Indesit | BWA 61252 W EU | Setup and user guide | Indesit BWA 61252 W EU Uživatelská příručka

Indesit BWA 61252 W EU Uživatelská příručka
Rychlý návod
CZ
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK INDESIT
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www.indesit.com/register
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Podrobnější
pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.
OVLÁDACÍ PANEL
1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko a kontrolka START/PAUSE
3. Kontrolky PRŮBĚHU PRACÍHO CYKLU
4. Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA
5. Tlačítka a kontrolky VOLITELNÝCH FUNKCÍ
6. Tlačítko a kontrolka ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
7. Tlačítko ODLOŽENÝ START
8. Tlačítko ODSTŘEĎOVÁNÍ
9. Tlačítko TEPLOTA
10. Otočný ovládač PROGRAMŮ
11. Tlačítko PUSH & WASH
1
2
11
TABULKA PROGRAMŮ
3
9
10
7
6
Celkové množství vody v litrech
Doporučený prací
prostředek
Tekutý prací
Prášek prostředek
Spotřeba energie kWh
Prací a přídavné
prostředky
5
Zbytková vlhkost v %
Maximální naplnění 6 kg
Příkon v režimu off (vypnuto) 0,5 W / v režimu left-on (ponechání v zap. stavu) 8 W
MaximálMaximálTeplota
ní odstřeďo- ní naplněProgram
vání (počet
ní (kg)
Standardní Rozmezí
otáček)
8
4
1
Denní bavlna
30°C
– 30°C
1200
3,0
100


–

–
–
–
2
Denní syntetika
30°C
– 30°C
1000
3,5
90


–

–
–
–
3
Barevné
30°C
– 30°C
1000
3,0
95


–

–
–
–
4
Jemné Prádlo
30°C
– 30°C
0
1,0
80


–

–
–
–
5
Rychlé Praní 30’
30°C
– 30°C
800
3,5
30


–

70
0,16
33
6
Bavlna (2)
40°C
– 60°C
1200
6,0
230




53
0,97
75
7
Syntetické (3)
40°C
– 60°C
1000
3,5
120




46
0,68
55
8
Smíšené
40°C
– 40°C
1200
6,0
100


–

-
-
-
60°C
1200
6,0
220




53
1,01
50
40°C
1200
6,0
230




53
0,97
75
9
Eco Bavlna
(1)
60°C
Trvání
(minuty)
Praní
Aviváž
2
3
10
Bavlna
60°C
– 90°C
1200
6,0
130




–
–
–
11
Sport
30°C
– 30°C
600
3,5
55


–

–
–
–
12
Přikrývky
30°C
– 30°C
1000
2,0
110


–

–
–
–
13
Vlna
40°C
– 40°C
800
1,5
70


–

–
–
–
14
Zabránění zápachu
40°C
– 40°C
1000
3,0
100


–

–
–
–
–
1200
6,0
50
–

–
–
–
–
–
–
1200
6,0
10
–
–
–
–
–
–
–
Máchání + Odstřeďování
–
Odstřeďování + Odčerpání
–
vody *
 Volitelné dávkování
 Požadované dávkování
Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v návodu představuje odhad vypočítaný na
základě standardních podmínek. Skutečná doba se může měnit v závislosti na četných
faktorech, jako např. teplotě a tlaku vody na přívodu, teplotě prostředí, množství pracího
prostředku, množství a druhu prádla, vyvážení prádla a zvolené volitelné funkci.
Pro všechny subjekty provádějící zkoušky:
2) Dlouhý program bavlna: nastavte program 6 na teplotu 40 °C.
3) Dlouhý program syntetika: nastavte program 7 na teplotu 40 °C.
* Zvolením programu
1) Kontrolní program podle nařízení 1061/2010:
Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z
hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které lze prát při teplotě
do 60 nebo 40 °C. Skutečná teplota praní se od uvedené může lišit.
PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY
POPIS VÝROBKU
1. Pracovní plocha
2. Přihrádka na prací prostředky
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Vypouštěcí čerpadlo (za podstavcem)
7. Podstavec (odstranitelný)
8. Nastavitelné nožky (2)
a vypnutím odstřeďování pračka pouze vypustí vodu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vanička1:
Do této vaničky nevkládejte prací prostředek.
Vanička 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)
V případě tekutého pracího prostředku se
doporučuje použít pro správné dávkování malou
přepážku A z příslušenství.
Pro použití práškového pracího prostředku vložte
malou přepážku do prohloubeniny B.
Vanička 3 : Přídavné prostředky (aviváž atd.)
Aviváž nesmí překročit „max.“ úroveň vyznačenou
na středovém kolíku.
! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C
používejte práškové prací prostředky pro bílé
bavlněné prádlo.
! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího
prostředku.
! Za účelem vytažení dávkovače stiskněte páčku C a
potáhněte jej směrem ven.
C
PROGRAMY
Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro praní.
Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální
doporučenou teplotu pro praní daného kusu prádla.
Denní bavlna
cyklus na 30 °C pro bavlněné prádlo. Umožňuje snížit spotřebu energie
nutné k ohřátí vody při zachování dobré kvality praní. Vhodný pro praní
mírně znečištěného prádla.
Denní syntetika
cyklus na 30 °C pro syntetické prádlo. Umožňuje snížit spotřebu energie
nutné k ohřátí vody při zachování dobré kvality praní. Vhodný pro praní
mírně znečištěného prádla.
Barevné
cyklus na 30 °C, který pomáhá zachovat barvy, určený pro barevné
bavlněné a syntetické prádlo. Umožňuje snížit spotřebu energie nutné k
ohřátí vody při zachování dobré kvality praní. Vhodný pro praní mírně
znečištěného prádla.
Jemné Prádlo
Cyklus určený k praní velmi choulostivých druhů prádla. Před praním se
doporučuje prádlo otočit naruby. Pro dosažení nejlepších výsledků se
doporučuje použít tekutý prací prostředek pro choulostivé prádlo. Pro
praní prádla z hedvábí a záclon zvolte cyklus 4 a aktivujte možnost
;
pračka ukončí cyklus s namočeným prádlem, přičemž bude blikat
kontrolka. Pro vypuštění vody a vytažení prádla z pračky je třeba stisknout
tlačítko START/PAUSE
nebo tlačítko
.
Rychlé Praní 30’
Cyklus určený k rychlému praní mírně špinavého prádla. Není určen pro
vlnu, hedvábí a prádlo, které se má prát ručně.
Bavlna
pro praní středně až velmi špinavých ručníků, spodního prádla, ubrusů
atd. z bavlny a odolného lnu.
Syntetické
pro praní středně špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například
polyesteru, polyakrylu, viskózy atd.) nebo směsí s bavlnou.
Smíšené
cyklus na 40 °C pro společné praní bavlněného a syntetického prádla.
Určen pro mírně špinavé prádlo.
Eko Bavlna
pro praní středně špinavého bavlněného prádla. Standardní program na
40 °C a 60 °C pro praní bavlněného prádla, nejefektivnější, pokud jde o
kombinovanou spotřebu vody a elektřiny.
Bavlna
Silně znečištěné bílé a barevné prádlo z odolných tkanin.
Sport
Tento cyklus byl navržen pro mírně špinavé sportovní oblečení (teplákové
soupravy, šortky apod.); pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje
nepřekračovat maximální naplnění uvedené v „Tabulce programů“.
Doporučuje se použít tekutý prací prostředek a dávku vhodnou pro
poloviční náplň.
Přikrývky
Cyklus pro praní prádla plněného husím peřím, jako například peřin na
jednolůžko či dvoulůžko (nepřesahujících hmotnost 2 kg), polštářů, bund.
Doporučujeme vkládat peřiny do bubnu tak, že se jejich oba okraje složí
směrem dovnitř, a nepřekročit přitom ¾ celkového objemu bubnu. Za
účelem optimálního vyprání se doporučuje použít tekutý prací prostředek
a nadávkovat jej prostřednictvím přihrádky na prací prostředky.
Vlna - Woolmark Apparel Care - Blue:
Prací cyklus „Vlna“ této pračky byl schválen společností Woolmark
Company pro praní prádla z vlny, které je klasifikováno
jako „prádlo určené pro ruční praní“, a to za předpokladu,
že bude praní provedeno v souladu s pokyny uvedenými
na etiketě oblečení a instrukcemi poskytnutými výrobcem
této pračky (M1126).
Zabránění zápachu
Tento program (pro syntetické tkaniny) se používá k praní prádla, u něhož
je třeba zajistit odstranění nepříjemného zápachu (např. od kouře, potu,
smažených jídel). Tento program byl navržen pro odstranění
nepříjemného zápachu s ohledem na vlákna tkanin.
Máchání + odstřeďování
cyklus slouží k máchání a odstřeďování.
Odstřeďování + Odčerpání vody
cyklus slouží k odstřeďování a vypouštění vody.
KONTROLKA AKTUÁLNÍ FÁZE PRACÍHO
PROGRAMU
Po zvolení a zahájení požadovaného pracího cyklu dojde k postupnému
rozsvícení kontrolek informujících o jeho průběhu.
Praní
Máchání
Odstřeďování
Vypouštění
Konec praní
KONTROLKA ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA
Rozsvícená kontrolka signalizuje zablokování dvířek. Aby se předešlo
poškození, před otevřením dvířek je třeba vyčkat, než kontrolka zhasne.
Pro otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/
PAUSE
; až kontrolka zhasne, dvířka lze otevřít.
PRVNÍ POUŽITÍ
Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést jeden prací
cyklus s použitím pracího prostředku bez prádla s nastavením programu
"Samočištění".
KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
Připravte prádlo a dodržujte doporučení uvedená v kapitole "RADY A
DOPORUČENÍ".
Rychlé naprogramování
- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem, přičemž dbejte toho, aby
nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.
- Vytáhněte přihrádku a způsobem popsaným v kapitole „PŘIHRÁDKA NA
PRACÍ PROSTŘEDKY“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte tlačítko „PUSH & WASH“, čímž se spustí prací program.
Tradiční nastavení programu
- Zapněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF . Všechny kontrolky se na
několik vteřin rozsvítí. Poté zůstanou svítit jen ty kontrolky, které se týkají
nastavení zvoleného programu, a kontrolka START/PAUSE bude blikat
.
- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem, přičemž dbejte toho, aby
nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.
- Vytáhněte přihrádku a způsobem popsaným v kapitole „PŘIHRÁDKA NA
PRACÍ PROSTŘEDKY“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.
- Zavřete dvířka.
- Voličem PROGRAMŮ vyberte požadovaný prací program.
40°
- Upravte teplotu a/nebo odstřeďování: stisknutím tlačítka
60° lze
postupně snížit teplotu až na praní ve studené vodě (20 °C). Stisknutím
tlačítka
je možné postupně snížit rychlost odstřeďování až po jeho
úplné vyloučení ”. Dalším stisknutím tlačítek se obnoví nastavení
maximálních přednastavených hodnot.
- Zvolte požadované funkce.
- Stisknutím tlačítka START/PAUSE
se spustí prací program, zeleně se
rozsvítí příslušná kontrolka a dvířka se zablokují (rozsvícená kontrolka).
PŘERUŠENÍ PROGRAMU - PAUZA
Přejete-li si praní přerušit, stiskněte tlačítko START/PAUSE
; kontrolka
začne oranžově blikat. Pokud kontrolka nesvítí, je možné otevřít dvířka.
Pro pokračování v praní tam, kde bylo přerušeno, opětovně stiskněte
tlačítko START/PAUSE
.
OTEVŘENÍ DVÍŘEK V PŘÍPADĚ POTŘEBY
Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka signalizující, že dvířka nelze
otevřít. Během pracího cyklu zůstanou dvířka zablokovaná. Pro otevření
dvířek během programu, například chcete-li některé prádlo přidat nebo
odstranit, stiskněte tlačítko START/PAUSE
, čímž dojde k jeho přerušení;
kontrolka začne oranžově blikat. Pokud kontrolka nesvítí, je možné
otevřít dvířka. Pro pokračování v programu opětovně stiskněte tlačítko
START/PAUSE
.
ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU V JEHO PRŮBĚHU
Pro změnu programu v jeho průběhu přerušte chod pračky stisknutím
tlačítka START/PAUSE
(příslušná kontrolka bude oranžově blikat); poté
zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE
.
! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF
. Cyklus bude přerušen a pračka se vypne.
UKONČENÍ PROGRAMU
Po skončení programu se rozsvítí kontrolka ; až kontrolka zhasne,
bude možné otevřít dvířka. Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo a pračku
vypněte. Pokud tlačítko ON/OFF
nestisknete, pračka se po přibližně
půlhodině vypne automaticky. Uzavřete vodovodní kohoutek, otevřete
dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte pootevřená, aby mohl
vyschnout buben.
FUNKCE
- V případě, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní s nastaveným
pracím programem, kontrolka začne blikat a volitelná funkce nebude
aktivována.
- Pokud zvolená možnost není kompatibilní s jinou předtím nastavenou
možností, tato nekompatibilita bude signalizována blikáním kontrolky
a zvukovým signálem (3 pípnutí), přičemž bude aktivována pouze
druhá možnost; rozsvítí se kontrolka aktivované volitelné možnosti.
Odstranění skvrn
Tato možnost slouží k volbě druhu znečištění tak, aby došlo k
optimálnímu přizpůsobení cyklu za účelem odstranění skvrn. Znečištění
může být následujícího původu:
Jídlo, např. skvrny od potravin a nápojů.
Práce, při které vznikají např. skvrny od maziva a inkoustu.
Činnost venku, během které vznikají např. skvrny od bláta a trávy.
! Doba trvání pracího cyklu se mění v závislosti na druhu zvoleného
znečištění.
Extra máchání
Volbou této volitelné funkce se zvýší účinnost máchání a zajistí se
maximální odstranění pracího prostředku. Je užitečná zejména v případě
mimořádně citlivé pokožky.
Snadné žehlení
Volbou této funkce bude praní a odstřeďování přizpůsobeno tak, že se
sníží tvorba záhybů. Na konci cyklu pračka několikrát pomalu otočí
bubnem; začne blikat kontrolka volitelné možnosti SNADNÉ ŽEHLENÍ a
START/PAUSE
a rozsvítí se kontrolka fáze . K ukončení cyklu je třeba
stisknout tlačítko START/PAUSE
nebo tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ.
Odložený start
Pro nastavení odloženého startu zvoleného programu mačkejte příslušné
tlačítko, dokud nenavolíte požadovanou dobu odložení (3 hod. - 6 hod. - 9
hod.). Při čtvrtém stisknutí tlačítka dojde k deaktivování volitelné funkce.
Po stisknutí tlačítka START/PAUSE
lze trvání odložení pouze snížit, a to
až do zahájení nastaveného programu.
40°
Teplota
60°
Pro každý program je stanovena určitá teplota. Přejete-li si teplotu změnit,
40°
stiskněte tlačítko
60° .
Odstřeďování
Pro každý program je stanovena určitá rychlost odstřeďování. Přejete-li si
rychlost odstřeďování změnit, stiskněte tlačítko .
Push & Wash
Tato funkce umožňuje zahájit prací cyklus i tehdy, je-li pračka vypnutá,
aniž by bylo třeba nejdříve stisknout tlačítko ON/OFF , nebo následně
při zapnutí pračky, aniž by bylo třeba použít další tlačítko a/nebo otočný
ovladač (jinak bude program Push & Wash deaktivován). Pro zahájení cyklu
Push & Wash podržte tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund. Rozsvícená
kontrolka signalizuje, že cyklus byl zahájen. Tento prací cyklus na 30 °C s
maximální rychlostí odstřeďování 1000 otáček za minutu je ideální pro
bavlněné a syntetické prádlo. Max. naplnění 3,5 kg. (Doba trvání cyklu 45’).
Postup
1. Vložte do pračky prádlo (bavlněné a/nebo syntetické) a zavřete dvířka.
2. Vložte prací prostředek a přídavné prostředky.
3. Spusťte program podržením tlačítka Push & Wash na dobu 2 sekund.
Zeleně se rozsvítí příslušná kontrolka a dojde k zablokování dvířek
(kontrolka svítí).
POZN.: Při zahájení praní tlačítkem Push & Wash se aktivuje automatický
cyklus doporučený pro bavlněné a syntetické prádlo, který nelze dále
uživatelsky přizpůsobovat. Tento program neumožňuje nastavení dalších
možností.
Pro otevření dvířek v průběhu automatického cyklu stiskněte tlačítko
START/PAUSE
; až symbol zablokovaných dvířek zhasne, bude možné
dvířka otevřít. Opětovným stisknutím tlačítka START/PAUSE
znovu
uveďte do činnosti program tam, kde byl přerušen.
4. Po skončení pracího programu se rozsvítí kontrolka .
ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
Zablokování ovládacího panelu se provádí podržením tlačítka přibližně na
2 sekundy. Rozsvícená kontrolka
signalizuje zablokování ovládacího
panelu. Tímto způsobem se zamezí náhodným změnám programů (s
výjimkou stisknutí tlačítka ON/OFF ), zejména v případě, že jsou
v domácnosti děti. Odblokování ovládacího panelu se provádí podržením
tlačítka přibližně na 2 sekundy.
RADY A DOPORUČENÍ
Roztřiďte prádlo podle:
Typu tkaniny (bavlna, směsná vlákna, syntetika, vlna, prádlo určené k
ručnímu praní). Barvy (oddělte barevné prádlo od bílého, nové prádlo
perte zvlášť). Choulostivosti (malé oděvy, například nylonové punčochy, a
prádlo s háčky, například podprsenky, vložte do látkového pytlíku).
Vyprázdněte kapsy
Předměty jako mince či zapalovače mohou poškodit pračku a buben.
Zkontrolujte knoflíky.
ÚDRŽBA A PÉČE
Je-li třeba vykonat jakékoli čištění či údržbu, vypněte pračku a odpojte ji od
elektřiny a přívodu vody. Nepoužívejte k čištění pračky hořlavé kapaliny.
Odpojení od přívodu vody a elektřiny
Po každém praní zatáhněte vodovodní kohoutek. Tímto způsobem
dochází ke snížení opotřebení pračky a ke odstranění nebezpečí úniku
vody.
Před zahájením čištění pračky a během údržby je třeba vytáhnout
zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.
Čištění pračky
Vnější části a části z gumy se mohou čistit hadrem navlhčeným ve vlažné
vodě a saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.
Pračka je vybavena programem „Samočištění“ vnitřních částí, který musí
být proveden bez jakéhokoli druhu prádla v bubnu.
Prací prostředek (množství rovnající se 10 % množství doporučeného pro
mírně znečištěné prádlo) nebo zvláštní přídavné prostředky pro čištění
pračky budou moci být použity jako pomocné prostředky v pracím
programu. Doporučuje se provést samočisticí program každých 40 cyklů
praní.
Pro aktivování programu současně na 5 vteřin stiskněte tlačítko
a
.
Program bude zahájen automaticky a bude trvat přibližně 70 minut.
Cyklus je možné ukončit stisknutím tlačítka START/PAUSE
.
Čištění přihrádky na prací prostředky
Umyjte ji pod tekoucí vodou; přihrádku je třeba čistit
často.
Zacházení s dvířky a bubnem
Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo tvorbě
nepříjemných pachů.
Čištění čerpadla
Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, které nevyžaduje údržbu. Může se
však stát, že se v jeho vstupní části, která slouží k jeho ochraně a nachází
se v jeho spodní části, zachytí drobné předměty (mince, knoflíky).
! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přístup ke vstupní části čerpadla:
1. Sejměte krycí panel na přední straně pračky zatlačením na jeho střed
a následným zatlačením směrem dolů z obou stran; poté jej vytáhněte;
2. odšroubujte víko vypouštěcího čerpadla jeho otočením proti směru
hodinových ručiček: je normální, pokud z něj vyteče trocha vody;
3. dokonale vyčistěte vnitřek;
4. zašroubujte víko zpět;
5. namontujte zpět panel; před jeho zatlačením do pračky se ujistěte, že
došlo ke správnému zachycení háčků do příslušných podélných otvorů.
Kontrola přívodní hadice
Přívodní hadici je třeba kontrolovat aspoň jednou za rok. Pokud jsou v ní
praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit - silný tlak působící na hadici
během pracího cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.
! Nikdy nepoužívejte již jednou použité hadice.
SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENÍ NÁPLNĚ
Před každým odstřeďováním buben provede otáčení rychlostí lehce
převyšující rychlost praní, aby se odstranily vibrace a aby se náplň
rovnoměrně rozložila. V případě, že po několikanásobných pokusech
o vyvážení prádlo ještě nebude správně vyváženo, zařízení provede
odstřeďování nižší rychlostí, než je přednastavená rychlost. Při
nadměrném nevyvážení pračka provede namísto odstřeďování vyvážení.
Pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího správného
vyvážení se doporučuje míchat velké a malé kusy prádla.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kontaktujte naše servisní služby a zeptejte se, zda je následující příslušenství k
dispozici pro tento model pračky.
Sada k upevnění sušičky na pračku
Pomocí tohoto příslušenství lze sušičku upevnit k horní části pračky,
ušetřit tak prostor a usnadnit vkládání prádla do sušičky a jeho
vytahování.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Nezvedejte pračku za horní plochu.
Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a uzavřete vodovodní kohoutek.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka i přihrádka na prací prostředky dobře
uzavřeny. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a poté
odpojte vypouštěcí hadici. Vypusťte z hadic veškerou zbylou vodu a
upevněte je tak, aby se během přepravy nepoškodily. Opětovně
namontujte šrouby určené k přepravě. Proveďte postup pro odstranění
přepravních šroubů popsaný v „Pokynech pro instalaci“ v opačném sledu.
PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ
Může se stát, že pračka nebude fungovat. Než zatelefonujete na poprodejové servisní středisko zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno
vyřešit s pomocí následujícího seznamu.
Poruchy
Možné příčiny / Řešení
Pračku nelze zapnout.
Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů.
V celém domě je vypnutý proud.
Nejsou řádně zavřená dvířka.
Nebylo stisknuto tlačítko
Nelze spustit prací cyklus.
ON/OFF.
Nebylo stisknuto tlačítko
START/PAUSE.
Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody.
Byl nastaven odložený start.
Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku.
Hadice je příliš ohnutá.
Pračka nenapouští vodu
(rychle bliká kontrolka první
fáze praní).
Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody.
V celém domě je uzavřený přívod vody.
Není dostatečný tlak.
Nebylo stisknuto tlačítko
START/PAUSE.
Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země.
Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody.
Pračka neustále napouští a
vypouští vodu
Odpad ve stěně není vybaven odvzdušňovacím otvorem.
Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol nevyřeší, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a zavolejte na
servisní služby. V případě, že se byt nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému
efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou
v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily.
V rámci programu nemá dojít k vypuštění vody - u některých programů je třeba to udělat ručně.
Pračka nevypouští nebo
neodstřeďuje
Vypouštěcí hadice je ohnutá.
Byla aktivována volitelná funkce
: na dokončení programu stiskněte tlačítko
START/PAUSE.
Vypouštěcí potrubí je ucpané.
Pračka během odstřeďování
silně vibruje.
Během instalace nebyl správně odjištěn buben.
Pračka není ve vodorovné poloze.
Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou.
Přívodní hadice není správně připojena.
Z pračky uniká voda.
Přihrádka na prací prostředky je ucpaná.
Vypouštěcí hadice není dobře upevněna.
Kotrolky “volitelné funkce”
a kontrolka “START/
PAUSE” blikají a jedna z
kontrolek “probíhající fáze”
a “zablokovaná dvírka” se
rozsvítí stálým svetlem.
Tvoří se příliš mnoho pěny.
Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračku znovu zapněte.
Pokud porucha přetrvává, zavolejte na servisní služby .
Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“,
„pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení).
Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.
Nelze aktivovat Push & Wash
Po zapnutí pračky byl aktivován jiný ovládací příkaz než Push & Wash. Vypněte pračku a stiskněte tlačítko Push & Wash.
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout
pomocí:
•
naší webové stránky http://docs.indesit.eu,
•
naskenování QR kódu
•
případně se obraťte na naše poprodejové servisní středisko (viz telefonní číslo v záruční knize). Při
kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising