Indesit | IFW 3841 C IX | Setup and user guide | Indesit IFW 3841 C IX Brukerhåndboken

Indesit IFW 3841 C IX Brukerhåndboken
NO
DAGLIG REFERANSE
-VEILEDNING
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT
ET INDESIT PRODUKT
For å motta lettere forståelig hjelp og støtte,
vennligst registrere produktet ditt på
www.indesit.com/register
WWW
Du kan laste ned Sikkerhetsinstrukser og
Bruk og vedlikeholdsveiledningen ved å
besøke vårt nettsted docs.indesit.eu og
følge instruksene bakerst i dette heftet.
Før du tar apparatet i bruk, må du lese helse- og sikkerhetsveiledningen nøye.
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
1
6
2
3
4
7
5.
6.
7.
8
8.
9.
Kontrollpanel
Vifte
Lyspære
Ristens skinner
(nivået er angitt på veggen i
ovnsrommet)
Dør
Øvre varmeelement/grill
Rundt varmeelement
(ikke synlig)
Identifikasjonsskilt
(må ikke fjernes)
Varmeelement i bunn
(ikke synlig)
9
5
KONTROLLPANEL
1
23
4
5
1. BRYTER FOR VALG
For å slå på ovnen ved å velge en
funksjon.
Vri til posisjonen for å slå ovnen
av.
3. INNSTILLING AV TID
For å få tilgang til innstillingene
av tilberedningstid, utsatt start og
varselur.
For å vise tiden når ovnene er av.
2. LYS
Når ovnen er slått på, trykk for å slå
lampen i ovnsrommet på eller av.
4. DISPLAY
6
5. REGULERINGSKNAPPER
For endring av innstillingene for
tilberedningstid.
6. TERMOSTATBRYTER
Vri for å velge temperaturen
du ønsker når du aktiverer de
manuelle funksjonene. For “Turn &
Cook”-funksjonen hold på .
1
TILBEHØR
RIST
WWW
BAKEBRETT
Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra
docs‌.‌indesit‌.‌eu for ytterligere informasjon
GLIDESKINNER
Antall og type tilbehør kan variere avhengig av hvilken modell som du kjøpt.
Fra serviceavdelingen kan man få kjøpt annet separat tilbehør.
BRUK AV TILBEHØR
• Sett risten på det nivået du ønsker ved å vippe den
lett oppover og la hevet bakside hvile først (skal
peke oppover). La den deretter gli horisontalt langs
ristens spor så langt som mulig. Annet tilbehør som
bakebrett, innføres horisontalt ved å la de gli lang
ristens spor.
FUNKSJONER
KONVENSJONELL
For å tilberede en hvilken som helst matrett på
ett nivå.
MULTILEVEL
For tilberedning av ulike matvarer som
krever samme steketemperatur på flere nivå (maks.
tre) samtidig. Denne funksjonen kan brukes til å
tilberede forskjellige retter uten at rettene tar smak
av hverandre.
XL COOKING
For steking av store steker (over 2,5 kg). Vi
anbefaler deg å snu kjøttet over under stekingen for
å sikre at begge sider blir jevnt brunt. Vi anbefaler
også at du pensler skjøten ofte for å hindre at den
tørker ut altfor mye.
PIZZA
For steking av brød og pizza av forskjellige
typer og størrelser. Det er en god idé å bytte
plasseringen til bakebrettene halvveis igjennom
tilberedingen.
GRILL
For grilling av biff, kebab og pølser,
tilberedning av grønnsaker au gratin eller ristet
brød. Ved grilling av kjøtt, anbefaler vi å bruke et
bakebrett for å samle inn stekesjyen: Plasser pannen
på noen av nivåene under risten og tilsett 200 ml
drikkevann.
GRATIN
For grilling av store kjøttstykker (lårstek,
roastbiff, kylling). Vi anbefaler å bruke et bakebrett
for å samle inn stekesjyen: Plasser pannen på noen
av nivåene under risten og tilsett 200 ml drikkevann.
2
• Ristens spor kan fjernes for å forenkle rengjøringen:
dra de for å fjerne det fra eget feste.
• Glideskinnene kan fjernes eller monteres på alle
nivåer.
WWW
Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra
docs‌.‌indesit‌.‌eu for ytterligere informasjon
HOLDE VARM
For å hjelpe søt eller salt deig å heve effektivt.
For å oppnå et godt resultat, må ikke funksjonen
brukes dersom ovnen fortsatt er varm etter en
stekesyklus.
UNDERVARME
Bruk denne funksjonen for å brune bunnen
av rettene. Det anbefales å sette maten inn på 1. /2.
nivå. Funksjonen kan også benyttes ved langsom
steking, som grønnsaker og kjøttstuinger; bruk i
dette tilfellet 3. nivå. Ovnen trenger ikke å forvarmes.
FREASY COOK
Alle varmeelementene og viften slår seg på,
og garanterer jevn og enhetlig fordeling av varmen
i hele ovnen. Det er ikke nødvendig med forvarming
for denne tilberedningsmåten. Denne modaliteten
anbefales spesielt for rask tilberedning av
ferdigpakket mat (frossen eller ferdiglaget). De beste
resultatene oppnås dersom du bruker kun én rille.
ECO MULTILEVEL
For tilberedning av ovnsstekte steker
og stuede kjøttstykker på ett enkelt nivå. Mat
forhindres fra å tørke ut for mye ved hjelp av en
mild, forbigående luftsirkulasjon. Når denne ECO
funksjonen er i bruk, vil lyset være slått av under
hele tilberedningen, men det kan slås på igjen ved å
trykke på .
TURN & COOK
Denne funksjonen velger automatisk en ideell
temperatur og tid for baking av en rekke oppskrifter
inkludert, kjøtt, fisk, pasta, kaker og grønnsaker.
Aktiver funksjonen når ovnen er avkjølt.
NO
BRUK AV APPARATET FOR FØRSTE GANG
1. STILLE INN TIDEN
Du må stille inn tiden når du slår apparatet på for
helt til
ikonet og de to
første gang: Trykk på
sifrene for time begynner å blinke på display.
Bruk eller for å stille inn timen og trykk på
for å bekrefte. De to sifrene minuttene vil begynne
å blinke. Bruk eller for å stille inn minuttene og
for å bekrefte.
trykk på
Merk: Når
ikonet blinker, for eksempel etter et langvarig
strømbrudd, må du tilbakestille tiden.
2. VARM OVNEN
En ny ovn kan frigi lukt som dannes under
fabrikasjonen: Dette er helt normalt.
Før du begynner å lage maten, anbefaler vi at
du varmer opp ovnen når den er tom for å fjerne
eventuell lukt.
Fjern eventuell beskyttende papp eller gjennomsiktig
film fra ovnen og fjern eventuelle tilbehør i den.
Varm opp ovnen til 250° C i omtrent en time, helst ved
å benytte funksjonen “XL Cooking”. I løpet av denne
tiden må ovnen være tom.
Følg instruksjonene for å sette funksjonen på riktig
måte.
Merk: Det er lurt å lufte rommet etter bruker apparatet for
første gang.
DAGLIG BRUK
1. VELG EN FUNKSJON
For å velge funksjonen, vri knotten for valg til
symbolet til funksjonen du ønsker: display tennes og
du vil høre et akustisk signal.
Mat
Kjøtt
Fisk
2. AKTIVER EN FUNKSJON
MANUELL
For å starte funksjonen du har valgt, vri termostatknotten
for å stille inn temperaturen du ønsker.
Grønnsaker
Salte kaker
Pasta
Bakverk
Merk: Under tilberedningen kan du endre funksjonen ved å
vri knotten for valg eller regulere temperaturen ved å vri på
termostatbryteren.
Funksjonen vil ikke starte dersom termostatbryteren står på
. Du kan stille inn tilberedningstiden, tilberedningens sluttid
(kun dersom du stiller inn tilberedningstiden) og et varselur.
TURN & COOK
For å starte “Turn & Cook” funksjonen, velg
funksjonen ved å vri knotten for valg til det aktuelle
ikonet, ved å holde termostatbryteren på / ikonet.
For å avslutte tilberedningen, vri knotten for valg på “
”.
Merk: Du kan stille inn tilberedningens sluttid og varseluret.
For å oppnå best mulig tilberedningsresultat ved å benytte
funksjonen “Turn & Cook”, følg de anbefalte vektene for hver
type mat i tabellen nedenfor.
Brød
Oppskrift
Vekt (kg)
Lammestek, Roastbiff rå
0,6 - 0,7
Kylling / Lammelår i stykker
1,0 - 1,2
Laksefillet / Bakt fisk (hel)
0,9 - 1,0
Fisk en papillote
Fylte grønnsaker
0,8 - 1,0
1,8 - 2,5
Grønnsakspai
1,5 - 2,5
Quiche lorraine / Flan
1,0 - 1,5
Lasagne / Timballo av pasta
eller ris
1,5 - 2,0
Gjærbakst / Plumkake
0,9 - 1,2
Bakte epler
Brødskive
Baguettes
1,0 - 1,5
0,5 - 0,6
0,5 - 0,8
HOLDE VARM
For å starte funksjonen “Hold varm”, vri
termostatbryteren til det aktuelle symbolet; dersom
ovnen er stilt inn på en annen temperatur (eller
dersom temperaturen i ovnsrommet er over 65°C) vil
ikke funksjonen starte.
Merk: Du kan stille inn tilberedningstiden, tilberedningens
sluttid (kun dersom du stiller inn tilberedningstiden) og et
varselur.
3
3. FORVARMING
Når funksjonen starter, vil et akustisk signal og et
blinkende ikon på display indikere at fasen for
forvarming er aktivert.
På slutten av denne fasen, vil et akustisk signal og
det faste ikonet på display indikerer at ovnen har
nådd innstilt temperatur: på dette punktet kan maten
legges inn og fortsett med tilberedningen.
Merk: Plassere maten i ovnen før forvarming er ferdig kan ha
en negativ effekt på det endelige tilberedningsresultatet.
. PROGRAMMERT TILBEREDNING
Du må velge en funksjon før du kan programmere
tilberedningen.
VARIGHET
Hold nede helt til ikonet og “00:00” begynner å
blinke på display.
Bruk eller for å stille inn tilberedningstiden du
trenger, trykk deretter på for å bekrefte.
Aktiver funksjonen ved å vri på termostatbryteren til
temperaturen du ønsker: Du vil høre et akustisk signal
og display indikerer at stekingen er avsluttet.
Anmerkninger: For å slette tilberedningstiden du stilte inn,
hold nede helt til ikonet begynner å blinke på display,
bruk deretter for å stille tilberedningstiden tilbake til
“00:00”. Denne tilberedningstiden inkluderer en fase for
forvarming.
PROGRAMMERING AV TIDSPUNKT FOR AVSLUTTET
TILBEREDNING/
UTSATT START
Etter at du har stilt inn tilberedningstiden, kan
funksjonens start utsettes ved å programmere
tilberedningens sluttid: trykk helt til ikonet og
den aktuelle tiden begynner å blinke på display.
Bruk eller for å stille inn tidspunktet du ønsker
at tilberedningen skal avslutte, og trykk for å
bekrefte.
Aktiver funksjonen ved å vri på termostatbryteren til
temperaturen du ønsker: funksjonen vil stå på pause
helt til den starter automatisk etter den tidsperioden
som er beregnet for at tilberedningen skal være ferdig
på det tidspunktet du har angitt.
Anmerkninger: For å slette innstillingen, slå av ovnen ved å
vri knotten for valg til posisjonen “ ”.
4
ENDT STEKING
Du vil høre et akustisk signal og display indikerer at
funksjonen er avsluttet.
Vri på knotten for valg for å velge en annen funksjon
eller til posisjon “ ” for å slå av ovnen.
Merk: Dersom varseluret er aktivt, vil display vise “END” mens
den veksler med tiden som gjenstår.
. INNSTILLING AV VARSELURET
Denne opsjonen hverken avbryter eller programmerer
tilberedningen, men tillater deg å benytte display
som et varselur, enten under, mens en funksjon er
aktiv, eller når ovnen er slått av.
Hold nede helt til og “00:00” ikonet og “00:00”
begynner å blinke på display.
Bruk eller for å stille inn tiden du trenger og
trykk på for å bekrefte.
Et lydsignal vil høres når varseluret har avsluttet
nedtellingen.
Anmerkninger: For å slette varseluret, hold nede helt til
ikonet begynner å blinke, bruk deretter for å stille tiden
tilbake til “00:00”.
NO
TILBEREDNINGSTABELL
OPPSKRIFT
FUNKSJON
FORVARMING
TEMPERATUR
(°C)
VARIGHET
(MIN)
Ja
160 – 180
30 – 90
2/3
Ja
160 - 180
30 - 90
4
Ja
160 - 200
35 - 90
2
Ja
160 - 200
40 - 90
4
Ja
160 – 180
20 - 45
3
Ja
150 – 170
20 - 45
4
2
Ja
150 - 170
20 - 45
5
3
Ja
180 - 210
30 - 40
3
Ja
180 - 200
35 - 45
4
2
Ja
180 – 200
35 – 45
5
3
Ja
90
150 - 200
3
Ja
90
140 - 200
4
2
Ja
90
140 - 200
5
3
Ja
190 - 250
15 – 50
1/2
Ja
190 - 250
20 - 50
4
Ja
250
10 - 20
3
Ja
230 - 250
10 -25
4
Ja
180 – 200
40 – 55
3
Ja
180 – 200
45 – 60
4
2
Ja
180 – 200
45 – 60
5
3
-
190 - 200
20 - 30
3
-
180 - 190
20 - 40
4
2
-
180 - 190
20 - 40
5
3
Ja
190 - 200
45 – 65
2
Kaker med hevemidler/gjær
Kaker med fyll
(ostekaker, strudel, fruktterter)
Kjeks/småkaker
Vannbakkels
Marengs
Pizza/brød
Frossen pizza
Salte kaker
(grønnsakspaier, quiche)
Vols-au-vents/
butterdeigskall
Lasagne / bakt pasta /
canneloni / flan
FUNKSJONER
Tradisjonell
steking
TILBEHØR
Rist
Grill
Gratin
Bakebrett eller bakeform
på risten
Pizza
Bakebrett / Langpanne
eller bakebrett på risten
Multilevel
NIVÅ
OG TILBEHØR
XL cooking
Langpanne/Bakebrett
1
2
1
1
1
2
2
1
1
Eco Multilevel
Langpanne / Bakebrett
med 200 ml vann
5
FORVARMING
TEMPERATUR
(°C)
VARIGHET
(MIN)
Lam / kalv / okse / svin 1 kg
Ja
190 - 200
80 – 110
3
Svinestek med svor 2 kg
Ja
180 - 190
110 - 150
2
Kylling/kanin/and 1 kg
Ja
200 – 230
50 – 100
2
Kalkun/gås 3 kg
-
190 - 200
100 - 160
2
Ja
170 - 190
30 – 50
2
Ja
180 - 200
50 - 70
2
Ristet brød
-
250
2-6
5
Fiskefilet/skiver
-
230 - 250
20 - 30*
4
3
Pølser/kebabs/
svineribbe/hamburgere
-
250
15 - 30*
5
4
Helstekt kylling 1-1.3 kg
Ja
200 - 220
55 - 70**
2
1
Roastbiff rå 1 kg
Ja
200 - 210
35 - 50**
3
Lammelår/skanker
Ja
200 - 210
60 - 90**
3
Stekte poteter
Ja
200 - 210
35 - 55**
3
Grønnsaksgrateng
-
200 - 210
25 - 55
3
Kjøtt og poteter
Ja
190 - 200
45 - 100***
4
1
Fisk og grønnsaker
Ja
180
30 - 50***
4
1
Lasagne og kjøtt
Ja
200
50 - 100***
4
1
Komplett måltid: fruktterte (nivå 5)/
lasagne (nivå 3)/ kjøtt (nivå 1)
Ja
180 - 190
40 - 120***
5
3
Stekt kjøtt/stuede kjøttstykker
-
170 – 180
100 - 150
2
OPPSKRIFT
FUNKSJON
Bakt fisk/en papillote
(fillet, hel)
Fylte grønnsaker
(tomater, squash, auberginer)
NIVÅ
OG TILBEHØR
1
Tiden som indikeres inkluderer ikke fasen for forvarming: vi anbefaler at du setter maten i ovnen og stiller inn
tilberedningstiden kun etter at temperaturen som kreves, er nådd.
* Snu maten halvveis under stekingen.
**Snu maten når 2/3 av tiden er gått (hvis nødvendig).
*** Beregnet tidsperiode: Du kan ta retten ut av ovnen når
den er stekt slik du vil ha den.
FUNKSJONER
Tradisjonell
steking
TILBEHØR
Rist
6
Grill
Gratin
Bakebrett eller bakeform
på risten
Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra
docs‌.‌indesit‌.‌eu for tabellen over testede oppskrifter,
kompilert for sertifiseringsorganet i samsvar med
standardene IEC 60350-1.
Pizza
Bakebrett / Langpanne
eller bakebrett på risten
Multilevel
XL cooking
Langpanne/Bakebrett
Eco Multilevel
Langpanne / Bakebrett
med 200 ml vann
NO
RENGJØRING
OG VEDLIKEHOLD
Ikke bruk
damprengjøringsutstyr.
Bruk vernehansker i alle fasene.
WWW
Utfør de nødvendige
operasjonene når ovnen er kald.
Koble husholdningsapparatet fra
strømnettet.
UTVENDIGE OVERFLATER
Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberklut.
Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper
nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
Bruk ikke etsende eller slipende midler. Dersom
et slikt produkt ved en feiltakelse skulle komme i
kontakt med ovnens overflater, må man umiddelbart
tørke det av med en fuktig mikrofiberklut.
INNVENDIGE OVERFLATER
• Denne ovnen er utstyrt med spesielle katalytiske
panel som letter rengjøring av ovnsrommet takket
være deres spesielle selvrensende belegg, som
er svært porøse og i stand til å absorbere fett og
sot. Etter hvert bruk, la ovnen avkjøles og gjør den
deretter ren, helst mens den fortsatt er varm, for å
fjerne eventuelle avleiringer eller flekker forårsaket
av matrester. For å tørke eventuell kondens som har
DEMONTERING OG INSTALLASJON AV DØREN
1. For å fjerne døren, åpne den helt opp og senk
sperrene til de er i åpen stilling.
Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra
docs‌.‌indesit‌.‌eu for ytterligere informasjon
Ikke bruk stålull, skuresvamper
eller slipende/etsende
rengjøringsmidler, da disse kan
skade apparatets overflate.
oppstått som følge av tilberedningen av matvarer
med høyt vanninnhold, la den avkjøle helt og tørk
den med en klut eller svamp.
• Døren kan enkelt fjernes og monteres på nytt for å
gjøre det enklere å rengjøre glasset WWW .
• Rengjør dørglasset med et egnet flytende
vaskemiddel.
• Det øvre varmeelementet til grillen kan senkes
for å gjøre rent det øvre panelet i ovnen: Ta
varmeelementet ut fra dets feste, deretter senker du
det. For å sette varmeelementet tilbake i opprinnelig
posisjon, løft det opp, dra det lett mot deg og påse at
tappens støtten sitter på sin plass.
TILBEHØR
Sett tilbehøret til bløt i vann tilsatt oppvaskmiddel
hver gang det har vært i bruk. Bruk ovnsvotter hvis
det fortsatt er varmt. Matrester kan lett fjernes med
en egnet børste eller med en svamp.
CLICK & CLEAN - RENGJØRING AV GLASS
1. Etter å ha fjernet døren og plassert den på et mykt
underlag med håndtaket nedover, trykker du samtidig
de to klemmene og fjern den øvre kanten av døren
ved å trekke den mot deg.
2. Lukk døren så mye du kan.
Ta et fast tak i døren med begge hender - ikke hold
den i håndtaket. Fjern ganske enkelt døren ved å
fortsette å lukke den mens du trekker den oppover (a)
samtidig til den er løst fra sin plass (b).
~15°
b
~60°
a
Sette døren til den ene siden, la den hvile på et mykt underlag.
3. Sett tilbake døren ved å flytte den mot ovnen,
rette inn krokene på hengslene med setene og sikre
den øvre delen på sin plass.
4. Senk døren og deretter åpne den helt.
Senk sperrene til sin opprinnelige stilling: pass på at
du senker dem helt ned.
5. Prøv å lukke døren og sjekk for å være sikker på at
den er på linje med kontrollpanelet. Hvis den ikke gjør
det, gjenta trinnene ovenfor.
2. Løft og hold det indre glasset godt fast med
begge hender, fjern det og plasser det på et mykt
underlag før du gjør det rent.
3. For å sette på plass det indre glasset på riktig
måte, må du kontrollere at "R" er synlig i venstre
hjørne og den glatte overflatene (ikke trykte) vender
oppover. Først innføres glassets langside, indikert ved
“R” på plass, senk det deretter inn i riktig posisjon.
4. Sett på plass den øvre kanten: et klikk vil bekrefte
at det er satt riktig på plass. Påse at forseglingene er
fast før du monterer døren tilbake på plass.
7
PROBLEMLØSNING
Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra
docs‌.‌indesit‌.‌eu for ytterligere informasjon
WWW
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnen virker ikke.
Strømbrudd.
Den er koplet fra nettet.
Kontroller at det ikke er strømbrudd og påse at
ovnen er tilkoblet strømnettet.
Slå av og på ovnen og se om problemet har løst
seg.
Displayet viser bokstaven "F"
etterfulgt av et nummer.
Programvareproblem.
Ta kontakt med nærmeste Ettersalgs-servicesenter
og oppgi bokstaven eller nummeret som følger
bokstaven “F”.
NYTTIGE RÅD
WWW
Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra
docs‌.‌indesit‌.‌eu for ytterligere informasjon
SLIK LESER DU TILBEREDNINGSTABELLEN
Tabellen viser den beste funksjonen, tilbehørene og
nivå som skal brukes for å lage forskjellige typer mat.
Tilberedningstidene gjelder fra maten settes i ovnen,
unntatt forvarming (dersom det kreves).
Tilberedningstemperaturene og tidene er kun
veiledende og avhenger av mengden mat og hvilken
type tilbehør som brukes. Bruk til å begynne med
de laveste innstillingene som anbefales, og hvis
resultatet ikke er slik du ønsker, velger du høyere
innstillinger. Det anbefales å benytte medfølgende
tilbehør, og kakeformer eller bakebrett fortrinnsvis av
mørkt metall. Det er også mulig å benytte gryter og
tilbehør i pyrex eller keramikk, men da vil steketiden
forlenges noe.
SAMTIDIG TILBEREDNING AV FORSKJELLIGE
MATVARER
Funksjonen Flere nivå gjør det mulig å tilberede
ulike matvarer (for eksempel fisk og grønnsaker) på
forskjellige nivåer samtidig. Ta ut matvarene som
trenger kortere steketid og la de som skal ha lengre
fortsette å steke i ovnen.
PRODUKTKORT
WWW Produktkortet med informasjon om
energiforhold for apparatet kan lastes ned fra vår
hjemmeside docs‌.‌indesit‌.‌eu
HENVEND DEG TIL KUNDESERVICE
Du vil finne informasjon om hvordan du kan kontakte
oss i garantiheftet.
Når du kontakter
vår kundeservice for
tjenester etter salg,
vennligst opplys kodene
som er oppgitt på
produktets typeskilt.
SLIK SKAFFER DU DEG BRUKS- OG
VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN
> WWW Last ned Bruk og
vedlikeholdsveiledningen fra vår
hjemmeside docs‌.‌indesit‌.‌eu (du kan
bruke denne QR-koden), for å spesifisere
produktets kommersielle kode.
XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
> Alternativt, ta kontakt med vår kundeservice.
400011223572
Trykket i Italia
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising