Whirlpool | WFE 2B19 | Setup and user guide | Whirlpool WFE 2B19 Használati útmutató

Whirlpool WFE 2B19 Használati útmutató
HU
ÚTMUTATÓ
A NAPI HASZNÁLATHOZ
KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL MÁRKÁJÚ
TERMÉKET VÁSÁROLT. Amennyiben szélesebb körű
segítségre van szüksége, kérjük regisztrálja be a
berendezést az alábbi weboldalon:
www.whirlpool.eu/register
A biztonságos használattal kapcsolatos útmutatót,
valamint a kezelési és karbantartási útmutatót a
következő weboldalról lehet letölteni:
http://docs.whirlpool.eu , valamint járjon el a jelen
füzet végén található útmutató szerint.
A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót.
A TERMÉK LEÍRÁSA
BERENDEZÉS
1
7
2
8
3
4
5
9
1.Felső kosár
2.Felhajtható részek
3.Felső kosár magasság állítója
4.Felső szórókar
5.Alsó kosár
6.Evőeszköztartó kosár
7.Alsó szórókar
8.Szűrők
9.Sótartály
10.Mosogató és öblítőszer tartó
11.Típuscímke
12.Kezelőpanel
6
Service:
11
10
0000 000 00000
12
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
Be/Ki/Reset gomb jelzőfénnyel
Program választó gomb jelzőfénnyel
Féltöltet program jelzőfénnyel
Só szint jelzőfény
Öblitőszer szint jelzőfény
2
3
4 5
6
7
6.
7.
8.
9.
10.
8
9
10
Program jelzőfények
Késleltetés jelzőfény
Késleltetés gomb jelzőfénnyel
Tabletta gomb jelzőfénnyel
Start/Pillanat állj/ vízelvezetés gomb
1
ELSŐ HASZNÁLATA
SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER
ELSŐ HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TANÁCSOK
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÓ MEGTÖLTÉSE
A telepítés után a kosarak szállítási rögzítéseit és a felső kosár fólia
maradványait el kell távolítani.
Az öblítőszer megkönnyíti az edények SZÁRÍTÁSÁT. Az A öblítőszer adagolót
meg tell tölteni, ha felgyullad az ÖBLÍTŐSZER SZINT ellenőrző lámpa
.
A SÓTARTÁLY MEGTÖLTÉSE
A só használata megakadályozza a VÍZKŐ lerakódását az edényeken és
a berendezés funkcionális részein.
• A sótartály soha sem lehet üres (kivéve azon helyzetet, amikor a
beállított vízkeménységi szint 1 "lágy").
• Nagyon fontos a megfelelő vízkeménység beállítása.
A sótartály a mosogatógép alsó részében található (lásd A PROGRAMOK
LEÍRÁSA) és feltöltést igényel, amennyiben kigyullad a SÓ SZINT
a kezelőpanelen.
jelzőfény
1.Vegye ki az alsó kosarat és csavarja le a tartály
fedelét (az óramutató járásával ellentétes
irányban).
2.Ezután megfelelő módon tegye rá a tölcsért
(lásd az ábrát) és töltse meg a sótartályt színültig
(kb. 1 kg); ilyenkor gyakran szokott víz kicsordulni.
3.A tölcsér kivétele után a nyílás széléről a
sómaradékot el kell távolítani.
Ellenőrizze, hogy a fedél erőteljesen felcsavarásra került úgy, hogy a
mosogatási program során a mosogatószer ne kerülhessen a
sótartályba (ami visszafordíthatatlanul megrongálhatja a vízlágyító
berendezést).
Minden egyes alkalommal, amikor a só utántöltésére van szükség,
ajánlott a feljebb leírt eljárást a mosogatási ciklus előtt elvégezni.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító berendezés ideális működéséhez szükséges a háztartásban
levő víz keménységének megfelelően beállítani. A vízkeménységgel
kapcsolatos információt a helyi közművektől lehet beszerezni.
A vízkeménység gyárilag 3 (közepes) szintre van állítva.
1. A berendezés bekapcsol, ha megnyomja BE/KI gombot
2. A berendezés kikapcsol, ha megnyomja BE/KI gombot
3. Tartsa lenyomva 5 másodpercen keresztül a START/PILLANAT ÁLLJ
gombot, hangjelzés hallattáig.
4. Kapcsolja be a berendezést a BE/KI gomb megnyomásával.
5. Felgyullad az aktuálisan beállított szint ellenőrző lámpája.
6. A megfelelő vízkeménységi szint beállításához nyomja meg a P(lásd
VÍZKEMÉNYSÉG TÁBLÁZAT)gombot.
Vízkeménység táblázat
Szint
°nk
°fk
Német keménységi fok
Francia keménységi
fok
0-6
0-10
1
Lágy
2
Közepes
7-11
11-20
3
Átlagos
12-17
21-30
4
Kemény
17-34
31-60
5
Nagyon
kemény
35-50
61-90
Nincs só
NEM
IGEN
7. Kérem kapcsolja ki a berendezést a BE/KI gomb megnyomásával.
A beállítás elvégezve!
A fenti eljárás befejezése után rögtön indítsa el üresen a programot.
Kizárólagosan speciálisan mosogatógéphez való sót szabad
használni.
A gép sóval való feltöltése után a SÓ SZINT ELLENŐRZŐ LÁMPA kialszik.
Amennyiben a sótartály megtöltve, a vízlágyító berendezés és a
fűtőelemek megrongálódhatnak (kivéve, ha a vízkeménység
beállított értéke 1, „lágy”).
2
MAX
MA X
B
A
1. Ezután nyissa ki a C adagolót, lenyomva és felhúzva a fedélen levő
gombot.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert a maximális 110 ml szintig, kerülve
annak kiömlését. A szer kiömlése esetén a foltot azonnal puha
ruhával ki kell törölni.
3. Nyomja le a fedelet, míg kattanást nem hall.
SOHA ne öntse be az öblítőszert közvetlenül a rekeszbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Amennyiben nem elégedett a szárítás eredményével, az alkalmazott
öblítőszer mennyiségét be kell állítani.
• A mosogatógép a BE/KI gomb megnyomásával bekapcsol.
• A mosogatógép a BE/KI gomb megnyomásával kikapcsol.
• Nyomja meg háromszor a START/PILLANAT ÁLLJ gombot –
hangjelzés fog hallatszani.
• Kapcsolja be a mosogatógépet a BE/KI gomb megnyomásával.
• Felgyullad az aktuálisan beállított szint jelzőfénye.
• Nyomja meg a P gombot az öblítőszer szint beállításához.
• Kapcsolja ki a mosogatógépet a BE/KI gomb megnyomásával.
A beállítás elvégezve!
Amennyiben az öblítőszer szint NULLÁRA (EKO) van állítva, az öblítőszer nem kerül használatra. Az öblítőszer kifogyása után felgyullad az
ÖBLÍTŐSZER ALACSONY SZINT ellenőrző lámpa.
A mosogatógép modelljétől függően maximálisan 4 öblítőszer szint lehetséges. A berendezés gyárilag közepes öblítőszer adag szintre van állítva.
• Amennyiben az edényeken kékes csíkokat észlel, válassza az
alacsony (1–2) szintet.
• Amennyiben az edényeken vízcseppeket vagy vízkő nyomokat
észlel, válassza a magas (3-4) szintet.
A MOSOGATÓSZER AGADOLÓ MEGTÖLTÉSE
A mosogatószer adagoló
felnyitását az A funkció
szolgálja.
Kizárólagosan a száraz B
adagolót kell megtölteni
B
mosogatószerrel.
A
Az előmosó mosogatószert
közvetlenül a kamrába kell
betölteni.
1.A mosogatószer kimérésekor
tartsa be a mennyiségekkel
kapcsolatos utasításokat (lásd PROGAMTÁBLÁZAT). A B rekesz az
adott ciklusban hozzáadható maximális mosogatószer por vagy
folyadék mennyiségi jelzőjével rendelkezik.
2. Távolítsa el a mosogatószer maradékot a tartály széléről, majd tegye
fel a fedelet úgy, hogy kattanás hallatsszon.
3. A mosogatószer adagoló fedelét a záró mechanizmus megfelelő
állásának eléréséig kell húzni.
A mosogatószer adagoló a program szerint, a megfelelő időben
automatikusan kinyílik. Amennyiben "minden az egyben" mosogatószert
alkalmaz, ajánljuk a TABLETTA gomb használatát, ugyanis ezzel a program
úgy alkalmazkodik, hogy a legjobb mosási és szárítási hatást érje el.
HU
Szárítási
fázis
PROGAMTÁBLÁZAT
Program
Elérhető opciók
*)
Mosogatószer
tartály
A kamra
belseje
B
Mosogatás
program
időtartama
(h:min)**)
Vízfogyasztás
(l/ciklus)
Elektromos
energia
felhasználás
(kWh/ciklus)
1. Eko
50°
03:10
11
1,04
2. Intenzív
65°
02:30
16,5
1,65
3. Normál
55°
-
02:00
16
1,35
4. Gyors 30’
50°
-
-
00:30
8,5
0,5
5. Előmosás
-
-
-
00:10
4
0,01
-
Az EKO program adatai laboratóriumi körülmények között, az európai EN 50242 szabvány szerint kerültek mérésre.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program időtartama a kijelzőn kerül megjelenítésre és a füzetben kerül megadásra. A standard körülmények között végzett számítások alapján
felbecsülve. A program tényleges időtartama eltérhet az egyes tényezők hatására, mint a bejövő víz hőmérséklete és nyomása, a helység hőmérséklete,
a mosogatószer mennyisége, a töltet mennyisége és fajtája, a töltet elrendezése, a kiválasztott opciók és a szenzor kalibrálása. A szenzor kalibrálás a
program időtartamát 20 perccel meghosszabbíthatja.
Elektromos energia felhasználás készenléti állapotban: Elektromos energia felhasználás bekapcsolási (ang. „left-on mode”) állapotban: 5 W - Elektromos
energia felhasználás kikapcsolási állapotban: 0,5 W
A PROGRAMOK LEÍRÁSA
Mosogatási ciklus választási útmutató
EKO 50°
ELŐMOSÁS
Átlagosan szennyezett edények. Standard program, a leghatékonyabb
a elektromos energia felhasználás és a vízfogyasztás aránya
tekintetében.
Később mosogatandó edényekhez. Ehhez a programhoz nem kell
mosogatószert használni.
INTENZÍV 65°
Erősen szennyezett edények esetén ajánlott program, különösen
alkalmas serpenyőkhöz, nyeles fazekakhoz (ne használja kényes
edényekhez).
NORMÁL 55°
Megjegyzések:
Annak érdekében, hogy optimális működési eredményt sikerüljön
elérni az „Gyors” programok alkalmazásánál, be kell tartani a megadott
maximális étkészlet mennyiségeket.
Az erőforrások felhasználásának jobb korlátozása érdekében csak
akkor kapcsolja be a mosogatógépek, ha az már megtelt.
Átlagosan szennyezett edények. Mindennapos használati ciklus,
biztosítja az optimális mosogatást rövid idő alatt.
GYORS 30’ 50°
Program enyhén szennyezett, rászáradt ételmaradékot nem
tartalmazó edényekhez. (Ideális 2 étkészlethez.)
3
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓKAT közvetlenül ki lehet választani a megfelelő gomb
megnyomásával (lásd KEZELŐPANEL).
Amennyiben az adott opció nem kompatibilis az (lásd PROGAMTÁBLÁZAT), akkor az annak megfelelő LED jelzőfény rövid
időközökkel háromszor felvillan, hangjelzést adva. Az ilyen
opció nem kerül bekapcsolásra.
FÉLTÖLTET
Amennyiben nem túl sok az elmosogatandó edény, a
vízfogyasztás, az elektromos energia és mosogatószer
felhasználás csökkentése érdekében féltöltetes ciklust
lehet alkalmazni. Válassza ki a programot, majd nyomja
meg a FÉLTÖLTET FUNKCIÓ gombját: felgyullad a
megfelelő jelzőfény. Az opció kikapcsolásához
ismételten nyomja meg a FÉLTÖLTET gombot.
Emlékezzen rá, hogy csökkentse a felére a
mosogatószer mennyiségét.
TABLETTA
Ezzel a beállítással optimalizálható a program működése
az alkalmazott mosogatószer függvényében.
Nyomja le a TABLETTA gombot és tartsa lenyomva
(felgyullad a jelzőfény világítani kezd a megfelelő ikon),
amennyiben tabletta kiszerelésű mosogatószert
(öblítőszer, só és mosogatószer egyben) használ.
Por vagy folyadék állagú mosogatószer
alkalmazásakor az opciót ki kell kapcsolni.
4
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
A program elindítása 2, 4 vagy 8 órával késleltethető.
1.Ennek érdekében a program kiválasztása után nyomja
meg a KÉSLELTETETT INDÍTÁS gombot. Bekapcsol a
jelzőfény.
2.Válassza ki a késleltetés idejét a KÉSLELTETETT INDÍTÁS
gomb többszöri megnyomásával. A következő
lehetséges késleltetési idők jelennek meg egymás után:
2 óra, 4 óra vagy 8 óra. A KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
ismételt megnyomásával az opció kikapcsol, a fényjelzés
kialszik.
3.Az eljárás kiválasztásával a visszaszámlálás elindul,
amennyiben a START/PILLANAT ÁLLJ gomb
megnyomásra került. Felgyullad a kiválasztott
késleltetési idő jelzőfénye és kivilágosul a START/
PILLANAT ÁLLJ gomb (folyamatos fénnyel).
4.A kiválasztott idő eltelte után a jelzőfény kialszik és a
program elindul.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS funkciót a program
elindulása után már nem lehet beállítani.
VÍZELVEZETÉS
Az aktív ciklus leállításához vagy törléséhez
kihasználható a VÍZELVEZETÉS funkció.
A START/PILLANAT ÁLLJ gomb lenyomása és lenyomva
tartása akltiválja a VÍZELVEZETÉS funkciót. Az adott
pillanatban aktív program leállításra kerül és a víz a
mosogatógépből elvezetésre kerül.
HU
NAPI HASZNÁLAT
1. A VÍZ BECSATLAKOZÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép csatlakoztatva van a vízforrásra
és a csap ki van nyitva.
2. A MOSOGATÓGÉP BEKAPCSOLÁSA
Nyomja meg a BE/KI gombot.
3. A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
(lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)
4. A MOSOGATÓSZER AGADOLÓ MEGTÖLTÉSE
(lásd PROGAMTÁBLÁZAT).
5. PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS EGYÉNI CIKLUS BEÁLLÍTÁSOK
Válassza ki az adott edény fajta és szennyezettségi fok számára
legmegfelelőbb programot (lásd A PROGRAMOK LEÍRÁSA), a P gomb
megnyomásával.
Állítsa be a kívánt opciókat (lásd OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK).
6. A MOSOGATÓGÉP ELINDÍTÁSA
Indítsa el a mosogatási ciklust a START/PILLANAT ÁLL gomb
megnyomásával . A program elindítását hangjelzés jelzi.
7. A MOSOGATÁSI CIKLUS BEFEJEZÉSE
A mosogatási ciklus befejezését hangjelzés jelzi és a kijelzőn felirat,
valamint felgyullad a kiválasztott program jelzőfénye. Nyissa ki a
ajtót és kapcsolja ki a berendezést a BE/KI gomb megnyomásával.
A megégés elkerülése érdekében várjon pár percet az edények
mosogatógépből történő kivételével.
Az edények kivételét az alsó kosárral kezdje.
A FUTÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
Amennyiben nem a megfelelő program került kiválasztásra, az
módosítható, amennyiben a program éppen hogy csak elindult. ,
nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot, mire a mosogatógép
kikapcsol.
Újból be lehet kapcsolni a BE/KI gomb megnyomásával és a új
mosogatási ciklus és a kívánt opciók kiválasztásával. A ciklus az és a
START/PILLANAT ÁLLJ gomb megnyomása után bekapcsol.
EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
A gép kikapcsolása nélkül nyissa ki az ajtót (ügyeljen a FORRÓ gőzre!)
és helyezze be az edényeket a mosogatógépbe. Csukja be az ajtót és
nyomja meg a START/PILLANAT ÁLLJ gombot és a ciklus a
megszakítás helyétől indul tovább.
VÉLETLEN SZÜNETEK
Amennyiben a mosogatási ciklus közben a mosogatógép ajtaja
kinyitásra kerül, vagy áramkimaradás van, a ciklus megszakításra kerül.
A ciklus ajtó becsukása, vagy az áramkimaradás vége utáni újbóli
elindításához nyomja meg a START/PILLANAT ÁLLJ gombot.
A mosogatógép funkcióival kapcsolatos további információt a Használati
és karbantartási útmutatóból szerezhet, vagy letöltheti weboldalunkról, a
jelen füzet utolsó oldalán található útmutató szerint.
Hosszabb használaton kívüli időszakokban a berendezés a
források felhasználásának minimalizálása érdekében
automatikusan kikapcsol.
Amennyiben az edények csupán enyhén szennyezettek, vagy a
mosogatógépbe helyezés előtt leöblítésre kerültek, a
mosogatószer mennyiségét megfelelően csökkenteni kell.
TANÁCSOK ÉS ÚTMUTATÓK
ÚTMUTATÓK
NEM MEGFELELŐ EDÉNYEK
A kosarak feltöltése előtt az edényekről az ételmaradékokat el kell
távolítani, a poharakat pedig ki kell üríteni. Nincs szükség az edények
előzetes, folyóvízben történő leöblítésére.
Helyezze be az edényeket stabilan úgy, hogy ne boruljanak fel, a
tárolódobozokat nyílással lefelé, rézsűsen, a bemélyedő/kidomborodó
részekre úgy, hogy a víz könnyen elérhesse az egyes felületeket és
szabadon le tudjon folyni.
Figyelmeztetés: a fedők, nyelek, tálcák és serpenyők nem
akadályozhatják a szórókarok mozgását.
Az apróbb edényeket az evőeszköztartó kosárba kell helyezni.
A nagyon szennyezett edényeket és serpenyőket az alsó kosárba kell
helyezni, mert ott erősebb a vízsugár és ezen a területen a mosogatás
intenzívebb.
Az edények berendezésbe való behelyezése után ellenőrizze, hogy a
szórókarok szabadon tudnak mozogni.
•
•
Fa edények és evőeszközök
Kényes, díszített poharak, kézműves alkotások és műemlék
edények. Az ilyen edények díszítése nem tűri a mosogatógép
működését.
• A magas hőmérsékletet nem tűrő szintetikus anyagú díszítésű
edények.
• Réz és ón edényeket.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tussal szennyezett edények.
A mosogatás során az üveg, alumínium és ezüst edények színes
mintázata elhalványodhat és elváltozhat. Egyes üveg fajták (pl. a
kristályüveg) elmattosodhat néhány mosogatási ciklus után.
ÜVEGBŐL ÉS EGYÉB ANYAGBÓL KÉSZÜLT EDÉNYEK
SÉRÜLÉSEI
•
HIGIÉNIA
A kellemetlen szagok és az üledékképződés elkerülése érdekében
legalább egyszer egy hónapban kapcsolja be a magas hőmérsékletű
programot. A mosogatógép megtisztításához tegyen be egy teáskanál
mosogatószert és indítsa el a mosogatógépet töltet nélkül.
•
•
A mosogatógépben kizárólagosan olyan üveg és porcelán
edényeket lehet mosogatni, melyek tekintetében a gyártó
biztosítja, hogy azok alkalmasan mosogatógépben való
mosogatásra.
Az ilyen edények mosogatásához megfelelő, kímélő
mosogatószert kell használni.
Az üveg edényeket és evőeszközöket a mosogatógépből a
mosogatási ciklus befejeztével azonnal ki kell venni.
5
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
FELSŐ KOSÁR
ALSÓ KOSÁR
A felső kosárba kell helyezni a kényes és könnyű edényeket: poharakat,
csészéket, csészealjakat, alacsony salátástálakat.
Ez a kosár a fazekak, fedők, tányérok, salátás tányérok, evőeszközök stb.
számára rendeltetett. A nagy tányérokat és fedőket a legjobb oldalra
betenni, hogy ne ütközzenek a szórókaroknak.
(példa az edények elhelyezésére a felső kosárban)
(példa az edények elhelyezésére az alsó kosárban)
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA
EVŐESZKÖZTARTÓ KOSÁR
A felső kosár magassága állítható: feljebb emelhető, ha alá nagyobb
edényeket szeretnénk tenni, vagy lejjebb helyezhető a támaszok
lehető legjobb kihasználása érdekében, több helyet hagyva felül,
kerülve az alsó kosárba helyezett edényekkel való ütközést.
A felső kosár felső kosár magasság
állítóval rendelkezik (lásd az ábrán). A
kosár felemeléséhez nem kell a tart
lenyomni, elegendő egyszerűen
felemelni az oldalánál fogva, amikor
stabil pozícióba kerül fent.
Ahhoz, hogy újra lejjebb vigyük, meg
kell nyomni a kosár két oldalán
található A kart és a kosarat lefelé kell
tolni.
A kosár modul rendszerű és felülről rácsos, ami megkönnyíti az
evőeszközök behelyezését. Az evőeszköztartó kosár kizárólagosan az
alsó kosár elé tehető..
Nem ajánlott a kosár magasságát fel töltött állapotban állítani.
NEM SZABAD a kosarat csak az egyik oldalál felfelé vagy lefelé
mozgatni.
ÁLLÍTHATÓ BECSUKHATÓ POLCOK
IAz oldalakon felszerelt becsukható polcok
három magasságban állíthatók az edények
kosárban való optimális elhelyezése
érdekében.
A boros poharakat biztonságosan a
becsukható polcokra lehet tenni,
becsúsztatva a poharak talpát a megfelelő
nyílásba.
A szárítási eljárás optimalizálása érdekében
a becsukható polcokat nagyobb szögbe
lehet állítani. A szög átállításához emelje fel
a becsukható polcot enyhén kihúzva és
állítsa be szándéka szerint.
6
A késeket és egyéb éles szélű evőeszközöket hegyükkel lefelé kell
betenni az evőeszköztartó kosárba vagy vízszintesen kell
elhelyezni a felső kosár támaszain.
HU
KARBANTARTÁS
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
A szűrőket az eldugulás elkerülése és az átfolyás biztosítása érdekében
rendszeresen tisztítani kell.
A szűrőegység a vízzel elfolyó ételmaradékot megállító és a vizet újból
elosztó három szűrőből áll. Az optimális eredmény elérése érdekében
azokat tisztán kell tartani.
Amennyiben valamelyik szűrő kilazul, tilos a mosogatógépet
használni.
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrők állapotát és amennyiben
az szükséges, alaposan mossa meg azokat folyóvízben, nemfém
kiskefével, az alábbi útmutató szerint.
1. Csavarja el az A hengeres szűrőt az óramutató járásával ellentétes
irányban és vegye ki (1 ábra).
2. Ezután vegye ki a B kúpos szűrőt, enyhén lenyomva a szárnyait (2
ábra).
3. Húzza ki a lapos szűrőt a C rozsdamentes acélból (3 ábra).
4. Ellenőrizze a szifon állapotát és távolítsa el az ételmaradékot.
TILOS ELTÁVOLÍTANI a mosogatási ciklus szivattyú védőelemét
(fekete alkatrész) (4 ábra)..
Esetenként az ételmaradékok a szórókarokra ragadhatnak és
eldugíthatják a permetező nyílásokat. Ezért ajánlott időszakonként a
szórókarokat ellenőrizni és nemfém kiskefével azokat megtisztítani.
1
A felső szórókar kiszereléséhez csavarja el a műanyag rögzítőgyűrűt az
óramutató járásával ellentétes irányban. A felső szórókart úgy kell
behelyezni, hogy a több nyílást tartalmazó oldala felfelé nézzen.
2
B
A
A
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet kiemelni.
A TÁPVÍZ CSŐ TISZTÍTÁSA
Amennyiben a vízcső új, vagy hosszabb ideig nem került használatra, a
csatlakoztatás előtt azt vízzel ki kell öblíteni, ellenőrizve, hogy nem
szennyezett és a víz átfolyik rajta. Az óvatossági intézkedések
elmulasztása a víz bejutásának akadályoztatásához és a mosogatógép
meghibásodásához vezethet.
C
3
4
A szűrőket a kitisztítás után helyezze vissza a helyükre, ügyelve azok
megfelelő elrendezésére. Ennek köszönhetően megőrizheti a
mosogatógép hatékonyságát.
7
HIBÁK ELHÁRÍTÁSA
Megtörténhet, hogy a mosogatógép nem fog megfelelően működni. Mielőtt még felkeresné a műszaki szervizt,
ellenőrizze, hogy nem lehet esetleg megoldani a problémát az alábbi lista segítségével.
PROBLÉMÁK
LEHETSÉGES OKOK
MEGOLDÁSOK
A mosogatógép
nem indul el és
nem reagál az utasításokra.
A berendezés nem került megfelelő
módon csatlakoztatásra a tápforrásra.
Nyomja be a csatlakozódugót az aljzatba.
Nincs tápfeszültség.
A mosogatógép automatikusan bekapcsol a tápfeszültség visszaállásakor.
A mosogatógép ajtaja nincs becsukva.
Nyomja le erőteljesen a fedelet, míg „kattanás” nem hallatszik.
A mosogatógép nem reagál az utasításokra.
Kapcsolja ki a berendezést a BE/KI gomb megnyomásával, majd kapcsolja
be újra körülbelül egy perc elteltével és resetelje a programot.
A mosogatási ciklus még nem fejeződött be.
Várja meg annak befejeződését.
A lefolyócső megtört.
Ellenőrizze, hogy a lefolyócső nincs megtörve (lásd TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ).
A mosogató lefolyó csöve eldugult.
Tisztítsa meg a mosogató lefolyó csövét.
Az ételmaradék eltömítette a szűrőket.
Tisztítsa meg a szűrőt (lásd A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA).
A mosogatógép túl
hangos.
Az edények egymáshoz ütődnek.
Rendezze el megfelelően az edényeket (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A mosógépben túl sok hab keletkezik.
Nem megfelelő mennyiségű mosogatószer került kimérésre, vagy nem
mosogatógéphez rendeltetett mosogatószer került alkalmazásra (lásd A
MOSOGATÓSZER AGADOLÓ MEGTÖLTÉSE). Resetelje a mosogatógépet a
VÍZELVEZETÉS gomb megnyomásával (lásd OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK) és
indítsa el a programot mosogatószer nélkül.
Nem tiszták az edények.
Az edények nem kerültek megfelelően
behelyezésre.
Rendezze el megfelelően az edényeket (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem tudnak szabadon
mozogni, mert korlátozzák őket az edények.
Rendezze el megfelelően az edényeket (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A mosogatási ciklus túlságosan kímélő.
Válassza ki a megfelelő mosogatási ciklust (lásd PROGAMTÁBLÁZAT).
A mosógépben túl sok hab keletkezik.
Nem megfelelő mennyiségű mosogatószer került kimérésre, vagy nem
mosogatógéphez rendeltetett mosogatószer került alkalmazásra (lásd A
MOSOGATÓSZER AGADOLÓ MEGTÖLTÉSE).
Az öblítőszer rekeszének fedele nem
került megfelelően felhelyezésre.
Ellenőrizze, hogy az öblítőszer rekeszének fedele megfelelően le van
zárva.
A szűrő szennyezett vagy eldugult.
Tisztítsa meg a szűrőket (lásd KARBANTARTÁS).
Nincs só.
Töltse meg a sótartályt (lásd A SÓTARTÁLY MEGTÖLTÉSE).
Nincs elvezetve a
víz a mosogatógépből.
KARBANTARTÁSI ÉS PROBLÉMA MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ
A MŰSZAKI SZERVIZ FELKERESÉSE
A karbantartási és probléma megoldási eljárásokkal kapcsolatos
további információt a Használati és karbantartási útmutatóban talál.
A Használati és karbantartási útmutató elérhető:
• a műszaki szervizben, melynek a telefonszáma a garanciafüzetben
található,
• a következő weboldalról letölthető: http://docs.whirlpool.eu
• használja a QR kódot:
A műszaki szervizt felkeresve adja meg a
mosogatógép ajtója mellett bal vagy
jobb oldalon elhelyezett termékcímkén
szereplő kódokat. A telefonszám a
garanciafüzetben található, az alábbi
weboldalon:
http://www.whirlpool.eu
MŰSZAKI ADATLAP
IEC 436
:
195142095.00
03/2016 as - Xerox Fabriano
Az energiafelhasználással kapcsolatos műszaki adatokat az alábbi
weboldalról töltheti le:
http://docs.whirlpool.eu
Whirlpool® is a registered trademark of Whirlpool, USA.
001
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising