Indesit | IFW 3841 C IX | Setup and user guide | Indesit IFW 3841 C IX Käyttöohjeet

Indesit IFW 3841 C IX Käyttöohjeet
FI
PÄIVITTÄISKÄYTÖN VIITE
- OPAS
KIITOS, ETTÄ OSTIT INDESIT -TUOTTEEN
Jos haluat tarkempia tietoja ja tukipalveluja,
rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.indesit.com/register
WWW
Voit ladata Turvaohjeet sekä Käyttö- ja
huolto-oppaan osoitteesta docs.indesit.eu
noudattamalla tämän vihkosen takakannen
ohjeita.
Lue terveyttä ja turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
TUOTTEEN KUVAUS
1.
2.
3.
4.
1
6
2
3
4
7
5.
6.
7.
8
8.
9.
Ohjauspaneeli
Puhallin
Valo
Hyllykköohjaimet
(taso osoitetaan kypsennystilan
seinässä)
Luukku
Ylempi lämpövastus/grilli
Pyöreä lämmitysvastus
(ei näkyvissä)
Tunnistekilpi
(älä poista)
Alaosan lämmitysvastus
(ei näkyvissä)
9
5
KÄYTTÖPANEELI
1
1. VALINTANUPPI
Kytkee uunin päälle valitsemalla
toiminnon.
Kääntäminen asentoon laittaa
uunin pois päältä.
2. VALO
Uunin ollessa päällä painaminen
sytyttää tai sammuttaa uunitilan
lampun.
23
4
5
3. AJASTIMEN ASETTAMINEN
Avaa pääsyn kypsennysajan
asetuksiin, viivästettyyn
käynnistykseen ja ajastimeen.
Näyttää ajan uunin ollessa pois
päältä.
4. NÄYTTÖ
6
5. SÄÄTÖPAINIKKEET
Muuttaa kypsennysajan asetukset.
6. LÄMPÖTILAN VALITSIN
Kääntämällä valitaan haluttu
lämpötila manuaalisia toimintoja
aktivoitaessa. “Turn & Cook”
-toimintoa varten pidä kohdassa
.
1
VARUSTEET
RITILÄ
WWW
LEIVINPELTI
Lataa käyttö- ja huolto-opas sivustolta
docs‌.‌indesit‌.‌eu lisätietoja varten
LIUKUVAT HYLLYT
Varusteiden määrä ja tyyppi vaihtelevat ostetun mallin mukaan.
Muita lisävarusteita voi hankkia erikseen huoltopalvelusta.
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
• Aseta ritilä haluamallesi tasolle pitäen sitä hieman
ylöspäin kallistettuna ja asettaen kohotetun takasivun
(osoittaa ylöspäin) ensimmäiseksi alas. Liu'uta sitä
sitten vaakasuorassa hyllykköohjainta pitkin niin
pitkälle kuin mahdollista. Muut varusteet, kuten
leivinpelti, laitetaan paikoilleen vaakasuunnassa
liu'uttamalla niitä hyllykköohjaimia pitkin.
TOIMINNOT
PERINTEINEN
Kypsentää kaikenlaisia ruokia yhdellä tasolla.
MULTILEVEL
Kypsentää ruoat, joiden vaatima
kypsennyslämpötila on sama, käyttämällä eri tasoja
(enintään kolmea) samanaikaisesti. Tällä toiminnolla
voit kypsentää useampia ruokalajeja ilman, että
tuoksut siirtyvät ruoasta toiseen.
XL COOKING
Kypsentää suurikokoisia lihapaloja (yli 2,5 kg).
Suosittelemme kääntämään lihaa kypsennyksen
aikana, jotta taataan molempien puolien tasainen
ruskistuminen. Lisäksi suosittelemme valelemaan
paistia usein, jottei se kuivu liikaa.
PIZZA
Erilaisten ja -kokoisten leipien ja pizzojen
leipominen. Suosittelemme vaihtamaan leivinpeltien
paikkaa kypsennyksen puolessa välissä.
GRILL
Grillaa pihvit, kebabit tai makkarat, kypsentää
vihannekset gratinoimalla tai paahtaa leipää. Lihaa
grillattaessa suosittelemme käyttämään leivinpeltiä
valuvien nesteiden keräämiseksi: aseta pelti mille
tahansa ritilän alla olevalle tasolle ja lisää 200 ml
juomakelpoista vettä.
GRATIN
Grillaa isot lihapalat (koivet, paahtopaisti,
broileri). Suosittelemme käyttämään leivinpeltiä
valuvien nesteiden keräämiseksi: aseta pelti mille
tahansa ritilän alla olevalle tasolle ja lisää 200 ml
juomakelpoista vettä.
2
• Hyllykköohjaimet voidaan irrottaa uunin
puhdistamisen helpottamiseksi: irrota ne vetämällä
paikoiltaan.
• Liukukiskot voidaan irrottaa tai kiinnittää mille
tasolle tahansa.
WWW
Lataa käyttö- ja huolto-opas sivustolta
docs‌.‌indesit‌.‌eu lisätietoja varten
LÄMPIMÄNÄPITO
Kohottaa makeat tai suolaiset leivonnaiset
tehokkaasti. Kohotustuloksen takaamiseksi toimintoa
ei saa käynnistää, jos uuni on vielä kuuma edellisen
kypsennysjakson jäljiltä.
ALALÄMPÖ
Käytä tätä toimintoa ruokien pohjan
ruskistamiseen. Ruoka on suositeltavaa asettaa
kannatintasolle 1 tai 2. Tätä toimintoa voidaan
käyttää myös hitaaseen kypsyttämiseen esimerkiksi
vihanneksille ja lihapadoille; käytä tässä tapauksessa
kannatintasoa 3. Uunia ei tarvitse esilämmittää.
FREASY COOK
Kaikki lämpövastukset ja puhallin käynnistyvät
taaten lämmön kunnollisen ja tasaisen jakautumisen
uunissa. Esikuumentaminen ei ole tarpeen tässä
kypsennystavassa. Tämä kypsennystapa on erityisesti
suositeltu valmisruokien nopeaan kypsentämiseen
(pakastetut ruoat tai puolivalmisteet). Parhaat
tulokset saadaan käyttämällä vain yhtä
kypsennystasoa.
ECO MULTILEVEL
Kypsentää tavallisia tai täytettyjä paisteja
yhdellä tasolla. Ruoka ei kuiva liikaa hellän
ja jaksollisen ilmankierron ansiosta. Tämän
säästötoiminnon aikana valo pysyy sammuneena
kypsennyksen ajan, mutta se voidaan laittaa
uudelleen päälle painamalla .
TURN & COOK
Tämä toiminto valitsee automaattisesti monille
erilaisille liha-, kala-, pasta- ja vihannesruoille sekä
makeille ruoille sopivimman lämpötilan ja ajan.
Aktivoi toiminto, kun uuni on kylmä.
FI
LAITTEEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ
1. AJASTIMEN ASETTAMINEN
Kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran, on
kunnes kuvake
tehtävä kelloasetukset: Paina
ja kaksi tuntia tarkoittavaa merkkiä alkavat vilkkua
näytöllä.
Aseta tunnit - tai -painikkeella ja vahvista
. Kaksi minuutteja tarkoittavaa merkkiä
painamalla
alkaa vilkkua. Aseta minuutit - tai -painikkeella ja
.
vahvista painamalla
Huomaa: Kun kuvake
vilkkuu, esimerkiksi pitemmän
sähkökatkon jälkeen, on aika asetettava uudelleen.
2. LÄMMITÄ UUNI
Uudesta uunista voi vapautua hajuja, jotka ovat
jääneet siihen valmistuksen aikana: tämä on täysin
normaalia.
Tämän vuoksi ennen ruokien kypsennystä
suosittelemme lämmittämään uunia tyhjänä, jotta
poistetaan mahdolliset hajut.
Poista mahdollinen suojapahvi tai kalvo uunista ja
poista myös kaikki sen sisällä olevat varusteet.
Lämmitä uuni 250 °C:een noin tunniksi mieluiten
käyttämällä “XL Cooking” -toimintoa. Uunin on oltava
tyhjänä tänä aikana.
Aseta toiminto oikein ohjeita noudattamalla.
Huomaa: Suositellaan tuulettamaan huone laitteen
ensimmäisen käytön jälkeen.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. VALITSE TOIMINTO
Haluamasi toiminto valitaan kääntämällä valintanuppi
kyseisen toiminnon symbolin kohdalle: näyttöön
tulee valo ja kuuluu äänimerkki.
Ruoka
Liha
Kala
2. AKTIVOI TOIMINTO
MANUAALINEN
Valitsemasi toiminto käynnistetään kääntämällä
lämpötilan valitsin halutun lämpötilan kohdalle.
Vihannekset
Suolaiset
piiraat
Pasta
Leivonnaiset
Huomaa: Kypsennyksen aikana voit vaihtaa toiminnon
kääntämällä valintanuppia tai säätää lämpötilaa kääntämällä
lämpötilan valitsinta.
Toiminto ei käynnisty, jos lämpötilan valitsin on kohdassa
. Voit asettaa kypsennysajan, kypsennyksen päättymisajan
(vain, jos olet asettanut kypsennysajan) sekä ajastimen.
TURN & COOK
“Turn & Cook” -toiminto käynnistetään valitsemalla
se kääntäen valintanuppi kyseisen kuvakkeen päälle,
pitäen lämpötilan valitsimen / -kuvakkeen kohdalla.
Kypsennys lopetetaan kääntämällä valintanuppi
kohtaan “ ”.
Huomaa: Voit asettaa kypsennyksen päättymisajan ja ajastimen.
Saat parhaat kypsennystulokset “Turn & Cook” -toiminnosta
noudattamalla kullekin ruokatyypille seuraavassa taulukossa
suositeltuja painoja.
Leipä
Resepti
Vasikanpaisti, raaka
paahtopaisti
Broileri / Lampaanviulu
paloina
Lohifile / Paistettu
(kokonainen) kala
Foliossa paistettu kala
Täytetyt vihannekset
Paino (kg)
Kasvispiiras
1,5 - 2,5
Kinkkujuustopiiras /
Vihanneslaatikko
1,0 - 1,5
Lasagne / Pasta- tai
riisitimbaali
Hiivalla kohotettu kakku /
Luumukakku
Uuniomenat
Leipä, limppu
Patonki
1,5 - 2,0
0,6 - 0,7
1,0 - 1,2
0,9 - 1,0
0,8 - 1,0
1,8 - 2,5
0,9 - 1,2
1,0 - 1,5
0,5 - 0,6
0,5 - 0,8
LÄMPIMÄNÄPITO
Lämpimänäpito-toiminto käynnistetään kääntämällä
lämpötilan valitsin kyseisen symbolin kohdalle; jos
uuni on asetettu eri lämpötilaan (tai jos sen lämpötila
on yli 65 °C), toiminto ei käynnisty.
Huomaa: Voit asettaa kypsennysajan, kypsennyksen
päättymisajan (vain, jos olet asettanut kypsennysajan) sekä
ajastimen.
3
3. ESIKUUMENNUS
Kun toiminto käynnistyy, kuuluu äänimerkki
ja näytöllä vilkkuva kuvake ilmoittaa, että
esikuumennusvaihe on käynnistynyt.
Tämän vaiheen lopussa kuuluu äänimerkki ja
vilkkumaton kuvake näytöllä ilmoittaa, että uuni
on saavuttanut asetetun lämpötilan: nyt voit laittaa
ruoan uuniin ja aloittaa kypsennyksen.
Huomaa: Jos ruoka asetetaan uuniin ennen kuin
esikuumennus on päättynyt, se saattaa vaikuttaa
negatiivisesti lopulliseen kypsennystulokseen.
. KYPSENNYKSEN OHJELMOIMINEN
Toiminto on valittava ennen kypsennyksen
ohjelmoimisen aloittamista.
KESTO
Pidä painettuna -painiketta, kunnes kuvake
“00:00” alkavat vilkkua näytöllä.
ja
Käytä - tai -painiketta haluamasi kypsennysajan
valitsemiseen ja vahvista sitten painamalla .
Käynnistä toiminto kääntämällä lämpötilan valitsin
haluamasi lämpötilan kohdalle: kuuluu äänimerkki ja
näyttö ilmoittaa, että kypsennys on päättynyt.
Huomautuksia: Asetettu kypsennysaika peruutetaan
painamalla kunnes -kuvake alkaa vilkkua näytöllä,
minkä jälkeen kypsennysaika asetetaan arvoon "00:00"
käyttäen -painiketta. Tämä kypsennysaika sisältää
esikuumennusvaiheen.
KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISAJAN /
VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN OHJELMOIMINEN
Kypsennysajan asettamisen jälkeen toiminnon
käynnistymistä voidaan viivästää ohjelmoimalla sen
päättymisaika: paina kunnes kuvake ja nykyinen
aika alkavat vilkkua näytöllä.
Aseta kypsennyksen haluttu päättymisaika - tai
-painikkeilla ja vahvista painamalla .
Käynnistä toiminto kääntämällä lämpötilan valitsin
haluamasi lämpötilan kohdalle: toiminto jää
taukotilaan kunnes se käynnistyy automaattisesti
kypsennyksen asetetun päättymisajan perusteella
lasketun odotusajan kuluttua.
Huomautuksia: Asetus peruutetaan sammuttamalla uuni
kääntämällä valintanuppi asentoon .
4
KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMINEN
Kuuluu äänimerkki ja näyttö ilmoittaa, että toiminto
on päättynyt.
Valitse jokin toinen toiminto kääntämällä
valintanuppia tai sammuta uuni asettamalla se
asentoon “ ”.
Huomaa: Jos ajastin on aktiivinen, näytössä lukee “END”
(LOPPU) vuorotellen jäljellä olevan ajan kanssa.
. AJASTIMEN ASETTAMINEN
Tämä lisävalinta ei keskeytä tai ohjelmoi kypsennystä.
Sen sijaan tällä lisävalinnalla näyttöä voidaan käyttää
ajastimena joko toiminnon ollessa aktiivisena tai
uunin ollessa sammutettuna.
Pidä painettuna -painiketta, kunnes ja
“00:00”-kuvake ja “00:00” alkavat vilkkua näytöllä.
Aseta haluamasi aika - tai -painikkeella ja
vahvista painamalla .
Äänimerkki ilmoittaa, kun ajastin on lopettanut
asetetun ajan käänteisen laskennan.
Huomautuksia: Ajastin peruutetaan pitämällä painettuna
kunnes -kuvake alkaa vilkkua, minkä jälkeen aika asetetaan
arvoon "00:00" -painikkeella.
FI
KYPSENNYSTAULUKKO
RESEPTI
TOIMINTO
ESIKUUMENNUS
LÄMPÖTILA
(°C)
KESTO
(MIN)
Kyllä
160 - 180
30 - 90
2/3
Kyllä
160 - 180
30 - 90
4
Kyllä
160 - 200
35 - 90
2
Kyllä
160 – 200
40 - 90
4
Kyllä
160 – 180
20 - 45
3
Kyllä
150 – 170
20 - 45
4
2
Kyllä
150 - 170
20 - 45
5
3
Kyllä
180 - 210
30 - 40
3
Kyllä
180 – 200
35 – 45
4
2
Kyllä
180 – 200
35 – 45
5
3
Kyllä
90
150 - 200
3
Kyllä
90
140 - 200
4
2
Kyllä
90
140 - 200
5
3
Kyllä
190 - 250
15 – 50
1/2
Kyllä
190 - 250
20 - 50
4
Kyllä
250
10 - 20
3
Kyllä
230 - 250
10 -25
4
Kyllä
180 – 200
40 – 55
3
Kyllä
180 – 200
45 – 60
4
2
Kyllä
180 – 200
45 – 60
5
3
-
190 - 200
20 - 30
3
-
180 - 190
20 - 40
4
2
-
180 - 190
20 - 40
5
3
Kyllä
190 - 200
45 - 65
2
Kohoavat kakut
Täytetty kakku
(juustokakku, struudeli, hedelmäpiirakka)
Pikkuleivät/tortut
Tuulihatut
Marengit
Pizza/leipä
Pakastepizzat
Suolaiset leivonnaiset
(kasvispiirakka, quiche)
Tuulihatut/
voitaikinapasteijat
Lasagne / uunipasta /
cannelloni / laatikot
TASO
JA VARUSTEET
1
2
1
1
1
2
2
1
1
TOIMINNOT
Perinteinen
VARUSTEET
Ritilä
Grill
Grill
Pizza
Multilevel
XL cooking
Leivinastia tai kakkuvuoka Leivinpelti / Uunipannu tai
Uunipannu / leivinpelti
ritilällä
leivinastia ritilän päällä
Eco Multilevel
Uunipannu / leivinpelti ja
200 ml vettä
5
ESIKUUMENNUS
LÄMPÖTILA
(°C)
KESTO
(MIN)
Lammas / vasikka / nauta / porsas
1 kg
Kyllä
190 - 200
80 - 110
3
Rapeapintainen porsaanpaisti 2 kg
Kyllä
180 - 190
110 - 150
2
Broileri/kani/ankka 1 kg
Kyllä
200 – 230
50 – 100
2
-
190 - 200
100 - 160
2
Kyllä
170 - 190
30 – 50
2
Kyllä
180 – 200
50 - 70
2
Paahtoleipä
-
250
2-6
5
Kalafileet/palat
-
230 - 250
20 - 30*
4
3
Makkarat/kebabit /
grillikylki/jauhelihapihvit
-
250
15 - 30*
5
4
Paistettu broileri 1-1,3 kg
Kyllä
200 - 220
55 - 70**
2
1
Paahtopaisti, raaka 1 kg
Kyllä
200 - 210
35 - 50**
3
Karitsan koipi/potka
Kyllä
200 - 210
60 - 90**
3
Paahdetut perunat
Kyllä
200 - 210
35 - 55**
3
-
200 - 210
25 - 55
3
Liha ja perunat
Kyllä
190 - 200
45 - 100***
4
1
Kala ja vihannekset
Kyllä
180
30 - 50***
4
1
Lasagne ja liha
Kyllä
200
50 - 100***
4
1
Kokonainen ateria:
hedelmäpiirakka (taso 5) / lasagne
(taso 3) / liha (taso 1)
Kyllä
180 - 190
40 - 120***
5
3
-
170 – 180
100 - 150
2
RESEPTI
TOIMINTO
Kalkkuna/hanhi 3 kg
Uunissa/foliossa paistettu kala
(filee, kokonainen)
Täytetyt vihannekset
(tomaatit, kesäkurpitsat, munakoisot)
Vihannesgratiini
Paistit/täytetyt paistit
TASO
JA VARUSTEET
1
Ilmoitettuun aikaan ei sisälly esikuumennusvaihetta: suosittelemme laittamaan ruoan uuniin ja asettamaan kypsennysajan
vasta kun tarvittava lämpötila on saavutettu.
* Käännä ruokaa kypsennyksen puolivälissä.
** Käännä ruokaa, kun kypsennysajasta on kulunut 2/3 (jos
tarpeen).
*** Arvioitu aika: ruoat voidaan ottaa uunista eri aikoina
henkilökohtaisista mieltymyksistä riippuen.
Lataa käyttö- ja huolto-opas sivustolta docs‌.‌indesit‌.‌eu ja
saat testattujen reseptien taulukon; se on koottu standardin
IEC 60350-1 vaatimusten mukaisesti sertifiointiviranomaisille.
TOIMINNOT
Perinteinen
VARUSTEET
Ritilä
6
Grill
Grill
Pizza
Multilevel
XL cooking
Leivinastia tai kakkuvuoka Leivinpelti / Uunipannu tai
Uunipannu / leivinpelti
ritilällä
leivinastia ritilän päällä
Eco Multilevel
Uunipannu / leivinpelti ja
200 ml vettä
FI
HUOLTO JA
PUHDISTUS
Älä käytä höyrypesuria.
Käytä suojakäsineitä kaikkien
toimenpiteiden aikana.
WWW
Suorita tarvittavat toimenpiteet
uunin ollessa kylmä.
Kytke laite irti sähköverkosta.
ULKOPINNAT
Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos ne ovat
erittäin likaisia, voit lisätä muutaman pisaran neutraalia
puhdistusainetta. Kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.
Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Jos
mitään tällaista ainetta pääsee vahingossa kosketukseen
laitteen pintojen kanssa, pyyhi se heti pois kostealla
mikrokuituliinalla.
SISÄPINNAT
• Tämä uuni on varustettu erityisillä katalyyttisillä
paneeleilla, jotka erityisen itsepuhdistuvan pinnoituksensa
ansiosta helpottavat kypsennystilan puhdistamista;
pinnoitteen huokoisuus imee rasvaa ja likaa. Jokaisen
käytön jälkeen anna uunin jäähtyä ja puhdista se sitten,
mieluiten sen ollessa vielä hieman lämmin, jotta poistetaan
kaikki ruoantähteiden muodostamat kerrostumat ja
LUUKUN IRROTUS JA TAKAISIN ASETUS
1. Poista luukku avaamalla se kokonaan ja laskemalla
varmistimia, kunnes niiden lukitus vapautuu.
Lataa käyttö- ja huolto-opas sivustolta
docs‌.‌indesit‌.‌eu lisätietoja varten
Älä käytä teräsvillaa, hankaavia
kaapimia tai hankaavia/
syövyttäviä puhdistusaineita,
koska ne voivat vahingoittaa
laitteen pintaa.
tahrat. Jotta kuivataan mahdollinen erittäin vesipitoisten
ruokien kypsennyksen aikana muodostunut tiivistynyt vesi,
anna uunin jäähtyä kokonaan ja pyyhi se sitten liinalla tai
sienellä.
• Luukku voidaan irrottaa helposti ja laittaa takaisin
paikalleen lasin puhdistamisen helpottamiseksi WWW .
• Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.
• Grillin ylempää lämpövastusta voidaan laskea alemmas
siten, että uunin yläpaneeli saadaan puhdistettua: Ota
lämmitysvastus pois paikaltaan ja laske sitä sitten alas.
Lämmitysvastus palautetaan paikalleen nostamalla sitä,
vetämällä sitä hieman itseesi päin ja varmistamalla, että
kannatinkieleke on omalla paikallaan.
VARUSTEET
Huuhtele varusteet astianpesuaineliuoksessa käytön
jälkeen ja käsittele niitä uunikintailla, jos ne ovat vielä
kuumia. Ruoantähteet voidaan poistaa harjalla tai sienellä.
CLICK & CLEAN - LASIN PUHDISTAMINEN
1. Kun luukku on irrotettu ja asetettu pehmeälle
pinnalle kahva alaspäin, paina samanaikaisesti kahta
pidikettä ja irrota luukun yläreuna vetämällä sitä
itseesi päin.
2. Sulje luukkua niin paljon kuin voit.
Ota tukeva ote luukusta molemmilla käsillä – älä pidä
siitä kiinni vain yhdellä kädellä. Yksinkertaisesti irrota
luukku jatkamalla sen sulkemista ja vetämällä sitä
samalla ylöspäin (a), kunnes se vapautuu paikaltaan (b).
~15°
b
~60°
a
Laita luukku sivuun ja aseta se pehmeälle pinnalle.
3. Aseta luukku takaisin liikuttamalla sitä uunia
kohden ja linjaamalla saranoiden koukut niiden
paikalleen ja varmistamalla ylempi osa paikalleen.
4. Laske luukkua ja avaa se sitten kokonaan.
Laske varmistimet takaisin niiden alkuperäiseen
asentoon: varmista, että laskit ne kokonaan.
5. Yritä sulkea luukku ja tarkista, että se osuu
kohdalleen ohjauspaneelin kanssa. Jos näin ei ole,
toista edelliset vaiheet.
2. Nosta sisälasia siitä kunnolla kummallakin kädellä
kiinni pitäen, irrota se ja aseta se pehmeälle pinnalle
ennen kuin ryhdyt puhdistamaan sitä.
3. Jotta sisälasi tulisi oikein takaisin paikalleen,
varmista, että “R” näkyy vasemmasta kulmasta ja että
kirkas pinta (jossa ei ole painatusta) on ylöspäin. Laita
ensin lasin pitkä sivu (merkitty “R”) sitä kannattaviin
kohtiin ja laske se sitten paikalleen.
4. Aseta yläreuna takaisin paikalleen: naksaus
ilmoittaa, että se on tullut oikein paikalleen. Varmista,
että tiiviste on kunnossa, ennen kuin laitat luukun
takaisin paikalleen.
7
VIANETSINTÄ
Lataa käyttö- ja huolto-opas sivustolta
docs‌.‌indesit‌.‌eu lisätietoja varten
WWW
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaus
Uuni ei toimi.
Sähkökatkos.
Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.
Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on
kytketty verkkoon.
Kytke uuni pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkista,
onko vika poistunut.
Näytölle ilmestyy “F”-kirjain ja
numero.
Ohjelmistossa on ongelma.
Ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluliikkeeseen ja
ilmoita “F”-kirjaimen jäljessä oleva kirjain tai numero.
HYÖDYLLISIÄ OHJEITA
WWW
Lataa käyttö- ja huolto-opas sivustolta
docs‌.‌indesit‌.‌eu lisätietoja varten
KYPSENNYSTAULUKON LUKEMINEN
Taulukossa luetellaan paras toiminto, varusteet ja taso,
joita voidaan käyttää erityyppisille ruoille.
Paistoaika alkaa siitä hetkestä, jolloin ruoka laitetaan
uuniin. Aika ei sisällä esikuumennusta (mikäli se on
vaadittu).
Kypsennyksen lämpötilat ja ajat ovat viitteellisiä ja ne
riippuvat ruoan määrästä ja käytettävien varusteiden
tyypistä. Käytä ensin alhaisimpia suositeltuja
asetuksia ja jos lopputulos ei vastaa odotuksia, siirry
korkeampiin asetuksiin. Käytä toimitettuja varusteita
ja mieluiten tummia metallisia vuokia ja uunipeltejä.
Voit käyttää myös pyrex- tai keramiikkavuokia ja
-varusteita, mutta muista, että tällöin paistoajat ovat
hieman pidempiä.
ERI RUOKIEN KYPSENNYS SAMANAIKAISESTI
Monitasotoiminnon avulla voit kypsentää eri ruokia
(kuten kala ja vihannekset) eri tasoilla samanaikaisesti.
Ota lyhyemmän paistoajan vaativat ruoat pois uunista
ensin ja jatka pidemmän ajan vaativien ruokien
kypsentämistä.
TUOTESELOSTE
WWW Laitteen tuoteseloste energiankulutusta
koskevine tietoineen on ladattavissa sivustolta
docs‌.‌indesit‌.‌eu
YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN
Löydät yhteystietomme takuuoppaasta. Kun
otat yhteyttä
huoltopalveluun, ilmoita
tuotteen tunnistekilvessä
olevat koodit.
MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
> WWW Lataa käyttö- ja huolto-opas
verkkosivultamme docs‌.‌indesit‌.‌eu (voit
käyttää tätä QR-koodia), ilmoittamalla
tuotteen kaupallisen koodin.
XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä
huoltopalveluun.
400011223572
Painettu Italiassa
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising