Whirlpool | WBO 3O33 DL X | Setup and user guide | Whirlpool WBO 3O33 DL X Használati útmutató

Whirlpool WBO 3O33 DL X Használati útmutató
HU
MINDENNAPI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA! Teljes körű támogatásért kérjük,
regisztrálja termékét honlapunkon:
www.whirlpool.eu/register
A Biztonsági útmutatót és a Használati és kezelési
útmutatót letöltheti honlapunkról:
http://docs.whirlpool.eu, illetve kérjük, hogy kövesse a
füzet hátulján levő útmutatásokat.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
1.Felső kosár
2.Evőeszköztartó
3.Lehajtható polcok
4.Felső kosár magasságbeállítója
5.Felső permetezőkar
6.Alsó kosár
7.Nagyterű zóna
8.Alsó permetezőkar
9.Szűrőegység
10.Sótartály
11.Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
12.Adattábla
13.Kezelőpanel
0000 000 00000
13
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
Be/Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
Programválasztó gomb és jelzőfény
Multizone gomb és jelzőfény
Turbo gomb és jelzőfény / Gombzár
Öko program jelzőfénye
Gombzár jelzőfénye
Kijelző
Program száma és a hátralévő idő jelzése
4
5 6 7 8
9 10 1112
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Tabletta (Tab) jelzőfény
Elzárt vízcsap jelzőfény
Öblítőszer utántöltése jelzőfény
Só utántöltése jelzőfény
Powe Clean® gomb és jelzőfény
Tabletta (Tab) gomb és jelzőfény
Késleltetés gomb és jelzőfény
Start/Szünet gomb és jelzőfény / Leeresztés
1
ELSŐ HASZNÁLAT
SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER
TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarakról és a
rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.
Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az öblítőszeradagolót A akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE
jelzőfény
világít a kezelőpanelen.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és
a gép funkcionális alkatrészein.
• Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK
ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a SÓ
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény
kigyullad.
1.Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály
kupakját (az óramutató járásával ellentétes
irányba).
2.Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse fel
teljesen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só szükséges).
Előfordulhat, hogy egy kevés víz kifolyik a
rekeszből.
3. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen kiszóródott sót a
nyílás környékéről.
Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során
ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a
vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).
Ha esedékes a só hozzáadása, javasoljuk, hogy azt a mosogatási
ciklus indítása előtt végezze el.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a
lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
A gyári beállítás a közepes (3) vízkeménység.
1. Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
2. Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a START/SZÜNET gombot 5
másodpercig, amíg sípolás nem hallatszik.
4. Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
5. Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és a
sótöltetet jelző fény.
6. Nyomja meg a P gombot a kívánt keménységi szint kiválasztásához
(lásd Vízkeménységi táblázat).
Vízkeménységi táblázat
°fH
°dH
Szint
1
2
3
4
5
Lágy
Közepes
Átlagos
Kemény
Nagyon kemény
Német rendszer
Francia rendszer
0–6
7–11
12–17
17 - 34
35–50
0–10
11–20
21–30
31–60
61–90
7. Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.
Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon.
Miután sót öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.
Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.
2
35
25
MA X
B
A
1. Nyissa ki az adagolót B úgy, hogy a fedélen lévő fület lenyomja,
majd felfelé húzza.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt
maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha ez
mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot egy
száraz ruhával.
3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem
hallatszik.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA
Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt öblítőszer mennyiségét.
• Kapcsolja be a mosogatógépet a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg háromszor a P gombot, ekkor sípolás hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és az öblítőszer
jelzőfénye villog.
• Az adagolandó öblítőszer mennyiségét jelző szint beállításához
nyomja meg a P gombot.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ha az öblítőszer szintjét 1-ra állítja (ÖKO), a készülék nem adagol öblítőszert. Az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni,
amikor kifogy az öblítőszer.
A mosogatógép típusától függően legfeljebb 4 szint állítható be. A gyári
beállítás a közepes szint.
• Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket állítson be (2-3).
• Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket állítson be (4-5).
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A mosogatószer-adagoló nyitásához
használja az A eszközt.
A mosogatószer kizárólag a száraz B
adagolóba önthető.
B
Az előmosogatáshoz használt
mosogatószert közvetlenül a
A
mosogatótérbe helyezze.
1.A mosogatószer kimérésekor a helyes
mennyiség meghatározásához lásd a
PROGRAMOK TÁBLÁZATÁT. A B rekeszben
lévő jelölés jelzi, hogy egy-egy ciklus során legfeljebb mennyi folyékony
mosogatószer vagy mosogatópor adagolható a készülékbe.
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert az adagoló széléről, majd zárja vissza
a fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a
zárszerkezet rögzül.
A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az adott
szakaszba ér. Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy
nyomja meg a TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a
legjobb mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.
HU
Szárítási
fázis
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program
1. Öko
2. 6th Sense
Választható beállítások
*)
Mosogatószer-tartály
Mosog
B
atótér
A mosogatási program Vízfogyasztás
időtartama
(liter/ciklus)
(óra:perc)**)
Energiafogyasztás
(kWh/ciklus)
50°
3:40
9,5
0,83
50-60°
1:25 - 3:00
7 - 14
0,90 - 1,40
órás mosoga3. 1
tás és szárítás
55°
-
1:00
10,5
1,20
4. Intenzív
65°
-
2:50
16
1,60
5. Mindennapi
50°
-
1:30
13
1,15
6. Halk
50°
-
3:30
15
1,15
perces gyor7. 30
smosogatás
50°
-
0:30
9
0,50
8. Üveg
45°
-
1:40
11,5
1,20
0:12
4,5
0,01
-
1:40
10
1,30
-
0:50
8
0,85
9. Előmosogatás
-
10. Fertőtlenítő
65°
11. Öntisztítás
65°
-
-
-
-
-
Az ÖKO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becsült érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam számos tényezőtől
függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az edények mennyiségétől és típusától, a
súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20 perccel is növelheti a program hosszát.
Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 5 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W
A PROGRAMOK BEMUTATÁSA
Utasítások a mosogatási ciklus kiválasztásához.
ÖKO 50°
HALK 50°
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan
szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített energiaés vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
Ha a készüléket éjszaka kívánja működtetni, ez a megfelelő program. Az
optimális teljesítmény garantált.
6th SENSE ®
Ez a program az enyhén szennyezett edényekhez használható, amelyeken
nincs rászáradt ételmaradék. (2 terítékhez ideális.)
Normál szennyezettségű edényekhez, melyeken rászáradt ételmaradék
található. Érzékeli a szennyezettség szintjét az edényeken, és a programot
ennek megfelelően állítja be. Amikor az érzékelő a szennyezettségi szintet
méri fel, a kijelzőn egy animáció látható, és frissül a mosogatási ciklus
időtartama.
1 ÓRÁS MOSOGATÁS ÉS SZÁRÍTÁS 55°
Enyhe vagy átlagos szennyezettségű edényekhez használható program. A
mindennapi mosogatáshoz használható program, amely megfelelő a friss,
nem odaszáradt szennyeződésekhez, és mindössze 60 perc alatt tiszta és
száraz edényeket biztosít.
INTENZÍV 65°
30 PERCES GYORSMOSOGATÁS 50°
ÜVEG 45 °C
Ez a ciklus az olyan kényes edényekhez használható, melyek az átlagnál
érzékenyebbek a magas hőmérsékletre (például üvegpoharak,
csészék).
ELŐMOSOGATÁS
Ezt a programot olyan edényekhez használhatja, amelyeket később szeretne
elmosogatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni.
FERTŐTLENÍTŐ 65°
Normál vagy erősen szennyezett edényekhez használható program, amely
egy kiegészítő antibakteriális mosogatást is tartalmaz.
Erősen szennyezett edényekhez ajánlott program, amely különösen
serpenyőkhöz és sütőedényekhez ideális (kényes edényekhez nem
használható).
ÖNTISZTÍTÁS
MINDENNAPI 50°
Megjegyzések:
Az „1 órás” és „Gyors” programok optimális teljesítménye akkor garantálható,
ha betartja a maximális terítékszámot.
A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig teljes
töltettel indítja el.
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. A mindennapi
mosogatáshoz használható ciklus, amely rövid idő alatt optimálisan tisztít.
A mosogatógép karbantartására szolgáló ciklus. Forró vízzel tisztítja a készülék
belsejét.
3
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd:
KEZELŐPANEL).
Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor gyorsan felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem
aktív.
MULTIZONE
Ha nincs sok mosatlan edény, vizet, áramot és
mosogatószert takaríthat meg úgy, hogy fél töltettel
indítja el a készüléket.
Válassza ki a programot, majd nyomja meg a MULTIZONE
gombot: kigyullad a gomb feletti jelzőfény, és megjelenik
a választott kosárhoz tartozó szimbólum a kijelzőn.
Alapértelmezett beállításként a készülék mindkét
kosárban elvégzi a mosogatást.
Ha csak az egyik kosár tartalmát szeretné elmosni,
nyomja meg többször a gombot:
látható a kijelzőn (csak az alsó kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak a felső kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak az evőeszközkosár aktív)
látható a kijelzőn (a beállítás KI VAN KAPCSOLVA, a
készülék az összes kosár tartalmát elmossa).
Ne feledje, hogy elegendő csak a felső vagy az alsó
kosarat megtölteni, és ennek megfelelően
csökkenthető a mosogatószer mennyisége is.
TURBO
Ezzel az opcióval a fő programok hossza lerövidíthető
úgy, hogy a mosogatási és szárítási teljesítmény
változatlan marad.
A program kiválasztása után nyomja meg a TURBO
gombot. A jelzőfény kigyullad. A beállítás törléséhez
nyomja meg ismét a gombot.
TABLETTA (Tab)
Ezzel a beállítással a használt mosogatószer típusának
megfelelően optimalizálható a program hatékonysága.
Ha tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és
mosogatószert egyaránt tartalmazó) mosogatószert
használ, nyomja meg és tartsa lenyomva a TABLETTA
gombot (kigyullad a jelzőfény, kigyullad a megfelelő
szimbólum).
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert
használ, ezt az opciót ki kell kapcsolni.
KÉSLELTETÉS
A program kezdete 0,5–24 órával késleltethető.
1.Válassza ki a programot és a tetszőleges opciókat. A
program indításának késleltetéséhez nyomja meg
(többször) a KÉSLELTETÉS gombot. 30 perc és 24 óra
közötti időtartam állítható be. A gomb minden egyes
megnyomására a késleltetett indítás 4 óránál kisebb
beállítás esetén 30 perccel, 12 óránál kisebb beállítás
esetén 1 órával, 12 óránál nagyobb beállítás esetén
pedig 4 órával későbbre kerül. Ha elérte a 24 órát, a
gomb újabb megnyomásakor a késleltetett indítás
kikapcsol.
2. Nyomja meg a START/SZÜNET gombot. Az időzítő
elkezdi a visszaszámlálást.
3. A beállított idő leteltekor kialszik a jelzőfény, és
automatikusan elindul a program.
Ha a visszaszámlálás alatt ismét megnyomja a START/
SZÜNET gombot, a KÉSLELTETÉS beállítás törlődik, és
automatikusan elindul a kiválasztott program.
A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a
program már fut.
A VÍZCSAP EL VAN ZÁRVA - figyelmeztetés
A figyelmeztetés villog, ha nincs belépő víz, vagy el van
zárva a vízcsap.
GOMBZÁR
A GOMBZÁR funkció bekapcsolásához nyomja meg
hosszan (3 másodpercig) a TURBO gombot. A GOMBZÁR
funkció a BE/KI gomb kivételével lezárja a kezelőpanelt. A
GOMBZÁR kikapcsolásához nyomja meg ismét hosszan a
gombot.
POWER CLEAN
A nagynyomású vízsugaraknak köszönhetően ez az opció
intenzívebb és hatékonyabb mosogatást biztosít az alsó
kosár meghatározott területén. Ez az opció lábasok és
tálak mosogatásához ajánlott. A gomb megnyomásával
aktiválhatja a POWER CLEAN funkciót (a jelzőfény
kigyullad).
4
LEERESZTÉS
A folyamatban lévő ciklus leállításához és törléséhez
használja a Leeresztés funkciót.
Nyomja meg hosszan a START/SZÜNET gombot, ekkor
bekapcsol a LEERESZTÉS funkció. A folyamatban lévő
program leáll, és a rendszer leereszti a mosogatógépben
lévő vizet.
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
1. A VÍZCSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép csatlakozik-e a vízhálózathoz, és
a csap nyitva van-e.
2. A MOSOGATÓGÉP BEKAPCSOLÁSA
Nyomja meg a BE/KI gombot.
3. A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)
4. A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
5. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA
Az edények típusa és szennyezettségi szintje alapján válassza ki a
leginkább megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE) a
P gombbal.
Állítsa be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK).
6. INDÍTÁS
Indítsa el a mosogatási ciklust a START/SZÜNET gombbal. . A
program indulásakor sípolás hallatszik.
7. A MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE
A mosogatási ciklus végét sípoló hang jelzi, illetve a kijelzőn az END
. Nyissa ki az ajtót, és kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
Az égési sérülések elkerülése érdekében az edények kipakolása
előtt várjon néhány percet.
Vegye ki az edényeket. Először az alsó kosarat ürítse ki.
A program befejezése után a kiegészítő szárítás további 30 percet
vehet igénybe. A program lejárta után bármikor kiürítheti a
mosogatógépet. Azonban a jobb szárítási eredmény érdekében
javasoljuk, hogy hagyja futni a programot további 30 percig.
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe
helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb
mosogatószert.
FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
Ha rossz programot választott, röviddel a program indulása után a
kiválasztás még módosítható. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI
gombot, ekkor a gép kikapcsol.
Kapcsolja vissza a mosogatógépet a BE/KI gombbal, majd válassza ki az
új mosogatási ciklust és az esetleges opciókat. Indítsa el a ciklust: és
nyomja meg a START/SZÜNET gombot.
TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
Anélkül, hogy kikapcsolná a gépet, nyissa ki az ajtót (vigyázzon,
FORRÓ gőz távozhat!), és helyezze az edényeket a mosogatógépbe.
Csukja be az ajtót, és nyomja meg a START/SZÜNET gombot. A ciklus
onnan folytatódik, ahol korábban megszakította azt.
VÉLETLEN MEGSZAKÍTÁS
Ha a mosogatási ciklus közben kinyitják az ajtót, vagy elmegy az áram,
a ciklus leáll. Miután becsukta az ajtót, illetve helyreállt az
áramszolgáltatás, a ciklus folytatásához nyomja meg a START/SZÜNET
gombot.
A funkciókról további információkat kaphat, ha igényli vagy az internetről
a füzet hátulján lévő utasításokat követve letölti a Használati és kezelési
útmutatót.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
TANÁCSOK
GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK
A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az
edényekről, és ürítse ki a poharakat. Mosogatás előtt nem szükséges
folyó vízzel leöblíteni az edényeket.
Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el
könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború
részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és
akadálytalanul folyhasson.
Vigyázat! A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg a
forgó szórókarokat.
A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel
ott erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.
A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását
nem akadályozza-e valami.
•
•
HIGIÉNIA
•
•
A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások
elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy magas
hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és
a készülék tisztításához futtassa le a programot edények nélkül.
Fából készült edények és evőeszközök.
Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a
díszítések nem bírják a gépi mosogatást.
• Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas
hőmérsékletet.
• Réz- és bádogedények.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.
A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe
megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl.
kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.
A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA
•
A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények
helyezhetők, amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben
mosogathatók.
Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével
azonnal vegye ki a mosogatógépből.
5
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
EVŐESZKÖZTARTÓ
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A harmadik kosár az evőeszközök
bepakolására szolgál.
Az evőeszközöket az ábrán
látható módon helyezze el.
A külön gyűjtött evőeszközök a
mosogatás után könnyebben
kivehetők, valamint így a
mosogatási és szárítási
eredmény is javul.
A késeket és egyéb éles eszközöket élükkel lefelé rakja a kosárba.
A kosarat mindig az alsó kosár elejére helyezze.
A kosár kialakításának
köszönhetően az olyan
kisméretű edények, mint a
kávéscsészék középre
helyezhetők.
A felső kosár magassága állítható. Ha a felső állásba állítja, az alsó
kosárba nagyobb edények helyezhetők; ha az alsó állásba állítja,
maximálisan kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen
több hely áll rendelkezésre, és az alsó kosárba pakolt edényeknek is
elegendő hely jut.
A felső kosár magasságbeállítóval
rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra
állításához fogja meg a kosár két
oldalát, és az emelőkarok megnyomása
nélkül emelje azt feljebb. A kosár a felső
helyzetbe áll.
Az alsó helyzetbe állításához nyomja
meg a kosár két oldalán lévő
emelőkarokat A, és tolja lefelé a kosarat.
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne
módosítsa a kosár magasságát
akkor, amikor a kosárban edények
találhatók.
A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik
oldal magasságát módosítsa.
Az evőeszközkosárban található
két állítható magasságú rekesz,
melyek segítségével
kihasználható a rendelkezésre
álló alsó tér, és magasabb
edények helyezhetők a felső
kosárba.
ALSÓ KOSÁR
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak, evőeszközök stb. pakolhatók.
A nagyobb tányérokat és fedőket lehetőség szerint a kosár szélére
helyezze, hogy biztosan ne érjenek a szórókarokhoz.
Az alsó kosár lehajtható tartóelemekkel rendelkezik: függőleges
helyzetbe állítva tányérokat, vízszintes (leengedett) helyzetbe állítva
pedig tálakat, lábasokat pakolhat be egyszerűen.
FELSŐ KOSÁR
Ide helyezhetők a kényesebb és
könnyű edények, például
poharak, csészék, tálkák, kis
salátástálak.
A felső kosár lehajtható
tartóelemekkel rendelkezik:
függőleges helyzetbe állítva
csészealjakat, kistányérokat,
leengedett helyzetbe állítva
pedig tálakat, ételtartókat
pakolhat be.
(Példa a megtöltött felső kosárra.)
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK
A kosárban lévő edények optimális elrendezése
érdekében a lehajtható polcok három
különböző magasságba állíthatók.
A borospoharak biztonságosan helyezhetők a
lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a
megfelelő nyílásokba.
A legjobb szárítási eredmény érdekében hajtsa
le jobban a polcokat. A dőlésszög
módosításához húzza felfelé a lehajtható polcot,
enyhén csúsztassa el, majd állítsa a kívánt
pozícióba.
6
(Példa a megtöltött alsó kosárra)
POWER CLEAN AZ ALSÓ KOSÁRBAN
A Power Clean® során a készülék a
mosogatótér hátsó része felől érkező
vízsugarak segítségével
intenzívebben mossa el az erősen
szennyezett edényeket. Az alsó
kosárban található egy ún. nagyterű
zóna. Ez a speciális, kihúzható
tartóelem a kosár hátsó részén található, és lehetővé teszi a serpenyők
és tepsik függőleges helyzetben történő elhelyezését, amivel hely
takarítható meg.
Helyezze be a gépbe a fazekakat/tálakat úgy, hogy a Power Clean®
berendezés felé nézzenek, majd kapcsolja be a kezelőpanelen a
POWER CLEAN opciót.
A Power Clean® funkció használata:
1. Készítse elő a Power Clean®
területet (G): hajtsa le a hátsó
tányértartókat, hogy beférjenek
az edények.
2. Tegye be a fazekakat és a tálakat
úgy, hogy a Power Clean® terület
felé dőljenek. A fazekakat a
nagynyomású vízsugarak felé kell
megdönteni.
HU
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők
eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.
A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az
ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a
legjobb mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig
tisztán tartja.
A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult
szűrővel.
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség
esetén tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az
alábbi utasításoknak megfelelően:
1. Forgassa a henger alakú szűrőt A az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt B úgy, hogy enyhén megnyomja az
oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt C (3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét
(feketével jelölve) (4. ábra)!
Időnként ételmaradék száradhat a szórókarokra, és eltömítheti a víz
permetezésére szolgáló nyílásokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen
ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa meg azokat egy kisméretű,
nemfémes kefével.
1
A felső szórókar leszereléséhez forgassa el a műanyag rögzítőgyűrűt az
óramutató járásával ellentétes irányba. A felső szórókar
visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala
nézzen felfelé.
2
B
A
A
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet kivenni a helyéről.
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA
Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a
csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és
szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az
óvintézkedést, a vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a
mosogatógépet.
C
3
4
A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse
megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony
működéséhez.
7
HIBAELHÁRÍTÁS
Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik.
Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma önállóan.
HIBA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A mosogatógép
Nem megfelelően csatlakoztatta a készülé- Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.
nem indul vagy nem ket.
reagál a parancsokra.
Áramkimaradás.
A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.
A mosogatógép
nem ereszti le a
vizet.
A mosogatógép túl
hangosan működik.
Az edények nem
tiszták.
Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.
A készülék nem reagál a parancsokra.
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja vissza, és indítsa újra a programot.
Még tart a mosogatási ciklus.
Várja meg, amíg a mosogatási ciklus véget ér.
Meghajlott a leeresztőtömlő.
Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg a leeresztőtömlő (lásd BESZERELÉSI
ÚTMUTATÓ).
Eltömődött a mosogató lefolyócsöve.
Tisztítsa meg a mosogató lefolyócsövét.
Az ételmaradékok eltömítették a szűrőt.
Tisztítsa ki a szűrőt (lásd A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA).
Az edények egymáshoz ütődnek.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható
mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE). Indítsa
újra a mosogatógépet a LEERESZTÉS gombbal (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK),
és futtasson le egy új programot mosogatószer nélkül.
Nem megfelelően rendezte el az edényeket.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem forognak szabadon,
mivel az edények útban vannak.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A mosogatási ciklus túlzottan kímélő.
Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható
mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Nem megfelelően zárta vissza az öblítőszer Zárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.
rekeszének kupakját.
A szűrő szennyezett vagy eltömődött.
Tisztítsa ki a szűrőegységet (lásd ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS).
Kifogyott a só.
Töltse fel a tartályt (lásd A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
KARBANTARTÁSI ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI
További információkat, karbantartási eljárásokat és hibaelhárítási
ötleteket a Használati és kezelési útmutatóban talál.
A Használati és kezelési útmutató beszerezhető
• a vevőszolgálaton; a telefonszám a garanciafüzetben található.
• töltse le honlapunkról: http://docs.whirlpool.eu
• használja a QR-kódot:
A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor
meg kell adnia az adattáblán szereplő
kódokat (az adattábla a mosogatógép
ajtajának belső felén található, a jobb
vagy a bal oldalon). A telefonszámot
keresse a garanciafüzetben vagy a
Whirlpool weboldalán:
http://www.whirlpool.eu
IEC 436
:
MŰSZAKI ADATLAP
A készülék technikai és energiafogyasztási adatait letöltheti a
honlapunkról: http://docs.whirlpool.eu
195151582.00
10/2016 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising