KitchenAid | KMQCX 38600 | Setup and user guide | KitchenAid KMQCX 38600 Brugervejledning

KitchenAid KMQCX 38600 Brugervejledning
Midi Combi
38 cm
Microwave
DA
Kvik guide
Måden at tilberede
maden på, er en usynlig
ingridiens.
De forvandler inspiration
til følelser og forvandler
følelser til et mesterstykke.
Det handler om kunstværk,
det er derfor vi tager
det så seriøst.
Tak for at vælge
15
Kvikguide
Før du anvender den nye ovn, bør du læse alle sikkerhedsforskrifterne i
Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu
Betjeningspanel
Pannello comandi
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
A. Manopola multifunzione
B. Tasto Stop
C. Tasto indietro
D. Display
E. Tasto OK
F. Tasto Start
Manopola di regolazione (+/-)
Multifunktionsknap: til markering af de forskellige funktioner.
Stopknap: til at forlade funktionerne og gemme indstillingernes ændringer.
Protezione
Returknap: til
at vendeanti-avvio
tilbage til den foregående funktion.
Display
PER DISABILITARE IL BLOCCO DI
QUESTA FUNZIONE DI SICUREZZA SI ATTIVA
che il forno è
è necessario aprire e
AUTOMATICAMENTE
UN MINUTO
DOPOmarkerede
SICUREZZA
OK-knap: tilentrato
bekræftelse
af den
funktion/indstilling.
in modalità standby. (Il forno si trova in
richiudere lo sportello, ad
quando appare visualizzato
esempio per
introdurre
un piatto.
Startknap: tilmodalità
start“stand
af by”
tilberedning,
opvarmning
eller
optøning.
l’orologio a 24 ore oppure, se l’orologio non è
In caso diverso sul display apparirà la dicitura
Kontrolknap:
til
indstilling
af
funktionerne.
stato impostato, quando il display è vuoto.)
“DOOR”.
Grado di cottura (solo funzioni automatiche)
Godt i gang og daglig brug af ovnen
IL GRADO DI COTTURA può essere regolato con la
maggior parte delle funzioni automatiche. La
funzione di regolazione del grado di cottura
consente di controllare direttamente il risultato
finale. Questa funzione consente di ottenere una
temperatura finale superiore o inferiore rispetto
all’impostazione standard.
SCEGLIENDO una di queste funzioni si sceglie
l’impostazione standard. Questa impostazione
normalmente garantisce il miglior risultato. Se
tuttavia il cibo riscaldato risulta troppo caldo, è
possibile regolare facilmente la temperatura
secondo le preferenze personali prima di usare
un’altra volta la stessa funzione.
GRADO DI COTTURA
LIVELLO
EFFETTO
ALTO +2
MASSIMA TEMPERATURA
ALTO +1
ALTA TEMPERATURA FINALE
FINALE
MED 0
IMPOSTAZIONE STANDARD
BASSO -1
BASSA TEMPERATURA
BASSO -2
MINIMA TEMPERATURA
PREDEFINITA
FINALE
FINALE
Den første gang du tænder for din nye ovn, ILerGRADO
detCOTTURA
nødvendigt
at indstille
uret.
può essere impostato
o
modificato durante i primi 20 secondi di
Ovnens låge skal stå åben, mens man indstiller
uret,
og
handlingen
skal
fuldføres
inden
funzionamento.
for 5 minutter. Drej på Multifunktionsknappen, indtil SETTINGS vises, drej herefter
Kontrolknappen over på CLOCK og tryk på OK knappen, for at bekræfte. Drej på
Kontrolknappen, for at indstille timetallet og tryk herefter på OK-knappen, for at bekræfte.
Følg den samme procedure, for at indstille minutterne.
Tryk på OK-knappen, når
SELEZIONARE UN LIVELLO DI GRADO COTTURA
tramite la manopola +/- subito dopo aver premuto
klokkeslættet er indstillet korrekt, for at bekræfte.
NOTA:
il tasto Start (Avvio).
DAGLIG BRUG AF OVNEN
12
Tænding af ovnen og valg af en funktion
1. Drej på Multifunktionsknappen, for at gennemse hovedmenuen.
2. Drej på Kontrolknappen, for at vælge den ønskede funktion i de forskellige
undermenuer, og tryk så på OK-knappen, for at bekræfte.
3. Drej på Kontrolknappen, for at justere indstillingerne, og tryk så på OK-knappen,
for at bekræfte.
4. Tryk på Startknappen, for at begynde at bruge din ovn.
16
Under tilberedningscyklussen
Det er muligt at forlænge tilberedningens varighed med 30 sekunder ad gangen, ved at
trykke på Startknappen, eller du kan dreje på Kontrolknappen, for at forlænge eller afkorte
tilberedningens varighed. Tryk herefter på OK-knappen, for at bekræfte.
Indhent venligst flere detaljer i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu.
Traditionelle funktioner
•
•
•
•
•
•
•
Jet Start: Væskeholdige retter, suppe, kaffe eller te.
Crisp: Pizza eller andre bløde retter med dej, æg, skinke, pølser og hamburgere.
Grill: Grillede sandwich, bøf eller til bruning af mad.
Grill + mikrobølger: Lasagne, fjerkræ, fisk og gratinering af kartofler.
Hurtig forvarme: Tom mikroovn.
Varmluft: Dessert, soufflé, fjerkræ og stege.
Varmluft Kombi: Stege, fjerkræ, fisk, kartofler, frosne retter, dessert.
Specialfunktion og automatiske funktioner
•
•
•
•
•
Manuel optøning: Til optøning af frosne fødevarer, indpakket i plastik, store kødstykker,
kogte fødevarer, gryderetter og kødsovs. Vælg effektniveauet på 160°C og drej maden
halvvejs gennem optøningscyklussen.
Jet Defrost: Til optøning af fødevarer med en nettovægt på mellem 100 g og 2,5 kg.
Auto-opvarmning: Til opvarmning af frosne fødevarer eller færdiglavede retter lige fra
køleskabet.
Auto-crisp: Til genopvarmning af frosne fødevarer til serveringstemperatur.
Auto Cook: Denne funktion bør udelukkende anvendes til tilberedning af bagte
kartofler, popcorn og grønsager (friske, frosne, på dåse).
Bemærk: Det er bedst ikke at bruge redskaber af plastik, papir eller træ til grill-funktionen.
Indhent venligst yderligere oplysninger om funktionerne og tilberedning af de forskellige
fødevarer i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu
Tilbehør
Sørg for, at de anvendte redskaber er egnet til mikrobølger.
Det er vigtigt, at maden og tilbehøret ikke kommer i berøring med ovnens indre
vægge, dette gælder især for tilbehør af metal, som vil kunne medføre, at der
forekommer gnister og beskadige ovnen.
Brug af følgende udstyr kræver særlig opmærksomhed:
• Glasdrejetallerken og drejekryds: Dette tilbehør kan anvendes til alle
tilberedningsmetoderne. Der må helst ikke anbringes andre redskaber direkte på dette
drejekryds.
• Risten: Alle grillfunktionerne kan anvendes med den høje rist. Placér madvaren på den
lave rist ved tilberedning med VARMLUFT.
• Crisp-pande: Anbring maden direkte på Crisp-tallerkenen. Det er bedst at undlade at
lægge redskaber på crisp-panden.
• Låg: Låget kan placeres oven på beholdere under tilberedning og opvarmning med
MIKROBØLGEFUNKTIONEN.
Indhent venligst yderligere oplysninger om korrekt brug af tilbehøret i Brugsanvisningen
eller på www.kitchenaid.eu.
17
Rengøring
Kontrollér at apparatet er kølet af, og kobl det fra ledningsnettet, før det rengøres. Brug af
damprengøringsudstyr, ståluldssvampe, ridsende klude og ætsende rengøringsmidler, som
vil kunne beskadige apparatet, bør undgås.
Det anbefales at alt tilbehøret vaskes i opvaskemaskinen.
Der står detaljerede oplysninger til rådighed i Brugsanvisningen og på www.kitchenaid.eu.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med at betjene ovnen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontrollér, at drejekrydset er anbragt korrekt;
Kontrollér, at lågen er blevet lukket korrekt;
Kontrollér sikringerne;
Kontrollér, at der er elektrisk strøm, og at ovnen er forbundet korrekt til ledningsnettet;
Kontrollér, at ovnen har tilstrækkelig ventilation;
Vent 10 minutter, og forsøg at starte ovnen igen; åbn og luk ovnens låge,
før den tændes igen;
7. Hvis der står et “F” efterfulgt af en fejlkode på displayet, skal du kontakte det nærmeste
servicecenter.
Det vil være nødvendigt, at oplyse teknikeren om de følgende oplysninger: ovnens type
og model, Assistancekoden (den er synlig for når ovnens låge står åben og sidder på den
indre kant i højre side) og fejlkoden, som vises på displayet. Disse oplysninger sætter
teknikeren i stand til straks at finde frem til den påkrævede indgrebstype.
Hvis ovnen har behov for reparation, vil vi anbefale, at dette gøres af et autoriseret teknisk
servicecenter.
Venligst referer til vores hjemmeside for fuldstændige brugerinstruktioner. Som tillæg, kan
du ogaå finde en masse yderligere information omkring dit produkt, herunder inspirerende
opskrifter skabt og testet af vores brand ambassadør eller den nærmeste KitchenAid kokkeskole.
www.kitchenaid.eu
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising