Whirlpool | AKT 315/IX | Instruction for Use | Whirlpool AKT 315/IX ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Whirlpool AKT 315/IX ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
EL
AR
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΣΤΙΩΝ
BU
CZ
DK
ES
FI
FR
GR HU
IT
NO
PL
PT
RO RU
SE
SK
UA
1. Ζώνη μαγειρέματος Φ 145
2. Ζώνη μαγειρέματος Φ 180
6
3. Ενδεικτική λυχνία ON/OFF (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)
4. Διακόπτης ελέγχου για πίσω ζώνη μαγειρέματος
2
5. Διακόπτης ελέγχου για εμπρός ζώνη μαγειρέματος
6. Aνδειξη παραμένουσας θερμότητας
6
•
1
•
•
3
4
5
Σημαντικό:
Για να αποφύγετε τη μόνιμη ζημιά στην υαλοκεραμική εστία μη
χρησιμοποιήσετε:
• Σκεύη με βάση που δεν είναι εντελώς επίπεδη,
• Μεταλλικά σκεύη με εμαγιέ βάση.
Για να χρησιμοποιήσετε την εστία γυρίστε το (τους) διακόπτη (ες)
δεξιόστροφα και τοποθετήστε τον (τους) στην επιθυμητή ρύθμιση
ισχύος.
Για να σβήσετε την εστία γυρίστε το διακόπτη (ες) στη θέση “0”.
Η εστία διαθέτει 2 ενδεικτικές λυχνίες οι οποίες υποδεικνύουν πότε οι
ζώνες μαγειρέματος είναι ζεστές. Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν
μόλις μια ζώνη μαγειρέματος φτάσει σε υψηλή θερμοκρασία. Αυτές
οι ενδεικτικές λυχνίες παραμένουν αναμμένες ακόμη και μετά από
την απενεργοποίηση της σχετικής ζώνης μαγειρέματος και σβήνουν
μόνο όταν η θερμοκρασία της ζώνης μαγειρέματος δεν είναι πλέον
επικίνδυνες.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣEΝ∆ΕΣΗ
Τάση παροχήσ
ισχύοσ
220-240 V ~ +
Αριθμόσ καλωδίων x
διαστάσεισ
H05 RR-F 3 x 1.5 mm2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)
Τύπος PLAVD 220-240 V ~ 50/60 Hz 3.2 kW
Διακόπτης
1-6
Πίνακας για τη χρήση των ζωνών
μαγειρέματος
Διακόπτης
1-12
1-2
Λιώσιμο βουτύρου, σοκολάτας, κλπ.
1-2
2
Διατήρηση της θερμοκρασίας του φαγητού
και ξαναζέσταμα μικρών ποσοτήτων υγρού
2-3-4
3
Ζέσταμα μεγαλύτερων ποσοτήτων,
παρασκευή κρεμών και σαλτσών
4-5-6
3-4
Χαμηλός βρασμός, για παράδειγμα:
βραστά λαχανικά, σπαγγέτι, σούπες, ψητά
κατσαρόλας, μαγειρευτά
6-7
4
Για όλα τα τηγανιτά, κοτολέτες, μπριζόλες,
ψήσιμο χωρίς το καπάκι, για παράδειγμα:
ριζότο
7-8
4-5
Ροδοκοκκίνισμα κρεάτων, ψητές πατάτες,
τηγανιτά ψάρια και για το βράσιμο μεγάλων
ποσοτήτων νερού
8-9-10
6
Γρήγορο τηγάνισμα, μπριζόλες στη σχάρα,
κλπ.
11-12
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές
προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να διαβάζετε
και να τηρείτε σε κάθε περίπτωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα μηνύματα που αφορούν την ασφάλεια προσδιορίζουν τον πιθανό
κίνδυνο στον οποίο αναφέρονται και υποδεικνύουν τον τρόπο μείωσης του
κινδύνου τραυματισμού, ζημιάς και ηλεκτροπληξίας λόγω λανθασμένης
χρήσης της συσκευής.. Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα:
400011131591
•
•
•
•
•
Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια για κάθε εργασία αφαίρεσης
συσκευασίας και εγκατάστασης.
Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν από
οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης.
Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο
τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες
τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε
κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο
χρήσης.
Η συσκευή πρέπει να γειωθεί.
Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να έχει επαρκές μήκος ώστε να είναι δυνατή
•
•
•
•
•
•
•
•
η σύνδεση της εντοιχισμένης συσκευής στην πρίζα.
Προκειμένου η εγκατάσταση να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες
κανονισμούς ασφαλείας, απαιτείται ένας μονοπολικός διακόπτης με
ελάχιστη απόσταση 3 χλστ.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις.
Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η
πρόσβαση του χρήστη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση για το μαγείρεμα
τροφίμων. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. θέρμανση
δωματίων). Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη
χρήση ή εσφαλμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.
Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται πολύ κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις αντιστάσεις.
Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται πολύ κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις αντιστάσεις. Τα νήπια
(0-3 ετών) και μικρά παιδιά (3-8 ετών) δεν πρέπει να πλησιάζουν παρά
μόνο εάν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω
ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες
ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής, εφόσον βρίσκονται
•
•
•
•
•
•
•
υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της
συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά
απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση
από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
Μην αγγίζετε τα στοιχεία θέρμανσης της συσκευής κατά τη διάρκεια και
μετά τη χρήση. Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πανιά ή
άλλα εύφλεκτα υλικά μέχρι να κρυώσουν επαρκώς όλα τα εξαρτήματά της.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω ή κοντά στη συσκευή.
Τα λίπη και τα λάδια μπορεί να πιάσουν εύκολα φωτιά. Δώστε προσοχή
όταν μαγειρεύετε τροφές πλούσιες σε λίπος και λάδι.
Αν η επιφάνεια ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε
την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας (μόνο για συσκευές με γυάλινη επιφάνεια).
Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται μέσω ενός εξωτερικού
χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
Το μαγείρεμα χωρίς παρακολούθηση σε μια εστία με λίπος ή λάδι μπορεί
να είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. ΠΟΤΕ μην
προσπαθείτε να σβήσετε τη φωτιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη
συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα π.χ. με ένα καπάκι ή με μια
κουβέρτα. Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αποθηκεύετε στοιχεία στις επιφάνειες
μαγειρέματος.
Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό.
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ
ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ ΒΛΑΒΏΝ
Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε:
• συγκολλητικά που έχουν κολλήσει στις εστίες
• χαρτονένια προστατευτικά και πλαστική μεμβράνη
• ελέγξτε αν η εστία υπέστη κάποια βλάβη κατά τη μεταφορά. Εάν έχετε
αμφιβολία, επικοινωνήστε με το σέρβις.
Η εστία δε λειτουργεί:
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στο οικιακό δίκτυο.
• Σβήστε και ανάψτε πάλι τις εστίες για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα
λύθηκε.
• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι γυρισμένος στο “0”. Γυρίστε τον
πολυπολικό διακόπτη στη θέση “Off” (Απενεργοποίηση) για μερικά
λεπτά και στη συνέχεια ξανά στη θέση “On” (Ενεργοποίηση).
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υδροπλυστικές συσκευές ή
ατμοκαθαριστές.
• Καθαρίστε την κουζίνα, μετά από κάθε χρήση, αφού κρυώσει. Έτσι
θα αποφύγετε τη συσσώρευση βρωμιάς και το καθάρισμα θα είναι
ευκολότερο.
• Χρησιμοποιήστε καθαρό πανί, απορροφητικό χαρτί κουζίνας και υγρό
για πιάτα ή ειδικό καθαριστικό για υαλοκεραμικές επιφάνειες.
• Αφαιρέστε τις καμένες βρωμιές με την ειδική ξύστρα (εάν διατίθεται) και
ειδικά καθαριστικά προϊόντα.
• Καθαρίζετε τα υπολείμματα φαγητών πριν ξεραθούν πάνω στην
υαλοκεραμική επιφάνεια.
• Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα, καθαριστικά με βάση τη
χλωρίνη, καθαριστικά φούρνου ή συρμάτινα σφουγγαράκια για ταψιά.
• Πρέπει να περνάτε κατά καιρούς τις εστίες με ειδικά προϊόντα του
εμπορίου, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Μπορείτε να παραγγείλετε το γυάλινο κάλυμμα από το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών, με τον κωδικό: AMC 966 NB (New Black) AMC 966 MR (Mirror).
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
Σημαντικό: Αποσυνδέστε την εστία από το ρεύμα πριν πραγματοποιήσετε
οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή συντήρησης.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να γίνουν πριν συνδέσετε τη
συσκευή στο ρεύμα.
• Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
• Αποσυσκευάστε την εστία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει
καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση αμφιβολίας,
απευθυνθείτε στην Αντιπροσωπεία ή στο πλησιέστερο Σέρβις.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΕΠΊΠΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΌ
• Κόψτε κατάλληλα τον πάγκο πριν την τοποθέτηση της συσκευής.
Αφαιρέστε προσεκτικά οποιαδήποτε πριονίδια που θα μπορούσαν να
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα
ακολουθώντας όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο “Οδηγός αναζήτησης
βλαβών“.
Εάν η βλάβη παραμένει μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε
με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Δηλώστε:
• Μια σύντομη περιγραφή της βλάβης
• τον τύπο και το μοντέλο του προϊόντος,
• τον αριθμό σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη SERVICE στην πινακίδα
τεχνικών στοιχείων, που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της μονάδας
εστιών). Ο αριθμός σέρβις αναγράφεται επίσης στο έντυπο εγγύησης,
• την πλήρη διεύθυνσή σας
• τον αριθμό τηλεφώνου σας.
Εάν απαιτείται επισκευή, απευθυνθείτε σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και η σωστή
επισκευή).
Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η
ασφάλεια και η ποιότητα του προϊόντος.
•
•
•
•
•
•
•
εμποδίσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής.
Οι εστίες πρέπει να τοποθετηθούν σε πάγκο εργασίας με ελάχιστο πάχος
30 mm και μέγιστο 50 mm.
Τοποθετήστε ένα διαχωριστικό πάχους τουλάχιστον 20mm από την κάτω
γωνία τις εστίες, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο χρήστης.
Στην περίπτωση που προτίθεστε να τοποθετήσετε φούρνο κάτω από
τις εστίες, εξασφαλίστε ότι είναι κατασκευής Whirlpool και εξοπλισμένος
με σύστημα ψύξης.
Δεν πρέπει να παρεμβάλλεται τίποτα ανάμεσα στις εστίες και το φούρνο
(π.χ. καλώδια, μονωτικό υλικό, κλπ.).
Μια διπλανή μονάδα τύπου κολόνας πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον
100 mm από την άκρη των εστιών.
Κόψτε ένα άνοιγμα στον πάγκο εργασίας με τις δεδομένες διαστάσεις.
Συνιστάται να σφραγίσετε τα εσωτερικά άκρα της επιφάνειας εργασίας
με ξυλόκολλα ή σιλικόνη.
•
Εάν δεν είναι ήδη στη θέση της, τοποθετήστε την παρεχόμενη τσιμούχα
στις εστίες, αφού καθαρίσετε καλά την επιφάνεια συγκόλλησης.
ΜΟΝΆΔΑ ΚΕΡΑΜΙΚΏΝ ΕΣΤΙΏΝ
Σημαντικό: αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη πριν εγκαταστήσετε
την εστία.
Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα στον πάγκο έχει κοπεί σύμφωνα με τις διαστάσεις
που δίνονται στο σχέδιο, προσέχοντας το εύρος των ανοχών.
Η εστία δεν πρέπει να ζοριστεί για να εφαρμόσει στον πάγκο. Εάν ζορίσετε
την κεραμική εστία μπορεί να προκληθούν ρωγμές (ακόμη και αργότερα)!
• Αν ο πάγκος εργασίας είναι κατασκευασμένος από ξύλο,
χρησιμοποιήστε τα ελατήρια και τις βίδες που παρέχονται.
1. Ασφαλίστε τα κλιπ (A) (εικ. 1) με τις παρεχόμενες βίδες, με προσοχή
στις υποδεικνυόμενες αποστάσεις.
2. Τοποθετήστε τις εστίες στον πάγκο.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:
Αφού καθαρίσετε την περιμετρική επιφάνεια, τοποθετήστε την
παρεχόμενη φλάντζα στην εστία όπως φαίνεται στην εικόνα.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ
• Οι κανονισμοί απαιτούν τη γείωση της συσκευής.
• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο
τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς
κανονισμούς.
• Ο τεχνικός εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για τη σωστή ηλεκτρική
σύνδεση και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
• Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να έχει μήκος που να επιτρέπει τη σύνδεση
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
• Όλα τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν πλήρως, όπως
επιβεβαιώνεται από το σύμβολο ανακύκλωσης
.
• Τα διάφορα υλικά της συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με
κατάλληλο και υπεύθυνο τρόπο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των
τοπικών αρχών για την απόρριψη των αποβλήτων.
ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΈΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ
Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/
ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ). Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην αποφυγή
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω ακατάλληλου χειρισμού
των αποβλήτων του συγκεκριμένου προϊόντος. Το σύμβολο
πάνω
στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι
αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οικιακό απόρριμμα. αλλά να
παραδίδεται σε κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται
σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη
αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία,
τη συλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την
αρμόδια τοπική αρχή, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή με
το κατάστημα πώλησης του προϊόντος.
•
•
•
της εντοιχισμένης συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά την εγκατάσταση, πρέπει
να χρησιμοποιηθεί πολυπολικός διακόπτης με ελάχιστη απόσταση
μεταξύ των επαφών 3 mm.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες.
Αφού εγκατασταθεί η συσκευή, τα ηλεκτρικά μέρη δεν θα πρέπει να
είναι προσβάσιμα.
ΣΎΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΕΣΤΙΏΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ
Σημείωση: το κίτρινο/πράσινο καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδεθεί
στη βίδα με το σύμβολο
.
Αν δεν είναι ήδη συνδεδεμένο το καλώδιο παροχής ρεύματος:
• Αφαιρέστε μια λωρίδα περίπου 70
mm από την εξωτερική θωράκιση του
καλωδίου.
• Στη συνέχεια αφαιρέστε μια λωρίδα
περίπου 10 mm από την εσωτερική
θωράκιση του καλωδίου.
• Ανοίξτε το τερματικό πλαίσιο πιέζοντας
τα πλευρικά κλιπ προς τα μέσα με τη
βοήθεια ενός εργαλείου.
• Εισάγετε το καλώδιο στο σφιγκτήρα καλωδίου (Εικ. 3) και συνδέστε τα
σύρματα στην πλακέτα ακροδεκτών.
• Κλείστε το κάλυμμα του τερματικού πλαισίου.
• Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, τοποθετήστε τη μονάδα εστιών από
το πάνω μέρος και στερεώστε την στα ελατήρια στήριξης, όπως
απεικονίζεται στην εικ. 1.
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
• Χρησιμοποιήστε σκεύη και κατσαρόλες των οποίων η διάμετρος βάσης
είναι ίδια με αυτή των εστιών ή λίγο μεγαλύτερη.
• Χρησιμοποιήστε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση.
• Εάν είναι δυνατό, διατηρείτε τις κατσαρόλες σκεπασμένες κατά το
μαγείρεμα.
• Μαγειρεύετε τα λαχανικά, τις πατάτες, κλπ. με λίγο νερό προκειμένου
να μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος.
• Η χύτρα ταχύτητας σάς επιτρέπει να εξοικονομήσετε χρόνο και να κάνετε
οικονομία στο ρεύμα.
ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ
Αυτή η μονάδα εστιών είναι κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα και
συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΕΟΚ (ΕΚ) αρ. 1935/2004.
Αυτή η εστία έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται μόνο για μαγείρεμα.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση (όπως θέρμανση χώρου) θεωρείται ακατάλληλη
και επικίνδυνη.
Αυτή η μονάδα εστιών έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στην
αγορά σύμφωνα με:
• τους στόχους ασφαλείας της Οδηγίας «Χαμηλής Τάσης» 2006/95/ΕΚ
(που αντικαθιστά την 73/23/ΕΟΚ και επόμενες τροποποιήσεις).
• τις απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας της ΕΟΚ 108/2004 για την
«ΗΜΣ».
• προδιαγραφές της οδηγίας της ΕΟΚ 93/68
TOP 50 mm
Εικ. 3
TOP 40 mm
TOP 30 mm
Εικ. 1
Εικ. 2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising