Whirlpool | WFC 3C23 PF | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3C23 PF Korisnički vodič

Whirlpool WFC 3C23 PF Korisnički vodič
HR
VODIČ ZA
SVAKODNEVNU UPOTREBU
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA
WHIRLPOOL. Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju
pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi:
www.whirlpool.eu/register
Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti tako da
posjetite naše web-mjesto docs.whirlpool.eu i
slijedite upute na poleđini ove knjižice.
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte Vodič za zdravlje i sigurnost.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
1. Gornj košara
2. Stalak za pribor za jelo
3. Pomični preklopi
4. Mehanizam za podešavanje gornje košare po visini
5. Gornji nosač prskalica
6. Donja košara
7. Prostrano područje
8. Donji nosač prskalica
9. Sklop filtra
10. Spremnik za sol
11. Spremnici za deterdžent i sredstvo za ispiranje
12. Natpisna pločica
13. Upravljačka ploča‘
0000 000 00000
13
UPRAVLJAČKA PLOČA
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
22
33
44 55 66 77
Gumb za uklj/isklj/ponovno postavljanje sa svjetlom indikatora
Gumb za odabir programa sa svjetlom indikatora
Gumb Multizone sa svjetlom indikatora / Zaključavanje tipki
Svjetlo indikatora Eko programa
Svjetlo indikatora zaključavanja tipki
Zaslon
Indikator broja programa i preostalog vremena
88 99 1011
1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
12
13
13
14
14
Svjetlo indikatora tablete (Tab)
Svjetlo indikatora zatvorene slavine za vodu
Svjetlo indikatora za dodavanje sredstva za ispiranje
Svjetlo indikatora za dodavanje soli
Gumb Power Clean® sa svjetlom indikatora / tablete (Tab)
Gumb odgode sa svjetlom indikatora
Gumb Start/Pauza sa svjetlom indikatora / Ispuštanje vode
1
PRVA UPOTREBA
SOL, SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT
SAVJETI ZA PRVU UPOTREBU
PUNJENJE DOZATORA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Nakon postavljanje uklonite graničnike s košara i pričvrsne elastične
elemente s gornje košare.
Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Dozator sredstva za ispiranje
A treba se napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE SPREMNIKA ZA
ISPIRANJE uključi na upravljačkoj ploči.
PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL
Upotreba soli sprječava stvaranje kamenca na posuđu i na
funkcionalnim sastavnim dijelovima stroja.
• Spremnik soli nikada ne smije biti prazan.
• Tvrdoća vode mora se postaviti.
Spremnik soli nalazi se na donjem dijelu perilice suđa (pogledajte OPIS
PROGRAMA) i treba se napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE
uključi na upravljačkoj ploči.
SOLI
1.Skinite donju košaru i odvijte čep spremnika (u
smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu).
2.Samo kod prve uporabe: napunite spremnik za
sol vodom.
3.Postavite lijevak (pogledajte sliku) i spremnik soli
napunite do samog ruba (približno 1 kg); Curenje
male količine vode nije neobično.
4. Uklonite lijevak i obrišite ostatke soli s otvora.
Provjerite je li poklopac čvrsto zategnut tako da deterdžent ne može
ući u spremnik tijekom programa pranja (to bi moglo nepovratni
oštetiti omekšivač vode).
Svaki put kada trebate dodati sol obavezno treba završiti cijeli
postupak prije početka ciklusa pranja.
POSTAVLJANJE TVRDOĆE VODE
Kako bi omekšivač vode mogao savršeno raditi, tvrdoća vode mora se
postaviti na temelju stvarne tvrdoće vode u domaćinstvu. Tu
informaciju možete dobiti u lokalnom vodoopskrbnom poduzeću.
Tvornička postavka je za prosječnu (3) tvrdoću vode.
• Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za uključivanje/
isključivanje.
• Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/
isključivanje.
• Držite pritisnutim gumb START/PAUZA 5 sekundi dok ne začujete
zvučni signal bip.
• Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za uključivanje/
isključivanje.
• Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora soli trepću.
• Pritisnite gumb P za odabir željene razine tvrdoće (pogledajte TABLICA
TVRDOĆE VODE).
Tablica tvrdoće vode
°fH
°dH
Razina
Njemački stupnjevi
1
2
3
4
5
Francuski stupnjevi
Meka
0-6
0 - 10
Srednja
7 - 11
11 - 20
Prosječna
12 - 17
21 - 30
Tvrda
18 - 34
31 - 60
Vrlo tvrda
35 - 50
61 - 90
• Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/
isključivanje.
Postavljanje je dovršeno!
Čim taj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.
Upotrebljavajte isključivo sol koja je napravljena posebno za perilice
suđa.
Nakon što se sol ulije u stroj, isključuje se svjetlo indikator PUNJENJE SOLI.
Ako spremnik za sol nije napunjen, mogu se oštetiti omekšivač vode i
grijač.
2
35
25
MA X
B
A
1. Otvorite dozator B tako da pritisnete i povučete jezičac na poklopcu.
2. Pažljivo uvedite sredstvo za ispiranje do referente oznake maksimalne
količine (110 ml) prostora za punjenje, pazite da ne dođe do prolijevanja.
Ako se to dogodi, suhom krpom odmah očistite proliveno. Pritisnite
poklopac dok se ne zatvori uz klik.
Sredstvo za ispiranje NIKADA ne ulijevajte izravno u kadicu.
PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Ako niste potpuno zadovoljni rezultatima sušenja, možete podesiti količinu
upotrijebljenog sredstva za ispiranje.
• Perilicu suđa uključite pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Isključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Tri puta pritisnite gumb START/PAUZA , začut će se zvučni signal bip.
• Uključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora sredstva za ispiranje
trepere.
• Pritisnite gumb P za odabir razine količine sredstva za ispiranje koja će se
upotrijebiti.
• Isključite ga pomoću gumba za uključivanje/isključivanje
Postavljanje je dovršeno!
Ako je razina sredstva za ispiranje postavljena na 1 (EKO), sredstvo za ispiranje
neće se upotrijebiti. Svjetlo indikatora NISKA RAZINA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
neće se uključiti ako ste potrošili sredstvo za ispiranje.
Ovisno o vrsti perilice suđa mogu se postaviti najviše 5 razine. Tvornička postavka posebno je napravljena za ovaj model, pratite gore navedene upute da
biste je provjerili na svom uređaju.
• Ako na suđu primijetite plavičaste pruge, postavite nizak broj (2-3).
• Ako na suđu ima kapi vode ili tragova kamenca, postavite viši broj (4-5).
PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT
Za otvaranje spremnika za deterdžent
upotrijebite uređaj za otvaranje A.
Deterdžent stavite samo u suhi
spremnik B.
B
Količinu deterdženta za pretpranje
A
stavite izravno u kadu.
1.Prilikom doziranja deterdženta
pogledajte ranije navedene informacije
kako biste stavili odgovarajuću količinu.
Unutar dozatora B nalaze se oznake koje
vam pomažu prilikom doziranja.
2. Uklonite ostatke deterdženta s rubova spremnika prije no što poklopac
zatvorite tako da sjedne.
3. Poklopac spremnika za deterdžent zatvorite tako da ga povučete dok se
mehanizam za zatvaranje ne učvrsti.
Spremnik za deterdžent automatski se otvara u odgovarajućem trenutku
ovisno o programu. Ako se upotrebljava kombinirani deterdžent,
preporučujemo upotrebu gumba TABLETE jer on prilagođava program tako
da se uvijek ostvaruju najbolju rezultati pranja i sušenja.
HR
Program
1. Eko
Dostupne opcije
*)
Spremnik
za
deterdžent
Kada
B
50°
2. 6th Sense
50-60°
3. Intenzivno
65°
4. Dnevno
50°
5. Tiho
50°
6. Brzo 30'
50°
7. Kristal
45°
8. Pretpranje
NaturalDry
Sušenje
Faza
TABLICA PROGRAMA
-
Trajanje
programa
pranja
(h:min)**)
3:10
Potrošnja
Potrošnja
vode
energije
(l/ciklusu) (kWh po ciklusu)
9,5
1:25 - 3:00 7,0 - 14,0
-
-
-
0,93
0,90 - 1,40
-
2:50
16,0
1,60
-
1:35
13,0
1,15
-
-
3:30
15,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
-
Podaci EKO programa izmjereni su u laboratorijskim uvjetima u skladu s europskom normom EN 50242.
Napomena za pokusne laboratorije: podrobne informacije o uvjetima za komparativni pokus EN zatražite na adresi: dw_test_support@whirlpool.com
Prije primjene bilo kojeg programa nije potrebno obraditi posuđe.
*) Sve opcije ne mogu se istovremeno upotrebljavati.
**) Trajanje programa prikazano na zaslonu ili u knjižici predstavlja procijenjeno trajanje izračunato prema uobičajenim uvjetima. Stvarno vrijeme može
se razlikovati ovisno o brojnim čimbenicima kao što su temperatura i tlak ulazne vode, sobna temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta punjenja,
ravnoteža punjenja, dodatne odabrane opcije i baždarenje senzora. Baždarenje senzora može povećati trajanje programa do 20 min.
Potrošnja u mirovanju: Potrošnja u stanju uključenosti: 6 W / Potrošnja u stanju isključenosti: 0,5 W
OPIS PROGRAMA
Upute za odabir ciklusa pranja.
EKO
BRZO 30’
Normalno zaprljano posuđe. Standardni program najučinkovitiji u
pogledu potrošnje energije i vode.
Program koji se treba upotrebljavati za malo zaprljano posuđe bez
osušenih ostataka.
6th SENSE ®
KRISTAL
Za uobičajeno prljavo posuđe s ostacima sasušene hrane. Osjeća razinu
zaprljanosti posuđa i prema tome podešava program. Kad senzor
otkrije razinu zaprljanosti prikazuje se animacija na zaslonu i ažurira se
trajanje ciklusa.
INTENZIVNO
Preporučeni program za jako prljavo posuđe, posebno pogodan za
tave i tave za umake (ne upotrebljavati za osjetljivo posuđe).
DNEVNO
Normalno zaprljano posuđe. Svakodnevni ciklus koji omogućuje
optimalne rezultate čišćenja za kraće vrijeme.
Ciklus za osjetljivo posuđe koje je osjetljivije na visoke temperature,
primjerice čaše i šalice.
PRETPRANJE
Posuđe koje će se prati kasnije. S ovim programom ne upotrebljava se
deterdžent.
Napomene:
Napominjemo da su ciklusi kao što su Kratki ili Brzo najučinkovitiji kod
malo zaprljanog posuđa.
Kako bi se dodatno smanjila potrošnja, perilicu uključujte samo
kada je puna.
TIHO
Prikladno za noćni rad uređaja. Zajamčena je optimalna učinkovitost.
3
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu izravno odabrati pritiskom na odgovarajući gumb (pogledajte UPRAVLJAČKA PLOČA).
Ako neka opcija nije kompatibilna s odabranim programom (pogledajte TABLICU PROGRAMA) odgovarajuće LED svjetlo 3 puta brzo
trepne i oglašava se zvučno upozorenje bip. Opcija se neće omogućiti.
MULTIZONE
ODGODA
Ako nemate puno suđa koje treba oprati, može se
upotrijebiti pola punjenja kako biste uštedjeli vodu,
struju i deterdžent.
Odaberite program i zatim pritisnite gumb MULTIZONE:
uključuje se indikator iznad gumba i na zaslonu se
pojavljuje simbol odabrane košare. Po zadanim
postavkama uređaj pere posuđe u svim košarama.
Za pranje samo određene košare uzastopce pritišćite taj
gumb:
prikazano na zaslonu (samo donja košara)
Pokretanje programa može se odgoditi u razdoblju
između 0:30 i 24 sata.
1.Odaberite program i sve željene opcije. Pritisnite gumb
ODGODA (uzastopce) kako biste odgodili pokretanje
programa. Može se podesiti od 0:30 do 24 sata. Svakim
pritiskom na gumb odgoda početka povećava se za:
0:30 ako je odabir manji od 4 sata, 1:00 ako je odabir
manji od 12 sati, 4 sata ako je odabir veći od 12 sati. Ako
se dosegne 24 sata i pritisne se gumb, odgođeno
pokretanje se isključuje.
2. Pritisnite gumb START/PAUZA: mjerač vremena započet
će odbrojavanje;
3. Po isteku vremena svjetlo indikatora isključuje se i
program automatski započinje.
Ako se tijekom odbrojavanja ponovno pritisne gumb
START/PAUZA, opcija ODGODE se poništava i odabrani
program automatski započinje.
Funkcija ODGODE ne može se postaviti nakon
početka programa.
prikazano na zaslonu (samo gornja košara)
prikazano na zaslonu (samo košara za pribor za jelo)
prikazano na zaslonu (opcija je isključena i uređaj će prati
suđe u svim košarama).
Zapamtite da trebate napuniti samo donju ili gornju
košaru i sukladno tome smanjiti količinu
deterdženta.
ZAKLJUČAVANJE TIPKI
Duljim pritiskom (od 3 sekunde) gumba MULTIZONE:
uključit će se funkcija ZAKLJUČAVANJE TIPKI. Funkcija
ZAKLJUČAVANJE TIPKI blokirat će upravljačku ploču,
osim gumba za uključivanje/isključivanje. Za
isključivanje ZAKLJUČAVANJA TIPKI ponovno dulje
pritisnite.
POWER CLEAN
Zahvaljujući dodatnim snažnim sapnicama ova opcija
omogućuje intenzivnije i snažnije pranje u donjem
koritu, na određenom području. Ta se opcija preporučuje
za pranje lonaca i posuda za pečenje. Pritisnite taj gumb
kako biste aktivirali POWER CLEAN (zasvijetlit će
indikator).
TABLETA (Tab)
Ova postavka omogućuje optimiziranje učinkovitosti
programa ovisno o vrsti deterdženta.
Pritisnite gumba POWER CLEAN na 3 sekunde (uključit
će se odgovarajući simbol) ako upotrebljavate
kombinirani deterdžent u tabletama (sredstvo za
ispiranje, sol i deterdžent u 1 dozi).
Ako upotrebljavate deterdžent u prahu ili tekući
deterdžent, ta opcija treba biti isključena.
4
ZATVORENA SLAVINA ZA VODU - ALARM
Treperi kada nema ulazne vode ili je slavina zatvorena.
SPUŠTANJE VODE
Za zaustavljanje ili poništavanje aktivnog ciklusa možete
upotrijebiti funkciju ISPUŠTANJE VODE.
Dugo pritisnite gumb START/PAUZA, uključit će se
funkcija ISPUŠTANJE VODE. Aktivni program će se
zaustaviti i ispustit će se voda iz perilice suđa.
NaturalDry
NaturalDry konvekcijski je sustav sušenja koji automatski otvara vrata
tijekom/nakon faze sušenja da bi svakodnevno zajamčio izvanrednu
učinkovitost sušenja. Vrata se otvaraju na temperaturi sigurnoj za vaš
kuhinjski namještaj stoga se vrata neće otvarati kada je uključena
opcija POWER CLEAN ili TURBO
Kao dodatnu zaštitu od pare, zajedno s perilicom posuđa, isporučuje se
posebno dizajnirana zaštitna folija (ovisno o vrsti modela – možda ćete
ga trebati kupiti). Način postavljanja zaštitne folije pogledajte u dijelu
(VODIČ ZA POSTAVLJANJE).
Korisnik funkciju NaturalDry može isključiti na sljedeći način:
• ONEMOGUĆAVANJE: Uključite i zatim isključite stroj.
Gumb “P” držite pritisnutim 5 s i po isteku 5 s perilica posuđa
emitira kratki zvučni signal bip. Uključite stroj, na zaslonu se
prikazuje “oOF”
• OMOGUĆAVANJE: Uključite i zatim isključite stroj.
Gumb “P” držite pritisnutim 5 s i po isteku 5 s perilica posuđa
emitira kratki zvučni signal bip. Uključite stroj, na zaslonu se
prikazuje “oOn”
HR
SVAKODNEVNA UPORABA
1. PROVJERA PRIKLJUČKA ZA VODU
Provjerite je li perilica suđa spojena na dovod vode i je li otvorena
slavina.
2. UKLJUČIVANJE PERILICE SUĐA
Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
3. PUNJENJE KOŠARA
(pogledajte PUNJENJE KOŠARA)
4. PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT
(pogledajte TABLICU PROGRAMA).
5. ODABIR PROGRAMA I PRILAGOĐAVANJE CIKLUSA
Odaberite najprikladniji program prema vrsti posuđa i razini
zaprljanja (pogledajte OPIS PROGRAMA) pritiskom na gumb P.
Odaberite željene opcije (pogledajte OPCIJE I FUNKCIJE).
6. POKRETANJE
Ciklus pranja pokrenite pritiskom na gumb START/PAUZA.
Kada program započne čut ćete zvučni signal bip.
7. KRAJ CIKLUSA PRANJA
Kraj ciklusa pranja označen je zvučnim signalima bip i na zaslonu se
prikazuje End. Otvorite vrata i uređaj isključite tako da pritisnete
gumb za uključivanje/isključivanje.
Pričekajte nekoliko minuta prije vađenja posuđa kako biste izbjegli
opekotine. Ispraznite košare, započinjući s donjom košarom.
IZMJENA PROGRAMA RADA
Ako odaberete pogrešan program, možete ga promijeniti pod uvjetom
da je tek započeo: pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje,
stroj će se isključiti.
Ponovno uključite stroj pomoću gumba za uključivanje/isključivanje
i odaberite novi ciklus pranja i sve željene opcije; ciklus pokrenite
pritiskom na gumb START/PAUZA.
DODAVANJE DODATNOG SUĐA
Ne isključujući stroj otvorite vrata (pazite na VRUĆU paru!) i stavite
suđe u perilicu suđa. Zatvorite vrata i pritisnite gumb START/PAUZA,
ciklus će započeti od mjesta na kojem je prekinut.
SLUČAJNI PREKIDI
Ako se tijekom ciklusa pranja vrata otvore ili ako je došlo do nestanka
struje, ciklus se zaustavlja. Kada se vrata zatvore ili se obnovi dovod
struje, za ponovno pokretanje ciklusa od točke prekida, pritisnite gumb
START/PAUZA.
Dodatne informacije o funkcijama možete zatražiti ili preuzeti s WEB
mjesta Vodič za upotrebu i održavanje prateći upute na posljednjoj
stranici.
Stroj će se automatski isključiti tijekom produženog razdoblja
neaktivnosti kako bi se smanjila potrošnja struje.
Ako je posuđe samo malo prljavo ili ako ga ispirete prije stavljanja
u perilicu posuđa, u skladu s tim smanjite količinu deterdženta.
SAVJETI
SAVJETI
NEPRIKLADNO SUĐE
Prije punjenja košara uklonite sve ostatke hrane s posuđa i ispraznite
čaše. Ne morate ih ispirati tekućom vodom.
Posuđe složite tako da čvrsto stoji i ne prevrće se; spremnike složite
tako da su otvori okrenuti prema dolje,a konkavni/konveksni dijelovi
ukošeni kako bi se omogućilo da voda dođe do svih površina i
slobodno protiče.
Upozorenje: poklopci,ručke, pladnjevi i tave ne sprječavaju okretanje
nosača mlaznica.
Sitne predmete stavite u košare za pribor za jelo.
Vrlo prljavo suđe i tave treba staviti u donju košaru jer je u tom dijelu
jači mlaz vode i omogućuje se bolja učinkovitost pranja.
Nakon punjenja uređaja provjerite mogu li se nosači mlaznica
slobodno okretati.
•
•
Drveno suđe i pribor za jelo.
Osjetljive ukrašene čaše, umjetnički predmeti i antičko suđe.
Njihovi ukrasi nisu otporni.
• Dijelovi od sintetičkog materija koji ne podnose visoke
temperature.
• Suđe od bakra i lima.
• Suđe zaprljano pepelom, voskom, mazivima ili tintom.
Boje ukrasa na čašama i aluminijski/srebrni dijelovi mogu se promijeniti
i izblijediti tijekom postupka pranja. Neke vrste čaša (npr. kristali
predmeti) mogu se postati neprozirni nakon određenog broja ciklusa
pranja.
OŠTEĆENJE ČAŠA I SUĐA
•
HIGIJENSKI PROGRAM
Kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa i taloga koji se može
nakupiti u perilici suđa, program s visokom temperaturom pokrećite
najmanje jednom mjesečno. Upotrijebite čajnu žlicu deterdženta i
pokrenite perilicu bez punjenja kako biste očistili uređaj.
•
•
Upotrebljavajte samo čaše i porculansko suđe za koje proizvođač
jamči da se može prati u perilici suđa.
Upotrebljavajte deterdžent za osjetljivo posuđe prikladan za
posuđe
Čaše i pribor za jelo izvadite iz perilice suđa čim ciklus pranja završi.
5
PUNJENJE KOŠARA
KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO
Treća košara namijenjena je
priboru za jelo.
Pribor za jelo složite kako je
prikazano na slici.
Odvojeno slaganje pribora za
jelo olakšava sakupljanje
nakon pranje i poboljšava
učinkovitost pranja i sušenja.
Noževe i ostali pribor s oštricom mora se postaviti s oštricama
okrenutima prema dolje.
Geometrija košara
omogućava postavljanje
malih predmeta kap što su
šalice za kavu u prostor u
sredini.
POMIČNI PREKLOPI S PODESIVIM POLOŽAJEM
Pomični preklopi mogu se postaviti na
različite visine kako bi se poboljšalo slaganje
suđa u košari.
Čaše za vino mogu se sigurno postaviti u
pomične preklope tako da se nožica svake
čaše umetne u odgovarajući otvor.
Za optimalne rezultate sušenja više nagnite
pomične preklope. Za promjenu nagiba izvucite pomični preklop, malo ga skliznite i
postavite kako želite.
DONJA KOŠARA
Za lonce, tave, tanjure, zdjele za salatu, pribor za jelo itd. Velike tanjure
i poklopce idealno bi bilo postaviti sa strane kako bi se izbjeglo da
ometaju nosače mlaznica.
Donja košara ima potpornje za postavljanje koji se mogu upotrebljavati
u okomitom položaju prilikom slaganja tanjura ili u vodoravnom
(donjem) položaju za jednostavno slaganje zdjela za salatu.
GORNJA KOŠARA
Punite je osjetljivim, laganim
suđem: čašama, šalicama,
posudama za umake i
laganim zdjelama za salatu.
(primjer punjenja za donju košaru)
POWER CLEAN U DONJOJ KOŠARI
(primjer punjenja za gornju košaru)
PODEŠAVANJE GORNJE KOŠARE PO VISINI
Visina gornje košare može se podesiti: visoki položaj za postavljanje
glomaznog suđa u donju košaru i niski položaj za potpuno
iskorištavanje potpornja za postavljanje stvaranjem više mjesta u
gornjem dijelu i izbjegavanje udaraca s predmetima u donjoj košari.
Gornja je košara opremljena mehanizmom
za podešavanje gornje košare po visini
(pogledajte sliku) i bez pritiska na ručice
podignite je tako da smo uhvatite stranice
košare čim je košara stabilna u svom
gornjem položaju.
Za ponovno postavljanje u donji položaj
pritisnite ručice A na stranicama košare i
pomaknite je prema dolje.
Preporučujemo da podešavanje po visini
ne obavljate s punom košarom.
Košaru NIKADA ne podižite ili spuštajte samo na jednoj strani.
6
Način Power Clean® koristi posebne
mlaznice vode u stražnjem dijelu kako
bi se intenzivnije opralo jako zaprljano
posuđe. Kada stavljate lonce/posude
za pečenje okrenute prema sastavnom
dijelu Power Clean®, na ploči uključite
POWER CLEAN.
Donja košara ima Prostrano područje, poseban potporanj za izvlačenje
u stražnjem dijelu košare koji se može upotrijebiti kao potpora za tave
ili posude za pečenje u uspravnom položaju kako bi zauzimale manje
mjesta.
Način upotrebe dijela Power Clean®:
1. Područje snažnog čišćenja Power
Clean® (G) namjestite sklapanjem
stražnjih držača za tanjure kako
biste stavili lonce.
2. Lonce i posude za pečenje
postavite nagnute okomito u
područje snažnog čišćenja Power
Clean®. Posuđe nagnite prema
sapnicama snažnog čišćenja.
HR
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA
ČIŠĆENJE NOSAČA MLAZNICA
Redovito čistite sklop filtra tako da se filtri ne začepe i da otpadna voda
ispravno istječe.
Sklop filtra sastoji se od tri filtra koji uklanjaju ostatke hrane iz vode za
pranje i zatim ponovno pokreću kruženje vode: za najbolje rezultate
pranja održavajte ih čistim.
Perilica suđa ne smije se upotrebljavati bez filtara ili s otpuštenim
filtrom.
Nakon nekoliko pranja provjerite sklop filtra i po potrebi ga potpuno
očistite tekućom vodom upotrebljavajući četku koja nije od metala i
prema uputama u nastavku:
1. Cilindrični filtar A okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke
na satu i izvucite ga (sl. 1).
2. Skinite filtar šalicu B tako da lagano pritisnete bočna krilca (sl. 2).
3. Klizno izvadite pločasti filtar od nehrđajućeg čelika C (sl. 3).
4. Pregledajte otvor i uklonite sve ostatke hrane. NIKADA NE
SKIDAJTE štitnik pumpe ciklusa pranja (crni detalj) (sl. 4).
Povremeno, ostaci hrane mogu se skoriti na nosačima mlaznica i
blokirati otvore za raspršivanje vode. Zbog toga se preporučuje da
povremeno provjerite nosače i očistite ih malom četkicom koja nije
metalna.
1
2
Za uklanjanje gornjeg nosača mlaznice okrenite plastični prsten za
zabravljivanje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Gornji
nosač mlaznice treba se zamijeniti tako da je strana s većim brojem
otvora okrenuta prema gore.
B
A
A
Donji krak mlaznice može se skinuti tako da se povuče prema gore.
ČIŠĆENJE ULAZNOG CRIJEVA ZA VODU
C
3
4
Nakon čišćenje filtara vratite sklop filtra i pravilno ga učvrstite na
mjesto; to je važno za održavanje učinkovitog rada perilice suđa.
Ako su crijeva za vodu nova ili se dulje vrijeme nisu upotrebljavala
pustite da kroz njih prođe voda kako biste bili sigurni da nema
nečistoća prije obavljanja potrebnih priključivanja. Ako se ne
pridržavate te mjera opreza, može se dogoditi da je blokiran ulaz vode
u da se perilica suđa ošteti.
7
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Perilica suđa ne radi ispravno.
Prije no što se obratite servisnom centru provjerite u sljedećoj tablici možete li samo riješiti problem.
PROBLEMI
MOGUĆI UZROCI
RJEŠENJA
Perilica suđa se ne
pokreće ili ne odgovara na komande.
Uređaj nije ispravno priključen.
Uključite utikač u električnu utičnicu.
Nestanak struje.
Perilica suđa automatski se pokreće kada se struja vrati.
Vrata perilice suša nisu zatvorena.
Vrata čvrsto zatvorite tako da začujete “klik”.
Ne odgovara na komande.
Uređaj isključite pritiskom na gumb uključivanje/isključivanje pa ga
nakon otprilike jedne minute ponovno uključite i ponovno postavite program.
Perilica suđa ne ispu- Ciklus pranja još nije završio.
šta vodu.
Odvodno crijevo je savijeno.
Pričekajte da ciklus pranja završi.
Provjerite da crijevo za pražnjenje nije savijeno (pogledajte UPUTE ZA
POSTAVLJANJE).
Crijevo za pražnjenje izljeva je blokirano.
Očistite crijevo za pražnjenje izljeva.
Filtar je začepljen ostacima hrane
Čišćenje filtra (pogledajte ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA).
Perilica suđa stvara
preveliku buku.
Suđe se međusobno udara.
Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
Došlo je do stvaranja prevelike količine
pjene.
Deterdžent nije pravilno izmjeren ili nije prikladan za upotrebu u perilici
suđa (pogledajte PUNJENJE DOZATORA ZA DETERDŽENT). Ponovno postavite
perilicu suđa pritiskom na gumb ISPUŠTANJE VODE (pogledajte OPCIJE I
FUNKCIJE)i pokrenite novi program bez deterdženta.
Suđe nije čisto.
Suđe nije ispravno složeno.
Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
Nosači mlaznica ne mogu se slobodno
okretati jer ih ometa suđe.
Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
Ciklus pranja je prenježan.
Odaberite odgovarajući ciklus pranja (pogledajte TABLICU PROGRAMA).
Došlo je do stvaranja prevelike količine
pjene.
Deterdžent nije pravilno izmjeren ili nije prikladan za upotrebu u perilici
suđa (pogledajte PUNJENJE DOZATORA ZA DETERDŽENT).
Čep na spremniku sredstva za ispiranje nije Provjerite je li čep spremnika za ispiranje zatvoren.
pravilno zatvoren.
Filtar je prljav ili začepljen.
Očistite sklop filtra (pogledajte ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
Nema soli.
Napunite spremnik soli (pogledajte Punjenje i Spremnik soli).
VODIČ ZA ODRŽAVANJE I OTKLANJANJE PROBLEMA
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Dodatne informacije o postupcima održavanja i otklanjanju problema
potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje.
Vodič za upotrebu i održavanje može se dobiti u:
• u postprodajnom servisu; broj telefona potražite u knjižici jamstva.
• preuzeti s web-mjesta: docs.whirlpool.eu
• upotrijebite QR kod:
Kada kontaktirate postprodajni servis
morate navesti kodove na nazivnoj
pločici pričvršćenoj na lijevoj ili desnoj
strani na unutrašnjosti vrata perilice suđa.
Telefonski broj naveden je u jamstvenoj
knjižici ili na web-mjestu:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNIČKI PODACI
Tehnički podaci koji sadrže podatke o potrošnji energije s web-mjesta:
docs.whirlpool.eu
8
400011358788B
04/2019 as - Xerox Fabriano
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising