Whirlpool | FTGHG 751D/HA(BK)LPG | Instruction for Use | Whirlpool FTGHG 751D/HA(BK)LPG Kullanici rehberi

Whirlpool FTGHG 751D/HA(BK)LPG Kullanici rehberi
GÜVENLIK TALIMATLARI
TR
OKUNMASI VE UYULMASI ÖNEMLİ BİLGİLER
Kullanım kitabının tamamını http://docs.hotpoint.
eu adresinden indirin veya garanti kitapçığında
gösterilen telefon numarasını arayın.
Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik talimatlarını
okuyun. İleride başvurmak üzere elinizin altında
bulundurun.
Bu talimatlar ve cihazın kendisi, her zaman uyulması
gereken önemli güvenlik uyarıları içermektedir.
Üretici, bu güvenlik talimatlarına uyulmaması, cihazın
uygunsuz kullanımı veya kontrollerin yanlış
ayarlanması ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.
Bu talimatlar, cihazın üzerinde ülke sembolü
görünürse geçerlidir. Cihazın üzerinde sembol yoksa,
cihazda kullanıldığı ülkedeki koşullara uygun olarak
değişiklik yapılmasıyla ilgili gerekli talimatları verecek
olan teknik talimatlara başvurmak gerekir.
DİKKAT: Gazlı pişirme cihazının kullanımı, kurulu
olduğu odada ısı, nem ve yanma ürünü oluşumuna
yol açar. Özellikle cihazın kullanımı sırasında mutfağın
iyi havalandırıldığından emin olun: doğal
havalandırma deliklerini açık tutun veya mekanik bir
havalandırma cihazı monte edin (mekanik aspiratör).
Cihazın uzun süreli yoğun kullanımı, pencerenin
açılması gibi ek havalandırma veya varsa mekanik
havalandırma seviyesinin artırılması gibi daha etkili
bir havalandırma gerektirebilir.
UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları, kullanım
esnasında sıcak olur. Isıtma elemanlarına
dokunulmaması için dikkatli olunmalıdır. Sürekli
gözetim altında olmadıkları sürece 8 yaşından küçük
çocuklar uzak tutulmalıdır.
UYARI: Ocak yüzeyinin çatlaması halinde, cihazı
kullanmayın – elektrik çarpması riski.
UYARI: Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeyleri üzerinde
herhangi bir şey depolamayın.
DİKKAT: Pişirme işlemi denetlenmelidir. Kısa bir
pişirme işlemi sürekli olarak denetlenmelidir.
UYARI: Ocakta, katı veya sıvı yağ ile gözetimsiz
yemek yapılması tehlikeli olabilir – yangın riski. Bir
yangını ASLA suyla söndürmeye çalışmayın, bunun
yerine cihazı kapatın ve ardından alevleri ör. bir kapak
veya yangın battaniyesiyle örtün.
Ocağı bir çalışma yüzeyi veya desteği olarak
kullanmayın. Bileşenlerin tümü tamamen soğuyana
kadar, giysilerinizi veya diğer yanıcı malzemeleri
cihazdan uzak tutun – yangın riski.
Bu kılavuzdaki bilgilere tam olarak uyulmaması
durumunda, maddi hasara veya yaralanmaya yol
açabilecek bir yangın veya patlama meydana
gelebilir.
Çok küçük çocuklar (0-3 yaş) cihazdan uzak
tutulmalıdır. Küçük çocuklar (3-8 yaş) sürekli gözetim
altında bulunmadıkları sürece cihazdan uzak
tutulmalıdır. 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ile
fiziksel, duyusal veya zihinsel özellikleri kısıtlı veya
tecrübe ve bilgi bakımından yetersiz kişiler, bu cihazı
ancak gözetim sağlanması veya cihazın güvenli
şekilde kullanımına ilişkin talimat almaları ve tehlike
arz eden mevcut durumları anlamaları durumunda
kullanabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik
ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
DİKKAT: Isıtıcı camın kırılması halinde:-tüm
brülörleri ve açık olabilecek herhangi bir elektrikli
ısıtma elemanını derhal söndürün ve cihazın elektrik
beslemesini kesin; - cihazın yüzeyine dokunmayın;
-cihazı kullanmayın.
Isıtılması halinde, cam kapak kırılabilir. Kapağı
kapatmadan önce tüm brülörleri ve elektrikli pişirme
gözlerini kapatın. Brülör yanıyorken kapağı
kapatmayın.
İZİN VERİLEN KULLANIM
DİKKAT: bu cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir
anahtarlama cihazı veya ayrı bir uzaktan kumanda
sistemi yardımıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
Cihazınız evde ve buna benzer alanlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır: dükkan, işyeri ve
diğer iş ortamlarında personel mutfağı alanları; çiftlik
evleri; müşteriler tarafından otel, motel, pansiyon ve
diğer konut ortamlarında.
Başka bir kullanıma (örn. odaları ısıtmak) izin
verilmez.
Bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik değildir.
Cihazı dış ortamda kullanmayın.
Tabanları ocakla aynı genişlikte veya biraz daha
geniş olan tencereler ve tavalar kullanın (ilgili tabloya
bakın). Ocak ızgaralarının üzerindeki tencerelerin,
ocağın kenarından dışarıya taşmadığından emin olun.
Izgaraların hatalı kullanımı, ocağın zarar görmesine
neden olabilir: ızgaraları ters koymayın ya da ocak
üzerinde kaydırmayın.
Brülör alevinin tencerenin kenarlarından taşmasına izin vermeyin.
Aşağıdakileri kullanmayın: Dökme demir ızgaralar, pişirme taşları, tera-kota
tencereler ve tavalar. Metal örgü şeklinde ya da diğer tipteki ısı yayıcılar. Bir
kap için aynı anda iki brülör (örn. Balık buğulama tenceresi).
Beslenen gazın belirli yerel koşulları brülörün ateşlenmesini zorlaştırıyorsa,
düğme en küçük alev ayarına getirilmiş olarak işlemin tekrarlanması önerilir.
Ocağın üst tarafına bir davlumbaz monte edilmesi gerekiyorsa, doğru
mesafe için lütfen davlumbaz talimatlarına bakınız.
Izgaralar üzerindeki koruyucu kauçuk ayaklar, küçük çocuklar için boğulma
tehlikesi yaratabilir-ızgaraları çıkardıktan sonra, tüm ayakların doğru şekilde
takılmış olduğundan emin olunuz.
MONTAJ
Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı ve
monte edilmelidir - yaralanma riski. Paketi açmak ve
kurulumu gerçekleştirmek için koruyucu eldivenler
kullanın - kesilme riski.
Su beslemesi (varsa) ve elektrik bağlantıları dahil
montaj ve onarım işlemleri nitelikli bir teknisyen
tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı kılavuzunda
özellikle belirtilmedikçe, cihazın hiçbir parçasını tamir
etmeyin veya değiştirmeyin. Çocukları kurulumun
yapıldığı alandan uzak tutun. Cihazın ambalajını
açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar
görmemiş olduğundan emin olun. Sorunla
karşılaşmanız halinde, satıcınız veya size en yakın Satış
sonrası Servisle temasa geçin. Kurulum
tamamlandığında, ambalaj atıkları (plastik, yapay
köpük parçalar vs.) çocukların ulaşamayacağı yerlerde
depolanmalıdır - boğulma riski. Herhangi bir montaj
işleminden önce, cihazın fişi elektrik prizinden
çekilmelidir - elektrik çarpması riski. Montaj işlemi
esnasında, cihazın elektrik kablosuna hasar
vermemesine dikkat edin - yangın veya elektrik
çarpması riski. Cihazı ancak montaj tamamlandıktan
sonra etkinleştirin.
Elektrik ve gaz bağlantıları yerel yönetmeliğe
uygun olmalıdır.
UYARI: Cihaz değişiklikleri ve cihazın kurulum
yöntemi, cihazın diğer tüm ülkelerde emniyetli ve
güvenli kullanımı için esas teşkil eder.
Talimatlarda belirtilen gaz basıncına uygun basınç
regülatörleri kullanın.
Oda, yanma dumanlarını dışarı atan bir hava
tahliye sistemi ile donatılmalıdır.
Yanma işleminin normal bir şekilde gerçekleşmesi
için hava gerektiğinden, oda normal hava dolaşımına
da izin vermelidir. Hava akışı, kurulu kW gücü başına 2
m3/saat’ten az olmamalıdır.
Hava dolaşım sistemi, iç en kesiti en az 100 cm2
olan bir boru aracılığıyla havayı doğrudan dışarıdan
alabilir; açıklık, herhangi bir şekilde tıkanmaya müsait
olmamalıdır.
Sistem, yanma için gereken havayı, yukarıda
açıklandığı gibi hava dolaşım boruları ile donatılmış
olan bitişik odalardan dolaylı olarak da sağlayabilir.
Ancak, bu odalar ortak oda, yatak odası veya yangın
tehlikesi teşkil edebilecek odalar olmamalıdır.
Sıvı petrol gazı, havadan ağır olduğundan zemine
çöker. Dolayısıyla, LPG silindirleri içeren odalar, bir
sızıntı durumunda gazın çıkmasına izin verecek
havalandırma delikleri ile de donatılmalıdır. Sonuç
olarak LPG silindirleri, kısmen veya tamamen zemin
kotunun altındaki odalara veya saklama alanlarına
monte edilmemeli veya buralarda saklanmamalıdır
(kiler vs.). Silindirin sıcaklığını 50°C’nin üstüne
çıkarabilecek harici kaynakların (fırın, şömine, soba vs.)
meydana getirdiği ısıya maruz kalmayacak şekilde
konumlandırılarak, yalnızca kullanılan silindirin odada
tutulması tavsiye edilir.
Tüm dolap kesme işlerini cihazı mobilyaya
yerleştirmeden önce yapın ve tüm tahta kıymık ve
talaşlarını temizleyin.
Cihazın bir fırın üzerine takılmaması halinde,
cihazın altındaki bölmeye bir ayırma paneli (pakete
dahil değildir) takılmalıdır.
Ocak düğmelerini çevirirken zorlukla karşılaşırsanız, brülör başlığının
değiştirilmesi için (arızalı ise) Satış Sonrası Servise başvurun.
Havalandırma ve ısının dağıtılması için kullanılan açıklıklar asla
kapatılmamalıdır.
GAZ BAĞLANTISI
UYARI: Monte etmeden önce, yerel dağıtım
koşulları (gazın niteliği ve gaz basıncı) ile cihazın
ayarlarının uyumlu olduğundan emin olun.
Gaz besleme basıncının, Tablo 1’de (“Brülör ve
nozül özellikleri”) belirtilen değerlerle tutarlı
olduğunu kontrol edin.
UYARI: Bu cihazla ilgili ayarlama koşulları, etiket
üzerinde (veya veri levhasında) belirtilmiştir.
UYARI: Bu cihaz, bir yanma ürünleri tahliye
cihazına bağlı değildir. Yürürlükteki montaj
tüzüklerine uygun olarak monte edilmelidir ve
bağlantısı yapılmalıdır. Havalandırma ile ilgili kurallara
özellikle dikkat edilmelidir.
Cihaz sıvı gaz bağlantılı ise, ayar vidası mümkün
olduğunca sıkılmalıdır.
ÖNEMLİ: Gaz silindiri takıldığında, gaz silindiri veya
gaz haznesi uygun bir şekilde yerleştirilmelidir (dikey
konumlandırmalı).
UYARI: Bu işlem nitelikli bir teknisyen tarafından
yapılmalıdır
Gaz bağlantısı için yalnızca esnek veya rijit metal
hortum kullanın.
Sert boruyla (bakır ya da çelik) bağlantı Gaz sistemi
ile olan bağlantı, cihaz üzerinde herhangi bir gerilme
ve zorlanma oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır.
Cihaz besleme rampasında, ayarlanabilir L-şekilli bir
bağlantı parçası mevcuttur ve kaçakları önlemek için
bir contayla donatılmıştır. Conta, boru bağlantı
parçası döndürüldükten sonra daima değiştirilmelidir
(conta cihazla birlikte verilir). Gaz besleme borusu
bağlantı parçası, dişli 1/2 gaz silindirik erkek
bağlantıdır.
Dişli bir bağlantıya esnek ve eksiz bir paslanmaz
çelik boru bağlanması Gaz besleme borusu bağlantı
parçası, dişli bir 1/2 gaz silindirik erkek bağlantıdır. Bu
borular, tamamen uzatıldıklarında 2000 mm’den fazla
olmayacak şekilde takılmalıdır. Bağlantı yapıldıktan
sonra, esnek metal borunun herhangi bir hareketli
parçaya temas etmediğinden ve sıkışmadığından
emin olun. Yalnızca yürürlükteki Ulusal
düzenlemelere uygun boru ve contalar kullanın.
ÖNEMLİ: Bir paslanmaz çelik hortum kullanılırsa,
mobilyanın hareket eden kısımlarına (örn. çekmece)
temas etmeyecek şekilde takılmalıdır. Engellerin
olmadığı ve boylu boyunca kontrol etme imkanının
bulunduğu bir alandan geçirilmelidir.
Cihaz, yürürlükteki Ulusal düzenlemelere uygun
olarak ana gaz beslemesine veya gaz silindirine
bağlanmalıdır. Bağlantıyı yapmadan önce, cihazın
kullanmak istediğiniz gaz beslemesi ile uyumlu
olduğundan emin olun. Değilse, “Farklı gaz tiplerine
uyarlama” paragrafında belirtilen talimatlara bakın.
Gaz şebekesine bağladıktan sonra, sabunlu su ile
sızıntı kontrolü yapın. Brülörleri yakın ve alev
dengesini kontrol etmek için düğmeleri maksimum
konumdan 1* minimum konuma 2* çevirin.
FARKLI GAZ TİPLERİNE UYARLAMA
Cihazı, kullanılmak üzere üretilmiş olduğu tipten
(sınıflama etiketinde belirtilen) farklı bir gaz tipine
uyarlamak için, montaj çizimlerinden sonra sunulan
ilgili adımları izleyin.
ELEKTRİKSEL UYARILAR
ÖNEMLİ: Voltaj ve güç tüketimi ile ilgili veriler
sınıflama etiketinde belirtilmiştir.
Elektrik kablosu yerine takıldıktan sonra, cihazın
fişini elektrik prizine takmak için yeterli uzunlukta
olmalıdır. Cihazın fişini elektrik kablosundan tutarak
çekmeyin.
Fiş erişilebilir ise, fiş çekilerek veya kablolama
kurallarına göre prizin yukarı akış yönüne takılı bir çok
kutuplu anahtar kullanılarak cihazın güç beslemesi ile
bağlantısı kesilebilmelidir ve cihaz, ulusal elektriksel
güvenlik standartları uyarınca topraklanmalıdır.
Uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler
kullanmayın. Montaj işleminden sonra elektrikli
bileşenler kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır.
Elleriniz ıslak veya ayaklarınız çıplak iken cihazı
kullanmayın. Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa,
cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş
veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın.
Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise, tehlikeyi
önlemek için üretici, yetkili servis veya kalifiye kişiler
tarafından aynısı ile değiştirilmelidir - elektrik
çarpması riski.
TEMİZLİK VE BAKIM
UYARI: Herhangi bir bakım işlemi
gerçekleştirmeden önce, cihazın kapatıldığından ve
fişinin elektrik prizinden çekildiğinden emin olun; asla
buharlı temizleme ekipmanları kullanmayın - elektrik
çarpması riski.
Aşındırıcı ya da yıpratıcı ürünler, klor bazlı
temizleyiciler ya da bulaşık teli kullanmayın.
AMBALAJ MALZEMELERİNİN BERTARAFI
Ambalaj malzemesi %100 geri dönüştürülebilir özelliktedir ve
geri
dönüşüm simgesi ile işaretlenmiştir.
Bu nedenle ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin imhasına yönelik yerel
yönetmeliklere tümüyle uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır.
EV ALETLERİNİN ATILMASI
Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle
üretilmiştir. Yerel atık imha yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf edin.
Elektrikli ev aletlerinin muameleleri, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle
ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili yerel makamlarınızla, ev atıklarını toplama
hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçin. Bu cihaz, Atık
Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa Direktifine
uygun olarak işaretlenmiştir.
Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan
sağlığına yönelik olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız.
Ürün veya beraberindeki dokümanlar üzerindeki simgesi, bu ürünün
evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüştürülmesine yönelik uygun bir toplama merkezine götürülmesi
gerektiğini belirtir.
ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI
Taban genişliği pişirme bölgesininkine eşit tencereler ve tavalar kullanın.
Yalnızca altı düz tencereler ve tavalar kullanın.
Mümkünse, pişirme sırasında kapların kapaklarını kapalı tutun.
Daha fazla enerji ve zaman tasarrufu sağlamak için düdüklü tencere
kullanın.
Tencereyi, ocak üzerinde işaretli pişirme bölgesinin ortasına yerleştirin.
UYUMLULUK BEYANNAMESİ
Bu cihaz, Avrupa Standardı EN 30-2-1 ile uyumlu olarak Avrupa Yönetmeliği
n. 66/2014’te belirtilen Eko tasarım gereklerini karşılar.
SATIŞ SONRASI HİZMETLER
Cihazin kullanim omru 10 yildir
Satış Sonrası Hizmetler:
WHIRLPOOL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Levent mah. Güvercin Sok.
No:28/2 Beşiktaş/İstanbul
T: +90 236 2261500
TAŞIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DIKKAT EDILECEK KONULAR
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin
olunuz.
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
Taşıma esnasında üründe hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma,
düşürme vb. dış etkenler nedeniyle ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz.
Ambalajı zarar verebilecek nem, su, v.b. dış etkenlere karşı koruyunuz.
Cihazın montajı yetkili servis tarafından gerçekleştirilecektir.
TÜKETICILERIN SEÇIMLIK HAKLARI
• Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde
malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan (i)
satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii)
satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı
bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın
ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
• Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
• Ücretsiz onarım hakkının kullanması halinde malın, garanti süresi içinde
tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin
mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi,
ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep
edilebilecektir.
Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının
seçildiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan
indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep
kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami
otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.
KULLANIM HATALARI
• Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
TÜKETICI ŞIKAYETLERI
• Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki
başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine
yapabilirler.
Türkiye Genel Dağıtıcısı İthalatçı Firma:
WHIRLPOOL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Levent mah. Güvercin Sok.
No:28/2 Beşiktaş/İstanbul
T: +90 236 2261500
Üretici Firma:
Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (MI), Italy
ENJEKTÖR TABLOSU KATEGORİ I3+
Kullanılan gaz tipi
Göz tipi
Enjektör
işareti
Nominal ısı akış
oranı
Nominal
tüketim
Azaltılmış ısı
kapasitesi
kW
Gaz basıncı
mbar
kW
min.
nom.
maks.
SIVILAŞTIRILMIŞ
PETROL GAZI
(Bütan) G30
Hızda
Yarı hızlı
Yardımcı
80
65
48
2,60
1,75
0,90
189 l/h
127 l/h
65 l/h
1,00
0,80
0,50
25
28-30
35
SIVILAŞTIRILMIŞ
PETROL GAZI
(Bütan) G31
Hızda
Yarı hızlı
Yardımcı
80
65
48
2,60
1,75
0,90
186 l/h
125 l/h
64 l/h
1,00
0,80
0,50
25
37
44
Kullanılan gaz tipi
Model konfigürasyonu
5 BRÜLÖR
Nominal ısı
akış hızı (kW)
Toplam nominal
tüketim
1m3 gazı yakmak için
gerekli hava (m3)
G30 28-30 mbar
2 SR - 2 AUX - 1R
7,90
574 l/h
30,94
G31 37 mbar
2 SR - 2 AUX - 1R
7,90
564 l/h
23,80
ELEKTRİK BESLEMESİ: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6W
TR
MONTAJ
MONTAJ TEKNİSYENİ İÇİN TEKNİK BİLGİLER
• Ürünü taşımak, hazırlamak ve monte etmek için koruyucu eldiven kullanın.
• Bu ürün 20-60 mm kalınlığındaki bir tezgâha monte edilebilir.
• Ocağın altında fırın yoksa, en az tezgâh yüzeyindeki boşluğa eşit yüzeye sahip bir ayırma paneli yerleştirin. Ocağın alt kısmıyla temas edilmesini
önlemek için boşluğu tamamen kapatması gereken bu panel, tezgâh yüzeyinin üst kenarının maksimum 150 mm altına yerleştirilmelidir, ancak
hiçbir şekilde ocağın alt tarafına 20 m’den daha yakın olmamalıdır. Ocağın altına bir fırın monte etmek istediğiniz takdirde, bu fırının Whirlpool
tarafından üretildiğinden ve bir soğutma sisteminin olduğundan emin olun.
ÖNEMLİ: Çıkarılabilir panelin takılmaması halinde, brülör alevi, hava akışı nedeniyle sönebilir. Dolap kapağını ya da çekmeceyi
açtığınızda veya kapattığınızda, hava akışı meydana gelebilir.
OCAĞIN VE TEZGÂHIN EBATLARI
750 mm
510 mm
41,5 mm
min. 600 mm
55 mm
552 mm
min. 650 mm
min. 420 mm
R= 5 mm
470 mm
Not: mutfak dolapları arasındaki mesafe “A” 600 mm ile 730 mm arasında ise, yükseklik “B” en az 530 mm olmalıdır. Mutfak dolapları
arasındaki mesafe “A” tezgâhin eninden fazla ise, yükseklik “B” en az 400 mm olmalıdır. Ocağın üst tarafına davlumbaz monte edildiğinde,
doğru mesafe için davlumbazın talimatlarına bakın.
TAKMA
Yüzeyi iyice temizledikten sonra, şekilde gösterildiği gibi verilen contayı ocağa takın.
Ocağı, Talimatlarda belirtilen ebatlara uygun olarak tezgâhta açılan yere yerleştirin.
NOT: Elektrik kablosu, ocağın yukarı kaldırılmasına izin verecek kadar uzun olmalıdır.
Ocağı sabitlemek için, verilen braketleri (A) kullanın. Braketleri okla gösterilen ilgili deliklere takın ve tezgâhin
kalınlığını dikkate alarak, vidalarla sabitleyin (aşağıdaki şekillere bakın).
A
20 mm
30 mm
40 mm
20
30
40
GAZ BAĞLANTISI
• Verilen dirseği (A)* veya (B)* ocağın ana besleme borusuna bağlayın ve verilen rondelayı (C) EN 549’a uygun olarak
takın
* Fransa için (A) dirseğini ve diğer tüm ülkeler için (B) dirseğini kullanın.
• Gaz şebekesine bağladıktan sonra, sabunlu su ile sızıntı kontrolü yapın. Gözleri (brülörleri) yakın ve alev dengesini
kontrol etmek için düğmeleri maksimum konumdan
A
C
minimum konuma çevirin.
ÖNEMLİ: Cihazı bağlamadan önce, ocağın gaz borusunu takma deliğinden taşıma kapağını çıkarınız
B
C
C
ÜRÜN TANIMI
3
5
1
1
1
1. Çıkarılabilir tava destek ızgaraları
Simgeler
2. Yardımcı brülör
Gölgeli daire
Başlık kapalı
3. Yarı-hızlı brülör
Yüksek alev
4. Hýzlý brülör
Kısık alev
Maksimum açma/besleme
ve elektrik ateşleme
Minimum açma veya
kısık besleme
5. Yarı-hızlı brülör
6. Yardımcı brülör
7. Yardımcı brülör Kumanda düğmeleri
4
2
6
8. Hýzlý brülör Kumanda düğmeleri
9. Yardımcı brülör Kumanda düğmeleri
10. Yarı-hızlı brülör Kumanda düğmeler
11
9
8
7
10
11. Yarı-hızlı brülör Kumanda düğmeler
GÜNLÜK KULLANIM
OCAĞIN KULLANIMI
Ocağın alevinin tencerenin kenarlarından taşmasına izin vermeyin.
ÖNEMLİ: ocak kullanim-dayken, ociğin tüm alani isinabi̇ li̇ r.
• Gözlerden birisini yakmak için, ilgili düğmeyi saatin tersi yönünde
maksimum alev ayarına (*) çevirin.
• Ocağı yakmak için, düğmeyi kontrol paneline doğru bastırın.
• Ocak yandıktan sonra, uygun aygıtın çalışması için düğmeyi
5-10 saniye kadar basılı tutun. Alev kazayla söndüğünde (ani
elektrik kesintisi, gaz beslemesindeki kesilme, sıvıların taşması vb.
nedenlerden dolayı) bu ocak güvenlik devresi, ocağa giden gazı
keser.
• Düğmeye 15 saniyeden fazla basılmamalıdır. Bu süre sonunda
ocak yanmazsa, tekrar yakmayı denemeden önce en az bir dakika
bekleyin.
• Göz alevinin yanlışlıkla sönmesi halinde, göz kumandasını kapatın ve
en az bir dakika boyunca tekrar yakmaya çalışmayın.
NOT: Evinizdeki gaz koşulları ocağın yanmasını zorlaştırıyorsa,
düğmeyi kısık alev ayarına çevirerek işlemi tekrarlamanızı
tavsiye ederiz.
Düğme bırakıldığında ocak sönebilir. Bu, güvenlik cihazının yeterince
ısınmadığı anlamına gelir. Bu durumda işlemleri
yukarıdaki açıklandığı gibi tekrarlayın.
OCAĞIN KULLANIMI İLE İLGİLİ PRATİK ÖNERİ
Bu ocak farklı çaplardaki brülörlere sahiptir. Daha iyi ocak performansı
için, lütfen aşağıdaki kurallara uyun:
• Tabanları ocakla aynı genişlikte veya biraz daha geniş olan tencereler
ve tavalar kullanın (sağdaki tabloya bakın).
• Sadece düz tabanlı tencereler ve tavalar kullanın.
• Pişen yiyecek için doğru su miktarını kullanın ve tencerenin ağzını
kapatın.
• Demirlerin
üzerindeki
tencerelerin
ocağın
kenarından
taşmadığından emin olun.
• Dışbükey taban (WOK) ile tava durumunda, sadece çok halkalı brülör
konumlandırılmalıdır destek ızgarası (değil) ni kullanır.
• Tava, raf veya diğer mutfak gereçleri ile yanlişlikla çarpmaladaram
kaçininiz.
• Boş izgaralari 5 dakikadan fazla yanik ocak üzerinde birakmayiniz
ÖNEMLİ: Izgaraların yanlış kullanılması ocağın zarar görmesine
neden olabilir: Izgaraları ters çevirmeyin veya ocağa sürtmeyin.
BRÜLÖR
Ø KAP ÇAPI
Hızlı
24 - 26 cm
Yarı Hızlı
16 - 22 cm
Yardımcı
10 - 14 cm
Şunları kullanmayın:
• Dökme demir ızgaralar, pişirme taşları, topraktan yapılan kaplar ve
tencereler.
• Metal ızgaralar vb. gibi ısı yayan maddeler.
• Bir kap için iki ocak brülörü aynı anda (örn. balık tavası).
Sıcak ocak alanına dökülen sıvılar cam hasara neden olabilir.
Brülör FTGH Doğru konumlandırma
TR
BAKIM VE TEMİZLİK
Cihazın elektrik fişini prizden çekin..
•
Brülör FTGH Temizleme:
OCAK YÜZEYİNİN TEMİZLENMESİ
• Bütün emaye ve cam parçalar, ılık su ve doğal solüsyon ile
temizlenmelidir.
• Paslanmaz çelik yüzeyler, uzun süre temas halinde bırakıldığında,
kireçli su veya aşındırıcı deterjanlar tarafından kirlenebilir. Dökülen
yemekler (su, sos, kahve vb.), kurumadan temizlenmelidir.
• Ilık su ve yumuşak deterjan kullanarak temizledikten sonra yumuşak
bir bez veya süngerle kurutun. Yapışmış kirleri, paslanmaz çelik
yüzeylere uygun özel temizlik ürünleriyle çıkarın.
NOT: Paslanmaz çelik yüzeyi sadece yumuşak bez veya sünger
kullanarak silin.
• Aşındırıcı veya sert ürünler, klorlu temizlik maddeleri veya bulaşık
teli kullanmayın.
• Buharlı temizleme cihazlarını kullanmayın.
• Yanıcı maddeler kullanmayın.
• Sirke, hardal, tuz, şeker veya limon suyu gibi asitli veya alkali
maddeleri ocağın üstünde bırakmayın.
OCAK PARÇALARININ TEMİZLENMESİ
• Camı ve emaye parçalarını sadece yumuşak bir bez veya süngerle
temizleyin.
• Izgaralar, brülör kapakları ve brülörler temizlenmek üzere çıkarılabilir.
• Bu parçaları ılık su ve aşındırıcı olmayan bir deterjan kullanarak
elle dikkatlice temizleyin; yemek kalıntılarını bırakmadığınızdan ve
brülör deliklerinin tıkanmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.
• Durulayın ve kurulayın.
• Brülörleri ve brülör kapaklarını dikkatlice yerlerine takın.
• Izgaraları takarken, tava destek alanının brülör ile hizalandığından
emin olun.
• Elektrikli ateşleme bujileri ve güvenlik aygıtı olan modeller, düzgün
çalışma için buji uçlarının iyice temizlenmesini gerektirirler. Bu
maddeleri düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse, nemli bir
bezle temizleyin. Yapışmış yemek atıkları bir kürdan veya iğne ile
temizlenmelidir.
NOT: Elektrikli ateşleme devresinin hasar görmesini önlemek
için, brülörler takılı değilken ocağı kullanmayın.
1
cream
soap
BRUSH
Spazzolare
Brosser
4
SCRUB
Strofinare
Frotter
3
DRY
Asciugare
Sécher
2
Avoid soaking
NO ammollo
Ne pas laisser
tremper
40°C
RINSE
Risciacquare
Rincer
1
Cepillar
Escovar
Borstelen
Fırçalayın
Прочистить щеткой
Щеткамен тазалау
Βούρτσισμα
Očistit kartáčem
Bürsten
Kefélés
Wyczyścić szczotką
Periaţi
Očistiť kefou
Nuvalykite šepetėliu
Notīrīt
Harjata
‫הברישו‬
Почистете с четка
2
Fregar
Esfregar
Poetsen
Ovalayın
Потереть
Ысқылау
Τρίψιμο
Otřít
Reiben
Dörzsölés
Czyścić pocierając
Frecaţi
Otierať
Patrinkite kempinėle
Paberzt
Hõõruda
‫קרצפו‬
Търкайте
3
Enjuagar
Enxaguar
Spoelen
Durulayın
Ополоснуть
Шаю
Ξέβγαλμα
Opláchnout
Abspülen
Öblítés
Spłukać
Clătiţi
Opláchnuť
Nemirkykite
Nemērcē
Loputada
‫שטפו‬
Изплакнете
4
No remojar
Sem amolecimento
Niet weken
Islatmayın
Без замачивания
Суға малып қоюға болмайды
Όχι μούλιασμα
Nenamáčet
Nicht einweichen
Nincs áztatás
Nie namaczać
Fără înmuiere
Nenamáčať
Nuplaukite
Noskalot
Mitte leotada
‫אל תטבלו‬
НЕ накисвайте
Secar
Secar
Drogen
Kurulayın
Высушить
Кептіру
Στέγνωμα
Osušit
Trocknen
Szárítás
Wytrzeć do sucha
Uscaţi
Osušiť
Nušluostykite
Noslaucīt
Kuivatada
‫יבשו‬
Изсушете
ARIZA GİDERME
Ocağın düzgün çalışmaması halinde, Yetkili Servisi aramadan önce,
sorunu tespit etmek için Arıza Giderme bölümüne bakın.
1. Brülör ateşleme yapmıyor veya alev eşit değil
Aşağıdakileri kontrol edin:
• Gaz ve elektrik şebekelerinin kapalı olmadığını ve gaz şebekesi
kolunun açık olduğunu.
• Gaz tüpünün (sıvı gaz) boş olmadığını.
• Brülör deliklerinin tıkanmadığını.
• Buji ucunun kirli olmadığını.
• Bütün brülör parçalarının doğru takıldığını.
• Elektrik kesintisinin olmadığını.
2. Ocak yanmaya devam etmiyor
Aşağıdakileri kontrol edin:
• Ocağı yakarken, koruma devresini aktif hale getirmek için düğmeye
yeterince uzun basıldığını.
• Term elemanın yakınındaki brülör deliklerinin tıkanmadığını.
• Güvenlik aygıtının ucunun kirli olmadığını.
• Minimum gaz ayarının doğru olduğunu (ilgili bölüme bakın).
3. Kaplar dengeli değil
Aşağıdakileri kontrol edin:
• Kapların altının yeterince düz olduğunu
• Kabın ocağın üstünde iyice ortalandığını.
• Izgaraların değiştirilmediğini veya yanlış yerleştirilmediğini.
Yukarıdaki kontrollerden sonra arıza halen devam ediyorsa, en yakın
Yetkili Servis ile temasa geçin.
SATIŞ SONRASI SERVİS
Daha kapsamlı yardım için, lütfen ürününüzü aşağıdaki adresten
kaydedin www‌.‌hotpoint‌.‌eu/‌register.
•
servis numarası (bilgi etiketinde Service (Servis) sözcüğünden sonra
gelen numara). Servis numarası, garanti kitapçığında da belirtilir;
•
•
tam adresinizi;
telefon numaranız.
SATIŞ SONRASI SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE:
1. ARIZA GİDERME bölümündeki önerilerin yardımıyla sorunu kendi
başınıza çözüp çözemeyeceğinize bakın.
2. Sorunun giderilip giderilmediğini görmek için, cihazı kapatıp açın.
YUKARIDAKİ KONTROLLERDEN SONRA ARIZA DEVAM EDERSE,
EN YAKIN SATIŞ SONRASI SERVİSLE İRTİBAT KURUN.
Yardım almak için, garanti kitapçığında yazan numarayı arayın veya
www‌.‌hotpoint‌.‌eu. internet adresindeki talimatları izleyin.
Satış Sonrası Müşteri servisimizle irtibat kurduğunuzda, daima
aşağıdakileri belirtin:
• arızanın kısa bir açıklaması;
• cihazın tipi ve modeli;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
Herhangi bir onarım işlemi gerekirse, yetkili bir satış sonrası servisle
iletişime geçin (orijinal yedek parça kullanılmasını ve onarım işlemlerinin
doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini garanti altına almak için).
Eğer bir zeminle (mutfak tezgahı gibi) aynı hizada olacak şekilde monte
edilecekse, 4801 211 00112 vida kitlerini temin etmek için Satış Sonrası
Servisi arayın.
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011263722
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising