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel yasalara uyunuz, bu şekilde ambalajların geri dönüşümü
mümkün olur.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
2012/19/EU sayılı Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz
eşyaların kentsel katı atık genel yöntemi ile tasfiye
edilmemesi öngörülmüştür. Kullanılmayan cihazların,
madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını en
yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına
olası zararları engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrı toplama hükümlerini
hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti olan sepet
sembolü verilmiştir.
Cihazların tasfiye edilmesi konusunda daha geniş bilgi
almak için cihaz sahiplerinin mevcut müşteri hizmetine
veya satış noktalarına başvurulması gerekir.
• Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliği.
• AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Cam kapağın açılması
Elektrik kesildiğinde makine kapağını açamadığınız
zaman çamaşırları çıkarıp asmak istediğinizde aşağıdaki
gibi yapınız:
1. fişi prizden çekiniz.
20
2. makinenin içindeki su seviyesinin makine kapağından
daha alçak olmasını sağlayınız, aksi takdirde A şeklinde
gösterildiği gibi bir kapta toplanacak şekilde boşaltma
hortumu vasıtasıyla içindeki suyu gideriniz.
3. çamaşır makinesinin ön panelini, bir tornavida
vasıtasıyla, çıkartınız (bkz. şekil).
4. şekilde gösterilen dilciğinden tutarak blokajından
çıkıncaya kadar dışarıya doğru çekiniz; aynı anda aºağı
doğru çekerek kapıyı açınız.
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel, kancaların
yuvalara gelip gelmediğini kontrol ediniz.
5
TR
Çamaşır makinesinin tanımı
TR
Kontrol paneli
ON/OFF
tuşu
SADECE
KURUTMA
tuşu
ÇOKLU
DURULAMA
FONKSİYON
tuşu
tuşları
DIRECT
INJECTION
tuşu
Ekran
Program Tuşu
Deterjan Bölmesi
BAŞLAT/DURAKLAT
KURUTMA
uyarı lambalı tuşu
tuşu
KENDİNİ
YIKAMA ÇEVRİMİ TEMİZLEME
SEÇİCİ DÖNER
tuşu
DÜĞME
SICAKLIK
tuşu
Deterjan Bölmesi: ve diğer katkıları koyunuz (“Deterjanlar bölümüne” bakınız).
Program Tuşu: deterjan dağıtıcının içindeki Program
Tuşu, kullanılabilir tüm programları her bir dağıtıcı bölmesinin nasıl kullanılacağına yönelik grafiksel bir kılavuz ile
birlikte gösterir.
ON/OFF tuşu : makineyi açmak ya da kapatmak için
bu tuşa kısa süreli basınız. Yeşil renkte yanıp sönen
BAŞLAT/DURAKLAT uyarı lambası makinenin açık
olduğunu gösterir. Makineyi çalışır vaziyetteyken kapatmak için tuşu daha uzun, yaklaşık 3 saniye, basılı
tutmanız gerekir;hafifçe ya da yanlışlıkla basıldığında
makine kapanmaz. Makinenin çalışır vaziyetteyken
kapatılması devrede olan yıkama programını iptal eder.
YIKAMA ÇEVRİMİ SEÇİCİ DÖNER DÜĞME:
Istenilen yıkama çevrimini ayarlamak için kullanılır (“Program ve yıkama çevrimi tablosu”’na bakınız).
FONKSİYON tuşları: İstenilen işlevi seçmek için mode
tuşuna basarak ayarlayınız. Ekranda ilgili uyarı lambası
yanacaktır.
KENDİNİ TEMİZLEME tuşu: makinenin iç parçalarını
temizlemek için basın (“Çamaşır makinesinin temizlenmesi” bakınız).
DIRECT INJECTION tuşu: DIRECT INJECTION
seçeneğini seçmek için basın.
ÇOKLU DURULAMA tuşu
: arzu edilen durulama
tipini seçmek için bu tuşa basınız.
SIKMA tuşu : santrifüjü azaltmak ya da devre dışı
bırakmak için basınız – değeri ekranda görüntülenir.
SICAKLIK tuşu : sıcaklık derecesini azaltmak için
basınız: seçilen değer ekranda belirtilir.
6
ÇOCUK KİLİDİ
tuşu
ZAMAN ERTELEME
tuşu
SIKMA
tuşu
KURUTMA tuşu
: düğmesi: kurutmayı arttırmak
veya kaldırmak için basın; seçilen kurutma seviye veya
zamanı ekranda görülecektir.
SADECE KURUTMA tuşu
: Yalnızca kurutma
programını çalıştırmak için basın.
ÇOCUK KİLİDİ tuşu
: kontrol paneli etkin
haline getirmek için tuşu yaklaşık 2 saniye basılı
tutmanız gerekir. Ekranda “ÇOCUK KİLİDİ AÇIK”
görüntülendiğinde kontrol paneli kilitlenir (ON/OFF tuşu
hariç). Böylece özellikle çocuklarınız varsa programın
yanlışlıkla değiştirilmesi engellenir. kontrol panelini
etkisiz haline getirmek için tuşu yaklaşık 2 saniye basılı
tutmanız gerekir.
ZAMAN ERTELEME tuşu
: seçilen programı geciktirmeli çalıştırmak için basınız. Gecikme ekranda belirtilecektir.
BAŞLAT/DURAKLAT uyarı lambalı tuşu: yeşil lamba
yavaşça yanıp sönünce istediğiniz yıkama programını
başlatmak için tuşa basınız. Yıkama programı
başladıktan sonra uyarı lambası yanık kalır. Seçilen
bir programın beklemeye alınması için aynı tuşa tekrar
basınız; uyarı lambası turuncu renkte yanıp sönecektir.
Sembol
yanık değilse makine kapağı açılabilir.
Yıkama programının kaldığı yerden devam etmesi için
aynı tuşa tekrar basınız.
Bekleme modu
Yeni enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumlu bu çamaşır
makinesine herhangi bir faaliyet algılanmadığında 30
dakika içinde devreye sokulan otomatik bekleme sistemi
yerleştirilmiştir ON/OFF düğmesine bir süre basın ve
makinenin tekrar çalışmasını bekleyin.
Off-mode’da tüketim: 0,5 W
Left-on’da tüketim: 8 W
Ekran
C
C
A
TR
H
COTONE
G
L
--
I
C
M
2:55
90°
1200
-- h
B
F
D
X
Z
E
Y
Makineyi programlamak için yararlı bir gereç olmasının yanı sıra ekranda değişik bilgiler verilmektedir.
A alanında şunlar görünür: simge ve seçilen yıkama programı, yıkama ve kurutma aşamaları ve yıkama programının
kalan süresi.
B alanına DIRECT INJECTION seçeneğiyle ilgili iki yoğunluk seviyesi eklenir.
C alanında mevcut fonksiyonlarla ilgili gösterge ışıkları görünür.
D alanında, ZAMAN ERTELEME fonksiyonu ayarlandıysa seçilen programın başlatılmasına kalan süre bulunur.
E satırı ise ayarlanan programa göre santrifüjün maksimum hız değeri görüntüler. Program sıkma döngüsü içermiyorsa
alanda yarı aydınlatılmış “--” sembolü görünür.
F alanında ayarlanan programa göre seçilebilen sıcaklık değeri görüntülenir. Program sıcaklığı ayarlanamıyorsa alanda
yarı aydınlatılmış “--” sembolü gösterilir.
KAPAK KILITLI sembolü
Işıklı göstergenin yanıyor olması kapağın, istenmeyen açılmalara karşı, kapalı olduğunu gösterir. Herhangi bir arızaya yol
açmamak için ışıklı göstergenin sönmesini beklemek gerekir.
Not: Makine çalışırken ZAMAN ERTELEME etkin ise makine kapağı açılamaz, kapağı açabilmek için BAŞLAT/DURAKLAT tuşuna basarak makineyi beklemeye alınız.
! İlk çalıştırıldığında dil seçimi istenecektir ve ekran otomatik olarak ‘’Dil seçimi” menüsüne girecektir.
İstenilen dili seçmek için X ve Y tuşlarına basınız. Onaylamak için Z tuşuna basınız.
Dil değiştirilmek istenir ise sesli bir sinyal duyana kadar aynı anda G, H, I tuşlarına basınız, yeniden dil seçim menüsü
görüntülenecektir.
! Varsayılan olarak en yüksek değere ayarlanan ekran parlaklığını değiştirmek için makineyi kapatın ve ardından uyarı
sesini duyuncaya kadar G, L ve M düğmelerine basın. İstenilen parlaklık seviyesini seçmek için X ve Y düğmelerine
basın ve ardından Z düğmesine basarak onaylayın.
! Yıkama döngüsü esnasında veya ZAMAN ERTELEME fonksiyonu etkinleştirildiğinde kullanıcı 1 dakika süreyle
müdahale etmezse “EKRAN KORUYUCU” çalışır. Önceki pencereye geri dönmek için herhangi bir düğmeye basın.
7
Bir yıkama veya kurutma işlemi nasıl
yapılır
TR
1. MAKINENIN ÇALIŞTIRILMASI.
tuşuna bastıktan
sonra ekranda HOTPOINT yazısı görüntülenecek ve
BAŞLAT/DURAKLAT uyarı lambası yeşil renkte yanıp
sönmeye başlayacaktır.
2. MAKİNANIN DOLDURULMASI. Kapağı açınız. Sonraki
sayfada bulunan program tabelasında belirtilen yük miktarını
geçmeyecek şekilde tamburu çamaşırlarınızla doldurunuz.
3. DETERJAN KONULMASI. Deterjan haznesini açınız ve
deterjanı “Deterjan ve çamaşır” bölümünde açıklandığı
gibi koyunuz.
4. MAKINE KAPAĞININ KAPATILMASI.
5. PROGRAMIN SEÇILMESI. İstenilen programı seçmek için
PROGRAM SEÇIM tuşlarından birine basınız. Programın
ismi ekranda görüntülenecektir, seçilen programa bağlı
değiştirilemeyecek sıcaklık derecesi ve sıkma devir hızı
vardır. Ekranda program süresi görüntülenecektir.
6. YIKAMA DEVRININ KIŞISEL AYARLARINI mevcut olan
tuşları kullanarak yapınız:
Sıcaklık derecesi ve/ya santrifüjün değiştirilmesi.
Seçilen programa göre makine sıcaklık derecesi ve sıkma
devrini otomatik olarak ayarlar, bu yüzden bu değerler
değiştirilemez. tuşuna basıldığında (ekranda “--” sembolü
görüntülenir) soğuk yıkama programındaki sıcaklık
derecesine ulaşıncaya kadar sıcaklık derecesi düşer.
düğmesine basıldığında (ekranda “--” sembolü görüntülenir)
devreden çıkıncaya kadar sıkma devri gittikçe azalır. Tuşlara
bir daha basıldığında fabrika değerlerine dönülecektir.
! İstisna: 5 programı seçildiğinde sıcaklık derecesi 40°C
ye kadar yükseltilebilir.
! İstisna: 7 programı seçildiğinde sıcaklık derecesi 90°C
ye kadar yükseltilebilir.
! İstisna: 9 programı seçildiğinde sıcaklık derecesi 60°C
ye kadar yükseltilebilir.
ZAMAN ERTELEME ayarı.
Seçilmiş olan programın Gecikmeli başlamasını ayarlamak
için istenilen gecikme süresi ayarlanıncaya kadar tuşa
basınız. Gecikmeli başlatmayı iptal etmek için ekranda
“-- h” yazısı görüntüleninceye kadar tuşa basınız.
Kurutmanın ayarlanması.
KURUTMA tuşuna
bir kere veya daha fazla basarak
istenilen kurutma tipi ayarlanır. İki seçenek mevcuttur:
A - Daha önceki nemli giysilerin kurutulma şekline göre:
Ütü: Hafif nemli giysiler, ütülenmesi kolaydır.
Askı: tamamen kuruması gerekmeyen çamaşırlar için idealdir.
Dolap: ütülenmeden tekrar dolaba konulacak çamaşır
için uygundur.
Ekstra: sünger ve bornoz gibi tamamen kurutulması
gereken giysiler için uygundur.
B - Ayarlanan süreye bağlı: 30 ila 180 dakika arasında.
Kurutma işlemini devre dışı bırakmak amacıyla ekranda
OFF yazısı görüntüleninceye kadar ilgili tuşa basınız.
İstisnai olarak yıkanacak ve kurutulacak çamaşır yükü
öngörülen maksimum miktarın üzerinde ise, yıkama işlemini
başlatınız, seçtiğiniz program sona erdiğinde çamaşırları
çıkarınız ve ikiye bölerek yarısını yeniden sepete koyunuz.
Şimdi ‘Sadece kurutma’ işlemini yapmak için verilmiş olan
talimatları uygulayınız. Geri kalan çamaşır yükü için de aynı
işlemi tekrarlayınız. Not: kurutma işlemi sona erdikten sonra
her seferinde makine bir soğutma arası verir.
Sadece kurutma
Yalnızca kurutma döngüsünü gerçekleştirmek için
düğmesine basın. İstenilen döngüyü seçtikten sonra
(giysi türüne uygun), yıkama aşamasını hariç tutmak
ve kurutma aşamasını seçilen döngü için maksimum
seviyede başlatmak için
düğmesine basın. Kurutma
seviyesi veya süresi
kurutma düğmesine basarak
ayarlanabilir veya değiştirilebilir. (1-2-3-4 ve 14 döngüsüne uygun değildir)
8
Durulama tipini seçiniz.
Opsiyonu
, hassas ciltlere maksimum özen için arzu
edilen durulama tipini seçmemize olanak tanır. Tuşa
ilk basışta, tüm deterjan izlerini ortadan kaldırmak için
standart durulamaya ilave yeni bir durulama seçmemize
olanak tanıyan “EKSTRA +1” seviyesi ayarlanır. Tuşa
ikinci basışta, standart durulamaya ilave iki durulama
seçmemize olanak tanıyan ve hassas ciltler için tavsiye
edilen “EKSTRA +2” seviyesi ayarlanır. Düğmeye üçüncü
kez basıldığında, “EKSTRA +3” seviyesi ayarlanır
ve böylece standart devir durulamalarına 3 durulama
seçiminin daha eklenmesi mümkün olur. Seçenek - 40°C
sıcaklıktaki devirlerle başlayan - polen, kedi ve köpek
kılı gibi alerji yapan maddelerin temizlenmesini mümkün
kılar. 40°’den daha yüksek sıcaklıklardaki devirlerde, üst
düzey antialerjik koruma elde edilir. “Normal durulama”
durulama tipine geri dönmek için tuşa yeniden basınız.
Eğer ayarlamak veya mevcut olan ayarı değiştirmek
mümkün değil ise ekranın üzerinde “SEÇİM YOK” veya
“DEĞİŞİKLİK YOK” yazısı görüntülenecektir.
Yıkama özelliklerinin değiştirilmesi.
• Fonksiyonu çalıştırmak için tuşa basınız; ekrandaki
ilgili gösterge ışığı yanar.
• İşlevi kapatmak için aynı tuşa tekrar basınız; ekrandaki
ilgili gösterge ışığı söner.
! Seçilen fonksiyon ayarlanan programla uyumlu değilse
ilgili gösterge yarı aydınlatılmış olarak yanar, ayrıca
uyumsuzluk uyarı sesi (3 bip) duyulur ve ekranda “SEÇİM
YOK” ifadesi görünür.
! Seçilen fonksiyon önceden ayarlanmış başka bir
fonksiyonla uyumsuzsa ekranda “SEÇİM YOK” ifadesi
görünür ve fonksiyon etkin olmaz.
! Fonksiyonlar önerilen yük seviyesi ve yıkama süresini
değiştirebilirler.
7. PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI. BAŞLAT/DURAKLAT
tuşuna basınız. İlgili uyarı lambası yeşil renkte sabit
yanacak ve makinenin kapağı kilitlenecektir (MAKINE
KAPAĞI KILITLI
uyarı lambası açıktır). Yıkama
süresince ekranda seçilmiş olan program safhasının ismi
görüntülenir. Devrede olan bir programı değiştirmek için
BAŞLAT/DURAKLAT tuşuna basarak çamaşır makinesini
beklemeye alınız (BAŞLAT/DURAKLAT uyarı lambası
turuncu renkte yavaşça yanmaya başlayacaktır), istenilen
programı seçiniz ve BAŞLAT/DURAKLAT tuşuna tekrar
basınız. Yıkama esnasında makine kapağını açmak için
BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basınız; MAKINE KAPAĞI
KILITLI
sembolü kapalı ise, kapak açılabilecektir.
Yıkama programının kaldığı yerden devam etmesi için
BAŞLAT/DURAKLAT/DURDUR tuşuna tekrar basınız.
8. PROGRAMIN BITMESI. “PROGRAM SONU” yazısıyla
belirtilir. MAKINE KAPAĞI KILITLI
uyarı lambası
kapağın açılabilir hale geldiğini belirtmek için söner.
Makine kapağını açtıktan sonra çamaşırları boşaltıp
makineyi kapatınız.
! Devrede olan bir programı iptal etmek için
tuşunu
uzun süre basılı tutunuz. Program bitirilecek ve makine
kapanacaktır.
Direct Injection
Çamaşır makinesi, su ile deterjanı ön karıştırmaya tabi
tutarak deterjanın temizleme ilkelerini derhal etkinleştiren
yenilikçi «Direct Injection» teknolojisiyle donatılmıştır. Bu aktif
emülsiyon doğrudan çamaşır makinesinin tamburuna etki
eder ve ağır derecede kirlenmiş kıyafetlerin liflerine düşük
sıcaklıklarda bile daha yüksek bir temizleme etkisiyle nüfuz
ederek renkleri ve kumaşları eksiksiz korur. «Güç» modu
en yüksek temizleme performansını sunarken, «EkoEnerji»
modu daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
Programlar ve işlevler
Gömlekler Yika&Kurut
3
Ütü Öncesi
4
Buharli Tazeleme
800
-


-


-


-
3
2
1,5
2
20°
(Max. 40°C)
1200



5,5
20°
40°
40°
-
1000
GÜNLÜK
5
Leke Çıkarma Hızlı 45’ (Leke Çıkarma Turbo 45 dk)
6
Leke Çıkarma Güçlü 20°C
7
Pamuklu: çok kirli beyazlar ve hassas renkliler.
8
Eko Pamuklu 60°C
9
1600



10
40°
(Max. 90°C)
1600



10
60°
1600



10
40°
(Max. 60°C)
1000



5
40°
1600
30°
--
40°
800
40°
600












10
1
2,5
4,5
30°
800



4
Durulama
-
1600

-

10
Sıkma+Su Boşaltma
-
1600

-
-
10
Sadece Su Boşaltma *
-
--
-
-
-
10
60°/40°
(1-2): çok kirli dayanıklı beyaz ve renkliler.
Sentetikler (3): kirlenmiş dayanıklı renkliler.
ÖZEL
10 Çok Renkli
11 Ultra Narinler (Ultra Hassas)
12 Yünlüler (Yünlü): yün, kaşmir vs.
13 Spor
14 Hızlı (Hızlı 30 dk) (**): az kirlenmiþ giysileri hemen temizlemek için (elle yýkamayý gerektiren yün, ipek ve elbiseler için uygun deðildir).
Kısmi çevrimler
*
Çevrim
süresi
Toplam su lt
2
Yumuşatıcı
KIRIŞIK ÖNLEME
Günlük Yika&Kurut (Günlük Karşm Yika & Kurut)
Maks.
Hız
(dev/
dak.)
Maks.
Sıcak
(°C)
Yıkama programalarının süresi ekrandan kontrol edilebilir.
1
TR
Ana
Yıkama
Yıkama çevrimi açıklaması
Deterjan ve
katkı maddeleri
Kurutma
Yıkama
çevrimleri
Programlar tablosu
programını seçer ve dönüş çevirimini devre dışı bırakırsanız, makine sadece tahliye yapar.
** Bir kurutma devri de programlanırsa, makine maksimum dönüş hızı ve 1kg çamaşır yüküyle 45’ süren bir “yıka+kurut” programı çalıştıracaktır.
Ekran veya kitapçık üzerinde gösterilen devre süresi, standart şartlara göre hesaplanmış tahmini bir süredir. Geçerli olan süre, girişteki sıcaklık derecesi ve suyun
basıncı, ortam sıcaklığı, deterjan miktarı, yük miktarı ve tipi, yükün dengesi, seçilen ilave seçenekler gibi sayısız faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.
1) EN 50229 düzenlemesine uygun test yıkama çevrimi: 8 programını 60°C’ye ayarlayınız.
2) Pamuklular için kısa yıkama çevrimi: program 8’u 40°C’ye ayarlayın ve “Güç” modu altında DIRECT INJECTION düğmesine basın.
3) Uzun sentetik programı: 40°C sıcaklıkta yıkama çevrimi 9 seçin.
Yıkama işlevleri
! Seçilen fonksiyon ayarlanan programla uyumlu değilse
ilgili gösterge yarı aydınlatılmış olarak yanar, ayrıca
uyumsuzluk uyarı sesi (3 bip) duyulur ve ekranda
“SEÇİM YOK” ifadesi görünür.
! Seçilen fonksiyon önceden ayarlanmış başka bir
fonksiyonla uyumsuzsa ekranda “SEÇİM YOK” ifadesi
görünür ve fonksiyon etkin olmaz.
Buharli Hijyen
Bu seçenek, bir yandan iplikleri temizlerken diğer yandan her türlü bakteriyi öldüren yıkama çevrimi sırasında
buhar meydana getirerek yıkama performansını arttırır.
Çamaşırı tambura yerleştirin, uyumlu bir programı ve
seçeneğini seçin.
! Çamaşır makinesi çalışırken ortaya çıkan buhar yan
kapağın puslanmasına neden olabilir.
9
Deterjanlar ve çamaşır
TR
Deterjan çekmecesi
Başarılı yıkama sonuçları aynı zamanda doğru miktarda
deterjan kullanımına bağlıdır: çok fazla deterjan ilave edilmesi daha iyi bir yıkama ile sonuçlanmadığı gibi, cihazın
içerisinde birikir ve çevre kirliliğine katkıda bulunur.
! Beyaz pamuklu çamaşırlar, ön yıkama ve 60°C’den yüksek
sıcaklık derecesi ile yıkamalar için toz deterjan kullanınız.
! Deterjan ambalajı üzerinde aktarılan bilgileri takip ediniz.
! Çok fazla köpük yapacağından çitileme deterjanı
kullanmayın.
Deterjan çekmecesini açın
A
B
ve deterjan veya katkı
maddelerini aşağıdaki
şekilde dökün.
! Orta bölüm deterjan
* 1
koymayın (*).
2
Bölüm 1: Yıkama
deterjanı (toz veya sıvı)
Sıvı deterjan kullanılması
halinde doğru doz
ayarlaması için makinede gösterilen A kademesini
kullanmanız önerilir. Toz deterjan ile yıkamalarda B kademesini kullanınız.
Bölüm 2: Katkı maddeleri (yumuşatıcı vs.)
Yumuşatıcı ızgaranın dışına taşmamalıdır.
Çamaşırın hazırlanması
• Çamaşırı aşağıdakilere göre ayırın:
- etiketteki kumaş türü/sembole
- renge: renkli giysileri beyazlardan ayırın.
• Bütün cepleri boşaltın ve düğmeleri kontrol edin.
• Kurulama sırasında çamaşırın ağırlığını gösteren “Programlar Tablosu”’’daki değerleri aşmayın.
Çamaşırınız ağırlığı ne kadardır ?
1 çarşaf 400-500 gr
1 yastık kılıfı 150-200 gr
1 masa örtüsü 400-500 gr
1 bornoz 900-1.200 gr
1 havlu 150-250 gr
Özel yıkama çevrimleri
Günlük Yika&Kurut: Karışık bir çamaşır grubunu
(pamuklu ve sentetik) yıkayıp kurutmak için program
1’i kullanın. Bu program, en fazla 3 kg çamaşırı yıkayıp
kurutabilir. Sıvı deterjan kullanılmasını öneririz.
Bu programda buhar kullanılarak çamaşırların buruşması
en aza indirilir ve çamaşırlarınızı daha kolay ütülersiniz.
Gömlekler Yika & Kurut: Kumaş tipleri ve renkleri farklı
gömlekler ile tişörtleri azami özenle yıkayıp kurutmak için
program 2’yi kullanın. Bu program en fazla 2 kg çamaşırı
yıkamak ve kurutmak için kullanılabilir. En iyi sonucu almak
için, sıvı deterjan kullanın ve kol, yaka ve lekeleri çitileyin.
Bu programda buhar kullanılarak çamaşırların buruşması
en aza indirilir ve çamaşırlarınızı daha kolay ütülersiniz.
Ütü Öncesi: Çamaşırlarınızı ütülemeden hemen önce bu
programa atın. Çamaşır miktarı en fazla 1,5 kg olabilir.
Bu programda buhar kullanılarak çamaşırların buruşması
en aza indirilir ve çamaşırlarınızı daha kolay ütülersiniz.
Buharli Tazeleme: giysiler istenmeyen kokuları gidermek
ve lifleri, rahatlatıcı küvet içinde buhar üreten yenilemek için
tasarlanmıştır. Liderlerinin sonunda ıslak olacak.
10
Leke Çıkarma Hızlı 45’: bu program, 20°C’de bile sadece
45 dakikada mükemmel bir leke giderme kapasitesi sunar.
Programın sıcaklığı 40°C’ye kadar yükseltilebilir.
Leke Çıkarma Güçlü 20°C: bu program, düşük
sıcaklıklarda ön uygulamaya ihtiyaç olmadan maksimum
leke giderme kapasitesi sunarak kumaşların ve renklerin
korunmasını sağlar.
Çok Renkli: açık renk çamaşırları yıkama devresini
kullanınız. Program, zaman içinde renklerin canlılığının
korunması için düşünülmüştür..
Ultra Narinler: taşlı veya pullu giysiler gibi çok hassas
çamaşırları yıkamak için programını kullanınız 11.
Çamaşırları yıkamadan önce ters çevirmeniz ve küçük
parçaları hassas çamaşırların yıkanması için kullanılan
özel torba içerisine koymanız önerilir.
Daha iyi sonuçlar elde etmek için hassas çamaşırlara
özel sıvı deterjanın kullanılması önerilir.
Sadece süreli kurutma fonksiyonunu seçince, yıkama
işlemi sonunda yavaş bir hareket sayesinde ve uygun
şekilde kontrol edilen bir sıcaklık derecesine sahip bir
hava püskürtmesi tarafından özel bir hassas kurutma
işlemi gerçekleştirilir.
Tavsiye edilen süreler:
1 kg sentetik --> 165 dak.
1 kg sentetik ve pamuklu --> 180 dak.
1 kg pamuklu --> 180 dak.
Kurutma derecesi, yüke ve kumaşın bileşimine bağlı
olacaktır.
Yünlüler - Woolmark Apparel Care - Green:
bu makinenin yünlü yıkama devri The Woolmark
Company tarafından ürünler giysi etiketinde yer alan
ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından verilen
talimatlara göre yıkandıkları taktirde “elde yıkama” olarak
etiketlenen yün giysilerin yıkanması için onaylanmıştır.
(M1135)
Spor: az kirli spor giysileri (eşofman, şort, havlu, vb.)
yıkamak için çalışılmıştır; en iyi sonuçları elde etmek
için, “Programlar tablosu”’nda belirtilen maksimum yükü
aşmamanız tavsiye edilir. Sıvı deterjan kullanmanız
tavsiye edilir, yarım yüke uygun bir doz kullanınız.
Yük dengeleme sistemi
Her dönüş çevriminden önce aşırı titreşimi önlemek ve
yükü tek bir yönde dağıtmak için, tambur yıkama dönüş
hızından biraz daha fazla olan bir hızda sürekli döner.
Birkaç denemeden sonra, yük doğru şekilde dengelenmezse, makine düşük bir dönüş hızında döner. Yük çok
dengesizse, çamaşır makinesi döndürme yerine dağıtma
işlemini uygular. Gelişmiş yük dağılımı ve dengeyi desteklemek için, küçük ve büyük giysilerin yük içerisinde
karıştırılmasını öneririz.
Arızalar ve onarımlar
Çamaşır makinesi çalışmıyor olabilir. Teknik Servise başvurmadan önce (Teknik Servis bölümüne bakınız) aşağıdaki liste
yardımıyla kolay çözülebilecek bir problem olup olmadığını kontrol ediniz.
Arızalar:
Olası nedenler / Çözümler:
Çamaşır makinesi çalışmıyor.
• Fiş prize takılı değil veya tam temas etmiyor.
• Evde elektrik yok.
Yıkama işlemi başlamıyor.
•
•
•
•
•
Makinanın kapağı tam kapanmamış.
ON/OFF düğmesine basılmamış.
BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basılmamış.
Su musluğu açık değil.
ZAMAN ERTELEME da bir gecikme süresi ayarlanmış.
Çamaşır makinesi su almıyor (Ekranda ‘’SU YOK’ Musluğu açın” yazısı
görüntülenecektir).
•
•
•
•
•
•
Su besleme hortumu musluğa takılı değil.
Hortum bükülmüş.
Su musluğu açık değil.
Evde su kesik.
Basınç yetersiz.
BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basılmamış.
Çamaşır makinesi devamlı su alıp
veriyor.
• Tahliye hortumu yerden 65 ile 100 cm arasında yerleştirilmemiş (bkz. “Montaj”).
• Tahliye hortumunun başı suya girmiş (bkz. “Montaj”).
• Duvardaki tahliyenin hava boşluğu yok.
Bu kontrollerden sonra olumlu sonuç alınamazsa, musluğu ve kapatıp, çamaşır
makinesini durdurarak Servise haber veriniz. Daire, binanın üst katlarındaysa,
sifon olayı meydana gelerek çamaşır makinesi devamlı su alıp, veriyor olabilir.
Bu sorunun çözümü için piyasada sifon önleyici valflar satılmaktadır.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor
veya santrifüj yapmıyor.
• Program su boşaltmayı öngörmüyor: bazı programlarda su boşaltma
işlemini elle müdahale ederek başlatmak gerekir (bkz. “Programlar ve
işlevler”).
• Tahliye hortumu bükülmüş (bkz. “Montaj”).
• Tahliye kanalı tıkalı.
Çamaşır makinesi santrifüj esnasında
aşırı sarsılıyor.
• Hazne, çamaşır makinesinin montajı esnasında düzgün çözülmemiş (bkz.
“Montaj”).
• Çamaşır makinesinin bulunduğu zemin düz değil (bkz. “Montaj”).
• Çamaşır makinesi mobilyalarla duvar arasında sıkışmış (bkz. “Montaj”).
Çamaşır makinesi su kaçırıyor.
• Su giriş hortumu tam sıkılmamış (bkz. “Montaj”).
• Deterjan haznesi tıkanmış (temizlemek için bkz. “Bakım ve özen”).
• Tahliye hortumu düzgün takılmamıº (bkz. “Montaj”).
MAKINE KİLİTLİ, ekran yanıp sönerek bir
arıza oluştuğunu gösterir (ör. F-01, F-..).
• Makineyi kapatınız, prizden fişi çekiniz ve 1 dakika sonra tekrar açınız.
Arıza çözülmüyorsa Teknik Servisine başvurunuz.
Aşırı köpük oluşuyor.
• Deterjan çamaşır makinesi için uygun değil (“çamaşır makinesi için”, elde
yıkama ve çamaşır makinesi için” veya benzer ibareler olmalıdır).
• Aşırı doz kullanıldı.
Çamaşır makinesi kurutmuyor.
• Fiþ prize takýlý deðil veya tam temas etmiyor.
• Evde elektrik yok.
• Makinanýn kapaðý tam kapanmamýþ.
• Gecikmeli baþlatmada bir gecikme süresi ayarlanmýþ.
• KURUTMA düðmesi (OFF) pozisyonunda.
11
TR
Teknik Servis
11097947
03/2017
TR
Teknik Servis ile temas kurmadan önce:
• Sorunu tek başınıza çözüp çözemeyeceğinizi kontrol edin (“Sorun Giderme”’ye bakınız);
• Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için yıkama çevrimini yeniden başlatın;
• Bu durum söz konusu değilse, yetkili bir Teknik Destek Merkezi ile temasa geçin.
! Her zaman yetkili teknisyen yardımı talep edin.
Aşağıdaki bilgileri hazır durumda bulundurun:
• Sorunun türü;
• cihaz modeli (Mod.);
• seri numarası (S/N).
Bu bilgiler çamaşır makinesinin arkasına yapıştırılan künye levhasından veya kapağı açarak cihazın önünde de bulunabilir.
Cihazın ömrü 10 yıldır.
Tüm Türkiye’de; Yetkili Teknik Servis, Orijinal Yedek Parça, Bakım Ürünlerimiz ve Garanti ile ilgili bilgi için:
0 212 444 50 10.
Tüketicilerin Seçimlik Hakları
• Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan (i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoyup ayıp
oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanılabilir.
• Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
• Ücretsiz onarım hakkının kullanması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami
sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü
veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya
üretici tarafından azami otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.
Kullanım Hataları
• Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
Tüketici Şikayetleri
• Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici
hakem heyetlerine yapabilirler.
İthalatçı Firma:
Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349– Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
12
Satış Sonrası Hizmetler:
Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349– Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
Üretici Firma:
Whirlpool EMEA S.p.A.
Socio Unico
via Carlo Pisacane n.1,
20016 Pero (MI) Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising